SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHUNG HUA, SIBU MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN MORAL KALI KE -1/2009

Tarikh Hari Masa Tempatan Kehadiran

: 10.01.2009 : Sabtu : 9:00 pagi : Kelas 4A : Semua guru-guru P. Moral . PERKARA
1.1 Ketua Panitia mengucapkan terima kasih dan selamat datang terutama kepada guru-guru baru dalam Panitia Pendidikan Moral. 2.1 Puan Zainab dilantik sebagai pencatat minit mesyuarat. 2.2 Bahan Edaran - Agenda mesyuarat sebagai panduan dan rujukan. - Borang biodata – perlu dilengkapkan dan dihantar selewat-lewatnya Jumaat minggu hadapan. - Borang rumusan guru yang mengajar serta kelas yang diajar dilengkap dan dihantar segera. - Carta organisasi – panitia memerlukan dua orang penolong ketua panitia dan seorang setiausaha iaitu Pen. Ketua Panitia sessi pagi – Pn. Azura Esha Pen. Ketua Panitia sessi petang – Pn. Zainab Aris Setiausaha – En. Azman Idi 2.3 Jumlah guru yang mengajar Pendidikan Moral Pada tahun ini 16 orang.

AGENDA
1.0 Kata Alu-Aluan

TINDAKAN
Ketua Panitia

2.0 Pencatat Minit Mesyuarat

3.0 Proses P&P

3.1 Buku teks dan panduan - Panitia kekurangan buku panduan bagi guru tingkatan 1 dan cuba mendapatkanya. - Buku kerja tingkatan 4 belum sampai lagi. - Huraian sukatan pelajaran dan rancangan penggalan telah diserahkan kepada setiap guru menurut tingkatan. - Contoh rancangan harian ada diserahkan juga dalam lampiran sebagai panduan dan rujukan. 3.2 Penguasaan nilai dan definisi nilai harus ditekankan kepada semua murid terutama di tingkatan 1, 2 dan 3. - Murid – murid tingkatan 4 dan 5 mesti menguasai nilai, definisi dan teknik menjawab soalan pendidikan Moral.

.2 dan 4 sahaja. 20% projek dan 30% sahsiah murid. Guru perlu meyediakan senarai semak bagi setiap murid berserta tarikh penyemakan. 6. . penolong Kanan 1.Soalan digubal mengikut giliran seperti dalam jadual yang diedarkan.0 Peperiksaan Dan Ujian 5.Hadiah berasaskan bahan-bahan boleh kitar semula.Bagi akhir semester 2 hanya Ting 1.1 Projek bermula Mac hingga Mei. Penolong HEM.Puan Tiong Ing Hee dilantik untuk menganggarkan perbelanjaan dan menguruskan pembelian hadiah kepada murid-murid yang menang. .0 Pertandingan 4.0 Folio (Ting 4 & 5) Guru Ting 4 .AGENDA PERKARA 3. 5.Bagi Ting 5 Pep.5 hadiah terbaik akan dipilih dan diserahkan kepada pengetua.Nama lima murid yang membuat hadiah terbaik akan dicatat dalam borang dan diserahkan Ketua panitia untuk diberikan hadiah. 5. . Penolong Kanan KK dan guru tingkatan. TINDAKAN 4.Guru tingkatan 4 dan 5 perlu menyemak latihan dua kali sebulan dan menghantar tugasan murid kepada ketua panitia untuk disahkan serta diselaraskan.3 Semakan Latihan . Pemarkahan merangkumi 70% ujian bertulis dan 30% sahsiah murid.Guru perlu menyemak latihan murid dan menyediakan senarai nama murid . Hadiah Hari Guru .1 Kertas soalan peperiksaan . .kertas soalan perlu disediakan awal dan disemak sebelum dicetak. Percubaan SPM 1 dan 2 . Mahliza ( sessi pagi ).1 Setiap murid perlu menyiapkan folio sebagai kerja Kursus kertas Pendidikan Moral 1225/2. . Semua bukti disimpan di tempat selamat. Guru m/p 6. .Satu salinan berserta skema jawapan perlu diserah kepada Pn Zainab ( sessi petang ) dan Pn. . .2 Pemarkahan bagi akhir semester 1 merangkumi 50% ujian bertulis. markah dan gred sebenar perlu diserahkan kepada guru kelas.Hadiah dibuat secara individu.

9. sahsiah dan rumusan perlu dilengkapkan oleh guru semasa tingkatan 4. ___________________ ( Mahliza Ali ) Ketua Panitia P.Moral ( sessi petang ) SMK CHUNG HUA.2 dan 4.2 dan 3. .2 Borang folio.Gred tingkahlaku mesti ditulis dalam buku laporan akademik murid di akhir semester 1 (ting 1. Disediakan oleh. 1.0 Headcount PERKARA 7. ___________________ ( Pn.2 dan 3 diminta menguji penguasaan definisi nilai dan kata kunci di dalam satu borang yang disediakan sebanyak 2 pusingan ( semester 1 dan 2 ). 9. mesyuarat ditangguhkan.3 Bagi mengatasi kelemahan penguasaan nilai pada ting 4 dan 5. . Ketua Panitia P.2 dan 3 Oleh sebab tiada perkara berbangkit. 6.0 Perkara Berbangkit Guru ting 1.Borang sahsiah perlu dilengkapkan bagi tingkatan 1. Disahkan oleh.3 Kerja kursus bermula Mac 2009 sehingga April 2010.1 Graf headcount hanya dibuat untuk tingkatan 4 dan 5 sahaja.1 Ada guru mencadangkan lampiran huraian definisi nilai mesti diberikan kepada semua di tingkatan 1.0 Fail Tingkahlaku Guru m/p 9. Nilai ditanda aras dengan jumlah markah.2.Moral SMK CHUNG HUA.2 Ketua panitia mengingatkan guru-guru untuk memastikan murid bertingkahlaku baik semasa P&P sebab sahsiah mereka akan dinilai dan diberi markah sepanjang masa. 9. Guru di tingkatan 1. Zainab Aris ) Pen.2 dan 3 serta ditandatangani oleh guru yang berkenaan.1 Borang sahsiah. . TINDAKAN 8.Bagi tingkatan 1. . guru hanya perlu mengisi markah ujian dan peperiksaan dalam borang baru yang akan disediakan. AGENDA 7.3.4 dan 5) dan akhir semester 2 bagi ting. Murid disaran untuk menyimpan lampiran ini sehingga tingkatan 5.6. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful