Polisi Sekolah Selamat

POLISI SEKOLAH SELAMAT PENGENALAN Perubahan dalam iklim pendidikan hari ini telah mewujudkan keperluan kepada mengenal pasti kaedah, strategi dan model program yang mampu mempertingkat keselamatan dan kejayaan murid dan guru. Adalah menjadi tanggungjawab semua pihak terutama keluarga, pihak sekolah dan komuniti setempat untuk mewujudkan Polisi Sekolah Selamat. KONSEP SEKOLAH SELAMAT Sekolah selamat ditafsirkan sebagai persekitaran sekolah yang selamat di mana warga sekolah merasa selamat tanpa gangguan daripada mana-mana pihak sama ada dari luar mahu pun dari dalam. MATLAMAT Mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran secara berterusan dengan sokongan keluarga dan masyarakat setempat. OBJEKTIF
Mewujudkan persekitaran sekolah yang sihat, selamat dan menyeronokkan. Meningkatkan kefahaman dan penghayatan terhadap keselamatan dalam perancangan dan pelaksanaan aktivitiaktiviti sekolah. Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan panduan bagi setiap tindakan yang perlu diambil. Mewujudkan persekitaran untuk mental dan emosi yang sihat. Meningkatkan tahap penumpuan kepada pelajaran dan kerja di kalangan warga sekolah. Menimbulkan rasa lebih mudah dan rela untuk menyumbang secara positif kepada sekolah.

RASIONAL
Tanpa disedari keselamatan kerap diabaikan dan jarang dijadikan asas utama pertimbangan. Polisi yang berterusan perlu agar isu-sisu keselamatan fizikal, sosial, emosi dan teknikal dapat dilaksanakan. Wujud jurang kerjasama daripada keluarga, masyarakat dengan institusi pendidikan dari segi keselamatan. Keupayaan sekolah dalam menangani isu-isu keselamatan amat terbatas tanpa sokongan keluarga dan konuniti.

PENILAIAN Setiap polisi akan diubahsuai berdasarkan perubahan dan perkembangan terkini yang berlaku untuk membantu pihak sekolah dalam menilai semula setiap polisi FUNGSI JAWATANKUASA
Menyediakan peraturan dan tanggungjawab semua warga sekolah. Menyediakan peraturan dan tanggungjawab komuniti lain Promosi secara aktif peraturan kepada semua warga sekolah dan komuniti setempat. Mendidik dan melatih guru, kakitangan sekolah dan ahli komuniti tentang tatacara keselamatan. Memastikan wujud kesedaran di kalangan semua pihak tentang isu sekolah selamat Melaksana, menilai dan mengkaji semula semua dasar dan tatacara sekolah selamat dari masa ke masa

PERANAN SEKOLAH, KOMUNITI DAN KELUARGA Peranan Sekolah
Mewujudkan Jawatankuasa Sekolah Selamat. Menguatkuasakan semua peraturan sekolah dengan bersungguh-sungguh dan tegas. Memberi penerangan kepada semua pihak. Mewujudkan jawatankuasa disiplin.

Setiap aduan hendaklah diambil tindakan serta merta. Mendidik anak bagaimana menjaga keselamatan diri dan harta benda. Tatacara difahami oleh semua pihak. Datang ke sekolah dengan niat yang betul. Maklumat tentang dasar dan tatacara mudah dirujuk. Memberikan sumbangan mataerial. Mengenali rakan anak-anak. Memberi kerjasama dan saling membantu. POLISI-POLISI SEKOLAH SELAMAT SMK. MUNSHI SULAIMAN. Mendapat kerjasama orang lain dalam menjalankan tugas.Mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran dan pengajaran. Menyokong dan membantu program keselamatan. Semua pihak yang terlibat dengan aduan hendaklah dilayan secara adil dan tidak ada pihak yang teraniaya. Pengawas Guru Bertugas Guru Kanan Hal Ehwal Murid Guru Bimbingan & Kaunseling Berjumpa dengan pengetua atau wakilnya untuk memastikan aduan itu disiasat. Mewujudkan sistem pemantauan persekitaran sekolah supaya selamat. Merekodkan semua peristiwa mengenai keselamatan. Kerap berkomunikasi dengan anak-anak. Bebas daripada sebarang kemalangan. Peranan Komuniti Melibatkan diri dalam prosed menjadikan sekolah selamat. Dilayan secara adil dan sama rata. Bekerjasama dengan ibu bapa lain. Melibatkan diri secara aktif dalam semua aktiviti sekolah. Melaporkan setiap kes. kecederaan dan penyakit. Dihormati dan dihargai. Peranan Keluarga Menyokong semua polisi dan peraturan sekolah. Melibatkan diri secara aktif dalam akativiti sekolah. TATACARA PENGURUSAN POLISI SEKOLAH SELAMAT PRINSIP Setiap aduan hendaklah diambil perhatian serius. TATACARA MEMBUAT ADUAN Sesiapa yang ingin membuat aduan boleh berhubung dengan : Pihak yang terlibat. HARAPAN DAN TANGGUNGJAWAB SEMUA PIHAK Keselamatan harta benda terjamin. gangguan. idea dan kepakaran yang berkaitan dengan Polisi sekolah Selamat. Menggalakkan murid melaporkan sebarang kes yang berkaitan dengan keselamatan. BATU PAHAT Keselamatan Diri Semasa Pergi dan Balik Sekolah Keselamatan Pendawaian dan Peralatan Elektrik Keselamatan di Padang dan Gelanggang POLISI KESELAMATAN PERGI DAN BALIK SEKOLAH PENDAHULUAN . Menyokong semua polisi dan peraturan sekolah.

Menyediakan papan tanda amaran atau sebagainya secukupnya. Memahami dan mengamalkan peraturan mengenai keselamatan diri dalam perjalanan ke sekolah Mengelakkan diri daripada berinteraksi dengan orang yang tidak dikenali. Memastikan kenderaan yang digunakan oleh anak dalam keadaan baik. Tidak menumpang kenderaaan orang yang tidak dikenali. cukai jalan dan kenderaan dalam keadaan sempurna. Menyediakan sistem lalu lintas dalam sekolah. Memastikan anak-anak memiliki lesen memandu. Menyimpan rekod ibu bapa / penjaga murid-murid supaya mudah dihubungi waktu kecemasan. TATACARA GURU Memberi kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya keselamatan diri. Memastikan anak-anak pergi dan balik dalam kumpulan. Melaporkan kepada pihak pentadbir sekiranya terdapat sesuatu yang mencurigakan berlaku. OBJEKTIF Meningkatkan kefahaman pelajar mengenai tatacara dan pentingnya keselamatan semasa pergi dan balik sekolah. Menyebarkan risalah-risalah tentang keselamatan jalanraya atau menjemput pihak polis untuk memberi ceramah keselamatan jalan raya. Menyediakan tempat letak kenderaan yang sesuai dan selamat untuk murid-murid. Membuat pemeriksaan ke atas pelajar-pelajar dengan bantuan polis trafik serta mengenakan tindakan tegas terhadap pelajar-pelajar yang melanggar peraturan dan undang-undang. Menasihati anak-anak supaya tidak berinteraksi atau mengikut orang yang tidak dikenali. Mengadakan pemeriksaan ke atas kenderaaan murid dengan kerjasama pihak polis. Mengambil tahu waktu anak pergi dan balik sekolah menghubungi pihak sekolah sekiranya anak lewat balik. Memaklumkan kepada ibu bapa dan pihak yang berkenaan. TATACARA MURID Memastikan kenderaan yang dinaiki ke sekolah selamat. TATACARA PEJALAN KAKI MELINTAS JALAN . Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah.Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah memerlukan perhatian serius kerana banyak kemalangan boleh berlaku sekiranya semua pihak tidak peka. maka tatacara telah dirangka bagi tujuan ini. Mendidik anak dalam aspek keselamatan diri. insurans. Bekerjasama dengan pihak polis dan ibu bapa untuk membuat laporan di kawasan yang difikirkan berisiko tinggi dari segi keselamatan. Menyimpan dan mempamerkan nombor telefon pihak-pihak berkuasa untuk berhubung jika berlaku sebarang kecemasan. Keupayaan pihak sekolah menangani isu keselamatan diri murid pergi dan balik adalah terbatas. TATACARA IBU BAPA Memastikan anak selamat pergi dan balik sekolah. kaki tangan dan pelajar dengan cara bermesyuarat. Meningkatkan kesedaran kepada semua warga sekolah tentang peraturan penggunaan jalan raya. Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. Oleh kerana terdapat pelbagai cara murid pergi dan balik sekolah. TATACARA PENTADBIR Memberi taklimat kepada guru. Mengadakan pertandingan keselamatan jalan raya. Memastikan guru dan pengawas bertugas di pintu pagar dan sentiasa membuat peraturan dari masa ke semasa. Merekodkan semua aduan. A. perhimpunan dan lain-lain. Mematuhi arahan pihak yang mengawal kenderaan.

Sekiranya tiada tempat duduk dan terpaksa berdiri. Sekiranya perlu menyeberang jalan. Berjalan dengan cermat terutama di tempat-tempat licin. Pelajar perlu ada pengetahuan seni mempertahan kan diri. Jangan beragurau-senda atau bermain-main dan sebagainya ketika di tepi jalan. mengeluarkan atau menjengokkan kepada. bergaduh. BERJALAN KAKI DI TEMPAT SUNYI / SEMAK Berjalan dalam kumpulan sekurang-kurangnya dua orang. Mempunyai lesen memandu. pastikan berdiri dalam keadaan stabil. Berbaris dan tidak berebut-rebut semasa turun atau naik kenderaan awam. tumpang berteduh di tempat yang selamat seperti pondok atau bangunan dan jangan berteduh di bawah pokok. Memastikan kenderaan betul-betul berhenti apabila turun atau naik. gunakan bahu jalan sebelah kanan. pegang dengan betul supaya tidak menghalang pandangan hadapan. Apabila berlaku kemalangan. Jangan bermain-main atau melepak di atas jejantas. TATACARA MENGGUNAKAN KENDERAAN YANG DIPANDU SENDIRI Memastikan kenderaan mempunyai insurans lengkap dengan cukai jalan dan dalam keadaan sempurna. Sentiasa memakai topi keledar/ tali pinggang keledar ketika memandu. bermain. menjerit meminta tolong/cuba pertahankan diri/lari menyelamatkan diri. Mematuhi peraturan di jalan raya. gunakan kaki lima jalan sebelah kiri. Jangan bergurau ketika menaiki tangga jejantas. Jangan bermain-main dalam hujan. BERJALAN KAKI PADA WAKTU HUJAN Jika menggunakan payung. Undur ke belakang dua langkah apabila melihat kenderaan. patuhi peraturan lalu lintas di sekolah. Jika hujan terlalu lebat. PENGGUNAAN JEJANTAS Gunakan sebelah kiri ketika naik atau turun jejantas. Apabila tiba di sekolah. . jangan panik. C. Jangan bergurau senda. mencampakkan barang keluar atau lain-lain perbuatan yang boleh membahayakan diri dan orang lain. minta bantuan orang terdekat dan laporkan segera kepad guru/guru bertugas/pentadbir. Gunakan pakaian berwarna terang. B. Gunakan jejantas untuk menlintas jalan. Sekiranya berlaku kemalangan. BERJALAN KAKI DI KAWASAN AWAM Jika berjalan kaki di kawasan awam. melambai tangan keluar. Hendaklah berdiri di atas kaki lima. pastikan tiada kenderaan di kiri dan kanan. Sekiranya berlaku kecemasan. Jika tiada kaki lima. Jangan jalan bergandingan. Pakai baju hujan.Cari tempat terdekat dan selamat untuk melintas. Pastikan tidak keseorangan apabila menggunakan jejantas. TATACARA MENGGUNAKAN KENDERAAN AWAM Kenal pasti kenderaan yang biasa dinaiki. Lihat ke kiri dan ke kanan sebelum melintas dan pastikan tiada kenderaan. ikut panduan tatacara Berlaku Kemalangan.

Buat laporan jika berlaku kemalangan. TATACARA IBU BAPA Melaporkan kepada pihak sekolah sebarang kerosakan yang dikesan. Setelah tiba di sekolah. Mewujudkan suasana persekitaran yang kondusif yang mempunyai peraturan yang dapat membantu keselamatan semua. Mengadakan gotong-royong membersihkan kawasan sekolah. Tidak menggunakan peralatan yang rosak atau yang membahayakan. Jangan membawa pembonceng. Jangan bergurau senda. Memastikan alatan elektrik dan sistem pendawaian elektrik berfungsi dengan baik. Ikut peraturan dan cara penggunaan peralatan yang digunakan dengan betul. Bahagian bangunan sekolah sesuai digunakan mengikut fungsi dan kegunaannya. OBJEKTIF Mewujudkan kawasan sekolah selamat untuk diduduki oleh semua warga sekolah. Tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah kecuali waktu hujan. Menerima laporan kerosakan. Mengambil tindakan segera dengan melaporkan kepada pihak pengurusan. gelanggang permainan dan persekitaran dalam kawasan sekolah berada dalam keadaan baik dan selamat. Menanam sikap bertanggungjawab dalam diri murid-murid. Jangan bersaing-saing/bergandingan. TATACARA MURID Melaporkan kepada guru sekiranya berlaku sebarang masalah kerosakan. TATACARA MENGGUNAKAN BASIKAL Mahir menggunakan basikal dan pastikan basikal berkeadaan baik. TATACARA GURU Memaparkan dengan jelas peraturan yang telah dibuat di semua bilik khas. asrama. Berhati-hati ketika memandu di perkarangan sekolah. Menjauhi kawasan yang berbahaya. KESELAMATAN PENDAWAIAN DAN PERALATAN ELEKTRIK . Dapatkan khidmat nasihat guru untuk menggunakan sesuatu peralatan. tandas. ikut peraturan lalu lintas. Memastikan alat pemadam kebakaran mencukupi dan boleh berfungsi dengan baik. bilik-bilik khas di sekolah. Menolong pihak sekolah membaiki kerosakan menggunakan kepakaran yang ada. TATACARA MENGGUNAKAN KENDERAAAN YANG DIPANDU IBU BAPA Berhentikan kenderaan di kawasan yang selamat. Jangan berlumba. Selalu mengingatkan anak-anak tentang keselamatan diri. Meletakkan papan tanda atau label di tempat-tempat yang berbahaya dan tidak selamat. Ia termasuklah pendawaian dan peralatan elektrik di sekolah. Memeriksa premis dan alatan dari semasa ke semasa. E. kelas. Jangan menghalang laluan orang lain ketika menurunkan atau mengambil anak-anak. Dilarang menurunkan pelajar-pelajar di hadapan pintu pagar sekolah.D. KESELAMATAN FIZIKAL DAN BANGUNAN SEKOLAH PENDAHULUAN Menjadikan sekolah tempat yang selamat.

Memaklumkan dan melabelkan serta menjadikan kawasan tersebut kawasan larangan. TATACARA GURU Melaporkan kepada pihak pentadbir supaya mengambil tindakan yang segera untuk membaiki peralatan tersbut. Jika berlaku kejutan elektrik. Jangan menyambung peralatan elektrik kepada kuasanya apabila berdiri di atas lantai lembab atau basah. seperti makmal dan bengkel. Semua warga sekolah hendaklah melaporkan dengan segera kepada pihak tertentu sekiranya terdapat pendawaian / peralatan elektrik yang rosak. Punca elektrik khususnya di makmal / bengkel hendaklah berkeadaan baik. patuh kepada peraturan dan arahan yang ditetapkan. Kalau perlu pindahkan murid-murid ke tempat lain / lebih selamat. matikan suis utama / punca elektrik dengan segera SEBELUM menolong si mangsa. Memastikan semua pihak faham dan bertindak berdasarkan tatacara yang disediakan apabila melibatkan keselamatan diri pelajar dan kakitangan sekolah semasa menggunakan peralatan elektrik. Tatacara kerja menggunakan peralatan elektrik serta keselamatan yang perlu diambil hendaklah dipamerkan di tempat-tempat belajar. Elakkan penggunaan penyesuai untuk pelbagai jenis peralatan. Langkah berjaga-jaga hendaklah diambil semasa bekerja dengan litar elektrik. Poster-poster dan gambarajah keselamatan hendaklah digantung di tempat yang sesuai. Tentukan bahwa suis itu berada pada kedudukan OFF apabila memasang peralatan pada alir keluar. Pemeriksaan berkala perlu dilakukan dan diperbaiki setiap 10 tahun sekali oleh pihak pentadbir. Baiki dan ganti pendawaian dan alatan elektrik dengan segera. Jaga punca-punca elektrik yang terbuka supaya ditutup atau dipitakan. POLISI KESELAMATAN DI PADANG DAN GELANGANG . Apabila bekerja pada papan suis hendaklah berdiri di atas tikar getah. Litar ujikaji mesti diperiksa oleh guru sebelum arus elektrik dialirkan. guru / pekerja. Jangan ubah suai peralatan elektrik yang rosak. Memaklum dan melabelkan serta menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan larangan sementara. Jangan cuba baiki/ menyentuh alatan elektrik yang terdedah dan berbahaya. Setiap laporan dan tindakan hendaklah direkodkan. TATACARA PEMERIKSAAN PENDAWAIAN DAN PERALATAN ELEKTRIK PEMERIKSAAN Guru-guru / Kakitangan dan murid-murid hendaklah mengetahui kedudukan suis utama dan suis utama jangan terlindung. Pastikan semua peralatan elektrik yang memerlukan earthing disambung dengan wayar bumi. Pastikan semua alat-alat ditebat dengan baik. Jangan memakai benda-benda logam semasa bekerja pada litar elektrik. Jangan hampiri tempat yang berlabel atau bertanda BAHAYA AWAS Patuh kepada peraturan dan arahan yang ditetap dan dikeluarkan. di dalamnya kemungkinan ada pendawaian elektrik. Pastikan kuasa elektrik dimatikan sebelum menukar sambungan atau menyentuh mana-mana kelengkapan elektrik.Definisi : Merupakan langkah-langkah keselamatan yang seharusnya diambil semasa menghadapi apa jua keadaan. Jika berlaku kemalangan. Memastikan alatan elektrik dan sistem pendawaian elektrik berfungsi dengan baik. Pastikan tangan adalah kering. Jangan paku dinding. TATACARA MURID Laporkan dengan kadar segera kepada pentadbir. Semua sambungan kepada radas-radas hendaklah dibuat sebelum memasang plug kepada alir keluar kuasa elektrik ( power outlet ). ketika berlaku kerosakan sistem pendawaian dan peralatan elektrik di dalam kawasan sekolah. OBJEKTIF Mewujudkan kawasan sekolah selamat untuk diduduki oleh semua warga sekolah.

TATACARA MURID Mematuhi tatacara dan peraturan keselamatan padang atau gelanggang. Mengawal pergerakan pelajar ketika melaksanakan aktiviti yang berisiko. Oleh itu. Sentiasa mengawal pelajar dalam waktu Pendidikan Jasmani dan permainan. Menasihati anak tentang disiplin dan menjaga keselamatan ketika menjalankan aktiviti sukan. TATACARA GURU Memastikan padanag dan gelanggang selamat digunakan. Menimbulkan kesedaran dan tanggungjawab di kalangan pelajar/pengguna bagi memastikan kemalangan sifar. Memastikan pelajar/pengguna mematuhi tatacara dan peraturan penggunaan alatan semasa di padang atau gelanggang. kewangan. TATACARA AM Menyediakan notis atau label. Melengkapkan kemudahan pakaian dan peralatan sukan anak jagaan. Jangan membiarkan bermain tanpa kawalan daripada guru. polisi ini dibentuk selari dengan matlamat bersama demi keselamatan pelajar di SMK.Munshi Sulaiman. Memberi kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya menjaga keselamatan diri di padang dan gelanggang. Mengetahui bantuan /latihan kecemasan. Memaklumkan keadaan kesihatan anak jagaan kepada pihak sekolah. Merekodkan penggunaan alatan dan kemalangan. Merekodkan penggunaan peralatan sukan. ketika menggunakan alatan dan menjalankan aktiviti-aktiviti di sini dengan mengikut peraturan-peraturan yang disediakan. Membuat pembaikan serta merta terhadap kemudahan yang didapati membahayakan pelajar /pengguna. Mempunyai kesedaran menjaga keselamatan. Membuat catatan pinjaman dan pemulangan alatan di buku rekod yang disediakan. OBJEKTIF Memastikan pelajar/pengguna mematuhi tatacara dan peraturan penggunaan padang atau gelanggang. Berpengetahuan tentang prosedur latihan baik bagi mengelakkan kecederaan dalaman. Memberitahu guru jika pelajar mempunyai alahan dan penyakit. . Memberi sokongan dan dorongan kepada anak untuk aktif dalam aktiviti sukan. Mematuhi semua arahan guru. Menyediakan peraturan bilik operasi dan penggunaan. gelanggang atau padang serta kemalangan kepada guru. TATACARA IBU BAPA Membuat aku janji untuk memberi kebenaran dan menanggung risiko. DEFINISI Keselamatan pelajar di padang atau gelanggang didefinisikan sebagai kemalangan sifar di mana pelajar atau pengguna akan selamat semasa di padang atau gelanggang. Memastikan semua penglibatan pelajar/pengguna di padang atau gelanggang dengan kebenaaran guru yang diberi tanggungjawab. moral dan lain-lain. Sekolah ini menegaskan kemalangan sifar semasa aktiviti-aktiviti di padang dan gelanggang dijalankan. Melaporkan sebarang kerosakan pada alatan. Sentiasa utamakan keselamatan pada setiap masa.PENDAHULUAN Keselamatan pelajar perlu dititikberatkan. Batu Pahat. Menjaga alatan yang digunakan dengan baik. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan perlu di bawah pengawasan guru. Memastikan pelajar menggunakan pakaian yang selamat untuk jenis permainan yang berisiko. Menetapkan garis panduan keselamatan menggunakan alatan sukan yang berisiko. Memantau keadaan fizikal padang dan gelanggang dari semasa ke semasa. Memastikan setiap aktiviti yang dijalankan di dalam kawalan dan pemerhatian guru. Memberi sumbangan sokongan untuk mempertingkatkan sukan dari segi tenaga. Bertanggungjawab terhadap kebersihan kawasan padang atau gelanggang. Mengetahui pengurusan alatan dan pembaikpulih alatan. Memastikan alatan. padang dan gelanggang boleh berfungsi dengan baik.

TATACARA TEKNIK DAN KESELAMATAN Mendapatkan bantuan daripada jurulatih untuk menjalankan latihan. Pegang dengan cermat dan ampu bahagian yang patah. Kalau banyak darah keluar. selumbar dan langsung. Mendapatkan bantuan kawalan keselamatan semasa majlis sukan atau kejohanan diadakan. Angkat tinggi bahagian yang luka. Gunakan badan sebagai tuap (body splint) untuk mengikat anggota yang patah. Alam Sekitar : Memberi kebenaran penggunaan peralatan / bahan. Patah . 2. TATACARA MEMBERI PERTOLONGAN CEMAS Bil. Letakkan di atas luka supaya benda luar di tengah-tengah cincin. 1. Pastikan cincin pelapik lebih tinggi daripada benda luar. Baringkan pesakit dalam keadaan yang selesa. Tahan darah secara tak langsung dengan mengikat bahagian atas luka / atau menekan urat nadi di tempat menahan darah. lain-lain) Buat cincin pelapik daripada kain pembalut. Memantau keadaan keselamatan padang dan gelanggang. Luka Besar (Luka parah) 3. Sentiasa peka dan prihatin terhadap keselamatan padang dan gelanggang. Menahan darah secara langsung. Mendapatkan perkhidmatan penyertaan. Hantar ke hospital atau dapatkan bantuan perubatan dengan segera.TATACARA PENTADBIR Memastikan segala peraturan keselamatan padang dan gelanggan yang disediakan dipatuhi. Luka mengandungi Jangan dicabut benda luar. tahan darah secara tidak lenda luar (kaca. 4. Bersihkan keliling luka dengan kapas. TATACARA AGENSI KERAJAAN Jabatan Kerja Raya dan Majlis Daerah : Memberi kerjasama kepada sekolah jika diperlukan. Ikat dengan ketat bahagian yang berdarah dengan pembalut yang bersih. Memastikan alat yang digunakan sentiasa dalam keadaan baik dan selamat. penyelanggaraan dan penyeliaan padang dan gelanggang. Polis : Memberi khidmat kawalan dan keselamatan kepada pihak sekolah semasa kejohanan. Tinggikan bahagian yang berdarah. paku. Kurangkan pergerakan anggota yang patah. Memaklumkan kepada awam supaya tidak mengganggu semasa aktiviti dijalankan. Tenangkan pesakit. Jenis Luka Kecil Rawatan Bersihkan luka. Balut dengan pembalut. Hantar ke hospital dengan segera. Pejabat Kesihatan : Memberi khidmat kesihatan dan rawatan kepada pelajar. Cuci luka dan balut dengan kemas. Rawat pesakit di tempat kejadian itu.

Duduk atau bersandar dengan meluruskan belakangnya. Tenangkan pesakit dan beri pengudaraan yang bersih. Bil. Letakkan pesakit dalam keadaan selesa. 8. 9. "Meditasi" (Kemala). Lunjurkan kaki pesakit dan tekan hujung kaki di belakang. "Ke Makam Bonda" (Usman Awang). Sajak-sajak "Keluh kesah" (Pungguk). "Dialog" (Kassim Ahmad) hinggalah kepada "Sungai Mekong" (Latiff Mohidin). Jika pesakit sedar.Amin). Dudukan pesakit dan bongkokkan pesakit hingga kepalanya masuk ke celah lutut atau baringkan pesakit. Asthma / Lelah / Semput Puisi moden atau sajak bebas adalah genre kesusasteraan yang popular dalam kalangan rakyat Malaysia. / Cramp Gosokkan bahagian yang sakit dengan minyak kuda. Jangan cuba membetulkan tulang yang terkehel itu. kita dapat melihat suasana kreatif yang meriah dan menjanjikan kegemilangan bagi dunia puisi Melayu moden. "Anak Berbaju Merah" (A.S. Kipaskan pesakit. Ratusan penyair sudah lahir di tengah-tengah negara yang kita cintai ini. Kejang otot / Kaku Rehatkan pesakit. Samad Said). Patah teruk Beri rawatan seperti merawat luka dan patah. ribuan sajak telah ditulis. Pitam Longgarkan pakaian pesakit. "Ini Nasi Yang Kusuap" (Masuri S. Tetapkan kedudukan anggota yang cedera. "Marhaenville" (A. Semenjak enam dekad lalu. "Lilak" (Baha Zain). beri minuman air atau minuman panas. 7. . Terkehel Ampu bahagian yang cedera dengan selesa. Dapatkan pertolongan doktor. Dapatkan pertolongan doktor dengan segera. 10. Jenis Rawatan Terseliuh / tergeliat Rehatkan dan ampu bahaian itu dengan cara yang paling selesa. 6.N. Beri tuaman sejuk.).5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful