You are on page 1of 1
IES GARCIA BARBON IEW xUNTA DE caticia Ra Antone Feménder Pérez sin i is 32600 Verin(Ourense) & < ies garcia barbonGecu.sunta.0s T 1988 68 50 85 « Fax 988 68 50 86 Pensar e actuar en clave de centro Oito anos de traballo como Director (2013-2021) O dia 30 de xufio de 2021 cumpro oito anos como director deste centro educativo. Ainda que levo aqui desde 0 curso 1999/2000 como orientador, a experiencia como Director (este oito anos) foi moi interesante tanto profesional como persoalmente En primeiro lugar, quero agradecer a todo os profesores e profesoras 0 seu traballo, adicacién e compromiso coa educacién publica. Non cabe duibida, que sen bos profesionais que se esforzan non poderia existir unha educacién de calidade para o conxunto diverso do alumnado. Tamén € necesario facer mencién especifica da importancia do traballo do titorititora, persoa de referencia mais importante para o grupo de estudantes, tanto en relacién coas familias ~coas que temos que colaborar de maneira intensa-, como co profesorado, cargos directivos e Departamento de Orientacién. Co traballo coordinado e colaborativo de todos os anteriores 6 posible acadar unha educacién de moita calidade para todos os nosos estudantes. En segundo lugar, dar as grazas a todas e cada unha das persoas que formaron parte do equipo directivo nestes oito anos. Creo firmemente que o traballo en equipo de todas esas persoas fixo posible que este centro educativo sexa un pouco mellor que hai oito anos. Quero facer mencién especial do traballo e adicacién extraordinaria que realizaron Beatriz Fernandez, Flor Guede e Carmen Berenguer. O seu exemplo é unha guia imprescindible Complementariamente, felicitar tamén aos actuais membros do equipo (Concha, Marisol, Cristina e Dani) pola sa gran profesionalidade e compromiso con este centro educativo. Estou seguro de que con este equipo directivo ~os actuais mais Alberto- quedamos en moi boas mans! En terceiro lugar, dar as grazas a todo o persoal de administracion e servizos. Especial agradecemento para Marisa e Paqui que son a cara publica en horario de oficina do IES Garcia Barbon. En cuarto ultimo lugar, e non por iso menos importante, pedir perdén polas equivocacions € os erros que se cometeron ao longo deste tempo. Moita forza ao novo equipo direcfivoypara pensar e actuar en clave de centro! Daniel Veiga Martinez Claustro do dia 28 de xufio de 2021