Bruksanvisning för avancerade funktioner

Digitalkamera
Modell nr.

DMC-TZ20

Var vänlig och läs igenom samtliga anvisningar före användning.

VQT3H04

Innehåll
Före användning
Före användning.................................... 5
Om GPS ........................................................7

Ta rörliga bilder.................................... 30 Visa bilderna [Normal visning] ........... 32
Visa rörliga bilder ........................................33 Zooma in och visa bilder ”Visningszoom” ...34 Visa en lista med bilder ”Multibildvisning” ...34 Visa bilder i datumordning ”Kalendervisning” ........................................35

Användning (Ta bilder)
Ta bilder med zoom ............................. 50
Använda zoom genom att peka på skärmen .................................................50 Olika typer av zoom och hur du använder dem .............................................................51

Standardtillbehör ................................... 8 Kamerans olika delar ............................ 9

Förberedelser
Ladda batteriet ..................................... 10
Riktlinjer för antal bilder som kan tas samt användningstid ............................................ 11

Radera bilder........................................ 36
Radera flera bilder (upp till 100)/ Radera alla bilder ........................................37

Ta bilder med blixt ............................... 52 Ta närbilder .......................................... 54
[Makrozoom] ...............................................54 Fokusområde ..............................................55

[Fyrverkeri] ..................................................67 [Sandstrand] ................................................67 [Snö] ............................................................67 [Luftfoto] ......................................................67 [Pinnhål] ......................................................67 [Sandbläst] ..................................................67 [Hög dynamisk bild] .....................................67 [Bildruta] ......................................................68 [Under vatten]..............................................68 [Höghastighetsfilm]......................................68

Ställa in menyn .................................... 38
Menytyp.......................................................40 Använda snabbinställningsmenyn...............41

Sätta in och ta ut kortet (tillval)/ batteri.................................................... 12
Använda nätadapter (tillval) och DC-koppling (tillval) i stället för batteri.........13 Lagringsplats för bilder (kort och inbyggt minne)..............................14 Återstående batteri och minneskapacitet ....15 Riktlinjer för inspelningskapacitet (bilder/inspelningstid) ..................................15

Använda [Inst.]-menyn ........................ 42
[Klockinst.] ...................................................42 [Autom. tid på] .............................................42 [Tidszoner]...................................................42 [Resdatum] ..................................................42 [Pipljud] .......................................................42 [Volym] ........................................................43 [Perinst.minne] ............................................43 [LCD-läge] ...................................................43 [Riktlinjer] ....................................................43 [Histogram] ..................................................44 [Inspeln.omr.]...............................................44 [Zoomåterst.] ...............................................44 [Ekonomi] ....................................................45 [Auto återvisn.] ............................................45 [Nr. nollst.] ...................................................46 [Nollställ]......................................................46 [USB-läge] ...................................................46 [Utgång].......................................................47 [VIERA link] .................................................47 [3D-visning] .................................................47 [Rotera disp] ................................................48 [Disp version] ..............................................48 [Formatera]..................................................48 [Kalibrering] .................................................49 [Språk] .........................................................49 [Demoläge] ..................................................49

Ta bilder med självutlösare ................ 56 Ta bilder med exponeringskompensering................. 57
Ta bilder medan exponeringen ändras automatiskt ([Autogaffling]) .........................57

Ta 3D-bilder [3D-fotoläge] ................... 69 Använda bildsekvenser ...................... 70 Ta bilder med ansiktsidentifiering [Ansiktsigenk.] ..................................... 72
Registrera ansiktsbilder...............................73 Redigera eller radera information om registrerade personer ..................................74

Ta bilder med inställd bländare och slutartid ................................................ 58
[Bländarprioritet]-läge ..................................58 [Slutarprioritet]-läge .....................................58 [Manuell exponering]-läge ...........................59

Spara platsinformation från GPS ....... 75
Använda GPS-funktionen............................76 Utföra omedelbar positionering och uppdatera den aktuella platsen ...................78 Ändra sparad platsinformation ....................79 Registrera den aktuella platsen som ett landmärke ...................................................80 Ändra visning av platsinformation ...............81 Använda GPS för att ställa in klockan .........81

Så här använder du kameran ............. 16
Pekfunktioner ..............................................17

Spara egna inställningar [Personanp.]-läge ............................... 60
[Perinst.minne] ............................................60 [Personanp.] ................................................60

Ställa in klockan .................................. 18
Så här ändrar du tidsinställningen...............19

Grunder
Använd i följande ordning .................. 20 Ta bilder med dina egna inställningar [AE för program]-läge ......................... 22 Så här justerar du fokus ..................... 23 Ta bilder genom att peka på skärmen (Funktionen för pekavtryckare) .......... 24 Justera fokus och exponering genom att peka på skärmen (Funktionen för pek-AF/AE) ................ 25 Ta bilder med automatiska inställningar [Intelligent auto]-läge .......................... 26
Automatisk distinktion mellan scener ..........26 Om blixt .......................................................27 Om Glada färger .........................................27 [Reducera oskärpa] .....................................27 [iNattfotografering].......................................27 AF-följning ...................................................28 Begränsningar vid [Intelligent auto]-läge .....29

Ta bilder beroende på motiv [Scenläge] ............................................ 61
[Mitt scenval] ...............................................62 [Porträtt] ......................................................62 [Varm hudton] ..............................................62 [Omvandla] ..................................................62 [Självporträtt] ...............................................63 [Landskap]...................................................63 [Panoramahjälp] ..........................................63 [Sport]..........................................................64 [Nattporträtt] ................................................64 [Nattlandskap] .............................................64 [Nattfotografering] .......................................64 [Maträtter] ....................................................64 [Party] ..........................................................65 [Levande ljus] ..............................................65 [Baby] ..........................................................65 [Sällskapsdjur] .............................................65 [Solnedgång] ...............................................66 [Hög känslighet] ..........................................66 [Blixtsekvens] ..............................................66 [Stjärnhimmel] .............................................66

Användbara resefunktioner ................ 82
[Resdatum] ..................................................82 [Tidszoner]...................................................83

Ange text .............................................. 84

2

VQT3H04

VQT3H04

3

Innehåll (Fortsättning)
Använda [Insp]-menyn ........................ 85
[Bildformat] ..................................................85 [Bildstorlek]..................................................85 [Kvalitet] ......................................................86 [Känslighet] .................................................86 [Vitbalans] ...................................................87 [AF-läge]......................................................89 [Snabb AF] ..................................................90 [Ansiktsigenk.] .............................................91 [Mätningsläge] .............................................91 [i. exponering]..............................................91 [Min. slut.hast.] ............................................92 [Int. upplösning] ...........................................92 [Digital zoom] ..............................................92 [Bildsekvens] ...............................................93 [Färgläge] ....................................................93 [AF-hjälplampa] ...........................................93 [Inga röda ögon] ..........................................94 [Stabilisator] ................................................94 [Datumtryck] ................................................95 [Klockinst.] ...................................................95 [Platsnamn ändra] .....................................107 [Texttryck] ..................................................108 [Dela video] ...............................................109 [Ändr. strl.] ................................................. 110 [Trimmar] ................................................... 111 [Favorit] ..................................................... 112 [Utskriftsinst.]............................................. 113 [Skydda] .................................................... 114 [Red. ans. igenk.] ...................................... 114 [Kopiera] .................................................... 115

Före användning
■Hantering av kameran
Utsätt inte kameran för kraftiga vibrationer, våld eller hårt tryck. ●Undvik att använda kameran under följande förhållanden, eftersom det kan skada linsen, LCD-skärmen eller kamerahuset. Det kan också leda till att fel uppstår i kameran eller att kameran inte går att använda. • Tappa eller slå kameran mot en hård yta • Sitta ned med kameran i byxfickan eller trycka ned kameran i en full väska med våld • Fästa olika saker på kameraremmen • Trycka med för hårt tryck på linsen eller LCD-skärmen Kameran är inte damm- eller stänktålig och inte heller vattentät. Undvik att använda kameran på platser med mycket damm eller sand eller där vatten kan komma i kontakt med kameran. ●Undvik att använda kameran under följande förhållanden, då det finns risk att sand, vatten eller främmande material kan komma in i kameran via linsen eller öppningar omkring knapparna. Var särskilt försiktig eftersom detta kan skada kameran så att den kanske inte går att reparera. • På mycket dammiga eller sandiga platser • I regnet eller vid en strand, där kameran kan utsättas för vatten

Ansluta till annan utrustning
Visa på TV .......................................... 116
Visa på en TV med HDMI-uttag ................ 117 VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™) ..... 118 Visa 3D-bilder............................................ 119

Bevara inspelade stillbilder och rörliga bilder ................................................... 121
Kopiera genom att sätta in SD-kortet i inspelningsenheten ...................................121 Kopiera uppspelade bilder via AV-kablar...121 Kopiera till datorn med ”PHOTOfunSTUDIO” ................................122 Bevara 3D-bilder .......................................122

Använda [Film]-menyn ........................ 96
[Inspelningsläge] .........................................96 [Insp.kvalitet] ...............................................97 [Aktivt Läge] ................................................98 [Kontinuerlig AF] ..........................................98 [Vindbrus] ....................................................98

Ansluta en dator ................................ 123
Kopiera stillbilder och rörliga bilder ...........124 Överföra bilder till en webbplats där andra kan se dem................................................126

Ta stillbilder samtidigt som rörliga bilder spelas in .................................... 99

Skriva ut ............................................. 127

Användning (Visa)
Redigera rörliga bilder ...................... 100
Hämta stillbilder från rörliga bilder.............100 Dela upp rörliga bilder ...............................100

Skriva ut flera bilder ..................................128 Skriv ut med datum och text......................128 Att utföra skrivarinställningar på kameran ....................................................129

■Kondens (imma på linsen) ●Kondens kan uppstå när kameran utsätts för plötsliga

Visa bilder som tagits med bildsekvensfunktionen...................... 101 Olika avspelningsmetoder [Visningsläge] .................................... 102
[Bildspel]....................................................102 [Filtrerad visning] .......................................104 [Kalender] ..................................................104

Övrigt
Symboler på LCD-skärmen............... 130 Meddelanden på skärmen................. 132 Q&A Felsökning ................................ 134 Varningar och kommentarer ............. 141
Licensavtal för användare av platsnamninformation ................................145

förändringar i temperatur eller fuktighet. Undvik följande förhållanden, som kan smutsa ned linsen, orsaka mögel eller skada kameran. ●Om kondens uppstår stänger du av kameran och väntar i cirka två timmar innan du använder den igen. När kameran har anpassat sig till den omgivande temperaturen försvinner imman på linsen naturligt.

Använda [Spela]-menyn.................... 105
[Överföring] ...............................................105 [Titelred.] ...................................................106

4

VQT3H04

VQT3H04

5

Före användning (Fortsättning)
■Ta alltid en testbild först
Före viktiga händelser där du ska använda kameran (till exempel vid bröllop) ska du alltid ta en testbild för att säkerställa att bilder och ljud kan tas och spelas in ordentligt. Vi kan inte kompensera för missade bilder där tekniska problem med kameran eller kortet förhindrade fotograferingen eller inspelningen. Obehörig användning av inspelningar med material med upphovsrättsskydd för andra syften än personlig användning är förbjudet enligt upphovsrättslag. Inspelning av visst material kan även vara begränsat vid personlig användning.

Om GPS ■ Om platsnamnsinformation i kameran
Läs ”Licensavtal för användare av platsnamninformation” innan du använder kameran. (→145) ■ När [GPS-inställning] är [ON] är GPS-funktionen aktiv även när kameran är avstängd. • Elektromagnetiska vågor från kameran kan påverka instrument och mätare. Vid start och landning i flygplan eller i andra känsliga områden ställer du in [GPS-inställning] till [OFF] eller , och stänger sedan av kameran. (→76) • När [GPS-inställning] är [ON] kommer den att dra ström från batteriet även när kameran är avstängd. ■ Platsinformation för bilder • Namn på platser och landmärken (till exempel byggnader) gäller från och med december 2010. De kommer inte att uppdateras. • För vissa länder eller regioner kan det finnas begränsad information tillgänglig om namn på platser och landmärken. ■ Positionering • Positionering kommer att ta tid på platser där mottagningen av signaler från GPSsatelliterna är dålig. (→75) • Även om GPS-mottagningen är god tar det cirka 2 till 3 minuter för positioneringen att utföras under följande omständigheter: När positionering utförs för första gången eller efter att kameran har stängts av när [GPSinställning] är inställt på och sedan startas igen, eller när [GPS-inställning] är inställt på [OFF]. • Eftersom GPS-satelliternas positioner ständigt ändras är det inte säkert att det går att få noggrann positionering på alla platser och under alla förhållanden vilket gör att avvikelser kan förekomma. ■ När du använder GPS i andra länder • GPS kanske inte fungerar i Kina eller i områden som gränsar till Kina. (Gäller från och med december 2010) • I vissa länder eller regioner kan det finnas restriktioner för användning av GPS och liknande teknik. Eftersom denna kamera har en GPS-funktion måste du, innan du tar den med till ett annat land, fråga ambassaden eller resebyrån om det är tillåtet att använda kameror med GPS där.

■Ingen kompensation för missade bilder

■Observera noggrant upphovsrättslagarna

■Se även ”Varningar och kommentarer” (→141)

6

VQT3H04

VQT3H04

7

Standardtillbehör
Kontrollera att alla tillbehör medföljer innan du använder kameran.

Kamerans olika delar
Lägesratt Blixt (→52) Indikator för självutlösare (→56)/AF-lampa (→93) Objektiv Lins (→5, 143)

●Tillbehören och dess utformning kan variera beroende på i vilket land kameran köptes. ●Batterikassetten kallas i texten för batteriet. ●Batteriladdaren kallas i texten för batteriladdaren eller laddaren. ●Kassera förpackningsmaterialet på lämpligt sätt. ●Förvara mindre delar på en säker plats utom räckhåll för barn.
Detaljerad information om tillbehör finns i den grundläggande bruksanvisningen.

■ Extra tillbehör
• Korten är extra tillbehör. Du kan spara och visa bilder i det inbyggda minnet om du inte använder ett kort. (→14) • Fråga återförsäljaren eller närmaste servicecenter om något medföljande tillbehör kommer bort. (Du kan köpa tillbehören separat.)

GPS-statusindikator (→78) GPS-antenn (→75) Högtalare (→43) Mikrofon (→21)

Zoomreglage Videobildsknapp Kamerans PÅ/AV-knapp Avtryckare
Vi rekommenderar att du använder den medföljande kameraremmen så att du inte tappar kameran.

LCD-skärm (→43, 130) Inspelning/uppspelningsknapp (→20) [EXPOSURE]-knapp (→58) Markörknapp [DISP.]-knapp

HDMI-uttag
(→117, 118)

[Q.MENU]/[

/

]-knapp [AV OUT/DIGITAL] uttag
(→116, 121, 127)

Kort-/Batterilucka (→12) Stativfäste (→143) Öppningsknapp (→12) DC-kopplingslucka (→13)

● Figurer och skärmar som visas i den här bruksanvisningen kan skilja sig från den faktiska produkten. ● Så här använder du kameran (→16)

8

VQT3H04

VQT3H04

9

Ladda batteriet
Ladda alltid batteriet innan du använder kameran för första gången! (batteriet levereras oladdat)

■Om batterier som du kan använda tillsammans med den här kameran
Det har visat sig att piratkopior av batterierna med ett mycket snarlikt utseende finns att köpa på vissa marknader. Vissa av dessa batterier har inte lämpligt internt skydd för att uppfylla kraven i lämpliga säkerhetsstandarder. Det finns möjlighet att användningen av dessa batterier kan leda till brand eller explosion. Observera att vi inte påtar oss något ansvar för någon olycka eller fel som uppstår som ett resultat av att ett piratkopierat batteri har använts. För att vara säker på att säkra produkter används, rekommenderar vi att endast original Panasonic-batterier används. • Använd avsedd laddare och batteri. • Kameran har en funktion som kan avgöra om batterier kan användas eller inte. Avsett batteri stöder denna funktion. De enda batterierna som kan användas med denna enhet är äkta Panasonic-produkter och Panasonic-certifierade batterier från andra tillverkare. (Batterier som inte stöder denna funktion kan inte användas). Panasonic kan inte på något sätt garantera kvalitet, prestanda eller säkerhet för batterier från andra tillverkare eller batterier som inte är äkta Panasonic-produkter.

Riktlinjer för antal bilder som kan tas samt användningstid
Antal möjliga bilder eller tillgänglig användningstid kan variera beroende på den omgivande miljön och användningsförhållanden. Värdena kan minska om blixt, zoom eller andra funktioner används mycket, eller i kallare klimat. ■ Stillbilder
Antal bilder som kan tas Inspelningstid Cirka 260 bilder Ca 130 min Enligt CIPA-standard

●Fotograferingsförhållanden enligt CIPA-standarden
• CIPA är en förkortning av [Camera & Imaging Products Association]. • [AE för program]-läge • [GPS-inställning] är inställt på [OFF] • Temperatur: 23 °C/Fuktighet: 50 %RH relativ luftfuktighet när LCD-skärmen är på. • Användning av Panasonic SD-minneskort (32 MB). • Användning av medföljande batteri.

• Bildtagning startar 30 sekunder efter att kameran har satts på. (Optisk bildstabilisering är inställd på [ON].) • Bilder tas var 30:e sekund med fullt uppladdad blixt varannan bild. • Zoomreglaget flyttas från T till W eller tvärtom mellan varje bild. • Kameran stängs av efter var 10:e bild och får vara avstängd tills batteriet har svalnat.

Anslut batterikontakterna och sätt in batteriet i laddaren Anslut laddaren till eluttaget

Antalet minskas vid längre intervall, t.ex. till ca en fjärdedel för 2-minutersintervall under betingelserna ovan. ■ Spela in rörliga bilder
[Insp.kvalitet] Tillgänglig inspelningstid∗1 Faktiskt tillgänglig inspelningstid∗2 [AVCHD] [FSH] Ca 70 minuter Ca 35 minuter [Rörl JPEG] [HD] Ca 85 minuter Ca 40 minuter

●Direktansluten
Batteri

●Sladdansluten
Laddningslampa ([CHARGE])
På: Laddning pågår (ca 130 min om det är helt urladdat) Av: Laddning klar Om lampan blinkar: • Laddning kan ta längre tid än normalt om batteriet är för varmt eller kallt (laddningen kanske då inte blir fullständig). • Kontakten på batteriet/ laddaren är smutsig. Torka med en mjuk trasa.

●Inspelningsförhållanden

∗1 Rörliga bilder kan spelas in kontinuerligt i upp till 29 minuter och 59 sekunder. Rörliga bilder kan
dessutom spelas in kontinuerligt i [Rörl JPEG] upp till 2 GB. (Exempel: [7 m 40 s] med [HD]) Återstående tid för kontinuerlig inspelning visas på skärmen. ∗2 Den tid som faktiskt kan spelas in om kameran flera gånger stängs av och sätts på, inspelning startas och stoppas samt zoomen används. Visningstid Ca 210 minuter

• Temperatur 23 °C, relativ luftfuktighet 50 %RH • [GPS-inställning] är inställt på [OFF]

Laddare (modellspecifik)

• Sladdkontakten kan inte tryckas in helt i uttaget. Ett mellanrum kommer att finnas.

■ Visa bilder

●Ladda batteriet med laddaren inomhus (10 °C
till 30 °C).

Ta ut batteriet när det är färdigladdat

●Batteriladdaren är i beredskapsläge när nätdriften är inkopplad.

10

Primärkretsen är alltid strömförande, så länge batteriladdaren är ansluten till ett elektriskt uttag.
VQT3H04

VQT3H04

11

Sätta in och ta ut kortet (tillval)/batteri
Spak Stäng av kameran med strömbrytaren

Skjut knappen till [OPEN] och öppna luckan
Öppningsknapp

Använda nätadapter (tillval) och DC-koppling (tillval) i stället för batteri
Genom att använda en nätadapter (tillval) och en DC-koppling (tillval) kan du spela in och visa utan att behöva oroa dig för återstående batteriladdning. DC-kopplingen (tillval) kan endast användas med den för detta avsedda nätadaptern från Panasonic.

Sätt in DC-kopplingen i stället för batteriet (→12)
Rör inte kontakten [OPEN] [LOCK]

Sätt in batteri och kort helt
• Batteri: Skjut in det helt och hållet tills ett klickande ljud hörs och kontrollera att knappen har låsts över batteriet. • Minneskort: Tryck in tills ett klick hörs

DC IN-uttag

DC-koppling

Öppna DC-kopplingsluckan
• Om den är svår att öppna, öppnar du kort-/batteriluckan och trycker på DCkopplingsluckan så att den öppnas.

Laddat batteri (vänd det rätt) Kort (vänd det rätt: kontakterna mot LCD-skärmen)

Stäng luckan
Skjut knappen till [LOCK].

Anslut nätadaptern till ett vägguttag
• Ta ut kortet: genom att trycka ner det på mitten. DCkopplingslucka Nätadapter Anslut med markeringarna mot varandra

■Ta ut batteri och kort
• Ta ut batteriet: genom att skjuta spaken i pilens riktning. Spak

Anslut nätadaptern till DC INuttaget på DC-kopplingen

●Använd alltid originalbatterier från Panasonic. ●Om du använder andra batterier kan vi inte garantera produktkvaliteten. ●Ta ut batteriet från kameran efter användning.

• Förvara batteriet i en plastpåse och se till att det inte kommer i kontakt med metallföremål (till exempel gem) när du bär med dig eller förvarar batteriet. ●För att ta ut kortet eller batteriet stänger du av kameran och väntar tills LCD-skärmens LUMIX-indikator släcks. (Om du inte väntar kan kameran skadas och data på kortet kan förstöras.) ●Förvara minneskorten utom räckhåll för barn så att de inte sväljs.

●Använd alltid en original Panasonic nätadapter (tillval). ●Använd nätadapter och DC-koppling avsedda för denna kamera. Användning av andra ●Det är inte säkert att kameran kan monteras på ett stativ eller stöd när DC-kopplingen ●Om nätadaptern är ansluten måste den kopplas ur innan kort-/batteriluckan öppnas. ●Koppla loss nätadapter och DC-koppling när de inte används och stäng DC●Läs dessutom bruksanvisningarna till nätadaptern och DC-kopplingen.
VQT3H04

nätadaptrar eller kopplingar kan förstöra kameran.

är ansluten, det beror på stödets eller stativets utformning. kopplingsluckan.

12

VQT3H04

13

Sätta in och ta ut kortet (tillval)/batteri
(Fortsättning) Lagringsplats för bilder (kort och inbyggt minne) ■ Inbyggt minne (ca 18 MB) Återstående batteri och minneskapacitet
Återstående batteriladdning (endast när batteri används) (blinkar rött) Om batterisymbolen blinkar rött måste batteriet laddas eller bytas. Beräknat återstående antal bilder eller inspelningstid (tryck på [DISP.]-knappen för att växla visning) Kommentarer • Användning av kort med SD-hastigheten ”Class 4”∗ eller högre rekommenderas för inspelning av rörliga bilder med [AVCHD]. Användning av kort med SD-hastigheten ”Class 6”∗ eller högre rekommenderas för inspelning av rörliga bilder med ”RÖRLIG JPEG”. • Kan användas i enheter som är kompatibla med respektive format. • Innan SDXC-minneskort används måste du kontrollera att datorn och andra enheter kan hantera denna korttyp. http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html • Endast de kort som listas till vänster med den angivna kapaciteten stöds. Visas när inget kort är isatt (bilderna sparas i det inbyggda minnet)

minneskort. ■ Kompatibla minneskort (tillval) Följande SD-standardkort (Panasonic rekommenderas)
Korttyp SD-minneskort SDHC-minneskort SDXC-minneskort Kapacitet 8 MB - 2 GB 4 GB – 32 GB 48 GB, 64 GB

●Bilder kan kopieras mellan minneskort och det inbyggda minnet. (→115) ●Åtkomsttiden för det inbyggda minnet kan vara längre än åtkomsttiden för ett

Vid användning (Kort) eller (inbyggt minne) är belyst med rött ljus. Medan lampan är tänd arbetar kameran med att t.ex. skriva, läsa, radera eller formatera. Medan lampan lyser bör du inte stänga av kameran, ta ut eller koppla från batteri, kort, nätadapter (tillval) eller DC-koppling (tillval) eftersom detta kan orsaka förlust av data eller skada kameran. Utsätt inte kameran för vibrationer, stötar eller statisk elektricitet. Om något sådant gör att en kamerafunktion stoppar försöker du utföra funktionen igen.

Riktlinjer för inspelningskapacitet (bilder/inspelningstid)
Antal bilder som kan tas och inspelningstid varierar beroende på kortets kapacitet (och beroende på fotograferingsförhållanden och korttyp). ●Kapaciteten för antal bilder som kan tas samt inspelningstid kan minska om du gör inställningar för webböverföring. (→105) ■ Bildkapacitet (stillbilder)
[Bildstorlek] 14M 5M 0.3M Inbyggt minne 2 5 99 2 GB 330 650 10050 4 GB 670 1300 19940 16 GB 2740 5300 81340

∗ SD-hastighetsklasser är en specifikation för vilka skrivhastigheter som kan upprätthållas.
Kontrollera SD-hastigheten på kortetiketten eller annat kortrelaterat material.

(Exempel)

●Formatera om kortet med den här kameran om det redan har

formaterats med en dator eller annan utrustning. (→48) ●Om skrivskyddet är satt till ”LOCK” kan inga bilder sparas eller raderas på kortet och det kan inte formateras. ●Du bör kopiera viktiga bilder till din dator eftersom elektromagnetiska fält, statisk elektricitet eller annat annars kan skada bilderna. ●För senaste information: http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Denna webbplats är endast på engelska.)

■ Inspelningstid (rörliga bilder)
Skrivskydd (LOCK)

• När antalet tagna bilder överstiger 99 999 visas ”+99999”.

När [AVCHD]-läge används
Inbyggt minne – 2 GB 14 min 4 GB 29 min 16 GB 2 h 4 min

När [Rörl JPEG]-läge används
[Insp.kvalitet] Inbyggt minne 2 GB 4 GB 16 GB HD – 7 min 40 s 15 min 40 s 1 h 6 min VGA – 20 min 41 min 2 h 51 min QVGA 32 s 55 min 30 s 1 h 53 min 7 h 55 min • Rörliga bilder kan spelas in kontinuerligt i upp till 29 minuter och 59 sekunder. Rörliga bilder kan dessutom spelas in kontinuerligt i [Rörl JPEG] upp till 2 GB. (Exempel: [7 m 40 s] med [HD]) För att spela in över 29 minuter och 59 sekunder eller 2 GB trycker du på videobildsknappen igen. (Återstående tid för kontinuerlig inspelning visas på skärmen.) Tiden som visas i tabellen är den totala tiden.

14

VQT3H04

VQT3H04

15

Så här använder du kameran
Lägesratt
Används för att välja bildtagningsläge. Används för att fokusera och ta bilder. Används vid inzoomning av ett motiv på avstånd för att göra det större. Spela in rörliga bilder. Används för att starta och stänga av kameran. Används för att välja bildtagningsläge eller visningsläge. Används vid inställning av slutartid eller bländarvärde. (Endast i -läge) Används för menyfunktioner och för funktionerna nedan. ▲: Exponeringskompensation, autogaffling m.m. ▼: Makroläge m.m. ◄: Självutlösare ►: Blixt • I den här bruksanvisningen anges den knapp som används med symbolerna ▲▼◄►. Används för att visa menyer, ange inställningar m.m. I bildtagningsläget: Snabbinställningsmenyn visas. I visningsläget: Bilder raderas. Vid menyanvändning: Föregående skärm visas. Används för att ändra visningen. Du kan använda kameran med hjälp av pekskärmen på LCD-skärmen. (→17) Peka används bland annat för att välja ikoner eller bilder eller för andra åtgärder. • Peka på en ikon i mitten av ikonen. Om du pekar på flera ikoner samtidigt kanske inte kameran fungerar ordentligt. Dra (dra fingret längs med skärmen) används för att bläddra mellan bilder eller ändra antalet bilder som visas.

Pekfunktioner
Kamerans pekskärm känner av trycket som appliceras på skärmen. Att ”peka” innebär att trycka på pekskärmen och sedan lyfta på fingret igen.

Avtryckare

Peka

Zoomreglage

Att ”dra” innebär att peka och dra fingret längs med pekskärmens yta.

Dra

Videobildsknapp

Kamerans PÅ/AV-knapp

Inspelning/uppspelnings-knapp

[EXPOSURE]-knapp

Markörknapp

●Om du använder en typ av skyddsfilm för LCD-skärmar som finns att köpa i handeln

[MENU/SET]

[Q.MENU]/[

/

]-knapp

läser du igenom varningsinformationen som medföljer skyddsfilmen. (Med vissa typer av skyddsfilmer kan skärmens visuella egenskaper och funktioner försämras.) ●Om du använder kameran med en skyddsfilm som finns att köpa i handeln applicerad på kamerans skärm eller om skärmen inte svarar ordentligt trycker du på skärmen med lite hårdare tryck. ●Om du trycker mot pekskärmen med handen när du håller i kameran fungerar inte pekskärmen som den ska. ●Tryck inte på LCD-skärmen med spetsiga föremål, till exempel en kulspetspenna. ●Tryck inte på pekskärmen med naglarna. ●Rengör LCD-skärmen med en mjuk och torr trasa om det är fingeravtryck eller annan typ av smuts på den. ●För mer information om de ikoner som visas på pekskärmen, se ”Symboler på LCDskärmen” (→130).

[DISP.]-knapp Pekskärm

■Pekpenna

Pekpennan (medföljer) är praktisk när du behöver utföra en typ av arbete som kräver nära eller noggrann användning och dina fingertoppar är för stora för att du ska kunna utföra arbetet smidigt. • Använd inte någon annan penna än den medföljande pennan. • Förvara pekpennan utom räckhåll för nyfödda och små barn. • Lägg inte pekpennan på LCD-skärmen vid förvaring. LCD-skärmen kan gå sönder om pekpennan trycks för hårt mot den.
VQT3H04

16

VQT3H04

17

Ställa in klockan
Ställ inspelning/uppspelnings-knappen på innan strömmen sätts på.

(Klockan är inte inställd vid leveransen av kameran.)

Sätt på kameran
Kameran startas. Om språkvalsskärmen inte visas, går du vidare till steg .

Tryck på ◄ för att välja [Ja] och tryck på [MENU/SET] om tiden automatiskt ska justeras med GPS-funktionen
• För manuell inställning av datum och tid → välj [Nej].

När [Ställ in hemzon] visas trycker du på [MENU/SET] Tryck på ◄► för att ange tidzonen hemma och tryck på [MENU/SET]
Namn på stad eller region Aktuell tid

Tryck på [MENU/SET] medan meddelandet visas Tryck på ▲▼ för att välja språk och tryck därefter på [MENU/SET]
• Meddelandet [Ställ klockan] visas. (Detta meddelande visas inte i visningsläge.) Inspelning/ uppspelnings-knapp

Aktuell tid och tidszon hemma ställs in. • [GPS-inställning] ändras till [ON].

Tryck på [MENU/SET] Tryck på ◄► för att välja inställning (år, månad, dag, timme, minut, datumformat eller tidsformat) och tryck på ▲▼ för att spara
Timmar från GMT (Greenwich Mean Time)

Så här ändrar du tidsinställningen
För att ställa in datum och tid väljer du [Klockinst.] i [Inst.]-menyn. • Klockans inställningar kommer att finnas kvar under ca 3 månader efter att batteriet har tagits ut förutsatt att ett fulladdat batteri sattes in i kameran 24 timmar innan det togs ut.

Välj [Klockinst.] i [Insp]-menyn eller [Inst.]-menyn (→42)
• För att avbryta → Tryck på [ /

Ställ in datum och tid (Utför stegen
]-knappen.

-

. (→18))

Tryck på [MENU/SET] Tryck på [MENU/SET]
• För att återvända till föregående skärm, tryck på [ / ]-knappen.

●Om inte datum och tid ställs in korrekt så kommer datum/tid att skrivas ut felaktigt

vid utskrift av bilder i ett digitalt fotocenter eller när du använder [Datumtryck] eller [Texttryck]. ●Efter att tiden ställts in kan datum skrivas ut rätt även om det inte visas på skärmen.

18

VQT3H04

VQT3H04

19

Använd i följande ordning
Sätt på kameran

1

■Ta stillbilder

Rikta kameran och ta bilden
Videobildsknapp

Tryck ner avtryckaren halvvägs för att fokusera Håll avtryckaren nertryckt för att ta bilden Tryck på videobildsknappen för att starta inspelningen Tryck en gång till på videobildsknappen för att avsluta inspelningen

Ställ in på

■Spela in rörliga bilder

2

Mikrofon Avtryckare

4 ■Hålla kameran
Ställ in på önskat bildtagningsläge

Justera lägesratten till det läge → du vill använda.

• Stå med armarna nära kroppen och med särade ben. Blixt • Rör inte linsen. • Håll inte för mikrofonen när du spelar in rörliga bilder. • Håll inte för blixten eller lampan. Titta inte in i dem på kort avstånd. • Se till att kameran inte rör sig när avtryckaren trycks in. ●Vi rekommenderar att du använder den medföljande kameraremmen så att du inte tappar kameran.
AF-lampa

[Intelligent auto]-läge

3

Ta bilder med automatiska inställningar. (→26) Ta bilder med egna inställningar. (→22) Ställ in bländare innan bilderna tas. (→58) Ställ in slutartid innan bilderna tas. (→58) Ställ in bländare och slutartid innan bilderna tas. (→59) Ta bilder med sparade inställningar. (→60) Ta 3D-bilder. (→69) Ta bilder anpassade efter motivet. (→61) Ta bilder i scenlägen som du använder ofta. (→62)

[AE för program]-läge [Bländarprioritet]-läge [Slutarprioritet]-läge [Manuell exponering]-läge [Personanp.]-läge [3D-fotoläge] [Scenläge] [Mitt scenval]

Ställ in på

5

6 Visa bilder (→32)
Stäng av kameran

7

Bläddra till nästa bild: Dra fingret längs med skärmen från höger till vänster. Gå tillbaka till föregående bild: Dra fingret längs med skärmen från vänster till höger.

20

VQT3H04

VQT3H04

21

Ta bilder med dina egna inställningar
[AE för program]-läge
Bildtagningsläge: Använda [Insp]-menyn för att ändra inställningar och spara egna bildtagningsbetingelser.

Så här justerar du fokus
Användbar när objektet inte är mitt i bilden.

Ställ in

([AE för program]-läge)

Justera först fokus på motivet
Rikta in AF-området mot motivet Fokuseringsdisplay (När fokus är justerat: lyser När fokus inte är justerat: blinkar) AF-område (När fokus är justerat: grönt När fokus inte är justerat: rött)

Tryck in halvvägs

Ta en bild

Flytta sedan kameran till önskat läge
Tryck ner halvvägs (tryck lätt för att fokusera) Tryck in helt (tryck knappen ända in för att ta bilden)

●Motiv som kan vara svåra att fokusera
Tryck in helt

■ Ändra visning av inspelningsinformation
Tryck på [DISP.]-knappen.

AF-område

på: • Snabbrörliga eller mycket ljusa föremål eller föremål utan färgkontraster. • Ta bilder genom glas eller nära lysande föremål. I mörker eller med påtagliga skakningar. • För nära objektet eller försök att ta bild av motiv med objekt som är nära och långt borta.

●Om en varning visas om skakningar använder du

●Fokussymbolen blinkar och ett pip hörs när fokus inte är inställt.
Display för skakvarning

[Stabilisator], ett stativ eller [Självutlösare]. ●Om bländare och slutartid visas i rött har du inte en lämplig exponering. Antingen använder du då blixt, ändrar [Känslighet]-inställningar eller ställer in [Min. slut.hast.] till en lägre hastighet.
Bländarvärde Slutartid

Använd det fokusområde som visas i rött som referens. Även om fokussymbolen är tänd, kan det hända att kameran inte kan fokusera på motivet om det befinner sig utanför fokusområdet. ●AF-området visas större i följande fall: • När du använder den digitala zoomen • När det är svårt att fokusera ett motiv i mörka miljöer.

Fokuseringsdisplay

Fokusområde VQT3H04

22

VQT3H04

23

Ta bilder genom att peka på skärmen
(Funktionen för pekavtryckare)
Bildtagningsläge: Med den här funktionen kan du fokusera och ta bilder genom att helt enkelt peka på motiven på skärmen.

Justera fokus och exponering genom att peka på skärmen (Funktionen för pek-AF/AE)
Bildtagningsläge: Med den här funktionen kan du ställa in fokus och exponering genom att peka på motivet på skärmen.

Peka på

på skärmen

• Ikonen ändras till och du kan nu ta bilden med hjälp av pekavtryckaren.

Peka där du vill ställa in fokus och exponering
• När [AF-läge] är inställt på (Ansiktsavkänning) fortsätter funktionen för ansiktsavkänning att vara aktiv, men fokus justeras efter den plats du pekar på. • När [AF-läge] är inställt på (AF-följning) låser kameran fokus på motivet och fortsätter automatiskt fokusera på motivet och justerar exponeringen av motivet under det att motivet rör sig.

Peka på motivet som du vill ta en bild av
• Bilden tas när autofokus har ställts in för motivet som du pekade på. • För att avbryta funktionen för pekavtryckare → Peka på .

Tryck ner avtryckaren halvvägs för att fokusera motivet och tryck sedan ner knappen helt för att ta bilden
• För att avbryta funktionen för pek-AF/AE → Peka på .

●Rörliga bilder kan inte spelas in. ●Funktionen för pekavtryckare fungerar inte längs med skärmens kanter. ●Observera att pekavtryckaren tar en bild även om du råkar peka på pekskärmen av ●När [Mätningsläge] är inställt på
misstag. (Punkt) justeras exponeringen efter den plats som du pekade på. ●Inställningen av funktionen för pekavtryckare finns kvar även om du stänger av kameran.

●Det kan hända att funktionen för pek-AF/AE inte fungerar under vissa omständigheter, ●Funktionen för pek-AF/AE fungerar inte längs med skärmens kanter. ●I [Intelligent auto]-läge avgör kameran den optimala scenen för det motiv du pekade på.
VQT3H04

till exempel om motivet är för litet eller på platser som är för mörka.

24

VQT3H04

25

Ta bilder med automatiska inställningar
[Intelligent auto]-läge
Bildtagningsläge: De optimala inställningarna utförs automatiskt från information av typen ”ansikte”, ”rörelse”, ”ljushet” och ”avstånd” helt enkelt genom att kameran riktas mot objektet, vilket innebär att det går att ta klara bilder utan att man behöver göra manuella inställningar.

Om blixt
Tryck på ► för att välja eller . har valts väljs den optimala blixten automatiskt beroende på omständigheterna. (→52) eller har valts minskar slutartiden. ●När

Ställ in

([Intelligent auto]-läget)

●När

Om Glada färger Ta en bild
Om [Färgläge] (→93) är inställt på [Happy] blir både stillbilder och rörliga bilder klarare med klara och livfulla färger.

[Reducera oskärpa]
Tryck ner halvvägs (tryck lätt för att fokusera) Tryck in helt (tryck knappen ända in för att ta bilden)

Automatisk distinktion mellan scener
Kameran läser av scenen när den riktas mot ett motiv och de optimala inställningarna utförs automatiskt.

Kameran ställer automatiskt in den optimala slutartiden beroende på motivets rörelser för att minimera oskärpa i motivet. ■ Inställningar Tryck på [MENU/SET] Tryck på ▲▼◄► för att välja [Insp]-menyn och tryck på [MENU/SET] Tryck på ▲▼ för att välja [Reducera oskärpa] och tryck på [MENU/SET] Tryck på ▲▼ för att välja [ON] och tryck på [MENU/SET] ●När [Reducera oskärpa] är inställt på [ON] visas på skärmen. ●Motivet kan sparas med en mindre bildstorlek än det inställda antalet bildpunkter.

[iNattfotografering]
Om en nattscen identifieras automatiskt när kameran används utan stativ kan bilden tas med mindre skakningar och mindre brus genom att kombinera en sekvens av bilder. ■ Inställningar Tryck på [MENU/SET] Tryck på ▲▼◄► för att välja [Insp]-menyn och tryck på [MENU/SET] Tryck på ▲▼ för att välja [iNattfotografering] och tryck på [MENU/SET] Tryck på ▲▼ för att välja [ON] och tryck på [MENU/SET] Det inspelningsbara området kan bli något mindre. ■ Ta bilder Tryck ner avtryckaren halvvägs Tryck in avtryckaren helt Rör inte kameran medan meddelanden visas på skärmen. ●När kameran är fixerad med ett stativ eller på något annat sätt, identifieras inte [iNattfotografering].

Ikonen för den identifierade scenen
Känner igen personer Känner igen småbarn∗1 Känner igen landskap Känner igen nattlandskap och personer i dem (Endast när har valts)∗2 Känner igen nattlandskap Känner igen nattlandskap utan användning av stativ.∗3 Känner igen närbilder Känner igen solnedgångar Läser motivets rörelse för att undvika suddiga bilder när scenläget inte motsvarar något av de ovanstående.

∗1 När småbarn (under 3 år) som är registrerade med funktionen för ansiktsidentifiering identifieras ∗2 Användning av stativ och självutlösare rekommenderas. ∗3 När [iNattfotografering] är [ON] ●Beroende på fotograferingsförhållanden kan olika scentyper anges för samma motiv. ●Om den önskade scentypen inte väljs, rekommenderar vi att de lämpliga inspelningslägena ställs in manuellt. ●När , eller identifieras, aktiveras Ansiktsavkänning och fokus och exponering ställs in för identifierade ansikten.

26

VQT3H04

VQT3H04

27

Ta bilder med automatiska inställningar
[Intelligent auto]-läge (Fortsättning)
Bildtagningsläge:

AF-följning
Den här funktionen gör det möjligt för kameran att fortsätta fokusera på motivet och justera exponeringen för motivet även när motivet rör sig.

Begränsningar vid [Intelligent auto]-läge

●Det går endast att ställa in menyalternativ som visas i [Intelligent auto]-läge. ●Inställningarna som har valts i [AE för program] eller andra lägen för menyalternativ ●Inställningarna för följande alternativ skiljer sig från andra bildtagningslägen: ●Följande inställningar är fasta.
som inte visas återges i [Inst.]-menyn. [Bildstorlek] och [Färgläge] i [Insp]-menyn, [Bildsekvens] och [Pipljud] i [Inst.]-menyn

■Genom att använda markörknappen

Tryck på ▲ för att ställa in [AF-läge] på AF-följning
• För att avbryta AF-följningen → Tryck en gång till på ▲.

Rikta in ramen för AF-följningen efter motivet och tryck sedan på ▼ för att låsa
• För att avbryta AF-låset → Tryck på ▼.

AF-följningsram AF-lås lyckades: Gul AF-lås misslyckades: Röd (blinkar)

• [Viloläge]: [5 MIN.] • [Auto återvisn.]: [2 SEC.] • [Vitbalans]: [AWB] • [Riktlinjer]: • [Kvalitet]: (Hög) • [Känslighet]: • [Stabilisator]: [ON] • [AF-läge]: (Ansiktsavkänning)∗ • [AF-hjälplampa]: [ON] • [Snabb AF]: [ON] • [Mätningsläge]: (Flera) • [i. exponering]: [STANDARD] • [Int. upplösning]: [i.ZOOM] • [Inga röda ögon]: [ON] • [Aktivt Läge]: [ON] • [Kontinuerlig AF]: [ON] ∗ (23-fältsfokusering) när ansikten inte kan identifieras ●Följande funktioner kan inte användas. [Histogram], [Exponering], [Autogaffling], [Vb-just.], [Digital zoom], [Min. slut.hast.]

■Genom att använda pekskärmen
Peka på motivet

Inaktivera funktionen för pekavtryckare (→ 24) när du utför dessa åtgärder. • Om du vill låsa på ett annat motiv → Peka på det andra motivet. • För att avbryta AF-följningen → Peka på .

●Den optimala scenen för motivet som AF ställts in för identifieras automatiskt. ●Ansiktsidentifiering kommer att vara inaktiv medan AF-följning används. ●Under vissa omständigheter, till exempel om motivet är för litet eller när det är för mörkt
kanske inte [Följande AF] fungerar korrekt.

28

VQT3H04

VQT3H04

29

Ta rörliga bilder
Bildtagningsläge: Aktiverar att rörliga bilder kan spelas in med ljud (stereo).

■Inspelning av rörliga bilder i ■Inspelning av rörliga bilder i
När scenen inte motsvarar någon av de till höger.

Tryck på videobildsknappen för att starta inspelningen
[Inspelningsläge] (→96)/[Insp.kvalitet] (→97)

Spelar in rörliga bilder med dina inställningar. • Bländare och slutartid ställs in automatiskt. Kameran känner automatiskt av scenen för att spela in rörliga bilder med optimala inställningar.

• I läget kommer fokus och exponering att ställas in enligt det avkända ansiktet. • kommer att väljas för nattlandskap och andra mörka scener. • Om kameran inte väljer önskat scenläge kan du välja lämpligt läge manuellt. • Följande menyalternativ i [Film]-menyn kan ställas in:
Förfluten inspelningstid Återstående inspelningstid (ungefärlig) • [Inspelningsläge] • [Insp.kvalitet]

■Inspelning av rörliga bilder i andra inspelningslägen

●Släpp omedelbart videobildknappen efter att ●Du kan också använda zoomen när du
du har tryckt ner den. spelar in rörliga bilder. • Zoomhastigheten blir långsammare än normalt. • Vid användning av zoom under inspelning av rörliga bilder kan fokuseringen ta lite tid. ●Stillbilder kan tas under inspelningen av rörliga bilder. (→99)

Mer information finns på sidorna för respektive inspelningsläge. (Det går dock inte att spela in rörliga bilder i läget [3D-fotoläge])

●Rörliga bilder kan spelas in kontinuerligt i upp till 29 minuter och 59 sekunder. ●Om [Insp.kvalitet] är inställt på [GFS] eller [FSH] och den omgivande

Tryck en gång till på videobildknappen för att avsluta inspelningen

temperaturen är hög, eller rörliga bilder spelas in kontinuerligt, visas och inspelningen kan avbrytas halvvägs. ●Om data spelas in och tas bort om vartannat kan SD-kortets totala tillgängliga inspelningstid minska. För att återställa ursprunglig kapacitet formaterar du SDkortet med kameran. Se till att alla viktiga data har sparats i datorn eller på annat lagringsmedium innan du formaterar kortet eftersom alla data på det raderas. ●Den optiska bildstabilisatorn fungerar oavsett inställningarna innan de rörliga bilderna började spelas in. ●Följande funktioner kan inte ställas in: AF-följning, Utökad optisk zoom, blixt, [Ansiktsigenk.], [Rotera disp] för bilder som tas vertikalt. ●För vissa minneskort kan inspelningen avslutas innan de är fulla. ●Skärmen kan visas smalare för rörliga bilder jämfört med stillbilder. Dessutom kommer betraktningsvinkeln att ändras när inspelning av rörliga bilder startas om bildförhållandet skiljer sig från det för stillbilder. Inspelningsbart område visas genom att sätta [Inspeln.omr.] (→44) till [ON]. ●Om utökad optisk zoom användes innan videobildknappen trycktes in kommer dessa inställningar att raderas och inspelningsområdet att bli större. ●Beroende på inspelningsförhållandena kan skärmen tillfälligt bli svart och brus kan spelas in på grund av statisk elektricitet, elektromagnetiska fält och liknande. ●När du spelar in rörliga bilder med hjälp av en nätadapter kommer inspelningen att stoppas om strömmen till kameran bryts, t.ex. om nätadaptern kopplas ur eller vid ett strömavbrott.
VQT3H04

30

VQT3H04

31

Visa bilderna [Normal visning]
Visningsläge: Om det sitter ett kort i kameran visas bilder från kortet. Om inget kort sitter i visas bilder från det inbyggda minnet.

Visa rörliga bilder Välj en bild med ikonen för rörliga bilder och tryck på ▲
Uppspelningen startar.

Dra fingret längs med skärmen och välj den bild du vill visa
Bläddra till nästa bild: Dra fingret längs med skärmen från höger till vänster. Gå tillbaka till föregående bild: Dra fingret längs med skärmen från vänster till höger. • Om du håller kvar fingret på den vänstra eller högra kanten av skärmen efter du har bläddrat mellan bilderna fortsätter bilderna att bläddras. (Bilderna visas i förminskad storlek.) • Du kan också bläddra mellan bilderna genom att trycka på markörknapparna ◄ ►. När du trycker ner knapparna kan du bläddra snabbt framåt eller bakåt mellan bilderna.

Inspelningstid för rörliga bilder När uppspelningen startar visas uppspelningstiden högst upp till höger på skärmen. Exempel: Efter 10 minuter och 30 sekunder: [10m30s] Ikon för rörliga bilder (varierar beroende på bildtagningsläge och inställning av bildkvalitet)

■Funktioner medan filmsekvenser visas

Visa bilder
Bildnummer/Totala antalet bilder Platsnamnsinformation och information om latitud och longitud anges Mapp-/Filnummer

▲: Paus/visa ▼: Stopp ◄: Snabbsökning bakåt (2 steg) Gå bakåt en bildruta i taget (under paus) ►: Snabbsökning framåt (2 steg) Gå framåt en bildruta i taget (under paus) • Om du trycker på ▲ under snabbsökning framåt eller bakåt får du tillbaka normal visningshastighet. • Volymen kan justeras med zoomknappen.

■ Ändra visning av inspelningsinformation
Tryck på [DISP.]-knappen.

●Vissa bilder som har redigerats på en dator kan inte beses på denna kamera. ●Om inspelning/uppspelnings-knappen flyttas från till medan kameran är på ●Denna kamera överensstämmer med DCF (Design rule for Camera File system), den
kommer objektivet att dras in efter cirka 15 sekunder. enhetliga standard för kamerafilsystem, som har utarbetats av Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), samt med Exif (Exchangeable image file format). Filer som inte är DCF-kompatibla kan inte spelas av.
VQT3H04

●Rörliga bilder som spelats in med andra kameror kanske inte kan visas korrekt. ●Viss information kommer inte att visas för rörliga bilder som spelats in med [AVCHD]. ●Rörliga bilder kan visas på din dator med hjälp av programvaran ”PHOTOfunSTUDIO”
på den medföljande CD-skivan eller med ”QuickTime”.
VQT3H04

32

33

Visa bilderna [Normal visning] (Fortsättning)
Visningsläge:

Zooma in och visa bilder ”Visningszoom” Peka på området som du vill förstora
Varje gång du pekar ökar förstoringen i fyra steg efter 1x, 2x, 4x, 8x och 16x. (Visad bildkvalitet försämras för varje steg.) • Du kan också förstora området genom att vrida zoomreglaget till T.

Visa bilder i datumordning ”Kalendervisning” Vrid zoomreglaget mot W flera gånger Peka på det datum du vill visa och peka på [Inst] för att ange datumet
Välj månad

Dra fingret över skärmen för att flytta det förstorade området
Aktuell zoomposition

Återgå till den ursprungliga storleken (1x)

Minska visningens förstoringsgrad

• Du kan också minska förstoringsgraden genom att vrida zoomreglaget till W. • Det förstorade området kan också flyttas med markörknappen.

Bilderna som tagits på det valda datumet visas på 12-bildsskärmen. • Du kan också välja datum med markörknappen och trycka på [MENU/SET].

●Visningszoom kan inte användas under uppspelning av rörliga bilder.
Visa en lista med bilder ”Multibildvisning” Ställ in multibildvisning
Bildnummer/Totalt antal

●Endast månader för tagna bilder visas på kalenderskärmen. Bilder som tas utan ●Bilder märkta med [!] kan inte visas. ●Bilder som har tagits med destinationsinställningar utförda i [Tidszoner] visas på
kalenderskärmen med rätt datum för destinationens tidszon. klockinställningar visas med datumet 1 januari 2011.

Skjutreglage (dra för att ändra visningen)

• När du vrider zoomreglaget till W flera gånger ändras visningsmetoden och du kan välja mellan att visa 12 bilder, 30 bilder eller Kalendervisning. (Vrid zoomreglaget till T för att återgå.) • När du pekar på en bild på skärmen med 12 eller 30 bilder visas bilden på en skärm med 1 bild (helskärm).

34

VQT3H04

VQT3H04

35

Radera bilder
Visningsläge: Bilder raderas från minneskortet om det finns ett kort i kameran eller från det inbyggda minnet om det inte sitter något kort i kameran. (Raderade bilder kan inte hämtas tillbaka.)

Radera flera bilder (upp till 100)/Radera alla bilder
En bildsekvens behandlas som en bild. (Alla bilder i den valda bildsekvensen raderas.) (efter steg )

Tryck för att radera visas bild

Använd markörknappen för att välja [Radera flera]/[Radera alla] och tryck på [MENU/SET]

• En bekräftelseskärm visas. Välj [Ja] med markörknappen och tryck sedan på [MENU/SET].

●[Radera flera]
[DISP.]-knapp

Använd markörknappen för att välja bild och tryck på [DISP.]-knappen • För att avbryta → Tryck på [DISP.]-knappen igen. • För att ställa in → Tryck på [MENU/SET].

Bild vald

• Du kan välja [Radera alla utom ] i [Radera alla] om du har angett några bilder som [Favorit] (→112). • En bekräftelseskärm visas. Välj [Ja] med markörknappen och tryck sedan på [MENU/SET]. • Kan ta tid beroende på hur många bilder som raderas.

●Stäng inte av kameran medan radering pågår. ●Använd ett tillräckligt uppladdat batteri eller en nätadapter (tillval) och DC-koppling ●Bilder kan inte raderas i följande fall:
(tillval). • Skyddade bilder • Minneskortets skrivskydd är inställt på ”LOCK” (låst). • Bilderna följer inte DCF-standard (→32)
VQT3H04 VQT3H04

36

37

Ställa in menyn
■Om menyskärmen ■Använda menyn
Visa menyskärmen

Använd följande procedur för att använda menyerna.

Exempel: Ändra [AF-läge] i [Insp]-menyn i [AE för program]-läge

Tryck på [MENU/SET]
Skärmen för val av meny visas.

Välj menytyp

Välj [Insp] och tryck på [MENU/SET]
• Menytypen kan också väljas med pekfunktionerna.

Välj funktionen Knappar som används för menyfunktioner : [MENU/SET] : Markörknapp : [ / ]-knapp Menyskärmens konstruktion : Menybeskrivning : Menyalternativ : Funktionsguide

Tryck på ▲▼ för att välja [AF-läge] och tryck på [MENU/SET]
: Sidor Sidorna kan också väljas med zoomreglaget.

Ändra inställningarna

Tryck på ▲▼ för att välja en inställning och tryck sedan på [MENU/SET]
Den valda inställningen aktiveras. • För att avbryta → Tryck på [ / : Inställningar : Vald inställning ]

Stäng menyskärmen

Tryck på [

/

] flera gånger

Menyn stängs och skärmen återgår till föregående skärm.

●Bildskärmsexemplen i den här bruksanvisningen och visningen på den faktiska ●De menytyper och alternativ som visas varierar beroende på läget. ●Inställningsmetoderna varierar beroende på menyalternativ. ●I bildtagningsläget kan du också stänga menyskärmen genom att trycka ner
avtryckaren halvvägs. skärmen kan variera och alla delar av skärmen kanske inte visas.

38

VQT3H04

VQT3H04

39

Ställa in menyn (Fortsättning)
Menytyp
[Insp]-menyn (Inspelning/uppspelnings-knapp:
) Ändra bildegenskaper (→85) • Utför inställningar såsom vitbalans, känslighet, bildformat och bildstorlek. ) Spela in rörliga bilder med dina egna inställningar (→96) • Du kan välja bildkvalitet, dataformat (bildtagningsläge) och andra inställningar. ) Använda GPS-funktionen (→75) • Du kan välja GPS-inställning, visning av platsnamn och andra inställningar.

Använda snabbinställningsmenyn
Du kan enkelt öppna några av menyalternativen och ange inställningar under bildtagning.

Tryck på [Q.MENU]-knappen ([

/

]-knappen)

[Film]-menyn (Inspelning/uppspelnings-knapp:

Tryck på ◄► för att välja ett menyalternativ Tryck på ▲▼ för att välja inställningar Tryck på [MENU/SET]

[GPS]-menyn (Inspelning/uppspelnings-knapp:

[Inst.]-menyn (Inspelning/uppspelnings-knapp:

) Ställa in inställningar för att göra kameran lättare att använda (→42) • Visar inställningar som gör det lättare att använda kameran, till exempel klockinställningar och inställningar för pipljud.

[Visningsläge]-menyn (Inspelning/uppspelnings-knapp: ) Visa tagna bilder (→102) • Välj ett visningsläge för att visa bildspel eller för att välja vilka bilder som visas m.m. [Spela]-menyn (Inspelning/uppspelnings-knapp:
) Använda dina bilder (→105) • Du kan skydda, ändra storlek på och ange andra inställningar för de bilder som du har tagit.

●Följande meny visas också beroende på bildtagningsläge.
• I scenläget: Scenmeny (→61) • I det anpassade läget: Anpassad meny (→60)
VQT3H04

●De menyalternativ och inställningar som visas varierar beroende på bildtagningsläget.
VQT3H04

40

41

Använda [Inst.]-menyn
[Klockinst.], [Ekonomi] och [Auto återvisn.] är viktiga för klockinställningen och batteriets livslängd. Kontrollera dessa inställningar före användning. Funktion [Klockinst.] (→18) [Autom. tid på] Ställa in klockan automatiskt med GPS. (→81) [Tidszoner] Ställa in lokal tid på ett resmål. (→83) [Resdatum] Registrera antalet dagar som passerat under resorna. (→82) [Pipljud] Ändra eller stäng av pipoch slutarljud. [Resmål]: Ställa in lokal tid på ett resmål. [Hemland]: Ställa in datum och tid för hemzonen. [Reseläge] [SET] (Registrera avresedatum och returdatum)/[OFF] [Ort] [SET] (Ange platsnamn)/[OFF] [Pipnivå] / / / / / / / / : Låg/Hög/Av : Ändra piptonen. : Låg/Hög/Av : Ändra slutartonen. [Pipton] [Slutarvolym] [Slutarton] [ON]/[OFF] Inställningar, kommentarer Ställ in tid, datum och visningsformat.

För detaljer om inställningar i [Inst.]-menyn (→38)

Funktion [Volym] Ändra ljudvolymen i högtalarna (7 nivåer). [Perinst.minne] Spara kamerans aktuella inställningar. (→60) [LCD-läge] Göra LCD-skärmen lättare att se.

Inställningar, kommentarer [0] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6] • Kan inte användas för att ändra TV-ljudet när kameran är kopplad till en TV. [C1] / [C2] / [C3]

[Auto LCD-effekt]: Ljusstyrkan ändras automatiskt beroende på hur ljust det är runt kameran. [LCD-effekt]: Gör skärmen ljusare än normalt (för utomhusbruk). [OFF] • [Auto LCD-effekt] fungerar inte i visningsläge. • [LCD-effekt] återgår till normal ljusstyrka om inget görs under 30 sekunder medan inspelning pågår. (Tryck på vilken knapp som helst för att få tillbaka den högre ljusstyrkan). • Eftersom bilderna som visas på LCD-skärmen överdriver ljusstyrkan kan vissa motiv se annorlunda ut men det berör inte den tagna bilden. • I [LCD-läge] minskar antalet bilder som kan tas samt inspelningstid.

[Riktlinjer] Välj visning av inspelningsinformation och typ av hjälplinjer.

[Inspelningsinfo] [ON] (Visa sparadinformation med hjälplinjer.) [OFF] [Mönster] / : Ändra mönstret för hjälplinjerna. • När [Intelligent auto]-läge har valts visas endast . Inspelningsinformationen och hjälplinjerna kan inte visas samtidigt.

42

VQT3H04

VQT3H04

43

Använda [Inst.]-menyn (Fortsättning)
Funktion [Histogram] Kontrollera ljusstyrkan i bilden i diagrammet. Inställningar, kommentarer [ON]/[OFF] (Exempel) Om den högsta punkten är i mitten är ljusstyrkan korrekt (korrekt exponering). Detta kan användas som en referens Mörkt ← OK → Ljust för exponeringskorrigering m.m. • Histogram från inspelningen skiljer sig från histogram under avspelning, och de visas med orange färg vid inspelning med blixt eller på mörka platser. Histogrammen kan också skilja sig från histogram som har skapats med bildbehandlingsprogram. • Visas inte i ([Intelligent auto]-läge), [Bildruta] eller med visningszoom. [ON]/[OFF] • Det angivna inspelningsbara området ska ses som en rekommendation. • När utökad optisk zoom används visas inte det inspelningsbara området för alla zoomförhållanden. • Denna inställning kan inte användas med [Intelligent auto]-läge. [ON]/[OFF] • Kan inte ställas in när scenläget [Självporträtt] används.

För detaljer om inställningar i [Inst.]-menyn (→38)

Funktion [Ekonomi] Stäng av kameran eller mörka ner LCD-skärmen när kameran inte används för att spara på batteriet. [Viloläge]

Inställningar, kommentarer [2 MIN.]/[5 MIN.]/[10 MIN.]/[OFF]: Stänger automatiskt av kameran när den inte används. • För att återställa → Tryck ner avtryckaren halvvägs eller sätt på med strömbrytaren. • Kan inte användas i följande fall: När nätadapter (tillval) och DC-koppling (tillval) används, när kameran är ansluten till en dator/skrivare, vid inspelning eller visning av rörliga bilder, under bildspel, under automatisk demovisning • Inställningen är låst till [5 MIN.] i [Intelligent auto]-läge. [LCD-energispar] [ON]/[OFF]: LCD-skärmen blir mörk för att minimera strömförbrukningen. • Sänker bildkvaliteten för LCD-skärmen under inspelning för att minska strömförbrukningen (med undantag för det digitala zoomområdet). Observera dock att detta inte påverkar de bilder som tas. • Inställningen av LCD-skärmens ljusstyrka i [LCD-läge] gäller före inställningen i [LCD-energispar].

[

Inspeln.omr.]

Aktiverar kontroll av inspelningsområdet för rörliga bilder före inspelning.

[Zoomåterst.] Kommer ihåg zoominställningen när kameran stängs av.

[Auto återvisn.] Visa bilder automatiskt direkt efter att de tagits.

[1 SEC.]/[2 SEC.] [HOLD]: Visas automatiskt tills någon knapp (förutom [DISP.]-knappen) trycks in [OFF] • Låst till [2 SEC.] i läget [Intelligent auto]. • Automatisk visning görs i scenlägena [Panoramahjälp], [Nattfotografering], [Blixtsekvens] och [Bildruta] eller i [Autogaffling]- och [Bildsekvens]-läge oavsett inställning. • Rörliga bilder kan inte granskas automatiskt.

44

VQT3H04

VQT3H04

45

Använda [Inst.]-menyn (Fortsättning)
Funktion [Nr. nollst.] Återställ bildernas filnummer. Inställningar, kommentarer • Mappnumren uppdateras och filnumreringen startar från 0001. • Ett mappnummer på mellan 100 och 999 kan tilldelas. Nummer kan inte återställas när mappnumret har nått 999. I detta fall sparar du alla önskade bilder på datorn och formaterar det inbyggda minnet/minneskortet (→48). • Gör så här för att återställa mappnumret till 100: Formatera först det inbyggda minnet eller minneskortet och återställ filnumren genom att välja [Nr. nollst.]. Välj sedan [Ja] för att återställa mappnumret. [Nollställa rec-inst.?] [Nollställa inställnings- parametrar?] • Information som sparats i [Ansiktsigenk.] återställs när inspelningsinställningarna återställs. • Återställning av inställningarna kommer även att återställa följande. Ålder i år/månader och namn i scenlägena [Baby] och [Sällskapsdjur] samt [GPS]-menyn • Mappnummer och klockinställningar återställs inte. • Kamerans rörelser kan höras när objektivfunktionen återställs. Detta är inte något fel. [Välj vid anslutning]: Välj [PC] eller [PictBridge (PTP)] varje gång du ansluter till en dator eller PictBridge-kompatibel skrivare. [PictBridge (PTP)]: Välj när du ansluter till en PictBridge-kompatibel skrivare. [PC]: Välj när du ansluter till en dator.

För detaljer om inställningar i [Inst.]-menyn (→38)

Funktion [Utgång] Ändra inställningarna för när kameran ansluts till en TV eller annan enhet. [Video ut] [NTSC]/[PAL]

Inställningar, kommentarer

Om standardinställningen ändras kanske inte AVCHDfilmer visas som de ska. [TV-format] (Aktiveras när en AV-kabel ansluts.) /

[Nollställ] Återställ till ursprungsinställningarna.

[VIERA link] Möjliggör automatisk länkning till andra VIERA Link-kompatibla enheter och styrning med en VIERA-fjärrkontroll när anslutning görs med en HDMI-minikabel (tillval) (→116). [3D-visning] Ställ in hur 3D-bilder ska visas.

[ON]: Styrning kan göras via fjärrkontrollen till den VIERA Link-kompatibla enheten. (Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga.) Användning med kamerans egna knappar kommer att vara begränsad. [OFF]: Styrningen görs med kamerans egna knappar.

[3D]/[2D] • Om du vill visa en bild i 2D (vanlig bild) på en 3D-TV väljer du [2D]. • Detta menyalternativ aktiveras när en HDMI mini-kabel (tillval) ansluts. • För information om hur du visar en 3D-bild (→119).

[USB-läge] Välj kommunikationsmetod för när kameran ansluts till en dator eller skrivare med en USBanslutningskabel.

46

VQT3H04

VQT3H04

47

Använda [Inst.]-menyn (Fortsättning)
Funktion [Rotera disp] Automatisk rotering av porträttbilder. Inställningar, kommentarer : Roterande visning är aktiverat. : Roterande visning är aktiverat för TV endast. [OFF] • [Rotera disp] kan inte användas på rörliga bilder. • Vissa bilder som tas stående kanske inte vrids automatiskt. • Bilder kan inte vridas under multibildsvisning. • Kommer endast att visas som vridna i datorn om operativsystem och program är Exifkompatibla (→32). [Disp version] Kontrollera versionen för kamerans programvara. [Formatera] Använd om [Inbyggt minnesfel] eller [Kortfel] visas eller när det inbyggda minnet eller kortet formateras. När ett kort/det inbyggda minnet formateras, kan tidigare lagrade data inte återställas. Kontrollera innehållet på kortet/i det inbyggda minnet innan du formaterar. • Detta kräver ett tillräckligt laddat batteri eller en nätadapter (tillval) och en DC-koppling (tillval). Innan det inbyggda minnet formateras ska eventuella kort tas ut. (Endast kortet formateras om ett kort är isatt; om inget kort är isatt kommer det interna minnet att formateras.) • Formatera alltid korten med den här kameran. • Alla skyddade bilder och andra bilddata raderas. • Stäng inte av kameran och gör inget annat med den när formatering pågår. • Formatering av det inbyggda minnet kan ta flera minuter. • Kontakta återförsäljaren eller närmaste servicecenter om formateringen inte fungerar som den ska. Den aktuella versionen visas.

För detaljer om inställningar i [Inst.]-menyn (→38)

Funktion [Kalibrering] Utför dessa justeringar om någonting annat än det du pekade på valdes eller om kameran inte svarade när du pekade på pekskärmen. [Språk] Ställ in språk för menyerna. [Demoläge] Se en demonstration av funktionerna.

Inställningar, kommentarer Tryck på [MENU/SET]. Peka på [+] som visas på skärmen (på 5 platser) i ordning med pekpennan (medföljer). Tryck på [MENU/SET]. • Om du inte pekar på rätt position justeras inte pekskärmen. Peka på platserna med [+] igen.

Ställ in det språk som ska visas på skärmen.

[Stabilisator demo] Graden av skakningar visas i grafen (uppskattning)
Grad av skakningar Grad av skakningar efter stabilisering

• Medan demoskärmen visas växlar den optiska bildstabiliseringen mellan PÅ och AV varje gång du trycker på [MENU/SET]. • Kan inte användas i visningsläge. [Auto demo]: Se den inledande bildspel [ON]/[OFF] • [Auto demo] kan inte visas på externa enheter, till exempel TV-apparater.

48

VQT3H04

VQT3H04

49

Ta bilder med zoom
Bildtagningsläge: Du kan zooma upp till 16 gånger med ”optisk zoom” och upp till 33,8 gånger ”Utökad optisk zoom” (endast foto) med lägre bildkvalitet. För att zooma in ytterligare kan du använda [i.ZOOM] eller [Digital zoom].

Olika typer av zoom och hur du använder dem
Zoomnivån ändras när antalet bildpunkter ändras.

Zoom på/av
Större bildvinkel (vidvinkel) Fokusområde Förstora motiv (tele) Zoomnivå Zoomindikator

■Optisk zoom

Det går att zooma in upp till 16 gånger om bilder utan [Insp]-menyn. (→85)

har valts för [Bildstorlek] i

■Utökad optisk zoom

• Zoomhastigheten kan ställas in på 2 olika nivåer beroende på i vilken vinkel zoomreglaget vrids.∗1

Det går att zooma in upp till 33,8 gånger när bilder med har valts för [Bildstorlek] i [Insp]-menyn (→85). EZ är en förkortning för ”extra optisk zoom”. ●Utökad optisk zoom kan inte användas i följande fall: • [Intelligent auto]-läge (när [Reducera oskärpa] är [ON]) • [Makrozoom] • Rörliga bilder • När [Bildsekvens] är inställt på eller • Scenlägena [Omvandla], [Hög känslighet], [Blixtsekvens], [Pinnhål], [Bildruta] och [Höghastighetsfilm]

Använda zoom genom att peka på skärmen Peka på
Zoomreglaget visas på skärmen. Om du vill öka zoomnivån ytterligare kan följande zoom användas i kombination.

■i.ZOOM

Peka på T eller W på zoomreglaget på skärmen
Snabb zoomning till maximal T-position∗1,∗2 Snabb zoomning∗1 Snabb zoomning till maximal W-position∗1,∗2 Långsam zoomning

■Digital zoom

Kameran använder en superupplösande teknik för att öka förstoringen. Med superupplösande teknik kan zoomförhållandet ökas upp till ca 1,3 gånger över ursprunglig förstoring med nästan ingen försämring alls av bildkvaliteten. (→92) ●När [Int. upplösning] är satt till [i.ZOOM] används superupplösande teknik för bilden. ●i.ZOOM fungerar i följande fall. • [Intelligent auto]-läge (utom när [Reducera oskärpa] är [ON]) • Alla scenlägen (förutom [Nattfotografering], [Hög känslighet], [Blixtsekvens], [Pinnhål]) ●[i.ZOOM] fungerar inte när [Bildsekvens] har valts (när eller har valts). 4 gånger snabbare zoomning än med optisk/utökad optisk zoom. Observera att bildkvaliteten försämras vid förstoring med den digitala zoomen. Ställ in [Digital zoom] i [Insp]-menyn till [ON]. (→92) ●Digital zoom kan inte användas i följande lägen: • [Intelligent auto]-läge • När [Bildsekvens] är inställt på eller • Scenlägena ([Omvandla], [Nattfotografering], [Hög känslighet], [Blixtsekvens], [Pinnhål], [Sandbläst], [Bildruta] och [Höghastighetsfilm])

∗1 Zoomhastigheten ändras inte under inspelning av rörliga bilder. ∗2 När du pekar på eller igen under zoomning avbryts zoomningen.

●Justera fokus efter att zoomningen har ändrats. ●Vidrör inte objektivet under zoomning. ●Zoomnivån och zoomindikatorn som visas på skärmen är inte exakta värden. ●När du vrider zoomknappen hörs ett knastrande ljud från kameran och den vibrerar
något. Detta är inte ett fel.
VQT3H04 VQT3H04

50

51

Ta bilder med blixt
Bildtagningsläge:

Tryck på ► för att visa [Blixt] Använd markörknappen för att välja önskad typ och tryck på [MENU/SET]
Typ, funktion Användning [Auto] Normal användning • Avgör automatiskt om blixt ska användas eller ej [Auto/redeye]∗1 Ta bilder av motiv på mörka platser • Avgör automatiskt om blixt ska användas eller ej (reducerar röda ögon) [Force blixt på] • Alltid blixt Ta bilder i motljus eller under stark belysning (t.ex. fluorescent ljus) [Forcerad/röda ögon]∗1 • Alltid blixt (reducerar röda ögon) ∗1 [Långs synk/röda ögon] Ta bilder av motiv mot mörk • Avgör automatiskt om blixt ska användas eller ej (reducerar röda ögon; låg slutartid för att få ljusare bakgrund (stativ rekommenderas) bilder) [Forcerad av] Platser där blixt inte kan användas • Aldrig blixt ∗1 Blixtrar två gånger. Rör inte förrän efter andra blixten. Intervallet mellan blixtarna varierar beroende på motivets ljusstyrka. Om [Inga röda ögon] i [Insp]-menyn är [ON] kommer att visas med blixtsymbolen, röda ögon detekteras automatiskt och stillbildsdata korrigeras. (Endast om [AF-läge] är satt till (Ansiktsavkänning).)

■Tillgänglig blixträckvidd när inställningen för [Känslighet] är [AUTO]
Max. W Max. T Cirka 0,6 m-5,0 m Cirka 1,0 m-2,8 m

■Tillgängliga typer i varje läge
(○: Tillgänglig, –: Ej tillgänglig,
○∗2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

●Slutartider är som föjer:

: Standardinställning)
○ ○

• , , , : 1/60∗3 - 1/4000 • , : 1∗3,∗4 - 1/4000 ∗3 Varierar beroende på inställningen för [Min. slut.hast.]. ∗4 När [Min. slut.hast.] är inställt på [AUTO] och skakningar identifieras av kameran när [Stabilisator]

– – – –

– – –


○ ○

– –

– –

– – – –
○ ○

– – –
○ ○

– – –
○ ○ ○

– – –
○ ○ ○

– – – – –

– – – –
○ ○

– – – –
○ ○

– –

○ ○ ○

●Effekten av röda ögon-reducering beror på motivet och påverkas av faktorer såsom

är inställt på [ON] är den högsta hastigheten 1/4 sekunder. Varierar också beroende på [Intelligent auto]-läge, scenläge o.s.v.

∗2 Ställ in på , , eller beroende på motiv och ljusstyrka. • Blixten kan inte användas vid inspelning av rörliga bilder, 3D-bilder eller i scenlägena , , , , , , , eller .

avståndet till motivet, om motivet tittar mot kameran under första blixten och så vidare. I vissa fall kan effekten av röda ögon-reducering vara försumbar. ●Sätt inte handen för blixten (→9) och titta inte in i blixten på nära håll (några centimeter ifrån). Använd inte blixten på nära avstånd från motivet (värme/ljus kan skada motivet). ●Blixtinställningen kan ändras när bildtagningsläget ändras. ●Scenlägets blixtinställningar återställs till standardinställningen när scenläget ändras. ●Bildens kanter kan bli något mörka om blixt används på korta avstånd utan zoom (nära max. W). Detta kan undvikas med lite zoom. ●Inga bilder kan tas om blixtsymbolen (t.ex. ) blinkar (blixten laddar). ●Otillräckligt ljus kan orsaka att rätt exponering eller vitbalans inte kan uppnås. ●Uppladdning av blixten kan ta tid om batteriet är svagt eller om du använder blixt flera gånger i följd.
VQT3H04

52

VQT3H04

53

Ta närbilder
Bildtagningsläge: När du vill förstora motivet, innebär inställningen [AF-makro] ( ) att du kan ta bilder på ännu närmare avstånd än det normala fokusområdet (ner till 3 cm för maximal W).

Fokusområde
När ett motiv är för nära kameran kan det vara svårt att fokusera. Det kortaste möjliga avståndet varierar beroende på zoomnivån och inställningen i makroläget.
Under optisk zoomning Zoomnivå (riktlinje) 1× 2× 3× 4× 5× 6× 7× - 11× 12× - 15× Kortast möjliga avstånd∗1 [Makroläge]

Tryck på ▼ för att visa [Makroläge] Använd markörknappen för att välja [AF-makro] och tryck på [MENU/SET]

■Ta närbilder utan att stå nära motivet
( ”Telemakro”-funktionen)

∗2

[Makroläge] AV∗3 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 1m 1,5 m 2m 2m 2m

3 cm 10 cm 20 cm 40 cm 1m 1,5 m 2m 1,5 m 1m

”Telemakro” aktiveras automatiskt när zoomnivån är nära den högsta T-inställningen. Fokus kan erhållas för avstånd ner till 1 m. ( ändras till )
symbol

[Makrozoom]
För att ta ännu större bilder av motivet ska man använda inställningen [Makrozoom], vilket innebär att motivet visas ännu större än när man använder [AF-makro].

16× gradvist beroende på zoompositionen.

∗1 Det kortaste möjliga avståndet avser avståndet från linsen till motivet. Det här avståndet ändras ∗2 Det kortaste fotograferingsavståndet är identiskt vid följande inställningar.
• [Intelligent auto]-läge • [Maträtter], [Levande ljus], [Baby], [Sällskapsdjur], [Hög känslighet], [Blixtsekvens], [Pinnhål], [Sandbläst], [Hög dynamisk bild], [Under vatten], [Höghastighetsfilm] i scenläge 3 Det kortaste fotograferingsavståndet är identiskt vid följande inställningar. ∗ • [Porträtt], [Varm hudton], [Omvandla], [Panoramahjälp], [Sport], [Party], [Solnedgång], [Stjärnhimmel], [Sandstrand], [Snö], [Bildruta] i scenläge

Tryck på ▼ för att visa [Makroläge] Använd markörknappen för att välja [Makrozoom] och tryck på [MENU/SET] Ställ in den digitala zoomen med zoomreglaget
Återgå Förstora Zoompositionen låses vid W. Fokusområdet är 3 cm .

●Fokusområdena varierar för olika scenlägen.

Digital zoomförstoring (1 x till 3 x)

●Det kan ta en tid innan avlägsna motiv kommer i fokus. ●Det rekommenderas att du använder stativ och [Självutlösare]. Dessutom ●Med [Makrozoom] innebär en högre förstoring att man får en lägre bildkvalitet. ●När [Makrozoom] används fungerar inte extra optisk zoom eller [i.ZOOM]. ●[Makrozoom] kan inte ställas in i [3D-fotoläge]. ●När [Följande AF] ställs in, avbryts makrozoom.

rekommenderas det att du ställer in [Blixt] till [Forcerad av] om du tar en bild där objektet är nära kameran. ●Om man flyttar kameran efter fokuseringen resulterar det troligen i bilder med dålig skärpa om motivet befinner sig för nära kameran, på grund av att fokusområdet är kraftigt reducerat. ●Upplösningen kan vara reducerad i bildens periferi.
VQT3H04

54

VQT3H04

55

Ta bilder med självutlösare
Bildtagningsläge: Vi rekommenderar att du använder ett stativ. Detta är även effektivt för att korrigera skakningar när avtryckaren trycks in genom att sätta självutlösaren till 2 sekunder.

Ta bilder med exponeringskompensering
Korrigerar exponeringen om den inte är tillräcklig (vid skillnader i ljusstyrka mellan objekt och bakgrund m.m.). ■ Bildtagningsläge:

Tryck på ◄ för att visa [Självutlösare] Använd markörknappen för att välja fördröjning och tryck på [MENU/SET] Ta en bild
Tryck in avtryckaren helt för att starta inspelning efter inställd tid.

Tryck på ▲ för att visa [Exponering] Använd markörknappen för att välja ett värde och tryck på [MENU/SET]
• Om bilden är för mörk justerar du exponeringen i plusriktningen (+). • Om bilden är för ljus justerar du exponeringen i minusriktningen (-). • Efter justering av exponering visas det justerade värdet (t.ex. ) i skärmens nedre vänstra hörn. • Det värde på exponeringskompensationen som du ställer in sparas även om kameran stängs av. ●Detta kan vara omöjligt i vissa fall till följd av ljusstyrkan. ●Exponeringskompensering kan inte användas tillsammans med scenläget [Stjärnhimmel].

Självutlösarindikator (Blinkar under inställd tid) • För att avbryta funktionen → Tryck på [MENU/SET]

Ta bilder medan exponeringen ändras automatiskt ([Autogaffling])
Tar 3 bilder i snabb följd medan exponeringen ändras automatiskt. Efter justering av exponeringen sätts detta värde som standard. ■ Bildtagningsläge:

Tryck på ▲ flera gånger för att visa [Autogaffling] Använd markörknappen för att välja ett värde och tryck på [MENU/SET]
• Den första bilden tas utan kompensering, den andra bilden tas med exponeringen justerad i minusriktningen (-) och den tredje bilden tas med exponeringen Värde som visas efter att exponeringskompenseringen justerad i plusriktningen (+). ställts in • Stängs av då kameran stängs av.

●Fokus kommer att ställas in automatiskt omedelbart före inspelningen om avtryckaren ●Efter att indikatorn för självutlösaren har slutat blinka kan den tändas som AF-lampa. ●Denna funktion kan inte användas i scenläget [Under vatten] eller vid inspelning av ●[10 sek] kan inte väljas i scenläget [Självporträtt]
rörliga bilder. trycks ner helt här.

●Kan ej användas med blixt. ●När [Autogaffling] ställts in, avbryts [Bildsekvens]. ●Kan inte användas i scenlägena [Omvandla], [Panoramahjälp], [Nattfotografering],

[Blixtsekvens], [Stjärnhimmel], [Pinnhål], [Sandbläst] eller [Bildruta], eller när rörliga bilder spelas in.
VQT3H04

56

VQT3H04

57

Ta bilder med inställd bländare och slutartid
Bildtagningsläge:

[Bländarprioritet]-läge
När du tar en bild kan du styra fokusområdet (bilddjupet) enligt önskemål. Slutartiden justeras automatiskt till att passa inställt bländarvärde.

[Manuell exponering]-läge
Detta läge gör att du kan ställa in både bländare och slutartid när exponeringsjusteringarna (ljust/mörkt) hindrar dig från att ta önskad bild. Dessutom kan exponeringstider upp till 60 sekunder användas.

Ställ in lägesratten på

([Bländarprioritet]-läge)

Ställ in lägesratten på

Tryck på [EXPOSURE]-knappen och välj bländarvärde med markörknappen
• När bländarvärdet ökar, utökas fokusdjupet och bilden blir tydlig från det som är alldeles framför kameran till bakgrunden. • När bländarvärdet minskar, minskar också fokusdjupet och bakgrunden kan bli suddig.

([Manuell exponering]-läge) • Manuell exponeringshjälp visas.

Tryck på [EXPOSURE]-knappen och välj bländarvärde och slutartid med markörknappen

Bländarvärde

Bländarvärde/Slutartid

Tryck på [EXPOSURE]-knappen [Slutarprioritet]-läge
När du tar en bild kan du styra slutartiden enligt önskemål. Bländare justeras automatiskt till att passa inställd slutartid.

Tryck på [EXPOSURE]-knappen

■Manuell exponeringshjälp (uppskattning)

Om avtryckaren trycks ner halvvägs visas manuell exponeringshjälp.
Visar bilder med normal ljusstyrka. Visar ljusare bilder. För normal ljusstyrka använder du antingen kortare slutartid eller högre bländarvärde. Visar mörkare bilder. För normal ljusstyrka använder du antingen längre slutartid eller mindre bländarvärde.

Ställ in lägesratten på

([Slutarprioritet]-läge)

Tryck på [EXPOSURE]-knappen och välj slutartid med markörknappen
• Vid kortare slutartider kan motiv i rörelse fotograferas. • Vid långa slutartider kan motiv som rör sig bli suddiga.
Slutartid

Tryck på [EXPOSURE]-knappen

■Inspelning av rörliga bilder med

• Bländare och slutartid ställs in automatiskt.

●Om bilden är för ljus eller för mörk, eller om exponeringen inte är rätt av någon annan ●LCD-skärmens ljusstyrka kan variera beroende på den stillbild som tas.
anledning visas värden för bländare och slutartid med rött.

58

VQT3H04

VQT3H04

59

Spara egna inställningar
[Personanp.]-läge
Bildtagningsläge: Spara det bildtagningsläge som du föredrar, inställningar i [Insp]-menyn med mera i [Perinst.minne] och genom att sedan sätta lägesratten på kan du snabbt använda de sparade inställningarna.

Ta bilder beroende på motiv
[Scenläge]
Bildtagningsläge: I [Scenläge] kan du ta bilder med optimala inställningar (exponering, färg m.m.) för önskade motiv.

[Perinst.minne] ■ Bildtagningsläge:
Upp till 3 kamerainställningar kan sparas.

Ställ in lägestratten på Använd markörknappen för att välja scen och tryck på [MENU/SET]
(Om scenmenyn inte visas →38)

Välj det bildtagningsläge som du vill spara och ställ in [Insp]menyn, [Inst.]-menyn med mera Välj [Perinst.minne] i [Inst.]-menyn (→43) Använd markörknappen för att välja den anpassade inställningen och tryck på [MENU/SET]

■Inspelning av rörliga bilder i
Vald scen [Baby]

●Självutlösaren sparas inte i anpassade inställningar. ●Följande [Inst.]-menyer sparas som anpassade inställningar.
• [Riktlinjer] • [Histogram] • [Inspeln.omr.]

Spelar in rörliga bilder med optimala inställningar för den valda scenen. • Vissa scener ändras till följande scener:
Scener för rörliga bilder Porträtt rörliga bilder Svagt ljus rörliga bilder Normal rörliga bilder

• [Zoomåterst.]

• [Auto återvisn.]

[Personanp.]
Inställningar som har sparats i [Perinst.minne] kan snabbt hämtas tillbaka genom att sätta lägesratten på .

[Nattporträtt], [Nattlandskap], [Nattfotografering], [Stjärnhimmel] [Panoramahjälp], [Sport], [Sällskapsdjur], [Blixtsekvens], [Fyrverkeri], [Bildruta]

Ställ in lägesratten på

(Anpassat läge)

Använd markörknappen för att välja anpassad inställning och tryck på [MENU/SET]

■Inspelning av rörliga bilder i

Spelar in rörliga bilder med sparat bildtagningsläge. sparade inställningen. Om ändringar av en favoritinställning ska sparas gör du det i [Perinst.minne].

●Även om [Insp]-menyn med mera ändras i [Personanp.] ändras inte innehållet i den ●Val av ett motiv som inte passar det faktiska motivet kan påverka bildens färger. ●Följande inställningar i [Insp]-menyn justeras automatiskt och kan inte väljas manuellt.
[Känslighet], [Mätningsläge], [i. exponering], [Min. slut.hast.], [Int. upplösning], [Färgläge]

60

VQT3H04

VQT3H04

61

Ta bilder beroende på motiv
[Scenläge] (Fortsättning)
Bildtagningsläge:

Hur man väljer en scen (→61) Använda blixt i Scenläge-lägen (→52)

[Mitt scenval]
Du kan spara scenlägen som du använder ofta i / på lägesratten. När inställningarna har utförts kan du ta bilder med det förinställda scenläget genom att helt enkelt vrida lägesratten till / . [Självporträtt]

Ta bilder av dig själv.

Ställ in lägesratten på

/

Använd markörknappen för att välja scen och tryck på [MENU/SET]
(Om scenmenyn inte visas →38)

Tips • Tryck ner avtryckaren halvvägs → indikatorn för självutlösaren tänds → tryck in avtryckaren helt (om indikatorn blinkar har du inte rätt fokus) • Det rekommenderas att du använder 2-sekunders självutlösare när slutartiden är långsam eller skakningar kan uppstå. Ta tydliga bilder av vidsträckta motiv långt borta.

[Landskap]
Använd den medföljande programvaran för att sammanfoga flera bilder till en enda panoramabild. Använd markörknappen för att välja riktning och tryck på [MENU/SET] för att ställa in. Särskilda panoramahjälplinjer kommer att visas. Ta bilden. Välj [Nästa] och tryck på [MENU/SET] för att ställa in. • Alternativt kan du trycka ner avtryckaren halvvägs. • Du kan ta bilder på nytt genom att välja [Ta om]. Ändra kompositionen och ta bilden så att en del av bilden överlappar den föregående bilden. • För att ta fler bilder väljer du [Nästa] och upprepar stegen och .

■Ändra sparade scenlägen
Gör om registreringen

■Inspelning av rörliga bilder med

Spelar in rörliga bilder med sparat inspelningsläge.

och Båda representerar samma funktion. Ofta använda scener kan förinställas för respektive position så att du snabbt och enkelt kan växla till önskat scenläge. ●Om inspelningsinställningarna återställs med [Nollställ] i [Inst.]-menyn, tas de förinställda scenlägena bort.
Förbättrar hudens färgtoner så att den ser friskare ut när det är ljust ute.

[Panoramahjälp]

Del av bilden som togs förra gången När du är färdig med att ta bilderna, väljer du [Lämna] och sedan trycker du på [MENU/SET] för att ställa in. Tips • Använd ett stativ. • Om det är mörkt använder du självutlösaren för att ta bilder. Kommentarer • Fokus, zoom, exponeringskompensering, vitbalans, slutarhastighet och ISOkänslighet är alla låsta på inställningen för den första bilden. • Slutartiden kan bli längre och upp till 8 sekunder lång. • Eter att bilden tagits kan slutaren vara stängd (i upp till 8 sekunder) medan bildbehandling pågår. Detta är inte ett funktionsfel. • Sammanfogning av panoramabilder kan inte utföras av den här kameran. Använd programvaran på medföljande CD-ROM ”PHOTOfunSTUDIO” i din dator för att göra bilderna som du tagit till panoramabilder.

[Porträtt]

Tips • Ju närmare zoomen positioneras mot T-sidan (telefoto) och ju närmare kameran är motivet desto större blir effekten. Jämnar ut hudens färg under ljusa utomhusbetingelser i dagsljus (porträtt från bröstet och uppåt).

[Varm hudton]

Tips • Ju närmare zoomen positioneras mot T-sidan (telefoto) och ju närmare kameran är motivet desto större blir effekten. Ändrar motivets utseende genom att sträcka ut längden eller bredden och förbättrar samtidigt hudens utseende. Välj en nivå för omvandlingen.

[Omvandla]

Kommentarer • [Bildstorlek] kommer att vara låst enligt inställningen av [Bildformat], enligt nedan. :3M : 2.5 M :2M

62

VQT3H04

VQT3H04

63

Ta bilder beroende på motiv
[Scenläge] (Fortsättning)
Bildtagningsläge:
Ta bilder på snabbrörliga motiv såsom sport. Tips • Stå minst 5 m bort. Kommentarer • Slutartiden kan bli längre och upp till 1 sekund lång. Ta bilder av människor och nattmotiv med nästan naturlig ljusstyrka. Tips • Använd blixt. • Personen får inte röra sig. • Stativ, självutlösare rekommenderas. Kommentarer • Slutartiden kan bli längre och upp till 8 sekunder lång. • Efter att bilden tagits kan slutaren vara stängd (i upp till 8 sekunder) medan bildbehandling pågår. Detta är inte ett funktionsfel. Ta tydliga bilder nattlandskap. Tips • Stativ, självutlösare rekommenderas.

Hur man väljer en scen (→61) Använda blixt i Scenläge-lägen (→52)

Gör människor och bakgrund ljusare i inomhusbilder såsom bröllopsbilder. Tips • Stå ca. 1,5 m bort. • Zoom: Vidvinkel (W-sida) • Använd blixt. • Stativ, självutlösare rekommenderas. Lyfter fram atmosfären i rum med levande ljus. Tips • Använd inte blixt. • Stativ, självutlösare rekommenderas. Kommentarer • Slutartiden kan bli längre och upp till 1 sekund lång. Använder en svag blixt för att framhäva ansiktsfärger. • För att spara ålder och namn ([Baby 1] och [Baby 2] kan ställas in separat.) Välj [Ålder] eller [Namn] med markörknappen, tryck på [MENU/SET], välj [SET] och tryck på [MENU/SET]. Ange födelsedag och namn. Ålder: Ange födelsedagen med markörknappen och tryck på [MENU/SET]. Namn: (Se ”Ange text”: (→84)) Använd markörknappen för att välja [Exit] och tryck på [MENU/SET].

[Sport]

[Party]

[Nattporträtt]

[Levande ljus]

[Nattlandskap]

Kommentarer • Slutartiden kan bli längre och upp till 8 sekunder lång. • Efter att bilden tagits kan slutaren vara stängd (i upp till 8 sekunder) medan bildbehandling pågår. Detta är inte ett funktionsfel. Ta tydliga bilder i nattlandskap utan användning av stativ. Tips • Stå minst 5 m bort. • Rör inte kameran efter att du har tryckt på avtryckaren under bildsekvenstagning. Kommentarer • Eftersom en sekvens av bilder kombineras efter att de har tagits kan det dröja en stund innan du kan ta nästa bild. Ta bilder med naturligt utseende av mat.

[Baby]

Tips • Kontrollera att [Ålder] och [Namn] är inställda på [ON] innan du tar några bilder. Kommentarer • Visningsformatet för ålder varierar beroende på inställningen av [Språk]. • Slutartiden kan bli längre och upp till 1 sekund lång. • Skrivarinställningar för [Ålder] och [Namn] kan göras på din dator med den medföljande CD-skivan ”PHOTOfunSTUDIO”. Text kan också stämplas på bilden med hjälp av [Texttryck]. Spara djurets ålder och namn när du tar bilder.

[Nattfotografering]

[Maträtter]

[Sällskapsdjur] • Se [Baby] för andra tips och kommentarer.

64

VQT3H04

VQT3H04

65

Ta bilder beroende på motiv
[Scenläge] (Fortsättning)
Bildtagningsläge:
Ta tydliga bilder av motiv såsom solnedgångar.

Hur man väljer en scen (→61) Använda blixt i Scenläge-lägen (→52)

Ta bilder av fyrverkerier på natthimlen. Tips • Stå minst 10 m bort. • Stativ rekommenderas. Kommentarer • Slutartiden är låst på 1/4 eller 2 sekunder. (Inställningen av slutartiden ändras om exponeringskompensation används) Lyfter fram en klar blå färg i himmel och hav utan att föremål blir mörka.

[Solnedgång]
Gör så att föremål inte blir suddiga i mörka inomhusbetingelser.

[Hög känslighet]

Välj bildformat och bildstorlek med markörknappen och tryck på [MENU/SET]. Aktiverar kontinuerlig inspelning på mörkare platser. Använd markörknappen för att välja bildstorlek och bildformat och tryck på [MENU/SET] för att ställa in. Ta bilder (håll avtryckaren nertryckt). Bilderna tas kontinuerligt när avtryckaren hålls nertryckt. Antal kontinuerliga bilder: Max. 5 Kommentarer • När [Självutlösare] har ställts in tas 5 bilder. • Fokus, zoom, exponeringskompensation, slutartid och ISO-känslighet är alla låsta på inställningen för den första bilden. Ta bilder av stjärnhimmel eller mörka motiv. • Slutartidsinställningar Välj med markörknappen och tryck på [MENU/SET]. Tryck på avtryckaren.

[Fyrverkeri]

[Sandstrand]

Kommentarer • Håll inte i kameran med våta händer. • Se upp med sand och havsvatten. Lyfter fram det naturliga utseendet av snön i skidpisten eller berglandskap.

[Blixtsekvens]

[Snö]
Ta bilder från flygplansfönster. Kommentarer • Stäng av kameran vid start och landning. Gör området runt skärmen mörkare för en retroeffekt.

[Luftfoto]

[Pinnhål]
Ger svartvita bilder med ett grynigt utseende.

[Stjärnhimmel]

Tips • Använd alltid stativ. • Självutlösare rekommenderas. • Rör inte kameran förrän nedräkningen har avslutats. (Nedräkning för bearbetning visas igen i efterskott)

[Sandbläst]
Minskar över- och underexponering när bilder tas med motljus och av nattlandskap. Använd markörknappen för att välja effekt och tryck på [MENU/SET]. STD. Naturlig färgeffekt En impressionistisk effekt som betonar kontrast och färg Monokrom effekt ART

[Hög B&W dynamisk bild]

Kommentarer • Slutartiden kan bli längre och upp till 8 sekunder lång. • Efter att bilden tagits kan slutaren vara stängd (i upp till 8 sekunder) medan bildbehandling pågår. Detta är inte ett funktionsfel.

66

VQT3H04

VQT3H04

67

Ta bilder beroende på motiv
[Scenläge] (Fortsättning)
Bildtagningsläge:
En ram läggs runt bilden. Använd markörknappen för att välja ram och tryck sedan på [MENU/SET].

Ta 3D-bilder [3D-fotoläge]
Bildtagningsläge: Kameran tar flera bilder kontinuerligt samtidigt som den flyttas horisontellt och kombinerar bilderna till en 3D-bild. (Bilderna visas på kameran som 2D-bilder.) Om du vill visa 3D-bilder behöver du en TV med 3D-visning. För mer information om hur du visar 3D-bilder (→119).

[Bildruta]

Kommentarer • Antal bildpunkter är 2 M ( • Hjälplinjer kan inte visas.

).

Ställ in lägesratten på
• Anvisningarna för hur du tar bilder visas.

Få naturliga färger under vattnet. Tips • För snabbt rörliga motiv riktar du in AF-området och trycker på ◄ (AF-lås). (Tryck en gång till på ◄ för att låsa upp.) [AF-lås] (låst fokus) AF-område

Ta en bild så att motivet kommer på den högra sidan av bildens mitt Flytta kameran horisontellt från vänster till höger medan du tar bilderna
• En guide visas under bildtagningen. • Med guiden som stöd flyttar du kameran cirka 10 cm under cirka 4 sekunder.

[Under vatten]

• Om zoomen används efter att AF-låset har aktiverats, kommer AF-låsets inställning att avbrytas och det måste aktiveras in på nytt. • AF-låset kan inte aktiveras om [AF-läge] är inställt på . • Justera färgerna med ”Fininställning av vitbalans” (→87). Kommentarer • Använd alltid vattentätt fodral (tillval). • Positionering är inte möjlig under vattnet eftersom GPS-signalerna inte når kameran. Spela in snabba rörelser i höghastighet (220 fps). Tryck på videobildsknappen för att starta inspelningen Tryck en gång till på videobildsknappen för att avsluta inspelningen • Du kan också starta eller stoppa inspelningen av rörliga bilder genom att trycka på avtryckaren. • Under uppspelningen kan rörelser som inte kan ses av blotta ögat göras synliga genom att spela upp de rörliga bilderna i slow motion. Kommentarer • Rörliga bilder i höghastighetsformat kan inte spelas in på det inbyggda minnet. • Dessa spelas in i [QVGA] som [Rörl JPEG]. (upp till 2 GB, cirka 7 minuter och 20 sekunder för en inspelning.) • Inget ljud spelas in. • Stillbilder kan inte tas medan rörliga bilder i höghastighet spelas in. • Inställningarna för fokus, zoom, exponering och vitbalans är låsta på de inställningar som angetts när inspelningen började. • Den optiska bildstabilisatorn fungerar inte. • [AF-läge] är inställt på (1-fältsfokusering). • Flimmer eller vågräta ränder kan visas vid inspelning med lysrörsbelysning.

Tips för hur du tar bilder

• Ta bilder på ett stillastående motiv. • Ta bilden utomhus eller på andra ljusa platser. • Tryck ner avtryckaren halvvägs för att låsa fokus och exponering, tryck in avtryckaren helt och flytta sedan kameran i sidled.

[Höghastighetsfilm]

●3D-bilder kan inte tas genom att hålla kameran vertikalt. ●3D-bilder sparas i MPO-format (3D). ●Zoomen är låst vid W-positionen. ●Bildstorleken är låst på 2M . ●ISO-känslighet justeras automatiskt. Men ISO-känsligheten kan ökas för en kortare ●Rörliga bilder kan inte spelas in. ●Vid de omständigheter som nämns nedan kanske inte 3D-effekten är tillgänglig även
om bilden tas i 3D och bilden kan vara förvrängd:
• När motivet är för mörkt eller om ljuset i motivet ändras • När motivet rör sig • När bilder tas under vatten VQT3H04

slutartid.

68

VQT3H04

69

Använda bildsekvenser
Bildtagningsläge: En sekvens av bilder tas medan avtryckaren hålls intryckt.

Välj [Bildsekvens] i [Insp]-menyn Använd markörknappen för att välja inställning för bildsekvensen och tryck på [MENU/SET]
Inställning Hastighet Cirka 2 - 10 bilder/sekund Beskrivning • Bildsekvenshastigheten justeras automatiskt efter motivets rörelser. ([Smart serietagningsläge]) • Denna inställning kan endast väljas i [Intelligent auto]-läge. • Motivet fokuseras så långt det är möjligt beroende på bildsekvenshastigheten. Bilderna tas med funktionen för bildsekvens medan exponeringen och vitbalans justeras. (Men om bildsekvens används under inspelning av rörliga bilder låses fokus på den första bilden.) • Bildsekvenshastigheten kan minska under vissa omständigheter. • Fokus, exponering och vitbalans låses i den första bilden. • Fokus, exponering och vitbalans låses i den första bilden. • Antal bildpunkter som kan ställas in [Bildformat] [Bildstorlek] 4:3 5M, 3M, 0.3M 3:2 4.5M, 2.5M, 0.3M 16:9 3.5M, 2M, 0.2M 1:1 3.5M, 2.5M, 0.2M • Fokus, exponering och vitbalans låses i den första bilden. • Det inspelningsbara intervallet reduceras. • Antal bildpunkter som kan ställas in [Bildformat] [Bildstorlek] 4:3 2.5M, 0.3M 3:2 3M, 0.3M 16:9 3.5M, 0.2M 1:1 2M, 0.2M Funktionen för bildsekvens inaktiveras. Antal bilder

100

Cirka 2 bilder/sekund

100

Cirka 5 bilder/sekund Cirka 10 bilder/sekund

15

40 bilder/ sekund

50

●Bilder som tas med inställningen
60

60 bilder/ sekund

[OFF]

eller sparas tillsammans som en grupp (bildsekvens). (→99) ●Beroende på ändringar i motivets ljusstyrka kan den andra bilden och efterföljande bilder bli ljusare eller mörkare när bildsekvens används med inställningen , eller . ●Bildsekvenshastigheten kan minskas om slutartiden minskas på mörka platser. ●Bilder som tas med funktionen för bildsekvens med inställningen eller kan bli förvrängda om motiven rör sig eller om kameran flyttas. ●[Autogaffling] inaktiveras. ●Blixten ställs in på [Forcerad av]. ●Inställningarna finns kvar även om du stänger av kameran. ●Bildsekvens kan inte användas i scenlägena [Panoramahjälp], [Nattfotografering], [Blixtsekvens], [Stjärnhimmel], [Fyrverkeri], [Pinnhål] och [Bildruta]. ●När [Självutlösare] har ställts in tas 3 bilder. ●Det kan ta en stund att spara bilderna som togs med funktionen för bildsekvens.
VQT3H04

70

VQT3H04

71

Ta bilder med ansiktsidentifiering [Ansiktsigenk.]
Bildtagningsläge:

Standardinställning för [Ansiktsigenk.] är [OFF]. När ansiktsbilder har registrerats i kameran ändras inställningen till [ON] automatiskt.

■Ansiktsidentifieringens funktion
Under bildtagning
(När [AF-läge] är
• Kameran känner igen registrerade ansikten och justerar fokus och exponering • Om registrerade ansikten med namn känns igen visas dessa namn (upp till 3 personer) • Namn och ålder visas (om informationen är registrerad) • Namn som har registrerats för igenkända ansikten visas (upp till 3 personer) • Endast bilder av valda registrerade personer visas ([Kategorival]) • Se till att motivets ögon är öppna och mun är stängd och att ansiktet är vänt rakt mot kameran, se också till att inte ansiktsdrag, ögon eller ögonbryn skyms av hår. • Se till att inga skarpa skuggor faller på ansiktet. (Under registreringen används inte blixt). • Registrera flera bilder av samma persons ansikte, både inomhus och utomhus med olika ansiktsuttryck eller olika vinklar. • Ta ytterligare bilder på samma plats. • Om en registrerad person inte längre känns igen gör du en ny registrering av den personen.

Registrera ansiktsbilder
Upp till 6 personers ansikten kan registreras tillsammans med sådan information som namn och födelsedag. Du kan underlätta ansiktsidentifieringen genom att registrera ansiktena klokt: registrera t.ex. flera ansiktsbilder för samma person (upp till 3 bilder per registrering).

(Ansiktsavkänning))

När bilder visas

Välj [Ansiktsigenk.] i [Insp]-menyn (→38) Välj [MEMORY] med markörknappen och tryck sedan på [MENU/SET] Välj [Ny] med markörknappen och tryck sedan på [MENU/SET]
• Om 6 personer redan har registrerats tar du först bort en registrerad person. (→74)

■Tips för att ta ansiktsbilder som ska registreras

■Om kameran verkar ha svårt att känna igen ansikten när bilder tas

Ta ansiktsbilden
• Om du vill ta en till bild väljer du [Nej] • Ansikten av objekt som inte är personer (t.ex. sällskapsdjur) kan inte registreras. • När [DISP.]-knappen trycks in visas en förklaring.

Passa in ansiktet i ramen och ta bilden. Välj [Ja] med markörknappen och tryck sedan på [MENU/SET].

Använd markörknappen för att välja det du vill redigera och tryck på [MENU/SET]

●När en bildsekvens tas kommer inspelningsinformation från ansiktsidentifieringen bara ●Om du trycker ner avtryckaren halvvägs och sedan riktar kameran mot ett annat motiv ●Ansiktsidentifiering fungerar inte i följande fall.
och tar en bild kan inspelningsinformation för fel person läggas in i bilden. Inspelning av rörliga bilder, scenlägena [Omvandla], [Panoramahjälp], [Nattlandskap], [Nattfotografering], [Maträtter], [Blixtsekvens], [Stjärnhimmel], [Fyrverkeri], [Luftfoto], [Sandbläst], [Under vatten] ●Ansiktsidentifieringen letar efter ansikten som liknar de som registrerats men det finns ingen garanti att dessa ansikten känns igen. I vissa fall kan inte kameran känna igen registrerade personer p.g.a. ansiktsuttryck eller omgivning. Personen kan även identifieras felaktigt. ●Om namnet är [OFF] kategoriseras inte bilden för ansiktsidentifiering i [Kategorival] även om information för ansiktsidentifiering är registrerad. ●Även om informationen för ansiktsidentifiering ändras kommer inte informationen för tidigare tagna bilder att ändras. Om t.ex. ett namn ändras kommer inte bilder som tagits före ändringen att kategoriseras för ansiktsidentifiering i [Kategorival]. ●För att ändra namninformation för bilder som redan har tagits utför du en [REPLACE] (→114) i [Red. ans. igenk.]. att läggas i den första bilden.

[Namn] [Ålder]

Välj [SET] med markörknappen och tryck sedan på [MENU/SET] Ange namnet (procedur för textinmatning: →84) Ange födelsedatum. Välj [SET] med markörknappen och tryck sedan på [MENU/SET] Använd ◄► för att välja år, månad och dag, ställ in med ▲▼ och tryck på [MENU/SET] Ändra symbolen som visas när motivet är i fokus. Välj fokusikonen med markörknappen och tryck sedan på [MENU/SET] Upp till 3 ansiktsbilder av en person kan registreras. Välj en ledig placering och tryck på [MENU/SET] • Om en registrerad ansiktsbild väljs med markörknappen visas ett meddelande där du bekräftar att den tas bort. Välj [Ja] för att ta bort ansiktsbilden. (Om bara en bild är registrerad kan den inte tas bort.) Ta bilden (Steg ovan.) Tryck på [ / ]-knappen

[Fokusikon] [Lägg till bilder]

72

VQT3H04

VQT3H04

73

Ta bilder med ansiktsidentifiering [Ansiktsigenk.]
(Fortsättning)
Bildtagningsläge:

Spara platsinformation från GPS
Bildtagningsläge: Före användning, läs ”Om GPS” (→7) och ”Licensavtal för användare av platsnamninformation” (→145).

■Ställa in ansiktsidentifieringen till [OFF]

Välj [Ansiktsigenk.] i [Insp]-menyn Välj [OFF] med markörknappen och tryck sedan på [MENU/SET]

Redigera eller radera information om registrerade personer
Information om registrerade personer kan redigeras eller tas bort.

Vad är GPS?

Välj den eller de personer som ska redigeras eller tas bort i steg (→73) och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja alternativ och tryck på [MENU/SET]
[Inforedig.] [Prioritet] Ändra namn eller annan registrerad information. (→73) Ställ in prioritetsordning för fokus och exponering. Välj registreringsordning med markörknappen och tryck sedan på [MENU/SET] Tar bort information och ansiktsbilder för registrerade personer.

GPS är en förkortning för Global Positioning System och gör att man kan bestämma sin position med hjälp av satelliter. Efter mottagning av signaler som innehåller ban- och tidsinformation från flera satelliter kan GPS-enheten beräkna var den är, en ”positionering”. Denna kamera kan utföra en positionering när den får signaler från tre eller flera GPSsatelliter.

●När GPS används bör du hålla kameran stilla ett tag med GPS-antennen uppåt och ●På följande platser kan det vara omöjligt att ta emot korrekta signaler från GPSvara utomhus med fri sikt av hela himlen. satelliterna. I sådana fall kan positionering vara omöjlig eller den kan ha stora fel. • Inomhus • Under jord eller under vatten (med kameran i ett vattentätt fodral) • I skogen • I ett fordon i rörelse, till exempel en bil eller ett tåg • Nära byggnader eller i dalar • Nära högspänningsledningar • I tunnlar • Nära 1,5 GHz mobiltelefoner m.m. ●Täck inte GPS-antennen med händerna eller något annat. ●Om du bär kameran under positioneringen ska du inte bära den i väskor eller liknande som är gjorda av metall. Positionering kan inte utföras om kameran täcks av material såsom metaller.

För en framgångsrik positionering

[Radera]

74

VQT3H04

VQT3H04

75

Spara platsinformation från GPS (Fortsättning)
Bildtagningsläge:

För inställningar i [GPS]-menyn (→38)

Använda GPS-funktionen Välj [GPS-inställning] i [GPS]-menyn (→38) Använd markörknappen för att välja [ON] eller [MENU/SET]
• För att avbryta, tryck på [OFF] [GPS-inställning] Beskrivning

■När [GPS-inställning] är inställt på [ON] eller

I bildtagningsläge visas positioneringsstatus av en symbol på LCD-skärmen. När positionering har utförts lagras din aktuella plats i kamerans minne och platsinformationen visas på skärmen.
Symbol Förfluten tid sedan positioneringen Under de senaste 5 minuterna Mellan 5 minuter och 1 timme sedan Mellan 1 timme och 2 timmar sedan Mer än 2 timmar sedan Platsnamnsinformation Positioneringen misslyckades

och tryck på

[ON]

[INFO]

Även när kameran är avstängd utförs positionering med jämna mellanrum. Positionering utförs endast när kameran är på. (Den utförs inte när kameran är avstängd.) Du kan kontrollera aktuell status för mottagningen. (→78)

●Även om GPS-mottagningen är god tar det cirka 2 till 3 minuter för

■Användning på platser såsom i flygplan och på sjukhus

När [GPS-inställning] är satt till [ON] arbetar GPS-funktionen även när kameran är avstängd. Elektromagnetiska vågor från kameran kan påverka instrument och mätare. Vid start och landning i flygplan eller i andra känsliga områden ställer du in [GPS-inställning] till [OFF] eller , och stänger sedan av kameran. • Om GPS-statusindikatorn tänds då och då medan kameran är avstängd är [GPSinställning] inställt på [ON].

positioneringen att utföras under följande omständigheter: När positionering utförs för första gången eller efter att kameran har stängts av när [GPSinställning] är inställt på och sedan startas igen, eller när [GPS-inställning] är inställt på [OFF]. ●Information om den aktuella platsen som finns lagrad i kamerans minne tas bort i följande fall. (Information som sparats på bilder när de togs tas inte bort.)
• När [GPS-inställning] är satt till [OFF] • När [GPS-inställning] är satt till och kameran är avstängd • När inställningarna återställs med [Nollställ]

■Information som sparas på bilder ●Om positioneringen lyckas sparas följande information på bilden eller de rörliga
bilderna som du tog (förutom när [Insp.kvalitet] är inställt på [FSH] eller [SH]). visas när bilden visas.

■Platsnamnsinformation ●Platsnamnsinformationen består av platsnamn och landmärken som finns i kamerans
databas och söks baserat på latitud och longitud från positioneringen. Den bästa informationen visas sedan (ibland visas inte den närmaste platsen).
• Om inga platsnamn eller landmärken hittas visas ”---” även om positioneringen lyckades. Även om ”---” visas kan i vissa fall platsnamnsinformation väljas i [Välj GPS-område] (→79). • I vissa fall finns inte det landmärke som du letar efter i databasen. Platsnamnsinformation, till exempel landmärken, gäller från och med december 2010. (Typer av landmärken →149)

• Latitud/longitud • Platsnamnsinformation (land/region, län/stat, kommun/stad eller plats samt landmärken)

●Platsnamnsinformation (namn på platser och landmärken) kan skilja sig från de
officiella namnen.

76

VQT3H04

VQT3H04

77

Spara platsinformation från GPS (Fortsättning)
Bildtagningsläge:

För inställningar i [GPS]-menyn (→38)

Utföra omedelbar positionering och uppdatera den aktuella platsen
Om den visade informationen inte stämmer, till exempel om platsnamnet är fel eller om positioneringen misslyckades kan du förflytta dig till en plats där signalerna från GPSsatelliten kan tas emot lättare och uppdatera positioneringen.

Ändra sparad platsinformation
Om andra möjliga platser visas i resultaten för positioneringen kan du ändra informationen till närliggande platser eller landmärken. • När annan platsinformation kan väljas visas framför platsinformationen.

Välj [Positionering] i [GPS]-menyn
Positioneringen startar. GPS-statusindikatorn lyser under positionering.

Välj [Välj GPS-område] i [GPS]-menyn Använd markörknappen för att välja det alternativ du vill ändra och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja platsnamn eller landmärke från de platser som visas och tryck sedan på [MENU/SET]

GPS-statusindikator

■Om du inte vill spara platsnamn och landmärken

• När du väljer [GPS] eller i [GPS-inställning] som visas i snabbinställningsmenyn (→41) och stänger snabbinställningsmenyn utförs positionering.

■Om intervallen för positionering

Även om du inte manuellt uppdaterar positioneringen utförs positionering automatiskt direkt efter att kameran startas och fortsätter sedan i fasta intervall om inte [GPSinställning] är [OFF]. När [GPS-inställning] är [ON] utförs positionering i fasta intervall även när kameran är avstängd. Positioneringen avbryts dock under följande omständigheter. • När batteriladdningen är låg och visas. • När kameran inte har startats under en viss tid.

Välj [Radera platsnamn] i steg om du inte vill spara platsnamn och landmärken. Eller om du i steg väljer [Ja] när ett meddelande frågar om platsnamn och landmärken med lägre prioritet ska tas bort kommer inte heller platsnamn att sparas (t.ex. [Stad] och [Landmärke] när [Kommun] har raderats). • Longitud och latitud kommer dock att sparas. Om du inte vill spara dem sätter du [GPS-inställning] till [OFF]. • Om du vill återställa platsnamn och landmärken som angivits att inte sparas till den ursprungliga inställningen (d.v.s. att spara platsnamn och landmärken) utför du [Välj GPS-område] igen. visas felaktigt. Om du inte kan välja önskat landmärke i [Välj GPS-område], utför du [Mitt landmärke] (→80) innan du tar bilden eller [Platsnamn ändra] (→107) efter att bilden tagits.

●I stora allmänna parker och liknande platser kanske inte landmärken visas, eller

■Visa status för GPS-mottagning

Välj [GPS-inställning] i [GPS]-menyn. Använd markörknappen för att välja [INFO] och tryck på [MENU/SET]. • Du kan starta positioneringen genom att trycka på [MENU/SET] igen. ●Status för GPS-mottagning : Tid mottagen av GPS : Antal GPS-satellitsignaler som tas emot : Latitud Longitud

78

VQT3H04

VQT3H04

79

Spara platsinformation från GPS (Fortsättning)
Bildtagningsläge:

För inställningar i [GPS]-menyn (→38)

Registrera den aktuella platsen som ett landmärke
Du kan registrera en egen plats som inte har registrerats i kameran som ett landmärke. Det registrerade landmärket kan visas eller sparas på bilderna. (Upp till 50 landmärken) Gå först till den plats som du vill registrera och använd GPS där positioneringen kan utföras.

Ändra visning av platsinformation
Visningen av den platsnamnsinformation som positioneringen gav kan ändras.

Välj [Platsinfo] i [GPS]-menyn Använd markörknappen för att välja det du vill ändra visningen av och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att ställa in det som ska visas på [ON] och det som inte ska visas på [OFF] och tryck sedan på [MENU/SET] Använda GPS för att ställa in klockan
Med information om datum och tid i GPS-signalen kan kameran automatiskt uppdatera [Klockinst.]. Dessutom, när du har lämnat din hemtidzon och kommit in i en annan tidszon ändras klockan till lokal tid automatiskt om positioneringen lyckas.

Välj [Mitt landmärke] i [GPS]-menyn Använd markörknappen för att välja [Inget] och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja [Ja] och tryck på [MENU/SET]
Positioneringen startar.

Tryck på [MENU/SET]
• När positioneringen misslyckas → Flytta dig till en plats där positionering kan utföras, välj [Ja] med markörknappen och tryck på [MENU/SET].

Ange namnet på landmärket (Teckeninmatning →84)

Välj [Autom. tid på] i [Inst.]-menyn Använd markörknappen för att välja [ON] och tryck på [MENU/SET] Följ anvisningarna från steg första gången) (→19) i ”Ställa in klockan” (endast

■Redigera eller radera registrerade landmärken
Välj det landmärke som registrerades i steg Välj ett alternativ och tryck på [MENU/SET]
[Redigera] [Radera] Det här korrigerar namnet på landmärket. Det här raderar det registrerade landmärket.

ovan och tryck på [MENU/SET].

●När [Autom. tid på] sätts till [ON] sätts [Tidszoner] till [Resmål]. ●Tid och datum som korrigeras av [Autom. tid på] är inte lika noggranna som klockor
med kontinuerlig förbindelse. Om tid och datum inte korrigeras korrekt kan de återställas med [Klockinst.].

80

VQT3H04

VQT3H04

81

Användbara resefunktioner
[Resdatum]
Om du ställer in ditt resschema och tar bilder kommer resdagen att sparas i bilderna. ■ Bildtagningsläge: ∗ ∗ Endast bildtagning. (Kan inte ställas in.)

För inställningar i [Inst.]-menyn (→38)

[Tidszoner]
Ställ in inspelningstid och datum med lokal tid för resmålet. ■ Bildtagningsläge:

Välj [Tidszoner] i [Inst.]-menyn Välj [Resdatum] i [Inst.]-menyn Använd markörknappen för att välja [Reseläge] och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja [SET] och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja avresedatum och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja returdatum och tryck på [MENU/SET]
Skillnad från tiden hemma När [Resmål] har valts

• Ett meddelande visas när du gör inställningen för första gången. I detta fall trycker du på [MENU/SET] och hoppar till steg .

Använd markörknappen för att välja [Hemland] eller [Resmål] och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja område och tryck på [MENU/SET]
Aktuell tid på destinationen

Stad/område

■Spara [Ort]

Spara ditt resmål När [Reseläge] är inställt kan du ställa in platsen. Välj [Ort] i steg ovan Använd markörknappen för att välja [SET] och tryck på [MENU/SET] Ange din plats (Ange text →84)

■För att ställa in sommartid

Tryck på ▲ i steg . (Tryck igen för att avbryta inställningen) • När sommartid anges ställs den aktuella tiden fram en timme. Om inställningen avbryts återgår tiden automatiskt till den aktuella tiden. tidsskillnaden från tiden hemma. ändras.

●Resdatum beräknas från det inställda avresedatumet och det datum som ställts in i

●Om du inte kan hitta ditt resmål i det område som visas på skärmen ställer du in ● visas på skärmen för bilder som tagits på resmålet när du visar dessa bilder. ●När [Autom. tid på] är inställt på [ON] kan endast sommartidsinställningen för [Resmål]

kamerans klocka. När destinationen ställs in under [Tidszoner] beräknas förflutna dagar baserat på destinationens lokala tid. ●Om [Reseläge] är satt till [OFF] sparas inte antal dagar som gått i bilder. De visas inte ens om [Reseläge] är satt till [SET] efter att bilder tagits. ●Om inställningarna utförs före avresedatumet, visas antalet dagar till avresan i orange med ett minustecken (men de registreras inte på bilderna). ●När [Resdatum] visas i vitt med ett minustecken är datumet för [Hemland] en dag före datumet för [Resmål] på grund av skillnaderna i tidszon (detta sparas på bilden). ●[Ort] sparas separat från platsnamnsinformationen, som sparas på bilderna med GPSfunktionen. ●För att skriva ut [Ort] eller antal resdagar som passerat använder du antingen [Texttryck] eller programmet ”PHOTOfunSTUDIO” på medföljande CD-skiva. ●[Reseläge] och [Ort] kan inte ställas in för AVCHD-filmer.

82

VQT3H04

VQT3H04

83

Ange text
Använd markörknappen för att ange namn för ansiktsidentifieringen och scenlägena [Baby] och [Sällskapsdjur], eller för att ange plats i [Resdatum] m.m.

Använda [Insp]-menyn
För inställningar i [Insp]-menyn (→38)

Använd markörknappen för att välja tecken Tryck på [MENU/SET] flera gånger tills önskat tecken visas
Text infogas vid markören. • För att ändra teckentyp → Välj och tryck på [MENU/SET].

[Bildformat]
Bildförhållandet kan ändras efter utskrift eller visningsformat. ■ Bildtagningsläge:

●Kanterna kan bli beskurna vid utskrift. Kontrollera detta i förväg.
[Bildstorlek]
Ange storleken (antal bildpunkter) för bilder. Antal bilder som kan tas beror på denna inställning och på [Kvalitet]. ■ Bildtagningsläge:

■ Inställningar:

/

/

/

Markörens position

■ Redigera text
Använd markörknappen för att flytta markören till den text du vill redigera. • Du kan även använda zoomknappen för att flytta markören. Använd markörknappen för att välja [Radera] och tryck sedan på [MENU/SET]. Använd markörknappen för att välja önskad text och tryck sedan på [MENU/SET].

■ Inställningar:
14 M 4320×3240

10 M ∗ 3648×2736 9M ∗ 3648×2432 7.5 M ∗ 3648×2056 7.5 M ∗ 2736×2736

Bildstorlek: ([Bildformat]: ) 5M 7M ∗ 3072×2304 2560×1920 Bildstorlek: ([Bildformat]: ) 6M ∗ 4.5 M ∗ 3072×2048 2560×1712 Bildstorlek: ([Bildformat]: ) 5.5 M ∗ 3.5 M ∗ 3072×1728 2560×1440 Bildstorlek: ([Bildformat]: ) 5.5 M ∗ 3.5 M ∗ 2304×2304 1920×1920

3M ∗ 2048×1536 2.5 M ∗ 2048×1360 2M ∗ 1920×1080 2.5 M ∗ 1536×1536

0.3 M 640×480 0.3 M ∗ 640×424 0.2 M ∗ 640×360 0.2 M ∗ 480×480

När du är klar med inmatningen av texten väljer du [Inst] med markörknappen och trycker på [MENU/SET]

12.5 M 4320×2880

10.5 M 4320×2432

10.5 M 3232×3232

●En mosaikeffekt kan uppkomma beroende på motiv och inställningar.
Inställningar
Stor bildstorlek Tydligare bild Färre bilder får plats Liten bildstorlek Grövre bild Fler bilder får plats

∗ Den här inställningen finns inte tillgänglig i

([Intelligent auto]-läget).

●Högst 30 tecken kan matas in. (Maximalt 9 tecken för namn i [Ansiktsigenk.])

84

VQT3H04

VQT3H04

85

Använda [Insp]-menyn (Fortsättning)
[Kvalitet]
Ställ in bildkvaliteten. ■ Bildtagningsläge:

För inställningar i [Insp]-menyn (→38)

[Vitbalans]
Om färgerna förefaller onaturliga kan du justera färginställningen så att den passar för ljuskällan. ■ Bildtagningsläge:

■ Inställningar:

Hög kvalitet, bildkvaliteten har prioritet Standardkvalitet, antalet bilder har prioritet ●Inställningen är låst på i följande scenlägen: [Omvandla], [Hög känslighet] och [Blixtsekvens]

■ Inställningar: [AWB] (automatiskt) /

(utomhus, klar himmel) / (utomhus, molnigt) / (utomhus, skugga) / (glödlampsbelysning) / (använder inställningar från (ställ in manuellt)

)/

[Känslighet]
Ställ in ISO-känsligheten (ljuskänsligheten) manuellt. Vi rekommenderar högre inställningsvärden för att ta tydliga bilder på mörka platser. ■ Bildtagningsläge:

●När [AWB] (automatisk vitbalans) är inställt justeras färgerna i enlighet med ljuskällan.

■ Inställningar: [AUTO] /
Inställningar
[Känslighet] Plats (rekommenderas) Slutartid Störningar Oskärpa i motivet

[Intelligent ISO] / [100] / [200] / [400] / [800] / [1600]
[100] Ljust (utomhus) Långsam Låga Höga [1600] Mörkt Snabb Höga Låga

●[AUTO] ställs in automatiskt på upp till 400 (1000 när blixt används) beroende på ●

motivets ljusstyrka. [Intelligent ISO] ställs in automatiskt på upp till 1600 beroende på motivets rörelser och ljusstyrka.

Men om motivet är för ljust eller för mörkt eller vid andra särskilda omständigheter kan bilderna få en rödaktig eller blåaktig ton. Vitbalansen kanske inte fungerar som den ska om det finns flera olika typer av ljuskällor. rekommenderas vid lysrörsbelysning. ●Inställningen [AWB] eller ●Inställningen för vitbalans är låst på [AWB] i följande scenlägen: [Landskap], [Nattporträtt], [Nattlandskap], [Nattfotografering], [Maträtter], [Party], [Levande ljus], [Solnedgång], [Blixtsekvens], [Stjärnhimmel], [Fyrverkeri], [Sandstrand], [Snö], [Luftfoto], [Sandbläst] och [Under vatten] ■ Fininställning av vitbalans (utan [AWB]) Inställningen för vitbalans kan finjusteras individuellt om färgerna ändå inte visas på det sätt som förväntats. Välj den vitbalans du vill finjustera och tryck på [DISP.]-knappen för att öppna skärmen [Vb-just.]. Justera med ► om det är mycket rött eller med ◄ om det är mycket blått. Tryck på [MENU/SET]. • Inställningarna finns kvar även om du stänger av kameran. • Inställningarna gäller även när du använder blixt. • Trots att [AWB]-inställningen är fast i motivet [Under vatten] måste ändå finjusteringar göras. • Fininställningar kan inte göras när [Färgläge] (→93) är satt till [B/W], [SEPIA], [COOL] eller [WARM].

86

VQT3H04

VQT3H04

87

Använda [Insp]-menyn (Fortsättning)
■ Ställa in vitbalansen manuellt (
) Välj och tryck på [MENU/SET]. Rikta kameran mot ett vitt föremål (t.ex. papper) och tryck på [MENU/SET]. Vitbalansen är satt till . • Den här inställningen kommer att återställa fininställning av vitbalans. • Även om kameran stängs av kommer inställd vitbalans att finnas kvar. • Det är inte säkert att rätt vitbalans kan ställas in om objektet är för ljust eller för mörkt. I så fall justerar du ljusstyrkan och försöker att ställa in vitbalansen på nytt.

För inställningar i [Insp]-menyn (→38)

[AF-läge]
Metoden för inställning av fokus kan ändras beroende på var objekten finns och hur många de är. ■ Bildtagningsläge:

■ Inställningar:

/

/

/

/

■ [AWB]-intervall:
10000K 9000K 8000K 7000K 6000K 5000K 4000K 3000K 2000K 1000K

Att ta bilder av människor rakt framifrån (Ansiktsavkänning)

Känner igen ansikten (upp till 15 personer) och justerar exponering och fokus efter förinställda data. AF-område Gul : När avtryckaren trycks in halvvägs ändrar rutan färg till grönt när kameran är fokuserad. Vit : Visas när mer än ett ansikte känns av. Andra ansikten som är på samma avstånd som de ansikten som finns inom det gula AF-området fokuseras också. Peka på motivet • Inaktivera funktionen för pekavtryckare (→24) när du utför dessa åtgärder. AF-följningsram När motivet känns igen, ändras AF-följningsramen från vit till gul och motivet bibehålls automatiskt i fokus. Om AF-låset misslyckas, blinkar en röd ram. • För att avbryta AF-följningen → Peka på . • Fokus (samma som med makro) (→55) Fokuserar på upp till 23 punkter i varje AF-område.

Blå himmel Molnigt (regn) Skugga Solljus Vitt fluorescent ljus Motljus Solnedgång/soluppgång Levande ljus

Låser automatiskt fokus på ett motiv i rörelse (Följande AF)

Objektet är inte centrerat i bilden (AF-området visas inte förrän fokus har erhållits) (23-fältsfokusering) Fastställt fokusläge (1-fältsfokusering) (Punktfokusering)

1-fältsfokusering: Fokuserar på AF-området i mitten av bilden. (Rekommenderas när det är svårt att fokusera) Punktfokusering: Fokuserar på ett litet område.

88

VQT3H04

VQT3H04

89

Använda [Insp]-menyn (Fortsättning)
●Fokus är låst på
(1-fältsfokusering) i följande fall: Scenlägena [Stjärnhimmel], [Fyrverkeri], [Höghastighetsfilm] ●Använd (1-fältsfokusering) om det är svårt att fokusera med (Punktfokusering). ●Det går inte att ställa in ”Ansiktsavkänning” i följande fall: Scenlägena [Panoramahjälp], [Nattlandskap], [Nattfotografering], [Maträtter], [Luftfoto], [Under vatten] ●Om kamerans ”Ansiktsavkänning” felaktigt tolkar något som om det skulle vara ett ansikte byter du inställning. ●Om ansiktet inte kan identifieras under de rådande omständigheterna, till exempel om motivet rör sig för snabbt, ändras inställningen av [AF-läge] till (23-fältsfokusering). ●Under vissa omständigheter, till exempel om motivet är för litet eller för mörkt, kanske inte AF-följning fungerar korrekt. ●Om AF-spårning inte fungerar kommer fokus att sättas på (23-fältsfokusering). ●Kan inte ställa in på i följande fall. • Scenlägena [Panoramahjälp], [Stjärnhimmel], [Fyrverkeri], [Pinnhål], [Sandbläst], [Hög dynamisk bild] eller [Höghastighetsfilm]. • [B/W], [SEPIA], [COOL] och [WARM] i [Färgläge] ●Medan rörliga bilder spelas in och inställningen inte är (Ansiktsavkänning) kommer fokus att vara på (1-fältsfokusering).

För inställningar i [Insp]-menyn (→38)

[Ansiktsigenk.]
För detaljerad information (→72).

[Mätningsläge]
Du kan ändra plats för att mäta ljusstyrkan när du korrigerar exponeringsvärdet. ■ Bildtagningsläge:

■ Inställningar:
Flera Mittfält

Plats för mätning av ljusstyrkan Hela skärmen Mitt och omgivande delar

Villkor Normalt bruk (producerar balanserade bilder) Objektet i mitten Stor skillnad mellan ljusheten hos objektet och bakgrunden (t.ex. en person upplyst av en spotlight på scen, motljus)

Punkt

Mitten och närmast omgivande delar

[Snabb AF]
Fokus justeras automatiskt när kameran skakar något, även när avtryckaren inte är nedtryckt. (Ökar batteriförbrukningen) ■ Bildtagningsläge:

[i. exponering]
Justerar automatiskt konstrast och exponering för att ge mer livfulla färger när det är betydlig kontrast mellan bakgrund och objekt. ■ Bildtagningsläge:

■ Inställningar: [ON]/[OFF]

●Det kan ta tid att fokusera om zoomen hastigt ändras från maximal W till maximal T ●Tryck ner slutarknappen halvvägs vid problem att fokusera. ●Funktionen sätts till [OFF] i följande fall.
eller om avståndet till motivet ändras hastigt. I scenlägena [Nattporträtt], [Nattlandskap], [Nattfotografering], [Stjärnhimmel], [Fyrverkeri] eller [Höghastighetsfilm] ●[Snabb AF] fungerar inte medan AF-följning är aktivt.

■ Inställningar: [LOW]/[STANDARD]/[HIGH]/[OFF]

●[LOW], [STANDARD] och [HIGH] visar den maximala graden av korrigering. ●När [i. exponering] arbetar ändras färgen på . ●Även om [Känslighet] är inställt på [100], när [i. exponering] är aktiverat, kan bilder tas
med en högre ISO-känslighet än inställningen.

90

VQT3H04

VQT3H04

91

Använda [Insp]-menyn (Fortsättning)
[Min. slut.hast.]
Ställer in slutarhastigheten till ett minimum. Vi rekommenderar att du använder en längre slutartid för att ta ljusare bilder på mörka platser. ■ Bildtagningsläge:

För inställningar i [Insp]-menyn (→38)

[Bildsekvens]
För detaljerad information (→70).

■ Inställningar: [AUTO]

[Färgläge]
Ställ in färgeffekter. ■ Bildtagningsläge:

[1/250] [1/125] [1/60] [1/30] [1/15] [1/8] [1/4] [1/2] [1]

●Längre slutartider ger ljusare bilder men ökar risken för skakningar och du bör därför ●Eftersom bilderna kan bli mörka om snabbare värden används, till exempel [1/250],
rekommenderar vi att du tar bilder på ljusa platser ( blinkar rött när avtryckaren trycks ner halvvägs om bilden kommer att bli mörk). ● visas på skärmen för andra inställningar än [AUTO]. använda stativ eller självutlösare.

■ Inställningar: [STANDARD]/[NATURAL] (mjukare)/[VIVID] (skarpare)/[B/W]/
[SEPIA]/[COOL] (blåton)/[WARM] (rödton)/ [Happy] ([Intelligent auto]-läge)

●Ställ in på [NATURAL] om det är mycket brus i bilder som tas i mörker. ●I [Intelligent auto]-läge kan endast [STANDARD], [Happy], [B/W] eller [SEPIA] ställas in
(dessa ställs in separat från andra lägen).

[Int. upplösning]
Superupplösande teknik kan användas för att ta stillbilder med skarpare konturer och tydligare upplösning. Dessutom kan zoomförhållandet ökas, om [i.ZOOM] är på, med ca 1,3 utan någon påtaglig försämring av bildkvaliteten. ■ Bildtagningsläge:

[AF-hjälplampa]
Belysning som tänds när det är för mörkt för att fokusera. ■ Bildtagningsläge: ■ Inställningar: [ON] : Lampan tänds när avtryckaren trycks ner halvvägs ( och större AF-område visas) [OFF] : Lampan lyser inte (ta bilder av djur i mörker m.m.)

■ Inställningar: [ON]/[i.ZOOM]/[OFF]

●Om i.ZOOM (→51) ●Inställningen är låst på [i.ZOOM] i [Intelligent auto]-läge (utom när [Reducera oskärpa] ●Inställningen är fast på [ON] i scenlägena [Nattfotografering] och [Hög känslighet], på
[OFF] i scenlägena [Blixtsekvens] och [Pinnhål] samt [i.ZOOM] i övriga scenlägen. eller [iNattfotografering] är inställt på [ON]).

●AF-lampan har en effektiv räckvidd på 1,5 m.

●Inställningen är låst på [OFF] i följande scenlägen:

• Håll inte för lampan med fingrarna eller titta in i den från nära håll.
AF-hjälplampa

[Digital zoom]
Utökar effekten av optisk zoom eller utökad optisk zoom med upp till 4 gånger. ■ Bildtagningsläge:

Scenlägena [Självporträtt], [Landskap], [Nattlandskap], [Nattfotografering], [Solnedgång], [Fyrverkeri], [Luftfoto], [Under vatten] och [Höghastighetsfilm]

■ Inställningar: [ON]/[OFF]

●Den är låst på [ON] när [Makrozoom] ställts in.

92

VQT3H04

VQT3H04

93

Använda [Insp]-menyn (Fortsättning)
[Inga röda ögon]
Känner automatiskt av röda ögon och korrigerar stillbilder som tas med blixt med röda ). ögon-reducering ( ■ Bildtagningsläge:

För inställningar i [Insp]-menyn (→38)

[Datumtryck]
Bilder kan tas med fotograferingsdatum och tid sparat på bilden. ■ Bildtagningsläge:

■ Inställningar: [ON]/[OFF]

■ Inställningar: [UTAN TID]/[MED TID]/[OFF]

●Den här inställningen fungerar endast när [AF-läge] är inställt på (Ansiktsavkänning). ●Beroende på omständigheterna kanske det inte går att korrigera röda ögon. ●Om funktionen är satt till [ON] visas tillsammans med blixtsymbolen.
[Stabilisator]
Detekterar skakningar och korrigerar dem automatiskt. ■ Bildtagningsläge:

●Datum som sparats på bilder kan inte tas bort. ●Datum kan inte stämplas när [Autogaffling] eller [Bildsekvens] är inställt, i [3D-fotoläge],
vid inspelning av rörliga bilder eller när scenläget [Panoramahjälp] eller [Blixtsekvens] är inställt. ●Gör inte inställningar för datumutskrift i butiken eller på skrivare för bilder med datummarkering. (Datumutskrift kan överlappa.)

[Klockinst.]
Ställ in klockan. Samma funktion som i [Inst.]-menyn.

■ Inställningar: [ON]/[OFF]

●Inställningen är låst på [ON] under inspelning av rörliga bilder och i scenlägena ●I scenläget [Stjärnhimmel], [Höghastighetsfilm] och i [3D-fotoläge] är inställningen låst ●Fall där den optiska bildstabilisatorn kan vara ineffektiv:
på [OFF]. Kraftiga skakningar, hög zoomnivå (även med digital zoom), motiv i snabb rörelse, inomhus eller på mörka platser (på grund av låg slutartid) [Självporträtt] och [Nattfotografering].

94

VQT3H04

VQT3H04

95

Använda [Film]-menyn
[Inspelningsläge]
Ställer in dataformatet för de rörliga bilder som spelas in. ■ Bildtagningsläge:

För inställningar i [Film]-menyn (→38)

[Insp.kvalitet]
Ställer in bildkvaliteten för de rörliga bilder som spelas in. ■ Bildtagningsläge:

■ Inställningar:

■ Inställningar:
Effekt

Inspelningsformat

[AVCHD] i [Inspelningsläge]
Inställning [GFS] [FSH] [GS] [SH] Upplösning 1920×1080

[AVCHD]

• Detta är ett dataformat som är lämpligt för avspelning på en högupplöst TV. • Du kan spela upp rörliga bilder på minneskortet direkt genom att sätta i kortet i en enhet med stöd för AVCHD. För mer information läser du anvisningarna för den enhet du använder och tar reda på vad enheten har stöd för. • Detta dataformat passar för uppspelning av rörliga bilder på en dator eller andra liknande enheter.

Bithastighet∗ (genomsnitt) Cirka 17 Mbps

Bildformat 16:9

1280×720

[Rörl JPEG]

[Rörl JPEG] i [Inspelningsläge]
Inställning [HD] [VGA] [QVGA] Upplösning 1280×720 640×480 320×240 Antal bildrutor per sekund 30 fps Bildformat 16:9 4:3

●Även om utrustningen är kompatibel med de rörliga bilder som spelats in med

denna kamera kan bild- och ljudkvalitet bli dålig eller kanske inte alls kunna visas. Inspelningsinformationen kanske inte heller visas som den ska. I detta fall använder du denna enhet. För detaljerad information om AVCHD-kompatibla enheter hänvisas till supportwebbsajten nedan. http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Denna webbplats är endast på engelska.)

∗ Bithastigheten är mängden data per tidsenhet. Ett högre värde ger en högre bildkvalitet.

●Om [GFS] och [FSH] ●Om [GS] och [SH]

• Antalet bildrutor är inställt på 50i (50 fps för sensorutdata). • Antalet bildrutor är inställt på 50p (50 fps för sensorutdata).

●Platsinformation som hämtats under positionering sparas inte på rörliga bilder som tas ●Endast [QVGA] kan spelas in på det inbyggda minnet. ●Om du vill spela upp AVCHD-filmer med den här enheten på Blu-ray-spelare från
med [FSH] eller [SH]. Panasonic (DMP-BD30/DMP-BD31/DMP-BD50) måste du uppdatera den inbyggda programvaran för Blu-ray-spelaren. Du kan hämta den senaste versionen på följande webbplats. http://panasonic.net/support/

96

VQT3H04

VQT3H04

97

Använda [Film]-menyn (Fortsättning)
[Aktivt Läge]
Det här läget ger bildstabilisering vid kraftiga skakningar som kan uppstå vid inspelning av rörliga bilder samtidigt som du går. • En starkare korrigeringseffekt kan uppnås genom att spela in med zoomen inställd på den maximala W-positionen. ■ Bildtagningsläge:

Ta stillbilder samtidigt som rörliga bilder spelas in
Bildtagningsläge: Stillbilder kan tas även om rörliga bilder spelas in.

Tryck in avtryckaren helt under inspelningen av rörliga bilder
Bilderna sparas med bildformatet och 3,5 megapixlar. (Max. 40 bilder) Inspelningen av rörliga bilder fortsätter utan ändringar. • Det klickande ljudet som kan höras när avtryckaren trycks ner kan komma med på inspelningen. • När bilderna tas under zoomning kan zoomningen avbrytas.

■ Inställningar: [ON]/[OFF]

●Inställningen är låst på [OFF] när [Inspelningsläge] är inställt på [Rörl JPEG].
[Kontinuerlig AF]
Låt antingen fokus justeras kontinuerligt under inspelningen av rörliga bilder eller lås fokuspositionen vid början av inspelningen. ■ Bildtagningsläge: ■ Inställningar: [ON] [OFF]: Lås fokuspositionen i början av inspelningen av de rörliga bilderna.

■Använda bildsekvenser

När funktionen för bildsekvens har ställts in i förväg kan en sekvens av bilder tas under inspelningen av rörliga bilder. • När eller har valts som inställning för bildsekvensen tas bilderna automatiskt med inställningen . • Även vid inställningen eller låses fokus på den första bilden.

●Inställningen är låst på [OFF] i följande scenlägen:
Scenlägena [Stjärnhimmel] och [Fyrverkeri]

[Vindbrus]
Reducerar inspelningen av vindljud (vindbrus) vid inspelning i stark vind. ■ Bildtagningsläge:

■ Inställningar: [ON]/[OFF]

●När [Vindbrus] är [ON] (på) kommer låga ljud att elimineras och ljudkvaliteten skilja sig
något från den vid normal inspelning.

●Om funktionen för pekavtryckare har ställts in tas bilder även om du pekar på ●Kameran ställer om fokus om avtryckaren trycks ner halvvägs under inspelningen av
rörliga bilder eller om bilderna tas med funktionen för pekavtryckare. Omställningen av fokus kommer även med på inspelningen av rörliga bilder. Om du vill prioritera inspelningen av rörliga bilder tar du stillbilderna genom att trycka in avtryckaren helt. Stillbilder kan också skapas efter inspelningen av rörliga bilder. (→100) ●När avtryckaren trycks ner halvvägs visas bildstorleken och antal bilder som kan tas. ●Stillbilder kan inte tas i följande fall: • När [Insp.kvalitet] är inställt på [VGA] eller [QVGA] • Vid inspelning av [Höghastighetsfilm] ●Blixten ställs in på [Forcerad av]. ●Eftersom den elektroniska slutaren används för inspelning kan de tagna bilderna bli förvrängda. pekskärmen av misstag under inspelningen av rörliga bilder.

98

VQT3H04

VQT3H04

99

Redigera rörliga bilder
Visningsläge:

Visa bilder som tagits med bildsekvensfunktionen
Visningsläge: Bilder som tas med inställningen (bildsekvens). eller sparas tillsammans som en grupp

Hämta stillbilder från rörliga bilder
Spara en scen från en film med rörliga bilder som en stillbild.

■Representativ bildvisning

Visa bilden som du vill hämta som en stillbild genom att frysa visningen av filmen Tryck på [MENU/SET]
[Insp.kvalitet] för den ursprungliga filmen med rörliga bilder [GFS] [FSH] [GS] [SH] [HD] [VGA] [QVGA] [Bildstorlek] 2M 0.3M [Bildformat] 16:9 4:3

En representativ bild (den första bilden i bildsekvensen) visas när den visas tillsammans med andra stillbilder eller rörliga bilder. • Alla bilder i en bildsekvens kan raderas eller redigeras tillsammans. • Kontinuerlig visning kan utföras med samma funktioner som för rörliga bilder. • När till exempel [Favorit] eller [Utskriftsinst.] ställs in för endast några av bilderna i en bildsekvens, visas antalet inställda bilder under den aktuella ikonen.

■Visa i bildsekvensen

Bilder som tagits i en och samma bildsekvens kan visas separat eller som en lista.

●Bildkvaliteten blir något lägre på grund av inställningen av [Insp.kvalitet] för den

Tryck på ▼ medan den representativa bilden visas
Visningen för serietagningsgrupper visas på skärmen. I visningen visas endast de bildsekvenser som tillhör varje serietagningsgrupp. • För att återvända till den representativa skärmen → Tryck på ▼.

ursprungliga filmen med rörliga bilder. ●Det kanske inte går att spara stillbilder ur rörliga bilder som tagits med en annan kamera.

Dela upp rörliga bilder
En filmsekvens med rörliga bilder kan delas upp i 2 delar. Detta är praktiskt när du bara vill behålla vissa scener eller om du vill ta bort onödiga scener för att frigöra utrymme på minneskortet, t.ex. när du är på resa.

■Återfå informationen om bildsekvensen

När bilder har raderats eller filnamn ändrats med en annan enhet, till exempel genom att ansluta den till en dator, visas ikonen (hämtar information) nästa gång kameran startas. Medan visas går det inte att radera bilder eller använda [Spela]-menyn. Endast [Normal visning] eller [Kalender] är tillgängligt som visningsläge.

Välj [Dela video] i [Spela]-menyn (→38) Välj de rörliga bilder som ska delas med markörknappen och tryck sedan på [MENU/SET] Visa filmsekvensen och gör paus där den ska delas Tryck på ▼ för att avgöra på vilken punkt som de rörliga bilderna ska delas
• En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden. • Ursprunglig filmsekvens som delades finns inte kvar. (Det kommer endast att finnas de 2 filmsekvensdelarna kvar efter delningen.)

●Alternativ i [Spela]-menyn kan inte användas när visningen är inom varje bildsekvens. ●Bilderna i en bildsekvens kan inte visas som en bildsekvens under [Bildspel GPS-omr.]●[Trimmar] kan inte utföras för bilder i en bildsekvens samtidigt. ●Bilder som tagits i en bildsekvens efter att det totala antalet bilder har överskridit 50 000
grupperas inte. Om endast en bild finns kvar i en bildsekvens efter radering eller andra åtgärder visas den inte längre som en grupp. ●Bilder i bildsekvenser som tagits med en annan enhet kanske inte kan identifieras som bildsekvenser. ●Bilder i bildsekvenser grupperas inte om de tagits utan att ställa in klockan.
VQT3H04

eller [Favorit]-visning med [Bildspel] eller [Filtrerad visning].

●Stäng inte av kameran eller ta bort kortet eller batteriet under delningen. De rörliga ●Om du delar rörliga bilder i rörligt JPEG-format ändras bildernas ordning. Det
bilderna kan då raderas. rekommenderas att du använder visningsläget [Kalender] (Kalendervisning) eller [Filtrerad visning]. ●Om du delar en AVCHD-film ändras inte bildernas ordning. ●Det kanske inte går att dela rörliga bilder som tagits med en annan kamera.
VQT3H04

100

101

Olika avspelningsmetoder [Visningsläge]
Visningsläge: Inspelade bilder kan visas på olika sätt.

Använd markörknappen för att ställa in visningseffekt och tryck på [MENU/SET]
[Effekt] (Välj musik och effekter beroende på känslan i bilderna) [AUTO] (endast tillgängligt med inställningen [Kategorival])/[NATURAL]/[SLOW]/[SWING]/ [URBAN]/[OFF]∗ [Inställningar] [Varaktighet]∗ [Upprepa] [1 SEC.] / [2 SEC.] / [3 SEC.] / [5 SEC.] (Endast tillgängligt när [Effekt] är [OFF]) [ON]/[OFF] [AUTO]: Med stillbilder kommer musik att spelas och med rörliga bilder spelas ljudet i dessa upp. [Musik]: Effektmusik kommer att spelas. [Ljud]: Ljud spelas från rörliga bilder. [OFF]: Musik och ljud spelas inte upp. , är [Effekt] låst på [OFF]. Varaktighet kan heller inte

Tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja menyn [Visningsläge] och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja visningsmetod och tryck på [MENU/SET]

●När det inte finns något minneskort i kameran, visas bilder från det inbyggda minnet. ●[Visningsläge] blir automatiskt [Normal visning] när Inspelning/uppspelnings-knappen
ställs in på och strömmen stängs av eller när man växlar från inspelningsläget till visningsläget.

[Ljud]

∗ Om [End. rörl. bilder] valdes i steg

[Bildspel]
Visar automatiskt bilder i följd med musik. Rekommenderas när du visar bilder på en TV.

ställas in.

Välj [Start] med markörknappen och tryck på [MENU/SET]

Använd markörknappen för att välja visningsmetod och tryck på [MENU/SET]
[Alla] [Endast bild] [End. rörl. bilder] [3D-visning] [Bildspel GPSomr.] [Resa] [Kategorival] [Favorit] Visa alla. Stillbilder visas. Rörliga bilder visas. Visar endast 3D-bilder som tagits i [3D-fotoläge]. Väljer platsnamn eller landmärke för att visa bilder från samma ställe. (Använd markörknappen för att välja platsnamn eller landmärke och tryck på [MENU/SET]). Visa endast bilder som tagits med [Reseläge] eller [Ort]. Välj en kategori och visa endast stillbilder. (Välj en kategori med markörknappen och tryck på [MENU/SET].) (→104) Visar bilder som angetts som [Favorit].

■Funktioner under bildspel
Paus/visa Föregående Stopp Sänk volymen

Under visning av rörliga bilder/ bildsekvenser

Under avspelning av stillbilder
Paus/visa

Nästa

(Vid paus) Föregående Stopp

(Vid paus) Nästa

Höj volymen

Sänk volymen

Höj volymen

●När [URBAN] har valts kan det inträffa att bilden visas svart-vit som en skärmeffekt. ●Vissa delar av [Effekt] kan inte användas vid visning av bilder på en TV med en HDMI●Musikeffekter kan inte läggas till.
minikabel (tillval) eller vid visning av bilder som tagits i porträttläge.

102

VQT3H04

VQT3H04

103

Olika avspelningsmetoder [Visningsläge]
(Fortsättning)
Visningsläge:

Använda [Spela]-menyn
Visningsläge: Du kan göra inställningar för att överföra den tagna bilden till en webbplats där du kan dela den med andra, redigera bilder (t.ex. genom beskärning) och ställa in skrivskydd för bilden. • För mer information om hur du använder visningsmenyn (→38) • Beroende på visningsläge kan vissa alternativ i [Spela]-menyn vara dolda. • Nya bilder skapas efter redigering av bilder med verktyg såsom [Texttryck] och [Ändr. strl.]. Innan redigering påbörjas måste du kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme i det inbyggda minnet eller minneskortet.

[Filtrerad visning]
Du kan begränsa vilka bilder som ska visas, till exempel genom att visa bilder efter valda kategorier eller favoritbilder och endast visa dessa bilder.

Välj en filtreringsmetod med markörknappen och tryck på [MENU/SET]
[Endast bild] [End. rörl. bilder] [3D-visning] [Bildspel GPSomr.] Stillbilder visas Rörliga bilder visas Visar endast 3D-bilder som tagits i [3D-fotoläge]. Visar bilder efter platsnamnet eller landmärket där bilderna togs. Välj det område du vill visa bilder för med markörknappen och tryck på [MENU/SET]. Välj ett platsnamn eller ett landmärke med markörknappen och tryck på [MENU/SET]. Visa bilder med [Resdatum] som har ställts in när bilderna togs. Välj om du vill visa bilderna efter datum eller efter resmål med markörknappen och tryck på [MENU/SET]. • När [Alla] har valts visas bilder som har tagits med [Resdatum]. Välj ett datum eller ett resmål med markörknappen och tryck på [MENU/SET]. Visar bilder efter en viss kategori, till exempel scenläge. Välj en kategori med markörknappen och tryck på [MENU/SET]. Bilder tagna med ansiktsidentifiering [Porträtt]/ /[Varm hudton]/[Omvandla]/[Självporträtt]/[Nattporträtt]/ /[Baby]/ [Landskap]/ /[Solnedgång]/ /[Luftfoto] [Nattporträtt]/ /[Nattlandskap]/ /[Nattfotografering]/ / [Stjärnhimmel] [Sport]/[Party]/[Levande ljus]/[Fyrverkeri]/[Sandstrand]/[Snö]/ [Luftfoto] [Baby]/ [Sällskapsdjur] [Maträtter] [Under vatten] [Bildsekvens] (endast [Favorit] eller ) Visar bilder som angetts som [Favorit].

[Överföring]
Du kan välja bilder på kameran och överföra bilderna till en webbplats där andra kan se dem (Facebook eller YouTube). • Det går endast att överföra stillbilder till Facebook och rörliga bilder till YouTube. • Bilder i det inbyggda minnet kan inte väljas. Kopiera bilderna till ett kort (→115) innan du gör inställningarna för [Överföring].

[Resa]

Använd markörknappen för att välja [ENSKILD] eller [FLERA] och tryck sedan på [MENU/SET] Välj bild och gör inställningen

[Kategorival]

●[ENSKILD]

Använd markörknappen för att välja bild och tryck på [MENU/SET]

●[FLERA]

Använd markörknappen för att välja bild och tryck på [DISP.]-knappen
• För att avbryta → Tryck på [DISP.]-knappen igen. • För att ställa in → Tryck på [MENU/SET]. Inställning för webböverföring

Inställning för webböverföring

■ Överföra bilder till en webbplats där andra kan se dem
När du ställer in [Överföring] gör det inbyggda överföringsverktyget automatiskt kopior på kortet i kameran. Anslut kameran till datorn (→124) innan du genomför stegen för överföring av bilder. För mer information, se (→126).

[Kalender]
Välj ett datum från kalenderskärmen för att endast visa bilder tagna den dagen. (→35)

■ För att rensa alla
Välj [AVBRYT] i steg och välj [Ja].

●Är kanske inte kompatibelt med bilder som har tagits med andra enheter. ●Inte tillgängligt på kort mindre än 512 MB.
VQT3H04

104

VQT3H04

105

Använda [Spela]-menyn (Fortsättning)
Visningsläge:

För mer information om hur du använder visningsmenyn (→38).

[Titelred.]
Du kan ange rubriker m.m. för dina favoritbilder.

[Platsnamn ändra]
Du kan redigera platsnamn eller landmärke som sparats med GPS-funktionen.

Använd markörknappen för att välja [ENSKILD] eller [FLERA] och tryck sedan på [MENU/SET] Välj bild

Använd markörknappen för att välja bild och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja [Kandidat] och tryck på [MENU/SET]
Kameran söker efter platsnamn eller landmärken i närheten för platsinformationen som sparas på bilden.

●[ENSKILD]

Använd markörknappen för att välja en bild och tryck på [MENU/SET]

●[FLERA]

(upp till 100 bilder med samma text) Använd markörknappen för att välja en bild och tryck på [DISP.]-knappen
Inställning för [Titelred.] [Titelred.] redan inställd • För att avbryta → Tryck på [DISP.]-knappen igen. • För att ställa in → Tryck på [MENU/SET].

Använd markörknappen för att välja det du vill redigera och tryck på [MENU/SET] Välj platsnamn eller landmärke och tryck på [MENU/SET] ■ Redigera platsnamn eller landmärke direkt
Välj [Direkt] i steg ovan och tryck på [MENU/SET] Mata in tecken (Ange text (→84))

Mata in tecken (Ange text (→84))
Om du vill ta bort en rubrik tar du bort alla tecken på inmatningsskärmen.

●Kan inte användas med bilder som har tagits med andra enheter eller rörliga bilder. ●För att trycka text kan du använda [Texttryck] eller den medföljande CD-ROM-skivan
”PHOTOfunSTUDIO”.

■ Använda det redigerade platsnamnet eller landmärket för andra bilder
Välj [Upprepa] i steg ovan och tryck på [MENU/SET] Platsnamnet eller landmärket som du tidigare har valt eller angett visas. Bekräfta platsnamnet eller landmärket och tryck på [MENU/SET]

●Du kan inte redigera bilder som tagits med en Panasonic-digitalkamera (LUMIX) med
stöd för GPS-inspelning från 2010 eller tidigare.

106

VQT3H04

VQT3H04

107

Använda [Spela]-menyn (Fortsättning)
Visningsläge:

För mer information om hur du använder visningsmenyn (→38).

[Texttryck]
Inspelningsdatum och -tid, platsnamnsinformation och den text som sparats i scenlägena [Baby] och [Sällskapsdjur] samt [Resdatum] och [Titelred.] stämplas på stillbilden.

■Vad som kan stämplas
[Fotodatum] [Namn] [Ort] [Resdatum] [Titel] [Land/Region] [Län/Stat] [Kommun] [Stad] [Landmärke] Stämplar platsinformation som sparats med GPS-funktionen • Om text såsom namn på plats eller landmärke är lång är det inte säkert att hela texten kan stämplas. [UTAN TID]: Stämplar datum för när bilden togs [MED TID]: Stämplar datum och tid för när bilden togs : Stämplat namn som är registrerat i ansiktsigenkänningen : Stämplat namn som är registrerat i [Baby] eller [Sällskapsdjur] Stämplad plats som har registrerats i [Inst.]-menyn under [Resdatum] Stämplat resdatum som angetts i [Inst.]-menyn under [Resdatum] Stämplad text som är sparad i [Titelred.]

Använd markörknappen för att välja [ENSKILD] eller [FLERA] och tryck sedan på [MENU/SET] Välj bild

●[ENSKILD]

Använd markörknappen för att välja en bild och tryck på [MENU/SET]

●[FLERA]

(upp till 100 bilder) Använd markörknappen för att välja en bild och tryck på [DISP.]-knappen
Inställning för [Texttryck] • För att avbryta → Tryck på [DISP.]-knappen igen. • För att ställa in → Tryck på [MENU/SET].

• Alternativ inställda på [OFF] stämplas inte.

●Kan inte användas med bilder som tagits med annan utrustning, bilder som tagits utan ●Tecken kan bli beskurna i vissa skrivare. ●Text är svår att läsa om den stämplas på bilder som är 0,3M eller mindre. ●Gör inte inställningar för datumutskrift i butiken eller på skrivare för bilder med
datummarkering. (Datumutskrift kan överlappa.) inställd klocka, rörliga bilder eller stillbilder med [Texttryck] aktiverat.

Använd markörknappen för att välja [Inst] och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja alternativ och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja inställningar och tryck på [MENU/SET] Tryck på [ / ]-knappen

[Dela video]
För detaljerad information (→100).

Använd markörknappen för att välja [Utför] och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja om ålder ska stämplas och tryck på [MENU/SET]
• Om [Namn] är inställt på [OFF] i steg kommer inte detta steg att visas.

108

VQT3H04

VQT3H04

109

Använda [Spela]-menyn (Fortsättning)
Visningsläge:

För mer information om hur du använder visningsmenyn (→38).

[Ändr. strl.]
Bildstorlek kan minskas för att passa som e-postbilagor och på webbsidor o.dyl. (Stillbilder som tas med minsta möjliga antal bildpunkter kan inte reduceras ytterligare.)

[Trimmar]
Förstora dina bilder och skär bort oönskade områden.

■[ENSKILD]
Använd markörknappen för att välja [ENSKILD] och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja en bild och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja storlek och tryck på [MENU/SET]
Aktuell storlek Storlek efter ändring

Använd markörknappen för att välja en bild och tryck sedan på [MENU/SET] Välj det område du vill beskära och tryck på [MENU/SET]

Öka Minska

Ändra position

• En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.

●Bildkvaliteten minskar efter beskärning. ●Kan inte användas med rörliga bilder eller stillbilder med textstämpel eller
en bild.

●Ursprunglig information för ansiktsigenkänning kommer inte att kopieras vid trimning av

datumstämpel. Kan vara inkompatibelt med bilder som tagits med annan utrustning.

• En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.

■[FLERA]
Välj [FLERA] i steg ovan Använd markörknappen för att välja storlek och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja en bild och tryck på [DISP.]-knappen (upp till 100 bilder)
• För att avbryta → Tryck på [DISP.]-knappen igen. Inställning för ändring av storleken • För att ställa in → Tryck på [MENU/SET]. Antal bildpunkter före/efter att storleken ändras

●Bildkvaliteten minskar efter att storleken ändrats. ●Kan inte användas med rörliga bilder eller stillbilder med textstämpel eller

• En bekräftelseskärm visas. Om du väljer [Ja] utförs åtgärden.

datumstämpel. Kan vara inkompatibelt med bilder som tagits med annan utrustning.

110

VQT3H04

VQT3H04

111

Använda [Spela]-menyn (Fortsättning)
Visningsläge:

För mer information om hur du använder visningsmenyn (→38).

[Favorit]
Genom att märka dina favoritbilder med en stjärna ( ) kan du välja att endast visa dina favoritbilder och om du vill kan du radera alla bilder utom dina favoriter.

[Utskriftsinst.]
Inställningar för bild/bildnr./datumutskrift kan göras vid DPOF-kompatibel utskrift i butik eller på annan skrivare. (Be expediten att kontrollera om skrivaren är kompatibel)

Använd markörknappen för att välja [ENSKILD] eller [FLERA] och tryck på [MENU/SET] Välj bild

Använd markörknappen för att välja [ENSKILD] eller [FLERA] och tryck på [MENU/SET] Välj bild

●[ENSKILD]

Använd markörknappen för att välja bild och tryck på [MENU/SET]

●[FLERA]

●[ENSKILD] ●[FLERA]

Använd markörknappen för att välja bild och tryck på [MENU/SET]

Använd markörknappen för att välja bild och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja bild och tryck på [MENU/SET]

Använd markörknappen för att ange antal bilder och tryck på [MENU/SET]
(upprepa steg ●[ENSKILD]
Favoritbildsinställning Favoritbildsinställning

och

om du använder [FLERA] (upp till 999 bilder)) ●[FLERA]
Datumutskrift på

Datumutskrift på

• För att avbryta → Tryck på [MENU/SET] igen.

■ För att rensa alla
Välj [AVBRYT] i steg och välj [Ja].

Antal utskrifter

Antal utskrifter

• Datumutskrift på/av → Tryck på [DISP.]-knappen

■ För att avbryta åtgärden medan rensningen pågår
Tryck på [MENU/SET].

■ För att rensa alla
Välj [AVBRYT] i steg inställningar. och välj [Ja].

●Det är inte säkert att alla bilder tagna med viss annan utrustning kan sättas som
favoriter.

●Beroende på typ av skrivare kanske skrivarens inställningar gäller före kamerans ●Kan inte ställas in för filer som inte är kompatibla med DCF-standarden. ●Viss DPOF-information som har ställts in via annan utrustning kan inte användas.
Radera i så fall all DPOF-information, och ställ sedan in informationen igen på kameran. ●Inställningen för datumutskrift kan inte göras för bilder som har tagits med [Datumtryck] och bilder där [Texttryck] har använts. ●Rörliga bilder inspelade i [AVCHD]-format kan inte ställas in.

112

VQT3H04

VQT3H04

113

Använda [Spela]-menyn (Fortsättning)
Visningsläge:

För mer information om hur du använder visningsmenyn (→38).

[Skydda]
Skydda en bild så att den inte kan raderas. Gör att viktiga bilder inte kan tas bort.

Använd markörknappen för att välja en person och tryck på [MENU/SET]
• Om [DELETE], gå till steg . • Personer vars ansiktsinformation inte är registrerad kan inte väljas.

Använd markörknappen för att välja [ENSKILD] eller [FLERA] och tryck på [MENU/SET] Välj bild

Använd markörknappen för att välja en person du vill ersätta den andra med och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja [Ja] och tryck på [MENU/SET]

●[ENSKILD]

Använd markörknappen för att välja bild och tryck på [MENU/SET]

●[FLERA]

Använd markörknappen för att välja bild och tryck på [MENU/SET]

●När ansiktsinformation har tagits bort kan den inte återställas. ●Bilder för vilka all ansiktsinformation har tagits bort kategoriseras inte av ●Ansiktsinformation kan inte redigeras i skyddade bilder.
[Kopiera]
Du kan kopiera bilder mellan det inbyggda minnet och minneskortet. ansiktsigenkänningen under [Kategorival].

Bilden skyddad

Bilden skyddad

• För att avbryta → Tryck på [MENU/SET] igen.

■ För att rensa alla
Välj [AVBRYT] i steg och välj [Ja].

Använd markörknappen för att välja kopieringsmetod (riktning) och tryck på [MENU/SET]
: Kopiera alla bilder från inbyggt minne till minneskort (gå till steg : Kopiera 1 bild i taget från minneskortet till inbyggda minnet. ).

■ För att avbryta åtgärden medan rensningen pågår
Tryck på [MENU/SET].

Välj en bild med markörknappen och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja [Ja] och tryck på [MENU/SET]
• För att avbryta → Tryck på [MENU/SET]. • Efter att alla bilder har kopierats från det inbyggda minnet till minneskortet återgår skärmen automatiskt till visningsskärmen.

●Fungerar kanske inte i annan utrustning.
[Red. ans. igenk.]
Redigera eller radera information för bilder av ansikten som identifierats felaktigt.

Använd markörknappen för att välja [REPLACE] eller [DELETE] och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja bild och tryck på [MENU/SET]

●Kopiering av bilder kan ta flera minuter. Stäng inte av kameran och gör inget annat med ●Om det finns identiska namn (mapp/filnummer) i destinationen för kopieringen så
den när kopiering pågår. kommer en ny mapp för kopiering att skapas vid kopiering från det inbyggda minnet till kort ( ). Filer med identiska namn kommer inte att kopieras från kortet till det inbyggda minnet ( ). ●Följande inställningar kopieras inte. Ställ in dem igen efter kopieringen.

●Endast bilder från Panasonics digitalkameror (LUMIX) kan kopieras. ●Rörliga bilder inspelade i [AVCHD]-format kan inte ställas in.

- [Utskriftsinst.]

- [Skydda]

- [Favorit]

114

VQT3H04

VQT3H04

115

Visa på TV
Du kan visa bilder på en TV genom att ansluta din kamera till din TV med en AV-kabel (medföljer) eller en HDMI mini-kabel (tillval). ●Se även bruksanvisningen till din TV. Förberedelser: • Ställ in [TV-format]. (→47) • Stäng av både kamera och TV.

Visa på en TV med HDMI-uttag
En HDMI mini-kabel (tillval) kan användas för att du ska kunna se bilder och rörliga bilder i hög upplösning. Förberedelse: Stäng av kameran och din TV.
Kontrollera uttagets form och för in kontakten rakt in. (Om uttaget skadas kan det sluta att fungera.)

Anslut kameran till din TV Starta din TV

Till HDMI video/ ljud-ingång HDMI mini-kabel (tillval)

●Ställ in insignal från aux-ingången.
Starta kameran Sätt Inspelning/uppspelnings-knappen på
Vänd kontakten rätt och skjut den rakt in i uttaget. (Om uttaget skadas kan det sluta att fungera.)

Anslut kameran till din TV

●Ställ in för HDMI-inmatning.
Starta kameran

Starta din TV

Gul: Till videoingång AV-kabel (använd bara medföljande kabel) Vit: Till ljudingång

Sätt Inspelning/uppspelnings-knappen på

●Använd inga andra kablar än en original Panasonic HDMI mini-kabel (tillval). ●Vissa visningsfunktioner kan inte utföras. ●[Spela]-, [GPS]- och [Inst.]-menyn kan inte användas. ●Tomma fält kan visas till vänster/höger om eller ovanför/under bilden, beroende på ●Kablar som inte uppfyller HDMI-standarderna kommer inte att fungera. ●När en HDMI-minikabel är ansluten visas inte bilder på LCD-skärmen. ●HDMI-utgången fungerar inte om en USB-kabel är ansluten samtidigt. ●Inga bilddata kommer att matas ut genom anslutna AV-kablar. ●Det kan hända att bilderna har tillfälliga störningar omedelbart efter att avspelningen ●Ljudet avges i stereo.
har startats eller ställts i pausläget på vissa TV-apparater. inställningen för bildformat.

■När en TV eller en DVD-inspelare har SD-kortläsare
Sätt in SD-minneskortet i SD-kortläsaren
• AVCHD-filmer kan visas på en Panasonic TV (VIERA) om den är märkt med AVCHD-logotypen. För avspelning på andra TV-apparater ansluter du kameran till TV-apparaten med AV-kabeln (medföljer). • När du använder SDHC- och SDXC-minneskort måste du läsa dem med utrustning som är kompatibel med respektive kortformat.

●Använd inte andra AV-kablar än den som levererades med kameran. ●Du kan visa bilder på TV i andra länder (regioner) som använder NTSC- eller PAL●Bilder som vrids till stående kan bli något suddiga. ●Ändra TV:ns inställningar om bildförhållandet inte visas som det ska på en bredbilds-TV
eller en HDTV.
VQT3H04

systemet genom att ställa in [Video ut] i [Inst.]-menyn.

116

VQT3H04

117

Visa på TV (Fortsättning)
VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)
Vad är VIERA Link (HDMI)? ●VIERA Link är en funktion som automatiskt länkar den här kameran till VIERA Link-kompatibla utrustningar anslutna via HDMI mini-kablar (tillval), vilket ger enkel användning med VIERA-fjärrkontrollen. (Vissa funktioner är inte tillgängliga.) ●VIERA Link (HDMI) är en renodlad Panasonic-funktion som lagts till i industristandarden för HDMI-kontrollfunktionen som kallas HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Funktionen garanteras inte vid anslutning till HDMI CECkompatibla utrustningar av andra fabrikat än Panasonic. Läs bruksanvisningen för din produkt för att kontrollera dess kompabilitet med VIERA Link (HDMI). ●Den här kameran stödjer VIERA Link (HDMI) Version 5. Det är den senaste Panasonic-standarden som även stödjer tidigare Panasonic VIERA Linkutrustningar. (Aktuellt i december 2010) Förberedelse: Ställ in [VIERA link] på [ON] (→47).

Anslut kameran till en VIERA Link (HDMI)-kompatibel Panasonic TV (VIERA) med en HDMI mini-kabel (tillval) (→117) Starta kameran Ställ in inspelning/uppspelnings-knappen på Fortsätt genom att följa anvisningarna på TV-skärmen
• Styr från VIERA Link-panelen.

●Använd inga andra kablar än en original Panasonic HDMI mini-kabel (tillval). ●Fjärrkontrollens utformning kan variera beroende på i vilket land TV-apparaten köptes. ●Kablar som inte uppfyller HDMI-standarderna kommer inte att fungera. ●Om du är osäker på om din TV är kompatibel med VIERA Link kan du läsa TV●Om inställningen för [VIERA link] på kameran är [ON], kommer funktionerna via ●Kontrollera att den TV du ansluter till har ställts in för att aktivera VIERA Link (HDMI)
(instruktioner finns i bruksanvisningen för din TV). kamerans knappar att vara begränsade. bruksanvisningen.

■Andra relaterade funktioner ●Stänga av

●Automatiskt ingångsval

Kamerans ström kan även stängas av när din TV stängs av med fjärrkontrollen. • Den här funktionen växlar automatiskt TV-ingången till kameraskärmen närhelst kameran startas då den är ansluten via HDMI mini-kabeln. Din TV kan även startas via kameran från viloläget (om ”Power on link (Link ström på)” på din TV är ”på”). • Om inte VIERA Link (HDMI) fungerar korrekt (→139)

Visa 3D-bilder
Om du kan ansluta kameran till en TV med 3D-visning så kan du titta på häftiga 3D-bilder som du har tagit med den här kameran. Om en TV med 3D-visning har ett SD-kortuttag kan du visa 3D-bilder som du har tagit genom att sätta in kortet i uttaget. http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Denna webbplats är endast på engelska.)

118

VQT3H04

VQT3H04

119

Visa på TV (Fortsättning)
Förberedelse: Ställ in [3D-visning] på [3D] (→47).

Bevara inspelade stillbilder och rörliga bilder
Metoderna för att kopiera stillbilder och rörliga bilder från den här kameran till andra enheter varierar beroende på filformat (JPEG, MPO, AVCHD, rörlig JPEG). Följ rätt metod för din utrustning.

Anslut kameran till en TV med 3D-visning med hjälp av en HDMI mini-kabel (tillval) så att visningsskärmen visas (→117) Visa bilder som tagits i 3D
[3D] visas på miniatyrbilden för 3D-bilder.

Kopiera genom att sätta in SD-kortet i inspelningsenheten
Tillgängliga filtyper: Stillbilder JPEG/ Rörliga bilder AVCHD
Det går att kopiera till Blu-ray-skivor, DVD-skivor eller en hårddisk genom att sätta in ett SD-kort med bilder och rörliga bilder som tagits med den här enheten i en inspelningsbar Blu-ray- eller DVD-spelare från Panasonic. För den senaste informationen om vilken utrustning som kan kopiera direkt från ett SD-kort som använts med den här enheten och vilken utrustning som är kompatibel med högupplösning (AVCHD), besöker du följande webbplats. http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Denna webbplats är endast på engelska.) • Se bruksanvisningen för inspelningsenheten för mer information om kopiering och uppspelning. • Observera att den beskrivna utrustningen kanske inte finns tillgänglig i alla länder och regioner.

■Välja och endast visa bilder som tagits i 3D

Välj [3D-visning] i [Filtrerad visning] för visningsläget (→104) Välj [3D-visning] i [Bildspel] för visningsläget (→102)

■Utföra visning av bildspel av endast bilder som tagits i 3D
Om du upplever trötthet, illamående eller liknande när du tittar på 3D-bilderna byter du visningstyp till 2D.

■Funktioner som inte går att använda eller som inte är tillgängliga för
3D-bilder:
• Visningszoom∗ • Radera∗ • [Titelred.], [Texttryck], [Ändr. strl.] och [Trimmar] i menyn [Spela] ∗ Dessa funktioner är tillgängliga när bilden visas i 2D.

32

Kopiera uppspelade bilder via AV-kablar
Tillgängliga filtyper: Rörliga bilder AVCHD, Motion JPEG Filmsekvenser som visas med denna kamera kan överföras till andra media såsom DVD, hårddiskar och videoband med hjälp av en DVD-brännare eller videobandspelare. Den här metoden är användbar då den även gör det möjligt att kopiera till utrustning som inte är kompatibel med högupplösta bilder (AVCHD). Bildkvaliteten kommer att minska från högupplöst till standard.

●På kamerans LCD-skärm visas 3D-bilderna som vanliga bilder i 2D. ●Om du växlar mellan 3D-bilder och normala bilder under bildvisningen visas en svart ●Om du väljer en miniatyrbild av 3D-bilder eller visar en miniatyrbild efter visningen av ●Det kan vara tröttande för ögonen att titta på 3D-bilder för nära TV:n. ●Gör nödvändiga förberedelser på TV:n om den inte har konverterats för visning av
3D-bilder kan det ta några sekunder innan bilderna visas. 3D-bilder. (Mer information om de nödvändiga förberedelserna finns i bruksanvisningen för TV:n) skärm under några sekunder.

Anslut kameran till inspelningsutrustningen Starta uppspelningen på kameran Starta inspelningen på inspelningsutrustningen
• För att stoppa inspelningen (kopieringen), börjar du med att stoppa inspelningen på din inspelningsutrustning innan du stoppar uppspelningen på kameran.

AV-kabel (använd bara medföljande kabel)

Till inspelarens ingång

●Använd inte andra AV-kablar än den som levererades med kameran. ●När du använder en TV med bildformatet 4:3 måste du alltid ändra kamerans

120

[TV-format] (→47) till [4:3] innan kopieringen. Rörliga bilder som kopieras med formatet [16:9] kommer att visas vertikalt utdragna när de visas på en TV med 4:3. ●För mer information om kopierings- och uppspelningsmetoder, se bruksanvisningen för din utrustning.
VQT3H04 VQT3H04

121

Bevara inspelade stillbilder och rörliga bilder (Fortsättning)
Kopiera till datorn med ”PHOTOfunSTUDIO”
Tillgängliga filtyper: Stillbilder JPEG, MPO/ Rörliga bilder AVCHD, Motion JPEG

Ansluta en dator
Stillbilder/rörliga bilder kan kopieras från kameran till din dator genom att du ansluter dem till varandra. • Vissa datorer kan läsa direkt från kamerans minneskort. Se bruksanvisningen till din dator för mer information. • Om din dator inte stöder SDXC-minneskort kommer ett meddelande att visas som ber dig att formatera kortet. (Formatera inte kortet. Det kommer att radera alla lagrade bilder.) Om kortet inte känns igen kan du få information på följande webbplats: http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

Med programmet ”PHOTOfunSTUDIO” på medföljande CD-ROM kan en dator användas för att hantera dina bilder.

Installera ”PHOTOfunSTUDIO” på datorn Anslut kameran till datorn
• För information om anslutning (→123)

■Datorspecifikationer
98/98SE Kan jag använda ”PHOTOfunSTUDIO”? Kan jag kopiera AVCHDfilmer till min dator? Kan jag kopiera stillbilder och rörliga bilder i JPEGformat från min kamera till min dator via en USBkabel? Windows Me/2000 XP/Vista/7 Ja∗1 Ja∗2 Macintosh OS 9/OS X Nej Nej Ja OS 9.2.2 OS X (10.1 - 10.6)

Kopiera bilder till datorn med ”PHOTOfunSTUDIO”
• För detaljerad information om ”PHOTOfunSTUDIO” hänvisar vi till bruksanvisningen till ”PHOTOfunSTUDIO” (PDF). Filer och mappar som innehåller AVCHD-filmer kan inte spelas upp eller redigeras om de har tagits bort, ändrats eller flyttats med Utforskaren i Windows eller på annat liknande sätt. Använd alltid ”PHOTOfunSTUDIO” vid hantering av AVCHD-filmer.

Nej Nej

Nej

Ja

Bevara 3D-bilder

■Kopiera till datorn

Använd ”PHOTOfunSTUDIO” för att kopiera till datorn.

• USB-anslutningskablar kan inte användas tillsammans med Windows 98/98SE, Mac OS 8.x eller äldre versioner av dessa men stillbilder/rörliga bilder kan fortfarande kopieras med kompatibla läsare för SD-minneskort. ∗1 Internet Explorer 6.0 eller högre måste finnas installerad. Korrekt visning och funktion beror på din datormiljö och de kan inte alltid garanteras. ∗2 Använd alltid ”PHOTOfunSTUDIO” vid kopiering av AVCHD-filmer.

122

VQT3H04

VQT3H04

123

Ansluta en dator (Fortsättning)
Kopiera stillbilder och rörliga bilder
Förberedelser: • Ladda batteriet tillräckligt. Eller anslut nätadapter (tillval) och DC-koppling (tillval). • Om bilder ska importeras från det inbyggda minnet tar du ut eventuellt minneskort.
Vänd kontakten rätt och skjut den rakt in i uttaget. (Om uttaget skadas kan det sluta att fungera.)

Du kan spara bilder för användning på din dator genom att dra och släppa mappar och filer i separata mappar på din dator.

■Mapp- och filnamn i datorn
DCIM (Stillbilder/rörliga bilder) 100_PANA (Upp till 999 bilder/mapp) P1000001.JPG JPG: : Stillbilder P1000999.JPG MOV: 101_PANA Rörliga bilder ∗1 MPO: : 999_PANA 3D-bilder MISC (DPOF filer, Favorit) AD_LUMIX (Mapp för webböverföring)∗2 LUMIXUP.EXE (Överföringsverktyg) PRIVATE AVCHD (Rörliga bilder i AVCHD-format)

●Windows
USB-anslutningskabel (använd bara medföljande kabel) [Åtkomst] (skickar data) • Koppla inte loss USBanslutningskabeln medan överföring pågår ([Åtkomst] visas).

Enheterna visas i mappen ”Den här datorn” eller ”Dator”. Drivrutiner visas på skrivbordet. (Visas som ”LUMIX”, ”NO_NAME” eller ”Namnlös”.)

●Macintosh

Anslut kameran till datorn
• Var noga med att använda den medföljande USB-anslutningskabeln. Användning av andra USB-anslutningskablar än den medföljande kan orsaka felaktig funktion.

Använd markörknappen på kameran för att välja [PC] och tryck på [MENU/SET]
Ett meddelande kan visas på skärmen om [USB-läge] (→46) är inställt på [PictBridge (PTP)]. Välj [AVBRYT] för att stänga skärmen, och ställa [USB-läge] på [PC].

Använd din dator för att utföra operationen

■För att avbryta anslutning

∗1 Nya mappar skapas i följande fall: • När bilder ska läggas till en mapp som innehåller en fil med nummer 999. • När minneskortet redan har samma mappnummer (till exempel bilder som tagits med andra kameror m.m.). • När en bild tas efter [Nr. nollst.]. ∗2 Observera att om filerna i mappen AD_LUMIX tas bort kan bilderna inte överföras till en webbplats. • Ta inte bort eller ändra mappar eller data i AVCHD-mappen med Windows Utforskaren eller andra verktyg. Det kan hända att kameran inte kan spela av de rörliga bilderna på rätt sätt om någon av dessa filer har tagits bort eller förändrats. För datahantering och redigering av AVCHD-filmer används programmet ”PHOTOfunSTUDIO” som finns på medföljande CD-skiva.

Klicka på ”Säker borttagning av maskinvara” i systemfältet i Windows Kameran kan anslutas till datorn även om [USB-läge] (→46) är inställt på [PictBridge (PTP)]. • Endast bilder är tillgängliga för den här funktionen. • Import är kanske inte möjligt om det finns fler än 1000 bilder på kortet. • AVCHD-filmer kan inte läsas.

■Om du använder Windows XP, Windows Vista, Windows 7 eller Mac OS X

●Använd inte andra USB-kablar än den som levererades med kameran. ●Stäng av strömmen innan du sätter i eller tar ur minneskort. ●När batteriets laddning börjar ta slut under kommunikationen hörs en varningssignal.

Avbryt kommunikationen via datorn omedelbart. Använd ett tillräckligt laddat batteri eller en nätadapter (tillval) och en DC-koppling (tillval). ●Genom att ställa in [USB-läge] på [PC] behöver du inte utföra inställningen varje gång kameran ansluts till datorn. ●Läs bruksanvisningen till dator för ytterligare detaljer.
VQT3H04

124

VQT3H04

125

Ansluta en dator (Fortsättning)
Överföra bilder till en webbplats där andra kan se dem
Med hjälp av överföringsverktyget ([LUMIX Image Uploader]) kan du överföra bilder och rörliga bilder till en webbplats där du kan dela dem med andra (Facebook eller YouTube). Du behöver inte kopiera bilderna till datorn eller installera några särskilda program. Det är enkelt att överföra bilder från kameran med en dator ansluten till ett nätverk, även om det inte är din vanliga dator. • Det här verktyget stöds endast på datorer med Windows XP, Windows Vista och Windows 7. (Du kan läsa bruksanvisningen för [LUMIX Image Uploader] i Internet Explorer.) Komma igång: • Använd [Överföring] för att välja de bilder du vill överföra (→105) • Anslut datorn till Internet • Skapa ett konto på den aktuella webbplatsen och förbered din inloggningsinformation

Skriva ut
Du kan ansluta kameran direkt för utskrift med en PictBridge-kompatibel skrivare. Förberedelser: • Ladda batteriet tillräckligt. Eller anslut nätadapter (tillval) och DC-koppling (tillval). • Om bilder ska kopieras från det inbyggda minnet tar du ut eventuellt minneskort. • Justera utskriftskvaliteten eller andra inställningar på din skrivare efter önskemål.
• Lossa inte USB-anslutningskabeln om symbolen för ej ansluten kabel visas (visas inte med vissa skrivare). Vänd kontakten rätt och skjut den rakt in i uttaget. (Om uttaget skadas kan det sluta att fungera.)

Dubbelklicka på ”LUMIXUP.EXE” för att starta det
• Om du har installerat ”PHOTOfunSTUDIO” från CD-skivan (medföljer) kanske överföringsverktyget ”([LUMIX Image Uploader])” startar automatiskt.

Välj ett mål för överföringen
• Följ därefter anvisningarna som visas på datorskärmen.

USB-anslutningskabel (använd bara medföljande kabel)

Anslut kameran till skrivare
• Var noga med att använda den medföljande USB-anslutningskabeln. Användning av andra USB-anslutningskablar än den medföljande kan orsaka felaktig funktion.

●Då YouTube- och Facebook-tjänster och specifikationer kan komma att ändras kan inte
funktionerna tillsammans med onlinetjänsterna garanteras över tid. Tillgängliga tjänster och skärmar kan ändras utan föregående meddelande. (Denna tjänst är tillgänglig från och med den 1 december 2010 och tills vidare.) ●Överför inte bilder som är skyddade av upphovsrätt, utom när det är du själv som är upphovsrättsinnehavaren eller när du har fått tillstånd från den aktuella upphovsrättsinnehavaren. ●Bilder som tagits med GPS-funktionen överförs till webbplatsen tillsammans med den sparade platsinformationen. Kontrollera att det är OK att dela informationen innan du överför några bilder.

Använd markörknappen på kameran för att välja [PictBridge (PTP)] och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja en bild som du vill skriva ut och tryck på [MENU/SET] Använd markörknappen för att välja [Starta utskrift] och tryck på [MENU/SET]
(Utskriftsinställningar (→129))

■För att avbryta utskriften

Tryck på [MENU/SET]

●Använd inte andra USB-anslutningskablar än den som levererades med kameran. ●Koppla loss USB-anslutningskabeln när utskriften är klar. ●Stäng av strömmen innan du sätter i eller tar ur minneskort. ●När batteriets laddning börjar ta slut under kommunikationen hörs en varningssignal.

Avbryt utskriften och koppla från USB-anslutningskabeln. Använd ett tillräckligt laddat batteri eller en nätadapter (tillval) och en DC-koppling (tillval). ●AVCHD-filmer kan inte skrivas ut.

126

VQT3H04

VQT3H04

127

Skriva ut (Fortsättning)
Skriva ut flera bilder Använd markörknappen för att välja [Flerutskrift] i steg
(→127)

Vissa skrivare kan skriva ut direkt från kamerans minneskort. För mera information, se skrivarens bruksanvisning.

Att utföra skrivarinställningar på kameran
(Utför inställningarna innan du väljer [Starta utskrift])

Använd markörknappen för att välja alternativ och tryck på [MENU/SET]
Bläddra mellan bilderna med markörknappen och välj bilder som ska skrivas ut med [DISP.]-knappen. (Tryck på [DISP.]-knappen igen för att avbryta valet.) Tryck på [MENU/SET] när valet är klart. • [Välj alla]: Skriver ut alla bilder. • [Utskriftsinst. (DPOF)]: Skriver ut de bilder som valts i [Utskriftsinst.]. • [Favorit]: Skriver ut de bilder som valts som [Favorit]. (visas endast när det finns bilder som valts som [Favorit] och inställningen är [ON]). • [Välj flera]:

Använd markörknappen för att välja alternativ och tryck på [MENU/SET]
Funktion [Skriv ut med datum] [Antal utskrifter] [Pappersstorlek] [Sidlayout] [ON]/[OFF] Ställ in antal bilder (upp till 999 bilder) När har valts gäller skrivarens inställningar först. (1 bild utan ram) / (4 bilder) Inställningar

(skrivarinställningarna gäller) / (1 bild med ram) / (2 bilder) /

Använd markörknappen för att välja [Starta utskrift] och tryck på [MENU/SET]
(Utskriftsinställningar (→129))

Använd markörknappen för att välja inställning och tryck på [MENU/SET]

●Välj [Ja] om skärmen med bekräftelse av utskrift visas. ●En orangefärgad ● som visas under utskrift är ett felmeddelande. ●Utskriften kan delas upp i flera omgångar om du skriver ut flera bilder.
Skriv ut med datum och text ■ Utskrift av datum utan [Texttryck]

●Det kan förekomma att inställningspunkter som inte är kompatibla med skrivaren ●För att arrangera
inte visas. ”2 bilder” eller ”4 bilder” i samma bild, ställ in antalet bilder i bilden till 2 eller 4. ●För att skriva ut på pappersstorlekar/pappersformat som inte stöds av kameran ställer du in och gör inställningarna i skrivaren. (Se bruksanvisningen till skrivaren.) ●[Skriv ut med datum] och [Antal utskrifter] visas inte om du har valt inställningar för [Utskriftsinst.]. ●Inte ens med fullständiga [Utskriftsinst.]-inställningar är det säkert att datum skrivs ut, det beror på skrivaren eller fotolabbet. ●Om du ställer in [Skriv ut med datum] på [ON] bör du kontrollera vilka inställningar för datumutskrift som har gjorts på skrivaren (skrivarens inställningar kanske har prioritet).

(Antal återstående bilder som visas kan då skilja sig från det som är inställt.)

●Utskrift i affärer: Endast inspelningsdatum kan skrivas ut. Begär datumutskrift i

affären. • Genom att utföra inställningar för [Utskriftsinst.] i förväg går det att ställa in antal kopior och datumutskrift innan kortet lämnas in till fotolabbet. • När du beställer kopior av bilder i storleksförhållandet 16:9 bör du kontrollera att affären accepterar denna storlek. ●Med dator: Utskriftsinställningar för bildtagningsdatum och textinformation kan utföras med den medföljande CD-skivan ”PHOTOfunSTUDIO”. ●Med skrivare: Bildtagningsdatum kan skrivas ut genom att ställa in [Utskriftsinst.] på kameran, eller genom att ställa in [Skriv ut med datum] (→129) på [ON] när du ansluter till en skrivare som är kompatibel med datumutskrift.

128

VQT3H04

VQT3H04

129

Symboler på LCD-skärmen
■Bildtagning/inspelning
1 19 18 17 16 15 14 13
1 Bildtagningsläge (→20) 2 Inspelningskvalitet (→97) Bildstorlek (→85) Kvalitet (→86) Blixt (→52) Optisk bildstabilisator (→94) Skakningsvarning (→22) Vitbalans (→87) Färgläge (→93) Aktivt läge (→98) 3 Batterikapacitet (→15) 4 Vindbrus (→98) Intelligent exponering (→91) Makrofotografering (→54) Bildsekvens (→70) Autogaffling (→57) 5 GPS (→75) 6 Histogram (→44) 7 AF område (→23) 8 Självutlösare (→56)

Tryck på [DISP.]-knappen för att ändra displayen.

■Visning
2 3 4 5 6 7 8, 9 12 11 10
9 Aktuellt datum/tid Världstid (→83) Namn (→65, 73) Ålder i år/månader (→65, 73) Platsinformation (→77) Regionala Inställningar (→82) Förflutna resdagar (→82) 10 Pekzoom (→50) 11 Pekavtryckare (→24) 12 Exponeringskompensering (→57) AF-följning (→89) AF-lampa (→93) Mätpunkt (→91) ISO-känslighet (→86) Bländarvärde/Slutartid (→22, 58, 59) 13 Funktionen för pek-AF/AE (→25) 14 Förfluten inspelningstid (→30) 15 LCD-läge (→43) 16 Datumstämpel (→95) 17 Fokus (→23) 18 Inbyggt minne/Kort (→14) Bildtagningsindikator 19 Antal bilder som kan tas (→15) Tillgänglig inspelningstid (→30) RXXhXXmXXs∗ XXhXXmXXs∗ 1 Uppspelningsläge (→102) 2 Skyddad bild (→114) Favorit (→112) Visning med datum/textstämpel (→95, 108) Färgläge (→93) Bildstorlek (→85) Kvalitet (→86) 3 Batterikapacitet (→15) 4 Bildnummer/Totalt antal bilder (→32) Förfluten uppspelningstid (→33) XXhXXmXXs∗ 5 GPS (→75) 6 Utskriftsinställningar (→113) 7 Histogram (→44) 8 Visa bildsekvens (→101) 9 Bildtagningsläge (→20) Blixt (→52) Vitbalans (→87) Exponeringskompensering (→57) ISO-känslighet (→86) Bländarvärde/Slutartid (→22, 58, 59)

1 14 13 12 11 10

2

3 4 5 6 7 8

9
10 Aktuellt datum/tid Världstid (→83) Namn (→65, 73) Ålder i år/månader (→65, 73) Platsinformation (→77) Regionala Inställningar (→82) Förflutna resdagar (→82) Titel (→106) 11 LCD-läge (→43) 12 Inspelningstid för rörliga bilder (→33) XXhXXmXXs∗ 13 Mapp-/Filnummer (→32, 125) 14 Inspelningskvalitet (→97) Bildsekvens (→101) Varning för lossad kabel (→127)

Fokusområde Zoom (→50)

• Prioritetsordningen för visning är platsnamnsinformation, titel, resmål, namn för ([Baby]/ [Sällskapsdjur]), namn för ([Ansiktsigenk.]). ∗ [h], [m] och [s] indikerar ”hour” (timmar), ”minute” (minuter) och ”second” (sekunder).

Skärmarna som visas här är bara exempel. De faktiska skärmarna kan vara annorlunda.

130

VQT3H04

VQT3H04

131

Meddelanden på skärmen
● Ett MultiMediaCard har satts in.
[Det här minneskortet kan inte användas.]
→ Detta är inte kompatibelt med kameran. Använd ett kompatibelt kort.

Betydelse av viktiga meddelanden på LCD-skärmen och åtgärder som ska vidtas om de visas.

● Kortet följer inte SD-standard. ● Om kort med en kapacitet på 4 GB eller mer används måste de vara av typen SDHC- eller SDXCminneskort.

[Kortfel]

[Kortparameter fel]

● Kan bara radera DCF-bilder (→32).
[Inget ytterligare val kan göras]

[Vissa bilder kan inte raderas]

[Bilden kan inte raderas]

→ Spara nödvändiga data på datorn eller på annan plats och använd sedan [Formatera] i kameran. (→48)

● Antalet bilder som kan raderas samtidigt har överskridits. ● Fler än 999 bilder har valts som [Favorit]. ● Antal tillåtna bilder som har [Titelred.], [Texttryck] eller [Ändr. strl.] (flera inställningar) samtidigt har
överskridits.

● Data kan inte läsas. → Kontrollera om kortet sitter i kameran ordentligt (→12). ● Data kan inte skrivas. → Stäng av kameran och ta ut kortet och sätt sedan tillbaka det och starta kameran igen. ● Kortet kan vara skadat. ● Försök med ett annat kort. ● Ett kort som har använts i en annan kamera för inspelning av en AVCHD-film med ett annat format
kan inte användas för inspelning av AVCHD-film med denna kamera. → Formatera om kortet med denna kamera. Data kommer att raderas.

[Läsfel]/[Skrivfel]

[Kontrollera kortet]

[Kan inte spela in på grund av ej kompatibelt format (NTSC/PAL) på detta kort.]

● [Utskriftsinst.], [Titelred.] eller [Texttryck] kan inte göras för bilder som inte är DCF-kompatibla (→32). ● Linsen fungerar inte som den ska.
[Stäng av kameran och sätt på igen] [Systemfel]
→ Starta kameran igen. (Fråga återförsäljaren eller närmaste servicecenter om problemet inte försvinner)

[Kan inte ställas in på bilden]

● Om inspelningen avbryts även när du använder ett kort med någon av de rekommenderade
[Kan inte skapa mapp]

[Videoinspelningen avbröts p.g.a. kortets begränsade skrivhastighet]

● Bilder kan inte kopieras i följande fall.

[Vissa bilder går inte att kopiera]

[Kopieringen kunde inte avslutas]

hastighetsklasserna (→14) innebär det att skrivhastigheten för data har blivit för låg. Om detta sker rekommenderar vi att du säkerhetskopierar alla data på minneskortet och formaterar det (→48). ● Inspelning av rörliga bilder kan stoppa automatiskt med vissa kort.

→ En bild med samma namn finns redan i det inbyggda minnet vid kopiering från minneskort. → Filen följer inte DCF-standard (→32). → Bilden har tagits eller redigerats med en annan enhet.

● Antal mappar är nu 999.

● Det finns inget ledigt utrymme kvar i det inbyggda minnet eller kortet. Om du kopierar bilder från det
inbyggda minnet till kortet (kopiering av en uppsättning bilder) kopieras bilderna tills kortet är fullt.

[Otillräckligt utrymme i det inbyggda minnet]

[Otillräckligt minne på kortet]

→ Spara nödvändiga data på datorn eller på annan plats och använd sedan [Formatera] i kameran. (→48) Mappnummer återställs till 100 när [Nr. nollst.] (→46).

● AV-kabel (medföljer) är ansluten till kameran.

[Bilden visas för TV med 16:9-format]

[Bilden visas för TV med 4:3-format]

● Visas när det inbyggda minnet formateras via en dator m.m. ● Kortformatet kan inte användas med denna kamera. ● Kan inte läsa minneskortet. → Sätt in kortet igen. ● Försök med ett annat kort.
[Sätt in SD-kort igen] [Prova ett annat kort] [Kortfel] [Formatera kortet?]

[Inbyggt minnesfel]

[Formatera det inbyggda minnet?]

→ Formatera om direkt från kameran. Data kommer att raderas.

→ För att ta bort meddelandet direkt → Tryck på [MENU/SET]. → För att ändra bildformatet → Ändra [TV-format] (→47). ● USB-anslutningskabel (medföljer) är endast ansluten till kameran. → Meddelandet försvinner när kabeln också har anslutits till den andra enheten.

→ Spara nödvändiga data på datorn eller på annan plats och använd sedan [Formatera] i kameran. (→48)

● Använd ett original Panasonic-batteri. ● Batteriet kan inte identifieras eftersom kontakterna är smutsiga.
→ Torka bort all smuts från batterikontakterna.

[Batteriet kan inte användas]

● GPS kanske inte fungerar i Kina eller i områden som gränsar till Kina. (Gäller från och med
december 2010)

[GPS är inte tillgänglig i denna region.]

132

VQT3H04

VQT3H04

133

Q&A

Felsökning

Försök att kontrollera dessa punkter (→134 - 140) först. Om problemet kvarstår kan du testa [Nollställ] i [Inst.]-menyn för att lösa problemet. (Observera att alla inställningar med undantag av vissa alternativ, till exempel [Klockinst.], återställs till de värden som gällde vid inköpstillfället.)

Batteri, ström

Ta bilder

● Batteriet kanske inte satts in på rätt sätt (→12) eller måste laddas upp.
LCD-skärmen är avstängd när kameran sätts på.

Kameran fungerar inte men den är på.

● [Viloläge] är aktiverat. (→45) → Tryck ner avtryckaren halvvägs för att avbryta. ● Batteriet behöver laddas upp. ● Batteriet behöver laddas upp. ● [Viloläge] är aktiverat. (→45)
→ Tryck ner avtryckaren halvvägs för att avbryta.

● Inspelning/uppspelnings-knappen är inte inställd på (inspelning). ● Inbyggt minne/minneskortet är fullt. → Frigör utrymme genom att radera oönskade bilder (→36). ● Linsen är smutsig (fingeravtryck m.m.). → Starta kameran för att få ut objektivet och rengör sedan linsen med en mjuk och torr trasa. ● Linsen är dimmig (→5). ● Justera exponeringen (→57). ● [Min. slut.hast.] är inställd på en snabb hastighet, t.ex. [1/250] (→92). ● [iNattfotografering] är aktiverat i [Intelligent auto]-läge. (→27) ● Kameran är inställd på något av scenlägena [Autogaffling], [Bildsekvens], [Nattfotografering] eller
[Blixtsekvens].

Kan inte ta bilder.

Tagna bilder ser vita ut.

Kameran stänger av direkt efter att den satts på.

Tagna bilder är för ljusa/för mörka.

Kameran stängs av automatiskt.

● Om du har anslutit till en TV som är kompatibel med VIERA Link med en HDMI mini-kabel (tillval)
och stänger av din TV med dess fjärrkontroll, kommer även kameran att stängas av. → Om du inte använder VIERA Link, ska du ställa in [VIERA link] på [OFF]. (→47)

Flera bilder tas när jag trycker in avtryckaren en gång.

GPS
Det går inte att utföra positionering.

● När [GPS-inställning] är satt till [OFF]. (→76) ● Beroende på inspelningsförhållanden, t.ex. om du är inomhus eller nära byggnader, kan det vara

● Inställt läge motsvarar inte avståndet till motivet. (Fokusområdet varierar beroende på bildtagningsläge.) ● Motivet är utanför fokusområdet. ● Orsakas av skakningar eller att motivet rör sig. ● Slutartiden är längre på mörka platser och optisk bildstabilisering är mindre effektiv. → Håll kameran stadigt med båda händerna och håll armarna intill kroppen. ● Använd ett stativ och självutlösaren (→56) vid användning av långsam slutarhastighet med [Min. slut.
hast.].

Fokuseringen blir dålig.

omöjligt att motta riktiga signaler från GPS-satelliterna. (→75) → När GPS används bör du hålla kameran stilla ett tag med GPS-antennen riktad uppåt och vara utomhus på en plats där du kan se hela himlen.

Tagna bilder blir suddiga. Optisk bildstabilisering fungerar inte.

GPS-statusindikatorn tänds ibland medan kameran är avstängd.

● [GPS-inställning] är [ON].
Positionering tar tid.

→ När du stänger av kameran i flygplan, sjukhus eller andra områden där GPS inte får användas sätter du [GPS-inställning] till [OFF] eller .

● Det finns endast minne kvar för 2 bilder eller färre. ● ISO-känsligheten är för hög eller slutartiden för lång.
Bilderna blir grova och korniga.
(Standardinställning för [Känslighet] är [AUTO] – störningar kan uppkomma på inomhusbilder.) → Lägre [Känslighet] (→86). → Ställ in [Färgläge] på [NATURAL]. (→93) → Ta bilderna på ljusare platser. ● Kameran är inställd på scenläget [Hög känslighet]. (Bilden blir något mer grovkornig av hög känslighet)

Det går inte att använda [Autogaffling].

● När du använder kameran för första gången eller för första gången på länge kan positioneringen ta flera minuter. ● Positionering tar vanligtvis mindre än två minuter men eftersom GPS-satelliterna rör sig kan det ta längre tid beroende på plats och omgivning. ● Positionering kommer att ta tid på platser där mottagningen av signaler från GPS-satelliterna är
dålig. (→75)

Platsnamninformationen skiljer sig från namnet på platsen där bilden tas.

● Omedelbart efter att kameran sätts på eller när GPS-symbolen är något annat än , kan den platsnamnsinformationen som sparas i kameran skilja sig påtagligt från aktuell position. ● När visas istället för platsnamn kan informationen ändras till ett annat namn innan bilden tas.
(→79)

● Detta är vanligt i MOS-sensorer som fungerar som kamerans upptagningssensor.
Detta är inte ett funktionsfel.

Vid lysrörsbelysning kan flimmer eller vågräta ränder uppkomma.

Platsnamnsinformationen visas inte.

● ”- - -” visas om det inte finns några närliggande landmärken eller andra platser eller om ingen

information finns i kamerans databas. (→77) → Under visning kan ett platsnamn eller annan information anges med [Platsnamn ändra]. (→107)

134

VQT3H04

VQT3H04

135

Q&A

Felsökning (Fortsättning)

Ta bilder (fortsättning)

Blixt

● Att ta bilder i lysrörsbelysning kan kräva kortare slutartider och resultera i små förändringar av
ljusstyrka och färgton men detta är inte något fel.

Bildernas ljusstyrka eller färgton skiljer sig från verkligheten.

● Blixten är inställd på [Forcerad av] (→52). ● Blixten kan inte avges i scenlägena [Landskap], [Panoramahjälp], [Nattlandskap], [Nattfotografering],
[Solnedgång], [Stjärnhimmel], [Fyrverkeri], [Luftfoto] och [Höghastighetsfilm] eller när [Autogaffling] eller [Bildsekvens] används.

Ingen blixt avges.

Rödaktiga vågräta strimmor visas på LCD-skärmen under inspelning.

● Detta är vanligt i MOS-sensorer som fungerar som kamerans upptagningssensor. Det inträffar när motivet är starkt belyst på någon del. Viss ojämnhet kan uppkomma runt dessa områden men det är inget funktionsfel. Det kan synas vid inspelning av rörliga bilder men inte på stillbilder. ● Undvik att utsätta skärmen för solljus eller någon annan stark ljuskälla medan du tar bilder. ● Rörliga bilder kan spelas in kontinuerligt i upp till 29 minuter och 59 sekunder. ● Om [Insp.kvalitet] är inställt på [GFS] eller [FSH] och den omgivande temperaturen är hög, eller rörliga bilder spelas in kontinuerligt, visas och inspelningen kan avbrytas halvvägs. ● Med vissa kort kan inspelningen fungera ett tag men sedan stoppa. ● Om inspelningen avbryts även när du använder ett kort med någon av de rekommenderade

● Röda ögon-reducering är aktiverad (→52). (Avger två blixtar för att motverka att ögonen blir röda.) ● Scenläget är inställt på [Blixtsekvens].
Visa
Bilderna har vridits.

Flera blixtar avges.

Inspelning av rörliga bilder stoppar.

● [Rotera disp] är inställt på

.

hastighetsklasserna (→14) innebär det att skrivhastigheten för data har blivit för låg. Om detta sker rekommenderar vi att du säkerhetskopierar alla data på minneskortet och formaterar det (→48).

Motivet kan inte låsas. (AF-följningen fungerar inte)

● Om färgen på motivet inte skiljer sig från bakgrunden kanske inte AF-följning fungerar. Ställ in AFLCD-skärm

området på de färger som är specifika för motivet genom att passa in det området med AF-området.

● Inspelning/uppspelnings-knappen är inte inställd på (uppspelning). ● Inga bilder i det inbyggda minnet eller minneskortet (bilder visas från kortet om ett sådant sitter i, annars visas de från inbyggda minnet). ● Har bildens filnamn ändrats på en dator? I så fall kan den inte visas på kameran. ● Visningsläget har ändrats.
→ Ställ in visningsläget på [Normal visning] (→102).

Kan inte visa bilder. Det finns inga sparade bilder.

LCD-skärmen blir mörk under inspelning av rörliga bilder. Ljusstyrkan är instabil.

● LCD-skärmen kan bli mörk om inspelning av rörliga bilder fortsätter under längre perioder. ● Bländarvärdet är satt medan avtryckaren är intryckt halvvägs.
(Påverkar inte tagna bilder.) Detta kan också inträffa när ljusstyrkan ändras på grund av att zoomen används eller kameran flyttas. Det här är den automatiska bländarfunktionen på kameran och det är inget funktionsfel.

● Bilden har redigerats eller tagits med annan utrustning. ● Batteriet togs ut direkt efter att bilden tagits eller batteriet är svagt.
→ Använd [Formatera] för att radera (→48).

Mapp- eller filnummer visas som [-]. Bilden är svart.

● Bilden har redigerats eller tagits med annan utrustning. ● [Klockinst.] är felaktig (→18).

Felaktigt datum i kalendervisningen.

(Felaktigt datum kan visas i kalendern för bilder som kopierats till datorn och sedan tillbaka till kameran om datum i dator och kamera inte är samma.)

Skärmen flimrar inomhus.

● Skärmen kan flimra efter att kameran satts på (hindrar påverkan från lysrör). ● [LCD-läge] är aktiverat (→43).

● Om du tar en bild med blixt på en mörk plats eller inomhus kan det bildas vita runda
fläckar på bilden, vilka orsakas av att ljuset från blixten reflekteras i dammpartiklar i luften. Detta är inte något fel. Ett typiskt tecken på detta är att antalet och placeringen av de runda fläckarna skiljer sig från bild till bild.

Vita runda fläckar, som såpbubblor, syns på den inspelade bilden.

Skärmen är för ljus/för mörk. Svarta/blåa/röda/gröna prickar eller störningar syns. Skärmen ser förvrängd ut när man rör vid den.

● Detta är inte ett fel och det kommer inte att synas på de tagna bilderna.

● Bilderna kan ha tagits med annan utrustning. I så fall kan de visas med lägre bildkvalitet.

[Miniatyrbild visas] visas på skärmen.

136

VQT3H04

VQT3H04

137

Q&A

Felsökning (Fortsättning)

Visa (fortsättning)

TV, dator, skrivare (fortsättning)
, , , eller ) kan den funktionen svärta röda , eller att [Inga röda ögon] ställs in på

● När digital korrigering av röda ögon används (
områden som finns i hudfärgade områden. → Vi rekommenderar att blixten ställs in på [OFF] innan bilder tas.

Svärtar röda områden på inspelade bilder.

● Är HDMI mini-kabeln (tillval) ansluten på rätt sätt? (→117) → Kontrollera att HDMI mini-kabeln (tillval) är isatt ordentligt. ● Är kamerans inställning för [VIERA link] inställd på [ON]? (→47)

VIERA Link (HDMI) fungerar inte.

● Driftsljud från kameran kan komma att spelas in eftersom kameran automatiskt justerar objektivet
under inspelning av rörliga bilder; detta är inte något funktionsfel.

Ljudet från kameran, till exempel när zoomen används, kommer att spelas in på de rörliga bilderna.

● Rörliga bilder (rörlig JPEG) som tagits med den här kameran kanske inte kan spelas upp på

Rörliga bilder som har tagits med den här kameran kan inte spelas av med andra kameror.

→ Det kan hända att ingångsinställningen inte ändras automatiskt på vissa TV-enheter med HDMIuttag. I så fall ska du ändra ingångsinställningen med TV-fjärrkontrollen (instruktioner finns i bruksanvisningen för din TV). → Kontrollera inställningarna för VIERA Link (HDMI) på den enhet du har anslutit till. → Stäng av kameran och starta den sedan igen. → Stäng av inställningen för ”VIERA Link (styrning av HDMI-enhet)” på TV-enheten och aktivera sedan inställningen igen. (Detaljerad information finns i VIERA-bruksanvisningarna.)

kameror från andra tillverkare. Dessutom är uppspelning kanske inte möjlig på vissa av Panasonics digitalkameror (LUMIX).∗ ∗ Kameror som lanserats före december 2008 och vissa kameror som lanseras 2009 (FS- och LSserierna). ● AVCHD-filmer∗ kan inte spelas upp på enheter som inte har stöd för AVCHD. I vissa fall kan det hända att rörliga bilder inte kan spelas av på rätt sätt med AVCHD-kompatibla utrustningar. ∗ Rörliga bilder som spelats in med [GFS] [GS] kan inte visas på AVCHD-kompatibla digitalkameror från Panasonic (LUMIX) som såldes under 2010 eller tidigare.

● Felaktig anslutning (→123). ● Kontrollera att datorn har identifierat kameran. ● Ställ in [USB-läge] på [PC] (→46). ● Koppla loss USB-anslutningskabeln (medföljer) och sätt tillbaka den med kortet på plats.
Datorn känner inte igen kortet. (När ett SDXC-minneskort används)
→ Kontrollera att din dator är kompatibel med SDXC-minneskort. http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html → Ett meddelande om att du måste formatera kortet kan visas när du ansluter det. Formatera inte kortet. → Om [Åtkomst]-indikatorn på LCD-skärmen inte försvinner stänger du av kameran innan USBanslutningskabeln kopplas loss.

Kan inte skicka bilder till datorn.

Datorn identifierar inte kortet (kan bara läsa inbyggt minne).

TV, dator, skrivare
Ingen bild visas på TV:n. Bilden är suddig eller saknar färg.

● Felaktig anslutning (→116, 117). ● TV-apparaten har inte satts till rätt inmatning (aux). ● Kontrollera kamerans [Video ut]-inställning (NTSC/PAL). (→47)

Uppladdningen till YouTube eller Facebook kan inte genomföras korrekt.
→ Kontrollera att inloggningsinformationen (inloggnings-ID, användarnamn, e-postadress och lösenord) är korrekt. → Kontrollera att datorn är ansluten till Internet. → Kontrollera att minnesresidenta program som antivirusprogram och brandväggar eller liknande inte hindrar åtkomst till YouTube eller Facebook. → Kontrollera YouTube- eller Facebook-sidan.

TV-skärmen visar inte samma sak som LCD-skärmen. Kan inte visa filmsekvenser på TV.

● Bildförhållandet kan vara felaktigt eller kanterna kan vara beskurna i vissa TVapparater. ● Kortet är insatt i TV:n.
→ Anslut med en AV-kabel (medföljer) eller en HDMI mini-kabel (tillval) och spela upp på kameran (→116, 117).

Bilder visas inte på hela TV-skärmen.

● Kontrollera inställningen av [TV-format] (→47).

● Skrivaren är inte PictBridge-kompatibel. ● Ställ in [USB-läge] på [PictBridge (PTP)] (→46).
Bildernas kanter beskärs vid utskrift.

Kan inte skriva ut efter anslutning till skrivare.

● Ta bort alla inställningar i skrivaren för beskärning och marginaler innan du skriver ut. (Se bruksanvisningen till skrivaren.) ● Bilderna har tagits med bildförhållandet .

→ Om du beställer kopior från ett fotolabb kontrollerar du att storleken 16:9 kan skrivas ut.

138

VQT3H04

VQT3H04

139

Q&A
Övrigt

Felsökning (Fortsättning)

Varningar och kommentarer
Vid användning

● Ändra inställningen av [Språk] (→49). ● Detta ljud kommer från linsens rörelser och är inte ett fel. ● [AF-hjälplampa] är inställt på [ON]. (→93). ● [AF-hjälplampa] är inställt på [OFF]. ● Kameran kan bli lite varm vid användning men detta påverkar inte prestanda eller kvalitet. ● När ljusstyrkan ändras kan linsen avge ett klickande ljud och skärmens ljusstyrka kan också ändras
men detta är bländarinställningar som görs. (Påverkar inte bilderna.)

Menyn visas inte på rätt språk.

● Kameran kan bli varm om den används under lång tid men detta är inte något fel. ● Håll kameran så långt bort som möjligt från elektromagnetisk utrustning (såsom

Kameran skramlar om man skakar den.

Röd lampa lyser när avtryckaren trycks halvvägs på mörka platser. AF-lampan lyser inte. Kameran är varm.

Linser avger klickande ljud.

● Kameran har legat oanvänd under längre tid. → Ställ om klockan (→19). ● Det tog lång tid att ställa klockan (klockan går därmed efter med samma tid). ● Bilder kan bli något skeva eller färgade i kanterna beroende på zoomförhållandet men detta är inget
fel.

Klockan går fel.

Med zoom blir bilden skev och motivets kanter blir färgade.

mikrovågsugnar, TV-apparater, videospel m.m.). • Om du använder kameran ovanpå eller nära en TV kan bild och ljud i kameran störas av elektromagnetiska fält. • Använd inte kameran i närheten av mobiltelefoner eftersom det kan ge oönskat brus i ljud och bild. • Sparade data kan förstöras och bilder kan bli förvrängda av kraftiga magnetfält från högtalare och stora motorer. • Elektromagnetisk strålning som genereras av mikroprocessorer kan påverka kameran och ge störningar i ljud och bild. • Om kameran påverkas av elektromagnetisk utrustning och slutar fungera som den ska stänger du av kameran och tar ut batteriet eller drar ut nätadaptern (tillval). Sätt sedan tillbaka batteriet eller anslut nätadaptern och sätt på kameran. Använd inte kameran i närheten av radiosändare eller högspänningsledningar. • Om du sparar data med kameran i närheten av radiosändare eller högspänningsledningar kan sparade bilder och ljud få störningar. ● Förläng inte medföljande sladdar eller kablar. ● Låt inte kameran komma i kontakt med insektsmedel eller flyktiga substanser (kan skada ytan och få ytskiktet att flaga). ● Lämna aldrig kameran och batteriet i en bil eller på bilens motorhuv på sommaren. Det kan orsaka att batteriets elektrolyt läcker ut, att värme genereras och det kan orsaka en brand eller att batteriet spricker på grund av den höga temperaturen.

Skötsel av kameran
För att rengöra kameran tar du ut batteriet eller drar ut kontakten från eluttaget och torkar sedan av med en mjuk, torr trasa. ● Använd en fuktad och väl urdragen tygduk för att ta bort ihärdig smuts, och torka sedan av kameran med en torr tygduk. ● Använd inte bensen, thinner, alkohol eller köksrengöringsmedel, eftersom dessa medel kan skada ytterhöljet och dess ytfinish. ● Läs igenom bruksanvisningen noggrant om du använder en kemiskt behandlad rengöringsduk. ● Vidrör inte linsskyddet.

● Zoomens rörelse stoppar tillfälligt under användning av Extra optisk zoom och i.Zoom men det är
inte ett fel.

Zoomrörelsen stoppar tillfälligt.

● Om zoomförhållandet stoppar vid 3 × har [Makrozoom] ställts in. (→54) ● Filnumren återställs när nya mappar skapas (→125). ● Batteriet togs ut/sattes i medan kameran var på.
Filnumren hoppar bakåt.
(Numren kan hoppa bakåt om mapp- eller filnumren inte är rätt sparade.)

Zoomen når inte maximalt zoomförhållande. Filnummer sparas inte i ordning.

När den inte ska användas under längre tid

● Det här är det automatiska demoläget som beskriver kamerans funktioner.
Tryck på [MENU/SET] för att återgå till den föregående skärmen.

Om inte kameran används på en stund visas demovisningen.

● Stäng av strömmen till kameran innan du tar ur batteriet och kortet (se till att batteriet är borttaget för att förhindra skador på grund av överladdning). ● Låt den inte ligga i kontakt med gummi eller plastpåsar. ● Förvara tillsammans med torkmedel (kiselgel) vid förvaring i en byrålåda eller liknande. Förvara
batterierna svalt (15 °C – 25 °C) med låg relativ luftfuktighet (40 %RH – 60 %RH) och utan större temperaturförändringar. ● Ladda batteriet en gång om året och använd det tills det är helt urladdat igen innan det lagras på nytt.

140

VQT3H04

VQT3H04

141

Varningar och kommentarer (Fortsättning)
Minneskort Lins

● För att inte skada minneskort och data

• Undvik höga temperaturer, direkt solljus, elektromagnetisk strålning och statisk elektricitet. • Böj inte, tappa inte och utsätt inte för kraftiga stötar. • Rör inte kontakterna på kortets baksida och se till att de inte blir våta eller smutsiga. ● Slänga/byta minneskort • Om du ”formaterar” eller ”raderar” korten i kameran eller datorn är det bara filhanteringsinformationen som raderas och data på minneskortet kan fortfarande återställas. När du slänger eller byter minneskort bör du därför fysiskt förstöra minneskortet eller använda särskilda raderingsprogram som tar bort alla data från kortet. Data på minneskorten ska hanteras ansvarsfullt.

● Om linsen är smutsig:

Bilderna kan se vitaktiga ut om linsen är smutsig (av fingeravtryck osv.). Sätt på kameran, håll i det utdragna objektivet med fingrarna och torka försiktigt av linsen med en mjuk och torr trasa. ● Låt inte linsen utsättas för direkt solljus under längre tid. ● Kameran kan skadas om du rör linsinfattningen. (Linsen kan skadas. Var försiktig när du tar ut objektivet ur en väska e.d.)

Användning av stativ eller stöd

LCD-skärm

● Dra inte åt skruvarna onödigt hårt om de är böjda. (Detta kan skada kamera, skruvhål eller etikett.) ● Se till att stativet står stabilt. (Se anvisningarna till stativet.)
Om att se på 3D

● Tryck inte hårt mot LCD-skärmen. Detta kan orsaka ojämn visning på skärmen eller skada den. ● I kall väderlek eller när kameran blir kall av annat kan LCD-skärmen bli lite trögare än normalt

omedelbart efter att den satts på. Normal ljusstyrka kommer när de inre komponenterna har värmts upp.

● Personer som är mycket känsliga för ljus, lider av hjärtsjukdomar eller på annat vis inte mår bra, bör
undvika att se på 3D-bilder. • Det kan påverka sådana medicinska förhållanden. ● Om du känner trötthet, obehag eller på annat sätt konstig när du ser på 3D-bilder, ska du sluta se genast. • Du kan annars bli sjuk, om du fortsätter se dem. • Vila ordentligt när du slutat se dem. ● När du ser på 3D-bilder, rekommenderar vi att du tar en paus varje 30:e till 60:e minut. • Att se på 3D-bilderna i längre perioder kan orsaka ögontrötthet. ● Närsynta eller långsynta personer, de som har skillnad i synen på höger och vänster öga, och de med astigmatism bör korrigera synen genom att bära glasögon eller på annat sätt. Sluta se på 3D-bilderna, om du klart ser dubbelt när du tittar på dem. • Folk upplever 3D-bilder på olika sätt. Korrigera synen ordentligt innan du ser på 3D-bilder. • Du kan ändra 3D-inställningen på TV eller 3D-utmatningen från kameran till 2D. ● När du ser på 3D-bilder på en 3D-kompatibel TV, ska du placera dig på ett avstånd med minst 3 gånger TV-apparatens faktiska höjd. • (Rekommenderat avstånd): För 42 tum; cirka 1,6 m, för 46 tum; cirka 1,7 m, för 50 tum; cirka 1,9 m, och för 54 tum; cirka. 2,0 m. • Om du ser från ett närmare avstånd än det rekommenderade, kan det leda till ögontrötthet.

Teknologi med ytterst hög precision används vid tillverkningen av LCD-skärmen. Det kan emellertid förekomma några mörka eller ljusa punkter (röda, blåa eller gröna) på skärmen. Detta är inte ett fel. LCD-skärmen har mer än 99,99 % effektiva bildpunkter med enbart än 0,01 % ineffektiva eller alltid aktiva bildpunkter. Punkterna påverkar inte de bilder som spelas in i det inbyggda minnet eller på ett kort.

Om att ladda batteriet

● Laddningstiden varierar beroende på hur batteriet har använts. Laddning tar längre tid vid höga eller låga temperaturer och när batteriet inte har använts under längre tid. ● Batteriet kommer att vara varmt under laddningen och kort därefter. ● Batteriet kommer att urladdas om det inte används under längre tid, även om det först laddas upp. ● Låt inte några metallföremål (t.ex. gem) komma i närheten av kontaktens ledande delar. ● Det är inte rekommenderat att ladda upp batteriet för ofta.
Det kan leda till kortslutning eller värmeutveckling som kan orsaka brand och/eller elektrisk stöt.

● Plocka inte isär eller modifiera laddaren. ● Om den tillgängliga batteriströmmen går ner markant närmar sig batteriet slutet på sitt bruksliv. Köp ett nytt batteri. ● Vid laddning:
Tag bort smuts från kontakterna på laddaren och batteriet med en torr tygduk. Placera minst 1 m bort från AM-radio (kan orsaka radiostörningar). Laddaren kan i vissa fall avge ljud, men detta är inte något funktionsfel. Efter laddning kopplar du ur laddaren från eluttaget och tar sedan ut batteriet från laddaren. (den drar upp till 0,1 W när den är ansluten). ● Använd inte batteriet om det är skadat eller kantstött (särskilt polerna), till exempel om det har tappats i marken (det kan orsaka fel). • • • •

(Om batteriet laddas upp ofta minskar den maximala användningstiden, och det kan också leda till att batteriet expanderar.)

142

VQT3H04

VQT3H04

143

Varningar och kommentarer (Fortsättning)
Personlig information
Tänk på att om namn eller födelsedagar ställs in i [Baby]-läget eller i [Ansiktsigenk.]-funktionen, kommer personlig information att finnas i kameran och i de bilder som tas. ● Friskrivning • Data som innehåller personlig information kan förändras eller gå förlorade på grund av felaktig funktion, statisk elektricitet, olyckor, komponentfel, reparationer eller andra händelser. Panasonic påtar sig inget ansvar för någon skada som uppstår, direkt eller indirekt, som ett resultat av förändringen eller förlusten av data som innehåller personlig information. ● Vid beställning av reparation eller byte/kassering • Återställ inställningarna för att skydda din personliga information. (→46) • Om det finns några bilder i det inbyggda minnet, ska du kopiera (→115) dem till ett minneskort vid behov och sedan formatera (→48) det inbyggda minnet. • Ta ut minneskortet ur kameran. • Vid beställning av reparationer, kan det hända att det inbyggda minnet och minneskortet töms och återställs till respektive ursprungligt skick. • Om funktionerna ovan inte kan utföras på grund av felaktig funktion hos kameran, ska du kontakta återförsäljaren eller närmaste servicecenter. När ett minneskort ska överföras eller slängas hänvisar vi till ”Slänga/överföra minneskort” i föregående avsnitt.

Viktigt! Se till att läsa följande innan du använder de platsnamn som finns lagrade i denna produkt.

Licensavtal för användare av platsnamninformation
Endast för privat bruk. Du accepterar att dessa Data endast används tillsammans med denna digitalkamera för privat, icke-kommersiellt bruk i enlighet med licensen och inte används för leverans av tjänster, för fleranvändarsystem eller liknande. I enlighet med detta, men med hänsyn till begränsningarna i följande stycken, får du kopiera dessa Data för privat bruk med syfte att (i) visa dem och (ii) spara dem, förutsatt att du inte avlägsnar någon eventuell copyright-text och inte på något sätt förändrar dessa Data. Du accepterar att inte på något sätt reproducera, kopiera, modifiera, dekompilera, disassemblera eller återskapa någon del av dessa Data, samt att inte överföra eller distribuera dessa Data i någon form eller för något syfte med undantag för vad som sägs i gällande lagstiftning. Paket med flera skivor får endast överlåtas eller säljas i sin helhet såsom det tillhandahålls av Panasonic Corporation och inte som enskilda skivor.

Begränsningar. Med undantag för om du uttryckligen har licensierats för detta av Panasonic Corporation, och utan att begränsa föregående stycke, får du inte (a) använda dessa Data tillsammans med några produkter, system eller program som installerats i, eller på annat sätt anslutits till eller kommunicerar med fordon med funktioner för fordonsnavigering, positionsbestämning, styrning, realtidsvägledning, fordonsparkplanering eller liknande; eller (b) med eller i kontakt med några positionsbestämningsenheter eller några mobila eller trådlöst anslutna elektronik- eller datorenheter såsom mobiltelefoner, handdatorer, personsökare och PDA-enheter. Varning. Dessa Data kan efter en tid innehålla inaktuell eller ofullständig information p.g.a. med tiden ändrade förhållanden, källor som används eller det sätt på vilket geografiska data samlas in. Allt detta kan leda till felaktiga resultat.

144

VQT3H04

VQT3H04

145

Varningar och kommentarer (Fortsättning)
Ingen garanti. Dessa Data tillhandahålls “i befintligt skick” och du accepterar att användning sker på egen risk. Panasonic Corporation och dess licensgivare (samt deras licensgivare och leverantörer) lämnar inga garantier eller ersättningar i någon form, vare sig uttryckligen eller underförstådda, oaktat om anspråk grundas på lag eller annat såsom t.ex. innehåll, kvalitet, noggrannhet, fullständighet, effektivitet, tillförlitlighet, lämplighet för visst syfte, användbarhet, användning eller resultat från dessa Data, eller att Data eller server kommer att vara avbrottsfria eller felfria. Friskrivning från garanti: PANASONIC CORPORATION OCH DESS LICENSGIVARE (SAMT DERAS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER) FRÅNSÄGER SIG ANSVAR FÖR ALLA GARANTIÅTAGANDEN, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, RÖRANDE KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST SYFTE ELLER UPPHOVSRÄTTSLIGA INTRÅNG. I vissa stater, regioner och länder är vissa garantibegränsningar förbjudna i lag vilket gör att ovanstående kanske inte gäller dig. Friskrivning från skadestånd: PANASONIC CORPORATION OCH DESS LICENSGIVARE (SAMT DERAS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER) SKALL INTE HA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET FÖR: NÅGRA ANSPRÅK ELLER KRAV, OAKTAT ORSAKEN TILL DESSA ÄR PÅSTÅDDA FÖRLUSTER ELLER SKADOR, DIREKTA ELLER INDIREKTA, SOM KAN HA UPPSTÅTT GENOM ANVÄNDNING ELLER INNEHAV AV INFORMATIONEN; ELLER FÖR UTEBLIVNA VINSTER, INTÄKTER, KONTRAKT ELLER BESPARINGAR ELLER ANNAN SKADA, DIREKT, INDIREKT, OFÖRUTSEDD, SÄRSKILD ELLER KONSEKVENS SOM UPPSTÅTT GENOM ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA INFORMATION, EVENTUELL BRIST I INFORMATIONEN ELLER BROTT MOTT DESSA VILLKOR ELLER BETINGELSER, OAVSETT OM DETTA BASERAS PÅ TVIST, KONTRAKT, RÄTTSSAK ELLER GARANTI, ÄVEN I DET FALL PANASONIC CORPORATION ELLER DESS LICENSGIVARE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHET FÖR SÅDANA SKADOR. I vissa stater, regioner och länder är vissa begränsningar av ersättningsskyldighet och skadestånd förbjudna i lag vilket gör att ovanstående kanske inte gäller dig. Exportbegränsning. Du accepterar att inte från något håll exportera någon del av dessa Data som du har erhållit eller någon direkt produkt av dessa med undantag av om det sker i enlighet med alla nödvändiga licenser och godkännanden som krävs enligt gällande exportlagstiftning, övriga lagar och förordningar. Fullständigt avtal. Dessa villkor och betingelser utgör det fullständiga avtalet mellan Panasonic Corporation (och dess licensgivare samt deras licensgivare och leverantörer) och dig i denna fråga, och det ersätter i sin helhet alla eventuella tidigare skriftliga och muntliga avtal mellan parterna i denna fråga. Om det geografiska koordinatsystemet Latitud- och longitudstandard (geografiskt koordinatsystem) som används i denna kamera är WGS84. Om copyright Enligt lag om upphovsrätt får inte kartografiska data som lagras i denna produkt användas för syften andra än personlig användning utan tillstånd från copyright-innehavaren. Om navigeringsfunktionerna Denna kamera är inte utrustad med någon navigeringsfunktion.

Information rörande upphovsrättsinnehavare av licensierad programvara

© 2010 NAVTEQ. Med ensamrätt.

Denna tjänst använder POI (Points Of Interest – intressanta platser) från ZENRIN CO., LTD. ”POWERED BY ZENRIN” är ett varumärke som tillhör ZENRIN CO., LTD. © 2011 ZENRIN CO., LTD. Med ensamrätt. © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada, © United States Postal Service® 2009, USPS®, ZIP+4®

146

VQT3H04

VQT3H04

147

Varningar och kommentarer (Fortsättning)
Australia Austria Croatia, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Slovenia and/or Ukraine France Germany Great Britain Greece Hungary Italy Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au). © Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen © EuroGeographics

■Landmärkstyper

Följande platser av intresse, såsom turistattraktioner och allmänna byggnadsverk, visas som landmärken. • Även om cirka 1 000 000 landmärken finns sparade (av vilka cirka 70 000 finns i Japan) finns det några som inte är sparade. (Den sparade informationen gäller från och med december 2010 och kommer inte att uppdateras.)
Djurpark Nöjespark (temapark) Skidort Berömda platser, turistattraktioner, utsiktsplatser Buddisttempel (tempel, Kannon, Fudo, Yakushi) Flygplats, flygfält Baseball-arena Park Officiella regionala eller statliga byggnader Ambassader, konsulat Annat museum eller resursplats Varuhus Kulturbyggnad Lift, linbana Botanisk trädgård Golfbana Isrink Slott, ruiner Kyrkor Akvarium Campingplats Friluftsanläggning Shinto-helgedom Gravar, monument, gravhögar, historiska platser, palats Färjeterminal, passagerarhamn Idrottsanläggning Sjukhus Officiella byggnader i mindre städer Historiskt museum Biograf Konferenslokal Ravin, dal, dalgång, vattenfall, havsstrand

source: Géoroute® IGN France & BD Carto® IGN France Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen. Based upon Crown Copyright material. Copyright Geomatics Ltd. Copyright © 2003; Top-Map Ltd. La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana. Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority Source: IgeoE – Portugal Información geográfica propiedad del CNIG Based upon electronic data © National Land Survey Sweden. Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

Hamn Idrottsarena Station Officiella byggnader i städer Konstmuseum Teater, teaterbyggnad Köpcenter, galleria Lokala bryggerier, brännerier eller vinodlingar Torn

Norway Portugal Spain Sweden Switzerland

148

VQT3H04

VQT3H04

149

• HDMI, HDMI-logon och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. • HDAVI Control™ är ett varumärke som tillhör Panasonic Corporation. • ”AVCHD” och ”AVCHD”-logotypen är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. • Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. • SDXC-logon är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. • QuickTime och logon för QuickTime är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. och används under licens. • YouTube är ett varumärke som tillhör Google Inc. • Den här produkten använder “DynaFont” från DynaComware Corporation. DynaFont är ett registrerat varumärke som tillhör DynaComware Taiwan Inc. • Andra namn, företagsnamn och produktnamn som förekommer i denna bruksanvisning är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.
Den här produkten är licensierad under AVC-patentets portföljlicens för personlig och icke-kommersiell användning av en konsument för (i) kodning av video i enlighet med AVC-standarden (“AVC Video”) och/eller (ii) avkodning av AVC-video som kodats av en konsument som utfört en privat och icke-kommersiell aktivitet och/eller inhandlades från en videodistributör som är licensierad att leverera AVC-video. Ingen licens medges eller kan tillämpas för något annat syfte. Ytterligare information kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se http://www.mpegla.com.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful