AKTIVITI 5

MEMBINA JAM MATAHARI

Sebelum

adanya

jam,

manusia

menggunakan

bayang

untuk

menentukan waktu

Bahan-Bahan:
   

Kapur / Pensil / Batang Lidi Kertas A4 atau Kertas Majong Plastisin Pembaris meter

Prosedur: 1. Letakkan kapur / pensel secara menegak di tengah-tengah kertas dengan menggunakan plastisin. 2. Tandakan bayang kapur / pensil setiap satu jam sehingga sekurang-kurangnya mendapat 8 bacaan. 3. Hasil daripada keputusan anda, bina satu graf masa melawan panjang bayang.

Keputusan:

Daripada graf tersebut, jawab soalan-soalan berikut: 1. Pada waktu bilakah bayang tersebut hilang? 2. Bilakah bayang menjadi lebih panjang daripada pensel?

AKTIVITI 6 LATIHAN INFERENS Baca semua pemerhatian dibawah. Kemudian buat inferens bagi menjelaskan segala pemerhatian. Ingat, kemungkinan terdapat lebih dari satu penjelasan yang logik.

Pemerhatian 1: Anda perhatikan langit pada waktu tengah hari gelap. Inferens anda: ___________________________________________________ ________________________________________________________________

Pemerhatian 2: Pengetua masuk ke kelas dan memanggil seorang pelajar. Inferens anda: ___________________________________________________ ________________________________________________________________

Pemerhatian 3: Semua pelajar sekolah menengah membawa bekal dari rumah. Inferens anda: ___________________________________________________ ________________________________________________________________

Pemerhatian 4: Ahli rock-and-roll mempunyai pendengaran yang teruk. Inferens anda: ___________________________________________________ ________________________________________________________________

Pemerhatian 5: Anda meninggalkan wayang dan melihat jalan raya basah. Inferens anda: ____________________________________________________ ________________________________________________________________

Pemerhatian 6: Semasa bersalam tangan, anda rasa tapak tangan individu tersebut kasar dan keras. Inferens anda: ____________________________________________________ ________________________________________________________________

Pemerhatian 7: Lampu bilik darjah tertutup. Inferens anda: ____________________________________________________ ________________________________________________________________

Pemerhatian 8: Siren kedengaran melepasi kawasan sekolah. Inferens anda: ____________________________________________________ ________________________________________________________________

Penguasaan Pengetahuan Pada akhir aktiviti ini, jawab soalan-soalan berikut:

1. Apakah yang anda telah pelajari daripada aktiviti ini? 2. Pada bahagian manakah kurikulum sekolah rendah mengajarkan tajuk ini? 3. Bincang bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti ini dalam P&P? 4. Kretiviti salah satu elemen penting dalam berfikir dan bekerja secara saintifik. Apakah ciri-ciri kreatif dalam proses merujuk? 5. Dalam perkembangan kebolehan berfikir dan bekerja secara saintifik kanakkanak, terdapat beberapa teknik guru boleh menggalakkan perkembangan kretiviti. Bincangkan apa yang anda boleh lakukan.

AKTIVITI 7 MENGENAL PASTI DAN MENGAWAL PEMBOLEH UBAH Alatan: (setiap kumpulan berempat)       4 ketul gula kiub Gula pasir 4 buah bikar Kertas turas atau span 2 batang sudu yang berbeza saiz Jam randik

Prosedur: 1. Setiap kumpulan perlu ada 4 ketul gula kiub, 4 buah bikar dan 2 batang sudu yang berbeza saiz. 2. Tuangkan 100 ml air paip secara serentak ke dalam setiap bikar tersebut. 3. Larutkan setiap ketul gula kiub dalam setiap bikar. Dalam satu bikar akan mempunyai seketul gula kiub dan air, satu bikar lagi akan mempunyai seketul gula kiub, sebatang sudu (untuk mengacau) dan air, bikar yang satu lagi akan mempunyai gula pasir dan air, dan bikar yang terakhir pula akan mempunyai gula pasir, sudu (untuk mengacau) dan air. 4. Pelajar akan meramal bekas manakah yang mempunyai kadar kelarutan paling tinggi dengan menggunakan jam randik. 5. Keputusan eksperimen digrafkan. Adakah terdapat keputusan yang berbeza? Adakah semua prosedur amali yang dilakukan sama? Jelaskan. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Bincangkan bilangan pemboleh ubah yang dimanipulasikan yang boleh juga memberi kesan kepada keputusan amali (kadar kelarutan). Nyatakan cadangan anda dalam carta.

Pemboleh Ubah Manipulasi Saiz sudu Kuantiti air Kehadiran sudu Gula kiub lama dan baru Pelarut yang berbeza

Jangkaan . . . . .

Catatan . . . . .

Pemerhatian . . . . .

Anda akan mendapati sedikit perkara yang luar jangkaan dalam amali di atas. Bagaimanakah cadangan anda untuk menghasilkan amali yang lebih baik? Bincangkan. ______________________________________________________________________ ____________________________________________________

AKTIVITI 8 MEMBUAT HELIKOPTER Alatan :     Gunting Pembaris Kertas Corak binaan helikopter

Procedur: 1. Dengan berhati-hati dan teliti, potong corak objek yang berputar dengan mengikut arah yang dipaparkan. 2. Cuba alat tersebut untuk mengenalpasti cara ia berfungsi.

Rekodkan pemerhatian dan inferens ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________________________________

Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan yang mungkin akan mempengaruhi bagaaimana ia terbang?

Objek yang berputar bagi “Helikopter”

Penguasaan Pengetahuan Pada akhir aktiviti ini, jawab soalan-soalan berikut:

1. Apakah yang anda telah pelajari daripada aktiviti ini? 2. Pada bahagian manakah kurikulum sekolah rendah mengajarkan tajuk ini? 3. Bincang bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti ini dalam P&P? 4. Kretiviti salah satu elemen penting dalam berfikir dan bekerja secara saintifik. Apakah ciri-ciri kreatif dalam proses mengenalpasti dan mengawal pemboleh ubah? 5. Dalam perkembangan kebolehan berfikir dan bekerja secara saintifik kanakkanak, terdapat beberapa teknik guru boleh menggalakkan perkembangan kretiviti. Bincangkan apa yang anda boleh lakukan.

AKTIVITI 9 MENYATAKAN PEMBOLEH UBAH DAN DEFINASI

1. Seorang guru berminat dalam mengkaji kesan kerja rumah dengan keputusan peperiksaan. Apakah dua definasi secara operasi bagi pemboleh ubah “kerja rumah”?

2. Pekedai ingin mengetahui jika poster mempengaruhi jualan .berikan dua definasi secara operasi bagi pemboleh ubah “poster”.

3. Seorang pelajar ingin mengukur toping piza yang manakah kawan-kawannya lebih gemari. Apakah definasi secara operasi bagi pemboleh ubah “toping piza yang digemari”?

Apakah itu definasi secara operasi? Salah satu kepentingan keputusan operasi seorang saintis perlu membuat untuk menentukan bagaimana mengukur pemboleh ubah akan dibuat. Cara digunakan untuk mengukur pemboleh ubah di kenali sebagai definasi secara operasi. Satu definasi secara operasi menunjukkan jalan pengukuran yang akan dilakukan. Apabila saintis membuat keputusan pada cara, cara tersebut mesti dimaklumkan kepada saintis yang lain supaya mereka juga akan cuba menyiasat keputusan. Setiap saintis dapat membaca satu definasi secara operasi dan mudah fahami atau melakukan pengukuran yang sama.

Contoh 1: Pelajar ingin menguji kesan vitamin C pada kesihatan pelajar dalam kelasnya. Pemboleh ubah “kesihatan pelajar” boleh dinyatakan dalam cara di bawah.    Bilangan mengalami demam dalam sebulan Bilangan hari tidak hadir kerana sakit Bilangan pelajar yang batuk dalam sebulan

Contoh 2: Pelajar ingin menguji kesan poster “larangan membuang sampah” dengan masalah sampah di sekolah. Pemboleh ubah “larangan membuang sampah” boleh dinyatakan dalam cara di bawah.    Bilangan pembalut gula-gula di taman permainan Bilangan plastik sampah dikutip Bilangan tin aluminium di gelanggang

Tugasan anda ialah berfikir secara operasi yang mungkin boleh digunakan untuk mengukur pemboleh ubah dalam pelbagai situasi. Sebelum bermula, lihat pada contoh.

Pelajar ingin mengukur kadar serapan tuala kertas, jadi kadar serapan ialah pemboleh ubah. Pelajar perlu mencipta definasi secara operasi untuk mengukur kadar serapan tuala kertas.   

Celup: Ukur isipadu air yang tinggal selepas tuala kertas yang tergumpal dileakkan ke dalam 25 ml air selama lima minit. Curah: Ukur isipadu air terkumpul selepas 25 ml air dicurah pada tuala kertas yang tergumpal. Rendam: Ukur ketinggian air di capai selepas hujung tuala yang dilipat dimasukkan ke dalam air selama 15 minit.

Fikir secara definasi operasi yang mungkin boleh digunakan untuk mengukur pemboleh ubah dalam situasi berikut.

1. Pelajar berminat pada magnet. Dia mahu ukur kekuatan magnet kegemarannya. Operasi secara definasi bagi pemboleh ubah “kekuatan magnet” ________________________________________________________________ ______________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

2. Pelajar berminat untuk menyiasat percambahan biji benih. Definasi secara operasi bagi pemboleh ubah “percambahan” ________________________________________________________________ ______________________________________________________ ___________________________________________________________

3. Pelajar ingin mengukur yang mana satu minuman ringan yang digemari rakanrakannya. Definasi secara operasi bagi pemboleh ubah “minuman ringan yang digemari” ________________________________________________________________ ______________________________________________________ ___________________________________________________________

4. Pelajar mahu mengetahui bagaimana minat rakan sekelas membaca buku tentang sains. Definasi secara operasi bagi pemboleh ubah “minat membaca buku tentang sains” ________________________________________________________________ ______________________________________________________ ___________________________________________________________

5. Pelajar ingin mengetahui kesan belajar dengan gred sains. Definasi secara operasi bagi pemboleh ubah “belajar” ________________________________________________________________ ______________________________________________________ ___________________________________________________________

Penguasaan Pengetahuan Pada akhir aktiviti ini, jawab soalan-soalan berikut:

1. Apakah yang anda telah pelajari daripada aktiviti ini? 2. Pada bahagian manakah kurikulum sekolah rendah mengajarkan tajuk ini? 3. Bincang bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti ini dalam P&P? 4. Kretiviti salah satu elemen penting dalam berfikir dan bekerja secara saintifik. Apakah ciri-ciri kreatif dalam proses mengenalpasti operasi? 5. Dalam perkembangan kebolehan berfikir dan bekerja secara saintifik kanakkanak, terdapat beberapa teknik guru boleh menggalakkan perkembangan kretiviti. Bincangkan apa yang anda boleh lakukan.

AKTIVITI 10 MEMBUAT FORMULA DAN MENGKAJI HIPOTESIS

Tuliskan hipotesis bagi pernyataan dibawah.

1. Pemboleh ubah manipulasi: panjang bilah sayap helikopter kertas Pemboleh ubah gerak balas: kelajuan putaran Hipotesis:

2. Pemboleh ubah manipulasi: panjang tali telefon. Pemboleh ubah gerak balas: kejelasan suara Hipotesis:

3. Pemboleh ubah manipulasi: latihan memukul bola baseball Pemboleh ubah gerak balas: purata pukulan Hipotesis:

4. Pemboleh ubah manipulasi: suhu larutan Pemnoleh ubah gerak balas: masa untuk serbuk minuman campuran melarut. Hipotesis:

5. Manipulated Variable: depth of lake Responding Variable: water temperature Hypothesis__________________________________________________

Penguasaan Pengetahuan Pada akhir aktiviti ini, jawab soalan-soalan berikut:

1. Apakah yang anda telah pelajari daripada aktiviti ini? 2. Pada bahagian manakah kurikulum sekolah rendah mengajarkan tajuk ini? 3. Bincang bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti ini dalam P&P? 4. Kretiviti salah satu elemen penting dalam berfikir dan bekerja secara saintifik. Apakah ciri-ciri kreatif dalam proses mengenalpasti formula dan menguji hipotesis? 5. Dalam perkembangan kebolehan berfikir dan bekerja secara saintifik kanakkanak, terdapat beberapa teknik guru boleh menggalakkan perkembangan kretiviti. Bincangkan apa yang anda boleh lakukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful