2010 OKT

MICROSOFT POWERPOINT 2007
NOTA
Bahan Pembelajaran

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
INTAN KAMPUS WILAYAH TIMUR

MICROSOFT POWER POINT 2007

PENGENALAN Power Point 2007 dilengkapi dengan pelbagai ciri-ciri yang mudah digunakan dan difahami. Pada hakikatnya, menyediakan persembahan boleh manjadi suatu pengalaman yang menyeronokkan dengan menggunakan Power Point 2007.

Di dalam buku ini, anda akan ditunjukkan cara-cara untuk  Menyediakan Persembahan yang ringkas. Anda boleh menggunakan wizard, template dan ciri-ciri Power Point yang lain untuk menghasilkan suatu persembahan yang professional dengan segera. Mengolah teks. Perkataan merupakan unsur terpenting setiap persembahan dan Power Point menyediakan banyak alat pemprosesan perkataan untuk membantu anda menyediakan terks yang mudah dibaca dan bebas dari kesilapan. Mengendalikan Grafik. Imej boleh ditambah untuk menghasilkan persembahan yang lebih menarik. Alat lukis Power Point mudah digunakan oleh sesiapa sahaja. Menambah Kesan Khas. Membantu penonton mengikut persembahan anda di sekitan gelap merupakan satu cabaran bagi setiap penyampai. Anda boleh menambah persembahan dengan kesan bunyi, tayangan gambar dan kesan peralihan slaid. Menambah carta dan Jadual. Adakalanya perkataan dan gambar bukanlah cara terbaik untuk menyampaikan mesej anda. Power Point mengandungi ciri-ciri yang membolehkan anda menambah carta grafik, carta organisasi dan jadual ke dalam persembahan anda. Sekiranya alatalat ini tidak memadai, anda boleh menambah unsur lain seperti helaian data dari program lain.

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 2

MICROSOFT POWER POINT 2007

MEMULAKAN MICROSOFT POWER POINT 1. Klik pada button START > PROGRAM > Klik pada MICROSOFT POWER POINT 2007

2.

Paparan di bawah akan didapati.

1

2 3

4

Label 1 Label 2 Label 3 Label 4

Mengandungi arahan yang berkaitan dengan pengendalian perisian serta dokumen Mengandungi peralatan untuk menghasilkan dokumen persembahan Mempamerkan dokumen persembahan Mempamerkan status dokumen persembahan

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 3

MICROSOFT POWER POINT 2007

Bahagian Atas Skrin

SAVE

UNDO

REDO

Bebutang Office

Quick Access Toolbar

MIN

MAX CLOSE

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 4

MICROSOFT POWER POINT 2007

1

2
Label 1 – Dinamakan TAB Label 2 – Dinamakan RIBBON MOD TATAPAN (views)

1) TAB SLIDES – memaparkan slaid yang sedang aktif. Paparan seperti di bawah

RUANG KERJA

SLAID

Panel NOTES

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 5

MICROSOFT POWER POINT 2007

2) TAB OUTLINES – mempamerkan lakaran atau maklumat panduan yang anda bina untuk persembahan. Teks akan dipaparkan pada bahagian kanan untuk memudahkan edit teks.

OUTLINES

Status Bar – pamerkan maklumat tentang fail persembahan serta slaid yang sedang aktif

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 6

MICROSOFT POWER POINT 2007

TAB DAN RIBBON
TAB HOME Mengandungi beberapa ribbon untuk edit teks

CLIPBOARD - Menyalin, Memotong, salin format serta menampal keratan

SLIDES

- Edit Slaid

FONT - Edit Tulisan

PARAGRAPH - Edit Peranggan seperti nombor, penanda, alignment dan lain2

DRAWING - Edit Objek pilihan

EDITING - Edit lain-lain

SISIP/TAMBAH SLAID 1. Klik butang HOME 2. NEW SLIDE 3. PILIH SLIDE yang dikehendaki.

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 7

MICROSOFT POWER POINT 2007

SLAID DARI PERSEMBAHAN LAIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Klik HOME REUSE SLIDES FROM OUTLINE NEW SLIDES klik OPEN A POINT FILE Pilih fail yang dikehendaki Klik OPEN dan pilih slaid yang dikehendaki

MENGHAPUSKAN SLAID Pilih Slaid yang hendak dipadamkan > klik tab HOME > DELETE

MENYEMBUNYIKAN SLAID Microsoft PowerPoint menyediakan satu fungsi untuk menyembunyikan slaid dari dipaparkan pada penonton 1. Klik pada slaid yang perlu disembunyikan 2. Klik icon HIDE SLIDE 3. Pastikan terdapat tanda palang pada nombor slaid yang hendak disembunyikan

** untuk UNHIDE – klik semula pada HIDE SLIDE

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 8

MICROSOFT POWER POINT 2007

MENGUBAHSUAI JARAK ANTARA BARIS (LINE SPACING) 1. 2. 3. Tandakan teks yang hendak diubah jarak baris yang ada Klik pada HOME > PARAGHRAPH > INDENT AND SPACING > LINE SPACING > tukar nilai jarak baris yang ada Klik OK

UBAHSUAI HURUF (CHANGE CASE) 1. 2. 3. 4. Pilih teks yang perlu diubahsuai Klik pada tab HOME > FONT ribbon > CHANGE CASE Klik pilihan yang diberikan didalam dialog box klik OK

Sentence case Lowercase UPPERCASE Capatalize Each Word tOGGLE cASE

Huruf pertama huruf besar Huruf kecil keseluruhan Huruf Besar keseluruhan Huruf pertama bagi perkataan adalah huruf besar Menukarkan huruf kecil ke besar dan sebaliknya

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 9

MICROSOFT POWER POINT 2007

MENGUBAH REKALETAK SLAID (LAYOUT) Tidak dinafikan anda pasti perlu mengubah susunan slaid dalam persembahan anda. Khususnya setelah anda menambah slaid baru atau menghapuskan slaid. Ianya boleh diubah dengan automatik 1. HOME 2. LAYOUT 3. Pilih paparan yang hendak diubah. Paparan akan diubah mengikut pilihan tersebut.

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 10

MICROSOFT POWER POINT 2007

MENAMBAH PENANDA PADA TEKS (BULLETS) 1. Pilih teks yang hendak ditambah penanda (bullets) 2. Klik pada Icon BULLETS pada Tab HOME 3. Teks yang dipilih akan ditambah dengan penanda (bullets) ** untuk membuang penanda, klik semula pada ikon Bullet

Untuk mengedit Bullet, klik pada

untuk memilih jenis/simbol bullet Bullet yang di pilih tambah/kurangkan saiz penanda Tambah gambar sebagai penanda

Tukar warna penanda (bullets)

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 11

MICROSOFT POWER POINT 2007

HYPERLINK DAN ACTION BUTTONS Hyperlink adalah pautan yang dibuat semasa persembahan.Hyperlink itu sendiri boleh terdiri daripada teks atau objek seperti gambar, graph, shape/bentuk atau wordart. Action Button ialah butang yang tersedia mempunyai hyperlink yang boleh dimasukkan ke dalam persembahan. Klik INSERT > HYPERLINK HYPERLINK akan dipaparkan dikendaki > Klik OK > > tetingkap INSERT Pilih pautan yang

Hyperlink akan aktif apabila kita menjalankan persembahan power point (Slide Show), bukan semasa kita menciptanya. Tetikus akan bertukar kepada bentuk . Teks yang ada hyperlink akan memaparkan teks bergaris dan warnanya seakan biru. Anda boleh menambah suara atau kesan highlight untuk menunjukkan hyperlink. Gunakan action buttons apabila anda hendak memasukkan bebutang yang selalu digunakan seperti bebutang NEXT , PREVIOUS , FIRST DAN

LAST SLIDE . Power Point juga mempunyai action buttons untuk memainkan movie atau suara. Action button banyak digunakan untuk persembahan yang berjalan sendiri seperti kiosk atau booth. Sebelum anda memulakan persembahan, sebaiknya uji hyperlink tersebut. Hyperlink yang terputus akan mengeluarkan ralat apabila diklik semasa persembahan.

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 12

MICROSOFT POWER POINT 2007

COLOR THEMES Power Point 2007 Themes menggantikan Design Template yang digunakan di dalam versi sebelum ini.Ianya mempunyai beberapa kandungan tersendiri seperti tema warna (theme color), tema tulisan (theme fonts) dan tema kesan khas (theme effect). Anda boleh menggunakan tema yang sedia ada(existing built-in theme), tema yang baru(new theme) atau tema yang telah diubahsuai (modify an existing built-in theme).

Sekiranya anda mendapati kombinasi warna yang disediakan tidak memenuhi cita rasa, anda boleh meminda skema warna yang disediakan dengan cara memilih button i) Color , ii) Fonts iii) Effects. iv) Ataupun boleh mencari di Ms Office Online JADUAL Jadual merupakan kaedah yang mudah untuk menyusun teks. Jadual boleh digunakan dalam laporan, borang dan banyak dokumen lain. Sebuah jadual terdiri daripada beberapa baris dan lajur. Satu baris/row

Satu lajur/column

Satu sel

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 13

MICROSOFT POWER POINT 2007

Membentuk Jadual 1. Klik pada menu INSERT > TABLE 2. Pilih bilangan lajur dan baris yang dikehendaki 3. Jadual akan dipaparkan pada slaid

Semasa Jadual dibentuk satu tab DESIGN untuk dipaparkan seperti dibawah untuk edit jadual

RIBBONS

EFFECTS

Style untuk Jadual

Edit warna, border dan effects

Edit Tulisan

Edit Border/Garisan

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 14

MICROSOFT POWER POINT 2007

MENUKAR LATAR BELAKANG Background membenarkan anda menukar warna latar belakang atau menambah kesan isian, seperti corak, cerun atau tekstur. 1) Klik DESIGN tab 2) BACKGROUND group 3) BACKGROUND STYLES

3) KOTAK Format Background Klik Format Background dan paparan di bawah akan didapati untuk edit background. Pilih satu daripada 3 ciri yang diberi

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 15

MICROSOFT POWER POINT 2007

MASTER SLIDES Setiap fail persembahan Power Point biasanya mempunyai Slide Master yang mengawal serta menentukan penampilan serta reka letak setiap slaid persembahan secara keseluruhan Slide Master juga boleh digunakan untuk melakukan proses pindaan secara global atau keseluruhan bagi sesebuah fail persembahan. Ini bermakna anda tidak perlu meminda perubahan satu persatu bagi setiap slaid yang berkaitan. Di bawah ini contoh Slide Master yang mempunyai 3 Layout

Untuk membina Slide Master, VIEW tab  PRESENTATION VIEWS group  SLIDE MASTER

Placeholders untuk Slaid Tajuk

Placeholders untuk Slaid Teks

Footer placeholders INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 16

MICROSOFT POWER POINT 2007

Slide Master juga membolehkan untuk sesuatu objek atau teks (ie. Logo atau Nama Syarikat) muncul di setiap slide. Logo/Nama Syarikat akan muncul di kedudukan yang sama di setiap slide. Selain itu ia juga membenarkan untuk memasukan teks yang sama untuk setiap slide – Klik butang Text Box di Drawing toolbar.

 Headers and Footers-

Menambah tarikh dan masa, nombor slaid dan footer teks ke dalam Slide Master . Caranya INSERT tab > TEXT group > HEADER & FOOTER

Perkara Date and time Slide number Footer Don't show on title slide box Notes and Handouts

Perubahan yang dilakukan Menambah tarikh dan masa pada slaid. Pilih Update automatically atau fixed Menambah nombor kepada slaid Tambah teks pada nota kaki Menyurukkan perubahan ini pada slaid tajuk Membuat perubahan yang sama pada nota dan handout

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 17

MICROSOFT POWER POINT 2007

MENYISIP CARTA Carta boleh dimasukkan ke dalam slaid persembahan

1) tab INSERT >> CHART 2) CARTA MUNCUL - Pilih Carta yang dikehendaki

3) MASUKKAN DATA CARTA ANDA

Satu helaian data Excel akan muncul. Masukan data. Klik supaya carta akan dipaparkan di dalam slaid

pada helaian excel tadi

4)

Untuk edit Carta boleh klik pada tab DESIGN > LAYOUT

5)

Untuk menukar jenis Carta, klik

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 18

MICROSOFT POWER POINT 2007

CARTA ORGANISASI ( ORGANIZATION CHART) Jika pengguna memerlukan satu carta organisasi ditambah ke dalam slaid mereka, pengguna boleh membentuk carta organisasi menggunakan Microsoft Organization Chart. Langkah-langkah untuk membentuk satu carta organisasi 1. 2. 3. Klik tab INSERT Klik SMARTART GRAPHIC dan pilih HIERARCHY Pilih Carta yang dikehendaki dan tekan OK

4. Sebarang perubahan pada carta boleh di buat pada tab DESIGN

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 19

MICROSOFT POWER POINT 2007

MEMASUKKAN CLIP ART Ilustrasi atau grafik menceriakan slaid anda. PowerPoint mempunyai koleksi gambar clip art yang banyak untuk digunakan dalam pertunjukan slaid anda, ataupun anda boleh mengguna gambar dari fail lain. Selepas menyisip grafik, anda boleh mengubah saiznya, mengalihnya, memutarnya, dan sebagainya.

1) 2)

Tentukan lokasi hendak di masukkan clip art dengan mengklik tetikus. Klik tab INSERT > ILLUSTRATIONS ribbon > klik CLIP ART

3) 4)

Tetingkap Clip Art akan dipaparkan. Masukkan carian. Klik anak panah > INSERT untuk memasukkan imej

ATAU GUNA FAIL IMEJ Klik tab INSERT > ILLUSTRATIONS ribbon > Klik PICTURE. Pilih lokasi gambar tersebut dan Klik bebutang INSERT

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 20

MICROSOFT POWER POINT 2007

WORDART WORDART merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengubahsuai teks dalam pelbagai jenis bentuk dan menambah kesan tertentu pada teks. 1. Klik tab INSERT > TEXT ribbon>klik WORDART

2. WORDART GALLERY akan dipaparkan, pilih satu bentuk 3. Taipkan teks dan klik OK

Apabila wordart diaktifkan, satu tab FORMAT akan dipaparkan untuk editing

INSERT SHAPE – Masukkan grafik

SHAPE STYLES – edit bentuk

WORDART STYLES – kesan khas

ARRANGE – Susunan

SIZE - saiz

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 21

MICROSOFT POWER POINT 2007

GRAFIK Selain gambar dan clipart, anda boleh masukkan Shapes iaitu bentuk yang sedia ada.  Klik tab INSERT > ILLUSTRATIONS ribbon > Klik SHAPES

Pilih SHAPES yang dikehendaki

SMARTART GRAPHIC SmartArt Graphic ialah koleksi grafik yang digunakan untuk menyampaikan maklumat terutamanya dalam persembahan

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 22

MICROSOFT POWER POINT 2007

KESAN PERALIHAN SLAID/SLIDE TRASITION Untuk menjadikan pertunjukkan slaid anda kelihatan lebih professional, tambahkan kesan peralihan slaid. Peralihan slaid menentukan bagaimana satu slaid ditukar ke slaid seterusnya.. 1) Klik tab ANIMATION > klik TRANSITION TO THIS SLIDE ribbon > Pilih transisi yang dikehendaki Klik untuk pilihan yang lain

2) Klik pada ribbon di bawah untuk tambah suara, kelajuan transisi, serta edit tetikus

KESAN ANIMASI/CUSTOM ANIMATION Anda boleh mengguna kesan animasi pada objek slaid. Bagi senarai bulet, anda boleh menjadikan satu poin muncul pada satu masa. Anda boleh mengawal poin yang mana harus muncul dahulu, supaya dapat mengelakkan penonton daripada membaca mendahului persembahan anda. 1) BUTANG KESAN ANIMASI Klik tab ANIMATIONS > pada ANIMATIONS ribbon klik CUSTOM ANIMATIONS

Klik butang Add Effect untuk menambah animasi.Untuk mengetahui fungsi setiap butang, letakkan penuding tetikus di atas butang untuk memaparkan nama tip skrinnya. Klik satu butang untuk mengguna kesannya pada objek.

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 23

MICROSOFT POWER POINT 2007

ENTRANCE

EMPHASIS

EXIT

MOTION PATHS

2) kotak dialog CUSTOM ANIMATION Pilih objek dan klik butang START, DIRECTION dan SPEED di sebelah kanan slaid. Klik butang RE-ORDER di bahagian bawah untuk menyusun kedudukan/urutan objek Butang PLAY untuk melihat kesan animasi Butang SLIDE SHOW untuk tayangan

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 24

MICROSOFT POWER POINT 2007

3) PILIH OBJEK ANDA Untuk lebih animasi, klik pada sebelah anak panah di objek tersebut dan pilih EFFECT OPTIONS.

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 25

MICROSOFT POWER POINT 2007

PERTUNJUKAN SLAID (SET UP SLIDE SHOW) Slaid persembahan akan ditukar sendiri dengan meng’set’kan tempoh untuk setiap slaid. Pertunjukan slaid boleh juga diset untuk berterusan (looping). 1) Buka persembahan yang ingin dilihat, dan klik tab SLIDE SHOW, pada SET UP ribbon , pilih SET UP SLIDE SHOW. Kotak dialog Set Up Show akan muncul.

2) PILIH OPSYEN Show type

* BERHENTIKAN PERTUNJUKAN (jika pilih LOOP CONTINUOUSLY UNTIL ‘ESC’) Untuk memberhentikan pertunjukan bila-bila masa sahaja, tekan ESC.

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 26

MICROSOFT POWER POINT 2007

NOTA PENCERAMAH Nota penceramah boleh disediakan untuk membantu anda menyusun idea anda, memastikan anda meliputi semua poin penting, dan memastikan persembahan anda lebih teratur. Selepas melengkapkan nota bagi seluruh persembahan, anda boleh mencetak mereka. 1) PAPARAN Normal View Klik tab VIEW dan pada PRESENTATION VIEWS ribbon ,klik NORMAL VIEW . Klik di dalam anak tetingkap Nota di bawah tetingkap utama dan mula menaipkan nota anda.

2) PAPARAN Notes Pages View Untuk beralih ke paparan Notes Pages , buka tab View dan pilih NOTES PAGE.

3) MASUKKAN TEKS NOTA Klik di dalam kotak teks Nota di bawah tetingkap utama dan mula menaipkan nota anda bagi slaid itu.

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 27

MICROSOFT POWER POINT 2007

4) GUNA ALAT Zoom Jika anda mempunyai masalah melihat apa yang ditaipkan oleh anda, gunalah senarai jatuh turun Zoom untuk Zoom masuk: cuba 100%

CETAKAN Anda boleh mencetak nota dengan Klik bebutang OFFICE > PRINT > PRINT .

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 28

MICROSOFT POWER POINT 2007

7) PILIH HALAMAN NOTA Dalam kotak dialog Print, buat pilihan untuk cetakan dan Klik OK untuk memulakan pencetakan.

INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA, INTAN

Mukasurat 29

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful