SEMAKAN PELAKSANAAN KERJA KURSUS ERT (3758/3

)
1. Kemahiran Amali
BIL

ASPEK
Mengambil Ukuran Badan

KRITERIA
i. Menggunakan pita ukur yang mempunyai unit SI ii. Mengambil ukuran badan dengan teknik yang betul iii. Mengambil ukuran badan dengan lengkap iv. Merekod ukuran yang diambil i. Menggunakan alat mendraf yang betul ii. Melakar atau mengubah suai pola dengan betul iii. Menanda pola dengan tanda pola yang betul dan lengkap iv. Menghasilkan pola berdasarkan stail yang dipilih i. Mengguna gunting yang betul ii. Menggunting fabrik mengikut saiz pola iii. Menggunting fabrik dengan teknik yang betul i. Menjahit dengan lurus dan kukuh ii. Menghasilkan lebar kelim yang sama keseluruhannya iii. Menekan kelim dengan rata iv. Menghasilkan kerja yang bersih i. Menetapkan kelepet dengan mata jahitan yang sesuai ii. Menghasilkan kelepet yang sama lebar. iii. Menekan dengan rata iv. Menghasilkan kerja yang bersih i. Menjahit kancing pada kedudukan yang betul ii. Menjahit kancing dengan mata jahitan yang sesuai iii. Menjahit kancing dengan kukuh iv. Menghasilkan kerja yang bersih

TARIKH

SEMAKAN

GRED

1.1

1.2

Menghasilkan Pola

1.3

Menggunting Fabrik

1.4

1.4.1 Menjahit kelim

1.4.2 Menjahit kelepet

1.4.3 Menjahit kancing

BIL

ASPEK
1.5.1 Lapik / Kolar

KRITERIA
i. Menghasilkan lapik / kolar yang sama lebar ii. Menekan rata iii. Menghasilkan lapik / kolar yang rata iv. Menghasilkan lapik / kolar yang kemas i. Menghasilkan kelim lengan dengan kemas dan rata ii. Menghasilkan kelim rusuk yang bertemu dengan kelim lengan iii. Mengemas hujung lengan dengan betul iv. Menghasilkan lengan yang tergantung elok i. Menjahit kedut mengikut ira lurus ii. Menghasilkan kedut yang sekata iii. Menghasilkan kedut lepas yang tergantung dengan elok iv. Menghasilkan kerja yang bersih i. Menghasilkan bentuk lisu yang runcing ii. Menghasilkan lisu yang sama panjang iii. Menekan lisu dengan betul iv. Menghasilkan kerja yang bersih i. Menghasilkan belah yang rata dan sama panjang ii. Menghasilkan pangkal dan hujung belah yang kemas iii. Menekan rata iv. Menghasilkan kerja yang bersih i. Menghasilka n belah berzip yang sama panjang ii. Menghasilka n jahitan yang kukuh

TARIKH

SEMAKAN

GRED

1.5

1.5.2 Lengan padanan rata

1.6

1.6.1 Kedut lepas

1.6.2 Lisu pemadan

1.6.3 Belah slit berlapik

1.6.4 Belah berzip

iii.

Menghasilka n belah berzip yang kemas iv. Menetapkan kedudukan pita zip dengan betul

2. Kemahiran Berkomunikasi
BIL

ASPEK
Menyedia Rekod Kerja Jahitan

KRITERIA
i. Menghasilkan maklumat yang lengkap ii. Membuat keterangan bagi setiap maklumat iii. Melakar gambar rajah bagi setiap proses mengikut stail pakaian iv. Menghasilkan dokumen yang tersusun dan bersih i. Menggunakan bahasa yang mudah difahami ii. Menyampaikan maklumat dengan suara yang jelas iii. Menyampaikan maklumat yang relevan dengan tajuk iv. Menyampai maklumat dengan huraian yang lengkap

TARIKH

SEMAKAN

GRED

2.1

2.2

Menyampai maklumat secara lisan

3.

Kemahiran Mengorganisasi
BIL

ASPEK
Merancang kerja amali masakan i. ii. iii. iv.

KRITERIA
Memilih menu yang sesuai dengan kaedah memasak Menyediakan senarai bahan dan kos dengan betul Membuat susunan kerja mengikut urutan Membuat persembahan mengikut susunan Menyedia dan memasak dengan kaedah yang betul Mematuhi amalan sanitasi

TARIKH

SEMAKAN

GRED

3.1

3.2

Melaksana kerja amali masakan

i. ii.

iii. Menjimatkan penggunaan air, bahan api dan bahan makanan

3.3

Menghidang

iv. Mengemas dan membersih dengan sempurna i. Menghidang hasil masakan mengikut perancangan ii. Menggunakan peranggu meja yang sesuai iii. Menghias masakan dengan hiasan yang sesuai

4. Kemahiran Kuantitatif
BIL

ASPEK
Mengira kos

KRITERIA
i. Mengira kos bahan dengan tepat ii. Mengira kos upah dengan tepat iii. Mengira kos sampingan dengan tepat iv. Mengira kos projek dengan tepat i. Menggunakan kaedah pengiraan yang betul ii. Menggunakan nilai tenaga bagi setiap gram nutrien dengan betul iii. Menggunakan unit yang betul dalam pengiraan iv. Mendapat jawapan pengiraan yang tepat

TARIKH

SEMAKAN

GRED

4.1

4.2

Mengira nilai tenaga

5. Kemahiran Mengguna Teknologi
BIL

ASPEK
Mengguna Alat Penjimat Masa

KRITERIA
i. Memilih alat yang sesuai dengan kegunaan ii. Menggunakan alat dengan betul iii. Mematuhi aspek keselamatan iv. Membersih dan menyimpan alat dengan sempurna i. Menamakan alat yang dipilih iii. Menyediakan ilustrasi alat iii. Menerangkan cara penjagaan alat

TARIKH

SEMAKAN

GRED

5.1

5.2

Menjaga alat penjimat masa