CARTA GANTT PERLAKSANAAN KERJA KURSUS MATAPELAJARAN : EKONOMI RUMAH TANGGA (3758/3) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

TAHUN ELEMEN Taklimat Kerja Kursus Kemahiran Amali Kemahiran Berkomunikasi Kemahiran Mengorganisasi Kemahiran Kuantitatif Kemahiran Mengguna Teknologi Jan Feb Mac Apr

2010 Mei Jun Julai Ogos Sept

TAHUN ELEMEN Kemahiran Amali Kemahiran Berkomunikasi Kemahiran Mengorganisasi Kemahiran Kuantitatif Kemahiran Mengguna Teknologi Jan Feb Mac Apr

2011 Mei Jun Julai Ogos Sept

CARTA GANTT PERLAKSANAAN KERJA KURSUS MATAPELAJARAN : EKONOMI RUMAH TANGGA (3758/3) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012

TAHUN ELEMEN Taklimat Kerja Kursus Kemahiran Amali Kemahiran Berkomunikasi Kemahiran Mengorganisasi Kemahiran Kuantitatif Kemahiran Mengguna Teknologi Jan Feb Mac Apr

2011 Mei Jun Julai Ogos Sept

TAHUN ELEMEN Kemahiran Amali Kemahiran Berkomunikasi Kemahiran Mengorganisasi Kemahiran Kuantitatif Kemahiran Mengguna Teknologi Jan Feb Mac Apr

2012 Mei Jun Julai Ogos Sept