1 SEJARAH RINGKAS PEMBINAAN JALAN Pada zaman sebelum wujudnya pembinaan jalan yang teratur, manusia menggunakan alur

-alur kecil dan sempit untuk berhubung. Alur ini kemudian diperbesarkan dan ditambak dengan tanah yang lebih kuat daya tanggungnya untuk memberikan satu permukaan yang lebih selesa dan kuat. Sejarah pembinaan jalanraya boleh dibahagikan kepada tiga zaman iaitu : Zaman Dahulukala  Zaman Rom Purba  Zaman selepas Rom

2 ZAMAN DAHULUKALA Jalan raya mula dibina kira ² kira 5000 tahun dahulu sejak bermulanya rekaan roda untuk kereta kuda dan lembu. Ianya terdapat di Mesopotamia, China, Persia, Mesir, India dan Yunani. Jalanraya ringkas dengan hanya mempunyai permukaan keras untuk menahan beban kenderaan, batu dan mortar yang digunakan pada jalan ² jalan di Mesir dan India. Jalan ² jalan yang berturapkan bata dan asfat telah dijumpai di Babylon, Mesopotamia.

Jalan Macadam Jalan telford . Jalan ± jalan Roman yang ada walaubagaimanapun masih kekal digunakan terutama sekali sebagai laluan perdagangan di darat. pembinaan jalanraya turut mengalami kemerosotan. Jalan Telford 2. Jalannya lebih tinggi dari permukaan tanah dan struktur pembinaan terdiri dari tiga kelas iaitu jenis permukaan tanah yang diratakan. Lebar jalannya tidak melebihi 4. Tiada pembangunan baru terhadap pembinaan jalan sehinggalah pada kurun ke 18 di mana pembinaan jalan moden mula berkembang. 4. ZAMAN ROM PURBA Zaman Roman Purba merupakan era pembinaan jalan yang lebih sistematik dan merupakan asas kepada pembinaan jalanraya. jenis permukaan berkelilikir (gravelledsurfaced) dan jenis berturap (paved). ZAMAN SELEPAS ROM Setelah jatuh zaman Roman.25 meter dan tujuan utama jalan ± jalan ini adalah untuk ketenteraan.3. Diantara cara pembinaan jalan baru pada masa itu ialah 1.

Ruang kosong diantaranya diisikan denganserpihan batu (fine chipping). a. Lapisan permukaan ialah 1.5´ batu kelikir yang dibasahkan dan dibiarkan mampat oleh trafik. Jalan macadam .Aras formasi adalah mendatar. b. 2´ tebal batu pecah yang dimampat oleh trafik c. Kemudian kamber disediakan dengan mengubahkan ketebalan lapisan bawah dari 3´ atau4´ dibahagian tepi kepada 7´ atau 8´ di bahagian tengah.lapisan bawah yang dibina dengan menyusun batu bersaiz 3´ ± 8´ dengan tangan seperti yang telah dinyatakan. 4´ tebal batu pecah yang dimampat oleh trafik d.

Kementerian Pengangkutan Malaysia sedang berusaha untuk melaksanakan kajian untuk menentukan arah pengangkutan negara ini selepas tahun 2000. kesemua jalanraya di Negara ini telah dibina oleh penjajah British. keperluan perdagangan dan kehendak untuk memusatkan pentadbiran penjajahan telah memesatkan lagi pembinaan jalan di Semenanjung Malaysia supaya dapat menghubungkan pusat pentadbiran. c. kawasan perladangan dan perlabuhan. Polisi ini akan merupakan asas kepada pendekatan yang lebih sistematik terhadap permodenan infrastruktur dalam industri pengangkutan di Negara ini. PEMBINAAN JALAN DI MALAYSIA Sejarah asal usul pembinaan jalanraya di Malaysia adalah tidak jelas.Lapisan permukaan 2´ tebal terdiri daripada batu saiz 1´ yang dimampatkan oleh µrammer¶ dan kemudian oleh trafik yang akan menggunakannya. Temerloh ± Mentakab Bypass dan jalan ± jalan cabang kepada Lebuhraya Timut ± Barat . Kajian ini akan dijadikan sebagai dasar kepada Polisi Pengangkutan Kebangsaan. a. 5.Lapisan tapak yang berukuran 4´ tebal terdiri daripada batu yang bersaiz 3´. kawasan perdagangan. Jalanraya ± jalanraya inilah yang menjadi asas kepada rangkaian sistem jalnraya moden masa kini. kawasan perusahaan.1 : 60 hingga 1 : 80. b. Walaubagaimanapun perkembangan system jalan raya moden di Negara ini di katakanbermula semasa dalam penjajahan British di akhir kurun ke 18. Pada tahun 1986 terdapat 4 juta kenderaan untuk 24 000 km panjang jalanraya dan bilangan ini akan bertambah dengan kadar pesat pada setiap tahun.Pembangunan jalanraya telah diberikan keutamaan dengan peruntukan lebih kurang 6 billion ringgit untuk pembinaan Lebuhraya Utara Selatan oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia.Lapisan tapak yang berukuran 4´ tebal terdiri daripada batu yang bersaiz 3´. Lain ± lain projek jalanraya ialah Ringroad Melaka. Tiga lapisan batu kemudian dihamparkan hingga tebal yang seragam menjadikan bentuk jalan mengikut bentuk kamber. Sebelum merdeka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful