Capitolul 1 SISTEMUL FISCAL IN ROMANIA. DELIMITARI PRIVIND FISCALITATEA. 1.

1 Notiuni generale privind sistemul fiacal si politica fiscala in Romania.

Siatemul fiscal reprezinta modul de cercetare si actiune, procedeele si modalitatile de investigare in vederea prevenirii, constatarii si inlaturarii cazurilor de sustragere de la calculerea, evidenta si plata impozitelor si taxelor cuvenite statului. Totalitatea impozitelor si taxelor provenite de la persoanele juridice si presoanele fizice care-I procura statului o parte covarsitoare din veniturile bugetare, formeaza sistemul fiscal. Cu un sens oarecum simlar in practica fiscala se utilizeaza si notiunea de fiscalitate. Astfel, intr-un dictionar, fiscalitatea este definita ca fiind un: “ Sistem de constituire a veniturilor statului prin redistribuirea venitului national cu ajutorul impozitelor si taxelor, reglementate prin norme juridice” 1. Sistemul fiscal cuprinde o diversitate de impozite, taxe si alte varsaminte obligatorii, care afecteaza veniturile tuturor persoanelor fizice sau juridice, mai ales prin intermediul preturilor. Orice sistem fiscal prezinta urmatoarele doua caracteristici: • Esclusivitatea aplicarii : care presupune faprul ca el se aplica intr-un teritoriu geografic determinat, fiind unicul colector al resurselor fiscale pentru un buget sau pentru un sistem bugetar ( buget central si bugete locale ). • Autonomia tehnica : un sistem fiscal este autonom din punct de vedere tehnic daca este un sistem fiscal complet, ceea ce inseamna ca aceasta contine toate regulile de asezare, lichidare si incasare necesare pentru punerea sa in aplicare. Aceasta autonomie are loc chiar daca continutul unui sistem fiscal dat a fost elaborat sub influenta directa sau indirecta a altui sistem fiscal sau daca el evolueaza in aceeasi directie cu aceasta din urma. Daca un sistem fiscal prezentand cele doua caracteristici de mai sus, a fost elaborat de organele proprii ale teritoriului in care se aplica, se poate vorbi de o autonomie fiscala completa sau de suveranitate fiscala.

Statul suveran din punct de vedere fiscal si politic poate, deci, sa exercite o putere fiscala absoluta in cadrul teritoriului sau. Sistemul fiscal consta intr-un ansamblu de masuri si actiuni intreprinse de stat printr-o politica fiscala adecvata in ceea ce priveste : rolul impozitelor si taxelor; tipuri de impozite si taxe, impunerea, perceperea si utilizarea impozitelor si taxelor 2. Sistemul fiscal ca ansamblu de principii, reguli si mod de organizare, se materializeaza in legi sau acte normative cu putere de lege emise cu scopul de a colecta veniturile statului si a reglementa cheltuirea acestora. Totodata, acesta determina capacitatea statului de a finanta cheltuielile si de a-i proteja pe cei slabi. In Romania, sarcina crearii unui sistem si a unei strategii fiacale revine legislativului ( Parlamentului ) si executivului ( Guvernului ). Politica fiscala a statului este un factor determinant, in sensul ca, atat executivul cat si legislativul trebuie sa stabileasca sistemul fiscal pe care il practica, cat si strategia de urmat in cadrul administratiei fiscale. Sistemul fiscal in Romabnia trebuie sa indeplineasca doua conditii: • sa aiba criterii precise; • sa existe o manifestare de vointa din ambele parti, inclusiv vointa politica. Sistemul fiscal trebuie sa fie : • unitar ; • simplu, sa predomine autoimpunerea; • eficient; • realizat cu costuri mici ( ex : impozitul pe salarii care este un impozit care se realizeaza prin stopaj la sursa si ale carui costuri de realizare sunt foarte mici ); • cu o strategie clare, corecta si eficienta; • sa fie dirijat astfel incat sa urmareasca strangerea tuturor obligatiilor; • sa fie computerizat; • sa fie astfel orientat incat sa beneficieze de o structura organizatorica optima; • sa dispune de personal fiscal cu o inalta pregatire de specialitate.

Sistemul fiscal reprezinta unul din instrumentele cele mai importante pe care statul le foloseste in conducerea activitatii economice si sociale, in vederea indeplinirii in bune conditii a tuturor functiilor sale. Rolul sistemului fiscal capata valente deosebite in conditiile economiei de piata, cand metodele centralizate trebuie sa faca loc unor parghii economice si financiare pe care statul sa le foloseasca in relatiile sale cu agentii economici. Infaptuirea reformei fiscale este deosebit de importanta atat ca parte integranta a ajustarii structurale pentru reducerea dezeghilibrelor grave, contribuind astfel la o repartizare mai eficace si mai echilibrata a resurselor, cat si ca parte integrata a unei politici de stabilizare pentru o reducere a cheltuielilor publice si pentro o crestere a veniturilor statului fara distorsiuni exagerate in masura sa stabileasca un echilibru macroeconomic. In perioada de tranzitie la economia de piata, statele isi asuma rolul de a crea cadrul economic, institutional si juridic in vederea realizarii functionalitatii pietei concurentiale, care sa joace rolul hotarator in reglarea sau autoreglarea proceselor economice. Autoritatile publice influienteaza selectiv activitatile economice prn politica fiscala, monetara si valutara cu ajutorul finantarii unor obiective si actiuni pe seama resurselor publice, a unor instrumente economico-financiare cum sunt : impozitele si taxele, transferurile si subventiile, creditele, preturile, cursul de schimb. Politica in domeniul fiscal trebuie sa stabileasca volumul si provenienta resurselor bugetare si extrabugetare care pot constitui fondurile financiare ale statului, metodele de prelevare utilizate, precum si obiectivele ce trebuie atinse de instrumentele fiscale. Sistemul fiscal indeplineste urmatoarele functii principale: - o functie de asigurare a resurselor financiare necesare statului pentru financiarea actiunilor ce decurg din indeplinirea functiilor sale : invatamant, cultura, sanatate, asistenta sociala, ordine publica, etc. - o functie economica, de stimulare a bunei desfasurari a activitatii agentilor economici; - o functie sociala, in sensul favorizarii categoriilor de agenti economici ce isi desfasoara activitatea in conditii mai dazavantajoase fata de cele normale - o functie de control.

cresterea economica. adica face sa fnctioneze diferite tehnici si mecanisme de prelevare a impozitelor in scopuri politice. Totul depinde de competenta cu care sunt utilizate aceste parghii. ii revine sarcini bine definite : a. sa cuprinda elemente necesare aplicarii obiective. precum si obiectivele ecomonice ce trebuiesc atinse de instrumentele fiscale. cat si pentru o favorozare pe termen mediu si lung. O alta opinie despre definitia politicii fiscale. controlul financiar al statului. considera ca : “politica fiscale cuprinde metodele si mojloacele concrete de procurare a resurselor financiare utilizate de stat pentru reglementarea proceselor economice si a relatiilor sociale” 3. precizie. care pot constitui fondurile financiare ale statului. metodele de prelevare utilizate. Prin aceste parghii. Contolul realizat prin acesta parghii poate oferii informatii care sa fie avute in vedere in orientarea activitatii de asezare si percepere a impozitelor si taxelor pentru o mai buna indeplinire a functiilor economice si sociale a acestora Pentru ca sistemul fiscal sa-si indeplineasca in mod corespunzator functiile sale. corecte si fara echivoc a prevederilor lor de catre platitori si de catre aparatul de control fiscal deopotriva.sub forma impozitelor si taxelor dau posibilitatea statului sa exercite controlul asupra economiei in anumite limite prin aparatul sau specializat de control financiar. economice sau / si sociale. Conceperea sistemului general de impozite si taxe. sistemul fiscal este in acelasi timp generator si rod al politicii fiscale.Parghiile financiare oferite de sistemul . are posibilitatea sa penetreze in componentele activitatii unui agent economis si sa realizeze o “radiografie” destul de completa a legalitati si eficientei economice si sociale cu care isi desfasoara acesta activitatea. Stabilirea nivelului general si particular al fiscalitatii. luate atat pentru procurarea de catre stat a veniturilor necesare balansarii cheltuielilor publice. Politica fiscala. b. reglementarile fiscale trebuie sa se caracterizeze prin claritate. ca parte integranta a politicii bugetare a unui stat. Politica fiscala poate fi definita ca un ansamblu de masuri de ordin fiscal. unitare. . Prin utilizarea sa ca instrument al deciziilor politice. Politica in domeniul fiscal trebuie sa stabileasca volumul si provenienta resurselor bugetare si extrabugetare.

• cerintale indeplinirii prerogativelor statului. circulatiei si utilizarii produsului national brut. ( impozite si taxe ) .NECESITATE IMPOZITELOR. • controlul pe care statul il exercita asupra crearii. repartizarii.reducerea fluctuatiilor si a instabilitatii economice. TAXELOR SI AL ALTOR CONTRIBUTII CURENTE Structura si cuantumul impozitelor si taxelor care se incaseaza la bugetul de stat si la bugetele bugetele locale sunt determinate de mai multi factori din care se mentioneaza : • formele de proprietate asupra mijloacelor de productie . Elaboraera politicii fiscale este un act de decizie complex care trebuie sa urmareasca urmatoarele probleme : . investitiile si consumul 1.2. d. • legile economice care actioneaza in economie . • nivelul de dezvoltare a economiei nationale si marimea produsului national brut . • necesitate incasarii contraventiilor prestate de catre stat agentilor economici si persoanelor fizice prin unitatile sale prestatoare de servicii . . • modul de organizare si conducere a economiei nationale . cu costuri cat la mici. • politica economico – sociala si financiara a statului din etapa respectiva . Prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. .c. pentru care sunt necesare anumite venituri.distribuirea initiala a veniturilor care trebuie sa influienteze activitatea economica. .criterii de eficienta . Colectarea la timp si in cuantumul preconizat a platilor directe si indirecte ale contribuabililor.veniturile consumatorilor si protejarea acestora. • categoriile sociale ale populatiei .

Pentru infaptuirea obiectivelor privind dezvoltarea economica si sociala a tari este necesar ca bugetul statului sa fie alimentat sistematic cu venituri corespunzatoare. Bugetul statului mai este alimentat cu impozite. intarirea gestiuni economicofinanciare. Marimea veniturilor bugetare se determina. de la agentii economici cu capital mixt. depinde de sarcinile bugetului statului in ceea ce priveste finantarea actiunilor social-culturale.de incurajare sau de franare . etc de la regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat in procesul distribuirii produsului national brut. taxe. privat. taxele si alte venituri. dezvoltarea economiei nationale. pe de o parte.Statul roman isi procura veniturile sale din impozite. in functie de capacitatea surselor de venituri. deoarece exprima relatiile social – economice. reglementate de catre stat in mod unitar prin acte normative iar dupa incasarea lor ele isi pierd individualitatea si se utilizeaza pentru infaptuirea actiunilor social-culturale.N. apararea nationale. care se incaseaza la bugetul de stat formeaza un sistem al veniturilor bugetare. Dezvoltarea economiei nationale. Veniturile bugetare ale statului roman formeaza un sistem unitar. precum si de la populatie. Sistemul veniturilor bugetare cuprinde instrumente deosebit de importante .taxele si celelalte venituri bugetare ale statului au o mare importanta nu numai ca sume care alimenteaza bugetul de stat. care se obtin insa in procesul redistribuirii P. etc.sociale si financiare a statului.de stimulare sau de limitare a exportului unor marfuri. necesitatea realizarii autofinantarii agentilor economici.sistemul veniturilor bugetare trebuie sa fie astfel constituit incat sa stimuleze dezvoltarea activtati economice si sociale .folosite pentru infaptuirea politici economice. Prin sistemul veniturilor bugetare se intelege totalitatea impozitelor.De aceia . taxe. la bugetele locale si la bugetul asigurarilor sociale de stat. a . iar pe de alta parte.Impozitele si taxele pot constitui instrumente de impulsionare .de crestere sau de reducere a productiei si a consumului unor produse . Impozitele. etc.cresterea productivitatii munci si reducerea costurilor de productie influenteaza nemijlocit cuantumul veniturilor bugetare. de la unitatile si organizatiile cooperatiste. contributii. Impozitul este un instrument de interventie a statului in activitatea economica si sociala.ci si prin influienta pe care aceasta o exercita asupra activitatii economice si sociale a tarii. contributii.B. intretinerea si functionarea oganelor statului. taxelor care se incaseaza la bubetul de stat. Impozitele.

a realizarii sarcinilor si functiilor statului. O categorie principala de venituri ale bugetului de stat o constituie impozitul .ci si tinandu-se seama de proportia dintre acumulare si consum .cuantumul prelevarilor la bugetul statului nu se stabilesc numai respectandu-se principiile simplei proportonalitatii. ci tinandu-se seama si de sarcinile unei distribuiri si redistribuiri judicioase a produsului national brut. De asemenea. Din aceste consideratii . Unii specialisti romani au definit impozitul ca fiind ”plata baneasca obligatorie.generala si definitiva.realizareare reproductiei sociale. dezvoltarea echilibrata a ramurilor economice .a judetelor.in cuantumul si la termenele precis stabilite de lege.precum si cotrolul financiar. Impozitul reprezinta o contributie baneasca obligatorie si cu titlu nerambursabil.sistemul veniturilor bugetare infaptieste repartitia judicioasa a produsului national brut. La stabilirea volumului veniturilor trebuie sa se aiba in vedere metodele folosite pentru distribuirea dezvoltarii economice . Spre deosebire de statele sclavagiste unde impozitele se percepeau de regula in natura. Aceasta dependenta a cuantumului veniturilor bugetare explicabila .deoarece dintr-o sursa cu capacitate mare de plata se pot mobiliza venituri mult mai mari decat dintr-o sursa slaba . conditiile statului modern contributia se realiza numai in forma baneasca.municipiilor.a bugetelor locale. Astfel. impozitul este o contributie banesca in sensul ca debitorii sunt obligati sa participe la formarea fondurilor generale de dezvoltare a societatii necesare finantarii unor obiective social-economice in folosul societatii.in practica . fara obligatia din partea statului de a presta platitorului un echivalent direct si indirect” 4.efectuata de persoane fizice si juridice in favoarea bugetului statului. . apararea nationala . Cu toate acestea. echilibrarea si stabilirea bugetului de stat. efectuarea cheltuielilor pentru ordinea publica. Sistemul veniturilor bugetare este astfel concepute incat sa stimuleze activitatea eficienta a agentilor economici . a liberei initiativa. realizarea autonomiei producatorilor.oraselor si comunelor tarii.etc. datorata conform legii.indeplinirea indicatorilor economici cantitativi si calitativi .cuantumul veniturilor bugetare nu se pot determina pe baza cresterii produsului national brut .economiei nationale. bugetului de stat de catre persoanele fizice si juridice pentru veniturile pe care le obtin sau pentru bunurile pe care le poseda.

taxele subnt reglementate ca obligatii bugetare datorate de persoane fizice sau juridice. pentru unul si acelasi serviciu prestat unei persoane. Trasaturile specifice ale taxelor sunt: ~ reprezinta plata neechivalenta pentru serviciile sau lucrarile efectuate de organele sau institutiile care primesc.Impozitul este o contributie obligatorie in sensul ca toate persoanele fizice si juridice care beneficiaza de actiunile sau obligatiile finantate din fondurile generale ale societatii. dupa principiul recompensei speciale. conform dispoztiilor legale. …Taxele reprezinta cea de-a doua categorie principala de venituri ale bugetului de stat si reprezinta plata efectuata de persoanele fizice si juridice pentru serviciile prestate acestora. presteaza servicii si rezolva alte interese legitime ale persoanelor fizice sau juridice. Impozitul este plata baneasca obligatorie. acesta nu datoreaza taxa decat o singura data. Impozitul este o categorie economica aparuta odata cu statul si este strans legata de acesta. ~ taxele reprezinta o contributie de acoperire a cheltuielilor necesare serviciilor solicitate de diferite persoane. reprezentand plata neechivalenta a unor servicii solicitate de acestia. Prin urmare.Plata serviciilor este neechivalenta deoarece. in mod direct si imediat de autoritatile publice 5. generala si definitiva (nerambursabila) efectuata de persoane fizice si juridice la bugetul statului. b) raspunderea pentru neandeplinirea obligatiei de plata revine functionarului sau persoanei indatorate de la institutia sau organul de stat respectiv si a debitorului. Principiile de stabilire si aplicare a taxelor sunt: a) unicitatea taxei. ~ subiectul platitor este precis din momentul cand acesta solicita efectuarea unuei activitati din partea unui organ sau institutie de stat. aceasta poate fi mai mare sau mai mica comparativ cu valoarea prestatiilor efectuate de organe sau institutii de stat. in cuantumul si la termenele prevazute de lege. intocmesc sau elibereaza diferite acte. necesara pentru satisfacerea cerintelor societatii. . fara obligatia statului de a presta platitorului un echivalent direct sau indirect. ~ taxele reprezinta plati efectuate de persoane fizice sau juridice pentru servicii sau lucrari efectuate in mod direct si imediat acestora de catre organe sau institutii de stat . unor institutii de stat. trebuie sa participe la formarea acestor fonduri. nerespectarea acestei obligatii atragand sanctiunile prevazute de lege.

in cazul impozitului statul nu este obligat sa presteze un echivalent direct si imediat platitorului.cuantumul impozitului se determina in functie de natura si venitul impozabil. Intre impozite si taxe exista cateva deosebiri: . Fluxurile monetare ce actioneaza prin intermediul prelevarilor fiscale sunt supuse unui control direct. d) taxele sunt anticipate.Procedura de control fiscal.1 SISTEMUL IMPUNERII IMPOZITELOR SI TAXELOR SI INCASARII In cadrul economiei. pe calea prelevarii fiscale alaturi de alte mijloace care sa permita statului investitii in economia nationala pentru corectarea unor fluctuatii negative ale circuitului economic. SISTEMUL DE VENITURI FISCALE 1. Procedura fiscala consta in elaborarea unei metodologii fiscale privind: . ele se datoreaza si se achita solicitarii serviciilor sau lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate de organe sau institutii de stat .in timp ce marimea taxei depinde in mod obisnuit de felul si de costul serviciilor prestate. calcularea si stabilirea impozitelor si taxelor). trebuie sa o faca Ministerul Finantelor . este necesara o cat mai buna administrare fiscala pe care de regula . In cadrul administratiei fiscale. in timp ce termenele de plata ale taxelor se fixeza de regula in momentul solicitarii sau dupa prestarea serviciilor.Procedura fiscala. .3.la impozite termenele de plata se stabilesc in prealabil. 1. trebuiesc elaborate doua proceduri : 1. rolul sistemului fiscal este de a asigura finantarea economiei publice. investitii si indirect prin valuarea totala a alocatiilor provenite din economia reala. Fata de sistemul fiscal si strategia acestuia. Resursele de natura fiscala constituie sursa principala de finantare ce da posibilitatea statuliu sa intervina pe piata prin subventii.3. pe cand taxa se presteaza de catre stat pentru un serviciu direct si pe cat posibil imediat. . 2.c c) nulitatea actelor nelegal taxate.impunerea impozitelor si taxelor (prin constatarea. .

sanctiuni. Aceasta atrage la randul sau obligatia de a declara bunurile sau veniturile. contributiilor si veniturilor nefiscale. reprezentat de persoane fizice sau juridice ce au in propritatea sa bunuri sau realizeaza venituri impozabile sau taxele (care genereaza titluri de creanta fiscala). drepturile si obligatiile.percepera si incasarea impozitelor si taxelor (urmarirea si incasarea ). central si teritorial.in sume absolute (ex. taxelor. impozitul pe dividente ). taxa pe valoarea adaugata. impozite pe teren ). taxa pentru cazinouri. calcularea si stabilirea lor prin debitori sau prin crearea de obligatii fiscale.etc Costituirea resurselor financiare publice-venituri bugetare. actele si faptele ). percepute si inscrise in evidentele fiscale impozitele si taxele. impozit pe sume brute obtinut de persoane fizice pentru dobanzi. In acivitatea desfasurata de psrsonalu Ministerului Finantelor. Perceperea impozitelor si taxelor se realizeaza de la subiectul impozabil. Impunerea impozitelor si taxelor consta in: constatarea. procentuala progresiva) termenul de plata. intocmirea evidentelor fiscale nominale (rolul si fisele platitorului)si centralizarea( registrul partizi-venituri. se face pe seama impozitelor. fiind interzise perceperea acestora daca nu sunt stabilite prin lege. prin aceste norme trebuie sa se prevada modul cum sunt asezate. bunurile. De asemenea. potrivit Legi finantelor publice.. profitul. contul debitincasari.accize.in cote procentuale fixe (ex. Impozitul pe salarii. impozitul pe venitul realizat din activitati desfasurate pe baza de libera initiativa. de a intocmi anumite operatiuni legale. cota impozabila (procentuala fixa. . subiectul venitului bugetar.in cote procentuale pe transe de venit (ex. taxa pentru jocuri de noroc. inlesnirile ce se acorda contribuabililor. Impunerea impozitelor si taxelor se face: . pentru orice activitate desfasurata in afara unitatii la care sunt salariati ). aplicarea procedurii fiscale consta in a elabora si difuza norme metodologice procedurale pentru fiecare impozit sau taxa.taxa asupra mijloacelor de transport. servicii prestate si lucrari executate de acestia. pretul. .impozitul pe profit. baza de calcul. pornind de la elementels comune ale impunerii si incasarii acestora: obiectul venitului bugetar ( venitul. .

declaratia de inregistrare pentru platitorii de impozite si taxe .Instrumentele folosite in impunere : . tehnicele si instrumentele folosite in impunerea si perceperea impozitelor si taxelor. este necesara o sustinere si vointa politica de a face reforma din partea tuturor factorilor interesati.Individuala sau colectiva .Directa sau indirecta . darea de seama privind calcularea.procesul verbal de verificare a declaratiilor si decontarilor . Un sistem fiscal se poate caracteriza si in functie de metodele.Initiala sau anuala • Perceperea se face prin una din metodele : . .procesul verbal de control .Plata directa .declaratia de impunere .Executarea silita .somatiile si sechestrele obligatorii ( documantatiile de valorificare a acestora ) Procedura fiscala trebuie sa fie clara si localizata pentru fiecare impozit si taxa. precum si la intocmirea evidentelor fiscale: centralizate. nominale.Retinerea ( stopajul la sursa ) . • Impunerea poate fi : .de forma. retinerea si varsarea impozitului ). Pentru a se realiza acest obiectiv.A percepe impozite este o operatiune care se refera la urmarirea si incasarea lor.declaratia privind obligatia la bugetul de stat ( decontul privind TVA. decontul privind accizele.Aplicarea la timbre mobile . in sensul ca trebuie facuta inventarierea contribuabililor si dotarea cu tehnica de calcul a .instiintarea de plata . In prezent in Romania. Din punct de vedere tehnic. sunt necesare a se realiza doua conditii majore : . care sa urmareasca simplificarea sistemului fiscal actual de impozite si taxe prin introducerea impozitului pe venitul global. specialistii sunt preocupati in efectuarwea unei reforme a administratiei fiscale.

in sensul ca trebuiesc corelate conditiile de impunere si percepere ale actualelor impozite si taxe cu metodologia de asezare si percepere a impozitului pe venitul global anual. . adica in functie de marimea venitului si a averii contribuabilului. ceea ce inseamna ca ea trebuie sa cuprinda toate paturile si clasele sociale care realizeaza venituri din aceeasi sursa sau poseda un anumit fel de avere. Stabilirea impozitului de plata are o latura politica si una de ordin tehnic ( care cuprinde metodele si tehnicele folosite pentru determinarea bazei impozabile si a sumei impozitului ). Aplicarea echitatii sociale presupune impuneera diferentiate a veniturilor si a averii. Un sistem este considerat rational daca indeplineste mai multe cerinte. Pentru prima data asemenea principii au fost formulate de Adam Smith reprezentant de frunte al economiei politice clasice din a doua parte a secolului al –XVII. Principiul certitudinii impunerii reclama ca termenele. De asemenea. Aceste principii au in vedere ca asezarea si incasarea impozitelor sa corespunda atat obiectivelor social-economice ale politicii fiscale a statului din perioada respectiva. impunerea sa fie generala. Justetea impunerii ( echitatea fiscala ) este cel mai important principiu si consta in aceea ca platitorul trebuie sa contribuie cu impozite in functie de veniturile pe care le realizeaza. a bunului plac in stabilirea impozitelor. precum si stabilirea unui minimum de venit neimpozabil.lea si primul sfert al secolului al –XIX. Certitudinea impunerii este acel principiu potrivit caruia. fiecare impozit trebuie sa corespunda unor cerinte.de fond. sa concorde cu anumite principii. Aceste principii astazi sunt urmatoarele : Echitatea sociala presupune dreptate si justitie sociala in repartizarea sarcinilor fiscale pe clase si categorii sociale. Acest principiu a urmarit lichidarea arbitrariului. Certitudinea . Sub aspect politic. marimea impozitelor datorate de catre o persoana fizica sau juridica trebuie sa fie certa si nu arbitrara. modalitatile si sumele de plata sa fie clare si precise pentru fiecare platitor. daca este organizat si functioneaza pe baza anumitor principii. cat si intereselor platitorilor. echitatea fiscala reclama ca sarcina fiscala absoluta si relativa a fiecarui platitor sa fie stabilita pe baza puterii contributive.structurilor centrale si teritoriale ale Ministerului Finantelor.lea.

Pentru cele mai multe impozite. Astfel. Progresivitatea impunerii este principiul conform caruia cota de impozit si impozitul cresc ni masura cresterii venitului impozabil. iar incasarea impozitelor se face prin procedee cat mai comode Randamentul impozitelor consta in aceea ca sistemul fiscal trebuie sa faca posibila incasarea impozitelor cu cheltuieli cat mai mici si in acelasi timp sa fie cat mai acceptabil pentru platitori. aceste principii cu anumite retusuri sunt sustinute de o serie de economisti contemporani. sociale – economice si financiare actuale. respectiv sa poata fi majorate atunci cand cheltuielile bugetare cresc si sa poata fi reduse cand aceste cheltuieli scad.impunerii presupune ca fiecare contribuabil sa stie precis cat si ce datoreaza statulu ca impozite. o parte din materia impozabile este sustrasa de la impunere. randamentul impozitului stabil nu trebuie sa creasca simultan cu cresterea productiei si a veniturilor in fazele de inviorare si avant si nici sa nu scada in fazele de criza si de depresiune a ciclului economic.repartizarea cat mai echilibrata a sarcinilor. Astfel spus. de fapt ce afecteaza echitatea fiscala. in practica ele sunt greu de realizat. Elasticitatea impozitelor actioneaza cu deosebire in directia cresterii mipozitelor. fiind aplicabile doar impozitului pe salarii. termenele de incasare a veniturilor coincid sau urmeaza perioadelor de realizeaza a veniturilor. Elasticitatea impozitelor este un principiu care reclama ca impozitele sa se poata adopta in permanenta cerintelor bugetare. ca urmare a practicarii evaziunii fiscale. Comoditatea perceperii impozitului este principiul potrivit caruia impozitele trebuie sa fie percepute la termenele si dupa o procedura cat mai convenabila pentru platitori. Stabilirea impozitelor consta in mentinerea la acelasi nivel a randamentului lor in toate fazele ciclului economic. Unicitatea impunerii este principiul potrivit caruia un venit impozabil sa fie impus o singura data si cu un singur impozit. Cu toate ca aceste cerinte fiscale sunt rationale. Acesti economisti argumenteaza ca pentru o buna structura a impozitelor se cere : . Proportionalitatea impunerii este principiul potrivit caruia impozitul se calculeaza prin aplicarea cotelor proportionale. fapt ce asigura pastrarea raportului intre venitul impozabil si suma impozitului si contribuie la realizarea echitatii fiscale. . Adoptarea la conditiile politice.

precum si a celorlalte venituri ale statului care urmeaza sa se perceapa 3. Concomitent. ordinii publice. VENITURI FISCALE LA BUGETUL DE STAT Unii specialisti romani. considera ca. Este interzisa perceperea sub orice titlu si sub orice denumire de contributie directa sa indirecta. Legea finantelor publice nr. asigurarii protectiei si refacerea mediului inconjurator. 1. si anume : 1. precum si actele normative care le reglementeaza si in baza carora se fac incasarile. instructiv – educative. in afara celor stabilite prin lege.2. 2. statueaza trei principii importante referitoare la inpozite si taxe. finantarea unor investitii si activitati de interes strategic. . caile si mijloacele de mobilizare a acestora. taxa sau alte obligatii de natura acestore nu pot fi inscrise in buget si nici incasate daca acestea nu au fost stabilite prin lege. repartizate in principal pentru realizarea actiunilor social – culturale. stimularea producatorilor agricoli. taxele si alte venituri ce constituie surse ale bugetului. 10/1991. Legea bugetara anuala aproba pentru fiecare an lista impozitelor.3. . Nici un impozit..costul administratiei fiscale si al metodelor de constrangere trebuie sa fie cat mai redus cu putinta. taxelor si a cotelor acestora. legiferate si aplicate in asa fel incat sa reduca la minimum influenta asupra deciziilor economice ce se iau pe alte piete economice.sistemul fiscal trebuie sa faciliteze o administrare eficienta si nearbitrara si sa fie clar pentru contribuabili.impozitele trebuie sa fie selectionate. care sa serveasca stabilitatii si dezvoltarii economice” 6 Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispozitia statului. utilizarea lor pe anumite destinatii. . asigurarea masurolir de protectiei sociala aprobate pentru populatie. asigurarea apararii tarii. “ Politica bugetara defineste conceptia si actiunile statului privind veniturile bugetare. Anual prin legea de aprobare a bugetelor de stat sunt stabilite impozitele. impozitele trebuie folosite pentru a corecta ineficienta diversilor economici. prin art 25.

. Estimarea veniturilor inscrise in bugetul de stat se face in concordanta cu proiectarea indicatorilor macroeconomici. . .impozit pe venituri realizate de persoanele fizice si juridice . cu luare in consideratie a potentilului lor economic si a altor criterii stabilite de lege.impozit pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind. protectia consumatorului.impozit pe venit din pensii.impozit pe venituri pe venituri din cedarea folosintei bunurilor.impozit pe pe alte venituri.impozit pe venit din activitati independente. cuprinde : . Perceperea acestor impozite se realizeaza sub doua forme : Impozitele directe sunt impozitele care se percep de la subiectii impozabili pe baza datelor de care dispun organele fiscale privind persoanele. 3. averea. din societatile comerciale. Constituirea resurselor financiare se face pe seama impozitelor. Impozitul pe salarii. . Alte impozite directe : . . Sursa celor din urma o constituie veniturile din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice si veniturile din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat si de mobilizare.impozit pe venituri din salarii. Impozitul pe profit.impozit pe venituri din dobanzi. Impozitul pe venit. varsamintele de la institutiile publice si diverse alte venituri cu caracter eterogen. Sursa veniturilor nefiscale o constituie veniturile de dividente de capital social al statului. taxelor si contributiilor si veniturile nefiscale prelevate de la persoane fizice si juridice.impozit pe venituri din dividente. Veniturile curenta cuprind veniturile fiscale si veniturile nefiscale. Veniturile bugetului de stat au drept sursa principala veniturile fiscale. 4. varsamintele din profitul net al regilor autonome. posesiunea sau venitul fiecarui contribuabili. . . 2. reprezentate prin impozitele directe si impozitele indirecte. Aceste impozite sunt prezentate astfel : 1.Bugetul este alimentat pe seama veniturilor curenta care detin cea mai mare parte din ponderea aferenta si pe seama veniturilor de capital.

Taxele vamale cuprind: . insa sunt suportate de consumatorii finali.3.taxe extrajudiciare de timbru.3 VENITURI FISCALE BUGETUL LOCALE Impozitele si taxele locale constituie venituri proprii ale bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale si sunt reglementate prin lege .. 1. .impozit pe dividente de la societati comerciale.taxe juridice de timbru. . 2.venituri din recuperare cheltuielilor judiciare avansate de stat.taxa de timbru pentru activitatea notariala. . . .taxe de timbru pentru contestatiile si plangerile asupra sumelor constatate si aplicate prin acte de control sau de impunere.amenzi judiciare. 3. explorarea si exploatarea resurselor miniere. . Alte impozite indirecte : .taxe vamale ale persoanelor fizice incasate prin unitati vamale 4.taxe si tarife pentru eliberarea de licente. La impozitele indirecte platitarii nu sunt dinainte.majorari si penalitati de intarziere pentru venituri nevarsate la termen.taxe vamale ale persoanelor juridice..taxa de autorizatie pentru comercializarea alcoolului. la cumpararea marfurilor .taxa pentru activitati prospectiune. -impozitul pe titeiul din productia interna si gazele naturale.. 1. . . Impozitele indirecte adica acele care sunt cuprinse preturi ale marfirilor. .Taxa pe valoarea adaugata. produselor din tutun si a cafelei.alte incasari din im pozite indirecte. incasate odata cu vanzarea acestora. . bauturilor alcoolice. . Accizele si impozitele pe circulatie cuprind: -accize. de autorizatii de functionare. .

dar si prin stransa lor intrepatrundere care depinde de materia impozabila adoptata . orasi. fiscalitatea locala se concretizeaza printr-o diversitate de impozite. consiliile judetene nu exista relatii de subordonare. respectiv municipiu Bucuresti. intocmeste bugete proprii in conditiile de autonomie .Fondurile banesti constituite din impozitele si taxele locale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor care se finanteaza de la bugete proprii ale unitatilor administrative-teritoriale. Impozitul pe profit . Fiecare comuna. obiective si actiuni economice de interes local. judet. -impozitul pe cladirii si terenuri de la persoane fizice -impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate. Constatarea. Impozite si taxe de la populatie . sector al municipiului Bucuresti. asezarea si urmarirea incasarii veniturilor bugetelor locale se realizeaza prin organele fiscaale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor. Din bugetele locale se finanteaza. actiuni social-culturale. Veniturile si cheltuielilebugetelor locale se desfasoara pe baza clasificatiei bugetare stabilite de Ministerul Finantelor . municipiu. In general. -alte impozite si taxe de la populatie . Intre bugetele. in conditiile legii . daca legea nu prevede altfel. -impozitul pe veniturile liber profesionistilor. cheltuieli de intretinere sifunctionarea a organelor prin dispozitiile legale. -taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice. . Ele pot fi grupate astfel: IMPOZITE DIRECTE 1. meseriasilor si ale altor persoane fizice independente si asociatiilor familiale. 2. Fiscalitatea locala trebuie sa fie astfel conceputa si asezata incat sa prezinte un grad inalt de transparenta din punct de vedere al utilizarii bunului sau serviciului public de catre contribuabili deoarece aceasta poate fi considerata o cotizatie pe care utilizatorul o plateste in schimbul bunurilor si serviciilorpublice de care beneficiaza. in conditiile stabilite de lege .

-taxe de timbre pentru contestatiile si plangerile asupra sumelor constatate si aplicate prin acte de control sau de impunere . daca este cazul a unor sanctiuni. verificarea respectarii normelor instituite de lege. si de aplicarea.1 LOCUL SI IMPORTANTA CONTROLULUI FISCAL Datele istorice atesta ca. -taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice. 6. -alte incasari de impozite. activitatea Umana a fost supusa controlului sub diferite aspecte. 2. Alte impozite indirecte: -taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorzatii de functionare . Termenul de control il datoram expresiei”contra rolus”. IMPOZITE INDIRECTE . si alte scopuri au devenit tot mai importante: -eficacitatea de a controla ce nu merge bine. -legalitatea. -oportunitatea sa fie adegvata imprejurarilor. a .4. In calitate de concept controlul consta in verificarea programelor stabilite . Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat. a erorilor. 1. impozitul pe spectacol. CAPITOLUL – II – CONTROLUL FISCAL 2. de nevoia celor buni sau/si celor avuti de a-si proteja propriile interese afectate de cei rai sau neavuti “. inca din timpuri stravechi. Alte impozite directe . tactic sau strategic. -alte incasari din impozite directe.7 Catre zilele noastre. de o anumita predispozitie la rau a omului fata de semeni. 5. spre a imbunatati acest mers prin masuri de ordin operativ. -taxe extra judiciare de timbru. Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane juridice.care inseamna verificarea actului original dupa duplicatul care se incredinteaza in acest scop unei alte persoane . Uni specialisti au mentionat faptul ca: “Aparitia controlului tine de suspiciunea omeneasca.

Ca functie a conducerii. ordine si disciplina in munca. controlul s-a imbunatatit aria de metode. Controlul implica antrenarea tuturor factorilor de raspundere in aplicarea cu fermitate a programelor elaborate de statul de drept a legislatiei. a hotararilor de guvern. Controlul asigura cunoasterea de catre societate a modului in care se gospodareste avutia nationala si se utilizeaza mijloacele materiale si financiare a modului de indeplinire a indatorarilor ce le revin salariatilor si in special cadrelor deconducere . Controlul fiscal face parte din mecanismul de conducere si gestionare a economiei nationale fiind parte integranta a controlului financiar si avand rol de a contribui la perfectionarea conducerii eficiente a activitatii economice. prin metode si tehnici specifice. Prin controlfiscal se intelege ansmblul activitatilor destinate a asigura respectarea obligatiilor de declarare si de calculare corecta. care au obligatii fiscale sicare se numesc contribuabili. in speta a veniturilor fiscale. Potrivit legii sunt supuse controlului fiscal persoanele fizice si juridice romane si straine. bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale. Acest lucru l-a facut indisponibil si l-a impus ca o permanenta. parte covarsitoarev a celor dintai. precum si de plata la termenele legale a impozitelor. in evolutia sa istorica. Perfectionarea si aprofundarea lui au avut urmari benefice in folosul celor care l-au folosit. El s-a impus ca o activitate umana ceruta de celelalte activtati umane si niciodata nu I-au scazut rolul si importanta . lipsurilor. de a asigura cunoastrea modului de aplicare a deciziilor luate asupra gospodaririi resurselor materiale si banesti de a asigura realizarea veniturilor statului in conformitate cu legea bugetara. de afirmare aliberei initiative economice si a concurentei loiale in conditiile de raspundere. Controlul fiscal are o contributie importanta in asigurarea realizarii veniturilor care intra in bugetul statului de la . taxelor si a altor varsaminte obligatorii datorate bugetului de stat. a deciziilor adoptate de catre alte organisme centrale si locale CONTROLUL FISCAL este instrumentul pe care-l au la indemana puterile publice pentru supravegherea si determinarea. deficientelor dintr-un anumit domeniu de activitate . controlul este o forma de ridicare a competentei. strans legata de ideea de progres. tehnici si scopuri.abaterilor . denumite in general obligatiuni fiscale. asigurari constituirii resurselor financiare publice. Aparitia statului a fost inceputul avantului activitatii de control.

Referindu-ne strict la controlul fiscal mentionam ca obiectivul esential al inspectorului fiscal este de a verifica corectitudinea declaratiei contribuabilului. este necsar ca inspectorul sa distinga subdeclararea sau nedclararea impozitului( taxei ) de neplata sau plata partiala a acestuia. iar in cazul in care se constata nedeclararea totala sasu in parte a unor sume datoratwe bugetului public sau fondurilor speciale se impune a se aprecia daca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii.agentii economici sub forma impozitelor. care .fermitatea in urmarirea aplicarii riguroase a reglementarilor cu caracter fiscal a platii de catre agentii economici de orice fel a tuturor sumelor cuvenite statului a utilizarii fondurilor alocate cu orice titlu de la bugetul statului. Analiza vasta si complexa a aspectelor fiscale trebuie sa aiba in vedere definirea procedeelor specifice teoriei si practicii fiscale. pe baza documentelor si a informatiilor pe care le are la dispozitie. ca o componenta esentiala a democratiei economice. inspectorul va trbui sa discearna. intre altele: .respectarea cadrului favorabil. . Indeplinirea rolului sau pe care controlul financiar si controlul fiscal. Neplata impozitului se refera la situatia in care suma a fost corect declarata dar nu a fost platita sau a fost platita partial si nu intotdeauna poate fi considerata evaziune fiscala. .evitarea abuzului de control prin crearea unui sistem de garantii viabile pentru toti agentii economici. txelor si a altor sume datorate la varsarea la termenele stabilite si in cuantumul lor real.transformarea controlului intru-un obiectiv prin actiunea acestuia in axclusivitate asupra parghiilor financiare prin care statul intervine in economie. trebuie sa-l aiba in economia de piata este conditionat de luarea unui ansamblu de masuri care sa asigure. legal creat de manifestarea deplina a initiativei individuale. De asemenea. Astfel. . Actiunea organului fiscal impotriva contribuabilului “evazionist” presupune gasirea de dovezi ale existentei evaziunii fiscale. daca prin nedeclarare s-a urmarit sustrgerea de la plata sumelor datorate sau daca aceasta se datoreaza neglijentei contribuabilului ori necunoastera actelor normative ce reglementeaza domeniul. Aceste dovezi trebuie sa se regaseasca in documentatia transpusa organului de cercetare.

la domiciliul/sediul contribuabilului.2 FORME SI METODE DE CONTROL FISCAL Cu ocazia oricarei forme de control fiscal intreprinse de organul de control se pot obtine informatii utile in vederea organizarii si desfasurarii cat mai eficiente a controalelor urmatoare. in anumite cazuri . 2. tehnica si administrativan referitoare la activitatea de impunere . care presupune deplasarea la contribuabil pentru a se obtine informatii suplimentare necesare.Controlul cheltuielilor permit sa se stabileasca daca sumele deduse se incadreaza in prevederile legii si daca actele justificative sunt conform cerintelor impuse acestora. etc. presupune respectarea unor reguli unitare de actiune si adoptare a unor procedee . telul acestor verificari este stabilirea existentei concordantei intre veniturile declarate si realitatea constatata 3) perchezitia sau dreptul de a face vizita la domiciliu este o procedura exceptionala pusa in aplicare. In cadrul acestei forme de control se disting trei proceduri: 1) verificari contabile la societati comerciale. inceperea unui control exterior.sa reuneasca ansamblul elementelor de natura economica. -controlul fiscal efectiv. tehnici. controlul fiscal poate fi: . profesiuni libere. Controlul fiscal indiferent de cine este realizat. in general.care consta in examinarea elementelor componente ale dosarului contribuabilului. modalitati si instrumente de control specifice.care raman in general valabile. 2) controlul incrucisat al situatiei fiscale personale care vizeaza verificarea aprofundata a situatiei fiscale a tuturor contribuabililor cu referire la totalitatea veniturilor. In functie de criteriile care sunt puse la baza analizei formelor de control fiscal. in cazul de infractiuni grave b) In functie de de sfera de cuprindere a impozitelor si taxelor .Acest dosar poate sa contina erori sau anomalii care sa justifice .se pot delimita urmatoarele clasificari ale controlului fiscal: a) Din punct de vedere al aprofundarii cunoasterii realitatii fiscale se disting: -controlul fiscal documentar .

Selectiv (prin sondaj). . controlul fiscal poate fi: .de rutina . -partial. Acest control este considerat normal si se realizeaza la sediul platitorului. in cazul in care sunt cuprinse in verificare totalitatea impozitelor si taxelor datorate de un contribuabil. documentele . c) Din punct de vedere al gradului de extindere al verificarilor asupra operatiunilor impozabile . etc.cand verificarea vizeaza numaio parte din impozitele si taxele la care este supus contribuabilul. de catre contribuabil a legilor si reglementarilor fiscale pe o perioada cat mai indelungata de timp.referitoare numai la un anumit impozit sau taxa . cand sunt verificate toate operatiunile . probele care stau la baza stabilirii cuantumului unui impozit sau taxa ori a tuturor impozitelor platite de un agent economic.-general.total . precum si verificarea moduluide respectare a termenelor legale de plata.informativ are drept scop intentia administratiei de a informa agentii economici in legatura cu drepturile si obligatiile de natura fiscala. . . .urmareste mentinerea legaturi cu contribuabilul si urmarirea modului in care acesta isi respecta obligatiile fiscale . are drept scop urmarirea prevenirii si combateri cazurilor de sustragere de la stabilirea si plata impozitelor prin orice mijloace de catre oricare din contribuabili. aceasta forma de control permite depistarea daca este cazul a evaziunii fiscale deoarece presupune efectuarea unui examen complet al tuturor aspectelor activtatii desfasurate de unul sau mai multi agenti economici luand in considerare documentele de interes. d) In functie de scopul urmarit . daca verificarile sunt partiale in ceea ce priveste operatiunile. documentele. avand drept scop controlul tuturor aspectelor privind aplicarea.de regula de la ultimul control fiscal pana la zi. perioada.se disting urmatoarele forme de control fiscal : . Scopul principal al acestei forme de control este de a compara evidentele primare si contabile cu datele din declaratiile si deconturile depuse de contribuabil in vederea verificarii corectitudinii sumelor platite.propriu-zis (de fond)..

e) In functie de momentul controlului fiscal fata de depunerea declaratiilor fiscale. forma unei anchete si presupune mai intai o activitate pregatitoare . acesta poate fi: -a-priori. care urmareste verificarea sinceritati fiscale . culegerea de date si documente . Tinand seama de atributiile. se precizeaza ca activitatea Garzii Financiare nu se suprapune cu activitatea aparatului fiscal . -aposteriori.. de efectuarea platii. Acest procedeu presupune o imbinare a mai multor forme de control si nu poate fi integrata unui program de control stabilit anticipat . ci pot si sunt complementare. Garda Financiara alaturi de aparatul fiscal se integreaza si indeplineste rolul sau distinct in cadrul sistemului fiscal . care cuprinde mijloacele si procedurile folosite pentru o mai buna informare si colaborare intre contribuabil si administratie .si alegerea momentului pentru declansarea controlului . ce au ca efect nasterea unor obligatii fiscale . sarcinile si procedeile sale specifice de contol fiscal . neconcordantelor sau reaua credinta si . Un asemenea control imbraca de fapt . De cele mai multe ori aceste forme de control nu se exclud reciproc . cu cele din declaratiile si evidentele contribuabililor cu scopul identificarii omisiunilor.supravegherea. cele doua institutii completandu-se reciproc atata timp cat actioneaza unitar si urmaresc acelasi scop . 2) Controlul reciproc si incrucisat presupune o cercetare atenta ssi complexa privind confruntarea datelor si informatiilor furnizate sau culese de la clienti .utilizand metode si proceduri de control mai mult sau mai putin sofsticate pentru analiza situatiei fiscale a contribuabilului . deconturilor etc.. persoane fizice etc.organe vamale. aceasta compementaritate asigurand cresterea eficientei activitatii de control. furnizori . diverse institutii . Procedeele specifice de realizare a controlului fiscal al Garzii Financiare sunt: 1) Controlul operativ si inopinant care se desfasoara in orice loc unde se deruleaza operatiuni si se intocmesc documente .

4) Controlul diagnostic este un control tematic care presupune cercetarea . cu scopul de a depista cazurile de evaziune fiscala . : 2.Acest procedeu presupune .) in legatura cu indeplinirea obligatiilor acestora fata de stat. avand in vedere faptul potrivit caruia controlul Garzii Financiare sa nu depaseasca 8 ore. etc. la mai multi agenti economici . de ansamblu. urmarire si incasare a impozitelor si taxelor . de la o etapa la altade evolutie a economiei de piata. asezare . Acest control este de scurta durata si evaluiaza seriozitatea contibuabilului . a sustragerilor de la indeplinirea obligatiilor fiscale.prin urmare . se trece la un control complet . precum si respectarea reglementarilor finamciar-contabile in activitatea desfasurata de catre agentii economici (regii autonome . inspectorului fiscal de care apartine .procedeele . Felul cum este organizat controlul fiscal. Aparatul fiscal – ca parte componenta a sistemului fiscal . intre care exista relatii contractuale in scopul compararii datelor pe parcursul intregului proces ce cuprinde producerea . sinceritatea evidentelor intocmite . de asemenea.prelevarea si comercializarea produselor contractate . in functie de politicile financiare si fiscale. iar daca acest control releva nereguli . isi realizeaza functiile de diminuare . imbinarea tuturo formelor de control cu cunostinte din domenii colaterale.Se procedeaza astfel . 3) Controlul de grup presupune controlul inopinant si simultan al tuturor societatilor intre care exista legaturi financiare sau comerciale pentru stabilirea legalitatii si realitatii operatiunilor derulate intre acestea .3 APARATUL FISCAL : instrument de realizare a controlul Controlul financiar al statului cuprinde in sfera sa administrarea Si utilizarea mijloacelor financiare publice . care se termina spre realizare de regula . investigarea globala . . a unei societati cu scopul de a stabili corectitudinea fiscala a firmei . Acest control .societati comerciale..prin controlul fiscal.tehnicile si modalitatile aplicate difera de la un sistem la altul .

Controlul fiscal organizat in cadrul Ministerul Finantelor se realizeaza prin doua organe si anume : Directia Generala a Controlului Financiar de Stat (prin inspectori fiscali )si Garda Financiara (prin comisari ) . controleaza activitatea financiara a regiilor autonome si societatilor comerciale . iar controlul ulterior de aparatul fiscal .ca urmare a controlului . Ministerul Finantelor are dreptul sa dea . iar prin administratia fiscala se creeaza procedurile fiscale si procedurile de control fiscal. Atata timp cat cele doua forme de control (a intregii materii impozabile) se desfasoara unitar se urmaresc acelasi scop ele se completeaza reciproc . care functioneaza in structura directiilor generale teritoriale ale finantelor publice si controlului financiar de stat . de regula . DIRECTIA CONTROLULUI FINANCIAR-FISCAL –este organul de specialitate al Ministerului Finantelor care exercita in teritoriu controlul financiar-fiscal in baza legilor in vigoare. . domiciliusau resedinta contribuabilului sau la sediu organului fiscal . dupa caz . In indeplinirea acestor atributii . Controlul operativ sau preventiv se realizeaza . a hotararilor si programelor Guvernului. prin politica fiscala se creeaza sistemul fiscal si strategia fiscala . Controlul poate fi operativ sau preventiv si ulterior si se desfasuara la sediu . Prin folosirea unei baze de date comune si prin schimbul permanent de informatii intre inspectorii fiscali si comisarii Garzii Financiare se pot preveni . Acest minister exercita. dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii si sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor legale.Organul central al puterii executive care aplica strategia si programul guvernului in domeniu finantelor publice este Ministerul Finantelor. fapte eludare a legilor fiscale .prin organele sale . Trebuie sa intelegem ca . stopa si scoate la iveala tendinte . La judete si municipiul Bucuresti sunt organizate directii ale controlului financiar de stat si sectii ale Garzii Financiare . precum si a celorlalti agenti economici. de comisarii Garzii Ffinanciare .controlul si supravegherea financiara a organelor si institutiilor de stat . a sarcinilor Ministerului Finantelor si a limitelor de competenta stabilite prin ordin al Ministerului Finantelor .

. precum si sumele in lei sau in valuta dobandite ilicit . sectiile Garzii Financiare .solutioneaza obiectiunile formulate de agenti economici la atele de control intocmite de personalul . precum si cu alte organe judetene (Curtea de Conturi . circumscriptiile fiscale orasenesti si rurale.stabileste in sarcina contribuabilului diferente de impozite si taxe pentru nerespectarea obligatiilor fiscale. registre sau evidente contabile ale unitatiilor controlate . Politie .fiscal colaboreaza cu directile din cadrul: Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlul Financiar de Stat .confisca in conditiile legi ..verifica documente.etc. bunuri sustrase de la plata impozitelor si taxelor .k in vederea realizari creantelor bugetare ce se stabilesc prin acte de control. Directia controlului financiar-fiscal in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. inscrisuri. potrivit specificuliu propriu. imbunatatirea legislatiei fiscale si a normelor de aplicare .necesare realizarii obiectului controlului. precum si de indrumare si asistentatehnica de specialitate a aparatului fiscal propriu .efectuiaza constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor sau surselor impozabile. 450/mai 1999 .solicita conform legi .Directia controlului financiar. Directia controlului financiar. a atributiilor care ii revine prin lege . . Justitie .) in vederea coordonarii actiunilor de verificare . de valorificare a coustatarilor cu caracter fiscal ale organelor respective . . . . contribuabili si institutiile publice specifice economiei de piata . potrivit legii si calculeaza majorari de intarziere pentru neplata la termenele legale a impozitelor si taxelor datorate. infintarea masurilor asiguratorii.fiscal are in subordine directa administratiile financiare municipale. unitatiile vamale teritoriale .Directia controlului financiar-fiscal propune Ministerului Finantelor masuri pentru perfectionarea relatiilor fiscale cu agentii economici . Pentru a aduce la indeplinire . are in domeniul fiscal urmatoarele atributii : . precumsi a agentilor economici.

infintarea masurilor asiguratorii . . ~ organizeaza si efectuiaza verificarea privind modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la constituirea . ~ confisca in conditiile legi . ~ efecuiaza constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor sau surselor impozabile . ~ verifica modul de respectare a Legii contabilitatii nr. inscrisuri. ~ solicita conform legii . Directia controlului financiar-fiscal functioneaza in cadrul Diretiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat si are urmatoarea structura organizatorica : a) directorul Directiei de control financiar-fiscal . ~ verifica sinceritatea documentelor si declaratiilor privitoare la impunere . b) serviciul de control financiar (1-2)ce se aproba prin statele de functii. organizarea si derminarea obligatiilor fiscale la societatile comerciale din domeniul jocurilor de noroc. ~ efectuiaza supravegherea si controlul regimului legal al activitatilor producatoare de alcool. Serviciul de control fiscal are urmatoarele atributii : ~ stabileste in sarcina contribuabilului diferente de impozite si taxe pentru nerespectarea obligatiilor fiscale . potrivit legii si calculeaza majorari de intarziere pentru neplata la termenele legale a impozitelor datorate. ~ verifica documente .din subordine conform competentelor stabilite prin lege. in vederea realizarii creantelor ce se stabilesc prin acte de control . necesare realizarii obiectului controlului. 82/1991 cu modificarile ulterioare regulamentului de aplicare a acestuia. bunuri sustrase de la plata impozitelor si taxelor precum si sumele in lei sau im valuta dobandite ilicit . c) serviciul de control fiscal (1-3) ce se aproba prin statele de fuctii. ~ constata contrventiile si aplica amenzile si penalitatile prevazute de legile financiar-fiscale . registre sau evidente contabile ale unitatilor controlate sau tertilor .

~ colaboreaza in realizarea sarcinilor cu serviciile din cadrul directiei si compartimentelor din cadrul Directiei generale a finantelor publice sicontrolului financiar de stat . ~ verifica sesizarile primite pe linia controlului fiscal . ori de cate ori este cazul. ~ indeplineste orice alte sarcini primite de la conducerea Directiei generale a finantelor publice si controlului de stat.~ verifica bilanturile contabile si conturile de profit si pirdere sub aspectul respectarii obligatiilor fiscale si concordanta datelor inscrise in acestea cu cele din contabilitate. ~ analizeaza aspectele si fenomenele rezultate din aplicarea legislatiei fiscale si informeaza directorul Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat si a Directiei generale a controlului fiscal asupra problemelor deosebite constatate . propunand masurile ce se impun. precizari si solutii de la directiile (generale ) de specialitate din Ministerul Finantelor . ~ organizeaza conduce evidenta rezultatelor actiunilor de control si urmareste modul de realizare la termenele a masurilor stabilite prin actele de control . ~ propune conducerii directiei suspendarea aplicarii masurilor care contravin reglementarilor financiar-fiscale . in baza careia au fast aprobate . ~ asigura predarea actelor de control la arhiva directiei . DIRECTIA CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT Efectuiaza controlul administrarii si utilirarii mijloacelor financiare ale organelor centrale si locale ale administratieide stat prcum si ale istitutiilor de stat si verifica respectarea reglementarilor financiarcontabile in activitatea desfasurata de catre regii autonome . in legatura cu aplicarea unitara a legislatiei fiscale asigurand in acelas timp difuzarea lor operativa la organele fiscale din unitatile subordonate . ~ verifica societatile comerciale din punct de vedere al incadrarii in perioadele de scutire conform prevederilor legale . ~ raspunde de solutiile propuse pentru valorificarea constatarilor din actele de control . ~ dispune masuri in vederea inlaturarii si prevenirii neregulilor constatate in activitatea financiar-fiscala a agentilor economici . societati . ~ primeste prin conducerea Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat .

in legatura cu indeplinirea obligatiilor fata de stat . constatarea si verificarea materie impozabile . precum si de indrumare si asistenta tehnica de specialitate a aparatului fiscal propriu . in vederea coordonarii actiunilor de verificare . Sectiile Garzii Financiare fac parte din structura Directiilor generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene . sunt subordonate comisarului general si au competenta de control pe teritoriul judetului in care sunt organizate. Pentru aducerea la indeplinire aatributiilor care-i revin . Administratiile financiare realizeaza in mod unitar strategia si programul guvernului . prin serviciile (birourile) de specialitate . 30 / 1991 si a Regulamentului privind organizarea si functionarea Garzii Financiare aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. persoane fizice si juridice . precum si a agentilor economici. incasarea veniturilor bugetare si actioneaza prin mijloacele specifice pentru combaterea evaziunii fiscale si organizarea evidentei sintetice si analitice pe categorii de venituri si capitole de cheltuieli.este un corp de control financiar militarizat. valorificare a constatarilor cu caracter final ale organelor respective . Sarcinile Garzii Financiare in ansamblu : . neancazarmat care functioneaza potrivit Legii nr. GARDA FINANCIARA SECTIA GARZII FINANCIARE . in domeniu finantelor publice si aplica politica fiscala a statului.Directia controlului financiar de stat colaboreaza cu Garda Financiara. 817 / 1998 . impunerea tuturor contribuabililor .comerciale si alti agenti economici .functioneaza potrivit Hotararii Guvernului Romaniei nr. 788 / 1992 fiind unitati de specialitate teritoriale . Administratiile financiare asigura . subordonate directiilor generale ale finantelor publice si controlului de stat . ADMINISTRATIILE FINANCIARE . in cadrul Directiilor generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si amunicipiului Bucuresti .

a normelor de organizare si functionare a societatilor comerciale. urmarind sa impiedice activitatiilede contrabanda si orice alte procedee interzise de lege . ~ aplica masuri de confiscare potrivit legii a obiectivelor sau produselor sustrase de la plata impozitelor si taxslor datorate statului sau a caror fabricatie si desfacere sunt interzise si asigura gestionarea si predarea acestora in conditiile legii . ~ intocmesc acte de control si propune sau aplica dupa caz sanctiuni contraventionale sesizand in scris. ~ verifica existenta si realitatea documentelor justificative pr timpul transportului . a cluburilor urmarind combaterea evziunii fiscale si a contrabandei . precum si locul de desfasurare a unor activitati . . Sectia Garzii Financiare indeplineste urmatoarele atibutii : ~ efectuiaza controale operative si inopinate pe teritoriul judetului in care sunt organizate. atunci cand exista indicii de ascundere a unor marfuri sau activitati . registrele si orice alte documente sau inscrisuri in care sunt consemnate operatiuni economice . a organizatiilor si fundatiilor. cu respectarea dispozitiilor codului de procedura penala . cu respectarea competentelor stabilite de lege. pe baza programelor de control si a tematicilor stabilite si aprobate la nivel central si la nivelul fiecarei directii generale. in locurile publice sau particulare . depoziteaza si comercializeaza bunuri sau se desfasoara activitati impozabile .Garda Financiara exrcita controlul operaiv si inopinat curent si ulterior in legatura cu : a) aplicarea si exercirare legilor fiscale a reglementarilor vamale si a celor privind disciplina contabila si financiara asupra oricarui contribuabil sau asimilatiilor acestora. b) respectarea normelor de comert si a celor privind jocurile de noroc. sub semnatura organele de procuratura cu privire la infractiunile constatate informand totadata despre acestea pe directorul general al Directieigenerale a finantelor publice si controlului financiar de stat precum si pentru extinderea verificarilor la agentii economici controlati . ~ verifica respectarea prevederilor legale privind conducerea evidentei primare si contabile. a zonelor libere. ~ efectuiaza perchezitii. ~ efectuiaza controale in locurile unde se produc.

~ indeplineste orice atributii primite de la comisarul general al Garzii Financiare centrale si directorul general. Salariatii cu sarcini de control financiar raspund disciplinar. la actele de control intocmite de personalul din subordine conform competentelor stabilite de lege . in limita competentelor aprobate si ia masuri operative de intrare in legalitate . pentru consemnarea deficientelor constatate . ~ solutioneaza obiectiunile formulate de agentii economici. in vederea identificarii si combaterii fenomenelor de evaziune fiscala si contrabanda . ~ sprijina prin mijloacele si procedeele specifice de care dispune celelalte structuri ale directiei generale la cererea acestora . ~ verifica sesizarile si reclamatiile inregistrate. cu repectarea prevederilor legale si a metodologiei de control aprobata . ~ in indeplinirea atributiilor ce-i revin. sectia Garzii Financiare colaboreaza cu toate structurile directiei generale precum si cele ale Ministerului Finantelor si ale altor organe . Organele controlului financiar de stat sunt imputernicite prin lege sa constate fapte care constituie contraventie referitoare la obligatiile ce revin conducerilor si salariatilor administratiei . . in indeplinirea atributiilor acestora . institutiilor de stat si agentilor economici supusi controlului. contraventional si penal in situatia in care nu indeplinesc sau indeplinesc defectuos sarcinile ce le revin .~ sesizeaza organele de urmarire penala in legatura cu faptele ce reprezinta infractiuni constatate ca urmare a verificarilor efectuate . asiguraiitocmirea situatiilor de raportare si inaintarea acestora condcerii directiei generale a Ministerului Finantelor . ~ intocmeste acte de control .

in indeplinirea atributiilor de control. Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 2.70/1997 sunt supusi controlului fiscal contribuabilii persoane fizice si juridice. romane si straine.III – PREGATIREA SI DESFASURAREA CONTROLULUI FISCAL 3. carora le revin . 701997 sunt supusi controlului fiscal contribuabilii persoane fizice si juridice. a veniturilor impozabile sau dupa caz a impozitelor datorate .1 PROGRAMAREA CONTROLULUI FISCAL. b) obligatia de calculare . de inregistrare in evidentele De asemenea. Ministerul Finantelor are dreptul de a da ca urmare a controlului. . carora Ie revin.4. potrivit reglementarilor fiscale in vigoare . METODOLOGIA DESFASURARII CONTROLULUI FISCAL Potrivit Ordonantei Guvemului nr. precum si asociatii fara personalitate juridical. obligatii fiscale Obligatiile fiscale cuprind : a) obligatia de declarare a bunurilor. obligatii fiscale. potrivit reglementarilor fiscale in vigoare. romane si straine. dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii si sa ia masuri pentru aplicarea sanctiunilor legate. de inregistrare in evidentele contabile si de plata la termenele legale a impozitelor . precum si asociatii fara personalitate juridica . c) obligatia de calculare .CAPITOLUL .

de inregistrare in evidentele contabile si de plata la termenele legale a impozitelor care se realizeaza prin stopaj la sursa. b) obligatia de calculare. Declaratia de impozite si taxe trebuie sa contina: a) datele de identificare ale platitorului. Plata impozitului sau a taxei nu suspenda obligatia platitorului de a depune declaratia de impozite si taxe si chiar daca este scutit de plata impozitului conform reglementarilor legale. d) orice alte obligatii care revin contribuabililor in aplicarea si executarea legilor fiscale. in a carei raza teritoriala platitorul isi are sediul sau domiciliul. a veniturilor impozabile sau. cat si controlul altor documente depuse de contribuabil in scopul obtinerii unor deduceri. Declaratiile de impozite si taxe se intocmesc si se depun la unitatea subordonata Ministemlui Finantelor. • numele. Controlul fiscal cuprinde controlul declaratiilor depuse de contribuabil. prenumele sau denumirea platitorului. a impozitelor datorate. c) obligatia de calculare. al documentelor utilizate pentru stabilirea impozitelor si taxelor.Obligatiile fiscale cuprind: a) obligatia de declarare a bunurilor. dupa caz. contribuabilii raspund de calcularea corecta a obligatilor fiscale. in conditiile prevazute de lege. . c) cuantumul impozitelor sau taxelor. de inregistrare in evidentele contabile si de plata la termenele legate a impozitelor. dupa caz. dupa caz. • domiciliul sau sediul. restituiri sau rambursari. d) semnaturile autorizate si stampila daca este cazul. b) baza de impunere. • codul numeric personal sau codul fiscal. Cand legea nu prevede obligatia de depunere a declaratiei de impunere. daca obligatia calcularii impozitului sau taxei revine platitorului.

a) Programarea controiului fiscal Pentru obtinerea si mentinea unor venituri corespunzatoare din impozite si taxe este esentiala existenta unui program eficient de control fiscal. in cazul in care contribuabilii stiu ca riscul este foarte scazut deoarece programul de control este superficial. conform reglementarilor in vigoare. directiile de control financiar-fiscal din cadrul D. tot mat multi vor sa exploateze aceasta situatie.S.F. riscul nedeclararii sau al declararii subevaluate a obligatiilor fiscale scade.P. Anual.C. In cazul in care contribuabilii sunt constienti de existenta unui asemenea program. care va cuprinde contribuabilii selectati pentru a fi supusi controlului in anul respectiv si va avea urmatoarea staictura: a) Denumirea contribuabilului.F. avand in vedere contribuabilii existenti pe raza teritoriala in care unitatea. Acestea vor intocmi un program anual de control fiscal. isi exercita autoritatea. precum si unitatile fiscale cu atributiuni de control din subordinea acestora vor proceda la programarea controlului fiscal. prin scrisoare cu valoare declarata. b) Perioada in care se programeaza controlul. pe baza propunerilor inspectorilor implicati in activitatea de control fiscal si in conformitate cu criteriile de selectare . sau la oficiul postal. c) Durata programata a actiunii de control.Declaratia de impozite si taxe se depune de catre platitor la organul fiscal competent. direct la registratura acestuia. Pe de alta parte. la termenul stabilit pentu fiecare impozit sau taxa. Proiectul programului de control se elaboreaza de fiecare unitate fiscala. d) Criteriile avute in vedere la selectarea fiecarui contribuabil cuprins in program. judetene si a municipiului Bucuresti.G.

Subprogramele trimestriale si lunare ale fiecarui inspector vor cuprinde: • denumirea contribuabililor care i-au fost repartizati in vederea efectuarii controlului. va fi desemnat un conducator al echipei. pe structuri (servicii. directorului Directiei de control financiar-fiscal din cadrul D. conducatorii fiecarei unitati teritoriale. Programele si subprogramele de control fiscal au caracter de secret de serviciu si se supun normelor in vigoare care reglementeaza regimul acestora.. astfel incat sa fie eliminate eventualele suprapuneri. va intocmi subprograme trimestriale si lunare.C. compartimente) si pe inspectori. birouri.F. tematic. Proiectul programului de control va fi corelat cu programul de control intocmit de celelalte structuri cu atributii de control din subordinea D. avand in vedere: • numarul inspectorilor existenti. Programul anual de control se aproba de directorul Directiei de control financiar-fiscal.S.F.F. • categoria contribuabilului de verificat • complexitatea actiunii de control care determina constituirea de echipe. . • un inspector nu poate participa la doua controale succesive ale aceluiasi contribuabil.stabilite. Proiectele de programe de control vor fi inaintate spre avizare pana la 15 noiembrie a fiecarui an. Alocarea inspectorilor pentru o actiune de control se face de catre conducatorul unitatii fiscale. • obiectivele controlului (control de fond. conform prioritatilor. • durata programata de desfasurare a fiecarui control.P.F. capacitatea disponibila este insuficienta pentru atingerea obiectivelor propuse. judetene si a municipiului Bucuresti. se va proceda la ajustarea proiectului de program.S.C.P. programul de control va putea fi modificat trimestrial conform procedurii aplicabile pentru elaborare si avizare. formate din mai multi inspectori.. Pe baza programului anul aprobat. punctual etc). In vederea adaptarii la situatiile conjucturale ce pot aparea in cursul anului. sub directa coordonare a directorului general. In situatia in care.G. caz in care. • perioada programata pentru controlul fiecarui contribuabil. titulare de program.G.

justificarile sau clarificarile referitoare la declaratiile sau documentele supuse controlului. ora si locul intalnirii. cat si pe parcursul desfasurarii acestuia. data. precum si drepturile si obligatiile legate ale contribuabilului.b) Drepturile si obligatiile organelor de control Atat in timpul pregatirii controlului.3. Solicitarea se va face in scris si va cuprinde. • sa faca constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea obiectelor sau surselor impozabile. • sa solicite prezenta contribuabilului sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul unitatii fiscale. docmnente.. toate informatiile. care pot fi relevante pentru stabilirea corecta a impozitelor datorate si pentru modul de respectare a obligatiilor fiscale de catre acestia.2. este necesar ca inspectorul sa cunoasca atributiile si competentele sale. actelor si informatiilor care au legatura cu procesul de control. . precum si scopul acesteia. registre sau evidente contabile ale contribuabililor. organele fiscale au urmatoarele competente si drepturi: 8 • sa examineze orice inscrisuri. In exercitarea atributiilor ce Ie revin. presupun in esenta dreptul acestora de a solicita contribuabililor punerea la dispozitie a tuturor documentelor. verbal sau in scris. inscris sau inregistrare contabila. In cazul in care se solicita raspunsul in sens. sau angajatilor acestora. • sa ridice extrase sau sa faca copii de pe orice document. contribuabilii sunt obligati sa furnizeze informatiile respective in termen de 10 zile. Solicitarea se comunica contribuabilului cu cel putin 15 zile inaintea datei fixate pentru intalnire. in mod obligatoriu. se va consemna refuzul in procesul verbal si se vor aplica sanctiunile prevazute de lege. daca nu. Competentele autoritatii fiscale atribuite in fapt inspectorilor fiscali. • sa solicite contribuabililor.

• sa retina, in scopul pretejarii impotriva distrugerii, in schimbul unei dovezi scrise si semnate de organul fiscal, orice document sau orice element material care poate constitui o proba sau o dovada referitoare la deteminarea impozitelor datorate de catre contribuabil, pe o perioada de maxim 30 de zile, iar in cazuri exceptionale, cu aprobarea conducerii organului fiscal, perioada poate fi prelungita pana la 90 de zile. In act sunt specificate toate elementele necesare individualizarii probei sau dovezii respective, precum si mentiunea ca aceasta a fost retinuta, potrivit dispozitiilor legate, de catre organul fiscal. Actui se intocmeste in doua exemplare semnate de catre contribuabil si organul de control fiscal. Un exemplar ramane la contribuabil si unul la organul de control fiscal. In cazul prelungirii perioadei de retinere a documentelor, organul fiscal va instiinta contribuabilul si va transmite acestuia o copie de pe aprobare; • sa intre in prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia, ori in prezenta altei persoane desemnate de contribuabil, in orice incinta de afaceri a contribuabilului sau in orice alte incinte sau locuri in care exista bunuri impozabile sau se desfasoara activitati producatoare de venituri. Persoana desemnata de contribuabil sa insoteasca organul fiscal trebuie sa cunoasca activitatea desfasurata de contribuabil, precum si modul de intocmire si de arhivare a documentelor contabile. Accesul este permis m cursul programului normal de lucru al contribuabilului, iar in afara acestuia daca sunt indeplinite, simultan, urmatoarele doua conditii: • sa existe autorizarea scrisa a conducatorului organului fiscal care se obtine in baza referatului intocmit de inspector, prin care se motiveaza solicitarea accesului in afara programului de lucru al contribuabilului; • se obtine acordul contribuabilului care trebuie exprimat in scris si se va inregistra la registratura contribuabilului si se va anexa la actui intocmit cu ocazia controlului. • sa stabileasca in sarcina contribuabililor diferente de impozite, precum si sa calculeze majorari de intarziere pentru neplata la temenele legale a impozitelor datorate; • sa constate contraventiile si sa aplice amenzile prevazute de legile fiscale;

• sa dispuna masurile necesare indeplinirii corecte de catre contribuabili a obligatiilor fiscale, ce Ie revin; In cazul in care evidentele contabile sau orice alte evidente sunt tinute cu ajutorul sistemelor de prelucrare automata a datelor, controlul se poate exercita asupra ansamblului informatiilor, datelor si prelucrarilor informatice care concura, direct sau indirect, la obtinerea rezultatelor contabile sau fiscale si la elaborarea declaratiilor, precum si asupra documentatiei referitoare la analiza, programarea si executarea prelucrarilor. Contribuabilul raspunde de indeplinirea de catre sistemele de prelucrare a datelor a conditiilor minimale stabilite prin Ordinul Ministrului Finantelor nr.425/03.03.1998. In scopul determinarii modului de indeplinire a obligatiilor fiscale ce revin contribuabililor si a stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele fiscale sunt in drept sa solicite informatii de la: • persoane fizice sau juridice care detin in pastrare sau administrare bunuri sau sume de bani ale contribuabililor sau care au relatii de afaceri cu acestia; • organe ale administratiei publice centrale si locale, institutii publice; • institutii publice sau private care inregistreaza, sub orice forma, incheierile de contracte, circulatia marfurilor pe caile de comunicatie de orice fel, evidenta populatiei sau a bunurilor, exploatarea proprietatilor si altele. Soliciterea de informatii se face in scris, iar toate datele si informatiile primite de organul fiscal sunt supuse secretului fiscal. Inspectorii fiscali trebuie sa fie constienti in orice moment, ca succesul activitatii de control depinde, in mare masura, de cooperarea agentilor economici. Totodata, orice inspector trebuie, totdeauna, sa fie politicos, gata sa ajute, ferm, dar echitabil si integru, discret, echilibrat; sa respecte drepturile agentilor economici, sa fie constient de responsabilitatile sale si sa evite in masura posibilitatilor, situatiile conflictuale. In toate cazurile, atitudinea inspectorilor trebuie sa fie neutra; acestia nu trebuie sa pomeasca de la premisa ca agenti economici pe care urmeaza sa-I controleze sunt evazionisti sau ca au comis falsuri sau alte nereguli. In rezumat, orice inspector are urmatoareie ob!igatii: 9

^ sa cunoasca foarte bine legislatia cu caracter fiscal si normele de aplicare, sa fie la curent cu evolutia acestora; ^ sa cunoasca drepturile acordate platitorilor prin lege si procedurile in materie; ^ sa trateze in mod egal, fara nici o discriminare,pe toti agentii economici, indiferent de marimea si importanta lor si fara a face presupuneri premature de frauda, evaziune fiscala sau orice alta infractiune; ^ sa stie din care documente si evidente poate obtine informatiile de care are nevoie pentru a face controlul, care informatie este utila, la ce trebuie sa acorde atentie speciala in timpul controlului, cum trebuie sa judece datele, informatiile, constatarile, etc. care se realizeaza inainte, in timpul sau dupa efectuarea controlului, cum trebuie sa intocmeasca procesul-verbal de verificare; ^ sa aiba o buna cunoastere a operatiunilor comerciale desfasurate de agentii economici, a sistemului contabil utilizat, a practicilor curente folosite de agentii economici in materie de adaos comercial, credite, termene de plata, etc.; ^ sa acorde atentie intrebarilor si nelamuririlor formulate de contribuabili in materie de legislatie fiscala in timpul controlului si sa caute sa Ie raspunda, fie in timpul controlului, fie in cel mai scurt timp posibil, dupa control; ^ sa acorde atentie evenimentelor si datelor care, aparent, nu sunt in concordanta cu natura si volumul afacerii analizate si sa consemneze in procesul - verbal toate informatiile semnificative care ii sunt aduse la cunostinta sau pot fi obtinute; ^ sa dispuna de capacitate analitica pentu a observa si interpreta evenimentele si faptele constatate; ^ sa intocmeasca si sa depuna la sediul unitatii fiscale de care apartine procesul-verbal privind rezultatele controlului efectuat; ^ sa gestioneze eficient actiunile de control a caror executie i-a fost incredintata, precum si timpul consacrat acestora, in functie de numarul actiunilor programate.

2. > dreptul de a solicita legitimarea inspectorilor. necunoscute organului de control fiscal la data efectuarii controlului si care influenteaza sau modifica rezultatele acestuia. > dreptul ca sa nu i se perturbe activitatea desfasurata pe parcursul exercitarii controlului. contribuabilii au unnatoarele drepturi: 10. > dreptul de a fi informati in legatura cu drepturile si obligatiile pe care Ie au in timpul controlului. • datele de identificare a contribuabilului ce va fi verificat. c) Drepturiie si obligatiile contribuabililor Atunci cand desfasoara o actiune de control. • data inceperii controlului. numarul legitimatiei de serviciu. conducatorul organului fiscal poate decide reverificarea unei anumite perioade. > sa fie infomati asupra desfasurarii controlului si asupra eventualelor situatii neclare. in cazul in care. inspectorii fiscali nu trebuie sa piarda din vedere drepturile pe care Ie au platitorii de impozite si taxe. prenumele. dupa incheierea controlului fiscal. Pe intreaga durata a controlului fiscal. apar date suplimentare. Acestia trebuie sa prezinte imputermcirea (ordinul de deplasare) in baza careia vor efectua controlul si care trebuie sa contina: • denumirea unitatii fiscale care a dispus efectuarea controlului. > dreptul de a solicita modificarea datei de incepere a controlului. > dreptul de a fi verificat o singura data pentru fiecare impozit si pentru fiecare perioada supusa verificarii. > dreptul de a primi o dovada scrisa in cazul retinerii unor documente sau elemente materiale.3. . • datele de identificare a inspectorilor: numele. • semnatura conducatorului unitatii fiscale. Totusi.

din partea inspectorului fiscal. > dreptui de a fi protejati pe lima secretului fiscal. > sa beneficieze de reduceri. • sa organizeze evidenta contabila. > sa beneficieze din partea organului fiscal de un tratament just echitabil. ori de cate ori sunt solicitati de organele de control sa furnizeze informatii. cat si din calitatea de contribuabil in general. • sa puna la dispozitia organelor de control fiscal toate documentele care stau la baza calcularii impozitelor datorate. • sa permita inspectorilor sa verifice documentele si sa faca constatari faptice pe perioada de desfasurare a controlului fiscal. • sa depuna la termenele legale declaraiiile fiscale. • sa plateasca la termenele prevazute de lege toate impozitele si taxele datorate bugetului de stat. rambursari sau compensari de impozite. . contabili autorizati etc. in termenele prevazute de lege. pentru a funiza informatii. contribuabililor Ie revin o serie de obligatii decurgand atat din derularea efectiva a activitatii de control. In acest sens.> sa fie primii solicitati. constatarile inscrise in raportui final asupra rezultatelor controlului. > sa beneficieze de intreaga asistenta. clarificari si justificari. potrivit procedurilor legale. in cazul in care sunt disponibili. esalonari. > sa beneficieze de asistenta de specialitate sau juridica pe durata desfasurarii controlului fiscal care va fi acordata de jurist expert contabili. > sa beneficieze de scutiri. potrivit legislatiei in vigoare. in conditiile legii. pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta in ceea ce priveste legislatia procedurile fiscale. obligatiile contribuabililor sunt: 11 • sa permita accesul organului de control in incintele de afaceri. > sa conteste. Totodata. • sa se inregistreze ca platitori de impozite si taxe la organul fiscal. • obligatia de a se prezenta la sediul organului fiscal la solicitarea in sens a acestuia. amanari. reduceri. • sa pastreze si sa arhiveze evidentele contabile intr-un mod adecvat si sa Ie pastreze la sediul social declarat pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului organelor fiscale de a stabili diferente de impozite. justificari. taxe. explicatii.

• in termen de 5 ani de la data comunicarii. majorarile de intarziere penalitatile stabilite cu ocazia controlului in termen de 15 zile de la data comunicarii rezultatelor controlului. • sa furnizeze toate informatiile. taxelor de timbru si a impozitelor incasate prin stopaj la sursa. in termen de 3 zile de la primirea solicitarii in scris. prin punerea la dispozitia inspectorilor. • sa manifeste respect fata de autoritatea fiscala si sa foloseasca un limbaj civilizat pe tot parcursul desfasurarii controlului. a . de competenta organelor fiscale si acest drept se stinge prin prescriptie dupa cum urmeaza • in termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaratiei pentru perioada respectiva. • sa aduca la indeplinire masurile ramase definitive in urma controlului. • in termen de 5 ani de la data ultimul termen legal de plata a impozitului. • sa intocmeasca si sa elibereze documente pentru orice operatiune impozabila. • sa colaboreze la desfasurarea in bune conditii a controlului fiscal. d) Prescriptia dreptului de a stabili diferente de impozite Dreptui organelor fiscale de a stabili diferente de impozite si majorari de intarziere pentru neplata intermen a acestora. inclusiv incetarea activitatii.• sa cunoasca si sa aplice legislatia fiscala in vigoare. • sa plateasca diferentele de impozite si taxe. precum si de a constata contraventii de aplica amenzi si penalitati pentru faptele a caror constatare si sanctionare sunt. in mod gratuit a utilitatilor necesare. • sa notifice toate modificarile intervenite in datele de identificare initiale. in termenele prevazute de lege. • sa detina date reale si corecte privind operatiunile impozabile calculul impozitelor si taxelor datorate bugetului si sa Ie puna la dispozitia organelor de control. potrivit legii. prin respectarea drepturilor organelor fiscale si acordarea sprijinului necesar pentru exercitarea acestor drepturi. in cazul in care legea nu prevede obligatia depunerii declaratiei in cazul impozitelor forfetare. solicitate de organul de control. explicatiile si clarificarile legate de activitatea desfasurata. catre contribuabil.

de la efectuarea controlului fiscal. 3. de catre contribuabil. Termenul de prescriptie pentru stabilirea impozitelor si a diferentelor de impozite este de 10 ani. prescriptia isi reia cursul. in caz de evaziune fiscala.impozitului stabilit de organele fiscale in conditiile prevazute de lege.3. Termenele de prescriptie se intrerup: a) in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru intreruperea termenului de prescriptie a dreptului la actiune. dupa expirarea termenului legal de expirare a acesteia. Datele informatiile referitoare la . Dupa intrerupere incepe sa curga o noua prescriptie. socotindu-se timpul scurs inainte de suspendare. e) Pregatirea controlului fiscal In vederea pregatirii actiunii de control fiscal. inclusiv plata integrala sau partiala a acestuia. cu rea-credinta. Dupa incetarea suspendarii. precum si cele pentru care legea speciala prevede stabilirea debitului de catre organul fiscal. ca urmare a dispozitiilor organelor fiscale. d) la data comunicarii. a unui act voluntar de recunoastere a impozitului datorat. remediaza deficietele sau indeparteaza cauzele care impiedica desfasurarea controlului fiscal. b) pe timpul cat contribuabilul se sustrage. de catre contribuabil. inspectorii insarcinati cu efectuarea acestuia vor proceda la colectarea tuturor datelor si informatiilor disponibile referitoare la contribuabil si activitatea desfasurata de acesta. c) la data efectuarii. b) la data depunerii de catre contribuabil a declaratiei fiscale. Termenele de prescriptie se suspenda: a) in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune. a unor diferente de impozit stabilite de organele fiscale ca urmare a actiunilor de control. c) cat timp contribuabilul. respectiv impozitele stabilite prin estimare confom reglementarilor in vigoare.

prin natura atributiilor ce Ie revin. Din actele de infiintare ale contribuabilului.). • numar de inregistrare la Registrul Comertului. se vor colecta toate datele si informatiile despre acesta. precum si din declaratia de inregistrare ca platitor de impozite si taxe se vor colecta informatii privind datele de identificare ale contribuabilului supus controlului: • denumire. • declaratiile fiscale depuse. • forma de proprietate. Prin consultarea dosarului fiscal al contribuabilului si a compartimentelor sus-mentionate. daca este cazul. • numar de cod fiscal. control financiar. • rapoarte ale controalelor efectuare ulterior. • obiectui de activitate. detin informatii referitoare la situatia fiscala a contribuabililor (urmarire. • persoana care asigura conducerea activitatii contribuabilului. precum si din alte documente aflate la dispozitia organului fiscal. precum si bancile la care acestea sunt deschise. inclusiv declaratia de inregistrare ca platitor de impozite.contribuabil se vor obtine in principal prin consultarea dosarului fiscal al contribuabilului. existente in: • actele de infiintare. • capitalul subscris si cel varsat. trezorerie. • numerele conturilor bancare. Compartimentele mentionate sunt obligate sa comunice la solicitarea inspectorului insarcinat cu efectuarea controlului. inclusiv bilanturile contabile. Garda financiara. etc. • datele de identificare ale sucursalelor sau filialelor. Din declaratiile fiscale existente in dosarul fiscal al contribuabilului sau din informatiile colectate de la celelalte compartimente. inspectori: . referitoare la contribuabilul ce urmeaza a fi verificat. • adresa sediului de afaceri. De asemenea vor fi consultate toate compartimentele care. toate informatiile pe care Ie detin.

aspectele la care au fost constatate nereguli si eventualele masuri dispuse la controalele anterioare. > va semnala existenta anumitor cresteri sau scaderi bruste in componenta elementelor patrimoniale. organul de control fiscal. dupa care se vor compara sumele astfel previzionate. respectiv identificarea domeniilor impozitelor care prezinta un risc ridicat al evaziunii la contribuabilul respectiv si in domeniul sau de activitate. eventual. cu cele existente in declaratia fiscala. Pe baza analizei de risc se vor stabili obiectivele orientative ale controlului si. a obligatiilor fiscale. Aceasta tendinta va fi apoi exploatata la perioada supusa verificarii. > va stabili pe baza datelor din perioade anterioare. > va face orice aprecieri in legatura cu indeplinirea de catre contribuabil. in baza subprogramului trimestrial de control fiscal. pe baza tendintei. In urma analizei documentelor si datelor disponibile la sediul organului fiscal. va proceda la instiintarea contribuabililor cu privire la selectarea si . se vor extrage. in special. confonrm datelor detinute.> va stabili daca au fost depuse toate declaratiile si situatiile prevazute de legislatia fiscala in vigoare. Colectarea de informatii din alte documente aflate la dispozitia organului fiscal se realizeaza prin studierea rapoartelor privind controlul efectuat la doua categorii de contribuabili: • cei care au legaturi de afaceri cu contribuabilul ce urmeaza a fi controlat. > va stabili platile restante. in cazul in care astfel de informatii sunt disponibile. procedura si tehnicile de control ce urmeaza a fi aplicate. Din analiza rapoartelor incheiate cu ocazia controalelor anterioare. > va compara datele comune cuprinse in diferite declaratii fiscale. daca exista cifre care prezinta o anumita tendinta. f) Instiintarea contribuabilului Inainte de desfasurarea unei actiuni de control fiscal. se vor efectua analize de risc. • cei care desfasoara activitati similare.

acest lucru realizandu-se prin intermediul unui "Aviz de verificare". • semnatura conducatorului unitatii fiscale. 11 din legea nr. avizul de verificare fixeaza data de incepere a controlului. domiciliul sau a resedintei contribuabilului. la sediul unui agent economic este de trei luni. alin. • codul fiscal si numarul de inregistrare la oficiul Registmlui Comertului.1. in concordanta cu prevederile art. • baza legala a tranzitarerii avizului si a desfasurarii controlului. este necesar ca avizul de verificare sa furnizeze contribuabilului informatii precise asupra naturii si obiectului controlului. • adresa sediului. Avizul de verificare in original si copie trebuie. De asemenea.30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare: " durata maxima a unei actiuni de control prevazuta la art. • data la care este programat a se desfasura controlul fiscal. importanta pentru cunoasterea datei limita pana la care se poate intinde actiunea respectiva. Pe de alta parte. precum si a asigurarii conditiilor necesare pentru desfasurarea in bune conditii a controlului fiscal.programarea lor in vederea controlului. Avizul de verificare trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente. in aviz se va mentiona obligativitatea punerii la dispozitia inspectorilor a tuturor documentelor si evidentelor contabile. ori angajarea unui consilier care sa-i reprezinte interesele in fata organului fiscal. • numele si prenumele sau denumirea contribuabilului. Intocmirea si trimiterea avizului de verificare constitute o proba in sprijiiiul organului fiscal. in principiu sa fie transmis prin scrisoare . • perioada fiscala ce urmeaza a fi supusa controlului. • denumirea unitatii fiscale care a dispus controlul. • obiectivele controlului. Pentru facilitarea sarcinii inspectorului fiscal pe parcursul desfasurarii actiunii de control. astfel acesta din urma sa nu mai poata invoca lipsa de pregatire in ceea ce priveste punerea cu promptitudine la dispozitia inspectorului a evidentelor contabile. 10. indiferent de perioada supusa controlului ". ca a instiintat din timp pe contribuabil in legatura cu elementele concrete ale controlului care urmeaza a se desfasura la sediul societatii sale.

Daca motivele sunt intemeiate solicitarea se considera acceptata. Pentru motive intemeiate. in care va mentiona data la care a fost reprogramat controlul. data pana la care se solicita amanarea inceperii controlului. organului de control fiscal care a trimis avizul. • adresa sediului. prenumele sau denumirea contribuabilului. • eventualele justificari pentru sustinerea motivelor invocate. • numarul avizului de verificare primit.recomandata cu confirmare de primire la reprezentantui legal al societatii. Solicitarea trebuie sa fie adresata. • denumirea unitatii fiscale care a dispus controlul fiscal. desemnat cu aceasta calitate. domiciliului sau a resedintei contribuabilului. d) daca se considera ca avizul nu-i va parveni in timp util contribuabilului. • motivele pentru care se solicita amanarea controlului fiscal. . Avizul de verificare va fi insotit de un extras din "Cartea drepturilor obligatiilor contribuabililor pe timpul desfasurarii controlului" Deoarece contribuabilul are nevoie de o perioada de timp pentru pregatirea evidentelor contabile si a celorlalte documente supuse controlului. in scris. in termen de 5 zile de la primirea si semnarea avizului si trebuie sa contina: • numele. avizul de verificare va fi transmis cu cel putin 15 zile inainte de inceperea efectiva a controlului fiscal. contribuabilul poate solicita conducatorului unitatii fiscale care a dispus controlul amanarea datei de incepere a acestuia cu maxim 30 de zile lucratoare. Avizul de verificare va fi inaintat direct. lar organul de control va transmite un nou aviz de verificare. b) daca actiunea de control se desfasoara in vederea solutionarii unor cereri ale contribuabililor. odata cu prezentarea la sediul contribuabilului in vederea desfasurarii controlului fiscal. in urmatoarele situatii: a) daca organele fiscale apreciaza ca eficienta actiunii de control depinde de caracterul inopinant al acesteia.

care este la curent cu activitatile desfasurate de unitate. In cazul in care se propune un loc impropriu (sala de productie. precum si modernizarea metodelor de productie si comercializare. • dificultatile intalnite si perspectivele oferite in dezvoltarea societatii respective. • legaturile comerciale. • verificarea corectitudinii informatiilor culese in timpul pregatirii controlului. verificatorul trebuie sa dea dovada de o atitudine normala si impartiala. . birou cu atmosfera zgomotoasa. Controlul poate debuta printr-o discutie referitoare la informatii cu caracter general. Contactul cu contribuabilul are o importanta speciala deoarece este de natura sa influenteze atat demararea cat si eficienta controlului. inspectorii trebuie sa insiste pentru alegerea unui loc corespunzator. cum ar fi: • originea si istoricul activitatii. juridice sau financiare cu alte unitati din tara sau strainatate. Este necesar sa se asigure ca persoana careia i se adreseaza este o persoana cu autoritate. posibilitatile de investitii. Inainte de inceperea controlului. Cu aceasta ocazie..). concurenta. cresterea productivitatii. demografia locala. precum si modul in care contribuabilul a respectat dispozitiile recomandarile primite cu ocazia controalelor anterioare. care pot tine de organizarea retelei comerciale. evolutia cererii. competenta sa efectueze controlul. emisa de conducatorii unitatii fiscale. chair si in cazul cand interlocutorul ar parea ca manifesta o oarecare neancredere. • importanta economica a societatii pe plan local sau national. Inspectorul trebuie sa pastreze permanent controlul desfasurarii discutiilor si sa ajute contribuabilul sa-si exprime punctui de vedere si sa puna intrebari sau sa faca remarci in legatura cu obiectivele controlului. etc. inspectorul trebuie sa urmareasca asigurarea unor conditii corespunzatoare de desfasurare a acestuia. La inceputul controlului este obligatoriu ca inspectorul sa se legitimeze sa explice scopul verificarii pe care intentioneaza sa o efectueze.g) Desfasurarea controlului fiscal Prezentarea la contribuabil se va face numai in baza unei imputemiciri scrise (ordin de deplasare). etc. sau chiar lipsa de cooperare la intalnirea cu reprezentantui unitatii fiscale.

natura sau anvergura activitatilor sau datele din dosarul fiscal al contribuabilului. trebuie semnalata de catre inspector sefului sau ierarhic. Atunci cand pe parcursul discutiilor apar date diferite fata de cele detinute de la ultimul control. orice impotrivire din partea conducerii intreprinderii controlate. Dupa discutiile purtate cu conducatorul unitatii. filiale sau intreprinderi asociate. In timpul discutiilor inspectorul va trebui sa se informeze asupra unnatoarelor elemente: • daca platitorul desfasoara. cu care se confrunta intreprinderea. pentru care are obligatia sa se inregistreze si sa plateasca inpozite si taxe. • daca platitorul controlat are un precedent de nerespectare a obligatiilor sale fiscale si care au fost cauzele care au condus la aceasta situatie. manuale sau electronice. daca platitorul are probleme privind cunoasterea legislatiei fiscale. la actualizarea datelor din dosarul fiscal al platitorului. este recomandabila precizarea procedeelor de control intens utilizate. se va conveni asupra intrevederii cu contabilul sef al societatii. in prezenta caruia se vor derula operatiunile propriu-zise de verificare contabila.Pe parcursul intregului interviu. De asemenea. Inspectorii trebuie sa dea atentie tuturor schimbarilor referitoare la proprietate. dupa terminarea controlului. • daca platitorul are sucursale. inspectorul va nota modificarile si va proceda. schimbarea eventuala a conducerii motivele acestei schimbari. . nu este necesar ca inspectorii sa vorbeasca cu o persoana autorizata la fiecare vizita. pe langa activitatea declarata si alte activitati. In ceea ce priveste marile intreprinderi. in vederea indreptarii deficientelor care au fost semnalate si luarea masurilor legate. • daca de la data ultimului control au avut loc schimbari privind structura sau organizarea intreprinderii. Dupa ce s-a informat asupra metodelor contabile si a tehnicilor de lucru utilizate. controlul gestiunii intreprinderii. In acelasi timp trebuie mentinut contactul cu conducatorii intreprinderii pentru ca inspectorul sa se convinga ca acestia sunt la curent cu problemele in materie fiscala. inspectorul trebuie sa asculte cu atentie raspunsurile persoanei intervievate si sa-si noteze aspectele pe care Ie considera importante pentru realizarea obiectivelor controlului.

toate precizarile care i-ar putea fi utile. valorificarea deseurilor. randamentul si controlul utilizarii fortei de munca si destinatia terenunlor imobilelor. potrivit dispozitiilor art. pentru a se putea realiza o prima apreciere asupra volumului si specificului activitatii contribuabilului controlat. • sa sesizeze unele avantaje ascunse acordate conducatorilor. Este recomandabil ca verificatorul sa solicite in cursul acestei vizite. Dupa finalizarea discutiilor purtate cu conducatorul unitatii si cu conducatorul compartimentului financiar-contabil. • sa aprecieze amortizarile reale. mijioacele de productie modul lor de utilizare. se are in vedere obtinerea de informatii privind materiile prime si semifabricatele utilizate. Este util ca. Informatiile culese pe parcursul vizitei vor fi ordonate si vor constitui parte componenta din raportul intocmit de verificator la incheierea controlui. comparativ cu cele luate in calcul de catre societate. de la personalul de executie. verificatorul sa culeaga date din toate registrele tinute de agentui controlat. stocurile de materii prime si produse finite. • sa aprecieze locurile unde se produc unele intreruperi ale procesului de productie pentru a se permite efectuarea controlului cantitativ. Prin vizitarea localului. in continuare. prin folosirea unor imobile si a fortei de munca in interesul personal.Verificatorul se poate interesa de toate dificultatile invocate de conducatorul compartimentului financiar-contabil si sa faca aprecieri privind eficienta metodelor de control intern utilizate in furnizarea informatiilor necesare luarii deciziilor. personalul de productie si calificarea sa. • sa controleze respectarea tehnologiilor de fabricatie si a disciplinei financiare. . produsele fabricate. • sa sesizeze posibilitatea corelarii contabilitatii materialelor cu cea a obligatiilor fata de stat. inspectorul poate propune vizitarea locului de desfasurare a activitatii intreprinderii. numarul de schimburi. in scopul depistarii insusirii de profituri nedeclarate. Infomatiile astfel culese ii vor permite verificatorului : • sa cunoasca cu precizie activitatile societatii comerciale si legaturile intre sectoarele interne.

2.). etc. verificatorul va culege informatii referitoare la situatia fiscala a contribuabilului si din alte surse (agenti economic! cu acelasi profil si volum de activitate. . din Legea nr. cand inspectorul verifica situatia fiscala a contribuabilului privind totalitatea impozitelor datorate. cand controlul se intinde pe o perioada foarte scurta sau se efectueaza asupra unui aspect anume din punct de vedere fiscal (impozit pe profit. cand in afara controalelor contabile si inventarierii. documente primare si evidente. in toate celelalte cazuri. verificatonil va putea incepe examenul propriu-zis contabilitatii si va acorda prioritate aspectelor care merita o atentie speciala. la sediul contribuabilului (persoane fizice. persoane juridice).a) . pe baza carora se pot aprecia implicatiile deciziilor factorilor de conducere asupra stabilini corecte a masei impozabile. cand aceasta se extinde la examinarea in ansamblu a contabilitatii si compararea datelor din declarative de venituri ale contribuabililor cu datele culese din evidentele proprii si de la terti.). ^ largita. in urma vizitei in localul unitatii. etc. T.f). ^ limitata.A.127. banci. a documentelor contabile si compararea datelor din declaratii cu cele rezultate inventariere. lit. verificarea contabilitatii poate fi: ^ completa. registrul comertului. Aflat in posesia elementelor de apreciere si a informatiilor susceptibile sa-l orienteze in activitatea sa.31/1990 privind societatile comerciale.4. 3. b) simpla. Verificarea contabilitatii poate fi considerate in functie de obiectivele urmarite: a) generala.V. Dupa aria de cuprindere. primarii. Verificarea contabilitatii Verificarea contabilitatii este definita ca un ansamblu de operatii care ca obiect examinarea.

respectiv dare de seama contabila. Intreprinderile mici si mijlocii pot intocmi bilant contabil in sistem simplificat sau in sistem de baza. precum si asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitate independenta. in functie de natura lor. Inspectorul fiscal va verifica respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. pot conduce contabilitatea in partida simpla. in functie de optiune. unitatile cooperatiste. Bilanturile contabile anuale se vor intocmi: a) in sistem simplificat. 82/1991. fara utilizarea de conturi corespondente. precum si a soldului fiecarui cont. numai in debitul sau creditui conturilor. insusita . Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla nu au obligatia sa intocmeasca bilant contabil. precum si persoanele fizice care au calitatea de comerciant.1 si anume: regiile autonome. in mod unilateral. la cererea acestora. cu exceptia celor stabilite prin normele metodologice ale Ministerului Finantelor. institutiile publice. potrivit art. unitatile de cult. Consiliile locale comunale. in cazul institutiilor publice. societatile comerciale. cu conditia sa asigure: • inregistrarea cronologica si sistematica a operatiilor patrimoniale. privind categoriile de persoane juridice si fizice care au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie. asociatiile si celelalte persoane juridice. asociatiile de locatari.Controlul respectarii organizarea contabilitatii prevederilor legislatiei privind Se efectueaza in masura in care un astfel de obiectiv este cuprins in tematica de control sau in cazurile in care se desfasoara o actiune de control completa. Ministerul Finantelor poate aproba conducerea contabilitatii in partida simpla si pentru alte persoane. in cazul intreprinderilor mari. • stabilirea totalului debitului si creditului. in cazul intreprinderilor mici si mijiocii. b) in sistem de baza. Aceste persoane au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubia sa intocmeasca bilant.

in ceea ce priveste folosirea obligatorie a registrelor: registru-jurnal. prin articole contabile. Se va verifica intocmirea corecta a registrelor de inventar. sistemul automat daca este . 3. • preluarea soldurilor conturilor din balanta de verificare si inscrierea acestora ca posturi in bilantul contabil anual. in care sunt introduse datele. calculatorul este folosit numai ca un instrument de calcul . privind soldurile initiale.3. respectandu-se ordinea cronologica a documentelor primare dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in unitate. bonuri de materiale.Mare" in conturi corespondente a inregistrarilor efectuate in registrul . In acelasi timp. pe baza elementelor patrimoniale de activ si pasiv. Inspectorul fiscal va verifica inscrierea lunara in registrul "Cartea .22 din Legea contabilitatii privind intocmirea lunara de catre unitate a balantei de verificare. chiar in cazul unor agenti economici cu cifra de afaceri redusa. conform posturilor din bilantul contabil. In toate cazurile. Inspectorul fiscal va verifica daca pentru toate datele inscrise in evidente exista documente primare justificative (facturi. rulajele debitoare. 20 din Legea contabilitatii. liste de inventar.jurnal. a operatiunilor patrimoniale.4. Verificarea in cazul utilizarii calculatorului la intocmirea evidentelor contabile Inspectorul fiscal trebuie sa acorde o atentie speciala situatiilor de utilizare a calculatorului ca instrument principal de gestiune in contabilitate. care indeplineste un dublu rol: • verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale. utilajele creditoare si soldurile finale. etc. vanzarile si stocurile reflectarea acestora in evidentele contabile. inscrise in listele de inventariere precum si gruparea acestora in functie de natura lor. registru-inventar.de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.) precum si sinceritatea operatiunilor privind cumpararile. Inspectorul fiscal va verifica respectarea prevederilor art. Se va verifica respectarea prevederilor art. in multe cazuri. care apoi se listeaza pentru a se obtine situatiile si inregistrarile in conturile sintetice si analitice.

sprijinul Centrului de telmologia informatiei financiare. ori de cafe ori se cer clarificate anumite probleme care apar in cursul coutrolului.C. In cazul in care calculatorul este folosit ca un sistem complex si instrument de gestiune. dar mai greu de realizat si de descoperit. pe de alta parte. inspectorii nu trebuie sa incerce sa examineze acest gen de probleme fara ca in prealabil sa se consulte cu seful ierarhic. Este necesar ca inspectorii sa se familiarizeze cu tehnologia specifica in domeniu si sa se informeze asupra problemelor impuse de tinerea evidentei contabile pe calculator.corect utilizat.F. Se folosesc urmatoarele tipuri de verificari: ..4. aprovizionarilor si stocurilor existente la inceputul si sfarsitui perioadei verificate.4.Examinarea evidentelor in care sunt reflectate operatiunile de cumparare. si situatia faptica a stocurilor consemnate in inventare. Inspectorii fiscali nu trebuie sa ezite a solicita informatii legate de domeniul prelucrarii automate a datelor. Inspectorul fiscal va urmari existenta corelatiilor intre incasarile si platile inregistrate in evidentele contabile. daca este necesar. pe de o parte. judetene. respectiv al Serviciilor Independente de prelucrare automata a datelor organizate in cadrul D.P. Datele din conturile de tranzactii comerciale se refera la totalul vanzarilor. de constituire a stocurilor si de vanzare Cercetarea evidentei acestor operatiuni este necesara intrucat ele constituie una din principalele surse de comitere a fraudelor fiscale.G. care va solicita. este capabil sa minmalizeze datele necesare controlului fiscal.S. Trebuie mentionat ca frauda prin intermediul calculatorului este posibila.F. pentru stabilirea unei proceduri de verificare. In cazul utilizarii tehnicii de calcul numai pentru inregistrare automate in conturi. inspectorul poate utiliza procedurile normale de verificare. 3. Inspectorul trebuie sa solicite ca informatiile de care are nevoie sa-i fie prezentate sub forma listelor scoase la imprimanta. este necesar sa se discute cu seful oficiului de calcul. De aceea.

daca s-au verificat toate facturile. • cumparari fara facturi. • cumparari de produse in vederea revanzarii acestora. Este recomandat ca minimum 60% din aceste documente sa fie efectiv verificate. .• compararea valorii vanzarilor dm conturi. chitantele la vanzari si toate documentele evidentiate la cumparari. Inspectorul fiscal va mentiona in mod explicit in procesul-verbal de verificare. compararea valorii stocurilor existente scriptic cu cele observate fizic de catre inspector in timpul vizitei. fara a fi evidentiate in contabilitate. aferente perioadei de impozitare cu inregistrarile aferente vanzarilor inscrise in jurnale si declaratiile de impozite si stabilirea eventualelor discrepante. Verificarea cumpararilor Principalele neregularitati care pot apare in contabilitatea cumpararilor sunt: a) omisiuni care antreneaza o micsorare a vechimii de cumparari: • necontabilizarea tuturor facturilor primite de la fumizori. justificat de perioada indelungata inclusa in control sau de volumul mare de afaceri.necontabilizarea unor reduceri acordate cumparatorilor. comparand cifrele perioadei curente cu cele aferente perioadelor precedente. •compararea stocurilor de la inceputui si sfarsitui perioadei si solicitarea explicatiilor in cazul stabilirii unor valori importante in plus sau in minus. admitandu-se o abatere rezonabila in plus sau minus. Motivul oricaror modificari substantiale trebuie verificat. stabilirea trendului afacerii in timp. • compararea valorii cumpararilor din conturile contabile cu cea din jurnale si din declaratii si stabilirea diferentelor. b) omisiuni care antreneaza o majorare a vochimii de cumparari: . se va preciza procentui care s-a verificat prin sondaj. In caz contrar. chiar in cazul unui control prin sondaj.

locurilor de livrare. frecvente si dificil de evitat. a naturii produselor. b) falsificari intentionate. e) transferal cumpararilor de la un an financiar la altul. TVA etc. • cumparari cu caracter personal: imobilizari trecute la cumparari de marfuri. cat si la sfarsitui acestuia. Aceste elemente se vor urmari atent pe un numar cat mai mare de facturi. • deduceri de TVA peste cele prevazute de lege. precum si a vizei de control preventiv. sau inregistrarea unei amortizari calculate pe baza unor cote mai mari decat cele prevazute de lege. • daca maririle mentionate in facturi sunt purtatoare de TVA. • legalitatea si exactitatea stabilirii taxelor mentionate in facturi. inspectorul isi va orienta tehnica de verificare va stabili timpul afectat acesteia. • necontabilizarea unei parti a facturilor relevata prin absenta vizei contabilitatii. f) majorarea cheltuielilor prin inregistrarea amortizarii bunurilor achizitionate. de metodele folosite in exercitarea controlului preventiv. intr-o singura transa. daca este cazul. Verificarea de fond a facturilor. efectuand un examen critic al facturilor de cumparare. • lipsa mentionarii tuturor datelor obligatorii din factura (elemente de identificare a vanzatorului si cumparatorului. dupa cum urmeaza: Verificarea datelor din antet. cum ar fi inscrierea de cantitati sau preturi unitare inexacte. de moralitatea fiscala a contribuabilului. pentru depistarea eventualelor abateri cum ar fi: • cumparari care se refera la un an financial" inchis.c) operatiuni fictive care antreneaza o micsorare a cumpararilor. de posibilitatile de evaziune fiscala. In functie de importanta obiectului de activitate. Verificarea stocurilor Principalele neregularitati privind stocurile pot apare atat pe parcursul exercitiului. Ele pot fi : a) erori materiale. d) operatiuni fictive care antreneaza o majorare a cumpararilor. .). care duc la majorarea sau diminuarea stocurilor.

precum si tinerea evidentelor pe grupe de marfuri si nume de clienti. . • tinerea corecta si la zi ajumalului de vanzari si a jurnalului de casa.verificarea transcrierii corecte a raportarilor din jurnale in conturi. . • controlul ecuatiei stocurilor (stoc initial + intrari = iesiri stoc final). • pastrarea in conditii bune a documentelor. • neanregistrarea tuturor operatiunilor de livrare efectuate. In cursul efectuarii verificarii operatiunilor de vanzare inspectorul va avea in vedere urmatoarele obiective : a) Examinarea documentelor cuprinzand vanzarile si retetele de fabricatie. • examinarea concordantei documentelor de inventar cu cele ale contabilitatii.verificarea inregistrarilor zilnice din jurnale. Verificarea vanzarilor Principalele neregularitati care pot fi intalnite in aceasta faza a verificarii sunt: • inregistrarea unor operatii de vanzari fictive. • arhivarea cronologica a documentelor. b) Compararea.Modificarea valorilor stocurilor prin astfel de erori tematice pentru ajustarea profiturilor pe parcursul anului financial" la nivelul dorit de catre contribuabil. b) Controlul evaluarii stocurilor : • corelarea prin sondaj a valorilor din facturi cu valorile trecute in documentele de inventar. prin sondaj a urmatoarelor aspecte: . Obiectivele care se au in vedere in desfasurarea controlului stocurilor sunt urmatoarele : ' a) Controlul fizic al stocurilor : • examinarea documentelor de inventar. .verificarea concordantei dintre jurnale si facturi.

c) Corelatii intre vanzari.3/1995. la intocmirea acestora.82/1991 si Precizarilor privind masurile referitoare la intocmirea bilanturilor. au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. . completand imaginea pe care inspectorul si-a format-o asupra contribuabilului controlat. h) Variatiile anormale ale profitului de la un an la altul. Examinarea posturilor din bilant La examinarea bilanturilor.depistarea vanzarilor inregistrate direct in jurnalul de casa. e) Vanzarea prin compensare fara miscare de fonduri banesti. se intocmeste pe baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetice.G. d) Studiul detaliat al contului casa (existenta unor solduri creditoare. i) Inregistrarea cronologica corecta a documentelor de vanzare. Soldurile conturilor din balanta de verificare se grupeaza si se inscriu in formulari de bilant potrivit mentiunilor din cadrul fiecarui rand al acestuia. f) Modul de cuprindere. j) Anularea unor operatii de vanzare fara reflectarea acestora in contabilitate. Bilantul. aprobate prin H.. incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar contabile aferente activitatii perioadei raportate. incasari si conturile de clienti si furnizori. . nr. a deseurilor subproduselor. inspectorii fiscali vor avea in vedere modul in care. corespondenta dintre soldul contului casa si numerarul din casa). g) Controlul respectarii retetelor de fabricatie (cantitativ valoric). puse de acord cu balanta conturilor analitice. ca document de sinteza al activului si pasivului patrimoniului unitatii la o incheiere a exercitiului. in documentele de vanzare.concordanta datelor inscrise in registrul de vanzari sau jurnalul de casa cu cele din documentele primare care nu au fost inregistrate in contabilitate. Bilantui poate fumiza elemente suplimentare referitoare la marimea si natura activitatii.

). In situatia m care conturile contabile contm informatii de o calitate discutabila ori exista motive de suspiciune a veridicitatii acestora. • compararea cheltuielilor de transport si aprovizionare cu valoarea intrarilor si iesirilor. • compararea numarului de angajati si a platilor reprezentand salariile pe o lima cu volumul activitatii realizate. 0 indicatie importanta a solvabilitatii poate fi stabilita prin compararea activelor (stocuri. cu pasivele (creditori. asa cum sunt inregistrate in registml de incasari sau altele similare aferente aceleasi penoade. • numarul componentelor cumparate in vederea prelucrarii pe o anumita perioada poate fi comparat cu numami de produse finite realizate in perioada respectiva. se sugereaza efectuarea umiatoarelor verificari: • cumpararile unei anumite perioade pot fi comparate cu vanzarile aferente aceleasi perioade.Daca se constata ca activitatea se desfasoara fara dificultati financiare. • cumpararile aferente unei perioade pot fi comparate cu incasarile de la clienti. • compararea nivelului stocurilor cu nivelul cumpararilor si vanzarilor. care nu au fost insa relevate.). Posturi de active imobilizate a) Imobilizari necorporale: cheltuieli de constituire si cercetaredezvoltare Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unitatii: taxe si cheltuieli de mscriere si imnatriculare. . aceasta poate fi un indiciu ca exista alte surse de venit. • suma incasata sau platita evidentiata in contui bancar poate n comparata cu vanzarile si cumpararile evidentiate in contabilitate. In aceste cazuri este necesar un control mai amanuntit. mijioace banesti. cheltuieli de prospectare a pietei si de publicitate legate de infiintarea si extinderea activitatn intreprindeni respective. debitori etc. in ciuda faptului ca bilantui prezinta o situatie de continua insolvabilitate. cheltuieli privind eniisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni. datorii etc.

instalarea si amenajarile ocazionate de infiintarea unitatii sunt cuprinse in acest post de bi!ant. cu intentie. utilizata de intreprindere. in special a celor privind aportul asociatilor. alte titluri imobilizate) Controlorul fiscal al titlurilor de participare va avea in vedere urmatoarele: • omiterea inregistrarii unor titluri de participare. se va urmari ca amortizarea sa se repartizeze pe toata durata pentru care bunurile sunt date in locatie. cladiri. Acest post va trebui sa cuprinda toate imobilizarile corporate existente in intreprindere la sfarsitui anului financiar. inregistrarea tuturor operatiilor privind existenta si miscarile imobilizarilor corporate. masini si utilaje). b) Imobilizari corporale (terenuri. ca metoda amortizarii imobilizarilor corporate. cele cu transportui. creante imobilizate. pe baza documentelor si inregistrarilor contabile. constructii speciale. • evaluarea titlurilor de participare la sfarsitui anului financial". Controlorul fiscal trebuie sa aiba in vedere caracterul probant al tuturor miscarilor imobiliare. in conformitate cu legislatia in vigoare. consemnate in inventar. c) Imobilizari financiare (titluri de participare. Inspectorul va controla daca cheltuielile de constituire si eventual. Se va avea in vedere. constituind o crestere de activ. • inscrierea titlurilor de participare cu valorile reale de cumparare sau de revanzare. Imobilizarile corporale iesite din activ.Cheltuielile de cercetare-dezvoltare se refera la lucrarile si proiectele de cercetare si dezvoltare efectuate pe cont propriu sail achizitionate de la terti. In situatia bunurilor date in locatie. precum si modul de amortizare al acestora. de asemenea. fie prin distrugere sau disparitie. fie prin cesiune. sa fie conform legislatiei in vigoare. inceteaza a figura in postul de imobilizari corporale. . cunoscandu-se tendinta unor imitati de a omite.

de fuziune si de aport la capital) Controlul urmareste originea si natura primelor in cauza. c) Rezerve In acest caz se verifica respectarea prevederilor legate privind procentul sumelor prelevate din profitul net realizat. daca acestea au constitilit aport la capital. au fost corect inregistrate in contabilitate. care rezulta din modificari statutare. se verifica daca subventiile primite au fost reflectate corect in rezultatul anului financiar. se urmareste daca toate cresterile si reducerile de capital social. pe care contribuabilul trebuie sa Ie explice si sa Ie probeze prin existenta unor venituri disponibile suficiente sau realizari de capital. precum si a imobilizarilor primite cu titlu gratuit. . din momentul intrarii lor in patrimoniul social. e) Subventii pentru investitii Se urmareste modul de constituire prin sume alocate de la bugetul de stat sau din alte resurse pentru finantarea investitiilor. se are in vedere verificarea originii aporturilor de capital. De asemenea.Posturile de capitaluri proprii a) Capital social In cazul persoanelor juridice. d) Provizioane reglementate Se are in vedere ca acestea sa fi fost corect calculate. a primelor de emisiune transferate la rezerve precum si daca distribuirea si utilizarea rezervelor au respectat prevederile legislatiei in vigoare. In cazul persoanelor fizice. precum si proportia rezervelor fata de marimea capitalului social. in conformitate cu prevederile legale. b) Prime legate de capital (prime de emismne.

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli In acest post se evidentiaza provizioane. precum si toate corelatiile bilantiere conform Normelor metedologice pentru intocmirea si prezentarea bilantului contabil. precum si pentru alte riscuri si cheltuieli constituite de regula la finele exercitiului. Conturi financiare a) Conturi financiare de activ (titluri de plasament. din activul bilantului. In timpul operatiilor de verificare inspectorul va urmari concordanta datelor inscrise in posturile din bilant cu datele din anexele la bilant. pierderi din schimb valutar. garantii acordate clientilor. alte creante si decontari cu asociatii privind capitalul. . si acreditive). arigurari sociale. precum si cele de furnizori si conturi aisimilate. clienti si conturi asimilate. bugetui statului etc. din pasivul bilantului. utilizarea provizioanelor numai pentru scopul pentru care au fost constituite. conturi la banci. Posturi de terti Acestea includ conturile furnizori-debitori . La provizioane se urmareste constituirea din surse legal prevazute si raportarea lor la exercitiul financiar curent. cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii. casa. in functie de care unitatea va stabili suma impozitului pe profit datorata bugetului de stat. iar in situatia in care provizioanele au devenit fara obiect. Examinarea contului "Profit si pierdere" poate releva anumite elemente importante referitoare la operatiunile desfasurate si la afacerea in sine. b) Conturi de rezultate financiare Se va urmari determinarea corecta a soldului contului "Profit si pierdere".). clienti-creditori si alte datorii fata de terti (personal. inportarea acestora la rezultatele exercitiului in cursul caruia au devenit fara obiect.

1999. pana la 25 inclusiv a lunii urmatoare. d) Respectarea termenului de plata a impozitului pe profit. precum si aportul la capitalul social al unei persoane juridice nu sunt impozabile.pana la 31. o data cu declaratia de impunere.4. nr. e) Facilitati: • impozitul aferent profitului folosit pentru modernizarea tehnologiilor de fabricatie.pentru: • depunerea cu intarziere a declaratiei de impunere. urmarindu-se calcularea si declararea lunara a acestuia.Obiective specifice ale controlului fiscal privind principalele impozite si taxe 1. cumulat de la inceputui anului fiscal.2000 conform O. • dividendele primite de o persoana juridica romana de la o alta persoana juridica romana. potrivit legii: cota normala (38% .5. potrivit legii. exceptii privind reduceri sau majorari ale cotei. • neplata impozitului stabilit prin retinere la sursa si majorari pentru intarziere la plata.12.3. f) Aplicarea de sanctiuni fiscale: amenda. ImpozituI pe profit a) Identificarea categoriilor de persoane juridice si fizice platitoare de impozit pe profit.217/1999 ). respectiv lunar.dupa 01.G.01. • neplata in intregime a impozitului stabilit la data prevazuta. extinderea activitatii si protejarea mediului se reduce cu 50%. b) Verificarea materiei impozabile ca diferenta intre veniturile si cheltuielile dintr-un an fiscal. . c) Verificarea modului de calcul a impozitului pe profit. 25% . • nemmizarea informatiilor necesare pentru a se determina obligatia fiscala.

V. pentru bunuriIe din import. e) Statilirea exigibilitatii T.operatii impozabile obligatoriu. in functie de data faptului generator.pana la 25 ale lunii urmatoare. organizatii cu caracter religios. d) Verificarea datelor privind inregistrarea contribuabilului ca platitor TVA: 15 zile de la data inceperii activitatii sale si modificariile conditiilor de exercitare a acesteia. b) Verificarea si identificarea operatiilor necuprinse in sfera de aplicare a TVA: livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate de asociatii fara scop lucrativ. f) Respectarea termenului de plata a T. transfer de bunuri imobile. diferente constatate.operatii la care se aplica cota 0 (drept de deducere). g) Verificarea modului de folosire si gestionare a formularelor comune si specifice TVA. l) Aplicarea de sanctiuni fiscale : amenda. pentru intern odata cu depunerea decontului de T.. : . .A.. institutii publice. h) Corelarea darelor privind TVA datorat si virat.V. j) Verificarea modului de aplicare a cotei de impozitare: cota normala (19%).A. organizatii sindicale. . . cota redusa (11%).A. Vor fi luate in considerare cazurile de derogare de la aceasta regula generala. i) Verificarea bazei de impozitare pentm T. potrivit legii pentru.V. documentele de plata. importul de bunuri si servicii. cota 0. c) In cadrul operatiilor cuprinse in sfera de aplicare a TVA.V.operatii scutite de plata TVA. prestari de servicii si operatii asimilate acestora.2.concomitent cu plata taxelor vamale. k) Verificarea modului de aplicare a regimului deducerilor TVA. se vor identifica : . .Taxa pe valoarea adaugata a) Verificarea si identificarea operatiilor cuprinse in sfera de aplicarea a TVA : livrari de bunuri mobile.A.

avocati. b) Verificarea statelor de plata si a corectitudinii calculului impozitului: aplicarea cotelor progresive pe transe de venituri. potrivit reglementarilor in vigoare: . de catre medici..A. privind indexarea salariilor. . . potrivit reglementarilor in vigoare.G. invalizi. d) Verificarea fondului de salarii consumat a impozitului datorat si varsat. Impozitui pe salarii a) Identificarea bazei impozitarii: salariile si alte drepturi salariale lunare. stabilirea diferentei de virat / compensat. pentru urmasii eroilor martiri. . tinandu-se seama de modificarile prin H. f) Aplicarea de sanctiuni fiscale. a documentelor de plata. drepturi pentru inventii si inovatii. fara acceptui platitorilor si majorari pentru intarziere la plata.. retinerea si virarea impozitului pe salarii si refuzul de a pune la dispozitia organelor fiscale documentele respective.nedepunerea in temen la organele fiscale a declaratiei de inregistrare sau de scoatere din evidenta ca platitor TVA si a decontului TVA. luptatori pentru victoria Revolutiei etc. e) Verificarea corectitudinii aplicarii scutirilor de impozit pe salarii.nerespectarea de catre organele bancare a obligativitatii punerii in aplicare a titlurilor executarii. .V. c) Verificarea respectarii termenului de plata : . Pentru colaboratori se verifica existenta declaratiei ca nu au alt loc de munca. venituri scutite.tinerea eronata sau necorespunzatoare a evidentelor contabile.amenda pentru nedepunerea in termen a darii de seama privind calcularea.. 3. din expertize.pentru veniturile din colaborari: cu ocazia platii sumelor respective.pentru salarii: data platii chenzinei a II-a . precum si veniturile realizate din colaborari de orice natura.refuzul de a furniza organelor fiscale toate informatiile necesare stabilirii T.

g) Exonerari: produsele livrate la rezerva de stat si rezerva de mobilizare h) Aplicarea de sanctiuni fiscale. modificata prin anexa la Legea nr. 22/1994.V. • concomitent cu plata taxelor vamale. comercializeaza produsele prevazute de anexa I la Legea nr.. • data efectuarii livrarii pentru producatori • data efectuarii formalitatilor de vamuire pentru importatori. nerespectarea obligatiei de a tine .aplicarea corecta a cotelor procentuale asupra bazei de impozitare. obtinand venituri la care datoreaza accize. pentru produsele din import. pana la 25 ale lunii urmatoare pentru accizele la produsele din tara. . potrivit reglementarilor in vigoare : . a diferentelor de varsat/compensat si data documentului de plata. c) Verificarea datei datorarii accizelor si a depunerii decontului. b) Verificarea modului de calcul: . care poate fi.A. pentru refurzul de a pune la dispozitia organelor de control documentele de evidenta. asociatii familiale si persoane fizice autorizate care produc. f) Scutiri: • produsele exportate direct sau prin agentii economici comisionari. importa. d) Verificarea respectarii termenului de plata al accizelor care poate fi : • lunar. • data cumpararii pentru agentii economici achiziton.majorari pentru intarziere la plata. • data vanzarilor pentru produsele introduse in tara de persoanele fizice.amenda . virate.42/1993. 4. Accizele la produsele din import si din tara a) Identificarea agentilor economici persoane juridice.accizele preced T. e) Stabilirea cuantumului accizelor datorate. • produsele importate in regim de tranzit sau import temporar.

0 zicala devenita obicei in economia de piata a tarilor dezvoltate si democratice spune un lucru care pare paradoxal la prima vedere: "Nimic nu este mai durabil decat impozitul".majorari. obiigatiile fiscale. politice si economice. CONSIDERATE PRIVIND MASURILE DE PERFECTIONARE A CONTROLULUI FISCAL O metoda de cercetare intr-adevar stiintifica trebuie sa aiba intotdeauna la baza sa definitii precise ale Sucairilor de care se ocupa. s-a adaptat cu greu cerintelor economiei de piata. o institutie cu caracter permanent.6. In acest context. Trecerea brusca de la un sistem economic totalitar la o economic de piata. Aceasta situatie s-a repercutat direct asupra bugetului public care. politic si social. libera. Impozitul trebuie inteles ca un raport obligatoriu personal de drept public. . intre care problemele de fiscalitate au avut un loc central. Impozitul este. in esenta. fara de care nu se poate concepe existenta statului. iar aceste raporturi reflecta modul in care contribuabilul participa la avantajele generate si particulare derivand din societate. Stiinta finantelor publice nu poate face abstractie de sistemul de principii juridice. si care deriva din suveranitatea statului asupra cotribuabilului. Romania s-a confruntat. elementele morale. . dar care. au o influenta considerabila. de acel sistem care formeaza baza tuturor legilor fiscale care guvemeaza activitatea statului in repartizarea sarcinilor publice intre contributabili si care ghideaza organele fiscale in aplicarea si interpretarea acestor legi. pentru intarziere la plata. nedepunerea in termen a decontului de impunere. de drept si de fapt.evidente pentru accize. in fapt o institutie a dreptului public. impozitele sunt considerate. 2. cu o multime de dificultati de ordin economic. perioada ce a urmat imediat dupa Revolutie s-a caracterizat printr-un vid legislativ in domeniul finariciar fiscal. dupa 1989. economia nationala si din activitatea statului. In raporturile dintre stat si contribuabil. la randul sau. a constituit un impas in asigurarea rapida a unui mecanism financiar adecvat noilor cerinte. neinregistrari sau inregistrari eronate ale operatiunilor supuse accizelor. reflecta faptul ca la baza unei adevarate democratii.

pentru constructia acelui cadru coerent de asezare.Legislatia fiscala aparata in primavara anului 1990 si imediat dupa aceea nu a constituit o baza pentru readaptarea sistemului fiscal. tehnici. Pentru tarile in tranzitie controlul fiscal reprezinta "turnul de control" al administratiei asupra modului cum sunt aplicate si respectate reglementarile referitoare la impozite si taxe. aplicate. percepute si incasate fara ca statul sa dispuna de un mecanism si de un aparat specializat in domeniul fiscal. Treptat s-a inteles si s-a impus realizarea unui sistem fiscal unifiar. asigurarea bunei functionalitati a . • un cadru legislativ unitar. Un control fiscal eficace trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte: • un cadru organizatoric care sa defereasca responsabilitatile tuturor celor cu atributii de control. asezarea si perceperea impozitelor. si anume: totalitatea impozitelor si a altor venituri ale statului. prin legi sau alte acte normative. In tot acest timp s-au creat mai degraba conditiile economiei dezordonate. adaptarea procedurilor in conditiile schimbarilor. • un sistem informational bine organizat. legislatia fiscala. • un personal calificat. instrumente fiscale. in cadrul caruia componentele sale sunt convergente si in acelasi timp interdependente intre ele. haotice. respectiv impozitele si taxele nu puteau fi asezate. > impozitele si celelalte venituri ale statului reprezinta surse de baza (venituri fiscale) ale bugetului statului. dreptul de creanta fiscala a statului asupra contribuabililor. Cum se definesc ele in conceptia actuala . urmarire si percepere a impozitelor si taxelor pentru realizarea veniturilor statului ca surse de acoperire a cheltuielilor bugetare. > legislatia fiscala (reglementarile legislative de natura fiscala) reprezinta cadrul care defineste. > mecanismul fiscal reprezinta ansamblul de metode. • identificarea si combaterea eficienta a fraudelor fiscale. Specialistii in domeniul financiar au cautat formele cele mai adecvate. specifice economiei noastre. > aplicarea legilor fiscale. care permit dimensionarea. insa. Reglementarile cu caracter fiscal nu puteau fi. mecanismul fiscal si aparatui fiscal. care nicicum nu putea constitui un punct de plecare pentm realizarea reformei fiscale in Romania. corelat.

celelalte doua nu au fost practic redefinite si adaptate noilor cerinte ale economiei de tranzitie si de aceea ele au constituit piedici importante in realizarea mai buna a reformei sistemului fiscal.mecanismului fiscal si realizarea in ultima instanta a creantelor fiscale impun existenta. iar atributiile si competentele specifice organelor fiscale nu sunt precizate in mod . de catre contribuabili. a obligatiilor fiscale ce Ie revin potrivit legii Prevederile controlului fiscal se gasesc raspandite in corpul legilor fiscale din tara care reglementeaza plata impozitelor si taxelor. uneori. asigurand astfel cooperarea contribuabililor si implicit cresterea eficacitatii sistemului fiscal. ne confruntam destul de des. si imbunatatirea serviciilor puse la dispozitia contribuabililor. promoveaza. si un control eficient al modului de respectare. ca "Cetatenii au obligatia sa contribuie prin impozite si prin taxe la cheltuielile publice". acestea prezinta o serie de carente. alaturi de programele specifice. al organelor fiscale si a unor drepturi si garantii care sa protejeze contribuabilii impotriva eventualelor abuzuri din partea administratiei. Insasi legea fundamentala a statului prevede la art. Unul din obiectivele fundamentale ale administratiei fiscale il reprezinta cresterea gradului de acceptare voluntara. in functionarea mecanismului economiei de piata.53 alin. organizarea si functionarea unor organe specializate ale statului. Daca primele doua componente s-au realizat intr-o mai mare masura caracterizand. precum si in alte acte normative. regulile existente au o sfera limitata de aplicare in cadrul diferitelor categorii de impozite si taxe. Apare chiar un dezechilibru intre drepturile si obligatiile administratiei si contribuabililor. Pentru indeplinirea acestui obiectiv fundamental. cu o insuficienta sau chiar lipsa a unor reguli formate care sa asigure exercitarea dreptului de control. bazate pe autoimpunere. sistemul ca fund excesiv. In ansamblul sau sistemul fiscal trebuie sa corespunda pentru a putea fi considerat rational si viabil. unor cerinte sau principii pornind tocmai de la ratiunea de a exista a statului. in exercitarea dreptului acesteia de control. 1. In al doilea rand. a unui aparat fiscal fata de care toate celelalte componente ale sistemului fiscal ar ramane inerte. Astfel. de catre contribuabili. sistemele fiscale moderne. iar echilibrarea lor are menirea de a da sistemului fiscal un caracter echitabil. a obligatiilor care Ie revin in domeniul impozitelor si taxelor. de la scopurile sociale politice si morale urmarite de acesta.

sanctiuni. in functie de autoritatea care controleaza. a obligatiilor fiscale si organelor imputernicite sa exercite controlul. rezolvarea unor probleme de fond cum ar fi: > alocarea de resurse umane suplimentare. aparatul fiscal. contabilitati adecvate. apare necesitatea elaborarii unei noi legi a controlului fiscal care sa reglementeze in mod unitar domeniul controlului fiscal. o reorganizare a aparatului la nivel central si local. Schimbarile intervenite in economia romaneasca presupun ca si sistemul fiscal sa fie condus in mod eficace de un aparat corespunzator atat la nivel local. . in esenta. care sa asigure. realizarea de cursuri si programe de pregatire a salariatilor. Pentru realizarea unui randament cat mat ridicat al sistemului.expres. etc. > implementarea unor evidente. referitoare la dreptul administratiei fiscale de a controla modul in care contribuabilii isi indeplinesc obligatiile fiscale ce Ie revin potrivit legii. Administratia fiscala. referitoare la definirea controlului fiscal. dispozitii tranzitorii. cat si la nivel central. nu exista o uniformitate in ceea ce priveste definirea dreptului de control si a prescriptiei la stabilirea impozitelor si majorarilor de intarziere. Mai mult decat atat. care intervin in derularea activitatii de control. tipografii. cat si prevederi speciale privind drepturile si obligatiile organelor fiscale si ale contribuabililor. In fine. un rol de baza revine aparatului fiscal si felului cum acesta pune in practica mecanismul fiscal existent. Astfel. necesita o reforma ca intregul sistem. reguli de procedura. > dotarea corespunzatoare a aparatului (investitii. dotari diverse. cat si o scadere a rigurozitatii si eficientei controlului. cu maximum de eficienta. atat in ceea ce priveste problematica de fond. calculatoare. Structura legii va trebui sa cuprinda atat dispozitii generale. > o structurare. prescriptia dreptului de a stabili diferente de impozite. controlul si incasarea impozitelor si taxelor. apar uneori suprapuneri in exercitarea controlului din partea diferitelor organe.). cat si unele aspecte procedurale. care determina atat aplicarea unui tratament diferentiat al contribuabililor controlati. in diferitele legi fiscale.

^ nota de prezentare. ^ nota de constatare.l 1/1996 priviid executarea creantelor bugetare. care constituie un document intern si se pastreaza in dosarul fiscal al contribuabilului. Procesul-verbal de control este un document bilateral.4. Din punct de vedere juridic. intocmit in doua .1. ACTELE DE VERIFICARE SI VALORIFICAREA CONSTATARILOR CONTROLULUI Organele de control fiscal ale Ministerului mtocmesc de regula urmatoarele documente: ^ proces-verbal. ^ proces-verbal de constatare a contraventhlor. ^ proces-verbal de constatare a faptelor ce pot constitni inrractiuni. asa dupa cum se precizeaza in art.C A P I T 0 L U L III ACTELE DE VERIFICARE SI VALORIFICAREA CONSTATARILOR CONTROLULUL STINGEREA OBLIGATIILOR BUGETARE STABILITE PRIN ACTELE DE CONTROL FISCAL 3. PROCESUL-VERBAL DE CONTROL Toate datele si informatiile culese de inspector in timpul desfasurarii controlului fiscal fac obiectul procesului-verbal de control. el este titlu de creanta. ^ nota unilaterala. lit a) din Ordonanta Guvernului nr.

exemplare. Continutui procesului-verbal de control trebuie redactat astfel incat acesta sa poata fi citit independent de alte documente si sa nu dea posibilitatea mai multor interpretari. ^ obiectivul (obiectivele controlului). e) persoana care asigura conducerea activitatii contribuabilului in timpul desfasurarii controlului. ^ durata desfasurarii controlului. g) persoana desemnata de contribuabil sa-l reprezinte pe durata desfasurarii controlului. b) datele de identificare ale sucursalelor sau filialelor. • numar de inregistrare la Registrul Comertului. numar legitimatie de serviciu. daca este cazul. si anume: a) datele de identificare a contribuabilului supus controlului: • denumire. c) forma de proprietate d) capitalul subscris si cel varsat. Procesul-verbal de control trebuie sa aiba o structura unica. • adresa sediului social. pentru toate verificarile efectuate pe urmatoarele patru capitole : Primul capitol va cuprinde date referitoare la : ^ unitatea fiscala care a dispus controlul. . f) persoana care raspunde de conducerea evidentelor contabile. numarul imputernicirii in baza careia a efectuat controlul. • numar de cod fiscal. ^ datele inspectorului care a efectuat controlul: prenume. ^ tipul de verificare efectuata. Al doilea capitol va cuprinde date generale despre contribuabil. dintre care un exemplar se pastreaza la dosarul fiscal al contribuabilului si un exemplar ramane la contribuabil. functie. ^ perioada supusa controlului.

care vor trebui sa fie structurate in functie de impozitele care au facut obiectul verificarii. erori de calcul etc. prenumele si functia persoanelor raspunzatoare (in cazul in care sunt antrenate raspunderi). l) tipul activitatii desfasurate utilizand clasificarea activitatilor din economia nationala (Nomenclatorul CAEN). va cuprinde constatarile efective ale inspectorului. cu privire la debitele stabilite. calcularea si varsarea impozitului. • consecintele fiscale ale constatarilor. cu precizarea prevederilor legale incalcate. alineatului etc. • justificari. precum si bancile la care acestea sunt deschise. calculare si varsare a obligatiei fiscale. k) date privind clientii si furnizorii stabili. justificarile si explicatiile .). • contraventiile constatate. • dispozitiile legale incalcate. care reprezinta de fapt partea principala a procesului-verbal de control. vor fi avute in vedere urmatoarele elemente: • baza legala pentru stabilirea. • numele. obiectiuni si puncte de vedere ale contribuabilului. Al treilea capitol. j) numerele conturilor bancare. pentru fiecare impozit in parte. cauzele care au condus la calculul acestora (dispozitii legale incalcate. precum si a articolului. conform ultimului bilant contabil aprobat. i) cifra de afaceri. Astfel. • majorarile de intarziere stabilite. • diferentele de impozite. precum si amenzile aplicate si baza legala pentru aplicarea acestora. cu nominalizarea acestora.h) obiectui de activitate. cu mentionarea numarului si a datei actului respectiv. • constatarile inspectorului cu privire la modul de stabilire. in cazul in care acesta si le-a exprimat. • termenul de plata stabilit pentru achitarea fiecarui debit stabilit. cu care contribiiabiliul are relatii de afaceri.

amenzi si penalitati aplicate. . datete de identificare si semnatura autorizata a organului fiscal. cu calculul detaliat al tuturor obligatiilor stabilite.diferentele de impozit stabilite.majorarile de intarziere calculate. precum si cele fotocopiate sau retinute. • alte date si informatii care ar putea fi relevante. daca este cazul. in timpul controlului. se va face mentiunea corespunzatoare. • documentele si evidentele puse la dispozitia organului de control. inclusiv majorarile de intarziere corespunzatoare.). precum si semnaturile autorizate ale organului fiscal si ale reprezentantului contribuabilului.amenzile si penalitati Ie aplicate. si sanctionare a contraventiilor. precum si punctul de vedere al organului de control fiscal cu privire la aceste motivatii. pe fiecare impozit in parte: . Lipsa din procesul-verbal de control a mentiunilor privind datele informative despre contribuabil. • copiile proceselor verbale de constatare. . pe fiecare pagina. In cazul in care nu s-au constatat abateri care sa genereze calcularea de diferente. atrage nulitatea acestuia. • mentiunea ca toate documentele puse la dispozitie inspectorului au fost restituite. • anexele. . daca este cazul. • platile efectuate de contribuabil.sense ale acestora. Procesul-verbal de control va trebui sa contina data si locul incheierii. In ultimul capitol al procesului-verbal de control se vor mentiona : • situatia sintetica a constatarilor efectuate (diferente de impozite si taxe stabilite. • eventuale masuri dispuse sau recomandari facute contribuabilului pentru remedierea deficientelor si intrarea in legalitate. Procesul-verbal de control va cuprinde urmtatoarele anexe: • o anexa in care vor fi sintetizate. pe fiecare impozit. data si locul incheierii. compensari efectuate etc. majorari de intarziere calculate.

pe parcursul controlului. caruia ii revine responsabilitatea pentru constatarile inscrise in acesta. • documente. precum si de contribuabil sau de reprezentantul legal al acestuia. aprobata si modificata prin Legea nr. Potrivit prevederilor Ordonantei Guvemului Romaniei n r . dandu-se acelasi numar si aceeasi data pe fiecare exemplar inregistrat. In cazul in care contribuabilul sau reprezentantui sau legal refuza . Data comunicarii catre contribuabil a rezultatelor controlului fiscal este considerata data semnarii de catre acesta sau de reprezentantulu sau legal a procesului-verbal de control. inclusiv majorarile de intarziere si penalitatile stabilite. cu modificarile ulterioare. daca este cazul. Diferentele de impozite si taxe. care reprezinta dovada retinerii documentelor sau a elementelor materiale. precum si notele explicative sau informative. • actul (actele) intocmit de organul de control fiscal. • copia documentului prin care s-a recunoscut restituirea tuturor documentelor si evidentelor puse la dispozitia organului fiscal. 108/1996. majorarile de intarziere si penalitatile stabilite cu ocazia controlului fiscal se platesc in termen de eel mult 15 zile de la data comunicarii rezultatelor controlului. acte sau copii ale acestora. Procesul-verbal de control. procesul-verbal de control reprezinta titlul de creanta pentru diferentele constatate intre obligatiile de plata determinate de catre contribuabil si cele legal datorate. va fi semnat de inspectorul care a efectuat controlul fiscal. imediat dupa semnarea lui de catre cei indreptatiti. daca este cazul. 1 1 / 1996.• notele de constatare intocmite. Toate exemplarele procesului-verbal de control impreuna cu anexele sale se inregistreaza la registratura contribuabilului controlat. • acordul sens pentru accesul organului de control fiscal in afara programului normal de lucru al contribuabilului. privind excecutarea creantelor bugetare.

data primirii de catre contribuabil a scrisorii constituind data comunicarii. Contestatia se solutioneaza de catre D. judetene sau a municipiului Bucuresti.F.P. Procesul-verbal de control fiscal va fi inregistrat la registratura organului de control fiscal competent in termen de 3 zile de la incheierea controlului fiscal.C. la organul care a incheiat procesul-verbal. Contribuabilul are dreprul de a depune contestatie impotriva hotararii in termen de 15 zile de la data comunicarii acesteia de la organul fiscal care a emis hotararea. in 30 de zile de la inregistrarea ei.F.C. rezultatele controlului fiscal vor fi comunicate printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire. dar nu mai mult de 20 de zile de la data comunicarii. . Contestatiile sunt supuse unei taxe de timbru de 2% la suma contestata.semnarea procesului-verbal de control. Contribuabilul poate formula obiectiuni care se depun in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor controlului. prin hotarare motivata semnata de seful organului de control fiscal care a intocmit procesul-verbal.S. dar nu mai putin de 10000 lei. semnata de directorul general. Raspunsul la obiectiuni este dat in 15 zile de la inregistrarea acestora. prin dispozitie motivata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful