UNITATEA........................................

FIŞĂ DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ
privind securitatea şi sănătatea în muncă

NUMELE Şl PRENUMELE..........................
LEGITIMAŢIA, MARCA...........................
GRUPA SANGUINĂ.............................
DOMICILIUL...................................

.

................ Conţinutul instruirii..... de către...............Data şi locul naşterii....................................................................... ............. a fost efectuată la data........................a.... Autorizaţii (ISCIR................... timp de................................................. Instruirea la angajare 1) Instruirea introductiv generală.... Calificarea..timp de........................................... Locul de muncă............................... Funcţia.................... atelier.................. având funcţia de.... Semnătura celui instruit Semnătura celui care a efectuat instruirea Semnătura celui care a verificat însuşirea cunoştinţelor 2) Instruirea la locul de muncă. Traseul de deplasare la/de la serviciu........................................... de către................................. Semnătura celui instruit Semnătura celui care a efectuat instruirea Semnătura celui care a verificat însuşirea cunoştinţelor 3) Admis la lucru Numele şi prenumele............................. a fost efectuată la data................................................ ş........ Data şi semnătura...........)............... Conţinutul instruirii.....) ...ore........................ loc de muncă/post de lucru................................................ore.................................................................. şantier etc..............având funcţia de....................... ............... Funcţia (şef secţie................................................................. ........

Instruirea periodică Data Durata Ocupaţia instruirii (h) Materialul predat Semnătura celui instruit care a care a instruit verificat instruirea .

Instruirea periodică Data Durata Ocupaţia instruirii (h) Materialul predat Semnătura celui instruit care a care a instruit verificat instruirea .

Instruirea periodică Data Durata Ocupaţia instruirii (h) Materialul predat Semnătura celui instruit care a care a instruit verificat instruirea .

Instruirea periodică Data Durata Ocupaţia instruirii (h) Materialul predat Semnătura celui instruit care a care a instruit verificat instruirea .

. şt data PV de producerii cercetare a evenimentului evenimentului Nr. şi data deciziei administrativă . zile ITM Sancţiuni aplicate pentru nerespectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă Abaterea săvârşită Sancţiunea Nr.Instruire periodică suplimentară Data Durata Ocupaţia instruirii (h) Materialul predat Semnătura celui instruit care a instruit care a verificat instruirea Rezultatele testărilor Data Materialul examinat Calificativ Examinator Accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale suferite Data Diagnosticul medical Nr.

............ * lucru la înălţime....................................... Observaţii de specialitate ...... .................................. Semnătura şi parafa medicului de medicina muncii......... Semnătura psihologului Semnătura psihologului Semnătura psihologului Data Apt psihologic pentru: * ............... ............................................ .. Semnătura psihologului Data Apt psihologic pentru: * ........................................................... TESTAREA PSIHOLOGICĂ PERIODICĂ Apt psihologic pentru: * Apt psihologic pentru:" ............ .......................................... ............................................................................................ Semnătura psihologului Data Apt psihologic pentru: * .................................................... .......... ............................................................................................................CONTROL MEDICAL PERIODIC Observaţii de specialitate ...................................................... .............. ................ ................................................................................................. ...................................... ............................... Data vizei Observaţii de specialitate ... etc................................ ..... conducători auto......................................................................................................................................... Data Semnătura psihologului ..................... ...................... medicului de medicina muncii... ........................................ Semnătura şi parafa medicului Data vizei Semnătura şi parafa de medicina muncii................................ ............. ............................................... ............ ..................... .................. ................. ........ Data vizei Observaţii de specialitate ................ lucru în condiţii de izolare......... Semnătura şi parafa Data vizei Semnătura şi parafa medicului Data vizei medicului de medicina de medicina muncii................................. muncii ............. Data Apt psihologic pentru: * .. Semnătura şi parafa medicului de medicina muncii Data vizei Observaţii de specialitate ..... . Observaţii de specialitate ..... ....... ............. Data .............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful