Capitolul 1

1

1. Reţele de calculatoare
Termenul de „reţea de calculatoare” desemnează o colecţie interconectată de calculatoare autonome. Se spune despre două calculatoare că sunt interconectate dacă sunt capabile să schimbe informaţii între ele, conectarea făcându-se prin diferite modalităţi. Există diferenţe între reţelele de calculatoare şi sistemele distribuite; prin acestea din urmă înţelegem faptul că existenţa a mai mult de un calculator este transparentă pentru utilizator, sistemul de operare alegând procesorul pe care să ruleze un anumit program, să transfere programele către procesorul respectiv şi să depună rezultatele în locaţiile necesare. Intr-o reţea de calculatoare, utilizatorii trebuie să se conecteze explicit la o anumită resursă (maşină), să comande explicit execuţia proceselor de la distanţă, să transfere explicit fişiere şi, în general, să personalizeze toată administrarea reţelei. Cu toate acestea, între cei doi termeni există şi o suprapunere, în sensul în care ambele sisteme trebuie să transfere fişiere, diferenţa fiind numai în cine invocă sau comandă acest transfer: sistemul sau utilizatorul. Reţelele de calculatoare au devenit absolut necesare, permiţând utilizatorilor accesul la o mai mare diversitatea de resurse (informaţii şi aplicaţii), cons tituind un mediu rapid de comunicare. Printre avantajele acestora se pot enumera: - partajarea resurselor – prin care echipamentele şi în special datele sunt disponibile pentru oricine din reţea, indiferent de localizarea fizică a utilizatorului; - accesul la informaţie de la distanţă - care poate lua diferite forme, de la accesul la programe până la accesul la baze de date la distanţă (rezervări de locuri, operaţiuni bancare etc.); - comunicaţii interpersonale – care pot lua forma de mesaje de e-mail, întâlniri virtuale, instruire la distanţă; - divertismentul interactiv – jocuri, video-on-demand, realitate virtuală partajată.

Tipuri de reţele de calculatoare
Deşi nu există o taxonomie generală în care pot fi încadrate toate reţelele de calculatoare, două criterii sunt forte importante şi anume: tehnologia de transmisie şi scara (dimensiunea) la care operează reţeaua. Din punct de vedere al tehnologiei de transmisie, reţelele de calculatoare pot fi împărţite în două categorii: - reţele de difuzare; - reţele punct-la-punct; Reţelele de difuzare au un singur canal de comunicaţii care este împărţit de toate maşinile din reţea. Orice maşină poate transmite mesaje scurte sau pachete, care sunt primite de celelalte maşini. Un câmp din mesaj sau pachet specifică maşina căreia îi este adresat mesajul. Dacă pachetul îi este adresat, o maşină prelucrează pachetul,

2

Reţele de calculatoare

altfel pachetul este ignorat. Sistemele cu difuzare permit în general şi adresarea unui pachet către toate destinaţiile, prin utilizarea unui cod special în câmpul adre să. Un sistem cu difuzare suportă, de asemenea, transmisia la un subset de maşini, operaţie cunoscută sub numele de trimitere multiplă. Reţelele punct-la-punct dispun de numeroase conexiuni între perechi de maşini individuale. Pentru a ajunge de la sursă l a destinaţie în acest tip de reţea, un pachet ar putea fi nevoit să treacă prin mai multe maşini intermediare. Datorită faptului că sunt disponibile trasee multiple, cu lungimi diferite, algoritmii de dirijare a pachetelor sunt foarte importanţi. Din punct de vedere al mărimii, reţelele de calculatoare se pot împărţi în: - reţele locale (cu distanţe de interconectare a calculatoarelor de la 10 metri până la maximum 1 km); - reţele metropolitane (de la 1 km până la maximum 10 km); - reţele larg răspândite geografic (distanţă mai mare de 10 km); - Internetul – creat prin interconectarea mai multor reţele. Reţele locale (Local Area Network) Sunt în general reţele private localizate într-o singură clădire sau într-un campus de cel mult câţiva kilometri, frecvent utilizate pentru a conecta calculatoare personale şi staţiile de lucru cu scopul de a partaja resurse şi de a schimba informaţii. LAN-urile se disting de alte reţele prin trei caracteristici: - mărime - au dimensiuni restrânse, ceea ce înseamnă că timpul de transmisie este în cazul cel mai defavorabil limitat şi cunoscut dinainte; - tehnologia de transmisie; - topologie – aranjamentul fizic al componentelor unui LAN; Reţelele metropolitane Este o versiune extinsă a unui LAN şi utilizează în mod normal tehnologii similare cu aceasta. Motivul principal pentru care MAN-urile figurează ca o categorie specială constă în adoptarea unui standard specific, numit DQDB (Distibuted Queue Dual Bus – magistrală duală cu coadă distribuită) sau IEEE 802.6. DQDB constă în două magistrale unidirecţionale la care sunt conectate toate calculatoarele. Fiecare magistrală are un capăt de distribuţie (head end) care iniţiază activitatea de transmisie, după cum se poate observa şi în figura următoare.

Capitolul 1

3

Figura 1: Reţea metropolitană.

Reţele larg răspândite geografic WAN (Wide Area Network) acoperă o arie geografică întinsă, deseori o ţară sau un continent întreg, conţinând o colecţie de maşini (gazde) care execută aplicaţiile utilizatorilor. Gazdele sunt interconectate printr-o reţea de comunicaţie sau subreţea, care are rolul de a transporta mesajele de la o gazdă la alta. Prin separarea aspectelor de pură comunicaţie ale subreţelei de aspectele referitoare la aplicaţii, se simplifică mult proiectarea întregii reţele. Subreţeaua este în general formată din: linii de transmisie (transportă biţii între maşini) şi elemente de comutare (calculatoare specializate pentru a conecta două sau mai multe linii de transmisie).

Figura 2 - Reţea larg răspândită geografic – WAN.

Topologii fizice de reţele de calculatoare
Topologia unei reţele de calculatoare poate fi descrisă din punct de vedere fizic şi logic. Topologia fizică descrie aranjamentul geometric al componentelor unei reţele de calculatoare, fiind o reprezentare teoretică şi arată forma şi structura unei reţele di n punct de vedere grafic. Topologia bus /magistrală comună presupune că toate nodurile unei reţele locale sunt conectate total, folosind un singur mediu fizic de comunicaţie, adic ă bus-ul. În acest tip de reţea, în fiecare moment una dintre maşini este master şi are dreptul să

4

Reţele de calculatoare

transmită, celelalte maşini neavând acest drept. Când două maşini doresc să transmită în acelaşi timp este nevoie de un mecanism de arbitrare. Acesta poate fi centralizat sau distribuit . De exemplu, IEEE 802.3 (Ethernet) este o reţea cu difuzare bazată pe magistrală cu control distribuit, în acest tip de reţea calculatoarele putând să transmită în orice moment doresc; dacă două pachete se ciocnesc, fiecare maşină aşteaptă un timp aleator şi apoi încearcă din nou.

Figura 3: Topologie magistrală.

Topologia inel (ring) presupune că o staţie este conectată numai cu vecinii, interconexiunile formând un inel închis în care datele se transmit unidirecţional, de-a lungul inelului. Fiecare staţie acţionează ca un repetor, transmiţând datele recepţionate către vecinul său, în sensul de parcurgere a inelului. Standardul IEEE 802.5 a actualizat acest tip de topologie prin introducerea unui dispozitiv de interconectare de tip repetor (hub Token Ring), eliminându-se vulnerabilitatea topologiei iniţiale în cazul căderii unei staţii.

Figura 4: Topologie inel.

Topologia stea presupune o reţea în care există o conectivitate totală, prin intermediul unui hub. Fiecare nod poate avea acces independent la mediul de comunicaţie, dispozitivele conectate în reţea partajând banda de transmisie a hub-ului. (Exemplu – LAN Ethernet).

Capitolul 1

5

Figura 5: Topologie stea.

Topologia de tip switch. Comutatorul este un dispozitiv multiport care detectează adresele fizice (MAC – Medium Acces Control din standardul IEEE802) şi le păstrează într-o tabelă internă, creându-se căi comutate temporare între sursă şi destinaţie. Acest tip de dispozitiv aduce cu sine îmbunătăţiri în creşterea lăţimii de bandă agregate şi reducerea numărului de dispozitive care îşi partajează lăţimea de bandă disponibilă. În acest fel se reduce numărul de coliziuni care afectează performanţele într-un LAN Ethernet.

Figura 6: Topologie switch.

Topologiile complexe reprezintă extensii şi combinaţii ale celor patru tehnologii de bază. Astfel se pot întâlni: - topologie completă (mesh), în care dispozitivele sunt interconectate cu multe alte dispozitive de reţea. Intr-o adevărată topologie completă, fiecare dispozitiv din reţea este interconectat cu toate celelalte dispozitive, asigurând astfel o maximă redundantă;

Topologiile logice au o strînsă legătură cu protocoalele de reţea. iar TokenRing de la IBM este un protocol de tip topologie logică inel. obţinute prin conectarea într-o manieră ierarhică a mai multor inele. topologii ierarhice în stea – utilizează fie un singur domeniu de coliziuni.6 Reţele de calculatoare Figura 7: Topologie completă. LocalTalk este o topologie logică de tip magistrală sau stea. combinaţii de topologii ierarhice. De exemplu protocolul Ethernet reprezintă o topologie logică de tip magistrală. care specifică modalitatea de transmisie a datelor în reţea. Topologia logică (sau topologia semnalului). obţinută prin înlănţuirea tuturor hub-urilor dintr-o reţea. fiecare nivel având un anumit rol în cadrul reţelei. Figura 8: Topologie complexă. O altă definiţie a topologiei logice ar putea fi următoarea: modalitatea în care datele circulă în reţea. fie mai multe. desemnează modalitatea în care semnalul circulă în reţea. constând în mai multe niveluri de hub-uri. pe de altă parte. . prin folosirea switch-urilor sau bridge-urilor. topologii ierarhice. fără a ţine seama de legăturile fizice între dispozitive. topologii inele ierarhice. de la un dispozitiv la altul. - topologia cu înlănţuire (daisy chain).

O mulţime de niveluri şi protocoale este numită arhitectură de reţea. De exemplu. Scopul fiecărui nivel este de a oferi anumite servicii nivelurilor superioare. a căror înţelegere este esenţială în organizarea unei utilizări şi protecţii eficiente a resurselor calculatoarelor.Capitolul 1 7 O topologie logică de reţea poate să nu fie acelaşi lucru ca şi topologia fizic ă. astfel încât nivelurile să îndeplinească corect protocoalele corespunzătoare. Specificaţia unei arhitecturi trebuie să conţină destule informaţii pentru a permite scrierea programelor sau construirea echipamentelor necesare fiecărui nivel. Protocoale pentru reţele Creşterea rapidă atât în mărime cât şi în eterogenitate a reţelelor moderne de calculatoare a condus la un grad mare de complexitate în ceea ce priveşte tehnologiile care stau la baza acestor reţele. fiecare dintre ele fiind construit peste nivelul de dedesubt. Figura 9: Niveluri şi interfeţe de protocoale. protejându-le de detaliile privitoare la implementarea efectivă a serviciilor oferite. Între două niveluri adiacente există o interfaţă care defineşte ce operaţii şi servicii primitive oferă nivelul de jos nivelului de mai sus. majoritatea reţelelor sunt organizate sub forma unei serii de straturi sau niveluri. iar TokenRing de la IBM este o topologie logică de tip inel care funcţionează peste un aranjament sau topologie fizică de tip stea. Pentru a reduce complexitatea proiectării. Ethernet (twisted pair) este o topologie logică de tip magistrală care poate funcţiona într-o topologie fizică de tip stea. funcţiile şi relaţiile sale. . Tehnologia operaţională a oricărui sistem depinde de arhitectura în care sunt alcătuite componentele. Regulile şi convenţiile utilizate în conversaţia dintre maşini (pe anumite niveluri) poartă numele de protocol al acelui nivel.

câte un protocol pentru fiecare nivel. în acelaşi timp. .  funcţia fiecărui nivel trebuie aleasă ţinînd cont de definirea de protocoale la standard internaţional. Modelul se numeşte ISO OSI (Open System Interconnection – Interconectarea sistemelor deschise). Figura 10: Niveluri de protocoale. definite conform următoarelor principiilor:  un nivel trebuie creat atunci când este nevoie de un nivel de abstractizare diferită.8 Reţele de calculatoare O listă de protocoale utilizate de către un anumit sistem. poartă numele de stivă de protocoale. Modelul OSI cuprinde şapte niveluri. suficient de mic pentru ca arhitectura să rămână funcţională.  delimitarea nivelurilor trebuie făcută astfel încât să minimizeze fluxul de informaţii prin interfeţe.  numărul de niveluri trebuie să fie suficient de mare pentru a nu fi nevoie să se introducă în acelaşi nivel funcţii diferite şi. Modelul de referinţă OSI Acest model se bazează pe o propunere dezvoltată de către Organizaţia Internaţională de Standardizare (International Standards Ogranization – ISO) ca un prim pas către standardizarea internaţională a protocoalelor folosite pe diferite niveluri.  fiecare nivel trebuie să îndeplinească un rol bine definit.

La acest nivel se lucrează cu a reprezentare abstractă a datelor. Dirijarea se poate baza pe tabele statistice care sunt „cablate” intern în reţea şi sunt schimbate rar. valabilă în toată reţeaua. în vederea transmiterii lor unor terminale cu anumite caracteristici. Se poate considera că la ac est nivel se asigură finalul conexiunii logice între diferitele entităţi ale reţelei. metoda de acces la mediul de transmisie. Secvenţa de date este împărţită în cadre (frames). stabilind calea de transmisie a datelor de la sursă la destinaţie. Nivelul transport asigură transmisia corectă a datelor între staţia sursă şi staţia destinaţie. terminalelor etc. Traseele pot fi. La acest nivel se specifică: tipul de cablu. sincronizează ritmul de transmisie şi asigură retransmisia mesajelor pierdute sau eronate. În unele aplicaţii se asigură compresia datelor şi criptarea lor. O problemă cheie în proiectare este determinarea modului în care pachetele sunt dirijate de la sursă la destinaţie. fără a se verifica corectitudinea acesteia. realizează secvenţierea mesajelor. de asemenea. Nivelul reţea asigură dirijarea cadrelor prin reţea. de exemplu la începutul unei sesiuni la terminal. Nivelul fizic este în strânsă legătură cu mediul fizic de transmisie a datelor. Nivelul prezentare realizează transformarea de reprezentare a datelor din punct de vedere al formatului. staţia receptoare făcând verificarea sumei de control asociată cadrului. Nivelul legătură de date asigură transmiterea corectă a datelor între două sisteme între care există o legătură fizică. asigurând dialogul direct între aceste procese. metoda de codificare a datelor. asigurându-se conversia în formate specifice de reprezentare la nivelul calculatoarelor. Nivelul fizic realizează transmisia electrică a unui şir de biţi. . Dirijarea poate fi de asemenea dinamică traseele determinându-se pentru fiecare pachet în concordanţă cu traficul curent din reţea. stabilite la începutul fiecărei conversaţii. rata de transfer.Capitolul 1 9 Figura 11: Modelul OSI – ISO. conectorul de legătură. Nivelul sesiune realizează conexiuni logice între procesele constituente ale unei aplicaţii.

. iar dacă este cazul rearanjarea cade în sarcina nivelelor de mai sus. Spre deosebire de modelul de referinţă OSI/ISO care are o arhitectură stratificată. pentru a structura corect datele de transmis şi pentru a respecta restricţiile impuse.21 pentru reţele cu comutare de circuite. accesul la Web prin HTTP. Modelul OSI/ISO prezintă mai bine şi mai explicit mecanismele de comunicaţie între calculatoare.ISO. Rolul său este de a permite gazdelor să emită pachete în orice reţea şi a face ca pachetele să circule independent până la destinaţie (cu posibilitatea ca un pachet să se găsească şi în altă reţea). transferul de fişiere. Protocoalele acestui nivel trebuie să cunoască caracteristicile tehnice ale subreţelei. IEEE 802. Nivelul gazdă la reţea / acces la reţea oferă sistemului mijloacele care-i permit transmiterea datelor către alte maşini conectate în reţea. Pachetele pot să sosească în orice ordine. principalul protocol comercial de interconectare a reţelelor. Figura următoare prezintă un exemplu de transmitere a datelor utilizând modelul OSI. mai mult decât organizarea rigidă pe straturi funcţionale. datorită flexibilităţii sale. X.25 pentru reţele cu comutare de pachete. El are în vedere în mod deosebit interconectivitatea. peste ea fiind construite majoritatea protocoalelor de nivel înalt. Protocolul utilizat depinde de tipul reţelei: X.10 Reţele de calculatoare Nivelul aplicaţie asigură serviciile de bază ale reţelei: poşta electronică. TCP/IP este ierarhic. Nivelul internet(working) este baza întregii arhitecturi. accesul la distanţă etc. Modelul de referinţă TCP/IP Familia de protocoale TCP/IP este baza Internetului. dar TCP/IP a devenit.x pentru reţele locale etc. Figura 12: Transmiterea datelor în modelul OSI .

Funcţiile de bază ale protocolului IP sunt: definirea unităţilor de bază pentru transmisiile în reţele (datagrame). Nivelul internet defineşte un format de pachet şi un protocol numit IP (Internet Protocol) în RFC 791. procesul TCP receptor reasamblează mesajele primite în flux de ieşire. şi nu pe cele asigurate de TCP. definirea planului de adresare Internet. fragmentarea şi reasamblarea unităţilor de date. client-server şi pentru aplicaţii în care comunicarea promptă este mai importantă decât comunicarea cu acurateţe. El va conţine acţiuni de tip tranzacţie (pe Internet). circulaţia datelor între nivelul gazdă la reţea şi nivelul transport pentru fiecare staţie. TTCP (Transaction Transmision Control Protocol) este în curs de definitivare. au fost definite două protocoale de tip gazdă-la-gazdă (host-to-host):  TCP (Transmision Control Protocol) este un protocol sigur. aşa cu sunt aplicaţiile de transmisie a vocii şi imaginilor. Este de asemenea utilizat pentru interogări întrebare-răspuns „dintr-un foc”. Un al treilea protocol. TCP tratează totodată controlul fluxului pentru a se asigura că un emiţător rapid nu inundă un receptor mai lent. . fără conexiuni. destinat aplicaţiilor care doresc să utilizeze propria lor secvenţiere şi propriul control al fluxului. care constituie nucleul pentru TCP/IP şi este protocolul cel mai important al acestui nivel.Capitolul 1 11 Figura 13: Comparaţie OSI . La destinaţie. orientat pe conexiuni care permit ca un flux de octeţi trimişi de pe OSI/ISO maşină să ajungă fără erori la altă maşină din (altă) reţea. În acest sens. direcţionarea unităţilor de date către calculatoarele de la distanţă. Nivelul transport este proiectat astfel încât să permită conversaţii între entităţile /procesele pereche din gazdele sursă şi destinaţie.TCP/IP. Acest protocol fragmentează fluxul de octeţi în mesaje discrete şi pasează fiecare mesaj nivelului internet.  UDP (User Datagram Protocol) este un protocol nesigur.

12 Reţele de calculatoare Nivelul aplicaţie conţine toate protocoalele de nivel înalt (HTTP. acesta a fost proiectat de la început pentru interconectarea reţelelor. Spre deosebire de protocoalele mai vechi de nivel reţea. Figura 14: Antetul unei datagrame IP. Fiecare datagramă este transmisă prin Internet. Telnet. Protocolul IP Liantul care ţine Internet-ul la un loc este protocolul IP. Comunicaţia în Internet funcţionează astfel: nivelul transport preia şiruri de date şi le împarte în datagrame (de maximum 64 k octeţi teoretic. Fiecare gazdă din Internet are o adresă IP care codifică adresa sa de reţea şi de gazdă.) şi se bazează pe funcţionalitatea oferită de straturile inferioare. care o inserează în şirul de intrare al procesului receptor. . DNS. SMPT. dar în practică sunt de aproximativ 1500 octeţi). fiind eventual fragmentată în unităţi mai mici pe drum. În momentul în care toate bucăţile ajung la destinaţie. Toate adresele IP sunt de 32 de biţi lungime şi sunt utilizate în câmpurile „adresă sursă” şi „adresă destinaţie” ale pachetelor IP. ele sunt reasamblate de nivelul reţea în datagrama originală care este apoi pasată nivelului transport. NNTP etc. Figura 15: Clase de adrese IP. FTP. O datagramă IP constă dintr-o parte antet şi o parte test. Antetul are o parte fixă de 20 de octeţi şi o parte opţională cu lungime variabilă. combinaţia fiind unică. după cum se poate observa în figura următoare.

ping (Paket INternet Gropet) este utilizat pentru a testa conectivitatea între două echiplamente din reţea.255.0. primind imaginea binară a sistemului de operare de la un server de fişiere aflat la distanţă).255. Primii doi octeţi indică adresa reţelei. ICMP (Internet Contorl Message Protocol) este folosit de către o gazdă destinaţie pentru a informa sursa asupra erorilor apărute în prelucrarea unei datagrame.0. Protocolul RARP (Reverse Address Resolution Protocol) este complementar protocolului ARP şi realizează conversia unei adrese a subnivelului MAC în adresă IP (o staţie de lucru care boot-ează din reţea.0.255. Primul octet indică adresa reţelei iar ultimii tre i octeţi indică adresa gazdei din reţea. Intervalul de numere care poate fi asignat primului octet din adresa IP se bazează pe clasa adresei.0. Primii trei octeţi indică adresa reţelei în timp ce ultimul octet indică adresa gazdei din reţea. IPX/SPX.0. O adresă IP unicast din clasa A se încadrează în intervalul 1. Novell NetWare este un sistem de operare de reţea foarte popular. Astfel.254.1 până la 126.1 până la 191.254. . La fel ca şi TCP/IP. În general. . Adresele IP unicast din clasa B se încadrează în intervalul 128. reţelele fizice nu pot interpreta adresele IP.traceroute permite determinarea rutei pe care datagramele IP le parcurg până la destinaţie. Adresele IP unicast din clasa C se încadrează în intervalul 192. ICMP stă la baza a două aplicaţii simple şi utilizate foarte des: . Pentru gestiunea conexiunilor există protocoale speciale.Capitolul 1 13 Adresa IP şi tabelele de routare dirijează o datagramă către o reţea fizică determinată. IPX/SPX nu se mapează în mod direct peste modelul conceptual OSI. existând diferite scheme de adresare particulare. ca şi TCP/IP.255. oferind suport pentru servere de fişiere şi de imprimare în reţele LAN încă de la începutul anilor 1980.255. O clasă de adrese este un grup predefinit de adrese care definesc o reţea de o anumită mărime. iar ultimii doi indică adresa gazdei din reţea.255. De exemplu. definit prin RFC 826 realizează translatarea adreselor IP în adresele MAC corespunzătoare (cel mai frecvent adrese Ethernet. Datele transmise trebuie să respecte protocoalele nivelului fizic utilizat în reţeaua respectivă.1  223. cu dimensiunea de 6 octeţi).254. La nivel de Internet adresele IP au fost împărţite în mai multe clase.0. este de fapt o stivă de protocoale care execută diferite funcţii în toate procesele de comunicare în reţea. Protocolul IPX/SPX IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) este un protocol de reţea dezvoltat de Novell pentru utilizarea în reţele în care există sistemul de operare Novell NetWare. protocolul ARP ( Address Resolution Protocol).

atât pentru nodurile care transmit cât şi pentru cele care recepţionează. Gestionează de asemenea crearea pachetelor în momentul în care transmiterea datelor este iniţiată de un calculator din reţea. Prezentare şi Sesiune. deoarece calculatoare cu capacităţi limitate (în ceea ce priveşte spaţiul de stocare şi de memorie). puteau fi legate în reţea. Stiva de protocoale IPX/SPEX este alcătuită dintr-un număr de protocoale care gestionează diverse sarcini necesare comunicării în reţea. In acest mod SAP . iar tabelul următor arată câteva definiţii ale protocoalelor importante din stiva IPX/SPX. Aceste protocoale funcţionează de fapt peste standardele care operează la nivelul legătură de date (Data Link) din modelul OSI şi sunt definite de standarde IEEE. fiind un protocol rutabil (la fel ca şi TCP/IP). Protocol Funcţie NCP NetWare Core Protocol gestionează funcţiile de reţea la nivelurile Aplicaţie. Service Advertising Protocol este utilizat de serverele NetWare pentru a anunţa adresa serverelor de fişiere şi imprimare din reţea. După cum se poate observa din figura următoare. Menţionăm faptul că Novell NetWare poate fi utilizat ca sistem de operare de reţea atât pentru reţelele cu arhitectură logică Ethernet cât şi pentru cele cu Token Ring. Figura 16: Maparea IPX/SPX la OSI. care rulau sistemul de operare DOS. câştigând foarte mult teren la începutul decadelor de revoluţie a PC-urilor.14 Reţele de calculatoare IPX/SPX necesită mai puţine resurse (atât în reţea cât şi pe calculator) în comparaţie cu TCP/IP. IPX/SPX este potrivit pentru reţele de dimensiuni mici şi mare. Este responsabil pentru oferirea de conexiuni între clienţi şi server. sesiune. prezentare. Figura următoare arată o mapare a stivei de protocoale IPX/SPX la modelul conceptual OSI. transport şi reţea. IPX/SPX are protocoale care gestionează funcţionalitatea nivelurilor aplicaţie.

Arhitecturi logice de reţele de calculatoare Deoarece este dificil de înţeles şi analizat arhitectura acestor sisteme complexe în întregime. nu numai de structura. deci. Această arhitectură reflectă tehnologia integrată şi unificată a reţelei de calculatoare şi poate fi construită peste diferite niveluri abstracte ale arhitecturii fizice. Într-o reţea de calculatoare.Capitolul 1 15 Protocol Funcţie clienţii NetWare află modalitatea de găsire a resurselor din reţea. şi anume protocoalele straturilor prezentare şi aplicaţie. Routing Information Protocol (creat de Novell pentru acest protocol) este responsabil pentru rutarea pachetelor IPX/SPX in reţea. . Tabelul 1: Subprotocoale ale IPX/SPX. Arhitectura fizică descrie structura. Internetwork Packet Exchange este un protocol fără conexiune care gestionează adresarea nodurilor într-o reţea IPX/SPX. din arhitectura fizică fac parte protocoalele nivelurilor fizic. Aceste detalii sunt dezvăluite numai nivelelor de mai jos şi numai la o examinare atentă. funcţia şi inter-relaţiile dintre dispozitivele de reţea. Menţionăm faptul că începând de la Novell NetWare versiunea 6 se utilizează stiva de protocoale TCP/IP în locul IPX/SPX. legătură de date (data-link). Arhitectura fizică depinde. Potrivit modelului OSI descris mai sus. SPX IPX RIP Sequenced Packet Exchange este un protocol orientat-conexiune care operează la nivelul Transport din modelul OSI. dar şi de implementările software ale protocoalelor din aceste nivele medii sau joase. funcţionalitatea şi relaţiile intermediare dintre implementările protocoalelor de nivel jos şi mediu din modelul stratificat de interacţiuni în reţea. această arhitectură poate fi împărţită în mai multe niveluri de funcţionalitate abstracte care ascund detaliile de implementare de componente . Arhitectura logică a reţelelor de calculatoare descrie structura şi relaţiile software-ului care implementează protocoalele de nivel înalt ale modelului standard stratificat. putem distinge o arhitectură fizică şi o arhitectură logică. transport şi sesiune.

o arhitectură centralizată cade în categoria sistemelor de calcul autonome bazate pe utilizarea partajată a unui calculator multi-utilizator. La ora actuală. În cazul în care calculatoarele erau conectate prin linii de comunicaţii pentru a forma o reţea. până la inventarea primului calculator (ENIAC. în iunie 1944). în timp ce o arhitectură peer-to-peer cade în categoria reţelelor de calculatoare care constau din calculatoare care sunt egale din punct de vedere al rangului. deoarece nu apăruseră încă calculatoarele personale. Un model corect selectat pentru arhitectura logică a unei reţele de calculatoare permite obţinerea productivităţii maxime. fiind utilizate terminale de tip caracter conectate la un calculator central. Primul stagiu de evoluţie a sistemelor de calcul a fost din 1940 până în 1970.  arhitectura client/server bazată pe web. Arhitectura acestor sisteme de calcul era centralizată.  arhitectura clasică client/server (cu variantele). mergând. Deci. creat la şcoala Moore. următoarele tipuri de arhitectură logică de reţea sunt cele mai utilizate:  arhitectura peer-to-peer. fiecare calculator din vremea respectivă era bazat pe utilizarea partajată a unui calculator multi-utilizator. în care nu există calculatoare dedicate utilizării în comun de către alte calculatoare. Aceste tipuri de modele de arhitecturi sunt în strânsă legătură cu diferite stagii de evoluţie a sistemelor de calcul. flexibilitatea instalării reţelei şi în acelaşi timp reduce cheltuielile pentru construire şi administrare. în care nu existau calculatoare dedicate transmiterii resurselor pentru utilizare comună de către celelalte calculatoare din reţea. a eficientizării protejării resurselor de reţea. de fapt. De regulă. o asemenea reţea avea o arhitectură peer-to-peer. .16 Reţele de calculatoare Figura 17: Legătura dintre arhitectura fizică şi arhitectura logică.

reţelele peer-to-peer au devenit din ce în ce mai populare. Din punct de vedere al stocării şi al securităţii datelor. marele avantaj al unei arhitecturi centralizate este simplicitatea relativă a construirii şi administrării sistemului de securitate al informaţiei. primele sisteme de calcul au avut numeroase dezavantaje. Acest tip de arhitectură este. deoarece este mult mai simplu de protejat mai multe obiecte dacă acestea se găsesc într-o singură locaţie. acesta nu solicita nici o condiţie sau operaţie specială pentru a fi pus în funcţiune. printre care lipsa de flexibilitate. cel mai bine utilizată pentru interconectarea unui număr relativ mic de calculatoare. mai ales din cauza costului scăzut. în concluzie. În ciuda acestor avantaje. aceasta fiind rezultatul centralizării resurselor. Controlul terminalului era realizat centralizat de către mainframe. În plus. În arhitectura centralizată. pe măsura creşterii numărului de calculatoare din reţele. cunoscut sub numele de mainframe. Deoarece terminalul este un dispozitiv relativ puţin sofisticat. garantându-se astfel că un program arăta la fel pe toate terminalele (execuţia se făcea pe mainframe). Pe măsură ce sistemele de calcul cu arhitectură centralizată au început să intre în declin. marcând absenţa calculatoarelor centrale pe care să existe toate resursele. De asemenea. interconectând mai ales calculatoare personale şi nu mainframe-uri. cât şi complexitatea administrării. Terminalele de tip caracter care erau conectate la calculatorul central prin cabluri erau utilizate ca principal mijloc de acces la resursele informaţionale. securitate şi performanţă. care au un nivel scăzut de cerinţe în ceea ce priveşte securitatea şi capacitatea de procesare a datelor. nu exista nici o configurare software care trebuia făcută de către utilizatorul final.Capitolul 1 17 Figura 18: Arhitectura primelor sisteme de calcul. Printre dezavantajele semnificative ale reţelelor peer-to-peer se numără atât nivelul scăzut de siguranţă. . aceste dezavantaje cresc din ce în ce mai mult. deoarece terminalul nu conţinea nici un software. inclusiv informaţia. dificultatea folosirii de către utilizatorii finali şi costuri ridicate. Acesta este şi o proprietate majoră a reţelelor peer-to-peer. erau concentrate pe un calculator central. iar toate terminalele erau de acelaşi tip. toate resursele de calcul.

mai recent. iar scopul principal este de a transmite fişiere către clienţi. spre deosebire de terminale. prin utilizarea unui număr de programe server. principalul scop al acestuia fiind interogarea datelor în folosul clienţilor. Această arhitectură. . serverul este un server de fişiere. serverele sunt capabile acum de a oferi o varietate de resurse pentru utilizare. Printre caracteristicile acestui stagiu putem enumăra descentralizarea arhitecturii de calcul a sistemelor autonome şi interconectarea acestora în reţele globale de calculatoare. pot îndeplini mai multe funcţii care erau îndeplinite de către calculatoarele centrale. Calculatoarele care puneau la dispoziţie resurse se numeau servere. serverul este cunoscut sub numele de server de baze de date. iar calculatoarele care utilizau resursele se numeau clienţi.18 Reţele de calculatoare Dezavantajele caracteristice ale sistemelor de calcul centralizate şi. care. În cazul în care resursa este un sistem de fişiere. Descentralizarea arhitecturii asociată cu primele sisteme de calcul a devenit posibilă ca rezultat al apariţiei calculatoarelor personale. Un anumit server este caracterizat în primul rând de resursele pe care le menţine. apărută după 1980. ale reţelelor de tip peer-to-peer au fost eliminate prin construirea de sisteme de calcul bazate pe arhitectura client/server. Putem distinge între câteva modele de arhitecturi client/server. care îşi puneau la dispoziţie resursele pentru utilizarea lor în comun de către alte calculatoare din reţea. Pe lângă toate acestea. marchează cel de-al doilea stagiu de evoluţie al tehnologiei calculatoarelor. Arhitectura unor astfel de sisteme de calcul distribuite a ajuns să se fie cunoscută sub numele de arhitectură client/server. fiecare dintre ele reflectând distribuirea componentelor arhitecturii software în calculatoarele din reţea. De exemplu. Ca rezultat al descentralizării a devenit posibilă crearea sistemelor de calcul distribuite locale şi globale. În general. dacă resursa este o bază de date. serverele pot oferi acces la periferice (accesul la un server de imprimare sau print-server). Figura 19: Arhitectura client/server clasică.

 funcţii aplicate. Orice aplicaţie software poate fi prezentată. au apărut următoarele modele ale arhitecturii client/server. specifice unui domeniu de aplicaţiei. ca o structură constând din trei componente:  componentele de prezentare. Figura 21: Gestionarul de resurse stocat la nivelul serverului.  pe lângă date.  funcţii legate de data mining şi managementul datelor (baze de date. Ca rezultate. fişiere etc. .Capitolul 1 19 Componentele software distribuite sunt mai apoi caracterizate în funcţie de capacităţile pe care le oferă. acumulează informaţii şi gestionează date. corespunzătoare metodelor de distribuire a celor trei componente software între staţia de lucru şi serverul din reţea:  numai datele sunt stocate în server.  datele.  componente care oferă acces la resurse informaţionale (manageri de resurse).). în consecinţă. care implementează interfaţa cu utilizatorul. gestionarul de resurse este localizat tot la nivel de server (un sistem de gestiune a bazelor de date. care execută funcţiile aplicaţiei. Funcţiile oricărei aplicaţii software pot fi divizate în trei grupuri:  funcţii legate de intrări şi ieşiri. de exemplu). gestionarul de resurse şi componentele aplicaţiei sunt concentrate pe server.  componentele de aplicaţie. Figura 20: Numai datele sunt stocate pe server.

 componentele aplicaţiei sunt localizate pe un server. iar acesta execută interogările şi returnează datele rezultate către client. de exemplu). De regulă. Acesta este modelul unui server cu control al datelor. în comparaţie cu primul. în cazul bazelor de date) sau cu ajutorul funcţiilor existente în biblioteci de programe specializate. accesul la resursele informaţionale se face cu ajutorul operatorilor unui limbaj specific (SQL. Marele avantaj al acestui model. iar fişierele conţinând aceste informaţii trebuie transferate pentru procesare de la serverul din reţea. în care se procesează un volum mic de date. deoarece informaţia este procesată pe staţiile de lucru. nu oferă o eficienţă maximă. Primul model al arhitecturii client/server. pe server există de asemenea un gestionar de resurse (SGBD. care suportă toate funcţiile de introducere. în care componentele de prezentare şi aplicaţie sunt combinate şi executate pe calculatorul client. în care numai datele sunt localizate pe server. de exemplu. acest model de acces la date aflate la distanţă poate fi utilizat numai pentru reţele relativ mici. În cel de-al doilea model al arhitecturii client/server. este faptul că prin reţea se transferă mai puţine date. datorită . Interogările realizate către resursele informaţionale sunt transmise către gestionarul de resurse (baza de date din reţea. în timp ce datele şi gestionarul de resurse sunt localizate pe un alt server. Din aceste motive. conducând în schimb la supraîncărcarea reţelei. afişare şi funcţiile de aplicaţie. Transferul unor mari volume de date prin reţea are ca rezultat o rată mică a schimbului de informaţii. Figura 23: Componente distribuite.20 Reţele de calculatoare Figura 22: Gestionarul de resurse şi aplicaţiile sunt concentrate pe server. de exemplu).

conlucrând cu orice program care ar dori să le utilizeze. există numeroase instrumente de dezvoltare care permit crearea rapidă a aplicaţiilor. . Funcţiile aplicaţiei pot fi implementate în programe separate sau în proceduri stocate. În plus. sau la nivel de server. poate fi utilizat un server separat (server de aplicaţie). care sunt executate pe serverul care controlează accesul la date. interoperabilitate şi posibilitatea de a alege dintr-o gamă largă de instrumente de dezvoltare. cel de-al doilea este serverul de aplicaţie.Capitolul 1 21 faptului că selectarea informaţiilor necesare din fişiere nu are loc pe staţiile de lucru şi pe server. în timp ce funcţiile aplicaţiei şi de acces la date sunt executate de server. administrare centralizată şi o reducere a utilizării resurselor de reţea. Acesta a fost dezvoltat considerându-se că procesarea executată la nivel de client ar trebui limitată la funcţiile de prezentare. De asemenea. iar cel de-al treilea este serverul de date. Ţinând cont de avantajele şi dezavantajele de mai sus. printr-o interfaţă standard şi operând cu SGBD-uri care suportă SQL. fiecare dintre acestea orientate către un set specific de servicii . pot fi implementate mai multe funcţii de tip aplicaţie. la momentul actual. după cum se poate observa şi în figura următoare. In cele din urmă. În contrast cu modelul cu date controlate de server. acestea conduc către unificare. care nu va creşte semnificativ în timp. Primul nivel din acest model este clientul. Arhitectura client/server este una cu două niveluri doar în momentul în care componentele de aplicaţie sunt situate la nivelul staţiei de lucru împreună cu componenta de prezentare. complexitatea componentei de aplicaţie nu ar trebui să fie mare. împreună cu gestionarul de resurse şi date. schimbarea unei componente necesită schimbare a întregului sistem. putem concluziona că acest model este cel mai bine utilizat pentru construirea de sisteme de calcul orientate către procesarea unui volum de informaţii moderat. acest lucru obstrucţionând dezvoltarea în continuare a sistemelor de calcul care au arhitecturi bazate pe acest model. orientate către procesarea unui volum mare de date. pot exista mai multe servere de aplicaţii. Ţinând cont de avantajele indicate. fiecare din acestea luând forma unui serviciu separat. De aceea. Detaliile de implementare ale funcţiilor de aplicaţie la nivelul serverului de aplicaţie sunt complet ascunse de client. Deoarece componentele de aplicaţie au devenit din ce în ce mai complicate şi manifestă o cerere crescută de resurse. interogările recepţionate de la clienţi fiind plasate într-o coadă asociată cu serverul de procesare a aplicaţii. Acest lucru produce un model three-tier ca parte a arhitecturii client/server. orice program care le utilizează fiind considerat client. sau a unui volum care va creşte în timp. În plus. Considerând cazul serverului de aplicaţie. modelul client/server two-tier este mai uşor de operat. este posibil să concluzionăm că modelul cu server integrat este optim pentru reţele mari. care le extrage şi le transferă pentru procesare în concordanţa cu un set particular de priorităţi. avantajele serverului integrat sunt evidente: eficienţă mare şi simplitate. Marele dezavantaj al acestui model este acela că nu există o linie strictă de demarcare între componenta de prezentare şi componenta de aplicaţie. În comparaţie cu modelul cu date controlate la nivel de server.

. O imagine care ar exemplifica o astfel de arhitectură ar putea fi următoarea: Figura 25: Model de arhitectură n-Tier. de exemplu) sau poate la rândul său să fie un server de aplicaţii. el poate suporta interfaţa cu utilizatorul (componentă de prezentare).22 Reţele de calculatoare Figura 24: Arhitectură 3-tier cu Middleware/Transaction Processing Monitor/coadă de mesaje . Clientul poate fi mai mult decât o componentă de prezentare. În acest ultim caz se pot realiza sisteme de aplicaţii pe mai multe niveluri. arhitectura unui astfel de sistem putând fi văzută ca un punct înconjurat de inele concentrice (arhitectură n-tier). iar inelele simbolizează o mulţime de servere de aplicaţii care acţionează pe post de clienţi faţă de serverele din interior. Punctul reprezintă serverele de aplicaţii care conţin funcţii de aplicaţie de bază. poate oferi interfaţă către anumite dispozitive (senzori.

Arhitectura client/server. incompatibile cu standardul TCP/IP pentru Internet.  există un timp de recuperare mare în cazul pierderii/distrugerii programelor instalate la nivel de client. care pot fi interpretate da către client. dezvoltată odată cu dezvoltarea Internetului.Capitolul 1 23 Prezenţa unei demarcaţii stricte între componentele aplicaţiilor din arhitectura client/server şi distribuirea balansată a acestor componente între calculatoarele de reţea permite un nivel de flexibilitate care nu este disponibil în arhitectura peer -to-peer. resursele de calcul obţi n o mai mare performanţă. care a apărut la cel de-al doilea stagiu de evoluţie a tehnologiei de calcul este cunoscută şi sub numele de arhitectură client/server clasică. nu se produce migrarea programelor din reţea în timpul procesării interogărilor create de client către server. crescând şi potenţialul pentru îmbunătăţirea şi mărirea funcţionalităţii sistemului. fiind necesare proceduri speciale pentru reconectare. ci doar date.  componentele aplicaţiei sunt distribuite între calculatoarele din reţea.  partea protejată a resurselor informaţionale localizată la nivelul calculatoarelor personale este caracterizată printr-o mare vulnerabilitate. Multe dintre dezavantajele reţelelor de calculatoare cu o arhitectură client/server clasică pot fi eliminate prin construirea unui sistem de calcul cu o arhitectură care să combine cele mai bune proprietăţi ale sistemului centralizate cu cele ale arhitecturii client/server.  fiecare din calculatoarele din reţea este orientat doar către execuţia de programe locale. Din punct de vedere al stocării datelor şi securităţii procesării. Aceasta are următoarele caracteristici:  serverul nu generează informaţiile finale. Noua arhitectură este numită arhitectură web sau arhitectură client/server bazată pe tehnologie web. arhitectura client/server are câteva potenţiale dezavantaje:  atât distribuirea fizică a componentelor aplicaţiilor cât şi iregularităţile şi eterogenitatea sistemelor de calcul complică semnificativ construirea şi administrarea sistemului de securitate. Această ultimă caracteristică promovează ridicarea securităţii informaţiei. conducând la cheltuieli adiţionale. Această arhitectură. În momentul în care pe fiecare calculator sunt executate numai programe locale. . Ca rezultat.  utilizarea protocoalelor proprietare pentru schimbul de date între calculatoare necesită dezvoltarea de instrumente de securitate unice.  pentru schimbul de date între client şi server pot fi utilizate protocoale proprietare. este considerată cel de-al treilea stagiu de evoluţie a sistemelor de calcul. coborând astfel probabilitatea de executare a programelor maliţioase sau a vreunui virus.

care aparţin de documente web diferite. acţionează ca legături către alte obiecte care sunt conectate din punct de vedere logic cu ele.  alte documente web sau documente care au alte formate (foi de calcul. care pot fi localizate pe orice calculator din reţea. Dar. conţinând atât text cât şi imagini. Execuţia programului conectat la pagina web începe automat în momentul tranziţiei către legătura potrivită sau la deschiderea paginii web. un document web este un fişier text.24 Reţele de calculatoare Figura 26: Arhitectura client/server bazată pe tehnologie web. baza acesteia fiind tehnologia web. obiectele către care conduc legăturile pot fi localizate pe orice calculator din reţea. care constă din diferite pagini web legate prin legături (link-uri). Baza tehnologiei web sunt aşa-numitele „documente web”. . o pagină web se poate interconecta cu programe de calculator şi poate conţine legături către alte obiecte.). dar logic poate combina orice cantitate de asemenea pagini. spre deosebire de documentul tipărit. Din punct de vedere fizic. stocate pe server şi vizualizate şi interpretate de programe care operează la nivelul staţiilor de lucru (navigatoare web/browsere web). Din punct de vedere logic. O pagină web poate fi asemănată cu o copie tipărită a unui document. localizat pe diferite gazde din reţea. Fiecare pagină web poate conţine obiecte şi legături către alte pagini. Sistemul de legături obţinut astfel este bazat pe faptul că anumite părţi selectate dintr-un document. care pot fi reprezentate de text sau imagini. Caracteristica esenţială a arhitecturii Internet este întoarcerea către server a unui număr de funcţii care au fost eliminate de la calculatorul central în cel de-al doilea stagiu. un document web conţine numai o singură pagină web. O pagină web poate conţine legături către următoarele tipuri de obiecte:  alte părţi ale unui document web. De fapt.  obiecte multimedia. prezentări etc. Deci. un document web reprezintă un document hypermedia.

acestea permit luarea în considerare a informaţiilor cu nivel de detalii cerut. iar dacă drepturile de acces sunt suficiente se va stabili o conexiune logică între client şi server. copierea de fişiere prin reţea. Cu alte cuvinte. Există posibilitatea concentrării atenţiei pe cele mai importante aspecte ale datelor. ceea ce simplifică semnificativ analiza volumelor mari de date. în formă finală (şi nu într-o formă intermediară. creând în acelaşi timp vederi diferite ale datelor cerute. De asemenea. cu o interfaţă universală şi naturală. ca în cazul arhitecturii client/server clasice).  un program care va fi transferat de către browser pentru interpretare sau execuţie de la server către staţia de lucru.  orice alt serviciu (e-mail. în funcţie de necesităţile utilizatorilor. protocol utilizat şi pe Internet. Serverul web permite de asemenea distribuirea informaţiilor în concordanţă cu ordinea naturală a creării şi consumării acestora. este posibilă implement area unui model multi-metodă în vederea prezentării informaţiilor. Arhitectura Internet cuprinde următoarele facilităţi distinctive:  informaţiile finale c are vor fi prezentate utilizatorului de către navigator sunt create pe server. aproape indiferent de format. implementând în acelaşi timp un acces uniform la document. iar serverul va transmite rezultatele procesării către browser. În momentul în care browserul are nevoie de documente sau obiecte de la server. în cadrul documentelor web poate fi obţinută integrarea datelor şi a obiectelor program de diferite tipuri localizate pe diferite gazde din reţea. iar browserul. Din această definiţiei a conceptului de document web este clar că programul de navigare executat la nivel de staţie de lucru nu este restricţionat numai la vizualizarea de pagini web şi executarea de tranziţii către alte obiecte. Pe lângă faptul că documentele web conectează atât date distribuite din punct de vedere fizic cât şi date de diferite tipuri. deoarece acestea din urmă sunt standardizate din punct de vedere al aplicaţiei de navigare.  se utilizează protocolul TCP/IP pentru schimbul de date între client şi server. acesta putând fi utilizat atât pentru activarea programelor pe server cât şi pentru interpretarea sau lansarea în execuţie a modulelor legate de documente web pe staţia de lucru. Serverul web acţionează ca un concentrator de informaţii care transmite informaţii din diverse surse şi le prezintă utilizatorului sub o formă omogenă. Transferul de documente şi de alte obiecte de la server către staţia de lucru după o cerere de la browser este îndeplinită de către un program numit server web. permite utilizatorului să vizualizeze informaţiile respective.  este facilitat controlul centralizat nu numai al serverului ci şi al calculatoarelor client. căutări de informaţii). el transmite cererile necesare către server. .Capitolul 1 25  un program care va fi executat pe server după tranziţia către el printr-un link. încheind astfel conexiunea.  toate resursele informaţionale şi aplicaţiile sistem sunt concentrate pe server. studiind mai apoi în detaliu materialul selectat.

Concentrarea tuturor resurselor informaţionale şi a aplicaţiilor la nivel de server simplifică semnificativ construirea si administrarea sistemelor de securitate. protecţia obiectelor localizate într-un singur loc fiind realizată mult mai uşor decât în cazul distribuirii fizice a acestora. De asemenea. .26 Reţele de calculatoare  staţiile de lucru pot executa programe de pe alte calculatoare din reţea nu numai de pe cele locale. utilizarea protocolului TCP/IP pentru schimbul de date între calculatoarele din reţea are ca rezultat unificarea tuturor interacţiunilor dintre staţia de lucru şi server – soluţia interacţiunii sigure cu un calculator se aplică în mod automat tuturor calculatoarelor.

iar în 1969 conducerea ARPA (Advanced Research Projects Agency . în terminologia actuală. transferul de fişiere şi tipărirea la distanţă. Analog. a fost introdus şi serviciul de poştă electronică .html . Sistemul UNIX s-a dezvoltat în paralel şi pe baza limbajului de programare C .org/publications/RM/baran.list. Internet Se spune. prima “reţea” de calculatoare utiliza banda perforată ca şi canal de comunicaţie (banda perforată de un calculator fiind manual introdusă în cititorul de bandă al celuilalt). pornind de la experienţele cu Altair. In proiectul iniţial al ARPAnet se asigurau doar 3 servicii de comunicaţie: conectarea la distanţă . Ritchie. Beranek şi Newman (BBN) dezvoltarea acestui sistem de comunicaţie.Departamentul Apărării al SUA) contractează cu Bolt. la Laboratoarele Bell în Murray Hills (New Jersey) apare sistemul de operare UNIX. când se ajunsese la o reţea cu 37 de calculatoare.Capitolul 2 27 2. cam odată cu apariţia calculatoarelor bazate pe tranzistori. Leonard Kleinrock şi Paul Baran iniţiază comutarea de pachete (packet-switched network).urilor. 1 http://www. Institutul Stanford (SRI) din Menlo Park şi Universitatea Utah din Salt Lake City. Acesta este şi anul apariţiei Microsoft. Din 1962. bazat tot pe comutare de pachete.e-mail şi semnul “@”. Un an mai târziu. Tot în 1972. Proiectul iniţial lega calculatoarele de la Universitatea California din Los Angeles (UCLA). în acelaşi timp. Vechile sisteme telegrafice erau. că Internet începe odată cu ARPAnet. de regulă. Abia în 1972. în octombrie. Independent de ARPAnet. dezvoltă BASIC-ul pentru noua lume a PC. în 1906). legături punct-la-punct. apariţia primelor reţele comerciale precum TELENET-ul firmei BBN. Anul 1975 înseamnă pe de o parte apariţia calculatoarelor personale (ALTAIR anunţase microcalculatorul încă în August 1974) şi pe de altă parte. Paul Baran şi colegii săi de la Rand Corporation atacă problema construirii unei reţele care să supravieţuiască unui război nuclear în “On Distributed Communications Networks” 1 . uitând istoria de un secol şi jumătate a telegrafului (anunţat ca invenţie în 1837 de Sir Charles Wheatstone în Anglia şi Samuel B. Kernigham şi Dennis M. la International Conference on Computer Communications de la Washington DC ARPAnet este prezentat public şi se fac demonstraţii între 40 de maşini conectate la reţea. Morse în SUA) care a condus la dezvoltarea primelor reţele de comunicaţie (uitând desigur şi descoperirea telefoniei multiple de către Augustin Maior. ca urmare a restricţiilor în conectarea la ARPAnet impuse de Agenţia militară de comunicaţii (botezată DARPA). creat de Brian W.25 ca standard de comunicaţie. când Paul Allen şi Bill Gates.telnet (Remote login).rand. folosind bandă de hîrtie perforată pentru a transmite informaţia pe următoarea legătură spre destinaţie. In 1967 este publicat proiectul ARPAnet (Lawrence Roberts). CCITT (Comitetul Consultativ pentru Telegrafia şi Telefonia Internaţională) anunţă protocolul X. precum şi istoria de 60 de ani a calculatoarelor electronice.

un instrument de căutare în serverele FTP. CSNET (Computer Science Network). iar centrul de programare al Universitatea din California de la Berkeley lansează BSD UNIX 4. Dar istoria World Wide Web poate fi (şi este) privită ca un capitol aparte. iar firma Proteon oferă primul router soft folosind un minicalculator PDP -11. fizician la CERN Geneva. Anul 1984 este momentul introducerii DNS (Domain Name System) care înlocuieşte mecanismul de preluare periodică a fişierului „hosts” (tabela de corespondenţă nume/domeniu . Fundaţia pentru Ştiinţă (National Science Foundation) crează NSFNET pentru a conecta centrele cu super-calculatoare printr-o magistrală de viteză mare (56Kbps . bazat pe protocolul XNS elaborat la Xerox Park. aplicaţiile de bază erau e-mail. Până în 1990. Structura arborescentă (ierarhică) a meniurilor ajuta utilizatorii în organizarea documentelor pentru prezentare pe Internet. Mai ales că în 1987. odată cu proiectul MEMEX .conexiuni UUCP. această istorie începe în 1945. propus ca un standard pentru ARPAnet încă din 1973. Este anul apariţiei reţelei de calculatoare pentru cercetare numită USENET. Oferea acces e-mail şi ştiri (Usenet News). telnet şi FTP.adresă IP) de la NIC (Network Information Center) unde se menţinea evidenţa calculatoarelor conectate la ARPAnet. In 1990 ARPAnet dispare (după ce toate organizaţiile care erau conectate au trecut la NSFNET. creând şi limbajul HTML (HyperText Markup Language). In 1992 Tim Berners-Lee. La rândul său NSFNET îşi încetează activitatea în 1995 când accesul la Internet ajunge să fie asigurat de firme comerciale pentru întreaga lume. când ARP Anet ajunsese să asigure conectarea a 500 de centre. Mai ales că tot în 1983 partea militară a ARPAnet a fost separată sub numele MILNET. chiar dacă partea de ştiri (Usenet News) a trecut la protocolul NetNews (NNTP). legat de dorinţa de reorganizare a accesului la informaţii. produsă de Onyx Systems. de ceea ce se cheamă acum managementul cunoştinţelor (knowledge management). Usenet a fost la început o reţea cu acces telefonic în comutaţie (dial-up) bazată pe UUCP (UNIX-to-UNIX copy). Această decizie şi această dată este considerată (mai ales de participanţii la proiect) data de naştere a Internet. NSFNET permite conectarea la Internet fără restricţiile cu caracter militar ale ARPAnet.2 cu TCP/IP înglobat (ca rezultat al finanţării DARPA).28 Internet Sistemul TCP/IP. la Universitatea din Minnesota se lansează Gopher. Tot în 1979 apare prima versiune comercială de UNIX pentru microcalculatoare.la acea vreme). Dacă nu mergem până la Biblioteca din Alexandria. In 1990. Dar şi 1979 este un an reper în dezvoltarea Internet. listserv. la Universitatea McGill se introduce Archie. este acceptat ca protocol standard doar la 1 ianuarie 1983. Ca organizaţie necomercială. Este lansat limbajul de programare C++ . Firma Novell lansează produsul NetWare. şi altele. Pentru a găsi un astfel de document a apărut un instrument de căutare numit Veronica (very easy rodentoriented netwide index to computerized archives). Această schimbare împreună cu lansarea staţiilor SUN bazate pe UNIX (în acelaşi an) a condus la dezvoltarea vertiginoasă a Internet din următorii şapte ani. Mai există şi azi reţele . Serverele Gopher au devenit aşa de folosite încât până în 1993 au apărut mii de servere conţinând peste un milion de documente. In 1991. In acel an existau deja reţelele BITNET (But It's Time Network). dezvoltă protocoalele de comunicaţie pentru World Wide Web.

Momentul crucial în răspândirea Web a apărut în februarie 1993 când NCSA (National Center for Superconducting Applications) a anunţat prima versiune a programului Mosaic. permiţând şi accesul la articolele Usenet şi chiar accesul la bazele de date de pe calculatoarele centrului. iar în 1987. debutează primul sistem hypermedia distribuit. în 1986. echipa de la MIT Architecture Machine Group prezintă primul videodisc hypermedia. Iar în 1981. Doug Engelbart prezintă sistemul numit NLS. legături spre documente sau ilustraţii corelate. După succesul repurtat rapid în privinţa creării. în 1967. Proiectul Xanadu va fi preluat de firma Autodesk în 1989. Andy van Dam şi alţi colaboratori construiesc primul sistem de editare de hipertexte. cuvinte 2 http://jolt. legăturile fiind marcate prin numere între paranteze drepte şi selectate prin tastarea acelor numere. bazat pe metoda poziţionare+click. la acea dată existând în lume primele două calculatoare. primul sistem hypermedia disponibil cu adevărat şi larg răspândit. World Wide Web a fost introdus pentru uz intern în CERN în primăvara lui 1991. apare GUIDE. Un navigator ceva mai evoluat. sistemul a fost anunţat-prezentat public în ianuarie 1992. programele fiind oferite public. Ted Nelson imaginează Xanadu 2. In 1978. dar rapid sistemul a depăşit domeniul cercetărilor de fizică. pentru ca să nu mai fie nevoie să se folosească programe şi protocoale de acces diferite ci unul singur numit browser . La CarnegieMellon. firma Apple Computers lansează HyperCard. care îl va abandona însă în 1992. în 1975. Dintru început a exista tendinţa de a realiza un sistem „unificator” care să uşureze şi să simplifice accesul la informaţiile dispersate în Internet. un sistem de tip bază de date gestionând documente hypertext şi înglobând toate informaţiile scrise. Primele demonstraţii de soft de navigare au avut loc în preajma Crăciunului din 1990.mp x. Mai întâi au beneficiat alte laboratoare de fizică nucleară din lume. numit iniţial ZOG şi ulterior KMS. In terminologia actuală. firma Telos introduce în 1984 sistemul hypermedia numit Filevision. gratuit. Un an mai târziu. distribuirii şi regăsirii lucrărilor ştiinţifice şi a rezultatelor experimentale. In acelaşi an are loc şi Hypertext '87 Workshop în Carolina de Nord. Astfel. Tim Berners-Lee propune proiectul World-Wide Web. Doi ani mai târziu. un navigator pentru maşinile UNIX rulând în sistemul XWindows şi folosind întreg “arsenalul” mediului Windows (iconiţe. anul în care Ted Nelson introduce termenul hypertext. consilierul ştiinţific al Preşedintelui Roosevelt pe timpul războiului. un navigator prin hipertexte şi imagini. iar în 1968. MEMEX propunea un sistem de memorare a informaţiilor în care utilizatorii să aibă posibilitatea să creeze linii (trasee) informaţio nale. produs de OWL. care să poată fi stocate şi utilizate ulterior.Capitolul 2 29 formulat de Vannevar Bush. In 1985 apar Symbolic Document Examiner (produs de Janet Walker) şi Intermedia. sistem hypermedia conceput de Norman Meyrowitz şi alţii la Brown University (SUA). menu-uri. Dar anul de referinţă în istoria Web este considerat în mod unanim 1965.navigator. a fost vorba de o maşină conceptuală. rula pe calculatoare NeXT.co m. un nou sistem informaţional destinat mai ales cercetătorilor din fizica energiilor înalte.au:70/ 0h/faq. sistem pe care-l dezvoltă în cadrul CERN până în 1992. Pe calculatoarele Macintosh. şi anume Aspen Movie Map.html . La început era vorba doar de afişare în mod text.

OCLC estima 2. Modalităţi de conectare la Internet Orice persoană poate accesa Internetul. Şcolile. NCSA Mosaic 1. ca urmare a folosirii Mosaic pentru X-Windows. pe sistemele folosind MS-Windows. prin intermediul liniei telefonice. Modemul poate fi intern. Viteza modemului este măsurată în kilobiţi pe secundă (Kbps).  ISDN. Un mo dem aflat la celălalt capăt va transforma semnalul primit în semnal digital. În plus. In 1995 se estimau 12 mii de servere. în 1997 . Mosaic a putut îngloba imaginile color direct în paginile cu text.30 Internet colorate marcând legăturile etc.800 de mii. asigurând şi posibilităţi de folosire a sunetului. Deja în august 1994. La mijlocul lui noiembrie 1993. . Acestea puneau la dispoziţia publicului peste 300 milioane de pagini Web individuale. traficul Web prin nodul central Internet din NSF a depăşit traficul de poştă electronică. Cei mai mulţi utilizatori folosesc modemuri pentru a stabili o conexiune la un furnizor de servicii Internet.). iar în iunie 1999. mişcării/animaţiei etc. De asemenea. se poate beneficia de acces public la Internet din biblioteci sau din Internet Café.4 Kbps sau 28. Mosaic a fost simultan lansat pe platformele Apple Macintosh. ajungând astfel în topul serviciilor. instituţiile publice sunt în general conectate la reţea. firmele. la care se realizează o conexiune de la calculator prin intermediul unui modem. Modalităţile principale de conectare la un ISP sunt următoarele:  Modemuri. sau extern. iar instalarea acestuia va fi cerută de sistemul de operare.uri.6 milioane de servere Web. întotdeauna va exista un jack.6 Kbps şi 56Kbps. Accesul privat poate fi realizat prin intermediul unui ISP (Internet Service Provider). ca parte a calculatorului. pentru a putea fi utilizat în calculator. după ce în martie îl depăşise pe cel Gopher. pentru conectarea liniei telefonice. Software-ul se găseşte pe cdrom-ul care însoţeşte modemul. dar există şi variante mai lente (14. pentru a putea forma un număr de telefon prin intermediul calc ulatorului.8 Kbps). precum şi pe cele UNIX cu X-Windows.  Modemuri de cablu. In plus. Un an mai târziu au fost estimate 4600 de servere. numărul serverelor Web înregistrate la CERN crescuse la 500. Un modem este un dispozitiv care transformă informaţiile digitale din calculator în semnal analogic (sunet) pentru a fi transmise prin intermediul liniei telefonice.  Alte variante.2 milioane de servere accesibile public dintrun total de 3. va trebui instalat un software pe calculatorul respectiv. aflat într -o carcasă separată şi conectat la portul serial al calculatorului printr-un cablu serial. Încă în octombrie. Indiferent de tipul de modem.0 for X Windows a fost lansat în iunie 1993. Majoritatea celor comercializate acum au viteze de 33.

Pe lângă acestea.736 Mbps 34.08 Mbps 466.244 Gbps 933. La ora actuală. se mai pot realiza conexiuni prin unde radio.866 Gbps 1. Modemurile de cablu permit o conexiune prin intermediul cablului de televiziune. O linie T3 este destul de largă pentru a se putea transmite prin intermediul ei filme şi video în timp real.56 Mbps 155. Este o conexiune Internet cu o viteză relativ ridicată.21 Gbps 10 Gbps 4. Prin ISDN se utilizează linia telefonică normală dar se vor transmite semnale digitale în loc de semnale analogice. linii T3. STS-48 OC-36 OC-24 OC-18 OC-12. Pentru a avea acces la Internet prin cablu. Cele mai rapide modemuri de cablu oferă o viteză de 10Mbps pentru primirea datelor şi 768 Kbps pentru trimiterea datelor. un adaptor terminal ISDN (pentru linia telefonică normală) şi un serviciu ISDN din partea furnizorului de servicii Internet. STS-12 OC-9 OC-3.368 Mbps 20 Mbps Denumire tip de conexiune OC-255 (Optical Carrier – Fibră optică) OC-192 OC-96 OC-48.12 Mbps 622. Este folosită în general de companiile mici şi mijlocii care au traficul de reţea foarte mare. Cablu de categoria 5 OC-1.5 Mbps.Capitolul 2 31 ISDN este prescurtarea de la Integrated Services Digital Network. Mai există posibilitatea conectării prin linii ADSL sau IDSL (creată pentru a oferi programe video la cerere) şi prin intermediul sistemului de recepţie digitală prin satelit (Digital Satellite System). sunt disponibile următoarele viteze şi lăţimi de bandă pentru conexiuni la Internet şi în reţele: Viteză (bps = biţi pe secundă) 13.976 Gbps 2. STS-1 T-3. oferind viteze de 64 Kbps (un canal purtător) sau 128 Kbps (două canale purtătoare).52 Mbps 100 Mbps 51. un serviciu ISDN este costisitor. datele fiind transmise la viteze mult mai mici. Fast Ethernet. Cu toate că permite o viteză mai ridicată. STS-3 CDDI. telefoane mobile etc. ridicându-se astfel viteza de transfer a datelor.84 Mbps 44. o conexiune digitală capabilă să transmită date la 1. conexiune digitală prin intermediul căreia se transmit date cu o rată de 45 Mbps.488 Gbps 1. Alte modalităţi de conectare cuprind liniile T1. prin linia telefonică. FDDI. DS-3 în America de Nord E-3 Europa Cablu de categoria 4 . necesitând servicii speciale din partea companiei telefonice. compania distribuitoare de servicii de televiziune prin cablu trebuie să se transforme şi în furnizor de servicii Internet.

32bis. rată de comunicaţie pentru modem x2 V.34. . viteza minimă pentru transfer de date prin cablu modem V.4 Kbps 9600 bps 2400 bps Reţele locale de tip Fast Token Ring Thin Ethernet. model de cablu E-2 Europa T-2.6 Kbps 28. prin legarea acestuia la calculator în cazul unui modem extern sau introducerea într-un slot al plăcii de bază. V.8 Kbps 20 Kbps 14. modemul este gata de funcţionare. modemuri U. DS-1 Europa ADSL.17 fax viteza modemurilor în jurul anilor 1990 Viteza modemurilor în jurul anilor 1980 Tabelul 2: Viteze de acces la Internet. Configurarea conexiunii din Windows XP După instalarea unui modem.S.448 Mbps 6.048 Mbps 1. DS-1 America de Nord ISDN DS-0. T-1. modemuri de tip Rockwell V. DS-2 America de Nord Descărcare standard prin ADSL Reţele locale de tip Token Ring DS-1c E-1. pulse code modulation 56flex. fie în mod automat.144 Mbps 4 Mbps 3. Legătura se realizează foarte uşor prin utilizarea asistentului New Connection Wizard ( ) din proprietăţile My Network Places.152 Mbps 2.32 Internet 16 Mbps 10 Mbps 8. Robotics x2 56flex. prin configurare manuală. şi recunoaşterea automată de către sistemul de operare sau. cablu de categoria 3.544 Mbps 128 Kbps 64 Kbps 56 Kbps 33. în cazul în care modemul nu este recunoscut de sistem. Figura 27: Proprietăţile My Network Places. rămânînd de realizat doar o legătură către furnizorul de servicii Internet.312 Mbps 6.Fast Class Cablu de nivel 1.

Sunt disponibile opţiuni pentru modem.pasul al doilea este alegerea modalităţii de conectare. pentru broadband (conexiuni de viteză mare. posibilităţi de conectare la o reţea a unei organizaţii prin dial-up sau reţea privată virtuală (Connect to the network at may workplace). Figura 28: Conectarea prin dial-up şi modem. ultimul pas este constituit de alegerea unui nume de utilizator şi a unei parole pentru autentificarea în reţeaua ISP-ului. alegerea unui număr de telefon al ISP-ului care se va apela pentru deschiderea conexiunii şi modalitatea de partajare a conexiunii cu alţi utilizatori din reţea. paralel sau infraroşu. . - - paşii următori sunt constituiţi din stabilirea numelui furnizorului de servicii Internet. sau conectarea la un alt calculator prin portul serial. sau prin broadband fără limitare orară. Figura 29: alegerea numelui de utilizator şi al parolei de acces. cât şi posibilitatea configurării acceptării de conexiuni prin dial-up şi conexiune directă prin cablu. cum ar fi modemuri de cablu sau DSL) care nu este activă tot timpul. . Există de asemenea.Capitolul 2 33 Paşii care trebuie urmaţi pentru conectarea la Internet printr-un dispozitiv cunoscut de sistemul de operare se face astfel: . precum şi stabilirea altor opţiuni.selectarea opţiunii de conectare la Internet.

Utilizarea unui firewall Un firewall este un sistem de securitate care se comportă ca o graniţă securizată între reţeaua internă şi restul lumii. în spatele unui firewall. ICF menţine o tabelă cu toate comunicaţiile care au pornit de la calculatorul pe care acesta rulează. inspectând adresele sursă şi destinaţie ale fiecărui pachet pe care îl manipulează. Când este utilizat împreună cu Internet Connection Sharing (pentru a partaja o singură conexiune la Internet pentru mai multe calculatoare).34 Internet Tot în acest pas se poate activa sau dezactiva un firewall (Internet Connection Firewall). Figura 30: Serviciile care pot fi accesate din Internet. pentru a dezactiva accesul pe porturile neutilizate din calculator şi pentru a filtra pachetele de intrare şi ieşire. Un firewall protejează o reţea împotriva atacurilor externe prin permiterea traficului sigur să intre în reţea. ICF menţine o tabelă cu î ntregul trafic desfăşurat şi din reţeaua internă. se pot configura servicii care să permită trafic nesolicitat din Internet către calculatoarele din reţeaua internă. Tot traficul de intrare din Internet este comparat cu intrările din tabelă şi îi este permis să ajungă la calculatoarele din reţeaua internă numai dacă există o intrare in tabelă care să ateste faptul că schimbul de pachete a fost iniţiat de către calculatoarele din reţeaua internă. . ICF este considerat un firewall stateful – care monitorizează toate aspectele comunicaţiilor care se desfăşoară prin intermediul lui. De asemenea. interzicând în acelaşi timp traficul nesigur. Pentru a preveni traficul nesolicitat din partea publicului. Internet Connection Firewall (ICF) din Windows 2000 / XP este un pachet software utilizat pentru a restricţiona tipul trafic ului de intrare sau ieşire în /din reţeaua unei organizaţii.

fără a întrerupe destinatarul din activităţile curente: mesajul este obţinut de către destinatar în momentul în care doreşte. MTS din Internet permite transportul mesajelor prin reţea Internet pe bază de stochează-şi-înaintează sau stochează-şi-descarcă. . trimise într-un format standard către MTS. în cazul găzduirii unui server Web. Figura 31: Structura unui mesaj de e-mail.Capitolul 2 35 De exemplu. Din cauza capacităţii unei reţele de a stoca mesajele. Plicul oferă o „etichetă” pentru mesaj. Tipuri de servere de email Toate mesajele de poştă electronică sunt compuse din mesajul în sine (numit conţinut) şi un plic (figura următoare). Poşta electronică. traficul HTTP nesolicitat este permis şi înaintat către calculatorul (identificat prin nume sau adresa IP) pe care rulează serverul Web. informaţiile pot fi transmise la orice oră. fără a fi nevoit sa-l deschidă şi să inspecteze conţinutul. ICF creează şi un jurnal în care pot fi depuse atât conexiunile care nu au primit drept de acces cât şi cele solicitate din interior şi la care s-a răspuns. Figura următoare ilustrează elementele unul sistem de e-mail şi ale sistemului de transfer de mesaje din Internet. indicând sistemului de transfer de mesaje (Message Transfer System – MTS) unde să transmită mesajul. În realitate plicurile sunt doar simple date adiţionale şi comenzi de control.

Serviciul DNS este utilizat pe ntru a „rezolva” adresa de Internet a serverului de tip „mail exchange” (MX) asociată adresei de e-mail destinaţie. Dacă este posibil. . Odată adresa cunoscută. Mesajul transferat de la MTA la MTA prin intermediul MTS are loc pas cu pas (stochează-şi-înaintează). mesajul de e-mail poate fi înaintat către căsuţa poştală destinaţie prin intermediul SMTP. fiind utilizat pentru a recepţiona şi transmite mesaje de e-mail între servere. pot fi utilizate o serie de dispozitive MTA care să re transmită mesajul către un server postmaster destinatar. Agentul de transfer al mesajelor emiţător este numit emiţător-SMTP (sau client SMTP). potrivită pentru transmisie. utilizatorul uman poate declanşa agentul să transmită mesajul către agentul de transfer local. Pot exista şi cazuri în care mesajul poate traversa un număr de agenţi de transfer intermediari:  Agent de transfer de tip relay. Mesajul este transmis către destinaţia finală printr-un număr de agenţi de transfer de mesaje. Majoritatea serverelor SMTP sunt construite pe baza specificaţiilor din RFC 2821 şi RFC 2822. Având pregătit un mesaj cu ajutorul agentului utilizator. Agentul utilizator ajută utilizatorul uman să compună mesaje într-o formă standard. De asemenea. până când acesta ajunge în mailbox-ul destinatar.36 Internet Figura 32: Componentele sistemului de e-mail şi ale sistemului de transfer de mesaje. Simple Mai Transfer Protocol (SMTP) controlează modalitatea de transport către un server destinaţie. unde este stocat. iar agentul de transfer al mesajelor destinatar este numit destinatar-SMTP (sau SMTP-server). transmiterea se face direct de la agentul de transfer emiţător la agentul de transfer care va face efectiv transmisia. Funcţia de agent de mesaje al utilizatorului este preluată de aplicaţia de e-mail de pe un calculator personal. în care se găseşte mailbox-ul destinatarului final (echivalent cu o cutie poştală de la un oficiu poştal). numite împreună „sistem de transfer de mesaje”. şi oferind de asemenea un mod de acces la mesajele recepţionate şi transmise anterior. Primul MTA din conexiune este de obicei serverul de e-mail asociat cu utilizatorul. Cele două componente de bază ale sistemului de e-mail sunt agentul de mesaje al utilizatorului (Message User Agent – MUA) şi agentul de transfer de mesaje (Message Transfer Agent – MTA).

Un agent de transfer de tip relay poate fi utilizat în cazul în care agentul de transfer emiţător nu a fost capabil să rezolve adresa IP destinaţie. având rol de a verifica conţinutul mesajelor de viruşi sau alte materiale maliţioase. Odată ce mesajul de e-mail a traversat sistemul de transfer de mesaje către căsuţa poştală a destinatarului. înainte de a permite mesajelor să fie transferate către reţeaua internă. Protocolul POP3 are trei stări principale pentru gestiunea conexiunii între clientul de e-mail şi server: starea de autentificare. numindu-se „filtru de conţinut”. Un agent de transfer de tip mail gateway poate fi utilizat pentru a converti formatul mesajului de e-mail sau pentru a se conecta la un sistem de e-mail care corespunde altor standarde (de exemplu un sistem de e-mail bazat pe X.400). sau pentru a transmite mesajele şi către alte tipuri de reţele (fax. Un agent de transfer de tip mai proxy poate fi găsit deseori în firewall-urile organizaţiilor.Capitolul 2 37  Agent de transfer de tip mail gateway. offline. mesajul este pregătit pentru a fi ridicat de către destinatarul uman. Figura 33: Operaţiunile sistemului de e -mail. Măsura este una de securitate. pe calculatorul local (IMAP). telex. acest lucru putându-se face în două moduri: mesajele pot fi descărcate de pe serverul de e-mail pe calculatorul local (POP3) sau poate exista o căsuţă poştală duplicată. .). starea tranzacţie şi starea actualizare. Protocolul POP3 controlează o conexiune între un client POP3 şi un server în care sunt stocate mesajele de e-mail. Post Office Protocol 3 (POP3) este un protocol standard pentru regăsirea şi descărcarea mesajelor de e-mail.  Agent de transfer de tip mai proxy. voicemail etc.

Starea de actualizare închide conexiunea între client şi server. De asemenea. În cazul în care numele de utilizator sau parola nu se potrivesc. la un moment dat. . utilizatorul primeşte o eroare. acestea sunt marcate pentru ştergere şi apoi şterse din depozit. Utilizatorii se pot conecta la un server de e-mail POP3 prin intermediul unui client (de exemplu Microsoft Outlook Express) pentru a descărca mesajele pe calculatorul local. orice mesaj nou care a fost trimis după acest moment (după autentificare) fiind disponibil pentru descărcare numai după finalizarea conexiunii curente. Serviciul POP3 (serverul) este combinat cu serviciul SMTP care permite expedierea de mesaje de e-mail. Figura 34: Diagrama de stare a unui server POP3. Pentru a preveni neconcordanţa între depozitul de mesaje de pe server după ce clientul a fost autentificat. după ce un utilizator a descărcat cu succes mesajele de pe un server. În timpul stării de tranzacţie. utilizatorul este autentificat. urmând starea de execuţie a tranzacţiei. In cazul unei comenzi recepţionate de server care nu corespunde protocolului POP3. clientul POP3 care este conectat la server trebuie să fie autentificat înainte ca utilizatorii să descarce mesajele. clientul primind totuşi un mesaj de eroare. aceasta în cazul în care clientul de e-mail nu este configurat în alt fel. clientul trimite comenzi POP3. iar serverul le recepţionează şi răspunde la acestea în concordanţă cu protocolul POP3. După închiderea conexiunii. aceasta va fi ignorată.38 Internet În timpul stării de autentificare. depozitul de e-mail este actualizat pentru a reflecta modificările făcute de client în timpul conexiunii la server. În cazul în care numele de utilizator şi parola se potrivesc cu cele aflate în baza de date a serverului. cererile pentru conexiuni adiţionale fiind respinse prin mesaje de eroare. De exemplu. nefiind lăsat să se conecteze pentru a continua în faza de tranzacţie. fiind ultima comandă trimisă de client. serviciul POP3 blochează acest depozitul. se poate conecta un singur client la depozit.

astfel încât acestea să poată fi gestionate.servere de e-mail – un calculator pe care este instalat unul din serviciile SMTP.POP3 – sistemul de descărcare al mesajelor de pe un server de e-mail utilizează protocolul POP3 pentru a controla conexiunea între un client de e mail şi serverul pe care sunt stocate mesajele. - SMTP – sistemul de e-mail transferă mesajele de la client către destinatar. expeditorul trimite mesajul. acesta este depus în directorul utilizatorului destinatar. . Figura 35: Utilizarea protocolului POP3 pentru preluarea mesajelor. Utilizând un client e-mail. care va trimite mesajul prin Internet către destinatar. Serviciul de e-mail utilizează protocolul şi serviciul SMTP pentru a transmite mesajele între două servicii SMTP. precum şi descărcarea mesajului pe calculatorul clientului prin POP3. Componentele unui sistem de e-mail bazat pe POP3 sunt următoarele: . iar acesta este ridicat şi tratat în conformitate cu protocolul SMTP de serverul e -mail de expediţie. Când mesajul ajunge pe serverul destinaţie. mesajul este descărcat pe calculatorul acestuia din urmă în conformitate cu protocolul POP3.Capitolul 2 39 In imaginea următoare este ilustrată modalitatea de transfer a mesajelor între expeditor şi destinatar. Calculatorul expeditorului poate fi conectat la Internet prin intermediul unui Internet Service Provider (ISP). Prin utilizarea unei conexiuni între serverul de e-mail şi clientul destinatar. La nivel de organizaţie serviciile de e-mail sunt gestionate pe trei niveluri: . . Clientul POP3 este utilizat pentru a descărca mesajele de pe serverul de e-mail pe calculatorul local. POP3 sau IMAP şi la care utilizatorii se conectează prin intermediul unui client de e-mail pentru a descărca. compune şi gestiona mesajele de e-mail. expedia şi gestiona mesaje.clientul POP3 – este aplicaţia software utilizată pentru a citi.

în care vor fi stocate mesajele sub formă de fişiere până la descărcarea pe un calculator.căsuţe poştale – o căsuţa poştală corespunde unui utilizator care este membru al unui domeniu de e-mail.40 Internet domenii pentru e-mail – trebuie să fie un nume de domeniu înregistrat şi trebuie să corespundă înregistrării Mail eXchanger (MX) creată în DNS. O căsuţă poştală pentru un utilizator corespunde unui director din depozitul de mesaje. Cu alte cuvinte. de la birou sau de pe un calculator portabil în timpul unei deplasări. De exemplu. această persoană are posibilitatea să citească mesajele. Internet Message Access Protocol Internet Message Access Protocol sau IMAP este o metodă de accesare a mesajelor de poştă electronică care sunt stocate pe un server de e-mail (posibil partajat). Protocoalele POP3 şi SMTP nu sunt criptate. la fel ca şi pe un disc local. În cazul în care cineva doreşte să acceseze reţeaua în care rulează un server POP3. mesajele de email stocate pe un server IMAP pot fi manipulate de pe calculatorul de acasă. cum este în cazul POP3. . pe măsură ce creşte utilizarea poştei electronice şi a numărului de calculatoare alocate fiecărui utilizator. de la mai mult de un calculator a devenit extrem de importantă. - Figura 36: Diagrama de stare a unui server IMAP. fără a fi necesară transferarea mesajelor între aceste calculatoare. se permite unui program de e-mail client să acceseze locul de stocare aflat la distanţă pe un server. atât pe cele noi cât şi pe cele salvate. Pentru creşterea securităţii reţelei se poate implementa protocolul Internet Protocol Security (IPSec) prin intermediul căruia se asigură conexiuni private şi sigure prin reţele IP împreună cu utilizarea de servicii de criptografie. Abilitatea IMAP de a accesa mesajele. .

o Posibilitatea determinării structurii unui mesaj fără a-l descărca în întregime.oferirea de suport pentru moduri de acces online (mesajele sunt lăsate pe server şi manipulate de la distanţă de către programele client). fiind creat mai ales pentru mesageria offline. verificarea existenţei unor mesaje noi. Printre scopurile IMAP se numără: . creează un cache al mesajelor selectate şi apoi se deconectează.suportul pentru accesul concurent la căsuţe poştale partajate. Acest mod de acces nu este însă compatibil cu accesul de la mai multe calculatoare. o Preluarea părţilor MIME individuale din mesaje. setarea şi ştergerea indicatorilor (flag). . IMAP conţine anumite funcţii care nu sunt disponibile în protocolul POP: . deconectat (programul client se conectează la serverul de e-mail. . offline (clientul descarcă mesajele de pe server pe maşina pe care rulează şi apoi le şterge de pe server). texte şi porţiuni selective din mesaje. . creare. ştergere şi redenumire de căsuţe / foldere. o Managementul folderelor de la distanţă (listarea.să fie pe deplin compatibil cu standardele de mesagerie din Internet. ştergerea.Suport pentru foldere multiple: o Abilitatea de a manipula mai multe foldere în afară de INBOX. Protocolul include suport pentru operaţiuni de creare. ştergerea permanentă a mesajelor.).Capitolul 2 41 Protocolul POP poate fi utilizat numai cu un singur calculator. .Optimizarea performanţei pentru lucrul online. precum MIME. deoarece astfel s-ar descărca şi s-ar împărţi mesajele pe toate calculatoarele utilizate – acest lucru s-ar întâmpla în cazul unui sistem de fişiere comun. redenumire). . în care mesajele sunt descărcate şi şterse de pe server. parcurgerea şi căutarea mesajelor în conformitate cu RFC-822 şi MIME. . o Posibilitatea de a stabili indicatori standard şi definiţi de utilizatori. La următoarea reconectare se face sincronizarea cu serverul. Acest mod diferă de modul offline prin faptul că mesajele rămân pe server. de exemplu NFS (Network File System).permiterea accesului fără a se baza pe protocoale mai puţin eficiente de acces la fişiere. documente etc. regăsirea de atribute. sincronizarea făcându-se în urma reconectărilor succesive). o Potrivit şi pentru accesare altor tipuri de date (NetNews. .permiterea accesării şi managementul mesajelor de la mai mult de un calculator. . lucrând în mod offline. o Suport pentru ierarhii de foldere.clientul nu trebuie să cunoască formatul de stocare din server etc.Manipularea de la distanţă a folderelor: o Abilitatea de a adăuga un mesaj la un folder de la distanţă. o Notificarea existenţei mesajelor noi.

singurul avant aj al POP este existenţa unui volum mai mare de software bazat pe acesta. . .ext . 4. Unele din aceste facilităţi sunt importante mai ales pentru conexiunile de mai mică viteză. forma generală fiind: identificator@domeniu. . [.. 3.. } etc. IMAP poate oferi anumite avantaje faţă de protocoalele normale pentru accesul la sistemele de fişiere. . Antetul unui mesaj de e-mail conţine următoarele câmpuri: .permit accesul la mesaje noi de pe o varietate de platforme client. .au atât implementări comerciale cât şi gratuite. virgule sau alte semne speciale între care (. deoarece IMAP este un superset al POP.  semnul @ „at”. Utilizarea e-mail Adresele de e-mail sunt simplu de înţeles. pe lângă suportul pentru modul de acces offline. acestea au anumite caracteristici comune.se bazează pe expedierea mesajelor către un server de e-mail aflat permanent în stare de funcţionare. IMAP permite existenţa unor extensii negociate. . precum cele prin linie telefonică sau fără fir. . De asemenea. ambele: . . Acest identificator poate conţine atât litere cât şi cifre. care face legătura între identificatorul utilizatorului şi cel de-al treilea element. În concluzie: 1. De asemenea este posibilă utilizarea „_”. Atenţie. tehnologiile de mesagerie care oferă numai acces offline nu mai sunt adecvate necesităţilor contemporane.au clienţi pentru toate sistemele de operare existente. Orice mesaj de e-mail conţine două părţi de bază: antetul şi corpul mesajului. IMAP oferă suport online şi deconectat superior POP. definite de RFC-urile Internet. Deşi POP şi IMAP nu sunt direct compatibile şi diferă în mod semnificativ.  domeniu sau subdomeniu – fiecare adresă de e-mail are un domeniu sau un subdomeniu pentru identificare. . Fiecare adresă de e-mail are în mod necesar trei elemente:  un identificator la persoanei care deţine adresa de e-mail.permit accesul la mesajele noi de oriunde din reţea. putând fi astfel extins pe măsura necesităţilor. ). o adresă de e-mail nu va conţine spaţii. ].sunt protocoale native ale Internet.42 Internet o Căutare şi selectare bazată pe programe care se execută la nivel de server pentru a micşora transferul de date. bazându-se pe SMTP pentru expediere. {. 2.suportă identificatori persistenţi ai mesajelor pentru utilizare deconectată.permit numai accesul.sunt protocoale deschise. . Astfel.suportă în întregime modul de lucru offline. :.

Servere FTP. Câmpul mai poate fi numit şi Subject of Message sau Message. . de exemplu Windows 2003. Atât în cazul utilizării site intranet sau al utilizării Internetului. oferă funcţionalitate FTP. prin utilizarea BCC se poate trimite un mesaj către persoanele din acest câmp fără ca destinatarii din câmpurile To: sau CC: să ştie acest lucru. Fişierele se plasează în directoarele serverului FTP astfel încât utilizatorii să poată stabili o conexiune şi transfera fişiere prin intermediul unui client FTP sau browser cu facilităţi FTP. la fel ca şi platformele Microsoft Windows Server. Menţionăm faptul că FTP este un bun exemplu de arhitectură client/server.  From: câmp care conţine adresa de e-mail a expeditorului. principiile prin care se pune la dispoziţie spaţiu pentru încărcarea (upload) şi descărcarea (download) de fişiere prin FTP sunt identice. Un server FPT poate fi găsit în diferite pachete software sau în pachete de sisteme de operare.  CC: sau Carbon Copy – este un câmp care conţine adresele de e-mail ale unor destinatari adiţionali. Fiecare din aceste sisteme de operare de reţea utilizează diferite instrumente pentru configurarea serviciilor de reţea precum serverele FTP. Distribuţiile de Linux. FTP.Capitolul 2 43  To: va conţine adresa de e-mail a persoanei destinatare. În figura următoare se poate observa caseta de dialog a Internet Information Services care este utilizat pentru configurarea şi monitorizarea serverelor Web. Este completată în mod automat de clientul de e-mail. de exemplu. Acest câmp mai poate fi numit Message To: sau Mail To:. Pentru utilizarea FTP în scopul transmiterii şi recepţionării de fişiere prin Internet.  BCC: Blind Carbon Copy – mulţi clienţi de e-mail ascund acest câmp sau nu dau un acces foarte uşor la el.  Attachments: dă posibilitatea de a ataşa fişiere /documente la mesajele de e-mail. FTP anonim şi autentificat File Transfer Protocol (FTP) este în acelaşi timp un protocol al nivelului aplicaţie TCP/IP şi un serviciu care permite schimbul de fişiere prin Internet. De asemenea. în care aplicaţiile necesare pentru transferul fişierelor sunt împărţite între server şi client. e-mail şi a grupurilor de dialog pentru sistemul de operare Windows 2003. avem nevoie de două aplicaţii diferite: un server FTP şi un client FTP.  Subject: conţine o scurtă descriere a mesajului. Corpul mesajului conţine numai textul pe care doriţi să-l vadă destinatarul. aplicaţiile de tip server FTP pot fi găsite ca şi aplicaţii se parate de sistemul de operare.

deoarece utilizatorii pot numai să descarce (în mod implicit) fişierele de pe aceste servere. Serverele FTP se pot clasifica în două mari categorii: . . Aceste tipuri de server au un grad ridicat de securitate. Pentru astfel de site-uri se pot stabili drepturi de acces în funcţie de utilizator. Figura 38: FTP anonim cu Internet Explorer 6. - servere FTP private – accesul se face numai pe baza unui nume de utilizator şi al unei parole.servere FTP anonime sau publice – accesul se face pe baza numelui de utilizator anonymous şi pe baza unei adrese de e-mail transmise ca şi parolă.44 Internet Figura 37: Site-ul FTP implicit în Windows 2003.

rfc-editor.unitbv. Pe lângă o cale de acces. se pot crea directoare virtuale. Pentru ca un director virtual să fie accesibil din mai multe site-uri. Portul implicit utilizat pentru controlul conexiunii este 21. depinzând de metoda care este specificată de client. protocolul FTP utilizează minimum două conexiuni în timpul unei sesiuni: o conexiune de tip half-duplex pentru control şi o conexiune de tip full-duplex pentru transferul datelor. În cazul unui site complex sau pentru a specifica URL-uri pentru diferite părţi din site. fie o resursă partajată din reţea. după cum se ştie.unitbv. Deoarece un alias este mai scurt decât calea fizică spre director . acesta trebuie creat în fiecare site.ro/web Pentru un site FTP nu este obligatorie crearea de directoare virtuale datorită faptului că toate fişierele pot fi adăugate sau încărcate în directorul principal al site ului. împreună cu URL-ul pentru acces: Locaţia fizică C:\Inetpub\ftproot \\Server2\DateStudenti D:\Inetpub\ftproot\Note D:\Inetpub\wwwroot Alias Director rădăcină (nu are nevoie de alias) Studenti Note Web URL (exemplu) ftp://econ. în acest fel neputând utiliza informaţia respectivă pentru modificarea fişierelo r.ro ftp://econ. iar conexiunea pentru date este determinată de metoda utilizată de client pentru conexiunea la server. Utilizarea unui director de pe alt calculator trebuie specificată printr-o cale ce trebuie să se conformeze cu Universal Naming Convention (UNC). mai trebuie specificat şi un nume şi o parolă pentru acces. deoarece utilizatorii nu vor şti unde sunt localizate fişiere fizice.org/rfc/rfc959. Alias-urile fac mai uşoară şi mutarea directoarelor în site: în locul schimbării unui URL pentru un director se poate schimba legătura dintre locaţia fizică şi alias. În cazul în care site-ul FTP conţine fişiere care sunt localizate într-un director oarecare sau pe alte calculatoare din reţea şi nu în directorul rădăcină. .Capitolul 2 45 Directoare virtuale în site-uri FTP Un director virtual (alias).ro/Note ftp://econ.unitbv. Utilizarea de alias-uri este de asemenea o facilitate mai sigură.txt). trebuie create directoare virtuale pentru a include şi acele fişiere în site-ul FTP.unitbv. este fie o locaţie fizică pe discul serverului care nu rezidă în directorul rădăcină al serverului FTP. În tabelul următor sunt exemplificate legăturile între alias-uri şi directoarele fizice.ro/Studenti ftp://econ. Modalitatea de transmisie prin FTP este specificată în RFC 959 (http://www. este mai uşor de reţinut şi utilizat. Modalităţi de transmisie a datelor prin FTP Un server FTP poate să suporte două moduri de conexiune a clienţilor. Spre deosebire de HTTP şi marea majoritate a protocoalelor utilizate pe Internet.

Serviciul DNS DNS a fost dezvoltat din necesitatea oferirii unui serviciu de mapare de tip nume-adresă pentru calculatoarele din Internet. pentru localizarea calculatoarelor şi serviciilor prin nume uşor utilizabile. dar când se încearcă un transfer de date printr-o comandă de tip DIR. cunoscute sub numele de fişiere Hosts (gazde). La început. se poate verifica acest lucru prin vizualizarea jurnalelor de respingere a pachetelor. DNS este un sistem utilizat pentru numirea calculatoarelor şi serviciilor de reţea. pentru a reflecta schimbările intervenite între timp. astfel încât standardul DNS se dezvoltă şi se schimbă pe măsura nevoilor. care era publicat şi descărcat prin FTP pentru site-urile conectate. firewall sau dispozitiv NAT ( Network Address Translation). Cea mai frecventă problemă întâlnită cu FTP pe Internet priveşte transferul de date prin intermediul unui server proxy. În cele mai multe cazuri aceste dispozitive sau aplicaţii de reţea permit controlul conexiunii prin portul TCP 21 (pentru login în serverul FTP). GET sau PUT. Fişierul a devenit din ce în ce mai mare. DNS a fost dezvoltat pentru a oferi o alternativă la fişierele Host. serviciile DNS pot rezolva numele în alte informaţii asociate cu acel nume. organizat într-o ierarhie de domenii. utilizând portul TCP specificat de comanda PORT. IETF revizuieşte şi aprobă noi versiuni ale RFC-urilor în mod continuu. Înainte ca DNS să fie introdus în 1987. RFC 1034 şi 1035 specifică cele mai multe dintre protocoalele de bază. practica mapării numelor calculatoarelor la adresele IP era făcută în principal prin utilizarea de fişiere partajate.46 Internet Conexiunile FTP active sau gestionate de client sunt create prin intermediul unei comenzi PORT date de client către server (prin intermediul conexiunii de control) prin care se cere serverului să stabilească o conexiune de la portul TCP 20 de pe server către client. LS. ceea ce-l făcea mai greu de distribuit şi menţinut în toate site-urile într-o formă curentă şi actualizată. precum adrese IP. Conexiunile FTP pasive sau gestionate de server sunt create prin intermediul comenzii PASV împreună cu un port virtual c are va fi utilizat ca şi port la nivel de server pentru conexiunea de date. serverul se conectează la client utilizând portul imediat superior portului pentru controlul conexiunii la nivel de client. precum Internetul. Internetul era destul de mic pentru a utiliza un fişier administrat central. În momentul în care un utilizator introduce un nume DNS într-o aplicaţie. fiind actualizate de RFC-uri adiţionale trimise către Internet Engineering Task Force (IETF). În cazul în care dispozitivul sau aplicaţia de reţea suportă jurnalizarea. . fiecare site Internet îşi actualiza copia fişierului Host. După stabilirea unei comenzi de către client. Periodic. Numele DNS sunt utilizate în reţele TCP/IP. clientul FTP se blochează deoarece dispozitivul / aplicaţia de acces în reţea blochează portul pentru transfer de date specificat de client. utilizarea unui singur fişiere de tip Hosts a devenit ineficientă. Pe măsură ce numărul de calculatoare din Internet a crescut.

spaţiului de domeniu DNS.înregistrări sursă. găsire bazată pe numele acestuia. numiţi şi rezolvatori. În figura următoare se poate observa utilizarea de bază a DNS. O ramură este un nivel în care este utilizat unul sau mai multe nume pentru a identifica o colecţie de resurse numite. de exemplu) care nu sunt indicaţi aici. O frunză este un nume unic utilizat o singură dată la acel nivel pentru a indica resursa specifică.unitbv. Deoarece serverul DNS este capabil să răspundă întrebării utili zînd baza de date locală.ro pentru a localiza un calculator precum un server de e-mail sau web într-o reţea. Un spaţiu de domenii de nume DNS (figura următoare) este bazat pe conceptul de arbore al domeniilor numite.adresă IP. sunt specificate elementele comune tuturor implementărilor de aplicaţii referitoare la DNS.ro sa şi nume de domeniu DNS. care stochează şi răspund la interogări referitoare la înregistrări sursă. . utilizate de calculatoare. fie o frunză din arbore. In aceste documente originare ale DNS. calculatoarele comunică în reţea prin intermediul adreselor numerice. care interoghează serverele pentru a căuta şi rezolva nume la tipul de resurse specificat în interogare. care mapează numele de domenii DNS la tipuri de resurse de informaţii specifice. cei mai mulţi utilizatori preferă nume precum econ. pentru utilizare în cazul în care numele este înregistrat sau rezolvat în spaţiul de nume. Fiecare nivel din arbore poate reprezenta fie o ramură. utilizate de oameni. În acest exemplu. cerând adresa IP a unui calculator configurat să utilizeze econ. va răspunde cu datele cerute. . Cu toate acestea. nume care poate fi învăţat şi amintit mai uşor.clienţi DNS. Figura 39: Utilizarea DNS pentru corespondenţă nume-domeniu . un calculator client interoghează un server DNS. pentru găsirea adresei IP a unui calculator. şi adresele numerice. Utilizarea DNS creează o legătură între numele calculatoarelor.unitbv.Capitolul 2 47 De exemplu. . care specifică structura ierarhică a domeniilor utilizate pentru organizarea numelor. interogările DNS pot include şi paşi adiţionali (contactarea altor servere DNS în cazul în care serverul local nu cunoaşte răspunsul.servere DNS. În practică. inclusiv a: . .

unitbv. Orice nume de domeniu DNS utilizat în arbore este.ro. deoarece acest nume are două părţi (etichete) care indică faptul că este localizat la două nivele sub rădăcina sau vârful arborelui. după cum se poate observa în tabelul următor: Tip nume Domeniul rădăcină Descriere Exemplu Este vârful arborelui şi reprezintă un Un singur punct utilizat la nivel fără nume. numele de domeniu DNS înregistrat pentru Universitatea Transilvania din Braşov (unitbv. Este indicat uneori sfârşitul numelui. Cele mai multe discuţii referitoare la DNS identifică numele într-unul din cele cinci moduri. fiecare indicând un nou nivel în arbore. precum sub forma a două ghilimele (" "). din punct de vedere tehnic. este prefixat printr-un punct (. Pe lângă domeniile secundare mai sunt utilizaţi şi alţi termeni pentru a descrie numele de domenii DNS. Pentru delimitarea etichetelor se utilizează semnul pu nct („ . De exemplu. Când este utilizat într-un nume de domeniu DNS. În .48 Internet Figura 40: Ierarhia DNS. „econ.” care indică o valoare nulă.) pentru a desemna faptul că numele este localizat la cel mai înalt nivel din ierarhia de domenii. ”). un domeniu. Cele mai multe nume de domenii DNS au două sau mai multe etichete.ro) este un nivel secundar. bazat pe nivelul şi modul în care este utilizat un nume.

Exemplu Domeniu principal „.ro” este numele de domeniu pentru Facultatea de Ştiinţe Economice Gazda sau numele resursei „econ2. trei sau patru litere utilizat pentru a indica ţara /regiunea sau tipul organizaţiei care utilizează numele.econ. Aceste nume cuprind numele adăugate pentru a creşte arborele DNS şi pentru a-l diviza în departamente sau locaţii geografice.ro”. în funcţie de tipul organizaţiei sau regiunea în care este utilizat numele. În mod normal. Un nume din două.ro.unitbv. derivate din domeniul secundar.”. Fiecare mesaj de . domeniu secundar înregistrat pentru Universitatea Transilvania din Braşov de către registrul DNS Internet. în care prima etichetă („econ2”) este numele gazdei DNS pentru un anumit calculator din reţea.ro. Numele astfel declarate sunt numite nume de domenii calificate în întregime (Fully Qualified Domain Names FQDN). Aceste nume sunt întotdeauna bazate pe domenii principale. el interoghează serverele DNS pentru a rezolva acest nume.unitbv. Subdomeniu „econ.”. prima etichetă din stânga identifica un anumit calculator din reţea. Tabelul 3: Componente ale numelui DNS. Nume care reprezintă frunzele din arborele DNS şi indică o anumită resursă.Capitolul 2 49 Tip nume Descriere acest caz. Nume de lungime variabilă înregistrate pentru o anumită persoană sau organizaţie pentru utilizare pe Internet. Nume adiţionale create de organizaţie. numele de domeniu DNS este considerat a fi întreg şi punctează către o locaţie exactă în arborele de nume. indică numele ţării Domeniu secundar „unitbv. Cum funcţionează DNS În momentul în care un client trebuie să caute un nume utilizat într-un program.

. Acest tip de interogare aşteaptă ca rezultat o adresă IP a resursei trimise în interogare. Pe lângă acestea. Interogările DNS rezolvă interogările în mai multe feluri. În acest scop. această parte din interogare ar trebui să fie întotdeauna clasa Internet (IN). clientul însuşi poate să contacteze servere DNS adiţionale pentru a rezolva numele. stocat sub formă de adresă sursă (de tip A). clientul utilizează interogări separate bazate pe răspunsurile precedente ale serverelor.un nume de domeniu DNS specificat sub forma FQDN. obţinute printr -o interogare precedentă. Pentru Serverele DNS de tip Windows. Un client poate uneori să răspundă la o interogare prin utilizarea informaţiilor din cache. În general. Procesul este cunoscut sub numele de iteraţie.unitbv.econ.începutul unei interogări are loc pe un calculator client.ro”. în care căutarea este făcută pe baza numelui de domeniu DNS care este cunoscut. specificând întrebarea la care serverul trebuie să răspundă: . fie un anumit tip de interogare. Serverul DNS poate să-şi utilizeze propriul cache pentru interogare sau poate contacta un alt server DNS în beneficiul clientului pentru a rezolva numele cerul de client. numele specificat poate fi al unui calculator precum „econ2. . . iar tipul de interogare poate fi de specificat să caute tipul adresă (A).când o interogare nu poate fi rezolvată local. . Figura 41: Zona Lookup din Windows 2003. trimiţând apoi rezultatul către client. De exemplu. Acest proces este cunoscut sub numele de recursivitate.o clasă specifică pentru numele de domeniul DNS.50 Internet interogare trimis de client conţine trei informaţii. interogarea DNS are loc în doi timpi: .un tip specificat de interogare care poate specifica fie o înregistrare sursă în funcţie de tip. se pot interoga servere DNS pentru a rezolva numele. Interogarea este trecută mai apoi unui serviciu de rezolvare. Cei mai mulţi clienţi DNS execută o cerere de tip căutare normală (lookup). serviciul client DNS.

Este creat automat odată cu crearea primului server de nume pentru un domeniu. În tabelul următor se pot observa principalele tipuri de înregistrări suportate de DNS: SOA Start of Authority – identifică serverul de nume care este autoritatea datelor din domeniu. oferind o mapare de tip IP – nume gazdă. conducînd către gazdă. Host – oferă maparea numele gazdei – adresă IP într-o zonă de căutare de tip forward.Capitolul 2 51 Interogarea inversă (reverse lookup) are loc în momentul în care clientul cunoaşte adresa IP şi caută un nume de calculator bazat pe această adresă. Pointer – acest tip de înregistrare este inversul înregistrării de tip A. Name Server – o înregistrare creată pentru fiecare server de nume asociat unui domeniu. Mail Exchanger – acest tip de înregistrare identifică serverele de e-mail din reţea. Se găseşte în zona de căutare inversă (reverse). Service – acest tip de înregistrare arată care servicii rulează pe o anumită gazdă. NS A PTR SRV MX CNAME Canonical Name sau Alias – acest tip de înregistrare este utilizat pentru a crea un alias pentru o înregistrare existentă. Figura 42: Zona Reverse Lookup di n Windows 2003. . HINFO Host information – acest tip de înregistrare poate fi utilizată pentru a afla (dacă sunt disponibile) informaţii despre serverul DNS (procesor. sistem de operare. fiind prima înregistrare din baza de date cu zone. alte informaţii despre hardware sau software). precum şi ordinea în care ar trebui contactate serverele de e-mail. De exemplu înregistrările SRV ar putea identifica toate calculatoarele pe care există controllere de domenii dintr-o reţea. Acest lucru permite existenţa mai multor nume de domenii pentru o singură adresă IP.

Usenet-ul începe în momentul în care un utilizator scrie un mesaj pentru distribuire. Printre aceste situaţii se numără cazurile în care informaţia trebuie partajată către un număr mare de participanţi care nu se cunosc între ei. fiind utilizată pentru partajarea informaţiilor. pot răspunde mesajelor scrise de alţi utilizatori. Puterea reală a Usenet constă în faptul că după citirea unui mesaj. care. există multe situaţii în care e -mail-ul nu este cel mai potrivit. Protocolul NNTP este utilizat în toţi paşii de transfer în procesul de comunicaţie al Usenet-ului modern. Ceea ce este interesant despre Usenet este faptul că acesta nu este formalizat în nici un fel şi nu este bazat pe nici un standard definit formal. unde oricine doreşte să citească grupul de dialog despre TCP/IP. care descrie formatul mesajelor din Usenet). persoana care doreşte să ofere ştirile. După ce mesajul este transmis către un grup despre TCP/IP. devenind una din cele mai mari comunităţi din întreaga lume. spre exemplu. doreşte să o facă pentru toţi utilizatorii interesaţi şi nu către o anumită mulţime specifi că de destinatari. poate citi mesajele. Acest sistem este asemănător e -mail-ului în ceea ce priveşte scrierea şi citirea mesajelor. dar acestea servesc mai mult ca documente istorice decât ca standarde obligatorii. În practică. Serviciul NNTP Mesageria electronică sau e-mail este principalul mijloc de transfer al mesajelor din Internetul modern. la rândul lor. Mesajul se va propaga în cele din urmă în întreaga lume. un exemplu clasic fiind partajarea ştirilor: astfel. Acest lucru face Usenet-ul foarte util pentru schimbul de informaţii recente. concentrându-se pe partajarea şi feedback-ul public. răspuns care va fi propagat la fel ca şi mesajul original. orice utilizator poate să răspundă în acelaşi grup. chiar dacă NNTP este de cele mai mult ori asociat cu propagarea articolelor de ştiri din Usenet. dar a fost creat pe baza unui model diferit faţă de e-mail. de exempl u. În Usenet oricine poate scrie un mesaj care poate fi citit de către orice număr de destinatari. Funcţia cea mai importantă a NNTP este de . Usenet a fost una din primele aplicaţii utilizate pentru comunicarea largă de grup bazată pe inter -reţele.52 Internet WINS WINS – oferă DNS capacitatea de a utiliza WINS pentru a rezolva numele gazdelor. Există şi anumite standarde pentru codificarea lucrului în Usenet (vezi RFC 1036. dar aceasta este creată doar pentru comunicarea într-un grup relativ restrâns de utilizatori. discuţii sociale sau obţinerea de asistenţă în anumite probleme. fiind exemplul clasic de dezvoltare al unui sistem intr-o manieră „ad-hoc”. Pentru distribuirea mesajelor şi a altor tipuri de informaţie prin intermediul inter-reţelelor a fost creat un sistem de mesagerie numit Usenet (user’s network – reţeaua utilizatorilor) sau Network News. acesta este stocat pe serverul local de ştiri iar un software special îl va copia în mai multe servere de ştiri inter-conectate. punerea de întrebări sau discutarea a mii de subiecte.

ceea ce cere funcţionarea unei structuri mai organizate decât cea teoretică. sau a ceea ce se numeşte coloana vertebrală a Usenet. din punct de vedere teoretic. cu mii de servere şi gigabytes de articole postate în fiecare zi. orice server NNTP poate contacta un alt server pentru a recepţiona şi transmite articole. cu legături foarte puternice la Internet. site-urile Usenet se pot găsi peste tot în Internet şi. Reţeaua logică ar putea fi amorfă şi fără nici o structură formală cât timp fiecare site poate forma o cale printr-o secvenţă de servere intermediare. Această structura ierarhică înseamnă şi că cele mai multe servere Usenet menţin doar o conexiune directă cu cel mai apropiat vecin de pe nivelul superior şi mai multe conexiuni cu site-urile de pe nivelurile inferioare. . chiar şi în era Internet. Cu toate acestea. pentru transmiterea unui articol de ştiri. Din acest motiv. reţeaua logică a Usenet continuă să fie foarte importantă. ar fi deosebit de costisitor ca. trebuie să înţelegem mai întâi modul în care este organizat Usenet-ul modern. un server să contacteze toate celelalte servere NNTP. Figura 43: Exemplu de ierarhie Usenet. Un server recepţionează articole de ştiri pe conexiunea cu superiorul său şi propagă articolele către toate serverele de pe nivelul imediat inferior. Teoretic. reţeaua logică modernă a Usenet este structurată într-o ierarhie: câţiva mari distribuitori de servicii Internet (ISP) şi companii mari. De aceea. condiţia esenţială a existenţei structurii Usenet este ca fiecare site să fie conectat cu cel puţin un alt site. Pentru a putea observa cum funcţionează NNTP. sunt considerate vârful ierarhiei. Cu toate acestea Usenet-ul modern are un volum foarte mare. Astfel.Capitolul 2 53 a oferi un mijloc eficient pentru copierea unor volume mari de articole din Usenet de la un server la altul.

care va face distribuirea lui către celelalte servere legate direct la coloana vertebrală. furnizează acestuia o listă de grupuri de dialog pe care serverul de nivel inferior doreşte să le menţină. administratorul unui server NNTP. Acest lucru are şi un avantaj: economiseşte traficul necesar întrebărilor de genul “există ceva nou?”. În cazul în care serverul are deja mesajul. Pentru acest lucru. după stabilirea conexiunii cu serverul. urmând ca clientul să transmită mesajul Usenet. din cauza timpului mai scurt în care ştirile/articolele ajung să se propage. Există atât avantaje cât şi dezavantaje ale ambelor tehnici. articolele se pot propaga folosind două tehnici:  “împingerea” (push) articolelor: în momentul în care un server recepţionează un mesaj nou. întrebând dacă doresc o copie. Pentru ca această tehnică să funcţioneze. va transmite către client acest fapt (răspuns 435). iar în cazul în care doreşte mesajul va transmite 335. care oferă servicii către un alt server.  “tragerea” (pull) articolelor: presupune faptul că un server pe care se află articole noi nu comunică acest lucru vecinilor. Tot uşi. Presupunând că un utilizator transmite un articol către serverul B. odată cu stabilirea unei relaţii cu un server de nivel superior. de dimensiuni şi mai mici (C). În această imagine clientul NNTP (care poate fi de fapt şi un server NNTP) are două mesaje noi de distribuit către server. iar. va transmite articolul şi către serverul A. pentru a fi citit de utilizatori. clientul transmite comanda IHAVE urmată de ID-ul mesajului. presupunem faptul că o organizaţie deţine un server de ştiri (A) legat la coloana vertebrală a Usenet. comunică vecinilor de pe nivelul superior şi de pe cel inferior acest lucru. chiar dacă serverul B se conectează doar cu încă două servere în mod direct. Serverul B va transmite articolul către serverul C. aceştia cerând în schimb o listă de mesaje în care să se găsească ultimele mesaje actualizate de la ultima lor conexiune. există şi un dezavantaj – faptul că serverul trebuie să răspundă cu comanda IHAVE înainte de mesaj sau înainte ca următoarea comandă să fie transmisă de către client. după un timp. Pe nivelul imediat inferior se găseşte un alt server (B) al unei alte organizaţii. În momentul în care un articol nou soseşte la serverul superior şi se găseşte în lista de grupuri a serverului de nivel inferior. . În acest fel toate serverele primesc în cele din urmă o copie a mesajului. iar schimbul de articole potrivit acestui document se realizează conform imaginii următoare. RFC 977 descrie protocolul clasic NNTP.54 Internet De exemplu. acesta va fi plasat pe server imediat. Între serverele NNTP. dar tehnica de “împingere” este cea mai utilizată pentru comunicarea ştirilor. acesta este transmis automat către serverul inferior. Marele avantaj al acestei tehnici este acela că serverului nu îi este trimisă o dublură a mesajului deja existent.

Capitolul 2 55 Figura 44: Schimbul de articole între două servere conform RFC 977. .

este cel cu numărul 80. acesta începe să „asculte” sau să controleze un port logic din reţea. .56 Serviciul HTTP. În momentul pornirii serverului web. serverul poate cere să fie introduse un identificator şi o parolă pentru utilizator. Opera (Opera) şi FireFox (Open Source). În cadrul schemei de interacţiune cu tehnologiile web. Acesta este lansat pe server şi implemente ază procesarea interogărilor care sunt transmise de către clienţi. pe post de clienţi. interacţiunea dintre clienţii web şi serverul web fiind îndeplinită pe baza regulilor stabilite de protocolul HTTP (HyperText Transfer Protocol). Documentele web recepţionate de browser de la serverul web sunt reprezentate de fişiere text scrise într-un limbaj special. programele client sunt executate în programe de navigare web.  Acces prin meniuri la resursele calculatoarelor de la distanţă (Gopher). În momentul recepţionării unei interogări de la clientul web. în documentul HTML pot fi inserate programe scrise în JavaScript şi VBScript.Aplicaţii Web. 3. programe care vor fi interpretate doar de către browserul web în momentul în care documentul web va fi încărcat şi afişat. în mod standard pentru acestea. programele de navigare web au fost create pentru acces multiprotocol. Serviciul HTTP. Aplicaţii Web. care definesc formatarea. Accesul la aceste funcţii speciale este posibil ţinând cont de faptul că. limbaj care constă într-un set de „înţelegeri” care definesc formatarea textului şi cum va arăta acesta în cadrul ferestrei navigatorului web. Procesul schimbului de informaţii utilizat în tehnologia Web nu diferă de procesul implementat de arhitectura standard client/server. numit HTML (HyperText Markup Language). în care programul server gestionează procesarea interogărilor recepţionate de la programele clienţi. cea mai utilizată metodă de a interacţiona cu un server Web este aceea a arhitecturii client/server bazată pe tehnologie Web. Marcajele. controlează de asemenea cum vor fi afişate legăturile către alte obiecte sau către grafice. care. precum:  Copierea de fişiere de pe servere FTP (client FTP).  Oferirea de sesiuni virtuale la server (Telnet). încă de la început. Browser -ele web sunt utilizate pentru vizualizarea şi interpretarea imediată a documentelor web s tocate pe server. cele mai cunoscute navigatoare web sunt Internet Explorer (Microsoft). ca şi pentru acces la alte servicii speciale. În cazul în care clientul doreşte acces la informaţii protejate de pe serverul web. La ora actuală. care se găsesc de obicei pe staţiile de lucru sub forma aplicaţiilor auxiliare. aceste documente web protejate fiind astfel accesibile doar utilizatorilor cu drepturile de acces potrivite. serverul web stabileşte o conexiune prin utilizarea TCP/IP şi începe să schimbe informaţii cu clientul prin protocolul HTTP. serverul web acţionează ca un program server principal. şi presupune că toate mesajele transmise către acest port sunt destinate serverului web. In zilele noastre. În cadrul procesului de schimb de informaţii utilizat de tehnologiile web. În plus faţă de limbajul de marcare. pentru a oferi o interfaţă unică pentru acces la mai multe resurse din reţea.

Modalitatea de a vedea datele ca parte a folderului rădăcină din serverul web este foarte utilă. serverele web atribuie un director rădăcină (root folder) ca punct de plecare pentru toate cererile GET. . În cazul în care serverul rădăcină este C:\Inetpub\wwwroot. serverul web va căuta în realitate şi va trimite fişierul C:\Inetpub\wwwroot\studenti\grupe\abcd\note.html el va căuta şi va trimite către browser fişierul E:\StiriLocale\default. De exemplu. iar serverul web are rădăcina în C:\Inetpub\wwwroot.Capitolul 3 57 Funcţionarea serverelor HTTP Este greu de imaginat cazul în care administratorul unui server ar dori să facă disponibil pentru toată lumea sistemul de fişiere al serverului Web.html .html. home folder. sau chiar pe o maşină diferită. root directory. Multe servere web utilizează folderele virtuale pentru a implementa permisii de acces la nivel de folder. Folderele virtuale reprezintă rezolvarea dilemei de mai sus. Chiar dacă în realitate datele rezidă pe un disc diferit. Când serverul Web recepţionează cererea GET /stiri/default.html. Administratorul serverului Web poate să definească un folder virtual numit /stiri care să reprezinte calea E:\StiriLocale. HTTP root. Un motiv pentru crearea de foldere virtuale este securitatea. un site care ţine anunţurile locale într-un folder la E:\StiriLocale. prin apariţia logică a unui folder din afara directorului rădăcină a serverului web ca parte din el.html şi nu C:\Inetpub\wwwroot\stiri\default. Dec i. Acest termen mai este utilizat şi sub formă de home directory. iar serverul a primit o cerere de tip GET /studenti/grupe/abcd/note. pentru managementul spaţiului. document root sau home root.

serverul determină informaţia despre resursă din fişierele de configuraţie. în cazul în care drepturile de acces au fost încălcate. în timp ce adresa resursei cerute este specificată în format Uniform Resource Locator (URL). Pentru a utiliza un server proxy. Această interogare este transmisă în format HTTP. 7. Dacă resursa a fost alocată serverului. serverul informează clientul despre acest fapt. 3. în cazul în care resursa este disponibilă. 2. fiecare browser trebuie configurat să poată: a. el acţionează pe de -o parte ca şi server web pentru clientul care a transmis interogarea. iar dacă aceste drepturi nu au fost încălcate. browserul web sau alt client web trimite către serverul web o interogare. inclusiv numele serverului şi portul în cererea GET. după recepţionarea interogării de la client. după returnarea informaţiilor către client. b. returnând clientului atenţionarea de rigoare.58 Serviciul HTTP. serverul web respinge interogarea. trimite toate cererile GET către serverul proxy şi nu către gazda specificată în URL. 5. 4. Interogările sunt făcute de obicei utilizînd comanda HTTP Get. cerând anumite resurse. 6. iar pe de altă parte ca şi client web pentru a interoga un alt server web. serverul web determină existenţa resursei în cadrul resurselor controlate de serverul respectiv. dacă serverul web este utilizat ca şi server proxy. 8. serverul web determină drepturile de acces. în cazul în care resurse nu se găseşte pe serverul web. să includă întregul URL. acestea cuprinzând inclusiv o posibilă relocare în reţea. serverul închide conexiune cu acesta. căutarea va fi redirecţionată către resursele necesare. returnează către client conţinutul resursei dorite. Acesta este un simplu agent de retransmisie care regăseşte şi stochează în cache pagini web pentru persoanele din interior dar care nu permite accesul vizitatorilor la resursele interne. . Procesarea unei interogări de la client În cele ce urmează vom considera o secvenţă completă de paşi executaţi de serverul web pentru procesarea unei interogări recepţionate de la clientul web: 1. dacă serverul we b suportă un arbore virtual construit din alte servere web. dar a fost redirectată temporar către o altă locaţie.Aplicaţii Web.

browserul.1 Accept: image/gif. image/jpg. sistemul de operare al vizitatorului şi tipul de procesor. browser-ul le regăseşte prin alte comenzi GET. image/x-xbitmap. browser-ele mai trimit pe lângă cererea GET şi diferite anteturi care includ informaţii adiţionale despre conexiune. */* Accept-Language: en UA-pixels: 1024x768 UA-color: color16 UA-OS: Windows 2000 .Capitolul 3 59 Figura 45: Interacţiunile dintre client şi server. browser-ul indică ce fel de fişiere poate să accepte. poate determina cereri pentru alte fişiere. numele calculatorului pe care vizitatorul încearcă să-l acceseze şi un indicator prin care browser-ul arată că doreşte să utilizeze aceeaşi conexiune pentru mai multe transferuri şi nu să deschidă o nouă conexiune pentru fiecare fişier: GET / HTTP/1. ce limbă preferă (engleză). Figura 46: Server web pe post de agent de retransmisie (proxy). Serverul web tratează toate cererile GET în mod identic. indiferent de tipul fişierului. numele şi versiunea de browser. În acest caz. Sarcina de asamblare a fişierelor regăsite şi formatarea paginii revine browser-ului în întregime. În cererea următoare. prin examinarea marcajului. mărimea şi adâncimea de culoare pentru ecranul vizitatorului. image/jpeg. În mod normal. de exemplu. În cazul în care resursa obţinută de la server este un fişier HTML.

0 200 OK Server: Microsoft-IIS/6. între care enumerăm:  suport pentru o bază de date de documente ierarhice. UA-CPU: x86 Visitor-Agent: Mozilla/4. 19 Oct 2002 22:41:10 GMT Content-Type: text/html Accept-Ranges: bytes Last-Modified: Mon. de exemplu). Windows 2000) Host: econ. numere de conturi bancare sau alte tranzacţii financiare. dar autorii de pagini web trebuie să fie conştienţi de faptul că browser-ele şi serverele web schimbă între ele o varietate de informaţii despre ele însele. În aceste cazuri.  pre-procesarea datelor înainte de a răspunde interogării. Metoda POST utilizează anteturi HTTP adiţionale pentru a transmite numele şi valorile câmpurilor dintr-un formular.unitbv.0. HTTP/1.0 (compatible. data şi ora. informaţiile oferite de browser-e pot fi utilizate de servere pentru a răspunde în mod diferit de la browser la browser. Explicarea completă a anteturilor HTTP nu constituie scopul acestei lucrări. serverul răspunde cu un antet pentru fiecare pagină în care sunt indicate: un cod de stare (200 OK. 05 Nov 2002 03:50:15 GMT Content-Length: 5574 Paginile web ce conţin formulare utilizează şi al doilea tip de cerere numită POST. schimb de numere de cărţi de credit. . procesarea interogărilor şi controlul accesului la informaţii pentru programele client-side. posibilitatea de a oferi o porţiune de bytes a unei pagini. numele şi versiunea serverului web. HTTPS. oferind în acest fel o mai mare flexibilitate şi capacitate de manipulare a datelor decât utilizarea metodei GET împreună cu query string.60 Serviciul HTTP.0 Connection: keep-alive Date: Sat. MSIE 6. ambele părţi ale unei astfel de tranzacţii doresc criptarea informaţiilor astfel încât nimeni să nu poată interveni în comunicaţie să modifice sau să duplice tranzacţia. Serverele web moderne pot fi utilizate pentru rezolvarea unei clase mai largi de probleme.ro Connection: Keep-Alive În răspuns la această cerere. data ultimei modificări a paginii returnate şi lungimea paginii returnate în bytes.Aplicaţii Web. De exemplu. Secure Sockets Layer Securitatea este întotdeauna o problemă pe Web. mai ales pentru activităţile care necesită transfer de bani. sau să captureze datele pentru uz fraudulos. tipul fişierului (text/html).  interacţiune cu alte programe externet şi alte servere (motoare de căutare. dorinţa de a reutiliza conexiunea.

browser-ul şi serverul negociază o cheie de criptare pentru sesiunea curentă. SSL este utilizat în felul următor: 1. 2. browser-ul trimite datele criptate către serviciul SSL pe portul 443. intern. serverul SSL primeşte răspunsul serverului Web. d. Acest lucru semnifică faptul că o conexiune este închisă imediat după ce este transmisă o pagină. c. către serverul şi portul cerut. browser-ul face decriptarea şi afişează rezultatele. HTTP – protocol fără stare Cea mai mare limitate a HTTP este faptul că nu are stare. pot să iniţieze întotdeauna o conexiune SSL.Capitolul 3 61 Secure Sockets Layer (SSL) oferă un astfel de criptare pentru Web. browser-ul contactează serverul Web pe portul 443 (portul 80 este implicit pentru trafic normal). 3. serviciul SSL decriptează transmisia şi o înaintează. îl criptează şi îl transmite către browser. Browser-ele sau clienţii în general. 4. iar serverul . făcând puţin probabil faptul ca alt calculator să ghicească sau să obţină cheia respectivă. serverul web trebuie să fie corect configurat în ceea ce priveşte conexiunile criptate. Această cheie cuprinde factori specifici pentru calculatorul vizitatorului. b. Figura 47: Interacţiunea între client şi server prin SSL. după care: a. dar pentru ca aceasta să funcţioneze. inclusi v URL-urile https sunt criptate cu cheia respectivă. vizitatorul Web trimite un URL având ca protocol de identificare https. precum adresa IP. după stabilirea cheii de criptare. toate comunicaţiile.

query string sau cookie-uri.<nume-site>. Acest lucru presupune utilizarea de câmpuri ascunse de tip formular pentru fiecare articol. Pentru site-urile web mici. Pentru această dilemă există trei soluţii: .ro sau www. . Cookie-urile sunt câmpuri de date pe care browser-ele şi serverele le schimbă între ele prin intermediul anteturilor HTTP speciale. dar cookie-urile dintrun site nu pot fi văzute de altul. Cookie-urile pot fi aplicate unei pagini sau unui site. Soluţia normală este instalarea mai multor site-uri web pe aceeaşi maşină server.serverul Web să menţină datele tranzacţiei într-un fişier sau bază de date special concepută pentru acest lucru. Cu toate acestea. Acest fapt devine de -a dreptul supărător când o singură tranzacţie necesită câteva pagini Web pentru a fi finalizată. chiar dacă cererile specifică aceeaşi adresă IP.serverul trebuie să scrie toate datele referitoare la o tranzacţie pe fiecare pagină web. până la expirarea cookieului. nu reţine informaţii folositoare despre acest lucru. de asemenea.Aplicaţii Web. Cu toate acestea. problema este costul construirii serverelor web separate. Server HTTP virtuale Contrar credinţei potrivit căreia toate site-urile încep cu www şi se termină întrun nume de domeniu principal. transmite anumite informaţii şi apoi el obţine al doilea ecran pentru introducerea altor date. Există. browser-ul îl transmite către server odată cu fiecare cerere. Cât timp cookie-ul există pentru o anumită pagină Web. vizitatorii aşteaptă acest lucru. serverul nu mai ştie ce date s-au trimis în prima pagină.com în loc de www. Presupunând că un vizitator aduce pe ecran prima pagină Web. şi s isteme care să distribuie în mod aleator cererile primite către unul sau mai multe servere configurate în mod identic. . o pagină web poate preciza faptul ca un cookie să fie salvat în mod persistent. Pentru site-urile Web mari. chiar dacă proprietarii de site-uri doresc nume precum www. iar browser-ul să le transmită înapoi cu fiecare tranzacţie.62 Serviciul HTTP. într-un fişier special de pe discul vizitatorului. .<nume-site>. Pentru regăsirea datelor se transmite un identificator de tranzacţie către şi de la server prin câmpuri ascunse. În mod implicit cookie-urile rezidă în memoria browser-ului şi sunt şterse în momentul în care vizitatorul îl închide. Soluţia este upgrade-ul software şi hardware sau setarea de servere adiţionale pentru diferite nivele ale meniurilor din paginile web. problema apare în momentul în care se doreşte construirea de servere suficient de puternice ca să răspundă la sute sau mii de cereri pe secundă.<provider>. Când vizitatorul trimite cea de-a doua pagină. creând probleme atât pentru site -urile mari cât şi pentru cele mai mici. folder sau site. nu există nici o lege specifică pentru aceasta. chiar dacă numărul de vizitatori pe zi este mic sau moderat. Serverul specifică de fiecare dată o dată de expirare pentru acel cookie.serverul şi browser-ul să schimbe date referitoare la tranzacţii sub formă de cookie-uri.ro/<nume-site>.

pentru fiecare site trebuie configurată o identitate unică. În cele din urmă administratorul configurează serverul web să acceseze foldere rădăcină diferite. Utilizată în principal pentru serviciile Web care necesită utilizare HTTPS (Secure Socket Layer) pe serverul local. „din zbor” oferă o flexibilitate considerabil mai mare. dar mai puţin pentru producţie. fiecare site web trebuie distins de altul prin cel puţin una din modalităţile unice de identificare: un nume pentru antetul gazdei. o adresă IP sau un număr de port TCP. O scurtă trecere în revistă a programării la nivel de server web Trimiterea de pagini gata create către client este o funcţie utilă.Capitolul 3 63 Serverele virtuale oferă o soluţie elegantă la această problemă. Pentru a se asigura faptul că fiecare utilizator va atinge destinaţia dorită. se poate utiliza o adresă IP unică şi acelaşi port pentru mai multe servere virtuale.<nume-site>. Prin setarea de anteturi diferite pentru fiecare site. Prin schimbarea unuia din aceşti identificatori se pot crea identităţi unice pentru site-uri web multiple fără instalarea unui server dedicat pentru fiecare site. Deci. De asemenea. În acest fel site -uri cu nume precum www. Identificator site web Nume pentru antet (host header) Adresă IP unică Port TCP nestandard Utilizare Recomandată pentru cele mai multe situaţii.<nume-site>. Standardizarea unei metode pentru identificarea unică a unui site web la nivel de server (maşină) este de preferinţă făcută prin intermediul anteturilor unice. Tabelul 4: Modalităţi de i denti ficare a site-urilor web. Utilizarea unei metode unice standard per server îmbunătăţeşte performanţa prin optimizarea cache-ului şi a căutării rutelor pentru adresare. Utilizarea oricărei combinaţii de anteturi. deoarece conexiunile (majorităţii) utilizatorilor sunt blocate prin intermediul firewall-urilor. atât pe serverul local cât şi pe resurse partajate din reţea. Nu este în general recomandată utilizarea de porturi TCP nestandard. în funcţie de adresa IP specificată de cererea vizitatorului. se poate specifica un director rădăcină pentru fiecare site în parte. Porturile nestandard pot fi folosite atât pentru dezvoltarea de site-uri Web private cât şi pentru testarea. Generarea de . configurând software ul de reţea al maşinii să răspundă la mai multe astfel de adrese. dar generarea de pagini dinamice.com pot accesa foldere rădăcină diferite în aceeaşi maşina fizică. conservarea spaţiului şi reducerea costurilor pentru energie. adrese unice IP şi porturi nestandard conduce la degradarea performanţei tuturor site-urilor web de pe un server. Consolidarea site-urilor web are ca avantaje economisirea resurselor hardware. Un administrator setează nume DNS şi adrese IP diferite pentru fiecare site Web.ro sau www.

Programatorii utilizează de obicei pentru paginile ASP cod creat utilizând limbajul Microsoft VBScript şi JavaScript.NET.Active Server Pages (ASP). dar este implementată în mod diferit. Pagina web care conţine script la nivel de server (server-side) şi este creată prin această modalitate are extensia . În contrast. URL asociat nu identifică un fişier de pe server care trebuie transmis către browser ci un program pe care trebuie să-l execute serverul de web. oră. . .Internet Server Application Programming Interface (ISAPI). Pentru execuţia unei aplicaţii de tip ISAPI.64 Serviciul HTTP. . de obicei. ASP. controale ActiveX.NET la nivel de server şi controale HTML care pot fi controlate la nivel de . executate şi descărcate din memorie la fiecare cerere. Aceeaşi tehnologie este utilizată pentru a procesa intrările din formulare (datele care sunt trimise pe server) şi pentru a afişa datele din bazele de date.Common Gateway Interface (CGI). applet-uri Java sau alte obiecte. Aceste limbaje pot invoca servicii integrate în funcţiile serverului web. Internet Server Application Programming Interface (ISAPI) – această modalitate de creare de pagini HTML dinamice este similară CGI în ceea ce priveşte funcţiile îndeplinite.NET – paginile ASP. pagini cu conţinut dinamic necesită programare. pentru orice număr de execuţii. împreună cu un set de controale ASP. Serverul Web interpretează şi execută codul programului şi trimite către browser rezultatul acestei execuţii. vizitatorul va trimite către server o cerere sub forma unui URL ce conţine numele unei biblioteci cu încărcare dinamică. . Astfel. programele ISAPI sunt biblioteci cu încărcare dinamică (DLL) pe care sistemul de operare trebuie să le încarce numai o singură dată. Active Server Pages (ASP) – spre deosebire de CGI şi ISAPI. dar înseamnă şi faptul că acelaşi URL poate produce rezultate diferite. tipul browser-ului. . aplicaţiile CGI sunt fişiere executabile (EXE) care trebuie încărcate. date de intrare din formularele HTML sau datele adăugate la sfârşitul unui URL şi generează HTML care va fi trimis căt re browser pentru afişare. Prin intermediul acestor programe care se execută pe server se pot actualiza baze de date de pe server. iniţializate. . paginile ASP constau din cod HTML amestecat cu codul unui limbaj de programare.Java Server Pages. Aceste programe primesc.NET constau din programe scrise în diferite limbaje de programare care se execută la nivel de server web. Majoritatea serverelor HTTP oferă şi facilităţi de programare server-side care precum facilităţi de căutare în text sau procesarea datelor trimise pe server prin intermediul formularelor. se pot trimite mesaje e-mail sau se pot executa alte acţiuni necesare. interacţiunea cu utilizatorul sau orice alte informaţii disponibile pe serverul de web. în funcţie de dată.PHP.Aplicaţii Web.ASP.Perl. enumerăm câteva dintre cele mai populare modalităţi de creare de pagini cu conţinut dinamic: . Common Gateway Interface (CGI) – în momentul în care un vizitator al unei pagini utilizează un hyperlink. În continuare.asp.

iar tehnologia integrată care presupune crearea şi utilizarea de programe mobile este cunoscută sub denumirea de tehnologie Java. să le interpreteze şi să le lanseze în execuţie. Toate elementele de date sunt cuprinse în obiecte. cu siguranţa şi eficienţa procesării informaţiei. Forţa conducătoare din spatele tehnologiei Java constă în combinarea cererii de mobilitate şi independenţă de hardware şi sisteme de operare. ca răspuns la cererea acută de programe orientate înspre utilizare în mediul de reţea şi integrate cu tehnologia Web. construit pe baza limbajului C++. Aceste programe sunt transferate împreună cu documentul web c urent de pe serverul web. Pentru a se reduce complexitatea programării şi numărul de erori din codul final. Acest tip de procesare distribuită a informaţiilor asigură concentrarea întregului sistem al aplicaţiei la nivel de server web. în Java a fost introdusă programarea strict orientată pe obiecte şi tipizarea strictă a datelor. Macromedia etc. legate de tehnologia ActiveX.  Programe scrise în diverse limbaje de scripting (JavaScript. Există trei tipuri mari de programe care pot fi asociate unui document web şi transferate către o staţie de lucru în vederea execuţiei:  Applet-uri Java. Diferenţa esenţială faţă de versiunea anterioară (ASP) constă în compilarea paginii în momentul primei execuţii (pagina poate fi compilată şi anterior execuţiei). dar pot şi să activeze programe la nivel de server. etc). care să ofere sigura nţă şi eficienţă pentru calcula distribuit. Procesarea distribuită a informaţiilor pe baza programelor mobile Una din facilităţile cheie ale arhitecturii Internet este distribuirea procesării informaţiei pe baza programelor mobile. pregătite şi executate de tehnologia Java. Programele de navigare web. după cum cere documentul web care este deschis. în timp ce tipizarea strictă a unităţilor de informaţie permite determinarea erorilor conectată cu incompatibilitatea tipurilor de date încă din stagiul compilării. Java este un limbaj de programare simplu. în timp ce au fost adăugate altele. orientat-obiect. Microsoft. a fost dezvoltat limbajul Java. Ca rezultat. ducând astfel la o performanţă deosebită în comparaţie cu scripturile ASP. Tehnologia Java Java a fost creată de Sun Microsystems la începutul anilor 1990. executate la nivel de staţie de lucru. pot nu numai să vizualizeze pagini we b şi să execute tranziţia către alte resurse. din care au fost eliminate unele facilităţi care nu au fost considerate necesare.Capitolul 3 65 server. Faptul că există o astfel de varietate de programe mobile poate fi explicată atât prin capacităţile şi funcţionalităţile diferite cât şi prin competiţia dintre marile companii dezvoltatoare de aplicaţii (Sun Microsystems. VRML. Multe din aceste facilităţi au fost împrumutate din limbajele Objective C şi Smalltalk.). VBScript.  Componente ActiveX. funcţiile exemplifică metodele unor obiecte. .

Atât dezvoltarea modulară a programelor. implementată în limbaj cât şi simplitatea însăşi a limbajului permit nu numai dezvoltarea rapidă de noi programe. direct în cod-maşină pentru orice platformă hardware existentă. fiecare applet reprezintă un mic program în care trebuie specificate anumite funcţii în mod obligatoriu. din care se pot construi aplicaţii de orice complexitate. Pe lângă elementele standard de limbaj. Independenţa byte-code a Java de platforme hardware şi software este posibilă prin implementarea unei aplicaţii numite „procesor virtual Java”. a fost obţinută independenţa de hardware şi de sistemele de operare actuale. Codul sursă al programelor în Java este compilat într-un cod independent de maşină. ci şi actualizarea aplicaţiilor scrise şi testate anterior în Java. care determină setul de instrucţiuni independente de maşină. Applet-ul este încărcat de pe server prin reţea şi executat în mediul de lucru al browser-lui. . Programele Java create pentru execuţia pe staţii de lucru în mediul de execuţie al unui browser web sunt numite applet-uri Java. Siguranţa şi eficienţa procesării informaţiilor fac.  mărimea comenzii din byte-code este redusă la minimum prin reducerea complexităţii şi mărimii applet-urilor Java. care execută programele Java prin interpretare. sau applet-uri.Aplicaţii Web. Programele de tip Java byte-code au următoarele facilităţi:  acestea pot fi interpretate şi compilate „on the fly” sau „din zbor”. Procesorul virtual Java oferă un mediu complet pentru execuţia programelor Java. setul standard de biblioteci poate fi oricând suplimentat cu funcţii noi importante. Java cuprinde o serie de biblioteci utile. de asemenea. ci sunt stocate în fişiere separate pe server. toate programele Java trebuie să îndeplinească specificaţiile acestui procesor abstract. care este interpretat de un procesor abstract şi executat de acesta. în comparaţie cu orice alte programe. numit „byte code”. În timpul dezvoltării maşinii virtuale Java. creat pentru interpretarea applet-urilor pe fiecare din aceste platforme. Figura 48: Transferul şi execuţia applet-urilor Java. conform figurii următoare. În concordanţă cu natura sa proprie. în consecinţă. parte di n aceasta.66 Serviciul HTTP. fiind descărcate numai dacă documentele web au specificate tag-uri speciale pentru acest lucru (tag-ul <APPLET>). tipurile de date şi regiştrii care pot fi utilizaţi. De asemenea. Applet-urile nu sunt cuprinse în documentele web.

Managerul de securitate accesează fişiere şi unităţi periferice prin applet-uri şi execută de asemenea funcţii de sistem. sunt pierdute anumite măsuri luate pentru siguranţa procesării informaţiilor. Singura diferenţă este că. aceste programe pot fi executate ca şi programe native. în timpul editării comunicării externe.Capitolul 3 67  fiecare byte-code al programelor conţine informaţii complete despre program. Java byte-code a fost dezvoltat pentru reducerea lungimii programelor cât mai mult posibil. realizate de către managerul de securitate al procesorului virtual Java. precum alocarea memoriei. Cu toate acestea. Ciclul software a Java este acelaşi ca şi al altor programe scrise în alt e limbaje. Această compilare dinamică utilizează un compilator specializat în locul unei maşini virtuale. de aceea compilarea dinamică a applet-urilor Java în interiorul browser-elor web nu se practică. Rezultatul este că lungimea unei comenzi Java este de la unu pînă la opt bytes. dacă este necesar. cunoscută şi sub numele de compilare dinamică. componentele cerute pot fi transmise de reţea. Există două funcţii importante pentru siguranţa şi eficienţa execuţiei appleturilor Java:  verificarea byte-code-ului pentru a asigura integritatea şi regularitatea instrucţiunilor înainte de execuţie (realizate de verificatorul de byte code). se referă la conversia applet-urilor Java în codul maşină nativ de execuţie al staţiei de lucru. . chiar înainte de execuţie. Menţionăm că lungimea medie a comenzilor unui procesor RISC clasic este de aproximativ patru bytes. Procesul execuţiei unui applet diferă foarte mult de procesul altor programe.  controlul şi blocarea operaţiilor periculoase în timpul interpretării byte code-ului. Procesorul virtual Java conţine o serie de regiştrii şi o arhitectură pe bază de stivă. la care pot fi adăugate o serie de operaţii. conform figurii următoare: Figura 49: Pregătirea şi executarea applet-urilor. accelerând viteza de execuţie a applet-urilor. Compilarea „din zbor”. După conversie. permiţând testarea în vederea siguranţei execuţiei. de aceea majoritatea comenzilor ocupă un singur byte.

Astăzi există o mulţime de instrumente de dezvoltare pentru crearea atât a applet-urilor Java. realizat de Macromedia pentru realizarea interactivităţii cu obiectele Flash.  Virtual Reality Modeling Language (VRML). care permite execuţia directă de către procesor. Pentru a obţine un nivel mai înalt de performanţă. ele pot fi numite doar rude îndepărtate. Borland Jbuilder. Nu există clase pentru mecanismul de moştenire Programele sunt apelate de către paginile web şi pot fi construite atât direct în . Acest lucru garantează. bazată pe text Bazat pe obiecte. suportul de sistem şi administrarea sunt facilitate în schimbul centralizării. numite de asemenea şi macro-limbaje. ci şi aplicaţii statice. cu toate că au în comun unele atribute. dezvoltat de Microsoft pentru utilizarea în Internet Explorer. ceea ce nu face necesară compilarea în byte-code.0 sub denumirea de LiveScript. utilizarea permanentă a celor mai recente versiuni ale programelor. cât şi a aplicaţiilor Java. Pe măsură ce applet-urile şi alte părţi ale aplicaţiei sistem sunt stocate pe server. codul sursă al programelor se compilează nu în byet-code. Sun Microsystems Java Workshop etc. funcţia de interpretare a codului este realizată de către browser-ul web. dezvoltate în colaborare de Netscape şi Sun Microsystems. limbajul s-a numit JavaScript. O comparaţie între Java şi JavaScript se poate observa şi în tabelul următor: Java Programul trebuie compilat în byte-code pentru a se putea executa la nivelde client Este orientat obiect. JavaScript a fost dezvoltat iniţial de Netscape şi a apărut pentru prima dată în browser-ul web Netscape Navigator 2. în schimb.  VBScript. Printre acestea se numără Microsoft Visual J++. Tehnologii bazate pe utilizarea limbajelor de scripting Tehnologiile pentru dezvoltarea programelor mobile bazate pe utilizarea limbajelor de scripting au apărut şi s-au dezvoltat în paralel cu tehnologia Java. Natura limbajelor de scripting.Aplicaţii Web. Cea mai importantă diferenţă între tehnologiile sau limbajele de scripting şi Java este interpretarea comandă-cu-comandă a sursei programelor de scripting. ci în cod dependent de maşină. pot fi scrise în limbajul Java. dar sunt stocate separat de acestea. dezvoltat de Silicon Graphics.  Flash ActionScript. adică aplicaţiile mobile. Printre principalele limbaje de scripting create în vederea dezvoltării de programe mobile se numără:  JavaScript. JavaScript Programul este interpretat la nivel de client în forma iniţială. JavaScript nu este un limbaj derivat din Java şi. facilitează depanarea şi dezvoltarea programelor scrise cu ele. Nu numai applet-urile.68 Serviciul HTTP. După începerea colaborării cuSun Microsystem şi apropierea sau trecerea sub influenţa Java. Applet-urile constau din obiecte descrise cu ajutorul claselor şi moştenirii Applet-urile sunt apelate de către paginile web. în vederea execuţiei. În acest caz.

poziţionarea cursorului de mouse pe un anumit obiect sau introducerea de date în formulare). este necesar să se verifice facilităţile oferite de diverse programe de tip browser web. datorată naturii interpretate a limbajului. executa calcule matematice. JavaScript nu este atât de bogat ca şi limbajul Java. cu bara de stare sau cu alte unităţi ale interfeţei browser-ului web sau cu alte obiecte din ierarhie. Principalul dezavantaj al JavaScript este rata mică de execuţie. dar este mult mai uşor şi mai eficient în realizarea unor sarcini legate de procesarea documentelor Web sau pentru interacţiunea cu utilizatorul în momentul vizualizării paginilor. să deschidă un port TCP/IP şi este capabil numai să încarce obiectele la adresele indicate şi să formeze datele care vor fi transferate către server. Simplitatea i se datorează lipsei rigidităţii arhitecturii de tipuri şi a semanticii. Iar tot cu ajutorul JavaScript se pot seta o serie de atribute şi proprietăţi ale modulelor (plug-in-urilor) care sunt utilizate de către browser-ul web. astfel încât programele scrise în JavaScript să se concentreze numai asupra unui interval îngust de informaţii. produce noi documente. acestea sunt mici şi oferă acces simplificat la funcţiile oferite de către browser ul web. programele scrise cu JavaScript nu pot executa operaţiuni cu fişiere şi nu suportă funcţii de reţea. Legăturile dintre obiecte sunt verificate în timpul execuţiei Applet-urile nu pot scrie pe disc sau executa funcţii sistem Tabelul 5: Comparaţie între Java şi JavaScript. Legăturile dintre obiecte trebuie să existe în momentul compilării Applet-urile nu pot scrie pe disc sau executa funcţii sistem JavaScript documentele web cât şi separat de acestea Tipurile de date şi variabilele nu trebuie declarate Legare dinamică. aceste discrepanţe putând avea ca rezultat incompatibilitatea utilizării programelor realizate pentru Nescape în Internet Explorer şi invers. JavaScript şi-a cîştigat popularitatea prin faptul că programele se pot dezvolta rapid.Capitolul 3 69 Java în fişiere individuale Toate tipurile de date şi variabilele trebuie declarate înainte de utilizare Legare statică. bazat pe funcţii orientate obiect. Comenzile JavaScript sunt scrise direct în pagina web şi sunt executate de către browser în timpul încărcării acesteia sau în timpul operaţiilor specifice executate de utilizator în timpul interacţiunii cu pagina web (de exemplu. La fel ca şi în orice alt limbaj. întruneşte cele mai multe cerinţe prin ne-includerea în limbaj a unor funcţii care ar fi dus la vulnerabilităţi. JavaScript. Având o mulţime de funcţii la dispoziţie. Pentru a elimina aceste neplăceri. La fel ca şi applet-urile Java. de exemplu. JavaScript este un limbaj simplificat. JavaScript poate lucra cu ferestre de dialog. deşi nu este considerat a fi un limbaj cu un grad înalt de securitate. siguranţa procesării informaţiilor este prioritară. apăsarea unui obiect din pagină. gestiona apăsarea pe butoanele din ferestre etc. Un program scris în JavaScript nu poate. Trebuie să notăm faptul că Netscape şi Microsoft au implementat JavaScript în mod diferit. interpretat. Natura orientată-obiect se manifestă prin abilitatea de a opera cu fereastra browserului. . Browser-ele moderne permit utilizatorilor să seteze diferite niveluri de securitate.

Potrivit filosofiei ActiveX. fiind în acelaşi timp şi o modalitate de . permiţând utilizatorului să „se plimbe” printr-un fragment de realitate virtuală.Aplicaţii Web. VBScript (Visual Basic Script) este similar cu Java în multe privinţe. Mai mult.70 Serviciul HTTP. în care tehnologia web a fost selectată ca bază pentru unificarea acestor mijloace de acces. limbajul VRML a fost creat special pentru simularea lumilor virtuale tridimensionale. Codul sursă al programelor scrise în limbajul VRML se găseşte în fişiere VRML şi sunt apelate prin link-uri de către browser în momentul vizualizării unui document web. din reţeaua locală sau din Internet. tehnologiile ActiveX reprezintă o alternativă la tehnologiile Java şi JavaScript. Figura 50: Acces uniform la resursele din reţea. fiind de asemenea orientat pentru programarea paginilor web la nivel de client. Tehnologiile ActiveX ActiveX reprezintă un set de tehnologii de la Microsoft care se concentrează asupra integrării şi unificării metodelor de reprezentare şi procesare a informaţiilor din reţele de calculatoare. inclusiv obiecte scrise în alte limbaje. Cu VBScript se pot utiliza obiecte diverse. VBScript este un subset al Visual Basic. Utilizarea unui asemenea link are ca rezultat deschiderea unei ferestre separate. interpretoarele VRML fiind ataşate browser-elor sub formă de plug-in-uri. Acest concept a fost implementat în browser-ul Microsoft Internet Explorer încă de la versiunea 4. Spre deosebire de JavaScript şi VBScript. Ideea principală a tehnologiei ActiveX constă în mijloacele identice de a accesa informaţii din reţea. construite în concordanţă cu arhitectura web. Din punct de vedere al mobilităţii programelor. de pe serverul local. metodele de obţinere a accesului la orice infor maţii din calculator. ar trebui să fie absolut identice şi transparente pentru utilizator. browser-ul web ar trebui să devină parte integrantă a sistemului de operare.

acestea pot obţine acces la fişierele de staţia client şi pot executa funcţii tipice pentru aplicaţiile convenţionale. la fel ca şi aplicaţiile scrise în JavaScript şi VBScript. Componentele ActiveX. ele nu sunt incluse direct în documentul web. Un exemplu poate fi editarea documentelor Microsoft Office direct în browser. La fel ca şi applet urile Java. de exemplu.Capitolul 3 71 suplimentare a acestora din urmă. PowerPoint direct din mediul de lucru al browser-ului. Excel. în timp ce applet-urile Java trebuie încărcate la fiecare cerere. ActiveX suportă următoarele tipuri de programe mobile. sub controlul unui manager de securitate. VBScript sau VRML.  Deoarece controalele ActiveX nu funcţionează la fel ca şi applet-urile Java. ActiveX oferă nu numai posibilitatea dezvoltării şi execuţiei de programe mobile. în timp ce applet-urile Java constau din cod independent de maşină.  Programe scrise în limbaje de scripting precum JavaScript. programe care pot fi ataşate documentelor web şi transmise către staţiile de lucru pentru execuţie:  Controale ActiveX. ci implementează şi un număr de posibilităţi alternative. pot conţine apeluri către funcţii ActiveX în vederea oferirii unui număr de servicii. prin apelarea aplicaţiilor care suportă standardul Object Linking and Embedding (OLE). Controalele ActiveX diferă de applet-urile Java astfel:  Controalele ActiveX conţi n cod executabil care depinde de platforma hardware şi de sistemul de operare. printre care:  Crearea de efecte multimedia de înaltă calitate. ci există în fişiere separate. făcând posibilă.  Deschiderea şi editarea documentelor electronice. . Controalele ActiveX reprezintă de fapt programe executabile care pot fi încărcate de pe server pentru execuţie la nivelul staţiei de lucru.  Unităţile ActiveX încărcate la nivel de client rămân în sistemul client. apelarea unor funcţii pentru vizualizarea şi editarea documentelor Word.  Applet-uri Java. Figura 51: Migrarea programelor prin utilizarea tehnologiei ActiveX.

acestea au o viteză de execuţie mult mai mică decât a controalelor. spre deosebire de applet-urile Java. Din punct de vedere al hardware şi sistemului de operare. acordarea de drepturi pentru încărcarea controalelor ActiveX numai de pe serverele organizaţiei). Pe de altă parte applet -urile Java sunt foarte compacte şi se încarcă mai repede. Noile elemente permit control precis al layout-ului paginii. tehnologiile Java primează. ActiveX. în ciuda declaraţiilor Microsoft că Acti veX oferă suport multi-platformă pentru Machintosh. În acelaşi timp. în mod similar cu aplicaţiile desktop. cât şi dezavantaje. cu condiţia luării măsurilor de securitate potrivite (de exemplu. deoarece applet-urile Java sunt executate de o maşină virtuală la nivelul clientului. nu exista control asupra modalităţii de aşezare a texului şi a imaginilor şi înainte ca paginile să fie . să luăm în considerare faptul că toate controalele ActiveX rămân în sistemul client. Printre dezavantaje se numără nivelul scăzut de securitate în ceea ce priveşte procesarea informaţiilor distribuite. tehnologiile ActiveX au atât avantaje. Totuşi. În comparaţie cu Java. Componentele ActiveX încărcate la nivel de client pot accesa orice parte a sistemului. Pe lângă aceasta. Acest lucru este un dezavantaj din punct de vedere al securităţii sistemului care utilizează controale ActiveX. în cod nativ. în timp ce applet-urile Java trebuie încărcate de fiecare dată. nefiind sub nici o formă o confirmare a securităţii. permiţând lucrul sub forma unui spaţiu de lucru web integrat. tehnologia ActiveX cooperează cel mai bine cu sistemele Windows. în timp ce noul model obiectual permite manipularea acestor elemente prin intermediul scripturilor client/server şi server/side. schema de protecţie a ActiveX poate deveni ineficientă în momentul în care utilizatorul încarcă o componentă ActiveX de pe Internet. de asemenea. Acestea oferă confirmarea autenticităţii componentelor programului încărcat din reţea. mai ales dacă sunt din surse necunoscute. Dynamic HTML Dynamic HTML (DHTML) este doar HTML simplu în care au fost adăugate cîteva elemente împreună cu modalitatea de acces la ele prin intermediul limbajelor de scripting. în timp ce controalele ActiveX se descarcă mai încet din cauza dimensiunilor mai mari.Aplicaţii Web. în vederea optimizării parametrilor de execuţie a programelor obţinute de la server. Microsoft a implementat în tehnologiile ActiveX protecţia confidenţialităţii bazată pe certificate digitale. componente ActiveX şi alte programe instalate la nivelul staţiei de lucru client. componentele ActiveX permit implementarea de funcţii apropiate celor utilizate în programe normale (desktop). între care applet-uri Java. fiind dezvoltate în principal pentru utilizarea funcţiilor oferite de aceste sisteme de operare. acest lucru fiind un avantaj esenţial pentru reţelele organizaţionale.72 Serviciul HTTP. Deoarece HTML a fost creat pentru layout-uri „curgătoare”. Trebuie. Windows şi Unix.  Access la sistemul de operare. Programele scrise în macro-limbajele JavaScript şi VBScript pot automatiza interacţiunea dintre multe obiecte. Din punct de vedere al performanţelor.

are anumite limitări. mărimea marginilor. 3. în momentul în care un utilizator doreşte să acceseze un anumit subiect. dar acestea execută în general aceleaşi trei sarcini de bază: 1. Trebuie să notăm faptul că toate companiile producătoare de software de navigare pe Internet oferă suport pentru DHTML. Chiar şi JavaScript. prin utilizarea limbajelor de scripting putându-se modifica în mod dinamic conţinutul paginii (de exemplu pot fi aplicate diferite schimbări în funcţie de tipul de browser utilizat sau în funcţie de acţiunile utilizatorului). create pentru a ajuta oamenii să găsească informaţii stocate în alte site-uri. Ce ea ce este mai puţin bun este că există milioane de pagini disponibile. chiar dacă fontul nu este disponibil pe maşina client. Mai târziu au fost adăugate tag-urile <table> şi <font> care au permis un control mai riguros asupra aşezării în pagină şi a stilurilor de afişare.  poziţionarea conţinutului: permite determinarea cu exactitate a poziţionării elementelor de conţinut în fereastra browser-ului. dar şi acestea au limitările lor. pagini care aşteaptă să fie vizitate pentru a oferi informaţii despre o miriadă de subiecte. 2. Elementele se pot suprapune. cât şi metodele de utilizare pentru modificarea acestora. reţin un index al cuvintelor pe care le găsesc şi a locului acestora. care să aibă ecrane şi fonturi de tipuri diferite. dar acesta diferă de la browser la browser. Totuşi.Capitolul 3 73 vizualizate pe o mulţime de platforme şi maşini diferite. fonturi etc. toate pe servere cu nume criptice sau protejate. acesta utilizează un motor de căutare pe Internet. precum imagini sau a câmpurilor din formulare. care permite manipularea prin programare a elementelor paginii. este că există miliarde de pagini disponibile. pot fi ascunse sau pot fi mutate în mod dinamic. . permit utilizatorilor să caute cuvinte sau combinaţii de cuvinte găsite în acest index. Motoare de căutare Vestea bună despre Internet şi despre componenta sa vizibilă. caută pe Internet sau „selectează” părţi din Internet. precum culori. Motoarele de căutare pe Internet sunt site-uri web specializate. Document Object Model (DOM) defineşte atât proprietăţile diferitelor elemente ale paginii. World Wide Web-ul. DHTML a adăugat elemente care permit controlul precis al layout-ului paginii:  foile de stiluri: permit definirea de stiluri diferite pentru prezentarea texului. pe baza cuvintelor importante.  fonturi descărcabile: presupun că va fi utilizat fontul care este ales pentru text. cele mai multe dintre ele denumite în funcţie de dorinţa autorului. Există multe diferenţe în modul în care lucrează diferitele motoare de căutare.

un motor de căutare foloseşte o aplicaţie specială. pentru a construi o listă de cuvinte găsite în paginile web. . acestea trebuie să fie mai întâi găsite. utilizarea la maximum a Internetului însemna utilizarea programelor „gopher”. Înainte ca un motor de căutare să poate spună utilizatorilor unde se găsesc anumite documente. Motoarele de căutare iniţiale deţineau un index cu câteva sute de mii de pagini şi documente. înainte ca web-ul să devină partea proeminentă a Internetului. În continuare vom vedea modalitatea în care sunt executate aceste sarcini şi cum motoarele de căutare de pe Internet alătură date separate pentru ca utilizatorul să găsească ceea ce are nevoie. acesta trebuie să caute printr-o mulţime de pagini. se vorbeşte în general despre motoare de căutare pe World Wide Web. Totuşi. programe precum „gopher” sau „Archie”. Figura 52: Un "Spider" obţine conţinutul unei pagini web şi creează o listă de cuvinte cheie care permit utilizatorilor să găsească informaţiile pe care le doresc. „Archie”. Procesul prin care un spider îşi construieşte lista se numeşte „web crawling”. Când se vorbeşte despre motoare de căutare pe Internet. Astăzi cei mai mulţi utilizatori îşi limitează căutările la serverele web. există şi astăzi. Astfel. dar se utilizează foarte puţin. existau şi alt fel de motoare de căutare. iar pentru ca un motor de căutare/spider să construiască o listă eficientă de cuvinte. care permiteau utilizatorilor să găsească informaţii în Internet. numită „robot de căutare” sau „spider”. La sfârşitul anilor 1980.Aplicaţii Web. ftp sau de grupuri de dialog. şi recepţionau şi serveau cam două mii de cereri pe zi.74 Serviciul HTTP. Astăzi. un motor de căutare de vârf indexează sute de milioane sau chiar miliarde de pagini şi răspunde la zeci de milioane de interogări pe zi. reducând în mod semnificativ timpul necesar găsirii programelor sau documentelor. care ţineau indexuri de fişiere stocate pe serverele conectate le Internet. Pentru a găsi informaţii din miliardele de pagini web. „Veronica” etc.

Acest lucru poate fi folositor în cazul în care cuvintele din pagină pot avea două sau mai multe semnificaţii. spre exemplu. spider-ilor să opereze mai rapid sau să permită utilizatorilor să caute mai eficient sau ambele. metatag-uri şi alte poziţii de importanţă relativă erau notate cu o semnificaţie specială în timpul căutărilor iniţiate de utilizatori. micşorând în acelaşi timp şi întârzierile datorate reţelelor. În lucrarea care descrie modalitatea de construire a acestuia. Alţi spider-i folosesc alte procedee pentru indexare.com a început ca un motor de căutare academic. Există de asemenea şi anumite pericole în utilizarea acestor taguri. Cuvintele găsite în titlu.com. folosind patru spider-i. Alte sisteme. meta-tagurile ghidând motorul de căutare în alegerea celei mai corecte semnificaţii pentru cuvintele respective. fără ca acestea să aibă nimic cu conţinutul în sine al paginii. deoarece un proprietar neatent sau fără scrupule ar putea adăuga meta-tag-uri care să se potrivească celor mai populare subiecte. De asemenea. În momentul în care un spider Google vizita o pagină HTML. . Menţinerea unui sistem rapid însemna de asemenea construirea unui sistem care să alimenteze spider-ii cu informaţii. Astfel. generând 600 kilobytes de date în fiecare secundă.Capitolul 3 75 Un spider îşi începe căutarea prin web pornind de obicei de la o listă cu servere intens utilizate şi cu pagini web foarte populare. acesta ţinea cont de două lucruri:  cuvintele găsite în pagină. respingând tag-urile care nu se potrivesc cu cuvintele din pagină. împreună cu cele mai utilizate 100 de cuvinte din pagină şi fiecare cuvânt din primele 20 de linii de text.com iniţial avea un server dedicat pentru a oferi URL-uri spider-ilor. indexând toate cuvintele din pagină. indexând cuvintele din pagini şi urmând toate legăturile găsite în site -ul respectiv. Pentru o protecţie împotriva acestei practici. inclusiv toate cuvintele de legătură sau „nesemnificative”. lăsând la o parte cuvintele de legătură. sistemul putea căuta în peste 100 pagini pe secundă. precum AltaVista. Meta-tag-urile permit proprietarului unei pagini să specifice cuvintele cheie şi conceptele sub care va fi indexată pagina respectivă. spider-ul a fost construit pentru a indexa toate cuvintele semnificative din pagină. Această împingere către completitudine are şi alte modalităţi de funcţionare. La cea mai ridicată performanţă. ajungând în acest fel să traverseze şi să indexeze partea cea mai utilizată a web-ului. fiecare spider putând să ţină deschise 300 de conexiuni către pagini web la un moment dat. De exemplu. Google. spider -ii corelează de obicei conţinutul paginii cu meta-tag-urile. subtitlu. merg în altă direcţie. permiţând. translatarea numelor în adrese fiind semnificativ mai rapidă. Google avea de asemenea şi propriul server DNS. Se pare că Lycos utilizează această modalitate de indexare a conţinutului paginilor web. subtitlu şi legături. mai ales prin utilizarea meta-tag-urilor. sistemul a fost construit pentru a utiliza mai mulţi spider-i. Google. unii spider-i menţin o listă de cuvinte din titlu. trei de obicei.  poziţia acestor cuvinte în pagină. Astfel. Spider-ul va începe cu un site popular. Sergey Brin şi Lawrence Page au exemplificat c ât de repede poate să lucreze un spider.

din cauza naturii mereu schimbătoare a web-ului. fiecare din 8 biţi.76 Serviciul HTTP. motorul de căutare trebuie să stocheze informaţiile adunate într-o modalitate utilizabilă. De exemplu. spider-ii indexează pagini în permanenţă). În cel mai simplu caz. dar una din cele mai eficiente modalităţi este utilizarea unui tabel hash (hash table). Pentru a crea şi afişa cele mai utile rezulte. comunică robotului de căutare să nu indexeze pagina şi/sau să nu urmărească nici unul din linkurile din pagina respectivă. De multe ori proprietarii nu doresc includerea într-un motor de căutare major sau nu doresc indexarea anumitor pagini dintr-un site. pentru a economisi spaţiul de stocare. în subtitluri.  metoda în care este indexată informaţia. cele mai multe motoare de căutare stochează mult mai multe date decât cuvântul şi URL-ul în care a fost găsit. Fiecare factor putea lua 2 sau 3 biţi în cei 2 bytes. nu ar fi nici o posibilitate de a construi un clasament care ar încerca să prezinte cele mai utile pagini la începutul listei de rezultate. Un index are un singur scop: permite găsirea foarte rapidă a informaţiei.com utiliza 2 bytes. cu paginile prezentate în ordini diferite. Acesta este unul din motivele pentru care o căutare după acelaşi cuvânt în motoare de căutare diferite va produce liste de rezultate diferite. meta-tag-uri sau titlul paginii. legături. Fiecare motor de căutare comercial are diferite formule sau modalităţi pentru asignarea greutăţii pentru cuvintele din index. Acest protocol. Toate cele de mai sus presupun faptul că proprietarul paginii sau site-ului doreşte ca pagina/site-ul să fie inclus în rezultatele activităţii motoarelor de căutare. sau dacă pagina conţine legături către alte pagini cu acel cuvânt. se aplică o formulă matematică pentru ataşarea unei valori numerice fiecărui cuvânt. poziţia sau alte informaţii necesare clasificării. cu valori mai mari ataşate cuvintelor care apar către începutul documentului. După ce spider-ii au terminat sarcina de găsire a informaţiilor în paginile web (trebuie să notăm faptul că această sarcină nu se termină niciodată . având ca rezultat stocarea unui volum mare de informaţii într-un spaţiu foarte compact. chiar dacă sunt indexate aceleaşi pagini.Aplicaţii Web. Cu alte cuvinte. acest lucru ar face dintr-un motor de căutare unul cu utilizări limitate. După ce informaţia este compactată/condată. un motor de căutare doar va stoca cuvintele şi URL-ul unde au fost găsite. putând de asemenea să asigneze câte o „greutate” fiecărei intrări. mărimea fontului. formula fiind construită pentru a . Există astfel două componente care fac datele adunate accesibile utilizatorilor:  informaţia stocată cu datele. deoarece nu ar exista nici o modalitate de a spune dacă acel cuvânt a fost utilizat într-un context important sau unul trivial în pagina respectivă. Fără a ţine cont de combinaţia precisă de informaţii adiţionale stocate de un motor de căutare. documentul original de prezentare al Google. aceasta este gata de indexare. implementat în secţiunea de meta-tag-uri de la începutul unei pagini web. pentru a stoca informaţii referitoare la greutate: cuvântul era scris c u litere mari. În realitate. Prin hashing. Există mai multe modalităţi de a construi un index. nici dacă acel cuvânt a fost utilizat o singură dată sau de mai multe ori. Pentru acest lucru a fost dezvoltat protocolul de excludere al roboţilor (robot exclusion protocol). datele vor fi stocate în mod codat. Un motor ar putea stoca numărul de apariţii al cuvântului în pagină.

în timp ce alte litere sunt la începutul a mai puţine cuvinte (comparaţi litera „M” din dicţionar cu litera „X”).  OR – cel puţin unul din termenii separaţi prin „OR” trebuie să apară în pagină sau document. Acest lucru poate fi o problemă în cazul cuvintelor cu mai multe înţelesuri. Tabela hash conţine numărul hash împreună cu un pointer către datele efective.  Ghilimele – cuvintele dintre ghilimele sunt tratate sub formă de frază. Operatorii booleeni cei mai des utilizaţi sunt următorii:  AND – toţi termenii separaţi prin „AND” trebuie să apară în pagină sau în document. iar acea frază trebuie să fie găsită în interiorul documentului sau paginii. În cazul în care utilizatorul este interesat doar în găsirea paginilor care conţin doar unul din sensuri. Unele din aceste cercetări presupun utilizarea analizei statistice în pagini care conţin cuvintele sau frazele care sunt căutate. Combinaţia de indexare şi stocare eficientă face posibilă obţinerea rapidă a rezultatelor. Distribuţia numerică este diferită de distribuţia cuvintelor din alfabet. de exemplu. există unele litere cu care încep cele mai multe cuvinte. care permit rafinarea şi extinderea căutării. Alte domenii de cercetare privesc interogările bazate pe limbaj natural. alcătuită din minim un cuvânt sau mai complexă. dar ar fi mai util ca motorul de căutare să realizeze acest lucru în mod automat. Unele motoare de căutare pot folosi „+” în loc de „AND”. necesitând operator booleeni. aceasta fiind cheia eficienţei unui tabel hash. În limba engleză. Această inegalitate înseamnă că găsirea unui cuvânt care începe cu o literă mai „populară” ar putea lua mai mult timp decât găsirea unui cuvânt care începe cu o literă mai puţin utilizată la începutul cuvintelor. fără a mai fi nevoie de . Prin hashing se elimină această diferenţă şi se reduce timpul mediu pentru a găsi o intrare. chiar dacă utilizatorul creează o interogare complexă. se pot astfel de interogări. Căutările definite prin operatorii booleeni sunt căutări „literale”. Căutarea printr-un index presupune construirea unei interogări de către utilizator şi transmiterea ei către motorul de căutare. Unele motoare de căutare pot folosi „-” în locul cuvîntului „NOT”.  NOT – termenul sau termenii care urmează după „NOT” nu trebuie să apară în document. Tot prin hashing se separă cuvintele de indecşii în sine.  FOLLOWED BY – unul din termeni trebuie să fie urmat în mod direct de către altul. în care motorul caută cuvintele sau frazele exact cum sunt introduse. date care pot fi sortate în orice direcţie. pentru a găsi alte pagini în care utilizatorul ar putea fi interesat. Interogarea poate fi simplă. Astfel.  NEAR – unul din termeni trebuie să fie la o distanţă specificată în cuvinte de celălalt termen.Capitolul 3 77 distribui în mod egal intrările de-a lungul unui număr predeteminat de diviziuni. putând astfel fi introduse interogări la fel ca întrebările puse oamenilor. una din ariile de cercetare în domeniul motoarelor de căutare este cel al „căutării bazate pe concepte”.

AND NOT. PageRank™. Utilizează şi cuvinte de oprire în frază.com http://help. “. AND este implicit între cuvine. . Limitare la sinonime. toate scrise cu litere mari.“ pentru excludere. AskJeeves. Sugerează pagini cu multe link.com lucrează cel mai bine cu interogări simple. care parsează interogările pentru a găsi cuvintele cheie. NOT. patente. 10 cuvinte pe căutare.wc. pot fi căutate cuvinte în interior). Clasificarea rangurilor Prescurtările permit este făcută cu acces rapid la dicţionar. (). .html Peste 8 miliarde pagini. Facilităţi şi limitări Rang în funcţie de Subject-Specific Popularity™.co m/docs/teoma/about/sear chtips. Utilizează “ “. . “.html Yahoo! Search search.com/h elp/index. indexate şi indexate pe deplin (nu interogabile în întregime. Da.com/ http://static.teoma.com. acţiuni. Utilizează şi cuvinte de oprire în frază.com/ http://www. AND este implicit între cuvine. Nu permite paranteze sau imbricare. REFINE sugrează subsubiecte în rezultate Căutare după frază Logică booleană +Necesită / Excludere Sub-căutare .excludere + permite găsirea cuvintelor comune "+in truth" Adăugare de termeni Teoma http://www. OR trebuie scris cu litere mari.com/he lp/us/ysearch/basics/basi cs-04. excluzînd OR. Da. Utilizează “ “. Parţială.yahoo. Cel mai important motor de căutare care foloseşte limbajul natural este AskJeeves.“ pentru excludere. dar există o competiţie deosebită în acest sens. Parţială. enciclopedie etc. În tabelul următor se poate observa o comparaţie între trei motoare de căutare foarte populare.html Pretinde că are 1 miliard de pagini indexabile şi interogabile în întregime şi încă 1 miliard indexate parţial.excludere + permite găsirea cuvintelor de oprire (ex: +in) Adăugare de termeni. Paginile neindexate sunt afişate în cazul în care interogarea se potriveşte cu titlul sau cu alte pagini care conduc la ele. operatori booleeni sau structuri de interogări complexe.78 Serviciul HTTP. Motor de căutare Link.teoma. pe care le aplică mai apoi indexului de site-uri construit.yahoo. trafic.uri pentru ajutor Mărime (mărimea variază de la o zi la alta) Google http://google.excludere + permite găsirea cuvintelor de oprire (ex: +in) La sfîrşitul paginii de rezultat există “Search within results" pentru a Acceptă AND. Indexează primii 101 KB din pagini web şi 120 KB din documente PDF. OR trebuie scris cu litere mari. Utilizează “ “.uri în rezultate. Nu permite paranteze sau imbricare. OR.Aplicaţii Web. Sugerează termini în rezultat pentru a-l rafina.google. Peste 3 miliarde de Aproximativ 25% nu sunt pagini. Da.

In “Advanced Search” şi cu daterange: Da.Capitolul 3 79 Clasificarea rezultatelor Limitarea cîmpurilor Trunchiere Diferenţă literă mare/literă mică Limbă Limitare după data documentului Traducere introduce mai mulţi termini Bazată pe popularitatea paginii măsurată în legături către ea de la alte pagini: rang înalt dacă multe alte pagini se leagă la ea. Căutare cu variante de terminaţii şi sinonime separate prin OR: airline OR airlines Nu. intitle: inurl: site: geoloc: Nu. afişînd către utilizatori rezultatele tuturor căutărilor.html#Fu zzyAnd . link: site: intitle: inurl: url: hostname: Nu. Nu. Căutare cu variante de terminaţii şi sinonime separate prin OR: airline OR airlines Nu. în “Advanced Search”. In “Advanced Search” Da. Totuşi. Da.edu/TeachingLib/ Guides/Internet/Glossary. Bazat pe Subject-Specific Popularity™. link: site: allintitle: intitle: allinurl: inurl: Se găsesc şi în opţiunea “Advanced Search”. în toate motoarele de căutare. Da.japoneză FuzzyAND automat. Utilizare cu lang: In “Advanced Search” Tabelul 6: Comparaţie între trei motoare de căutare populare. din ce în ce mai puţine meta-motoare de căutare permit găsirea de date în cele mai utile baze de date. legături către o pagină de la pagini înrudite. ele găsindu-şi rezultatele din motoare de căutare gratuite 3 http://www. care pot să nu fie cele mai recente. Căutare cu variante de terminaţii şi sinonime separate prin OR: airline OR airlines Nu. Este implicat şi FuzzyAND 3 . Rang şi pe baza paginilor din cache. transmiţînd interogările către bazele de date deţinute de companiile care deţin motoare de căutare. Meta-motoarele de căutare transmit interogarea tastată de utilizator către mai multe motoare de căutare în acelaşi timp. Din/în Engleză din/în limbi majore internaţionale şi chineză.coreană.lib. Acest tip de motoare de căutare nu deţine propria bază de date cu pagini indexate.berkeley. Da.

com/ În ce caută Interogări complexe Acceptă " ". Teoma.o ucr. Implicit între cuvinte este AND.motoare de căutare Vivisimo http://www.yahoo. Trebuie descărcat şi instalat. Permit şi vizualizarea separată a rezultatelor fiecărui motor de căutare. Acceptă logică booleană.htm motoare de căutare.aca demicinfo . mai ales în modurile de căutare avansată. Interogări complexe Acceptă şi translatează căutările complexe cu operatori booleeni şi limitări de cîmp.coperni dintr-o listă de c. FindWhat.com dogpile.com Caută în Google. Metacrawler & Dogpile metacrawler.google. operatori booleeni etc. Afişare rezultate Rezultatele sunt însoţite de subdiviziuni ale subiectului bazat pe cuvintele din rezultate. dînd de obicei temele majore rezultate. Aplicaţii pentru meta-căutare: Aplicaţii pentru meta-căutare SurfWax http://www.Aplicaţii Web. Click pe link-ul sursă pentru a vedea întregul set de rezultate de căutare. fără să menţioneze exemplicit.co m www. Afişare rezultate Un set de motoare de căutare mai bune decît media.abo ut.surfwa x. ranguri cumpărate.edu rg ALL. +/-. sau de dimensiuni mici ca şi din directoare (de subiecte) mici şi cu un intens caracter comercial. frază.vivissi mo. Copernic Agent Se poate selecta http://www.com/ In ce caută Caută într-un număr de motoare de căutare redus şi de o calitate îndoielnică. l Directoar e de subiecte Librarians Infomine ' Index infomine. Meta. Yahoo. ANY. com/dirhp Yahoo! dir. com . www. Overture. Tabelul 7: Meta-motoare de căutare.80 Serviciul HTTP. Academic Info www. Include. LookSmart.com Google Directory http://ww w.net About.lii.com/en/index.

la fel ca şi în motorul de căutare. compilate de bibliotecil e publice. Folositor mai ales pentru subiectele populare şi comercial e. NOT. Secţiune bogată de aproximat iv 25000 pagini selectate ca şi “resurse pentru colegii şi pentru cercetare” orientate către “nivel student sau absovent” . titlu. de colegii şi bibliolteci publice. utilizează * Poate limita căutarea la cuvinte cheie. Nu. Da. Compilat de biblioteci academic e. Aproxima tiv 2 milioane. Adnotări folositoar e. ( ) OR implicit între cuvinte. cu “ “ Da. La fel ca şi în motorul de căutare Google. cu “ “ “ Da. Acceptă OR. utilizează * Căutarea avansată permite căutarea în subiect. Adnotări folositoar e. Utilizează *. OR. Peste 120000. NOT. Nu. Adnotări bune create de “ghizi” cu diverse niveluri de experienţă . Trunchier e Da. Nu. Da.Capitolul 3 81 Mărime. cu litere mari. la fel ca şi în motorul de căutare.5 milioane paginie selectate de Open Directory Project şi îmbunătăţ ite prin Google search şi clasificare . ( ) Da. NOT şi ( ). Căutare după cîmp Nu. subiect. Nu. Adnotări scurte. . Nu. cu “ “. tip Peste 14000. cu “ Logică booleană AND este implicit între cuvinte. uneori inconsiste nt. Acceptă OR. Nu. Necesită găsire exactă AND este implicit între cuvinte. Recoman dă AND între cuvinte. Peste 1 milion. Adnotări şi descrieri scurte. Nu. Aproxima tiv 1. Acceptă AND. cu “ “ Da. Căutare pe bază de fraze Da.

generat la fiecare cerere. în cazul în care nu există nici o legătură către o pagină. Web-ul invizibil este acea parte din web care nu se poate obţine în rezultatele căutării precum şi alte link-uri conţinute în aceste tipuri de pagini. Rezultatele căutării în multe din aceste baze de date sunt transmise către utilizatorul final sub formă de pagini web care sunt generate doar ca răspuns la interogarea utilizatorului.  Paginile excluse: există anumite tipuri de pagini care sunt excluse din rezultatele motoarelor de căutare din cauza politicilor. Există milioane de astfel de . De ce sunt unele pagini invizibile ? Există două motive pentru care un motor de căutare nu conţine o pagină: 1. Toate site-urile care necesită autentificare sunt închise motoarelor de căutare. fiind mai ieftin şi mai rapid de generat în mod dinamic răspunsul fiecărei interogări decât de stocat toate paginile posibile conţinând toate răspunsurile posibile la întrebările sau interogările diverşilor utilizatori. Paginile generate dinamic pot să nu fie de asemenea incluse în rezultate.Aplicaţii Web. motive tehnice care interzic accesul şi 2. roboţii nu o pot „vedea”.  Baze de date : cea mai mare parte a web-ului invizibil este alcătuită din conţinutul al mii de baze de date specializate care pot fi căutate prin web. Explicaţia este că roboţii de căutare traversează web-ul pe baza legăturilor dintre pagini. titlu. De asemenea. Dacă singura modalitate de a accesa o pagină web este de a scrie ceva sau de a selecta o combinaţie de opţiuni. Barierele tehnice pot fi împărţite în două categorii:  Este necesară scrierea sau inteligenţa. deoarece aceste pagini nu sunt stocate. decizia de a exclude. tipul resursei etc. deoarece roboţii ar avea nevoie de ceva necunoscut (username/parolă.82 Serviciul HTTP. descriere etc. Nu există nici un motiv tehnic ca aceste pagini să nu fie incluse în rezultat. adnotare. 1. Asemenea pagini nu sunt stocate nicăieri.  Necesitatea autentificării. motoarele de căutare nu pot face acest lucru. având conţinut unic. Ce este web-ul invizibil? Partea vizibilă a web-ului este ceea ce se poate obţine în rezultatele motoarelor de căutare sau în directoarele de subiecte. de exemplu). roboţii nu pot alege una s au mai multe opţiuni înainte de a parcurge o pagină. fiind mai mult o chestiune de selectare includerii sau neincluderii în baze de date deja uriaşe şi a căror interogare produce un venit nesemnificativ. autor.

2. Altavista şi alte motoare de căutare au directoare sau motoare de căutare specializate în indexarea /căutarea imaginilor. Există şi excepţii de la regula de mai sus. poate să indexeze documentele PDF. De asemenea. Google. deoarece conţinutul acestora nu este gratuit sau au impus altfel de restricţii. . DOC. Motivul este următorul: bazele de date ale motoarelor de căutare şi roboţii de căutare sunt optimizate pentru a citi HTML.  Politicile motoarelor de căutare se pot schimba în ceea ce priveşte includerea/excluderea din index.  Ce site-uri nu îşi replică deloc conţinutul şi trebuie interogate în mod direct (total invizibile). Nu există nici un motiv tehnic pentru a le exclude ci doar o politică a companiei deţinătoare a motorului de căutare. Din cele de mai sus se poate deduce că este dificil de pre zis ce site-uri sau tipuri de site-uri sau părţi din site-uri nu fac parte din web-ul invizibil. deoarece nu există text care să fie inclus în index.  Ce site-uri îşi replică tot conţinutul în pagini statice. Google. De asemenea.Capitolul 3 83 site-uri care necesită autentificare. Alte tipuri de limbaje pot conţine coduri sau necesităţi de formatare incompatibile cu HTML. existând la mijloc câţiva factori:  Ce site-uri îşi replică o parte din conţinut în pagini statice (hibrid de web vizibil şi invizibil).com. Excluderea intenţionată a paginilor. Motoarele de căutare pot să nu includă în index pagini deoarece formatul acestora sau al documentelor este accesat rar sau nu poate fi indexat în mod corespunzător. de exemplu. paginile care conţin numai imagini sunt deseori omise. de exemplu. PPT.

intraneturile limitează teritoriul nelimitat al Internetului. De exemplu. Diferenţa principală între serviciile cu acces general şi intranetul organizaţiei rezidă în structură şi scopul utilizării. depinzând de modul de construcţie al intranetului. intranetul unei organizaţii se concentrează asupra unui grup de persoane care necesită o gamă specifică de facilităţi pentru a îndeplini anumite scopuri. acestea tind să aibă integrate mecanisme din ce în ce mai sofisticate de securitate. Eficacitatea presupune impactul organizaţional asupra colaborării îmbunătăţite şi asupra luării deciziilor. Intraneturile nu reprezintă o idee nouă. mai particularizabile şi mai sofisticate în termeni de facilităţi oferite faţă de serviciile comerciale de scară largă. deoarece intraneturile reprezintă şi un mediu propice pentru comunicare în interiorul organizaţiei. În realitate. Îmbunătăţirile în ceea ce priveşte eficienţa pot fi identificate în mod rapid şi măsurate din punct de vedere cantitativ. dar în interiorul unei organizaţii. să stocheze şi să caute arhive de documente. În plus. Astfel. stabilind sectoare cu acces controlat în care utilizatorii pot să comunice şi să interacţioneze în mod liber. Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Intranet si Extranet Un intranet este o reţea din interiorul unei organizaţii care leagă utilizatori multipli prin intermediul tehnologiilor Internet. fără să facă vreo diferenţă între accesul de pe intranet spre Internet. multe organizaţii în care s -au implementat sisteme intranet au raportat scăderi semnificative ale cheltuielilor precum . cele mai utilizate aplicaţii ale Internetului precum Bulletin Board Systems (BBS) sau America OnLine (AOL) sunt intraneturi pe scară largă care grupează utilizatorii ce accesează Internetul şi îl identifică prin diverse mecanisme de recunoaştere a utilizatorilor. documente audio şi video şi nu în ultimul rând. Pe de altă parte. să schimbe grafice. în timp ce se rviciile comerciale de masă tind să ofere „de toate pentru toţi”.84 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei 4. să converseze în timp real prin intermediul chat-ului. Cu alte cuvinte. să colaboreze pentru crearea unor documente. fiind mai mici. În acest context. Aceste reţele au la bază World Wide Web-ul. Acest lucru permite mai multor persoane să interacţioneze în timp real. În plus. intraneturile pot fi create şi special pentru anumite organizaţii. permiţând utilizatorilor comunicarea între platforme diferite în timp real. eficienţa reprezintă îmbunătăţirea mecanismelor de schimb al informaţiei înlăturând obstacolele logistice pentru a aduna şi/sau distribui informaţia necesară în timpul cerut (corespunzător). utilizatorii pot să navigheze pe Internet. In contrast cu serviciile comerciale. Intranetul funcţionează pe baza tehnologiilor Internet. Intraneturile oferă o gamă largă de beneficii care se încadrează în două mari categorii: eficienţă şi eficacitate. imagini. sistemele permit furnizorilor de servicii comerciale să urmărească utilizatorii şi să menţină informaţiile de facturare.

în acest caz scăzând interesul şi utilizarea. care să-l acceseze prin intermediul unui sistem de autentificare şi autorizare pentru a vedea ultimele noutăţi. Organizaţiile care utilizează un intranet în calitate de forum pasiv pot fi dezamăgite de investiţia făcută. Fiecare intranet de succes oferă informaţii şi conţinut care sunt valorificate de utilizatori.actualizări frecvente – multe site-uri publice şi private suferă din cauza conţinutului static. Deoarece conţinutul este o problemă foarte importantă în ceea ce priveşte intranetul. . acestea fiind distribuite în mod electronic. Angajaţii organizaţiilor pot utiliza intranetul şi pentru relaţiile cu clienţii. depinzând de grupurile de utilizatori şi de priorităţi. departamentele de marketing ale organizaţiilor pot să stabilească un sector din intranet special pentru clienţi. încurajează schimbul de informaţii dincolo de limitele tradiţionale.aglomeraţiile de trafic – descurajează utilizarea intranetului. . .un calendar central afişează întâlnirile programate împreună cu sarcinile de îndeplinit. iar nevoile şi preferinţele acestora trebuie întotdeauna să primeze în construcţia lui. . din punct de vedere geografic şi organizaţional. Intranetul constă tocmai în puterea de a face informaţia disponibilă. o serie de principii se pot aplica asupra oricărui tip de conţinut iar atât organizaţia cât şi utilizatorii din interiorul acesteia sunt de acord că informaţiile de pe site trebuie să cuprindă următoarele caracteristici: . Gestionate în mod corespunzător. Mult mai puţin tangibilă decât eficienţa.Capitolul 4 85 poştă. notificarea şi programarea întâlnirilor poate fi gestionată prin intranet . Alte reduceri de cheltuieli provin din scăderea cheltuielilor pentru producerea de manuale. şi eficacitatea poate fi îmbunătăţită prin utilizarea unui intranet. trebuie remarcat faptul că intraneturile sunt bazate pe utilizatori. aceste schimburi pot deveni sursă de colaborare pentru sectoarele anterior fragmentate ale organizaţiei. Cum este şi normal. De asemenea. De asemenea. utilizatorii revenind la modurile de comunicaţie tradiţională în cazul în care mesajele de e-mail sau forumurile de discuţii sunt lente. conţinutul variază în mod considerabil. prin promovarea interacţiunilor coordonate. o utilizare creativă a unui intranet poate transforma structura de lucru top-down a organizaţie într-una interdisciplinară. Cu toate acestea.accesibilitate – cel mai bun conţinut al oricărui site de pe Internet nu are nici cea mai mică valoare în cazul în care utilizatorii nu pot ajunge la el în mod rapid şi uşor. Comis-voiajorii pot accesa informaţii complementare on-line despre produsele companiei din biroul clientului în locul notelor tipărite. broşuri sau materiale pentru clienţi. prin definiţie. Intraneturile.relevanţă – aceasta este ceea ce contează pentru utilizatori. iar design-ul site-ului ar trebui să utilizeze motoarele de căutare şi alte facilităţi care îmbunătăţesc accesul utilizatorilor. Pentru anumite produse mai sofisticate. Intraneturile oferă facilitatea de a actualiza în mod consistent informaţiile în schimbare – o facilitate care trebuie exploatată prin automatizare precum şi prin alte facilităţi. telefoane pe distanţe mari etc. Unul dintre cei mai importanţi factori dintr-un intranet este conţinutul.

Unul din punctele cele mai importante ale intranetului este posibilitatea de a crea o singură viziune în componente organizaţionale diferite..sunt dispersate din punct de vedere geografic. afişarea informaţiilor generale. învestind individul. .partajează obiective de afaceri comune. intraneturile sunt mai utile pentru organizaţii care: . Flexibilitatea intraneturilor permite organizaţiilor să pornească de la un nivel simplu şi să crească facilităţile intranetului pe măsura cererii. La nivelul de bază. clienţi. membri asociaţi. După cum se poate observa din lista de mai sus. stocuri etc.au nevoi de informare comune. se pot considera trei nivele de funcţionalitate: 1. iar majoritatea acestor forme pot fi adoptate pentru utilizare pe intranet. Informaţia făcută disponibilă membrilor poate lua multe forme. Ca o reg ulă foarte generală.). 3. voluntari. Apoi. acesta este un concept revoluţionar: atingerea scopului colectiv prin distribuirea puterii şi nu prin centralizarea ei. întâlniri sau prin alte metode. accesibil membrilor organizaţiei şi nu numai (angajaţi. poate beneficia în mod semnificativ de implementarea unui intranet [39]. În schimb. poate schimba informaţii mai eficient prin note scrise. logistice şi culturale. nivelurile unu şi doi fiind numai mijloace de a ajunge la nivelul trei. . probabil. Pe lângă publicarea datelor relativ statice (nivelul unu). nu are nevoie de puterea şi eficienţa unui intranet.86 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Utilizatorii de Intraneturi Determinantul unui intranet este nevoia organizaţiei de informaţie. o companie cu puncte de vânzare multiple sau divizii operaţionale aflate în locaţii diferite etc. intraneturile pot ajuta organizaţiile în managementul acestor date care se modifică frecvent. O astfel de organizaţie poate utiliza Internetul pentru a aduna resurse şi informaţii dar. Trebuie notat că nu toate companiile au nevoie de un intranet. criteriile pentru desemnarea utilităţii unui intranet sunt atât obiective cât şi subiective. pentru ca un intranet să fie relevant trebuie să reflecte un punct central – cel mai adesea o afacere comună sau obiective organizaţionale partajate de diverşi indivizi sau grupuri. 2. . iar pe lângă acestea datele prognozate referitoare la toate aspectele organizaţiei.valorizează colaborarea. Multe organizaţii în care s-au implementat intraneturi utilizează acest mediu numai pentru a disemina informaţii în interiorul organizaţiei. un intranet funcţionează ca un depozit privat de informaţie. comunicaţii interactive. fiecare organizaţie menţine date în continuă schimbare – date referitoare la producţie. Pentru evaluarea potenţialelor utilizări şi beneficii ale unui intranet. partajarea datelor. acţionari etc. La nivelul doi. O companie mică. Organizaţiile mai ambiţioase încearcă să atingă nivelul trei încă de la început. vânzări. . ce operează într-o singură locaţie de exemplu. Pentru multe organizaţii. prin utilizarea bazelor de date.

descentralizat – în care fiecare poate să-şi creeze şi administreze propriul server Web împreună cu resursele dorite. audio şi video. Astfel.  afişarea planificării cursurilor pentru pregătirea personalului. pentru:  afişarea scopului organizaţiei. astfel încât acestea să fie disponibile din mai multe locaţii diferite.  afişarea listei clienţilor şi a bazelor de date cu informaţii de contact. stocheze şi modifice informaţii de tip text. printre altele. administrat de un anumit departament din organizaţie. formulare etc.Capitolul 4 87 In nivelul trei. Un intranet poate fi utilizat. Tehnologiile disponibile astăzi permit utilizatorilor să schimbe. Administrarea serverului cade în sarcina unui individ sau grup. Modele organizaţionale pentru Intraneturi În funcţie de tipul de responsabilitate asignat publicării şi luării deciziilor pe un intranet. Toate paginile Web (documente. dacă departamentul Personal doreşte să pună pe intranet informaţiile legate de angajaţi.mixt – care utilizează elemente din ambele modele anterioare.  afişarea articolelor scrise de parteneri. .  afişarea cărţii de telefon şi a catalogului de personal. . acesta oferă colaborare în timp real şi crearea unei platforme securizate pentru comunicare interactivă în interiorul organizaţiei. la cererea unor clienţi (alte departamente din organizaţie). se pot lua în considerare următoarele modele [41]: .  crearea unor bănci şi sisteme de afişare pentru posturile şi sarcinile interne.centralizat – utilizează un singur server Web.  crearea de calendare cu evenimentele din organizaţie şi personale. cel mai dinamic al unui intranet. Modelul centralizat În acest model. Angajaţii care se ocupă cu design-ul şi programarea la nivel de server de web vor crea şi vor rafina aplicaţia web dorită .  afişarea ştirilor din organizaţie şi din afara acesteia. un singur calculator din organizaţie rulând un server Web. va face o cerere formală în care se vor preciza şi conţinutul şi modelul de design cerut.  listarea anunţurilor de mică publicitate.  mutarea pe intranet a aplicaţiilor actuale.  crearea de forumuri interne şi aviziere (bulletin boards).) sunt create în mod centralizat.  plasarea on-line a manualelor organizaţiei. toate serviciile oferite de serverele Web sunt centralizate. de exemplu.  listarea informaţiilor de marketing şi preţ ale produselor împreună cu catalogul acestora.  crearea unor motoare de căutare centrale pentru documentele organizaţiei.

În modelul centralizat. Alt motiv în favoarea acestui model centralizat este simplificarea setării şi administrării Intranetului. orice informaţii. în care utilizatorii pun în Intranetul organizaţiei pagini mai mult sau mai puţin legate din punct de vedere al conţinutului. şi existenţa altui calculator (cluster) gata să preia sarcinile în cazul în care calculatorul principal se defectează. securitatea este mai simplificată pe un singur calculator. Primul. Cu toate acestea. există puncte tari şi puncte slabe.88 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei împreună cu departamentul Personal. spre deosebire de acest model în care oricine poate să pună la dispoziţia oricui. Modelul descentralizat La celălalt capăt al spectrului se găseşte modelul descentralizat. precum şi un set uniform de imagini care să fie încadrate în barele de navigaţie. cumpărate odată cu sistemul de operare. Cu alte cuvinte. Astfel. Ca şi în modelul centralizat. Deoarece numai un calculator rulează serverul web. deoarece modelul centralizat plasează toate informaţiile pe un singur calculator. făcând-o disponibilă pe server în momentul finalizării. toate actualizările pot fi făcute într-un singur pas. Astfel. Această politică necesită formularea unei alegeri între un timp de cădere (până la reluarea activităţii) posibil foarte scump datorită costurilor ridicate cauzate de plasare tuturor aplicaţiilor pe acelaşi calculator. design-ului paginilor şi a producţiei unei singure persoane sau grup de persoane. Cel mai important argument al acestui model poate fi acela că utilizatorul care doreşte să-şi seteze propriul server Web este cel mai în măsură să decidă acest lucru. se va crea un Intranet consistent din punct de vedere al design-ului. . Există anumite motive pentru a utiliza acest model centralizat pentru design-ul unui intranet. Se pot dezvolta pentru aceasta şabloane pentru a asigura consistenţa. majoritatea editoarelor de text sau de calcul tabelar pot exporta documentele direct în HTML sau în combinaţia HTML + XML. în care fiecare pagină va fi încadrată de design-ul. schiţe sau alte documente se pot partaja şi pot fi utile şi altora. De asemenea. în care serverele Web rulează pe calculatoarele personale sau la nivel de departament. pe propriul calculator sau pe calculatorul departamentului. dacă un inginer sau un departament doreşte să partajeze anumite schiţe sau planuri cu colegii. Utilizatorii vor vedea astfel un Intranet coerent. marele avantaj este că se permite partajarea efectivă a informaţiei în mod rapid şi cu un minimum de efort. aşezarea în pagină şi conţinutul standard. şi cel mai important este acela că. În acelaşi timp. Serverul este relativ uşor de instalat şi se găseşte atât în versiuni gratuite cât şi comerciale. există şi motive pentru care acest model nu este prea des întâlnit în practică. în prim planul partajării de informaţii se găseşte negocierea standardelor şi a aplicaţiei care face acest lucru. riscul în cazul unui defect hardware este maxim. prin atribuirea administrării serverului Web. aceştia sunt cei mai în măsură să decidă ce planuri. Acest lucru reprezintă însă şi marele dezavantaj: crearea şi administrarea uşoară a unui server Web pe (aproape) fiecare calculator dintr-un departament sau organizaţie conduce la o mică anarhie.

Capitolul 4

89

Modelul descentralizat poate ajuta organizaţia în funcţie de natura acesteia. Modelul mixt Undeva între cele două extreme se pot crea cele mai multe şi mai utile Intraneturi. De exemplu, în cazul în care se foloseşte o politică mai largă prin care se decide aplecarea spre pentru un anumit subiect de interes, toate informaţiile consistente referitoare la acel subiect sunt permise. În acest caz, modelul de bază va fi unul centralizat, în care se dictează direcţia şi scopul Intranetului, dar aspectele de detaliu vor utiliza un model descentralizat, deoarece informaţiile de publicat vor fi la discreţia clienţilor (persoanele care utilizează Intranetul). În mod inevitabil, vor mai fi şi zone „gri” de violare a politicii generale de utilizare a Intraneturilor, dar acestea se pot trata de la caz la caz, ca şi problemă de management. Extranet = Intranet şi pentru alţii O căutare rapidă pe Google pentru termenul “extranet” va returna aproximativ 5 milioane de rezultate. Pare mult, dar, î n schimb, o căutare după termenul “intranet” şi respective “web site” va returna aproximativ 18.5 milioane pagini şi respectiv 60 milioane pagini. Deci, extraneturile nu sunt atât de larg discutate precum intraneturile sau site-urile web publice. Indiferent de cât de apreciate sunt în rezultatele motoarelor de căutare, extraneturile joacă un rol din ce în ce mai important în companiile pe care le conectează cu clienţii, partenerii, furnizorii şi distribuitorii acestora. Cu toate acestea, există o oarecare confuzie cu privire la ce sunt extraneturile, la scopul pe care-l servesc precum şi la modul în care acestea sunt instalate efectiv. Ce este un extranet? Într-o definiţie scurtă am putea spune că este un site Web cu acces controlat, în care o parte din vizitatori provin din afara organizaţiei. Extraneturile sunt utilizate pentru multe tipuri de aplicaţii de afaceri. De exemplu, extraneturile de vânzări permit organizaţiilor să publice conţinut special pentru clienţii importanţi sau pentru cei care prospectează piaţa. Există de asemenea extraneturi B2B sau de comerţ electronic în care sunt desfăşurate „magazine” virtuale pentru partenerii de afaceri calificaţi, în vederea selectării produselor/achiziţiei. Extraneturile pentru managementul proiectelor sau extraneturile colaborative permit schimbul de documente, planificări şi bunuri electronice asociate unui anumit proiect sau unui partener. Extranetul, de fapt, foloseşte facilităţile şi scopul unui intranet, în acelaşi timp extinzându-le dincolo de graniţele unei organizaţii. În cazul în care un extranet este implementat cu succes acesta poate permite organizaţiilor care-l utilizează să:  partajeze documente actualizate, fişiere sau imagini cu furnizori, parteneri sau clienţi aflaţi în locaţii disparate;  lucreze în colaborare prin disponibilizarea către editare, revizuire, actualizare, versionare şi stocare a documentelor şi a bunurilor digitale;

90

Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei

 gestioneze proiecte într-un spaţiu de lucru centralizat precum şi să urmărească toţi paşii desfăşuraţi;  ofere versiuni curente ale documentelor actualizate în mod frecvent, precum rapoarte de vânzări, sumare ale stocurilor, specificaţii de produs, documente de design, planificări ale producţiei etc;  ofere acces la funcţiile back-office precum managementul stocului, informaţii despre garanţii, date ale produselor noi, rapoarte de vânzări partajate etc. Diferenţe între Intranet şi Extranet Diferenţele între un Intranet şi un Extranet sunt deosebit de semnificative. Un intranet este, precum am menţionat mai sus, creat pentru a fi utilizat doar în interiorul unei organizaţii, servind în acelaşi timp unui scop mai larg. Un extranet este un site web cu acces restricţionat care nu este folosit intern de către o organizaţie şi serveşte unui scop specific sau unui anumit grup de utilizatori. Pentru elucidarea punctelor de diferenţă între cele două tehnologii putem enumera următoarele:  extraneturile sunt create mai ales pentru audienţă externă unei organizaţii;  extraneturile pot avea cerinţe de autentificare şi autorizare a utilizatorilor care vor fi gestionate în afara infrastructurii interne a unei organizaţii;  extraneturile au niveluri de permisii diferite pentru utilizatori sau conţinut diferit pentru diferite categorii de utilizatori;  extraneturile au de obicei o durată de viaţă limitată la îndeplinirea scopului pentru care au fost create;  la nivelul unei organizaţii pot exista mai multe extraneturi, create cu diferiţi parteneri de afaceri, existând în schimb un singur Intranet;  o căutare după cuvinte cheie are de obicei loc în interiorul întregului intranet, dar este de obicei izolată în mod discret în interiorul extranetului;  extraneturile pot avea conţinut oferit/distribuit către oricine (public), intraneturile nu;  un intranet interacţionează de obicei cu aplicaţiile back-office, obţinând în acelaşi timp conţinut din mai multe surse;  extraneturi diferite pot avea caracteristici de design diferite, în funcţie de partenerii de afaceri, vânzătorii sau clienţii care îl utilizează;  extraneturile pot fi „clonate” pentru un nou client sau o nouă echipă. Am stabilit mai sus faptul că intraneturile şi extraneturile sunt diferite. Cu toate acestea, elementele care stau la baza creării acestor aplicaţii sunt foarte similare. Diferă doar modalitatea de asamblare a acestor componente. Componentele necesare pentru construirea unui intranet/extranet pot fi următoarele: 1. echipament, sistem de operare şi server Web. Se pot utiliza, (în majoritatea cazurilor) şi alte aplicaţii precum baze de date, servere de aplicaţii etc; 2. design grafic precum şi o modalitate de aşezare în pagină a site-ului;

Capitolul 4

91

3. design pentru o structură de navigaţie în site şi pentru o arhitectură informaţională; 4. un software de tip Web Content Management System (WCM), necesar doar în cazul în care conţinutul se modifică frecvent sau există un mare număr de contributori/ autori de informaţii; 5. software de tip Portal şi/sau server de aplicaţii (Plumtree, Oracle, WebSphere, BEA, SharePoint etc.), necesare pentru conectarea la aplicaţii de tip backoffice. Un software de tip portal sau un server de aplicaţii poate acţiona şi pe post de manager al utilizatorilor, controlul accesului, sistem pentru managementul permisiilor sau personalizare. Multe servere de aplicaţii au, de asemenea, şi o versiune de tip portal. Pentru un extranet se po ate implementa atât un portal, cât şi un Web Content Management System, fiecare cu avantajele lui; 6. perioadă de training pentru utilizarea Web Content Management şi/sau a portalului (desfăşurat permanent, din cauza mobilităţii personalului); 7. metodă de gestionare şi autentificare a vizitatorilor site-ului. Pentru un extranet, aceasta poate necesita, de exemplu, o bază de date şi anumite aplicaţii pentru autentificarea unui vizitator al site-ului împreună cu o parolă. Sistemul trebuie, de asemenea, să permită administratorilor să vizualizeze lista de utilizatori, să adauge sau să modifice conturi şi să permită utilizatorilor autentificaţi să-şi gestioneze propriile conturi. În cazul în care pentru tipuri de utilizatori diferite se va afişa conţinut diferit, sistemul trebuie să gestioneze permisiile sau să facă autorizarea utilizatorilor. Pentru intraneturi, controlul accesului poate fi realizat prin depozite de date existente precum LDAP/Active Directory. Pentru extraneturi, sistemul independent poate fi conectat la un sistem intern care menţine lista utilizatorilor autorizaţi din interiorul organizaţiei; 8. un plan al conţinutului, precum şi conţinutul în sine, care va fi pus la dispoziţia utilizatorilor; 9. personal pentru gestionarea Web Content Management System, a portalului sau a oricărei aplicaţii care necesită controlul accesului utilizatorilor. Acelaşi lucru este valabil şi pentru serverul web. 10. facilitate de căutare: un extranet poate să nu aibă nevoie de o asemenea funcţie în cazul în care conţinutul este limitat. O asemenea funcţie nu poate lipsi dintrun intranet; 11. utilitare pentru utilizatori: calendar, directoare cu angajaţi/echipe, forumuri de discuţii sau sisteme de tip blog, sisteme pentru statistici, sisteme pentru urmărirea execuţiei sarcinilor – sunt numai câteva din utilitarele care ar trebui să existe în intranet/extranet; Unele Content Management System sau aplicaţii de tip portal au asemenea funcţii, iar altele trebuiesc construite/achiziţionate şi instalate separat.

92

Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei

Rolul Web Content Management System şi al software-ului de tip Portal Un sistem de tip WCM este de obicei obligatoriu de utilizat pentru un intranet (în afara cazului în care este utilizat un produs de tip portal cu funcţionalitate WCM integrată). Pentru un extranet, în schimb, un WCM este o un necesar dor în cazul în care există o mulţime de creatori de conţinut sau se adaugă noi site -uri în mod continuu. Totuşi, dacă scopul extranetului este de a expune conţinut din aplicaţiile back-office, proiectul este mai degrabă unul asemănător unui portal şi ar avea nevoie de o astfel de aplicaţie sau un server de aplicaţii. Un WCM bine implementat va oferi organizaţiilor un cadru de lucru şi de gestiune atât pentru managementul site-ului cât şi pentru administrare. Autorii de conţinut şi editorii documentelor vor putea gestiona şi menţine conţinut relevant, în timp util, care să fie accesibil numai utilizatorilor autorizaţi, indiferent de locaţie, toate acestea într-o manieră uşor de întreţinut şi eficientă din punct de vedere al costului. În plus, sistemul WCM controlează structura extranetului precum şi interfaţa grafică, asigurând în acest fel că nici un utilizator nu poate trece dincolo de structura de navigaţie şi schema de afişare, oferind în acelaşi timp posibilitatea utilizatorilor ne tehnici de a crea noi secţiuni sau chiar noi site-uri (extraneturi) în mod uşor şi eficient. Toate acestea conduc la uşurinţa în utilizare şi de aici la uşurinţa cu care se poate crea un nou conţinut. Iar în cazul în care conţinutul nu este util şi nu este accesibil uşor, utilizatorii nu se vor întoarce, ceea ce va duce la o decădere a utilizării în timp şi chiar a încetării utilizării aplicaţiei. Managementul Intraneturilor Emergenţa intraneturilor schimbă în mod dramatic modalitatea de accesare a informaţiei, atât în interiorul organizaţiei cât şi în afara acesteia. Componentele unui intranet, precum servere, reţele sau browsere sunt bine-cunoscute şi se pot gestiona foarte bine în mod individual. Dar gestionarea lor sub formă integrată, ca şi intranet uri, generează o serie de provocări managerilor IT. Astfel, atât managementul conţinutului, al serverelor, al reţelelor cât şi al browser-elor este considerat ca un factor critic pentru îndeplinirea scopului unui Intranet. În cazul în care nu se acordă suficientă atenţie unuia din aceşti factori se va produce o dereglare sau chiar o cădere în managementului unui Intranet. Managementul intranetului semnifică instalarea şi coordonarea resurselor în vederea design-ului, planificării, administrării, analizării, operării şi creşterii intranetului pentru a îndeplini obiectivele cerute în permanenţă, cu un cost rezonabil şi cu o capacitate optimă de resurse alocate. În managementul intraneturilor, factorii de succes critici sunt [6]: - procesele de management - care pot fi grupate în management al configuraţiei, performanţei, securităţii şi al conturilor; - uneltele de management – sunt cele responsabile pentru suportul proceselor de management şi sunt în general asignate resurselor umane;

Capitolul 4

93

resursele umane ale echipei de management, împreună cu abilităţile şi experienţa în ceea ce priveşte administrarea reţelelor; Instrumentarea managementului intranetului prezintă similarităţi cu managementul altor reţele. Arhitectura unui intranet se poate observa în figura următoare. Cadrul de lucru al managementului este central, acesta fiind responsabil pentru consolidarea, procesarea, afişarea şi distribuirea informaţiilor către persoanele autorizate. Cadrul de lucru este echipat cu facilităţi web care să îndeplinească cerinţele majorităţii utilizatorilor, acest lucru semnificând faptul că toate rapoartele şi aplicaţiile trebuie să ştie să utilizeze şi prelucreze HTML.

-

Figura 53: Cadrul de lucru pentru managementul intranet-urilor.

Browser-ele web au devenit aplicaţia cea mai utilizată în vederea accesului la documentare şi informare. Există câteva implicaţii importante ale acestui trend, şi anume: - toată informaţia poate fi vizualizată sub formă de conţinut Web, accesibil direct printr-un browser Web, un plug-in sau un o parte dinamică de cod care este descărcată în mod automat (Java, de exemplu) de către browser. Acest conţinut poate exista atât sub forma unor pagini web statice, a unor scripturi interpretate de tip CGI (CGI, Active Server Pages, Perl, PHP etc.) sau a unor programe compilate (ISAPI, ASP.NET, JSP) care accesează aplicaţii de tip baze de date, generând astfel în mod dinamic HTML, cât şi sub forma unor noi medii, sub formă de stream-uri audio sau video; - modelul de acces la informaţie s-a schimbat de la cel în care este necesară o configuraţie specială pentru client pentru a accesa

Managementul conţinutului Toată informaţia poate fi vizualizată sub formă de conţinut. Între scopurile şi interesele organizaţiilor care oferă informaţii pe pagina principală se numără: . . bazate pe vârfuri măsurate şi încărcări medii nu mai corespund realităţii. . . se impune managementul eficient al resurselor Web.satisfacerea aşteptărilor de performanţă pentru vizitatorii externi.vizualizarea structurii site-ului. macheta sau proiectarea paginii poate să difere considerabil.satisfacerea standardelor de securitate. . .managementul schimbării paginilor în întregul site. la cel în care accesul este întotdeauna disponibil. . Aceştia aşteaptă: . tehnicile tradiţionale de design pentru reţele. în cazul unui conţinut care generează trafic ridicat.desenarea (încărcarea) rapidă a paginilor.starea paginilor să fie actualizată.întoarcere uşoară la pagina principală.posibilitatea de a crea extraneturi pentru legături cu partenerii de afaceri. . . iar modalitatea de structurare şi aranjare a acestuia va determina succesul sau insuccesul acestuia. . . .navigare uşoară între pagini.satisfacerea aşteptărilor din punct de vedere al conţinutului pentru vizitatorii externi.gestionarea eficientă a resurselor intranetului. compresia (software) în timp real a paginilor web sau generarea dinamică a structurii site -ului în cazul în care acesta este construit folosind baze de date.94 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei - - informaţia. în vederea oferirii unei calităţi acceptabile a serviciilor de acces bazate pe Web. Vedem rezolvarea acestor probleme prin crearea de machete standardizate pentru diferite tipuri de pagină şi diferite tipuri de întrebuinţări ale paginilor respective. al lăţimii de bandă şi al traficului.satisfacerea scopurilor organizaţiei prin utilizarea tehnologiilor Intranetului.legături eficiente către servicii interactive. . . în afara cazurilor în care există anumite politici care să împiedice acest lucru. . .machete şi aspecte de pagină care să conţină text şi grafică.modalitate uşoară de selectare a paginilor de descărcat sau imprimat. Depinzând de conţinutul dorit de vizitatorii ţintă.raţionalizarea distribuirii informaţiei către clienţii (vizitatorii) interni. informaţia accesată prin serverele Web conţine majoritatea (80%) traficului de pe Intranet. utilizarea de servere speciale pentru gestionarea conţinutului. În consecinţă. Atât conţinutul paginilor cât şi legăturile din interiorul acestora pot să afecteze satisfacţia vizitatorilor.

. sau alte resurse preţioase îndeplinirii cererilor. Cei mai mulţi utilizatori sunt provocaţi de crearea. lăţimea de bandă pentru uplink. Aceste activităţi necesită un timp mai îndelungat. Internetul şi intraneturile pot să rezolve singure această problemă a managementului informaţiei numai în cazul în care sunt implementate soluţii care să adreseze în mod direct nevoia de gestionare a documentelor. mai ales pentru documentele partajate.aibă capacitatea de a adăuga şi actualiza periodic conţinutul. utilizatorii trebuie să: . .Capitolul 4 95 monitorizarea comportamentului vizitatorilor pentru a face schimbări rapide în vederea creşterii satisfacţiei utilizatorilor. Deşi îmbunătăţirile performanţelor serverelor Web sunt parte a soluţiilor de optimizare. .aprobarea conţinutului.dispună de un proces de aprobare a conţinutului care să gestioneze controlul reviziilor documentelor. pentru a avea un impact semnificativ asupra scalabilităţii performanţei site-ului Intranet. Conţinutul poate fi replicat în mod activ în reţea sub controlul unui operator sau replicat în mod dinamic de către elementele de reţea.distribuţia cererilor de conţinut – în momentul în care există mai multe instanţe de conţinut în reţea. numită crearea şi instalarea conţinutului (content authoring and deploying) cuprinde sarcini printre care: .aibă capacitatea de a-şi proteja paginile de modificări făcute de alţi utilizatori. Pentru aceasta.modificarea conţinutului. elementele de reţea trebuie să coopereze în mod direct pentru a satisface în mod optim cererea. În mod necesar există trei arii critice de dezvoltare: .măsurarea resurselor pentru fermele Web de conţinut – un server sau cache într-o fermă de server va satisface în orice moment o cerere de conţinut. .distribuţia şi replicarea conţinutului – împingerea conţinutului mai aproape de punctele de acces ale utilizatorilor reduce lăţimea de bandă necesară magistralelor şi îmbunătăţeşte timpul de răspuns necesar pentru îndeplinirea cererilor de pagini. Serverele de cache sunt exemple de elemente de reţea care pot să faciliteze replicarea dinamică a conţinutului. ele trebuie însoţite de îmbunătăţiri în tehnologiile de management al reţelelor şi al conţinutului. Pentru a fi îndeplinite aceste sarcini. fiind de aceea şi mai dificil de controlat. în orice moment. .crearea conţinutului. . Noua disciplină astfel rezultată. trebuie gestionate în mod corespunzător serverele locale. switch-urile.instalarea sau desfăşurarea conţinutului. Îmbunătăţirile în managementul conţinutului vor avea un impact pozitiv asupra performanţei generale. . - .revizuirea conţinutului. Acest lucru necesită un nivel crescut de „inteligenţă a conţinutului” în însăşi elementele de reţea. . gestionarea şi diseminarea informaţiei.

mult mai sensibil la gâtuiri în reţea. . existând mai puţine pachete TCP în comparaţie cu operaţiunile în lot de tip transfer de fişiere. este important ca anumite sarcini să fie asignate anumitor persoane. căile de transport vor fi partajate între traficul de producţie şi traficul de management al reţelei. Astfel. se pot crea anumite stiluri sau anumiţi ghizi de stiluri (stylesheet templates). Deşi Web-ul este o platformă de tip client/server. Acest lucru sugerează faptul că selecţia.mărimea medie a transferului pentru documente Web este mică ( 5 – 10 kb). traficul Web diferă în mod semnificativ de traficul generat într-o paradigmă client/server prin următoarele caracteristici unice: .cantitatea de date trimisă de la server este semnificativ mai mare (5:1) [6] decât cantitatea de date trimisă de la client. în cazurile de gestiune periodică a distribuţiei rapoartelor şi a întreruperilor majore de sistem sau reţea. care se va transforma în congestii de reţea sau de server. O altă parte a acestui ghid de stil poate consta în crearea de şabloane pentru pagini web – fişiere HTML utilizate ca puncte de plecare pentru orice persoană doritoare să creeze pagini Web sau conţinut pentru intranet. Pe lângă aceasta. Managementul serverelor Web Traficul Web ridică o serie de provocări infrastructurii Internet sau intranet existente.10% din fişierele de pe un server Web sunt accesate 90% din timp şi ocupă 90% din cantitatea de date transferate. cele mai multe sesiuni Web au o viaţă scurtă. în consecinţă. Pentru uşurarea design-ului şi pentru crearea unui model consistent pentru pagini. în sensul că un eveniment unic de pe un site Web poate cauza scăderi sau ridicări bruşte de trafic în perioade foarte scurte de timp. a butoanelor sau graficelor precum şi a dimensiunilor şi modalităţilor de înlănţuire a paginilor. iar redirectarea clientului (în funcţie de numele directorului sau al numelui DNS) către serverul cu cea mai bună potrivire a conţinutului va avea avantaje semnificative din punct de vedere al performanţei pentru traficul Web. managementul resurselor trebuie să se ocupe de cele mai multe ori de aceste fluxuri.96 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Pe măsura formulării politicilor şi procedurilor legate de gestiunea conţinutului. chiar dacă HTTP suportă conexiuni persistente. caching-ului şi schemele de replicare trebuie să se ocupe de . În momentul în care sunt utilizate tehnologiile Web pentru a suporta traficul de sistem şi de management al reţelei. pentru a se asigura faptul că acestea sunt implementate şi urmate în mod corespunzător. traficul HTTP tinde să crească sau să scadă în mod radical . de exemplu. care să indice localizarea (uniformă) icon-urilor standard. creânduse astfel cereri instantanee pentru conţinut nou. În consecinţă. Acest lucru implică faptul că optimizarea traficului serverclient (prin crearea de directoare şi de servere virtuale distribuite pe mai multe calculatoare) va avea un impact semnificativ pe un intranet. Traficul Web este de asemenea foarte mobil. . acest lucru implicând faptul că fluxurile Web sunt de cele mai multe ori fluxuri cu viaţă scurtă.

iar pentru paginile cu conţinut dinamic se pot crea module care să compreseze fluxul de ieşiere. Calitatea serviciilor conţinutului şi managementul resurselor După cum am mai menţionat. soluţie care ar satisface cererea de resurse în continuă creştere. . mărimea acestuia. se pot combina mai multe servere într-o fermă de servere. cât şi cache-ul serverului. pentru a îmbunătăţii în mod semnificativ performanţele serverului. se observă o reducere a performanţei din cauza invalidării frecvente a cache-ului pentru obiectele cu trafic ridicat. învăţământul la distanţă şi stream-uri media. unde populaţia poate fi controlată) propunând în acest sens caching-ul în funcţie de adrese IP.un procent semnificativ (15-40%) de fişiere sunt accesate o singură dată. serverele suferă degradări de performanţă în momentul existenţei unei variaţii de mărime. Pentru a gestiona în mod corespunzător ambele timpuri de aplicaţii web (în timp real şi cele clasice). etc. cât şi fişiere cu trafic scăzut. Din această cauză. nume de domenii. pe serverele pe care există atât fişiere cu trafic ridicat.Capitolul 4 97 aceste fişiere pentru a obţine cel mai mare câştig. În cele mai multe cazuri software-ul (aplicaţia de server web şi altele) este divizat între Unix/Linux şi Windows NT/2000/2003. O posibilă rezolvare poate fi optimizarea din punct de vedere al browser-elor (pentru intraneturi. 10% din fişierele serverului Web sunt accesate în proporţie de 90% din timp şi măsoară 90% din traficul pentru . Hardware-ul serverelor Web este în general asemănător cu cel al altor servere. În cazul în care cererea de resurse este mai mare decât capacitatea serverului. De asemenea. aceste strategii trebuie să cuprindă componente de alocare a buffer-erlor şi a lăţimii de bandă. În plus. într-un site web tipic. Traficul în timp real devine şi el o parte semnificativă a traficului Web actual. se impune o strategie de selecţie a serverelor care să ia în calcul conţinutul. parametrii din formulare sau din QueryString. strategiile de management a resurselor site-ului web trebuie să ia în considerare o cerere în continuă creştere pentru suport pentru aplicaţii în timp real. înainte de a fi transmis către browser. O altă tehnică de optimizarea poate fi compresia paginilor web – cele statice se pot compresa o singură dată. . din cauza fragmentării memoriei. Astfel. precum transferul de voce. Acest lucru sugerează faptul că strategiile de management a resurselor care se concentrează asupra unei populaţii specifice de clienţi poate conduce la anumite rezultate pozitive. mai trebuie luate în considerare şi anumite criterii specifice determinate de analiza modelelor traficului Web. adică un număr mic de fişiere de mărime mare consumă o cantitate disproporţionată a lăţimii de bandă şi a timpului procesor din server.gazdele din mai multe reţele accesează serverele Web. In afara urmăririi liniilor generice pentru conformare cu mărimea site-urilor şi a serverelor. totuşi acest lucru necesită de asemenea atenţie sporită în controlul alocării şi fluxurilor către serverele din fermă. dar numai 10% din reţele sunt responsabile pentru mai mult de 75% din utilizare. în anumite cazuri.

un utilizator poate să realizeze cu succes o conexiune TCP/HTTP numai pentru a afla că serverul nu poate aloca lăţimea de bandă necesară pentru a trimite cererea de conţinut. . este important de urmărit performanţa serverelor raportată la anumite părţi de conţinut. Este foarte puţin probabil ca o reţea locală să cauzeze gâtuiri. în diferite locaţii din reţea. 2. fermă de servere cu cea mai mică încărcare. fermă de servere. aplicaţiile de acces inteligente trebuie să „înveţe” despre conţinutul mai des accesat din urmărirea jurnalelor. prin sondarea activă a serverelor sau prin definiţii administrative. În plus. Astfel. de exemplu. De obicei serverele sunt consolidate într-o fermă de servere care utilizează infrastructura unei reţele locale.98 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei acel site. care să aibă facilităţi de a răspunde cererilor şi în caz de încărcare majoră sau de defect hardware. Această destinaţie „potrivită” poate consta într-o: 1. fermă de servere care să conţină resursa solicitată. Unul dintre aceştia este faptul că unul dintre servere nu este capabil să răspundă cererilor de trafic. al reţelei şi al resurselor pentru lăţimea de bandă necesită. 3. Pentru a optimiza alocarea conţinutului. Iar ca rezultat. Doi factori contribuie cel mai adesea la congestia unei ferme de servere. Aceste reţele inteligente permit apariţia modelelor de afaceri bazate pe replicarea conţinutului în centre de date distribuite. după cum am menţionat mai sus. de obicei. trebuie analizate şi monitorizate atât traficul cât şi paginile de referinţă. pentru a conecta un client la cel mai potrivit server dintr-o anumită locaţie sau dintr-o fermă de servere. Acest lucru necesită ca însăşi reţeaua (aplicaţiile de acces) să realizeze ce conţinut este mai „cald” şi ce servere pot să-l ofere clienţilor. Ac este atribute ale conţinutului pot fi culese prin procesarea fluxurilor active. Un management eficient al serverelor unui site Web. Deoarece conţinutul de pe un site este accesat în mod diferit. trebuie gestionate în mod corespunzător atât lăţimea de bandă cât şi reţelele de intrare. pe măsura procesării cererilor şi răspunsurilor. hardware -ul şi software-ul instalat trebuie să analizeze cererile şi să redirecţioneze traficul către destinaţia „potrivită”. Organizaţiile mai mari pot utiliza mai multe ferme de servere aflate în diferite locaţii. care să fie cea mai apropiată de locaţia vizitatorului. Distribuirea şi echilibrarea încărcării Pentru a satisface aşteptările de performanţă ale vizitatorilor unui site web. În consecinţă. de până la cinci ori mai mare decât traficul de intrare. de asemenea. tehnicile care optimizează performanţa pentru acele fişiere vor avea un impact mai mare în performanţa totală a site-ului Web. Celălalt factor este supraîncărcarea legăturii la Internet dintre servere şi clienţi prin combinarea traficului de sosire cu cel de răspuns. Switch-urile inteligente pot să ia apoi o decizie de routare bazată pe informaţiile conţinute în baza de date. cunoştinţe despre mărimea conţinutului şi a necesităţii implementării serviciilor de calitate. Toate ace ste informaţii pot fi menţinute într-o bază de date de conţinut care să ofere o funcţie analogă unei tabele de rutare dintr-un router sau switch. iar acest lucru este complicat şi prin faptul că traficul de răspuns din partea serverelor este.

Această funcţie este lăsată serverelor Web care gestionează conexiunile TCP/HTTP. switch-urile şi router-ele de tip Layer 2. Deşi congestiile pot apărea oriunde în Internet pe calea dintre client şi server. . a frecvenţei accesului. a utilizării resurselor şi a volumului de trafic pot fi colectate în reţea sau la nivel de interfaţă de reţea. s -a ajuns la concluzia că sunt necesare unelte pentru balansarea/echilibrarea încărcării. în funcţie de traficul de reţea.numărul de cereri pierdute datorită situaţiei încărcării. de exemplu). T3. managementul lăţimii de bandă este un factor critic de succes. În Internet şi intranet. Chiar şi aplicaţii precum FTP sau RealAudio. Pentru măsurătorile în cazul distribuirii încărcării se pot utiliza următoarele: . Acest lucru creează probleme de scalabilitate pe măsura creşterii site-ului Web. Pornind de aici.numărul de fluxuri trimise în acelaşi timp către acelaşi port poate să varieze în mod semnificativ de la un moment la altul.traficul de intrare este asigurat printr-un dispozitiv de acces rapid (placă de reţea) în timp ce traficul de ieşire este asigurat printr-o linie mai lentă (linii T1.numărul de cereri cu un timp de răspuns inacceptabil. Este estimat faptul că peste 80% din traficul Internet este legat de trafic TCP/HTTP. de exemplu) pot să partajeze o linie de tip radio sau T3 prin rafale printr-o linie de mare viteză (legătură/port Gigabit. Bineînţeles că uneltele diferă. legătura de tip uplink sau accesul de la distanţă al unui utilizator este uneori sever limitată. . dar trebuie utilizate cele care folosesc tehnologiile de colectare. de raportare şi au performanţele cele mai potrivite în raport cu costul alocat.Capitolul 4 99 În ceea ce priveşte conţinutul (1) nu poate exista nici un compromis. . xDSL etc. acest lucru necesitând reglarea admisiei fluxului în linia mai lentă din surse de viteză mai mare. . Internetul actual poate fi descris utilizând un model în care lăţimea de bandă există în cantităţi suficiente în cazul unei LAN aflată la marginea Internetului. În acest caz. Deoarece HTTP este protocolul aplicaţie care rulează peste TCP. . dar poate exista un schimb între (2) şi (3).). având în anumite cazuri şi funcţia de a distribui cererile către servere dintr-o fermă de server. pe măsura alocării lăţimii de bandă pentru trafic în timp real şi trafic normal. rolul planificatorului de reţea trebuie redefinit. Acţiunile prin care se asigură faptul că lăţimea de bandă nu este suprautilizată vor îmbunătăţi performanţele end-to-end. care rulează prin TCP şi UDP utilizează HTTP pentru a stabili transferul. Cu toate acestea. a utilizatorilor. Informaţiile despre utilizarea paginilor Web. marginile între uneltele şi tehnicile de pe server şi din segmentele de reţea nefiind clar definite.numărul de referiri la ferma de servere. Putem exemplifica prin: . cele mai frecvente se întâlnesc în conexiunile WAN dintre client şi Internet şi între conexiunile WAN dintre fermele de servere şi Internet. în multe cazuri. Nepotriviri se pot ivi şi în cazurile în care există un dispozitiv de reţea ca punct de demarcaţie între Internetul public şi ferma de server. Emergenţa calculului Web şi a traficului Web prin Internet sau intraneturi a creat noi probleme unice. 3 sau 4 au facilităţi puţine de a influenţa comportamentul traficului Web.un număr de surse de trafic (de ieşire.

aplicaţiile de balansare a traficului Web trebuie să suporte conexiuni „la întâmplare”. Fluxurile moştenesc caracteristicile fluxului din clasa părinte din arbore. Cozile de tip „fair queuing” şi de tip „weighted queuing” îmbunătăţesc schema de prioritate prin rezolvarea problemei traficului cu prioritate redusă prin crearea de scheme care separă traficul în fluxuri bine identificate. Echilibrarea inteligentă a încărcării conţinutului Tehnicile simple de balansare a încărcării. De exemplu. prin care se permite selectarea unui server indiferent de încărcarea serverului datorată situaţiei conţinutului sau integrităţii tranzacţiilor. bazate pe tehnicile de clasificare a nivelelor 3 şi 4 (Layer 3 şi 4). Planificarea efectivă a fluxurilor este gestionată de un planificator hardware care suportă fluxuri de lăţime de bandă garantate. fluxuri împărţite pe priorităţi şi fluxuri de tip „cel mai bun efort”. CBQ propune un model în care traficul este împărţit în ierarhii de clase. CBQ oferă un control mai granular asupra lăţimii de bandă pe care o distribuie claselor de fluxuri în concordanţă cu politicile de alocare.100 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei - numărul de conexiuni defectate din cauza problemelor reţelei. Planificarea prin hardware este critică din punct de vedere al scalabilităţii într-o fermă de servere Web. putând avea în acelaşi timp şi caracteristici proprii. Cozile de prioritate oferă o modalitate de a prioritiza cererile pe baza tipului de precedenţă. De asemenea. de atributele acestuia precum şi de politicile de configurare. Managementul inteligent al legăturilor către conţinut (Content Smart Link Management) împrumută concepte din CBQ. „weighted round robin” sau „cele mai puţine conexiuni – least connections” nu sunt adecvate traficului Web. Acest lucru înseamnă că o tehnică de balansare a . Managementul inteligent al legăturilor către conţinut (CSLM) Această tehnică asigură faptul că nu vor fi admise mai multe fluxuri (ca medie) decât pot fi gestionate printr-un switch sau legătură de tip uplink. deci implementările pot să difere în funcţie de arhitectură. Modelul în sine este independent de tehnicile de planificare ce rulează sub el. Class-based queuing (CBQ) a fost dezvoltat de către Network Research Group al Lawrence Berkley Laboratory ca o modalitate de îmbunătăţire a tehnicilor existente de management a lăţimii de bandă. CSLM clasifică fluxurile la intrare în funcţie de conţinutul cerut. dar unde CBQ operează la nivel de pachete. Din cauza ratei disproporţionate (1:10) de fişiere accesate mai des. este de dorit existenţa unui model de replicare care să nu necesite oglindirea în întregime a conţinutului între serverele dintr-o fermă de servere. un factor critic este şi gestiunea rafalelor de trafic şi a congestiilor temporare prin aceste legături. astfel încât acestea primesc o lăţime de bandă partajată convenabilă („fair”) sau echilibrată („weighted fair”). precum „round robin”. Fluxurile sunt identificate pe baza adreselor IP şi pe baza atributelor din antetul şi încărcarea IP. pentru a asigura cea mai bună calitate a serviciilor pentru fluxurile Web.

dar un interval de până la 5% pare rezonabil. un număr de fluxuri mai puţin frecvente şi cu viaţă lungă au un impact mai important asupra lăţimii de bandă şi resurselor consumate. aplicaţiile de calcul intensiv pot să fie executate mai bine de un server decât de altul. De exemplu.se poate utiliza o combinaţie dintre cele de mai sus? În primul caz.sunt mai bune aplicaţiile software sau hardware pentru balansare? . soluţiile software putând încetini procesele şi performanţele în anumite situaţii cu încărcare critică. Soluţiile integrate ar putea conţine şi un monitor pentru schiţarea încărcării în timp real. Balansarea inteligentă a conţinutului ia în considerare anumiţi factori care au un impact semnificativ asupra performanţei generale şi a costului total al unei ferme de servere: .măsurarea performanţelor serverului din punct de vedere al conţinutului – măsurarea actuală a încărcării poate fi testată prin examinarea intervalului de timp cerere / răspuns. Din acest motiv. Adică. În concluzie. în rafală. soluţiile har dware ar trebui preferate. pot fi gestionate prin distribuirea lor către serverele eligibile care au servit conţinut sub un anumit procent pentru o perioadă de timp. Cu toate acestea. dar trebuie luate în calcul următoarele întrebări: . Switch-urile. router-ele şi firewall-urile se pot întâlni în orice reţea de acces la Internet sau într-un intranet. Această măsurătoare este mai semnificativă în cazul unei conexiuni directe între server şi switch. . dar ar genera încărcare adiţională. informaţiile de performanţă pentru server trebuie calificate în funcţie de conţinut. . aceste fluxuri trebuie separate de cele cu viaţă scurtă din perspectiva balansării resurselor.trebuie preferate soluţiile integrate sau de sine-stătătoare? . se asigură faptul că procentul de hit-uri din cache reduce latenţa accesului la disc pentru conţinutul accesat cel mai frecvent. Integrarea controlului de trafic nu ar mai necesita componente adiţionale. Alte servere pot să răspundă mai bine la anumite tipuri de conţinut. pentru a putea păstra în cache fişierele accesate mai frecvent. În acelaşi timp. În plus. este important ca acele fişiere mai puţin accesate să nu invalideze cache-ul server-ului. . performanţa serverului nu este uniformă pentru tot conţinutul. Soluţia simplă este .distribuirea rafalelor – fluxurile cu viaţă scurtă. Balansarea încărcării poate fi întâlnită sub diferite forme.server cache hit rate – prin redirectarea cererilor de conţinut „fierbinte” către un server care a recepţionat de curând acest conţinut.durata fluxurilor Web – cele mai multe fluxuri Web sunt de scurtă durată. Deoarece un procent semnificativ de fişiere (15-40%) sunt accesate numai o singură dată şi 90% din fişiere sunt accesate numai o singură dată sau deloc. nu există direcţii clare pentru încărcare tolerabilă. luând în considerare volumele mari de trafic necesare unui intranet.Capitolul 4 101 încărcării trebuie să fie destul de inteligentă pentru a recunoaşte dacă un conţinut este disponibil pe un anumit server. înainte de a face selecţia pentru răspuns. un fişier accesat mai rar trebuie invalidat rapid de către cache-ul serverului.

Capacităţi de acces pentru reţele Experienţa arată faptul că.102 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei sensibilă din punct de vedere al defectelor. Mai mult.  cuprinde funcţii şi servicii speciale. În evaluarea alternativelor se pot lua în considerare următoarele atribute: .  management centralizat. de cele mai multe ori. Lăţimea de bandă critică trebuie gestionată cu grijă deoarece satisfacţia utilizatorilor şi . dar ar oferi trafic şi gestionarea încărcării fără trafic adiţional. aceste părţi ale intraneturilor sunt inadecvate sau nu sunt sub controlul utilizatorilor. o dezavantaje:  performanţele pot fi afectate de funcţiile de management.  management centralizat.  oportunitate pentru controlul şi garantarea calităţii serviciilor.  performanţele depind de configuraţia hardware şi a sistemului de operare.utilizarea firewall-urilor cu balansarea încărcării: o avantaje:  balansarea încărcării este efectuată printr-un dispozitiv care este prezent în cele mai multe reţele. pe lângă accesul la server.  oferă modelarea traficului şi balansare pentru accesul la Internet şi intranet. switch-urile şi firewall-urile sunt necesare. .utilizarea switch-urilor cu balansarea încărcării o avantaje:  balansarea încărcării este efectuată printr-un dispozitiv care oricum este necesar în reţea.  soluţie sensibilă din punct de vedere al defectelor. o sezavantaje:  în cele mai multe cazuri. .utilizarea „traffic shapers” cu balansarea încărcării: o avantaje:  balansarea încărcării este efectuată printr-un dispozitiv care este prezent în cele mai multe reţele.  management centralizat.  soluţie sensibilă din punct de vedere al defectelor. o dezavantaje:  switch-urile sunt încă necesare.  soluţie sensibilă din punct de vedere al defectelor. ci al distribuitorilor de servicii Internet (ISP). precum managementul traficului şi balansarea încărcării bazată pe aplicaţii. reţelele de acces pentru intraneturi cauzează congestii.

. Multe tehnici digitale suportate de T1 şi E1 sunt utilizate şi de ISDN: rate de semnalizare. Această tehnologie utilizează un număr diferit de multiplii de lăţime de bandă de 64Kbps. dar acest lucru nu schimbă caracteristicile de bază pentru această tehnologie. Ratele de transfer tipice sunt: DS1 DS2 DS3 DS4 T1 T2 T3 T4 1. care nu sunt necesare astăzi.ISDN – scopul iniţial al ISDN a fost de a oferi o interfaţă digitală între un utilizator şi un nod de reţea pentru transportul digital de voce şi imagini. . Implementările iniţiale au digitizat semnalele de voce pentru a beneficia pe deplin de tehnologia digitală. . Stream-urile de date de download şi de upload pot fi împărţite pentru diferite lăţimi de bandă.544 6. editare sau retransmisie. precum şi diverse convenţii. Este utilizată în principal ca şi tehnologie de transmisie a datelor.Frame relay – scopul unei reţele de tip „frame relay” este de a oferi utilizatorilor finali o reţea privată virtuală (VPN) capabilă să suporte aplicaţii care necesită rate de transfer mari.176 Mbit/s Mbit/s Mbit/s Mbit/s Europa şi Japonia folosesc rate de transfer diferite. o rată de transfer. In momentul de faţă este utilizat pentru o gamă largă de servicii – toate tipurile de comunicaţii sunt suportate de ISDN.312 44. provocarea constă în selectarea tehnologiilor şi a reţelelor de acces pentru intranet. Termenul T1 a fost utilizat de companiile de telefonie pentru a descrie un echipame nt purtător specific. conectori fizici. Design-ul acestui tip de reţea este bazat pe faptul că sisteme de transmisie a datelor din prezent conţin mult mai puţine erori decât conţineau în trecut.Capitolul 4 103 cheltuielile operaţionale pentru aceasta sunt direct proporţionale. În cazul în care utilizatorii deţin controlul.736 274. Un termen mai concis este DS1. putând de asemenea să facă diferenţa între ratele de bază şi primare care satisfac necesităţile de upstream şi downstream. fiind implementată ca o tehnologie evoluată a reţelelor de telefonie digitală. care descrie un semnal digital multiplexat care este purtat de un purtător de tip T. Astăzi termenul este utilizat pentru a defini un sistem purtător general. coduri de transmisie. date şi video. Una din următoarele tehnologii va fi aleasă cu siguranţă de utilizatori sau de ISP: . poate fi utilizată şi în tranzacţii financiare.circuite dedicate de tip T – sistemele purtătoare T1/E1 sunt reţele de mare capacitate create pentru transmisia digitală de voce. iar reţelele de tip „frame relay” profită de acest lucru prin eliminarea verificărilor de eroare şi corecţie. iar dacă sunt îndeplinite cerinţele de performanţă.

convertindu-le conţinutul în HTML şi XML. Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) este cea mai mediatizată schemă DSL şi este utilizată ca mijloc de transport pentru legarea diferitelor locaţii care necesită viteze mari pentru acces la Internet / intranet. Rezervarea lăţimii de bandă poate să fie diferită pentru downstream şi upstream. Toate tehnologiile DSL rulează pe linii de cupru şi utilizează modulaţii speciale pentru creşterea ratei de transfer. ADSL asigură lăţimi de bandă diferite pentru downstream (de la 1. - . fiecare potrivit pentru aplicaţii diferite.5 Mbit/s până la 8Mbit/s) şi pentru upstream (între 16 şi 640 Kbit/s). cu întârziere mică. deci performanţa transmisiei de date nu este afectată. cu 5 octeţi rezervaţi pentru antet. Din punct de vedere practic nu există limitări pentru lăţimea de bandă. nu oferă servicii de retransmisie. ADSL furnizează trei canale de informaţii – două pentru date şi unul pentru voce.xDSL (Digital Subscriber Line) – este o tehnologie care permite amestecarea datelor. voce. În acelaşi timp. ATM segmentează şi multiplexează traficul în unităţi mici şi de mărime fixă numite celule. În tabelul următor se poate observa o comparaţie a facilităţilor oferite de tehnologiile de mai sus. care să suporte orice fel de trafic (date. în funcţie de calitatea liniei şi distanţă. Există diferite tipuri de DSL.104 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei ATM (Asynchronous Transfer Mode) – scopul ATM este de a oferi o reţea de viteză mare. O celulă are 53 octeţi. . O reţea ATM utilizează aceşti identificatori pentru a transmite traficul prin switch-uri de mare viteză între echipamentele de emisie şi recepţie (Customer Premises Equipment – CPE). Intraneturile utilizează aceleaşi componente de reţea ca şi orice altă reţea standard de tip client /server. . precum cele de baze de date sau de aplicaţii. Intenţia acestei tehnologii este de a implementa o reţea care să fie destul de rapidă pentru a suporta rate de transfer multi-megabit. Prin modem-urile de cablu se asigură transformarea comunicaţiei în sens unic într-o comunicaţie în dublu sens. în care clienţii sunt browser-ele care oferă acces unificat la informaţiile menţinute pe serverele Web.Cablu – distribuitorii de servicii prin cablu au intrat prin această tehnologie în competiţia pentru transferul de voce şi date. ATM oferă operaţii limitate de detecţie a erorilor. Fiecare celulă este identificată prin identificatori de circuite virtuale conţinuţi în fiecare antet. video etc. iar datorită faptului că natura acestei tehnologii este distribuţia (downstream).). se potriveşte foarte bine în filosofia Internet. vocii şi a fluxurilor video prin linii telefonice. prin antet putând fi executate puţine operaţii. Serverele web facilitează accesul la alte tipuri de server.

în cazul în care streaming-ul video sau transmiterea de conţinut multimedia sunt principalele produse ale unei companii. pe care le vom discuta pe scurt şi în continuare: .Knowledge Management (KM). existând o confuzie din ce în ce mai ridicată în ceea ce priveşte segmentul de produse dedicat managementului informaţiilor. din ce în ce mai mult. . aceasta va avea nevoie cu siguranţă de un sistem DAM. stocarea şi distribuirea de informaţii s-au concentrat de-a lungul timpului. ar trebui să organizeze şi repoziţioneze bunurile produse în scopul eficientizării costurilor şi creşterii veniturilor. . aceste produse ar trebui utilizate în special de companiile al căror principal obiect de activitate sunt bunurile digitale.Software Configuration Management (SCM). Astfel.Digital Asset Management (DAM). Companii precum cele de entertainment sau media. . Digital Asset Management (DAM) Cunoscute şi sub numele de Asset Management (AM) sau Media Asset Management (MAM).Content Management (CM). Produsele pentru managementul informaţiilor se pot împărţi în următoarele categorii. Totuşi.Document Management (DM). Uneori aceste sisteme se pot îmbina şi cu sistemele de tip Content Management. au legături sau tind să devină sisteme de producţie specializate în crearea diverselor tipuri de media. liniile de demarcaţie între aceste segmente de produse devin din ce în ce mai şterse. în zilele noastre. . Soluţii pentru managementul informaţiilor Soluţiile tehnologice la problemele de afaceri care sunt asociate cu producerea. . . în vederea oferirii unei cât mai bune productivităţi. Aplicaţiile din această categorie sunt potrivite pentru managementul conţinutului multimedia şi. în diferite tipuri de software.Capitolul 4 105 Criteriu Potrivire Maturitate Scalabilitate Limitare distanţă Costuri Circuite T Mediu Mare Mare Nici una Mari ISDN Mare Mare Medie Nici una Mici Frame Relay Mare Mare Medie Nici una Medii ATM Excelent Medie Excelent Nici una Mari Cablu Excelent Mică Medie Unele Mici Tabelul 8: Facilităţi oferite de di verse tehnologii de transmisie a datelor.Digital Right Management (DRM).

poate cea mai importantă facilitate a unui EIP este cea oferită de motorul de căutare şi. într-adevăr. industrii care se bazează într-o foarte mare măsură pe documente (document-centric). Piaţa produselor KM s-a dezvoltat şi în direcţia produselor numite „Enterprise Information Portals” (EIP). Sistemele de tip DM sunt extrem de utilizate în industrii precum cea a asigurărilor. În versiuni mai avansate. Intersecţia dintre portalurile la nivel de organizaţie şi CM nu este vidă. aceste sisteme oferă şi avantajele şi puterea SGML şi XML. pe baza unui sistem de coordonare care permite gestiunea proiectelor la care lucrează. permiţând diferite vizualizări şi personalizări ale datelor. care utilizează şi aplică o interfaţă web pentru conţinutul disponibil în organizaţie. Un dezavantaj major al produselor DM este înţelegerea conţinutului numai ca fişiere şi nu ca părţi discrete de informaţie. precum urmărirea automată a fluxurilor venind din aplicaţiile DM. arhivarea conţinutului) fiind realizat prin intermediul CM. Din perspectiva utilizatorilor. produsele care au avut o apropiere mai granulară şi mai flexibilă în acest caz s-au dezvoltat mai bine în direcţia publicării bazate pe web. Această categorie de produse este utilizată în special în industriile orientate spre cunoştinţe. cu ajutorul diverselor baze de date şi a motoarelor de tip workflow care încapsulează metadate şi reguli de afaceri. controlul prezentării. Aceste instrumente şi-au lărgit nişa de piaţă deoarece proiectele IT au devenit din ce în ce mai complexe şi pe măsură ce operaţiile de dezvoltare ale aplicaţiilor web au început să înglobeze metodologii formale. introducerea datelor. deseori prin utilizarea unui server de aplicaţii care înglobează şi alte funcţii. Software Configuration Management Cunoscute şi sub numele de „Software Change Management” sau „Source Code Management”. workflow. . Knowledge Management (Managementul cunoştinţelor) Scopul Knowledge Management este de a captura şi distribui cunoştinţele între indivizii dintr-o organizaţie. precum firmele de servicii profesionale sau cele de producţie hi-tech. DM este un precursor important al Web Content Management (WCM). în funcţie de un anumit set de reguli. câţiva dintre producătorii de motoare de căutare au adoptat numele de „produs EIP”. în timp ce sistemul KM este utilizat pentru regăsirea datelor. instrumentele din această categorie permit programatorilor să lucreze în echipe. conţinutul din interiorul aplicaţiilor de tip portal (versionarea.106 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Document Management Produsele de tip Document Management au ca scop o mai bună gestionare a creării şi întreţinerii documentelor din organizaţii. validarea. multe din cele mai importante facilităţi.

Capitolul 4

107

Figura 54: Interfaţă portal aplicată unui sistem CM.

Setul de facilităţi al SCM oglindeşte unele faţete ale managementului conţinutului, precum fluxurile de lucru, versionarea şi controlul versiunilor. Digital Rights Management (DRM) Instrumentele DRM permit proprietarilor de conţinut să regleze şi să controleze distribuţia de informaţii prin aplicarea de drepturi de acces granulare precum şi de diverse privilegii asupra diverselor părţi de conţinut. Unele din aceste soluţii lucrează la nivel de server (în reţea şi în Internet), altele controlează distribuirea materialelor la nivel de desktop iar altele utilizează o combinaţie între aceste două metode. Aplicarea acestor tehnologii la nivel de server este cunoscută şi sub numele de managementul privilegiilor (priviledges management). Content Management (CM) CM este centrul universului managementului informaţiilor digitale, cel puţin acum. După cum s-a putut deduce si de mai sus, un sistem de management al conţinutului este o colecţie de reguli de afaceri şi procese de editare, toate având ca scop eficientizarea accesului la informaţie.

108

Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei

Oferta de produse şi facilităţi vari ază în funcţie de producător, dar cele mai multe pachete CM au adoptat facilităţi cheie din segmentele KM, DM, DAM, SCM şi DRM. Instrumentele de management al conţinutului conţin şi alte funcţii importante, precum: - şabloane (template); - separarea conţinutului şi prezentării; - publicarea web; - sindicalizare.
Nu me sub care sunt cunoscute DAM Dig ital Asset Management , Asset Management , Meida Asset Management Reducerea costurilor de producţie şi realizarea unei mai mari valori rezu ltate prin digitalizarea, catalogarea, convertirea, transformarea şi distribuirea bunurilor med ia Artesia, Ascential Entertainment, Med ia, publicitate, tipografii, edituri. Bunuri med ia (fişiere) şi metadatele asociate Manageri pentru editare, producţie, market ing DM Document Management , Enterprise Document Management KM Knowledge Management , Enterprise Information Portal SCM Software Configurat ion Management, Source Code Management, Change Management Reducerea costurilor tehnice/ bugurilor/ timpului de oprire şi îmbunătăţirea productivităţii printr-un sistem documentat de „platform builds” Rational, Merant, Starbase, Serena Echipe de dezvoltare şi întreţinere software CM Web Content Management , Enterprise Content Management DRM Dig ital Rights Management , Priv iledges Management

Scopul de bază

Gestiunea producţiei, editării, distribuirii şi arhivării documentelo r de bază, în locul personalului, aplicând standardizări şi reguli de afaceri Lotus, FileNet, Activa Firme de avocatură, asigurări, alte industrii bazate pe o mu lţime de regulamente Bunuri med ia (fişiere) şi metadatele asociate Producători de documente, editori, distribuitori

Expunerea cunoştinţelor latente din organizaţie către cei care au nevoie de ele, la mo mentul potrivit şi într-un format utilizab il.

Alinierea ciclu lui de viaţă al conţinutului web (producţie, publicare, distribuire) cu scopul afacerii, dând o mai mare valoare investiţiilo r online. Vignette, Interwoven, Documentu m Ed itori, med ia, siteuri majore, vortal-uri, pieţe B2B Obiecte de conţinut, fişiere, date relaţionale

Reglează şi controlează distribuirea informaţ iilor şi aplicarea de drepturi de acces granulare.

Producăt ori de referinţă Utiliza tori tip ici

Plu mtree, Ep icentric, Oracle Organizaţii care doresc să implementez e un intranet sau extranet E-mail, documente, date relaţionale, ERP, alte sisteme Knowledge workers

eMeta, Recip rocal Ed ituri, intranet-uri sau extraneturi.

Informaţii ţ intă

Cod sursă, fişiere de configuraţii, documentaţie

Documente sau obiecte de conţinut discrete

Utiliza tori finali interni

Dezvo ltatori de software şi ingineri de sistem

Contribuitori de conţinut, manageri de market ing, producţie

Dezvo ltatori de conţinut, manageri

Capitolul 4
Utiliza tori finali externi Datează de la Clienţi, parteneri 1990 Clienţi Clienţi, parteneri 1992 Contractori externi 1980 Vizitatori ai site-urilo r web 1995

109
Consumatori de conţinut 1997

1985

Portaluri
Portalurile, indiferent de tipul acestora, au în esenţă aceleaşi funcţionalităţi, variaţia percepută între diferitele tipuri fiind doar de suprafaţă. Deşi conţi nutul, structura şi prezentarea portalurilor poate să varieze în mod drastic, în funcţie de design şi de necesităţi, infrastructura şi mecanismele portalurilor sunt aceleaşi pentru un portal la nivel de organizaţie, pentru un Internet call center, un portal intranet de tip b2b, un portal extranet sau un portal de tip self-service. În comparaţie cu paginile de web statice, portalurile trebuie să ofere funcţii de bază cum ar fi agregare, personalizare, căutare, colaborare şi securitate. Nivelul exact al funcţionalităţii acestor servicii de bază necesare pentru un anumit portal poate varia în funcţie de tipul portalului, mai ales când este vorba de securitate, autentificare, colaborare sau personalizare. Un portal intranet sau extranet poate necesita mai multă securitate şi personalizare decât un portal de tip self-service care oferă informaţii publice. Pe de altă parte, un portal self-service, care gestionează date financiare personale şi permite persoanelor să-şi plătească facturile prin intermediul lui, poate necesita la fel de multă personalizate şi securitate ca şi un portal intranet utilizat doar de angajaţi. Ceea ce subliniem aici este faptul că portalurile vor oferi întotdeauna funcţionalităţi unificate, unitare, indiferent care este numele acestora. De asemenea, este importat de apreciat această unitate, deoarece portalurile corporative, mai ales cele de nouă generaţie bazate pe XML şi pe servicii Web, vor începe să consolideze diferite tipuri de portaluri într-o singură entitate unificată, pe baza personalizării bazate pe autentificare. Funcţiile cu valoare adăugată asociate cu un anumit portal pot avea aplicabilitate mai largă, indiferent de tipul de portal. Spre exemplu, funcţionalitatea familiară de tip „shopping-cart” oferită de site-urile de comerţ electronic, în accepţiunea clasică, ar putea fi restricţionată la portalurile de comerţ electronic de tip b2c sau portaluri de afaceri de tip b2b.

110

Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei

Figura 55: Coşul de cumpărături (shopping cart).

De obicei persoanele nu asociază această funcţionalitate cu un portal intranet, utilizat numai de angajaţi. În acest tip de portal, managementul şi administrarea asigurărilor angajaţilor este una din cele mai populare şi productive aplicaţii. Orice companie cu mai mult de 250 angajaţi care menţine un portal intranet poate să ofere angajaţilor opţiuni diferite în ceea ce priveşte tipurile de asigurare oferite angajaţilor (scheme de asigurare, asigurare stomatologică sau de sănătate). Angajaţii aleg aceste tipuri de asigurări prin intermediul coşului de cumpărături, la fel ca şi alegerea produselor dintr-un site de comerţ electronic. Acceptarea şi procesarea cărţilor de credit este o altă funcţionalitate care este în mod normal asociată cu site-urile de comerţ electronic. Din ce în ce mai multe organizaţii încurajează angajaţii să achiziţioneze produse cu sigla companiei sau chiar produse ale companiei prin intermediul portalului intern, unele companii oferind chiar discount-uri sau promoţii speciale. Această facilitate internă este în cele din urmă oferită angajaţilor pe baza operaţiunilor de comerţ electronic, chiar dacă funcţionează într-un portal de tip business-to-employee. Cele de mai sus încearcă să demonstreze faptul că linia care demarca portalurile pe baza funcţionalităţii începe să se estompeze, portalurile devenind multifuncţionale şi multiscop. Noua generaţie de portaluri la nivel de organizaţie va deveni centrul acestor portaluri totul-în-unul, astfel încât, în loc să se menţină portaluri separate, cu conţinut şi funcţionalităţi duplicat pentru diferite comunităţi de utilizatori (parteneri, clienţi, investitori etc.) se pot reduce costurile şi complexitatea prin crearea unui singur portal consolidat, dar totuşi partiţionat. În cele din urmă contează că pentru o companie nu există imperative tehnice sau de implementare în ceea ce priveşte menţinerea mai multor tipuri de portalului. Tehnologiile care şi-au dovedit stabilitatea, sub forma cadrelor de lucru de tip portal ale IBM, SAP, BEA, Oracle, Plumtree sau

Capitolul 4

111

Microsoft, ca să enumerăm numai câteva, sunt disponibile pentru construirea de portaluri atât pentru comunităţi Internet de utilizatori, cât şi pentru cele externe. Portaluri publice şi portaluri la nivel de organizaţie Cea mai mare problemă care apare în diferenţierea tipurilor de portaluri provine din definiţii şi percepţii diferite asupra acestora. Pentru a evita aceste confuzii, cel mai sigur drum pe care-l putem urma este de a defini tipurile de portal diferite pe măsură ce înaintăm în explicaţii. Astfel, cea mai semnificativă distincţie este între portaluri publice şi portaluri interne sau portaluri publice şi la nivel de organizaţie. În cazul în care utilizatorul are o experienţă semnificativă cu site -urile Internet de tip Yahoo!, MSN sau AOL, aceste site-uri pot fi considerate portaluri publice. Portalurile publice sunt echivalentul bibliotecilor publice, în care oricine poate veni şi viziona datele pe ecran. În zilele noastre toate aceste portaluri publice mari oferă, conţinut şi servicii personalizate membrilor sau utilizatorilor înregistraţi, pentru a promova loialitatea utilizatorilor. Spre deosebire de portalurile publice, deschise tuturor utilizatorilor, există şi portaluri intranet, adică portaluri ale organizaţiilor cu interfaţă de tip web, care sunt accesibile publicului larg. După acest criteriu, portalul FedEx.com, de exemplu, este un portal public.

Figura 56: Portalul public "my.yahoo.com".

Această caracterizare este totuşi logică, iar pentru rezolvarea problemei în privinţa definiţiei portalurilor la nivel de organizaţie, aceasta poate fi extinsă conform figurii următoare. Figura defineşte taxonomia de bază în ceea ce priveşte portalurile şi scoate în evidenţă diferenţele dintre portaluri Internet şi portaluri la nivel de organizaţie cu interfeţe externe.

în ciuda popularităţii sale. Motivul este acela că există anumite portaluri Internet publice care au ca ţintă numite constituente. Misiunea principală a unui portal corporativ care este deschis către public este de a promova produsele.112 Portaluri Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Portaluri Internet publice (Portalul este afacerea) Portaluri la nivel de organizaţie (portalul ajută afacerea) Deschise către public Private Parteneri Numai angajaţi Figura 57: Taxonomia de bază a portalurilor. Cu toate acestea. partea principală a afacerii este vânzarea de cărţi. iVillage. iVillage este considerat de către unele persoane ca fiind un portal vertical. Alte . Separarea portalurilor publice de cele pri vate. sindicalizare şi afiliere la portalurile respective. serviciile. nu este partea principală din spatele FedEx. portalurile corporative devenind portaluri verticale sau vortaluri. afacerea principală a organizaţiei este portalul însuşi. imaginea şi cultura organizaţiei respective.com. afacerea principală a Yahoo! sau Excite este a vinde publicitate. date fiind adâncimea şi gama largă de conţinut. în cazul unui portal precum Yahoo!. definiţiile de tip orizontal-vs. există o demarcaţie semnificativă. un portal de succes destinat femeilor. indiferent că acesta este accesibil publicului larg sau nu. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Amazon. portalurile la nivel de organizaţie sunt specifice organizaţiei respective şi evoluează în jurul organizaţiei pe care o reprezintă. Pe de altă parte. Pentru diferenţierea portalurilor Internet publice de cele la nivelul organizaţiilor. deoarece scopul este îngustat şi restricţionat de scopul specific al afacerii. ne mai luând în consideraţie şi modelul de afaceri.com. acestea mai sunt denumite şi portaluri orizontale. Astfel. poate fi un bun exemplu în acest scop. Între portalurile publice şi cele la nivel de organizaţie. Prin această definiţie. Deoarece portalurile Internet publice acoperă o asemenea gamă largă de subiecte şi servicii de interes general. pot fi aplicate şi alte criterii.-vertical nu sunt la fel de clare ca şi cele care fac demarcarea între portalurile publice şi cele private. electronice sau altele. Un portal la nivelul unei organizaţii în sine nu este scopul principal al organizaţiei respective. scopul expres al unui portal Internet este de a transmite cât mai mult conţinut posibil în vederea atragerii şi reţinerii unui număr cât mai mare de utilizatori web. Astfel.com: chiar dacă prezenţa sa pe web este realizată prin intermediul unui portal de comerţ electronic cu o mulţime de legături de publicitate. Portalul FedEx. în funcţie de tipul de model de afacere. În contrast. dar care sunt accesibile din Internet.

cars. în ciuda specializării înguste a conţinutului. acest termen câştigând teren după larga răspândire a unor termeni precum business-to-business sau businessto-consumer. în general. Mai mult. erau la mare modă. Portalurile intranet de astăzi pot fi caracterizate ca portaluri business-to-employee. la anumiţi parteneri selectaţi. posibil. aceste portaluri au fost numite în mod natural portaluri de întreprindere sau portaluri corporative.Capitolul 4 113 persoane pot să îl considere şi portal orizontal. Această diversitate de tehnologii reflectă în esenţă evoluţia tehnologică cu adoptarea cu grijă a tehnologiei. boats. Restricţionarea portalurilor corporative la utilizatorii interni şi. pentru a introduce conceptele de portal vertical şi portal orizontal. precum am menţionat şi mai sus.com. Principala problemă a portalurilor corporative a fost accesul public prin Internet. Deoarece portalurile intranet dominau cultura organizaţională. Prima generaţie de portaluri intranet s-a concentrat pe asigurarea conectivităţii universale în organizaţie şi pe oferirea accesului la conţinutul web din ce în cel mai bogat. din intervalul de timp 1995 -1999. aceasta era şi perioada în care intraneturile. primele două generaţii de portaluri la nivel de organizaţii. avea sens în zilele de început ale acestei tehnologii. Figura următoare este bazată pe imaginea de mai sus. Deci. au fost portaluri intranet care puteau fi utilizate doar de către angajaţi. Figura 58: portaluri verticale şi orizontale Tipuri de portaluri corporative Astăzi există o mulţime de portaluri al căror scop pe termen mediu şi lung este consolidarea.com. Funcţionalitatea tranzacţională era iniţial limitată la operaţii simple.com etc. Alte exemple de portaluri verticale pot fi considerate guru. precum . iar corporaţiile au adoptat rapid reţelele locale bazate pe IP.

unele companii care s-au bazat pe mainframe-urile IBM sau pe sistemele din seria IBM AS/400 (acum zSeries) pentru gestiunea aplicaţiilor. în care orientările de tip thin-client sau zero-footprint sunt încă utilizate. au fost descoperite potenţialul portalurile în ceea ce priveşte funcţiile legate de resurse umane sau administrative. dar soluţia se concentrează pe reutilizarea logicii aplicaţiilor din calculatoarele de tip host în e-aplicaţii sau servicii web. construită pe baza expertizei şi aşteptărilor din ce în ce mai mari ale prime generaţii. foi de calcul tabelar. prin care nu se instala nici o aplicaţie prin intermediul browser-ului. Portalurile colaborative sunt specializate în sprijinirea angajaţilor organizaţiei în găsirea. soluţii de tip „zero footprint”. specificaţii de produs sau informaţii de contact. Pe lângă cele două soluţii de mai sus. Aceste soluţii converteau stream-urile de date de la nivelul terminalelor în HTML şi invers. emulatoare de tip thin-client bazate pe Java sau ActiveX. publicarea de locuri de muncă în interiorul organizaţiei. a început să ofere funcţii specializate. Cea de-a doua generaţie de portaluri business-to-employee. Mai apoi.114 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei căutarea în agende de telefon sau transmiterea cererilor pentru concedii. au oferit acces la acele aplicaţii prin intermediul portalului intranet cu ajutorul diverselor soluţii de tip web-to-host. Nu a trecut mult timp până ce portalurile au devenit baza pontajului electronic de mare acurateţe. Tot acum. completarea rapoartelor. Soluţiile iniţiale de tip web-to-host. organizarea. s-au dezvoltat iniţial în două varietăţi: 1. partajarea şi actualizarea informaţiilor. 2. fiind în totalitate bazate pe HTML. uneori nestructurate. o altă aplicaţie larg utilizată a fost aplicaţia de management şi schimb a acţiunilor sau hârtiilor de valoare emise de către companie prin intermediul portalului. astfel încât utilizatorii portalurilor să interacţioneze în mod direct cu aplicaţiile host direct prin fereastra browser-ului. Aceasta este integrarea host-urilor sau integrarea aplicaţiilor de întreprindere (enterprise application integration sau EAI). care se bazau în totalitate pe o soluţie de acces prin intermediul browser-ului. calendare. administrarea asigurărilor angajaţilor. din diverse surse. precum e-mail. monitorizarea şi aplicaţii de gestiunea a resurselor. termenul de „enterprise information portals (EIP)” câştigă popularitate. documente de birou. În cazul companiilor hi-tech care au oferit opţiuni de stocuri sau acţiuni angajaţilor. fiind conceput sub forma unei umbrele colective pentru aceste două noi tipuri de portaluri. Cele două tipuri de portaluri care au câştigat supremaţia acestei perioade sunt portalurilor colaborative şi portalurile de tip business intelligence. există astăzi şi o a treia opţiune în ceea ce priveşte accesul la calculatoare mainframe prin intermediul portalurilor. care puteau fi menţinute pe maşina client după ce erau iniţial descărcate de pe serverul web odată cu crearea unei noi versiuni (figura următoare). De asemenea. .

fiind baza întregului portal. În consecinţă. pe bază de perso nalizare şi drepturi obţinute în urma autorizării. Instrumentele de colaborare sunt componente integrante ale portalurilor corporative. dintre care e-mail-ul devine mediul de comunicare omniprezent. Instrumentele de tip business intelligence. vor deveni servicii de bază în aceste portaluri. rapoarte de vânzări. Scopul portalurilor de tip business intelligence este de a permite managerilor şi directorilor organizaţiilor în care sunt implementate să ia decizii în timp util. care vor avea acces selectiv la anumite instrumente. bazate pe indexarea conţinutului. aceste tipuri de portaluri sunt specializate în suport pentru o gamă largă de tipuri de informaţii.Capitolul 4 115 Figura 59: Soluţie de tip web-to-host folosind OnWeb de la NetManage pentru conversia hostto-HTML. În plus. generarea rapoartelor şi data mining. starea stocurilor. se poate implementa un portal corporativ cu scopuri multiple. analize de piaţă. servicii care vor fi disponibile unei game largi de utilizatori. cross-linking şi facilităţi de căutare în vederea facilitării accesului şi analizei datelor. în care instrumentele de colaborare sunt incluse. pentru activarea facilităţilor de colaborare. statistici de producţie. Aceste instrumente de colaborare nu vor fi folosite numai de angajaţi ci şi de parteneri. portalurile business intelligence nu vor rămâne portaluri strict specializate. pentru luarea deciziilor şi analiză. deoarece corporaţiile se îndreaptă din ce în ce mai mult spre portaluri cu facilităţi XML. Astăzi. Ca şi portalurile colaborative. colaboratori sau investitori. . Datele de tip business intelligence disponibile în aceste tipuri de portalului cuprind date financiare analizate deja. pe baza accesului la cele mai pertinente date existente în organizaţie. performanţe ale lanţului de aprovizionare. ca şi instrumentele de colaborare. trenduri ale relaţiilor cu clienţii sau analize de suport pentru produse. împreună cu plug-in pentru FrontPage. aceste portaluri cuprind o serie de instrumente de tip business intelligence pentru analiză analitică online (OLAP).

Figura 60: Trendul către portaluri corporative consolidate. certificate digitale la nivel de client sau autentificarea bazată pe jetoane SecurID de la RSA. consolidat şi orientat către mai multe scopuri. oferă mai multe opţiuni pentru identificarea şi validarea utilizatorilor. printre care enumerăm scheme de tip username/parolă. Figura următoare extinde taxonomia tipurilor de portal dezvoltată mai sus pentru a arăta convergenţa portaluri lor corporative către un portal partiţionat şi cu scopuri multiple. oferă sisteme de autentificare bazate pe politici care pot fi utilizate împreună cu serverele de tip portal.). Tivole SecureWay Trust Authority etc. Partiţionarea eficientă a portalurilor corporative se realizează cel mai bine pr in intermediul autentificării şi personalizării. Ele sunt în esenţă un înlocuitor al . cât şi de cei externi organizaţiei depinde în mod evident de capacitatea organizaţiei de a menţine o compartimentare strictă între comunităţile de utilizatori. Certificatele digitale sunt „documente” oficiale electronice emise de o organizaţie sau de către o entitate care se ocupă special de securitate (VeriSign. între care autentificarea este una din opţiunile de securitate. care permit identităţilor indivizilor sau afacerilor să îndeplinească tranzacţii securizate prin web. dar partiţionate. Tivoli sau CheckPoint. care să fie utilizat atât de utilizatorii interni.116 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Partiţionarea portalurilor colaborative Abilitatea de a converge către un singur portal. precum RSA Security. nume respectate în securitatea reţelelor. Cele mai multe sisteme de autentificare. Autentificarea utilizatorilor Toate soluţiile actuale de tip portal oferă personalizare şi funcţii de securitate. mai ales cele create de specialişti în securitate. Pe lîngă acestea. utilizate în tandem.

Această autentificare mai este cunoscută şi sub numele de autentificare cu doi factori. Sistemul SecurID de la RSA funcţionează în general pe baza unei parole definite de utilizator (factorul cunoscut) şi a unui jeton (factorul deţinut). RSA oferă şi un sistem bazat pe carduri ATM care conţin un chip (smart-card-uri). iar cardul ATM este cel de-al doilea factor. de exemplu). adăugându-l la parola introdusă de utilizator şi transmiţându-le către serverul de securitate. este complicat şi scump. pentru păstrarea celor mai importante informaţii. Deşi acest sistem oferă o securitate excepţională. Jetonul este un cod sincronizat în funcţie de timp. care a devenit rapid standardul acceptat pe Internet pentru sec uritate şi criptare. autentificarea bazată pe doi factori este o schemă mult mai puternică decât cea bazată pe un singur factor (cea care foloseşte doar parola). RSA poate determina validitatea unui jeton pe baza codului temporar introdus de utilizator. adică) şi parola specifică. Unul din factori ar fi un element cunoscut de utilizator (parolă sau PIN. Fiind o extensie normală a schemei de securitate bazată pe parolă. deoarece software-ul de securitate de la nivel de client va genera în mod automat jetonul. criptate. sunt un exemplu de autentificare cu doi factori: PIN-ul este cunoscut de utilizator. utilizator ii pot fi instruiţi cu uşurinţă pentru utilizarea autentificării cu doi factori. Baza certificatelor digitatele este infrastructura de chei publice (PKI). iar celălalt ceva deţinut de utilizator. fiind utilizat doar selectiv. În realitate. Un jeton valid dovedeşte că utilizatorul deţine factorul pe care ar trebui să-l deţină. deşi nu sunt bazate pe tehnologia SecurID de la RSA. carduri utilizate într-un cititor conectat la calculatorul utilizatorului. unul deasupra celuilalt. Cardurile ATM. utilizatorii ar putea să introducă numai parola personală sau PIN-ul. din punct de vedere al utilizatorului final. La începutul anului 2002. deţinut de utilizator. Jetoanele RSA pot fi generate prin utilizarea unui dispozitiv (figura) oferit de RS A sau a unui software care poate fi rulat pe PC-uri. acesta devenind echivalentul benzii magnetice de pe un card ATM. În ciuda simplităţii mecanismului. Figura 61: Dispozitive pentru generarea jetoanelor. în vederea realizării autentificării. În cazul unei scheme care cuprinde o aplicaţie pentru generarea jetoanelor. PDA-uri sau chiar pe telefoane inteligente. de obicei) şi care începe cu un cod unic oferit de RSA. utilizatorul trebuie să introducă codul actualizat (jetonul. Pentru a fi autentificat cu succes. . care este generat periodic (la câteva minute.Capitolul 4 117 combinaţiei username/parolă. Companii precum Cisco au implementat deja o astfel de schemă în vederea autentificării utilizatorilor în portalul intranet pentru angajaţi al organizaţiei. autentificarea SecurID de la RSA era deja utilizată de peste 10 milioane utilizatori ai web-ului din întreaga lume. deoarece necesită ca utilizatorul să se autentifice folosind doi factori unici.

Mai trebuie notat şi faptul că există posibilitatea utilizării unui sistem de autentificare în mai multe trepte. iar informaţia adunată în acest fel este utilizată pentru data mining sau pentru „filtrare colaborativă” (collaborative filtring). Tehnologia cookie urilor este utilizată pentru a identifica utilizatorii şi.118 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Din cele de mai sus reiese faptul că există pe piaţă diverse tehnologii de securitate prin care se poate accesa un portal partiţionat în vederea utilizării de către utilizatorii cu privilegii de acces şi afilieri diferite. Personalizarea Personalizarea este cealaltă tehnică utilizată pentru partiţionarea efectivă şi creativă a unui portal. precum Amazon. care oferă atât o securitate deja stabilită cât şi tunnelling de protocoale. oferindu-le o experienţă semipersonalizată. care vizitează ariile publice ale portalului. ambele metode ar putea fi utilizate împreună pentru a se completa una pe cealaltă. servicii şi aplicaţii care au o relevanţă mare pentru aceştia.com. în unele cazuri. se pot utiliza şi reţelele private virtuale. personalizarea poate fi utilizată atât pentru a îmbogăţi experienţa utilizatorului în portal cât şi pentru a stabili o afinitate cu portalul.com. Tipul de automatizare şi urmărirea transparentă a comportamentului utilizatorului pentru personalizarea se numeşte „profilare implicită”. În cazul utilizatorilor publici neprivilegiaţi. este cunoscută sub denumirea de profilare explicită (explicit profiling). În cazul cumpărării de DVD-uri. de exemplu. vor avea în mod automat o personalizare diferită de a furnizorilor sau a investitorilor. clienţii. CD-uri sau cărţi de la Amazon. Odată ce s-a utilizat autentificarea pentru determinarea fără echivoc a identităţii utilizatorului. cu condiţia ca utilizatorii să activeze opţiunile sau pe baza preferinţei acestora. Şi unele portaluri de comerţ electronic. bazată pe informaţiile înregistrate la vizita anterioară. de exemplu. În consecinţă. deoarece utilizatorul nu este angajat implicit în alegerea preferinţelor. comportamentelor şi şabloanelor de cumpărare ale vizitelor anterioare. În mod normal. ca grup. în vederea accesului la date sensibile. personalizarea de la Amazon este creată pe baza urmăririi şi analizării intereselor. Pentru accesul securizat la portalul organizaţiei prin intermediul Internet. Există alte două tipuri de profilare care pot fi utilizate pentru personalizarea portalurilor corporative. Cealal tă metodă este personalizarea pe baza datelor istorice şi specifice utilizatorului. tehnologia simplă a cookie -urilor poate fi utilizată pentru a identifica utilizatorul la vizite repetate. pentru a menţine preferinţele acestora. conţinutul şi serviciile pe care le oferă. excelează în personalizare. Una din metodele evidente şi obligatorii este de a personaliza portalul pe baza tipului utilizatorului şi a relaţiei dintre acesta şi companie. portalul va asigura că utilizatorul este conştient de alte oferte asemănătoare la vizitele următoare. Personalizarea nu reprezintă decât faptul că utilizatorii au acces la informaţii autorizate. Deci. Apoi datele istorice pot fi . care foloseşte mecanisme de autentificare diferite. Portalurile publice precum Yahoo! sau Excite au făcut din personalizare o artă. metoda Yahoo! sau Excite prin care utilizatorii specifică preferinţele prin intermediul unui chestionar.

grad sau altceva. clienţii sau furnizorii ar putea avea o personalizare în funcţie de regiunea geografică sau tipul de industrie de care aparţin. uşor şi fără să încetinească experienţa cu portalul. după autentificare. actualizând mai apoi regulile de personalizare. astfel încât utilizatorul poate influenţa experienţa cu portalul pe baza vizitelor anterioare. Există de obicei un „motor de reguli”. Figura 62: Autentificarea şi personalizarea utilizatorilor într-un portal. care determină şi gestionează conţinutul şi serviciile oferite fiecărui utilizator în funcţie de profile şi reguli. chiar mai mult. Personalizarea poate fi mai apoi îmbunătăţită. titlu. în funcţie de nivelul de responsabilitate. De exemplu. În cazul în care se utilizează profilul implicit. care va urmări comportamentul utilizatorilor pe bază de tehnici statistice sofisticate. Produsele de personalizare ale portalurilor sau facilităţile acestora sunt bazate pe reguli şi orientate către scopuri. Aceeaşi personalizare bazată pe tipul utilizatorilor şi a datelo r istorice se aplică. . angajaţilor organizaţiei. Angajaţii din departamentul de resurse umane vor începe cu o „categorie” de personalizare diferită de cea a angajaţilor din departamentele de marketing sau vânzări. În acest sens există o mulţime de opţiuni care să realizeze personalizarea rapid. Figura următoare conţine o schemă în care se observă cum pot fi utilizate personalizarea şi autentificarea pentru partiţionarea unui portal corporativ. Toate organizaţiile mari care au implementat portaluri au secţiuni speciale pentru explicarea politicilor de confidenţialitate sau chiar a unor tehnici utilizate pentru urmărirea şi profilarea utilizatorilor.Capitolul 4 119 utilizate pentru o personalizare mai aprofundată a acestor categorii mai largi. Cel mai mare pericol din punct de vedere al personalizării este acela de intimidare a utilizatorilor prin impresia care se poate face acestora în c eea ce priveşte încălcarea confidenţialităţii. „motorul de reguli” va fi complementat de un „motor de recomandări”.

Portalurile business-to-employee pot implanta identitatea organizaţiei în angajaţi. Un portal business-to-employee este de asemenea şi un bun legat de resursele umane. Deşi sunt greu de găsit date empirice care să valideze aceste afirmaţii. îmbunătăţind astfel loialitatea. care au angajaţi dispersaţi pe întregul glob. video-over-IP pentru anumite întâlniri cu managementul sau pentru a permite contactul „direct” cu angajaţii sau cu managerii prin video conferinţă. Un portal competitiv şi cooperativ. o problemă. cu o interfaţă web prietenoasă se poate obţine şi muncă suplimentară. Deşi un portal accesibil din Internet poate conduce şi încuraja la munca suplimentară. Odată implementat. există şi un revers al medaliei: angajaţii vor petrece mai mult timp decât este necesar navigând prin portal. oriunde s -ar găsi aceştia. chiar dacă nu sunt direct asociaţi cu menţinerea portalului. de care angajaţii se pot ataşa şi chiar pot invoca unele drepturi de proprietate. facilita colaborarea. În mod evident. un portal business -toemployee asigurând prezenţa organizaţiei respective 24/7. Un portal business-to-employee poate fi deci un bun puternic şi valoros al organizaţiei. cu condiţia ca managementul resurselor umane să fie implicat într-o iniţiativă de tip business-to-employee încă din prima zi. un puternic sentiment de afiliere. în mod subtil. simplifică multe din sarcinile pe care ar trebui să le execute şi. motivând acest timp ca fiind legat de munca depusă. mai ales cu instrumentele de rigoare. . Motivaţia existenţei portalurilor business-to-employee este aceea că portalurile vor îmbunătăţi productivitatea angajaţilor şi vor facilita o luare a deciziilor mai bună şi mai rapidă. unele organizaţii utilizând. poate moderniza accesul la informaţie. devenind astfel o altă resursă critică pentru organizaţie. putând fi utilizat pentru menţinerea tonusului organizaţiei şi putând în acest fel reflecta. Securitatea este. desigur. Acest lucru înseamnă şi că portalul trebuie monitorizat şi susţinut 24/7. în mod intuitiv. Un portal business to-employee bine creat şi menţinut devine o comunitate cu propriile drepturi. dar scopul său este de a economisi timp preţios prin funcţionalităţile pe care le pune angajaţilor la dispoziţie. Un portal business-to-employee poate fi distractiv şi poate aduce diversitate. dă angajaţilor. aspiraţiile şi valorile organizaţiei. elimina munca pe hârtie sau accelera procesarea tranzacţiilor. toate informaţiile de la companiile mari care au adoptat portaluri business-to-employee indică succesul investiţiei făcute. Accesul la Internet maximizează eficienţa portalului business-to-employee şi asigură costuri minime de acces la acesta pentru toţi angajaţii. neputând să fie ignorat sau să i se dea un grad mic de prioritate. cum un portal business-to-employee. mai ales în ceea ce priveşte sarcinile colaborative sau legate de e-mail.120 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Portaluri business-to-employee Portalurile de tip business-to-employee permit angajaţilor să fie informaţi. de exemplu. Un portal business-to-employee este unul din cele mai importante instrumente de „condiţionare a angajaţilor”. în plus. un portal business-to-employee menţinut la zi are potenţialul de a deveni chiar un „spirit” al organizaţiei respective. aceste beneficii sunt mai mari pentru organizaţiile mari. Se poate totuşi aprecia. iar răspunsul este o autentificare puternică. cu costuri zero.

o organizaţie care doreşte un portal b2c deţine deja o pagină web cu informaţii. În acest fel. în care consumatorii ar fi atât clienţii/consumatorii existenţi cât şi cei potenţiali. Totuşi. confidenţială. dacă nu este realizată automat printr-un cookie. schema de logon poate servi ca o modalitate complicată dar eficientă de a obţine loialitatea în portal. atât pentru încurajarea unui simţ al comunităţii cât şi pentru colectarea de date statistice. Un portal b2c va evolua din această primă pagină prin introducerea tranzacţiilor şi a funcţiilor de tip self-service. companiile de utilităţi etc. .Capitolul 4 121 În ceea ce priveşte serviciile care vor fi oferite de portalurile busine ss-toemployee. În aproape toate cazurile. De asemenea. pot fi considerate buni candidaţi pentru automatizarea prin intermediul portalului. mai ales cînd un portal b2c va permite justificarea diminuării operaţiunilor dintr -un call-center fără diminuarea satisfacţiei consumatorilor. nu permite utilizatorilor să „sară” peste portal. Cu toate acestea. din fericire. În comparaţie cu alte metode de marketing sau vânzări directe. apeluri telefonice în interiorul organizaţiei sau oameni care se plimbă pe coridoare. cărţi sau diverse alte lucruri. o regulă care poate fi utilizată: tot ceea ce necesită completări de formulare pe hârtie. Funcţiile colaborative. necesitatea autentificării adaugă un anumit prestigiu tranzacţiei din punct de vedere al consumatorului. Portaluri business-to-consumer Termenul „b2c” este acronimul de la „business-to-consumer”. în mod evident. nu există nici un motiv pentru a restricţiona b2c doar la portaluri de comerţ electronic. Deşi informaţia pe care o colectează nu este. e-mail sau forumuri de discuţii vor fi primite cu entuziasm. precum bilete de avion. Spre exemplu. tot aici s-ar putea lua în considerare posibilităţile acestor portaluri în ceea ce priveşte băncile. în cazul în care căutarea în catalog conduce la o tranzacţie de tip comerţ electronic. Nevoia de autentificare va depinde de vulnerabilitatea informaţiilor care fac obiectul tranzacţiilor sau care sunt utilizate pentru tranzacţii. multe portaluri de presă sau alte media online favorizează această metodă. În cazul unui catalog electronic standard de tip „găseşte un obiect”. Această nevoie de autentificare. rezervările pentru călătorie. nu e nevoie de autentificare. oferind în acelaşi timp producătorului sau distribuitorului de conţinut anumite statistici legate de utilizatori. termen asociat de cele mai multe ori cu portaluri de comerţ electronic precum Amazon. buy.com etc. obţinerea de avantaje competitive prin intermediul unui portal b2c sofisticat este relativ mai ieftină. Aceasta ar însemna că portalurile b2c ar acoperi şi portalurile publice de tip self -service sau callcenter-urile. există. va fi nevoie de un cont (şi deci de autentificare) care va fi utilizat şi în vizitele următoare. serviciile financiare.com. precum calendare de grup. direct în categoria pe care o doresc (în acest caz – ştirile). Totul depinde aici numai de inovaţia şi creativitatea companiilor. O apropiere mai realistă şi reprezentativă ar fi aceea de a asocia portalurile b2c cu toate tipurile de portaluri business-to-consumer. În unele cazuri se pot impune anumite niveluri de înregistrare cu username/parolă sau alte modalităţi de autentificare pentru urmărirea şabloanelor.

precum producătorii de automobile. aluminiu etc. Disney. Portalurile b2b pot fi utilizate pentru două scopuri diferite: 1. dar există o demarcaţie strictă a modalităţii de rezolvare a acestor probleme. . echivalentul b2b al portalurilor Internet. Orice portal b2b sau portal de organizaţie conţine informaţii de contact. identificarea şi localizarea noilor oportunităţi de afaceri. scopul acestor portaluri fiind acela de a acţiona sub forma unei pieţe comune sau clearinghouse pentru companiile angajate într-o piaţă sau industrie specifică (automobile. Conceptul de portal b2b specific companiilor. Acest aspect de „nouă afacere” ar trebui să găsească noi contracte. în toate aspectele mutuale ale managementului lanţului de aprovizionare şi a managementului relaţiilor cu clienţii. Unele din aceste site-uri sunt site-uri de licitaţii în vederea obţinerii celui mai bun aranjament în ceea ce priveşte bunurile oferite spre licitaţii. portaluri „publice” b2b specifice industriei sau afacerii. interacţiunea cu partenerii existenţi. Boeing) se bazează deja pe portaluri b2b ca mijloace de execuţie rapidă. utilizate pentru managementul partenerilor existenţi sau al lanţului de aprovizionare este înţeles repede. la fel ca Yahoo! sau Excite. portalurile b2b specifice anumitor industrii sau portalurile index b2b continuă să prolifereze şi să se dezvolte.) Dat fiind interesul în ceea ce priveşte b2b. există portaluri index de tip b2b. distribuitori sau furnizori. 2. companiile din industria chimică. firmele de electronice sau companiile de telecomunicaţii generează portaluri b2b special pentru furnizorii lor. 2. Afacerea lor. noi pieţe. Identificarea şi localizarea noilor proiecte sau scheme de afaceri nu ar trebui confundată cu încercarea de a identifica şi atrage parteneri. spre deosebire de cele de mai sus. Site -urile de licitaţii publice precum eBay oferă un bun model pentru structurarea şi operarea acestor grupuri închise de portaluri de licitaţie.com sau b2byellowpages. distribuitori sau furnizori de afaceri. Deşi b2b trebuie să ajungă la aşteptările create în era „dot-com” în ceea ce priveşte volumul afacerilor. În cele din urmă se va ajunge la: 1. distribuitori sau furnizori adiţionali. care pot fi utilizate cu scopul devenirii de partener acreditat. Portalurile publice b2b specifice unei industrii sau afaceri sunt.122 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Portaluri business-to-business Portalurile b2b ar trebui să fie baza viitorului comerţ electronic. Există de asemenea şi portaluri b2b închise. destinate unui grup restrâns de utilizatori din anumite industrii. precum b2btoday. cele mai multe din marile companii (Cisco. portaluri b2b specifice companiilor sau regiuni b2b cu un portal de organizaţie.com. eficientă şi ieftină a tranzacţiilor de afaceri. Este posibil ca aceste două obiective să fie obţinute într-un singur portal b2b. împreună cu noi parteneri. este a rula şi întreţine un portal b2b. Consumatori mari de componente. noi teritorii sau noi tehnologii.

com”. Un portal b2b specific unei companii va fi un subset cu acces controlat al portalului business-to-employee al organizaţiei. Autentificarea este de o importanţă covârşitoare în portalurile b2b. .Capitolul 4 123 Figura 63: Portalul “b2bToday.com”. cu posibilitatea de includere a unor funcţionalităţi precum cataloage electronice. asociate portalurilor b2c. Figura 64: Portalul “b2bYellowPages. Datorită autentificării şi personalizării. urmărirea utilizatorilor şi personalizarea. conţinutul şi serviciile pot fi partiţionate şi oferite pe bază de necesitate de cunoaştere sau pe bază de nevoie de utilizare. având ca scop securitatea.

promovând în acest fel accesul universal la portal. de exemplu). Accesul direct la aplicaţii ERP îmbunătăţeşte productivitatea de ambele părţi şi grăbeşte schimbul de informaţii. Pe lângă acestea există instrumente puternice precum WebSpere Transcoding Publisher (WSTP) de la IBM sau MobileSys MX pentru simplificarea integrării dispozitivelor wireless. datorită faptului că oamenii au realizat că dispozitivele wireless. Acest fapt elimină nevoia de a menţine şi actualiza conţinut separat în cele două tipuri de portaluri.  HTML către iMode  HTML către HDML  XML către XSLT.  Imagini JPEG către bitmap şi GIF specific dispozitivelor mobile. acest lucru nedatorându-se creşterii continue a pieţei de acces la Internet prin wireless ci. dată fiind creşterea importanţei acestora. astfel încît partenerii pot partaja în mod direct şi dinamic informaţii actualizate (înregistrări despre facturare. Deoarece conţinutul web actual este scris în HTML şi nu într un limbaj specific anumitor dispozitive sau clienţi. . permiţând administratorilor de portal concentrarea pe promovarea şi menţinerea unui singur portal consolidat. Portaluri wireless Portalurile de tip wireless nu mai sunt la fel de importante astăzi precum erau la un moment dat. aria de prezentare sau capacităţile de navigare necesare portalurilor din ce în ce mai sofisticate sau pline de grafică. WSPT adaptează în mod dinamic conţinutul cerut pentru a răspunde cerinţelor dispozitivelor wireless. sunt cel mai bine gestionate ca parte a portalului organizaţiei şi nu prin portaluri specifice.  Imagini GIF către bitmap şi JPEG specific dispozitivelor mobile.124 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Portalurile b2b sunt utilizate din ce în ce mai mult pentru oferirea accesului controlat la aplicaţii de tip ERP selectate. WSTP rezolvă problema integrării dispozitivelor wireless prin legarea dinamică a diferitelor structuri HTML la structuri dependente de dispozitiv. planificări ale producţiei etc.) fără a fi necesară contactarea unui reprezentant din organizaţia care pune aceste date la dispoziţie. Soluţiile populare de tip portal de astăzi înţeleg necesitatea suportului pentru clienţii wireless şi oferă pentru aceştia instrumente pentru conversie şi filtrarea conţinutului pentru a asigura faptul că acelaşi conţinut sau servicii pot fi accesate atât de clienţii legaţi prin reţele clasice cât şi pentru cei wireless. transmiţând astfel conţinutul în formatul necesar. independent de tipul de client. WSTP conţine transformări de conţinut standard (transcoderi) pentru următoarele limbaje:  HTML către WML. nive lul stocurilor. limite de creditare. WSTP facilitează suportul noilor tipuri de dispozitive şi limbaje de marcare (WML. mai ales. Cea mai mare problemă cu dispozitivele mobile este că acestea nu au încă lăţimea de bandă necesară.

Funcţiile de agregare. în vederea realizării unor portaluri credibile. Arhitectura şi tehnologiile portalurilor La momentul actual nu există încă vreun standard industrial pentru arhitectura portalurilor la nivel de organizaţie. aceste funcţionalităţi de bază pentru un portal cuprind: 1. la serviciile interactive de bază adăugate paginii web existente putându-se adăuga în mod sistematic şi gr adual diverse componente. autentificare şi personalizare. construite pe funcţiile obligatorii de mai sus. managementul documentelor. În mod evident. poate fi extins cu uşurinţă pentru a servi ca fundaţie de referinţă pentru viitoarele portaluri corporative. poate fi extinsă pentru a cuprinde servicii web care să utilizeze protocoalele uzuale SOAP. interfaţă către web. format care se poate obţine extrem de uşor. managementul interfeţei cu utilizatorul (servicii de prezentare. Cu toate acestea. sindicalizarea. care în practică este realizată printr-un server de aplicaţii web. La ora actuală se poate implementa un portal la nivel de organizaţie în două moduri diferite: prin crearea de programe/aplicaţii necesare. În mod similar. partajează un set de funcţionalităţi de bază obligatorii. indiferent de tipul acestora sau de orientarea companiei producătoare. 3. colaborare. Acest cadru de lucru de bază. WSDL şi UDD. Necesitatea acestor componente de funcţionalitate discrete. în care fiecare componentă are o legătură logică şi foarte specifică cu celelalte componente. de exemplu). 2. 4. componenta de interfaţă web. sau prin utilizarea unui portal „gata făcut”. scripturi customizate şi servicii individuale peste un server web. 7. Figura următoare ilustrează această arhitectură de referinţă pentru toate portalurile corporative contemporane. securitate. servicii de management al datelor. pentru a completa şi mai mult această arhitectură. . instrumente de dezvoltare a portalului. 5. 6. utilizarea XML pentru integrarea wireless presupune existenţa conţinutului în format XML. comun pentru toate portalurilor. Implementarea unui portal de succes la nivelul unei organizaţii nu trebuie să fie de tip „totul-sau-nimic”. asigură o structură comună pentru portalurile corporative. Flexibilitatea şi extensibilitatea incrementală a acestei arhitecturi este reflectată cu acurateţe în cele mai puternice soluţii portal de astăzi. La nivel minim. mecanisme de acces la date externe. toate portalurile. căutare. workflow management pot fi adăugate sub formă de componente sau servicii de management a datelor. în funcţie de necesităţi. instrumente de administrate şi management ale portalului. Astfel. în funcţie de bugetul şi timpul alocat. pot exista transformări XSLT care să gestioneze tipuri de dispozitive diferite sau chiar grupuri de dispozitive.Capitolul 4 125 Toate semnele curente indică faptul că XML şi XSLT vor reprezenta modalitatea strategică şi acceptată de gestionare a dispozitivelor mobile de către portalul organizaţiilor.

BEA. IBM WebSphere Portal. utilizarea scripturilor Perl sau a aplicaţiilor CGI era singura soluţie. În schimb. construindu-se mai apoi alte componente. de asemenea. pe măsură ce echipa de dezvoltare/implementare capătă mai multă experienţă cu portal achiziţionat. Verity K2 Enterprise. Un număr din ce în ce mai mare de producători de portaluri scot în evidenţă rolul serviciilor web în viitorul portalurilor. BroadVision InfoExchange Portal. oferă o multitudine de opţiuni pentru customizarea. majoritatea serverelor de tip portal. să uităm nici portalurile open-source. indiferent că au la bază aplicaţii Java s au . CA CleverPath Portal. aproape toţi producătorii oferind suport pentru acestea. Oracle Application Server (cu portal inclus). Epicentric Foundation Server. În zilele noastre. Plumtree Corporate Portal. Corechange Coreport. Ione Netegrity Interaction Server. care ar putea fi implementate la nivel de organizaţii (mai mici). iPlanet Portal Server. în timp ce astăzi există o mulţime de servere portal „totul în unul”. Oracle sau Microsoft este binecunoscut în promovarea serviciilor web şi ceilalţi jucători încep să realizeze importanţa acestor servicii web în produsele pe care le creează. Brio Portal etc. În timp ce rolul IBM. îmbunătăţirea şi creşterea implementării portalului prin plug-in-uri sau API-uri. pentru diferite bugete. Nu trebuie. cea mai bună soluţie pentru ca o organizaţie să aibă propriul portal este ca unul gata făcut (off-the-shelf) să fie achiziţionat. Hummingbird EIP. Serviciile web sunt o altă modalitate modernă de extindere a funcţionalităţii şi îmbunătăţirii funcţionalităţilor unui portal.126 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Înainte de 1997. Microsoft SharePoint. Figura 65: Arhitectura de bază a portalurilor contemporane. Printre cele mai importante portaluri la nivel mondial se numără (ordinea este aleatorie): mySAP Enterprise Portal. anticipând necesităţile clienţilor. Optarea pentru o soluţie portal de bază nu implică o schemă rigidă.

breadcrumbs. BEA. variaţii ale acestei structuri de bază. . portlet-urile devin blocurile de construcţie sau cărămizie portalului. roluri. După cum se poate observa şi în figură. Portlet-urile sunt create şi suportate de IBM. Oracle. Arhitectura de bază a portalurilor Figura „Arhitectura de bază a portalurilor contemporane” de mai sus.Capitolul 4 127 aplicaţii bazate pe Microsoft . Figura 66: Portle-uri în pagina unui portal. au introdus în ultimii ani noi şi inovative concepte. Numeroase arhitecturi ale portalurilor enumerate mai sus. Serverele portal. completată cu controalele necesare. Portlet-urile sunt. Sybase. Verity şi alţii. în esenţă. digital dashboard cu web parts. Din perspectiva unui utilizator. domenii. Dintre acestea. un portlet este o „fereastră” sau un canal de conţinut. În cazul unei soluţii portal care le suportă. într-un efort pentru a simplifica dezvoltarea şi menţinerea portalului. componentele active vizibile pe care utilizatorul final le vede în pagina web a portalului. gadgets. conceptul de „portlet” (sau alte concepte înrudite precum „pagelet”) sunt cele mai importante. skin-uri. sau iView-uri. Utilizarea unui server portal va facilita şi accelera adoptarea acestor noi şi promiţătoare metodologii pentru aplicaţi web.NET. Printre acestea notăm portlet -urile. Viador. arată o structură simplă dar validă şi reprezentativă a arhitecturii portalurilor actuale. ca şi pentru a obţine anumite avantaje competitive unele faţă de altele. portlet-ul deţine o parte din fereastra browser-ului sau a ecranului dispozitivului mobil în care este afişată pagina curentă portalului. Figura următoare ilustrează conceptul de portlet-uri relativ la pagina unui portal. Figura următoare ilustrează arhitectura portalului WebSp here de la IBM. sunt în esenţă.

cunoscute şi sub numele de . accesate de utilizatorii autorizaţi ai portalului. în funcţie de regulile de personalizare ale unui anumit utilizator şi prezentarea acestor date. chiar dacă nu sunt enumerate explicit în figura respectivă.128 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Figura 67: Arhitectura conceptuală a WebSphere. o director de conţinut: index care unifică şi mapează toate datele. sindicalizare şi funcţiile legate de workflow fac parte din categoria serviciilor pentru managementul datelor. Servicii pentru managementul datelor Funcţiile de publicare a conţinutului. Funcţiile care vor fi incluse în mod obligatoriu în această arhitectură sunt următoarele:  managementul conţinutului: o publicarea conţinutului: includerea manuală şi automată a datelor în formulare diferite. căutare. o categorii de conţinut: clasificarea automată şi continuă a conţinutului portalului în categorii pertinente. care permit utilizatorilor să ceară actualizări periodice sau să fie notificaţi în cazul apariţiei unui anumit eveniment. serviciile şi aplicaţiile disponibile în portal. managementul conţinutului. PRISM. NITF.. OCS. o sindicalizarea conţinutului: abilitatea de a subscrie la furnizori de date externi prin intermediul standardelor RSS. colaborare. xmlnews etc. o agregarea conţinutului: asimilarea şi sinteza datelor din diverse surse. o structurarea conţinutului: mecanisme de tip portlet sau şabloane. o transmiterea conţinutului: cuprinde gestionarea automată a schemelor de tip „push” sau a serviciilor de subscripţie.

 Managementul fluxului de lucru. facturarea unui client. cu detalierea serviciilor de acces la date. recepţionarea plăţii de la clienţi etc. utilizând tehnologii de tip „web crawler”. directoare şi acces la date externe Figura următoare extinde arhitectura de bază din figura de mai sus pentru a reflecta funcţionalitatea discutată în paragraful anterior. pot fi utilizate pentru transmiterea conţinutului. care conţin motoare de „forţare” a acestora. împărţirea pe categorii a conţinutului sau managementul fluxurilor de lucru.). expediţia unui produs. . care permite utilizatorilor să monitorizeze şi să controleze fluxul tranzacţiilor multi-pas necesare pentru execuţia unui anumit proces al afacerii (exemple: acceptarea unui ordin. mai trebuie incluse anumite funcţii pentru a asigura o autenticitate totală. luând în calcul şi meta-datele asociate unui anumit tip de conţinut.Capitolul 4 129 taxonomii. Cu toate că este o arhitectură funcţională.  Căutarea. care cuprinde căutări în mai multe surse şi tipuri de conţinut. Figura 68: Arhitectura portalurilor. De exemplu.  Colaborarea. care indexează automat conţinutul. Personalizarea bazată pe reguli este unul din exemplele discutate mai sus. Directoarele de reguli. Motoare de reguli. adăugându-le în directorul de conţinut. regulile joacă un rol din ce în ce mai important în managementul şi operaţiunile unui portal. managementul subscripţiilor.

CRM. O altă capacitate importantă a unui portal modern este posibilitatea reutilizării informaţiilor deja conţinute şi menţinute în directoarele utilizatorilor. Aceste componente de reguli vor avea. De exemplu. Având în vedere popularitatea pachetelor ERP. interfeţe către componentele de administrare a portalului. cu avantajul că se pot face schimbări rapide între categorii prin simpla schimbare a regulilor. Componenta de acces la date externe a unui portal se concentrează pe oferirea unui număr cît mai mare de adaptoare pentru diverse surse de date externe. Figura 69: Arhitectura portalului SAP. Figura următoare conţine arhitectura actualizată a unui portal cu funcţiile discutate mai sus. Alertarea bazată pe reguli poate fi extinsă pentru a acoperi şi procesarea fluxurilor de lucru. Microsoft Active Directory sau Novell NDS eDirectory. acest lucru asigurând că un portal poate lucra într-o schemă a unui director care este lărgită de către informaţiile specifice portalului. Pe lângă simplificarea şi reducerea volumului de muncă necesar întreţinerii directorului. regulile pot fi utilizate pentru a customiza şi actualiza toate datele de tip „push” ca şi declanşatoarele de alertare automată. de management al cunoştinţelor şi a aplicaţiilor de control al procesului. Regulile pot fi utilizate de asemenea pentru împărţirea în categorii a conţinutului. inclusiv drepturile de acces.130 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei În cazul transmiterii conţinutului sau a managementului subscripţiilor. de personalizare şi către componenta de management a datelor. menţinute într-un alt director. un reprezentant de vânzări poate fi alertat automat când organizaţia primeşte plata pentru un ordin primit de acel reprezentant. cele mai multe servere portal oferă de asemenea adaptoare specifice aplicaţiilor. SCM. cum este şi normal. precum baze de date diferite sau accesul la date menţinute în mainframe-uri. lucrul dintr-un director centralizat previne problemele de sincronizare sau actualizare a acestuia. O componentă director a unui portal permite în mod norm al existenţa mai multor subdirectoare. . Interfaţa către aceste directoare poate fi unul din uzualele LDAP (Lightweigh Directory Access Protocol). pot fi administrate şi controlate în mod centralizat. în acest fel reprezentantul putând determina data obţinerii comisionului. într-o schemă federativă. asigurând în acest fel faptul că aceste informaţii.

Figura 71: Portalul SAP şi Portal Content Directory de la SAP.Capitolul 4 131 Figura 70: Arhitectura actualizată a portalului. .

Există numeroase căi în care portlet-urile simplifică design-ul şi micşorează timpul necesar activării conţinutului. Fiecare aplicaţie portal va fi asociată unui portlet specific. Producătorii de servere portal care suportă portlet-uri oferă pe Internet cataloage cu toate portlet-urile disponibile pentru serverel produs de ei. În . agendă de contacte. fiecare portlet este o entitate autonomă independentă. CRM sau SCM. calendar şi funcţie de tip „to-do list”.  Portlet WML.  Portlet-uri specifice aplicaţiilor.  Portlet pentru acces la baze de date. astfel încât se pot construi propriile portlet-uri. astfel încît conţinutul sindicalizat să fie direct integrat în pagina portalului. Printre cele mai utilizate portlet-uri gata construite. întreţinută şi actualizată în mod independent.132 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Tehnici de prezentare a datelor: portlet-uri.  Portlet de ştiri. cu suport pentru RSS sau alt protocol. resurse umane. Un alt factor cheie care face portlet-urile atât de atractive este disponibilitatea portlet-urile gata construite atât de producătorul serverului de tip portal cât şi de la alţi producători. În consecinţă. deci fiecare aplicaţie împreună cu portlet-ul corespunzător poate fi dezvoltată. care simplifică integrarea acestor aplicaţii larg utilizate în cadrul de lucru al portalului. astfel portleturile oferă funcţii de modularizare şi izolare. are. specifice Microsoft Exchange. Funcţia de agregare a portalului va afişa în timp real diferite portlet-uri. cu opţiuni pentru e-mail. în ceea ce priveşte facilitarea dezvoltării portalului. în mod evident. oferit în combinaţie cu motoare de căutare cunoscute precum Google.  Portlet pentru mesagerie instantanee. web parts. inbox-ul e-mail-ului va fi un portlet. Microsoft Outlook sau Lotus Notes. Digital dashboard. corespunzătoare diferitelor aplicaţii ale portalului. aplicaţia de tip calendar un alt portlet iar agenda de contacte a organizaţiei va fi un alt portlet. cu suport pentru aplicaţii populare precum ERP.  Portlet-uri de colaborare. gadget-uri şi web parts Portlet-urile sau alte mecanisme similare sunt facilităţi de profil ale multor servere de tip portal în sensul că simplifică design-ul şi întreţinerea portalului şi accelerează disponibilitatea conţinutului. disponibile în pachetul de instalare al portal-ului sau care pot fi instalate separat se numără:  Portlet XSL. care va afişa conţinutul de tip XML prin utilizarea transformărilor XSL (XSLT). De exemplu. iView şi skin-uri Conceptul natural şi intuitiv de portlet. propriile corespondenţe în piaţa portalurilor actuale. care va converti HTML către WML pentru ca portalul să suporte dispozitive mobile. De asemenea. mai sunt oferite şi kit-uri de dezvoltare sau API-uri.  Portlet de căutare.

modalitatea de afişare a paginii unui portal se poate schimba în totalitate prin alegerea unui nou skin. managementul proiectelor şi. web part-urilor sau iView-urilor. deşi sunt utilizate de portlet-urile BEA. Arhitectura SAP a unui portal din figura de mai sus conţine un „Server iView”. de aici venind şi asemănarea cu conceptul de „temă”. pe baza ASP. care. Microsoft oferă de asemenea web parts pentru business intelligence. Un digital dashboard este o pagină a portalului compună din diferite componente web numite web parts. a adoptat co nceptul de digital dashboard. Microsoft SharePoint. web parts devin echivalentul portlet-urilor. PowerPoint sau oricare aplicaţie desktop din Windows. CRM. Skin-urile. astfel încât serverul SharePoint face referire la portaluri sub forma site-urilor digital dashboard. promovat ca şi „portal într-o cutie” este centrat în totalitate pe digital dashboard. care conţin. deşi suportă XML. La fel ca şi în cazul temelor. iView de la SAP se pot conecta la diferite tipuri de date şi aplicaţii prin intermediul construcţiilor cunoscute sub numele de „conectori iView” (iView Connectors).Capitolul 4 133 cele mai multe cazuri. de exemplu. mai ales cu Microsoft Office. bazat pe XML. ERP. de exemplu şi plug-in-uri către aplicaţii precum SAP sau Sibel. Microsoft oferă. galerii cu web parts. În contextul unui digital dashboard. . în general. în care Java şi . Un skin defineşte modalitatea de afişare (look and feel) a fiecărei ferestre sau pagini a portalului. SAP defineşte un iView sub forma unui element de prezentare autonom. în care fiecare web part este un obiect reutilizabil care conţine date sau script-uri. knowledge management şi colaborare. culorile şi icoanele utilizate de un anumit portlet.NET. către toate aplicaţiile Microsoft. conceptul care stă la baza acestor componente sau module care se pot ataşa portalurilor. utilizate în vederea prezentării de informaţii către utilizatori. transmiterea informaţiilor (recepţionarea de ştiri). un skin specifică fonturile. componente care pot fi combinate şi customizate pentru a îndeplini cerinţele individuale ale utilizatorilor. un kit pentru construirea de web parts. Există. la fel ca şi producătorii de portlet-uri. nu sunt echivalentul portlet-urilor. Faptul că un iView este bazat pe XML este singurul lucru care-l diferenţiază de celelalte modalităţi de afişare a conţinutului precum portlet-uri sau web parts. iView. Pe lângă componentele (web parts) gata create.NET pot fi utilizate pentru afişarea/utilizarea mai multor iView-uri. Deoarece un portal BEA este alcătuit din portlet-uri. Microsoft. există posibilitatea implementării digital dashboard cu alte produse Microsoft. de asemenea. Skin-urile mai pot fi asemuite şi temelor disponibile în Microsoft FrontPage. nu necesită ca toate datele să fie bazate pe XML. acronimul de la Integrated View. de asemenea. Microsoft SQL Server sau Microsoft Exchange. diferenţa este doar de terminologie. un termen popularizat de BEA. Un iView permite conţinutului şi aplicaţiilor să fie integrate într-un portal SAP. Fiecare digital dashboard este o pagină web separată care conţine una sau mai multe web parts. este echivalentul SAP al unui portal. fiind acelaşi.

deci. Numele întreg şi formal al unui gadget este „gadget web service”. Dacă organizaţia respectivă deţine mai multe portaluri. este foarte asemănător unui portlet sau web part. iar pe de alta defineşte apartenenţa la o comunitate de utilizatori. Rolurile ar trebui definite ierarhic. în timp ce utilizatorii neautentificaţi primesc doar un rol implicit. se poate defini un rol pentru toţi angajaţii din departamentul de resurse umane. calendar sau directoare la nivel de organizaţie. Ca şi orice schemă ierarhică. rolurile pot moşteni proprietăţile rolurilor de deasupra lor. Gadget-urile sunt utilizate pentru integrarea resurselor din aplicaţii şi plug-in-ul surselor de conţinut. Pe Internet termenul este întâlnit în numele de domeniu. Conceptul de domeniu a fost utilizat în reţele pentru a indica o reţea autonomă. utilizarea de adrese web diferite (nume de domenii şi URL-uri) pentru portaluri diferite dintr-o organizaţie conduce la domenii portal diferite. cu o singură mare diferenţă: un gadget este o componentă a unui portal care operează pe un alt calculator. existând şi mecanisme pentru modificarea şi restricţionarea proprietăţilor moştenite.org etc. permiţând identificarea portalurilor pe de-o parte. . În esenţă. permiţând asignarea uşoară către grupuri înrudite de oameni. breadcrumbs Domeniile şi rolurile sunt combinate de obicei şi sunt legate de personalizarea unui portal.com. gadget. utilizat pentru identificarea prezenţei pe Internet a unei organizaţii (cisco. ceea ce cuprinde modalitatea de afişare.). roluri.134 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Domenii. tot ceea ce este reunit sub aceeaşi adresă web aparţine unui singur domeniu. În contextul unui server de tip portal. Rolurile utilizatorilor definesc experienţa utilizatorului cu portalul respectiv. într-o structură arborescentă. Urmează apoi asignarea de roluri specifice fiecărui departament către persoanele care au drepturi de acces diferite la conţinut. controlul conţinutului şi serviciilor precum şi accesul la aplicaţii. care interacţionează direct cu acestea prin intermediul unui interfeţe cu utilizatorul specifică gadget-urilor. atunci întregul portal poate fi un singur domeniu din punct de vedere al serverului care găzduieşte portalul. un domeniu defineşte cel mai înalt nivel al unui anumit portal. termen popularizat de Plumtree. fiecare utilizator autentificat primeşte unul sau mai multe roluri în cadrul portalului. care să oglindească structura organizaţiei. gadget-urile sunt „servicii web” grafice disponibile utilizatorilor portalurilor. În acest context. Personalizarea este implementată de obicei în servere portal prin intermediul unui mecanism bazat pe roluri. w3. Rolurile ierarhice au marele avantaj de a simplifica şi accelera procesul de personalizare şi administrare a portalurilor. Gadget-urile. alt rol pentru cei din departamentul de marketing şi un altul pentru departamentul IT. În cazul în care o organizaţie doreşte un singur portal consolidat. cel puţin din punct de vedere al organigramei. ambele externe. Potrivit Plumtree. resursele aplicaţiilor existente pot cuprinde instrumente de colaborare precum e-mail. Domeniile sunt importante pentru portaluri în cazul în care se doreşte execuţia mai multor portaluri pe acelaşi server. fiecare din acestea va fi un domeniu separat dacă sunt implementate pe acelaşi server portal. De exemplu. Dintr-un alt unghi.

utilizat pentru integrarea aplicaţiilor şi conţinutului extern. nume inventat de PeopleSoft. mai multe gadget-uri pot si combinate pentru a obţine o pagină a unui portal. Figura de mai sus desemnează o vedere de ansamblu a unui portal din punctul de vedere al Plumtree. în vederea oferirii utilizatorilor de conţinut şi servicii personalizate. pe măsură ce utilizatorul navighează în portal urmărind link-urile oferite. Breadcrumb.Capitolul 4 135 Figura 72: Conceptul de gadget de la Plumtree. . Figura 73: Breadcrumbs în portalul PeopleSoft. descrie o facilitate foarte utilă prin care se poate face navigarea ierarhică. categorie cu categorie. Ca şi în cazul portlet-urilor sau web part-urilor.

printre care se numără lărgimea de bandă disponibilă. managementul relaţiilor cu clienţii (CRM) sau aplicaţiile de tip business-to-consumer (B2C) şi business-to-employee (B2E). Serviciile bazate pe locaţie sunt posibile datorită relaţiei dintre distribuitorii de servicii de telefonie mobilă. angajaţilor.) şi de a îmbunătăţii relaţiile cu clienţii. multe organizaţii şi–au dezvoltat propriile metode pentru determinarea locaţiei utilizatorilor. de exemplu). reprezintă una din cele mai noi frontiere din domeniul comunicaţiilor electronice. Mai mult. Deşi este într-un stagiu incipient de dezvoltare. De exemplu. planificarea întâlnirilor etc. de a accesa baza de date a organizaţiei. acesta ar putea transmite o notificare cu privire la o promoţie pe dispozitivul mobil al utilizatorului. productivitatea angajaţilor. viteza de comunicaţie şi erorile multipath . Astfel. Serviciile bazate pe localizarea pot fi utilizate pentru a îmbunătăţi marketingul wireless. Pe măsură ce va creşte popularitatea serviciilor wireless. cum ar fi managementul afacerilor. Accesul wireless este în beneficiul afacerilor. devenind unul din cele mai fierbinţi subiecte de discuţii datorită capacităţii sale de a aduce puterea de comunicaţie şi Internetul în mâinile utilizatorilor din întreaga lume. angajatorilor şi consumatorilor. strategiile de marketing sau comunicaţiile personale.136 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Aplicaţiile web şi dispozitive mobile Tehnologia wireless s-a dezvoltat în ultimii ani. atât angajaţii cât şi consumatorii pot să-şi gestioneze responsabilităţile sau să îndeplinească anumite sarcini şi în timpii de aşteptare (aşteptarea unui mijloc de transport sau la o coadă la bancă. Introducerea comunicaţiilor wireless afectează multe as pecte din societate. Identificarea locaţiei utilizatorului Tehnologiile de identificare a locaţiei utilizatorului permit afacerilor şi indivizilor să determine locaţia utilizatori până la câţiva metri. M-business sau mobile business. Serviciile de urgenţă şi accesibilitatea wireless pot fi de asemenea îmbunătăţite prin adoptarea tehnologiilor de identificare a locaţiei. dar există şi anumite probleme în localizarea cu exactitate. în orice moment. un exemplu în acest fel putând fi integrarea telefoanelor celulare cu asistenţii digitali personali (PDA). de a gestiona sarcini administrative (răspunsul la mesaje de e-mail. alimentată mai ales de capacitatea acesteia de a ajunge utilizatorii şi de a le permite acestora acces instantaneu la orice informaţii critică de afaceri şi la orice facilităţi de comunicare. producătorii vor crea dispozitive wireless cu un număr din ce în ce mai mare de facilităţi şi capacităţi. definită sub forma afacerilor electronice prin intermediul comunicaţiilor wireless. Unele din cele mai impresionante aplicaţii de tip m-business sunt serviciile bazate pe localizarea sau aplicaţiile care sunt suportate prin tehnologiile de identificare a locaţiei. m-business promite o creştere rapidă. comportamentul de cumpărare al consumatorilor. de aproape oriunde. reţelele de celulare şi utilizatorii de dispozitive mobile. dacă o organizaţie determină că un client este în apropierea unui magazin sau birou. Pentru angajaţi şi angajatori accesul wireless oferă acestora abilitatea de a comunica.

Utilizată mai ales în arii rurale. între care este cunoscută distanţa. Prin utilizarea PDA-urilor precum Palm sau PocketPC sau a telefoanelor celulare şi a calculatoarelor portabile. Cea mai sigură metodă dacă antenele sunt apropiate unele de altele. Nu este foarte eficient dacă utilizatorul este în interiorul unei clădiri. făcând metoda mai eficientă în determinarea locaţiei dispozitivelor în arii urbane. utilizatorii pot . Tehnologii de comunicare wireless Proliferarea dispozitivelor wireless precum asistenţi personali digitali (PDA). Tabelul 9: Tehnologii de i dentificare a locaţiei şi gradul l or de acurateţe. în momentul în care un utilizator cere locaţia celei mai apropiate cafenele. a telefoanelor celulare digitate şi a pager-elor cu două sensuri a crescut cererea pentru afaceri şi comerţ prin dispozitive mobile din ultimii ani. Utilizatorul este la intersecţia celulelor a două turnuri. Utilizatorul poate fi oriunde în raza de acţiune a antenei. Foarte sigur. în care se găsesc mai puţine antene. care este mai apoi transformată într-o hartă. Triangularea este o tehnică populară utilizată de multe tehnologii de identificare a locaţiei în care locaţia este determinată prin analizarea unghiurilor semnalelor din cel puţin două puncte fixe.Capitolul 4 137 (erorile rezultate ca urmare a reflectării semnalului de către obiecte precum clădiri sau munţi). purtătorul wireless (wireless carrier) poate utiliza triangularea pentru a determina locaţia dispoziti vului mobil al utilizatorului. Sigur. Locaţia utilizatorului este determinată prin analizarea interferenţelor multicale (multipath) dintr-o arie dată. Locaţia utilizatorului este determinată prin triangularea din trei locaţii. Sigur. Dispozitivele mobile cu acces la Internet permit utilizatorilor să-şi gestioneze viaţa profesională şi personală la distanţă faţă de calculatoarele desktop. De exemplu. Tehnologia Celula de origine (COO) Unghiul de sosire (AOA) Diferenţa de timp de sosire (TDOA) Diferenţa îmbunătăţită a timpului de observare (EOTD) Corespondenţa tiparului de localizare Sistem de poziţionare globală (GPS) Gradul de acurateţe Cel mai puţin sigur. Sigur. Destul de sigur. pe baza căreia utilizatorul primeşte instrucţiuni pas-cu-pas pentru a ajunge în locaţia dorită. Locaţia utilizatorului este determinată cu ajutorul sateliţilor. Locaţia utilizatorului este determinată prin triangularea din trei locaţii. Tehnologiile de identificare a locaţiei permit organizaţiilor să ofere utilizatorilor servicii bazate pe locaţiei. Această informaţiei este prezentată apoi unui content provider (organizaţia care oferă servicii bazate pe localizare) în formatul unui cod geografic (longitudinea şi latitudinea locaţiei utilizatorului).

În cazul în care informaţia obţinută nu este în format WML. de la prima până la cea de-a patra. în funcţie de generaţie. Mac OS şi Java 2 Micro Edition. dintre care cele mai utilizate sunt Wireless Application Protocol (WAP) şi Wireless Markup Language (WML).6 Kbps. pot participa pe piaţa de capital sau îşi pot verifica poşta electronică de la distanţă. Windows CE. de obicei în WML. care are doar sarcina de a le afişa. Tehnologia din generaţia a treia (3G) permite viteze de acces ridicate.138 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei achiziţiona bilete de avion sau diverse bunuri. pe baza unei proceduri în doi paşi. gateway-ul va încerca să o convertească în cel mai bun mod posibil. tehnologia de primă generaţie a fost înlocuită cu tehnologie din cea de-a două generaţie. bazându-se pe reţele care utilizează tehnologii de tip packetswitching. pe un ecran cu dimensiuni şi facilităţi limitate. fie într-un format gata pregătit. Unul din aceşti paşi poate fi numit „WAP Gateway” iar celălalt „micro-browser”. WAP permite telefoanelor mobile sau dispozitivelor de tip PDA să execute un transfer de date între Internet şi dispozitivul mobil. WAP este un set de protocoale de comunicaţie create pentru a permite dispozitivelor mobile să acceseze Internetul. oferind viteze de transmisie de până la 9. chiar dacă anumite tipuri de conţinut nu pot fi convertite în mod corect.5 reprezintă un pas intermediar între cea de -a doua şi cea de-a treia generaţie. multimedia. capacităţi ridicate de transmisie ale reţelei şi suport pentru tipuri de date multiple. voce şi date. WAP Gateway-ul recepţionează informaţiile de la un server Internet fie în format HTML. Tehnologiile de comunicare wireless sunt împărţite în mai multe categorii. WAP şi WML Unul din cele mai importante aspecte ale comunicaţiei wireless este standardizarea. între care şi streaming audio şi video. Telefonul analog celular este un exemplu de tehnologie din prima generaţie. Pe măsură ce comunicaţiile wireless au evoluat de la transmisia analogă spre cea digitală. Datele rezultate în urma transformării va fi transmisă către dispozitivul mobil. În lumea wireless există mai multe platforme şi tehnologii de programare. Motorola şi alţii pentru a facilita introducerea şi standardizarea accesului wireless la Internet. Micro-browser-ul este instalat pe dispozitiv cu scopul de a gestiona răspunsul primit sub forma WML (Wireless Markup Language). Cererea trece prin intermediul „WAP Gateway”. În anul 1997 protocolul Wireless Application Protocol a fost dezvoltat de către producătorii Nokia. care are ca scop crearea unei interfeţe între Internet şi dispozitivul mobil. Ericsson. Aplicaţiile WAP pot fi utilizate de către dispozitive cu sisteme de operare PamlOS. Generaţia 2. având ca scop prezentarea site-ului web sau a răspunsului de la un ofertant de servicii. după cum se poate observa şi în figura următoare. .

O comparaţie între arhitectura WAP şi arhitectura „generală” Internet se poate observa şi în figura următoare. Figura 76: Comparaţie între arhitectura unei aplicaţii pentru dispozitive mobile şi aplicaţii pentru servere web. .Capitolul 4 139 Figura 74: Arhitectura WAP. Figura 75: Comparaţie între arhitectura WAP şi arhitectura generică Internet.

deoarece i-Mode este bazat pe tehnologia de transmisie a pachetelor de date. (Ca o remarcă: după numai 14 luni. HDML este un limbaj proprietar al Openwave (cunoscut mai demult sub numele de phone.Link. Fiecare card poate conţine atât text cât şi controale de navigare care să faciliteze interacţiunea cu utilizatorul. spre deosebire de WAP. dintre care enumerăm posibilele breşe de securitate. Telefoanele pot accesa site-urile folosind HTML astfel: după tastarea unui URL în telefon.140 Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei Wireless Markup Language (WML) este un limbaj de marcare dezvoltat pe baza XML care permite crearea de conţinut web care să fie accesibil dispozitivelor mobile. întregul „deck” fiind descărcat şi stocat la nivel de microbrowser. un dispozitiv care utilizează această tehnologie este permanent on-line. i-Mode este insuficient pentru transmisii video sau imagine. în dispozitivul mobil. Astfel.com). via reţeaua purtător. utilizatorii au nevoie de un dispozitiv care să permită comunicarea prin acest protocol. i-Mode utilizează un subset al HTML. Handheld Device Markup Language (HDML) este utilizat pentru formatarea conţinutului pe telefoanele mobile care pot naviga pe web. Un document WML este numit „deck”. Deşi. serverul web procesează cererea şi transmite răspunsul tot către UP. iar din cauză că rata de transfer a datelor este mai scăzută decât a unui model normal. lăţimea de bandă limitată (încă) şi ineficienţa. care retransmite datele prin HDTP. . poate fi vizualizat doar un singur card. Acest gateway transmite o cerere HTTP către un server web. Tag-urile WML sunt comenzi WML care specifică modalitatea de formatare a paginii Web pentru vizualizare pe diverse dispozitive. Din această cauză utilizatorii sunt taxaţi numai pentru volumul de date transferat şi nu pentru numărul de minute petrecute on-line. La fel ca şi in cazul serviciilor bazate WAP. în februarie 1999. compania avea deja peste 6 milioane de abonaţi la acest serviciu). navigaţia între acestea este rapidă. acesta transmite cererea către gateway-ul Openwave UP. la un moment dat. Transmisia datelor se face prin utilizarea Code Division Multiple Access (CDMA). fiecare document conţine una sau mai multe pagini sau „cards”. numit cHTML (Compact HTML). Pentru ca o pagină să poată fi afişată pe dispozitivul mobil. Card-urile sunt unităţile de afişare ale documentelor WML utile pentru clienţii WAP cu ecrane de dimensiuni reduse. accesul la servicii bazate pe IP făcându-se diferit faţă de WAP. i-Mode şi HDML i-Mode. nu a fost dezvoltat de un consorţiu ci de o singură companie şi anume NTT DoCoMo din Japonia.Link. acestea au şi numeroase dezavantaje. dar este foarte potrivit pentru e -mail sau grafică simplă. HDML a fost creat înaintea WAP şi utilizează pentru transportul datelor protocolul proprietar Handheld Device Transport Protocol (HDTP). care poate fi utilizat numai pe acele dispozitive mobile care utilizează browser-ul Openwave. Deşi WAP şi WML pot oferi numeroase avantaje.

ambele fiind noi tehnologii critice pentru comerţul avansat prin dispozitive mobile. omniprezent . .NET CF. astfel încât poate fi utilizat byte code-ul standard al Java 2 Platform. Tabelul de mai jos face o comparaţie între cele trei tipuri de platforme de dezvoltare generice menţionate mai sus: . Din punct de vedere al dezvoltatorilor de aplicaţii.  profilele create peste Connected Limited Device Configuration (CLDC) au ca ţintă PDA-urile low-end şi telefoanele celulare mici (cu volum mic) şi utilizează o mică maşină virtuală care nu este compatibilă cu J2SE sau CDC. clienţii inteligenţi reduc traficul din reţea şi îmbunătăţesc stabilitatea tranzacţională prin faptul că suportă spaţiu de stocare mai ridicat la nivel de dispozitiv. asemănător Java. în timp ce în Europa sunt utilizate serverele şi browser-ele pe bază de WAP şi respectiv WML.Net Compact Framework (CF) sunt platforme pentru dezvoltarea de aplicaţii destinate clienţilor din dispozitive mobile inteligente. scump Ieftin.Capitolul 4 141 HDML şi gateway-ul Openwave sunt cele mai populare aplicaţii wireless din America de Nord. siguranţa aplicaţiei şi securitatea codului mobil. CDC cuprinde o maşină virtuală Java 2 standard. Platforme de dezvoltare pentru aplicaţiile dispozitivelor mobile J2ME şi . din punct de vedere al dispozitivelor mobile. pentru a suporta facilităţi specifice dispozitivelor mobile. J2ME conţine o configuraţie şi un profil standardizat.NET CF cresc productivitatea creării de aplicaţii. J2ME şi .Net Compact Framework Tipul de Puternic. Creat special pentru „mobile computing”. suportând în acelaşi timp scheme de securitate şi de integrare mai flexibile.NET de tip byte code. J2ME Connected J2ME Connected Device Configuration Limited Device Configuration Puternic. iar . .NET CF conţine un subset al bibliotecilor . În comparaţie cu tehnologiile de tip micro-browser precum WAP/WML sau cele enumerate mai sus. creat pentru a oferi cel mai bun compromis între portabilitate şi performanţă.NET CF este o versiune simplificată a Microsoft .NET Framework. De asemenea. creşterea importanţei extensiilor dispozitivelor (GPS sau scannere pentru coduri de bare). Standard Edition (J2SE). biblioteci necesare dezvoltării aplicaţiilor mobile. precum accesul la reţea şi interfaţă cu utilizatorul) are ca ţintă un tip specific de dispozitive:  profilele create peste Connected Device Configuration (CDC) au ca ţintă dispozitivele de tip hi-end.NET standard. clienţii inteligenţi (dispozitivele mobile inteligente) oferă suport pentru interfeţe mai bogate cu utilizatorul. Fiecare combinaţie validă de configuraţii (care suportă APIurile de bază ale Java) şi profile (construite deasupra configuraţiilor.NET CF poate fi rulat pe dispozitive mobile care suportă Windows CE/Pocket PC. Aceste dispozitive au capacităţi hardware similare celor necesare pentru . .NET CF Common Language Runtime (CLR) execută aplicaţii .

142

Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei

dispozitiv necesar Cost Ţinte de piaţă Suport pentru limbaje Platforme Compatibilitatea byte code-ului Compatibilitate API Instrumente de dezvoltare

scump Mare Companie mare C#, VB.Net Pocket PC, Windows CE Standard .Net CLR Subset al .Net Visual Studio .Net 2003

Mare Companie mare Java Platformele mobile majore în afară de Palm OS Standard Java 2 Subset la J2SE plus pachete opţionale Linie de comandă, SDK de la diverşi producători, CodeWarrior şi WebSphere Comunitate Întregul manager de securitate al Java Sync, download

Mediu Consumatori şi companii mari Java Toate platformele mobile Nu este compatibil cu J2SE sau CDC Compatibilitate parţială cu CDC combinat cu pachetele opţionale Linie de comandă, SDK de la diverşi producători, toate IDEurile de la marii producători Comunitate Model limitat al Java 2, suplimentat prin specificaţia OTA Formal conform cu specificaţia OTA

Specificaţii Modelul de securitate Instalare la nivel de client

O singură companie Model simplificat al .NET ActiveSync, Internet Explorer download

Tabelul 10: Comparaţie între .NET CF şi J2ME.

.NET CF suportă numai un singur sistem de operare, şi anume Windows. Se poate argumenta şi faptul că .NET CF este multi-platformă într-un anumit grad din cauza CLR: sistemele de operare Windows CE şi Pocket PC rulează pe mai mult de 200 de tipuri de dispozitive diferite, iar byte-code-ul este portabil direct (doar) între aceste dispozitive. Cu toate acestea, dispozitivele Windows ocupă doar un mic procent din piaţa totală de dispozitive mobile. Pe telefoanele mobile partea cea mai mare a pieţei este deţinută de platformele Motorola iDEN, Nokia Symbian OS şi Qualcomm Brew, existând de asemenea platforme specifice diverşilor producători. Pe PDA-urile lowend, jucătorul cel mai important din piaţă este Palm OS; pe dispozitivele de tip embedded sau telematic sunt utilizate sisteme de operare în timp real precum QNX Software Systems sau Win River VxWorks. Chiar şi pe piaţa PDA-urilor hi-end, unde Windows are cea mai mare cotă de piaţă, au apărut dispozitive bazate pe Symbian OS sau diferite tipuri de Linux.

Capitolul 4

143

Pentru dezvoltatorii de aplicaţii mobile, esenţial este ca aplicaţiile produse să se execute pe cât mai multe platforme, cu minimum de efort. Aici Java are mai multe avantaje asupra .NET CF, multe din platformele mobile enumerate mai sus având suport incorporat pentru Java. Totuşi, „write once, run anyware” este o sintagmă adevărată mai mult din punct de vedere teoretic, destul de multe extensii standard J2ME suportând facilităţi care nu sunt disponibile pe toate platformele (de exemplu SMS – Short Meesage Service sau redare multimedia). De asemenea, producătorii de dispozitive tindă să adauge valoare soluţiilor lor prin oferirea de pachete de extensii J2ME proprietare. Din punct de vedere al aplicaţiilor, piaţa s-a orientat mai mult către aplicaţiile orientate-consumator. Jocurile de pe telefoanele mobile disponibile în reţelele NTT DoCoMo sau telefoanele cu camere foto şi mesagerie multimedia au ajuns să fie utilizate şi în platformele luate în discuţie aici. Astfel, deşi .NET CF nu este orientat în mod specific către o piaţă de tip consumer, suportă desenarea direct pe canvas, double buffering sau remaparea butoanelor dispozitivului prin intermediul bibliotecilor Windows Forms. Prin intermediul API-urilor native ale Windows Media Player de pe Pocket PC, aplicaţiile .NET CF oferă suport pentru redare de conţinut multimedia. Platformele J2ME au, în comparaţie cu .NET CF, suport larg către aplicaţiile orientate către consumatori, platforma fiind capabilă să ofere atât acces la jocuri cât şi la redarea conţinutului multimedia. Datorită lipsei accesului direct la hardware, nici .NET CF şi nici J2ME nu sunt capabile pentru aplicaţii video de înaltă performanţă, suportul pentru aplicaţiile consumator rămânând la ceea ce se poate observa la momentul actual pe piaţă. Nu acelaşi lucru se poate spune despre aplicaţiile mobile destinate întreprinderilor, ambele platforme oferind, prin intermediul producătorilor suport pentru dezvoltarea şi întreţinerea acestor tipuri de aplicaţii, conform tabelului următor.
.Net Compact Framework Interfaţa cu utilizatorul Subset bogat al Windows Forms J2ME Connected Device Configuration Subset bogat al AWT (Abstract Windowing Toolkit), biblioteci oferite de diverşi producători Subset bogat al JDBC IBM DB2 Everyplace, iAnywhere Solutions, PointBase, J2ME Connected Limited Device Configuration Interfaţa MIDP cu cristale lichide, subset PDA Profile al AWT, biblioteci oferite de diverşi producători API-uri specifice în funcţie de producător, similare JDBC Implementări relaţionale în funcţie de producător peste RMS, Oracle

API pentru baze de date Baze de date mobile

Subset al ADO.Net, DataGrid SQL Server CE, Sybase iAnywhere Solutions

144

Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei

Bază de date la distanţă Sincronizarea cu baze de date XML API Servicii web Instrumente pentru servicii web Email şi PIM (personal information manager) SMS Instant messenger

Orice bază de date compatibilă cu ADO.NET In funcţie de producătorul aplicaţiei Integrat în ADO.Net Integrate Integrate în Visual Studio .NET API de tip P/Invoke şi Outlook Stiva P/Invoke SMS P/Invoke MSN (Microsoft Network) şi alte API-uri ale IM P/Invoke MSMQ

Oracle9i Lite Orice bază de date compatibilă cu JDBC In funcţie de producătorul aplicaţiei Instrumente de la diverşi producători Integrate Plug- in-uri kSOAP pentru principalele IDE-uri JavaPhone şi APIuri oferite de diverşi producători Wireless Messaging API API-uri oferite de diverşi producători pentru cei mai mulţi clienţi IM API-uri proprietare JMS (Java Message Service)

SODA Poduri similare JDBC oferite de diverşi producători In funcţie de producătorul aplicaţiei Instrumente de la diverşi producători Integrate Plug- in-uri kSOAP pentru principalele IDE-uri PDA Profile şi diverşi producători Wireless Messaging API API-uri oferite de diverşi producători pentru cei mai mulţi clienţi IM JMS prin intermediul instrumentelor oferite de diverşi producători (ex: WebSphere MQ Everyplace, iBus Mobile) API-uri oferite de diverşi producători

Enterprise messaging

Criptografie

API-uri oferite de diverşi producători

Multimedia Suport pentru jocuri API-uri de localizare

API-uri P/Invoke Windows Media Player Inclus în interfaţa utilizator a Windows Forms API-uri oferite de purtători

JCE (Java Cryptography Extension) API-uri oferite de diverşi producători Subset al JMF Direct draw pe Canvas API-uri oferite de diverşi producători

Integrat în MIDP plus API- uri J2ME multimedia Suport GameCanvas în MIDP API-uri oferite de diverşi producători

Tabelul 11: Facilităţi ale .NET CF şi J2 ME.

Capitolul 4

145

Pentru a beneficia pe deplin de capacităţile off-line, existenţa unei baze de date la nivelul dispozitivului mobil este esenţială. .NET CF suportă un subset substanţial al ADO.NET, în timp ce Java oferă JDBC (Java DataBase Connectivity). Cu toate că bazele de date izolate sunt destul de utile, la nivelul organizaţiilor trebuie să existe suport pentru sincronizarea şi consolidarea cu bazele de date mari, utilizate în aplicaţiile curente. La ora actuală nu există un API standard pentru sincronizare pentru nici una din platformele discutate, fiecare producător de baze de date mobile sincronizând baza de date din dispozitivul mobil cu cea de la nivel de întreprindere prin propriile soluţii. În ceea ce priveşte utilizarea serviciilor web, cheia integrării aplicaţiilor la nivel de organizaţie, Microsoft are un avans considerabil în adoptarea acestora, fiind una din firmele mari care au adoptat de timpuriu această tehnologie, promovând-o în toate aplicaţiile sale recente. Consumarea (accesul) serviciilor web în .NET CF nu presupune nici un cod adiţional, aceste servicii putând fi tratate ca şi obiecte locale, din punct de vedere al programatorilor. Pentru J2ME, suportul pentru SOAP nu este încă standardizat, existând totuşi biblioteci care se pot utiliza pentru construirea clienţilor SOAP mobili. De asemenea, toate mediile de dezvoltare recente suportă utilizarea serviciilor web în J2ME prin intermediul kSOAP sau a serverelor de aplicaţii wireless proprietare (Oracle cu 9i Wireless Application Server, de exemplu). Din punct de vedere al managementului dispozitivelor, acesta este cea mai costisitoare parte pentru soluţiile mobile de întreprindere de astăzi. Asigurarea faptului că utilizatorii potriviţi obţin softul potrivit şi că softul este actualizat este deosebit de important pentru organizaţiile care asigură accesul la resursele interne prin clienţi mobili. Pentru aplicaţiile mobile cu acces general, purtătorii reţelelor wireless trebuie să construiască „grădini” pentru a proteja clienţii şi sursele de venit. Astfel, aplicaţiile .NET CF sunt instalate prin intermediul ActiveSync sau „over the air – OTA” prin intermediul Pocket PC Internet Explorer, neexistînd vre-un mod standard de control al clientului de către back-end după instalare. De partea J2ME, aplicaţiile pot fi gestionate de pe back-end de-a lungul întregului ciclu de viaţă al produsului. Putem concluziona că atât .NET CF cât şi J2ME sunt excelente platforme pentru dezvoltarea clienţilor inteligenţi în vederea utilizării acestora în aplicaţii la nivel de întreprindere sau pentru comerţ electronic mobil. Platforma .NET CF este orientată mai mult spre aplicaţii de întreprindere cu interfaţă bogată cu utilizatorul, în timp ce J2ME suportă un design modular şi este portabilă pe o varietate de dispozitive, platforma oferind un suport balansat între aplicaţii de întreprindere şi aplicaţii orientate către consumatori/utilizatori obişnuiţi.

146

Securitatea datelor şi sistemelor informatice

5. Securitatea datelor şi sistemelor informatice
În ultimii ani au intervenit schimbări majore în ceea ce priveşte caracterul problemelor de securitate, atât din punct de vedere al contextului tehnic, cât şi al afacerilor. In consecinţă, multe presupuneri pri vitoare la tehnologiile de securitate tradiţionale nu mai sunt valide. Neputinţa cunoaşterii adâncimii şi extinderii acestor schimbări combinate, nu conduce decât la soluţii care nu sunt cele mai eficiente în problema securităţii. Din aceste motive, supravieţuirea oferă noi tehnici şi perspective de afaceri asupra securităţii, esenţiale în căutarea soluţiilor. Mai mult, supravieţuirea sistemelor informatice extinde aria îngustă a securităţii, accesibilă numai experţilor în acest domeniu, către o perspectivă de tip managementul riscului, care necesită participarea organizaţiei ca întreg (managementul executiv, experţii în securitate, experţii în diferite tipuri de aplicaţii ale organizaţiei etc.), pentru a proteja sistemele critice pentru organizaţia respecti vă împotriva atacurilor, căderilor sau accidentelor. Deci, putem defini supravieţuirea ca şi capacitatea unui sistem de a-şi îndeplini misiunea cu promptitudine, în prezenţa atacurilor, căderilor sau accidentelor. Securitatea sistemelor informatice desemnează protejarea sistemelor informatice atât împotriva accesului neautorizat, împotriva modificării informaţiilor, fie că acestea se găsesc stocate, în timpul procesării sau al tranzitului, cât şi împotriva „denial of service” pentru utilizatorii autorizaţi, cuprinzând de asemenea şi măsurile necesare pentru detectarea, documentarea şi împotrivirea la aceste tipuri de ameninţări. Asigurarea informaţiei reprezintă operaţiunile informatice care protejează şi apără informaţiile şi sistemele informaţionale prin asigurarea disponibilităţii, integrităţii, autentificării, confidenţialităţii şi nonrepudierii, cuprinzând de asemenea şi mijloacele şi tehnicile necesare pentru protecţie, detecţie şi capacităţile de reacţie ale sistemelor împotriva ameninţărilor. Putem face în consecinţă următoarea comparaţie între securitate şi supravieţuire: Securitatea Se concentrează asupra protejării informaţiei Sistemele sunt văzute şi administrate din punct de vedere centralizat Este considerată o cheltuială suplimentară Specializare îngustă, legată strict de tehnologiile avute în vedere Protejează componentele sistemului Supravieţuirea Se concentrează asupra continuităţii operaţiilor Sistemele sunt văzute şi administrate din puncte distribuite Este considerată o investiţie, fiind esenţială pentru continuarea proceselor organizaţiei Parte a managementului riscului Nu există componente imune la atacuri, accidente etc.

Tabelul 12: Securitate vs . supravieţuire.

dar şi acela de a asigura susţinerea funcţiilor critice ale organizaţiei prin utilizarea unui set minim de servicii în ciuda prezenţei atacurilor. integritate şi disponibilitate.com. supravieţuirea are un scop legat strict de misiunea organizaţiei. fiind mult mai mult similară cu managementul riscului. o instituţie financiară cu facilităţi de tip Internet Banking va avea grijă prioritar de confidenţialitatea informaţiilor. consistenţa. trebuie să supravieţuiască misiunea şi nu o componentă particulară a sistemului şi nici chiar sistemul în sine. care depind în primul rând de o cunoaştere aprofundată a misiunii care se doreşte a fi protejată. De exemplu. . 1. este o disciplină cu înaltă specializare care încearcă să oprească intruşii prin mijloace tehnice care sunt în cea mai mare parte independente de domeniul aplicaţiei sau sistemului care se doreşte a fi protejat. O presupunere fundamentală este aceea că nici un sistem nu este imun la atacuri. Securitatea tradiţională a calculatoarelor.Capitolul 5 147 Supravieţuirea este o disciplină nouă care amestecă securitatea calculatoarelor cu managementul riscului pentru organizaţia respectivă. pe de altă parte. extinzând de asemenea securitatea tradiţională a calculatoarelor pentru a cuprinde toleranţa la erori. controlul accesului. criptografia. Soluţiile de supravieţuire sunt cel mai bine înţelese sub forma strategiilor de management al riscului. Proprietăţile securităţii informaţiei: este în general acceptat faptul că securitatea informaţiei conţine trei proprietăţi: confidenţialitate. uzabilitatea etc. după cum se poate observa în figura următoare. Modelul securităţii informaţiei Securitatea sistemelor informaţionale poate fi caracterizată într-o varietate de moduri. chiar dacă acele soluţii sunt cele mai larg răspândite. Modelul de mai jos (adaptat după National Training Standard for Information System Security Professionals) caracterizează securitatea informaţiei în trei dimensiuni. în timp ce un motor de căutare pe Internet (Google. accidente sau căderi. de exemplu) va avea printre priorităţi protejarea disponibilităţii informaţiilor sale. Misiunea trebuie astfel îndeplinită chiar dacă un atac a cauzat stricăciuni semnificative sau chiar distrugerea sistemului care suportă misiunea. indiferent care sunt acestea. Aceste proprietăţi (definite în continuare) pot avea diferite priorităţi în funcţie de misiunea organizaţiei. Îmbunătăţirea supravieţuirii în prezenţa atacurilor îmbunătăţeşte de asemenea capacitatea de a supravieţui accidentelor sau căderii neprovocate a sistemelor. În cele din urmă. Firewall-urile. deci scopul acestei noi discipline este nu numai de a preveni intruşii. autentificare şi alte mecanisme utilizate în securitatea calculatoarelor sunt menite a proteja aplicaţiile utilizate în mod curent. Această concentrare extinde soluţiile de supravieţuire dincolo de soluţiile tehnice pur independente. În contrast. cu scopul de a proteja servicii informaţionale şi bunuri distribuite la nivelul organizaţiei.

Stările informaţiei: informaţia nu este o entitate statică. într-un mediu de stocare (pe disc) şi în timpul transmisiei sale (prin reţele). 2.148 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Figura 77: Caracterizarea tridimensională a securităţii informaţiei. integritatea şi disponibilitate. Proprietăţile securităţii informaţiei Scopul securităţii informaţiei este de a susţine şi apăra cele trei proprietăţi critice ale informaţiei: confidenţialitate. Măsurile de securitate: organizaţiile trebuie să aplice măsuri de securitate pentru prevenirea şi întâmpinarea riscurilor asupra bunurilor informaţionale. de exemplu). existând în timpul procesării (RAM. fiind deci necesară protejarea acesteia în fiecare din aceste stări. 3. Figura 78: Proprietăţile securităţii informaţiei. .

Protejarea confidenţialităţii presupune implementarea de proceduri şi măsuri care să prevină relevarea cu rea-intenţie sau accidentală a informaţiilor către cititori neautorizaţi.Capitolul 5 149 Confidenţialitatea se referă la asigurarea vizualizării şi interpretării informaţiei numai de către persoanele şi procesele care sunt autorizate în mod explicit la acest lucru. accesarea şi lucrul cu bunuri informaţionale. corectă şi autentică. Astfel. Exemplu: implementarea de măsuri pentru a verifica dacă mesajul de e-mail nu a fost modificat în tranzit. Informaţia care este considerată confidenţială mai este numită şi informaţie „sensibilă”. resurse şi sisteme. în orice moment. informaţia poate fi accesibilă în memoria unui sistem informaţional (procesare). Exemplu: protejarea mesajelor de e-mail împotriva citirii de către oricine altcineva. modificării şi distrugerii neautorizate a informaţiei. poate fi înregistrată pe diverse medii (stocare) şi poate fi în tranzitul dintre două sisteme. Stările informaţiei Din punct de vedere al acestui model. Figura 79: Stările informaţiei. Integritatea informaţiei presupune asigurarea că informaţia rămâne intactă. Protejarea integrităţii presupune prevenirea şi detectarea creării. . Protejarea disponibilităţii presupune măsuri pentru a susţine accesul la informaţii în ciuda posibilelor surse de interferenţă. cum ar fi erori ale sistemelor sau încercări deliberate de a obstrucţiona accesul la informaţii. Exemplu: accesul şi performanţa serviciului de e-mail. la momentul necesar. stările informaţiei se referă la locul în care se găseşte informaţia de protejat în interiorul sistemelor informaţionale. Disponibilitatea se referă la asigurarea accesului şi timpului de lucru pentru utilizatorilor autorizaţi. cu o performanţă şi un timp de răspuns suficient de bun. cu excepţia destinatarilor expliciţi.

150 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Confidenţialitatea. proceduri şi tehnologii cât şi cunoştinţe despre sistem şi a bilităţi ale administratorilor şi utilizatorilor. integritatea şi accesibilitatea informaţiei trebuie protejate în mod consistent în toate aceste trei stări. protejarea şi responsabilitatea bunurilor şi resurselor informaţionale. .). după salvarea documentului. servere de e-mail etc.Pe discul staţiei de lucru sau pe cel al serverului. De exemplu.În memoria RAM a staţiei de lucru pe care este editat documentul.Pe mediul de stocare al destinatarului.În memoria RAM a staţiei de lucru a destinatarului. conţinutul unui document confidenţial compus de un utilizator trebuie să fie protejat împotriva accesului neautorizat cât timp documentul este: . dacă documentul este reţinut. . Procedurile presupun atât metode utilizate pentru gestionarea informaţiilor sensibile cât şi instrucţiuni pentru cazul în care a apărut un incident de securitate din punct de vedere al securităţii informaţiei. .În tranzitul prin reţea în momentul în care utilizatorul îl transmite către un utilizator autorizat prin intermediul e-mail. Acest lucru presupune protejarea şi în memoria şi mediile de stocare ale sistemelor intermediare (router-e. Politicile de securitate a informaţiei definesc regulile şi aşteptările organizaţiei cu privire la accesul. Figura 80: Măsurile de securitate. . Măsurile de securitate Măsurile pentru implementarea şi susţinerea securităţii informaţiei presupun atât politici. în momentul deschiderii documentului. .

In plus. necesită ca acestea să fie complet şterse sau distruse înainte de eliminarea finală. Pe măsură ce condiţiile se schimbă. pentru protejarea bunurilor şi resurselor informaţionale şi tehnologia care este utilizată trebuie configurată şi implementată în mod corespunzător. modificarea. să înţeleagă responsabilităţile pentru securitatea informaţiei şi să execute procedurile de rigoare pentru a susţine şi îmbunătăţi securitatea bunurilor şi resurselor inf ormaţionale. inclusiv informaţia tipărită. utilizatorii şi administratorii trebuie să rămână informaţi şi trebuie să reacţioneze pentru protejarea securităţii informaţiei. Organizaţiile trebuie de asemenea să dezvolte politici şi proceduri care să guverneze accesul. controlul accesului la sistemele de fişiere. de asemenea. instalată şi menţinută. instrumente de monitorizare a sistemelor şi reţelelor sau tehnologii de autentificare a utilizatorilor. utilizarea. Modelul de securitate ca întreg Acest model al securităţii informaţiei scoate în evidenţă necesitatea de a susţine confidenţialitatea. . integritatea şi accesibilitatea bunurilor şi resurselor informaţionale în orice stare a informaţiei s-ar găsi ele.Capitolul 5 151 Pentru implementarea cu succes a politicilor de securitate. Gestionarea securizată a mediilor care conţin informaţii sensibile. pentru apărarea împotriva vulnerabilităţilor şi atacurilor asupra sistemelor informatice sau pentru a facilita un răspuns rapid în cazul apariţiei unui incident de securitate. Printre exemple putem aminti de firewall-urile de reţea. transmisia şi eliminarea informaţiei. Administratorii şi utilizatorii de sisteme informaţionale trebuie. Este de asemenea important de notat faptul că noţiunea de mediu de stocare cuprinde orice mediu în care s-ar găsi informaţia. Figura 81: Modelul de securitate ca întreg. tehnologia necesară trebuie configurată în mod securizat.

De exemplu. integritate şi accesibilitate sunt fundaţia a ceea ce înseamnă securizarea informaţiei.  Secretizarea: este nivelul de confidenţialitate care îi este acordat unui utilizator sau proces în interiorul unui sistem. cum ar fi (lista poate continua):  Mecanisme puternice de autentificare (Kerberos.). Identificarea este strâns legată de autentificare.). fie că s-a transmis sau recepţionat un mesaj de email.  Autentificarea: este procesul de stabilire a identităţii. Pe măsură ce informaţia este partajată. date biometrice etc. În cazul în care oricare din aceste proprietăţi ale nivelurilor înalte sunt compromise. . nivelurile de autorizare determină nivelul drepturilor din sistem care sunt disponibile utilizatorului respectiv. clientul respectiv poate nega realizarea acelei tranzacţii. Proprietăţile de confidenţialitate. PGP etc.  Nonrepudierea: este mecanismul care nu permite unui individ să nege că a făcut anumite lucruri.  Practici administrative securizate (controlul accesului.  Responsabilitatea /contabilizarea: reprezintă atât abilitatea sistemului de a determina acţiunile unui individ în interiorul sistemului cât şi de a identifica un individ particular. Numele de utilizatori (username) este o modalitate uzuală de identificare. ci garantează de asemenea nivelurile de secretizare ale datelor utilizate de un anumit operator. legătura dintre utilizatori şi acţiunile acestora. acest lucru fiind de multe ori o componentă importantă a controalelor de securitate. Radius etc. Acest lucru poate fi îndeplinit prin diferite mijloace. Identitatea poate fi dovedită prin parole. datele nu mai sunt securizate.152 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Atât administratorii de sistem şi de reţea cât şi utilizatorii trebuie bine informaţi cu privire la responsabilităţile referitoare la securitatea informaţiei şi trebuie să fie capabili să aplice procedurile necesare pentru protejarea informaţiilor. sisteme de verificare a integrităţii etc. fie că aceasta a fost o tranzacţie oarecare de vînzare/cumpărare on-line. criptarea sistemului de fişiere. Pentru nonrepudiere pot fi utilizate semnăturile digitate. în cele din urmă. smart-card-uri.  Autorizarea: reprezintă drepturile şi permisiile acordate unui individ sau proces care permit acestora să acceseze o resursă dintr-un calculator.  Criptarea datelor (IPSEC. Pentru aceasta sunt utilizate jurnale şi auditări. Secretizarea nu garantează numai principiul fundamental al confidenţialităţii datelor unei organizaţii. Odată ce un utilizator a fost autentificat. Responsabilitatea este strâns legată de nonrepudiere. drepturi şi permisii. care îi separă de alţi utilizatori. cât şi la mijloacele prin care utilizatorii îşi pretind identitatea în sistem.). dacă un client oarecare execută o tranzacţie şi nu există un serviciu de securitate cu mecanism de nonrepudiere. Serviciile de nonrepudiere oferă un mijloc de a dovedi că tranzacţia respectivă a avut loc. Cheia întâmpinării acestor lucruri este gestionarea securizată a interacţiunilor (dintre utilizatori şi/sau procese). Ea reprezintă. există şi alte nivele mai înalte de probleme care trebuie luate în considerare:  Identificarea: se referă atât la proprietăţile unice ale utilizatorilor.

De exemplu. De exemplu. iar conexiunile către interior sunt blocate. Este necesară. deci. vor fi necesare resurse şi arhive (backup) pentru restaurarea datelor. lecţiile deja învăţate identifică ariile în care este necesară îmbunătăţirea.  Evaluare şi răspuns (containment and response): în momentul apariţiei unui incident de securitate. controalele de acces ar trebui să permită utilizatorilor să vadă doar acele tipuri de date la care au acces. în momentul apariţiei acestora. Intruşii pot utiliza puterea Internetului prin construirea de instrumente . atunci nu este necesară conectarea reţelei la o reţea externă.Capitolul 5 153  Design arhitectural securizat (limitarea serviciilor care nu sunt necesare. Acest lucru presupune pregătire şi efort continuu pentru arhivarea datelor şi sistemelor. Pregătirea şi practica în gestionarea incidentelor de securitate este o parte esenţială a menţinerii promptitudinii de a răspunde în momentul apariţiei incidentelor. O apropiere completă de implementarea şi susţinerea securităţii informaţiei poate cuprinde următoarele strategii şi practici:  Evitarea: o strategie dezirabilă pentru îmbunătăţirea securităţii este de a preveni configuraţiile care prezintă posibilităţile apariţiei problemelor. dacă utilizatorii sistemelor dintr-o anumită reţea nu au nevoie de acces direct la reţelele externe. Să nu uităm nici de mijloacele care permit intruşilor să obţină date secrete din organizaţie. iar pe măsură ce incidentele apar. Prin urmare. ar putea fi necesară implementarea de monitoare pentru traficul de reţea pentru alertare în cazul încercărilor de conexiuni neautorizate la sistemele din reţea.  Recuperare: în momentul apariţiei erorilor şi incidentelor de securitate. trebuie depusă o activitate rapidă atât pentru a evalua pagubele.  Detectare: cu toate eforturile pentru prevenirea accesului neautorizat la bunurile şi resursele informaţionale. perimetre de securitate etc. cât şi pentru a răspunde în vederea prevenirii altor activităţi neautorizate.). este necesară o angajare continuă în susţinerea şi îmbunătăţirea securităţii sistemelor legate în reţea. Pentru prevenirea accesului neautorizat la orice fel de date. De exemplu.  Îmbunătăţire: noi ameninţări la adresa securităţii informaţiei şi sistemelor sunt descoperite în fiecare zi.  Prevenire: se referă la implementarea măsurilor şi controalelor pentru a micşora posibilitatea apariţiei problemelor de securitate. implementarea de măsuri pentru detectarea posibilelor probleme de securitate a informaţiei. pot apărea incidente de securitate. ar putea fi necesară stocarea diferitelor tipuri de date pe un server de fişiere. iar intruşii caută permanent modalităţi de infiltrare în sistem pentru căutarea de informaţii şi resurse sensibile. sistemelor şi a infrastructurii de securitate la o stare anterioară bun ă şi cunoscută.

 Instrumente cu interfaţă grafică prietenoasă care exploatează vulnerabilităţile software cunoscute.auditarea – un mecanism (de obicei un sistem de jurnalizare) care înregistrează evenimentele care pot să includă accesul utilizatorilor şi al fişierelor. Tehnici de securizare a datelor Cele mai multe aplicaţii de securitate pot fi privite în termeni de servicii generale pe care le pot oferi. Intre serviciile de securitate sunt cuprinse şi următoarele: .  Existenţa de software care creează „malware” (Malicious Software). crescând totuşi abilitatea de a crea atacuri sofisticate împotriva sistemelor. . Aceste instrumente sunt bine documentate şi pot fi obţinute gratuit de pe Internet. după cum se poate observa şi în figura următoare: Figura 82: Nivelul de cunoştinţe necesar pentru crearea atacurilor. Aplicaţiile de securitate sunt instalate pentru a oferi un nivel de bază al securităţii sau funcţii care îmbunătăţesc securitatea operaţională dintr o organizaţie.  Crearea de instrumente care permit exploatare de vulnerabilităţi multiple.  Dificultatea „peticirii” vulnerabilităţii pe toate sistemele.  Prioritate scăzută în ceea ce priveşte securitatea pentru producătorii de software. Intre factorii care contribuie la acest lucru se numără:  Explozia numărului de calculatoare legate la Internet. Nivelul de cunoştinţe necesare intruşilor scade.  Creşterea numărului de conexiuni cu bandă largă la Internet.154 Securitatea datelor şi sistemelor informatice automate prin care să coordoneze atacuri pe scară largă asupra ţintelor lor.

astfel încât algoritmii pot să nu fie unici pentru o tranzacţie. cunoscută sub numele de criptare simetrică. . Termenul cheie se referă la informaţia necesară pentru a cripta sau decripta datele. care procesează la un moment dat un singur byte. Există două tipuri generale de criptografie.).confidenţialitatea – protecţia informaţiilor private sau sensibile.disponibilitatea – disponibilitatea unei resurse. sau algoritmi de şiruri (stream cipher). Acest lucru este important mai ales în instituţiile financiare. date biometrice etc. smart card.integritate – protecţia datelor împotriva modificărilor neautorizate. Cei mai m ulţi algoritmi utilizează chei. Algoritmii de bloc excelează în criptarea datelor de lungime fixă. . utilizează o singură cheie pentru a cripta sau decripta datele. definite în funcţie de tipul de cheie utilizat: criptografia cu cheie secretă şi criptografia cu cheie publică. prin utilizarea criptării folosind un algoritm specific. Securitatea unei chei este deseori discutată în termeni de lungime sau biţi ai acesteia. Un atac împotriva disponibilităţii unui sistem este cunoscut sub numele de Denial of Service (DoS). Algoritmii de chei secrete sunt împărţiţi în algoritmi de bloc (block cipher). . în timp ce algoritmii de stream-uri sunt utilizaţi îndeosebi la criptarea stream-urilor aleatoare de date. precum traficul de reţea între două routere. . Toate aceste aplicaţii obţin nivelul dorit de protecţie prin utilizarea criptogr afiei.Capitolul 5 155 autentificarea – un mecanism prin care se identifică în mod pozitiv un utilizator prin cererea unor date de identificare (parolă. amprente. Criptografia cu cheie secretă Criptarea cu cheie secretă. Securitatea algoritmului cu cheie secretă este deseori legată de cât de bine este păstrată sau distribuită cheia secretă.autorizarea – resursele pe care un utilizator le poate accesa după ce a fost autentificat. Cele mai multe aplicaţii utilizează principiile unuia sau a ambelor tipuri de criptografie. Criptografia Criptografia este arta şi ştiinţa de a ţine secrete datele. dar o cheie de mărime mare nu garantează securitatea de ansamblu a sistemului. . care procesează datele în blocuri măsurate la un moment dat.nerepudiere – un mecanism de prevenire a fraudelor prin care se dovedeşte că un utilizator a executat o anumită acţiune. Un algoritm (numit şi cifru) este un proces matematic sau o serie de funcţii prin care se amestecă datele. - . iar detaliile algoritmilor utilizaţi să nu fie secrete.

Datorită acestei probleme legate de rapiditatea algoritmului. De exemplu. Managementul cheilor şi distribuţia acestora Una din problemele fundamentale atât în sisteme de criptografie cu cheie publică. Dată fiind numai cheia publică. Multe din tehnologiile prezentate utilizează o combinaţie de algoritmi cu cheie publică şi secretă în care criptografia cu cheia publică este utilizată pentru a securiza cheia simetrică care este utilizată la criptarea datelor brute. Dezavantajele sunt legate de distribuirea în siguranţă a cheii secrete şi de managementului cheilor. aceştia nu sunt utilizaţi pentru a cripta datele brute. asigurându-se astfel faptul că cheia privată nu este expusă către maşina locală. De exemplu. Printre algoritmii de criptare a stream-urilor se numără Ron’s Cipher 4 (RC4) şi Software-Optimized Encryption Algorithm (SEAL). International Data Encryption Algorithm (IDEA).156 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Între avantajele criptării cu cheie simetrică se numără rapiditatea procesului de criptare şi simplitatea utilizării acestuia. deoarece terţe părţi îl pot intercepta în tranzit. este distribuită şi publicată. O cheie simetrică care a fost securizată utilizând un algoritm cu cheie publică se numeşte plic digital. În schimb. Printre algoritmii cu cheie publică se numără RSA. Criptografia cu cheie publică Criptografia cu cheie publică sau criptografia asimetrică utilizează o pereche de chei. în timp ce cealaltă cheie trebuie ţinută secretă. în mod securizat. toţi . Adams. Tavares) şi Blowfish. O altă problemă a criptografiei cu cheie secretă este faptul că nu este un sistem la fel de scalabil ca şi criptarea cu cheie publică. e-mail-ul nu este considerat un mecanism securizat de distribuire a cheilor. datele sunt criptate cu un algoritm simetric. Printre exemplele cele mai întâlnite de algoritmi cu cheie simetrică cu criptare în bloc se numără Data Encryption Standard (DES). Unul dintre mecanismele utilizate pentru stocarea cheii private este smart card-ul – un dispozitiv electronic asemănător unei cărţi de credit. Una dintre aceste chei. în cazul în care se doreşte trimiterea unui mesaj criptat cu o cheie secretă către mai mulţi destinatari. Cheile private corespunzătoare cheilor publice trebuie întotdeauna securizate. dar oferă o mult mai mare securitate faţă de stocarea cheilor private pe o maşină locală. algoritmii de generare a cheilor publice utilizează intensiv procesorul. ElGamal şi Diffie-Hellman Hey Exchange. Chiar şi cu cel mai modern hardware. Algoritmii cu cheie secretă depind de obţinerea în mod securizat a cheii de către toate părţile implicate. este imposibil să se determine cheia secretă. CAST-128 (numit după inventatorii acestuia – Carlisle. Un smart card criptografic are abilitatea de a genera şi stoca chei în el însuşi. cheia publică. cât şi în cele cu cheie secretă este modalitatea de distribuire şi menţinere a cheilor utilizate pentru criptare şi decriptare. Smart card-urile pot fi vulnerabile la atacuri. Stafford.

Securitatea generală atât a cheilor publice cât şi a celor private poate fi discutată şi în termeni de lungime. la polul opus. Prin utilizarea criptografiei cu cheie publică are loc un singur schimb de chei publice pentru fiecare destinatar. de neinterceptată sau compromiterea în timpul tranzitului şi de păstrarea în mod securizat în momentul atingerii destinaţiei finale. iar în cazul în care se doreşte ca fiecare destinatar să aibă o cheie secretă. Funcţiile Hash O funcţie hash oferă un mijloc de a crea un conţinut cu lungime fixă prin utilizarea unor date de intrare cu lungime variabilă. sistemul de distribuţie nu mai este gestionabil. precum generarea de numere aleatoare (slaba utilizare a generării de numere aleatoare a compromis implementarea SSL originală în browser -ul Netscape). Pentru fiecare mesaj nou trimis.Capitolul 5 157 trebuie să primească câte o cheie prin care să se poată decripta mesajul. De asemenea. această valoare nu se va mai potrivi la o a doua calculare. având grijă ca acea cheie să aparţină într-adevăr unei anume persoane şi nu unui terţ care impersonează persoana reală. cu excepţia faptului când se doreşte reutilizarea cheii iniţiale. Acest lucru mai este cunoscut şi sub numele de luarea unei amprente a datelor. Trebuie notat faptul că lungimea cheilor publice şi secrete diferă din punct de vedere al mărimii şi securităţii. Între algoritmii de tip hash se numără Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1) şi Message Digest 5 (MD 5). având la dispoziţie un mesaj hash criptat cu un algoritm criptografic puternic. . Astfel. Reutilizarea cheii originale sporeşte şansele ca aceasta să fie compromisă. aceasta nu rezolvă alte probleme. iar datele de ieşire sunt cunoscute sub numele de message digest sau hash. Valorile hash rezolvă problema integrităţii mesajelor. cheia publică trebuie schimbată printr-un mecanism de încredere şi securizat. Prin utilizarea unui algoritm hash criptografic. iar acest lucru poate fi uşurat prin plasarea acestora într-un director precum Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). De asemenea. O cheie de mărime mare nu garantează securitatea de ansamblu a sistemului sau gestiunea securizată a cheilor. chiar şi o mică modificare precum ştergerea sau adăugarea unei virgule dintr-o propoziţie va crea mari diferenţe între valorile hash. procesul trebuie să se repete. În cazul în care datele se modifică după ce a fost calculată funcţia hash. De exemplu. nu este posibilă determinarea mesajului iniţial. deoarece prin aceste valori se poate verifica dacă datele au fost sau nu modificate. Tabelul următor rezumă anumite relaţii agreate între cheile publice (RSA) şi cele secrete. din punct de vedere al lungimii. expeditorul trebuie să se asigure de recepţionarea cheii de către toţi destinatarii. Lungimea unei chei în sine indică numai faptul că algoritmul de criptare utilizat este unul puternic. o cheie RSA de 512 biţi oferă o securitate mai mică decât o cheie de 128 biţi de tip Blowfish. Totuşi.

Utilizarea semnăturilor digitale. Semnătura digitală oferă trei servicii de securitate de bază: autentificare. Deosebirea principală faţă de semnătura de mână este aceea că. Crearea unei semnături digitale presupune hashing-ul datelor. Riscuri de securitate Prin semnarea de către Preşedintele SUA a The Electronic Signatures in Global and National Commerce Act în 30 iunie 2000. Semnăturile digitale sunt asemănătoare semnăturilor de mână. Termenul de semnătură electronică are interpretări mai largi. care sunt utilizate zilnic pentru a identifica un individ într-o manieră legală. În condiţii ideale. semnătura digitală nu se poate falsifica. integritate şi nerepudiere. Semnăturile digitale obţin un grad ridicat de securitate prin utilizarea a două tehnici de criptografie: criptarea cu cheie publică şi hashing. o semnătură digitală poate ajuta în verificarea faptului că un document sau o tranzacţie nu a fost modificată faţă de starea originală din momentul semnării. dar spre deosebire de semnăturile de mână.158 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Lungime cheie secretă (cifru bloc) 56 biţi 80 biţi 112 biţi 128 biţi 256 biţi Cheie RSA 512 biţi 1024 biţi 2048 biţi 3072 biţi 15360 biţi Tabelul 13: Relaţii agreate între lungi mea cheii publice şi cea a cheii pri vate. putând fi utilizate şi pentru a verifica integritatea datelor după terminarea tranzitului. în momentul în care o persoană se decide asupra termenilor unui contract. semnăturile digitale au devenit un subiect din ce în ce mai important. decât în caz de falsificare. În continuare. se defineşte calea pentru utilizarea legală a semnăturilor digitale în comunicaţiile electronice. Orice persoană care deţine cheia publică corespondentă va fi capabil să verifice faptul că mesajul hash corespunde mesajului original. semnăturile digitale pot identifica persoana care a semnat o tranzacţie sau un mesaj. De exemplu. în cazul în care sistemul a fost implementat corespunzător. persoana respectivă nu ar mai trebui să nege faptul că a semnat acel document sau că termenii acelui contract nu corespund dorinţelor lui. In mod asemănător. Incapacitatea de a nega faptul că un mesaj sau o tranzacţie a fost executată (semnată. acest lucru poate însemna faptul că un mesaj semnat digital trebuie să aparţină persoanei a cărei semnătură apare în mesaj. În ambele cazuri. . includerea unei semnături de mână indică faptul că acea persoană este de acord cu termenii acelui contract. organizaţiilor şi a calculatoarelor prin Internet. în acest caz) se numeşte nerepudiere. pornind de la semnături criptografice digitale până la o imagine scanată a unei semnături de mână. apoi criptarea mesajului rezultat cu o cheie privată. Semnăturile digitale pot ajuta la identificarea şi autentificarea pe rsoanelor.

Capitolul 5 159 Scopul semnăturilor digitale este acela de a identifica în mod pozitiv expeditorul unui mesaj şi de a asigura că datele nu au fost modificate. Din nefericire.Certificate Version – indică versiunea formatului unui certificat. Această încredere este realizată prin utilizarea unei terţe părţi. cunoscută sub numele de Autoritate de Certificare (Certificate Authority – CA). utilizarea unui algoritm de hash slab oferă o securitate scăzută în combinaţie cu un algoritm de criptare puternic. Standardul X. dar acest lucru nu ar trebui să fie valabil într-un sistem de semnături digitale implementat în mod corespunzător. O semnătură de mână poate să ofere o certitudine până la ruperea modelului de încredere. Riscuri de securitate O semnătură digitală în sine nu oferă o legătură puternică cu o persoană sau o entitate. funcţie îndeplinită de certificatele digitale. Problema cu semnăturile digitale este aceea că nu se ştie încă unde şi când nu se mai poate vorbi de încrederea acordată sistemului. Astfel. Certificatele digitale pot oferi un nivel ridicat de încredere asupra faptului că persoana al cărei nume apare pe acel certificat are ca şi corespondent o anumită cheie publică. .509v3 definit în RFC 2459 descrie un format agreat de certificate digitale. . Formatul curent acceptat pentru certificate digitale este X. simpla vizualizare a unui mesaj hash nu este suficientă pentru a detecta utilizarea unui algoritm slab. există şi probleme care pot apărea în timpul instalării şi utilizării acestei tehnologii în mod securizat. nu are nici o semnificaţie. când nu este legată de numele utilizatorului printr-un certificat digital. Dar.Issuer name – numele emitentului (al CA). Cum se poate şti că o cheie publică utilizată pentru a crea o semnătură digitală aparţine într-adevăr unui individ anume şi că acea cheie este încă validă? Pentru acest lucru este necesar un mecanism care să ofere o legătură între cheie publică şi un individ real. Distribuirea securizată a semnăturii digitale este singura garanţie a securităţii ei. . Poate cel mai mare risc al semnăturilor digitale este acordarea unei prea mari încrederi acestei tehnologii.Signature – identifică algoritmul de criptare şi funcţiile de tip message digest suportate de CA. . Acest standard defineşte elementele unui certificat: . utilizat pentru urmărirea certificatelor. o semnătură digitală. în timp ce scrierea trebuie restricţionată cu cele mai puternice tehnologii. Înţelegerea riscurilor asociate cu utilizarea semnăturilor digitale presupune înţelegerea limitărilor acestei tehnologii. De exemplu. Semnăturile de mână pot fi falsificate sau fotocopiate într un nou document. În cazul în care este nevoie de o distribuire la scară a cheilor publice pentru verificarea semnăturilor digitale.Serial Number – un număr unic asignat de către autoritatea de certificare. trebuie creată o bază de date la care persoanele interesate să aibă acces de citire. O autoritate de certificare semnează un certificat în calitate de garant pentru identitatea unei persoane al cărei nume apare pe certificatul respectiv.509v3. Certificate digitale.

Formatul certificatului digital este relativ uşor de înţeles. în funcţie de scopul acestora. backup-ul cheilor şi actualizarea acestora. Funcţia principală a unei autorităţi de certificare este aceea de a certifica faptul că perechea cheie publică / cheie privată aparţine într-adevăr unui individ anume. - . distribuir ea lor. O autoritate de certificare este o componentă a infrastructurii generale de chei publice şi este o componentă critică pentru o implementare la scară a acestei infrastructuri. SSL (client şi server). Unul dintre cei mai mari distribuitori este VeriSign. O PKI cuprinde câteva servicii de bază de securitate între care se numără autentificarea utilizatorilor.Subject – numele proprietarului certificatului. dar numai unul dintre ei este utilizatorul vizat al certificatului. De exemplu. Acest câmp nu este definit dar cuprinde articole precum: alte denumiri ale subiectului. . De exemplu. certificatele digitale. Intre componentele unui PKI se pot număra un depozit de certificate (de obicei un serviciu director compatibil LDAP). revocarea. confidenţialitatea şi integritatea. listele de revocare a certificatelor (CRL). . . Server Gated Cryptography (SGC) pentru instituţii financiare.Issuer Unique ID – un câmp opţional utilizat pentru a identifica emitentul certificatului sau autoritatea de certificare. Obţinerea certificatelor digitale se poate face în mai multe moduri. certificate de tip Authenticode pentru publicarea de software etc. dar schimbul de certificate între persoane poate ridica anumite dificultăţi. informaţii pentru utilizarea cheilor şi punctele de distribuţie a listelor de revocare a certificatelor (Certificare Revocation List – CRL). hash-ul securizat al celorlalte câmpuri di n certificat şi o semnătură digitală a hash-ului. într-o organizaţie pot exista mai multe persoane cu numele Ioan Popescu. software-ul pentru aceste aplicaţii. precum şi aspectul uman al acestor proceduri.160 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Period of Validity – datele între care certificatul este valid. Acesta oferă certificate pentr u S/MIME. identificatorul algoritmului. Acest sistem de management este cunoscut sub numele de infrastructură de chei publice ( Public Key Infrastructure – PKI).Subject’s Public Key Info – cheia publică şi algoritmul asociat cu câmpul Subject. Asigurarea faptului că un certificat aparţine unui utilizator anume este dificil de realizat. . Această perioadă nu exclude posibilitatea ca certificatul să fie revocat. ajutând de asemenea la implementarea nerepudierii. O altă opţiune este obţinerea unor certificate de la un distribuitor de certificate. se poate utiliza Microsoft Certificate Services din Windows 2000/2003 pentru a instala certificate auto-emise.Encrypted – acest câmp conţine semnătura în sine. . O infrastructura de chei publice este o arhitectură de securitate creată pentru a facilita instalarea tehnologiei de chei publice. Certificatele necesită mijloace de gestionare a creării acestora.Extensions – câmp opţional utilizat pentru extensii proprietare. Utilizarea acestui câmp nu este recomandată în RFC 2459. stocarea centralizată.

o autoritate de certificare trebuie să posede mecanisme de securitate puternice pentru a identifica în mod pozitiv toţi participanţii care doresc asemenea certificate.KDC). făcând astfel Kerberos un sistem de autentificare foarte eficient. verifică atât identitatea utilizatorului cât şi a serviciilor de reţea. În cazul în care funcţia unei autorităţi de certificare este aceea de a certifica identitatea unui individ şi de a oferi servicii de nerepudiere. Întrebarea „cât de bine identifică o autoritate de certificare un viitor posesor?” determină securitatea de ansamblu a infrastructurii de chei publice. prin includerea lui ca protocol de autentificare implicit într-un domeniu Windows 2000/2003. În mod implicit Kerberos utilizează criptarea cu cheie simetrică. este capabil să ofere servicii puternice de autentificare într-un mediu de calcul distribuit. pentru ca certificatele digitale să reprezinte o securitate adecvată. Utilizând Kerberos. În funcţie de implementare.Capitolul 5 161 Certificatele digitale pot reprezenta un mecanism puternic de autentificare. parolele nu mai sunt transmise în reţea. tichetul este păstrat pe maşina locală până la expirare. ci ambele trebuie să acorde încredere unui centru de distribuţie a cheilor (Key Distribution Center . a fost accelerat procesul de dezvoltare a aplicaţiilor bazate pe acesta. un tichet Kerberos expiră de obicei după opt ore. Multe certificate se bazează pe numele care apar în câmpul Subject pentru a identifica posesorul. Problemele legate de distribuirea listelor de revocare a certificatelor nu au fost încă rezolvate pe deplin. Totodată. acest lucru ridică şi probleme de răspundere sau obligaţie. între care se numără compromiterea cheii. care asigură în mod securizat încrederea reciprocă dintre două maşini din reţea. Un certificat poate fi revocat din mai multe motive. O implementare Kerberos standard are de obicei următoarele componente: . O altă problemă cu certificatele digitale este reprezentată de faptul că listele de revocare a certificatelor (CRL) sunt verificate foarte rar. în special în momentul în care sunt stocate pe smart card-uri. Dar. Această dublă verificare este cunoscută şi sub numele de autentificare reciprocă. protocolul principal de securitate pentru autentificare într-un domeniu. De exemplu. compromiterea autorităţii de certificare sau o schimbare a autorităţii de certificare. acesta rămâne protejat deoarece este criptat. În cazul în care un tichet Kerberos este interceptat. trebuie rezolvate mai întâi problemele de încredere. Dacă scopul unui certificat este de a lega un individ de o semnătură digitală. Odată ce o maşină client obţine un tichet către un anume server. cum se poate cunoaşte că certificatul aparţine într-adevăr persoanei reale şi nu unui impostor? Poate că certificatul aparţine unui utilizator neintenţionat cu acelaşi nume ca şi al utilizatorului real. Kerberos oferă un sistem de mesaje criptate numite tichete. inclusiv de către browser -ele Web. Acest protocol. Autentificarea Kerberos V5 Kerberos V5. nici chiar în format criptat. Modelul Kerberos se bazează pe faptul că aplicaţia client şi aplicaţia server nu trebuie neapărat să-şi acorde reciproc încredere. dezvoltat iniţial la MIT.

clientul prezintă acest tichet serviciului de reţea accesat. KDC distribuie chei secrete şi mediază comunicaţia securizată între un calculator client şi resursele din reţea. Session Ticket (ST. Aceste tichete conţin date criptate. TGS emite un tichet de serviciu către client. KDC emite clientului un tichet de tip Ticket Granting Ticket. inclusiv o parolă criptată care confirmă identitatea utilizatorului faţă de serviciul accesat. 3. sau tichet de serviciu în Windows 2000/2003) – un jeton de securitate care permite unui obiect de tip principal să acceseze resurse protejate. 2. Key Distribution Center (KDC) – partea din implementarea Kerberos care autentifică obiectele de tip principal. se autentifică faţă de KDC. cât şi a serviciului faţă de client. Procesul de autentificare Kerberos V5 urmează paşii: 1. până la expirarea tichetului. TGT asigură faptul că utilizatorii nu mai trebuie să reintroducă parola după un login iniţial. Pentru accesarea oricărei aplicaţii care utilizează Kerberos este necesar un tichet de sesiune valid. utilizând o parolă sau un smart card. Sistemul client utilizează acest jeton TGT pentru a accesa Ticket Granting Service (TGS). în care se stochează toate parolele clienţilor precum şi alte informaţii. utilizatorul unui sistem client. Realm (domeniu în Windows 2000/2003) – o grupare logică de obiecte de tip principal care va fi protejată de Kerberos.162 Securitatea datelor şi sistemelor informatice - - - - Principal – un calculator. Un serviciu important în Kerberos V5 este Key Distribution Center (KDC) care rulează pe fiecare controler de domeniu parte a Active Directory. utilizator sau entitate care va fi autentificată. . Toate conturile utilizatorilor şi resursele protejate rezidă în interiorul unui realm Kerberos. care este parte a mecanismului de autentificare dintr-un controler de domeniu. Tichetul de serviciu dovedeşte atât identitatea utilizatorului către serviciu. De obicei TGS rulează în Key Distribution Center. sau tichet utilizator în Windows 2000/2003 ) – un jeton de securitate care verifică faptul că o entitate a fost autentificată. Cheile secrete sunt stocate în Key Distribution Center. Cum funcţionează Kerberos V5 Mecanismul de securitate din Kerberos V5 emite tichete pentru accesarea serviciilor de reţea. 4. Ticket Granting Service (TGS) – oferă tichete de tip sesiune pentru accesarea altor resurse dintr-un realm Kerberos. Ticket Granting Ticket (TGT.

Un client utilizează Domain Name Service (DNS) pentru a localiza cel mai apropiat controler de domeniu. . Riscuri de securitate în Kerberos Principala slăbiciune a Kerberos este aceea că rămâne vulnerabil la atacurile date prin „ghicirea” parolei. Kerberos este un model al gazdelor cu relaţii de încredere (sigure) într -o reţea nesigură. Utilizarea DES în Kerberos poate fi de asemenea o problemă. protocolul devine nesigur prin expunerea unui tichet de serviciu pentru o perioadă de timp pre a mare. Iar dacă viaţa tichetului este prea scurtă. Alte riscuri de securitate mai pot fi considerate şi relaţiile tranzitive de încredere şi abilitatea de a înainta tichetele. Dacă utilizatorul alege o parolă „slabă”. este un protocol din nivel transport care oferă o securitate deosebită de tip end-to-end. În cazul în care KDC nu mai este disponibil. În cazul în care viaţa tichetului este setată prea lungă. metoda de facto pentru securizarea comerţului electronic prin Internet. o aplicaţie e mail şi un server e-mail sau chiar canalele de comunicaţie dintre două servere. mai puternici. în mod opţional. care va funcţiona ca şi KDC preferat pentru utilizator în timpul sesiunii de logon. Acest lucru poate însemna comunicarea dintre un browser Web şi un server Web. aceasta poate avea un impact negativ asupra performanţelor şi utilizării. În cazul în care este necesar SSL la nivelul unui server. iar clientul Kerberos este instalat pe fiecare staţie de lucru şi server. Fiecare controler de domeniu se comportă ca şi un Key Distribution Center. SSL se referă în ge neral la securitatea comunicării între două părţi. Parolele statice sunt cel mai pare punct de slăbiciune în orice sistem de securitate. SSL a devenit astfel. Autentificarea SSL/TLS Secures Sockets Layer (SSL). tehnologia care permite utilizarea certificatelor digitale. aplicaţiile care nu pot să utilizeze acest protocol nu vor putea comunica cu acesta. impersonându-se astfel utilizatorul. este posibil ca tichetul să fie colectat şi decriptat. Dar Kerberos permite şi utilizarea altor algoritmi de criptare. un client. SSL poate de asemenea să autentifice un server şi. sistemul localizează un KDC alternativ. deoar ece utilizatorii nu aleg de obicei parole greu de găsit. precum Triple-DES. De asemenea. SSL este un protocol orientat pe conexiuni care necesită ca atât aplicaţia client cât şi serverul să cunoască acest protocol. În esenţă. deoarece DES nu mai este considerat un algoritm sigur.Capitolul 5 163 In Windows 2000/2003 serviciile Kerberos V5 sunt instalate pe fiecare controler de domeniu. Kerberos presupune faptul că gazdele nu au fost compromise . prin securizarea sesiunii din punctul de origine până în punctul destinaţie. Prin mariajul tehnologiei de criptare cu cheie publică cu Kerberos se face un pas important în înlăturarea acestei slăbiciuni. pentru autentificare.

164 Securitatea datelor şi sistemelor informatice SSL oferă servicii de securitate printre care se numără confidenţialitatea (privacy). Mai mult. Browser-ele Web vor crea o sesiune SSL prin utilizarea HTTPS în locul HTTP. POP3S.1 Noile îmbunătăţiri cuprind: raportarea unui număr de versiune.0. SSL se inserează între protocolul aplicaţie HTTP şi nivelul de conversaţie TCP. generarea cheilor şi verificarea certificatelor. Deoarece SSL se comportă ca o îmbunătăţire. nemainecesitând rescrierea protocoalelor de bază.0 definit în RFC 2246. LDAP (LDAPS). este de aşteptat ca întreaga comunitate Internet să coopereze pentru îmbunătăţirea performanţei şi securităţii acestuia. o familie de produse de securitate care cuprinde soluţiile de securitate Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA). De asemenea. Noul standard este cunoscut sub numele de Transport Layer Security (TLS). adăugarea SSL la protocoalele existente este simplă. certificatele pentru clienţi nu sunt disponibile pe scară largă deoarece nu sunt uşor portabile între maşini. MAC asigură faptul că sesiunile criptate nu sunt modificate în timpul tranzitului. fiind în trecut şi dificil de instalat în aplicaţiile reale. TLS elimină suportul pentru algoritmul Fortezza. Deoarece TLS este un standard deschis. autentificarea şi integritatea mesajului. Din punct de vedere logic. În general traficul Web bazat pe SSL este configurat să utilizeze portul 443 în locul portului standard 80. news (NNTPS). Internet Engineering Task Force (IETF) este organizaţia responsabilă pentru dezvoltarea standardului SSL. . IRC (IRCS). IMAPS). diferenţe în tipurile de protocoale. FTP (FTPS). În plus. SSL oferă autentificarea serverului prin utilizarea tehnologiei de criptare cu cheie publică şi. În practică. SSL a fost creat ca şi un protocol de securitate separat. multe site-uri Web au găsit satisfăcătoare din punct de vedere al securităţii pentru cele mai multe cazuri. oferă îmbunătăţiri minore faţă de SSL 3. Legătura SSL-HTTP Sesiunile Web standard utilizează HyperText Transfer Protocol (HTTP) pentru a stabili canale de comunicaţie prin reţelele TCP/IP. combinaţia de SSL utilizată împreună cu un nume de utilizator şi o parolă. Din cauza acestui design flexibil. dezvoltat iniţial de Netscape Communications Corporation. pot fi uşor pierdute sau distruse. SSL este capabil să cripteze aproape întregul trafic bazat pe TCP. Telnet (Telnets). In realitate TLS este SSL 3. Dar SSL nu poate să îmbunătăţească transmisiunile prin UDP. din punctul de vedere al TCP SSL fiind doar un alt nivel protocol de nivel aplicaţie. în mod opţional. care îmbunătăţeşte standardul HTTP. SSL a fost utilizat pentru a oferi securitate la nivel de sesiune pentru e-mail (SMTPS. tipuri de mesaje de autentificare. SSL oferă integritatea mesajului prin utilizarea unei verificări de securitate cunoscută sub numele de codul de autentificare al mesajului (message authentication code – MAC). TLS 1. poate autentifica anumiţi clienţi prin necesitatea existenţei de certificate digitale la nivel de client.

Datele brute ale unei sesiuni SSL sunt întotdeauna criptate cu cheia secretă. clientul trebuie să cunoască de asemenea acest protocol. Procesul prin care se stabileşte o conexiune între un client şi un server (de exemplu cumpărare online). serverul ia la cunoştinţă recepţia prin trimiterea unui mesaj ServerHello care conţine numărul de versiune al protocolului. setările cifrului. În cazul în care sunt necesare şi certificate din partea clienţilor. instalarea identificatorului de server şi activarea SSL pentru serverul Web. Înainte de stabilirea unei sesiuni SSL. O sesiune SSL cuprinde următorii paşi: 1. fiind mult mai puţin consumatoare de resurse din punct de vedere al procesării decât criptarea cu cheie publică. trebuie luate în calcul o serie de elemente. ServerHello – după primirea mesajului ClientHello. clientul şi serverul pot stabili o conexiune securizată. Cel mai mare distribuitor de certificate pentru server este VeriSign. Algoritmii cunoscuţi pentru schimbarea cheilor cuprind Diffie Hellman şi RSA. între care numărul de versiune al SSL. IDEA. date generate aleator. Triple -DES. setările cifrului. printre care DES. RC2 şi RC4. date generate în mod aleator care stau la baza calculelor criptografice şi metoda de compresie utilizată. metoda de compresie şi identificatorul de sesiune. SSL utilizează o combinaţie de criptări cu chei publice şi secrete. este generată o cerere în acest sens. Autentificarea prin VeriSign presupune şi verificarea datelor trimise de organizaţia care necesită un certificat. ServerKeyExchange – imediat după trimiterea ServerHello. completarea unui formular prin care se autentifică un utilizator sau o afacere. 2. ClientHello – în acest pas. trimiterea unui Certificate Signing Request (CSR). serverul trimite un mesaj de tip ServerKeyExchange către client care conţine certificatul cu cheia publică. .Capitolul 5 165 Cum funcţionează SSL Pentru funcţionarea unei sesiuni bazată pe SSL. 3. Obţinerea şi instalarea unui certificat SSL de la VeriSign presupune un proces în mai mulţi paşi: generarea unei cereri. Protocolul SSL/TLS suportă mai mulţi algoritmi de criptare cu cheie secretă. În momentul existenţei elementelor necesare. se desfăşoară în mai mulţi paşi. Astfel. clientul trimite un mesaj către server (ClientHello) cerând opţiuni de conectare SSL. serverul Web necesită un certificat digital împreună cu o cheie privată corespunzătoare.

5. În continuare. permiţând clientului să verifice opţiunile de securitate activate. ClientKeyExchange – după recepţionarea mesajului de tip ServerHelloDone.166 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Figura 83: Paşii necesari creării unei sesiuni SSL. ChageCipherSpec – serverul trimite către client un mesaj de tip ChangeCipherSpec. Finished – clientul trimite mesajul Finished. clientul răspunde cu mesajul ClientKeyExchange care constă în cheia simetrică a sesiunii. negocierea este finalizată. 9. Finished – serverul trimite un mesaj de tip Finished. 8. După trimiterea acestui mesaj. prin care se activează opţiunile de securitate invocate. serverul trimite un mesaj final prin care se indică finalizarea negocierii iniţiale. primită în pasul 3. . 4. ServerHelloDone – după ServerKeyExchange. prin care se permite determinarea finalizării cu succes a negocierii şi dacă opţiunile de securitate au fost sau nu compromise în orice stagiu anterior. 6. iar conexiunea este stabilită. ChangeCipherSpec – în acest pas clientul trimite către server un mesaj de tip ChangeCipherSpec în care specifică ce setări de securitate ar trebui invocate /utilizate. 7. toate comunicaţiile sunt criptate. criptată cu cheia publică a serverului. până la terminarea sau finalizarea sesiunii.

Pentru a înrăutăţii şi mai mult lucrurile. utilizatorii frustraţi de timpul de răspuns reîncarcă pagina în browser-ul Web (refresh). generează cinci cereri GET (una pentru pagină şi patru pentru imagini). cu cât mai puţine imagini. . Prin utilizarea SSL. precum acelea prin care se trimit informaţii privitoare la cărţile de credit. În cele din urmă.caching-ul conexiunilor SSL permite de asemenea îmbunătăţirea performanţelor. serverele care lucrează cu SSL ar trebui să suporte criptarea pe 128 biţi şi o cheie publică pe 1024 biţi. deoarece stabilirea unei noi conexiuni necesită de cinci ori mai mult timp decât reconectarea la o sesiune păstrată în cache. cache-ul conexiunilor nu ar putea fi dezirabil din punct de vedere al securităţii paginilor dintr-un site. De asemenea. generând şi mai multe conexiuni SSL. . pentru fiecare din aceste sesiuni trebuie negociate chei separate de criptare. . proces care nu necesită rescrierea paginilor Web sau achiziţionarea de servere adiţionale. iar serverele Web care permit utilizarea SSL nu pot să ofere protecţie pentru date care sunt stocate în format text în server. Pentru a oferi un nivel de securitate adecvat. în procesul de criptare şi stabilire a unei conexiuni SSL este implicat şi foarte mult trafic adiţional.utilizarea de acceleratoare de criptare hardware. de ce nu se criptează întregul trafic? Deşi este o idee bună. o aplicaţie bancară online ar trebuie să favorizeze securitatea şi să nu activeze caching-ul conexiunilor. SSL nu oferă nici un mecanism pentru controlarea drepturilor de securitate (ceea ce îi este permis unei persoane să facă după autentificarea pe un server). serverul poate consuma prea multă memorie prin păstrarea conexiunilor neutilizate. De asemenea. activarea sesiunilor SSL în cache este dificil de implementat – dacă timpul de expirare este stabilit prea mare. . De exemplu. Pentru îmbunătăţirea performanţelor SSL se pot aplica următoarele: .Capitolul 5 167 Performanţa SSL Dacă SSL oferă o asemenea securitate. Riscuri de securitate în SSL SSL nu oferă nici o protecţie în afara sesiunilor. SSL nu protejează împotriva atacurilor de tip Denial of Service şi rămâne vulnerabil la analiza traficului. SSL nu oferă protecţie împotriva atacurilor bazate pe Web precum exploatarea diverselor puncte slabe prin scripturi CGI.utilizarea SSL numai pentru anumite pagini Web selectate. într-o simplă tranzacţie în care browser-ul cere o singură pagină de text cu patru imagini. din cauza naturii protocolului HTTP care creează o nouă sesiune pentru fiecare obiect cerut dintr-o pagină Web. Cu toate acestea. De exemplu.utilizarea de pagini SSL simple.

aplicaţiile şi serverele trebuie mai întâi să contacteze un controler de domeniu pentru a determina dacă clientului îi este permis accesul. iar prin adăugarea autentificării Kerberos în Windows 2000 . Conexiunile la serverele de aplicaţii şi fişiere sunt mai rapide în momentul utilizării autentificării bazate de Kerberos.0 Workstation care se autentifică într-un domeniu Windows NT 4.  o staţie de lucru Windows NT 4. În momentul utilizării NTLM. Autentificarea NTLM Într-un mediu de reţea. Aceleaşi date oferite de client pot fi utilizate în întreaga reţea. pe întreaga durată a sesiunii de logon. cu Windows NT. Kerberos are anumite beneficii faţă de NTLM. În exemplele următoare se utilizează NTLM ca mecanism de autentificare:  un client Windows 2000 sau Windows XP Professional care se autentifică într-un controler de domeniu Windows NT 4. Pe lângă acestea. deci permite Windows 2000/2003 să interacţioneze cu alte reţele care utilizează Kerberos V5 ca mecanism de autentificare.0 care se autentifică într-un domeniu Windows 2000 sau Windows 2003. Microsoft a crescut în mod semnificativ facilităţile sistemului de operare. NTLM este protocolul de autentificare pentru calculatoarele care nu participă într-un domeniu.0. În versiunile Windows 2000/2003 NT LAN Manager (NTLM) este oferit numai pentru compatibilitate înapoi. Astfel.0. NTL M nu poate oferi această funcţionalitate deoarece este un protocol proprietate a sistemelor de operare de la Microsoft. şi ar trebui dezactivat îndată ce clienţii din reţea se pot autentifica utilizând Kerberos.  utilizatorii dintr-un domeniu Windows NT 4.0 Workstation care se autentifică într un domeniu Windows 2000 sau Windows 2003.0. Comparaţie Kerberos – NTLM Pe măsură ce a crescut popularitatea Windows NT 4. a crescut şi interesul de securizare a sistemului.0 sau mai mic iar celălalt Windows 2000 şi mai mare. . dar nu şi autentificare. deoarece serverul Kerberos trebuie să verifice numai datele oferite de client pentru a determina dacă îi permite accesul.168 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Certificatele la nivel de server auto-semnate pot oferi securitate. Kerberos se bazează pe standarde în vigoare. NTLM este utilizat ca şi protocol de autentificare pentru tranzacţiile dintre două calculatoare în care unul dintre ele rulează Windows NT 4. precum staţiile de lucru sau serverele independente. Un certificat auto-semnat nu este considerat sigur de către maşina client fără a executa anumiţi paşi adiţionali.  o staţie de lucru client Windows NT 4.

Securitatea SSH este dependentă de criptarea sesiunii de lucru de tip end-to-end între un client şi un server. rcp. SSH are de asemenea posibilitatea să autentifice în mod sigur maşinile înainte de a trimite informaţiile de login. Cu toate acestea. Aceste modificări privesc mai ales utilizarea Kerberos cu tehnologia de criptare cu cheie publică. clienţii NTLM nu ştiu cu siguranţă dacă serverul cu care comunică nu este unul fals.Capitolul 5 169 Autentificarea Kerberos este oferită atât pentru client cât şi pentru server. Kerberos oferă şi posibilitatea relaţiilor de încredere. Dezvoltat de Tatu Ylönen în 1995. fiind baza pentru relaţiile tranzitive dintre domenii din Windows 2000/2003. Unix a avut partea sa de probleme de securitate. O relaţie tranzitivă de încredere este o relaţie în două sensuri deoarece este creată o cheie inter-domenii. telnet. multe dintre ele fiind rezolvate. acesta semnificând că oricine poate să obţină numele de utilizator şi parola. Aceste protocoale rămân vulnerabile în mare parte datorită faptului că datele de autentificare sunt trimise prin reţea sub formă de text clar. În general. în timp ce NTLM oferă numai autentificare pentru client. Pe măsura trecerii anilor. . rexec şi ftp. Unix este considerat a fi un sistem de operare sigur şi stabil când este configurat în mod corect. rlogin. Astfel. Secure Shell (SSH) oferă servicii de securitate la nivel de sesiune precum şi confidenţialitatea datelor în reţele nesigure. Arhitectura generală a SSH poate fi observată în figura următoare. printre acestea numărându-se Telnet. există o serie de protocoale care continuă să defăimeze securitatea sistemelor Unix. făcând astfel posibilă autentificarea prin smart card. exploatând apoi un serviciu prin impersonarea utilizatorului legitim. SSH Unix este un sistem de operare sofisticat şi matur care a fost dezvoltat de Bell Labs la începutul anilor 1970. Programe şi protocoale nesigure continuă să ofere acces uşor la sistem atât pentru administratori cât şi pentru utilizatori răuvoitori. oferind o înlocuire sigură a comenzilor rsh. FTP precum şi faimoasele comenzi de la Berkley de tip „r*” (rcp. partajată de ambele domenii. rsh. rlogin). care este mult mai sigur decât o parolă statică. Există şi consideraţii asupra faptului că implementarea Kerberos a Microsoft nu este una standard. mai ales din cauza modificărilor şi extensiilor care au fost aduse protocolului.

rutarea sursei IP. transferul de date prin POP (care în mod normal trimite numele de utilizator şi parola sub formă de text clar). cheia publică fiind stocată în directorul părinte al . Există două versiuni de SSH – v1 şi v2. nici porturile dinamice nu pot fi specificate. Deşi translatarea porturilor ajută în securizarea protocoalelor. Există şi limitări ale translatării porturilor. În acest fel SSH a fost utilizat pentru a defini o formă primitivă de reţea privată virtuală între gazde. Cea mai slabă formă de autentificare este realizată prin intermediului fişierelor . SSH este utilizat în general pentru a accesa un calculator de la distanţă şi pentru a executa comenzi.rhosts. nivelul de autentificare precum şi nivelul conexiune. SSH oferă facilităţi de bază pentru translatarea porturilor. De exemplu. precum POP. Autentificarea prin SSH SSH oferă câteva mecanisme pentru autentificarea utilizatorilor în funcţie de versiunea SSH utilizată. există şi riscuri prin activarea acestei opţiuni – de exemplu. OS/2. Pr otocolul de autentificare este responsabil pentru negocierea tipurilor de autentificare. Windows. cererilor de regenerare a cheilor. Altă metodă de autentificare este oferită de criptarea prin RSA. spoofing DNS etc. prin activarea unei conexiuni SSH de ieşire se poate permite unui utilizator să traverseze un firewall prin transformarea protocoalelor (tuneluri) de intrare care nu sunt permise de firewall pr in sesiuni criptate SSH. copierea (SCP) securizată a fişierelor şi ssh-keygen – o aplicaţie utilizată pentru a crea chei publice şi private utilizate pentru autentificarea maşinilor. utilizatorul creează o pereche publică/privată de chei prin utilizarea programului ssh-keygen. clientul (SSH). SSH oferă de asemenea securizarea transferului de fişiere între maşini prin executarea copierii securizate (SCP) şi a transferului de fişiere securizat (SFTP). Există şi versiuni de componente de server pentru Windows NT/2000.170 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Figura 84: Arhitectura generală a SSH. Utilizând această metodă. SSH poate ajuta de asemenea în securizarea traficului X11 prin trimiterea acestuia printr-un tunel criptat. mesajelor de cereri de servicii precum şi a mesajelor de deconectare a serviciilor. Protocolul transport este responsabil pentru gestionarea negocierii cheilor de criptare. această metodă nefiind recomandată a fi selectată deoarece este foarte puţin sigură. pot fi securizate prin SSH. prin aceasta permiţându-se utilizatorilor să creeze tuneluri pentru protocoalele existente prin conexiunile SSH existente. verificarea canalelor securizate înaintea trimiterii informaţiilor de autentificare precum şi pentru cererile de modificare a parolelor. Componentele SSH cuprind serverul (SSHD). Machintosh. Protocolul de conectare contro lează deschiderea şi închiderea canalelor precum şi a translatării porturilor. SSH constă în trei niveluri: nivelul /protocolul de transport. Utilizarea opţiunilor de autentificare a SSH protejează utilizatorii şi maşinile împotriva atacurilor de tip IP Spoofing. deoarece nici intervalele de porturi. iar clienţi SSH există pentru mai multe platforme – Unix.

DNS Spoofing etc. împreună cu codul sursă. În cele din urmă. cele două versiuni nu sunt compatibile în întregime. Deşi s-au descoperit câteva probleme de securitate. Serverul returnează cheia de sesiune criptată cu cheia publică a utilizatorului. SSH1 are şi variante majore (1. SSH 1 Versiunea originală a SSH. Această cheie de sesiune va fi decriptată cu cheia privată a utilizatorului. este de aşteptat suportul în continuare pentru algoritmul RSA în versiunile următoare. este distribuită în mod gratuit pentru utilizare necomercială. SSH2 necesită mai puţin cod care să ruleze cu privilegii de root.rhosts. SSH2 nu oferă aceleaşi implementări de reţea ca şi SSH 1. inclusiv suport pentru protocoalele FTP şi TLS. CAST-128 şi Arcfour. Stabilirea unei conexiuni SSH este iniţiată de comenzile slogin sau ssh. Metoda principală de autentificare în SSH este prin intermediul fişierelor . dar.rhosts. Dar utilizarea algoritmului de criptare Triple-DES rezolvă această problemă.rhosts combinată cu autentificarea RSA. dată fiind atenţia acordată metodei de autentificare şi cifrului utilizat. fapt care duce la verificare autentificării cu cheia publică atât pentru server cât şi pentru client apoi fiind stabilit un canal de comunicaţie sigur. SSH2 nu suportă metoda de autentificare prin fişierele . SSH2 oferă îmbunătăţiri în ceea ce priveşte securitatea şi portabilitatea. deoarece criptează părţi diferite ale pachetelor. în SSH2 algoritmul RSA este înlocuit de Digital Signature Algorithm (DSA) şi de Diffie-Hellman. Blowfish. De asemenea. existând astfel un control mai mare asupra utilizatorilor care încearcă să se conecteze la un serviciu. S/KEY şi SecurID. astfel este mai puţin probabil ca un atacator să rămână pe server cu drepturi de root. SSH 2 SSH 2 este o rescriere completă a SSH1 prin care se adaugă noi facilităţi. De asemenea.3 şi 1.Capitolul 5 171 utilizatorului. De exemplu. În momentul în care clientul se autentifică în faţa serverului. Din cauza diferenţelor de implementare a protocoalelor. 1. versiunea 1. Această metodă autentifică clientul şi serverul şi le protejează împotriva atacurilor curente de tip IP Spoofing. SSH1 este vulnerabil la atacurile prin inserarea datelor.2. unui utilizator îi poate fi cerută o combinaţie de nume de utilizator / parolă printr-un canal criptat. Există şi posibilitatea instalării de TCPWrapper în locul utilizării fişierelor . deoarece acesta utilizează CRC pentru verificarea integrităţii datelor. . SSH este considerat în continuare sigur.5). deoarece patentele RSA au expirat. SSH 1 suportă o mai mare varietate de metode de autentificare faţă de versiunea 2. SSH2 suportă Triple-DES. între care se numără AFS (bazat pe Andrew File System dezvoltat la CarnegieMellon) şi Kerberos. fiind mai puţin expus exploatărilor de tip buffer overflow. trimite numele de utilizator şi cheia publică spre gazda de la distanţă. în diverse implementări există suport pentru Kerberos.

Prin criptarea sesiunii între client şi server se face protecţia împotriva intercepţiei parolelor trimise sub formă de text clar. În funcţie de versiune. În plus. SSH 1 Triple – DES 128 bit RC4 Blowfish IDEA – algoritm implicit DES RSA SSH 2 Triple – DES – algoritm implicit 128 bit RC4 Blowfish Twofish Arcfour CAST 128 DSA Transferul cheilor prin Diffie Hellman Tabelul 14: Comparaţie între SS H1 şi SSH2. această cheie trebuie distribuită în mod securizat. versiunea de Windows nu implementează copierea securizată a fişierelor. Telnet sau rlogin într-un mediu securizat. Riscuri de securitate ale SSH În cazul existenţei conexiunilor de sosire către un server. SSH oferă un mecanism sigur şi eficient prin care se poate face accesul. acesta ar trebui să fie singurul mecanism prin care să se ofere funcţionalitate de tip FTP. SSH fiind aproape transparent. SSH este o alternativă la programele care execută autentificarea în funcţie de adresa IP.172 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Din cauza diferenţelor între SSH 1 şi SSH 2 şi din cauza restricţiilor de licenţiere. după cum se poate observa în tabelul următor. iar în momentul utilizării autentificării cu cheie publică protejează împotriva programelor care utilizează parole reutilizabile. SSH suferă şi de câteva limitări. Identitatea serverului este verificată în ainte de trimiterea numelui de utilizator şi a parolei. SSH suportă mai mulţi algoritmi de criptare. fiind un proces care protejează împotriva aplicaţiilor de tip cal troian care ar accepta conexiuni şi ar putea să „fure” informaţii de autentificare. atât clientul cât şi serverul SSH negociază un algoritm de criptare. între care imposibilitatea de a specifica un interval de porturi sau aceea de a translata porturi dinamice. Algoritmii de criptare utilizaţi În momentul stabilirii unei sesiuni SSH. ambele versiuni vor continua să fie utilizate pentru o perioadă de timp. Pentru ca un client să se poată conecta la un server utilizând autentificarea prin cheie publică. Ce poate proteja SSH. . Deoarece SSH este uşor de instalat. pentru utilizatorul final.

PGP utilizează cheia privată a destinatarului pentru a decripta cheia sesiunii. Cheia criptată a sesiunii este apoi trimisă destinatarului împreună cu mesajul criptat. PGP încearcă să rezolve această problemă prin utilizarea unui model în care persoanele se încred reciproc. printre care sunt cuprinse un sistem personal de detecţie a intruşilor. RACE Integrity Primitives Evaluation-Message Digest (RIPEMD) şi SHA-1. modificat şi retrimis. Pentru ca o criptare cu cheie publică să ofere securitatea adecvată. iar clientul de e-mail afişează textul clar al mesajului. definit prin RFC 2440. Acest program utilizează atât tehnologia de criptare cu cheie publică cât şi pe cea de criptare cu cheie privată. Cheia secretă este generată pentru fiecare mesaj sau fişier criptat. DSA şi Diffie Hellman. În momentul de faţă. Cheia sesiunii este criptată apoi cu cheia publică a destinatarului. iar versiunea 7 implementează o versiune a Twofish. Implementat în mod corespunzător. Riscuri de securitate Trimiterea mesajelor de e-mail prin Internet este foarte asemănătoare cu trimiterea cărţilor poştale – în mod similar. criptarea discului cu PGP şi suport pentru certificate digitale X. integritate şi autentificare. PGP oferă servicii de confidenţialitate. Versiunea 5 şi mai mari suportă algoritmii CAST şi Triple-DES. un mesaj de e-mail poate fi citit de oricine care accesează transmisia. În cele din urmă cheia sesiunii este utilizată pentru a decripta mesajul. mesajul este criptat cu o cheie aleatoare simetrică a sesiunii. PGP suportă algoritmii de criptare cu cheie publică RSA. Algoritmii de hash suportaţi sunt MD5. Expedierea mesajelor PGP nu este complicată – în primul rând. În momentul recepţionării mesajului criptat cu PGP se desfăşoară procesul invers. Aplicaţia PGP Desktop Security cuprinde o serie de facilităţi de securitate mult mai avansate decât ar fi necesare unui sistem de e-mail. Intenţia PGP a fost aceea de a oferi un mecanism pentru comunicare securizată între mai multe persoane cunoscute. Pretty Good Privacy (PGP) este un program de securitate care pune la dispoziţia utilizatorilor securitate avansată pentru mesaje de e-mail şi fişiere. utilizatorii trebuie să fie siguri de faptul că cheia publică cu care se face criptarea aparţine într-adevăr destinatarului intenţionat. Acest lucru se poate întâmpla fără a fi cunoscut de expeditor sau de către destinatar. Programul original PGP a fost creat de Philip Zimmermann. acesta este semnat cu cheia privată a expeditorului. PGP foloseşte algoritmul de 128 biţi IDEA pentru criptarea simetrică a mesajelor.509v3. Una din problemele privitoare la cheia publică de criptare este aceea de încredere în acea cheie publică. În realitate. prin utilizarea semnăturilor digitale şi a criptării. În plus. c omunicare bazată pe VPN sau IP Security (IPSec).Capitolul 5 173 PGP. Această încredere (trust) este exprimată prin semnarea cheii PGP aparţinând altei persoane. un firewall personal. reduce şansele de reuşită ale cript-analizei (studierea recuperării unui text dintr-un format criptat fără accesul la cheie). PGP trece prin procesul de standardizare al IETF sub forma OpenPGP. Prin faptul că nu reutilizează cheia secretă. orice utilizator PGP devine Certificate of Authority prin . un mesaj poate fi interceptat. În cazul în care mesajul este semnat.

există o mulţime de atacuri ce se pot aplica împotriva acestuia. Un tip de atac este cel reprezentat de atacurile prin dicţionare asupra frazei de trecere din PGP. Acest certificat de revocare ar putea fi plasat pe un keyserver pentru a avertiza utilizatorii în privinţa cheii. precum o întâlnire faţă în faţă. Revocarea cheilor PGP care nu mai prezintă încredere poate fi de asemenea o problemă.509v3. În ceea ce priveşte cheia privată. Pe măsură ce alţi utilizatori semnează cu cheia unui utilizator anume şi acel utilizator semnează alte chei. Securitatea centrală a PGP este dată de puterea frazei de trecere şi de protecţia cheii private. singura posibilitate de a şti că o cheie este autentică este obţinerea acesteia printr-un mecanism foarte sigur. cât timp aceasta este stocată pe un calculator (şi nu pe un smart card. Versiunea 7 a PGP Desktop Security introduce şi suport pentru certificatele digitale X. Singura modalitate de prevenire a utilizării unei chei PGP compromise este trimiterea unui certificat de revocare a cheii către toate persoanele care ar putea utiliza acea cheie.174 Securitatea datelor şi sistemelor informatice semnarea altor chei pentru alţi utilizatori. În alte cazuri. dar nu se potriveşte într-un scenariu de afaceri în care se cere nerespingerea şi contabilizarea utilizatorilor. deoarece cheile ar trebui să prezinte încredere numai în cazul în care există o persoană cunoscută şi de încredere care a semnat deja cheia. Pe lângă acestea. Pentru ca fraza de trecere să prezinte securitatea adecvată. lucru care diferă semnificativ în scenariul infrastructurii cu cheie publică. Deoarece cheile pot fi stocate şi într-un inel de chei (key ring) pe maşina locală. permiţând astfel PGP să participe în infrastructura de chei publice şi să se depărteze (eventual) de modelul de securitate al PGP (plaja de încredere). se creează o plajă de încredere. Acest lucru poate ridica probleme. ar trebui să aibă o lungime suficientă. Acest model de încredere este potrivit pentru mesajele informale trimise prin Internet. nu există nici o garanţie că toate persoanele vor primi avertismentul şi nu vor mai utiliza acea cheie compromisă. nu ar trebui să utilizeze cuvinte comune din dicţionare şi ar trebui schimbată frecvent. prin încercarea fiecărui cuvânt din dicţionar şi a combinaţiilor. Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) încearcă să rezolve problema trimiterii de mesaje între părţi care nu s-au întâlnit niciodată prin . modelul de încredere reciprocă în cheile PGP este predispus la erori. În modelul de încredere PGP nu există nici o diferenţă între semnarea unei chei în calitate de CA sau de utilizator. în care numai o autoritate de certificare poate să-şi exprime încrederea într-o cheie publică. S/MIME Ca şi PGP. iar pentru ca acesta să lucreze în mod corect trebuie ca expeditorul să creadă că cheia publică este autentică. aparţine utilizatorului real şi nu a fost modificată. Această încredere este bazată atât pe încrederea acordată unei chei publice ca fiind sau nu autentică cât şi pe încrederea acordată altor persoane care au semnat cheia. de exemplu). protecţia acesteia este de asemenea importantă. Deşi criptografia utilizată de PGP este puternică.

Deşi S/MIME nu este limitat la securizarea mesajelor de e -mail.  RFC 2633: specificaţiile S/MIME V3. complet diferit. S/MIME a fost aplicat de asemenea în Electronic Data Interchange (EDI). semnat digit al sau se pot alege ambele variante. tranzacţii online şi mesagerie securizată în aplicaţii. verificării mesajului şi a nerepudierii prin utilizarea semnăturilor digitale.  RFC 2632: gestiunea certificatelor S/MIME V3 . Modelul S/MIME este bazat pe tehnologia creată în 1995 de către RSA Data Security împreună cu un grup de dezvoltatori de software. S/MIME oferă îmbunătăţiri de securitate faţă de standardul MIME. RFC 2045: MIME partea întâi: formatul corpurilor de mesaje din MIME. Utilizând S/MIME. RFC 2046: MIME partea a doua: tipurile media. Pentru aceasta se adaugă fiecărui fişier câte un antet în care sunt descrise datele conţinute precum şi metoda de codare utilizată. De asemenea. S/MIME nu oferă criptarea la nivel de sesiune precum SSL. un mesaj poate fi criptat.  RFC 2630: sintaxa mesajelor criptate.  RFC 2183: comunicarea informaţiilor de prezentare în mesajele Internet. RFC 2048: MIME partea a patra: procedurile de înregistrare. Ambele sunt definite prin RFC-uri: RFC 1847: Securizarea Multiparte pentru MIME. Acest protocol este de preferat în utilizarea e -mail.Capitolul 5 175 intermediul criptării.7 (PKCS#7 – un set de standarde utilizat pentru implementarea sistemelor de criptare cu cheie publică) pentru trimiterea mesajelor şi pe X. . în care destinatarul nu este disponibil în momentul în care mesajul a fost trimis. îmbunătăţirea acestuia are sens prin adăugarea de facilităţi de securitate în locul creării unui nou standard. la recepţie aceste părţi fiind decodate în formatul original. S/MIME extinde MIME prin oferirea de servicii de securitate între care se numără autentificarea şi integritatea prin utilizarea semnăturilor digitale şi confidenţialitatea prin utilizarea criptării. RFC 2049: MIME partea a cincea criterii de conformare şi exemple. Codarea MIME este făcută utilizând diferite metode în momentul trimiterii mesajului.509v3 pentru certificate digitale. VeriSign şi alţii. Deoarece MIME este o specificaţie matură şi bogată utilizată pentru trimiterea de conţinut diferit prin Internet. fişiere PostScript sau fişiere audio WAV.  RFC 2634: servicii îmbunătăţite de securitate pentru S/MIME. MIME este standardul pentru trimiterea fişierelor prin e-mail în Internet prin care se permite trimiterea de mesaje având diferite seturi de caractere şi codar ea şi decodarea obiectelor de tip multimedia şi de tip binar pentru a putea fi trimise prin e mail. S/MIME este bazat pe Standardul de criptografie cu cheie publică nr. Tipurile predefinite MIME cuprind documente Word. ci securizează mesajele individuale. între care Netscape. RFC 2047: MIME partea a treia: extensiile antetelor de mesaje pentru text NonASCII. rezolvă problema integrităţii mesajului. aceasta a fost principala sa utilizare până în momentul de faţă.

este dificil de distribuit cheia privată în mod securizat fără criptografia cu cheie publică. atât expeditorul cât şi destinatarul trebuie să utilizeze clienţi care cunosc acest standard. Un aspect interesant al S/MIME este acela că destinatarul unui mesaj. care este utilizată pentru a decripta mesajul. fie a fost regăsită într-un serviciu director de tip LDAP. S/MIME joacă de asemenea. care s-a bazat până la versiunea 7. În standardul S/MIME criptografia cu cheie publică este utilizată pentru schimbarea cheilor simetrice şi pentru semnături digitale (necesită certificatele X. De asemenea. Riscuri de securitate ale S/MIME Pentru a funcţiona eficient.176 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Funcţionarea S/MIME Pentru a putea trimite mesaje securizate de tip S/MIME. Triple-DES şi RC2. şi nu expeditorul acestuia. S/MIME are ca avantaj principal utilizarea infrastructurii cu chei publice (PKI) şi a certificatelor digitale. Pasul următor este constituit de împachetarea mesajului criptat. S/MIME se pare că va fi standardul de securitate al e-mail. determină metoda de criptare utilizată. Această cheie a fost fie schimbată în prealabil. cheia sesiunii este criptată utilizând cheia publică a destinatarului. S/MIME trebuie să utilizeze chei de lungime mare şi algoritmi de criptare puternici. În plus. S/MIME este un sistem de criptare hibrid care utilizează atât algoritmul de criptare cu cheie publică cât şi pe cel de criptare cu cheie privată.509). fiecare utilizator trebuie să obţină un certificat digital împreună cu cheie privată corespunzătoare. Acest obiect astfel creat este codat într-un obiect MIME utilizând tipul de conţinut application/pkcs7-mime. care nu oferă o lungime suficientă pentru securitatea minimă. Outlook Express sau Netscape Communicator. plicul digital este desfăcut. Datorită suportului dat de dezvoltatori. singurul format de criptare disponibil este RC4 (40 biţi). a cheii de sesiune a identificatorilor de algoritm precum şi a altor date într-un obiect binar de formatat în concordanţă cu tipul PKCS#7. S/MIME şi PGP oferă ambele metode eficiente de securitate pentru criptarea mesajelor de e-mail. La recepţionare. Spre deosebire de PGP.0 pe modelul de securitate al plajei de încredere. după care mesajul este expediat. In primul rând. . În multe cazuri în care se expediază mesaje de e-mail prin aplicaţii care suportă S/MIME. dar. precum Triple-DES. iar cheia privată a destinatarului decriptează cheia de sesiune. specificaţiile S/MIME recomandă utilizarea a trei algoritmi de criptare: DES. în timp ce PGP necesită descărcarea şi instalarea unui plug-in. De asemenea. Apoi. bazându-se pe informaţiile oferite de certificatele digitale. S/MIME este integrat în mai mulţi clienţi de e-mail. Securitatea unui mesaj criptat cu S/MIME depinde în principal de mărimea cheii utilizate de algoritmul de criptare. Trimiterea mesajelor S/MIME presupune o serie de paşi. Criptografia cu cheie publică este prea lentă pentru criptarea datelor brute. în acelaşi timp. precum Outlook. un rol cheie în strategia Microsoft Windows 2000/Exchange 2000. mesajul este criptat cu o cheie de sesiune generată în mod aleator.

un exemplu general putîndu-se observa în figura următoare. Asynconous Transfer Mode (ATM) şi Multiprotocol . reţele care să ofere facilităţile sus-menţionate. Figura 85: O reţea privată virtuală constă din reţele private conectate între ele prin intermediul unei reţele publice. Dintre toate acestea. Ce sunt Virtual Privat Networks ? O reţea privată virtuală este o reţea partajată în care datele private sunt segmentate de restul traficului. VPN . Astăzi.Tranziţia către reţele bazate pe IP Multe din reţelele din întreprinderi utilizează tehnologii moştenite care nu îndeplinesc criterii de eficienţă precum lăţime de bandă sau securitate. S/MIME are aceleaşi probleme ca şi PGP – pentru o comunicaţie securizată. performanţa reţelei. cel mai important avantaj este îmbunătăţirea securităţii. precum Internetul. precum Frame Relay. astfel încât numai destinatarul real are acces la ele. La fel ca şi la PGP. În consecinţă. În ultima vreme există multe îmbunătăţiri în ceea ce priveşte Internetul. disponibil din punct de vedere comercial şi în acelaşi timp bazat pe standarde. În acest sens. şi enumerăm numai câteva dintre acestea: Quality of Services. IPSec este unul dintre cele mai importante protocoale pentru securizarea transportului datelor. cheia secretă trebuie să fie securizată din punct de vedere fizic. trebuie să existe un nivel de siguranţă asupra cheii cu care se face criptarea. întreprinderile care utilizează aceste tipuri de reţele încearcă o trecere către reţele bazate pe IP.Capitolul 5 177 De asemenea. termenul VPN este utilizat pentru a descrie reţele private. Termenul VPN a fost utilizat pentru prima dată pentru a descrie o conexiune securizată prin Internet. costul redus al creării unei conexiuni la Internet etc.

din perspectiva firmei care doreşte să-şi construiască reţeaua privată. din suportul permanent oferit utilizatorilor finali. În schimb. Filosofia VPN Comunicaţia privată are loc de-a lungul unei infrastructuri de reţea distribuită. ci mai ales din asistenţa acordată în domeniul designului de reţea. ar fi alegerea unui singur furnizor (cazul ideal) sau a unui număr minim de furnizori. Din perspectiva utilizatorului. reţelele VPN creează relaţii strategice între furnizorii ISP/NSP şi clienţii organizaţiilor abonate. sunt protejate prin tehnologii de criptare. Previziunile sunt extrem de optimiste ţinând cont de faptul ca tehnologiile VPN sunt promovate în egală măsura de furnizorii şi operatorii de servicii de telecomunicaţii şi Internet: ISP/NSP. Astfel. din vânzarea şi managementul echipamentelor CPE (Customer Premises Equipment). Reţelele VPN creează nenumărate oportunităţi de e-business care necesită o securizare ridicată a datelor manipulate. deşi anumite detalii tehnice împiedică momentan garantarea unei interoperabilităţi complete între serviciile diverşilor furnizori (o rezolvarea a acestei probleme. utilizarea echipamentelor şi a componentelor software testate şi aprobate conform standardelor în vigoare). CAP – Competitive Access Provider. permiţând astfel intrarea în reţea şi citirea datelor. Ea poate fi construită între două sau mai multe sisteme. iar furnizorilor ISP/NSP (Internet Service Provider/Network Service Provider) de astfel de servicii le facilitează creşterea veniturilor nu doar din contorizarea traficului. crescând astfel rezistenţa reţelei din punct de vedere al furtului datelor. o resursă privată este creată mai mult prin utilizarea unor entităţi logice ale unor resurse comune distribuite şi nu neapărat prin folosirea circuitelor fizice dedicate în corelaţie cu serviciile de comunicaţii. Reţeaua privată nu înseamnă neapărat un sistem fizic de comunicaţie privat. LEC – Local Exchange Carrier. între două sau mai multe organizaţii şi chiar între anumite aplicaţii . reţelele private virtuale bazate pe IPSec utilizează criptarea pentru a secretiza date. Un aspect cheie al securităţii datelor este faptul că datele. International Data Corporation afirmă ca la ora actuala 90% din companiile americane doresc ca prin intermediul Internetului propriii angajaţi să acceseze informaţii şi să poată interconecta birourile şi intraneturile aflate la distanţă. Generarea informaţiei private prin aceste reţele nu diferă prea mult de trimiterea unei corespondenţe interne prin intermediul poştei sau de expedierea unui fax prin reţeaua publică PSTN (Public Switched Telephone Network). informaţia trebuie să ajungă corect la destinaţie. Pe termen lung. PTT – Public Telephone and Telegraphs.178 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Label Switching (MPLS). în cursul lor spre destinatar. Reţelelor private le lipseşte securitatea datelor. IXC – IntereXchange Carrier. Modalităţi de utilizare a reţelelor VPN VPN oferă mediului de afaceri o soluţie extrem de atractivă pentru transmiterea securizată a datelor. Există deja scenarii viabile bazate pe standardele VPN dezvoltate de IETF (Internet Engineering Task Force).

Caracterul privat al unei reţele VPN (termenul „privat” subliniază accesul restrictiv la un set definit de entităţi . In acest mod. Pe termen lung. negociat între furnizorul VPN şi abonaţii săi. modul în care sunt oferite serviciile nu determină o uniformizare a mai multor SLA-uri. fiecare servind un singur client.Capitolul 5 179 individuale. Tot pe seama organizaţiei poate rămâne o bună parte din maximizarea performanţelor propriei reţele VPN prin alegerea corespunzătoare a serviciilor WAN şi prin utilizarea tehnicilor de compresie a datelor. mai multe reţele virtuale implementate pe o singura structură fizică de comunicaţie operează la un preţ mult scăzut faţă de o colecţie echivalentă de structuri discrete de comunicaţie şi dimensiuni mai mici. reţeaua comutată a companiei de telecomunicaţii conţine circuite conectate la reţeaua proprie DACS (Digital Access Cross-Connect System) în cadrul unei infrastructuri distribuite între mai multe organizaţii prin intermediul tehnologiilor de multiplexare. . dată fiind natura imprevizibilă a mecanismelor de alocare a resurselor în nodurile reţelei. Sistemele de securitate actuale conţin componente caracterizate printr-un cost extrem de ridicat şi componente cu costuri mai scăzute care variază în funcţie de lăţimea de bandă a sistemului. SLA devine instrumentul aflat la dispoziţia abonatului cu care se asigură că furnizorul VPN oferă serviciile la valorile calitative şi cantitative stabilite de comun acord. devine atractivă „legarea” unui număr de servicii de comunicaţii deasupra unei platforme comune de comunicaţie de capacitate ridicată. ci implementarea unor segmente controlate de comunicaţii pentru grupuri cu i nterese comune de-a lungul unei infrastructuri distribuite. O reţea VPN nu implică în mod necesar izolarea comunicaţiilor. Are totuşi clientul posibilitatea de a controla calitatea serviciilor închiriate? Printr-un contract de tip SLA (Service Level Agreements).o terţă parte nu are acces la conţinutul privat al comunicaţiei) depinde în principal de riscul pe care şi-l asumă organizaţia respectivă: cerinţele de „secretizare” şi de securizare pot fi minime sau extrem de ridicate. SLA trebuie să precizeze şi modalitatea de interconectare a furnizorilor şi performanţele serviciilor între punctele terminale (end-to-end). se precizează criteriile de bază pentru furnizarea serviciilor specificate. Într-o asemenea arhitectură. furnizorul trebuie să se asigure că reţeaua permite accesul abonatului la capacitatea sa de comutare internă sau poate desfăşura diferite structuri de servicii care să garanteze un nivel minim de resurse fiecărui abonat SLA. o organizaţie ar putea închiria circuite private de la un anumit furnizor de servicii de telecomunicaţii şi construi o reţea privată pe baza acestor circuite. Internetul a creat paradigma conectivităţii omniprezente în care entităţile de reţea interconectate sunt capabile să schimbe informaţii în orice moment. aplicarea unui factor de compresie de 4:1 unei linii ISDN BRI permite obţinerea capacităţii de 512 kbps. In cazul unui ISP/NSP. noile tehnologii promit să asigure continuu performanţele stabile între furnizori si clienţi. astfel. De exemplu. însă dacă abonatul VPN traversează domeniile mai multor furnizori VPN. De exemplu. Totuşi. Un abonat poate utiliza SLA pentru a lega unul sau mai mulţi furnizori la un nivel de servicii contractual.

180

Securitatea datelor şi sistemelor informatice

Reţelele private virtuale pot fi create în orice tip de reţea bazată pe IP, inclusiv în Internet, Frame Relay, ATM şi MPLS, dar dintre toate acestea numai Internetul este ieftin şi utilizat în mod frecvent. Reţelele private virtuale sunt utilizate pentru: - Intraneturi – intraneturile conectează locaţiile de afaceri dintr-o organizaţie, locaţii care pot varia de la sediul organizaţiei până la locuinţele angajaţilor. În mod frecvent, acest tip de conectivitate este utilizat pentru e-mail şi partajarea datelor şi aplicaţiilor. În timp ce şi Frame Relay, ATM sau MPLS pot să îndeplinească aceste sarcini, fiecare are neajunsurile ei. Astfel, în timp ce o organizaţie se măreşte pe plan regional, naţional sau internaţional, aceasta realizează că nici un furnizor de servicii nu îi poate îndeplini necesităţile, limitând în acest fel conectivitatea globală. De asemenea, costul conectării angajaţilor este foarte ridicat în comparaţie cu tehnologiile de acces la Internet; - Acces la distanţă – permite angajaţilor mobili să-şi acceseze e-mail-ul şi aplicaţiile de afaceri din afara locului de muncă. Metoda tipică de acces este conectivitatea prin intermediului unui modem, dar este în acelaşi timp şi o metodă scumpă din cauza taxelor şi serviciilor telefonice ridicate pentru apelurile regionale. Reţelele private virtuale reduc aceste cheltuieli prin posibilitatea pentru angajaţii aflaţi în afara locului de muncă să utilizeze o conexiune Internet locală prin care să acceseze, prin intermediul IPSec, sediul organizaţiei sau aplicaţia dorită; - Extranet-urile – sunt conexiuni securizate între două sau mai organizaţii. Printre utilizările extranet-urilor se numără Supply Chain Management, parteneriate pentru dezvoltare de produse şi servicii de subscriere. Aceste întrebuinţări pot creşte costurile prin utilizarea reţelelor moştenite. În schimb, reţelele private virtuale sunt ideale pentru acestea, fiind instalate peste conexiuni deja existente la Internet. Astăzi, reţelele de mare întindere (Wide Area Networks) necesită: - securitate – pe măsură ce reţelele devin critice pentru creşterea afacerilor unei organizaţii, este necesară implementarea unei securităţi de cel mai înalt nivel, lucru nepermis de reţelele moştenite în care securitatea a fost lăsată pe planul al doilea; - competitivitate din punct de vedere al preţului – deoarece aplicaţiile necesită din ce în ce mai multă lăţime de bandă, costul creşterii acesteia pentru a menţine angajaţii productivi, poate deveni prohibitiv. Totuşi, utilizând IPSec, companiile îşi pot menţine nivelul competiţional prin realizarea de conexiuni reduse ca preţ, precum DSL; - întindere la nivel global; - posibilitatea de management, indiferent de scară; - control granular; - flexibilitate; - interoperabilitate.

Capitolul 5

181

Arhitectura şi funcţionarea unei VPN In general, reţelele manipulează datele printr-o schemă de adresare unică şi de routare ierarhică care permite elementelor de comutare să localizeze nodurile conectate. Pentru o organizaţie care doreşte să folosească reţeaua publică în scopuri private, Internetul nu este întotdeauna o soluţie acceptabilă, mai ales dacă trebuie îndeplinite anumite condiţii în acelaşi timp: disponibilitate permanentă, siguranţă, parametri QoS (Quality of Service), securitatea şi integritatea datelor, nivel ridicat de performanţă, evitarea schemelor de adresare publice. O reţea VPN, pentru a putea fi desfăşurată de-a lungul Internetului, trebuie să fie compatibilă cu protocolul IP (Internet Protocol), fiind obligatorie utilizarea schemei oficiale de adresare în Internet. Majoritatea reţelelor private folosesc protocoale non-IP sau adrese IP private (10.0.0.0 - 10.255.255.255, 172.16.0.0 - 172.31.255.255, 192.168.0.0 - 192.168.255.255). Aşadar, pentru a face aceste reţele compatibile cu Internetul trebuie găsită o modalitate de conversie a propriilor adrese în adrese Internet valide (toate serverele ar trebui să aibă adrese IP permanente, iar clienţii pot folosi temporar adrese „împrumutate” prin protocoalele DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol şi NAT - Network Adress Translation), instalarea unor porţi IP speciale (IP gateway - translatează un anumit protocol în protocolul IP şi viceversa; aplicaţia de tip IP gateway poate fi parte componentă a unui sistem de operare de reţea sau poate fi un modul software instalat pe un echipament dedicat) şi utilizarea unor tehnici de tip tunel (tunneling). Tunneling-ul (LAN-to-LAN sau client-to-LAN) reprezintă modalitatea optimă pentru crearea compatibilităţii şi funcţionalităţii unei reţele private în Internet, stabilind un circuit virtual point-to-point. Protocoalele de tunel şi tehnicile de încapsulare a datelor au fost optimizate pentru VPN. Iniţiatorul tunelului încapsulează pachetele unui anumit protocol în pachete IP prin adăugarea unui header IP; la destinaţie, procesul „desface” pachetul IP, înlătură headerul IP, lăsând intact pachetul expediat de sursă. In tunel, adresele IP sursă şi destinaţie sunt ascunse, proces care ar putea cauza uneori probleme ruterelor IP tradiţionale. Avantajul tunneling-ului constă în faptul că el poate fi implementat atât în punctele POP (Point of Presence) ale NSP ului, cât şi în echipamentele CPE. In cadrul unui proces tunneling, se identifică patru elemente:

Figura 86: Elementele procesului de tunneling.

 Mobile Node (MN) reprezintă clientul sau serverul care iniţiază o sesiune VPN;

182

Securitatea datelor şi sistemelor informatice

 Foreign Agent (FA) apare în echipamentul de acces la reţea care este situată la nivelul MN sau în punctul POP;  Home Network (HN) este reţeaua privată ale cărei resurse MN doreşte să le acceseze;  Home Agent (HA) se găseşte în echipamentul de acces la reţea aflat la nivelul HN sau în punctul POP. Pachetele sunt trimise prin tunel de la un agent la altul, fiecare agent folosinduşi propria adresă Internet. Agentul sursa (HA sau FA) creează headerul de tunel; agentul destinaţie (FA sau HA) înlătura headerul respectiv şi furnizează pachetul original către MN sau HN. Tunelul poate fi static (rămâne activ pentru o perioada mai lungă de timp, utilizat în cazul VPN-urilor de tip site-to-site) sau dinamic (activat doar la iniţierea traficului, oferind siguranţă ridicată). Poziţia agenţilor determină începutul şi sfârşitul tunelului. De exemplu, în cazul folosirii protocolului PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) agentul HA care termină tunelul este întotdeauna în server (Windows NT sau Novell NetWare). Agentul FA care iniţiază tunelul se poate găsi în staţia de lucru a clientului sau în switch-ul de acces la reţea. In cazul clienţilor în mişcare (Mobile IP) mecanismul funcţionează în mod similar cu protocolul PPTP, cu menţiunea că nodul mobil este denumit Mobile Host (MH), acţionând şi ca agent FA. Agentul HA din reţeaua HN este responsabil pentru expedierea traficului către MH aflat într-o locaţie temporară. Există trei arhitecturi fundamentale VPN:  NSP-ul oferă soluţia VPN completă. In acest caz, toate echipamentele care realizează tunneling-ul, funcţiile de securitate, interoperabilitate şi performanţă pentru clienţii finali se găsesc în punctele POP. Când un utilizator se conectează, echipamentul de acces la reţea al NSP-ului solicită din baza de date a clienţilor parola, privilegiile de acces şi parametrii tunelului. Întregul trafic cu utilizatorul este încapsulat şi dezîncapsulat în punctul POP local, procesul de tunneling fiind complet invizibil pentru utilizator. Organizaţia poate administra toate capabilităţile legate de accesul şi securitatea clienţilor, această sarcină nefiind obligaţia NSP-ului.  organizaţia gestionează reţeaua privată prin intermediul propriilor echipamente CPE. NSP-ul „vede” doar traficul Internet şi nu este interesat de tipul traficului. Încapsularea şi dezîncapsularea are loc pe partea de client.  a treia arhitectură reprezintă un hibrid al primelor doua şi apare mai ales atunci când un client doreşte ca NSP-ul să-i ofere soluţia VPN completă, însă se află în afara domeniului de servicii al NSP-ului respectiv. Printre metodele de încapsulare şi protocoale de tunel se numără: GRE ( Generic Routing Encapsulation), definit în RFC 1701/1702, constituind o tehnică de încapsulare extrem de răspândită, PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), protocol creat de Microsoft şi Ascend Communications pentru platformele Windows NT si Novell NetWare, reprezintând o extensie a protocolului PPP (Point-to-Point Protocol), ATMP (Ascend Tunnel Management Protocol), definit in RFC 2107, implementează atât GRE cât şi PPTP pentru traficul IP, IPX, NetBIOS şi NetBEUI, L2F (Layer -2

Capitolul 5

183

Forwarding), protocol de tunel creat de Cisco, DLSw (Data Link Switching), definit de IBM, încapsulează traficul SNA în IP, L2TP (Layer-2 Tunneling Protocol), produs ca standard, combină facilităţile oferite de L2F si PPTP, IPsec (IP security), protocol de nivel de reţea, suportă tunneling cu sau fără criptare, Mobile IP, folosit atunci când iniţiatorul tunelului îşi schimbă permanent poziţia, însă poate fi utilizat şi în cazul clasic de trafic IP privat în cadrul unei reţele VPN. Reţelele VPN sunt construite pe o structură de 5 blocuri, după cum urmează:

Figura 87: Structura bloc pentru reţele VPN.

Switch-ul de acces la reţea este nucleul nodului POP. Capacităţile oferite de acest echipament sunt: conexiuni WAN (T1/E1, ISDN PRI/BRI, xDSL, DS-3, Frame Relay, X.25), tehnologii de tip modem digital şi compatibilităţi cu modemurile analogice, funcţii de securitate, autentificare şi criptare, linii PSTN de mare viteză pentru folosirea optimă a canalelor cu trafic comutat (conexiuni directe la Internet în POP-urile care nu necesită comutare IP), puncte de ieşire Ethernet, Fast Ethernet şi FDDI (Fiber Distributed Data Interface), suport pentru protocoalele de tunel (PPTP, L2TP, GRE, Mobile IP), tehnologii de firewall integrate direct, suport pentru IP Direct şi Frame Relay Direct (dirijarea pachetelor din tunel printr-un circuit virtual deschis în backbone-ul NSP-ului, evitându-se rutarea traficului inutil prin Internet), algoritmi de compresie, managementul lăţimii de bandă, manipularea aplicaţiilor multicast, capacitate pentru volum de trafic anticipat, urmărirea traficului şi a încercărilor de acces neautorizat (CDR - Call Detail Reporting), suport pentru baza de date RADIUS (Remote Authentification Dial-In User Service). CPE (Customer Premises Equipment) implementează reţeaua VPN şi depinde de reţeaua VPN dorită. Clienţii, din a căror perspectivă echipamentele CPE delimitează începutul şi sfârşitul unei reţele VPN, pot folosi echipamentele WAN existente (routere sau servere de acces la distanţă) sau pot solicita echipamente CPE care să îndeplinească funcţii asemănătoare cu cele implementate în switch-urile de acces din reţea. Pentru NSP, cea mai convenabilă cale de a construi reţele VPN organizaţiilor aflate în afara domeniului său de acţiune ar fi instalarea unor

184

Securitatea datelor şi sistemelor informatice

echipamente CPE compatibile cu switch-urile de acces la reţea. In această situaţie, NSP-ul va trebui să închirieze echipamentul CPE sau să lucreze cu un partener care realizează acest lucru. Pe de alta parte, există varianta alegerii unor soluţii compatibile din start între CPE şi echipamentele din POP. Serviciile de acces WAN conectează utilizatorii la reţeaua VPN în punctele POP. Accesul poate avea loc prin servicii de dial-up sau prin linii închiriate şi /sau DSL (Digital Subscriber Line). Internetul sau backbone-ul NSP-ului constituie sistemul „circulator” al unei reţele VPN, iar interfaţa cu POP-urile se realizează în primul rând prin intermediul switch-urilor IP de acces la reţea care îndeplinesc funcţii complete de rutare (interoperabilitate cu routerele convenţionale şi switch-urile LAN, scalabilitate ridicată, suport pentru protocoalele de rutare RIP, BGP, OSPF, capacităţi de memorare a unor tabele de rutare extinse, suport pentru conectări Ethernet, FDDI, HSSI, HIPPI, ATM, SONET/SDH). Instrumentele de management trebuie să acţioneze asupr a fiecărui POP, asupra backbone-ului privat, asupra nodurilor clienţilor conectaţi la VPN, asupra echipamentelor de interfaţare cu Internetul, şi au rolul de diagnosticare a traficului şi de administrare a sistemului de securitate. Mergând mai departe cu clasificările, reţelele VPN pot fi împărţite în trei categorii din punctul de vedere al produselor şi echipamentelor componente:  sisteme bazate pe hardware: rutere cu facilităţi de criptare plug-and-play;  reţele bazate pe firewall-uri: acces restrictiv la reţeaua internă şi translatarea adreselor de reţea.  reţele VPN bazate pe software: soluţie utilă în cazul în care punctele finale de comunicaţie nu sunt controlate de aceeaşi organizaţie sau când în interiorul aceleiaşi organizaţii sunt implementate rutere şi firewall-uri diferite; oferă cea mai flexibilă metodă de administrare a traficului prin tunel pe baza adreselor sau a protocoalelor. Protocoalele VPN se diferenţiază în funcţie de nivelul la care operează: legătură de date si reţea. Există furnizori de servicii VPN care extind facilităţile soluţiilor oferite prin folosirea unor protocoale de nivel superior precum SSL ( Secure Socker Layer), S-HTTP (Secure-HTTP), S-MIME (Secure-MIME), SET (Secure Electronic Transaction), PGP (Pretty Good Privacy), protocoale create în primul rând datorită dezvoltării deosebite a aplicaţiilor de comerţ electronic. Principalele protocoale de tunel folosite astăzi în reţelele VPN rămân PPTP, L2TP şi IPsec: - PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) - permite unei sesiuni PPP să fie deschisă printr-un tunel IP existent. PPTP încapsulează pachete (IP, IPX, NetBEUI) în cadrul unui pachet IP extins. La recepţie are loc procesul invers, fiind furnizat pachetul original. Încapsularea permite transportul pachetelor care în mod normal nu sunt conforme standardelor Internet. Tunneling-ul utilizează două tipuri de pachete: pachete de date şi pachete de control. Pachetele de control conţin informaţii de stare şi de semnalizare şi sunt transmise şi recepţionate peste o conexiune TCP. Pachetele de date sunt

L2TP poate utiliza funcţionalităţi IPsec pentru securizarea tunelului. L2TP nu include nici un mecanism de criptare şi autentificare. LNS demultiplexează sesiunea folosind informaţia din headerul L2TP şi dezîncapsulează datele PPP. Pachetele PPP sunt încapsulate într-un header L2TP. Utilizând protocolul IP. Cheia folosită pentru criptare provine din parola utilizatorului şi nu este transferată de-a lungul conexiunii. iar LNS (L2TP Network Server) serverul. precum şi criptare RSA (Rivest-Shamir-Adleman) RC4. La destinaţie.Capitolul 5 185 - încapsulate prin GREv2. IETF defineşte L2TP ca o modalitate de extindere a unei conexiuni PPP până la poarta de acces (gateway) a organizaţiei.combină protocolul Microsoft PPTP şi protocolul Cisco L2F. la ora actuală protocolul suportă criptare Windows NT RAS (Remote Access Server) şi protocoale de autentificare. . încapsulat la rândul lui într-un pachet IP. (figurile următoare) Figura 88: Accesul L2TP la reţea (partea 1). RAS suportă PAP. CHAP. şi rulează peste o conexiune UDP. combină canalele de date şi control. Aceste pachete IP traversează reţeaua ca datagrame normale IP. LAC (L2TP Access Concentrator) reprezintă clientul. MS-CHAP (protocol adaptat de Microsoft pentru platformele NT). folosindu-se mai ales în prezenţa firewall-urilor care nu suporta GRE. Deşi PPTP nu conţinea elemente de autentificare şi criptare când a fost creat. L2TP (Layer 2 Transport Protocol) . conexiunea PPP este trecută printr-un tunel delimitat de perechea LAC-LNS.

ESP oferă şi serviciile de criptare din IPSec. Figura 90: Comparaţie între un pachet IP original şi un pachet IP cu antet IPSec. integritate şi confidenţialitate în timp ce datele sunt transferate între două sau mai mute puncte de comunicaţie într-o reţea bazată pe IP. Antetul de autentificare ( Authentication Header – AH) din figura următoare oferă autentificare şi integritate. nemaifiind trimise receptorului. Protocoalele componente ale IPSec sunt: . pachetele care nu sunt autentificate sunt anulate. .Encapsulating Security Payload (ESP) – oferă autentificare. În plus. . IPSec oferă un cadru de lucru pentru implementarea de algoritmi standard de criptare. De asemenea.186 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Figura 89: Accesul L2TP la reţea (partea 2). integritate şi confindenţialitate împotriva furtului de date.Antetul de autentificare. Autentificarea ESP este creată pentru conţinutul pachetului şi nu pentru antetul acestuia. utilizând acelaşi algoritm ca şi ESM. oferind în acelaşi timp şi protecţia conţinutului mesajului. lucru care protejează datele împotriva modificărilor. echivalentul unei amprente. precum SHA şi MD5. Astfel. algoritmii IPSec creează un identificator unic şi nemodificabil pentru fiecare pachet. . IPSec este un standard de protocoale al Internet Engineering Tasf Force (IEFT) care oferă autentificarea datelor.Internet Key Exchange (IKE). care permite determinarea potenţialelor modificări.

se pot crea mai multe asociaţii de securitate pentru a activa mai multe reţele private virtuale securizate. modul tunel este utilizat pentru protecţia tunelurilor gateway-to-gateway. se mai pot defini mai multe asociaţii de securitate într-o reţea privată virtuală care să suporte mai multe departamente şi parteneri de afaceri. Deşi AH protejează originea pachetului. În figura următoare. SA operează utilizând moduri.Capitolul 5 187 AH oferă şi o protecţie opţională anti-reply. Un mod este o metodă în care protocolul IPSec este aplicat unui pachet. Figura 91: Comparaţie între un antet IP original şi unul cu Encapsulating Security Payload. AH şi ESP pot fi utilizate împreună. Dacă datele sunt interceptate şi este utilizat numai AH. destinaţia şi conţinutul împotriva modificărilor. identitatea receptorului şi a emiţătorului sunt cunoscute. O asociaţie de securitate oferă protecţia datelor pentru trafic unidirecţional prin utilizarea protocoalelor definite de IPSec. În mod normal. potrivit politicii de securitate. O asociaţie de securitate permite unei întreprinderi să controleze în mod exact ce resurse pot comunica în mod securizat. conţinutul mesajului poate să fie citit. IPsec poate fi utilizat în mod tunel sau în mod transport. Asocierile de securitate (Security Association – SA) IPSec introduce conceptul de Asociaţie de Securitate (SA) care reprezintă o conexiune logică între două dispozitive care transferă date. încărcătura nefiind modificată. fapt care duce la protejarea de retransmiterea neautorizată a pachetelor. Un tunel IPSec constă în două asociaţii de securitate unidirecţionale care oferă un canal protejat full-duplex. Antetul de autentificare este adăugat în pachet între antetul IP şi restul conţinutului pachetului. iar modul transport este utilizat pentru protecţia tunelurilor hostto-host. De asemenea. ESP protejează confidenţialitatea datelor. Pentru acest lucru. Astfel. Pe de altă parte. Pentru a îmbunătăţi protecţia. AH nu protejează confidenţialitatea datelor. . IP HDR reprezintă antetul IP şi include atât adresa sursă cât şi pe cea destinaţie. Dar.

După ce un pachet este procesat prin IPSec. . se asigură faptul că numai emiţătorul şi receptorul unui mesaj îl pot accesa. protejându-se în acelaşi timp şi emiţătorul şi destinatarul real. Actualizarea cheilor în mod regulat asigură confidenţialitatea datelor între receptor şi emiţător. Modul transport nu protejează informaţia din antetul IP. antetul IP nefiind modificat. IKE funcţionează într-un proces în două faze: prima fază setează asociaţiile de securitate ale IKE. Modul tunel (ESP) previne ca un intrus să descifreze datele. Protocolul IKE este cel care face managementul procesului de actualizarea al cheilor. IPSec utilizează protocolul Internet Key Exchange (IKE) pentru a facilita şi automatiza instalarea şi schimbul de chei între părţile comunicante. Cele două gateway-uri execută împachetarea şi despachetarea pentru maşinile gazdă.modul tunel – implementarea IPSec pentru modul tunel încapsulează întregul pachet IP. iar faza a doua activează canalele securizate de transmitere a datelor (adică asociaţiile de securitate ale IPSec). Utilizându-se chei. Astfel. . întregul pachet devine încărcătura unui pachet procesat cu IPSec în care este creat un nou antet care conţine adresele celor două gateway-uri IPSec. utilizatorii putând controla de asemenea puterea unei chei cât şi frecvenţa de actualizarea. IPSec necesită ca aceste chei să fie recreate sau actualizate în mod frecvent astfel încât părţile să comunice în mod sigur între ele. În prima fază sunt - Figura 92: Funcţionarea Internet Key Exchange – schimbul de chei între părţi.188 Securitatea datelor şi sistemelor informatice modul transport – implementarea IPSec pentru modul transport încapsulează numai încărcătura pachetului. noul pachet IP va conţine numai vechiul antet (cu adresele sursă şi destinaţie nemodificate) precum şi încărcătura procesată.

porturile – regulile de filtrare sunt bazate pe porturi sursă şi destinaţie. 3. 2. În plus. Firewall-urile nu funcţionează fără riscuri. jurnalizează traficul.Capitolul 5 189 cuprinse următoarele sarcini: 1. Aproximativ 70% din breşele de securitate au loc în interiorul companiei. dar dacă au fost depăşite. Utilizarea firewall-urilor în intraneturi Zidurile de protecţie joacă un rol semnificativ în managementul securităţii unui intranet. raportare. reţeaua internă este deschisă pentru intrus. O maşină care utilizează TCP/IP are 65535 porturi virtuale. Un zid de protecţie (vezi figura următoareFigura 93: Arhitectura firewall. În practică au fost observate următoarele riscuri cu privire la firewall-uri: . menţinând autentificarea utilizatorilor interni. cele două părţi negociază algoritmii de criptare şi autentificare care vor fi utilizaţi de asociaţiile de securitate ale IKE. ca şi pentru planificare. din care unele sunt utilizate de către anumite servicii. asociaţiile de securitate IPSec sunt pregătite să protejeze datele utilizatorului între cele două gateway-uri. 3. Un exemplu poate fi utilizarea unui modem şi a unei conexiuni dial-up. . 2. Odată ce cheile asociaţiilor de securitate sunt create şi schimbate. Un zid de protecţie este un dispozitiv sau o aplicaţie care controlează cursul comunicaţiei între reţeaua internă şi o reţea externă precum Internetul. Acestea sunt în general dificil de penetrat. Cheia master este utilizată în faza a doua pentru a deriva chei IPSec pentru asociaţiile de securitate. oferind un suport pentru audit. oferă conexiuni prin proxy către Internet. cele două părţi se autentifică reciproc utilizând un mecanism predeterminat. prevenind ajungerea pachetelor neautorizate în serverele de web şi de aplicaţii. adică sunt create de persoane de dincolo sau din spatele zidul de protecţie. este utilizată cheia master pentru a deriva cheile IPSec pentru asociaţiile de securitate. cele două părţi negociază algoritmul de criptare şi autentificare care va fi utilizat de asociaţiile de securitate ale IPSec. un firewall nu poate rezolva compromisurile din reţeaua internă. acţionează ca filtru de intrare pentru traficul Internet către serverele organizaţiei. Faza a două cuprinde următoarele sarcini: 1. 2. precum chei pre-partajate sau certificate digitale. este generată o cheie master partajată utilizând algoritmul cu cheie publică Diffie-Hellman în interiorul cadrului de lucru al IKE pentru cele două părţi.) serveşte câtorva scopuri: 1.

. fără întrerupere. .scanare RPC directă – portmapper este un serviciu care permite utilizatorilor să identifice porturile pe care rezidă apelurile de proceduri la distanţă. Sistemele de detectare a intruşilor pot fi instalate sub formă de sonde sau de agenţi.protocoale fără conexiune . - . Pentru intraneturi este necesară existenţa unui sistem de detectare a intruziunilor cu scopul protejării perimetrului reţelei de atacuri. Sondele sunt mult mai eficiente în ceea ce priveşte detectarea intruziunilor deoarece minimizează impactul asupra sistemelor existente prin ascultarea pasivă şi raportarea către consola centrală.activează un răspuns automat în cazul anumitor probleme.inspectează şirul de date care trec prin reţea. rutarea – această opţiune IP permite utilizatorilor să definească modalitatea de rutare a pachetelor. Serviciile de detectare a intruşilor execută la nivel de dispozitiv de reţea următoarele funcţii: . precum UDP.190 Securitatea datelor şi sistemelor informatice Figura 93: Arhitectura firewall. .firewall-urile au dificultăţi în detectarea pachetelor utilizate în servicii care nu necesită stabilirea unei conexiuni. identifică semnăturile activităţilor neautorizate şi activează procedurile de apărare. notificând personalul necesar de securitate. Aceste pachete ne dau răspunsuri diferite.scanare ascunsă – un intrus nu încearcă să stabilească o conexiune ci utilizează pachete la nivel de interfaţă.SOCK – reprezintă o bibliotecă de aplicaţii pro xy utilizate pentru a permite ca anumite servicii să fie utilizate şi pentru a ţine intruşii în afară. . în funcţie de calitatea portului (deschis sau nu). .generează alarme în cazul detectării evenimentelor. .

Aceste filtre operează la nivelul reţea (din stiva TCP/IP). sesiunea TCP este stabilită între firewall şi gazda de la distanţă. pe baza adresei IP sau a numărului portului. Figura 94: Firewall de tip filtru de pachete. Triple DES etc. Marele avantaj al acestor filtre de pachete este acela că operează deosebit de rapid. - circuit-level gateway: aceste firewall-uri ascultă cererile de conexiuni TCP de la gazdele externe şi decid dacă să accepte sau să respingă cererile pe baza numărului portului. din punct de vedere al perspectivei din care operează. Există mai multe tipuri de firewall.filtru de pachete (packet-filter router): numite şi router-e de blocare. ActiveX sau altul. Point-toPoint Tunneling Protocol (PPTP). în general fiind utilizate protocoale precum Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP). respinge sau elimina pachetele de intrare sau ieşire. precum şi standarde de criptare cum sunt DES. Tunnelling-ul şi criptarea sunt utilizate pentru a crea reţele punct-la-punct. utilizând în acelaşi timp facilităţile Java şi ActiveX. MD5. IPSec.Capitolul 5 191 Pe lângă detectarea intruşilor mai poate fi luat în considerare şi un agregator proxy de tip TCP care va îmbunătăţi securitatea prin firewall prin limitarea porturilor expuse.activeze navigarea în siguranţă.ofere control asupra codului mobil Java. În momentul în care firewall-ul acceptă o cerere de conexiune. aceste firewall-uri sunt router-e care sunt configurate cu o serie de reguli pentru a permite. iar în combinaţie cu NAT pot oferi reţelelor primul pas spre apărare. Aplicaţiile care inspectează conţinutul trebuie să: . . .prevină atacurile prin cod mobil. Firewall-ul stabileşte apoi o sesiune proxy separată cu gazda internă cu care calculatorul de la distanţă încearcă să comunice şi apoi retransmite comunicaţia între cele două gazde utilizând o conexiune de circuit internă. Astfel cele trei tipuri de firewall de bază sunt: . Codurile mobile de program precum Java şi ActiveX creează o ameninţare în creştere. Aceste tipuri se suprapun până la un punct în produsele firewall comerciale. Combinarea acestui tip .

un application-level gateway permite numai trafic HTTP formatat în mod corespunzător. Application-level gateway pot să jurnalizeze traficul. Reprezintă cele mai complexe tipuri de firewall. - Application-level gateway: acest firewall este similar celui de mai sus. dar necesită în acelaşi timp şi cele mai multe resurse. protocoale precum HTTP sau FTP.192 Securitatea datelor şi sistemelor informatice de firwall cu filtrul de pachete de mai sus oferă un mai mare grad de apărare decât un simplu filtru de pachete. Figura 95: Firewall de tip Circuit-level gateway. să convertească protocoale sau să execute alte funcţii de securitate utile. În timp ce un circuit-level gateway ar putea permite oricărui protocol să stabilească o conexiune proxy TCP prin portul 80. necesitând configuraţii speciale pentru fiecare protocol al nivelului aplicaţie. să execute autentificare. . blocând orice alte aplicaţii precum programe de file-sharing peer-to-peer care ar încerca să utilizeze portul. dar poate să filtreze în plus traficul pe baza protocoalelor din nivelul aplicaţie. Figura 96: Firewall de tip Application-level gateway.

al cărui nume a devenit sinonim cu comerţul electronic. Business Consumator B2B (reţele EDI): B2C : amazon. În acelaşi timp. partenerii neavând la dispoziţie vreo modalitate de negociere sau discuţie. nu este interactiv. EDI poate încă să economisească bani şi timp. mulţi oameni utilizează web-ul ca sursă de informaţii pentru a compara preţuri sau pentru a afla ultimele oferte de produse înainte de a face cumpărături online sau la unul din magazinele tradiţionale. Totuşi. c2c (customerto-customer). c2b (customer-to-business). EDI a fost creat la începutul anilor 1970 de către companiile producătoare de autocamioane. dar are nevoie de a funcţiona de linii de reţea dedicate sau private între organizaţiile care -l folosesc. care funcţionează doar offline sunt numite „bric k-and-mortar”. într-adevăr. iar cel mai bun exemplu de o asemenea companie este Amazon. E-Commerce şi E-Business Comerţul electronic sau e-commerce este fapta prin care se cumpără şi se vând bunuri şi servicii prin Internet şi în special prin World Wide Web. b2c (business-to-customer).com. . În acelaşi timp. un mod standard de a schimba date între organizaţii. pe scurt. cel mai mare volum al afacerilor din comerţ electronic este generat de b2b. influenţa web-ului este mult mai mare decât în momentul în care se ia în considerare contextul comercial al acestuia.com C2C: ebay. Business Consumator Vânzarea cum amănuntul prin Internet este cunoscută sub numele de e-tailing. Documentele necesare pentru crearea ordinelor şi plată au de asemenea o formă electronică sigură.com Ford/General Motors C2B: priceline. De exemplu. devenind în scurt timp o forţă majoră în domeniile industriale precum producerea de autovehicule sau alimentaţie. o modalitate de automatizare a cumpărăturilor.com Tabelul 15: O matrice simplificată a comerţului electronic. există de asemenea termeni referitori la organizaţiile care funcţionează atât online cât şi fizic. securizabilă şi verificabilă. precum Cisco sau Oracle au fost printre primele care şi-au transferat vânzările pe Internet. EDI este. Companii implicate în IT. În mod evident. Alţi termeni care sunt des utilizaţi în momentul în care se vorbeşte de comerţul electronic sunt b2b (business-to-business). în timp ce companiile tradiţionale. şi. EDI ajuns să conţină numeroase neajunsuri. acestea fiind considerate principalele forţe ale comerţului electronic. fiind des utilizat de detailişti pentru actualizar ea automată a stocurilor direct de la furnizori. numite companii „click-and-mortar”. datând de aproximativ 30-35 ani şi avându-şi baza în EDI (Electronic Data Interchange). au apărut mult schimburi de tip b2b. Din cauza multor schimbări majore din IT. Comerţul electronic nu este nou.Capitolul 6 193 6.

EDI nu mai este sincronizat cu mediul economic. goana după „dotcom” scoţând-o la lumină pentru prima dată. pentru a obţine avantajul primului venit. sub formă de intranet. caracterizând în acelaşi timp noua economie şi noul mod. Înainte de Internet. Cele trei dimensiuni ale cubului sunt reprezentate de produs. negăsind nici o modalitate de a face bani. o companie care urmăreşte achiziţiile şi creare consorţiilor între firme. cât şi în afara legătura acesteia cu partenerii de afaceri. proces si agent. ceea ce creează în reprezentarea 3D. Şi. Totuşi. numai în jur de 100000 companii au ales să folosească EDI (studiu realizat de Forrester Research în anul 2000). ţinând în loc dezvoltarea. în funcţie de gradul de digitizare al elementelor sale de lucru. poate exista atât în interiorul organizaţiei. mai mult de 100 de firme de comerţ electronic şi -au închis porţile (site-urile. securitatea este una din cele mai mari probleme ivite. comerţul electronic era de fapt o afacere b2b ascunsă.  agentul de predare (sau intermediarul). Dacă anul 1999 a fost anul pornirii dotcom-urilor. de a face afaceri. firmele ştiind acum la ce să se aştepte şi învăţând din experienţa primilor sosiţi. dintre acestea. Potrivit „Webmergers”. unii spun că anul 2000 a fost anul prăbuşirii acestora. În vara anului 1999 în Europa. este utilizat în mod permanent şi de către aproape oricine.194 E-Commerce şi E-Business Din peste 2 milioane de companii americane cu zece sau mai mulţi angajaţi. nici cel de-al doilea val nu se lasă aşteptat. toată lumea încerca să investească într-un dotcom sau să devină patronul vre-unuia. fluid şi virtual. Totuşi.  procesul. Mai există astfel 1900000 întreprinderi mici şi mijlocii care nu folosesc EDI. După mai bine de 30 de ani de utilizare. în plus. este global. Internetul este tot ceea ce EDI nu este: este ieftin şi rapid. Sosirea Internetului rezolvă o parte din aceste probleme. EDI fiind integrat acum în unele din tehnologiile Internet. sub formă de extranet. după cum se poate observa şi în figura următoare. adică). Comerţul electronic poate lua mai multe forme. si anume:  produsul (serviciul) vândut. spun scepticii. Fiecare din cele trei elemente de mai sus pot fi în format fizic sau digital. sigur la parteneri şi furnizori pentru a găsi noi clienţi şi pentru a livra bunurile rapid. Viteza este la ordinea zilei: companiile au nevoie de un acces rapid. . Prima generaţie de firme de comerţ electronic a fost una de testare şi de acaparare a pieţei: ajungerea pe Internet şi ajungerea rapidă acolo. s-a sfârşit înainte de a începe. Comerţul electronic bazat pe Internet. Companiile mai mici scot astfel în evidenţă tot ceea ce EDI nu poate să facă. opt cuburi.

companii care Nivel 4 – Comerţul pe Internet: companii care vînd bunri şi servicii direct consumatorilor sau altor afaceri. termen mai larg decât fiecare din aceşti doi termeni în parte şi care îi cuprinde pe amândoi. Economia Internet priveşte toate activităţile cu caracter economic. intermediarii: Economia Internet Nivel 1 – Infrastructura Internet: companiile care oferă hardware. Acest cadru arată patru niveluri ale economiei Internet – cele trei menţionate mai sus şi un al patrulea. Pe lângă comerţ electronic şi e-business există un alt termen şi anume economia Internet. care utilizează reţelele ca mediu pentru comerţ sau toate activităţile implicate în construirea de reţele legate la Internet şi cumpărarea de servicii de aplicaţii precum achiziţionarea de hardware şi software pentru aplicaţiile de tip retail său e-malls bazate pe web. software şi echipamente de reţea pentru Internet şi WWW. . Nivel 2 – Infrastructura aplicaţiilor Internet: companii care produc software care facilitează tranzacţiile web.Capitolul 6 195 Figura 97: Dimensiunile comerţului electronic.  infrastructura de afaceri. Economia Internet este alcătuită din trei segmente majore:  infrastructura fizică.  comerţul. CREC (Center for Research and Electroni Commerce) al University of Texas a dezvoltat un cadru conceptual au modului în care funcţionează economia Internet. Nivel 3 – Intermediarii din Internet: companiile care fac legătura între cumpărătorii şi vînzătorii online.

vânzarea de bilete de avion online. IBM. Microsoft. B2B Comerţul electronic B2B este definit cel mai simplu ca fiind comerţul electronic desfăşurat între companii. Cea mai mare parte (aproximativ 80%) din comerţul electronic este de acest fel. publicitate prin Internet. vînzători de soluţii de securitate.196 E-Commerce şi E-Business companii de design web şi consultanţă. training. producători de entertainment online. Internet Backbone Provider-i. Dell Tabelul 16: Cele patru ni veluri ale economiei Internet. iar experţii prezic faptul că acest tip de comerţ electronic va continua să crească mai rapid decât segmenul B2C. producători de PCuri şi servere. Acesta este tipul de comerţ electronic care gestionează relaţiile dintre şi în interiorul afacerilor. servicii profesionale. producători de portaluri. consultanţă online. Travelovity. Yahoo!.com. ISP. agregatori de conţinut online. aplicaţii multimedia Adobe. Figura următoare arată previziunile corespunzătoare anului 2004. e-Trade. AOL. Oracle oferă conţinut online. baze de date cu acces din web. Qwest Companii care oferă aplicaţii web de comerţ electronic. ZDNet E-tailers. Tipuri de companii Companii de hardware/software. . companii care oferă pieţe în care se pot desfăşura tranzacţiile electronice Marketeri din industrii verticale. e-STEEL. Exemple Cisco. AT&T. companii bazate pe taxe/subscripţie Amazon. dezvoltare software. agenţi de turism online. brokeraj online. motoare de căutare.

găzduire şi gestionare pentru diverse aplicaţii dintr-un punct central (ex: Oracle. NetSales. iXL. ProcureNet). pentru operarea şi menţinerea licitaţiilor în timp real prin Internet (ex: Moai Technologies.Capitolul 6 197 Anul 2000 Anul 2004 Piaţa B2B are două componente primare: e-frastructura şi e-markets. pentru facilitarea transpunerii conţinutului pe site-urile web (ex: Interwoven.  activatori de comerţ electronic bazat pe web (ex: Commerce One.  Application Service Providers: instalarea. Figura 98: Arhitectura generic a comerţului electronic de tip B2B. . OpenSite Technologies). Enterprise and Universal Access). Linkshare).  software pentru soluţii de licitaţii. E-markets sau pieţele electronice sunt definite ca site-uri web în care interacţionează şi tranzacţionează cumpărătorii si vânzătorii.  outsourcing-ul funcţiilor din procesul e-commerce. un software bazat pe acces prin browser. Efrastructura este arhitectura B2B şi constă în principal din următoarele:  logistica – transport. precum găzduirea web. depozitare şi distribuţie (ex: Procter and Gamble). pentru automatizarea cumpărărilor). soluţii pentru securitate sau gestiunea clienţilor (ex: ofertanţi de outsourcing.  software pentru managementul conţinutului. precum eShare.

6 10. Internetul este un canal de informare mai eficient decât canalele tradiţionale. timp şi bani cheltuiţi. la fel ca în lanţul de aprovizionare tradiţional. diferenţiat pe regiuni erau următoarele: (mld) 2000 2001 2002 2003 2004 %. scheme de plăţi etc. Previziunile corespunzătoare anului 2000 pentru 2004 în ceea ce priveşte comerţul electronic.3 199.9 Impactul pieţelor B2B pentru economiile ţărilor în curs de dezvoltare se poate evidenţia luând în considerare următoarele:  Costurile tranzacţiilor: există trei arii în care sunt reduse în mod semnificativ costurile. În al doilea rând. Eficienţa în .9 121.2 316. fax).7 226.7 17. management de canal (diseminarea informaţiilor în cazul schimbării. ordine de cumpărare.8 57. Cele mai multe aplicaţii B2B există în ariile de management al furnizorilor (mai ales al procesării ordinelor de cumpărare).6 100 America de Nord Asia/Pacifi c Europa America de Sud Africa/Orientul Mijlociu Total 159.4 17. prin utilizarea comerţului electronic de tip B2B.9 5. costurile sunt reduse mai mult prin costurile procesării tranzacţiilor (facturi. în condiţii operaţionale) şi gestiunea plăţilor (sisteme electronice de plată sau EPS). reducând astfel şi mai mult costurile.4 7.198 E-Commerce şi E-Business Cele mai bune exemple B2B şi cele mai bune modele sunt IBM.8 28. În pieţele B2B. În primul rând este vorba de reducerea costurilor de căutare. În termeni de efort.8 68. corespun -zător anului 2004 1600.1 0.9 448. recepţionează peste 90% din ordinele de vânzare prin Internet. Cisco.2 132.7 2774.8 10. deoarece cumpărătorii nu trebuie să mai meargă prin intermediari multiplii pentru a căuta informaţii despre furnizori.2 26.3 58.1 33. produse şi preţuri.).1 964. Cisco şi Dell. de exemplu.9 1.7 300.3 334.2 36. deoarece B2B permite automatizarea proceselor tranzacţionale şi deci o implementare mai rapidă a acestora în comparaţie cu celelalte canale (telefon.6 52.6 797. managementul distribuţiei (mai ales în transmiterea documentelor de transport).6 1541.2 2.9 563.4 5. cumpărătorii şi vânzătorii sunt adunaţi împreună într-o singură comunitate online de schimb. Hewlett Packard (HP). managementul stocurilor (de exemplu gestionarea ciclurilor de tip comandă-transport-facturare).9 841.7 2.

Alte . ceea ce formează cheia atragerii mai multor utilizatori în piaţa electronică. Adunarea unui număr mare de cumpărători şi vânzători într-o singură piaţă electronică oferă participanţilor atât informaţii despre preţuri. În plus. eliminând astfel intermediarii şi distribuitorii. precum software sau cărţi electronice) pe care le pot recepţiona prin intermediul reţelelor electronice. Originile acestuia pot fi urmate până la detailişti online (e-tailing) precum Amazon. procesarea online îmbunătăţeşte managementul stocurilor şi logistica.Capitolul 6 199 procesul de schimb este şi ea îmbunătăţită prin abilitatea pieţelor B2B de a procesa vânzările prin licitaţii online. făcând informaţia accesibilă în mod rapid şi disponibilă tuturor membrilor din piaţa electronică. cumpărătorii având mult mai mult timp la dispoziţie pentru a compara preţurile şi a lua o decizie. preţurile pot fi setate prin mecanisme automate de potrivire a ofertelor şi preţurilor licitate.  Dezintermedierea. Mai mulţi participanţi formează masa critică.  Transparenţă în preţ. cât şi despre procesarea tranzacţiilor. Creşterea transparenţei preţului are ca efect coborârea diferenţiată a preţului. Cu toate acestea. pieţele electronice B2B cresc marginile pentru preţuri dinamice şi negociate în cazul în care mai mulţi cumpărători şi vânzători participă în colectiv în licitaţii de tip „price-setting” şi „twoway”. Creşterea rapidă a pieţelor B2B creează economii de scară bazate pe costuri pentru furnizori. Barnes and Noble sau Toys’R’Us.com. În astfel de medii. cumpărarea de bunuri fizice (bunuri tangibile. Printre cele mai evidente beneficii ale pieţelor electronice se numără creşterea transparenţei preţului.com. Acest tip de comerţ este cel de-al doilea tip de comerţ electronic măsurat sub forma volumului tranzacţiilor. necesităţile cumpărătorilor şi vânzătorilor sunt agregate pentru a atinge preţuri competitive. În plus. bunuri informaţionale (bunuri aflate în format electronic sau sub formă de conţinut digitalizat. În al treilea rând. Drugstore. precum cărţile sau alte produse fizice). Beyond.  Economii de scară şi efecte de reţea. fiind în acelaşi timp cea mai timpurie formă de comerţ electronic. Prin pieţele electronice B2B furnizorii pot interacţiona şi tranzacţiona în mod direct cu cumpărătorii. Internetul permite publicarea informaţiilor despre fiecare achiziţie sau tranzacţie. B2C Comerţul electronic de tip B2C sau comerţul desfăşurat între companii şi consumatori presupune următoarele: clienţii adună informaţii despre produse. aducerea împreună a unui număr semnificativ de cumpărători şi vânzători oferă economii de scară la nivelul cererii sau efecte de reţea. se dezvoltă noi forme de intermediere: pieţele electronice pot fi considerate ele însele ca intermediari. Fiecare participant adiţional în piaţa electronică va crea valori pentru toţi participanţii de partea cererii. în acest context. În pieţele electronice.com. care sunt mai mici decât cele rezultate din acţiuni individuale. deoarece se situează între clienţi şi furnizori în lanţul de aprovizionare.

200 E-Commerce şi E-Business exemple de B2C care presupun vânzarea de bunuri informaţionale sunt E-Trade sau Travelocity. pentru ţările cu o populaţie Internet în creştere. mai ales pe cele legate de căutare prin creşterea accesului consumatorului la informaţii şi permiţând consumatorilor să găsească cel mai bun preţ pentru un produs sau serviciu. comerţul B2C devine şi mai atractiv. Acest tip de comerţ are două facilităţi principale: în primul rând. Cele mai comune aplicaţii ale acestui tip de comerţ electronic se găsesc în ariile achiziţiilor de produse şi informaţii sau gestiunea finanţelor personale. deoarece costul de creare şi menţinere a unui site Web este mult mai redus decât instalarea unei firme tradiţionale (brick-and-mortar). Comerţul electronic B2C reduce de asemenea barierele de intrare pe piaţă. B2G Comerţul electronic de tip business-to-goverment sau B2G este definit în general ca şi comerţul desfăşurat între companii şi sectorul public. transmiterea de bunuri informaţionale devine din ce în ce mai rentabilă. din această sumă o parte considerabilă revenind tranzacţiilor efectuate de detailişti. sectorul public îşi asumă un rol de pilot sau rol de conducere în . economisind sumele care ar fi cheltuite pentru distribuirea fizică a bunurilor. proceduri de licenţiere şi alte operaţiuni legate de sectorul public. În plus. eMarketer estima la nivelul anului 2000. In cazul bunurilor informaţionale. referindu-se la utilizarea Internetului pentru achiziţiile publice. pentru anul 2004. venituri din comerţul electronic B2C de 428.1 mld USD. care presupune managementul investiţiilor şi finanţelor personale cu ajutorul instrumentelor de tip online baking (ex: Quicken). Comerţul electronic B2C reduce costurile tranzacţiilor. Figura 99: Arhitectura ge nerică a comerţului electronic de tip B2C.

de la mai mulţi furnizori.Capitolul 6 201 stabilirea comerţului electronic. în care firmele/afacerile pot licita pentru ceea ce au nevoie. Comerţul electronic de tip C2C are cel puţin trei forme principale:  Licitaţiile facilitate prin intermediul unui portal precum eBay. în al doilea rând. deoarece sistemul de e-procurement rămâne în continuare slab dezvoltat. Industriile afectate de m-commerce cuprind:  Serviciile financiare. La această dată totuşi. tranzacţiile efectuându-se prin aceleaşi dispozitive). interactivă. reducând în acelaşi timp riscul apariţiei problemelor. . Tranzacţiile de tip Consumer-to-Business (C2B) presupun licitaţii inverse. existând de asemenea o facilitate numită „buyer leads & want ads”). C2C Comerţul electronic consumer-to-consumer sau comerţul electronic C2C este comerţul desfăşurat între persoane fizice particulare sau cel desfăşurat între consumatori. care permite licitarea în timp real pentru bunurile vândute prin web. există persoane care cred că m-commerce va întrece comerţul electronic clasic. Comerţul prin dispozitive mobile M-Commerce este comerţul desfăşurat de cumpărători şi vânzători prin intermediul tehnologiilor wireless şi al dispozitivelor mobile precum telefoane celulare sau asistenţi personali digitali. care permit consumatorului să conducă întreaga tranzacţie. între care m-banking (în care clienţii îşi utilizează dispozitivul mobil personal pentru accesarea conturilor şi plata facturilor). mai sigur şi mai scalabil. Politicile de achiziţie bazate pe web cresc transparenţa procesului de achiziţie.  Publicitate secretă (classified ads). servicii de brokeraj (în care nivelul acţiunilor poate fi afişat pe ecranele dispozitivelor mobile. Deoarece transferul de conţinut prin dispozitive mobile devine din ce în ce mai rapid. în care cumpărătorii şi vânzătorii pot negocia.  Sisteme peer-to-peer. Acest tip de comerţ este caracterizat prin creşterea pieţelor electronice şi a licitaţiilor online. cel mai mare potenţial pentru dezvoltarea de noi pieţe. Un exemplu concret ar fi în cazul existenţei unor companii de transport aerian care oferă călătorului cel mai bun bilet la cererea acestuia de a călători de la Bucureşti la Paris. mai ales în domeniul industriilor verticale. mărimea pieţei comerţului electronic de tip B2G. se presupune că sectorul public are o necesitate acută în eficientizarea achiziţiilor publice. asemănătoare modelului Napster. nu este semnificativă. poate. în portaluri precum Excite Classifieds sau eWanted (o piaţă online. ca şi metodă pentru tranzacţiile digitale. Comerţul electronic de tip C2C are. ca parte a comerţului electronic.

tranzacţiile efectuate prin dispozitive mobile vor atinge cifra de 28 miliarde USD.1 celulare 2004 1. deoarece consumatorii au posibilitatea de a plasa şi de a plăti ordine în timp real. permiţând astfel stocarea informaţiei într-o formă digitală care poate fi obţinută şi transmisă în mod cvasi-instantaneu. Forţele de piaţă: organizaţiile sunt încurajate să utilizeze comerţul electronic în marketing şi promovare cu scopul obţinerii de pieţe internaţionale. costuri mai scăzute în privinţa partajării globale a informaţiei şi alternative ieftine pentru serviciile oferite clienţilor.3 2005 Tabelul 17: Evol uţia comerţului prin dis pozi ti ve mobile. Conform previziunilor efectuate de Forrester Research pentru anul 2005. furnizori. care cuprind transferul de entertainment. ştiri financiare şi sportive. actualizări de trafic. toţi aceştia comunicând într-un mediu virtual. Internetul este utilizat ca mediu pentru îmbunătăţirea relaţiilor şi suportului oferit .3 3.1 20. Integrarea externă se referă la reţeaua electronică creată între corporaţii. în care se vor schimba serviciile care să permită plata facturilor şi revizuirea conturilor.202 E-Commerce şi E-Business  Telecomunicaţiile.  Serviciile informaţionale. Forţele comerţului electronic Comerţul electronic este alimentat de cel puţin trei forţe conducătoare: forţele economice. Integrarea economică este fie internă. mari şi mici. toate efectuate prin dispozitive mobile. pe de cealaltă parte. Forţele economice: unul din cele mai evidente avantaje ale comerţului electronic este eficienţa economică ce rezultă din reducerea costurilor de comunicare.5 Telefon 0 0 0 celular Vînzările influenţate de dispozitive (mld) PDA 1 5.6 14. forţele de interacţiune dintre marketing şi clienţi şi tehnologia.1 0. Dispozitiv 2001 2002 2003 Tranzacţii încheiate pe dispozitive (mld) PDA 0 0. clienţi/potenţiali clienţi şi contractori independenţi.7 0. Integrarea internă.4 0. pe baza Internetului.1 0.  Serviciile şi detailişti. în particular multimedia. toate efectuate prin dispozitive mobile. fie externă. tranzacţii electronice mai rapide şi mai ieftine cu furnizorii.4 Telefoane 0 0 0. presupune legarea atât a diferitelor departamente dintr-o organizaţie. Integrarea internă este cel mai bine exemplificată prin intraneturi la nivel de organizaţie.3 24 1. cât şi a operaţiilor şi proceselor de afaceri. costuri scăzute în ceea ce priveşte infrastructura tehnologică.

ce serveşte ca o terţă parte pentru asigurarea integrităţii şi securităţii tranzacţiilor. televiziune sau acces Internet. c. cumpărarea de cărţi din Internet nu ar trebui să fie cu mult mai scumpă decât achiziţia de la o librărie locală). sistemul trebuie să ofere un mijloc eficient de transfer al pachetelor de dimensiuni mici (de exemplu. 3. care să gestioneze fluxul informaţional şi care să menţină sistemul de comerţ electronic. Formează o masă critică de populaţie cu acces la Internet şi care au venituri care permit utilizarea pe scară largă a cărţilor de credit. Forţele tehnologie: dezvoltarea ICT este unul din factorii cheie de dezvoltare a comerţului electronic. astfel încât ordinele sunt procesate într-o manieră eficientă. fiind eliminată nevoia de a instala reţele separate de telefonie. instalarea acestor linii poate fi atractivă doar în cazul în care avantajele cuprind şi televiziunea prin cablu şi conexiunea la Internet. b. autoritate de autentificare. instituţii bancare ce oferă servicii de clearing pentru tranzacţii (procesarea plăţilor prin carduri de debit/credit. Mai mult. 2. Aceasta a făcut comunicaţiile mai eficiente. fiind astfel mult mai uşor de oferit consumatorilor ţină informaţii detaliate despre produse şi servicii prin intermediu Internetului. Trebuie să avem în vedere faptul că e-commerce nu înseamnă numai existenţa unei firme şi a unui site web al cărui scop este vânzarea de produse prin Internet. partenerii de afaceri cuprind: a. compresia şi promovarea sistemelor deschise au pavat drumul pentru convergenţa serviciilor de comunicaţie într-o singură platformă. Această dezvoltare asigură acces egal şi ieftin la informaţii. transferul electronic al fondurilor). care să permită transferul fizic al bunurilor în ţară şi în afara acesteia. existenţa unui singur furnizor de informaţii înseamnă costuri de comunicare mai reduse. c. un site web cu facilităţi de comerţ electronic (un server care permite tranzacţii securizate). avansarea tehnologică în digitizarea conţinutului. Posedă o atitudine în favoarea achiziţiei de bunuri prin Internet şi nu a inspectării fizice a acestora înainte de achiziţie.Capitolul 6 203 clienţilor. Atât din punctul de vedere al firme lor. trebuie avute în vedere un număr de considerente. . Totuşi. instalarea de linii în arii rurale rar sau slab populate este descurajantă pentru companiile de telecomunicaţii în privinţa instalării liniilor telefonice clasice. Pentru ca e-commerce să fie o alternativă competitivă faţă de comerţul tradiţional şi pentru ca firmele să maximizeze beneficiile obţinute din comerţul electronic. o tranzacţie tipică de comerţ electronic presupune următorii jucători majori şi necesităţile corespunzătoare acestora: 1. un intranet la nivel de organizaţie. principiul accesului universal poate fi atins prin convergenţă: în prezent. b. Consumatorii (pentru tranzacţii business-to-consumer): a. mai rapide şi mai ieftine. vânzătorul ar trebui să deţină următoarele: a. cât şi al consumatorilor. Pentru tranzacţiile de tip business-to-consumer. De exemplu. b. Astfel. angajaţi IT. companii naţionale şi internaţionale de transport.

Cel mai puţin dezvoltat factor sau „veriga cea mai slabă” va deveni un impediment pentru creşterea comerţului electronic ca întreg. semnături electronice etc. De exemplu. care formează împreună o masă critică de companii (mai ales în lanţul de aprovizionare) cu acces la Internet şi cu facilităţi pentru plasarea şi execuţia ordinelor prin Internet. 5. b. permiţând întreprinderilor noi. Comerţul electronic permite „producţia de reţea” – acest lucru se referă la împărţirea procesului de producţie către contractori care sunt dispersaţi din punct de vedere geografic. Printre beneficiile producţiei în reţea se numără: reducerea costurilor. Guvernul. Cu toate acestea. marketing direct şi . de utilizarea cu succes a căruia depind următoarele: a. În ţările care au cifre semnificative de utilizare a comerţului electronic se va crea. nefuncţionarea „dotcom”-ului fiind dovada acesteia. cât şi pentru convorbirile telefonice locale necesare conectării la Internet). deoarece va scoate în evidenţă informaţii proprietare/secrete referitoare la structura preţului. b. dar care sunt conectaţi unii cu alţii prin reţele de calculatoare. Comerţul electronic face posibilă „personalizarea de masă”. o structură de preţuri care nu penalizează consumatorii pentru petrecerea timpului şi cumpărarea bunurilor prin Internet (de exemplu tarife atât pentru accesul la ISP. comerţul electronic poate face discriminare împotriva întreprinderilor mici şi mijlocii. instituţii legale care să gestioneze cadrul legal şi care să protejeze consumatorii şi afacerile de fraudă. Acest lucru poate fi mai eficient dacă procesul de fabricaţie este avansat şi integrat în sistemul de comenzi date de clienţi. care va îmbunătăţii fiecare din factorii implicaţi. pentru stabilirea: a. de exemplu. Aplicaţiile de comerţ electronic din această arie cuprind sisteme de comenzi uşor de utilizat care permit clienţilor să aleagă şi să cumpere produse în funcţie de specificaţii personale şi unice. î n schimb. întreprinderilor mici sau mijlocii să ajungă în piaţă globală. o companie producătoare de autovehicule cu o strategie e commerce va permite ca prin ordinele online să se construiască o maşină conform specificaţiilor consumatorilor. Un plan de ebusiness bun nu va ignora valorile vechii economii. trebuie avut în vedere faptul că fără o strategie adecvată de e-business. Pentru creşterea comerţului electronic sunt necesari toţi factorii şi necesităţile asociate acestora. 6. un feed-back pozitiv. Organizaţiile/afacerile (pentru tranzacţii business-to-business). Internetul. o ţară cu o excelentă infrastructură Internet nu va avea cifre mari în ceea ce priveşte comerţul electronic dacă băncile nu oferă suport şi execuţie pentru tranzacţiile e -commerce. descrişi mai sus. unui cadru legal care să guverneze tranzacţiile de comerţ electronic (inclusiv documente electronice.). De exemplu. o infrastructură Internet robustă şi eficientă.204 E-Commerce şi E-Business 4. Avantajele comerţului electronic Comerţul electronic serveşte ca un „egalizator”.

Pentru organizaţii. Datele partajate rezidă în diverse sisteme de baze de date sau în depozite de date aflate în diverse site -uri şi companii. care constă în termene de creditare.  fluxul informaţiei. informaţiilor şi finanţelor în drumul acestora de la furnizor. Unele aplicaţii SCM sunt bazate pe modele deschise de date. o companie poate distribui anumite sarcini care nu fac parte din competenţele sale de bază către fabrici din întreaga lume. Din punct de vedere al consumatorilor. în acest caz. care presupune transmiterea comenzilor şi actualizarea stării transferurilor. la producător. organizaţia mai este numită organizaţie extinsă şi cuprinde furnizorii cheie. producători şi consumatorii finali ai unei anumite organizaţii. precum şi toate serviciile necesare. în care firmele mici depind de firmele partenere pentru furnizarea de bunuri şi servicii pentru îndeplinirea mai eficientă a cererilor consumatorilor. cu clienţii. mai ales în tranzacţiile C2B. aceştia au o mai mare influenţă în alegerea modalităţii de creare a produselor şi de efectuare a serviciilor. lărgind astfel aria de alegerea a consumatorilor. Pentru gestiunea acestui lanţ de reţele care leagă clienţi. la detailist şi la consumator..  fluxul financiar. Permite de asemenea tuturor părţilor din lanţul de aprovizionare să gestioneze mai bine resursele curente şi să facă planificări pentru viitor. la angrosist. distribuitori etc. planificări de plăţi şi aranjamentele privind transferul şi proprietatea titlurilor de valoare. Partajarea datelor „în sus”. este nevoie de o soluţie integrată şi extinsă de tip Supply Chain Management (SCM). cât şi între organizaţii. furnizorii. distribuitorii şi competitorii în reţele. Scopul oricărui sistem eficient de gestiune a lanţului de aprovizionare este aprovizionarea din timp cu bunuri şi servicii a următoarei legături din lanţ. muncitorii.Capitolul 6 205 facilitarea vânzărilor de produse şi servicii adiţionale la momentul la care e nevoie de acestea. crescând în acelaşi timp transparenţa preţului. furnizori. . permite aplicaţiilor SCM să îmbunătăţească timpul de ieşire pe piaţă al produselor şi reducerea costurilor. şi „în jos”. care sunt specializate în asemenea produse (exemplu: asamblarea de componente specifice). reducând astfel nivelul stocurilor la fiecare nivel. permiţând astfel clienţilor să ia cea mai bună decizie în cunoştinţă de cauză. Comerţul electronic permite de asemenea aflarea informaţiilor despre produse şi despre piaţă ca întreg. care cuprinde mutarea bunurilor de la furnizor către client. cu furnizorii. presupunând coordonarea şi integrarea acestor fluxuri atât în interiorul organizaţiei. comerţul electronic leagă clienţii. SCM este definit ca şi procesul de supervizare al materialelor. care suportă partajarea datelor atât în interiorul cât şi în exteriorul organizaţiei. În managementul lanţului de aprovizionare există trei fluxuri principale:  fluxul produsului. Tot prin producţia în reţea. ca şi toate retururile de la clienţi.

pe de altă parte. video-conferinţe şi recrutare. procesarea ordinelor de vânzare şi plată ale clienţilor. care cuprind eforturile promoţionale şi de marketing. care presupun serviciile destinate angajaţilor. În ebusiness. O altă definiţie a e-business este „transformarea proceselor organizaţiei pentru creare de valoare adăugată prin aplicarea tehnologiilor. schimbul intern de informaţii. ICT este utilizată pentru a îmbunătăţi propria afacere. tehnologia informaţiei şi comunicării (ICT) este utilizată între afaceri sau în tranzacţiile inter-organizaţii şi în tranzacţiile de tip business-to-consumer. cuprinzând aici orice proces pe care organizaţia (cu sau non-profit. În e-business sunt îmbunătăţite în principal trei procese primare:  Procesele de producţie. procesele de control ale producţiei etc. filosofiei şi paradigmelor calculatoarelor din noua economie”. procese care cuprind procurarea. guvern etc. Astfel. cu scopul de a creşte productivitatea forţelor de vânzare. training. Aplicaţiile electronice îmbunătăţesc fluxul informaţional între producţie şi forţele de vânzare.206 E-Commerce şi E-Business Figura 100: Relaţiile între producător şi consumatori în vechea şi noua economie. între cele două există anumite diferenţe. Comunicarea în grup şi publicarea electronică a informaţiilor interne de afaceri sunt astfel mai eficiente. procesarea plăţilor. în comerţul electronic. Totuşi.. legături electronice cu furnizorii. suportul clienţilor.  Procesele interne de management.  Procese orientate-client. E-Business E-business este un alt termen utilizat uneori pentru a defini acelaşi proces. ordinul şi actualizarea stocurilor. vânzarea prin Internet.) îl creează printr-o reţea gestionată de un calculator. .

Printre exemple putem număra magazinele virtuale sau corporaţiile virtuale. Noua economie este o economie a cunoştinţelor bazată pe aplicarea know-how-ului la tot ceea ce se produce. tipurile instituţiilor şi relaţiilor posibile şi chiar însăşi natura economiei. consorţii şi outsourcing-ul proceselor mai puţin importante. Reţelele sunt fundaţia economiei digitale şi a „erei inteligente de reţea”. informaţia era fizică sau analogă.  Virtualizarea: pe măsură ce informaţia se transformă din informaţie analogă în cea digitală. hărţi. După cum a spus Peter Drucker. lucrurile fizice devin virtuale. Strategiile pentru vechea economie au scos în evidenţă probleme ale bunurilor fizice. schimbând metabolismul economiei.  Digitizare: noua economie este o economie digitală. cecuri. „gestionarul de cunoştinţe este unicul şi cel mai mare bun al organizaţiei”. În noua economie. fotografii etc. datorate în mare parte barierelor de schimb. facturi. raport preţ/cost) Figura 101: E-Business-ul cuprinde toate tipurile de afaceri electronice. structuri industriale oligopolistice şi imperfecţiuni ale pieţei. În noua economie. În vechea economie. Industria vechii economii este caracterizată prin intensitatea capitalului. mai ieftin. întâlniri faţă-în-faţă. fluxul informaţional era fizic: bani. apeluri prin telefonie analogă. putând fi compresată şi transmisă extrem de rapid. În vechea economie. informaţia în toate formele ei se reduce la biţii stocaţi în calculatoare şi la concursurile ţinute cu viteza luminii în reţele. din ce în ce mai multă valoare adăugată va fi creată de mintea omenească şi nu de forţă fizică. .Capitolul 6 207 E-Business (integrarea proceselor pe mai multe pieţe) E-Marketing (Achiziţia clienţilor şi interactivitate cu aceştia) E-Commerce (mai rapid. Noua economie poate fi caracterizată prin următoarele teme:  Cunoaştere: noua economie este o economie a cunoaşterii. Firmele din aceste industrii au urmărit creşterea în mărime şi eficientizarea prin restructurări. În noua economie. informaţia există sub formă digitală. rapoarte. în care bunurile cheie ale organizaţiei sunt bunurile intelectuale. care se concentrează pe knowledge-worker.

imagini. integrând moleculele în clustere care se leagă unele de altele pentru crearea bunăstării. Odată cu această transformare vor apărea şi modificări ale proceselor asociate cu ele – de exemplu. conţinut. Transformarea digitală se referă la conversia tuturor informaţiilor – text. care este cheia activităţii economice şi a succesului de afaceri. La nivelul întregii afaceri.  Dezintermediere: funcţiile de mijlocitori între producători şi consumatori sunt eliminate prin creare reţelelor digitale. stocare.  Globalizarea: noua economie este una globală. Ea înlocuieşte mass media. care oferă la rândul lor infrastructura pentru creare bunăstării în toate sectoarele. fără putinţă de tăgadă.  Inovaţia: noua economie este bazată pe inovaţie. producţia de masă prin producţia media moleculară etc.208 E-Commerce şi E-Business  Molecularizarea: noua economie este o economie moleculară. iar tehnologia elimină „locul” din „locul de muncă”.  Timp-real: noua economie este în timp real. Transformarea digitală Transformarea digitală este procesul prin care o companie devine o afacere electronică. fără a fi necesară copierea prealabilă. informaţiile partajate pe hârtie (factură sau comandă de cumpărare) vor fi schimbate sau partajate în format digital şi distribuite către mai mulţi „abonaţi” în acelaşi timp. audio. transformarea digitală va include cei patru „C”: comerţ. de web şi de distribuirea informaţiilor în format digital. oamenii cu care interacţionăm (comunitatea) şi mijloacele prin care interacţionăm cu aceştia (colaborarea). Vechea corporaţie este dezagregată. Totuşi. comunitate şi colaborare. video – în format digital pentru partajare. . comerţul devenind electronic. în timp ce tranzacţiile de afaceri şi comunicaţiile se desfăşoară cvaziinstantaneu. deoarece „cunoştinţele nu cunosc graniţe”. Afacerea electronică şi e-business în general sunt legate.  Convergenţă: în noua economie. comunicaţiile şi conţinutul. pot apărea noi forme de intermediere. Transformarea în digital va transforma felul în care tranzacţionăm (facem comerţ). înlocuită cu molecule dinamice şi clustere ale indivizilor şi entităţilor care formează baza activităţii economice. informaţia pe care o utilizăm (conţinutul).. sectorul economic dominant este creat de convergenţa a trei industrii: calculatoarele. Noua economie are interconexiuni bogate în interiorul organizaţiei şi între organizaţii.  Integrare/intercooperare: noua economie este o economie de reţea. indexare/căutare.

Strategiile de succes pentru afaceri electronice presupun măsurarea transformării digitale pe două axe: valoare şi viteză. Dacă ne concentrăm prea mult pe valoare şi nu destul pe viteză. iar acestea pot avea ca efect o perioadă de incubaţie în exteriorul firmei. tehnologia la nivel de organizaţie. Pentru prima dată în istoria afacerilor moderne. costurile presupun şi schimbările culturale necesare. eservice.Capitolul 6 209 Figura 102: Viteza şi valoarea în transformarea digitală. Cu toate acestea. Companiile de succes trebuie să asigure . Tehnologia este un alt factor care poate fi avut în vedere. organizaţionale. care sunt deseori mai puţin luate în calcul. se riscă o erodare a lo ialităţii consumatorului. „Costul” şi „Cultura” sunt alte două aspecte ale transformării digitale. Trendurile orientate către consumatori sunt:  Servicii mai rapide: consumatorii ţin cont de viteza serviciului ca motiv de a face afaceri cu o anumită companie. după rezolvarea problemelor de viteză şi valoare. între care va trebui să apară o anumită balansare: dacă transformăm prea repede oricare dintre cei patru „C” fără o contramăsură în creşterea valorii. riscăm confuzionarea clientului. Trenduri e-business Există şase categorii de trenduri conducătoare ale e-business: consumatorul. angajaţi. tehnologia generală. tehnologia a încetat să mai fie o unealtă şi a devenit un determinant al strategiei de afaceri.

Trendurile organizaţionale:  Outsourcing: externalizarea aşează fundaţia pentru întreprinderea virtuală. construirea de parteneriate cu coordonare virtuală.  O mai mare posibilitate de alegere: utilizarea portalurilor online oferite de companii pune la dispoziţia consumatorilor o mulţime de informaţii. reducerea risipei din lanţul de aprovizionare.  Suport: unul dintre cele mai importante trenduri din economia actuală este existenţa unui service consumator uşor şi orientat către soluţii.  Self-service: consumatorii sunt capabile să facă cumpărături în orice moment.  Contracte de producţie: pentru obţinerea unei mai bune utilizări a bunurilor. companiile utilizează tehnologia pentru a separa marketingul de producţie prin dezvoltarea rapidă de contracte şi parteneriate globale. acest lucru însemnând faptul că e-business ar trebui să fie orientat-utilizator şi nu orientattehnologic. de departe. dar firmele trebuie să îşi asume responsabilitate satisfacţiei consumatorilor printr-o experienţă de tip „vrei-cumperi-utilizezi”. oriunde şi cât timp sunt conectaţi la Internet. . În acest scop trebuie dezvoltate noi modele organizaţionale pentru îngustarea spaţiului dintre vânzări şi service. care să le rezolve toate nevoile într-o singură oprire.  Soluţii integrate: consumatorii doresc servicii de afaceri integrate. Supply Chain Management este o combinaţie de trenduri în dezvoltare în producţie şi distribuţie: apropierea de consumatori. cel mai important trend e-business.210 E-Commerce şi E-Business faptul că aplicaţiile e-business elimină timpul în care consumatorii aşteaptă un serviciu. preţuri şi disponibilitatea produselor. Iar prin influenţarea consumatorilor în a-şi lăsa informaţii legate de profilul lor şi urmărirea mişcărilor în site-uri. Companiile trebuie să adopte aplicaţii de service integrate care rezolvă întreaga relaţie cu clientul şi nu concentrarea pe soluţii departamentale. Trenduri e-service:  Vânzări şi service integrate: relaţiile cu clienţii sunt cheia creşterii afacerii. indiferent de aplicaţiile care le suportă. va fi disponibil conţinut video pentru multe produse şi servicii. Procesele de afaceri. pot conduce la personalizarea experienţei consumatorilor.  Distribuirea flexibilă a serviciilor: dezvoltarea lanţului de aprovizionare integrat este. trebuie să fie reorientate către servicii rapide oferite clienţilor. Cele mai multe companii văd în vânzări şi în servicii două funcţii separate. inima conceptului e-business. În momentul în care serviciile de bandă largă vor fi disponibile la preţuri acceptabile. care adresează numai o parte din relaţia dezvoltată cu clientul. asigurarea accesului în timp real la informaţiile disponibile între pentru consumatori şi furnizori.  Creşterea vizibilităţii procesului: vizibilitatea procesului oferă consumatorilor afacerii cu informaţii precise şi la timpul potrivit. cu privire la starea comenzilor.

 Reţinerea angajaţilor talentaţi: suportul şi susţinerea unei culturi de succes şi inovatoare nu este numai o cerinţă ci şi o necesitate pentru e-business.  Software Application Services Providers (ASP) ca şi servicii „de închiriat”: decizia de a face sau de a cumpăra a devenit decizia de a face vs. securitatea. apar în pieţe multi-cumpărător/multi-vînzător. Com paniile trebuie să utilizeze mai bine tehnologia pentru a atrage şi selecta cei mai buni candidaţi în vederea angajării. legislaţia. a cumpăra vs. a cheltuielilor ieşite de sub control sau a modelului de afaceri adoptat. tehnologia.  Integrarea multi-canal: aceasta este mai mult o problemă de management. controalele . comerţ mobil: afacerile viitorului vor fi realizate prin dispozitive mobile. partenerii şi clienţii. dependenţa de alţii. planificarea strategic ă fiind de o importanţă covârşitoare în acest caz. Mult dintre acestea reprezintă rezultatele lipsei de bani. oferind un acces mai bun la informaţii şi în acelaşi timp o mai bună legătură cu angajaţii. operaţiile. numiţi distribuitori virtuali.  Convergenţa infrastructurii: un trend major în infrastructura pentru ebusiness este convergenţa diferitelor tipuri de reţele de date şi voce. eficienţă. Companiile vor face afaceri printr-o infrastructură wireless. deoarece sugerează că multe cazuri au intrat în aria e business fără să dezvolte mai întâi o strategie de integrare a activităţilor de comerţ electronic cu strategie generală de afaceri a firmei. integrate şi personale. Trenduri la nivel de angajaţi  Angajarea celor mai buni: comerţul electronic presupune că organizaţiile vor creşte. eficacitate şi integare. guvernarea. Ultima pro blemă este de o importanţă deosebită. managementul proiectului. Presa de afaceri de specialitate este plină de studii de caz cu „dot-com”-uri falimentare atât în domeniul B2B. Trenduri tehnologice la nivel de întreprindere:  Integrarea aplicaţiilor de întreprindere: aplicaţii precum SAP sau PeopleSoft ajută companiile să conecteze sisteme separate. Riscurile şi obstacolele e-business E-Business nu înseamnă afaceri fără riscuri. cât şi în domeniul B2C. fiind responsabilitatea acestui departament de revizuire a întregului canal de servicii oferite de firmă. Toate trendurile de mai sus au patru puncte comune: convenienţă. Cele mai importante riscuri e-business sunt: direcţia strategică.Capitolul 6 211  Distribuţia virtuală: noii intermediari. vor oferi servicii mai bune sau preţuri mai reduse. reputaţia. Trenduri tehnologice generale:  Aplicaţii wireless pentru web. resursele umane. cultura. a închiria. în reţele globale bazate pe IP. mediul competitiv. total greşit.

bariere culturale. nesiguranţă sau oportunitate. . e-business-ul global nu este numai o oportunitate ci şi o necesitate. factorii culturali şi sociali sunt factorii cheie pe care organizaţiile trebuie să-i ia în considerare pentru aşezarea cu succes a fundaţiei pentru o strategie e-business globală. Pentru a crea valori acceptate de consumatori în secolul XXI şi pentru a creşte compania şi veniturile acesteia. Fiind dat obiectivul strategic al firmei. Acestea sunt: infrastructuri variate în diferite ţări. taxele. Fără angajarea anumitor riscuri. Cele mai semnificative obstacole în implementarea unei strategii de e-business de succes sunt reprezentate de necesitatea refacerii procesului de afaceri. bariere individuale. există puţine obstacole care să stea în calea implementării unei strategii de succes. o companie trebuie să-şi schimbe modelul de afaceri şi să se angajeze în e-business. legislative. combinată cu lipsa abilităţilor e-business şi integrarea sistemelor front-end cu cele back-end. Aceste riscuri pot fi mapate într-o hartă triunghiulară cu trei categorii majore: riscurile strategice. Figura 103: Riscurile E-Business. un anumit risc poate fi caracterizat în unul din următoarele moduri: periculos. probleme legate de incompatibilitatea sistemelor. limba. financiare şi operaţionale ocupă cele trei colţuri (figura următoare). Deoarece economia globală devine norma acceptată. Problemele legate de infrastructura de reţea. standarde comune. companiile nu pot profita de oportunităţi şi nu se vor dezvolta în e-lumea actuală. managementul conţinutului. Pe măsură ce aplicaţiile şi tehnologiile e-business se dezvoltă. bariere organizaţionale şi bariere legale.212 E-Commerce şi E-Business procesului de afaceri.

Unele modele oferă conţinut gratuit. forumuri. Site-urile de conţinut afiliate îşi pot converti conţinutul în comerţ electronic prin popularea acestuia cu legături generatoare de venit. clienţii ajung direct la producător. modelul de publicitate web oferă conţinut şi servicii (e-mail. pe lângă acest existând şi conţinut „special” (premium).Capitolul 6 213 Modele E-Business Modelul comerciantului reprezintă vânzarea pe web de bunuri şi servicii de către angrosiştilor sau detailiştilor. Modelul producătorului utilizează web-ul pentru a micşora canalul de distribuţie. precum acces la Internet gratuit sau hardware gratuit. Modelul de subscriere este cel în care utilizatorii plătesc accesul la un site şi la conţinutul cu valoare mare pentru ei pe care doresc să-l acceseze. De exemplu. Prin marketingul de afiliere. servicii clienţi şi comenzi 24/7 şi marketing personalizat unul-la-unul. în timp ce cadourile ieftine (precum felicitările electronice sau invitaţiile) ajută în crearea unui volum mare. în locul utilizării intermediarilor pentru distribuirea produselor şi serviciilor pe piaţă. chat. . Modelul de publicitate: ca şi în modelele de afaceri tradiţionale de publici tate. licitaţii etc. disponibil numai abonaţilor. Dell Computer Corporation utilizează acest model pentru a vinde direct consumatorilor prin intermediul site-ului web (aproximativ 50% din vânzările Dell se fac prin web). Yahoo! şi AltaVista) în timp ce altele sunt numite „modele libere” (precum Blue Mountain Arts – www. în care veniturile sunt obţinute în momentul în care consumatorii utilizează link-urile şi banner-ele pentru a cumpăra bunuri şi servicii. Modelul de publicitate poate aduce de asemenea o parte din venituri. Veniturile sunt obţinute din licenţierea platfomelor. Modelul infomediar este un model web în care „infomediarii” colectează date de la utilizatori. comercianţii îşi pot plasa banner -ele publicitare şi legăturile pe diverse site-uri din întreaga lume. Afiliatul câştigă un comision (de exemplu 10% din valoarea vânzărilor). în timp ce comercianţii obţin o vânzare de la un site web partener (afiliatul).) care sunt suportate prin intermediul publicităţii prin banner-e şi alte forme de publicitate online. un cost potenţial mai mic al promovărilor şi vânzărilor. plătind comisionul numai în momentul în care acele link-uri generează o vânzare sau a „direcţionare” calificată. taxe de tranzacţii şi publicitate. Marketingul afiliat are loc în momentul în care un site web (afiliatul) promovează produsele şi serviciile altui site web (comerciantul). în schimbul unui comision. astfel încât.bluemountain. Bunurile şi serviciile ar putea fi unice pe web sau magazinul ar putea fi o extensie a unui magazin fizic tradiţional. Modelul licitaţie reprezintă implementarea unui mecanism de publicitate prin intermediul prezentării media a bunurilor şi serviciilor. Printre beneficiile acestui model se numără cererea în creştere de bunuri şi servicii printr-o intrare pe piaţă globală. prin intermediul Internetului. date pe care le vând altor afaceri. Acest model cupri nde şi afacerile care au decis să-şi completeze catalogul de prezentare al firmei cu un site web sau au decis să migreze în totalitate către web. Modelul de afiliere este un model de tip „plată pentru performanţă”. Unele modele de publicitate sunt numite şi portaluri ( precum AOL. Utilizatorii sunt aduşi în site -ul infomediarilor de oferte gratuite.com).

În timp ce . În acelaşi timp. Utilizarea web-ului ca instrument de marketing B2B sau B2C aduce. tehnologii şi strategii de afaceri. grupurile de dialog etc. fiecare operaţiune de marketing adresează cele cinci constante de marketing:  Persoanele: cine sunt consumatorii ţintă? Companii precum Neilson. Cu un asemenea scop larg. care are ca simplu scop maximizarea veniturilor şi susţinerea operaţiunilor. Aceste model variază de la mall-urile online la intermediarii de acţiuni şi bonuri de valoare. piaţă şi promovare) au fost consideraţi ca fiind baza marketingului firmei. produs. Forrester şi alţii. Internetul poate fi utilizat ca şi un complement al practicilor de marketing existente. E-Marketing Marketingul este o operaţiune critică şi în acelaşi timp complexă a afacerii. marketingul integrează o mulţime de procese. Modelul comunităţii virtuale – facilitează interacţiunea online între membrii unei comunităţi de utilizatori (membrii. Modelul logistic: o afacere care utilizează Internetul pentru a ajuta alte afaceri să gestioneze funcţiile logistice precum plăţile electronice. B2C şi C2C.  Preţul: ce politici de preţ şi de plată acceptă consumatorii cu venituri suficiente? Dezvoltarea tehnologiilor Internet ajută companiile să-şi reducă o parte din costuri. web-ul. studenţi etc. Veniturile sunt generate de taxele de abonare şi de cele obţinute prin publicitate. iar afacerile în creştere încorporează această mare reţea în strategiile de marketing business-to-business. fie că este tradiţional. Cheia marketingului de succes pe Internet este aplicarea în modalităţi inovative a puterilor acestui mediu în combinaţie cu practicile tradiţionale de marketing.214 E-Commerce şi E-Business Modelul de brokeraj reprezintă un creator de piaţă web care aduce împreună cumpărătorii şi vânzătorii. Fie că este bazat pe Internet. sistemele de comenzi sau serviciile de distribuţie. Utilizarea Internetului ca un instrument de marketing orientat către consumator este din ce în ce mai utilizată şi a fost acceptată ca instrument standard de marketing de către cea mai mare parte a comunităţii de afaceri. cei patru „P” ai marketingului (preţ. rezultând de aici preţuri mai mici. un al cincilea. fac numeroase studii în privinţa constantelor demografice pe Internet. parteneri. Veniturile sunt obţinute pe baza taxelor. În mod tradiţional. Veniturile sunt generate de taxe pe tranzacţii sau comisioane. Acest model are ca scop uşurarea adăugării de conţinut în comunitatea online de către membrii acesteia. Internetul este unul din multele instrumente care pot fi aplicate în marketing. extinzând operaţiunile şi creând în acelaşi timp noi oportunităţi. sunt instrumente larg utilizate de programele de afaceri business-to-business. putând cuprinde B2B.). e-mail-ul. persoanele. Dacă este înţeles în mod corespunzător. Cea mai mare parte a marketingului pe Internet este similară marketingului tradiţional. clienţi. pe lângă aceşti patru piloni.

mai ales în externalizarea unui număr de servicii neproductive. permiţând vânzări directe către consumatori.  Produsul: Care sunt produsele care întâlnesc aşteptările consumatorilor? În timp ce service-ul este o componentă importantă a produsului unei companii. Utilizarea promoţională a web-ului cuprinde de asemenea atragerea atenţiei media asupra unei utilizări novatoare a Internet-ului de către o companie. Planul de marketing este strategia de bază care defineşte cele cinci constante de mai sus şi scoate în evidenţă cu se integrează diferitele procese.  Piaţa: unde va opera afacerea (locaţie fizică/geografică sau virtuală). prezentând mijloace viabile de a extinde tacticile tradiţionale ale planului de marketing şi de a întări şi mai mult puterile tehnologiilor care stau la baza lui. cât şi pe cele mai noi. mult firme identifică pieţele ţintă numai după testarea pieţei. deci. Internetul poate fi utilizat de către afaceri sub forma unui canal de distribuţie. . agenţi de vânzare. deoarece companiile se angajează în marketingul relaţiilor care conduce la contracte pe termen lung cu un număr mic e furnizori.  Promovarea: ce formă de promovare va ajunge la consumatori (publicitate. Marketingul pe Internet necesită ca analiza de marketing să fie împărţită în două arii:  Profilul de acces la Internet.)? Cele mai multe companii care deţin un site web îl utilizează pentru simpla promovarea a produselor. Cunoaşterea pieţei ţintă este crucială. Aceste companii ar putea achiziţiona „publicitate prin banner-e” pe alte site-uri web pentru a atrage trafic către propriul site. revizuirea trebuie să ia în considerare şi alte grupuri de potenţiali consumatori. Lanţul de aprovizionare este scurtat deoarece firmele pot să conducă tranzacţii directe între furnizori şi utilizatorii finale.Capitolul 6 215 numărul de furnizori ai unei firme a scăzut în general în ultimii ani. suport-clienţi etc. un produs mai bun.  Analiza pieţei ţintă. broşuri. adăugate de multe afaceri la mixul lor de marketing. Mixul de marketing este configuraţia actuală a acestor componente. iar revizuirea bazei de consumatori existente este un bun punct de plecare pentru dezvoltarea unui profil a tipului clientelei. Există de asemenea companii al căror produs este însuşi site-ul web al companiei. Totuşi. Chiar şi cu o iniţiativă de cercetare concertată. tehnologii şi strategii. există un trend între companiile care utilizează web-ul în creşterea numărului de furnizori. Marketingul este în mod normal o operaţiune inovativă care amestecă în mixul de marketing atât tehnologiile de comunicaţie deja clasice. web-ul permite firmei să ofere informaţii mai bune. Internetul este una din componentele „interesante”. la ora actuală toate companiile mari având site-uri care permit acest lucru. servicii mai bune şi. fără amestecul intermediarilor.

Cercetarea preliminară ar trebui să cuprindă:  Profilul de acces la Internet:  Capacităţile tehnologice: care sunt facilităţile/capacităţile hardware şi software de acces la Internet ale grupului ţintă? Strategia de marketing ar trebui creată în jurul acestor capacităţi. care este cea mai bună nişă de piaţă: care sunt forţele şi slăbiciunile competitorilor? Există oportunităţi de nişă pentru afacere? Există avantaje faţă de competiţie? Cum se poate diferenţia preţul de cel al competiţiei? Care sunt forţele şi slăbiciunile produselor? Care sunt ariile industriale în care se doreşte vânzarea produselor/seviciilor? Care este poziţia companiei pe piaţă? Ce fac competitorii pe Internet? 3. conduse intern prin studii online şi campanii e-mail.216 E-Commerce şi E-Business Prin identificarea celor mai probabile grupuri ţintă. asignare de . ocazionali etc. prin consultanţi de piaţă specializaţi. etc)? Desingul planului de marketing ar trebui să reflecte aceste punct de acces. riscul unei „reparări” a planului de marketing este redus. sau externe. Cum se compară acestea cu media tradiţională? Poate fi necesară utilizarea unei combinaţii de media pentru a câştiga acces la audienţa dorită. generaţia pilot şi atragerea celor care prospectează: identificarea generaţiei pilot şi a activităţilor de marketing. interacţiuni? Există şabloane de utilizare? Aceşti utilizatori sunt utilizatori frecvenţi de Internet. la bibliotecă. la serviciu. analiza pieţei ţintă: cine are nevoie sau doreşte produsele şi serviciile companiei? Întrebări adiţionale: cine sunt clienţii companiei? Care sunt nevoile clienţilor? Ce fac din aceste organizaţii potenţiali clienţi? Care sunt scopurile şi obiectivele companiei? Care sunt resursele companiei? Cine sunt competitori şi cum se poate face diferenţa de aceştia? Care sunt riscurile şi veniturile identificabile? Care sunt problemele financiare? 2.  Mijloace de acces: cum şi unde accesează Internet grupul ţină (acasă.  Atitudini şi psiho-grafice: care sunt sistemele de valori şi credinţe ale audienţei ţintă?  Restricţii guvernamentale: există restricţii privitoare la vânzarea anumitor bunuri şi servicii?  Media şi recreere: ce tip de media utilizează grupul ţintă? Acest tip ar putea fi utilizat atât pentru a ajuta prezenţa pe Internet.  Utilizare: care sunt motivaţiile consumatorilor ţintă pentru utilizarea Internetului? Adunarea de informaţii.?  Capacităţile de comerţ electronic: există prejudecăţi împotriva comerţului electronic? Dacă da. Cercetarea ar putea cuprinde studii demografice. cumpărături. canalele media alternative ar putea să le contra-atace etc. cât şi în campaniile publicitare directe.  Analiza pieţei ţintă: 1.

perspectiva clienţilor: Ce informaţii caută clienţii? Clienţii caută informaţii despre produse. implementarea de sisteme administrative pentru execuţia activităţilor de marketing. dezvoltarea unui program al campaniei de marketing. Costul serviciilor etc. De aceea multe companii îşi onorează comenzile prin metodele clasice de plată. Acestea sunt exact ca cele văzute în mass media. construirea relaţiilor prin convertirea celor care prospectează piaţa în clienţi pe termen lung: ce activităţi şi paşi se pot adăuga la planul de marketing pentru a face tranziţia de la client potenţial (în prospectare) la client „stabil”? Care sunt materialele necesare suportului procesului de construire a relaţiilor? 5. servicii.Capitolul 6 217 responsabilităţi de marketing celor care au interesul şi posibilităţile. preţ) aşa cum sunt acestea în vitrinele reale pentru a atrage atenţia consumatorilor. Produsul companiei. De exemplu. O altă utilizare frecventă a web-ului este crearea unor “afişe” sau spoturi publicitare. procesul de vânzare: Ce tipuri de cumpărători vor fi atrase de produsele şi serviciile oferite? Ce nevoi sunt satisfăcute de produsele/serviciile oferite? Cu se poate prezenta soluţia companiei în faţa clienţilor? Ce se formează o propunere care să reflecte imaginea si produsele companiei? Cum se pot îmbunătăţi abilităţile de negociere şi „apropiere” de clienţi? 7. Deoarece utilizatorii Internet trebuie să găsească compania pe Net. imagine: Ce imagine au clienţii despre companie? Ce imagine se doreşte a fi avută de către clienţi despre companie (Compania. Aceste afişe conţin legături către site-urile Web de care aparţin. Internetul este un mediu irezistibil. Utilizarea serviciilor Internet în marketing Cea mai frecventă utilizare a marketingului tradiţional pe web este crearea de magazine virtuale. . Un marketer on-line poate crea o pagină web care să includă imagini spectaculoase despre produs (caracteristici. aceştia pot fi atraşi şi identificaţi într-o piaţă mai îngustă decât în mediile tradiţionale. când motorul de căutare NetSearch este lansat apar o mulţime de afişe si/sau spoturi împreună cu rezultatele căutării. detalii. Serviciul clienţi din companie. 4. combinând cele mai dezirabile aspecte ale mediilor conveţionale cu capacităţile de acţiune instantanee ale consumatorilor potenţiali. Încrederea în companie. deosebindu-se doar prin faptul că ele apar pe monitor. Un consumator interesat de un anumit produs prezentat pe pagina Web poate comanda direct prin WWW. Considerându-i potenţialul. utilizare. servicii-suport. – toate parte a procesului online de branding). alte modalităţi de utilizare ale produsului. Totuşi securitatea pe Web nu este garantată. detalii tehnice? Cum utilizează Internetul clienţii companiei? Internetul oferă un mediu unic pentru marketing. 6.

într-o anumită măsură. au realizat că Webul este populat de oameni care au influenţă deosebită în luarea deciziilor de cumpărare în firmele în care lucrează. trăsăturile şi problemele specifice acestui domeniu. Spre deosebire de marketingul bunurilor de larg consum care este în primul rând o abordare microeconomică. Aceste obstacole devi n mai mari cu cât aria geografică a acţiunilor de marketing social creşte. deoarece costul comunicaţiilor sporeşte proporţional cu distanţa. Marketingul social. în special cele producătoare de hardware şi software. dar şi justificare pe Internet. marketingul social este o abordare macroeconomică. În primul rând Internetul asigură comunicare rapidă şi ieftină. prin geneza sa. O firmă de servicii poate comunica cu clientul (prezenta şi oferi servicii) în timp real într-o ambianţă încântătoare (multimedia). cauză sau la un comportament social. în marketingul social obiectul schimbului nu-l constituie neapărat un produs material. costul comunicaţiilor este acelaşi. în cadrul unui sau mai multor grupuri vizate”. urmat de ambianţă. datorită oportunităţilor oferite de acest nou media. Marketingul serviciilor pe Internet Marketingul serviciilor s-a dezvoltat puternic în ultimul deceniu şi pare că se bucură de un succes nemaipomenit şi pe Internet. Pe Internet însă distanţa nu contează. Probabil astfel se explică faptul că aproximativ 90% din site-uri sunt necomerciale. indiferent de distanţă. iar „răsplata” acţiunilor nu se evaluează neapărat în bani. Web-ul se dovedeşte a fi un substituent excelent atât pentru personal datorită interactivităţii sale. Astfel. Pe Internet se observă îndeosebi o proliferare a site-urilor agenţiilor de turism şi de transport internaţional. îşi propune rezolvarea unor probleme sociale globale (mondiale). Marketingul bunurilor de larg consum pe Internet Marketerii şi-au impus prezenţa pe Web prin site-uri comerciale când corporaţiile.datorită posibilităţilor multimedia.218 E-Commerce şi E-Business Marketingul social pe Internet Internet-ul are o istorie proprie faţă de cea a serviciilor comerciale. În marketingul serviciilor. Iată de ce marketingul din domeniile nelucrative îşi găseşte o largă aplicabilitate. Kotler propune următoarea definiţie a marketingului social: „elaborarea. este mic. faţă de marketingul economic. punerea în aplicare şi controlul programelor urmărind creşterea adezi unii la o idee. Principalul obstacol în realizarea acestui obiectiv îl constituie lipsa unor fonduri financiare substanţiale. cât şi pentru ambianţă . Dovada o constituie raportul superior al site-urilor necomerciale faţă de cele comerciale. personalul în contact (comunicaţiile pe care le realizează) are cel mai important rol. Companiile au publicat informaţii on-line despre produsele . De aici rezultă. Tocmai această trăsătură vine în susţinerea marketingului din domeniile nelucrative.

se vor gândi şi la produsele văzute pe Web. Companiile pot utiliza Internetul pentru a încuraja clienţii să transmită mesaje în forum-urile de discuţii în chat. „Marketing”. femeie. Serviciul clienţi. consultarea conturilor bancare. 1992. . prin utilizarea e-mail-ului şi a formularelor bazate pe web. fără a vorbi la telefon cu un reprezentant al firmei. la costuri mult scăzute şi cu o convenienţă mult mai mare decât la telefon. recreere . Cumpărături. Viitorul ne pregăteşte o nouă piaţă digitală. plata comenzilor. variabilă importantă a politicii promoţionale a întreprinderii moderne. Internetul este utilizat cu succes pentru acest tip. Publicitatea 4. Ea constituie unul din mijloacele prin care întreprinderea se implică şi se raportează la evoluţia 4 Florescu C. construindu-se astfel o bază de date care va fi utilizată pentru colectarea şi calificarea relaţiilor cu clienţii. Ed.toate sunt gata să intre în casa fiecăruia printr-un canal mult mai eficient. Publicitatea on-line Cu promisiunea unui viitor mai strălucit. O companie mică poate acţiona pe Internet nu într-o manieră care să conducă la suspiciune ci într-una care săi îmbunătăţească imaginea. FedEx pretinde că a redus mult cheltuielile prin faptul că permite clienţilor să verifice starea pachetelor prin site-ul web. la un cost redus. Garell Poligraphs. mărimea percepută a firmei fiind un factor important de influenţă pentru cumpărătorii din domeniul de afaceri. Internetul permite companiilor să efectueze servicii pentru client în mod direct. ceea ce presupune comunicare deschisă şi construire încrederii. ci prin modem şi mouse. Încrederea este un factor semnificativ în marketing. în momentul în care se vor pregăti să facă cumpăraturi. dar nimeni nu precizează cât de curând vor avea loc toate aceste schimbări pe Internet. o lume unde fiecare serviciu nu este prestat de un „cărăuş”. Clienţii pot să se înregistreze în cadrul firmei. Marketingul relaţiilor publice Afacerile de succes recunosc valoare marketingului relaţiilor.unii specialişti considerând-o nervul politicii de comunicaţie a întreprinderii. Interesant pare faptul că toţi vorbesc despre acest viitor.. Unele schimbări au avut loc şi promit să redefinească stilul de viaţă al fiecărui bărbat. Construirea încrederii . firmele stau la pândă să atace utilizatorii Internet şi să-i inunde cu informaţii despre produsele-la-cerere.Capitolul 6 219 lor în speranţa că profesioniştii. Îmbunătăţirea imaginii. reprezintă unul din mijloacele cele mai utilizate în activităţile de piaţă . copil de pe planetă. Utilizarea Internetului pentru comunicaţia cu clienţii costă mult mai puţin decât utilizarea telefoanelor în acelaşi scop.

a unui mesaj în legătură cu un produs. ci se stabilesc prin intermediul unui canal de comunicaţie de masa (presa. Publicitatea on-line este văzută de către specialişti ca fiind mai eficientă decât publicitatea "tradiţională". termenul generic de „publicitate” acoperind inclusiv concepte distincte ca „promovarea vânzărilor” sau „relaţii publice”. Spre deosebire de publicitatea „tradiţională” şi modul în care decurge comunicaţia de marketing tradiţională prin intermediul acesteia. Dacă. . Succesul publicităţii on-line depinde în mod semnificati v de buna cunoaştere a domeniului (publicitatea) în general cât şi de cunoaşterea Internetului ca mediu de comunicare. în publicitatea on-line elementul perturbator are un efect mult mai semnificativ. datorită gratuităţii mult mai pronunţate a Internetului. nivelului de instruire. Conceptul de publicitate on-line are în vedere însă doar acţiunile prin care organizaţia transmite unei audienţe generale sau specificate informaţii privind produsele şi serviciile sale. televiziune. ci unui întreg grup. întrucât: mesajele publicităţii nu sunt transmise unui singur individ.presa. denumită în continuare „publicitate on-line” şi publicitatea gratuită. radioul sau televiziunea). marcă sau firmă de către orice susţinător. Principalele argumente ale acestora se referă la:  calitatea mai bună a audienţei vizate (din punct de vedere al veniturilor. cea mai frecvent menţionată modalitate de a face marketing pe Internet. este necesară operarea diferenţei dintre publicitatea plătită. publicitatea cuprinde toate acţiunile care au drept scop prezentarea indirectă .orală sau vizuală .220 E-Commerce şi E-Business pieţei. serviciu. In esenţă. există o confuzie regretabilă între publicitate şi marketing. probabil.  selectivitatea mai bună (numărul şi rata de creştere a site-urilor web foarte specializate depăşeşte semnificativ aceleaşi referinţe pentru mediile de comunicare tradiţionale . preocupării pentru problemele de ordin tehnic şi tehnologie). Spre deosebire de publicitatea „tradiţională”. mult mai mare prin comparaţie cu marketingul tradiţional).). grafică. In forma lor moderna mecanismele publicităţii corespund criteriilor comunicaţiilor de masă. radio. proprii mai multor discipline (sociologie. Există un nivel destul de ridicat de confuzie şi chiar de dezinformare în reţea pentru ca banner-ele publicitare ale diferitelor organizaţii să nu fie văzute sau diferenţiate de cele ale competitorilor. putând exista situaţia în care un beneficiar poate deveni furnizor de servicii de publicitate (de exemplu. oferită fără nici un fel de pretenţii financiare organizaţiilor de către alte organizaţii (ponderea acesteia este. mai mult sau mai puţin numeros. de persoane. la rândul său fiind prezent cu banner-e publicitare pe alte site-uri). Caracteristic publicităţii este faptul ca ea reprezintă un mijloc de comunicaţie de masă. îmbrăţişând o întreagă paletă de tehnici. şi în marketingul on-line această confuzie s-a păstrat. în publicitatea on-line nu există o separare foarte clară între beneficiarul de servicii de publicitate şi furnizorul acestora. Internet). din punct de vedere al marketingului „tradiţional”. despre mărcile sale sau despre sine însăşi. Publicitatea online reprezintă. atunci când închiriază spaţii de publicitate pe propriul site web altor firme. Ca şi în marketingul „tradiţional”. rapo rtul între emiţătorul mesajului şi destinatarul acestuia nu sunt directe. psihologie etc.

 crearea şi testarea banner-elor publicitare.  susţinerea vânzărilor organizaţiei pe termen scurt şi mediu.  generarea de trafic către punctele de distribuţie ale produselor şi serviciilor organizaţiei. Organizarea şi desfăşurarea publicităţii on-line presupune parcurgerea unor etape specifice. oferta de produse şi servicii. produsele. Chiar dacă Internetul este destul de mult prezent în viaţa şi activitatea cotidiană a consumatorilor potenţiali ai organizaţiei. Un alt element care trebuie avut în vedere în adoptarea deciziei de a desfăşura campania de publicitate on-line este cel referitor la capacitatea Internetului şi a campaniei de a diferenţia organizaţia. Cele mai frecvent urmărite obiective ale publicităţii on-line se referă la:  crearea de notorietate pentru organizaţie. utilizarea sa (şi deci a publicităţii on-line) depinde de caracteristicile produselor şi serviciilor care vor fi promovate prin intermediul acesteia. costurile sunt minime iar tendinţa de evoluţie pe termen lung a . În mod evident.  identificarea şi selectarea spaţiilor adecvate de plasare a banner-elor publicitare. mult mai exact. Chiar dacă. în raport cu principalii săi competitori prezenţi pe piaţă. de asemenea. costurile utilizării acesteia şi avantajele obţinute în urma acestei decizii folosind metoda analizei cost-beneficiu. acestea corespund chiar cu obiectivele marketingului pe Internet. Adoptarea deciziei de publicitate on-line porneşte de la evaluarea eficienţei potenţiale a Internetului ca mediu de comunicare între organizaţie şi publicul său. dacă audienţa căreia i se adresează organizaţia nu utilizează Internetul ca sursă de informaţii sau ca sursă de divertisment (iar gradul de utilizare nu plasează Internetul printre cele mai importante surse din aceste puncte de vedere). Acestea sunt:  adoptarea deciziei de a desfăşura o campanie de publicitate on-line. Vor trebui evaluate.Capitolul 6 221  desfăşurarea şi evaluarea eficienţei acţiunilor de publicitate on-line pot fi realizate mult mai rapid. Obiectivele publicităţii on-line În bună măsură. Este greu de imaginat că publicitatea on-line va avea succes pentru un produs a cărui cumpărare presupune un proces decizional riguros sau a cărui livrare la cumpărătorul său implică eforturi logistice speciale pentru vânzător.  evaluarea eficienţei campaniei de publicitate on-line.  definirea obiectivelor care vor fi urmărite prin intermediul publicităţii on-line. permiţând realizarea unor corecţii adecvate şi prompte ale campaniilor specifice derulate. de cele mai multe ori. Publicitatea on-line va fi cu atât mai susceptibil a fi folosită cu cât ea poate deveni un avantaj competitiv pentru organizaţie. este puţin probabil faptul că publicitatea on-line va fi inclusă printre instrumentele de marketing folosite de organizaţie. serviciile şi mărcile sale.

să încerce să vizeze un singur obiectiv major. cumpărând un produsul. Aceasta este semnificaţia conceptului de conversie. stimularea interesului consumatorului virtual pentru produsele şi serviciile organizaţiei. Susţinerea vânzărilor reprezintă. Nu în ultimul rând. pe termen scurt ele ar putea fi prea mari în raport avantajele generate (în termeni de vânzări. conversia va putea fi realizată dacă vizitatorului i se vor oferi soluţiile concrete. decizia de utilizare a publicităţii on-line trebuie să implice un rol strategic al acesteia şi nu unul tactic. profituri. de exemplu. celelalte putând fi abordate ca obiective secundare. Problema creării notorietăţii trebuie abordată diferenţiat în raport cu audienţa căreia i se adresează campania: dacă este vizată o audienţă generală. produselor. Dacă prin campanie este vizată o audienţă generală. Este important de menţionat că o campanie de publicitate on-line poate urmări concomitent unul sau mai multe obiective dar este recomandabil ca un banner publicitar. care să fie rotite la un interval de câteva secunde. obiectivul cel mai dificil de atins al unei campanii de publicitate on-line pentru că atingerea acestuia presupune „convingerea consumatorilor care accesează un site să acţioneze favorabil pentru organizaţie. serviciilor sale. completând o fişă informaţională sau răspunzând la un chestionar”. de care are nevoie. Dacă este vorba despre o audienţă specificată. nu este foarte important faptul că vizitatorul a văzut odată site-ul (sau l-a accesat). o soluţie posibilă ar fi prezentarea unei suite de bannere ale campaniei în aceeaşi poziţie. eficiente. întâmplător sau experimental. a unor cadouri sau a unor gratuităţi).222 E-Commerce şi E-Business acestora este una de scădere. disponibile imediat. în rândul consumatorilor virtuali. . Mult mai importantă este convingerea acestuia să revină pe site-ul organizaţiei. Ca şi în marketingul „tradiţional”. Dacă prin campanie este vizată o audienţă specificată. Crearea de notorietate poate fi realizată foarte eficient folosind bannerele publicitare on-line. Prezentarea noilor produse (servicii) ale organizaţiei. se urmăreşte creşterea nivelului de reţinere a organizaţiei. participând la un concurs promoţional. poate. conversia se poate realiza dacă vizitatorului i se generează o nevoie puternică pentru produsul (serviciul) promovat. Crearea de trafic către punctele de distribuţie ale produselor şi serviciilor organizaţiei reprezintă un obiectiv foarte important al publicităţii on-line în cazul produselor noi. transmiterea de informaţii privind diferite evenimente importante în viaţa organizaţiei sunt doar câteva situaţii în care poate fi utilizată cu succes publicitatea on-line. Conversia (transformarea) vizitatorului unui site din client potenţial în client efectiv poate fi realizată efectiv apelând la instrumentele promoţionale utilizate în marketingul tradiţional (acordarea unor premii. Dacă se doreşte urmărirea concomitentă a mai multor obiective. se urmăreşte creşterea nivelului de informare al consumatorilor virtuali. în cadrul activităţii de comunicaţie de marketing a organizaţiei. cote de piaţă sau imagine).

publicitatea wireless oferă beneficiile unei informaţii distribuite unei ţinte foarte precise. care ar trebui să se co ncentreze pe atragerea de noi clienţi şi aducerea acestora înapoi în mod repetat. deoarece materialul de marketing este transmis doar acelor consumatori care şi-au arătat în mod expres interesul faţă de serviciile şi bunurile oferite de o organizaţie. putând apărea o întrerupere în utilizarea . Internetul şi World Wide Web-ul oferă oamenilor de marketing noi instrumente pentru dezvoltarea şi transmiterea de campanii de marketing. o strategie de împingere are loc în momentul în care organizaţia transmite mesajele de marketing pe dispozitivele mobile. În momentul combinării cu tehnologiile de identificare a locaţiei şi a serviciilor bazate pe locaţie. Tehnologiile wireless mai ales. semnalul poate fi de o calitate mai slabă în anumite arii. Prin posibilitate ca utilizatorii să aleagă numărul şi tipul de mesaje pe care îl vor primi. De exemplu. Trebuie de asemenea să se asigure faptul că mesajul apare în formatul dorit. O strategie de tragere presupune că utilizatorii vor cere informaţii specifice care să le fie transmise pe dispozitivele mobile în timp real. Deşi comunicaţiile wireless pot oferi multe beneficii. ele pot crea şi noi obstacole pentru companiile de publicitate. oferind în acelaşi timp un segment de piaţă bine definit. Astfel. Marketingul wireless poate fi clasificat sub forma unor strategii de împingere. la timpul considerat de organizaţia respectivă.Capitolul 6 223 M-Marketing Comunicaţiile mobile. deoarece companiile sunt dispuse să plătească mai mult pentru reclame la care consumatorii pot răspunde. deoarece conţinutul transmis prin Internetul wireless poate fi vulnerabil în anumite puncte din timpul transmisiei. În contrast cu aceasta. market erii ar trebui să dezvolte site-uri şi campanii wireless separat. compania de publicitate şi compania deţinătoare a tehnologiei să stabilească un sistem care să transmită reclame către consumatorii care se găsesc în locaţia potrivită şi la timpul potrivit. dar şi în paralel cu iniţiativele on-line. Indiferent de strategia aleasă. Deoarece marketingul wireless necesită modificarea strategiilor de marketing tradiţional pentru a se conforma cu cerinţele dispozitivelor mobile şi ale consumatorilor. o personală care primeşte un cupon electronic de la un restaurant fast-food din apropiere va răspunde mai reped decât o altă persoană care se găseşte la 50 km distanţă şi căreia îi este transmis acelaşi cupon. pot apărea probleme de securitate. marketing prin dispozitive mobile ar trebui să fie bazat pe permisie. Implementarea cu succes a publicităţii wireless necesită ca ofertantul de conţinut. iar protocoalele multiple conduc la afişaj diferit pe dispozitive diferite. E-marketingul şi m-marketingul ar trebui utilizate în combinaţie cu marketingul tradiţional pentru a crea o strategie adecvată. cu o rată de răspuns şi o productivitate mare. În plus. au îmbunătăţit capacitatea organizaţiilor de a alege noi consumatori şi a de a le oferi acestora conţinut relevant în timp util. creşte valoarea reclamelor respective. a unei strategii de tragere sau a unei combinaţii între cele două. deoarece există anumite limitări ale tehnologiei. În plus. Abilitatea de a oferi reclame în funcţie de locaţie. marketerii pot îmbunătăţi satisfacţia clienţilor şi rezultatele campaniilor. o politică de permisiune poate scădea costurile asociate campaniilor wireless. Marketing bazat pe permisiunea utilizatorilor protejează confidenţialitatea utilizatorilor.

lungimea. SMS pot fi de asemenea utilizate pentru a transmite alerte mobile. Acest purtător este de obicei acela care determină sau capturează locaţia geografică a utilizatorului. mesajele scurte bazate pe text se încarcă într-un timp mult mai scurt decât cele multimedia (MMS). ei putând fi dificil de convins să transmită mesaje de publicitate. agenţii de publicitate lucrează în mod direct cu editorii. agenţii de publicitate trebuie. la acest lanţ mai trebuie adăugat şi un purtător al mesajului (companie). deoarece un dispozitiv care operează într-un anumit standard ar putea să nu fie capabil să recepţioneze reclamele create pentru un standard diferit. Publicitatea wireless este de asemenea obstrucţionată atât de lipsa standardelor de publicitate wireless. fie să utilizeze o reţea wireless care transmite reclame către utilizatori. purtător necesar ajungerii mesajelor la consumatori. Comunicaţiile wireless pot fi de asemenea utilizate pentru a îmbunătăţi managementul relaţiilor cu clienţii. serviciilor informaţiilor şi soluţiilor. iar companiile pot interacţiona mult mai eficient cu forţa de vânzări de pe teren. Cu toate acestea. Short Message System (SMS). O strategie promoţională wireless poate permite utilizatorilor să indice tipul şi volumul de informaţii promoţionale pe care doresc să-le recepţioneze. este una din opţiunile de transmisie a mesajelor publicitare wireless. Cu toate acestea. scopul acestei evalu ări fiind minimizarea acestor probleme de incompatibilitate. CRM se concentrează pe oferirea şi menţinerea calităţii serviciilor pentru clienţi prin comunicarea şi transmiterea produselor. magazine sau restaurante care au oferte speciale. fie să adopte o soluţie in-house. Prin utilizarea dispozitivelor mobile. oferind consumatorilor ultimele ştiri despre produse. clienţii pot obţine informaţii relevante în timp util şi la cerere. utilizatorii pot găsi acest tip de publicitate ca fiind intruziv. O alternativă este distribuirea de cupoane electronice prin dispozitive mobile.224 E-Commerce şi E-Business serviciilor în timp ce clienţii interoghează baza de date cu produse sau transmite o comandă. cât şi de lanţul complex existent în interiorul industriei de publicitate wireless. care transmit reclamele către consumatori prin diverse medii. nedorind să-şi deranjeze clienţii. Cu toate acestea. . De exemplu. un serviciu care suportă transmisia mesajelor text de până la 160 caractere. Agenţiile de publicitate ar trebui să evalueze protocoalele purtătorilor şi a reţelei de publicare. adică un site sau grup de site-uri care poartă conţinut wireless şi reclame wireless. În momentul în care reclamele sunt distribuite prin dispozitive mobile. creativitatea şi interactivitatea mesajului sunt limitate. mai trebuie selectată şi o reţea de publicare. deoarece mesajul nu poate conţine grafice. promoţiile wireless transmise către conducătorii şi pasagerii auto îi pot alerta în legătură cu staţii de alimentare cu combustibil. În momentul transmisiei unui mesaj SMS. imaginile graficele sunt mult mai sugestive decât mesajele text wireless. În mod tradiţional. Purtătorii au potenţialul de a controla tipul şi vol umul de publicitate wireless care ajung la abonaţii acestora. Pentru a-şi atinge totuşi consumatorii. nu toate dispozitivele mobile suportă imagini grafice. De exemplu. Pe lângă acestea. permiţându-le în acelaşi timp să selecteze ora la care vor fi transmise cupoanele. deoarece aceste imagini pot utiliza un font mai mic. putând fi transferat astfel mai mult text decât într -o reclamă bazată pe text.

utilizându-le pentru a transmite informaţii despre produse. aduc vizitatorii înapoi. analizei link-urilor sau titlului şi mărimii fontului din textul paginilor. la timpul dorit. Există mai multe motive pentru utilizarea revistelor online. pe baza „plată în funcţie de rezultate”. de la companii precum „Postmaster Direct”. informaţiile despre produse şi clienţi pot fi accesate în timp real. printre care: stabilesc un nivel de încredere. fiind o modalitate de a atinge audienţa ţintă interesată de un anumit subiect. O alternativă este reprezentată de cumpărarea listelor de e-mail. Unele companii au adunat adresele de e-mail ale clienţilor potenţiali. cuprinzând în acelaşi timp menţinerea şi descoperirea de noi clienţi. permit construirea listelor de e-mail de tip opt-in. Abilitatea forţei de vânzare de a accesa informaţia din aproa pe orice loc. cele mai mari dintre ele deţinînd baze de date cu site-uri web uriaşe în care utilizatorii pot căuta pe baza cuvintelor cheie sau frazelor. fiind întrecută doar de navigarea la diferite site-uri din interiorul unei pagini web. Printre cele mai cunoscute şi eficiente se numără:  Motoarele de căutare şi directoarele: motoarele de căutare reprezintă una dintre cele mai populare mijloace de găsire a site-urilor web. cei mai mulţi oameni de marketing sunt conştienţi de problemele de confidenţialitate şi riscul de Spam. Permite de asemenea oportunitatea de a genera venituri adiţionale prin exploatarea conţinutului propriului site. Trebuie acordată o atenţie specială. în brand-urile în care au încredere şi în ceea ce consideră relevant. Motoarele de căutare permit oamenilor să găsească informaţiile relevante pe Internet. permiţând oamenilor să se concentreze asupra detaliilor şi direcţiilor care pot mări veniturile. Managementul campaniilor de marketing prin e-mail este încă nesofisticat. în funcţie de interesele clienţilor.  Marketingul prin afiliaţi: permite creşterea vânzărilor online prin promovarea produselor şi serviciilor printr-o reţea de site-uri afiliate. În plus.  E-mail: metodele etice de adunare a adreselor e-mail sunt cele prin înregistrare on-line în site-ul companiei sau formulare pentru cereri de informaţii care cer/permit abonarea în liste opt-in. Automatizarea forţei de vânzare poate uşura încărcarea administrativă asupra persoanelor implicate. construiesc relaţii. Tactici de publicitate pe Internet Există multe tehnologii diferite care să faciliteze strategiile de marketing ale unei companii pe Internet.  Revistele online (e-zines): aceste publicaţii se concentrează pe anumite subiecte. există încă multe de îmbunătăţit. îmbunătăţeşte nivelul de productivitate al acesteia. oferind personalului ultimele informaţii despre companie şi clienţii acesteia. în acest caz. Clienţii online sunt din ce în ce mai selectiv în construirea relaţiilor. cuvintelor cheie.Capitolul 6 225 Automatizarea forţei de vânzări asistă companiile în ceea ce pri veşte procesul de vânzare. În timp ce. Un comerciant recrutează diverse site-uri pentru afiliere pe . ţin la curent clienţii curenţi şi potenţiali cu ultimele informaţii despre produse şi servicii. chiar şi pentru cele mai mari companii. indexate în funcţie de interese speciale. în favoarea altor comercianţi online.

precum „Commission Junction”. Comerciantul oferă banner-ele de publicitate şi legăturile către afiliaţi şi le asignează câte un comision pentru fiecare click. Există în plus un număr de probleme care trebuie avute în vedere la crearea unui banner de succes:  trebuie să aibă un titlu care să capteze atenţia. este o idee bună de a avea un număr de idei diferite de banner-e. fie că acesta face sau nu click pe banner. Menţionăm faptul că rata de click-uri pe banner-e este de sub 1%. Aceasta este cea mai bună metodă de publicitate prin banner-e. Nu există garanţii în ceea ce priveşte numărul de vizitatori atraşi în site-ul propriu ca rezultat al vizualizării bannerului. variind de la firmă la firmă şi neexsistând un model standard de preţ. generate pe baza legăturilor provenite de la afiliaţi. clientul plăteşte comerciantul în mod direct. subscriere la servicii sau vânzare de produse. Ratele pentru acestea sunt calculate pe baza unui cost la mie (CPM). creşterea conştientizării sau ca mijloc de generare a veniturilor prin vânzarea de spaţiu publicitar în propriul site web al companiei: o Achiziţia de publicitate: există la ora actuală două metode recunoscute de achiziţie de publicitate prin banner-e. iar afiliatului îi este plătit un comision pentru tranzacţia respectivă. dar poate fi un instrument deosebit de puternic.  Preţ-per-vizitator: această metodă de achiziţie de publicitate este bazată pe sumă plătită în funcţie de numărul de vizitatori atraşi ca urmare a unui click pe un banner. permiţând urmărirea şi calcularea online a comisioanelor. În cazul achiziţionării unui produs. plata fiind efectuată doar pentru numărul de afişări ale banner-ului.  trebuie să fie simplu şi la obiect. o altă metodă de a privi publicitatea prin banner-e este aceea de instrument de „branding”. Se poate utiliza publicitatea pe bază de banner -e ca mijloc de promovare a propriilor produse şi servicii.  Publicitatea prin banner-e: acest tip de publicitate poate juca un rol important în strategia de marketing pe web. De asemenea.  Branding: în timp ce metodele de mai sus privesc marketingul direct. deoarece se plăteşte doar rezultatul. Afiliaţii plasează un cod de urmărire al acestor reclame şi legături pe propriile site-uri. De asemenea. Brandingul este dificil de măsurat. până la găsirea celei mai bune. Acest instrument creează conştientizarea brandului şi o imagine a brandului în mintea vizitatorului.226 E-Commerce şi E-Business baza unui comision. astfel încât să se poată efectua un test de marketing cu fiecare. pentru acest lucru poate fi utilizată şi o terţă parte. .  Preţ-per-impresie: această metodă de achiziţie de publicitate este bazată pe sumă plătită în funcţie de numărul de vizualizări ale banner-ului. deşi o campanie de publicitate bine planificată şi executată poate creşte această rată până la 15%.

Această strategie se integrează bine cu mixul de marketing ca întreg.Capitolul 6 227  trebuie să se descarce repede. conferinţele sunt organizate pentru diverse interese speciale. oamenii de marketing au ajuns la publicitatea în streaming. site-uri web informaţionale. este o modalitate excelentă de a contacte pieţe ţintă.  trebuie să fie plasat în mod eficient pe un site web (locaţia în pagină). pentru a balansa vânzările adiţionale cu profitul pe termen lung. BBS. o Sampling – oferirea de produse „exemplu” în mod electronic. publicitatea prin streaming are două forme de bază: o În primul rând. construirea conştientizării şi pregătirea lor pentru acţiunea de cumpărare.  Promoţii de vânzări: metode utilizate pentru stimularea vânzărilor prin motivarea imediată sau întârziată a consumatorilor..  Sponsorizarea: reprezintă sponsorizarea de caritate sau pentru altă cauză nobilă şi obţinerea de publicitate în site-ul web sau textul celui care primeşte sponsorizarea. oferirea clienţilor de mai multe informaţii de piaţă. În cazul în care motivarea este atractivă. directoare etc.  Publicitate în medii multimedia: căutând mijloace de a face publicitatea online mai atractivă şi mai acceptabilă.  Marketingul colaborativ – se îmbină cu alte două afaceri: o Promovare intersectată (un exemplu ar putea fi creare de legături de la un site web la un altul sau oferirea de promoţii speciale în parteneriate cu bunuri sau servicii complementare). tipărit sau electronic. o Celălalt canal pentru publicitate prin fluxuri este un „informercial” – clienţii descarcă un clip despre un produs sau serviciu de pe site -ul web al companiei de publicitate. o Co-participare la evenimente. deoarece mulţi oameni ascultă radio sau privesc diverse fluxuri video prin Internet. astfel încât să se maximizeze numărul de utilizatori aduşi în site. iniţiative. poate fi parte a unui streaming audio sau video de pe web. Printre exemplele de strategii de promoţie se numără: o Cupoanele (e-cupoane) care pot fi tipărite de pe site-uri web sau din email. liste de e-mail. Publicitatea în textul conferinţei. în vederea creşterii credibilităţii firmei. . o Publicitate partajată. o Bonusuri – oferirea de produse sau servicii adiţionale în momentul unei singure cumpărări (exemplu: cumperi unul şi încă unul gratis). o Schimb de legături cu asociaţii de schimb sau profesionale. fiind deci important să se determine în mod atent ţinta. Fiind de fapt doar o altă faţă a publicităţii în medii „bogate”. rata preţ/valoare este ajustată destul de favorabil pentru a efectua vânzarea. Orice campanie este limitată doar de volumul de bugetului pe care o companie doreşte să-l aloce publicităţii.  Conferinţele: prin natura lor.

o Scrierea de articole în reviste online. Aceste mesaje sunt numite „digest” sau „buletine de ştir” (newsletter). o Contactarea surselor tradiţionale despre intrarea firmei în piaţa electronică. Forum-urile publice: sunt utilizare de către comunităţi sau site-uri web bazate pe un anumit interes. oferă clienţilor diverse premii etc. O oportunitate pentru o afacere. baze de date şi alte dispozitive care permit utilizatorilor să dezvolte sau să localizeze informaţii utile. Pagini web cu acces controlat: utilizat pentru atragerea vizitatorilor în site. o Sampling intersectat: în momentul în care un client cumpără. carei invită să viziteze pagini web private. Se pot aplica anumite restricţii legale. este de tr ansmiterea de mesaje în aceste forumuri sau de a le sponsoriza. interes.228 E-Commerce şi E-Business       o Jocuri cu premii: utile pentru a aduce oamenii înapoi în site. de a-şi atinge audienţa ţintă. concursurile de design web pot genera trafic către site-ul câştigător. De asemenea. dacă nu este plătit. Publicaţii promoţionale: facilitează educaţia consumatorilor cu intenţia de a construi o imagine a companiei şi chiar conştientizarea de brand. prin sponsorizarea şi/sau publicarea proprie reviste pe web. Compania. permiţând oferirea de ştiri despre produse noi consumatorilor care doresc acest lucru. de exemplu. Utilizatorii pot. acest proces de publicare poate înlocui sau completa versiunile tipărite ale revistelor/fluturaşilor/buletinelor de ştiri. o Preţuri speciale: oferă preţuri speciale persoanelor care dau comanda în mod electronic. permiţând vizitatorilor să comunice unii cu alţii. Publicitate gratuită: scopul acesteia este de a face alte persoane să vorbească despre o companie sau produsele ei. acesta are posibilitatea de a încerca alt produs/seviciu al companiei. pentru a dezvolta cunoştinţele în vederea parcurgerii celor trei paşi din procesul de vânzare: conştientizarea. Acestea sunt câmpuri utile în care clienţii au nevoie de informaţii. o Promovări intersectate cu alte companii: cumpărarea produsului/serviciului unei companii pentru a obţine un cupon pentru produsul/serviciul altei companii. dorinţă. Deşi este consumatori de timp. Instrumente promoţionale şi gadget-uri: cuprind calculatoare. Printre exemple putem număra: o Intrarea în concursuri cu premii: de exemplu. . având potenţialul de a genera mai multe vânzări decât cele mai bine executate planuri de marketing. pentru a încuraja vânzările. Abonamente: site-urile web pot încuraja vizitatorii să se aboneze în vederea recepţionării prin e-mail a mesajelor de la companie. Util mai ales în cazul produselor complementare. e-mail etc.. descărca un software care expiră după un anumit timp. clienţii pot primi mesaje de e -mail.

Însă tranzacţiile cu carduri conţin informaţii confidenţiale privind cardul şi informaţiile personale ale clienţilor. şi la o sporire a flexibilităţii şi securităţii sistemelor de plăţii. cercetările sunt în plină desfăşurare. sisteme cu carduri bancare.Capitolul 6 229  Revânzătorii: unele site-uri web revând produsele altor companii în calitate de intermediari. informaţii pe care le pot prelucra ulterior. pe lângă reducerea posturilor de emitere şi menţinere în circulaţie a numerarului.). MasterCard etc. cecuri electronice. informaţiile colectate din ele fiind utilizate pentru măsurarea vizitatorilor unui site. care sunt transmise între client şi server la fiecare cerere/răspuns). Sisteme de plăţi în Internet bazate pe carduri bancare (SET) Multe cumpărări de bunuri şi servicii prin Internet se fac plătindu-se cu carduri bancare obişnuite (Visa. Prin intermediul acestor cookie-uri. Câteva sisteme de plăţi electronice mai cunoscute. 2. înlocuirea monedelor şi bancnotelor (actualele forme tradiţionale de numerar) prin ceea ce denumim bani electronici conduce. Companiile care găzduiesc aceste site-uri investesc resurse semnificative în a le face atractive în faţa audienţei ţintă.  Anchete online: permit colectarea de informaţii despre vizitatorii unui site web prin formularele de înregistrare. la fel cu modul în care reclamele de televiziune au ca ţintă o anumită parte a populaţiei. paginile vizitate etc. Cookie-urile sunt o parte esenţială a strategiei de afaceri a firmelor. Aceste noi mijloace de plată permit transferarea comodă. În domeniul mijloacelor electronice de plată. anchete online sau urmărirea ariilor vizitate din site. grupate în patru categorii sunt: 1. sisteme on-line. 3. Companiile pot să urmărească vizitatorii şi să colecteze informaţii despre aceştia prin intermediul cookie -urilor (mici fişiere text de pînă la 4 kb mărime. utilizatorii pot fi identificaţi ca fiind „noi” sau „vechi” sau pot permite păstrarea diverselor informaţii precum data şi ora accesului. În cadrul noului concept de „sat global”. informaţii ce pot fi . Există numeroase sisteme în curs de cheie ale acestor demersuri. dezvoltarea de profile ale utilizatorilor şi crearea de publicitate cu ţintă anume. Internetul are abilitatea unică de a oferi oamenilor de marketing informaţii despre succesul programelor de marketing prin web. Sisteme electronice de plăţi Acest nou tip de comerţ a stimulat însă cererea pentru noi metode adecvate de plată. De asemenea. microplăţi. 4. sigură şi foarte rapidă a banilor între partenerii de afaceri. dezvoltarea unor activităţi comerciale între participanţi situaţi la mari distanţe geografice unii de alţii nu poate fi concepută fără folosirea unor sisteme electronice de plăţi.

Informaţiile de plată trimise de cumpărător la vânzător conţin informaţii de cerere. 5. să asigure autentificarea cumpărătorului precum şi faptul că acesta este utilizatorul legitim al unei mărci de card. să garanteze integritatea tuturor datelor transmise. Criptarea mesajelor SET asigură confidenţialitatea informaţiei. SET utilizează semnătura digitală şi certificatele cumpărătorului pentru autentificarea acestuia. este necesară asigurarea deţinătorilor de cartele ca informaţiile de plată să fie în siguranţă. care sunt transmise odată cu informaţiile de plată. 4. 4. Protocolul SET foloseşte semnătura digitală pentru integritatea datelor. care să permită coordonarea părţilor legitime implicate în transfer şi folosirea corectă a metodelor de securitate. Confidenţialitatea informaţiei – pentru a facilita şi încuraja comerţul electronic folosind cărţile de credit. să faciliteze şi să încurajeze interoperabilitatea dintre furnizorii de soft şi cei de reţea. Dacă una din aceste informaţii este modificată. Aceste cerinţe sunt satisfăcute de următoarele caracteristici ale acestei specificaţii: 1.230 E-Commerce şi E-Business interceptate în timpul transmisiei prin Internet. să fie un protocol care să nu depindă de mecanismele de securitate ale transportului şi care să nu împiedice folosirea acestora. prin urmare. contul cumpărătorului şi informaţiile de plată trebuie să fie securizate atunci când traversează reţeaua. MasterCard şi Visa au convenit să consolideze standardele lor de plăţi electronice într-unul singur. să folosească cele mai bune metode de securitate pentru a proteja părţile antrenate în comerţ. Fără o aplicaţie specială. împiedicând interceptarea numerelor de cont şi datele de expirare de către persoane neautorizate. să asigure autentificarea vânzătorului precum şi faptul că acesta acceptă tranzacţii cu card-uri prin relaţia sa cu o instituţie financiară achizitoare. 3. Autentificarea cumpărătorului – vânzătorul are nevoie de un mijloc de verificare a clientului sau. 2. Autentificarea vânzătorului – această specificaţie furnizează un mijloc de asigurare a clientului că furnizorul are o relaţie cu o instituţie financiară. De aceea. 2. orice persoană care monitorizează traficul pe reţea poate citi conţinutul acestor date confidenţiale şi le poate folosi ulterior. date personale şi instrucţiuni de plată. Un mecanism care face legătura dintre posesorul cărţii de credit şi un număr de cont specific va reduce apariţia fraudei şi. . 6. să asigure confidenţialitatea instrucţiunilor de plată şi a informaţiilor de comandă. Este necesară elaborarea unor standarde specifice sistemelor de plăţi. Integritatea datelor – aceste specificaţii garantează că nu se alterează conţinutul mesajelor în timpul transmisiei acestora prin reţea. tranzacţia nu se va face corect. În 1996. numit SET (Secure Electronic Transaction). 3. 7. a faptului că acesta este utilizatorul legitim al unui număr de cont valid. Protocolul SET îşi propune şapte obiective de securitate în e-commerce: 1. costul total al procesului de plată.

SET foloseşte formate de mesaje şi protocoale specifice. el vrea să fie sigur că .  Criptografia în SET – pentru a asigura securitatea plăţilor.  consultă un catalog pe hârtie. SET foloseşte perechi de chei RSA pentru a crea semnături digitale şi pentru secretizare.  Cumpărătorul alege bunurile pe care doreşte să le cumpere. De menţionat faptul că rolul cheilor „de semnătură” este inversat în procesul de semnare digitală unde cheia privată este folosită pentru criptare (semnare). Uneori se acceptă negocierea preţului. Această listă trebuie furnizată electronic de serverul vânzătorului sau de softul de cumpărare electronică din calculatorul clientului. 6.Capitolul 6 231 permiţându-i acestuia să accepte cărţile de credit. Cumpărarea electronică – într-un scenariu tipic de e-commerce. iar cea publică este folosită pentru decriptare ( verificare a semnăturii). Înainte ca un destinatar B să primească un mesaj semnat digital de către un emiţător A. Interoperabilitate – protocolul SET trebuie să fie aplicabil pe o varietate de platforme hardware şi soft. etapele procesului de cumpărare sunt următoarele:  Cumpărătorul poate căuta bunuri şi servicii având mai multe posibilităţi:  foloseşte un browser pentru a consulta cataloage online din pagina de Web a vânzătorului.  Cumpărătorului îi este prezentată o listă a bunurilor.  Cumpărătorul alege mijloacele de plată. pentru crearea şi verificarea semnăturii digitale. cererea şi instrucţiunile de plată sunt semnate digital de către cumpărătorii care posedă certificate.  Cumpărătorul trimite vânzătorului o cerere împreună cu instrucţiunile de plată. Prin urmare. incluzând preţul acestora şi preţul total.  Vânzătorul trimite bunurile sau îndeplineşte serviciile solicitate în cerere.  Vânzătorul solicită plata bunurilor şi serviciilor de la instituţia financiară a cumpărătorului. SET utilizează semnătura digitală şi certificatele vânzătorului pentr u autentificarea acestuia 5.  Vânzătorul solicită autorizaţia de plată a clientului sau de la instituţia financiară a acestuia.  consultă un catalog suplimentar aflat pe un CD-rom. fiecare participant în procesul de tranzacţionare posedă două perechi de chei asimetrice: o pereche de chei „de schimb” – folosită în criptare şi decriptare – şi o pereche „de semnătură”. Autentificarea este întărită de utilizarea certificatelor. Orice cumpărător trebuie să poată să comunice. Pentru interoperabilitate. cu tot cu taxe. În această specificaţie. De exemplu poate fi aleasă ca mijloc de plată cartela de credit (cardul).  Vânzătorul trimite confirmarea cererii. cu softul său. sau orice vânzător.

semnătura duală este folosită pentru a face legătura dintre un mesaj de comandă trimis vânzătorului şi instrucţiunile de plată conţinând informaţii de cont trimise achizitorului. numit certificat. El conţine informaţii de identificare a proprietarului. Însă B doreşte ca banca să nu vadă termenii ofertei. Trebuie inclus şi rezumatul celuilalt mesaj. Banca poate verifica autenticitatea autorizaţiei de transfer a lui B şi se asigură că acceptul este pentru aceeaşi ofertă prin utilizarea rezumatului autorizaţiei de transfer a lui B şi a rezumatului ofertei prezentat de A pentru a valida semnătura duală. Autoritate de Certificate creează un mesaj cu numele lui A şi cheia publică a acestuia. El realizează toate acestea semnând digital ambele mesaje. Un primitor al oricărui mesaj îi poate verifica autenticitatea prin generarea rezumatului acestuia. O alternativă ar fi ca receptorul B să primească cheia publică direct de la A printr-un canal de comunicaţie securozat. În prezent. ceea ce conferă securitatea plăţilor Internet cu card. dacă A acceptă oferta. B vrea să facă o legătură dintre ofertă şi transfer. Protocolul SET introduce o nouă aplicaţie a semnăturilor digitale. care-l asigură pe B că A este proprietarul cheii publice pe care o deţine. Rezultatului obţinut i se calculează. şi nici cumpărătorul informaţiile sale de cont. În cadrul protocolului SET. astfel încât banii vor fi transferaţi doar dacă A acceptă oferta sa. pentru ca oricare din cei doi primitori să valideze semnătura duală. Participanţii în SET vor avea. Astfel. Autoritatea de Certificate furnizează certificate care fac legătura dintre nume de persoană şi o cheie publică. Când vânzătorul trimite o cerere de autorizaţie achizitorului. . şi anume conceptul de semnătură duală.232 E-Commerce şi E-Business deţine cheia publică a lui A şi nu a altuia care s-a recomandat drept A prin reţea. primitorul poate fi sigur de autenticitatea mesajului. însă. Dacă noul rezumat se potriveşte cu semnătura duală decriptată. acest ultim rezumat este cifrat cu cheia privată de semnătură a emiţătorului. Achizitorul foloseşte rezumatul primit de la vânzător şi calculează rezumatul instrucţiunilor de plată pentru a verifica semnătura duală. dar nu poate vedea termenii ofertei. De cele mai multe ori. de asemenea două certificate pentru cele două perechi de chei: certificate „de semnătură” şi certificate „de schimb”. numit Autoritate de Certificate (AC). O semnătură duală este generată prin calcularea rezumatelor ambelor mesaje şi concatenarea celor două rezumate. include instrucţiunile de plată primite de la cumpărător şi rezumatul informaţiilor de comandă. la rândul său. precum şi o copie a cheii publice (de schimb sau de semnătură). este semnat digital de către autoritatea de Certificate. Acest mesaj. această soluţie nu poate fi practicată. Dacă A acceptă oferta lui B. Transmisia securizată a cheilor este realizată de un „terţ de încredere”. În plus. banca poate controla autenticitatea ofertei. un rezumat şi. într-o singură operaţie care creează semnătura duală. De exemplu: vânzătorul B trimite o ofertă cumpărătorului A şi o autorizaţie băncii sale pentru a transfera banii. trimite un mesaj băncii indicând acceptul sau şi incluzând rezumatul ofertei. Certificatele sunt create şi semnate în acelaşi timp de către AC. şi calcularea rezumatului rezultatului concatenării. prin mijloace criptografice. în cele din urmă. Utilizatorul A prezintă AC – ului informaţii de identitate. tot mai multe produse de e-commerce implementează protocolul SET. concatenarea cu rezumatul celuilalt mesaj.

de debit sau cec electronic). Procesorul este conectat la site -ul comerciantului în numele „Acquiring Bank”. pentru depozitare. o „Acquiring Bank” oferă conturi de comerciant Internet.  Transferul (încheierea): procesul prin care tranzacţiile cu coduri de autorizare sunt transmise procesorului pentru plata către comerciant. . servicii recunoscute şi distribuite de banca emitentă a clientului (Customer Issuing Bank).  Comerciantul: o persoană juridică ce vinde produse sau servicii. banca emitentă a clientului verifică faptul că informaţia transmisă comerciantului este validă iar clientul are fonduri sau o limită de creditare suficientă pentru a se putea efectua achiziţia propusă. Un comerciant trebuie să deschidă un „Internet Merchant Account” cu o astfel de bancă pentru a activa autorizarea şi procesarea online a plătilor prin card de credit. Pentru plăţile online este verificată de asemenea potrivirea între informaţiile de facturare oferite de client şi informaţiile deţinute de compania emitentă a cardului de credit. Comerciantul plăteşte de obicei o taxă de procesare pentru fiecare tranzacţie încheiată.  Autorizarea: procesul prin care cardul de credit al clientului este verificat ca fiind activ şi că există credit disponibil pentru a efectua o tranzacţie. In timpul procesului de achiziţie.  Procesorul: un centru de date care procesează tranzacţii de cărţi de credit şi transferă fondurile către comercianţi. Prin acest proces electronic sunt transferate toate fondurile obţinute din tranzacţie către „Acquiring Bank”. cunoscută sub numele de „discount rate”.Capitolul 6 233 Elementele şi participanţii cei mai des întâlniţi în procesarea online a plăţilor sunt următorii:  Acquiring Bank: în procesarea onli ne a plăţilor. în vederea procesării autorizărilor şi plăţilor. Intre exemplele de Acquiring Bank se numără „Merchant eSolutions”. precum VeriSign. client şi reţelele financiare. Între exemple se numără Visa şi MasterCard.  Banca emitentă a clientului: o instituţie financiară care oferă clientului un card de credit sau un alt instrument de plată. Procesul prin care un comerciant îşi crează un cont de acest tip este similar procesului efectuat pentru luarea unui împrumut de la o bancă.  Serviciul de procesare a plăţilor (PPS): un serviciu care oferă conectivitate între comerciant.  Credit Card Association: o instituţie financiară care oferă servicii pentru carduri de credit. prin intermediul serviciului de procesare a plăţilor. Acest serviciu este operat de obicei de o terţă parte.  Clientul: deţinătorul instrumentului de plată (card de credit.  Internet Mechant Account: un cont special dintr-o „Acquiring Bank” care permite comercianţilor să accepte carduri de credit prin Internet. precum şi cele mai mari bănci.

însemnând faptul că nu este prezent cardul de credit. cu câteva excepţii. paşi care cuprind verificarea faptului că informaţiile despre card sunt transmise de către adevăratul proprietar şi protecţie împotriva încercărilor de pătrunderi neautorizate în infrastructura reţelelor şi aplicaţiilor acestora. 3. Transferul presupune transferul banilor din contul clientului în contul comerciantului. Comerciantul acceptă sau respinge tranzacţia şi transferă bunurile. Autorizarea verifică atât disponibilitatea şi activarea cardului de credit. Serviciul de procesare al plăţilor transmite informaţia către Procesor. magazinul şi tranzacţia sunt virtuale. responsabili legal pentru tranzacţii fraudulente. Procesarea plăţii poate fi divizată în două faze majore: autorizarea şi încheierea (transferul). Comerciantul trebuie să aibă în vedere precauţii adiţionale . Site-ul web al comerciantului recepţionează informaţiile de la client şi le transmite către serviciul de procesare a plăţilor (Payment Processing Service). cât şi disponibilitatea unui credit suficient pentru efectuarea tranzacţiei. Clientul decide să facă achiziţii pe site-ul comerciantului. Pentru evitarea acestui lucru. în lumea online. comercianţii trebuie să facă paşi adiţionali pentru protejarea de frauda online. 5. Paşii sunt următorii: 1. 6. de către asociaţiile de carduri de credit. face verificarea finală şi introduce informaţiile despre cardul de credit. Serviciul de procesare a plăţilor transmite rezultatele către comerciant. iar informaţiile despre tranzacţie sunt transmise şi procesate prin intermediul reţelei comerciantului. Procesorul transmite informaţia către banca emitentă a cardului de credit al clientului. Din această cauză. 4. Procesorul transmite rezultatul tranzacţiei către serviciul de procesare a plăţilor. 8. Figura 104: Autorizarea plăţii de pe un card de credit pentru efectuarea de cumpărături online. 7. dacă e necesar. comercianţii sunt consideraţi. Banca emitentă transmite rezultatul tranzacţiei (autorizare sau negare) către Procesor. 2. Astfel.234 E-Commerce şi E-Business Procesarea plăţilor online este similară procesării plăţilor în „lumea offline”.

în special pentru tranzacţiile de plată cu sume mici. din SUA propune în aprilie 1995 un mecanism sigur de tranzacţii de plată cu carduri bazat pe un server propriu şi oferind servicii client pentru vânzători. firma CyberCash Inc. Însă criptarea cu chei publice asigură un nivel înalt de securitate. care furnizează soft atât pentru vânzători. operează un gateway între Internet şi reţelele de autorizare ale principalelor firme ofertante de carduri. Compania. CyberCash Fondată în august 1994. Procesul de încheiere/transfer transferă fondurile către banca comerciantului din contul de card al clientului. cât şi pentru cumpărători. Pe de altă parte. Acest e lucruri fac CyberCash mai puţin confortabil şi mai costisitor. Folosirea serverului CyberCash asigură posibilitatea de urmărire şi control imediat a tranzacţiilor. La fel ca un portofel fizic care poate conţine mai . cel care acceptă criptarea şi prelucrarea tranzacţiilor. Figura 105: Transferul fondurilor din contul de card al clientului în contul comerciantului. Procesul este acelaşi ca şi în cazul în care tranzacţia este offline. CyberCash implementează un sistem care realizează protecţia cardurilor de credit folosite în Internet. Cumpărătorul începe prin a descărca softul specific de portofel.Capitolul 6 235 pentru a asigura faptul că clientul este adevăratul posesor al cardului sau că acesta (cardul) nu a fost furat. trecerea prin server face sistemul mai lent şi dependent de timpii de răspuns ai acestuia. după cum se poate observa şi în figura de mai sus.

Atunci când se face o cumpărătură. Vânzătorul trimite mai departe mesajul de plată la gateway-ul CyberCash. Sistemul de criptare cu chei publice folosit este RSA. împreună cu propria sa descriere a tranzacţiei. Softul portofel afişează o fereastră care permite cumpărătorului să aprobe achiziţia şi suma şi să selecteze cardul cu care se va face plata. el autorizează cererea vânzătorului trimiţând un mesaj specific la softul acestuia. vânzători şi CyberCash) au propriile lor perechi de chei publice şi private. cumpărătorul îşi va genera şi propria pereche cheie publică . Revine ca sarcin ă a lui CyberCash să autentifice toate semnăturile. De aceea. Ca urmare. CyberCash decriptează şi compară cele două mesaje şi verifică cele două semnături. Mesajele sunt criptate folosind un algoritm simetric (DES) cu cheie de 56 de biţi generată aleator. eliminându-se riscul refolosirii acestui card la alte cumpărături neautorizate. cu care va face ulterior plaţiile. A fost dezvoltat de către firma DigiCash Co. semnat criptografic. Prima demonstraţie a fost făcută în 1994 la prima conferinţă WWW. din Olanda. printr -o legătură . Dacă datele sunt corespunzătoare cu cele din baza de date. compania poate schimba informaţii în mod sigur cu orice cumpărător sau vânzător. Atunci când va înregistra în softul portofel cardurile cu care va face plăţile.236 E-Commerce şi E-Business multe carduri bancare diferite. cu cheile publice pe care le deţine în mod sigur. Un soft similar furnizează servicii la vânzător. care o va înregistra într -o bază de date. dar aceştia comunică în clar unii cu alţii. firmă fondată de David Chaum. Apoi cheia sa publică va fi transmisă la CyberCash. Sistem on-line de plată cu moneda electronică ECash Ecash reprezintă un exemplu de sistem electronic de plăţi. cerere care descrie cumpărarea şi tipurile de carduri care sunt acceptate pentru plată. numai CyberCash ştie cheile publice ale tuturor. Serverul vânzătorului trimite portofelului cumpărătorului un mesaj cerere de plată în clar. Apoi softul vânzătorului confirmă plata portofelului cumpărătorului. integrată şi ea în mesaj prin criptare cu cheia pu blică a receptorului. criptată şi semnată digital. precum şi numărul cardului folosit. CyberCash operează propriul său gateway ca un agent al băncii vânzătorului. el trebuie să fie de încredere pentru a decripta mesajele şi a le transfera pe reţele de autorizare convenţionale ale băncilor. produsul dorit este selectat printr -un browser Web. vânzătorul nu poarte vedea care este numărul cardului folosit de cumpărător. portofelul soft al cumpărătorului poate fi folosit de către client pentru a înregistra mai multe carduri.cheie privată. Deşi toţi participanţii în sistem (cumpărători. Cheia publică CyberCash este memorată în softul de portofel şi în cel al vânzătorului. Întrucât informaţiile sunt criptate cu cheia publică a lui CyberCash. Se trimite înapoi vânzătorul un mesaj de plată ce include o descriere criptată a tranzacţiei şi semnată digital de cumpărător. cu o lungime de 1024 biţi. cunoscută de softul ce operează sistemul. care foloseşte poşta electronică sau Web-ul pentru implementarea unui concept de portofel virtual.

au cont în bancă. Finlanda şi din alte ţări. Ulterior a fost implementată de bănci din SUA (Mark Twain Bank of Missouri). La fel ca şi banii reali (bancnote. Aceste numere sunt suficient de mari (100 de cifre zecimale) pentru ca să fie foarte mică probabilitatea ca altcineva să . Tranzacţiile se desfăşoară între cumpărător şi vânzător. De aceea. care trebuie să aibă conturi la aceiaşi bancă. dar esenţial. discul cumpărătorului devine un veritabil. folosind un client soft.un program special eCash. In orice moment. este imposibil ca banca să stabilească utilizarea ulterioară a lui eCash. Cumpărătorii trebuie să înştiinţeze banca cu privire la faptul că doresc să transfere bani din conturile lor obişnuite in aşa numitul cont eCash Mint. Fiecare utilizator are propria-i pereche de chei (publică-E şi privată-D). Apoi. cumpărătorul poate interacţiona de la distanţă. care constă în interacţiunile dintre 3 entităţi:  Banca . eCash asigură şi nonrepudierea. este împiedicată orice dublă cheltuială din eCash. cu o lungime a cheii de 768 biţi.ECash are un caracter privat: deşi banca ţine o evidenţă a fiecărei retrageri eCash şi a fiecărui depozit Mint. prin intermediul acestor eCash. prin calculatorul său.  Vânzătorii . prin verificare în baza de date a băncii.Capitolul 6 237 Web între Geneva şi Amsterdam. De asemenea. banii electronici eCash pot fi retraşi sau depozitaţi pentru a fi tranzacţionaţi. banca electronică joacă un rol aparent modest. eCash este implementat folosind criptografia cu chei publice RSA.  Cumpărătorii . programul generează în mod aleator numere de serie pentru aceste monede. „portofel electronic”.  La nivel de vânzător . Pe lângă anonimitatea plăţilor. adică rezolvarea oricăror dispute între cumpărător şi vânzător privind recunoaşterea plăţilor.un program numit portofel electronic (cyberwallet). monede). De asemenea. Apoi.acceptă monede eCash în schimbul unor bunuri sau servicii. Este prima soluţie totalmente soft pentru plăţile electronice. Ca urmare. poate retrage de aici fonduri pe discul calculatorului său. ce foloseşte conturi numerice în bănci şi tehnica semnăturilor oarbe. ca şi în cazul banilor fizici. Această proprietate se datorează folosirii unor criptosisteme cu chei publice RSA. o persoană poate transfera posesia unui cont eCash unei alte persoane. cu contul Mint şi. validează monedele existente şi schimbă monede reale pentru eCash. este nevoie de un soft special pentru gestiunea eCash:  La nivel de client . spre deosebire de banii convenţionali. Retragerea de monede eCash de la bancă Software-ul cyberwallet al clientului calculează câte monede digitale şi de ce valori sunt necesare pentru a satisface cererea de plată. ECash reprezintă o soluţie de plăţi soft on-line. în care pot încărca monede reale pentru utilizare cu eCash. atunci când un client plăteşte unui alt client. după cum se va observa şi în continuare.emite monede. Insă. ECash reprezintă un sistem de plăţi complet anonim. Principiul funcţionării lui ECash . se pot executa plăţi între persoane individuale sau către firme. Acestor fonduri sunt protejate criptografic.

el va întreba cumpărătorul dacă acceptă plata. fiecare într-o anvelopă digitală specială. În caz afirmativ.238 E-Commerce şi E-Business genereze aceleaşi valori. . Acest lucru se realizează prin multiplicarea lor cu factor aleator. Softul client eCash lucrează împreună cu serverul şi browserul web. va trimite către vânzător exact monedele electronice necesare. Când banca recepţionează mesajul. calculatorul unui utilizator este cel care creează în mod aleator aceste monede. În cazul în care nu există suficienţi bani pentru a satisface exact cererea de plată. Apoi suma retrasă poate fi debitată din contul clientului care a semnat cererea.  Softul vânzătorului va contacta programul portofel al cumpărătorului printr o legătură TCP/IP. Prin folosirea semnăturii oarbe. se previne ca banca să poată recunoaşte monedele ca venind dintr-un anumit cont. va fi depozitată pe discul calculatorului. ea verifică semnătura.  Programul CGI apelat este softul eCash al vânzătorului. va şterge aceste monede şi le va trimite prin reţea către magazin. aşteptând apoi până când acestea sunt acceptate sau respinse înainte de a trimite bunurile cumpărate către client. criptate cu cheia publică a acestuia. Pentru aceasta. Aceşti bani „anonimi” sunt apoi împachetaţi într-un mesaj. la fiecare recepţie. Moneda digitală. acesta decriptează mesajul şi anulează anonimitatea banilor prin împărţire la factorul aleator. Atunci când clientul are eCash. semnaţi digital cu cheia privată a clientului. Acestea vor fi criptate cu cheia publică a vânzătorului. şi le trimite pe rând către bancă. Apoi ascunde aceste monede. cifraţi cu cheia publică a băncii şi apoi trimişi electronic la bancă. După ce clientul primeşte banii anonimi semnaţi de bancă. URL-ul va apela un program CGI (Common Gateway Interface). Atunci când programul magazinului a recepţionat monedele. Cu acesta din urmă navighează până găseşte un magazin virtual pe reţea.  Când vânzătorul primeşte monedele. Localizarea calculatorului cumpărătorului va fi transmisă printr-o variabilă la nivelul serverului care deserveşte softul eCash al vânzătorului. apoi trebuie să verifice validitatea şi eventuala dublă cheltuială. cu ajutorul tehnicii semnăturilor oarbe. Lui i se vor transmite detalii ale articolului selectat în URL. Cumpărarea se face în următorii paşi:  Utilizatorul clientului Web trimite o cerere H TTP printr-un URL către serverul Web al vânzătorului.  Când portofelul de la client primeşte cererea. După aceasta. moneda din cont şi verifică validarea digitală a monedei. În loc ca banca să creeze monede electronice „al be”. le decriptează cu cheia sa privată. Banca retrage. care urmează să fie retrasă din contul din bancă. le va trimite automat către bancă. Clientul lansează în execuţie softul cyberwallet şi clientul web. cerându-i plata. Banca semnează monedele electronice cu cheia sa privată şi le returnează la client. Aceste numere de serie sunt apoi făcute „anonime”. se va trimite un refuz vânzătorului. acesta va alege din portofelul lui (de pe calculator) monedele electronice potrivite pentru a forma totalul de plată.

 Servere de monedă (SM). 2.  Vânzători. Sistemul NetCash constă din următoarele entităţi:  Cumpărători. Monedele electronice eliberate de serverul SM constau în următoarele: 1. Adresa de reţea a SM. fiind elaborat la Information Science Institute de la University of Southern California. Se returnează un mesaj-chitanţă semnat electronic către softul portofel al cumpărătorului. SM ţine evidenţa tuturor seriilor de bani emişi de el. Softul băncii notifică vânzătorului încheierea cu succes a depunerii. datele de eliberare şi expirare. 5. În acest caz. la care se poate face schimbul unor cecuri electronice (inclusiv NetCheque) în moneda electronică. NetCash oferă alte mijloace prin care să se asigure plăţilor un anumit grad de anonimitate şi securitate. Cu toate că sistemul nu asigură anonimitatea totală a plăţilor. Numărul de serie. Atunci când se face verificarea unor bani ce se cheltuiesc. O organizaţie care doreşte să administreze un server de monedă va trebui să obţină o aprobare de la o autoritate centrală de certificare. 4. toate semnate de autoritatea centrală. Valoarea lor creditează contul vânzătorului. Serverul Web înaintează informaţia către clientul Web al cumpărătorului. seriile lor sunt şterse din baza de date a . NetCash reprezintă un alt exemplu de sistem electronic de plăţi de tip on-line. validitatea şi o dublă cheltuire pot fi verificate de fiecare dată când se face o cumpărare sau un schimb de cec. banii sunt distruşi iar seriile le sunt memorate în baza de date. Data expirării. publică şi privată. Banca descriptează mesajul cu cheia sa privată şi apoi validează banii. Nume SM. Banii sunt apoi semnaţi cu cheia privată a serverului SM. Cheia publică este apoi certificată prin semnătura autorităţii centrale de certificare. verificând numerele de serie cu cele înscrise în baza sa de date ca fiind deja cheltuite.Capitolul 6 239     NetCash se contactează banca şi i se trimite un mesaj format din monedele. la fel ca eCash (banii pot fi identificaţi). semnate cu cheia vânzătorului şi apoi criptate cu cheia publică a băncii. banii sunt validaţi. Un mesaj de confirmare se trimite apoi de la portofel către serverul Web. 3. Valoarea. Serverul de monedă va genera o pereche de chei RSA. Dacă seriile trimise de vânzător sunt găsite în baza de date şi sunt semnaţi corect de bancă cu cheia sa privată. Sistemul se bazează pe mai multe servere de monede distribuite. cheia publică a serverului de monedă. numele serverului de monedă. Acest certificat conţine identificator (id).

Atunci când aceste costuri sunt aplicate la tranzacţii cu valori mici (50 de cenţi sau mai puţin). aşa cum s-a văzut până acum. toate criptate cu cheia publică a vânzătorului. costul devine semnificativ în preţul total al tranzacţiei. Securitatea este asigurată de protocoal ele sale criptografice. 10 USD şi mai mult. Destinatorii unor astfel de monede pot naviga apoi la orice alt SM. care promovează ziare. consultând baza sa de date. Cumpărătorul trimite monedele electronice. Cheia secretă va fi folosită de vânzător pentru a stabili un canal criptat cu cumpărătorul. referinţe de muncă şi altele. de 5 USD. Tranzacţia de cumpărare folosind NetCash se face în 4 paşi: 1. Vânzătorul trebuie să verifice validitatea monedelor electronice primite. o cheie secretă generată doar pentru acea tranzacţie şi o cheie publică de sesiune. Cheia publică este folosită ulterior pentru verificarea cererilor de plată ve nite de la acel cumpărător. El este scalabil. 2.240 E-Commerce şi E-Business SM iar banii sunt înlocuiţii cu alte serii. SM nu este autorizat să memoreze persoanele şi adresele lor. criptate cu cheia secretă de sesiune a vânzătorului. întrucât se pot instala SM multiple. de câţiva cenţi plus un procent din suma vehiculată. semnată cu cheia sa privată şi cifrată cu cheia secretă de sesiune a cumpărătorului. Există o serie de servicii on-line. Un ban este valid dacă numărul său de serie apare în baza de date. Abilitatea cu care se folosesc mai multe servere SM creşte gradul de anonimitate al plăţilor. dar nu imposibil. vor fi utilizate noi protocoale. Vânzătorul generează o nouă cheie secretă simetrică de sesiune pe care o va trimite împreună cu banii la SM. Sisteme de micro-plăţi Există deja. toate oferind articole individuale care sunt ieftine dacă sunt vândute . Costul per tranzacţie este. Pentru asigurarea anonimităţii plăţilor. Ca urmare. Întreg mesajul este criptat cu cheia publică a serverului. Un cec electronic poate fi schimbat la un SM cu bani electronic. Pentru aceasta. Spre deosebire de eCash însă. obţinându-se în acest fel o mai mare anonimitate. Serverul SM verifică faptul că banii sunt valizi. SM va returna vânzătorului noi monede electronice sau un cec. un număr de protocoale de plată în comerţul electronic destinate unor tranzacţii „mari”. pentru a schimba modele obţinute anterior cu altele. Primind noii bani (sau cecul). magazine. Este dificil. de obicei. 3. Acum el va returna acestuia o confirmare. 4. sistemul NetCash nu este complet anonim. le va trimite către un SM pentru a le schimba cu alte monede electronice sau cu un cec. pentru a obţine efectiv un preţ minim pentru anumite bunuri şi servicii „ieftine” ce urmează a fi cumpărate. pentru un SM să păstreze înregistrări despre persoanele cărora li se emit monede şi de la care se primesc aceşti bani înapoi. vânzătorul se convinge că a fost corect plătit de cumpărător. în cadrul mesajului de plată existând şi identificatorul serviciului de cumpărare. Avantajele folosirii NetCash sunt scalabilitatea sistemului şi securitatea.

specifică fiecărui vânzător în parte. se elimină astfel costurile comunicaţiilor (care sunt absente). deoarece nu este necesară o schemă criptografică puternică şi scumpă la valorile foarte mici care . câţiva dolari. Serverele de scrip ale broker-ior au o monedă comună pentru clienţi (folosită pentru cumpărarea scrip-ului vânzătorilor) şi pentru vânzători (pentru a returna banii pe scrip-ul nefolosit). iar valoarea care rămâne formează noul scrip (cu o nouă valoare/balanţa cont). MilliCent MilliCent este un protocol simplu şi sigur pentru comerţul electronic în Internet. Este un protocol bazat pe o validare descentralizată a banilor electronici pe serverele vânzătorilor. costul cumpărăturii este dedus din scrip-ul total. Inovaţia cheie a MilliCent este aceea de a introduce utilizarea broker-ilor şi a scrip-urilor. În orice moment. costurile pentru aparatura informatică ce ar da o putere de calcul suficientă pentru o derulare normală a unui număr mare de tranzacţii.  costurile criptografice sunt reduse. nu este nevoie de servere centralizatoare. Clienţii intră într-o relaţie de lungă durată cu ISP (furnizor de ser vicii Internet). de protocoale scumpe etc. O aplicaţie „ieftină” frecventă o reprezintă plata vizitării situ-rilor în Internet. criptări scumpe sau procesări separate.Capitolul 6 241 separat. cenţi şi chiar fracţiuni de cenţi. Sub forma de concept şi proiecte experimentale. ca un serviciu către clienţi şi vânzători. care a fost stabilit cu vânzătorul. pe situl vânzătorului. Un utilizator care nu agreeaz ă idea de a deschide un cont de 10 dolari cu un editor de publicaţii necunoscut. micro-plăţile se adresează nevoii existenţei unei scheme simple. Atunci când clientul a terminat mai multe tranzacţii. menţinerea funcţionalităţii conexiunilor şi stabilirea de conturi cu vânzătorii. care să poată suporta economic plăţi foarte mici. vânzătorul are de rezolvat scrip-urile (conturile deschise) cu clienţii cei mai recenţi. el poate „încasa” valoarea rămasă a scrip-ului (închide contul). fără comunicaţii adiţionale.. Broker-ii servesc drept conturi intermediare între clienţi şi vânzători. MilliCent poate reduce costurile pe mai multe căi:  costul comunicaţiei este redus prin verificarea locală a scrip-ului. Vânzătorii au sarcina de a valida local scrip-ul pentru a preveni furtul. cum ar fi de exemplu dubla cheltuire din partea clienţilor. Balanţa contului este actualizată după valoarea scrip-ului. Avantajul de a cumpăra articole individuale ieftine poate face aceste servicii mai atractive utilizatorilor ocazionali ai Internetului. A fost creat pentru a accepta tranzacţii comerciale în care sunt implicate costuri mai mici de un cent. O piesă de script reprezintă un cont al clientului. poate fi dispus să cheltuiască câţiva cenţi pentru a cumpăra un articol interesant la prima vedere. Broker-ii cumpără şi vând scrip-uri aparţinând vânzătorilor. facturări. Broker-ii (cei care vând scrip-uri) au ca sarcină managementul conturilor. Scrip-ul este moneda digitală. de asemenea. care este returnată ca rest. ieftine. Atunci când clientul face o cumpărătură cu scrip.

2. MasterCard. Ca urmare. protocolul MilliCent este întărit pentru a preveni frauda clienţiilor (falsificarea şi dubla cheltuire) şi promovează detecţia indirectă a fraudelor broker -ilor şi vânzătorilor. el nu are nevoie de chitanţă nici atunci când cumpără un articol utilizând scrip-ul. Clienţii stabilesc conturi cu un broker. iar broker-ul va renunţa la un vânzător care a cauzat mai multe plângeri. clientul se va plânge la broker-ul său. clienţii. iar relaţiile de încredere să fie la fel ca şi în lumea reală. (cum ar fi Visa. 3. acoperind un spectru larg de activităţi şi. Securitatea tranzacţiilor MilliCent cuprinde următoarele aspecte: . Dacă acest lucru se întâmplă. Se aşteaptă să fie mulţi vânzători.Modelul de securitate pentru MilliCent este bazat pe presupunerea că moneda „scrip” este folosită pentru plăţi mici. Broker-ii sunt presupuşi ca fiind mult mai de încredere decât vânzătorii. Este nevoie de un cost care să nu depăşească valoarea scrip-ului însuşi. Faptul de a avea mulţi clienţi activi este mult mai valoros pentru un broker decât furtul de scrip din conturi. mari şi bine cunoscute. în funcţie de valoarea lor: la fel se întâmplă şi în cazul facturilor. Ca şi atunci când un om cumpără o bomboană de la un automat şi nu are nevoie de o chitanţă. broker-ul şi vânzătorul.242 E-Commerce şi E-Business sunt tranzacţionate. de asemenea. Acest act înseamnă un mecanism coercitiv. şi în final.  costurile conturilor sunt reduse prin utilizarea broker-ilor care gestionează conturile şi facturile. NETCOM. sau băncile) sau un mare furnizor de servicii Internet sau servicii on-line (cum ar fi CompuServe. un număr mare de clienţi. broker-ul stabileşte propriul său cont cu vânzătorul. Această separare reduce numărul total de conturi prin eliminarea tuturor combinaţiilor client-vânzător. iar acest lucru îl face mai uşor de depistat. când facturile mici sunt tratate diferit de facturile mari. deoarece vânzătorii au nevoie de broker-i pentru a li se facilita desfăşurarea afacerilor cu MilliCent. Există trei factori fac frauda broker-ilor în micro plăţi să fie nerentabilă: 1. multe scrip-uri. clienţii nu deţin. Modelul de securitate şi încredere . Oamenii obişnuiţi şi cei de afaceri tratează monedele diferit. iar un broker poate să piardă rapid această reputaţie dacă există probleme în tranzacţiile clienţilor săi. Frauda din partea vânzătorului constă în nelivrarea bunului sau serviciului pentru un scrip valid. Modelul de încredere MilliCent se bazează pe o relaţie asimetrică de încredere compusă din trei entităţi: clientul. Dacă o persoană nu doreşte să plătească pentru ceva. Se tinde ca broker -ii să fie instituţii financiare redutabile. sau AOL). reputaţia broker-ilor este importantă pentru atragerea clienţilor. deci orice fraudă a broker-ului poate fi detectată. la un moment de timp. renunţă şi va primi înapoi suma implicată. deci broker-ul va trebui să comită mai multe tranzacţii frauduloase pentru a obţine vreun câştig. programele client şi vânzător pot să analizeze în mod independent scripul şi să menţină balanţa contului.

Fiecare cerere este semnată cu o parolă. 5. utilizând scrip-ul. al doilea pas se petrece de fiecare dată când clientul nu mai are scrip pentru un vânzător. Aici nu există vreun mesaj suplimentar sau interacţiune cu broker-ul. 2. clientul va raporta problema broker-ului. Dacă broker-ul nu are deja scrip de la vânzător. . trăgând cu „urechea”. pasul iniţial se petrece doar o singură dată pe sesiune. îl utilizează direct pentru a face o cumpărătură. incluzând cumpărarea de către broker a scrip-ului vânzătorului: 1. în al patrulea pas. Frauda este detectabilă şi eventual localizabilă: detectarea se face atunci când clientul nu obţine bunul dorit sau atunci când balanţa returnată către client nu este corectă. Dacă broker-ul trişează. În plus. Va cere un scrip de la vânzător iar acesta i-l va returna împreună cu secretul asociat. broker-ul furnizează scrip-ul vânzătorului către client. vânzătorul va primi scrip fals de la mai mulţi clienţi. Acesta returnează restul (în scrip-ul vânzătorului) la client. 2. 4. face o cumpărare de la vânzător. toţi având legătură cu un singur broker. folosirea ilegală a scrip-ului în mai multe acţiuni ilegale. Dacă vânzătorul trişează. Broker-ul returnează la client scrip-ul vânzătorului şi restul (în scrip broker). îl cumpără. tranzacţiile cu valoare mică limitează valoarea fraudelor: tranzacţiile mici cer o securitate ieftină. deci nu există nici o cale pentru a intercepta şi a reutiliza un scrip. Brokerul returnează scrip-ul broker iniţial şi secretul asociat. Clientul cere un scrip de la broker. Dacă un client trişează. face mult mai probabilă depistarea hoţului. Interacţiunea dintre Client. folosind scrip-ul brokerului pe care îl deţine din pasul 1.Capitolul 6 243 1. El contactează broker-ul. al treilea pas apare doar dacă broker-ul trebuie să contacteze vânzătorul pentru a cumpăra scrip. în al cincilea pas clientul. Într-o tranzăcţie tipică MilliCent. Broker şi Vânzător Paşii pentru o sesiune completă MilliCent. nu este rentabilă folosirea unor resurse de calcul scumpe pentru a fura scrip-uri ieftine. Protocolul nu va trimite niciodată o parolă în text-în-clar. 3. atunci când clientul are deja scrip-ul vânzătorului. de exemplu la începutul zilei. atunci vânzătorul pierde doar costul scrip-ul fals detectabil. poate localiza cine provoacă frauda şi va anula toate înţelegerile cu respectivul vânzător. pentru a strânge mai mulţi bani. deci este eliminat riscul ca cineva. Atunci când broker-ul primeşte plângeri de la mai mulţi clienţi împotriva unui vânzător. toate tranzacţiile sunt protejate: fiecare tranzacţie necesită ca un client să ştie parola asociată scrip-ului. Clientul face o conexiune sigură cu broker-ul pentru a obţine un scrip de la broker. Nici o unitate de scrip nu poate fi reutilizată. să asculte ceva util. cerând să cumpere un scrip vânzător.

formularea specificaţiilor pentru un sistem . sub contul portofelului. comerciantul prezintă în pagina sa web o adresă de plată (payment URL).244 E-Commerce şi E-Business CyberCoin Sistemul de micro-plăţi CyberCoin poate realiza în Internet plăţi de la sume mici de câţiva cenţi. protocolul CyberCoin realizează o viteză de procesare optimă şi un cost redus. au nevoie de o metodă de plată diferită de cartelele cu microprocesor. Serviciul CyberCoin este implementat utilizând un concept cunoscut sub numele de CyberCoin. adresă la care utilizatorul final trebuie să navigheze. incluzând majoritatea marilor bănci. banii reali rămân în custodia băncilor. American Express şi Discover) şi cecuri electronice PayNow. Iniţierea se face printr-un schimb al unei chei generate aleator şi transportate într-un mesaj criptat cu RSA. construirea şi demonstrarea unui prototip. universităţi şi laboratoare de cercetare. Partea tehnică a realizării proiectului cecului electronic a fost realizată într un număr de faze: generarea conceptelor originale. În ambele cazuri. consumatorul po ate începe să efectueze micro-plăţi pe site-uri web ce sunt înregistrate de CyberCoin şi deţin un program numit CashRegister. Serviciul CyberCoin de la CyberCash a fost lansat în septembrie 1996. FSTC cuprinde aproape 100 de membri. împreună cu preţul afişat. Acest soft suportă. Utilizatorului nu-i rămâne decât să selecteze adresa URL respectivă pentru a achiziţiona bunul sau serviciul ales. Deci prin spargerea cheii după sesiune nu se poate obţine nici un profit. printr-o tranzacţie obişnuită cu astfel de mijloace. Fiecare „cec” poate fi utilizat doar o singură dată. Vânzătorii de pe Web care oferă servicii şi produse la preţuri foarte mici şi doresc să livreze imediat respectiva marfă. pentru fiecare sumă care este cheltuită sau colectată. MasterCard. Pe timpul rulării unei sesiuni. deoarece aceasta nu mai este folosită la criptarea altor mesaje. acoperind astfel o zonă în care sistemul ce utilizează cărţile de credit nu este economic. realizarea cercetărilor preliminare. Un cec poate fi folosit doar pentru o singură plată sau depozit. dar asemănătoare cu plata cash ce se efectuează şi în magazine. Odată portofelul „umplut” cu fonduri. Din perspectiva utilizatorului. Sesiunea se termină atunci când s -au consumat toate cecurile sau acestea au expirat. până la zece dolari. Altă posibilitate este de a încărca fonduri directe de pe o carte de credit. Consumatorii pot folosii conturile existente deja în bănci pentru a transfera valori în softul portofel electronic propriu. de asemenea. furnizorii tehnologiei pentru industria financiară. Cecurile electronice Au fost dezvoltate printr-un proiect al lui FSTC (Financial Services Technology Consortium). O sesiune poate semăna cu un carnet de cecuri ce conţine n cecuri. şi plăţi cu cărţi de credit (Visa. ca un prim sistem de micro-plăţi în Internet. Fiecare „cec” de plată utilizează o cheie de tranzacţie DES unică. O sesiune îndeplineşte o singură funcţie primară: iniţierea unui sub-cont tranzitoriu. pe 768 de biţi. prin criptarea mesajelor cu cifrul DES.

509 doar informează verificatorul semnăturii despre faptul că respectiva cheie publică a fost legitimată în asociere cu un semnatar şi un cont de bancă. Acestea au avantajul că plătitorul şi cel care încasează suma pot fi persoane individuale. Banca emite un certificat atunci când un client îşi deschide un cont pentru cecuri electronice şi va înnoi acest certificat înainte ca el să expire.Capitolul 6 245 pilot cu Departamentul Trezoreriei Statelor Unite care plăteşte furnizorii Departamentului de Apărare. Structura FSML şi mecanismul de semnare oferă posibilitatea de a încapsula şi cripta alte documente ataşate. după o dată specificată. Pentru protejarea împotriva furtului şi folosirii abuzive a cecului electronic. sau informaţii de remitere. incluzând pe cele scrise de mână. mici afacerişti. autenticitatea şi nonrepudierea proprietăţii. cum ar fi avize de plată. Structura documentului şi datele care compun un e-cec sunt delimitate de tag-uri. informaţiile opţionale şi semnătura digitală (criptografică). Un certificat X. care autorizează banca să plătească o sumă de bani din contul celui ce a semnat cecul. acesta este scris în limbajul FSML (Financial Services Markup Language). e-cecurile pot înlocui cecurile pe hârtie. Pentru că un e-cec trebuie să conţină împuternicirea specifică. realizând cu aceasta o protecţie a contului şi a expunerii semnăturii cu cheie privată a semnatarului. Un cec este un document pe hârtie. Cecurile pe hârtie sunt cele mai utilizate instrumente de plată (după folosirea banilor numerar) în majoritatea statelor occidentale. toate condiţii suficiente pentru a preveni frauda din partea băncilor sau a clienţilor lor. Utilizarea hardului criptografic al cardului oferă semnăturii mai multă confidenţialitate. Certificatul X. Prin urmare. deci nu este niciodată expusă .509 nu implică faptul că e-cecul este garantat în ambele sensuri. la data la care certificatul a fost emis. Pentru promovarea verificărilor semnăturilor cu cheia publică a e-cecurilor este utilizat protocolul pentru certificate X. dar nu poate fi generalizat şi extins pentru alte documente de servicii financiare. fără a fi nevoie să se creeze un nou instrument. Astfel. iar semnăturile digitale cu chei publice pot substitui semnăturile olografe. cheia privată pentru semnarea cecurilor nu este niciodată transferată către computerul semnatarului. pe baza reţelei Internet. înlăturându-se astfel problemele de legalitatea. Sistemul cecurilor electronice este proiectat pentru a asigura integritatea mesajelor. Cecurile electronice (e-cecurile) sunt bazate pe idea că documentele electronice pot substitui hârtia. prin utilizarea semnăturilor digitale şi a mesajelor criptate. Alte verificări asupra semnăturii cecului electronic pot oferi încredere că cecul a fost semnat cu o cheie privată ce aparţine unui deţinător legitim de cont pentru cecuri electronice şi e cecul nu a fost alterat. reglementarea şi practica comercială ce pot fi provocate de schimbarea şi impunerea unui instrument de plată nou. semnat. corporaţii. este utilizat un smart-card. Cecurile electronice scrise în FSML vor conţine toate informaţiile care se găsesc în mod normal în cecurile clasice. FSML este creat pentru a accepta structura de date şi semnăturile criptografice de care este nevoie pentru cecurile electronice. Aceste cecuri pot fi transmise direct de la plătitor la încasator. guverne s au orice alt tip de organizaţii. facturi. Cecurile electronice sunt create pentru a realiza plăţi şi alte funcţii financi are ale cecurilor pe hârtie. bănci. pre-tipărite şi cele cu bandă magnetică. similar cu cele folosite în HTML.509.

Formatul facturii nu este fix. utilizează acest „carnet electronic de cecuri” pentru a aproba e-cecuri şi semnează un depozit electronic pentru a încasa suma din e-cec. Încasatorul introduce codul sau PIN pentru deblocarea smart-cardului său. suma şi data). în ordine. utilizând două nivele de certificate. . plătitorul introduce codul PIN pentru a debloca smart-cardul ce deţine „carnetul de cecuri”. Banca plătitorului verifică dacă cecul electronic transmis nu este duplicat. Semnături digitale pe cecuri electronice – atunci când este creat un cec electronic. între care se realizează de fapt tranzacţia reală a sumelor. În final. aprobat de încasator (plătit). criptarea poate fi folosită la nivelul legăturii de date. pentru a se asigura unicitatea e-cecurilor şi păstrează o istorie a cecurilor pentru a fi consultată în cazul unei discute. şi alte informaţii semnături sunt adăugate odată cu vehicularea e -cecului. iar aceste date sunt utilizate pentru a crea un cec. cunoscut numai de posesorul cardului. certificat de bancă. De exemplu.46X9. Semnarea criptografică este suficientă în sistemul cu cecuri electronice ca măsură de securitate împotriva fraudelor prin falsificări de mesaje. Ambele bănci. Caracteristici ale prelucrării cecurilor electronice – tranzacţia de afaceri începe cu trimiterea de către încasator a unei facturi către plătitor. verifică toate semnăturile şi aprobările din e-cec. creat de plătitor. atunci când acesta este transmis între părţi.246 E-Commerce şi E-Business furtului din respectivul computer conectat în reţea. De asemenea. e-cecul trebuie să fie: 1. forma şi datele ce trebuie conţinute. Acest cec electronic va include informaţii din cecurile obişnuite (cum ar fi numele încasatorului. sistemul cu cecuri electronice şi nivelul aplicaţiei criptografice pot fi exportate şi utilizate internaţional. Pentru a semna e-cecuri. dacă certificatul încasatorului şi contul sunt în prezent valide.37. În afară de acestea. putând fi flexibil. Cecul electronic semnat şi factura sunt trimise către încasator (plătit) prin e mail sau printr-o tranzacţie Web. 2. Smart-cardul este protejat prin introducerea unui cod PIN. 3. cea a plătitorului şi cea a încasatorului. plătitorul primeşte un articol care descrie întreaga tranzacţie. Electronic Check Clearing House Organisation (ECCHO) a adoptat o serie de reguli pentru clearingul inter-bancar cu cecuri electronice care sunt considerate a avea statutul de „instrumente negociabile”. informaţiile referitoare la această factură sunt trimise de la sistemul încasatorului. Cecul aprobat (semnat de încasator) este dat mai departe băncii încasatorului pentru depozitare. după care depozitează e-cecul în contul de stocare a cererilor plătitorului. Procesorul smart-cardului numerotează automat fiecare cec electronic. separă informaţiile facturii şi pune suma plătită în contul de primire. Atunci când este nevoie de confidenţialitate între oricare două părţi. în el este scris un set minim de informaţii iar cecul este semnat. Încasatorul verifică semnătura plătitorului din e-cec şi factură. Standardele actuale pentru cecuri electronice între bănci sunt ANSI X9. cu condiţia de a respecta lungimea. co-semnat de co-plătitor. 4. Atunci când soseşte momentul pentru plata unei facturi. atunci când îl semnează.

politicile de autorităţi de certificare ale băncilor să corespundă cerinţelor şi reglementărilor legale. Unele din informaţiile adiţionale. 7. plătit. semnătura implementează algoritmi criptografici şi/sau funcţii hash. referă blocul certificat ce face corespondenţă cu cheia publică. rămânând însă cerinţele de bază care cuprind: 1. 3.509 semnate de bănci şi conturile să corespundă specificaţiilor FSML. cum ar fi certificatele şi aprobările sunt părţi permanente ale e-cecului şi rămân intacte până în momentul returnării la plătitor. . adresă e-mail etc. dacă un e -cec este autentic sau falsificat. iar blocurile trebuie să fie delimitate. Unele dintre operaţii cum ar fi iniţializarea cardului şi autoritatea de certificare a băncii pot fi îndeplinite de alte firme ce acţionează ca agenţi ai băncii. Este foarte greu să se stabilească. Distribuţia carnetelor de cecuri electronice poate diferi considerabil de la o bancă la alta. certificatele X. număr de telefon. semnăturile se realizează doar de către semnatarii legitimi. Alte informaţii. dispunând de o cheie publică. Aceste date sunt înregistrate în carnetul de cecuri electronice la iniţializare. blocurile semnăturii referite prin blocurile nume sau număr serial. Carnetul de cecuri electronice – o semnătură olografă este influenţată de mişcarea muşchilor mâinii şi de particularităţilor biometrice ale semnatarului. Semnatarul e-cecului poate opta pentru a include alte date personale. Smart-card-urile ce conţin carnete de cecuri electronice sau alte dispozitive hard criptografice sunt utilizate tocmai pentru a ajuta la asigurarea că o cheie privată este protejată cât mai bine şi. Acestea fac foarte dificil pentru un falsificator să realizeze o semnătură falsă perfectă chiar dacă falsificatorul dispune de un exemplu al semnăturii. de către bancă şi pot fi schimbate doar după ce carnetul respectiv a fost de – protejat. Aceste dispozitive hard standardizează şi simplifică generarea cheilor. adresă. 2. Această metodă de promovare a informaţiilor personale nu este la fel de sigură ca atunci când aceste informaţii sunt incluse în certificatul X. 6. Principalele caracteristici ale mecanismului de semnare FSML sunt : 1. cum ar fi timpul de întârziere pot fi asociate e-cecului pentru o perioadă a existenţei sale şi vor fi înlăturate şi procesate separat. Acestea cer o structură flexibilă a documentului şi mecanismelor de semnare. distribuţia şi utilizarea lor. În opoziţie o falsificare perfectă a semnăturii criptografice poate fi făcută de către orice persoană care deţine cheia privată a semnatarului de drept. şi există blocuri speciale ce se referă la acestea. deci se poate stabili un înalt nivel de încredere. partea hard şi soft a cecurilor electronice să corespundă cerinţelor şi specificaţiilor API referitoare la carnetele de cecuri electronice. 3.Capitolul 6 247 5. în consecinţă. cum ar fi nume. depozitat. documentul constă dintr-o secvenţă de blocuri. 2.509 sau în blocul cont. utilizând codul de administrare PIN al băncii. co-aprobat de co-încasator.

operatorii mobili pot oferi utilizatorilor lor convenienţa unui sistem de facturare pentru plăţi mobile. Pentru rezolvarea acestei probleme. E-cecurile problematice sunt returnate către o staţie specială pentru o analiză manuală şi intervenţii. deoarece facturile de telefon pe care le emit sunt compuse în mod curent doar din tranzacţii cu valoare mică. aceşti operatori nu sunt echipaţi pentru a-şi asuma riscul financiar asociat cu procesarea plăţilor pentru servicii altele decât ale lor. până în momentul în care plăţile prin intermediul dispozitivelor mobile vor fi utilizate şi pentru cumpărături de valoare mai mare. E-cecurile rămân pe server şi depozitele sunt trimise la sistemul DDA pentru procesare. au început să se organizeze parteneriate între bănci şi operatori mobili. deseori costul procesării fiind mai mare decât valoarea efectivă a plăţii. Varietatea dispozitivelor mobile. achiziţionând capacităţi de . Prin acest tip de afiliere. procesarea e-cecurilor primite şi realizarea unei interfeţe cu sistemul de menţinere a înregistrărilor despre conturile cec . iar clienţii pot să nu aibă încredere într-un operator de telefonie mobilă care să acţioneze ca instituţie financiară. Acest server primeşte de la încasator e-mail-uri care conţin ececuri aprobate şi depozitate. Interoperabilitatea. La ora actuală microplăţile. plăţile sunt procesate de către bănci şi companii de cărţi de credit. Opţiuni de plată wireless Transferul electronic în siguranţă al fondurilor şi experienţa pozitivă a utilizatorilor sunt cruciale pentru succesul comerţului electronic şi a celui efectuat prin dispozitive mobile.248 E-Commerce şi E-Business Serverele băncilor – serverele de cecuri electronice din bănci sunt utilizate pentru recepţionarea e-cecurilor de la clienţi prin e-mail. În mod tradiţional. Operatorii de telefonie mobilă sunt cei mai în măsură să gestioneze aceste microplăţi. există şi organizaţii precum Global Mobile Commerce Interoperability (GMCIG) sau Mobile Electronic Transaction Group care suportă standarde pentru îmbunătăţirea interoperabilităţii. deoarece băncile şi companiile de cărţi de credit nu pot procesa acest tip de plăţi în mod profitabil. Cu toate acestea. în timp ce băncile oferă experienţă în ceea ce priveşte procesarea plăţilor şi managementul riscului financiar. Funcţiile executate în mod tipic de un server de cecuri electronice dintr-o bancă sunt următoarele. adică abilitatea de a efectua tranzacţii prin orice dispozitiv şi cu orice software. Totuşi. O alternativă la aceasta este ca băncile să devină operatori de reţele virtuale mobile (Mobile Virtual Network Operators – MVNO). Companiile care oferă produse şi servicii domestice şi internaţionale trebuie să asigure faptul că plăţile efectuate prin dispozitive mobile (mpayments) vor fi recepţionate în siguranţă iar tranzacţiile sunt valide. sau plăţile sub 10 USD sunt cele mai frecvente în aplicaţiile de tip m-payment. acest lucru creând probleme.DDA. lipsa unei interoperabilităţi de plată prin aceste dispozitive şi imaturitatea acestui tip de industrie au condus până în momentul de faţă la experienţe inconsistente ale utilizatorilor. E-cecurile sunt procesate şi reţinute în baza de date. până când sunt plătite cu bani cash (clearing-uri). este un obstacol major al pieţei plăţilor prin dispozitive wireless.

Portmoneele mobile (m-wallet) sunt cea mai convenientă formă de tranzacţie software oferită de pieţele de plăţi mobile. cu toate acestea putând exista modalităţi legale prin care Internetul wireless să conducă la violări ale confidenţialităţii. să stocheze informaţii despre facturi şi transferuri. permiţând utilizatorilor să facă cumpărături prin vorbire. companiile integrează noi tehnologii în acest tip de software. iar utilizatorii pot fi localizaţi cu un grad acceptabil de acurateţe. consumatorii ar trebuie să ceară şi să aştepte informaţiile pe care le doresc de la agenţii de publicitate. Confidenţialitatea şi Internetul mobil Internetul prezintă noi probleme în ceea ce priveşte confidenţialitatea consumatorilor. iar în timp se poate crea un profil al obişnuinţelor. În momentul în care oamenii comunică prin dispozitive mobile. De exemplu. la fel ca şi cele electronice. tehnologii care să elimine introducerea de date prin tastatură. pe care trebuie apăsat de mai multe ori pentru a obţine litera/cifra corectă. . în cazul în care o companie are asociaţi şi parteneri. în combinaţie cu servicii cu valoare adăugată. deoarece cele mai multe dispozitive au taste de dimensiuni mici. conducând la mesaje nesolicitate în timpul deplasărilor sau la alt eveniment. deoarece aceste portmonee mobile permit utilizatorilor. această politică oferind. La ora actuală. informaţiile despre locaţie pot fi schimbate şi utilizate de către aceştia. unele companii pot utiliza şi o politică de tip „double opt -in” prin care utilizatorii să poată cere acces la informaţii. Utilizatorii pot să vizualizeze aceste informaţii în timp ce continuă să facă cumpărături prin dispozitivul mobil. Când este utilizată politica de tip „opt-in”. Companiile care doresc să colecteze informaţii personale. În plus. O politică de tip „opt-out” permite unei organizaţii să transmită informaţii de marketing către consumatori până în momentul în care aceştia doresc să fie şterşi din lista de distribuţie a mesajelor. protocolul acceptat pentru colectarea informaţiilor despre utilizatori este numit „opt-in”. confidenţialitatea este şi mai mult ameninţată prin faptul că transmisiile pot fi interceptate. Introducerea de date în dispozitivul mobil este o operaţiune mare consumatoare de timp. prin care acesta este de acord să colaboreze în colectarea informaţiilor personale în schimbul obţinerii de conţinut adecvat. cum ar fi recunoaşterea şi autentificarea vocală. software-ul de tip portmoneu mobil simplifică procesarea ordinelor şi uşurează tranzacţiile prin dispozitive mobile. trebuie să informeze consumatorii despre modalitatea de utilizare a acestor informaţii. Cu toate că există reguli cu privire la responsabilităţile purtătorului (compania de transmisie) în ceea ce priveşte protejarea confidenţialităţii utilizatorilor. Urmărirea locaţiei mobile a utilizatorilor poate oferi de asemenea informaţii despre activitatea acestora. în teorie.Capitolul 6 249 lăţime de bandă de la operatorii mobili şi revânzând-o sub propriul brand. Prin activarea cumpărăturilor cu un singur click. inclusiv locul de deplasare şi durata de staţionare. În unele cazuri. vânzătorii şi agenţii de publicitate pot să nu fie supuşi aceloraşi reguli. o mai mare protecţie a confidenţialităţii. iar această cerere trebuie confirmată printr-un e-mail.

O aceeaşi protecţie ar trebui oferită tuturor consumatorilor. De multe ori. printre care se numără: 1. Publicitatea de tip „opt-in” ar trebui să fie standardul. Pentru rezolvarea acestor probleme. că această experienţă nu este cu mult mai diferită de cea a deschiderii unui magazin real într -un alt oraş decât cel de reşedinţă. încă din start. 2. Aceasta presupune existenţa tuturor datelor necesare pentru a alege un soft potrivit. o primă alegere a unei aplicaţii sau a unui serviciu presupune în mod automat o serie de opţiuni impuse: spre exemplu dacă se alege furnizorul X. natura produsului vândut va determina alegerea mijloacelor. indiferent de purtător sau de dispozitiv.250 E-Commerce şi E-Business În prezent nu există legislaţie care monitorizează utilizarea sau utilizare a rău intenţionată a tehnologiilor de identificare a locaţiei. în cadrul companiei este mai eficientă sau mai sigură. Construirea unui magazin virtual Se impune să ştim. Consumatorii ar trebui să-şi poată accesa propriile informaţii. In spaţiul virtual. „integrate” pe care le oferă tehnologia Internet. . Definirea produsului Este absolut necesar să studiem în detaliu caracteristicile produsului pe care urmează să-l punem în vânzare. fiecare pas trebuind efectuat la timpul potrivit. Se poate constata. Spre exemplu. permiţând utilizatorilor să ia decizii în cunoştinţă de cauză. Cum funcţionează această tehnologie şi cum influenţează natura produsului alegerea aplicaţiei şi a opţiunilor incluse? Sistemul de „shopping cart” este cel care permite să fie expuse imagini ale produselor. adică organizaţiile ar trebui să informeze clienţii cu privire la informaţiile pe care le vor recepţiona în schimbul informaţiilor personale. nu veţi comanda rafturi de sticlă şi crom dacă vindeţi brichete. 3. La fel ca şi în comerţul tradiţional. furnizorul de servic ii şi aplicaţiile sunt primele alegeri pe care trebuie sa le facem. 4. că procesul de construire a unui magazin virtual are o desfăşurare cronologică firească. Cellular Telecommunications and Internet Association (CTIA) descrie câteva reguli pentru protejarea confidenţialităţii. în final. Există cazuri în care dezvoltarea întregului proces prin resurse proprii. acesta va impune aplicaţia Y şi nu se va putea utiliza aplicaţia Z. a unui furnizor pentru contul de comerciant etc. a unui furnizor de web hosting. Tehnologia „shopping cart” stă la baza oricărui proces de comerţ electronic. Asta înseamnă că o multitudine de aplicaţii şi de furnizori de servicii Internet trebuie să conlucreze într-o sincronizare perfectă pentru ca un site de comerţ electronic să poată funcţiona. Companiile ar trebui să-şi alerteze clienţii în momentul identificării locaţiei acestora. Comerţul electronic este una dintre soluţiile complexe.

Preţurile sunt şi ele diferite. studierea cu atenţie a ofertei complete a furnizorului de web hosting. culoare. la unele produse (de exemplu tricourile) sunt de luat în considerare variaţii de mărime şi culoare. atât de către cel care vinde. se bazează pe alegerea unor opţiuni dintr-un set predefinit. unii furnizori au doar 10 produse incluse în pachetul iniţial. astfel încât o poate face şi un nespecialist. Este recomandabil acordarea atenţiei pentru: câte produse pot fi expuse în total? Spre exemplu. calculează şi afişează valoarea totală a cumpărăturilor. Ce variabile ale produsului sunt permise? (mărime. odată cu pachetul de servicii selectat iar unele pot fi adăugate şi pe parcurs. face verificarea şi înregistrarea datelor. pentru a hotărî pachetul care se doreşte a fi cumpărat în final. interfaţa în procesul de instalare este extrem de prietenoasă. odată ce informaţiile care au fost transmise in site. Un hacker priceput ar putea să le intercepteze şi să le . Furnizează. preţ? In final ar trebui luate în calcul şi alte produse complementare care ar putea eventual adăuga în viitor. Din fericire aceste componente pot fi cumpărate de la furnizorul de web hosting. Se impune. variaţiile pot fi mai multe: model.Capitolul 6 251 descrieri şi preţuri. Câte categorii? Ex. cât şi de către cel care cumpără. mecanismele prin care consumatorul să aleagă cantitatea de produse pe care doreşte să o cumpere. de asemenea. incluzând şi taxele de transport dacă este cazul. La majoritatea furnizorilor care au incluse pachete de comerţ electronic. punctele cheie care trebuie luate considerare la alegerea sistemului de „shopping cart” în raport cu produsul pus vânzare sunt:  Sistemul de shopping cart pe care îl oferă furnizorul de web hosting la care se doreşte găzduirea site-ului are componentele necesare prezentării produsului care va fi vândut? Dacă site-ul este creat în cadrul companiei şi nu se apelează la o firmă specializată. să existe o concordanţă perfectă. un si stem de „shopping cart” mai sofisticat. deci. Se ştie că. În concluzie. Pentru ca tot acest proces să funcţioneze corect este necesar ca între toate informaţiile introduse în bazele de date. Securitatea Este un subiect fierbinte care a ţinut de nenumărate ori cap de afiş în presa scrisă. deci. In această situaţie trebuie să impus un sistem de „shopping cart” care oferă posibilitatea de a expune acelaşi produs cu diverse variabile. an de fabricaţie. Este necesar. ele aparţin domeniului public. Din punct de vedere a produsului. producător. este relativ uşor să se dezvolte aplicaţia pentru magazinul electronic. la îmbrăcăminte: a) pentru bărbaţi b) pentru femei. cât de uşoară este instalarea sistemului?  Pentru articolele mai puţin pretenţioase. Din nefericire nu se pot adăuga articole sau funcţiuni care nu există în pachetele de servicii ale furnizorului respectiv. TV şi. Dacă însă se vând maşini. Ce caracteristici? Greutate. în special pe Internet. părăsesc calculatorul personal şi îşi încep călăto ria pe Internet. Componentele incluse în aplicaţie determină funcţionarea la unison. model).

Cum vor fi transmise prin Internet informaţiile asupra plăţii (de cele mai multe ori este vorba de datele cărţii sale de credit)? Există riscul ca acestea să fie interceptate? Unde sunt stocate aceste informaţii? Ar putea fi la îndemâna hackerilor? Soluţia utilizată pe scară largă la această oră este SSL (Secure Socket Layer) server securizat de date . pentru că în momentul achiziţionării un pachet de comerţ electronic de la un furnizor internaţional de web hosting. Doar prin obţinerea unui astfel de cont nu înseamnă şi că se pot procesa tranzacţii în timp real. organizaţia va vea un număr de identitate (Merchant ID) şi POS. el va fi foarte interesat de garanţiile de securitate pe care le oferiţi. Prin POS se citesc şi se înregistrează informaţiile despre consumator de pe banda magnetică a unei cărţi de credit sau de debit. Cum se obţine SSL şi Certificatul Digital? In mod normal n-ar trebui să fie o problemă. ci numai offline. Tot POS trimite informaţiile şi detaliile tranzacţiei către instituţiile autorizate să proceseze plata (VISA. Un terminal de acest fel (POS) poate comunica prin intermediul liniilor telefonice. nici un consumator avizat nu-şi va transmite datele cărţii de credit prin Internet. putând astfel afişa logo-ul unuia dintre ei pe paginile securizate. AMEX. In ce-l priveşte pe consumator. încep în acest fel. In situaţia în care comunicarea la terminalul POS nu este posibilă din diverse motive (ex. Ar fi bine totuşi să existe asigurarea că softul necesar provine de la companiile VeriSign sau Thawte. Din momentul în care s-a obţinut un cont de comerciant. Nu este deloc uşor. Contul de comerciant (Merchant Account) Să începem cu această explicaţie: ce este un cont de comerciant şi de este nevoie de el? Contul de comerciant este cu totul diferit de conturile bancare obişnuite. adică un terminal la punctul de vânzare (point of sale terminal). De fapt. pentru că numărul tranzacţiilor online nu este foarte mare în primele luni de funcţionare a magazinului virtual. care sunt recunoscute ca autorităţi în domeniu. MASTERCARD etc. . tranzacţia poate fi totuşi procesată manual la un număr de telefon gratuit. cam la fel ca un fax.în combinaţie cu Certificatul Digital (Digital Certificate). majoritatea celor care deschid magazine virtuale pe Internet. Certificatul Digital este cel care recunoaşte standardul şi confirmă că serverul pe care se află web site-ul utilizează într-adevăr criptarea SSL atunci când primeşte şi transmite datele. Un cont de comerciant care poate procesa tranzacţii şi prin Internet se distinge prin aşa-numitul cont de comerciant de tip MOTO (mail order / telephone order). ele sunt incluse în pachet. Acestea răspund cu informaţia dacă fondurile/creditul existent sunt suficiente efectuării plăţii şi autorizează sau declină tranzacţia. întrerupere temporară). dacă este vorba de o carte de debit. Fără SSL şi un Certificat Digital. este puţin probabil.) sau la banca emitentă. dar este posibil. In momentul în care sunt accesate pagini în care se cer informaţii de plată de la consumator. utilizate în afacerile tradiţionale pentru că va permite să acceptaţi plăţi prin cărţi de credit sau de debit ca formă de plată electronică de la clienţi.252 E-Commerce şi E-Business folosească aşa cum crede de cuviinţă. acestea trebuie să se afle pe un astfel de server securizat.

Foarte important este faptul că tehnologiile de comerţ electronic sunt soluţii integrate şi este absolut necesar înţelegerea întregului proces înainte de a lua deciziile finale. pentru că sunt diferite de cele de la cărţile de credit standard (VISA. AMEX. pentru a avea confirmarea că există fonduri disponibile şi a elimina riscurile în caz de furt. s-ar putea ca furnizorul de web hosting sa fie în relaţii de parteneriat cu un furnizor de conturi de comerciant. nici măcar manual. aceasta este varianta optimă. In cazul tranzacţiilor în timp real. trebui acordată atenţie la taxele de procesare.Capitolul 6 253 Care sunt căile pentru obţinerea unui cont de comerciant? In cele mai multe cazuri. banca nu oferă astfel de servicii. prin Internet. MASTERCARD). şi mecanismul de tranzacţionare în timp real. oferă şi servicii de acest fel. este necesar ca butonul „Plăteşte acum!” să poată fi legat la serviciile de autorizare oferite de furnizorul contului de comerciant. fie o instituţie bancară. Procesarea comenzii Există mai multe opţiuni pentru expunerea produselor şi trimiterea comenzilor online. sunt mai greu de întreţinut din punct de vedere al actualizărilor de produse şi de preţuri. Furnizorul contului de comerciant poate influenţa alegerea sistemului de shopping cart. înainte de încasarea sumei corespunzătoare de pe cartea de credit/debit a clientului. acestea au următoarele limitări. Soluţia scripturilor gratuite este ieftină şi poate fi suficientă în etapa de început. este absolut necesar să se verifice ce sisteme de shopping cart acceptă furnizorul contului de comerciant. instituţia bancară la care organizaţia are cont. De asemenea. Cea mai obişnuită este pagina simplă HTML (pentru expunerea produselor) şi un formular electronic de comandă. sunt mai . se poate apela la o instituţie ne-bancară. Instituţiile ne-bancare care furnizează servicii de acest fel oferă. fie nebancară. Dacă numărul de produse de vînzare este mai mare şi clienţii cumpără în mod frecvent un număr mai mare de produse este necesar un sistem de scripturi mai complex. totuşi. Un fapt destul de puţin cunoscut şi rareori respectat este acela că procedura legală în tranzacţiile prin Internet este să se expedieze produsul către destinatar. în plus. In cea mai fericită situaţie. De aceea. se impune o informare asupra taxelor la mai mulţi furnizori. soluţiile se împart în două opţiuni principale:  scripturi Java sau CGI (freeware sau shareware) aplicaţii găzduite. Trebuie luate în calcul. furnizorul va fi pus în situaţia de a nu putea procesa tranzacţiile. inconvenienţe: sunt mai dificil de instalat. autorizarea încasării este obţinută însă înainte de expedierea produsului. Comparată însă cu soluţiile de comerţ electronic oferite de furnizorii de web hosting. în plus. Diferenţele pot fi considerabile. împreună cu autorizaţia contului de comerciant. In mod evident. Dacă există un număr mic de produse. mecanismele şi taxele asociate cu fiecare tip de serviciu inclus în contul de comerciant. Indiferent că tranzacţia se va procesa manual sau în timp real. Transferul bancar are loc numai după ce produsul este în drum spre consumator. In acest caz. Dacă nu este posibil. Dacă. compararea şi negocierea acestora.

sisteme de shopping cart. încrucişate.  sunt foarte uşor de întreţinut. oferă posibilităţi limitate pentru promoţiile speciale. spre exemplu: nu au funcţii pentru promoţii încrucişate. nu oferă instrumente pentru administrarea portofoliului de clienţi. sunt de luat în considerare şi costurile de timp pentru instalarea şi menţinerea sistemului. Magazinul poate fi administrat prin intermediul browser-ului. Multe dintre aceste aplicaţii pot fi utilizate şi în site-urile comerciale de tip „Business to Business”. calcularea preţului şi a taxelor (inclusiv a celor de expediere). In comerţul . Chiar dacă pare o opţiune mai costisitoare decât cea bazată pe scripturi freeware/shareware. Furnizează de asemenea rapoarte complete de urmărire a clienţilor şi nenumărate opţiuni de întreţinere şi actualizare. Aceste aplicaţii au o interfaţă pentru baze de date şi utilizează instrumente de programare complexe.  integrează soluţii pentru tranzacţii în timp real. Câteva dintre modalităţile de plată obişnuite sunt: ordinul de plată. cei mai mulţi furnizori de hosting oferă şi suport tehnic la instalare pentru companiile care au sute de produse. viramentul.  Majoritatea furnizorilor de web hosting oferă însă pachete speciale de aplicaţii pentru comerţ electronic . Pentru versiunile shareware mai apare inconvenientul de a lucra pe o versiune demo. precum şi performanţele ulterioare instalării. Alte avantaje care merită luate in considerare:  sunt mult mai uşor de instalat. la cele de tip B2B sunt mai degrabă utilizate ordinele de plată şi viramentele bancare. Anumite componente permit chiar promoţii speciale. cecurile. plata prin carte de credit sau debit. Cel mai mare avantaj al acestei ultime soluţii este însă că întregul proces de instalare a aplicaţiei se face prin intermediul browser-ului pe care îl utilizaţi în mod obişnuit.  au incluse funcţii de urmărire a clienţilor. Pot genera pagini dinamice pentru expunerea produselor. In timp ce în site-urile de tip B2C cea mai frecventă metodă de plată este cartea de credit. Se încarcă uneori destul de încet. promoţii încrucişate sau personalizarea conţinutului în funcţie de preferinţele clientului.  includ instrumente pentru promoţii speciale. în funcţie de necesităţi. Modalităţi electronice de plată Alegerea metodei de plată depinde în primul rând de tipul site-ului de comerţ electronic administrat: de tip B2C (adresat consumatorului) sau B2B (dedicat tranzacţiilor de afaceri).254 E-Commerce şi E-Business puţin dinamice. Mai mult decât atât. numărul de produse poate fi extins sau diminuat. Au posibilităţi limitate de expunere a produselor. nu sunt întotdeauna compatibile cu diferite platforme sau browsere.

în anumite cazuri.  site-ul să fie accesat de către publicul interesat.  autorizarea: confirmarea că există fondurile necesare plăţii. atât on-line cât şi off-line. Respectarea acestor cerinţe presupune desfăşurarea unor acţiuni (campanii) de marketing distincte.Capitolul 6 255 electronic de tip B2B. Exemple de acţiuni de marketing care pot fi avute în vedere pentru promovarea site-ului web: . Simpla existenţă a unei colecţii de pagini web undeva în spaţiul virtual nu reprezintă prea mult din punct de vedere al marketingului on-line. dezvoltarea şi utilizarea site-ului web al organizaţiei este necesară îndeplinirea a cel puţin două cerinţe:  site-ul să fie cunoscut de către publicul vizat. companiile de cărţi de credit sau debit etc.. urmărind ca obiectiv principal (sau.  Procesarea în timp real. Sistemul de shopping cart ales trebuie să poată furniza mecanismele pentru colectarea informaţiilor necesare expedierii produsului şi procesării tranzacţiei (inclusiv facturare. furnizorul de web hosting asigură funcţionarea întregului sistem. Strategiile de marketing şi publicitate sunt absolut necesare pentru a obţine succesul pe Internet. şi nici pentru magazinele virtuale. Procesarea în timp real este în totalitate computerizată şi implică mai mulţi furnizori independenţi de servicii: banca firmei şi banca clientului. concomitent. Este necesară verificarea solvabilităţii clientului înai nte de trimiterea mărfii. Opţiuni de publicitate pentru magazinul virtual Sintagma „Construieşte-l şi vor veni” nu este valabilă nici pentru site-urile tradiţionale. Aceste etape sunt parcurse offline. Deşi pare foarte complicat. iar interfaţa către client este foarte uşor de administrat. Procesarea manuală implică următorii paşi:  autentificarea: confirmarea că numărul cărţii de credit este valid şi nu este furat. după cum s-a văzut în capitolul dedicat acestei operaţiuni. Pentru a beneficia de impactul generat de crearea. clienţii implicaţi în tranzacţii deţin de obicei cont de firmă şi solicită eliberarea unei facturi. crearea de trafic către site sau ambele. aşa cum s-a spus multă vreme. In cazul tranzacţiilor prin cărţi de credit. dacă este cazul). Întregul mecanism va fi pus în mişcare prin apăsarea unui simplu buton: „Plăteşte acum !”. există 2 opţiuni:  Procesarea manuală. secundar) informarea publicului despre existenţa site-ului.  iniţierea procesului de transferare a banilor. prin transmiterea informaţiilor de pe cartea de credit prin telefon sau prin intermediul unui terminal POS furnizat odată cu contul de comerciant. Autentificarea şi autorizarea se fac înainte de expedierea produsului în timp ce transferul banilor are loc numai după ce produsul este în drum spre consumator.

Principalele bariere în dezvoltarea comerţului electronic rămân problemele legate de securitate şi încredere.  participarea la un târg specializat pe tehnologia informaţiei sau chiar Internet. o conferinţă de presă desfăşurată cu ocazia lansării site-ului sau publicarea unor articole referitoare la conţinutul site-ului în publicaţiile de specialitate sau în rubricile specializate existente în diferitele publicaţii cotidiene sau periodice).ro.  inserarea unor link-uri de acces la site-ul web al organizaţiei incluse în cele mai importante site-uri de resurse existente în spaţiul virtual.256 E-Commerce şi E-Business A. promovarea site-ului web presupune integrarea acţiunilor de marketing on-line şi off-line în vederea atingerii celor două obiective. potenţial interesat în raport cu existenţa şi conţinutul site -ului web al organizaţiei. consum sau utilizare. televiziune. afişaj). cu un stand cuprinzând mai multe posturi de lucru de la care poate fi accesat site-ul web al organizaţiei.  organizarea unor acţiuni de relaţii publice ocazionate de lansarea şi dezvoltarea site-ului web al organizaţiei (de exemplu. Cele mai bune exemple în acest sens sunt constituite de:  organizarea şi desfăşurarea unor concursuri cu premii care răsplătesc cunoaşterea şi accesarea site-ului web al organizaţiei.organizaţia. transmiterea de e-mail-uri către publicul vizat. Pe măsura creşterii utilizatorilor casnici de Internet procedurile legate de autentificare şi criptare a datelor personale primesc o importanţă din ce in ce mai mare şi de succesul implementării lor depinde succesul comercianţilor de pe web. acţiuni de marketing off-line:  desfăşurarea unor campanii de publicitate urmărind promovarea siteului web al organizaţiei în mediile tradiţionale (presă.  inserarea unor bannere publicitare pe motoarele de căutare pe Internet cele mai utilizate sau pe site-urile unor organizaţii cu ale căror produse sau servicii există un anumit grad de asociere în cumpărare.  includerea unor informaţii minimale privind existenţa site-ului web în mesajele publicitare specifice comunicaţiei tradiţionale (de exemplu.  inserarea unor informaţii minimale privind site-ul şi link-ul de acces la acesta pe principalele motoare de căutare pe Internet. radio. . menţionarea adresei Internet a organizaţiei. într-un anunţ publicitar tipărit). De foarte multe ori. acţiuni de marketing on-line:  campanii de direct e-mail. www. B.

539 25.000 1.000 2.000 3.481 07/00 93.000 56.900 9.230.785 07/04 285.338 3.000 313.000 488.533 20.300 16.258 9.472.819.961 2.107 01/01 109.000 56.398.128.000 16.053.540.136.486. C Domenii = nume de domenii înregistrate Data 01/95 07/95 01/96 07/96 01/97 07/97 01/98 Număr de gazde 5.000 120.365 Domenii 3.291 6.000 01/03 171.574.000 159.000 19.000 26.000 1301000 Gazdă = calculator cu adresă IP publică Reţele = adrese înregistrate din clasele A.000 29. Istoria Internet în cifre şi imagini Data 12/69 06/70 10/70 12/70 04/71 10/72 01/73 06/74 03/77 12/79 08/81 05/82 08/83 10/84 10/85 02/86 11/86 12/87 07/88 10/88 01/89 Gazde 4 9 11 13 23 31 35 62 111 188 213 235 562 1.767 16.047.313.000 828.139.000 376.056.000 240.776.086 3.410 61.063 2.846.100 21.000 8.101.556 4.210 37.642.722 13.000 30.000 80.000 Data Număr de gazde Data Număr de gazde 07/98 36.888.000 3.174 33.000 992.000 07/02 162.000 1.297 01/00 72.000 890.000 Reţele 650 837 2.000 16.000 535.526 5.000 9. B.638.308 5.864.217.024 1.092 01/04 233.089 28.000 617.739.000 26.493 07/99 56.000 28.852.000 22.000 46.000 18.429 07/01 125.505 8.000 1.000 1.000 727.000 2.000 12.569 7.146.Capitolul 7 257 7.022 39.344.000 6.300 18.881.000 20.212.200.671 134.197 .670.729.218.000 21.000 16.72 01/99 43.000 71.000 4.352.000 14.538 93.000 01/02 147.000 Data 07/89 10/89 10/90 01/91 07/91 10/91 01/92 04/92 07/92 10/92 01/93 04/93 07/93 10/93 01/94 07/94 10/94 01/95 07/95 01/96 07/96 01/97 07/97 Gazde 130.

969 01/02 3.258 Istoria Internet în cifre şi imagini Figura 106: Creşterea numărului de gazde din Internet. Figura 107: Evoluţia numărului de domenii.444.962 .156.856 38.689.227 03/02 Numărul de site-uri 33.768 36.394 36.324 12/01 3.158 02/02 3.252 36.807.458.594.689.118.276.135.008 38.358.622 10/01 2.588 11/01 3.518. Data 12/90 12/91 12/92 06/93 09/93 10/93 Numărul de site-uri 1 10 50 130 204 228 Data 07/98 08/98 09/98 10/98 11/98 12/98 Numărul de Data site-uri 2.

150 08/99 252.194 11/02 7.700.144.714 12/00 1.756.585.581 03/04 27.149 06/00 1.235.371 42.388.807.998 02/01 1.737 Site-uri = numărul de servere web (o gazdă poate avea mai multe server web prin utilizarea de domenii sau de porturi diferite) .203.298.866 03/03 9.745 08/04 29.131 06/02 5.173.912 12/03 22.592 10/04 30.950.269.049.125.800 11/00 1.084.933 05/01 2.828 01/03 8.502 08/01 2.719 04/04 28.778 40.688 05/00 883.414.466.038.000 05/99 135.081 11/99 397.500 04/99 100.299.282.215.407.681.710 04/01 1.950 07/03 15.807.047 01/00 525.936.302.216 55.349.907 35.262 09/03 18.777.115.424.573 02/03 9.568 50.295 07/99 193.739 40.296 11/03 21.046 12/04 Numărul de site-uri 37.161.920.498 10/03 19.105 35.275 43.415 48.044.906 02/00 603.980.952 39.491 04/03 11.965 45.067 09/01 Numărul de Data site-uri 4.106.177.096 10/00 1.328 35.743 47.062.169.991.410.635.675.750.259 09/00 1.281 12/99 462.550.775.815 35.114.382 08/03 17.574.284 52.823.105 38.543.663 07/02 5.280 04/02 4.553.119.040.115.308.015 56.022 03/99 23.Capitolul 7 259 Data 12/93 06/94 12/94 06/95 01/96 03/96 04/96 05/96 06/96 07/96 08/96 09/96 10/96 11/96 12/96 01/97 02/97 03/97 04/97 05/97 06/97 07/97 08/97 09/97 10/97 11/97 12/97 01/98 02/98 03/98 04/98 05/98 06/98 Numărul de Data site-uri 623 01/99 2.322.031.398.512 05/02 4.686.923.863.364.946.403 10/99 342.446 02/04 25.444.174.844.078.585.284 05/04 28.473 06/01 2.162 04/00 739.131 49.233 37.727 01/04 23.889 53.396 06/99 150.000 09/99 299.112 46.612 07/00 1.834.163 08/00 1.939 07/04 29.370.076 42.788 37.117.759 44.811 05/03 13.002.190 06/03 14.166.697 10/02 7.598.301.738 02/99 10.669.325 08/02 6.466 56.867 54.624 11/04 32.868 03/01 1.195 07/01 2.177 06/04 28.131.560.349 40.965 51.929 12/02 8.656 09/04 31.341.906 01/01 1.367 03/00 646.100.453 09/02 6.470 35.956 35.611.374 43.436 35.067.

260 Istoria Internet în cifre şi imagini Figura 108: Creşterea numărului de site-uri web de-a lungul timpului. .

.............................. 35 Simple Mai Transfer Protocol ............. 1 Topologii fizice de reţele de calculatoare ............................................................................... 56 Funcţionarea serverelor HTTP .......... 87 Extranet = Intranet şi pentru alţii ....................................................................................................................... 86 Modele organizaţionale pentru Intraneturi .................................................................................................................. 70 Dynamic HTML..................................................................................................................................................................................... 32 Poşta electronică..................................................................................................................................................................................... 36 Post Office Protocol 3 ........ 62 O scurtă trecere în revistă a programării la nivel de ser ver web................... 90 Rolul Web Content Management System şi al software-ului de tip Portal ......................................................................................................................................... 92 ... 43 Directoare virtuale în site-uri FTP ..... Serviciul HTTP................................................................................................................................................................ 13 Arhitecturi logice de reţele de calculatoare .................. 84 Utilizatorii de Intraneturi ................................... 10 Protocolul IPX/SPX.............................................................................................................. 45 Serviciul DNS .......................................................................................... 84 Intranet si Extranet........................... 58 HTTPS.................... Secure Sockets Layer ............................................................................................................................................................................................... Managementul informaţiilor la nivelul organizaţiei .................................. 15 2................... 37 Internet Message Access Protocol ...................... 60 HTTP – protocol fără stare ...................................................................... 68 Tehnologiile ActiveX ............................................................. 89 Diferenţe între Intranet şi Extranet ... 3 Protocoale pentru reţele ............................................................................................................................................... 40 Utilizarea e-mail................................................................................... 65 Tehnologia Java ............................................................................................................................................................................. Reţele de calculatoare ............ 52 3..... 82 4....................................................................... 30 Configurarea conexiunii din Windows XP .......................................................................................... 45 Modalităţi de transmisie a datelor prin FTP ............................................. 63 Procesarea distribuită a informaţiilor pe baza programelor mobile ................................................................................. 8 Modelul de referinţă TCP/IP ....................................... Tipuri de servere de email .................................. 57 Procesarea unei interogări de la client..................................................................................................... 65 Tehnologii bazate pe utilizarea limbajelor de scripting ............................................................................................................................................................. 42 Servere FTP............................... 72 Motoare de căutare ...................................................................................... 73 Ce este web-ul invizibil?............................................................................ ...................... 1 Tipuri de reţele de calculatoare ....................................................... 7 Modelul de referinţă OSI ...................... 61 Server HTTP virtuale ................................................................................................................................................................. Internet ............................................................ 49 Serviciul NNTP .......................................................... 27 Modalităţi de conectare la Internet .......................................................................Cuprins i 1....................... 46 Cum funcţionează DNS ........................ Aplicaţii Web........................................................................ FTP anonim şi autentificat .........................................................................

............................... 140 Platforme de dezvoltare pentru aplicaţiile dispozitivelor mobile .... 157 Utilizarea semnăturilor digitale............................................................................ 161 Autentificarea SSL/TLS.......................................................................... 155 Funcţiile Hash ....................................................... 158 Certificate digitale....................... Securitatea datelor şi sistemelor informatice ............................... 164 .......................................................... 92 Soluţii pentru managementul informaţiilor ............................................................................................................................ 137 WAP şi WML.............................................................................................................. web parts.................. 106 Knowledge Management (Managementul cunoştinţelor) .............................................. breadcrumbs .................................... 116 Personalizarea................................. 132 Digital dashboard................................. 134 Aplicaţiile web şi dispozitive mobile ................................ 125 Arhitectura de bază a portalurilor .................................................................................................. 150 Modelul de securitate ca întreg ...................................................................................................... 116 Autentificarea utilizatorilor .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 129 Tehnici de prezentare a datelor: portlet-uri. 147 Proprietăţile securităţii informaţiei ............................................................................................................ 107 Portaluri............................................................. Riscuri de securitate ........................................................................................................................................... 113 Partiţionarea portalurilor colaborative .......................................................................................... gadget-uri şi web parts......... 109 Portaluri publice şi portaluri la nivel de organizaţie ............................. 105 Digital Asset Management (DAM) ..................................................................................................................... 154 Criptografia......................................................................................... roluri.................................................................................................................................................. 127 Servicii pentru managementul datelor....... 159 Autentificarea Kerberos V5 ........................... 149 Măsurile de securitate..................................................... 122 Portaluri wireless .......................................... directoare şi acces la date externe............. 106 Digital Rights Management (DRM) ........................................... 163 Legătura SSL-HTTP................... 124 Arhitectura şi tehnologiile portalurilor................................................................................. 106 Software Configuration Management ........................................................................................... 138 i-Mode şi HDML ........ 151 Tehnici de securizare a datelor........... 141 5......................................... 105 Document Management ....................................... 148 Stările informaţiei ............ 118 Portaluri business-to-employee ............................................................. 121 Portaluri business-to-business .. 120 Portaluri business-to-consumer ...................................... 146 Modelul securităţii informaţiei.........................................................................................ii Cuprins Managementul Intraneturilor........................................ 132 Domenii.................................................... iView şi skin-uri......................................................................... 128 Motoare de reguli............................................................ 136 Tehnologii de comunicare wireless ................................. Riscuri de securitate .......................... 111 Tipuri de portaluri corporative ............................................................................................................................................................................................................................. 107 Content Management (CM)..................................... gadget.......................................................................................................................................................................................................... 136 Identificarea locaţiei utilizatorului ...........................................

.... 201 Comerţul prin dispozitive mobile .............. 173 S/MIME ............................................................................ 169 PGP.................................... 248 Confidenţialitatea şi Internetul mobil ................................... 200 C2C ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 174 VPN ...... 244 Opţiuni de plată wireless...................................................................... 217 Marketingul social pe Internet........................................................................................................................................ 168 Comparaţie Kerberos – NTLM ........................................................................................................ 202 Avantajele comerţului electronic ............................................................................................... 193 B2B .............................................................................................................. 219 Publicitatea on-line ............ 187 Utilizarea firewall-urilor în intraneturi. 218 Marketingul serviciilor pe Internet .................................................................................................................................... 208 Trenduri e-business............................................................................................. 189 6......................................... 221 M-Marketing................................................................................................................................ 249 .......................................................................................................................................................................................... 218 Marketingul bunurilor de larg consum pe Internet .......................................................................................................................................... 233 CyberCash.....................................................................Cuprins iii Autentificarea NTLM............................................................................................Tranziţia către reţele bazate pe IP ..................... E-Commerce şi E-Business .............................................................................. 178 Arhitectura şi funcţionarea unei VPN ....................................... 240 Cecurile electronice ............................................. 211 Modele E-Business ................................................... 213 E-Marketing......... 229 Elementele şi participanţii ....................................................................................................... 168 SSH ............................................................................................................................................ 206 Transformarea digitală .............................. 178 Filosofia VPN.................................................................... 199 B2G............ 218 Marketingul relaţiilor publice...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 201 Forţele comerţului electronic................................................................................................. 214 Utilizarea serviciilor Internet în marketing ........................................................................ 209 Riscurile şi obstacolele e-business................................... 196 B2C ................... 225 Sisteme electronice de plăţi ................................................................................................................. Riscuri de securitate ........................... 236 NetCash ..................................................................................................................... 235 Sistem on-line de plată cu moneda electronică ECash.................................................................................... 223 Tactici de publicitate pe Internet........ 204 E-Business ............................................. 177 Ce sunt Virtual Privat Networks ? ............................... 239 Sisteme de micro-plăţi...................................................................................................................................................................... 219 Obiectivele publicităţii on-line........................................................................................................................................................................................................ 229 Sisteme de plăţi în Internet bazate pe carduri bancare (SET) ...................................................................................................... 177 Modalităţi de utilizare a reţelelor VPN .............................................................................. 181 Asocierile de securitate (Security Association – SA) ................................................................................................................................................................

.............................................. 253 Modalităţi electronice de plată ....... 257 ....................................................................................................................................................................................................................................................... 250 Securitatea..... 252 Procesarea comenzii ........................................................................................... 254 Opţiuni de publicitate pentru magazinul virtual . 250 Definirea produsului ................................................................................iv Cuprins Construirea unui magazin virtual ............................ Istoria Internet în cifre şi imagini .......................................................................... 255 7............................................................................................. 251 Contul de comerciant (Merchant Account) ...........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful