Konopné
semienko,
prirodzený
zdroj
 surovín
pre
funkčné
potraviny.

Autori

Anndrea
Hermann,
M.Sc.,
P.
Ag
 Dr.
Roman
Przybylski
 Dr.
Miyoung
Suh

 
Dr.
James
D.
House

 Kelly
Fitzpatrick,
M.Sc.
 Boris
Baňas
 Sacha
Roth‐Masson,
B.Sc.
 Benilda
Sable,
M.Sc.


ČASŤ
I.

Špecifikácia
výživových
hodnôt
 konopného
semienka


Biologické
zložky
 konopného
semienka

Konopné
 semienko


Otruby
 21‐34%


Krupka
 66‐79%


Nutričné
zložky
 konopného
semienka

Bielkoviny
 18‐24%
 Tuky

 25‐27%
 Konopné
 semienko
 PUFA
80%
 MUFA
11%
 Sat
9%
 Trans
0%
 Vláknina
 29%
 Cukry
2%


Sacharidy
 30‐32%


Porovnanie
vybraných
potravín

(podiel
%)


Bielkoviny
v
konope

o  Bielkoviny
plnia
v
ľudskom
tele
viacero
funkcií:
fungujú
ako
enzýmy,
 ochranné
látky
a
stavebné
jednotky
tkanív,
hormónov
a
krvi.

 o  Hlavnou
úlohou
dieteZckého
proteínu
je
dodávať
aminokyseliny
pre
rast
 a
regeneráciu
telesného
tkaniva.

 o  Konopná
bielkovina
obsahuje
všetkých
20
známych
aminokyselín
 a
obsahuje
aj
eseniciálne
aminokyseliny,
ktoré
si
náš
organizmus
 nedokáže
vyprodukovať
sám.

 o  Bielkovina
sa
považuje
za
kompletnú
vtedy,
ak
obsahuje
všetky
esenciálne
 aminokyseliny
v
dostatočných
množstvách
a
pomeroch.


Porovnanie
vybraných
potravín

Potravina
 Sójové
bôby
 Konopné
semeno
–
lúpané
 Hovädzina
do
hamburgerov
 Lufara
dravá
 Syr
čedar
 Kuracie
mäso
 Konopné
semeno
–
celé
 Mandle
 Pšeničná
múka
 Vajce
 Tofu

 Ryža
 Odstredené
mlieko
 Obsah
bilelkovín
 35,0
%

 31,0
%

 27,1
%

 26,0
%

 23,5
%

 23,5
%

 23,0
%

 18,3
%

 13,3
%

 12,0
%

 8,0
%

 7,5
%

 3,7
%Bielkoviny
v
konope

Vysoký obsah bielkovín Konopné semienko: lúpané, ~32%; celé: ~26% (vs sója ~35%, vajcia ~12%, mandle ~18%) Vysoko rozvetvené aminokyseliny ~40% o  Leucín, Isoleucín a Valín •  tvoria
30%
aminokyselín
v
svalovine Konopný proteínový prášok (múka preosievaná) Pomáha pri:   Premene bielkovín v svale počas záťaže   Regenerácii organizmu / protiúnavové účinky   Identifikácii biopeptidov pri vysokom krvnom tlaku a/alebo ochrane obličiek pri cukrovke

Výživové
kvality
bielkovín

(%)


Pomer
esenciálnych
aminokyselín
 v
rastlinných
bielkovinách

(pomer
%)


Bezlepková
bielkovina
v
konope

o  Lepok
=
zásobná
bielkovina
(prolamíny)
sa
vyskytuje
 v
pšenici,
raži,
jačmeni
a
ovse.
 o  Celiakia
–
ochorenie,
keď
lepok
štartuje
autoimúnne
reakcie,
ktoré
 poškodzujú
výstelku
tenkého
čreva.
Celosystémové,
viacsymptómové
 ochorenie,
ťažko
sa
diagnosZkuje.

 Výskyt
cca
1
zo
133.

 o  Konopné
semienko
a
proteín:
žiadne
známky
lepku
 na
citlivostnej
úrovni
10
ppm
(0,001%).
 o  Horná
hranica
na
deklarovanie
“bezlepku”
je
<20
ppm.


Polysacharidy

Celé
konopné
semienko


o  Vláknina 
 
 
29%

•  Nerozpustná •  Rozpustná 
 
27%
 
2%


o  Cukry 
 
 
 
2%


Konopná
vláknina
/
otruby

do
30%
hmotnos`
semienka

o  Nerozpustná
vláknina
  Laxačné
účinky
  Pomáha
zabraňovať
rakovine
hrubého
čreva
 o  Rozpustná
vláknina
  Znižuje
hladinu
cholesterolu
v
krvi
 •  srdcovo‐cievne
ochorenia
  Upravuje
hladinu
glukózy
v
krvi
 •  cukrovka


Podiel
oleja
v
olejnatých
semenách

(podiel
%)


45
 40
 35
 30
 25
 20
 15
 10
 5
 0
 Konopa
 Sója
 Oliva
 Repka
 Kukurica
 Slnečnica


Zloženie
oleja

(podiel
%)


80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
 0

Konopa
 Sója
 Oliva
 Repka
 Kukurica
 Slnečnica


Nasýtené
 mono‐nenasýtené
 poly‐nenasýtené


Pomer
n‐6
k
n‐3
 mastných
kyselín
v
olejoch

Odporúčaný
pomer
 Sója
 Repka
 Slnečnica
 Kukurica
 Oliva
 Borák
lekársky
 Pupalka
dvojročná
 Konopa
 3
‐
5
 7
 2
 220
 35
 10
 2
 391
 3


Esenciálne
mastné
kyseliny

(podiel
%)


70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
 0

Konopa
 Sója
 Oliva
 Repka
 Kukurica
 Slnečnica


Linolová
 (Omega
6)
 Alfa‐linolénová
 (Omega
3)


Nevšedné
mastné
kyseliny

(podiel
%)


Mastné
kyselinyv
špeciálnych
olejoch

(podiel
%)


70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
 0
 Konopa
 Pupalka
 Borák
 Olejová
 Linolová
(LA)
 Alfa‐linolénova
ALA)


Esenciálne
mastné
kyseliny 
 v
konope
–
zdravotné
efekty 

Prísun
ALA
0,53
až
2,8
g/deň
redukuje
riziko:

        Kardiovaskulárnych
ochorení
o
39%
(Djousse
a
kol.,
2001)

 Smrteľnej
ischemickej
choroby
srdca
o
45%
(Hu
a
kol.,
1999)

 Vešobecnej
úmrtnos`
v
hornom
kvanZle
dávkovania
(Dolecek
a
kol.,
1992)

 Každodenný
prísun
1g
je
možné
spájať
s
47%
redukciou
rizika
KVO
v
populácii
 s
nízkou
konzumáciou
morských
živočíchov
(Mozaffarian,
2005)


ALA
redukuje
zápalové
biomarkery
 SDA
zvyšuje
množstvo
EPA
v
krvnej
plazme
(James
a
kol.
2003)


GLA
môže
zlepšovať
stavy
cukrovky
(Horrobin,
1997)
 GLA
môže
pomáhať
redukovať
hmotnosť

(Schirmer,
MA
a
Phinney,
SD.
2007)

  


zlepšenie
v
reakciách
nervového
systému


Konopné
semienko
a
zdravie
srdca

o  Zvýšené
hladiny
plazmaZckej
ALA
a
GLA
 o  Hladiny
ALA
zvýšené
hlavne
v
srdcovine
 “Potravinárske
konopné
semienko,
 zdá
sa,
poskytuje
významné
efekty
 na
ochranu
srdca
pre
vysoký
výskyt
viac
nenasýtených
 mastných
kyselín.”

Kanadské
centrum
pre
výskum
rastlinných
potravín
v
zdraví
a
medicíne,
 St
Boniface
Hospital
Research
Centre
(Al‐khalifa,
et
al.
2007)

ALA
a
GLA
zlepšujú
zdravie
pokožky

Calloway
a
koleknv
(2005)
porovnávali
efekty
požívania
2
 lyžíc
konopného
a
olivového
oleja 
 na
parametre
pokožky.
 

o  20
týždňová
náhodná
štúdia
s
chorými
na
atopický
ekzém:

  Zvýšené
hladiny
LA,
ALA
a
GLA
v
kožných
lipidoch
po
konopnom
oleji.
   Významné
zníženie
straty
vody,
symptómov
suchej
pokožky
a
svrbenia.
   Zníženie
používania
kožných
liečiv.


Pomer
an`oxidantov
‐
tokoferoly

obsah
(mg/100g
oleja)


Obsah
an`oxidantov
v
špeciálnych
 olejoch

obsah
(mg/100g
oleja)


An`oxidanty
–
Tokoferoly
(Vitamín
E)


Tokoferol
(%)

Alpha Beta Gamma Delta 
 


Konopa

10 1 85 4

Borák

10 ‐ 20 70

Čierna
 ríbezľa

10 2 80 8

Pupalka
 dvojročná
 40 ‐ 55 5

Repka

30 6 60 4

Celkové
tokoferoly
 (ppm)

600‐1200

500‐800

400‐800

200‐600

500‐1200

Obsah
sterolov
vo
vybraných
olejoch

obsah
(mg/100g
oleja)


Fytosteroly

Fytosteroly
 (%)

Sitosterol
 Campesterol
 S`gmasterol


Konopa

55
 15
 15


Borák

50
 40
 ‐
 600‐800


Čierna
 ríbezľa

75
 8
 10
 500‐900


Pupalka
 dvojročná

90
 8
 0
 600‐800


Sója

56
 18
 16
 600‐1400


Celkové
steroly
 800‐1200
 (ppm)o  Majú
významnú
schopnosť
znižovať
cholesterol.
 o  Redukujú
vstrebávanie
cholesterolu
konkurenčným
viazaním
sa.


Výživové
vlastnos`
fytosterolov


o  Kontrolujú
obsah
cholesterolu
v
krvi.
 o  Nahrádzajú
cholesterol
–
pre
vegetariánov.
 o  Substráty
pre
hormóny
a
regulatórne
komponenty.
 o  Znižujú
vstrebávanie
sa
cholesterolu.


Zdravotné
využi`e

Klinické
testy
s
konopou
preukázali:

1.  Zdravý
profil
mastných
kyselín
v
srdci,
množstvo
zložiek
znižujúcich
 lidipy,
rozpustná
vláknina,
fytosteroly
a
vitamín
E,
a
vysoko
 stráviteľná
bielkovina.


  Ukazujú
efekty
na
kardiovaskulárne
ochorenia
 a
zápalové
biomarkery.


2. 
Konopná
vláknina,
cukrovka
a
glykemický
index

  Znižovanie
hmotnosZ.


ČASŤ
II.

Konopné
potravinárske
produkty


Technologická
schéma

Olej

56%
Omega
6
 18%
Omega
3

 11%
Omega
9


Otruby


20%
bielkoviny
 5%tuky
 65%

polysacharidy


Praženie


Lisovanie


Mle`e


Osievanie


Semienko
 pražené

23%
bielkoviny
 31%
tuky
 34%
polysacharidy


Konopné
 semienko

23%
bielkoviny
 31%
tuky
 34%
polysacharidy


Pokru`ny

30%
bielkoviny
 8%tuky
 48%
polysacharidy


Múka
 celozrnná

30%
bielkoviny
 8%tuky
 48%
polysacharidy


Múka
 preosievaná

50%
bielkoviny
 12%
tuky
 26%
polysacharidy


Lúpanie


Semienko
 lúpané

30%
bielkoviny
 41%
tuky
 15%
polysacharidy


Konopné
produkty
HOC
Inc./Dr.Omega

o  Pochádzajú
z
výlučne
potavinárskych
odrôd
konopy
siatej.
 o  Konopa
sa
nepestuje
na
vlákno,
iba
na
produkciu
semienka.
 o  Profesionálne
priemyselné
spracovanie
zaručuje
najvyššiu
 kvalitu.
 o  Všetky
produkty
sú
cerZfikované
ako
EÚ
BIO.
 o  Všetky
produkty
sú
cerZfikovanéako
Fair
Deal,
Kosher,
Halal.


Olej
z
konopných
semienok

o  Lisovaný
za
studena,
 max.
teplota
46
°C
(“surový”)
 o  Žiadne
sedimenty
–
 jediný
na
trhu
 filtrovaný
na
úroveň
 1
μm
(Micron
Mesh)
 o  Vysoká
oxidačná
stabilita:
 <4
meg/kg.
 o  Obsah
THC
je
10
x
nižší
 ako
pripúšťa
SÚKL
ČR.


Konopné
semienko
pražené

o  Pražené
konopné
semienka
 sú
vynikajúcou
pochúťkou
 na
voľný
čas
alebo
 pri
športovej
akZvite.
o  Požívajte
priamo
 alebo
pridávajte
 do
šalátov.


Konopné
semienko
lúpané

o  Jadierka
konopných
semienok
predstavujú
 jednu
z
najvýživnejších
potravín
a
ideálny
 zdroj
energie. o  Konopné
jadierka
možno
 použiť
pri
príprave
rôznych
 zeleninových
a
ovocných
šalátov,
 cereálií,
cestovín
či
 zeleninových
hamburgerov.
 o  Môžete
pridávať
do
všetkého:
od
 koláčikov
po
kokteily.


Múka
konopná
celozrnná,
30%

o  Konopná
múka
obsahuje
40
%
vlákniny,
čo
je
najviac
 zo
všetkých
komerčných
plodín
používaných
na
výrobu
múky.

 o  Konopná
múka
neobsahuje
glutén
 a
nachádza
sa
v
nej
do
33
%
 kompletných
bielkovín.

 o  Použiť
ju
možno
pri
príprave
 všetkých
druhov
chleba
 a
pečiva,
palaciniek
 a
lievancov
v
pomere
až
do
 25
%
celkového
objemu
múky.


Múka
konopná
preosiata,
50%

o  Táto
múka
(proteínový
prášok)
vzniká
šetrným
preosievaním
múky
 celozrnnej.

 o  Múka
konopná
preosievaná
(proteínová)
neobsahuje
glutén
 a
nachádza
sa
v
nej
asi
 50%
kompletných
bielkovín
 a
21%
vlákniny.

 o  Je
možné
ju
použiť
aj
na

 prípravu
proteínových
 nápojov.
 o  Odporúča
Nick
Nilsson.


Múka
konopná
preosiata,
50%

o  Konopný
proteín
neobsahuje
trypsínové
inhibítory,
ktoré
zabraňujú
 vstrebávaniu
bielkovín
a
voľné
oligosacharidy,
ktoré
 sa
nachádzajúv
sóji
a
spôsobujú
bolesZ
žalúdka
a
nadúvanie.
 o  Približne
65%
konopného
proteínu
je
vo
forme
bielkoviny
Edes~n
 a
túto
je
možné
nájsť
iba
v
konopnom
semienku.
Pomáha
 pri
trávení,
je
rela~vne
bez
obsahu
fosforu
a
považuje
sa
za
 stavebnicu
bunkovej
DNA.

 o  Zvyšok
je
Albumín,
globulínová
bielkovina
podobná
proteínu
 z
vaječného
bielka.


Konopné
otruby

o  Konopné
otruby
obsahujú
65
%
vlákniny
 z
konopných
semien.
 o  Väčšinu
vlákniny
z
konopných
 semien
tvorí
nerozpustná
vláknina,
 ktorá
pomáha
proZ
zápche

a
čis~
 tráviacu
trubicu.
 o  Pomáhajú
zbavovať
hrubé
črevo
toxínov
 a
zabraňuje
ich
ďalšiemu
usadzovaniu.


ČASŤ
III.

Právne
aspekty


Konopné
potraviny


Konopné
potraviny
nie
sú
psychoak~vne
a
pochádzajú

 z
rastlín
s
obsahom
THC
v
zelených
časZach

 nižším
ako
0,2%
(EÚ)
a
0,3%
(Kanada).
 Psychoaknvne
rastliny
rodu
Cannabis
obsahujú
do
20%
THC
 v
zelených
časZach.


Právne
limity
pre
obsah
THC

Česká
republika

o  Olej
 
50
ppm


Kanada/USA 

o  ak
produkt
obsahuje
menej
ako
10mg/kg
(10
ppm),
tak
nie
je
 regulovaný


Švajčiarsko 

o  Olej
 
 
50
ppm
 o  Semienko 
20
ppm
 o  Chlieb
a
pečivo
5
ppm
 o  Zeleninové
jedlá  
2
ppm
 o  Bylinkové
čaje
 
 
 
0,2
ppm
 o  Alkoholické
a

 nealkoholické
nápoje

 
0,2
ppm


Ďakujeme
za
Vašu
pozornosť.


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful