You are on page 1of 44

Konopné
semienko,
prirodzený
zdroj


surovín
pre
funkčné
potraviny.

Autori


Anndrea
Hermann,
M.Sc.,
P.
Ag

Dr.
Roman
Przybylski

Dr.
Miyoung
SuhDr.
James
D.
House


Kelly
Fitzpatrick,
M.Sc.

Boris
Baňas

Sacha
Roth‐Masson,
B.Sc.

Benilda
Sable,
M.Sc.

ČASŤ
I.


Špecifikácia
výživových
hodnôt

konopného
semienka

Biologické
zložky

konopného
semienka


Konopné

semienko


Otruby
 Krupka

21‐34%
 66‐79%

Nutričné
zložky

konopného
semienka

PUFA
80%

Bielkoviny

18‐24%

MUFA
11%

Tuky


25‐27%

Sat
9%

Konopné

semienko

Trans
0%


Vláknina

Sacharidy
 29%

30‐32%

Cukry
2%

Porovnanie
vybraných
potravín

(podiel
%)

Bielkoviny
v
konope


o  Bielkoviny
plnia
v
ľudskom
tele
viacero
funkcií:
fungujú
ako
enzýmy,

ochranné
látky
a
stavebné
jednotky
tkanív,
hormónov
a
krvi.


o  Hlavnou
úlohou
dieteZckého
proteínu
je
dodávať
aminokyseliny
pre
rast

a
regeneráciu
telesného
tkaniva.


o  Konopná
bielkovina
obsahuje
všetkých
20
známych
aminokyselín

a
obsahuje
aj
eseniciálne
aminokyseliny,
ktoré
si
náš
organizmus

nedokáže
vyprodukovať
sám.


o  Bielkovina
sa
považuje
za
kompletnú
vtedy,
ak
obsahuje
všetky
esenciálne

aminokyseliny
v
dostatočných
množstvách
a
pomeroch.

Porovnanie
vybraných
potravín

Potravina
 Obsah
bilelkovín

Sójové
bôby
 35,0
%


Konopné
semeno
–
lúpané
 31,0
%


Hovädzina
do
hamburgerov
 27,1
%


Lufara
dravá
 26,0
%


Syr
čedar
 23,5
%


Kuracie
mäso
 23,5
%


Konopné
semeno
–
celé
 23,0
%


Mandle
 18,3
%


Pšeničná
múka
 13,3
%


Vajce
 12,0
%


Tofu

 8,0
%


Ryža
 7,5
%


Odstredené
mlieko
 3,7
%


Bielkoviny
v
konope


Vysoký obsah bielkovín


Konopné semienko: lúpané, ~32%; celé: ~26%
(vs sója ~35%, vajcia ~12%, mandle ~18%)
Vysoko rozvetvené aminokyseliny ~40%
o  Leucín, Isoleucín a Valín
•  tvoria
30%
aminokyselín
v
svalovine

Konopný proteínový prášok (múka preosievaná)


Pomáha pri:
  Premene bielkovín v svale počas záťaže
  Regenerácii organizmu / protiúnavové účinky
  Identifikácii biopeptidov pri vysokom krvnom tlaku a/alebo ochrane obličiek pri
cukrovke
Výživové
kvality
bielkovín

(%)

Pomer
esenciálnych
aminokyselín

v
rastlinných
bielkovinách

(pomer
%)

Bezlepková
bielkovina
v
konope


o  Lepok
=
zásobná
bielkovina
(prolamíny)
sa
vyskytuje

v
pšenici,
raži,
jačmeni
a
ovse.

o  Celiakia
–
ochorenie,
keď
lepok
štartuje
autoimúnne
reakcie,
ktoré

poškodzujú
výstelku
tenkého
čreva.
Celosystémové,
viacsymptómové

ochorenie,
ťažko
sa
diagnosZkuje.


Výskyt
cca
1
zo
133.


o  Konopné
semienko
a
proteín:
žiadne
známky
lepku

na
citlivostnej
úrovni
10
ppm
(0,001%).

o  Horná
hranica
na
deklarovanie
“bezlepku”
je
<20
ppm.

Polysacharidy


Celé
konopné
semienko


o  Vláknina 
 
 
29%

•  Nerozpustná 
27%

•  Rozpustná 
 
2%

o  Cukry 
 
 
 
2%

Konopná
vláknina
/
otruby


do
30%
hmotnos`
semienka

o  Nerozpustná
vláknina

 Laxačné
účinky

 Pomáha
zabraňovať
rakovine
hrubého
čreva

o  Rozpustná
vláknina

 Znižuje
hladinu
cholesterolu
v
krvi

•  srdcovo‐cievne
ochorenia

 Upravuje
hladinu
glukózy
v
krvi

•  cukrovka

Podiel
oleja
v
olejnatých
semenách

(podiel
%)


45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Konopa
 Sója
 Oliva
 Repka
 Kukurica
 Slnečnica

Zloženie
oleja

(podiel
%)


80

70

60

50

Nasýtené

40
 mono‐nenasýtené

30
 poly‐nenasýtené


20

10

0

Konopa
 Sója
 Oliva
 Repka
 Kukurica
 Slnečnica

Pomer
n‐6
k
n‐3

mastných
kyselín
v
olejoch


Odporúčaný
pomer
 3
‐
5

Sója
 7

Repka
 2

Slnečnica
 220

Kukurica
 35

Oliva
 10

Borák
lekársky
 2

Pupalka
dvojročná
 391

Konopa
 3

Esenciálne
mastné
kyseliny

(podiel
%)


70


60


50


40
 Linolová

(Omega
6)

30
 Alfa‐linolénová

(Omega
3)

20


10


0

Konopa
 Sója
 Oliva
 Repka
 Kukurica
 Slnečnica

Nevšedné
mastné
kyseliny

(podiel
%)

Mastné
kyselinyv
špeciálnych
olejoch

(podiel
%)


70

60

50

40
 Olejová

30
 Linolová
(LA)

20
 Alfa‐linolénova
ALA)

10

0

Konopa
 Pupalka
 Borák

Esenciálne
mastné
kyseliny

v
konope
–
zdravotné
efekty

Prísun
ALA
0,53
až
2,8
g/deň
redukuje
riziko:

  Kardiovaskulárnych
ochorení
o
39%
(Djousse
a
kol.,
2001)


  Smrteľnej
ischemickej
choroby
srdca
o
45%
(Hu
a
kol.,
1999)


  Vešobecnej
úmrtnos`
v
hornom
kvanZle
dávkovania
(Dolecek
a
kol.,
1992)


  Každodenný
prísun
1g
je
možné
spájať
s
47%
redukciou
rizika
KVO
v
populácii

s
nízkou
konzumáciou
morských
živočíchov
(Mozaffarian,
2005)

ALA
redukuje
zápalové
biomarkery

SDA
zvyšuje
množstvo
EPA
v
krvnej
plazme
(James
a
kol.
2003)

GLA
môže
zlepšovať
stavy
cukrovky
(Horrobin,
1997)

  


zlepšenie
v
reakciách
nervového
systému

GLA
môže
pomáhať
redukovať
hmotnosť

(Schirmer,
MA
a
Phinney,
SD.
2007)

Konopné
semienko
a
zdravie
srdca


o  Zvýšené
hladiny
plazmaZckej
ALA
a
GLA

o  Hladiny
ALA
zvýšené
hlavne
v
srdcovine


“Potravinárske
konopné
semienko,

zdá
sa,
poskytuje
významné
efekty

na
ochranu
srdca
pre
vysoký
výskyt
viac
nenasýtených

mastných
kyselín.”

Kanadské
centrum
pre
výskum
rastlinných
potravín
v
zdraví
a
medicíne,


St
Boniface
Hospital
Research
Centre
(Al‐khalifa,
et
al.
2007)
ALA
a
GLA
zlepšujú
zdravie
pokožky


Calloway
a
koleknv
(2005)
porovnávali
efekty
požívania
2

lyžíc
konopného
a
olivového
oleja

na
parametre
pokožky.o  20
týždňová
náhodná
štúdia
s
chorými
na
atopický
ekzém:

  Zvýšené
hladiny
LA,
ALA
a
GLA
v
kožných
lipidoch
po
konopnom
oleji.


  Významné
zníženie
straty
vody,
symptómov
suchej
pokožky
a
svrbenia.


  Zníženie
používania
kožných
liečiv.

Pomer
an`oxidantov
‐
tokoferoly

obsah
(mg/100g
oleja)

Obsah
an`oxidantov
v
špeciálnych

olejoch
obsah
(mg/100g
oleja)

An`oxidanty
–
Tokoferoly
(Vitamín
E)


Čierna
 Pupalka

Tokoferol
(%)
 Konopa
 Borák
 Repka

ríbezľa
 dvojročná

Alpha 
 10 10 10 40 30
Beta 1 ‐ 2 ‐ 6
Gamma 85 20 80 55 60
Delta 
 4 70 8 5 4
Celkové
tokoferoly

600‐1200 500‐800 400‐800 200‐600 500‐1200
(ppm)
Obsah
sterolov
vo
vybraných
olejoch

obsah
(mg/100g
oleja)

Fytosteroly


Fytosteroly
 Čierna
 PupalkaKonopa
 Borák
 Sója

(%)
 ríbezľa
 dvojročná

Sitosterol
 55
 50
 75
 90
 56

Campesterol
 15
 40
 8
 8
 18

S`gmasterol
 15
 ‐
 10
 0
 16

Celkové
steroly

800‐1200
 600‐800
 500‐900
 600‐800
 600‐1400

(ppm)o  Majú
významnú
schopnosť
znižovať
cholesterol.

o  Redukujú
vstrebávanie
cholesterolu
konkurenčným
viazaním
sa.

Výživové
vlastnos`
fytosterolov


o  Kontrolujú
obsah
cholesterolu
v
krvi.


o  Nahrádzajú
cholesterol
–
pre
vegetariánov.


o  Substráty
pre
hormóny
a
regulatórne
komponenty.


o  Znižujú
vstrebávanie
sa
cholesterolu.

Zdravotné
využi`e


Klinické
testy
s
konopou
preukázali:


1.  Zdravý
profil
mastných
kyselín
v
srdci,
množstvo
zložiek
znižujúcich

lidipy,
rozpustná
vláknina,
fytosteroly
a
vitamín
E,
a
vysoko

stráviteľná
bielkovina.


  Ukazujú
efekty
na
kardiovaskulárne
ochorenia

a
zápalové
biomarkery.

2. 
Konopná
vláknina,
cukrovka
a
glykemický
index

  Znižovanie
hmotnosZ.

ČASŤ
II.


Konopné
potravinárske
produkty

Technologická
schéma

Olej
 Otruby


56%
Omega
6
 20%
bielkoviny

18%
Omega
3

 5%tuky

11%
Omega
9
 65%

polysacharidy


Praženie
 Lisovanie
 Mle`e
 Osievanie


Semienko
 Konopné
 Pokru`ny
 Múka
 Múkapražené
 semienko
 celozrnná
 preosievaná


23%
bielkoviny
 23%
bielkoviny
 30%
bielkoviny
 30%
bielkoviny
 50%
bielkoviny31%
tuky
 31%
tuky
 8%tuky
 8%tuky
 12%
tuky

34%
polysacharidy
 34%
polysacharidy
 48%
polysacharidy
 48%
polysacharidy
 26%
polysacharidy


Lúpanie


Semienko

lúpané


30%
bielkoviny

41%
tuky

15%
polysacharidy

Konopné
produkty
HOC
Inc./Dr.Omega


o  Pochádzajú
z
výlučne
potavinárskych
odrôd
konopy
siatej.

o  Konopa
sa
nepestuje
na
vlákno,
iba
na
produkciu
semienka.

o  Profesionálne
priemyselné
spracovanie
zaručuje
najvyššiu

kvalitu.

o  Všetky
produkty
sú
cerZfikované
ako
EÚ
BIO.

o  Všetky
produkty
sú
cerZfikovanéako
Fair
Deal,
Kosher,
Halal.

Olej
z
konopných
semienok

o  Lisovaný
za
studena,

max.
teplota
46
°C
(“surový”)

o  Žiadne
sedimenty
–

jediný
na
trhu

filtrovaný
na
úroveň

1
μm
(Micron
Mesh)

o  Vysoká
oxidačná
stabilita:

<4
meg/kg.

o  Obsah
THC
je
10
x
nižší

ako
pripúšťa
SÚKL
ČR.

Konopné
semienko
pražené


o  Pražené
konopné
semienka

sú
vynikajúcou
pochúťkou

na
voľný
čas
alebo

pri
športovej
akZvite.
o  Požívajte
priamo

alebo
pridávajte

do
šalátov.

Konopné
semienko
lúpané


o  Jadierka
konopných
semienok
predstavujú

jednu
z
najvýživnejších
potravín
a
ideálny

zdroj
energie.

o  Konopné
jadierka
možno

použiť
pri
príprave
rôznych

zeleninových
a
ovocných
šalátov,

cereálií,
cestovín
či

zeleninových
hamburgerov.

o  Môžete
pridávať
do
všetkého:
od

koláčikov
po
kokteily.

Múka
konopná
celozrnná,
30%


o  Konopná
múka
obsahuje
40
%
vlákniny,
čo
je
najviac

zo
všetkých
komerčných
plodín
používaných
na
výrobu
múky.


o  Konopná
múka
neobsahuje
glutén

a
nachádza
sa
v
nej
do
33
%

kompletných
bielkovín.


o  Použiť
ju
možno
pri
príprave

všetkých
druhov
chleba

a
pečiva,
palaciniek

a
lievancov
v
pomere
až
do

25
%
celkového
objemu
múky.

Múka
konopná
preosiata,
50%


o  Táto
múka
(proteínový
prášok)
vzniká
šetrným
preosievaním
múky

celozrnnej.


o  Múka
konopná
preosievaná
(proteínová)
neobsahuje
glutén

a
nachádza
sa
v
nej
asi

50%
kompletných
bielkovín

a
21%
vlákniny.


o  Je
možné
ju
použiť
aj
na


prípravu
proteínových

nápojov.

o  Odporúča
Nick
Nilsson.

Múka
konopná
preosiata,
50%


o  Konopný
proteín
neobsahuje
trypsínové
inhibítory,
ktoré
zabraňujú

vstrebávaniu
bielkovín
a
voľné
oligosacharidy,
ktoré

sa
nachádzajúv
sóji
a
spôsobujú
bolesZ
žalúdka
a
nadúvanie.

o  Približne
65%
konopného
proteínu
je
vo
forme
bielkoviny
Edes~n

a
túto
je
možné
nájsť
iba
v
konopnom
semienku.
Pomáha

pri
trávení,
je
rela~vne
bez
obsahu
fosforu
a
považuje
sa
za

stavebnicu
bunkovej
DNA.


o  Zvyšok
je
Albumín,
globulínová
bielkovina
podobná
proteínu

z
vaječného
bielka.

Konopné
otruby


o  Konopné
otruby
obsahujú
65
%
vlákniny

z
konopných
semien.

o  Väčšinu
vlákniny
z
konopných

semien
tvorí
nerozpustná
vláknina,

ktorá
pomáha
proZ
zápche

a
čis~

tráviacu
trubicu.

o  Pomáhajú
zbavovať
hrubé
črevo
toxínov

a
zabraňuje
ich
ďalšiemu
usadzovaniu.

ČASŤ
III.


Právne
aspekty

Konopné
potraviny


Konopné
potraviny
nie
sú
psychoak~vne
a
pochádzajú


z
rastlín
s
obsahom
THC
v
zelených
časZach


nižším
ako
0,2%
(EÚ)
a
0,3%
(Kanada).

Psychoaknvne
rastliny
rodu
Cannabis
obsahujú
do
20%
THC

v
zelených
časZach.

Právne
limity
pre
obsah
THC

Česká
republika

o  Olej
 
50
ppm

Kanada/USA

o  ak
produkt
obsahuje
menej
ako
10mg/kg
(10
ppm),
tak
nie
je

regulovaný

Švajčiarsko

o  Olej
 
 
50
ppm
 o  Zeleninové
jedlá  
2
ppm

o  Semienko 
20
ppm
 o  Bylinkové
čaje
 
 
 
0,2
ppm

o  Chlieb
a
pečivo
5
ppm
 o  Alkoholické
a


nealkoholické
nápoje

 
0,2
ppm

Ďakujeme
za
Vašu
pozornosť.