Strategi pengurusan tingkah laku melibatkan teknik-teknik berikut;

ganjaran (reinforcers) Terdapat 3 jenis ganjaran iaitu; i. ganjaran primer ± makanan, minuman dll ii. ganjaran social- senyuman, pujian dll iii. ganjaran sekunder ± token, kupon, mainan, bintang dll

dendaan (punishment) - tahanan kelas (lambat balik) , dendaan fizikal, ambil balik token/hak

pengasingan (isolation) - mengasingkan peneguh daripada tingkah laku yang dipilih - asingkan murid daripada aktiviti yang disukainya

pembentukan (shaping) - pemberian pengukuhan kepada perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh murid yang menjurus kepada pementukan perlakuan yang dikehendaki.

prompting - digunakan untuk mendapatkan rangsangan tertentu yang dipilih sebagai tanda atau klu kepada murid untuk melaksanakan tingkah laku yang

³Over Correction´ adalah satu teknik kejelakan. fading (pelunturan) . dan melepaskan perasaan yang tertekan . desensitization .tindakan-tindakan secara beransur-ansur untuk menghilangkan rasa gugup atau takut yang berlebihan ( takut bercakap di depan kelas.membiarkan murid melakukan tingkah laku itu hingga dia jemu melakukannya dan berhenti sendiri . fobia) bimbingan dan kaunseling . gerak badan (gesture) dan fizikal.menggunakan watak-watak (murid. anxiety.menggunakan muzik atau seni untuk mententeramkan emosi.guru ) yang disukai dan dihormati untuk diteladani oleh murid kejelakan (satiation) .mengurangkan tingkah laku atau ganjaran secara perlahan-lahan modeling .pendekatan-pendekatan kaunseling untuk membimbjng murid menghadapi atau menangani masalah tingkah laku terapi muzik/seni .dikehendaki secara lisan.

Kontrak akan berjaya jika murid faham akan tingkah laku yang hendak diubah dan murid faham akan kesan yang akan berlaku. bilik khas) . suspension) .memberhentikan atau menyekat murid murid daripada terus melakukan tingkah laku negatif secara beransur-ansur dengan menggantikan dengan tingkah laku baru yang positif pengasingan (time-out.penamatan/pelupusan (extinction) .mengeluarkan murid daripada aktiviti kumpulan kontrak perjanjian (contigency contracting) . Murid dipertanggungjawabkan terhadap perkara atau aktiviti yang dipilih.persetujuan di antara dua pihak atau lebih (guru dan murid) secara lisan atau bertulis.menempatkan murid berasingan daripada kumpulan (penjuru bilik. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful