Ministerul Educa iei şi Cercetãrii Programul PHARE TVET RO 2002/000-586.05.01.02.01.

01

AUXILIAR CURRICULAR clasa a XI-a

DOMENIUL:MECANIC CALIFICAREA:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO Nivelul2

MODULUL:VOPSIREA AUTOMOBILULUI

2005

Autor: Prof.Marişescu Ileana prof.ing. Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara

Consultan a: Dana Stroie-expert CNDIPT Angela Bârlean-expert local

Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR

Cuprins:

I.INTRODUCERE…………………………………………………………………………………...1 I.1 ARGUMENT…………………………………………………………………………......1 I.2 COMPETEN E……………………………………………………………………….…..2 I.3 OBIECTIVE………………………………………………………………………….…...2 II.MATERIALE DE REFERIN Ă……………………………………………………………..…....4 II.1 FIŞA DE CONSPECT: MATERIALE DE VOPSIRE…………………..........................4 II.2 FIŞA DE DOCUMENTARE : DATE TEHNICE PISTOLUL DE VOPSIT...................6 II.3 FIŞA DE DOCUMENTARE :DILUAN I........................................................................7 II.4 FIŞA DE DOCUMENTARE :PISTOALE DE VOPSIT...................................................8 II.5 FIŞA DE DOCUMENTARE :MATERILAE DE FOND..................................................9 II.6 FIŞA DE DOCUMENTARE :OPERA II DE PREG TIRE A SUPRAFE EI.............12 II.7 FIŞA DE DOCUMENTARE :DEFECTE , CAUZE, REMEDIERI................................13 II.8 GLOSAR DE TERMENI CUVINTE CHEIE.................................................................15

III. ACTIVITA I PENTRU ELEVI...................................................................................................16 III1 FISA DE DESCRIERE A ACTIVITA II.......................................................................16 III 2 ACTIVITA I :1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.................................................................................17 IV. SOLUTII SI SUGESTII METODOLOGICE...............................................................................35 V. BIBLIOGRAFIE...........................................................................................................................38

Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO

Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR

I. INTRODUCERE
I.1 ARGUMENT
Acest material este destinat profesorilor şi elevilor Şcolii de Arte şi Meserii, din domeniul tinichigiu-auto, de nivel 2(clasa a XI-a). El con ine sarcini de lucru care constau în: 1. Căutarea de informa ii utilizând diferite surse (manuale, documente, standarde:EN,STAS,SR etc.,pagini de Internet); 2. Rezolvarea de exerci ii şi desfăşurarea unor activită i; 3. Întocmirea unui portofoliu con inând toate exerci iile rezolvate şi activită ile desfăşurate. Portofoliul trebuie să fie cât mai complet pentru ca evaluarea competen elor profesionale să fie cât mai adecvată. Foarte important! Inainte de a trece la rezolvarea exerci iilor şi/sau a activită ilor propuse, se va citi cu aten ie sarcina de lucru şi se va face o documentare. • Elevii vor fi sprijini i să rezolve sarcina de lucru, solicitand sprijinul profesorului sau a maistrului instructor . • Profesorul şi maistrul instructor vor ine eviden a exerci iilor care au fost rezolvate şi a activită ilor care au fost desfăşurate şi vor evalua progresul realizat. • Obs:Materialul de fa ă nu „acoperă” toate competen ele, recomandăm distinşilor dascăli să consulte S.P.P.-ul ca material de bază.

Număr ore pe an: 116 • 58 teorie • 58 instruire practică

Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO

1

instala iilor din atelierul de vopsitorie Alegerea materialelor folosite la vopsire Alegerea procedeului tehnologic de vopsire Stabilirea procedeului tehnologic Efectuarea opera iilor pregătitoare 6. utilajelor.13.13.2 COMPETEN E Tabel de corelare a competentelor cu criteriile de performan ă(SPP) Titlul unită ii Competen a 6. dispozitivele şi materialele specifice vopsirii 6. dispozitivelor.13.13. sculele.3 Pregăteşte suprafe ele pentru vopsire Alegerea procedeului adecvat de 6.Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR I.13 Vopsirea automobilu lui Criterii de performan ă Enumerarea factorilor ce determină coroziunea Determinarea tipului de coroziune Selectarea sculelor.5 Remediază defectele aparute la vopsire Determinarea cauzelor apari iei defectelor Remedierea defectelor depistate Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 2 .2 Stabileşte procedeele.13.4 Aplică tehnologia de vopsire vopsire la o suprafa ă dată Efectuarea procedeului tehnologic de vopsire Identificarea defectelor apărute la vopsire 6. aparatelor.1 Identifica factorii ce determină apari ia coroziunii 6.

tipul materialelor. trusa de slefuit. Remediază defectele depistate. Stabileşte procedeul tehnologic a opera iilor pregătitoare (manual . Pregăteşte aparatele. Selectează sculele si dispozitivele( trusa pistol de vopsit. şlefuire. - - - - - - - - Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 3 . utilajele. trusa de chituit). mecanic). decapare. modul de exploatare si întretinere al suprafe elor Determină tipul de coroziune. chituire. Alege procedeul adecvat de vopsire. Determină cauza apari iei defectelor. Identifică defectele apărute la vopsire. Efectuează opera iile pregătitoare(spălare. Efectuează un procedeu de vopsire. grunduire. Alege materialele folosite la vopsire. şii înlătură efectul. instala iile din atelierul de vopsitorie.3 OBIECTIVE - Enumeră factorii: de mediu.Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR I.

. Principalele produse de vopsire 1. 9. 4. 3. MATERIALE DE REFERIN Ă II.Produse auxiliare • • • • • • • Agen ii stabilizatori Agen ii de dispersie Agen ii de umectare Agen ii antispuman i Agen ii antioxidan i Agen ii de matisare Agen i împotriva scurgerii C. 6. Lacurile Emailurile Grundurile Chiturile Grundurile de culoare Vopselele Diluan ii Materialele de şlefuit Materialele de lustruit Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 4 . 7. 8. 5.Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR II. etc. A Componentele materialelor de vopsire • Lian ii o Uleiurile o Silica ii o Răşinile • Pigmen ii • Materialele de umplutură • Dizolvan ii • Plastifian ii B . în vederea reducerii efectului distructiv al agen ilor atmosferici.1 FIŞA CONSPECT: MATERIALE DE VOPSIRE Materiale de vopsire Scop: Materialele de vopsire au rolul de protejare a metalului. 2. lemnului.

Timpul şi temperatura de uscare este stabilită de fabricant pentru fiecare vopsea.Ambalarea . Mirosul şi toxicitatea sunt determinate de: . Obs.diluan i E . -grosimea stratului aplicat.Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR D. Caracteristicile generale ale materialelor de vopsire • Culoarea -culori cromatice(roşu.albastru) -culori acromatice(alb.dizolvan i . marcarea şi conservarea materilelor de vopsire • Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 5 . email. galben. lacuri.negru) • Fine ea pigmentului • Capacitatea de întindere • • • Puterea de acoperire Vâscozitatea Timpul de uscare depinde de factorii: -natura substan ei peliculogene. -temperatura mediului de uscare.

Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR II. Finisarea vehiculelor.78 1. 15-20 sec.40 1.78 1.18 2.5 bari 150 220 300 310 300 310 320 350 350 300 320 Lă imea evantaiului(mm) 160 250 290 260 290 260 290 330 330 260 1250 Grunduiri. metalizări etc.50 1. cană Ford Produse de vâscozitate medie.FIŞA DE DOCUMENTARE: DATE TEHNICEPISTOLUL DE VOPSIRE Aplica ii Vopsire generală1015 secunde.60 2.78 1. Peste 25 sec.87 Duză de aer 35 58A 30A 43 50A 43 90 91 91 64AS 306 l/min la 3. Ajutaj pentru vopsea 1.50 1. vopsirea unor suprafe e mari şi pulverizarea produselor concentrate în general .78 1.2.78 1. Date despre pistolul 4100Sagola Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 6 .

Utilizat in special în medii de lucru cu temperaturi relativ scăzute. Cod 4.1 Denumirea Diluant pentru lacuri.3 Denumirea Diluant rapid vopsele 2S Diluant rapid vopsele 2S Unitar cutie 1 l cutie 1l Ambalare 6 buc/bax 6 buc/bax Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 7 .2 Denumirea Diluant standard vopsele 2S Diluant standard vopsele 2S Unitar cutie 1 l cutie 1l Ambalare 6 buc/bax 6 buc/bax Diluant rapid vopsele 2S Produsul este utilizat în cazul vopselelor dublu strat (baza opacă).2 4. Cod 4. Se mai utilizează în cazul retuşurilor pe suprafe e mici. Cod 4. având un timp normal de uscare. având un timp redus de uscare.Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR II.3 FIŞA DE DOCUMENTARE: DILUAN I Diluant acrilic pt fonduri si vopsele 2K Produs special formulat pentru diluarea în vederea reducerii vâscozită ii lacurilor şi vopselelor acrilice sau poliuretanice. fonduri si vopsele acrilice Unitar cutie 1 l Ambalare 12 buc/bax Diluant standard vopsele 2S si 2K Produsul este utilizat în cazul vopselelor dublu strat (baza opacă).3 4. Disponibil şi în varianta lentă sau rapidă.

Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR II.4 FIŞA DE DOCUMENTARE: PISTOALE DE VOPSIT Pistol pentru pulverizare A Pistol pentru pulverizare B Pistol pentru pulverizare C Trusă aerograf Trusă aerograf Pistol pentru pulverizare D Compresor tip1 Compresor tip 2 Compresor tip 3 Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 8 .

5.FIŞA DE DOCUMENTARE:MATERIALE DE FOND La pregătirea suprafe elor se utilizează: Chituri de poliester Chituri aplicabile cu pistolul Chituri Chituri de poliester întărite cu fibră de sticlă Chituri de poliester pentru plastic Chituri pentru suprafe e de zinc sau o el Materiale de fond sau pregătire Chituri Grunduri Pregătitori Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 9 .Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR II.

Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR Observa ii: Instruc iuni pentru utilizarea chiturilor: o Se alege chitul care se adaptează mai bine la suprafa ă. o Chiturile aplicabile cu pistolul se întăresc repede. Înainte de aplicarea stratului de finisaj. o o o o o o o Norme de securitate pentru folosirea chiturilor: o Realizarea şlefuirii chiturilor cu echipamente care au un sistem de aspirare a prafului şi utilizarea măştilor de protec ie pentru prafuri fine. Timpul de aplicare depinde de temperatura şi de cantitatea de activator sau catalizator. Acestea trebuie să fie mereu şlefuite şi degresate. protec ie cu mănuşi şi ochelari adecva i. ceea ce ar putea produce băşici după vopsire. pentru a evita înfundarea orificiilor interne ale pistolului. Aplicarea corectă a chiturilor micşorează timpul necesar pentru şlefuirea lor ulterioară. o el. Şlefuirea se face uscat deoarece produsele de poliester absorb apa. Este foarte importantă pregătirea corectă înainte de aplicarea chiturilor. realizând o şlefuire cu abrazivul cel mai adecvat. grunduri 1K sau vopsea temoplastică. Uscarea se poate accelera cu un aport de căldură. galvanizare cu aluminiu. trebuie să se folosească mereu un pregătitor peste chituri evitând astfel absor iile. o Evitarea contactului produsului cu pielea şi cu ochii. de aceea echipamentele utilizate la aplicare trebuie să fie cură ate dinainte cu un dizolvant. plastic. Să nu se chituiască pe grunduri acide. Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 10 . etc.

Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR Clasificarea grundurilor: Grunduri vinilice. fosfatante sau washprimers Grunduri pentru plastic Grunduri Grunduri lipsite de croma i Grunduri epoxy Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 11 .

Abraziv P320 şi P320 pe uscat cu polizor excentric-rotativ Şlefuire cu apa P500. Dizolvant de cură are Chituri de poliester Şlefuirea chitului pe uscat: o P80 o P120 polizor vibrator o P150 o Sprit chit HS pe zona chituită o Sprit chit izolator sau de grosime normală pe rest. P320 sau P400 Cu apă. abraziv P220. cu P80. P400 Cu apă P600. P800 sau P1000 Dizolvant de cură are Grund Wash-primer Sprit-chit grosime normală Uscat P360. cu maşina excentric –rotativă. P800 Dizolvant de cură are Camuflare Vopsirea de finisaj Pregătirea suprafe ei pentru un panou cu daune medii sau mari : Nr crt.Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR II. 1 2 3 4 5 6 7 Opera ii Cură are şi degresare Mătuire a cataforezei Degresare Fond Şlefuire Degresare Finisaj Materiale Dizolvant de cură are Uscat.6 . Degresare Fond Materiale Dizolvant de cură are Şlefuirea restului piesei. P600. 1 2 Opera ii Cură are şi degresare Şlefuirea marginilor zonei reparate Şlefuirea restului piesei. P800 sau P1000 Dizolvant de cură are Vopsirea de finisaj 12 3 4 5 Şlefuire sprit chitului 6 7 Cură are şi degresare Finisaj Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO . Abraziv P220 pe uscat. abraziv P600.FIŞA DE DOCUMENTARE:OPERA II DE PREGĂTIRE A SUPRAFE EI Pregătirea suprafe ei pentru un panou nou (fără daune): Nr crt. P100 şi P150 pe uscat.

7. -diluarea excesivă a vopselei. -diluarea excesivă a vopselei. vopseaua poate fi şlefuită pe uscat cu hârtie abrazivă de tip P400-P500 sau în apă cu P800 şi apoi se vopseşte din nou. -după uscare. CAUZE. -realizarea unor mişcări prea lente cu pistolul. este cazul culorilor roşii şi galbene. cratere încre ituri Incapacitate Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO -tratarea defectuoasă a suprafe ei -şlefuirea necorespunzătoare a stratului anterior -situarea pistolului la o distan ă prea apropiată. pe zone extinse. şi se organizează din nou vopsirea. -se vor elimina acele straturi de vopsea care se află deasupra celui care a cauzat degradarea. folosirea unui diluant inadecvat. -pigmen ii au o slabă putere de acoperire. -se vor crea condi ii optime de 13 . revopsire după şlefuire şi cură ire. REMEDIERI Defecte ce apar la vopsire Lipsa de aderen ă Mod de manifestare Cauze Remediere Scurgeri lăcrimări Lipsa puterii de acoperire Aspecte cu băşici .Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR II. apoi cu hârtie abrazivă P100. fapt ce duce la diminuarea puterii de acoperire pe unitate de volum. -temperatura scăzută a -se înlătură straturile defectuoase prin revopsire -defectele pe por iuni reduse se corectează cu cu itul. -utilizarea unei duze prea mari. -uscare necorespunzătoare. -densitate prea mică a stratului sau a straturilor de finisare. -presiunea de aplicare prea scăzută. -pătrunderea umezelii în vopsea.FIŞA DE DOCUMENTARE: DEFECTE.

-murdatia din instala iile de vopsit. -presiune de pulverizare prea joasă -utilizarea unui şmirghel cu granula ie prea mare. -lustruire cu o cremă specială. -suprafe e inferioare(chituri. grunduri)sunt complet uscate şi prea poroase . strat de vopsea prea gros. -aer umed la uscare. -vopsea prea pu ină sau prea sub ire. pistol. -temperatura prea ridicată în atelier. -interval scurt între opera iile de vopsit. dacă mătuirea persistă se revopseşte. praf Pierderea luciului Coaja de portocală Zgârâieturi /finisare defectuoasă mediului. -defecte de reparare a tablei. -defect minor se elimină prin şlefuire fină şi lustruire. -expunerea îndelungată la uscarea cu infraroşii.Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR de uscare Bule de fierbere Incluziuni de murdărie. Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 14 . apoi revopsirea. -straturi inferioare afectate de defect. -aplicarea unei vopsele prea vâscoase. -diluant care se evaporă prea rapid. -urmele mari duc la decaparea suprafe ei. -utilizarea nepotrivită a diluan ilor şi catalizatorilor. -diluan i prea volatili. conducte aer . -cura ire defectuoasă a suprafe ei. -utilizarea unei vopsele fară a fi trecută prin sită. -defect minor se elimină prin şlefuire fină şi lustruire. -diluan i cu ac iune lentă. -efect evident -revopsirea -urmele mici se remediază printr-o şlefuire fină+lustruire. aerul de pulverizare. -dacă efectul nu este evident se va şlefui cu o hârtie abrazivă P1200. lipsa oxigenului. -dozarea greşită a întăritorului sau a catalizatorului. -defect major necesită eliminare şi revopsire. -vopsea în strat prea gros. până la originea defectului. uscare. ulterior se va lustrui. -defect major necesită eliminare şi revopsire. -conform indica iilor fabricantului se vor utiliza diluan ii adecva i şi propor iile.ridicată. -umiditatea aerului f.

=Cură area oxizilor şi a impurită ilor. ele rămân în peliculă. iar după aplicare se evaporă formând o peliculă sub ire =Opera ia de finisare prin care se asigură suprafe elor vopsite şi mate un luciu uniform. şi se unesc formând o peliculă. =Abrazivi pe diferite tipuri de suport. =Substan e ce con in carbon şi hidrogen(hidrocarburi) =Produse organice care dizolvă substan ele. =Lichide de natură organică ce dizolvă liantul. Dizolvan i Lustruirea Grundurile Explica ii =Îndepărtarea grăsimilor.Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR II. =Lacuri în care s-au introdus pigmen i metalici organici sau anorganici. =Aplicarea vopselei sub formă de particule fin divizate. aplicat înainte de vopsire. ordonare. =Echipamente de vopsire (pistoale de vopsit de ultimă genera ie) =Tipizare. Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 15 . care se depun pe piesă.. Obs:Profesorul va completa glosarul de termeni în func ie de nivelul de cunoştin e al elevilor. =Împiedică sedimentarea pigmen ilor =Substan e care dizolvă (ex. =Primul strat de material anticoroziv. grupare . =Dată de viteza de scurgere a unui fluid printr-un orificiu (comparativ cu apa).8 GLOSAR DE TERMENI –CUVINTE CHEIE Cuvinte Degresare Diluant Stabilizatori Solven i Dispersie Antioxidan i Decaparea Matisare Pulverizarea Vâscozitate Aerografe Standardizare Documentare Şmirghel Şlefuire Abrazivi Pigmen i Solven i organici Plastifian i Emailuri Antispuman i Lian ii Volatilitatea. =Culegerea informa iilor pe o temă dată. =Materiale dure şi col uroase care pot îndeparta aşchii fine. =Împiedică formarea spumei. =Componen i de bază ai vopselei (asigură legăturile între particule) =Cu cât se evaporă mai uşor…. dau pelicule lucioase. = Produs special în vederea reducerii vâscozită ii lacurilor şi vopselelor. =Cură are cu abrazivi pentru netezirea şi uniformizarea suprafe elor după chituire. = Împiedică pelicula de vposea să fie lucioasă după uscare.. =Substan e colorate insolubile.apa) =Împrăştiere a pigmen ilor =Împiedică oxidarea..

...3 FL1 4. 17 18 19 SUBIECT/OBIECTIV Identifică factorii care au dus la apari ia coroziunii Alege procedeul de vopsire Materialele de vopsire Echipamente de vopsire Metode de vopsire REZOLVAT Pregătirea suprafe ei Camuflarea Pregătirea..... sculele...3 Pregăteşte suprafe ele pentru vopsire 6....13....Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR III ACTIVITĂ I PENTRU ELEVI III..........12 Fd 6.. Lista de mai jos poate fi prima fişa din portofoliul dumneavoastră ......2 Stabileşte procedeele.... aplicarea vopselei Uscarea Fd Identifică defectele de vopsire Remediază defectele de vopsire ____________________ ________ UNITATE PROMOVATĂ CU SUCCES Semnătura candidatului Data ____________________ _________ Semnătura evaluatorului Data Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 16 .......8.4 Aplică tehnologia de vopsire la o suprafa ă dată 6.5 Remediază defectele apărute la vopsire Fd.......11...5..1 FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂ II Nume si prenume elev........ COMPETEN A 6....9 Fd 10.6 7.......13.13.. dispozitivele şi materialele specifice vopsirii Exerci iul 1..2...13...........................

....................... 8.... umiditatea relativă(≥60%) ............. în general la uşi.......... 5.......... ..... se urmăreşte dacă nu a dezvoltat nici un punct de ............................................ se urmăreşte strălucirea vopselei 4.... sau zăpadă ToC (calorii/cm2) Km/ora Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 17 ............. detectarea simptomelor: stării proaste a .......2 ACTIVITATEA 1 EXERCI IUL nr.... prin examinarea păr ii frontale şi inferioare a autovehiculului.. 2 Completa i spa iile libere din enun urile de mai jos: Evaluarea starii suprafe elor începe cu 1..precum crăpături. 6.. furtuni ............mmcol Hg .. 2........ fisuri sau băşici 3.. 3 Enumera i factorii climatici care afectează coroziunea: 1..................... 1 Completa i spa iile libere din enun ul de mai jos: Se examinează zonele expuse la ................ EXERCI IUL nr.... .. cură area... l/m2 .............. sub stratul de vopsea EXERCI IUL nr..............a corpurilor goale.ce se vor repara 2....... 4.........Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR III........... 7........ la păr ile structurale.... .... partea ...... 3....

2 Activitatea 2 FIŞA DE LUCRU:Factorii care influen ează alegerea procedeului tehnologic: Se vor forma 5 grupe de lucru cu câte un lider care vor pregăti câte un referat pe următoarele teme: .Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR III. Datele candidatului sunt incluse în fişa de descriere a activită ii pentru a fi folosite la întocmirea registrelor CPN.nivelul standardizării . Liderul fiecărui grup va stabili sarcinile de: -documentare -redactare -prezentare Concluziile vor fi discutate în clasă la oră.în func ie de dotarea atelierului cu utilaje speciale ex.calitatea suprafe elor (piesă nouă sau de reparat) . Timp de lucru o săptămână. aerografe. aspiratoare la şlefuire etc. fişa eviden iind progresul realizat.seria de fabrica ie a autoturismului . Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 18 .precizia dimensională(gradul de finisare) . cabină de uscare.

4 În tabelul de mai jos nota i sub fiecare figură ce materiale de vopsire recunoaşte i: EXERCI IUL nr. 5 Studia i figura de mai jos şi completa i tabelul următor: scule Pistol de vopsit materiale Hârtie abrazivă realizat Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 19 .Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR III.2 Activitatea 3 EXERCI IUL nr.

6 Studia i tabelul următor şi completa i-l: Ce reprezintă? 1 Cum se utilizează? 2 3 4 5 Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 20 .Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR EXERCI IUL nr.

......................Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR EXERCI IUL nr... A B C A............................. C.................................................... EXERCI IUL nr................. 7 În tabelul de mai jos sunt trei poze.................................................................. B... recunoaşte i ce reprezintă ? dar unde se utilizează? Nota i pe liniile punctate............. 8 A B Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 21 ..........

Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR C D E 1. Care este legătura între D şi E? 3. Fig. 2. Fig.A se utilizează la: a)uscare b)vopsire c)şlefuire 4. Preciza i care este „intrusul”? în tabelul de mai sus . B se utilizează la : a)uscare b)vopsire c)chituire Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 22 .

Cum se pregătesc materialele pentru vopsire? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 23 . care? III. Regăsi i în a) materiale? Dacă da. b)vopsele siliconice. 2.Pentru acoperiri rezistente la temperaturi ridicate se folosesc: a)vopsele cu bitum. Care sunt deosebirile dintre a şi b? 3. 9 A b 1. 2. c)vopsele epoxidice. Preciza i asemănările dintre a şi b din tabelul de mai sus.Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR EXERCI IUL nr.2 ACTIVITATEA 4 TEST DE EVALUARE :materiale de vopsire 1.

c)tambur. 9. 8. c)pulverizare. 7. b) îmbinarea lemnului..Avantajele şlefuirii umede sunt: 1………………………………………………………. 4.Grunduirea are rol de: a) colorare.Chituirea este: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. 6.Care este cea mai avantajoasă metoda de grunduire? a)prin pensulare. b)con inutul în liant al vopselei. c)înaintea vopsirii.. 5. c)proprietatea vopselei de a se usca uniform.Grosimea peliculei la vopsire depinde de: a)capacitatea de acoperire. b)imersie.Pensularea depinde de: a)culoarea vopselei. c) realizează legătura între suprafa a metalului şi pelicula următoare. b)calitatea şi natura vopselei.Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR 3. Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 24 . 2……………………………………………………….Lustruire se execută: a)pe suprafa a umedă. b)pe suprafa a uscată.

11 Stabili i legătura dintre litere şi cifre: A B C D 1. pistol de pulverizare gravita ional 2. Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 25 .. pistol de presiune 4..2 ACTIVITATEA 5 EXERCI IUL nr. pistol de pulverizare prin aspira ie 3. dar aerul sub presiune? Roşu……………………………………………………. pistol automat Preciza i cu ce culoare s-a reprezentat vopseaua..Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR III.albastru…………………………………………………………….

3 Vopseaua se aplică cu pensula.2 ACTIVITATEA 6 METODE DE VOPSIRE -TEST A 1 2 3 4 5 6 7 O E B 1 Vopseaua este adusă la bazinul de alimentare prin val uri. 5 Se aplică vopsea sub formă de particule fin divizate. Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 26 . 6 Vopseaua este aplicată prin mişcarea unui tambur (se aplică pieselor mici).Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR III. 7 Se aplică prin trecerea unui curent electric. 2 Proprietatea unui fluid de-a curge mai "greu" printr-un orificiu. când particulele colorate se depun la anod. 4 Sinonim cu cufundare. în compara ie cu apa.

Studiind fişa de documentare(date tehnice-pistolul de vopsire) alege i regimul de lucru potrivit pentru vopsire generală: EXERCI IUL nr.2 Activitatea 7 EXERCI IUL nr. culoarea vopselei pre ul şi cantitatea necesară grosimea peliculei şi aderen a la suprafa a metalului luciul vopselei Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 27 .Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR III. 12 În figura de mai jos avem o sec iune printr-un ale pistol de pulverizare. 13 Calitatea vopselelor utilizate pentru acoperirea caroseriilor este pusă în eviden ă de: a. b. d. c.

De asemenea se vor compara rezultatele între grupele 1 si 2.Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR III.2 ACTIVITATEA 8 TEST DE EVALUARE LUCRU IN ECHIPACLASA VA FI IMPĂR ITĂ IN 4 GRUPE DE CÂTE 6 ELEVI. EMAILURI. atelierul şcoală. • GRUPELE 1 SI 2 VOR REALIZA UN PORTOFOLIU CU IMAGINI INTERNET. astfel incât contribu ia individuală la realizarea sarcinii de grup să poată fi evaluată. Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 28 . CÂT MAI DIVERSIFICATE. GRUNDURI ETC. respectiv 3. MOSTRE DE MATERIALE DE AMBALAT LACURI. CREATIVITATE SI RELA IONARE CU CEILAL I COLEGI AI ECHIPEI.4. • EXERCITIUL ARE DREPT SCOP CREAREA CONDI IILOR DE AFIRMARE. CHITURI. ateliere de vopsitorie. • GRUPELE 3 SI 4 VOR REALIZA O EXPOZITIE CU AMBALAJE. FOTOGRAFII. SARCINILE FIECĂRUI MEMBRU AL ECHIPEI: DOCUMENTARE : 2 ELEVI PROCURARE MATERIALE SAU AMBALAJE:2 ELEVI TEHNOREDACTARE : 1 ELEV PREZENTARE PORTOFOLIU/ EXPOZITIE : 1 ELEV OBS: pot fi utilizate poze din magazinele de specialitate. Fiecare membru al echipei are sarcini precise.

Procesul vopsirii prin văl uire constă în:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. La vâscozitatea electrostatică piesele sunt legate la……………………………. c) nu se pot suprapune mai multe pelicule. Dezavantajul metodei de vopsire prin tamburare este …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. 5. 14 1. şi trebuie să fie…………………………… 6. c)vopsele pe bază de răşini alchidice. 8. b) se poate aplica pe orice suprafa ă. 2. Vopsirea prin pulverizare are avantajele: a) asigură o peliculă uniformă. c) vâscozitatea vopselei. Componentele pistolului de pulverizare sunt: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7. Factorii care influen ează pelicula la vopsirea prin imersie sunt: a) viteza de scoatre a piesei din baie.. La pensulare sunt recomandate: a)vopsele pe bază de uleiuri. Utilajul utilizat la vopsirea prin văl uire este alcătuit din:………………………………… Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 29 . 4.Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR EXERCI IUL nr. b)vopsele nitrocelulozice. b) volatilitatea diluantului..

2 ACTIVITATEA 9 Metoda cubului Activitatea poate fi una de recapitulare a cunoştin elor despre echipamentele de vopsit. a)reglarea a aerului. recunoaşte i cele trei sisteme de reglaj al unui aerograf şi completa i pe figură . Activitatea se desfăşoară sub forma unui concurs între echipele de lucru Profesorul va fi moderatorul şi arbitrul activită ii Etapele metodei sunt următoarele: • se formează grupul de 6 elevi Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 30 .Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR EXERCI IUL nr. c)presetupă. b)reglarea debitului de vopsea. În figura de mai jos. 15 1. III. Fiecare oră are o temă: • pistolul de vopsit • compresorul cu piston Acelaşi utilaj va fi analizat de toate echipele pentru ca în final să se poată compara rezultatele.

completa i următorul chestionar: De ce este nevoie ca grupul să aibă un lider? a) Să facă toată munca b) Să-i ajute pe to i membrii grupului să-şi îndeplinească sarcinile c) Să preia o parte din sarcini A F Liderul nu are nevoie de cooperarea voastră A F Lucrul în echipă presupune să-i asculta i pe ceilal i în aceeaşi măsură în care vorbi i Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 31 .5 = defec iuni şi cauze .4 = avantaje şi dezavantaje .fa a” .2 = păr ile componente ale utilajului .Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR 1 Schi a utilajului 2 Păr i componente 3 Principiul de func ionare 4 Avantaje şi dezavantaje 6 Remedierea defectiunilor 5 Defec iuni (cauze) • se alege un lider care să controleze derularea ac iunii • se împart activită ile între membrii grupului:fiecare elev din grup primeşte o foaie de hârtie de formă pătrată ce va constitui în final o “fa ă” a cubului • pe foaia de hârtie primită va fi scrisă cerin a de lucru a fiecărui elev şi anume: ...6 = remedierea defec iunilor • liderul coordonează şi verifică desfăşurarea ac iunii • după rezolvarea sarcinii se construieşte cubul • cubul desfăşurat va arăta astfel: Lucrarea în forma finală va fi afişată pe tablă (foile scrise de elevi se pot lipi pe o coală de hârtie mare sub formă de cub desfăşurat)..fa a” ..fa a” ..fa a” .3 = principiul de func ionare .fa a” .1 = schi a utilajului .. Tot la final.fa a” .

........................ 2.....................Culorile primare sunt:....... Preciza i păr i ale autoturismului ce au fost camuflate în figurile următoare: A B EXERCI IUL nr........ Camuflarea se face la aplicarea: a)........... Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 32 ...........Vopsele de finisare pot fi aplicate: o Acrilice într-un singur strat o Acrilice în strat dublu: ... ........ b)........................... Culorile secundare: Roşu+Albastru =. pentru a nu fi afectate de diferitele opera iuni...Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR III.............. Camuflarea constă în a .................................... 3............ c). o Acrilice în trei straturi: vopsea de bază+strat de efect+ lac incolor o Vopsele pe bază de apă: .... 18 1.................. 17 1..... 2. Albastru+Galben=.................2 ACTIVITATEA 10 EXERCI IUL nr.................... 3..................... anumite piese şi zone ale vehiculului care nu vor fi ... la care vor fi supuse piesele adiacente............................................

7. presiunea aerului. apoi formula care se adaptează cel mai bine la starea vehiculului. 6. 10. Se va dilua şi cataliza o cantitate mai mică de vopsea.Se identifică referin a în cataloagele de culori pentru automobile editate de către diverşi fabrican i de vopsea. 2. respectând instruc iunile fabricantului referitoare la duză.Prepararea culorii.Uscarea în aer sau cabină.Alegerea diluantului şi a catalizatorului.Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR FIŞA DE LUCRU : egalarea culorii Pentru egalarea culorii în lucrările de tinichigerie se vor urma paşii: 1. Se alege mostra de culoare şi se analizează varianta.Se vopseşte o placă de probă. 4. pentru a o aplica pe un eşantion de probă. evantai.Se compară mostra cu vehiculul având în vedere lumina. 12.Se localizează codul de identificare a vopselei folosite de producător pe placa situată într-un anumit loc pe autovehicul. 8. Se hotărăşte. Cele mai mici greşeli în această etapă vor produce modificări ale culorii finale.Se consultă microfişa pentru a ob ine formula culorii diferite. Cunoaşterea semnifica iei simbolurilor ce figurează în microfişă este hotărâtoare pentru a putea distinge o variantă de alta în cadrul aceleiaşi culori. distan a de aplicare cu pistolul etc. 11. 5.Trebuie respectate cu stricte e propor iile fiecărei culori din amestec conform formulei. 3. Se utilizează întotdeuna o riglă de propor ii pentru prepararea amestecurilor şi realizarea probei de vâscozitate.Se ia hotărârea dacă e nevoie de retuşare În tabelul de mai jos stabili i legătura literelor cu etapele de mai sus: A B C D Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 33 . Se agită foarte bine amestecul. dacă ea există. pentru a ob ine o formulă exactă. 9.

)cu perie de sârmă ac ionată electric B maşina de şlefuit rotativă cu abrazivi.(c) coroziune A1:R3: 1 2 3 4 5 6 7 8 A3 :R4: temperatura aerului umiditatea relativă(≥60%) radia ia globală(calorii/cm2) Presiunea atmosferică cantitatea de precipita ii salinitatea vântul(taifunurile) furtuni de nisip sau zăpadă Vopsele. E cabina de uscare 3-c. 3-vopsea pentru acoperiri anticorozive.2. ac ionată electric C pistol ac ionat pneumatic utilizat la vopsire A3 :R8: 1.vopsea veche etc. 5-chit. “rugina” .pahar gradat pentru prepararea vopselei 2-D=tablou de comandă pentru cabina de uscare. 4-insonorizant şi pistol de aplicare. (b)-vopselei. A1:R2(a)-suprafe elor. SOLU II SI SUGESTII METODOLOGICE A1=activitatea1 A1:R1: (a)-coroziune.pentru pregătirea suprafe elor A3 :R7 A maşina de cură at(Ex. diluan i Diluant Vopsea.diluant pentru ob inerea unei vâscozită i corespunzătoare. (b)-interioară. întăritor A3 :R5: scule materiale realizat Maşină de şlefuit smirghel Pistol de vopsit vopsea Spatulă Chit+întăritor Pistol de aplicare ceară A3 :R6 1-produse pentru cosmetizare.4-a Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 34 . diluant Chit metalic Chit fibră.Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR IV.

de pe un val care se roteşte pe suprafa a piesei cu care vine în contact. 3. 9. 2-a)pistol cu cana jos.b.-b. economie de hârtie abrazivă. d-3. chituirea este opera ia de umplere a denivelărilor.b. 2. A4:R 10: 1.c. diluan i.a. uniform distribuite. -diluarea vopselei.78 -duza de aer-35 -viteza de lucru l/min la 3.-a.b. A7:R12 -ajutaj pentru vopsea-1.c Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 35 .b pistoale de vopsire.b. 5. b-1. asigură şlefuire uniformă. c-4. b)pistol de vopsire cu cana sus. 4. a. astfel ca suprafa a să prezinte un grad de netezime cât mai pronun at.Dezavantaj se aplică numai pieselor mici. roşu -vopsea. 3 Procedeul constă în transpunerea unei pelicule de vopsea. -omogenizarea vopselei prin amestecare.5 bar-150 -lă imea evantaiului-160 A7:R13-c A:R14 1. Avantaje: evită formarea prafului. 2. 3-pahare gradate pentru vopsea. 4. -a. A6: METODE DE VOPSIRE -TEST A 1 2 3 4 5 6 7 V V I P U T L A A M V M S E E B E C R R U L O P S I R E Ă Z E I Z A C L I N E A R T R E R O F O R E I C A E T S U A U I T L R E A R E E B R11 a-2.Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR A3 :R9: 1-a.. 7.-b. -îndepărtarea pieli ei de la suprafa a vopselei(dacă s-a format)..c. albastru –aer. 8.c. 6.

A8:R15 A10:R17 3. 6.. albastru..... 3...Componentele pistolului sunt capul de pulverizare. 4.b-aripa fa ă dreapta A10:R18: 1.Culorile primare :roşu. val de aplicare.. bune conducătoare de electricitate.galben.Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR 5.Păr i ale autoturismului ce au fost camuflate în figurile următoare: a-roata.. la care vor fi supuse piesele adiacente. Camuflarea constă în a proteja anumite piese şi zone ale vehiculului care nu vor fi vopsite pentru a nu fi afectate de diferitele opera iuni..Vopsele de finisare pot fi aplicate: o Acrilice în strat dublu: vopsea de bază+ lac incolor o Vopsele pe bază de apă: culoare pe bază de apă+lac incolor 2. val intermediar. Culorile secundare: Roşu+Albastru =violet Albastru+Galben=verde Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 36 .. mecanismul de reglare şi comandă. Camuflarea se face la aplicarea: a)grundurilor b)vopselelor c)lacurilor 3.. anod.b 8-val de alimentare. corpul pistolului.. 7a.

Editura Waldpress.Popa.Dinescu.BIBLIOGRAFIE Tinichigiu vopsitor auto .Iancu. Editura Tehnica. Timişoara. Rica Verpoler.Mihaclu. N.V. Timişoara 2005 Domeniul:MECANICĂ Calificarea:TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 37 . Bucureşti 1995 Manual de repara ii pentru atelierele de tinichigerie şi vopsitorie auto –lucrare ce reprezintă unul din produsele finale ale proiectului AUTOMOVE 2 în cadrul programului Leonardo da Vinci-sec iunea pilot. derulat pe parcursul anilor 2002-2003. Bucureşti Combaterea coroziunii autovehiculelor-Colec ia AUTO 19 -Mihaiai I.Sava. Editura Didactica si Pedagogica. Editura Tehnicã. 2003 Tropicalizarea şi protec ia anticoroziva a autovehiculelor -Aurel Brebenel. Dumitru Voichin. 1980 Arria curricularã „Tehnologii” -Ghidul profesorului -Inspectoratul Şcolar al Jude ului Timiş. coordonator Fidelio T. M.manual pentru şcoli profesionale anii II şi III–I. Editura Landart Print SRL.Modulul:VOPSIREA AUTOMOBILELOR V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful