You are on page 1of 2

REUNIÓ Terres del Gaià

Santes Creus, 30-6-2021. Tancament de Curs

Assistents: Joan Díaz, Albert Pardo, Maite Roca, Anton Ruiz de Castroviejo, Pep Muntadas,
Teresa Olivé, Mercè Casabona, Maribel Serra

Excusen: Narcís Carulla, Jesús Dalmau, Héctor Hernández

1. COMPTES

El tresorer informa que a la Marxa de jornada única (28-5-2021) es van recollir 140,90 € i
se’n van gastar 57,5 per una nova pancarta. Ara en tenim una per cada tram de riu.

Hi ha un romanent de 923€ més 3.161 fruit del conveni amb Mútua Catalana per fer la
publicació de la guia-inventari.

2. MARXA

Aquest any s’ha fet una “Marxa” diferent a causa de les restriccions pel Covid19.

Es va fer en una sola jornada, tres sortides, una per tram, amb una participació d’unes 20
persones per sortida. (més informació al blog)

La Marxa es va poder fer gràcies a la col·laboració del GATA que va procurar l’assegurança.
Això no obstant, molta gent del GATA no va poder participar a causa de la limitació de
participants, de manera que es repetirà la sortida del Baix Gaià a finals de setembre.

3. GUIA-INVENTARI

L’inventari del patrimoni fluvial del Gaià està a punt d’acabar-se.


https://terresdelgaia.omeka.net/

El glossari començat per Narcís Carulla i Pep Zaragoza, ha estat refet i finalitzat pel Pepis i
la Mabel Berenguer. El Joan Carles Blanch farà un dibuix explicatiu del funcionament de
molins i recs incorporant el vocabulari del glossari.

A partir d’aquí es començarà a treballar en la publicació de la guia amb l’editorial Piolet.

Es compta amb la subvenció, de la Mútua, de Repsol (encara no està signat el conveni), i


s’ha demanat una subvenció a la Diputació de Tarragona. Ens caldrà també, fer un
crowdfunding per recaptar almenys 2000 €. Això es posarà en marxa al setembre.

L’Associació tindrà dret a un nombre d’exemplars de la guia per vendre’ls.

4. SORTIDES D’UNA JORNADA I PRÒXIMA MARXA

Es decideix reprendre les sortides d’un dia per diferents indrets de les Terres del Gaià, de
les quals abans de la pandèmia només se’n van poder fer dues. La primera serà la del Baix
Gaià que es repetirà.

S’acorda la participació de com a molt 30 persones per sortida.

Es tramitarà de nou l’assegurança de cara a aquestes sortides i a la Marxa.

Marxa: caldrà replantejar-se algunes coses sobretot el fet de dormir, però es decideix
mantenir-la.
5. RENOVABLES

Es comenta la resposta de la Generalitat al Manifest que va fer Terres del Gaià, i que podeu
consultar al blog, https://www.terresdelgaia.cat/energies-renovables-si-pero-no-a-qualsevol-
preus-resposta-de-la-generalitat-al-manifest-presentat-per-terres-del-gaia/

Es parla de la participació de Terres del Gaià en la “Plataforma Territori Sostenible del Camp
contra els macroprojectes d'energia renovable”, de la mà d’en Narcís Carulla com a
representant. El Narcís ah anat enviant els resums de les reunions que s’han reenviat a la Junta
de Terres.

De la mà de Terres del Gaià s’ha proposat de fer una taula rodona sobre el tema a la tardor,
proposant al Centre d’Estudis del Gaià que ho coordini.

De cara a l’organització d’aquest debat es pot contactar amb el Narcís; es diu que cal buscar
participants de tots els sectors implicats, administració, propietaris. A favor del model actual i
en contra. Recolzarem al Narcís en allò que necessiti.