Unsur-unsur Patriotisme

• Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat perlindungan dan hidup berkeluarga • Berbangga dengan rumah yang memberi perlindungan kepada kita • Bersyukur kerana mempunyai rumah lengkap dengan kemudahan seperti bekalan air,elektrik dan telefon • Menyayangi rumah dan sentiasa menjaga kebersihan serta keselamatan rumah • Berjimat-cermat dalam penggunaan keperluan asas • Bertanggungjawab dan bertindak wajar bagi menjamin keselamatan • Mengambil tahu tentang asal-usul dan sejarah keluarga sendiri • Berbangga dengan keistimewaan yang terdapat dalam keluarga sendiri • Mewujudkan persefahaman dan kasih sayang antara anggota keluarga • Mengamalkan perlakuan yang bersopan dan bertatasusila • Bersopan santun dijadikan amalan hidup kita • Bekerjasama antara anggota keluarga dan masyarakat

• Mempertahankan maruah diri dan keluarga • Memupuk perasaan kasih sayang di antara anggota keluarga dan masyarakat • Menunjukkan sikap kekitaan dan saling bantu-membantu • Mengenali. menghormati dan menyayangi jiran • Memupuk perasaan hormat-menghormati. sekolah dan komuniti • Sanggup mempertahankan nama baik keluarga. ringan sama dijinjing antara jiran • Bertanggungjawab dan memupuk persefahaman untuk keharmonian dan kesejahteraan bersama • Mengukuhkan semangat kekitaan dan mempertahankan hak bersama • Berbangga dengan keistimewaan sekolah dan kawasan setempat • Sentiasa menjaga imej keluarga. bertoleransi dan bekerjasama untuk semangat kekitaan dan setiakawan • Memupuk kesedaran pentingnya dan permuafakatan antara jiran • Mengamalkan konsep berat sama dipikul. memahami. sekolah dan negara • Bersedia menceburkan diri dalam aktiviti sekolah dan komuniti • Sanggup berkorban untuk memajukan sekolah dan negara .

• Mengharumkan nama keluarga. sekolah dan negara • Mengamalkan semangat muhibbah dan toleransi semasa menyambut hari-hari kebesaran dan perayaan • Menghargai jasa dan sumbangan warga tua/ tokoh-tokoh setempat • Hormat-menghormati antara satu sama lain tanpa mengira agama dan kepercayaan • Sentiasa berwaspada terhadap ancaman kuasa lur • Menyayangi tumbuhan dan hidupan yang terdapat di persekitaran • Mensyukuri nikmat Tuhan • Berbangga sebagai rakyat Malaysia .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful