Ivan Ferenčak POČELA EKONOMIKE

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

U - 104 Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku Izdavač Ekonomski fakultet u Osijeku Za izdavača Prof. dr. sc. Željko Turkalj, dekan Suizdavač Grafika d.o.o. Osijek Recenzenti: Prof. dr. sc. Branko Kovačević, izvanredni profesor Ekonomski fakultet u Zagrebu Prof. dr. sc. Marijan Karić, izvanredni profesor Ekonomski fakultet u Osijeku Lektor Branka Radin, profesor Tisak Grafika, d.o.o. Osijek

CIP - Katalogizacija u publikaciji GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK UDK 330.1(075.8) FERENČAK, Ivan Počela ekonomike / Ivan Ferenčak. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Osijek : Ekonomski fakultet, 2003. - (Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku. U ; 104) Bibliografija. - Kazala. ISBN 953-6073-77-3 100902017

Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odlukom br. 7/03. od 10. ožujka 2003., a na prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

Prof. dr. sc. Ivan Ferenčak

POČELA EKONOMIKE
II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Osijek, 2003.

SADRŽAJ

Mariji, Franji i Lidiji

SADRŽAJ

SADRŽAJ
PREDGOVOR I. izdanju.......................................................................1 PREDGOVOR II. izdanju .....................................................................3 1. O EKONOMIJI, EKONOMICI I EKONOMISTIMA..............5 1.1. EKONOMIJA - PITANJE ALOKACIJE RESURSA............5 1.2. EKONOMIKA I EKONOMISTI ...........................................8 2. POTRAŽNJA I PONUDA ..........................................................19 2.1. POTRAŽNJA ......................................................................19 2.1.1. Zakon potražnje ........................................................19 2.1.2. Necjenovne odrednice potražnje ..............................21 2.2. PONUDA ......................................................................23 2.2.1. Zakon ponude ...........................................................23 2.2.2. Necjenovne odrednice ponude..................................25 2.3. TRŽIŠNA RAVNOTEŽA....................................................26 2.3.1. Promjene tržišne potražnje i tržišne ponude.............29 2.3.2. Sustav cijena i alokacija resursa ...............................33
2.3.2.1. Otkazivanje sustava cijena.................................. 35

3. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE .............................37 3.1. ELASTIČNOST POTRAŽNJE............................................37 3.1.1. Cjenovna elastičnost potražnje .................................37 3.1.2. Dohodna elastičnost potražnje..................................44 3.1.3. Križna elastičnost potražnje......................................46 3.2. ELASTIČNOST PONUDE ..................................................47
VII

.......79 4..................................... Utjecaj promjene cijena i dohotka na potrošačev izbor ............ Potrošački probitak .........2.................1..1........1............ Granična stopa supstitucije i krivulja indiferencije ...........................57 4.1........................1........................1........... Crta proračuna i relativna cijena...............................1.4..91 5......... Crta proračuna i realni dohodak .1...........................2..................... PROIZVOĐAČEV IZBOR ............. Cijena dionice .............................. TEORIJA KRIVULJE INDIFERENCIJE.........................93 5................................69 4.............90 5..1.....94 VIII ........ Promjena potrošačeve ravnoteže .....80 4.. Teorija granične korisnosti i teorija krivulje indiferencije .........1.3......75 4...72 4......2..2.51 4...2..3...........87 5... Oblici poduzeća ............................. Vrste dionica .. Potrošačeva ravnoteža ..62 4... Krivulja indiferencije......................2.................1........5...........................1........................5...... POTROŠAČEV IZBOR.......67 4.........1....2...........................65 4.......................2...1..2..1........... Zaključno o teoriji granične korisnosti ..... Dioničko društvo ........................2..83 5..........................58 4..... Učinak dohotka i učinak supstitucije .2... Korist i potrošačeva ravnoteža .usporedba ..6..........2...60 4.....2................................1..2..... Promjene potrošačeve ravnoteže i krivulja potražnje.....................................1.......51 4.....87 5..............77 4.. TEORIJA GRANIČNE KORISNOSTI.....2......................... PODUZEĆE I NJEGOVI OBLICI............4. Potrošačeva ravnoteža ................5......SADRŽAJ 4...........................63 4....................53 4..3....................1.........2.2........1............

.......................... 5...........................1.....2............1........................SADRŽAJ 5.............2...................122 6............ CRTA IZOTROŠKA ...........2.....1...2.2....................1...101 5...................3....110 5..............2.........2....3.........4.....94 5..........................1......3..... Granična stopa supstitucije kapitala radom .. Ukupni trošak .........4....101 Granični proizvod .................117 6......2.. 5.................. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE . PRAVILA EKONOMSKI EFIKASNE TEHNIKE PROIZVODNJE .......................................115 6...................124 6............3.107 5.......... Cijena dionice kao eskontirana dividenda .....106 .....2.....4.................. 5......1....120 6.118 6.......2..................... IZOKVANTA ..........................................1................ Granični trošak ........................................2....................................4................................. Karta izokvanti ..2............114 5. Prinosi razmjera.... 97 5... Jednadžba izotroška............................................113 5...........1........109 5..................... PROIZVODNJA U KRATKOM VREMENSKOM RAZDOBLJU ............. Prosječni ukupni trošak .3.......2................107 5............................. Karta izotroškova.....2..................... Ukupni proizvod ............3................ Prosječni trošak.....1.....3.2.2..125 6.2.......................... DUGO VREMENSKO RAZDOBLJE ...117 6.104 Zakon opadajućih prinosa...................1.1.......... TROŠKOVI 5................. Relativna cijena inputa i crta izotroška...........126 IX ...... Cijena dionice kao kapitalizirana dividenda ............1.......KRIVULJA ISTIH KOLIČINA ..103 Prosječni proizvod ........................2..121 6..................3..

............... Pojam i oblici..... granični i prosječni prihod savršenog konkurenta ....................1. Dugoročna ravnoteža u uvjetima savršene konkurencije ......... Ukupni................5............................2..143 7.....3..1... Maksimaliziranje profita.........2..5................1.1.6..................6.... TRŽIŠTE DOBARA..............141 7................ Usporedba monopola i savršene konkurencije .......... Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao točka minimaliziranja gubitka...........2...................................... Savršena diskriminacija cijena ...131 7.. MONOPOL .133 7.169 X .......3... Ukupni prihod.. ukupni trošak i profit .......................................135 7..........1..........3......164 7........ Točka minimaliziranja gubitka u uvjetima monopola .1... Ukupni prihod.............. Prijelomna točka u uvjetima monopola . Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao prijelomna točka........ granični trošak i profit ..2..............4............. Pitanje izlaska sa tržišta............... Prekidanje proizvodnje ... Granični prihod..........165 7..........166 7...144 7..155 7... 159 7. ukupni trošak i profit .......................160 7......7.154 7....... Potopljeni trošak ..9......2....................2.1....2.........136 7....... Krivulja ponude savršenog konkurenta ..........159 7.....2............2.... Granični prihod.2.1....2.................2......... Monopol i krivulja ponude ............1.7.................... granični i prosječni prihod monopola..........146 7.............154 7.............2...........1................SADRŽAJ 7.1..1.....146 7........2. Monopol i diskriminacija cijena .3..........148 7.............8................................................2................ Maksimaliziranje profita..............1.....2......2.......................4...1..........163 7.1.......167 7.............8....1........1...149 7.........7.................2.......... Ukupni...131 7......... 137 7......... SAVRŠENA KONKURENCIJA ............ granični trošak i profit .

. Monopolistička konkurencija . Output analiza....1.4...3......................202 8....179 7..... Koeficijent koncentracije četiriju poduzeća .........3.......3....................187 8........3.......173 7.... PODJELA ČIMBENIKA .. Zatvorenikova dilema....... PRAVILA MAKSIMALIZIRANJA PROFITA OUTPUT I INPUT ANALIZA.....1..184 8....3.........176 7.................179 7............173 7......................174 7....4............... ZAKLJUČNO O TRŽIŠTU DOBARA ......... Teorija igara ........2......188 8...1.................3....................................2......................198 8.....2.............................203 XI .....2.............1................................177 7.........................4..1................. POTRAŽNJA ZA ČIMBENIKOM PROIZVODNJE...1.............1....................175 7............................. Dugo vremensko razdoblje....2.....................2....2.......3................... Vodstvo u cijenama i tajni sporazumi .........................................2...181 7..3........4.......... Input analiza ..3........2.....192 8......... oligopol. Profitno maksimilizirajući input ...... FORMIRANJE CIJENE I DOHOTKA ČIMBENIKA PROIZVODNJE ..... Igra u duopolu .......2...3....... monopol).....202 8...... Oligopol ...3..183 7................ Monopson ....2. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE.. Pregled osnovnih obilježja (savršena konkurencija.......................... monopolistička konkurencija....1......2.1...........2...... NESAVRŠENA KONKURENCIJA.............4............................195 8.....................................1......2..187 8...............4..3..SADRŽAJ 7.....................183 7...................... Kratko vremensko razdoblje .........

1..1................... TRŽIŠTE ZEMLJE ...................................3...................... Država i (prirodni) monopol........................ Javna dobra .3...........................................2.. Analiza troškova i koristi ...1.......... DRŽAVA I REALOKACIJA RESURSA.........2..................................221 10.....1...... Subvencije i alokacijska efikasnost .2....211 9..........1........4............3.. 209 9....2..... Ponuda zemlje.....2......2.1......................205 9.....219 10........................................1......................215 Ponuda zajmova.......233 XII ...........................2............................. 9.............210 9....1............3................... TRŽIŠTE KAPITALA .1........2..........207 9....1.. 9...... Necjenovne odrednice ponude.......... Ravnoteža na tržištu rada..........1...........................2.... DRŽAVA I TRŽIŠTE .............2......................... Država i eksternalije ................1....205 PROZVODNJE 9.........................................3........3......208 9........................2.3..................1..221 10....internalizacija eksternalija...1..................1...............1.216 Ravnoteža na tržištu zajmova .......... Ravnoteža na tržištu zemlje.218 9.....1..1..2..........1........1................ Porezi i alokacijska efikasnost .........................2...... 9....217 9..................... 231 10...... Necjenovne odrednice potražnje .... Ukupna i granična korist javnog dobra .......219 9.......... Potražnja za kapitalom.........1.1...........223 10... 230 10..............2..................... Uloga sindikata .....227 10..... Ponuda rada .....205 9........2...SADRŽAJ 9..222 10.................... Zaključno o eksternalijama ................. 224 10...........................1.........................211 Potražnja za zajmovima..............228 10.............................1.............. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA ............... TRŽIŠTE RADA .......2..2.........

......4. 258 11..3...........2..................1.2....241 11...............2...269 12......2........2.....................4...........264 11....4......... Phillipsova krivulja....250 11.............................. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA .1....... OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI ...273 XIII ......1....................................................................1...............1...........1....2............................ Poslovni ciklus i inflacija ...............................1. Raspodjela nakon poreza i transfera ......SADRŽAJ 10......235 10..........3........ Mjerenje bruto nacionalnog proizvoda. Promjene agregatne potražnje .........3....... AGREGATNA POTRAŽNJA ....................3....250 11.............. INFLACIJA ...1..............238 11............................257 11.........246 11....1................235 10.......3.................2.............241 11...........3.......................253 11........1....267 12....... Stopa i oblici nezaposlenosti .... Lorenzova krivulja..266 11..1...262 11.....1.............. 260 11..........1.. Pristup trošenja .. Kvantitativna teorija novca...3......... 261 11.............2.......1............ DRŽAVA I PRERASPODJELA DOHOTKA ....269 12.269 12.... Pristup dohotka ......................2..........2... Različita tumačenja jednadžbe prometa .......................2............ POSLOVNI CIKLUS .2...............1.... BRUTO NACIONALNI PROIZVOD ....255 11....... Jednakost pristupa.......................... Od bruto nacionalnog proizvoda do raspoloživog dohotka ....1............ NEZAPOSLENOST.................................1........248 11...................... Krivulja agregatne potražnje ....... Poslovni ciklus i nezaposlenost ..............................1.....

.4.........................289 12..........1.................284 12.......1... INVESTICIJE ............3... Makroekonomska ravnoteža u uvjetima pune zaposlenosti ............. Funkcija neto izvoza............ Promjene kratkoročne agregatne ponude ... Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže.................................................................308 13.2.1.. Krivulje dugoročne i kratkoročne agregatne ponude ...............................290 12....2.........5........3. Makroekonomska ravnoteža u uvjetima nezaposlenosti................. Promjene dugoročne i kratkoročne agregatne ponude .....1..........................2................... Odrednice uvoza .........................................................4..................283 12.. Učinak povećanja agregatne potražnje ....................... POTROŠNJA ........2....3.305 13........3...............1.............................. Odrednice izvoza .......3.... MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA .........300 13..3...........................2.....................2........ AGREGATNA PONUDA......293 13....... NETO IZVOZ ..5.........293 13.....276 12..........287 12...................................2.............1...... Potrošnja i realni GNP .........3...285 12.........................3... SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA.....286 12.........................1..........1.........4.3...................294 13...4.. Učinak smanjenja agregatne potražnje ............................SADRŽAJ 12...funkcija agregatne potrošnje ......3........................307 13................... Makroekonomska ravnoteža u uvjetima zaposlenosti veće od pune zaposlenosti. Funkcija potrošnje i funkcija štednje...............306 13........3................ Keynesijansko objašnjenje makroekonomske ravnoteže............4...................281 12.3........................309 XIV .........279 12....................5.......2...291 13.............2........................... DRŽAVNA POTROŠNJA ..............276 12..302 13.2.......

....330 14..SEKUNDARNA EMISIJA NOVCA............5.................313 RAVNOTEŽA 14........ PARADOKS ŠTEDNJE.SADRŽAJ 14..321 14.......337 14............1........ Multiplikator autarkičnog gospodarstva ...................4.......1... Multiplikator i granična porezna stopa ..............2..................................3.......... MULTIPLIKATOR AUTONOMNOG TROŠENJA...............324 14.................... Porezni multiplikator ..5......................2..4................339 14... AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA .......2........................... OBLICI NOVCA............................................1....1............3........... FUNKCIJE NOVCA ... MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA RAVNOTEŽNO AGREGATNO TROŠENJE ...344 15.. BANKE I STVARANJE NOVCA . NOVČANA MASA..... PROMJENE AGREGATNOG TROŠENJA I RAVNOTEŽNOG REALNOG GNP-a.............. Agregatno trošenje i granična sklonost trošenju.......5............... FUNKCIJA AGREGATNOG TROŠENJA .. Multiplikator otvorenog gospodarstva.2.......3.......334 14...............................343 15....3.... Makroekonomska ravnoteža ....318 14.....................................326 14....346 15.......319 14..6...................................337 14...1................6..................................... Agregatno trošenje i autonomno trošenje...347 XV ................313 14........2...6..... FISKALNA POLITIKA ..............324 14.........338 14................... Makroekonomska ravnoteža -I+G+Ex=S+T+Im ....2..................................... NOVAC ........................neplanirana promjena zaliha..2.....1..............2..............................343 15......341 15.

.365 POJMOVNO I IMENSKO KAZALO.................................5.......5..........360 15......352 15.........................5....2..1.........................................353 15....5.............353 15.5.....5.....358 15.... CENTRALNA BANKA I MONETARNA POLITIKA .1.....2...... Instrumenti monetarne politike......1.... Rezerva likvidnosti ......1. 356 15..... Ekspanzivna monetarna politika...5.............. Operacije na otvorenom tržištu ...........369 XVI ..... Monetarizam ..........................................3................ Restriktivna monetarna politika.....................................3.1. Eskontna stopa .360 LITERATURA ........4.......5........................................................ 357 15..SADRŽAJ 15..

koncepcija udžbenika izaziva. i ekonomije. ali i drugom zainteresiranom čitatelju.PREDGOVOR I. pružiti relativno jednostavnu i konciznu informaciju. Prvi su koraci uvijek najteži. i može izazvati. itd. jest izuzetno delikatna zadaća. Upoznavanje je s osnovnim ekonomskim pojmovima i kategorijama podržano brojnim tablicama i još brojnijim grafičkim prikazima. Moguće ovakva. Autor je ovomu nastojao udovoljiti vodeći računa o nastavnom programu predmeta "Počela ekonomije". makroekonomske ravnoteže. Sastoji se od petnaest poglavlja. Svijet je ekonomike prebogat i slojevit. Autor. podjeli ekonomike. te fiskalne i monetarne politike. te vrijednih doprinosa domaćih autora. U tom smislu valja shvatiti ovaj udžbenik. pri tome. Sadržaj knjige nastoji pratiti i pokriva većim dijelom nastavni program navedenog predmeta. Prvih deset poglavlja je posvećeno mikroekonomici – analizi ponašanja individualnih ekonomskih subjekata – potrošača i poduzeća. Godine su iskustva pokazale da je studentima prve godine ekonomskog studija. Dakako. formiranju cijene dobara i usluga u različitim tržišnim strukturama. Krivnju u tom smislu u potpunosti snosi autor. "novijoj". mikroekonomskoj ulozi države. Makroekonomika obuhvaća pet poglavlja koja se bave pitanjem temeljnih makroekonomskih pojmova (inflacija. zadržava pravo razlikovanja ekonomike. Obraditi teme koje će zadovoljiti potrebe studenata prve godine. On nastoji studentu. sve dobronamjerne kritike i 1 . znanosti o ekonomiji. određivanju cijena čimbenika proizvodnje. bruto nacionalni proizvod). Uobičajena je i gotovo standardna podjela ekonomike na mikroekonomiku i makroekonomiku. unatoč postojanju prijevoda uspješnih inozemnih udžbenika i bogate strane literature. nezaposlenost. tzv. potrebita dodatna pomoć prilikom uvođenja u svijet ekonomike. neuravnotežena (ne i neuobičajena). određene kontroverze. Udžbenik udovoljava ovakvoj. ali koje će i provocirati njihov interes. određivanju veličine outputa pojedinih dobara. Udžbenik "Počela ekonomike" jest pokušaj da se tom naročitom izazovu odgovori. izdanju Prva je knjiga poseban izazov.

mojim roditeljima – pokojnoj majci Mariji i ocu Franji te supruzi Lidiji. Autor mora priznati izvjesno. nego i sveobuhvatnijih znanja. Ivan Ferenčak 2 . za pruženu svekoliku potporu.sc. dakako. makar bila riječ i o njenim osnovama. Branko Kovačević. sc. mogući prigovor da udžbenik zahvaća gotovo sva. dr. On je osnova koja studente priprema za usvajanje ne samo detaljnijih. Njihov će sud biti od velike vrijednosti. Marijan Karić. Ivan Bilić. On. odvojili su svoje dragocjeno vrijeme i svojim pozitivnim recenzijama potvrdili moje napore. Njihovi su savjeti i primjedbe bili od neprocjenjive važnosti. Prema tomu. Ivan Mandić.dr. ma koliko skromna ona bila.primjedbe bit će pozorno razmotrene. drži da je ostavio i više nego dovoljno prostora za "specijaliste".dr. za detaljnija razmatranja kako mikro tako i makroekonomike. da će pomoć i ove vrste. mikroekonomska pitanja i probleme držimo. Naime. Dr. nestrpljenje kada je u pitanju tiskanje ove knjige. naime. dakako. čije me mentorstvo i dobra ruka vodi kroz ovih dvadeset i nešto godina na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Ekonomika. Posebice zahvaljujem recenzentima ove knjige. sc. Držim. prije svega. udžbenik "Počela ekonomike" ne pokriva niti svu mikroekonomiku niti. mojim studentima. prof. ne može pobjeći od svog sadržaja. te prof. prije svega. svu makroekonomsku problematiku. dobro doći. U Osijeku svibanj 1998. sc. ne i neveliko. dr. nezaslužnim komplimentom. doc.sc. međutim. Velika je moja zahvalnost. Prof.

odnosno prvog izdanja ove knjige. izdanju Prošlo je gotovo pet godina od prvog predgovora. Branko Kovačević. Ovime je. ostavljen prostor i za eventualno treće izdanje koje se u većoj mjeri ima posvetiti pitanjima makroekonomike. dr. nadam se.PREDGOVOR II. tržišne ravnoteže. Iznova zahvaljujem recenzentima knjige. izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i prof. Prof. Držim da prvo izdanje bijaše dobro prihvaćeno. svojim su nadasve korisnim primjedbama i savjetima uvelike olakšali posao autoru. U Osijeku veljača 2003. Povećan je. Ivan Ferenčak 3 . i ovo izdanje nema pretenzija biti više od osnove koja studente priprema za stjecanje novih i širih znanja iz ekonomske teorije – ekonomike. Nadam se da su "dječje bolesti" prvog izdanja izbjegnute u ovome koje je pred Vama. broj stranica. Ali. sc. dakako i prije svega. potrošačevog izbora odnosno potrošačeve ravnoteže te tržišta dobara. dr. Marijan Karić. moguće. ali one. od strane studenata. sc. Dr. godine. Sve su izmjene i dopune ovog izdanja učinjene u mikroekonomskoj domeni knjige i tiču se potražnje i ponude. izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku. nisu dodatno opterećenje za čitatelja već predstavljaju nove informacije i olakšavaju razumijevanje gradiva. dakako. sc.

.

nema računanja vremena. a čovjekov bi život bio usamljenički. 1987. Bez takvog mehanizma. teško da bismo uživali u. Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil. na složen način povezanih i isprepletenih. aktivnosti koje rezultiraju proizvodnjom dobara i usluga koje znače opstanak i napredak ljudskog društva? 1 Hobbes. naravno. siromašan i. Dapače. blagodatima civilizacije. O EKONOMIJI. pismo. nema mjesta za industriju. u takvim okolnostima (odsustvo mehanizma socijalne koordinacije i kooperacije). zajednica i najgore od svega. ipak. P. međusobno.1 I sve to samo pod pretpostavkom da je izostao onaj najprimitivniji oblik kooperacije koji jednostavno znači odsustvo nasilja. New York. 3. EKONOMICI I EKONOMISTIMA 1. or the Matter. koji individualnim naporima i aktivnostima daje društveni predznak. str.1. 5 . ne postoji umjetnost.1. opasnost od nasilne smrti. EKONOMIJA .. navedeno prema Heyne. postojao bi stalni strah. EKONOMICI I EKONOMISTIMA 1.: The Economic Way of Thinking. Što je to što veliki broj sasvim različitih ljudi navodi da poduzimaju čitav niz.: Leviathan.PITANJE ALOKACIJE RESURSA Teško je zamisliti postojanje bilo kojeg društva (pa. kratak. O EKONOMIJI. makar to bilo i društvo svetaca) koje ne bi posjedovalo nekakav mehanizam društvene koordinacije. Macmillan Publishing Company. T. kako veli Thomas Hobbes.

manje ili više. ljude različitih navika. Drugo.1. proizvođača i preferencijama svih potrošača. M. Riječ je o decentraliziranoj alokaciji resursa kapitalističkoj ekonomiji . 6 . Relativno uspješno funkcioniranje ovakvog sustava (praksa ga nije potvrdila).socijalističkoj ekonomiji. a da ‘svakogodišnji automobil’ i ne spominjemo". alokacije resursa odnosno ulaganja ograničenih inputa koji će. manje ili više eksplicitnu.. dakle. O EKONOMIJI. Naime. druga ekonomija. prisilu. 24. Država odnosno makroekonomski autoritet mora raspolagati točnim informacijama o proizvodnim mogućnostima svih. Globus-Školska knjiga. provodi se posredstvom dragovoljne suradnje. Model centralizirane alokacije resursa . Zagreb. Riječ je o centraliziranoj alokaciji resursa . EKONOMICI I EKONOMISTIMA "U pogonu su doslovce milijuni ljudi kako bi jedni drugima omogućili ‘kruh svagdašnji’..metodi tržišta. s tim u svezi.2 Što je to što. ali doista svih. str. država ili neki njen organ mora biti u stanju. načina. kako ekonomisti vole reći.ekonomija. kooperacije i. 1992. pretpostavlja i zadovoljavanje izuzetno zahtjevnog uvjeta: potpuna odnosno savršena informiranost donositelja gospodarskih odluka.socijalistička ekonomija pretpostavlja predominantnu ulogu nekog makroekonomskog autoriteta (države) budući da on/a/ donosi sve odluke koje se tiču proizvodnje. Drugi način. Dva su načina kojima se inducira njihova kooperacija i povezanost.: Kapitalizam i sloboda. samo su dva načina koordinacije gospodarske aktivnosti mnogih ljudi. Prvi način uspostavljanja potrebite koordinacije. dakle. alokacije resursa pretpostavlja. u kratkom vremenu. grubo rečeno. navodi na kooperaciju? Odgovor krije tako često spominjana riječ . između ostalog. preraditi informacije i donijeti izuzetno veliki broj relevantnih 2 Friedman. Dva su. učinkovito zadovoljiti potrebe društva. interesa. potreba itd. investicija i potrošnje.

osobni.isključuje postojanje makroekonomskog autoriteta "vidljive ruke".3 Model decentralizirane alokacije resursa . Ukratko. Naime. Komandna . kao mehanizam koordinacije. Ali. Neizvršavanje jedne zadaće dovodi u pitanje cjelokupni plan proizvodnje i potrošnje. te se sve alokacijske odluke donose decentralizirano posredstvom "nevidljive ruke" . Uvođenje vremenske dimenzije čini ih doista nesavladivim. budući da ne mogu kupiti sva dobra i usluge koje žele. sebični interes kao osnovnu motivacijsku polugu u 3 Sustavu očigledno nedostaje i mrkva (motiv) i štap (kazna).1. takvu kombinaciju dobara i usluga koja najviše odgovara njihovim potrebama. Sustavu je inherentno stalno i uniformno nastojanje ljudi da poboljšaju svoje životno stanje. Tržišna ekonomija eksplicitno prepoznaje vlastiti. nastoje realizirati. preko mehanizma cijena. Međutim. nije moguće. vjeruje da će proizvodnju jače i bolje stimulirati profit. ne poduzetništvo već poslušnost. Ne vlastita inicijativa. Međutim.tržišta. dakle. procesu mijene podvrgnute su kako tehnike proizvodnje tako i potrebe potrošača.kapitalistička ekonomija . EKONOMICI I EKONOMISTIMA odluka. potrebito je još nešto.socijalistička ekonomija zahtijeva doslovno provođenje odluka alokatora. proizvođači proizvodeći različita dobra i usluge nastoje realizirati maksimalni profit. Ovdje se. Potrošači. Praksa pokazuje da model nije u stanju funkcionirati u svom čistom obliku. nego centralno planiranje. jednostavno. Tržište pruža sve informacije. O EKONOMIJI. kolektivizam ili altruizam. proizvođačima za donošenje samostalnih odluka o angažiranju resursa i sve informacije za donošenje samostalnih potrošačkih odluka. u uvjetima kronične oskudice koju. te i u svom razblaženom obliku škripi i nije efikasan. i tržište. Već ova simplifikacija pokazuje da to pratiti i promptno reagirati. opet. kao motiv. On je izuzetno zahtjevan. I ne samo to. uostalom. U uvjetima visokog stupnja saturiranosti potreba (ovakva ili onakva odluka alokatora bitno ne hendikepira potrošače) i lakog prilagođavanja zahtjevima za povećanom i kvalitetnijom proizvodnjom (što karakterizira izuzetno visoku proizvodnost inputa) ovo i ne mora biti previše teško. poteškoće ovdje ne prestaju. 7 . socijalistička ekonomija uporno reproducira i ovo predstavlja nerješiv problem.

ono proizvodi eksternalije (eksterne ekonomije i eksterne disekonomije). EKONOMIKA I EKONOMISTI Ekonomija je.4 1. Zagreb. 8 . dakle.društvenog interesa samo ako ga kontrolira tržište savršene konkurencije. javnih dobara. Zbog razloga koje smo naveli (i nekih drugih) njezino funkcioniranje zahtijeva postojanje države i prinude "vidljive ruke". stvarno tržište nije savršeno konkurentno. Tržišna ekonomija oslobađa snagu i energiju normalnih ljudskih bića. već da se stvaraju nove i s tim u svezi pribavljaju sredstva za njihovo zadovoljavanje. kojima altruizam nije stran. da se proizvodnja. informacije koje ono pruža često nisu potpune a nisu niti besplatne. Globus. Ekonomija nastoji na najbolji mogući način odgovoriti na tri pitanja: što. 4 Vidjeti: Šik. da se proizvodnjom. osobni interes jest i može biti u službi općeg . "vidljivom" i "nevidljivom") jest u stanju iznuditi (makar samo djelomično i kao dugoročnu tendenciju): • • • da se proizvodnja odvija u onim količinama i razmjerima koji manjeviše odgovaraju platežno sposobnoj društvenoj potrebi. zahvaljujući ipak djelotvornom korištenju ograničenih resursa. O. ali kojima je bliska težnja da povećaju blagostanje svoje i svoje porodice. zadovoljavaju ne samo postojeće potrebe. idealna. 174. itd. kako i za koga proizvoditi? Zadaća je ekonomije boriti se s oskudicom. Ali. str. Nažalost. No. mehanizam koji alocira ograničene resurse nastojeći ih upotrijebiti na najkompetentniji način. O EKONOMIJI. i ova nesavršena kapitalistička alokacija resursa (vođena i koordinirana objema rukama.: Treći put.2. Ono poznaje monopole. Ni kapitalistička ekonomija nije. EKONOMICI I EKONOMISTIMA ljudskim odnosima. ono nije u stanju udovoljiti zahtjevima za proizvodnjom tzv. 1983. neprekidno uvećava. na sve kvalitetniji način. imali smo prilike vidjeti.1..

9 . 1776. 6 Isto. 516. Tako "teorijski otac kapitalizma" Adam Smith (Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda. Ali. aktivnosti vezane za alokaciju resursa. Zamjetna je.. 210. poduzetništvo) bili neograničeni. znanost o ekonomiji. "Ljudi iste struke rijetko se sastaju. poput ostalih znanosti i ekonomika je evoluirala pa i promijenila ime. Kultura. dakle. njegova odbojnost prema monopolu. niti sam Smith nije kapitalističku ekonomiju smatrao nepomućenim dobrom. A. kada bi resursi (rad. Ekonomika. društvenog interesa on upozorava da ova sjajna sposobnost kapitalističke ekonomije može biti izigrana. sebični interes stavi u službu općeg. istražuje kako ljudi pomoću ograničenih resursa pokušavaju zadovoljiti svoje neograničene želje i potrebe.sredstva koja su u funkciji njihova zadovoljenja. ukoliko moć zavisi od bogatstva. čak i za zabavu i razonodu. 1970. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Zadaća izuzetno teška budući da naše želje premašuju resurse . Dakako."5 Naravno. a potrebe limitirane ekonomija ne bi bila toliko zanimljiva i važna. sasvim 5 Smith. str. Beograd. Smith je odlučno vjerovao da kapitalistička ekonomija jest u stanju povećavati bogatstvo naroda. "Bogatstvo i moć svake zemlje. proučava ekonomske aktivnosti ljudi. koji je fond iz koga se konačno moraju platiti svi rashodi. velika svrha političke ekonomije svake zemlje jest povećati bogatstvo i moć te zemlje. Ona. a zbog toga što ne bi postojali svi brojni i teški ekonomski problemi i pitanja. Ali.: Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda I. naime. kapital. Slaveći sposobnost te ekonomije da privatni. koju je izazvala kapitalistička ekonomija nije za sve značila porast bogatstva i blagostanja. mora uvijek biti u srazmjeri s vrijednošću njenog godišnjeg proizvoda. str. zemlja. Kada tako ne bi bilo. O EKONOMIJI.1. godina) veže političku ekonomiju (staro ime ekonomike) uz pragmatični ali i zahtjevni cilj povećati bogatstvo i moć zemlje. a da se razgovor ne završi zavjerom protiv javnosti ili nekim planom za podizanje cijena."6 Eksplozija dobara i bogatstva.

str.11 7 Ricardo. tvrdili su utilitaristi. Spencer. a ni sada. bila je ideja da ne mora baš svatko prosperirati… Patnje i lišavanje neizbježni su čak i u ovom najboljem mogućem svijetu. str.1. str. vide u pretjeranom množenju radnika. Ali. EKONOMICI I EKONOMISTIMA sigurno ne u istoj mjeri."10 Zanimljivo objašnjenje funkcioniranja kapitalističke ekonomije dugujemo socijalnom darvinizmu. 1891." "Rezultati možda nisu bili najbolji. čija je sintagma "održavanje najsposobnijih ". da ih sebi pribave. 438. 10 Galbraith.: Načela političke ekonomije. na čelu s J. O EKONOMIJI. Ako stvari stoje kako stoje onda. dakle.K. Stvarnost.. a u stanovitoj mjeri i eksplicitna. ekonomski su teoretičari nudili i druga. ističe da samo primjenjuje Darwinove ideje i adaptira ih kako bi vrijedile za ljudski rod. 9 Isto. a jeftin. pružimo "najveću korist za najveći broj ljudi. J. Ne može postojati bolje osiguranje protiv prevelikog broja pučanstva. priznalo da kapitalistička ekonomija nije u stanju. I Ricardo i Malthus razloge postojanja niskih nadnica."9 Jasno se. str. i s tim u svezi siromaštva."7 U zemljama koje su davno naseljene "stanovništvo raste brže od fondova potrebnih za njegovo uzdržavanje.: The Study of Sociology. Ekonomisti tu činjenicu . ali su bili najbolje što se moglo postići. učiniti sve zadovoljnima i bogatima.činjenicu da sustav različito postupa s različitim stranama procesa alokacije .: Anatomija moći. Appletonand Co. 10 . Zagreb. kad ga ima obilno."8 I stoga "prijatelji čovječanstva mogu samo željeti da radne klase u svim zemljama imaju smisla za udobnosti i uživanja i da se svim zakonitim sredstvima potiču. 8 Isto.. Centar za kulturnu djelatnost. H. 110 11 Vidjeti: Spencer. Implicitna. 1983.nisu mogli ne uočiti. to nije poljuljalo vjeru ekonomista u nju. New York. kad je rijedak. 1983. H. 121. Osim ovoga objašnjenja nejednakosti... 121. D. ni tada. D. str. "Rad je skup. 118. Benthamom. vele ekonomisti utilitaristi. Zagreb.

koja će se obavljati u uvjetima društvene . i prema Marxovom i Lenjinovom dictumu. Npr. u stanju su zadržati sve što proizvedu. a sposobni su zahvatiti i dio outputa onih čiji je altruizam istinski i snažan. razloge isticanja vlastitog. na ovaj ili onaj način. rušeći 11 . nužno obara profitnu stopu i dovodi u pitanje na privatnom vlasništvu i privatnom interesu izgrađenu ekonomiju). a zbog svog "nagona za apsolutnim bogaćenjem" koji vodi u "strasni lov na vrijednost". i oni u prirodi i oni na tržištu. tako da "altruiste" čeka izumiranje.državne kontrole nad sredstvima za proizvodnju što bi isključivalo eksploataciju. a zbog eksploatacije (višak vrijednosti kojega proizvede radnik prisvaja vlasnik kapitala). Dakle. kapitalistička se ekonomija doživljava kao arena u kojoj preživljavaju najsposobniji. Sukladno ovakvom načinu razmišljanja (ekstremna "laissez faire" ekonomika). Predani egoisti. I naglasimo. drugi mehanizam alokacije. izvrgao potpunoj kritici kapitalističku ekonomiju. tvrdi marksistička politička ekonomija. Uostalom. zbog unutarnjih razarajućih snaga (pri tome se misli na akumulaciju pri porastu organskog sastava kapitala koja. a s njom i tezu da samo rad stvara bogatstvo. u oskudici. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Ukratko. te naumivši razotkriti zakone ekonomskog kretanja ljudskog društva (novi. druga ekonomija. more kritike i negativni stav prema kapitalističkoj ekonomiji nije spriječio izricanje nekih sasvim izravno izrečenih komplimenata. neprekidno "sve revolucionira. zbog vanjskih manifestacija tih i takvih proturječnosti (riječ je o ekonomskim krizama hiperprodukcije koje su rezultat sukoba privatnog i društvenog interesa) mora zamijeniti.1. Riječ je o alokaciji. kako u prirodi tako i ljudskom društvu. Ukratko. kapitalizmu se ne odriče sposobnost razvijanja proizvodnih snaga te se tvrdi da kapital. Riječ je o neumoljivom procesu. nimalo pragmatički cilj političke ekonomije). naslijedivši teoriju radne vrijednosti. kapitalističku ekonomiju. na čemu bi inzistirali? Marx je. O EKONOMIJI. borba za resurse jest jednostavno funkcija njihove insuficijencije. kada ne bi postojao vlastiti interes što bi ljudi maksimalizirali. tržište je najbolji i najefikasniji oblik društvene organizacije budući da je najsličnije prirodnomu svijetu. No. Privatni se interes našao na optuženičkoj klupi. sebičnog interesa i ponašanja valja tražiti.

25. vjeruje Marx. 63. godine. metode znanosti o malim povećanjima ili diferencijalni račun i vraća je ovozemaljskom predmetu istraživanja. 12 . O EKONOMIJI.: Načela ekonomike. EKONOMICI I EKONOMISTIMA sve prepreke koje ometaju razvitak proizvodnih snaga. Zagreb. nasilnom kraju.12 proširenje potreba. bijaše prvi među angloameričkim ekonomistima. 13 Marx. Centar za kulturnu djelatnost. A. 1979. pa ćete je morati dati osobama nad osobama. vodi kapitalizam njegovom prirodnom ili. prema vlastitim riječima. vjerujući da je tek razvijeni kapitalizam osjetljiv na socijalističke udare."15 12 Ali."13 Pa onda i jedna proročka misao: "Svaka individua (u okviru kapitalističke ekonomije . "Politička ekonomija ili ekonomika je proučavanje ljudskog roda u običnom toku života. Ugrađuje u nju. Riječ je o Alfredu Marshallu (Načela ekonomike.. K. 15 Marshall. eksploatacija. 1890.nap. raznolikost proizvodnje i iskorištavanje i razmjenu prirodnih i duhovnih snaga. I stoga u svom "Kapitalu" uzvikuje: "Akumulirajte! Akumulirajte! U tome su sav Mojsije i proroci". Oduzmite stvari tu društvenu moć. Dakle. pak. K. Beograd. ona istražuje onaj dio djelatnosti pojedinca i društva koja je najuže povezana sa stjecanjem i upotrebom materijalnih stvari potrebnih za blagostanje.: Osnovi kritike političke ekonomije I. sve do svoje smrti 1924. 261. str. On pokušava pomiriti klasičnu (političku ekonomiju) i novu ekonomiku koja nastaje. poslužimo se kategorijama Marxove teorije radne vrijednosti. može biti i gora (mislimo neproduktivnija) od one koju je "otkrila" i prokazivala marksistička politička ekonomija. autora) posjeduje društvenu moć u obliku neke stvari.: Isto. Povijest ga je demantirala. godina) koji oko četrdeset godina. 14 Marx. Prosveta. razvitak proizvodnih snaga. MED.. str. 19. tom."14 Kako je ovdje dobro i točno anticipirana socijalistička stvarnost.1. 1987. str. Nakon velikog kritičara ekonomija ide u susret čovjeku zahvaljujući kojemu dobiva (novo) ime a kapitalistička ekonomija novog i jakog zagovornika.

obrađujući slične probleme u različitim zemljama . više slobodnog vremena i veća materijalna sredstva omogućili da se slobodno poduzetništvo stavi pod nešto veći nadzor. Međutim. I tako sada. I bolje se opisuje širokim izrazom "ekonomika" nego užim izrazom ‘politička ekonomija’. Isto. ili krivog poimanja i zloupotrebe ekonomske slobode.unose u svoje radove nepristranu želju da utvrde istinu…"16 Ciljevi ekonomike. a ne znanost i umijeće. kada su veće iskustvo. Mnogi su čak skloni da preuveličavaju njegove loše strane i da ga okrivljuju za neznanje i patnje koje su posljedica ili tiranije i ugnjetavanja u prošlim vremenima. među mnogim ekonomistima raste neka vrsta kivnosti protiv slobodnog poduzetništva.1. te je ona "znanost. 31. da se smanji njegova moć da čini zlo i da se poveća njegova moć da čini dobro. 47-48. O EKONOMIJI. njenih istraživanja. Između te dvije krajnosti nalazi se većina ekonomista (Marshall očigledno sebe ovdje nalazi i svrstava ."17 Raspravljajući o kamati od kapitala (kamata je nagrada za čekanje) Marshall eksplicite dovodi u pitanje praktični zaključak da bi. čista i primijenjena. 16 17 Isto.nap. su stjecanje znanja zbog njega samog ali i njegova praktična primjena u društvenom životu. 13 . trebalo zabraniti svakoj privatnoj osobi da posjeduje neko sredstvo za proizvodnju te da se posjedovanje ograniči samo na sredstva koja služe za vlastitu uporabu. str. str. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Marshall odaje priznanje Ricardu i njegovim sljedbenicima jer su razvili teoriju slobodnog poduzetništva odnosno slobodne konkurencije "koja. ekonomika se kloni političkih problema. autora) koji . sadrži mnoge istine koje će vjerojatno važiti dokle god ima svijeta. a zbog pravednosti i opće sreće. Njihov je rad bio čudesno potpun unutar uskog područja koje je pokrivao… Velik dio ostalog njihovog rada ograničen je odviše isključivim razmatranjem posebnog stanja tadašnje Engleske. a ta je ograničenost uzrokovala reakciju.

To je proizvod njihova rada zajedno s radom poslodavca i nižih rukovoditelja i korištenog kapitala. Rodbertus i drugi . 357. O EKONOMIJI. dakle. vremenima kapitalističke ekonomije (koja. "Tvrdili su (Marx. je problem koji Keynes pokušava riješiti. autora) da radna snaga uvijek proizvodi višak iznad nadnica i prirodnog trošenja kapitala korištenog da pomogne radnoj snazi. Valjalo je. Priznamo li da je pređa rezultat samo rada. a sam taj kapital je proizvod rada i čekanja. taj stari problem. kapital i usluga koju on čini nije i ne može biti besplatno dobro ali… "snaga Rodbertusovih i Marxovih suosjećanja s patnjama siromašnih uvijek zaslužuje naše poštovanje… iako je. jer je zaključak sadržan u pretpostavci. doista teškim.nap. zahtijevao i kritičku analizu Marxovog učenja o vrijednosti. pokazati svu ranjivost kapitalističke ekonomije. zaključak bio zaodjeven u tajanstvene hegelijanske fraze. a ne rada i čekanja. Isto. učiniti nešto s lošim funkcioniranjem kapitalističke ekonomije. str.1. koja ne bi bila kapitalistička. nema sumnje da ćemo neumoljivom logikom biti prisiljeni da priznamo da nema opravdanja za kamate. U tim. međutim. riječ dobija John Maynard Keynes." 18 Prema tomu. te da se nepravda nanesena radništvu sastoji u tome da taj višak koriste drugi… Nije točno da je predenje u tvornici. nakon odbitka prirodnog trošenja strojeva. 14 . s kojima je 'očijukao' kao što nam to sam kaže u svom Predgovoru. u slučaju Marxa. Nećemo je prepričati. Nezaposlenost. pa je prema tome predenje proizvod različitih vrsta rada i čekanja. str. ima ne samo teorijskog već i živog takmaca . naime. 18 19 Isto. 358. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Ovaj je negativni stav prema ekonomiji."19 U Marshalla ne nedostaje vjere i pouzdanja u kapitalističku ekonomiju.socijalističku ekonomiju). za nagradu za čekanje. Velika će ekonomska kriza. proizvod onih koji njima rukuju.

i to takvo povećanje koje bi proizišlo iz društvenog trošenja financiranog zajmovima. 1951. str.. kamate i novca. Centar za kulturnu djelatnost. kamate i novca. 1987. smanjuje se broj zaposlenih."22 20 Vidjeti: Keynes.1. Tako se ravnoteža može postići na visokoj razini proizvodnje i zaposlenosti. 21 Harrod. Zagreb. a rečeno u jednom pismu Rooseveltu. naravno na razini nepotpune zaposlenosti. Država će postići sve što se od nje traži ako može odrediti ukupnu količinu resursa koju valja posvetiti povećanju sredstava i osnovnu stopu povrata za njihove vlasnike. J. no to uopće ne isključuje niz kompromisa i putova kojima javne vlasti surađuju s privatnim poduzetnicima. ukoliko štednja premaši postojeće investicije smanjit će se potrošnja te se gomilaju zalihe.."21 Naime.20 On smatra. "Stoga zamišljam da će se podruštvljeno investiranje u priličnoj mjeri pokazati jedinim načinom kako osigurati približno punu zaposlenost. Treba suzbiti štetno djelovanje štednje i to na način da država investira. Centar za kulturnu djelatnost.M. J.: Opća teorija zaposlenosti.M. potrebne mjere podruštvljavanja moguće je uvoditi postupno i bez prekida općih društvenih zasada. London. 15 . godina) naziva umjereno konzervativnom jest činjenica da ona ukazuje na ključno značenje uspostave neke centralne uprave nad pitanjima koja su do sada bila prepuštena poduzetništvu pojedinaca. "apsolutno najvažnijim povećanje nacionalne kupovne moći. Ovo će trajati sve dotle dok se štednja i investicije ne uravnoteže i to.: The Life of John Maynard Keynes. Osim toga. 22 Keynes. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Razlog zbog kojeg svoju teoriju (Opća teorija zaposlenosti. 213. Zagreb.: Opća teorija zaposlenosti. smanjuje se proizvodnja.. R. str. kamate i novca. 1936. 213.F. Macmillan and Co. Nije preuzimanje vlasništva nad sredstvima za proizvodnju ključna stvar koju država mora učiniti. Ali izvan toga je teško izvući očite prednosti za sustav državnog socijalizma koji bi obuhvatio većinu vidova gospodarskog života zajednice. O EKONOMIJI. 1987. Terapija se nameće sama po sebi. str.. 121.

ostavljeno privatnoj poduzetnosti i inicijativi. a koje nije isto tako prakticiralo nešto usporedivo slobodnom tržištu u organiziranju pretežnog dijela ekonomske aktivnosti. 16 ."23 No. tvrdi Keynes. Globus . niti ovo široko polje. kapitalističkoj ekonomiji: "Povijesni se dokazi slažu u pogledu odnosa između političke slobode i slobodnog tržišta. Ovi suvremeni zagovornici Quesnayovih i Smithovih ideja. Friedmana. Njezina osnovna funkcija mora biti zaštita naše slobode… Oslanjajući se prije svega na dobrovoljnu suradnju i privatnu poduzetnost u ekonomskim i drugim aktivnostima možemo osigurati da privatni sektor bude ograničenje moći državnog sektora i djelotvorna zaštita slobode govora. djelokrug vlasti mora biti ograničen. str. str. str. Hayeka i M."24 I dozvolimo Friedmanu da izrekne još jednu. Naime.spomenimo F. 1992. nije za neke ekonomiste dovoljno prostrano. 21. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Ako kapitalistička ekonomija zahtijeva proširenu ulogu države.. očigledno se ne može dovesti u pitanje cjelokupni sustav kapitalističkog individualizma. Friedman."25 No. 25 Isto. vjeroispovijesti i mišljenja. "ostaje vrlo široko polje djelovanja za očitovanje privatnog poduzetništva i odgovornosti pojedinca. U tim će područjima još uvijek vrijediti uobičajene prednosti individualizma. 14. 214. "Prvo.: Kapitalizam i sloboda. M. upozoravaju na ogromno značenje tržišta te na opasnosti od uključivanja države u proces alokacije. pohvalu slobodnom tržištu. Zagreb." 23 24 Isto. Ne poznajem ni jedno društvo koje je u većoj mjeri obilježeno političkim slobodama. O EKONOMIJI.Školska knjiga. bez obzira na ne mali broj kritičara i njihovu veću ili manju radikalnost keynesijanska revolucija jest trag kojeg se mora slijediti kako bismo došli do "glavne struje moderne ekonomske znanosti. vrlo važnu. ovi suvremeni apostoli laissez-fairea.1. Riječ je o neoliberalnim ekonomistima .

1. afirmativno misli o kapitalističkoj ekonomiji. O EKONOMIJI. str. misli o ekonomici? Ona je "proučavanje kako društva koriste oskudne resurse da bi proizvela vrijedne robe i raspodijelila ih među različitim ljudima. P. 17 . dakako. 1992."26 Ovdje se. A. 3.: Ekonomija. Nordhaus. Zagreb.. 26 Samuelson. MATE. W.. P. Ona postaje mješovito gospodarstvo u kojem se rukuju "nevidljiva" Smithova ruka (tržište) i "vidljiva" Keynesova ruka (država). Samuelson. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Što jedan od njenih tumača.

.

Zakon potražnje odnosno ovaj zakoniti. Naravno. na izuzetno važan odnos potraživane količine nekog dobra i njegove cijene. Usredotočimo se. POTRAŽNJA I PONUDA 2. POTRAŽNJA 2. 19 . čimbenik najveće specifične težine jest cijena dobra. odnos između cijene dobra i potraživane količine ilustrirajmo sljedećim primjerom: 27 Pod potražnjom podrazumijevamo količine nekog dobra koje su potrošači spremni kupiti pri određenim cijenama istog dobra. Međutim. zakon potražnje vrijedi kako za individualnu potražnju (potražnja jednog potrošača) tako i za tržišnu potražnju (zbroj svih individualnih potražnji za nekim dobrom).1.1. veća njegova potraživana količina. uz ostale neizmijenjene uvjete.27 Zakon potražnje će ustvrditi da ako je niža cijena nekog dobra bit će. obrnuto razmjerni. Neprijeporna je činjenica da će potraživana količina nekog dobra ili usluge. Dakako. ovisiti o njegovoj ili njezinoj cijeni.2. POTRAŽNJA I PONUDA 2. Zakon potražnje Brojni čimbenici određuju potrošačev plan i spremnost na kupovinu.1. u najvećoj mjeri. dakle. vrijedi i obrnuto.

Krivulja potražnje bilježi reakcije potraživane količine na promjene cijene. Cijena dobra 5 4 3 2 1 Potraživana količina 2 4 6 8 10 a) b) c) d) e) Slika 1. 20 .2. POTRAŽNJA I PONUDA Tablica 1. Promjena cijene izaziva kretanje duž krivulje potražnje na način da viša cijena smanjuje potraživanu količinu i obrnuto.

21 . Dohodak.2. necjenovnih determinanti potražnje. POTRAŽNJA I PONUDA 2. odnosno njegova veličina. o cijenama drugih dobara. također od bitnog utjecaja na potražnju.1. Necjenovne odrednice potražnje Ako je cijena dobra stalna veličina promjene nekih čimbenika. Čimbenik o kojem nećemo raspravljati. U tom smislu govorimo o supstitutima i komplementima. jesu ukusi ili preferencije potrošača. Očekivanja potrošača glede buduće cijene dobra.2. Različiti će ukusi isti dohodak distribuirati na sasvim različite načine. dohotku. Veće stanovništvo. veličini stanovništva. Stanovništvo je. ceteris paribus. Neke su. tzv. Cijene drugih dobara. povećati ili smanjiti potražnju za dobrom. znači i veću potražnju svih proizvoda i usluga. također ima utjecaja na potražnju promatranog dobra. Komplementarno dobro je dobro koje se troši zajedno s nekim drugim dobrom. Pitanje supstituta. njegovo povećanje ili smanjenje. dakle. ukusima potrošača te njihovim očekivanjima. Naime. Supstitut je dobro koje u potrošnji može zamijeniti neko drugo dobro. Stoga su poznate kao "demand shifters" odnosno kao necjenovne odrednice potražnje. Vrijedit će i obrnuto. njegove raspoloživosti u budućnosti te njihovog očekivanog dohotka mogu. naravno. komplemenata i nezavisnih dobara detaljnije ćemo obrazložiti prilikom analize križne elastičnosti potražnje. a koji također ima signifikantnog utjecaja na potražnju. ulijevo krivulju potražnje. pak. Riječ je. odnosno njihova promjena. ekonomske sile u stanju povećati ili smanjiti potražnju odnosno pomaknuti udesno ili. može izazvati povećanje ili smanjenje potražnje promatranog dobra. promjena dohotka potrošača može povećati ili smanjiti potražnju i zbog toga valja razlikovati normalna i inferiorna dobra. prije svega. mogu izazvati promjenu potražnje. Detaljnija objašnjenja o tome pružit će analiza dohodne elastičnosti potražnje.

2. uz ostale neizmijenjene uvjete. očekivane više cijene dobara ili očekivani povećani dohodak navest će potrošače da povećaju sadašnju potrošnju. Slika 2. promjenu njegove potraživane količine dotle promjene necjenovnih odrednica potražnje (uz stalnu cijenu dobra) znače promjenu (povećanje ili smanjenje) potražnje. dok promjena cijene nekog dobra znači. niže buduće cijene. POTRAŽNJA I PONUDA Primjerice. Obrnuto. manji očekivani dohodak će destimulirati aktualnu potrošnju i smanjiti spremnost kupaca da kupuju neko dobro. Prema tomu. 22 . Isti će učinak imati i očekivana nestašica ili nedovoljna opskrbljenost nekim dobrom.

2. O krivulji ponude moguće je razmišljati kao o krivulji koja pokazuje minimalne cijene nekog dobra koje provociraju određene ponuđene količine.2. Dakle.2. odnos između cijene dobra i njegove ponuđene količine. PONUDA 2. 23 . 28 Pod ponudom podrazumijevamo količine nekog dobra koje su proizvođači spremni proizvesti pri određenim cijenama istog dobra. Dakako. ali cijena dobra ponovo ima dominantnu ulogu. POTRAŽNJA I PONUDA 2.1. uz ostale neizmijenjene uvjete.28 Na koji način cijena dobra određuje njegovu ponuđenu količinu ili kako glasi zakon ponude? Zakon ponude tvrdi da višoj cijeni nekog dobra odgovara. i krivulja individualne i tržišne ponude registrirat će ovaj zakoniti. i drugi čimbenici određuju proizvođačev plan ponude i njegovu spremnost da proizvodi. upravno razmjerni. Zakonu ponude podvrgnute su i individualna ponuda (ponuda jednog ponuđača) i tržišna ponuda (zbroj svih individualnih ponuda nekog dobra). Zakon ponude Ako smo ranije ustvrdili da potraživana količina nekog dobra ovisi o njegovoj cijeni. sada smo u stanju ustvrditi da i ponuđena količina nekog dobra ili usluge ovisi o njegovoj cijeni. veća ponuđena količina istog dobra. Vrijedi i obrnuto.

veća ponuđena količina) uslijedi njen opadajući dio (veća cijena. stoga. Međutim. Krivulja ponude je.2. kretanje niz krivulju ponude. Obrnuto. niža cijena znači pad ponuđene količine i. Viša cijena znači veću ponuđenu količinu i kretanje uz krivulju ponude. Cijena dobra 5 4 3 2 1 Ponuđena količina 10 8 6 4 2 a) b) c) d) e) Slika 3. iznimno se može dogoditi da nakon rastućeg dijela krivulje (veća cijena. manja ponuđena 24 . u pravilu pozitivnog nagiba ili rastućeg oblika. Promjena cijene dobra inducira kretanje duž krivulje ponude. a zbog djelovanja zakona ponude. POTRAŽNJA I PONUDA Tablica 2.

2. ponuda će se mijenjati ako promjene bilježe i njene necjenovne determinante kao što su cijene drugih dobara. da cijena dobra u najvećoj mjeri utječe na njegovu ponuđenu količinu. U tom se slučaju radi o regresivnoj krivulji ponude ili unatrag povijenoj krivulji ponude sa kojom ćemo se susresti kada budemo govorili o krivulji ponude rada. dakako. Ako cijena nekog dobra miruje. kapitala) značit će povećanje ponude budući da će proizođač biti u stanju smanjiti trošak proizvodnje. Također. Međutim. pak. Na ponudu nekog dobra mogu utjecati promjene cijena drugih dobara. kada je riječ o ponudi moguće je govoriti o supstitutima i komplementima. očekivane promjene cijene dobra. Mada generalizacija nije moguća ustvrdit ćemo da u pravilu očekivani rast cijene dobra smanjuje njegovu aktualnu ponudu. Naglasimo. Crtajući krivulju ponude imali smo na umu važno ceteris paribus pravilo odnosno držali smo da su tzv. Necjenovne odrednice ponude Definirajući zakon ponude pretpostavismo.2. 25 . ovaj put u proizvodnji. uz ostale neizmijenjene uvjete. Pad cijena čimbenika proizvodnje (pad cijene rada. činjenicu da cijena nekog dobra determinira njegovu ponuđenu količinu dok necjenovne odrednice i njihove promjene (uz stalnu cijenu dobra) znače promjenu ponude. njeno povećanje ili smanjenje. tehnološki razvitak i očekivanja proizvođača. promjena bilo koje od njih dovest će do pomicanja ulijevo ili. dakle. Broj ponuđača može utjecati na ponudu nekog dobra na način da veći broj ponuđača. utječu na spremnost proizvođača da proizvode.2. udesno krivulje ponude odnosno izazvat će smanjenje ili povećanje ponude. znači veću ponudu. "supply shifters" ili necjenovne odrednice ponude date i nepromjenljive. s punim pravom. Vrijedit će u pravilu i obrnuto. cijene čimbenika proizvodnje. broj ponuđača.2. Dakle. Isti će učinak imati i pojava novih tehnologija. POTRAŽNJA I PONUDA količina).

izjednačiti ponuđenu i potraživanu količinu nekog dobra. jedina ima prilike potrajati duže vremena. POTRAŽNJA I PONUDA Slika 4. u svakom slučaju. 26 . Pad cijene izazvat će obrnuta. rast ponuđene količine. TRŽIŠNA RAVNOTEŽA Istaknimo činjenicu da rast cijene izaziva pad potraživane količine i. stoga. Pokušajmo otkriti ravnotežnu cijenu. 2.3. cijena jest u stanju pomiriti ove snage i stvoriti ravnotežne uvjete. Riječ je o ravnotežnoj cijeni. s druge strane. Međutim. suprotstavljena kretanja potraživane i ponuđene količine. cijeni pri kojoj dragovoljno ponuđena količina odgovara dragovoljno potraživanoj količini i koja. dakle.2.

POTRAŽNJA I PONUDA Tablica 3. naime. Ravnotežnu cijenu nazivamo i "cijenom čišćenja tržišta" budući da ona "čisti" tržište.2. Ravnotežna cijena u konkretnom primjeru iznosi 3 novčane jedinice. Cijena dobra 5 4 3 2 1 Potraživana količina 2 4 6 8 10 Ponuđena količina 10 8 6 4 2 Višak ili manjak +8 +4 0 -4 -8 Slika 5. Ako je aktualna cijena viša od ravnotežne očigledni višak dobra (ponuđena količina dobra veća je od potraživane) "gura" cijenu prema dolje. zahvaljujući natjecanju proizvođača željnih rješavanja svojih viškova. dovesti do 27 . Tržišni će višak dobra. Ravnotežna cijena. ne poznaje tržišne viškove ili manjkove.

Slično tomu. U tome je bit tzv. Ona čisti tržište u tom smislu što ne poznaje tržišne viškove koji bi opterećivali proizvođače ali niti tržišne manjkove koji bi frustrirali potrošače. Oni koji to nisu u stanju. Ako je. Riječ je o tzv. POTRAŽNJA I PONUDA pada cijene i njenom kretanju ka ravnotežnoj razini. Evidentni će tržišni manjak dobra. neće doći u njegov posjed. platiti ravnotežnu cijenu steći će željeno dobro. 28 . pretvorio u noćnu moru potpune anarhije. izazvati rast cijene i njeno kretanje ka ravnotežnoj razini. racionirajuće funkcije cijena. pak. Svi oni koji to nisu u stanju uraditi bit će isključeni iz njegove proizvodnje. "gura". jer ne bi bilo racionirajuće funkcije cijena. aktualna cijena niža od ravnotežne. i u mogućnosti. potiskuje. Dakle. San kupca o tomu da su sva željena dobra besplatna vrlo brzo bi se.2. nasilja i kronične oskudice. svaki onaj koji je spreman. dobru čija raspoloživa količina pri cijeni jednakoj nuli premašuje njegovu potraživanu količinu. slobodne su odluke kupaca i prodavača u stanju etablirati ravnotežnu cijenu. svi oni koji su u stanju proizvesti i ponuditi dobro po njegovoj ravnotežnoj cijeni to će i učiniti. poput plime. očigledni manjak dobra (potraživana količina veća je od ponuđene). dakako. U svakom slučaju. Samo u jednom slučaju cijena dobra jednaka nuli neće izazvati beznadežnu oskudicu dobra. slobodnom dobru. cijenu prema gore. posredstvom nadmetanja kupaca.

29 . učinke promjena potražnje i ponude na ravnotežnu cijenu i ravnotežnu količinu nekog dobra.2. Ponajprije mijenjajmo veličinu potražnje uz stalnu veličinu ponude. Rast potražnje. ceteris paribus. Cijena Tržišna potražnja Tržišna ponuda VIŠAK Količina 2. dovest će do učinka povećanja cijene i povećanja količine. Promjene tržišne potražnje i tržišne ponude Istražit ćemo. POTRAŽNJA I PONUDA Slika 6.3. ukratko.1.

Cijena C C1 K1 K Količina 30 . dakle. Cijena C1 C K K1 Količina U obrnutom će slučaju doći do pada kako cijene dobra tako i njegove ravnotežne utržene količine. Na djelu je. POTRAŽNJA I PONUDA Slika 7.2. Slika 8. učinak smanjenja cijene i učinak smanjenja količine.

Naime. u ovom slučaju.2. efekt povećanja cijene i efekt povećanja količine vezan je uz povećanje tržišne potražnje. 31 . učinak povećanja cijene i učinak smanjenja količine. Sljedeća će slika ilustrirati ova suprotna kretanja cijene i količine. izazvat će učinak smanjenja cijene i povećanja ravnotežne količine dobra. Rast tržišne ponude. ceteris paribus. Cijena C C1 K K1 Količina U obrnutom će slučaju doći do rasta cijene dobra i pada njegove ravnotežne utržene količine. promjene tržišne potražnje. a efekti smanjenja cijene i količine posljedica su pada tržišne potražnje. izazivaju istosmjerne i usklađene promjene cijene i količine dobra. Na djelu je. Slika 9. uz neizmijenjenu tržišnu ponudu. POTRAŽNJA I PONUDA Prema tomu. Valja nam sada varirati veličinu tržišne ponude uz neizmijenjenu veličinu tržišne potražnje.

2. naravno. biti veće negoli da ga je izazvao samo rast ponude odnosno samo rast potražnje. rast ili pad cijene. To će povećanje. učinak rasta ponude i potražnje jest povećanje ravnotežne količine. Naime. promjene ponude izazivaju istosmjerne promjene ravnotežne količine te inverzna kretanja ravnotežne cijene. krajnji će rezultat. tržišna potražnja. djelovati učinak smanjenja cijene (zbog povećanja ponude) i učinak povećanja cijene (zbog povećanja potražnje). Što se tiče promjene ravnotežne količine stvar je mnogo jednostavnija. pak. ovisiti o snazi ovih dvaju suprotstavljenih učinaka odnosno o tomu da li se u većoj mjeri povećala tržišna ponuda ili. u ovom slučaju. Mogući su i složeniji slučajevi koji uključuju promjene tržišne potražnje i tržišne ponude. POTRAŽNJA I PONUDA Slika 10. Dakako. 32 . Koje će posljedice po cijenu i količinu dobra imati istovremeno povećanje tržišne potražnje i tržišne ponude? Na cijenu će. Cijena C1 C K1 K Količina Dakle.

Pad tržišne ponude praćen rastom tržišne potražnje izaziva dvostruki efekt povećanja cijene. Vrijedi i obrnuto. učinci suprotstavljeni. Ona će se. glede promjene cijene. naravno. 2. Konačni rezultat. slučaju promjene ponude i potražnje smjeraju različitim promjenama količine. ali i smanjiti (ako je pad potražnje veći od rasta ponude). POTRAŽNJA I PONUDA Zanimljiv je i slučaj istovremenog pada tržišne ponude i tržišne potražnje.3. I ovdje su. Odluka o tomu što će se proizvoditi jest poglavito određena profitabilnošću proizvodnje. Međutim. ravnotežna se količina dobra može povećati (ako je rast ponude veći od pada potražnje). ravnotežna će se količina dobra povećati. Vježbe radi pokušajte grafički prikazati navedene. 33 . Pad ponude izaziva učinak smanjenja ravnotežne količine dok rast potražnje ima za posljedicu povećanje ravnotežne količine. Naime. cijena će porasti. međutim. u svakom slučaju. Za nju je karakteristična decentralizirana alokacija resursa gdje cijene formirane na tržištu djeluju kao signali koji vode kako potrošače tako i proizvođače. Rast tržišne ponude i pad tržišne potražnje smjeraju. Ovo će povećanje ravnotežne cijene. privatni interes snažno reagira na promjene cijena.2. ovisi o relativnoj snazi suprotstavljenih učinaka. složenije slučajeve promjene ravnotežne cijene dobra i njegove ravnotežne količine. glede ravnotežne cijene. Sustav cijena i alokacija resursa Tržišnom (u punom smislu te riječi) ekonomijom nitko ne upravlja. dakako. Ako je snažniji učinak povećanja količine (zbog rasta tržišne potražnje) od učinka smanjenja količine (zbog pada tržišne ponude). U ovom. Ako je pad ponude veći od pada potražnje. Pad ponude i pad potražnje izaziva isti učinak po ravnotežnu količinu. biti veće od onoga povećanja što ga izaziva samo pad ponude odnosno samo rast potražnje. istom cilju – smanjenju cijene. smanjiti. Vrijedi i obrnuto.2.

"29 Ta zaokupljenost poboljšanjem vlastite ekonomske sudbine. učinkovitijih tehnika proizvodnje.. 1995. kasnije. O njemu. POTRAŽNJA I PONUDA Jednostavno. ljepota je tržišne ekonomije. L. posredstvom sustava cijena. ako igra tržišnih sila (tržišne ponude i tržišne potražnje) poveća cijenu nekog dobra. Na ovaj način. d.. tržišnih sila. postaju dostupna širem krugu ljudi. tržište je.. 59. 29 Berger. resursi (inputi) će biti realocirani na način da se poveća njihov angažman u proizvodnji dotičnog dobra. do današnjeg dana nema mu premca u pružanju i informacija i poticaja dovitljivim pojedincima zaokupljenim poboljšanjem svoje ekonomske sudbine. Zagreb. zahvaljujući tomu. pad cijene nekog dobra smanjit će profitabilnost njegove proizvodnje. Obrnuto. po naravi stvari. 34 .: Kapitalistička revolucija. jedinstveni poticaj da se stalno povećava produktivnost. prvi kompjuter koji je čovjek izumio. Kao što je netko jednom primjetio. Potjera za profitom ne završava samo na reakcijama na promijenjene cijene dobra. proizvođači povećavajući proizvodnju reagiraju na mogućnost realizacije većeg profita. uistinu. P. Zašto? Stoga. uz datu cijenu dobra profit je moguće povećati ako ste u stanju smanjiti trošak proizvodnje.2.d. str. Mnogi će ustvrditi da "sile tržišta predstavljaju najbolji. Dobra. stvaranje novih dobara i usluga dio su velike tržišne avanture – potjere i potrage za profitom. Nastojanje na ekonomskoj učinkovitosti. nešto detaljnije. povećava se i profitabilnost njegove proizvodnje. što tržišna ekonomija ili sile tržišta predstavljaju onaj socioekonomski ambijent koji u najvećoj mjeri mobilizira jednu stranu ljudske genijalnosti – poduzetništvo. Naime. širi krug onih na kojima nastoji zaraditi. a time i volju proizvođača da ga proizvode. "Naprijed". Ali. stvaranje i upotreba novih. Dio resursa posvećen proizvodnji dotičnog dobra potražit će atraktivnije – profitabilnije zaposlenje. taj toliko ocrnjivan privatni interes i "motiv profita" igraju najvažniju ulogu u pozitivno intoniranim pričama o tržišnoj ekonomiji ili kapitalizmu. poduzetništva i motiva profita što. sa svojim signalima putem cijena.

međutim. Nadalje.2. 67. dakako. Monopolska je ili tržišna moć u stanju prigušiti profitabilni zov cijena. budući da ih cijene nisu u stanju registrirati."30 2. Socialism and Democracy.: Capitalism. reći ćemo. New York. Postojanje eksternalija. već da one postanu dostupne tvorničkim radnicama uz sve manje i manje truda.2. str. savršen. ne participirajući u proizvodnji javnog dobra. glatko funkcioniranje tržišta i mehanizma cijena dovode u pitanje i eksternalije. Tržište je. Osim javnih dobara. Signali koje šalju cijene ponekad nisu u stanju osigurati adekvatnu – efikasnu alokaciju resursa. 1947. koristimo. I još se jedan prigovor može uputiti sustavu cijena – tržištu uopće. Ono dohotke raspodje- 30 Schumpeter. koristi javno dobro. Monopoliziranje ponude onemogućit će pojavu novih konkurenata i zakočiti realokaciju resursa. savršeno funkcioniranje sustava cijena te optimalna alokacija resursa podrazumijeva postojanje savršene konkurencije. Slobodni je jahač osoba koja besplatno. Ovo vrijedi kada su u pitanju tzv. racionalno je ne smanjujući privatnu potrošnju besplatno koristiti javna dobra. Otkazivanje sustava cijena No. J. društveno poželjna ona nije profitabilna. budući da javna dobra nisu isključiva (jednom proizvedena dostupna su svima) svi su njihovi potrošači potencijalni slobodni jahači. Riječ je o eksternim troškovima i eksternim koristima koje osjećaju oni koji nisu niti neposredni proizvođači niti potrošači nekog dobra. 35 . Naime. iskrivljuje snagu njihovog profitabilnog zova.. Tipična tekovina kapitalizma nije da svilenim čarapama opskrbljuje kraljice. Iako je njihova proizvodnja potrebna i. platili ili ne. POTRAŽNJA I PONUDA "Kraljica Elizabeta imala je svilene čarape. Racionalno je biti slobodni jahač.3. Ovakovo ponašanje potrošača onemogućuje tržište u proizvodnji javnih dobara.1. Riječ je o dobrima koja svi. sustav cijena nije. surov mehanizam. javna dobra.

dakle. POTRAŽNJA I PONUDA ljuje sukladno količini. Sve nabrojeno predstavlja osnovu za državnu intervenciju. 36 .2. Ne čudi. nakon što je zbog promjena ponude i/li potražnje narušena. što ono stvara značajnije razlike između bogatih i siromašnih. dakle. kvaliteti i vrsti resursa koje posjedujete. poglavlja "Država i tržište". stoga. inherentna razdoblja neravnoteže. O ovome detaljnije u okviru 10. nove ravnoteže na tržištu zahtjeva izvjesno vrijeme). Tržištu su. Dodajmo tomu i nestabilnost tržišta (uspostavljanje. Njena je namjera. poboljšati performancije tržišta.

Postotna promjena cijene dobra A a) Kada postotno smanjenje cijene izazove takvo postotno povećanje potraživane količine koje znači povećanje ukupnog prihoda. i po stupnju po kojem potraživana količina dobra reagira na promjene cijene istog dobra. između ostalog. 37 . ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3. Koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje jest indikator postotnog reagiranja potraživane količine nekog dobra na postotnu promjenu cijene istog dobra. Pogledajmo što se događa s njegovim ukupnim prihodom. Pretpostavimo da proizvođač u situaciji u kojoj je EC > 1 smanji cijenu svoga dobra sa 800 na 400 novčanih jedinica. ELASTIČNOST POTRAŽNJE 3. Prema tomu. Ukupni prihod jest zbroj svih primanja poduzeća koji ono realizira prodajom svojih dobara ili usluga. ustvrdit ćemo da je riječ o cjenovno elastičnoj potražnji: Koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje u tom je slučaju veći od 1 (EC>1). U tom smislu govorimo o cjenovnoj elastičnosti potražnje.1. Koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje Ec = Postotna promjena potraživane količine dobra A .1. Cjenovna elastičnost potražnje Različita se dobra razlikuju.3. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3.1. Ukupni prihod jednak je umnošku realizirane količine nekog dobra i njegove cijene (Ukupni prihod = Količina · Cijena).

Prema tomu. Dakle. U takovom slučaju je koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje jednak 1 (EC = 1). stabilnoj elastičnosti potražnje. UP1 = 1 · 800 = 800. 38 . ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 11.3. b) Kada postotno smanjenje cijene ima za posljedicu jednako postotno povećanje potraživane količine. riječ je o jediničnoj. Lako je uočiti da u uvjetima cjenovno elastične potražnje povećanje cijene znači smanjenje ukupnog prihoda. koje veličinu ukupnog prihoda ostavlja neizmijenjenom. a UP2 = 3 · 400 = 1200. ako je EC > 1 svako smanjenje cijene znači povećanje ukupnog prihoda ali i vice versa.

zaključit ćemo kako koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje (EC) jest manji od 1 ali i veći od 0 (0 < EC < 1). u uvjetima jedinične (cjenovne) elastičnosti potražnje. pad cijene ne tangira ukupni prihod. c) Ukoliko postotno smanjenje cijene izazove postotno povećanje potraživane količine koje će značiti smanjenje ukupnog prihoda.3. i rast cijene dobra značit će. 39 . ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 12. te da je riječ o cjenovno neelastičnoj potražnji. neizmijenjeni ukupni prihod. Zamjećujete. Ali.

nazivamo savršeno neelastičnom potražnjom. Ovo su karakteristični slučajevi kada je u pitanju veličina koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje. pozornost i na one ekstremne slučajeve. kreće između 0 i ∞. Obratimo. neosjetljivu na promjene cijene. dakle. Dakle. Naime. Kada potraživana količina nekog dobra uopće ne reagira na promjene vlastite cijene. Nije potrebito posebice naglasiti da će u uvjetima (cjenovno) neelastične potražnje rast cijene nekog dobra značiti i povećanje ukupnog prihoda proizvođača. zamijetili smo da EC jest pozitivan broj koji se. postotno povećanje potraživane količine jest manje od postotnog smanjenja cijene te je UP2 (600) < UP1 (800). 40 . ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 13. koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje jednak je nuli. međutim.3. Primjer proizvoda kojih je EC (gotovo) jednak nuli jesu lijekovi. Ovu izrazito neosjetljivu potražnju.

snažne reakcije potraživane količine. I obrnuto. U drugom ekstremnom slučaju potraživana količina nekog dobra može biti izrazito osjetljiva na promjene cijene. tek teorijski moguću. Poraste li. infinitezimalna postotna promjena cijene izaziva burne. Dakle. vrlo mala. Ovakvu.3. 41 . cijena nekog dobra za jednu lipu potraživana količina pada na nulu. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 14. smanji li se cijena za jednu lipu potraživana se količina beskonačno povećava. potražnju nazivamo savršeno elastičnom potražnjom. primjerice.

3. Prilikom izračunavanja koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje važno je uočiti da se postotne promjene cijene i potraživane količine uvijek predstavljaju kao pozitivni brojevi. a drugi puta na novu. izmijenjenu cijenu odnosno količinu. pozitivni broj. promjena cijene (∆C) i potraživane količine (∆K)  C + C1  dovodi se u vezu s prosječnom cijenom  o  odnosno prosječnom  2   K + K1  količinom  o  . 42 . ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 15. staru cijenu ili količinu. Negativne predznake nećemo uzeti u obzir budući da EC. Nadalje. pokazuje reakciju opadajuće potraživane količine u slučaju rasta cijene i rastuće potraživane količine u slučaju pada cijene. Ovako izbjegavamo moguću grešku da promjenu  2  cijene ili potraživane količine jednom obračunavamo na izvornu.

Co C= ∆C ⋅100 C (Co +C1 ) 2 42 38 4 40 10% Ko K1 ∆K = Ko . Izračunajmo koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje i istražimo što se dogodilo s ukupnim prihodom proizvođača dobra A.3. izazvati promjenu potraživane količine dobra A. dakako. Neka poraste cijena dobra A. To će.K1 K= ∆K ⋅100 K 2 ( K o + K1 ) 43 . ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Prema tomu. ∆K • 100 Postotna promjena potraživane količine dobra A = K Ec = ∆C Postotna promjena cijene dobra A • 100 C ∆K (K o + K Ec = ∆C Co + C ) ⋅ ⋅ ( ) Možda će sljedeći primjer olakšati razumijevanje izračunavanja koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje. Cijena Početna (izvorna) cijena Nova (izmijenjena) cijena Promjena cijene Prosječna cijena Postotna promjena cijene Potraživana količina Početna (izvorna) količina Nova (izmijenjena) količina Promjena količine Prosječna količina Postotna promjena količine 19 21 2 20 10% Co C1 ∆C = C1 .

Koeficijent dohodne elastičnosti potražnje (Ed) je kvocijent postotne promjene potražnje nekog dobra i postotne promjene dohotka potrošača. 19 = 798 UP2 = 38 . dakako.1. odnosno ± Postotna promjena dohotka ± ∆K ⋅ 100 (K o + K1 ) / 2 . Stoga su karakteristični.2. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE ∆K ⋅ 100 10% Ec = K = =1 ∆C 10% ⋅ 100 C Riječ je o jediničnoj elastičnosti što znači da se ukupni prihod proizvođača neće promijeniti. Potražnja. koeficijent dohodne elastičnosti potražnje vodi računa o eventualnom negativnom predznaku koji nosi sa sobom smanjenje dohotka odnosno potražnje. sljedeći slučajevi: 44 . što se veličine koeficijenta dohodne elastičnosti potražnje tiče. Dakle. Ed = ± ∆D ⋅ 100 ( Do + D1 ) / 2 Evidentno. 21 = 798 3. Ed = ± Postotna promjena potražnje dobra A . reagira na promjene dohotka i u tom smislu govorimo o dohodnoj elastičnosti potražnje. Dohodna elastičnost potražnje Dohodak je jedna od necjenovnih determinanti potražnje. Provjerimo: UP1 = 42 .3.

Zanimljivo je. ali promjena potražnje bilježi veći postotak negoli promjena dohotka. ali raste brže od dohotka. b) 0 < Ed < 1 U ovom slučaju promjene dohotka i potražnje ostaju istog smjera. da pad dohotka znači i rast potražnje za inferiornim dobrima. međutim. Npr. Upravo stoga što su promjene dohotka i potražnje istog smjera. ukoliko dohodak raste. Rast dohotka izaziva pad potražnje odnosno pad dohotka znači rast potražnje. zamjenjuju superiorniji. ukoliko prosječni dohodak raste 2% godišnje.3. Rezultat je jednak umnošku 2 · 1.2. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE a) Ed > 1 Promjena je potražnje istog smjera kao i promjena cijene.1 = 2. 45 . Zaključujemo. c) Ed < 0 Promjena dohotka ima za posljedicu promjenu potražnje suprotnog smjera.2% godišnje (naravno. pad dohotka izazvat će nerazmjerno veći pad potražnje. Inferiornim u tom smislu da ih. Ukratko. ali su promjene potražnje manjeg intenziteta od promjena dohotka. Zato potražnja i jest dohodno neelastična.. potražnja će za dobrom A porasti 2.1). Zbog toga je Ed negativan broj što znači da je u pitanju negativna dohodna elastičnost. ukoliko je koeficijent dohodne elastičnosti potražnje za dobrom A 1. Koristeći proračun dohodne elastičnosti potražnje u stanju smo projekcije prosječnog rasta dohotka pretvoriti u stope rasta potražnje za određenim dobrom. ukoliko dohodak raste. potražnja također raste. Kao i u prethodnom primjeru sva dobra kojih je 0 < Ed < 1 nazvat ćemo normalnim dobrima. riječ je o dohodno elastičnoj potražnji odnosno dohodnoj elastičnosti. Dobra kojih je koeficijent dohodne elastičnosti potražnje negativan broj nazivamo inferiornim dobrima. ali i skuplji supstituti. Obrnuto. sva dobra kojih je Ed > 1 nazivamo normalnim dobrima.

kada je Ek < 0. 46 . pada li cijena margarina smanjit će se i potražnja maslaca. dakle.3. Situacija je to u kojoj promjena cijene jednog dobra uopće ne tangira potražnju drugog dobra. postoji obrnuto razmjerni odnos između promjene cijene i promjene potražnje. Vrijedit će i obrnuto.1. transferzalna) elastičnost potražnje registrira promjene potražnje dobra A koje izaziva promjena cijene dobra B. kada su u pitanju dobra koja se dopunjuju u potrošnji. supstituirati. ± Postotna promjena cijene dobra B ± ∆K A ⋅ 100 ( K 0 A + K1 A ) / 2 . ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3. Ek > 0. Ek = ± ∆CB ⋅ 100 (C0 B + C1 B ) / 2 Ek = Istražimo ponajprije slučaj pozitivne križne elastičnosti. ± Postotna promjena potražnje dobra A . dobrima koja se u potrošnji mogu zamijeniti. Kada je koeficijent križne elastičnosti potražnje pozitivan broj. razotkriva koeficijent križne elastičnosti potražnje (Ek). ili komplementarnim dobrima je riječ kada postoji negativna križna elastičnost potražnje. Obrnuto. O komplementima. Rezultat je negativan broj koji upućuje na komplementarnu narav promatranih dobara. ili pak komplementarni karakter dobara.3. Pouzdan je to znak da je riječ o supstitutima. Sada. raste li cijena margarina rast će i potražnja maslaca. Ranije je naznačeno da jedna od necjenovnih odrednica potražnje jest i cijena drugog dobra te da u svezi toga valja razlikovati supstitute i komplemente. Primjerice. Savršena križna neelastičnost postoji kada je Ek = 0. postotne promjene potražnje i cijene su istoga smjera. Primjerice. Dobra kojih je koeficijent križne elastičnosti potražnje jednak nuli nazivamo nezavisnim dobrima. Križna elastičnost potražnje Križna (unakrsna. određeno postotno povećanje cijene benzina izazvat će i neko postotno smanjenje potražnje automobila. Supstitucijski.

a Ep > 1. i obrnuto. ponuda je neelastična. stabilno elastična. Zanimljivi su i ekstremni slučajevi koje spomenusmo. Naime. U tom će slučaju pad. 47 . ukoliko postoji cijena ispod koje proizvođač nije spreman ništa ponuditi i cijena po kojoj je proizvođač spreman ponuditi bilo koju zahtijevanu količinu. a mali je rast cijene izuzetno povećava.3. a Ep = 1. dakako. Ukoliko je postotna promjena ponuđene količine jednaka postotnoj promjeni cijene. Vrijedi i obrnuto. ponuda je savršeno elastična a Ep = ∞. Koeficijent elastičnosti ponude je pozitivan broj čija se vrijednost kreće između 0 i ∞.2. Određeni postotni rast cijene znači rast ponuđene količine ali je postotno povećanje ponuđene količine manje od postotnog povećanja cijene. Ukoliko je postotna promjena ponuđene količine veća od postotne promjene cijene. odnosno rast cijene izazvati isti postotni pad. Krivulja savršeno elastične ponude je vodoravni pravac što znači da mali pad cijene dovodi ponuđenu količinu na nulu. ponuda je jedinično. odnosno rast ponuđene količine. ELASTIČNOST PONUDE Istražiti (cjenovnu) elastičnost ponude znači ispitati reakcije ponuđene količine nekog dobra na promjene njegove cijene. Koeficijent elastičnosti ponude (Ep)= Postotna promjena ponuđene količine dobra A Postotna promjena cijene dobra A . a 0 < Ep < 1. U tom će slučaju rast cijene imati za posljedicu nerazmjerno veći postotni rast ponuđene količine. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3. Ukoliko je postotna promjena ponuđene količine manja od postotne promjene cijene. ponuda je elastična. Vrijedi.

3. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 16. 48 . Koeficijent elastičnosti ponude (Ep) može biti jednak nuli. a njena je krivulja okomiti pravac. Ponuda je u takvom slučaju savršeno neelastična.

ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 17. 49 .3. Bez obzira raste li ili pada cijena ponuđena količina dobra ostaje fiksna.

.

∆ Količina S rastom potrošnje nekog dobra njegova ukupna korisnost raste.4. E. S. Ovaj zakon. Prema tomu. ali raste sve sporije. riječ je o apstraktnom teorijskom konceptu. Evidentno. Jevonsa. Granična korisnost = ∆ Ukupna korisnost . A. K. Temeljne su kategorije teorije granične korisnosti korisnost i granična (dodatna. Mengera.1. ovu jednostavnu činjenicu ilustrirat će sljedeći primjer u kojem su jedinice korisnosti koje određuju zadovoljstvo potrošača.Marshalla i drugih.H. marginalna) korisnost je korisnost izvedena iz potrošnje dodatne jedinice nekog dobra. Korisnost je ili ukupna korisnost subjektivni fenomen i predstavlja zadovoljstvo koje potrošaču donosi potrošnja nekog dobra. marginalna) korisnost. Gossena. 51 . odnosno njegovu korisnost proizvoljno određene. Razlog je tomu činjenica da rast potrošnje nekog dobra nužno izaziva pad njegove granične korisnosti. F. Böhm-Bawerka. Ona istražuje i objašnjava potrošačevo ponašanje.Wiesera. POTROŠAČEV IZBOR 4. Granična (dodatna. potrošačev izbor. Granična je korisnost promjena odnosno povećanje ukupne korisnosti kao posljedica jediničnog povećanja potrošene količine nekog dobra. POTROŠAČEV IZBOR 4. TEORIJA GRANIČNE KORISNOSTI Teorija granične korisnosti djelo je mnogih ekonomista poput H.

POTROŠAČEV IZBOR Tablica 4. kao uostalom sve granične veličine. upisujemo između redova kako bismo naznačili da je granična korisnost rezultat jediničnog povećanja potrošene količine. Količina dobra A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ukupna korisnost 0 100 176 242 300 350 392 428 458 Granična korisnost31 100 76 66 58 50 42 36 30 Slika 18. jedinična promjena potrošnje . Granične korisnosti.4. Dakle.s.7 na 8 jedinica dobra A proizvodi graničnu korisnost od 30 jedinica korisnosti. npr. 31 52 .

53 . Sljedeći je primjer u funkciji otkrivanja optimalnog izbora potrošača . Naravno. ali potrošač nastoji ne zaći u područje potrošnje koje znači negativnu korisnost. Naime. Gossenov zakon. Potrošačeva ravnoteža Potrošač će prema učenju teorije granične korisnosti nastojati kupovinom različitih dobara realizirati maksimalnu korisnost. Slika 19.1. odnosno potrošačevu ravnotežu. granična korisnost može biti i negativna.1.4. POTROŠAČEV IZBOR Slika 19. Potrošačeva ravnoteža je situacija u kojoj potrošač uspijeva alocirati svoj dohodak na način koji maksimalizira njegovu ukupnu korisnost. 4. Ova je činjenica poznata kao zakon opadajuće granične korisnosti ili kao I. u tom slučaju njegova ukupna korisnost opada. zorno pokazuje da rast potrošnje nekog dobra znači pad njegove granične korisnosti.potrošačeve ravnoteže.

DOBRO A Količina Korisnost 0 0 1 100 2 176 3 242 4 300 5 350 6 392 7 428 8 458 9 482 10 500 Cijena dobra A = 12 Cijena dobra B = 6 Dohodak potrošača = 60 Otkriti potrošačevu ravnotežu znači otkriti onu kombinaciju potrošnje dobra A i B koja pruža najveću. prije toga valja odrediti one kombinacije potrošnje koje potrošač može realizirati uz dane cijene dobara i dani dohodak.4. maksimalnu ukupnu korisnost. POTROŠAČEV IZBOR Tablica 5. No. Ove će kombinacije prikazati tablica 6. DOBRO B Količina Korisnost 0 0 1 60 2 114 3 162 4 204 5 244 6 282 7 318 8 352 9 384 10 414 54 .

Tablica 7. 55 .4. Ova alternativa daje ukupnu korisnost od 458 jedinica korisnosti i predstavlja potrošačev optimalni izbor. koja je od mogućih kombinacija potrošnje "dobitna". POTROŠAČEV IZBOR Tablica 6. potrošačevu ravnotežu. DOBRO A Količina Korisnost 0 0 1 100 2 176 3 242 4 300 5 350 Ukupna korisnost 414 452 458 446 414 350 DOBRO B Korisnost Količina 414 10 352 8 282 6 204 4 114 2 0 0 Evidentno. Ali. koja predstavlja optimalni izbor potrošača odnosno potrošačevu ravnotežu? Umjesto podataka o troškovima u našu ćemo tablicu uvrstiti podatke o korisnostima i vidjeti koja od kombinacija potrošnje pruža maksimalnu ukupnu korisnost. DOBRO A Količina Trošak 0 0 1 12 2 24 3 36 4 48 5 60 Ukupni trošak 60 60 60 60 60 60 DOBRO B Trošak Količina 60 10 48 8 36 6 24 4 12 2 0 0 Otkrili smo koje mogućnosti pruža potrošačev dohodak. maksimalnu ukupnu korisnost potrošaču (u datim uvjetima) pruža kombinacija 2 jedinice dobra A i 6 jedinica dobra B.

maksimaliziranje ukupne korisnosti. Gossenovog zakona koji kaže da. omogućuje određivanje potrošačeve ravnoteže i posredstvom granične korisnosti po novčanoj jedinici. Zagreb. posljednja novčana jedinica utrošena za kupovinu nekog dobra mora donijeti istu graničnu korisnost kao i posljednja novčana jedinica utrošena za kupovinu bilo kojeg drugog dobra ili usluge. Na tragu smo II. Cijena dobra B Provjerimo djelotvornost ovakvog načina određivanja optimalnog izbora potrošača. Granična korisnost po novčanoj jedinici = Granična korisnost dobra Cijena dobra Teorija granične korisnosti tvrdi da potrošačeva ravnoteža. Informator. 56 . međutim. u situaciji u kojoj smo prisiljeni birati između različitih dobara odnosno uživanja. Gossenov zakon ili propoziciju potrošačeve ravnoteže prema teoriji granične korisnosti možemo prikazati na sljedeći način: Granična korisnost dobra A Cijena dobra A = Granična korisnost dobra B . II. str.4.. 210.32 Drugim riječima. dakle. znači izjednačavanje graničnih korisnosti po novčanoj jedinici različitih dobara. 32 Dragičević. Granična korisnost po novčanoj jedinici jest kvocijent granične korisnosti nekog dobra i njegove cijene. A. "odnos između tih uživanja mora biti takav da je veličina svih uživanja jednaka u trenutku kad uživanja prestanu". 1991.: Ekonomski leksikon. POTROŠAČEV IZBOR Teorija granične korisnosti.

korisnost po novčanoj jedinici 5 5. promjena potrošačeve ravnoteže mnogo govori i o naravi kupljenih dobara. Utjecaj promjene cijena i dohotka na potrošačev izbor Promjena cijena dobara kao i promjena dohotka potrošača znači promjenu potrošačeve ravnoteže.17 Količina 10 8 6 4 2 0 DOBRO B Granična korisnost 30 34 38 42 54 Gran.33 4. DOBRO A Količina 0 1 2 3 4 5 Granična korisnost 100 76 66 58 50 Gran. nova će ravnoteža uputiti na činjenicu da su dobra A i B supstituti.1. POTROŠAČEV IZBOR Tablica 8.33 5. Ova kombinacija potrošnje znači maksimalnu ukupnu korisnost budući da ona jedino udovoljava pravilu izjednačavanja graničnih korisnosti po novčanoj jedinici: Granična korisnost dobra A Cijena dobra A 6.50 4. te da je koeficijent križne elastičnosti potrošnje (Ek) > 0.1. Međutim. Ukoliko. Cijena dobra B 6.korisnost po novčanoj jedinici 8.83 4. Potrošač se prilagođava novim uvjetima i u izmijenjenim okolnostima maksimalizira svoju ukupnu korisnost. primjerice. uz ostale neizmijenjene uvjete.67 6.33 = = Granična korisnost dobra B .33 7 9 - Kao i u prethodnom slučaju potrošačevu ravnotežu određuju 2 jedinice dobra A i 6 jedinica dobra B. 57 . poveća potrošnju tog dobra i smanji potrošnju dobra B.1.4.33 6. pad cijene dobra A.

u duhu teorije granične korisnosti. kupujući. druge jedinice 8. može značiti povećanje potrošnje obaju dobara. Često se. Naime. pokušali definirati vrijednost nekog dobra zaključili bismo da vrijednost jest maksimalni novčani iznos kojega je kupac spreman platiti za izvjesno dobro. u slučaju obaju dobara. U slučaju da cijena istoga dobra iznosi 5 novčanih jedinica istražimo koliki je potrošački probitak. Ukoliko bismo. 5 novčanih jedinica. četvrte 6 i pete. i ovdje su. događa da je vrijednost (novčani iznos koji smo spremni izdvojiti za nabavku dobra) veća od cijene (novčanog iznosa koji doista plaćamo prilikom kupovine istog dobra). Cijena jest onaj novčani iznos koji kupac stvarno plaća prilikom kupovine nekog dobra. baš kao i kod promjena cijena. 4. na tragu subjektivnog fenomena korisnosti. 58 . predstavlja razliku između veće vrijednosti nekog dobra i njegove manje cijene. uspostavljena ravnoteža značit će da su oba dobra normalna dobra.2. posljednje koju namjeravamo kupiti. dakle. pozitivan broj. Nova.4. kupac je. Pretpostavimo da je vrijednost prve jedinice nekog dobra 9 novčanih jedinica. POTROŠAČEV IZBOR Rast dohotka. na višoj razini potrošnje. moguće različite kombinacije. te da je koeficijent dohodne elastičnosti potrošnje (Ed). Potrošački probitak Teorija granične korisnosti implicira da gotovo svaka naša kupovina znači "dobar" posao. ukoliko se cijene dobara ne mijenjaju.1. treće 7. u pravilu. Potrošački probitak. Dakako. u stanju realizirati potrošački probitak ili potrošački višak.

stvarni iznos koji plaća iznosi 25 novčanih jedinica. 10 novčanih jedinica. Potrošački je probitak područje koje se nalazi iznad cijene i ispod krivulje (individualne) potražnje. u ovome slučaju. Međutim. Vrijednost Cijena Potrošački probitak 35 . 59 .25 10 Potrošač je za pet jedinica nekog dobra spreman izdvojiti maksimalni iznos od 35 novčanih jedinica. Njegov je probitak. POTROŠAČEV IZBOR Slika 20.4.

3. To je novčani iznos kojim potrošač procjenjuje graničnu korisnost dodatne jedinice istog dobra. za svaku dodatnu jedinicu nekog dobra biti spremni platiti (žrtvovati) sve manji i manji novčani iznos.4. POTROŠAČEV IZBOR 4. podsjećamo. Ukupna korist mjeri spremnost. ali i mogućnosti potrošača da dođe u posjed određene količine nekog dobra. i koju ljestvicu ili skalu korisnosti upotrijebiti. ukupna korist je identična pojmu vrijednosti. Riječ je. Zamjećujete. Ovaj će maksimalni novčani iznos (ukupna korist) ovisiti ne samo o ukupnoj korisnosti već i o veličini dohotka potrošača.1. Problem se može zaobići na način da se jedinice korisnosti zamijene novčanim jedinicama. Pitanje je. Korist i potrošačeva ravnoteža Doista je teško mjeriti kako ukupnu tako i graničnu korisnost. Zakon opadajuće granične koristi tvrdi da će ljudi. Krivulje ukupne i granične koristi se ponašaju na isti način kao i krivulje ukupne i granične korisnosti. Ukupna korist jest maksimalni novčani iznos kojega je potrošač spreman platiti (žrtvovati) za određenu količinu nekog dobra. . Granična korist jest novčani iznos kojega je potrošač spreman platiti (žrtvovati) za dodatnu jedinicu nekog dobra. o subjektivnom konceptu. Δ Ukupna korist Granična korist = Δ Količina Granična korist je promjena (povećanje) ukupne koristi zbog jediničnog povećanja potrošene količine nekog dobra. 60 . naravno. sa fiksnim dohotkom.

Ukupna korist Granična korist Količina Količina Budući da sa rastom potrošnje granična korist biva sve manja i manja. Potrošena količina nekog dobra pri kojoj je cijena izjednačena s graničnom koristi jamči potrošaču najveću neto korist. Jednostavno pravilo potrošačeve ravnoteže. glasi: Cijena = Granična korist . Ovo jednostavno znači da će potrošač ostvariti ravnotežu kupujući one količine dobara koje znače jednakost njihovih graničnih koristi i cijena. Neto korist jest ukupna korist umanjena za trošak kupovine određene količine dobra. POTROŠAČEV IZBOR Slike 21.4. 61 . prema tomu. to i povećanje ukupne koristi biva sve manje i manje. Racionalni će potrošač (racionalno je ponašanje potrošača temeljna pretpostavka teorije granične korisnosti) kupiti dodatnu jedinicu nekog dobra ukoliko je njegova granična korist veća od troška njegove kupovine.

Kupovinu valja zaključiti kada je potrošački probitak ili neto korist maksimalna. složit ćemo se s time. Cijena i granična korist Neto korist Granična korist K K Dodajmo na kraju da je neto korist isto što i potrošački višak ili probitak. uvijek kada granična korist dobra premašuje njegovu cijenu. prihvatljiv opis onoga što se događa u stvarnom životu. 4. Njeno je učenje temeljeno na činjenici da većina potrošača jest konzistentna u svom ponašanju.1. U tom smislu držimo da teorija granične korisnosti predstavlja dobru sliku. Zaključno o teoriji granične korisnosti Kritičari teorije granične korisnosti primjetit će da se potrošači ne ponašaju na način kako to opisuje teorija granične korisnosti. Kupujući. međutim. potrošač je u stanju povećati neto korist. Teorija granične korisnosti. pokušava objasniti potrošačev izbor. te da potrošači nastoje izbiti maksimalnu korisnost iz svojih dohodaka. odnosno potrošački probitak kupujući dodatnu jedinicu istog dobra. Prema tomu. POTROŠAČEV IZBOR Slike22. Doista. 62 . odnosno kada je cijena dobra jednaka graničnoj koristi.4.4. potrošači ne izračunavaju granične korisnosti po novčanoj jedinici.

POTROŠAČEV IZBOR 4. Kombinacija potrošnje a) b) c) d) e) f) Dobro A 0 1 2 3 4 5 Dobro B 10 8 6 4 2 0 63 .4. uz dani dohodak i cijene dobara.2. a dohodak potrošača 60 novčanih jedinica. Drugim riječima. I ovdje ćemo potrošača staviti u situaciju da bira i izabere optimalne količine dobra A i B. nedostupne potrošnje. pitanje optimalne alokacije potrošačevog dohotka tretira i teorija krivulje indiferencije. kao i u prethodnom slučaju. ograničenja potrošačevog izbora prikazat ćemo pomoću crte proračuna. crta proračuna povezuje sve kombinacije potrošnje dobra A i B koje u potpunosti iscrpljuju potrošačev dohodak. Budući da je ovdje riječ o geometrijskom prikazu potrošačeve ravnoteže. da je cijena dobra A 12 novčanih jedinica. naime. TEORIJA KRIVULJE INDIFERENCIJE Pitanje potrošačevog izbora. Tablica 9. cijena dobra B 6 novčanih jedinica. Pretpostavit ćemo. predstavlja granicu između potrošaču dostupne i. Crta proračuna.

Promjenljive veličine (varijable) o kojima je. Ukoliko se potrošač nalazi u području dostupne potrošnje. Limite potrošačevog izbora. odnosno kombinacije potrošnje koje iscrpljuju potrošačev dohodak u stanju smo odrediti i pomoću jednadžbe proračuna odnosno budžeta. Tek kombinacije potrošnje koje se nalaze na crti proračuna znače potrošnju dohotka u cijelosti i bez ostatka. POTROŠAČEV IZBOR Slika 23. y = Ca Ka + Cb Kb /: Cb (Ca) (Cb) (Ka) (Kb) (y) = = = 12 6 60 . ali ne i na crti proračuna. 64 . potrebito voditi računa su: Cijena dobra A Cijena dobra B Količina dobra A Količina dobra B Dohodak potrošača Prema tomu.4. pri tome. neće u cijelosti potrošiti svoj dohodak.

Npr. Crta proračuna i realni dohodak Obratimo.4. Veličina realnog dohotka bitno utječe na crtu proračuna. Realni dohodak pokazuje  Cb  koliko to jedinica nekog dobra možemo kupiti za iznos vlastitog nominalnog dohotka. u stanju odrediti sve kombinacije potrošnje koje iscrpljuju potrošačev dohodak. naravno. Vrijedi. U našem će primjeru jednadžba proračuna glasiti: 60 12 − ⋅ Ka 6 6 K b = 10 − 2 K a . Ovaj kvocijent   jest realni dohodak. pažnju na prvi kvocijent u jednadžbi proračuna. odredili smo kombinacije potrošnje koje se na crti proračuna nalaze kao točka a i točka f.2..nezavisna varijabla). Kb = 10 . Pomoću nje smo. 65 .1. Riječ je o kvocijentu nominalnog dohotka (y) i cijene dobra B  y (Cb).2 . odnosno udaljava crtu proračuna od ishodišta koordinatnog sustava. POTROŠAČEV IZBOR y Ca = ⋅K a + K b Cb Cb y Ca Kb = − ⋅ Ka Cb Cb . 5 = 0 i 4. i obrnuto. ponovimo to.2 . rast realnog dohotka povećava područje dostupne potrošnje. odnosno koje se nalaze na crti proračuna. mijenja potrošnja jednog dobra (dobro B zavisna varijabla) ukoliko raste ili pada potrošnja drugog dobra (dobro A . 0 = 10 Kb = 10 . Kb = Jednadžba proračuna pokazuje kako se. Ukoliko su cijene dobara fiksna veličina. pretpostavimo li da je količina dobra A 0 i 5. međutim. pri datim cijenama dobara i dohotku potrošača.

1 = 10 Kb = 12 -2 . 6 = 0 Slika 24. 66 . POTROŠAČEV IZBOR Pretpostavimo da se uz neizmijenjene cijene povećao dohodak te da sada iznosi 72 novčane jedinice.2 Ka . 2 = 8 itd. 0 = 12 Kb = 12 -2 . .4. 72 12 − Ka 6 6 Kb = 12 . Kb = 12 -2 . Kb = Odredimo kombinacije potrošnje koje će se nalaziti na novoj crti proračuna. Kb = 12 -2 .

oportunitetni je trošak najbolja alternativa koju C 6 1 smo propustili realizirati. 67 . Vrijedi i vice versa. nove granice potrošnje. a vrijedit će.2. U konkretnom Cb 6 slučaju potrošač će kupivši jedinicu dobra A odustati od dvije jedinice dobra B. b = = . Prema tomu. Kb = U odnosu na izvorni primjer relativna cijena (sada iznosi 1) upola je manja (iznosila je 2). Crta proračuna i relativna cijena Posvetimo pozornost drugom kvocijentu u jednadžbi proračuna  Ca    . To je. Ustvrdit ćemo. a dohodak 60. Utvrdimo. U obrnutom slučaju. da većoj relativnoj cijeni odgovara veći kut crte proračuna. Neka cijene dobra A i dobra B iznose 6 novčanih jedinica.2. Kvocijent cijena dvaju dobara jest relativna cijena ili oportuni Cb  C 12 tetni trošak. pomoću jednadžbe proračuna. područja potrošnje. U našem primjeru on iznosi a = = 2 . prije nedostupnog. uz ostale neizmjenjene uvjete. naravno. Zamijetili ste da su u posljednjem primjeru crte proračuna paralelne. a i pokazati. Veličina relativne cijene ili oportunitetnog troška određuje kut crte proračuna. ceteris paribus. potrošač će Ca 12 2 nabavkom jedinice dobra B žrtvovati pola jedinice dobra A. POTROŠAČEV IZBOR Rast realnog dohotka.1 Ka. omogućava osvajanje novog. stoga što su u oba slučaja relativne cijene iste i iznose 2. i obrnuto. U tom slučaju 60 6 − Ka 6 6 Kb = 10 . 4.4.

2 = 8 Kb = 10 . budući da je oportunitetni trošak upola manji.0 = 10 Kb = 10 . Doista.3 = 7 Kb = 10 .10 = 0 Slika 25.4 = 6 itd. 68 .4. razmjerno je manji i kut nove crte proračuna. Kao što rekosmo. vrijedi i obrnuto. Kb = 10 . POTROŠAČEV IZBOR Kb = 10 .1 = 9 Kb = 10 .

Valja odmah reći da se iza pojma indiferencije krije koncept ukupne korisnosti. Dakle.3.2. postavlja se pitanje zbog čega kombinacije potrošnje koje se nalaze na krivulji ravnodušnosti ostavljaju potrošača indiferentnim. krivulja indiferencije je i granica između potrošnje koju potrošač preferira (koja znači veću ukupnu korisnost u odnosu na kombinacije potrošnje koje se nalaze na krivulji ravnodušnosti) i potrošnje kojoj potrošač nije sklon (koja znači manju ukupnu korisnost u odnosu na kombinacije potrošnje koje se nalaze na krivulji ravnodušnosti). POTROŠAČEV IZBOR 4. Dakako. Slika 26. potrošač je ravnodušan budući da sve kombinacije potrošnje koje povezuje krivulja indiferencije znače za potrošača istu ukupnu korisnost.4. 69 . Krivulja indiferencije Krivulja ravnodušnosti ili indiferencije je krivulja koja povezuje sve one kombinacije potrošnje dobra A i dobra B koje potrošača ostavljaju ravnodušnim. Prema tomu.

POTROŠAČEV IZBOR Slika 27.4. Budući da je potrošač skloniji većoj potrošnji i većoj ukupnoj korisnosti. krivulje indiferencije koje su udaljenije od ishodišta koordinatnog sustava bit će superiorne u odnosu na one niže čija je udaljenost od ishodišta koordinatnog sustava manja. 70 . Karta preferencija predstavlja niz ili seriju krivulja indiferencija koje se ne sijeku budući da svaka od njih predstavlja drugu razinu ukupne korisnosti. Slika 28.

U ovom će. Ukoliko su. I obrnuto. navedena dobra savršeni supstituti krivulja ravnodušnosti pretvara se u crtu. U tom će slučaju krivulja indiferencije dobiti oblik slova L. POTROŠAČEV IZBOR Krivulja ravnodušnosti će izgubiti svoj standardni. slučaju kartu preferencija prikazati sljedeća slika: Slika 29. konveksni oblik ukoliko su dobro A i dobro B savršeni supstituti. Dobro B 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 Dobro A Krivulja će indiferencije zadobiti naročiti oblik (drukčiji od konveksnog) kada su dobro A (desna cipela) i dobro B (lijeva cipela) savršeni komplementi. 71 . ekstremnom. dakle. a vi ste spremni jedinicu dobra A zamijeniti jedinicom dobra B.4.

3.4. vrijedit će i obrnuto. odnosno tri i tako dalje para cipela. Granična stopa supstitucije i krivulja indiferencije Granična stopa supstitucije dvaju dobara pokazuje koliko je jedinica nekog dobra (dobra B) potrošač voljan žrtvovati kako bi za jedinicu povećao potrošnju drugog dobra (dobra A) i pri tome ostao ravnodušan. Budući da je krivulja indiferencije građena na pretpostavci da smanjenje ukupne korisnosti zbog smanjenja potrošnje jednog dobra ima biti kompenzirano odgovarajućim povećanjem ukupne korisnosti zbog rasta potrošnje drugog dobra. vrijedit će da je duž cijele krivulje ravnodušnosti promjena ukupne korisnosti jednaka nuli (∆ Ukupna 72 . Dobro B 3 2 1 1 2 3 Dobro A Naročiti nas oblik krivulje ravnodušnosti navodi na zaključak da jedna lijeva i jedna desna cipela čini potrošača jednako sretnim kao jedna lijeva i koliko god želite desnih cipela. Veću će ukupnu korisnost od jednog para cipela (jedne lijeve i jedne desne cipele) nuditi dva para cipela (dvije lijeve i dvije desne).1. 4. Naravno. POTROŠAČEV IZBOR Slika 30.2.

određuje kut krivulje indiferencije. ∆ Kb Smanjenje količine dobra B Granična stopa supstitucije = = ∆ Ka dvaju dobara Povećanje količine dobra A . Kako.4. odrediti ∆ Kb i ∆ Ka. budući da određuje odnose smanjenja potrošnje jednog i povećanja potrošnje drugog dobra koji znače istu ukupnu korisnost. 73 . Budući da je ovdje riječ o geometrijskom prikazu potrošačevog ponašanja i izbora. Naime. Tangenta će odrediti i ∆ Kb i ∆ Ka. međutim. POTROŠAČEV IZBOR korisnost = 0). Slika 31. te valja zanemariti (kao što je i učinjeno) negativni predznak koji se javlja u brojniku ove jednostavne formule. Nameće se zaključak kako granična stopa supstitucije dvaju dobara. Granična je stopa supstitucije dvaju dobara uvijek pozitivan broj. potrebito je kroz točku krivulje indiferencije (za koju želimo odrediti graničnu stopu supstitucije) povući tangentu.

krećemo li se niz krivulju indiferencije. Granična stopa supstitucije doista određuje kut krivulje indiferencije i to na način da većoj graničnoj stopi supstitucije odgovara veći kut krivulje indiferencije. a vrijedi i obrnuto. kreće li se niz krivulju indiferencije. U točki b krivulje indiferencije granična stopa supstitucije iznosi 1  ∆ K b 2 . pokazuje tendenciju pada. Potrošač je sada spreman žrtvovati tek jednu  5 2 2  ∆ Ka polovicu dobra B po jediničnom povećanju potrošnje dobra A (slika 32). te se smanjuje i količina dobra B koju je potrošač voljan žrtvovati po jediničnom povećanju potrošnje drugog dobra. Logično je to budući da potrošač.4. I drugo.5 1  = =  . Dvije stvari valja uočiti. raspolaže sa sve manje jedinica dobra B. 74 .5  B kako bi za jedinicu povećao potrošnju dobra A i pri tome ostao ravnodušan (slika 31). granična stopa supstitucije. POTROŠAČEV IZBOR Slika 32. U točki a krivulje indiferencije granična stopa supstitucije iznosi  ∆ Kb  5 2 = = 2 . Potrošač je spreman odustati od dviju jedinica dobra  ∆ K a 2 .

Granicu potrošačevog izbora ilustrirat će crta proračuna koja tangira krivulju indiferencije u točki b (slika 34).2.4. 75 . Kao u našem posljednjem primjeru cijena dobra A i B iznosi 6 novčanih jedinica a dohodak potrošača 60 novčanih jedinica. Potrošačeva ravnoteža Pomoću crte proračuna i krivulje indiferencije u stanju smo odrediti potrošačevu ravnotežu . Slika 33. Pretpostavimo postojanje jedne krivulje indiferencije (slika 33). POTROŠAČEV IZBOR 4.optimalni izbor potrošača.4.

Niže. Budući da kut krivulje indiferencije određuje granična stopa supstitucije dvaju dobara. krivulje indiferencije (niže u odnosu na tangiranu) potrošaču nisu zanimljive budući da znače inferiornu potrošnju i manju ukupnu korisnost. Potrošačeva je ravnoteža određena točkom tangiranja krivulje indiferencije i crte proračuna. Prema tomu. a kut crte proračuna relativna cijena dobara. Poželjnije. pravilo koje određuje potrošačevu ravnotežu. međutim. Prema tomu. superiornije krivulje indiferencije (u odnosu na ovu koju tangira svojom crtom proračuna) potrošača u danim uvjetima (dane cijene dobara i dani dohodak) nisu dostupne. pak.4. "dobitna kombinacija" za potrošača jest 5 jedinica dobra B i 5 jedinica dobra A. POTROŠAČEV IZBOR Slika 34. njegov optimalni izbor prema teoriji krivulje indiferencije glasi: 76 . odnosno oportunitetni trošak. zaključit ćemo da su u točki tangiranja izjednačene granična stopa supstitucije i relativna cijena dvaju dobara. Kako. glasi propozicija optimalnog izbora potrošača prema teoriji krivulje indiferencije? Što je to izjednačeno u točki tangiranja najviše dostupne krivulje indiferencije i crte proračuna? U točki tangiranja izjednačeni su kutovi crte proračuna i krivulje ravnodušnosti.

njegovog optimalnog izbora. Promjena potrošačeve ravnoteže Do promjene potrošačeve ravnoteže. Dobro B Ravnoteža 2 Ravnoteža 1 Dobro A 77 .2. Istražit ćemo ponajprije utjecaj promjena dohotka na potrošačevu ravnotežu.4. ceteris paribus. Slika 35. doći će ukoliko se promijeni dohodak potrošača i(li) ukoliko se promijeni relativna cijena dobara. Ovo će povećati područje dostupne potrošnje i potrošača "odvesti" na superiorniju krivulju ravnodušnosti. POTROŠAČEV IZBOR Granična stopa supstitucije dvaju dobara  ∆ Kb     ∆K  a   = Relativna cijena dvaju dobara  Ca     Cb  10 10 = 6 . 6 4. Potrošač se prilagođava promjenama vodeći pri tomu računa i nastojeći izjednačiti graničnu stopu supstitucije dvaju dobara s njihovom relativnom cijenom. povećan dohodak potrošača.5. Pretpostavit ćemo da je.

Slika 36. Ovo je najčešća situacija.4. superiorniju krivulju ravnodušnosti uz (u ovom slučaju) smanjivanje potrošnje dobra A te povećanje potrošnje dobra B. a sa njom i kut nove crte proračuna. Valja zaključiti kako su dobro A i dobro B normalna dobra. 78 . Povećat će se relativna cijena. Navedena događanja i novu potrošačevu ravnotežu prikazat će slika 36 . Dobro B Ravnoteža 2 Ravnoteža 1 A Dobro A Potrošač je zahvaljujući smanjenju cijene dobra B u stanju povećati kupljenu količinu dobra B. U tom slučaju takvo dobro jest inferiorno dobro. Rezultat je premještanje potrošačeve ravnoteže na novu. Pretpostavimo da je smanjena cijena jedinice dobra B. Promjena cijena dobara mijenja njihovu relativnu cijenu. ali valja podsjetiti da rast dohotka može dovesti i do pada potrošnje određenog dobra. Stoga crta proračuna rotira oko točke A na način koji (zbog rasta relativne cijene) povećava kut crte proračuna. POTROŠAČEV IZBOR Nova potrošačeva ravnoteža (Ravnoteža 2) znači veću potrošnju i jednog i drugog dobra. a time i potrošačevu ravnotežu.

Na osnovu sljedeće slike pokušat ćemo razdvojiti ova dva različita učinka.5. Dobro B Ravnoteža 2 Učinak dohotka Učinak supstitucije P Ravnoteža 1 Učinak supstitucije Učinak dohotka A Dobro A 79 . Učinak dohotka jest ona promjena potrošnje (izazvana promjenom cijene dobra) koja potrošača pomiče na višu ili.4. pak. Slika 37. nižu krivulju indiferencije.2. POTROŠAČEV IZBOR 4.1. Učinak dohotka i učinak supstitucije Djelovanje promjene cijene dobra (relativne cijene dvaju dobara) moguće je razdvojiti na dva učinka: učinak dohotka i učinak supstitucije. Učinak supstitucije jest promjena potrošnje (izazvana promjenom cijene dobra) koja potrošača pomiče duž iste krivulje ravnodušnosti.

kretanje od točke R1 do točke P (dakle. Ona je. Improvizirajmo. a na osnovu prethodnog primjera. Naime. Ovaj skok omogućava povećanje blagostanja potrošača kao posljedice pada cijene dobra B. u pitanju potrošnja dobra A ova su dva efekta suprotnih smjerova.4. Nasuprot tomu. 4. kretanje duž iste krivulje indiferencije) jest posljedica učinka supstitucije. kada je u pitanju potrošnja dobra B. obrnuto srazmjerni odnos između cijene dobra i njegove potraživane količine. istovremeno popis potrošačevih ravnoteža određenih njegovom crtom proračuna i krivuljom indiferencije. pak. pokazuje zakoniti. se razlikuje od prethodne utoliko što smo u nju ucrtali hipotetsku crtu proračuna (paralelnu s novom crtom proračuna) koja inferiornu krivulju indiferencije tangira u točki P.2. Zamjećujete da. 80 . Riječ je o skoku s inferiorne na superiornu krivulju indiferencije. Mada točku P potrošač ne izabire kao svoj optimalan izbor ona je vrlo korisna glede razdvajanja učinka dohotka i učinka supstitucije. Krivulja potražnje. R1 (Ravnoteža 1). Uz datu cijenu dobra A potrošačevu je ravnotežu predstavljala točka tangiranja crte proračuna i krivulje indiferencije. Neka u početku cijena dobra B bijaše 10 novčanih jedinica. Ona je. On povećava potrošnju dobra B te istovremeno smanjuje potrošnju dobra A. učinak dohotka i učinak supstitucije imaju isti smjer – oba povećavaju potrošnju dobra B. Kada je. Efekt dohotka ublažava pad potrošnje dobra A. POTROŠAČEV IZBOR Slika 37. Promjene potrošačeve ravnoteže i krivulja potražnje Na osnovu prethodnog primjera u stanju smo konstruirati krivulju potražnje potrošača za dobrom B.2.5. skok s točke P na točku R2 jest posljedica učinka dohotka. podsjećamo.

Potom je cijena dobra B smanjena i iznosi 4 novčane jedinice. Ponovimo prethodno rečeno na sljedećoj slici: Slika 38. pretpostavimo. Dobro B 40 R2 R1 10 Dobro A Na osnovu poznatih nam podataka izvedimo krivulju potražnje za dobrom B. Učinak dohotka i učinak supstitucije povećat će potrošnju dobra B na. POTROŠAČEV IZBOR recimo. značila potrošnju 10 jedinica dobra B.4. 40 jedinica dobra B. 81 .

Ekonomska teorija poznaje i neka odstupanja od zakona potražnje. Pad cijene dobra i njegova veća dostupnost aktivira snobovski efekt te se njegova potraživana količina smanjuje. znači njegovu veću potraživanu količinu. Veblenov efekt se odnosi na situaciju u kojoj pad cijene ne izaziva očekivani rast potraživane količine već upravo obrnuto. POTROŠAČEV IZBOR Slika 39. Viša cijena znači manju potraživanu količinu. 82 . poznata kao Giffenov paradoks i Veblenov efekt. Dodatna je pretpostavka ovog paradoksa mala kupovna moć (niski realni dohodak) stanovništva. Te su iznimke od pravila da.4. a niža cijena dobra. veća cijena znači manju potraživanu količina i obrnuto. Giffenov paradoks se odnosi na mogućnost da rast cijene dobra slabije kvalitete (tzv. ceteris paribus. Cijena dobra B 10 4 Potražnja 10 40 Potraživana količina dobra B Naš se racionalni potrošač ponaša na dobro nam poznati način. ceteris paribus. inferiorno dobro) izazove rast njegove potraživane količine. Na djelu je zakon potražnje.

6. Proizlazi da su ove različite teorije i različita objašnjenja potrošačevog ponašanja kompatibilna. Valja se prisjetiti da je granična korisnost. je: Podijelimo li obje strane gornje jednadžbe s ∆ Ka dobit ćemo da 83 . ostaje ista. te da daju identične rezultate.2. Granična korisnost dobra A = ∆ Ukupna korisnost ∆ Ka Ukoliko potrošač povećava potrošnju dobra A. dakle.4. primjerice. povećanje ukupne korisnosti bit će jednako: ∆ Ukupna korisnost = Granična korisnost dobra A . ukoliko potrošač ostaje ravnodušan. ∆ Ka Poveća li potrošač potrošnju i dobra A i dobra B onda je . Ukupna korisnost. dobra A jednaka povećanju ukupne korisnosti zbog jediničnog povećanja potrošene količine dobra A. smanjenje ukupne korisnosti zbog smanjenja potrošnje dobra B ima se nadoknaditi odgovarajućim povećanjem ukupne korisnosti zbog povećanja potrošnje dobra A. ∆ Ka . ∆ Ka + Granična korisnost dobra B . promjena ukupne korisnosti jednaka je nuli.Granična korisnost dobra B . ∆ Kb = Granična korisnost dobra A . Teorija granične korisnosti i teorija krivulje indiferencije usporedba Ranije je rečeno da se iza pojma ravnodušnosti krije ukupna korisnost. Dakle. ∆ Ukupna korisnost = Granična korisnost dobra A . ∆ Kb Krivulja indiferencije inzistira na tom da je ∆Ukupna korisnost=0. Uvažimo li ovaj zahtjev vrijedit će da je . POTROŠAČEV IZBOR 4.

Granična korisnost dobra B . ∆ Kb ∆ Ka = Granična korisnost dobra A . jer to činimo ∆ Ka uvijek kada je u pitanju granična stopa supstitucije dvaju dobara. Negativni predznak (Očigledno. U sljedećem koraku valja podijeliti obje strane jednadžbe s graničnom korisnošću dobra B. Krenimo od potrošačeve ravnoteže onako kako je vidi teorija krivulje indiferencije: Granična stopa supstitucije = Relativna cijena . Prema tomu. postoji čvrsta veza između ovih teorija. nešto mlađa.4. teorija krivulje indiferencije dati iste rezultate. - ∆ Kb ∆ Ka Granična korisnost dobra A = Granična korisnost dobra B ∆ Kb ) valja zanemariti. Potrebito je. POTROŠAČEV IZBOR . međutim. Granična korisnost dobra A Cijena dobra A = Granična korisnost dobra B Cijena dobra B • Granična korisnost dobra B Granična korisnost dobra A = Granična korisnost dobra B⋅Cijena dobra A Cijena dobra B : Cijena dobra A 84 . dokazati da će teorija granične korisnosti i. uspjeli smo graničnu stopu supstitucije (kategoriju koja pripada teoriji krivulje indiferencije) izraziti pomoću granične korisnosti (kategorije koja pripada teoriji granične korisnosti).

Gossenovog zakona.4. Dokaz je to da navedene teorije ne proturiječe jedna drugoj. = Cijena dobra A Cijena dobra B Jednostavni nas je postupak doveo do II. 85 . odnosno potrošačeve ravnoteže temeljene na učenju teorije granične korisnosti. Dapače. POTROŠAČEV IZBOR Granična korisnost dobra A Granična korisnost dobra B . riječ je o kompatibilnim teorijama s jednakim rezultatima.

.

Istovremeno. PROIZVOĐAČEV IZBOR 5. stotinu i više godina.5. Addison-Wesley Publishing Company. 1993. str. 1990. Družba "Braća hrvatskog zmaja" i Mate d. B. netko ili neki snose rizik poslovanja. 33 Lorković.33 Ovako poduzeće definira 1889.: Economics. godine naš ekonomist Blaž Lorković. M.: Počela političke ekonomije. I mada navedena definicija obuhvaća bitne značajke poduzeća navest ćemo još jednu. dakle. 98. str. mlađu: "Poduzeće je ustanova koja kupuje ili unajmljuje čimbenike proizvodnje i organizira navedene resurse kako bi proizvela i prodala dobra i usluge".1. Netko ili neki to moraju učiniti. PODUZEĆE I NJEGOVI OBLICI "Sjedinjenje proizvodnih sila da se proizvode dobra i usluge na vlastitu pogibao poduzetnika jest poduzeće". Parkin.. mnogo okolišanja ustvrdit ćemo (a sukladno klasičnoj ili tradicionalnoj teoriji poduzeća) da je cilj poduzeća maksimaliziranje profita.. Poduzeća postoje kako bi se uhvatila u koštac s nestašicom.34 Da bi nastalo poduzeće i da bi krenula proizvodnja dobra ili pružanje usluga potrebno je sjediniti proizvodne sile (nabaviti i organizirati čimbenike proizvodnje ili inpute).. New York. 207. Bez. PROIZVOĐAČEV IZBOR 5.o. 34 87 . Zagreb. Ona na najbolji mogući način imaju koristiti ograničene i dragocjene resurse kojima raspolažu. Ovo nastojanje da se na najbolji mogući način koriste inputi može se (gotovo) identificirati s nastojanjem poduzeća da maksimalizira profit. (reprint).o.

Često se. u svakoj ekonomiji vrlo visoka. Ali. 88 . odnosno monopsonskoj moći kada manipulirate cijenom dobra ili inputa kojega kupujete. tržišnim i tehnološkim ograničenjima. ali i stopa mortaliteta. postoje poduzeća koja posjeduju tržišnu moć. Nimalo laka zadaća. ispoštovati pravila igre (cijene) koje nameće tržište. ukoliko ste monopsonist. Na drugoj strani. u oba slučaja. Naše je poduzeće. Naravno. prodajući proizvedeno poduzeće ostvaruje primanja koja su poznata kao ukupni prihod. dakle. Poduzeća umiru i nestaju budući da to nisu u stanju. grubo rečeno. naime. niža cijena će značiti manju kupljenu količinu nekog inputa. događa da ukupni trošak bude veći od ukupnog prihoda te da poduzeće ostvari gubitak. poduzeće ima obvezu plaćati usluge inputa koje koristi. Valja. lišeno tržišne moći (ono je preuzimatelj cijene) i nije u stanju utjecati na cijenu dobra kojega proizvodi. PROIZVOĐAČEV IZBOR Naime. Slična je situacija kada se poduzeće javlja kao kupac na tržištu čimbenika proizvodnje. najveći mogući u datim uvjetima. Ili. Naime. Pod tržišnim ograničenjima podrazumijevamo uvjete pod kojima poduzeće kupuje inpute i prodaje output – dobra ili usluge. U trci za profitom poduzeća se sučeljavaju s. dakle. Ta plaćanja su poznata kao ukupni trošak poduzeća. Poduzeće inpute kupuje po istoj cijeni kao i njegovi konkurenti. Život poduzeća nije nimalo lak. bilo monopsonska) poznaje granice. Stopa je nataliteta. Riječ je o monopolskoj moći kada ste u mogućnosti manipulirati cijenom dobra kojega proizvodite i prodajete.5. kada ste u situaciji određivati cijenu dobra kojega proizvodite vrijedit će da viša cijena znači manju prodanu količinu. Poduzeće koje se na tržištu natječe s mnogobrojnim konkurentima nema drugog izbora do prodavati svoje dobro po istoj cijeni kao i ostali proizvođači. poduzeća maksimalizirati pozitivnu razliku između ukupnog prihoda i ukupnog troška – profit. odnosno cijenu inputa kojega kupuje. i tržišna moć (bilo monopolska. profit. Riječ je o tzv. Cilj je. dvije prepreke. Poduzeća se rađaju i nastaju da bi proizvodila maksimalni.

89 . O tomu hoće li tehnološka efikasnost prerasti u ekonomsku odlučuju. u pravilu. Troškovi transakcija su troškovi pronalaženja poslovnog partnera. Tehnika proizvodnje je kapitalno intenzivna kada je relativno veći angažman kapitala i relativno manji angažman rada. Nekoliko je razloga tomu. Problem (inženjerske naravi) kojega poduzeće mora riješiti jest biti tehnološki efikasan. Rekosmo ranije da su poduzeća organizacijski oblik sposoban na najbolji mogući način boriti se protiv nestašice i ekonomski racionalna opcija korištenja ograničenih i tako dragocjenih resursa. unaprijed poznati i propisani postupak sa svim strankama ekonomizira navedene troškove. cijene čimbenika proizvodnje. odnosno troškove koji transakciju uopće čine mogućom. poduzeća su u stanju bitno smanjiti troškove transakcija. M. Addison-Wesley Publishing Company. 223-224.5. naravno. Ekonomska efikasnost postoji kada je ukupni trošak proizvodnje određenog outputa sveden na minimum. Poduzeću za proizvodnju nekog outputa stoji. ali ne i uvijek dostatna. 1990. Ali. troškovi pregovaranja i postizanja sporazuma te troškovi osiguranja realizacije sporazuma. na raspolaganju nekoliko tehnika proizvodnje.. ekonomske efikasnosti. 35 Vidjeti: Parkin. da bi se poduzeće kvalificiralo za realizaciju maksimalnog profita odabrana tehnika proizvodnje mora biti ne samo tehnološki već i ekonomski efikasna. tehnika proizvodnje nikada nije i ne može biti ekonomski učinkovita. ekonomska efikasnost uvijek i nužno znači tehnološku efikasnost. Radno intenzivne tehnike proizvodnje pretpostavljaju relativno veću upotrebu rada i relativno malu količinu kapitala.: Economics. Tehnološka efikasnost je pretpostavka. Tehnološki neefikasna. PROIZVOĐAČEV IZBOR Kada je riječ o tehnološkim ograničenjima valja znati da svaki mogući način pretvaranja inputa u output jest tehnika proizvodnje. ali ne i vice versa. str. Tehnološka efikasnost postoji kada poduzeće nije u stanju povećati output bez istovremenog povećanja inputa. Standardni.35 Ponajprije. New York. Zaključimo. naime.

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Nadalje, poduzeća u pravilu proizvode velike outpute. Stoga su u stanju koristiti prednosti masovne, velikoserijske proizvodnje. Riječ je o ekonomiji razmjera koja obara trošak po jedinici proizvedenog dobra zbog povećanja broja proizvedenih dobara. I konačno, poduzeće organizira i koristi prednosti timskog, zajedničkog ili kooperativnog rada. Riječ je o složenoj kooperaciji koja podrazumijeva unutarnju, tzv. sinkronu podjelu rada. Svaki se član tima specijalizira u obavljanju sasvim određene, ograničene zadaće što ima sinergijski, blagotvorni učinak po output poduzeća. 5.1.1. Oblici poduzeća Gotovo je nezaobilazna podjela poduzeća na jednovlasničko ili inokosno poduzeće (proprietorship), partnersko ili ortačko poduzeće (partnership) i dioničko društvo (corporation). Jednovlasničko je poduzeće, u punom smislu te riječi, privatno poduzeće. Ono je vlasništvo jedne osobe. Temeljno je obilježje ovog poduzeća da njegov vlasnik za obveze poduzeća odgovara neograničeno. Neograničena odgovornost (unlimited liability) znači da vlasnik poduzeća odgovara za dugove poduzeća cjelokupnom svojom imovinom. Ovo se poduzeće brzo prilagođava promjenama na tržištu. Razlog tomu je njegova vrlo jednostavna upravljačka struktura. Naime, sve relevantne odluke donosi vlasnik poduzeća. Fleksibilnost je vrlo značajno obilježje i prednost ovog oblika poduzeća. Postoje, naravno, i određeni nedostaci. Profit jednovlasničkog poduzeća u cijelosti pripada vlasniku (to, dakako, nije loše), ali i sav rizik poslovanja pada na teret njegove cjelokupne imovine. Spomenimo, međutim, i pitanje sukcescije. Evidentno, vlasnik udahnjuje život svom poduzeću. Stoga, na žalost, nije rijetkost da zajedno s vlasnikom umre i poduzeće.

90

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Partnersko poduzeće je vlasništvo dviju ili više osoba – partnera. Partnerski sporazum mora riješiti pitanje načina upravljanja poduzećem te pitanje podjele profita između partnera. Važno je reći da je svaki od partnera zakonski odgovoran za sve dugove poduzeća. Riječ je, dakle, o zajedničkoj neograničenoj odgovornosti (joint unlimited liability). Profit jednovlasničkog i partnerskog poduzeća smatra se dohotkom vlasnika inokosnog poduzeća, odnosno dohotkom suvlasnika partnerskog poduzeća te se kao takav i oporezuje. Dioničko društvo jest moguće najpoznatiji, ali ne i najčešći, oblik poslovne organizacije. O ovom ćemo poduzeću detaljnije progovoriti nešto kasnije. Sljedeći oblik poduzeća je državno poduzeće (goverment firm). Riječ je o poduzeću kojega je vlasnik država i kojim upravlja vlada (država). Dakako, riječ je najčešće, o komunalnim poduzećima – opskrba vodom, gradski prijevoz, odvoz smeća, itd. I na kraju, neprofitno poduzeće (not for profit firm) – nešto poput "drvenog željeza". Riječ je o poduzeću koje, zbog ovog ili onog razloga, posluje na način da izjednači prihod i trošak. 5.1.2. Dioničko društvo "Korporacija (dioničko društvo) je genijalni način realizacije individualnog profita bez individualne odgovornosti".36 Dakle, bez osobnog angažmana dioničar može ostvariti profit (dividendu), ali odgovornost, mada ograničena, ipak postoji. Naime, loše poslovanje dioničkog društva i eventualni stečaj znači da njegovi suvlasnici mogu izgubiti tek ona novčana sredstva koja su uložili u

36

Wonnacott, P, Wonnacott, R.: Microeconomics, John Wiley and sons, New York, 1990.

91

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

dioničko društvo kupivši određeni broj dionica. Dioničko društvo, dakle, ne ugrožava cjelokupnu imovinu svojih vlasnika. Međutim, differentia specifica dioničkog društva jest način formiranja dioničkog kapitala (temeljnog kapitala). Veli se da je dioničko društvo gotovo savršeni način prikupljanja i oblikovanja velikog kapitala kojeg nije potrebno vraćati. Dionički kapital nastaje prodajom vrijednosnih papira – dionica.37 Ona predstavlja pravnu potvrdu o suvlasništvu u dioničkom društvu i pravo na udio (dividenda) u financijskom rezultatu dioničkog društva. Ovisno o vrsti dionice ona može nositi i pravo glasa glede pitanja upravljanja dioničkim društvom. U pravilu jedna dionica znači jedan glas. Dakako, prodajom dionica dioničar može ostvariti povrat uloženih sredstava bilo u nominalnom, uvećanom ili, na žalost, i umanjenom obliku. "Za velika poduzeća najprikladnija su dionička društva. Risiko dioničara nije velik, pošto svaki jamči tek onim iznosom na koji dionica glasi, a drugih obveza ne prima nikakovih; nada u lijep dobitak znatna je. Za to će se i manje imućni lako odlučiti da kupe jednu ili više dionica. Kad treba gotovine, može dionicu prodati, često se prodaje uz dobitak; prodajom prestaje dakako svaka odgovornost."38

37

Zanimljivo, Marx dioničko društvo doživljava kao nužnu polaznu točku za pretvaranje kapitala u vlasništvo proizvođača, ali ne više privatno vlasništvo izdvojenih proizvođača već udruženih proizvođača, dakle, u neposredno društveno vlasništvo. Isto tako, dioničko je društvo polazna točka za pretvaranje svih funkcija u procesu reprodukcije, koje su dosad još bile vezane sa vlasništvom na kapitalu, u jednostavne funkcije udruženih proizvođača, u društvene funkcije. Radi se, dakle, o ukidanju kapitala kao privatnog vlasništva u granicama samog kapitalističkog načina proizvodnje. Vidjeti: Marx, K.: Kapital, BIGZ – Prosveta, Beograd, 1973., str. 1504.-1505. Stvarna događanja neće potvrditi u narednih stotinu i više godina ove Marxove stavove. Dionička društva nisu privatno vlasništvo učinili suvišnim, a još manje su ga ukinula.

38

Lorković, B.: Počela političke ekonomije, (reprint), Družba "Braća hrvatskog zmaja" i Mate d.o.o., Zagreb, 1993., str. 103-104.

92

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Kada je riječ o osnivanju dioničkog društva valja spomenuti tzv. simultano i sukcesivno osnivanje. Simultano osnivanje dioničkog društva znači da osnivači preuzimaju sve dionice društva (dakako i obvezu uplate preuzetih dionica). Sukcesivno osnivanje dioničkog društva znači da se dionice, odnosno njihov dio nude javnosti posredstvom javnog poziva za upis dionica (offer by prospectus). I na kraju: dioničko društvo o svojoj posebnoj naravi mora obavijestiti javnost. Tako u nas nakon tvrtke slijedi d.d., u Njemačkoj AG (Aktiengesellschaft) u Francuskoj SA (Societe Anonyme), u Engleskoj PLC (Public Limited Company), u Sjedinjenim američkim državama Inc. (Incorporated), itd.
5.1.2.1. Vrste dionica

Spomenut ćemo dvije vrste dionica, a ovisno o sadržaju prava koja dionice daju svojim imateljima. Redovne ili obične dionice (common shares) su pismene isprave o uloženim sredstvima u temeljni kapital dioničkog društva i predstavljaju idealni dio vlasništva nad dioničkim društvom. One mogu glasiti na ime i na donositelja. Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima redovne dionice svojim vlasnicima daju pravo glasa u glavnoj skupštini, pravo na isplatu dividende te pravo na isplatu dijela likvidacijske, odnosno stečajne mase društva. Povlaštene ili preferencijalne dionice (preferred shares) osiguravaju neka povlaštena prava u odnosu na obične dionice. Recimo, prioritet prilikom isplate dividende, prioritet pri isplati likvidacijske, odnosno stečajne mase. Dodajmo kako povlaštena dionica nosi pravo na unaprijed poznatu dividendu pa se stoga bez prava glasa mogu izdati

93

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

samo povlaštene dionice.39 Razlog tomu je činjenica da su imatelji povlaštenih dionica prije vjerovnici negoli suvlasnici dioničkog društva. Isprava o dionici se sastoji od sljedećih dijelova: plašt dionice, kuponski arak i talon. Na plaštu dionice ima biti naznačena nominalna vrijednost dionice – njezin nominalni iznos (novčani iznos na kojega dionica glasi), oznaka vrste dionice, tvrtka i sjedište izdavatelja dionice, tvrtka ili ime osobe na koju dionica glasi, odnosno naznaka da glasi na donositelja, itd. Kuponski arak služi za naplatu dividendi. Ukoliko imate sreću vrijedno izrezivati kupone i naplaćivati dividendu, ostat ćete bez kupona te ćete pomoću talona podići novi kuponski arak.
5.1.2.2. Cijena dionice 5.1.2.2.1. Cijena dionice kao kapitalizirana dividenda

Već je rečeno da jednom uloženi novčani iznos dioničar ne može dobiti natrag. "On nema nikakvo pravo na nj, on ima pravo samo na alikvotni dio dobiti. No u kapitalističkom društvu svaka novčana suma dobija sposobnost donositi kamatu: obratno, svaki prenosivi periodični dohodak (…) smatra se kamatom nekog kapitala i dobija cijenu, koja je ravna iznosu kapitaliziranom po datoj kamatnoj stopi."40 Prema tomu, svaki se dohodak, koji je relativno stalan i osiguran, može kapitalizirati, odnosno predstaviti kao potomak ili kamata novčanog kapitala određene veličine. Kapitaliziranje dohotka obavlja se na način da se dohodak izjednači s kamatom te se uz postojeću kamatnu stopu izračunava novčani kapital (kamatonosni kapital) koji odbacuje kamatu jednaku
39 40

Vidjeti: Zakon o trgovački društvima, Informator, Zagreb, 1993., str. 56,57. Hilferding, R.: Financijski kapital, Kultura, Beograd, 1958., str. 129.

94

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

dohotku.41 Kapitalizirati dohodak ne znači drugo doli podijeliti ga s postojećom kamatnom stopom (k') i pomnožiti sa sto. Dohodak kojega valja kapitalizirati jest očekivana dividenda. Stoga, cijena (tečaj) dionice zavisi prvo od veličine profita, odnosno dividende i drugo, od prosječne kamatne stope.42 Prema tomu, cijena dionice = dividenda ⋅ 100 . k'

Ukoliko dividenda koju odbacuje neka dionica iznosi 100 novčanih jedinica, a prosječna ili tržišna kamatna stopa 5%, cijena dionice je 2000, odnosno: cijena dionice = 100 ⋅ 100 = 2000 . 5

Vlasnik dionice spreman je prodati dionicu za 2000 novčanih jedinica jer će tih 2000 uloženih u banku donositi (uz kamatnu stopu od 5%) kamatu jednaku dividendi (100). Kako kupac, pak, dionice dobija dividendu jednaku kamati koju bi ostvario uloživši novce (2000) u banku, dionica "vrijedi" 2000.43 kamata ⋅ 100; otuda kamatonosni kapital kamata kamatonosni kapital = ⋅ 100 k'
k' (kamatna stopa ) = Vidjeti: Hilferding, R.: Financijski kapital, Kultura, Beograd, 1958., str. 129.

41

42 43

"Slobodan novčani kapital konkurira dakle kao takav, to jest kao kamatonosni kapital, za plasiranje u dionice, kao što u svojoj pravoj funkciji kao zajmovni kapital konkurira za plasiranje u zajam sa stalnom i određenom kamatnom stopom. Konkurencija oko ovih različitih mogućnosti plasiranja približava cijenu dionice cijeni plasmana sa stalnom kamatom i prihod dioničara od industrijskog profita svodi se na kamatu." Hilferding, R.: Financijski kapital, Kultura, Beograd, 1958., str. 128.

95

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Međutim, do istog rezultata možemo doći i pomoću nominalnih veličina – nominalne vrijednosti dionice i nominalne stope prinosa (dividendne stope). Dividendna stopa je postotak dividende koji se odnosi na 100 novčanih jedinica nominalne vrijednosti dionice. Ona, dakle, pokazuje koliko novčanih jedinica dividende dioničar ostvari na svakih 100 novčanih jedinica nominalne vrijednosti dionice. Prema tomu, dividendna stopa (d') = Iz ovoga slijedi da je dividenda = nominalna vrijednost dionice ⋅ d ' . 100 dividenda ⋅ 100 . nominalna vrijednost dionice

Dakle, cijenu dionice (supstituiramo li brojnik u prvoj formuli gornjim izrazom) možemo izračunati na sljedeći način: cijena dionice = nominalna vrijednost dionice ⋅ d ' . k'

Pretpostavimo li da je nominalna vrijednost dionice 1000 novčanih jedinica, d' 10%, a k' 5% cijena dionice (baš kao i u prethodnom slučaju) iznosi 2000, odnosno cijena dionice = 1000 ⋅ 10 = 2000 . 5

Cijene dionica su iste (2000) budući da dionica nominalne vrijednost 1000 donosi dividendu od 100.

96

Evidentno. Pojavio se ažio (agio).5% cijena dionice jest 500. cijena dionice (2000) je veća od nominalne vrijednosti (1000). PROIZVOĐAČEV IZBOR Ali. One su al pari. dakako.. Ovo je.   1000 Disažio (disagio) je u postotku predstavljen iznos koji se javlja kada je cijena vrijednosnog papira manja od njegove nominalne vrijednosti.1. zamjećujete. a cijena dionice jednaka je nominalnoj vrijednosti. U konkretnom slučaju ažio  1000  iznosi 100%  ⋅100  . Cijena dionice kao eskontirana dividenda Pretpostavimo da posjedujete 1000 novčanih jedinica te ste ih uložili u banku na rok od godinu dana uz kamatnu stopu od 10%. dividendna stopa (d') padne ispod kamatne stope (k') cijena dionice će pasti ispod njene nominalne vrijednosti.2. odnosno cijena dionice = 1000 ⋅ 5 = 1000 . Ukoliko. Ažio je u postotku predstavljen iznos koji se javlja kada cijena ili tečaj vrijednosnog papira premašuje njegovu nominalnu vrijednost.5 = 500 . 5  500  Dividenda sada iznosi 25. a disažio 50%  ⋅100  . odnosno cijena dionice = 1000 ⋅ 2. 5. po isteku godine dana raspolagat ćete sa 1100 novčanih jedinica. moguće provjeriti pomoću sljedeće formule: 97 .  1000  Ukoliko se d' izjednači s k' cijena dionice iznosi 1000. Ako je d' 2.2. 5 Dividenda sada iznosi 50.5.2.

5. Naše će formule doživjeti izvjesne promjene. Dakle.12 98 . 1.21 (1 + r ) 2 1. Eskontiranje ćemo obaviti na sljedeći način: Sadašnji iznos = Budući iznos 1210 1210 = = = 1000 . odnosno Budući iznos = Sadašnji iznos . prethodni je primjer bio vrlo jednostavan.  100  Obrnemo li stvari. Provjerimo: Budući iznos 1100 = = 1000 .21 = 1210.1 Ovaj je postupak poznat kao eskontiranje ili diskontiranje. 1.12 = 1000 . (1 + r ) 1. u situaciji smo ustvrditi da 1100 novčanih jedinica kojima ćemo raspolagati po isteku godine dana "vrijedi" danas 1000 novčanih jedinica. Sadašnji iznos = Eskontiranje jest svođenje nekog budućeg iznosa na njegovu sadašnju vrijednost ili veličinu. 100 10   . 1. sadašnja ili eskontirana vrijednost neke buduće svote novca jest iznos koji uložen uz odgovarajuću kamatnu stopu raste do veličine budućeg iznosa. (1+r)2 = 1000 . gdje r = k' .1 = 1100 . Iznos kojim ćete raspolagati po isteku dvije godine bit će 1210. (1+r). Priznat ćete. PROIZVOĐAČEV IZBOR Budući iznos = Sadašnji iznos . 1 +  = 1000 1. Budući iznos = 1000 . Zakomplicirajmo slučaj pretpostavljajući da vaše novce uz neizmijenjenu kamatnu stopu ulažete u banku na rok od dvije godine.

PROIZVOĐAČEV IZBOR Opća. potencijalni dioničari očekuju da će kupljena dionica donositi određenu dividendu i to svake godine. Kamatna stopa će i dalje iznositi 10%.. Odgovor će reći da cijena dionice i nije drugo doli eskontirana.1) (1..1 2 3 n 1. dakle. formula kojom izračunavamo eskontiranu vrijednost novčanog iznosa investiranog n godina u budućnosti glasi: Sadašnji iznos = Budući iznos nakon n godina . godinu dana po kupovini dionice. vjerojatno se pitate kakove veze ima eskontiranje s cijenom dionice. a kamatna stopa 10%. 1990.. Addison-Wesley Publishing Company. str. dakle. M. 216. Cijena dionice 45 99 ...: Economics.1 (1. nitko neće platiti više od 1000 novčanih jedinica za mogućnost da nakon godine dana prisvoji 1100 novčanih jedinica – ukoliko je kamatna stopa 10%.1) (1.5. Neka ta dividenda iznosi 10. Dakako. na sadašnju vrijednost svedena očekivana dividenda. (1 + r ) n Ali.1) n +1 44 Vidjeti: Parkin..1) (1. Očekuje se da će dioničko društvo vlasniku dionice. New York. isplatiti dividendu od 1100 i nakon toga ništa – dividenda izostaje. + + / : 1.1 = 1000 . Ali. Pruži li vam se mogućnost kupiti istu dionicu po cijeni nižoj od 1000 napravit ćete "dobar posao" budući da će u tom slučaju dividenda biti veća od kamate... Ukoliko se očekuje da će dioničko društvo loše poslovati te da dividende neće biti cijena dionice će biti jednaka nuli. Cijena dionice (sadašnji iznos)= dividenda (budući iznos ) (1 + r ) = 1100 1. Međutim. pretpostavimo sljedeći jednostavni slučaj..44 CD45 = 10 10 10 10 10 + + + .

.5.. Budući da dioničko društvo dividendu isplaćuje iz ostvarenog profita.. Dakle..1 CD = 10 10 = 100 CD = 0. cijene dionica osciliraju (ponekad i dramatično) ovisno o procjenama očekivanih dividendi..1 Prema tomu.1 1. očekivanjima upravlja manja ili veća profitabilnost dioničkog društva. priča o cijeni dionice kao kapitaliziranoj dividendi i cijeni dionice kao eskontiranoj dividendi ima isti (pod određenim pretpostavkama) kraj.1) n +1 Oduzmite ovu jednadžbu od prethodne jednadžbe. + .1) (1. CD CD 10 = /⋅ 1. 2 3 4 1.1) jest r.. Naravno.1) (1. sadašnja ili eskontirana vrijednost vječne dividende od 10 novčanih jedinica (uz kamatnu stopu od 10%) jest 100 novčanih jedinica..1 (1. Brojnik (10) jest očekivana dividenda. moguće je od rezultata zanimljiviji brojnik i nazivnik prethodnog kvocijenta.. k' r k' 100 Evidentno.1 1. Kupci dionica posebnu pozornost posvećuju kvocijentu cijene dionice i dobitka (dividende) po dionici – P/E ratio (price-earnings 100 . No.1 CD – CD = 10 0...1) (1. PROIZVOĐAČEV IZBOR CD 10 10 10 10 = + + + . Dakle. formula vam je poznata. a nazivnik (0. CD = dividenda dividenda dividenda = = ⋅ 100 .1 1.

povećanje angažiranog kapitala (akumulacija kapitala) zahtijeva više vremena nego povećanje inputa rada. pak. ilustrirat će krivulja ukupnog 101 . kapital). Neprijeporno. Dakle.2.2. u dugom roku proizvođač je u stanju mijenjati. dat će ukupni proizvod. a raste veličina rada. 5. Dugi rok ili dugo vremensko razdoblje je razdoblje u kojem su svi čimbenici proizvodnje (rad. povećavati veličinu svih zaposlenih čimbenika. pod pretpostavkom da se veličina kapitala i zemlje ne mijenja. Ukupni proizvod Ukupni je proizvod ukupno proizvedena količina nekog dobra. zemlja) promjenljivog karaktera. PROIZVOĐAČEV IZBOR ratio). Promjene ukupnog proizvoda. Visoki kvocijent znači da su ulagači spremni platiti relativno visoku cijenu dionice u odnosu na dividendu koju ona donosi. granični proizvod i prosječni proizvod. PROIZVODNJA U KRATKOM VREMENSKOM RAZDOBLJU Kratki rok ili kratko vremensko razdoblje je razdoblje u kojem je proizvođač u stanju varirati veličinu tek nekih čimbenika proizvodnje ili inputa (npr. kapital. Razlog tomu su očekivanja da će se profit dioničkog poduzeća povećati. Razlog tomu su očekivanja da će se profit dioničkog društva smanjiti. Odgovor na pitanje što se događa ukoliko proizvođač povećava veličinu angažiranog rada. 5. P/E ratio pokazuje novčani iznos potreban za "kupovinu" jedinice dobitka (dividende).5.1. kvocijent znači da su ulagači spremni platiti relativno nisku cijenu u odnosu na zaradu koju ona donosi. uz neizmijenjene veličine ostalih čimbenika proizvodnje. Niski. rada) dok su veličine drugih inputa fiksnog ili nepromjenljivog karaktera (npr.

Riječ je o najvećem mogućem proizvodu uz fiksnu veličinu kapitala i zemlje. te promjenljivu veličinu rada. moguće i nemoguće proizvodnje. PROIZVOĐAČEV IZBOR proizvoda. također. Tablica 10. u datim uvjetima (fiksna veličina kapitala i zemlje te promjenljive količine rada).5. Krivulja ukupnog proizvoda predstavlja. Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Slika 40. krivulja ukupnog proizvoda pokazuje maksimalni output u kratkom vremenskom razdoblju. granicu između. Prema tomu. Područje iznad krivulje ukupnog proizvoda jest područje nemoguće i proizvođaču nedostupne proizvod102 .

odnosno povećanje ukupnog proizvoda uslijed jediničnog povećanja promjenljivog inputa. Tehnološka efikasnost znači. Područje ispod krivulje jest područje moguće proizvodnje. Ukoliko se. proizvođač nalazi ispod svoje krivulje ukupnog proizvoda on jest tehnološki neefikasan. Međutim. tek one veličine outputa koje se nalaze na krivulji ukupnog proizvoda predstavljaju i znače tehnološku efikasnost. Granični proizvod Granični (dodatni. Ukoliko poduzeće varira inpute rada zadržavajući veličine ostalih angažiranih čimbenika (kapital. marginalni) proizvod nekog promjenljivog. a raste input kapitala) te graničnom proizvodu zemlje (kada su inputi rada i kapitala fiksni.5. on neadekvatno koristi čimbenike proizvodnje kojima raspolaže. zemlja) neizmijenjenima granični proizvod rada bit će proizvod dodatno zaposlene jedinice rada odnosno povećanje ukupnog proizvoda kao posljedica jediničnog povećanja inputa rada. 5. a raste input zemlje). moguće je govoriti o graničnom proizvodu kapitala (kada su inputi zemlje i rada fiksni. proizvodnje koju proizvođač može realizirati. da proizvođač nije u stanju povećati vlastiti output bez istovremenog povećanja inputa.2. dakle. naime. PROIZVOĐAČEV IZBOR nje. Granični proizvod rada = ∆ Ukupni proizvod ∆ Rad Sukladno tomu. varijabilnog čimbenika proizvodnje jest proizvod dodatno angažirane jedinice tog varijabilnog čimbenika. to je promjena.2. Granični proizvod kapitala = ∆ Ukupni proizvod ∆ Kapital Granični proizvod zemlje = ∆ Ukupni proizvod ∆ Zemlja 103 . Ili.

5. Prosječni proizvod Prosječni proizvod nekog čimbenika proizvodnje jest ukupni proizvod po jedinici istog čimbenika proizvodnje. Tablica 11. 104 . te izračunajmo granični proizvod rada.3.2. Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Granični proizvod rada 5 7 3 2 1 5. PROIZVOĐAČEV IZBOR Vratimo se prethodnomu primjeru. Ukupni proizvod Rad Prosječni proizvod rada = Prosječni proizvod kapitala = Ukupni proizvod Kapital Prosječni proizvod zemlje = Ukupni proizvod Zemlja Upotpunimo našu tablicu i podacima o prosječnom proizvodu rada.

Zanimljiv je i važan odnos između graničnog i prosječnog proizvoda (rada). s tim u svezi. Prosječni proizvod prati kretanje graničnog proizvoda.25 3. taj rast. Pad graničnog proizvoda dovodi i do logičnog pada prosječnog proizvoda. Međutim. Možda će sljedeća slika. Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Granični proizvod rada 5 7 3 2 1 Prosječni proizvod rada 5 6 5 4.6 Zaključimo kako povećanje jednog inputa (rada) uz nepromijenjene veličine drugih inputa izaziva rast ukupnog proizvoda. PROIZVOĐAČEV IZBOR Tablica 12. biva sve sporiji i sporiji. Granični proizvod dodatno zaposlenog radnika biva manji od graničnog proizvoda prethodno zaposlenog radnika. a zatim pad graničnog proizvoda (rada). Uzrok je tomu početni rast. Kada granični proizvod raste raste i prosječni. 105 .5. uspješno dopuniti prethodni komentar. nakon početnog ubrzavanja (progresije).

Uopće. kada su u pitanju granične i prosječne veličine. povećanje promjenljivog inputa ponajprije izaziva snažan rast ukupnog proizvoda. Tu pojavu nazivamo rastući granični prinosi. Istovremeno. Zakon opadajućih prinosa Oblikom krivulje ukupnog proizvoda upravljaju dvije značajne ekonomske pojave.2. U presjecištu krivulja graničnog i prosječnog proizvoda rada prosječni proizvod rada bilježi svoj maksimum. Naime. kao i u našem primjeru. vrijedit će sljedeće pravilo: kada je granična veličina (u ovom slučaju granični proizvod) veća od prosječne.4. granični proizvod rada raste. Rastući granični prinosi postoje kada je granični proizvod dodatno angažirane jedinice promjenljivog čimbenika proizvodnje (rada) veći od graničnog proizvoda prethodne jedinice istog 106 . 5. ova posljednja raste. krivulje ukupnog proizvoda različitih proizvodnih procesa imaju sličan oblik i u pravilu se ponašaju na identičan način.5. a vrijedi i vice versa. Upravo stoga. PROIZVOĐAČEV IZBOR Slika 41.

ceteris paribus. ali je taj rast. sučeljava se s ovom neugodnom činjenicom . događa sa troškovima ukoliko variramo veličinu ukupnog proizvoda? Odgovor na ovo pitanje implicira poznavanje kategorija kao što su ukupni trošak.5. Što se. 5. TROŠKOVI Dosadašnja je analiza istraživala reakciju ukupnog. svaki proizvođač koji povećava jedan input zadržavajući veličine ostalih čimbenika neizmijenjenima. zbog činjenice da granični proizvod rada opada.3. Ukupni ćemo trošak podijeliti na fiksni (stalni) i varijabilni (promjenljivi) trošak. rast promjenljivog čimbenika proizvodnje. 5. Dakle. Daljnji. analizirajući potrošačev izbor.zakonom opadajućih prinosa. Kriterij ove podjele ukupnog troška jest sposobnost troška da reagira na promjene ukupnog proizvoda. sve sporiji i sporiji. zaključismo kako povećana potrošnja nekog dobra nužno obara njegovu graničnu korisnost (zakon opadajuće granične korisnosti ili I. graničnog i prosječnog proizvoda na rast i povećanje jednog (promjenljivog) čimbenika proizvodnje. povećana uporaba nekog čimbenika proizvodnje smanjuje njegov granični proizvod (zakon opadajućih prinosa). Opadajući granični prinosi postoje kada je granični proizvod dodatno angažirane jedinice promjenljivog čimbenika proizvodnje (rada) manji od graničnog proizvoda prethodne jedinice istog čimbenika. te je nazivamo i zakonom opadajućih prinosa. granični trošak i prosječni trošak. izaziva pojavu opadajućih graničnih prinosa. 107 . prije ili kasnije. Ova pojava dominira kratkim vremenskim razdobljem. međutim.3. uz fiksne veličine ostalih inputa. Ukupni proizvod može i dalje rasti (kao u našem primjeru). Gossenov zakon) tako smo sada u stanju zaključiti kako.1. Kao što ranije. Ukupni trošak Terminološki proizlazi da ukupni trošak jest trošak svih upotrijebljenih čimbenika proizvodnje. PROIZVOĐAČEV IZBOR čimbenika. međutim.

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Prema tomu, fiksni trošak je trošak čija veličina ne ovisi o veličini ukupnog proizvoda. Fiksni trošak je trošak svih fiksnih inputa. On postoji i tada kada je ukupni proizvod jednak nuli i ne mijenja se bez obzira kako se mijenjala veličina ukupnog proizvoda. Fiksni je trošak potpuno neosjetljiv na promjene ukupnog proizvoda.46 Varijabilni trošak je trošak čija veličina ovisi o veličini ukupnog proizvoda. To je trošak svih varijabilnih, promjenljivih inputa. Kada je ukupni proizvod jednak nuli, odnosno kada proizvodnja nije započela ili je (privremeno) prekinuta, varijabilni je trošak jednak nuli. Kada proizvodnja krene ili se nastavi, javlja se varijabilni trošak, te njegov rast u odnosu na rast ukupnog proizvoda može biti proporcionalan, degresivan ili progresivan. Tablica 13.
Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Fiksni trošak 30 30 30 30 30 30 Varijabilni trošak 0 10 20 30 40 50 Ukupni trošak (UT=FT+VT) 30 40 50 60 70 80

Ukupni trošak jest zbroj fiksnog i varijabilnog troška. Kada je ukupni proizvod jednak nuli, ukupni se trošak sastoji isključivo od svoje fiksne komponente.

46

Koristimo, dakle, koncept apsolutno fiksnog troška.

108

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Slika 42.

Kako je ukupni trošak zbroj varijabilnog i fiksnog troška, okomita razlika između krivulja ukupnog i varijabilnog troška jest fiksni trošak. 5.3.2. Granični trošak Granični je (dodatni, marginalni) trošak, jednostavno rečeno, trošak proizvodnje dodatne jedinice nekog dobra. Ili, granični je trošak promjena ili povećanje ukupnog troška kao posljedica jediničnog povećanja ukupnog proizvoda.

Granični trošak =

∆ Ukupni trošak ∆ Ukupni proizvod
109

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Testirajmo formulu na poznatom nam primjeru. Tablica 14.
Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Ukupni trošak 30 40 50 60 70 80 Granični trošak 2* 1,43 3,33 5 10

* Granični trošak =

∆ Ukupni trošak ∆ Ukupni proizvod

10 = 5 =2

5.3.3. Prosječni trošak Prosječni trošak, trošak po jedinici ukupnog proizvoda, dijeli se na prosječni fiksni trošak, prosječni varijabilni trošak i prosječni ukupni trošak. Prosječni fiksni trošak jest fiksni trošak po jedinici ukupnog proizvoda. Fiksni trošak Prosječni fiksni trošak = Ukupni proizvod Prosječni varijabilni trošak jest varijabilni trošak po jedinici ukupnog proizvoda.

110

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Varijabilni trošak Prosječni varijabilni trošak = Ukupni proizvod Prosječni ukupni trošak jest ukupni trošak po jedinici ukupnog proizvoda. Ukupni trošak Prosječni ukupni trošak = Ukupni proizvod Prosječni ukupni trošak = Prosječni fiksni trošak + Prosječni varijabilni trošak. Tablica 15.
Ukupni proizvod Fiksni trošak Varijabil ni trošak Ukupni trošak Prosječni fiksni trošak Prosječni varijabil ni trošak Prosječni ukupni trošak

ali i

0 5 12 15 17 18

30 30 30 30 30 30

0 10 20 30 40 50

30 40 50 60 70 80

6 2,5 2 1,76 1,66

2 1,67 2 2,35 2,78

8 4,17 4 4,11 4,44

111

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Slika 43.

Prosječni fiksni trošak s rastom ukupnog proizvoda bilježi snažan i stalan pad. Ovakvo je ponašanje prosječnog fiksnog troška očekivano i logično budući da se isti iznos fiksnog troška ima dijeliti s rastućim outputom. Krivulje su prosječnog varijabilnog i prosječnog ukupnog troška krivulje karakterističnog "u" oblika. Naime, i prosječni varijabilni i prosječni ukupni trošak ponašaju se na identičan način. Ponajprije padaju, a potom rastu. Istaknimo činjenicu da prosječni varijabilni trošak dosiže svoj minimum prije prosječnog ukupnog troška. Razlog ovakvog ponašanja prosječnog varijabilnog i prosječnog ukupnog troška, te karakterističnog oblika njihovih krivulja jest ekonomska pojava koja dominira kratkim vremenskim razdobljem - zakon opadajućih prinosa. Podsjetimo se činjenice da prosječni proizvod rada u početku raste (na djelu su rastući granični prinosi), a potom s rastom inputa rada njegov prosječni proizvod opada (djeluje zakon opadajućih prinosa). Prosječni (varijabilni i ukupni) trošak prati promjene prosječnog proizvoda rada na način da opada kada prosječni proizvod 112

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

raste, a raste kada prosječni proizvod opada. Međutim, iako se ponašaju na sličan način prosječni ukupni trošak bilježi svoj minimum pri većem outputu nego prosječni varijabilni trošak. Zbog čega? Uzrok toga jest jednostavna činjenica da prosječni ukupni trošak jest zbroj prosječnog varijabilnog i prosječnog fiksnog troška. Naime, nakon svog minimuma (koji se događa pri istom outputu koji znači maksimalni prosječni proizvod rada) prosječni varijabilni trošak raste, ali će prosječni ukupni trošak i dalje padati sve dok je pad prosječnog fiksnog troška veći od rasta prosječnog varijabilnog troška. Granični trošak također u početku opada, a potom raste. I njegovo je ponašanje posljedica djelovanja zakona opadajućih prinosa. Ukoliko je, naime, potrebito sve više jedinica varijabilnog inputa kako bi se proizvela dodatna jedinica outputa jasno je da će trošak proizvodnje te dodatne jedinice rasti. Ali, primjećujemo, i ovdje vrijedi pravilo koje uređuje odnos graničnih i prosječnih veličina. Kada je granični trošak manji od prosječnog (varijabilnog i ukupnog), ovaj posljednji opada. Kada je, međutim, granični trošak veći od prosječnog (varijabilnog i ukupnog), prosječni raste. Upravo stoga, krivulja graničnog troška siječe krivulje prosječnog varijabilnog i prosječnog ukupnog troška u njihovim minimumima. 5.4. DUGO VREMENSKO RAZDOBLJE Zakon opadajućih prinosa upravlja ekonomskim događanjima u kratkom vremenskom razdoblju. U dugom je vremenskom razdoblju poduzeće u stanju varirati veličine svih angažiranih čimbenika proizvodnje. Istovremena i u istom postotku izvršena promjena svih inputa znači promjenu razmjera poduzeća. Razmjer se poduzeća udvostruči kada poduzeće udvostruči veličinu svih čimbenika proizvodnje kojima raspolaže. Dakako, promjene razmjera poduzeća imaju značajnih posljedica po njegov ukupni proizvod i trošak.

113

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

5.4.1. Prinosi razmjera "Prinosi razmjera predstavljaju povećanje ukupnog proizvoda uslijed istovremenog i jednakog postotnog povećanja svih inputa poduzeća".47 U svezi toga valja razlikovati tri moguća slučaja. Rastući prinosi razmjera ili ekonomija razmjera (economy of scale) postoji kada je postotno povećanje ukupnog proizvoda veće od postotnog povećanja svih inputa. Ekonomija razmjera, dakle, znači i redukciju prosječnog ukupnog troška. Rast poduzeća, povećanje njegovog razmjera može, dakle, povećati ukupni proizvod uz smanjenje prosječnog ukupnog troška zahvaljujući blagodatima veće specijalizacije i podjele rada. Recimo već sada kako prirodni monopol može nastati zbog uspješnog korištenja rasta, odnosno povećanja razmjera poduzeća. Stalni ili konstantni prinosi razmjera znače da je postotno povećanje ukupnog proizvoda jednako postotnom povećanju čimbenika proizvodnje. Ovakva će situacija značiti neizmijenjeni prosječni ukupni trošak. Npr. izgradnja novog pogona identičnog već postojećem dovest će do takvog povećanja outputa koje neće tangirati veličinu prosječnog ukupnog troška. Opadajući prinosi razmjera ili disekonomija razmjera (diseconomy of scale) postoje kada postotno povećanje ukupnog proizvoda jest manje od postotnog povećanja inputa. Ovo izaziva rast prosječnog ukupnog troška. U pravilu, s ovom neugodnom činjenicom susrest će se svako poduzeće koje uporno povećava veličinu svojih inputa. Ako je potrebito navesti uzroke pojave disekonomije razmjera, onda je to najčešće hipertrofirani upravljački i kontrolni mehanizam poduzeća.

47

Parkin, M.: Economics,Addison-Wesley Publishing Company, Inc., New Jork 1990., str. 243.

114

Krivulju ćemo prosječnog ukupnog troška u dugom vremenskom razdoblju konstruirati sljedeći minimalni prosječni ukupni trošak kratkih vremenskih razdoblja. Slika 44. veći fiksni input kapitala i zemlje uz promjenljive inpute rada znači i veći ukupni proizvod. krivulja dugoročnog prosječnog ukupnog troška pokazuje minimalni prosječni ukupni trošak pri različitim veličinama ukupnog proizvoda pod pretpostavkom da su svi inputi varijabilne naravi. Svaka od krivulja kratkoročnog prosječnog ukupnog troška znači promjenljive inpute rada te različite ali fiksne inpute kapitala i zemlje.4. postaje varijabilan. Naime. Zbog toga se one i događaju pri različitim veličinama ukupnog proizvoda. međutim. također. Krivulja prosječnog ukupnog troška identificira ekonomski efikasnu veličinu poduzeća 115 . da je ukupni trošak jednak varijabilnom trošku. Usredotočimo se. ako hoćete. Vrijedi. Prosječni ukupni trošak U dugom vremenskom razdoblju svi su čimbenici proizvodnje varijabilne naravi. Zbog toga fiksni trošak u dugom vremenskom razdoblju. PROIZVOĐAČEV IZBOR 5.2. dugoročni prosječni varijabilni trošak) i njegovo ponašanje.5. dakle. Prema tomu. na dugoročni prosječni ukupni trošak (ili.

prosječni će ukupni trošak opadati. dakle. Ukoliko je na djelu ekonomija razmjera. konstantnim prinosima razmjera. U tom će i takvom slučaju granični trošak biti jednak prosječnomu. Gornja slika zorno ilustrira odnos između rastućih. ukoliko. stalnih i opadajućih prinosa razmjera te dugoročnog prosječnog ukupnog troška. ukupni proizvod raste brže od rasta svih čimbenika proizvodnje. rastući će prinosi razmjera značiti da je dugoročni granični trošak manji od dugoročnog prosječnog ukupnog troška. prosječni će ukupni trošak ostati neizmijenjen budući da je rast outputa razmjeran rastu svih inputa.5. Vratimo se odnosu između prinosa razmjera i dugoročnog prosječnog ukupnog troška. PROIZVOĐAČEV IZBOR (veličinu koja garantira najmanji ukupni trošak) pri različitim veličinama ukupnog proizvoda. Budući da je odnos između graničnog troška i prosječnog ukupnog troška u dugom vremenskom razdoblju isti kao i u kratkom vremenskom razdoblju. Granični će trošak biti veći od prosječnog ukupnog troška. Opadajući prinosi razmjera ili disekonomija razmjera izaziva rast prosječnog ukupnog troška budući da je rast ukupnog proizvoda manji od rasta svih čimbenika proizvodnje. Slika 45. Ukoliko je riječ o stalnim. 116 .

U tom slučaju moguće su različite kombinacije količine kapitala i rada uz isti trošak (tablica 16. Output određene veličine moguće je proizvesti koristeći različite kombinacije čimbenika proizvodnje.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE 6. slika 46). CRTA IZOTROŠKA Crta izotroška povezuje sve kombinacije inputa (rada i kapitala) koje znače isti ukupni trošak.6. Optimalni izbor proizvođača. Pod pretpostavkom da sve alternativne kombinacije inputa ili tehnike proizvodnje (koje sve znače proizvodnju outputa iste veličine) jesu tehnološki efikasne.1. Pretpostavimo da ste u nabavku čimbenika proizvodnje (rada i kapitala) spremni uložiti 120 novčanih jedinica. 117 . PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . kombinaciju inputa koja garantira proizvodnju određenog outputa uz minimalni ukupni trošak. prikazat ćemo na grafički način. valja otkriti onu kombinaciju ili tehniku koja proizvodi dani output uz najmanji ukupni trošak. a cijena jedinice kapitala 10 novčanih jedinica. Cijena jedinice rada neka iznosi 20.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Jedna od nužnih pretpostavaka realiziranja maksimalnog profita jest minimaliziranje ukupnog troška ili uporaba ekonomski efikasne tehnike proizvodnje. 6. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .

6. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . Pomoću jednadžbe izotroška u stanju smo.1. Kapital 12 10 8 6 4 2 0 Rad 0 1 2 3 4 5 6 Ukupni trošak 120 120 120 120 120 120 120 a) b) c) d) e) f) g) Slika 46. uz dani ukupni trošak i cijene čimbenika proizvodnje.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Tablica 16. 6. Jednadžba izotroška Jednadžba izotroška pokazuje kako se. poznavajući veličinu ukupnog troška i 118 .1. mijenja input kapitala (zavisna varijabla) ukoliko raste ili pada angažman rada (nezavisna varijabla).

EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE cijene inputa.2 ⋅ 6 = 0. Ukoliko input rada iznosi šest. Provjerimo: K = 12 . Na taj način odredismo točku a crte izotroška.6. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . Uvrstimo li poznate elemente jednadžba će izotroška glasiti: K= 120 20 R − 10 10 K = 12 .2 R . odrediti sve kombinacije inputa koje će se nalaziti na crti izotroška odnosno koje znače isti ukupni trošak. Ukoliko je input rada jednak nuli. 119 . Kada je riječ o jednadžbi izotroška potrebito je voditi računa o sljedećim varijablama: Cijena rada (Cr) = 20 Cijena kapitala (Ck) = 10 Količina kapitala (K) Količina rada (R) Ukupni trošak (UT) = 120 Prema tome. Na taj smo način odredili onu kombinaciju inputa koja je na crti izotroška označena kao točka g. UT = Cr ⋅ R + Ck ⋅ K /: Ck UT Cr = ⋅R+K Ck Ck K= UT Cr − ⋅R Ck Ck . input će kapitala biti jednak nuli. tada će input kapitala biti K = 12-2⋅0 = 12.

u novim uvjetima. Relativna cijena inputa i crta izotroška Cr . U tom će slučaju jednadžba izotroška glasiti: K = 120 − 20 R 20 20 K=6-R . koji nalazimo u jednadžbi izotroška.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE 6. Kvocijent Udvostručimo cijenu kapitala. Apriori ćemo ustvrditi kako veličina relativne  Ck 10  cijene inputa određuje kut crte izotroška i to na način da većoj relativnoj cijeni inputa odgovara veći kut. Neka ona. sve kombinacije inputa koje znače isti ukupni trošak. iznosi 20 novčanih jedinica.2. U našem primjeru relativna cijena čimbenika proizvodnje  C 20  iznosi 2  r =  . upola manji. dakle. sukladno našoj tvrdnji.6. a vrijedi i obrnuto.1. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . Relativna cijena inputa ili relativna cijena rada (budući da je cijena rada u brojniku relativne cijene inputa) upola je manja (sada iznosi 1) negoli u prethodnom slučaju (iznosila je 2). Kut crte izotroška. Odredimo. K=6-0=6 K=6-1=5 K=6-2=4 K=6-3=3 K=6-4=2 K=6-5=1 K=6-6=0 120 . kao i cijena rada. mora biti razmjerno. jest relativna Ck cijena inputa.

Karta izotroškova Pri datim cijenama rada i kapitala postoji čitav niz crta izotroška od kojih svaka pripada drugoj razini ukupnog troška. Dvije će crte izotroška biti paralelne tek ukoliko su njihove relativne cijene inputa jednake. a vrijedi.1. ali različito udaljene od ishodišta koordinatnog sustava. Ck=10) izgledati ovako: 121 . Prema tomu. Udaljenost crte izotroška od ishodišta koordinatnog sustava determinira veličina ukupnog troška. karta izotroškova predstavlja seriju crta izotroška koje su paralelne. 6. kako rekosmo. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . Većoj relativnoj cijeni rada odgovara veći kut crte izotroška. u našem će slučaju (Cr=20. Prema tomu. naravno. nepotpuna.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Slika 47. Karta izotroškova.6.3. doista vrijedi tvrdnja da kut crte izotroška određuje relativna cijena inputa. i vice versa.

Izokvanta jest krivulja koja povezuje sve kombinacije čimbenika proizvodnje (rada i kapitala) koje znače isti ukupni proizvod. Pretpostavimo postojanje nekoliko tehnika proizvodnje od kojih svaka daje ukupni proizvod iste veličine.KRIVULJA ISTIH KOLIČINA Instrumentarij razotkrivanja ekonomski efikasne tehnike proizvodnje još uvijek nije potpun. odnosno tehnika proizvodnje. 122 . PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . Upotpuniti ga znači u analizu uvesti i pojam izokvante.6.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Slika 48. Izokvanta zorno ilustrira činjenicu da je output određene veličine moguće proizvesti korištenjem najrazličitijih kombinacija rada i kapitala.2. IZOKVANTA . 6.

Dakle.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Tablica 17. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . eventualno smanjenje inputa kapitala i. s tim u svezi. Slika 49. smanjenje ukupnog proizvoda ima biti kompenzirano odgovarajućim povećanjem inputa rada i adekvatnim povećanjem 123 . Tehnika proizvodnje a b c Kapital 8 4 2 Rad 3 4 7 Na osnovi podataka iz gornje tablice moguće je konstruirati izokvantu. Naglasimo činjenicu da duž cijele krivulje istih količina vrijedi jednostavno pravilo da je promjena ukupnog proizvoda jednaka nuli (∆Ukupni proizvod = 0).6.

Ova nas konstatacija nužno vodi do pojma granične stope supstitucije kapitala radom..EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE ukupnog proizvoda. Granična stopa supstitucije kapitala radom jest pozitivan broj koji određuje kut izokvante u svakoj njenoj pojedinoj točki. npr. Kroz točku izokvante (točku u kojoj želimo odrediti graničnu stopu supstitucije kapitala radom) valja povući tangentu. 2.6.2. proizvođač će biti voljan odustati od angažmana 2 jedinice kapitala po jediničnom povećanju inputa rada. Granična stopa supstitucije kapitala radom Granična stopa suptitucije kapitala radom pokazuje koliko je jedinica kapitala proizvođač spreman žrtvovati po jediničnom povećanju inputa rada. 6. Zanemarite negativni predznak! Ukoliko granična stopa supstitucije kapitala radom iznosi. a što neće niti povećati niti smanjiti njegov output. 124 . a da pri tome njegov ukupni proizvod ostane neizmijenjen. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . a tangenta će odrediti potrebite veličine ∆K i ∆R. Izračunava se kao kvocijent odgovarajućeg smanjenja kapitala (∆K) i povećanja rada (∆R).1.

EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Slike 50. Dakle. Naročiti (konveksni) oblik izokvante rezultat je djelovanja zakona opadajuće granične stope supstitucije kapitala radom.6. Ponajprije. Karta izokvanti Kartu izokvanti čini niz krivulja istih količina. krećemo li se niz izokvantu primjećujemo da granična stopa supstitucije opada. Manja udaljenost znači manji ukupni 125 . kada raspolaže sa sve manjim inputom kapitala. Logična i očekivana pojava budući da je proizvođač. Svaka od njih predstavlja drukčiju veličinu ukupnog proizvoda. a vrijedi i obrnuto. 6. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . u mogućnosti žrtvovati sve manje i manje količine kapitala po jediničnom povećanju inputa rada kako bi osigurao neizmijenjeni output. Drugo. te su različito udaljene od ishodišta koordinatnog sustava. smanjenje inputa kapitala nužno izaziva pad granične stope supstitucije kapitala radom.2. zaključimo kako granična stopa supstitucije određuje kut izokvante na način da većoj graničnoj stopi supstitucije odgovara veći kut.2.

PRAVILA EKONOMSKI EFIKASNE TEHNIKE PROIZVODNJE Prisjetimo se tehnika proizvodnje koje pretendiraju na naslov ekonomski efikasne tehnike. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . Mi smo u stanju koristeći naše novo oruđe (crta izotroška i izokvanta) odrediti onu kombinaciju rada i kapitala koja pri datom outputu minimalizira ukupni trošak. a veća.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE proizvod. dakako. Tehnika proizvodnje a b c Trošak kapitala (K ⋅ Ck) 8 ⋅ 10 = 80 4 ⋅ 10 = 40 2 ⋅ 10 = 20 Trošak rada (R ⋅ Cr) 3 ⋅ 20 = 60 4 ⋅ 20 = 80 7 ⋅ 20 = 140 Ukupni trošak 140 120 160 126 . Slika 51.3. veći ukupni proizvod. 6. budući da znači veći angažman inputa.6. Tablica 18.

Naime. međutim.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Prema tomu. ekonomski efikasna tehnika proizvodnje jest određena točkom tangiranja izokvante i crte izotroška. Isti će. dobitna kombinacija proizvođača jest kombinacija b (4 jedinice rada i 4 jedinice kapitala). Slika 52.6. ukoliko želi biti ekonomski efikasan proizvođač mora izjednačiti: Granična stopa supstitucije kapitala radom = Relativna cijena inputa 127 . rezultat dati i geometrijski prikaz proizvodnje uz minimalni ukupni trošak. međutim. izjednačeno u točki tangiranja izokvante i crte izotroška? Kako glasi pravilo proizvodnje uz najmanji ukupni trošak? U točki su tangiranja izjednačeni kutovi crte izotroška i C  izokvante. Što je. Prema  ∆R  tomu. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . Kut crte izotroška određuje relativna cijena inputa  r  . a  Ck   ∆K  kut izokvante granična stopa supstitucije kapitala radom   .

∆K Granični proizvod rada = ∆ R Granični proizvod kapitala ∆ Ukupni proizvod ∆ Rad 48 Granični proizvod rada = Otuda. 128 .) uvijek biva kompenzirano adekvatnim povećanjem ukupnog proizvoda uslijed povećanja drugog inputa (rada). vrijedi pravilo da je ∆ Ukupni proizvod = 0. Bez obzira kako se mijenjali inputi kapitala i rada duž krivulje iste količine. Isto vrijedi ukoliko povećavate inpute kapitala.6. Smanjenje ukupnog proizvoda zbog smanjenja jednog inputa (kapitala. ∆ Ukupni proizvod = Granični proizvod rada ⋅ ∆ Rad. Prema tomu. Zanemarimo li negativni predznak. uspjeli smo graničnu stopu supstitucije predstaviti kao kvocijent graničnog proizvoda rada i graničnog proizvoda kapitala.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE ∆K ∆R = Cr Ck 12 20 = 6 10 Ovo je temeljno pravilo moguće predstaviti i na drugi način. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . a to uvijek učinimo kada je u pitanju granična stopa supstitucije kapitala radom.48 -Granični proizvod kapitala · ∆K = Granični proizvod rada · ∆R /:∆R − Granični proizvod kapitala⋅∆ K ∆R =Granični proizvod rada/: Granični proizvod kapitala - ∆K ∆R = Granični proizvod rada Granični proizvod kapitala . npr.

= Cr Ck Upotrijebljena je tehnika proizvodnje ekonomski efikasna ukoliko uspije izjednačiti granični proizvod po novčanoj jedinici različitih inputa. 49 C Granični proizvod rada = r / ⋅Granični proizvod kapitala Granični proizvod kapitala Ck C Granični proizvod rada = r ⋅ Granični proizvod kapitala/ : Cr Ck Granični proizvod rada Granični proizvod kapitala = Cr Ck 129 . C Granični proizvod rada = r Granični proizvod kapitala Ck Jednostavni će nas matematički postupak49 dovesti i do trećeg (alternativnog) uvjeta minimaliziranja ukupnog troška: Granični proizvod rada Granični proizvod kapitala . Granični proizvod kapitala moći ćemo ustvrditi da proizvođač čini optimalni izbor (odabire ekonomski efikasnu tehniku proizvodnje) tada kada izjednači kvocijent graničnih proizvoda inputa s njihovom relativnom cijenom.6. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Ukoliko u temeljnoj propoziciji proizvodnje uz minimalni ukupni  ∆K Cr  ∆K trošak zamijenimo kvocijentom =  kvocijent  ∆R  ∆R Ck  Granični proizvod rada .

Potrošačeva je namjera maksimalizirati ukupnu korisnost i u tom smislu on nastoji izjednačiti granične korisnosti po novčanoj jedinici različitih dobara ili graničnu stopu supstitucije dvaju dobara sa njihovom relativnom cijenom. Uzrok je tomu sličnost zakona koji dominiraju. Minimaliziranje ukupnog troška. dakle. odnosno proizvodnjom. proizvodnoj. Zamjetna je. pak. Na jednoj je strani zakon opadajuće granične korisnosti (s rastom potrošnje nekog dobra nužno opada njegova granična korisnost). zahtijeva izjednačavanje graničnog proizvoda po novčanoj jedinici angažiranih čimbenika proizvodnje ili izjednačavanje granične stope supstitucije kapitala radom i njihove relativne cijene. nastoji zadani output proizvesti uz minimalni ukupni trošak. 130 . zakon opadajućih prinosa (gomilanje jednog inputa. nužno obara njegov granični proizvod). PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . a na drugoj.6. Proizvođač.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Zanimljiva je usporedba potrošačevog i proizvođačevog optimalnog izbora. uz neizmijenjene veličine ostalih. što jest pretpostavka realiziranja maksimalnog profita. sličnost propozicija potrošačevog i proizvođačevog optimalnog izbora. vladaju potrošnjom.

c) ničim ograničenu mobilnost svih resursa pa dakle. Savršena konkurencija i monopolistička konkurencija znače postojanje velikog broja poduzeća od kojih svaki proizvodi tek mali dio ukupnog proizvoda grane ili sektora. Za savršenu se konkurenciju često zna reći kako je gotovo tek teorijski moguća. SAVRŠENA KONKURENCIJA Ekstremni. posebice kada je u pitanju formiranje cijene njegovog dobra i određivanje veličine outputa. Monopol označava postojanje tek jednog poduzeća. Kriterij ove podjele jest poglavito broj poduzeća (ponuđača) nekog sektora. te su u stanju uvijek kupiti po najnižoj cijeni). jednostavnosti radi. d) savršenu obaviještenost kupaca i proizvođača o svim relevantnim tržišnim podacima (i proizvođači i potrošači su upoznati s cijenama dobara i inputa. tržišnih struktura na savršenu konkurenciju. upotrebljavamo kao kraticu za izraz "dobra i usluge" 131 . Svaka od navedenih tržišnih struktura nameće poduzeću specifična pravila ponašanja. 50 Pojam dobra. savršena konkurencija ili tržište savršene konkurencije razumijeva: a) postojanje velikog broja proizvođača istog dobra. monopol.1. Razlog tomu su izuzetno zahtjevni uvjeti njenog postojanja. tj.7. TRŽIŠTE DOBARA 50 Uobičajena je podjela tržišta dobara. b) postojanje velikog broja kupaca. i poduzeća slobodno ulaze i napuštaju tržište. TRŽIŠTE DOBARA 7. Naime. a oligopol razumijeva postojanje malog broja ponuđača nekog dobra. najoštriji oblik konkurencije naziva se savršena konkurencija. monopolističku konkurenciju i oligopol. 7.

"od šume ne vidite drvo". neznatni dio ukupnog proizvoda grane ili sektora. Ponajprije. budući da postoji izuzetno veliki broj proizvođača identičnog proizvoda jasno je da svaki od savršenih konkurenata proizvodi mali. tržišnoj.7. Savršeni konkurent nije u stanju varirajući veličinu vlastitog outputa utjecati na cijenu dobra. Ovaj je tip konkurencije posve neosoban – impersonalan. tada je potražnja s kojom se suočavate savršeno elastična. Savršeni konkurent je preuzimatelj cijene (price taker). sasvim sigurno. Naime. Bio bi to samoubilački korak budući da bi. Drugo. TRŽIŠTE DOBARA Ova temeljna obilježja savršene konkurencije pomoći će u razotkrivanju ostalih specifičnosti savršene konkurencije. Naime. Horizont savršenog konkurenta moguće je. Razlozi su ovom mirenju sa sudbinom (barem kada je u pitanju cijena) dvojaki. dakle. kupci su voljni kupiti dobro i po višoj. savršeni konkurent ne posjeduje nikakvu kontrolu nad cijenom vlastitog dobra. ostao bez kupaca i bio izguran s tržišta. savršeni konkurent ne može povećati cijenu iznad tržišne. prikazati na sljedeći način: 132 . prihvaćaju. kada bilo koju veličinu outputa možete realizirati uz postojeću. nemajući drugog izbora. preuzimaju. U savršenoj konkurenciji relevantne ekonomske parametre odeđuju impersonalne snage tržšta. a savršeni konkurenti je. Kada je cijena zadana veličina. cijeni. nije potrebito niti racionalno smanjiti cijenu ispod tržišne. Tržište nameće cijenu (nju određuje tržišna ponuda i tržišna potražnja). Budući da ne posjeduje nikakvu tržišnu moć. Naime. tržišnu cijenu. Ovdje nema osobnog suparništva – ne u tom smislu da poduzeće mora voditi računa o ponašanju i reakcijama drugog ili drugih poduzeća kako bi odredilo vlastitu politiku ili ponašanje.

Umnožak je to. utržene količine dobra i njegove cijene.1. Ukupni prihod = Količina ⋅ Cijena Granični (dodatni.1. odnosno povećanje ukupnog prihoda kao posljedica jediničnog povećanja prodane količine dobara. jest zbroj svih primanja poduzeća koja ono realizira prodajom svojih dobara. granični i prosječni prihod savršenog konkurenta Sljedeća osobitost savršene konkurencije tiče se graničnog i prosječnog prihoda savršenog konkurenta. izračunati na sljedeći način: Granični prihod = ∆ Ukupni prihod ∆ Količina 133 . promjena. To je. prema tomu.7. 7. Ukupni prihod. dakle. Moguće ga je. TRŽIŠTE DOBARA Slika 53. dakle. marginalni) prihod je prihod koji donosi dodatno prodana jedinica dobra. podsjećamo. Ukupni.

Proizlazi da je prosječni prihod. 134 . Cijena = Granični prihod = Prosječni prihod Situaciju u kojoj se nalazi savršeni konkurent moguće je sada i detaljnije prikazati. Dakle. ∆ Količina Prosječni je prihod ukupni prihod po jedinici prodanog dobra. jednak cijeni dobra. to je ∆ Ukupni prihod = ∆ Količina ⋅ Cijena. cijenu određuje i nameće tržište). i to u svim tržišnim strukturama. u uvjetima i samo u uvjetima savršene konkurencije vrijedi da je cijena dobra jednaka graničnom i prosječnom prihodu savršenog konkurenta. Granični prihod savršenog konkurenta = ∆ Količina ⋅ Cijena = Cijena . Prosječni prihod = Ukupni prihod = Cijena Količina Prema tomu.7. TRŽIŠTE DOBARA Budući da je savršeni konkurent u prilici svaku dodatnu jedinicu outputa realizirati po istoj cijeni kao i svaku prethodnu (podsjećamo.

Međutim. 135 . maksimalizirati profit .7. Sasvim je sigurno da će on svoj output stabilizirati na onoj razini koja znači maksimalni profit. te nije u mogućnosti da manipulirajući cijenom povećava profit. pa i savršenog konkurenta. TRŽIŠTE DOBARA Slike 54. Profit jest razlika između ukupnog prihoda i ukupnog troška.realizirati u danim uvjetima maksimalni profit. Maksimaliziranje profita Zadaća je poduzeća. postoji druga opcija. Savršeni konkurent može manipulirati veličinom svog outputa.2. Preuzimatelj cijene nije u stanju kontrolirati cijenu svoga dobra.1. a) Tržište b) Savršeni konkurent 7.

bio zamijenjen gubitkom. 40 jedinica dobra.7. 136 . Profit se javlja nakon prve prijelomne točke da bi nestao. nakon druge prijelomne točke. prag rentabilnosti znači jednakost ukupnog prihoda i ukupnog troška. ukupni trošak i profit Tablica 19. To je situacija u kojoj poduzeće ne realizira profit. dakako. gubitak (negativni profit) je jednak fiksnom trošku i iznosi 25. Ukupni prihod. ali ni gubitak.2.1. Output koji u datim okolnostima (tržišna cijena dobra iznosi 12) garantira maksimalni profit jest. Gubitak se. TRŽIŠTE DOBARA 7. javlja kada je ukupni trošak veći od ukupnog prihoda.1. očigledno. Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Ukupni prihod 0 120 240 360 480 600 720 840 Ukupni trošak 25 115 195 285 385 525 715 955 Profit -25 5 45 75 95 75 5 -115 Kada je proizvedena i utržena količina dobara jednaka nuli. Prijelomna točka (break even point).

naime. Ukoliko je granični prihod (cijena dobra) manji od graničnog troška. veći dodatni trošak od dodatnog prihoda smanjuje profit. Dodatni je prihod. Kada je granični prihod savršenog konkurenta odnosno cijena dobra. 137 . Granični prihod. Profit će se u takvom slučaju smanjiti upravo za onaj iznos za koji granični trošak premašuje cijenu dobra . veći od dodatnog troška i za tu se razliku profit poduzeća povećava. granični trošak i profit Profitno-maksimalizirajući output moguće je odrediti i pomoću odnosa između graničnog prihoda i graničnog troška. veća od graničnog troška. Naime. Granični prihod jest prihod koji donosi dodatno utržena jedinica dobra. savršeni konkurent ima razloga povećavati svoj output.2. 7.2.granični prihod. savršeni će konkurent smanjiti svoj output.7.1. Granični trošak jest trošak proizvodnje dodatne jedinice dobra. TRŽIŠTE DOBARA Slika 55.

Pravilo maksimaliziranja profita u uvjetima savršene konkurencije glasi: Cijena = Granični trošak . Pri outputu od 10 jedinica granični prihod (12) jest veći od graničnog troška (9). Po jedinici proizvedenog i utrženog dobra granični prihod je za 3 novčane jedinice veći od graničnog troška. TRŽIŠTE DOBARA Profitno-maksimalizirajući output. te se profit povećava za 30 novčanih jedinica (3 ⋅ 10 = 30). pri outputu od 50 granični trošak (14) jest veći od graničnog prihoda (12). Zapitajmo se hoće li savršeni konkurent proizvesti output od 50. dakle. Tablica 20. odnos 138 . Upravo stoga se profit smanjuje za 20 novčanih jedinica (2 ⋅ 10) i sa 95 pada na 75 novčanih jedinica. Dakle. postoji tada kada savršeni konkurent nema razloga niti povećavati niti smanjivati svoj output. Naime. Dakako da ne. Maksimalizirati profit u uvjetima savršene konkurencije znači proizvoditi onaj output pri kojem je cijena dobra (granični prihod) jednaka graničnom trošku. Ispitajmo njegovu djelotvornost. Ovo vrijedi (granični prihod je veći od graničnog troška) sve do outputa od 40. Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Ukupni prihod 0 120 240 360 480 600 720 840 Granični prihod 12 12 12 12 12 12 12 Ukupni trošak 25 115 195 285 385 525 715 955 Granični trošak 9 8 9 10 14 19 24 Profit -25 5 45 75 95 75 5 -115 Usredotočimo se na odnos između graničnog prihoda (cijene dobra) i graničnog troška.7.

7. prosječni ukupni trošak odnosno njegova krivulja. Kako dokazati da presjecište krivulja graničnog troška i graničnog prihoda jest doista točka maksimaliziranja profita? Kako dokazati da output od 40 jedinica dobra jest profitno-maksimalizirajući output? Potrebiti će dokaz pružiti i. Pretpostavimo da raspolažemo jedino podacima koje nudi gornja slika. 139 . omogućiti izračunavanje prosječnog i ukupnog (maksimalnog) profita. istovremeno. Slika 56. TRŽIŠTE DOBARA između graničnog prihoda (cijene dobra) i graničnog troška upućuje na zaključak kako profitno-maksimalizirajući output jest 40.

64 Slika 57.75 9. TRŽIŠTE DOBARA Tablica 21.625 10. 140 . Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Ukupni trošak 25 115 195 285 385 525 715 955 Prosječni ukupni trošak 11.5 9.5 11.5 9.92 13. Prosječni profit je profit po jedinici realiziranog dobra.7.

Profit = Prosječni profit ⋅ Količina Profit = 2. Površina osjenčanog pravokutnika pokazuje veličinu maksimalnog profita kojega realizira savršeni konkurent (slika 57). 141 . TRŽIŠTE DOBARA Profit Prosječni profit = Količina Međutim. Optimalni će output i dalje biti određen presjecištem krivulja graničnog prihoda (cijene) i graničnog troška.375. iznosi 9.3. Umnožak prosječnog profita i utržene (optimalne.625. pri optimalnom outputu određenom jednakošću cijene (graničnog prihoda) i graničnog troška. prosječni profit jednak je 2. ali on više neće značiti realizaciju maksimalnog profita. prosječni profit je. profitno-maksimalizirajuće) količine određuje veličinu (maksimalnog) profita kojega ostvaruje savršeni konkurent.5). prag rentabilnosti).375 ⋅ 40 = 95 7. Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao prijelomna točka U određenim uvjetima točka maksimaliziranja profita može postati prijelomna točka.1. kao što gornja slika pokazuje.7.Prosječni ukupni trošak Budući da prosječni ukupni trošak. Prosječni profit = Prosječni prihod . omogućit će tek poslovanje bez gubitka ali i bez profita (prijelomna točka. Optimalna razina proizvodnje. i razlika između prosječnog prihoda i prosječnog ukupnog troška. Pretpostavimo da tržišna cijena padne na razinu minimalnog prosječnog ukupnog troška. u novim tržišnim uvjetima (tržišna cijena iznosi 9.

7. veći ili manji od optimalnog. Prag rentabilnosti znači jednakost ukupnog prihoda i ukupnog troška ali i prosječnog prihoda i prosječnog ukupnog troška. TRŽIŠTE DOBARA Slika 58. svaki output. niti gubitak. u situaciju u kojoj je prosječni ukupni trošak veći od prosječnog prihoda. 142 . na sreću. Ne postoji profit ali. Zamjećujete. vodi poduzeće u gubitak. Optimalni output sada iznosi 30.

1. Prosječni gubitak jest gubitak po jedinici utrženog dobra. pri svim veličinama svog outputa. Pretpostavimo da tržišna cijena iznosi 8. Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao točka minimaliziranja gubitka Gurnu li tržišne sile tržišnu cijenu ispod razine minimalnog prosječnog ukupnog troška. realizirati gubitak.4. Minimalni će gubitak jamčiti output određen jednakošću cijene (graničnog prihoda) i graničnog troška. savršeni će konkurent.7. Prosječni gubitak = Gubitak Količina 143 .5. Slika 59. TRŽIŠTE DOBARA 7.

koji proizvodi gubitak od 25 novčanih jedinica bit će svejedno hoće li nastaviti proizvodnju ili će je prekinuti. TRŽIŠTE DOBARA Međutim. pojava gubitka ne mora nužno značiti prekid proizvodnje. doista svejedno hoće li nastaviti ili prekinuti proizvodnju. razlika između prosječnog ukupnog troška i prosječnog prihoda. iz navedenog primjera. prosječni je gubitak. Naime. U oba slučaja gubitak je jednak fiksnom trošku.5 = 1. U kratkom vremenskom razdoblju poduzeće suočeno s gubitkom ima na raspolaganju samo dvije opcije: nastaviti proizvoditi s gubitkom ili prekinuti proizvodnju. gubitak je jednak upravo fiksnom trošku budući da je tržište cijenu gurnulo na razinu minimalnog prosječnog varijabilnog troška (8. prekidanja proizvodnje.25 ⋅ 20 = 25 7. Gubitak = Prosječni gubitak ⋅ Količina Gubitak = 1. nije moguće izbjeći. Našemu je poduzeću. savršenom konkurentu. Prekidanje proizvodnje Pojava gubitka otvara pitanje.5.8. Situaciju u kojoj se poduzeće našlo moguće je opisati na sljedeći način: 144 . Prosječni gubitak = Prosječni ukupni trošak . međutim. a to pokazuje i gornja slika.5). dakle.1.Prosječni prihod Prosječni gubitak = 9. proizvodili ili ne.75 .25 Umnožak prosječnog gubitka i utržene (u danim uvjetima optimalne) količine određuje veličinu (minimalnog) gubitka koji realizira savršeni konkurent. Fiksni trošak. Naime. Moguće je da čudno zvuči.7. makar i privremenog.

5 = 8.5* 8. U tom slučaju ukupni prihod nije u stanju pokriti niti varijabilni trošak.5 Ukupni prihod 168 Gubitak 27 < > Varijabilni trošak 170 Fiksni trošak . Prema tomu. 25 145 . TRŽIŠTE DOBARA Cijena (prosječni prihod) = Minimalni prosječni varijabilni trošak* 8. pretpostavke prekidanja proizvodnje su: Cijena (prosječni prihod) < Minimalni prosječni varijabilni trošak 8. dogoditi tada kada tržište nametne cijenu koja je manja od minimalnog prosječnog varijabilnog troška.67 9 10 11.28 Nameće se zaključak kako će poduzeće neminovno prekinuti proizvodnju kada njegov gubitak bude veći od fiksnog troška. 25 = 25 Tablica 22.5 Ukupni prihod = Varijabilni trošak 170 = 170 Gubitak = Fiksni trošak .4 8. naravno.7. Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Varijabilni trošak 0 90 170 260 360 500 690 930 Prosječni varijabilni trošak 9 8. To će se.5 13.

Ništa drugo vam i ne preostaje.7. imate li sreće. TRŽIŠTE DOBARA Prekid će proizvodnje u ovakvom slučaju smanjiti gubitak i svesti ga na fiksni trošak. ali gubitka manjeg od fiksnog troška. poduzeće ne može privremeno prekinuvši proizvodnju izbjeći fiksni trošak. Nastali potopljeni trošak ćete zanemariti52 i budući da ste vatreni navijač svoga kluba kupit ćete novu ulaznicu i. Naime. može smatrati potopljenim troškom.7.1. veseliti se pobjedi svoga kluba. i u svakodnevnom se životu susrećemo sa potopljenim troškom. u kratkom vremenskom razdoblju. fiksni – potopljeni trošak možemo zanemariti prilikom donošenja odluke o tome da li i koliko proizvoditi. Stoga. Pretpostavimo da ste kupljenu kartu za nogometnu utakmicu izgubili. Trošak je potopljen kada ga nije moguće nadoknaditi.1. Dakako. Potopljeni trošak Pitanje prekidanja proizvodnje moguće je povezati s pojmom potopljenog troška (sunk cost). 7. 51 52 Ne vrijedi plakati nad prolivenim mlijekom. Fiksni trošak se.6. 7. Fiksni (potopljeni) trošak se može ignorirati51 (u kratkom vremenskom razdoblju) te važnim postaje pokriće varijabilnog troška. 146 . Otuda proizvođači nastavljaju proizvoditi čak i kada ta proizvodnja znači pojavu gubitka. Krivulja ponude savršenog konkurenta Optimalni output savršenog konkurenta određen je presjecištem krivulja graničnog troška i graničnog prihoda (cijene).

dakle.7. Nije. savršeni konkurent bilježi gubitak jednak fiksnom trošku. Ukoliko cijena padne ispod razine minimalnog prosječnog varijabilnog troška. nužno se prekida proizvodnja i ponuđena količina je jednaka nuli. TRŽIŠTE DOBARA Slika 60. ali i ne mora značiti početak ponude budući da. Naime. 147 . proizvodio ili ne. jer će sa svakim porastom cijene povećavati ponuđenu količinu. Ovo vrijedi uz jedan značajan izuzetak. teško zaključiti kako krivulja ponude savršenog konkurenta jest identična s njegovom krivuljom graničnog troška. točka a na krivulji graničnog troška može. u ovoj situaciji.

7.1. odnosno cijena dobra kojega proizvodi savršeni konkurent biti manja od prosječnog ukupnog troška. dakle. Poduzeće ne može u dugom vremenskom razdoblju podnositi gubitak. Do izlaska sa tržišta će doći ukoliko je ukupni prihod manji od ukupnog troška. Prosječni prihod (cijena) < Prosječni ukupni trošak 148 . Izlazak slijedi. 7. TRŽIŠTE DOBARA Slika 61. U tome će slučaju prosječni prihod. Pitanje izlaska sa tržišta U dugom vremenskom razdoblju pojava gubitka nužno nameće pitanje napuštanja tržišta. ukoliko je Ukupni prihod < Ukupni trošak .8.

Dugoročna ravnoteža u uvjetima savršene konkurencije Pretpostavimo da tržišna cijena omogućuje savršenim konkurentima realizaciju profita. krivulja ponude savršenog konkurenta je identična sa krivuljom njegovog graničnog troška ali u onom području cijena u kojemu je cijena dobra jednaka. Podsjetimo se poznate nam situacije: 149 .7. Cijena Ponuda.1. granični trošak C > PUT C< PUT Količina dobra 7.9. Slika 62. TRŽIŠTE DOBARA Prema tomu. odnosno veća od prosječnog ukupnog troška.

Naime. povećati tržišnu ponudu i izazvati pad cijene i profita. dugoročna ravnoteža znači da je ekonomski profit savršenih konkurenata jednak nuli. te će proces dugoročnog prilagođavanja trajati sve dotle dok profit svih savršenih konkurenata ne bude sveden na nulu. Sasvim je sigurno da će profit privući nove konkurente. sretni kraj priče o savršenom konkurentu u kratkom vremenskom razdoblju. a) Tržište b) Savršeni konkurent Ovo je. ista priča u dugom vremenskom razdoblju ima nešto drukčiji kraj. dakle. Njihova će pojava. TRŽIŠTE DOBARA Slike 63. Drugim riječima. profit (pozitivna razlika 150 . Ukoliko se pojavio izuzetno velik broj novih poduzeća pad će cijene dovesti do pojave gubitka. Međutim. a cijena je jednaka minimalnom prosječnom ukupnom trošku savršenih konkurenata. u dugom vremenskom razdoblju. Dugoročna ravnoteža znači da nema razloga niti za useljavanje niti iseljavanje poduzeća.7. Gubitak će izazvati iseljavanje poduzeća. Jedno od obilježja savršene konkurencije jest i činjenica da se novi konkurenti potpuno slobodno pojavljuju na tržištu.

Ukupni je trošak moguće podijeliti na (osim nama već poznate podjele na fiksni i varijabilni trošak) eksplicitni i implicitni trošak. nije potrebito kupovati od drugih poduzeća. dakle. Slike 64.7. Dakako. Normalni profit postoji. Implicitni trošak je trošak alternativne uporabe vlasnikovih inputa te ga nazivamo i oportunitetni 151 . Eksplicitni ili računovodstveni trošak je trošak svih inputa koji nisu vlasništvo vlasnika poduzeća. Implicitni trošak je trošak svih onih inputa koje posjeduje vlasnik ili vlasnici poduzeća. To je trošak onih čimbenika proizvodnje koje poduzeće mora kupovati kako bi moglo funkcionirati. Vjerojatno se pitate što to savršene konkurente i dalje zadržava na tržištu. To je trošak čimbenika proizvodnje koje. računovodstvo ove kupovine vrijedno bilježi te eksplicitni trošak zovemo i računovodstveni trošak. dakle. Odgovor je jednostavan: normalni profit. potiče na proizvodnju kada je njihov ekonomski profit jednak nuli. TRŽIŠTE DOBARA između ukupnog prihoda i ukupnog troška) ćemo od sada zvati ekonomski profit. i tada kada je ukupni prihod jednak ukupnomu trošku.

mogli uložiti u banku i realizirati odgovarajuću kamatu. gotovo svaki naš postupak izaziva neki oportunitetni trošak.7. Vi vodite vaše poduzeće. kao diplomirani ekonomist. Dakle. mogli ste iznajmiti poslovni prostor i ostvariti odgovarajuću najamninu. Ponajprije. Prema tomu. TRŽIŠTE DOBARA trošak. vlasnik ste poslovnog prostora i određena novčana sredstva ste uložili u poduzeće. normalni profit (koji postoji kada je ukupni prihod jednak ukupnom trošku . dakako. propuštena plaća. inpute u vašem vlasništvu (vaš rad. Vi ste. Ukupni prihod = Ukupni trošak ( Eksplicitni trošak + Implicitni trošak ) Normalni profit 152 . pretpostavimo nadalje. umjesto u vlastito poduzeće. nerealizirana najamnina i kamata implicitni su ili oportunitetni trošak vaše odluke da imate svoje poduzeće. novčana ste sredstva.eksplicitnom i implicitnom) predstavlja onaj dio ukupnog prihoda koji pokriva upravo implicitni trošak. vaš poslovni prostor i novčana sredstva) mogli upotrijebiti i na drugi način. Oportunitetni je ili implicitni trošak vrijednost najbolje alternative koju smo propustili realizirati. Konačno. Nadalje. a posebno značenje oportunitetni ili implicitni trošak ima u ekonomskom životu. Pretpostavimo da ste pokrenuli nekakav "business". budući da smo prisiljeni birati između različitih alternativa. mogli ste se zaposliti i. U svakodnevnom životu. realizirati odgovarajuću plaću.

Kada je. veći dio resursa uložiti u proizvodnju alternativnog.7. postoji alokacijska efikasnost. 153 . Potrebito je. naime. društveni interes to nalaže. Na kraju. Dugoročno. Ova nejednakost signalizira da je previše resursa upotrijebljeno u proizvodnji nekog dobra. savršeni konkurenti koriste upravo svoje kapacitete. Ne postoji alternativni angažman resursa koji bi značio proizvodnju veće vrijednosti. vrjednijeg dobra. Koristiti kapacitet znači. TRŽIŠTE DOBARA Zaključimo kako normalni profit jest gorivo koje u dugom vremenskom razdoblju omogućava rad stroja savršene konkurencije. dakle. Resurse je potrebito realocirati na način da se više resursa angažira u proizvodnji dobra čija je cijena veća od graničnog troška. te postoji alokacijska efikasnost. Kada je cijena nekog dobra veća od njegovog graničnog troška (C>GT) govorimo o alokacijskoj neefikasnosti. Dugoročna ravnoteža znači i jednakost cijene dobra i graničnog troška. Alokacijska neefikasnost postoji i kada je cijena dobra manja od graničnog troška njegove proizvodnje (C < GT). upravo proizvesti onaj output koji minimalizira prosječni ukupni trošak. valja konstatirati da dugoročna ravnoteža u uvjetima savršene konkurencije znači i jednakost cijene i minimalnog prosječnog ukupnog troška (C= min. U ovom je slučaju nedovoljno resursa upotrijebljeno u proizvodnji dotičnog dobra. Resurse nije potrebito realocirati. Pokušajmo alokacijsku efikasnost razumjeti na način da granični trošak shvatimo kao oportunitetni trošak. Alternativni angažman resursa znači proizvodnju manje vrijednosti. Alternativna uporaba resursa znači proizvodnju veće vrijednosti. kao vrijednost alternativnog dobra kojeg mogu proizvesti isti resursi. cijena dobra jednaka graničnom trošku (C = GT) resursi su alocirani na način da njihova (najbolja) alternativna uporaba znači proizvodnju iste vrijednosti. Kada je cijena dobra jednaka graničnom trošku (kao što je to slučaj na tržištu savršene konkurencije).PUT).

Pojam i oblici U lepezi tržišnih struktura savršena konkurencija jest jedna krajnost. dakle. Međutim. zaštićen od pojave potencijalne konkurencije. Ono je. Monopol znači postojanje jednog proizvođača-ponuđača jedinstvenog dobra 53 koji je. Primjeri prirodnog monopola nastalog zbog ekonomije razmjera jesu distribucija plina. MONOPOL 7. do nastanka prirodnog monopola može doći i uslijed ekonomije razmjera. Povećavanje outputa. Poduzeće koje bilježi rastuće prinose razmjera (ekonomija razmjera) u stanju je. tržište opskrbiti odgovarajućim dobrom uz niži prosječni ukupni trošak nego veći broj manjih poduzeća. unatoč povećanju prosječnog varijabilnog troška. u takvom slučaju. 154 . patenti). licence. Druga je monopol. potisnuti sve konkurente sa tržišta i osvojiti monopolski položaj. zbog toga što je postotno povećanje njegovog ukupnog proizvoda veće od postotnog povećanja angažiranih inputa. Česti uzrok uspješnog povećavanja razmjera poduzeća jest izuzetno visoki fiksni trošak. vode itd. električne energije. TRŽIŠTE DOBARA 7.2. zahvaljujući neprekidnom obaranju prosječnog ukupnog troška. 53 Riječ je o dobru koje nema bliskog supstituta. Prirodni monopol nastaje kada jedno poduzeće monopolizira prirodne resurse.1. sposobno. Zakonski monopol nastaje na osnovi zakonom utvrđenih povlastica (koncesije.7. izaziva pad prosječnog ukupnog troška.2. znači značajno smanjenje prosječnog fiksnog troška koje. na ovaj ili onaj način. Obzirom na različite načine onemogućavanja konkurencije valja razlikovati zakonski (legalni) monopol i prirodni monopol.

naravno. odnosno cijene dobra.prihod koji donosi dodatno utržena jedinica dobra  ∆ Ukupni prihod    ∆ Količina  .preuzimatelja cijene (price taker-a) monopol određuje. potraživana će količina dobara biti veća. monopol može birati između različitih cijena određenih tržišnom potražnjom. 54 54 Podsjećamo da je Ec > 1 kada postotno smanjenje cijene izazove takvo postotno povećanje potraživane količine koje znači rast ukupnog prihoda.2.7.javlja kao razlika između povećanja ukupnog    prihoda uslijed povećanja realizirane količine dobara i smanjenja ukupnog prihoda uslijed smanjenja cijene dobra. zahvaljujući svom posebnom. On je u stanju. Ukupni. Ukoliko zahtijeva nižu cijenu. potražnja s kojom se on sučeljava jest tržišna potražnja (zbroj svih individualnih potražnji). Za razliku od savršenog konkurenta . ipak. Naime. Pri tome. Sve dotle dok smanjenje cijene dobra (monopol se. Zbog čega je to tako? Monopol. granični prihod monopola je manji od prosječnog prihoda. određivati cijenu dobra. Monopol je "price maker". Dakako. U tom području tržišna potražnja jest cjenovno elastična odnosno Ec > 1. odnosno njegovom veličinom. određujući cijenu spušta niz krivulju tržišne potražnje) znači pozitivan granični prihod ukupni prihod monopola raste.2. povlaštenom položaju. "pravi" cijenu. Naime. dakle. TRŽIŠTE DOBARA 7. Zbog toga se granični prihod monopola . njome upravlja zakon potražnje. Rezultat je manji od cijene dobra odnosno prosječnog prihoda. Krivulja tržišne potražnje je istovremeno i krivulja prosječnog prihoda monopola. granični i prosječni prihod monopola Budući da je monopol jedini ponuđač nekog dobra. postoje neka ograničenja. Vrijedi. Dok je u uvjetima savršene konkurencije cijena dobra bila jedanka graničnom i prosječnom prihodu savršenog konkurenta u uvjetima monopola cijena je jednaka samo prosječnom prihodu. posjeduje tržišnu moć. i obrnuto. te nižoj cijeni dobra odgovara veća potraživana količina. Krivulja tržišne potražnje je krivulja opadajućeg oblika. 155 . manipulirajući vlastitim outputom.

ukupni prihod monopola niti raste niti pada. Tablica 23. Kada smanjenje cijene dobra znači negativan granični prihod ukupni prihod monopola opada. on je maksimalan. Cijena 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Potraživana količina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ukupni prihod 0 11 20 27 32 35 36 35 32 27 20 11 0 Granični prihod 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 156 . TRŽIŠTE DOBARA Kada je granični prihod monopola jednak 0. odnosno 0 < Ec < 1. U tom slučaju tržišna potražnja je jedinično ili stabilno elastična. a Ec = 1. U tom području tržišna potražnja jest cjenovno neelastična.7.

TRŽIŠTE DOBARA Slika 65. 157 .7.

158 . dakle. kojim slučajem. TRŽIŠTE DOBARA Slika 66. monopol zađe u područje cjenovno neelastične potražnje. znači pozitivan granični prihod i cjenovno elastičnu potražnju. Koje je područje tržišne potražnje zanimljivo za monopol? U kojem će dijelu tržišne potražnje monopol potražiti svoj profitnomaksimalizirajući output? Nasuprot uvriježenom mišljenju bit će to onaj segment tržišne potražnje koji znači rast ukupnog prihoda. on će ga napustiti povećavajući cijenu i smanjujući output.7. Ukoliko. koji.

7. Odredimo output koji znači maksimalni ekonomski profit i to pomoću ukupnog prihoda i ukupnog troška. TRŽIŠTE DOBARA 7. Tablica 24.2. Cijena 12 11 10 9 8 7 6 Potraživana količina 0 1 2 3 4 5 6 Ukupni prihod 0 11 20 27 32 35 36 Ukupni trošak 7 11 14 19 26 35 46 Profit -7 0 6 8 6 0 -10 Ekonomski se profit (pozitivna razlika između ukupnog prihoda i ukupnog troška) javlja nakon prve prijelomne točke i nestaje nakon druge. Ukupni prihod. Maksimaliziranje profita 7.1.2. 159 . Neprijeporno. ukupni trošak i profit Provjerimo tvrdnju da se profitno-maksimalizirajući output nalazi u onom segmentu tržišne potražnje koja znači pozitivan granični prihod i Ec > 1.3. profitno-maksimalizirajući output jesu 3 jedinice dobra.3.

output valja smanjivati sve dok se ne izjednače granični prihod i granični trošak.2. 160 . Granični prihod. Ukoliko je granični trošak veći od graničnog prihoda. Monopol će. granični trošak i profit Output koji. Ukupni prihod. Naime. monopol će povećavati svoj ukupni proizvod sve dok je granični prihod veći od graničnog troška.2.3. ukupni 45 trošak 40 35 30 25 20 19 27 32 36 ukupni trošak ukupni prihod maksimalni profiit=8 15 10 5 7 11 1 2 3 4 5 6 profitno-maksimizirajući output Potraživana količina 7. analizirajući savršenu konkurenciju. u danim uvjetima. TRŽIŠTE DOBARA Slika 67.7. vrijedi i u uvjetima monopola. Pravilo koje smo otkrili. osigurava maksimalni profit moguće je locirati i pomoću graničnog prihoda i graničnog troška.

Tablica 25. Četvrtu jedinicu monopol neće proizvesti budući da je njen granični trošak (7) veći od graničnog prihoda (5). maksimalizirati svoj profit proizvodeći onaj output pri kojem je granični prihod jednak graničnom trošku.7. Cijena Potraživana količina Ukupni prihod Granični prihod Ukupni trošak Granični trošak Profit 12 11 10 9 8 7 6 0 1 2 3 4 5 6 0 11 20 27 32 35 36 11 9 7 5 3 1 7 11 14 19 26 35 46 4 3 5 7 9 11 -7 0 6 8 6 0 -10 Profitno-maksimalizirajući output jesu. naravno. 3 jedinice dobra.5 7 7. TRŽIŠTE DOBARA ponovimo. Količina 0 1 2 3 4 5 6 Ukupni trošak 7 11 14 19 26 35 46 Prosječni ukupni trošak 11 7 6. Proizvodnja te četvrte jedinice značila bi smanjenje profita za dvije novčane jedinice. Da bismo i slikom pokazali i dokazali kako output od 3 jedinice dobra jest profitno-maksimalizirajući potrebito je gornju tablicu dopuniti podacima o prosječnom ukupnom trošku.67 161 . Tablica 26.33 6.

promjene (pad) tržišne potražnje mogu monopolu omogućiti tek ostvarenje normalnog profita. Naime. Pri tom. a prosječni ukupni trošak 6.33.67 ⋅ 3) iznosi 8. To su. Za razliku od savršenog konkurenta koji je u dugom vremenskom razdoblju "osuđen" na normalni profit monopol može u dugom vremenskom razdoblju realizirati ekonomski profit. monopolski položaj ne jamči trajnu i sigurnu realizaciju ekonomskog profita. a maksimalni (ekonomski) profit (2. outputu cijena dobra iznosi 9. optimalnom što se poslovnog rezultata tiče. povlašteni. Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška ukazuje na profitno maksimilizirajući output. Taj dugovječni ekonomski profit koji monopol realizira zahvaljujući činjenici da je zaštićen od pojave konkurencije nazivamo monopolski profit. TRŽIŠTE DOBARA Slika 68. Međutim. tri jedinice dobra. Prosječni profit (prosječni prihod . 162 . a mogu ga gurnuti i u gubitak.prosječni ukupni trošak) iznosi 2.7.67. već spomenute.

Slika 69. Granični trošak Prosječni ukupni trošak Svaki output. TRŽIŠTE DOBARA 7. 163 . pridonosi i činjenica da prijelomna točka u uvjetima monopola ne znači. za razliku od savršene konkurencije. Lošoj reputaciji monopola.4. tangira krivulju prosječnog ukupnog troška monopol realizira tek normalni profit. izjednačavanje cijene (prosječnog prihoda) i minimalnog prosječnog ukupnog troška. pri optimalnom outputu.7. veći ili manji od optimalnog K. Ali. vodi monopol u gubitak.2. Jedino K jamči jednakost prosječnog ukupnog troška i prosječnog prihoda te realizaciju normalnog profita. vodi ga u situaciju u kojoj je prosječni ukupni trošak veći od prosječnog prihoda. određenom jednakošću graničnog prihoda i graničnog troška. čak i tada kada ostvaruje samo normalni profit monopol zahtijeva veću cijenu od minimalnog prosječnog ukupnog troška. Prijelomna točka u uvjetima monopola Ukoliko uslijed smanjenja tržišne potražnje njena krivulja. odnosno ukupni prihod je jednak ukupnom trošku. Ekonomski je profit jednak nuli budući da je prosječni prihod jednak prosječnom ukupnom trošku. između ostalog.

ukoliko je. makar i privremeno. Minimalni gubitak osigurava optimalni output K (određen presjecištem krivulja graničnog prihoda i graničnog troška). 164 . baš kao i savršeni konkurent.2. cijena (prosječni prihod) manja od minimalnog prosječnog varijabilnog troška monopol će. Ukoliko je gubitak veći od fiksnog troška.7. TRŽIŠTE DOBARA 7. Granični trošak Prosječni ukupni trošak Najviše što monopol u ovoj situaciji može učiniti jest minimalizirati gubitak. Slika 70. Točka minimaliziranja gubitka u uvjetima monopola Monopol neće izbjeći gubitak kada je pri svim razinama proizvodnje prosječni ukupni trošak veći od prosječnog prihoda.5. prekinuti proizvodnju. dakle.

Monopol.55 Cijena . ceteris paribus. Monopol i krivulja ponude Krivulja ponude savršenog konkurenta jednaka je s krivuljom njegovog graničnog troška. New York 1991. ovo vrijedi ukoliko je cijena veća od minimalnog prosječnog varijabilnog troška savršenog konkurenta. Norton & Company. 165 . u različitim tržišnim situacijama. Viša cijena. bilo tržišne) pokazuje odnos između cijene nekog dobra i ponuđene količine.6. 266. E.: Microeconomics. znači veću ponuđenu količinu. TRŽIŠTE DOBARA 7. Za razliku od savršenog konkurenta monopol nema krivulju ponude. granični trošak. Podsjetimo. W. Slika 71. zahtijeva maksimalnu cijenu koju dopušta tržišna potražnja. str. Međutim. Dakako. kada je monopol u pitanju taj jedinstveni odnos između cijene i ponuđene količine naprosto ne postoji.2.W. Monopolova krivulja ponude ne postoji. granični prihod Granični trošak C Potražnja1 Potražnja0 Granični prihod0 Granični prihod1 K0 K1 Količina 55 Vidjeti: Mansfield. pri tome. nastoji proizvesti onu količinu dobra koja znači jednakost graničnog prihoda i graničnog troška i. krivulja ponude (bilo individualne. Vrijedi i obrnuto.. Inc.7.

ove razlike u cijenama nemaju opravdanje u različitim troškovima poslovanja. odnosno novčani iznos koji su pojedini kupci ili skupine kupaca voljni platiti za dobro ili uslugu. dakle. jedna te ista cijena može. Dakako. značiti najrazličitije ponuđene količine. mada to posebno ne naglasismo. 7. odnosno tržišnu moć. mora posjedovati monopolsku. biti u uvjetima savršene konkurencije. On. Monopol. odnosno ponuđač mora biti u stanju procijeniti platežnu sposobnost kupaca i spremnost na kupovinu. Ovo njegovo nastojanje ne implicira. postojanje jedinstvenog odnosa između cijene dobra i ponuđene količine istog dobra. Monopol s jedinstvenom cijenom je monopol koji zahtijeva istu cijenu za svaku jedinicu svog outputa. 166 .2. TRŽIŠTE DOBARA Nepostojanje jedinstvenog odnosa između cijene dobra i ponuđene količine pokazuje i prethodna slika. Proizvođač mora biti u stanju kontrolirati cijenu dobra. Monopol i diskriminacija cijena Do sada. međutim. može prakticirati diskriminaciju cijena.7. Diskriminacija cijena znači prodaju istog dobra po različitim cijenama različitim kupcima. bijaše riječ o monopolu s jedinstvenom cijenom. Uspješno diferenciranje cijena ili diskriminacija cijena pretpostavlja: 1. Moguća bi preprodaja vrlo brzo dovela do etabliranja jedinstvene cijene 3. naravno. Diskriminacija cijena nije moguća i ne može je.7. Proizvođač. Dobro ili usluga koja se namjerava prodavati po različitim cijenama ne može biti namijenjenja preprodaji. kada je riječ o monopolu. međutim. 2. Naime. Monopol je konzistentan u svome nastojanju da proizvodi output koji izjednačava granični prihod i granični trošak.

7. Savršena diskriminacija cijena O savršenoj diskriminaciji cijena govorimo kada proizvođač od svakog kupca zahtijeva maksimalni novčani iznos kojega je on spreman platiti. Ali. U ovoj je situaciji cijena u svakom pojedinom slučaju jednaka vrijednosti dobra. Sljedeći će grafički prikazi pojasniti učinke savršene diskriminacije cijena. A Ekonomski profit C B Granični trošak Prosječni ukupni trošak Tržišna potražnja . jednostavnosti radi pretpostavit ćemo da monopol uspijeva savršeno diskriminirati cijene. prosječni prihod Granični prihod K 167 . Slika 72. Potrošački višak biva pretvoren u profit proizvođača. TRŽIŠTE DOBARA U stvarnom svijetu potrošači ne ulaze u prodavaonice s istaknutim novčanim iznosima koje su spremni platiti za pojedina dobra ili usluge. 7.7.2. monopol poseže za diskriminacijom cijena budući da ona povećava njegov profit. U stvarnom svijetu diskriminacija cijena nije savršena. odnosno usluge.1. Prema tomu.

Razlog tomu jest činjenica da se smanjenje cijene (koje rezultira povećanjem potraživane količine) odnosi samo na dodatno utrženu jedinicu dobra. zamjećujete da potrošači koji su spremni platiti jedinstvenu cijenu C ostvaruju potrošački probitak kojega prikazuje površina trokuta ACB. granični prihod K K1 Savršena diskriminacija cijena briše razliku između cijene i graničnog prihoda. Baš kao u savršenog konkurenta i u monopola koji savršeno diskriminira cijene vrijedi da je cijena = prosječni prihod = granični prihod. poznati nam. proizvodi output K. a ne i na sve prethodne jedinice. Monopol. pridržavajući se pravila da izjednači granični prihod i granični trošak. Ali. TRŽIŠTE DOBARA Riječ je o situaciji koju dobro poznajemo. svaka jedinica outputa znači jednakost cijene i graničnog prihoda. Slika 73. Stoga. prosječni prihod. Na taj. način maksimalizira svoj profit. Ekonomski profit Granični trošak Prosječni ukupni trošak Tržišna potražnja .7. 168 .

Pretpostavit ćemo da je. Usporedba monopola i savršene konkurencije Usporediti monopol i savršenu konkurenciju znači.8. Ravnotežna će cijena i output biti određeni presjecištem krivulja tržišne potražnje i tržišne ponude. ali povećanje profita. Sada svi kupci. neki sektor gospodarstva podvrgnut savršenoj konkurenciji. Zaključimo: savršena diskriminacija cijena rezultira većim profitom. TRŽIŠTE DOBARA Monopol proizvodi ukupni proizvod K1 koji znači (baš kao i u savršenog konkurenta) jednakost cijene dobra i graničnog troška. b) Moguće ironično. Uvest ćemo u igru njegovu krivulju graničnog prihoda. prije svega. povećanju profita pridonose i oni kupci koje je jedinstvena cijena i pravilo izjednačavanja graničnog prihoda i cijene izbacilo "iz igre". Potom ćemo isti sektor monopolizirati pretpostavivši da umjesto velikog broja ponuđača postoji samo jedan.2. krivulja tržišne ponude je istovremeno i krivulja graničnog troška. posredovano savršenom diskriminacijom cijena. Samo posljednji kupac plaća cijenu jednaku graničnom trošku. plaćaju cijenu veću od one koja bi se formirala u uvjetima savršene konkurencije. te outpute koje odbacuje monopol. Monopol će proizvesti output pri kojemu je 169 . ali i većim. usporediti cijene koje nastaju u ovim različitim tržišnim strukturama. odnosno savršena konkurencija. znači proizvodnju većeg. alokacijski efikasnog outputa pri kojem je cijena izjednačena s graničnim troškom. Učinci su savršene diskriminacije cijena dvojaki: a) Potrošački probitak se pretvara u profit. osim posljednjeg. Ne zaboravimo. alokacijski efikasnim outputom. Svaki od savršenih konkurenata prihvaća tržišnu cijenu kao danu i proizvodi onaj output pri kojemu je granični trošak jednak cijeni dobra. 7. ponajprije.7. Ali.

monopolska cijena (CM) jest veća od graničnog troška 4. te odrediti maksimalnu cijenu koju tržišna potražnja može podnijeti. osim alokacijske neučinkovitosti te proizvodne neučinkovitosti – nekorištenja kapaciteta [čak i u situaciji realizacije normalnog profita cijena je veća od minimalnog prosječnog ukupnog 170 . monopolska cijena (CM) jest veća od cijene koju odbacuje savršena konkurencija (CK) 2. Slika 74.7. Međutim. cijena formirana u uvjetima savršene konkurencije (CK) jednaka je graničnom trošku. monopolski output (KM) jest manji od konkurencijskog outputa (KK) 3. TRŽIŠTE DOBARA granični prihod izjednačen s njegovim graničnim troškom. Nije teško zaključiti da: 1.

Ekonomije cilja se. U ovom je dijelu priče monopol neprijeporno negativni junak priče ("bad guy"). Razlozi za to vjerojatno postoje. Ekonomije cilja jesu smanjenje prosječnog ukupnog troška kao posljedica povećanja broja različitih dobara koja poduzeće proizvodi. Monopol. Razlika između aktualnog outputa uz datu tehnologiju i angažirane inpute te mogućeg. Isti se inputi koriste za proizvodnju većeg broja dobara (komplementarnih u smislu njihove jeftinije proizvodnje). "rent seeking behavior". Lobiranje radi carinske zaštite od inozemne konkurencije samo je jedan primjer "rent seeking-a". Doista. taj monopolski položaj osvojen na "dobar" način. to nije sve. ali i ekonomije cilja (economies of scope). a zbog zaštićenosti od konkurencije. 171 . zasnivanju na diverzifikaciji dobara. Naime. Zaštićeno od konkurencije. pak. Izgradnja i održavanje barijera koje štite monopolski položaj može biti zaista skupa. Riječ je o traganju za rentom. dakako. odnosno ponašanju usmjerenom na izgradnju monopolskog položaja i njegovu zaštitu. a monopolska cijena može biti niža od konkurencijske. Ali. nije se teško složiti sa tvrdnjom da pojavom monopola društvo uvijek gubi. u određenim slučajevima. aktivnosti koja. uljuljkano u sigurnost monopolske pozicije poduzeće se spušta ispod krivulje ukupnog proizvoda. Međutim. učiniti većim od onog konkurencijskog. poznata nam ekonomija razmjera. odnosno proširenju asortimana proizvodnje. evidentno. izaziva dodatne troškove.7. Ocjenjujete li nečiji monopolski položaj zapitajte se da li je netko monopol zbog toga što je "loš" ili je. TRŽIŠTE DOBARA troška (c > min. zbog inertnog i hipertrofiranog upravljačkog i kontrolnog mehanizma može bolovati od X neefikasnosti. a koje je cilj realizacija monopolskog profita. Ovaj se oblik neefikasnosti ne odnosi na poznatu činjenicu da monopol smanjuje output kako bi povećao cijenu već je Harvey Leibenstein veže uz činjenicu da se uz date inpute ne proizvodi maksimalni mogući output. monopoli očigledno nisu izumrla vrsta. većeg outputa jest X neefikasnost. PUT)] monopolu se može prigovoriti i tzv. mogu monopolski output.

7. pretpostavili da monopoliziranje tržišta nije tangiralo troškove. unatoč tomu što nije ostvarena alokacijska efikasnost. Tržišna ponuda Cijena Granični trošak CK CM Tržišna potražnja Granični prihod KK KM Količina U ovome je slučaju monopolska cijena niža od konkurencijske.) obara prosječni ukupni trošak. proizvodnja bijele tehnike. zamjećujete. TRŽIŠTE DOBARA U prethodnom smo primjeru. monopol igra pozitivnu ulogu. 172 . Granični je trošak u tom slučaju nužno manji od prosječnog ukupnog troška. odnosno njihova kombinacija (farmaceutska industrija. u nekim slučajevima. a monopolski output veći od konkurencijskog. Krivulja tržišne ponude je nastankom monopola pretvorena u njegovu krivulju graničnog troška. uspoređujući savršenu konkurenciju i monopol. Ali. Prema tomu. itd. ekonomija razmjera ili ekonomije cilja. Slika 75. Sve to. a uspješno korištenje ekonomija razmjera i cilja ilustrirat će sljedeća slika.

Nesavršena.3. tržišna moć jest posljedica diferencijacije proizvoda. ponajprije. Budući da proizvodi jedinstvenu verziju dobra.1. činjenicu da se monopolistički konkurent sučeljava. Novi se. Valja dodati. većeg od jednog) broja ponuđača od kojih svaki posjeduje određenu tržišnu moć. dakle. Monopolistička konkurencija Monopolistička je konkurencija takav tip tržišta na kojem veliki broj poduzeća međusobno konkurira proizvodeći ne identično već slično dobro. Gornja definicija ne obuhvaća sva bitna obilježja monopolističke konkurencije. U drugom slučaju. Monopolistički konkurenti proizvode slično. Razmotrit ćemo dva oblika nesavršene konkurencije. baš kao savršena konkurencija. monopolistička konkurencija. 7. Stvarna su tržišta. podvrgnuta nesavršenoj konkurenciji i smještena između dviju krajnosti-savršene konkurencije i monopola. dakle. tržišna moć jest posljedica malog broja ponuđača i činjenice da svaki od njih proizvodi značajni dio ukupnog proizvoda grane. dakako. slobodno pojavljuju na tržištu i uključuju u tržišnu utakmicu. baš kao i monopol. Drugo. konkurenti. riječ je o monopolističkoj konkurenciji. Savršena konkurencija i monopol prije su apstrakcije negoli realnost. TRŽIŠTE DOBARA 7. sposobnost da variranjem outputa utječe na cijenu dobra. 173 . bez ikakvih ograničenja. radi se o oligopolu.7. s opadajućom krivuljom potražnje. ne postavlja nikakve zapreke onima koji žele ući ili izaći s tržišta. NESAVRŠENA KONKURENCIJA Stvarni svijet doista nije niti savršeno konkurentan niti u potpunosti monopoliziran. ne identično dobro. Zahvaljujući diferencijaciji dobra koja proizvode monopolistički konkurenti nisu savršeni supstituti. imperfektna konkurencija podrazumijeva postojanje većeg ili manjeg (ali. U prvom.3. monopolistički konkurent dominira jednim segmentom tržišta i u mogućnosti je kontrolirati cijenu svog dobra.

174 . On.3. 7. proizvodi onaj output pri kojem je granični prihod izjednačen s graničnim troškom. Ovakvo ponašanje nameće opadajuća krivulja potražnje s kojom se monopolistički konkurent sučeljava. dakle. Predstavimo situaciju u kojoj se nalazi jedan od monopolističkih konkurenata. Pretpostavimo da zbog povoljnih tržišnih uvjeta monopolistički konkurenti realiziraju ekonomski profit. TRŽIŠTE DOBARA Zamjećujete.7. Zbog toga su i događanja na ovom tipu tržišta vrlo zanimljiva. Slika 76. monopolistička je konkurencija mješavina obilježja svojstvenih kako za savršenu konkurenciju tako i monopol.1.1. Kratko vremensko razdoblje Monopolistički konkurent poštuje isto pravilo maksimaliziranja profita kao i monopol.

Naime. 7. Slika 77. Ova je idilična situacija. uopće na tržištu monopolističke konkurencije postaje prilično tijesno. monopolistički konkurent realizira ekonomski profit čiju veličinu predstavlja svojom površinom osjenčani pravokutnik. Ovo će napuštanje tržišta trajati sve dotle dok monopolistički konkurenti ne ostvare jedino i samo normalni profit. a drastičniji pad potražnje (pomicanje krivulje potražnje ulijevo i prema dolje) može dovesti i do pojave gubitka. ekonomski profit koji realiziraju monopolistički konkurenti privući će. TRŽIŠTE DOBARA Poduzeće izgleda i ponaša se kao monopol. dugoročna ravnoteža na tržištu monopolističke konkurencije znači da je ekonomski profit jednak nuli. Granični trošak Prosječni ukupni trošak 175 . Ekonomski profit se smanjuje. Nova će poduzeća privući dio kupaca. odnosno cijena veća od prosječnog ukupnog troška pri optimalnom K. Dugo vremensko razdoblje Dugo vremensko razdoblje aktivira ono obilježje monopolističke konkurencije koje se tiče slobodnog pojavljivanja novih konkurenata na tržištu. neodrživa u dugom vremenskom razdoblju. nove konkurente.1. Budući da je prosječni prihod. sasvim sigurno.2. potražnja za proizvodima starosjedioca se smanjuje.7.3. međutim. Prema tomu. Gubitak će izazvati iseljavanje poduzeća.

7. Riječ je o ponešto različitim dobrima ali. proizvoditi normalni profit u savršenoj konkurenciji znači proizvoditi onaj output koji znači i minimalni prosječni ukupni trošak. prijelomna točka u uvjetima monopolističke konkurencije znači manji output i veću cijenu nego prijelomna točka u uvjetima savršene konkurencije. Monopol i monopolistička konkurencija. TRŽIŠTE DOBARA Ekonomski je rezultat isti kao u savršenoj konkurenciji. neiskorištenog kapaciteta. naime. istovremeno. Uopće. onaj output koji znači minimalni ukupni trošak po jedinici proizvedenog dobra . Čisti oligopol razumijeva proizvodnju istog dobra. Na takvom tržištu će postojati manji broj velikih proizvođača. Diferencirani oligopol znači da poduzeća proizvode slična dobra. Realizirajući normalni profit monopolistički konkurent proizvodi output koji je manji od onoga koji znači minimalni prosječni ukupni trošak. I monopolistički konkurent i savršeni konkurent moraju se dugoročno zadovoljiti normalnim profitom.3. Drugim riječima.minimalni prosječni ukupni trošak. međutim. Oligopol Oligopol je tržište na kojemu nekoliko (mali broj) proizvođača međusobno konkurira proizvodeći ista ili slična dobra. Cijena dobra savršenog konkurenta jednaka je graničnom trošku. dakle. znači pojavu suvišnog. i dobrim supstitutima. savršeni konkurent koristi upravo svoj kapacitet. razlike ipak postoje. Najčešće je to ekonomija razmjera. U tom smislu valja razlikovati diferencirani oligopol i čisti oligopol. Nadalje.7. Cijena koju određuje monopolistički konkurent veća je od graničnog troška. Ponekad nije moguće realizirati prihvatljivo niski prosječni ukupni trošak bez proizvodnje izuzetno velikog outputa. Nadalje. Kapacitet je. mali broj proizvođača može postojati i zbog činjenice da je za pojavu na nekom 176 . Brojni su uzroci formiranja oligopola.2. Ali.

TRŽIŠTE DOBARA tržištu potrebito uložiti izuzetno velik (financijski) kapital. Manja poduzeća. Oligopol može biti i posljedica insuficijentnih zaliha sirovina. On traga za cijenom vodeći računa o postupcima svojih konkurenata. profit i output svakog poduzeća u oligopolu ovisi o postupcima njegovih konkurenata. Budući da je pod budnom paskom svojih konkurenata. On je "price searcher". proizvode output koji znači jednakost graničnog prihoda i graničnog troška. Strategijska je interakcija naročiti oblik međusobne ovisnosti poduzeća u oligopolu koja nalaže takvo ponašanje (posebice kada je u pitanju cijena dobra i veličina outputa) koje vodi računa o očekivanim postupcima i reakcijama svih konkurenata. s tim u svezi. Međutim. Monopol "pravi". Vodstvo u cijenama i tajni sporazumi Postoji nekoliko načina rješavanja pitanja određivanja cijene u oligopolu.2. situacija je ovdje znatno složenija negoli u monopolu. najčešće ono najveće.3. Poduzeće koje je preuzelo vodstvo u cijenama. vodstvo u cijenama. maksimalizira svoj profit proizvodeći onaj output pri kojem je njegov granični prihod jednak graničnom trošku. ali i za suradnju. također. problem strategijske interakcije rješava se na način da jedno poduzeće. Bitno obilježje oligopola jest mali broj proizvođača i. postojanje relevantne tržišne moći svakog od oligopolista. Drugi način određivanja cijene u oligopolu jest tajno (budući da je najčešće ilegalno) ili javno dogovaranje i sporazumijevanje. Situaciju u kojoj se nalaze oligopolisti nazivamo strategijska interakcija. prihvaćaju cijenu dominatnog poduzeća te. 7. On je "price maker". Očigledno. ovisno o promjenama tržišnih uvjeta i vlastitih troškova. dominantno poduzeće. preuzme vodstvo u cijenama. određuje cijenu. Problem međusobne ovisnosti. Ono određuje i mijenja cijenu. patenata. Ovakvi su 177 . Ovdje ima mjesta i za sukob. Prvi je tzv.7. a ostali ga u tome slijede. itd.1. oligopolist mora biti znatno oprezniji prilikom određivanja cijene.

te podjela tržišta) mogući budući da se u oligopolu radi o malom broju zainteresiranih stranaka (poduzeća) koje su potpuno svjesne međusobne ovisnosti. veličina outputa. Ne samo zbog toga što ih. Ona će biti određena presjecištem krivulja zajedničkog (ukupnog) graničnog troška i graničnog prihoda. Slika 78. 178 . Tako formirana cijena jest monopolska cijena. zakon zabranjuje već stoga što se on iznutra krši. Ukoliko oligopolisti sklope ovakvu vrstu sporazuma (javnog ili tajnog). TRŽIŠTE DOBARA sporazumi (predmet kojih su najčešće cijena. a sve u cilju povećanja vlastitog profita. prestanak sporazuma. povećavajući output iznad dogovorene kvote. Često se događa da ovakvi aranžmani nisu dugoga vijeka. Prednosti sporazuma su očigledne: smanjena nesigurnost. te ukoliko ga se pridržavaju posljedice (cijena i output) mogu biti iste kao da je riječ o monopolu. najčešće. povećani profiti i zaštita od pojave eventualne konkurencije.7. Ostali to relativno brzo otkrivaju te dolazi do odgovarajuće reakcije koja znači i raskid. Jedno ili više poduzeća počinje kršiti sporazum snizujući cijenu ispod dogovorene.

i B. a partnera. zbog nedostatka dokaza. Prilično složena situacija budući da A. vjerojatno. A. čeka zatvorska kazna od osam godina.7. budući da je odbio priznati.B. Istražitelj stoga smjesti A.B.A. znaju da ukoliko niti jedan ne prizna ranije počinjene provale mogu biti. dobit ćeš zatvorsku kaznu u trajanju od jedne godine. međutim.B. TRŽIŠTE DOBARA 7. Prije nego razmotrimo ekonomsku primjenu teorije igara (na primjeru najjednostavnijeg slučaja oligopola. U tom smislu svaki igrač. pretpostavljate.B. dakako.2.A. odvija u prilično neugodnom ambijentu. i B.3. poštujući pravila igre.2. 179 . Zatvorenikova dilema Igra se. Čvrstih dokaza. nemaju puno razloga vjerovati jedan drugomu. duopolu) odigrajmo igru poznatu kao zatvorenikova dilema. i B.3. ima na raspolaganju različite strategije (načine igre) kako bi osigurao povoljan ishod igre. ne mogu komunicirati i.A. Svaka igra. vjerojatni počinitelji niza provala u proteklih nekoliko mjeseci. pa i ona najnaivnija predstavlja konfliktnu situaciju u kojoj svaki od sudionika nastoji promovirati vlastiti interes.1. U tom slučaju obojicu očekuje kazna od dvije godine zatvora. u odvojene prostorije te obama veli sljedeće: "Ukoliko priznaš ranije počinjene provale. dakle. Tijekom istrage ustanovi se da su A. a tvoj partner to odbije učiniti. Slično je i s igrom koju igraju poduzeća u oligopolu. i B. upotrijebiti i za analizu strategijske interakcije ali i za analizu najrazličitijih problema društvenih znanosti. budu uhićeni prilikom pokušaja provale.2." Zatvorenici. Teorija igara Teorija je igara teorija koja analizira donošenje odluka u situacijama u kojima postoji sukob interesa. osuđeni samo za posljednju provalu. nema. Teorija igara može se.2. 7. Ukoliko obojica priznate bit ćete osuđeni na četiri godine zatvora.A.

matematičar. U potpuno je istoj situaciji i na isti način rezonira zatvorenik B. konačni rezultat. A. I njemu se isplati priznati. TRŽIŠTE DOBARA U igri sudjeluju dva igrača kojima su na raspolaganju svega dva načina igre. 2 god. Istražitelj će riješiti slučaj provala koje su počinili A. ne prizna 4. vodeći računa isključivo o 56 John F. 1 god. Ravnotežu u ovome slučaju nazivamo nesuradnička ili Nash-ova56 ravnoteža. B. bez obzira što učinio drugi zatvorenik. koji prvi razvija ovaj ravnotežni koncept. pak. prizna.B. 180 . Dakle. A.B. Nash. Niti jedan zatvorenih ne prizna 3. 2 god. a oni će u zatvoru odsjediti svaki po četiri godine. B.A. B. A. prizna.? Ukoliko B. A. s punih osam godina.B. strategije Ne priznati Ne priznati B. A.A.B. Svaki je od igrača odigrao igru. ne prizna.A. B. 4 god.B. tada se meni isplati priznati jer ću u tom slučaju biti kažnjen tek jednom godinom zatvora. Matrica isplata pokazuje rezultate svih mogućih strategija obaju igrača.B. u svakom slučaju. Prema tomu. i ja moram priznati kako bih izbjegao osam godina zatvora. 4 god. 8 god. odnosno ravnoteža ove igre jest priznanje obaju zatvorenika. 8 god.A. prizna tada. B. A.. ne prizna.A.B.A. strategije Priznati Priznati A.A. neprijeporno. B. odnosno strategije.B. B.A. Ukoliko.7.B.B.B. Na koji način razmišlja zatvorenik A. Stoga su mogući samo sljedeći ishodi: 1. Oba zatvorenika priznaju 2. 1 god. a B.B. i B.A. meni se isplati priznati.

sebičnim interesom ne realiziramo najbolji rezultat.7. grubo rečeno. poduzeća B ne vara 4. veći ekonomski profit.2. ova igra je samo dokaz da ponekad vođeni vlastitim. Inc. oba igrača na raspolaganju imaju dominantnu strategiju. ravnoteža zatvorenikove dileme je doista specifična..3. "Dominantna strategija je strategija koja ostaje ista bez obzira kakvu akciju poduzeo drugi igrač". Oba poduzeća varaju 3. Ali. Varati znači pokušati sniženjem cijene ispod dogovorene zauzeti veći dio tržišta te realizirati. Addison-Wesley Publishing Company. Naime. Poduzeće A vara. na račun konkurenta. Ali. već je istovremeno i riječ o dominantnoj strategijskoj ravnoteži.. dakle. Poduzećima su na raspolaganju dvije strategije: izigravati sporazum (ili. Dominantna strategijska ravnoteža postoji tada kada.2. Matrica isplata može odbaciti sljedeće rezultate (predstavljene u obliku profita i gubitka): 57 Parkin. nastojeći izboriti najpovoljniji ekonomski rezultat. kao i u zatvorenikovoj dilemi.2. mogu birati između dvije moguće strategije. Moguće su . 357. 7. poduzeće B vara. Poduzeće A ne vara. TRŽIŠTE DOBARA vlasititom interesu. ne varati. ona je ne samo nesuradnička (zbog očiglednih razloga). New York 1990.57 Vjerojatno ste pomalo iznenađeni ravnotežom zatvorenikove dileme. u pitanju dva igrača koji. varati) i pridržavati se sporazuma. M. Igra u duopolu Duopol čine dva poduzeća. Oba poduzeća ne varaju 2. sljedeće četiri situacije: 1. dakle.: Economics. I ovdje su. str. baš kao u zatvorenikovoj dilemi. Pretpostavimo da su poduzeća tajno podijelila tržište i dogovorila cijenu. 181 .

Njihov će ekonomski profit biti jednak nuli budući da je iznova privatni interes nadmašio zajednički interes. vremena da bi se profilirao. Dominantna strategijska. Igra koju oni igraju ima veliki broj produžetaka. na sreću ili nesreću. istovremeno. I njegova najbolja strategija je varati. Zajedničkom interesu treba. Izigravaju li. varati. tu doista nema dileme. TRŽIŠTE DOBARA Ne varati Poduzeće B-strategije Varati A B A B Poduzeće A strategije Ne varati Varati +2 A +2 B -2 A +4 B +4 -2 0 0 Ukoliko oba poduzeća odluče poštovati sporazum svaki realizira ekonomski profit od dva milijuna novčanih jedinica. I konačno. poduzeću B gubitak od dva milijuna.7. pak. U tom slučaju poduzeće A realizira profit od četiri milijuna nanijevši. dakako. I opet. Poduzeću A se isplati. Poduzeća A i B svoju igru mogu ponavljati. tada onaj koji izigrava sporazum realizira ekonomski profit od četiri milijuna gurnuvši istovremeno svog konkurenta u gubitak od dva milijuna novčanih jedinica. mora varati. A naša ga poduzeća. naime. Pokušajmo je otkriti. imaju dovoljno. ako se jedno poduzeće pridržava dogovorene cijene a drugo ne. sporazum ekonomski je profit obaju poduzeća jednak nuli. ali i Nash-ova ili nesuradnička ravnoteža ove igre znači da će oba poduzeća ući u rat cijenama i ostvariti tek normalni profit. ukoliko poduzeće B ne vara. Na isti način razmišlja i ponaša se poduzeće B. Na taj način ono izbjegava gubitak i uspijeva realizirati normalni profit. Zatvorenici su svoju igru mogli odigrati samo jednom. Ukoliko poduzeće B vara poduzeće A. Ponavljanje igre otvara mogućnost da se druga strana kazni za "nekorektno" ponašanje. 182 . oba igrača imaju na raspolaganju dominantnu strategiju. Svaki "niski udarac".

Strategijski potez je potez koji stvara sliku o tome što vaši konkurenti mogu od vas očekivati u određenoj situaciji. primjerice. New York. TRŽIŠTE DOBARA svaki prekršaj može biti uzvraćen. i suradnička ravnoteža koja će značiti da su oba igrača (poduzeća) tijekom vremena naučila surađivati.7. Milo za drago strategija jednostavno znači odigravati u sadašnjoj rundi ono što je drugi igrač odigrao u prethodnoj rundi. Oxford University Press. Uopće. 183 . 1960. međutim. Izračunava se kao postotak vrijednosti prodaje četiriju najvećih poduzeća. Jedna je od njih. može očekivati da na napad odgovorite još snažnijim napadom. On pokazuje u kojoj mjeri mali broj (četiri ili osam) poduzeća dominira tržištem. "milo za drago" strategiju (tit-for-tat strategy). igračima je na raspolaganju čitav niz strategijskih poteza. vaš konkurent snizi cijenu vi možete odgovoriti još većim obaranjem cijene.4. dakle. ZAKLJUČNO O TRŽIŠTU DOBARA 7.1. te da ostvaruju ekonomski profit od dva milijuna novčanih jedinica.4. 7. Svaki igrač u svoju strategiju može uključiti i tzv. T. ova složenija (budući da uključuje ponavljanje) varijanta zatvorenikove dileme može imati mnogo ravnoteža. Koeficijent koncentracije četiriju poduzeća = Vrijednost prodaje najvećih četiriju poduzeća Vrijednost prodaje grane ⋅ 100 58 Vidjeti: Schelling. Od vas se.: The Strategy of Conflict. Koeficijent četiriju (ili osam) poduzeća je najčešća mjera koncentracije grane ili sektora. Prema tomu.58 Ukoliko. Koeficijent koncentracije četiriju poduzeća U odgovoru na pitanje je li neka grana ili sektor bliže savršenoj konkurenciji ili monopolu može pomoći koeficijent koncentracije četiriju poduzeća.

usporedimo osnovna obilježja analiziranih tražišnih struktura.PUT Cijena>Gran. trošak Monopolistička konkurencija Veliki broj poduzeća Diferencirano dobro Monopolistički konkurent ima određeni utjecaj na cijenu Oligopol Nekoliko poduzeća Identično ili diferencirano dobro Oligopolist ima značajni utjecaj na cijenu Monopol Jedno poduzeće Jedinstveno dobro Monopol određuje cijenu 184 .7. Dopunjen još nekim podacima (veličina tržišta. trošak Normalni profit Cijena> min. 90% npr.2. PUT Cijena=Gran.) vrijednosti ukupne prodaje. Tablica 27.PUT Cijena>Gran. trošak Monopolski profit Cijena>min. pružiti potrebitu informaciju. TRŽIŠTE DOBARA Visoki postotak. slobodan ili otežan ulaz u granu itd. Savršena konkurencija Velik broj poduzeća Identično dobro Savršeni konkurent nema utjecaja na cijenu Dugoročna ravnoteža Normalni profit Cijena=min. monopol) Kraj razmatranja tržišnih struktura jest prilika da se podsjetimo i da. na koncizan način. 7. ukazuje na odsutnost konkurencije budući da četiri najveća poduzeća realiziraju 90% vrijednosti prodaje dane grane. oligopol. trošak Ekonomski profit Cijena >min. Na četiri najveća poduzeća otpada tek mali dio (1% npr. Niski postotak ukazuje na snažnu konkurenciju.) koeficijent koncentracije četiriju poduzeća jest relevantni pokazatelj prisutnosti konkurencije u nekoj grani ili sektoru.. PUT Cijena>Gran. Sljedeća će tablica pokušati. Pregled osnovnih obilježja (savršena konkurencija. monopolistička konkurencija.4.

savršenu konkurenciju nije moguće „instalirati" u svim granama proizvodnje. Zamislite situaciju u kojoj smo svi u situaciji kupovati isto odijelo. oligopol ili monopolistička konkurencija. platiti višu cijenu dobra kako bi uživali u njegovoj raznolikosti. ne može biti najbolja tržišna ne može biti primijenjena u 185 . savršena konkurencija nije i struktura za proizvodnju svakog dobra i svakoj grani proizvodnje. iste zapremine motora i iste boje. Ili. koncept savršene proizvođači nastoje proizvesti dobro uz recimo i to. TRŽIŠTE DOBARA Performancije su savršene konkurencije najbolje. a potrošači će. konkurencije jest idealan. Kada je prirodni monopol u pitanju. najniži trošak i cijenu. Ali. nije moguće negirati prednosti ekonomije razmjera koje on nosi sa sobom. oligopolu nije moguće odreći već navedene prednosti ekonomije razmjera i prednosti eventualne diferencijacije proizvoda. zamislite da smo prisiljeni kupovati isti automobil. proizvodnji nekih dobara će najbolje odgovarati prirodni monopol.7. Prema tomu. Ali. istoga kroja i iste boje. Naime. kada je u pitanju monopolistička konkurencija.

.

preuzima rizik 187 . dakle. a ostali su čimbenici proizvodnje pasivni. Dakle. ali i zalihe gotovih proizvoda. Zemlja ili uopće prirodni resursi dar su prirode. poluproizvoda i sirovina čine kapital. ne znači novac. kapital. Kapital obuhvaća sva proizvedena dobra koja se mogu upotrijebiti u proizvodnji drugih dobara. Poduzetnik. dakle. alati. ali i sasvim konkretnih kapitalnih dobara. Valja. Poduzetništvo je sposobnost stvaranja novih. vode itd. Pojam zemlja obuhvaća ne samo zemlju kao takvu već i sva prirodna bogatstva kao što su šume. PODJELA ČIMBENIKA Ekonomska teorija poznaje četiri inputa. Kaže se kako poduzetništvo jest aktivni čimbenik. naime. Kapital. rudna bogatstva.1. strojevi. zgrade. odnosno čimbenika proizvodnje. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE 8. znati da financijski kapital predstavlja novčana sredstva kojima se mogu kupiti elementi kapitala-realnog kapitala. Ekonomist pojam kapital upotrebljava u smislu realnog kapitala-najrazličitijih. Rad predstavlja fizičke i psihičke sposobnosti ljudskih bića koje ona upotrebljavaju prilikom proizvodnje različitih dobara. novčana sredstva. U tom se smislu upotrebljava pojam financijskog kapitala. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE 8. najrazličitiji uređaji i oprema. To su rad. sjedinjuje proizvodne sile (organizira čimbenike proizvodnje – formira i upravlja poduzećem). zemlja i poduzetništvo.8. ravijanja postojećih dobara i usluga ali i organiziranja proizvodnje dobara i usluga.

Renta. a poduzeća ih kupuju. nestrpljivi priskrbiti profit time što će najbolje zadovoljiti potrebe potrošača. nije za bojažljive i nesklone riziku.2. marljivim i discipliniranim ljudima koji stoje iza svojih postupaka – uspjeha i neuspjeha. 8.8. naravno. naravno. Vlasnici čimbenika proizvodnje realiziraju odgovarajuće dohotke. vlasnik kapitala kamatu. naravno. Ali. onaj ekonomski. Tržište. a domaćinstva (kupci dobara i usluga) na strani ponude. dakle. Domaćinstva. Riječ je o samosvojnim. FORMIRANJE CIJENE I DOHOTKA ČIMBENIKA PROIZVODNJE Tržište inputa razlikuje se. u prvi mah. pak. Vlasnik rada ostvaruje plaću. prije svega. Poduzetnici su. Vrijedi. ova promjena ne tangira djelovanje zakona ponude i potražnje. kombinirajući čimbenike proizvodnje sukladno marginalističkim načelima (o kojima smo i o kojima ćemo govoriti59) nastoji realizirati profit. i 59 Pravila maksimaliziranja profita – output i input analiza. od tržišta outputa (dobara) utoliko što su sada poduzeća (proizvođači dobara i usluga) na strani potražnje. jest zajednički naziv za sve dohotke primljene na ime upotrebe zemlje i prirodnih resursa. Oni odbijaju egzistenciju planiranu izvana. Plaća obuhvaća sve dohotke od rada. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE poslovanja (poduzetnik je “risk-taker”) te inovacijama unapređuje bilo dobro ili uslugu. 188 . Poduzetnik. odlučnim. Ponuđena količina nekog inputa bit će veća (uz neke iznimke na koje ćemo upozoriti) ukoliko je veća njegova cijena. Kamata obuhvaća sve oblike dohotka od kapitala. dakle. odnosno proces njihove proizvodnje. a vlasnik zemlje rentu. nude čimbenike proizvodnje kojima raspolažu.

Baš kao što veličina ukupnog prihoda ovisi o (cjenovnoj) elastičnosti potražnje za nekim dobrom. Vrijedi i obrnuto. Ukoliko je potražnja za čimbenikom cjenovno elastična. Vrijedi i obrnuto. Prema tomu.8. 189 . Zamjećujete sličnost između izračunavanja ukupnog prihoda poduzeća i dohotka vlasnika nekog čimbenika proizvodnje. Slika 79. Tržište inputa određuje i dohodak vlasnika čimbenika proizvodnje. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE obrnuto. Dohodak = C ⋅ K. tada će smanjenje cijene čimbenika dovesti do takvog povećanja potraživane količine čimbenika koje znači povećanje dohotka vlasnika čimbenika. Potraživana količina nekog inputa bit će veća ukoliko je manja njegova cijena. tržište čimbenika proizvodnje određuje cijenu inputa na isti način kao što tržište dobara i usluga određuje cijenu outputa. tako i veličina dohotka vlasnika inputa ovisi o (cjenovnoj) elastičnosti potražnje za inputom. Dohodak vlasnika inputa jednak je umnošku cijene inputa (C) i utržene količine (K).

nije potrebit da bi se čimbenik zadržao u sadašnjoj uporabi.8. izazivanje ponude nekog čimbenika proizvodnje. U pravilu. promjene cijene ne tangiraju veličinu dohotka. Ili. Ekonomska je renta. Slika 80. Ukoliko je potražnja cjenovno neelastična. dohodak se vlasnika čimbenika proizvodnje sastoji od dvaju dijelova: transferne zarade i ekonomske rente. kako se to zna reći. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Ukoliko je potražnja za nekim inputom stabilno elastična. transferna zarada je zarada koju input može realizirati u najboljoj alternativnoj uporabi. Ekonomska je renta dio dohotka koji vlasnik čimbenika prima povrh transferne zarade. Vrijedi i obrnuto. za razliku od transferne zarade. tada će smanjenje cijene čimbenika dovesti do takvog povećanja njegove potraživane količine koje će značiti smanjenje dohotka vlasnika čimbenika. To je onaj dio dohotka koji. 190 . "kruh nad pogačom". Transferna zarada je onaj dio dohotka koji je dostatan za induciranje. Transfernu zaradu možemo smatrati oportunitetnim troškom čimbenika proizvodnje.

kada je. Veličina ekonomske rente ovisi o elastičnosti ponude. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Ekonomska je renta onaj dio dohotka koji se nalazi iznad krivulje ponude i ispod cijene. Kada neki čimbenik proizvodnje nema alternativne potrebe. Transferna je zarada dio dohotka koji se smjestio ispod krivulje ponude. dakle. Kada neki input sadašnjim angažmanom realizira onaj dohodak koji može ostvariti i svojom najboljom alternativnom uporabom (kada je sadašnji dohodak jednak oportunitetnom trošku čimbenika). Neelastična će ponuda značiti veću ekonomsku rentu. tada se cjelokupni dohodak sastoji od transferne zarade. Ponuda takvog čimbenika je savršeno elastična. Slika 81. njegova ponuda savršeno neelastična. a vrijedi i obrnuto. cjelokupni se dohodak sastoji isključivo od ekonomske rente. 191 .8.

Zapitajmo se. jer im oni omogućuju proizvodnju dobara i usluga koje su potrošači voljni kupiti. koju će količinu nekog inputa angažirati poduzeće koje nastoji maksimalizirati profit.8. naime. Poduzeća. 192 . TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 82. kapital ili zemlja) izvedena. međutim. Odgovor na ovo krucijalno pitanje implicira poznavanje sljedećih kategorija: granični prihod proizvoda čimbenika proizvodnje i granični trošak čimbenika proizvodnje. derivirana potražnja. POTRAŽNJA ZA ČIMBENIKOM PROIZVODNJE Potražnja je za čimbenikom proizvodnje (bilo da je u pitanju rad. 8. Potražnja je za nekim čimbenikom izvedena iz potražnje za dobrima ili uslugama koje je taj čimbenik u stanju proizvoditi. potražuju čimbenike proizvodnje.3.

8. ∆ Kapital Upozorimo odmah i na drugi mogući način izračunavanja graničnog prihoda proizvoda nekog inputa. Prema tomu. 193 . granični prihod proizvoda nekog inputa jednak je umnošku njegovog graničnog proizvoda i graničnog prihoda. ∆ Rad Ukoliko je jedino input kapitala promjenljive naravi njegov granični prihod proizvoda izračunavamo na sličan način: Granični prihod proizvoda kapitala = I konačno. a ostali su inputi fiksnog karaktera. o veličini dodatnog outputa koji proizvede dodatno angažirana jedinica inputa i drugo. Granični prihod proizvoda zemlje = ∆ Ukupni prihod . jednostavno. ∆ Čimbenik Ili. Naime. granični je prihod proizvoda nekog čimbenika proizvodnje prihod koji donosi dodatno zaposlena jedinica istog čimbenika. granični prihod proizvoda ovisi o dvjema stvarima: prvo. ∆ Zemlja ∆ Ukupni prihod . Granični prihod proizvoda čimbenika = ∆ Ukupni prihod . u stanju ste izračunati granični prihod proizvoda rada: Granični prihod proizvoda rada = ∆ Ukupni prihod . TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Granični je prihod proizvoda nekog čimbenika promjena ili povećanje ukupnog prihoda kao posljedica jediničnog povećanja istog čimbenika. o veličini dodatnog ukupnog prihoda koji nastaje prodajom dodatnog outputa. Ukoliko povećavate inpute rada.

8. Prosječni je trošak inputa. 194 . jednostavno. jednak cijeni inputa. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Granični prihod proizvoda rada = Granični proizvod rada ⋅ Granični prihod Granični prihod proizvoda kapitala = Granični proizvod kapitala ⋅ Granični prihod Granični prihod proizvoda zemlje = Granični proizvod zemlje ⋅ Granični prihod Granični je trošak nekog čimbenika proizvodnje promjena ili povećanje ukupnog troška tog inputa kao posljedica jediničnog povećanja istog čimbenika. ∆Ukupni trošak rada ∆ Rad ∆Ukupni trošak kapitala ∆ Kapital Granični trošak rada = Granični trošak kapitala = Granični trošak zemlje = ∆Ukupni trošak zemlje ∆ Zemlja Prosječni trošak nekog čimbenika proizvodnje jest ukupni trošak tog čimbenika po jedinici istog čimbenika. granični je trošak čimbenika proizvodnje trošak zapošljavanja dodatne jedinice istog čimbenika. po logici stvari. Granični trošak čimbenika= ∆ Ukupni trošak ∆ Čimbenik Ili.

TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Prosječni trošak rada = Ukupni trošak rada = Cijena rada Rad Ukupni trošak kapitala = Cijena kapitala Kapital Prosječni trošak kapitala = Prosječni trošak zemlje = Ukupni trošak zemlje = Cijena zemlje Zemlja 8. Količina zaposlenog inputa će se. smanjivati kada je granični trošak inputa veći od njegovog graničnog prihoda proizvoda. Provjerit ćemo ovu tvrdnju na sljedećem primjeru: 195 . pak. profitno maksimalizirajuća količina inputa jest ona koja znači jednakost graničnog prihoda proizvoda čimbenika proizvodnje i njegovog graničnog troška.3.8. Optimalna. Profitno maksimalizirajući input Sve dotle dok je granični prihod proizvoda nekog inputa (dodatni prihod koji donosi dodatno angažirana jedinica nekog inputa) veći od graničnog troška istog inputa (dodatnog troška dodatno zaposlene jedinice istog inputa) poduzeće će povećavati angažman tog inputa.1.

TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Tablica 28. Ukupni proizvod 0 10 18 24 28 30 Granični proizvod rada 10 8 6 4 2 Ukupni prihod 0 20 36 48 56 60 Granični prihod 2 2 2 2 2 Granični prihod proizvoda rada 20 16 12 8 4 Rad 0 1 1 3 4 5 Cijena rada (plaća) 6 6 6 6 6 6 Ukupni trošak rada 0 6 12 18 24 30 Granični trošak rada 6 6 6 6 6 ∆ Ukupni profit 14 10 6 2 -2 Analiza odnosa graničnog prihoda proizvoda rada i graničnog troška rada pokazuje da će proizvođač zaposliti četiri radnika. Profitno su maksimalizirajući input četiri radnika. Poduzeće neće zaposliti petog radnika budući da je granični prihod proizvoda njegovog rada (4) manji od njegovog graničnog troška (6). pravilo profitno maksimalizirajućeg inputa glasi: 196 . Određujući veličinu angažiranog inputa (rada. Prema tomu. kapitala i zemlje) poduzeće nastoji izjednačiti granični prihod proizvoda nekog čimbenika proizvodnje sa njegovim graničnim troškom.8. Zapošljavanje tog petog radnika ima za posljedicu smanjivanje ukupnog profita za dvije novčane jedinice.

i tržište je inputa podvrgnuto savršenoj konkurenciji. Tržište je outputa savršeno konkurentno. Ono je preuzimatelj cijene i na tržištu inputa. a Granični proizvod rada ⋅ Cijena dobra = Vrijednost graničnog proizvoda rada U našem se primjeru.savršeni konkurent. proizlazi da je krivulja potražnje poduzeća za čimbenikom proizvodnje jednaka s krivuljom graničnog prihoda proizvoda tog čimbenika proizvodnje. Vjerojatno ste zamijetili da je proizvođač u našem primjeru preuzimatelj cijene . granični prihod proizvoda rada transformirao u vrijednost graničnog proizvoda rada. Poduzeće je jedan od mnogobrojnih kupaca rada i nije u stanju utjecati 197 . Međutim. U ovim naročitim uvjetima. Međutim. cijena dobra kojeg on proizvodi (2 novčane jedinice) jednaka je njegovom graničnom prihodu (2 novčane jedinice). proizvodnje Budući da je maksimalna cijena koju je poduzeće spremno platiti za dodatnu jedinicu bilo kojeg inputa jednaka graničnom prihodu proizvoda tog istog inputa. Granični proizvod rada ⋅ Granični prihod = Granični prihod proizvoda rada. uvjetima savršene konkurencije. Podsjećamo. Naše je poduzeće u situaciji da svaku iduću jedinicu rada plaća po istoj cijeni kao i svaku prethodnu. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Granični prihod proizvoda čimbenika proizvodnje = Granični trošak čimbenika . Naime.8. te se sučeljava sa savršeno elastičnom krivuljom ponude. granični je prihod proizvoda čimbenika proizvodnje jednak vrijednosti graničnog proizvoda čimbenika proizvodnje. prije nego podatke iz naše tablice pretočimo u grafički prikaz potrebito je učiniti još nekoliko napomena. budući da je granični prihod jednak cijeni dobra.

8.kupac inputa .ima određenu tržišnu moć. ne mora biti jedini kupac nekog inputa da bi raspolagalo određenom sposobnošću kontrole cijene inputa.8. Monopson je takvo tržište na kojem postoji samo jedan kupac (u ovom slučaju čimbenika proizvodnje) baš kao što monopol znači postojanje jednog ponuđača nekog dobra. međutim. prosječnog troška rada) određuje veličinu onog inputa koji garantira maksimalni profit. Poduzeće. Presjecište krivulja vrijednosti graničnog proizvoda rada (graničnog prihoda proizvoda rada) i graničnog troška rada (cijene rada. Stoga je cijena rada jednaka graničnom i prosječnom trošku rada.3. Monopson Razmotrimo. 198 .kupac inputa . i nešto složeniju situaciju koja znači da je poduzeće . međutim.2.u stanju utjecati na cijenu inputa. Slika 83. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE na cijenu rada. Ukoliko poduzeće .

monopsonist. ako se drugomu radniku plaća 15 novčanih jedinica isto je toliko potrebito platiti i prvomu. Cijena rada (plaća) Ukupni trošak rada Granični trošak rada Prosječni trošak rada Granični prihod proizvoda rada Rad 0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 0 10 30 60 100 150 10 20 30 40 50 10 15 20 25 30 60 50 40 30 20 Cijena rada i prosječni trošak rada su. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE monopsonsku moć.8. Međutim. ono se sučeljava s rastućom krivuljom ponude određenog inputa. međutim. Granični trošak druge jedinice rada iznosi 20. Granični se trošak rada. iste veličine. Prema tomu. naravno. Zbog čega je granični trošak rada veći od cijene rada? Da bi privukao i zaposlio drugog radnika monopsonist mora ponuditi plaću od 15 novčanih jedinica. Granični je trošak rada veći od cijene i prosječnog troška rada. Pretpostavimo da tržištem određene vrste rada dominira jedan veliki kupac. razlikuje od cijene rada i prosječnog troška rada. Uočili ste bitnu razliku u odnosu na preuzimatelja cijene. ukupni trošak rada ne raste samo zbog zapošljavanja dodatne druge jedinice rada (uz plaću od 15 novčanih jedinica). Tablica 29. krivulja ponude rada jest 199 . Ukoliko je kupac savršeni konkurent on se sučeljava sa savršeno elastičnom ponudom i granični trošak rada jednak je cijeni rada i prosječnom trošku rada. a cijena rada 15. već i zbog rasta plaće prvog radnika (za 5 novčanih jedinica). Uostalom. Varirajući količine kupljenog inputa ono određuje i cijenu istog inputa.

8. Veličinu plaće očitavamo na krivulji ponude rada. Monopsonist će zaposliti tri radnika isplativši svakomu plaću od dvadeset novčanih jedinica. Sve dok je granični prihod proizvoda rada veći od njegovog graničnog troška monopsonist će zapošljavati dodatne jedinice rada i povećavati svoj profit. a pri onom inputu koji maksimalizira profit. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE rastućeg oblika budući da je granični trošak rada veći od prosječnog troška rada. Slika 84. Optimalna razina zaposlenosti (koja znači maksimalni profit) jest ona pri kojoj je granični prihod proizvoda rada jednak graničnomu trošku rada. 200 .

Naime. Ta tržišta inputa na kojima kupac posjeduje određenu tržišnu moć nazivamo monopsonistička konkurencija i oligopson. monopsonist nema krivulju potražnje baš kao što monopolist nema krivulju ponude. dakle. Dakle. Ovakvo ponašanje ne znači. međutim. postojanje krivulje potražnje. Zbog toga monopol proizvodi manje i uz višu cijenu negoli tržište savršene konkurencije i zbog toga monopson znači manju zaposlenost čimbenika i nižu cijenu čimbenika od one zaposlenosti i cijene koja se formira na savršeno konkurentnom tržištu čimbenika. slična je situacija što se zapošljavanja i cijene rada tiče na tržištima između savršene konkurencije i monopsona. Baš kao što je u monopolu cijena outputa veća od graničnog troška.8. Pokušajte na osnovi prethodne slike odrediti koji bi broj radnika i uz koju plaću bio zaposlen pod pretpostavkom da je tržište rada podvrgnuto savršenoj konkurenciji. 201 . TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Na sličan način se ponašaju i monopsonistički konkurent i oligopsonist. i postojanje jedinstvenog odnosa između cijene inputa i potraživane količine istog inputa. ne znači. I konačno. tako je u monopsonu cijena inputa manja od njegovog graničnog prihoda proizvoda. Monopsonistovo ponašanje je konzistentno utoliko što u različitim situacijima nastoji zaposliti onu količinu inputa koja znači jednakost graničnog prihoda proizvoda inputa i njegovog graničnog troška. kada postoji monopson krivulja graničnog prihoda proizvoda čimbenika proizvodnje prestaje biti krivulja potražnje za tim inputom.

Ovo pravilo doživljava sitnu korekciju na tržištu savršene konkurencije. PRAVILA MAKSIMALIZIRANJA PROFITA . ne postoji jedinstveni odnos između cijene rada i potraživane količine rada.8. 8. Prema tomu. Budući da je granični prihod savršenog konkurenta jednak cijeni dobra savršeni konkurent maksimalizira profit proizvodeći onaj output 202 .4. Jedna te ista cijena rada rezultira različitim veličinama angažiranog rada.1. Zlatno pravilo maksimaliziranja profita kojega nudi output analiza glasi: Granični prihod = Granični trošak.4.OUTPUT I INPUT ANALIZA 8. Ne postoji krivulja potražnje za radom. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 85. Output analiza Koji output valja proizvesti da bi se maksimalizirao profit? Onaj pri kojem je granični prihod proizvođača izjednačen s njegovim graničnim troškom.

Ukoliko je dotični input rad. Ukoliko je i tržište outputa i tržište inputa savršeno konkurentno. transformira u vrijednost graničnog proizvoda rada te pravilo profitno maksimalizirajućeg inputa glasi: Vrijednost graničnog proizvoda rada = Granični trošak rada. isto će pravilo glasiti: Vrijednost graničnog proizvoda rada = Cijena rada. granični prihod proizvoda rada se. ukoliko je tržište outputa savršeno konkurentno pravilo maksimaliziranja profita glasi: Cijena 8. budući da je granični prihod savršenog konkurenta jednak cijeni dobra. 203 . Dakle.8. zlatno pravilo maksimaliziranja profita koji nudi input analiza glasi: Granični prihod proizvoda rada = Granični trošak rada Ukoliko je tržište outputa podvrgnuto savršenoj konkurenciji. = Granični trošak.4. Input analiza Koji input valja zaposliti da bi se maksimalizirao profit? Onaj pri kojem je granični prihod proizvoda nekog inputa izjednačen s graničnim troškom istog inputa.2. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE pri kojem je cijena dobra izjednačena s graničnim troškom.

.

Ponuda rada Izazvati ponudu rada (bilo individualnu.1. New York. 1990. 9. Međutim. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE 9. Addison-Wesley Publishing Company. izazvati pad ponuđene količine rada.1. prije svega. bilo tržišnu) znači ponuditi radniku ili radnicima odgovarajuću cijenu rada. ovaj opći zakon poznaje i neke iznimke. Vrijedi i obrnuto. a one se tiču.: Economics. kada je u pitanju ponuđena količina rada. 60 Vidjeti: Parkin. ponuda rada ne postoji. 205 . Ukoliko cijena rada padne ispod plaće suzdržavanja. u pravilu i u prvi mah. Dakle. i na tržištu čimbenika proizvodnje. ponude rada. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE 9.. Inc.. Rast cijene rada izaziva. suprotna. Rast cijene rada iznad plaće suzdržavanja ima za posljedicu. učinka: učinak supstitucije i učinak dohotka. str. M. dva. međutim. Daljnji rast cijene rada može. 391. Ta najniža plaća dostatna za induciranje ponude rada naziva se plaća suzdržavanja (reservation wage)60.9. rast ponuđene količine rada. TRŽIŠTE RADA Zakon ponude djeluje.1. kako ranije rekosmo. većoj cijeni nekog čimbenika proizvodnje odgovarat će i veća ponuđena količina istog čimbenika.

moguće je ustvrditi da pri nižim cijenama rada djeluje učinak supstitucije. Budući da slobodno vrijeme-netržišna djelatnost. a pri višim cijenama rada do izražaja dolazi učinak dohotka.9. rast dohotka potrošača. Učinak se dohotka događa pri višim cijenama rada. povećava se potražnja i za tom vrstom čovjekove aktivnosti. Ali. 61 Tržišna je ponuda rada zbroj svih individualnih ponuda određene vrste rada. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Grubo rečeno.jest normalno dobro. rekreacija. Rast cijene rada povećava atraktivnost tržišne djelatnosti odnosno povećava oportunitetni trošak netržišne aktivnosti. Ponuđena količina rada raste. Uporni rast cijene rada. 206 . te rast radnikovog dohotka (plaće) može izazvati pad ponuđene količine rada. Upravo stoga. povećava potražnju za normalnim dobrima. Prisjetimo se.prodajom rada. rast cijene rada dovodi do supstituiranja netržišne aktivnosti tržišnom djelatnošću . To je bit učinka supstitucije. ceteris paribus. obrazovanje). pri relativno visokim cijenama rada. Učinak su supstitucije i učinak dohotka učinci sa suprotnim djelovanjem. radnik je u situaciji birati između tržišne djelatnosti (prodaja rada) i netržišne djelatnosti (odmor. Upravo stoga je krivulja ponude rada (individualna ali i moguće tržišna61) unatrag povijena. ponuđena količina rada opada. Sat odmora postaje sve skuplji i skuplji u smislu izgubljene sve veće i veće plaće. Iz tih razloga.

ono će biti u situaciji da svaku iduću zaposlenu jedinicu rada plati kao i onu prethodnu. Ukoliko je poduzeće tek jedan od mnogobrojnih kupaca rada.2 Ravnoteža na tržištu rada Na tržištu rada. sučeljava se s rastućom krivuljom ponude rada i u stanju je.kupci rada -. 207 . sučeljavaju s rastućom krivuljom rada ili vodoravnom krivuljom ponude rada. koje je podvrgnuto savršenoj konkurenciji.1. ravnotežnu cijenu i broj zaposlenih radnika određuje presjecište krivulja tržišne potražnje i ponude. Ponuda rada je u tom slučaju savršeno elastična. Pojedina se poduzeća . međutim. povećavajući broj zaposlenih ili otpuštajući radnike. Ukoliko je poduzeće isključivi ili jedan od malog broja poslodavaca.9. 9. utjecati na cijenu rada. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 86. Sve u ovisnosti o tome posjeduje li poduzeće tržišnu moć odnosno sposobnost da utječe na cijenu čimbenika.

i granični prihod poduzeća. dakako. granični prihod proizvoda rada jest umnožak graničnog prihoda i graničnog proizvoda rada.1. i potražnja za radom i krivulja potražnje se pomiče udesno. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slike 87. Ukoliko se. a s njim i granični prihod proizvoda rada. granični prihod proizvoda rada. a) Poduzeće kupac . Vrijedi i obrnuto. Necjenovne odrednice potražnje Krivulja potražnje (iza koje se krije granični prihod proizvoda rada) doživljava pomake tada kada se mijenja potražnja za dobrom koje rad proizvodi (u tom slučaju raste ili pada granični prihod poduzeća) i kada se mijenja proizvodnost rada (u tom slučaju raste ili pada granični proizvod rada). Podsjećamo.2. Raste potražnja za radom i krivulja potražnje se pomiče udesno. ceteris paribus. uz ostale neizmijenjene uvjete.savršena konkurencija 9.9. Raste. 208 . Vrijedi i obrnuto.savršeni konkurent b) Tržište rada . povećava proizvodnost rada (raste li prosječni proizvod rada) povećava se i granični proizvod rada. raste.1. Raste li cijena dobra ili usluge. a sa njime. u tom slučaju.

povećava se oportunitetni trošak rada na onim tržištima rada na kojima cijena rada ostaje ista. Ukupni radni potencijal ili radna snaga obuhvaća sve zaposlene radnike i one osobe koje traže posao. raste li radna snaga.1. 9. Ponuda se rada smanjuje. Zbog toga će mnogi radnici napustiti dosadašnja zaposlenja i potražiti posao na atraktivnijim tržištima rada. Krivulja ponude rada pomiče se udesno. Rastu li plaće na nekim tržištima rada.2. Dakle.2.9. uz ostale neizmijenjene uvjete. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 88. Necjenovne odrednice ponude Na veličinu ponude rada utječe veličina radne snage. Vrijedi i obrnuto. a krivulja ponude se pomiče ulijevo. 209 . raste i ponuda rada. te cijene rada (plaće) na drugim tržištima rada. Vrijedi i obrnuto.

str..: Introduction to Economic Principles. New York. Ulbrich. Smanjenje će ponude rada izazvati. povećanje cijene rada. Primjerice. moguć je dogovor s poslodavcima koji članstvo u sindikatu postavljaju kao uvjet mogućeg zaposlenja.9. McGraw-Hill Book Company. mogu promicati i podržavati snažnu antimigracijsku politiku itd. s tim u svezi.. cilj je sindikata poboljšati položaj svojih članova. H. veća plaća znači i manji broj zaposlenih. R. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 89.. 210 . M.H. ceteris paribus. Međutim. 203. Uloga sindikata “Radnički sindikati su organizacije koje predstavljaju ekonomske interese radnika. 9. Ovo posljednje sindikat može sprovesti smanjujući ponudu rada.3.1. te nastojeći povećati cijenu rada.“62 Jednostavno rečeno. Sindikati.. 1989. To je moguće učiniti inzistirajući na poboljšanju uvjeta rada. te stoga i manji broj članova sindikata. 62 Mabry...

U tom smislu sindikat nastoji povećati potražnju za radom. 63 211 . godinu dana) i. Leasing podrazumijeva poslovni odnos u kojemu davatelj leasinga daje na dogovoreno vrijeme na korištenje primatelju leasinga određenu stvar (kapitalno dobro) uz dogovorenu naknadu. te da ste u mogućnosti (posredstvom leasinga63) nabaviti kamion bilo koje nosivosti.2. znači nastojanje da se poveća potražnja za dobrima i uslugama u čiju su proizvodnju uključeni članovi sindikata (odgovarajuća propaganda tih i takvih dobara). 9.1. podizanje radnog morala. Sljedeća će tablica detaljnije opisati situaciju u kojoj se nalazite. Potražnja za kapitalom Kao što granični prihod proizvoda rada određuje potražnju za radom tako i granični prihod proizvoda kapitala determinira potražnju za kapitalom. pretpostavimo. Kamion unajmljujete samo za jednu prijevozničku sezonu (recimo.9. drugih troškova. nemate. itd. Pretpostavimo da ste se odlučili baviti prijevozništvom. TRŽIŠTE KAPITALA 9. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Ali. To ukratko.opcija koja znači i povećanje plaća i povećanje zaposlenosti. osim troškova leasinga.2. Profitno maksimalizirajući input kapitala jest onaj koji znači jednakost graničnog prihoda proizvoda kapitala i graničnog troška kapitala. lobiranje u svezi donošenja takvih zakona koji će štititi domaću proizvodnju od inozemne konkurencije itd. postoji i druga opcija ..

9. vašim će potrebama ponajviše odgovarati kamion od pet tona nosivosti. Ukupni proizvod (Prevezene tone) 0 12 22 30 36 40 42 Nosivost kamiona u tonama 0 1 2 3 4 5 6 Granični proizvod kapitala 12 10 8 6 4 2 Ukupni prihod 0 480 880 1200 1440 1600 1680 Granični prihod 40 40 40 40 40 40 Granični prihod proizvoda kapitala 480 400 320 240 160 80 Ukupni trošak kapitala 0 120 240 360 480 600 720 Granični trošak kapitala 120 120 120 120 120 120 Kamion od jedne tone nosivosti unajmljujete za 120 novčanih jedinica godišnje. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Tablica 30. I sljedeća će slika potvrditi da je profitno-maksimalizirajući input kamion od pet tona nosivosti: 212 . Neprijeporno. Svaku dodatnu tonu nosivosti platit ćete idućih 120 novčanih jedinica. Kamion od šest tona nećete unajmiti budući da je njegov granični trošak (120) veći od graničnog prihoda proizvoda (80).

Investirate 213 . Pretpostavit ćemo da posjedujete potrebita novčana sredstva i da vam ona. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 90. Do sada se odluka o angažiranju kapitala ne razlikuje od odluka o angažiranju rada. u ovoj novoj situaciji. ukoliko potrebito kapitalno dobro ne možete unajmiti već morate kupiti? Neka cijena svakog kamiona iznosi deseterostruki iznos njegovog jednogodišnjeg leasinga i neka je.9. Ovo kapitalno dobro nudi tijekom godine povrat   1200  uloženih novčanih sredstava u iznosu od 40% vlastite cijene. Što. jednostavnosti radi. odrediti profitno-maksimalizirajući input kapitala? Potrebito je izračunati graničnu efikasnost kapitala. Granični prihod proizvoda kapitala Granična efikasnost kapitala = Granični trošak kapitala ·100 Granična efikasnost kamiona najmanje nosivosti iznosi  480  ⋅ 100 40%. donose kamatu od 10% godišnje. budući da ste ih uložili u banku. međutim. Kako. životni vijek svakog od njih neograničen.

3% 6. zarađujete više nego da ste novčana sredstva uložili u banku. Tablica 31.7% 20% 13. Nosivost kamiona u tonama 0 1 2 3 4 5 6 Granični prihod proizvoda kapitala 480 400 320 240 160 80 Ukupni trošak kapitala 0 1200 2400 3600 4800 6000 7200 Granični trošak kapitala 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Granična efikasnost kapitala 40% 33. Maksimalni profit jamči onaj input kapitala (nosivost kamiona) koji znači jednakost granične efikasnosti kapitala i tržišne kamatne stope.3%.  1200  U oba slučaja. budući da je tržišna kamatna stopa 10%.7% Tržišna kamatna stopa 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 214 .9. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE li dodatnih 1200 novčanih jedinica radi kupovine kamiona od dvije tone  400  nosivosti granična će efikasnost kapitala biti  ⋅ 100 33. kada je u pitanju kupovina kapitala. osigurati maksimalni profit: input kapitala (u ovom slučaju nosivost kamiona) valja povećavati sve dok je granična efikasnost kapitala veća od kamatne stope. Moguće je već sada nazrijeti pravilo koje će.3% 26.

9.7%) manja od tržišne kamatne stope (10%). 9.2. Potražnja za zajmovima Situacija se neće promijeniti ukoliko ne posjedujete vlastita novčana sredstva za kupovinu kamiona. U ovome bi slučaju oportunitetni trošak kupovine kapitalnog dobra (izgubljena godišnja kamata) bio veći od profita koji biste realizirali investirajući u kamion od šest tona nosivosti. Slika 91. Posuđeni novčani iznos ćete povećavati sve dok je granična efikasnost kapitala veća od kamatne stope koju morate platiti na posuđeni iznos. Posuditi 215 . Kamion od šest tona nosivosti nećete kupiti budući da je njegova efikasnost (6. te ste ih prisiljeni posuditi. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE I opet se pokazuje da je kamion od pet tona nosivosti vaš optimalni izbor kada je u pitanju realizacija maksimalnog profita. Posudit ćete upravo onu novčanu sumu pri kojoj je granična efikasnost kapitala (u koji namjeravate investirati) jednaka kamatnoj stopi.2.

odnosno štednja omogućuje tzv. dakle. Kamata je nagrada za čekanje. u pravilu.9. Slika 92. moraju biti nagrađeni. a ne odgođena zadovoljstva. Uopće. upravo ovo čekanje. Međutim. krivuljom potražnje (individualne i tržišne) za kapitalom i zajmovima upravlja granična efikasnost kapitala. koji čekaju. posrednu proizvodnju. Ponuda zajmova Potrošači. zaobilaznu. tvrdimo da potrošače odlikuje pozitivna stopa vremenske preferencije tada jednostavno ukazujemo na činjenicu da većina ljudi preferira sadašnja. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE manje znači realizirati manji profit od maksimalno mogućeg budući da je. za odgođenu potrošnju. koji.2. oni koji se suzdržavaju od moguće sadašnje potrošnje. dakle. Prema tomu. 216 . Upravo stoga. granična efikasnost kapitala > k'. cijene više sadašnju potrošnju od buduće. Posuditi više znači opet. ostvariti profit manji od maksimalnog budući da je sada granična efikasnost kapitala < k'. aktivnosti koje generiraju korisnost vrednuju se više ukoliko ih prije možemo uživati. 9.3. u tom slučaju. Kada. štede.

veću proizvodnju potrošnih dobara. Ukoliko. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Umjesto da sve resurse koristi u proizvodnji potrošnih dobara društvo jedan dio resursa angažira u proizvodnji kapitalnih dobara.određuje presjecište krivulja tržišne potražnje i tržišne ponude zajmova. Ovo vrijedi kako za individualnu tako i tržišnu ponudu zajmova. ceteris paribus. na ovaj posredni način. snažnoj savršenoj konkurenciji. Slika 93. 217 . Proizvedeni kapital omogućuje.9.4. pretpostavimo. Na takvom tržištu ravnotežnu kamatnu stopu tržišnu kamatnu stopu . životna dob i. 9. dakako.2. Ravnoteža na tržištu zajmova Tržište je zajmova podvrgnuto. kamatna stopa. Na veličinu štednje utječe čitav niz čimbenika: tekući dohodak. očekivani dohodak. raste kamatna stopa bit će veća i ponuđena količina zajmova.

Kao što svaka općina. Ono se sučeljava sa vodoravnom krivuljom ponude zajmova i nema. njezina je količina ograničena. drugo. itd. TRŽIŠTE ZEMLJE Zemlja je specifični čimbenik proizvodnje.. nikakvog utjecaja na veličinu kamatne stope. županija raspolaže tek ograničenom količinom zemlje tako i Republika Hrvatska (kao i svaka druga država) posjeduje ograničenu količinu raspoloživog zemljišta.9. Ponajprije. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Pojedino je poduzeće. dakako. u mogućnosti pozajmiti bilo koji novčani iznos uz danu tržišnu kamatnu stopu. ugljena itd. potencijalni dužnik. ona je imobilna i. 218 . 9. zaliha nafte. Slike 94.3.

64 Renta je cijena koja se plaća za upotrebu tuđe zemlje.) ostaje ista. na savršeno konkurentnom tržištu poljoprivrednog zemljišta npr.1. Zakupac se. npr.3. Bez obzira na visinu rente 64 ponuđena količina zemlje (u užem gradskom području Zagreba. Slika 95.3. željenu količinu zemlje uz postojeću. 219 . RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE 9.9.će. tržištem određenu rentu. dakle. 9. moći zakupiti potrebitu.2. Ponuda zemlje Budući da je količina bilo koje vrste zemlje na bilo kojoj lokaciji ograničena i fiksna.potencijalni zakupac . sučeljava sa savršeno elastičnom ponudom zemlje.. moguće je ustvrditi da je ponuda zemlje savršeno neelastična. Ravnoteža na tržištu zemlje Unatoč tomu što je ponuda svakog tipa zemlje savršeno neelastična poduzeće .

9. određuje visinu rente. budući da je ponuda zemlje savršeno neelastična. ekonomska renta. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slike 96. ič ra n Σ g l je ja = z e m ažn a o tr v o d a p o iz iš n p r T r ž r ih o d p ni 220 . Slika 96 b) upozorava na činjenicu da potražnja odnosno granični prihod proizvoda zemlje. zbog istog razloga. Cjelokupni dohodak vlasnika zemlje je.

221 . 10. na drugu funkciju (ona je posljedica tržišne neučinkovitosti) i treću funkciju (riječ je o nastojanju države da raspodjelu učini ujednačenijom). odnosno vlada ima u ekonomskom životu nekoliko doista važnih funkcija. u ovom trenutku. 4. ona realocira resurse zbog činjenice da tržište nije u stanju osigurati alokacijsku efikasnost ili Pareto65 optimalnu alokaciju resursa. a da pri tome veličina proizvodnje ostalih dobara 65 Vilfredo Pareto je talijanski ekonomist i sociolog. Država realocira resurse. aktualno tržište je Pareto suboptimalno.1. DRŽAVA I TRŽIŠTE Država. Jedan od značajnih predstavnika marginalističke škole odnosno švicarske ili škole privredne ravnoteže. Država osigurava i održava zakonski okvir u kojem i pomoću kojega ekonomija funkcionira. Država obavlja preraspodjelu dohotka. 3.10. 2. Pareto optimalna alokacija resursa znači da ne postoji alternativni način alokacije koji bi omogućio veću proizvodnju makar i jednog dobra ili usluge. 1. DRŽAVA I REALOKACIJA RESURSA Država intervenira u gospodarskom životu. Država nastoji stabilizirati poslovni ciklus. O četvrtoj funkciji bit će riječi u okviru makroekonomske problematike. DRŽAVA I TRŽIŠTE 10. ona intervenira kako bi smanjila nezaposlenost i inflaciju. Usredotočimo se. Stvarno.

Specifična obilježja javnog dobra izazivaju ozbiljne prepreke u njegovoj. posredstvom tržišta izvedenoj. jednom proizvedeno. pojava monopola. Nasuprot tomu. Osnovna obilježja privatnog dobra su suparništvo i isključivost. isključivo pravo njegove potrošnje. Primjer takvih dobara su ceste. 222 . dobra smještena između privatnog i čistog javnog dobra.1. parkovi i slično. miješana ili polujavna dobra. Nekoliko je uzroka tržišne neefikasnosti odnosno Pareto suboptimalnosti: 1. povećanje nečije potrošnje određenog dobra znači smanjenje potrošnje istog dobra od strane druge osobe. nesposobnost tržišta da proizvodi javna dobra 2.1. svjetionici itd. 10. proizvodnji. čije korištenje odnosno potrošnja ne smanjuje njegovu ponudu. "free rider" problem . a ne samo onima koji su sudjelovali u njegovoj proizvodnji.10. Javna dobra Privatno dobro je dobro ili usluga koje troši jedna osoba. čisto bismo javno dobro66 mogli opisati kao dobro čija proizvodnja zahtijeva sudjelovanje i doprinos većeg broja članova neke zajednice koje je. Isključivost privatnog dobra znači da kupac takvog dobra stiče ekskluzivno. sustav nacionalne obrane. ceteris paribus.) je dobro koje troše svi i nitko ne može biti isključen iz potrošnje tog i takvog dobra. Ukratko. Suparništvo se odnosi na jednostavnu činjenicu da. S tim u vezi najpoznatiji je tzv. čisto javno dobro (npr. omogućio poboljšanje nečijeg blagostanja bez istovremenog smanjenja blagostanja svih ostalih.problem slobodnog jahača. DRŽAVA I TRŽIŠTE i usluga ostane neizmijenjena i koji bi dakle. parkirališta. pojava eksternalija 3. Bit problema sastoji se u tome da netko-neki pretpostave ili da je dovoljan 66 Postoje i tzv. budući da ne postoji način da se korištenje javnog dobra ograniči samo na one koji su bili angažirani u njegovoj proizvodnji i. na raspolaganju svima. konačno.

1.1. besplatno koristiti javna dobra. Ili. ne sudjelujući u njegovoj proizvodnji. te da njihov doprinos (istovremeno i njihov trošak) neće biti potrebit ili. to je promjena ili povećanje ukupne koristi uslijed jediničnog povećanja količine javnog dobra. Ukupna i granična korist javnog dobra Odgovor na pitanje koja količina javnog dobra jest optimalna ili alokacijski efikasna implicira poznavanje ukupne i granične koristi. ne smanjujući potrošnju privatnih dobara. kada su u pitanju javna dobra i njihova proizvodnja. sasvim nedovoljan pa je racionalno odustati od takvog projekta. da je broj onih koji će se angažirati. dakle. korist nije drugo doli novčana mjera korisnosti i identična je konceptu vrijednosti koji upotrijebismo prilikom analize potrošnje privatnih dobara i potrošačeve ravnoteže. "free rider" je osigurao besplatno korištenje javnog dobra. pa. pak. Graničnu korist moguće je. DRŽAVA I TRŽIŠTE broj onih koji će participirati u proizvodnji javnog dobra.1. izračunati na sljedeći način: Granična korist = ∆ Ukupna korist . Dogodi li se suprotno.10. nije u stanju osigurati proizvodnju javnih dobara ili je. prema tomu. posredstvom tržišta proizvedena količina javnih dobara manja od one koja znači alokacijsku efikasnost. "free rider" je osoba koja besplatno. i novčana sredstva. Prema tomu. dakle. koristi javno dobro. alokacijsku efikasnost. 10. Granična je korist javnog dobra novčani iznos koji je pojedinac spreman platiti za dodatnu jedinicu tog javnog dobra. Raste li količina javnog dobra povećava se i ukupna korist. Tržište. Ukupna korist javnog dobra jest ukupni novčani iznos kojim neka osoba procjenjuje datu razinu opskrbljenosti tim javnim dobrom. u boljem slučaju. Zbog toga država igra ulogu realokatora. te pokušava osigurati. ∆ Količina 223 . Isplati se. Ovakvo je ponašanje prije pravilo nego izuzetak budući da je isplativo. Zapravo.

1. Zamjećujete.A Granična korist .A Ukupna korist . raste li razina opskrbljenosti javnim dobrom granična korist opada. granična korist se ponaša na isti način kao i granična korisnost.10. Neka u našoj zamišljenoj ekonomiji postoje tek dva korisnika javnog dobra . Ovo vrijedi kako za graničnu individualnu korist tako i graničnu društvenu korist. Količina javnog dobra Ukupna korist .2.osoba A i osoba B. 10.1. Tablica 32. Kao što ukupna društvena korist predstavlja zbroj svih individualnih ukupnih koristi tako granična društvena korist jest zbroj svih graničnih individualnih koristi.benefit analiza) odrediti alokacijski efikasnu količinu javnog dobra.B Granična korist . Analiza troškova i koristi Sljedeći će primjer pokazati kako pomoću analize troškova i koristi (cost . DRŽAVA I TRŽIŠTE Raste li potrošnja javnog dobra.B Ukupna društvena korist Granična društvena korist 0 1 2 3 4 5 0 14 24 30 32 30 14 10 6 2 -2 0 12 22 30 36 40 12 10 8 6 4 0 26 46 60 68 70 26 20 14 8 2 224 .

5 4 4.5 2 2.10. a) b) c) Granična društvena korist (A+B) 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0.5 1 1. DRŽAVA I TRŽIŠTE Slike 97.5 5 Količina javnog dobra 225 .5 3 3.

Međutim. alokacijski efikasnu količinu javnog dobra ukazuje i odnos između graničnog troška i granične društvene koristi. To je stoga što potrošnja javnog dobra od strane jedne ili više osoba ne onemogućava i ne umanjuje potrošnju svih ostalih osoba. na ovu optimalnu razinu proizvodnje. U naš ćemo primjer uvesti i trošak kako bismo bili u stanju odrediti točku alokacijske efikasnosti. Maksimalnu neto korist bilježe dvije jedinice javnog dobra. 226 . c) pokazuje da je granična društvena korist javnog dobra okomiti zbroj graničnih individualnih koristi. Tablica 33.10. DRŽAVA I TRŽIŠTE Slika 97. Količina javnog dobra 0 1 2 3 4 5 Ukupna društvena korist 0 26 46 60 68 70 Granična društvena korist 26 20 14 8 2 Ukupni trošak 0 8 22 42 68 100 Granični trošak 8 14 20 26 32 Neto korist 0 18 24 18 0 -30 Neto je korist razlika između ukupne društvene koristi i ukupnog troška.

prosuti trošak.10.1. Eksternalija je trošak ili korist koju osjećaju oni koji nisu neposredno uključeni u ekonomsku transakciju koja ih izaziva. Optimalna razina opskrbljenosti javnim dobrom znači. dakle. negativna eksternalija ili eksterna disekonomija postoji tada kada netko svojom proizvodnjom ili potrošnjom opterećuje troškom “susjednu stranu”. Primjeri eksternog troška. 227 . maksimalnu neto korist odnosno jednakost granične društvene koristi i graničnog troška. eksterne učinke (koristi ili troškove) koji tangiraju druge gospodarske subjekte. 10. Eksterni trošak. potrošnja) nekih gospodarskih subjekata uzrokuju tzv. DRŽAVA I TRŽIŠTE Slika 98. Država i eksternalije Riječ je o slučajevima kada aktivnosti (proizvodnja.2.

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

negativne eksternalije, prosutog troška ili eksterne disekonomije jesu buka, zagađivanje zraka, voda, itd, itd.. Međutim, postoji i eksterna korist, prosuta korist, pozitivna eksternalija ili eksterna ekonomija. U pitanju je npr. zadovoljstvo što ga pruža pogled na susjedov lijepo obrađen vrt, korist koju donosi cijepljenje protiv nekih bolesti (čak i ako niste cijepljeni), korist koju kvalitetni sustav obrazovanja donosi čitavoj zajednici, itd., itd.. Tržište nije u stanju izići na kraj s eksternalijama. Cijene, naime, ne reflektiraju činjenicu da postoje eksternalije. Negativne se eksternalije, ukratko, mogu opisati kao uzročnik tržišne neefikasnosti u smislu prevelike proizvodnje. Zvuči čudno. Ali, anticipacija nekih negativnih učinaka proizvodnje, koje tržište ne registrira (zagađivanje zraka, npr.), bi, sasvim sigurno, povećalo troškove proizvodnje te smanjilo proizvodnju takvih dobara (istovremeno i zagađivanje zraka). Međutim, i pojava pozitivnih eksternalija dovodi u pitanje tržišnu efikasnost. Riječ je o nedovoljnoj proizvodnji, u odnosu na alokacijski efikasnu, dobara i usluga koje uključuju eksterne koristi. Kada bi, dakle, svi koji besplatno uživaju neku eksternu korist imali plaćati njeno korištenje proizvodnja bi takvog dobra bila sigurno veća. Državna realokacijska intervencija može smanjiti eksterne troškove i povećati eksterne koristi.
10.1.2.1. Porezi i alokacijska efikasnost

Na nereguliranom tržištu, bilo ono podvrgnuto i savršenoj konkurenciji, eksterni se trošak ne nalazi u kalkulacijama onih koji ih generiraju svojom proizvodnjom ili potrošnjom. Tržište primorava proizvođače i potrošače da vode računa jedino o privatnom trošku. Granični privatni trošak je trošak koji neposredno opterećuje proizvođača nekog dobra ili usluge. Granični društveni trošak jest zbroj graničnih privatnih troškova i graničnih eksternih troškova. U društvenom je interesu da svi troškovi (i oni privatnog i eksternog karaktera) 228

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

budu razmatrani i uključeni u odluke o alokaciji resursa. Tek tada može biti ostvarena alokacijska efikasnost. S tim u svezi, država može oporezovati proizvodnju opterećenu negativnim eksternalijama. Pretpostavimo da je porez jednak graničnom eksternom trošku. U tom će slučaju točka alokacijske efikasnosti biti određena presjecištem krivulja granične koristi (potražnja) i graničnog društvenog troška (ponuda). Slika 99.

Neregulirano tržište odbacuje količinu dobra KK uz cijenu dobra CK . Posredstvom poreza regulirano tržište proizvodi alokacijski efikasnu količinu KR (granični društveni trošak = granična korist) uz cijenu dobra CR. Ignoriranje negativnih eksternalija ima za posljedicu preveliku proizvodnju nekog dobra i suviše nisku cijenu istog dobra, ukratko, ignoriranje eksternih troškova vodi u Pareto suboptimalnu alokaciju resursa. Uvažavanje, pak, negativnih eksternalija ima za posljedicu smanjivanje outputa i povećavanje cijene dobra.

229

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

10.1.2.2. Subvencije i alokacijska efikasnost

Ranije ustvrdismo kako neregulirano tržište nije u stanju osigurati dostatnu, društveno prihvatljivu, alokacijski efikasnu količinu onih dobara koja uključuju pozitivne eksternalije. Tržište kao takvo, budući da nije u stanju registrirati eksterne koristi, angažira nedovoljnu količinu resursa u proizvodnji tih i takvih dobara. Kao i do sada, u određivanju alokacijski efikasne količine dobara, pomoći će nam analiza troškova i koristi. Granična privatna korist jest korist koju neposredno uživa potrošač nekog dobra. Budući da neka dobra pružaju korist i onima koji ih neposredno ne konzumiraju, granična društvena korist predstavlja zbroj graničnih privatnih koristi i graničnih eksternih koristi. Kako povećati proizvodnju i potrošnju dobara koja impliciraju pozitivne eksternalije? Država to može učiniti subvencionirajući proizvodnju takvih dobara. Subvencija je oblik transfernog plaćanja67 koje “služi za pokriće troškova kako bi se omogućila proizvodnja određenih proizvoda ili usluga”.68 Subvencionirajući javni gradski prijevoz, npr., gradske vlasti potiču potrošnju usluga javnog gradskog prijevoza istovremeno smanjujući gužvu na gradskim prometnicama, smanjujući zagađivanje zraka, itd. I opet je točka alokacijske efikasnosti odnosno alokacijski efikasna količina dobra određena presjecištem krivulja graničnog troška i granične društvene koristi, odnosno jednakošću graničnog troška i granične društvene koristi.

67

Transferna su plaćanja plaćanja bez adekvatne tekuće protuusluge. Riječ je o prijenosu dohotka s jednih subjekata na druge (socijalne pomoći, naknade za nezaposlene, subvencije itd.) 68 Poslovni rječnik, Masmedia, Zagreb, 1992., str. 566.

230

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Slika 100.

Pretpostavili smo, jednostavnosti radi, da je granični privatni trošak jednak graničnom društvenom trošku. Otuda je na našoj slici jedna, standardna krivulja ponude. Relevantna krivulja potražnje jest granična društvena korist. Optimalna količina dobra, količina koja znači alokacijsku efikasnost jest KR (granična društvena korist = granični trošak). Zbog subvencioniranja optimalna je količina na rasplaganju uz jediničnu cijenu CR. Zamjećujete, okomita razlika između Co i CR predstavlja subvenciju po jedinici dobra.
10.1.2.3. Zaključno o eksternalijama - internalizacija eksternalija

Pojava će eksternog troška potaknuti državu da oporezuje djelatnost koja ga izaziva. Obrnuto, pojava eksterne koristi će ponukati državu da subvencionira djelatnost koja je generira. U oba slučaja država uspijeva internalizirati eksternaliju. Internalizirati eksternaliju znači učiniti eksternaliju dijelom tržišne ponude i potražnje. Ili, internalizirati eksternaliju znači ugraditi eksternaliju u kalkulacije proizvođača i potrošača i učiniti je relevantnim dijelom njihovih poslovnih odluka.

231

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Subvencije i porezi nisu, međutim, jedini način internalizacije eksternalija. Internalizaciji eksternalija, u određenim okolnostima, može uvelike pridonijeti jasno određivanje vlasničkih prava. Zbog toga je precizno definiranje vlasničkih prava jedna od važnih zadaća države. Pretpostavimo da neko poduzeće, ispuštajući otpadne vode, zagađuje rijeku. Ukoliko, pak, korisnici vode imaju jasna prava na vodu određene kvalitete, oni će zahtijevati adekvatnu naknadu od zagađivača. Ako je naknada veća od troška, primjerice, ugradnje odgovarajućih filtera, poduzeće će, ugradnjom filtera, prestati zagađivati rijeku. Tržište, dakle, u određenim uvjetima, može samostalno internalizirati eksternaliju. Spomenimo, s tim u svezi, tzv. Coaseov teorem69. Coaseov teorem (prema Ronaldu Coase-u) tvrdi kako tržište može internalizirati eksternaliju ukoliko postoji mali broj zainteresiranih stranaka čija su vlasnička prava jasno, neupitno definirana. Zbog čega mali broj zainteresiranih stranaka? Zbog toga što tek u tom slučaju troškovi pregovaranja odnosno tzv. troškovi transakcije mogu biti prihvatljivo niski. Troškovi su transakcije svi troškovi koji neku transakciju uopće čine mogućom. Troškovi transakcije uključuju, primjerice, troškove lociranja poslovnog partnera, troškove pregovaranja o potrebitim elementima sporazuma, te troškove osiguranja realizacije dogovorenog sporazuma. Dakle, tek dobro definirana vlasnička prava i niski troškovi transakcija mogu osposobiti tržište da internalizira eksternaliju. U složenijim situacijama (visoki troškovi transakcija, veliki broj zainteresiranih stranaka i nedovoljno precizno definirana vlasnička prava) tržište, kao instrument internalizacije eksternalija, otkazuje. Država je, nadalje, u mogućnosti, kada je negativna eksternalija ekstremno velika, zabraniti proizvodnju koja ju generira. I konačno, država može ograničiti proizvodnju negativnih eksternalija. Ona, naime, može propisati način proizvodnje i potrošnje nekih dobara prisiljavajući proizvođače i potrošače da vode računa o eksternalijama koje izazivaju.
69

Vidjeti: Coase, R.: The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, vol.3, October 1960.

232

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Npr., termoelektrane i drugi veliki potrošači ugljena mogu emitirati tek dopuštene količine sumpornog dioksida, automobili moraju imati ugrađene katalizatore itd., itd. 10.1.3. Država i (prirodni) monopol Unatoč tome što ponekad svojim ponašanjem stvara pretpostavke za nastanak monopola70 država nastoji zaštititi tržišnu konkurenciju. Ona to čini posredstvom antimonopolnog zakonodavstva. Riječ je o zakonskim propisima koji zabranjuju monopoliziranje te ograničavaju monopolsku moć. Posebice je, međutim, zanimljiv slučaj prirodnog monopola. Prirodni monopol, podsjećamo, etablira ekonomija razmjera ili rastući prinosi razmjera. Zahvaljujući tome što ukupni proizvod raste brže od angažiranih inputa prosječni ukupni trošak bilježi pad. Jedan je veliki proizvođač u stanju opskrbiti tržište nekim dobrom ili uslugom uz niži prosječni ukupni trošak nego veći broj malih proizvođača. Proizlazi da je prirodni monopol poželjna tržišna struktura kada je u pitanju proizvodnja određenih dobara i usluga (proizvodnja i distribucija električne energije, vode, plina, poštansko-telefonsko-telegrafskih usluga, itd). Razbijanje monopola, kada je o ovom specifičnom obliku monopola riječ, nije najbolje rješenje. Ono, naime, znači i gubitak pozitivnih posljedica ekonomije velikih serija - ekonomije razmjera. Ako nije dobro “demontirati” prirodni monopol onda, rješenje se nameće samo po sebi, je potrebito regulirati cijenu njegovog dobra ili usluge. Pokušajmo, između nekoliko opcija, pronaći optimalni način reguliranja cijene.

70

"Monopol rijetko može biti formiran unutar zemlje bez očite državne pomoći u obluku carina ili na neki drugi način". Friedman, M., Friedman, R.: Free to Choose, Avon, 1981., str. 45.

233

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Slika 101.

Ukoliko ne bi bilo uplitanja države, prirodni bi monopol, uvažavajući pravilo maksimaliziranja profita (granični trošak = granični prihod), zahtijevao monopolsku cijenu CM, a proizveo output KM. Pri tomu bi, dakako, realizirao monopolski profit. Prirodni monopol neće dragovoljno, u datim okolnostima, povećati vlastiti output budući da to povećava granični trošak u odnosu na granični prihod i smanjuje profit. Država jest, međutim, u stanju nametnuti cijenu, te prirodni monopol pretvoriti u preuzimatelja cijene. Idealna, društveno poželjna situacija znači ukupni proizvod količine KI i cijenu CI. Pri toj (KI) razini proizvodnje je granični trošak jednak cijeni dobra (granični trošak = cijena), odnosno granični trošak jednak graničnoj koristi (granični trošak = granična korist). Ovaj način određivanja cijene (koji znači jednakost graničnog troška i cijene), nažalost, u našem primjeru, nije moguće primijeniti. Zamjećujete zbog čega. Cijena je, određena presjecištem krivulja potražnje i graničnog troška, manja od prosječnog ukupnog troška. Ovakva politika cijena vodi proizvođača u gubitak i stoga nije održiva.

234

10. Bogatstvo. na primjeru zamišljene ekonomije. DRŽAVA I TRŽIŠTE Međutim. Ukoliko. Lorenzova krivulja Dohoci vlasnika čimbenika proizvodnje. prikazati pomoću Lorenzove krivulje. ovise o količini inputa kojima raspolažu. dakako.2. bogatstvo ono što posjedujete. ne znači efikasnu alokaciju resursa (ona podrazumijeva jednakost cijene ili granične koristi i graničnog troška) ali je najbliže onom optimalnom. između ostalog. u još većoj mjeri. To. izuzetno delikatnu zadaću preraspodjele ukupnog dohotka nastojeći pronaći pravu mjeru između savršeno jednake raspodjele i tržišne raspodjele. DRŽAVA I PRERASPODJELA DOHOTKA Čak i kada bi tržište bilo alokacijski efikasno. preuzima.10. predstavlja novčanu vrijednost cjelokupne imovine umanjene za obveze. osim visokokvalificiranog rada. Raspodjelu ćemo dohotka i bogatstva. vrijedi i obrnuto. kada bi uspijevalo realizirati Pareto optimalnu alokaciju resursa postojala bi potreba da se proizvedeni output distribuira na ujednačeniji i pravedniji način. Ukratko. primijeniti pravilo prosječnog ukupnog troška. te cijenama čimbenika proizvodnje. Budući da je raspodjela čimbenika proizvodnje odnosno vlasništva nad njima doista nejednaka. Nažalost. dakle. proizvedena količina je KR. dohodak je ono što zaradite. 10.2. vrijedi za raspodjelu bogatstva. posjedujete značajne količine kapitala i zemlje. a prirodni monopol realizira tek normalni profit. kada otkazuje određivanje cijene pomoću graničnog troška valja. kao kompromisno rješenje. 235 . Država određuje cijenu CR (Prosječni ukupni trošak = Cijena). Nije upitna potreba da se dio dohotka preusmjeri siromašnima i onima koji nisu u stanju brinuti o sebi. Država.1. Ovakvo rješenje. nejednaka je i raspodjela dohotka. realizirat ćete i relevantni dohodak.

Još je dramatičnija situacija (a to je sveprisutna ekonomska činjenica) što se raspodjele bogatstva tiče. DRŽAVA I TRŽIŠTE Tablica 34. a oni sa najvišim dohocima (posljednja petina obitelji) zahvaća čak 40% ukupnog dohotka. 40% obitelji realizira 15% dohotka. 236 .10. Kumulativni postotak obitelji 20 40 60 80 100 Kumulativni postotak dohotka 5 15 35 60 100 Kumulativni postotak bogatstva 0 0 5 15 100 Sve su obitelji podijeljene u pet jednakih grupa. Kumulativno. 60% obitelji ostvaruje 35% ukupnog dohotka. dakle. sljedećih 20% obitelji ostvaruje 10% dohotka. dakle. Pretposljednjoj petini pripada 25% dohotka. a to su one s najnižim dohocima. Druga petina. Prva petina obitelji. realiziraju 5% ukupnog dohotka. U našem primjeru najbogatijih 20% obitelji posjeduje čak 85% ukupnog bogatstva. Sljedećih 20% obitelji realizira 20% dohotka.

Dakle. Što je uzrok ovih značajnih razlika u dohocima? Spomenusmo već nejednaku raspodjelu čimbenika proizvodnje.10. DRŽAVA I TRŽIŠTE Slika 102. u našem primjeru) od savršeno jednake raspodjele. 20% obitelji realizira 20% dohotka. Što je Lorenzova krivulja bliža crti savršene jednakosti. Veća udaljenost crte jednakosti i Lorenzove krivulje zorno ilustrira veće nejednakosti u raspodjeli dohotka. Lorenzova krivulja pokazuje otklon aktualne raspodjele dohotka ( i bogatstva. Ljudi 237 . Valja spomenuti i nejednaku distribuciju sposobnosti. Obrazovanje. to je raspodjela dohotka i bogatstva ujednačenija. 40% obitelji 40% dohotka itd. jest jedan od značajnijih razloga nejednakih dohodaka. također. Crta koja iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutom od 45o predstavlja savršeno jednaku raspodjelu.

Na veličinu dohotka može utjecati i mjesto življenja. U tom smislu ona korigira tržišnu raspodjelu dohotka. Zagreb.2. Macmillan Publishing Company. 362.. 1985. DRŽAVA I TRŽIŠTE doista nisu jednaki.: Ekonomija. Karatjas. Zanimljiv je način izračunavanja granice siromaštva u Sjedinjenim Američkim Državama:72 (trošak jednog obroka x 3 obroka x 4 osobe x 365 dana) x 3 Neka istraživanja pokazuju da najsiromašnije američke obitelji troše jednu trećinu svog dohotka na nabavku hrane. država može smanjiti jaz između aktualne i savršeno jednake raspodjele.A. Tako je. a nije jednaka niti raspodjela šansi. igrajući više ili manje uspješno ulogu suvremenog Robina Hooda. Otuda ovaj faktor 3 na kraju formule. godini. 238 . str.: Basic Economics.2. Raspodjela nakon poreza i transfera Država. New York. 71 72 Samuelson. Nordhaus.. W. makar i na sažeti način. npr. raspravlja o raspodjeli dohotka.D. Raspodjelu po obavljenoj državnoj korekciji (država vrši preraspodjelu dohotka posredstvom poreza i transfernih plaćanja) nazivamo raspodjela nakon poreza i transfera.. nastoji pomoći siromašnima i ujednačiti raspodjelu dohotka. 10. Oporezujući visoke dohotke. nije moguće zaobići problem siromaštva. Dyal. pa čak i sreća. J. Tržišna je raspodjela dohotka raspodjela bez ikakvog državnog uplitanja i korekcija. str. te pomažući posredstvom transfera (socijalna skrb i pomoć nezaposlenima) ugroženim skupinama stanovništva.. Ukoliko se. Siromaštvo predstavlja onu veličinu dohotka koji nije u stanju pokriti troškove života na egzistencijalnoj razini. granica siromaštva. "Mate". N... odnosno dohodak jednak egzistencijalnom trošku za četveročlanu američku obitelj bio procijenjen na 14335 $71 u 1992. 2000. P..10. 343.A.

239 . DRŽAVA I TRŽIŠTE Učinke je redistribucijske politike države moguće prikazati Lorenzovom krivuljom tržišne raspodjele i raspodjele nakon poreza i transfera (slika 103). država porezima i transferima može značajno smanjiti jaz između aktualne (stvarne) raspodjele i savršeno jednake raspodjele. Dakle. Slika 103.10.

.

potrošača i poduzeća. Deflacija predstavlja pad opće ili prosječne razine cijena. A. a stabilne cijene postoje tada kada prosječna razina cijena ili. nadimati) jest rast prosječne razine cijena u nekom društvu. Macmillan Publishing Company.1. New York. kako to slikovito vele Dyal i Karatjas73. "mikroskop" kako bismo objasnili ponašanje individualnih ekonomskih subjekata .: Basic Economics. formiranje cijena dobara i usluga u različitim tržišnim strukturama. stopa inflacije. INFLACIJA Inflacija (lat. nezaposlenosti i bruto nacionalnog proizvoda. Makroekonomika. inflare .naduti. određivanje cijena inputa. jednostavno. Naime.11. odnosno stopa ekonomskog rasta. itd. 73 Dyal. proučava posebni ekonomski entitet .. Kako bismo istražili funkcioniranje ekonomije upotrijebit ćemo "teleskop". međutim.ekonomiju u cjelini. razina cijena miruje. određivanje veličine outputa pojedinih dobara. Proučavajući mikroekonomiku upotrebljavali smo.. stopa nezaposlenosti. vrijedni su pokazatelji "zdravstvenog stanja" ili makroekonomske performancije svake ekonomije. U studij makroekonomike uvode nas pojmovi poput inflacije. Karatjas. 176. 241 . str. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. te veličina bruto nacionalnog proizvoda.. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Naše je dosadašnje izlaganje bilo mikroekonomske provenijencije. J. N. 11. 1985. Pojava suprotna inflaciji naziva se deflacija.

H.. posredstvom kojega se prati i mjeri fluktuacija razine cijena. jest indeks potrošačkih cijena (Consumer Price Index . OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Najpoznatiji indeks cijena. Dakako. 293. R. a a. McGrawHill... odnosno baznom razdoblju pomnožen sa sto.+ C1n K 0n · 100 b C0a K 0a + C0b K 0 +..: Introduction to Economic Principles... Vrijednost košare dobara tekuće godine ⋅ 100 Vrijednost iste košare u baznoj godini Indeks potrošačkih cijena = ili Indeks potrošačkih cijena74 = b C1a K 0a + C1b K 0 +. 1989. 242 .. Indeks potrošačkih cijena jest kvocijent vrijednosti standardne košare dobara u tekućem razdoblju i vrijednosti iste košare dobara u prethodnom. indeks potrošačkih cijena u baznom razdoblju iznosi 100.b. n označavaju pojedine artikle košare dobara.+ C0n K 0n gdje 1 označava tekuću godinu. 74 Vidjeti: Mabry. H. Inc.H. str. New York..... Ulbrich.. Možda će sljedeći primjer eliminirati eventualne nedoumice.. a 0 baznu godinu.CPI).11... Standardna košara dobara obuhvaća i sastoji se od najrazličitijih ali i izabranih artikala (u SAD oko 400 dobara i usluga) čije se cijene kontinuirano prate i uspoređuju.

Vrijednost košare dobara 18000 20000 24000 27000 29500 33000 Indeks potrošačkih cijena (CPI) 75 83.5 122. 4. 243 .Razina cijena u prošloj godini • 100 Razina cijena u prošloj godini Godišnja stopa inflacije = ili Indeks potrošačkih cijena u . u odnosu na petu godinu. povećanje prosječne ili opće razine cijena. U četvrtoj godini.Indeks potrošačkih cijena u tekućoj godini prošloj godini • 100 Godišnja stopa inflacije = Indeks potrošačkih cijena u prošloj godini Prema tomu. međutim. izračunati godišnju stopu inflacije u šestoj godini u odnosu na petu? Razina cijena u tekućoj godini . iznositi 11. Godina 1.5%.5 Zamjećujete.9 137.5%. treća je godina bazna godina. 3. 5. 6. 2. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Tablica 35. u petoj 22. Prema tomu.11. Kako.87%. zabilježena je godišnja stopa inflacije od 12.3 100 112.9% a u šestoj godini 37. u našem će slučaju godišnja stopa inflacije zabilježena u šestoj godini. u odnosu na baznu godinu. stopa inflacije jest postotna promjena. Indekse potrošačkih cijena izračunasmo dijeleći vrijednost tipične potrošačke košare svake godine s njenom vrijednošću u baznoj godini.

Nasuprot tomu. reprezentativnih dobara i usluga deflator bruto nacionalnog proizvoda registrira promjene cijena svih dobara i usluga koje čine bruto nacionalni proizvod. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Godišnja stopa inflacije = 137 . mjera inflacije. Naime.5 − 122 . Riječ je o deflatoru bruto nacionalnog proizvoda. novčana. Nominalni bruto nacionalni proizvod • 100 Realni bruto nacionalni proizvod GNP-deflator = Nominalni bruto nacionalni proizvod mjeri vrijednost outputa (svih finalnih dobara i usluga proizvedenih tijekom godine) u cijenama tekuće godine. Deflator se bruto nacionalnog proizvoda ili GNP-deflator izračunava kao kvocijent nominalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda pomnožen sa 100. sveobuhvatnija.87% 122 .9 · 100 = 11. Pretpostavit ćemo.11. odnosno cijenama baznog razdoblja ili godine. Ukratko. još jedna. svih finalnih dobara i usluga koje neka ekonomija proizvede tijekom. dakako. dok indeks potrošačkih cijena prati cijene tek nekih. 244 . realni bruto nacionalni proizvod vrednuje output u stalnim cijenama.9 Postoji. jedne godine. međutim. da neka ekonomija proizvodi tek četiri dobra. jednostavnosti radi. bruto nacionalni proizvod (Gross national product GNP) jest vrijednost. u pravilu.

24%. odnosno stopa inflacije iznosi 18. njegovo pretvaranje u realni bruto nacionalni proizvod čija je veličina oslobođena utjecaja promjene cijena. a realni 29600 deflator bruto nacionalnog proizvoda iznosi 118. u odnosu na baznu godinu. realni bruto nacionalni proizvod moguće pretvoriti u nominalni i nominalni u realni.deflator 245 .5 2500 29600 Budući da je nominalni bruto nacionalni proizvod 35000.deflator 100 Deflacioniranje nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. Dobro A B C D Tekuća godina Količina Cijena Ukupno 1000 2 2000 4 2000 8000 20 1000 20000 5000 1 5000 35000 Bazna godina Cijena Ukupno 1. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Tablica 36.5 1500 1900 7600 900 18000 0.24.24%. prosječna razina cijena svih finalnih dobara porasla za 18. GNP-deflator = 35000 · 100 = 118. obavit ćemo na sljedeći način: Realni bruto nacionalni proizvod = Nominalni bruto nacionalni proizvod • 100 . upotrebom GNP-deflatora. Gornja formula upućuje na to da je. GNP .11.24 29600 U tekućoj je godini. Nominalni bruto nacionalni proizvod = Realni bruto nacionalni proizvod • GNP .

Korijeni kvantitativne teorije novca sežu sve do 17. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. Riječ je o kvantitativnoj teoriji novca. stoljeća. odnosno količina novca u optjecaju. Riječ je o inflaciji potražnje (demand-pull teorija). Međutim. cost push teorija) koja uzroke inflacije vidi u rastu plaća i(li) drugih troškova proizvodnje. reći će oni. Budući da ovo mišljenje držimo relevantnim. a njezin je najpoznatiji današnji pobornik nobelovac Milton Friedman. prije svega. Suštinu kvantitativne ili količinske teorije novca moguće je predstaviti sljedećom jednostavnom formulom: P= M Q P = prosječna razina cijena M = količina novca u optjecaju Q = realni bruto nacionalni proizvod. Kvantitativna teorija novca Različite teorije pokušavaju objasniti inflaciju i uzroke inflacije. monetarni fenomen. biti posljedica kombinacije različitih uzroka.1. ekonomisti (oni monetarističkog usmjerenja) ustvrditi kako inflacija jest. najvažniji. Poznati su stariji zagovornici ove teorije. primjerice. Spomenut ćemo troškovnu inflaciju (tzv. te psihološkim teorijama inflacije. Mnogi će. David Hume i David Ricardo. 246 . razmotrimo temelje ovakvog shvaćanja inflacije i njenih uzroka. U ovom su slučaju prodavači "krivi" za pojavu inflacije.1. nije jedini uzrok inflacije ali je. Upotpunimo ovaj kratak pregled i teorijom o strukturnoj inflaciji. Inflacija može. Novac. dakako. "krivci" mogu biti i kupci odnosno njihova prevelika (u odnosu na ponudu) potražnja. svakako. međutim.11.

u stanju smo formulirati jednadžbu prometa: P · Q = M · v. povećanje količine novca mora izazvati razmjerno povećanje razine cijena odnosno nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. i obrnuto. već i realnog bruto nacionalnog proizvoda. tada povećanje količine novca u nekoj ekonomiji (uz neizmijenjenu brzinu novca) izaziva razmjerno povećanje nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. Ukoliko pretpostavimo da su Q i v stabilne. Ovo se jednostavno tumačenje jednadžbe prometa (koja vjeruje u stabilnost Q i v) naziva "sirova" kvantitativna teorija novca.prosječni broj godišnje uporabe novčane jedinice (v) . međutim. Možda će to jasnije predočiti tzv. Vrijedi. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Prema kvantitativnoj teoriji novca prosječna razina cijena ovisi (pretpostavimo da je Q fiksna veličina) o količini novca u nekoj ekonomiji. uz ostale neizmijenjene uvjete. povećanje nominalnog bruto nacionalnog proizvoda rezultat povećanja ne samo prosječne razine cijena. dakako. Ukoliko pretpostavimo da je realni bruto nacionalni proizvod promjenljiva veličina koju tangira promjena količine novca. udvostručit ćete i razinu cijena. Isti će zaključak vrijediti ukoliko i brzinu novca pretvorimo u 247 . U tom je slučaju. Na lijevoj strani jednadžbe prometa (P · Q) nalazi se nominalni bruto nacionalni proizvod. fiksne veličine. Q Udvostručite li količinu novca. Poveća li se količina novca doći će do razmjernog povećanja prosječne razine cijena. Već je sada moguće zaključiti da povećanje količine novca ne mora značiti razmjerno povećanje razine cijena. "cambridge-ska jednadžba": P= M ⋅v .11. Uvedemo li u naše razmatranje i brzinu novca .

1.000. Ovo povećava brzinu novca.000.1. znači i nižu kamatnu stopu. po veličinu nominalnog bruto nacionalnog proizvoda.000 = P·Q 200. Pretpostavimo da je nominalni bruto nacionalni proizvod (P · Q) 200. u pravilu. Naime. Različita tumačenja jednadžbe prometa Pokušat ćemo. posredstvom jednostavnog primjera. a time i manju brzinu novca. te kompromisne. Ukratko. Iako je tvrdnja o razmjernom rastu količine novca i razine cijena upitna. Budući da veća količina novca u nekoj ekonomiji. v=4. viša kamatna stopa potiče nastojanje da se "besposlena" gotovina plasira kao zajam. predstaviti već naznačene razlike između ekstremnog monetarizma ("sirove" kvantitativne teorije). Kakve će posljedice. umjerene interpretacije jednadžbe prometa (suptilnije varijante kvantitativne teorije novca). te brzina novca opada. imati udvostručenje količine novca? Ekstremno će monetarističko objašnjenje poći od pretpostavke da je brzina novca stalna i stabilna veličina. Niža kamatna stopa znači i manji oportunitetni trošak posjedovanja (inaktivne) gotovine.000 . M = 50. Ona je izvrsna slika onoga što očekuje one ekonomije koje neodgovorno povećavaju količinu novca u optjecaju. ekstremnog keynesijanskog viđenja jednadžbe prometa. Ovaj odnos između kamatne stope i brzine novca slabi pozicije "sirove" kvantitativne teorije novca. Prema tomu. znatnog utjecaja na brzinu novca ima veličina kamatne stope. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI promjenljivu veličinu.1. 11. rast nominalnog bruto nacionalnog proizvoda i prosječne razine cijena ne mora biti razmjeran povećanju količine novca.11. M·v 200. te će rast nominalnog bruto 248 . poruke kvantitativne teorije novca valja shvatiti vrlo ozbiljno.

taj pad brzine neće u potpunosti neutralizirati rast količine novca.000 I konačno.11.000 Prema ekstremnomu keynesijanskomu stajalištu povećanje količine novca ne tangira veličinu nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI nacionalnog proizvoda biti razmjeran rastu količine novca.000 · 3 P·Q 300. Doći će do izvjesnog. Razlog je tomu odgovarajući pad brzine novca izazvan padom kamatne stope. Međutim. ne i razmjernog povećanju količine novca.000 · 4 P·Q 400. Postoji. M·v = 100. M·v = 100. dakle. kompromisno objašnjenje računa s time da će udvostručena količina novca izazvati pad kamatne stope čija će posljedica biti i određeno smanjenje brzine novca. rasta nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. M·v = 100.000 249 . neposredna veza između promjene količine novca i promjene nominalnog bruto nacionalnog proizvoda.000 · 2 P·Q 200.

ali i nezaposlenih radnika. te je. obuhvaća sve odrasle osobe koje nemaju posao i koje aktivno za njim tragaju. Različiti su uzroci nezaposlenosti. Valja napomenuti da se obeshrabreni radnici. moguće razlikovati četiri osnovna oblika nezaposlenosti: frikcijsku nezaposlenost. pak. sezonsku nezaposlenost.11. stopa bi nezaposlenosti bila znatno veća. Zaposlenost je predstavljena brojem onih odraslih osoba (osoba u radnoj dobi) koje imaju posao. NEZAPOSLENOST 11. valja spomenuti kategoriju tzv. Kada bi se prilikom izračunavanja stope nezaposlenosti vodilo računa i o ovoj kategoriji radnika. kada ekonomist govori o nezaposlenosti tada. niti kao dio radne snage. prije svega. ali su prestale aktivno tražiti zaposlenje. obeshrabrenih radnika. Radna snaga ili ukupni radni potencijal neke ekonomije jest zbroj zaposlenih. međutim. Stopa nezaposlenosti jest postotak nezaposlene radne snage. stoga. Međutim. s tim u svezi. 250 .2. Stopa i oblici nezaposlenosti Svaki čimbenik proizvodnje može biti nezaposlen. budući da su prestali aktivno tražiti posao. žele raditi.2. koje. Riječ je o osobama koje nemaju zaposlenje. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11.1. S tim u svezi. Stopa nezaposlenosti = Nezaposleni ⋅ 100 Radna snaga Stopa nezaposlenosti jest izuzetno važan pokazatelj "zdravstvenog" stanja neke ekonomije odnosno uspješnosti makroekonomske politike. strukturnu nezaposlenost i cikličku nezaposlenost. ne smatraju nezaposlenima a. Nezaposlenost. misli na nezaposlenost rada.

Ruku pod ruku s općim padom poslovne aktivnosti i realnog bruto nacionalnog proizvoda ide i povećana. tzv. Promjene ukusa potrošača i tehnološki razvitak mogu reducirati potražnju za nekim zanimanjima. Dok frikcijska. tada uspijeva eliminirati i cikličku nezaposlenost. Osobe koje obavljaju sezonske poslove moraju. dakle. s tim u svezi. turističkih radnika. pad realnog bruto nacionalnog proizvoda. Zbog općeg pada potražnje za dobrima i uslugama. obuhvaća radnike "između dvaju zaposlenja" ili osobe pred prvim zaposlenjem. zbog sezonskih promjena periodično ostaju bez posla (poput krznara. ali ne i odgovarajuća ponuda. Ovaj tip nezaposlenosti. ukoliko uspije osigurati stabilan rast realnog bruto nacionalnog proizvoda. te osobe koje su izgubile ili napustile stari posao. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Frikcijska nezaposlenost obuhvaća one osobe koje prvi put traže zaposlenje. 251 . Ciklička se nezaposlenost javlja u kontrakcijskoj ili recesijskoj fazi poslovnog ciklusa.) čine sezonsku nezaposlenost. koji. građevinskih radnika itd. Njen je osnovni uzrok činjenica da je potrebito izvjesno vrijeme kako bi se uskladile želje i potrebe onih koji traže i nude posao. dakle. Potražnja postoji. računati s time da izvjesno vrijeme neće imati posla.11. pa su u potrazi za novim (boljim) zaposlenjem. većina poduzeća smanjuje potražnju za svim inputima uključujući i rad. sezonska i strukturna nezaposlenost nisu i ne moraju biti predmetom makroekonomske politike. Ukoliko makroekonomska politika uspije spriječiti fluktuacije realnog bruto nacionalnog proizvoda. ciklička nezaposlenost zaslužuje njezinu punu pozornost. ciklička nezaposlenost. Cikličku nezaposlenost uzrokuje. Sve osobe koje. međutim. a povećati potražnju za drugima. pad agregatne potražnje i. nažalost. Uzrokuje ju pad agregatne ili ukupne potražnje. Naime. Žrtve ovako promijenjenih odnosa ponude i potražnje pripadaju strukturnoj nezaposlenosti. ne treba posebice zabrinjavati. Strukturna se nezaposlenost javlja zbog nepodudaranja potražnje i ponude radne snage. Sezonska se nezaposlenost javlja zbog sezonskih promjena. sezonska i strukturna nezaposlenost nastaju iz prirodnih i moguće neizbježivih uzroka u dinamičnoj ekonomiji. frikcijska.

Neki će ekonomisti ustvrditi da puna zaposlenost ili prirodna stopa nezaposlenosti postoji tada kada je prisutna frikcijska. odnosno stopa nezaposlenosti svedena na nulu. New York. AddisonWesley Publishing Company. 75 Neka istraživanja pokazuju da prirodna stopa nezaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama iznosi između 5 i 6%. Ukratko. u tom slučaju. Vidjeti: Parkin. Makroekonomska politika usmjerena na povećanje agregatne potražnje može eliminirati jedino cikličku nezaposlenost.pad realnog bruto nacionalnog proizvoda.75 Brojne su štete koje gospodarstvu nanosi nezaposlenost. nezaposlenost izaziva i niz posrednih problema (rast siromaštva. 252 . strukturna i sezonska) mora postojati i nije ju moguće izbjeći. ljudskog kapitala 76. smanjivanje vrijednosti tzv.11. riječ je o punoj zaposlenosti. Osim one neposredne . međutim. prirodna stopa nezaposlenosti ili puna zaposlenost postoji onda kada egzistiraju samo oni oblici nezaposlenosti kojih uzrok nije ciklička fluktuacija realnog bruto nacionalnog proizvoda. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Ukoliko se nezaposlenost sastoji samo od frikcijske nezaposlenosti. upućuju na jednostavnu činjenicu da puna zaposlenost. itd. Ova različita tumačenja pune zaposlenosti. M. Osnova ovakvog tumačenja pune zaposlenosti i prirodne stope nezaposlenosti jest mišljenje da rast agregatne potražnje neće smanjiti niti strukturnu niti sezonsku nezaposlenost.: Economics. 76 Ljudski kapital je vrijednost čovjekovog obrazovanja i potrebitih vještina.). kriminala. 1990. Izvjesna nezaposlenost (samo frikcijska ili frikcijska. ali i sezonska i strukturna nezaposlenost. odnosno prirodna stopa nezaposlenosti ne znače da je nezaposlenost. odnosno prirodne stope nezaposlenosti. donosi isti dohodak kao i osoba određenih znanja i vještina. pri datoj kamatnoj stopi. a stopa nezaposlenosti se. Njegova vrijednost predstavlja onaj novčani iznos koji. naziva prirodna stopa nezaposlenosti.

naime. da smo tek u mogućnosti birati između dvaju zala. ima se pomiriti s velikom nezaposlenošću.W. međutim.2. Ovakvo je objašnjenje odnosa između inflacije i nezaposlenosti doista uznemiravajuće. U dugom će se vremenskom razdoblju stopa nezaposlenosti stabilizirati na razini prirodne stope nezaposlenosti neovisno o promjeni stope inflacije. Obrnuto. Slika 104. Uspije li makroekonomski autoritet suzbiti inflaciju.11. ustvrditi kako izravni. vrijedi i obrnuto. 253 . Phillipsova krivulja Phillipsova krivulja (prema britanskom ekonomistu A.2. obrnuto razmjerni odnos između stope inflacije i stope nezaposlenosti (predstavljen Phillipsovom krivuljom) vrijedi tek u kratkom vremenskom razdoblju. Većoj (godišnjoj) stopi inflacije odgovara niža (godišnja) stopa nezaposlenosti. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. Dakako. Proizlazi. Phillips-u) tvrdi kako između inflacije i nezaposlenosti postoji obrnuto razmjeran odnos. cijena uspješnog reduciranja nezaposlenosti jest visoka stopa inflacije. Suvremena će ekonomska pozicija.

U dugom roku aktualna razina cijena jest jednaka očekivanoj stopi inflacije. pak. niža razina cijena od očekivane znači veću nezaposlenost od prirodne. stopa inflacije manja od očekivane (2%). te je nezaposlenost na razini prirodne stope nezaposlenosti. Naša je kratkoročna Phillipsova krivulja napravljena na osnovi očekivane stope inflacije od 4%. kada posloprimci i poslodavci imaju dovoljno vremena prilagoditi se neočekivanim promjenama cijena. Ukoliko je. Ukoliko je stopa inflacije. a vrijedi i obrnuto. U dugom vremenskom razdoblju. stopa inflacije veća od očekivane (6%) značit će stopu nezaposlenosti manju od prirodne stope (Nb). prirodnoj stopi 254 . (4%) stopa je nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti (Na). OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Slika 105. Podudaranje očekivane i aktualne razine cijena znači postojanje prirodne stope nezaposlenosti (slika 105). Nasuprot tomu. u kratkom vremenskom razdoblju.11. odnosno postoji puna zaposlenost. jednaka očekivanoj. stopa je nezaposlenosti veća od prirodne stope (Nc). Ponovimo.

vrijednost se intermedijarnih dobara i usluga ne uzima u obzir.3. Intermedijarna dobra i usluge su dobra i usluge koje se. BRUTO NACIONALNI PROIZVOD Ponovimo. najčešće tijekom jedne godine. bruto nacionalni proizvod (GNP) jest novčana vrijednost svih finalnih dobara i usluga koje neka ekonomija proizvede tijekom određenog razdoblja. kao inputi. 11. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI nezaposlenosti mogu biti pridružene najrazličitije stope inflacije (slika 106).11. Slika 106. odnosno izbjegavamo mogućnost da se vrijednost 255 . koje se. Prilikom izračunavanja bruto nacionalnog proizvoda. Finalna dobra i usluge su ona dobra i usluge koje nemaju karakter inputa. koriste u proizvodnji drugih dobara i usluga. Na taj način izbjegavamo pogrešku tzv. dakle. dvostrukog računanja. ne koriste u proizvodnji drugih dobara ili usluga i koje kupuje njihov konačni potrošač.

dakle. vodi po pojma potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda. Poslovni ciklus uzrokuje devijacije aktualnog realnog bruto nacionalnog proizvoda u odnosu na potencijalni bruto nacionalni proizvod. dakako. bilježi tendenciju rasta. Realni bruto nacionalni proizvod. Realna stopa rasta u 1996. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI pojedinih dobara ili usluga javi više no jednom u računu bruto nacionalnog proizvoda. GNP = K1 · C1 + K2 · C2 + K3 · C3 + . unatoč većim ili manjim oscilacijama.. može biti prezaposlena (stopa nezaposlenosti manja od prirodne 77 Realni GNP u 1996. mjeri vrijednost finalnog outputa u stalnim cijenama ili cijenama baznog razdoblja te eliminira utjecaj promjena prosječne razine cijena. 256 . . izračunava kao umnožak proizvedene količine finalnih dobara i usluga i njihovih cijena. Razlika između potencijalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda jest jaz bruto nacionalnog proizvoda ili GNP-jaz. Realni bruto nacionalni proizvod. Jaz između potencijalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda može biti pozitivan i negativan što.. Upravo stoga.+ Kn · Cn Dakako. Ona.godini = ____________________________________________________ · 100 Realni GNP u 1995. promjena prosječne razine cijena itekako utječe na veličinu bruto nacionalnog proizvoda. koje.77 Ovo nas obilježje realnog bruto nacionalnog proizvoda. ovisi o fazi poslovnog ciklusa. dakle. On predstavlja onu vrijednost finalnih dobara i usluga koju neka ekonomija može proizvesti pod pretpostavkom da je stopa nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti odnosno da postoji puna zaposlenost.Realni GNP u 1995.11. dakle. kao što znamo. upozorismo na razliku između nominalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda. znači ekonomski rast. Potencijalni bruto nacionalni proizvod jest dugoročni trend realnog bruto nacionalnog proizvoda. Bruto nacionalni proizvod se. Pojava GNP-jaza znači da ekonomija ne funkcionira na razini pune zaposlenosti.

OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI stope) ali. Obratimo pozornost na gornji kružni tok. Slika 107.11. 257 . i nezaposlena (stopa nezaposlenosti veća od prirodne stope). 11.1. Odlučimo li se za donji kružni tok. izabrali smo pristup dohotka. Mjerenje bruto nacionalnog proizvoda Mogući su različiti pristupi kada je u pitanju mjerenje bruto nacionalnog proizvoda.3. nažalost. On omogućuje mjerenje bruto nacionalnog proizvoda na osnovi pristupa trošenja. Oba će pristupa. značiti isti rezultat. Bit pristupa trošenja (expenditure approach) i pristupa dohotka (income approach) objasnit će sljedeći jednostavan grafički prikaz. dakako.

Bruto su privatne domaće investicije (I) ona vrsta trošenja koja znače nabavku realnog kapitala ili kapitalnih dobara. najrazličitijih uređaja i opreme. Uključimo ovdje kupovine kapitalnih dobara (strojeva. mlijeka.3. tako i outputa. zalihe gotovih (ali ne i prodanih) proizvoda. pak. Smanje li se.1. i promjene zaliha i to kako inputa. investiciju shvaća kao kupovinu finalnih dobara radi njihove uporabe u proizvodnji ili zbog povećanja zaliha. kategorija trošenja ne obuhvaća kupovine novih kuća i stanova. i investicije. za razliku od uobičajenog poimanja. ceteris paribus. Dakle. ali i kupovine novih kuća i stanova od strane domaćinstava. poluproizvoda i sirovina smanjile su se. te trajnih potrošnih dobara (čiji je vijek trajanja duži od godine dana) kao što su televizori. međutim. mjeri bruto nacionalni proizvod kao zbroj svih trošenja učinjenih radi kupovine novih. te sirovina (tijekom promatrane godine) povećane su i investicije. Riječ je o najrazličitijim dobrima poput kruha. ponovimo. Veličinu ove vrste trošenja tangiraju.11.Im) Potrošnja (C) obuhvaća sve kupovine finalnih dobara i usluga od strane domaćinstava neke ekonomije. poslovnih i tvorničkih zgrada) od strane poduzeća. Pristup trošenja Ovaj pristup. hladnjaci. međutim. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Agregatno trošenje = Agregatni dohodak = Vrijednost finalnog outputa (GNP) 11. Ova. automobili itd. Povećaju li se zalihe gotovih proizvoda. Postoje četiri kategorije trošenja te je strukturu vrijednosti bruto nacionalnog proizvoda moguće prikazati na sljedeći način: GNP = Potrošnja + Bruto privatne domaće investicije + Državna potrošnja + Neto izvoz GNP = C + I + G + (EX .1. državnih obveznica i slično nemaju tretman investicija. ekonomist. poluproizvoda. finalnih dobara i usluga. Važno je istaknuti činjenicu da financijske transakcije poput kupovine dionica. alata. olovaka itd. 258 .

I konačno. događa se to onda kada je uvoz veći od izvoza. međutim. amortiziranog dijela realnog kapitala. Oduzmete li amortizaciju od bruto privatnih domaćih investicija. Riječ je i o privatnim investicijama.Im) predstavlja razliku između vrijednosti izvezenih dobara i usluga (Ex) i vrijednosti uvezenih dobara i usluga (Im). Riječ je o onom trošenju koje ima osigurati obranu zemlje. 259 . radi se o domaćim investicijama. neto izvoz može biti i negativan.11. dobit ćete neto privatne domaće investicije. Neto izvoz (Ex . Jednostavno stoga što ova kategorija trošenja isključuje državno investiranje. funkcioniranje obrazovanja itd. Zamjećujete. Državna potrošnja (G) obuhvaća onaj dio bruto nacionalnog proizvoda koji znači nabavku različitih finalnih dobara i usluga od strane države. Transferna plaćanja nisu. državne su investicije dio državne potrošnje. istrošenog. Isključena su. Transferna su plaćanja razlog što je državna potrošnja. stoga. Ove posljednje predstavljaju čisti dodatak postojećoj zalihi realnog kapitala. kupujući kapitalna dobra proizvedena u inozemstvu. Domaća investicija jest ona koja znači nabavku domaćih kapitalnih dobara. Dakako. njegovo investicijsko trošenje nema obilježje domaće investicije. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Zbog čega bruto investicije? Zbog toga što ukupne ili bruto investicije uključuju sva novonabavljena finalna kapitalna dobra od kojih neka imaju poslužiti za zamjenu ostarjelog. Naime. kao dio bruto nacionalnog proizvoda. naime. manja od proračunskih sredstava koja državi stoje na raspolaganju. namijenjena kupovini finalnih dobara i usluga i. Ukoliko poduzeće investira u inozemstvu. transferna plaćanja. provedbu zakona. ih ne uzimamo u obzir prilikom izračunavanja bruto nacionalnog proizvoda.

1. Ona predstavlja svojevrsnu štednju poduzeća i važnu nedohodnu komponentu bruto nacionalnog proizvoda. renti. Stoga ih. jedan njegov dio može biti namijenjen štednji (S) i. dijelom biti potrošen (C). GNP = Plaća + Renta + Kamta + Profit + Amortizacija + Neizravni porezi dohodne komponente nedohodne komponente Postoji i alternativni način korištenja pristupa dohotka. kamata i profita kojima valja dodati i dvije nedohodne komponente amortizaciju i neizravne poreze. Neizravni porezi predstavljaju. Neizravni porezi su porezi koje potrošači plaćaju prilikom kupovine dobara i usluga. dohodak države. na koje se to načine zarađeni dohodak može upotrijebiti. Zbog njihova postojanja potrošači plaćaju više nego što proizvođači prime za prodano dobro ili uslugu. prema tomu. bit će oporezovan. naime. Pristup dohotka Pristup dohotka predstavlja bruto nacionalni proizvod kao zbroj svih dohodaka koje tijekom određenog razdoblja realiziraju domaćinstva neke ekonomije. valja dodati dohodnim komponentama bruto nacionalnog proizvoda. Amortizacija nije dio profita budući da je namijenjena nadoknadi utrošenog realnog kapitala. dakako.11. a da bismo izjednačili agregatno trošenje i agregatni dohodak. a ne dohodak domaćinstava odnosno vlasnika čimbenika proizvodnje. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. Zapitajmo se.3. 260 . Tri su moguća načina njegova korištenja. Agregatni dohodak će. svakako. Bruto nacionalni proizvod jest zbroj plaća.2.

Jednakost pristupa Pristup trošenja i pristup dohotka dva su različita mjerenja iste veličine . 78 Zbroj neizravnih i izravnih (osobnih) poreza predstavlja bruto poreze.3.Im = GNP = C + S + T. 261 . prihode. Neizravni porezi neizravno terete poreznu snagu poreznih obveznika kroz smanjenje potrošnje. C + I + G + EX . Naznačimo već sada kako zbroj potrošnje i štednje (C+S) predstavlja raspoloživi dohodak. pristup dohotka nudi i sljedeću jednadžbu: GNP = C + S + T C = Potrošnja S = Štednja T = Neto porezi 78 (Bruto porezi .3. To je dohodak koji domaćinstvima neke ekonomije stoji na raspolaganju za potrošnju i štednju. Budući da se potrošnja (C) javlja na obje strane jednadžbe vrijedit će da je I + G + EX .Im = S + T.bruto nacionalnog proizvoda. Neto porezi su bruto porezi umanjeni za transferna plaćanja. 11. Prema tomu.1. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Prema tomu. Povećamo li obje strane jednadžbe za iznos uvoza (Im) jednadžba će glasiti: I + G + EX = S + T + Im.11. imovinu) poreznih obveznika.Transferna plaćanja). Raspoloživi dohodak jest agregatni (ukupni) dohodak umanjen za neto poreze. Izravni (osobni) porezi izravno terete poreznu snagu (dohotke.

odnosno povećavat će se realni bruto nacionalni proizvod.2. a desna je strana jednadžbe (S + T + Im) odgovorna za gubitak vode. neto porezima i uvozom. stabilni realni bruto nacionalni proizvod osigurava jednakost "ubrizgavanja" (I + G + EX) i "curenja" (S + T + Im) vode. Dodajmo i to da bruto nacionalni proizvod jest vrijednost 79 Hyman. N. Inc.. Pretpostavimo da je veličina realnog bruto nacionalnog proizvoda predstavljena razinom vode u posudi u koju s jedne strane voda dotiče a. na drugoj ističe. D.3. rast će njena razina.11. Ukoliko je dotok vode veći od njenog otjecanja. Pri tome. 548. U obrnutom će slučaju realni bruto nacionalni proizvod opadati. Stabilnu razinu vode.. državnu potrošnju i izvoz sa aktualnom štednjom. Pretpostavimo li da je neto izvoz jednak nuli (vrijednost izvoza jednaka vrijednosti uvoza) te da je državna potrošnja jednaka neto porezima proizlazi da štednja mora biti jednaka investicijama.GNP) i bruto domaćeg proizvoda (Gross domestic product . Boston . Irwin. lijeva strana jednadžbe (I + G + EX) predstavlja dotok vode. str.GDP). Od bruto nacionalnog proizvoda do raspoloživog dohotka Na početku pokušajmo uočiti razliku između bruto nacionalnog proizvoda (Gross national product .1989. Rekosmo ranije da bruto nacionalni proizvod jest novčana vrijednost finalnog outputa koji neka ekonomija proizvede tijekom jedne godine. I = S "Zadaća je makroekonomske teorije razumjeti ekonomske sile koje utječu na ta curenja i ubrizgavanja kako bi mogla predvidjeti promjene realnog bruto nacionalnog proizvoda i razviti politike koje stabiliziraju fluktuacije realnog bruto nacionalnog proizvoda. istovremeno. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Poruka je jednostavna. 262 .: Economics. Valja izjednačiti aktualne investicije.."79 11.

razlika između bruto i neto nacionalnog proizvoda jest amortizacija. amortizirane elemente realnog kapitala. Dakle. dakle. On. mjeri vrijednost finalnog outputa proizvedenog čimbenicima koji su locirani u nekoj zemlji bez obzira na to tko ih posjeduje. dakle. Riječ je. Prema tomu. GNP . OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI finalnog outputa proizvedenog čimbenicima proizvodnje koji su vlasništvo neke zemlje i njezinog stanovništva. GDP ± Neto investicijski dohodak = GNP Bruto nacionalni proizvod (GNP) računa s onim investicijskim trošenjem koje ima i zadaću nadoknaditi utrošene. neto nacionalni proizvod (Net national product NNP) obuhvaća samo ono investicijsko trošenje koje znači stvarno povećanje zalihe realnog kapitala.Amortizacija = NNP Oduzmete li od neto nacionalnog proizvoda (NNP) neizravne poreze dobit ćete onaj dio bruto nacionalnog proizvoda (GNP) koji se isključivo sastoji od njegovih dohodnih komponenti. Nasuprot tomu. 263 . razlika između GNP-a i GDP-a jest neto investicijski dohodak (profiti i dividende koje stanovnici neke zemlje primaju iz drugih zemalja umanjene za profite i dividende koje zemlja plaća stranim investitorima). Taj dio bruto nacionalnog proizvoda nazivamo nacionalni dohodak (National income NI) NNP .11. Bruto domaći proizvod (GDP) mjeri vrijednost finalnog outputa proizvedenog u nekoj zemlji. valja razlikovati zarađeni od primljenog dohotka. o bruto privatnim domaćim investicijama.Neizravni porezi = NI Da bismo mogli učiniti sljedeći korak k raspoloživom dohotku. Riječ je o neto privatnim domaćim investicijama.

predstavlja onaj dohodak kojim domaćinstva raspolažu i koji mogu namijeniti potrošnji i štednji. PI . mirovine. ali ne i primljen. Radi se o transfernim plaćanjima (naknade na ime nezaposlenosti. ali ne i primljene dohotke. u pravilu.PI).4. u obliku dividende. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Neki dohodak može biti zarađen. POSLOVNI CIKLUS Usporedba realnog i potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda ukazuje na cikličku narav ukupne ekonomske aktivnosti. osobni dohodak može biti veći od nacionalnog dohotka. Istovremeno. 11. valja oduzeti osobne poreze. u razdobljima visoke nezaposlenosti kada država. primjerice.11. raspodijeljeni dioničarima itd. kao što mu i ime kaže. ne i primljeni dohodak + Transferna plaćanja = PI Zamjećujete. Poslovni ciklus predstavlja periodične ali i nepravilne fluktuacije realnog bruto nacionalnog proizvoda i ostalih makroekonomskih veličina kao što su zaposlenost i cijene. Do raspoloživog dohotka (Disposable income . neki dohoci nisu zarađeni u tekućoj proizvodnji. Od osobnog dohotka (PI). posredstvom transfera. Događa se to. o doprinosima za socijalno osiguranje.Osobni porezi = DI Raspoloživi dohodak (DI). 264 . dobit ćete osobni dohodak (Personal income . ali su primljeni. o korporacijskim profitima koji nisu. Ukoliko od nacionalnog dohotka (NI) oduzmete zarađene. pokušava poboljšati položaj ugroženih dijelova stanovništva. NI -Zarađeni. ali primljene dohotke.DI) preostaje samo jedan korak. dohotka koji su primila domaćinstva neke ekonomije. te dodate nezarađene. kamate na javni dug. Riječ je. itd).

11. O ekspanziji govorimo kada realni bruto nacionalni proizvod raste. Riječ je o fazi koja se javlja nakon što je dotaknuto dno poslovnog ciklusa (često se ekspanzija koja slijedi nakon snažne kontrakcije naziva oporavak) i traje sve dok ekonomska aktivnost ne dosegne vrhunac odnosno vrh. ali ih je lako uočiti. Moguće je najbolje objašnjenje razlike između recesije i depresije sljedeća konstatacija: ". OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Poslovni se ciklus sastoji od četiriju faza koje. naravno. Kontrakcija je faza poslovnog ciklusa u kojoj realni output (GNP) bilježi pad. kontrakcija i dno. vrh. To su ekspanzija. nije lako predvidjeti. Vrh predstavlja i prekretnicu ciklusa budući da nakon njega slijedi kontrakcija. Kontrakciju možemo označiti kao recesiju ... 265 . Spomenimo i depresiju koja se najčešće definira kao snažniji oblik kontrakcije negoli je recesija. Vrh znači da je realni bruto nacionalni proizvod najviši u odnosu na potencijalni output. Slika 108.razdoblje od najmanje dva uzastopna tromjesečja u kojima realni bruto nacionalni proizvod bilježi pad.

A.80 Kada. 81 Okun. Pad realnog outputa ispod potencijalnog GNP-a izaziva pojavu i cikličke nezaposlenosti. U fazi kontrakcije stopa nezaposlenosti raste. u kontrakcijskoj fazi. Jedna od važnijih. Između pojedinih faza poslovnog ciklusa i nezaposlenosti postoji jasna i pravilna veza. američkog ekonomiste Arthura Okuna81. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI kada vaš susjed ostane bez posla tada je to recesija. N. jest nezaposlenost. The Brookings Institution. Poslovni ciklus i nezaposlenost Realni bruto nacionalni proizvod nije jedina veličina koja varira tijekom poslovnog ciklusa. te dno poslovnog ciklusa znači najveću stopu nezaposlenosti. U fazi ekspanzije stopa nezaposlenosti bilježi pad. A.. te postoji puna zaposlenost. Vrh poslovnog ciklusa znači najmanju nezaposlenost (stopa nezaposlenosti pada ispod prirodne stope. D. realni bruto nacionalni proizvod pokaže najveći otklon od onoga što je moguće proizvesti. zakon se bavi pitanjem odnosa između stope nezaposlenosti i realnog bruto nacionalnog proizvoda. Okunov zakon. 192.1.. Macmillan Publishing Company. govorimo o dnu.: The Political Economy of Prosperity. Nazvan prema prezimenu autora. izgubite zaposlenje tada je to depresija". čije nas promjene zanimaju. M..11. Okunov zakon tvrdi da svakih 2% pada realnog bruto 80 Dyal. 1970. Karatjas. 1985.C. Spomenimo. a zaposlenost je veća od pune zaposlenosti). str. međutim.: Basic Economics.4. kada vi. J. s tim u svezi. 266 . New York. Washington. ovaj otklon (pozitivan i negativan) realnog bruto nacionalnog proizvoda u odnosu na potencijalni predstavlja jaz bruto nacionalnog proizvoda ili GNP-jaz. Ponovimo. 11.. Kada je realni bruto nacionalni proizvod jednak potencijalnom stopa je nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti.

tijekom vremena. stopu inflacije. Poslovni ciklus i inflacija Kako se inflacija ponaša tijekom poslovnog ciklusa? Ovisi li stopa inflacije o poslovnom ciklusu ili. a kontrakcija nižu. Slampflacija je gospodarsko stanje čije je bitno obilježje pad realnog bruto nacionalnog proizvoda i visoka inflacija. u odnosu na potencijalni. Riječ je. U takva "aritmična" stanja ubrajamo stagflaciju i slampflaciju. Stagflacija je gospodarsko stanje koje je obilježeno istovremenim postojanjem stagnacije i inflacije. 267 . iznimno. ne tako rijetke. Naime. pak. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI nacionalnog proizvoda. Međutim. njezine promjene ne ovise o pojedinim fazama poslovnog ciklusa? U pravilu. pa čak i nulte. prati inflacija. 11. s visokim stopama inflacije. moguće su promjene stope inflacije koje ne prate ritam poslovnog ciklusa.4. Niske. stope rasta realnog bruto nacionalnog proizvoda idu.2. eventualno i negativnu. valja napomenuti i to da prije rečeno pravilo poznaje i. Ekspanzija znači višu stopu inflacije. postoji signifikantna veza između stope inflacije i faze poslovnog ciklusa. znači povećanje stope nezaposlenosti za 1%.11. dakle o kontrakciji koju. izuzetke. ruku pod ruku.

.

Model. država.Im) pri danoj razini cijena. 12.1. odnosno makroekonomska analiza ponude i potražnje ima olakšati razumijevanje pojave ekspanzije.Im) Agregatna je potražnja pojam koji koristimo kako bismo objasnili odnos između agregatne potraživane količine (potraživane količine realnog GNP-a) i prosječne razine cijena.12. Krivulja agregatne potražnje Podsjetimo. odnosno veličina realnog GNP-a koji su kupci voljni i u mogućnosti kupiti uz danu razinu cijena. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Ključni su pojmovi makroekonomskog modela koji ćemo predstaviti agregatna potražnja. agregatna ponuda i makroekonomska ravnoteža. zbroj svih trošenja različitih ekonomskih agenata (domaćinstva. bruto nacionalni proizvod (GNP) jest. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 12.1. GNP = C + I + G + (EX . između ostalog. kontrakcije. poduzeća. agregatna potraživana količina 269 . inozemni kupci) radi kupovine različitih finalnih dobara i usluga. AGREGATNA POTRAŽNJA 12.1. Agregatna potraživana količina dobara i usluga jest planirano realno trošenje tipa C + I + G + (EX . nezaposlenosti i inflacije. Ili.

Objašnjenje je ovog obrnuto razmjernog odnosa između razine cijena i potraživane količine realnog GNP-a znatno složenije negoli objašnjenje obrnuto razmjernog odnosa između cijene i potraživane količine nekog dobra koji postoji kod individualne i tržišne potražnje. mjerene GNP-deflatorom.12. Višoj razini cijena. uslijed promjene razine cijena. pak. krivulja je agregatne potražnje opadajućeg oblika zbog triju ključnih razloga: 270 . Slika 109. tržišne potražnje i krivulja je agregatne potražnje opadajuća krivulja. izražen kao realni GNP. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA predstavlja zbroj finalnih dobara i usluga potraživanih od svih kupaca. mjerene realnim bruto nacionalnim proizvodom. Naime. Kao i krivulja individualne ili. Krivulja agregatne potražnje pokazuje promjene agregatne potraživane količine. većem GNPdeflatoru odgovara manja agregatna potraživana količina odnosno manja potraživana količina realnog GNP-a.

I ostali će koristiti blagodati veće količine realnog novca što će imati za posljedicu veći potraživani realni GNP. dodatna količina realnog novca povećati vašu potrošnju. smanjuje se kupovna moć stanovništva odnosno smanjuje se količina realnog novca kojim stanovništvo raspolaže. Učinak realnog bogatstva Rast cijena može umanjiti realno bogatstvo nacije i reducirati potraživanu količinu realnog GNP-a. za 25%. smanjit će se količina realnog novca koji posjedujete za 25%. smanjivanje količine realnog novca. uz ostale neizmijenjene uvjete 82. Ukoliko razina cijena raste. Realni novac predstavlja količinu dobara koju određeni novčani iznos može kupiti. 82 83 Količina novca u optjecaju ostaje neizmijenjena. izaziva kretanje uz krivulju agregatne potražnje. pad razine cijena znači. Vaša je novčana aktiva u stanju pribaviti više dobara i usluga negoli je to bila u stanju prije pada cijena. Ukoliko razina cijena poraste. Pretpostavimo da posjedujete 1000 novčanih jedinica. Obrnuto. odnosno izaziva smanjivanje agregatne potraživane količine. Dodatna će kupovna moć. vaših je 1000 novčanih jedinica sada u stanju kupiti ono što ste prije mogli kupiti za 800 83 novčanih jedinica. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 1.12. što gotovog. što depozitnog novca. Pad kupovne moći. ceteris paribus. Izračunava se kao kvocijent nekog novčanog iznosa i razine cijena. 1000 ⋅ 100 = 800 125 271 . povećanje kupovne moći budući da se povećala količina realnog novca kojim raspolažete. Dakle.

Smanjena kupovna moć znači manju ponudu kredita . Potrošači. Rast potražnje izaziva rast realnih kamatnih stopa. Rast cijena. Učinak vanjske trgovine Rast razine cijena u nekoj zemlji učinit će domaća dobra skupljim u odnosu na strana. ceteris paribus. Vrijedi. 3. te se povećava agregatna potraživana količina. Ovakva situacija znači pad izvoza. dakako. s tim u svezi. 272 . te investicijsko trošenje. Ovo ima za posljedicu pad potraživane količine realnog bruto nacionalnog proizvoda. jeftinijim inozemnim dobrima. Potrošači će skuplja domaća dobra supstituirati atraktivnijim. skuplja inozemna dobra supstituiraju jeftinijim domaćim dobrima. dakako. obara kupovnu moć stanovništva. Rezultat je smanjenje potraživane količine realnog GNP-a. ceteris paribus. Rezultat su niže realne kamatne stope.zajmovnih fondova . povećava količinu realnog novca i kupovnu moć stanovništva.i njihovu veću potražnju. Učinak realne kamatne stope Rast GNP-deflatora može povećati kamatne stope i. naime. smanjiti agregatnu potraživanu količinu. Obrnuto. Povećana kupovna moć znači veću ponudu kredita i njihovu manju potražnju. "Skupi krediti" smanjuju potrošnju domaćinstava. te rast uvoza. Pad cijena. pad deflatora bruto nacionalnog proizvoda (pad cijena) ima za posljedicu rast izvoza i pad uvoza. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 2. smanjuje količinu realnog novca i. "Jeftini krediti" povećavaju agregatnu potraživanu količinu. i obrnuto.12.

Brojni su.1. odnosno pomicanje (ulijevo ili udesno) krivulje agregatne potražnje. te učinkom vanjske trgovine. Riječ je o promjenama koje znače kretanje uz ili niz krivulju agregatne potražnje. Slike 110. izazivaju promjene agregatne potraživane količine.12.2. Navest ćemo neke od najvažnijih uzroka povećanja ili smanjenja agregatne potražnje: 273 . čimbenici koji izazivaju promjenu agregatne potražnje. Promjene agregatne potražnje Promjene razine cijena. međutim. u sprezi s učinkom realne kamatne stope. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 12.

Očekivani profit Očekuje li poslovni svijet rast profita u budućnosti tada raste i agregatna potražnja. vrijedi i obrnuto. očekivanja izazvati. Očekivana inflacija Očekivani rast cijena u budućnosti izaziva povećanje agregatne potražnje. Veličina stanovništva Povećanje broja stanovnika neke zemlje. Veće stanovništvo znači i veću agregatnu potražnju pri svim razinama cijena. vrijedi i obrnuto. raste njihova spremnost da kupuju u sadašnjosti. Državna potrošnja Veća državna potrošnja. znači i povećanje agregatne potražnje. izazvati pad agregatne potražnje. znači i rast agregatne potražnje. te brojnim drugim dobrima i uslugama. naime. Očekuju li potrošači povećanje cijena različitih dobara i usluga u budućnosti tada. ceteris paribus. Rast poreza. vrijedi i vice versa. 274 . znači i veću potražnju za hranom. odjećom. ceteris paribus. znači pomicanje krivulje agregatne potražnje udesno rast agregatne potražnje. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 1. praćen rastom raspoloživog dohotka. a time i agregatne potražnje. optimistička očekivanja glede realiziranog profita u budućnosti povećavaju potražnju za novim kapitalnim dobrima.12. Pesimistička će. 3. ceteris paribus. stanovima i kućama. ceteris paribus. Naravno. 5. uz ostale neizmjenjene uvjete. Naime. pod pretpostavkom da se ostale okolnosti ne mijenjaju. 4. Dakako. Porezi Rast poreza će. Veći broj ljudi. pad agregatne potražnje. pak. Dodajmo. 2. Pad poreza. izaziva pad raspoloživog dohotka.

12. stoga. Međutim. 7. međutim. Agregatna će potražnja pasti ukoliko. sekundarni impuls promjeni agregatne potražnje. ceteris paribus. koje su posljedica promjene razine cijena. izaziva rast raspoloživog dohotka i agregatne potražnje. Pomoću određenog instrumentarija (instrumenata monetarne politike) centralna je banka u stanju povećavati ili smanjivati količinu novca u optjecaju. izazivaju rast ili pad agregatne potraživane količine. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 6. S druge strane. 8. uz ostale neizmijenjene uvjete. Promjene količine novca izazivaju. Rast količine novca izaziva tendenciju pada kamatnih stopa. pad novčane mase ili količine novca izaziva pad agregatne potražnje. dodatni. Kao što ćemo imati prilike vidjeti. na novčanu masu. Kamatne stope Ranije ustvrdismo da promjene realnih kamatnih stopa. promjene kamatanih stope nezavisne od promjena GNP-deflatora izazivaju promjene agregatne potražnje pomicanje krivulje agregatne potražnje. Pad će kamatnih stopa. odnosno količinu novca u optjecaju utječe monetarna politika koju provodi centralna banka. Vrijedi i obrnuto. povećati agregatnu potražnju. izazvan padom državnih transfera. 275 . Rast transfernih plaćanja. Transferna plaćanja Poput poreza i transferna plaćanja neposredno utječu na veličinu raspoloživog dohotka. a time i na agregatnu potražnju. Novčana masa ili količina novca Većoj količini novca u optjecaju odgovara veća agregatna potražnja. Pad raspoloživog dohotka. znači i manju agregatnu potražnju. uz ostale neizmjenjene uvjete. i odgovarajuće promjene kamatnih stopa i. kamatne stope zabilježe rast.

2. 276 .2. Valja razlikovati dugoročnu i kratkoročnu agregatnu ponudu. Dugoročna agregatna ponuda jest ona ponuđena količina realnog GNP-a koja znači da svaki proizvođač koristi upravo svoj kapacitet i koja pretpostavlja punu zaposlenost. Krivulje dugoročne i kratkoročne agregatne ponude Agregatna ponuda jest odnos između agregatne ponuđene količine i razine cijena. Krivulja agregatne ponude pokazuje promjene agregatnog finalnog outputa. jedinstvena razina dugoročne agregatne ponude. predstavljene GNP-deflatorom. pod utjecajem promjena razine cijena. Stoga je krivulja dugoročne agregatne ponude okomiti pravac jednak krivulji potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda. 12. mjerenog realnim GNP-om. promjene kamatnih stopa jedan od najvažnijih uzroka rasta ili pada agregatne potražnje. AGREGATNA PONUDA 12. s tim u svezi izazvane. postoji i samo jedna. odnosno znači postojanje prirodne stope nezaposlenosti.12. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Promjene su količine novca u optjecaju i. isključuje cikličku nezaposlenost. Budući da za svakog proizvođača postoji samo jedna veličina ukupnog proizvoda koja minimalizira njegov prosječni ukupni trošak i budući da postoji samo jedna prirodna stopa nezaposlenosti.1. Agregatna ponuđena količina jest količina realnog GNP-a ponuđena od strane proizvođača u nekoj ekonomiji pri danoj razini cijena. Puna zaposlenost. s druge strane. Iskorišteni kapacitet znači onaj output pri kojem je prosječni ukupni trošak sveden na minimum.

konstantne veličine. Dugoročna je agregatna ponuda savršeno neelastična.12. Očigledno. Naime. Krivulja kratkoročne agregatne ponude registrira promjene ponuđene količine realnog GNP-a uslijed promjene GNP-deflatora. dugoročna agregatna ponuđena količina ne reagira na promjene razine cijena. njegov output ostaje neizmijenjen. poveća li se cijena outputa nekog poduzeća za 5% uz istovremeno povećanje cijene inputa od 5%. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 111. u dugom vremenskom razdoblju postoji značajna felksibilnost i međusobna prilagodljivost cijena. Kratkoročna je agregatna ponuda odnos između agregatne ponuđene količine dobara i usluga (realnog GNP-a) i razine cijena (GNPdeflatora) koji pretpostavlja da su cijene inputa. a posebice cijene rada (plaće). Dakle. promjene cijena outputa praćene odgovarajućim promjenama cijena inputa ne tangiraju veličinu realnog outputa. Primjerice. 277 .

Naglasimo činjenicu da su u kratkom vremenskom razdoblju cijene inputa (rada. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 112. do tada neiskorišteni kapaciteti. a cijene inputa ostaju neizmijenjene. Pri tome se angažiraju i suvišni. Rast cijena finalnih dobara i usluga. izmijenjenim uvjetima maksimalizirali profit i izjednačili granični trošak s novim višim cijenama dobara i usluga. uz neizmijenjene cijene inputa. Daljnji rast cijena dovest će realni GNP na razinu potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda.12. 278 . zapošljavaju novi radnici te smanjuje nezaposlenost. odnosno izjednačit će kratkoročnu i dugoročnu agregatnu ponudu i stopu nezaposlenosti svesti na prirodnu stopu nezaposlenosti. U takvoj situaciji rast cijena finalnih dobara i usluga izaziva povećanje proizvodnje i smanjenje nezaposlenosti. sirovina) gotovo fiksnog karaktera. Zbog čega je krivulja kratkoročne agregatne ponude rastućeg oblika? Zbog čega višoj razini cijena odgovara veća agregatna ponuđena količina? Pretpostavimo da rastu cijene finalnog outputa (GNP-deflator). navodi proizvođače na povećanje outputa kako bi u novim.

strojevi. Proizvođači prelaze granicu vlastitih kapaciteta i približavaju se granici vlastitih fizičkih mogućnosti. Više kompetentnih. Zbog toga daljnje povećanje cijena finalnog outputa ima za posljedicu malo ili nikakvo povećanje realnog outputa. obrazovanih ljudi značit će i veću agregatnu ponudu. i agregatna ponuda. a s njime i agregatna ponuda. oprema. sva proizvedena dobra koja se mogu upotrijebiti u proizvodnji) povećat će se i agregatna ponuda. dakako. i kvaliteta radne snage. Riječ je. Radna snaga Poveća li se ukupni radni potencijal povećat će se. odnosno fond raspoloživih kapitalnih dobara (zgrade. Sirovine Otkriju li se novi i bogati izvori sirovina povećat će se proizvodni kapacitet ekonomije. 3. Promjene dugoročne i kratkoročne agregatne ponude Navest ćemo najznačajnije čimbenike koji izazivaju promjene kako dugoročne tako i kratkoročne agregatne ponude odnosno pomicanje krivulja dugoročne i kratkoročne agregatne ponude. Stopa nezaposlenosti je manja od prirodne stope . ceteris paribus.odnosno postoji zaposlenost veća od pune zaposlenosti. Zaliha kapitala Poveća li se zaliha. o "pregrijanoj ekonomiji". zbog razumljivih razloga. Važna je. Mora li se posebice napominjati da vrijedi i obrnuto? 279 . AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Ukoliko cijene i dalje rastu ponuđena količina realnog GNP-a jest veća od potencijalnog GNP-a. 12.2.12.2. 1. 2.

12. Tehnološki napredak Tehnološki razvitak. Naravno. 5. ceteris paribus. Rastu agregatne ponude pogoduje. postupna i sporija promjena sastava realnog GNP-a. 6. Promjena nekog od navedenih čimbenika imat će za posljedicu jednaku i simultanu promjenu dugoročne i kratkoročne agregatne ponude. 280 . u pravilu. tj. značajno povećanje udjela neke ili nekih grana uz dramatično smanjenje udjela druge ili drugih sektora u realnom outputu ekonomije znači. klimatski uvjeti imaju naročiti značaj kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja. povećanje agregatnog outputa. Klima Povoljni klimatski uvjeti značit će. povećanje stope nezaposlenosti i pad agregatne ponude. ali razvitak koji zahvaća široku lepezu dobara i usluga znači i rast agregatne ponude. dakle. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 4. Promjene sastava realnog GNP-a Dramatične promjene sastava agregatnog outputa.

Cijene rada Promjene plaća neposredno utječu na ukupni trošak proizvođača i na veličinu njihovog outputa. 1. ceteris paribus.2. 12. Rast plaća. 281 . Promjene kratkoročne agregatne ponude Dva su čimbenika u stanju utjecati na promjene kratkoročne agregatne ponude ne tangirajući pri tome dugoročnu agregatnu ponudu. povećava ukupni trošak proizvođača i smanjuje njihov output pri svim razinama cijena. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 113.12.3. Vrijedi i vice versa.

znači pad kratkoročne agregatne ponude. Slika 114.12. ne tangiraju dugoročnu agregatnu ponudu. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 2. koje imaju sposobnost pomicanja krivulje kratkoročne agregatne ponude. Zamjećujete. Cijene sirovina Promjene cijena sirovina imaju isti utjecaj na kratkoročnu agregatnu ponudu kao i promjene cijena rada. Pad cijena sirovina. Zaključimo kako smanjenje cijena inputa (rada i sirovina) potiskuje krivulju kratkoročne agregatne ponude prema dolje i udesno dok povećanje cijena inputa gura krivulju kratkoročne agregatne ponude prema gore i ulijevo. Podsjećamo da dugo vremensko razdoblje računa s fleksibilnim (prilagodljivim) cijenama. u dugom 282 . Rast cijena sirovina. ceteris paribus. smanjuje troškove proizvodnje i povećava kratkoročnu agregatnu ponudu. Dakle. promjene cijena inputa. pak.

Slika 115. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA vremenskom razdoblju promjene cijena inputa praćene su adekvatnim promjenama cijena outputa. Makroekonomska ravnoteža ne znači ravnotežu na svim pojedinačnim tržištima.12. MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Makroekonomska ravnoteža znači jednakost agregatne ponuđene količine i agregatne potraživane količine. Međutim. 283 . Rezultat je neizmijenjeni agregatni output.3. Na njima može postojati nejednakost tržišne ponuđene i potraživane količine. Pojedina tržišta (tržišta nekih dobara i usluga) mogu biti nebalansirana. Presjecište krivulja agregatne ponude i agregatne potražnje određuje ravnotežnu razinu cijena i realnog GNP-a. 12. makroekonomska ravnoteža znači da u prosjeku agregatna ponuđena količina odgovara agregatnoj potraživanoj količini.

Neplanirano smanjenje zaliha. Prilagođavanje agregatne ponuđene količine i agregatne potraživane količine ima za posljedicu rast cijena. Neplanirano povećanje zaliha prisilit će proizvođače da prihvate niže cijene i smanje outpute. 12.1. Makroekonomska ravnoteža u uvjetima pune zaposlenosti Makroekonomska ravnoteža pri punoj zaposlenosti postoji kada je ravnotežni realni GNP (određen presjecištem krivulja agregatne potražnje i kratkoročne agregatne ponude) jednak potencijalnom GNP-u. agregatna potraživana količina premašuje agregatnu ponuđenu količinu. podiže razinu cijena. te rast cijena omogućava proizvođačima povećanje outputa. Agregatni manjak dobara i usluga. Agregatni višak dobara i usluga "gura" razinu cijena prema dolje. poput plime.3. U takvim je okolnostima stopa nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti. 284 . povećanje outputa i smanjenje nezaposlenosti. i rast nezaposlenosti.12. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Ukoliko je razina cijena viša od one ravnotežne ponuđena agregatna količina premašuje agregatnu potraživanu količinu. Rezultat ovog usaglašavanja ponuđenog i potraživanog GNP-a je. Kada je razina cijena niža od one ravnotežne. između ostalog.

i stopu nezaposlenosti manju od prirodne stope jest situacija u kojoj je ravnotežni realni GNP veći od potencijalnog odnosno od dugoročne agregatne ponuđene količine. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 116. odnosno potencijalnog GNP-a. odnosno inflacijski jaz bruto nacionalnog proizvoda. 12.2.12. Razlika između većeg ravnotežnog realnog GNP-a i manjeg potencijalnog GNP-a jest inflacijski GNP jaz.3. Makroekonomska ravnoteža u uvjetima zaposlenosti veće od pune zaposlenosti Makroekonomska ravnoteža koja znači zaposlenost veću od pune zaposlenosti pa. dakle. Presjecište krivulja agregatne potražnje i kratkoročne agregatne ponude nalazi se desno od krivulje dugoročne agregatne ponude. 285 .

12.3. 286 . znači postojanje stope nezaposlenosti veće od prirodne. Ovo znači pojavu recesijskog GNP jaza. Makroekonomska ravnoteža se uspostavlja pri onoj veličini realnog GNP-a koja je manja od potencijalnog GNP-a. odnosno od krivulje dugoročne agregatne ponude.12. Recesijski GNP jaz jest razlika između većeg potencijalnog GNP-a i manjeg ravnotežnog realnog GNP-a. odnosno recesijskog jaza bruto nacionalnog proizvoda. nastaje kada se presjecište krivulja agregatne potražnje i kratkoročne agregatne ponude nalazi lijevo od potencijalnog GNP-a. Makroekonomska ravnoteža u uvjetima nezaposlenosti Makroekonomska ravnoteža koja uključuje nezaposlenost i koja. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 117. dakle.3.

kamate i novca (The General Theory of Employment. dakle.12. Isti uzrok. prekomjerne nezaposlenosti. te da zbog toga samokorigirajuće snage tržišta nisu u stanju samostalno (kada agregatna potražnja padne) realizirati punu zaposlenost. godine 287 . da se makroekonomska ravnoteža može realizirati i u uvjetima velike. Najznačajnije životno djelo J.M. plaće rigidne. Keynesa je Opća teorija zaposlenosti. prije svega. rigidnost plaća te nefleksibilnost drugih troškova onemogućuju brzo uspostavljanje makroekonomske ravnoteže pri punoj zaposlenosti u uvjetima "pregrijane ekonomije" (kada rast agregatne potražnje ravnotežni realni GNP učini većim od potencijalnog GNP-a). 12.3. 84 John Maynard Keynes (1883-1946) poznati britanski ekonomist i najpoznatije ime suvremene makroekonomske teorije. nefleksibilne.4. Keynesijansko 84 objašnjenje makroekonomske ravnoteže Keynesijanska ekonomika tvrdi. kao što smo na prethodnim stranicama imali prilike vidjeti. Keynesijanski model makroekonomske ravnoteže polazi od pretpostavke da su cijene inputa. Interest. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 118. and Money) objavljeno 1936.

Državna intervencija. Neposredno stimuliranje agregatne potražnje znači povećanje državne potrošnje (G).12.potrošnje (C) i investicija (I). može biti neposredna i posredna. Prema Keynesovu dictumu potrebita je državna intervencija kako bi se spriječile dramatične posljedice. Posredna. 288 . AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA U prvom slučaju. u smislu povećanja agregatne potražnje. te osigurati visoku razinu zaposlenosti i proizvodnje. pak. prije svega. pada agregatne potražnje. plaće i ostali troškovi (cijene inputa) ne opadaju. a u drugom ne rastu dovoljno brzo i snažno kako bi omogućili relativno brzu i jednostavnu restauraciju makroekonomske ravnoteže u uvjetima pune zaposlenosti. U obama slučajevima državna terapija ima povećati agregatnu potražnju. Slika 119. intervencija znači smanjivanje poreza kako bi se iniciralo povećanje privatnih komponenti agregatne potražnje .

121. Saya i drugih. Spomenimo.12. Ova. 86 Jean Baptiste Say (1767-1832) francuski ekonomist.5.. R. Poznat i kao "francuski Adam Smith". budući da on drži (rečeno u jednom pismu Rooseveltu) "apsolutno najvažnijim povećanje nacionalne kupovne moći". jednostavna tvrdnja znači da: a) ukupni dohodak zarađen proizvodnjom nekog outputa mora biti jednak vrijednosti tog outputa b) u ekonomiji ne postoji gubitak kupovne moći . Sayov 86 zakon tržišta koji kaže da ponuda stvara vlastitu potražnju. London.F. 289 . Ricarda. jedno od poznatijih imena klasične škole političke ekonomije..3. prirodne su snage tržišta (u obliku međusobno prilagodljivih cijena) u stanju ekonomiju (bez državne asistencije) uvijek iznova vraćati punoj zaposlenosti. s tim u svezi.: The Life of John Maynard Keynes.85 zovu ekonomika potražnje. Macmilann and Co. str.. Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže polazi od pretpostavke da su plaće i cijene ostalih inputa fleksibilne. Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže Klasično objašnjenje čije je podrijetlo u učenju Smitha.svi prodavatelji se pojavljuju kao kupci i svi se kupci pojavljuju kao prodavatelji. odnosno izjednačiti agregatnu potraživanu količinu i potencijalni bruto nacionalni proizvod.ljudi štede samo u onoj mjeri u kojoj i investiraju i c) pojedinci proizvode različita dobra i usluge samo zbog postojanja njihove potražnje za dobrima i uslugama . tvrdi da ekonomija gotovo uvijek funkcionira na razini potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda odnosno u uvjetima pune zaposlenosti. Povećanje je agregatne potražnje izazvano odgovarajućom fiskalnom politikom (povećanje državne potrošnje i/ili smanjenje poreza) u stanju promovirati punu zaposlenost. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Keynesovu teoriju. Keynesovo učenje akcentira značenje i ulogu agregatne potražnje. 1951. 12. Prema tomu. 85 Harrod. Vrijeme je vraćanja tržišta u ravnotežu toliko kratko da ga je čak moguće i zanemariti. te su stoga u stanju osigurati punu zaposlenost. kao što ranije naznačismo.

623. MA 1989.3. str. Inc. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 12.1. pad cijena inputa.: Economics. 2. uslijed pojave nezaposlenosti. Učinak smanjenja agregatne potražnje Klasični model makroekonomske ravnoteže pretpostavlja da će.12.5. Richard D. Boston. Slika 120. Postojeća ravnoteža pri punoj zaposlenosti (R1) biva poremećena budući da dolazi do pada agregatne potražnje. privremena makroekonomska ravnoteža (R') znači pad realnog GNP-a (on postaje manji od potencijalnog) te rast nezaposlenosti. N. 87 Vidjeti: Hyman. s tim u svezi. vraćanje ravnotežnog realnog GNP-a na razinu potencijalnog.. Nova.87 Proces restauracije makroekonomske ravnoteže u uvjetima pune zaposlenosti moguće je opisati na sljedeći način: 1.. D. omogućiti rast kratkoročne agregatne ponude i. kada makroekonomska ravnoteža pri punoj zaposlenosti biva poremećena zbog pada agregatne potražnje.Irwin. 290 .

AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 3. Učinak povećanja agregatne potražnje Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže tvrdi da će.2. Inc. kada makroekonomska ravnoteža pri punoj zaposlenosti biva poremećena zbog rasta agregatne potražnje. vraćanje ravnotežnog realnog GNP-a na razinu potencijalnog. 291 . str.3. uslijed pojave zaposlenosti veće od pune zaposlenosti. naime.: Economics. uzrokuje pad nominalnih plaća i cijena ostalih inputa.javlja se.. N. Richard D. 4. omogućiti pad kratkoročne agregatne ponude i.Irwin.. s tim u svezi. u uvjetima pune zaposlenosti. Realni GNP raste sve dok ne dostigne razinu potencijalnog. Rast nezaposlenosti . uspostavlja u točki R 2. Slika 121. Boston.12.88 88 Vidjeti: Hyman. Kao posljedica pada plaća i pada cijena drugih inputa raste kratkoročna agregatna ponuda i realni GNP. MA 1989. 624.5. D. 12. rast cijena inputa. te se ravnoteža. i ciklička nezaposlenost.

4.12. 3. Zaposlenost veća od pune zaposlenosti (stopa nezaposlenosti je manja od prirodne) izaziva rast nominalnih plaća i cijena ostalih inputa. Nova. Kao posljedica rasta plaća i ostalih čimbenika proizvodnje smanjuje se kratkoročna agregatna ponuda i realni GNP. Postojeću ravnotežu u uvjetima pune zaposlenosti (R1) remeti rast agregatne potražnje 2. 292 . AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Samokorigirajući proces. proces ponovnog uspostavljanja makroekonomske ravnoteže u uvjetima pune zaposlenosti moguće je opisati na sljedeći način: 1. privremena makroekonomska ravnoteža (R') znači da je ravnotežni realni GNP veći od potencijalnog. Realni GNP pada sve dok se ne izjednači s potencijalnim GNP-om. a zaposlenost veća od pune zaposlenosti. Nova se ravnoteža (opet u uvjetima pune zaposlenosti) uspostavlja u točki R2.

državnu potrošnju (G) i neto izvoz (Ex . zadaća istražiti koje su komponente agregatnog trošenja funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda. Prema tomu. dakle. Na potrošnju domaćinstava utječe čitav niz čimbenika: kamatne stope. Ona.Im). 293 . odluka je o tome koliko raspoloživog dohotka namijeniti potrošnji. 13. Svakako najvažnija odrednica potrošnje domaćinstva jest njegov raspoloživi dohodak. raspoloživi je dohodak temeljna odrednica ne samo potrošnje već i štednje domaćinstva. Naša je. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13. POTROŠNJA Potrošnja predstavlja najveći i najstabilniji dio agregatnog trošenja. odluka o tome koliko štedjeti. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Na prethodnim smo stranicama imali prilike vidjeti kako agregatna ponuda i agregatna potražnja određuju agregatni finalni output (realni GNP) i razinu cijena.istraživat ćemo. istovremeno. životna dob članova domaćinstava. obuhvaća sve kupovine (osim kupovina novih kuća i stanova) finalnih dobara i usluga od strane domaćinstava neke ekonomije. Međutim. držeći razinu cijena stalnom veličinom.model agregatnog trošenja .13. na sljedećim stranicama. Našu ćemo pozornost. očekivani (budući) dohodak. odnosno bruto nacionalnog proizvoda. Uvodeći novi model makroekonomske ravnoteže . kao što rekosmo ranije. itd. utjecaj promjena realnog bruto nacionalnog proizvoda na sastavnice agregatnog trošenja. usmjeriti na pojedine komponente agregatnog trošenja: potrošnju (C). ono što određuje veličinu potrošnje istovremeno određuje i veličinu štednje. investicije (I).1. Naime.

granična sklonost potrošnji jest promjena. upravno razmjerni odnos. Ovaj temeljni psihološki zakon potrošnje podržat će i prosječna i granična sklonost potrošnji. Funkcija potrošnje počiva na pretpostavci da ljudi. Prosječna sklonost potrošnji jest kvocijent potrošnje i raspoloživog dohotka. odnosno povećanje potrošnje kao posljedica jediničnog povećanja raspoloživog dohotka. Funkcija potrošnje i funkcija štednje Između potrošnje i raspoloživog dohotka postoji pozitivni. Prosječna sklonost potrošnji pokazuje prosječni udio potrošnje u novčanoj jedinici raspoloživog dohotka. Potrošnja Prosječna sklonost potrošnji = Raspoloživi dohodak Granična sklonost potrošnji jest potrošnja koja proizlazi iz dodatne novčane jedinice raspoloživog dohotka. Taj odnos između potrošnje i raspoloživog dohotka nazivamo funkcija potrošnje.1. ali ne u onoj mjeri u kojoj dohodak raste.1.13. povećavaju svoju potrošnju kada njihov dohodak raste. 294 . Granična sklonost potrošnji = ∆ Potrošnja ∆ Raspoloživi dohodak Rast raspoloživog dohotka izaziva rast ne samo potrošnje već i štednje. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13. u pravilu i u prosjeku. Ili.

štednja je negativna.13. Budući da je raspoloživi dohodak jednak zbroju potrošnje i štednje. Kada je potrošnja veća od raspoloživog dohotka. Prosječna sklonost štednji jest kvocijent štednje i raspoloživog dohotka. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Funkcija štednje jest odnos između štednje i raspoloživog dohotka. Ili. Granična sklonost štednji = ∆ Štednja ∆ Raspoloživi dohodak Funkciju ćemo potrošnje i funkciju štednje prikazati na primjeru jednog pretpostavljenog domaćinstva: 295 . O pozitivnoj štednji govorimo kada je potrošnja manja od raspoloživog dohotka. granična sklonost štednji jest promjena. odnosno povećanje štednje uslijed jediničnog povećanja raspoloživog dohotka. Prosječna sklonost štednji pokazuje štednju po novčanoj jedinici raspoloživog dohotka. Štednja Prosječna sklonost štednji = Raspoloživi dohodak Granična je sklonost štednji štednja koja proizlazi iz dodatne novčane jedinice raspoloživog dohotka. proizlazi da je štednja jednaka razlici raspoloživog dohotka i potrošnje.

84 Prosječna sklonost štednji -0. Zbroj potrošnje i štednje jednak je raspoloživom dohotku.87 0.05 0.3.40 -0. U tom je slučaju štednja negativna.7.13. Ona takvom ostaje sve dok je potrošnja domaćinstva veća od raspoloživog dohotka. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Tablica 37.7 ∆ Raspoloživ i dohodak 10 296 .13 0.93 0.40 1.05 0. U našem primjeru granična sklonost potrošnji iznosi 0. Raspoloživi dohodak 0 10 20 30 40 50 Potrošnja 7 14 21 28 35 42 Štednja -7 -4 -1 2 5 8 Prosječna sklonost potrošnji 1. Uzrok je tomu granična sklonost potrošnji i granična sklonost štednji. Potrošnja (C) + Štednja (S) = Raspoloživi dohodak (DI) Podijelimo li obje strane ove jednadžbe s raspoloživim dohotkom (DI) rezultat će potvrditi naš gornji navod: C + S = DI / : DI Prosječna sklonost potrošnji  C  S   DI    + Prosječna sklonost štednji   = 1   .16 Izvjesna potrošnja domaćinstva postoji i tada kada je raspoloživi dohodak jednak nuli.07 0. a granična sklonost štednji 0.  DI   DI   DI  Rast raspoloživog dohotka izaziva pad prosječne sklonosti potrošnji i rast prosječne sklonosti štednji. Granična sklonost potrošnji = ∆ Potrošnja 7 = = 0. a zbroj prosječne sklonosti potrošnji i prosječne sklonosti štednji iznosi jedan.

pak.3) veća od prosječne sklonosti štednji i. Prema tomu. Baš kao što je zbroj prosječne sklonosti potrošnji i prosječne sklonosti štednji jednak 1 tako vrijedi i da je: Granična sklonost potrošnji + Granična sklonost štednji = 1 . SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Granična sklonost štednji = ∆ Štednja 3 = = 0.13. stoga.Granična sklonost potrošnji . Upravo stoga. rast raspoloživog dohotka znači i rast prosječne sklonosti štednji.3 ∆ Raspoloživi dohodak 10 Granična je sklonost potrošnji (0. Ovakav je odnos između granične sklonosti potrošnji i prosječne sklonosti potrošnji. Granična je sklonost štednji (0. 297 . odnosno Granična sklonost štednji = 1 . rast raspoloživog dohotka izaziva pad prosječne sklonosti potrošnji. kada granična veličina jest veća od prosječne ova posljednja raste. te granične sklonosti štednji i prosječne sklonosti štednji u skladu s nama već poznatim odnosom između graničnih i prosječnih veličina. Trećega nema. vrijedi i obrnuto. Podsjećamo. Naime. dodatna novčana jedinica raspoloživog dohotka može biti potrošena ili. Granična sklonost potrošnji = 1 . Dakako.7) manja od prosječne sklonosti potrošnji. ušteđena.Granična sklonost štednji.

a) uveli smo pravac koji iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutom od 45o. naime. Taj pravac. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slike 122. 298 .13. povezuje sve točke u kojima je potrošnja (mjerena ordinatom) jednaka raspoloživom dohotku (mjerenim apscisom). U slici 122.

7 DI S = . jest autonomna potrošnja (Ca).C.13. korespondirajuća funkcija štednje. Domaćinstvo uspijeva (pomoću zajmova ili trošeći staru štednju) održati određenu razinu potrošnje čak i tada kada privremeno ostane bez dohotka. Jedan dio potrošnje postoji i tada kada je dohodak domaćinstva jednak nuli. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Prije točke izjednačenja potrošnja premašuje raspoloživi dohodak te je štednja negativna.0. Ukoliko je funkcija potrošnje C = 7 + (0.7 ⋅ DI). glasi: Štednja (S) = DI . Na slici 122. Odnos između potrošnje i raspoloživog dohotka moguće je. Ovaj dio potrošnje. prikazati i na sljedeći način: Potrošnja (C) = Ca + (Granična sklonost potrošnji ⋅ Raspoloživi dohodak) C = 7 + (0. dakle. dakako.7 + 0.7 . Nameće se zaključak da veličina granične sklonosti potrošnji određuje kut funkcije potrošnje. budući da je S = DI . čija veličina ne ovisi o veličini raspoloživog dohotka. vrijedi i obrnuto. Nakon točke izjednačenja (Potrošnja = Raspoloživi dohodak) potrošnja je manja od raspoloživog dohotka što omogućuje pojavu (pozitivne) štednje. 299 .7 ⋅ DI) Umnožak granične sklonosti potrošnji i raspoloživog dohotka izražava utjecaj raspoloživog dohotka na potrošnju. Većoj graničnoj sklonosti potrošnji odgovara veći kut a.3 DI . b) prikazana je funkcija štednje i to kao pravac čiji je kut jednak graničnoj sklonosti štednji.

Dakako.13. Raspoloživi dohodak predstavlja stabilan dio bruto nacionalnog proizvoda.1. Raspoloživi dohodak (DI) jest razlika između agregatnog dohotka (GNP) i neto poreza (T). Razlog tomu je činjenica da su neto porezi (T).funkcija agregatne potrošnje Na primjeru jednog domaćinstva pokazasmo kako potrošnja domaćinstva jest funkcija njegovog raspoloživog dohotka. rast dohotka. Naime. Vrijedi. Dakle. moguće je govoriti o funkciji agregatne potrošnje .2. rast bruto nacionalnog proizvoda znači i rast neto poreza.odnosu između realne potrošnje i realnog bruto nacionalnog proizvoda. odnosno bruto nacionalnog proizvoda znači pad transfernih plaćanja.8 raspoloživog dohotka. odnosno zbroj potrošnje (C) i štednje (S). SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13. potrošnja svih domaćinstava predstaviti kao funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda (GNP-a)? Podsjetimo. i obrnuto. dakako. međutim. Budući da između raspoloživog dohotka i bruto nacionalnog proizvoda postoji stabilan odnos. 1 Pretpostavimo da realni raspoloživi dohodak zahvaća realnog 2 bruto nacionalnog proizvoda te da granična sklonost potrošnji iznosi 0. stabilan dio bruto nacionalnog proizvoda. također.ukupnog raspoloživog dohotka. odnosno bruto nacionalni proizvod raste. vrijedi i da je agregatna potrošnja (potrošnja svih domaćinstava neke ekonomije) funkcija agregatnog . GNP = C + S + T. Istovremeno. gotovo svi porezi rastu ukoliko naš dohodak. Potrošnja i realni GNP . Može li se. 300 .

4 0.2 1. budući da je realni raspoloživi dohodak Granična sklonost potrošnji = ∆ Realna potrošnja 0.13. odnosno 0.8 1.5 1 1.6 2 1 realnog 2 bruto nacionalnog proizvoda granična sklonost potrošnji iznosi 0.4 realnog bruto nacionalnog proizvoda.8 realnog raspoloživog dohotka. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Tablica 38. Realni GNP (u milijardama) 1 2 3 4 5 Realni raspoloživi dohodak (u milijardama) 0. Kada je u pitanju funkcija agregatne potrošnje. graničnu sklonost potrošnji izračunavamo na sljedeći način: Zamjećujete. Slika 123.4 novčane jedinice.5 Realna potrošnja (u milijardama) 0.4 ∆ Realni GNP 1 Svaka dodatna novčana jedinica realnog bruto nacionalnog proizvoda znači dodatnu realnu potrošnju od 0. 301 .4 = = 0.5 2 2.

najrazličitijih uređaja i opreme). Ono što vrijedi na mikro razini vrijedi i na makro razini. Upravo stoga je krivulja potražnje za investicijama neke ekonomije opadajućeg oblika. kada. Investicije razumijevaju kupovinu kapitalnih dobara (zgrada. strojeva. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13. 302 .2. kada individualno poduzeće odlučuje kupiti neko kapitalno dobro.graničnu efikasnost kapitala. dakle. Slika 124. odlučuje o investiranju ono uspoređuje kamatnu stopu i graničnu stopu povrata kapitala .13. Kupovina. poluproizvoda i sirovina). alata. će biti realizirana ukoliko je granična efikasnost kapitala veća ili jednaka kamatnoj stopi. Podsjećamo. odnosno investicija. te promjene zaliha (gotovih proizvoda. INVESTICIJE Druga komponenta agregatnog trošenja jesu investicije.

veća su i ulaganja potrebita da se nadoknadi utrošeni kapital. dakle. Međutim. Razlog je tomu jednostavna činjenica da pri nižoj (realnoj) kamatnoj stopi veći broj investicijskih projekata postaje isplativ . Međutim. neki su čimbenici (očekivani profit. veća kamatna stopa (nominalna) koči investiranje. očekivani pad profita. Potražnja za investicijama u velikoj mjeri ovisi o poslovnim očekivanjima. poduzeća očekuju. 303 . primjerice. veličina amortizacije. Vrijedi. ceteris paribus. i obrnuto.). pesimistička očekivanja će smanjiti potražnju i krivulju potražnje pomaknuti ulijevo. Učinak inflacije na razinu investiranja je suprotan učinku nominalne kamatne stope. Veća očekivana inflacija potiče investiranje. U tom slučaju raste potražnja za investicijama. i obrnuto. njihovo će planirano investicijsko trošenje biti veće pri svim veličinama realne kamatne stope. Prema tomu. Obrnuto. Vrijedit će. optimistička očekivanja povećavaju potražnju za investicijama i pomiču krivulju potražnje udesno. npr. ova dva suprotna utjecaja moguće je svesti na zajednički nazivnik i ustvrditi da na potraživanu količinu investicija utječe realna kamatna stopa. dakako. veličina realne kamatne stope determinira potraživanu količinu investicija. Prema tomu. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Krivulja potražnje za investicijama pokazuje odnos između realne kamatne stope89 i potraživane (realne) količine investicija. pri datoj realnoj kamatnoj stopi.13. općenito. ekspanziju sljedeće godine te rast profita. Ukoliko je veći dio kapitala amortiziran. 89 Realna je kamatna stopa nominalna kamatna stopa umanjena za stopu očekivane inflacije.profitabilan. Slično djelovanje na potražnju za investicijama ima. u stanju izazvati povećanje ili smanjenje potražnje za investicijama. Nižoj realnoj kamatnoj stopi odgovara veća potraživana količina investicija. krivulja potražnje se pomiče udesno. Ukoliko. veličina amortizacije. ceteris paribus.

Činjenica je. budući da na potraživanu količinu investicija utječe realna kamatna stopa.očekivanom profitu. Upravo stoga. 304 . dakle. Autonomnu zbog toga što njihova veličina nije ovisna o veličini realnog GNP-a. povećanje realnog bruto nacionalnog proizvoda ne mora značiti i rast investicija. dakle. Investicije ćemo. budući da investicijske odluke u velikoj mjeri ovise o “pogledu u staklenu kuglu budućnosti” . zadovoljit ćemo se tvrdnjom da investicije ne ovise o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda. Možda očekujete da će investicije.13. Budući da je. baš kao i potrošnja. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 125. tretirati kao autonomnu komponentu agregatnog trošenja. da kapitalna dobra traju znatno duže od ostalih finalnih dobara i da se često koriste na način koji znači pojavu neiskorištenih. međutim. suvišnih kapaciteta. ovisiti o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda. odnos između investicija i realnog bruto nacionalnog proizvoda izuzetno složen i teško predvidljiv.

SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 126. 13. Zbog toga ćemo i državnu potrošnju smatrati autonomnom komponentom (nezavisnom o promjenama realnog GNP-a) agregatnog trošenja. zdravstva. provedbu zakona. itd. određuju političke odluke nadležnih skupština. pa. Ustvrdimo kako između državne potrošnje i realnog bruto nacionalnog proizvoda ne postoji sustavna i lako uočljiva veza.13. Državnu potrošnju. funkcioniranje školstva.3. dakle. i državni proračun i proračune nižih teritorijalnih jedinica. DRŽAVNA POTROŠNJA Država svojom potrošnjom nastoji osigurati obranu zemlje. 305 .

Neto je izvoz negativan kada vrijednost uvoza premašuje vrijednost izvoza. Neto izvoz (Nx) jest razlika između izvoza (Ex) i uvoza (Im) neke zemlje. 13. NETO IZVOZ Neto izvoz (Nx) predstavlja posljednji dio agregatnog trošenja.13. I autonomna su funkcija državne potrošnje i autonomna funkcija investicija predstavljene kao vodoravni pravci koji ilustriraju činjenicu da državnu potrošnju i investicije ne tangiraju promjene realnog bruto nacionalnog proizvoda. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 127. 306 .4.

naravno. ceteris paribus. Veći inozemni realni GNP značit će. Ukoliko su cijene domaćih dobara niže u odnosu na cijene istih ili sličnih inozemnih dobara. izaziva pojeftinjenje izvoza izraženog u stranoj valuti. rastu i primjerice. Izvoz jest funkcija brojnih čimbenika ali ne i (domaćeg) realnog bruto nacionalnog proizvoda. Raste li agregatni dohodak u Mađarskoj. izvoz će biti veći. Izvoz nije funkcija domaćeg. i obrnuto. Vrijedi. izvozne mogućnosti Hrvatske. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13. Obrnuto. Tečajevi. Inozemni realni bruto nacionalni proizvod 2.13. Austriji. veći izvoz. nepovoljni odnos cijena domaćih i stranih dobara značit će manji izvoz. Devalvacija. Suprotno tomu.smanjuje izvoz.1. Posljedica je revalvacije poskupljenje izvoza izraženog u stranoj valuti. već inozemnog bruto nacionalnog proizvoda. Valja ustvrditi da izvoz jest autonomna komponenta neto izvoza. 307 . Pad vrijednosti domaće valute u odnosu na strane (devalvacija) povećava izvozne mogućnosti zemlje. Njemačkoj itd. revalvacija . Odrednice izvoza Nekoliko čimbenika determinira veličinu izvoza: 1.4.rast vrijednosti domaće valute u odnosu na strane . Odnos domaćih i inozemnih cijena istih ili sličnih dobara 3. naime.

Odnos domaćih i inozemnih cijena istih ili sličnih proizvoda 3. 308 . ima za posljedicu rast uvoza. međutim. Prema tomu. Veći domaći realni GNP znači. Tečajevi. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 128. uz ostale neizmijenjene uvjete. veći uvoz. Odrednice uvoza Veličinu uvoza određuju sljedeći čimbenici: 1. Više cijene domaćih dobara u odnosu na cijene istih ili sličnih inozemnih dobara znače. ceteris paribus. Uvoz će. veličina uvoza ovisi o veličini domaćeg bruto nacionalnog proizvoda odnosno realni je uvoz funkcija domaćeg realnog bruto nacionalnog proizvoda.2.13.4. ceteris paribus. veći uvoz. biti manji ukoliko su cijene domaćih dobara niže od cijena istih ili sličnih inozemnih dobara. Rast domaćeg agregatnog dohotka. Domaći realni bruto nacionalni proizvod 2. 13.

naime. 13. Podsjećamo da je izvoz autonoman u odnosu na promjene (domaćeg) realnog bruto nacionalnog proizvoda. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Pad vrijednosti domaće valute u odnosu na strane (devalvacija) smanjuje uvoz. Revalvacijom se.3. odnos između realnog uvoza i realnog bruto nacionalnog proizvoda (funkciju uvoza) moguće je prikazati na sljedeći način: Slika 129. (domaći) realni bruto nacionalni proizvod. reagira na promjene (domaćeg) realnog GNP-a. uz ostale neizmijenjene uvjete. budući da rast realnog bruto nacionalnog proizvoda izaziva rast realnog uvoza.4. On je funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda. Funkcija neto izvoza Funkcija neto izvoza jest odnos između realnog neto izvoza i domaćeg realnog bruto nacionalnog proizvoda. Pretpostavimo li da se povećava. postiže pojeftinjenje uvoza izraženog u domaćoj valuti. da je i neto 309 .13. Zaključujemo. međutim. Uvoz. dakle. Obrnuto. Devalvacija izaziva poskupljenje uvoza izraženog u domaćoj valuti. rast vrijednosti domaće valute u odnosu na strane (revalvacija) povećava uvoz.

SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA izvoz (razlika između izvoza i uvoza) funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda. 310 . Slike 130.13.

ceteris paribus. više cijene domaćih dobara u odnosu na cijene istih ili sličnih inozemnih dobara) smanjuje neto izvoz i pomiče funkciju neto izvoza prema dolje i ulijevo. Rast će inozemnog realnog bruto nacionalnog proizvoda ili. Slika 131. Funkcija neto izvoza (predstavljena je na slici 130. b) može biti pomaknuta prema gore i udesno ili. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Kada je izvoz veći od uvoza. te neto izvoz postaje negativan. rast će izvoza. ceteris paribus. nadolje i ulijevo. povećati neto izvoz i funkciju neto izvoza pomaknuti prema gore i udesno. Kao što je već rečeno. devalvacija. izaziva rast uvoza pri neizmijenjenom izvozu. Obrnuto. pak. neto je izvoz pozitivan. npr. uz ostale neizmijenjene uvjete. Rast realnog bruto nacionalnog proizvoda. sve ono što povećava uvoz (revalvacija. rast će uvoza.13. povećati neto izvoz pri svim razinama domaćeg realnog GNP-a. 311 . Neto je izvoz jednak nuli kada je izvoz jednak uvozu. smanjiti neto izvoz i funkciju neto izvoza pomaknuti prema dolje i ulijevo. Nasuprot tomu..

.

pri datoj razini cijena. Sada smo. FUNKCIJA AGREGATNOG TROŠENJA Postoji sasvim određeni odnos između realnog GNP-a i planiranog (realnog) agregatnog trošenja. nazivamo funkcija agregatnog trošenja. 14. u stanju analizirati kako svi sastavni dijelovi agregatnog trošenja zajednički određuju agregatno trošenje.1. a potom pomoću krivulje agregatnog trošenja.14. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Do sada smo odvojenu jednu od druge proučavali komponente agregatnog trošenja. Taj odnos između realnog GNP-a i agregatnog trošenja. 313 . međutim. Funkciju ćemo agregatnog trošenja predstaviti ponajprije tablično. te kako promjene agregatnog trošenja izazivaju i određuju promjene realnog bruto nacionalnog proizvoda. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14.

Kada od ovog trošenja oduzmete uvoz. dakako. Agregatno trošenje jest zbroj svih sastavnih dijelova agregatnog trošenja (C+I+G+Nx). stoga i neto izvoz. funkcije realnog bruto nacionalnog proizvoda. Realni GNP 100 200 300 400 500 600 700 Potrošnja (C) 100 170 240 310 380 450 520 Investi -cije (I) 60 60 60 60 60 60 60 Državna potrošnja (G) 60 60 60 60 60 60 60 Izvoz (Ex) Uvoz (Im) Neto izvoz (Nx) 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 C+I+G+EX Agregatno trošenje (C+I+G+Nx) 50 50 50 50 50 50 50 20 40 60 80 100 120 140 270 340 410 480 550 620 690 250 300 350 400 450 500 550 Kao što zamijetismo ranije. nalazi se trošenje tipa C+I+G+EX. Ostale komponente agregatnog trošenja (investicije. državna potrošnja i izvoz) ne ovise neposredno o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda. pad neto izvoza od 20 novčanih jedinica. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 39. Stotinu novčanih jedinica rasta realnog GNP-a izaziva rast potrošnje od 70 novčanih jedinica. dobit ćete agregatno trošenje. Stoga se njihove veličine mijenjaju s promjenom realnog bruto nacionalnog proizvoda. te su predstavljene kao fiksne veličine.14. potrošnja su i uvoz. U pretposljednjoj koloni tablice 39. 314 . pa. rast uvoza od 20 novčanih jedinica te.

državnu potrošnju. iznosi 200 novčanih jedinica. potrošnja postoji i kada je realni GNP jednak nuli. 315 . u našem primjeru. Autonomno trošenje je trošenje čija veličina ne ovisi o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda.14. pri svim razinama realnog GNP-a. izvoz. ali i (autonomni) dio potrošnje. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 132. Autonomna potrošnja. onaj dio potrošnje koji ne ovisi o veličini realnog GNP-a. iznosi 30 novčanih jedinica (200-170). Autonomno trošenje (Ca+I+G+EX). Gornja nas slika upućuje na zaključak da komponente agregatnog trošenja valja podijeliti u dvije skupine. naime. samosvojna trošenja. naravno. Izvjesna. Prvu skupinu čine autonomna. Ovdje valja ubrojiti investicije. To je. Inducirano ili izazvano trošenje je trošenje čija veličina ovisi o veličini realnog GNP-a. Ono obuhvaća inducirani dio potrošnje i uvoz.

Granična sklonost uvoz Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga = 0.14. Ili. Prema tomu. Granična sklonost uvozu = ∆Uvoz 20 = = 0. U situaciji smo ustvrditi da granična sklonost uvozu iznosi 0. pak.5. ponavljamo. Uvoz.7 novčanih jedinica. Oduzmete li. pri svakom povećanju realnog GNP-A od 100 novčanih jedinica. odnosno povećanje uvoza uslijed jediničnog povećanja realnog GNP-a.2 = 0. 316 . Ili. bilježi rast od 20 novčanih jedinica.2 ∆ Realni GNP 100 Dodatna kuna realnog GNP-a izaziva povećanje uvoza za 20 lipa. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Inducirana potrošnja. između granične sklonosti potrošnji i granične sklonosti uvozu jest granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga. Granična sklonost uvozu predstavlja dio dodatnog realnog bruto nacionalnog proizvoda koji društvo namjerava utrošiti na uvoz. Razlika. upozoravamo na to. određuje kut C+I+G+EX krivulje.2. jedinično povećanje realnog GNP-a izaziva rast uvoza od 0. Dakle.2 novčane jedinice. po jediničnom povećanju realnog GNP-a. granična sklonost potrošnji iznosi 0.7 ∆ Realni GNP 100 Granična sklonost potrošnji.7 0.7. Granična sklonost potrošnji = ∆ Realna potrošnja 70 = = 0. to je promjena. od C+I+G+EX trošenja uvoz dobit ćete agregatno trošenje (C+I+G+NX). svaka dodatna kuna realnog GNP-a znači dodatnu potrošnju od 70 lipa. Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga = Granična sklonost potrošnji . iznosi 0.

Ne zaboravimo. Graničnu sklonost trošenju moguće je. skraćeno.uvoz) reagira porastom od 50 novčanih jedinica. 317 . granična sklonost trošenju.5. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga 90 predstavlja dio dodatnog realnog GNP-a koji društvo namjerava utrošiti na domaća dobra i usluge. sada možemo ustvrditi da granična sklonost trošenju (isključivo domaćih. izračunati i na sljedeći način: Granična sklonost trošenju = ∆ Inducirano trošenje ∆ Realni GNP 50 = 100 = 0.14. Promjene induciranog trošenja su istovremeno i promjene agregatnog trošenja. Dakle. Poveća li se realni GNP za 100 novčanih jedinica inducirano trošenje (inducirana potrošnja . međutim. 90 91 Ubuduće. odnosno agregatnog trošenja. svaka kuna porasta realnog GNP-a znači 0. 91 Ukoliko smo ranije ustvrdili da granična sklonost potrošnji (domaćih i inozemnih dobara i usluga) određuje kut C+I+G+EX krivulje. dakle. agregatno trošenje je zbroj induciranog i autonomnog trošenja. u zemlji proizvedenih dobara i usluga) određuje kut C+I+G+NX krivulje.5 kuna porasta induciranog. odnosno krivulje agregatnog trošenja.

Taj pravac.RAVNOTEŽNO AGREGATNO TROŠENJE O makroekonomskoj ravnoteži ili ravnotežnom agregatnom trošenju govorimo tada kada planirano agregatno trošenje (C+I+G+NX) jest jednako realnom bruto nacionalnom proizvodu. 318 . Tablica 39. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 133. u svakoj svojoj točki izjednačava agregatno trošenje i realni GNP. 14. Grafički prikaz makroekonomske ravnoteže zahtijeva uvođenje pravca koji iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutem od 45o.14.2. pokazuje da ova jednakost odnosno makroekonomska ravnoteža postoji pri realnom GNP-u od 400. MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA . naime.

14.2.1. prije izjednačenja agregatnog trošenja i agregatnog outputa agregatno je trošenje veće od realnog GNP-a. Nakon točke ravnoteže realni je GNP veći od agregatnog trošenja. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 134. te krivulje agregatnog trošenja određuje makroekonomsku ravnotežu odnosno jednakost agregatnog trošenja i realnog GNP-a. Makroekonomska ravnoteža . izazvati neplanirane promjene zaliha ili neplanirano smanjenje ili povećanje investicija. 14. zalihe se.neplanirana promjena zaliha Presjecište pravca koji iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutom od 45o. Prije presjecišta. Podsjećamo. odnosno njihove promjene imaju smatrati investicijom. Ove će disproporcije. U točki su ravnoteže realni GNP i agregatno trošenje izjednačeni. osim u točki ravnoteže. 319 .

Realni će agregatni output rasti sve dok se ne izjednači s agregatnim trošenjem. niti rastu. Neplanirano smanjivanje zaliha (kada je agregatno trošenje veće od realnog GNP-a) potaknut će proizvođače na veću proizvodnju i.14. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 40. Zalihe (gotovih proizvoda. stoga. niti padaju kada je agregatno 320 . poluproizvoda i sirovina). Realni GNP 100 200 300 400 500 600 700 Planirano agregatno trošenje (C+I+G+NX) 250 300 350 400 450 500 550 Neplanirana promjena zaliha -150 -100 -50 0 +50 +100 +150 Slika 135. povećanje realnog GNP-a.

Povećanje zaliha signalizira proizvođačima da valja reducirati proizvodnju. konstruirajmo model čija je pretpostavka da razliku između realnog GNP-a i raspoloživog dohotka čine fiksni neto porezi .14. Makroekonomska ravnoteža . paušalni porezi (lump sum taxes).I + G + EX = S + T + Im Makroekonomsku ravnotežu. neplanirano povećanje zaliha (kada je agregatno trošenje manje od realnog GNP-a) imat će za posljedicu smanjivanje proizvodnje i realnog GNP-a. Realni će GNP padati sve dok ne završi na ravnotežnoj razini.2. te (S + T + Im) pri različitim veličinama realnog GNP-a odrediti ravnotežni realni GNP. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA trošenje jednako realnom bruto nacionalnom proizvodu. Koristeći podatke iz tablice 39. nama već poznatog koncepta "ubrizgavanja" (I + G + EX) i "curenja" (S + T + Im). Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Štednja (S) Uvoz (Im) 100 200 300 400 500 600 700 20 20 20 20 20 20 20 80 180 280 380 480 580 680 100 170 240 310 380 450 520 -20 10 40 70 100 130 160 20 40 60 80 100 120 140 Sada smo u stanju uspoređujući (I + G + EX).tzv. dakle. moguće je objasniti i pomoću. O njima je moguće razmišljati kao o autonomnim porezima budući da njihova veličina ne ovisi o veličini realnog GNP-a. pa. Tablica 41. Obrnuto. 321 .2.I + G + EX = S + T + Im. ravnotežni realni GNP. Stabilni. i ravnotežni realni GNP osigurava sljedeća jednakost . 14.

322 . Slika 136. Realni GNP I G EX Ukupno S T Im Ukupno 100 200 300 400 500 600 700 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 170 170 170 170 170 170 170 -20 10 40 70 100 130 160 20 20 20 20 20 20 20 20 40 60 80 100 120 140 20 70 120 170 220 270 320 Makroekonomska ravnoteža postoji kada je planirano "ubrizgavanje" (I + G + EX) jednako planiranom "curenju" ( S + T + Im).14. Obje su navedene veličine jednake (170) pri realnom GNP-u od 400 te. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 42. stoga. ravnotežni realni GNP iznosi 400.

30 Dakako.T) .T) = S .I . Deficitarna trgovačka bilanca = S .I . makroekonomska ravnoteža može značiti (kao u našem primjeru) postojanje proračunskog deficita (državna potrošnja je veća od neto poreza) i deficitarnu. neto poreza i uvoza. Kada je realni GNP veći od 400. državne potrošnje i izvoza manji je od zbroja štednje. Jednadžba I + G + EX = S + T + Im može biti predstavljena na sljedeći način: (EX . Posljedica je rast zaliha. zbroj investicija.Im) + ( G . investicije.40 .14.30 = . Promjene zaliha izazivaju odgovarajuće promjene agregatnog outputa koje aktualni realni GNP guraju prema ravnotežnoj razini.I .NX = S . Makroekonomska ravnoteža ne razumijeva jednakost pojedinih stavki "ubrizgavanja" i "curenja". Makroekonomska ravnoteža koja znači deficitarnu trgovačku bilancu (negativni neto izvoz) razumijeva da je : . određene presjecištem (I + G + EX) i (S + T + Im) pravaca.30 = 70 . inozemna štednja popunjava jaz između domaće štednje i zbroja investicija. aktualni realni GNP veći od ravnotežnog. te proračunskog deficita. Ova situacija ima za posljedicu pad i smanjivanje zaliha. negativnu trgovačku bilancu (negativni neto izvoz). dakle.60 . 323 . državna su potrošnja i izvoz (I + G + EX) veće od štednje. kada je. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Prije točke ravnoteže.(Proračunski deficit) . neto poreza i uvoza. Dakle.(G .

3. I=60 Realni GNP Inducirano trošenje Autonomno trošenje 0 (I+G+EX+Ca) Agregatno trošenje 0 (C+I+G+NX) I=160 Autonomno trošenje 1 (I+G+EX+Ca) Agregatno trošenje 1 (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 50 100 150 200 250 300 350 200 200 200 200 200 200 200 250 300 350 400 450 500 550 300 300 300 300 300 300 300 350 400 450 500 550 600 650 324 . Posljedica je rast ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. PROMJENE AGREGATNOG TROŠENJA I RAVNOTEŽNOG REALNOG GNP-A Veličinu agregatnog trošenja određuju dva čimbenika: autonomno trošenje i granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga. Tablica 43. 14. Neka se planirane investicije. izvoza i autonomne potrošnje) djeluju na agregatno trošenje poput plime ili oseke. a zbog očekivanja viših profita. Pretpostavimo da je u odnosu na model predstavljen u tablici 39.3. Ovo će povećanje investicija povećati autonomno. Agregatno trošenje i autonomno trošenje Promjene autonomnog trošenja izazivaju takve promjene agregatnog trošenja koje znače pomicanje krivulje agregatnog trošenja.1. ali i agregatno trošenje pri svim razinama realnog GNP-a. državne potrošnje. došlo do povećanja jedne od komponenti autonomnog trošenja. povećaju za 100 novčanih jedinica.14. Promjene autonomnog trošenja (investicija. ali koje ne mijenjaju njen kut. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. Na svakoj razini realnog GNP-a one izazivaju jednako povećanje ili smanjenje agregatnog trošenja.

325 . Pad će autonomnog trošenja smanjiti agregatno trošenje i njegovu krivulju pomaknuti prema dolje i udesno. naravno. Novi ravnotežni realni GNP iznosi 600. i obrnuto. pad autonomnog trošenja uvijek ima za posljedicu veći pad ravnotežnog realnog GNP-a. u obama slučajevima.14.5. Rast autonomnog trošenja povećava agregatno trošenje i pomiče krivulju agregatnog trošenja ulijevo i prema gore. Također. Naglasimo činjenicu da je rast ravnotežnog realnog GNP-a (200) veći od rasta autonomnog trošenja (100). AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 137. Vrijedit će. granična sklonost trošenju ista i iznosi 0. Krivulje su agregatnog trošenja paralelne jer je.

granična porezna stopa. izaziva pad granične sklonosti trošenju. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. Odnos je između granične sklonosti trošenju i granične sklonosti uvozu. obrnuto razmjeran. Naime.14. znači manji raspoloživi dohodak. manju graničnu sklonost potrošnji i. granična sklonost trošenju = granična sklonost potrošnji . Ovo. granična sklonost potrošnji 2. Utjecaj nam je prvih dviju determinanti granične sklonosti trošenju poznat. ceteris paribus. uz ostale neizmijenjene uvjete. Granična porezna stopa pokazuje udio poreza u dodatnoj novčanoj jedinici realnog GNP-a. 326 . uz ostale neizmijenjene uvjete. uz ostale neizmijenjene uvjete. manju graničnu sklonost trošenju. Agregatno trošenje i granična sklonost trošenju Veličina granične sklonosti trošenju domaćih dobara i usluga.granična sklonost uvozu. Vrijedi i obrnuto. ceteris paribus. Vrijedi i obrnuto. dakako.2. pa. dakle. Rast granične sklonosti uvozu. granična sklonost potrošnji povećat će se i granična sklonost trošenju domaćih dobara. pad granične sklonosti potrošnji. Obrnuto. i kut krivulje agregatnog trošenja određuju sljedeći čimbenici: 1. Raste li.3. granična sklonost uvozu 3. znači pad granične sklonosti trošenju. Granična porezna stopa (t) = ∆ Porez ∆ Realni GNP Povećanje granične porezne stope znači veći udio poreza u dodatnoj novčanoj jedinici realnog bruto nacionalnog proizvoda.

Ravnotežno agregatno trošenje.7 realnog bruto nacionalnog proizvoda  ∆ Potrošnja  70   ∆ Realni GNP = 100 = 0. možemo izračunati i na sljedeći način: 327 . Neto 1 porezi predstavljaju realnog GNP-a ili 20 % realnog GNP-a.875 raspoloživog dohotka. Uvođenje induciranih (razmjernih) poreza nije poremetilo makroekonomsku ravnotežu. odnosno ravnotežni realni GNP iznosi 400. kada je riječ o funkciji agregatne potrošnje.14.2.   ∆ Potrošnja 70   ∆ Raspoloživi dohodak = 80 = 0. Granična 5 20 = 0.7  . Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Investicije (I) Državna potrošnja (G) Neto izvoz (NX) Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 20 40 60 80 100 120 140 80 160 240 320 400 480 560 100 170 240 310 380 450 520 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 250 300 350 400 450 500 550 Ovo je situacija koju poznajemo. te graničnu sklonost potrošnji.875  . Međutim.    Uzrok su ove razlike inducirani porezi. porezna stopa = 100 Granična sklonost potrošnji iznosi 0. istovremeno granična    sklonost potrošnji je 0. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Uvedimo u naš izvorni model (tablica 39. odnosno ravnotežnog realnog GNP-a. Tablica 44.) inducirane poreze i pokažimo kako promjene granične sklonosti trošenju izazivaju promjene ravnotežnog agregatnog trošenja.

875 (1 . vrijedit će da je C = Ca + [ GSP ⋅ (1 .t)] = 0. Budući da je DI = (1 .72 457. udio poreza u realnom GNP-u. međutim. Granična porezna stopa neka iznosi 0.2) = 0.0.2=0.00 91.42 60.0857.875 ⋅ 0. graničnu poreznu stopu i. dakle.58 640.57 17.43 182. Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Investicije (I) Državna potrošnja (G) Neto izvoz (Nx) Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 8.875 ⋅ (1-0. Potrebito je. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Granična sklonost potrošnji (GSP) ⋅ (1-t) = 0.00 110 190 270 350 430 510 590 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 260 320 380 440 500 560 620 Obratimo pozornost na (C) kolonu.86 274. ∆ Inducirano trošenje ∆ Agregatno trošenje 50 = = = 0.5. možda.7-0. ponoviti da je C = Ca + (GSP ⋅ DI).875 ⋅ 0.57% realnog GNP-a.15 548.14. Neto porezi su.5).t) ⋅ Realni GNP.8 328 . Ili. ∆ Realni GNP ∆ Realni GNP 100 Smanjimo.9143 = 0.14 25. [ GSP ⋅ (1 .0857) = 0. 8.28 42. Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga (GST) iznosi 0.85 51.8 = 0.29 365. stoga.71 34.5.t)] ⋅ Realni GNP.7. Tablica 45. Izračunavamo je kao razliku između granične sklonosti potrošnji i granične sklonosti uvozu (0.

bilježi rast i iznosi 0.8 realnog GNP-a. stalna veličina (0. Ili. posljedice smanjenja granične porezne stope (t)? U obama slučajevima granična sklonost potrošnji iznosi 0. ali i odgovarajućim povećanjem potrošnje. Provjerimo i drugu formulu: ∆ Inducirano trošenje ∆ Agregatno trošenje 60 = = = 0. ∆ Raspoloživi dohodak ∆ Potrošnja Drugačije je.8 ⋅ Realni GNP. Zbog toga kvocijent ∆ Potrošnja ostaje isti.dakle.7 realnog GNP-a. kut krivulje agregatnog trošenja. ∆ Realni GNP 100 Prema tomu. C = 30 + 0.2) povećava se granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga. ravnotežni realni GNP iznosi 500. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Prema tomu. u obama slučajevima. odnosno ravnotežni realni GNP.6. povećava se agregatno trošenje (C+I+G+NX) i ravnotežno agregatno trošenje. 0.8) . stoga. s . ∆ Realni GNP ∆ Realni GNP 100 Koje su. Nakon pada granične porezne stope granična sklonost potrošnji. u prvom slučaju. a zbog rasta potrošnje.8. Granična sklonost potrošnji ∆ Realni GNP iznosi.875 raspoloživog dohotka. Raste. Uočili ste. Promjene granične sklonosti trošenju ne tangiraju veličinu autonomnog trošenja.8.14. ravnotežno agregatno trošenje. To je tako budući da je smanjenje poreza (zbog pada granične porezne stope) praćeno s povećanjem raspoloživog dohotka.5 ona skače na 0.GSU (0. Budući da granična sklonost uvozu jest.6 [ GSP (0.6. ∆ Potrošnja 80 = = 0. Granična sklonost trošenju (GST) iznosi 0. međutim.2) ]. 329 . S prvobitnih 0. granična sklonost potrošnji iznosi 0.

naplatiti odgovarajuću kamatu. pri neizmijenjenom raspoloživom dohotku. međutim. pojedinac ili domaćinstvo povećava svoj dohodak.4. Pretpostavimo da ste.realni bruto nacionalni proizvod? U prethodnom primjeru (tablica 45) granična sklonost potrošnji bijaše 0. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 138.1143 realnog GNP-a.125 raspoloživog dohotka odnosno 0. Što će se. PARADOKS ŠTEDNJE Štedeći. uloživši je u banku. Vaš će dohodak porasti budući da ćete na svoju štednju.875 raspoloživog dohotka.14. Funkcija potrošnje je bila C = Ca + [ GSP ⋅ (1 . 14.t) ] ⋅ Realni GNP odnosno C = 30 + 330 . smanjili potrošnju i povećali štednju. Granična je sklonost štednji iznosila 0. dogoditi ukoliko svi postanemo štedljiviji? Hoće li rast štednje na razini neke ekonomije povećati njen agregatni dohodak .

0.0857)] ⋅ Realni GNP.86 274. Prema tomu.7656 ⋅ (1 .58 640.14 25. ceteris paribus.00 110 190 270 350 430 510 590 -18.72 27.125 ⋅ (1 .43 182.15 548.0.30 + [ 0. odnosno 0.0. međutim.58 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 260 320 380 440 500 560 620 Granična sklonost štednji doista iznosi 0.57 17. Što će se.71 34. Provjerimo navedene tvrdnje. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA [0.0857)] ⋅ Realni GNP.0857) ] ⋅ Realni GNP.125 raspoloživog dohot  ∆ Štednja 11.43 ka   ∆ Raspoloživi dohodak = 91. = = 0.14 4.t) ] ⋅ Realni GNP odnosno S = .Ca + [ GSŠ ⋅ (1 . Tablica 46.1143 ili ∆ Realni GNP 100 0.2344 raspoloživog dohotka.00 91.43 = 0.29 15. 331 .57 -7.29 365.125 ⋅ 0. korespondirajuća funkcija štednje glasi: S = .1143 realnog    bruto nacionalnog proizvoda. a funkcija štednje S = .43 Naime.875 ⋅ (1 . Predstavimo novu situaciju. štednja? Povećajmo graničnu sklonost štednji na 0.0. Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Štednja (S) Investi -cije (I) Državna potrošnja (G) Neto izvoz (Nx) Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 8.9143 = 0.0857) ] ⋅ Realni GNP. ∆ Štednja 11.1143.30 + [ 0.72 457.15 38.125 ⋅ (1 . poveća granična sklonost štednji i.0857) = 0. stoga.125  .14.28 42.2344⋅ (1 0. U tom će slučaju funkcija potrošnje glasiti C = 30 + [ 0.85 51. dogoditi ukoliko se.42 60.

85 51. a ravnotežni realni GNP 400. odnosno 0.72 457. Realni GNP 100 200 300 400 500 600 700 Neto porezi (T) 8.72 77. uz ostale neizmijenjene uvjete. 332 .57 17.43 182.7 realnog GNP-a  ∆ 70  = 0.   ∆100  Pad granične sklonosti potrošnji znači i pad granične sklonosti trošenju domaćih dobara i usluga.00 Raspolo -živi dohodak (DI) 91.7 .29 55. Granična sklonost trošenju iznosi 0.7656 ⋅ (1 − 0. Granična sklonost potrošnji. ceteris paribus.57 12. Rast štednje ima.00 Potrošnja (C) 100 170 240 310 380 450 520 Štednja (S) -8. iznosi 0.0857) = 0. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 47.9143 = 0.5. izazvao pad granične sklonosti potrošnji i pad potrošnje.58 640.14 25.7 ili 0. za posljedicu pad agregatnog dohotka odnosno ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda.7656 ⋅ 0.15 98.71 34.86 274.42 60.29 365. kao što ranije rekosmo.86 34.58 120 Investicije (I) 60 60 60 60 60 60 60 Državna potrošnja (G) 60 60 60 60 60 60 60 Neto izvoz (Nx) 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 250 300 350 400 450 500 550 Rast štednje je.15 548.7656 raspoloživog dohotka.28 42.14.

Riječ je o paradoksu budući da rast štednje. ne bi došlo kada bi rast štednje bio praćen odgovarajućim rastom investicijskog trošenja. znači rast njegovog dohotka.14. 333 . U našem se modelu ovaj paradoksalni rezultat javlja zbog toga što je autonomno trošenje stalna veličina. Do paradoksa. međutim. U tom slučaju pad kuta krivulje agregatnog trošenja biva kompenziran rastom agregatnog trošenja i pomicanjem krivulje agregatnog trošenja ulijevo i prema gore. povećanja štednje. ceteris paribus. a kada je u pitanju ekonomija znači pad agregatnog dohotka. naziva se paradoks štednje. kada je o pojedincu riječ. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 139. Pad ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda zbog.

Posljedica je toga povećanje ravnotežnog realnog GNP-a. Vrijedi. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14.5. te promjene granične sklonosti trošenju domaćih dobara i usluga izazivaju promjene agregatnog trošenja i promjene ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. Slika 140. 334 . pokazuje kvantitativni odnos koji postoji između promjene autonomnog trošenja i promjene ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. multiplikator. dakako. Multiplikator autonomnog trošenja ili. jednostavno. da je i smanjenje ravnotežnog realnog GNP-a uvijek veće od smanjenja autonomnog trošenja.14. Pogled će nas na sliku 140. Povećanje je ravnotežnog realnog GNP-a veće od povećanja autonomnog trošenja. podsjetiti da rast autonomnog trošenja pomiče krivulju agregatnog trošenja prema gore i ulijevo i to upravo za iznos povećanja autonomnog trošenja. Usredotočimo se iznova na odnos promjene autonomnog trošenja i promjene ravnotežnog realnog GNP-a. MULTIPLIKATOR AUTONOMNOG TROŠENJA Do sada otkrismo da promjene autonomnog trošenja.

1 . pokazuje da je: ∆ Ravnotežno agregatno trošenje = ∆ Ravnotežni realni GNP. odnosno promjena ravnotežnog realnog GNP-a (∆ Ravnotežni realni GNP). ∆ Ravnotežni realni GNP = ∆ Autonomno trošenje · Multiplikator ( Multiplikatorski učinak) Multiplikator je.Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga Multiplikator je broj veći od jedan. Multiplikator = ∆ Ravnotežni realni GNP ∆ Autonomno trošenje Prema tomu. multiplikatorski učinak. U tom bi slučaju 92 Ravnotežno agregatno trošenje = Autonomno trošenje + GST⋅Ravnotežni realni GNP ∆Ravnotežno agregatno trošenje=∆Autonomno trošenje+GST⋅∆Ravnotežni realni GNP Prethodna slika 140. Tek kada bi granična sklonost trošenju bila jednaka nuli multiplikator bi bio jednak jedan. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Multiplikator je broj kojim valja pomnožiti promjenu autonomnog trošenja (∆ Autonomno trošenje) kako bi se izračunao tzv.14. ∆ Ravnotežni realni GNP = ∆ Autonomno trošenje + GST ⋅ ∆ Ravnotežni realni GNP ∆ Ravnotežni realni GNP . Naime. međutim. Prema tomu. moguće izračunati i na sljedeći način: Multiplikator92 = 1 .GST ⋅ ∆ Ravnotežni realni GNP = ∆ Autonomno trošenje ∆ Ravnotežni realni GNP ⋅ (1-GST) = ∆ Autonomno trošenje / : ∆ Autonomno trošenje ∆Ravnotežni realni GNP • (1 − GST ) = 1 ∆Autonomno trošenje ∆Ravnotežni realni GNP 1 = ∆Autonomno trošenje 1 − GST 335 . granična je sklonost trošenju broj između 0 i 1.

5 (budući je granična sklonost potrošnji 0. Ukoliko se investicije (ili bilo koja druga komponenta autonomnog trošenja) povećaju za 100 novčanih jedinica ravnotežni će realni GNP porasti za 200 novčanih jedinica.4 ∆Ravnotežni realni GNP=Multiplikator (1. multiplikator će biti: 1 = 1. Multiplikator će biti veći ukoliko je veća granična sklonost trošenju. multiplikator će iznositi: Multiplikator = 1 = 2.2). Manja granična sklonost trošenju znači i manji multiplikator.4 (bilo zbog povećanja granične porezne stope ili rasta granične sklonosti uvozu).7. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA promjena ravnotežnog realnog GNP-a bila jednaka promjeni autonomnog trošenja. Multiplikator = 1 − 0 . ∆ Ravnotežni realni GNP = Multiplikator (2) x ∆ Autonomno trošenje (100) = 200 (Multiplikatorski učinak) Smanji li se granična sklonost trošenju na 0.14.67. Pretpostavimo li da je granična sklonost trošenju 0.67) x ∆ Autonomno trošenje (100)=167 (Multiplikatorski učinak) 336 .5 U ovome će slučaju jedna kuna povećanja autonomnog trošenja značiti dvije kune rasta ravnotežnog realnog GNP-a. a granična sklonost uvozu 0. 1 − 0 .

budući da je riječ o zatvorenom. o ekonomiji koja poznaje tek paušalne (autonomne) poreze. Međutim. 1 . Pretpostavimo nadalje da je.5.5.Granična sklonost potrošnji 1 Multiplikator = Granična sklonost štednji.2. 14. U takvoj će ekonomiji vrijediti da je granična sklonost trošenju jednaka graničnoj sklonosti potrošnji. 337 . . Multiplikator otvorenog gospodarstva Ostanimo pri pretpostavci da naša hipotetička ekonomija računa i dalje s paušalnim porezima. te da je granična sklonost potrošnji + granična sklonost štednji = 1. otvorimo ekonomiju i pretpostavimo postojanje granične sklonosti uvozu. kao što zamjetismo ranije. kako bismo model učinili sasvim jednostavnim.1.14. granična sklonost uvozu = 0. U tom će slučaju. U ovim jednostavnim uvjetima multiplikator se može izračunati na sljedeći način: 1 Multiplikator = ili. autarkičnom gospodarstvu. Multiplikator autarkičnog gospodarstva Pretpostavit ćemo ponajprije da je riječ. granična sklonost potrošnji od raspoloživog dohotka biti jednaka graničnoj sklonosti potrošnji od realnog GNP-a. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. unatoč postojanju (fiksne) razlike između realnog GNP-a i raspoloživog dohotka.

Granična sklonost trošenju .Granična sklonost trošenju. Koristeći sljedeće formule. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Novi. nešto složeniji uvjeti značit će da je: (Granična sklonost trošenju + Granična sklonost uvozu) + Granična sklonost štednji = 1 Granična sklonost potrošnji Prema tomu. 14. u stanju smo izračunati multiplikator otvorenog gospodarstva.6.14. Država može 338 . Granična sklonost štednji = 1 . multiplikatorski učinak investicija ili izvoza. dakle.Granična sklonost uvozu Granična sklonost štednji + Granična sklonost uvozu = 1 . primjerice. FISKALNA POLITIKA Fiskalna je politika pokušaj države da ublaži fluktuacije agregatnog trošenja (pa. 1 Multiplikator = 1 . Budući da je državna potrošnja komponenta autonomnog trošenja. Dakle. i ravnotežnog realnog GNP-a) posredstvom promjena državne potrošnje i promjena poreza. multiplikatorski učinak državne potrošnje isti je kao.Granična sklonost trošenju 1 Multiplikator = Granična sklonost štednji + Granična sklonost uvozu ili. . njene promjene izazivaju iste posljedice po ravnotežni realni GNP kao i promjene ostalih komponenti autonomnog trošenja. Varirajući veličinu vlastite potrošnje država je u stanju kompenzirati promjene ostalih komponenti autonomnog trošenja.

naime. država će smanjiti svoju potrošnju kada je ekonomija pregrijana kako bi smanjila i možda eliminirala inflacijski GNP-jaz.1. raspoloživi će se dohodak povećati za 10 novčanih jedinica. Pojava će recesijskog GNP-jaza ponukati državu da poveća svoju potrošnju kako bi povećala agregatno trošenje i realni GNP. Koje su posljedice državne odluke da poveća ili smanji paušalne poreze? 14. promjena autonomne potrošnje neće biti jednaka promjeni raspoloživog dohotka koju je izazvala promjena paušalnih poreza. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA pokušati.6. Neka granična sklonost potrošnji iznosi 0. i obrnuto. Vrijedi.9). Upravo stoga. Porezni multiplikator Porezni je multiplikator broj kojim treba pomnožiti promjenu (paušalnih) poreza kako bi se izračunala promjena ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. nažalost. porezni multiplikator izračunavamo kao umnožak negativnog multiplikatora autonomnog trošenja i granične sklonosti potrošnji. korigirati promjene agregatnog trošenja i osigurati onu razinu realnog GNP-a koja znači punu zaposlenost. U praksi je.9. bitno smanjena budući da je često za donošenje (političkih) odluka koje mijenjaju državnu potrošnju potrebito izuzetno mnogo vremena. Međutim. Ukoliko paušalni porezi padnu za 10 novčanih jedinica. o graničnoj sklonosti potrošnji. rast autonomne potrošnje i rast agregatnog trošenja. dakako. kao instrumenta makroekonomske stabilizacijske politike.14. efikasnost državne potrošnje. Obrnuto. Promjena autonomne potrošnje ovisi. Međutim. autonomnim porezima. posredstvom državne potrošnje. Porezni je multiplikator negativan broj budući da smanjenje poreza izaziva rast raspoloživog dohotka. 339 . država na veličinu ravnotežnog realnog GNP-a može utjecati i posredstvom poreza. Pretpostavimo da je riječ o paušalnim. a autonomna potrošnja za 9 novčanih jedinica (10 ⋅ 0.

2. postojanje ekonomije s ugrađenim paušalnim.9 = −3 1 − GST 1 − 0 . porezni je multiplikator (zanemarimo na trenutak njegov negativni predznak) manji od multiplikatora autonomnog trošenja. Multiplikator autonomnog trošenja iznosi 3. a porezni multiplikator 3. autonomnim porezima. Kao što zamjećujete.9 = − ⋅ 0 . Neka granična sklonost potrošnji iznosi 0. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 1 Porezni multiplikator = 1 . varirajući veličinu paušalnih 340 .realnog GNP-a. granična će sklonost potrošnji od raspoloživog dohotka i granična sklonost potrošnji od realnog GNP-a biti jednake veličine.Granična sklonost trošenju Pretpostavimo. već samo onim dijelom koji je određen graničnom sklonošću potrošnji. u cijelosti u potrošnju. Valja zaključiti da država jest u stanju. a granična sklonost uvozu 0. ne ide. dakle.Granična sklonost trošenju ⋅ Granična sklonost potrošnji Granična sklonost potrošnji Porezni multiplikator = 1 . Koje su posljedice odluke države da smanji paušalne poreze za 10 novčanih jedinica? Porezni multiplikator = - 1 1 1 ⋅ GSP = − ⋅ 0 .3 ∆ Ravnotežni realni GNP = Porezni multiplikator (-3) ⋅ ∆ Autonomni porezi (-10) = 30 (Multiplikatorski učinak) Smanjenje autonomnih poreza od 10 novčanih jedinica izaziva rast ravnotežnog realnog GNP-a od 30 novčanih jedinica.33. dotle dodatna kuna. Naime.7 0 . dok jedna kuna investicija ili državne potrošnje ide neposredno i u cijelosti u povećanje agregatnog trošenja . Multiplikatorski je učinak autonomnih poreza manji od multiplikatorskog učinka komponenti autonomnog trošenja.9.14. Budući da je razlika između realnog GNP-a i raspoloživog dohotka fiksna. koja je rezultat smanjenja autonomnih poreza.

dakle.5 (t=0. država može. s tim u svezi. i veličinu induciranih poreza. 14.5) − 0.45 341 . kao u prethodnom primjeru. odgovarajuću graničnu poreznu stopu. mijenjajući veličinu granične porezne stope pa.25 0.45 − 0.5 = 0.5) = 0. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA poreza.t) = 0.2] 1 − 0. U naš ćemo model uvesti inducirane poreze i.9 raspoloživog dohotka [GSP(DI) = 0. Novi je element granična porezna stopa veličine 0.2). Multiplikator i granična porezna stopa Granična sklonost potrošnji i dalje iznosi 0.9 ⋅ 0. neposredno utjecati na veličinu agregatnog trošenja i ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda.9(1 − 0. utjecati na veličinu multiplikatora autonomnog trošenja.75 Do istog ćemo rezultata doći ukoliko koristimo nama već poznatu (opću) formulu: 1 Multiplikator = 1 .5).Granična sklonost trošenju Granična sklonost potrošnji od realnog bruto nacionalnog proizvoda [GSP( ) ] = GSP GNP (DI) (1 . Međutim.6.9 (1 . Multiplikator = 1 − GSP( DI ) (1 − t ) − GSU [ 1 ] Multiplikator = 1 1 1 1 = = = = 1. Multiplikator će autonomnog trošenja doživjeti dramatičnu promjenu. Multiplikator je moguće izračunati na nekoliko načina.33 1 − [0.2] 1 − [0.9].2. Granična sklonost uvozu.14.0. (GSU = 0. iznosi 0.2.

Što je veća granična porezna stopa.05. 1 Multiplikator = GSŠ + t + GSU Provjerimo gornju formulu.75 Pojava je granične porezne stope. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Granična sklonost trošenju (GST) = GSP(GNP) .25 Multiplikator = 1 1 1 = = = 1.1 ⋅ 0. postoji još jedna mogućnost.45 . U našem modelu otvorene ekonomije s induciranim porezima vrijedi da je: (Granična sklonost trošenju + Granična sklonost) uvozu + Granična sklonost štednji + Granična porezna stopa =1 Granična sklonost potrošnji Granična sklonost štednji+Granična porezna stopa = 1 .9 tada je GSŠ(DI) = 0.05 + 0 . Ako je GSP(DI) = 0.33 1 − GST 1 − 0 .33 0 . odnosno reakcija ravnotežnog realnog GNP-a na promjene autonomnog trošenja znatno slabija. veći inducirani porezi. to je uspješnije neutraliziranje udaraca koje ekonomiji nanose promjene autonomnog trošenja.75 Međutim.5 = 0. Multiplikator = 1 1 = = 1. odnosno pojava induciranih poreza bitno smanjila veličinu multiplikatora. 342 .Granična sklonost trošenju Prema tomu.2 = 0.t) = 0. što su. Inducirani se porezi javljaju kao amortizer koji prigušuje fluktuacije autonomnog trošenja.5 + 0 .Granična sklonost trošenju .14.GSU = 0.0.1. Stoga je i multiplikatorski učinak.2 0 .25 0 . GSŠ(GNP) = GSŠ(DI) (1 . dakle.Granična sklonost uvozu Granična sklonost štednji + Granična porezna stopa + Granična sklonost uvozu = 1 .

1. FUNKCIJE NOVCA Da biste znali što novac jest potrebito je poznavati njegove funkcije. odgođenih. Novac kao obračunska jedinica. a osigurava je upravo novac kao sredstvo razmjene. obračunska jedinica posredstvom koje izračunavamo cijene ne samo tekućih već i. Novac kao sredstvo razmjene posreduje u razmjeni dobara i usluga. Novac je. služi da bi se utvrdile cijene dobara i usluga. Funkcije novca su: sredstvo razmjene. Zahvaljujući tomu. te su cijene svih dobara i usluga izražene u kunama i lipama. u uvjetima novčane razmjene dvostruka koincidencija želja uvijek postoji. Vaši će vjerovnici očekivati od vas da svoje dugove. Razmjena se mogla odigrati tek kada su se jedna nasuprot drugoj našle osobe koje potrebuju upravo ono dobro koje druga posjeduje. U Hrvatskoj obračunska jedinica jest kuna djeljiva na 100 lipa. a ljudi koji kupuju uvijek nude novac u zamjenu za dobro koje žele. Prije pojave novca razmjena je imala oblik trampe-neposredne razmjene dobra za dobro. Ljudi koji nešto prodaju uvijek su spremni primiti novac u zamjenu za svoje dobro ili uslugu. standard odgođenih plaćanja i zaliha vrijednosti.15. Novac olakšava razmjenu budući da osigurava tzv. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15. On olakšava i ubrzava razmjenu. Novac se javlja i kao standard odgođenih plaćanja. budućih transakcija. Novac je opće prihvaćeni ekvivalent koji je svatko spreman primiti u zamjenu za dobro ili uslugu koju prodaje. međutim. u stanju smo izračunati relativne cijene dobara i usluga. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15. obračunska jedinica. dvostruko podudaranje želja. bez obzira kako nastali. podmirite u 343 . Kao što rekosmo. odnosno odrediti oportunitetni trošak svake naše kupnje. U ovakvim uvjetima dvostruko podudaranje želja doista bijaše problem.

Prema tomu. a sama funkcija novca kao zalihe vrijednosti dovedena je u pitanje. 15.zlato i srebro. kao sredstvo razmjene. bile očigledne: laka prenosivost. pri tome će. 344 . Prednosti su plemenitih metala.15. Definirati novac mimo njegovih funkcija nije moguće. Štednja je. Razlog držanja novca. Najrazličitije su stvari. pšenice. prije svega. krzna. unutarnju vrijednost. duhana.konzervator vrijednosti. ukoliko se očekuje pad vrijednosti novca zbog inflacije. njegovog povlačenja iz optjecaja jest činjenica da se on u svakom trenutku može pretvoriti u odgovarajuću količinu dobara i usluga. Marx će ustvrditi da novac nastaje tek tada kada ulogu općeg ekvivalenta preuzmu plemeniti metali . potrebita mjera predostrožnosti kako bi se prebrodila moguća nestašica novca. istovjetnost kvalitete. kao novca. u najgorem slučaju. npr. trajnost.. a potom i kao obračunska jedinica. tako je i funkcija novca kao zalihe vrijednosti vezana s izvjesnim rizikom. zlato su i srebro najpoznatiji predstavnici naturalnog novca. Kao i prethodna. služi i kao zaliha vrijednosti . U vremenima inflacije. poput stoke. taj opće prihvaćeni medijator svih transakcija. OBLICI NOVCA Naturalni ili robni novac bijaše prvi oblik novca. Sredstvo razmjene. djeljivost. Naturalni novac je novac koji posjeduje vlastitu.). Riječ je o tržišnoj vrijednosti koju naturalni novac može realizirati mimo svoje funkcije kao sredstva razmjene. Dakako.2. upotrebljavane kao sredstvo razmjene. novčane zalihe mogu biti obezvrijeđene. svoje interese zaštititi odgovarajućom kamatnom stopom. Međutim. NOVAC I MONETARNA POLITIKA novcu. itd. novac je ono što funkcionira. standard odgođenih plaćanja i zaliha vrijednosti. U takvim će se vremenima ljudi rješavati novca tražeći boljeg konzervatora vrijednosti (nekretnine.

drži da tek plemeniti metali mogu biti novac budući da posjeduju vrijednost neovisno o funkciji novca koju obavljaju. svjetskog rata. u kojoj je zlatno polužni standard uveden 1925. Konvertibilnost je ograničena utoliko što su vlasnici novca mogli u zlato pretvoriti tek onu količinu papirnog novca koja je odgovarala vrijednosti jedne zlatne poluge. Pristalice “currency teorije” smatraju da papirne novčanice (banknote). Konvertirati su se mogle samo devize koje su glasile na tzv. baš kao i u slučaju zlatno deviznog standarda. taj prvi oblik papirnog novca. rezervne valute (dolar.44 kg. koja glasi na donositelja. U Engleskoj je. 345 . Zlatno je polužni standard značio da se u optjecaju nalazi papirni novac (zlatni novac je. dotle su je zlatno-polužni standard (gold bullion standard) i zlatno devizni standard (gold exchange standard). Riječ je o mjenici koju izdaje banka.15. Papirni novac. godine. taj drugi oblik novca. a koja je zamjenjiva za gotov novac (zlato). u početku bijaše konvertibilan. odnosno dugovječnost klasičnog zlatnog standarda92 (gold specie standard) imala je i teorijskog traga. težina jedne zlatne poluge iznosila 12. Metalistička teorija. moraju u cijelosti imati zlatno pokriće. imala je zlatnu podlogu. naime. povučen iz prometa) koji ima zlatno pokriće i to u obliku zlatnih poluga. etablirani nakon I. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Dugovječnost naturalnog novca. Trajao je sve do I. Dok je klasični zlatni standard jamčio konvertibilnost novčanica. funta). Banknota. U tom smislu spomenimo metalističku (kao jednu od robnih teorija o novcu) teoriju te “currency teoriju”. te može i sama biti upotrijebljena kao novac. Zlatno devizni standard nije razumijevao obvezu konvertiranja domaćeg novca u zlato. svjetskog rata. ipak ograničavali. 92 Klasični je zlatni standard (gold specie standard) novčani sustav u kojem se u optjecaju nalaze zlatnici i papirni novac i koji je značio potpunu konvertibilnost papirnog u zlatni novac. ukoliko postoje uz ili umjesto zlatnog (kovanog) novca.

dakle. Riječ je o novčanim sredstvima koja deponent može. žiralni ili skripturalni novac) je novac koji. jednostavnije. ona sredstva koja se neposredno mogu upotrijebiti kao sredstvo razmjene. apstraktnu računsku jedinicu koja je lišena svakog materijalnog sadržaja. fiduciapovjerenje) ili fiat novac. Riječ je. I konačno. za razliku od papirnog i kovanog novca. radi se o svim kratkoročnim potraživanjima ili potraživanjima “po viđenju”. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Tijekom i nakon velike ekonomske krize (1929-1933). a nalazi se na računima banaka. M1 ili novčana masa (money supply) obuhvaća najlikvidnija novčana sredstva. depozitni novac. bez zapreka i bez prethodne obavijesti banci. ne posjeduje materijalni oblik. o novcu koji nije konvertibilan za zlato. dakle. ovisi o količini novca u optjecaju. 346 . povući u gotovinu ili prenijeti na drugi način. zlatni se standard napušta. Novčani se agregat M1 ili novčana 93 Likvidnost označava unovčivost neke aktive. Fiat novac je novac bez ili gotovo bez unutarnje vrijednosti koji obavlja funkcije novca zahvaljujući državnoj odredbi. spomenimo posljednji oblik novca . ceteris paribus. Depozitni novac (knjižni. Nominalistička teorija novca vidi u novcu simbol. Ranije smo govorili o kvantitativnoj teoriji novca prema kojoj novac ne posjeduje vlastitu vrijednost i koja tvrdi da njegova vrijednost. Ona pokazuje u kojoj je mjeri neka imovina sposobna pretvoriti se u sredstvo razmjene ili gotovi novac.15.3. Ili.nevidljivi. NOVČANA MASA Ukoliko likvidnost 93 upotrijebimo kao kriterij moguće je novac definirati na nekoliko načina. nominalistička će teorija novca podržati fiat novac i njegovu uporabu. Javnost može izgubiti povjerenje u fiat novac ukoliko njegovu kupovnu sposobnost erodira stalna i snažna inflacija. Unatoč nekim lošim iskustvima. Današnje su valute (papirni i kovani novac) primjeri fiat novca. te se danas u optjecaju nalazi fiducijarni (lat. 15.

štednja diskvalificira. Banke su u stanju kreirati novac zahvaljujući upravo postojanju depozitnog novca. te depozita s rokom kraćim od jedne godine. njihova ih namjena . Zagreb. Novčani je agregat M2 šira mjera novca. Impuls umnožavanju novca može biti povećanje depozita.4.SEKUNDARNA EMISIJA NOVCA Financijske su ustanove ili financijski posrednici ustanove specijalizirane u prikupljanju novčanih fondova i njihovom (profitabilnom) plasiranju.. 1992. Banka je depozitna ustanova koja prikuplja novčane depozite te ih plasira u obliku kredita. smanjenje rezervi banke ili neka druga pojava. A. NOVAC I MONETARNA POLITIKA masa sastoji od gotovog novca (kovanog ili papirnog novca) i depozitnog novca.. BANKE I STVARANJE NOVCA . kao komponente novčane mase (M1). Ovdje.”94 15. valja ubrojiti štedne depozite bez roka (po viđenju. Naime. Međutim.15. I. Informator. M2 predstavlja zbroj M1 i tzv. 60. “Near” novac ili kvazi novac sredstva su izrazite likvidnosti koja su. Novčani je agregat M3 zbroj M2 i ograničenih depozita. Šokman. “near” novca. a vista). prije svega. Gruba će podjela financijske ustanove podijeliti na depozitne i nedepozitne ustanove. 94 Perišin. Pokušajmo objasniti cijeli proces. bez obzira radi li se o štednim depozitima bez (a vista) ili kratkog roka. 347 .: Monetarno-kreditna politika. “Danas gotovo sve monetarne statistike vode analize na osnovi tih triju osnovnih monetarnih agregata. namijenjena štednji. međutim. str.

Šokman. No. Ovaj će depozit. stvoriti višak rezerve ili dodatni kreditni potencijal od 60 novčanih jedinica. te je 100 novčanih jedinica deponirao u banku A. u obliku rezerve. 39.4 na jedinicu depozita. Ne ulazeći u detalje ustvrdimo kako banka mora. bankari znaju reći da je nelikvidnost banke isto što i požar u tvornici za preradu pamuka. Addison-Wesley Publishing Company.: Monetarno-kreditna politika. 348 . Pretpostavimo. u svakom trenutku. manje od 2. Banka B će 95 Ali. A. budući da banka A upravo udovoljava pravilu rezerve likvidnosti. određeni. New York.5 dolara.. obliku rezerve likvidnosti. da je jedan od klijenata banke A odlučio smanjiti iznos gotovine kojom raspolaže. M. drži. mjesta panici nema budući da je ova rezerva dostatna za osiguravanje likvidnosti banke. Neka banka A odobri kredit od 60 novčanih jedinica osobi A. 96 Parkin. minimalni postotak depozita banka ima držati u likvidnom obliku. minimalne likvidnosti ili tzv. “Visina rezerve likvidnosti koju svaka banka ima na svom računu kod centralne banke zakonska je obaveza banke da stalno održava određeni iznos sredstava u likvidnom obliku. Slikar će 60 novčanih jedinica deponirati u svoju banku.: Economics. Prema Parkinu96. po sili zakona. tipična američka banka. Pretpostavimo da rezerva likvidnosti svih banaka iznosi 40% depozita odnosno 0.rezervu likvidnosti. 97 Perišin. nadalje. na svakih 100 dolara depozita. Svaka deponirana kuna iziskuje rezervu od 40 lipa. Osnovno će načelo bankarskog poslovanja reći da banka ne mora. Iznos ovih sredstava je neophodna.. 717. posjedovati određenu rezervu .97 Prema tomu. banku B. 1992. rezerve likvidnosti koju propisuje centralna banka”. Informator.. Zagreb. 1990. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Iskustvo je pokazalo da banke ne moraju imati 100%-tno pokriće svojih obveza. I. Ukoliko je ukupna rezerva banke veća od rezerve likvidnosti banka je višak novčanih sredstava (višak rezerve) u stanju plasirati u obliku kredita. imati pokrivene sve obveze likvidnim potraživanjima95. str.15. minimalna likvidnost banke i utvrđuje se visinom stope tzv. str. Osoba A će 60 novčanih jedinica potrošiti kupivši dugo željenu umjetničku sliku.

itd.4 8.15. Neka bivši vlasnik osobnog računala primljeni novac deponira u banku C.6 32. NOVAC I MONETARNA POLITIKA osobi B odobriti kredit od 36 novčanih jedinica (60-24). način: Tablica 48.96 100 349 .6 novčanih jedinica. Pokušajmo proces stvaranja novca posredstvom kreditne ekspanzije prikazati na sljedeći. Krediti koje banke mogu odobravati bivaju sve manji budući da rezerva likvidnosti iznosi 40% depozita (0.4 na jedinicu depozita).4 250 Novi krediti 60 36 21.64 12. možda pregledniji.96 19. itd. Proces će trajati sve dok novi depoziti proizvode višak rezervi.. Osoba B će odobreni kredit upotrijebiti kupivši osobno računalo.44 150 Nove rezerve 40 24 14. Banka A B C D Ostale Ukupno Novi depoziti 100 60 36 21.6 12. Dio pologa će banka C plasirati na način da odobri kredit osobi C od 21.

Naime. dakle. 350 . kako ga još zovu.A. 249. iznosi 2. odobrenih kredita za 150 novčanih jedinica. moguće je zaključiti da je depozit od 100 novčanih jedinica izazvao povećanje depozita za 250 novčanih jedinica.98 Nakon što se slegla prašina multiplikatorskog procesa. 4 = 2. Zašto? Zato što (jednostavni ili.: Basic Economics. a rezerve su povećane za 100 novčanih jedinica. novčani multiplikator se izračunava na sljedeći način: Novčani multiplikator = 1 Rezerva likvidnosti na jedinicu depozita( r ) = 1 r = 1 0. Karatjas. str. 1985..5 98 Prema: Dyal.15. J. New York.5. za 150 novčanih jedinica. N. Novčana je masa (količina novca u opticaju) povećana za iznos novih kredita. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Slika 141. potencijalni) novčani multiplikator. u našem primjeru. Macmillan Publishing Company.

Istina. Oni mogu biti zadržani.4). može teći i u suprotnom smjeru. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Kada. 1 ∆ VR x ∆ VR ili r r 1 x 60 = 2. u obliku depozita.5 = 250).5. U pravilu je stvarno povećanje novčane mase manje od potencijalnog. depoziti su povećani za 250 novčanih jedinica (100 ⋅ 2. Proces. dakako. tada se novčana masa (količina novca u optjecaju) može maksimalno povećati 2. ali od njih valja oduzeti izvorni depozit (100) koji je stvorio višak rezerve.5 ⋅ ( − 60) = −150] .15. kao u našem primjeru. u obliku gotovine. odnosno količinu novca.5 ⋅ 60 = 150 ∆M = 0 . U tom slučaju multiplikatorski proces biva prijevremeno završen. novčani multiplikator iznosi 2. Razlog je tomu jednostavna činjenica da se krediti koje su banke odobrile (zahvaljujući višku rezerve) ne moraju vratiti.5 puta u odnosu na inicijalno povećanje viška rezerve (∆VR). Dakle.4 Promjena novčane mase (∆M) = Depozit je od 100 novčanih jedinica stvorio višak rezerve od 60 novčanih jedinica (budući da je r = 0. izvan računa banaka. u banke stvarajući novi višak rezerve. Povećanje je količine novca (150) jednako povećanju odobrenih zajmova-kredita. Banke stvaraju novac odobravajući kredite. te potencijalno (teorijski moguće) povećanje novčane mase iznosi 150 novčanih jedinica. Ukoliko 100 novčanih jedinica bude povučeno iz bankarskog sustava. maksimalno mogućeg povećanja odnosno povećanja koje omogućava novčani multiplikator. 351 . doći će do smanjenja viška rezerve (-60) te će multiplikatorski učinak značiti da je novčana masa smanjena za 150 novčanih jedinica [2. tek novi depoziti stvoreni kreditnom aktivnošću banaka povećavaju novčanu masu.

Illinois. svojim djelovanjem. broj 35. riječ je o nastojanju da se realizira puna zaposlenost i stabilnost cijena na način da se ograničava posrednička aktivnost banaka kada ekonomija ekspandira. u svezi toga. itd. Centralna banka Republike Hrvatske je Hrvatska narodna banka. M. Informator. 99 352 . te je sada Hrvatska narodna banka. Konkretnije. str. izdaje novčanice i kovani novac.5. U međuvremenu je Narodna banka Hrvatske dobila novo ime. Hrvatska narodna banka samostalno utvrđuje zadatke monetarne i devizne politike te.15. te odgovara za realizaciju monetarne politike. 101 Vidjeti: Stigum.99 Centralna banka je “posebno respektabilna zbog značenja funkcija koje obavlja i odgovornosti da na najbolji mogući način monetarnu politiku i funkcioniranje kreditnog aparata uskladi s općom ekonomskom politikom. 100 Perišin. Hrvatska narodna banka odgovara za stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i prema inozemstvu. 178. 26.: Monetarno-kreditna politika. S razlogom je nazivaju banka banaka budući da ona obavlja (primarnu) emisiju novca. Zagreb. U obavljanju svojih poslova Hrvatska narodna banka je samostalna i odgovorna Hrvatskomu državnomu saboru.”100 Riječ je o anticikličkoj monetarnoj politici. 1992. Narodne novine. pri čemu ta podrška ne smije ugroziti stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i inozemstvu.. A. odnosno da se ona potiče kada ekonomija zapadne u recesiju. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15. Homewood. utvrđuje opću likvidnost banaka. podržava ciljeve ekonomske politike Republike Hrvatske. 1983.: The Money Market. domaće i međunarodne likvidnosti zemlje.101 Vidjeti: Zakon o Narodnoj banci Hrvatske. kontrolira banke. utvrđuje količinu novca u optjecaju. Šokman. Ona. svibnja 1995.. CENTRALNA BANKA I MONETARNA POLITIKA Centralna je banka središnja monetarna ustanova svake zemlje. Dow Jones-Irwin.. I.

5. Operacije na otvorenom tržištu Operacije su na otvorenom tržištu najsnažniji i najčešće korišteni instrument monetarne politike.1.1. količina novca pa i novčana zaliha imaju isto značenje.5. U tom smislu su centralnoj banci na raspolaganju sljedeći instrumenti: operacije na otvorenom tržištu. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15. 15.15. Riječ je o kupovinama i prodajama državnih vrijednosnih papira koje obavlja centralna banka kako bi utjecala na monetarnu bazu i posredstvom nje djelovala na količinu novca u optjecaju. Postoji sasvim određeni odnos između novčane baze i novčane mase. Prikazat će ga sljedeća slika: U ekonomistovom rječniku izrazi novčana masa. rezerva likvidnosti i eskontna stopa. 102 353 .1.102 Monetarna baza ili novčana baza (poznata i kao primarni novac ili “high-powered money”) jest zbroj gotovog novca (novčanica i kovanog novca) u optjecaju i ukupnih rezervi banaka. Instrumenti monetarne politike Monetarna je politika pokušaj centralne banke da kontrolira razinu cijena i outputa posredstvom promjena novčane mase ili količine novca u optjecaju.

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

Slika 142.

Prodaja državnih obveznica od strane centralne banke ima za posljedicu “prorjeđivanje”, odnosno smanjivanje novčane mase. Kupovinom državnih obveznica banke smanjuju vlastite rezerve. Primjerice, kada banke kupe državne vrijednosne papire u iznosu od 100 novčanih jedinica njihova se ukupna rezerva, ali i višak rezerve, smanjuje za isti iznos. Dolazi, očigledno, do kontrakcije monetarne baze (smanjuju se ukupne rezerve banaka), ali je moguća kontrakcija novčane mase znatno veća. Ukoliko je r=0,2, tada smanjenje viška rezerve od 100 znači potencijalno smanjenje novčane mase od 500 novčanih jedinica. 1 100   = −500 . Pad ukupnih rezervi banaka reducira  ∆M = ⋅ ∆VR = −   r 0 ,2 sposobnost bankarskog sustava da, posredstvom kredita, stvara novac. Međutim, kupac državnih obveznica može biti i javnost uopće. Pretpostavimo da ste upravo vi kupili državne obveznice vrijedne 100 novčanih jedinica. Plaćanje ste u cijelosti obavili pomoću depozita koji posjedujete u vašoj banci. Smanjenje depozita stavlja banku u gotovo isti položaj u kojem bi se našla da je sama kupila državne obveznice. Fina razlika ipak postoji. Ukupne rezerve banke i depozit bilježe isti pad - 100 novčanih jedinica. Pad depozita, međutim, izaziva pad rezerve

354

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

likvidnosti i to za 20 novčanih jedinica. ∆Depozit (100) ⋅ r (0 ,2) = 20 . Zbog toga smanjenje viška rezerve iznosi 80 novčanih jedinica.

[

]

[∆Ukupne rezerve (100) - ∆ Rezerva likvidnosti (20) = ∆VR(80)] .
U ovom je, dakle, slučaju smanjenje viška rezerve manje nego u slučaju kada se banke javljaju u ulozi kupaca državnih obveznica. Do smanjenja viška rezerve neće doći ukoliko kupljene vrijednosne papire platite gotovim novcem. U tom se slučaju, doduše, smanjuje monetarna baza, ali samo onaj njezin dio koji obuhvaća gotov novac u optjecaju. Prema tomu, prodaja državnih obveznica uvijek smanjuje novčanu bazu (bilo njezin gotovinski ili rezervni dio) i, stoga, ima za posljedicu smanjenje novčane mase. Centralna će banka kupovati državne obveznice kada je, po njenoj procjeni, potrebito povećati novčanu bazu odnosno novčanu masu. Neka centralna banka kupi od banaka državne obveznice u vrijednosti 100 novčanih jedinica. Prodajom državnih vrijednosnih papira banke povećavaju ukupne rezerve i višak rezerve za 100 novčanih jedinica. Ako je, kao u prethodnim slučajevima, r=0,2 i ukoliko su banke spremne ovako nastali višak rezerve plasirati u obliku kredita tada moguće povećanje novčane mase iznosi:

∆M =

1 100 ⋅ ∆VR = = 500 . r 0 ,2

I javnost se može pojaviti u ulozi prodavatelja državnih obveznica. I opet pretpostavimo da ste upravo vi centralnoj banci prodali državne obveznice u iznosu od 100 novčanih jedinica. Deponirajte dobiveni novčani iznos u vašu banku. Ukupne rezerve banke i depozit banke rastu za isti iznos - 100 novčanih jedinica. Međutim, vaš depozit povećava rezervu likvidnosti i to za 20 novčanih jedinica.

355

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

iznosi 80 novčanih jedinica

[∆Depozit(100) ⋅ r(0 ,2) = 20] . Zbog toga povećanje viška rezerve banke
∆Ukupne rezerve (100) - ∆ Rezerva likvidnosti (20) = ∆ VR (80) .

Povećanje je viška rezerve manje nego u slučaju kada banke neposredno prodaju državne obveznice. Naime, jedan dio vašeg depozita (20) ima poslužiti kao rezerva likvidnosti. Zbog tog je razloga i mogući multiplikatorski učinak manji u usporedbi s onim koji se javlja kada banke jesu u poziciji prodavati državne obveznice centralnoj banci. Do multiplikatorskog učinka neće doći ukoliko novčana sredstva, dobivena prodajom državnih obveznica, zadržite, u obliku gotovine, izvan bankarskog sustava. U tom će se slučaju povećati samo gotovinska komponenta i novčane baze i novčane mase. Valja zaključiti kako operacije na otvorenom tržištu izazivaju, u pravilu, multipliciranu ekspanziju odnosno kontrakciju novčane mase. Novčana jedinica koju centralna banka utroši kupujući državne obveznice povećava novčanu masu za nekoliko novčanih jedinica. Isto tako, novčana jedinica koju centralna banka primi prodajući državne obveznice smanjuje novčanu masu za nekoliko novčanih jedinica.
15.5.1.2. Rezerva likvidnosti

Centralna je banka u stanju utjecati na veličinu viška rezerve, te veličinu (jednostavnog) novčanog multiplikatora posredstvom promjena rezerve likvidnosti. Dosada smo pretpostavljali da postoji jedna stopa rezerve likvidnosti. Dakako, u stvarnosti postoje različite stope za različite vrste depozita. Povećavajući rezervu likvidnosti odnosno stopu rezerve likvidnosti centralna banka reducira višak rezerve unutar bankarskog sustava, smanjuje njegov kreditni potencijal, smanjuje veličinu novčanog multiplikatora i, konačno, smanjuje količinu novca u optjecaju.

356

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

Smanjenje stope rezerve likvidnosti izaziva, naravno, suprotne učinke. Pretpostavimo da banke raspolažu sa 100 novčanih jedinica depozita. Ukoliko je r=0,4, tada rezerva likvidnosti iznosi 40 novčanih jedinica, a višak rezerve 60. U ovom se slučaju novčana masa može povećati za 150 novčanih jedinica.

∆Μ =

1 ⋅ 60 = 2 ,5 ⋅ 60 = 150 0 ,4

Što će se dogoditi ukoliko centralna banka, ceteris paribus, smanji r? Neka on sada iznosi 0,2. Ukupne su rezerve banaka ostale neizmijenjene. Smanjila se, međutim, rezerva likvidnosti, a povećao višak rezerve. Rezerva likvidnosti iznosi 20, a višak rezerve 80. Pad stope rezerve likvidnosti nije omogućio samo rast viška rezerve, već i povećanje novčanog multiplikatora. Zahvaljujući tomu, maksimalno mogući rast novčane mase iznosi 400 novčanih jedinica.

∆Μ =

1 ⋅ 80 = 5 ⋅ 80 = 400 0 ,2

Promjene su stope rezerve likvidnosti relativno rijetke. Riječ je, naime, o vrlo snažnom instrumentu monetarne politike (njegove promjene utječu ne samo na veličinu viška rezerve, već i na veličinu novčanog multiplikatora) čije male promjene izazivaju snažne reakcije novčane mase. Uostalom, česte bi promjene stope rezerve likvidnosti bankarsko poslovanje učinile sasvim nesigurnim i nepredvidljivim.
15.5.1.3. Eskontna stopa

Eskontna ili diskontna stopa jest kamatna stopa na kredite koje centralna banka odobrava ostalim bankama. Povećavajući eskontnu stopu centralna banka može takvu vrst zajmova učiniti skupima, te može obeshrabriti banke da na taj način povećavaju svoje rezerve. Ovo, 357

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

dakako, smanjuje kreditnu sposobnost banaka. Valja dodati da rast eskontne stope djeluje i u smislu povećavanja aktivnih kamatnih stopa poslovnih banaka. I ovo pridonosi smanjenju kreditne aktivnosti. Kada, pak, želi povećati novčanu masu centralna će banka sniziti eskontnu stopu, pojeftiniti kredite i povećati kreditnu ekspanziju. Promjene su eskontne stope poruka centralne banke o tome kakvu monetarnu (ekspanzivnu ili restriktivnu) politiku namjerava provoditi u budućnosti. Viša eskontna stopa signalizira da je plan provoditi tvrdu, restriktivnu monetarnu politiku čiji je cilj smanjenje novčane mase. Niža eskontna stopa upućuje na provođenje ležernije, ekspanzivne monetarne politike čija je zadaća povećanje količine novca u optjecaju. 15.5.2. Ekspanzivna monetarna politika Recesijski GNP jaz postoji kada je ravnotežni realni GNP manji od potencijalnog. Ekonomiju, u tom slučaju, opterećuje određena, veća ili manja, ciklička nezaposlenost. Na koji način eliminirati recesijski jaz odnosno realizirati punu zaposlenost? Potrebito je, dakako, povećati agregatnu potražnju. U tom će smislu monetarne vlasti nastojati smanjiti aktualne kamatne stope. Ovo će učiniti na način da povećaju količinu novca u optjecaju. Rast novčane mase moguće je realizirati povećavajući višak rezerve kojim raspolaže bankarski sustav. Centralna banka to može učiniti na jedan od, nama poznatih, načina: kupujući državne obveznice, smanjujući rezervu likvidnosti ili snizujući eskontnu stopu. Cijeli se proces može prikazati na sljedeći način:103

103

Vidjeti: Dyal, J.,A.,Karatjas, N.: Basic Economics, Macmillan Publishing Company, New York, 1985., str. 253.

358

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

↑VR → ↑ M → ↓ k' → ↑ I → ↑ AP → ↑GNP . Rast viška rezerve (VR) povećava novčanu masu (M). Povećanje količine novca u optjecaju izaziva pad realnih kamatnih stopa (k’). Pad kamatnih stopa ima za posljedicu rast investicija (I) i agregatne potražnje (AP). Rezultat je, dakako, rast realnog bruto nacionalnog proizvoda (GNP). Zadaća je ekspanzivne monetarne politike vratiti ravnotežni realni GNP na razinu potencijalnog GNP-a. Podsjećanja radi obratimo pozornost na sljedeću sliku. Slika 143.

Ekspanzivna monetarna politika povećava ne samo ravnotežni realni GNP, već i razinu cijena. Prema tomu, valja voditi računa da povećanje novčane mase i, s tim u svezi, pad kamatnih stopa ne izazove prekomjerno povećanje agregatne potražnje i, kao posljedicu toga, ozbiljan i zabrinjavajući rast cijena. Ova će opasnost biti to veća, što je

359

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

recesijski jaz manji odnosno što je ekonomija bliža svom potencijalnom bruto nacionalnom proizvodu. 15.5.3. Restriktivna monetarna politika Pojava će inflacijskog GNP jaza aktivirati restriktivnu monetarnu politiku kako bi se smanjila agregatna potražnja i ekonomija “ohladila”. Potrebito je smanjiti višak rezerve (VR) kako bi se reducirala količina novca u optjecaju (M). Prodaja državnih obveznica, povećanje rezerve likvidnosti i rast eskontne stope dovest će do smanjenja novčane mase. Reducirana će novčana masa izazvati rast kamatnih stopa (k’) što će potaknuti pad investicija (I), pad agregatne potražnje (AP) i ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda (GNP).

↓ VR → ↓ M → ↑ k ' → ↓ I → ↓ AP → ↓GNP

15.5.4. Monetarizam Upravo opisasmo bit Keynesovog učenja o utjecaju novčane mase i njezinih promjena na agregatnu potražnju. Naime, prema Keynesovu učenju promjene novčane mase utječu na agregatnu potražnju isključivo posredstvom promjena kamatnih stopa.

360

ljudi će jedan dio povećanih likvidnih novčanih sredstava. naplatiti kamatu. pri kamatnoj stopi (k’0). njihov je stav da promjene novčane mase imaju i neposrednog utjecaja na agregatnu potražnju. Ovo će dovesti do pada kamatne stope (k’1) i. posredno. Ljudi su voljni višak likvidnog novca ustupiti drugima i. Neki ekonomisti . te je potraživana količina likvidnih novčanih sredstava (gotovina i depozitni novac . Međutim.monetaristi . 361 . dakle. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Slika 144. angažirati na način da zarađuje kamatu. Kupovat će. kao što već rekosmo. a potom.15. i agregatnu potražnju. Ukoliko centralna banka poveća novčanu masu (kao što je učinila na prethodnoj slici). obveznice.M1) veća što je kamatna stopa manja.drže da promjene novčane mase doista tangiraju kamatne stope. Potražnja za novcem označava količinu novca koju stanovništvo želi držati u obliku gotovine ili depozitnog novca pri različitim kamatnim stopama. Kamatna je stopa oportunitetni trošak držanja novca. dakako. vrijednosne papire kao što su. do rasta investicija i agregatne potražnje. primjerice.

također. W. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Razliku između keynesijanskog i monetarističkog učenja pokušajmo prikazati na sljedeći način:104 Keynesijanski pristup: ↑ M →↓ k ' →↑ I →↑ AP →↑ GNP . Cincinnati 1988. Ukoliko. kvantitativna teorija novca tvrdi da ukoliko je brzina novca relativno stabilna i predvidljiva tada jednadžba prometa (M ⋅ v = P ⋅ Q) pokazuje utjecaj promjena količine novca (M) na nominalni GNP (P ⋅ Q). Prema tomu. Ovo će neposredno povećati agregatnu potražnju. porasti za 5%. 337.. A. Prema monetarističkomu je učenju količina novca najvažnija odrednica agregatne potražnje. primjera radi. Kao što znamo. Milton Friedman. 362 . 104 Vidjeti: McEachern. uz pretpostavku da se v ne mijenja. U kojoj će mjeri rast razine cijena (P) odnosno rast realnog GNP-a (Q) pridonijeti povećanju nominalnog GNP-a (P ⋅ Q). ↓ k' Monetaristički pristup: ↑ M ↑I ↑ AP →↑ GNP Najpoznatiji predstavnik i otac suvremenog monetarizma.: Economics -A Contemporary Introduction. smatra da rast novčane mase neće dovesti samo do kamatonosnog angažiranja viška likvidnih sredstava. M poraste za 5% tada će. str. već će jedan njihov dio biti namijenjen kupovini različitih (trajnih) dobara. ovisi o obliku krivulje kratkoročne agregatne ponude. nominalni GNP.. povećanje novčane mase povećava agregatnu potražnju čije povećanje izaziva rast nominalnog GNP-a. Monetaristička se filozofija oslanja na kvantitativnu teoriju novca. SouthWestern Publishing Co.15.

Njihov je stav da je monetarna politika znatno manje efikasno oruđe makroekonomske politike. a te je promjene moguće anticipirati. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Slike 145.15. utjecaj na agregatnu potražnju tek posredan (preko kamatnih stopa) i stoga manje učinkovit i teško predvidljiv. U obrnutom je slučaju rast nominalnog GNP-a u većoj mjeri posljedica rasta realnog GNP-a. 363 . Rast će realnog GNP-a u tom slučaju biti praćen stabilnom razinom cijena. Zaključimo kako pristalice Keynesovog učenja daju prednost fiskalnoj politici kada je u pitanju upravljanje agregatnom potražnjom. kaže da količina novca (pod pretpostavkom da je brzina novca stalna) mora rasti istim tempom kao i realni GNP. nakon potrebitih prilagodbi. povećanje je nominalnog GNP-a u velikoj mjeri posljedica rasta razine cijena. količina novca mora. kojega se valja pridržavati da bi ekonomija bila zdrava i stabilna. Ili. Ključno monetarističko pravilo. Kada ekonomija funkcionira na granici vlastitih fizičkih mogućnosti. pratiti promjene realnog GNP-a. Njezin je. naime. ako se v mijenja.

u velikoj mjeri. stoga. snažan i predvidljiv utjecaj na agregatnu potražnju i nominalni GNP.15. i jedna i druga imaju svojih prednosti i nedostataka. i monetarna i fiskalna politika jesu u stanju utjecati na agregatnu potražnju. učinak istiskivanja. padom privatnih investicija. Glavni prigovor koji on upućuje fiskalnoj politici jest tzv. pad privatnih investicija. u pravilu. Ukoliko je rast državne potrošnje financiran iz povećanih poreza. Pad osobne potrošnje neutralizira rast državne potrošnje. prema njihovomu dictumu. tada državna potrošnja smanjuje ili “istiskuje” osobnu potrošnju. Svakako. Učinci rasta državne potrošnje. Monetarizam fiskalnoj politici dodjeljuje tek drugorazrednu ulogu. pak. Rast je državne potrošnje (G). bivaju minorizirani padom osobne potrošnje ili padom privatnih investicija. praćen ili padom osobne potrošnje (C ) ili padom privatnih investicija (I). 364 . rast državne potrošnje rezultat državnog zaduživanja ono može izazvati rast kamatnih stopa i. Ukoliko je. monetaristi favoriziraju monetarnu politiku budući da ima. Statistike pokazuju da niti jedna od ekstremnih pozicija nije u pravu. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Nasuprot tomu. Naime. po agregatnu potražnju i realni GNP. Rast državne potrošnje “istiskuje” privatne investicije ili biva kompenziran.

Bronfenbrenner. Karatjas.. 3.d. Houghton Mifflin Company.. Black. "Naprijed". N. 1985. vol. Macmillan Publishing Company. 8. N. I. 1996. A. 1987. Daniel. L. 5. Clarendon Press. Boston. Friedman. P. Homewood.. Buchanon. Pravni fakultet u Splitu. Irwin.P. Oxford. Richard D. Sichel. W. Zagreb. Zagreb. Baily. Gardner. Homewood. W. 1995. d. Informator.: Basic Economics. 1985.LITERATURA LITERATURA 1.: Ethics.: Tržište..: Macroeconomics. Baban. 365 . and the International Sector. Coase. 7. R.. 4.: Money and Banking. Dyal. D. Split. 1988. T.. 1991.. 1991. 6. J. A. 1991. Berger. 9. October 1960. Inc.A. Školska knjiga. Dragičević.Irwin. and the Market. Bilić.. 2. Financial Markets. M. Journal of Law and Economics..: Kapitalistička revolucija.3. 10. New York.: The Problem of Social Cost. BPI. Efficiency.. Lj.: Politička ekonomija. Zagreb.: Ekonomski leksikon.: Macroeconomics. M.

K.W. Macmillan and Co.: The Economic Way of Thinking.: The Price System and Resource Allocation. D. New York.B. Schmalensee. Froyen. New York. Zagreb. 15.Školska knjiga. P.o. R. Macmillan Publishing Company. 1995. "Mate" d. L. R. Macmillan Publishing Company. 366 .. 1983. E.. Inc. M. Zagreb. Beograd. New York.: Financijski capital. Mc Graw-Hill Book Company. F. V..: Free to Choose. J. R.LITERATURA 11. 13. W.: Principles of Macroeconomics.K. M. 23. K..Theory.o. 19.: Anatomija moći. L. Zagreb. 1951. The Dryden Press.: Macroeconomics-Theories and Policies. Hilferding. 1981.. Penguin Books Ltd.C. H. R.. Fischer. 16. Hall. Henderson. 1981. D. 1958. London. 17.. Avon.. Poole. 1986... Lexington. R. 1987. 12.. R.: Doba neizvjesnosti. 1991. Friedman. New York. W. 22.. R... Norton & Company. J. Performance and Policy. 18. New York. 20... Galbraith. 14.: Kapitalizam i sloboda.: Macroeconomics .. 1992. Heilbroner. Kultura. Stvarnost. Galbraith. T. Globus . C.: The Life of John Maynard Keynes.. Stvarnost. Harrod. Galbraith. Eckert... Dornbusch. S. Heath and Company. 1984...: Almost Everyones Guide to Economics. 1986. 1988. Taylor. Friedman. R. J. 21. Leftwich.: Introduction to Macroeconomics. J. R. Zagreb. Thurow.: Ekonomija za svakoga. 24. Heyne. J. 1988. R. Friedman.. Harmondsworth.

.. 30. W. 36. R. K. 1992. 28. Mankiw. M. Hyman. 34. 26. Inc.: Modern Microeconomics ..H. Boston. The Dryden Press. 367 . (reprint). B.: Principles of Economics.o.: Opća teorija zaposlenosti.: Economics.. 1988.G. 1998.: Economics. E. Perišin. Irwin. Mansfield. 1989. Ulbrich. Marx. Zagreb. Inc. 37.. Zagreb... Informator. Mabry. A. Irwin. A. Norton & Company. N. D. 1994. A.. New York.W.Analysis and Applications. Zagreb. D. W. "Mikrorad" d. Zagreb. 32. MED. Kovačević.: Economics . Družba "Braća hrvatskog zmaja" i MATE d. McEachern. 29. 1987. I.LITERATURA 25. 1987. 1989. 1989. M.. Cincinnati.. 1991. 33. J. Mc Graw -Hill Book Company. 1990. 1993. H.A Contemporary Introduction.: Microeonomics. Inc. 35. New York. Šokman. Beograd. Keynes. H.: Osnovi kritike političke ekonomije I. 31. Lorković. Centar za kulturnu djelatnost. N. New York. Zagreb. Addison-Wesley Publishing Company.o.. ..Ekonomski fakultet Zagreb.o. kamate i novca. B. Hyman. New York. 27.: Monetarno-kreditna politika. Boston.: Introduction to Economic Principles. Centar za kulturnu djelatnost. Parkin.: Načela ekonomike. 1979.. tom 19.: Uvod u ekonomiju.o.. Marshall. Prosveta. N.: Počela političke ekonomije. South-Western Publishing Co.

C. "Mate". 1990.A. A. Zagreb. 1983. 46. M.B.: The Money Market. 43. Zagreb. J. 50. 1996. O. . R. D. 47. 1947. Masmedia. D. 1993. John Wiley & Sons. Truett. Zagreb. Times Mirrox/ Mosby College Publishing. A. Louis 1987. 26..: The Strategy of Conflict. D. Schelling. Smith. 48. W. 40. Oxford University Press. Šik. Truett. J. 2000. New York. Beograd 1970. Zagreb.. 49. Nordhaus. Homewood. Ricardo.: Načela političke ekonomije. Centar za kulturnu djelatnost.: Economics. Dow Jones-Irwin.LITERATURA 38. P. 42. T. Globus. 1970. Stigum. New York... 51.: The Political Economy of Prosperity. M. Zakon o narodnoj banci Hrvatske. R.: Istraživanje prirode i bogatstva naroda..: Essentials of Economics. Sammuelson. Washington. Socialism and Democracy. Narodne novine. 1983. broj 35. The Brookings Institution. Zagreb.: Ekonomija. B. Okun. 41. Zakon o trgovačkim društvima. 368 Poslovni rječnik. Schiller.: Capitalism.. 39. New York 1960.05.1995. 1983. 1992. P. Wonnacott. 44.: Microeconomics. New York.. McGraw-Hill. Zagreb. 45.. Wonnacott.: Treći put. Kultura. L. Schumpeter. Informator. St.

45 privatna. 46 miješana. Ronald. 11 darvinizam (socijalni). 348 sekundarna emisija novca. 222 normalna. Eugen. 202 troškova i koristi. 347 Bentham. 244 depresija. Charles. 307. 224-227 Č čimbenici proizvodnje. 117-118 crta proračuna. 63-64 alokacijska efikasnost. 203 output. 303 analiza. 94-101 ravnotežna. 153. 257-261 nominalni. 256 realni. 258 komplementarna. 255 inferiorna. 187.POJMOVNO IMENSKO KAZALO POJMOVNO I IMENSKO IKAZALO A alokacija resursa. 228-231 amortizacija. 241 deflator bruto nacionalnog proizvoda. 263 osobni. 65 vlasnika čimbenika proizvodnje. 27 dionice. 6-7 decentralizirana. 189 Coase. 6 centralizirana. 187-188 D Darwin. 264 raspoloživi. 259. 221-222 pareto suboptimalna. 7-8 pareto optimalna. 255-257 mjerenje.223. 235 Böhm-Bawerk. 232 Coaseov teorem. 244. 256 deflacija. 181 dominantna strategijska ravnoteža. 67 relativna cijena inputa. 26-27 relativna cijena dvaju dobara. 10 antimonopolno zakonodavstvo. Jeremy. input. finalna. 244 potencijalni. 114 diskriminacija cijena. 223 B banka. 10 bogatstvo. 255 javna. 58 čišćenja tržišta. 232 dominantna strategija. 166-169 dno. 265-266 devalvacija. agregatni. 173 C cijena. 222 crta izotroška. 9.226. 266 dobra. 181 369 . 264 realni. 258. 45 intermedijarna. 120 dohodak. 51 bruto nacionalni proizvod. 347 centralna. 260 nacionalni. 309 disekonomija razmjera. 222 slična. 222 kapitalna.

9 kapitalistička. 265 eksternalije.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO država. 37-47 eskontna stopa. 16 ekonomska renta. 33-34 oskudica i. 228 granični proizvod. 181 E ekonomija. 109-110 granični trošak čimbenika proizvodnje. 53. 328 granična sklonost štednji. 51 Gossenovi zakoni. 233 ekonomika. 316 granična stopa supstitucije dvaju dobara. 259 funkcija. 316-317 granična sklonost uvozu. 8. 190-191 ekspanzija. 224 granična efikasnost kapitala. 228-229 granični prihod. 230 granična korist. 6-7 tržišna. 124 granični društveni trošak. 7-8. 9.187-188 investicije. 16 Hobbes. minimalni. 103-104 granični trošak. funkcije. 194 gubitak. 229. Friedrich. 13 definicija. 241-242 inflacija. 362 I indeks potrošačkih cijena. 171. 9 ciljevi. 51 inputi (vidjeti: čimbenici proizvodnje). 6-7. 9 socijalistička. 114. David. 227. 274 funkcija. 116. 331 granična sklonost trošenju. 227 negativne. 223 granična porezna stopa. 143-144 elastičnost. 241 godišnja stopa. 154. 305-306 duopol. ponude. 228. 229 pozitivne. 47-49 potražnje. 357 H Hayek. Milton. 143-144 prosječni. 33-34 ekonomija razmjera. 213 granična korisnost. 243 G Gossen. 133-134 granični prihod proizvoda čimbenika proizvodnje. 56 granična društvena korist. 60. 17 keynesijanska. Thomas. 9. 258-259 bruto privatne domaće. 338 Friedman. 295. 289 laissez faire. 301. 304-305 370 . 16. 193-194 granični privatni trošak. 326 granična sklonost potrošnji. 221 državna potrošnja. Hermann Heinrich. 246 F fiskalna politika. 294. 72-73 granična stopa supstitucije kapitala radom. 5 Hume. 6.

247 različite interpretacije. 60 izvoz. 276 kapital. 214. 360-362 keynesijanska ekonomika i. 275 realna. 237 jaz bruto nacionalnog proizvoda. 125-126 karta izotroškova. 70-72 Keynes. 51 K kamata. 318 agregatno trošenje i. 60-223 ukupna. 222 L Lorenzova krivulja. 303 kapacitet. 362 monetarna politika. Karl. 11 matrica isplata. 154 monopolistička konkurencija. 286-287 M M1. 64-65 Jevons. 265. 183 količina novca u optjecaju. 275 kontrakcija. 248 jednadžba proračuna. 187 financijski. John Maynard. 353 restriktivna. 154 prirodni. 121-122 karta preferencija. 318 keynesijansko objašnjenje. 347 makroekonomika. 246. 222 miješana. 287 koeficijent koncentracije. 289 nezaposlenost i. 15. 241 monetarizam. 360 monopol. 201 371 . William Stanley. 286 puna zaposlenost i. 10 Marshall. 187 karta izokvanti. 285 jednadžba izotroška. 51 mikroekonomika. 118-119 jednadžba prometa. granična. granična. 346-347 M2. 187 realni. 285-286 recesijski. 180 Menger. 222 čista. 14. 233 zakonski. 241 makroekonomska ravnoteža. 216 kamatna stopa. 275 korisnost. 287 klasično objašnjenje. Thomas Robert. 307 kvantitativna teorija novca. 12-14 Marx. 352 ekspanzivna. 256. 347 M3. 284-285 zaposlenost veća od pune i. 308 odrednice. 217. 173 monopson. 358 instrumenti. funkcija. 302 korist. 53 ukupna. 272. Karl. 153. 266 inflacijski. 246 J javna dobra. 198 monopsonistička konkurencija. 51-52 Malthus. 154. 51. 283.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO neto privatne domaće. Alfred. 215. 263 potražnja.

339 poslovni ciklus. 300-301 novčana baza. 250 strukturna. 353 oskudica. 276-277 elastičnost. 263 Nashova ravnoteža. 176 diferencirani. 339 inducirani. 23 zakon ponude. 264 neizravni. 19 tržišna. 87 poduzetništvo. 259. 276 novac. Arthur. 176 čisti.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO multiplikator autonomnog trošenja. 306 funkcija. 269 elastičnost. 346. 337-338 operacije na otvorenom tržištu. 75 372 . 23 kratkoročna agregatna. 24 agregatna. 188 suzdržavanja. 309-310 P paradoks štednje. 250 ciklička. 269-270 O Okun. 176 potražnja. 343 oblici. 61. 264 N nacionalni dohodak. 23 ponuđena količina. 23 agregatna. 260. 173 neto investicijski dohodak. 7-8 nezaposlenost. 201 potrošački probitak. 20 agregatna. 251 prirodna stopa. 187-188 ponuda. 9 osobni dohodak. 19 agregatna. 226 neto nacionalni proizvod. 337 granična porezna stopa i. 265 potopljeni trošak. 19-20 oligopson. 321. 266-267 oligopol. 146 potraživana količina. 58 potrošačeva ravnoteža. 19 zakon potražnje. 344 porezi. 264 faze. 261. 37-47 individualna. 354 novčana masa (vidjeti također: količina novca u optjecaju). 252 sezonska. 266 Okunov zakon. 251 poduzeće. 350 porezni multiplikator. 181 nesavršena konkurencija. 53. 253-255 plaća. autonomni. 263 "nevidljiva ruka". 342 izravni (osobni). 251 stopa. 47-48 individualna. 205 neto korist. 354 novčani multiplikator. 326-327. 330 Phillipsova krivulja. 277-278 tržišna. 263 neto izvoz. funkcije. 334 autarkično gospodarstvo. 276 dugoročna agregatna. 263 neto. 341 otvoreno gospodarstvo. 251 frikcijska. 60.

131-133 savršeni konkurent. 294. 183 strategijska interakcija. 116 recesija. 140-141 S Samuelson. 163 prinosi razmjera. 295 radna snaga.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO potrošnja. 133-134 prosječni. 114. 205 Š štednja. Paul Anthony. 183 tržišna. 295 funkcija. 267 Smith. 10. 331 prosječna sklonost. 150-151 maksimalni. 235-237 dohotka. 230 supstituti. Adam. 144 u dugom razdoblju. 181 potrošačeva. 294 nakon poreza i transfera. 238-239 tržišna. 318 Nashova. 88 monopolski. 88 ekonomski. 104-105 ukupni. 116 rastući. 103-104 prosječni. 37. 133 realokacija resursa. 210 siromaštvo. David. 264 ravnoteža. 76-77 suradnička. dominantna strategijska. 235-237 373 . 61. 101 u kratkom razdoblju. 315 agregatna. 295. 221-222 prijelomna točka. 356 Ricardo. 101-102 proizvodnja. 17 savršena konkurencija. 238 proizvod. 265 renta. 250 raspodjela. 114. 300-301 funkcija. 101 slampflacija. 258. 209. prekidanje. 116 stalni. 152 prosječni. "milo za drago". 298 granična sklonost. 222-223 profit. 134 ukupni. 181 makroekonomska. 309 rezerva likvidnosti. 153. 267 strategija. 301. 187 ponuda. 46 R rad. 238 granica. 293-301 autonomna. 56. 307. 283. 328 inducirana. 188 revalvacija. 246 problem slobodnog jahača. 162 normalni. 9 Stagflacija. 221-222 država i. granični. bogatstva. 316 prosječna sklonost. 294. 53. 114 opadajući. 142. 136. 114. 132 sindikat. 26-27 preuzimatelj cijene (vidjeti: savršeni konkurent) prihod. granični. 238 raspoloživi dohodak. 295. 298 granična sklonost. 177 subvencija.

206 vanjske trgovine. 315-316 ravnotežno. 215-217 zakon opadajuće granične korisnosti. 316-317 inducirano. granični. 364 X x neefikasnost. 107. 109-110 implicitni. 171 374 . 108 ukupni proizvod. 177-178 tehnika proizvodnje. 315 funkcija. 345-346 U učinak. 206 istiskivanja. 187 zlatni standard. 232 vodstvo u cijenama. dohotka. 177 vrh. 272 realnog bogatstva. 171 transferna plaćanja. 23 zakon potražnje. 58 vrijednost graničnog proizvoda čimbenika proizvodnje. 179. 67. 51 teorija igara. 126 tehnološki efikasna. 179 teorija krivulje indiferencije. 194 prosječni. 309 granična sklonost. 177 tržište. 351. 89.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO T tajni sporazum. 151-152 prosječni. 284-285 tržišna moć. 314-315 autonomno. 151-152 oportunitetni. 345 oblici.209. 318-319 Z zajam. 252. 7-8 višak rezerve. 197 trošak čimbenika proizvodnje. 63 traganje za rentom. 101-102 ukupni radni potencijal (vidjeti: radna snaga). 271 supstitucije. 89 ekonomski efikasna. 250 uvoz. 26-27 zatvorenikova dilema. 190 trošak. 308 V "vidljiva ruka". 132. 131 ravnoteža. dugoročni. 230. 259 transferna zarada. 151 fiksni. 19 zaposlenost. 79. čimbenika proizvodnje.53 zakon opadajućih prinosa. 272 teorija granične korisnosti. 194-195 trošenje. 108 granični. 187 dobara i usluga. 115 eksplicitni. 250 puna. 179 zemlja. 89 realne kamatne stope. 151 varijabilni. 155. 89. agregatno. 110-111 transakcije. 354 vlasnička prava. funkcija. 106-107 zakon ponude. 265 vrijednost. 316 odrednice. 232 ukupni. 313-315 granična sklonost.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful