Ivan Ferenčak POČELA EKONOMIKE

II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

U - 104 Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku Izdavač Ekonomski fakultet u Osijeku Za izdavača Prof. dr. sc. Željko Turkalj, dekan Suizdavač Grafika d.o.o. Osijek Recenzenti: Prof. dr. sc. Branko Kovačević, izvanredni profesor Ekonomski fakultet u Zagrebu Prof. dr. sc. Marijan Karić, izvanredni profesor Ekonomski fakultet u Osijeku Lektor Branka Radin, profesor Tisak Grafika, d.o.o. Osijek

CIP - Katalogizacija u publikaciji GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK UDK 330.1(075.8) FERENČAK, Ivan Počela ekonomike / Ivan Ferenčak. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Osijek : Ekonomski fakultet, 2003. - (Knjižnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku. U ; 104) Bibliografija. - Kazala. ISBN 953-6073-77-3 100902017

Objavljivanje ovog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odlukom br. 7/03. od 10. ožujka 2003., a na prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

Prof. dr. sc. Ivan Ferenčak

POČELA EKONOMIKE
II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Osijek, 2003.

SADRŽAJ

Mariji, Franji i Lidiji

SADRŽAJ

SADRŽAJ
PREDGOVOR I. izdanju.......................................................................1 PREDGOVOR II. izdanju .....................................................................3 1. O EKONOMIJI, EKONOMICI I EKONOMISTIMA..............5 1.1. EKONOMIJA - PITANJE ALOKACIJE RESURSA............5 1.2. EKONOMIKA I EKONOMISTI ...........................................8 2. POTRAŽNJA I PONUDA ..........................................................19 2.1. POTRAŽNJA ......................................................................19 2.1.1. Zakon potražnje ........................................................19 2.1.2. Necjenovne odrednice potražnje ..............................21 2.2. PONUDA ......................................................................23 2.2.1. Zakon ponude ...........................................................23 2.2.2. Necjenovne odrednice ponude..................................25 2.3. TRŽIŠNA RAVNOTEŽA....................................................26 2.3.1. Promjene tržišne potražnje i tržišne ponude.............29 2.3.2. Sustav cijena i alokacija resursa ...............................33
2.3.2.1. Otkazivanje sustava cijena.................................. 35

3. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE .............................37 3.1. ELASTIČNOST POTRAŽNJE............................................37 3.1.1. Cjenovna elastičnost potražnje .................................37 3.1.2. Dohodna elastičnost potražnje..................................44 3.1.3. Križna elastičnost potražnje......................................46 3.2. ELASTIČNOST PONUDE ..................................................47
VII

.....87 5..5.....1.............2.........2....... Dioničko društvo .............2...2.2..........1..............51 4.....75 4..............79 4............................1......69 4..1......62 4...............1............. Potrošački probitak ...........................................3..60 4.2.........2........... POTROŠAČEV IZBOR..........1.. Učinak dohotka i učinak supstitucije .....1.... TEORIJA GRANIČNE KORISNOSTI....... Teorija granične korisnosti i teorija krivulje indiferencije .....1..... Crta proračuna i realni dohodak ...................................................................5.65 4............... Crta proračuna i relativna cijena....2.................................. Utjecaj promjene cijena i dohotka na potrošačev izbor ..............4....58 4.....................53 4..1...................77 4.............1.72 4..3...................1.1......6................57 4.. Potrošačeva ravnoteža ............2........................... TEORIJA KRIVULJE INDIFERENCIJE...2..................1....1........................................SADRŽAJ 4..usporedba .4........... Cijena dionice ...........2. Krivulja indiferencije... PODUZEĆE I NJEGOVI OBLICI....... Granična stopa supstitucije i krivulja indiferencije .........63 4....................1............ Oblici poduzeća ......1................... Promjena potrošačeve ravnoteže ..94 VIII . Potrošačeva ravnoteža ......................93 5......................... PROIZVOĐAČEV IZBOR .........91 5.2.................................. Vrste dionica ..1.2..............51 4..........................67 4.2...................1.....2.........83 5........... Zaključno o teoriji granične korisnosti .......87 5....... Promjene potrošačeve ravnoteže i krivulja potražnje..90 5.........2......................... Korist i potrošačeva ravnoteža ..................1............3...2................................................80 4..5...........

.....................................2.1.... DUGO VREMENSKO RAZDOBLJE ..2.. Granična stopa supstitucije kapitala radom ...103 Prosječni proizvod ..........................122 6......................................................... Jednadžba izotroška...................2... PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE ................... 97 5. Relativna cijena inputa i crta izotroška..................................3............................ Ukupni trošak .................................................125 6......................................1..2... Granični trošak ....2..............120 6..... PRAVILA EKONOMSKI EFIKASNE TEHNIKE PROIZVODNJE .......................1.....1.114 5....................117 6... Prosječni ukupni trošak .......... IZOKVANTA .......121 6......... CRTA IZOTROŠKA ........... 5.....4....109 5...........107 5..126 IX .............2............2..........1....................................... Cijena dionice kao kapitalizirana dividenda ... 5..........2.2.........KRIVULJA ISTIH KOLIČINA ......3.......3.......2................124 6................4......................3.............................................2........2.....................3.............118 6............ 5.1.........94 5.3.................. TROŠKOVI 5..117 6............1.............SADRŽAJ 5...........104 Zakon opadajućih prinosa.. Prinosi razmjera..2...........................101 Granični proizvod ........ Karta izotroškova...4.......3... Cijena dionice kao eskontirana dividenda ............113 5...115 6.2.................106 .......4...........1.............................1..............3.2................ Prosječni trošak....1.........1.......2.2....107 5..2....................... Karta izokvanti ................ Ukupni proizvod ... PROIZVODNJA U KRATKOM VREMENSKOM RAZDOBLJU .1..110 5..........101 5...................

.... Monopol i krivulja ponude .................. Granični prihod.143 7......4.141 7..... Ukupni prihod.. granični i prosječni prihod savršenog konkurenta . MONOPOL ........ granični trošak i profit .2.....................1.8.......2........SADRŽAJ 7............................2.................1............ Usporedba monopola i savršene konkurencije .....2...........1...... Ukupni prihod......166 7.. Prijelomna točka u uvjetima monopola ...................2...........131 7................ 159 7................ Ukupni.........7...........163 7.......................... 137 7.169 X .. Pitanje izlaska sa tržišta...2.................146 7...............2.... Maksimaliziranje profita......160 7................3.......1.......2... Ukupni......135 7........ Potopljeni trošak .. Granični prihod................... TRŽIŠTE DOBARA...154 7...................1..........1........1.6.2..1.......... Monopol i diskriminacija cijena .........146 7...4...............5........... granični i prosječni prihod monopola...............1....2.................. granični trošak i profit ...136 7..........155 7...8....................... Dugoročna ravnoteža u uvjetima savršene konkurencije .......2...1..1................ ukupni trošak i profit .......2.9...........................1.........2.............................6.........1..............1.3................ Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao prijelomna točka..167 7........ SAVRŠENA KONKURENCIJA ...................164 7..1... Savršena diskriminacija cijena . ukupni trošak i profit ..1............149 7..7.148 7.............2.......2.....5.. Prekidanje proizvodnje .......1............................. Točka minimaliziranja gubitka u uvjetima monopola .154 7..... Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao točka minimaliziranja gubitka.....131 7.. Maksimaliziranje profita....144 7...2...7...........2.............165 7.. Krivulja ponude savršenog konkurenta .......3..................2...3.....................133 7....................159 7. Pojam i oblici....................

.3...........177 7.....4......1.......3.187 8..2......2......183 7.............4..... PRAVILA MAKSIMALIZIRANJA PROFITA OUTPUT I INPUT ANALIZA.................3..........................................202 8......................... PODJELA ČIMBENIKA ...........4.202 8............ Oligopol ........ monopolistička konkurencija........................2....1................173 7......3.... Igra u duopolu .......1....2...............2. POTRAŽNJA ZA ČIMBENIKOM PROIZVODNJE...............2..........................................188 8....... TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE.....183 7.............. Pregled osnovnih obilježja (savršena konkurencija...195 8.....192 8.......203 XI ....... Kratko vremensko razdoblje ................................SADRŽAJ 7.............184 8.........2............ Zatvorenikova dilema....... Monopson ..........3.......173 7............................ Teorija igara .................................................187 8....3.............. oligopol.2.......3.............3..198 8......4...3... Monopolistička konkurencija ..........2.. Input analiza ............1.2... Dugo vremensko razdoblje.4.......174 7..............1. NESAVRŠENA KONKURENCIJA..4........2...2. Profitno maksimilizirajući input ... monopol)............... Koeficijent koncentracije četiriju poduzeća . Output analiza...1..................1........ Vodstvo u cijenama i tajni sporazumi ...... ZAKLJUČNO O TRŽIŠTU DOBARA ....176 7............ FORMIRANJE CIJENE I DOHOTKA ČIMBENIKA PROIZVODNJE ..2...............................3.3..........1.......................1...................................3..........181 7..175 7......179 7..............1..............179 7................2...........................

3.. Ravnoteža na tržištu zemlje...1. Javna dobra ...........222 10....1...................................1...................3...................... Subvencije i alokacijska efikasnost .... Država i eksternalije ...........1......... 230 10..219 9...............1........................... 9.....................2. 224 10.... TRŽIŠTE KAPITALA ............... Ponuda rada .....2.....................................1...2....2....2..........233 XII .......1.2......216 Ravnoteža na tržištu zajmova .............2....... Potražnja za kapitalom............SADRŽAJ 9........1....................2....... DRŽAVA I TRŽIŠTE .................3.1........2........................................ 209 9.1.............2............. 9.208 9....1............ TRŽIŠTE ZEMLJE ..........205 9....1...........1................ Necjenovne odrednice potražnje ..2..................1.1.............................210 9..... Ukupna i granična korist javnog dobra ........... Ponuda zemlje.......2........................ Ravnoteža na tržištu rada..................227 10...internalizacija eksternalija.................................... Necjenovne odrednice ponude........223 10......4.205 9....2..1.........215 Ponuda zajmova............... Analiza troškova i koristi ..218 9. 9..... Porezi i alokacijska efikasnost ............................................1............................... DRŽAVA I REALOKACIJA RESURSA... RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA ..................................228 10...3.......221 10.....2........ Država i (prirodni) monopol..............1.....3..1.......2....1........................219 10.... Zaključno o eksternalijama ...... TRŽIŠTE RADA .......................... 231 10........211 Potražnja za zajmovima...2.......217 9.....3.............1....211 9..............3....................1.........................221 10.1......1.205 PROZVODNJE 9...............2.207 9............................................................................ Uloga sindikata .......................

....... Poslovni ciklus i inflacija ....3.. Pristup dohotka ...........269 12..2..241 11.........266 11......1.......235 10....1.........241 11...1............................................253 11....250 11....... BRUTO NACIONALNI PROIZVOD ...2. 258 11....1........1.......269 12........... Jednakost pristupa.....264 11................. Različita tumačenja jednadžbe prometa ..........1....... DRŽAVA I PRERASPODJELA DOHOTKA ............4..........238 11.....1.....3.........269 12............2........3.. Krivulja agregatne potražnje .......4................................ Od bruto nacionalnog proizvoda do raspoloživog dohotka .1.........................1............4......................... Kvantitativna teorija novca........................................ Raspodjela nakon poreza i transfera ...........1.............1...............2........................................................235 10..................... AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA ..............273 XIII .......................3..248 11..3. Pristup trošenja ............2.2..........2...2................250 11.........................262 11..........3............ Phillipsova krivulja.........246 11.......1.......... Mjerenje bruto nacionalnog proizvoda... Lorenzova krivulja..1........................ AGREGATNA POTRAŽNJA ...... Poslovni ciklus i nezaposlenost ........... OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI .3... 260 11...............2.......267 12....1.....1.. 261 11...1...........1....1..........2.......................257 11..................... Stopa i oblici nezaposlenosti ......... INFLACIJA ........... POSLOVNI CIKLUS .. NEZAPOSLENOST................. Promjene agregatne potražnje ....................2..........255 11.......SADRŽAJ 10..2..................

.....2....306 13.....293 13.......309 XIV . NETO IZVOZ ...2.......305 13..................284 12.. Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže................SADRŽAJ 12................... DRŽAVNA POTROŠNJA ...........2........2........3.4....................2.....3.............................. Odrednice uvoza ..........1.......307 13............................... Makroekonomska ravnoteža u uvjetima zaposlenosti veće od pune zaposlenosti.291 13.. Promjene dugoročne i kratkoročne agregatne ponude ... Potrošnja i realni GNP ........3..............................287 12.....279 12............... MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA ..... INVESTICIJE ..... Funkcija neto izvoza..1.........2....2................. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA........ Odrednice izvoza .....1.......... Učinak smanjenja agregatne potražnje ................2........294 13..283 12............................1....... Keynesijansko objašnjenje makroekonomske ravnoteže............3..... POTROŠNJA ......2..........302 13................ Makroekonomska ravnoteža u uvjetima nezaposlenosti.......3...........289 12........ Funkcija potrošnje i funkcija štednje.............4......300 13...........................290 12.....................................................................................276 12................... Makroekonomska ravnoteža u uvjetima pune zaposlenosti ...............285 12.........................................4..3............................3......... Promjene kratkoročne agregatne ponude ...................................4........293 13.....276 12................ Učinak povećanja agregatne potražnje ....1... Krivulje dugoročne i kratkoročne agregatne ponude ...1..............3.................1.................308 13..281 12.............1...........................funkcija agregatne potrošnje .............286 12...3......3..3.......................4..... AGREGATNA PONUDA..................................3..............................5.......5...2......5.

....... Porezni multiplikator ............. Agregatno trošenje i granična sklonost trošenju. MULTIPLIKATOR AUTONOMNOG TROŠENJA..............1.2...........2....6............SADRŽAJ 14...... FUNKCIJE NOVCA ..................2...................neplanirana promjena zaliha................... NOVČANA MASA...............3.........1............337 14......313 14.............2.........319 14........................................ NOVAC ....................... OBLICI NOVCA... BANKE I STVARANJE NOVCA ........ Multiplikator autarkičnog gospodarstva ............................324 14..............334 14........................313 RAVNOTEŽA 14.............5..............2.... PROMJENE AGREGATNOG TROŠENJA I RAVNOTEŽNOG REALNOG GNP-a......3.................4.....330 14..............347 XV ...............................5....346 15.337 14........................343 15......1.....................1.........................................339 14......3..... Makroekonomska ravnoteža ..........SEKUNDARNA EMISIJA NOVCA.....6...........344 15...............6........ FISKALNA POLITIKA .......... MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA RAVNOTEŽNO AGREGATNO TROŠENJE ...........338 14.1..2.5.. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA .................... Multiplikator i granična porezna stopa .326 14...318 14...............................................321 14...324 14..341 15......3...........4.. Multiplikator otvorenog gospodarstva...................2.....2....1. PARADOKS ŠTEDNJE..... Agregatno trošenje i autonomno trošenje... Makroekonomska ravnoteža -I+G+Ex=S+T+Im ........... FUNKCIJA AGREGATNOG TROŠENJA ...........................343 15.........

5....358 15....360 LITERATURA ......1..5.352 15.....5. 356 15........ Rezerva likvidnosti . Eskontna stopa ......... 357 15..369 XVI ........360 15...5...................5............1.............353 15.........1...5.............. Ekspanzivna monetarna politika.........................2............ Monetarizam ........................1......................365 POJMOVNO I IMENSKO KAZALO... Instrumenti monetarne politike.......... CENTRALNA BANKA I MONETARNA POLITIKA .2..................................1...........SADRŽAJ 15..............5................5.......... Operacije na otvorenom tržištu ...................353 15.4................................3........................3............... Restriktivna monetarna politika....

jest izuzetno delikatna zadaća. Prvih deset poglavlja je posvećeno mikroekonomici – analizi ponašanja individualnih ekonomskih subjekata – potrošača i poduzeća. neuravnotežena (ne i neuobičajena). Dakako. Svijet je ekonomike prebogat i slojevit. Sastoji se od petnaest poglavlja. Upoznavanje je s osnovnim ekonomskim pojmovima i kategorijama podržano brojnim tablicama i još brojnijim grafičkim prikazima. "novijoj". Krivnju u tom smislu u potpunosti snosi autor. ali koje će i provocirati njihov interes. U tom smislu valja shvatiti ovaj udžbenik. Autor. potrebita dodatna pomoć prilikom uvođenja u svijet ekonomike. pri tome. itd. određene kontroverze. mikroekonomskoj ulozi države. zadržava pravo razlikovanja ekonomike. određivanju cijena čimbenika proizvodnje. Makroekonomika obuhvaća pet poglavlja koja se bave pitanjem temeljnih makroekonomskih pojmova (inflacija. bruto nacionalni proizvod). Prvi su koraci uvijek najteži. sve dobronamjerne kritike i 1 . koncepcija udžbenika izaziva. ali i drugom zainteresiranom čitatelju. i ekonomije. nezaposlenost. Moguće ovakva. formiranju cijene dobara i usluga u različitim tržišnim strukturama. znanosti o ekonomiji. Autor je ovomu nastojao udovoljiti vodeći računa o nastavnom programu predmeta "Počela ekonomije". Sadržaj knjige nastoji pratiti i pokriva većim dijelom nastavni program navedenog predmeta. izdanju Prva je knjiga poseban izazov. unatoč postojanju prijevoda uspješnih inozemnih udžbenika i bogate strane literature. tzv. te fiskalne i monetarne politike. Godine su iskustva pokazale da je studentima prve godine ekonomskog studija. i može izazvati. Udžbenik udovoljava ovakvoj. te vrijednih doprinosa domaćih autora. pružiti relativno jednostavnu i konciznu informaciju. Udžbenik "Počela ekonomike" jest pokušaj da se tom naročitom izazovu odgovori. Uobičajena je i gotovo standardna podjela ekonomike na mikroekonomiku i makroekonomiku. podjeli ekonomike. makroekonomske ravnoteže. određivanju veličine outputa pojedinih dobara. On nastoji studentu. Obraditi teme koje će zadovoljiti potrebe studenata prve godine.PREDGOVOR I.

sc. međutim.dr. svu makroekonomsku problematiku. dr. ne može pobjeći od svog sadržaja. dakako. drži da je ostavio i više nego dovoljno prostora za "specijaliste". doc. nezaslužnim komplimentom. Ekonomika. za detaljnija razmatranja kako mikro tako i makroekonomike. On.sc. Prema tomu. Njihov će sud biti od velike vrijednosti. te prof. makar bila riječ i o njenim osnovama. Ivan Ferenčak 2 . mikroekonomska pitanja i probleme držimo. čije me mentorstvo i dobra ruka vodi kroz ovih dvadeset i nešto godina na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. mogući prigovor da udžbenik zahvaća gotovo sva.dr. Marijan Karić. mojim roditeljima – pokojnoj majci Mariji i ocu Franji te supruzi Lidiji. Dr. naime.sc. On je osnova koja studente priprema za usvajanje ne samo detaljnijih. ne i neveliko. ma koliko skromna ona bila. da će pomoć i ove vrste. Velika je moja zahvalnost. Branko Kovačević. Držim. prije svega. prof. Ivan Bilić. Naime. dobro doći. za pruženu svekoliku potporu. nego i sveobuhvatnijih znanja. nestrpljenje kada je u pitanju tiskanje ove knjige. Autor mora priznati izvjesno. sc.primjedbe bit će pozorno razmotrene. dakako. odvojili su svoje dragocjeno vrijeme i svojim pozitivnim recenzijama potvrdili moje napore. Ivan Mandić. udžbenik "Počela ekonomike" ne pokriva niti svu mikroekonomiku niti. Njihovi su savjeti i primjedbe bili od neprocjenjive važnosti. dr. sc. Posebice zahvaljujem recenzentima ove knjige. prije svega. U Osijeku svibanj 1998. Prof. mojim studentima.

ali one. moguće. godine. ostavljen prostor i za eventualno treće izdanje koje se u većoj mjeri ima posvetiti pitanjima makroekonomike. Ali. Nadam se da su "dječje bolesti" prvog izdanja izbjegnute u ovome koje je pred Vama. potrošačevog izbora odnosno potrošačeve ravnoteže te tržišta dobara. Iznova zahvaljujem recenzentima knjige. izdanju Prošlo je gotovo pet godina od prvog predgovora. sc. svojim su nadasve korisnim primjedbama i savjetima uvelike olakšali posao autoru. dr. Marijan Karić. izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku. od strane studenata. Prof. dakako i prije svega. Dr. tržišne ravnoteže. nisu dodatno opterećenje za čitatelja već predstavljaju nove informacije i olakšavaju razumijevanje gradiva. dakako. Sve su izmjene i dopune ovog izdanja učinjene u mikroekonomskoj domeni knjige i tiču se potražnje i ponude. Ivan Ferenčak 3 . Povećan je. sc. Branko Kovačević. izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i prof. dr. Držim da prvo izdanje bijaše dobro prihvaćeno. U Osijeku veljača 2003. nadam se. broj stranica. i ovo izdanje nema pretenzija biti više od osnove koja studente priprema za stjecanje novih i širih znanja iz ekonomske teorije – ekonomike. odnosno prvog izdanja ove knjige. Ovime je. sc.PREDGOVOR II.

.

. O EKONOMIJI. kako veli Thomas Hobbes. koji individualnim naporima i aktivnostima daje društveni predznak. makar to bilo i društvo svetaca) koje ne bi posjedovalo nekakav mehanizam društvene koordinacije. 1987. New York. međusobno. navedeno prema Heyne.1. naravno. P. Bez takvog mehanizma.1. EKONOMIJA . a čovjekov bi život bio usamljenički. or the Matter. kratak. zajednica i najgore od svega.PITANJE ALOKACIJE RESURSA Teško je zamisliti postojanje bilo kojeg društva (pa. aktivnosti koje rezultiraju proizvodnjom dobara i usluga koje znače opstanak i napredak ljudskog društva? 1 Hobbes.: Leviathan. postojao bi stalni strah. ne postoji umjetnost. teško da bismo uživali u. siromašan i. ipak. 5 . pismo. Što je to što veliki broj sasvim različitih ljudi navodi da poduzimaju čitav niz. EKONOMICI I EKONOMISTIMA 1. EKONOMICI I EKONOMISTIMA 1. opasnost od nasilne smrti.1 I sve to samo pod pretpostavkom da je izostao onaj najprimitivniji oblik kooperacije koji jednostavno znači odsustvo nasilja. O EKONOMIJI. T. Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil. 3.: The Economic Way of Thinking. nema računanja vremena. na složen način povezanih i isprepletenih. Macmillan Publishing Company. u takvim okolnostima (odsustvo mehanizma socijalne koordinacije i kooperacije). str. blagodatima civilizacije. Dapače. nema mjesta za industriju.

učinkovito zadovoljiti potrebe društva. Zagreb. Naime. preraditi informacije i donijeti izuzetno veliki broj relevantnih 2 Friedman. investicija i potrošnje. provodi se posredstvom dragovoljne suradnje.socijalistička ekonomija pretpostavlja predominantnu ulogu nekog makroekonomskog autoriteta (države) budući da on/a/ donosi sve odluke koje se tiču proizvodnje. Relativno uspješno funkcioniranje ovakvog sustava (praksa ga nije potvrdila). načina. između ostalog. država ili neki njen organ mora biti u stanju. dakle. kooperacije i.. prisilu. potreba itd. s tim u svezi. Dva su načina kojima se inducira njihova kooperacija i povezanost. Prvi način uspostavljanja potrebite koordinacije. Model centralizirane alokacije resursa . 24. a da ‘svakogodišnji automobil’ i ne spominjemo". druga ekonomija. ljude različitih navika. kako ekonomisti vole reći. manje ili više. M. proizvođača i preferencijama svih potrošača. samo su dva načina koordinacije gospodarske aktivnosti mnogih ljudi. Riječ je o decentraliziranoj alokaciji resursa kapitalističkoj ekonomiji . manje ili više eksplicitnu. u kratkom vremenu. Drugi način. O EKONOMIJI. Dva su.socijalističkoj ekonomiji. Globus-Školska knjiga.2 Što je to što. alokacije resursa odnosno ulaganja ograničenih inputa koji će. grubo rečeno. interesa. 6 .1. alokacije resursa pretpostavlja. str. Riječ je o centraliziranoj alokaciji resursa . 1992. pretpostavlja i zadovoljavanje izuzetno zahtjevnog uvjeta: potpuna odnosno savršena informiranost donositelja gospodarskih odluka.: Kapitalizam i sloboda. EKONOMICI I EKONOMISTIMA "U pogonu su doslovce milijuni ljudi kako bi jedni drugima omogućili ‘kruh svagdašnji’. ali doista svih.ekonomija. Drugo. navodi na kooperaciju? Odgovor krije tako često spominjana riječ . dakle..metodi tržišta. Država odnosno makroekonomski autoritet mora raspolagati točnim informacijama o proizvodnim mogućnostima svih.

Tržište pruža sve informacije.kapitalistička ekonomija . Međutim. Već ova simplifikacija pokazuje da to pratiti i promptno reagirati. Ovdje se. Ne vlastita inicijativa. budući da ne mogu kupiti sva dobra i usluge koje žele. EKONOMICI I EKONOMISTIMA odluka. potrebito je još nešto. Sustavu je inherentno stalno i uniformno nastojanje ljudi da poboljšaju svoje životno stanje. takvu kombinaciju dobara i usluga koja najviše odgovara njihovim potrebama. Tržišna ekonomija eksplicitno prepoznaje vlastiti. Naime. jednostavno. kolektivizam ili altruizam. preko mehanizma cijena. i tržište.3 Model decentralizirane alokacije resursa . kao motiv. procesu mijene podvrgnute su kako tehnike proizvodnje tako i potrebe potrošača. Uvođenje vremenske dimenzije čini ih doista nesavladivim. I ne samo to. vjeruje da će proizvodnju jače i bolje stimulirati profit. Potrošači. proizvođačima za donošenje samostalnih odluka o angažiranju resursa i sve informacije za donošenje samostalnih potrošačkih odluka. U uvjetima visokog stupnja saturiranosti potreba (ovakva ili onakva odluka alokatora bitno ne hendikepira potrošače) i lakog prilagođavanja zahtjevima za povećanom i kvalitetnijom proizvodnjom (što karakterizira izuzetno visoku proizvodnost inputa) ovo i ne mora biti previše teško. dakle.tržišta. opet. poteškoće ovdje ne prestaju.isključuje postojanje makroekonomskog autoriteta "vidljive ruke". Ukratko. proizvođači proizvodeći različita dobra i usluge nastoje realizirati maksimalni profit. u uvjetima kronične oskudice koju. O EKONOMIJI. kao mehanizam koordinacije. Međutim.1. sebični interes kao osnovnu motivacijsku polugu u 3 Sustavu očigledno nedostaje i mrkva (motiv) i štap (kazna). Ali. te se sve alokacijske odluke donose decentralizirano posredstvom "nevidljive ruke" . nastoje realizirati. Praksa pokazuje da model nije u stanju funkcionirati u svom čistom obliku. uostalom. nije moguće. 7 . socijalistička ekonomija uporno reproducira i ovo predstavlja nerješiv problem. On je izuzetno zahtjevan. nego centralno planiranje. osobni. Komandna . te i u svom razblaženom obliku škripi i nije efikasan. ne poduzetništvo već poslušnost.socijalistička ekonomija zahtijeva doslovno provođenje odluka alokatora. Neizvršavanje jedne zadaće dovodi u pitanje cjelokupni plan proizvodnje i potrošnje.

: Treći put. ali kojima je bliska težnja da povećaju blagostanje svoje i svoje porodice. EKONOMIKA I EKONOMISTI Ekonomija je. 174. idealna. Globus. Ni kapitalistička ekonomija nije. zadovoljavaju ne samo postojeće potrebe. Ono poznaje monopole.4 1. 8 . da se proizvodnjom. 4 Vidjeti: Šik. i ova nesavršena kapitalistička alokacija resursa (vođena i koordinirana objema rukama. O EKONOMIJI. itd. stvarno tržište nije savršeno konkurentno. Zagreb. ono proizvodi eksternalije (eksterne ekonomije i eksterne disekonomije). Ali. ono nije u stanju udovoljiti zahtjevima za proizvodnjom tzv. kako i za koga proizvoditi? Zadaća je ekonomije boriti se s oskudicom. EKONOMICI I EKONOMISTIMA ljudskim odnosima. Nažalost. informacije koje ono pruža često nisu potpune a nisu niti besplatne. već da se stvaraju nove i s tim u svezi pribavljaju sredstva za njihovo zadovoljavanje. 1983. Tržišna ekonomija oslobađa snagu i energiju normalnih ljudskih bića. da se proizvodnja. javnih dobara.društvenog interesa samo ako ga kontrolira tržište savršene konkurencije. osobni interes jest i može biti u službi općeg . No. str.2. Ekonomija nastoji na najbolji mogući način odgovoriti na tri pitanja: što.1. "vidljivom" i "nevidljivom") jest u stanju iznuditi (makar samo djelomično i kao dugoročnu tendenciju): • • • da se proizvodnja odvija u onim količinama i razmjerima koji manjeviše odgovaraju platežno sposobnoj društvenoj potrebi. zahvaljujući ipak djelotvornom korištenju ograničenih resursa. neprekidno uvećava. na sve kvalitetniji način.. dakle. mehanizam koji alocira ograničene resurse nastojeći ih upotrijebiti na najkompetentniji način. imali smo prilike vidjeti. kojima altruizam nije stran. O. Zbog razloga koje smo naveli (i nekih drugih) njezino funkcioniranje zahtijeva postojanje države i prinude "vidljive ruke".

koji je fond iz koga se konačno moraju platiti svi rashodi. Ona. "Ljudi iste struke rijetko se sastaju.: Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda I. 9 . niti sam Smith nije kapitalističku ekonomiju smatrao nepomućenim dobrom. Ali.. društvenog interesa on upozorava da ova sjajna sposobnost kapitalističke ekonomije može biti izigrana. kada bi resursi (rad. str. a zbog toga što ne bi postojali svi brojni i teški ekonomski problemi i pitanja. Smith je odlučno vjerovao da kapitalistička ekonomija jest u stanju povećavati bogatstvo naroda. "Bogatstvo i moć svake zemlje. istražuje kako ljudi pomoću ograničenih resursa pokušavaju zadovoljiti svoje neograničene želje i potrebe. Slaveći sposobnost te ekonomije da privatni. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Zadaća izuzetno teška budući da naše želje premašuju resurse . a potrebe limitirane ekonomija ne bi bila toliko zanimljiva i važna. godina) veže političku ekonomiju (staro ime ekonomike) uz pragmatični ali i zahtjevni cilj povećati bogatstvo i moć zemlje. njegova odbojnost prema monopolu. ukoliko moć zavisi od bogatstva. velika svrha političke ekonomije svake zemlje jest povećati bogatstvo i moć te zemlje. Dakako. znanost o ekonomiji. Ekonomika. 516."5 Naravno. O EKONOMIJI. mora uvijek biti u srazmjeri s vrijednošću njenog godišnjeg proizvoda.sredstva koja su u funkciji njihova zadovoljenja. Zamjetna je. Kada tako ne bi bilo. dakle. koju je izazvala kapitalistička ekonomija nije za sve značila porast bogatstva i blagostanja.1. Kultura. sasvim 5 Smith. Ali. 1970. sebični interes stavi u službu općeg. 6 Isto. 210. poput ostalih znanosti i ekonomika je evoluirala pa i promijenila ime. 1776."6 Eksplozija dobara i bogatstva. str. Tako "teorijski otac kapitalizma" Adam Smith (Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda. poduzetništvo) bili neograničeni. kapital. aktivnosti vezane za alokaciju resursa. A. proučava ekonomske aktivnosti ljudi. Beograd. naime. zemlja. čak i za zabavu i razonodu. a da se razgovor ne završi zavjerom protiv javnosti ili nekim planom za podizanje cijena.

str. Appletonand Co. čija je sintagma "održavanje najsposobnijih ". O EKONOMIJI. 118. priznalo da kapitalistička ekonomija nije u stanju. ističe da samo primjenjuje Darwinove ideje i adaptira ih kako bi vrijedile za ljudski rod. 1891.: The Study of Sociology. "Rad je skup.nisu mogli ne uočiti. Benthamom.K. i s tim u svezi siromaštva. učiniti sve zadovoljnima i bogatima. 438. Ali. Osim ovoga objašnjenja nejednakosti. to nije poljuljalo vjeru ekonomista u nju. Ekonomisti tu činjenicu . 1983. J. 9 Isto. I Ricardo i Malthus razloge postojanja niskih nadnica. na čelu s J. Zagreb. 8 Isto. str."8 I stoga "prijatelji čovječanstva mogu samo željeti da radne klase u svim zemljama imaju smisla za udobnosti i uživanja i da se svim zakonitim sredstvima potiču.. pružimo "najveću korist za najveći broj ljudi. 10 . Ne može postojati bolje osiguranje protiv prevelikog broja pučanstva. ekonomski su teoretičari nudili i druga.. Ako stvari stoje kako stoje onda. str. a ni sada. str. str. D. D. Centar za kulturnu djelatnost.: Anatomija moći.. kad ga ima obilno. tvrdili su utilitaristi. H."7 U zemljama koje su davno naseljene "stanovništvo raste brže od fondova potrebnih za njegovo uzdržavanje. Stvarnost. 1983. Spencer. Implicitna. vele ekonomisti utilitaristi. dakle. 10 Galbraith. 110 11 Vidjeti: Spencer. Zagreb.: Načela političke ekonomije.činjenicu da sustav različito postupa s različitim stranama procesa alokacije . bila je ideja da ne mora baš svatko prosperirati… Patnje i lišavanje neizbježni su čak i u ovom najboljem mogućem svijetu.11 7 Ricardo. 121. a jeftin. ni tada. a u stanovitoj mjeri i eksplicitna. kad je rijedak.. EKONOMICI I EKONOMISTIMA sigurno ne u istoj mjeri."9 Jasno se. H. ali su bili najbolje što se moglo postići. 121. vide u pretjeranom množenju radnika." "Rezultati možda nisu bili najbolji."10 Zanimljivo objašnjenje funkcioniranja kapitalističke ekonomije dugujemo socijalnom darvinizmu.1. New York. da ih sebi pribave.

izvrgao potpunoj kritici kapitalističku ekonomiju. Riječ je o neumoljivom procesu. No. koja će se obavljati u uvjetima društvene . Privatni se interes našao na optuženičkoj klupi. O EKONOMIJI. Predani egoisti. na čemu bi inzistirali? Marx je. razloge isticanja vlastitog. druga ekonomija. u stanju su zadržati sve što proizvedu. zbog vanjskih manifestacija tih i takvih proturječnosti (riječ je o ekonomskim krizama hiperprodukcije koje su rezultat sukoba privatnog i društvenog interesa) mora zamijeniti. more kritike i negativni stav prema kapitalističkoj ekonomiji nije spriječio izricanje nekih sasvim izravno izrečenih komplimenata. Dakle. nužno obara profitnu stopu i dovodi u pitanje na privatnom vlasništvu i privatnom interesu izgrađenu ekonomiju). kapitalizmu se ne odriče sposobnost razvijanja proizvodnih snaga te se tvrdi da kapital. I naglasimo. Uostalom. kapitalistička se ekonomija doživljava kao arena u kojoj preživljavaju najsposobniji. i prema Marxovom i Lenjinovom dictumu. Npr. a sposobni su zahvatiti i dio outputa onih čiji je altruizam istinski i snažan. Sukladno ovakvom načinu razmišljanja (ekstremna "laissez faire" ekonomika). a s njom i tezu da samo rad stvara bogatstvo. nimalo pragmatički cilj političke ekonomije). a zbog svog "nagona za apsolutnim bogaćenjem" koji vodi u "strasni lov na vrijednost". kako u prirodi tako i ljudskom društvu. a zbog eksploatacije (višak vrijednosti kojega proizvede radnik prisvaja vlasnik kapitala). EKONOMICI I EKONOMISTIMA Ukratko. te naumivši razotkriti zakone ekonomskog kretanja ljudskog društva (novi. rušeći 11 . i oni u prirodi i oni na tržištu. naslijedivši teoriju radne vrijednosti. drugi mehanizam alokacije. tržište je najbolji i najefikasniji oblik društvene organizacije budući da je najsličnije prirodnomu svijetu. kada ne bi postojao vlastiti interes što bi ljudi maksimalizirali.državne kontrole nad sredstvima za proizvodnju što bi isključivalo eksploataciju. Ukratko. tako da "altruiste" čeka izumiranje. tvrdi marksistička politička ekonomija. kapitalističku ekonomiju. sebičnog interesa i ponašanja valja tražiti.1. Riječ je o alokaciji. borba za resurse jest jednostavno funkcija njihove insuficijencije. zbog unutarnjih razarajućih snaga (pri tome se misli na akumulaciju pri porastu organskog sastava kapitala koja. neprekidno "sve revolucionira. u oskudici. na ovaj ili onaj način.

poslužimo se kategorijama Marxove teorije radne vrijednosti. ona istražuje onaj dio djelatnosti pojedinca i društva koja je najuže povezana sa stjecanjem i upotrebom materijalnih stvari potrebnih za blagostanje. O EKONOMIJI. On pokušava pomiriti klasičnu (političku ekonomiju) i novu ekonomiku koja nastaje. Nakon velikog kritičara ekonomija ide u susret čovjeku zahvaljujući kojemu dobiva (novo) ime a kapitalistička ekonomija novog i jakog zagovornika. 14 Marx. 25. Prosveta. str.12 proširenje potreba. "Politička ekonomija ili ekonomika je proučavanje ljudskog roda u običnom toku života. pa ćete je morati dati osobama nad osobama. EKONOMICI I EKONOMISTIMA sve prepreke koje ometaju razvitak proizvodnih snaga. godine. K. vodi kapitalizam njegovom prirodnom ili. može biti i gora (mislimo neproduktivnija) od one koju je "otkrila" i prokazivala marksistička politička ekonomija. 63. Povijest ga je demantirala. tom. MED.: Načela ekonomike.. metode znanosti o malim povećanjima ili diferencijalni račun i vraća je ovozemaljskom predmetu istraživanja. pak. A. str. 1987. str. raznolikost proizvodnje i iskorištavanje i razmjenu prirodnih i duhovnih snaga. prema vlastitim riječima. bijaše prvi među angloameričkim ekonomistima.: Isto. godina) koji oko četrdeset godina. nasilnom kraju. Beograd. Riječ je o Alfredu Marshallu (Načela ekonomike. eksploatacija. sve do svoje smrti 1924."13 Pa onda i jedna proročka misao: "Svaka individua (u okviru kapitalističke ekonomije . K.1. 261. 19. Ugrađuje u nju. I stoga u svom "Kapitalu" uzvikuje: "Akumulirajte! Akumulirajte! U tome su sav Mojsije i proroci". 12 ."14 Kako je ovdje dobro i točno anticipirana socijalistička stvarnost. 1890.nap. 1979. vjerujući da je tek razvijeni kapitalizam osjetljiv na socijalističke udare. Centar za kulturnu djelatnost. 15 Marshall. autora) posjeduje društvenu moć u obliku neke stvari. Zagreb."15 12 Ali. vjeruje Marx.. razvitak proizvodnih snaga. Dakle. 13 Marx. Oduzmite stvari tu društvenu moć.: Osnovi kritike političke ekonomije I.

O EKONOMIJI. su stjecanje znanja zbog njega samog ali i njegova praktična primjena u društvenom životu. Njihov je rad bio čudesno potpun unutar uskog područja koje je pokrivao… Velik dio ostalog njihovog rada ograničen je odviše isključivim razmatranjem posebnog stanja tadašnje Engleske. kada su veće iskustvo. Isto."17 Raspravljajući o kamati od kapitala (kamata je nagrada za čekanje) Marshall eksplicite dovodi u pitanje praktični zaključak da bi. I tako sada.1. 13 . da se smanji njegova moć da čini zlo i da se poveća njegova moć da čini dobro. I bolje se opisuje širokim izrazom "ekonomika" nego užim izrazom ‘politička ekonomija’. trebalo zabraniti svakoj privatnoj osobi da posjeduje neko sredstvo za proizvodnju te da se posjedovanje ograniči samo na sredstva koja služe za vlastitu uporabu.unose u svoje radove nepristranu želju da utvrde istinu…"16 Ciljevi ekonomike. str.nap. a zbog pravednosti i opće sreće. Međutim. njenih istraživanja. Mnogi su čak skloni da preuveličavaju njegove loše strane i da ga okrivljuju za neznanje i patnje koje su posljedica ili tiranije i ugnjetavanja u prošlim vremenima. čista i primijenjena. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Marshall odaje priznanje Ricardu i njegovim sljedbenicima jer su razvili teoriju slobodnog poduzetništva odnosno slobodne konkurencije "koja. ili krivog poimanja i zloupotrebe ekonomske slobode. str. te je ona "znanost.obrađujući slične probleme u različitim zemljama . među mnogim ekonomistima raste neka vrsta kivnosti protiv slobodnog poduzetništva. autora) koji . a ta je ograničenost uzrokovala reakciju. 16 17 Isto. 31. više slobodnog vremena i veća materijalna sredstva omogućili da se slobodno poduzetništvo stavi pod nešto veći nadzor. sadrži mnoge istine koje će vjerojatno važiti dokle god ima svijeta. ekonomika se kloni političkih problema. a ne znanost i umijeće. 47-48. Između te dvije krajnosti nalazi se većina ekonomista (Marshall očigledno sebe ovdje nalazi i svrstava .

Velika će ekonomska kriza. vremenima kapitalističke ekonomije (koja. Isto. te da se nepravda nanesena radništvu sastoji u tome da taj višak koriste drugi… Nije točno da je predenje u tvornici. zahtijevao i kritičku analizu Marxovog učenja o vrijednosti. doista teškim.socijalističku ekonomiju). a ne rada i čekanja. zaključak bio zaodjeven u tajanstvene hegelijanske fraze. nema sumnje da ćemo neumoljivom logikom biti prisiljeni da priznamo da nema opravdanja za kamate. Rodbertus i drugi . ima ne samo teorijskog već i živog takmaca . s kojima je 'očijukao' kao što nam to sam kaže u svom Predgovoru.1. 18 19 Isto." 18 Prema tomu. Valjalo je. Nezaposlenost. riječ dobija John Maynard Keynes. pa je prema tome predenje proizvod različitih vrsta rada i čekanja. a sam taj kapital je proizvod rada i čekanja. Nećemo je prepričati. 357. učiniti nešto s lošim funkcioniranjem kapitalističke ekonomije. taj stari problem."19 U Marshalla ne nedostaje vjere i pouzdanja u kapitalističku ekonomiju. proizvod onih koji njima rukuju. koja ne bi bila kapitalistička. pokazati svu ranjivost kapitalističke ekonomije. "Tvrdili su (Marx. 358. str. 14 . EKONOMICI I EKONOMISTIMA Ovaj je negativni stav prema ekonomiji. jer je zaključak sadržan u pretpostavci. u slučaju Marxa. autora) da radna snaga uvijek proizvodi višak iznad nadnica i prirodnog trošenja kapitala korištenog da pomogne radnoj snazi. U tim. je problem koji Keynes pokušava riješiti. naime. To je proizvod njihova rada zajedno s radom poslodavca i nižih rukovoditelja i korištenog kapitala. za nagradu za čekanje. međutim. Priznamo li da je pređa rezultat samo rada. O EKONOMIJI. str. kapital i usluga koju on čini nije i ne može biti besplatno dobro ali… "snaga Rodbertusovih i Marxovih suosjećanja s patnjama siromašnih uvijek zaslužuje naše poštovanje… iako je. nakon odbitka prirodnog trošenja strojeva.nap. dakle.

. 1987. R. J. Država će postići sve što se od nje traži ako može odrediti ukupnu količinu resursa koju valja posvetiti povećanju sredstava i osnovnu stopu povrata za njihove vlasnike. 213. Tako se ravnoteža može postići na visokoj razini proizvodnje i zaposlenosti. Ovo će trajati sve dotle dok se štednja i investicije ne uravnoteže i to. potrebne mjere podruštvljavanja moguće je uvoditi postupno i bez prekida općih društvenih zasada. no to uopće ne isključuje niz kompromisa i putova kojima javne vlasti surađuju s privatnim poduzetnicima.F. Ali izvan toga je teško izvući očite prednosti za sustav državnog socijalizma koji bi obuhvatio većinu vidova gospodarskog života zajednice. smanjuje se broj zaposlenih. 1987. kamate i novca. 121. 22 Keynes."22 20 Vidjeti: Keynes. 21 Harrod.1. kamate i novca.: The Life of John Maynard Keynes. J. Centar za kulturnu djelatnost.: Opća teorija zaposlenosti.. str. Zagreb. "Stoga zamišljam da će se podruštvljeno investiranje u priličnoj mjeri pokazati jedinim načinom kako osigurati približno punu zaposlenost. 1936.. Nije preuzimanje vlasništva nad sredstvima za proizvodnju ključna stvar koju država mora učiniti. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Razlog zbog kojeg svoju teoriju (Opća teorija zaposlenosti. 15 . "apsolutno najvažnijim povećanje nacionalne kupovne moći. 213.M. a rečeno u jednom pismu Rooseveltu.20 On smatra. London. smanjuje se proizvodnja. str. Osim toga.. Centar za kulturnu djelatnost. naravno na razini nepotpune zaposlenosti. str. Macmillan and Co. i to takvo povećanje koje bi proizišlo iz društvenog trošenja financiranog zajmovima.: Opća teorija zaposlenosti. Terapija se nameće sama po sebi.M. Treba suzbiti štetno djelovanje štednje i to na način da država investira."21 Naime. kamate i novca. ukoliko štednja premaši postojeće investicije smanjit će se potrošnja te se gomilaju zalihe. godina) naziva umjereno konzervativnom jest činjenica da ona ukazuje na ključno značenje uspostave neke centralne uprave nad pitanjima koja su do sada bila prepuštena poduzetništvu pojedinaca. Zagreb. O EKONOMIJI. 1951.

"Prvo. 14. Zagreb.. pohvalu slobodnom tržištu. Njezina osnovna funkcija mora biti zaštita naše slobode… Oslanjajući se prije svega na dobrovoljnu suradnju i privatnu poduzetnost u ekonomskim i drugim aktivnostima možemo osigurati da privatni sektor bude ograničenje moći državnog sektora i djelotvorna zaštita slobode govora."24 I dozvolimo Friedmanu da izrekne još jednu."23 No. a koje nije isto tako prakticiralo nešto usporedivo slobodnom tržištu u organiziranju pretežnog dijela ekonomske aktivnosti. niti ovo široko polje. 214. Friedman.: Kapitalizam i sloboda. str. nije za neke ekonomiste dovoljno prostrano. 16 . očigledno se ne može dovesti u pitanje cjelokupni sustav kapitalističkog individualizma. Globus . upozoravaju na ogromno značenje tržišta te na opasnosti od uključivanja države u proces alokacije. bez obzira na ne mali broj kritičara i njihovu veću ili manju radikalnost keynesijanska revolucija jest trag kojeg se mora slijediti kako bismo došli do "glavne struje moderne ekonomske znanosti. U tim će područjima još uvijek vrijediti uobičajene prednosti individualizma. Hayeka i M.1. Naime. 1992. str. djelokrug vlasti mora biti ograničen. ostavljeno privatnoj poduzetnosti i inicijativi. 25 Isto. M.spomenimo F. Ovi suvremeni zagovornici Quesnayovih i Smithovih ideja. Friedmana. kapitalističkoj ekonomiji: "Povijesni se dokazi slažu u pogledu odnosa između političke slobode i slobodnog tržišta. "ostaje vrlo široko polje djelovanja za očitovanje privatnog poduzetništva i odgovornosti pojedinca. O EKONOMIJI. vrlo važnu. str. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Ako kapitalistička ekonomija zahtijeva proširenu ulogu države."25 No. Riječ je o neoliberalnim ekonomistima . vjeroispovijesti i mišljenja. 21. Ne poznajem ni jedno društvo koje je u većoj mjeri obilježeno političkim slobodama. tvrdi Keynes." 23 24 Isto.Školska knjiga. ovi suvremeni apostoli laissez-fairea.

misli o ekonomici? Ona je "proučavanje kako društva koriste oskudne resurse da bi proizvela vrijedne robe i raspodijelila ih među različitim ljudima. 17 . dakako.. P. Ona postaje mješovito gospodarstvo u kojem se rukuju "nevidljiva" Smithova ruka (tržište) i "vidljiva" Keynesova ruka (država). 26 Samuelson. EKONOMICI I EKONOMISTIMA Što jedan od njenih tumača. 1992."26 Ovdje se. W. O EKONOMIJI. 3. Zagreb. P. str. MATE. Samuelson. A. Nordhaus.1. afirmativno misli o kapitalističkoj ekonomiji..: Ekonomija.

.

Naravno. obrnuto razmjerni. veća njegova potraživana količina.1. POTRAŽNJA I PONUDA 2. zakon potražnje vrijedi kako za individualnu potražnju (potražnja jednog potrošača) tako i za tržišnu potražnju (zbroj svih individualnih potražnji za nekim dobrom). Dakako.1.1. Usredotočimo se. Neprijeporna je činjenica da će potraživana količina nekog dobra ili usluge. Zakon potražnje odnosno ovaj zakoniti. u najvećoj mjeri. vrijedi i obrnuto. na izuzetno važan odnos potraživane količine nekog dobra i njegove cijene.2. odnos između cijene dobra i potraživane količine ilustrirajmo sljedećim primjerom: 27 Pod potražnjom podrazumijevamo količine nekog dobra koje su potrošači spremni kupiti pri određenim cijenama istog dobra. uz ostale neizmijenjene uvjete. POTRAŽNJA 2. dakle. čimbenik najveće specifične težine jest cijena dobra. Zakon potražnje Brojni čimbenici određuju potrošačev plan i spremnost na kupovinu. ovisiti o njegovoj ili njezinoj cijeni. POTRAŽNJA I PONUDA 2. 19 . Međutim.27 Zakon potražnje će ustvrditi da ako je niža cijena nekog dobra bit će.

Krivulja potražnje bilježi reakcije potraživane količine na promjene cijene. Cijena dobra 5 4 3 2 1 Potraživana količina 2 4 6 8 10 a) b) c) d) e) Slika 1.2. 20 . Promjena cijene izaziva kretanje duž krivulje potražnje na način da viša cijena smanjuje potraživanu količinu i obrnuto. POTRAŽNJA I PONUDA Tablica 1.

znači i veću potražnju svih proizvoda i usluga. Dohodak. može izazvati povećanje ili smanjenje potražnje promatranog dobra. Necjenovne odrednice potražnje Ako je cijena dobra stalna veličina promjene nekih čimbenika. Riječ je. odnosno njegova veličina. necjenovnih determinanti potražnje. Veće stanovništvo. POTRAŽNJA I PONUDA 2. naravno. Naime. Različiti će ukusi isti dohodak distribuirati na sasvim različite načine. 21 . dohotku. Čimbenik o kojem nećemo raspravljati. odnosno njihova promjena. Supstitut je dobro koje u potrošnji može zamijeniti neko drugo dobro. Očekivanja potrošača glede buduće cijene dobra. Cijene drugih dobara.2. a koji također ima signifikantnog utjecaja na potražnju. također ima utjecaja na potražnju promatranog dobra. pak. Pitanje supstituta. povećati ili smanjiti potražnju za dobrom. njegovo povećanje ili smanjenje. tzv. veličini stanovništva. jesu ukusi ili preferencije potrošača. Komplementarno dobro je dobro koje se troši zajedno s nekim drugim dobrom. Stoga su poznate kao "demand shifters" odnosno kao necjenovne odrednice potražnje. dakle. ukusima potrošača te njihovim očekivanjima. ulijevo krivulju potražnje. njegove raspoloživosti u budućnosti te njihovog očekivanog dohotka mogu.2. Vrijedit će i obrnuto. o cijenama drugih dobara. ekonomske sile u stanju povećati ili smanjiti potražnju odnosno pomaknuti udesno ili. U tom smislu govorimo o supstitutima i komplementima. prije svega.1. promjena dohotka potrošača može povećati ili smanjiti potražnju i zbog toga valja razlikovati normalna i inferiorna dobra. mogu izazvati promjenu potražnje. Detaljnija objašnjenja o tome pružit će analiza dohodne elastičnosti potražnje. Stanovništvo je. Neke su. također od bitnog utjecaja na potražnju. komplemenata i nezavisnih dobara detaljnije ćemo obrazložiti prilikom analize križne elastičnosti potražnje. ceteris paribus.

manji očekivani dohodak će destimulirati aktualnu potrošnju i smanjiti spremnost kupaca da kupuju neko dobro.2. uz ostale neizmijenjene uvjete. dok promjena cijene nekog dobra znači. Obrnuto. niže buduće cijene. 22 . Slika 2. očekivane više cijene dobara ili očekivani povećani dohodak navest će potrošače da povećaju sadašnju potrošnju. Isti će učinak imati i očekivana nestašica ili nedovoljna opskrbljenost nekim dobrom. promjenu njegove potraživane količine dotle promjene necjenovnih odrednica potražnje (uz stalnu cijenu dobra) znače promjenu (povećanje ili smanjenje) potražnje. Prema tomu. POTRAŽNJA I PONUDA Primjerice.

2. PONUDA 2. 23 .1. veća ponuđena količina istog dobra. Zakon ponude Ako smo ranije ustvrdili da potraživana količina nekog dobra ovisi o njegovoj cijeni. Dakle. i krivulja individualne i tržišne ponude registrirat će ovaj zakoniti. Dakako. odnos između cijene dobra i njegove ponuđene količine.28 Na koji način cijena dobra određuje njegovu ponuđenu količinu ili kako glasi zakon ponude? Zakon ponude tvrdi da višoj cijeni nekog dobra odgovara. uz ostale neizmijenjene uvjete. POTRAŽNJA I PONUDA 2. 28 Pod ponudom podrazumijevamo količine nekog dobra koje su proizvođači spremni proizvesti pri određenim cijenama istog dobra. i drugi čimbenici određuju proizvođačev plan ponude i njegovu spremnost da proizvodi. Zakonu ponude podvrgnute su i individualna ponuda (ponuda jednog ponuđača) i tržišna ponuda (zbroj svih individualnih ponuda nekog dobra).2. O krivulji ponude moguće je razmišljati kao o krivulji koja pokazuje minimalne cijene nekog dobra koje provociraju određene ponuđene količine.2. upravno razmjerni. ali cijena dobra ponovo ima dominantnu ulogu. sada smo u stanju ustvrditi da i ponuđena količina nekog dobra ili usluge ovisi o njegovoj cijeni. Vrijedi i obrnuto.

veća ponuđena količina) uslijedi njen opadajući dio (veća cijena. kretanje niz krivulju ponude. Međutim.2. manja ponuđena 24 . POTRAŽNJA I PONUDA Tablica 2. niža cijena znači pad ponuđene količine i. Promjena cijene dobra inducira kretanje duž krivulje ponude. iznimno se može dogoditi da nakon rastućeg dijela krivulje (veća cijena. Cijena dobra 5 4 3 2 1 Ponuđena količina 10 8 6 4 2 a) b) c) d) e) Slika 3. Viša cijena znači veću ponuđenu količinu i kretanje uz krivulju ponude. Obrnuto. u pravilu pozitivnog nagiba ili rastućeg oblika. Krivulja ponude je. stoga. a zbog djelovanja zakona ponude.

Također. U tom se slučaju radi o regresivnoj krivulji ponude ili unatrag povijenoj krivulji ponude sa kojom ćemo se susresti kada budemo govorili o krivulji ponude rada. kada je riječ o ponudi moguće je govoriti o supstitutima i komplementima. kapitala) značit će povećanje ponude budući da će proizođač biti u stanju smanjiti trošak proizvodnje. njeno povećanje ili smanjenje. tehnološki razvitak i očekivanja proizvođača. utječu na spremnost proizvođača da proizvode. cijene čimbenika proizvodnje. POTRAŽNJA I PONUDA količina). Naglasimo. Broj ponuđača može utjecati na ponudu nekog dobra na način da veći broj ponuđača. činjenicu da cijena nekog dobra determinira njegovu ponuđenu količinu dok necjenovne odrednice i njihove promjene (uz stalnu cijenu dobra) znače promjenu ponude. pak. promjena bilo koje od njih dovest će do pomicanja ulijevo ili. Ako cijena nekog dobra miruje. očekivane promjene cijene dobra. ovaj put u proizvodnji.2. znači veću ponudu. 2. s punim pravom. Crtajući krivulju ponude imali smo na umu važno ceteris paribus pravilo odnosno držali smo da su tzv. udesno krivulje ponude odnosno izazvat će smanjenje ili povećanje ponude. "supply shifters" ili necjenovne odrednice ponude date i nepromjenljive. Na ponudu nekog dobra mogu utjecati promjene cijena drugih dobara. Dakle. ponuda će se mijenjati ako promjene bilježe i njene necjenovne determinante kao što su cijene drugih dobara. Međutim. Necjenovne odrednice ponude Definirajući zakon ponude pretpostavismo. uz ostale neizmijenjene uvjete. dakle.2. Isti će učinak imati i pojava novih tehnologija. da cijena dobra u najvećoj mjeri utječe na njegovu ponuđenu količinu.2. Mada generalizacija nije moguća ustvrdit ćemo da u pravilu očekivani rast cijene dobra smanjuje njegovu aktualnu ponudu. dakako. Pad cijena čimbenika proizvodnje (pad cijene rada. Vrijedit će u pravilu i obrnuto. 25 . broj ponuđača.

dakle. u svakom slučaju. suprotstavljena kretanja potraživane i ponuđene količine. stoga. Riječ je o ravnotežnoj cijeni.2. cijeni pri kojoj dragovoljno ponuđena količina odgovara dragovoljno potraživanoj količini i koja. Međutim. s druge strane. POTRAŽNJA I PONUDA Slika 4. izjednačiti ponuđenu i potraživanu količinu nekog dobra. cijena jest u stanju pomiriti ove snage i stvoriti ravnotežne uvjete. rast ponuđene količine. jedina ima prilike potrajati duže vremena. Pad cijene izazvat će obrnuta.3. 2. Pokušajmo otkriti ravnotežnu cijenu. TRŽIŠNA RAVNOTEŽA Istaknimo činjenicu da rast cijene izaziva pad potraživane količine i. 26 .

ne poznaje tržišne viškove ili manjkove. Ako je aktualna cijena viša od ravnotežne očigledni višak dobra (ponuđena količina dobra veća je od potraživane) "gura" cijenu prema dolje. Ravnotežna cijena u konkretnom primjeru iznosi 3 novčane jedinice. Tržišni će višak dobra. naime. Ravnotežnu cijenu nazivamo i "cijenom čišćenja tržišta" budući da ona "čisti" tržište.2. Cijena dobra 5 4 3 2 1 Potraživana količina 2 4 6 8 10 Ponuđena količina 10 8 6 4 2 Višak ili manjak +8 +4 0 -4 -8 Slika 5. Ravnotežna cijena. dovesti do 27 . zahvaljujući natjecanju proizvođača željnih rješavanja svojih viškova. POTRAŽNJA I PONUDA Tablica 3.

Ona čisti tržište u tom smislu što ne poznaje tržišne viškove koji bi opterećivali proizvođače ali niti tržišne manjkove koji bi frustrirali potrošače. svaki onaj koji je spreman.2. Evidentni će tržišni manjak dobra. izazvati rast cijene i njeno kretanje ka ravnotežnoj razini. poput plime. očigledni manjak dobra (potraživana količina veća je od ponuđene). aktualna cijena niža od ravnotežne. cijenu prema gore. Oni koji to nisu u stanju. Slično tomu. Samo u jednom slučaju cijena dobra jednaka nuli neće izazvati beznadežnu oskudicu dobra. POTRAŽNJA I PONUDA pada cijene i njenom kretanju ka ravnotežnoj razini. U svakom slučaju. racionirajuće funkcije cijena. i u mogućnosti. jer ne bi bilo racionirajuće funkcije cijena. nasilja i kronične oskudice. slobodne su odluke kupaca i prodavača u stanju etablirati ravnotežnu cijenu. Ako je. Svi oni koji to nisu u stanju uraditi bit će isključeni iz njegove proizvodnje. slobodnom dobru. San kupca o tomu da su sva željena dobra besplatna vrlo brzo bi se. Dakle. svi oni koji su u stanju proizvesti i ponuditi dobro po njegovoj ravnotežnoj cijeni to će i učiniti. dakako. potiskuje. neće doći u njegov posjed. pak. platiti ravnotežnu cijenu steći će željeno dobro. posredstvom nadmetanja kupaca. U tome je bit tzv. dobru čija raspoloživa količina pri cijeni jednakoj nuli premašuje njegovu potraživanu količinu. 28 . "gura". Riječ je o tzv. pretvorio u noćnu moru potpune anarhije.

POTRAŽNJA I PONUDA Slika 6.3. učinke promjena potražnje i ponude na ravnotežnu cijenu i ravnotežnu količinu nekog dobra. Rast potražnje.1. Cijena Tržišna potražnja Tržišna ponuda VIŠAK Količina 2. 29 .2. ceteris paribus. ukratko. dovest će do učinka povećanja cijene i povećanja količine. Ponajprije mijenjajmo veličinu potražnje uz stalnu veličinu ponude. Promjene tržišne potražnje i tržišne ponude Istražit ćemo.

POTRAŽNJA I PONUDA Slika 7. Slika 8. učinak smanjenja cijene i učinak smanjenja količine. Cijena C C1 K1 K Količina 30 . Cijena C1 C K K1 Količina U obrnutom će slučaju doći do pada kako cijene dobra tako i njegove ravnotežne utržene količine. dakle.2. Na djelu je.

efekt povećanja cijene i efekt povećanja količine vezan je uz povećanje tržišne potražnje. uz neizmijenjenu tržišnu ponudu. 31 . Rast tržišne ponude. Valja nam sada varirati veličinu tržišne ponude uz neizmijenjenu veličinu tržišne potražnje. Naime. ceteris paribus. izazivaju istosmjerne i usklađene promjene cijene i količine dobra.2. u ovom slučaju. Sljedeća će slika ilustrirati ova suprotna kretanja cijene i količine. Na djelu je. Cijena C C1 K K1 Količina U obrnutom će slučaju doći do rasta cijene dobra i pada njegove ravnotežne utržene količine. Slika 9. učinak povećanja cijene i učinak smanjenja količine. izazvat će učinak smanjenja cijene i povećanja ravnotežne količine dobra. a efekti smanjenja cijene i količine posljedica su pada tržišne potražnje. promjene tržišne potražnje. POTRAŽNJA I PONUDA Prema tomu.

ovisiti o snazi ovih dvaju suprotstavljenih učinaka odnosno o tomu da li se u većoj mjeri povećala tržišna ponuda ili.2. učinak rasta ponude i potražnje jest povećanje ravnotežne količine. Dakako. POTRAŽNJA I PONUDA Slika 10. Cijena C1 C K1 K Količina Dakle. u ovom slučaju. biti veće negoli da ga je izazvao samo rast ponude odnosno samo rast potražnje. Mogući su i složeniji slučajevi koji uključuju promjene tržišne potražnje i tržišne ponude. 32 . krajnji će rezultat. rast ili pad cijene. Naime. tržišna potražnja. promjene ponude izazivaju istosmjerne promjene ravnotežne količine te inverzna kretanja ravnotežne cijene. naravno. djelovati učinak smanjenja cijene (zbog povećanja ponude) i učinak povećanja cijene (zbog povećanja potražnje). To će povećanje. Što se tiče promjene ravnotežne količine stvar je mnogo jednostavnija. pak. Koje će posljedice po cijenu i količinu dobra imati istovremeno povećanje tržišne potražnje i tržišne ponude? Na cijenu će.

POTRAŽNJA I PONUDA Zanimljiv je i slučaj istovremenog pada tržišne ponude i tržišne potražnje. cijena će porasti. 2. smanjiti. Pad ponude i pad potražnje izaziva isti učinak po ravnotežnu količinu. Vrijedi i obrnuto. ravnotežna će se količina dobra povećati. Ako je snažniji učinak povećanja količine (zbog rasta tržišne potražnje) od učinka smanjenja količine (zbog pada tržišne ponude). I ovdje su. Za nju je karakteristična decentralizirana alokacija resursa gdje cijene formirane na tržištu djeluju kao signali koji vode kako potrošače tako i proizvođače. glede ravnotežne cijene.3. Pad ponude izaziva učinak smanjenja ravnotežne količine dok rast potražnje ima za posljedicu povećanje ravnotežne količine. Sustav cijena i alokacija resursa Tržišnom (u punom smislu te riječi) ekonomijom nitko ne upravlja. Ako je pad ponude veći od pada potražnje. složenije slučajeve promjene ravnotežne cijene dobra i njegove ravnotežne količine. učinci suprotstavljeni. dakako. glede promjene cijene.2. Odluka o tomu što će se proizvoditi jest poglavito određena profitabilnošću proizvodnje. Konačni rezultat. Pad tržišne ponude praćen rastom tržišne potražnje izaziva dvostruki efekt povećanja cijene. naravno.2. Rast tržišne ponude i pad tržišne potražnje smjeraju. U ovom. ovisi o relativnoj snazi suprotstavljenih učinaka. 33 . privatni interes snažno reagira na promjene cijena. biti veće od onoga povećanja što ga izaziva samo pad ponude odnosno samo rast potražnje. Vrijedi i obrnuto. međutim. Međutim. u svakom slučaju. istom cilju – smanjenju cijene. Ona će se. ravnotežna se količina dobra može povećati (ako je rast ponude veći od pada potražnje). Naime. ali i smanjiti (ako je pad potražnje veći od rasta ponude). slučaju promjene ponude i potražnje smjeraju različitim promjenama količine. Ovo će povećanje ravnotežne cijene. Vježbe radi pokušajte grafički prikazati navedene.

Nastojanje na ekonomskoj učinkovitosti. ako igra tržišnih sila (tržišne ponude i tržišne potražnje) poveća cijenu nekog dobra.. "Naprijed".. 34 . 29 Berger. širi krug onih na kojima nastoji zaraditi. a time i volju proizvođača da ga proizvode. sa svojim signalima putem cijena. proizvođači povećavajući proizvodnju reagiraju na mogućnost realizacije većeg profita. resursi (inputi) će biti realocirani na način da se poveća njihov angažman u proizvodnji dotičnog dobra. Ali. posredstvom sustava cijena. Obrnuto. taj toliko ocrnjivan privatni interes i "motiv profita" igraju najvažniju ulogu u pozitivno intoniranim pričama o tržišnoj ekonomiji ili kapitalizmu. kasnije. Na ovaj način. 1995."29 Ta zaokupljenost poboljšanjem vlastite ekonomske sudbine. 59. Dio resursa posvećen proizvodnji dotičnog dobra potražit će atraktivnije – profitabilnije zaposlenje. Zašto? Stoga. pad cijene nekog dobra smanjit će profitabilnost njegove proizvodnje. do današnjeg dana nema mu premca u pružanju i informacija i poticaja dovitljivim pojedincima zaokupljenim poboljšanjem svoje ekonomske sudbine. L. uz datu cijenu dobra profit je moguće povećati ako ste u stanju smanjiti trošak proizvodnje. stvaranje i upotreba novih.: Kapitalistička revolucija. tržište je. Naime. prvi kompjuter koji je čovjek izumio. d. Potjera za profitom ne završava samo na reakcijama na promijenjene cijene dobra. uistinu. P. Zagreb.d. tržišnih sila.2. ljepota je tržišne ekonomije. učinkovitijih tehnika proizvodnje. stvaranje novih dobara i usluga dio su velike tržišne avanture – potjere i potrage za profitom. Mnogi će ustvrditi da "sile tržišta predstavljaju najbolji. zahvaljujući tomu. povećava se i profitabilnost njegove proizvodnje. str. jedinstveni poticaj da se stalno povećava produktivnost. nešto detaljnije. po naravi stvari. poduzetništva i motiva profita što. postaju dostupna širem krugu ljudi. Kao što je netko jednom primjetio. Dobra. što tržišna ekonomija ili sile tržišta predstavljaju onaj socioekonomski ambijent koji u najvećoj mjeri mobilizira jednu stranu ljudske genijalnosti – poduzetništvo. POTRAŽNJA I PONUDA Jednostavno. O njemu..

Osim javnih dobara. J. savršeno funkcioniranje sustava cijena te optimalna alokacija resursa podrazumijeva postojanje savršene konkurencije. savršen. koristimo. 1947. Naime. Slobodni je jahač osoba koja besplatno. New York.1. koristi javno dobro.2. POTRAŽNJA I PONUDA "Kraljica Elizabeta imala je svilene čarape. Monopoliziranje ponude onemogućit će pojavu novih konkurenata i zakočiti realokaciju resursa. budući da ih cijene nisu u stanju registrirati. iskrivljuje snagu njihovog profitabilnog zova. Nadalje. Socialism and Democracy. str. 35 .. reći ćemo. Racionalno je biti slobodni jahač. Riječ je o dobrima koja svi. I još se jedan prigovor može uputiti sustavu cijena – tržištu uopće."30 2. javna dobra. glatko funkcioniranje tržišta i mehanizma cijena dovode u pitanje i eksternalije. Otkazivanje sustava cijena No.3. budući da javna dobra nisu isključiva (jednom proizvedena dostupna su svima) svi su njihovi potrošači potencijalni slobodni jahači.: Capitalism. Tipična tekovina kapitalizma nije da svilenim čarapama opskrbljuje kraljice. platili ili ne. ne participirajući u proizvodnji javnog dobra. Ovakovo ponašanje potrošača onemogućuje tržište u proizvodnji javnih dobara. racionalno je ne smanjujući privatnu potrošnju besplatno koristiti javna dobra. dakako. Ono dohotke raspodje- 30 Schumpeter. sustav cijena nije. Monopolska je ili tržišna moć u stanju prigušiti profitabilni zov cijena. Iako je njihova proizvodnja potrebna i. društveno poželjna ona nije profitabilna.2. Postojanje eksternalija. već da one postanu dostupne tvorničkim radnicama uz sve manje i manje truda. Riječ je o eksternim troškovima i eksternim koristima koje osjećaju oni koji nisu niti neposredni proizvođači niti potrošači nekog dobra. Ovo vrijedi kada su u pitanju tzv. Signali koje šalju cijene ponekad nisu u stanju osigurati adekvatnu – efikasnu alokaciju resursa. 67. surov mehanizam. međutim. Tržište je.

nakon što je zbog promjena ponude i/li potražnje narušena. poglavlja "Država i tržište". Tržištu su. nove ravnoteže na tržištu zahtjeva izvjesno vrijeme). 36 .2. Njena je namjera. dakle. poboljšati performancije tržišta. kvaliteti i vrsti resursa koje posjedujete. stoga. O ovome detaljnije u okviru 10. Ne čudi. što ono stvara značajnije razlike između bogatih i siromašnih. POTRAŽNJA I PONUDA ljuje sukladno količini. inherentna razdoblja neravnoteže. Sve nabrojeno predstavlja osnovu za državnu intervenciju. dakle. Dodajmo tomu i nestabilnost tržišta (uspostavljanje.

između ostalog. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3.1. U tom smislu govorimo o cjenovnoj elastičnosti potražnje. ELASTIČNOST POTRAŽNJE 3. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3. ustvrdit ćemo da je riječ o cjenovno elastičnoj potražnji: Koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje u tom je slučaju veći od 1 (EC>1).1.3. i po stupnju po kojem potraživana količina dobra reagira na promjene cijene istog dobra. Koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje Ec = Postotna promjena potraživane količine dobra A . Pogledajmo što se događa s njegovim ukupnim prihodom. Cjenovna elastičnost potražnje Različita se dobra razlikuju. Koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje jest indikator postotnog reagiranja potraživane količine nekog dobra na postotnu promjenu cijene istog dobra. Postotna promjena cijene dobra A a) Kada postotno smanjenje cijene izazove takvo postotno povećanje potraživane količine koje znači povećanje ukupnog prihoda.1. 37 . Ukupni prihod jednak je umnošku realizirane količine nekog dobra i njegove cijene (Ukupni prihod = Količina · Cijena). Prema tomu. Pretpostavimo da proizvođač u situaciji u kojoj je EC > 1 smanji cijenu svoga dobra sa 800 na 400 novčanih jedinica. Ukupni prihod jest zbroj svih primanja poduzeća koji ono realizira prodajom svojih dobara ili usluga.

Prema tomu. 38 . ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 11. ako je EC > 1 svako smanjenje cijene znači povećanje ukupnog prihoda ali i vice versa. UP1 = 1 · 800 = 800. U takovom slučaju je koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje jednak 1 (EC = 1). a UP2 = 3 · 400 = 1200. stabilnoj elastičnosti potražnje. b) Kada postotno smanjenje cijene ima za posljedicu jednako postotno povećanje potraživane količine. Dakle. riječ je o jediničnoj. Lako je uočiti da u uvjetima cjenovno elastične potražnje povećanje cijene znači smanjenje ukupnog prihoda. koje veličinu ukupnog prihoda ostavlja neizmijenjenom.3.

te da je riječ o cjenovno neelastičnoj potražnji.3. zaključit ćemo kako koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje (EC) jest manji od 1 ali i veći od 0 (0 < EC < 1). pad cijene ne tangira ukupni prihod. Zamjećujete. Ali. c) Ukoliko postotno smanjenje cijene izazove postotno povećanje potraživane količine koje će značiti smanjenje ukupnog prihoda. i rast cijene dobra značit će. u uvjetima jedinične (cjenovne) elastičnosti potražnje. 39 . ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 12. neizmijenjeni ukupni prihod.

međutim. postotno povećanje potraživane količine jest manje od postotnog smanjenja cijene te je UP2 (600) < UP1 (800). dakle. Dakle. Ovu izrazito neosjetljivu potražnju. Nije potrebito posebice naglasiti da će u uvjetima (cjenovno) neelastične potražnje rast cijene nekog dobra značiti i povećanje ukupnog prihoda proizvođača. Ovo su karakteristični slučajevi kada je u pitanju veličina koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje. kreće između 0 i ∞. Kada potraživana količina nekog dobra uopće ne reagira na promjene vlastite cijene. zamijetili smo da EC jest pozitivan broj koji se. pozornost i na one ekstremne slučajeve. 40 . nazivamo savršeno neelastičnom potražnjom. koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje jednak je nuli. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 13. neosjetljivu na promjene cijene. Obratimo. Primjer proizvoda kojih je EC (gotovo) jednak nuli jesu lijekovi. Naime.3.

primjerice. smanji li se cijena za jednu lipu potraživana se količina beskonačno povećava. vrlo mala. snažne reakcije potraživane količine. Dakle.3. tek teorijski moguću. Ovakvu. 41 . I obrnuto. U drugom ekstremnom slučaju potraživana količina nekog dobra može biti izrazito osjetljiva na promjene cijene. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 14. cijena nekog dobra za jednu lipu potraživana količina pada na nulu. potražnju nazivamo savršeno elastičnom potražnjom. infinitezimalna postotna promjena cijene izaziva burne. Poraste li.

Prilikom izračunavanja koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje važno je uočiti da se postotne promjene cijene i potraživane količine uvijek predstavljaju kao pozitivni brojevi. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 15. pozitivni broj. pokazuje reakciju opadajuće potraživane količine u slučaju rasta cijene i rastuće potraživane količine u slučaju pada cijene. a drugi puta na novu. izmijenjenu cijenu odnosno količinu. staru cijenu ili količinu. promjena cijene (∆C) i potraživane količine (∆K)  C + C1  dovodi se u vezu s prosječnom cijenom  o  odnosno prosječnom  2   K + K1  količinom  o  .3. Negativne predznake nećemo uzeti u obzir budući da EC. Ovako izbjegavamo moguću grešku da promjenu  2  cijene ili potraživane količine jednom obračunavamo na izvornu. 42 . Nadalje.

Co C= ∆C ⋅100 C (Co +C1 ) 2 42 38 4 40 10% Ko K1 ∆K = Ko . Izračunajmo koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje i istražimo što se dogodilo s ukupnim prihodom proizvođača dobra A. dakako. izazvati promjenu potraživane količine dobra A.K1 K= ∆K ⋅100 K 2 ( K o + K1 ) 43 . Cijena Početna (izvorna) cijena Nova (izmijenjena) cijena Promjena cijene Prosječna cijena Postotna promjena cijene Potraživana količina Početna (izvorna) količina Nova (izmijenjena) količina Promjena količine Prosječna količina Postotna promjena količine 19 21 2 20 10% Co C1 ∆C = C1 . ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Prema tomu.3. To će. Neka poraste cijena dobra A. ∆K • 100 Postotna promjena potraživane količine dobra A = K Ec = ∆C Postotna promjena cijene dobra A • 100 C ∆K (K o + K Ec = ∆C Co + C ) ⋅ ⋅ ( ) Možda će sljedeći primjer olakšati razumijevanje izračunavanja koeficijenta cjenovne elastičnosti potražnje.

21 = 798 3.3. odnosno ± Postotna promjena dohotka ± ∆K ⋅ 100 (K o + K1 ) / 2 . Provjerimo: UP1 = 42 . Dakle. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE ∆K ⋅ 100 10% Ec = K = =1 ∆C 10% ⋅ 100 C Riječ je o jediničnoj elastičnosti što znači da se ukupni prihod proizvođača neće promijeniti. dakako. reagira na promjene dohotka i u tom smislu govorimo o dohodnoj elastičnosti potražnje. 19 = 798 UP2 = 38 . koeficijent dohodne elastičnosti potražnje vodi računa o eventualnom negativnom predznaku koji nosi sa sobom smanjenje dohotka odnosno potražnje. sljedeći slučajevi: 44 . Stoga su karakteristični. što se veličine koeficijenta dohodne elastičnosti potražnje tiče. Potražnja.2.1. Ed = ± ∆D ⋅ 100 ( Do + D1 ) / 2 Evidentno. Koeficijent dohodne elastičnosti potražnje (Ed) je kvocijent postotne promjene potražnje nekog dobra i postotne promjene dohotka potrošača. Dohodna elastičnost potražnje Dohodak je jedna od necjenovnih determinanti potražnje. Ed = ± Postotna promjena potražnje dobra A .

Ukratko.1). Inferiornim u tom smislu da ih. da pad dohotka znači i rast potražnje za inferiornim dobrima. ukoliko dohodak raste. Zato potražnja i jest dohodno neelastična. ali i skuplji supstituti.2% godišnje (naravno. Rezultat je jednak umnošku 2 · 1. Zaključujemo. ali raste brže od dohotka..2. sva dobra kojih je Ed > 1 nazivamo normalnim dobrima. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE a) Ed > 1 Promjena je potražnje istog smjera kao i promjena cijene. Upravo stoga što su promjene dohotka i potražnje istog smjera. b) 0 < Ed < 1 U ovom slučaju promjene dohotka i potražnje ostaju istog smjera. međutim. Rast dohotka izaziva pad potražnje odnosno pad dohotka znači rast potražnje. potražnja će za dobrom A porasti 2.3. Npr. ukoliko prosječni dohodak raste 2% godišnje.1 = 2. 45 . Dobra kojih je koeficijent dohodne elastičnosti potražnje negativan broj nazivamo inferiornim dobrima. ukoliko je koeficijent dohodne elastičnosti potražnje za dobrom A 1. ali su promjene potražnje manjeg intenziteta od promjena dohotka. Koristeći proračun dohodne elastičnosti potražnje u stanju smo projekcije prosječnog rasta dohotka pretvoriti u stope rasta potražnje za određenim dobrom. zamjenjuju superiorniji. Zbog toga je Ed negativan broj što znači da je u pitanju negativna dohodna elastičnost. Kao i u prethodnom primjeru sva dobra kojih je 0 < Ed < 1 nazvat ćemo normalnim dobrima. ukoliko dohodak raste. riječ je o dohodno elastičnoj potražnji odnosno dohodnoj elastičnosti. c) Ed < 0 Promjena dohotka ima za posljedicu promjenu potražnje suprotnog smjera. Zanimljivo je. potražnja također raste. Obrnuto. pad dohotka izazvat će nerazmjerno veći pad potražnje. ali promjena potražnje bilježi veći postotak negoli promjena dohotka.

1. transferzalna) elastičnost potražnje registrira promjene potražnje dobra A koje izaziva promjena cijene dobra B. razotkriva koeficijent križne elastičnosti potražnje (Ek). ± Postotna promjena cijene dobra B ± ∆K A ⋅ 100 ( K 0 A + K1 A ) / 2 . Ek > 0. Dobra kojih je koeficijent križne elastičnosti potražnje jednak nuli nazivamo nezavisnim dobrima. ± Postotna promjena potražnje dobra A . ili komplementarnim dobrima je riječ kada postoji negativna križna elastičnost potražnje.3. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3. supstituirati. Križna elastičnost potražnje Križna (unakrsna.3. Savršena križna neelastičnost postoji kada je Ek = 0. Situacija je to u kojoj promjena cijene jednog dobra uopće ne tangira potražnju drugog dobra. Supstitucijski. ili pak komplementarni karakter dobara. Ranije je naznačeno da jedna od necjenovnih odrednica potražnje jest i cijena drugog dobra te da u svezi toga valja razlikovati supstitute i komplemente. 46 . dakle. Vrijedit će i obrnuto. Kada je koeficijent križne elastičnosti potražnje pozitivan broj. Rezultat je negativan broj koji upućuje na komplementarnu narav promatranih dobara. kada su u pitanju dobra koja se dopunjuju u potrošnji. Obrnuto. Primjerice. Ek = ± ∆CB ⋅ 100 (C0 B + C1 B ) / 2 Ek = Istražimo ponajprije slučaj pozitivne križne elastičnosti. Primjerice. raste li cijena margarina rast će i potražnja maslaca. Sada. kada je Ek < 0. određeno postotno povećanje cijene benzina izazvat će i neko postotno smanjenje potražnje automobila. pada li cijena margarina smanjit će se i potražnja maslaca. postotne promjene potražnje i cijene su istoga smjera. Pouzdan je to znak da je riječ o supstitutima. O komplementima. dobrima koja se u potrošnji mogu zamijeniti. postoji obrnuto razmjerni odnos između promjene cijene i promjene potražnje.

a 0 < Ep < 1. ponuda je savršeno elastična a Ep = ∞. 47 . ELASTIČNOST PONUDE Istražiti (cjenovnu) elastičnost ponude znači ispitati reakcije ponuđene količine nekog dobra na promjene njegove cijene. U tom će slučaju rast cijene imati za posljedicu nerazmjerno veći postotni rast ponuđene količine. Zanimljivi su i ekstremni slučajevi koje spomenusmo. i obrnuto. ponuda je elastična. Koeficijent elastičnosti ponude je pozitivan broj čija se vrijednost kreće između 0 i ∞. odnosno rast cijene izazvati isti postotni pad. Ukoliko je postotna promjena ponuđene količine veća od postotne promjene cijene. Naime. Ukoliko je postotna promjena ponuđene količine manja od postotne promjene cijene. a Ep > 1. ponuda je neelastična. a mali je rast cijene izuzetno povećava. ukoliko postoji cijena ispod koje proizvođač nije spreman ništa ponuditi i cijena po kojoj je proizvođač spreman ponuditi bilo koju zahtijevanu količinu. U tom će slučaju pad. Krivulja savršeno elastične ponude je vodoravni pravac što znači da mali pad cijene dovodi ponuđenu količinu na nulu. Određeni postotni rast cijene znači rast ponuđene količine ali je postotno povećanje ponuđene količine manje od postotnog povećanja cijene. dakako. Koeficijent elastičnosti ponude (Ep)= Postotna promjena ponuđene količine dobra A Postotna promjena cijene dobra A . Vrijedi i obrnuto. ponuda je jedinično. stabilno elastična. odnosno rast ponuđene količine. Ukoliko je postotna promjena ponuđene količine jednaka postotnoj promjeni cijene.3. a Ep = 1. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE 3. Vrijedi.2.

Koeficijent elastičnosti ponude (Ep) može biti jednak nuli.3. Ponuda je u takvom slučaju savršeno neelastična. ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 16. a njena je krivulja okomiti pravac. 48 .

Bez obzira raste li ili pada cijena ponuđena količina dobra ostaje fiksna.3. 49 . ELASTIČNOST POTRAŽNJE I PONUDE Slika 17.

.

Granična korisnost = ∆ Ukupna korisnost .1. F. Razlog je tomu činjenica da rast potrošnje nekog dobra nužno izaziva pad njegove granične korisnosti. Ona istražuje i objašnjava potrošačevo ponašanje. Korisnost je ili ukupna korisnost subjektivni fenomen i predstavlja zadovoljstvo koje potrošaču donosi potrošnja nekog dobra. Evidentno. Granična (dodatna. Granična je korisnost promjena odnosno povećanje ukupne korisnosti kao posljedica jediničnog povećanja potrošene količine nekog dobra. Ovaj zakon. marginalna) korisnost. S. K. 51 . POTROŠAČEV IZBOR 4. riječ je o apstraktnom teorijskom konceptu. Temeljne su kategorije teorije granične korisnosti korisnost i granična (dodatna. marginalna) korisnost je korisnost izvedena iz potrošnje dodatne jedinice nekog dobra. A. Böhm-Bawerka.Wiesera. potrošačev izbor. ali raste sve sporije.H. odnosno njegovu korisnost proizvoljno određene. ∆ Količina S rastom potrošnje nekog dobra njegova ukupna korisnost raste. Mengera. Gossena. POTROŠAČEV IZBOR 4. ovu jednostavnu činjenicu ilustrirat će sljedeći primjer u kojem su jedinice korisnosti koje određuju zadovoljstvo potrošača. TEORIJA GRANIČNE KORISNOSTI Teorija granične korisnosti djelo je mnogih ekonomista poput H. Prema tomu. Jevonsa. E.4.Marshalla i drugih.

4. Granične korisnosti. Dakle. Količina dobra A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ukupna korisnost 0 100 176 242 300 350 392 428 458 Granična korisnost31 100 76 66 58 50 42 36 30 Slika 18. 31 52 . upisujemo između redova kako bismo naznačili da je granična korisnost rezultat jediničnog povećanja potrošene količine. jedinična promjena potrošnje .7 na 8 jedinica dobra A proizvodi graničnu korisnost od 30 jedinica korisnosti. POTROŠAČEV IZBOR Tablica 4. npr. kao uostalom sve granične veličine.s.

zorno pokazuje da rast potrošnje nekog dobra znači pad njegove granične korisnosti. Potrošačeva ravnoteža je situacija u kojoj potrošač uspijeva alocirati svoj dohodak na način koji maksimalizira njegovu ukupnu korisnost. Potrošačeva ravnoteža Potrošač će prema učenju teorije granične korisnosti nastojati kupovinom različitih dobara realizirati maksimalnu korisnost.1. Ova je činjenica poznata kao zakon opadajuće granične korisnosti ili kao I. Sljedeći je primjer u funkciji otkrivanja optimalnog izbora potrošača . Slika 19. u tom slučaju njegova ukupna korisnost opada. 53 . granična korisnost može biti i negativna. POTROŠAČEV IZBOR Slika 19. 4. Naravno. odnosno potrošačevu ravnotežu. ali potrošač nastoji ne zaći u područje potrošnje koje znači negativnu korisnost. Gossenov zakon.1.potrošačeve ravnoteže. Naime.4.

POTROŠAČEV IZBOR Tablica 5. DOBRO B Količina Korisnost 0 0 1 60 2 114 3 162 4 204 5 244 6 282 7 318 8 352 9 384 10 414 54 . maksimalnu ukupnu korisnost. No. Ove će kombinacije prikazati tablica 6. DOBRO A Količina Korisnost 0 0 1 100 2 176 3 242 4 300 5 350 6 392 7 428 8 458 9 482 10 500 Cijena dobra A = 12 Cijena dobra B = 6 Dohodak potrošača = 60 Otkriti potrošačevu ravnotežu znači otkriti onu kombinaciju potrošnje dobra A i B koja pruža najveću.4. prije toga valja odrediti one kombinacije potrošnje koje potrošač može realizirati uz dane cijene dobara i dani dohodak.

Ova alternativa daje ukupnu korisnost od 458 jedinica korisnosti i predstavlja potrošačev optimalni izbor.4. koja predstavlja optimalni izbor potrošača odnosno potrošačevu ravnotežu? Umjesto podataka o troškovima u našu ćemo tablicu uvrstiti podatke o korisnostima i vidjeti koja od kombinacija potrošnje pruža maksimalnu ukupnu korisnost. Ali. DOBRO A Količina Korisnost 0 0 1 100 2 176 3 242 4 300 5 350 Ukupna korisnost 414 452 458 446 414 350 DOBRO B Korisnost Količina 414 10 352 8 282 6 204 4 114 2 0 0 Evidentno. potrošačevu ravnotežu. maksimalnu ukupnu korisnost potrošaču (u datim uvjetima) pruža kombinacija 2 jedinice dobra A i 6 jedinica dobra B. Tablica 7. 55 . koja je od mogućih kombinacija potrošnje "dobitna". POTROŠAČEV IZBOR Tablica 6. DOBRO A Količina Trošak 0 0 1 12 2 24 3 36 4 48 5 60 Ukupni trošak 60 60 60 60 60 60 DOBRO B Trošak Količina 60 10 48 8 36 6 24 4 12 2 0 0 Otkrili smo koje mogućnosti pruža potrošačev dohodak.

dakle. Cijena dobra B Provjerimo djelotvornost ovakvog načina određivanja optimalnog izbora potrošača. II. Gossenov zakon ili propoziciju potrošačeve ravnoteže prema teoriji granične korisnosti možemo prikazati na sljedeći način: Granična korisnost dobra A Cijena dobra A = Granična korisnost dobra B . Gossenovog zakona koji kaže da. Informator.: Ekonomski leksikon. Zagreb. Granična korisnost po novčanoj jedinici jest kvocijent granične korisnosti nekog dobra i njegove cijene. str.. omogućuje određivanje potrošačeve ravnoteže i posredstvom granične korisnosti po novčanoj jedinici. u situaciji u kojoj smo prisiljeni birati između različitih dobara odnosno uživanja. posljednja novčana jedinica utrošena za kupovinu nekog dobra mora donijeti istu graničnu korisnost kao i posljednja novčana jedinica utrošena za kupovinu bilo kojeg drugog dobra ili usluge. POTROŠAČEV IZBOR Teorija granične korisnosti. Na tragu smo II. međutim. 210.32 Drugim riječima. "odnos između tih uživanja mora biti takav da je veličina svih uživanja jednaka u trenutku kad uživanja prestanu". A. 32 Dragičević. znači izjednačavanje graničnih korisnosti po novčanoj jedinici različitih dobara. maksimaliziranje ukupne korisnosti. 1991. 56 . Granična korisnost po novčanoj jedinici = Granična korisnost dobra Cijena dobra Teorija granične korisnosti tvrdi da potrošačeva ravnoteža.4.

17 Količina 10 8 6 4 2 0 DOBRO B Granična korisnost 30 34 38 42 54 Gran. te da je koeficijent križne elastičnosti potrošnje (Ek) > 0. primjerice. nova će ravnoteža uputiti na činjenicu da su dobra A i B supstituti. POTROŠAČEV IZBOR Tablica 8. Utjecaj promjene cijena i dohotka na potrošačev izbor Promjena cijena dobara kao i promjena dohotka potrošača znači promjenu potrošačeve ravnoteže.50 4.33 5.korisnost po novčanoj jedinici 5 5.83 4. Potrošač se prilagođava novim uvjetima i u izmijenjenim okolnostima maksimalizira svoju ukupnu korisnost.1. poveća potrošnju tog dobra i smanji potrošnju dobra B.1. Međutim. 57 .33 7 9 - Kao i u prethodnom slučaju potrošačevu ravnotežu određuju 2 jedinice dobra A i 6 jedinica dobra B.33 = = Granična korisnost dobra B . Ova kombinacija potrošnje znači maksimalnu ukupnu korisnost budući da ona jedino udovoljava pravilu izjednačavanja graničnih korisnosti po novčanoj jedinici: Granična korisnost dobra A Cijena dobra A 6. Cijena dobra B 6.korisnost po novčanoj jedinici 8. pad cijene dobra A.67 6. promjena potrošačeve ravnoteže mnogo govori i o naravi kupljenih dobara.33 4.4. uz ostale neizmijenjene uvjete.1.33 6. Ukoliko. DOBRO A Količina 0 1 2 3 4 5 Granična korisnost 100 76 66 58 50 Gran.

posljednje koju namjeravamo kupiti. Nova. moguće različite kombinacije. treće 7. U slučaju da cijena istoga dobra iznosi 5 novčanih jedinica istražimo koliki je potrošački probitak.4.2. u duhu teorije granične korisnosti. četvrte 6 i pete. može značiti povećanje potrošnje obaju dobara. na višoj razini potrošnje. pozitivan broj. 5 novčanih jedinica. u pravilu. Naime. kupac je. ukoliko se cijene dobara ne mijenjaju. baš kao i kod promjena cijena. Potrošački probitak Teorija granične korisnosti implicira da gotovo svaka naša kupovina znači "dobar" posao. Ukoliko bismo. Dakako. u stanju realizirati potrošački probitak ili potrošački višak.1. dakle. kupujući. uspostavljena ravnoteža značit će da su oba dobra normalna dobra. Često se. 4. druge jedinice 8. pokušali definirati vrijednost nekog dobra zaključili bismo da vrijednost jest maksimalni novčani iznos kojega je kupac spreman platiti za izvjesno dobro. Potrošački probitak. i ovdje su. 58 . predstavlja razliku između veće vrijednosti nekog dobra i njegove manje cijene. Pretpostavimo da je vrijednost prve jedinice nekog dobra 9 novčanih jedinica. POTROŠAČEV IZBOR Rast dohotka. na tragu subjektivnog fenomena korisnosti. u slučaju obaju dobara. događa da je vrijednost (novčani iznos koji smo spremni izdvojiti za nabavku dobra) veća od cijene (novčanog iznosa koji doista plaćamo prilikom kupovine istog dobra). Cijena jest onaj novčani iznos koji kupac stvarno plaća prilikom kupovine nekog dobra. te da je koeficijent dohodne elastičnosti potrošnje (Ed).

4. Međutim. POTROŠAČEV IZBOR Slika 20. 10 novčanih jedinica. u ovome slučaju. 59 . Vrijednost Cijena Potrošački probitak 35 . Potrošački je probitak područje koje se nalazi iznad cijene i ispod krivulje (individualne) potražnje.25 10 Potrošač je za pet jedinica nekog dobra spreman izdvojiti maksimalni iznos od 35 novčanih jedinica. stvarni iznos koji plaća iznosi 25 novčanih jedinica. Njegov je probitak.

4. Δ Ukupna korist Granična korist = Δ Količina Granična korist je promjena (povećanje) ukupne koristi zbog jediničnog povećanja potrošene količine nekog dobra. Korist i potrošačeva ravnoteža Doista je teško mjeriti kako ukupnu tako i graničnu korisnost. sa fiksnim dohotkom. Zamjećujete. Problem se može zaobići na način da se jedinice korisnosti zamijene novčanim jedinicama. naravno. za svaku dodatnu jedinicu nekog dobra biti spremni platiti (žrtvovati) sve manji i manji novčani iznos. Pitanje je. ali i mogućnosti potrošača da dođe u posjed određene količine nekog dobra. Ukupna korist jest maksimalni novčani iznos kojega je potrošač spreman platiti (žrtvovati) za određenu količinu nekog dobra. Granična korist jest novčani iznos kojega je potrošač spreman platiti (žrtvovati) za dodatnu jedinicu nekog dobra.1. Zakon opadajuće granične koristi tvrdi da će ljudi. Ukupna korist mjeri spremnost. Ovaj će maksimalni novčani iznos (ukupna korist) ovisiti ne samo o ukupnoj korisnosti već i o veličini dohotka potrošača. . To je novčani iznos kojim potrošač procjenjuje graničnu korisnost dodatne jedinice istog dobra. i koju ljestvicu ili skalu korisnosti upotrijebiti. ukupna korist je identična pojmu vrijednosti. 60 . o subjektivnom konceptu. podsjećamo. POTROŠAČEV IZBOR 4.3. Riječ je. Krivulje ukupne i granične koristi se ponašaju na isti način kao i krivulje ukupne i granične korisnosti.

glasi: Cijena = Granična korist . to i povećanje ukupne koristi biva sve manje i manje. 61 . Racionalni će potrošač (racionalno je ponašanje potrošača temeljna pretpostavka teorije granične korisnosti) kupiti dodatnu jedinicu nekog dobra ukoliko je njegova granična korist veća od troška njegove kupovine.4. Potrošena količina nekog dobra pri kojoj je cijena izjednačena s graničnom koristi jamči potrošaču najveću neto korist. POTROŠAČEV IZBOR Slike 21. Ukupna korist Granična korist Količina Količina Budući da sa rastom potrošnje granična korist biva sve manja i manja. Ovo jednostavno znači da će potrošač ostvariti ravnotežu kupujući one količine dobara koje znače jednakost njihovih graničnih koristi i cijena. prema tomu. Neto korist jest ukupna korist umanjena za trošak kupovine određene količine dobra. Jednostavno pravilo potrošačeve ravnoteže.

POTROŠAČEV IZBOR Slike22.4. potrošači ne izračunavaju granične korisnosti po novčanoj jedinici. odnosno potrošački probitak kupujući dodatnu jedinicu istog dobra. Kupujući. Cijena i granična korist Neto korist Granična korist K K Dodajmo na kraju da je neto korist isto što i potrošački višak ili probitak.4. potrošač je u stanju povećati neto korist. Kupovinu valja zaključiti kada je potrošački probitak ili neto korist maksimalna.1. složit ćemo se s time. prihvatljiv opis onoga što se događa u stvarnom životu. Teorija granične korisnosti. Prema tomu. odnosno kada je cijena dobra jednaka graničnoj koristi. Njeno je učenje temeljeno na činjenici da većina potrošača jest konzistentna u svom ponašanju. Doista. Zaključno o teoriji granične korisnosti Kritičari teorije granične korisnosti primjetit će da se potrošači ne ponašaju na način kako to opisuje teorija granične korisnosti. međutim. 62 . te da potrošači nastoje izbiti maksimalnu korisnost iz svojih dohodaka. uvijek kada granična korist dobra premašuje njegovu cijenu. pokušava objasniti potrošačev izbor. 4. U tom smislu držimo da teorija granične korisnosti predstavlja dobru sliku.

ograničenja potrošačevog izbora prikazat ćemo pomoću crte proračuna. da je cijena dobra A 12 novčanih jedinica. uz dani dohodak i cijene dobara. predstavlja granicu između potrošaču dostupne i. I ovdje ćemo potrošača staviti u situaciju da bira i izabere optimalne količine dobra A i B. Kombinacija potrošnje a) b) c) d) e) f) Dobro A 0 1 2 3 4 5 Dobro B 10 8 6 4 2 0 63 . Drugim riječima. POTROŠAČEV IZBOR 4. crta proračuna povezuje sve kombinacije potrošnje dobra A i B koje u potpunosti iscrpljuju potrošačev dohodak.4. pitanje optimalne alokacije potrošačevog dohotka tretira i teorija krivulje indiferencije. nedostupne potrošnje. kao i u prethodnom slučaju. cijena dobra B 6 novčanih jedinica. Tablica 9. a dohodak potrošača 60 novčanih jedinica. TEORIJA KRIVULJE INDIFERENCIJE Pitanje potrošačevog izbora. Pretpostavit ćemo.2. Crta proračuna. naime. Budući da je ovdje riječ o geometrijskom prikazu potrošačeve ravnoteže.

Tek kombinacije potrošnje koje se nalaze na crti proračuna znače potrošnju dohotka u cijelosti i bez ostatka. 64 .4. y = Ca Ka + Cb Kb /: Cb (Ca) (Cb) (Ka) (Kb) (y) = = = 12 6 60 . Promjenljive veličine (varijable) o kojima je. odnosno kombinacije potrošnje koje iscrpljuju potrošačev dohodak u stanju smo odrediti i pomoću jednadžbe proračuna odnosno budžeta. pri tome. POTROŠAČEV IZBOR Slika 23. potrebito voditi računa su: Cijena dobra A Cijena dobra B Količina dobra A Količina dobra B Dohodak potrošača Prema tomu. Ukoliko se potrošač nalazi u području dostupne potrošnje. ali ne i na crti proračuna. Limite potrošačevog izbora. neće u cijelosti potrošiti svoj dohodak.

međutim. Pomoću nje smo.. rast realnog dohotka povećava područje dostupne potrošnje. Realni dohodak pokazuje  Cb  koliko to jedinica nekog dobra možemo kupiti za iznos vlastitog nominalnog dohotka.2. Crta proračuna i realni dohodak Obratimo. Riječ je o kvocijentu nominalnog dohotka (y) i cijene dobra B  y (Cb). 65 . pri datim cijenama dobara i dohotku potrošača. odredili smo kombinacije potrošnje koje se na crti proračuna nalaze kao točka a i točka f. Kb = 10 .2 . Npr.nezavisna varijabla). pažnju na prvi kvocijent u jednadžbi proračuna. Veličina realnog dohotka bitno utječe na crtu proračuna. odnosno udaljava crtu proračuna od ishodišta koordinatnog sustava. odnosno koje se nalaze na crti proračuna. 0 = 10 Kb = 10 .4. Ukoliko su cijene dobara fiksna veličina. mijenja potrošnja jednog dobra (dobro B zavisna varijabla) ukoliko raste ili pada potrošnja drugog dobra (dobro A . U našem će primjeru jednadžba proračuna glasiti: 60 12 − ⋅ Ka 6 6 K b = 10 − 2 K a . pretpostavimo li da je količina dobra A 0 i 5. 5 = 0 i 4.1. Vrijedi.2 . Kb = Jednadžba proračuna pokazuje kako se. Ovaj kvocijent   jest realni dohodak. ponovimo to. naravno. i obrnuto. POTROŠAČEV IZBOR y Ca = ⋅K a + K b Cb Cb y Ca Kb = − ⋅ Ka Cb Cb . u stanju odrediti sve kombinacije potrošnje koje iscrpljuju potrošačev dohodak.

4. POTROŠAČEV IZBOR Pretpostavimo da se uz neizmijenjene cijene povećao dohodak te da sada iznosi 72 novčane jedinice.2 Ka . Kb = Odredimo kombinacije potrošnje koje će se nalaziti na novoj crti proračuna. . Kb = 12 -2 . 66 . Kb = 12 -2 . 6 = 0 Slika 24. 2 = 8 itd. 72 12 − Ka 6 6 Kb = 12 . 0 = 12 Kb = 12 -2 . 1 = 10 Kb = 12 -2 .

uz ostale neizmjenjene uvjete.2.1 Ka. Utvrdimo.2. omogućava osvajanje novog. 4. prije nedostupnog. Crta proračuna i relativna cijena Posvetimo pozornost drugom kvocijentu u jednadžbi proračuna  Ca    . Kvocijent cijena dvaju dobara jest relativna cijena ili oportuni Cb  C 12 tetni trošak. 67 . nove granice potrošnje. Ustvrdit ćemo. da većoj relativnoj cijeni odgovara veći kut crte proračuna. U tom slučaju 60 6 − Ka 6 6 Kb = 10 . a vrijedit će. naravno. U našem primjeru on iznosi a = = 2 . b = = . Vrijedi i vice versa. U obrnutom slučaju. a i pokazati. ceteris paribus. Veličina relativne cijene ili oportunitetnog troška određuje kut crte proračuna.4. Neka cijene dobra A i dobra B iznose 6 novčanih jedinica. stoga što su u oba slučaja relativne cijene iste i iznose 2. Zamijetili ste da su u posljednjem primjeru crte proračuna paralelne. i obrnuto. To je. a dohodak 60. Prema tomu. potrošač će Ca 12 2 nabavkom jedinice dobra B žrtvovati pola jedinice dobra A. oportunitetni je trošak najbolja alternativa koju C 6 1 smo propustili realizirati. Kb = U odnosu na izvorni primjer relativna cijena (sada iznosi 1) upola je manja (iznosila je 2). POTROŠAČEV IZBOR Rast realnog dohotka. pomoću jednadžbe proračuna. područja potrošnje. U konkretnom Cb 6 slučaju potrošač će kupivši jedinicu dobra A odustati od dvije jedinice dobra B.

Kao što rekosmo.2 = 8 Kb = 10 .3 = 7 Kb = 10 . budući da je oportunitetni trošak upola manji.10 = 0 Slika 25.0 = 10 Kb = 10 .4. Kb = 10 .4 = 6 itd. razmjerno je manji i kut nove crte proračuna.1 = 9 Kb = 10 . vrijedi i obrnuto. Doista. POTROŠAČEV IZBOR Kb = 10 . 68 .

Dakako. Krivulja indiferencije Krivulja ravnodušnosti ili indiferencije je krivulja koja povezuje sve one kombinacije potrošnje dobra A i dobra B koje potrošača ostavljaju ravnodušnim. postavlja se pitanje zbog čega kombinacije potrošnje koje se nalaze na krivulji ravnodušnosti ostavljaju potrošača indiferentnim.3. potrošač je ravnodušan budući da sve kombinacije potrošnje koje povezuje krivulja indiferencije znače za potrošača istu ukupnu korisnost. Dakle. Slika 26.2. 69 . POTROŠAČEV IZBOR 4.4. krivulja indiferencije je i granica između potrošnje koju potrošač preferira (koja znači veću ukupnu korisnost u odnosu na kombinacije potrošnje koje se nalaze na krivulji ravnodušnosti) i potrošnje kojoj potrošač nije sklon (koja znači manju ukupnu korisnost u odnosu na kombinacije potrošnje koje se nalaze na krivulji ravnodušnosti). Prema tomu. Valja odmah reći da se iza pojma indiferencije krije koncept ukupne korisnosti.

4. Karta preferencija predstavlja niz ili seriju krivulja indiferencija koje se ne sijeku budući da svaka od njih predstavlja drugu razinu ukupne korisnosti. krivulje indiferencije koje su udaljenije od ishodišta koordinatnog sustava bit će superiorne u odnosu na one niže čija je udaljenost od ishodišta koordinatnog sustava manja. 70 . POTROŠAČEV IZBOR Slika 27. Slika 28. Budući da je potrošač skloniji većoj potrošnji i većoj ukupnoj korisnosti.

navedena dobra savršeni supstituti krivulja ravnodušnosti pretvara se u crtu. a vi ste spremni jedinicu dobra A zamijeniti jedinicom dobra B. U tom će slučaju krivulja indiferencije dobiti oblik slova L. 71 . Dobro B 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 Dobro A Krivulja će indiferencije zadobiti naročiti oblik (drukčiji od konveksnog) kada su dobro A (desna cipela) i dobro B (lijeva cipela) savršeni komplementi. konveksni oblik ukoliko su dobro A i dobro B savršeni supstituti. ekstremnom. slučaju kartu preferencija prikazati sljedeća slika: Slika 29. Ukoliko su. POTROŠAČEV IZBOR Krivulja ravnodušnosti će izgubiti svoj standardni. dakle. U ovom će.4. I obrnuto.

4.1. vrijedit će da je duž cijele krivulje ravnodušnosti promjena ukupne korisnosti jednaka nuli (∆ Ukupna 72 . POTROŠAČEV IZBOR Slika 30. Naravno. Veću će ukupnu korisnost od jednog para cipela (jedne lijeve i jedne desne cipele) nuditi dva para cipela (dvije lijeve i dvije desne).2. Granična stopa supstitucije i krivulja indiferencije Granična stopa supstitucije dvaju dobara pokazuje koliko je jedinica nekog dobra (dobra B) potrošač voljan žrtvovati kako bi za jedinicu povećao potrošnju drugog dobra (dobra A) i pri tome ostao ravnodušan. odnosno tri i tako dalje para cipela. Budući da je krivulja indiferencije građena na pretpostavci da smanjenje ukupne korisnosti zbog smanjenja potrošnje jednog dobra ima biti kompenzirano odgovarajućim povećanjem ukupne korisnosti zbog rasta potrošnje drugog dobra.3. Dobro B 3 2 1 1 2 3 Dobro A Naročiti nas oblik krivulje ravnodušnosti navodi na zaključak da jedna lijeva i jedna desna cipela čini potrošača jednako sretnim kao jedna lijeva i koliko god želite desnih cipela. 4. vrijedit će i obrnuto.

73 . Tangenta će odrediti i ∆ Kb i ∆ Ka. određuje kut krivulje indiferencije. budući da određuje odnose smanjenja potrošnje jednog i povećanja potrošnje drugog dobra koji znače istu ukupnu korisnost.4. odrediti ∆ Kb i ∆ Ka. Budući da je ovdje riječ o geometrijskom prikazu potrošačevog ponašanja i izbora. Granična je stopa supstitucije dvaju dobara uvijek pozitivan broj. potrebito je kroz točku krivulje indiferencije (za koju želimo odrediti graničnu stopu supstitucije) povući tangentu. međutim. Kako. Nameće se zaključak kako granična stopa supstitucije dvaju dobara. Naime. te valja zanemariti (kao što je i učinjeno) negativni predznak koji se javlja u brojniku ove jednostavne formule. ∆ Kb Smanjenje količine dobra B Granična stopa supstitucije = = ∆ Ka dvaju dobara Povećanje količine dobra A . Slika 31. POTROŠAČEV IZBOR korisnost = 0).

granična stopa supstitucije. pokazuje tendenciju pada. I drugo. Potrošač je spreman odustati od dviju jedinica dobra  ∆ K a 2 . 74 . krećemo li se niz krivulju indiferencije. Granična stopa supstitucije doista određuje kut krivulje indiferencije i to na način da većoj graničnoj stopi supstitucije odgovara veći kut krivulje indiferencije. U točki b krivulje indiferencije granična stopa supstitucije iznosi 1  ∆ K b 2 . Logično je to budući da potrošač. Dvije stvari valja uočiti. Potrošač je sada spreman žrtvovati tek jednu  5 2 2  ∆ Ka polovicu dobra B po jediničnom povećanju potrošnje dobra A (slika 32).5  B kako bi za jedinicu povećao potrošnju dobra A i pri tome ostao ravnodušan (slika 31). kreće li se niz krivulju indiferencije. a vrijedi i obrnuto. POTROŠAČEV IZBOR Slika 32.4. te se smanjuje i količina dobra B koju je potrošač voljan žrtvovati po jediničnom povećanju potrošnje drugog dobra. U točki a krivulje indiferencije granična stopa supstitucije iznosi  ∆ Kb  5 2 = = 2 .5 1  = =  . raspolaže sa sve manje jedinica dobra B.

Granicu potrošačevog izbora ilustrirat će crta proračuna koja tangira krivulju indiferencije u točki b (slika 34). 75 . Pretpostavimo postojanje jedne krivulje indiferencije (slika 33).optimalni izbor potrošača.2.4. Kao u našem posljednjem primjeru cijena dobra A i B iznosi 6 novčanih jedinica a dohodak potrošača 60 novčanih jedinica. Slika 33. Potrošačeva ravnoteža Pomoću crte proračuna i krivulje indiferencije u stanju smo odrediti potrošačevu ravnotežu . POTROŠAČEV IZBOR 4.4.

Kako. pravilo koje određuje potrošačevu ravnotežu. Prema tomu. Poželjnije. Budući da kut krivulje indiferencije određuje granična stopa supstitucije dvaju dobara. zaključit ćemo da su u točki tangiranja izjednačene granična stopa supstitucije i relativna cijena dvaju dobara. pak. međutim. a kut crte proračuna relativna cijena dobara. Niže.4. glasi propozicija optimalnog izbora potrošača prema teoriji krivulje indiferencije? Što je to izjednačeno u točki tangiranja najviše dostupne krivulje indiferencije i crte proračuna? U točki tangiranja izjednačeni su kutovi crte proračuna i krivulje ravnodušnosti. Potrošačeva je ravnoteža određena točkom tangiranja krivulje indiferencije i crte proračuna. "dobitna kombinacija" za potrošača jest 5 jedinica dobra B i 5 jedinica dobra A. odnosno oportunitetni trošak. njegov optimalni izbor prema teoriji krivulje indiferencije glasi: 76 . superiornije krivulje indiferencije (u odnosu na ovu koju tangira svojom crtom proračuna) potrošača u danim uvjetima (dane cijene dobara i dani dohodak) nisu dostupne. POTROŠAČEV IZBOR Slika 34. krivulje indiferencije (niže u odnosu na tangiranu) potrošaču nisu zanimljive budući da znače inferiornu potrošnju i manju ukupnu korisnost. Prema tomu.

6 4.4. Slika 35. POTROŠAČEV IZBOR Granična stopa supstitucije dvaju dobara  ∆ Kb     ∆K  a   = Relativna cijena dvaju dobara  Ca     Cb  10 10 = 6 . Dobro B Ravnoteža 2 Ravnoteža 1 Dobro A 77 .2. Istražit ćemo ponajprije utjecaj promjena dohotka na potrošačevu ravnotežu. Promjena potrošačeve ravnoteže Do promjene potrošačeve ravnoteže. doći će ukoliko se promijeni dohodak potrošača i(li) ukoliko se promijeni relativna cijena dobara. povećan dohodak potrošača. Ovo će povećati područje dostupne potrošnje i potrošača "odvesti" na superiorniju krivulju ravnodušnosti.5. Potrošač se prilagođava promjenama vodeći pri tomu računa i nastojeći izjednačiti graničnu stopu supstitucije dvaju dobara s njihovom relativnom cijenom. njegovog optimalnog izbora. Pretpostavit ćemo da je. ceteris paribus.

Dobro B Ravnoteža 2 Ravnoteža 1 A Dobro A Potrošač je zahvaljujući smanjenju cijene dobra B u stanju povećati kupljenu količinu dobra B. Navedena događanja i novu potrošačevu ravnotežu prikazat će slika 36 . U tom slučaju takvo dobro jest inferiorno dobro. Slika 36. Promjena cijena dobara mijenja njihovu relativnu cijenu. Rezultat je premještanje potrošačeve ravnoteže na novu. superiorniju krivulju ravnodušnosti uz (u ovom slučaju) smanjivanje potrošnje dobra A te povećanje potrošnje dobra B. a time i potrošačevu ravnotežu. Stoga crta proračuna rotira oko točke A na način koji (zbog rasta relativne cijene) povećava kut crte proračuna. Povećat će se relativna cijena.4. POTROŠAČEV IZBOR Nova potrošačeva ravnoteža (Ravnoteža 2) znači veću potrošnju i jednog i drugog dobra. Ovo je najčešća situacija. a sa njom i kut nove crte proračuna. Pretpostavimo da je smanjena cijena jedinice dobra B. Valja zaključiti kako su dobro A i dobro B normalna dobra. 78 . ali valja podsjetiti da rast dohotka može dovesti i do pada potrošnje određenog dobra.

pak.4. nižu krivulju indiferencije. Slika 37. Na osnovu sljedeće slike pokušat ćemo razdvojiti ova dva različita učinka. POTROŠAČEV IZBOR 4.1.5. Učinak dohotka i učinak supstitucije Djelovanje promjene cijene dobra (relativne cijene dvaju dobara) moguće je razdvojiti na dva učinka: učinak dohotka i učinak supstitucije.2. Dobro B Ravnoteža 2 Učinak dohotka Učinak supstitucije P Ravnoteža 1 Učinak supstitucije Učinak dohotka A Dobro A 79 . Učinak dohotka jest ona promjena potrošnje (izazvana promjenom cijene dobra) koja potrošača pomiče na višu ili. Učinak supstitucije jest promjena potrošnje (izazvana promjenom cijene dobra) koja potrošača pomiče duž iste krivulje ravnodušnosti.

Riječ je o skoku s inferiorne na superiornu krivulju indiferencije.5. Krivulja potražnje. Neka u početku cijena dobra B bijaše 10 novčanih jedinica. Uz datu cijenu dobra A potrošačevu je ravnotežu predstavljala točka tangiranja crte proračuna i krivulje indiferencije. Zamjećujete da. 80 . istovremeno popis potrošačevih ravnoteža određenih njegovom crtom proračuna i krivuljom indiferencije. Naime. podsjećamo. kada je u pitanju potrošnja dobra B. Efekt dohotka ublažava pad potrošnje dobra A. pak. obrnuto srazmjerni odnos između cijene dobra i njegove potraživane količine. R1 (Ravnoteža 1).2. POTROŠAČEV IZBOR Slika 37. se razlikuje od prethodne utoliko što smo u nju ucrtali hipotetsku crtu proračuna (paralelnu s novom crtom proračuna) koja inferiornu krivulju indiferencije tangira u točki P. Ovaj skok omogućava povećanje blagostanja potrošača kao posljedice pada cijene dobra B. kretanje od točke R1 do točke P (dakle. Kada je. a na osnovu prethodnog primjera.4.2. Ona je. učinak dohotka i učinak supstitucije imaju isti smjer – oba povećavaju potrošnju dobra B. Nasuprot tomu. On povećava potrošnju dobra B te istovremeno smanjuje potrošnju dobra A. skok s točke P na točku R2 jest posljedica učinka dohotka. pokazuje zakoniti. Promjene potrošačeve ravnoteže i krivulja potražnje Na osnovu prethodnog primjera u stanju smo konstruirati krivulju potražnje potrošača za dobrom B. 4. Mada točku P potrošač ne izabire kao svoj optimalan izbor ona je vrlo korisna glede razdvajanja učinka dohotka i učinka supstitucije. Ona je. Improvizirajmo. u pitanju potrošnja dobra A ova su dva efekta suprotnih smjerova. kretanje duž iste krivulje indiferencije) jest posljedica učinka supstitucije.

Dobro B 40 R2 R1 10 Dobro A Na osnovu poznatih nam podataka izvedimo krivulju potražnje za dobrom B.4. Potom je cijena dobra B smanjena i iznosi 4 novčane jedinice. POTROŠAČEV IZBOR recimo. pretpostavimo. 81 . Ponovimo prethodno rečeno na sljedećoj slici: Slika 38. Učinak dohotka i učinak supstitucije povećat će potrošnju dobra B na. značila potrošnju 10 jedinica dobra B. 40 jedinica dobra B.

a niža cijena dobra. 82 . POTROŠAČEV IZBOR Slika 39. Viša cijena znači manju potraživanu količinu. Pad cijene dobra i njegova veća dostupnost aktivira snobovski efekt te se njegova potraživana količina smanjuje.4. Cijena dobra B 10 4 Potražnja 10 40 Potraživana količina dobra B Naš se racionalni potrošač ponaša na dobro nam poznati način. Veblenov efekt se odnosi na situaciju u kojoj pad cijene ne izaziva očekivani rast potraživane količine već upravo obrnuto. inferiorno dobro) izazove rast njegove potraživane količine. Ekonomska teorija poznaje i neka odstupanja od zakona potražnje. veća cijena znači manju potraživanu količina i obrnuto. Dodatna je pretpostavka ovog paradoksa mala kupovna moć (niski realni dohodak) stanovništva. poznata kao Giffenov paradoks i Veblenov efekt. Na djelu je zakon potražnje. ceteris paribus. Te su iznimke od pravila da. Giffenov paradoks se odnosi na mogućnost da rast cijene dobra slabije kvalitete (tzv. ceteris paribus. znači njegovu veću potraživanu količinu.

Granična korisnost dobra B .6. je: Podijelimo li obje strane gornje jednadžbe s ∆ Ka dobit ćemo da 83 . dakle. Ukupna korisnost. Dakle. Teorija granične korisnosti i teorija krivulje indiferencije usporedba Ranije je rečeno da se iza pojma ravnodušnosti krije ukupna korisnost. Uvažimo li ovaj zahtjev vrijedit će da je . POTROŠAČEV IZBOR 4. ∆ Kb Krivulja indiferencije inzistira na tom da je ∆Ukupna korisnost=0. ostaje ista. ∆ Ka Poveća li potrošač potrošnju i dobra A i dobra B onda je . ukoliko potrošač ostaje ravnodušan.4. ∆ Kb = Granična korisnost dobra A . Valja se prisjetiti da je granična korisnost. ∆ Ka + Granična korisnost dobra B .2. ∆ Ka . promjena ukupne korisnosti jednaka je nuli. primjerice. povećanje ukupne korisnosti bit će jednako: ∆ Ukupna korisnost = Granična korisnost dobra A . ∆ Ukupna korisnost = Granična korisnost dobra A . te da daju identične rezultate. Proizlazi da su ove različite teorije i različita objašnjenja potrošačevog ponašanja kompatibilna. dobra A jednaka povećanju ukupne korisnosti zbog jediničnog povećanja potrošene količine dobra A. smanjenje ukupne korisnosti zbog smanjenja potrošnje dobra B ima se nadoknaditi odgovarajućim povećanjem ukupne korisnosti zbog povećanja potrošnje dobra A. Granična korisnost dobra A = ∆ Ukupna korisnost ∆ Ka Ukoliko potrošač povećava potrošnju dobra A.

- ∆ Kb ∆ Ka Granična korisnost dobra A = Granična korisnost dobra B ∆ Kb ) valja zanemariti. teorija krivulje indiferencije dati iste rezultate. nešto mlađa.4. U sljedećem koraku valja podijeliti obje strane jednadžbe s graničnom korisnošću dobra B. Potrebito je. POTROŠAČEV IZBOR . dokazati da će teorija granične korisnosti i. postoji čvrsta veza između ovih teorija. Negativni predznak (Očigledno. jer to činimo ∆ Ka uvijek kada je u pitanju granična stopa supstitucije dvaju dobara.Granična korisnost dobra B . Granična korisnost dobra A Cijena dobra A = Granična korisnost dobra B Cijena dobra B • Granična korisnost dobra B Granična korisnost dobra A = Granična korisnost dobra B⋅Cijena dobra A Cijena dobra B : Cijena dobra A 84 . uspjeli smo graničnu stopu supstitucije (kategoriju koja pripada teoriji krivulje indiferencije) izraziti pomoću granične korisnosti (kategorije koja pripada teoriji granične korisnosti). ∆ Kb ∆ Ka = Granična korisnost dobra A . međutim. Krenimo od potrošačeve ravnoteže onako kako je vidi teorija krivulje indiferencije: Granična stopa supstitucije = Relativna cijena . Prema tomu.

Dapače. Dokaz je to da navedene teorije ne proturiječe jedna drugoj.4. 85 . POTROŠAČEV IZBOR Granična korisnost dobra A Granična korisnost dobra B . Gossenovog zakona. odnosno potrošačeve ravnoteže temeljene na učenju teorije granične korisnosti. riječ je o kompatibilnim teorijama s jednakim rezultatima. = Cijena dobra A Cijena dobra B Jednostavni nas je postupak doveo do II.

.

o. Poduzeća postoje kako bi se uhvatila u koštac s nestašicom. B.: Počela političke ekonomije.5. 1993. Ona na najbolji mogući način imaju koristiti ograničene i dragocjene resurse kojima raspolažu. 1990. Addison-Wesley Publishing Company. PODUZEĆE I NJEGOVI OBLICI "Sjedinjenje proizvodnih sila da se proizvode dobra i usluge na vlastitu pogibao poduzetnika jest poduzeće". 34 87 . mlađu: "Poduzeće je ustanova koja kupuje ili unajmljuje čimbenike proizvodnje i organizira navedene resurse kako bi proizvela i prodala dobra i usluge". Parkin. netko ili neki snose rizik poslovanja. Ovo nastojanje da se na najbolji mogući način koriste inputi može se (gotovo) identificirati s nastojanjem poduzeća da maksimalizira profit. str. I mada navedena definicija obuhvaća bitne značajke poduzeća navest ćemo još jednu.34 Da bi nastalo poduzeće i da bi krenula proizvodnja dobra ili pružanje usluga potrebno je sjediniti proizvodne sile (nabaviti i organizirati čimbenike proizvodnje ili inpute).. str. Istovremeno. 207. godine naš ekonomist Blaž Lorković. Zagreb. Netko ili neki to moraju učiniti.33 Ovako poduzeće definira 1889.o. M. PROIZVOĐAČEV IZBOR 5. Bez.1. Družba "Braća hrvatskog zmaja" i Mate d. New York. PROIZVOĐAČEV IZBOR 5.: Economics. dakle.. 98.. stotinu i više godina. mnogo okolišanja ustvrdit ćemo (a sukladno klasičnoj ili tradicionalnoj teoriji poduzeća) da je cilj poduzeća maksimaliziranje profita. 33 Lorković. (reprint).

kada ste u situaciji određivati cijenu dobra kojega proizvodite vrijedit će da viša cijena znači manju prodanu količinu. Poduzeća se rađaju i nastaju da bi proizvodila maksimalni. profit. Slična je situacija kada se poduzeće javlja kao kupac na tržištu čimbenika proizvodnje. Na drugoj strani. Ta plaćanja su poznata kao ukupni trošak poduzeća. Često se. Ili. Život poduzeća nije nimalo lak. najveći mogući u datim uvjetima. dakle. ispoštovati pravila igre (cijene) koje nameće tržište. Stopa je nataliteta. prodajući proizvedeno poduzeće ostvaruje primanja koja su poznata kao ukupni prihod. odnosno monopsonskoj moći kada manipulirate cijenom dobra ili inputa kojega kupujete. PROIZVOĐAČEV IZBOR Naime. Ali. Poduzeće inpute kupuje po istoj cijeni kao i njegovi konkurenti. Nimalo laka zadaća. bilo monopsonska) poznaje granice. odnosno cijenu inputa kojega kupuje. Poduzeća umiru i nestaju budući da to nisu u stanju. Naime. i tržišna moć (bilo monopolska. lišeno tržišne moći (ono je preuzimatelj cijene) i nije u stanju utjecati na cijenu dobra kojega proizvodi. grubo rečeno. Cilj je. događa da ukupni trošak bude veći od ukupnog prihoda te da poduzeće ostvari gubitak. u oba slučaja. 88 . niža cijena će značiti manju kupljenu količinu nekog inputa. Riječ je o tzv. Naravno. naime. poduzeća maksimalizirati pozitivnu razliku između ukupnog prihoda i ukupnog troška – profit. Valja. ukoliko ste monopsonist.5. postoje poduzeća koja posjeduju tržišnu moć. U trci za profitom poduzeća se sučeljavaju s. tržišnim i tehnološkim ograničenjima. Pod tržišnim ograničenjima podrazumijevamo uvjete pod kojima poduzeće kupuje inpute i prodaje output – dobra ili usluge. dvije prepreke. ali i stopa mortaliteta. poduzeće ima obvezu plaćati usluge inputa koje koristi. Riječ je o monopolskoj moći kada ste u mogućnosti manipulirati cijenom dobra kojega proizvodite i prodajete. Poduzeće koje se na tržištu natječe s mnogobrojnim konkurentima nema drugog izbora do prodavati svoje dobro po istoj cijeni kao i ostali proizvođači. dakle. Naše je poduzeće. u svakoj ekonomiji vrlo visoka.

223-224. ali ne i vice versa. Troškovi transakcija su troškovi pronalaženja poslovnog partnera. Standardni. cijene čimbenika proizvodnje. odnosno troškove koji transakciju uopće čine mogućom. 89 . Problem (inženjerske naravi) kojega poduzeće mora riješiti jest biti tehnološki efikasan. unaprijed poznati i propisani postupak sa svim strankama ekonomizira navedene troškove. ekonomska efikasnost uvijek i nužno znači tehnološku efikasnost. da bi se poduzeće kvalificiralo za realizaciju maksimalnog profita odabrana tehnika proizvodnje mora biti ne samo tehnološki već i ekonomski efikasna. PROIZVOĐAČEV IZBOR Kada je riječ o tehnološkim ograničenjima valja znati da svaki mogući način pretvaranja inputa u output jest tehnika proizvodnje. ekonomske efikasnosti. Tehnološki neefikasna. Tehnološka efikasnost je pretpostavka. 1990. Addison-Wesley Publishing Company. Radno intenzivne tehnike proizvodnje pretpostavljaju relativno veću upotrebu rada i relativno malu količinu kapitala. Ali. Tehnološka efikasnost postoji kada poduzeće nije u stanju povećati output bez istovremenog povećanja inputa. Ekonomska efikasnost postoji kada je ukupni trošak proizvodnje određenog outputa sveden na minimum. Rekosmo ranije da su poduzeća organizacijski oblik sposoban na najbolji mogući način boriti se protiv nestašice i ekonomski racionalna opcija korištenja ograničenih i tako dragocjenih resursa. naime.5. naravno. O tomu hoće li tehnološka efikasnost prerasti u ekonomsku odlučuju. Poduzeću za proizvodnju nekog outputa stoji.35 Ponajprije. poduzeća su u stanju bitno smanjiti troškove transakcija. Zaključimo. New York. ali ne i uvijek dostatna. 35 Vidjeti: Parkin.: Economics.. u pravilu. str. tehnika proizvodnje nikada nije i ne može biti ekonomski učinkovita. na raspolaganju nekoliko tehnika proizvodnje. Tehnika proizvodnje je kapitalno intenzivna kada je relativno veći angažman kapitala i relativno manji angažman rada. troškovi pregovaranja i postizanja sporazuma te troškovi osiguranja realizacije sporazuma. M. Nekoliko je razloga tomu.

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Nadalje, poduzeća u pravilu proizvode velike outpute. Stoga su u stanju koristiti prednosti masovne, velikoserijske proizvodnje. Riječ je o ekonomiji razmjera koja obara trošak po jedinici proizvedenog dobra zbog povećanja broja proizvedenih dobara. I konačno, poduzeće organizira i koristi prednosti timskog, zajedničkog ili kooperativnog rada. Riječ je o složenoj kooperaciji koja podrazumijeva unutarnju, tzv. sinkronu podjelu rada. Svaki se član tima specijalizira u obavljanju sasvim određene, ograničene zadaće što ima sinergijski, blagotvorni učinak po output poduzeća. 5.1.1. Oblici poduzeća Gotovo je nezaobilazna podjela poduzeća na jednovlasničko ili inokosno poduzeće (proprietorship), partnersko ili ortačko poduzeće (partnership) i dioničko društvo (corporation). Jednovlasničko je poduzeće, u punom smislu te riječi, privatno poduzeće. Ono je vlasništvo jedne osobe. Temeljno je obilježje ovog poduzeća da njegov vlasnik za obveze poduzeća odgovara neograničeno. Neograničena odgovornost (unlimited liability) znači da vlasnik poduzeća odgovara za dugove poduzeća cjelokupnom svojom imovinom. Ovo se poduzeće brzo prilagođava promjenama na tržištu. Razlog tomu je njegova vrlo jednostavna upravljačka struktura. Naime, sve relevantne odluke donosi vlasnik poduzeća. Fleksibilnost je vrlo značajno obilježje i prednost ovog oblika poduzeća. Postoje, naravno, i određeni nedostaci. Profit jednovlasničkog poduzeća u cijelosti pripada vlasniku (to, dakako, nije loše), ali i sav rizik poslovanja pada na teret njegove cjelokupne imovine. Spomenimo, međutim, i pitanje sukcescije. Evidentno, vlasnik udahnjuje život svom poduzeću. Stoga, na žalost, nije rijetkost da zajedno s vlasnikom umre i poduzeće.

90

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Partnersko poduzeće je vlasništvo dviju ili više osoba – partnera. Partnerski sporazum mora riješiti pitanje načina upravljanja poduzećem te pitanje podjele profita između partnera. Važno je reći da je svaki od partnera zakonski odgovoran za sve dugove poduzeća. Riječ je, dakle, o zajedničkoj neograničenoj odgovornosti (joint unlimited liability). Profit jednovlasničkog i partnerskog poduzeća smatra se dohotkom vlasnika inokosnog poduzeća, odnosno dohotkom suvlasnika partnerskog poduzeća te se kao takav i oporezuje. Dioničko društvo jest moguće najpoznatiji, ali ne i najčešći, oblik poslovne organizacije. O ovom ćemo poduzeću detaljnije progovoriti nešto kasnije. Sljedeći oblik poduzeća je državno poduzeće (goverment firm). Riječ je o poduzeću kojega je vlasnik država i kojim upravlja vlada (država). Dakako, riječ je najčešće, o komunalnim poduzećima – opskrba vodom, gradski prijevoz, odvoz smeća, itd. I na kraju, neprofitno poduzeće (not for profit firm) – nešto poput "drvenog željeza". Riječ je o poduzeću koje, zbog ovog ili onog razloga, posluje na način da izjednači prihod i trošak. 5.1.2. Dioničko društvo "Korporacija (dioničko društvo) je genijalni način realizacije individualnog profita bez individualne odgovornosti".36 Dakle, bez osobnog angažmana dioničar može ostvariti profit (dividendu), ali odgovornost, mada ograničena, ipak postoji. Naime, loše poslovanje dioničkog društva i eventualni stečaj znači da njegovi suvlasnici mogu izgubiti tek ona novčana sredstva koja su uložili u

36

Wonnacott, P, Wonnacott, R.: Microeconomics, John Wiley and sons, New York, 1990.

91

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

dioničko društvo kupivši određeni broj dionica. Dioničko društvo, dakle, ne ugrožava cjelokupnu imovinu svojih vlasnika. Međutim, differentia specifica dioničkog društva jest način formiranja dioničkog kapitala (temeljnog kapitala). Veli se da je dioničko društvo gotovo savršeni način prikupljanja i oblikovanja velikog kapitala kojeg nije potrebno vraćati. Dionički kapital nastaje prodajom vrijednosnih papira – dionica.37 Ona predstavlja pravnu potvrdu o suvlasništvu u dioničkom društvu i pravo na udio (dividenda) u financijskom rezultatu dioničkog društva. Ovisno o vrsti dionice ona može nositi i pravo glasa glede pitanja upravljanja dioničkim društvom. U pravilu jedna dionica znači jedan glas. Dakako, prodajom dionica dioničar može ostvariti povrat uloženih sredstava bilo u nominalnom, uvećanom ili, na žalost, i umanjenom obliku. "Za velika poduzeća najprikladnija su dionička društva. Risiko dioničara nije velik, pošto svaki jamči tek onim iznosom na koji dionica glasi, a drugih obveza ne prima nikakovih; nada u lijep dobitak znatna je. Za to će se i manje imućni lako odlučiti da kupe jednu ili više dionica. Kad treba gotovine, može dionicu prodati, često se prodaje uz dobitak; prodajom prestaje dakako svaka odgovornost."38

37

Zanimljivo, Marx dioničko društvo doživljava kao nužnu polaznu točku za pretvaranje kapitala u vlasništvo proizvođača, ali ne više privatno vlasništvo izdvojenih proizvođača već udruženih proizvođača, dakle, u neposredno društveno vlasništvo. Isto tako, dioničko je društvo polazna točka za pretvaranje svih funkcija u procesu reprodukcije, koje su dosad još bile vezane sa vlasništvom na kapitalu, u jednostavne funkcije udruženih proizvođača, u društvene funkcije. Radi se, dakle, o ukidanju kapitala kao privatnog vlasništva u granicama samog kapitalističkog načina proizvodnje. Vidjeti: Marx, K.: Kapital, BIGZ – Prosveta, Beograd, 1973., str. 1504.-1505. Stvarna događanja neće potvrditi u narednih stotinu i više godina ove Marxove stavove. Dionička društva nisu privatno vlasništvo učinili suvišnim, a još manje su ga ukinula.

38

Lorković, B.: Počela političke ekonomije, (reprint), Družba "Braća hrvatskog zmaja" i Mate d.o.o., Zagreb, 1993., str. 103-104.

92

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Kada je riječ o osnivanju dioničkog društva valja spomenuti tzv. simultano i sukcesivno osnivanje. Simultano osnivanje dioničkog društva znači da osnivači preuzimaju sve dionice društva (dakako i obvezu uplate preuzetih dionica). Sukcesivno osnivanje dioničkog društva znači da se dionice, odnosno njihov dio nude javnosti posredstvom javnog poziva za upis dionica (offer by prospectus). I na kraju: dioničko društvo o svojoj posebnoj naravi mora obavijestiti javnost. Tako u nas nakon tvrtke slijedi d.d., u Njemačkoj AG (Aktiengesellschaft) u Francuskoj SA (Societe Anonyme), u Engleskoj PLC (Public Limited Company), u Sjedinjenim američkim državama Inc. (Incorporated), itd.
5.1.2.1. Vrste dionica

Spomenut ćemo dvije vrste dionica, a ovisno o sadržaju prava koja dionice daju svojim imateljima. Redovne ili obične dionice (common shares) su pismene isprave o uloženim sredstvima u temeljni kapital dioničkog društva i predstavljaju idealni dio vlasništva nad dioničkim društvom. One mogu glasiti na ime i na donositelja. Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima redovne dionice svojim vlasnicima daju pravo glasa u glavnoj skupštini, pravo na isplatu dividende te pravo na isplatu dijela likvidacijske, odnosno stečajne mase društva. Povlaštene ili preferencijalne dionice (preferred shares) osiguravaju neka povlaštena prava u odnosu na obične dionice. Recimo, prioritet prilikom isplate dividende, prioritet pri isplati likvidacijske, odnosno stečajne mase. Dodajmo kako povlaštena dionica nosi pravo na unaprijed poznatu dividendu pa se stoga bez prava glasa mogu izdati

93

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

samo povlaštene dionice.39 Razlog tomu je činjenica da su imatelji povlaštenih dionica prije vjerovnici negoli suvlasnici dioničkog društva. Isprava o dionici se sastoji od sljedećih dijelova: plašt dionice, kuponski arak i talon. Na plaštu dionice ima biti naznačena nominalna vrijednost dionice – njezin nominalni iznos (novčani iznos na kojega dionica glasi), oznaka vrste dionice, tvrtka i sjedište izdavatelja dionice, tvrtka ili ime osobe na koju dionica glasi, odnosno naznaka da glasi na donositelja, itd. Kuponski arak služi za naplatu dividendi. Ukoliko imate sreću vrijedno izrezivati kupone i naplaćivati dividendu, ostat ćete bez kupona te ćete pomoću talona podići novi kuponski arak.
5.1.2.2. Cijena dionice 5.1.2.2.1. Cijena dionice kao kapitalizirana dividenda

Već je rečeno da jednom uloženi novčani iznos dioničar ne može dobiti natrag. "On nema nikakvo pravo na nj, on ima pravo samo na alikvotni dio dobiti. No u kapitalističkom društvu svaka novčana suma dobija sposobnost donositi kamatu: obratno, svaki prenosivi periodični dohodak (…) smatra se kamatom nekog kapitala i dobija cijenu, koja je ravna iznosu kapitaliziranom po datoj kamatnoj stopi."40 Prema tomu, svaki se dohodak, koji je relativno stalan i osiguran, može kapitalizirati, odnosno predstaviti kao potomak ili kamata novčanog kapitala određene veličine. Kapitaliziranje dohotka obavlja se na način da se dohodak izjednači s kamatom te se uz postojeću kamatnu stopu izračunava novčani kapital (kamatonosni kapital) koji odbacuje kamatu jednaku
39 40

Vidjeti: Zakon o trgovački društvima, Informator, Zagreb, 1993., str. 56,57. Hilferding, R.: Financijski kapital, Kultura, Beograd, 1958., str. 129.

94

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

dohotku.41 Kapitalizirati dohodak ne znači drugo doli podijeliti ga s postojećom kamatnom stopom (k') i pomnožiti sa sto. Dohodak kojega valja kapitalizirati jest očekivana dividenda. Stoga, cijena (tečaj) dionice zavisi prvo od veličine profita, odnosno dividende i drugo, od prosječne kamatne stope.42 Prema tomu, cijena dionice = dividenda ⋅ 100 . k'

Ukoliko dividenda koju odbacuje neka dionica iznosi 100 novčanih jedinica, a prosječna ili tržišna kamatna stopa 5%, cijena dionice je 2000, odnosno: cijena dionice = 100 ⋅ 100 = 2000 . 5

Vlasnik dionice spreman je prodati dionicu za 2000 novčanih jedinica jer će tih 2000 uloženih u banku donositi (uz kamatnu stopu od 5%) kamatu jednaku dividendi (100). Kako kupac, pak, dionice dobija dividendu jednaku kamati koju bi ostvario uloživši novce (2000) u banku, dionica "vrijedi" 2000.43 kamata ⋅ 100; otuda kamatonosni kapital kamata kamatonosni kapital = ⋅ 100 k'
k' (kamatna stopa ) = Vidjeti: Hilferding, R.: Financijski kapital, Kultura, Beograd, 1958., str. 129.

41

42 43

"Slobodan novčani kapital konkurira dakle kao takav, to jest kao kamatonosni kapital, za plasiranje u dionice, kao što u svojoj pravoj funkciji kao zajmovni kapital konkurira za plasiranje u zajam sa stalnom i određenom kamatnom stopom. Konkurencija oko ovih različitih mogućnosti plasiranja približava cijenu dionice cijeni plasmana sa stalnom kamatom i prihod dioničara od industrijskog profita svodi se na kamatu." Hilferding, R.: Financijski kapital, Kultura, Beograd, 1958., str. 128.

95

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Međutim, do istog rezultata možemo doći i pomoću nominalnih veličina – nominalne vrijednosti dionice i nominalne stope prinosa (dividendne stope). Dividendna stopa je postotak dividende koji se odnosi na 100 novčanih jedinica nominalne vrijednosti dionice. Ona, dakle, pokazuje koliko novčanih jedinica dividende dioničar ostvari na svakih 100 novčanih jedinica nominalne vrijednosti dionice. Prema tomu, dividendna stopa (d') = Iz ovoga slijedi da je dividenda = nominalna vrijednost dionice ⋅ d ' . 100 dividenda ⋅ 100 . nominalna vrijednost dionice

Dakle, cijenu dionice (supstituiramo li brojnik u prvoj formuli gornjim izrazom) možemo izračunati na sljedeći način: cijena dionice = nominalna vrijednost dionice ⋅ d ' . k'

Pretpostavimo li da je nominalna vrijednost dionice 1000 novčanih jedinica, d' 10%, a k' 5% cijena dionice (baš kao i u prethodnom slučaju) iznosi 2000, odnosno cijena dionice = 1000 ⋅ 10 = 2000 . 5

Cijene dionica su iste (2000) budući da dionica nominalne vrijednost 1000 donosi dividendu od 100.

96

Cijena dionice kao eskontirana dividenda Pretpostavimo da posjedujete 1000 novčanih jedinica te ste ih uložili u banku na rok od godinu dana uz kamatnu stopu od 10%. Pojavio se ažio (agio). 5 Dividenda sada iznosi 50. U konkretnom slučaju ažio  1000  iznosi 100%  ⋅100  .5 = 500 .5. 5.1. Ažio je u postotku predstavljen iznos koji se javlja kada cijena ili tečaj vrijednosnog papira premašuje njegovu nominalnu vrijednost. odnosno cijena dionice = 1000 ⋅ 5 = 1000 . po isteku godine dana raspolagat ćete sa 1100 novčanih jedinica. a disažio 50%  ⋅100  .2.. Evidentno. cijena dionice (2000) je veća od nominalne vrijednosti (1000). Ukoliko. Ako je d' 2. moguće provjeriti pomoću sljedeće formule: 97 .   1000 Disažio (disagio) je u postotku predstavljen iznos koji se javlja kada je cijena vrijednosnog papira manja od njegove nominalne vrijednosti. 5  500  Dividenda sada iznosi 25. a cijena dionice jednaka je nominalnoj vrijednosti.2. odnosno cijena dionice = 1000 ⋅ 2.  1000  Ukoliko se d' izjednači s k' cijena dionice iznosi 1000. dividendna stopa (d') padne ispod kamatne stope (k') cijena dionice će pasti ispod njene nominalne vrijednosti. dakako. One su al pari. PROIZVOĐAČEV IZBOR Ali. zamjećujete.2.5% cijena dionice jest 500. Ovo je.

21 = 1210. PROIZVOĐAČEV IZBOR Budući iznos = Sadašnji iznos . gdje r = k' . Priznat ćete. (1 + r ) 1.21 (1 + r ) 2 1.1 = 1100 . 1. 1. prethodni je primjer bio vrlo jednostavan.  100  Obrnemo li stvari.1 Ovaj je postupak poznat kao eskontiranje ili diskontiranje. odnosno Budući iznos = Sadašnji iznos . Naše će formule doživjeti izvjesne promjene.12 98 . 1. sadašnja ili eskontirana vrijednost neke buduće svote novca jest iznos koji uložen uz odgovarajuću kamatnu stopu raste do veličine budućeg iznosa. (1+r)2 = 1000 . Zakomplicirajmo slučaj pretpostavljajući da vaše novce uz neizmijenjenu kamatnu stopu ulažete u banku na rok od dvije godine. Provjerimo: Budući iznos 1100 = = 1000 .5. Iznos kojim ćete raspolagati po isteku dvije godine bit će 1210. Budući iznos = 1000 . Dakle. (1+r). u situaciji smo ustvrditi da 1100 novčanih jedinica kojima ćemo raspolagati po isteku godine dana "vrijedi" danas 1000 novčanih jedinica. Sadašnji iznos = Eskontiranje jest svođenje nekog budućeg iznosa na njegovu sadašnju vrijednost ili veličinu. Eskontiranje ćemo obaviti na sljedeći način: Sadašnji iznos = Budući iznos 1210 1210 = = = 1000 . 100 10   .12 = 1000 . 1 +  = 1000 1.

godinu dana po kupovini dionice.. vjerojatno se pitate kakove veze ima eskontiranje s cijenom dionice.5. New York.. Odgovor će reći da cijena dionice i nije drugo doli eskontirana..1 = 1000 .1 (1. dakle.. a kamatna stopa 10%. dakle.1) (1. isplatiti dividendu od 1100 i nakon toga ništa – dividenda izostaje.. Očekuje se da će dioničko društvo vlasniku dionice..1 2 3 n 1. 216. PROIZVOĐAČEV IZBOR Opća. Dakako. potencijalni dioničari očekuju da će kupljena dionica donositi određenu dividendu i to svake godine. M. nitko neće platiti više od 1000 novčanih jedinica za mogućnost da nakon godine dana prisvoji 1100 novčanih jedinica – ukoliko je kamatna stopa 10%. (1 + r ) n Ali. Pruži li vam se mogućnost kupiti istu dionicu po cijeni nižoj od 1000 napravit ćete "dobar posao" budući da će u tom slučaju dividenda biti veća od kamate.. Ukoliko se očekuje da će dioničko društvo loše poslovati te da dividende neće biti cijena dionice će biti jednaka nuli.1) (1. Međutim.: Economics.1) n +1 44 Vidjeti: Parkin. Addison-Wesley Publishing Company. na sadašnju vrijednost svedena očekivana dividenda..1) (1.. Neka ta dividenda iznosi 10.44 CD45 = 10 10 10 10 10 + + + . pretpostavimo sljedeći jednostavni slučaj. formula kojom izračunavamo eskontiranu vrijednost novčanog iznosa investiranog n godina u budućnosti glasi: Sadašnji iznos = Budući iznos nakon n godina . 1990. Ali. Kamatna stopa će i dalje iznositi 10%. str. + + / : 1. Cijena dionice (sadašnji iznos)= dividenda (budući iznos ) (1 + r ) = 1100 1. Cijena dionice 45 99 .

formula vam je poznata.1) (1. Brojnik (10) jest očekivana dividenda.. No. 2 3 4 1.. Naravno.1) jest r..1 1.1) (1. očekivanjima upravlja manja ili veća profitabilnost dioničkog društva. moguće je od rezultata zanimljiviji brojnik i nazivnik prethodnog kvocijenta.1) n +1 Oduzmite ovu jednadžbu od prethodne jednadžbe.. + .1 CD – CD = 10 0. a nazivnik (0. CD = dividenda dividenda dividenda = = ⋅ 100 .1 1... Kupci dionica posebnu pozornost posvećuju kvocijentu cijene dionice i dobitka (dividende) po dionici – P/E ratio (price-earnings 100 .1 CD = 10 10 = 100 CD = 0. sadašnja ili eskontirana vrijednost vječne dividende od 10 novčanih jedinica (uz kamatnu stopu od 10%) jest 100 novčanih jedinica.1) (1.5.. Budući da dioničko društvo dividendu isplaćuje iz ostvarenog profita. CD CD 10 = /⋅ 1..1 (1. k' r k' 100 Evidentno.. priča o cijeni dionice kao kapitaliziranoj dividendi i cijeni dionice kao eskontiranoj dividendi ima isti (pod određenim pretpostavkama) kraj.1 1. cijene dionica osciliraju (ponekad i dramatično) ovisno o procjenama očekivanih dividendi. PROIZVOĐAČEV IZBOR CD 10 10 10 10 = + + + .. Dakle. Dakle.1 Prema tomu.

ilustrirat će krivulja ukupnog 101 . pak. kapital).1. dat će ukupni proizvod.2.2. a raste veličina rada. povećanje angažiranog kapitala (akumulacija kapitala) zahtijeva više vremena nego povećanje inputa rada. zemlja) promjenljivog karaktera. Dakle. 5. PROIZVOĐAČEV IZBOR ratio). Dugi rok ili dugo vremensko razdoblje je razdoblje u kojem su svi čimbenici proizvodnje (rad. povećavati veličinu svih zaposlenih čimbenika. uz neizmijenjene veličine ostalih čimbenika proizvodnje. Ukupni proizvod Ukupni je proizvod ukupno proizvedena količina nekog dobra. Visoki kvocijent znači da su ulagači spremni platiti relativno visoku cijenu dionice u odnosu na dividendu koju ona donosi. granični proizvod i prosječni proizvod. Razlog tomu su očekivanja da će se profit dioničkog poduzeća povećati. PROIZVODNJA U KRATKOM VREMENSKOM RAZDOBLJU Kratki rok ili kratko vremensko razdoblje je razdoblje u kojem je proizvođač u stanju varirati veličinu tek nekih čimbenika proizvodnje ili inputa (npr. rada) dok su veličine drugih inputa fiksnog ili nepromjenljivog karaktera (npr. u dugom roku proizvođač je u stanju mijenjati. Neprijeporno. pod pretpostavkom da se veličina kapitala i zemlje ne mijenja. Promjene ukupnog proizvoda. Razlog tomu su očekivanja da će se profit dioničkog društva smanjiti. Odgovor na pitanje što se događa ukoliko proizvođač povećava veličinu angažiranog rada. Niski. P/E ratio pokazuje novčani iznos potreban za "kupovinu" jedinice dobitka (dividende).5. 5. kvocijent znači da su ulagači spremni platiti relativno nisku cijenu u odnosu na zaradu koju ona donosi. kapital.

Prema tomu. PROIZVOĐAČEV IZBOR proizvoda. granicu između. te promjenljivu veličinu rada. Krivulja ukupnog proizvoda predstavlja.5. Područje iznad krivulje ukupnog proizvoda jest područje nemoguće i proizvođaču nedostupne proizvod102 . Tablica 10. krivulja ukupnog proizvoda pokazuje maksimalni output u kratkom vremenskom razdoblju. Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Slika 40. također. moguće i nemoguće proizvodnje. u datim uvjetima (fiksna veličina kapitala i zemlje te promjenljive količine rada). Riječ je o najvećem mogućem proizvodu uz fiksnu veličinu kapitala i zemlje.

2. Ili. to je promjena. a raste input kapitala) te graničnom proizvodu zemlje (kada su inputi rada i kapitala fiksni. 5. on neadekvatno koristi čimbenike proizvodnje kojima raspolaže. zemlja) neizmijenjenima granični proizvod rada bit će proizvod dodatno zaposlene jedinice rada odnosno povećanje ukupnog proizvoda kao posljedica jediničnog povećanja inputa rada.2. Međutim. moguće je govoriti o graničnom proizvodu kapitala (kada su inputi zemlje i rada fiksni. Područje ispod krivulje jest područje moguće proizvodnje. Tehnološka efikasnost znači. da proizvođač nije u stanju povećati vlastiti output bez istovremenog povećanja inputa. tek one veličine outputa koje se nalaze na krivulji ukupnog proizvoda predstavljaju i znače tehnološku efikasnost. Granični proizvod Granični (dodatni. proizvodnje koju proizvođač može realizirati.5. Ukoliko se. naime. dakle. Granični proizvod rada = ∆ Ukupni proizvod ∆ Rad Sukladno tomu. proizvođač nalazi ispod svoje krivulje ukupnog proizvoda on jest tehnološki neefikasan. PROIZVOĐAČEV IZBOR nje. marginalni) proizvod nekog promjenljivog. Granični proizvod kapitala = ∆ Ukupni proizvod ∆ Kapital Granični proizvod zemlje = ∆ Ukupni proizvod ∆ Zemlja 103 . a raste input zemlje). varijabilnog čimbenika proizvodnje jest proizvod dodatno angažirane jedinice tog varijabilnog čimbenika. odnosno povećanje ukupnog proizvoda uslijed jediničnog povećanja promjenljivog inputa. Ukoliko poduzeće varira inpute rada zadržavajući veličine ostalih angažiranih čimbenika (kapital.

2. te izračunajmo granični proizvod rada.5. Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Granični proizvod rada 5 7 3 2 1 5.3. PROIZVOĐAČEV IZBOR Vratimo se prethodnomu primjeru. 104 . Prosječni proizvod Prosječni proizvod nekog čimbenika proizvodnje jest ukupni proizvod po jedinici istog čimbenika proizvodnje. Tablica 11. Ukupni proizvod Rad Prosječni proizvod rada = Prosječni proizvod kapitala = Ukupni proizvod Kapital Prosječni proizvod zemlje = Ukupni proizvod Zemlja Upotpunimo našu tablicu i podacima o prosječnom proizvodu rada.

PROIZVOĐAČEV IZBOR Tablica 12. Uzrok je tomu početni rast. Prosječni proizvod prati kretanje graničnog proizvoda. biva sve sporiji i sporiji. Granični proizvod dodatno zaposlenog radnika biva manji od graničnog proizvoda prethodno zaposlenog radnika. Međutim. nakon početnog ubrzavanja (progresije). Pad graničnog proizvoda dovodi i do logičnog pada prosječnog proizvoda. Kada granični proizvod raste raste i prosječni. 105 . s tim u svezi.5.6 Zaključimo kako povećanje jednog inputa (rada) uz nepromijenjene veličine drugih inputa izaziva rast ukupnog proizvoda. Možda će sljedeća slika.25 3. taj rast. Zanimljiv je i važan odnos između graničnog i prosječnog proizvoda (rada). a zatim pad graničnog proizvoda (rada). uspješno dopuniti prethodni komentar. Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Granični proizvod rada 5 7 3 2 1 Prosječni proizvod rada 5 6 5 4.

kada su u pitanju granične i prosječne veličine. Upravo stoga.2. ova posljednja raste. a vrijedi i vice versa. 5. U presjecištu krivulja graničnog i prosječnog proizvoda rada prosječni proizvod rada bilježi svoj maksimum. Naime.5. Zakon opadajućih prinosa Oblikom krivulje ukupnog proizvoda upravljaju dvije značajne ekonomske pojave. Tu pojavu nazivamo rastući granični prinosi. povećanje promjenljivog inputa ponajprije izaziva snažan rast ukupnog proizvoda. Uopće. krivulje ukupnog proizvoda različitih proizvodnih procesa imaju sličan oblik i u pravilu se ponašaju na identičan način. PROIZVOĐAČEV IZBOR Slika 41. granični proizvod rada raste. Istovremeno. kao i u našem primjeru. Rastući granični prinosi postoje kada je granični proizvod dodatno angažirane jedinice promjenljivog čimbenika proizvodnje (rada) veći od graničnog proizvoda prethodne jedinice istog 106 .4. vrijedit će sljedeće pravilo: kada je granična veličina (u ovom slučaju granični proizvod) veća od prosječne.

1. zbog činjenice da granični proizvod rada opada. PROIZVOĐAČEV IZBOR čimbenika. ali je taj rast. 107 . povećana uporaba nekog čimbenika proizvodnje smanjuje njegov granični proizvod (zakon opadajućih prinosa). rast promjenljivog čimbenika proizvodnje. Ukupni ćemo trošak podijeliti na fiksni (stalni) i varijabilni (promjenljivi) trošak. Opadajući granični prinosi postoje kada je granični proizvod dodatno angažirane jedinice promjenljivog čimbenika proizvodnje (rada) manji od graničnog proizvoda prethodne jedinice istog čimbenika. Gossenov zakon) tako smo sada u stanju zaključiti kako. TROŠKOVI Dosadašnja je analiza istraživala reakciju ukupnog.3. Kriterij ove podjele ukupnog troška jest sposobnost troška da reagira na promjene ukupnog proizvoda. događa sa troškovima ukoliko variramo veličinu ukupnog proizvoda? Odgovor na ovo pitanje implicira poznavanje kategorija kao što su ukupni trošak.5. Dakle. sve sporiji i sporiji. 5. međutim. te je nazivamo i zakonom opadajućih prinosa. analizirajući potrošačev izbor. izaziva pojavu opadajućih graničnih prinosa. graničnog i prosječnog proizvoda na rast i povećanje jednog (promjenljivog) čimbenika proizvodnje. 5. Ukupni trošak Terminološki proizlazi da ukupni trošak jest trošak svih upotrijebljenih čimbenika proizvodnje. Ova pojava dominira kratkim vremenskim razdobljem. granični trošak i prosječni trošak.zakonom opadajućih prinosa. svaki proizvođač koji povećava jedan input zadržavajući veličine ostalih čimbenika neizmijenjenima. zaključismo kako povećana potrošnja nekog dobra nužno obara njegovu graničnu korisnost (zakon opadajuće granične korisnosti ili I. ceteris paribus. prije ili kasnije. Kao što ranije. Ukupni proizvod može i dalje rasti (kao u našem primjeru). uz fiksne veličine ostalih inputa. Daljnji. međutim. Što se. sučeljava se s ovom neugodnom činjenicom .3.

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Prema tomu, fiksni trošak je trošak čija veličina ne ovisi o veličini ukupnog proizvoda. Fiksni trošak je trošak svih fiksnih inputa. On postoji i tada kada je ukupni proizvod jednak nuli i ne mijenja se bez obzira kako se mijenjala veličina ukupnog proizvoda. Fiksni je trošak potpuno neosjetljiv na promjene ukupnog proizvoda.46 Varijabilni trošak je trošak čija veličina ovisi o veličini ukupnog proizvoda. To je trošak svih varijabilnih, promjenljivih inputa. Kada je ukupni proizvod jednak nuli, odnosno kada proizvodnja nije započela ili je (privremeno) prekinuta, varijabilni je trošak jednak nuli. Kada proizvodnja krene ili se nastavi, javlja se varijabilni trošak, te njegov rast u odnosu na rast ukupnog proizvoda može biti proporcionalan, degresivan ili progresivan. Tablica 13.
Rad 0 1 2 3 4 5 Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Fiksni trošak 30 30 30 30 30 30 Varijabilni trošak 0 10 20 30 40 50 Ukupni trošak (UT=FT+VT) 30 40 50 60 70 80

Ukupni trošak jest zbroj fiksnog i varijabilnog troška. Kada je ukupni proizvod jednak nuli, ukupni se trošak sastoji isključivo od svoje fiksne komponente.

46

Koristimo, dakle, koncept apsolutno fiksnog troška.

108

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Slika 42.

Kako je ukupni trošak zbroj varijabilnog i fiksnog troška, okomita razlika između krivulja ukupnog i varijabilnog troška jest fiksni trošak. 5.3.2. Granični trošak Granični je (dodatni, marginalni) trošak, jednostavno rečeno, trošak proizvodnje dodatne jedinice nekog dobra. Ili, granični je trošak promjena ili povećanje ukupnog troška kao posljedica jediničnog povećanja ukupnog proizvoda.

Granični trošak =

∆ Ukupni trošak ∆ Ukupni proizvod
109

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Testirajmo formulu na poznatom nam primjeru. Tablica 14.
Ukupni proizvod 0 5 12 15 17 18 Ukupni trošak 30 40 50 60 70 80 Granični trošak 2* 1,43 3,33 5 10

* Granični trošak =

∆ Ukupni trošak ∆ Ukupni proizvod

10 = 5 =2

5.3.3. Prosječni trošak Prosječni trošak, trošak po jedinici ukupnog proizvoda, dijeli se na prosječni fiksni trošak, prosječni varijabilni trošak i prosječni ukupni trošak. Prosječni fiksni trošak jest fiksni trošak po jedinici ukupnog proizvoda. Fiksni trošak Prosječni fiksni trošak = Ukupni proizvod Prosječni varijabilni trošak jest varijabilni trošak po jedinici ukupnog proizvoda.

110

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Varijabilni trošak Prosječni varijabilni trošak = Ukupni proizvod Prosječni ukupni trošak jest ukupni trošak po jedinici ukupnog proizvoda. Ukupni trošak Prosječni ukupni trošak = Ukupni proizvod Prosječni ukupni trošak = Prosječni fiksni trošak + Prosječni varijabilni trošak. Tablica 15.
Ukupni proizvod Fiksni trošak Varijabil ni trošak Ukupni trošak Prosječni fiksni trošak Prosječni varijabil ni trošak Prosječni ukupni trošak

ali i

0 5 12 15 17 18

30 30 30 30 30 30

0 10 20 30 40 50

30 40 50 60 70 80

6 2,5 2 1,76 1,66

2 1,67 2 2,35 2,78

8 4,17 4 4,11 4,44

111

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

Slika 43.

Prosječni fiksni trošak s rastom ukupnog proizvoda bilježi snažan i stalan pad. Ovakvo je ponašanje prosječnog fiksnog troška očekivano i logično budući da se isti iznos fiksnog troška ima dijeliti s rastućim outputom. Krivulje su prosječnog varijabilnog i prosječnog ukupnog troška krivulje karakterističnog "u" oblika. Naime, i prosječni varijabilni i prosječni ukupni trošak ponašaju se na identičan način. Ponajprije padaju, a potom rastu. Istaknimo činjenicu da prosječni varijabilni trošak dosiže svoj minimum prije prosječnog ukupnog troška. Razlog ovakvog ponašanja prosječnog varijabilnog i prosječnog ukupnog troška, te karakterističnog oblika njihovih krivulja jest ekonomska pojava koja dominira kratkim vremenskim razdobljem - zakon opadajućih prinosa. Podsjetimo se činjenice da prosječni proizvod rada u početku raste (na djelu su rastući granični prinosi), a potom s rastom inputa rada njegov prosječni proizvod opada (djeluje zakon opadajućih prinosa). Prosječni (varijabilni i ukupni) trošak prati promjene prosječnog proizvoda rada na način da opada kada prosječni proizvod 112

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

raste, a raste kada prosječni proizvod opada. Međutim, iako se ponašaju na sličan način prosječni ukupni trošak bilježi svoj minimum pri većem outputu nego prosječni varijabilni trošak. Zbog čega? Uzrok toga jest jednostavna činjenica da prosječni ukupni trošak jest zbroj prosječnog varijabilnog i prosječnog fiksnog troška. Naime, nakon svog minimuma (koji se događa pri istom outputu koji znači maksimalni prosječni proizvod rada) prosječni varijabilni trošak raste, ali će prosječni ukupni trošak i dalje padati sve dok je pad prosječnog fiksnog troška veći od rasta prosječnog varijabilnog troška. Granični trošak također u početku opada, a potom raste. I njegovo je ponašanje posljedica djelovanja zakona opadajućih prinosa. Ukoliko je, naime, potrebito sve više jedinica varijabilnog inputa kako bi se proizvela dodatna jedinica outputa jasno je da će trošak proizvodnje te dodatne jedinice rasti. Ali, primjećujemo, i ovdje vrijedi pravilo koje uređuje odnos graničnih i prosječnih veličina. Kada je granični trošak manji od prosječnog (varijabilnog i ukupnog), ovaj posljednji opada. Kada je, međutim, granični trošak veći od prosječnog (varijabilnog i ukupnog), prosječni raste. Upravo stoga, krivulja graničnog troška siječe krivulje prosječnog varijabilnog i prosječnog ukupnog troška u njihovim minimumima. 5.4. DUGO VREMENSKO RAZDOBLJE Zakon opadajućih prinosa upravlja ekonomskim događanjima u kratkom vremenskom razdoblju. U dugom je vremenskom razdoblju poduzeće u stanju varirati veličine svih angažiranih čimbenika proizvodnje. Istovremena i u istom postotku izvršena promjena svih inputa znači promjenu razmjera poduzeća. Razmjer se poduzeća udvostruči kada poduzeće udvostruči veličinu svih čimbenika proizvodnje kojima raspolaže. Dakako, promjene razmjera poduzeća imaju značajnih posljedica po njegov ukupni proizvod i trošak.

113

5. PROIZVOĐAČEV IZBOR

5.4.1. Prinosi razmjera "Prinosi razmjera predstavljaju povećanje ukupnog proizvoda uslijed istovremenog i jednakog postotnog povećanja svih inputa poduzeća".47 U svezi toga valja razlikovati tri moguća slučaja. Rastući prinosi razmjera ili ekonomija razmjera (economy of scale) postoji kada je postotno povećanje ukupnog proizvoda veće od postotnog povećanja svih inputa. Ekonomija razmjera, dakle, znači i redukciju prosječnog ukupnog troška. Rast poduzeća, povećanje njegovog razmjera može, dakle, povećati ukupni proizvod uz smanjenje prosječnog ukupnog troška zahvaljujući blagodatima veće specijalizacije i podjele rada. Recimo već sada kako prirodni monopol može nastati zbog uspješnog korištenja rasta, odnosno povećanja razmjera poduzeća. Stalni ili konstantni prinosi razmjera znače da je postotno povećanje ukupnog proizvoda jednako postotnom povećanju čimbenika proizvodnje. Ovakva će situacija značiti neizmijenjeni prosječni ukupni trošak. Npr. izgradnja novog pogona identičnog već postojećem dovest će do takvog povećanja outputa koje neće tangirati veličinu prosječnog ukupnog troška. Opadajući prinosi razmjera ili disekonomija razmjera (diseconomy of scale) postoje kada postotno povećanje ukupnog proizvoda jest manje od postotnog povećanja inputa. Ovo izaziva rast prosječnog ukupnog troška. U pravilu, s ovom neugodnom činjenicom susrest će se svako poduzeće koje uporno povećava veličinu svojih inputa. Ako je potrebito navesti uzroke pojave disekonomije razmjera, onda je to najčešće hipertrofirani upravljački i kontrolni mehanizam poduzeća.

47

Parkin, M.: Economics,Addison-Wesley Publishing Company, Inc., New Jork 1990., str. 243.

114

Svaka od krivulja kratkoročnog prosječnog ukupnog troška znači promjenljive inpute rada te različite ali fiksne inpute kapitala i zemlje. Krivulju ćemo prosječnog ukupnog troška u dugom vremenskom razdoblju konstruirati sljedeći minimalni prosječni ukupni trošak kratkih vremenskih razdoblja. veći fiksni input kapitala i zemlje uz promjenljive inpute rada znači i veći ukupni proizvod. Zbog toga se one i događaju pri različitim veličinama ukupnog proizvoda.2. Krivulja prosječnog ukupnog troška identificira ekonomski efikasnu veličinu poduzeća 115 .5. Prosječni ukupni trošak U dugom vremenskom razdoblju svi su čimbenici proizvodnje varijabilne naravi. PROIZVOĐAČEV IZBOR 5. Zbog toga fiksni trošak u dugom vremenskom razdoblju. na dugoročni prosječni ukupni trošak (ili. ako hoćete. krivulja dugoročnog prosječnog ukupnog troška pokazuje minimalni prosječni ukupni trošak pri različitim veličinama ukupnog proizvoda pod pretpostavkom da su svi inputi varijabilne naravi. Usredotočimo se. međutim. Naime. Vrijedi. dugoročni prosječni varijabilni trošak) i njegovo ponašanje.4. da je ukupni trošak jednak varijabilnom trošku. postaje varijabilan. Slika 44. Prema tomu. također. dakle.

Granični će trošak biti veći od prosječnog ukupnog troška. Slika 45. Ukoliko je na djelu ekonomija razmjera. Budući da je odnos između graničnog troška i prosječnog ukupnog troška u dugom vremenskom razdoblju isti kao i u kratkom vremenskom razdoblju. ukoliko. U tom će i takvom slučaju granični trošak biti jednak prosječnomu. Opadajući prinosi razmjera ili disekonomija razmjera izaziva rast prosječnog ukupnog troška budući da je rast ukupnog proizvoda manji od rasta svih čimbenika proizvodnje. Vratimo se odnosu između prinosa razmjera i dugoročnog prosječnog ukupnog troška. ukupni proizvod raste brže od rasta svih čimbenika proizvodnje. PROIZVOĐAČEV IZBOR (veličinu koja garantira najmanji ukupni trošak) pri različitim veličinama ukupnog proizvoda. stalnih i opadajućih prinosa razmjera te dugoročnog prosječnog ukupnog troška. dakle. konstantnim prinosima razmjera. Gornja slika zorno ilustrira odnos između rastućih. prosječni će ukupni trošak opadati. prosječni će ukupni trošak ostati neizmijenjen budući da je rast outputa razmjeran rastu svih inputa.5. rastući će prinosi razmjera značiti da je dugoročni granični trošak manji od dugoročnog prosječnog ukupnog troška. 116 . Ukoliko je riječ o stalnim.

valja otkriti onu kombinaciju ili tehniku koja proizvodi dani output uz najmanji ukupni trošak. Cijena jedinice rada neka iznosi 20.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Jedna od nužnih pretpostavaka realiziranja maksimalnog profita jest minimaliziranje ukupnog troška ili uporaba ekonomski efikasne tehnike proizvodnje. slika 46). U tom slučaju moguće su različite kombinacije količine kapitala i rada uz isti trošak (tablica 16. 6. 117 .EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE 6. Pretpostavimo da ste u nabavku čimbenika proizvodnje (rada i kapitala) spremni uložiti 120 novčanih jedinica. Pod pretpostavkom da sve alternativne kombinacije inputa ili tehnike proizvodnje (koje sve znače proizvodnju outputa iste veličine) jesu tehnološki efikasne. Optimalni izbor proizvođača. prikazat ćemo na grafički način. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .1. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . CRTA IZOTROŠKA Crta izotroška povezuje sve kombinacije inputa (rada i kapitala) koje znače isti ukupni trošak.6. Output određene veličine moguće je proizvesti koristeći različite kombinacije čimbenika proizvodnje. kombinaciju inputa koja garantira proizvodnju određenog outputa uz minimalni ukupni trošak. a cijena jedinice kapitala 10 novčanih jedinica.

1. Jednadžba izotroška Jednadžba izotroška pokazuje kako se.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Tablica 16. Kapital 12 10 8 6 4 2 0 Rad 0 1 2 3 4 5 6 Ukupni trošak 120 120 120 120 120 120 120 a) b) c) d) e) f) g) Slika 46. Pomoću jednadžbe izotroška u stanju smo.6.1. mijenja input kapitala (zavisna varijabla) ukoliko raste ili pada angažman rada (nezavisna varijabla). 6. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . uz dani ukupni trošak i cijene čimbenika proizvodnje. poznavajući veličinu ukupnog troška i 118 .

119 . Provjerimo: K = 12 . UT = Cr ⋅ R + Ck ⋅ K /: Ck UT Cr = ⋅R+K Ck Ck K= UT Cr − ⋅R Ck Ck . input će kapitala biti jednak nuli. tada će input kapitala biti K = 12-2⋅0 = 12. odrediti sve kombinacije inputa koje će se nalaziti na crti izotroška odnosno koje znače isti ukupni trošak.2 R .6. Ukoliko je input rada jednak nuli. Na taj smo način odredili onu kombinaciju inputa koja je na crti izotroška označena kao točka g.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE cijene inputa. Uvrstimo li poznate elemente jednadžba će izotroška glasiti: K= 120 20 R − 10 10 K = 12 . Na taj način odredismo točku a crte izotroška. Kada je riječ o jednadžbi izotroška potrebito je voditi računa o sljedećim varijablama: Cijena rada (Cr) = 20 Cijena kapitala (Ck) = 10 Količina kapitala (K) Količina rada (R) Ukupni trošak (UT) = 120 Prema tome. Ukoliko input rada iznosi šest. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .2 ⋅ 6 = 0.

a vrijedi i obrnuto. jest relativna Ck cijena inputa. Kut crte izotroška. U tom će slučaju jednadžba izotroška glasiti: K = 120 − 20 R 20 20 K=6-R . K=6-0=6 K=6-1=5 K=6-2=4 K=6-3=3 K=6-4=2 K=6-5=1 K=6-6=0 120 . Relativna cijena inputa ili relativna cijena rada (budući da je cijena rada u brojniku relativne cijene inputa) upola je manja (sada iznosi 1) negoli u prethodnom slučaju (iznosila je 2). Apriori ćemo ustvrditi kako veličina relativne  Ck 10  cijene inputa određuje kut crte izotroška i to na način da većoj relativnoj cijeni inputa odgovara veći kut. u novim uvjetima. dakle. Kvocijent Udvostručimo cijenu kapitala.2.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE 6. Neka ona. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .1. Relativna cijena inputa i crta izotroška Cr . mora biti razmjerno. koji nalazimo u jednadžbi izotroška. Odredimo. sve kombinacije inputa koje znače isti ukupni trošak. upola manji. iznosi 20 novčanih jedinica. U našem primjeru relativna cijena čimbenika proizvodnje  C 20  iznosi 2  r =  . sukladno našoj tvrdnji.6. kao i cijena rada.

EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Slika 47. nepotpuna. u našem će slučaju (Cr=20. 6. doista vrijedi tvrdnja da kut crte izotroška određuje relativna cijena inputa. a vrijedi. kako rekosmo. Ck=10) izgledati ovako: 121 . Prema tomu. Većoj relativnoj cijeni rada odgovara veći kut crte izotroška. karta izotroškova predstavlja seriju crta izotroška koje su paralelne. Karta izotroškova Pri datim cijenama rada i kapitala postoji čitav niz crta izotroška od kojih svaka pripada drugoj razini ukupnog troška. naravno. i vice versa.1. Prema tomu. ali različito udaljene od ishodišta koordinatnog sustava.3. Dvije će crte izotroška biti paralelne tek ukoliko su njihove relativne cijene inputa jednake. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . Udaljenost crte izotroška od ishodišta koordinatnog sustava determinira veličina ukupnog troška.6. Karta izotroškova.

Izokvanta jest krivulja koja povezuje sve kombinacije čimbenika proizvodnje (rada i kapitala) koje znače isti ukupni proizvod. odnosno tehnika proizvodnje. 6.6. IZOKVANTA .EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Slika 48.2. Pretpostavimo postojanje nekoliko tehnika proizvodnje od kojih svaka daje ukupni proizvod iste veličine.KRIVULJA ISTIH KOLIČINA Instrumentarij razotkrivanja ekonomski efikasne tehnike proizvodnje još uvijek nije potpun. Upotpuniti ga znači u analizu uvesti i pojam izokvante. 122 . PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . Izokvanta zorno ilustrira činjenicu da je output određene veličine moguće proizvesti korištenjem najrazličitijih kombinacija rada i kapitala.

6. Slika 49. Tehnika proizvodnje a b c Kapital 8 4 2 Rad 3 4 7 Na osnovi podataka iz gornje tablice moguće je konstruirati izokvantu. Dakle. s tim u svezi.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Tablica 17. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . Naglasimo činjenicu da duž cijele krivulje istih količina vrijedi jednostavno pravilo da je promjena ukupnog proizvoda jednaka nuli (∆Ukupni proizvod = 0). smanjenje ukupnog proizvoda ima biti kompenzirano odgovarajućim povećanjem inputa rada i adekvatnim povećanjem 123 . eventualno smanjenje inputa kapitala i.

a tangenta će odrediti potrebite veličine ∆K i ∆R. npr. proizvođač će biti voljan odustati od angažmana 2 jedinice kapitala po jediničnom povećanju inputa rada. Granična stopa supstitucije kapitala radom Granična stopa suptitucije kapitala radom pokazuje koliko je jedinica kapitala proizvođač spreman žrtvovati po jediničnom povećanju inputa rada. 2. Kroz točku izokvante (točku u kojoj želimo odrediti graničnu stopu supstitucije kapitala radom) valja povući tangentu. a što neće niti povećati niti smanjiti njegov output.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE ukupnog proizvoda. 124 . a da pri tome njegov ukupni proizvod ostane neizmijenjen. 6. Granična stopa supstitucije kapitala radom jest pozitivan broj koji određuje kut izokvante u svakoj njenoj pojedinoj točki. Izračunava se kao kvocijent odgovarajućeg smanjenja kapitala (∆K) i povećanja rada (∆R).6.1. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK ..2. Ova nas konstatacija nužno vodi do pojma granične stope supstitucije kapitala radom. Zanemarite negativni predznak! Ukoliko granična stopa supstitucije kapitala radom iznosi.

6. krećemo li se niz izokvantu primjećujemo da granična stopa supstitucije opada.2. Manja udaljenost znači manji ukupni 125 . PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . Svaka od njih predstavlja drukčiju veličinu ukupnog proizvoda. Naročiti (konveksni) oblik izokvante rezultat je djelovanja zakona opadajuće granične stope supstitucije kapitala radom.2.6.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Slike 50. smanjenje inputa kapitala nužno izaziva pad granične stope supstitucije kapitala radom. a vrijedi i obrnuto. Ponajprije. Karta izokvanti Kartu izokvanti čini niz krivulja istih količina. u mogućnosti žrtvovati sve manje i manje količine kapitala po jediničnom povećanju inputa rada kako bi osigurao neizmijenjeni output. Drugo. Logična i očekivana pojava budući da je proizvođač. Dakle. kada raspolaže sa sve manjim inputom kapitala. te su različito udaljene od ishodišta koordinatnog sustava. zaključimo kako granična stopa supstitucije određuje kut izokvante na način da većoj graničnoj stopi supstitucije odgovara veći kut.

6. budući da znači veći angažman inputa.3. a veća. dakako. Mi smo u stanju koristeći naše novo oruđe (crta izotroška i izokvanta) odrediti onu kombinaciju rada i kapitala koja pri datom outputu minimalizira ukupni trošak. veći ukupni proizvod. Tehnika proizvodnje a b c Trošak kapitala (K ⋅ Ck) 8 ⋅ 10 = 80 4 ⋅ 10 = 40 2 ⋅ 10 = 20 Trošak rada (R ⋅ Cr) 3 ⋅ 20 = 60 4 ⋅ 20 = 80 7 ⋅ 20 = 140 Ukupni trošak 140 120 160 126 .EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE proizvod. PRAVILA EKONOMSKI EFIKASNE TEHNIKE PROIZVODNJE Prisjetimo se tehnika proizvodnje koje pretendiraju na naslov ekonomski efikasne tehnike.6. Tablica 18. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . Slika 51.

ekonomski efikasna tehnika proizvodnje jest određena točkom tangiranja izokvante i crte izotroška. međutim. dobitna kombinacija proizvođača jest kombinacija b (4 jedinice rada i 4 jedinice kapitala).6. Prema  ∆R  tomu. a  Ck   ∆K  kut izokvante granična stopa supstitucije kapitala radom   . rezultat dati i geometrijski prikaz proizvodnje uz minimalni ukupni trošak. ukoliko želi biti ekonomski efikasan proizvođač mora izjednačiti: Granična stopa supstitucije kapitala radom = Relativna cijena inputa 127 . Isti će. Naime. međutim. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . izjednačeno u točki tangiranja izokvante i crte izotroška? Kako glasi pravilo proizvodnje uz najmanji ukupni trošak? U točki su tangiranja izjednačeni kutovi crte izotroška i C  izokvante. Kut crte izotroška određuje relativna cijena inputa  r  . Slika 52.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Prema tomu. Što je.

Prema tomu. Bez obzira kako se mijenjali inputi kapitala i rada duž krivulje iste količine. Smanjenje ukupnog proizvoda zbog smanjenja jednog inputa (kapitala. ∆ Ukupni proizvod = Granični proizvod rada ⋅ ∆ Rad. a to uvijek učinimo kada je u pitanju granična stopa supstitucije kapitala radom. npr. vrijedi pravilo da je ∆ Ukupni proizvod = 0. uspjeli smo graničnu stopu supstitucije predstaviti kao kvocijent graničnog proizvoda rada i graničnog proizvoda kapitala. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK .6. Zanemarimo li negativni predznak. 128 .48 -Granični proizvod kapitala · ∆K = Granični proizvod rada · ∆R /:∆R − Granični proizvod kapitala⋅∆ K ∆R =Granični proizvod rada/: Granični proizvod kapitala - ∆K ∆R = Granični proizvod rada Granični proizvod kapitala .) uvijek biva kompenzirano adekvatnim povećanjem ukupnog proizvoda uslijed povećanja drugog inputa (rada). ∆K Granični proizvod rada = ∆ R Granični proizvod kapitala ∆ Ukupni proizvod ∆ Rad 48 Granični proizvod rada = Otuda. Isto vrijedi ukoliko povećavate inpute kapitala.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE ∆K ∆R = Cr Ck 12 20 = 6 10 Ovo je temeljno pravilo moguće predstaviti i na drugi način.

Granični proizvod kapitala moći ćemo ustvrditi da proizvođač čini optimalni izbor (odabire ekonomski efikasnu tehniku proizvodnje) tada kada izjednači kvocijent graničnih proizvoda inputa s njihovom relativnom cijenom. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . = Cr Ck Upotrijebljena je tehnika proizvodnje ekonomski efikasna ukoliko uspije izjednačiti granični proizvod po novčanoj jedinici različitih inputa. 49 C Granični proizvod rada = r / ⋅Granični proizvod kapitala Granični proizvod kapitala Ck C Granični proizvod rada = r ⋅ Granični proizvod kapitala/ : Cr Ck Granični proizvod rada Granični proizvod kapitala = Cr Ck 129 .EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Ukoliko u temeljnoj propoziciji proizvodnje uz minimalni ukupni  ∆K Cr  ∆K trošak zamijenimo kvocijentom =  kvocijent  ∆R  ∆R Ck  Granični proizvod rada . C Granični proizvod rada = r Granični proizvod kapitala Ck Jednostavni će nas matematički postupak49 dovesti i do trećeg (alternativnog) uvjeta minimaliziranja ukupnog troška: Granični proizvod rada Granični proizvod kapitala .6.

zakon opadajućih prinosa (gomilanje jednog inputa. Uzrok je tomu sličnost zakona koji dominiraju. uz neizmijenjene veličine ostalih. 130 . proizvodnoj.EKONOMSKI EFIKASNA TEHNIKA PROIZVODNJE Zanimljiva je usporedba potrošačevog i proizvođačevog optimalnog izbora. Na jednoj je strani zakon opadajuće granične korisnosti (s rastom potrošnje nekog dobra nužno opada njegova granična korisnost). Proizvođač. Minimaliziranje ukupnog troška. dakle. zahtijeva izjednačavanje graničnog proizvoda po novčanoj jedinici angažiranih čimbenika proizvodnje ili izjednačavanje granične stope supstitucije kapitala radom i njihove relativne cijene. nužno obara njegov granični proizvod). a na drugoj. vladaju potrošnjom. odnosno proizvodnjom. PROIZVODNJA UZ NAJMANJI UKUPNI TROŠAK . nastoji zadani output proizvesti uz minimalni ukupni trošak.6. sličnost propozicija potrošačevog i proizvođačevog optimalnog izbora. Potrošačeva je namjera maksimalizirati ukupnu korisnost i u tom smislu on nastoji izjednačiti granične korisnosti po novčanoj jedinici različitih dobara ili graničnu stopu supstitucije dvaju dobara sa njihovom relativnom cijenom. što jest pretpostavka realiziranja maksimalnog profita. Zamjetna je. pak.

te su u stanju uvijek kupiti po najnižoj cijeni). 7.1. d) savršenu obaviještenost kupaca i proizvođača o svim relevantnim tržišnim podacima (i proizvođači i potrošači su upoznati s cijenama dobara i inputa. jednostavnosti radi. najoštriji oblik konkurencije naziva se savršena konkurencija. posebice kada je u pitanju formiranje cijene njegovog dobra i određivanje veličine outputa. Monopol označava postojanje tek jednog poduzeća. savršena konkurencija ili tržište savršene konkurencije razumijeva: a) postojanje velikog broja proizvođača istog dobra. SAVRŠENA KONKURENCIJA Ekstremni. Kriterij ove podjele jest poglavito broj poduzeća (ponuđača) nekog sektora. 50 Pojam dobra. tj. tržišnih struktura na savršenu konkurenciju. a oligopol razumijeva postojanje malog broja ponuđača nekog dobra. Naime. monopol. monopolističku konkurenciju i oligopol. upotrebljavamo kao kraticu za izraz "dobra i usluge" 131 . Svaka od navedenih tržišnih struktura nameće poduzeću specifična pravila ponašanja. i poduzeća slobodno ulaze i napuštaju tržište. TRŽIŠTE DOBARA 7. Razlog tomu su izuzetno zahtjevni uvjeti njenog postojanja. Savršena konkurencija i monopolistička konkurencija znače postojanje velikog broja poduzeća od kojih svaki proizvodi tek mali dio ukupnog proizvoda grane ili sektora. b) postojanje velikog broja kupaca. Za savršenu se konkurenciju često zna reći kako je gotovo tek teorijski moguća. c) ničim ograničenu mobilnost svih resursa pa dakle. TRŽIŠTE DOBARA 50 Uobičajena je podjela tržišta dobara.7.

TRŽIŠTE DOBARA Ova temeljna obilježja savršene konkurencije pomoći će u razotkrivanju ostalih specifičnosti savršene konkurencije. nije potrebito niti racionalno smanjiti cijenu ispod tržišne. Kada je cijena zadana veličina. prihvaćaju. preuzimaju. Naime. nemajući drugog izbora. savršeni konkurent ne može povećati cijenu iznad tržišne. Bio bi to samoubilački korak budući da bi. Savršeni konkurent nije u stanju varirajući veličinu vlastitog outputa utjecati na cijenu dobra. prikazati na sljedeći način: 132 . kupci su voljni kupiti dobro i po višoj.7. sasvim sigurno. Drugo. kada bilo koju veličinu outputa možete realizirati uz postojeću. Horizont savršenog konkurenta moguće je. Naime. savršeni konkurent ne posjeduje nikakvu kontrolu nad cijenom vlastitog dobra. tržišnoj. Savršeni konkurent je preuzimatelj cijene (price taker). Tržište nameće cijenu (nju određuje tržišna ponuda i tržišna potražnja). budući da postoji izuzetno veliki broj proizvođača identičnog proizvoda jasno je da svaki od savršenih konkurenata proizvodi mali. Naime. neznatni dio ukupnog proizvoda grane ili sektora. Ovaj je tip konkurencije posve neosoban – impersonalan. tržišnu cijenu. Ovdje nema osobnog suparništva – ne u tom smislu da poduzeće mora voditi računa o ponašanju i reakcijama drugog ili drugih poduzeća kako bi odredilo vlastitu politiku ili ponašanje. a savršeni konkurenti je. tada je potražnja s kojom se suočavate savršeno elastična. Razlozi su ovom mirenju sa sudbinom (barem kada je u pitanju cijena) dvojaki. Ponajprije. "od šume ne vidite drvo". Budući da ne posjeduje nikakvu tržišnu moć. cijeni. dakle. ostao bez kupaca i bio izguran s tržišta. U savršenoj konkurenciji relevantne ekonomske parametre odeđuju impersonalne snage tržšta.

dakle. izračunati na sljedeći način: Granični prihod = ∆ Ukupni prihod ∆ Količina 133 . podsjećamo.1. Moguće ga je. promjena. dakle. Ukupni. marginalni) prihod je prihod koji donosi dodatno prodana jedinica dobra. Ukupni prihod. Ukupni prihod = Količina ⋅ Cijena Granični (dodatni. Umnožak je to. jest zbroj svih primanja poduzeća koja ono realizira prodajom svojih dobara. 7. odnosno povećanje ukupnog prihoda kao posljedica jediničnog povećanja prodane količine dobara. TRŽIŠTE DOBARA Slika 53.1. utržene količine dobra i njegove cijene. granični i prosječni prihod savršenog konkurenta Sljedeća osobitost savršene konkurencije tiče se graničnog i prosječnog prihoda savršenog konkurenta.7. To je. prema tomu.

∆ Količina Prosječni je prihod ukupni prihod po jedinici prodanog dobra. to je ∆ Ukupni prihod = ∆ Količina ⋅ Cijena. Proizlazi da je prosječni prihod. u uvjetima i samo u uvjetima savršene konkurencije vrijedi da je cijena dobra jednaka graničnom i prosječnom prihodu savršenog konkurenta. jednak cijeni dobra. 134 . Dakle. TRŽIŠTE DOBARA Budući da je savršeni konkurent u prilici svaku dodatnu jedinicu outputa realizirati po istoj cijeni kao i svaku prethodnu (podsjećamo.7. cijenu određuje i nameće tržište). Cijena = Granični prihod = Prosječni prihod Situaciju u kojoj se nalazi savršeni konkurent moguće je sada i detaljnije prikazati. Prosječni prihod = Ukupni prihod = Cijena Količina Prema tomu. i to u svim tržišnim strukturama. Granični prihod savršenog konkurenta = ∆ Količina ⋅ Cijena = Cijena .

postoji druga opcija. Sasvim je sigurno da će on svoj output stabilizirati na onoj razini koja znači maksimalni profit. Preuzimatelj cijene nije u stanju kontrolirati cijenu svoga dobra. pa i savršenog konkurenta. Savršeni konkurent može manipulirati veličinom svog outputa. Profit jest razlika između ukupnog prihoda i ukupnog troška. 135 . a) Tržište b) Savršeni konkurent 7. TRŽIŠTE DOBARA Slike 54. Maksimaliziranje profita Zadaća je poduzeća.1. Međutim. te nije u mogućnosti da manipulirajući cijenom povećava profit. maksimalizirati profit .realizirati u danim uvjetima maksimalni profit.7.2.

bio zamijenjen gubitkom. 136 .2. javlja kada je ukupni trošak veći od ukupnog prihoda. 40 jedinica dobra. Output koji u datim okolnostima (tržišna cijena dobra iznosi 12) garantira maksimalni profit jest. ali ni gubitak. TRŽIŠTE DOBARA 7. očigledno.7.1. To je situacija u kojoj poduzeće ne realizira profit. nakon druge prijelomne točke. Profit se javlja nakon prve prijelomne točke da bi nestao. gubitak (negativni profit) je jednak fiksnom trošku i iznosi 25. Gubitak se.1. Prijelomna točka (break even point). Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Ukupni prihod 0 120 240 360 480 600 720 840 Ukupni trošak 25 115 195 285 385 525 715 955 Profit -25 5 45 75 95 75 5 -115 Kada je proizvedena i utržena količina dobara jednaka nuli. Ukupni prihod. dakako. prag rentabilnosti znači jednakost ukupnog prihoda i ukupnog troška. ukupni trošak i profit Tablica 19.

veći dodatni trošak od dodatnog prihoda smanjuje profit. Granični prihod. TRŽIŠTE DOBARA Slika 55. Profit će se u takvom slučaju smanjiti upravo za onaj iznos za koji granični trošak premašuje cijenu dobra . Granični trošak jest trošak proizvodnje dodatne jedinice dobra. granični trošak i profit Profitno-maksimalizirajući output moguće je odrediti i pomoću odnosa između graničnog prihoda i graničnog troška. Granični prihod jest prihod koji donosi dodatno utržena jedinica dobra. naime.7. 137 . Dodatni je prihod. veći od dodatnog troška i za tu se razliku profit poduzeća povećava.2. Naime. 7. veća od graničnog troška.2. savršeni konkurent ima razloga povećavati svoj output. Kada je granični prihod savršenog konkurenta odnosno cijena dobra. savršeni će konkurent smanjiti svoj output.1.granični prihod. Ukoliko je granični prihod (cijena dobra) manji od graničnog troška.

Ispitajmo njegovu djelotvornost. postoji tada kada savršeni konkurent nema razloga niti povećavati niti smanjivati svoj output.7. dakle. Naime. Zapitajmo se hoće li savršeni konkurent proizvesti output od 50. Po jedinici proizvedenog i utrženog dobra granični prihod je za 3 novčane jedinice veći od graničnog troška. Pravilo maksimaliziranja profita u uvjetima savršene konkurencije glasi: Cijena = Granični trošak . te se profit povećava za 30 novčanih jedinica (3 ⋅ 10 = 30). Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Ukupni prihod 0 120 240 360 480 600 720 840 Granični prihod 12 12 12 12 12 12 12 Ukupni trošak 25 115 195 285 385 525 715 955 Granični trošak 9 8 9 10 14 19 24 Profit -25 5 45 75 95 75 5 -115 Usredotočimo se na odnos između graničnog prihoda (cijene dobra) i graničnog troška. Ovo vrijedi (granični prihod je veći od graničnog troška) sve do outputa od 40. TRŽIŠTE DOBARA Profitno-maksimalizirajući output. odnos 138 . Dakle. Tablica 20. Maksimalizirati profit u uvjetima savršene konkurencije znači proizvoditi onaj output pri kojem je cijena dobra (granični prihod) jednaka graničnom trošku. Dakako da ne. Pri outputu od 10 jedinica granični prihod (12) jest veći od graničnog troška (9). pri outputu od 50 granični trošak (14) jest veći od graničnog prihoda (12). Upravo stoga se profit smanjuje za 20 novčanih jedinica (2 ⋅ 10) i sa 95 pada na 75 novčanih jedinica.

TRŽIŠTE DOBARA između graničnog prihoda (cijene dobra) i graničnog troška upućuje na zaključak kako profitno-maksimalizirajući output jest 40. Kako dokazati da presjecište krivulja graničnog troška i graničnog prihoda jest doista točka maksimaliziranja profita? Kako dokazati da output od 40 jedinica dobra jest profitno-maksimalizirajući output? Potrebiti će dokaz pružiti i. istovremeno. 139 .7. Pretpostavimo da raspolažemo jedino podacima koje nudi gornja slika. prosječni ukupni trošak odnosno njegova krivulja. Slika 56. omogućiti izračunavanje prosječnog i ukupnog (maksimalnog) profita.

Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Ukupni trošak 25 115 195 285 385 525 715 955 Prosječni ukupni trošak 11.92 13.7. Prosječni profit je profit po jedinici realiziranog dobra.75 9.5 9.5 9.5 11.64 Slika 57. 140 . TRŽIŠTE DOBARA Tablica 21.625 10.

Prosječni ukupni trošak Budući da prosječni ukupni trošak.375 ⋅ 40 = 95 7. Umnožak prosječnog profita i utržene (optimalne. profitno-maksimalizirajuće) količine određuje veličinu (maksimalnog) profita kojega ostvaruje savršeni konkurent. pri optimalnom outputu određenom jednakošću cijene (graničnog prihoda) i graničnog troška. u novim tržišnim uvjetima (tržišna cijena iznosi 9. iznosi 9. prosječni profit je. prosječni profit jednak je 2. Profit = Prosječni profit ⋅ Količina Profit = 2.5). Površina osjenčanog pravokutnika pokazuje veličinu maksimalnog profita kojega realizira savršeni konkurent (slika 57). prag rentabilnosti). Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao prijelomna točka U određenim uvjetima točka maksimaliziranja profita može postati prijelomna točka.3. Optimalni će output i dalje biti određen presjecištem krivulja graničnog prihoda (cijene) i graničnog troška. kao što gornja slika pokazuje.1.7.375. Pretpostavimo da tržišna cijena padne na razinu minimalnog prosječnog ukupnog troška. 141 . Optimalna razina proizvodnje. ali on više neće značiti realizaciju maksimalnog profita.625. TRŽIŠTE DOBARA Profit Prosječni profit = Količina Međutim. omogućit će tek poslovanje bez gubitka ali i bez profita (prijelomna točka. Prosječni profit = Prosječni prihod . i razlika između prosječnog prihoda i prosječnog ukupnog troška.

Prag rentabilnosti znači jednakost ukupnog prihoda i ukupnog troška ali i prosječnog prihoda i prosječnog ukupnog troška. vodi poduzeće u gubitak. Ne postoji profit ali. na sreću. svaki output. veći ili manji od optimalnog. Optimalni output sada iznosi 30. Zamjećujete. u situaciju u kojoj je prosječni ukupni trošak veći od prosječnog prihoda. TRŽIŠTE DOBARA Slika 58.7. 142 . niti gubitak.

Prosječni gubitak = Gubitak Količina 143 . TRŽIŠTE DOBARA 7.5.7.1.4. realizirati gubitak. Prosječni gubitak jest gubitak po jedinici utrženog dobra. savršeni će konkurent. Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška kao točka minimaliziranja gubitka Gurnu li tržišne sile tržišnu cijenu ispod razine minimalnog prosječnog ukupnog troška. Pretpostavimo da tržišna cijena iznosi 8. Minimalni će gubitak jamčiti output određen jednakošću cijene (graničnog prihoda) i graničnog troška. Slika 59. pri svim veličinama svog outputa.

U kratkom vremenskom razdoblju poduzeće suočeno s gubitkom ima na raspolaganju samo dvije opcije: nastaviti proizvoditi s gubitkom ili prekinuti proizvodnju. U oba slučaja gubitak je jednak fiksnom trošku. savršenom konkurentu. iz navedenog primjera. a to pokazuje i gornja slika.25 ⋅ 20 = 25 7. Našemu je poduzeću. pojava gubitka ne mora nužno značiti prekid proizvodnje. Naime.7. Fiksni trošak. koji proizvodi gubitak od 25 novčanih jedinica bit će svejedno hoće li nastaviti proizvodnju ili će je prekinuti.1. prekidanja proizvodnje. međutim. doista svejedno hoće li nastaviti ili prekinuti proizvodnju.25 Umnožak prosječnog gubitka i utržene (u danim uvjetima optimalne) količine određuje veličinu (minimalnog) gubitka koji realizira savršeni konkurent. Prekidanje proizvodnje Pojava gubitka otvara pitanje. Naime. dakle.Prosječni prihod Prosječni gubitak = 9.5 = 1. TRŽIŠTE DOBARA Međutim. prosječni je gubitak.5). razlika između prosječnog ukupnog troška i prosječnog prihoda. makar i privremenog.5. Gubitak = Prosječni gubitak ⋅ Količina Gubitak = 1. Prosječni gubitak = Prosječni ukupni trošak .75 . Situaciju u kojoj se poduzeće našlo moguće je opisati na sljedeći način: 144 . gubitak je jednak upravo fiksnom trošku budući da je tržište cijenu gurnulo na razinu minimalnog prosječnog varijabilnog troška (8. Moguće je da čudno zvuči. nije moguće izbjeći.8. proizvodili ili ne.

U tom slučaju ukupni prihod nije u stanju pokriti niti varijabilni trošak.5 13.5 Ukupni prihod = Varijabilni trošak 170 = 170 Gubitak = Fiksni trošak .5* 8.5 Ukupni prihod 168 Gubitak 27 < > Varijabilni trošak 170 Fiksni trošak .5 = 8. TRŽIŠTE DOBARA Cijena (prosječni prihod) = Minimalni prosječni varijabilni trošak* 8.28 Nameće se zaključak kako će poduzeće neminovno prekinuti proizvodnju kada njegov gubitak bude veći od fiksnog troška. naravno.7. Količina dobra 0 10 20 30 40 50 60 70 Varijabilni trošak 0 90 170 260 360 500 690 930 Prosječni varijabilni trošak 9 8. dogoditi tada kada tržište nametne cijenu koja je manja od minimalnog prosječnog varijabilnog troška. Prema tomu.4 8. 25 145 . 25 = 25 Tablica 22. pretpostavke prekidanja proizvodnje su: Cijena (prosječni prihod) < Minimalni prosječni varijabilni trošak 8.67 9 10 11. To će se.

Stoga. Potopljeni trošak Pitanje prekidanja proizvodnje moguće je povezati s pojmom potopljenog troška (sunk cost). i u svakodnevnom se životu susrećemo sa potopljenim troškom. poduzeće ne može privremeno prekinuvši proizvodnju izbjeći fiksni trošak.7. 146 . Otuda proizvođači nastavljaju proizvoditi čak i kada ta proizvodnja znači pojavu gubitka. 7. imate li sreće. Fiksni (potopljeni) trošak se može ignorirati51 (u kratkom vremenskom razdoblju) te važnim postaje pokriće varijabilnog troška. Nastali potopljeni trošak ćete zanemariti52 i budući da ste vatreni navijač svoga kluba kupit ćete novu ulaznicu i. u kratkom vremenskom razdoblju. Krivulja ponude savršenog konkurenta Optimalni output savršenog konkurenta određen je presjecištem krivulja graničnog troška i graničnog prihoda (cijene).7. Pretpostavimo da ste kupljenu kartu za nogometnu utakmicu izgubili. Fiksni trošak se.6. TRŽIŠTE DOBARA Prekid će proizvodnje u ovakvom slučaju smanjiti gubitak i svesti ga na fiksni trošak. Trošak je potopljen kada ga nije moguće nadoknaditi.1. fiksni – potopljeni trošak možemo zanemariti prilikom donošenja odluke o tome da li i koliko proizvoditi. 51 52 Ne vrijedi plakati nad prolivenim mlijekom. 7.1. ali gubitka manjeg od fiksnog troška. Dakako. Ništa drugo vam i ne preostaje. Naime. može smatrati potopljenim troškom. veseliti se pobjedi svoga kluba.

TRŽIŠTE DOBARA Slika 60. točka a na krivulji graničnog troška može. savršeni konkurent bilježi gubitak jednak fiksnom trošku. ali i ne mora značiti početak ponude budući da. proizvodio ili ne. teško zaključiti kako krivulja ponude savršenog konkurenta jest identična s njegovom krivuljom graničnog troška.7. Naime. Ukoliko cijena padne ispod razine minimalnog prosječnog varijabilnog troška. Nije. 147 . Ovo vrijedi uz jedan značajan izuzetak. dakle. jer će sa svakim porastom cijene povećavati ponuđenu količinu. u ovoj situaciji. nužno se prekida proizvodnja i ponuđena količina je jednaka nuli.

ukoliko je Ukupni prihod < Ukupni trošak . odnosno cijena dobra kojega proizvodi savršeni konkurent biti manja od prosječnog ukupnog troška. 7. TRŽIŠTE DOBARA Slika 61. Do izlaska sa tržišta će doći ukoliko je ukupni prihod manji od ukupnog troška.8. Pitanje izlaska sa tržišta U dugom vremenskom razdoblju pojava gubitka nužno nameće pitanje napuštanja tržišta.7. Poduzeće ne može u dugom vremenskom razdoblju podnositi gubitak. U tome će slučaju prosječni prihod.1. dakle. Prosječni prihod (cijena) < Prosječni ukupni trošak 148 . Izlazak slijedi.

Slika 62.9. TRŽIŠTE DOBARA Prema tomu. Dugoročna ravnoteža u uvjetima savršene konkurencije Pretpostavimo da tržišna cijena omogućuje savršenim konkurentima realizaciju profita.7. Cijena Ponuda. odnosno veća od prosječnog ukupnog troška. krivulja ponude savršenog konkurenta je identična sa krivuljom njegovog graničnog troška ali u onom području cijena u kojemu je cijena dobra jednaka. granični trošak C > PUT C< PUT Količina dobra 7.1. Podsjetimo se poznate nam situacije: 149 .

Drugim riječima. dugoročna ravnoteža znači da je ekonomski profit savršenih konkurenata jednak nuli. Sasvim je sigurno da će profit privući nove konkurente. Ukoliko se pojavio izuzetno velik broj novih poduzeća pad će cijene dovesti do pojave gubitka. a) Tržište b) Savršeni konkurent Ovo je. a cijena je jednaka minimalnom prosječnom ukupnom trošku savršenih konkurenata. Gubitak će izazvati iseljavanje poduzeća. dakle. Dugoročna ravnoteža znači da nema razloga niti za useljavanje niti iseljavanje poduzeća. Njihova će pojava. TRŽIŠTE DOBARA Slike 63. povećati tržišnu ponudu i izazvati pad cijene i profita. te će proces dugoročnog prilagođavanja trajati sve dotle dok profit svih savršenih konkurenata ne bude sveden na nulu. Jedno od obilježja savršene konkurencije jest i činjenica da se novi konkurenti potpuno slobodno pojavljuju na tržištu.7. ista priča u dugom vremenskom razdoblju ima nešto drukčiji kraj. sretni kraj priče o savršenom konkurentu u kratkom vremenskom razdoblju. profit (pozitivna razlika 150 . Međutim. u dugom vremenskom razdoblju. Naime.

TRŽIŠTE DOBARA između ukupnog prihoda i ukupnog troška) ćemo od sada zvati ekonomski profit. Odgovor je jednostavan: normalni profit. To je trošak čimbenika proizvodnje koje. Ukupni je trošak moguće podijeliti na (osim nama već poznate podjele na fiksni i varijabilni trošak) eksplicitni i implicitni trošak. i tada kada je ukupni prihod jednak ukupnomu trošku. dakle. dakle. Eksplicitni ili računovodstveni trošak je trošak svih inputa koji nisu vlasništvo vlasnika poduzeća. Vjerojatno se pitate što to savršene konkurente i dalje zadržava na tržištu. nije potrebito kupovati od drugih poduzeća. Implicitni trošak je trošak svih onih inputa koje posjeduje vlasnik ili vlasnici poduzeća. Normalni profit postoji. Slike 64.7. Implicitni trošak je trošak alternativne uporabe vlasnikovih inputa te ga nazivamo i oportunitetni 151 . potiče na proizvodnju kada je njihov ekonomski profit jednak nuli. računovodstvo ove kupovine vrijedno bilježi te eksplicitni trošak zovemo i računovodstveni trošak. Dakako. To je trošak onih čimbenika proizvodnje koje poduzeće mora kupovati kako bi moglo funkcionirati.

Ponajprije. Ukupni prihod = Ukupni trošak ( Eksplicitni trošak + Implicitni trošak ) Normalni profit 152 . Prema tomu. vlasnik ste poslovnog prostora i određena novčana sredstva ste uložili u poduzeće. vaš poslovni prostor i novčana sredstva) mogli upotrijebiti i na drugi način. novčana ste sredstva. gotovo svaki naš postupak izaziva neki oportunitetni trošak. TRŽIŠTE DOBARA trošak. a posebno značenje oportunitetni ili implicitni trošak ima u ekonomskom životu. mogli uložiti u banku i realizirati odgovarajuću kamatu. Oportunitetni je ili implicitni trošak vrijednost najbolje alternative koju smo propustili realizirati. realizirati odgovarajuću plaću. Vi ste. pretpostavimo nadalje. mogli ste iznajmiti poslovni prostor i ostvariti odgovarajuću najamninu. dakako. Pretpostavimo da ste pokrenuli nekakav "business". Nadalje. nerealizirana najamnina i kamata implicitni su ili oportunitetni trošak vaše odluke da imate svoje poduzeće. Vi vodite vaše poduzeće. Dakle. mogli ste se zaposliti i. U svakodnevnom životu.7. Konačno. inpute u vašem vlasništvu (vaš rad. normalni profit (koji postoji kada je ukupni prihod jednak ukupnom trošku . kao diplomirani ekonomist. propuštena plaća. umjesto u vlastito poduzeće.eksplicitnom i implicitnom) predstavlja onaj dio ukupnog prihoda koji pokriva upravo implicitni trošak. budući da smo prisiljeni birati između različitih alternativa.

Alokacijska neefikasnost postoji i kada je cijena dobra manja od graničnog troška njegove proizvodnje (C < GT). U ovom je slučaju nedovoljno resursa upotrijebljeno u proizvodnji dotičnog dobra. društveni interes to nalaže. Kada je. veći dio resursa uložiti u proizvodnju alternativnog. Alternativni angažman resursa znači proizvodnju manje vrijednosti. Pokušajmo alokacijsku efikasnost razumjeti na način da granični trošak shvatimo kao oportunitetni trošak. upravo proizvesti onaj output koji minimalizira prosječni ukupni trošak. Dugoročno. valja konstatirati da dugoročna ravnoteža u uvjetima savršene konkurencije znači i jednakost cijene i minimalnog prosječnog ukupnog troška (C= min. te postoji alokacijska efikasnost.7. Resurse je potrebito realocirati na način da se više resursa angažira u proizvodnji dobra čija je cijena veća od graničnog troška. postoji alokacijska efikasnost. savršeni konkurenti koriste upravo svoje kapacitete. Potrebito je. vrjednijeg dobra. Ova nejednakost signalizira da je previše resursa upotrijebljeno u proizvodnji nekog dobra.PUT). naime. kao vrijednost alternativnog dobra kojeg mogu proizvesti isti resursi. 153 . Alternativna uporaba resursa znači proizvodnju veće vrijednosti. TRŽIŠTE DOBARA Zaključimo kako normalni profit jest gorivo koje u dugom vremenskom razdoblju omogućava rad stroja savršene konkurencije. Resurse nije potrebito realocirati. Kada je cijena nekog dobra veća od njegovog graničnog troška (C>GT) govorimo o alokacijskoj neefikasnosti. dakle. Koristiti kapacitet znači. Na kraju. Ne postoji alternativni angažman resursa koji bi značio proizvodnju veće vrijednosti. Dugoročna ravnoteža znači i jednakost cijene dobra i graničnog troška. Kada je cijena dobra jednaka graničnom trošku (kao što je to slučaj na tržištu savršene konkurencije). cijena dobra jednaka graničnom trošku (C = GT) resursi su alocirani na način da njihova (najbolja) alternativna uporaba znači proizvodnju iste vrijednosti.

MONOPOL 7. na ovaj ili onaj način. zahvaljujući neprekidnom obaranju prosječnog ukupnog troška. potisnuti sve konkurente sa tržišta i osvojiti monopolski položaj. dakle. u takvom slučaju. TRŽIŠTE DOBARA 7. 53 Riječ je o dobru koje nema bliskog supstituta.2. Međutim. licence. Česti uzrok uspješnog povećavanja razmjera poduzeća jest izuzetno visoki fiksni trošak. Povećavanje outputa. zbog toga što je postotno povećanje njegovog ukupnog proizvoda veće od postotnog povećanja angažiranih inputa.7. sposobno. Poduzeće koje bilježi rastuće prinose razmjera (ekonomija razmjera) u stanju je. tržište opskrbiti odgovarajućim dobrom uz niži prosječni ukupni trošak nego veći broj manjih poduzeća. patenti). Zakonski monopol nastaje na osnovi zakonom utvrđenih povlastica (koncesije. izaziva pad prosječnog ukupnog troška. vode itd. Monopol znači postojanje jednog proizvođača-ponuđača jedinstvenog dobra 53 koji je. unatoč povećanju prosječnog varijabilnog troška. Ono je. 154 . do nastanka prirodnog monopola može doći i uslijed ekonomije razmjera. Pojam i oblici U lepezi tržišnih struktura savršena konkurencija jest jedna krajnost.1. Prirodni monopol nastaje kada jedno poduzeće monopolizira prirodne resurse. Druga je monopol.2. zaštićen od pojave potencijalne konkurencije. Obzirom na različite načine onemogućavanja konkurencije valja razlikovati zakonski (legalni) monopol i prirodni monopol. znači značajno smanjenje prosječnog fiksnog troška koje. Primjeri prirodnog monopola nastalog zbog ekonomije razmjera jesu distribucija plina. električne energije.

granični i prosječni prihod monopola Budući da je monopol jedini ponuđač nekog dobra. ipak. potražnja s kojom se on sučeljava jest tržišna potražnja (zbroj svih individualnih potražnji). njome upravlja zakon potražnje.2. Krivulja tržišne potražnje je istovremeno i krivulja prosječnog prihoda monopola. "pravi" cijenu. Za razliku od savršenog konkurenta . 54 54 Podsjećamo da je Ec > 1 kada postotno smanjenje cijene izazove takvo postotno povećanje potraživane količine koje znači rast ukupnog prihoda. Vrijedi. Ukoliko zahtijeva nižu cijenu. te nižoj cijeni dobra odgovara veća potraživana količina. Naime. naravno. odnosno cijene dobra.7.prihod koji donosi dodatno utržena jedinica dobra  ∆ Ukupni prihod    ∆ Količina  . Dok je u uvjetima savršene konkurencije cijena dobra bila jedanka graničnom i prosječnom prihodu savršenog konkurenta u uvjetima monopola cijena je jednaka samo prosječnom prihodu. Krivulja tržišne potražnje je krivulja opadajućeg oblika. posjeduje tržišnu moć. On je u stanju. U tom području tržišna potražnja jest cjenovno elastična odnosno Ec > 1. Sve dotle dok smanjenje cijene dobra (monopol se. dakle. Zbog čega je to tako? Monopol. Dakako.2. i obrnuto. Monopol je "price maker". Zbog toga se granični prihod monopola . monopol može birati između različitih cijena određenih tržišnom potražnjom. odnosno njegovom veličinom. određivati cijenu dobra. Rezultat je manji od cijene dobra odnosno prosječnog prihoda. granični prihod monopola je manji od prosječnog prihoda. TRŽIŠTE DOBARA 7.preuzimatelja cijene (price taker-a) monopol određuje. 155 . zahvaljujući svom posebnom. povlaštenom položaju. potraživana će količina dobara biti veća. Pri tome. određujući cijenu spušta niz krivulju tržišne potražnje) znači pozitivan granični prihod ukupni prihod monopola raste.javlja kao razlika između povećanja ukupnog    prihoda uslijed povećanja realizirane količine dobara i smanjenja ukupnog prihoda uslijed smanjenja cijene dobra. Naime. Ukupni. manipulirajući vlastitim outputom. postoje neka ograničenja.

Cijena 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Potraživana količina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ukupni prihod 0 11 20 27 32 35 36 35 32 27 20 11 0 Granični prihod 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 156 . on je maksimalan. U tom slučaju tržišna potražnja je jedinično ili stabilno elastična. a Ec = 1. odnosno 0 < Ec < 1. ukupni prihod monopola niti raste niti pada. TRŽIŠTE DOBARA Kada je granični prihod monopola jednak 0.7. Kada smanjenje cijene dobra znači negativan granični prihod ukupni prihod monopola opada. Tablica 23. U tom području tržišna potražnja jest cjenovno neelastična.

7. TRŽIŠTE DOBARA Slika 65. 157 .

on će ga napustiti povećavajući cijenu i smanjujući output. Koje je područje tržišne potražnje zanimljivo za monopol? U kojem će dijelu tržišne potražnje monopol potražiti svoj profitnomaksimalizirajući output? Nasuprot uvriježenom mišljenju bit će to onaj segment tržišne potražnje koji znači rast ukupnog prihoda. 158 . dakle. monopol zađe u područje cjenovno neelastične potražnje. TRŽIŠTE DOBARA Slika 66. kojim slučajem. koji. znači pozitivan granični prihod i cjenovno elastičnu potražnju.7. Ukoliko.

Neprijeporno.2.3.2. Maksimaliziranje profita 7. Odredimo output koji znači maksimalni ekonomski profit i to pomoću ukupnog prihoda i ukupnog troška.1. Tablica 24. Ukupni prihod. Cijena 12 11 10 9 8 7 6 Potraživana količina 0 1 2 3 4 5 6 Ukupni prihod 0 11 20 27 32 35 36 Ukupni trošak 7 11 14 19 26 35 46 Profit -7 0 6 8 6 0 -10 Ekonomski se profit (pozitivna razlika između ukupnog prihoda i ukupnog troška) javlja nakon prve prijelomne točke i nestaje nakon druge. 159 .3.7. TRŽIŠTE DOBARA 7. ukupni trošak i profit Provjerimo tvrdnju da se profitno-maksimalizirajući output nalazi u onom segmentu tržišne potražnje koja znači pozitivan granični prihod i Ec > 1. profitno-maksimalizirajući output jesu 3 jedinice dobra.

vrijedi i u uvjetima monopola. Granični prihod.2. Naime. output valja smanjivati sve dok se ne izjednače granični prihod i granični trošak. Ukupni prihod.7. monopol će povećavati svoj ukupni proizvod sve dok je granični prihod veći od graničnog troška. TRŽIŠTE DOBARA Slika 67. Monopol će.2. osigurava maksimalni profit moguće je locirati i pomoću graničnog prihoda i graničnog troška. granični trošak i profit Output koji. analizirajući savršenu konkurenciju. 160 .3. Ukoliko je granični trošak veći od graničnog prihoda. u danim uvjetima. ukupni 45 trošak 40 35 30 25 20 19 27 32 36 ukupni trošak ukupni prihod maksimalni profiit=8 15 10 5 7 11 1 2 3 4 5 6 profitno-maksimizirajući output Potraživana količina 7. Pravilo koje smo otkrili.

33 6. Četvrtu jedinicu monopol neće proizvesti budući da je njen granični trošak (7) veći od graničnog prihoda (5). Tablica 26. Cijena Potraživana količina Ukupni prihod Granični prihod Ukupni trošak Granični trošak Profit 12 11 10 9 8 7 6 0 1 2 3 4 5 6 0 11 20 27 32 35 36 11 9 7 5 3 1 7 11 14 19 26 35 46 4 3 5 7 9 11 -7 0 6 8 6 0 -10 Profitno-maksimalizirajući output jesu. Tablica 25. Da bismo i slikom pokazali i dokazali kako output od 3 jedinice dobra jest profitno-maksimalizirajući potrebito je gornju tablicu dopuniti podacima o prosječnom ukupnom trošku.7.67 161 .5 7 7. Proizvodnja te četvrte jedinice značila bi smanjenje profita za dvije novčane jedinice. TRŽIŠTE DOBARA ponovimo. Količina 0 1 2 3 4 5 6 Ukupni trošak 7 11 14 19 26 35 46 Prosječni ukupni trošak 11 7 6. 3 jedinice dobra. naravno. maksimalizirati svoj profit proizvodeći onaj output pri kojem je granični prihod jednak graničnom trošku.

promjene (pad) tržišne potražnje mogu monopolu omogućiti tek ostvarenje normalnog profita. već spomenute. optimalnom što se poslovnog rezultata tiče.prosječni ukupni trošak) iznosi 2.7. a prosječni ukupni trošak 6. TRŽIŠTE DOBARA Slika 68. povlašteni. To su. Za razliku od savršenog konkurenta koji je u dugom vremenskom razdoblju "osuđen" na normalni profit monopol može u dugom vremenskom razdoblju realizirati ekonomski profit. Taj dugovječni ekonomski profit koji monopol realizira zahvaljujući činjenici da je zaštićen od pojave konkurencije nazivamo monopolski profit. Presjecište krivulja graničnog prihoda i graničnog troška ukazuje na profitno maksimilizirajući output. Međutim. Naime.33.67 ⋅ 3) iznosi 8. Pri tom. a maksimalni (ekonomski) profit (2. Prosječni profit (prosječni prihod . outputu cijena dobra iznosi 9. a mogu ga gurnuti i u gubitak. monopolski položaj ne jamči trajnu i sigurnu realizaciju ekonomskog profita. tri jedinice dobra.67. 162 .

Prijelomna točka u uvjetima monopola Ukoliko uslijed smanjenja tržišne potražnje njena krivulja. odnosno ukupni prihod je jednak ukupnom trošku. izjednačavanje cijene (prosječnog prihoda) i minimalnog prosječnog ukupnog troška. pri optimalnom outputu. Granični trošak Prosječni ukupni trošak Svaki output.7.2. za razliku od savršene konkurencije. Ali. TRŽIŠTE DOBARA 7. između ostalog. 163 . Slika 69. čak i tada kada ostvaruje samo normalni profit monopol zahtijeva veću cijenu od minimalnog prosječnog ukupnog troška. tangira krivulju prosječnog ukupnog troška monopol realizira tek normalni profit. veći ili manji od optimalnog K.4. vodi monopol u gubitak. Jedino K jamči jednakost prosječnog ukupnog troška i prosječnog prihoda te realizaciju normalnog profita. Lošoj reputaciji monopola. Ekonomski je profit jednak nuli budući da je prosječni prihod jednak prosječnom ukupnom trošku. određenom jednakošću graničnog prihoda i graničnog troška. vodi ga u situaciju u kojoj je prosječni ukupni trošak veći od prosječnog prihoda. pridonosi i činjenica da prijelomna točka u uvjetima monopola ne znači.

dakle. TRŽIŠTE DOBARA 7. Točka minimaliziranja gubitka u uvjetima monopola Monopol neće izbjeći gubitak kada je pri svim razinama proizvodnje prosječni ukupni trošak veći od prosječnog prihoda. 164 .5.7. baš kao i savršeni konkurent. ukoliko je. Ukoliko je gubitak veći od fiksnog troška. prekinuti proizvodnju. cijena (prosječni prihod) manja od minimalnog prosječnog varijabilnog troška monopol će.2. Minimalni gubitak osigurava optimalni output K (određen presjecištem krivulja graničnog prihoda i graničnog troška). makar i privremeno. Granični trošak Prosječni ukupni trošak Najviše što monopol u ovoj situaciji može učiniti jest minimalizirati gubitak. Slika 70.

266. znači veću ponuđenu količinu. granični prihod Granični trošak C Potražnja1 Potražnja0 Granični prihod0 Granični prihod1 K0 K1 Količina 55 Vidjeti: Mansfield. zahtijeva maksimalnu cijenu koju dopušta tržišna potražnja. ceteris paribus.. Dakako. Viša cijena. Monopolova krivulja ponude ne postoji.6. Vrijedi i obrnuto. TRŽIŠTE DOBARA 7. E. bilo tržišne) pokazuje odnos između cijene nekog dobra i ponuđene količine.W. Za razliku od savršenog konkurenta monopol nema krivulju ponude. Monopol. New York 1991. Slika 71. pri tome.2. nastoji proizvesti onu količinu dobra koja znači jednakost graničnog prihoda i graničnog troška i.7. granični trošak.55 Cijena . Norton & Company.: Microeconomics. Inc. ovo vrijedi ukoliko je cijena veća od minimalnog prosječnog varijabilnog troška savršenog konkurenta. Međutim. u različitim tržišnim situacijama. Podsjetimo. 165 . krivulja ponude (bilo individualne. kada je monopol u pitanju taj jedinstveni odnos između cijene i ponuđene količine naprosto ne postoji. str. Monopol i krivulja ponude Krivulja ponude savršenog konkurenta jednaka je s krivuljom njegovog graničnog troška. W.

odnosno ponuđač mora biti u stanju procijeniti platežnu sposobnost kupaca i spremnost na kupovinu.7. Monopol je konzistentan u svome nastojanju da proizvodi output koji izjednačava granični prihod i granični trošak. 166 . značiti najrazličitije ponuđene količine. mada to posebno ne naglasismo. 7. TRŽIŠTE DOBARA Nepostojanje jedinstvenog odnosa između cijene dobra i ponuđene količine pokazuje i prethodna slika. On. Naime. dakle. biti u uvjetima savršene konkurencije. odnosno tržišnu moć. Monopol. Diskriminacija cijena nije moguća i ne može je. bijaše riječ o monopolu s jedinstvenom cijenom. Uspješno diferenciranje cijena ili diskriminacija cijena pretpostavlja: 1. Dobro ili usluga koja se namjerava prodavati po različitim cijenama ne može biti namijenjenja preprodaji. Moguća bi preprodaja vrlo brzo dovela do etabliranja jedinstvene cijene 3. jedna te ista cijena može. ove razlike u cijenama nemaju opravdanje u različitim troškovima poslovanja. međutim. Proizvođač mora biti u stanju kontrolirati cijenu dobra.2. može prakticirati diskriminaciju cijena. mora posjedovati monopolsku. 2.7. međutim. Dakako. Monopol s jedinstvenom cijenom je monopol koji zahtijeva istu cijenu za svaku jedinicu svog outputa. kada je riječ o monopolu. postojanje jedinstvenog odnosa između cijene dobra i ponuđene količine istog dobra. Ovo njegovo nastojanje ne implicira. naravno. Monopol i diskriminacija cijena Do sada. Proizvođač. Diskriminacija cijena znači prodaju istog dobra po različitim cijenama različitim kupcima. odnosno novčani iznos koji su pojedini kupci ili skupine kupaca voljni platiti za dobro ili uslugu.

prosječni prihod Granični prihod K 167 . Savršena diskriminacija cijena O savršenoj diskriminaciji cijena govorimo kada proizvođač od svakog kupca zahtijeva maksimalni novčani iznos kojega je on spreman platiti. U stvarnom svijetu diskriminacija cijena nije savršena.7.2. odnosno usluge. 7. Sljedeći će grafički prikazi pojasniti učinke savršene diskriminacije cijena.1. U ovoj je situaciji cijena u svakom pojedinom slučaju jednaka vrijednosti dobra. Slika 72. Potrošački višak biva pretvoren u profit proizvođača. Ali.7. TRŽIŠTE DOBARA U stvarnom svijetu potrošači ne ulaze u prodavaonice s istaknutim novčanim iznosima koje su spremni platiti za pojedina dobra ili usluge. monopol poseže za diskriminacijom cijena budući da ona povećava njegov profit. jednostavnosti radi pretpostavit ćemo da monopol uspijeva savršeno diskriminirati cijene. Prema tomu. A Ekonomski profit C B Granični trošak Prosječni ukupni trošak Tržišna potražnja .

Ekonomski profit Granični trošak Prosječni ukupni trošak Tržišna potražnja . pridržavajući se pravila da izjednači granični prihod i granični trošak. Ali. poznati nam. Monopol. Slika 73. način maksimalizira svoj profit. zamjećujete da potrošači koji su spremni platiti jedinstvenu cijenu C ostvaruju potrošački probitak kojega prikazuje površina trokuta ACB. Stoga. granični prihod K K1 Savršena diskriminacija cijena briše razliku između cijene i graničnog prihoda. 168 .7. TRŽIŠTE DOBARA Riječ je o situaciji koju dobro poznajemo. Razlog tomu jest činjenica da se smanjenje cijene (koje rezultira povećanjem potraživane količine) odnosi samo na dodatno utrženu jedinicu dobra. Na taj. Baš kao u savršenog konkurenta i u monopola koji savršeno diskriminira cijene vrijedi da je cijena = prosječni prihod = granični prihod. proizvodi output K. prosječni prihod. svaka jedinica outputa znači jednakost cijene i graničnog prihoda. a ne i na sve prethodne jedinice.

b) Moguće ironično. Učinci su savršene diskriminacije cijena dvojaki: a) Potrošački probitak se pretvara u profit. Samo posljednji kupac plaća cijenu jednaku graničnom trošku. odnosno savršena konkurencija. Monopol će proizvesti output pri kojemu je 169 . Zaključimo: savršena diskriminacija cijena rezultira većim profitom. Ravnotežna će cijena i output biti određeni presjecištem krivulja tržišne potražnje i tržišne ponude. Svaki od savršenih konkurenata prihvaća tržišnu cijenu kao danu i proizvodi onaj output pri kojemu je granični trošak jednak cijeni dobra. Usporedba monopola i savršene konkurencije Usporediti monopol i savršenu konkurenciju znači.8. krivulja tržišne ponude je istovremeno i krivulja graničnog troška.7. osim posljednjeg. ponajprije. alokacijski efikasnim outputom. usporediti cijene koje nastaju u ovim različitim tržišnim strukturama. povećanju profita pridonose i oni kupci koje je jedinstvena cijena i pravilo izjednačavanja graničnog prihoda i cijene izbacilo "iz igre". Uvest ćemo u igru njegovu krivulju graničnog prihoda. Ne zaboravimo. alokacijski efikasnog outputa pri kojem je cijena izjednačena s graničnim troškom. ali povećanje profita. TRŽIŠTE DOBARA Monopol proizvodi ukupni proizvod K1 koji znači (baš kao i u savršenog konkurenta) jednakost cijene dobra i graničnog troška. 7. Potom ćemo isti sektor monopolizirati pretpostavivši da umjesto velikog broja ponuđača postoji samo jedan. znači proizvodnju većeg. ali i većim. Pretpostavit ćemo da je. te outpute koje odbacuje monopol. prije svega. posredovano savršenom diskriminacijom cijena. neki sektor gospodarstva podvrgnut savršenoj konkurenciji. Sada svi kupci. plaćaju cijenu veću od one koja bi se formirala u uvjetima savršene konkurencije. Ali.2.

Nije teško zaključiti da: 1. monopolski output (KM) jest manji od konkurencijskog outputa (KK) 3.7. TRŽIŠTE DOBARA granični prihod izjednačen s njegovim graničnim troškom. Međutim. osim alokacijske neučinkovitosti te proizvodne neučinkovitosti – nekorištenja kapaciteta [čak i u situaciji realizacije normalnog profita cijena je veća od minimalnog prosječnog ukupnog 170 . monopolska cijena (CM) jest veća od graničnog troška 4. Slika 74. monopolska cijena (CM) jest veća od cijene koju odbacuje savršena konkurencija (CK) 2. te odrediti maksimalnu cijenu koju tržišna potražnja može podnijeti. cijena formirana u uvjetima savršene konkurencije (CK) jednaka je graničnom trošku.

dakako. Izgradnja i održavanje barijera koje štite monopolski položaj može biti zaista skupa. TRŽIŠTE DOBARA troška (c > min. Ovaj se oblik neefikasnosti ne odnosi na poznatu činjenicu da monopol smanjuje output kako bi povećao cijenu već je Harvey Leibenstein veže uz činjenicu da se uz date inpute ne proizvodi maksimalni mogući output. učiniti većim od onog konkurencijskog. zbog inertnog i hipertrofiranog upravljačkog i kontrolnog mehanizma može bolovati od X neefikasnosti. Ocjenjujete li nečiji monopolski položaj zapitajte se da li je netko monopol zbog toga što je "loš" ili je. mogu monopolski output. 171 . Razlika između aktualnog outputa uz datu tehnologiju i angažirane inpute te mogućeg. nije se teško složiti sa tvrdnjom da pojavom monopola društvo uvijek gubi. ali i ekonomije cilja (economies of scope). izaziva dodatne troškove. Međutim. pak. Ekonomije cilja se.7. evidentno. Zaštićeno od konkurencije. Naime. taj monopolski položaj osvojen na "dobar" način. odnosno ponašanju usmjerenom na izgradnju monopolskog položaja i njegovu zaštitu. a monopolska cijena može biti niža od konkurencijske. aktivnosti koja. Ali. uljuljkano u sigurnost monopolske pozicije poduzeće se spušta ispod krivulje ukupnog proizvoda. "rent seeking behavior". monopoli očigledno nisu izumrla vrsta. a zbog zaštićenosti od konkurencije. Razlozi za to vjerojatno postoje. u određenim slučajevima. Isti se inputi koriste za proizvodnju većeg broja dobara (komplementarnih u smislu njihove jeftinije proizvodnje). U ovom je dijelu priče monopol neprijeporno negativni junak priče ("bad guy"). Riječ je o traganju za rentom. to nije sve. Ekonomije cilja jesu smanjenje prosječnog ukupnog troška kao posljedica povećanja broja različitih dobara koja poduzeće proizvodi. a koje je cilj realizacija monopolskog profita. Monopol. Doista. Lobiranje radi carinske zaštite od inozemne konkurencije samo je jedan primjer "rent seeking-a". većeg outputa jest X neefikasnost. odnosno proširenju asortimana proizvodnje. zasnivanju na diverzifikaciji dobara. poznata nam ekonomija razmjera. PUT)] monopolu se može prigovoriti i tzv.

Sve to. Granični je trošak u tom slučaju nužno manji od prosječnog ukupnog troška. odnosno njihova kombinacija (farmaceutska industrija. ekonomija razmjera ili ekonomije cilja. pretpostavili da monopoliziranje tržišta nije tangiralo troškove. itd. a monopolski output veći od konkurencijskog. zamjećujete. a uspješno korištenje ekonomija razmjera i cilja ilustrirat će sljedeća slika. Slika 75.7.) obara prosječni ukupni trošak. unatoč tomu što nije ostvarena alokacijska efikasnost. Ali. 172 . uspoređujući savršenu konkurenciju i monopol. Tržišna ponuda Cijena Granični trošak CK CM Tržišna potražnja Granični prihod KK KM Količina U ovome je slučaju monopolska cijena niža od konkurencijske. TRŽIŠTE DOBARA U prethodnom smo primjeru. Prema tomu. Krivulja tržišne ponude je nastankom monopola pretvorena u njegovu krivulju graničnog troška. monopol igra pozitivnu ulogu. proizvodnja bijele tehnike. u nekim slučajevima.

činjenicu da se monopolistički konkurent sučeljava. Budući da proizvodi jedinstvenu verziju dobra. monopolistički konkurent dominira jednim segmentom tržišta i u mogućnosti je kontrolirati cijenu svog dobra. Valja dodati. sposobnost da variranjem outputa utječe na cijenu dobra. ne identično dobro. monopolistička konkurencija. Novi se. 173 . imperfektna konkurencija podrazumijeva postojanje većeg ili manjeg (ali. Stvarna su tržišta. dakle. s opadajućom krivuljom potražnje. podvrgnuta nesavršenoj konkurenciji i smještena između dviju krajnosti-savršene konkurencije i monopola. Razmotrit ćemo dva oblika nesavršene konkurencije. U prvom. Zahvaljujući diferencijaciji dobra koja proizvode monopolistički konkurenti nisu savršeni supstituti. baš kao i monopol. dakako.3. slobodno pojavljuju na tržištu i uključuju u tržišnu utakmicu. tržišna moć jest posljedica malog broja ponuđača i činjenice da svaki od njih proizvodi značajni dio ukupnog proizvoda grane.1. većeg od jednog) broja ponuđača od kojih svaki posjeduje određenu tržišnu moć. Savršena konkurencija i monopol prije su apstrakcije negoli realnost. tržišna moć jest posljedica diferencijacije proizvoda.7. bez ikakvih ograničenja. TRŽIŠTE DOBARA 7. dakle. konkurenti. riječ je o monopolističkoj konkurenciji. ponajprije. Monopolistička konkurencija Monopolistička je konkurencija takav tip tržišta na kojem veliki broj poduzeća međusobno konkurira proizvodeći ne identično već slično dobro. ne postavlja nikakve zapreke onima koji žele ući ili izaći s tržišta. Drugo. radi se o oligopolu. 7.3. baš kao savršena konkurencija. U drugom slučaju. Gornja definicija ne obuhvaća sva bitna obilježja monopolističke konkurencije. Nesavršena. Monopolistički konkurenti proizvode slično. NESAVRŠENA KONKURENCIJA Stvarni svijet doista nije niti savršeno konkurentan niti u potpunosti monopoliziran.

174 . Ovakvo ponašanje nameće opadajuća krivulja potražnje s kojom se monopolistički konkurent sučeljava.1. 7. Slika 76. proizvodi onaj output pri kojem je granični prihod izjednačen s graničnim troškom.7. Pretpostavimo da zbog povoljnih tržišnih uvjeta monopolistički konkurenti realiziraju ekonomski profit. Kratko vremensko razdoblje Monopolistički konkurent poštuje isto pravilo maksimaliziranja profita kao i monopol.1. Predstavimo situaciju u kojoj se nalazi jedan od monopolističkih konkurenata. Zbog toga su i događanja na ovom tipu tržišta vrlo zanimljiva. monopolistička je konkurencija mješavina obilježja svojstvenih kako za savršenu konkurenciju tako i monopol.3. TRŽIŠTE DOBARA Zamjećujete. dakle. On.

7. neodrživa u dugom vremenskom razdoblju. Nova će poduzeća privući dio kupaca. dugoročna ravnoteža na tržištu monopolističke konkurencije znači da je ekonomski profit jednak nuli.2. Naime. potražnja za proizvodima starosjedioca se smanjuje. Prema tomu. uopće na tržištu monopolističke konkurencije postaje prilično tijesno. ekonomski profit koji realiziraju monopolistički konkurenti privući će. Slika 77. Budući da je prosječni prihod.3. Gubitak će izazvati iseljavanje poduzeća. Ova je idilična situacija. 7.1. Ekonomski profit se smanjuje. Granični trošak Prosječni ukupni trošak 175 . međutim. TRŽIŠTE DOBARA Poduzeće izgleda i ponaša se kao monopol. Dugo vremensko razdoblje Dugo vremensko razdoblje aktivira ono obilježje monopolističke konkurencije koje se tiče slobodnog pojavljivanja novih konkurenata na tržištu. sasvim sigurno. nove konkurente. odnosno cijena veća od prosječnog ukupnog troška pri optimalnom K. monopolistički konkurent realizira ekonomski profit čiju veličinu predstavlja svojom površinom osjenčani pravokutnik. Ovo će napuštanje tržišta trajati sve dotle dok monopolistički konkurenti ne ostvare jedino i samo normalni profit. a drastičniji pad potražnje (pomicanje krivulje potražnje ulijevo i prema dolje) može dovesti i do pojave gubitka.

Diferencirani oligopol znači da poduzeća proizvode slična dobra. savršeni konkurent koristi upravo svoj kapacitet.3. Realizirajući normalni profit monopolistički konkurent proizvodi output koji je manji od onoga koji znači minimalni prosječni ukupni trošak. TRŽIŠTE DOBARA Ekonomski je rezultat isti kao u savršenoj konkurenciji. Ali.7. Čisti oligopol razumijeva proizvodnju istog dobra. dakle. Ponekad nije moguće realizirati prihvatljivo niski prosječni ukupni trošak bez proizvodnje izuzetno velikog outputa. Nadalje. mali broj proizvođača može postojati i zbog činjenice da je za pojavu na nekom 176 . 7. Riječ je o ponešto različitim dobrima ali. Drugim riječima. Monopol i monopolistička konkurencija. naime. proizvoditi normalni profit u savršenoj konkurenciji znači proizvoditi onaj output koji znači i minimalni prosječni ukupni trošak. i dobrim supstitutima. neiskorištenog kapaciteta. Nadalje. Najčešće je to ekonomija razmjera. Cijena dobra savršenog konkurenta jednaka je graničnom trošku. Uopće.2. Cijena koju određuje monopolistički konkurent veća je od graničnog troška. onaj output koji znači minimalni ukupni trošak po jedinici proizvedenog dobra . Kapacitet je. međutim. Na takvom tržištu će postojati manji broj velikih proizvođača. Brojni su uzroci formiranja oligopola. I monopolistički konkurent i savršeni konkurent moraju se dugoročno zadovoljiti normalnim profitom. Oligopol Oligopol je tržište na kojemu nekoliko (mali broj) proizvođača međusobno konkurira proizvodeći ista ili slična dobra. U tom smislu valja razlikovati diferencirani oligopol i čisti oligopol.minimalni prosječni ukupni trošak. razlike ipak postoje. znači pojavu suvišnog. prijelomna točka u uvjetima monopolističke konkurencije znači manji output i veću cijenu nego prijelomna točka u uvjetima savršene konkurencije. istovremeno.

preuzme vodstvo u cijenama. Ovdje ima mjesta i za sukob. On je "price maker". određuje cijenu. Bitno obilježje oligopola jest mali broj proizvođača i. Ovakvi su 177 . Strategijska je interakcija naročiti oblik međusobne ovisnosti poduzeća u oligopolu koja nalaže takvo ponašanje (posebice kada je u pitanju cijena dobra i veličina outputa) koje vodi računa o očekivanim postupcima i reakcijama svih konkurenata. Problem međusobne ovisnosti. Monopol "pravi". Poduzeće koje je preuzelo vodstvo u cijenama. oligopolist mora biti znatno oprezniji prilikom određivanja cijene.2. Međutim. itd. također. proizvode output koji znači jednakost graničnog prihoda i graničnog troška. On traga za cijenom vodeći računa o postupcima svojih konkurenata. 7. s tim u svezi. ali i za suradnju. prihvaćaju cijenu dominatnog poduzeća te. patenata. Manja poduzeća. Budući da je pod budnom paskom svojih konkurenata.1. Drugi način određivanja cijene u oligopolu jest tajno (budući da je najčešće ilegalno) ili javno dogovaranje i sporazumijevanje. TRŽIŠTE DOBARA tržištu potrebito uložiti izuzetno velik (financijski) kapital. problem strategijske interakcije rješava se na način da jedno poduzeće. Situaciju u kojoj se nalaze oligopolisti nazivamo strategijska interakcija. Vodstvo u cijenama i tajni sporazumi Postoji nekoliko načina rješavanja pitanja određivanja cijene u oligopolu. dominantno poduzeće. ovisno o promjenama tržišnih uvjeta i vlastitih troškova. Oligopol može biti i posljedica insuficijentnih zaliha sirovina. vodstvo u cijenama.7. a ostali ga u tome slijede. najčešće ono najveće. postojanje relevantne tržišne moći svakog od oligopolista. situacija je ovdje znatno složenija negoli u monopolu. Prvi je tzv. Očigledno. Ono određuje i mijenja cijenu. maksimalizira svoj profit proizvodeći onaj output pri kojem je njegov granični prihod jednak graničnom trošku. On je "price searcher".3. profit i output svakog poduzeća u oligopolu ovisi o postupcima njegovih konkurenata.

Ne samo zbog toga što ih. Slika 78. veličina outputa.7. Jedno ili više poduzeća počinje kršiti sporazum snizujući cijenu ispod dogovorene. te ukoliko ga se pridržavaju posljedice (cijena i output) mogu biti iste kao da je riječ o monopolu. Ona će biti određena presjecištem krivulja zajedničkog (ukupnog) graničnog troška i graničnog prihoda. te podjela tržišta) mogući budući da se u oligopolu radi o malom broju zainteresiranih stranaka (poduzeća) koje su potpuno svjesne međusobne ovisnosti. Često se događa da ovakvi aranžmani nisu dugoga vijeka. prestanak sporazuma. povećani profiti i zaštita od pojave eventualne konkurencije. 178 . povećavajući output iznad dogovorene kvote. Ukoliko oligopolisti sklope ovakvu vrstu sporazuma (javnog ili tajnog). zakon zabranjuje već stoga što se on iznutra krši. TRŽIŠTE DOBARA sporazumi (predmet kojih su najčešće cijena. Ostali to relativno brzo otkrivaju te dolazi do odgovarajuće reakcije koja znači i raskid. najčešće. Tako formirana cijena jest monopolska cijena. Prednosti sporazuma su očigledne: smanjena nesigurnost. a sve u cilju povećanja vlastitog profita.

dakle.2. međutim. nemaju puno razloga vjerovati jedan drugomu. vjerojatno. duopolu) odigrajmo igru poznatu kao zatvorenikova dilema. Čvrstih dokaza.3. u odvojene prostorije te obama veli sljedeće: "Ukoliko priznaš ranije počinjene provale." Zatvorenici. pretpostavljate. poštujući pravila igre.B. Slično je i s igrom koju igraju poduzeća u oligopolu. A. 179 .A. Ukoliko obojica priznate bit ćete osuđeni na četiri godine zatvora. i B.7. Istražitelj stoga smjesti A.B. odvija u prilično neugodnom ambijentu. nema. i B. ima na raspolaganju različite strategije (načine igre) kako bi osigurao povoljan ishod igre. U tom smislu svaki igrač. Prije nego razmotrimo ekonomsku primjenu teorije igara (na primjeru najjednostavnijeg slučaja oligopola. a tvoj partner to odbije učiniti.A. osuđeni samo za posljednju provalu.A. vjerojatni počinitelji niza provala u proteklih nekoliko mjeseci. ne mogu komunicirati i. 7.2. Teorija igara može se. dobit ćeš zatvorsku kaznu u trajanju od jedne godine. i B.B. budući da je odbio priznati.1.2.A. budu uhićeni prilikom pokušaja provale. a partnera. Tijekom istrage ustanovi se da su A. Prilično složena situacija budući da A. znaju da ukoliko niti jedan ne prizna ranije počinjene provale mogu biti.2. i B. TRŽIŠTE DOBARA 7. dakako. zbog nedostatka dokaza. U tom slučaju obojicu očekuje kazna od dvije godine zatvora. čeka zatvorska kazna od osam godina. Zatvorenikova dilema Igra se.3. pa i ona najnaivnija predstavlja konfliktnu situaciju u kojoj svaki od sudionika nastoji promovirati vlastiti interes. Svaka igra. upotrijebiti i za analizu strategijske interakcije ali i za analizu najrazličitijih problema društvenih znanosti.B. Teorija igara Teorija je igara teorija koja analizira donošenje odluka u situacijama u kojima postoji sukob interesa.

a oni će u zatvoru odsjediti svaki po četiri godine. B.. Na koji način razmišlja zatvorenik A. prizna. TRŽIŠTE DOBARA U igri sudjeluju dva igrača kojima su na raspolaganju svega dva načina igre. s punih osam godina. B.B. 4 god. koji prvi razvija ovaj ravnotežni koncept. A.A.A. 180 . vodeći računa isključivo o 56 John F. Nash. bez obzira što učinio drugi zatvorenik. Svaki je od igrača odigrao igru. i B. U potpuno je istoj situaciji i na isti način rezonira zatvorenik B.B.B. strategije Priznati Priznati A. tada se meni isplati priznati jer ću u tom slučaju biti kažnjen tek jednom godinom zatvora. B. Matrica isplata pokazuje rezultate svih mogućih strategija obaju igrača.B.B. prizna.A. A.A. Oba zatvorenika priznaju 2. B. prizna tada. neprijeporno. Ravnotežu u ovome slučaju nazivamo nesuradnička ili Nash-ova56 ravnoteža. 8 god.B.B. 2 god. 1 god.A. ne prizna. strategije Ne priznati Ne priznati B.A. A. meni se isplati priznati.A. ne prizna. u svakom slučaju.B. 8 god. a B. Prema tomu. odnosno strategije. B.B. odnosno ravnoteža ove igre jest priznanje obaju zatvorenika. A.B.B.? Ukoliko B.B. 1 god. konačni rezultat. Ukoliko. A. 4 god.A. I njemu se isplati priznati. Niti jedan zatvorenih ne prizna 3. ne prizna 4. B.7. Dakle. A. matematičar. 2 god. i ja moram priznati kako bih izbjegao osam godina zatvora.A. Istražitelj će riješiti slučaj provala koje su počinili A. pak. Stoga su mogući samo sljedeći ishodi: 1. B.

ne varati. Moguće su . grubo rečeno. nastojeći izboriti najpovoljniji ekonomski rezultat. ona je ne samo nesuradnička (zbog očiglednih razloga). Matrica isplata može odbaciti sljedeće rezultate (predstavljene u obliku profita i gubitka): 57 Parkin. 181 .57 Vjerojatno ste pomalo iznenađeni ravnotežom zatvorenikove dileme.. baš kao u zatvorenikovoj dilemi. na račun konkurenta. Varati znači pokušati sniženjem cijene ispod dogovorene zauzeti veći dio tržišta te realizirati.3. Inc. ravnoteža zatvorenikove dileme je doista specifična. sebičnim interesom ne realiziramo najbolji rezultat. str. M. varati) i pridržavati se sporazuma. Addison-Wesley Publishing Company. već je istovremeno i riječ o dominantnoj strategijskoj ravnoteži. Poduzeće A vara.2. sljedeće četiri situacije: 1. Ali. Oba poduzeća varaju 3.2. New York 1990. 357. u pitanju dva igrača koji. Dominantna strategijska ravnoteža postoji tada kada. Poduzeće A ne vara.: Economics.. kao i u zatvorenikovoj dilemi. veći ekonomski profit. Igra u duopolu Duopol čine dva poduzeća. I ovdje su. "Dominantna strategija je strategija koja ostaje ista bez obzira kakvu akciju poduzeo drugi igrač". mogu birati između dvije moguće strategije. poduzeće B vara. TRŽIŠTE DOBARA vlasititom interesu. dakle. 7. Oba poduzeća ne varaju 2. oba igrača na raspolaganju imaju dominantnu strategiju. poduzeća B ne vara 4.2.7. dakle. ova igra je samo dokaz da ponekad vođeni vlastitim. Naime. Poduzećima su na raspolaganju dvije strategije: izigravati sporazum (ili. Pretpostavimo da su poduzeća tajno podijelila tržište i dogovorila cijenu. Ali.

7. poduzeću B gubitak od dva milijuna. Pokušajmo je otkriti. tu doista nema dileme. Dominantna strategijska. oba igrača imaju na raspolaganju dominantnu strategiju. I njegova najbolja strategija je varati. ako se jedno poduzeće pridržava dogovorene cijene a drugo ne. Zajedničkom interesu treba. istovremeno. TRŽIŠTE DOBARA Ne varati Poduzeće B-strategije Varati A B A B Poduzeće A strategije Ne varati Varati +2 A +2 B -2 A +4 B +4 -2 0 0 Ukoliko oba poduzeća odluče poštovati sporazum svaki realizira ekonomski profit od dva milijuna novčanih jedinica. mora varati. Zatvorenici su svoju igru mogli odigrati samo jednom. Na taj način ono izbjegava gubitak i uspijeva realizirati normalni profit. Na isti način razmišlja i ponaša se poduzeće B. Ukoliko poduzeće B vara poduzeće A. dakako. ali i Nash-ova ili nesuradnička ravnoteža ove igre znači da će oba poduzeća ući u rat cijenama i ostvariti tek normalni profit. Izigravaju li. Poduzeću A se isplati. A naša ga poduzeća. pak. naime. ukoliko poduzeće B ne vara. sporazum ekonomski je profit obaju poduzeća jednak nuli. tada onaj koji izigrava sporazum realizira ekonomski profit od četiri milijuna gurnuvši istovremeno svog konkurenta u gubitak od dva milijuna novčanih jedinica. na sreću ili nesreću. Svaki "niski udarac". vremena da bi se profilirao. Poduzeća A i B svoju igru mogu ponavljati. 182 . I opet. varati. I konačno. Ponavljanje igre otvara mogućnost da se druga strana kazni za "nekorektno" ponašanje. U tom slučaju poduzeće A realizira profit od četiri milijuna nanijevši. Igra koju oni igraju ima veliki broj produžetaka. imaju dovoljno. Njihov će ekonomski profit biti jednak nuli budući da je iznova privatni interes nadmašio zajednički interes.

Od vas se. Oxford University Press. 7. Koeficijent četiriju (ili osam) poduzeća je najčešća mjera koncentracije grane ili sektora. "milo za drago" strategiju (tit-for-tat strategy).: The Strategy of Conflict.1. međutim. dakle. On pokazuje u kojoj mjeri mali broj (četiri ili osam) poduzeća dominira tržištem. Izračunava se kao postotak vrijednosti prodaje četiriju najvećih poduzeća.4. Prema tomu. ZAKLJUČNO O TRŽIŠTU DOBARA 7. te da ostvaruju ekonomski profit od dva milijuna novčanih jedinica. Svaki igrač u svoju strategiju može uključiti i tzv. ova složenija (budući da uključuje ponavljanje) varijanta zatvorenikove dileme može imati mnogo ravnoteža. 1960. T. igračima je na raspolaganju čitav niz strategijskih poteza. New York. Jedna je od njih.58 Ukoliko. TRŽIŠTE DOBARA svaki prekršaj može biti uzvraćen. vaš konkurent snizi cijenu vi možete odgovoriti još većim obaranjem cijene. Milo za drago strategija jednostavno znači odigravati u sadašnjoj rundi ono što je drugi igrač odigrao u prethodnoj rundi. Koeficijent koncentracije četiriju poduzeća = Vrijednost prodaje najvećih četiriju poduzeća Vrijednost prodaje grane ⋅ 100 58 Vidjeti: Schelling. može očekivati da na napad odgovorite još snažnijim napadom. 183 . i suradnička ravnoteža koja će značiti da su oba igrača (poduzeća) tijekom vremena naučila surađivati.7. Strategijski potez je potez koji stvara sliku o tome što vaši konkurenti mogu od vas očekivati u određenoj situaciji. primjerice.4. Uopće. Koeficijent koncentracije četiriju poduzeća U odgovoru na pitanje je li neka grana ili sektor bliže savršenoj konkurenciji ili monopolu može pomoći koeficijent koncentracije četiriju poduzeća.

PUT Cijena>Gran. trošak Normalni profit Cijena> min.PUT Cijena>Gran. Niski postotak ukazuje na snažnu konkurenciju. Na četiri najveća poduzeća otpada tek mali dio (1% npr.. oligopol. pružiti potrebitu informaciju. na koncizan način. PUT Cijena>Gran. slobodan ili otežan ulaz u granu itd. monopolistička konkurencija.2. ukazuje na odsutnost konkurencije budući da četiri najveća poduzeća realiziraju 90% vrijednosti prodaje dane grane.7. 7.) koeficijent koncentracije četiriju poduzeća jest relevantni pokazatelj prisutnosti konkurencije u nekoj grani ili sektoru. trošak Ekonomski profit Cijena >min. Sljedeća će tablica pokušati. 90% npr. Pregled osnovnih obilježja (savršena konkurencija.) vrijednosti ukupne prodaje. monopol) Kraj razmatranja tržišnih struktura jest prilika da se podsjetimo i da. PUT Cijena=Gran. Savršena konkurencija Velik broj poduzeća Identično dobro Savršeni konkurent nema utjecaja na cijenu Dugoročna ravnoteža Normalni profit Cijena=min. trošak Monopolski profit Cijena>min. TRŽIŠTE DOBARA Visoki postotak. trošak Monopolistička konkurencija Veliki broj poduzeća Diferencirano dobro Monopolistički konkurent ima određeni utjecaj na cijenu Oligopol Nekoliko poduzeća Identično ili diferencirano dobro Oligopolist ima značajni utjecaj na cijenu Monopol Jedno poduzeće Jedinstveno dobro Monopol određuje cijenu 184 . usporedimo osnovna obilježja analiziranih tražišnih struktura. Dopunjen još nekim podacima (veličina tržišta. Tablica 27.4.

savršenu konkurenciju nije moguće „instalirati" u svim granama proizvodnje. Zamislite situaciju u kojoj smo svi u situaciji kupovati isto odijelo. platiti višu cijenu dobra kako bi uživali u njegovoj raznolikosti. nije moguće negirati prednosti ekonomije razmjera koje on nosi sa sobom. oligopolu nije moguće odreći već navedene prednosti ekonomije razmjera i prednosti eventualne diferencijacije proizvoda. Prema tomu. oligopol ili monopolistička konkurencija. savršena konkurencija nije i struktura za proizvodnju svakog dobra i svakoj grani proizvodnje. proizvodnji nekih dobara će najbolje odgovarati prirodni monopol. TRŽIŠTE DOBARA Performancije su savršene konkurencije najbolje. koncept savršene proizvođači nastoje proizvesti dobro uz recimo i to. iste zapremine motora i iste boje. konkurencije jest idealan. najniži trošak i cijenu. ne može biti najbolja tržišna ne može biti primijenjena u 185 . kada je u pitanju monopolistička konkurencija.7. a potrošači će. Kada je prirodni monopol u pitanju. zamislite da smo prisiljeni kupovati isti automobil. Ali. Ali. Ili. Naime. istoga kroja i iste boje.

.

poluproizvoda i sirovina čine kapital. Valja. Zemlja ili uopće prirodni resursi dar su prirode.8. kapital. alati. strojevi. To su rad. preuzima rizik 187 . najrazličitiji uređaji i oprema. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE 8. dakle. ali i sasvim konkretnih kapitalnih dobara. Kaže se kako poduzetništvo jest aktivni čimbenik. PODJELA ČIMBENIKA Ekonomska teorija poznaje četiri inputa. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE 8. Poduzetnik. vode itd. Kapital obuhvaća sva proizvedena dobra koja se mogu upotrijebiti u proizvodnji drugih dobara. rudna bogatstva. ne znači novac. znati da financijski kapital predstavlja novčana sredstva kojima se mogu kupiti elementi kapitala-realnog kapitala. dakle. Poduzetništvo je sposobnost stvaranja novih. ali i zalihe gotovih proizvoda. zemlja i poduzetništvo.1. Ekonomist pojam kapital upotrebljava u smislu realnog kapitala-najrazličitijih. Kapital. novčana sredstva. zgrade. Rad predstavlja fizičke i psihičke sposobnosti ljudskih bića koje ona upotrebljavaju prilikom proizvodnje različitih dobara. U tom se smislu upotrebljava pojam financijskog kapitala. a ostali su čimbenici proizvodnje pasivni. Pojam zemlja obuhvaća ne samo zemlju kao takvu već i sva prirodna bogatstva kao što su šume. odnosno čimbenika proizvodnje. ravijanja postojećih dobara i usluga ali i organiziranja proizvodnje dobara i usluga. naime. Dakle. sjedinjuje proizvodne sile (organizira čimbenike proizvodnje – formira i upravlja poduzećem).

pak. 188 . vlasnik kapitala kamatu. Riječ je o samosvojnim. a poduzeća ih kupuju. Domaćinstva. naravno. onaj ekonomski. 8. prije svega. naravno. a domaćinstva (kupci dobara i usluga) na strani ponude. odnosno proces njihove proizvodnje. Plaća obuhvaća sve dohotke od rada. Ponuđena količina nekog inputa bit će veća (uz neke iznimke na koje ćemo upozoriti) ukoliko je veća njegova cijena. naravno. nestrpljivi priskrbiti profit time što će najbolje zadovoljiti potrebe potrošača. Vrijedi. Poduzetnici su. nude čimbenike proizvodnje kojima raspolažu. kombinirajući čimbenike proizvodnje sukladno marginalističkim načelima (o kojima smo i o kojima ćemo govoriti59) nastoji realizirati profit. Ali. ova promjena ne tangira djelovanje zakona ponude i potražnje. jest zajednički naziv za sve dohotke primljene na ime upotrebe zemlje i prirodnih resursa. a vlasnik zemlje rentu. Poduzetnik. Vlasnik rada ostvaruje plaću. dakle. od tržišta outputa (dobara) utoliko što su sada poduzeća (proizvođači dobara i usluga) na strani potražnje. Oni odbijaju egzistenciju planiranu izvana. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE poslovanja (poduzetnik je “risk-taker”) te inovacijama unapređuje bilo dobro ili uslugu. FORMIRANJE CIJENE I DOHOTKA ČIMBENIKA PROIZVODNJE Tržište inputa razlikuje se. odlučnim.8. nije za bojažljive i nesklone riziku. Kamata obuhvaća sve oblike dohotka od kapitala. u prvi mah. Renta.2. Tržište. i 59 Pravila maksimaliziranja profita – output i input analiza. Vlasnici čimbenika proizvodnje realiziraju odgovarajuće dohotke. dakle. marljivim i discipliniranim ljudima koji stoje iza svojih postupaka – uspjeha i neuspjeha.

8. Baš kao što veličina ukupnog prihoda ovisi o (cjenovnoj) elastičnosti potražnje za nekim dobrom. 189 . TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE obrnuto. Vrijedi i obrnuto. Potraživana količina nekog inputa bit će veća ukoliko je manja njegova cijena. Prema tomu. Dohodak = C ⋅ K. tako i veličina dohotka vlasnika inputa ovisi o (cjenovnoj) elastičnosti potražnje za inputom. Vrijedi i obrnuto. Tržište inputa određuje i dohodak vlasnika čimbenika proizvodnje. tada će smanjenje cijene čimbenika dovesti do takvog povećanja potraživane količine čimbenika koje znači povećanje dohotka vlasnika čimbenika. Zamjećujete sličnost između izračunavanja ukupnog prihoda poduzeća i dohotka vlasnika nekog čimbenika proizvodnje. Dohodak vlasnika inputa jednak je umnošku cijene inputa (C) i utržene količine (K). Ukoliko je potražnja za čimbenikom cjenovno elastična. Slika 79. tržište čimbenika proizvodnje određuje cijenu inputa na isti način kao što tržište dobara i usluga određuje cijenu outputa.

nije potrebit da bi se čimbenik zadržao u sadašnjoj uporabi. kako se to zna reći. Slika 80. tada će smanjenje cijene čimbenika dovesti do takvog povećanja njegove potraživane količine koje će značiti smanjenje dohotka vlasnika čimbenika. U pravilu. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Ukoliko je potražnja za nekim inputom stabilno elastična. izazivanje ponude nekog čimbenika proizvodnje. promjene cijene ne tangiraju veličinu dohotka. Ili. 190 . Transferna zarada je onaj dio dohotka koji je dostatan za induciranje. transferna zarada je zarada koju input može realizirati u najboljoj alternativnoj uporabi. Vrijedi i obrnuto. za razliku od transferne zarade. dohodak se vlasnika čimbenika proizvodnje sastoji od dvaju dijelova: transferne zarade i ekonomske rente. Ekonomska je renta. Ekonomska je renta dio dohotka koji vlasnik čimbenika prima povrh transferne zarade.8. Ukoliko je potražnja cjenovno neelastična. "kruh nad pogačom". Transfernu zaradu možemo smatrati oportunitetnim troškom čimbenika proizvodnje. To je onaj dio dohotka koji.

cjelokupni se dohodak sastoji isključivo od ekonomske rente. Veličina ekonomske rente ovisi o elastičnosti ponude. njegova ponuda savršeno neelastična. Slika 81. dakle. 191 . Transferna je zarada dio dohotka koji se smjestio ispod krivulje ponude. Kada neki čimbenik proizvodnje nema alternativne potrebe. kada je. tada se cjelokupni dohodak sastoji od transferne zarade. a vrijedi i obrnuto. Ponuda takvog čimbenika je savršeno elastična.8. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Ekonomska je renta onaj dio dohotka koji se nalazi iznad krivulje ponude i ispod cijene. Kada neki input sadašnjim angažmanom realizira onaj dohodak koji može ostvariti i svojom najboljom alternativnom uporabom (kada je sadašnji dohodak jednak oportunitetnom trošku čimbenika). Neelastična će ponuda značiti veću ekonomsku rentu.

TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 82. naime. Odgovor na ovo krucijalno pitanje implicira poznavanje sljedećih kategorija: granični prihod proizvoda čimbenika proizvodnje i granični trošak čimbenika proizvodnje. jer im oni omogućuju proizvodnju dobara i usluga koje su potrošači voljni kupiti. 192 .8. koju će količinu nekog inputa angažirati poduzeće koje nastoji maksimalizirati profit. Zapitajmo se.3. POTRAŽNJA ZA ČIMBENIKOM PROIZVODNJE Potražnja je za čimbenikom proizvodnje (bilo da je u pitanju rad. međutim. Potražnja je za nekim čimbenikom izvedena iz potražnje za dobrima ili uslugama koje je taj čimbenik u stanju proizvoditi. kapital ili zemlja) izvedena. 8. Poduzeća. potražuju čimbenike proizvodnje. derivirana potražnja.

u stanju ste izračunati granični prihod proizvoda rada: Granični prihod proizvoda rada = ∆ Ukupni prihod . Granični prihod proizvoda čimbenika = ∆ Ukupni prihod . Naime. Ukoliko povećavate inpute rada. o veličini dodatnog outputa koji proizvede dodatno angažirana jedinica inputa i drugo. ∆ Zemlja ∆ Ukupni prihod . granični prihod proizvoda nekog inputa jednak je umnošku njegovog graničnog proizvoda i graničnog prihoda. ∆ Čimbenik Ili. 193 . a ostali su inputi fiksnog karaktera. o veličini dodatnog ukupnog prihoda koji nastaje prodajom dodatnog outputa. ∆ Rad Ukoliko je jedino input kapitala promjenljive naravi njegov granični prihod proizvoda izračunavamo na sličan način: Granični prihod proizvoda kapitala = I konačno. jednostavno. Prema tomu. ∆ Kapital Upozorimo odmah i na drugi mogući način izračunavanja graničnog prihoda proizvoda nekog inputa. granični prihod proizvoda ovisi o dvjema stvarima: prvo. Granični prihod proizvoda zemlje = ∆ Ukupni prihod . granični je prihod proizvoda nekog čimbenika proizvodnje prihod koji donosi dodatno zaposlena jedinica istog čimbenika.8. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Granični je prihod proizvoda nekog čimbenika promjena ili povećanje ukupnog prihoda kao posljedica jediničnog povećanja istog čimbenika.

∆Ukupni trošak rada ∆ Rad ∆Ukupni trošak kapitala ∆ Kapital Granični trošak rada = Granični trošak kapitala = Granični trošak zemlje = ∆Ukupni trošak zemlje ∆ Zemlja Prosječni trošak nekog čimbenika proizvodnje jest ukupni trošak tog čimbenika po jedinici istog čimbenika. Granični trošak čimbenika= ∆ Ukupni trošak ∆ Čimbenik Ili. 194 . jednostavno. po logici stvari. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Granični prihod proizvoda rada = Granični proizvod rada ⋅ Granični prihod Granični prihod proizvoda kapitala = Granični proizvod kapitala ⋅ Granični prihod Granični prihod proizvoda zemlje = Granični proizvod zemlje ⋅ Granični prihod Granični je trošak nekog čimbenika proizvodnje promjena ili povećanje ukupnog troška tog inputa kao posljedica jediničnog povećanja istog čimbenika. jednak cijeni inputa. granični je trošak čimbenika proizvodnje trošak zapošljavanja dodatne jedinice istog čimbenika.8. Prosječni je trošak inputa.

profitno maksimalizirajuća količina inputa jest ona koja znači jednakost graničnog prihoda proizvoda čimbenika proizvodnje i njegovog graničnog troška. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Prosječni trošak rada = Ukupni trošak rada = Cijena rada Rad Ukupni trošak kapitala = Cijena kapitala Kapital Prosječni trošak kapitala = Prosječni trošak zemlje = Ukupni trošak zemlje = Cijena zemlje Zemlja 8.1. pak. smanjivati kada je granični trošak inputa veći od njegovog graničnog prihoda proizvoda. Provjerit ćemo ovu tvrdnju na sljedećem primjeru: 195 .3. Količina zaposlenog inputa će se.8. Profitno maksimalizirajući input Sve dotle dok je granični prihod proizvoda nekog inputa (dodatni prihod koji donosi dodatno angažirana jedinica nekog inputa) veći od graničnog troška istog inputa (dodatnog troška dodatno zaposlene jedinice istog inputa) poduzeće će povećavati angažman tog inputa. Optimalna.

Ukupni proizvod 0 10 18 24 28 30 Granični proizvod rada 10 8 6 4 2 Ukupni prihod 0 20 36 48 56 60 Granični prihod 2 2 2 2 2 Granični prihod proizvoda rada 20 16 12 8 4 Rad 0 1 1 3 4 5 Cijena rada (plaća) 6 6 6 6 6 6 Ukupni trošak rada 0 6 12 18 24 30 Granični trošak rada 6 6 6 6 6 ∆ Ukupni profit 14 10 6 2 -2 Analiza odnosa graničnog prihoda proizvoda rada i graničnog troška rada pokazuje da će proizvođač zaposliti četiri radnika. Određujući veličinu angažiranog inputa (rada. kapitala i zemlje) poduzeće nastoji izjednačiti granični prihod proizvoda nekog čimbenika proizvodnje sa njegovim graničnim troškom. Prema tomu. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Tablica 28. pravilo profitno maksimalizirajućeg inputa glasi: 196 . Poduzeće neće zaposliti petog radnika budući da je granični prihod proizvoda njegovog rada (4) manji od njegovog graničnog troška (6). Zapošljavanje tog petog radnika ima za posljedicu smanjivanje ukupnog profita za dvije novčane jedinice. Profitno su maksimalizirajući input četiri radnika.8.

Podsjećamo. te se sučeljava sa savršeno elastičnom krivuljom ponude. Tržište je outputa savršeno konkurentno. Granični proizvod rada ⋅ Granični prihod = Granični prihod proizvoda rada. uvjetima savršene konkurencije. Naime. Međutim.savršeni konkurent. Međutim. Naše je poduzeće u situaciji da svaku iduću jedinicu rada plaća po istoj cijeni kao i svaku prethodnu. U ovim naročitim uvjetima. i tržište je inputa podvrgnuto savršenoj konkurenciji. budući da je granični prihod jednak cijeni dobra. cijena dobra kojeg on proizvodi (2 novčane jedinice) jednaka je njegovom graničnom prihodu (2 novčane jedinice). proizvodnje Budući da je maksimalna cijena koju je poduzeće spremno platiti za dodatnu jedinicu bilo kojeg inputa jednaka graničnom prihodu proizvoda tog istog inputa. Vjerojatno ste zamijetili da je proizvođač u našem primjeru preuzimatelj cijene . Ono je preuzimatelj cijene i na tržištu inputa. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Granični prihod proizvoda čimbenika proizvodnje = Granični trošak čimbenika . prije nego podatke iz naše tablice pretočimo u grafički prikaz potrebito je učiniti još nekoliko napomena. proizlazi da je krivulja potražnje poduzeća za čimbenikom proizvodnje jednaka s krivuljom graničnog prihoda proizvoda tog čimbenika proizvodnje. Poduzeće je jedan od mnogobrojnih kupaca rada i nije u stanju utjecati 197 . granični prihod proizvoda rada transformirao u vrijednost graničnog proizvoda rada. a Granični proizvod rada ⋅ Cijena dobra = Vrijednost graničnog proizvoda rada U našem se primjeru. granični je prihod proizvoda čimbenika proizvodnje jednak vrijednosti graničnog proizvoda čimbenika proizvodnje.8.

ne mora biti jedini kupac nekog inputa da bi raspolagalo određenom sposobnošću kontrole cijene inputa. 8. prosječnog troška rada) određuje veličinu onog inputa koji garantira maksimalni profit.kupac inputa .kupac inputa .3. i nešto složeniju situaciju koja znači da je poduzeće . Stoga je cijena rada jednaka graničnom i prosječnom trošku rada.2. Presjecište krivulja vrijednosti graničnog proizvoda rada (graničnog prihoda proizvoda rada) i graničnog troška rada (cijene rada. Slika 83.ima određenu tržišnu moć. Monopson Razmotrimo.u stanju utjecati na cijenu inputa. Monopson je takvo tržište na kojem postoji samo jedan kupac (u ovom slučaju čimbenika proizvodnje) baš kao što monopol znači postojanje jednog ponuđača nekog dobra. Poduzeće. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE na cijenu rada. međutim.8. 198 . Ukoliko poduzeće . međutim.

iste veličine. ono se sučeljava s rastućom krivuljom ponude određenog inputa. Uostalom.8. Granični trošak druge jedinice rada iznosi 20. Zbog čega je granični trošak rada veći od cijene rada? Da bi privukao i zaposlio drugog radnika monopsonist mora ponuditi plaću od 15 novčanih jedinica. međutim. Pretpostavimo da tržištem određene vrste rada dominira jedan veliki kupac. a cijena rada 15. Granični se trošak rada. ukupni trošak rada ne raste samo zbog zapošljavanja dodatne druge jedinice rada (uz plaću od 15 novčanih jedinica). Uočili ste bitnu razliku u odnosu na preuzimatelja cijene. razlikuje od cijene rada i prosječnog troška rada. Cijena rada (plaća) Ukupni trošak rada Granični trošak rada Prosječni trošak rada Granični prihod proizvoda rada Rad 0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 0 10 30 60 100 150 10 20 30 40 50 10 15 20 25 30 60 50 40 30 20 Cijena rada i prosječni trošak rada su. već i zbog rasta plaće prvog radnika (za 5 novčanih jedinica). krivulja ponude rada jest 199 . Ukoliko je kupac savršeni konkurent on se sučeljava sa savršeno elastičnom ponudom i granični trošak rada jednak je cijeni rada i prosječnom trošku rada. naravno.monopsonist. ako se drugomu radniku plaća 15 novčanih jedinica isto je toliko potrebito platiti i prvomu. Međutim. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE monopsonsku moć. Varirajući količine kupljenog inputa ono određuje i cijenu istog inputa. Granični je trošak rada veći od cijene i prosječnog troška rada. Prema tomu. Tablica 29.

Optimalna razina zaposlenosti (koja znači maksimalni profit) jest ona pri kojoj je granični prihod proizvoda rada jednak graničnomu trošku rada. 200 . Monopsonist će zaposliti tri radnika isplativši svakomu plaću od dvadeset novčanih jedinica. a pri onom inputu koji maksimalizira profit. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE rastućeg oblika budući da je granični trošak rada veći od prosječnog troška rada. Slika 84.8. Sve dok je granični prihod proizvoda rada veći od njegovog graničnog troška monopsonist će zapošljavati dodatne jedinice rada i povećavati svoj profit. Veličinu plaće očitavamo na krivulji ponude rada.

201 . tako je u monopsonu cijena inputa manja od njegovog graničnog prihoda proizvoda. monopsonist nema krivulju potražnje baš kao što monopolist nema krivulju ponude. dakle.8. Monopsonistovo ponašanje je konzistentno utoliko što u različitim situacijima nastoji zaposliti onu količinu inputa koja znači jednakost graničnog prihoda proizvoda inputa i njegovog graničnog troška. I konačno. Baš kao što je u monopolu cijena outputa veća od graničnog troška. postojanje krivulje potražnje. međutim. Ta tržišta inputa na kojima kupac posjeduje određenu tržišnu moć nazivamo monopsonistička konkurencija i oligopson. kada postoji monopson krivulja graničnog prihoda proizvoda čimbenika proizvodnje prestaje biti krivulja potražnje za tim inputom. Dakle. Ovakvo ponašanje ne znači. slična je situacija što se zapošljavanja i cijene rada tiče na tržištima između savršene konkurencije i monopsona. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Na sličan način se ponašaju i monopsonistički konkurent i oligopsonist. ne znači. Zbog toga monopol proizvodi manje i uz višu cijenu negoli tržište savršene konkurencije i zbog toga monopson znači manju zaposlenost čimbenika i nižu cijenu čimbenika od one zaposlenosti i cijene koja se formira na savršeno konkurentnom tržištu čimbenika. Naime. i postojanje jedinstvenog odnosa između cijene inputa i potraživane količine istog inputa. Pokušajte na osnovi prethodne slike odrediti koji bi broj radnika i uz koju plaću bio zaposlen pod pretpostavkom da je tržište rada podvrgnuto savršenoj konkurenciji.

ne postoji jedinstveni odnos između cijene rada i potraživane količine rada.8. Ne postoji krivulja potražnje za radom. Prema tomu. Budući da je granični prihod savršenog konkurenta jednak cijeni dobra savršeni konkurent maksimalizira profit proizvodeći onaj output 202 .4.4. PRAVILA MAKSIMALIZIRANJA PROFITA . Ovo pravilo doživljava sitnu korekciju na tržištu savršene konkurencije.OUTPUT I INPUT ANALIZA 8. Zlatno pravilo maksimaliziranja profita kojega nudi output analiza glasi: Granični prihod = Granični trošak.1. Output analiza Koji output valja proizvesti da bi se maksimalizirao profit? Onaj pri kojem je granični prihod proizvođača izjednačen s njegovim graničnim troškom. Jedna te ista cijena rada rezultira različitim veličinama angažiranog rada. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 85. 8.

granični prihod proizvoda rada se.2.4. 203 . transformira u vrijednost graničnog proizvoda rada te pravilo profitno maksimalizirajućeg inputa glasi: Vrijednost graničnog proizvoda rada = Granični trošak rada. budući da je granični prihod savršenog konkurenta jednak cijeni dobra. Ukoliko je dotični input rad. TRŽIŠTE ČIMBENIKA PROIZVODNJE pri kojem je cijena dobra izjednačena s graničnim troškom. Ukoliko je i tržište outputa i tržište inputa savršeno konkurentno. zlatno pravilo maksimaliziranja profita koji nudi input analiza glasi: Granični prihod proizvoda rada = Granični trošak rada Ukoliko je tržište outputa podvrgnuto savršenoj konkurenciji. Dakle. = Granični trošak. ukoliko je tržište outputa savršeno konkurentno pravilo maksimaliziranja profita glasi: Cijena 8. Input analiza Koji input valja zaposliti da bi se maksimalizirao profit? Onaj pri kojem je granični prihod proizvoda nekog inputa izjednačen s graničnim troškom istog inputa.8. isto će pravilo glasiti: Vrijednost graničnog proizvoda rada = Cijena rada.

.

. Rast cijene rada izaziva. dva. Ponuda rada Izazvati ponudu rada (bilo individualnu. izazvati pad ponuđene količine rada.1. bilo tržišnu) znači ponuditi radniku ili radnicima odgovarajuću cijenu rada. suprotna. New York. međutim. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE 9. 391.: Economics. Daljnji rast cijene rada može. M. većoj cijeni nekog čimbenika proizvodnje odgovarat će i veća ponuđena količina istog čimbenika.1. rast ponuđene količine rada. učinka: učinak supstitucije i učinak dohotka. a one se tiču. i na tržištu čimbenika proizvodnje.1. kada je u pitanju ponuđena količina rada. Međutim. ponude rada. ponuda rada ne postoji. Ta najniža plaća dostatna za induciranje ponude rada naziva se plaća suzdržavanja (reservation wage)60. Dakle. str. u pravilu i u prvi mah. 205 . Ukoliko cijena rada padne ispod plaće suzdržavanja.9. Rast cijene rada iznad plaće suzdržavanja ima za posljedicu. kako ranije rekosmo. 1990.. Vrijedi i obrnuto. prije svega. Inc. ovaj opći zakon poznaje i neke iznimke. 60 Vidjeti: Parkin. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE 9. 9. Addison-Wesley Publishing Company. TRŽIŠTE RADA Zakon ponude djeluje.

rast dohotka potrošača. Upravo stoga je krivulja ponude rada (individualna ali i moguće tržišna61) unatrag povijena. Sat odmora postaje sve skuplji i skuplji u smislu izgubljene sve veće i veće plaće. ponuđena količina rada opada. Prisjetimo se. Ponuđena količina rada raste. rast cijene rada dovodi do supstituiranja netržišne aktivnosti tržišnom djelatnošću . radnik je u situaciji birati između tržišne djelatnosti (prodaja rada) i netržišne djelatnosti (odmor. povećava se potražnja i za tom vrstom čovjekove aktivnosti. pri relativno visokim cijenama rada. 206 . Ali. Iz tih razloga. povećava potražnju za normalnim dobrima. 61 Tržišna je ponuda rada zbroj svih individualnih ponuda određene vrste rada.jest normalno dobro.9. rekreacija. te rast radnikovog dohotka (plaće) može izazvati pad ponuđene količine rada. Učinak se dohotka događa pri višim cijenama rada. a pri višim cijenama rada do izražaja dolazi učinak dohotka. Učinak su supstitucije i učinak dohotka učinci sa suprotnim djelovanjem.prodajom rada. ceteris paribus. Budući da slobodno vrijeme-netržišna djelatnost. To je bit učinka supstitucije. obrazovanje). Upravo stoga. Rast cijene rada povećava atraktivnost tržišne djelatnosti odnosno povećava oportunitetni trošak netržišne aktivnosti. moguće je ustvrditi da pri nižim cijenama rada djeluje učinak supstitucije. Uporni rast cijene rada. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Grubo rečeno.

Pojedina se poduzeća . sučeljava se s rastućom krivuljom ponude rada i u stanju je. 207 .2 Ravnoteža na tržištu rada Na tržištu rada.9. međutim. povećavajući broj zaposlenih ili otpuštajući radnike. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 86. koje je podvrgnuto savršenoj konkurenciji. Ukoliko je poduzeće isključivi ili jedan od malog broja poslodavaca. sučeljavaju s rastućom krivuljom rada ili vodoravnom krivuljom ponude rada. ravnotežnu cijenu i broj zaposlenih radnika određuje presjecište krivulja tržišne potražnje i ponude. utjecati na cijenu rada.kupci rada -.1. Sve u ovisnosti o tome posjeduje li poduzeće tržišnu moć odnosno sposobnost da utječe na cijenu čimbenika. 9. Ponuda rada je u tom slučaju savršeno elastična. Ukoliko je poduzeće tek jedan od mnogobrojnih kupaca rada. ono će biti u situaciji da svaku iduću zaposlenu jedinicu rada plati kao i onu prethodnu.

granični prihod proizvoda rada jest umnožak graničnog prihoda i graničnog proizvoda rada. 208 .savršena konkurencija 9. i potražnja za radom i krivulja potražnje se pomiče udesno. i granični prihod poduzeća. Ukoliko se. Raste. a sa njime. Vrijedi i obrnuto. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slike 87. granični prihod proizvoda rada. dakako. ceteris paribus.1. Raste li cijena dobra ili usluge. uz ostale neizmijenjene uvjete.savršeni konkurent b) Tržište rada . a s njim i granični prihod proizvoda rada. Vrijedi i obrnuto. u tom slučaju. raste. Raste potražnja za radom i krivulja potražnje se pomiče udesno. a) Poduzeće kupac .1.9. povećava proizvodnost rada (raste li prosječni proizvod rada) povećava se i granični proizvod rada.2. Necjenovne odrednice potražnje Krivulja potražnje (iza koje se krije granični prihod proizvoda rada) doživljava pomake tada kada se mijenja potražnja za dobrom koje rad proizvodi (u tom slučaju raste ili pada granični prihod poduzeća) i kada se mijenja proizvodnost rada (u tom slučaju raste ili pada granični proizvod rada). Podsjećamo.

Vrijedi i obrnuto. Necjenovne odrednice ponude Na veličinu ponude rada utječe veličina radne snage. 209 . raste li radna snaga. raste i ponuda rada. Zbog toga će mnogi radnici napustiti dosadašnja zaposlenja i potražiti posao na atraktivnijim tržištima rada. Dakle.2. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 88.9. uz ostale neizmijenjene uvjete. te cijene rada (plaće) na drugim tržištima rada. Ponuda se rada smanjuje. a krivulja ponude se pomiče ulijevo.2.1. 9. Ukupni radni potencijal ili radna snaga obuhvaća sve zaposlene radnike i one osobe koje traže posao. povećava se oportunitetni trošak rada na onim tržištima rada na kojima cijena rada ostaje ista. Rastu li plaće na nekim tržištima rada. Vrijedi i obrnuto. Krivulja ponude rada pomiče se udesno.

.. Primjerice. 210 . mogu promicati i podržavati snažnu antimigracijsku politiku itd. New York. 203. 9. Međutim. To je moguće učiniti inzistirajući na poboljšanju uvjeta rada. te nastojeći povećati cijenu rada. Ovo posljednje sindikat može sprovesti smanjujući ponudu rada. moguć je dogovor s poslodavcima koji članstvo u sindikatu postavljaju kao uvjet mogućeg zaposlenja.: Introduction to Economic Principles.. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 89. povećanje cijene rada. Smanjenje će ponude rada izazvati.3. Sindikati. str.H..9. ceteris paribus. 1989.“62 Jednostavno rečeno.1. Ulbrich. 62 Mabry. R. cilj je sindikata poboljšati položaj svojih članova. McGraw-Hill Book Company. H.. M. s tim u svezi.. veća plaća znači i manji broj zaposlenih. te stoga i manji broj članova sindikata. Uloga sindikata “Radnički sindikati su organizacije koje predstavljaju ekonomske interese radnika.

podizanje radnog morala. Potražnja za kapitalom Kao što granični prihod proizvoda rada određuje potražnju za radom tako i granični prihod proizvoda kapitala determinira potražnju za kapitalom. te da ste u mogućnosti (posredstvom leasinga63) nabaviti kamion bilo koje nosivosti. pretpostavimo. Sljedeća će tablica detaljnije opisati situaciju u kojoj se nalazite.2.2. nemate. itd. Leasing podrazumijeva poslovni odnos u kojemu davatelj leasinga daje na dogovoreno vrijeme na korištenje primatelju leasinga određenu stvar (kapitalno dobro) uz dogovorenu naknadu. drugih troškova. 63 211 . 9. TRŽIŠTE KAPITALA 9. U tom smislu sindikat nastoji povećati potražnju za radom. Pretpostavimo da ste se odlučili baviti prijevozništvom. godinu dana) i. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Ali.1. osim troškova leasinga.opcija koja znači i povećanje plaća i povećanje zaposlenosti. znači nastojanje da se poveća potražnja za dobrima i uslugama u čiju su proizvodnju uključeni članovi sindikata (odgovarajuća propaganda tih i takvih dobara). lobiranje u svezi donošenja takvih zakona koji će štititi domaću proizvodnju od inozemne konkurencije itd. Profitno maksimalizirajući input kapitala jest onaj koji znači jednakost graničnog prihoda proizvoda kapitala i graničnog troška kapitala. postoji i druga opcija . Kamion unajmljujete samo za jednu prijevozničku sezonu (recimo. To ukratko.9..

Ukupni proizvod (Prevezene tone) 0 12 22 30 36 40 42 Nosivost kamiona u tonama 0 1 2 3 4 5 6 Granični proizvod kapitala 12 10 8 6 4 2 Ukupni prihod 0 480 880 1200 1440 1600 1680 Granični prihod 40 40 40 40 40 40 Granični prihod proizvoda kapitala 480 400 320 240 160 80 Ukupni trošak kapitala 0 120 240 360 480 600 720 Granični trošak kapitala 120 120 120 120 120 120 Kamion od jedne tone nosivosti unajmljujete za 120 novčanih jedinica godišnje. Neprijeporno. I sljedeća će slika potvrditi da je profitno-maksimalizirajući input kamion od pet tona nosivosti: 212 .9. Svaku dodatnu tonu nosivosti platit ćete idućih 120 novčanih jedinica. Kamion od šest tona nećete unajmiti budući da je njegov granični trošak (120) veći od graničnog prihoda proizvoda (80). RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Tablica 30. vašim će potrebama ponajviše odgovarati kamion od pet tona nosivosti.

Do sada se odluka o angažiranju kapitala ne razlikuje od odluka o angažiranju rada. jednostavnosti radi. budući da ste ih uložili u banku. životni vijek svakog od njih neograničen. Što. donose kamatu od 10% godišnje. Ovo kapitalno dobro nudi tijekom godine povrat   1200  uloženih novčanih sredstava u iznosu od 40% vlastite cijene. odrediti profitno-maksimalizirajući input kapitala? Potrebito je izračunati graničnu efikasnost kapitala. ukoliko potrebito kapitalno dobro ne možete unajmiti već morate kupiti? Neka cijena svakog kamiona iznosi deseterostruki iznos njegovog jednogodišnjeg leasinga i neka je. međutim. Investirate 213 . u ovoj novoj situaciji.9. Pretpostavit ćemo da posjedujete potrebita novčana sredstva i da vam ona. Granični prihod proizvoda kapitala Granična efikasnost kapitala = Granični trošak kapitala ·100 Granična efikasnost kamiona najmanje nosivosti iznosi  480  ⋅ 100 40%. Kako. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slika 90.

Maksimalni profit jamči onaj input kapitala (nosivost kamiona) koji znači jednakost granične efikasnosti kapitala i tržišne kamatne stope.3% 26.9. zarađujete više nego da ste novčana sredstva uložili u banku. Tablica 31. osigurati maksimalni profit: input kapitala (u ovom slučaju nosivost kamiona) valja povećavati sve dok je granična efikasnost kapitala veća od kamatne stope. budući da je tržišna kamatna stopa 10%. Moguće je već sada nazrijeti pravilo koje će.3% 6.7% 20% 13.3%. kada je u pitanju kupovina kapitala.  1200  U oba slučaja. Nosivost kamiona u tonama 0 1 2 3 4 5 6 Granični prihod proizvoda kapitala 480 400 320 240 160 80 Ukupni trošak kapitala 0 1200 2400 3600 4800 6000 7200 Granični trošak kapitala 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Granična efikasnost kapitala 40% 33. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE li dodatnih 1200 novčanih jedinica radi kupovine kamiona od dvije tone  400  nosivosti granična će efikasnost kapitala biti  ⋅ 100 33.7% Tržišna kamatna stopa 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 214 .

2. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE I opet se pokazuje da je kamion od pet tona nosivosti vaš optimalni izbor kada je u pitanju realizacija maksimalnog profita.9. Kamion od šest tona nosivosti nećete kupiti budući da je njegova efikasnost (6. U ovome bi slučaju oportunitetni trošak kupovine kapitalnog dobra (izgubljena godišnja kamata) bio veći od profita koji biste realizirali investirajući u kamion od šest tona nosivosti. Posuđeni novčani iznos ćete povećavati sve dok je granična efikasnost kapitala veća od kamatne stope koju morate platiti na posuđeni iznos.7%) manja od tržišne kamatne stope (10%). Potražnja za zajmovima Situacija se neće promijeniti ukoliko ne posjedujete vlastita novčana sredstva za kupovinu kamiona. Slika 91. Posuditi 215 .2. te ste ih prisiljeni posuditi. Posudit ćete upravo onu novčanu sumu pri kojoj je granična efikasnost kapitala (u koji namjeravate investirati) jednaka kamatnoj stopi. 9.

Kamata je nagrada za čekanje. za odgođenu potrošnju. Uopće. koji. Upravo stoga. oni koji se suzdržavaju od moguće sadašnje potrošnje. Međutim. Prema tomu. posrednu proizvodnju. ostvariti profit manji od maksimalnog budući da je sada granična efikasnost kapitala < k'. Posuditi više znači opet. Ponuda zajmova Potrošači. granična efikasnost kapitala > k'. 216 . Slika 92. štede. zaobilaznu. aktivnosti koje generiraju korisnost vrednuju se više ukoliko ih prije možemo uživati.2. Kada. krivuljom potražnje (individualne i tržišne) za kapitalom i zajmovima upravlja granična efikasnost kapitala. cijene više sadašnju potrošnju od buduće.9. dakle. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE manje znači realizirati manji profit od maksimalno mogućeg budući da je. tvrdimo da potrošače odlikuje pozitivna stopa vremenske preferencije tada jednostavno ukazujemo na činjenicu da većina ljudi preferira sadašnja.3. u pravilu. 9. upravo ovo čekanje. a ne odgođena zadovoljstva. moraju biti nagrađeni. dakle. odnosno štednja omogućuje tzv. u tom slučaju. koji čekaju.

RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Umjesto da sve resurse koristi u proizvodnji potrošnih dobara društvo jedan dio resursa angažira u proizvodnji kapitalnih dobara. Proizvedeni kapital omogućuje. snažnoj savršenoj konkurenciji. Na veličinu štednje utječe čitav niz čimbenika: tekući dohodak.2. Ovo vrijedi kako za individualnu tako i tržišnu ponudu zajmova. ceteris paribus. 217 .4.9. kamatna stopa. životna dob i. očekivani dohodak. Na takvom tržištu ravnotežnu kamatnu stopu tržišnu kamatnu stopu . dakako. 9. raste kamatna stopa bit će veća i ponuđena količina zajmova. na ovaj posredni način. pretpostavimo.određuje presjecište krivulja tržišne potražnje i tržišne ponude zajmova. veću proizvodnju potrošnih dobara. Ravnoteža na tržištu zajmova Tržište je zajmova podvrgnuto. Ukoliko. Slika 93.

ona je imobilna i. njezina je količina ograničena. Kao što svaka općina.. 218 . 9.9. itd. Ono se sučeljava sa vodoravnom krivuljom ponude zajmova i nema. nikakvog utjecaja na veličinu kamatne stope. Slike 94.3. ugljena itd. Ponajprije. potencijalni dužnik. TRŽIŠTE ZEMLJE Zemlja je specifični čimbenik proizvodnje. zaliha nafte. drugo. županija raspolaže tek ograničenom količinom zemlje tako i Republika Hrvatska (kao i svaka druga država) posjeduje ograničenu količinu raspoloživog zemljišta. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Pojedino je poduzeće. dakako. u mogućnosti pozajmiti bilo koji novčani iznos uz danu tržišnu kamatnu stopu.

potencijalni zakupac .3.će. RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE 9. na savršeno konkurentnom tržištu poljoprivrednog zemljišta npr.2. željenu količinu zemlje uz postojeću.1. 9. Bez obzira na visinu rente 64 ponuđena količina zemlje (u užem gradskom području Zagreba. Ponuda zemlje Budući da je količina bilo koje vrste zemlje na bilo kojoj lokaciji ograničena i fiksna. moguće je ustvrditi da je ponuda zemlje savršeno neelastična. moći zakupiti potrebitu. Slika 95. Ravnoteža na tržištu zemlje Unatoč tomu što je ponuda svakog tipa zemlje savršeno neelastična poduzeće .) ostaje ista.9. dakle.. 64 Renta je cijena koja se plaća za upotrebu tuđe zemlje. sučeljava sa savršeno elastičnom ponudom zemlje. Zakupac se.3. npr. tržištem određenu rentu. 219 .

ič ra n Σ g l je ja = z e m ažn a o tr v o d a p o iz iš n p r T r ž r ih o d p ni 220 . RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU ČIMBENIKA PROIZVODNJE Slike 96. određuje visinu rente.9. zbog istog razloga. Slika 96 b) upozorava na činjenicu da potražnja odnosno granični prihod proizvoda zemlje. Cjelokupni dohodak vlasnika zemlje je. ekonomska renta. budući da je ponuda zemlje savršeno neelastična.

10. Država nastoji stabilizirati poslovni ciklus. 4. DRŽAVA I TRŽIŠTE 10. Država obavlja preraspodjelu dohotka. 2. Država realocira resurse. Država osigurava i održava zakonski okvir u kojem i pomoću kojega ekonomija funkcionira. aktualno tržište je Pareto suboptimalno. Pareto optimalna alokacija resursa znači da ne postoji alternativni način alokacije koji bi omogućio veću proizvodnju makar i jednog dobra ili usluge.10. Stvarno. a da pri tome veličina proizvodnje ostalih dobara 65 Vilfredo Pareto je talijanski ekonomist i sociolog. Jedan od značajnih predstavnika marginalističke škole odnosno švicarske ili škole privredne ravnoteže. ona realocira resurse zbog činjenice da tržište nije u stanju osigurati alokacijsku efikasnost ili Pareto65 optimalnu alokaciju resursa. u ovom trenutku. ona intervenira kako bi smanjila nezaposlenost i inflaciju. O četvrtoj funkciji bit će riječi u okviru makroekonomske problematike. 1. 221 .1. Usredotočimo se. na drugu funkciju (ona je posljedica tržišne neučinkovitosti) i treću funkciju (riječ je o nastojanju države da raspodjelu učini ujednačenijom). 3. DRŽAVA I TRŽIŠTE Država. odnosno vlada ima u ekonomskom životu nekoliko doista važnih funkcija. DRŽAVA I REALOKACIJA RESURSA Država intervenira u gospodarskom životu.

konačno.problem slobodnog jahača. Nasuprot tomu. svjetionici itd. na raspolaganju svima. Nekoliko je uzroka tržišne neefikasnosti odnosno Pareto suboptimalnosti: 1. nesposobnost tržišta da proizvodi javna dobra 2. pojava monopola. Isključivost privatnog dobra znači da kupac takvog dobra stiče ekskluzivno. parkirališta. povećanje nečije potrošnje određenog dobra znači smanjenje potrošnje istog dobra od strane druge osobe. čisto bismo javno dobro66 mogli opisati kao dobro čija proizvodnja zahtijeva sudjelovanje i doprinos većeg broja članova neke zajednice koje je. Bit problema sastoji se u tome da netko-neki pretpostave ili da je dovoljan 66 Postoje i tzv. isključivo pravo njegove potrošnje. miješana ili polujavna dobra. Suparništvo se odnosi na jednostavnu činjenicu da. parkovi i slično. Specifična obilježja javnog dobra izazivaju ozbiljne prepreke u njegovoj. čisto javno dobro (npr. jednom proizvedeno. dobra smještena između privatnog i čistog javnog dobra. ceteris paribus. 10. "free rider" problem . Javna dobra Privatno dobro je dobro ili usluga koje troši jedna osoba. S tim u vezi najpoznatiji je tzv. Osnovna obilježja privatnog dobra su suparništvo i isključivost. Ukratko. DRŽAVA I TRŽIŠTE i usluga ostane neizmijenjena i koji bi dakle. 222 . budući da ne postoji način da se korištenje javnog dobra ograniči samo na one koji su bili angažirani u njegovoj proizvodnji i. Primjer takvih dobara su ceste. a ne samo onima koji su sudjelovali u njegovoj proizvodnji. sustav nacionalne obrane.1. posredstvom tržišta izvedenoj. čije korištenje odnosno potrošnja ne smanjuje njegovu ponudu. pojava eksternalija 3. omogućio poboljšanje nečijeg blagostanja bez istovremenog smanjenja blagostanja svih ostalih.10.) je dobro koje troše svi i nitko ne može biti isključen iz potrošnje tog i takvog dobra.1. proizvodnji.

dakle. prema tomu. Graničnu korist moguće je. u boljem slučaju. Isplati se.1.10. korist nije drugo doli novčana mjera korisnosti i identična je konceptu vrijednosti koji upotrijebismo prilikom analize potrošnje privatnih dobara i potrošačeve ravnoteže. pak. dakle. Zapravo. nije u stanju osigurati proizvodnju javnih dobara ili je.1. te da njihov doprinos (istovremeno i njihov trošak) neće biti potrebit ili. ∆ Količina 223 . ne sudjelujući u njegovoj proizvodnji. i novčana sredstva. te pokušava osigurati. besplatno koristiti javna dobra. kada su u pitanju javna dobra i njihova proizvodnja. ne smanjujući potrošnju privatnih dobara. Granična je korist javnog dobra novčani iznos koji je pojedinac spreman platiti za dodatnu jedinicu tog javnog dobra. 10. to je promjena ili povećanje ukupne koristi uslijed jediničnog povećanja količine javnog dobra. Tržište. Raste li količina javnog dobra povećava se i ukupna korist. DRŽAVA I TRŽIŠTE broj onih koji će participirati u proizvodnji javnog dobra. Ukupna korist javnog dobra jest ukupni novčani iznos kojim neka osoba procjenjuje datu razinu opskrbljenosti tim javnim dobrom. koristi javno dobro. "free rider" je osoba koja besplatno. pa. Ovakvo je ponašanje prije pravilo nego izuzetak budući da je isplativo. posredstvom tržišta proizvedena količina javnih dobara manja od one koja znači alokacijsku efikasnost. sasvim nedovoljan pa je racionalno odustati od takvog projekta.1. Zbog toga država igra ulogu realokatora. Dogodi li se suprotno. Ili. Prema tomu. Ukupna i granična korist javnog dobra Odgovor na pitanje koja količina javnog dobra jest optimalna ili alokacijski efikasna implicira poznavanje ukupne i granične koristi. "free rider" je osigurao besplatno korištenje javnog dobra. alokacijsku efikasnost. da je broj onih koji će se angažirati. izračunati na sljedeći način: Granična korist = ∆ Ukupna korist .

Tablica 32.1. granična korist se ponaša na isti način kao i granična korisnost. Zamjećujete.B Ukupna društvena korist Granična društvena korist 0 1 2 3 4 5 0 14 24 30 32 30 14 10 6 2 -2 0 12 22 30 36 40 12 10 8 6 4 0 26 46 60 68 70 26 20 14 8 2 224 . 10. DRŽAVA I TRŽIŠTE Raste li potrošnja javnog dobra. Ovo vrijedi kako za graničnu individualnu korist tako i graničnu društvenu korist.benefit analiza) odrediti alokacijski efikasnu količinu javnog dobra.2.osoba A i osoba B.1. Neka u našoj zamišljenoj ekonomiji postoje tek dva korisnika javnog dobra . raste li razina opskrbljenosti javnim dobrom granična korist opada.A Ukupna korist . Kao što ukupna društvena korist predstavlja zbroj svih individualnih ukupnih koristi tako granična društvena korist jest zbroj svih graničnih individualnih koristi.10. Količina javnog dobra Ukupna korist .A Granična korist . Analiza troškova i koristi Sljedeći će primjer pokazati kako pomoću analize troškova i koristi (cost .B Granična korist .

DRŽAVA I TRŽIŠTE Slike 97.10.5 2 2.5 4 4.5 1 1. a) b) c) Granična društvena korist (A+B) 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0.5 3 3.5 5 Količina javnog dobra 225 .

10. Tablica 33. Količina javnog dobra 0 1 2 3 4 5 Ukupna društvena korist 0 26 46 60 68 70 Granična društvena korist 26 20 14 8 2 Ukupni trošak 0 8 22 42 68 100 Granični trošak 8 14 20 26 32 Neto korist 0 18 24 18 0 -30 Neto je korist razlika između ukupne društvene koristi i ukupnog troška. DRŽAVA I TRŽIŠTE Slika 97. To je stoga što potrošnja javnog dobra od strane jedne ili više osoba ne onemogućava i ne umanjuje potrošnju svih ostalih osoba. 226 . U naš ćemo primjer uvesti i trošak kako bismo bili u stanju odrediti točku alokacijske efikasnosti. na ovu optimalnu razinu proizvodnje. Međutim. alokacijski efikasnu količinu javnog dobra ukazuje i odnos između graničnog troška i granične društvene koristi. Maksimalnu neto korist bilježe dvije jedinice javnog dobra. c) pokazuje da je granična društvena korist javnog dobra okomiti zbroj graničnih individualnih koristi.

1. maksimalnu neto korist odnosno jednakost granične društvene koristi i graničnog troška.10. Primjeri eksternog troška. Država i eksternalije Riječ je o slučajevima kada aktivnosti (proizvodnja. potrošnja) nekih gospodarskih subjekata uzrokuju tzv. Optimalna razina opskrbljenosti javnim dobrom znači. Eksternalija je trošak ili korist koju osjećaju oni koji nisu neposredno uključeni u ekonomsku transakciju koja ih izaziva. eksterne učinke (koristi ili troškove) koji tangiraju druge gospodarske subjekte.2. Eksterni trošak. 227 . prosuti trošak. 10. DRŽAVA I TRŽIŠTE Slika 98. negativna eksternalija ili eksterna disekonomija postoji tada kada netko svojom proizvodnjom ili potrošnjom opterećuje troškom “susjednu stranu”. dakle.

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

negativne eksternalije, prosutog troška ili eksterne disekonomije jesu buka, zagađivanje zraka, voda, itd, itd.. Međutim, postoji i eksterna korist, prosuta korist, pozitivna eksternalija ili eksterna ekonomija. U pitanju je npr. zadovoljstvo što ga pruža pogled na susjedov lijepo obrađen vrt, korist koju donosi cijepljenje protiv nekih bolesti (čak i ako niste cijepljeni), korist koju kvalitetni sustav obrazovanja donosi čitavoj zajednici, itd., itd.. Tržište nije u stanju izići na kraj s eksternalijama. Cijene, naime, ne reflektiraju činjenicu da postoje eksternalije. Negativne se eksternalije, ukratko, mogu opisati kao uzročnik tržišne neefikasnosti u smislu prevelike proizvodnje. Zvuči čudno. Ali, anticipacija nekih negativnih učinaka proizvodnje, koje tržište ne registrira (zagađivanje zraka, npr.), bi, sasvim sigurno, povećalo troškove proizvodnje te smanjilo proizvodnju takvih dobara (istovremeno i zagađivanje zraka). Međutim, i pojava pozitivnih eksternalija dovodi u pitanje tržišnu efikasnost. Riječ je o nedovoljnoj proizvodnji, u odnosu na alokacijski efikasnu, dobara i usluga koje uključuju eksterne koristi. Kada bi, dakle, svi koji besplatno uživaju neku eksternu korist imali plaćati njeno korištenje proizvodnja bi takvog dobra bila sigurno veća. Državna realokacijska intervencija može smanjiti eksterne troškove i povećati eksterne koristi.
10.1.2.1. Porezi i alokacijska efikasnost

Na nereguliranom tržištu, bilo ono podvrgnuto i savršenoj konkurenciji, eksterni se trošak ne nalazi u kalkulacijama onih koji ih generiraju svojom proizvodnjom ili potrošnjom. Tržište primorava proizvođače i potrošače da vode računa jedino o privatnom trošku. Granični privatni trošak je trošak koji neposredno opterećuje proizvođača nekog dobra ili usluge. Granični društveni trošak jest zbroj graničnih privatnih troškova i graničnih eksternih troškova. U društvenom je interesu da svi troškovi (i oni privatnog i eksternog karaktera) 228

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

budu razmatrani i uključeni u odluke o alokaciji resursa. Tek tada može biti ostvarena alokacijska efikasnost. S tim u svezi, država može oporezovati proizvodnju opterećenu negativnim eksternalijama. Pretpostavimo da je porez jednak graničnom eksternom trošku. U tom će slučaju točka alokacijske efikasnosti biti određena presjecištem krivulja granične koristi (potražnja) i graničnog društvenog troška (ponuda). Slika 99.

Neregulirano tržište odbacuje količinu dobra KK uz cijenu dobra CK . Posredstvom poreza regulirano tržište proizvodi alokacijski efikasnu količinu KR (granični društveni trošak = granična korist) uz cijenu dobra CR. Ignoriranje negativnih eksternalija ima za posljedicu preveliku proizvodnju nekog dobra i suviše nisku cijenu istog dobra, ukratko, ignoriranje eksternih troškova vodi u Pareto suboptimalnu alokaciju resursa. Uvažavanje, pak, negativnih eksternalija ima za posljedicu smanjivanje outputa i povećavanje cijene dobra.

229

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

10.1.2.2. Subvencije i alokacijska efikasnost

Ranije ustvrdismo kako neregulirano tržište nije u stanju osigurati dostatnu, društveno prihvatljivu, alokacijski efikasnu količinu onih dobara koja uključuju pozitivne eksternalije. Tržište kao takvo, budući da nije u stanju registrirati eksterne koristi, angažira nedovoljnu količinu resursa u proizvodnji tih i takvih dobara. Kao i do sada, u određivanju alokacijski efikasne količine dobara, pomoći će nam analiza troškova i koristi. Granična privatna korist jest korist koju neposredno uživa potrošač nekog dobra. Budući da neka dobra pružaju korist i onima koji ih neposredno ne konzumiraju, granična društvena korist predstavlja zbroj graničnih privatnih koristi i graničnih eksternih koristi. Kako povećati proizvodnju i potrošnju dobara koja impliciraju pozitivne eksternalije? Država to može učiniti subvencionirajući proizvodnju takvih dobara. Subvencija je oblik transfernog plaćanja67 koje “služi za pokriće troškova kako bi se omogućila proizvodnja određenih proizvoda ili usluga”.68 Subvencionirajući javni gradski prijevoz, npr., gradske vlasti potiču potrošnju usluga javnog gradskog prijevoza istovremeno smanjujući gužvu na gradskim prometnicama, smanjujući zagađivanje zraka, itd. I opet je točka alokacijske efikasnosti odnosno alokacijski efikasna količina dobra određena presjecištem krivulja graničnog troška i granične društvene koristi, odnosno jednakošću graničnog troška i granične društvene koristi.

67

Transferna su plaćanja plaćanja bez adekvatne tekuće protuusluge. Riječ je o prijenosu dohotka s jednih subjekata na druge (socijalne pomoći, naknade za nezaposlene, subvencije itd.) 68 Poslovni rječnik, Masmedia, Zagreb, 1992., str. 566.

230

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Slika 100.

Pretpostavili smo, jednostavnosti radi, da je granični privatni trošak jednak graničnom društvenom trošku. Otuda je na našoj slici jedna, standardna krivulja ponude. Relevantna krivulja potražnje jest granična društvena korist. Optimalna količina dobra, količina koja znači alokacijsku efikasnost jest KR (granična društvena korist = granični trošak). Zbog subvencioniranja optimalna je količina na rasplaganju uz jediničnu cijenu CR. Zamjećujete, okomita razlika između Co i CR predstavlja subvenciju po jedinici dobra.
10.1.2.3. Zaključno o eksternalijama - internalizacija eksternalija

Pojava će eksternog troška potaknuti državu da oporezuje djelatnost koja ga izaziva. Obrnuto, pojava eksterne koristi će ponukati državu da subvencionira djelatnost koja je generira. U oba slučaja država uspijeva internalizirati eksternaliju. Internalizirati eksternaliju znači učiniti eksternaliju dijelom tržišne ponude i potražnje. Ili, internalizirati eksternaliju znači ugraditi eksternaliju u kalkulacije proizvođača i potrošača i učiniti je relevantnim dijelom njihovih poslovnih odluka.

231

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Subvencije i porezi nisu, međutim, jedini način internalizacije eksternalija. Internalizaciji eksternalija, u određenim okolnostima, može uvelike pridonijeti jasno određivanje vlasničkih prava. Zbog toga je precizno definiranje vlasničkih prava jedna od važnih zadaća države. Pretpostavimo da neko poduzeće, ispuštajući otpadne vode, zagađuje rijeku. Ukoliko, pak, korisnici vode imaju jasna prava na vodu određene kvalitete, oni će zahtijevati adekvatnu naknadu od zagađivača. Ako je naknada veća od troška, primjerice, ugradnje odgovarajućih filtera, poduzeće će, ugradnjom filtera, prestati zagađivati rijeku. Tržište, dakle, u određenim uvjetima, može samostalno internalizirati eksternaliju. Spomenimo, s tim u svezi, tzv. Coaseov teorem69. Coaseov teorem (prema Ronaldu Coase-u) tvrdi kako tržište može internalizirati eksternaliju ukoliko postoji mali broj zainteresiranih stranaka čija su vlasnička prava jasno, neupitno definirana. Zbog čega mali broj zainteresiranih stranaka? Zbog toga što tek u tom slučaju troškovi pregovaranja odnosno tzv. troškovi transakcije mogu biti prihvatljivo niski. Troškovi su transakcije svi troškovi koji neku transakciju uopće čine mogućom. Troškovi transakcije uključuju, primjerice, troškove lociranja poslovnog partnera, troškove pregovaranja o potrebitim elementima sporazuma, te troškove osiguranja realizacije dogovorenog sporazuma. Dakle, tek dobro definirana vlasnička prava i niski troškovi transakcija mogu osposobiti tržište da internalizira eksternaliju. U složenijim situacijama (visoki troškovi transakcija, veliki broj zainteresiranih stranaka i nedovoljno precizno definirana vlasnička prava) tržište, kao instrument internalizacije eksternalija, otkazuje. Država je, nadalje, u mogućnosti, kada je negativna eksternalija ekstremno velika, zabraniti proizvodnju koja ju generira. I konačno, država može ograničiti proizvodnju negativnih eksternalija. Ona, naime, može propisati način proizvodnje i potrošnje nekih dobara prisiljavajući proizvođače i potrošače da vode računa o eksternalijama koje izazivaju.
69

Vidjeti: Coase, R.: The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, vol.3, October 1960.

232

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Npr., termoelektrane i drugi veliki potrošači ugljena mogu emitirati tek dopuštene količine sumpornog dioksida, automobili moraju imati ugrađene katalizatore itd., itd. 10.1.3. Država i (prirodni) monopol Unatoč tome što ponekad svojim ponašanjem stvara pretpostavke za nastanak monopola70 država nastoji zaštititi tržišnu konkurenciju. Ona to čini posredstvom antimonopolnog zakonodavstva. Riječ je o zakonskim propisima koji zabranjuju monopoliziranje te ograničavaju monopolsku moć. Posebice je, međutim, zanimljiv slučaj prirodnog monopola. Prirodni monopol, podsjećamo, etablira ekonomija razmjera ili rastući prinosi razmjera. Zahvaljujući tome što ukupni proizvod raste brže od angažiranih inputa prosječni ukupni trošak bilježi pad. Jedan je veliki proizvođač u stanju opskrbiti tržište nekim dobrom ili uslugom uz niži prosječni ukupni trošak nego veći broj malih proizvođača. Proizlazi da je prirodni monopol poželjna tržišna struktura kada je u pitanju proizvodnja određenih dobara i usluga (proizvodnja i distribucija električne energije, vode, plina, poštansko-telefonsko-telegrafskih usluga, itd). Razbijanje monopola, kada je o ovom specifičnom obliku monopola riječ, nije najbolje rješenje. Ono, naime, znači i gubitak pozitivnih posljedica ekonomije velikih serija - ekonomije razmjera. Ako nije dobro “demontirati” prirodni monopol onda, rješenje se nameće samo po sebi, je potrebito regulirati cijenu njegovog dobra ili usluge. Pokušajmo, između nekoliko opcija, pronaći optimalni način reguliranja cijene.

70

"Monopol rijetko može biti formiran unutar zemlje bez očite državne pomoći u obluku carina ili na neki drugi način". Friedman, M., Friedman, R.: Free to Choose, Avon, 1981., str. 45.

233

10. DRŽAVA I TRŽIŠTE

Slika 101.

Ukoliko ne bi bilo uplitanja države, prirodni bi monopol, uvažavajući pravilo maksimaliziranja profita (granični trošak = granični prihod), zahtijevao monopolsku cijenu CM, a proizveo output KM. Pri tomu bi, dakako, realizirao monopolski profit. Prirodni monopol neće dragovoljno, u datim okolnostima, povećati vlastiti output budući da to povećava granični trošak u odnosu na granični prihod i smanjuje profit. Država jest, međutim, u stanju nametnuti cijenu, te prirodni monopol pretvoriti u preuzimatelja cijene. Idealna, društveno poželjna situacija znači ukupni proizvod količine KI i cijenu CI. Pri toj (KI) razini proizvodnje je granični trošak jednak cijeni dobra (granični trošak = cijena), odnosno granični trošak jednak graničnoj koristi (granični trošak = granična korist). Ovaj način određivanja cijene (koji znači jednakost graničnog troška i cijene), nažalost, u našem primjeru, nije moguće primijeniti. Zamjećujete zbog čega. Cijena je, određena presjecištem krivulja potražnje i graničnog troška, manja od prosječnog ukupnog troška. Ovakva politika cijena vodi proizvođača u gubitak i stoga nije održiva.

234

primijeniti pravilo prosječnog ukupnog troška.1. izuzetno delikatnu zadaću preraspodjele ukupnog dohotka nastojeći pronaći pravu mjeru između savršeno jednake raspodjele i tržišne raspodjele. vrijedi i obrnuto. Država određuje cijenu CR (Prosječni ukupni trošak = Cijena). realizirat ćete i relevantni dohodak. vrijedi za raspodjelu bogatstva.10. Nije upitna potreba da se dio dohotka preusmjeri siromašnima i onima koji nisu u stanju brinuti o sebi. 10. ovise o količini inputa kojima raspolažu. kada bi uspijevalo realizirati Pareto optimalnu alokaciju resursa postojala bi potreba da se proizvedeni output distribuira na ujednačeniji i pravedniji način. posjedujete značajne količine kapitala i zemlje. nejednaka je i raspodjela dohotka.2. Raspodjelu ćemo dohotka i bogatstva. između ostalog. To. 10. osim visokokvalificiranog rada.2. u još većoj mjeri. Ovakvo rješenje. Ukratko. kao kompromisno rješenje. te cijenama čimbenika proizvodnje. ne znači efikasnu alokaciju resursa (ona podrazumijeva jednakost cijene ili granične koristi i graničnog troška) ali je najbliže onom optimalnom. Ukoliko. dakle. DRŽAVA I TRŽIŠTE Međutim. na primjeru zamišljene ekonomije. Država. Nažalost. dakako. dohodak je ono što zaradite. Bogatstvo. kada otkazuje određivanje cijene pomoću graničnog troška valja. Budući da je raspodjela čimbenika proizvodnje odnosno vlasništva nad njima doista nejednaka. Lorenzova krivulja Dohoci vlasnika čimbenika proizvodnje. DRŽAVA I PRERASPODJELA DOHOTKA Čak i kada bi tržište bilo alokacijski efikasno. proizvedena količina je KR. predstavlja novčanu vrijednost cjelokupne imovine umanjene za obveze. a prirodni monopol realizira tek normalni profit. preuzima. prikazati pomoću Lorenzove krivulje. bogatstvo ono što posjedujete. 235 .

Sljedećih 20% obitelji realizira 20% dohotka. dakle. sljedećih 20% obitelji ostvaruje 10% dohotka. 40% obitelji realizira 15% dohotka. Druga petina.10. DRŽAVA I TRŽIŠTE Tablica 34. a to su one s najnižim dohocima. Još je dramatičnija situacija (a to je sveprisutna ekonomska činjenica) što se raspodjele bogatstva tiče. realiziraju 5% ukupnog dohotka. Kumulativni postotak obitelji 20 40 60 80 100 Kumulativni postotak dohotka 5 15 35 60 100 Kumulativni postotak bogatstva 0 0 5 15 100 Sve su obitelji podijeljene u pet jednakih grupa. 60% obitelji ostvaruje 35% ukupnog dohotka. 236 . a oni sa najvišim dohocima (posljednja petina obitelji) zahvaća čak 40% ukupnog dohotka. Pretposljednjoj petini pripada 25% dohotka. Kumulativno. Prva petina obitelji. U našem primjeru najbogatijih 20% obitelji posjeduje čak 85% ukupnog bogatstva. dakle.

Veća udaljenost crte jednakosti i Lorenzove krivulje zorno ilustrira veće nejednakosti u raspodjeli dohotka. Valja spomenuti i nejednaku distribuciju sposobnosti. jest jedan od značajnijih razloga nejednakih dohodaka. Ljudi 237 . Lorenzova krivulja pokazuje otklon aktualne raspodjele dohotka ( i bogatstva. Dakle. 20% obitelji realizira 20% dohotka. Crta koja iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutom od 45o predstavlja savršeno jednaku raspodjelu. to je raspodjela dohotka i bogatstva ujednačenija. DRŽAVA I TRŽIŠTE Slika 102.10. Što je Lorenzova krivulja bliža crti savršene jednakosti. Obrazovanje. također. 40% obitelji 40% dohotka itd. u našem primjeru) od savršeno jednake raspodjele. Što je uzrok ovih značajnih razlika u dohocima? Spomenusmo već nejednaku raspodjelu čimbenika proizvodnje.

A. 238 . Otuda ovaj faktor 3 na kraju formule. Zanimljiv je način izračunavanja granice siromaštva u Sjedinjenim Američkim Državama:72 (trošak jednog obroka x 3 obroka x 4 osobe x 365 dana) x 3 Neka istraživanja pokazuju da najsiromašnije američke obitelji troše jednu trećinu svog dohotka na nabavku hrane. 71 72 Samuelson.: Ekonomija.. Macmillan Publishing Company.. granica siromaštva. str.. str. "Mate".. odnosno dohodak jednak egzistencijalnom trošku za četveročlanu američku obitelj bio procijenjen na 14335 $71 u 1992. Tako je. te pomažući posredstvom transfera (socijalna skrb i pomoć nezaposlenima) ugroženim skupinama stanovništva. Karatjas. npr. Nordhaus. W. Ukoliko se. J.. igrajući više ili manje uspješno ulogu suvremenog Robina Hooda. 343. Tržišna je raspodjela dohotka raspodjela bez ikakvog državnog uplitanja i korekcija. New York. pa čak i sreća. 1985.A. DRŽAVA I TRŽIŠTE doista nisu jednaki.: Basic Economics. godini..D. Oporezujući visoke dohotke. makar i na sažeti način. a nije jednaka niti raspodjela šansi. Raspodjela nakon poreza i transfera Država. Raspodjelu po obavljenoj državnoj korekciji (država vrši preraspodjelu dohotka posredstvom poreza i transfernih plaćanja) nazivamo raspodjela nakon poreza i transfera.2. Siromaštvo predstavlja onu veličinu dohotka koji nije u stanju pokriti troškove života na egzistencijalnoj razini.2. P. Dyal. Zagreb. nastoji pomoći siromašnima i ujednačiti raspodjelu dohotka. 10. država može smanjiti jaz između aktualne i savršeno jednake raspodjele. N.10. Na veličinu dohotka može utjecati i mjesto življenja. nije moguće zaobići problem siromaštva. U tom smislu ona korigira tržišnu raspodjelu dohotka. 2000.. raspravlja o raspodjeli dohotka. 362.

239 . država porezima i transferima može značajno smanjiti jaz između aktualne (stvarne) raspodjele i savršeno jednake raspodjele.10. Dakle. Slika 103. DRŽAVA I TRŽIŠTE Učinke je redistribucijske politike države moguće prikazati Lorenzovom krivuljom tržišne raspodjele i raspodjele nakon poreza i transfera (slika 103).

.

određivanje cijena inputa. jednostavno. N. te veličina bruto nacionalnog proizvoda. Proučavajući mikroekonomiku upotrebljavali smo. stopa inflacije.11. 176. razina cijena miruje. Naime. formiranje cijena dobara i usluga u različitim tržišnim strukturama. odnosno stopa ekonomskog rasta. određivanje veličine outputa pojedinih dobara.: Basic Economics. a stabilne cijene postoje tada kada prosječna razina cijena ili.naduti. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Naše je dosadašnje izlaganje bilo mikroekonomske provenijencije. kako to slikovito vele Dyal i Karatjas73.. Deflacija predstavlja pad opće ili prosječne razine cijena. međutim. 1985. 241 . Macmillan Publishing Company. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. Karatjas. A. Pojava suprotna inflaciji naziva se deflacija.ekonomiju u cjelini. 73 Dyal.1. stopa nezaposlenosti. nezaposlenosti i bruto nacionalnog proizvoda.potrošača i poduzeća. proučava posebni ekonomski entitet .. INFLACIJA Inflacija (lat. itd. nadimati) jest rast prosječne razine cijena u nekom društvu. New York. "mikroskop" kako bismo objasnili ponašanje individualnih ekonomskih subjekata . inflare . 11. J. str. U studij makroekonomike uvode nas pojmovi poput inflacije. Kako bismo istražili funkcioniranje ekonomije upotrijebit ćemo "teleskop".. vrijedni su pokazatelji "zdravstvenog stanja" ili makroekonomske performancije svake ekonomije. Makroekonomika.

Vrijednost košare dobara tekuće godine ⋅ 100 Vrijednost iste košare u baznoj godini Indeks potrošačkih cijena = ili Indeks potrošačkih cijena74 = b C1a K 0a + C1b K 0 +.+ C1n K 0n · 100 b C0a K 0a + C0b K 0 +. Standardna košara dobara obuhvaća i sastoji se od najrazličitijih ali i izabranih artikala (u SAD oko 400 dobara i usluga) čije se cijene kontinuirano prate i uspoređuju. McGrawHill.. odnosno baznom razdoblju pomnožen sa sto. New York. a a.... str. indeks potrošačkih cijena u baznom razdoblju iznosi 100.b... R..CPI). 242 .... H. 293. posredstvom kojega se prati i mjeri fluktuacija razine cijena. Dakako. a 0 baznu godinu. 1989. jest indeks potrošačkih cijena (Consumer Price Index ..: Introduction to Economic Principles..H. n označavaju pojedine artikle košare dobara.+ C0n K 0n gdje 1 označava tekuću godinu. Inc. Indeks potrošačkih cijena jest kvocijent vrijednosti standardne košare dobara u tekućem razdoblju i vrijednosti iste košare dobara u prethodnom. 74 Vidjeti: Mabry..11.. Ulbrich. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Najpoznatiji indeks cijena.H. Možda će sljedeći primjer eliminirati eventualne nedoumice..

5. Prema tomu. U četvrtoj godini. stopa inflacije jest postotna promjena. Indekse potrošačkih cijena izračunasmo dijeleći vrijednost tipične potrošačke košare svake godine s njenom vrijednošću u baznoj godini. treća je godina bazna godina.Razina cijena u prošloj godini • 100 Razina cijena u prošloj godini Godišnja stopa inflacije = ili Indeks potrošačkih cijena u . međutim. 3. iznositi 11. 6.3 100 112.5%. Vrijednost košare dobara 18000 20000 24000 27000 29500 33000 Indeks potrošačkih cijena (CPI) 75 83.9% a u šestoj godini 37.9 137. povećanje prosječne ili opće razine cijena. 4. u odnosu na petu godinu. u našem će slučaju godišnja stopa inflacije zabilježena u šestoj godini. Godina 1.Indeks potrošačkih cijena u tekućoj godini prošloj godini • 100 Godišnja stopa inflacije = Indeks potrošačkih cijena u prošloj godini Prema tomu.11. 243 .87%. u odnosu na baznu godinu. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Tablica 35. Kako. 2.5 Zamjećujete. zabilježena je godišnja stopa inflacije od 12.5%. izračunati godišnju stopu inflacije u šestoj godini u odnosu na petu? Razina cijena u tekućoj godini . u petoj 22.5 122.

mjera inflacije. Deflator se bruto nacionalnog proizvoda ili GNP-deflator izračunava kao kvocijent nominalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda pomnožen sa 100. dok indeks potrošačkih cijena prati cijene tek nekih.9 Postoji. Riječ je o deflatoru bruto nacionalnog proizvoda. 244 . međutim.5 − 122 . odnosno cijenama baznog razdoblja ili godine. reprezentativnih dobara i usluga deflator bruto nacionalnog proizvoda registrira promjene cijena svih dobara i usluga koje čine bruto nacionalni proizvod. novčana. jednostavnosti radi. realni bruto nacionalni proizvod vrednuje output u stalnim cijenama. jedne godine. Ukratko. sveobuhvatnija.11. još jedna. Nominalni bruto nacionalni proizvod • 100 Realni bruto nacionalni proizvod GNP-deflator = Nominalni bruto nacionalni proizvod mjeri vrijednost outputa (svih finalnih dobara i usluga proizvedenih tijekom godine) u cijenama tekuće godine. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Godišnja stopa inflacije = 137 .9 · 100 = 11. da neka ekonomija proizvodi tek četiri dobra. Pretpostavit ćemo. Naime. dakako. bruto nacionalni proizvod (Gross national product GNP) jest vrijednost.87% 122 . u pravilu. svih finalnih dobara i usluga koje neka ekonomija proizvede tijekom. Nasuprot tomu.

Nominalni bruto nacionalni proizvod = Realni bruto nacionalni proizvod • GNP . realni bruto nacionalni proizvod moguće pretvoriti u nominalni i nominalni u realni.24%. Gornja formula upućuje na to da je. obavit ćemo na sljedeći način: Realni bruto nacionalni proizvod = Nominalni bruto nacionalni proizvod • 100 . upotrebom GNP-deflatora.24 29600 U tekućoj je godini.5 1500 1900 7600 900 18000 0. GNP-deflator = 35000 · 100 = 118.11.deflator 100 Deflacioniranje nominalnog bruto nacionalnog proizvoda.5 2500 29600 Budući da je nominalni bruto nacionalni proizvod 35000.deflator 245 .24. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Tablica 36. GNP . odnosno stopa inflacije iznosi 18. a realni 29600 deflator bruto nacionalnog proizvoda iznosi 118.24%. u odnosu na baznu godinu. njegovo pretvaranje u realni bruto nacionalni proizvod čija je veličina oslobođena utjecaja promjene cijena. prosječna razina cijena svih finalnih dobara porasla za 18. Dobro A B C D Tekuća godina Količina Cijena Ukupno 1000 2 2000 4 2000 8000 20 1000 20000 5000 1 5000 35000 Bazna godina Cijena Ukupno 1.

Suštinu kvantitativne ili količinske teorije novca moguće je predstaviti sljedećom jednostavnom formulom: P= M Q P = prosječna razina cijena M = količina novca u optjecaju Q = realni bruto nacionalni proizvod. Novac. cost push teorija) koja uzroke inflacije vidi u rastu plaća i(li) drugih troškova proizvodnje. odnosno količina novca u optjecaju. najvažniji. Riječ je o inflaciji potražnje (demand-pull teorija). Upotpunimo ovaj kratak pregled i teorijom o strukturnoj inflaciji. primjerice. te psihološkim teorijama inflacije.1. Kvantitativna teorija novca Različite teorije pokušavaju objasniti inflaciju i uzroke inflacije. "krivci" mogu biti i kupci odnosno njihova prevelika (u odnosu na ponudu) potražnja. a njezin je najpoznatiji današnji pobornik nobelovac Milton Friedman. 246 . Budući da ovo mišljenje držimo relevantnim. stoljeća. biti posljedica kombinacije različitih uzroka. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. Inflacija može. Riječ je o kvantitativnoj teoriji novca.11. U ovom su slučaju prodavači "krivi" za pojavu inflacije. ekonomisti (oni monetarističkog usmjerenja) ustvrditi kako inflacija jest. prije svega. Međutim. Mnogi će. reći će oni. nije jedini uzrok inflacije ali je. Spomenut ćemo troškovnu inflaciju (tzv. razmotrimo temelje ovakvog shvaćanja inflacije i njenih uzroka. dakako. Korijeni kvantitativne teorije novca sežu sve do 17.1. Poznati su stariji zagovornici ove teorije. međutim. monetarni fenomen. svakako. David Hume i David Ricardo.

Ovo se jednostavno tumačenje jednadžbe prometa (koja vjeruje u stabilnost Q i v) naziva "sirova" kvantitativna teorija novca. tada povećanje količine novca u nekoj ekonomiji (uz neizmijenjenu brzinu novca) izaziva razmjerno povećanje nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. Poveća li se količina novca doći će do razmjernog povećanja prosječne razine cijena. "cambridge-ska jednadžba": P= M ⋅v . Ukoliko pretpostavimo da je realni bruto nacionalni proizvod promjenljiva veličina koju tangira promjena količine novca. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Prema kvantitativnoj teoriji novca prosječna razina cijena ovisi (pretpostavimo da je Q fiksna veličina) o količini novca u nekoj ekonomiji. Već je sada moguće zaključiti da povećanje količine novca ne mora značiti razmjerno povećanje razine cijena. fiksne veličine. dakako. međutim. Q Udvostručite li količinu novca. Na lijevoj strani jednadžbe prometa (P · Q) nalazi se nominalni bruto nacionalni proizvod. uz ostale neizmijenjene uvjete. Vrijedi. U tom je slučaju. već i realnog bruto nacionalnog proizvoda. povećanje nominalnog bruto nacionalnog proizvoda rezultat povećanja ne samo prosječne razine cijena. Možda će to jasnije predočiti tzv.u stanju smo formulirati jednadžbu prometa: P · Q = M · v. i obrnuto.prosječni broj godišnje uporabe novčane jedinice (v) . Ukoliko pretpostavimo da su Q i v stabilne. udvostručit ćete i razinu cijena. Isti će zaključak vrijediti ukoliko i brzinu novca pretvorimo u 247 . povećanje količine novca mora izazvati razmjerno povećanje razine cijena odnosno nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. Uvedemo li u naše razmatranje i brzinu novca .11.

Naime. 11. Prema tomu. Niža kamatna stopa znači i manji oportunitetni trošak posjedovanja (inaktivne) gotovine. M = 50. viša kamatna stopa potiče nastojanje da se "besposlena" gotovina plasira kao zajam. znatnog utjecaja na brzinu novca ima veličina kamatne stope. Ovaj odnos između kamatne stope i brzine novca slabi pozicije "sirove" kvantitativne teorije novca.1. posredstvom jednostavnog primjera.1. poruke kvantitativne teorije novca valja shvatiti vrlo ozbiljno. Budući da veća količina novca u nekoj ekonomiji. Različita tumačenja jednadžbe prometa Pokušat ćemo. znači i nižu kamatnu stopu. te će rast nominalnog bruto 248 . te kompromisne. a time i manju brzinu novca.000. Ona je izvrsna slika onoga što očekuje one ekonomije koje neodgovorno povećavaju količinu novca u optjecaju. Ovo povećava brzinu novca. Iako je tvrdnja o razmjernom rastu količine novca i razine cijena upitna. u pravilu.11.1. te brzina novca opada. umjerene interpretacije jednadžbe prometa (suptilnije varijante kvantitativne teorije novca). ekstremnog keynesijanskog viđenja jednadžbe prometa.000 . po veličinu nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. Kakve će posljedice. imati udvostručenje količine novca? Ekstremno će monetarističko objašnjenje poći od pretpostavke da je brzina novca stalna i stabilna veličina.000 = P·Q 200. Ukratko.000. v=4. predstaviti već naznačene razlike između ekstremnog monetarizma ("sirove" kvantitativne teorije). M·v 200. Pretpostavimo da je nominalni bruto nacionalni proizvod (P · Q) 200. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI promjenljivu veličinu. rast nominalnog bruto nacionalnog proizvoda i prosječne razine cijena ne mora biti razmjeran povećanju količine novca.

000 · 3 P·Q 300.000 249 .000 · 4 P·Q 400. neposredna veza između promjene količine novca i promjene nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. M·v = 100.11. kompromisno objašnjenje računa s time da će udvostručena količina novca izazvati pad kamatne stope čija će posljedica biti i određeno smanjenje brzine novca. ne i razmjernog povećanju količine novca. rasta nominalnog bruto nacionalnog proizvoda.000 I konačno.000 · 2 P·Q 200. Doći će do izvjesnog. Razlog je tomu odgovarajući pad brzine novca izazvan padom kamatne stope. Postoji. Međutim. dakle. M·v = 100. taj pad brzine neće u potpunosti neutralizirati rast količine novca. M·v = 100.000 Prema ekstremnomu keynesijanskomu stajalištu povećanje količine novca ne tangira veličinu nominalnog bruto nacionalnog proizvoda. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI nacionalnog proizvoda biti razmjeran rastu količine novca.

Stopa i oblici nezaposlenosti Svaki čimbenik proizvodnje može biti nezaposlen. Kada bi se prilikom izračunavanja stope nezaposlenosti vodilo računa i o ovoj kategoriji radnika. ne smatraju nezaposlenima a. Riječ je o osobama koje nemaju zaposlenje.2. žele raditi. Stopa nezaposlenosti jest postotak nezaposlene radne snage. strukturnu nezaposlenost i cikličku nezaposlenost. moguće razlikovati četiri osnovna oblika nezaposlenosti: frikcijsku nezaposlenost. Zaposlenost je predstavljena brojem onih odraslih osoba (osoba u radnoj dobi) koje imaju posao. Stopa nezaposlenosti = Nezaposleni ⋅ 100 Radna snaga Stopa nezaposlenosti jest izuzetno važan pokazatelj "zdravstvenog" stanja neke ekonomije odnosno uspješnosti makroekonomske politike. stoga. Međutim. prije svega. niti kao dio radne snage. obuhvaća sve odrasle osobe koje nemaju posao i koje aktivno za njim tragaju. kada ekonomist govori o nezaposlenosti tada. ali su prestale aktivno tražiti zaposlenje. te je. Različiti su uzroci nezaposlenosti. budući da su prestali aktivno tražiti posao. Radna snaga ili ukupni radni potencijal neke ekonomije jest zbroj zaposlenih. s tim u svezi. 250 . misli na nezaposlenost rada. ali i nezaposlenih radnika. valja spomenuti kategoriju tzv. obeshrabrenih radnika.1. međutim. stopa bi nezaposlenosti bila znatno veća.11. NEZAPOSLENOST 11. Nezaposlenost. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. Valja napomenuti da se obeshrabreni radnici. koje. pak.2. sezonsku nezaposlenost. S tim u svezi.

Žrtve ovako promijenjenih odnosa ponude i potražnje pripadaju strukturnoj nezaposlenosti. s tim u svezi. pa su u potrazi za novim (boljim) zaposlenjem. Ruku pod ruku s općim padom poslovne aktivnosti i realnog bruto nacionalnog proizvoda ide i povećana. sezonska i strukturna nezaposlenost nastaju iz prirodnih i moguće neizbježivih uzroka u dinamičnoj ekonomiji. Potražnja postoji. pad agregatne potražnje i. tzv. Naime. dakle. dakle. Ciklička se nezaposlenost javlja u kontrakcijskoj ili recesijskoj fazi poslovnog ciklusa. zbog sezonskih promjena periodično ostaju bez posla (poput krznara. sezonska i strukturna nezaposlenost nisu i ne moraju biti predmetom makroekonomske politike. ukoliko uspije osigurati stabilan rast realnog bruto nacionalnog proizvoda. Ukoliko makroekonomska politika uspije spriječiti fluktuacije realnog bruto nacionalnog proizvoda. Sve osobe koje. turističkih radnika. ali ne i odgovarajuća ponuda. Zbog općeg pada potražnje za dobrima i uslugama. nažalost. međutim. Uzrokuje ju pad agregatne ili ukupne potražnje. pad realnog bruto nacionalnog proizvoda. Njen je osnovni uzrok činjenica da je potrebito izvjesno vrijeme kako bi se uskladile želje i potrebe onih koji traže i nude posao. Promjene ukusa potrošača i tehnološki razvitak mogu reducirati potražnju za nekim zanimanjima. ciklička nezaposlenost.11. frikcijska. građevinskih radnika itd. obuhvaća radnike "između dvaju zaposlenja" ili osobe pred prvim zaposlenjem. Osobe koje obavljaju sezonske poslove moraju.) čine sezonsku nezaposlenost. Ovaj tip nezaposlenosti. ne treba posebice zabrinjavati. Sezonska se nezaposlenost javlja zbog sezonskih promjena. tada uspijeva eliminirati i cikličku nezaposlenost. ciklička nezaposlenost zaslužuje njezinu punu pozornost. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Frikcijska nezaposlenost obuhvaća one osobe koje prvi put traže zaposlenje. koji. Strukturna se nezaposlenost javlja zbog nepodudaranja potražnje i ponude radne snage. većina poduzeća smanjuje potražnju za svim inputima uključujući i rad. te osobe koje su izgubile ili napustile stari posao. 251 . Dok frikcijska. računati s time da izvjesno vrijeme neće imati posla. Cikličku nezaposlenost uzrokuje. a povećati potražnju za drugima.

naziva prirodna stopa nezaposlenosti.pad realnog bruto nacionalnog proizvoda. Ukratko. M. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Ukoliko se nezaposlenost sastoji samo od frikcijske nezaposlenosti. itd. Njegova vrijednost predstavlja onaj novčani iznos koji. a stopa nezaposlenosti se. nezaposlenost izaziva i niz posrednih problema (rast siromaštva. 252 . ljudskog kapitala 76. 76 Ljudski kapital je vrijednost čovjekovog obrazovanja i potrebitih vještina. Makroekonomska politika usmjerena na povećanje agregatne potražnje može eliminirati jedino cikličku nezaposlenost. donosi isti dohodak kao i osoba određenih znanja i vještina. 1990.11. odnosno prirodna stopa nezaposlenosti ne znače da je nezaposlenost. Vidjeti: Parkin. smanjivanje vrijednosti tzv.: Economics. strukturna i sezonska) mora postojati i nije ju moguće izbjeći. ali i sezonska i strukturna nezaposlenost. Osnova ovakvog tumačenja pune zaposlenosti i prirodne stope nezaposlenosti jest mišljenje da rast agregatne potražnje neće smanjiti niti strukturnu niti sezonsku nezaposlenost. AddisonWesley Publishing Company. pri datoj kamatnoj stopi.75 Brojne su štete koje gospodarstvu nanosi nezaposlenost. Izvjesna nezaposlenost (samo frikcijska ili frikcijska. odnosno stopa nezaposlenosti svedena na nulu. Osim one neposredne . Ova različita tumačenja pune zaposlenosti. međutim. kriminala. prirodna stopa nezaposlenosti ili puna zaposlenost postoji onda kada egzistiraju samo oni oblici nezaposlenosti kojih uzrok nije ciklička fluktuacija realnog bruto nacionalnog proizvoda. New York. 75 Neka istraživanja pokazuju da prirodna stopa nezaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama iznosi između 5 i 6%. riječ je o punoj zaposlenosti.). u tom slučaju. Neki će ekonomisti ustvrditi da puna zaposlenost ili prirodna stopa nezaposlenosti postoji tada kada je prisutna frikcijska. upućuju na jednostavnu činjenicu da puna zaposlenost. odnosno prirodne stope nezaposlenosti.

W. Phillipsova krivulja Phillipsova krivulja (prema britanskom ekonomistu A. Ovakvo je objašnjenje odnosa između inflacije i nezaposlenosti doista uznemiravajuće. U dugom će se vremenskom razdoblju stopa nezaposlenosti stabilizirati na razini prirodne stope nezaposlenosti neovisno o promjeni stope inflacije. naime. Phillips-u) tvrdi kako između inflacije i nezaposlenosti postoji obrnuto razmjeran odnos. Obrnuto. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. Većoj (godišnjoj) stopi inflacije odgovara niža (godišnja) stopa nezaposlenosti. Slika 104. ustvrditi kako izravni.11. Dakako. Suvremena će ekonomska pozicija. ima se pomiriti s velikom nezaposlenošću. međutim. 253 . cijena uspješnog reduciranja nezaposlenosti jest visoka stopa inflacije.2. obrnuto razmjerni odnos između stope inflacije i stope nezaposlenosti (predstavljen Phillipsovom krivuljom) vrijedi tek u kratkom vremenskom razdoblju. vrijedi i obrnuto.2. Uspije li makroekonomski autoritet suzbiti inflaciju. da smo tek u mogućnosti birati između dvaju zala. Proizlazi.

kada posloprimci i poslodavci imaju dovoljno vremena prilagoditi se neočekivanim promjenama cijena. a vrijedi i obrnuto. odnosno postoji puna zaposlenost. niža razina cijena od očekivane znači veću nezaposlenost od prirodne. Naša je kratkoročna Phillipsova krivulja napravljena na osnovi očekivane stope inflacije od 4%. stopa inflacije manja od očekivane (2%). Ponovimo. stopa je nezaposlenosti veća od prirodne stope (Nc). OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Slika 105. Ukoliko je. Nasuprot tomu. te je nezaposlenost na razini prirodne stope nezaposlenosti. prirodnoj stopi 254 . u kratkom vremenskom razdoblju.11. (4%) stopa je nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti (Na). stopa inflacije veća od očekivane (6%) značit će stopu nezaposlenosti manju od prirodne stope (Nb). pak. jednaka očekivanoj. Ukoliko je stopa inflacije. U dugom vremenskom razdoblju. U dugom roku aktualna razina cijena jest jednaka očekivanoj stopi inflacije. Podudaranje očekivane i aktualne razine cijena znači postojanje prirodne stope nezaposlenosti (slika 105).

11. Intermedijarna dobra i usluge su dobra i usluge koje se.11. najčešće tijekom jedne godine. vrijednost se intermedijarnih dobara i usluga ne uzima u obzir. koje se.3. Na taj način izbjegavamo pogrešku tzv. dvostrukog računanja. ne koriste u proizvodnji drugih dobara ili usluga i koje kupuje njihov konačni potrošač. Slika 106. odnosno izbjegavamo mogućnost da se vrijednost 255 . dakle. koriste u proizvodnji drugih dobara i usluga. BRUTO NACIONALNI PROIZVOD Ponovimo. bruto nacionalni proizvod (GNP) jest novčana vrijednost svih finalnih dobara i usluga koje neka ekonomija proizvede tijekom određenog razdoblja. kao inputi. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI nezaposlenosti mogu biti pridružene najrazličitije stope inflacije (slika 106). Finalna dobra i usluge su ona dobra i usluge koje nemaju karakter inputa. Prilikom izračunavanja bruto nacionalnog proizvoda.

11. Razlika između potencijalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda jest jaz bruto nacionalnog proizvoda ili GNP-jaz.+ Kn · Cn Dakako. Realna stopa rasta u 1996. Realni bruto nacionalni proizvod. GNP = K1 · C1 + K2 · C2 + K3 · C3 + . Poslovni ciklus uzrokuje devijacije aktualnog realnog bruto nacionalnog proizvoda u odnosu na potencijalni bruto nacionalni proizvod.godini = ____________________________________________________ · 100 Realni GNP u 1995. Ona. dakle. znači ekonomski rast. Upravo stoga. Bruto nacionalni proizvod se. . kao što znamo. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI pojedinih dobara ili usluga javi više no jednom u računu bruto nacionalnog proizvoda. koje. Potencijalni bruto nacionalni proizvod jest dugoročni trend realnog bruto nacionalnog proizvoda.Realni GNP u 1995.. promjena prosječne razine cijena itekako utječe na veličinu bruto nacionalnog proizvoda.77 Ovo nas obilježje realnog bruto nacionalnog proizvoda.. Realni bruto nacionalni proizvod. Pojava GNP-jaza znači da ekonomija ne funkcionira na razini pune zaposlenosti. On predstavlja onu vrijednost finalnih dobara i usluga koju neka ekonomija može proizvesti pod pretpostavkom da je stopa nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti odnosno da postoji puna zaposlenost. može biti prezaposlena (stopa nezaposlenosti manja od prirodne 77 Realni GNP u 1996. ovisi o fazi poslovnog ciklusa. bilježi tendenciju rasta. izračunava kao umnožak proizvedene količine finalnih dobara i usluga i njihovih cijena. 256 . vodi po pojma potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda. dakle. dakako. mjeri vrijednost finalnog outputa u stalnim cijenama ili cijenama baznog razdoblja te eliminira utjecaj promjena prosječne razine cijena. unatoč većim ili manjim oscilacijama. dakle. Jaz između potencijalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda može biti pozitivan i negativan što. upozorismo na razliku između nominalnog i realnog bruto nacionalnog proizvoda.

11. Bit pristupa trošenja (expenditure approach) i pristupa dohotka (income approach) objasnit će sljedeći jednostavan grafički prikaz. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI stope) ali. Mjerenje bruto nacionalnog proizvoda Mogući su različiti pristupi kada je u pitanju mjerenje bruto nacionalnog proizvoda. nažalost.1. Odlučimo li se za donji kružni tok. i nezaposlena (stopa nezaposlenosti veća od prirodne stope). značiti isti rezultat. Oba će pristupa. Slika 107. izabrali smo pristup dohotka. On omogućuje mjerenje bruto nacionalnog proizvoda na osnovi pristupa trošenja. Obratimo pozornost na gornji kružni tok.3. 257 . 11. dakako.

mlijeka. ali i kupovine novih kuća i stanova od strane domaćinstava. Postoje četiri kategorije trošenja te je strukturu vrijednosti bruto nacionalnog proizvoda moguće prikazati na sljedeći način: GNP = Potrošnja + Bruto privatne domaće investicije + Državna potrošnja + Neto izvoz GNP = C + I + G + (EX . poslovnih i tvorničkih zgrada) od strane poduzeća. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Agregatno trošenje = Agregatni dohodak = Vrijednost finalnog outputa (GNP) 11. Dakle.Im) Potrošnja (C) obuhvaća sve kupovine finalnih dobara i usluga od strane domaćinstava neke ekonomije. ponovimo. Smanje li se. hladnjaci. ceteris paribus. pak. Pristup trošenja Ovaj pristup. državnih obveznica i slično nemaju tretman investicija. kategorija trošenja ne obuhvaća kupovine novih kuća i stanova. za razliku od uobičajenog poimanja. Ova. tako i outputa. 258 . zalihe gotovih (ali ne i prodanih) proizvoda. te trajnih potrošnih dobara (čiji je vijek trajanja duži od godine dana) kao što su televizori. i investicije.11. mjeri bruto nacionalni proizvod kao zbroj svih trošenja učinjenih radi kupovine novih. međutim. alata. Uključimo ovdje kupovine kapitalnih dobara (strojeva. Važno je istaknuti činjenicu da financijske transakcije poput kupovine dionica. automobili itd. finalnih dobara i usluga.3. olovaka itd. ekonomist. Veličinu ove vrste trošenja tangiraju. te sirovina (tijekom promatrane godine) povećane su i investicije. investiciju shvaća kao kupovinu finalnih dobara radi njihove uporabe u proizvodnji ili zbog povećanja zaliha. Riječ je o najrazličitijim dobrima poput kruha. najrazličitijih uređaja i opreme.1. poluproizvoda i sirovina smanjile su se. Bruto su privatne domaće investicije (I) ona vrsta trošenja koja znače nabavku realnog kapitala ili kapitalnih dobara. Povećaju li se zalihe gotovih proizvoda. i promjene zaliha i to kako inputa.1. međutim. poluproizvoda.

Zamjećujete. Jednostavno stoga što ova kategorija trošenja isključuje državno investiranje. događa se to onda kada je uvoz veći od izvoza. namijenjena kupovini finalnih dobara i usluga i. Transferna plaćanja nisu. državne su investicije dio državne potrošnje. manja od proračunskih sredstava koja državi stoje na raspolaganju. 259 . kao dio bruto nacionalnog proizvoda. I konačno. provedbu zakona. istrošenog. radi se o domaćim investicijama. dobit ćete neto privatne domaće investicije. transferna plaćanja. Dakako. Domaća investicija jest ona koja znači nabavku domaćih kapitalnih dobara.11. Oduzmete li amortizaciju od bruto privatnih domaćih investicija. Neto izvoz (Ex . Ove posljednje predstavljaju čisti dodatak postojećoj zalihi realnog kapitala. naime. neto izvoz može biti i negativan. funkcioniranje obrazovanja itd.Im) predstavlja razliku između vrijednosti izvezenih dobara i usluga (Ex) i vrijednosti uvezenih dobara i usluga (Im). Riječ je i o privatnim investicijama. njegovo investicijsko trošenje nema obilježje domaće investicije. kupujući kapitalna dobra proizvedena u inozemstvu. Riječ je o onom trošenju koje ima osigurati obranu zemlje. Ukoliko poduzeće investira u inozemstvu. Naime. amortiziranog dijela realnog kapitala. Državna potrošnja (G) obuhvaća onaj dio bruto nacionalnog proizvoda koji znači nabavku različitih finalnih dobara i usluga od strane države. međutim. ih ne uzimamo u obzir prilikom izračunavanja bruto nacionalnog proizvoda. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Zbog čega bruto investicije? Zbog toga što ukupne ili bruto investicije uključuju sva novonabavljena finalna kapitalna dobra od kojih neka imaju poslužiti za zamjenu ostarjelog. stoga. Isključena su. Transferna su plaćanja razlog što je državna potrošnja.

Zapitajmo se. Pristup dohotka Pristup dohotka predstavlja bruto nacionalni proizvod kao zbroj svih dohodaka koje tijekom određenog razdoblja realiziraju domaćinstva neke ekonomije. a da bismo izjednačili agregatno trošenje i agregatni dohodak. dakako. Bruto nacionalni proizvod jest zbroj plaća. na koje se to načine zarađeni dohodak može upotrijebiti. Ona predstavlja svojevrsnu štednju poduzeća i važnu nedohodnu komponentu bruto nacionalnog proizvoda. dijelom biti potrošen (C).3. kamata i profita kojima valja dodati i dvije nedohodne komponente amortizaciju i neizravne poreze. Amortizacija nije dio profita budući da je namijenjena nadoknadi utrošenog realnog kapitala. prema tomu. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI 11. bit će oporezovan. svakako. valja dodati dohodnim komponentama bruto nacionalnog proizvoda.2. 260 . Neizravni porezi su porezi koje potrošači plaćaju prilikom kupovine dobara i usluga. GNP = Plaća + Renta + Kamta + Profit + Amortizacija + Neizravni porezi dohodne komponente nedohodne komponente Postoji i alternativni način korištenja pristupa dohotka. naime. Tri su moguća načina njegova korištenja. Stoga ih. a ne dohodak domaćinstava odnosno vlasnika čimbenika proizvodnje. Neizravni porezi predstavljaju. renti. Agregatni dohodak će. Zbog njihova postojanja potrošači plaćaju više nego što proizvođači prime za prodano dobro ili uslugu. dohodak države.1.11. jedan njegov dio može biti namijenjen štednji (S) i.

Prema tomu. prihode. Jednakost pristupa Pristup trošenja i pristup dohotka dva su različita mjerenja iste veličine .Im = GNP = C + S + T.1. pristup dohotka nudi i sljedeću jednadžbu: GNP = C + S + T C = Potrošnja S = Štednja T = Neto porezi 78 (Bruto porezi . 11. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Prema tomu. Neizravni porezi neizravno terete poreznu snagu poreznih obveznika kroz smanjenje potrošnje. Neto porezi su bruto porezi umanjeni za transferna plaćanja. imovinu) poreznih obveznika.3. Budući da se potrošnja (C) javlja na obje strane jednadžbe vrijedit će da je I + G + EX . Raspoloživi dohodak jest agregatni (ukupni) dohodak umanjen za neto poreze. C + I + G + EX .Im = S + T.bruto nacionalnog proizvoda.Transferna plaćanja). Naznačimo već sada kako zbroj potrošnje i štednje (C+S) predstavlja raspoloživi dohodak. To je dohodak koji domaćinstvima neke ekonomije stoji na raspolaganju za potrošnju i štednju.11. 261 .3. Izravni (osobni) porezi izravno terete poreznu snagu (dohotke. Povećamo li obje strane jednadžbe za iznos uvoza (Im) jednadžba će glasiti: I + G + EX = S + T + Im. 78 Zbroj neizravnih i izravnih (osobnih) poreza predstavlja bruto poreze.

odnosno povećavat će se realni bruto nacionalni proizvod.2.11. lijeva strana jednadžbe (I + G + EX) predstavlja dotok vode.1989. Pretpostavimo da je veličina realnog bruto nacionalnog proizvoda predstavljena razinom vode u posudi u koju s jedne strane voda dotiče a. Ukoliko je dotok vode veći od njenog otjecanja. Dodajmo i to da bruto nacionalni proizvod jest vrijednost 79 Hyman.. Boston . D. U obrnutom će slučaju realni bruto nacionalni proizvod opadati.GDP). Inc. Rekosmo ranije da bruto nacionalni proizvod jest novčana vrijednost finalnog outputa koji neka ekonomija proizvede tijekom jedne godine.GNP) i bruto domaćeg proizvoda (Gross domestic product . neto porezima i uvozom. Pri tome. Irwin.."79 11. 548. Valja izjednačiti aktualne investicije. Od bruto nacionalnog proizvoda do raspoloživog dohotka Na početku pokušajmo uočiti razliku između bruto nacionalnog proizvoda (Gross national product . Stabilnu razinu vode. Pretpostavimo li da je neto izvoz jednak nuli (vrijednost izvoza jednaka vrijednosti uvoza) te da je državna potrošnja jednaka neto porezima proizlazi da štednja mora biti jednaka investicijama. 262 .: Economics.. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Poruka je jednostavna. stabilni realni bruto nacionalni proizvod osigurava jednakost "ubrizgavanja" (I + G + EX) i "curenja" (S + T + Im) vode.3. a desna je strana jednadžbe (S + T + Im) odgovorna za gubitak vode. rast će njena razina. istovremeno. na drugoj ističe. državnu potrošnju i izvoz sa aktualnom štednjom. str. I = S "Zadaća je makroekonomske teorije razumjeti ekonomske sile koje utječu na ta curenja i ubrizgavanja kako bi mogla predvidjeti promjene realnog bruto nacionalnog proizvoda i razviti politike koje stabiliziraju fluktuacije realnog bruto nacionalnog proizvoda. N.

GNP . dakle. On. Riječ je. razlika između bruto i neto nacionalnog proizvoda jest amortizacija. o bruto privatnim domaćim investicijama. Taj dio bruto nacionalnog proizvoda nazivamo nacionalni dohodak (National income NI) NNP . Bruto domaći proizvod (GDP) mjeri vrijednost finalnog outputa proizvedenog u nekoj zemlji. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI finalnog outputa proizvedenog čimbenicima proizvodnje koji su vlasništvo neke zemlje i njezinog stanovništva. Prema tomu. Dakle. neto nacionalni proizvod (Net national product NNP) obuhvaća samo ono investicijsko trošenje koje znači stvarno povećanje zalihe realnog kapitala. GDP ± Neto investicijski dohodak = GNP Bruto nacionalni proizvod (GNP) računa s onim investicijskim trošenjem koje ima i zadaću nadoknaditi utrošene. razlika između GNP-a i GDP-a jest neto investicijski dohodak (profiti i dividende koje stanovnici neke zemlje primaju iz drugih zemalja umanjene za profite i dividende koje zemlja plaća stranim investitorima). 263 . amortizirane elemente realnog kapitala. valja razlikovati zarađeni od primljenog dohotka.Amortizacija = NNP Oduzmete li od neto nacionalnog proizvoda (NNP) neizravne poreze dobit ćete onaj dio bruto nacionalnog proizvoda (GNP) koji se isključivo sastoji od njegovih dohodnih komponenti. mjeri vrijednost finalnog outputa proizvedenog čimbenicima koji su locirani u nekoj zemlji bez obzira na to tko ih posjeduje. Nasuprot tomu. Riječ je o neto privatnim domaćim investicijama.Neizravni porezi = NI Da bismo mogli učiniti sljedeći korak k raspoloživom dohotku.11. dakle.

DI) preostaje samo jedan korak. Istovremeno. u pravilu. ne i primljeni dohodak + Transferna plaćanja = PI Zamjećujete.4. u obliku dividende. Riječ je. Poslovni ciklus predstavlja periodične ali i nepravilne fluktuacije realnog bruto nacionalnog proizvoda i ostalih makroekonomskih veličina kao što su zaposlenost i cijene. o doprinosima za socijalno osiguranje. 11. neki dohoci nisu zarađeni u tekućoj proizvodnji. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Neki dohodak može biti zarađen. pokušava poboljšati položaj ugroženih dijelova stanovništva. o korporacijskim profitima koji nisu. Radi se o transfernim plaćanjima (naknade na ime nezaposlenosti. kao što mu i ime kaže. Do raspoloživog dohotka (Disposable income . te dodate nezarađene. posredstvom transfera. osobni dohodak može biti veći od nacionalnog dohotka. mirovine. u razdobljima visoke nezaposlenosti kada država. ali ne i primljene dohotke. dohotka koji su primila domaćinstva neke ekonomije.Osobni porezi = DI Raspoloživi dohodak (DI). Događa se to. kamate na javni dug. ali primljene dohotke.PI). ali su primljeni. primjerice. NI -Zarađeni. Od osobnog dohotka (PI).11. raspodijeljeni dioničarima itd. ali ne i primljen. valja oduzeti osobne poreze. PI . Ukoliko od nacionalnog dohotka (NI) oduzmete zarađene. dobit ćete osobni dohodak (Personal income . predstavlja onaj dohodak kojim domaćinstva raspolažu i koji mogu namijeniti potrošnji i štednji. 264 . POSLOVNI CIKLUS Usporedba realnog i potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda ukazuje na cikličku narav ukupne ekonomske aktivnosti. itd).

Vrh predstavlja i prekretnicu ciklusa budući da nakon njega slijedi kontrakcija. Moguće je najbolje objašnjenje razlike između recesije i depresije sljedeća konstatacija: ". 265 .. naravno. ali ih je lako uočiti. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI Poslovni se ciklus sastoji od četiriju faza koje. kontrakcija i dno. To su ekspanzija. O ekspanziji govorimo kada realni bruto nacionalni proizvod raste. nije lako predvidjeti. Riječ je o fazi koja se javlja nakon što je dotaknuto dno poslovnog ciklusa (često se ekspanzija koja slijedi nakon snažne kontrakcije naziva oporavak) i traje sve dok ekonomska aktivnost ne dosegne vrhunac odnosno vrh. Kontrakcija je faza poslovnog ciklusa u kojoj realni output (GNP) bilježi pad.11. Kontrakciju možemo označiti kao recesiju . Slika 108. Vrh znači da je realni bruto nacionalni proizvod najviši u odnosu na potencijalni output. Spomenimo i depresiju koja se najčešće definira kao snažniji oblik kontrakcije negoli je recesija.razdoblje od najmanje dva uzastopna tromjesečja u kojima realni bruto nacionalni proizvod bilježi pad.. vrh.

a zaposlenost je veća od pune zaposlenosti). Kada je realni bruto nacionalni proizvod jednak potencijalnom stopa je nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti.C. čije nas promjene zanimaju. Ponovimo..11. Vrh poslovnog ciklusa znači najmanju nezaposlenost (stopa nezaposlenosti pada ispod prirodne stope. Između pojedinih faza poslovnog ciklusa i nezaposlenosti postoji jasna i pravilna veza. D. s tim u svezi. te dno poslovnog ciklusa znači najveću stopu nezaposlenosti. M. jest nezaposlenost.4. izgubite zaposlenje tada je to depresija".. kada vi. 266 .: Basic Economics. U fazi kontrakcije stopa nezaposlenosti raste. Spomenimo.: The Political Economy of Prosperity.. The Brookings Institution. govorimo o dnu. A. New York.. Jedna od važnijih. Nazvan prema prezimenu autora.1. Okunov zakon tvrdi da svakih 2% pada realnog bruto 80 Dyal. američkog ekonomiste Arthura Okuna81. J. str. 1985. A. realni bruto nacionalni proizvod pokaže najveći otklon od onoga što je moguće proizvesti. međutim. zakon se bavi pitanjem odnosa između stope nezaposlenosti i realnog bruto nacionalnog proizvoda. te postoji puna zaposlenost. Macmillan Publishing Company. U fazi ekspanzije stopa nezaposlenosti bilježi pad. 192. u kontrakcijskoj fazi. ovaj otklon (pozitivan i negativan) realnog bruto nacionalnog proizvoda u odnosu na potencijalni predstavlja jaz bruto nacionalnog proizvoda ili GNP-jaz. 81 Okun.80 Kada. Washington. Poslovni ciklus i nezaposlenost Realni bruto nacionalni proizvod nije jedina veličina koja varira tijekom poslovnog ciklusa. Karatjas. Pad realnog outputa ispod potencijalnog GNP-a izaziva pojavu i cikličke nezaposlenosti. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI kada vaš susjed ostane bez posla tada je to recesija. 11. N. 1970. Okunov zakon.

2. pak. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POJMOVI nacionalnog proizvoda. dakle o kontrakciji koju. pa čak i nulte. s visokim stopama inflacije. 11. Slampflacija je gospodarsko stanje čije je bitno obilježje pad realnog bruto nacionalnog proizvoda i visoka inflacija. Riječ je. Poslovni ciklus i inflacija Kako se inflacija ponaša tijekom poslovnog ciklusa? Ovisi li stopa inflacije o poslovnom ciklusu ili. U takva "aritmična" stanja ubrajamo stagflaciju i slampflaciju. eventualno i negativnu. 267 . u odnosu na potencijalni. tijekom vremena. njezine promjene ne ovise o pojedinim fazama poslovnog ciklusa? U pravilu. stope rasta realnog bruto nacionalnog proizvoda idu. stopu inflacije.4. izuzetke. znači povećanje stope nezaposlenosti za 1%. valja napomenuti i to da prije rečeno pravilo poznaje i. Međutim. Niske. a kontrakcija nižu. moguće su promjene stope inflacije koje ne prate ritam poslovnog ciklusa. postoji signifikantna veza između stope inflacije i faze poslovnog ciklusa. Stagflacija je gospodarsko stanje koje je obilježeno istovremenim postojanjem stagnacije i inflacije. Ekspanzija znači višu stopu inflacije.11. iznimno. Naime. ruku pod ruku. ne tako rijetke. prati inflacija.

.

nezaposlenosti i inflacije. Krivulja agregatne potražnje Podsjetimo.1. Model. agregatna ponuda i makroekonomska ravnoteža.Im) pri danoj razini cijena.12. AGREGATNA POTRAŽNJA 12. bruto nacionalni proizvod (GNP) jest. država. Agregatna potraživana količina dobara i usluga jest planirano realno trošenje tipa C + I + G + (EX . inozemni kupci) radi kupovine različitih finalnih dobara i usluga. 12. odnosno makroekonomska analiza ponude i potražnje ima olakšati razumijevanje pojave ekspanzije. zbroj svih trošenja različitih ekonomskih agenata (domaćinstva.1. između ostalog. GNP = C + I + G + (EX . poduzeća. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Ključni su pojmovi makroekonomskog modela koji ćemo predstaviti agregatna potražnja. odnosno veličina realnog GNP-a koji su kupci voljni i u mogućnosti kupiti uz danu razinu cijena. kontrakcije. Ili. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 12.Im) Agregatna je potražnja pojam koji koristimo kako bismo objasnili odnos između agregatne potraživane količine (potraživane količine realnog GNP-a) i prosječne razine cijena. agregatna potraživana količina 269 .1.

Krivulja agregatne potražnje pokazuje promjene agregatne potraživane količine. pak. Kao i krivulja individualne ili. Višoj razini cijena. mjerene realnim bruto nacionalnim proizvodom. većem GNPdeflatoru odgovara manja agregatna potraživana količina odnosno manja potraživana količina realnog GNP-a.12. Naime. izražen kao realni GNP. mjerene GNP-deflatorom. Objašnjenje je ovog obrnuto razmjernog odnosa između razine cijena i potraživane količine realnog GNP-a znatno složenije negoli objašnjenje obrnuto razmjernog odnosa između cijene i potraživane količine nekog dobra koji postoji kod individualne i tržišne potražnje. tržišne potražnje i krivulja je agregatne potražnje opadajuća krivulja. Slika 109. uslijed promjene razine cijena. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA predstavlja zbroj finalnih dobara i usluga potraživanih od svih kupaca. krivulja je agregatne potražnje opadajućeg oblika zbog triju ključnih razloga: 270 .

Izračunava se kao kvocijent nekog novčanog iznosa i razine cijena. za 25%. dodatna količina realnog novca povećati vašu potrošnju. odnosno izaziva smanjivanje agregatne potraživane količine. Ukoliko razina cijena raste. pad razine cijena znači. Vaša je novčana aktiva u stanju pribaviti više dobara i usluga negoli je to bila u stanju prije pada cijena.12. izaziva kretanje uz krivulju agregatne potražnje. smanjit će se količina realnog novca koji posjedujete za 25%. ceteris paribus. smanjuje se kupovna moć stanovništva odnosno smanjuje se količina realnog novca kojim stanovništvo raspolaže. Pretpostavimo da posjedujete 1000 novčanih jedinica. smanjivanje količine realnog novca. Dodatna će kupovna moć. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 1. 82 83 Količina novca u optjecaju ostaje neizmijenjena. Realni novac predstavlja količinu dobara koju određeni novčani iznos može kupiti. vaših je 1000 novčanih jedinica sada u stanju kupiti ono što ste prije mogli kupiti za 800 83 novčanih jedinica. Ukoliko razina cijena poraste. I ostali će koristiti blagodati veće količine realnog novca što će imati za posljedicu veći potraživani realni GNP. uz ostale neizmijenjene uvjete 82. što depozitnog novca. 1000 ⋅ 100 = 800 125 271 . Dakle. Pad kupovne moći. povećanje kupovne moći budući da se povećala količina realnog novca kojim raspolažete. što gotovog. Učinak realnog bogatstva Rast cijena može umanjiti realno bogatstvo nacije i reducirati potraživanu količinu realnog GNP-a. Obrnuto.

Povećana kupovna moć znači veću ponudu kredita i njihovu manju potražnju. skuplja inozemna dobra supstituiraju jeftinijim domaćim dobrima. "Skupi krediti" smanjuju potrošnju domaćinstava. ceteris paribus. Rast potražnje izaziva rast realnih kamatnih stopa. Smanjena kupovna moć znači manju ponudu kredita . naime. pad deflatora bruto nacionalnog proizvoda (pad cijena) ima za posljedicu rast izvoza i pad uvoza. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 2. 3. Rezultat su niže realne kamatne stope. povećava količinu realnog novca i kupovnu moć stanovništva.i njihovu veću potražnju. smanjiti agregatnu potraživanu količinu. Vrijedi. te se povećava agregatna potraživana količina. s tim u svezi.zajmovnih fondova . Obrnuto. jeftinijim inozemnim dobrima. Učinak vanjske trgovine Rast razine cijena u nekoj zemlji učinit će domaća dobra skupljim u odnosu na strana. Potrošači će skuplja domaća dobra supstituirati atraktivnijim. dakako. Potrošači. Rezultat je smanjenje potraživane količine realnog GNP-a. te investicijsko trošenje. Ovakva situacija znači pad izvoza. Rast cijena. i obrnuto. Pad cijena. smanjuje količinu realnog novca i. 272 .12. dakako. te rast uvoza. Učinak realne kamatne stope Rast GNP-deflatora može povećati kamatne stope i. Ovo ima za posljedicu pad potraživane količine realnog bruto nacionalnog proizvoda. ceteris paribus. "Jeftini krediti" povećavaju agregatnu potraživanu količinu. obara kupovnu moć stanovništva.

Promjene agregatne potražnje Promjene razine cijena. Brojni su. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 12. odnosno pomicanje (ulijevo ili udesno) krivulje agregatne potražnje.1.2. izazivaju promjene agregatne potraživane količine. u sprezi s učinkom realne kamatne stope.12. Navest ćemo neke od najvažnijih uzroka povećanja ili smanjenja agregatne potražnje: 273 . Riječ je o promjenama koje znače kretanje uz ili niz krivulju agregatne potražnje. Slike 110. te učinkom vanjske trgovine. čimbenici koji izazivaju promjenu agregatne potražnje. međutim.

Veći broj ljudi. odjećom. očekivanja izazvati. ceteris paribus. 5. optimistička očekivanja glede realiziranog profita u budućnosti povećavaju potražnju za novim kapitalnim dobrima. pad agregatne potražnje. Pad poreza. znači i povećanje agregatne potražnje. ceteris paribus. ceteris paribus. a time i agregatne potražnje. Pesimistička će. Veličina stanovništva Povećanje broja stanovnika neke zemlje. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 1. znači i rast agregatne potražnje. stanovima i kućama. naime. Očekivani profit Očekuje li poslovni svijet rast profita u budućnosti tada raste i agregatna potražnja. Rast poreza. 4. vrijedi i obrnuto. izaziva pad raspoloživog dohotka. Očekivana inflacija Očekivani rast cijena u budućnosti izaziva povećanje agregatne potražnje. Očekuju li potrošači povećanje cijena različitih dobara i usluga u budućnosti tada. Dodajmo.12. znači i veću potražnju za hranom. Porezi Rast poreza će. vrijedi i obrnuto. 2. Naravno. 3. Dakako. Veće stanovništvo znači i veću agregatnu potražnju pri svim razinama cijena. vrijedi i vice versa. znači pomicanje krivulje agregatne potražnje udesno rast agregatne potražnje. Naime. pak. izazvati pad agregatne potražnje. ceteris paribus. raste njihova spremnost da kupuju u sadašnjosti. 274 . te brojnim drugim dobrima i uslugama. Državna potrošnja Veća državna potrošnja. uz ostale neizmjenjene uvjete. pod pretpostavkom da se ostale okolnosti ne mijenjaju. praćen rastom raspoloživog dohotka.

Rast transfernih plaćanja. a time i na agregatnu potražnju. stoga. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 6. povećati agregatnu potražnju. Pomoću određenog instrumentarija (instrumenata monetarne politike) centralna je banka u stanju povećavati ili smanjivati količinu novca u optjecaju. pad novčane mase ili količine novca izaziva pad agregatne potražnje. kamatne stope zabilježe rast. Pad će kamatnih stopa. sekundarni impuls promjeni agregatne potražnje. 7. 275 . promjene kamatanih stope nezavisne od promjena GNP-deflatora izazivaju promjene agregatne potražnje pomicanje krivulje agregatne potražnje. na novčanu masu. Transferna plaćanja Poput poreza i transferna plaćanja neposredno utječu na veličinu raspoloživog dohotka. koje su posljedica promjene razine cijena. dodatni. uz ostale neizmijenjene uvjete.12. Kao što ćemo imati prilike vidjeti. izaziva rast raspoloživog dohotka i agregatne potražnje. Promjene količine novca izazivaju. uz ostale neizmjenjene uvjete. Novčana masa ili količina novca Većoj količini novca u optjecaju odgovara veća agregatna potražnja. Kamatne stope Ranije ustvrdismo da promjene realnih kamatnih stopa. Vrijedi i obrnuto. izazvan padom državnih transfera. znači i manju agregatnu potražnju. S druge strane. Međutim. Agregatna će potražnja pasti ukoliko. Rast količine novca izaziva tendenciju pada kamatnih stopa. i odgovarajuće promjene kamatnih stopa i. Pad raspoloživog dohotka. odnosno količinu novca u optjecaju utječe monetarna politika koju provodi centralna banka. izazivaju rast ili pad agregatne potraživane količine. ceteris paribus. međutim. 8.

pod utjecajem promjena razine cijena. 12. s tim u svezi izazvane. AGREGATNA PONUDA 12.1. jedinstvena razina dugoročne agregatne ponude. Stoga je krivulja dugoročne agregatne ponude okomiti pravac jednak krivulji potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda. Valja razlikovati dugoročnu i kratkoročnu agregatnu ponudu. mjerenog realnim GNP-om.2. promjene kamatnih stopa jedan od najvažnijih uzroka rasta ili pada agregatne potražnje.12. predstavljene GNP-deflatorom. Puna zaposlenost. Dugoročna agregatna ponuda jest ona ponuđena količina realnog GNP-a koja znači da svaki proizvođač koristi upravo svoj kapacitet i koja pretpostavlja punu zaposlenost. s druge strane. Iskorišteni kapacitet znači onaj output pri kojem je prosječni ukupni trošak sveden na minimum. odnosno znači postojanje prirodne stope nezaposlenosti.2. 276 . Agregatna ponuđena količina jest količina realnog GNP-a ponuđena od strane proizvođača u nekoj ekonomiji pri danoj razini cijena. Krivulja agregatne ponude pokazuje promjene agregatnog finalnog outputa. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Promjene su količine novca u optjecaju i. Krivulje dugoročne i kratkoročne agregatne ponude Agregatna ponuda jest odnos između agregatne ponuđene količine i razine cijena. isključuje cikličku nezaposlenost. Budući da za svakog proizvođača postoji samo jedna veličina ukupnog proizvoda koja minimalizira njegov prosječni ukupni trošak i budući da postoji samo jedna prirodna stopa nezaposlenosti. postoji i samo jedna.

Naime. u dugom vremenskom razdoblju postoji značajna felksibilnost i međusobna prilagodljivost cijena. Očigledno. Kratkoročna je agregatna ponuda odnos između agregatne ponuđene količine dobara i usluga (realnog GNP-a) i razine cijena (GNPdeflatora) koji pretpostavlja da su cijene inputa. Primjerice. promjene cijena outputa praćene odgovarajućim promjenama cijena inputa ne tangiraju veličinu realnog outputa. konstantne veličine. Dakle. njegov output ostaje neizmijenjen. Dugoročna je agregatna ponuda savršeno neelastična.12. Krivulja kratkoročne agregatne ponude registrira promjene ponuđene količine realnog GNP-a uslijed promjene GNP-deflatora. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 111. a posebice cijene rada (plaće). 277 . dugoročna agregatna ponuđena količina ne reagira na promjene razine cijena. poveća li se cijena outputa nekog poduzeća za 5% uz istovremeno povećanje cijene inputa od 5%.

AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 112. Daljnji rast cijena dovest će realni GNP na razinu potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda. U takvoj situaciji rast cijena finalnih dobara i usluga izaziva povećanje proizvodnje i smanjenje nezaposlenosti. navodi proizvođače na povećanje outputa kako bi u novim. do tada neiskorišteni kapaciteti. 278 . Zbog čega je krivulja kratkoročne agregatne ponude rastućeg oblika? Zbog čega višoj razini cijena odgovara veća agregatna ponuđena količina? Pretpostavimo da rastu cijene finalnog outputa (GNP-deflator). Naglasimo činjenicu da su u kratkom vremenskom razdoblju cijene inputa (rada. uz neizmijenjene cijene inputa. Rast cijena finalnih dobara i usluga. izmijenjenim uvjetima maksimalizirali profit i izjednačili granični trošak s novim višim cijenama dobara i usluga. Pri tome se angažiraju i suvišni. odnosno izjednačit će kratkoročnu i dugoročnu agregatnu ponudu i stopu nezaposlenosti svesti na prirodnu stopu nezaposlenosti. sirovina) gotovo fiksnog karaktera. zapošljavaju novi radnici te smanjuje nezaposlenost.12. a cijene inputa ostaju neizmijenjene.

dakako. Promjene dugoročne i kratkoročne agregatne ponude Navest ćemo najznačajnije čimbenike koji izazivaju promjene kako dugoročne tako i kratkoročne agregatne ponude odnosno pomicanje krivulja dugoročne i kratkoročne agregatne ponude. 12. odnosno fond raspoloživih kapitalnih dobara (zgrade. Sirovine Otkriju li se novi i bogati izvori sirovina povećat će se proizvodni kapacitet ekonomije. oprema.odnosno postoji zaposlenost veća od pune zaposlenosti. Važna je. i kvaliteta radne snage. Mora li se posebice napominjati da vrijedi i obrnuto? 279 . 3. 2. zbog razumljivih razloga. Proizvođači prelaze granicu vlastitih kapaciteta i približavaju se granici vlastitih fizičkih mogućnosti. a s njime i agregatna ponuda. Više kompetentnih. Zaliha kapitala Poveća li se zaliha. 1.12. sva proizvedena dobra koja se mogu upotrijebiti u proizvodnji) povećat će se i agregatna ponuda. ceteris paribus. Zbog toga daljnje povećanje cijena finalnog outputa ima za posljedicu malo ili nikakvo povećanje realnog outputa. Riječ je. i agregatna ponuda. Radna snaga Poveća li se ukupni radni potencijal povećat će se.2. obrazovanih ljudi značit će i veću agregatnu ponudu. strojevi. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Ukoliko cijene i dalje rastu ponuđena količina realnog GNP-a jest veća od potencijalnog GNP-a. Stopa nezaposlenosti je manja od prirodne stope .2. o "pregrijanoj ekonomiji".

u pravilu. Tehnološki napredak Tehnološki razvitak. Rastu agregatne ponude pogoduje. povećanje stope nezaposlenosti i pad agregatne ponude. 6. značajno povećanje udjela neke ili nekih grana uz dramatično smanjenje udjela druge ili drugih sektora u realnom outputu ekonomije znači. postupna i sporija promjena sastava realnog GNP-a. Promjena nekog od navedenih čimbenika imat će za posljedicu jednaku i simultanu promjenu dugoročne i kratkoročne agregatne ponude. ali razvitak koji zahvaća široku lepezu dobara i usluga znači i rast agregatne ponude. Promjene sastava realnog GNP-a Dramatične promjene sastava agregatnog outputa. tj. ceteris paribus. povećanje agregatnog outputa.12. Naravno. 5. dakle. Klima Povoljni klimatski uvjeti značit će. 280 . AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 4. klimatski uvjeti imaju naročiti značaj kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja.

12. 1. Rast plaća. povećava ukupni trošak proizvođača i smanjuje njihov output pri svim razinama cijena. Cijene rada Promjene plaća neposredno utječu na ukupni trošak proizvođača i na veličinu njihovog outputa.12. Promjene kratkoročne agregatne ponude Dva su čimbenika u stanju utjecati na promjene kratkoročne agregatne ponude ne tangirajući pri tome dugoročnu agregatnu ponudu.2. Vrijedi i vice versa. ceteris paribus. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 113.3. 281 .

Zamjećujete. ne tangiraju dugoročnu agregatnu ponudu. promjene cijena inputa. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 2. smanjuje troškove proizvodnje i povećava kratkoročnu agregatnu ponudu. Slika 114. Zaključimo kako smanjenje cijena inputa (rada i sirovina) potiskuje krivulju kratkoročne agregatne ponude prema dolje i udesno dok povećanje cijena inputa gura krivulju kratkoročne agregatne ponude prema gore i ulijevo. Dakle. u dugom 282 .12. koje imaju sposobnost pomicanja krivulje kratkoročne agregatne ponude. Cijene sirovina Promjene cijena sirovina imaju isti utjecaj na kratkoročnu agregatnu ponudu kao i promjene cijena rada. pak. Pad cijena sirovina. znači pad kratkoročne agregatne ponude. Podsjećamo da dugo vremensko razdoblje računa s fleksibilnim (prilagodljivim) cijenama. Rast cijena sirovina. ceteris paribus.

3. 283 .12. Makroekonomska ravnoteža ne znači ravnotežu na svim pojedinačnim tržištima. Rezultat je neizmijenjeni agregatni output. MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Makroekonomska ravnoteža znači jednakost agregatne ponuđene količine i agregatne potraživane količine. Pojedina tržišta (tržišta nekih dobara i usluga) mogu biti nebalansirana. Slika 115. Međutim. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA vremenskom razdoblju promjene cijena inputa praćene su adekvatnim promjenama cijena outputa. 12. makroekonomska ravnoteža znači da u prosjeku agregatna ponuđena količina odgovara agregatnoj potraživanoj količini. Presjecište krivulja agregatne ponude i agregatne potražnje određuje ravnotežnu razinu cijena i realnog GNP-a. Na njima može postojati nejednakost tržišne ponuđene i potraživane količine.

i rast nezaposlenosti. te rast cijena omogućava proizvođačima povećanje outputa. 12. Neplanirano povećanje zaliha prisilit će proizvođače da prihvate niže cijene i smanje outpute. U takvim je okolnostima stopa nezaposlenosti jednaka prirodnoj stopi nezaposlenosti. Neplanirano smanjenje zaliha. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Ukoliko je razina cijena viša od one ravnotežne ponuđena agregatna količina premašuje agregatnu potraživanu količinu. Prilagođavanje agregatne ponuđene količine i agregatne potraživane količine ima za posljedicu rast cijena. agregatna potraživana količina premašuje agregatnu ponuđenu količinu. 284 .12. poput plime. Agregatni višak dobara i usluga "gura" razinu cijena prema dolje.3. Rezultat ovog usaglašavanja ponuđenog i potraživanog GNP-a je.1. povećanje outputa i smanjenje nezaposlenosti. Makroekonomska ravnoteža u uvjetima pune zaposlenosti Makroekonomska ravnoteža pri punoj zaposlenosti postoji kada je ravnotežni realni GNP (određen presjecištem krivulja agregatne potražnje i kratkoročne agregatne ponude) jednak potencijalnom GNP-u. Kada je razina cijena niža od one ravnotežne. Agregatni manjak dobara i usluga. između ostalog. podiže razinu cijena.

dakle. i stopu nezaposlenosti manju od prirodne stope jest situacija u kojoj je ravnotežni realni GNP veći od potencijalnog odnosno od dugoročne agregatne ponuđene količine. odnosno inflacijski jaz bruto nacionalnog proizvoda.3.2. Presjecište krivulja agregatne potražnje i kratkoročne agregatne ponude nalazi se desno od krivulje dugoročne agregatne ponude. odnosno potencijalnog GNP-a.12. Makroekonomska ravnoteža u uvjetima zaposlenosti veće od pune zaposlenosti Makroekonomska ravnoteža koja znači zaposlenost veću od pune zaposlenosti pa. Razlika između većeg ravnotežnog realnog GNP-a i manjeg potencijalnog GNP-a jest inflacijski GNP jaz. 285 . AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 116. 12.

Ovo znači pojavu recesijskog GNP jaza.3. znači postojanje stope nezaposlenosti veće od prirodne. 12. 286 . nastaje kada se presjecište krivulja agregatne potražnje i kratkoročne agregatne ponude nalazi lijevo od potencijalnog GNP-a. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 117.12. Makroekonomska ravnoteža se uspostavlja pri onoj veličini realnog GNP-a koja je manja od potencijalnog GNP-a. odnosno recesijskog jaza bruto nacionalnog proizvoda. odnosno od krivulje dugoročne agregatne ponude. dakle. Makroekonomska ravnoteža u uvjetima nezaposlenosti Makroekonomska ravnoteža koja uključuje nezaposlenost i koja. Recesijski GNP jaz jest razlika između većeg potencijalnog GNP-a i manjeg ravnotežnog realnog GNP-a.3.

Isti uzrok. 84 John Maynard Keynes (1883-1946) poznati britanski ekonomist i najpoznatije ime suvremene makroekonomske teorije.M. 12. dakle. Keynesa je Opća teorija zaposlenosti. prekomjerne nezaposlenosti. Interest.4. and Money) objavljeno 1936. da se makroekonomska ravnoteža može realizirati i u uvjetima velike. plaće rigidne.12.3. kamate i novca (The General Theory of Employment. prije svega. kao što smo na prethodnim stranicama imali prilike vidjeti. godine 287 . rigidnost plaća te nefleksibilnost drugih troškova onemogućuju brzo uspostavljanje makroekonomske ravnoteže pri punoj zaposlenosti u uvjetima "pregrijane ekonomije" (kada rast agregatne potražnje ravnotežni realni GNP učini većim od potencijalnog GNP-a). Najznačajnije životno djelo J. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Slika 118. Keynesijanski model makroekonomske ravnoteže polazi od pretpostavke da su cijene inputa. nefleksibilne. te da zbog toga samokorigirajuće snage tržišta nisu u stanju samostalno (kada agregatna potražnja padne) realizirati punu zaposlenost. Keynesijansko 84 objašnjenje makroekonomske ravnoteže Keynesijanska ekonomika tvrdi.

Prema Keynesovu dictumu potrebita je državna intervencija kako bi se spriječile dramatične posljedice. 288 . Slika 119. plaće i ostali troškovi (cijene inputa) ne opadaju.potrošnje (C) i investicija (I). Posredna. te osigurati visoku razinu zaposlenosti i proizvodnje. može biti neposredna i posredna.12. prije svega. intervencija znači smanjivanje poreza kako bi se iniciralo povećanje privatnih komponenti agregatne potražnje . Neposredno stimuliranje agregatne potražnje znači povećanje državne potrošnje (G). Državna intervencija. U obama slučajevima državna terapija ima povećati agregatnu potražnju. pada agregatne potražnje. u smislu povećanja agregatne potražnje. a u drugom ne rastu dovoljno brzo i snažno kako bi omogućili relativno brzu i jednostavnu restauraciju makroekonomske ravnoteže u uvjetima pune zaposlenosti. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA U prvom slučaju. pak.

85 zovu ekonomika potražnje. odnosno izjednačiti agregatnu potraživanu količinu i potencijalni bruto nacionalni proizvod. Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže polazi od pretpostavke da su plaće i cijene ostalih inputa fleksibilne. Povećanje je agregatne potražnje izazvano odgovarajućom fiskalnom politikom (povećanje državne potrošnje i/ili smanjenje poreza) u stanju promovirati punu zaposlenost. R.5.. 86 Jean Baptiste Say (1767-1832) francuski ekonomist. str. jedno od poznatijih imena klasične škole političke ekonomije. tvrdi da ekonomija gotovo uvijek funkcionira na razini potencijalnog bruto nacionalnog proizvoda odnosno u uvjetima pune zaposlenosti. Poznat i kao "francuski Adam Smith". Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže Klasično objašnjenje čije je podrijetlo u učenju Smitha.. budući da on drži (rečeno u jednom pismu Rooseveltu) "apsolutno najvažnijim povećanje nacionalne kupovne moći".3. 1951.F. 12. Sayov 86 zakon tržišta koji kaže da ponuda stvara vlastitu potražnju. s tim u svezi. prirodne su snage tržišta (u obliku međusobno prilagodljivih cijena) u stanju ekonomiju (bez državne asistencije) uvijek iznova vraćati punoj zaposlenosti. Vrijeme je vraćanja tržišta u ravnotežu toliko kratko da ga je čak moguće i zanemariti. Ova.ljudi štede samo u onoj mjeri u kojoj i investiraju i c) pojedinci proizvode različita dobra i usluge samo zbog postojanja njihove potražnje za dobrima i uslugama . te su stoga u stanju osigurati punu zaposlenost.: The Life of John Maynard Keynes.12. Prema tomu.svi prodavatelji se pojavljuju kao kupci i svi se kupci pojavljuju kao prodavatelji. London. Macmilann and Co. Spomenimo. Saya i drugih.. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Keynesovu teoriju. Ricarda. 85 Harrod. kao što ranije naznačismo. 121. 289 . jednostavna tvrdnja znači da: a) ukupni dohodak zarađen proizvodnjom nekog outputa mora biti jednak vrijednosti tog outputa b) u ekonomiji ne postoji gubitak kupovne moći . Keynesovo učenje akcentira značenje i ulogu agregatne potražnje.

Irwin. vraćanje ravnotežnog realnog GNP-a na razinu potencijalnog. Učinak smanjenja agregatne potražnje Klasični model makroekonomske ravnoteže pretpostavlja da će. str. Slika 120. privremena makroekonomska ravnoteža (R') znači pad realnog GNP-a (on postaje manji od potencijalnog) te rast nezaposlenosti. kada makroekonomska ravnoteža pri punoj zaposlenosti biva poremećena zbog pada agregatne potražnje. 2.1. 290 . uslijed pojave nezaposlenosti.. 87 Vidjeti: Hyman. pad cijena inputa.87 Proces restauracije makroekonomske ravnoteže u uvjetima pune zaposlenosti moguće je opisati na sljedeći način: 1. s tim u svezi..3. Richard D. 623. MA 1989.: Economics.5. N. Postojeća ravnoteža pri punoj zaposlenosti (R1) biva poremećena budući da dolazi do pada agregatne potražnje. D. Nova. omogućiti rast kratkoročne agregatne ponude i. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 12. Inc.12. Boston.

Realni GNP raste sve dok ne dostigne razinu potencijalnog. Boston. 12.Irwin.12. s tim u svezi. te se ravnoteža. omogućiti pad kratkoročne agregatne ponude i. u uvjetima pune zaposlenosti. MA 1989.. uslijed pojave zaposlenosti veće od pune zaposlenosti. Rast nezaposlenosti . Slika 121. Richard D. str. N. Kao posljedica pada plaća i pada cijena drugih inputa raste kratkoročna agregatna ponuda i realni GNP.javlja se. Inc. naime.: Economics.5. 4. uzrokuje pad nominalnih plaća i cijena ostalih inputa. uspostavlja u točki R 2. i ciklička nezaposlenost.88 88 Vidjeti: Hyman. Učinak povećanja agregatne potražnje Klasično objašnjenje makroekonomske ravnoteže tvrdi da će. 624.3. vraćanje ravnotežnog realnog GNP-a na razinu potencijalnog. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA 3. D.2. 291 .. kada makroekonomska ravnoteža pri punoj zaposlenosti biva poremećena zbog rasta agregatne potražnje. rast cijena inputa.

Kao posljedica rasta plaća i ostalih čimbenika proizvodnje smanjuje se kratkoročna agregatna ponuda i realni GNP.12. privremena makroekonomska ravnoteža (R') znači da je ravnotežni realni GNP veći od potencijalnog. Realni GNP pada sve dok se ne izjednači s potencijalnim GNP-om. a zaposlenost veća od pune zaposlenosti. proces ponovnog uspostavljanja makroekonomske ravnoteže u uvjetima pune zaposlenosti moguće je opisati na sljedeći način: 1. 292 . Nova. AGREGATNA POTRAŽNJA I AGREGATNA PONUDA Samokorigirajući proces. 3. Nova se ravnoteža (opet u uvjetima pune zaposlenosti) uspostavlja u točki R2. Postojeću ravnotežu u uvjetima pune zaposlenosti (R1) remeti rast agregatne potražnje 2. 4. Zaposlenost veća od pune zaposlenosti (stopa nezaposlenosti je manja od prirodne) izaziva rast nominalnih plaća i cijena ostalih inputa.

SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13. odnosno bruto nacionalnog proizvoda. istovremeno. očekivani (budući) dohodak. Uvodeći novi model makroekonomske ravnoteže . 13. Naša je. raspoloživi je dohodak temeljna odrednica ne samo potrošnje već i štednje domaćinstva. zadaća istražiti koje su komponente agregatnog trošenja funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda. ono što određuje veličinu potrošnje istovremeno određuje i veličinu štednje. Našu ćemo pozornost. Prema tomu. Na potrošnju domaćinstava utječe čitav niz čimbenika: kamatne stope.Im). SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Na prethodnim smo stranicama imali prilike vidjeti kako agregatna ponuda i agregatna potražnja određuju agregatni finalni output (realni GNP) i razinu cijena. odluka o tome koliko štedjeti. državnu potrošnju (G) i neto izvoz (Ex . investicije (I). na sljedećim stranicama. Ona.13. životna dob članova domaćinstava. POTROŠNJA Potrošnja predstavlja najveći i najstabilniji dio agregatnog trošenja. Svakako najvažnija odrednica potrošnje domaćinstva jest njegov raspoloživi dohodak. držeći razinu cijena stalnom veličinom. obuhvaća sve kupovine (osim kupovina novih kuća i stanova) finalnih dobara i usluga od strane domaćinstava neke ekonomije. odluka je o tome koliko raspoloživog dohotka namijeniti potrošnji. 293 . Međutim. utjecaj promjena realnog bruto nacionalnog proizvoda na sastavnice agregatnog trošenja. dakle. Naime. kao što rekosmo ranije. usmjeriti na pojedine komponente agregatnog trošenja: potrošnju (C).1. itd.istraživat ćemo.model agregatnog trošenja .

Taj odnos između potrošnje i raspoloživog dohotka nazivamo funkcija potrošnje. Ili. Prosječna sklonost potrošnji jest kvocijent potrošnje i raspoloživog dohotka. granična sklonost potrošnji jest promjena. Funkcija potrošnje počiva na pretpostavci da ljudi.1. 294 .13. u pravilu i u prosjeku. Potrošnja Prosječna sklonost potrošnji = Raspoloživi dohodak Granična sklonost potrošnji jest potrošnja koja proizlazi iz dodatne novčane jedinice raspoloživog dohotka. Granična sklonost potrošnji = ∆ Potrošnja ∆ Raspoloživi dohodak Rast raspoloživog dohotka izaziva rast ne samo potrošnje već i štednje. upravno razmjerni odnos.1. Prosječna sklonost potrošnji pokazuje prosječni udio potrošnje u novčanoj jedinici raspoloživog dohotka. Ovaj temeljni psihološki zakon potrošnje podržat će i prosječna i granična sklonost potrošnji. povećavaju svoju potrošnju kada njihov dohodak raste. Funkcija potrošnje i funkcija štednje Između potrošnje i raspoloživog dohotka postoji pozitivni. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13. odnosno povećanje potrošnje kao posljedica jediničnog povećanja raspoloživog dohotka. ali ne u onoj mjeri u kojoj dohodak raste.

SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Funkcija štednje jest odnos između štednje i raspoloživog dohotka. Ili. Granična sklonost štednji = ∆ Štednja ∆ Raspoloživi dohodak Funkciju ćemo potrošnje i funkciju štednje prikazati na primjeru jednog pretpostavljenog domaćinstva: 295 . proizlazi da je štednja jednaka razlici raspoloživog dohotka i potrošnje. Štednja Prosječna sklonost štednji = Raspoloživi dohodak Granična je sklonost štednji štednja koja proizlazi iz dodatne novčane jedinice raspoloživog dohotka. Kada je potrošnja veća od raspoloživog dohotka. granična sklonost štednji jest promjena. odnosno povećanje štednje uslijed jediničnog povećanja raspoloživog dohotka. štednja je negativna. Budući da je raspoloživi dohodak jednak zbroju potrošnje i štednje. Prosječna sklonost štednji jest kvocijent štednje i raspoloživog dohotka. Prosječna sklonost štednji pokazuje štednju po novčanoj jedinici raspoloživog dohotka.13. O pozitivnoj štednji govorimo kada je potrošnja manja od raspoloživog dohotka.

a zbroj prosječne sklonosti potrošnji i prosječne sklonosti štednji iznosi jedan. Zbroj potrošnje i štednje jednak je raspoloživom dohotku.16 Izvjesna potrošnja domaćinstva postoji i tada kada je raspoloživi dohodak jednak nuli. Ona takvom ostaje sve dok je potrošnja domaćinstva veća od raspoloživog dohotka.7 ∆ Raspoloživ i dohodak 10 296 .7. Potrošnja (C) + Štednja (S) = Raspoloživi dohodak (DI) Podijelimo li obje strane ove jednadžbe s raspoloživim dohotkom (DI) rezultat će potvrditi naš gornji navod: C + S = DI / : DI Prosječna sklonost potrošnji  C  S   DI    + Prosječna sklonost štednji   = 1   . Granična sklonost potrošnji = ∆ Potrošnja 7 = = 0. Raspoloživi dohodak 0 10 20 30 40 50 Potrošnja 7 14 21 28 35 42 Štednja -7 -4 -1 2 5 8 Prosječna sklonost potrošnji 1.40 1.3.13 0. U našem primjeru granična sklonost potrošnji iznosi 0.87 0.07 0.40 -0.13.05 0.93 0. U tom je slučaju štednja negativna.  DI   DI   DI  Rast raspoloživog dohotka izaziva pad prosječne sklonosti potrošnji i rast prosječne sklonosti štednji.84 Prosječna sklonost štednji -0. a granična sklonost štednji 0. Uzrok je tomu granična sklonost potrošnji i granična sklonost štednji. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Tablica 37.05 0.

Granična sklonost potrošnji = 1 . Prema tomu.3) veća od prosječne sklonosti štednji i. pak. dodatna novčana jedinica raspoloživog dohotka može biti potrošena ili. Naime. rast raspoloživog dohotka izaziva pad prosječne sklonosti potrošnji. Granična je sklonost štednji (0.Granična sklonost potrošnji . Podsjećamo. rast raspoloživog dohotka znači i rast prosječne sklonosti štednji.13. Ovakav je odnos između granične sklonosti potrošnji i prosječne sklonosti potrošnji. Baš kao što je zbroj prosječne sklonosti potrošnji i prosječne sklonosti štednji jednak 1 tako vrijedi i da je: Granična sklonost potrošnji + Granična sklonost štednji = 1 . stoga. vrijedi i obrnuto. ušteđena. Dakako. odnosno Granična sklonost štednji = 1 . kada granična veličina jest veća od prosječne ova posljednja raste. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Granična sklonost štednji = ∆ Štednja 3 = = 0. Trećega nema.7) manja od prosječne sklonosti potrošnji.Granična sklonost štednji. 297 .3 ∆ Raspoloživi dohodak 10 Granična je sklonost potrošnji (0. Upravo stoga. te granične sklonosti štednji i prosječne sklonosti štednji u skladu s nama već poznatim odnosom između graničnih i prosječnih veličina.

naime. U slici 122. Taj pravac. 298 .13. a) uveli smo pravac koji iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutom od 45o. povezuje sve točke u kojima je potrošnja (mjerena ordinatom) jednaka raspoloživom dohotku (mjerenim apscisom). SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slike 122.

C.7 + 0. korespondirajuća funkcija štednje. b) prikazana je funkcija štednje i to kao pravac čiji je kut jednak graničnoj sklonosti štednji. Odnos između potrošnje i raspoloživog dohotka moguće je.0. Na slici 122. jest autonomna potrošnja (Ca). Ukoliko je funkcija potrošnje C = 7 + (0. glasi: Štednja (S) = DI . SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Prije točke izjednačenja potrošnja premašuje raspoloživi dohodak te je štednja negativna. Nameće se zaključak da veličina granične sklonosti potrošnji određuje kut funkcije potrošnje. vrijedi i obrnuto.3 DI . dakako. Nakon točke izjednačenja (Potrošnja = Raspoloživi dohodak) potrošnja je manja od raspoloživog dohotka što omogućuje pojavu (pozitivne) štednje. Domaćinstvo uspijeva (pomoću zajmova ili trošeći staru štednju) održati određenu razinu potrošnje čak i tada kada privremeno ostane bez dohotka. budući da je S = DI . Ovaj dio potrošnje. 299 . dakle.7 .7 ⋅ DI). prikazati i na sljedeći način: Potrošnja (C) = Ca + (Granična sklonost potrošnji ⋅ Raspoloživi dohodak) C = 7 + (0. Većoj graničnoj sklonosti potrošnji odgovara veći kut a.13. čija veličina ne ovisi o veličini raspoloživog dohotka.7 DI S = . Jedan dio potrošnje postoji i tada kada je dohodak domaćinstva jednak nuli.7 ⋅ DI) Umnožak granične sklonosti potrošnji i raspoloživog dohotka izražava utjecaj raspoloživog dohotka na potrošnju.

Razlog tomu je činjenica da su neto porezi (T). i obrnuto. Budući da između raspoloživog dohotka i bruto nacionalnog proizvoda postoji stabilan odnos. Može li se. potrošnja svih domaćinstava predstaviti kao funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda (GNP-a)? Podsjetimo.ukupnog raspoloživog dohotka. Istovremeno.1. dakako. GNP = C + S + T.8 raspoloživog dohotka. vrijedi i da je agregatna potrošnja (potrošnja svih domaćinstava neke ekonomije) funkcija agregatnog . Raspoloživi dohodak predstavlja stabilan dio bruto nacionalnog proizvoda. Naime. odnosno bruto nacionalnog proizvoda znači pad transfernih plaćanja. 1 Pretpostavimo da realni raspoloživi dohodak zahvaća realnog 2 bruto nacionalnog proizvoda te da granična sklonost potrošnji iznosi 0.odnosu između realne potrošnje i realnog bruto nacionalnog proizvoda. moguće je govoriti o funkciji agregatne potrošnje . gotovo svi porezi rastu ukoliko naš dohodak. 300 . SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13. Dakako. Dakle. Vrijedi. rast dohotka. međutim. rast bruto nacionalnog proizvoda znači i rast neto poreza. odnosno zbroj potrošnje (C) i štednje (S).funkcija agregatne potrošnje Na primjeru jednog domaćinstva pokazasmo kako potrošnja domaćinstva jest funkcija njegovog raspoloživog dohotka.2. također. Potrošnja i realni GNP . Raspoloživi dohodak (DI) jest razlika između agregatnog dohotka (GNP) i neto poreza (T). odnosno bruto nacionalni proizvod raste. stabilan dio bruto nacionalnog proizvoda.13.

2 1. Slika 123. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Tablica 38. Realni GNP (u milijardama) 1 2 3 4 5 Realni raspoloživi dohodak (u milijardama) 0.13.5 1 1.4 ∆ Realni GNP 1 Svaka dodatna novčana jedinica realnog bruto nacionalnog proizvoda znači dodatnu realnu potrošnju od 0.8 realnog raspoloživog dohotka. budući da je realni raspoloživi dohodak Granična sklonost potrošnji = ∆ Realna potrošnja 0. Kada je u pitanju funkcija agregatne potrošnje.6 2 1 realnog 2 bruto nacionalnog proizvoda granična sklonost potrošnji iznosi 0. graničnu sklonost potrošnji izračunavamo na sljedeći način: Zamjećujete.8 1.4 novčane jedinice. odnosno 0.4 = = 0.5 2 2.4 realnog bruto nacionalnog proizvoda. 301 .5 Realna potrošnja (u milijardama) 0.4 0.

Upravo stoga je krivulja potražnje za investicijama neke ekonomije opadajućeg oblika. kada. kada individualno poduzeće odlučuje kupiti neko kapitalno dobro. Podsjećamo. Kupovina. odlučuje o investiranju ono uspoređuje kamatnu stopu i graničnu stopu povrata kapitala . strojeva.graničnu efikasnost kapitala. poluproizvoda i sirovina). Slika 124. 302 . alata. Ono što vrijedi na mikro razini vrijedi i na makro razini.13. odnosno investicija.2. najrazličitijih uređaja i opreme). će biti realizirana ukoliko je granična efikasnost kapitala veća ili jednaka kamatnoj stopi. Investicije razumijevaju kupovinu kapitalnih dobara (zgrada. INVESTICIJE Druga komponenta agregatnog trošenja jesu investicije. te promjene zaliha (gotovih proizvoda. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13. dakle.

Razlog je tomu jednostavna činjenica da pri nižoj (realnoj) kamatnoj stopi veći broj investicijskih projekata postaje isplativ . i obrnuto. optimistička očekivanja povećavaju potražnju za investicijama i pomiču krivulju potražnje udesno. ceteris paribus. Obrnuto. Prema tomu. Ukoliko je veći dio kapitala amortiziran. Veća očekivana inflacija potiče investiranje. Međutim.). pesimistička očekivanja će smanjiti potražnju i krivulju potražnje pomaknuti ulijevo. primjerice. i obrnuto. Potražnja za investicijama u velikoj mjeri ovisi o poslovnim očekivanjima. ova dva suprotna utjecaja moguće je svesti na zajednički nazivnik i ustvrditi da na potraživanu količinu investicija utječe realna kamatna stopa.profitabilan. ceteris paribus. veća su i ulaganja potrebita da se nadoknadi utrošeni kapital. Ukoliko. ekspanziju sljedeće godine te rast profita. njihovo će planirano investicijsko trošenje biti veće pri svim veličinama realne kamatne stope. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Krivulja potražnje za investicijama pokazuje odnos između realne kamatne stope89 i potraživane (realne) količine investicija. dakako. Učinak inflacije na razinu investiranja je suprotan učinku nominalne kamatne stope. Nižoj realnoj kamatnoj stopi odgovara veća potraživana količina investicija. neki su čimbenici (očekivani profit. Prema tomu. dakle. općenito. Slično djelovanje na potražnju za investicijama ima. poduzeća očekuju. npr. Vrijedi. 303 . u stanju izazvati povećanje ili smanjenje potražnje za investicijama. Vrijedit će. očekivani pad profita. krivulja potražnje se pomiče udesno. Međutim. pri datoj realnoj kamatnoj stopi. veličina amortizacije. 89 Realna je kamatna stopa nominalna kamatna stopa umanjena za stopu očekivane inflacije. U tom slučaju raste potražnja za investicijama.13. veličina realne kamatne stope determinira potraživanu količinu investicija. veća kamatna stopa (nominalna) koči investiranje. veličina amortizacije.

Autonomnu zbog toga što njihova veličina nije ovisna o veličini realnog GNP-a. povećanje realnog bruto nacionalnog proizvoda ne mora značiti i rast investicija. tretirati kao autonomnu komponentu agregatnog trošenja. ovisiti o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda. Upravo stoga. odnos između investicija i realnog bruto nacionalnog proizvoda izuzetno složen i teško predvidljiv. Investicije ćemo. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 125. dakle. zadovoljit ćemo se tvrdnjom da investicije ne ovise o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda. međutim. da kapitalna dobra traju znatno duže od ostalih finalnih dobara i da se često koriste na način koji znači pojavu neiskorištenih. suvišnih kapaciteta.13. dakle. budući da na potraživanu količinu investicija utječe realna kamatna stopa. baš kao i potrošnja. 304 . Možda očekujete da će investicije. Činjenica je. budući da investicijske odluke u velikoj mjeri ovise o “pogledu u staklenu kuglu budućnosti” . Budući da je.očekivanom profitu.

funkcioniranje školstva.13. 13. Ustvrdimo kako između državne potrošnje i realnog bruto nacionalnog proizvoda ne postoji sustavna i lako uočljiva veza.3. i državni proračun i proračune nižih teritorijalnih jedinica. DRŽAVNA POTROŠNJA Država svojom potrošnjom nastoji osigurati obranu zemlje. provedbu zakona. Državnu potrošnju. dakle. zdravstva. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 126. Zbog toga ćemo i državnu potrošnju smatrati autonomnom komponentom (nezavisnom o promjenama realnog GNP-a) agregatnog trošenja. itd. pa. 305 . određuju političke odluke nadležnih skupština.

Neto izvoz (Nx) jest razlika između izvoza (Ex) i uvoza (Im) neke zemlje. Neto je izvoz negativan kada vrijednost uvoza premašuje vrijednost izvoza. I autonomna su funkcija državne potrošnje i autonomna funkcija investicija predstavljene kao vodoravni pravci koji ilustriraju činjenicu da državnu potrošnju i investicije ne tangiraju promjene realnog bruto nacionalnog proizvoda.13. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 127.4. NETO IZVOZ Neto izvoz (Nx) predstavlja posljednji dio agregatnog trošenja. 13. 306 .

Devalvacija. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA 13. Njemačkoj itd. izvozne mogućnosti Hrvatske.1. naravno.smanjuje izvoz. već inozemnog bruto nacionalnog proizvoda.4. Raste li agregatni dohodak u Mađarskoj. revalvacija . Suprotno tomu. Veći inozemni realni GNP značit će. Inozemni realni bruto nacionalni proizvod 2. Obrnuto. Odnos domaćih i inozemnih cijena istih ili sličnih dobara 3. 307 . veći izvoz. Posljedica je revalvacije poskupljenje izvoza izraženog u stranoj valuti. Ukoliko su cijene domaćih dobara niže u odnosu na cijene istih ili sličnih inozemnih dobara. ceteris paribus. Izvoz nije funkcija domaćeg. Vrijedi. naime. Austriji. izaziva pojeftinjenje izvoza izraženog u stranoj valuti. nepovoljni odnos cijena domaćih i stranih dobara značit će manji izvoz. Odrednice izvoza Nekoliko čimbenika determinira veličinu izvoza: 1. Pad vrijednosti domaće valute u odnosu na strane (devalvacija) povećava izvozne mogućnosti zemlje. Valja ustvrditi da izvoz jest autonomna komponenta neto izvoza. Izvoz jest funkcija brojnih čimbenika ali ne i (domaćeg) realnog bruto nacionalnog proizvoda. izvoz će biti veći. Tečajevi.13.rast vrijednosti domaće valute u odnosu na strane . rastu i primjerice. i obrnuto.

ceteris paribus. veći uvoz. uz ostale neizmijenjene uvjete. Veći domaći realni GNP znači. biti manji ukoliko su cijene domaćih dobara niže od cijena istih ili sličnih inozemnih dobara. međutim. Odnos domaćih i inozemnih cijena istih ili sličnih proizvoda 3. 308 . Odrednice uvoza Veličinu uvoza određuju sljedeći čimbenici: 1.2. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Slika 128. Više cijene domaćih dobara u odnosu na cijene istih ili sličnih inozemnih dobara znače. veći uvoz. Uvoz će. ceteris paribus.13. veličina uvoza ovisi o veličini domaćeg bruto nacionalnog proizvoda odnosno realni je uvoz funkcija domaćeg realnog bruto nacionalnog proizvoda. Domaći realni bruto nacionalni proizvod 2. ima za posljedicu rast uvoza. Prema tomu. Tečajevi.4. 13. Rast domaćeg agregatnog dohotka.

međutim.13. dakle. 13. Revalvacijom se. Pretpostavimo li da se povećava.4. Podsjećamo da je izvoz autonoman u odnosu na promjene (domaćeg) realnog bruto nacionalnog proizvoda. Funkcija neto izvoza Funkcija neto izvoza jest odnos između realnog neto izvoza i domaćeg realnog bruto nacionalnog proizvoda. budući da rast realnog bruto nacionalnog proizvoda izaziva rast realnog uvoza. naime. rast vrijednosti domaće valute u odnosu na strane (revalvacija) povećava uvoz. postiže pojeftinjenje uvoza izraženog u domaćoj valuti. Zaključujemo. Obrnuto. uz ostale neizmijenjene uvjete. On je funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda. (domaći) realni bruto nacionalni proizvod. da je i neto 309 . Devalvacija izaziva poskupljenje uvoza izraženog u domaćoj valuti. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Pad vrijednosti domaće valute u odnosu na strane (devalvacija) smanjuje uvoz. Uvoz. odnos između realnog uvoza i realnog bruto nacionalnog proizvoda (funkciju uvoza) moguće je prikazati na sljedeći način: Slika 129. reagira na promjene (domaćeg) realnog GNP-a.3.

13. 310 . SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA izvoz (razlika između izvoza i uvoza) funkcija realnog bruto nacionalnog proizvoda. Slike 130.

neto je izvoz pozitivan. Funkcija neto izvoza (predstavljena je na slici 130. rast će izvoza. Obrnuto. SASTAVNICE AGREGATNOG TROŠENJA Kada je izvoz veći od uvoza. povećati neto izvoz pri svim razinama domaćeg realnog GNP-a.. Rast realnog bruto nacionalnog proizvoda. izaziva rast uvoza pri neizmijenjenom izvozu.13. Rast će inozemnog realnog bruto nacionalnog proizvoda ili. pak. ceteris paribus. Nasuprot tomu. npr. rast će uvoza. 311 . povećati neto izvoz i funkciju neto izvoza pomaknuti prema gore i udesno. ceteris paribus. nadolje i ulijevo. Slika 131. devalvacija. sve ono što povećava uvoz (revalvacija. smanjiti neto izvoz i funkciju neto izvoza pomaknuti prema dolje i ulijevo. Neto je izvoz jednak nuli kada je izvoz jednak uvozu. uz ostale neizmijenjene uvjete. Kao što je već rečeno. b) može biti pomaknuta prema gore i udesno ili. više cijene domaćih dobara u odnosu na cijene istih ili sličnih inozemnih dobara) smanjuje neto izvoz i pomiče funkciju neto izvoza prema dolje i ulijevo. te neto izvoz postaje negativan.

.

a potom pomoću krivulje agregatnog trošenja. te kako promjene agregatnog trošenja izazivaju i određuju promjene realnog bruto nacionalnog proizvoda. u stanju analizirati kako svi sastavni dijelovi agregatnog trošenja zajednički određuju agregatno trošenje. 14. međutim. nazivamo funkcija agregatnog trošenja. Sada smo. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. FUNKCIJA AGREGATNOG TROŠENJA Postoji sasvim određeni odnos između realnog GNP-a i planiranog (realnog) agregatnog trošenja. Funkciju ćemo agregatnog trošenja predstaviti ponajprije tablično. 313 . pri datoj razini cijena.1. Taj odnos između realnog GNP-a i agregatnog trošenja. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Do sada smo odvojenu jednu od druge proučavali komponente agregatnog trošenja.14.

AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 39. te su predstavljene kao fiksne veličine. Stotinu novčanih jedinica rasta realnog GNP-a izaziva rast potrošnje od 70 novčanih jedinica. U pretposljednjoj koloni tablice 39. Kada od ovog trošenja oduzmete uvoz. Realni GNP 100 200 300 400 500 600 700 Potrošnja (C) 100 170 240 310 380 450 520 Investi -cije (I) 60 60 60 60 60 60 60 Državna potrošnja (G) 60 60 60 60 60 60 60 Izvoz (Ex) Uvoz (Im) Neto izvoz (Nx) 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 C+I+G+EX Agregatno trošenje (C+I+G+Nx) 50 50 50 50 50 50 50 20 40 60 80 100 120 140 270 340 410 480 550 620 690 250 300 350 400 450 500 550 Kao što zamijetismo ranije. potrošnja su i uvoz. pa. stoga i neto izvoz. 314 . dobit ćete agregatno trošenje. dakako.14. Stoga se njihove veličine mijenjaju s promjenom realnog bruto nacionalnog proizvoda. funkcije realnog bruto nacionalnog proizvoda. Agregatno trošenje jest zbroj svih sastavnih dijelova agregatnog trošenja (C+I+G+Nx). nalazi se trošenje tipa C+I+G+EX. rast uvoza od 20 novčanih jedinica te. Ostale komponente agregatnog trošenja (investicije. pad neto izvoza od 20 novčanih jedinica. državna potrošnja i izvoz) ne ovise neposredno o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda.

onaj dio potrošnje koji ne ovisi o veličini realnog GNP-a. naravno. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 132. izvoz. Autonomno trošenje (Ca+I+G+EX). Autonomno trošenje je trošenje čija veličina ne ovisi o veličini realnog bruto nacionalnog proizvoda. iznosi 200 novčanih jedinica. Autonomna potrošnja. To je. Prvu skupinu čine autonomna. Gornja nas slika upućuje na zaključak da komponente agregatnog trošenja valja podijeliti u dvije skupine. samosvojna trošenja.14. iznosi 30 novčanih jedinica (200-170). Ono obuhvaća inducirani dio potrošnje i uvoz. u našem primjeru. 315 . ali i (autonomni) dio potrošnje. državnu potrošnju. Ovdje valja ubrojiti investicije. naime. Izvjesna. Inducirano ili izazvano trošenje je trošenje čija veličina ovisi o veličini realnog GNP-a. potrošnja postoji i kada je realni GNP jednak nuli. pri svim razinama realnog GNP-a.

Granična sklonost uvozu predstavlja dio dodatnog realnog bruto nacionalnog proizvoda koji društvo namjerava utrošiti na uvoz. to je promjena.2 novčane jedinice. Oduzmete li.14. Dakle. od C+I+G+EX trošenja uvoz dobit ćete agregatno trošenje (C+I+G+NX). pri svakom povećanju realnog GNP-A od 100 novčanih jedinica.7.7 novčanih jedinica. Prema tomu. U situaciji smo ustvrditi da granična sklonost uvozu iznosi 0. Granična sklonost uvozu = ∆Uvoz 20 = = 0. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Inducirana potrošnja. pak.7 ∆ Realni GNP 100 Granična sklonost potrošnji. između granične sklonosti potrošnji i granične sklonosti uvozu jest granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga. odnosno povećanje uvoza uslijed jediničnog povećanja realnog GNP-a. Ili. po jediničnom povećanju realnog GNP-a.2 = 0. svaka dodatna kuna realnog GNP-a znači dodatnu potrošnju od 70 lipa. jedinično povećanje realnog GNP-a izaziva rast uvoza od 0. Uvoz.7 0. Razlika.5. Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga = Granična sklonost potrošnji . iznosi 0. Ili. upozoravamo na to. Granična sklonost potrošnji = ∆ Realna potrošnja 70 = = 0.2. 316 . bilježi rast od 20 novčanih jedinica. određuje kut C+I+G+EX krivulje.Granična sklonost uvoz Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga = 0. granična sklonost potrošnji iznosi 0. ponavljamo.2 ∆ Realni GNP 100 Dodatna kuna realnog GNP-a izaziva povećanje uvoza za 20 lipa.

5. agregatno trošenje je zbroj induciranog i autonomnog trošenja. sada možemo ustvrditi da granična sklonost trošenju (isključivo domaćih.14. Ne zaboravimo. 317 . Poveća li se realni GNP za 100 novčanih jedinica inducirano trošenje (inducirana potrošnja . međutim. izračunati i na sljedeći način: Granična sklonost trošenju = ∆ Inducirano trošenje ∆ Realni GNP 50 = 100 = 0. svaka kuna porasta realnog GNP-a znači 0. Graničnu sklonost trošenju moguće je.uvoz) reagira porastom od 50 novčanih jedinica. Promjene induciranog trošenja su istovremeno i promjene agregatnog trošenja. Dakle. 90 91 Ubuduće. odnosno agregatnog trošenja. granična sklonost trošenju. 91 Ukoliko smo ranije ustvrdili da granična sklonost potrošnji (domaćih i inozemnih dobara i usluga) određuje kut C+I+G+EX krivulje. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga 90 predstavlja dio dodatnog realnog GNP-a koji društvo namjerava utrošiti na domaća dobra i usluge.5 kuna porasta induciranog. dakle. odnosno krivulje agregatnog trošenja. skraćeno. u zemlji proizvedenih dobara i usluga) određuje kut C+I+G+NX krivulje.

pokazuje da ova jednakost odnosno makroekonomska ravnoteža postoji pri realnom GNP-u od 400. 318 . Grafički prikaz makroekonomske ravnoteže zahtijeva uvođenje pravca koji iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutem od 45o. naime. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 133. MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA . u svakoj svojoj točki izjednačava agregatno trošenje i realni GNP.14.RAVNOTEŽNO AGREGATNO TROŠENJE O makroekonomskoj ravnoteži ili ravnotežnom agregatnom trošenju govorimo tada kada planirano agregatno trošenje (C+I+G+NX) jest jednako realnom bruto nacionalnom proizvodu. Taj pravac. 14. Tablica 39.2.

izazvati neplanirane promjene zaliha ili neplanirano smanjenje ili povećanje investicija. Makroekonomska ravnoteža . zalihe se. U točki su ravnoteže realni GNP i agregatno trošenje izjednačeni. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 134. Prije presjecišta. 14. Ove će disproporcije. osim u točki ravnoteže.2.1. prije izjednačenja agregatnog trošenja i agregatnog outputa agregatno je trošenje veće od realnog GNP-a. odnosno njihove promjene imaju smatrati investicijom. Podsjećamo. Nakon točke ravnoteže realni je GNP veći od agregatnog trošenja.14.neplanirana promjena zaliha Presjecište pravca koji iz ishodišta koordinatnog sustava polazi pod kutom od 45o. te krivulje agregatnog trošenja određuje makroekonomsku ravnotežu odnosno jednakost agregatnog trošenja i realnog GNP-a. 319 .

Realni će agregatni output rasti sve dok se ne izjednači s agregatnim trošenjem. poluproizvoda i sirovina). povećanje realnog GNP-a. niti rastu. Zalihe (gotovih proizvoda. stoga. Realni GNP 100 200 300 400 500 600 700 Planirano agregatno trošenje (C+I+G+NX) 250 300 350 400 450 500 550 Neplanirana promjena zaliha -150 -100 -50 0 +50 +100 +150 Slika 135. Neplanirano smanjivanje zaliha (kada je agregatno trošenje veće od realnog GNP-a) potaknut će proizvođače na veću proizvodnju i. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 40.14. niti padaju kada je agregatno 320 .

2.I + G + EX = S + T + Im. Obrnuto. Stabilni. nama već poznatog koncepta "ubrizgavanja" (I + G + EX) i "curenja" (S + T + Im). konstruirajmo model čija je pretpostavka da razliku između realnog GNP-a i raspoloživog dohotka čine fiksni neto porezi . te (S + T + Im) pri različitim veličinama realnog GNP-a odrediti ravnotežni realni GNP. Makroekonomska ravnoteža . Koristeći podatke iz tablice 39. moguće je objasniti i pomoću. pa.I + G + EX = S + T + Im Makroekonomsku ravnotežu. ravnotežni realni GNP. O njima je moguće razmišljati kao o autonomnim porezima budući da njihova veličina ne ovisi o veličini realnog GNP-a. 321 . Tablica 41. 14. Realni će GNP padati sve dok ne završi na ravnotežnoj razini. Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Štednja (S) Uvoz (Im) 100 200 300 400 500 600 700 20 20 20 20 20 20 20 80 180 280 380 480 580 680 100 170 240 310 380 450 520 -20 10 40 70 100 130 160 20 40 60 80 100 120 140 Sada smo u stanju uspoređujući (I + G + EX). dakle.2.tzv. i ravnotežni realni GNP osigurava sljedeća jednakost . paušalni porezi (lump sum taxes). Povećanje zaliha signalizira proizvođačima da valja reducirati proizvodnju. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA trošenje jednako realnom bruto nacionalnom proizvodu.14. neplanirano povećanje zaliha (kada je agregatno trošenje manje od realnog GNP-a) imat će za posljedicu smanjivanje proizvodnje i realnog GNP-a.

322 . stoga. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 42. Realni GNP I G EX Ukupno S T Im Ukupno 100 200 300 400 500 600 700 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 170 170 170 170 170 170 170 -20 10 40 70 100 130 160 20 20 20 20 20 20 20 20 40 60 80 100 120 140 20 70 120 170 220 270 320 Makroekonomska ravnoteža postoji kada je planirano "ubrizgavanje" (I + G + EX) jednako planiranom "curenju" ( S + T + Im). ravnotežni realni GNP iznosi 400.14. Obje su navedene veličine jednake (170) pri realnom GNP-u od 400 te. Slika 136.

makroekonomska ravnoteža može značiti (kao u našem primjeru) postojanje proračunskog deficita (državna potrošnja je veća od neto poreza) i deficitarnu. kada je.I .(G . inozemna štednja popunjava jaz između domaće štednje i zbroja investicija. te proračunskog deficita.14.T) = S . 323 .I . Ova situacija ima za posljedicu pad i smanjivanje zaliha.30 = 70 .30 = . AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Prije točke ravnoteže. investicije.NX = S .T) . Deficitarna trgovačka bilanca = S . dakle.(Proračunski deficit) . državne potrošnje i izvoza manji je od zbroja štednje. Makroekonomska ravnoteža ne razumijeva jednakost pojedinih stavki "ubrizgavanja" i "curenja". aktualni realni GNP veći od ravnotežnog.Im) + ( G . zbroj investicija. Dakle. Jednadžba I + G + EX = S + T + Im može biti predstavljena na sljedeći način: (EX . neto poreza i uvoza. negativnu trgovačku bilancu (negativni neto izvoz). Kada je realni GNP veći od 400. Posljedica je rast zaliha. određene presjecištem (I + G + EX) i (S + T + Im) pravaca.30 Dakako.I . neto poreza i uvoza.40 . državna su potrošnja i izvoz (I + G + EX) veće od štednje. Makroekonomska ravnoteža koja znači deficitarnu trgovačku bilancu (negativni neto izvoz) razumijeva da je : .60 . Promjene zaliha izazivaju odgovarajuće promjene agregatnog outputa koje aktualni realni GNP guraju prema ravnotežnoj razini.

ali koje ne mijenjaju njen kut. Pretpostavimo da je u odnosu na model predstavljen u tablici 39. PROMJENE AGREGATNOG TROŠENJA I RAVNOTEŽNOG REALNOG GNP-A Veličinu agregatnog trošenja određuju dva čimbenika: autonomno trošenje i granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga. Agregatno trošenje i autonomno trošenje Promjene autonomnog trošenja izazivaju takve promjene agregatnog trošenja koje znače pomicanje krivulje agregatnog trošenja. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14.14. Tablica 43. 14.3. povećaju za 100 novčanih jedinica. izvoza i autonomne potrošnje) djeluju na agregatno trošenje poput plime ili oseke. I=60 Realni GNP Inducirano trošenje Autonomno trošenje 0 (I+G+EX+Ca) Agregatno trošenje 0 (C+I+G+NX) I=160 Autonomno trošenje 1 (I+G+EX+Ca) Agregatno trošenje 1 (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 50 100 150 200 250 300 350 200 200 200 200 200 200 200 250 300 350 400 450 500 550 300 300 300 300 300 300 300 350 400 450 500 550 600 650 324 . Promjene autonomnog trošenja (investicija. državne potrošnje. Neka se planirane investicije.1. Na svakoj razini realnog GNP-a one izazivaju jednako povećanje ili smanjenje agregatnog trošenja. a zbog očekivanja viših profita. došlo do povećanja jedne od komponenti autonomnog trošenja. ali i agregatno trošenje pri svim razinama realnog GNP-a. Posljedica je rast ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda.3. Ovo će povećanje investicija povećati autonomno.

u obama slučajevima. Vrijedit će. Krivulje su agregatnog trošenja paralelne jer je.14. granična sklonost trošenju ista i iznosi 0. Pad će autonomnog trošenja smanjiti agregatno trošenje i njegovu krivulju pomaknuti prema dolje i udesno. Rast autonomnog trošenja povećava agregatno trošenje i pomiče krivulju agregatnog trošenja ulijevo i prema gore. naravno. pad autonomnog trošenja uvijek ima za posljedicu veći pad ravnotežnog realnog GNP-a. 325 . i obrnuto. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 137. Novi ravnotežni realni GNP iznosi 600.5. Naglasimo činjenicu da je rast ravnotežnog realnog GNP-a (200) veći od rasta autonomnog trošenja (100). Također.

ceteris paribus. izaziva pad granične sklonosti trošenju. znači pad granične sklonosti trošenju.2. Ovo. Granična porezna stopa pokazuje udio poreza u dodatnoj novčanoj jedinici realnog GNP-a. Naime. ceteris paribus. i kut krivulje agregatnog trošenja određuju sljedeći čimbenici: 1. Rast granične sklonosti uvozu. Granična porezna stopa (t) = ∆ Porez ∆ Realni GNP Povećanje granične porezne stope znači veći udio poreza u dodatnoj novčanoj jedinici realnog bruto nacionalnog proizvoda. Vrijedi i obrnuto. Utjecaj nam je prvih dviju determinanti granične sklonosti trošenju poznat. dakle.3. granična sklonost uvozu 3.14. Obrnuto. Raste li. 326 . granična sklonost potrošnji 2. obrnuto razmjeran. pad granične sklonosti potrošnji. znači manji raspoloživi dohodak. Vrijedi i obrnuto. manju graničnu sklonost potrošnji i. uz ostale neizmijenjene uvjete. dakako. uz ostale neizmijenjene uvjete.granična sklonost uvozu. granična sklonost trošenju = granična sklonost potrošnji . granična porezna stopa. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14. Agregatno trošenje i granična sklonost trošenju Veličina granične sklonosti trošenju domaćih dobara i usluga. pa. Odnos je između granične sklonosti trošenju i granične sklonosti uvozu. granična sklonost potrošnji povećat će se i granična sklonost trošenju domaćih dobara. uz ostale neizmijenjene uvjete. manju graničnu sklonost trošenju.

porezna stopa = 100 Granična sklonost potrošnji iznosi 0.) inducirane poreze i pokažimo kako promjene granične sklonosti trošenju izazivaju promjene ravnotežnog agregatnog trošenja. Granična 5 20 = 0.875  .    Uzrok su ove razlike inducirani porezi. istovremeno granična    sklonost potrošnji je 0.2.14. Tablica 44. Uvođenje induciranih (razmjernih) poreza nije poremetilo makroekonomsku ravnotežu. Međutim. Neto 1 porezi predstavljaju realnog GNP-a ili 20 % realnog GNP-a. odnosno ravnotežnog realnog GNP-a.   ∆ Potrošnja 70   ∆ Raspoloživi dohodak = 80 = 0. te graničnu sklonost potrošnji. Ravnotežno agregatno trošenje. možemo izračunati i na sljedeći način: 327 .7 realnog bruto nacionalnog proizvoda  ∆ Potrošnja  70   ∆ Realni GNP = 100 = 0. Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Investicije (I) Državna potrošnja (G) Neto izvoz (NX) Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 20 40 60 80 100 120 140 80 160 240 320 400 480 560 100 170 240 310 380 450 520 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 250 300 350 400 450 500 550 Ovo je situacija koju poznajemo. kada je riječ o funkciji agregatne potrošnje. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Uvedimo u naš izvorni model (tablica 39.7  .875 raspoloživog dohotka. odnosno ravnotežni realni GNP iznosi 400.

ponoviti da je C = Ca + (GSP ⋅ DI). stoga.7.14 25.875 ⋅ 0.15 548.5).28 42.5.7-0.0857.0. graničnu poreznu stopu i. 8. ∆ Realni GNP ∆ Realni GNP 100 Smanjimo.86 274.t) ⋅ Realni GNP.t)] ⋅ Realni GNP. [ GSP ⋅ (1 .57 17.5. Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga (GST) iznosi 0.875 ⋅ 0.43 182.875 ⋅ (1-0. Granična porezna stopa neka iznosi 0. vrijedit će da je C = Ca + [ GSP ⋅ (1 . međutim.14. Potrebito je.71 34.57% realnog GNP-a.58 640.0857) = 0.2=0. Izračunavamo je kao razliku između granične sklonosti potrošnji i granične sklonosti uvozu (0.85 51. dakle.8 328 .8 = 0. Neto porezi su. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Granična sklonost potrošnji (GSP) ⋅ (1-t) = 0.00 110 190 270 350 430 510 590 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 260 320 380 440 500 560 620 Obratimo pozornost na (C) kolonu. Ili.t)] = 0. Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Investicije (I) Državna potrošnja (G) Neto izvoz (Nx) Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 8.9143 = 0.29 365.875 (1 .00 91. možda. Tablica 45.42 60. ∆ Inducirano trošenje ∆ Agregatno trošenje 50 = = = 0. Budući da je DI = (1 . udio poreza u realnom GNP-u.2) = 0.72 457.

Promjene granične sklonosti trošenju ne tangiraju veličinu autonomnog trošenja.6. Zbog toga kvocijent ∆ Potrošnja ostaje isti. s .dakle.8 ⋅ Realni GNP. ∆ Realni GNP ∆ Realni GNP 100 Koje su. Raste. Ili. a zbog rasta potrošnje.8 realnog GNP-a.8. 0. Granična sklonost trošenju (GST) iznosi 0. u prvom slučaju. Granična sklonost potrošnji ∆ Realni GNP iznosi.2) povećava se granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga. granična sklonost potrošnji iznosi 0.6. ∆ Raspoloživi dohodak ∆ Potrošnja Drugačije je. Nakon pada granične porezne stope granična sklonost potrošnji.7 realnog GNP-a. Provjerimo i drugu formulu: ∆ Inducirano trošenje ∆ Agregatno trošenje 60 = = = 0. C = 30 + 0. ∆ Realni GNP 100 Prema tomu. To je tako budući da je smanjenje poreza (zbog pada granične porezne stope) praćeno s povećanjem raspoloživog dohotka.5 ona skače na 0. bilježi rast i iznosi 0. ∆ Potrošnja 80 = = 0. kut krivulje agregatnog trošenja.6 [ GSP (0. ravnotežno agregatno trošenje. stalna veličina (0.GSU (0.8) . posljedice smanjenja granične porezne stope (t)? U obama slučajevima granična sklonost potrošnji iznosi 0.875 raspoloživog dohotka. povećava se agregatno trošenje (C+I+G+NX) i ravnotežno agregatno trošenje. Budući da granična sklonost uvozu jest.14. odnosno ravnotežni realni GNP.8. 329 . stoga. u obama slučajevima. Uočili ste. ali i odgovarajućim povećanjem potrošnje. ravnotežni realni GNP iznosi 500. S prvobitnih 0.2) ]. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Prema tomu. međutim.

4. međutim. pojedinac ili domaćinstvo povećava svoj dohodak. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 138. pri neizmijenjenom raspoloživom dohotku.875 raspoloživog dohotka. Što će se. 14. dogoditi ukoliko svi postanemo štedljiviji? Hoće li rast štednje na razini neke ekonomije povećati njen agregatni dohodak . Granična je sklonost štednji iznosila 0. Pretpostavimo da ste. Funkcija potrošnje je bila C = Ca + [ GSP ⋅ (1 . Vaš će dohodak porasti budući da ćete na svoju štednju. PARADOKS ŠTEDNJE Štedeći. naplatiti odgovarajuću kamatu. smanjili potrošnju i povećali štednju.realni bruto nacionalni proizvod? U prethodnom primjeru (tablica 45) granična sklonost potrošnji bijaše 0.14. uloživši je u banku.t) ] ⋅ Realni GNP odnosno C = 30 + 330 .1143 realnog GNP-a.125 raspoloživog dohotka odnosno 0.

15 38. Predstavimo novu situaciju.14 25.0857)] ⋅ Realni GNP.57 -7.125 ⋅ (1 .7656 ⋅ (1 . = = 0.43 182.15 548.43 ka   ∆ Raspoloživi dohodak = 91.42 60.0. ceteris paribus.0.00 110 190 270 350 430 510 590 -18.00 91. a funkcija štednje S = .29 365. dogoditi ukoliko se.9143 = 0.1143 ili ∆ Realni GNP 100 0. U tom će slučaju funkcija potrošnje glasiti C = 30 + [ 0.2344 raspoloživog dohotka.57 17.125 raspoloživog dohot  ∆ Štednja 11.125 ⋅ (1 .43 Naime.71 34.0857) = 0.0857)] ⋅ Realni GNP. odnosno 0.125  . AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA [0.43 = 0.85 51.875 ⋅ (1 .0.30 + [ 0. Tablica 46.0857) ] ⋅ Realni GNP.14.1143 realnog    bruto nacionalnog proizvoda. poveća granična sklonost štednji i. Što će se.30 + [ 0. Realni GNP Neto porezi (T) Raspoloživi dohodak (DI) Potrošnja (C) Štednja (S) Investi -cije (I) Državna potrošnja (G) Neto izvoz (Nx) Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 100 200 300 400 500 600 700 8. Provjerimo navedene tvrdnje.0. međutim.72 27. stoga. ∆ Štednja 11.29 15.86 274.1143.t) ] ⋅ Realni GNP odnosno S = . štednja? Povećajmo graničnu sklonost štednji na 0. Prema tomu. 331 .125 ⋅ 0.58 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 260 320 380 440 500 560 620 Granična sklonost štednji doista iznosi 0.0857) ] ⋅ Realni GNP.28 42.58 640.2344⋅ (1 0.14 4.Ca + [ GSŠ ⋅ (1 .72 457. korespondirajuća funkcija štednje glasi: S = .

57 12. odnosno 0. 332 .86 274.14.7 ili 0. iznosi 0.71 34.7656 ⋅ 0.72 457.7 .7 realnog GNP-a  ∆ 70  = 0. ceteris paribus.7656 raspoloživog dohotka.43 182.28 42.57 17.00 Potrošnja (C) 100 170 240 310 380 450 520 Štednja (S) -8.58 120 Investicije (I) 60 60 60 60 60 60 60 Državna potrošnja (G) 60 60 60 60 60 60 60 Neto izvoz (Nx) 30 10 -10 -30 -50 -70 -90 Agregatno trošenje (C+I+G+NX) 250 300 350 400 450 500 550 Rast štednje je.0857) = 0.00 Raspolo -živi dohodak (DI) 91.9143 = 0.29 365.15 98.42 60. Granična sklonost potrošnji. Realni GNP 100 200 300 400 500 600 700 Neto porezi (T) 8. uz ostale neizmijenjene uvjete.72 77.58 640. a ravnotežni realni GNP 400.85 51. Rast štednje ima. izazvao pad granične sklonosti potrošnji i pad potrošnje. za posljedicu pad agregatnog dohotka odnosno ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Tablica 47.15 548.5.29 55. Granična sklonost trošenju iznosi 0.14 25.   ∆100  Pad granične sklonosti potrošnji znači i pad granične sklonosti trošenju domaćih dobara i usluga. kao što ranije rekosmo.86 34.7656 ⋅ (1 − 0.

međutim.14. naziva se paradoks štednje. U našem se modelu ovaj paradoksalni rezultat javlja zbog toga što je autonomno trošenje stalna veličina. povećanja štednje. kada je o pojedincu riječ. ne bi došlo kada bi rast štednje bio praćen odgovarajućim rastom investicijskog trošenja. a kada je u pitanju ekonomija znači pad agregatnog dohotka. ceteris paribus. Do paradoksa. U tom slučaju pad kuta krivulje agregatnog trošenja biva kompenziran rastom agregatnog trošenja i pomicanjem krivulje agregatnog trošenja ulijevo i prema gore. 333 . Pad ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda zbog. Riječ je o paradoksu budući da rast štednje. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Slika 139. znači rast njegovog dohotka.

podsjetiti da rast autonomnog trošenja pomiče krivulju agregatnog trošenja prema gore i ulijevo i to upravo za iznos povećanja autonomnog trošenja. Slika 140. Vrijedi. Pogled će nas na sliku 140. te promjene granične sklonosti trošenju domaćih dobara i usluga izazivaju promjene agregatnog trošenja i promjene ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. Povećanje je ravnotežnog realnog GNP-a veće od povećanja autonomnog trošenja. Multiplikator autonomnog trošenja ili. MULTIPLIKATOR AUTONOMNOG TROŠENJA Do sada otkrismo da promjene autonomnog trošenja. dakako. Usredotočimo se iznova na odnos promjene autonomnog trošenja i promjene ravnotežnog realnog GNP-a. pokazuje kvantitativni odnos koji postoji između promjene autonomnog trošenja i promjene ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. jednostavno.5. da je i smanjenje ravnotežnog realnog GNP-a uvijek veće od smanjenja autonomnog trošenja. multiplikator. Posljedica je toga povećanje ravnotežnog realnog GNP-a. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14.14. 334 .

međutim. 1 . ∆ Ravnotežni realni GNP = ∆ Autonomno trošenje · Multiplikator ( Multiplikatorski učinak) Multiplikator je. U tom bi slučaju 92 Ravnotežno agregatno trošenje = Autonomno trošenje + GST⋅Ravnotežni realni GNP ∆Ravnotežno agregatno trošenje=∆Autonomno trošenje+GST⋅∆Ravnotežni realni GNP Prethodna slika 140.14. Tek kada bi granična sklonost trošenju bila jednaka nuli multiplikator bi bio jednak jedan. ∆ Ravnotežni realni GNP = ∆ Autonomno trošenje + GST ⋅ ∆ Ravnotežni realni GNP ∆ Ravnotežni realni GNP . AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Multiplikator je broj kojim valja pomnožiti promjenu autonomnog trošenja (∆ Autonomno trošenje) kako bi se izračunao tzv. granična je sklonost trošenju broj između 0 i 1. moguće izračunati i na sljedeći način: Multiplikator92 = 1 .GST ⋅ ∆ Ravnotežni realni GNP = ∆ Autonomno trošenje ∆ Ravnotežni realni GNP ⋅ (1-GST) = ∆ Autonomno trošenje / : ∆ Autonomno trošenje ∆Ravnotežni realni GNP • (1 − GST ) = 1 ∆Autonomno trošenje ∆Ravnotežni realni GNP 1 = ∆Autonomno trošenje 1 − GST 335 .Granična sklonost trošenju domaćih dobara i usluga Multiplikator je broj veći od jedan. odnosno promjena ravnotežnog realnog GNP-a (∆ Ravnotežni realni GNP). Prema tomu. Naime. pokazuje da je: ∆ Ravnotežno agregatno trošenje = ∆ Ravnotežni realni GNP. Multiplikator = ∆ Ravnotežni realni GNP ∆ Autonomno trošenje Prema tomu. multiplikatorski učinak.

multiplikator će iznositi: Multiplikator = 1 = 2.4 ∆Ravnotežni realni GNP=Multiplikator (1. multiplikator će biti: 1 = 1. Multiplikator = 1 − 0 . Pretpostavimo li da je granična sklonost trošenju 0.67. 1 − 0 . AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA promjena ravnotežnog realnog GNP-a bila jednaka promjeni autonomnog trošenja. Ukoliko se investicije (ili bilo koja druga komponenta autonomnog trošenja) povećaju za 100 novčanih jedinica ravnotežni će realni GNP porasti za 200 novčanih jedinica. ∆ Ravnotežni realni GNP = Multiplikator (2) x ∆ Autonomno trošenje (100) = 200 (Multiplikatorski učinak) Smanji li se granična sklonost trošenju na 0.7.5 (budući je granična sklonost potrošnji 0.2).4 (bilo zbog povećanja granične porezne stope ili rasta granične sklonosti uvozu). Manja granična sklonost trošenju znači i manji multiplikator.5 U ovome će slučaju jedna kuna povećanja autonomnog trošenja značiti dvije kune rasta ravnotežnog realnog GNP-a.67) x ∆ Autonomno trošenje (100)=167 (Multiplikatorski učinak) 336 . Multiplikator će biti veći ukoliko je veća granična sklonost trošenju.14. a granična sklonost uvozu 0.

Pretpostavimo nadalje da je. Multiplikator otvorenog gospodarstva Ostanimo pri pretpostavci da naša hipotetička ekonomija računa i dalje s paušalnim porezima. autarkičnom gospodarstvu. U takvoj će ekonomiji vrijediti da je granična sklonost trošenju jednaka graničnoj sklonosti potrošnji. otvorimo ekonomiju i pretpostavimo postojanje granične sklonosti uvozu. budući da je riječ o zatvorenom. te da je granična sklonost potrošnji + granična sklonost štednji = 1.Granična sklonost potrošnji 1 Multiplikator = Granična sklonost štednji. kao što zamjetismo ranije. 14. o ekonomiji koja poznaje tek paušalne (autonomne) poreze.14. Multiplikator autarkičnog gospodarstva Pretpostavit ćemo ponajprije da je riječ. Međutim. U ovim jednostavnim uvjetima multiplikator se može izračunati na sljedeći način: 1 Multiplikator = ili. unatoč postojanju (fiksne) razlike između realnog GNP-a i raspoloživog dohotka. kako bismo model učinili sasvim jednostavnim. .2. 1 .5. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 14.1. U tom će slučaju. granična sklonost potrošnji od raspoloživog dohotka biti jednaka graničnoj sklonosti potrošnji od realnog GNP-a. granična sklonost uvozu = 0.5. 337 .

Budući da je državna potrošnja komponenta autonomnog trošenja.Granična sklonost trošenju 1 Multiplikator = Granična sklonost štednji + Granična sklonost uvozu ili. dakle. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Novi. Koristeći sljedeće formule. multiplikatorski učinak državne potrošnje isti je kao. 1 Multiplikator = 1 . Varirajući veličinu vlastite potrošnje država je u stanju kompenzirati promjene ostalih komponenti autonomnog trošenja.Granična sklonost trošenju . FISKALNA POLITIKA Fiskalna je politika pokušaj države da ublaži fluktuacije agregatnog trošenja (pa.14.Granična sklonost trošenju. Dakle. njene promjene izazivaju iste posljedice po ravnotežni realni GNP kao i promjene ostalih komponenti autonomnog trošenja.Granična sklonost uvozu Granična sklonost štednji + Granična sklonost uvozu = 1 . .6. Država može 338 . multiplikatorski učinak investicija ili izvoza. i ravnotežnog realnog GNP-a) posredstvom promjena državne potrošnje i promjena poreza. 14. Granična sklonost štednji = 1 . primjerice. nešto složeniji uvjeti značit će da je: (Granična sklonost trošenju + Granična sklonost uvozu) + Granična sklonost štednji = 1 Granična sklonost potrošnji Prema tomu. u stanju smo izračunati multiplikator otvorenog gospodarstva.

država na veličinu ravnotežnog realnog GNP-a može utjecati i posredstvom poreza. država će smanjiti svoju potrošnju kada je ekonomija pregrijana kako bi smanjila i možda eliminirala inflacijski GNP-jaz. dakako. U praksi je. Neka granična sklonost potrošnji iznosi 0.6. nažalost. bitno smanjena budući da je često za donošenje (političkih) odluka koje mijenjaju državnu potrošnju potrebito izuzetno mnogo vremena. kao instrumenta makroekonomske stabilizacijske politike. autonomnim porezima. Međutim. 339 . Promjena autonomne potrošnje ovisi. Pojava će recesijskog GNP-jaza ponukati državu da poveća svoju potrošnju kako bi povećala agregatno trošenje i realni GNP. Upravo stoga. rast autonomne potrošnje i rast agregatnog trošenja. Porezni je multiplikator negativan broj budući da smanjenje poreza izaziva rast raspoloživog dohotka. Porezni multiplikator Porezni je multiplikator broj kojim treba pomnožiti promjenu (paušalnih) poreza kako bi se izračunala promjena ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda. Vrijedi.1. korigirati promjene agregatnog trošenja i osigurati onu razinu realnog GNP-a koja znači punu zaposlenost. posredstvom državne potrošnje. Međutim. porezni multiplikator izračunavamo kao umnožak negativnog multiplikatora autonomnog trošenja i granične sklonosti potrošnji. naime.14. Pretpostavimo da je riječ o paušalnim. Obrnuto. o graničnoj sklonosti potrošnji. efikasnost državne potrošnje. a autonomna potrošnja za 9 novčanih jedinica (10 ⋅ 0.9). AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA pokušati. Ukoliko paušalni porezi padnu za 10 novčanih jedinica. raspoloživi će se dohodak povećati za 10 novčanih jedinica. Koje su posljedice državne odluke da poveća ili smanji paušalne poreze? 14.9. i obrnuto. promjena autonomne potrošnje neće biti jednaka promjeni raspoloživog dohotka koju je izazvala promjena paušalnih poreza.

koja je rezultat smanjenja autonomnih poreza.2. Multiplikator autonomnog trošenja iznosi 3. Naime. već samo onim dijelom koji je određen graničnom sklonošću potrošnji. postojanje ekonomije s ugrađenim paušalnim. dakle.9. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA 1 Porezni multiplikator = 1 . granična će sklonost potrošnji od raspoloživog dohotka i granična sklonost potrošnji od realnog GNP-a biti jednake veličine.33. autonomnim porezima. dotle dodatna kuna.9 = − ⋅ 0 . varirajući veličinu paušalnih 340 . Koje su posljedice odluke države da smanji paušalne poreze za 10 novčanih jedinica? Porezni multiplikator = - 1 1 1 ⋅ GSP = − ⋅ 0 .Granična sklonost trošenju ⋅ Granična sklonost potrošnji Granična sklonost potrošnji Porezni multiplikator = 1 . ne ide. dok jedna kuna investicija ili državne potrošnje ide neposredno i u cijelosti u povećanje agregatnog trošenja .14. a porezni multiplikator 3. porezni je multiplikator (zanemarimo na trenutak njegov negativni predznak) manji od multiplikatora autonomnog trošenja.9 = −3 1 − GST 1 − 0 .realnog GNP-a. Multiplikatorski je učinak autonomnih poreza manji od multiplikatorskog učinka komponenti autonomnog trošenja.Granična sklonost trošenju Pretpostavimo. Kao što zamjećujete. Neka granična sklonost potrošnji iznosi 0. u cijelosti u potrošnju.3 ∆ Ravnotežni realni GNP = Porezni multiplikator (-3) ⋅ ∆ Autonomni porezi (-10) = 30 (Multiplikatorski učinak) Smanjenje autonomnih poreza od 10 novčanih jedinica izaziva rast ravnotežnog realnog GNP-a od 30 novčanih jedinica.7 0 . Budući da je razlika između realnog GNP-a i raspoloživog dohotka fiksna. Valja zaključiti da država jest u stanju. a granična sklonost uvozu 0.

2. U naš ćemo model uvesti inducirane poreze i.2). iznosi 0. s tim u svezi.5 = 0.0.5) = 0.75 Do istog ćemo rezultata doći ukoliko koristimo nama već poznatu (opću) formulu: 1 Multiplikator = 1 .9 (1 .9(1 − 0.45 341 .14. (GSU = 0. odgovarajuću graničnu poreznu stopu.5). Novi je element granična porezna stopa veličine 0. i veličinu induciranih poreza. kao u prethodnom primjeru.2] 1 − 0.25 0. dakle. Međutim.5) − 0. Multiplikator će autonomnog trošenja doživjeti dramatičnu promjenu.6. 14.5 (t=0. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA poreza. država može.Granična sklonost trošenju Granična sklonost potrošnji od realnog bruto nacionalnog proizvoda [GSP( ) ] = GSP GNP (DI) (1 . utjecati na veličinu multiplikatora autonomnog trošenja.9]. Granična sklonost uvozu.33 1 − [0.9 raspoloživog dohotka [GSP(DI) = 0.2. Multiplikator i granična porezna stopa Granična sklonost potrošnji i dalje iznosi 0. Multiplikator je moguće izračunati na nekoliko načina. Multiplikator = 1 − GSP( DI ) (1 − t ) − GSU [ 1 ] Multiplikator = 1 1 1 1 = = = = 1.45 − 0.2] 1 − [0. mijenjajući veličinu granične porezne stope pa.t) = 0. neposredno utjecati na veličinu agregatnog trošenja i ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda.9 ⋅ 0.

33 1 − GST 1 − 0 . Ako je GSP(DI) = 0. AGREGATNO TROŠENJE I MAKROEKONOMSKA RAVNOTEŽA Granična sklonost trošenju (GST) = GSP(GNP) .5 + 0 .1 ⋅ 0.Granična sklonost uvozu Granična sklonost štednji + Granična porezna stopa + Granična sklonost uvozu = 1 . to je uspješnije neutraliziranje udaraca koje ekonomiji nanose promjene autonomnog trošenja.2 = 0.75 Pojava je granične porezne stope. odnosno pojava induciranih poreza bitno smanjila veličinu multiplikatora. Što je veća granična porezna stopa. U našem modelu otvorene ekonomije s induciranim porezima vrijedi da je: (Granična sklonost trošenju + Granična sklonost) uvozu + Granična sklonost štednji + Granična porezna stopa =1 Granična sklonost potrošnji Granična sklonost štednji+Granična porezna stopa = 1 .05.Granična sklonost trošenju . dakle. Stoga je i multiplikatorski učinak.14. GSŠ(GNP) = GSŠ(DI) (1 .75 Međutim.GSU = 0. 1 Multiplikator = GSŠ + t + GSU Provjerimo gornju formulu.1.Granična sklonost trošenju Prema tomu. Inducirani se porezi javljaju kao amortizer koji prigušuje fluktuacije autonomnog trošenja. 342 .t) = 0. veći inducirani porezi.45 .2 0 . odnosno reakcija ravnotežnog realnog GNP-a na promjene autonomnog trošenja znatno slabija.5 = 0.9 tada je GSŠ(DI) = 0.05 + 0 . što su. Multiplikator = 1 1 = = 1.0. postoji još jedna mogućnost.33 0 .25 0 .25 Multiplikator = 1 1 1 = = = 1.

Ljudi koji nešto prodaju uvijek su spremni primiti novac u zamjenu za svoje dobro ili uslugu. odnosno odrediti oportunitetni trošak svake naše kupnje. U Hrvatskoj obračunska jedinica jest kuna djeljiva na 100 lipa. međutim. bez obzira kako nastali. Vaši će vjerovnici očekivati od vas da svoje dugove. standard odgođenih plaćanja i zaliha vrijednosti. Prije pojave novca razmjena je imala oblik trampe-neposredne razmjene dobra za dobro. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15. Novac je. Novac olakšava razmjenu budući da osigurava tzv. Kao što rekosmo. dvostruko podudaranje želja. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15. obračunska jedinica posredstvom koje izračunavamo cijene ne samo tekućih već i. FUNKCIJE NOVCA Da biste znali što novac jest potrebito je poznavati njegove funkcije. Novac je opće prihvaćeni ekvivalent koji je svatko spreman primiti u zamjenu za dobro ili uslugu koju prodaje. Novac kao sredstvo razmjene posreduje u razmjeni dobara i usluga. u uvjetima novčane razmjene dvostruka koincidencija želja uvijek postoji. Funkcije novca su: sredstvo razmjene. a ljudi koji kupuju uvijek nude novac u zamjenu za dobro koje žele. podmirite u 343 .1. obračunska jedinica. Zahvaljujući tomu. budućih transakcija. On olakšava i ubrzava razmjenu. te su cijene svih dobara i usluga izražene u kunama i lipama. Novac kao obračunska jedinica. odgođenih. služi da bi se utvrdile cijene dobara i usluga.15. u stanju smo izračunati relativne cijene dobara i usluga. Novac se javlja i kao standard odgođenih plaćanja. U ovakvim uvjetima dvostruko podudaranje želja doista bijaše problem. Razmjena se mogla odigrati tek kada su se jedna nasuprot drugoj našle osobe koje potrebuju upravo ono dobro koje druga posjeduje. a osigurava je upravo novac kao sredstvo razmjene.

upotrebljavane kao sredstvo razmjene. djeljivost. ukoliko se očekuje pad vrijednosti novca zbog inflacije. novčane zalihe mogu biti obezvrijeđene. služi i kao zaliha vrijednosti . novac je ono što funkcionira. NOVAC I MONETARNA POLITIKA novcu. Prema tomu. Marx će ustvrditi da novac nastaje tek tada kada ulogu općeg ekvivalenta preuzmu plemeniti metali . Štednja je. Naturalni novac je novac koji posjeduje vlastitu. Dakako. Riječ je o tržišnoj vrijednosti koju naturalni novac može realizirati mimo svoje funkcije kao sredstva razmjene. pri tome će.). zlato su i srebro najpoznatiji predstavnici naturalnog novca. tako je i funkcija novca kao zalihe vrijednosti vezana s izvjesnim rizikom. a sama funkcija novca kao zalihe vrijednosti dovedena je u pitanje. U takvim će se vremenima ljudi rješavati novca tražeći boljeg konzervatora vrijednosti (nekretnine. npr. njegovog povlačenja iz optjecaja jest činjenica da se on u svakom trenutku može pretvoriti u odgovarajuću količinu dobara i usluga. OBLICI NOVCA Naturalni ili robni novac bijaše prvi oblik novca. u najgorem slučaju.2. unutarnju vrijednost. a potom i kao obračunska jedinica. itd. U vremenima inflacije. istovjetnost kvalitete. standard odgođenih plaćanja i zaliha vrijednosti. trajnost. Najrazličitije su stvari.. kao sredstvo razmjene. bile očigledne: laka prenosivost. kao novca.konzervator vrijednosti. 344 . Sredstvo razmjene. taj opće prihvaćeni medijator svih transakcija. duhana. pšenice. krzna. Razlog držanja novca. Međutim.15. Prednosti su plemenitih metala. svoje interese zaštititi odgovarajućom kamatnom stopom.zlato i srebro. poput stoke. 15. Definirati novac mimo njegovih funkcija nije moguće. potrebita mjera predostrožnosti kako bi se prebrodila moguća nestašica novca. Kao i prethodna. prije svega.

baš kao i u slučaju zlatno deviznog standarda. etablirani nakon I. Trajao je sve do I. u početku bijaše konvertibilan. U Engleskoj je. koja glasi na donositelja. taj prvi oblik papirnog novca.15. imala je zlatnu podlogu. Banknota. Papirni novac. Zlatno je polužni standard značio da se u optjecaju nalazi papirni novac (zlatni novac je. rezervne valute (dolar.44 kg. svjetskog rata. U tom smislu spomenimo metalističku (kao jednu od robnih teorija o novcu) teoriju te “currency teoriju”. Pristalice “currency teorije” smatraju da papirne novčanice (banknote). Konvertibilnost je ograničena utoliko što su vlasnici novca mogli u zlato pretvoriti tek onu količinu papirnog novca koja je odgovarala vrijednosti jedne zlatne poluge. godine. moraju u cijelosti imati zlatno pokriće. ukoliko postoje uz ili umjesto zlatnog (kovanog) novca. taj drugi oblik novca. funta). Dok je klasični zlatni standard jamčio konvertibilnost novčanica. svjetskog rata. Metalistička teorija. u kojoj je zlatno polužni standard uveden 1925. Riječ je o mjenici koju izdaje banka. dotle su je zlatno-polužni standard (gold bullion standard) i zlatno devizni standard (gold exchange standard). a koja je zamjenjiva za gotov novac (zlato). Zlatno devizni standard nije razumijevao obvezu konvertiranja domaćeg novca u zlato. povučen iz prometa) koji ima zlatno pokriće i to u obliku zlatnih poluga. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Dugovječnost naturalnog novca. težina jedne zlatne poluge iznosila 12. ipak ograničavali. drži da tek plemeniti metali mogu biti novac budući da posjeduju vrijednost neovisno o funkciji novca koju obavljaju. odnosno dugovječnost klasičnog zlatnog standarda92 (gold specie standard) imala je i teorijskog traga. 345 . 92 Klasični je zlatni standard (gold specie standard) novčani sustav u kojem se u optjecaju nalaze zlatnici i papirni novac i koji je značio potpunu konvertibilnost papirnog u zlatni novac. naime. Konvertirati su se mogle samo devize koje su glasile na tzv. te može i sama biti upotrijebljena kao novac.

spomenimo posljednji oblik novca . žiralni ili skripturalni novac) je novac koji. Unatoč nekim lošim iskustvima. o novcu koji nije konvertibilan za zlato. a nalazi se na računima banaka. ona sredstva koja se neposredno mogu upotrijebiti kao sredstvo razmjene. nominalistička će teorija novca podržati fiat novac i njegovu uporabu. Novčani se agregat M1 ili novčana 93 Likvidnost označava unovčivost neke aktive. dakle. Ili. te se danas u optjecaju nalazi fiducijarni (lat.nevidljivi. Javnost može izgubiti povjerenje u fiat novac ukoliko njegovu kupovnu sposobnost erodira stalna i snažna inflacija. Današnje su valute (papirni i kovani novac) primjeri fiat novca. NOVČANA MASA Ukoliko likvidnost 93 upotrijebimo kao kriterij moguće je novac definirati na nekoliko načina. Fiat novac je novac bez ili gotovo bez unutarnje vrijednosti koji obavlja funkcije novca zahvaljujući državnoj odredbi.15. Ona pokazuje u kojoj je mjeri neka imovina sposobna pretvoriti se u sredstvo razmjene ili gotovi novac. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Tijekom i nakon velike ekonomske krize (1929-1933). depozitni novac. ovisi o količini novca u optjecaju. za razliku od papirnog i kovanog novca.3. bez zapreka i bez prethodne obavijesti banci. Ranije smo govorili o kvantitativnoj teoriji novca prema kojoj novac ne posjeduje vlastitu vrijednost i koja tvrdi da njegova vrijednost. Riječ je o novčanim sredstvima koja deponent može. Nominalistička teorija novca vidi u novcu simbol. 15. jednostavnije. dakle. M1 ili novčana masa (money supply) obuhvaća najlikvidnija novčana sredstva. radi se o svim kratkoročnim potraživanjima ili potraživanjima “po viđenju”. zlatni se standard napušta. fiduciapovjerenje) ili fiat novac. Riječ je. I konačno. ceteris paribus. apstraktnu računsku jedinicu koja je lišena svakog materijalnog sadržaja. Depozitni novac (knjižni. povući u gotovinu ili prenijeti na drugi način. 346 . ne posjeduje materijalni oblik.

a vista). Naime. Šokman.: Monetarno-kreditna politika. Informator. prije svega. Zagreb. M2 predstavlja zbroj M1 i tzv.. Gruba će podjela financijske ustanove podijeliti na depozitne i nedepozitne ustanove.15. Banke su u stanju kreirati novac zahvaljujući upravo postojanju depozitnog novca. Pokušajmo objasniti cijeli proces.štednja diskvalificira. Međutim. A. str. valja ubrojiti štedne depozite bez roka (po viđenju. međutim. “Near” novac ili kvazi novac sredstva su izrazite likvidnosti koja su. 1992..4. Novčani je agregat M2 šira mjera novca. 94 Perišin. bez obzira radi li se o štednim depozitima bez (a vista) ili kratkog roka.SEKUNDARNA EMISIJA NOVCA Financijske su ustanove ili financijski posrednici ustanove specijalizirane u prikupljanju novčanih fondova i njihovom (profitabilnom) plasiranju. Banka je depozitna ustanova koja prikuplja novčane depozite te ih plasira u obliku kredita.”94 15. “near” novca. I. 60. njihova ih namjena . Impuls umnožavanju novca može biti povećanje depozita. “Danas gotovo sve monetarne statistike vode analize na osnovi tih triju osnovnih monetarnih agregata. BANKE I STVARANJE NOVCA . kao komponente novčane mase (M1). Ovdje. smanjenje rezervi banke ili neka druga pojava. NOVAC I MONETARNA POLITIKA masa sastoji od gotovog novca (kovanog ili papirnog novca) i depozitnog novca. Novčani je agregat M3 zbroj M2 i ograničenih depozita. namijenjena štednji. te depozita s rokom kraćim od jedne godine. 347 .

banku B. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Iskustvo je pokazalo da banke ne moraju imati 100%-tno pokriće svojih obveza. drži. stvoriti višak rezerve ili dodatni kreditni potencijal od 60 novčanih jedinica. Ne ulazeći u detalje ustvrdimo kako banka mora. str. minimalni postotak depozita banka ima držati u likvidnom obliku. manje od 2. 39. 96 Parkin. No. tipična američka banka. Addison-Wesley Publishing Company. Prema Parkinu96. minimalna likvidnost banke i utvrđuje se visinom stope tzv. Zagreb. Ukoliko je ukupna rezerva banke veća od rezerve likvidnosti banka je višak novčanih sredstava (višak rezerve) u stanju plasirati u obliku kredita. New York. 97 Perišin. imati pokrivene sve obveze likvidnim potraživanjima95. u obliku rezerve. I. Osoba A će 60 novčanih jedinica potrošiti kupivši dugo željenu umjetničku sliku.: Economics. bankari znaju reći da je nelikvidnost banke isto što i požar u tvornici za preradu pamuka.97 Prema tomu. Šokman. po sili zakona. 1990.4 na jedinicu depozita. da je jedan od klijenata banke A odlučio smanjiti iznos gotovine kojom raspolaže. nadalje. Neka banka A odobri kredit od 60 novčanih jedinica osobi A.. Informator. u svakom trenutku.: Monetarno-kreditna politika. Slikar će 60 novčanih jedinica deponirati u svoju banku. str. posjedovati određenu rezervu . Iznos ovih sredstava je neophodna. obliku rezerve likvidnosti. 1992. M. budući da banka A upravo udovoljava pravilu rezerve likvidnosti.15. mjesta panici nema budući da je ova rezerva dostatna za osiguravanje likvidnosti banke. Svaka deponirana kuna iziskuje rezervu od 40 lipa. “Visina rezerve likvidnosti koju svaka banka ima na svom računu kod centralne banke zakonska je obaveza banke da stalno održava određeni iznos sredstava u likvidnom obliku. A.5 dolara.. Ovaj će depozit. Osnovno će načelo bankarskog poslovanja reći da banka ne mora..rezervu likvidnosti. Pretpostavimo. rezerve likvidnosti koju propisuje centralna banka”. Banka B će 95 Ali. na svakih 100 dolara depozita. 348 . 717. određeni. minimalne likvidnosti ili tzv. te je 100 novčanih jedinica deponirao u banku A. Pretpostavimo da rezerva likvidnosti svih banaka iznosi 40% depozita odnosno 0.

način: Tablica 48. Proces će trajati sve dok novi depoziti proizvode višak rezervi.6 12. Neka bivši vlasnik osobnog računala primljeni novac deponira u banku C. itd. Banka A B C D Ostale Ukupno Novi depoziti 100 60 36 21.. Pokušajmo proces stvaranja novca posredstvom kreditne ekspanzije prikazati na sljedeći.15. možda pregledniji.64 12. itd.4 250 Novi krediti 60 36 21.6 novčanih jedinica.6 32.96 19. Krediti koje banke mogu odobravati bivaju sve manji budući da rezerva likvidnosti iznosi 40% depozita (0. Dio pologa će banka C plasirati na način da odobri kredit osobi C od 21. Osoba B će odobreni kredit upotrijebiti kupivši osobno računalo.44 150 Nove rezerve 40 24 14.4 na jedinicu depozita). NOVAC I MONETARNA POLITIKA osobi B odobriti kredit od 36 novčanih jedinica (60-24).96 100 349 .4 8.

Novčana je masa (količina novca u opticaju) povećana za iznos novih kredita.: Basic Economics. str. u našem primjeru. N.98 Nakon što se slegla prašina multiplikatorskog procesa. kako ga još zovu. dakle. Naime. novčani multiplikator se izračunava na sljedeći način: Novčani multiplikator = 1 Rezerva likvidnosti na jedinicu depozita( r ) = 1 r = 1 0. New York.. 350 . Macmillan Publishing Company. a rezerve su povećane za 100 novčanih jedinica. 1985.5 98 Prema: Dyal. 249. moguće je zaključiti da je depozit od 100 novčanih jedinica izazvao povećanje depozita za 250 novčanih jedinica. Karatjas. J. iznosi 2. odobrenih kredita za 150 novčanih jedinica.5. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Slika 141.15. 4 = 2. za 150 novčanih jedinica.A. Zašto? Zato što (jednostavni ili. potencijalni) novčani multiplikator.

doći će do smanjenja viška rezerve (-60) te će multiplikatorski učinak značiti da je novčana masa smanjena za 150 novčanih jedinica [2.15.5 = 250). Razlog je tomu jednostavna činjenica da se krediti koje su banke odobrile (zahvaljujući višku rezerve) ne moraju vratiti. depoziti su povećani za 250 novčanih jedinica (100 ⋅ 2. 351 . Dakle. Banke stvaraju novac odobravajući kredite. u obliku depozita. Ukoliko 100 novčanih jedinica bude povučeno iz bankarskog sustava. 1 ∆ VR x ∆ VR ili r r 1 x 60 = 2. ali od njih valja oduzeti izvorni depozit (100) koji je stvorio višak rezerve. Proces.4). te potencijalno (teorijski moguće) povećanje novčane mase iznosi 150 novčanih jedinica.5. novčani multiplikator iznosi 2. Istina. može teći i u suprotnom smjeru. dakako. U pravilu je stvarno povećanje novčane mase manje od potencijalnog. tada se novčana masa (količina novca u optjecaju) može maksimalno povećati 2. izvan računa banaka. U tom slučaju multiplikatorski proces biva prijevremeno završen. Oni mogu biti zadržani.5 puta u odnosu na inicijalno povećanje viška rezerve (∆VR).5 ⋅ 60 = 150 ∆M = 0 . Povećanje je količine novca (150) jednako povećanju odobrenih zajmova-kredita. kao u našem primjeru. u obliku gotovine. odnosno količinu novca. tek novi depoziti stvoreni kreditnom aktivnošću banaka povećavaju novčanu masu. u banke stvarajući novi višak rezerve. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Kada.5 ⋅ ( − 60) = −150] . maksimalno mogućeg povećanja odnosno povećanja koje omogućava novčani multiplikator.4 Promjena novčane mase (∆M) = Depozit je od 100 novčanih jedinica stvorio višak rezerve od 60 novčanih jedinica (budući da je r = 0.

99 Centralna banka je “posebno respektabilna zbog značenja funkcija koje obavlja i odgovornosti da na najbolji mogući način monetarnu politiku i funkcioniranje kreditnog aparata uskladi s općom ekonomskom politikom. utvrđuje količinu novca u optjecaju. Narodne novine. Hrvatska narodna banka odgovara za stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i prema inozemstvu. A. utvrđuje opću likvidnost banaka.5. U obavljanju svojih poslova Hrvatska narodna banka je samostalna i odgovorna Hrvatskomu državnomu saboru. I. S razlogom je nazivaju banka banaka budući da ona obavlja (primarnu) emisiju novca. Ona. 178. te odgovara za realizaciju monetarne politike. 100 Perišin. pri čemu ta podrška ne smije ugroziti stabilnost valute i opću likvidnost plaćanja u zemlji i inozemstvu. itd. 1983.15. kontrolira banke.. 99 352 . str. svibnja 1995.: Monetarno-kreditna politika. podržava ciljeve ekonomske politike Republike Hrvatske. Centralna banka Republike Hrvatske je Hrvatska narodna banka.: The Money Market. izdaje novčanice i kovani novac. M. 101 Vidjeti: Stigum. riječ je o nastojanju da se realizira puna zaposlenost i stabilnost cijena na način da se ograničava posrednička aktivnost banaka kada ekonomija ekspandira. Hrvatska narodna banka samostalno utvrđuje zadatke monetarne i devizne politike te. Šokman.”100 Riječ je o anticikličkoj monetarnoj politici.. broj 35. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15.. svojim djelovanjem. odnosno da se ona potiče kada ekonomija zapadne u recesiju. u svezi toga. CENTRALNA BANKA I MONETARNA POLITIKA Centralna je banka središnja monetarna ustanova svake zemlje. Konkretnije. 1992. Homewood. te je sada Hrvatska narodna banka. Zagreb. domaće i međunarodne likvidnosti zemlje. Informator. Dow Jones-Irwin. 26. U međuvremenu je Narodna banka Hrvatske dobila novo ime.101 Vidjeti: Zakon o Narodnoj banci Hrvatske. Illinois.

Instrumenti monetarne politike Monetarna je politika pokušaj centralne banke da kontrolira razinu cijena i outputa posredstvom promjena novčane mase ili količine novca u optjecaju. U tom smislu su centralnoj banci na raspolaganju sljedeći instrumenti: operacije na otvorenom tržištu. Prikazat će ga sljedeća slika: U ekonomistovom rječniku izrazi novčana masa. rezerva likvidnosti i eskontna stopa. 102 353 . Postoji sasvim određeni odnos između novčane baze i novčane mase.102 Monetarna baza ili novčana baza (poznata i kao primarni novac ili “high-powered money”) jest zbroj gotovog novca (novčanica i kovanog novca) u optjecaju i ukupnih rezervi banaka.15. količina novca pa i novčana zaliha imaju isto značenje. Riječ je o kupovinama i prodajama državnih vrijednosnih papira koje obavlja centralna banka kako bi utjecala na monetarnu bazu i posredstvom nje djelovala na količinu novca u optjecaju. 15.5.5. Operacije na otvorenom tržištu Operacije su na otvorenom tržištu najsnažniji i najčešće korišteni instrument monetarne politike. NOVAC I MONETARNA POLITIKA 15.1.1.1.

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

Slika 142.

Prodaja državnih obveznica od strane centralne banke ima za posljedicu “prorjeđivanje”, odnosno smanjivanje novčane mase. Kupovinom državnih obveznica banke smanjuju vlastite rezerve. Primjerice, kada banke kupe državne vrijednosne papire u iznosu od 100 novčanih jedinica njihova se ukupna rezerva, ali i višak rezerve, smanjuje za isti iznos. Dolazi, očigledno, do kontrakcije monetarne baze (smanjuju se ukupne rezerve banaka), ali je moguća kontrakcija novčane mase znatno veća. Ukoliko je r=0,2, tada smanjenje viška rezerve od 100 znači potencijalno smanjenje novčane mase od 500 novčanih jedinica. 1 100   = −500 . Pad ukupnih rezervi banaka reducira  ∆M = ⋅ ∆VR = −   r 0 ,2 sposobnost bankarskog sustava da, posredstvom kredita, stvara novac. Međutim, kupac državnih obveznica može biti i javnost uopće. Pretpostavimo da ste upravo vi kupili državne obveznice vrijedne 100 novčanih jedinica. Plaćanje ste u cijelosti obavili pomoću depozita koji posjedujete u vašoj banci. Smanjenje depozita stavlja banku u gotovo isti položaj u kojem bi se našla da je sama kupila državne obveznice. Fina razlika ipak postoji. Ukupne rezerve banke i depozit bilježe isti pad - 100 novčanih jedinica. Pad depozita, međutim, izaziva pad rezerve

354

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

likvidnosti i to za 20 novčanih jedinica. ∆Depozit (100) ⋅ r (0 ,2) = 20 . Zbog toga smanjenje viška rezerve iznosi 80 novčanih jedinica.

[

]

[∆Ukupne rezerve (100) - ∆ Rezerva likvidnosti (20) = ∆VR(80)] .
U ovom je, dakle, slučaju smanjenje viška rezerve manje nego u slučaju kada se banke javljaju u ulozi kupaca državnih obveznica. Do smanjenja viška rezerve neće doći ukoliko kupljene vrijednosne papire platite gotovim novcem. U tom se slučaju, doduše, smanjuje monetarna baza, ali samo onaj njezin dio koji obuhvaća gotov novac u optjecaju. Prema tomu, prodaja državnih obveznica uvijek smanjuje novčanu bazu (bilo njezin gotovinski ili rezervni dio) i, stoga, ima za posljedicu smanjenje novčane mase. Centralna će banka kupovati državne obveznice kada je, po njenoj procjeni, potrebito povećati novčanu bazu odnosno novčanu masu. Neka centralna banka kupi od banaka državne obveznice u vrijednosti 100 novčanih jedinica. Prodajom državnih vrijednosnih papira banke povećavaju ukupne rezerve i višak rezerve za 100 novčanih jedinica. Ako je, kao u prethodnim slučajevima, r=0,2 i ukoliko su banke spremne ovako nastali višak rezerve plasirati u obliku kredita tada moguće povećanje novčane mase iznosi:

∆M =

1 100 ⋅ ∆VR = = 500 . r 0 ,2

I javnost se može pojaviti u ulozi prodavatelja državnih obveznica. I opet pretpostavimo da ste upravo vi centralnoj banci prodali državne obveznice u iznosu od 100 novčanih jedinica. Deponirajte dobiveni novčani iznos u vašu banku. Ukupne rezerve banke i depozit banke rastu za isti iznos - 100 novčanih jedinica. Međutim, vaš depozit povećava rezervu likvidnosti i to za 20 novčanih jedinica.

355

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

iznosi 80 novčanih jedinica

[∆Depozit(100) ⋅ r(0 ,2) = 20] . Zbog toga povećanje viška rezerve banke
∆Ukupne rezerve (100) - ∆ Rezerva likvidnosti (20) = ∆ VR (80) .

Povećanje je viška rezerve manje nego u slučaju kada banke neposredno prodaju državne obveznice. Naime, jedan dio vašeg depozita (20) ima poslužiti kao rezerva likvidnosti. Zbog tog je razloga i mogući multiplikatorski učinak manji u usporedbi s onim koji se javlja kada banke jesu u poziciji prodavati državne obveznice centralnoj banci. Do multiplikatorskog učinka neće doći ukoliko novčana sredstva, dobivena prodajom državnih obveznica, zadržite, u obliku gotovine, izvan bankarskog sustava. U tom će se slučaju povećati samo gotovinska komponenta i novčane baze i novčane mase. Valja zaključiti kako operacije na otvorenom tržištu izazivaju, u pravilu, multipliciranu ekspanziju odnosno kontrakciju novčane mase. Novčana jedinica koju centralna banka utroši kupujući državne obveznice povećava novčanu masu za nekoliko novčanih jedinica. Isto tako, novčana jedinica koju centralna banka primi prodajući državne obveznice smanjuje novčanu masu za nekoliko novčanih jedinica.
15.5.1.2. Rezerva likvidnosti

Centralna je banka u stanju utjecati na veličinu viška rezerve, te veličinu (jednostavnog) novčanog multiplikatora posredstvom promjena rezerve likvidnosti. Dosada smo pretpostavljali da postoji jedna stopa rezerve likvidnosti. Dakako, u stvarnosti postoje različite stope za različite vrste depozita. Povećavajući rezervu likvidnosti odnosno stopu rezerve likvidnosti centralna banka reducira višak rezerve unutar bankarskog sustava, smanjuje njegov kreditni potencijal, smanjuje veličinu novčanog multiplikatora i, konačno, smanjuje količinu novca u optjecaju.

356

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

Smanjenje stope rezerve likvidnosti izaziva, naravno, suprotne učinke. Pretpostavimo da banke raspolažu sa 100 novčanih jedinica depozita. Ukoliko je r=0,4, tada rezerva likvidnosti iznosi 40 novčanih jedinica, a višak rezerve 60. U ovom se slučaju novčana masa može povećati za 150 novčanih jedinica.

∆Μ =

1 ⋅ 60 = 2 ,5 ⋅ 60 = 150 0 ,4

Što će se dogoditi ukoliko centralna banka, ceteris paribus, smanji r? Neka on sada iznosi 0,2. Ukupne su rezerve banaka ostale neizmijenjene. Smanjila se, međutim, rezerva likvidnosti, a povećao višak rezerve. Rezerva likvidnosti iznosi 20, a višak rezerve 80. Pad stope rezerve likvidnosti nije omogućio samo rast viška rezerve, već i povećanje novčanog multiplikatora. Zahvaljujući tomu, maksimalno mogući rast novčane mase iznosi 400 novčanih jedinica.

∆Μ =

1 ⋅ 80 = 5 ⋅ 80 = 400 0 ,2

Promjene su stope rezerve likvidnosti relativno rijetke. Riječ je, naime, o vrlo snažnom instrumentu monetarne politike (njegove promjene utječu ne samo na veličinu viška rezerve, već i na veličinu novčanog multiplikatora) čije male promjene izazivaju snažne reakcije novčane mase. Uostalom, česte bi promjene stope rezerve likvidnosti bankarsko poslovanje učinile sasvim nesigurnim i nepredvidljivim.
15.5.1.3. Eskontna stopa

Eskontna ili diskontna stopa jest kamatna stopa na kredite koje centralna banka odobrava ostalim bankama. Povećavajući eskontnu stopu centralna banka može takvu vrst zajmova učiniti skupima, te može obeshrabriti banke da na taj način povećavaju svoje rezerve. Ovo, 357

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

dakako, smanjuje kreditnu sposobnost banaka. Valja dodati da rast eskontne stope djeluje i u smislu povećavanja aktivnih kamatnih stopa poslovnih banaka. I ovo pridonosi smanjenju kreditne aktivnosti. Kada, pak, želi povećati novčanu masu centralna će banka sniziti eskontnu stopu, pojeftiniti kredite i povećati kreditnu ekspanziju. Promjene su eskontne stope poruka centralne banke o tome kakvu monetarnu (ekspanzivnu ili restriktivnu) politiku namjerava provoditi u budućnosti. Viša eskontna stopa signalizira da je plan provoditi tvrdu, restriktivnu monetarnu politiku čiji je cilj smanjenje novčane mase. Niža eskontna stopa upućuje na provođenje ležernije, ekspanzivne monetarne politike čija je zadaća povećanje količine novca u optjecaju. 15.5.2. Ekspanzivna monetarna politika Recesijski GNP jaz postoji kada je ravnotežni realni GNP manji od potencijalnog. Ekonomiju, u tom slučaju, opterećuje određena, veća ili manja, ciklička nezaposlenost. Na koji način eliminirati recesijski jaz odnosno realizirati punu zaposlenost? Potrebito je, dakako, povećati agregatnu potražnju. U tom će smislu monetarne vlasti nastojati smanjiti aktualne kamatne stope. Ovo će učiniti na način da povećaju količinu novca u optjecaju. Rast novčane mase moguće je realizirati povećavajući višak rezerve kojim raspolaže bankarski sustav. Centralna banka to može učiniti na jedan od, nama poznatih, načina: kupujući državne obveznice, smanjujući rezervu likvidnosti ili snizujući eskontnu stopu. Cijeli se proces može prikazati na sljedeći način:103

103

Vidjeti: Dyal, J.,A.,Karatjas, N.: Basic Economics, Macmillan Publishing Company, New York, 1985., str. 253.

358

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

↑VR → ↑ M → ↓ k' → ↑ I → ↑ AP → ↑GNP . Rast viška rezerve (VR) povećava novčanu masu (M). Povećanje količine novca u optjecaju izaziva pad realnih kamatnih stopa (k’). Pad kamatnih stopa ima za posljedicu rast investicija (I) i agregatne potražnje (AP). Rezultat je, dakako, rast realnog bruto nacionalnog proizvoda (GNP). Zadaća je ekspanzivne monetarne politike vratiti ravnotežni realni GNP na razinu potencijalnog GNP-a. Podsjećanja radi obratimo pozornost na sljedeću sliku. Slika 143.

Ekspanzivna monetarna politika povećava ne samo ravnotežni realni GNP, već i razinu cijena. Prema tomu, valja voditi računa da povećanje novčane mase i, s tim u svezi, pad kamatnih stopa ne izazove prekomjerno povećanje agregatne potražnje i, kao posljedicu toga, ozbiljan i zabrinjavajući rast cijena. Ova će opasnost biti to veća, što je

359

15. NOVAC I MONETARNA POLITIKA

recesijski jaz manji odnosno što je ekonomija bliža svom potencijalnom bruto nacionalnom proizvodu. 15.5.3. Restriktivna monetarna politika Pojava će inflacijskog GNP jaza aktivirati restriktivnu monetarnu politiku kako bi se smanjila agregatna potražnja i ekonomija “ohladila”. Potrebito je smanjiti višak rezerve (VR) kako bi se reducirala količina novca u optjecaju (M). Prodaja državnih obveznica, povećanje rezerve likvidnosti i rast eskontne stope dovest će do smanjenja novčane mase. Reducirana će novčana masa izazvati rast kamatnih stopa (k’) što će potaknuti pad investicija (I), pad agregatne potražnje (AP) i ravnotežnog realnog bruto nacionalnog proizvoda (GNP).

↓ VR → ↓ M → ↑ k ' → ↓ I → ↓ AP → ↓GNP

15.5.4. Monetarizam Upravo opisasmo bit Keynesovog učenja o utjecaju novčane mase i njezinih promjena na agregatnu potražnju. Naime, prema Keynesovu učenju promjene novčane mase utječu na agregatnu potražnju isključivo posredstvom promjena kamatnih stopa.

360

NOVAC I MONETARNA POLITIKA Slika 144. Međutim. pri kamatnoj stopi (k’0). Kupovat će.drže da promjene novčane mase doista tangiraju kamatne stope. a potom. i agregatnu potražnju. Potražnja za novcem označava količinu novca koju stanovništvo želi držati u obliku gotovine ili depozitnog novca pri različitim kamatnim stopama. ljudi će jedan dio povećanih likvidnih novčanih sredstava. Ljudi su voljni višak likvidnog novca ustupiti drugima i. do rasta investicija i agregatne potražnje. dakako. dakle. te je potraživana količina likvidnih novčanih sredstava (gotovina i depozitni novac . posredno. vrijednosne papire kao što su.15. Neki ekonomisti . Kamatna je stopa oportunitetni trošak držanja novca. kao što već rekosmo. angažirati na način da zarađuje kamatu.M1) veća što je kamatna stopa manja. Ukoliko centralna banka poveća novčanu masu (kao što je učinila na prethodnoj slici). primjerice. naplatiti kamatu. njihov je stav da promjene novčane mase imaju i neposrednog utjecaja na agregatnu potražnju. obveznice. Ovo će dovesti do pada kamatne stope (k’1) i.monetaristi . 361 .

15. 104 Vidjeti: McEachern. smatra da rast novčane mase neće dovesti samo do kamatonosnog angažiranja viška likvidnih sredstava. U kojoj će mjeri rast razine cijena (P) odnosno rast realnog GNP-a (Q) pridonijeti povećanju nominalnog GNP-a (P ⋅ Q). Ovo će neposredno povećati agregatnu potražnju.. Monetaristička se filozofija oslanja na kvantitativnu teoriju novca.. Kao što znamo. 362 . već će jedan njihov dio biti namijenjen kupovini različitih (trajnih) dobara. također. SouthWestern Publishing Co. povećanje novčane mase povećava agregatnu potražnju čije povećanje izaziva rast nominalnog GNP-a. M poraste za 5% tada će. W.: Economics -A Contemporary Introduction. 337. Prema tomu. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Razliku između keynesijanskog i monetarističkog učenja pokušajmo prikazati na sljedeći način:104 Keynesijanski pristup: ↑ M →↓ k ' →↑ I →↑ AP →↑ GNP . A. Prema monetarističkomu je učenju količina novca najvažnija odrednica agregatne potražnje. uz pretpostavku da se v ne mijenja. ↓ k' Monetaristički pristup: ↑ M ↑I ↑ AP →↑ GNP Najpoznatiji predstavnik i otac suvremenog monetarizma. Ukoliko. primjera radi. porasti za 5%. ovisi o obliku krivulje kratkoročne agregatne ponude. nominalni GNP. kvantitativna teorija novca tvrdi da ukoliko je brzina novca relativno stabilna i predvidljiva tada jednadžba prometa (M ⋅ v = P ⋅ Q) pokazuje utjecaj promjena količine novca (M) na nominalni GNP (P ⋅ Q). str. Milton Friedman. Cincinnati 1988.

15. 363 . količina novca mora. ako se v mijenja. Kada ekonomija funkcionira na granici vlastitih fizičkih mogućnosti. Zaključimo kako pristalice Keynesovog učenja daju prednost fiskalnoj politici kada je u pitanju upravljanje agregatnom potražnjom. naime. U obrnutom je slučaju rast nominalnog GNP-a u većoj mjeri posljedica rasta realnog GNP-a. utjecaj na agregatnu potražnju tek posredan (preko kamatnih stopa) i stoga manje učinkovit i teško predvidljiv. povećanje je nominalnog GNP-a u velikoj mjeri posljedica rasta razine cijena. a te je promjene moguće anticipirati. kojega se valja pridržavati da bi ekonomija bila zdrava i stabilna. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Slike 145. pratiti promjene realnog GNP-a. nakon potrebitih prilagodbi. kaže da količina novca (pod pretpostavkom da je brzina novca stalna) mora rasti istim tempom kao i realni GNP. Ili. Rast će realnog GNP-a u tom slučaju biti praćen stabilnom razinom cijena. Ključno monetarističko pravilo. Njihov je stav da je monetarna politika znatno manje efikasno oruđe makroekonomske politike. Njezin je.

tada državna potrošnja smanjuje ili “istiskuje” osobnu potrošnju. padom privatnih investicija. Rast državne potrošnje “istiskuje” privatne investicije ili biva kompenziran. po agregatnu potražnju i realni GNP. rast državne potrošnje rezultat državnog zaduživanja ono može izazvati rast kamatnih stopa i. Ukoliko je. i monetarna i fiskalna politika jesu u stanju utjecati na agregatnu potražnju. NOVAC I MONETARNA POLITIKA Nasuprot tomu. Naime. stoga. pak. Glavni prigovor koji on upućuje fiskalnoj politici jest tzv. bivaju minorizirani padom osobne potrošnje ili padom privatnih investicija. Ukoliko je rast državne potrošnje financiran iz povećanih poreza. monetaristi favoriziraju monetarnu politiku budući da ima. učinak istiskivanja. Pad osobne potrošnje neutralizira rast državne potrošnje. prema njihovomu dictumu. u pravilu.15. pad privatnih investicija. Monetarizam fiskalnoj politici dodjeljuje tek drugorazrednu ulogu. Svakako. u velikoj mjeri. snažan i predvidljiv utjecaj na agregatnu potražnju i nominalni GNP. 364 . Učinci rasta državne potrošnje. Rast je državne potrošnje (G). i jedna i druga imaju svojih prednosti i nedostataka. Statistike pokazuju da niti jedna od ekstremnih pozicija nije u pravu. praćen ili padom osobne potrošnje (C ) ili padom privatnih investicija (I).

Informator.. L. Homewood. 1987. 2.: Ekonomski leksikon.: The Problem of Social Cost. 1985. Zagreb. M. Financial Markets.. BPI. 1991. Pravni fakultet u Splitu.. J. New York. Black. W. T.d. Richard D..: Politička ekonomija. Inc. Bilić. Zagreb. Oxford. Školska knjiga.. Coase. 7. Houghton Mifflin Company. and the International Sector.: Kapitalistička revolucija. 1988.3.. 10. Journal of Law and Economics. 1991. Lj. I. 8.LITERATURA LITERATURA 1. Split. Dragičević. 9. 6. A. Sichel. N. Friedman.: Money and Banking. Daniel. N. P. Dyal.P. 1995. 365 ..: Tržište. 1996. M. Karatjas. 1985. 1991. A. Homewood. 4.. "Naprijed". Efficiency. 3.Irwin. Irwin. Baily. Clarendon Press. and the Market..: Macroeconomics. R. d. Zagreb. October 1960. W.: Basic Economics. 5.: Ethics. Boston.A.. Berger. D. Macmillan Publishing Company. Bronfenbrenner. vol.: Macroeconomics. Baban. Buchanon. Gardner.

: Kapitalizam i sloboda.. 22. R. 366 . 16.W.. Stvarnost. Harrod.. P. Heilbroner.: Ekonomija za svakoga. 1958. J. 1995. 23. "Mate" d.B. E. Inc. Harmondsworth.: The Life of John Maynard Keynes. W.: Introduction to Macroeconomics... New York... Galbraith. M.. 20. 13. Friedman. R. 1981.. V.LITERATURA 11.o.. Macmillan Publishing Company. Thurow. R. 1991. S. R. 18. R. 24.C. Friedman.: Anatomija moći. Performance and Policy. Kultura.. 1986. Heath and Company. Taylor.: The Economic Way of Thinking. Beograd. 1983.: Free to Choose. Dornbusch. Avon. R. 15. 1981. Macmillan Publishing Company. Zagreb. 1951. 12. The Dryden Press. Zagreb. Globus . Froyen.Theory. R. 1986. Hilferding. M. Fischer. Norton & Company. 19. D. 1987. Henderson. Mc Graw-Hill Book Company. Hall. L. H.. New York..o. New York. W. New York.. 14.: The Price System and Resource Allocation. Zagreb. 1984. Stvarnost. J.: Macroeconomics-Theories and Policies. Leftwich. R. K.: Macroeconomics . K. Galbraith.Školska knjiga. Poole.. London.. Friedman. Penguin Books Ltd. J.. J. L.: Doba neizvjesnosti. 1988. Macmillan and Co. Galbraith. Zagreb. F. T. J.. Schmalensee. Eckert. R. 1992.. New York... 17. D.. Lexington.K. R.: Financijski capital. C. 1988. Heyne..: Almost Everyones Guide to Economics.: Principles of Macroeconomics. 21.

. Hyman. 30.o. Keynes. Šokman. Ulbrich.. 1989. tom 19. Irwin. N. Addison-Wesley Publishing Company.. 1988. kamate i novca. Zagreb. Inc. McEachern.: Uvod u ekonomiju. 1990. Kovačević.. Cincinnati. A. 28.. Družba "Braća hrvatskog zmaja" i MATE d. K. . H. "Mikrorad" d. A.Ekonomski fakultet Zagreb.: Modern Microeconomics . Beograd. New York.A Contemporary Introduction.: Principles of Economics. 32. M. (reprint). 27. New York. 1993. E..: Osnovi kritike političke ekonomije I.: Economics.H. Mabry... Parkin. 37. Irwin.: Economics . Lorković. N.: Economics. Boston. 1987.. South-Western Publishing Co. Centar za kulturnu djelatnost. Norton & Company.: Introduction to Economic Principles.: Načela ekonomike. W. Marshall.. Zagreb.o. Mc Graw -Hill Book Company. Inc.: Počela političke ekonomije. H. B.Analysis and Applications. 36. R. 1992. 1998. MED. 29. Boston. Mansfield.. 367 . 31.. New York.: Opća teorija zaposlenosti.G. W. The Dryden Press. 1989. Prosveta. New York. J. Mankiw. 34. Hyman. Zagreb. 1989. 26. D..W. 33. B. Marx. Centar za kulturnu djelatnost. A. 1994. N.: Monetarno-kreditna politika. Perišin.: Microeonomics. Inc.. I.o.LITERATURA 25. Zagreb.o. D. 1987. Informator. 1979. M. 35. Zagreb. 1991.

A. B. Dow Jones-Irwin. Truett. Globus.: Načela političke ekonomije. T. St. Šik.B.. Zagreb. Kultura. Schiller. The Brookings Institution. Truett. 46. M.05.: Treći put. Narodne novine. R. D. 41.. P.: Capitalism. Times Mirrox/ Mosby College Publishing. M. 1947. 1983. Zagreb. Zagreb. A. 1996.: The Political Economy of Prosperity. 50. 49. Zagreb.: Ekonomija. 1993. Socialism and Democracy. 1983.: Istraživanje prirode i bogatstva naroda. New York. 51. 26. Nordhaus. O. Stigum. 45.1995. J. McGraw-Hill. 1970. A. 43. New York. broj 35... D. New York. Oxford University Press. Zakon o narodnoj banci Hrvatske. Sammuelson. R.. Washington. 48. Masmedia. Informator. Zakon o trgovačkim društvima. 2000. Smith. W.: Economics. 1992. Centar za kulturnu djelatnost. Zagreb.. 47.: Microeconomics. 39. Zagreb. Schumpeter. New York 1960. Louis 1987. Okun.: Essentials of Economics. Wonnacott. D. Wonnacott.. J. L. P.: The Strategy of Conflict.: The Money Market. Ricardo. Beograd 1970.LITERATURA 38. 40. Schelling. 368 Poslovni rječnik. 44. "Mate". Homewood.. 1983. . 1990.C. 42. John Wiley & Sons.

255 javna. 223 B banka. 258 komplementarna. 181 dominantna strategijska ravnoteža. 263 osobni. 11 darvinizam (socijalni). 221-222 pareto suboptimalna. 256 realni. 45 privatna. 187-188 D Darwin. 257-261 nominalni. 255-257 mjerenje. 63-64 alokacijska efikasnost. 265-266 devalvacija. input. Charles. 244 depresija. 153. 203 output. 256 deflacija. 187. Eugen. 266 dobra. 264 raspoloživi. 202 troškova i koristi. 347 centralna. 348 sekundarna emisija novca. 235 Böhm-Bawerk. agregatni. 222 normalna. 244 potencijalni. 303 analiza. 347 Bentham. 94-101 ravnotežna.223. 232 Coaseov teorem. Ronald. finalna.POJMOVNO IMENSKO KAZALO POJMOVNO I IMENSKO IKAZALO A alokacija resursa. 117-118 crta proračuna.226. 67 relativna cijena inputa. 224-227 Č čimbenici proizvodnje. 255 inferiorna. 244. 264 realni. 259. 9. 241 deflator bruto nacionalnog proizvoda. 6-7 decentralizirana. 232 dominantna strategija. 309 disekonomija razmjera. 228-231 amortizacija. 27 dionice. 58 čišćenja tržišta. 166-169 dno. Jeremy. 260 nacionalni. 7-8 pareto optimalna. 6 centralizirana. 307. 114 diskriminacija cijena. 65 vlasnika čimbenika proizvodnje. 10 bogatstvo. 222 slična. 181 369 . 222 crta izotroška. 45 intermedijarna. 173 C cijena. 258. 222 kapitalna. 26-27 relativna cijena dvaju dobara. 51 bruto nacionalni proizvod. 189 Coase. 10 antimonopolno zakonodavstvo. 120 dohodak. 46 miješana.

229 pozitivne. 8. 227 negativne. 16. 301. 305-306 duopol. 221 državna potrošnja. 16 ekonomska renta. 223 granična porezna stopa.187-188 investicije. 9. 133-134 granični prihod proizvoda čimbenika proizvodnje. ponude. Hermann Heinrich. 9 kapitalistička. 5 Hume. 9 ciljevi. 33-34 ekonomija razmjera. 17 keynesijanska. 328 granična sklonost štednji. 9 socijalistička. 316-317 granična sklonost uvozu. 265 eksternalije. 338 Friedman. 16 Hobbes. 326 granična sklonost potrošnji. 193-194 granični privatni trošak. 331 granična sklonost trošenju. minimalni.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO država. 181 E ekonomija. 53. 241 godišnja stopa. 241-242 inflacija. 258-259 bruto privatne domaće. 316 granična stopa supstitucije dvaju dobara. David. 116. 289 laissez faire. 56 granična društvena korist. 72-73 granična stopa supstitucije kapitala radom. 228 granični proizvod. 227. 213 granična korisnost. 233 ekonomika. 124 granični društveni trošak. 114. 33-34 oskudica i. 143-144 prosječni. 51 inputi (vidjeti: čimbenici proizvodnje). 6-7 tržišna. 259 funkcija. 171. 228-229 granični prihod. 7-8. 9. 304-305 370 . 229. 295. 143-144 elastičnost. 243 G Gossen. 194 gubitak. 294. 6-7. 51 Gossenovi zakoni. 190-191 ekspanzija. 37-47 eskontna stopa. 274 funkcija. Thomas. 13 definicija. Milton. Friedrich. 103-104 granični trošak. 6. 154. 230 granična korist. 60. 109-110 granični trošak čimbenika proizvodnje. 47-49 potražnje. 362 I indeks potrošačkih cijena. 224 granična efikasnost kapitala. 357 H Hayek. 246 F fiskalna politika. 228. funkcije.

256. 198 monopsonistička konkurencija. 347 M3. 362 monetarna politika. 154 monopolistička konkurencija. 153. 233 zakonski. 215. 222 čista. 247 različite interpretacije. 263 potražnja. 275 korisnost. 187 karta izokvanti. 222 miješana. 307 kvantitativna teorija novca.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO neto privatne domaće. 216 kamatna stopa. 51 mikroekonomika. 284-285 zaposlenost veća od pune i. 303 kapacitet. 180 Menger. 353 restriktivna. 10 Marshall. Karl. 248 jednadžba proračuna. Karl. Thomas Robert. 276 kapital. granična. 285 jednadžba izotroška. 287 klasično objašnjenje. 64-65 Jevons. 360-362 keynesijanska ekonomika i. 275 kontrakcija. funkcija. 51. 285-286 recesijski. 318 keynesijansko objašnjenje. Alfred. 272. 60-223 ukupna. 287 koeficijent koncentracije. 358 instrumenti. 289 nezaposlenost i. 265. 286-287 M M1. 241 monetarizam. 347 makroekonomika. 12-14 Marx. 286 puna zaposlenost i. 15. 302 korist. 51-52 Malthus. 51 K kamata. William Stanley. 266 inflacijski. 283. 275 realna. 60 izvoz. 217. 246 J javna dobra. 121-122 karta preferencija. 14. 154 prirodni. 11 matrica isplata. 346-347 M2. 308 odrednice. 187 realni. 241 makroekonomska ravnoteža. 237 jaz bruto nacionalnog proizvoda. 154. 246. 173 monopson. 360 monopol. 53 ukupna. granična. 125-126 karta izotroškova. 70-72 Keynes. John Maynard. 118-119 jednadžba prometa. 222 L Lorenzova krivulja. 183 količina novca u optjecaju. 318 agregatno trošenje i. 214. 187 financijski. 201 371 . 352 ekspanzivna.

309-310 P paradoks štednje. 261. 276-277 elastičnost. 23 ponuđena količina. 205 neto korist. 276 dugoročna agregatna. 354 novčana masa (vidjeti također: količina novca u optjecaju). 23 kratkoročna agregatna. 20 agregatna. Arthur. 263 Nashova ravnoteža. 181 nesavršena konkurencija. 277-278 tržišna. 201 potrošački probitak. 266-267 oligopol. 176 potražnja. 263 neto. 19-20 oligopson. 173 neto investicijski dohodak. 334 autarkično gospodarstvo. 251 prirodna stopa. 9 osobni dohodak. 176 čisti. 353 oskudica. 87 poduzetništvo. 339 poslovni ciklus. 252 sezonska. 251 frikcijska. 259. 187-188 ponuda. 260. 344 porezi. 23 agregatna. 306 funkcija. 37-47 individualna. 264 neizravni. 337-338 operacije na otvorenom tržištu. 61. 19 zakon potražnje. 346.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO multiplikator autonomnog trošenja. 276 novac. 330 Phillipsova krivulja. 7-8 nezaposlenost. 250 ciklička. 341 otvoreno gospodarstvo. 251 stopa. 269 elastičnost. 250 strukturna. 251 poduzeće. 342 izravni (osobni). 339 inducirani. 24 agregatna. 300-301 novčana baza. 75 372 . 176 diferencirani. 188 suzdržavanja. 53. 19 tržišna. 47-48 individualna. 343 oblici. 226 neto nacionalni proizvod. funkcije. 58 potrošačeva ravnoteža. 263 "nevidljiva ruka". 265 potopljeni trošak. 23 zakon ponude. autonomni. 269-270 O Okun. 264 faze. 253-255 plaća. 266 Okunov zakon. 60. 263 neto izvoz. 146 potraživana količina. 321. 354 novčani multiplikator. 326-327. 19 agregatna. 337 granična porezna stopa i. 350 porezni multiplikator. 264 N nacionalni dohodak.

114. 150-151 maksimalni. 295. 116 recesija. 56. 26-27 preuzimatelj cijene (vidjeti: savršeni konkurent) prihod. 298 granična sklonost. 318 Nashova. 181 potrošačeva. 153. 331 prosječna sklonost. 294 nakon poreza i transfera. 61. 133 realokacija resursa. 101-102 proizvodnja.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO potrošnja. 10. 283. 9 Stagflacija. 356 Ricardo. 116 stalni. 104-105 ukupni. 295 funkcija. 162 normalni. 209. 294. 300-301 funkcija. 114. 235-237 dohotka. prekidanje. 140-141 S Samuelson. 142. David. 114 opadajući. 238 granica. 205 Š štednja. 53. 258. 267 Smith. 316 prosječna sklonost. 295 radna snaga. 163 prinosi razmjera. 221-222 prijelomna točka. granični. 17 savršena konkurencija. 133-134 prosječni. 264 ravnoteža. 131-133 savršeni konkurent. 221-222 država i. 265 renta. Paul Anthony. 136. 132 sindikat. 101 slampflacija. "milo za drago". 183 strategijska interakcija. granični. 144 u dugom razdoblju. 298 granična sklonost. 307. 103-104 prosječni. 315 agregatna. bogatstva. 181 makroekonomska. 88 ekonomski. 294. 210 siromaštvo. 152 prosječni. 114. 309 rezerva likvidnosti. 37. 46 R rad. 222-223 profit. 250 raspodjela. 177 subvencija. 187 ponuda. 246 problem slobodnog jahača. 183 tržišna. 293-301 autonomna. 235-237 373 . 267 strategija. 116 rastući. 76-77 suradnička. 301. 238-239 tržišna. Adam. 88 monopolski. 238 proizvod. 230 supstituti. dominantna strategijska. 134 ukupni. 188 revalvacija. 101 u kratkom razdoblju. 328 inducirana. 295. 238 raspoloživi dohodak.

67. 58 vrijednost graničnog proizvoda čimbenika proizvodnje. 7-8 višak rezerve. granični. 230. 206 vanjske trgovine. 345 oblici. dugoročni. 179 teorija krivulje indiferencije. 354 vlasnička prava. 151-152 oportunitetni. 272 teorija granične korisnosti. 101-102 ukupni radni potencijal (vidjeti: radna snaga). 308 V "vidljiva ruka". 259 transferna zarada.53 zakon opadajućih prinosa. 23 zakon potražnje. 106-107 zakon ponude. 155. 271 supstitucije. 190 trošak. funkcija. 206 istiskivanja. 197 trošak čimbenika proizvodnje. 177 tržište. 108 granični. 351. 318-319 Z zajam. 89 ekonomski efikasna. 132. 316 odrednice. 89. 194-195 trošenje. 151 fiksni. 177 vrh. 151 varijabilni. dohotka. 109-110 implicitni. 187 zlatni standard. 232 ukupni. 179. 89. 345-346 U učinak. 115 eksplicitni. 314-315 autonomno. 107. 89 realne kamatne stope. 250 puna. 315 funkcija. 177-178 tehnika proizvodnje. 215-217 zakon opadajuće granične korisnosti. 51 teorija igara. 265 vrijednost. 364 X x neefikasnost. 250 uvoz. 171 374 . 272 realnog bogatstva. 131 ravnoteža. 108 ukupni proizvod. 63 traganje za rentom. 309 granična sklonost. 313-315 granična sklonost. 110-111 transakcije. 79. 252. agregatno. 284-285 tržišna moć. 187 dobara i usluga. 151-152 prosječni. čimbenika proizvodnje. 179 zemlja. 232 vodstvo u cijenama.POJMOVNO I IMENSKO KAZALO T tajni sporazum. 26-27 zatvorenikova dilema. 194 prosječni.209. 126 tehnološki efikasna. 19 zaposlenost. 316-317 inducirano. 171 transferna plaćanja. 315-316 ravnotežno.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful