1

İÇİNDEKİLER:

1. 2. 3. 4.

Jazz Müzik Tarihi ……………………………………………………………………………. Syf 2-5 Türkiye’de Jazz Müzik ……………………………………………………………………….. syf 6 Kerem Görsev ………..…………………………………………………………….. syf 7-10 En İyi Jazz Top 5 Listesi …………………………………………………………………… syf 10-12

Bir diğeri ise. Onların çocukları da atalarının müzikteki bu davalarının peşinden gittiler. siyahi Amerikalıların yarattığı blues ve ragtime gibi müzik türleriydi. Afrikalıların yüzyıllar önce yaptığı bu hareket. Ayrıca İspanyol kuralları çok sayıda kölenin özgür kalmasını sağlamış. İki ırkın birleşmesinden oluşan bu yeni ırk Creole toplum olarak bilinir ve Creole'ler biraz Afrikalı biraz da Fransızdır. Caz Neden New Orleans'da Ortaya Çıktı? King Oliver Creole Band Fransızlar 1718 yılında New Orleans' a yerleşmeye başladılar ve 1719 yılında yüz kırk yedi siyah köle buraya getirildi. Sömürgenin yaygın olduğu dönemlerde Amerika'ya getirilen siyahlar buraya kendi kültürel müziklerini de getirmişlerdir. Örneğin o yıllarda farklı etnik gruplardan insanların birbirleriyle evlenmeleri Louisiana'da çok sık gerçekleşen bir olaydır. 1801'de İspanyollar Louisiana'yı Fransızlara geri verdiler. New Orleans caz müziğinin ortaya çıkması için ideal bir yerdi. 1803' te Louisiana Amerika Birleşik Devletleri tarafından Fransızların elinden alınana kadar. Bunlardan biri melodilerin ve akorların eşliğinde simgesel olarak özgürlüğe kavuşma çabalarıydı. Daha sonrasında gelen İspanyol kurallarına rağmen. 1800' lerin ortalarında siyah ve beyaz ırkın biraraya gelmesi. Ancak 1769 yılına kadar İspanyolların kuralları bu topraklar üzerinde tam olarak geçerli olmadı. Afrikalı köleler Amerika'ya getirildikleri zaman yanlarına müzik aletlerini almalarına izin verilmemişti. Avrupa ve Afrika geleneklerinin etkileşimlerine yol açmıştır. Örneğin bazı köleler Avrupa kökenli kilise müziklerini. Avrupa müziğinin neden Afrika kökenli Amerikalılar tarafından çalındığında daha farklı duyulduğunu biraz da olsa anlamamıza yardımcı olabilir. bu da özgür siyahların sayılarının artmasına neden olmuştur. geçerliliğini sürdürdü. O zamanlar birçok değişik akım cazın ortaya çıkışında yol gösterici olmuştur. hala özgür siyahlar vardı. Caz müziğinin neden ve nasıl Amerika'da ortaya çıktığını ve bu kadar farklı türde müziğin nasıl biraraya geldiğini anlayabilmek için. Ama onlar müzikal zevklerini ve geleneklerini yanlarına almışlardı. Ticari öneminin yanısıra bir liman şehri olduğu için buraya dünyanın heryerinden insanlar geliyordu ve New Orleans günden güne kozmopolitik bir . Afrikalıların kölelik Amerika'sındaki yaşamlarına göz atmamız gerekir. İspanyolların bu topraklar üzerindeki etkisi bazı sosyolojik örneklerde göze çarpıyor. Fransızların dilleri ve gelenekleri hep ön plandaydı.2 JAZZ MÜZİK TARİHİ Caz (Jazz) müziği her ne kadar 1880' lerde New Orleans'ta gelişmeye başladıysa da aslen kökeni Afrika' dır. Böylelikle bu müziksel tercih nesilden nesile devam etti. 1722 yılının başında New Orleans'ta kölelik tamamen yayılmamıştı. 1763 yılında Fransızlar Louisiana topraklarını İspanyollara hediye ettiler. Bu akım bugün doğaçlama olarak tanımladığımız olaya liderlik etmiştir. Burada köle olarak çalışırken tarlalarda söyledikleri şarkılar cazın temeli olmuş ve 1920'lerin başında New York. yöresel müzikleri ve dans müziklerini kendi müzik zevk ve geleneklerine uyacak şekilde değiştirdiler. Mississippi Nehri'nin ağzının yakınında olan New Orleans Amerika için gelişmekte olan bir ticaret yoluydu ve bu nedenle o zamanlar ticaretin merkeziydi. Los Angeles ve Chicago'da yapılan kayıtlarla son şeklini aldı. Ancak İspanyolların koymuş olduğu kurallar.

Bu dönemde canlı müziğe çok büyük bir istek vardı ve yeniliklere olan ihtiyaç devam ediyordu. spor etkinlikleri. Bu dönemde. Bununla beraber ragtime'ın cazın habercisi olduğunu söylemek kaçınılmazdır. 1905-1915 yılları arasında ortaya çıkan grupları caz grubu olarak kabul edersek. Genellikle ragtime ilk olarak 1890'larda görülen.. politik konuşmalar) çalıyorlardı. Bu topluluklarda. gözden geçirip yeniden düzenlediler. New Orleans' taki bu yoğun eğlence hayatının sonucu olarak. New Orleans'lı bandoların repertuarlarının çok az bir bölümü rag tarzındaydı ve on iki barlık blues parçaları beklenildiği kadar yaygın değildi. Bugün caz müzisyeni olarak adlandırdığımız müzisyenlerin birçoğu. . Cazın Dansla İlişkisi: Cazın New Orleans'ta çok popüler olan rag ve blues'dan türediği çok sıradan bir düşüncedir. Tutucu görüşlere göre ise. Müzisyenler değişik ve garip yaklaşımları harmanladılar. ragtime şarkıcıları ve banjo ile ragtime yapan müzisyenler vardı.. piyano için yazılmış müziklere verilen isimdir. Dans için orkestralar etkinliklerin öncesinde müzik yapmaya başlarlardı. Bu kadar renkli bir yerin eğlence hayatı da çok renkliydi. bandoların aksine üflemeli bir enstrüman yanında gitar keman bas ve piyano bulunuyor ve vurmalı çalgılar yer almıyordu. o zamanlar kendilerini ragtime müzisyeni olarak tanıtıyorlardı. Dans etmek 19. Bu istek ve ihtiyaaçlar müzisyenlerin yeni stiller yaratmalarına neden oldu. Caz Orkestralarının/Bandolarının Kökeni: O yıllarda orkestralar açıkhavada yapılan birçok aktivitede (piknik. ragtime bir caz stili değildir. New Orleans ve çevresinde otuza yakın orkestra vardı. Bu gelişmeler cazın ortaya çıkışında büyük rol oynadı. Diğer taraftan caz repertuarları hakkında mevcut olan düşüncelerimiz ilk caz müzisyenlerinin müziğini yansıtmamaktadır. gerek Brass Band'lerin gerek te String Band'lerin varlığı New Orleans' ın orkestral gelenekleri için uyarıcı bir unsur olmuştur.yüzyılın en popüler aktivitesiydi.3 yerleşim merkezi şeklini alıyordu. Kapalı salonlarda yapılan aktivitelerde büyük orkestralara ihtiyaç duyulmuyordu. Bu tür yerler için "string band" denilen topluluklar seçiliyordu. bölgedeki müzisyenlere birçok iş imkanı doğuyordu. trombon vb. Bu yüzden bazı müzikologlar ragtime'ın ilk caz stili olduğunu düşünürler. Ragtime terimi sadece piyano için yazılan bir müzik olmanın dışında müziğe giriş devrini tanımlamakta da kullanılır. New Orleans'ta birçok bar vardı ve bu barlarda sık sık dans partileri yapılıyordu. Bandolar bu tür aktiviteler için tercih ediliyorlardı. Bu tarzın en önemli sanatçısı Scott Joplin'dir(1868-1917). Ragtime: 1800'lerin sonunda ragtime New Orleans'ta çok popülerdi. Örneğin. Bandolarda üflemeli çalgılar (kornet. Bu orkestralar askeri marşların ve yurtseverlikle ilgili şarkıların çalındığı konserler veriyorlardı.) haricinde sadece davul ve ziller yer alıyordu. 1890-1920 yılları arasında New Orleans'ta ragtime piyanistlerinin yanısıra ragtime orkestraları. Rag kelimesi askeri marşların ve Afro-Amerikan banjo müziğinden alınmış ritimlerin birarada kullanıldığı müzik türü anlamına gelir. Amerikan iç savaşından önce New Orleans'ta bu tarz orkestralar vardı ancak savaşla birlikte bu orkestraların sayıları arttı. Sadece biraz doğaçlama içerir ve cazın swing duygusundan oldukça uzaktır.

Öyle ki geçitlerde çalan müzisyenler geçit bittikten hemen sonra dans salonuna giderler ve enstrümanlarını değiştirip burada müzik yapmaya devam ederlerdi. bas ve bir ya da iki nefesli çalgıdan meydana gelen orkestralardı. nasıl çaldığındır" düşüncesine önderlik etmiştir. Bu "ritmik yerdeğiştirme" olarak bilinir. Bazen bütün cümleler ritmi belirginleştirmek için değişik şekillerde yerleştirilir. vuruşlar biraz daha erken veya geç başlatılır veya vurulan bir nota bir kere yerine birden fazla çalınabilir. Bunun yerine müzisyenler yaratıcılıklarını baştan sona kadar devam eden tek bir sesle. Dansçılara eşlik edebilmek için müzisyenler değişik kaynaklardan çıkan müzikleri biraraya getirirlerdi. Erken caz dönemi müzisyenleri repertuarlarını dansçılara eşlik edecek şekilde düzenlerlerdi. bu tarzın cazın ortaya çıkışındaki etkisi asla gözardı edilemez. Onun çaldığı bölüm diğer müzisyenlerinkinden daha değişkendir. Bu perspektiften bakıldığında görülmesi gereken şudur. Batı Afrika şarkılarında ve Afro-Amerikan Blues şarkılarında. Diğer bir düşünceye göre ise. Çoğu zaman zorlayıcı ritimlerde parçalar çalmaktan kaçınırlardı. cazın ilk dönemlerinde insanlar cazı dans etmek için tercih ediyorlardı. Müzikologlar Afro-Amerikanların doğaçlama geleneklerini Afrika müziğinden aldıklarından çok emin değildirler. Bu yaklaşımlar cazın özünü oluşturmuştur ve bu dönem müzisyenlerinin çalış şekli "caz ne çaldığın değil. gitar. Bu müziğin vuruş formu ve ruhu dansçıların ilgisini çekiyordu. perdeyle ve müziğin başındaki ve sonundaki tınıyla oynayarak ortaya koyuyorlardı. Doğaçlama sırasında müzisyenler. dolayısıyla bu doğaçlama olarak varsayılabilir. Peki dansçılar için yazılan ve sonra şekil değiştirerek cazın gelişimini sağlayan bu müzik neydi ? O dönem müzisyenlerinin yaptığı müzik bugün New Orleans Cazı olarak da bilinen Dixieland tarzıdır ve insanlar her ne kadar Dixieland tarzını beyaz orkestra müziği olarak ayırsalar da. Bazı Afrika korolarında şarkıcılar koro liderinin kendi bölümlerinde değişik varyasyonlar yapmasına izin verirler. Madinka davul yapısında baş çalgıcının diğerlerine göre daha fazla doğaçlama yapma imkanı vardır fakat bütün grup üyeleri kendi bölümlerinde ufak tefek oynamalar yapabilirler. her nasılsa bu çalışmalar bugünkü caz içerisinde bulunan doğaçlamaya yakın değildir. sadece dinlemek için değil. . "caz.4 Bugün yapılan caz müziğinin aksine. melodilerin ritimleriyle oynarlar. zamanla. kendi içinde gelişen doğaçlamalar çok çok detaylı melodi satılarının keşfedilmesiyle oluşmuyordu. Benzeri şekilde bir nota başlatılır sonra yumuşatılır. Doğaçlama: Doğaçlama müziğin önemli bir unsurudur ve sadece şimdiki Avrupa müziğinde az kullanılmaktadır. Danstaki değişiklikler ve dansın genelde kazandığı popülerlik cazın evriminde çok etkili olmuştur.Örneğin Gana'nın tipik davul yapısında baş davulcu işaret vermeden sorumludur. yeni dünyaya katılan kölelerin ne gibi bir etkisi olduğunu düşünmek gerekir. İlk önce müzik kültürlerindeki doğaçlamaya. sonra tekrar inanılmaz garip bir ses artışıyla yükseltilebilir. Doğaçlama biraz Afrika müziği ama daha çok cazdan oluşur.hala Afro-Amerikan kökenli ilahilerde kullanılmaktadır. Louisiana Beşlisi: Yirminci yüzyılın başlarında New Orleans'ta tören orkestraları ve dans orkestraları aynı müzisyenleri ve büyük ölçüde aynı repertuarları paylaşıyorlardı. Salon dansçılarına eşlik eden bu gruplar keman. dansçılar için yazılan müzikten ortaya çıkarak büyüyen bir müziktir" şeklindedir. Bu teknikler -pop müzikten etkilenmiş olmasına rağmen.

Trombonun kontür çizgileri. Günümüzde de sürekli değişik açılımlara doğru giden caz müzisyenleri türlerarası geçişlere. danslar ve cenazeler için marşlar çalarlardı. klarnetin obligatosu ve trompetin melodilerindeki varyasyonlar spontane bir şekilde çalınır. 1800'ler boyunca konser piyanistleri bislerde sık sık doğaçlama yaparlardı. klarnet. Doğaçlamayla müziği süslemek 20. trombon. Cazın Türleri: Caz müziği 100 yılı aşkın tarihi içinde çok farklı alttürler geliştirmiştir. İlk bakışta bu düzenlemelerde birçok bölümün birbirine uymadığı görülür. Yeni dünyaya köle sağlayan Afrika bölgesinin trompet. klarnet ve saksafonu anımsatan aletleri yoktu. yüzyılın başlarında konserlerde çok kullanılan bir yoldu ve bu uzun süre pop müzik ve folklorik müzikte de kullanıldı. piknikler. Bazı programlar konser sırasında spontane bir şekilde ortaya çıkardı. 1923 yılının sonlarında müzisyenlerin doğaçlamadaki yaratıcılıkları orkestranın programı tarafından yönlendiriliyordu. trompet. Kullanılan Enstrümanlar: İlk caz grupları enstrümanlarını nereden buluyorlardı peki ? Avrupalı bandolar. kültürlerarası müzikal deneylere girişmektedir ancak ana hatları ile ve kronolojik olarak türleri ele almak istersek şöyle bir liste ile karşılaşırız: Swing Bebop Cool Caz Hard Bop Free Caz Caz Rock Fusion . Bunlara eşlik eden diğer melodiler ise yine yaratıcı müzisyenler tarafından doğaçlanır ve çeşitlendirilir. 1920'lerin sonunda doğaçlamaya olan ilgi doğaçlamanın boyutunu arttırmış ve bugün bilinen cazda kullanılan doğaçlamaya yaklaşmasında etkin olmuştur. Alman ve Fransız klavye stillerinde doğaçlamaya "Preluding" denir. Avrupa müzik geleneklerinde doğaçlama adına iyi gelişmeler oldu. saksafon ve tubayı içeren orkestra modelini geliştirmişlerdi. 20. yüzyılın başında New Orleans'ta bando enstrümanları kullanan birçok siyah ve beyaz orkestra vardı.5 Amerikada cazın oluşmaya başladığı zamanlarda. Bu programların iskeletleri genelde basılmış düzenlemelerden oluşurdu. Bunlar parodiler.

Jazz Café gibi canli caz performanslarina yer verilen mekanlar caz dinleyen kitlenin ihtiyaçlarini karsilamaktadir. Baki Duyarlar.(Bilsak Caz Festivali) Bu festival Istanbul’un caz yasamini 1989’a dek zenginlestirmis oldu. Ayrica Ankara ve Istanbul’da kurulmus caz dernekleri. Radio Oxygen ve Radio Blue gibi pek çok radyo istasyonu da caza kucak açarak gelismesine ve daha çok kitlelere ulasmasina destek olmakta. Yeni caz kulüpleri birer birer açilmaya basladi ve bu kulüpler yeni müzisyenlerin taninip benimsenmesine de olanak verdi. TRT 3’ün caz agirlikli programlarinin yanina. Ismet Siral. Wyton Marsalis… 1985’te Bilsak’ta Neset Ruacan ile gitarist Önder Foçan’in topluluklarinin ev sahipligini yaptiklari ve Emin Findikoglu’nun sanat yönetmenligini yürüttügü ilk caz festivali gerçeklesti. Bu dönemde Türkiye’yi dünya cazinin çok önemli isimleri ziyaret etti: Miles Davis. Aydin Esen – ki kendisi Türkiye’den çikmis ve Amerika’da kendini kabul ettirmis çok degerli bir caz sanatçimizdir . Türk cazi da kendi ustalarini yetistiriyordu: Sarkici Ayten Alpman. Q Bar. Ancak 70'lere dogru caz popüler kültüre yenik düstü:. Hirant Lusigyan. kontrbasçi Selçuk Sun. çok büyük bir davulcu Erol Pekcan. Tuna Ötenel.. Suheyl Denizci.Kerem Görsev. Ayse Tütüncü gibi birçok müzisyen. Sevinc Tevz… Istanbul Bebek’te 306 adi altinda Türkiye’nin ilk caz kulübü açildi. Akbank gibi sponsorlarin yardimiyla düzenlenen festivallerle yeni bir imaj kazandi. basta ODTÜ Caz Festivali olmak üzere üniversitelerde düzenlenen caz etkinlikleri ve Istanbul’da yeni yeni açilan Gramafon. . Çok partili döneme girilirken. cumhuriyetin ilk yillarindan bu yana çok popüler olmadiysa da saygin yerini korudu. Maffy lakapli Muvaffak Falay gibi müzisyenler Avrupa’da da kendini gösterdi. 1973’ten beri Istanbul Müzik Festivali’nde caza her sene genisleyen bir bölüm ayrilmaktaydi.. çesitli kayitlar ve festivallerde Türkiye’de de cazin var oldugunu göstermektedirler. Ayni yillarda Okay Temiz. Türk cazinin en sönük yillari olan yetmislerde piyanist Emin Findikoglu. Sibel Köse. Babylon. Son yillarda ise. Taksim’deki "Fuaye" ise o yillarin tek caz kulübüydü. 1990’lara geldigimizde medyanin çesitlenmesiyle daha çok ifade olanagi bulan caz.6 TÜRKIYE'DE CAZ (JAZZ) MÜZIGI Türkiye’de caz. Keith Garret. Chick Corea. 1960’larda Duygu Sagiroglu ilk caz dergisini çikartmaya basladi. daha sonra Türk popunun duayenlerinden olacak Arto Tunç ve Onno Tunç gibi iki müzisyenle ve Türk cazinin devlerinden gitarist Neset Ruacan ile bir topluluk kurdu. 90’larda yayin hayatina baslayan Açik Radyo. .

This album was released in 2007. "Hands and Lips" in 1995. His next album was a jazz trio album all consisting of Kerem Gorsev's compositions. His next album was a piano-vocal duet album called "Laid-Back" with Allan Harris. This album was released in March. Kerem Gorsev released his third album. He has also performed in two concerts with Elvin Jones Jazz Machine in Eskisehir Festival in 1998 "November in St. This concert was recorded and released in DVD format.7 KEREM GÖRSEV Pianist. Kerem Gorsev has produced many different projects starting with his first album. . . Eric Revis. He has performed this project at various cities and countries including the "13th International Istanbul Jazz Festival"." Relaxing" in 1997. Lithuania in 2005. Petersburg in 1999. Alvester Garnett and Marcus Strickland accompanied him in this album. and continued at the Istanbul State Conservatory. Kerem Gorsev was born in Istanbul in 1961. All consisting of Kerem Gorsev's compositions. His love for jazz began during his years at the conservatory and he has performed at the various clubs in Istanbul both with Turkish and foreign musicians. All the pieces on the album are Kerem Gorsev's own compositions. Kerem Gorsev has finished recording "Meeting Point" in New York in November 2003. in 1996. followed by his second album. 2004. This album is a duo album with Allan Harris and it consists of jazz standards from 1940's and 1960's. His musical education started at the Istanbul Municipal Conservatory in 1967. The album consists of Kerem Gorsev's compositions. "Orange Juice" was released in October. This project was followed two new albums.Petersburg" was a special project that was recorded with St. Kerem Gorsev recorded his next album in April.Petersburg Academic Philharmonic Orchestra in St. Kerem Gorsev Trio performed this project as the opening concert of International Vilnius Jazz Festival. Russell Gunn. "For Murat" in 1996 and his fourth album. 2005. "Warm Autumn" in 2001 and "Existence" in 2002. "I Love May". Recognized as a talented composer and pianist. both comprising his own compositions. Existence is a cross over between jazz and classical music. 2007.

Kerem Görsev Trio gave two performances at American Britich Academy in organised by the Turkish embassy in Muscat. Stuttgart. the artist has performed at the 36th Pescara Jazz Festival and 35th Umbria Jazz Festivals as Kerem Gorsev Trio followed by the 18th Akbank Jazz Festival in October 2008 with his newly formed trio. Coesfeld. Vilnius. “Diversion” was released in January. 1996 yılında ikinci albümü "I Love May".Petersburg. Ed Howard. İlk beste denemelerine 1990 yıllarında başlayan Görsev. Copenhagen.2009. Steve Kirby.Petersburg Philharmonic Orchestra on December 22nd. Doris Troy. Islamabad. Kerem Gorsev finished the recordings of his latest project "Diversion" in 2008. Cyprus. Caz tutukusu konservatuar yıllarında başlayan Kerem Görsev çeşitli klüplerde ve konserlerde bir çok Türk ve yabancı müzisyenle çalma imkanına kavuştu. 1994 yılında ilk albümü olan "Hands and Lips" in kayıtlarını bitirdi. In 2008.Petersburg" with the St. 2008 in St. Allan Harris. Müzik eğitimine 1967 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı'nda başladı ve 1972 yılından sonra İstanbul Devlet Konservatuarı'nda devam etti. 1997 yılında üçüncü . Kerem Görsev performed this project at the 6th International İzmir Jazz Festival .8 Throughout the years. This album is a trio album and features eight new compositions. Kagan Yildiz at the bass and Ferit Odman at the drums. Finally. Vinnie Night. In February. Omman. Vienna and Bologna. Harvey Thompson. Rabin Kenyata. Kerem Görsev Discography: Hands & Lips (1995) I Love May (1996) For Murat (1997) Relaxing (1998) Laid Back (1999) November in St. Alvester Garnett ve Marcus Strickland bu sanatçılardan bazılarıdır. Eric Revis. Clifford Jarvis.Petersbourg (2000) Warm Autumn (2001) Existence (2002) Meeting Point (2004) Orange Juice (2005) Back Again (2007) Diversion (2009) KEREM GÖRSEV (TÜRKÇESİ) 28 Haziran 1961'de İstanbul'da doğdu. "November in St. LaVerne Butler. Recently Kerem Görsev performed the opening concert of the 16th International Istanbul Jazz Festival with Fatih Erkoç on July 2nd. Kerem Gorsev performed his own project. Muenster. Kerem Gorsev has performed his own music at different venues and festivals in Turkey as well as international performances in Baku. 2009 . Russell Gunn. .

1 şubat 2008'de. Cengiz Baysal davulda yer aldılar. Albümde Eric Revis kontrabas. Orkestrayı Erol Erdinç yönetti. Eric Revis. Kerem Görsev' in kendi bestelerinden oluşan bu albümün teması klasik müzik ile caz müziklerinin buluşması oldu. Albümdeki tüm besteler de sanatçıya ait. Bu albümde Kerem Görsev' le birlikte Volkan Hürsever kontrabas. Coesfeld. 1999 yılında St. Eric Revis ve Can Kozlu'dan oluşan üçlü konserler ve festivallerle geniş kitlelere ulaşmaya başladı. 2006 yılında konser çalışmalarına devam etmekte olan Kerem Görsev yurtiçinde bir çok şehirde yurtdışında da Bakü. Bu albüm 2000 yılında çıktı. İstanbul Caz Festivali'nde St. Stuttgart .9 albümü "For Murat" ve daha sonra dördüncü albümü "Relaxing" i 1998 yılında tamamladı. Kerem Görsev 2001 yılının sonbaharında çıkan yedinci albümü "Warm Autumn" un kayıtları New York'da yaptı. Alvester Garnett davul. Bu albüm Mart 2004 müzikseverlerle buluştu. Müzikal danışmanlığını Eric Revis' in yaptığı albümde Russell Gunn. Russell Gunn trompet. İtalya'da konserlerle devam etti. Umbria Jazz Festivali'lerinde Kerem Görsev Trio olarak katıldı . Bu projeyi kayıtları Mayıs 2005' de MİAM stüdyolarında gerçekleşen "Orange Juice"' adlı albüm takip etti. Bu albümün konsepti 1950 ve 1960 yıllarının caz standartlarından oluşan duo albüm Mayıs ayında çıktı. Viyana Kafeesiederball' 'da Kerem Görsev & İstanbul Jazz Band konserini verdi. orkastra düzenlemelerini Kamil Özler yaptı. Bu yıllarda Kerem Görsev. Petersburg'a giden sanatçı St. Daha sonra bir çok konserde farklı orkestralarla sergilenen eserin konserleri devam etmektedir. Petersburg" albümünün kayıtlarını yaptı. dokuzuncu albümü olan "Meeting Point" ı 18 Kasım 2003' te New York' da kaydetti. Pescara Jazz Festivali ve 35. Bu albümde Reyent Bölükbaşı çellosuyla. 2007 yılına yutiçinde çeşitli illerde ve yurtdışında Bologna. Petersburg Philarmonic Orchestra ile kendi bestelerinden oluşan "November in St. Alvester Garnett. sekizinci albümü olan "Existence"ı tamamladı. Muenster. Kerem Görsev. Marcus Strickland tenor ve soprano saksafon ve Kerem Görsev piyano çaldı. Sanatçı. Petersburg Filarmoni Orkestra ile birlikte gerçekleşti. JD Allen. Albüm 2005 yılında Ekim ayında dinleyicileriyle buluştu. 9. Kopenhag. Bu albümün ilk konseri 7. Kerem Görsev Trio . 2008 yılında konser progamına Lefke Üniversitesi konseriyle devam eden sanatçı Temmuz 2008'de 36. Volkan Hürsever kontrabasta ve Ateş Tezer davulda yer aldılar.Kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ferit Odman'ıdan oluşan yeni . Jason Jackson. İslamabad olmak üzere bir olmak üzere bir çok festival. Kerem Görsev. Litvanya' da Uluslarası Vilnius Jazz Festivali' nin açılış konserini verdi. Kerem Görsev 2006 yılında 12. Kahlil Kewane Bell çaldılar Haziran 2002' de Kerem Görsev. 1998 yılında Eskişehir Festivali'ndeki iki konserde Elvin Jones Jazz Machine grubunda çaldı Kerem Görsev ve Allan Harris ortak çalışması "Laid-Back" 1950 ve 1960'ların Broadway film müzikleri ve Amerikan caz standartlarından oluşan beşinci albümü olarak 1999'da bitirdi. İstanbul Caz Festivali' nde ki "Existence " konseri gerçekleşti. üniversite konserleri ve organizasyonlarda yer aldı. Uluslararası İstanbul Caz Festivali' nde Kağan Yıldız ve Cengiz Baysal ile birlikte bu projeyi çaldı. Bu konserin tamamı kaydedilerek 2007 yılında konser DVD' si haline getirildi. 2007 Nisan ayında New York' ta Allan Harris ile birlikte tekrar biraraya gelerek "Back Again" isimli albüm kayıtlarını tamamladı.

Petersburg" projesi sergilendi. St. Goodbye Pork Pie Hat 2. Strange Fruit 2. 2 Temmuz 2009'da Fatih Erkoç ile birlikte 16. Bu konserde Kerem Görsev'in "November in St.Petersburg Filarmoni Orkestrası'yla birlikte St. Boogie Stop Shuffle . You've Changed 5. Uluslararası İzmir Caz Festival'inde seyirciyle buluştu. Ko Ko 2. God Bless The Child 3. A Night in Tunisia 4. Just Friends 3.Akbank Caz Festivali'nde sahne aldı. EN İYİ JAZZ TOP 5 LİSTESİ Art Blakey 1. Along Came Betty 2. Son olarak. Daha sonra. Şubat ayında Umman 'da Muskat şehrinde iki konser veren Kerem Görsev yıl içinde konserlerine devam etti. Sanatçı yılın son konserini. Moanin' 3. Body and Soul 4. Moten Swing Charles Mingus 1. Albüm Ocak 2009 piyasaya çıktı.10 grubuyla Ekim ayında 18. Bird Gets the Worm 4. Confirmation 5. Sanatçı bu projesiyle ilk olarak 6.Uluslararası İstanbul Caz Festivali'nin açılış konserini verdi. "Diversion" adlı sekiz yeni bestesinden oluşan son projesinin kayıtlarını Aralık ayında tamamlayan Kerem Görsev'e bu albümde kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ferit Odman eşlik etti. Fine and Mellow Charlie Parker 1. Free For All 5.Petersburg'da Aralık ayında verdi. Blues March Billie Holiday 1.

My Favorite Things 5. Better Git It In Your Soul 4. A Night in Tunisia 2. Salt Peanuts 4. Giant Steps 2. Hello. Mack the Knife 2. When the Saints Go Marching In . Self Portrait In Three Colors 5. Summertime 3. What a Wonderful World4. West End Blues 2. Manteca 3. Come Sunday John Coltrane 1. A Tisket A Tasket 4.11 3. Dizzy Atmosphere Ella Fitzgerald 1. Sophisticated Lady 4. Black and Blue 5. Blue Train 4. Take the 'A' Train 2. Naima 3. Groovin' High 5. Lotus Blossom 5. I Can't Give You Anything But Love Duke Ellington 1. Fables of Faubus Dizzy Gillespie 1. Mood Indigo 3. Summertime Louis Armstrong 1. Dolly! 3. Rock it For Me 5.

Four On Six 3. Boplicity 5. West Coast Blues 2. So What 2. Polka Dots and Moonbeams 4. Blue in Green 4. Unit 7 . All Blues 3. Bumpin' 5. My Funny Valentine Wes Montgomery 1.12 Miles Davis 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful