MY IMMORTAL

·W·r.itten by Ben Mr,md}'; Amy Lee. and David Ho4"eS!

.tJA' ,-If: - ,
(-. : " ."
- ,
.. " .
~ -
. 1 ~ .... .. • . 1
mp I ~J.n J
u ;0, ~, 1 .... h9' .. h t .J t . ...
~ "'1: .
. ,
. . I!, Jo fI: ~IJ 11 U
'r-#f -- , ~ I ~!:-~
I.
. . . .- ~:it:~~ .
.
.... :W~:jl.~ • .. .... _ .. •• .--~ ~
U':lfl So ~Jl'ed 'of b~ - illg him!:._ slIip - preased., by :!I1.'l_ my
;... .~ jjo t "
( I;""""
~I. ~
"
._.. •• ,... ... .. .
~,Ji '"
" ~~ s J J .I <II .' J t. '~ . to. J J
~. ~1" . .
. . . . ..
.. --
. - A

~

]1]

1,( ~D~~}

i..

... ~ ..

iiiJIJ f~s, _

I

-

..

.• '

"".

J

J

e lC@ .Z~ilbiC;;l A~~ .• "r:IjI .. rUblifih~ ~i!i~fu~n ~.lJi1li.o;h.inl!i and .D~iihil ~'C: Mu&k,.lEtr:. (B.:."I11) All. RI~L':l Mm.LllLtilaml b]. Dv..ly,bt FJ'_ .... e I\tl,l'l1C, Inc, {BMJ)

A I Ri~hiL~ Re-~rl'lld

... •. ... . ._.. ._,

[ wish tftm. )'DIlL ..... Gl!ld jlIS't_ leave,

=. ... l
-j .J,- J J J
h ... ... JI.. J
F'hn Om
5!J ~-
~~.
1~~1 i L Il4l1
_'.'
- .....
and it wun't leave., me iii - loll~,_ t:tu=;S(! w'O II 0 tis ..... Ol1I·t SUlli ta. !ILeaL _ J

I

I

__ .,

....

1

......., I

"'.

F·lm

fI

U4111

,'.~

fl jj, !.j ==.-! I
,
" ..,!I -
it .._, ii ....... .. , . ~- .... -.........,.. .;11 W . '''_'-..
-.: .............. 11 'U
~ ...
( _.._._:__.. LL I I-"
, .'
- -
- .-:--- ~.
III - ~ - =: .-" ~ Chorus: plln

~ ~

lj" I ~

EID iIl.n!~!D E elm.
~ I ~ ~~fr
, r
i l u! l:!-l'n I'd

811 __

"

I·:

I

I

"

I

...

:"iW [mm..'I)I1lil _ ~ _ 2. PGr...ID:!:'].'

i

I

Etlus/D

I

]

E

If

:o:l!1

'.

Wne:t:J )·'[ItI'd

l'd

I:iJU __

YOiJr featS. i

o 'I!III,' ......

·...,,__.r

I~-"'I"I--"""I---'

-~.'

. ..

'9

LH'III

.'

i

IE

,

am

~ :!H~'

11"";:1

II

1]"111

./}, j;o ft - - -.:..
- -
- -
0 • ~ I , "
" . ---
Ii!; - .. ~
.1\n(!I r ..... e liel(L YOllr !!land tbrml!tb- ~I- of d!.G~e :!t'"eOO'S.- !but you still
_f1 ,,w, ~, I Il". I ...
.
0
" 0
r· _O ~,
~ . _ • l I .' -- •
I I I J I I
.
, .
- - -
- .. - .. I '.' ii._~ .. 1i''''_''' I To Coda-$- i.

A

~ am

II~

" .,

all,

••

elm

~ ~

iii

~I'. ,W <It 421 m I] m~
0
'"
....
~1'I..L1r :"I- - ,
( -.:.... 0
" "
, .... .. " ,_ " . ' - .
1 ... ~~:.. J. 'iii ~. J J J ~ ~ -II ;
r 0 ,,'
" "
l.·' , ~~~~~_ Bridge:

I>W}

II

~I~

L ~ itt

:2

- - :-- :.:

~ lim

Iil<IL!]

.aJll, of

me, rve

~-

' __ I

... ...._....:J

11 __

:1:

I':

.

,iI:'

• U' D

II

#·~·i

!it) ", '-

~tmf:'. _

- ..-+

) -J -~.-:--- ------1

-t) - -------:~':---

'"

.,.',.

i

- ,

·~·i

Om i~~[t

,

,

JJ421

.. - ..:.

-- --:;jl--~,--- -- -~: ----if -- .. ~ -r:,.. ~..' '.".,

I

- - - - - -_.,-- - - - - ! - -

--z-- .

x .

ID

1m

--j~

,Jt,;c ;;!

- -i;) - --- -

E..

II

-

,

~l]

_ -------.---- :-:--1

••• _ ••• _ •••• 11. •••••••

•• ... ,

_,.."

- - ------- .. -v:.

I: . - - .•

- ,

_ ••• _.J

,elm itiiJlb· EIIffl

I,!I"'~~

plm D

II Ii

I~II,!. t)J,

~~.. .... ....~- ... - F.-. -

- - ;;-.'

-~ - -- ---- - --

'""j' -;!J - -- L: - ,,;.~ -

I ~'~1

~---~--I

- - -~ -

," ;--)

aI

:i~ 1L1\

, < '

-;I.)I;I!

: ... !

_. :'MI"

- ...... ~

j 1

".- -

-,..- ,.,'

__ J

~.-::-:

-

.~

- J

',I :

\ J

J_

..iIiiO.

~!\ -~ ~\

1\ _,_~" j '.' _j

_11\_ "'",!,,-

, "

'-~

I'""

111

" '

.;I,~ ~.

. f¥----

-

I.:

".,-

~I ,Jt.:.J!. Ii -_ .. ~ ,] :' ~

~ .;-tlr. ::_

ilf' '.'

" _ .zr:

- - r _

- .1--

. ,iii

llf;'I,l:~j.'

''f>lllQ~ i&g ~iQ~-' :iMl

By}Vif.~:" _

nul:",lnPW rm ~-~'~~' 1i[H'; :!if~ :~Li ~~~ ,hZtLalld;

~g'tilI.iii~, 'I~' ihMmns '

M~' ~~ ~]e[i.s~.lj~~~:linu. ~'''~IJit!l'~ _ii

All' dii::' liD :tr*.

~'!Ii\i!li:I: -'WOO~I;_- mil)j];~-

.'ft.l_5, [&JilIli'! bnl.L"·WiiJ'.Iiii:~.

TIile.re,·~,j!u!jt 100 flfi.{illm, '[muil ~!fli!~ cllii1i, i!1f'lU e.___tW-;[t, fFii;, CJJDnu;Ui

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful