Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító- és Óvóképzés Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat

Drámapedagógia
Tanulmányi útmutató II. félév
2007

dr. Barabási Tünde egyetemi adjunktus

2009

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI CATEDRA DE PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN EDUCAŢIE PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR EXTENSIA ODORHEIU-SECUIESC ANUL UNIVERSITAR 2008/2009 SEMESTRUL I „BABEŞ-BOLYAI” TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA TANSZÉK ISKOLA- ÉS ÓVODAPEDAGÓGIA SZAK SZÉKELYUDVARHELY 2008-2009 EGYETEMI TANÉV I. FÉLÉV I. Általános információk Az előadótanárra vonatkozó adatok Név: dr. Barabási Tünde Iroda: Márton Áron tér 2. sz. . Telefon: 0266-212666 Fax: 0266-218282 E-mail: tunde.barabasi@gmail.com Fogadóóra: szerda 12,00-14,00 óra II. A tantárgyra vonatkozó adatok Tantárgy neve: Drámapedagógia (választható tárgy) Kód: PED 2322 Kredit szám: 4 Helyszín: Főiskolai terem (Márton Áron tér, 2. sz.) Az órarendben jelölt tevékenységek: Előadás (2 óra) + Szeminárium (1 óra) A tutorokra vonatkozó adatok Tutor 1: dr. Barabási Tünde (tunde.barabasi@gmail.com) Tutor 2: dr. Péter Lilla (peter.lilla@gmail.com) III. Az előadás sorozat főbb célkitűzései: Az előadások és az alkalmazott drámajátékok, a drámacsoportban való aktív részvétel hozzásegíti a pedagógusjelöltet ön- és társismeretének fejlődéséhez, a dramatikus tevékenység jellegzetességeinek megismeréséhez. A drámajátékok személyiségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása hozzásegíti a jelöltet, hogy törekedjen ezek minél gyakoribb és változatosabb alkalmazására, a gyakorlati alkalmazás szabályainak

kiemelésével. A játékokkal való megismerkedésen, ezek céljainak tudatosításán túlmenően lehetőséget teremt az előadás- és szemináriumsorozat arra is, hogy az osztályünnepélyek szervezésének módszertani kérdéseivel is megismerkedjenek a hallgatók. Az esetleges választható tantárgyként való felhasználásában segíti a majdani pedagógust a drámaórák megszervezésének problematikája által. Az előadások tartalma/tematikája Az előadássorozat egy bevezető jellegű fejezettel kezdődik, amelyben a drámapedagógia fogalmát és kialakulását, tudományelméleti gyökereit tárjuk fel, azt követően a dramatikus tevékenység szervezési jellemzőit elemezzük. A drámapedagógia központi fogalmaként megjelenő játékok és drámajáték-típusok elemzése és kipróbálása képezi a tevékenység magvát. Elméleti kérdésekként még vizsgáljuk a drámajátékok és a dramatikus gyakorlatok közös és eltérő vonásait, a drámaórák szervezési jellegzetességeit, ugyanakkor a drámajátékok személyiségfejlődésére gyakorolt hatásmechanizmusát. Az előadássorozat az osztályünnepélyek szervezési-módszertani kérdéseivel zárul. A tantárgy elsajátítása során szerzett készségek • A drámapedagógia és drámajáték fogalmának kialakítása • A drámajáték-típusokkal és gyakorlati alkalmazási sajátosságaikkal megismerkedés. • Drámaórák tartásának, drámajátékok szervezési készségeinek kialakítása. Az előadások során alkalmazott eljárások, módszerek • Az előadás módszere a kapcsolódó tudományos fogalmak kialakítását alapozza meg. Ez a szemléltetés és magyarázat módszerével is összekapcsolható. • A beszélgetés módszere részben a hallgatók kérdéseire való válaszadást, részben a hallgatók aktivitásának a kiváltását szolgálja. • A magyarázat módszere az ok-okozati összefüggésekre való rávilágításnál, fogalmak alakításánál használatos. A szemináriumok során alkalmazott eljárások, módszerek • Az egyéni és csoportmunka a szemináriumok során használatos. • A beszélgetés, szemináriumi bemutatás (kiselőadás) és vita a hallgatók pedagógiai kompetenciájának és tudatosságának a fejlesztéséhez járul hozzá. • Drámajátékok – a készségek alakítása céljával IV Kötelező könyvészet (megtalálható Az Oktatásban Alkalmazott Pszichológia Tanszék, Szakkönyvtárában,) való

fazekas. pszichológia. Bevezetés a drámapedagógi ába. Pedellus Tankönyvkiadó. Pedellus Tankönyvkiadó. Drámajátékok.php?id=210 . Debrecen. Debrecen. Foglalkozásleírások Universitara alsó tagozatosok számára. Helikon Kiadó.Sorszám Szerző Cím Hozzáférhetőség 1 Palásthy Ildikó (2003) 2 Gabnai Katalin (2005) Dráma. http://alsos.hu/cikk. Biblioteca Centrala Universitara Biblioteca Centrala Universitara 3 Baji-Gál Ferenc (2004) Biblioteca Drámapedagógia Centrala alkalmazása. pedagógia. Budapest. internet 4.

átolvasása Pedellus Tankönyvkiadó. gyökerek. Vác (29-64) Gabnai K. A kijelölt forrásmunkák pedagógia. pszichológia.Dátum 2009. Debrecen (5-25). Simon Gy. Budapest (159-178). Bevezetés a drámapedagógiába. színházi dráma. a warm up. átolvasása Pedellus Tankönyvkiadó. (2005): Drámajátékok. pszichodráma. A játék. (szerk. csoportfolyamat rétegei. action. dramatikus ventilláció. Animula Egyesület. sum up. Pszichodráma a gyakorlatban. Debrecen (20-25). hatásmechanizmus. gyökerei Alapfogalmak/kulcsszavak drámajáték. Palásthy I. drámapedagógia – reformpedagógia. Gabnai K. Tematika A drámapedagógia fogalma. március 21. (2003): Dráma. A kijelölt forrásmunkák pedagógia. Forrásmunkák . Helikon Kiadó.) (2004): Játékban felnőni. pszichológia. Helikon Kiadó. A diákok hozzájárulása saját tudásuk elmélyítéséhez Palásthy I. Budapest (284-313). csoportmódszer. a „dramatic action”. katarzis. (2005): Drámajátékok. (2003): Dráma. Bevezetés a drámapedagógiába.

drámapedagógiai irányzatok . dramatizálás drámajáték. A drámajáték fogalma. Debrecen (32-34). játék. pszichológia. – Bakosi É. dramatikus. Debrecen (20-25). Gabnai K. (2003): Dráma. Kovács Gy. pedagógia. (2005): Drámajátékok. Budapest (15-158). helye a drámajáték. A drámajátékok osztályozása. pszichológia.) (2004): Játékban felnőni. dramatikus folyamat. triád. pedagógia. (1995): Játék az óvodában. páros. Pedellus Tankönyvkiadó. dramatikus gyakorlat. non-verbális. pedagógia. Pedellus Tankönyvkiadó. április 24. Drámajáték-gyűjtemény készítése . játékok sorában. Animula Egyesület. Pszichodráma és drámajáték. Vác (83-101) Palásthy I. Pedellus Tankönyvkiadó. Pszichodráma. Debrecen (155-212). Balogh T. Pszichodráma a gyakorlatban. Simon Gy. (2001): Lélek és játék. (2003): Dráma. Helikon Kiadó. Palásthy I.2009. (szerk. fejlesztési terület szerint drámajátékok. csoportos gyakorlatok. típusok. pszichológia. Debrecen (38-39. Drámajáték-gyűjtemény készítése A kijelölt forrásmunkák átolvasása. Akadémiai Kiadó. egyéni. Bevezetés a drámapedagógiába. (2003): Dráma. Palásthy I. 40-69). Budapest (16-38). A kijelölt forrásmunkák átolvasása A kijelölt forrásmunkák átolvasása. Szerzői kiadás. verbális.

komplex nevelő hatás. Helikon Kiadó.játék.Palásthy I. osztályos gyermek személyiségének fejlesztésében (Az alkalmazás funkciói). Általános szabályok a drámajátékok alkalmazása során. (2001): Lélek és játék. A bábjáték mint dramatikus megnyilvánulási forma Palásthy I. Debrecen (36-37). Budapest funkciói. családi természete.IV. Bevezetés a kisiskoláskor fejlesztési célok. (9-10). Budapest (23-33). Kovács Ildikó (1978): Bábozz velünk! Kriterion. május 15. Debrecen (39-40). pszichológia. Budapest (46-54). drámapedagógiába. A kijelölt forrásmunkák átolvasása A kijelölt forrásmunkák átolvasása. óvodáskor. (2003): Dráma. drámacsoport. Bevezetés a drámapedagógiába. dramatikus viselkedés. Drámajáték-gyűjtemény készítése A kijelölt forrásmunkák átolvasása.A dramatikus tevékenység rendszerszemlélet. Bábjáték (2002) bábjáték alkalmazása. irányítási szabályok. (2001): Lélek és játék.. bábjáték. Drámajáték-gyűjtemény készítése A kijelölt forrásmunkák átolvasása. (Szöveggyűjtemény). Balogh T. családi kommunikáció 2009. családi interakció. Budapest (11-13). család funkciói. Báb. pedagógia. (2005): kisgyermekkor. vezetői tulajdonságok. Akadémiai Kiadó. pszichológia. Pedellus Tankönyvkiadó. a jelentés szintjei. Gabnai K. drámajáték Helikon Kiadó. (2003): Dráma. Pedellus Tankönyvkiadó. . Gabnai K. fókusz. szerveződés. (2005): Drámajátékok. A drámajátékok szerepe az I. Balogh T. Akadémiai Kiadó. Bukarest. Drámajátékok. követelmények. pedagógia.

játéktér Osztályünnepélyek mint a Nyilvánosság. Budapest (197-222). dramatizálás „terméke”. fejlesztési cél Felkészülés az osztályünnepélyre Gabnai K. Helikon Kiadó. Gabnai K. Bevezetés a drámapedagógiába. szerep és szereplők. pszichológia. 70-79). Bevezetés a drámapedagógiába. közönség. időkeret. Budapest (259-298). (2003): Dráma. Debrecen (36-37. Drámaóra-tervezet elkészítése A kijelölt forrásmunkák átolvasása . „drámatanár”. drámajátszók. (2005): Drámajátékok. dramatikus cselekvés.A drámaórák megszervezése. Helikon Kiadó. A kijelölt forrásmunkák átolvasása. pedagógia. Palásthy I. Pedellus Tankönyvkiadó. (2005): Drámajátékok.

.

4 Célkitűzések.13 Kulcsfogalmak………………………………………………………………………….38 Célkitűzések……………………………………………………………………………...Tartalomjegyzék I.16 Kulcsfogalmak …………………………………………………………………………16 3.. téma: A drámajátékok típusai …………………………………………16 Célkitűzések……………………………………………………………………………. A dramatikus játékok helye a játékok sorában……………………………………………………………20 Célkitűzések……………………………………………………………………… …....…………..24 Célkitűzések……………………………………………………………………………24 Kulcsfogalmak…………………………………………………………………………25 6....………………………………………………………………………….35 Kulcsfogalmak……………………………………………………………. téma: A drámapedagógia gyökerei .35 1...…4 Kulcsfogalmak..8 Önálló tanulást segítő kérdések...…3 Tanulási útmutató……………………………………………………………….…………………………………………………………………………. ……….42 MELLÉKLET………………………………………………………………….10 II.…….35 2..…………. FEJEZET: A DRÁMAPEDAGÓGIA ELMÉLETI ALAPJAI ……3 Célkitűzések………………………………………………………………….35 Célkitűzések……………………………………………………………………………..……………………………………12 Célkitűzések……………………………………………………………………12 Tanulási útmutató………………………………………………………………12 1.……………………………………….13 2... téma: Drámajáték és dramatizálás..42 Szakirodalom…………………………………………………………………. FEJEZET: A DRÁMAJÁTÉK .35 Tanulási útmutató…………………………………………………………. téma: A drámajáték fogalma ………………………………….22 Célkitűzések…………………………………………………………………………….….. FEJEZET: A BÁBJÁTÉK ……………………………………………35 Célkitűzések………………………………………………………………….44 .28 Célkitűzések……………………………………………………………………………28 Kulcsfogalmak…………………………………………………………………………28 Önálló tanulást segítő kérdések..38 Kulcsfogalmak…………………………………………………………………………...20 4.22 Kulcsfogalmak …………………………………………………………………………22 5.. téma: A bábjáték mint dramatikus megnyilvánulási forma …….20 Kulcsfogalmak………………………………………………………. feladatok…………………………. téma: A drámajátékok szerepe az I-IV osztályos gyermekek személyiségének fejlődésében………………………………………………. téma: A bábok – a bábozás eszközei …………..………… …. feladatok……………………………………33 Beküldésre javasolt feladatok…………………………………………………34 III.38 Önálló tanulást segítő kérdések.4 2.13 Célkitűzések……………………………………………………………………………. feladatok……………………………………. téma: A gyermek dramatikus viselkedésének fejlődése……………………………………………………………………….3 1. téma: Általános követelmények a drámajátékok alkalmazása során…………………………………………………………………………..…………………………. téma: A dramatikus foglalkozások szerkezete és hatásmechanizmusa …8 Célkitűzések………………………………………………………………………………8 Kulcsfogalmak………………………………………………………………………….

fogalommeghatározásra vállalkoznak. rétegeit. A modul áttanulmányozása után próbáljon válaszolni az önellenőrző kérdésekre. Idézze fel a kifejezésekkel kapcsolatos eddigi ismereteit. és az egyes alapfogalmakat próbálja értelmezni.Tanulmányi útmutató . Értelmezze ezt a fejezetet szerves egységben a pszichológiával való kapcsolattal. és próbálja behatárolni szerkezeti elemeit. fejezet: A drámapedagógia elméleti alapjai Célkitűzések: A drámapedagógia fogalmi eszköztárának pontosítása A drámapedagógia interdiszciplináris jellegének. amelyen részt vett. A második fejezet megértéséhez gondoljon egy olyan drámafoglalkozásra. törekedjen elsősorban ezek megértésére. feladatokra. Jó tanulást! 3 . Amikor a drámapedagógia gyökereiről tanul idézze fel a „gyökérterületekkel” kapcsolatos korábbi ismereteit és ezt alapján gondolja át a kapcsolódási pontokat. I. más tudományterületekből való „kiépülésének” bemutatása A drámafoglalkozások szerkezeti felépítésének tudatosítása A drámafoglalkozások hatásmechanizmusának ismertetése Tanulási útmutató: A fejezet két témából áll. saját szavaival meghatározni. Mivel a témák elméleti jellegűek. megállapítani a hatásait.

képességei. téma: A drámapedagógia gyökerei Célkitűzések: A drámapedagógia fogalmi eszköztárának pontosítása A drámapedagógia interdiszciplináris jellegének. illetve egymásba kapcsolódva. készségei. Amennyiben a pedagógia kulcsfogalmának a személyiségfejlesztést tekintjük. más tudományterületekből való „kiépülésének” bemutatása Kulcsfogalmak: drámajáték. amelynek során az egyén ismeretei. színházi dráma. minthogy benne több tudomány és művészet hatása talált egymásra. reflektálva ezen összetett szó jelentésére. cselekedni igét. és felidézve a dráma illetve a pedagógia kifejezések jelentéskörét. csoportban végzett közös dramatikus cselekvés révén fejlődnek. társas kapcsolatai a nevelő által irányított. 33. A színjáték irányából közelítve a drámához az eljátszás gondolatát társítjuk hozzá. az a kérdés fogalmazódhat meg bennünk.Drámapedagógia 1. A drámapedagógia kifejezéssel találkozva.) Interdiszciplináris jellegű. hogyan értelmezhetőek. 2003. (Palásthy. Ennek megfelelően a drámapedagógia gyökerei a színművészetben. A drámapedagógia fogalma 4 . pedagógiában és pszichológiában egyaránt fellelhetőek. A dráma kifejezés gyökereiben őrzi az ógörög tenni. drámapedagógia – reformpedagógia. pszichodráma. miként kapcsolódik ez a két fogalom egymáshoz. a következő definícióját adhatjuk a drámapedagógiának: A drámapedagógia a személyiség fejlesztésének olyan módszere. gyökerek.

Minden játéktevékenység dramatikus természetű.e 3000 körül Színjátékkal való kapcsolat találkozunk olyan kultikus szertartásokkal. Az antik kultúrákban elterjedő viselkedési ünnepi színjátékok közreműködői már hivatásként űzik az átlényegülést. ábra: A drámapedagógiai gyökerei (Palásthy.Tanulmányi útmutató . mert élethelyzetek és viselkedésminták utánzásán alapul (Huizinga. 1. Már i. 5 . Ezek a katarzist hozó drámai cselekménysorok normákat közvetítenek. formája. a színjáték az ember játékösztönéből fakad. 2003) Szerinte a játék alkalmazkodási eszköz az evolúció folyamatában. amelyekben a színjáték egyik legfontosabb eleme a „mintha”-játék gyakorlódik be. színházi dráma: jellemzők A színházi drámára jellemző. 2003. feszültségoldó funkcióval bírnak és közönséget szórakoztatnak. rítusokkal. az emberi helyzetek végiggondolásának legkonkrétabb módja. A dráma. 5): Színjáték: A játék és a játszás igénye az emberiséggel egyidős. idézi Palásthy. hogy: a társadalom viselkedési normáit közvetítő eszköz.

a feszültség. századra tehető és Comenius nevéhez fűződik. 9). amely a gyermekközpontúság. a gyermeki aktivitás feltételeinek megteremtését hangsúlyozza.értelmi odaadást igénylő átlényegülés. nem megkomponált. Eltérő elemek: a drámajáték spontánabb. konfliktusos állapotokat hoznak létre. az érzelmi. története. a kiélés lehetősége. 2005. a konfliktus. azzal az indoklással.és struktúraváltás: a gyermeki egyéniség és a közösségi életforma hangsúlyozása. Claparéde: A játék. Különböző reformpedagógiai képviselők felfogásában más-más lényeges gondolat kiemelése kapcsolja a drámát a pedagógiához. az emberi test. az események összekapcsolódnak. olyan mint a színház. a tevékenységközpontúság és az autonómia egységén alapul. Montessori: A játék. nem lényegi eleme a produkció létrehozása és a közönség szórakoztatása. 1656 – idézi Gabnai. meséje van. a rendező átalakul játékmesterré.fizikai. A színházi dráma és a drámajáték közös vonásai: az illúzió. hogy ott megfelelően állják meg a helyüket. a feszültség terhétől való megszabadulás.Drámapedagógia - mozgatórugói a jellemek. s a rájuk bízott feladatokat kellően végezzék el. század eleji reformpedagógiai irányzatokban ismerhetőek fel a drámapedagógiai törekvések: a hallgatás és leckefelmondással szemben szemlélet. Legegyértelműbben a 20. a játékot a személyiségfejlesztéshez és fordítva. kötött szövegű. akiket rövid időn belül a közéletbe küldenek. cselekvés esztétikai minőséggé emelése. a Schola Ludus-ban Pedagógiával való kapcsolat az egész tananyag dramatizálását kezdeményezte.” (Comenius. Pedagógia: Drámában való nevelési lehetőségek felismerése 16-17. A reformgondolkodók olyan modellszerű szocializációs közeg megteremtésével próbálkoztak. a személyiségfejlődést a játékhoz. úgy neveljék. a játékos munka teremti meg azt a megfelelő légkör. szerinte gyermekhez méretezett tér és eszközök 6 . hogy „…Minden ami a nyilvánosság előtt játszódik. Éppen ezért. melyben a gyermek élni és tevékenykedni tud. aki a sárospataki iskolában.

ezt a gondolkodásmód. Freinet: iskolájában nem a tudás átadása a kizárólagos cél. hogy a drámapedagógia egyik gyökere a pszichológia. amely nem csak a verbális megnyilvánulásokra épít. szükségesek. S. A jelen drámapedagógiája jól körülhatárolható és autonóm. A fejlődéslélektannal való kapcsolatot a játék valósítja meg. szemléletté nőtte ki magát. 2003) Pszichológia: pszichológiai gyökerek Több találkozási pont miatt is mondhatjuk. Bühler. (Palásthy. Steiner: az érzelmi élet megalapozását szolgáló művészi-kreatív nevelést tartotta meghatározőnak. Ezek közül kiemelendő a fejlődéslélektannal és a pszichodrámával való kapcsolata. A századelő reformtörekvései újraéledtek napjaink alternatív iskolai irányzataiban. önbizalmat szerezhet. hanem a cselekvést. az akció jelentőségét 7 . Piaget. Millar.Tanulmányi útmutató . A DRÁMAPEDAGÓGIA azonban NEM REFORMPEDAGÓGIA. A pszichodráma olyan pszichoterápiás módszer. az ontogenetikus fejlődésben pedig a gyermeki játék értelmes volta fedezhető fel: gyermek a játékban gyakorolja és tökéletesíti a különböző képességeit. az eszköz és formatár koncepcióvá lépett elő. Mérei Ferenc nevéhez fűződnek. Biztosítani kell a szabad megnyilvánulás lehetőségét. A játék alkalmazkodási eszköz az evolúció folyamatában. A legismertebb játékelméletek a Ch. J. ezáltal a gyermek kezdeményezőkészséget. nem alternatív pedagógiai irányzat! De a dráma révén történő drámapedagógiareformpedagógia személyiségformálás igénye és gyakorlata markánsan jelen volt a reformpedagógiai koncepciókban. szabad kifejezés és az önmegvalósítás egészíti ki. másrészt meg a drámajáték is lényegét tekintve játéknak minősül. hiszen egyrészt a különböző játékelméletek a gyermeki fejlődésben betöltött fejlődéslélektan szerepüket szem előtt tartva születtek. Decroly: gyermeki életszükségletből fakadó érdeklődésre épített drámaelemek a reformpedagógiai irányzatokban cselekedtetés szerepét hangsúlyozza.

amelyben a gy. bevezető szakasz. A dráma felhasználásával történő személyiségformálás – MORENO (a pszichodráma egyik jeles képviselője) azon felismerésén alapszik. a közösségi lét legelemibb szükségleteihez tartozik. levezeti indulatát. A csoportülések szerkezete szerkezet a. sum up. A pszichodráma a pszichikum valóságos önkifejezésének társas hatásokban megvalósuló. a késztetések. pszichodráma A kapcsolódási pontot tehát a drámapedagógiai és a pszichodráma között a társas hatás és a cselekvés. action. dramatikus ventilláció. a társas közegben megnyilvánuló cselekvés jelenti. 2. csoportfolyamat rétegei. egyszerűbben fogalmazva. hogy a dramatizálás egyidős az emberiséggel. A terápiás játék ősmintája a gyermeki játék. téma: A dramatikus foglalkozás szerkezete és hatásmechanizmusa Célkitűzések: A drámafoglalkozások szerkezeti felépítésének tudatosítása A drámafoglalkozások hatásmechanizmusának ismertetése Kulcsfogalmak: warm up. a nagy indulati feszültségek levezetésében. katarzis. konfliktusait. hatásmechanizmus.Drámapedagógia hangsúlyozza. vágyak felszínre hozásában. a játék kialakítása) 8 . beszélgetés. Warm up (kezdő fázis) – involvációs. A játék a személyiség formálásának. átalakításának és újra-felépítésének eszköze. szándékait. megeleveníti világát. A dramatikus terápia bemutatását MORENO triadikus szisztémája szolgálja a legszemléletesebben: 1. cselekvő terápiás folyamata. vágyait.

Action – a dramatizálás. Csoportpszichoterápiás csoportban való kezelése) (Megjegyzés: A kisiskoláskori klasszikus dráma-foglalkozásokon általában az első réteget érintjük. Katarzis (ha a néző is beleéli magát a szereplők indulataiba. Szociometrikus elemzése) c. néha a szociometrikus szintet) szint (csoportdinamikai szint (az egyéni folyamatok patológiák 3. visszajelentő (feed-back) fázis. megértése (anélkül. b. hogy döntési helyzetbe hozná a résztvevőt. a játék élményének elemzése 2. Lényeges. A drámacsoportokban megvalósuló foglalkozások.Tanulmányi útmutató . hogy a 9 . a játék c. A nevelési tevékenységben is alkalmazott drámacsoportok esetében megfigyelhető. A helyzet átélése. maga is megtisztul azoktól) Bagdy (1981) a csoportülések szerkezetében négy fázist különít el: 1. megbeszélés (sum up) 4. csökkenhet bennük „igazi” haragjuk) c. játék (action-methods) 3. hogy a megbeszélés és visszajelentés szakasza egybefonódik. Ez egyben azt is jelenti. Dramatikus ventilláció (ha két egymással haragban levő személy a játékban is haragosokat játszik. hogy lényegében egyezik a Moreno által leírt szakaszokkal. Sum up (befejező fázis) – csoportmegbeszélés. mint láthattuk a dramatikus terápiához hasonló szerkezeti felépítésűek. Dramatikus játék-szint (az egyén lelki valósága) Rétegek b. A dramatizált játék hatásmechanizmusa a. bemelegítési fázis (warm up) 2. valamilyen módon növeli az Hatásmechanizmus önismeretét) b. A csoportfolyamat rétegei a.

helye-e a drámapedagógia kifejezés használata? Miért honosodhatott meg ebben a formában a szaknyelvezetben? 2. Miért tekinthetjük a drámapedagógia gyökerének a pedagógiát? Miért éppen e „gyökeret” hordozza elnevezésében a drámapedagógia? 5. feladatok: 1. a pedagógia tudományjellegének ismérveit szem előtt tartva. (Funkcióját tekintve analóg a testnevelésórák szervezet bemelegítését Szerkezeti elemek funkciója szolgáló szerkezeti egységével. a csoporttagok jelzik. amelynek fő funkciója a ráhangolódás.) A második szakasz a fő cél. A szakasz alapvető szerepe a levezetés. hogy jogos-e. hogy érezték magukat a foglalkozáson. összegzi a drámafoglalkozás élményeit. a foglalkozás jó hangulatban történő lezárása. Önálló tanulást segítő kérdések. amely minden jó drámafoglalkozás alapvető ismérve. határozza meg a drámapedagógia fogalmát! Reflektáljon. Ragadja meg a pszichológia és a drámapedagógia kapcsolatát! 4. melynek megfelelően történik a drámajátékok és dramatikus gyakorlatok kiválasztása. fokozatosan a feszültségmentes bizalmi légkör megteremtése. Fogalmazza meg négy-öt mondatban a drámapedagógia és a reformpedagógia közötti különbséget! Mi által kapcsolódik mégis össze ez a két fogalom? 10 . ( a későbbiekben kifejtésre kerülő) fókusz köré épül. Milyen értelemben kapcsolódik a drámapedagógia a színjátszáshoz? Melyek a színházi dráma és a drámajáték közös és eltérő elemei? 3.Drámapedagógia pedagógus gondot fordítson a bemelegítés szakaszára. A harmadik szakaszban a csoport megbeszéli. arra vonatkozóan.

A bemutatott három hatásmechanizmus közül az iskolai drámafoglalkozásokon Érveljen döntése mellett! melyik/melyek érvényesülhetnek? 11 . Iskolai drámafoglalkozásokon a csoportfolyamatok mely rétegeit érinthetjük? 8.Tanulmányi útmutató . Melyek a Moreno szerinti csoportülések szerkezeti felépítése? Magyarázza röviden a szakaszok szerepét! Miért nem nevezhetjük lényegesnek a Moreno és a Bagdy által elhatárolt struktúra közti eltérést? 7. 6.

Az elemi iskolában alkalmazott drámafoglalkozások lehetséges fókuszainak sorjázása A drámajátékok alkalmazási szabályainak. ha kézügybe helyezne a drámajáték-gyűjteményt.Drámapedagógia II. a drámajáték-vezetői tulajdonságok tudatosítása Tanulási útmutató: Ez a fejezet hat témát fejt ki. és az elméletileg olvasottakat megpróbálná konkrétan azonosítani valamely szabadon választott játékon. amelyek a drámajáték fogalmi pontosításához illetve gyakorlati alkalmazásához kapcsolódnak. A fogalom meghatározáskor illetve tipizálással. a játékok lehetséges kategorizálási szempontjainak tudatosítása A drámajáték és drámagyakorlatok jellegzetességeinek elhatárolása A drámajáték és dramatizálás fogalmi pontosítása. összefüggésben a pedagógus munkájával szemben támasztott követelményekkel A drámajátékok kisiskolások személyiségfejlődésére gyakorolt hatásainak rendszerezése. a gyakorlati alkalmazással kapcsolatos ismeretek rögzítését nagymértékben megkönnyítené. Az egyes irányzatok tanulásakor vizsgálja meg az elméletek értelmezése után. a játékok sorában elfoglalt helyének leírása A dramatikus viselkedés fejlődési folyamatát bemutatni. fejezet: A drámajáték Célkitűzések: A drámajáték fogalmának. a dramatikus folyamat jellegzetességeinek pontosítása A dráma pedagógiai alkalmazási irányzatainak vázlatos bemutatása A drámajátékok sokféleségének. a lényeges különbségek körülhatárolása A dramatizálás jellemzőinek. mi lehet a lényeges eltérés illetve a közös elem az egyes elméletekben. Minden elméleti 12 .

melyben a dramatikus folyamat jellegzetes elemei lelhetők fel. az adott nyelv. Megjelenítési módja: a felidézett vagy éppen megnyilvánuló A drámajáték jellemzői társas kölcsönhatás. A dramatikus folyamat jellegzetes elemei: Kifejezési formája: a megjelenítés. a kreatív dráma iskolai alkalmazási A drámajáték fogalma formája a DRÁMAJÁTÉK. Eszköze: az emberi és zenei hang.Tanulmányi útmutató . a test. Egészséges személyek egyre divatosabb önismereti csoportjaiban. Drámajátéknak tekinthető minden olyan játékos emberi megnyilvánulás. A • • • • pszichodráma a 60-as évektől virágkorát éli a fellendülő csoportmozgalmak révén. A dramatikus. hiszen ezek fókuszálják a figyelmet és a rögzítést is elősegítik! 1. A vezetőképzésben. dramatikus folyamat. a tér és az idő. 13 . az utánzás. a dramatikus folyamat jellegzetességeinek pontosítása A dráma pedagógiai alkalmazási irányzatainak vázlatos bemutatása Kulcsfogalmak: drámajáték. drámai önkifejezés. Az egészséges nevelési gyakorlatában is egyre nagyobb teret hódít. Technikáit alkalmazzák: Gyógyító célú csoportterápiai eljárásokban. mely a drámapedagógia eszközekét fogható fel. az interakció. drámapedagógiai irányzatok . téma: A drámajáték fogalma Célkitűzések: A drámajáték fogalmának. vonatkozásra keressen gyakorlati példákat! Oldja meg az önellenőrző feladatokat. Tartószerkezete: a szervezett emberi cselekvés.

amely a tanulást hatékonnyá teszi. hogy napjainkban egymás mellett él a három koncepció. ismeretek birtokában realizálható. Az önkifejezésről a drámára. ennek a felvállaláskor az attitűd elfogadása. Dorothy HEATHCOTE dráma) meghatározó alakja Képzeletbeli világ – szerepvállalás koncepciójának magja a komplex dramatikus módszer. amely szoros kapcsolatban van a benne rejlő természetes tudással. közöttük a játék lehetőségét is A mintha-játék teremtette biztonságos keretek között a kudarc megélésére kapnak a gyerekek esélyt. az abba való belehelyezkedés a fontos. 1992) Elméletének iránymutató tételei: A játék lehetőségének biztosítása a pedagógus feladata tudatosan biztosítani a gyermek számára a lehetőségeket.(Slade. A bemutatásban lényeges hangsúlyozni. szomorúság nélkül elszomorodni) A drámajátékot egyértelműem egybekapcsolja a színjátszással és a nevelés eszközének tekinti 2. a szituációra való rálátás módja.Drámapedagógia A drámajátékok történeti alkalmazásával szempontot kapcsolatos érvényesítünk. A játék csak konkrét ténybeli tudás. Alapelem: a résztvevők képzeletbeli világba való belépése Hangsúly: a szerep értelmezésén van. 14 A Theatre in Education ( színház a tanításban. így megjelenésük idejének nincs különösebb jelentősége. a drámai történésre és jelentésre irányította a figyelmet. magyarul gyakrabban használy fordításban: tanítási . ezek következményének terhe nélkül A drámajáték: „megtervezett érzelmi tréning módszere” – a drámai élmény lényege (sértetlenül sértettnek lenni. Peter SLADE – 1954 – Child Drama című művében fejti ki nevelő szmléletét: „Ha a gyermeknek olyan tevékenységet mutatunk. 1. elképzelések bár. a drámapedagógia történetében három irányzat köré csoportosíthatóak. akkor a fejlődés mesterséges eszközök nélkül is serkenthető”.

15 . hogy megtanítsa a tanulókat a feszültségformák megválasztásához. hanem a többivel egyenrangú tantárgy. 1996. A drámában a pedagógus is szerepet vállal: belülről irányítja a játéktörténéseket.Tanulmányi útmutató . hasznosítható tudás felismerése. hogy a felnőtt irányító szerepe mindvégig a művészi tevékenységre koncentrál. képzeljenek el. 5) A dráma mint tantárgy a dráma magva a feszültségben rejlik. függetlenül attól. A pedagógus és a gyerek közösen hozza létre az alkotást. - A pedagógus szerepe a drámában megjelelő tanulság. dinamikája) A pedagógus feladata. A drámafoglalkozás nem önmutogató drámai forma. strukturálása. felépítéséhez és feloldásához szükséges ismeretekre. úgy. de a dráma játszója is megtapasztal. megértése.” (Bolton. A drámafoglalkozás nem tantárgyakat segítőeszköz. Gavin hatásmechanizmusát helyezte a metodikája középpontjába: „ A drámaórák során a tanulók mindenképpen egy művészi kifejezésforma alkalmazási módjával ismerkednek meg. a játszó személyek itt azt tanulják. A jó drámaórák és a jó színházi előadások egyaránt a jelentőséggel felruházott hétköznapi pillanatok után kutatnak. hogy emberi tapasztalatokat idézzenek fel. BOLTON: a művészet katarzist teremtő 3. amelyet a drámai figura él meg. Lényeges mozzanat a feszültség feloldása (ha túl hosszú a feszültség: elvész a dráma ereje. hogy a létrehozott tartalmakat előadássá szervezik-e vagy sem. elevenítsenek fel.

rámutat valakire. Egyaránt jelent különböző készségeket fejlesztő gyakorlatokat és szerepvállalást igénylő társas rögtönzéseket. téma: A drámajátékok típusai Célkitűzések: A drámajátékok sokféleségének. A drámajáték gyűjtőfogalom. stb. dramatikus.Drámapedagógia 2. gyakorlati felhasználásuk. A csoport strukturálódása szempontjából: 3. MILYEN SZAGA VAN? Próbáljuk meg felidézni a különböző szagokat. triád. Amikor kimond egy kérdést. hanem jobb oldali szomszédja kell. játék. egyéni. csoportos gyakorlatok. kedvenc ételünk. triád vagy alcsoportos Panel. non-verbális. dramatikus gyakorlat. (pl. HALLGATNI ARANY: A játékosok körben ülnek.) 2. illatokat! – friss újság. hogy válaszoljon. (pl. koncentráció. 1. pékség. páros. autószerelő műhely. A kommunikációs formát tekintve: Kommunikációs forma • • • Csoport strukturálódása • • • • • Verbális Nonverbális Egyéni Páros. fejlesztési terület szerint drámajátékok. érzékszervi finomításra.vagy akváriumhelyzetet teremtő Egész csoportot alcsoportokban mozgató Homogén egészcsoportos gyakorlatok. Az illetőnek azonban nem szabad megszólalnia. A játék vezetője különféle kérdéseket intéz a játékosokhoz. céljuk szerint irányulhatnak: • figyelemösszpontosítás.) 16 . a játékok lehetséges kategorizálási szempontjainak tudatosítása A drámajáték és drámagyakorlatok jellegzetességeinek elhatárolása Kulcsfogalmak: verbális.

ha tehát a vezető bal kézzel mozdul.) • konfliktushelyzet modellek (GYEREK – SZÜLŐ: a 7 éves Karcsi eltörte az apjától kapott új puskáját. önmagunknak amikor egy jó vacsora vár. • fantázia fejlesztésére. egy vadul ugató kutyának.) Cél – fejlesztett pszichikus funkció • encounter gyakorlatok. s a vele szemben állók. A megbeszélés során mindenki elmondja. A darabokat eldugta a kályha mögé. s azt mondja zsipp. és ezáltal fejleszti). rossz jeggyel hazafele menet. (pl. Az apa megtalálja. képet vagy mintát. gesztusokkal segítheti hallgatóságát. SZÓÉPÍTÉS: Egy rövid szó felhasználásával új szavakat alkotunk. NÉMA KIÁLTÁS: A játszó személy kiáll a többiek elé és kiállt valamit hang nélkül. Arckifejezésével. veres. fintort vág vagy gesztikulál. veret.) • mímes – improvizatív gyakorlatok (TÜKÖRJÁTÉK: egy sorban állnak a játékosok.) • szituációs (helyzet)gyakorlatok (pl. Pl. (pl. ÉS MOST GYORSAN HAZA! Mondjuk ezt a mondatot: morcos kishúgunknak. verem. esetleg szavak formálásának mímelésével.) Leggyakrabban ez utóbbi felosztást használjuk. a szemben levők jobb kézzel teszik ugyanezt. ZSIPP-ZSUPP JÁTÉK: Ha a játékvezető rámutat valakire. a jobb oldali szomszédja nevét. vers. akkor annak azonnal meg kell mondania bal oldali szomszédja. kever. Ha a csoport nem tudja megfejteni. egy engedelmes kutyának. stb. verekedés. mintha tükörben látnák. velük szemben a vezető. A vezető elmozdul. csak akkor mutathatja be hanggal is. utána csinálják. Mit tesz?) • önismereti gyakorlatok (TALÁLJ KI SAJÁT JELET! Két perc alatt egy írólapon színes ceruzával mindenki rajzoljon magának egy saját jelet. amelyet az adott játék megcéloz. ver. ha a játékvezető zsupp-ot mond. 17 . Ha azt mondja zsipp-zsupp akkor mindenki helyet cserél és folytatódik a játék. hogy miért választotta azt a jelet.) • társismereti és kapcsolatfejlesztő gyakorlatok (pl.Tanulmányi útmutató . mindig szem előtt tartva azt az elsődleges fejlesztési területet (hiszen minden játék a személyiség több területét is igénybe veszi. amely őt jellemzi.

A szabályok egyértelműek. mint C típus (amellyel a jegyzet keretei között nem foglalkozunk) mellett elkülöníti: A típus: gyakorlatok B típus: dramatikus játékok A típushoz tartozó gyakorlattípusok: 1. Játékok Dramatikus gyakorlatok A gyakorlatok közös jellemzői: • • • • • • • • Mindig rövid távú. Gyakran ölt problémamegoldó formát. A tevékenység könnyen megismételhető. gyakran törekszik lezártságra A célt mind a tanár. mind a tanulók ismerik. Általában nem kötődik erős érzelmekhez. Dramatikus készségfejlesztés 3. Közvetlen tapasztaltszerzés 2. A résztvevőktől koncentrációt és erőfeszítést igényel. Fontos eleme az instrukció.Drámapedagógia A dramatikus tevékenységformák osztályozására ad lehetőséget BOLTON (1993) modellje: a színházi dráma. B típus: dramatikus játékok 18 . Helyzetgyakorlatok 4.

Nincs határozott célja. Téma által meghatározott (pl. tevékenységi formái. Karakterek által meghatározott (pl. Micimackó története) Dramatikus játékok 5. míg a drámajátékok inkább a drámaórák alapvető eszközei. az üzletember) Dramatikus játékok jellemzői: • • • • • • • Nincs időbeli korlátozás. A korlátok közös megérzéssel születnek. kórház.Tanulmányi útmutató . Történet által meghatározott (pl. nem törekszik lezártságra. családi élet) 3. Helyszín által meghatározott (pl. A szabályok nem minden esetben egyértelműek. 19 . Az akció többnyire intenzív átélés nyomán jelenik meg. A játék energiaszintje többnyire magas. 1. cowboyok és indiánok) 4. A tevékenység nem ismételhető könnyen. hogy melyik kerül előtérbe. Kisiskolások körében szervezett drámafoglalkozások esetében a drámajáték és a drámagyakorlat egyaránt alkalmazható. Szituáció által meghatározott (pl. áruház) 2. A tanítási órákba általában (de nem törvényszerűen) gyakrabban épülnek be a dramatikus gyakorlatok. fókusza határozza meg. A foglalkozás célja.

történetek a szó és a képzelet síkján aktivizálják a pszichikumot. amelyek a cselekvés során létrejövő képzeleti képek újraformálásával keletkeznek. Mivel a cselekvés igénye elsődleges különösen óvodás. a gyermek saját belső világának a megjelenítésére. téma: Drámajáték és dramatizálás. A készségfejlesztés. amit Drámajáték klasszikusan drámajáték által valósítunk meg. A drámajátékok kifejezést gyűjtőnévként használjuk általában. megjelenítendő tartalom (általában valamely irodalmi mű cselekményének formájában). a lényeges különbségek körülhatárolása A dramatizálás jellemzőinek. eljátssza. dramatizálás.Drámapedagógia 3. valamint a szerepvállalást is igénylő dráma-improvizációkra. A hallott mesék. történetet hallgatja. érzelmeinek. A dramatizálás. mely esetben viszont adott a konkrét. amint ezt az előző alfejezetben kifejtettük. A drámajátékok esetében a tartalom maga a megjelenítés. de még kisiskoláskorban is. pillanatnyi gondolatainak a kifejezésére összpontosít. hogy a verbális jelzések segítségével megalkotott képzeleti képek olyan játékképzetekké alakulnak. megalkotja. vágyainak. A dramatikus tevékenységben azonban a képzeleti képekből építkezve el kell jutni a cselekmény elgondolásáig majd megalkotásáig. Ez azt jelenti. és mint ilyen egyaránt vonatkozik a készségfejlesztő gyakorlatokra. A dramatikus játékok helye a játékok sorában Célkitűzések: A drámajáték és dramatizálás fogalmi pontosítása. E két forrás megjelenési módjában. a játékot létrehozza. A gyerek a mesét. A drámajátékok szerepvállaló típusánál a foglalkozások alapját a jelen idejű interakció. a társas kölcsönhatás képezi. befogadási formájában is eltér Dramatizálás egymástól. a játékok sorában elfoglalt helyének leírása Kulcsfogalmak: drámajáték. a keletkező 20 . A gyermeki játék élményhátterét a valóság és a mese adja.

1985. ha nem úgy alakul a cselekmény. A mesék dramatizálásának igénye és lehetősége egy bizonyos … a többi játék között fejlettségi fokon jelentkezik. hogy minden játékot örömszerzés kísér. Feszültségkeltő és csökkentő hatása tehát szintén örömforrás az alapvetőnek tekinthető utánzás. 21 . fejezetet!) A dramatikus játékban nincs meg ez az elem. A dramatikus játék és a drámajáték a gyermek személyiségfejlődésének folyamatában sajátos helyet foglal el. hiszen ebben jelenik meg a megjelenítés és újraélés szándéka. (Kovács – Bakosi. Gyökereit a többi játékfajtához hasonló módon a gyakorlójátékban találhatjuk meg. A gyermek a báb mögé bújhat. Meghatározó jelentőségű e játékformában a szociális penetrancia (társas hatóképesség) (Mérei-Binét. A dramatizálás helyét a játékalkotáshoz. az együttes játéktevékenység közösségi játékélményein át jut el a közös dramatizálásig. ezt a sikertelenséget a bábra vetítheti ki. az alakítás. Ez a játékforma a bábozás talaján indul el és a szerepjáték szerepmegformálási tapasztalatain. A dramatikus játék a mesék csodás világából meríti élményanyagát. hiszen ebben a játékformában csiszolódik. amely egybe közösségi élmény hordozója is. amikor a gyermek játékának alakulására döntően hat a képi. 1995) Minden játéknak alapismérve. mesei helyszínek megelevenítéséhez szükséges feltételek biztosításával lehet kialakítani. ezért is jelenik meg egy magasabb fejlődési lépcsőfokon.Tanulmányi útmutató . így sajátos örömforrásokat is megjelenít. majd a szimbolikus reprezentációk fejlettsége. paraván mögé bujtatja a megnyilvánulással kapcsolatos félelmeit. átváltozás. amely gazdagítja a gyerek élményeit és oldja. (Részletesebben lásd a 3. de közvetlen előzménye az egyéb esztétikai élményekre épülő bábozás és a szerepjáték. megjelenítés által hordozott örömkeltésen túlmenően. a dramatikus játékot. hogy örömet jelent a gyermeknek. feszültség levezetésének egyik formájaként választhatja a gyerek a dramatizálást. A dramatizálás jellemzői vagy. sokszínűen gazdagodik. A dramatizálás akárcsak a drámajáték társszükségletű játékforma. 135). A bábozásnak különösen fontos szerepe van a dramatikus játék előkészítésében. ahogyan azt a környezet elvárná.

megelevenítését. amely segíti a szerep megalkotását. Dramatizáláskor fontos a gyermek számára (főleg óvodáskorban) olyan jelmezek. A dramatizálás élményszerűségének biztosítása érdekében tartsuk szem előtt az alábbiakat: Élményszerűség biztosítása Biztosítsunk rendszeres irodalmi élményt a gyermek számára A mese/történet kiválasztásánál tartsuk szem előtt a dramatizálhatóság szempontját Minél több gyereket vonjunk be a játékba. kisiskoláskor. téma: A gyermek dramatikus viselkedésének fejlődése Célkitűzés: A dramatikus viselkedés fejlődési folyamatát bemutatni. 22 .Drámapedagógia Ezeket a gyermekek a valóságban nem láthatták. kellékek biztosítása. kisgyermekkor. amelyek segítik a mese újraélését. használati tárgyai is. óvodáskor. díszletek. ha másként nem lehetséges. összefüggésben a pedagógus munkájával szemben támasztott követelményekkel Kulcsfogalmak: dramatikus viselkedés. erősítik a dramatikus hatást. de Ne erőltessük a gyerekek részvételét! Alakítsunk olyan környezetet és légkört. legyen modell számukra 4. Tulajdonképpen a képzeleti képek tárgyiasítása történik a helyszínek kialakításakor. de lehetnek a felnőttek ruhadarabjai. akkor szerepcserével és többszöri eljátszással. de képzeletükben a valóságos tapasztalataik újszerű kombinálásával meg tudják jeleníteni. Ezeket elkészíthetik közösen a pedagógussal. A pedagógus játsszon együtt a gyerekekkel.

vagyis az az időszak. A szüleitől és más felnőttektől kapott visszajelzések. mit jelent a színpadon lenni: el tudnak képzelni drámai 23 . hogy minden szereplőnek megvan a maga előre rögzített szerepe. többnyire ellentétes érzelmi állapotait dramatizálja.5 éves kora körül kezd „tudatára ébredni” annak. kitalál Óvodáskor magának barátokat. hanem magukat a személyeket utánozza. hanem a társas tapasztalatok próbálgatásának színtere. hogy melyik szereplőnek mikor következik a sora. abban az értelemben. hogy a megszemélyesített figura különböző. Azt azonban. amiért a jutalmat kapta. hogy meg tudja tanulni. hogy a tényleges színjátszási képességet jelentősen megelőzve a gyermekek általában már 4-5 éves korukban viszonylag jól tudnak már bábokkal színházat játszani. így is magában foglalja a cselekvő és megfigyelő.Tanulmányi útmutató . hogy ebben a korban a gyerekek már tudják. Körülbelül négy éves a gyerek. Ez azt jelenti. Érdekes jelenség. Három éves korában a gyermek már további szereplőket is bevon a játékába. Négy és hét éves kora között megérti a szerepek közötti összefüggéseket. amikor a felvett szerep már nem a gyermek szimbolikus világának része. amikor már elkezd elképzelt figurákat megszemélyesíteni. és ezzel kezdetét veszi a valódi szerepjáték korszaka. vagyis a személyes játékot „mintha”színpadi helyzetbe kivetíteni. így hét éves korára akár „színházat” is lehet vele játszani. Gabnai Katalin (2005) a dramatikus viselkedés fejlődését a következőképpen foglalja össze: A társas viselkedés és a kreatív drámajáték vagy színpadi szereplés készségei fejlődéslélektani szempontból közös gyökerekhez nyúlnak vissza. A gyermek egy éves korára játék közben viszonylag rendszeresen utánozza saját és mások viselkedésének egyes mozzanatait. miközben tudja. mosoly vagy simogatás arra indítja. csak kilenc éves kor körül értik meg. bár a gyermek nem tudatosan cselekszik. hogy nézik. hogy megismételje a hangot vagy mozgást. Két éves korban már nem csak viselkedési elemeket. a színész és a közönség közötti különbségtételt. Kisgyermekkor A gyermek 1-1. hogy egy szereplő sokféleképpen viselkedhet. Ez. Már képes ekkor arra is. stb.. hogy „ színpadon van”.

24 . 188) szerint: „Minél kisebbek a gyerekek. története és vége. a Kisiskoláskor gyermek ekkor valóban az aki vagy amit eljátszik. Az improvizációk témája képes befolyásolni a gyermek érdeklődését a külső világ iránt. Kialakul a konfliktus követelménye. 2005. A játékosok és a nézők egységet alkotnak. azzal a fejlődési többlettel. változó érzelmi állapotokat. tudnak bánni a kellékekkel. amelyek meghatározzák a gyermek drámában való megnyilvánulásának sajátosságait. a gyerekek nem tartják be a dramatikus formákat. Dramatizálás igénylésekor a pedagógusnak szem előtt kell tartania azokat a pszichikus fejlődési törvényszerűségeket. amikor akar. s mert ez megoldást igényel (a jó győzelmét a rossza felett) a játék drámai szerkezetet kap. és a gyermekek egyre gazdagodó tapasztalataikat is felhasználják a játékban.” 5. Ennek a kornak a játéka közvetlen. A hetedik-nyolcadik évben az improvizációnak ez a típusa folytatódik. Az improvizáció ekkor még teljesen természetes. és lassan felébred az önérvényesítés vágya. hogy sokasodik a témák száma. kortársai körében tud igazi játékélményhez jutni. A pubertást megelőző kilencedik évben kezd átalakulni az improvizáció: a gyermekben felébred a kritikai érzék. a játékuk végtelen.Drámapedagógia szereplőket. felfedezik. bárki beés kiléphet. téma: A drámajátékok szerepe az I-IV osztályos gyermekek személyiségének fejlődésében Célkitűzések: A drámajátékok kisiskolások személyiségfejlődésére gyakorolt hatásainak rendszerezése. Lutz (idézi Gabnai. hogy kezd véget vetni a magányos játéknak. hogy hatást gyakorolhatnak más emberekre. áttétel nélküli. rögtönzéseiknek van kezdete. ismerik a drámai építkezés elemeit. Iskolás korában annyira fejletté válik a gyerek szociális érzékenysége. annál kevésbé lenne szabad reprodukált játékot alkalmazni. Kezdik érteni és érezni a játék formáját. Ekkor növekszik meg a csoportok jelentősége.

családi. önálló gondolkodásának fejlődését. szép és kifejező voltát. Ezeknek a céloknak a tudatában a következő gyakorlati követelmények elérését tűzhetjük magunk elé egy gyermekcsoport felkészítésében: Gyakorlati követelmények A játékos gyakorlatok során sajátítsák el a csoporttagok a drámai kifejezési formákat. ügyintézés. térbeli biztonságának javulását. Alkotóképességének. az arckifejezés. társaikat. követelmények. Összpontosított.). Valamilyen mértékben ellensúlyozza a passzivitást. környező világukat egy-egy gesztus. közösségért tevékenykedő ember aktivitásának serkentését. Az elemi iskolában alkalmazott drámafoglalkozások lehetséges fókuszainak sorjázása Kulcsfogalmak: fejlesztési célok. Ismerjék meg önmagukat. Testi. A dramatikus eszközök használatának. Könnyed és természetes kapcsolatot teremt a nemek között. a viselkedés tükrében. melyek a mindennapi kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást megkönnyítik. rugalmas. időérzékének fejlődését Mozgásának és beszédének tisztaságát. drámajáték funkciói. intenzívebbé teszi a foglalkozásokat. Ön. iskolai gondok stb. Színesebbé. A drámajáték gazdagítja: 25 . Az oktatómunkát és a szabadidő eltöltését.és emberismeretének gazdagodását. hanglejtés. fókusz. drámajátékok általi nevelésifejlesztési tevékenységnek a céljai a következőképpen foglalhatóak össze (Gabnai. amit a tömegkommunikációs eszközök akaratlanul is elősegítenek.Tanulmányi útmutató - . 2005 nyomán): A jól alkalmazott dramatikus nevelés elősegíti: Fejlesztési célok A közösségben. biztonságot nyújt a társadalmi élet sok területén (pályaválasztás. Viselkedési bátorságot. tervezett munkára való szoktatását.

a következőket kell 26 . döntést. A foglalkozások járulékos eleme. helyzeti-viselkedési önismerethez jutás Az önismeret lehetővé teszi a viselkedésbeli korrekciót Másokkal való kapcsolat szempontjából: fejlődik empátiás készségük. a legkülönbözőbb élethelyzetekben pontosan és tisztán fejezzék ki magunkat.Drámapedagógia - Testi adottságaiknak és személyiségüknek megfelelően. Összegezve hangsúlyoznunk: 1. törekedvén arra. A rendszeres játéktevékenység: gyakorlótér. Koruk és képességeik szerint legyenek képesek a csoport tagjai térbeli. osztályban inkább előtérbe kerülnek a következőket kell a fenti célok és követelmények tükrében kiemelnünk: A drámajátékok legtartósabb hatása: önismeretei elemek tudatosítása. A rögtönzött játékok során gyakorolhatják a kiélezett szituációk felismerését. képzeleti vagy tevékenységi síkon él meg élethelyzeteket. közreműködőként. hogy új ismeretekhez juttatják a csoporttagokat. időbeli és szociális helyzetük meghatározására. toleranciájuk. a drámajáték sajátosságait. A játékok feladata a jó értelemben vett szociális és esztétikai érzékenység kialakítása is. vagy a széles Gyakorlati követelmények nyilvánosság ne gátolja őket a közlés árnyaltságában. viselkedési biztonságot nyújt. amelyek által kidomboríthatóak a személyiségfejlesztő hatások. 3. 2. teljességében. az azokban való eligazodást. amelyek I-IV. ugyanakkor A drámajáték sajátosságai közösségi jellegű és célzatú is. Szem előtt tartva azokat a funkciókat. A drámajáték a játék pszichológiai hatását aknázza ki. Érvényesüljön a drámának a tantárgyhatárokon átívelő integráló szerepe. A drámajátékban a gyermek cselekvőként. hogy a játékbeli társak.

hősies. Lehetséges fókuszok: o Elvont fogalmak (felelősség. árnyaltabb a fogalmazás. tehát ebben a folyamatban a gyermeknek az önkifejezése is megfelelővé válik Fejlődik a fantázia. A dráma az önkifejezés eszköze. önálló. szeretet. bátor szerény) o Ember . kreativitás. Csoportban: legjellemzőbb a csoportképző hatás. barátság. csak kérdései vannak. affektív-akarati. A leggyakrabban előforduló hiba. agresszió) o Pozitív vagy negatív emberi tulajdonságok (fösvény. pszicho-motoros. a gyerekekkel közösen kell kijelölnünk annak egy maghatározott aspektusát. a játékokban való részvétel pozitívan hat a szociabilitásra. Amikor a feldolgozásra kerülő témát kiválasztottuk. A fókusz az a kérdés. hogy a gyerekben a válasz megfogalmazódjon. Kommunikációs gyakorlatok magabiztosságot adnak és A drámajáték funkciói artikuláltabb lesz a beszéd. A drámatanárnak nincs válasza. hogy egy viszonylag rövid időegységbe túlságosan sok elemet próbálunk belesűríteni. A válasz minden gyerekben a munka során fogalmazódik meg. mások személyiségének tiszteletben tartása természetes lesz számukra.Tanulmányi útmutató . rugalmas gondolkodás Az egyes drámajáték-típusoknak megfelelően a fejlesztés a személyiség különböző területein nyilvánulhat meg: kognitív. pontosabb. azt. amit a pedagógus az előzetes tervezés során tudatosít. amelyik a gyerekek számára is jelentősséggel bír. amire a gyerekekkel együtt keressük a választ. Társas viselkedésben. Hagyni kell. A drámafoglalkozásnak mindig jól meghatározott fókusza van.ember közötti viszony 27 . és hogy fókusz tovább dolgozzon.

A tanulási terület kiválasztása után egy szűkebb területet (fókuszt) A fókuszok szerepe. meghatározásuk is ki kell választani. a véleménycserét. A mese csak paraván. új tapasztalatot szerezhessenek. A fókusz tulajdonképpen az a nézőpont. 6. Hogyan irányítsuk a játékot? • • • • • célunk. amelyet jobban meg akarok világítani. téma: Általános követelmények a drámajátékok alkalmazása során Célkitűzés: A drámajátékok alkalmazási szabályainak.társadalom közötti viszony o Ember . a drámajáték-vezetői tulajdonságok tudatosítása Kulcsfogalmak: irányítási szabályok.Drámapedagógia o Ember . ne sajnálja rá az időt. szövet. a pedagógus a háttérből irányítson. segítse a vitát. drámacsoport-vezetői tulajdonságok. hanem a mögöttes tartalommal kell dolgozni. Nem a mesével. hogy a gyerekeknek minél nagyobb rálátása legyen az adott problémára. minél több ismeretet élményt. bármilyen megnyilvánulás a szerepnek szóljon. 28 .környezet közötti viszony o Társadalmak közötti viszony o Egyéni sors .közösségi sors ellentéte o Magánérdekek ütközése A fókusz megadásával a valóság egy szeletére irányítjuk a tanulók figyelmét. A fókuszt sokoldalúan kell körüljárni. amiből a feladatot vizsgálom. hogy a gyerekek aktívan vegyenek részt a játékban és nyitottak legyenek az együttműködésre. a pedagógus mindenkit hallgasson végig.

játékokban érvényre juttatja. csak szenvedés. Egyszerű lazító gyakorlatokkal pihentetünk.Tanulmányi útmutató . o A drámajátékokat mindig jól meghatározott céllal alkalmazzuk. o Az egyes drámajáték-típusok más-más funkciót töltenek be különböző életkorokban. csoportmunkában való részvételt nem erőltetjük: „A játék… öröme. fejlesztjük a testtudatot és a térbeli tájékozódást. ha az ember akarata ellenére cselekszik. jelentős dolgokban. hogy mindenki kedve szerint vesz részt benne… Ez a szabad elhatározás az előnyös tulajdonságok csúcspontja.” (Comenius) o Az általános készségfejlesztő gyakorlatok során kerülnek előtérbe az érzékelő-. egymás gúnyolásának. vagyis abból. kinevetésnek. s csak később kérünk egyéni feladatteljesítést. Az ismerkedés időszakában nem vagy csak alig korrigálunk! o Nem adunk helyet megszégyenülésnek. o A játékban. o Ideális esetben a gyerekek már első osztálytól ismerkedjenek a drámajátékokkal. Törvényszerű csoportmunkával indítani. nem származik belőle öröm. o Az általános iskola 1-3. osztályában nem kötelező külön órát biztosítani a drámajátékoknak. Érthető.és fantáziagyakorlatok. de használni kell valahányszor lehetőség adódik rá. o A mozgásgyakorlatokra 8-9 éves kor körül figyelünk. mivel ha a játékot kényszerítjük. 29 . hogy sehol sem játszanak kényszerrel. mint ahogyan más téren is. ritmus. örül neki az embert és mindenhol. saját elhatározásából ered. A drámajáték irányításának szabályai (Pl. ennek megfelelően alkalmazzuk őket.

Az első ilyen alkalmak ne legyenek hosszabbak 10 percnél. o Mindig szükséges a megfelelő fogalmak használata és tisztázása: szereplő. nem élményszerű már a tevékenység. hogy a játék izgalmát a morális telitettség adja. A beszéd. 30 . o Használjunk sok-sok némajátékot. Szükséges éreztetni a hős és a többiek viszonylatát és lehetőséget kell teremteni ennek elemzésére. o Biztosítsuk. A fogváltás miatti beszédhibákat (pöszeséget) nem javítjuk. fordulópont. amelyben kevesebb a másolási lehetőség (pedagógus elvárásainak való megfelelésre törekvés) és az önkifejezést serkentik. helyszín. konfliktus. o A nyilvánosság előtti megmutatkozást nem szabad/ nem kell erőltetni.és mozgásgyakorlatokat együtt végeztetjük! o Az imitációs készég fejlesztésére (színjáték előkészítése) a bábjátékot alkalmazzuk. o A drámajátékok csak a demokratikus vezetési módot viselik el. o Biztosítsuk a gyakorlatok optimális időtartamát.Drámapedagógia o A helyes hangképzést játékos beszédgyakorlatok formájában gyakoroltatjuk. feszültség. A szereplők jellemzésére szolgáló technikákat kell megismertetni. érezni kell a határokat: mikor telítődtek a gyerekek. szándék. valami másra vágynának. Ezt csak a gyakorlatban lehet megtanulni. vagy ellenkezőleg ezt a játékot szeretnék végig „kijátszani”.

Tanulmányi útmutató .következetesség. a kérdezni tudás.kreatív leleményesség. .tudatos szerepvállalás. . .rugalmasság a játékokban. bizalmat és tiszteletet tanúsító érdeklődése nélkülözhetetlen. o Meg kell találni a kellő távolságot is. 31 . .jó kommunikációs képesség. o A legfontosabb drámacsoport-vezetői tulajdonságok: a jó Drámacsoportvezetői tulajdonságok megfigyelés.jó empátia. személyes hitele. A vezetőnek ugyanakkor nyitottnak kell lennie. A játékot vezető tulajdonságai: . . a rugalmasság és következetesség. vigyázva a gyermekek méltóságára. magánterületére.

hogyha a gyerek nem akar játszani.Drámapedagógia Jó tanácsok a drámajátékok vezetéséhez: az első alkalommal azt is sikernek könyvelhetjük el. ahány gyerek van. amelyek a gyerekek saját élményeire. hiszen annyiféle megoldás lehetséges. ha sok kisgyerek szívesen vesz részt a játékban. a játékhelyzetekben ne utasítson el se a gyerek. a pedagógusnak is lehetősége van bekapcsolódni a játékba. asztalok tologatására. persze a helyzettől függően játékos és irányító is. Hogy előtérbe kerüljön. ne sajnáljuk az időt padok. a jókedvű hangulat kell. törekedjünk arra. ha ezt szívesen és könnyedén teszik. tapasztalataira épülnek. vagy a témához nem tud hozzászólni. amelyben a beszédbátorság. a játéktérként használhatjuk az osztálytermet. vidám légkör. a passzív részvételre. hogy nem a ő a főszereplő. természetesen törekedjünk arra. de ne felejtsük el. igyekezzünk olyan játékokat alkalmazni. de ne a megszokott elrendezésben játsszunk. a játékban való részvételre senkit sem szabad kényszeríteni. a pedagógusnak el kell fogadnia. 32 . se a pedagógus próbálkozásokat. csak akkor vegyenek részt a játékban. újszerűsége is motiváló lehet. mert a tér mássága. mindenekelőtt a legfontosabb az oldott. hogy mindenki részt vegyen. adjunk viszont lehetőséget a szemlélődésre. hogy mindenki látó és látható legyen.

Hogyan jellemezné az óvodáskorú gyermek dramatikus viselkedését? Ezzel szemben kisiskoláskorban milyen fejlettségi szintet ér el? 11. Ragadja meg a drámapedagógia és a drámajáték viszonyát. A fenti kérdésre adott válasza alapján fogalmazzon meg háromhárom követelményt. és olyanra. Önálló tanulást segítő kérdések. Tekintse át a drámajátékok különböző szempontok szerinti kategóriáit! Használjon egy drámajáték-gyűjteményt. Mit tehetünk a dramatizálás élményszerűsége érdekében? 10.Tanulmányi útmutató . Melyek a dramatikus folyamat meghatározó elemei? 3. Idézze fel a drámajátékok cél szerinti csoportosítását! Ez alapján (is) fogalmazza meg a drámajáték minél több személyiségfejlesztő hatását! 13. A bemutatott elméletek közül koncepciójának magvában kettő közelebb áll egymáshoz. Gyűjtsön olyan tanulási helyzetekre példát. és minden fajtához keressen egy I-IV osztályban alkalmazható példát! 6. Mit tekintünk a drámafoglalkozás fókuszának? Mi ennek a szerepe? Adjon legalább három példát kisiskoláskori lehetséges fókuszokra! 33 . és ily módon ragadja meg a közöttük levő eltéréseket! 7. feladatok: 1. Melyek ezek? Mi kapcsolja össze őket? 5. Értelmezze a drámajáték kifejezést! 2. ahol dramatikus gyakorlatokat alkalmazhatunk! 8. amely az óvónő illetve a tanító nevelési tevékenységével szemben támasztandó! 12. ahol drámajátékot. Állítsa párhuzamba a drámajáték és drámagyakorlatok jellemzőit. A drámajátékok alkalmazásával kapcsolatos elméletek közül melyikkel ért leginkább egyet? Támassza alá választását érvekkel! 4. Fogalmazza meg a drámajáték és a dramatizálás közötti különbséget! Hogyan kapcsolná össze a két módszert? 9.

Minden játék leírása tartalmazza a játék menetének jelölésén túlmenően a csoportosítási szempontot. Állítson össze egy legalább húsz játékot tartalmazó drámajátékgyűjteményt. a bevonható korosztályt! 34 . amely elengedhetetlen ahhoz.Drámapedagógia 14. Nevezzen meg legalább öt olyan pedagógusi tulajdonságot. A rendszerezés szempontját a fejlesztési terület jelentse. valamint az érintetteket. A drámajátékok során betartandó követelményeket felidézve állítsa össze az alkalmazás „tízparancsolatát”! Próbálja rangsorolni a követelményeket! 15. hogy drámacsoport-vezető lehessen! Beküldésre javasolt feladat: 1.

a hatás érvényesülési feltételeinek körülhatárolása A bábozás eszköztárának szelektív bemutatása A jó báb kritériumainak megragadása Tanulási útmutató: A megértésén fejezetben a bábjáték nevelő a hatásáról. Az eszközfajták. A tanulásban a fogalmak törekedjen tudatosítani mechanizmusát. III. 35 . téma: A bábjáték mint dramatikus megnyilvánulási forma Célkitűzések: A bábjáték dramatikus tevékenységben elfoglalt helyének pontosítása A bábjáték komplex nevelő hatásának. bábtípusok rögzítését is a tárgyhoz kötés segítheti leginkább. Azután idézzen fel egy bábjátékkal kapcsolatos élményét.Tanulmányi útmutató . azt. a hatás érvényesülési feltételeinek körülhatárolása Kulcsfogalmak: bábjáték. hogy mi által segít a dramatikus viselkedés fejlődésben a bábjáték. komplex nevelő hatás. értelmezze a komplex nevelő hatás kérdéskörét. bábhasználat alkalmazásának pszichológiai létjogosultságáról. Ezen keresztül vizsgálja. fejezet: A bábjáték Célkitűzések: A bábjáték dramatikus tevékenységben elfoglalt helyének pontosítása A bábjáték komplex nevelő hatásának. bábjáték alkalmazása. 1. eszköztáráról tájékozódhat.

) Ennek alapja. tehát helyrehozza azt a valódi vagy vélt sérelmet.. Így a bábjáték során a gátlásosabb gyerekek is könnyebben megnyilvánulnak. a feloldás. Mint ábrázoló művészet az érzelmeken keresztül hat a tudatra. hogy a paraván mögött a gyermek kiigazíthatja a valóságot. fogalomalkotást. Bábozáskor testi mivoltában senki nem jelenik meg a színpadon. hogy a gyermekek szabadon kijátsszák pozitív és negatív élményeiket. hanem csak annak bábra irányult kivetítése van jelen. Pszichológiai hatásmechanizmus (Éppen ilyen jellegű lélektani hatásai miatt terápiás eszközként is alkalmazzák a pszichológusok. fantázia kiszélesedése. elősegíti a figyelem és az emlékezet fejlődését. Pedagógiai A bábjáték fogalma alkalmazásának lehetőségeit és előnyeit a XX.Drámapedagógia A bábjátéknak mint dramatikus tevékenységnek hajnala az emberiség művelődéstörténetének kezdeti szakaszában keresendő. a kommunikálás. érzelmeiket bátran kinyilváníthatják. Mára már a természetessé vált a bábozás alkalmazása a gyermekek személyiségfejlesztésében. század elején terjedő reformpedagógiai koncepciók emelték ki. 36 . mozgásával. sikerélményhez juthatnak. pozitív hozzáállást vált ki. levezethetik agressziójukat. levetkőzhetik beszédbeli gátlásaikat. igazságtalanságot. így tartós érzelmi kapcsolatok és megszilárdítója Képeivel. fejleszti a gondolkodást. befolyásolja az akarati tevékenységet. hiszen a bábjáték olyan szereplési forma. Évszázadokon át a bábozás volt a nagy tömegek egyetlen dramatikus szórakozása. amelyben a pozitív hatások dominálnak: az önbizalom növekedés. színeivel. Komplex nevelő hatás A konkrétan gondolkodó gyermek számára képszerűen szimbolizálva jeleníti meg a valóságot Érzelmi átélések által az egész személyiséget alakítja: megmozgatja a képzeletet. ami vele történt. különösen az óvodáskorú gyermekek esetében. így nem saját személyisége. A bábjáték komplex nevelő hatását az alábbiak adják: Erős ingerhatású. hanghatásával cselekményeivel kellemes élményt. A bábozás terápiás hatása abban nyilvánul meg. szívesebben szerepelnek. a közösségi élmény.

beszéd) komplex művészi hatást gyakorol a gyerekre. hiszen talán a legalkalmasabb irodalmi művek megjelenítésére. A gyermekek a látott és álélt élmények alapján maguk is örömmel báboznak. A bábukat nem elég szeretni. egyenértékű a felnőtt nevelő bábozásával. intellektuális. a mozgás vizuális élménye. érzelmeit. bábmozgatással. tánc. hogy a bábbal való azonosulás képessége mellett megismerjük a báb belső jegyeit. bábkészítéssel. A gyermeket a bábozásra meg kell tanítani. mozgási észlelése. Kezdetben a gyerek nézi a bábjátékot. Nagy a kontaktusteremtő ereje: azonosulási készséget fejleszt. ne csak elmondjuk. hanem eljátsszuk a jelenetek szövegét. beszédre. játszani is tudni kell velük. esetleg a hatás fokozása érdekében bevonjuk a gyermekközönséget is a játékba. térpercepciója. Fejleszti érzelmeit. a díszlet. A gyermek a bábjáték által megtanulhatja gondolatait. ítéleteit megfogalmazni. hallási. nem utolsó sorban a beszéd fejlesztésére. kapcsolatteremtésre ösztönzi a gyereket. hogy a bábjáték a már leírt fejlesztési potenciálját érvényesíteni tudja. Beleélési folyamatát segíti a báb. játékuk pedig. a zene akusztikai hatásai. A bábjátékot leggyakrabban az anyanyelvi nevelés terén alkalmazzuk. A művészet eszközeivel (mozgás. A jó szerepmegformáláshoz hozzátartozik. élmények nyújtására. indulatait verbálisan kifejezni. versek. A A bábozás pedagógus gondos felkészülése biztosítéka annak. a beszéd. esztétikai 37 . belső aktivitással átéli annak cselekményét. azonosul a szereplőkkel. zene. Fejlődik a gyermek szem-kéz koordinációja.Tanulmányi útmutató . segítségnyújtásra. újbóli átélésére. a gyermek erkölcsi. meg kell ismertetni a bábok fajtáival. mesék felelevenítésére. látási.

Drámapedagógia

2. téma: A bábok - a bábozás eszközei
Célkitűzések:
A bábozás eszköztárának szelektív bemutatása A jó báb kritériumainak megragadása

Kulcsfogalmak: alulról mozgatható, fentről, zsinórral mozgatott bábok, árnyjáték, a jó báb. A bábszínpadi ábrázolásban a bábu az, amely a drámai szöveget és a színpadi cselekményt hitelessé teszi. Fajtái A bábok több csoportba oszthatók aszerint, hogy a bábokat alulról mozgatják, vagy felülről zsinórok segítségével. Léteznek olyan bábok is, melyek a vásznon ámyakként jelennek meg. Az alulról mozgatható bábok közül a botbábok azok a korlátozott mozgású bábuk, melyek törzsét egy rúd vagy bot képezi. Ezzel lehet Botbábok megfogni, mozgatni, táncoltatni. A botbábok több változatát is ismerjük:

Újabban Rögtönzött bábok

népszerűvé ismert

váltak

a

rögtönzött bábok. Ezek valójában terményekből, tárgyakból alakított bábfigurák.

38

Tanulmányi útmutató .

A Fakanál bábok

fakanál

bábok tartoznak,

is

ebbe hiszen

a a

csoportba

fakanál formájában már benne van a bábfigura, csupán felöltöztetni, kiegészíteni kell.

A síkpálcás bábok tulajdonképpen botbábok, a tartóbotot ebben az esetben vékonyabb pálca is helyettesítheti, ha a sík figurát képes megtartani. Síkpálcás bábok, Az óvodáskorú gyerekek szívesen játszanak kisméretű bábokkal, mert azok közelebb állnak hozzájuk. Ilyenek az ujjbábok, gyűszűbábok. Ezeket legtöbbször egyszerű dugókból, ping-pong labdákból, gombokból, gyöngyökből, gesztenyékből készítik. A kesztyűs bábok a bábjáték klasszikus formái. Könnyen Kesztyűbábok kezelhetők. A bábut a játszó egyén, mint egy kesztyűt a kezére húzza, és minden segédeszköz nélkül hozza mozgásba. A bábu törzsét az emberi kéz alkotja, ez végzi el az összes szükséges mozdulatát.

39

Drámapedagógia

A fentről, zsinórral mozgatott bábok a marionett bábuk. Bonyolultabb szerkezetűek, mozgatásuk finom, aprólékos munkát A marionett igényel. A figura részeihez illesztett zsinórok egy fából készített kereszt vagy bonyolultabb formájú tartóeszközben végződnek, a játékos ezt mozgatja. A harmadik nagy csoportba tartozó bábuk az árnyjáték figurái. Bár az óvodáskorú gyermekek még önállóan nem mindig Árnyjátékok tudják produkálni, csináltatják és próbálgatják árnyak által életre kelteni a különböző figurákat. Amikor a gyerek maga tudja már megjeleníteni az árnylényeket, különös élményt jelent számára: nem más ez, mint a „kéznél levő” misztikus átváltozás csodáját átélni, megtapasztalni.

40

melyeket emberek alakítanak saját testükkel.Tanulmányi útmutató . Így a formálandó személyiség közelebb áll a színészhez. 2. 41 . 25): Egyetlen csoportba sem sorolhatjuk azokat a bábokat. maszkok segítségével. 2001. mint az előbbi bábfigurák esetében. ábra: Árnyjáték (Balogh.

www. Önálló tanulást segítő kérdések. (2005): Drámajátékok. Budapest.drama. T. formájában. hanem arányaiban.Drámapedagógia A jó báb Milyen a jó báb? A bábu akkor jó.php?id=210 5. Mitől függhet az. Határozza meg a jó báb három legfontosabb ismérvét! Analóg módon próbálja leszögezni a helyes bábhasználat három kritériumát és az óvodai foglalkozásba/tanórába való beépítés három feltételét.fazekas. Szakirodalom: 1. ahol a gyerek van a paraván mögött! 5. hogy milyen bábot használ a pedagógus? 4. ha nem naturális. I. pszichológia. Adjon példát konkrét tanulási helyzetre. Palásthy. Keressen olyan példákat is. színében stilizált: a lényeges vonásokat emeli ki. 3. Helikon Kiadó.hu 6. amellyel a bábozás nevelő hatását tudja igazolni! 3. majd olyant is. feladatok: 1. www. K.hu 42 . és az eredetinél élénkebb vörös színben kell megjelennie. ahol a tanító/óvónő használja a bábot és a gyerek a néző. Milyen kapcsolatot vél felfedezni a bábozás és a dramatikus tevékenység között? 2. amelyekben különböző típusú bábokat használna. http://alsos. Fogalmazzon meg legalább öt érvet.hu/cikk. Például a róka orrának sokkal hegyesebbnek kell lennie a paravánon. Debrecen.dramapedag. Budapest. karakterét kissé eltúlozza. 2. 4. Akadémiai Kiadó. pedagógia. Bevezetés a drámapedagógiába. Gabnai. (2001): Lélek és játék. (2003): Dráma. Pedellus Tankönyvkiadó. Balogh.

7. (1995): Játék az óvodában. 10. 43 . – Bakosi. Z. F. (2002): Báb. É. Kazanlár Emil (1973): A bábjáték műhelytitok. Animula Egyesület. (szerk. Gy. Marosvásárhely. E. Debrecen. Nevelésügyi Minisztérium. - Nagy. – Sarmasean. (2000): Óvónők kézikönyve. Debrecen. (2004): alsó Drámapedagógia tagozatosok alkalmazása. Pszichodráma a gyakorlatban. J. E. Tankönyvkiadó. Szerzői kiadás. – Avram. 13. Kovács. 11. Corvina. Pedellus Foglalkozásleírások számára. 9. Bukarest. Kovács Ildikó (1978): Bábozz velünk! Kriterion.) (2004): Játékban felnőni. Kovács Gy. Baji-Gál. Maros Megyei Tanfelügyelőség. 8.Tanulmányi útmutató . Vác. Kolozsvár. Simon.játék. 12. Bábjáték (Szöveggyűjtemény).

mint állat.Drámapedagógia Melléklet Népmese feldolgozása drámajáték segítségével: A téma: " Az állatok vitája " című népmese (mellékelve) Cél: .a mesék iránti fogékonyság kialakítása a beszédkészség fejlesztése kapcsolatteremtés. A teret a gyermekcsoportnak.egymás véleményének. a tanítóval Tanítási terület: . Játsszák el. mit csinálnak. melyek kapcsolódnak a következőkben megismerendő meséhez. Próbálják kifejezni. E beszélgetést követően csoportgyakorlatokat játszunk.A gyermekeknek egy általuk kiválasztott állat szerepébe kell lépniük. Ezt követően beszélgetünk róla a következő kérdések alapján: Hová képzeltétek magatokat? Milyen állathangokat ismertek fel? Milyen állathangot nem hallottunk? 2.Képzeljék a gyermekek magukat egy állat helyébe. érzelmi ráhangolódás zene révén Megfigyeljük Saint-Saens: "Az állatok farsangja" című művét. b) Állatkert . hogy az egy állatokkal teli udvar képét adja. egy pléd a földön Eszköz: cd-lejátszó A foglalkozás menete 1. kapcsolattartás a társakkal. valamint más foglalkozások részeivé is válhatnak. hogy egy vita veszekedéssé fajuljon ? Tér: üres terem. hogyan mozognak a térben. milyen hangot adhat vagy éppen "mit mondhat" ez az állat jókedvében. milyen más 44 . Hangulatkeltés. ízlésének tiszteletben tartása Fókusz: hogyan kerülhető el. úgy kell meghatároznia. a) Hangverseny . kikkel.

Akit a tanító megérint a már előzőleg kialakított szoborhelyzetben. miről álmodoznak. hogy kinek van igaza vagy kinek van több ereje. Lehetőleg egy olyan állat. d) A pedagógus szerepében: Az előző játék. amelyet a gyermekek nem választottak ki maguknak. Tapsra megdermednek a gyerekek és a szobortechnika alkalmazásával átléphetünk egy következő játékba. Ilyen keretek között sor kerülhet egy irányított beszélgetésre. hogy õ az állatkert gazdasszonya vagy gondozója és szeretné tudni õk hogy vannak. mit gondol az az állat. Ezt tegye úgy. megnyilvánulási önértékeléséről. magabiztossága.arról.Tanulmányi útmutató . álmait. állatokkal teremtenek kapcsolatot. hogy ki mit szeret. helyéről a csoportban. magabiztosságáról vagy bátortalanságáról. majd próbáljon meg vitát indítani az állatok között arról. akinek éppen a szerepében van. annak a tanulónak el kell mondania. Jelentse ki a többi állatot provokálóan. vágyai gyakran a gyermek vágyait. ha mi magunk igazán benne vagyunk a játékba. Érdekes megfigyeléseket tehetünk játék közben-. . c) Miről álmodoznak a lakók? Az előző mozgásos játékot követően a gondolatkövetéses játék is megmozgatja a tanulók fantáziáját. mint a többi gyermek. érzéseit levezessük. hogy előzőleg kijelenti. amit a nevelő egyes esetekben le szeretne reagálni. e) Egy a teljes csoportot megmozgató szerepjáték. hogy a "látjátok. érzéseket. félelmeit hozza felszínre). E játékban a tanárnak szintén aktív szerepet kell vállalnia. olyan gondolatokat. (Az állat gondolatai. álmokat hozhat elő a tanulókból. vagy hogy a gondozó kit szeret jobban. hogy meggyőzzön valakit a véleményéről 45 formákat-. Legyen õ is egy állat. figyelemmel kisérve a különböző reagálási módokat. hogy a gyermekek felszínre került negatív vagy pozitív érzelmeit. A gyermekek spontán megnyilvánulásai nagyon érdekesek lesznek. f) Páros gyakorlat . megint én kaptam a legfinomabb ételt". a gyermekek temperamentumáról.

hogy békés egyetértésben élnek.) 3) A mese bemutatása Itt válik értetővé az előző játékok célirányultsága. Mindketten erre kell törekedjenek gesztusokkal. azt kell eljátszania szavak nélkül. A többieknek lehet még túl nehéz megfogalmazniuk. b) Tablósor . a harmadik csoport pedig adjon képet arról. vagy megbeszélik."Az udvarban együtt lakott a kecske. a kutya. de nem arról. mi történt a vita után. de itt párosával vannak a tanulók egymással szemben és meg kell győzniük egymást. amit tapasztaltok. sorban tapsra kezdenek és a következő tapsra állak le a játékkal. 5) A mese további feldolgozása a gyermekek kreativitására hagyatkozva a) Láncmese . A játék pár perce után következhet egy megbeszélés arról. hogy a vita lezárásában szerintük ki tehetne igazságot. szavakkal. hogy miről szólt és mi a tanulsága. hogy mit akarunk közölni a mesével.Drámapedagógia ebben a játékban kiderülhet. majd minden gyermek egy mondatot téve alakítja hozzá tovább a történetet. ki bizonytalanodott el és engedett a másik félnek (persze a nevelőnek ügyelnie kell. a második csoport a vita hevét jelenítse meg gesztusok. majd. a kakas. Időt kell adni a kiscsoportoknak a felkészülésre. Ha éppen nem játszanak figyelik a másik csoport tevékenységét. A gyermekek megfogják érteni az előzetes ráhangolódás révén. 46 . ha elkészültek.. érvekkel. hogy nekik van igazuk. Hasonlóan az előző játék analógiájára gondoltunk.Három csoportot alakítunk ki. az első csoportnak. hogy mire jutottak. hanem például együtt új megoldási módokat keresnek arra.. Bemutattuk a mese szereplőit. 4) A mese bemutatását egy rövid beszélgetés követheti. arcjáték kifejezésével. abban az esetben ha nem tudtok megegyezni a felek. hogy hogyan kerüljék el a vitát. mozgás. hogy csak az önként jelentkezőket szólaltassa meg. a macska".

hogy megtanuljon õ is meghallgatni másokat.Tanulmányi útmutató . elfogadott szokásrend megszilárdul viselkedésükben megnyilvánul. Végtelen változata lehet annak. hogy elfogadja a másságát. A drámajátékok alapul szolgálhatnak a kapcsolat kialakításában. 47 . annál biztosabbak lehetünk. ugyanakkor társas kapcsolataik mélyülnek. hogy aktívan vegyenek részt. Az intézményes keretek között tanult ismeretek minőségét és mennyiségét sokban meghatározza egy jó tanár-diák kapcsolat. Az óvodás és kisiskolás gyermekek esetén a játék (legyen az drámajáték. meghallgatjuk véleményüket. tanulóinkat partnerként kezeljük a játékok folyamán is. megkeresni a legjobb megoldást konfliktus esetén ugyanakkor ahhoz. hogy játékbátorságuk növekedik. amelyen a gyermek még legjobban megközelíthető és alakítható. logikai játék. ha a diákjainkat. meg kell találnunk egy pedagógia egyensúlyt az intellektuális folyamat és az érzelmi készségeket fejlesztő tevékenységek között. hogy tanulóink megismerik önmagukat. tiszteletben tartjuk őket. törődünk velük. hogyan jutassunk el egy bizonyos információt a gyermekekhez. ahol az integrált oktatás fogalma kezd felnövekvőben lenni). az hogy önértékelésük jó irányba és fejlődik. versenyhelyzet) az az út. Minél jobban megengedjük. hogy megnyilvánuljanak a saját kis énjükkel e helyzetekben. Bár e rövid tanulmányban az érzelmek fontosságát hangsúlyoztam a megismerésben. hozzásegítjük. vagy más különbözőséget (ami egyre fontosabb egy olyan társadalomban.

A kutya nem hagyta azonban ezt szó nélkül: . hogy melyiküknek adja a gazda a legfinomabb táplálékot. egy kakas és egy kecske. 48 . mint a jó gabonamag .rikkantotta a kakas. egy kutya.Az ízes húst és kenyérdarabkákat én sokkal jobban szeretem Nincs is annál jobb. Nincs és annál jobb mint a friss fehér tej. Az udvar állatai hosszasan vitatkoztak. majd később a többi állatnak ezt mondta: Kétségtelen. Egy szép reggelen amikor a gazda éppen ételt adottaz állatoknak a macska örömmel dörgölte magát a gazda lábszárához és dorombolt. de nem tudtak megegyezni ebben a kérdésben. mindig én kapom a legfinomabb ételt. Az én kedvelt ételem a friss fû. hogy a gazda engem szeret a legjobban.Drámapedagógia Állatok vitája (népmese) Egyszer egy öreg gazda udvarában együtt lakott egy macska. amit olyan rendszeresen ad nekem a kedves gazdám.

kapcsolattartás a társakkal. ízlésének tiszteletben tartása Fókusz: hogyan kerülhető el.egymás véleményének. egy pléd a földön Eszköz: cd-lejátszó A foglalkozás menete 1. Ezt követően beszélgetünk róla a következő kérdések alapján: Hová képzeltétek magatokat? Milyen állathangokat ismertek fel? Milyen állathangot nem hallottunk? 2. E beszélgetést melyek követően kapcsolódnak csoportgyakorlatokat a következőkben játszunk. valamint más foglalkozások részeivé is válhatnak. érzelmi ráhangolódás zene révén Megfigyeljük Saint-Saens: "Az állatok farsangja" című művét. hogy egy vita veszekedéssé fajuljon ? Tér: üres terem. Próbálják kifejezni. milyen hangot adhat vagy éppen "mit mondhat" ez az állat jókedvében.Képzeljék a gyermekek magukat egy állat helyébe. Melléklet 1. 49 . megismerendő meséhez. a) Hangverseny . Népmese feldolgozása drámajáték segítségével: A téma: " Az állatok vitája " című népmese (mellékelve) Cél: . Hangulatkeltés.Tanulmányi útmutató . a tanítóval Tanítási terület: .a mesék iránti fogékonyság kialakítása a beszédkészség fejlesztése kapcsolatteremtés.

megint én kaptam a legfinomabb ételt". kikkel. Akit a tanító megérint a már előzőleg kialakított szoborhelyzetben. vagy hogy a gondozó kit szeret jobban. Jelentse ki a többi állatot provokálóan.Drámapedagógia b) állat Állatkert . amelyet a gyermekek nem választottak ki maguknak. A teret a gyermekcsoportnak. Játsszák el. mit csinálnak. érzéseit levezessük. hogy õ az állatkert gazdasszonya vagy gondozója és szeretné tudni õk hogy vannak. hogy előzőleg kijelenti. álmait. Legyen õ is egy állat. E játékban a tanárnak szintén aktív szerepet kell vállalnia. hogy a gyermekek felszínre került negatív vagy pozitív érzelmeit. (Az állat gondolatai. miről álmodoznak. Lehetőleg egy olyan állat. A 50 .A gyermekeknek egy általuk kiválasztott szerepébe kell lépniük. mint a többi gyermek. olyan érzéseket. d) A pedagógus szerepében: Az előző játék. hogy ki mit szeret. hogyan mozognak a térben. vágyai gyakran a gyermek vágyait. c) Miről álmodoznak a lakók? Az előző mozgásos követően a gondolatkövetéses játék is játékot megmozgatja a tanulók fantáziáját. mit gondol az az állat. majd próbáljon meg vitát indítani az állatok között arról. álmokat hozhat elő a gondolatokat. mint állat. Tapsra megdermednek a gyerekek és a szobortechnika alkalmazásával átléphetünk egy következő játékba. akinek éppen a szerepében van. Ilyen keretek között sor kerülhet egy irányított beszélgetésre. tanulókból. e) Egy a teljes csoportot megmozgató szerepjáték. amit a nevelő egyes esetekben le szeretne reagálni. annak a tanulónak el kell mondania. félelmeit hozza felszínre). hogy a "látjátok. Ezt tegye úgy. hogy az egy állatokkal teli udvar képét adja. úgy kell meghatároznia. milyen más állatokkal teremtenek kapcsolatot.

helyéről vagy bátortalanságáról. kell. hogy miről szólt és mi a tanulsága. amit tapasztaltok. hogy a vita lezárásában szerintük ki tehetne igazságot. az ki szavakkal. 4) A mese bemutatását egy rövid beszélgetés követheti. gyermekek csoportban. A játék pár perce után következhet megbeszélés ügyelnie bizonytalanodott el és engedett a másik félnek (persze a nevelőnek önként jelentkezőket szólaltassa meg. Érdekes megfigyeléseket tehetünk a a játék közben-. gyermekek spontán megnyilvánulásai nagyon érdekesek lesznek. érvekkel. hogy meggyőzzön valakit a véleményéről ebben a játékban kiderülhet. hogy nekik van igazuk.Tanulmányi útmutató . törekedjenek hogy hogy mire csak gesztusokkal. megnyilvánulási temperamentumáról. A gyermekek megfogják érteni az előzetes ráhangolódás révén.) 3) A mese bemutatása Itt válik értetővé az előző játékok célirányultsága. kinek van több ereje. magabiztosságáról önértékeléséről.arról. hogy hogyan kerüljék el a vitát. A többieknek lehet még túl nehéz megfogalmazniuk. de nem arról. hanem például együtt új megoldási módokat keresnek arra. Mindketten egy erre kell arról. magabiztossága. jutottak. vagy megbeszélik. hogy mit akarunk közölni a mesével. 51 . figyelemmel kisérve a különböző reagálási módokat. f) Páros gyakorlat . hogy kinek van igaza vagy formákat-. ha mi magunk igazán benne vagyunk a játékba. Hasonlóan az előző játék analógiájára gondoltunk. de itt párosával vannak a tanulók egymással szemben és meg kell győzniük egymást.

arcjáték kifejezésével. hogyan jutassunk el egy bizonyos információt a gyermekekhez. a második csoport a vita hevét jelenítse meg gesztusok. mozgás. mi történt a vita után. hogy megnyilvánuljanak a saját kis énjükkel e helyzetekben. a harmadik csoport pedig adjon képet arról.. az ugyanakkor elfogadott társas mélyülnek.Három csoportot alakítunk ki.."Az udvarban együtt lakott a kecske. hogy aktívan vegyenek részt. tiszteletben tartjuk őket. Végtelen változata lehet annak. Minél jobban megengedjük. szokásrend megszilárdul és viselkedésükben megnyilvánul. a macska". Az intézményes keretek A között tanult ismeretek alapul ha a minőségét és mennyiségét sokban meghatározza egy jó tanár-diák szolgálhatnak kapcsolat. az első csoportnak. annál biztosabbak lehetünk. törődünk velük. hogy békés egyetértésben élnek. ha elkészültek. Bemutattuk a mese szereplőit. kapcsolat diákjainkat. a kutya. Ha éppen nem játszanak figyelik a másik csoport tevékenységét. sorban tapsra kezdenek és a következő tapsra állak le a játékkal. Időt kell adni a kiscsoportoknak a felkészülésre. majd. abban az esetben ha nem tudtok megegyezni a felek. tanulóinkat partnerként kezeljük a játékok folyamán is. hogy tanulóink megismerik önmagukat.Drámapedagógia 5) A mese további feldolgozása a gyermekek kreativitására hagyatkozva a) Láncmese . hogy játékbátorságuk kapcsolataik növekedik. hogy . 52 hozzásegítjük. majd minden gyermek egy mondatot téve alakítja hozzá tovább a történetet. hogy önértékelésük jó irányba fejlődik. b) Tablósor . a drámajátékok kialakításában. a kakas. meghallgatjuk véleményüket. azt kell eljátszania szavak nélkül.

megtanuljon õ is meghallgatni másokat. hogy elfogadja a másságát. megkeresni a legjobb megoldást konfliktus esetén ugyanakkor ahhoz. meg kell találnunk egy pedagógia egyensúlyt az intellektuális folyamat és az érzelmi készségeket fejlesztő tevékenységek között. vagy más különbözőséget (ami egyre fontosabb egy olyan társadalomban. 53 . Bár e rövid tanulmányban az érzelmek fontosságát hangsúlyoztam a megismerésben. Az óvodás és kisiskolás gyermekek esetén a játék (legyen az drámajáték. ahol az integrált oktatás fogalma kezd felnövekvőben lenni). versenyhelyzet) az az út. logikai játék. amelyen a gyermek még legjobban megközelíthető és alakítható.Tanulmányi útmutató .

54 . A kutya nem hagyta azonban ezt szó nélkül: . hogy a gazda engem szeret a legjobban. amit olyan rendszeresen ad nekem a kedves gazdám. Az én kedvelt ételem a friss fû.Az ízes húst és kenyérdarabkákat én sokkal jobban szeretem Nincs is annál jobb. Egy szép reggelen amikor a gazda éppen ételt adottaz állatoknak a macska örömmel dörgölte magát a gazda lábszárához és dorombolt. de nem tudtak megegyezni ebben a kérdésben. hogy melyiküknek adja a gazda a legfinomabb táplálékot. egy kutya. Nincs és annál jobb mint a friss fehér tej. egy kakas és egy kecske.Drámapedagógia Állatok vitája (népmese) Egyszer egy öreg gazda udvarában együtt lakott egy macska.rikkantotta a kakas. majd később a többi állatnak ezt mondta: Kétségtelen. mindig én kapom a legfinomabb ételt. mint a jó gabonamag . Az udvar állatai hosszasan vitatkoztak.

aki kirágta zsákot. hogy tömött (búzás-) zsák vagyunk. 2002. Megjegyzés: A játék a bíró újabb rendelkezéseivel tetszés szerint variálható. Érted? A bíró kérdésére majdnem mindig válaszolnak. ha csak az új ismeretek rögzítését várjuk a játéktól. úgy lazulunk el mi is.: Játékgyűjtemény Forrás: Játékkönyv. Szerk. felül már alig van benne. 55 . A bíró (koncentráció) Életkor: 12-13 év alatt Leírás: A bíró (a játék alapváltozatában) a következő rendelkezést hozza: Akit kérdezek. Kisebbek (7-8. például mondjunk mesét az egérről. nem bólinthat. Melléklet 2. a folyamat koncentrált követése. például az igen-nem válaszok kizárása. most már a derekánál is fogy belőle stb. ott marad a földön. csak hazug válasz adható stb. könnyebb. A játékvezető által adott instrukció: nyújtsukfeszítsük a testünket. évig) számára találjunk ki kerettörténetet. Helyette a baloldali szomszédjának kell felelni. Leírás: Körben állunk. Mindenki megkérdezi két szomszédja nevét. Zsák búza (lazítás) Életkor: Formanyelvi változtatással még a felső tagozatban is alkalmazható. Zsipp-zsupp (névtanulás.drama. Ha a játékmester a kör közepéről rámutat valakire. Aki válaszol. nagyon lassan peregnek ki a magok. Karnyújtásnyi távolságra. A zsák valamilyen oknál fogva kilyukadt. körben állnak a résztvevők. Nehézségi fokozat: Névtanulásra használva nehéz. nem válaszolhat.: Kaposi László Szabadon letölthető a www. A kérdezett semmiféle módon nem jelezhet vissza. s azt mondja. csaknem üresen. és most folyik belőle a búza. Végül a zsák. A vezető (ha ez neki éppen fontos) ellenőrizheti a végtagok lazaságát (mesei keretben: maradt-e még búza a zsákban).hu honlapról. koncentráció) Életkor: Formanyelvi változtatással bármilyen korosztállyal játszható. az kiesik. hogy zsipp. Kerekasztal Színházi Nevelési Központ .Tanulmányi útmutató .). Megjegyzés: Fontos a lassúság. Körülmények: Szőnyeg vagy szőnyegpadlós terem szükséges. Leírás: Azonosulásra épülő lazító játék. játsszuk azt. nem mosolyoghat stb. Ahogy ürül a zsák (lassan. Marczibányi Téri Művelődési Központ. nehezíthető. minden válaszban benne kell lenni egy kijelölt szónak.

játékmesternek. ezek a játék végén együtt is megszólaltathatók. (Az utolsó résztvevőig. miközben a tartalom változik. például milyen a szomszéd kedvenc színe. Ha azt mondja. ugyanígy változtatható a hangmagasság is. esetleg sokat gondolkozik rajta. akkor a bal oldali szomszéd nevét kell mondani. kezünket egymás vállára tesszük. senki nem maradhat addigi szomszédja mellett.Utolsó menekülési lehetőség. létrehozhatunk egy közös zeneművet. zümmög stb. csendreflex) Életkor: 11-12 év alatt. a győztesig játszunk. akkor ő esik ki. az kiesik. hanem a vezetéknevet vagy akár azt is megtanulhatjuk. és így megy a hang körbe. akkor mindenki helyet cserél. Megjegyzés: A (szervezési) forma maradhat. A játékvezető ad egy hangot (például csettint. és ha átveszi. . Leírás: A résztvevők körben állnak és egy kisebb labdát (vagy más tárgyat) nagyobb létszámú csoportnál akár többet is adnak kézről kézre. (Ha jól begyakoroltuk. ahogy ki hol lakik. majd folytatódik a játék. miféle ételeket szeret stb. amelyik iskolába-osztályba jár. Add tovább! (koncentráció. sőt a továbbiak során még inkább tágíthatjuk az ismeret körét. majd abból kiindulva alkotjuk meg a sajátunkat. Akinek éppen a zene leállásakor van a kezében a labda. A névtanulást szolgáló játékok többségéhez hasonlóan a Zsippzsupp is alkalmas más információk rögzítésére: nem csak utó-. Aki téveszt vagy nem tudja szomszédja nevét. majd hozzátesszük a sajátunkat. Ezután a soron következő. maga áll be a körbe.: mikor a zene elhallgatott. Teszik ezt addig. b) A többi memóriajátékhoz hasonló szervezéssel (lásd például a Névlánc című játékot): meg kell ismételni a már hallott hangokat.) A játék újabb meneteinél más-más játékos adja meg a kezdő hangot. még megpróbálhatja átadni a labdát a szomszédjának. csak a szomszédok változtak. szemünk csukva.) Adj hozzá egy mozdulatot! (koncentráció. Ha zsipp-zsupp-ot mond. Mindenkinek meg kell jegyeznie a saját maga által adott hangot. c) A sorban előttünk lévő által adott hangot vesszük át. Add tovább a hangot! (együttműködés egész csoportban) Leírás: a) Körben állunk. megpróbálja pontosan ugyanazt a hangot adni ő is. memóriafejlesztés) 56 .) szomszédja átveszi. amíg a zene szól.Drámapedagógia akkor annak azonnal meg kell mondania a jobb oldali szomszédja nevét. hogy zsupp. akkor változtatható a hang átadásának-átvételének gyorsasága.

vagy egyre dühösebben. A negyedik mondat után újra az első következik.kérdés-felelet váltakozással (például: Te voltál? Nem én voltam. ki az (ha a vezető is játszani akar. s így tovább. semmiféle brutális nincs a játékban. testnyelv értelmezése) Életkor: 13-14 év alatt. .sorokra bontott verssel. ha úgy érzik. Leírás: a) A gyilkos kacsint. Körben ül a társaság. A harmadik megismétli az első két mozdulatot. haladók megpróbálkozhatnak a különböző érzelmi vagy technikai jellegű fokozások önszabályozásával.harmadik irányú figyelemosztást igénylő bővítéssel. A játék alapváltozata kétirányú figyelemosztást igényel: az üzenet vételére-adására és a soron következő mondatra kell figyelni. ha mindig másmás szöveggel játsszuk. elérték azt a pontot.hosszabb mondatokkal játszunk. ahonnan már nincs tovább. de rajta (és a nem játszó vezetőn) kívül senki nem tudja. megérinti az orrát. Tehát ő is megérinti az orrát. 57 .négynél több mondattal játszunk. (mindenki becsukja a szemét. például. akkor sorsolással dönthetünk . visszatérő eleme lehet foglalkozásainknak.) A gyilkos köztünk van. . A játék menete: a kezdő játékos mondja az első mondatot valamelyik társának. Megjegyzés: Az utóbbi változat nem csak vezetői utasításra játszható.) Körben áll a társaság.). Megegyezünk egy rövid szövegben (például: Fekete. begyakoroljuk azt. válthatnak visszavételre. Hiba esetén újra indul a játék (de játszhatunk kiesésre is). például fokozatosan emelkedő hangerővel. Akire rákacsintott. A játék vezetője kezd egy egyszerű mozdulattal. A játék vezetője jelöli ki a gyilkost. vagy egyre kedvesebben stb. megvakarja a fejét. majd hozzátesz egy másikat. Leírás: Körben állunk. majd a második mondatot mondja egy általa kiválasztott résztvevőnek (egyedül visszaadni tilos az üzenetet). majd bejelenti. majd mondjuk. s az lesz a gyilkos. más fokozásra. megfigyelőképesség fejlesztése. Változatok: . A gyilkos kacsintással végzi dolgát.). A mellette álló játékos megismétli ezt a mozdulatot. Akkor ki tette? Nem tudom. Adok kapok (koncentráció) Leírás: (Montágh Imre játékismertetése nyomán. ő is hozzátesz egyet és így tovább az összes játékosnál. Ő nyugtázza az üzenetet. az magában ötig számol. (Az Adokkapok ismétlődő. Nem.Tanulmányi útmutató . . hogy végem. stb.) A gyilkos (koncentráció. mondjuk a szöveget. aki a harmadik mondattal adja tovább a stafétát. például kártyával). . Igen. akinek a vállára ráteszi a kezét a vezető. Fehér. majd memorizáljuk.

58 . Ekkor (vezetői beszámolásra: egy. megmozdulhat az állókép szöveges. sőt jó. akkor vége a játéknak. hogy tanítványa válasza nem rossz. A játék alatt végig szemkontaktust kell tartaniuk a játszóknak. hogy minél jobban próbára tegye tanárát). gyanúsítási lehetőségét). spontán beszéd fejlesztése) Leírás: (Gabnai Katalin ismertetése nyomán. addig tart a játék. A gyanúsítás szabályai: kézfelemeléssel kell jelezni a gyanúsítási szándékot. amíg van potenciális áldozat. szó és taps. teljesen újszerű. három) egyszerre rámutatnak az általuk gyanúsított játékosra. másikuk a herceg úrfi szerepét. b) Szervezési variáció: a csoport kis. A gyilkos kopog áldozatainak hátán. hogy rövid tanácskozás után beálljanak egy olyan állóképbe (tablóba). Megjegyzés: A sétálós. utánzóképesség fejlesztése. hogy a gyilkos közöttük volt-e vagy nem tovább folytatódik a játék (a változás: a két gyanúsító elvesztette további védekezési.. Mindenkinek van egy gyanúsítási lehetősége. A következő jel után ebből a pózból kell az előzőtől teljesen eltérő mozdulatot (mozgássort) indítani.. mondhatni forradalmi stb. csendreflex) Leírás: a) A csoport minden tagja szabadon mozog.Nála van a helyzet kulcsa.. Az előző változat többi szabálya érvényes. kettő. hogy meglehetősen gyenge elmével rendelkező tanítványa semmit nem tud) csak rendkívül egyszerű kérdéseket mer feltenni. Meg kell várni. A bent maradók feladata az. zárt (például székekkel határolt) területen sétál. A helyzet kulcsa (szituációs játék indítása. A herceg úrfi vizsgája (fantázia.merevedik. A kiküldött játékos feladata: megtalálni a helyét. ha kiderül. amint elfoglalta a helyét. testnyelv értelmezése) Leírás: Egy játékost kiküldünk a teremből. Állj! (mozgáskoncentráció. akkor. Amennyiben nem leplezik le a gyilkost. A tanár mit tehetne? Igyekszik logikusan megmagyarázni. függetlenül attól. amíg legalább két gyanúsító jelentkezik. mozgásos játékkal folytathatjuk. .) Ketten játsszák. Ha mindketten eltalálták a gyilkos személyét. hiszen a herceg úrfi szerepét alakító játékos feladata az. amelyben egy fontos szereplőnek a helyét üresen hagyták (például az iskolai osztály állóképéből a tanár. voltaképpen kitűnő.állj jelre (például a szó maga. az egyházi szertartáséból a pap hiányzik). Nem kell jámboran várni a végre. b) változat játszható kacsintással is. egyikük az udvari tanító. de a hercegecske ezekre is roppant nagy ostobaságokat válaszol (nem véletlenül.Drámapedagógia meghaltam. Az udvari tanító (fejét veszik. kreativitás. a szó és dobütés) a pillanatnyi pózba . Ha két különböző személyre mutattak. majd az .

A szöveghelyettesítő eljárások közül általában a legkevesebb ellenállást ez a változat váltja ki. a második kettőt mond és így tovább. Beszélgetés számokkal (szituációs játék. Beszélgessetek számokkal 1-től 60-ig úgy. 15. Akire a hetes vagy annak többszöröse jut (vagy olyan szám. A játék így megy végig az egész oszlopon. ha például a következő módon jelöljük ki a feladatot: . A szöveg elsődleges jelentése a cselekmény függvényében módosul vagy elveszik a kommunikáció további fenntartása érdekében azt a szövegmondás módjával valamint a gesztusokkal. Tévesztésnek számít az is. ha nem rögtön vágja rá a számot a játékos. és sorban elkezdünk számolni. mint a játszók száma. íróeszköz minden játékos számára. kommunikációs játék) Körülmények: Tárgyi igény: papírlap. Például: 12. Megjegyzés: Játékok közötti összekötő-átvezető elemként (is) használható az a) és a b) változat. c) A csoport tagjai egymás mögött helyezkednek el. Ezzel egy időben visszafordul az utolsó előtti ember. majd abból kiindulva mozog tovább. 59 . A későbbiekben ezt mint szövegkönyvet használják: a szituációk változnak. de a szöveg. és a mimikával pótolhatjuk. annak a szám helyett. bumm. Az utolsó ember valamilyen mozgássort végez (a többiek. A szituáció lejátszásának időtartama nem. az kiesik. majd (újabb jelre) abból kiindulva mozog tovább. A szöveg marad (szituációs játék. bumm stb. Az első játékos egyet. de a szöveg nem. Az állj utasítás elhangzása után megtartja a pillanatnyi pózt. A megállítás után a vezető kijelöli a csoport valamelyik tagját. hogy közben ne ismételjetek egyetlen számot sem!. Bumm (koncentráció) Körülmények: Annyi szék szükséges. mindenki felveszi az o pózát. hossza megadható azzal. Leírás: a) Körben ülünk. bumm-ot kell mondania. 13.Tanulmányi útmutató . hogy mekkora halat fogtak. Aki téved. nem látják!). Minden páros ír egy négy-hatmondatos dialógust. amelynek második számjegye hetes). kommunikációs játék) Leírás: A halandzsa nyelvet számok helyettesítik. mivel mögöttük áll. 16. aki megfigyeli és átveszi az előző játékos pózát.Két horgász beszélget a vízparton arról. Leírás: Párokban játszunk. b) A játék a megállításig az előző variáció mintájára folyik.

bumm. A másik fele. sétáló. (A rögtön a tempó miatt fontos. vagyis kis létszámú csoportokat alakítunk. önismeret. Csomagolás (bizalomérzet kialakítása. A már egymásra talált résztvevők kézen fogva mennek tovább. ahol hetes a második számjegy. egész csoport mozog együtt. asztalra teszik. amíg csak el nem fogynak a még választhatók. Megjegyzés: A játék érettebb változatában a családfő csak a kapcsolatteremtés kezdeményezésének jogát kapja meg. Nehézségi fokozat: A Kapcsolódás című játék után könnyebb. amit akarnak. hogy a számsor haladási iránya minden bumm után megváltozik. információk fogadása. ez a játék célja. fekvő partnereikkel azt csinálnak . a látók. bánjunk kíméletesen társainkkal. kupacba hordják stb. Megjegyzés: Csak megfelelő fizikai lazítás után játszható. A családfők elindulnak. táncoló társaik közül szemkontaktus vagy érintés alapján választják ki párjukat. Család (társválasztás kiscsoportos játékokhoz. amelyekre rögtön válaszolnia kell. A társaság létszámától függően 3-5 családfőt jelölünk ki. c)A játék harmadik nehézségi fokozata: az irányváltásos variációban a hét többszörösei esetében bumm-ot mondunk. míg azoknál a számoknál. s nem tárgyakkal van dolgunk. a kiválasztásét nem. felültetik. A játék más szorzótáblákkal is játszható. ha lassan jönnek 60 . hasra fektetik. 15 számok esetében ugyanaz a résztvevő mondja a 13-t és a 15-t. keresnek tovább. behunyt szemmel. adott jelre.. az csak a kezdeményezés nyelvén adott visszajelzéssel válik érvényessé. bamm-ot kell mondani. társismeret) Leírás: Körben ülünk a csoport egyik tagját kérdezik a többiek. ellazult.Drámapedagógia b) Nehezített változat: az előző variáció gyakorlása után játszhatunk úgy is. együttműködés párokban és kiscsoportokban. lazán. Tehát nem kötelező elfogadni a kezdeményezett partnerkapcsolatot. Kiválasztják a család többi tagját. Például 13. Leírás: Családokat. őket. hogy emberekkel. felelősségtudat kialakítása) Körülmények: Szőnyeg vagy szőnyegpadló szükséges. A játékosok sorban egymás után kérdéseket tesznek fel neki. Nehézségi fokozat: A sérülésveszély miatt sorolhatjuk a nehezebb játékok közé. Leírás: A csoport fele hanyatt fekszik a padlón. Megjegyzés: Mindhárom változatra vonatkozik: tévesztés után elölről kell kezdeni. A játék előtt hívjuk fel a figyelmet arra. kapcsolatteremtés) Körülmények: Nagyobb térigény. s a teremben zenére mozgó. Csoportos interjú (önkép.

ha végrehajtásuk során a tévedés lehetősége felmerül. amire táncolni is lehet (s miért ne lehetne az aktuális slágerek valamelyike. Végig kell játszani. Kényszeríteni nyilván nem szabad. A c) változatot 11-12 év felettieknek ajánljuk. Behunyt szemmel. a kezek mellmagasságban. Mindenki támaszban áll. s továbbdől másfelé. Nehézségi fokozat: Nehéz játék! És ez az összes bizalomgyakorlatra érvényes: nem szabad hibázni.. gyors ritmusú. A körben állók megfogják és visszahelyezik középre (a félreértések elkerülése végett: visszahelyezik. Ha mernek táncolni. hasonló mértékű felelősségtudat szükséges. hogy a feltett kérdések személyes közlésekre teremtsenek lehetőséget. már az is céljaink elleni. a) A klasszikus forma a következő: szorosan egymás mellé állva kört alkotunk. Ha mozgásbeli gátlásai vannak a társaságnak. problémát jelenthet. hasonlítható mozgás a gátlások miatt . Ne azért kérdezzünk. egész csoport együttműködése) Életkor: Az a) és b) változat 10 év felett (!) már megpróbálható. Körülmények: Kis helyigény. akkor hagyhatjuk őket szabadon mozogni a zenére. akkor táncos jellegű utánzó játékokat játszhatunk (valamelyik résztvevő mozgását kell másolni!) az aerobic mintájára.) Dülöngélős bizalomjátékok (bizalomérzet kialakítása.. úgy improvizálva. merev testtel kell dőlnie valamelyik irányba. a válaszok.típusú kérdések nem tartoznak a legjobbak közé. sőt. A játékhoz nagy adag bizalom.. Leírás: Zene szól. hogy most éppen kik és hol vagyunk. koncentrált állapota szükséges.Tanulmányi útmutató . A csoport egyik tagja a kör közepén áll. kerüljük ezt (a játék során)! Diszkó (lazítás) Nehézségi fokozat: Idősebbek számára (középiskolásoknál is. (A Mi az élet célja?. mert éppen sorra kerültünk! Vigyázzunk. bánthatjuk társainkat. amelyek felszabadító hatással lehetnek a résztvevőkre (például majomtánc. Egyébként nyilván nem kötelező a válaszadás. a csoport összeszedett. bolond-diszkó stb. 61 . de a felnőtt tanfolyamok résztvevőinél még gyakrabban) a tánchoz hasonló. Megjegyzés: Olyan helyszíneket-szereplőket érdemes narrálni. Leírás: A változatok nehézségi sorrendje megegyezik az ismertetés sorrendjével.) Megjegyzés: Csak a kérdezőt valóban érdeklő kérdést szabad feltenni. csend. ahogy a résztvevőknek tetszik.) Ügyeljünk arra. nem lökik!). mindenki kerüljön a kör közepére. kérdésekkel is sérthetjük.). Tanári narrációra. a játék unalmassá válhat. mozog a csoport: a vezető időről időre újabb információkkal szolgál arra vonatkozóan.

Együtt könnyebb. Koncentrálás után mindenféle jelzés nélkül egyszerre kell elindulniuk. Az előzőknél is nagyobb fegyelmet. majd megállniuk.) Egyedül (bizalomérzet kialakítása. Az alkaros fogással a saját testsúlynál jóval többet is meg lehet tartani. Közülük ketten egymás felé fordulva. amíg kívül kerülnek egymás perifériális látómezején). míg társa mögötte. A párok egymás mellett állnak. A mellettünk elhaladókkal megpróbálhatunk kapcsolatot teremteni ez csak érintéssel. Páron belüli szerepcserével folytathatjuk. Megjegyzés: A játék után. hogy sikeresen és biztonsággal hajthassuk végre a gyakorlat. A pár egyik tagja (aki dőlni fog) kezeit oldalsó középtartásban tartva. egymásra figyelés. bizalmat kívánó feladat. csukott szemmel.. Leírás: Egyszerű feladat mégis nagy öröm lehet a játszóknak a sikeres végrehajtás. már nyitott szemmel próbáljuk meg rekonstruálni a történteket: merre járhattunk. mint a tanulásra: az egyes elemekből akkor áll össze folyamat.Drámapedagógia b) Fababa vagy Harangnyelv néven ismert változat. A játék alatt nem szabad beszélni! A tér és a térben lévő személyek. de nem érhetnek egymáshoz. A három fős csoporton belüli szerepcserével folytatódik a játék. (testnyelv értelmezése. koncentráció) Körülmények: A játéknak nagy térigénye van átlagos terem méretek és csoportlétszámok mellett csak a társaság fele dolgozhat egyidejűleg. A játékra éppúgy érvényes. támaszban állva várják a közöttük álló. a harmadikat. Ha párosával már jól megy. Adott jelre (például: a hátul álló megfogja társa vállát) hanyatt dől merev testtel.. ha a már megszerzett ismeretekre építve magasabb szintű feladatokat adunk. s nem nézhetnek egymásra. támaszban (harántterpeszben) áll. egész csoport együttműködése) 62 . tárgyak érzékelésére kell figyelni. majd visszaállítja függőleges helyzetbe. meghatározott számú lépést megtenniük. tapintással lehetséges. térérzékelés. nem kell erőművésznek lenni ahhoz. majd csukott szemmel. Hárman játsszák. A két fogó egymás közt adogatja. kikkel találkozhattunk a játék során. Egyszerre indulni (együttműködés párban. ha az egymás mellett állók közötti távolságot növeljük (egészen addig. Társa a hóna alatt alkarjával felfogva kapja el. tapintási érzékelés fejlesztése) Életkor: 9-10 év felett. Leírás: Csukott szemmel sétál mindenki a teremben. c) Páros változat. merev testtel valamelyikük felé dőlő társukat. (A játékok formai variálása foglalkozássorozatok tervezésekor lehetőséget ad az észrevétlen tartalmi ismétlésre. játszhatják hárman vagy négyen is. Megjegyzés: Nehezebb a feladat akkor.

Tanulmányi útmutató .

Életkor: 11-12 év felett. Leírás: A kör közepén áll a csoport egyik tagja, aki elindít egy lassított mozdulatot. A többiek feladata: segíteni a mozdulat befejezésében, kivitelezésében. Példaként: ha le akar ülni, valaki azonnal alábújik, hogy ő ezt megtehesse. A főszereplő azt tesz, amit akar a többiek segítik, hogy leülhessen, felállhasson, nyújtózhasson, foroghasson, mászhasson stb. Megjegyzés: A főszereplő minden mozdulatot nagyon lassan végezzen, hogy a többieknek maradjon idejük szándékai kitalálására és a cselekvésre. Élet-játék. (társismeret, szituációs játék indítása) Életkor: 11-12 év felett. Leírás: Kiscsoportokban játszunk. A csoport minden tagja elmond egy (igaz) történetet az életéből. Utána a társaság a hallott történetek közül kiválaszt egyet, s azt a tulajdonos irányításával (rendezésében.) eljátssza. A játékot megbeszélés, majd új mesélő-rendező választása követheti. Megjegyzés: A játékot célszerű megbeszéléssel zárni. Életút-térkép (önbemutatás, önkép, társismeret) Körülmények: Tárgyi igény: papírlap minden játékos számára valamint tollak, filcek, egyéb író- és rajzeszközök. Leírás: A csoporttagok feladata: térképet kell készíteniük eddigi életükről. Minden térképnek tartalmaznia kell valamilyen formában a jó helyeket. (a csúcsokat, a látványos pontokat, a nyílt utakat stb.), a rossz helyeket. (betegség, kórház, nagy kudarcok, bukások stb.), az akadályokat, a kerülőutakat, a sorompókat valamint a jelenlegi haladás fő irányát is. Tartalmazhatja a térkép a jövő tervezett útjait is. Megjegyzés: A térképeink elkészülte után bemutathatjuk azokat párokban vagy kiscsoportokban (10-15 fős csoportlétszám esetén az egész társaságnak). Használhatjuk úgy is a térképeket, hogy összegyűjtjük, (teljes) csoportunk számára miféle események jelentették a legnagyobb akadályokat, milyen sorompókkal állták utunkat stb. Érzelmek (kommunikáció testnyelven) Nehézségi fokozat: Nem könnyű feladat a pillanatnyi állapotunktól eltérő érzelmek felidézése, eljátszása. Leírás: A játékvezető felsorol néhány érzelmet, állapotot (például: megvetés, félelem, gyűlölet, türelmetlenség, jókedv, meglepetés, közöny, izgalom, rettegés, aggodalom, düh stb.), amelyek közül a résztvevők választhatnak. Ezeket kell bemutatniuk szoborként, vagy mozgás közben 63

Drámapedagógia

(gesztusokkal, taglejtésekkel). A játékosok szabadon választhatnak, hogy ki mit akar bemutatni, míg a többiek feladata kitalálni, hogy mi lehet a bemutatott érzelmi állapot. Foglalkozások (kommunikáció testnyelven, utánzóképesség fejlesztése) Leírás: Az egyik csapat tagjai foglalkozásokat jelenítenek meg, azok jellemző mozdulatai, helyzetei alapján. Akkor válthatnak a játszók a következő foglalkozás bemutatására, ha az előzőt már felismerte a másik csapat. Törekedni kell a jellemző jegyek sűrítésére. Három-öt foglalkozás bemutatása után cserél a két csapat. (A játék ősváltozata az Amerikából jöttem. elnevezésű ismert gyermekjáték.) Földrengés (feszültség oldása) Életkor: 12-13 év alatt. Körülmények: Eggyel kevesebb szék, mint a játszók száma. Leírás: A kimaradásra épülő játékok egyike. A játékosok szemben ülnek egymással, két sorban. A két széksor között kb. három méter távolság legyen. Középen fel s alá sétál egy játékos, majd hirtelen elkiáltja magát, hogy földrengés! Ekkor az egymással szemben ülőknek helyet kell cserélniük. Egyvalaki azonban kimarad, mivel a középső játékos is igyekszik elfoglalni egy helyet.A kimaradó kerül középre. Folytasd az akciót! (koncentráció, testnyelv értelmezése, a b) változat szituációs játék) Leírás: a) A csoport egyik tagja bemutat egy rövid .jelenetet. (ami lehet egy hétköznapi műveletet is), például felhúzza a cipőjét. Ha az előre megállapított sorrend alapján következő játékos megértette miről van szó, akkor a helyére áll, és ott folytatja, ahol társa az imént abbahagyta, például a cipőjére csatol egy sílécet. A harmadik játékos megértve az eddigieket folytathatja például azzal, hogy elkezd síelni. b) Játszhatunk úgy is, hogy nem egy elemi cselekvéssorozat folytatására, hanem egy szituációba való belépésre kérjük a játszókat. Amint a soron következő játékos megértette (vagy érteni véli) az előző (előzők) akcióját, csatlakozhat társához (társaihoz), beléphet a játékba. E változatban marad az össze addigi résztvevő. Szerencsés esetben a végén a csoport minden tagja játszik. Megjegyzés: A b) változat Lavina néven is ismert. Gumiember (lazítás, együttműködés párokban)

64

Tanulmányi útmutató .

Életkor: A közölt változat a kisebbek játéka, de formanyelvi változtatással még a felső tagozatban is alkalmazható. Körülmények: Szőnyeg vagy szőnyegpadlós terem szükséges. Leírás: Párokban játszunk. A pár egyik tagja a gumiember (számára feszítő-lazító gyakorlat lesz ez a játék). Társa először felpumpálja a gumiembert (hangos be- és kilégzésekkel tehát számára játékunk légző gyakorlat), amíg az tele nem lesz levegővel, vagyis meg nem feszül minden porcikája, majd kihúzza a dugót. A dugó nagyon kicsi, lassan áramlik kifelé a levegő. Ahogy fogy a levegő, a gumiemberek fokozatosan elernyednek, s végül elterülnek a földön. Megjegyzés: Az előző játékhoz hasonlóan itt is fontos a lassúság, a folyamat koncentrált követése. 31. Halandzsa (szituációs játék, testnyelv és vokális eszközök segítségével folytatott kommunikáció) Nehézségi fokozat: A szöveges szituációs játékoknál (a játszóktól, egyéntől, csoporttól függően) időnként gondot jelenthet egyszerre játszani és beszélni. Ilyen esetekben célszerű előbb szöveghelyettesítő módszerekkel feldolgoztatni szituációkat. Leírás: A halandzsa nyelv: értelmetlen szótagok egymásutánja, vagy értelmes szótagok, szavak értelmetlen egymás után fűzése. Mivel a szövegnek nincs értelme, ezért a másodlagos jelentéshordozókkal lehet információkat közölni, a hanglejtéssel, a hangsúllyal, a kísérő gesztusokkal stb. Halandzsa nyelv például a következő: heklá bentyu pirlen páty... Könnyű halandzsázni .olaszul., .japánul., kínaiul.. A vezető által kijelölt szituációkat (például tanár-diák, főnök-beosztott jelenete stb.) mozgással és halandzsa nyelven dolgozzák fel a csoportok. Hangcsere (koncentráció, együttműködés) Leírás: A csoport megegyezik két hangjelzésben, majd begyakoroljuk, memorizáljuk azokat. A játék kezdését vállaló résztvevő az egyik meghatározott hanggal az általa kiszemelt társa felé fordul, aki föláll, s a másik egyeztetett hangot hallatva elindul. Félúton találkoznak, itt hangot cserélnek, majd mindkettő továbbmegy egy-egy másik játékos felé, míg végül mindenkit bevonnak. Hangsúly (koncentráció) Leírás: Egyszerű, mindössze kétirányú figyelemmegosztást kívánó koncentrációs gyakorlat. Körben állunk, s az első négy számot mondjuk egymás után úgy, hogy közülük mindig csak az egyik legyen hangsúlyos. A hangsúly minden ismétlődés alkalmával eggyel továbbkerül: 1 2 3 4 /1 2 3 4 / 1 2 3 4 / 1 2 3 4 /1 2 3 4 stb. 65

testvért. fogalom és személy nevét kell megadni. például a kéz felemelésével (esetleg tapssal) kezdőknek így könnyebb a játék. b) Maximum 25 szavas hirdetéseket lehet feladni. amelyben ez a három szó megtalálható. hogy vezetői jelzésre magunkban számolunk tovább. melyiket ki írhatta. miért választaná őket valaki barátként. 66 . c) Lehet úgy is játszani. amelyben társat keresnek. amire. hogy azonos kezdőbetűvel nem három tárgy. majd újabb jelre az éppen következő játékos hangosan. útitársat. néhány mondatos hirdetést írjanak. A játék nehezíthető azzal. hanem egy-egy tárgy. Ezek után a tárgyak igazi történetét megtudhatjuk a tulajdonostól. testvérként stb. magukról is írjanak a játszók. Leírás: a) Párt választunk . Ezután felolvassuk valamennyi hirdetést. ki-ki olyan társat (például barátot. mint barátot. férjet.). A következő játékos feladata. amilyent akar. A résztvevők feladata. hogyan kerültek azok hozzá. Leírás: a) A kezdő játékos megnevez három tárgyat . b) Tetszőleges kezdőbetűkkel három össze nem illő tárgyat nevezünk meg.. társismeret) Körülmények: A játék előkészületet igényel: kérjük meg a csoport tagjait. Hirdetés (önkép. feleséget. hogy olyan mondatot alkosson. Megjegyzés: A b) változatnál hívjuk fel a játszók figyelmét. szülőt. Leírás: a) Üres papírlapokat osztunk ki.. hogy a vágy megfogalmazása nem elég. amelyekben magunkat ajánljuk. de számukra kedves vagy fontos tárgyaik közül néhányat (4-6 darabot) a következő foglalkozásra. Hogy került hozzá? (önbemutatás. A játék előtti instrukcióban történjen utalás arra. fantázia. azonos kezdőbetűvel. íróeszköz minden játékos számára. hogy hozzanak magukkal apró. gondolják meg. szülőt stb. majd o adja meg az újabb szavakat. hogy rövid. a partner tárgyairól kell kitalálnunk. Hármas szójáték (kifejezőképesség.Drámapedagógia Megjegyzés: A hangsúlyt alátámaszthatjuk egy mozdulattal. társismeret) Körülmények: Tárgyi igény: papírlap. szerelmest stb. s hogy ezt fogalmazzák meg a hirdetésükben. és megpróbáljuk kitalálni. önjellemzés. miből és miért gondolt arra. mindenki elmondhatja következtetéseit. nyelvórák játékaként is alkalmazható) Életkor: 12-13 év alatt. Néhány perces gondolkodás után összeül a csoport. tanárt.

mint a résztvevők száma . miért következtettünk arra. miből. akkor mindenkinek (a válaszadó kivételével) körbe kell futnia a székeken kívül. hogy Állj!. Hogy tetszik a szomszédod? (koncentráció) Életkor: 11-12 év alatt érdemes kipróbálni. valakinek újfent nem marad hely. Ennél a válasznál újabb kérdés következik: Kit akarsz helyette? A kérdezettnek ismét két választási lehetősége van: Megnevezi két nem egymás mellett ülő társát. a kérdező a kör közepén áll. és a következő kérdést intézi valamelyik társához: Hogy tetszik a szomszédod? Kétféle válasz közül lehet választani: a) Tetszik. helyette elmondja. Ekkor a társaság minden tagja megpróbál széket szerezni.. Körülmények: Eggyel kevesebb szék.) Ezután behívnak egy játékost. Az utolsó behívott már nem ismétli meg a mozdulat sort. hogy mit értett meg a játékból.megnézhetjük. ő lesz a következő kérdező. amíg ő azt nem mondja. A második behívott a harmadiknak játszik és így tovább.) A csapatok cseréjével folytatódik a játék. hogy az övé). az lesz az új kérdező. körben elhelyezve. Végül ismét megmutatjuk az eredeti mozdulatsort. Ebben az esetben mindenki feláll. 67 . de valakinek nem jut. hogy melyik tárgy kié (mondjuk meg azt is. most az első behívott játssza el a másodiknak azt. Mivel a kérdező is igyekszik székhez jutni. A bent maradók megegyeznek egy mozdulatsorban (gyakori választás hétköznapi tevékenységek bemutatása.Tanulmányi útmutató . szórakoztatás) Leírás: a) A társaságot két csapatba osztjuk.. (Ezek után ha szükséges felgöngyölíthetjük a történteket. Ha a Kit akarsz helyette? kérdésre a Senkit feleletet adja. aki azokat kirakja egy asztalra. valamint jelenlegi szomszédainak (tehát négy embernek) helyet kell cserélniük. és másik székre ül (közben a kérdező is megpróbál széket szerezni).. Leírás: A csoport ül. véletlenül az ujjára üt. például valaki bever egy szöget a falba. b) Nem tetszik. A hívottaknak. amit látott. Hogy volt az elején? (megfigyelőképesség és utánzóképesség fejlesztése. Azt kell kitalálni. majd az egyik csapat tagjai kimennek a teremből. majd bekötözi a kezét. Akinek nem jut szék. Újabb játékost hívnak be. Vigyázva tegyük ezt: nem célunk bárkit is hibáztatni. hol és mikért torzult az eredeti jelenet. és a bentiek közül valaki eljátssza neki ezt a jelenetet. b) Játszhatunk a következő módon is: a foglalkozás előtt mindenki átad egy-egy tárgyat a vezetőnek.

az éppen nemű játszók is adhatják. Játsszuk is el! Egyenként is játszhatunk. kik vagyunk?. önismeret. például gesztusokkal . hogy megpróbálja a beszélgetők figyelmét magára vonni.. Nem érhet hozzájuk. Az egymás után behívott párok feladata (a fentiek hasonlóan) a cselekvéssorozat pontos megfigyelése és visszajátszása. akkor o nyert. Leírás: Külföldön vagyunk egy szállodában. Hotelportás (kommunikáció testnyelven) Nehézségi fokozat: Csak a szituációs játékokban nagy gyakorlattal rendelkező csoportok számára ajánlott. A játék második részében előre hajtjuk az időgépet. de még jobb. Ha sikerült magára terelnie a beszélgetők figyelmét.Drámapedagógia b) A játék szervezésbeli variációja: párokban játszunk. kérdéseket boncolgató beszélgetésekhez. társismeret) Leírás: Hárman játsszák. Ketten beszélgetnek. pedig nagyon fontos dolgot kellene közölnünk a portással.hová megyünk?.. (Gabnai Katalin ismertetése nyomán. A harmadik játékos feladata. Igyekezzünk úgy járni. akkor újabb páros következik. vágykép. újabb harmadik emberrel. mimikával helyben hagyhatjuk a jó válaszrészeket. s maradhat a következő párosnál is. az első pár rövid megbeszélés során kitalál egy rövid (lehetőleg csattanós végű) történetet. Figyelem! Ezt a játékot tanácsos úgy játszani. akármiről folyhat a szó. Megjegyzés: A megoldandó feladatokat amit el kell magyarázni a portásnak . majd próbáljuk megjeleníteni öt vagy tíz évvel ezelőtti önmagunkat.. kijelölheti a játékvezető (például előzetesen megírt cédulák közül húz a vendég). Megjegyzés: A játék jó felvezetés a honnan jöttünk?. Ha nem sikerült. . Ezt csak mímes eszközökkel tolmácsolhatjuk. A portás (o beszélhet) kérdéseit értjük. szituációs játék indítása) Leírás: Idézzük fel. s megpróbáljuk elképzelni öt-tíz évvel későbbi önmagunkat. hogy első alkalommal a vezető vállalja a hotelportás szerepét . megjegyzéseire is tudunk reagálni. mint öt vagy tíz évvel ezelőtt. pozitív mintát adva saját játékával. 68 . Valamilyen oknál fogva (például rekedtség miatt) képtelenek vagyunk megszólalni. ha kapcsolatot teremtenek egymással az öt-tíz évvel megfiatalodott-öregedett résztvevők. Időgép (önkép. beszéd nélkül kell a portás tudtára adni közlendőnket. egyébként a jó ízlés határán belül . de akár a többiek. bármilyen eszközt használhat.) Ide figyelj! (koncentráció. beszélni.

. (kreativitás. kommunikáció memóriafejlesztés) testnyelven.. majd (a váltást valamilyen egyezmény cselekvéssel jelezhetjük) egy másik tárgy használatát mutatja be. ennek hiányában a vezető látja el a bíró feladatát. Az utolsó játékos hangosan mondja a kapott információt. aki előbb használja azt. könyv. Választhatunk alkalmi zsűrit is. egészen addig. amelyik kötött idő (5-10 fős csapatok esetén két perc) alatt több tárgyat tud eljátszani. a többiek pedig elmondják. és így tovább. jegyzettömb.. amit átad a következő játékosnak. Így hallottam. csak tányér nem. A feladat: más tárgyak használatát kell eljátszani az adott tárggyal (ami tilos: saját funkciójában használni az adott tárgyat!).. vagy gyakorlott csoportoknál. lavór. amit a zsűri vagy a bíró felismer és elfogad.. Csapatverseny: az a csapat győz.) b) Körben ül a csoport. Megjegyzés: Érdemes felgöngyölíteni az utolsóktól kezdve. például seprű illetve tányér). szendvics stb. könnyebb. Vagyis: a csoport egyik tagja a körön belül sétál. (koncentráció. míg körbe nem ért a hír. hogy hol és milyen formában torzult a szöveg.. hogy mit látnak. egészen addig. vagy néhány egyszerű mondatból álló rövid szöveget. c) A b) változat memóriajátékként is játszható: mindenkinek meg kell jegyeznie az előzőtárgyakat. de érthető legyen a szöveg.. hogy a résztvevők visszakérdezhetnek játék közben. megfigyelőképesség és hallásérzékelés fejlesztése) Leírás: Körben ül a csoport. hogy a többiek ne hallhassák. Olyan hangosan kell súgni. A vezető bemutatja egy tárgy használatát.. majd átadja a képzeletbeli tárgyat a következő játékosnak. amit összehasonlítunk az eredetivel. (Például egy tányérral eljátszható a gépkocsi kormánykereke. Házi változatok: a játékvezető feladata eldönteni. Így használják. amíg körbe nem értünk. Az számít érvényes találatnak. 69 . Mindkét csapat kap egy-egy tárgyat (ezek eltérő alakúak legyenek. a) Két azonos létszámú csoportban játszunk. kalap. tartását. A mellette ülő játékos fülébe súg egy összetett mondatot. Így járok én? (társismeret. paletta. milyennek látnak mások) Leírás: A körben álló résztvevők figyelik és hangosan kommentálják önként jelentkező (és a többiek által kijelölt területen belül sétáló) társuk mozgását.Tanulmányi útmutató . A vezető mellett ülő játékos a másik szomszédjának adja tovább az információt és így tovább. önkép. tükör. rövidebb szövegnél nem. a c) változatban Leírás: Mímes játékok több változatban. Az első játékot a vezető kezdi.

Ilyen vagyok? (társismeret.). milyen sok szavunk. ha valaki nem szólalt meg az a játékos is mondhat egy-két mondatot. A megfejtésig tart a játék egy menete. Ha nem járt sikerrel a kitaláló. 70 . kifejezésünk van felfedezéseink leírására.. A kitaláló számára gyanús lehet.igazságos a játék. s megpróbáljuk közösen leírni arcának jellemző vonásait. mennyi apró vonás fedezhető fel egy ember arcán. A pár egyik tagja elmond a saját életéből egy történetet. hogy kudarcélményhez juttassuk csoportunk tagjait). hogy érdemes a játék előtt bemutatót tartani.Drámapedagógia Megjegyzés: Említettük. Megjegyzés: Érdemes megbeszélni a tapasztalatokat.. A másik megismétli azt olyan módon. hogy megpróbálja pontosan utánozni társa hanghordozását. A kitalálónak azt kell megmondania.) Így történt. történetnek..Az eredeti mesélő saját történetét valamilyen felvett karakterként meséli el ismét (például iszákos házmesterként. hogy mindenki megszemlélhesse (rögzíthesse) a többiek arcát. milyennek látnak mások) Leírás: A választott pár megszemélyesítése a feladat. akkor visszafordulhat. Ilyennek látlak! (társismeret. Többféleképpen folytathatjuk a játékot: .. (társismeret) Életkor: 10-11 év felett. hangsúlyait. hogy talán úgy lenne .A második játékos eljátssza partnere történetét. önkép. kinek az arcáról beszéltünk (nem célja a játéknak. Ezután megpróbálnak valamennyien valami személyeset eljátszani a másikról. akinek az arcáról beszélünk éppen. A játék előtt megbeszélhetjük a csoport tagjaival. szórakozott professzorként stb. Megjegyzés: Csoportja válogatja. Leírás: Párokban játszunk.. A mesélő szerepének cseréjével folytatódik a játék. A játék megkezdése előtt adjunk időt arra. Két egyenlő létszámú csapatot alakítunk. és fontosnak véljük az önkéntességet. Kiválasztunk valakit a csoportból.. . hogy ki kit fog megszemélyesíteni a II-es csapat tagjai közül. kiről beszélnek a többiek. például azt. és fordítva. hogy milyen hatása volt a visszahallott eltávolított . Az I-es csapat tagjai felosztják maguk között. milyennek látnak mások) Leírás: A kitaláló a többieknek háttal helyezkedik el. önkép. s megpróbálhatja így kiválasztani. ha előbb-utóbb mindenki bekerülne középre! (Ennél a játéknál is mint az előzőnél gondot jelenthet a leíráshoz szükséges szókincs hiánya. lehet.

). A kitaláló által csukott szemmel kijelölt játékos nem megy középre. de nem olyan mértékben. A társak jellemző vonásait eltúlozhatjuk. csoportismeret. Ezután a vonalban állók helyet cserélnek (összekeverednek). majd a középen álló játékos jelzésére megállnak. 71 . mint kézről. Nem arcról.Tanulmányi útmutató . akivel találkozik. A kitalálónak most hangjáról kell felismernie társát. Felismerem-e a legjobb barátomat csukott szemmel. hogy ki áll előttünk. Ismerjük egymást. tapintási érzékelés. csak a közöttük lévő távolságot tartják meg. hanem a társ kezéről kell megállapítani. akkor szerepcserével. e) A játékosok hang nélkül szétszélednek a teremben. hanem helyén maradva elváltoztatott hangon szólal meg. hangjára is). feltesz egy kérdést. csak az arcát tapintva? ez a játék témája. a) Kört alkotunk. A kérdezett elváltoztatott hangon válaszol. A kör közepén csukott szemmel áll az egyik játékos. tapintása alapján tájékozódva kell felismernie társát. úgy a kitaláló továbbra is középen marad. fél-fél méter térközt hagyva. A kitaláló (o áll a kör közepén) rámutat valamelyik társára. A játék nehézsége változtatható azzal. és a kitaláló kezét a saját arcára helyezi. b) A játék szervezése megegyezik az a) variációéval. akkor cserével (a felismert játékos marad középen) folytatódik a játék. A játék során lehet utalni a másik termetére. gesztusaira (ha nem némajátékot játszunk. hallásérzékelés fejlesztése) Leírás: Társainkról szerzett információink jelentős része vizuális.. A körben állók menetirányban elindulnak. hogy mit használhat a kitaláló az azonosításra (például hajról sokkal könnyebb felismerni. csak a kitaláló most nem hangról. s egy másik társának felismerésével próbálkozhat. Ellenkező esetben a kitaláló marad még egy fordulóra. erre mindenki megmerevedik a helyén. c) Még nehezebb változat a következő: a szervezés az a) variációnál írtakkal teljes mértékben megegyezik. hanem a játékos arcát tapintva próbálja felismerni társát. majd becsukja szemét. Ha az I-es csapat valamelyik tagja játszik. d) 5-8 játékos egymás mellé áll. Fordítva ugyanígy. A csukott szemű kitaláló tapsol. Megjegyzés: A karikatúra és a gúnyrajz nem azonos fogalmak. újabb helyváltoztatással folytatódik a játék. Amennyiben nem sikerült. Ismerem? Felismerem? (a társak jellemző vonásainak megfigyelése. akkor beszédstílusára. csak a felismerés alapja más. kb. Ha a kitaláló felismerte. ki ő. s az első játékosnak. memorizálása... járására. aki odamegy hozzá. A kitaláló jól megjegyzi ezt a felállást. f) Az előzővel megegyező szervezésű játék. akkor a II-es csapatnak kell kitalálni. A kitaláló elindul valamelyik irányba nem szabad kitérni előle! -. de ez a biztonságunk szemünket becsukva rögtön meginog. Ha sikerült. kit választottak közülük. A (csukott szemű) kitaláló dolga az eredeti sorrend visszaállítása. A kitaláló feladata: csak az arc érintése. amely már sértés számba megy.

szemüveget stb. s az kap pontot. gyűrűt. . Leírás: Egyvalaki kimegy a teremből. számú cserkészpróba része volt. a tekintet irányára stb. szórakoztatás. (Nem mai találmány: a század első felében KIM-játék néven a II. Például a csoport úgy válaszol a feltett kérdésekre.pontos leírást kell adni azokról. Megjegyzés: Kiváló lehetőség megfigyelő. aki meg tudja mondani. Leírás: Tucatnyi különböző tárgyat helyezünk egymás mellé. Leírás: Körben ülünk a földön. (lásd az indián történetekben szereplő neveket).) Jegyezd meg! (megfigyelőképesség fejlesztése. A bent maradók megegyeznek valamilyen szabályban a kérdező feladata ennek kitalálása.Drámapedagógia Megjegyzés: Az a-c-d-f variációra vonatkozik: az árulkodó tárgyakat tegyük le a játék megkezdése előtt (például karórát. . nyelvtaniak lehetnek a csoport által hozott szabály gesztusokra. fejlesztése) logikai játék.). is vonatkozhat. Minden csoporttag választ magának egy beszélő nevet.meg kell nevezni a tárgyakat. A játszma szabálya (koncentráció. Sorban 72 . míg a lányok hamis válaszokat adnak. megfigyelőképesség Nehézségi fokozat: A csoport által adott feladattól függ a játék nehézsége. memóriafejlesztés) Életkor: 12 év alatt. Játszhatunk úgy is. memorizáló képességünk ellenőrzésére. Vagy: a válaszokat az ábécé soron következő betűjével kezdik (az elsőt a-val. hogy a megfigyelt tárgyak közül egyet elveszünk. Megjegyzés: A szabályok nem csak nyelviek. . melyik hiányzik.meg kell adni az azonos színűek (vagy formájúak) számát stb. lejárta után letakarjuk a tárgyakat. A kérdező mindenkinek feltesz egy kérdést. A feladat nehezíthető a letakart tárgyak számának növelésével illetve a megfigyelési idő csökkentésével. feladatokat adhatunk: .meg kell adni elhelyezkedésüket.). csoportosításukat. a másodikat b-vel stb.) Jelbeszéd (koncentráció. memóriafejlesztés) Nehézségi fokozat: A tárgyak számától és a megfigyelésre szánt időtől függ. s különféle követelményeket állítva a játszók memóriája elé. A kötött megfigyelési idő 20-30másodperc . s a kapott válaszok alapján próbálja megfejteni az adott játék szabályát. (Mániás Család néven is ismert a játék. kommunikáció testnyelven. hogy a fiúk mindig igazat mondanak.

Megjegyzés: A játék szervezése az Adok-kapok és a Király-bíró cím alatt találhatókhoz hasonló. és megpróbálja megszerezni észrevétlenül a kalóz 73 . Feladata: párt kell szereznie kacsintással. Jut eszembe (asszociációs játék. Mindegyik játékosnak meg kell jegyeznie saját mondatát. (Akit időben elkaptak. Majd a következő: . Leírás: A játékosok körben ülnek. hallásérzékelés fejlesztése) Körülmények: Mint a többi hallásérzékelést (is) fejlesztő játéknál. Aki téveszt . Az egyedül maradt játékos a belső körbe (vagy a kör közepére) áll. középen a kalóz (csukott szemmel). majd hív egy másik játékost és így tovább. ezek a kincsei. A kezdő ember mond egy mondatot. ugyanis a játék második menetében fordított sorrendben hangzik el az összes mondat. A kalóz előtt néhány aprópénz van. a külsőknek viszont az a feladatuk. Kacsintós párkereső (koncentráció. az kiesik. koncentráció) Leírás: a) A játék résztvevői körben ülnek. csendre van szükség. az visszalép a helyére. A belsők (ha éppen rákacsintott a szólista) felé szaladnának. A kalóz kincse (mozgáskoncentráció. közöljük azokat és bemutatjuk nonverbális jelzésüket is. b) Ha a csoport asszociációi érdekesek a játék vezetője számára.) Ha viszont valaki megszökött. Ebben az esetben a vezető indít általa fontosnak vélt szavakkal újabb köröket. A kezdő játékos először a saját jelét mutatja. akkor a vezető is játszik. A mellette ülő kapcsolódik hozzá: . kettős körben állnak fel. átkarolják induló párjukat. zavaróak lehetnek a külső zajok. a hoppon maradt játékos belép a belső körbe és a továbbiakban o próbál kacsintással párt szerezni.A vadállatokról nekem az állatkert jut eszembe. reflex) Körülmények: Páratlan számú társaság játszhatja (ezt minden esetben el lehet érni: ha páros számú a csoport. az érintés is elég. A hívott fél megismétli a sajátját. hogy megakadályozzák a szökést. például: A madárfüttyről nekem az erdő jut eszembe. akkor semmi szükség az előző változatnál említett második menetre. majd valaki másét.. Valaki odalopakodik nesztelenül.. ellentétes esetben kimarad a játékból). csendben.Az erdőről nekem a vadállatok jutnak eszembe. Az elcsábított játékosnak az előző kacsingató mögé kell állnia (a külső körbe). Leírás: A párok egymás mögé. A szerepek így állandóan cserélődnek..Tanulmányi útmutató . Innen beszéd nélkül folytatjuk.

Ha a csoport nem pontosan dolgozik. helyzetekre.. ahonnan egyenként húzva mindenki megpróbálja kitalálni a hozzá került cédula címzettjét. a többiek körbe állnak. hogy egyvalaki kap ajándékot az összes társától. és a társaság új irányítót választ.Drámapedagógia kincsét. állapotokra utalhatnak: például tudom. egész csoport együttműködése) Leírás: Ki irányítja a mozgást? Egy résztvevőt kiküldünk a teremből. (Ellenkező esetben a kitaláló marad még egy játékra új irányítóval. utánzóképesség fejlesztése. hogy a mozdulatokat követhető sebességgel hajtsa végre. akkor nagyon nehéz rájönni. hogy a csoport együttes mozgását figyelve megnevezze az irányítót. akkor az irányítóból kitaláló lesz. szórakoztatás. neki egy órát. íróeszköz minden játékos számára. a csoport segíthet. A kitaláló feladata az. és megpróbálja kitalálni. Ezután a cédulák egy kalapba (sapkába. Arra kell ügyelnie. 74 . hogy X. hogy a tekintetek is elárulhatják azt. keresztbe teszi a lábát. összekulcsolja a kezét. amelyre egy képzeletbeli ajándék nevét írja. további könnyítés a címzett kitalálásához: jelentkezhet az ajándékozó. dobozba) kerülnek. ki irányítja a mozgást. többször kölcsönkérte már a kerékpáromat. Amennyiben mindenki egyidejűleg az irányítót figyeli. tehát a cédulámra kerékpárt írok. Nagyobb létszámú csoportnál két tippje is lehet a kitalálónak. Y. nagyon könnyű lesz a kitaláló dolga. Ha egyedül nem megy. amit a játékban titkolni igyekszünk. Képzeletbeli ajándék (társismeret) Körülmények: Tárgyi igény: papírlap. Ha sikerül neki. melyik ajándékot ki küldhette. Ezután sorban következnek a többiek.) Megjegyzés: A játék előtt mondjuk el. akkor küldhetek. logikai játék) Nehézségi fokozat: A csoport által adott feladattól függ a játék nehézsége. (Ha így sem sikerült. Ezután a bent maradók választanak egy mozgásirányítót az ő mozdulatait fogják a későbbiekben minél pontosabban .) b) Lehet úgy is játszani. akkor o lesz az új kalóz ellenkező esetben másvalaki próbálkozhat. utánozni. Ha sikerül neki (vagyis nem fogja meg a csukott szemű kalóz). Leírás: a) Mindenki kap egy cédulát. elvesztette a karóráját. Az irányító mindenféle mozdulatot tehet (például megsimítja a haját. Az ajándékok kapcsolatokra. de akár konkrét jelentés nélküli mozdulatokat is). Keresd a közmondást (koncentráció. Karmesterjáték (koncentráció..

szállóigékkel.. is játszhatunk. ahol mindenki az előző partnerét mutatja be. ismert versek részleteivel stb. önismeret.). kérdéseket tehetünk fel. (Folytathatjuk beszélgetéssel. stb.. Kétperces önéletrajz (önkép. (A játék tempója a kitalálótól függ.. a másikat (átlósan) a pazarlás sarkának. Például: fösvénység-pazarlás. többféle módon folytathatjuk: Csatlakozhatunk egy másik pároshoz. vagyis a harmadik körben arról beszélünk majd. Mindegyik játékosnak két perce van arra. hogy az egész csoportnak mutatjuk be egymást az önéletrajzok alapján.) Ezek után kinevezzük a terem egyik sarkát például a fösvénység sarkának. Miután a párok mindkét tagja beszélt magáról. önismeret) Életkor: 11-12 év alatt. Megjegyzés: A közmondások mellett szólásokkal. mérlegelve a fösvénység és a pazarlás közötti helyüket. vagy akár úgy is.kiosztják. Meghatározhatjuk. A kitaláló kérdéseket tesz fel társainak.) Keresd a helyed! (önkép. zárkózott mindenkivel barátkozik stb.. akkor egymás mellett helyezkedjenek el. s nekik úgy kell válaszolniuk. memóriafejlesztés) Körülmények: Páros számú társaság játszhatja. hosszúvá és unalmassá válhat a játék. Az játék újabb fordulóihoz egyre kevesebb idő szükséges. mivel a játék következő fordulójában o mutatja be előző partnerét.Tanulmányi útmutató . Három-négy forduló után egész csoportos bemutatás következhet (itt arról beszélünk. hogy éppen melyikkel. A hallgató játékos feladata: igyekeznie kell a lehető legtöbb információt megjegyezni. hogy hány kérdése lehet a kitalálónak. (számtalan ilyen ellentétpárt felsorolhatunk. (Ha ketten is ugyanarra a pontra akarnak állni. A következő. akiről a másodikban hallottunk. azt a játék előtt közöljük a kitalálóval. Leírás: A csoport tagjai ellentétpárokat állítanak össze. ha lassan jönnek a kérdések.) Megjegyzés: A játék az értékekről illetve a társadalmunkra oly jellemző értékvesztésről szóló beszélgetésekhez felvezetésül szolgálhat. átlátszó volta miatt ütközhetünk ellenállásba. társismeret. Nehézségi fokozat: A játék direkt. Leírás: A társaság megállapodik egy közmondásban. hogy a rájuk kiosztott szó a lehető legkevesebb feltűnéssel benne legyen a mondatban. Leírás: a) Párokban játszunk. A játékosoknak ezen az átlón kell elhelyezkedniük. Mindenki új párt keres magának. s viszi tovább az előző fordulóban hallott információkat. Ha 75 . majd annak szavait a jelenlevők között . hogy elmondja magáról a legfontosabbakat. akiről az utolsó fordulóban hallottunk). a tőle hallottak alapján.

hőmérséklete. hogy legyen a csoport (amit könnyű elérni: ha páratlan a létszám. ha ez a csoport számára fontos beszélgetést kezdeményezhetünk a bemutatkozás szabályairól. de e játékkal több eredményt érhetünk el a 10-18 év közöttiekkel. Körülmények: Páros számú kell. Nehézségi fokozat: Kezdőknél és főként kicsiknél (alsó tagozatban) a vakon (ráadásul csendben. Leírás: A játék résztvevői csukott szemmel mozognak a teremben.) Kezek (társválasztás párjátékokhoz. Sorban kezet fognak a velük ellentétes irányban haladókkal. szándékokról.)! Fontos a közös ritmus.Drámapedagógia egész csoportban téves információk hangzanak el. ritmusjáték. reményekről is! (A fenti szervezési forma feltölthető más tartalommal. (A játék kapcsán. órát le kell venni). Megjegyzés: Az érintés alapján történő társválasztás kiszűri a személyes előítéletek egy részét. Ügyelni kell arra. A párok tagjai kezet fognak. ha az alapjáték már nagyon jól megy. tapintási érzékelés fejlesztése) Körülmények: Mivel a résztvevők vakon mozognak. a játék bemutatása után a vezető kiáll). Kézfogó (névtanulás. majd egymással ellentétes irányban haladnak tovább a kör kerületén. hogy a játék során ne adjunk magunkról az érintésen kívül más információt (hangot nevetés formájában sem. hanem tervekről. amelyek veszélyt jelentenek számukra. A játék előtt tudatosítani kell a választást befolyásoló tényezőket: például a kéz érdessége. mint általában az önéletrajzokban -. nem lehetnek a teremben olyan helyek. mérete stb. gyűrűt. adjunk lehetőséget a javításra. nedvessége. a körvonal irányában párosával egymással szemben állnak. Minden kézfogásnál történjen meg a bemutatkozás. Leírás: A játszók a kör kerületén. Figyelem: mivel kerülgetik egymást. hang és beszéd nélkül) végzett mozgás problémát jelenthet. minden második kézfogás balkézzel történik (a társaság fele a körvonalon ellentétes irányban szlalomozik. rá kell érezni a közös ritmusra 76 . másként lelassul a játék). nevüket mondják (elég az utónév. keresnek kapcsolatot. megkeresni az érintés alapján rokonszenves kezet. A kezek mondhatnak igent és nemet is.) Megjegyzés: A bemutatkozás elhagyásával több módon lehet variálni a játékot (a változatok az alapjátékhoz viszonyítva sokkal nehezebbek): elmarad a kezdeti vezetői beszámolás. koncentráció) Életkor: Felnőttekkel is érdemes megpróbálni. A játékvezető utasítására egyszerre indul a csoport. egész csoport együttműködése. Lehet válogatni. Nehézségi fokozat: Nem könnyű játék! Csak akkor érdemes a bonyolultabb változatokkal foglalkozni. A kezek ismerkednek. Ha egyetlen résztvevő téveszt. b) Nemcsak a múltról és a jelenről lehet beszélni. az egész csoport munkája megakad.

az alatta lévők eggyel előre ugranak a ranglétrán (mindenkire. bíró (koncentráció) Életkor: Tapasztalatom szerint még a középiskolások is szívesen játsszák. A játékot értelemszerűen a kettes játékos által megnevezett folytatja.megadhatjuk a játék ritmusát. hogy senki ne sérüljön!) Király . nem sértő mondatokat gyűjteni. míg a többiek . a visszahívás. . Ki kell találnia. ezzel gyorsabbá válik a játék. a játékvezető ismerteti a három megjegyzést (Képzeld.). majd hozzátesz egy másik rangot (például: kettes hívja az ötöst. Például: király hívja a kettest. meghatározott számú (például minden harmadik vagy negyedik) kézfogás után mindenki 180 fokos fordulatot tesz. és mond mellé egy másik rangot. Néhány változat .). társismeret) Leírás: Egyvalaki kimegy a teremből. később talán lehet kritikus megjegyzéseket is tenni. de nem indiszkrét. bíróra is érvényes a szabály). amit csak az illető tudhat a kitalálóról. kettes. ha valaki kiesik a ritmusból). ki állíthatta róla azokat. amilyen nincs a körben. mint a játszók száma. Körülmények: Annyi szék szükséges. A játékot a király kezdi: megnevezi saját magát. királyra. váltakozó ritmusú forgások (a harmadik.). A ranglétra tehát így néz ki: király. Igyekezzünk minél személyesebb. egyes. Aki téveszt (a játék alapváltozatában hibának számít: olyan rangot-számot hívni. az az utolsó helyre kerül. és így tovább. azt hallottam rólad. folyamatosan) Ki mondhatta? (önismeret. csak a saját és a hívott fél rangját-számát (a fenti példa alapján: kettes hívja az ötöst helyett kettes-ötös. Megjegyzés: A játék elején lehetőleg pozitívumokat mondjanak a játékosok. 77 . bíró. lehetőleg olyasmit. A többi játékos rangját (pozícióját) számokkal jelöljük. Leírás: A játszók körben ülnek. akár tapsolhatjuk is azt (hibának számít. A bent maradók közül hárman mondanak róla egy-egy mondatot. hármas stb. amit mindenki tud a kitalálóról.. Megnevezi saját magát.. akkor nincs értelme a játéknak. A rangok a székeket jelölik.Tanulmányi útmutató .nem mondjuk a teljes szöveget. majd a negyedik után . ráadásul azokat nem szabad játék közben ismételten közölni. Ekkor a kettes számú (rangú) játékos következik. A játszók célja: minél előrébb kerülni a ranglétrán (vagyis közelebb a királyi székhez). saját addigi haladási irányával ellentétesen mozog tovább a kör kerületén . Két kiemelt hely van a körben: a királyé és a bíróé (a bíró a király balján foglal helyet)..mindegyik nehezebb. ha valaki nem szólal meg időben). (A játékvezetőnek itt is ügyelnie kell arra.) A kitaláló visszajön. mint az alapjáték: . (A másik véglet: ha olyanokat mondunk.

amelyek nehezebben jegyezhetők meg. hanem a csoport jelen lévő tagjai közül választunk kettőt. igen nem is feleletekkel megválaszolható kérdésekkel kideríteni. a társaság eldönti. Nehézségi fokozat: Az a-b-c változatoknál játékvezető által választott nevektől függ.Drámapedagógia - újabb rangokat vezetünk be. Nem híres emberek életrajzának ismeretéről szól így a játék. d) Az előző változat szervezési rendje szerint játszunk. viselkedésében. Tehát egyik sem ismeri a saját személyazonosságát. Míg kint vannak.) b) Úgy beszélünk a másikkal. szokásairól. A választott szereplők lehetnek művészek. mint a számok (például: király. báró. helyzetmegoldásaiban stb. válaszadóként. életének fontos eseményeiről stb. herceg. csoportismeret) Leírás: A befejezetlen mondatok. gróf. kinek a nevét viseljük. a d) változat a társismeretről is szól) Életkor: 10-14 év közöttieknek. (az előző játék változatai is erre épültek) nemcsak másokkal kapcsolatos véleményünk közlésekor 78 . megkérdezhetem tőle. vagy megjegyezhetem. mint a név valamikori gazdájával. tudós voltam? stb. . Ki vagyok én? (szórakoztatás. Amint valaki azonosította magát. hogy milyen név áll a saját cédulájukon. Két játékos kimegy a teremből. majd egyenként jönnek vissza. ejtenek szót. hogy milyen szerepet osztottunk a másikra. Az ajtóban a vezető mindenkinek feltűz a hátára egy cédulát. a c) változat szituációs játék. Ebben a változatban nem a saját kérdéseinkre kapott válaszokból. Leírás: a) A cím ellenére nem önismereti játék: barkochba csoportos változatban. Csak éppen a nevét nem mondhatják ki. hanem a beszélgetésből. csak a társáét. (Példa: Szerinted én élek még?. A játékosok kimennek a teremből. logikai játék. tudósok. Kötött mondatkezdések (önismeret. A játékosok szabadon mozoghatnak a teremben.). mintha a másik neves személyiséggel találkoztak volna: cselekedeteiről. hanem arról. ha maga Kossuth Lajos jön velem szembe. majd tovább segít társainak. (Például. És most úgy kell beszélgetést kezdeniük. amin egy híres ember neve áll (természetesen minden cédulán más-más név található). leveheti a céduláját. bíró stb. A két játékosnak külön-külön mondjuk meg. Feladatuk: társaikhoz intézett. a hozzánk intézett mondatokból kell rájönnünk.Amíg éltem.) c) KÉT HÍRES EMBER BESZÉLGET: az utóbbi játék páros változatban. hogy kit személyesítenek meg. hogy mennyire vagyunk tájékozottak társaink szokásaiban. politikusok stb. hogy áll a honvédek toborzásával. mennyire tetszett a legutóbbi országgyűlési beszéde stb. Az eltérés: nem híres emberek beszélgetnek majd egymással.

dobozba stb.. a másikat a társa egészen addig.. majd hozzáteszi a sajátját. Körben ülve az első játékos szavát megismétli a második. izgalmas esemény lehet. s úgy beszélgetnek egy másik emberrel (vagyis egy másik párral). hogy. (Játszhatunk mondatonkénti váltással is. Mindenkinek jogában áll a kedve szerinti irányba terelni a történetet. Például Attól tartok.. ami ezen a héten történt velem. amelyek itt és most... hallásérzékelés fejlesztése. memóriafejlesztés a c) változatnál) Leírás: a) Párokban játszunk. A játékból adódó témák lehetnek például a félelmek..Attól félnék. célok stb. Körben ülve egy-egy szót fűzünk a már elhangzottakhoz. befejezni az aktuális mondatot. mindezek mellett nyelvi játék is lehet) Életkor: 9-12 év közöttieknek. .... Játszható a téma meghatározása nélkül avagy annak megkötésével. A párok egymás kezét fogva egy embernek számítanak. A játék előtt talán érdemes elmondani a csoport tagjainak. Ugyanígy beszélhetünk a hét legrosszabb eseményeiről is. stílusát is.Az aggaszt ..Annak örülnék.. 79 ..) c) Memóriajáték funkciót is adhatunk a Közös mondandónak.. hogy. amíg be nem fejezik a mondatot.. Ezután azt az instrukciót adjuk a játszóknak. használhatók. próbálják azokat az érzéseiket beírni.. Foglalkozásaink visszatérő eleme lehet a fenti mondatkezdéssel futtatott kör..Azt szeretném. ..) bedobunk annyi papírlapot. Kulcsos játék (koncentráció.. hogy az egyik szót a pár egyik tagja mondja. Megadhatjuk a közösen írt alkotás műfaját. A harmadik az előzök ismétlésével így már három szót mond és így tovább. befejezetlen. Megjegyzés: A b) változathoz: a felolvasás után játékról beszélgetésre válthatunk.. a vágyak.. hogy húzzanak ki egy-egy cédulát és fejezzék be a rajta található mondatot. újat kezdeni stb. vagy általában gyakran foglalkoztatják őket.A legjobb dolog.. b) Szavankénti váltással az egész csoport játszhat egyszerre. és lehetőleg érzésekre utaló mondatot. Hívjuk fel a figyelmet: nem nyelvi játékról van szó. hogy a fenti mondat befejezése nem csak nagy.. Előtte mindenki ráír a saját lapjára egy kevéssé körvonalazott. .Tanulmányi útmutató . A választ hasonló módon adja a másik pár. b) Egy kalapba (sapkába. S miért ne bízhatnánk a résztvevőkre a választást a legjobb és/vagy a legrosszabb heti élmények ismertetésében. Közös mondandó (együttműködés párokban és/vagy egész csoportban. ahányan játszunk. A lehetőségeket korántsem kimerítve két példával szolgálunk: a) .

„belebújik” a kabátokba. -Három csoportban rajzoljátok le a vers három képét! (Közös rajzolás!) Fontos a színhasználat! Milyen színeket használtatok? Mit jelentenek? Milyen érzelmeket fejeztetek ki egyik vagy másik színnel? -Szintén három csoportban eljátsszuk a vers három képét: 1. míg a kulcs egyszer körbeér öt tárgyat kell mondania a megadott kezdőbetűvel. majd lassan elcsitul. Rajzolj le tárgyakat. mi gyarapodunk testben. s végül elcsitul az édesanya ölében. 2. belebújik a játékosok kabátjába.Drámapedagógia Leírás: A játékosok körben ülnek. megmozgatja a fák (szintén gyerekek) lombjait. fúj.o. csapda. megszületünk. megmozgatja a fák lombjait. s most élvezzük a repülést. szárnyunkkal elkezdünk verdesni. 80 . -Képzeld el. Vajda Zoltán: Titkok könyve. röpköd a játéktérben. Ha a kör közepén álló játékos meghallja a kulcsok zörgését. földre csorgó sárga fény. Van köztük macska.kép: A csillag a lehető legtávolabb áll az édesanyától. Kibújik a csőrünk. Ha a rendelkezésre álló idő alatt nem tud öt tárgyat megnevezni. Versek tanítása a drámapedagógia eszközeivel Forrás: SÁROSI MELINDA 2003: A drámapedagógia szerepe és alkalmazásának lehetőségei a II-IV. Megjegyzés: Nyelvi játékként játszva a rajtakapott. s madártávlatból látod a világot. Madáranya ennivalót hoz. s végül visszarepül az édesanyához. Ha az irányt eltalálta. akkor odamutat (abba az irányba.osztály számára. de újból felszállunk. 47. Lehuppanunk a földre. félelem stb. feladata különböző szófajokhoz köthető. -Mutasd be a kezeddel. rossz fiú. hosszú nyakunk. A próbálkozást kezdetben nem követi siker. Magiszter 2003/Nyár Weöres Sándor: Buba éneke 1 Előkészítés: -Játsszuk el: Leendő madárkák vagyunk. majd egész testeddel: hömpölygő sugár. tankönyv a II.kép: A cinke elindul. Kopogtatjuk a tojás falát. In. mint emberek? Mik lennétek? Miért? A vers megismerése után: -Értelmezzük a címet! Ki mondja a verset? Kinek az érzelmeiről szól? Sorolj fel olyan szavakat. egyvalaki középen áll csukott szemmel. akkor megadhat egy betűt. akkor ő kerül a kör közepére. majd a fejünk. A többiek nesztelenül egy kulcscsomót adogatnak körbe. egyre nagyobbak vagyunk. s a rajtakapott játékosnak annyi idő alatt. osztályos verstanításban. de annak mindig sikerül elmenekülnie. A csillagból a csoport többi tagja vékony cérnaszálakat (a csillag sugarai) vezet az 1 Gál Ilona. hogy madár vagy. ahonnan a zajt hallotta). mit rajzoltál? -Szeretnétek-e madarak lenni? Miért lenne jó madárnak lenni? Miért nem? -Szeretnétek-e mások lenni.kép: A szellő elindul. 3. s eljön a repülés ideje. ahol a társai állnak. amelyek a vers keltette érzelmeket fejezik ki! Például: anyai szeretet. állatokat ebből a nézetből! Társaid kitalálják-e. ragaszkodás. nagyobb csoportlétszám esetén 5-10 szó lehet a feladat. Mind a cinkét akarják megfogni. felkél a szél.

fekete. Tunyogi Katalin: Magyar nyelv. fehér. A gyerekek az általuk választott „helyszínhez” állnak.osztály számára. s ki kell találják egymás helyszíneit. Minden vásáros a saját portékáját dicséri. piros. a nagyevők. ködmön. 81 .o. Az egyik csoport a piacot. a pocakosok. A vers bemutatása után: -A vásárban sokféle ember megfordul: vásárosok és vásárlók. a másik a cirkuszt mutatja be vagy szoborcsoportban vagy némajátékkal. Sántha Rozália: Útravaló. idézve a vers megfelelő részeit vagy saját ötlete alapján. -Milyen érzéshez kapcsolhatók a következő színek: sárga. napszakok színeit! A vers bemutatása után: Festőiskolát nyitunk a négy évszaknak. hogy a gyerekek maguk találják ki a megvalósítás módját. Minden csoport kap egy nagy fehér 2 Lovász Andrea.o. -A tanító elhelyezi a tér különböző pontján a következő feliratokat: gyümölcs. -Forduljon társa felé és próbálja meghatározni az ő színeit! -Szokatlan szóösszetételeket alkotunk a színekkel: piros öröm. Ha zenei aláfestést is alkalmazunk. megegyeznek a szerepekben. 3 Sántha Jenő. vándorcirkusz. trombita. miért éppen ezeket a színeket választotta. A gyerekek abba a festőiskolába mennek. kék. 10. édesanyáig. Az ott található eszközök (színesceruzák. Vigyázzunk a hangszín. ősz vagy tél. könnyebben megteremtjük a hangulatot. filctollak. így mutogatnak a vásárosok.Tanulmányi útmutató . 27. Megjegyzések: Minden csoport rövid megbeszélés után mutatja be a jelenetét saját elképzelése szerint. a bűvészek. csizma.és hangerőváltásra! Visky András: Festőiskola 3 Előkészítő gyakorlatok: -Készítse el mindenki saját színskáláját. de fontos. Weöres Sándor: Vásár 2 Előkészítő játékok: -Brainstorming: Milyen szavak jutnak eszedbe a „vásár” szóról? -Helyszínek bemutatása: A gyerekek két csoportra oszlanak. Mivel II. Közös festés következik. s próbálja megmagyarázni. áruikat. mézesbáb. fekete fény stb. amelyik évszakot kedvelik: tavasz.osztály számára. szürke? -Soroljuk fel az évszakok. zöld. akik kétségbeesetten integetnek egymásnak. Rauscher Erzsébet. tankönyv a III. Egymásnak mutatják be a jelenetet. nyár. Ezek a vékony szálak jelentik az egyetlen kapcsolatot a csillaggá vált gyermek és az édesanya között. Ha mindenki elkészült kezdődhet a vásári komédia. a gyerekek. így esznek a fogyókúrások. az öregasszonyok. Mutassuk be őket stilizált mozgásokkal: Így járnak a hölgyek. de a közeledés nem lehetséges.osztályról van szó. a tanító adhat néhány ötletet. tankönyv a IV. a bohócok. papír) segítségével elkészítik saját cégérüket.

Az erdőben feltűnnek az állatok. -Egyre gyorsuló tempóban mondjuk a verset. mese-szó.„Megindul a kacsasereg csalogató szóra. arra kell ügyelnünk. Mire a terem közepén a két csapat ismét találkozik. s közben mondjuk a verset. 76. -Szerepjáték: A gyerekek papírszeleteket húznak ki. a terem túlsó vége felé. 82 .Drámapedagógia lapot és elkészíti az adott évszak képét. A ritmusképletet is módosíthatjuk. mint inkább a színhasználat legyen a fontos. decembertől januárig halkítunk. tankönyv a II. Majd bonyolítjuk a feladatot. majd egyre növekvő hangerővel ismétlik. majd a következő versszak ritmusát doboljuk a combunkon. Nehezíthető a játék azzal. Változata: A gyerekek egyik része mondja a verset. -Koncentrációs játék: Gyorsuló tempóban mondjuk: Az első hónap az január. (mindenki maga választja meg. s odafigyelésre késztet. Minden versszak után megszakítjuk a játékot. Most ti magatok vagytok az erdő. s mire a terem végére érnek. hogy csak szavakat sorolhatnak az illető hónappal kapcsolatban. Szabálytalanul állítjuk le a versmondást és az első. a többiek ki kell találják a hónap nevét. 28. mentek a vad után.osztály számára. Ugyanazt a hónapot több gyerek is kihúzhatja. a harmadik hónap az március…és így tovább. ( A történet kanyaroghat. -A vers adott sorát: . A gyerekek rájönnek. Majd visszafordulnak. leengedett karokkal már csak suttognak.) Az erdőben favágók vannak. a harmadikét a karunkon. A tapssal megszakított vers érdekesebbé teszi a versmondást.”kezdetben suttogják. a terem közepén elhaladnak egymás mellett. Minden gyerek keres magának egy helyet a játéktérben és 4 5 Kénosi Dénes Ida: Mese-beszéd. hogy milyen más hangzást kapnak ugyanarra a ritmusra. hogy milyen állat szeretne lenni. Majd visszafelé is egyre lassuló tempóban. s fokozottan halkul a hang. Minden sor után tapsolunk egy ütemet. a negyedikét a lábunkon. A „hónapok” bemutatkoznak. ökölbe szorított kézzel ismétlik a verssort. minél több figurát éljenek meg a gyerekek. gombanagyságú kis törpék. Az egyre erőteljesebb dinamika és hangerő hatására középtájt már a kezüket is felemelik. a másik „kacsaseregként” hápogással kiséri a versmondást. Hajnal Gábor: Este 4 A vers alkalmas különböző ritmusjátékok eljátszására: -Körben ülünk. A gyerekek két csapata elindul a terem két végétől. mese-szó. . harmadik. a második hónap az február. januártól decemberig erősítünk. bokrok.o. nehezíthetjük. hogy e képzeletszerű játékban minél több tárgyat. Ne annyira az ábrázolás. Hárs László: Levél az erdőből 5 Azonosulásra építő lazító gyakorlatok: -Valamennyien vadászok vagytok. fejleszti a ritmusérzéket. A vers ritmusát verjük a kezünkkel. óvatosan haladtok az erdőben. hatodik stb. az utolsóét a fejünkön. vízszintes sorban.) Mímes-szöveges játék: A versben szereplő növényeket. Kénosi Dénes I. hatalmas óriások. -Mondjuk a verset. sornál tapsolunk. -Ritmusjáték: Hónapok neveit soroljuk. állatokat jelenítjük meg. fák. Mese-beszéd. amelyekre a hónapok nevei vannak ráírva.o.

hogy milyen növényt. -Behunyt szemmel egyenként. Feladatuk az. Egy gyerek bemegy a szobába. Észreveszem körülöttem a fákat.: Szóról szóra. a Nap stb. hogy tudok járni. ha nagyobb. illetve kisebb lenne.osztály számára. A csoport kiválaszt egy tárgyat és kitalál egy rövid mesét. ha nagy: óriás feje. labda: ha kicsi: alma. s a gyerekek csoportokat alakítanak. Amott egy virágzó bokor. Kapcsolatba kerül a tárgyakkal: ráül. Arany János: Családi kör 6 Térérzékelő gyakorlatok: -Kertben vagyunk. A mese folyamán néhány szót nem mond ki. Nem sikerül. hanem bemutat. hogy milyen tárgyak vannak a szobában és. A verset képeire osztjuk. 83 .Tanulmányi útmutató . A tárgyakat gyerekek alkotják. 122. amelyből kiderül.osztály számára. hogy velük kapcsolatban mit játszott el. Végre elrepült. indulok felé. -Gulliver-játék: A tanító tárgyakat mutat be. Nem mondhatja ki a nevet és mondatát egyes szám első személyben kell megfogalmaznia. -Az asztalon különböző tárgyak vannak. Kénosi Dénes I. egy virágzó eperfa. Fölnézek az égre. tűzhely. hogy süt a nap. bemutat egy általa választott szereplőt. három. hogy eljátsszák azt a többieknek úgy. Mozgáskoncentráló gyakorlat: Tárgyépítés testekből. Körülnézek. 27. melyik versszakról van szó. szekrény. 6 7 Lovász-Rauscher-Tunyogi: Magyar nyelv a III. örülök. kettő. Érzékelni kell a falat. Nem messze tőlem.Távolabb egy pad. ágy. hogy megszagoljam. megpróbálom elhesegetni. De mintha a lábam odaragadt volna erőset rántok rajta. hogy azok kitalálják. Örülök. Lászlóffy Aladár: Népmesék 7 Fantáziajátékok: -A tanító mesét mond. Kiscsoportos helyzetgyakorlat: Az előzőekben kialakított csoportok mindegyike a vers egyik szakaszát kapja meg. léghajó. a szabály az. egy lépés. amelyben a tárgy varázseszközként szerepel. Ki milyen közel tud megállni hozzá. A szobában asztal. Pl. mosdókagyló. szék. A csoportok feladata az. A családtagok megkeresik egymást. Aztán mégiscsak sikerül. majdnem elvesztem az egyensúlyomat.o. A többieknek kell kitalálni. Egy bogár zümmög a fejem körül. Adott jelre elmond egyetlen olyan mondatot. hogy érintette volna. ki is bővíthetik. hogy bemutassák a számukra kijelölt versrészletet. borsószem. vonalzó. A csoportok berendeznek egy-egy szobát. hogy mi minden lehetne a tárgy. Magamhoz akarom húzni az egyik ágát. Sikerül. hogy a versrészlet el kell hangozzon a bemutatás folyamán. kinyitja stb. A gyerekek csoportokra oszlanak. Újra próbálom. A gyerekek ki kell találják. illetve állatot jelenít meg és az hogyan készül a télre. Csoportalakító játék: Családneveket osztunk ki a gyerekek között.o. Más példák: kocka. s hagyja. Majd elengedem az ágat. egymás után a fal felé indulunk. tankönyv a IV. hogy a gyerekek bekiabálják a hiányzó szót. anélkül.

gitározni stb. Pl. hogy bemutassák. majd továbbadja a seprűt.Drámapedagógia -A gyerekek körben állnak. Mindenki bemutat egy mozdulatot. 84 . mi mindenre lehet használni egy seprűt. ha Hófehérke találkozik a gonosz farkassal. ráülni és lovagolni. Ludas Matyi a gonosz boszorkánnyal vagy János vitéz Jancsival és Juliskával. A játék lényege. -Összekevert mesék: Mi történik.