You are on page 1of 92

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Távoktatási Központ

Pszichológia és Neveléstudományok Kar

Tanító- és Óvóképzés

Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat

Drámapedagógia

Tanulmányi útmutató

II. félév

2007

dr. Barabási Tünde

egyetemi adjunktus

2009

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
CATEDRA DE PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN EDUCAŢIE
PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR
EXTENSIA ODORHEIU-SECUIESC
ANUL UNIVERSITAR 2008/2009
SEMESTRUL I

„BABEŞ-BOLYAI” TUDOMÁNYEGYETEM
PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR
OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA TANSZÉK
ISKOLA- ÉS ÓVODAPEDAGÓGIA SZAK
SZÉKELYUDVARHELY
2008-2009 EGYETEMI TANÉV
I. FÉLÉV

I. Általános információk

Az előadótanárra vonatkozó adatok
Név: dr. Barabási Tünde
Iroda: Márton Áron tér 2. sz. .
Telefon: 0266-212666
Fax: 0266-218282
E-mail: tunde.barabasi@gmail.com
Fogadóóra: szerda 12,00-14,00 óra

II. A tantárgyra vonatkozó adatok
Tantárgy neve: Drámapedagógia (választható tárgy)
Kód: PED 2322
Kredit szám: 4
Helyszín: Főiskolai terem (Márton Áron tér, 2. sz.)

Az órarendben jelölt tevékenységek: Előadás (2 óra) + Szeminárium (1 óra)

A tutorokra vonatkozó adatok
Tutor 1: dr. Barabási Tünde
(tunde.barabasi@gmail.com)

Tutor 2: dr. Péter Lilla
(peter.lilla@gmail.com)

III. Az előadás sorozat főbb célkitűzései:

Az előadások és az alkalmazott drámajátékok, a drámacsoportban való aktív részvétel
hozzásegíti a pedagógusjelöltet ön- és társismeretének fejlődéséhez, a dramatikus
tevékenység jellegzetességeinek megismeréséhez. A drámajátékok személyiségfejlesztésben
betöltött szerepének tudatosítása hozzásegíti a jelöltet, hogy törekedjen ezek minél
gyakoribb és változatosabb alkalmazására, a gyakorlati alkalmazás szabályainak

kiemelésével. A játékokkal való megismerkedésen, ezek céljainak tudatosításán túlmenően
lehetőséget teremt az előadás- és szemináriumsorozat arra is, hogy az osztályünnepélyek
szervezésének módszertani kérdéseivel is megismerkedjenek a hallgatók. Az esetleges
választható tantárgyként való felhasználásában segíti a majdani pedagógust a drámaórák
megszervezésének problematikája által.

Az előadások tartalma/tematikája

Az előadássorozat egy bevezető jellegű fejezettel kezdődik, amelyben a drámapedagógia
fogalmát és kialakulását, tudományelméleti gyökereit tárjuk fel, azt követően a dramatikus
tevékenység szervezési jellemzőit elemezzük. A drámapedagógia központi fogalmaként
megjelenő játékok és drámajáték-típusok elemzése és kipróbálása képezi a tevékenység
magvát. Elméleti kérdésekként még vizsgáljuk a drámajátékok és a dramatikus gyakorlatok
közös és eltérő vonásait, a drámaórák szervezési jellegzetességeit, ugyanakkor a
drámajátékok személyiségfejlődésére gyakorolt hatásmechanizmusát. Az előadássorozat az
osztályünnepélyek szervezési-módszertani kérdéseivel zárul.

A tantárgy elsajátítása során szerzett készségek

• A drámapedagógia és drámajáték fogalmának kialakítása
• A drámajáték-típusokkal és gyakorlati alkalmazási sajátosságaikkal való
megismerkedés.
• Drámaórák tartásának, drámajátékok szervezési készségeinek kialakítása.

Az előadások során alkalmazott eljárások, módszerek

• Az előadás módszere a kapcsolódó tudományos fogalmak kialakítását alapozza meg.
Ez a szemléltetés és magyarázat módszerével is összekapcsolható.
• A beszélgetés módszere részben a hallgatók kérdéseire való válaszadást, részben a
hallgatók aktivitásának a kiváltását szolgálja.
• A magyarázat módszere az ok-okozati összefüggésekre való rávilágításnál, fogalmak
alakításánál használatos.

A szemináriumok során alkalmazott eljárások, módszerek
• Az egyéni és csoportmunka a szemináriumok során használatos.
• A beszélgetés, szemináriumi bemutatás (kiselőadás) és vita a hallgatók pedagógiai
kompetenciájának és tudatosságának a fejlesztéséhez járul hozzá.
• Drámajátékok – a készségek alakítása céljával

IV Kötelező könyvészet (megtalálható Az Oktatásban Alkalmazott Pszichológia Tanszék,
Szakkönyvtárában,)

Centrala pszichológia. Universitara Pedellus Tankönyvkiadó.Sorszám Szerző Cím Hozzáférhetőség 1 Palásthy Ildikó (2003) Dráma. Centrala Foglalkozásleírások Universitara alsó tagozatosok számára. Helikon Kiadó. Biblioteca pedagógia. 3 Baji-Gál Ferenc (2004) Drámapedagógia Biblioteca alkalmazása. Pedellus Tankönyvkiadó. Biblioteca Bevezetés a Centrala drámapedagógi Universitara ába.hu/cikk. Budapest. Debrecen. 4. http://alsos. Debrecen. 2 Gabnai Katalin (2005) Drámajátékok.php?id=210 internet .fazekas.

A kijelölt forrásmunkák március 21. (2003): Dráma. csoportfolyamat rétegei.Dátum Tematika Alapfogalmak/kulcsszavak Forrásmunkák A diákok hozzájárulása saját tudásuk elmélyítéséhez 2009. Pszichodráma a gyakorlatban. pszichodráma. katarzis. Debrecen (5-25). gyökerei dráma. Helikon Kiadó. Gabnai K. Palásthy I. dramatikus Pedellus Tankönyvkiadó. (2005): Drámajátékok. sum up. Budapest (284-313). action. . pedagógia. A kijelölt forrásmunkák csoportmódszer. Helikon Kiadó. Vác (29-64) Gabnai K. Budapest (159-178). A játék. A drámapedagógia fogalma. Animula Egyesület. reformpedagógia.) (2004): Játékban felnőni. (2003): Dráma. Simon Gy. átolvasása drámapedagógia – Pedellus Tankönyvkiadó. (2005): Drámajátékok. színházi Palásthy I. drámajáték. a „dramatic action”. a warm up. pszichológia. (szerk. pedagógia. gyökerek. Debrecen (20-25). ventilláció. Bevezetés a drámapedagógiába. Bevezetés a drámapedagógiába. átolvasása hatásmechanizmus. pszichológia.

(2003): Dráma. pszichológia. dramatikus folyamat. csoportos gyakorlatok. átolvasása. Akadémiai Kiadó. – Bakosi É. pedagógia. drámapedagógiai irányzatok . triád. non-verbális. Vác (83-101) Palásthy I. verbális.) (2004): A kijelölt forrásmunkák 24. helye a drámajáték. (2005): Drámajátékok. Simon Gy. fejlesztési terület szerint Pedellus Tankönyvkiadó. Drámajáték-gyűjtemény drámajátékok. Balogh T. pszichológia. egyéni. játék. pedagógia. Gabnai K. Szerzői kiadás. A drámajáték fogalma. 40-69). (2001): Lélek és játék. (2003): Dráma. Debrecen (32-34). drámajáték. készítése Palásthy I. április Pszichodráma és drámajáték. Pedellus Tankönyvkiadó. dramatizálás Játékban felnőni. készítése dramatikus gyakorlat. páros. pszichológia. Budapest (15-158). Debrecen (20-25). Helikon Kiadó. Pszichodráma. Animula Egyesület. Pedellus Tankönyvkiadó.2009. dramatikus. Debrecen Drámajáték-gyűjtemény (155-212). átolvasása Pszichodráma a gyakorlatban. Budapest (16-38). Debrecen (38-39. . (2003): Dráma. pedagógia. Kovács Gy. Bevezetés a drámapedagógiába. (szerk. Palásthy I. A kijelölt forrásmunkák játékok sorában. (1995): Játék az óvodában. A kijelölt forrásmunkák típusok. A drámajátékok osztályozása. átolvasása.

A bábjáték mint dramatikus bábjáték. pszichológia. Balogh T. Drámajáték-gyűjtemény (Az alkalmazás funkciói). személyiségének fejlesztésében kisiskoláskor fejlesztési célok. átolvasása. (2003): Dráma. . Budapest (23-33). A dramatikus tevékenység rendszerszemlélet.. Pedellus Tankönyvkiadó. családi Palásthy I. Általános szabályok a irányítási szabályok.játék. Drámajáték-gyűjtemény Debrecen (39-40). átolvasása. a jelentés szintjei. Bevezetés a drámapedagógiába. követelmények. Drámajátékok. fókusz. során. (2001): Lélek és játék. átolvasása családi interakció. (2001): Lélek és játék. (9-10). Akadémiai Kiadó. A drámajátékok szerepe az I. pszichológia. kommunikáció Debrecen (36-37). pedagógia. szerveződés. óvodáskor. Báb.Palásthy I. Gabnai K. Budapest készítése funkciói. család funkciói. (2005): Drámajátékok. drámajáték Helikon Kiadó. 15. osztályos gyermek kisgyermekkor. A kijelölt forrásmunkák természete. (Szöveggyűjtemény). készítése Gabnai K. Helikon Kiadó. Kovács Ildikó (1978): Bábozz velünk! Kriterion. Balogh T. Bábjáték (2002) A kijelölt forrásmunkák megnyilvánulási forma bábjáték alkalmazása. Budapest (46-54). Akadémiai Kiadó. komplex nevelő hatás. (2005): A kijelölt forrásmunkák 2009. pedagógia. Bevezetés a átolvasása. A kijelölt forrásmunkák drámajátékok alkalmazása vezetői tulajdonságok. május IV. dramatikus viselkedés. Budapest (11-13).. drámacsoport. drámapedagógiába. (2003): Dráma. családi Pedellus Tankönyvkiadó. Bukarest.

Budapest elkészítése (197-222). Budapest (259-298). Palásthy I. Gabnai K. Pedellus Tankönyvkiadó. Gabnai K. (2003): Dráma. osztályünnepélyre Helikon Kiadó. időkeret. drámapedagógiába. Osztályünnepélyek mint a Nyilvánosság. 70-79). (2005): A kijelölt forrásmunkák dramatizálás „terméke”. játéktér Drámajátékok. Bevezetés a átolvasása Felkészülés az drámapedagógiába. fejlesztési cél Drámajátékok. szerep és szereplők. . (2005): A kijelölt forrásmunkák dramatikus cselekvés. Drámaóra-tervezet Helikon Kiadó. drámajátszók. pedagógia.A drámaórák megszervezése. Bevezetés a átolvasása. Debrecen (36-37. „drámatanár”. közönség. pszichológia.

.

. Tartalomjegyzék I..42 MELLÉKLET…………………………………………………………………. feladatok………………………….………………………………………..4 Célkitűzések.………… ….28 Célkitűzések……………………………………………………………………………28 Kulcsfogalmak…………………………………………………………………………28 Önálló tanulást segítő kérdések...42 Szakirodalom………………………………………………………………….. téma: A bábjáték mint dramatikus megnyilvánulási forma ……. téma: Drámajáték és dramatizálás.38 Önálló tanulást segítő kérdések. téma: A drámajátékok szerepe az I-IV osztályos gyermekek személyiségének fejlődésében……………………………………………….35 Tanulási útmutató………………………………………………………….………………………….…... téma: A drámajátékok típusai …………………………………………16 Célkitűzések…………………………………………………………………………….………….……..38 Célkitűzések…………………………………………………………………………….35 2.35 Célkitűzések…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…4 Kulcsfogalmak. téma: A dramatikus foglalkozások szerkezete és hatásmechanizmusa …8 Célkitűzések………………………………………………………………………………8 Kulcsfogalmak………………………………………………………………………….10 II. FEJEZET: A BÁBJÁTÉK ……………………………………………35 Célkitűzések………………………………………………………………….38 Kulcsfogalmak………………………………………………………………………….35 1.16 Kulcsfogalmak …………………………………………………………………………16 3.22 Célkitűzések……………………………………………………………………………. téma: A gyermek dramatikus viselkedésének fejlődése………………………………………………………………………. FEJEZET: A DRÁMAPEDAGÓGIA ELMÉLETI ALAPJAI ……3 Célkitűzések………………………………………………………………….22 Kulcsfogalmak …………………………………………………………………………22 5... téma: A drámapedagógia gyökerei . feladatok……………………………………. ……….……………………………………12 Célkitűzések……………………………………………………………………12 Tanulási útmutató………………………………………………………………12 1.24 Célkitűzések……………………………………………………………………………24 Kulcsfogalmak…………………………………………………………………………25 6. A dramatikus játékok helye a játékok sorában……………………………………………………………20 Célkitűzések……………………………………………………………………… ….13 2..... téma: Általános követelmények a drámajátékok alkalmazása során………………………………………………………………………….………….3 1...20 Kulcsfogalmak……………………………………………………….. FEJEZET: A DRÁMAJÁTÉK .13 Kulcsfogalmak………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….44 ....13 Célkitűzések…………………………………………………………………………….. feladatok……………………………………33 Beküldésre javasolt feladatok…………………………………………………34 III.35 Kulcsfogalmak…………………………………………………………….4 2...…3 Tanulási útmutató……………………………………………………………….. téma: A drámajáték fogalma …………………………………..8 Önálló tanulást segítő kérdések. téma: A bábok – a bábozás eszközei …………..20 4.

A második fejezet megértéséhez gondoljon egy olyan drámafoglalkozásra. Idézze fel a kifejezésekkel kapcsolatos eddigi ismereteit. rétegeit. Értelmezze ezt a fejezetet szerves egységben a pszichológiával való kapcsolattal. A drámapedagógia interdiszciplináris jellegének. Jó tanulást! 3 . A drámafoglalkozások szerkezeti felépítésének tudatosítása . amelyen részt vett. és az egyes alapfogalmakat próbálja értelmezni. fogalom- meghatározásra vállalkoznak. megállapítani a hatásait. A modul áttanulmányozása után próbáljon válaszolni az önellenőrző kérdésekre. más tudományterületekből való „kiépülésének” bemutatása . feladatokra. Amikor a drámapedagógia gyökereiről tanul idézze fel a „gyökérterületekkel” kapcsolatos korábbi ismereteit és ezt alapján gondolja át a kapcsolódási pontokat. és próbálja behatárolni szerkezeti elemeit. I. A drámapedagógia fogalmi eszköztárának pontosítása . fejezet: A drámapedagógia elméleti alapjai Célkitűzések: . Mivel a témák elméleti jellegűek. A drámafoglalkozások hatásmechanizmusának ismertetése Tanulási útmutató: A fejezet két témából áll. saját szavaival meghatározni. törekedjen elsősorban ezek megértésére.Tanulmányi útmutató .

Amennyiben a pedagógia kulcsfogalmának a személyiségfejlesztést tekintjük. A színjáték irányából közelítve a drámához az eljátszás gondolatát társítjuk hozzá. miként kapcsolódik ez a két fogalom egymáshoz. Ennek megfelelően a drámapedagógia gyökerei a színművészetben. pedagógiában és pszichológiában egyaránt fellelhetőek. minthogy benne több tudomány és művészet hatása talált egymásra. az a kérdés fogalmazódhat meg bennünk. csoportban végzett közös dramatikus cselekvés révén fejlődnek. (Palásthy. Drámapedagógia 1. más tudományterületekből való „kiépülésének” bemutatása Kulcsfogalmak: drámajáték. illetve egymásba kapcsolódva. 33. téma: A drámapedagógia gyökerei Célkitűzések: . 2003. készségei. reflektálva ezen összetett szó jelentésére. a következő definícióját adhatjuk a drámapedagógiának: A drámapedagógia A drámapedagógia a személyiség fejlesztésének olyan módszere. A drámapedagógia interdiszciplináris jellegének. képességei. hogyan értelmezhetőek. gyökerek. 4 . A dráma kifejezés gyökereiben őrzi az ógörög tenni. A drámapedagógia kifejezéssel találkozva. és felidézve a dráma illetve a pedagógia kifejezések jelentéskörét. társas kapcsolatai a nevelő által irányított. cselekedni igét. A drámapedagógia fogalmi eszköztárának pontosítása .) Interdiszciplináris jellegű. színházi dráma. pszichodráma. drámapedagógia – reformpedagógia. fogalma amelynek során az egyén ismeretei.

amelyekben a kapcsolat színjáték egyik legfontosabb eleme a „mintha”-játék gyakorlódik be. mert élethelyzetek és viselkedésminták utánzásán alapul (Huizinga. 5 . ábra: A drámapedagógiai gyökerei (Palásthy. formája. Már i. a társadalom viselkedési normáit közvetítő eszköz.e 3000 körül Színjátékkal való találkozunk olyan kultikus szertartásokkal. 5): Színjáték: A játék és a játszás igénye az emberiséggel egyidős. hogy: színházi dráma: jellemzők . A dráma. Minden játéktevékenység dramatikus természetű. 1. A színházi drámára jellemző. Ezek a katarzist hozó drámai cselekménysorok viselkedési normákat közvetítenek. az emberi helyzetek végiggondolásának legkonkrétabb módja. Az antik kultúrákban elterjedő ünnepi színjátékok közreműködői már hivatásként űzik az átlényegülést. idézi Palásthy. Tanulmányi útmutató . 2003) Szerinte a játék alkalmazkodási eszköz az evolúció folyamatában. 2003. rítusokkal. feszültségoldó funkcióval bírnak és közönséget szórakoztatnak. a színjáték az ember játékösztönéből fakad.

hogy kapcsolat „…Minden ami a nyilvánosság előtt játszódik. századra tehető és Comenius nevéhez fűződik. mozgatórugói a jellemek. A színházi dráma és a drámajáték közös vonásai: az illúzió.fizikai. története. olyan mint a színház. s a rájuk bízott feladatokat kellően végezzék el. aki a sárospataki iskolában. amely a gyermekközpontúság. úgy neveljék. azzal az indoklással. a gyermeki aktivitás feltételeinek megteremtését hangsúlyozza. 9). cselekvés esztétikai minőséggé emelése. A reformgondolkodók olyan modellszerű szocializációs közeg megteremtésével próbálkoztak.és struktúraváltás: a gyermeki egyéniség és a közösségi életforma hangsúlyozása.” (Comenius. a feszültség. a Schola Ludus-ban Pedagógiával való az egész tananyag dramatizálását kezdeményezte. a rendező átalakul játékmesterré. ¾ Claparéde: A játék. nem lényegi eleme a produkció létrehozása és a közönség szórakoztatása. nem megkomponált. Különböző reformpedagógiai képviselők felfogásában más-más lényeges gondolat kiemelése kapcsolja a drámát a pedagógiához. a tevékenységközpontúság és az autonómia egységén alapul. 1656 – idézi Gabnai. Legegyértelműbben a 20.értelmi odaadást igénylő átlényegülés. kötött szövegű. a konfliktus. a személyiségfejlődést a játékhoz. 2005. a kiélés lehetősége. század eleji reformpedagógiai irányzatokban ismerhetőek fel a drámapedagógiai törekvések: a hallgatás és leckefelmondással szemben szemlélet. Eltérő elemek: a drámajáték spontánabb. Pedagógia: Drámában való nevelési lehetőségek felismerése 16-17. hogy ott megfelelően állják meg a helyüket. az emberi test. szerinte gyermekhez méretezett tér és eszközök 6 . a játékos munka teremti meg azt a megfelelő légkör. a feszültség terhétől való megszabadulás. a játékot a személyiségfejlesztéshez és fordítva. meséje van. Drámapedagógia . konfliktusos állapotokat hoznak létre. Éppen ezért. melyben a gyermek élni és tevékenykedni tud. az események összekapcsolódnak. ¾ Montessori: A játék. az érzelmi. akiket rövid időn belül a közéletbe küldenek.

az akció jelentőségét 7 . hanem a cselekvést. az ontogenetikus fejlődésben pedig a gyermeki játék értelmes volta fedezhető fel: gyermek a játékban gyakorolja és tökéletesíti a különböző képességeit. nem alternatív pedagógiai irányzat! De a dráma révén történő személyiségformálás igénye és gyakorlata markánsan jelen volt a drámapedagógia- reformpedagógia reformpedagógiai koncepciókban. az eszköz és formatár koncepcióvá lépett elő. Biztosítani kell a szabad megnyilvánulás lehetőségét. ¾ Decroly: gyermeki életszükségletből fakadó érdeklődésre épített cselekedtetés szerepét hangsúlyozza. hiszen egyrészt a különböző játékelméletek a gyermeki fejlődésben betöltött fejlődéslélektan szerepüket szem előtt tartva születtek. ezt a gondolkodásmód. A jelen drámapedagógiája jól körülhatárolható és autonóm. ezáltal a gyermek kezdeményezőkészséget. szükségesek. ¾ Freinet: iskolájában nem a tudás átadása a kizárólagos cél. amely nem csak a verbális megnyilvánulásokra épít. hogy a drámapedagógia pszichológiai gyökerek egyik gyökere a pszichológia. J. másrészt meg a drámajáték is lényegét tekintve játéknak minősül. A pszichodráma olyan pszichoterápiás módszer. szemléletté nőtte ki magát. A DRÁMAPEDAGÓGIA azonban NEM REFORMPEDAGÓGIA. szabad kifejezés és az önmegvalósítás egészíti ki. (Palásthy. A legismertebb játékelméletek a Ch. A játék alkalmazkodási eszköz az evolúció folyamatában. Mérei Ferenc nevéhez fűződnek. 2003) Pszichológia: Több találkozási pont miatt is mondhatjuk. Ezek közül kiemelendő a fejlődéslélektannal és a pszichodrámával való kapcsolata. Piaget. Bühler. S. Millar. A századelő reformtörekvései újraéledtek napjaink alternatív iskolai irányzataiban. Tanulmányi útmutató . önbizalmat szerezhet. drámaelemek a reformpedagógiai ¾ Steiner: az érzelmi élet megalapozását szolgáló művészi-kreatív irányzatokban nevelést tartotta meghatározőnak. A fejlődéslélektannal való kapcsolatot a játék valósítja meg.

cselekvő terápiás folyamata. csoportfolyamat rétegei. a késztetések. vágyait. A csoportülések szerkezete a. pszichodráma A kapcsolódási pontot tehát a drámapedagógiai és a pszichodráma között a társas hatás és a cselekvés. konfliktusait. Warm up (kezdő fázis) – involvációs. téma: A dramatikus foglalkozás szerkezete és hatásmechanizmusa Célkitűzések: . sum up. A pszichodráma a pszichikum valóságos önkifejezésének társas hatásokban megvalósuló. bevezető szakasz. A dramatikus terápia bemutatását MORENO triadikus szisztémája szolgálja a legszemléletesebben: 1. A drámafoglalkozások hatásmechanizmusának ismertetése Kulcsfogalmak: warm up. A dráma felhasználásával történő személyiségformálás – MORENO (a pszichodráma egyik jeles képviselője) azon felismerésén alapszik. egyszerűbben fogalmazva. a nagy indulati feszültségek levezetésében. a társas közegben megnyilvánuló cselekvés jelenti. A drámafoglalkozások szerkezeti felépítésének tudatosítása . szerkezet beszélgetés. hatásmechanizmus. vágyak felszínre hozásában. Drámapedagógia hangsúlyozza. átalakításának és újra-felépítésének eszköze. a közösségi lét legelemibb szükségleteihez tartozik. megeleveníti világát. szándékait. dramatikus ventilláció. levezeti indulatát. 2. action. hogy a dramatizálás egyidős az emberiséggel. A terápiás játék ősmintája a gyermeki játék. katarzis. amelyben a gy. A játék a személyiség formálásának. a játék kialakítása) 8 .

játék (action-methods) 3. A helyzet átélése. Katarzis (ha a néző is beleéli magát a szereplők indulataiba. Action – a dramatizálás. Ez egyben azt is jelenti. maga is megtisztul azoktól) Bagdy (1981) a csoportülések szerkezetében négy fázist különít el: 1. A dramatizált játék hatásmechanizmusa a. hogy a 9 . A csoportfolyamat rétegei a. hogy a megbeszélés és visszajelentés szakasza egybefonódik. megbeszélés (sum up) 4. a játék élményének elemzése 2. Dramatikus játék-szint (az egyén lelki valósága) Rétegek b. megértése (anélkül. hogy döntési helyzetbe hozná a résztvevőt. A drámacsoportokban megvalósuló foglalkozások. Sum up (befejező fázis) – csoportmegbeszélés. A nevelési tevékenységben is alkalmazott drámacsoportok esetében megfigyelhető. valamilyen módon növeli az Hatásmechanizmus önismeretét) b. néha a szociometrikus szintet) 3. bemelegítési fázis (warm up) 2. Lényeges. mint láthattuk a dramatikus terápiához hasonló szerkezeti felépítésűek. a játék c. Csoportpszichoterápiás szint (az egyéni patológiák csoportban való kezelése) (Megjegyzés: A kisiskoláskori klasszikus dráma-foglalkozásokon általában az első réteget érintjük. b. Tanulmányi útmutató . visszajelentő (feed-back) fázis. Dramatikus ventilláció (ha két egymással haragban levő személy a játékban is haragosokat játszik. csökkenhet bennük „igazi” haragjuk) c. Szociometrikus szint (csoportdinamikai folyamatok elemzése) c. hogy lényegében egyezik a Moreno által leírt szakaszokkal.

) A második szakasz a fő cél. a foglalkozás jó hangulatban történő lezárása. Ragadja meg a pszichológia és a drámapedagógia kapcsolatát! 4. A szakasz alapvető szerepe a levezetés. (Funkcióját tekintve analóg a testnevelésórák szervezet bemelegítését Szerkezeti elemek szolgáló szerkezeti egységével. melynek megfelelően történik a drámajátékok és dramatikus gyakorlatok kiválasztása. a csoporttagok jelzik. határozza meg a drámapedagógia fogalmát! Reflektáljon. hogy jogos-e. Fogalmazza meg négy-öt mondatban a drámapedagógia és a reformpedagógia közötti különbséget! Mi által kapcsolódik mégis össze ez a két fogalom? 10 . ( a funkciója későbbiekben kifejtésre kerülő) fókusz köré épül. helye-e a drámapedagógia kifejezés használata? Miért honosodhatott meg ebben a formában a szaknyelvezetben? 2. hogy érezték magukat a foglalkozáson. összegzi a drámafoglalkozás élményeit. amely minden jó drámafoglalkozás alapvető ismérve. " Önálló tanulást segítő kérdések. Milyen értelemben kapcsolódik a drámapedagógia a színjátszáshoz? Melyek a színházi dráma és a drámajáték közös és eltérő elemei? 3. amelynek fő funkciója a ráhangolódás. Miért tekinthetjük a drámapedagógia gyökerének a pedagógiát? Miért éppen e „gyökeret” hordozza elnevezésében a drámapedagógia? 5. A harmadik szakaszban a csoport megbeszéli. fokozatosan a feszültségmentes bizalmi légkör megteremtése. arra vonatkozóan. a pedagógia tudományjellegének ismérveit szem előtt tartva. Drámapedagógia pedagógus gondot fordítson a bemelegítés szakaszára. feladatok: 1.

6. Iskolai drámafoglalkozásokon a csoportfolyamatok mely rétegeit érinthetjük? 8. Melyek a Moreno szerinti csoportülések szerkezeti felépítése? Magyarázza röviden a szakaszok szerepét! Miért nem nevezhetjük lényegesnek a Moreno és a Bagdy által elhatárolt struktúra közti eltérést? 7. A bemutatott három hatásmechanizmus közül az iskolai drámafoglalkozásokon melyik/melyek érvényesülhetnek? Érveljen döntése mellett! 11 .Tanulmányi útmutató .

a játékok lehetséges kategorizálási szempontjainak tudatosítása . amelyek a drámajáték fogalmi pontosításához illetve gyakorlati alkalmazásához kapcsolódnak. A dramatikus viselkedés fejlődési folyamatát bemutatni. Az elemi iskolában alkalmazott drámafoglalkozások lehetséges fókuszainak sorjázása . ha kézügybe helyezne a drámajáték-gyűjteményt. összefüggésben a pedagógus munkájával szemben támasztott követelményekkel . fejezet: A drámajáték Célkitűzések: . A drámajátékok alkalmazási szabályainak. mi lehet a lényeges eltérés illetve a közös elem az egyes elméletekben. a gyakorlati alkalmazással kapcsolatos ismeretek rögzítését nagymértékben megkönnyítené. . A drámajátékok sokféleségének. A drámajáték fogalmának. A drámajátékok kisiskolások személyiségfejlődésére gyakorolt hatásainak rendszerezése. A drámajáték és drámagyakorlatok jellegzetességeinek elhatárolása . A fogalom meghatározáskor illetve tipizálással. A dráma pedagógiai alkalmazási irányzatainak vázlatos bemutatása . Minden elméleti 12 . a lényeges különbségek körülhatárolása . A dramatizálás jellemzőinek. a drámajáték-vezetői tulajdonságok tudatosítása Tanulási útmutató: Ez a fejezet hat témát fejt ki. Az egyes irányzatok tanulásakor vizsgálja meg az elméletek értelmezése után. a játékok sorában elfoglalt helyének leírása . Drámapedagógia II. A drámajáték és dramatizálás fogalmi pontosítása. a dramatikus folyamat jellegzetességeinek pontosítása . és az elméletileg olvasottakat megpróbálná konkrétan azonosítani valamely szabadon választott játékon.

a dramatikus folyamat jellegzetességeinek pontosítása . A dramatikus. 13 . drámai önkifejezés. mely a drámapedagógia eszközekét fogható fel. A dramatikus folyamat jellegzetes elemei: Kifejezési formája: a megjelenítés. a test. A pszichodráma a 60-as évektől virágkorát éli a fellendülő csoportmozgalmak révén. A dráma pedagógiai alkalmazási irányzatainak vázlatos bemutatása Kulcsfogalmak: drámajáték. melyben a dramatikus folyamat jellegzetes elemei lelhetők fel. drámapedagógiai irányzatok . • Az egészséges nevelési gyakorlatában is egyre nagyobb teret hódít. Tanulmányi útmutató . dramatikus folyamat. A drámajáték jellemzői Eszköze: az emberi és zenei hang. az adott nyelv. • A vezetőképzésben. a tér és az idő. téma: A drámajáték fogalma Célkitűzések: . az utánzás. A drámajáték fogalma Drámajátéknak tekinthető minden olyan játékos emberi megnyilvánulás. az interakció. Tartószerkezete: a szervezett emberi cselekvés. • Egészséges személyek egyre divatosabb önismereti csoportjaiban. vonatkozásra keressen gyakorlati példákat! Oldja meg az önellenőrző feladatokat. hiszen ezek fókuszálják a figyelmet és a rögzítést is elősegítik! 1. a kreatív dráma iskolai alkalmazási formája a DRÁMAJÁTÉK. Technikáit alkalmazzák: • Gyógyító célú csoportterápiai eljárásokban. Megjelenítési módja: a felidézett vagy éppen megnyilvánuló társas kölcsönhatás. A drámajáték fogalmának.

hogy napjainkban egymás mellett él a három koncepció. . lényeges hangsúlyozni. A bemutatásban történeti szempontot érvényesítünk. A drámajáték: „megtervezett érzelmi tréning módszere” – a drámai élmény lényege (sértetlenül sértettnek lenni. 1992) Elméletének iránymutató tételei: . . az abba való belehelyezkedés a fontos. A játék csak konkrét ténybeli tudás. . a pedagógus feladata tudatosan biztosítani a gyermek számára a lehetőségeket. a drámai történésre és jelentésre irányította a figyelmet. Peter SLADE – 1954 – Child Drama című művében fejti ki nevelő szmléletét: „Ha a gyermeknek olyan tevékenységet mutatunk. így megjelenésük idejének nincs különösebb jelentősége. Az önkifejezésről a drámára. A mintha-játék teremtette biztonságos keretek között a kudarc biztosítása megélésére kapnak a gyerekek esélyt. Drámapedagógia A drámajátékok alkalmazásával kapcsolatos elképzelések a drámapedagógia történetében három irányzat köré csoportosíthatóak. Hangsúly: a szerep értelmezésén van. magyarul gyakrabban használy fordításban: tanítási dráma) meghatározó alakja . ismeretek birtokában realizálható. amely szoros kapcsolatban van a benne rejlő természetes tudással. amely a Képzeletbeli világ – szerepvállalás tanulást hatékonnyá teszi. a szituációra való rálátás módja.(Slade. közöttük a játék lehetőségét is A játék lehetőségének . ezek következményének terhe nélkül . ennek a felvállaláskor az attitűd elfogadása. szomorúság nélkül elszomorodni) . A Theatre in Education ( színház a tanításban. A drámajátékot egyértelműem egybekapcsolja a színjátszással és a nevelés eszközének tekinti 2. 14 . akkor a fejlődés mesterséges eszközök nélkül is serkenthető”. 1. koncepciójának magja a komplex dramatikus módszer. Dorothy HEATHCOTE . bár. Alapelem: a résztvevők képzeletbeli világba való belépése .

A jó drámaórák és a jó színházi előadások egyaránt a jelentőséggel felruházott hétköznapi pillanatok után kutatnak. . dinamikája) . képzeljenek el. . amelyet a drámai figura él A dráma mint tantárgy meg. hanem a többivel egyenrangú tantárgy. megértése. felépítéséhez és feloldásához szükséges ismeretekre.” (Bolton. A pedagógus és a gyerek közösen hozza létre az alkotást. hogy emberi tapasztalatokat idézzenek fel. hogy a létrehozott tartalmakat előadássá szervezik-e vagy sem. elevenítsenek fel. A pedagógus szerepe a drámában megjelelő tanulság. . . Gavin BOLTON: a művészet katarzist teremtő hatásmechanizmusát helyezte a metodikája középpontjába: „ A drámaórák során a tanulók mindenképpen egy művészi kifejezésforma alkalmazási módjával ismerkednek meg. függetlenül attól. hogy a felnőtt irányító szerepe mindvégig a művészi tevékenységre koncentrál. strukturálása. A drámafoglalkozás nem tantárgyakat segítőeszköz. 1996. 15 . a dráma magva a feszültségben rejlik. . 3. Lényeges mozzanat a feszültség feloldása (ha túl hosszú a feszültség: elvész a dráma ereje. a játszó személyek itt azt tanulják. A drámában a pedagógus is szerepet vállal: belülről irányítja a játék- történéseket. úgy. A drámafoglalkozás nem önmutogató drámai forma. de a dráma játszója is megtapasztal. A pedagógus feladata. 5) . hasznosítható tudás felismerése. Tanulmányi útmutató . hogy megtanítsa a tanulókat a feszültségformák megválasztásához.

stb. non-verbális. dramatikus gyakorlat. Az illetőnek azonban nem szabad megszólalnia. rámutat valakire. A játék vezetője különféle kérdéseket intéz a játékosokhoz. hogy válaszoljon. dramatikus. egyéni. céljuk szerint irányulhatnak: • érzékszervi finomításra. téma: A drámajátékok típusai Célkitűzések: .vagy akváriumhelyzetet teremtő • Egész csoportot alcsoportokban mozgató • Homogén egészcsoportos gyakorlatok. HALLGATNI ARANY: A játékosok körben ülnek. (pl. A kommunikációs formát tekintve: Kommunikációs forma • Verbális • Nonverbális 2. páros. triád vagy alcsoportos strukturálódása • Panel. A drámajátékok sokféleségének. A csoport strukturálódása szempontjából: • Egyéni Csoport • Páros. pékség. fejlesztési terület szerint drámajátékok. A drámajáték és drámagyakorlatok jellegzetességeinek elhatárolása Kulcsfogalmak: verbális.) 16 . 1. kedvenc ételünk. csoportos gyakorlatok. autószerelő műhely. játék. Drámapedagógia 2. 3. koncentráció. a játékok lehetséges kategorizálási szempontjainak tudatosítása . MILYEN SZAGA VAN? Próbáljuk meg felidézni a különböző szagokat. triád. hanem jobb oldali szomszédja kell. illatokat! – friss újság. gyakorlati felhasználásuk. Egyaránt jelent különböző készségeket fejlesztő gyakorlatokat és szerepvállalást igénylő társas rögtönzéseket. A drámajáték gyűjtőfogalom.) • figyelemösszpontosítás. (pl. Amikor kimond egy kérdést.

) Leggyakrabban ez utóbbi felosztást használjuk. Pl. gesztusokkal segítheti hallgatóságát. Arckifejezésével. NÉMA KIÁLTÁS: A játszó személy Cél – fejlesztett kiáll a többiek elé és kiállt valamit hang nélkül. a szemben levők jobb kézzel teszik ugyanezt. csak akkor mutathatja be hanggal is. mintha tükörben látnák.) • mímes – improvizatív gyakorlatok (TÜKÖRJÁTÉK: egy sorban állnak a játékosok. A megbeszélés során mindenki elmondja. A vezető elmozdul. képet vagy mintát. • fantázia fejlesztésére. verem. utána csinálják. ÉS MOST GYORSAN HAZA! Mondjuk ezt a mondatot: morcos kishúgunknak. 17 . fintort vág vagy gesztikulál. velük szemben a vezető. Ha a csoport nem tudja megfejteni.) • konfliktushelyzet modellek (GYEREK – SZÜLŐ: a 7 éves Karcsi eltörte az apjától kapott új puskáját. ha a játékvezető zsupp-ot mond. önmagunknak amikor egy jó vacsora vár.) • szituációs (helyzet)gyakorlatok (pl. esetleg pszichikus funkció szavak formálásának mímelésével. mindig szem előtt tartva azt az elsődleges fejlesztési területet (hiszen minden játék a személyiség több területét is igénybe veszi. egy vadul ugató kutyának. s azt mondja zsipp. Mit tesz?) • önismereti gyakorlatok (TALÁLJ KI SAJÁT JELET! Két perc alatt egy írólapon színes ceruzával mindenki rajzoljon magának egy saját jelet. verekedés. kever. amelyet az adott játék megcéloz. amely őt jellemzi. Ha azt mondja zsipp-zsupp akkor mindenki helyet cserél és folytatódik a játék. vers. ha tehát a vezető bal kézzel mozdul. s a vele szemben állók. ver. a jobb oldali szomszédja nevét. (pl.) • encounter gyakorlatok. ZSIPP-ZSUPP JÁTÉK: Ha a játékvezető rámutat valakire. akkor annak azonnal meg kell mondania bal oldali szomszédja. Tanulmányi útmutató . Az apa megtalálja. veret. rossz jeggyel hazafele menet. (pl. SZÓÉPÍTÉS: Egy rövid szó felhasználásával új szavakat alkotunk. és ezáltal fejleszti). stb. veres. A darabokat eldugta a kályha mögé. hogy miért választotta azt a jelet.) • társismereti és kapcsolatfejlesztő gyakorlatok (pl. egy engedelmes kutyának.

Drámapedagógia A dramatikus tevékenységformák osztályozására ad lehetőséget BOLTON (1993) modellje: a színházi dráma. • A szabályok egyértelműek. mind a tanulók ismerik. • A tevékenység könnyen megismételhető. Dramatikus készségfejlesztés 3. • Gyakran ölt problémamegoldó formát. • A résztvevőktől koncentrációt és erőfeszítést igényel. Játékok Dramatikus gyakorlatok A gyakorlatok közös jellemzői: • Mindig rövid távú. Helyzetgyakorlatok 4. B típus: dramatikus játékok 18 . • Általában nem kötődik erős érzelmekhez. gyakran törekszik lezártságra • A célt mind a tanár. • Fontos eleme az instrukció. mint C típus (amellyel a jegyzet keretei között nem foglalkozunk) mellett elkülöníti: A típus: gyakorlatok B típus: dramatikus játékok A típushoz tartozó gyakorlattípusok: 1. Közvetlen tapasztaltszerzés 2.

• Nincs határozott célja. áruház) 2. Tanulmányi útmutató . tevékenységi formái. Micimackó története) Dramatikus játékok 5. családi élet) 3. • A szabályok nem minden esetben egyértelműek. • Az akció többnyire intenzív átélés nyomán jelenik meg. Helyszín által meghatározott (pl. 19 . • A játék energiaszintje többnyire magas. A foglalkozás célja. hogy melyik kerül előtérbe. A tanítási órákba általában (de nem törvényszerűen) gyakrabban épülnek be a dramatikus gyakorlatok. Szituáció által meghatározott (pl. kórház. Történet által meghatározott (pl. az üzletember) Dramatikus játékok jellemzői: • Nincs időbeli korlátozás. Téma által meghatározott (pl. fókusza határozza meg. Karakterek által meghatározott (pl. cowboyok és indiánok) 4. nem törekszik lezártságra. • A tevékenység nem ismételhető könnyen. 1. míg a drámajátékok inkább a drámaórák alapvető eszközei. • A korlátok közös megérzéssel születnek. Kisiskolások körében szervezett drámafoglalkozások esetében a drámajáték és a drámagyakorlat egyaránt alkalmazható.

a társas kölcsönhatás képezi. de még kisiskoláskorban is. amelyek a cselekvés során létrejövő képzeleti képek újraformálásával keletkeznek. pillanatnyi gondolatainak a kifejezésére összpontosít. Mivel a cselekvés igénye elsődleges különösen óvodás. Drámapedagógia 3. Ez azt jelenti. A dramatikus tevékenységben azonban a képzeleti képekből építkezve el kell jutni a cselekmény elgondolásáig majd megalkotásáig. eljátssza. E két forrás megjelenési módjában. érzelmeinek. A drámajátékok szerepvállaló típusánál a foglalkozások alapját a jelen idejű interakció. amit Drámajáték klasszikusan drámajáték által valósítunk meg. a lényeges különbségek körülhatárolása . a játékot létrehozza. a gyermek saját belső világának a megjelenítésére. A gyermeki játék élményhátterét a valóság és a mese adja. hogy a verbális jelzések segítségével megalkotott képzeleti képek olyan játékképzetekké alakulnak. A drámajátékok esetében a tartalom maga a megjelenítés. A dramatizálás. A drámajátékok kifejezést gyűjtőnévként használjuk általában. A hallott mesék. mely esetben viszont adott a konkrét. A dramatizálás jellemzőinek. valamint a szerepvállalást is igénylő dráma-improvizációkra. megjelenítendő tartalom (általában valamely irodalmi mű cselekményének formájában). A dramatikus játékok helye a játékok sorában Célkitűzések: . A gyerek a mesét. vágyainak. amint ezt az előző alfejezetben kifejtettük. történetek a szó és a képzelet síkján aktivizálják Dramatizálás a pszichikumot. A drámajáték és dramatizálás fogalmi pontosítása. A készségfejlesztés. a keletkező 20 . történetet hallgatja. befogadási formájában is eltér egymástól. a játékok sorában elfoglalt helyének leírása Kulcsfogalmak: drámajáték. dramatizálás. megalkotja. téma: Drámajáték és dramatizálás. és mint ilyen egyaránt vonatkozik a készségfejlesztő gyakorlatokra.

de közvetlen előzménye az egyéb esztétikai élményekre épülő bábozás és a szerepjáték. feszültség levezetésének egyik formájaként választhatja a gyerek a dramatizálást. ahogyan azt a környezet elvárná. A dramatikus játék és a drámajáték a gyermek személyiségfejlődésének folyamatában sajátos helyet foglal el. paraván mögé bujtatja a megnyilvánulással kapcsolatos félelmeit. (Részletesebben lásd a 3. az együttes játéktevékenység közösségi játékélményein át jut el a közös dramatizálásig. hiszen ebben jelenik meg a megjelenítés és újraélés szándéka. ha nem úgy alakul a cselekmény. 1995) Minden játéknak alapismérve. A mesék dramatizálásának igénye és lehetősége egy bizonyos … a többi játék között fejlettségi fokon jelentkezik. A gyermek a báb mögé bújhat. 21 . ezért is jelenik meg egy magasabb fejlődési lépcsőfokon. amely gazdagítja a gyerek élményeit és oldja. így sajátos örömforrásokat is megjelenít. ezt a sikertelenséget a bábra vetítheti ki. Tanulmányi útmutató . (Kovács – Bakosi. 1985. A dramatikus játék a mesék jellemzői csodás világából meríti élményanyagát. fejezetet!) A dramatikus játékban nincs meg ez az elem. A bábozásnak különösen fontos szerepe van a dramatikus játék előkészítésében. hogy örömet jelent a gyermeknek. átváltozás. majd a szimbolikus reprezentációk fejlettsége. Meghatározó jelentőségű e játékformában a szociális penetrancia (társas hatóképesség) (Mérei-Binét. Gyökereit a többi játékfajtához hasonló módon a gyakorlójátékban találhatjuk meg. amely egybe közösségi élmény hordozója is. az alakítás. a dramatikus játékot. mesei helyszínek megelevenítéséhez szükséges feltételek biztosításával lehet kialakítani. sokszínűen gazdagodik. hogy minden játékot örömszerzés kísér. megjelenítés által hordozott örömkeltésen túlmenően. 135). Ez a játékforma a bábozás talaján indul el és a szerepjáték szerepmegformálási tapasztalatain. A dramatizálás vagy. Feszültségkeltő és csökkentő hatása tehát szintén örömforrás az alapvetőnek tekinthető utánzás. amikor a gyermek játékának alakulására döntően hat a képi. hiszen ebben a játékformában csiszolódik. A dramatizálás helyét a játékalkotáshoz. A dramatizálás akárcsak a drámajáték társszükségletű játékforma.

Dramatizáláskor fontos a gyermek számára (főleg óvodáskorban) olyan jelmezek. akkor szerepcserével és többszöri eljátszással. kellékek biztosítása. megelevenítését. díszletek. ha másként nem lehetséges. kisgyermekkor. kisiskoláskor. A dramatizálás élményszerűségének biztosítása érdekében tartsuk szem előtt az alábbiakat: ƒ Biztosítsunk rendszeres irodalmi élményt a gyermek számára Élményszerűség biztosítása ƒ A mese/történet kiválasztásánál tartsuk szem előtt a dramatizálhatóság szempontját ƒ Minél több gyereket vonjunk be a játékba. használati tárgyai is. de képzeletükben a valóságos tapasztalataik újszerű kombinálásával meg tudják jeleníteni. amelyek segítik a mese újraélését. Ezeket elkészíthetik közösen a pedagógussal. de lehetnek a felnőttek ruhadarabjai. Tulajdonképpen a képzeleti képek tárgyiasítása történik a helyszínek kialakításakor. téma: A gyermek dramatikus viselkedésének fejlődése Célkitűzés: . amely segíti a szerep megalkotását. legyen modell számukra 4. Drámapedagógia Ezeket a gyermekek a valóságban nem láthatták. de ƒ Ne erőltessük a gyerekek részvételét! ƒ Alakítsunk olyan környezetet és légkört. óvodáskor. 22 . ƒ A pedagógus játsszon együtt a gyerekekkel. A dramatikus viselkedés fejlődési folyamatát bemutatni. erősítik a dramatikus hatást. összefüggésben a pedagógus munkájával szemben támasztott követelményekkel Kulcsfogalmak: dramatikus viselkedés.

vagyis az az időszak. amiért a jutalmat kapta. hogy „ színpadon van”. Körülbelül négy éves a gyerek. Négy és hét éves kora között megérti a szerepek közötti összefüggéseket. abban az értelemben. hogy nézik. többnyire ellentétes érzelmi állapotait dramatizálja. a színész és a közönség közötti különbségtételt. kitalál Óvodáskor magának barátokat. hogy minden szereplőnek megvan a maga előre rögzített szerepe. csak kilenc éves kor körül értik meg. hogy a tényleges színjátszási képességet jelentősen megelőzve a gyermekek általában már 4-5 éves korukban viszonylag jól tudnak már bábokkal színházat játszani. hogy a megszemélyesített figura különböző. vagyis a személyes játékot „mintha”- színpadi helyzetbe kivetíteni. Két éves korban már nem csak viselkedési elemeket. hogy ebben a korban a gyerekek már tudják.. Kisgyermekkor A gyermek 1-1. Érdekes jelenség. és ezzel kezdetét veszi a valódi szerepjáték korszaka. így hét éves korára akár „színházat” is lehet vele játszani. hanem a társas tapasztalatok próbálgatásának színtere. hanem magukat a személyeket utánozza. hogy megismételje a hangot vagy mozgást. így is magában foglalja a cselekvő és megfigyelő. mit jelent a színpadon lenni: el tudnak képzelni drámai 23 . Ez azt jelenti. Tanulmányi útmutató . Ez. A szüleitől és más felnőttektől kapott visszajelzések. hogy meg tudja tanulni. Gabnai Katalin (2005) a dramatikus viselkedés fejlődését a következőképpen foglalja össze: A társas viselkedés és a kreatív drámajáték vagy színpadi szereplés készségei fejlődéslélektani szempontból közös gyökerekhez nyúlnak vissza. A gyermek egy éves korára játék közben viszonylag rendszeresen utánozza saját és mások viselkedésének egyes mozzanatait. hogy egy szereplő sokféleképpen viselkedhet. stb. amikor már elkezd elképzelt figurákat megszemélyesíteni. bár a gyermek nem tudatosan cselekszik. mosoly vagy simogatás arra indítja. amikor a felvett szerep már nem a gyermek szimbolikus világának része.5 éves kora körül kezd „tudatára ébredni” annak. Azt azonban. Már képes ekkor arra is. Három éves korában a gyermek már további szereplőket is bevon a játékába. hogy melyik szereplőnek mikor következik a sora. miközben tudja.

A hetedik-nyolcadik Kisiskoláskor évben az improvizációnak ez a típusa folytatódik.” 5. és lassan felébred az önérvényesítés vágya. Ennek a kornak a játéka közvetlen. Iskolás korában annyira fejletté válik a gyerek szociális érzékenysége. Az improvizációk témája képes befolyásolni a gyermek érdeklődését a külső világ iránt. Kezdik érteni és érezni a játék formáját. azzal a fejlődési többlettel. A drámajátékok kisiskolások személyiségfejlődésére gyakorolt hatásainak rendszerezése. és a gyermekek egyre gazdagodó tapasztalataikat is felhasználják a játékban. változó érzelmi állapotokat. Drámapedagógia szereplőket. A játékosok és a nézők egységet alkotnak. ismerik a drámai építkezés elemeit. kortársai körében tud igazi játékélményhez jutni. Az improvizáció ekkor még teljesen természetes. hogy kezd véget vetni a magányos játéknak. Ekkor növekszik meg a csoportok jelentősége. 2005. annál kevésbé lenne szabad reprodukált játékot alkalmazni. áttétel nélküli. Kialakul a konfliktus követelménye. s mert ez megoldást igényel (a jó győzelmét a rossza felett) a játék drámai szerkezetet kap. 188) szerint: „Minél kisebbek a gyerekek. hogy sokasodik a témák száma. a játékuk végtelen. bárki be- és kiléphet. A pubertást megelőző kilencedik évben kezd átalakulni az improvizáció: a gyermekben felébred a kritikai érzék. 24 . hogy hatást gyakorolhatnak más emberekre. Dramatizálás igénylésekor a pedagógusnak szem előtt kell tartania azokat a pszichikus fejlődési törvényszerűségeket. a gyermek ekkor valóban az aki vagy amit eljátszik. rögtönzéseiknek van kezdete. Lutz (idézi Gabnai. amikor akar. téma: A drámajátékok szerepe az I-IV osztályos gyermekek személyiségének fejlődésében Célkitűzések: . története és vége. felfedezik. amelyek meghatározzák a gyermek drámában való megnyilvánulásának sajátosságait. a gyerekek nem tartják be a dramatikus formákat. tudnak bánni a kellékekkel.

a viselkedés tükrében. önálló gondolkodásának fejlődését. környező világukat egy-egy gesztus.és emberismeretének gazdagodását. . az arckifejezés. Tanulmányi útmutató . A közösségben. időérzékének fejlődését . Az elemi iskolában alkalmazott drámafoglalkozások lehetséges fókuszainak sorjázása Kulcsfogalmak: fejlesztési célok. . Színesebbé. Mozgásának és beszédének tisztaságát. A drámajáték gazdagítja: . rugalmas. ügyintézés. intenzívebbé teszi a foglalkozásokat. Testi. melyek a mindennapi kapcsolatfelvételt és Gyakorlati követelmények kapcsolattartást megkönnyítik. A játékos gyakorlatok során sajátítsák el a csoporttagok a drámai kifejezési formákat. családi. . . .). fókusz. Összpontosított. . közösségért tevékenykedő ember aktivitásának Fejlesztési célok serkentését. 2005 nyomán): A jól alkalmazott dramatikus nevelés elősegíti: . követelmények. . Viselkedési bátorságot. amit a tömegkommunikációs eszközök akaratlanul is elősegítenek. tervezett munkára való szoktatását. biztonságot nyújt a társadalmi élet sok területén (pályaválasztás. Könnyed és természetes kapcsolatot teremt a nemek között. Ismerjék meg önmagukat. Alkotóképességének. Valamilyen mértékben ellensúlyozza a passzivitást. Ezeknek a céloknak a tudatában a következő gyakorlati követelmények elérését tűzhetjük magunk elé egy gyermekcsoport felkészítésében: . térbeli biztonságának javulását. 25 . társaikat. szép és kifejező voltát. A dramatikus eszközök használatának. . . hanglejtés. iskolai gondok stb. Ön. Az oktatómunkát és a szabadidő eltöltését. drámajáték funkciói. drámajátékok általi nevelési- fejlesztési tevékenységnek a céljai a következőképpen foglalhatóak össze (Gabnai.

törekedvén arra. Drámapedagógia . viselkedési biztonságot nyújt. . A rögtönzött játékok során gyakorolhatják a kiélezett szituációk felismerését. hogy a játékbeli társak. toleranciájuk. Összegezve a drámajáték sajátosságait. amelyek I-IV. A drámajáték a játék pszichológiai hatását aknázza ki. ugyanakkor A drámajáték sajátosságai közösségi jellegű és célzatú is. Érvényesüljön a drámának a tantárgyhatárokon átívelő integráló szerepe. 26 . vagy a széles nyilvánosság ne gátolja őket a közlés árnyaltságában. . Testi adottságaiknak és személyiségüknek megfelelően. a következőket kell hangsúlyoznunk: 1. időbeli és szociális helyzetük meghatározására. A drámajátékban a gyermek cselekvőként. a legkülönbözőbb élethelyzetekben pontosan és tisztán fejezzék ki magunkat. Gyakorlati követelmények . A foglalkozások járulékos eleme. döntést. teljességében. Koruk és képességeik szerint legyenek képesek a csoport tagjai térbeli. Szem előtt tartva azokat a funkciókat. hogy új ismeretekhez juttatják a csoporttagokat. az azokban való eligazodást. képzeleti vagy tevékenységi síkon él meg élethelyzeteket. A rendszeres játéktevékenység: gyakorlótér. 3. közreműködőként. helyzeti-viselkedési önismerethez jutás ƒ Az önismeret lehetővé teszi a viselkedésbeli korrekciót ƒ Másokkal való kapcsolat szempontjából: fejlődik empátiás készségük. 2. A játékok feladata a jó értelemben vett szociális és esztétikai érzékenység kialakítása is. amelyek által kidomboríthatóak a személyiségfejlesztő hatások. osztályban inkább előtérbe kerülnek a következőket kell a fenti célok és követelmények tükrében kiemelnünk: ƒ A drámajátékok legtartósabb hatása: önismeretei elemek tudatosítása.

barátság. Hagyni kell. ƒ A dráma az önkifejezés eszköze. azt. A fókusz az a kérdés. pszicho-motoros. hogy a gyerekben a válasz megfogalmazódjon. affektív-akarati. Lehetséges fókuszok: o Elvont fogalmak (felelősség. önálló. pontosabb. agresszió) o Pozitív vagy negatív emberi tulajdonságok (fösvény. bátor szerény) o Ember . A válasz minden gyerekben a munka során fogalmazódik meg. szeretet. rugalmas gondolkodás ƒ Az egyes drámajáték-típusoknak megfelelően a fejlesztés a személyiség különböző területein nyilvánulhat meg: kognitív. ƒ Kommunikációs gyakorlatok magabiztosságot adnak és A drámajáték funkciói artikuláltabb lesz a beszéd. kreativitás. A leggyakrabban előforduló hiba. a játékokban való részvétel pozitívan hat a szociabilitásra. Tanulmányi útmutató . ƒ Csoportban: legjellemzőbb a csoportképző hatás. amire a gyerekekkel együtt keressük a választ. amelyik a gyerekek számára is jelentősséggel bír. ƒ Társas viselkedésben. A drámafoglalkozásnak mindig jól meghatározott fókusza van. tehát ebben a folyamatban a gyermeknek az önkifejezése is megfelelővé válik ƒ Fejlődik a fantázia. A drámatanárnak nincs válasza. amit a pedagógus az előzetes tervezés során tudatosít. mások személyiségének tiszteletben tartása természetes lesz számukra. hősies. csak kérdései vannak. a gyerekekkel közösen kell kijelölnünk annak egy maghatározott aspektusát. és hogy fókusz tovább dolgozzon. Amikor a feldolgozásra kerülő témát kiválasztottuk. árnyaltabb a fogalmazás.ember közötti viszony 27 . hogy egy viszonylag rövid időegységbe túlságosan sok elemet próbálunk belesűríteni.

ne sajnálja rá az időt. új tapasztalatot szerezhessenek. hogy a gyerekeknek minél nagyobb rálátása legyen az adott problémára. 6. A fókuszt sokoldalúan kell körüljárni. Nem a mesével. • a pedagógus mindenkit hallgasson végig. • segítse a vitát. A fókusz meghatározásuk tulajdonképpen az a nézőpont.környezet közötti viszony o Társadalmak közötti viszony o Egyéni sors . A mese csak paraván. A drámajátékok alkalmazási szabályainak.társadalom közötti viszony o Ember . • a pedagógus a háttérből irányítson. is ki kell választani. szövet. Drámapedagógia o Ember . hogy a gyerekek aktívan vegyenek részt a játékban és nyitottak legyenek az együttműködésre. téma: Általános követelmények a drámajátékok alkalmazása során Célkitűzés: . • bármilyen megnyilvánulás a szerepnek szóljon. Hogyan irányítsuk a játékot? • célunk. a drámajáték-vezetői tulajdonságok tudatosítása Kulcsfogalmak: irányítási szabályok. A tanulási terület kiválasztása után egy szűkebb területet (fókuszt) A fókuszok szerepe. amelyet jobban meg akarok világítani. amiből a feladatot vizsgálom. hanem a mögöttes tartalommal kell dolgozni. a véleménycserét. 28 . drámacsoport-vezetői tulajdonságok. minél több ismeretet élményt.közösségi sors ellentéte o Magánérdekek ütközése A fókusz megadásával a valóság egy szeletére irányítjuk a tanulók figyelmét.

örül neki az embert és mindenhol.” (Comenius) o Az általános készségfejlesztő gyakorlatok során kerülnek előtérbe az érzékelő-.és fantáziagyakorlatok. jelentős dolgokban. fejlesztjük a testtudatot és a térbeli tájékozódást. o Az egyes drámajáték-típusok más-más funkciót töltenek be különböző életkorokban. o A drámajátékokat mindig jól meghatározott céllal alkalmazzuk. csak szenvedés. nem származik belőle öröm. s csak később kérünk egyéni feladatteljesítést. Az ismerkedés időszakában nem vagy csak alig korrigálunk! o Nem adunk helyet megszégyenülésnek. o Ideális esetben a gyerekek már első osztálytól ismerkedjenek a drámajátékokkal. ritmus. Tanulmányi útmutató . vagyis abból. hogy mindenki kedve szerint vesz részt benne… Ez a szabad elhatározás az előnyös tulajdonságok csúcspontja. Egyszerű lazító gyakorlatokkal pihentetünk. osztályában nem kötelező külön órát szabályai biztosítani a drámajátékoknak. egymás gúnyolásának. o A mozgásgyakorlatokra 8-9 éves kor körül figyelünk. játékokban érvényre juttatja. ha az ember akarata ellenére cselekszik. ennek megfelelően alkalmazzuk őket. Törvényszerű csoportmunkával indítani. saját elhatározásából ered. Érthető. o A játékban. mivel ha a játékot kényszerítjük. hogy sehol sem játszanak kényszerrel. mint ahogyan más téren is. A drámajáték irányításának o Az általános iskola 1-3. de használni kell valahányszor lehetőség adódik rá. kinevetésnek. 29 . (Pl. csoportmunkában való részvételt nem erőltetjük: „A játék… öröme.

o Használjunk sok-sok némajátékot. amelyben kevesebb a másolási lehetőség (pedagógus elvárásainak való megfelelésre törekvés) és az önkifejezést serkentik. vagy ellenkezőleg ezt a játékot szeretnék végig „kijátszani”. A beszéd. Az első ilyen alkalmak ne legyenek hosszabbak 10 percnél. A szereplők jellemzésére szolgáló technikákat kell megismertetni. nem élményszerű már a tevékenység. 30 .és mozgásgyakorlatokat együtt végeztetjük! o Az imitációs készég fejlesztésére (színjáték előkészítése) a bábjátékot alkalmazzuk. valami másra vágynának. o Biztosítsuk a gyakorlatok optimális időtartamát. feszültség. o Mindig szükséges a megfelelő fogalmak használata és tisztázása: szereplő. hogy a játék izgalmát a morális telitettség adja. Drámapedagógia o A helyes hangképzést játékos beszédgyakorlatok formájában gyakoroltatjuk. o A drámajátékok csak a demokratikus vezetési módot viselik el. Szükséges éreztetni a hős és a többiek viszonylatát és lehetőséget kell teremteni ennek elemzésére. érezni kell a határokat: mikor telítődtek a gyerekek. o A nyilvánosság előtti megmutatkozást nem szabad/ nem kell erőltetni. o Biztosítsuk. fordulópont. szándék. helyszín. Ezt csak a gyakorlatban lehet megtanulni. konfliktus. A fogváltás miatti beszédhibákat (pöszeséget) nem javítjuk.

kreatív leleményesség. vigyázva a gyermekek méltóságára. 31 . A játékot vezető tulajdonságai: .tudatos szerepvállalás. . . o Meg kell találni a kellő távolságot is. Drámacsoport- vezetői A vezetőnek ugyanakkor nyitottnak kell lennie. magánterületére. . Tanulmányi útmutató . a kérdezni tudás.jó empátia.következetesség.rugalmasság a játékokban.jó kommunikációs képesség. o A legfontosabb drámacsoport-vezetői tulajdonságok: a jó megfigyelés. . tulajdonságok bizalmat és tiszteletet tanúsító érdeklődése nélkülözhetetlen. a rugalmasság és következetesség. személyes hitele. .

ƒ a játékban való részvételre senkit sem szabad kényszeríteni. Drámapedagógia Jó tanácsok a drámajátékok vezetéséhez: ƒ az első alkalommal azt is sikernek könyvelhetjük el. persze a helyzettől függően játékos és irányító is. de ne felejtsük el. ƒ a pedagógusnak is lehetősége van bekapcsolódni a játékba. vidám légkör. asztalok tologatására. csak akkor vegyenek részt a játékban. ƒ a pedagógusnak el kell fogadnia. hogy mindenki látó és látható legyen. hiszen annyiféle megoldás lehetséges. ha ezt szívesen és könnyedén teszik. 32 . Hogy előtérbe kerüljön. természetesen törekedjünk arra. adjunk viszont lehetőséget a szemlélődésre. ahány gyerek van. ha sok kisgyerek szívesen vesz részt a játékban. mert a tér mássága. a jókedvű hangulat kell. ƒ törekedjünk arra. hogyha a gyerek nem akar játszani. újszerűsége is motiváló lehet. ƒ a játékhelyzetekben ne utasítson el se a gyerek. ƒ igyekezzünk olyan játékokat alkalmazni. ƒ ne sajnáljuk az időt padok. hogy mindenki részt vegyen. hogy nem a ő a főszereplő. amelyek a gyerekek saját élményeire. ƒ a játéktérként használhatjuk az osztálytermet. de ne a megszokott elrendezésben játsszunk. vagy a témához nem tud hozzászólni. se a pedagógus próbálkozásokat. ƒ mindenekelőtt a legfontosabb az oldott. amelyben a beszédbátorság. tapasztalataira épülnek. a passzív részvételre.

Melyek a dramatikus folyamat meghatározó elemei? 3. Állítsa párhuzamba a drámajáték és drámagyakorlatok jellemzőit. és olyanra. Hogyan jellemezné az óvodáskorú gyermek dramatikus viselkedését? Ezzel szemben kisiskoláskorban milyen fejlettségi szintet ér el? 11.Tanulmányi útmutató . amely az óvónő illetve a tanító nevelési tevékenységével szemben támasztandó! 12. A bemutatott elméletek közül koncepciójának magvában kettő közelebb áll egymáshoz. Tekintse át a drámajátékok különböző szempontok szerinti kategóriáit! Használjon egy drámajáték-gyűjteményt. Gyűjtsön olyan tanulási helyzetekre példát. ahol drámajátékot. ahol dramatikus gyakorlatokat alkalmazhatunk! 8. Ragadja meg a drámapedagógia és a drámajáték viszonyát. " Önálló tanulást segítő kérdések. Idézze fel a drámajátékok cél szerinti csoportosítását! Ez alapján (is) fogalmazza meg a drámajáték minél több személyiségfejlesztő hatását! 13. A drámajátékok alkalmazásával kapcsolatos elméletek közül melyikkel ért leginkább egyet? Támassza alá választását érvekkel! 4. Fogalmazza meg a drámajáték és a dramatizálás közötti különbséget! Hogyan kapcsolná össze a két módszert? 9. A fenti kérdésre adott válasza alapján fogalmazzon meg három- három követelményt. Melyek ezek? Mi kapcsolja össze őket? 5. feladatok: 1. és ily módon ragadja meg a közöttük levő eltéréseket! 7. Mit tehetünk a dramatizálás élményszerűsége érdekében? 10. és minden fajtához keressen egy I-IV osztályban alkalmazható példát! 6. Értelmezze a drámajáték kifejezést! 2. Mit tekintünk a drámafoglalkozás fókuszának? Mi ennek a szerepe? Adjon legalább három példát kisiskoláskori lehetséges fókuszokra! 33 .

valamint az érintetteket. A rendszerezés szempontját a fejlesztési terület jelentse. hogy drámacsoport-vezető lehessen! Beküldésre javasolt feladat: 1. amely elengedhetetlen ahhoz. Nevezzen meg legalább öt olyan pedagógusi tulajdonságot. Állítson össze egy legalább húsz játékot tartalmazó drámajáték- gyűjteményt. Minden játék leírása tartalmazza a játék menetének jelölésén túlmenően a csoportosítási szempontot. A drámajátékok során betartandó követelményeket felidézve állítsa össze az alkalmazás „tízparancsolatát”! Próbálja rangsorolni a követelményeket! 15. Drámapedagógia 14. a bevonható korosztályt! 34 .

téma: A bábjáték mint dramatikus megnyilvánulási forma Célkitűzések: . értelmezze a komplex nevelő hatás kérdéskörét. fejezet: A bábjáték Célkitűzések: . bábjáték alkalmazása. Azután idézzen fel egy bábjátékkal kapcsolatos élményét. a hatás érvényesülési feltételeinek körülhatárolása . komplex nevelő hatás. azt. eszköztáráról tájékozódhat. alkalmazásának létjogosultságáról. hogy mi által segít a dramatikus viselkedés fejlődésben a bábjáték. A bábjáték komplex nevelő hatásának. A bábjáték dramatikus tevékenységben elfoglalt helyének pontosítása . a hatás érvényesülési feltételeinek körülhatárolása Kulcsfogalmak: bábjáték. A bábozás eszköztárának szelektív bemutatása . Ezen keresztül vizsgálja. A bábjáték dramatikus tevékenységben elfoglalt helyének pontosítása . III. A jó báb kritériumainak megragadása Tanulási útmutató: A fejezetben a bábjáték nevelő hatásáról. bábtípusok rögzítését is a tárgyhoz kötés segítheti leginkább.Tanulmányi útmutató . A bábjáték komplex nevelő hatásának. A tanulásban a fogalmak megértésén törekedjen tudatosítani a bábhasználat pszichológiai mechanizmusát. 1. 35 . Az eszközfajták.

hanghatásával és cselekményeivel kellemes élményt. a közösségi élmény. levetkőzhetik beszédbeli gátlásaikat. a feloldás. hogy a paraván mögött a gyermek kiigazíthatja a valóságot. különösen az óvodáskorú gyermekek esetében.) Ennek alapja. szívesebben szerepelnek. Pszichológiai (Éppen ilyen jellegű lélektani hatásai miatt terápiás eszközként is hatásmechanizmus alkalmazzák a pszichológusok. hanem csak annak bábra irányult kivetítése van jelen. így tartós érzelmi kapcsolatok megszilárdítója ƒ Képeivel. A bábozás terápiás hatása abban nyilvánul meg. így nem saját személyisége. ƒ Mint ábrázoló művészet az érzelmeken keresztül hat a tudatra. 36 . igazságtalanságot. ami vele történt. elősegíti a figyelem és az emlékezet fejlődését. Évszázadokon át a bábozás volt a nagy tömegek egyetlen dramatikus szórakozása. Pedagógiai alkalmazásának lehetőségeit és előnyeit a XX. amelyben a pozitív hatások dominálnak: az önbizalom növekedés.. ƒ A konkrétan gondolkodó gyermek számára képszerűen Komplex nevelő hatás szimbolizálva jeleníti meg a valóságot ƒ Érzelmi átélések által az egész személyiséget alakítja: megmozgatja a képzeletet. pozitív hozzáállást vált ki. fantázia kiszélesedése. Mára már a természetessé vált a bábozás alkalmazása a gyermekek személyiségfejlesztésében. A bábjáték komplex nevelő hatását az alábbiak adják: ƒ Erős ingerhatású. levezethetik agressziójukat. hiszen a bábjáték olyan szereplési forma. tehát helyrehozza azt a valódi vagy vélt sérelmet. fejleszti a gondolkodást. sikerélményhez juthatnak. fogalomalkotást. befolyásolja az akarati tevékenységet. érzelmeiket bátran kinyilváníthatják. Így a bábjáték során a gátlásosabb gyerekek is könnyebben megnyilvánulnak. a kommunikálás. hogy a gyermekek szabadon kijátsszák pozitív és negatív élményeiket. század elején terjedő A bábjáték fogalma reformpedagógiai koncepciók emelték ki. Bábozáskor testi mivoltában senki nem jelenik meg a színpadon. Drámapedagógia A bábjátéknak mint dramatikus tevékenységnek hajnala az emberiség művelődéstörténetének kezdeti szakaszában keresendő. színeivel. mozgásával.

Tanulmányi útmutató . beszédre. A bábjátékot leggyakrabban az anyanyelvi nevelés terén alkalmazzuk. térpercepciója. A pedagógus gondos felkészülése biztosítéka annak. a zene akusztikai hatásai. bábmozgatással. ƒ A gyermek a bábjáték által megtanulhatja gondolatait. segítségnyújtásra. A gyermekek a látott és álélt élmények alapján maguk is örömmel báboznak. Beleélési folyamatát segíti a báb. intellektuális. ne csak elmondjuk. esztétikai érzelmeit. újbóli átélésére. indulatait verbálisan kifejezni. A jó szerepmegformáláshoz hozzátartozik. játékuk pedig. mozgási észlelése. ƒ Nagy a kontaktusteremtő ereje: azonosulási készséget fejleszt. hogy a bábjáték a már leírt A bábozás fejlesztési potenciálját érvényesíteni tudja. a beszéd. belső aktivitással átéli annak cselekményét. látási. tánc. érzelmeit. kapcsolatteremtésre ösztönzi a gyereket. azonosul a szereplőkkel. a mozgás vizuális élménye. versek. hogy a bábbal való azonosulás képessége mellett megismerjük a báb belső jegyeit. a díszlet. hiszen talán a legalkalmasabb irodalmi művek megjelenítésére. bábkészítéssel. hallási. esetleg a hatás fokozása érdekében bevonjuk a gyermekközönséget is a játékba. nem utolsó sorban a beszéd fejlesztésére. meg kell ismertetni a bábok fajtáival. ítéleteit megfogalmazni. A gyermeket a bábozásra meg kell tanítani. egyenértékű a felnőtt nevelő bábozásával. beszéd) komplex művészi hatást gyakorol a gyerekre. 37 . élmények nyújtására. ƒ Fejlődik a gyermek szem-kéz koordinációja. hanem eljátsszuk a jelenetek szövegét. A bábukat nem elég szeretni. ƒ A művészet eszközeivel (mozgás. ƒ Fejleszti a gyermek erkölcsi. játszani is tudni kell velük. Kezdetben a gyerek nézi a bábjátékot. zene. mesék felelevenítésére.

Drámapedagógia

2. téma: A bábok - a bábozás eszközei

Célkitűzések:

- A bábozás eszköztárának szelektív bemutatása
- A jó báb kritériumainak megragadása

Kulcsfogalmak: alulról mozgatható, fentről, zsinórral mozgatott
bábok, árnyjáték, a jó báb.

A bábszínpadi ábrázolásban a bábu az, amely a drámai szöveget és a
színpadi cselekményt hitelessé teszi.

Fajtái A bábok több csoportba oszthatók aszerint, hogy a bábokat alulról
mozgatják, vagy felülről zsinórok segítségével. Léteznek olyan bábok is,
melyek a vásznon ámyakként jelennek meg.
Az alulról mozgatható bábok közül a botbábok azok a korlátozott
mozgású bábuk, melyek törzsét egy rúd vagy bot képezi. Ezzel lehet
Botbábok megfogni, mozgatni, táncoltatni. A botbábok több változatát is ismerjük:

Újabban népszerűvé váltak a
rögtönzött bábok. Ezek valójában
Rögtönzött bábok terményekből, ismert tárgyakból
alakított bábfigurák.

38

Tanulmányi útmutató
.

A fakanál bábok is ebbe a
csoportba tartoznak, hiszen a
Fakanál bábok
fakanál formájában már benne van
a bábfigura, csupán felöltöztetni,
kiegészíteni kell.

A síkpálcás bábok tulajdonképpen botbábok, a tartóbotot
ebben az esetben vékonyabb pálca is helyettesítheti, ha a sík figurát
képes megtartani.
Az óvodáskorú gyerekek szívesen játszanak kisméretű
Síkpálcás bábok,
bábokkal, mert azok közelebb állnak hozzájuk. Ilyenek az ujjbábok,
gyűszűbábok. Ezeket legtöbbször egyszerű dugókból, ping-pong
labdákból, gombokból, gyöngyökből, gesztenyékből készítik.
A kesztyűs bábok a bábjáték klasszikus formái. Könnyen

Kesztyűbábok kezelhetők. A bábut a játszó egyén, mint egy kesztyűt a kezére
húzza, és minden segédeszköz nélkül hozza mozgásba. A bábu
törzsét az emberi kéz alkotja, ez végzi el az összes szükséges
mozdulatát.

39

Drámapedagógia

A fentről, zsinórral mozgatott bábok a marionett bábuk.
Bonyolultabb szerkezetűek, mozgatásuk finom, aprólékos munkát
igényel. A figura részeihez illesztett zsinórok egy fából készített
A marionett
kereszt vagy bonyolultabb formájú tartóeszközben végződnek, a
játékos ezt mozgatja.

A harmadik nagy csoportba tartozó bábuk az árnyjáték
figurái. Bár az óvodáskorú gyermekek még önállóan nem mindig
Árnyjátékok tudják produkálni, csináltatják és próbálgatják árnyak által életre
kelteni a különböző figurákat. Amikor a gyerek maga tudja már
megjeleníteni az árnylényeket, különös élményt jelent számára: nem
más ez, mint a „kéznél levő” misztikus átváltozás csodáját átélni,
megtapasztalni.

40

mint az előbbi bábfigurák esetében.Tanulmányi útmutató . maszkok segítségével. 2001. melyeket emberek alakítanak saját testükkel. ábra: Árnyjáték (Balogh. 41 . Így a formálandó személyiség közelebb áll a színészhez. 2. 25): Egyetlen csoportba sem sorolhatjuk azokat a bábokat.

K. Például a róka orrának sokkal hegyesebbnek kell lennie a paravánon. 4. 2. Fogalmazzon meg legalább öt érvet. hanem A jó báb arányaiban. Keressen olyan példákat is.dramapedag. http://alsos. Szakirodalom: 1. ahol a gyerek van a paraván mögött! 5. (2003): Dráma. Budapest. ahol a tanító/óvónő használja a bábot és a gyerek a néző.hu 42 . formájában.drama. www. www. hogy milyen bábot használ a pedagógus? 4. és az eredetinél élénkebb vörös színben kell megjelennie. pedagógia. (2005): Drámajátékok. Adjon példát konkrét tanulási helyzetre. Budapest.hu 6. feladatok: 1. T. Akadémiai Kiadó. Drámapedagógia Milyen a jó báb? A bábu akkor jó. Bevezetés a drámapedagógiába. (2001): Lélek és játék. Gabnai. Balogh. karakterét kissé eltúlozza. pszichológia. ha nem naturális. Mitől függhet az. amellyel a bábozás nevelő hatását tudja igazolni! 3. amelyekben különböző típusú bábokat használna. 3. Helikon Kiadó. Határozza meg a jó báb három legfontosabb ismérvét! Analóg módon próbálja leszögezni a helyes bábhasználat három kritériumát és az óvodai foglalkozásba/tanórába való beépítés három feltételét.fazekas. Milyen kapcsolatot vél felfedezni a bábozás és a dramatikus tevékenység között? 2. színében stilizált: a lényeges vonásokat emeli ki.hu/cikk. Pedellus Tankönyvkiadó. " Önálló tanulást segítő kérdések. majd olyant is.php?id=210 5. I. Palásthy. Debrecen.

7. Debrecen. . – Sarmasean. Gy. 11. (2000): Óvónők kézikönyve. Corvina. 13. É. E. 10. Marosvásárhely. Kolozsvár. Baji-Gál. Kovács Gy. Pszichodráma a gyakorlatban. Nevelésügyi Minisztérium. Debrecen. – Avram. Foglalkozásleírások alsó tagozatosok számára.) (2004): Játékban felnőni. Vác.Tanulmányi útmutató . F. Nagy. (szerk. Bukarest. Pedellus Tankönyvkiadó. 8. 43 . (1995): Játék az óvodában. (2002): Báb. Szerzői kiadás. Kovács. Animula Egyesület. Simon. Bábjáték (Szöveggyűjtemény). 9. J. 12. Kovács Ildikó (1978): Bábozz velünk! Kriterion. Maros Megyei Tanfelügyelőség. E. Z. (2004): Drámapedagógia alkalmazása. Kazanlár Emil (1973): A bábjáték műhelytitok.játék. – Bakosi.

kapcsolattartás a társakkal. érzelmi ráhangolódás zene révén Megfigyeljük Saint-Saens: "Az állatok farsangja" című művét. melyek kapcsolódnak a következőkben megismerendő meséhez. Próbálják kifejezni. úgy kell meghatároznia. kapcsolatteremtés. mint állat. hogyan mozognak a térben. Ezt követően beszélgetünk róla a következő kérdések alapján: Hová képzeltétek magatokat? Milyen állathangokat ismertek fel? Milyen állathangot nem hallottunk? 2. b) Állatkert . Hangulatkeltés.A gyermekeknek egy általuk kiválasztott állat szerepébe kell lépniük. hogy az egy állatokkal teli udvar képét adja.Képzeljék a gyermekek magukat egy állat helyébe. milyen hangot adhat vagy éppen "mit mondhat" ez az állat jókedvében. A teret a gyermekcsoportnak.a mesék iránti fogékonyság kialakítása . Drámapedagógia Melléklet Népmese feldolgozása drámajáték segítségével: A téma: " Az állatok vitája " című népmese (mellékelve) Cél: . a beszédkészség fejlesztése . ízlésének tiszteletben tartása Fókusz: hogyan kerülhető el. a tanítóval Tanítási terület: .egymás véleményének. kikkel. hogy egy vita veszekedéssé fajuljon ? Tér: üres terem. a) Hangverseny . Játsszák el. valamint más foglalkozások részeivé is válhatnak. mit csinálnak. E beszélgetést követően csoportgyakorlatokat játszunk. egy pléd a földön Eszköz: cd-lejátszó A foglalkozás menete 1. milyen más 44 .

olyan gondolatokat. érzéseket.Tanulmányi útmutató . Legyen õ is egy állat. miről álmodoznak. vagy hogy a gondozó kit szeret jobban. helyéről a csoportban. Ezt tegye úgy. álmait. Akit a tanító megérint a már előzőleg kialakított szoborhelyzetben. önértékeléséről. e) Egy a teljes csoportot megmozgató szerepjáték. vágyai gyakran a gyermek vágyait. hogy kinek van igaza vagy kinek van több ereje. d) A pedagógus szerepében: Az előző játék. f) Páros gyakorlat . félelmeit hozza felszínre). E játékban a tanárnak szintén aktív szerepet kell vállalnia. álmokat hozhat elő a tanulókból. érzéseit levezessük. mit gondol az az állat. magabiztossága. hogy meggyőzzön valakit a véleményéről 45 . megint én kaptam a legfinomabb ételt". hogy a gyermekek felszínre került negatív vagy pozitív érzelmeit. hogy előzőleg kijelenti. figyelemmel kisérve a különböző reagálási módokat. amelyet a gyermekek nem választottak ki maguknak. a gyermekek temperamentumáról. megnyilvánulási formákat-. magabiztosságáról vagy bátortalanságáról. (Az állat gondolatai. Lehetőleg egy olyan állat. Ilyen keretek között sor kerülhet egy irányított beszélgetésre. hogy ki mit szeret. mint a többi gyermek. akinek éppen a szerepében van. Érdekes megfigyeléseket tehetünk játék közben-. hogy õ az állatkert gazdasszonya vagy gondozója és szeretné tudni õk hogy vannak. majd próbáljon meg vitát indítani az állatok között arról.arról. hogy a "látjátok. annak a tanulónak el kell mondania. Jelentse ki a többi állatot provokálóan. állatokkal teremtenek kapcsolatot. ha mi magunk igazán benne vagyunk a játékba. Tapsra megdermednek a gyerekek és a szobortechnika alkalmazásával átléphetünk egy következő játékba. A gyermekek spontán megnyilvánulásai nagyon érdekesek lesznek. c) Miről álmodoznak a lakók? Az előző mozgásos játékot követően a gondolatkövetéses játék is megmozgatja a tanulók fantáziáját. amit a nevelő egyes esetekben le szeretne reagálni.

Drámapedagógia ebben a játékban kiderülhet. sorban tapsra kezdenek és a következő tapsra állak le a játékkal.) 3) A mese bemutatása Itt válik értetővé az előző játékok célirányultsága. szavakkal. hogy mit akarunk közölni a mesével. azt kell eljátszania szavak nélkül. arcjáték kifejezésével. de nem arról.Három csoportot alakítunk ki. de itt párosával vannak a tanulók egymással szemben és meg kell győzniük egymást. hogy nekik van igazuk. Mindketten erre kell törekedjenek gesztusokkal. majd minden gyermek egy mondatot téve alakítja hozzá tovább a történetet. Bemutattuk a mese szereplőit. a macska". amit tapasztaltok. hogy miről szólt és mi a tanulsága. az első csoportnak. Hasonlóan az előző játék analógiájára gondoltunk. mozgás. érvekkel. abban az esetben ha nem tudtok megegyezni a felek."Az udvarban együtt lakott a kecske. hanem például együtt új megoldási módokat keresnek arra. ha elkészültek. a második csoport a vita hevét jelenítse meg gesztusok. a kakas. Ha éppen nem játszanak figyelik a másik csoport tevékenységét. A többieknek lehet még túl nehéz megfogalmazniuk. hogy békés egyetértésben élnek.. hogy a vita lezárásában szerintük ki tehetne igazságot. a kutya. vagy megbeszélik. hogy mire jutottak. hogy hogyan kerüljék el a vitát.. 5) A mese további feldolgozása a gyermekek kreativitására hagyatkozva a) Láncmese . hogy csak az önként jelentkezőket szólaltassa meg. b) Tablósor . 46 . Időt kell adni a kiscsoportoknak a felkészülésre. a harmadik csoport pedig adjon képet arról. A gyermekek megfogják érteni az előzetes ráhangolódás révén. majd. A játék pár perce után következhet egy megbeszélés arról. 4) A mese bemutatását egy rövid beszélgetés követheti. mi történt a vita után. ki bizonytalanodott el és engedett a másik félnek (persze a nevelőnek ügyelnie kell.

hogy aktívan vegyenek részt. az elfogadott szokásrend megszilárdul és viselkedésükben megnyilvánul. hogy megtanuljon õ is meghallgatni másokat. hogy megnyilvánuljanak a saját kis énjükkel e helyzetekben. törődünk velük. tanulóinkat partnerként kezeljük a játékok folyamán is. Végtelen változata lehet annak. versenyhelyzet) az az út. Bár e rövid tanulmányban az érzelmek fontosságát hangsúlyoztam a megismerésben.Tanulmányi útmutató . amelyen a gyermek még legjobban megközelíthető és alakítható. hogy elfogadja a másságát. hogyan jutassunk el egy bizonyos információt a gyermekekhez. hogy önértékelésük jó irányba fejlődik. 47 . Az óvodás és kisiskolás gyermekek esetén a játék (legyen az drámajáték. annál biztosabbak lehetünk. vagy más különbözőséget (ami egyre fontosabb egy olyan társadalomban. ugyanakkor társas kapcsolataik mélyülnek. A drámajátékok alapul szolgálhatnak a kapcsolat kialakításában. Minél jobban megengedjük. hogy tanulóink megismerik önmagukat. ahol az integrált oktatás fogalma kezd felnövekvőben lenni). hozzásegítjük. Az intézményes keretek között tanult ismeretek minőségét és mennyiségét sokban meghatározza egy jó tanár-diák kapcsolat. meg kell találnunk egy pedagógia egyensúlyt az intellektuális folyamat és az érzelmi készségeket fejlesztő tevékenységek között. megkeresni a legjobb megoldást konfliktus esetén ugyanakkor ahhoz. hogy játékbátorságuk növekedik. meghallgatjuk véleményüket. ha a diákjainkat. tiszteletben tartjuk őket. logikai játék.

egy kutya. amit olyan rendszeresen ad nekem a kedves gazdám. Egy szép reggelen amikor a gazda éppen ételt adottaz állatoknak a macska örömmel dörgölte magát a gazda lábszárához és dorombolt. A kutya nem hagyta azonban ezt szó nélkül: . . de nem tudtak megegyezni ebben a kérdésben. Drámapedagógia Állatok vitája (népmese) Egyszer egy öreg gazda udvarában együtt lakott egy macska. mindig én kapom a legfinomabb ételt. egy kakas és egy kecske. Kétségtelen. hogy a gazda engem szeret a legjobban. Az udvar állatai hosszasan vitatkoztak. mint a jó gabonamag . Az én kedvelt ételem a friss fû.Az ízes húst és kenyérdarabkákat én sokkal jobban szeretem - . Nincs és annál jobb mint a friss fehér tej. majd később a többi állatnak ezt mondta: .rikkantotta a kakas. Nincs is annál jobb. hogy melyiküknek adja a gazda a legfinomabb táplálékot. 48 .

Népmese feldolgozása drámajáték segítségével: A téma: " Az állatok vitája " című népmese (mellékelve) Cél: . a) Hangverseny .egymás véleményének. Próbálják kifejezni. a beszédkészség fejlesztése . Hangulatkeltés. egy pléd a földön Eszköz: cd-lejátszó A foglalkozás menete 1. kapcsolattartás a társakkal.Képzeljék a gyermekek magukat egy állat helyébe. milyen hangot adhat vagy éppen "mit mondhat" ez az állat jókedvében. Ezt követően beszélgetünk róla a következő kérdések alapján: Hová képzeltétek magatokat? Milyen állathangokat ismertek fel? Milyen állathangot nem hallottunk? 2. melyek kapcsolódnak a következőkben megismerendő meséhez. ízlésének tiszteletben tartása Fókusz: hogyan kerülhető el. E beszélgetést követően csoportgyakorlatokat játszunk. 49 . kapcsolatteremtés.Tanulmányi útmutató . a tanítóval Tanítási terület: . hogy egy vita veszekedéssé fajuljon ? Tér: üres terem. Melléklet 1. érzelmi ráhangolódás zene révén Megfigyeljük Saint-Saens: "Az állatok farsangja" című művét. valamint más foglalkozások részeivé is válhatnak.a mesék iránti fogékonyság kialakítása .

álmait. olyan gondolatokat. vágyai gyakran a gyermek vágyait. hogy előzőleg kijelenti. e) Egy a teljes csoportot megmozgató szerepjáték. Tapsra megdermednek a gyerekek és a szobortechnika alkalmazásával átléphetünk egy következő játékba. E játékban a tanárnak szintén aktív szerepet kell vállalnia. (Az állat gondolatai. hogy az egy állatokkal teli udvar képét adja. majd próbáljon meg vitát indítani az állatok között arról. milyen más állatokkal teremtenek kapcsolatot. hogyan mozognak a térben. úgy kell meghatároznia. mint állat. A teret a gyermekcsoportnak. amit a nevelő egyes esetekben le szeretne reagálni. hogy ki mit szeret. megint én kaptam a legfinomabb ételt". Játsszák el. mit gondol az az állat. félelmeit hozza felszínre). Lehetőleg egy olyan állat. Akit a tanító megérint a már előzőleg kialakított szoborhelyzetben. mit csinálnak. amelyet a gyermekek nem választottak ki maguknak. d) A pedagógus szerepében: Az előző játék. c) Miről álmodoznak a lakók? Az előző mozgásos játékot követően a gondolatkövetéses játék is megmozgatja a tanulók fantáziáját. miről álmodoznak. Legyen õ is egy állat. Ezt tegye úgy. hogy õ az állatkert gazdasszonya vagy gondozója és szeretné tudni õk hogy vannak. érzéseket. kikkel. vagy hogy a gondozó kit szeret jobban. érzéseit levezessük. mint a többi gyermek. hogy a gyermekek felszínre került negatív vagy pozitív érzelmeit.A gyermekeknek egy általuk kiválasztott állat szerepébe kell lépniük. álmokat hozhat elő a tanulókból. Jelentse ki a többi állatot provokálóan. Ilyen keretek között sor kerülhet egy irányított beszélgetésre. Drámapedagógia b) Állatkert . annak a tanulónak el kell mondania. hogy a "látjátok. akinek éppen a szerepében van. A 50 .

szavakkal. Érdekes megfigyeléseket tehetünk játék közben-. érvekkel. hogy mit akarunk közölni a mesével. de itt párosával vannak a tanulók egymással szemben és meg kell győzniük egymást. magabiztossága. hanem például együtt új megoldási módokat keresnek arra. hogy nekik van igazuk. hogy kinek van igaza vagy kinek van több ereje. hogy a vita lezárásában szerintük ki tehetne igazságot. A gyermekek megfogják érteni az előzetes ráhangolódás révén. Hasonlóan az előző játék analógiájára gondoltunk. ki bizonytalanodott el és engedett a másik félnek (persze a nevelőnek ügyelnie kell. ha mi magunk igazán benne vagyunk a játékba.) 3) A mese bemutatása Itt válik értetővé az előző játékok célirányultsága. gyermekek spontán megnyilvánulásai nagyon érdekesek lesznek. amit tapasztaltok.Tanulmányi útmutató . hogy meggyőzzön valakit a véleményéről ebben a játékban kiderülhet. 51 . a gyermekek temperamentumáról. magabiztosságáról vagy bátortalanságáról. 4) A mese bemutatását egy rövid beszélgetés követheti. hogy hogyan kerüljék el a vitát. f) Páros gyakorlat . helyéről a csoportban.arról. vagy megbeszélik. figyelemmel kisérve a különböző reagálási módokat. megnyilvánulási formákat-. Mindketten erre kell törekedjenek gesztusokkal. hogy miről szólt és mi a tanulsága. hogy mire jutottak. önértékeléséről. A játék pár perce után következhet egy megbeszélés arról. hogy csak az önként jelentkezőket szólaltassa meg. de nem arról. A többieknek lehet még túl nehéz megfogalmazniuk.

a kakas. tiszteletben tartjuk őket. hogy békés egyetértésben élnek.. hogy megnyilvánuljanak a saját kis énjükkel e helyzetekben. hogy játékbátorságuk növekedik. b) Tablósor . a macska". törődünk velük. meghallgatjuk véleményüket. arcjáték kifejezésével. Minél jobban megengedjük. abban az esetben ha nem tudtok megegyezni a felek. mi történt a vita után. a kutya. az első csoportnak. Végtelen változata lehet annak. ugyanakkor társas kapcsolataik mélyülnek. hogy aktívan vegyenek részt. majd. a második csoport a vita hevét jelenítse meg gesztusok. hogy 52 . tanulóinkat partnerként kezeljük a játékok folyamán is.. sorban tapsra kezdenek és a következő tapsra állak le a játékkal. Drámapedagógia 5) A mese további feldolgozása a gyermekek kreativitására hagyatkozva a) Láncmese . annál biztosabbak lehetünk. azt kell eljátszania szavak nélkül. hozzásegítjük. ha a diákjainkat. a harmadik csoport pedig adjon képet arról. A drámajátékok alapul szolgálhatnak a kapcsolat kialakításában. hogy önértékelésük jó irányba fejlődik. az elfogadott szokásrend megszilárdul és viselkedésükben megnyilvánul. ha elkészültek. hogy tanulóink megismerik önmagukat.Három csoportot alakítunk ki. Bemutattuk a mese szereplőit. mozgás. Az intézményes keretek között tanult ismeretek minőségét és mennyiségét sokban meghatározza egy jó tanár-diák kapcsolat. Időt kell adni a kiscsoportoknak a felkészülésre. majd minden gyermek egy mondatot téve alakítja hozzá tovább a történetet. Ha éppen nem játszanak figyelik a másik csoport tevékenységét."Az udvarban együtt lakott a kecske. hogyan jutassunk el egy bizonyos információt a gyermekekhez.

logikai játék. megtanuljon õ is meghallgatni másokat. 53 .Tanulmányi útmutató . ahol az integrált oktatás fogalma kezd felnövekvőben lenni). Az óvodás és kisiskolás gyermekek esetén a játék (legyen az drámajáték. Bár e rövid tanulmányban az érzelmek fontosságát hangsúlyoztam a megismerésben. versenyhelyzet) az az út. vagy más különbözőséget (ami egyre fontosabb egy olyan társadalomban. amelyen a gyermek még legjobban megközelíthető és alakítható. megkeresni a legjobb megoldást konfliktus esetén ugyanakkor ahhoz. meg kell találnunk egy pedagógia egyensúlyt az intellektuális folyamat és az érzelmi készségeket fejlesztő tevékenységek között. hogy elfogadja a másságát.

hogy a gazda engem szeret a legjobban. A kutya nem hagyta azonban ezt szó nélkül: . Drámapedagógia Állatok vitája (népmese) Egyszer egy öreg gazda udvarában együtt lakott egy macska. egy kutya. Nincs és annál jobb mint a friss fehér tej.Az ízes húst és kenyérdarabkákat én sokkal jobban szeretem - . Az én kedvelt ételem a friss fû. Nincs is annál jobb. Egy szép reggelen amikor a gazda éppen ételt adottaz állatoknak a macska örömmel dörgölte magát a gazda lábszárához és dorombolt. egy kakas és egy kecske. Kétségtelen. Az udvar állatai hosszasan vitatkoztak.rikkantotta a kakas. majd később a többi állatnak ezt mondta: . hogy melyiküknek adja a gazda a legfinomabb táplálékot. de nem tudtak megegyezni ebben a kérdésben. mint a jó gabonamag . 54 . mindig én kapom a legfinomabb ételt. amit olyan rendszeresen ad nekem a kedves gazdám. .

Melléklet 2. Kisebbek (7-8. A kérdezett semmiféle módon nem jelezhet vissza.). nehezíthető. játsszuk azt. csaknem üresen. 2002. hogy tömött (búzás-) zsák vagyunk. A játékvezető által adott instrukció: nyújtsuk- feszítsük a testünket. az kiesik. Ha a játékmester a kör közepéről rámutat valakire. Szerk.hu honlapról. nagyon lassan peregnek ki a magok. a folyamat koncentrált követése. Körülmények: Szőnyeg vagy szőnyegpadlós terem szükséges. csak hazug válasz adható stb. nem bólinthat. például az igen-nem válaszok kizárása.: Játékgyűjtemény Forrás: Játékkönyv. Nehézségi fokozat: Névtanulásra használva nehéz. Megjegyzés: A játék a bíró újabb rendelkezéseivel tetszés szerint variálható.: Kaposi László Szabadon letölthető a www. koncentráció) Életkor: Formanyelvi változtatással bármilyen korosztállyal játszható. s azt mondja. A vezető (ha ez neki éppen fontos) ellenőrizheti a végtagok lazaságát (mesei keretben: maradt-e még búza a zsákban). Karnyújtásnyi távolságra.Tanulmányi útmutató . felül már alig van benne. nem válaszolhat. Kerekasztal Színházi Nevelési Központ . Helyette a baloldali szomszédjának kell felelni. aki kirágta zsákot. Végül a zsák. Leírás: Körben állunk. úgy lazulunk el mi is. minden válaszban benne kell lenni egy kijelölt szónak. nem mosolyoghat stb. Aki válaszol. körben állnak a résztvevők. ott marad a földön. Marczibányi Téri Művelődési Központ. például mondjunk mesét az egérről. Zsák búza (lazítás) Életkor: Formanyelvi változtatással még a felső tagozatban is alkalmazható. és most folyik belőle a búza. Leírás: Azonosulásra épülő lazító játék. évig) számára találjunk ki kerettörténetet. Megjegyzés: Fontos a lassúság. A zsák valamilyen oknál fogva kilyukadt. ha csak az új ismeretek rögzítését várjuk a játéktól. könnyebb.drama. Mindenki megkérdezi két szomszédja nevét. Érted? A bíró kérdésére majdnem mindig válaszolnak. most már a derekánál is fogy belőle stb. Zsipp-zsupp (névtanulás. A bíró (koncentráció) Életkor: 12-13 év alatt Leírás: A bíró (a játék alapváltozatában) a következő rendelkezést hozza: Akit kérdezek. 55 . Ahogy ürül a zsák (lassan. hogy zsipp.

Add tovább a hangot! (együttműködés egész csoportban) Leírás: a) Körben állunk. senki nem maradhat addigi szomszédja mellett. akkor ő esik ki. Ha azt mondja. A játékvezető ad egy hangot (például csettint. amíg a zene szól. akkor változtatható a hang átadásának-átvételének gyorsasága. (Az utolsó résztvevőig. A névtanulást szolgáló játékok többségéhez hasonlóan a Zsipp- zsupp is alkalmas más információk rögzítésére: nem csak utó-. c) A sorban előttünk lévő által adott hangot vesszük át. . zümmög stb. (Ha jól begyakoroltuk. Ha zsipp-zsupp-ot mond. majd folytatódik a játék. még megpróbálhatja átadni a labdát a szomszédjának. a győztesig játszunk. sőt a továbbiak során még inkább tágíthatjuk az ismeret körét. szemünk csukva. Teszik ezt addig. Drámapedagógia akkor annak azonnal meg kell mondania a jobb oldali szomszédja nevét. amelyik iskolába-osztályba jár. b) A többi memóriajátékhoz hasonló szervezéssel (lásd például a Név- lánc című játékot): meg kell ismételni a már hallott hangokat. csak a szomszédok változtak. például milyen a szomszéd kedvenc színe. memóriafejlesztés) 56 .) A játék újabb meneteinél más-más játékos adja meg a kezdő hangot. ugyanígy változtatható a hangmagasság is. Megjegyzés: A (szervezési) forma maradhat. és így megy a hang körbe. akkor a bal oldali szomszéd nevét kell mondani. miközben a tartalom változik.) Adj hozzá egy mozdulatot! (koncentráció. játékmesternek. ahogy ki hol lakik. kezünket egymás vállára tesszük. megpróbálja pontosan ugyanazt a hangot adni ő is. miféle ételeket szeret stb.: mikor a zene elhallgatott. csendreflex) Életkor: 11-12 év alatt. Akinek éppen a zene leállásakor van a kezében a labda. Add tovább! (koncentráció. akkor mindenki helyet cserél. majd hozzátesszük a sajátunkat. és ha átveszi.Utolsó menekülési lehetőség. ezek a játék végén együtt is megszólaltathatók. hanem a vezetéknevet vagy akár azt is megtanulhatjuk. létrehozhatunk egy közös zeneművet. maga áll be a körbe. Mindenkinek meg kell jegyeznie a saját maga által adott hangot. Ezután a soron következő.) szomszédja átveszi. hogy zsupp. Aki téveszt vagy nem tudja szomszédja nevét. majd abból kiindulva alkotjuk meg a sajátunkat. az kiesik. Leírás: A résztvevők körben állnak és egy kisebb labdát (vagy más tárgyat) nagyobb létszámú csoportnál akár többet is adnak kézről kézre. esetleg sokat gondolkozik rajta.

ahonnan már nincs tovább. válthatnak visszavételre.hosszabb mondatokkal játszunk. hogy végem. visszatérő eleme lehet foglalkozásainknak. például. A negyedik mondat után újra az első következik. Megegyezünk egy rövid szövegben (például: Fekete. (Az Adok- kapok ismétlődő. A játék vezetője jelöli ki a gyilkost.Tanulmányi útmutató . haladók megpróbálkozhatnak a különböző érzelmi vagy technikai jellegű fokozások önszabályozásával. Tehát ő is megérinti az orrát. begyakoroljuk azt. akkor sorsolással dönthetünk . Leírás: a) A gyilkos kacsint.) A gyilkos köztünk van. ő is hozzátesz egyet és így tovább az összes játékosnál. Fehér. ha mindig másmás szöveggel játsszuk. Leírás: Körben állunk.négynél több mondattal játszunk. például fokozatosan emelkedő hangerővel. majd memorizáljuk.) A gyilkos (koncentráció. megérinti az orrát. stb. testnyelv értelmezése) Életkor: 13-14 év alatt. megfigyelőképesség fejlesztése. majd bejelenti. ha úgy érzik.kérdés-felelet váltakozással (például: Te voltál? Nem én voltam.) Körben áll a társaság. aki a harmadik mondattal adja tovább a stafétát. Adok kapok (koncentráció) Leírás: (Montágh Imre játékismertetése nyomán. Akire rákacsintott. A mellette álló játékos megismétli ezt a mozdulatot. Változatok: . majd mondjuk. A gyilkos kacsintással végzi dolgát. A harmadik megismétli az első két mozdulatot. az magában ötig számol. Körben ül a társaság. (mindenki becsukja a szemét. s így tovább. Hiba esetén újra indul a játék (de játszhatunk kiesésre is). Igen. semmiféle brutális nincs a játékban.sorokra bontott verssel. Akkor ki tette? Nem tudom. megvakarja a fejét. . Megjegyzés: Az utóbbi változat nem csak vezetői utasításra játszható. . A játék alapváltozata kétirányú figyelemosztást igényel: az üzenet vételére-adására és a soron következő mondatra kell figyelni. s az lesz a gyilkos. A játék menete: a kezdő játékos mondja az első mondatot valamelyik társának.). Nem. . például kártyával).harmadik irányú figyelemosztást igénylő bővítéssel. vagy egyre dühösebben. Ő nyugtázza az üzenetet. A játék vezetője kezd egy egyszerű mozdulattal. majd a második mondatot mondja egy általa kiválasztott résztvevőnek (egyedül visszaadni tilos az üzenetet). mondjuk a szöveget. vagy egyre kedvesebben stb. más fokozásra. ki az (ha a vezető is játszani akar. . 57 . majd hozzátesz egy másikat. elérték azt a pontot. akinek a vállára ráteszi a kezét a vezető.). de rajta (és a nem játszó vezetőn) kívül senki nem tudja.

A helyzet kulcsa (szituációs játék indítása. mozgásos játékkal folytathatjuk. Megjegyzés: A sétálós. A következő jel után ebből a pózból kell az előzőtől teljesen eltérő mozdulatot (mozgássort) indítani. három) egyszerre rámutatnak az általuk gyanúsított játékosra. hogy minél jobban próbára tegye tanárát). kreativitás. Nem kell jámboran várni a végre. gyanúsítási lehetőségét). ha kiderül. függetlenül attól. hogy a gyilkos közöttük volt-e vagy nem tovább folytatódik a játék (a változás: a két gyanúsító elvesztette további védekezési. amíg van potenciális áldozat. spontán beszéd fejlesztése) Leírás: (Gabnai Katalin ismertetése nyomán.merevedik. kettő.) Ketten játsszák. az egyházi szertartáséból a pap hiányzik). hogy rövid tanácskozás után beálljanak egy olyan állóképbe (tablóba). voltaképpen kitűnő. egyikük az udvari tanító. Ha két különböző személyre mutattak. szó és taps. Amennyiben nem leplezik le a gyilkost.. Az udvari tanító (fejét veszik. A bent maradók feladata az. zárt (például székekkel határolt) területen sétál. Ha mindketten eltalálták a gyilkos személyét. A kiküldött játékos feladata: megtalálni a helyét. Az előző változat többi szabálya érvényes. amint elfoglalta a helyét. A gyanúsítás szabályai: kézfelemeléssel kell jelezni a gyanúsítási szándékot.. a szó és dobütés) a pillanatnyi pózba . akkor vége a játéknak. akkor. 58 . A herceg úrfi vizsgája (fantázia. de a hercegecske ezekre is roppant nagy ostobaságokat válaszol (nem véletlenül. A játék alatt végig szemkontaktust kell tartaniuk a játszóknak.. A tanár mit tehetne? Igyekszik logikusan megmagyarázni. teljesen újszerű. mondhatni forradalmi stb. majd az . megmozdulhat az állókép szöveges. . Ekkor (vezetői beszámolásra: egy. Meg kell várni.állj jelre (például a szó maga. testnyelv értelmezése) Leírás: Egy játékost kiküldünk a teremből. Mindenkinek van egy gyanúsítási lehetősége. b) Szervezési variáció: a csoport kis. amelyben egy fontos szereplőnek a helyét üresen hagyták (például az iskolai osztály állóképéből a tanár. amíg legalább két gyanúsító jelentkezik. másikuk a herceg úrfi szerepét. hogy tanítványa válasza nem rossz. csendreflex) Leírás: a) A csoport minden tagja szabadon mozog.Nála van a helyzet kulcsa. utánzóképesség fejlesztése. addig tart a játék. b) változat játszható kacsintással is. Állj! (mozgáskoncentráció. hogy meglehetősen gyenge elmével rendelkező tanítványa semmit nem tud) csak rendkívül egyszerű kérdéseket mer feltenni. A gyilkos kopog áldozatainak hátán. hiszen a herceg úrfi szerepét alakító játékos feladata az. Drámapedagógia meghaltam. sőt jó.

de a szöveg nem. és a mimikával pótolhatjuk. mivel mögöttük áll. a második kettőt mond és így tovább. és sorban elkezdünk számolni. ha nem rögtön vágja rá a számot a játékos. A szöveg marad (szituációs játék. 15. Az utolsó ember valamilyen mozgássort végez (a többiek. mint a játszók száma. 13. A játék így megy végig az egész oszlopon. Tévesztésnek számít az is. majd (újabb jelre) abból kiindulva mozog tovább. íróeszköz minden játékos számára. kommunikációs játék) Leírás: A halandzsa nyelvet számok helyettesítik. c) A csoport tagjai egymás mögött helyezkednek el.Két horgász beszélget a vízparton arról. ha például a következő módon jelöljük ki a feladatot: . kommunikációs játék) Körülmények: Tárgyi igény: papírlap. 16. Akire a hetes vagy annak többszöröse jut (vagy olyan szám. A megállítás után a vezető kijelöli a csoport valamelyik tagját. A szituáció lejátszásának időtartama nem.Tanulmányi útmutató . Bumm (koncentráció) Körülmények: Annyi szék szükséges. hogy mekkora halat fogtak. aki megfigyeli és átveszi az előző játékos pózát. annak a szám helyett. mindenki felveszi az o pózát. 59 . Például: 12. az kiesik. A későbbiekben ezt mint szövegkönyvet használják: a szituációk változnak. Megjegyzés: Játékok közötti összekötő-átvezető elemként (is) használható az a) és a b) változat. bumm stb. amelynek második számjegye hetes). b) A játék a megállításig az előző variáció mintájára folyik. Az állj utasítás elhangzása után megtartja a pillanatnyi pózt. Leírás: Párokban játszunk. bumm-ot kell mondania. Beszélgessetek számokkal 1-től 60-ig úgy. A szöveg elsődleges jelentése a cselekmény függvényében módosul vagy elveszik a kommunikáció további fenntartása érdekében azt a szövegmondás módjával valamint a gesztusokkal. hossza megadható azzal. majd abból kiindulva mozog tovább. Minden páros ír egy négy-hatmondatos dialógust. Ezzel egy időben visszafordul az utolsó előtti ember. A szöveghelyettesítő eljárások közül általában a legkevesebb ellenállást ez a változat váltja ki. Az első játékos egyet. nem látják!). Aki téved. de a szöveg. Beszélgetés számokkal (szituációs játék. hogy közben ne ismételjetek egyetlen számot sem!. Leírás: a) Körben ülünk. bumm.

15 számok esetében ugyanaz a résztvevő mondja a 13-t és a 15-t. vagyis kis létszámú csoportokat alakítunk. fekvő partnereikkel azt csinálnak . bamm-ot kell mondani. A már egymásra talált résztvevők kézen fogva mennek tovább. Megjegyzés: Mindhárom változatra vonatkozik: tévesztés után elölről kell kezdeni. ez a játék célja. asztalra teszik. Megjegyzés: Csak megfelelő fizikai lazítás után játszható. Drámapedagógia b) Nehezített változat: az előző variáció gyakorlása után játszhatunk úgy is. behunyt szemmel. A családfők elindulnak. felültetik. amíg csak el nem fogynak a még választhatók. a kiválasztásét nem. amelyekre rögtön válaszolnia kell. A másik fele. ha lassan jönnek 60 . önismeret. ahol hetes a második számjegy. információk fogadása. A társaság létszámától függően 3-5 családfőt jelölünk ki. kapcsolatteremtés) Körülmények: Nagyobb térigény. Leírás: A csoport fele hanyatt fekszik a padlón. Megjegyzés: A játék érettebb változatában a családfő csak a kapcsolatteremtés kezdeményezésének jogát kapja meg. a látók. Csomagolás (bizalomérzet kialakítása. Például 13. társismeret) Leírás: Körben ülünk a csoport egyik tagját kérdezik a többiek. A játék más szorzótáblákkal is játszható. együttműködés párokban és kiscsoportokban. A játék előtt hívjuk fel a figyelmet arra. őket. A játékosok sorban egymás után kérdéseket tesznek fel neki. Nehézségi fokozat: A sérülésveszély miatt sorolhatjuk a nehezebb játékok közé. hasra fektetik. s a teremben zenére mozgó. ellazult. amit akarnak. egész csoport mozog együtt. kupacba hordják stb. Család (társválasztás kiscsoportos játékokhoz. sétáló. Tehát nem kötelező elfogadni a kezdeményezett partnerkapcsolatot. lazán. s nem tárgyakkal van dolgunk. Nehézségi fokozat: A Kapcsolódás című játék után könnyebb. míg azoknál a számoknál. Leírás: Családokat. hogy emberekkel. felelősségtudat kialakítása) Körülmények: Szőnyeg vagy szőnyegpadló szükséges. az csak a kezdeményezés nyelvén adott visszajelzéssel válik érvényessé.. c)A játék harmadik nehézségi fokozata: az irányváltásos variációban a hét többszörösei esetében bumm-ot mondunk. (A rögtön a tempó miatt fontos. bumm. keresnek tovább. bánjunk kíméletesen társainkkal. táncoló társaik közül szemkontaktus vagy érintés alapján választják ki párjukat. Csoportos interjú (önkép. Kiválasztják a család többi tagját. adott jelre. hogy a számsor haladási iránya minden bumm után megváltozik.

mindenki kerüljön a kör közepére. hogy a feltett kérdések személyes közlésekre teremtsenek lehetőséget.Tanulmányi útmutató . már az is céljaink elleni. ahogy a résztvevőknek tetszik. kerüljük ezt (a játék során)! Diszkó (lazítás) Nehézségi fokozat: Idősebbek számára (középiskolásoknál is. a csoport összeszedett. Mindenki támaszban áll. problémát jelenthet.. Körülmények: Kis helyigény. gyors ritmusú. Megjegyzés: Olyan helyszíneket-szereplőket érdemes narrálni. s továbbdől másfelé. merev testtel kell dőlnie valamelyik irányba. Kényszeríteni nyilván nem szabad. de a felnőtt tanfolyamok résztvevőinél még gyakrabban) a tánchoz hasonló. a válaszok. (A Mi az élet célja?. A körben állók megfogják és visszahelyezik középre (a félreértések elkerülése végett: visszahelyezik. kérdésekkel is sérthetjük. nem lökik!). csend.) Dülöngélős bizalomjátékok (bizalomérzet kialakítása. koncentrált állapota szükséges. akkor hagyhatjuk őket szabadon mozogni a zenére.) Megjegyzés: Csak a kérdezőt valóban érdeklő kérdést szabad feltenni.típusú kérdések nem tartoznak a legjobbak közé. hasonló mértékű felelősségtudat szükséges. Tanári narrációra. egész csoport együttműködése) Életkor: Az a) és b) változat 10 év felett (!) már megpróbálható. amelyek felszabadító hatással lehetnek a résztvevőkre (például majomtánc.. Nehézségi fokozat: Nehéz játék! És ez az összes bizalomgyakorlatra érvényes: nem szabad hibázni. Ha mozgásbeli gátlásai vannak a társaságnak. akkor táncos jellegű utánzó játékokat játszhatunk (valamelyik résztvevő mozgását kell másolni!) az aerobic mintájára. A c) változatot 11-12 év felettieknek ajánljuk. hogy most éppen kik és hol vagyunk. hasonlítható mozgás a gátlások miatt .).) Ügyeljünk arra. a játék unalmassá válhat. Ne azért kérdezzünk. Leírás: Zene szól. mozog a csoport: a vezető időről időre újabb információkkal szolgál arra vonatkozóan. Leírás: A változatok nehézségi sorrendje megegyezik az ismertetés sorrendjével. Végig kell játszani. Egyébként nyilván nem kötelező a válaszadás. sőt. Ha mernek táncolni. amire táncolni is lehet (s miért ne lehetne az aktuális slágerek valamelyike. bolond-diszkó stb. Behunyt szemmel. ha végrehajtásuk során a tévedés lehetősége felmerül. A játékhoz nagy adag bizalom. A csoport egyik tagja a kör közepén áll. mert éppen sorra kerültünk! Vigyázzunk. a kezek mellmagasságban. 61 . bánthatjuk társainkat. úgy improvizálva. a) A klasszikus forma a következő: szorosan egymás mellé állva kört alkotunk..

Megjegyzés: A játék után. Leírás: Csukott szemmel sétál mindenki a teremben.) Egyedül (bizalomérzet kialakítása. Hárman játsszák. mint a tanulásra: az egyes elemekből akkor áll össze folyamat. csukott szemmel. Társa a hóna alatt alkarjával felfogva kapja el. A játékra éppúgy érvényes. tapintással lehetséges. Leírás: Egyszerű feladat mégis nagy öröm lehet a játszóknak a sikeres végrehajtás. ha a már megszerzett ismeretekre építve magasabb szintű feladatokat adunk. egész csoport együttműködése) 62 . Adott jelre (például: a hátul álló megfogja társa vállát) hanyatt dől merev testtel. míg társa mögötte. támaszban (harántterpeszben) áll. merev testtel valamelyikük felé dőlő társukat. meghatározott számú lépést megtenniük.. A két fogó egymás közt adogatja. (A játékok formai variálása foglalkozássorozatok tervezésekor lehetőséget ad az észrevétlen tartalmi ismétlésre. koncentráció) Körülmények: A játéknak nagy térigénye van átlagos terem méretek és csoportlétszámok mellett csak a társaság fele dolgozhat egyidejűleg. támaszban állva várják a közöttük álló. Megjegyzés: Nehezebb a feladat akkor. ha az egymás mellett állók közötti távolságot növeljük (egészen addig. kikkel találkozhattunk a játék során. majd megállniuk. amíg kívül kerülnek egymás perifériális látómezején). már nyitott szemmel próbáljuk meg rekonstruálni a történteket: merre járhattunk. bizalmat kívánó feladat. egymásra figyelés. Ha párosával már jól megy. A párok egymás mellett állnak. Drámapedagógia b) Fababa vagy Harangnyelv néven ismert változat. Együtt könnyebb. Az előzőknél is nagyobb fegyelmet.. hogy sikeresen és biztonsággal hajthassuk végre a gyakorlat. nem kell erőművésznek lenni ahhoz. Koncentrálás után mindenféle jelzés nélkül egyszerre kell elindulniuk. A játék alatt nem szabad beszélni! A tér és a térben lévő személyek. A mellettünk elhaladókkal megpróbálhatunk kapcsolatot teremteni ez csak érintéssel. tapintási érzékelés fejlesztése) Életkor: 9-10 év felett. játszhatják hárman vagy négyen is. tárgyak érzékelésére kell figyelni. Páron belüli szerepcserével folytathatjuk. A pár egyik tagja (aki dőlni fog) kezeit oldalsó középtartásban tartva. majd visszaállítja függőleges helyzetbe. Az alkaros fogással a saját testsúlynál jóval többet is meg lehet tartani. Egyszerre indulni (együttműködés párban. a harmadikat. Közülük ketten egymás felé fordulva. c) Páros változat. s nem nézhetnek egymásra. A három fős csoporton belüli szerepcserével folytatódik a játék. de nem érhetnek egymáshoz. majd csukott szemmel. (testnyelv értelmezése. térérzékelés.

Tanulmányi útmutató
.

Életkor: 11-12 év felett.
Leírás: A kör közepén áll a csoport egyik tagja, aki elindít egy lassított
mozdulatot. A többiek feladata: segíteni a mozdulat befejezésében,
kivitelezésében. Példaként: ha le akar ülni, valaki azonnal alábújik, hogy
ő ezt megtehesse. A főszereplő azt tesz, amit akar a többiek segítik, hogy
leülhessen, felállhasson, nyújtózhasson, foroghasson, mászhasson stb.
Megjegyzés: A főszereplő minden mozdulatot nagyon lassan végezzen,
hogy a többieknek maradjon idejük szándékai kitalálására és a
cselekvésre.

Élet-játék.
(társismeret, szituációs játék indítása)

Életkor: 11-12 év felett.
Leírás: Kiscsoportokban játszunk. A csoport minden tagja elmond egy
(igaz) történetet az életéből. Utána a társaság a hallott történetek közül
kiválaszt egyet, s azt a tulajdonos irányításával (rendezésében.) eljátssza.
A játékot megbeszélés, majd új mesélő-rendező választása követheti.
Megjegyzés: A játékot célszerű megbeszéléssel zárni.

Életút-térkép
(önbemutatás, önkép, társismeret)

Körülmények: Tárgyi igény: papírlap minden játékos számára valamint
tollak, filcek, egyéb író- és rajzeszközök.
Leírás: A csoporttagok feladata: térképet kell készíteniük eddigi
életükről. Minden térképnek tartalmaznia kell valamilyen formában a jó
helyeket. (a csúcsokat, a látványos pontokat, a nyílt utakat stb.), a rossz
helyeket. (betegség, kórház, nagy kudarcok, bukások stb.), az
akadályokat, a kerülőutakat, a sorompókat valamint a jelenlegi haladás fő
irányát is. Tartalmazhatja a térkép a jövő tervezett útjait is.
Megjegyzés: A térképeink elkészülte után bemutathatjuk azokat párokban
vagy kiscsoportokban (10-15 fős csoportlétszám esetén az egész
társaságnak). Használhatjuk úgy is a térképeket, hogy összegyűjtjük,
(teljes) csoportunk számára miféle események jelentették a legnagyobb
akadályokat, milyen sorompókkal állták utunkat stb.

Érzelmek
(kommunikáció testnyelven)

Nehézségi fokozat: Nem könnyű feladat a pillanatnyi állapotunktól eltérő
érzelmek felidézése, eljátszása.
Leírás: A játékvezető felsorol néhány érzelmet, állapotot (például:
megvetés, félelem, gyűlölet, türelmetlenség, jókedv, meglepetés, közöny,
izgalom, rettegés, aggodalom, düh stb.), amelyek közül a résztvevők
választhatnak. Ezeket kell bemutatniuk szoborként, vagy mozgás közben

63

Drámapedagógia
(gesztusokkal, taglejtésekkel). A játékosok szabadon választhatnak, hogy
ki mit akar bemutatni, míg a többiek feladata kitalálni, hogy mi lehet a
bemutatott érzelmi állapot.

Foglalkozások
(kommunikáció testnyelven, utánzóképesség fejlesztése)

Leírás: Az egyik csapat tagjai foglalkozásokat jelenítenek meg, azok
jellemző mozdulatai, helyzetei alapján. Akkor válthatnak a játszók a
következő foglalkozás bemutatására, ha az előzőt már felismerte a másik
csapat. Törekedni kell a jellemző jegyek sűrítésére. Három-öt foglalkozás
bemutatása után cserél a két csapat. (A játék ősváltozata az Amerikából
jöttem. elnevezésű ismert gyermekjáték.)

Földrengés
(feszültség oldása)

Életkor: 12-13 év alatt.
Körülmények: Eggyel kevesebb szék, mint a játszók száma.
Leírás: A kimaradásra épülő játékok egyike. A játékosok szemben ülnek
egymással, két sorban. A két széksor között kb. három méter távolság
legyen. Középen fel s alá sétál egy játékos, majd hirtelen elkiáltja magát,
hogy földrengés! Ekkor az egymással szemben ülőknek helyet kell
cserélniük. Egyvalaki azonban kimarad, mivel a középső játékos is
igyekszik elfoglalni egy helyet.A kimaradó kerül középre.

Folytasd az akciót!
(koncentráció, testnyelv értelmezése, a b) változat szituációs játék)

Leírás:
a) A csoport egyik tagja bemutat egy rövid .jelenetet. (ami lehet egy
hétköznapi műveletet is), például felhúzza a cipőjét. Ha az előre
megállapított sorrend alapján következő játékos megértette miről van szó,
akkor a helyére áll, és ott folytatja, ahol társa az imént abbahagyta,
például a cipőjére csatol egy sílécet. A harmadik játékos megértve az
eddigieket folytathatja például azzal, hogy elkezd síelni.
b) Játszhatunk úgy is, hogy nem egy elemi cselekvéssorozat folytatására,
hanem egy szituációba való belépésre kérjük a játszókat. Amint a soron
következő játékos megértette (vagy érteni véli) az előző (előzők) akcióját,
csatlakozhat társához (társaihoz), beléphet a játékba. E változatban marad
az össze addigi résztvevő. Szerencsés esetben a végén a csoport minden
tagja játszik.
Megjegyzés: A b) változat Lavina néven is ismert.

Gumiember
(lazítás, együttműködés párokban)

64

Tanulmányi útmutató
.

Életkor: A közölt változat a kisebbek játéka, de formanyelvi
változtatással még a felső tagozatban is alkalmazható.
Körülmények: Szőnyeg vagy szőnyegpadlós terem szükséges.
Leírás: Párokban játszunk. A pár egyik tagja a gumiember (számára
feszítő-lazító gyakorlat lesz ez a játék). Társa először felpumpálja a
gumiembert (hangos be- és kilégzésekkel tehát számára játékunk légző
gyakorlat), amíg az tele nem lesz levegővel, vagyis meg nem feszül
minden porcikája, majd kihúzza a dugót. A dugó nagyon kicsi, lassan
áramlik kifelé a levegő. Ahogy fogy a levegő, a gumiemberek
fokozatosan elernyednek, s végül elterülnek a földön.
Megjegyzés: Az előző játékhoz hasonlóan itt is fontos a lassúság, a
folyamat koncentrált követése.

31. Halandzsa
(szituációs játék, testnyelv és vokális eszközök segítségével folytatott
kommunikáció)

Nehézségi fokozat: A szöveges szituációs játékoknál (a játszóktól,
egyéntől, csoporttól függően) időnként gondot jelenthet egyszerre játszani
és beszélni. Ilyen esetekben célszerű előbb szöveghelyettesítő
módszerekkel feldolgoztatni szituációkat.
Leírás: A halandzsa nyelv: értelmetlen szótagok egymásutánja, vagy
értelmes szótagok, szavak értelmetlen egymás után fűzése. Mivel a
szövegnek nincs értelme, ezért a másodlagos jelentéshordozókkal lehet
információkat közölni, a hanglejtéssel, a hangsúllyal, a kísérő
gesztusokkal stb. Halandzsa nyelv például a következő: heklá bentyu
pirlen páty... Könnyű halandzsázni .olaszul., .japánul., kínaiul..
A vezető által kijelölt szituációkat (például tanár-diák, főnök-beosztott
jelenete stb.) mozgással és halandzsa nyelven dolgozzák fel a csoportok.

Hangcsere
(koncentráció, együttműködés)

Leírás: A csoport megegyezik két hangjelzésben, majd begyakoroljuk,
memorizáljuk azokat. A játék kezdését vállaló résztvevő az egyik
meghatározott hanggal az általa kiszemelt társa felé fordul, aki föláll, s a
másik egyeztetett hangot hallatva elindul. Félúton találkoznak, itt hangot
cserélnek, majd mindkettő továbbmegy egy-egy másik játékos felé, míg
végül mindenkit bevonnak.

Hangsúly
(koncentráció)

Leírás: Egyszerű, mindössze kétirányú figyelemmegosztást kívánó
koncentrációs gyakorlat. Körben állunk, s az első négy számot mondjuk
egymás után úgy, hogy közülük mindig csak az egyik legyen hangsúlyos.
A hangsúly minden ismétlődés alkalmával eggyel továbbkerül:
1 2 3 4 /1 2 3 4 / 1 2 3 4 / 1 2 3 4 /1 2 3 4 stb.

65

de számukra kedves vagy fontos tárgyaik közül néhányat (4-6 darabot) a következő foglalkozásra. majd újabb jelre az éppen következő játékos hangosan. Ezek után a tárgyak igazi történetét megtudhatjuk a tulajdonostól. Leírás: a) Üres papírlapokat osztunk ki. nyelvórák játékaként is alkalmazható) Életkor: 12-13 év alatt. társismeret) Körülmények: A játék előkészületet igényel: kérjük meg a csoport tagjait. önjellemzés. néhány mondatos hirdetést írjanak. c) Lehet úgy is játszani. Drámapedagógia Megjegyzés: A hangsúlyt alátámaszthatjuk egy mozdulattal. szülőt stb. feleséget. a partner tárgyairól kell kitalálnunk. majd o adja meg az újabb szavakat. testvérként stb. miért választaná őket valaki barátként.. Ezután felolvassuk valamennyi hirdetést. hogy olyan mondatot alkosson. és megpróbáljuk kitalálni. A következő játékos feladata. magukról is írjanak a játszók. 66 . amelyben társat keresnek. A játék nehezíthető azzal. miből és miért gondolt arra. Megjegyzés: A b) változatnál hívjuk fel a játszók figyelmét. b) Tetszőleges kezdőbetűkkel három össze nem illő tárgyat nevezünk meg. fogalom és személy nevét kell megadni. szerelmest stb. amilyent akar.. s hogy ezt fogalmazzák meg a hirdetésükben. A játék előtti instrukcióban történjen utalás arra. amire. fantázia. íróeszköz minden játékos számára. ki-ki olyan társat (például barátot. Hogy került hozzá? (önbemutatás. mindenki elmondhatja következtetéseit. útitársat. gondolják meg. társismeret) Körülmények: Tárgyi igény: papírlap. Leírás: a) A kezdő játékos megnevez három tárgyat . melyiket ki írhatta. hogy azonos kezdőbetűvel nem három tárgy. hogy hozzanak magukkal apró. amelyekben magunkat ajánljuk. Néhány perces gondolkodás után összeül a csoport. testvért. Leírás: a) Párt választunk . hogyan kerültek azok hozzá. A résztvevők feladata.). azonos kezdőbetűvel. mint barátot. hogy vezetői jelzésre magunkban számolunk tovább. hanem egy-egy tárgy. hogy a vágy megfogalmazása nem elég. Hármas szójáték (kifejezőképesség. hogy rövid. amelyben ez a három szó megtalálható. például a kéz felemelésével (esetleg tapssal) kezdőknek így könnyebb a játék. szülőt. Hirdetés (önkép. férjet. tanárt. b) Maximum 25 szavas hirdetéseket lehet feladni.

Ekkor a társaság minden tagja megpróbál széket szerezni. Az utolsó behívott már nem ismétli meg a mozdulat sort. Körülmények: Eggyel kevesebb szék. miért következtettünk arra. Mivel a kérdező is igyekszik székhez jutni. b) Játszhatunk a következő módon is: a foglalkozás előtt mindenki átad egy-egy tárgyat a vezetőnek. szórakoztatás) Leírás: a) A társaságot két csapatba osztjuk. ő lesz a következő kérdező. Ebben az esetben mindenki feláll. Hogy tetszik a szomszédod? (koncentráció) Életkor: 11-12 év alatt érdemes kipróbálni. hogy melyik tárgy kié (mondjuk meg azt is. miből. hogy mit értett meg a játékból. például valaki bever egy szöget a falba. és a következő kérdést intézi valamelyik társához: Hogy tetszik a szomszédod? Kétféle válasz közül lehet választani: a) Tetszik. helyette elmondja. mint a résztvevők száma . a kérdező a kör közepén áll. amit látott. Vigyázva tegyük ezt: nem célunk bárkit is hibáztatni.megnézhetjük. akkor mindenkinek (a válaszadó kivételével) körbe kell futnia a székeken kívül. Újabb játékost hívnak be. Ennél a válasznál újabb kérdés következik: Kit akarsz helyette? A kérdezettnek ismét két választási lehetősége van: Megnevezi két nem egymás mellett ülő társát. véletlenül az ujjára üt. b) Nem tetszik.Tanulmányi útmutató . hogy az övé). aki azokat kirakja egy asztalra. 67 . majd bekötözi a kezét. és másik székre ül (közben a kérdező is megpróbál széket szerezni). de valakinek nem jut. Leírás: A csoport ül.) A csapatok cseréjével folytatódik a játék.. hogy Állj!.. (Ezek után ha szükséges felgöngyölíthetjük a történteket. majd az egyik csapat tagjai kimennek a teremből. valamint jelenlegi szomszédainak (tehát négy embernek) helyet kell cserélniük. Azt kell kitalálni. körben elhelyezve. valakinek újfent nem marad hely.) Ezután behívnak egy játékost. A hívottaknak. és a bentiek közül valaki eljátssza neki ezt a jelenetet. A második behívott a harmadiknak játszik és így tovább. A bent maradók megegyeznek egy mozdulatsorban (gyakori választás hétköznapi tevékenységek bemutatása. Végül ismét megmutatjuk az eredeti mozdulatsort. az lesz az új kérdező. Ha a Kit akarsz helyette? kérdésre a Senkit feleletet adja.. most az első behívott játssza el a másodiknak azt. Hogy volt az elején? (megfigyelőképesség és utánzóképesség fejlesztése. hol és mikért torzult az eredeti jelenet. Akinek nem jut szék. amíg ő azt nem mondja.

például gesztusokkal .. Hotelportás (kommunikáció testnyelven) Nehézségi fokozat: Csak a szituációs játékokban nagy gyakorlattal rendelkező csoportok számára ajánlott. s megpróbáljuk elképzelni öt-tíz évvel későbbi önmagunkat. az éppen nemű játszók is adhatják. újabb harmadik emberrel. akkor o nyert. (Gabnai Katalin ismertetése nyomán.hová megyünk?. pedig nagyon fontos dolgot kellene közölnünk a portással. önismeret. mimikával helyben hagyhatjuk a jó válaszrészeket. Az egymás után behívott párok feladata (a fentiek hasonlóan) a cselekvéssorozat pontos megfigyelése és visszajátszása. ha kapcsolatot teremtenek egymással az öt-tíz évvel megfiatalodott-öregedett résztvevők.) Ide figyelj! (koncentráció. egyébként a jó ízlés határán belül . Játsszuk is el! Egyenként is játszhatunk. beszéd nélkül kell a portás tudtára adni közlendőnket. de még jobb... Igyekezzünk úgy járni. Ketten beszélgetnek. mint öt vagy tíz évvel ezelőtt. vágykép. pozitív mintát adva saját játékával. hogy első alkalommal a vezető vállalja a hotelportás szerepét . majd próbáljuk megjeleníteni öt vagy tíz évvel ezelőtti önmagunkat. Drámapedagógia b) A játék szervezésbeli variációja: párokban játszunk. szituációs játék indítása) Leírás: Idézzük fel. Nem érhet hozzájuk. megjegyzéseire is tudunk reagálni. társismeret) Leírás: Hárman játsszák. az első pár rövid megbeszélés során kitalál egy rövid (lehetőleg csattanós végű) történetet. Időgép (önkép. akármiről folyhat a szó. kérdéseket boncolgató beszélgetésekhez. bármilyen eszközt használhat. beszélni. Leírás: Külföldön vagyunk egy szállodában. Megjegyzés: A játék jó felvezetés a honnan jöttünk?. Megjegyzés: A megoldandó feladatokat amit el kell magyarázni a portásnak . kik vagyunk?. hogy megpróbálja a beszélgetők figyelmét magára vonni. s maradhat a következő párosnál is. A játék második részében előre hajtjuk az időgépet. Figyelem! Ezt a játékot tanácsos úgy játszani. 68 . akkor újabb páros következik. Ha nem sikerült. Ha sikerült magára terelnie a beszélgetők figyelmét. Valamilyen oknál fogva (például rekedtség miatt) képtelenek vagyunk megszólalni. . de akár a többiek. kijelölheti a játékvezető (például előzetesen megírt cédulák közül húz a vendég). A harmadik játékos feladata. A portás (o beszélhet) kérdéseit értjük. Ezt csak mímes eszközökkel tolmácsolhatjuk.

egészen addig. de érthető legyen a szöveg. amit átad a következő játékosnak. Vagyis: a csoport egyik tagja a körön belül sétál. szendvics stb. Csapatverseny: az a csapat győz. Az első játékot a vezető kezdi.. Megjegyzés: Érdemes felgöngyölíteni az utolsóktól kezdve. c) A b) változat memóriajátékként is játszható: mindenkinek meg kell jegyeznie az előzőtárgyakat. hogy a résztvevők visszakérdezhetnek játék közben.Tanulmányi útmutató . kalap. majd átadja a képzeletbeli tárgyat a következő játékosnak. és így tovább. Olyan hangosan kell súgni. Az utolsó játékos hangosan mondja a kapott információt. például seprű illetve tányér). Az számít érvényes találatnak. (koncentráció. a többiek pedig elmondják. a c) változatban memóriafejlesztés) Leírás: Mímes játékok több változatban. jegyzettömb. lavór. Így hallottam. csak tányér nem.. vagy gyakorlott csoportoknál.. könyv. Választhatunk alkalmi zsűrit is. önkép. Így járok én? (társismeret.. amit a zsűri vagy a bíró felismer és elfogad.) b) Körben ül a csoport. hogy mit látnak. rövidebb szövegnél nem. amelyik kötött idő (5-10 fős csapatok esetén két perc) alatt több tárgyat tud eljátszani. milyennek látnak mások) Leírás: A körben álló résztvevők figyelik és hangosan kommentálják önként jelentkező (és a többiek által kijelölt területen belül sétáló) társuk mozgását. paletta. A vezető mellett ülő játékos a másik szomszédjának adja tovább az információt és így tovább. kommunikáció testnyelven. amíg körbe nem értünk.. Mindkét csapat kap egy-egy tárgyat (ezek eltérő alakúak legyenek. míg körbe nem ért a hír. 69 . Így használják. könnyebb. A feladat: más tárgyak használatát kell eljátszani az adott tárggyal (ami tilos: saját funkciójában használni az adott tárgyat!). majd (a váltást valamilyen egyezmény cselekvéssel jelezhetjük) egy másik tárgy használatát mutatja be. aki előbb használja azt. tükör. (Például egy tányérral eljátszható a gépkocsi kormánykereke. Házi változatok: a játékvezető feladata eldönteni. (kreativitás. vagy néhány egyszerű mondatból álló rövid szöveget. tartását. egészen addig. amit összehasonlítunk az eredetivel.. megfigyelőképesség és hallásérzékelés fejlesztése) Leírás: Körben ül a csoport. A vezető bemutatja egy tárgy használatát.. hogy a többiek ne hallhassák. hogy hol és milyen formában torzult a szöveg.. ennek hiányában a vezető látja el a bíró feladatát. A mellette ülő játékos fülébe súg egy összetett mondatot. a) Két azonos létszámú csoportban játszunk.

önkép. és fontosnak véljük az önkéntességet. A pár egyik tagja elmond a saját életéből egy történetet. Kiválasztunk valakit a csoportból. Többféleképpen folytathatjuk a játékot: . (társismeret) Életkor: 10-11 év felett. s megpróbálhatja így kiválasztani. Megjegyzés: Csoportja válogatja. Leírás: Párokban játszunk. hogy talán úgy lenne . A kitaláló számára gyanús lehet. A kitalálónak azt kell megmondania. A másik megismétli azt olyan módon. Drámapedagógia Megjegyzés: Említettük. például azt. A megfejtésig tart a játék egy menete. Két egyenlő létszámú csapatot alakítunk.Az eredeti mesélő saját történetét valamilyen felvett karakterként meséli el ismét (például iszákos házmesterként.A második játékos eljátssza partnere történetét.) Így történt.. . hogy milyen hatása volt a visszahallott eltávolított . A játék előtt megbeszélhetjük a csoport tagjaival. mennyi apró vonás fedezhető fel egy ember arcán. Megjegyzés: Érdemes megbeszélni a tapasztalatokat.). milyennek látnak mások) Leírás: A kitaláló a többieknek háttal helyezkedik el. önkép. történetnek.. hangsúlyait. milyen sok szavunk. lehet. milyennek látnak mások) Leírás: A választott pár megszemélyesítése a feladat. hogy ki kit fog megszemélyesíteni a II-es csapat tagjai közül. hogy megpróbálja pontosan utánozni társa hanghordozását. s megpróbáljuk közösen leírni arcának jellemző vonásait. akinek az arcáról beszélünk éppen. A mesélő szerepének cseréjével folytatódik a játék. 70 . és fordítva.. hogy mindenki megszemlélhesse (rögzíthesse) a többiek arcát. A játék megkezdése előtt adjunk időt arra.igazságos a játék. Az I-es csapat tagjai felosztják maguk között. kiről beszélnek a többiek. kifejezésünk van felfedezéseink leírására. Ezután megpróbálnak valamennyien valami személyeset eljátszani a másikról. Ha nem járt sikerrel a kitaláló. Ilyen vagyok? (társismeret. kinek az arcáról beszéltünk (nem célja a játéknak.. hogy kudarcélményhez juttassuk csoportunk tagjait). szórakozott professzorként stb.. ha valaki nem szólalt meg az a játékos is mondhat egy-két mondatot. Ilyennek látlak! (társismeret. ha előbb-utóbb mindenki bekerülne középre! (Ennél a játéknál is mint az előzőnél gondot jelenthet a leíráshoz szükséges szókincs hiánya. akkor visszafordulhat.. hogy érdemes a játék előtt bemutatót tartani.

de ez a biztonságunk szemünket becsukva rögtön meginog. kit választottak közülük. hallásérzékelés fejlesztése) Leírás: Társainkról szerzett információink jelentős része vizuális. fél-fél méter térközt hagyva. amely már sértés számba megy. hanem a játékos arcát tapintva próbálja felismerni társát. úgy a kitaláló továbbra is középen marad. mint kézről. aki odamegy hozzá. f) Az előzővel megegyező szervezésű játék. majd becsukja szemét. A kitaláló feladata: csak az arc érintése. erre mindenki megmerevedik a helyén. A kitaláló elindul valamelyik irányba nem szabad kitérni előle! -. csak a közöttük lévő távolságot tartják meg. hanem helyén maradva elváltoztatott hangon szólal meg. Ha az I-es csapat valamelyik tagja játszik. akivel találkozik. A kérdezett elváltoztatott hangon válaszol. hangjára is). majd a középen álló játékos jelzésére megállnak. A kör közepén csukott szemmel áll az egyik játékos. c) Még nehezebb változat a következő: a szervezés az a) variációnál írtakkal teljes mértékben megegyezik. ki ő. memorizálása. s egy másik társának felismerésével próbálkozhat. e) A játékosok hang nélkül szétszélednek a teremben. Felismerem-e a legjobb barátomat csukott szemmel. és a kitaláló kezét a saját arcára helyezi. d) 5-8 játékos egymás mellé áll. járására. akkor cserével (a felismert játékos marad középen) folytatódik a játék. A játék során lehet utalni a másik termetére. csak a felismerés alapja más. kb. A csukott szemű kitaláló tapsol. Ha a kitaláló felismerte. csak az arcát tapintva? ez a játék témája.. akkor szerepcserével. Ellenkező esetben a kitaláló marad még egy fordulóra.Tanulmányi útmutató . Amennyiben nem sikerült. tapintása alapján tájékozódva kell felismernie társát. gesztusaira (ha nem némajátékot játszunk. Nem arcról. a) Kört alkotunk.. A játék nehézsége változtatható azzal. Ezután a vonalban állók helyet cserélnek (összekeverednek). hogy ki áll előttünk. hanem a társ kezéről kell megállapítani. A társak jellemző vonásait eltúlozhatjuk. Fordítva ugyanígy. A körben állók menetirányban elindulnak.. A kitalálónak most hangjáról kell felismernie társát. s az első játékosnak. 71 .). akkor a II-es csapatnak kell kitalálni. A kitaláló jól megjegyzi ezt a felállást. Megjegyzés: A karikatúra és a gúnyrajz nem azonos fogalmak. tapintási érzékelés. A (csukott szemű) kitaláló dolga az eredeti sorrend visszaállítása. újabb helyváltoztatással folytatódik a játék. csoportismeret. akkor beszédstílusára. b) A játék szervezése megegyezik az a) variációéval. hogy mit használhat a kitaláló az azonosításra (például hajról sokkal könnyebb felismerni. Ha sikerült. Ismerem? Felismerem? (a társak jellemző vonásainak megfigyelése. de nem olyan mértékben. Ismerjük egymást. feltesz egy kérdést. A kitaláló által csukott szemmel kijelölt játékos nem megy középre. csak a kitaláló most nem hangról. A kitaláló (o áll a kör közepén) rámutat valamelyik társára.

Megjegyzés: Kiváló lehetőség megfigyelő. memóriafejlesztés) Életkor: 12 év alatt.) Jegyezd meg! (megfigyelőképesség fejlesztése. számú cserkészpróba része volt. gyűrűt. (Mániás Család néven is ismert a játék. a tekintet irányára stb. s a kapott válaszok alapján próbálja megfejteni az adott játék szabályát. memóriafejlesztés) Nehézségi fokozat: A tárgyak számától és a megfigyelésre szánt időtől függ. melyik hiányzik. is vonatkozhat. (lásd az indián történetekben szereplő neveket). Sorban 72 . Drámapedagógia Megjegyzés: Az a-c-d-f variációra vonatkozik: az árulkodó tárgyakat tegyük le a játék megkezdése előtt (például karórát. memorizáló képességünk ellenőrzésére. A bent maradók megegyeznek valamilyen szabályban a kérdező feladata ennek kitalálása.meg kell adni elhelyezkedésüket.pontos leírást kell adni azokról. hogy a fiúk mindig igazat mondanak.meg kell nevezni a tárgyakat. . . A kérdező mindenkinek feltesz egy kérdést. Leírás: Körben ülünk a földön. logikai játék. Megjegyzés: A szabályok nem csak nyelviek. míg a lányok hamis válaszokat adnak. Játszhatunk úgy is. s különféle követelményeket állítva a játszók memóriája elé. szórakoztatás.). csoportosításukat. szemüveget stb. Leírás: Tucatnyi különböző tárgyat helyezünk egymás mellé. Például a csoport úgy válaszol a feltett kérdésekre. kommunikáció testnyelven. . feladatokat adhatunk: . A feladat nehezíthető a letakart tárgyak számának növelésével illetve a megfigyelési idő csökkentésével.meg kell adni az azonos színűek (vagy formájúak) számát stb. s az kap pontot. hogy a megfigyelt tárgyak közül egyet elveszünk.) Jelbeszéd (koncentráció. a másodikat b-vel stb. A kötött megfigyelési idő 20-30másodperc . Vagy: a válaszokat az ábécé soron következő betűjével kezdik (az elsőt a-val. A játszma szabálya (koncentráció. Minden csoporttag választ magának egy beszélő nevet. nyelvtaniak lehetnek a csoport által hozott szabály gesztusokra. Leírás: Egyvalaki kimegy a teremből. aki meg tudja mondani. megfigyelőképesség fejlesztése) Nehézségi fokozat: A csoport által adott feladattól függ a játék nehézsége. (Nem mai találmány: a század első felében KIM-játék néven a II.). lejárta után letakarjuk a tárgyakat.

átkarolják induló párjukat. Kacsintós párkereső (koncentráció. az kiesik. A kezdő ember mond egy mondatot. a hoppon maradt játékos belép a belső körbe és a továbbiakban o próbál kacsintással párt szerezni.Az erdőről nekem a vadállatok jutnak eszembe. A hívott fél megismétli a sajátját. középen a kalóz (csukott szemmel). zavaróak lehetnek a külső zajok.. akkor semmi szükség az előző változatnál említett második menetre. A szerepek így állandóan cserélődnek. reflex) Körülmények: Páratlan számú társaság játszhatja (ezt minden esetben el lehet érni: ha páros számú a csoport. Leírás: A játékosok körben ülnek.A vadállatokról nekem az állatkert jut eszembe. az érintés is elég.. csendre van szükség. (Akit időben elkaptak.) Ha viszont valaki megszökött. ellentétes esetben kimarad a játékból). A belsők (ha éppen rákacsintott a szólista) felé szaladnának. a külsőknek viszont az a feladatuk. A kalóz kincse (mozgáskoncentráció. az visszalép a helyére. kettős körben állnak fel.Tanulmányi útmutató . Ebben az esetben a vezető indít általa fontosnak vélt szavakkal újabb köröket. és megpróbálja megszerezni észrevétlenül a kalóz 73 . Innen beszéd nélkül folytatjuk. majd valaki másét. b) Ha a csoport asszociációi érdekesek a játék vezetője számára. Aki téveszt . csendben. például: A madárfüttyről nekem az erdő jut eszembe. közöljük azokat és bemutatjuk nonverbális jelzésüket is. Megjegyzés: A játék szervezése az Adok-kapok és a Király-bíró cím alatt találhatókhoz hasonló. akkor a vezető is játszik. Leírás: A párok egymás mögé. hogy megakadályozzák a szökést. A kalóz előtt néhány aprópénz van.. hallásérzékelés fejlesztése) Körülmények: Mint a többi hallásérzékelést (is) fejlesztő játéknál. koncentráció) Leírás: a) A játék résztvevői körben ülnek. Mindegyik játékosnak meg kell jegyeznie saját mondatát. Az elcsábított játékosnak az előző kacsingató mögé kell állnia (a külső körbe). Jut eszembe (asszociációs játék. A mellette ülő kapcsolódik hozzá: . A kezdő játékos először a saját jelét mutatja. Majd a következő: . ezek a kincsei. majd hív egy másik játékost és így tovább. ugyanis a játék második menetében fordított sorrendben hangzik el az összes mondat. Valaki odalopakodik nesztelenül. Az egyedül maradt játékos a belső körbe (vagy a kör közepére) áll. Feladata: párt kell szereznie kacsintással.

ahonnan egyenként húzva mindenki megpróbálja kitalálni a hozzá került cédula címzettjét. nagyon könnyű lesz a kitaláló dolga. Arra kell ügyelnie. de akár konkrét jelentés nélküli mozdulatokat is). Ha egyedül nem megy. 74 . amit a játékban titkolni igyekszünk.) b) Lehet úgy is játszani. Ha a csoport nem pontosan dolgozik. a csoport segíthet. Drámapedagógia kincsét.. elvesztette a karóráját. (Ellenkező esetben a kitaláló marad még egy játékra új irányítóval. Keresd a közmondást (koncentráció. Az irányító mindenféle mozdulatot tehet (például megsimítja a haját. keresztbe teszi a lábát. helyzetekre. ki irányítja a mozgást. dobozba) kerülnek. logikai játék) Nehézségi fokozat: A csoport által adott feladattól függ a játék nehézsége. Ha sikerül neki (vagyis nem fogja meg a csukott szemű kalóz). utánozni. Y. neki egy órát. akkor küldhetek. utánzóképesség fejlesztése. hogy a mozdulatokat követhető sebességgel hajtsa végre. Ezután a bent maradók választanak egy mozgásirányítót az ő mozdulatait fogják a későbbiekben minél pontosabban . további könnyítés a címzett kitalálásához: jelentkezhet az ajándékozó. állapotokra utalhatnak: például tudom. Ezután sorban következnek a többiek. (Ha így sem sikerült. Az ajándékok kapcsolatokra. hogy a tekintetek is elárulhatják azt.) Megjegyzés: A játék előtt mondjuk el. Ha sikerül neki. íróeszköz minden játékos számára. Amennyiben mindenki egyidejűleg az irányítót figyeli. Nagyobb létszámú csoportnál két tippje is lehet a kitalálónak. egész csoport együttműködése) Leírás: Ki irányítja a mozgást? Egy résztvevőt kiküldünk a teremből. többször kölcsönkérte már a kerékpáromat.. Leírás: a) Mindenki kap egy cédulát. akkor nagyon nehéz rájönni. és megpróbálja kitalálni. hogy a csoport együttes mozgását figyelve megnevezze az irányítót. Képzeletbeli ajándék (társismeret) Körülmények: Tárgyi igény: papírlap. akkor az irányítóból kitaláló lesz. melyik ajándékot ki küldhette. szórakoztatás. Karmesterjáték (koncentráció. hogy X. a többiek körbe állnak. és a társaság új irányítót választ. hogy egyvalaki kap ajándékot az összes társától. amelyre egy képzeletbeli ajándék nevét írja. összekulcsolja a kezét. Ezután a cédulák egy kalapba (sapkába. tehát a cédulámra kerékpárt írok. akkor o lesz az új kalóz ellenkező esetben másvalaki próbálkozhat. A kitaláló feladata az.

hogy az egész csoportnak mutatjuk be egymást az önéletrajzok alapján. akiről az utolsó fordulóban hallottunk). Leírás: A társaság megállapodik egy közmondásban. akiről a másodikban hallottunk. a tőle hallottak alapján. hogy hány kérdése lehet a kitalálónak. A kitaláló kérdéseket tesz fel társainak.. a másikat (átlósan) a pazarlás sarkának. ismert versek részleteivel stb. Megjegyzés: A közmondások mellett szólásokkal. A következő. Leírás: A csoport tagjai ellentétpárokat állítanak össze. Meghatározhatjuk. hogy éppen melyikkel. önismeret) Életkor: 11-12 év alatt. ha lassan jönnek a kérdések. mivel a játék következő fordulójában o mutatja be előző partnerét. s viszi tovább az előző fordulóban hallott információkat..) Megjegyzés: A játék az értékekről illetve a társadalmunkra oly jellemző értékvesztésről szóló beszélgetésekhez felvezetésül szolgálhat. majd annak szavait a jelenlevők között . szállóigékkel. Az játék újabb fordulóihoz egyre kevesebb idő szükséges. Mindegyik játékosnak két perce van arra. átlátszó volta miatt ütközhetünk ellenállásba. azt a játék előtt közöljük a kitalálóval. akkor egymás mellett helyezkedjenek el. A hallgató játékos feladata: igyekeznie kell a lehető legtöbb információt megjegyezni. Három-négy forduló után egész csoportos bemutatás következhet (itt arról beszélünk. hogy a rájuk kiosztott szó a lehető legkevesebb feltűnéssel benne legyen a mondatban.. Mindenki új párt keres magának. vagyis a harmadik körben arról beszélünk majd. önismeret.. ahol mindenki az előző partnerét mutatja be. (Ha ketten is ugyanarra a pontra akarnak állni. zárkózott mindenkivel barátkozik stb. (Folytathatjuk beszélgetéssel. többféle módon folytathatjuk: Csatlakozhatunk egy másik pároshoz. (számtalan ilyen ellentétpárt felsorolhatunk. memóriafejlesztés) Körülmények: Páros számú társaság játszhatja. hosszúvá és unalmassá válhat a játék. stb.) Keresd a helyed! (önkép. Ha 75 . hogy elmondja magáról a legfontosabbakat. mérlegelve a fösvénység és a pazarlás közötti helyüket.Tanulmányi útmutató . A játékosoknak ezen az átlón kell elhelyezkedniük. Például: fösvénység-pazarlás. társismeret. Nehézségi fokozat: A játék direkt.) Ezek után kinevezzük a terem egyik sarkát például a fösvénység sarkának. is játszhatunk. kérdéseket tehetünk fel. Kétperces önéletrajz (önkép. s nekik úgy kell válaszolniuk. (A játék tempója a kitalálótól függ. Leírás: a) Párokban játszunk.kiosztják.). vagy akár úgy is. Miután a párok mindkét tagja beszélt magáról.

nevüket mondják (elég az utónév. tapintási érzékelés fejlesztése) Körülmények: Mivel a résztvevők vakon mozognak. adjunk lehetőséget a javításra. ha ez a csoport számára fontos beszélgetést kezdeményezhetünk a bemutatkozás szabályairól. nem lehetnek a teremben olyan helyek. mint általában az önéletrajzokban -. (A játék kapcsán. b) Nemcsak a múltról és a jelenről lehet beszélni. A párok tagjai kezet fognak. A játékvezető utasítására egyszerre indul a csoport. ha az alapjáték már nagyon jól megy. Ha egyetlen résztvevő téveszt.)! Fontos a közös ritmus. keresnek kapcsolatot. Sorban kezet fognak a velük ellentétes irányban haladókkal. hogy a játék során ne adjunk magunkról az érintésen kívül más információt (hangot nevetés formájában sem. Nehézségi fokozat: Kezdőknél és főként kicsiknél (alsó tagozatban) a vakon (ráadásul csendben. Figyelem: mivel kerülgetik egymást. szándékokról. reményekről is! (A fenti szervezési forma feltölthető más tartalommal. nedvessége. gyűrűt. Leírás: A játék résztvevői csukott szemmel mozognak a teremben. a körvonal irányában párosával egymással szemben állnak. másként lelassul a játék).) Kezek (társválasztás párjátékokhoz. Körülmények: Páros számú kell. hang és beszéd nélkül) végzett mozgás problémát jelenthet. Leírás: A játszók a kör kerületén. egész csoport együttműködése. koncentráció) Életkor: Felnőttekkel is érdemes megpróbálni. Minden kézfogásnál történjen meg a bemutatkozás. hanem tervekről. a játék bemutatása után a vezető kiáll). A kezek ismerkednek. Nehézségi fokozat: Nem könnyű játék! Csak akkor érdemes a bonyolultabb változatokkal foglalkozni. órát le kell venni). amelyek veszélyt jelentenek számukra. minden második kézfogás balkézzel történik (a társaság fele a körvonalon ellentétes irányban szlalomozik. Megjegyzés: Az érintés alapján történő társválasztás kiszűri a személyes előítéletek egy részét. majd egymással ellentétes irányban haladnak tovább a kör kerületén. Ügyelni kell arra. ritmusjáték. mérete stb. megkeresni az érintés alapján rokonszenves kezet. A kezek mondhatnak igent és nemet is. de e játékkal több eredményt érhetünk el a 10-18 év közöttiekkel. hogy legyen a csoport (amit könnyű elérni: ha páratlan a létszám. Lehet válogatni. A játék előtt tudatosítani kell a választást befolyásoló tényezőket: például a kéz érdessége. az egész csoport munkája megakad.) Megjegyzés: A bemutatkozás elhagyásával több módon lehet variálni a játékot (a változatok az alapjátékhoz viszonyítva sokkal nehezebbek): elmarad a kezdeti vezetői beszámolás. Drámapedagógia egész csoportban téves információk hangzanak el. hőmérséklete. Kézfogó (névtanulás. rá kell érezni a közös ritmusra 76 .

és mond mellé egy másik rangot.).. a visszahívás.) A kitaláló visszajön. egyes.. hármas stb. Két kiemelt hely van a körben: a királyé és a bíróé (a bíró a király balján foglal helyet). királyra. az az utolsó helyre kerül.Tanulmányi útmutató . majd hozzátesz egy másik rangot (például: kettes hívja az ötöst. bíró (koncentráció) Életkor: Tapasztalatom szerint még a középiskolások is szívesen játsszák. A játszók célja: minél előrébb kerülni a ranglétrán (vagyis közelebb a királyi székhez). 77 . később talán lehet kritikus megjegyzéseket is tenni.nem mondjuk a teljes szöveget. Ekkor a kettes számú (rangú) játékos következik. ha valaki kiesik a ritmusból).mindegyik nehezebb. és így tovább. csak a saját és a hívott fél rangját-számát (a fenti példa alapján: kettes hívja az ötöst helyett kettes-ötös.megadhatjuk a játék ritmusát. váltakozó ritmusú forgások (a harmadik. nem sértő mondatokat gyűjteni. azt hallottam rólad. de nem indiszkrét.. ha valaki nem szólal meg időben). akár tapsolhatjuk is azt (hibának számít. A ranglétra tehát így néz ki: király. (A játékvezetőnek itt is ügyelnie kell arra. meghatározott számú (például minden harmadik vagy negyedik) kézfogás után mindenki 180 fokos fordulatot tesz. kettes. ki állíthatta róla azokat. amit csak az illető tudhat a kitalálóról. bíró. mint az alapjáték: . Körülmények: Annyi szék szükséges. . A játékot a király kezdi: megnevezi saját magát. ráadásul azokat nem szabad játék közben ismételten közölni. Leírás: A játszók körben ülnek. társismeret) Leírás: Egyvalaki kimegy a teremből. bíróra is érvényes a szabály). ezzel gyorsabbá válik a játék. Aki téveszt (a játék alapváltozatában hibának számít: olyan rangot-számot hívni. amilyen nincs a körben. saját addigi haladási irányával ellentétesen mozog tovább a kör kerületén .). hogy senki ne sérüljön!) Király . mint a játszók száma. Megnevezi saját magát. majd a negyedik után . a játékvezető ismerteti a három megjegyzést (Képzeld. Például: király hívja a kettest. lehetőleg olyasmit. A játékot értelemszerűen a kettes játékos által megnevezett folytatja. (A másik véglet: ha olyanokat mondunk. Néhány változat . A bent maradók közül hárman mondanak róla egy-egy mondatot. Megjegyzés: A játék elején lehetőleg pozitívumokat mondjanak a játékosok. A rangok a székeket jelölik. akkor nincs értelme a játéknak. amit mindenki tud a kitalálóról. az alatta lévők eggyel előre ugranak a ranglétrán (mindenkire.). míg a többiek . A többi játékos rangját (pozícióját) számokkal jelöljük. folyamatosan) Ki mondhatta? (önismeret. Igyekezzünk minél személyesebb. Ki kell találnia.

És most úgy kell beszélgetést kezdeniük. báró. Ki vagyok én? (szórakoztatás. hanem a beszélgetésből. vagy megjegyezhetem. Az ajtóban a vezető mindenkinek feltűz a hátára egy cédulát. (Példa: Szerinted én élek még?. csak a társáét. . A játékosok szabadon mozoghatnak a teremben. majd egyenként jönnek vissza. kinek a nevét viseljük. viselkedésében. d) Az előző változat szervezési rendje szerint játszunk.). a c) változat szituációs játék. A választott szereplők lehetnek művészek. szokásairól. igen nem is feleletekkel megválaszolható kérdésekkel kideríteni. leveheti a céduláját. gróf. ha maga Kossuth Lajos jön velem szembe. herceg. Nehézségi fokozat: Az a-b-c változatoknál játékvezető által választott nevektől függ. logikai játék.Amíg éltem. helyzetmegoldásaiban stb. (az előző játék változatai is erre épültek) nemcsak másokkal kapcsolatos véleményünk közlésekor 78 . A játékosok kimennek a teremből. hogy milyen szerepet osztottunk a másikra. Leírás: a) A cím ellenére nem önismereti játék: barkochba csoportos változatban. mint a számok (például: . Csak éppen a nevét nem mondhatják ki. majd tovább segít társainak. válaszadóként. tudósok. politikusok stb. a d) változat a társismeretről is szól) Életkor: 10-14 év közöttieknek. hogy mennyire vagyunk tájékozottak társaink szokásaiban. Míg kint vannak. amin egy híres ember neve áll (természetesen minden cédulán más-más név található). hanem arról. (Például.) c) KÉT HÍRES EMBER BESZÉLGET: az utóbbi játék páros változatban.) b) Úgy beszélünk a másikkal. Drámapedagógia . hanem a csoport jelen lévő tagjai közül választunk kettőt. csoportismeret) Leírás: A befejezetlen mondatok. Két játékos kimegy a teremből. tudós voltam? stb. Tehát egyik sem ismeri a saját személyazonosságát. Ebben a változatban nem a saját kérdéseinkre kapott válaszokból. a társaság eldönti. Kötött mondatkezdések (önismeret. mennyire tetszett a legutóbbi országgyűlési beszéde stb. amelyek nehezebben jegyezhetők meg. Az eltérés: nem híres emberek beszélgetnek majd egymással. hogy áll a honvédek toborzásával. mintha a másik neves személyiséggel találkoztak volna: cselekedeteiről. életének fontos eseményeiről stb. A két játékosnak külön-külön mondjuk meg. hogy milyen név áll a saját cédulájukon. újabb rangokat vezetünk be. király. ejtenek szót. Nem híres emberek életrajzának ismeretéről szól így a játék. mint a név valamikori gazdájával. megkérdezhetem tőle. Amint valaki azonosította magát. bíró stb. Feladatuk: társaikhoz intézett. hogy kit személyesítenek meg. a hozzánk intézett mondatokból kell rájönnünk.

A játékból adódó témák lehetnek például a félelmek.. A választ hasonló módon adja a másik pár. amíg be nem fejezik a mondatot.. használhatók. b) Egy kalapba (sapkába. . memóriafejlesztés a c) változatnál) Leírás: a) Párokban játszunk.Azt szeretném. dobozba stb. és lehetőleg érzésekre utaló mondatot. (Játszhatunk mondatonkénti váltással is... hogy az egyik szót a pár egyik tagja mondja. . Közös mondandó (együttműködés párokban és/vagy egész csoportban.Tanulmányi útmutató .Annak örülnék. Foglalkozásaink visszatérő eleme lehet a fenti mondatkezdéssel futtatott kör. hallásérzékelés fejlesztése. Körben ülve az első játékos szavát megismétli a második. Ugyanígy beszélhetünk a hét legrosszabb eseményeiről is.. 79 . Játszható a téma meghatározása nélkül avagy annak megkötésével. majd hozzáteszi a sajátját.Az aggaszt . Ezután azt az instrukciót adjuk a játszóknak... hogy a fenti mondat befejezése nem csak nagy. Megjegyzés: A b) változathoz: a felolvasás után játékról beszélgetésre válthatunk. vagy általában gyakran foglalkoztatják őket. Mindenkinek jogában áll a kedve szerinti irányba terelni a történetet.. Például Attól tartok. mindezek mellett nyelvi játék is lehet) Életkor: 9-12 év közöttieknek... hogy húzzanak ki egy-egy cédulát és fejezzék be a rajta található mondatot. s úgy beszélgetnek egy másik emberrel (vagyis egy másik párral).) c) Memóriajáték funkciót is adhatunk a Közös mondandónak.Attól félnék... ahányan játszunk. Megadhatjuk a közösen írt alkotás műfaját... Kulcsos játék (koncentráció.A legjobb dolog.. amelyek itt és most. Előtte mindenki ráír a saját lapjára egy kevéssé körvonalazott. a másikat a társa egészen addig.. b) Szavankénti váltással az egész csoport játszhat egyszerre. befejezni az aktuális mondatot. hogy..) bedobunk annyi papírlapot.. célok stb. stílusát is. . újat kezdeni stb.. a vágyak.. S miért ne bízhatnánk a résztvevőkre a választást a legjobb és/vagy a legrosszabb heti élmények ismertetésében. A párok egymás kezét fogva egy embernek számítanak. befejezetlen. hogy. Hívjuk fel a figyelmet: nem nyelvi játékról van szó. ami ezen a héten történt velem. A harmadik az előzök ismétlésével így már három szót mond és így tovább. izgalmas esemény lehet. A játék előtt talán érdemes elmondani a csoport tagjainak.. próbálják azokat az érzéseiket beírni. Körben ülve egy-egy szót fűzünk a már elhangzottakhoz. A lehetőségeket korántsem kimerítve két példával szolgálunk: a) ..

s végül visszarepül az édesanyához. ragaszkodás. tankönyv a II. félelem stb. s végül elcsitul az édesanya ölében. belebújik a játékosok kabátjába. Magiszter 2003/Nyár Weöres Sándor: Buba éneke 1 Előkészítés: -Játsszuk el: Leendő madárkák vagyunk. Kibújik a csőrünk. Ha az irányt eltalálta. majd a fejünk. 80 . akkor odamutat (abba az irányba. hogy madár vagy. mint emberek? Mik lennétek? Miért? A vers megismerése után: -Értelmezzük a címet! Ki mondja a verset? Kinek az érzelmeiről szól? Sorolj fel olyan szavakat. rossz fiú. amelyek a vers keltette érzelmeket fejezik ki! Például: anyai szeretet. feladata különböző szófajokhoz köthető. megmozgatja a fák (szintén gyerekek) lombjait. akkor ő kerül a kör közepére. földre csorgó sárga fény.osztály számára. egyvalaki középen áll csukott szemmel. Mind a cinkét akarják megfogni. A próbálkozást kezdetben nem követi siker. „belebújik” a kabátokba. Lehuppanunk a földre. -Három csoportban rajzoljátok le a vers három képét! (Közös rajzolás!) Fontos a színhasználat! Milyen színeket használtatok? Mit jelentenek? Milyen érzelmeket fejeztetek ki egyik vagy másik színnel? -Szintén három csoportban eljátsszuk a vers három képét: 1. de annak mindig sikerül elmenekülnie. s most élvezzük a repülést. állatokat ebből a nézetből! Társaid kitalálják-e. ahol a társai állnak. -Képzeld el. de újból felszállunk. majd lassan elcsitul. megszületünk. Vajda Zoltán: Titkok könyve. A többiek nesztelenül egy kulcscsomót adogatnak körbe. Megjegyzés: Nyelvi játékként játszva a rajtakapott. Versek tanítása a drámapedagógia eszközeivel Forrás: SÁROSI MELINDA 2003: A drámapedagógia szerepe és alkalmazásának lehetőségei a II-IV. 3. akkor megadhat egy betűt.kép: A cinke elindul.o. csapda. szárnyunkkal elkezdünk verdesni. Ha a rendelkezésre álló idő alatt nem tud öt tárgyat megnevezni. Ha a kör közepén álló játékos meghallja a kulcsok zörgését. Van köztük macska. 47. 2. osztályos verstanításban. ahonnan a zajt hallotta). majd egész testeddel: hömpölygő sugár. In. mi gyarapodunk testben. fúj. mit rajzoltál? -Szeretnétek-e madarak lenni? Miért lenne jó madárnak lenni? Miért nem? -Szeretnétek-e mások lenni. megmozgatja a fák lombjait. röpköd a játéktérben. s madártávlatból látod a világot. s eljön a repülés ideje. A csillagból a csoport többi tagja vékony cérnaszálakat (a csillag sugarai) vezet az 1 Gál Ilona. míg a kulcs egyszer körbeér öt tárgyat kell mondania a megadott kezdőbetűvel. nagyobb csoportlétszám esetén 5-10 szó lehet a feladat. hosszú nyakunk. Rajzolj le tárgyakat. -Mutasd be a kezeddel. Madáranya ennivalót hoz. felkél a szél.kép: A szellő elindul. s a rajtakapott játékosnak annyi idő alatt. Drámapedagógia Leírás: A játékosok körben ülnek. egyre nagyobbak vagyunk. Kopogtatjuk a tojás falát.kép: A csillag a lehető legtávolabb áll az édesanyától.

az öregasszonyok. de a közeledés nem lehetséges. filctollak. A gyerekek abba a festőiskolába mennek. Ha zenei aláfestést is alkalmazunk. a pocakosok. Az ott található eszközök (színesceruzák. Weöres Sándor: Vásár 2 Előkészítő játékok: -Brainstorming: Milyen szavak jutnak eszedbe a „vásár” szóról? -Helyszínek bemutatása: A gyerekek két csoportra oszlanak. megegyeznek a szerepekben. áruikat.o. s ki kell találják egymás helyszíneit.o. a bohócok. s próbálja megmagyarázni. édesanyáig. -A tanító elhelyezi a tér különböző pontján a következő feliratokat: gyümölcs. fehér. csizma. Minden vásáros a saját portékáját dicséri. ködmön. szürke? -Soroljuk fel az évszakok. kék. papír) segítségével elkészítik saját cégérüket. vándorcirkusz. fekete fény stb. tankönyv a IV. Közös festés következik. zöld. Az egyik csoport a piacot. hogy a gyerekek maguk találják ki a megvalósítás módját. 3 Sántha Jenő. akik kétségbeesetten integetnek egymásnak. a gyerekek. Tunyogi Katalin: Magyar nyelv. miért éppen ezeket a színeket választotta. Mutassuk be őket stilizált mozgásokkal: Így járnak a hölgyek. Ha mindenki elkészült kezdődhet a vásári komédia. Vigyázzunk a hangszín. így esznek a fogyókúrások. a másik a cirkuszt mutatja be vagy szoborcsoportban vagy némajátékkal. 81 . trombita. Minden csoport kap egy nagy fehér 2 Lovász Andrea. könnyebben megteremtjük a hangulatot. idézve a vers megfelelő részeit vagy saját ötlete alapján. Rauscher Erzsébet. 27. így mutogatnak a vásárosok. A gyerekek az általuk választott „helyszínhez” állnak.osztály számára. Mivel II. nyár.osztály számára. a bűvészek. tankönyv a III. ősz vagy tél. mézesbáb. Egymásnak mutatják be a jelenetet. Sántha Rozália: Útravaló. de fontos. a tanító adhat néhány ötletet. A vers bemutatása után: -A vásárban sokféle ember megfordul: vásárosok és vásárlók.osztályról van szó.Tanulmányi útmutató .és hangerőváltásra! Visky András: Festőiskola 3 Előkészítő gyakorlatok: -Készítse el mindenki saját színskáláját. piros. -Milyen érzéshez kapcsolhatók a következő színek: sárga. 10. a nagyevők. napszakok színeit! A vers bemutatása után: Festőiskolát nyitunk a négy évszaknak. Megjegyzések: Minden csoport rövid megbeszélés után mutatja be a jelenetét saját elképzelése szerint. Ezek a vékony szálak jelentik az egyetlen kapcsolatot a csillaggá vált gyermek és az édesanya között. amelyik évszakot kedvelik: tavasz. -Forduljon társa felé és próbálja meghatározni az ő színeit! -Szokatlan szóösszetételeket alkotunk a színekkel: piros öröm. fekete.

Mese-beszéd. bokrok. ( A történet kanyaroghat. 5 Kénosi Dénes I. mese-szó. Minden versszak után megszakítjuk a játékot. a harmadikét a karunkon.o. s fokozottan halkul a hang. leengedett karokkal már csak suttognak. Nehezíthető a játék azzal. hogy milyen állat szeretne lenni. hogy e képzeletszerű játékban minél több tárgyat. Majd bonyolítjuk a feladatot. (mindenki maga választja meg.) Az erdőben favágók vannak. majd egyre növekvő hangerővel ismétlik. 76. gombanagyságú kis törpék. nehezíthetjük. januártól decemberig erősítünk.osztály számára. Változata: A gyerekek egyik része mondja a verset. Szabálytalanul állítjuk le a versmondást és az első. Minden sor után tapsolunk egy ütemet. Az erdőben feltűnnek az állatok. 82 . 28. a másik „kacsaseregként” hápogással kiséri a versmondást. fák. A vers ritmusát verjük a kezünkkel. mint inkább a színhasználat legyen a fontos. Ne annyira az ábrázolás. -A vers adott sorát: . -Mondjuk a verset. -Egyre gyorsuló tempóban mondjuk a verset. mese-szó. az utolsóét a fejünkön. . mentek a vad után. a második hónap az február. -Szerepjáték: A gyerekek papírszeleteket húznak ki. állatokat jelenítjük meg. s odafigyelésre késztet. A gyerekek két csapata elindul a terem két végétől. Az egyre erőteljesebb dinamika és hangerő hatására középtájt már a kezüket is felemelik. Mire a terem közepén a két csapat ismét találkozik. a többiek ki kell találják a hónap nevét. óvatosan haladtok az erdőben. decembertől januárig halkítunk. Hárs László: Levél az erdőből 5 Azonosulásra építő lazító gyakorlatok: -Valamennyien vadászok vagytok. hatalmas óriások. sornál tapsolunk. A „hónapok” bemutatkoznak.”- kezdetben suttogják. Majd visszafordulnak. A tapssal megszakított vers érdekesebbé teszi a versmondást. Ugyanazt a hónapot több gyerek is kihúzhatja. tankönyv a II. Majd visszafelé is egyre lassuló tempóban. s mire a terem végére érnek. majd a következő versszak ritmusát doboljuk a combunkon. -Ritmusjáték: Hónapok neveit soroljuk. A ritmusképletet is módosíthatjuk. a terem túlsó vége felé. Drámapedagógia lapot és elkészíti az adott évszak képét. s közben mondjuk a verset. A gyerekek rájönnek. Minden gyerek keres magának egy helyet a játéktérben és 4 Kénosi Dénes Ida: Mese-beszéd. vízszintes sorban. arra kell ügyelnünk. minél több figurát éljenek meg a gyerekek. fejleszti a ritmusérzéket. harmadik. amelyekre a hónapok nevei vannak ráírva. -Koncentrációs játék: Gyorsuló tempóban mondjuk: Az első hónap az január. hogy csak szavakat sorolhatnak az illető hónappal kapcsolatban.„Megindul a kacsasereg csalogató szóra. Hajnal Gábor: Este 4 A vers alkalmas különböző ritmusjátékok eljátszására: -Körben ülünk. a terem közepén elhaladnak egymás mellett. a harmadik hónap az március…és így tovább. hogy milyen más hangzást kapnak ugyanarra a ritmusra. Most ti magatok vagytok az erdő. ökölbe szorított kézzel ismétlik a verssort.) Mímes-szöveges játék: A versben szereplő növényeket.o. hatodik stb. a negyedikét a lábunkon.

A mese folyamán néhány szót nem mond ki. Amott egy virágzó bokor. Körülnézek. amelyből kiderül. mosdókagyló. Nem mondhatja ki a nevet és mondatát egyes szám első személyben kell megfogalmaznia. hogy milyen növényt. Nem sikerül. Sikerül. Egy gyerek bemegy a szobába. 7 Kénosi Dénes I. három. vonalzó. hogy bemutassák a számukra kijelölt versrészletet. Adott jelre elmond egyetlen olyan mondatot. 83 . -Az asztalon különböző tárgyak vannak. labda: ha kicsi: alma. kinyitja stb. melyik versszakról van szó. Érzékelni kell a falat. A csoport kiválaszt egy tárgyat és kitalál egy rövid mesét. ágy. Kapcsolatba kerül a tárgyakkal: ráül. léghajó. 122. anélkül.osztály számára. A verset képeire osztjuk. hanem bemutat. -Gulliver-játék: A tanító tárgyakat mutat be. Arany János: Családi kör 6 Térérzékelő gyakorlatok: -Kertben vagyunk. A csoportok berendeznek egy-egy szobát. egymás után a fal felé indulunk. hogy mi minden lehetne a tárgy. A tárgyakat gyerekek alkotják. megpróbálom elhesegetni. hogy eljátsszák azt a többieknek úgy. hogy milyen tárgyak vannak a szobában és. ha nagy: óriás feje. borsószem. Majd elengedem az ágat. A csoportok feladata az.o. Feladatuk az.: Szóról szóra. Pl. Újra próbálom. hogy a gyerekek bekiabálják a hiányzó szót. hogy tudok járni. A gyerekek csoportokra oszlanak. a szabály az. 27. hogy süt a nap. A többieknek kell kitalálni. illetve állatot jelenít meg és az hogyan készül a télre. De mintha a lábam odaragadt volna erőset rántok rajta.Távolabb egy pad. hogy azok kitalálják. hogy a versrészlet el kell hangozzon a bemutatás folyamán. s a gyerekek csoportokat alakítanak. egy lépés. hogy megszagoljam. Mozgáskoncentráló gyakorlat: Tárgyépítés testekből. a Nap stb. Ki milyen közel tud megállni hozzá. Aztán mégiscsak sikerül. hogy velük kapcsolatban mit játszott el. egy virágzó eperfa. Más példák: kocka. Kiscsoportos helyzetgyakorlat: Az előzőekben kialakított csoportok mindegyike a vers egyik szakaszát kapja meg. A gyerekek ki kell találják. -Behunyt szemmel egyenként. bemutat egy általa választott szereplőt. Nem messze tőlem. Egy bogár zümmög a fejem körül. A családtagok megkeresik egymást. Észreveszem körülöttem a fákat. Fölnézek az égre. ha nagyobb. örülök. indulok felé. A szobában asztal. s hagyja. szék. illetve kisebb lenne. Csoportalakító játék: Családneveket osztunk ki a gyerekek között. Végre elrepült. Örülök.Tanulmányi útmutató . tankönyv a IV. ki is bővíthetik. szekrény. kettő. Magamhoz akarom húzni az egyik ágát.osztály számára. Lászlóffy Aladár: Népmesék 7 Fantáziajátékok: -A tanító mesét mond. 6 Lovász-Rauscher-Tunyogi: Magyar nyelv a III. majdnem elvesztem az egyensúlyomat. amelyben a tárgy varázseszközként szerepel. tűzhely. hogy érintette volna.o.

mi mindenre lehet használni egy seprűt. gitározni stb. ha Hófehérke találkozik a gonosz farkassal. ráülni és lovagolni. Drámapedagógia -A gyerekek körben állnak. A játék lényege. Pl. Mindenki bemutat egy mozdulatot. hogy bemutassák. -Összekevert mesék: Mi történik. Ludas Matyi a gonosz boszorkánnyal vagy János vitéz Jancsival és Juliskával. majd továbbadja a seprűt. 84 .