ELEMENTE DE CALCUL FINANCIAR

2. 1 PROCENTE
Punerea problemei
Deseori în practica cotidiană se foloseşte termenul de „procent" pentru a exprima foloseş modificările survenite în evoluŃia unui fenomen. evoluŃ

De exemplu, se spune că producŃia unei fabrici a crescut cu 5 procente, preŃul unui obiect s-a micşorat cu 15 procente, se producŃ preŃ s- micş procente,
dobânda acordată de o bancă pentru depozitele populaŃiei a crescut cu 2 procente etc. populaŃ OBSERVAłIE OBSERVAł

În fiecare dintre aceste afirmaŃii se realizează în fapt o comparaŃie între două valori ale unei aceleiaşi mărimi. afirmaŃ comparaŃ aceleiaş mărimi.

Valoarea la care se face raportarea procentuală se numeşte valoare de bază. numeş Valoarea care se compară cu valoarea de bază se numeşte valoare procentuală. numeş

.....100.......100. procente.Procentul În general valoarea de bază (a) se asociază cu 100. avem următoarea aşezare a datelor: datelor: a................ dacă se cunosc două dintre ele după cum urmează: urmează: ....... 100. b. Egalitatea (1) rezultată din compararea valorii de bază cu valoarea procentuală dă posibilitatea aflării uneia din valorile a..... b... b............... P sau ( 1) b p valoarea − de − bază 100 ⇔ = = a 100 valoarea − procentuală p ♦ DEFINIłII: • Un raport de forma p/100 ....... citeş iar: 1/100 se numeşte procent. (*) ... numeş p/100 reprezintă p procente.. Astfel................. numeş • p/100 • se notează p % şi se citeşte „p la sută"... p > 0 se numeşte raport procentual.. iar valoarea procentuală (b) se asociază cu un număr „p".. p rezultată posibilitatea a......

.......... un angajat contribuie la fondul de asigurări sociale şi de sănătate cu 7 %................................ 100 b= a · p/100 b=? ........................ de %.... de unde b= 527 800 lei ........ p b) Se înmulŃeşte p/100 cu numărul a şi se obŃine b = p/100 · a...............100 000.........100 b ..AFLAREA A p % DINTR-UN NUMĂR Pentru a determina p % dintr-un număr a se procedează astfel: dintr astfel: a) Se aplică regula de trei simplă problemei: „dacă a corespunde lui 100. Cu ce sumă contribuie salariatul? salariatul? SoluŃie SoluŃ Vom rezolva problema prin două procedee: procedee: a) Se foloseşte regula de trei simplă după modelul schemei (*) aşezând datele astfel: foloseş aş 7 540 000............ 7 de unde b= 527 800 lei b) Se determină cât reprezintă 7/100 din 7 540 000 lei efectuând 7/100 ·7 540 000 .. nmulŃ obŃ Exemplu: Din salariul de 7 540 000 lei.............. atunci cât este b care atunci corespunde numărului p?" p?" Datele se aranjează astfel: astfel: a .....

360 000 = 80/100 · a. SoluŃie SoluŃ a) Fie a preŃul iniŃial al tricoului. Care a fost preŃul înainte de reducere? preŃ preŃ . Atunci noul preŃ reprezintă 80/100 din preŃul iniŃial preŃ iniŃ preŃ preŃ iniŃ Aşadar.AFLAREA NUMĂRULUI CÂND SE CUNOAŞTE p % DIN EL Exemplu: După o reducere de 20 % preŃul unui tricou este de 360 000 lei. De unde a= 360 000 ·100/80=450 000 lei .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful