Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5.

Nama Guru: Muhamad Shahir Bin Saidi Tahun: 4 Cemerlang Tarikh: 20 Ogos 2010 Tajuk Pelajaran: Sayangi Ibu bapa. Bidang/Tema : Sayangi Keluarga Jangkamasa: 60 minit 7.45 hingga 8.45

Ringkasan Pelajaran: y Mengenali sikap murni terhadap ibu bapa. y Menghuraikan kepentingan menjaga hubungan dengan ibu bapa. Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat: y Mengetahui cara menjaga hubungan dengan ibu bapa. y Dapat menyatakan 3 cara merapatkan hubungan dengan ibu bapa. y Murid dapat mereka sebuah lagu berdasarkan tema ibu bapa. Pengetahuan Sedia Ada: y Mengetahui cara menghormati orang tua. y Membezakan cara pergaulan antara ibu bapa dan rakan-rakan. Unsur Patriotisme/Nilai Murni: y Hormat-menghormati y Sayang-menyayangi y Tolak ansur y Menghargai Bahan Bantu Mengajar: y Kad imbasan y Radio y Set Latihan y Kertas A4 y Alat Boneka

1

Meminta murid membentuk 4 kumpulan kecil. Prosedur Pelaksanaan Murid. guru meminta murid memberikan pendapat mengenai hubungan kekeluargaan ahli kumpulan. iii. Dalam kumpulan kecil. Koperatif ± Round Robin Set latihan Kajian masa depan ± meramal akibat 2 . Guru menunjukkan kepada murid gambar ahli keluarga yang telah dilukis. Direktif Kad imbasan Guru berikan ulasan berdasarkan jawapan murid. Kertas A4 Lukisan Koperatif ± Who Am I? Murid membentuk kumpulan 4 kecil. ii. iii. Guru mengumpul lukisan murid. Guru meminta murid melukiskan gambar ahli keluarga masingmasing. Guru menceritakan mengenai anak derhaka dengan menggunakan teknik boneka. ii. ii. Guru menunjukkan kad imbasan dan meminta ransangan daripada murid. i. Elemen Catatan Pembelajaran Bestari / Konsep Verbal Alat Boneka Langkah 1 (15 minit) i. Langkah 2 (15 minit) i.Langkah / Isi Pelajaran Set Induksi (5 minit) Prosedur Pelaksanaan Guru. Murid mendengar dan melihat aktivti tersebut dalam keadaan senyap. Guru meminta murid berfikir Murid melukis gambar keluarga dan membentangkannya di hadapan kelas. Dalam kumpulan kecil. murid akan berbincang dan menyatakan sebab yang bakal berlaku jika tidak menghormati ibu bapa.

Simulasi y y y y Warna merah ± mentaati ibu bapa Warna biru ± melawan ibu bapa Warna hijau ± menghantar ibu bapa ke rumah orang tua Warna ungu ± memperoleh kejayaan di menara gading. iv.mengenai perkara yang bakal berlaku berdasarkan situasi yang mereka peroleh melalui pemilihan sampul surat. Setiap kumpulan akan membuat simulasi berdasarkan perbincangan 3 .

iii. Mari kawan-kawan. 4 . Kalau mereka tiada. Guru meminta murid membina sebuah lagu dalam kumpulan berkaitan ibu bapa dengan menggunakan lagu kanank-kanak. Jangan lawan mereka. Sayang ibu bapa. Ibu bapa kita. Guru meminta murid menjawab set latihan. Langkah 3 (15 minit) i. Menjawab soalan yang diberikan. Guru menunjukkan contoh penciptaan lagu kepada muridmurid. Doakan mereka. Guru membuat rumusan berdasarkan topik. Guru meminta murid menghargai jasa ibu bapa. Jadi anak soleh.dalam kumpulan. Mendengar ulasan dan rumusan mengenai topik pembelajaran. Koperatif ± Round robin Kertas A4 Radio ii. Jaga didik kita. (Rentak asal: Burung kakak Tua) Penutup ( 7 minit) i. Murid mencipta satu lirik lagu berdasarkan melodi kanak-kanak yang dipilih. Koperatif ± Lyrical Lessons Tajuk lagu: Sayang. Set latihan ii.

kami bakal guru mungkin tidak akan mengajar subjek major atau minor. Saya berharap. Kemahiran amat penting bagi memastikan saya bersedia untuk menjadi seorang guru yang cemerlang.Refleksi. selepas ini dipermudahkan segala urusan dan pekerjaan yang diuruskan. Menerusi kerja kursus ini saya dapat merasai pengalaman dan mengetahui cara yang tepat untuk membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Proses menyiapkan RPH ini dapat membina disiplin yang mantap dalam menyediakan RPH. Kadang kala. RPH merupakan bukti bahawa aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Jadi. saya mendapati amat susah untuk merangka sesuatu aktiviti yang bersesuaian dengan umur murid. Dalam menyiapkan RPH ini. Moga. semasa proses penempatan. Terima kasih atas taklimat dan bimbingan pensyarah penasihat. Alhamdulillah. penumpuan secara total diperlukan untuk memastikan tiada gangguan luar yang mampu menerobos masuk ketika menyiapkan RPH. saya akan berusaha menyiapkannya tanpa bertangguh agar hasil yang dikeluarkan dapat memuaskan hati semua pihak. hasil pembelajaran dapat diperoleh secara maksimum. 5 . Ini kerana. Penyediaan kerja kursus ini akan memberikan diri saya persediaan untuk merasai bagaimana perancangan yang rapi mampu membuahkan hasil yang lumayan. agar penyediaan RPH ini tidak terhad kepada subjek major atau elektif sahaja. Encik Samsuddin bin Sooed yang banyak membantu dalam membimbing ketika menyiapkan kerja kursus ini. Ini kerana. Oleh itu. Kekosongan guru disalah satu matapelajaran akan menyebabkan kami memenuhi ruang tersebut. gemilang dan terbilang. bahkan ia bolehlah dilakukan secara meluas atau melibatkan matapelajaran yang lain. Perancangan yang dibuat perlulah diikuti supaya tidak berlakunya kekeliruan dan yang lebih penting. aktiviti yang difikirkan sesuai akan menimbulkan kebosanan kerana sudah klise atau aktiviti tersebut sering dilakukan. Syukur pada Allah yang membantu mempermudahkan segala urusan dalam menyiapkan Kerja Kursus ini. saya terpaksa memikirkan aktiviti yang dapat membina kemahiran murid secara optimum.

penyediaan RPH ini memberikan satu gambaran bahawa bukan mudah untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi. saya berharap saya mampu untuk menjadi seorang guru yang dapat memenuhi kehendak Kerajaan dan mampu mendokong citacita dan visi Negara Malaysia. bertanggungjawab dan berdisiplin. Hal ini akan dapat membina keyakinan dan kemahiran dalam proses pengajaran. Sesi pengajaran mikro ini dijalankan secara kumpulan supaya setiap guru pelatih dapat memperbaiki kelemahan dan kesalahan yang dilakukan ketika menjalankan sesi pengajaran.Saya memikirkan ada baiknya jika sesi mikro teaching dapat dijalankan. Secara amnya. Seseorang boleh mengajar tanpa ada perancangan namun susah untuk difahami ilmu yang disampaikan. Yang benar. Oleh itu. (MUHAMAD SHAHIR BIN SAIDI) 6 . segala kesalahan yang dapat dikesan tidak akan diulangi oleh bakal guru pelatih yang lain. Secara tidak langsung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful