MARIN SORESCU BIOGRAFIE : Marin Sorescu s-a nascut in 1936, la Bulze ti, jude ul Dolj Scoala primara a facut-o in comuna Bulzesti

. Incepe liceul "Fratii Buzesti", Craiova, transferat apoi la Scoala Medie Militara Predeal, absolvita in 1954. Facultatea de Filologie din Iasi (1955-1960). Stabilit la absolvire in Bucuresti, cu o ascensiune rapida in lumea literara, ca poet, romancier, dramaturg, eseist. Este considerat unul dintre cei mai mari scriitori români contemporani. Marin Sorescu (poet, dramaturg, prozator, eseist i traduc tor) a fost cunoscut în timpul vie ii (1936-1996) pe aproape toate continentele planetei. Operele lui au fost traduse în: SUA, Canada, Mexic, Brazilia, Columbia, India, Anglia, Germania, Franta, Grecia, Suedia, Italia, Olanda, Spania, Portugalia, China, Singapore, Rusia, Cehia, Slovacia, Serbia, Macedonia, Bulgaria .a., totalizând peste aizeci de c r i ap rute în str in tate.

A publicat primul s u volum ("Singur printre poe i") în 1964 i de atunci a impus un stil degajat, u or ironic, fantezist (care atenueaz reflec ia grav ), deconcertant, de multe ori feroce în profundul sau sim critic. Sunt foarte cunoscute i volumele din ciclul "La lilieci", un univers poetic pornind de la un cimitir ce poart acest nume. Ideea i-a venit lui Marin Sorescu în momentul în care acesta se afla cu o burs în SUA la Universitatea din Iowa când i-a c zut în mân un volum al poetului american, Edgar Lee Masters intitulat Spoonriver, construit în acela i mod. Ca dramaturg, Sorescu este autorul unei capodopere, "Iona", care împreun cu alte piese ale sale, figureaz în repertoriul multor teatre din lume. Crea ia sa dramaturgic poate fi considerat i ea ca fiind excep ional : "Iona", "Paracliserul", "Matca", "Exist nervi", "A treia eap ", "R ceala". Piesele sale s-au bucurat de o primire excep ional , fiind traduse i prezentate pe scene din Paris, Zürich, Tampere, Berna, Copenhaga, Geneva, Napoli, Helsinki, Dortmund, Var ovia i Port-Jefferson (SUA). Marin Sorescu a fost membru al Academiei Române, al Academiei Mallarmé din Paris, al Academiei Europene de tiin i Art din Vene ia, al Academiei de Arte, tiin i Profesii din Floren a. A condus revista literar "Ramuri" i a fost pre edintele Uniunii Scriitorilor din Craiova. Critici de talie interna ional au opinat c a fost unul dintre cei mai reprezentativi poe i contemporani ai lumii, nominalizat pentru Premiul Nobel pentru literatur . În arã i-au fost decernate cele mai înalte distinc ii: Premiul Academiei (de dou ori), Premiul Uniunii Scriitorilor (de ase ori).

eseu. volumul I (1973) Astfel (1973) Norii (1975) Descântece (1976) Ceramic (1976) La lilieci. În România Marin Sorescu ocup un loc important în programa colarã. La moartea lui au r mas în manuscris cincisprezece volume inedite. Belgrad 1994. 1991. Premiul "Fernando Riello". bun la toate (1972) La lilieci. Viena. jurnal. Medalia de Aur pentru poezie "Ospiti Napoli". în urma lui au r mas opere care vor fi reproduse în cataloage. volumul II (1977) . Bucure ti OPERA LUI MARIN SORESCU : Poezii Singur printre poe i (1964) Poeme (1965) Moartea ceasului (1966) Tinere ea lui Don Quijote (1968) Unghi (1970) Tu i i (1970) O arip i-un picior (1970) Suflete. prin c r ile sale pentru copii. Amurit in anul 1997. cât i în înv mântul primar i liceal i în Facult ile de Filologie.Dintre premiile interna ionale cit m: Premiul Herder. atât în înv mântul pre colar. Madrid 1983. Cunoscut i prin preocuparea sa pentru grafic i pictur (a avut mai multe expozi ii în ar i str in tate). Premiul "Felix Romuliana". poezie. roman. 1970.

volumul IV (1988) Poezii alese de cenzur (1991) Teatru Iona (1968) Exist nervi(1968) Paracliserul (1970) Matca (1974) R ceala (1976) A treia eap (1978) Pluta meduzei (1980) Lupt torul pe dou fronturi (1981) V rul Shakespeare (1988) Desfacerea gunoaielor (1995). volumul III (1980) Fântâni în mare (1982) Ap vie. publicat postum Casa evantai Romane Trei din i din fa (1977) Viziunea vizuinii (1981) Japi a (1999) Literatur pentru copii . ap moart (1987) La lilieci.S rb tori itinerante (1978) La lilieci.

poezii Eseuri Teoria sferelor de influen Insomnii (1971) Starea de destin (1976) Tratat de inspira ie(1985) U or cu pianul pe sc ri (1986). poezii Cirip-ciorap (1993). proz Cocostârcul Gât-Sucit (1987).Unde fugim de acas ? (1967). pornind de la nimic (1973). poezii Ocolul infinitului mic. critic literar (1969) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful