ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh

MỞ ĐẦU 1. Xuất xứ của dự án Thành phố Vinh là trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh Nghệ An, hiện là một trong 4 đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh của Việt Nam và đã được Chính phủ quy hoạch để trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Những năm gần đây, cùng với đà phát triển kinh tế của cả nước cũng như của tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh có những thay đổi đáng kể. Đời sống kinh tế được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng thêm, nhu cầu sống của người dân ngày càng tăng. Thành phố cũng đã được đầu tư nhiều để xây dựng cơ sở hạ tầng và xã hội. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách dành cho thành phố còn hạn hẹp, nên cơ sở hạ tầng vẫn chưa được hoàn chỉnh, các khoảng trống, cây xanh, mặt nước cần thiết cho một đô thị sinh thái gần như chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện tại thành phố Vinh có diện tích tự nhiên gần 105m2, dân số khoảng 300.000 người (năm 2008). Dự kiến đến năm 2010 là 450.000 người, trong đó nội thị là 375.000 người và đến năm 2025 quy mô là 800.000 người và nội thị là 685.000 người. Với quy mô dân số, tốc độ phát triển, thu nhập cũng như nhu cầu sinh hoạt ngày càng cao của người dân thành phố thì nhu cầu nhà ở tiện nghi đang trở nên hết sức bức thiết. Trước tình hình này, thành phố Vinh đã nhanh chóng đề ra kế hoạch dài hạn phát triển bền vững không gian đô thị của trung tâm thành phố theo hướng hiện đại văn minh và bền vững về mặt sinh thái. Chính sách kinh tế của tỉnh Nghệ An trong thời gian gần đây cũng đã thực sự tạo ra bước đột phá trong việc khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế có thể cùng tham gia đầu tư vào các khu dân cư, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, cũng như hình thành nếp sống văn minh đô thị. Để tạo điều kiện cho khu đô thị mới hiện đại, văn minh có môi trường đô thị sinh thái hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu chất lượng sống ngày càng cao của người dân trên địa bàn, nên Dự án xây dựng Khu nhà ở thương mại Bắc Vinh tại xã Nghi Kim - TP Vinh - Nghệ An là phù hợp và cần thiết. Đây là một dự án xây dựng khu dân cư đô thị phức hợp cộng đồng nhà ở bao gồm các kiến trúc nhà ở đa dạng kèm theo các hệ thống công trình dịch vụ công cộng hoàn chỉnh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường, đảm bảo sự thoải mái và tiện nghi cho cư dân, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị của khu vực nói riêng và thành phố nói chung. Tuy nhiên, khi khu nhà ở thương mại (bao gồm: khu chung cư thấp tầng, khu nhà ở xã hội, khu nhà phố liền kề, khu nhà biệt thự, khu dịch vụ thương mại, khu nhà trẻ mẫu giáo, khu thể dục thể thao) đi vào hoạt động, bên cạnh những lợi ích to lớn về mặt kinh tế, xã hội tất yếu cũng sẽ phát sinh nhiều vấn đề về môi trường. Thực hiện
Trang 1 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh

quy định của Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) nước CHXHCN Việt Nam, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn đã phối hợp với cơ quan tư vấn là Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tiến hành nghiên cứu khảo sát và lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng khu nhà ở thương mại Bắc Vinh tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Báo cáo được lập với những mục đích sau: - Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường nền khu vực thực hiện Dự án. - Phân tích khoa học và dự báo những tác động tích cực và tiêu cực, các tác động trực tiếp và gián tiếp do hoạt động của Dự án tới môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực thực hiện Dự án và các vùng phụ cận. - Đề xuất các giải pháp tổ chức quản lý và kỹ thuật công nghệ giúp phòng tránh và giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường xung quanh trong quá trình hoạt động của Dự án nhằm bảo vệ môi sinh và đảm bảo sức khoẻ cộng đồng dân cư sống trong khu vực. Báo cáo này còn cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm quản lý tốt vấn đề môi trường trong quá trình hoạt động của khu đô thị, đồng thời cũng giúp cho Chủ đầu tư có những thông tin cần thiết để lựa chọn các giải pháp tối ưu nhằm khống chế, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ sức khoẻ công nhân và môi trường. 2. Các căn cứ để lập báo cáo 2.1. Căn cứ pháp lý Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được lập trên cơ sở tuân thủ các văn bản pháp lý hiện hành sau đây: - Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam (29/11/2005). - Luật Xây dựng số 16/2003/QH ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. - Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ – CP. - Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 21/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng. - Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về Đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Trang 2 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. - Quyết định số: 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/03/2008 của Bộ Trưởng Bộ XD về việc Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch xây dựng. - Quyết định số: 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Trưởng Bộ XD về việc Ban hành: “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”. - Quyết định số: 2828/QĐ.UBND-ĐT ngày 08/07/2008 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Sơn được khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng: Khu nhà ở thương mại kết hợp nhà ở xã hội tại xã Nghi Kim - TP Vinh - tỉnh Nghệ An. - Quyết định số: 4133/QĐ.UBND-ĐT.C ngày 23/9/2008 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở thương mại Bắc Vinh. - Quyết định số 319/QĐ-TTG về việc rà soát, kiểm tra thực trạng việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 trên địa bàn cả nước, trong đó rà soát, kiểm tra thực trạng, công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp 5 năm 2006 - 2010 nói chung và đất trồng lúa nước nói riêng do thủ tướng chính phủ ban hành. - Văn bản 5432/UBND-DT.C ngày 27/8/2008 về việc đổi tên gọi dự án: Khu nhà ở thương mại Bắc Vinh. 2.2. Căn cứ kỹ thuật - Quyết định số 16/2008/BTNMT ngày 31/12/2008 ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường và Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. - Căn cứ TCVN 4449:1987 quy hoạch xây dựng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế. - Căn cứ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, ban hành theo quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 18/12/1996 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng. - Tiêu chuẩn về quy phạm thiết kế QHXD đô thị 20TCN (82-81) của Bộ Xây dựng. 2.3. Nguồn cung cấp số liệu và dữ liệu 2.3.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo - Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Tiêu chuẩn Việt Nam - 2005. - Các biện pháp chống nóng, chống ô nhiễm không khí trong và ngoài nhà công nghiệp – PGS Hồng Hải Vi – Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật – 1993. - Môi trường sinh thái – Jacques vernier – Nhà xuất bản thế giới -1993.
Trang 3 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

WHO. . dự báo đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tới môi trường do các hoạt động của dự án.Assessment of Sources of Air. kinh tế xã hội. Parts I+II .WHO .Môi trường –Tiến sĩ KH Lê Huy Bá – Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật – 1997.2. • Phương pháp mạng lưới: Chỉ rõ các tác động trực tiếp và các tác động gián tiếp. dữ liệu của chủ dự án tạo lập . UBMTTQ xã Nghi Kim và cộng đồng dân cư xung quanh. • Phương pháp ma trận: là phương pháp đánh giá tổng hợp các hoạt động của dự án với từng thông số hoặc các thành phần môi trường để đánh giá mối quan hệ nguyên nhân. so sánh: Dùng để tổng hợp các số liệu thu thập được. lấy ý kiến tham vấn lãnh đạo UBND. 1990. Nguồn tài liệu.Báo cáo: “Dự án Đầu tư Xây dựng khu nhà ở thương mại Bắc Vinh” do Công ty Cổ phẩn đầu tư xây dựng Trường Sơn (chủ dự án) cung cấp . 3.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh . Water and Land Pollution. .Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế .Economopoulos . so sánh với Tiêu chuẩn Môi trường Việt Nam.Alexander P.Management of the Environment . . . . Từ đó đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực nghiên cứu. Có thể liệt kê các phương pháp đã sử dụng trong báo cáo này như sau: • Phương pháp thống kê: Phương pháp này nhằm thu thập và xử lý các số liệu về khí tượng thuỷ văn. Phương pháp áp dụng trong quá trình Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Đánh giá tác động môi trường là một quá trình đòi hỏi phải sử dụng kết hợp nhiều phương pháp để nhận dạng các tác động tiềm năng. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường. các tác động thứ cấp và các tác động qua lại lẫn nhau.Xử lý nước thải – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Nhà xuất bản Xây dựng -1996. . 2. ứng phó sự Trang 4 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . • Phương pháp điều tra xã hội học: được sử dụng trong quá trình điều tra các vấn đề về môi trường.3.Thuyết minh Quy hoạch xây dựng khu nhà ở thương mại Bắc Vinh do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Đầu tư Xây dựng Nhà Việt (đơn vị tư vấn thiết kế) cung cấp. • Phương pháp tổng hợp.Geneva.xã hội của hội đồng nhân dân xã Nghi Kim năm 2008 và phương hướng năm 2009. 1993. Đây là phương pháp có độ tin cậy cao và trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động và phòng ngừa. kết quả. môi trường tại khu vực thực hiện dự án. kinh tế xã hội. Geneva.Niên giám thống kê thành phố Vinh năm 2008.

địa điểm xã Nghi Kim.592198 Người đứng đầu: Phạm Anh Tuấn. Chức vụ: Giám đốc Danh sách cán bộ trực tiếp tham gia lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Bảng 1.250236. TP Vinh. TP Vinh. Fax: 0383. 4. • Phương pháp hội thảo khoa học: Tham vấn ý kiến các chuyên gia về các vấn đề môi trường của dự án. đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án. Nghệ An Điện thoại : 0383. • Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: Nhằm xác định vị trí các điểm đo đạc. thực hiện với sự tư vấn của Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường. • Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm của WHO: Được sử dụng để ước tính tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh khi triển khai xây dựng và thực hiện dự án. Địa chỉ : 236 Phong Định Cảng. Danh sách những người tham gia lập báo cáo STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Họ và tên Nguyễn Văn Khang Phan Văn Việt Lê Minh Tuấn Nguyễn Thị Thanh Tâm Nguyễn Ngọc Tú Đặng Văn Mạnh Lương Thế Lượng Phan Thị Hồng Chuyên môn Cử nhân Kinh tế Kỹ sư Công nghệ Môi trường Thạc sỹ Khoa học Môi trường Cử nhân Môi trường Kỹ sư Công nghệ Môi trường Cử nhân Môi trường Cử nhân Địa lý – Môi trường Cử nhân Tin học Nhiệm vụ Chủ đầu tư phối hợp cùng tư vấn Chủ nhiệm báo cáo Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Chuyên viên Trang 5 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh cố môi trường có tính khả thi. Nghệ An do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn là đơn vị chủ đầu tư. Tổ chức thực hiện ĐTM Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Khu nhà ở thương mại Bắc Vinh. lấy mẫu các thông số môi trường phục vụ cho việc phân tích.

Phía Đông giáp: Đường quy hoạch và đất ở chia lô. Vị trí địa lý của dự án Vị trí khu đất thuộc xã Nghi Kim. xã Nghi Kim nối ra QL1A. xóm 3. . Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: 0383. huyện Nghi Lộc.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.h cm Trang 6 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường C §I 46 öA Lß kh u d n © · ® q uy h o ¹ c h g a c n ¾ tb s¾ m èC QU Lé 1A na m 1A èC QU Lé ng ­ê ® c ¾ tb s¾ . cách bãi rác Đông Vinh khoảng 1. được giới hạn bởi: . Khu đất cách Trại tạm giam Nghi Kim khoảng 300m. Tên dự án “Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh” 1.000 và cách khu dân cư 30 .Phía Bắc giáp: Đường liên thôn.Phía Tây giáp: Đường vào UBND xã Nghi Kim. tỉnh Nghệ An Đại diện là ông: Nguyễn Văn Khang.Phía Nam giáp: Khu dân cư mặt tiền đường Đặng Thai Mai. xã Nghi Thạch.851115 1. . Chủ dự án Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn Địa chỉ: Khu CNN Trường Thạch. .3.1. b ih ® µ né i i ® xã m 2 ng hi k im èC QU hi kim x· d©n c ­ x ã m 3 x· n gh i kim nd ub in c v ¾ n b kh u c ­ i ® ­ n c d© h 2n m1 xã ik gh n g im n ­ê ® Lé 1A ­ê ® ng n hùa i kc ® ng ­ê ® ng ­ê ® ­ê ® kh u ® t ® q uy h o ¹ c h c hi a l « Ê · ¸m · b ­ ® n c d© n ­ê t® mÆ g ng Æ ® ng tha ai im È ph v in én ® u kh yx c© g g ¨n h n k © qu u4 h m t © xe ng ¸i tr u t¹ o l 4 hu µo ® n k © qu m c ¾ n b i kc ® ùc h n t biÕ m t© g a ul ng x­ ë 467 o ­ê ® vÞ tin ¬n « n g ® th éi ® bé Õ ch È kh un ng tr xu Êt it ® p. • Diện tích quy hoạch: 6.319 ha. nằm dọc theo đường Đặng Thai Mai.50m.2.

khu cây xanh là điểm kết nối các khu thuận lợi cho việc xây dựng các công trình công cộng như khu thể thao.4. các khu nhà ở biệt thự vườn và nhà ở liền kề. Bố cục về không gian kiến trúc.4.23 2 Đất trồng cỏ 10.40 72.62 3 Đất bị khai thác 4.36 18. Cơ cấu tổ chức quy hoạch và phương án đề xuất  Định hướng xây dựng và phát triển không gian .627. môi trường sinh thái bền vững.Tổ chức phân lô đơn vị nhà ở hợp lý trong sử dụng có bố cục không gian kiến trúc hài hòa.1. thiết kế về Đô thị mang tính hiện đại phù hợp với định hướng quy hoạch chung của khu vực. khu thể dục thể thao tương ứng trong khu vực.Khai thác tối đa quỹ đất dọc theo tuyến đường bao quanh khu đất để xây dựng các dãy nhà liền kề và công trình dịch vụ thương mại.531. đáp ứng nhu cầu mở rộng thành phố hiện tại. Mục tiêu của dự án Xây dựng khu nhà ở thương mại bao gồm khu chung cư thấp tầng kết hợp với siêu thị. . Ngoài ra còn mở thêm các tuyến tiếp cận khu đất tạo hướng mở tạo nên sự bề thế và thông thoáng cho cả khu. bảo vệ cảnh quan.1: Hiện trạng sử dụng đất STT Thành phần đất Diện tích(m2) Tỷ lệ (%) 1 Đất trồng lúa và hoa màu 46. .4.3.27 0.Khai thác hiệu quả quỹ đất trong xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng.Phát triển các khoảng xanh. thích hợp cho môi trường sống lâu dài của người dân.00 1.4. Bám theo các trục đường quy hoạch nhỏ và các đường giao thông nội bộ xây dựng các khu nhà biệt thự.1. Chọn đường đi vào UBND xã Nghi Kim QH 16m làm tuyến tiếp cận chính để tạo trục chính cho cả khu Quy hoạch.52 6. đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. dịch vụ.2. Nội dung chủ yếu của dự án 1.3. nhà trẻ và công viên thư giãn. Hình thức đầu tư Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới khu nhà ở thương mại.71 Tổng cộng 63.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Hiện trạng sử dụng đất: Khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp. . khu nhà vườn. Bên cạnh là khu chung cư 5 tầng và nhà ở xã hội.08 5 Đất khác 1. Bảng 1.252. bảo đảm vệ sinh môi trường cũng như cảnh quan khu vực. Trang 7 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . 1.36 4 Đất mộ xây 57.05 2. các công trình công cộng.190 100. Nội dung đầu tư 1.4.722. 1.

. cũng như thuận tiện trong giao dịch. chỉ tiêu đất ở 35m2/người.4. tầng cao trung bình 2. Trang 8 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .2. .Nhà ở xã hội 5 tầng.Khu nhà phố liền kề. có diện tích đất từ 750-800m 2/hộ. căn hộ có diện tích sàn từ 35-60m2/hộ. Hệ thống các mạng đường giao thông nội bộ được tổ chức theo dạng hình ô bàn cờ nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất cao của các khu chức năng.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh . .Nhà ở biệt thự loại B. . . . công viên cây xanh: được bố trí ở trung tâm khu quy hoạch và một vài điểm nghỉ để trồng công viên cây xanh.Khu nhà ở xã hội. nhà trẻ.  Khu vực công trình nhà ở: . 1. góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân sống nơi đây.Khu nhà ở biệt thự vườn loại B.Hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng được yêu cầu phục vụ theo quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt Nam.  Sân chơi TDTT.Khu thể dục thể thao (TDTT) + cây xanh.  Phương án cơ cấu quy hoạch phân khu chức năng Trên cơ sở định hướng quy hoạch ở trên và đặc điểm tự nhiên .xã hội của khu vực quy hoạch. Nhà ở xã hội bố trí cạnh nhà chung cư cao tầng tạo nên cụm công trình đồng nhất đồng thời góp phần làm hài hòa cho toàn khu cũng như giải quyết vấn đề ở cho người dân. .5.Nhà ở biệt thự loại A. Tổng căn hộ khoảng 80 hộ.  Khu trung tâm thương mại và dịch vụ là cửa ngõ cho trung tâm của toàn khu. .Khu chung cư thấp tầng. .Nhà ở chung cư 5 tầng số lượng: 2 nhà xây dựng căn hộ có diện tích sàn từ 50-100m2/hộ. Tổng số căn hộ khoảng 50 hộ. . Quy hoạch sử dụng đất Tổ chức các lối tiếp cận khu quy hoạch từ đường Đặng Thai Mai và đường vào UBND xã Nghi Kim.3. mật độ xây dựng 35-40%. chỉ tiêu đất ở 25m2/người.Khu dịch vụ thương mại. mật độ xây dựng 20-30% tầng cao trung bình 2 tầng.Khu nhà ở biệt thự vườn loại A. đặc biệt là các khu ở.Khu nhà trẻ mẫu giáo. cơ cấu phân khu chức năng bao gồm: . có diện tích đất từ 300-400m 2/hộ. được bố trí bám theo trục đường vào UBND xã Nghi Kim nhằm tạo được điểm nhìn tốt. tạo môi trường khí hậu tốt cho khu quy hoạch.

mật độ xây dựng 6070% tầng cao trung bình 3.30%.200 m2 2  Khu nhà phố liền kề: 1.Số lượng nhà :2 .Tổng diện tích xây dựng : 700 m2 . Dãy phố có chiều cao trung bình là 03 tầng (01 trệt và 02 lầu) .84 15.06 5.kiến trúc * Tổng diện tích khu đất : SKĐ= 63..2: Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ký hiệu CC OXH LK BTA BTB TM NT TDTT-CX Thành phần đất Chung cư 5 tầng Nhà ở xã hội Khu nhà liền kề Khu biệt thự loại A Khu biệt thự loại B Dịch vụ thương mại Khu nhà trẻ . mật độ xây dựng 28% .99 21.Tổng diện tích sàn : 6.5 2 1 Tổng cộng 1.649.25 m Bố trí nhà ở xã hội cạnh khu chung cư tạo nên sự thống nhất về hình dáng và đồng nhất trong quy hoạch.97 m Bố trí quỹ đất dành cho xây dựng chung cư 5 tầng ở trục trung tâm của khu quy hoạch tạo mối quan hệ dạng gắn kết cung như tiếp cận dễ dàng thuận tiện.525. * Diện tích đất xây dựng : SXĐ= 16.96 10.00 Tỷ lệ (%) 8.Tổng diện tích sàn : 3.97 2.3. Bố trí chủ yếu thành dãy phố liên tục dọc theo các đường quy hoạch.Số lượng nhà : 79 nhà 2 .500 m2 2  Khu nhà ở xã hội: 2. 2  Khu chung cư 5 tầng: 5.5x22m).01 3.0 tầng.mẫu giáo Khu TDTT .723.Số lượng nhà :1 .18 6.00 Tầng cao 5 5 3 2 2. 9. chỉ tiêu đất ở 20m2/người.64 24. 8x22m.00 63.. tầng 1 sử dụng một phần làm nhà xe và quản lý một phần bố trí các hộ.4.02 17.13 3.Nhà phố liền kề.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh .760.223. Mật độ xây dựng : SXĐ /SKĐ= 26.176 10.10 3.061. tầng đế sử dụng một phần làm nhà xe và quản lý. mật độ xây dựng 28%.64 3.364 913 m Có diện tích bình quân từ 148-200 m2/hộ (8x18.525.5m.061.400 m2 . Tổ chức không gian quy hoạch . .99 2.Cây xanh Giao thông & đất khác Diện tích (m2) 5.566.66 100.190 m2.25 13. Bảng 1.Diện tích xây dựng m /1 công trình : 90-120 m2 Trang 9 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .02 5.190.620 m2.503.3. có diện tích đất từ 145-200m2/hộ.Tổng diện tích xây dựng : 1.

400 m2  Nhà trẻ .Cao độ cao bình quân: 4. Tầng cao trung bình là 2 tầng.Tổng diện tích sàn : 1.Tổng diện tích sàn : 2.Giải pháp thiết kế hạ tầng . chủ yếu là diện tích đất nông nghiệp.Diện tích xây dựng m2/1 công trình : 250 m2 .mẫu giáo: 2.960 m2 .64 m2 Diện tích bình quân từ 260-380 m2/hộ.7 m.3.Thấp nhất: 4.Số lượng nhà : 1 nhà 2 .200 m2 .4.Tổng diện tích sàn : 600 m2 1. . Tầng cao trung bình là 2.Tổng diện tích sàn : 7.Diện tích xây dựng : 600 m2 .Tầng cao trung bình : 1 tầng .4.18 m2 .Số lượng nhà : 33 nhà 2 .Số lượng nhà : 4 nhà .5 tầng.Diện tích xây dựng : 3.99 m2 .Số lượng nhà : 1 nhà 2 .530. .Diện tích xây dựng m /1 công trình : 600 m2 .Diện tích xây dựng m /1 công trình : 120 m2 .223.Diện tích xây dựng : 800 m2 .ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh .Diện tích xây dựng : 1. diện tích bình quân từ 750-800 m 2/hộ.920 m2  Khu dịch vụ thương mại: 3.15 m. .4 m. kết cấu và kiến trúc  San nền Hiện tại khu đất có địa hình tự nhiên tương đối bằng phẳng.000 m2  Khu nhà biệt thự vườn loại A: 3. Tránh được hiện tượng nhập hợp các lô nhỏ thành lô to ở các khu tạo nên mất cân đối và ảnh hưởng mỹ quan chung. .Tầng cao trung bình : 2 tầng .200 m2 .Diện tích xây dựng : 79.Tổng diện tích sàn : 237.600 m2  Khu nhà biệt thự vườn loại B: 10.Cao nhất: 4. • Nguyên tắc thiết kế: Trang 10 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .760. các lô đất rộng lý tưởng cho việc xây dựng các công trình biệt thự sinh thái thân thiện với môi trường.000 m2 .176 m2 Đây là điểm riêng đặc biệt của khu quy hoạch.Diện tích xây dựng m /1 công trình : 1. .

phương án kết cấu phần thân là hệ kết cấu lõi cứng chịu lực bao gồm vách cứng kết hợp cột.Dầm có tiết diện 350x350... qui mô điều kiện địa chất công trình.. Trong hệ kết cấu này. Đặng Thai Mai là một định hướng chiến lược rất quan trọng nối liền đường tránh QL1 Vinh tới Thị xã Cửa Lò..2%...  Giải pháp kết cấu • Phần móng Căn cứ tính chất. Các trục đường nội bộ được nối liên hoàn với nhau trong khu quy hoạch.  Hệ thống giao thông • Giao thông đối ngoại Trục giao thông đối ngoại chính tại khu vực quy hoạch là đường Đặng Thai Mai QH 52m hiện tại là 30m. giải pháp móng cho công trình cụ thể như sau: Sử dụng giải pháp móng cọc khoan nhồi đường kính 120cm (CN120): sức chịu tải khoảng 550-600 tấn và cọc khoan nhồi đường kính 100cm (CN100): sức chịu tải 400-450 tấn. qui mô và tải trọng của công trình. . đảm nhận tốt chức năng giao thông bên trong và đáp ứng được yêu cầu giao thông trong những tình huống khẩn cấp khi có sự cố (Cứu thương. cứu nạn. 250x550.. đường đi UBND xã Nghi Kim và các tuyến đường QH khác nối liền với các vùng lân cận. Kết cấu đường là đường nhựa hiện đại. Độ dốc san nền i= 0.. . ) Trang 11 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . Đường đi UBND xã Nghi Kim là tuyến đường huyết mạch liên xã mặc dù hiện tại còn rất nhỏ song định hướng tương lai thì đây là tuyến đường rất quan trọng và sẽ phải mở rộng. . Do vậy ta có cao độ nền: cốt cao nhất lấy theo cốt đường Đặng Thai Mai. chữa cháy. • Phần thân Căn cứ vào tính chất sử dụng... cột biên tiết diện 400x600 và 700x700. 220x400. Dầm móng có kích thước 500x1200. dầm và sàn BTCT. Mũi cọc được cắm vào lớp cuội sỏi trạng thái chặt một đoạn có chiều sâu không nhỏ hơn 2m. 400x800. vách cứng đóng vai trò cùng chịu phần lớn tải trọng ngang (động đất và gió).Hệ cột BTCT: cột giữa tiết diện 900x900.. 150 .. 120. Hệ cột chủ yếu chịu tải trọng đứng. • Giao thông đối nội Được hình thành phù hợp với định hướng quy hoạch chi tiết của khu ở. lộ giới 12m và 15m. 140 . hướng dốc thoát nước chung của khu vực.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Cao độ san nền dựa vào trục đường Đặng Thai Mai.Hệ sàn thường có chiều dày 100. 140. 800x800.Hệ sàn caro có chiều dày sàn là 102. Các kích thước cấu kiện cơ bản như sau: ..

. Trong khu quy hoạch chỉ thiết kế mạng cấp nước sinh hoạt và cứu hỏa đến các phân khu chức năng và các công trình.5 Đường quy hoạch Mặt cắt 2-2 15 9 2x3 Đường quy hoạch Mặt cắt 3-3 12 6 2x3 Đường quy hoạch Mặt cắt 4-4 11. Các tuyến ống được chôn sâu so với Trang 12 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .Nguồn nước: Nguồn nước cấp cho khu quy hoạch được lấy từ nguồn nước sạch của nhà máy nước thành phố tại điểm đấu nối trên đường Đặng Thai Mai phía gần đường quy hoạch rộng 16m.5 6 2x2. nhà ở chung cư và các công trình công cộng khác 1200 120 144 144 Công suất m3 36 36 Công suất nước sinh hoạt Bảng 1.Vạch tuyến mạng lưới đường ống: Dựa vào mặt bằng tổng thể quy hoạch. lưu lượng tính cho từng khu vạch tuyến đường ống như sau: Mạng lưới cấp nước trong Quy hoạch được bố trí theo mạng lưới vòng.3: Tổng hợp các tuyến đường trong khu quy hoạch Ký hiệu mặt CGX Lòng Vỉa hè Tên đường cắt D (m) đường (m) (m) Đường quy hoạch Mặt cắt 1-1 30 15 2x7.5: Tính toán công suất nước chữa cháy Cột nước T/C cấp nước TT Tên công trình chữa l/giây cháy 1 Nhà ở chung cư tính cho 30 phút dập tắt một đám cháy Công suất nước chữa cháy 2 5 . Tuyến chính sử dụng đường ống bằng thép tráng kẽm D80 . các tuyến nhánh phụ sử dụng đường ống bằng thép tráng kẽm từ D40 đến D60.ngđ m3/ngđ 1 Dân số của nhà chia lô. đảm bảo an toàn cho cấp nước sinh hoạt và chữa cháy. biệt thự.Tính toán công suất: Bảng 1.8  Hệ thống cấp nước và thoát nước • Hệ thống cấp nước .D100.4: Tính toán công suất nước sinh hoạt T/C cấp nước Công suất TT Quy mô dân số Số người l/người.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh STT 1 2 3 4 Bảng 1.

các tuyến mương được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy đảm bảo tiêu thoát nước cho cả khu vực. độ dốc thủy lực 0. Hệ thống cấp nước chữa cháy được bố trí chung với hệ thống nước sinh họat. thiết kế hệ thống thoát nước: Lưu lượng tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn (tiêu chuẩn thiết kế 20TCN 51-84 Bộ Xây dựng).Mạng lưới thoát nước theo dạng xương cá.05 . hệ thống thoát nước được thiết kế hoàn toàn mới. Hệ thống thoát nước thiết kế bằng mương xây gạch chỉ. được đặt dưới vỉa hè. các trụ và họng cứu hỏa D80 được bố trí đều và thuận tiện với khoảng cách từ 140m đến 170m một trụ. công thức tính toán như sau: T = t0 + t1 + t2 (phút) (1) T: Thời gian mưa tính toán lấy bằng thời gian tụ nước tính từ điểm xa nhất của lưu vực. có nắp đan.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh cốt vỉa hè từ 40cm đến 60cm.25 x L1/60V1 (phút) L1: Chiều dài rãnh đường (m) V1: Tốc độ chảy ở cuối rãnh đường (m/s) 1. nước mưa chảy vào giếng thu trên đường vào hệ thống cống nhánh. .Tính toán. vị trí ống xem tên mặt cắt kỹ thuật. . Nếu đường quy hoạch thi công hoàn chỉnh thì hệ thống thoát nước được san về cống thoát theo hướng Bắc qua Nam và Tây xuống Đông theo hệ thống thoát nước chung của thành phố.Căn cứ vào hiện trạng thoát nước của khu vực.1%. • Hệ thống thoát nước Hướng thoát nước chính từ Tây chảy xuống Đông theo độ dốc địa hình sau đó thoát trực tiếp ra mương tiêu vào các mương nội bộ. t0: Thời gian nước chảy đến rãnh đường lấy t0 = 10 (phút) t1: Thời gian nước chảy theo rãnh đường đến giếng thu t1 = 1. .25: Hệ số thay đổi vận tốc dòng chảy phụ thuộc theo chiều cao lớp nước t2 = K x L2/60V2 (phút) L2: Chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m) V2: Tốc độ chảy ở mỗi đoạn mương (m/s) K: Hệ số vận tốc phụ thuộc vào độ dốc địa hình Q = q x ϕ x F (l/s) (2) Trong đó: q: Tra bảng cường độ mưa (l/s ha) được giá trị của q Trang 13 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . rồi chảy về hệ thống cống chính.0. sau đó chảy về cống chính nằm trong đất quy hoạch thoát theo cống dọc của đường Đặng Thai Mai.

Tổng số biệt thự loại A là 4 hộ.Lấy hệ số đồng thời sử dụng điện giữa các hộ Kđt = 0. 80 nhà liền kế và 2 khu chung cư cao cấp và dịch vụ thương mại. Đối với khu chung cư khi đầu tư xây dựng phải lắp trạm biến áp riêng. Máy biến thế chọn loại có 1 nấc 10KV Tiêu chuẩn cấp điện cho khu vực đô thị: .Cấp điện cho các biệt thự loại A: 5KW/BT .Cấp điện cho khu nhà ở xã hội 20W/m2 .7 . ta có: P1 = số BT x 5KW/BT = 4BT x 5KW/BT = 20 KW Tổng số biệt thự loại B là 34 hộ.Cấp điện cho các biệt thự loại B: 4KW/BT .Cấp điện cho khu TT thương mại + nhà trẻ: 25W/m2 .Cấp điện cho các nhà liền kề: 2KW/hộ . Xây dựng mới đường dây trên không 10KV dẫn điện đến trạm biến thế (Đường dây này đi theo mép ranh giới đường Đặng Thai Mai của khu đất quy hoạch) Trạm biến thế được xây dựng tại các lô đất công cộng. khu nhà ở xã hội và nhà trẻ.6 F: Diện tích lưu vực (ha) Chu kỳ vượt qua cường độ tính toán: P = 1 năm.Chiếu sáng công cộng lấy 10KW/Km • Phân tích công suất của các trạm biến thế Phân tích công suất các trạm biến thế chỉ tính cho 37 biệt thự. ta có: P2 = số BT x 4KW/BT = 34BT x 4KW/BT = 136 KW Tổng số hộ liền kế là 80 hộ ta có: P3 = số hộ x 2KW/nhà = 80 hộ x 2KW/nhà = 160KW Trang 14 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .Cấp điện cho khu chung cư: 30W/m2 . • • Cơ sở tính toán thiết kế Từ đường dây trên không 10KV tại cột trụ trung gian trên đường quy hoạch rộng 16m.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh ϕ : Hệ số mặt phủ (hệ số dòng chảy) lấy theo tính chất mặt phủ trong bước quy hoạch tạm thời lấy = 0.  Hệ thống cấp điện Phương án cấp điện Nguồn điện được lấy từ nguồn điện cao thế trên đường quy hoạch rộng 16m và xây dựng mới đường dây men theo khu đất theo đường Đặng Thai Mai đến trạm biến áp.

Đường cáp ngầm hạ thế đặt cách chỉ giới xây dựng 0.5KW Công suất cần cấp cho chiếu sáng công cộng: P8 = 10KW Tổng công suất tính toán cần cấp cho khu quy hoạch là: Ptt = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8) x Kđt = 674.4KV.  Hệ thống phòng cháy chữa cháy Trang 15 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .Phát triển dịch vụ điện thoại.7 = 472. không nằm trên cổng ra vào của các hộ gia đình).ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Công suất cần cấp cho chung cư cao cấp: P4 = Sxd x 30W/m2 x số nhà = 7200m2 x 30W/m2 = 216KW Công suất cần cấp cho TT thương mại: P5 = Sxd x 30W/m2 x số nhà = 3600m2 x 20W/m2 = 72KW Công suất cần cấp cho khu nhà ở xã hội: P6 = Sxd x 25W/m2 x số nhà = 2000m2 x 25W/m2 = 50KW Công suất cần cấp cho khu vực nhà trẻ: P7 = Sxd x 25W/m2 = 420 x 25W/m2 = 10. vị trí biến áp được đặt tại góc các khu đất công cộng. • Giải pháp lắp đặt cáp điện hạ thế Đường dây hạ thế dùng cáp chôn ngầm luồn trong ống nhựa Tiền Phong chôn sâu 0.7mét.5m. Trạm biến áp có công suất là 630KVA35/0.6 mét. Lựa chọn kiểu trạm biến áp: là trạm treo. báo chí mạng Internet phủ sóng trên toàn khu.5KW x 0.15KW Công suất điện tính toán toàn khu vực là: Ptt = 472KW Lấy hệ số cosφ của máy biến thế là 0.  Hệ thống thông tin liên lạc . Từ trạm biến thế cáp trục chính dẫn điện đến các tủ lắp công tơ (các tủ lắp công tơ đặt cách hàng rào các hộ gia đình 0.85 = 555 KVA Đầu tư xây dựng ba trạm biến áp.85. ta có công suất biểu kiến của máy biến thế là: 472KW/0. . Phần cấp điện chi tiết của các trạm xem bản vẽ bản đồ quy hoạch cấp điện.Phát triển mạng cáp quang và thu phát truyền thanh truyền hình khép kín và khai thác các dịch vụ truyền hình.

000đ • B (Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng): 2. cấp điện. xem xét chủ trương đầu tư. Điều kiện tự nhiên và môi trường 2.000đ 1. thanh toán vốn với các nhà thầu và đưa công trình vào sử dụng. Tổng mức chi phí đẩu tư xây dựng Tổng mức đầu tư toàn bộ khu quy hoạch (A + B + C) là: 160.Thi công móng và tầng hầm. địa mạo Trang 16 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .4. .000.000. thẩm định và phê duyệt thiết kế .6: Tiến độ thực hiện dự án Néi dung thùc hiÖn .000đ Trong đó: • A (Chi phí xây dựng công trình kiến trúc): 139.860. chuẩn bị đưa công trình vào vận hành thử. . Điều kiện về địa lý.Vận hành thử. MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ .Thiết kế cơ sở. lựa chọn nhà thi công.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Hệ thống phòng cháy chữa cháy được bố trí phù hợp trong khu dân cư và trong các khu vực công trình công cộng. lập dự án đầu tư.1.1. địa chất  Địa hình. .4. . đáp ứng yêu cầu dập tắt khi có đám cháy xảy ra. cấp nước) ước tính: 18.1.Xây dựng thô. .XÃ HỘI 2. Quy mô.000.4.000đ • C (Chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm: đường giao thông.300.5. .Thi công hoàn thiện. Tiến độ thực hiện Bảng 1.318. thiết bị được bố trí đáp ứng các quy định của Nhà nước về an toàn phòng cháy. thoát nước. chống cháy nổ. 1.Thiết kế kỹ thuật thi công. làm các thủ tục về quyền sử dụng đất.dự toán. Năm 2008 N¨m N¨m 200 9 201 0 Năm 2011 Năm 2012 N¨m 201 3 CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN. . Các họng cứu hỏa được bố trí trực tiếp lấy nước từ hệ thống đường ống cấp nước. giám sát.Thi công cọc.976.Nghiên cứu thị trường.478.

+ Lớp 3: Đất sét màu xám đen. Điều kiện về khí tượng .696 giờ. vừa.  Địa chất công trình Theo khảo sát thăm dò địa chất cho thấy nền đất ở đây ổn định về chiều sâu và chiều ngang. lớp 2 đất á sét có tính năng xây dựng kém hơn. hàm lượng hạt cát chiếm đa số. trung bình 12 tỷ Keal/ha năm. đất ẩm kết cấu mềm rời.0 -1. . lượng mưa trung bình hàng năm là 2000 mm. nhất là công trình ngầm phải có biện pháp thi công phù hợp.2. Gió có hai mùa gió đặc trưng: + Gió Tây Nam .Nhiệt độ cao tuyệt đối: .1.Nhiệt độ trung bình hàng năm: .0.Nhiệt độ thấp tuyệt đối: .10C 40C 85-90% . Lớp 1 và 3 có tính năng xây dựng tốt.40.gió khô xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 9 Trang 17 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . nâu. + Lớp 2: Đất á sét pha cát màu vàng nâu. xám tro có lẫn chất hữu cơ đã phân giải.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh .5kg/cm2 phù hợp với việc lu nền có hệ số K = 0. Chiều dày trung bình 3. các lớp đất có thành phần cát nhiều dễ xảy ra hiện tượng cát chảy nên khi xây dựng các công trình. (Nguồn: Công ty tư vấn thiết kế xây dựng thủy lợi Nghệ An) 2. kết cấu kém chặt. xám tro. trung bình khoảng 4. ổn định chậm.5 m. Từ mặt đất trở xuống độ sâu 10 m được chia thành 3 lớp đất với đặc tính sau: + Lớp 1: Đất sét màu vàng đến xám tro nhạt. Sức chịu tải trung bình của nền đất R = 1.9 . Năng lượng bức xạ dồi dào. chặt.60m. xám đen ở trạng thái nhão. có lẫn chất dính và tạp chất hữu cơ. đất ẩm bão hoà nước.Khu đất quy hoạch có độ cao địa hình tương đối bằng phẳng biến thiên từ 4.Số giờ nắng trung bình 1. . Chiều dày trung bình 5.20 đến 4.5 – 4.thủy văn  Điều kiện khí tượng Khí hậu nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. kết cấu mềm rời. có hai mùa rõ rệt và có sự biến động lớn từ mùa này sang mùa khác.Độ ẩm trung bình năm: 240C 42. trạng thái chảy. cấu tạo địa chất gồm nhiều lớp đất sét pha cát màu vàng.95.0m.Đây là khu vực với hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp và một phần là đất bỏ hoang do kém năng suất.

ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh

+ Gió Đông Bắc - mang theo mưa phùn lạnh ẩm ướt kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.

Điều kiện thủy văn

Trong khu vực dự án không có sông suối chảy qua, nguồn nước ngầm ở độ sâu 2,0 m và ổn định ở độ sâu 15 - 20 m. Nước ngầm mạch sâu chất lượng và trữ lượng rất tốt và dồi dào, có thể sử dụng nước ngầm để cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của khu dân cư. Ngoài ra, khu vực có 01 mương thuỷ lợi và 01 mương thoát nước mặt, nước thải chảy từ phía Đông về phía Tây dọc theo đường Đặng Thai Mai. 2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên

b
hµ ®i né i

xã ®i

m

2n

gh

im ik

èC QU

kim

ng

d © c ­ xã m 3 x· n g hi kim n

in c v ¾ nb

kh u
®· qu

n d©

u ®i

xã m c­

d bn

g 12 n

im hi k

hi

1A Lé

­ ®ê

ng

kh ud

t s¾

h

©n

am c n b¾

®­

ên

g

nh

ùa

i kc g ®

­ n ®ê

n ®­ ê

­ ®
khu ®Êt ®· q uy ho ¹ c h c hia l «
b¸ m ®· c­ ên t ®­ mÆ g

ng ®Æ ê ng

th a

i i ma
èC QU

hÈ c p

m

kh u

n d©

y x¨ c©

ng u n kh u© 4

m t© ng xe tr u l¸ i t¹ o 4 ®µ o n kh u u© q

h

m t© é ng ng ® tr u l a o Èu kh t

v in ¾c nb

hù nt biÕ

x

g ­ën

-q 467

i kc g ®

n ®­ ê

Þ nv tin ®¬ ng i th « ®é bé

xu Ê

Õ ch

hc t p. ®i

m

2.1.3.1. Môi trường không khí Nhìn chung, môi trường không khí tại thành phố Vinh và khu vực thực hiện dự án là trong lành (bụi, khí thải, tiếng ồn không lớn).
Trang 18 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

§ IC

6 g 4

öA

c­ yh o¹ ch

1A Lé
m

Q Uè C Lé 1A

­ê ® ng a c n b¾ s¾t

ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh

Nguồn phát sinh yếu tố gây ô nhiễm môi trường không khí tại khu vực chủ yếu là do các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường Đặng Thai Mai, đường đi UBND xã Nghi Kim và các tuyến đường QH khác nối liền với các vùng lân cận, khu vực thực hiện dự án lại có nhiều lớp cây cách ly, vì vậy môi trường ít bị ảnh hưởng. Bảng 2.1: Chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án Kết quả TCVN Thông số Đơn vị đo 5937- 2005 K1 K2 K3 (TB 1 giờ) 0 Nhiệt độ C 24,7 25,9 24,2 Độ ẩm % 85,2 84,8 85,5 Bụi lơ lửng mg/m3 0,12 0,15 0,18 0,3 NO2 mg/m3 0,05 0,09 0,07 0,2 3 CO mg/m 2,842 3,649 2,691 30 3 SO2 mg/m 0,15 0,18 0,19 0,35 75 Tiếng ồn dBA 64,1 62,4 65,7 (TCVN 5949-1998) Ghi chú: + K1: Mẫu không khí trong khu vực thực hiện Dự án + K2: Mẫu không khí lấy ngoài khu vực thực hiện dự án, tại nhà ông Hải thuộc khu dân cư xóm 3, xã Nghi Kim. + K3: Mẫu không khí lấy ngoài khu vực thực hiện dự án,tại nhà bà Thanh thuộc khu dân cư xóm 12, xã Nghi Kim. Nhận xét: Qua kết quả đo đạc và phân tích cho thấy nồng độ bụi, các loại khí nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh TCVN 5937: 2005 và tiếng ồn đều thấp hơn TCVN 5949:1998. 2.1.3.2. Môi trường nước A. Nước mặt: - Tại khu vực thực hiện dự án, nguồn nước mặt chủ yếu là nước trồng lúa và ao với diện tích vừa và nhỏ. - Ao hồ tại đây không sử dụng cho mục đích nuôi trồng thủy sản.
Trang 19 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

TT 1 2 3 4 5 6 7

(Nguồn: Trung tâm Kiểm định an toàn thực phẩm - MT, Trường Đại học Vinh tháng 03/2009).

ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh

- Khu đất cách vùng trồng rau hơn 500m. Bảng 2.2: Kết quả phân tích mẫu nước mặt TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ghi chú: + M1: Mẫu nước mặt khu vực thực hiện dự án (nước ao khu vực dự án). Nhận xét: Giá trị tất cả các chỉ tiêu phân tích đều đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT (cột B1). B. Nước dưới đất Bảng 2.3 : Kết quả phân tích mẫu nước dưới đất khu vực
Số TT 1 2 3 4 Thông số phân tích Nhiệt độ pH TDS COD (KMnO4) Đơn vị đo C thang pH mg/l mg/l
0

Chỉ tiêu Độ đục pH TSS DO Độ cứng BOD5 COD NO2- (tính theo N) NO3- (tính theo N) ClColiform Fe Tổng P SO42-

Đơn vị đo NTU Thang pH mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml mg/l mg/l mg/l

Kết quả M1 4 6,97 6 5,01 43 13 24 0,017 1,1 93 105 0,32 0,08 36

QCVN 08:2008/BTNMT B1 5,5 ÷ 9 50 ≥ 4 < 15 < 30 0,04 10 600 7500 1,5 0,3 -

(Nguồn: Trung tâm Kiểm định an toàn thực phẩm - MT, Trường Đại học Vinh tháng 03/2009).

Kết quả đo N1 23,9 6,54 187 2,3 N2 23,5 6,96 192 2,7

QCVN 09:2008/BTNMT 5,5 ÷ 8,5 1500 4

Trang 20 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

.58 0. 2.0 TCVN .7 0. tại nhà ông Hải thuộc khu dân cư xóm 3.(tính theo N) NH3 SO42ClFe Cu Mn Zn Coliform mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml 0. Ghi chú: Vị trí điểm lấy mẫu: + N1: Mẫu nước giếng khoan lấy ngoài khu vực thực hiện dự án.1.4: Một số chỉ tiêu môi trường đất khu vực dự án Kết quả P.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NO2. xã Nghi Kim.16 0 0. rau muống.7 TCVN Hàm lượng K2O tổng số % 0.006 4053 – 85 TCVN Hàm lượng CaO g/kg đất khô 22. Nhận xét: Giá trị tất cả các chỉ tiêu phân tích đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nước dưới đất QCVN 09:2008/BTNMT. rau bầu.02 mm % 29.3 9.Cấp hạt: 2 ÷ 0.002 mm % 9.014 0.pháp Chỉ tiêu Đơn vị phân tích Đ1 Đ2 Thành phần cơ giới của đất: .8 0.3.(tính theo N) NO3.5 4053 – 85 TT 1 2 3 Trang 21 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .12 0.0 0.0 15 400 250 5 1. Trường Đại học Vinh tháng 03/2009). Hiện trạng môi trường đất Vị trí xây dựng khu nhà ở thương mại Bắc Vinh thuộc xã Nghi Kim phần lớn là đất nông nghiệp trồng lúa và hoa màu như lạc.5 3.3.0 52.1 30. xã Nghi Kim. Bảng 2.77 5. tại nhà ông Hùng thuộc khu dân cư xóm 12.18 0.0 3 (Nguồn: Trung tâm Kiểm định an toàn thực phẩm .23 0.2 mm % 53.Cấp hạt: 0.9 25.2 91 0.. + N2: Mẫu nước giếng khoan lấy ngoài khu vực thực hiện dự án.014 3.9 0.27 0 1.7 109 0.2 ÷ 0.Cấp hạt: < 0.009 2.98 4.5 0.MT. bắp cải.1 5257 – 90 .

Đây là những con số khá ấn tượng mà Nghi Kim phấn đấu đạt được trong phát triển kinh tế. .2. Điều kiện về kinh tế Phát huy lợi thế của xã nằm phụ cận thành phố Vinh. chính quyền địa phương. Điều kiện kinh tế xã hội 2. Đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.25 155 1. xã đã xây dựng. hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường. Chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực tạo nên những chuyển biến tích cực. thực hiện tốt các chế độ ưu đãi. Trường Đại học Vinh tháng 03/2009) Ghi chú: Vị trí lấy mẫu . tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15%. nhất là những tín hiệu vui trong khai thác tiềm năng và thu hút đầu tư. hàm lượng dinh dưỡng nghèo. độ xốp kém.Đ2: Mẫu đất được lấy ngoài khu vực thực hiện dự án. dưới sự chỉ đạo của các cấp. thuộc khu dân cư xóm 12 xã Nghi Kim.49 AEA Tiurin (Nguồn: Trung tâm Kiểm định an toàn thực phẩm . 2. Môi trường đất khu vực dự án nhìn chung chưa có dấu hiệu ô nhiễm các yếu tố hoá học vì vùng đất chỉ đơn thuần nông nghiệp lúa nước và hoa màu. tạo bước đột phá quan trọng để xã sớm hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra. cùng chủ trương sát thực của Đảng ủy.MT. những năm gần đây. nằm về phía Đông cách khu vực thực hiện dự án khoảng 100 m.1. khuyến khích phát triển sản xuất. Như vậy.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh 4 5 Hàm lượng Al2O3 Mùn g/kg đất khô % 150 1. Nghi Kim đã có bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. thực hiện dự án phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ nhằm giữ gìn môi trường nền của khu vực. bộ mặt vùng quê thay đổi nhanh chóng. đất có thành phần cơ giới nhẹ. cấu trúc rời rạc. Năm 2008. nên chủ đầu tư và đơn vị thi công trong quá trình triển khai.Đ1: Mẫu đất được lấy trong khu vực thực hiện dự án. Trong năm. triển khai kịp thời các đề án về huy động nội lực và các nguồn lực để nâng cấp. các ngành. tổng giá trị sản xuất ở Nghi Kim đạt 126 tỷ đồng (tăng 12 tỷ đồng so với năm 2007).2. Tại khu vực dự án và xung quanh là đất cát bạc màu. về mặt kết cấu. phát triển cơ sở hạ tầng. Trang 22 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . xây dựng các công trình trọng điểm.

xây dựng và dịch vụ . Mạng lưới y tế được tăng cường và đẩy mạnh. Phong trào khuyến học phát triển mạnh mẽ. giá trị sản xuất của ngành Nông . Các lĩnh vực này đã và đang phát triển mạnh mẽ. Riêng năm 2008. Nhờ vậy. Công tác khuyến nông cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn. góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân được quan tâm có chất lượng. phối hợp với các ban ngành.5% (tăng 8.xã hội Nghi Kim cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ vậy. UBND xã đã chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu tăng dần tỷ trọng công nghiệp.808.2. văn hoá .8 tỷ đồng. dịch vụ . tổng đàn trâu bò 993 con. Dịch vụ . đã động viên. tăng 5. chính quyền xã Nghi Kim đã xác định đúng trọng tâm phát triển kinh tế mũi nhọn của địa phương. học sinh đậu vào các trường đại học.Lâm .Thương mại đạt 61. giá trị sản xuất trên tất cả các lĩnh vực kinh tế tăng trưởng mạnh. đoàn thể phát huy phong trào thi đua phát triển kinh tế. khích lệ các em học sinh phấn đấu học tập ngày càng tốt hơn. học sinh giỏi các cấp.xã hội. Trong đó.2 tỷ đồng. Ban khuyến công xã tổ chức tập huấn cho nông dân triển khai các đề án áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến cuối năm 2008. đàn lợn 5. Trang 23 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . Điểm nổi bật là cấp ủy Đảng. tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 1.830 con. tổng đàn gia cầm tăng lên 19%. Bên cạnh đó.thương mại. cao đẳng ngày càng tăng.Ngư đạt 28. toàn xã có 81 em học sinh thi đậu vào các trường đại học. Chất lượng giáo dục đào tạo đặc biệt được quan tâm.5%).ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh kết cấu cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Trong năm. tạo nguồn thu chủ yếu. làng. từ các tổ chức đến dòng họ.2.Xây dựng đạt 36 tỷ.6 tấn. đây thực sự là một tín hiệu vui góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Nghi Kim. số giáo viên dạy giỏi.8 tỷ đồng so với năm 2007. đa dạng. Bằng những chính sách phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.5% (tăng 0. đặc biệt là đẩy mạnh tốc độ phát triển tiểu thủ công nghiệp. tăng 1 tỷ đồng. sản xuất công nghiệp chiếm tới 28. ngành Công nghiệp . 2. cao đẳng và 71 gia đình hiếu học xuất sắc. Nhờ vậy. xóm đều hăng hái thi đua tạo nên một phong trào học tập tích cực. thương mại và dịch vụ.thương mại chiếm 48.2 tỷ đồng. Đáng ghi nhận nhất trong phát triển kinh tế năm 2008 là xã đã thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế. xây dựng đời sống văn hoá . Điều kiện về xã hội Song song với phát triển kinh tế. tăng 1.5%).

xét công nhận 1. cấp sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng. kinh doanh. Chính vì vậy. Tổ chức cho 570 lượt người tham gia các lớp xóa đói giảm nghèo và móc sợi xuất khẩu. quy ước xóm. Trong năm. xã đã triển khai tốt hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn. bóng chuyền mừng Đảng mừng Xuân. Năm 2008. Công tác chính sách xã hội được thực hiện đảm bảo. xuất khẩu lao động và sinh viên là 1.6%. triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. xã thu quỹ đền ơn đáp nghĩa được gần 20 triệu đồng. đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Với bất kỳ một dự án đầu tư xây dựng khu đô thị nào. chỉ đạo các xóm xây dựng hương ước. tỉnh. cấp ủy Đảng. 3. Đánh giá tác động Trang 24 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .993 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa (tăng 3% so với kế hoạch).1. việc giải phóng mặt bằng. đầu tư cho việc sửa chữa đài tưởng niệm. từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và bảo vệ môi trường. đánh giá. 100% xóm có nhà văn hóa. Tổng dư nợ vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất. Với mục tiêu gắn phát triển kinh tế với đời sống văn hóa – xã hội. tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm xuống còn 5.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Bên cạnh đó. chăn nuôi và phòng trừ sâu bệnh cho bà con nông dân. chính quyền phối hợp với các ban ngành. xã đặc biệt quan tâm đến công tác xuất khẩu lao động. Đến nay.3 tỷ đồng cho 238 người vay. Năm 2008. xây dựng nhà tình nghĩa. công tác đánh giá tác động môi trường là rất cần thiết. đoàn thể trên địa bàn có nhiều chủ trương tích cực trong hoạt động văn hóa – xã hội. xây dựng 10 đơn vị đạt tiêu chuẩn làng văn hóa cấp huyện. tổ chức thành công các giải bóng đá. Đồng thời. dự báo ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của khu vực. 6 lớp học tiếp thu kỹ thuật trồng cây dưa hấu. toàn xã có 30 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đó là quá trình phân tích. hoạt động hè cho thanh thiếu niên. xây dựng và vận hành công trình sẽ có những tác động tiêu cực và tích cực tới môi trường xung quanh khu vực tiếp nhận dự án.

việc giải toả.Giải phóng mặt bằng chuẩn bị xây dựng. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải Giai đoạn giải phóng mặt bằng Hiện trạng khu vực dự án chủ yếu là đất ruộng. . cốp pha. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường trong giai đoạn này bao gồm: . phá dỡ. … Chất thải rắn Trang 25 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .Hoạt động của xe chở . hồ vữa. SOx. từ các khu tập kết vật liệu. xây dựng hệ thống hạ tầng và công trình kiến trúc mới.Tạo ra khí thải COx. nguyên vật liệu xây dựng CnHm. túi ni trình xây dựng. Nguồn phát sinh ô nhiễm môi trường trong giai đoạn này chủ yếu xuất phát từ các hoạt động sau: . sắt thép vụn trong quá trình thi công xây dựng.. chất thải phá dỡ các công trình.Bao bì các loại. san lấp mặt bằng. . .. mương tưới tiêu.Nước thải sản xuất: Nước thải do vệ sinh dụng cụ xây dựng… . cây que các loại. rộng.Nước thải sinh hoạt và các hoạt động khác .Ô nhiễm do bụi đất. NOx.Ô nhiễm tiếng ồn do các phương tiện vận tải và máy móc thi công gây ra.… . đất vườn.1.Vận chuyển bùn đất. vi khuẩn 1 Nước thải 2 3 Khí thải .Chất thải rắn từ quá .Ô nhiễm khói thải từ các phương tiện vận tải và thi công. đá gây tác động trực tiếp đến người công nhân thi công công trình và cộng đồng dân cư và các công trình hiện có ở xung quanh dự án. dầu mỡ. cặn lơ lửng. sẽ dẫn đến ảnh hưởng tới môi trường.Chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân huỷ. Giai đoạn thi công Trong quá trình thực hiện dự án. Bảng 3.Ô nhiễm nước thải sinh hoạt của công nhân trực tiếp thi công. . lông. Nguồn ô nhiễm này ảnh hưởng không lớn do môi trường thoáng. công nhân thi công. tiếng ồn . chất thải sinh hoạt của cán bộ.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh 3.1. dầu mỡ công nghiệp.1: Nguồn tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng Các loại Thành phần của các chất TT Nguồn gây ô nhiễm chất thải gây ô nhiễm . giấy loại.Chứa nhiều hàm lượng cặn lơ lửng cao. bụi.Chất thải rắn như đất cát. .

xăng dầu..Chất thải rắn sinh hoạt .Hoạt động giao thông trong khu nhà ở thương mại Bắc Vinh sau khi dự án hoàn thành cũng là một nguồn gây ô nhiễm về không khí và tiếng ồn cho khu vực.Rác thải.2: Nguồn tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn vận hành Các loại Thành phần của các chất TT Nguồn gây ô nhiễm chất thải gây ô nhiễm 1 Nước thải . mỡ.. NOx.) làm gia tăng tải lượng các chất ô nhiễm vào khí quyển và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí đô thị. giặt là. dầu tắm rửa.Thực phẩm dư thừa.. vi khuẩn . quá trình đốt cháy nhiên liệu hoá thạch (đun nấu) là quá trình phát thải nhiều tác nhân gây ô nhiễm với tải lượng tuỳ theo khối lượng.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh .Tạo ra khí thải COx. bao bì… Giai đoạn vận hành dự án Trong giai đoạn này. . phân huỷ. than.Từ các căn hộ.Chứa nhiều chất hữu cơ dễ thải do vệ sinh nhà. Nhưng chỉ có khả năng gây ô nhiễm không khí cục bộ trong từng phòng hoặc từng hộ gia đình của các khu dân cư.Phát triển dân số: tác động đến môi trường nước do chất thải sinh hoạt của cư dân đô thị. mùi.Bao bì các loại..Nước thải sản xuất: Nước . Dân số tăng lên kéo theo sự tăng mạnh về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu (điện. khu vực thương mại. tiếng ồn . Sự gia tăng dân số đô thị cũng kéo theo sự gia tăng cường độ tiếng ồn sinh hoạt trong khu vực dân cư. .Việc hoàn thiện các tuyến đường cống thoát nước sẽ có những tác động nhất định đến môi trường nước của khu vực dự án. giấy loại.Nước thải sinh hoạt và các hoạt động khác . Bảng 3. .. giấy loại. nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường chủ yếu sẽ bắt nguồn từ các hoạt động sau: . xe ra vào .Chất thải rắn sinh hoạt . cần phải tính toán đến việc ảnh hưởng dòng chảy của các tuyến này và có biện pháp xử lý thích hợp.Dòng giao thông hoạt động trong khu vực dự án. Vì vậy trong khi xây dựng cụ thể. túi 2 Khí thải 3 Trang 26 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . Trong các hoạt động sinh hoạt. văn phòng … SOx. cặn lơ lửng. . ít ảnh hưởng đến môi trường chung. khu vui chơi. chủng loại nhiên liệu sử dụng. nước thải phát sinh từ sinh hoạt của nhân dân. bui.

tivi.1.3.Khả năng gây chấn động làm rạn nứt các công trình hoặc nhà dân kề bên khu vực dự án. Đối tượng bị tác động 3. ô nhiễm không khí ở giai đoạn này chỉ mang tính tạm thời trong thời gian thi công công trình. 3.xã hội sẽ nảy sinh trong công tác đền bù đất canh tác và chuyển đổi cơ cấu ngành nghề. cắm mốc giới. . .Tiếng ồn sinh ra do hoạt động căn hộ. xe cộ ra vào. Tuy nhiên. cho nên khi thi công công trình đều có những ảnh hưởng nhất định đến khu dân cư và các công trình này.Làm các thủ tục để được giao đất. Tuy nhiên.Khả năng sụt lún đất trong quá trình thi công và xây lắp hoặc làm thay đổi mực nước ngầm trong khu vực dự án. văn phòng cho thuê.Sự nhập cư số lượng lớn công nhân xây dựng. Trang 27 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . khu chế biến thực phẩm khoảng 150m.Sức khoẻ và sinh hoạt của cộng đồng Tác động của ô nhiễm tiếng ồn.2. . catset.Môi trường đất: khi khoan.Hệ thống thoát nước thành phố: Nước mưa. Rơi vãi vật liệu. đo đạc khu đất. đóng cọc và đào móng có thể gây ảnh hưởng đến nền móng của các hộ dân cư xung quanh. đơn vị bộ đội. nước chảy tràn trong quá trình thi công công trình cuốn theo đất. Trong giai đoạn thi công công trình Khu vực thực hiện dự án cách khu dân cư khoảng 30m và cách cây xăng.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Chất thải rắn ni lông. chủ đầu tư sẽ có biện pháp để khắc phục tác động này.3. .1. . . .Môi trường không khí: Tác động đến môi trường chủ yếu trong quá trình giải phóng mặt bằng và xây dựng dự án. .Làm biến đổi hệ sinh thái khu vực. .Tai nạn lao động có thể xảy ra với công nhân trong quá trình xây dựng. các phần dư thừa của thực phẩm … 3.1. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải Đó là các tác động kinh tế . độ rung đối với sức khỏe cộng đồng chủ yếu là dân cứ sống xung quanh khu vực dự án thi công.1. chất thải trong quá trình vận chuyển cũng như tai nạn giao thông (do tăng mật độ phương tiện tham gia giao thông) sẽ tác động mạnh tới an toàn và sức khoẻ cộng đồng dọc tuyến đường Đặng Thai Mai và cộng đồng dân cư xã Nghi Kim. đá có thể làm ứ đọng hệ thống cống thoát nước của thành phố. . .

2. Gây khó khăn cho chính quyền trong công tác quản lý.Hiện tượng lún sụt đất.Thẩm mỹ cảnh quan: Khi thi công công trình. 3. .Tác động tích cực: Góp phần chỉnh trang và làm đẹp bộ mặt thành phố Vinh nói chung và khu vực xã Nghi Kim nói riêng. gây mất vệ sinh chung.1. 3. gián…).3. Khả năng rò rỉ. . Đánh giá các tác động môi trường chủ yếu của dự án Có thể liệt kê các tác động môi trường chủ yếu và mức độ tác động của các hoạt động của dự án đối với các thành phần môi trường ở khu vực trong bảng 3. . .4. Trong giai đoạn công trình đi vào hoạt động . Đáp ứng nhu cầu về nhà ở. và thẩm mỹ toàn khu vực. ruồi. tích tụ rác thải của công nhân tạo ra môi trường sống cho các loài sinh vật và côn trùng trung gian gây bệnh (chuột.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Quá trình lưu trữ. xóm 12. giữ gìn trật tự an toàn xã hội do việc tập trung đông người trong khu nhà ở thương mại. chập mạch. . ngập úng cục bộ .Tai nạn giao thông. 3.Sự cố cháy nổ và nhóm sự cố xảy ra liên quan đến điện áp.Tai nạn nghề nghiệp. thương mại trong khu vực. muỗi. nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế..3: Các tác động môi trường chủ yếu của dự án S TT 1 2 3 Các thành phần môi trường Hoạt động của dự án Đất --Nước mặt --Nước ngầm ---Không khí Chất thải rắn Tiếng ồn Đời sống dân địa phương +++ +++ Thay đổi sử dụng đất Phát triển giao thông Phát triển thương mại và dịch vụ Trang 28 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . điện áp không ổn định. sự cố môi trường do dự án gây ra . . làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh cho cộng đồng dân cư xung quanh. sau: Bảng 3. vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường Đặng Thai Mai và đường nội xóm 3.5.3.Rơi vãi hoá chất. vật liệu sản xuất do tai nạn giao thông.. một lượng lớn đất đá.1. Dự báo những rủi ro.Tác động tiêu cực: Có thể làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông do việc tăng mật độ phương tiện lưu thông trên đường.1.

việc kinh doanh... văn hoá Phát triển hệ thống trường học Phát triển cây xanh. bên cạnh những tác động bất lợi tới môi trường thì việc thực hiện dự án cũng có nhiều tác động có lợi cho người dân địa phương như tạo quỹ nhà. Để tạo ra được mặt bằng thi công thuận lợi. Có thể nói đây là những xáo trộn lớn trong giai đoạn thực hiện dự án. cần phải giải toả thu hồi đất. có Trang 29 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . Sẽ có sự sẵn sàng bàn giao đất đúng tiến độ và cũng có sự chần chừ của một số hộ dân. đồng thời cũng có thể có những tác động lâu dài đối với nhiều hộ gia đình. đúng theo yêu cầu thiết kế. việc làm công minh. khu nhà ở và cơ sở hạ tầng phục vụ trực tiếp cho người dân xã Nghi Kim nói chung và thành phố Vinh nói riêng.-) (. Những người bị ảnh hưởng sẽ được đền bù đối với những tài sản bị thiệt hại. Đây là tác động không nhỏ trong quá trình thực hiện dự án và sẽ gặp nhiều khó khăn nhất. Vì vậy. trong khu vực giải toả hầu hết là đất ruộng (đất trồng lúa và hoa màu chiếm 72.1. Qua kết quả khảo sát thực tế cho thấy. Do vậy.23%). Khi di dời sẽ gây ảnh hưởng vĩnh viễn và tạm thời đối với một số hộ gia đình. các công trình công cộng. tác động đáng quan tâm nhất là việc trưng dụng đất.-) (. song có thể mang tính tạm thời (diễn ra trong thời gian không dài) đối với một số hộ gia đình. 3. cần có cơ chế chính sách phù hợp.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh 4 5 6 7 8 9 10 Phát triển nhà ở Phát triển hệ thống cấp nước Phát triển hệ thống thoát nước Phát triển hệ thống điện Phát triển thông tin.) (+) : tác động xấu đến môi trường (mức độ nặng) : tác động xấu trung bình : tác động nhẹ : tác động có lợi Nhận xét: Có thể nhận thấy rằng.. nhất là trong việc ổn định công ăn việc làm của người dân. Đánh giá các tác động môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. không gian mở ++ - -- - - -- - +++ +++ - --- - - +++ +++ +++ +++ +++ - +++ +++ +++ ++ (.1. các vấn đề công ăn việc làm. việc giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng tới thu nhập của những hộ dân có đất trong khu vực giải toả. Việc thu hồi đất đai sẽ tạo nên sự xáo trộn tạm thời trong cuộc sống của người dân.Những ảnh hưởng này là trực tiếp và phải có chi phí đền bù hợp lý. các quá trình hoạt động sản xuất ….5.

cần đặc biệt quan tâm đó là việc di dời các công trình ngầm. Đánh giá tác động tới môi trường trong giai đoạn thi công  Tác động của nước thải sinh hoạt Tiêu chuẩn sử dụng nước bình quân là 100 lít/người /ngày và 80% trong đó là nước thải.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh sự quan tâm và can thiệp của chính quyền (UBND xã. Hiện nay để giải phóng mặt bằng.1. như vậy lượng nước thải sinh hoạt đạt khoảng 8 m3/ngày. trao đổi và tính toán một cách kỹ lưỡng thì mới có thể hạn chế tối đa những ảnh hưởng do quá trình di dời các công trình đó gây ra. Bảng 3. chất rắn lơ lửng.5. với 8 m /ngày. Để giải quyết những vấn đề trên cần phải có sự bàn bạc. nhịp nhàng giữa chủ đầu tư và các cơ quan hữu quan để có thể thực hiện một cách tốt nhất công tác di dời các công trình ngầm trong khu vực dự án. Ngoài những tác động trong công tác thu hồi đất cho dự án.000.5-8 3 BOD5 (mg/l) 250 COD (mg/l) 500 SS (mg/l) 220 Tổng N Tổng P Coliform (mg/l) (mg/l) (MPN/100ml) 40 5 107 . Dự kiến tại thời điểm cao nhất mỗi ngày có khoảng 100 công nhân tham gia thi công. Quá trình di dời ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các công trình ngầm. ổn định trong lúc di dời. Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất cặn bã. phương án và dự trù kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng.4. thành phố) và các cơ quan hữu quan nhằm đảm bảo sự công bằng. 3.76 kg/ngày Tổng N = 40 x 8 x 1000 = 0. gặp nhiều khó khăn cả về phía chính quyền địa phương. công trình nổi là điều không tránh khỏi nhưng dự án cũng không thể không triển khai. Công tác này là một trong những khâu vướng mắc đầu tiên. Thành phần đặc trưng của nước thải sinh hoạt có thể tham khảo theo tính toán của WHO nêu trong bảng 3.108 (Nguồn: WHO) Như vậy. chủ đầu tư và phía người dân phải giao đất giải phóng mặt bằng. sự phối kết hợp chặt chẽ. các chất dinh dưỡng và vi sinh vật.4: Đặc trưng nước thải sinh hoạt Chỉ tiêu Giá trị pH 6. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Sơn tiến hành công tác điều tra chi tiết để lập kế hoạch. thu hồi đất. tải lượng chất ô nhiễm thải ra một ngày như sau: BOD5 = 250 x 8 x 1000 = 2.32 kg/ngày Trang 30 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . chất hữu cơ. Do đó vấn đề cần làm và cần đề cập đó là sự quan tâm đúng mức của các ngành chức năng.2.000mg/ngày = 2 kg/ngày COD = 500 x 8 x 1000 = 4 kg/ngày SS = 220 x 8 x 1000 = 1.

Lượng nước mưa trong khu vực dự án là khá lớn nên khả năng hoà trộn pha loãng cao.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Tổng P = 5 x 8 x 1000 = 0.38 m3/năm. tiếng ồn. với tổng diện tích xây dựng là 63.5: Đặc trưng nguồn gây ô nhiễm không khí Nguồn gây ô nhiễm Các chất ô nhiễm không khí .12 mg/l. CO2. NOx. máy móc tham gia thi công.190 m2 sẽ là: 126. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).319 ha).04 mg/l.Khí thải từ các phương tiện giao thông .  Tác động đến chất lượng không khí • Tác động của khí thải từ các phương tiện giao thông Trong giai đoạn san lấp mặt bằng.5 . COD = 10 . vận tải VOCs. nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa như sau: Tổng N = 0. ước tính Trang 31 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .04 kg/ngày  Tác động của nước mưa chảy tràn Nước mưa chảy tràn có lưu lượng phụ thuộc vào chế độ khí hậu của khu vực dự án.0.20mg/l. Tổng P =0. CO. ngoài ra còn có nhiều tạp chất khác như dầu.Khí thải từ máy móc thi công trên công trường Trong giai đoạn san lấp mặt bằng khu vực dự án..1.190 m2 (6. TSS = 10 . Đặc trưng của các nguồn gây ô nhiễm không khí do giao thông được thể hiện ở bảng dưới: Bảng 3. So với nước thải.5 mg/l. Thường nước mưa chảy tràn cuốn theo nhiều bùn đất.  Tác động của nước thải Lượng nước thải thải ra trong quá trình thi công tuy không lớn nhưng lượng nước này chứa nhiều cặn lơ lửng. . Hydrocacbon. vụn vật liệu xây dựng… Nước mưa chảy tràn tuy có lưu lượng lớn nhưng chỉ tập trung vào một vài tháng trong mùa mưa (thường trong khoảng tháng 6 đến tháng 8). đây là nguyên nhân khiến cho nguồn nước tiếp nhận loại nước thải này có độ pH cao. vôi vữa. theo Niên giám thống kê thì lượng mưa trung bình là 2000mm/năm (2008). việc san ủi và thi công sẽ kéo theo các ảnh hưởng đến môi trường.Bụi. dẫn đến nồng độ các chất ô nhiễm trong nước sẽ giảm mạnh. có thể gây ô nhiễm nguồn nước và có thể ảnh hưởng đến đời sống của thuỷ sinh vật sống trong nguồn nước tiếp nhận. Nguồn phát sinh khí thải trong giai đoạn này chủ yếu từ các hoạt động vận chuyển đất cát để san lấp và khí thải từ các phương tiện.03 . rung động.. mỡ. Như vậy. lượng nước mưa chảy tràn trên tổng diện tích đất 63. SO2. nước mưa khá sạch. xi măng.

190 x 1.6: Hệ số phát thải đối với các nguồn thải di động đặc trưng (kg/1000km) Phương tiện Phương tiện vận tải nặng dùng dầu diesel từ 3.4 14.9 2. cát bê tông cần dùng trong quá trình san lấp và thi công xây dựng.5 ≈ 108.8 Xe vận tải dùng dầu diesel > 16 tấn Chạy trong đô thị Chạy ngoài đô thị Chạy trên đường cao tốc 1.4 6.2 24. .Khối lượng đất đắp: 63.16 tấn Chạy trong đô thị Chạy ngoài đô thị Chạy trên đường cao tốc Bụi SO2 NOx CO VOC Pb 0.7 3.6 + 23. Mức độ ô nhiễm do các phương tiện giao thông phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường xá. lưu lượng xe là 151 xe/ngày.6 1.87 ~ 19 lượt/h.15 S 4.26 S 7. bê tông này được thu mua trên địa bàn thành phố Vinh và các huyện xung quanh. bê tông được dùng trong quá trình san lấp và thi công xây dựng là: 6.6 0.1 19.355.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh .8 14.8 0.558 lượt xe. lưu lượng dòng xe.355.1 là độ dốc thiết kế san nền .Khối lượng vét hữu cơ theo khảo sát : 63.29 S 4. Tải lượng các chất ô nhiễm được tính toán trên cơ sở “Hệ số ô nhiễm: do Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập như sau: Bảng 3.43 S 6.190 x 0.9 2.24 là độ cao cần đạt được.1S 18.15 S 11.5 (m3) Vậy tổng khối lượng đất.791. Lượng đất cát. mật độ xe.5 .6 1.9 0.3 3.319 (m3) Trong đó: 0.466 m3 đất. Giả sử mỗi xe ôtô chuyên chở 8m3. Với tỷ lệ xe chạy trong giờ làm việc là như nhau nên có thể tính bình quân xe chạy trong một giờ là: 181:8 = 18. vậy có khoảng 13.3 7.Khối lượng bê tông ước lượng khoảng: 23.24 = 78.1 = 6.9 0.8 7.6 (m3) Trong đó: 1.1 2. cát. chất lượng kỹ thuật xe trên công trường và lượng nhiên liệu tiêu thụ.791.4 Xe buýt dùng dầu diesel > 16 tấn Trang 32 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . Tổng thời gian chở khoảng 90 ngày.6 3.319 + 78.0 2.9 4.0 2.

h = 0. phân rác.6 2. Rapid Environmental Assessment.Các hoạt động gián tiếp như thải các chất thải.85 kg/1000 km. SO2 và chỉ mang tính cục bộ.8 = 15.6S 5. Việc ô nhiễm tiếng ồn và rung động sẽ chỉ diễn ra trong thời gian san nền và trong giai đoạn thi công xây lắp dự án. H2S.9 SO2 6. Trang 33 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường ..s Trong quá trình san lấp mặt bằng khu vực dự án.00475 mg/m.2 0.8 2..s Tải lượng VOCs: EVOCs= 19 x 0.076 mg/m..1 kg/1000 km.9 CO 6. do sự phân huỷ các chất thải sẽ gây ra mùi hôi thối (NH4...15S = 78.2 13. tải lượng ô nhiễm cho thời gian hoạt động san lấp mặt bằng là: Tải lượng bụi: Eb = 19 x 0.5 18.0042 mg/m..h = 0.h = 0. đồng thời mật độ thi công không lớn do thực hiện theo phương pháp cuốn chiếu nên gây tác động không đáng kể đến các thôn xóm xung quanh.61 S 6.4 1.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Phương tiện Chạy trong đô thị Chạy ngoài đô thị Chạy trên đường cao tốc Bụi 1. lượng khí thải này không nhiều chủ yếu là CO..1 VOC 5.0219 mg/m.s Tải lượng NO2: ENO2= 19 x 14.7 Pb (Nguồn: WHO.h = 0.4 = 273. 1993) Chú thích: P: hàm lượng chì có trong nhiên liệu (g/l) S: hàm lượng phần trăm lưu huỳnh trong nhiên liệu (%). • Các thiết bị. Hiện tại khu vực dự án hầu như chưa bị ô nhiễm tiếng ồn và rung động.6 kg/1000 km.2 kg/1000 km. xây lắp hoàn tất.2 1. máy móc xây dựng.h = 0.) gây ô nhiễm môi trường không khí và mất cảnh quan đô thị  Tác động của tiếng ồn và rung động Ô nhiễm tiếng ồn và rung động là một thành phần ô nhiễm môi trường chủ yếu trong các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật.9 = 17.11 S NOx 16. Các ô nhiễm này sẽ giảm dần khi quá trình thi công.0153 mg/m.1 kg/1000 km. ảnh hưởng của bụi và các chất khí độc hại từ các phương tiện vận chuyển đất cát chủ yếu là trong khu vực dự án với bán kính trong vòng 100m. • Tác động của khí thải từ các hoạt động khác: Hoạt động sinh hoạt của con người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ô nhiễm môi trường không khí: như hoạt động đốt dầu.lấy hàm lượng S bằng 1l% Như vậy.9 = 55. đun than.s Tải lượng SO2: ESO2= 19 x 4. Ô nhiễm ồn và rung phát sinh từ: • Xe tải nặng vận chuyển vật liệu xây dựng. vào môi trường.3 2..s Tải lượng CO: ECO= 19 x 2.

. san lấp mặt bằng. 78dBA và 72dBA. Để san lấp mặt bằng. .7: Mức ồn phát sinh từ các máy móc thiết bị xây dựng Mức ồn ở vị trí cách Quy định của cơ quan Máy móc thiết bị thiết bị 15m dịch vụ công cộng Hoa (dBA) Kỳ (dBA) Máy đóng cọc 90-104 95 Sửa máy và máy khoan 76-99 75 Xe tải 70-96 75 Máy cẩu 75-96 75 Xe lu 72-88 75 Máy kéo 73-96 75 Máy san ủi đất 77-95 75-80 Xe trải bêtông nhựa atphan 82-92 80 Máy trộn bêtông 71-90 75 Máy phát điện 70-82 75 Máy đầm rung 70-80 75 Mức ồn trong các hoạt động xây dựng đặc biệt được đánh giá như sau: .Các hoạt động bóc đất. cần có một số máy móc thiết bị như máy xúc. Do vậy ở đây tham khảo mức ồn phát sinh từ các máy móc thiết bị xây dựng được Cục Đường bộ Liên bang Hoa Kỳ thống kê trong bảng 3. máy san và ôtô tải. 60m. Các máy móc thiết bị này có thể tạo nên mức ồn Trang 34 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . trong điều kiện không có vật che chắn. Bảng 3. thì mức ồn ở khoảng cách 60m chỉ còn là 63dBA. 120m tương ứng sẽ là 84dBA. máy ủi.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh • Trạm trộn bêtông • Máy đóng cọc. Vì vậy. mức ồn tại vị trí cách trạm trộn bêtông 10m. máy kéo. mức ồn tại khoảng cách xa gấp đôi bị giảm 6 dBA so với mức ồn trước đó. Hiện tại ở Việt Nam chưa có tiêu chuẩn về mức ồn phát sinh của máy móc thiết bị thi công.Các hoạt động đóng cọc Hoạt động đóng cọc có thể tạo nên tiếng ồn vượt quá 105dBA trong phạm vi 15m tính từ nguồn gây ồn. • Hoạt động ủi đất • Máy phát điện. Trường hợp máy trộn bê tông cải tiến chỉ tạo nên mức ồn 75dBA tại vị trí cách 15m.Các hoạt động trộn bêtông Mức ồn lớn nhất tại vị trí cách trạm trộn bêtông 15m là 90dBA.7.

trồng cỏ chiếm trên 90% Trang 35 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . Đất mộ xây: 57.40m2.Khu đất trên thuận lợi cho việc khai thác xây dựng .Rác thải trong quá trình sinh hoạt của công nhân trên công trường nếu không có sự quản lý.4 x 100 = 40 kg/ngày Lượng rác thải sinh hoạt này sẽ tác động xấu tới môi trường nếu không được thu gom. Nếu chúng cùng hoạt động thì mức ồn sẽ được cộng hưởng.627.Đất ruộng. Tác động này được đánh giá là bất lợi nhưng mang tính cục bộ và tạm thời vì mức ồn này sẽ giảm nhanh khi truyền qua khoảng cách từ công trường tới các khu lán trại của công nhân và khu dân cư. Đất trồng cỏ: 10.Máy phát điện Mức ồn phát ra từ các máy phát điện có thể đạt 82dBA tại vị trí cách xa nó 15m. Đất bị khai thác: 4.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh 90dBA ở khoảng 15m. . xử lý hàng ngày. Với khoảng 100 công nhân lượng rác thải sẽ là: Q = 0. Trong khu vực xây dựng.27m2 .05 m2 Như vậy .xã hội Hiện trạng khu đất trước khi triển khai dự án là khu đất gồm: Đất trồng lúa: 46.722.98dBA. Tiếng ồn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cán bộ. công nhân viên thi công trên công trường và cộng đồng dân cư. Như vậy mức ồn khi xây dựng cơ sở hạ tầng vượt quá mức ồn cho phép 510 dBA. tuy nhiên lượng chất thải này không lớn không dễ bị phân huỷ gây mùi khó chịu nên Ban quản lý công trường cần tuyên truyền cho các cán bộ công nhân viên thu gom các chất thải này để đúng nơi quy định để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường. các máy móc khi hoạt động sẽ tạo ra tiếng ồn cao và ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân đang làm việc trong công trường. mức ồn lớn nhất ở khoảng cách 60m sẽ khoảng 70dBA. Dự kiến mức ồn bình quân trên công trường có thể đạt: 87 -90 dBA.4 kg/ngày/người. bảo dưỡng và vệ sinh xe máy thi công. ảnh hưởng này sẽ giảm đáng kể hoặc mất đi khi dự án đi vào hoạt động.  Đánh giá tác động tới kinh tế . Đất khác: 1. Như vậy. Theo ước tính trung bình mỗi cán bộ công nhân viên làm việc trên công trường thải ra 0.531. thu gom tốt thì ngoài việc làm mất mỹ quan khu vực nó còn là một tác nhân gây ô nhiễm môi trường đất.252. ví dụ 6 máy cùng làm việc có thể gây mức ồn 97 .52m2. hoạt động xây dựng công trình còn thải ra các chất thải nguy hại như: dầu mỡ. dẻ lau dính dầu từ quá trình sửa chữa.36m2.  Ô nhiễm do các loại chất thải rắn . Bên cạnh chất thải sinh hoạt.

do quá trình tập kết nguyên vật liệu và các loại phương tiện. các ao thả cá của dân. Việc thay đổi này sớm ổn định hay không là phần lớn phụ thuộc vào chính sách đền bù và hỗ trợ của các cấp có thẩm quyền cũng như sự nỗ lực của bản thân các hộ gia đình bị mất đất..08% tổng diện tích) . nhái. Tuy nhiên.627. Điều này sẽ có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động giao thông trên các tuyến đường vận chuyển.  Tác động đến hệ sinh thái trong khu vực • Hệ thực vật Như trong phần hiện trạng đã trình bày.  Tác động đến các công trình liên quan và cơ sở hạ tầng Trang 36 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .Chi phí đền bù thấp .Giao thông thuận lợi Như vậy phần lớn đất canh tác sẽ được chuyển thành đất đô thị. máy móc thi công sẽ cản trở sự đi lại của các phương tiện giao thông trong khu vực dự án và các tuyến đường liên quan nếu không có biện pháp quản lý và thi công hợp lý. Tổng số diện tích lúa bị phá hủy là 46. nằm trong khu vực dự án chủ yếu là đất trồng lúa và đất trồng cỏ.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh . Do vậy. do vậy đời sống của những hộ gia đình mất đất canh tác sẽ có sự thay đổi. Để vận chuyển toàn bộ khối lượng vật liệu này và thiết bị máy móc đến công trường với thời gian thi công khoảng hơn 3 năm ước tính bình quân mỗi ngày hàng chục đến hàng trăm lượt xe tải 10 tấn ra vào công trường ở đây cả ngày lẫn đêm. họ phải chuyển đổi cơ cấu ngành nghề. khi thi công... Hệ thống nước mặt trong khu vực chủ yếu là hệ thống thoát nước. Bên cạnh đó Dự án Khu nhà ở thương mại Bắc Vinh sẽ hình thành nên một khu đô thị với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố Vinh.Không phải giải phóng mặt bằng nhiều (trừ diện tích có nghĩa địa chiếm 0. Việc thay đổi sử dụng đất là một tác động lớn đến môi trường của dự án đặc biệt tác động tới đời sống của người dân mất đất canh tác. các tác động đến hệ động vật của quá trình triển khai dự án hầu như không đáng kể.  Tác động đến hoạt động giao thông trong khu vực Lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường khu vực dự án hiện tại không lớn. mang lại lợi ích cho người dân địa phương. và an toàn khi tham gia giao thông.4 m2. • Hệ động vật Chúng ta biết rằng trong khu vực dự án không có các loài động vật hoang dã mà chỉ có các loại ếch.

Việc thi công đường trên một diện tích 6.319 ha. nguyên vật liệu xây dựng cũng như trong quá trình sinh hoạt. có thể gây úng ngập cục bộ nếu không có giải pháp thoát nước hợp lý.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Trong quá trình thi công.  Các tác động do sự cố Trong quá trình thực hiện dự án sẽ khó lường trước được các sự cố bất thường xảy ra như: . gặp các công trình ngầm.  Trật tự an ninh xã hội Việc tập kết trang thiết bị. tranh thủ của các phần tử xấu xâm nhập vào khu vực thi công gây ảnh hưởng tới vấn đề trật tự an ninh trong khu vực. điện. đứt rạn. tổ chức quản lý các hệ thống ngầm này để di chuyển hoặc bảo trì một cách tốt nhất. như lún. sẽ ảnh hưởng nhất định tới hoạt động của các công trình nếu không có tính toán và kiểm tra kỹ lưỡng.Sự cố cháy nổ sinh ra từ các sự cố máy móc. cáp điện ngầm. Do vậy sẽ có những tác động nhất định đến các hệ thống này.1 %. hệ thống thông tin điện lực. cảnh quan khu vực Phần diện tích khu vực dự án không có công trình văn hoá lịch sử. dốc từ Bắc qua Nam.Sự cố về trật tự an ninh trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng. hệ thống thông tin quân đội. độ dốc được tính toán đảm bảo nước mưa trong khu vực đô thị có thể tự chảy với độ dốc ra đường 0. nguyên vật liệu và công nhân đến làm việc tại khu vực dự án ngoài vấn đề gây xáo trộn cuộc sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.05 % .. Tây xuống Đông theo hệ thống thoát nước chung của thành phố do vậy với cường độ mưa tính toán tại thời điểm mưa với lưu lượng lớn nhất theo tính toán là Trang 37 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .0. ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh còn kéo theo ảnh hưởng hoạt động trật tự an ninh cho khu vực.Sự cố tai nạn lao động trong quá trình thi công. cơ quan Nhà nước. vận chuyển . Do vậy khi quy hoạch san nền chủ đầu tư đã tính toán thiết kế chọn cao độ là 4. như hệ thống thông tin bưu điện. các phương tiện thi công . Đặc biệt trong công tác bảo vệ trang thiết bị. cụ thể là: .. máy móc.4 m phù hợp với cao độ đường trong khu vực thành phố Vinh. Đây là một trong những nội dung cần quan tâm và phải có sự phối hợp hết sức chặt chẽ với các đơn vị. giao tiếp giữa công nhân và người dân không loại trừ sự trà trộn.  Các tác động do độ cao san nền và thoát nước Vào những thời điểm mưa lớn kéo dài.  Tác động đến các công trình văn hoá lịch sử. gây rò rỉ. trường học. phải di dời do vậy những tác động lớn ở khu vực này là không có.

2 m3/ngày Trong đó: .92 m3/ngày. Tải lượng các chất ô nhiễm tương ứng thải ra một ngày như sau: BOD5 = 250 x 115. .5.6 kg/ngày Tổng P = 5 x 115.Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là hàm lượng chất hữu cơ rất cao. . trong hạng mục xây dựng đều có xây hệ thống bể tự hoại đúng tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng do vậy nồng độ chất ô nhiẽm sẽ được giảm đi đáng kể.34 kg/ngày Tổng N = 40 x 115.2 x 1000 = 4.Lượng nước thải nhà vệ sinh: Hệ thống thoát nước của công trình là hệ thống thoát nước riêng nên lượng nước thải vào bể tự hoại chỉ là lượng nước thải từ các bệ phốt và bệ tiểu nam. trong đó có vi sinh vật gây bệnh.58 kg/ngày Tuy nhiên.8 kg/ngày COD = 500 x 115.2 x 1000 = 0.38m3/năm thì hệ thống thoát nước phải được tính toán sao cho đảm bảo tiêu thoát nước cho khu nhà ở thương mại Bắc Vinh và không gây úng ngập khu vực đất canh tác cũng như khu dân cư.3.Hoạt động sinh hoạt của nhân dân.28 m3/ngày. . trong nước thải sinh hoạt chứa nhiều vi sinh vật. Đồng thời. cần thiết cho các quá trình chuyển hóa các chất bẩn trong nước thải. 3.  Tác động tới môi trường do nước thải sinh hoạt Khi đi vào hoạt động.28 = 97.2 – 17. nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của toàn khu nhà ở thương mại là Qsh ≈ 144 m3/ngày Lượng nước thải sẽ là: 144 x 80% = 115. Vì vậy lưu lượng nước thải từ bệ xí được tính bằng 15% tổng lượng nước thải: Qth1= 15% x QTH = 15% x 115. nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường chủ yếu sẽ bắt nguồn từ các hoạt động của dự án như sau: . trong nước thải sinh hoạt còn chứa nhiều vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ.Lượng nước thải của hoạt động sinh hoạt khác: Qth2= 115.2 = 17.2 x 1000 = 28.2 x 1000 = 25.6 kg/ngày SS = 220 x 115.2 x 1000 = 57. Đánh giá tác động trong giai đoạn dự án hoàn thành Trong giai đoạn này. dao động từ 50-55 %. Trang 38 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh 126.Dòng giao thông hoạt động trong khu vực dự án.1.

Thành phần rác bao gồm thực phẩm thừa (rau. lá cây 10 . Nếu sử dụng Trang 39 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . điều kiện tự nhiên của khu vực dự án .  Tác động do rác thải sinh hoạt Lượng chất thải có khả phát sinh trong quá trình dự án hoàn thành chủ yếu là rác thải sinh hoạt và chất thải rắn thu gom trong quá trình vệ sinh đường. đặc điểm hệ thống thoát nước. định mức 0.14 4 Kim loại 1 -2 5 Các chất khác 3-4 (Báo cáo ĐTM dự án Khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn) Lượng rác thải của Khu nhà ở thương mại Bắc Vinh ước tính khoảng 600 – 1200 kg/ngày (ước tính có 1200 người sống và làm việc.Nước thải sinh hoạt giàu chất hữu cơ và chất dinh dưỡng. trong đó có vi khuẩn gây bệnh phát triển. nên áp dụng tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT. . Lượng rác này nếu quản lý tốt và thu gom. túi nilon. nước thải khu nhà ở thương mại Bắc Vinh sau khi qua xử lý phải đạt QCVN 14 :2008/BTNMT. gỗ vụn.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh .Thành phần nước thải sinh hoạt phụ thuộc rất nhiều vào tiêu chuẩn cấp nước.. gỗ... tập quán sinh hoạt của người dân. quả.. Lượng rác này không đồng nhất và tương đối ít. hoạt động của khu xử lý nước thải nếu không được quản lý và vận hành tốt sẽ có thể gây mùi do khí thải sinh ra từ một số công đoạn trong hệ thống xử lý nước thải ở một số điểm như bể thu gom nước thải. vì vậy nó còn là nguồn để các loại vi khuẩn. điều kiện trang thiết bị vệ sinh. lưu lượng. với các thông số chính cụ thể như sau: STT 1 2 3 4 Thành phần SS BOD5 Nitrat (NO3) Phosphat (PO43-) Đơn vị mg/l mg/l mg/l mg/l QCVN 14 :2008/BTNMT 100 50 50 10 Khi khu nhà ở thương mại Bắc Vinh hoàn thành. Cụ thể.5 – 1 kg/người/ngày). lá gói). Bảng 3.8: Thành phần của rác thải sinh hoạt TT Thành phần Tỷ lệ (%) 1 Các chất hữu cơ dễ phân huỷ 40 . • Áp dụng tiêu chuẩn nước thải Căn cứ vào tính chất. mức sống xã hội. chuyên chở thường xuyên đến các bãi chôn lấp hợp vệ sinh thì sẽ ít gây ô nhiễm đến môi trường. chất lượng nước của nguồn tiếp nhận là hệ thống tiêu nước (mương tiêu chạy sát ranh giới phía bắc của khu đất). ở mức II.60 2 Các loại bao bì polyme 25 -35 3 Các chất dễ cháy như giấy.

• Tác động đến môi trường không khí Nguồn ô nhiễm không khí trong giai đoạn hoạt động của dự án là các loại khí thải phát sinh từ các hoạt động giao thông vận tải chạy qua khu vực. Về mức độ chi tiết của các đánh giá Đánh giá tác động tới môi trường của dự án tuân thủ theo trình tự: .Những phế phẩm này nếu không được thu gom và xử lý thì không chỉ làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. xanh. muỗi. Nồng độ các khí này phụ thuộc vào mật độ xe và chủng loại xe chạy qua khu vực.  Tác động do gia tăng các phương tiện giao thông Khi lưu lượng xe ở khu vực tăng lên sẽ kéo theo các tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và xã hội là: tăng nồng độ ô nhiễm các chất khí và nước. hiện đại. Các khí phát tán vào không khí gây ô nhiễm môi trường chủ yếu là: CO.2.  Sự cố môi trường Khi khu nhà ở thương mại Bắc Vinh đi vào hoạt động.  Tác động do chất thải nguy hại Chất thải nguy hại của công trình bao gồm: Bóng đèn huỳnh quang hỏng. xây dựng được ý thức quyền lợi và nghĩa vụ của từng công dân tham gia bảo vệ môi trường. Pb.Sự cố cháy nổ . bình xịt ruồi. tăng lượng rác thải xuống khu vực và tai nạn giao thông. SOx. sạch đẹp.Sự cố vận hành trạm xử lý nước thải sinh hoạt 3.Khi dự án đi vào hoạt động cũng sẽ gây ra một số tác động xấu đến môi trường xã hội nhân văn và phát sinh các tệ nạn xã hội.  Tác động đến môi trường xã hội . cần có các biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức đề phòng sự cố. gián. pin . đó cũng là một thành công của dự án. . Lợi ích của dự án.. Nhận xét về mức độ chi tiết.Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động gây tác động của dự án.2. xây dựng được nếp sống văn minh đô thị. độ tin cậy của các đánh giá 3. dự án góp phần làm cho thành phố Vinh khang trang. NOx. ngăn ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường như: . bụi.1. Các khí này được hình thành trong quá trình đốt nhiên liệu của các động cơ đốt trong.acquy. vì vậy cần phân loại trước khi làm phân..ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh làm phân bón nên lưu ý tới lượng chất thải rắn vô cơ và ni lông. tăng các sự cố do giao thông.Về mặt mỹ quan. Trang 40 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . các loại dược liệu hỏng.

Về độ tin cậy của các đánh giá Công cụ và các phương pháp được sử dụng để đánh giá tác động môi trường. xây dựng công trình và trong quá trình hoạt động dự án. Để có được các số liệu chính xác trong quá trình hoạt động của khu nhà ở thương mại.Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động. . giảm thiểu tới mức có thể các tác động môi trường do việc thực hiện dự án gây nên. Trang 41 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . chúng tôi còn tham khảo các số liệu về quan trắc môi trường ở các dự án có quy mô và điều kiện tương tự. đây là các phương pháp pháp phổ biến nhằm đánh giá đầy đủ.Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động.2. Các biện pháp giảm thiểu đề xuất đảm bảo các nguyên tắc sau:  Các biện pháp giảm thiểu phù hợp với quy mô công trình của dự án và đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh . dự án đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu. phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường một cách khả thi. Ngoài các phương pháp nêu trên. hạn chế các tác động môi trường không mong muốn.  Các biện pháp bảo vệ môi trường được thực thi trong suốt quá trình thiết kế quy hoạch. dự án sẽ thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật mang tính khả thi nhằm phòng tránh. Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì vậy mà trên cơ sở các đánh giá. Chủ đầu tư sẽ thực hiện chương trình giám sát môi trường và trên cơ sở đó sẽ điều chỉnh.2. CHƯƠNG 4: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU. khoa học và khách quan về các tác động có thể xảy ra trong từng giai đoạn. 3.  Có phương án phù hợp đối với những tác động môi trường không thể khắc phục hoặc giảm nhẹ được. để có số liệu đối chứng với thực tế. quy mô không gian. cho từng đối tượng. bổ sung các giải pháp thích hợp để kiểm soát ô nhiễm. PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG Căn cứ vào các tác động và mức độ tác động tới môi trường. Độ chính xác và tin cậy của các phương pháp này là rất cao. chính xác.

tổ chức giao thông hợp lý.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Các biện pháp giảm thiểu các tác động tới môi trường của dự án được thể hiện như sau: 4.1. cho những con em các . -Thực hiện quy chế về an toàn lao động -Thu gom và sử chất thải rắn.Phá dỡ và thu dọn trường hợp lý các công trình phục vụ tự .1: Các biện pháp cho mỗi giai đoạn công trình Giai đoạn áp dụng các biện pháp giảm thiểu Trước thi công Thi công Vận hành .Hạn chế ngăn cản dòng chảy tự thi công. đảm bảo cảnh nhiên quan và an toàn giao nhiên và mương thuỷ lợi.1.1.Thu gom (có phân mỗi ngày thi công. Môi -Thu gom đất đá thải và đổ nơi . Đối với các tác động xấu 4. Nguyên tắc giảm thiểu cơ bản của dự án Các phương án đề xuất dựa trên các nguyên tắc sau: Bảng 4. Trang 42 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . .Thực hiện đền . giao thông Môi trường -Kiểm soát bệnh tật từ công nhân xã hội xây dựng.Ưu tiên tạo việc làm bù cho dân.Làm gọn gàng công trường sau thông. loại) rác thải sinh hoạt.Lắp đặt các thiết bị cảnh báo hộ nông dân bị thu hồi đất. .Bố trí công trường thi công và .

Tiến hành kiểm tra chất lượng môi trường định kỳ Như vậy..Trồng cây chống ồn đường công vụ và đường dân sinh nơi gần khu dân cư tiếp giáp với công trường.Các xe vận tải trước khi ra khỏi công trường phải được rửa sạch các bánh xe trước khi tham gia giao thông thành phố. tăng cường năng lực của những người bị ảnh hưởng bởi dự án.Giám sát hoạt động bảo vệ môi xử lý nước thải. khả năng thu nhập và mức sản xuất. Hội đồng này sẽ tiến hành việc khảo sát chi tiết hiện Trang 43 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .2. giáo dục(tuyên truyền khả thi hơn) về ý thức bảo vệ môi trường cho đội ngũ công nhân . giảm thiểu những tác động xấu có thể có của công tác giải phóng mặt bằng và cung cấp khuôn khổ về chính sách đãi ngộ và thực hiện dự án.1. rác thải trong khu lán trại. .. Việc giảm thiểu sẽ được ý thức suốt quá trình thi công cũng như khi khai thác dự án sau này nhằm loại bỏ gần như hoàn toàn các tác động tiềm ẩn gây hậu quả xấu cho môi trường trước mắt cũng như lâu dài. giải phóng mặt bằng. 4. Tổ chức thực hiện Chủ dự án sẽ làm việc với chính quyền địa phương để thành lập Hội đồng đền bù. hoặc ít nhất cũng hoàn trả lại như trước khi có dự án. . đồng thời tạo sự thích nghi do sự xuất hiện của dự án thì biện pháp giảm thiểu các tác động được coi trọng hàng đầu.2. .Đào tạo. Các biện pháp giảm thiểu cũng như phát huy vai trò tích cực của dự án nhằm mục tiêu cuối cùng là mang lại hiệu quả hữu ích và hạn chế tối đa tác động tiêu cực không mong muốn.2.Trong trường hợp thi công đóng cọc phải có rãnh chống rung.1. trường trong khu vực công trường. . Mục tiêu và nguyên tắc kế hoạch giải phóng mặt bằng Mục tiêu của kế hoạch hành động giải phóng mặt bằng là đảm bảo đúng thời gian trưng dụng đất cho việc thực thi dự án.1.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Môi trường sống . Giảm thiểu tác động xấu và sự cố môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng 4.Thu gom chất thải rắn xây dựng và xây dựng khu xử lý nước.1. cải thiện điều kiện sống của họ.Tưới nước làm ẩm trên các . .2. 4. nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường.

2. cũng như các phương án hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu ngành nghề. Trong quá trình đền bù.thuê đất. Việc thay đổi này sớm ổn định hay không là phần lớn phụ thuộc vào chính sách đền bù và hỗ trợ của các cấp có thẩm quyền cũng như sự nỗ lực của bản thân các hộ gia đình bị mất đất canh tác. Giảm thiểu tác động do mất đất canh tác Như đánh giá tác động tới kinh tế . chủ đầu tư sẽ phối hợp với cơ quan chức năng địa phương thành lập Hội đồng đền bù đất. giá cả chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền cắm mốc chỉ giới. Khi tạo được mặt bằng sẽ tiến hành bàn giao cho các ngành chức năng.2. Do vậy. di dời và có chính sách đền bù thoả đáng để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống mới để đảm bảo giải phóng mặt bằng đúng tiến độ cho dự án được triển khai.1. 4.Hỗ trợ về mặt kinh phí: Một trong những phương pháp khuyến khích đối với các hộ nghèo là cần có sự hỗ trợ thêm về mặt kinh phí để các hộ này có thể thực hiện được di dời và bàn giao mặt bằng một cách nhanh chóng.Cho phép vay vốn từ ngân sách với lãi xuất ưu đãi. Các hỗ trợ thêm nên được tiến hành: . .3. giải phóng mặt bằng. thảo luận với dân cư để đề ra những chính sách.Tuyên truyền giáo dục để người dân nâng cao nhận thức. 4.xã hội ở trên đã nêu phần lớn diện tích đất (chiếm hơn 90% diện tích đất của dự án) là đất ruộng thu hồi do vậy dự án sẽ tác động đến chuyển đổi cơ cấu ngành nghề của những người dân bị mất đất canh tác.. các cơ quan chức năng cần phối hợp một cách chặt chẽ trong việc tổ chức. đời sống của những hộ gia đình mất đất canh tác sẽ có sự thay đổi.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh trạng sử dụng đất.Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động trong diện thu hồi đất cho công trình.. trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.1. . Tổ chức truyền thông và cập nhật các thông tin tư vấn của cộng đồng Mục tiêu của chiến dịch thông tin và chương trình trao đổi với những người bị ảnh hưởng bởi dự án là: Trang 44 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . Sau khi công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện hoàn chỉnh thì chủ dự án lập hồ sơ giao . . Tuỳ theo tiến độ xây dựng công trình mà chủ dự án sẽ lấy đất một lần hoặc nhiều lần tại những địa điểm xác định của dự án.4. sắp xếp việc đền bù. Trong khi thực hiện nên chọn những khu vực nào có điều kiện thuận lợi sẽ tiến hành trước.

Giảm thiểu tác động trong giai đoạn xây dựng 4. .Trang bị đủ các nhà vệ sinh di động phục vụ cho nhu cầu vệ sinh cá nhân của công nhân xây dựng tại khu vực xây dựng dự án. Giai đoạn 2: Trong thời gian giải phóng mặt bằng và phục hồi. Giai đoạn này sẽ gồm có việc phổ biến thông tin và trao đổi về thủ tục và chính sách giải phóng mặt bằng. Để giảm thiểu tối đa các tác động đó. Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án. Bên cạnh đó trong quy hoạch đã được phê duyệt hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải đã được bố trí tách riêng nhau. Giai đoạn này gồm có việc phân chia ranh giới đất và khảo sát đo đạc cụ thể những tài sản bị ảnh hưởng. trang bị 2 nhà vệ sinh di động tại khu vực thực hiện dự án.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh .1. chính sách đề xuất. Chiến dịch thông tin và trao đổi những người bị ảnh hưởng có hai giai đoạn: Giai đoạn 1: Trong thời gian lập kế hoạch giải phóng mặt bằng và công việc chuẩn bị kế hoạch hành động giải phóng mặt bằng. 4.1.3.Nắm được thông tin về nhu cầu và phản ứng của họ về những công việc.2. đề xuất các hạng mục và các hoạt động của dự án tới người bị ảnh hưởng. tính toán và thanh toán đền bù giải phóng mặt bằng khu vực dự án và các công trình xây dựng. 4. .3. nước mưa chảy tràn và nước thải của quá trình rửa nguyên vật liệu.3. . Trang 45 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .Tiến hành san ủi vật liệu ra ngay sau khi được tập kết xuống để giảm sự khuyếch tán vật liệu san nền do tác dụng của gió. Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường không khí .Phổ biến đầy đủ thông tin về dự án.Các phương tiện vận chuyển vật liệu san nền bên trong khu vực dự án có tấm bạt che phủ vật liệu bên trên nhằm hạn chế tối đa các tác động do bụi khuyếch tán.1. + Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa trên cơ sở tuân thủ hướng tuyến quy hoạch.Có được sự cộng tác và tham gia của những người bị ảnh hưởng và cộng đồng về công việc cần làm đối với việc lập và thực hiện kế hoạch hành động.1. Xử lý giao cắt giữa hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải bằng ga giao cắt. Khối lượng phần ga giao cắt được tính vào hạng mục thoát nước mưa. chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: . Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường nước Tác động chủ yếu của dự án tới môi trường nước là do nước thải sinh hoạt.

gạch đá vụn. các mẫu sắt thép dư thừa … được thu gom. các giải pháp sau đây được thực hiện: . xây dựng thải ra rất nhiều chất thải rắn như sắt. thép phế thải.  Các hoạt động thi công đòi hỏi một số lượng lớn công nhân xây dựng tại công trường.. Các lán trại tạm thời sẽ là nguồn chủ yếu tạo ra rác Trang 46 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . Giảm thiểu tác động do chất thải rắn gây ra  Trong thi công.Không sử dụng xe ô tô có trọng tải trên 10 tấn.. chai.Biện pháp chống bụi đối với công trường: + Lắp hàng rào. tập trung và vận chuyển đến nơi quy định của thành phố. . giám sát công trình. . không gây độc như gạch vỡ. . từ vị trí xây dựng khu nhà. vào 10h sáng và 15h30 chiều. đất cát dư có thể tận dụng cho việc san lấp mặt bằng. đặc biệt khi có gió mạnh tiến hành phun nước nơi có mật độ xe vận chuyển vật liệu san nền qua lại cao như đoạn đường đi UBND xã Nghi Kim. chai lọ.Hạn chế tối đa phế thải phát sinh trong thi công bằng việc tính toán hợp lý vật liệu. . . đường liên thôn xóm 3. gỗ.. . Tần suất tưới ẩm là 2lần/1ngày.Không chuyên chở hàng hóa vượt trọng tải đã quy định. bao bì.Các phế liệu có thể tái chế hoặc tái sử dụng như bao bì xi măng.Kiểm tra mức ồn.Vào mùa khô.Lắp đặt các thiết bị giảm tiếng ồn cho các máy móc có mức ồn cao như máy phát điện.3. phân loại. . đi lại và làm mất an toàn trong thi công. máy nén khí. bán kính 200m. lọ… những chất thải này gây cản trở trong xây dựng. .Tất cả các xe vận tải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động phục vụ cho công tác triển khải thực hiện dự án. . .Các phế liệu là các chất trơ. từ đó đặt ra lịch thi công phù hợp để đạt mức ồn tiêu chuẩn cho phép theo TCVN 1999. 4. + Nhà cao tầng phải có lưới chắn bụi và an toàn lao động. Để giảm thiểu tác động. tăng cường nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm và thắt chặt quản lý.Không thi công vào sau 22h đêm hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau để không làm ảnh hưởng đến các khu vực làng xã xung quanh. rung trong quá trình xây dựng.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh . đường Đặng Thai Mai.. khi thi công nhà cao tầng phải có lưới bảo vệ và an toàn lao động.1.Đối với công trường phải lắp hàng rào bằng tôn.3. giáo dục.

. + Trong giai đoạn thi công có thể xảy ra hiện tượng cát chảy xói ngầm..3. . bùn được phép đẩy.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh thải và gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường ở các nơi này. những người làm việc trong các văn phòng và các đối tượng khác trong khu khu nhà ở thương mại có tham gia xả rác thải đều phải thu gom rác. vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể công nhân và lán trại.  Đối với chất thải rắn sinh hoạt và rác thải nguy hại: yêu cầu các hộ gia đình. trong thi công cần tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật đã thiết kế như: ép cừ thép. .Tuyển dụng công nhân có điều kiện tự lo chỗ ở để giảm bớt nhu cầu lán trại tạm ngoài công trường.Thuê nhà trọ cho những công nhân không có điều kiện lo được chỗ ở hoặc dựng các lán trại tạm thời ngoài công trường cùng với hệ thống cấp nước. Tất cả rác thải phát sinh từ công trường đều được thu gom.Lập các nội quy về trật tự. thoát nước và vệ sinh để giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường đất Các biện pháp giảm thiểu tác động của nước thảivà chất thải rắn đã nêu trên cũng đã góp giảm thiểu tác động tới môi trường đất. sẽ áp dụng thực hiện các biện pháp sau: . Trong trường hợp có bất kỳ đất đá đào hoặc vôi vữa từ việc thi công bị đọng lại phần đất bên cạnh hoặc có bùn đất rửa trôi và đọng lại ở bất kỳ khu vực nào cần dọn sạch ngay và khôi phục các khu vực đất bị ảnh hưởng trở về tình trạng ban đầu. Những hiện tượng này đặc biệt gia tăng khi đào đất và làm ảnh hưởng tới chất lượng đất và chất lượng công trình ở gần. nước sinh hoạt và đổ bỏ vào nơi quy định. sụt lở đất (thường xảy ra trên các vách hầm khi thi công). tập kết đúng nơi quy định và được vận chuyển về bãi thải của Thành phố. lắp dựng hệ dầm nang… thi công theo các mức phân bậc và cuốn chiếu.Thu gom rác thải. rửa trôi rơi xuống. 4. trong đó có chế độ thưởng phạt.Cung cấp các nhà vệ sinh lưu động tạm thời ở các vị trí thích hợp. .1. hoặc dồn lại khu đất bên cạnh công trình. Vì vậy. .4. Bên cạnh đó thực hiện các biện pháp sau: + Có biện pháp phòng ngừa để đảm bảo không có bất kỳ đất đá đào hoặc cát gạch vữa đổ nát. đựng vào bao bì. Vì vậy. đồng thời gây ra các tác động xã hội.Huấn luyện cho công nhân các quy định về bảo vệ môi trường. Rác thải rắn sinh hoạt thông thường sẽ được phân loại và thu gom. Trang 47 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . để đúng nơi quy định.

4. Giảm thiểu tác động tới môi trường nước Trong giai đoạn dự án hoàn thành.3. Một khối lượng lớn công nhân sẽ đến làm việc. Các vấn đề kinh tế xã hội trong giai đoạn này cũng sẽ có những diễn biến theo sắc thái riêng của nó. nghiện hút… Để giảm thiểu tối đa các vấn đề xã hội trong giai đoạn thi công xây dựng dự án. các nhà bếp do quá trình tắm rửa. . Các dịch vụ sẽ được mở ra để phục vụ công trường.5. tỉnh Nghệ An với hệ thống hạ tầng đô thị hoàn chỉnh. giặt quần áo và vệ sinh thực phẩm phục vụ nấu ăn. Trang 48 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . các vấn đề ô nhiễm môi trường sẽ ít xảy ra. Nước thải Khu nhà ở thương mại Bắc Vinh sinh ra từ các căn hộ. đó là mặt tốt nhưng cũng có thể xảy ra những hiện tượng tiêu cực gây ảnh hưởng xấu như: Cờ bạc. 4. chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: . Chủ yếu là các ảnh hưởng tích cực của dự án.1.Không cho phép công nhân xây dựng ở lại qua đêm trong khu vực dự án. Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường kinh tế . . Giảm thiểu tác động trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động Trong giai đoạn dự án hoàn thành.1. . nước mưa thu được tại khu vực dự án sẽ được xả trực tiếp vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.Kết hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức các chương trình: + Giáo dục tuyên truyền ý thức công dân đối với công nhân xây dựng tại khu vực dự án.4.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh 4.Cố gắng sử dụng càng nhiều càng tốt nguồn lao động tại chỗ: các lao động tại địa phương có đầy đủ năng lực theo yêu cầu của các nhà thầu và có mong muốn được tuyển dụng sẽ được các nhà thầu tuyển dụng tối đa.Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý địa phương có liên quan thực hiện công tác quản lý công nhân nhập cư lưu trú tại địa bàn để triển khai thực hiện xây dựng dự án.1.Tất cả công nhân có thẻ khi ra vào khu vực dự án để thuận tiện cho công tác quản lý. . gây xáo trộn nhất định đến cuộc sống dân cư trong khu vực này.4. + Giới thiệu với lao động nhập cư về phong tục tập quán của người dân địa phương để tránh những trường hợp hiểu lầm đáng tiếc giữa người lao động nhập cư và người dân địa phương.1. khang trang văn minh của thành phố Vinh. Những ảnh hưởng đó là tạo ra một khu đô thi hiện đại.xã hội Giai đoạn thi công xây dựng là giai đoạn gây ảnh hưởng môi trường rất lớn và như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân sống xung quanh khu vực dự án.

giặt (nước thải sinh hoạt) và nước thải sinh ra từ các khu nhà bếp. nước thải từ các khu vệ sinh chứa nhiều chất hữu cơ. Mô tả công nghệ: Nước thải khu nhà ở thương mại Bắc Vinh khoảng 115.Lắng trong nước thải. NƯỚC THẢI Nước thải không chứa dầu mỡ Nước thải chứa dầu mỡ Trang 49 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh  Tính chất nước thải STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Bảng 4. tách dầu mỡ nước thải (nước thải có chứa dầu mỡ) . vi khuẩn. NH3 mg/l P mg/l Dầu mỡ động thực vật mg/l Lưu lượng m3/ngày Giá trị 5-7 300 500 220 40 8 40 150 (Nguồn: Khu nhà ở Thương mại Hoà Minh. Vì vậy các loại nước thải này có thành phần rất khác nhau (như nước thải từ các khu nhà bếp có chứa các thành phần dầu mỡ.2m3. .). nước thải từ khâu tắm.Thu gom.Xử lý bùn bằng bể phân hủy bùn.Xử lý nước thải bằng phương pháp Sinh học (Aerotank) . cho nên các loại nước thải này cần phải phân luồng và tách xử lý chúng bằng biện pháp sinh học..56 m3) còn lại là nước thải không chứa dầu mỡ (80.. trong đó có 3 loại khác nhau đó là nước thải sinh ra từ các nhà vệ sinh. Đà Nẵng)  Công nghệ xử lý nước thải Công nghệ xử lý nước thải gồm các biện pháp như sau: . Nước thải chứa dầu mỡ ước tính chiếm 30% tổng lượng thải (34. .Điều hòa nước thải .2: Tính chất nước thải sinh hoạt Các thông số ô nhiễm Đơn vị pH mg/l BOD5 mg/l COD mg/l TSS mg/l Aminonia.64 m3).Khử trùng nước thải.Thu gom nước thải (nước thải không chứa dầu mỡ) .

Từ đây nước thải được bơm đến bể điều hòa. ổn định PH.5m.Làm thoáng sơ bộ nước thải. Hồ có dung tích 100m3.6 m3/h. hạn chế tình trạng sa lắng cặn. Các thành phần dầu mỡ trên bề mặt cảu bể tạo lớp ván được dẫn chảy tự nhiên sang bể chứa dầu 1500lít (khi đầy bồn sẽ dùng xe chuyên dụng hút ra tải bỏ ào nơi quy định). . H = 7. Nước thải sau khi tách dầu mỡ được bơm qua bể điều hòa. Tại bể điều hòa nước thải có kết hợp thổi khí với mục đích sau: . . H = 7.Giảm kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn phía sau.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Bể tự hoại Bể tách mỡ Hố thu Bể Aerotank Lắng Bùn Khử trùng Phân hủy bùn Hình 1: Mô hình xử lý nước thải • Hồ gom nước thải không chứa dầu mỡ Nước thải vệ sinh từ các căn hộ được đưa vào bể tự hoại sau đó tự chảy vào hố thu. Tại đây dầu mỡ trong nước thải được tách theo nguyên tắc tỷ trọng. Thiết lập 2 bơm chìm Q = 16.6 m3/h. Hồ có dung tích khoảng 40m3.5m. Trang 50 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .Ổn định lưu lượng dòng chảy. • Hồ gom nước thải có chứa dầu mỡ Nước thải từ các khu nhà bếp chứa các thành phần dầu mỡ theo hệ thống ống dẫn chảy tự nhiên dến bể tách mỡ. • Bể điều hòa Nước thải sinh hoạt từ các căn hộ không chứa thành phần dầu mỡ và nước thải từ hố thu và bể tách mỡ được tập trung về bể điều hòa có dung tích 96m3 (4m x 6m x 4m). ổn định nồng độ chất bẩn. Thiết lập 2 bơm chìm Q = 16.

5m) bơm về bể phân hủy bùn.và chúng sẽ tiếp tục bị khử nitrat. • Bể sinh học hiếu khí Theo phương pháp này. H = 7. Các sản phẩm chứa nitơ và lưu huỳnh sẽ được các vi sinh vật hiếu khí chuyển thành dạng NO3-. Trang 51 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .5m. khử sulfat bởi vi sinh vật. Thiết lập 2 bơm nổi Q = 12 m3/h. • Bể gom chứa nước mưa Nước mưa khi chảy tràn qua các khe hở của hệ thống được tập trung về hố thu nước mưa sau đó được bơm nước thải bơm vào bể khử trùng. Thiết lập 2 bơm chìm Q = 4. SO4. • Bể khử trùng Cuối cùng là giai đoạn khử trùng ở bể tiếp xúc với Chlorine được bơm định lượng vào nước thải. bể lắng có dung tích khoảng 120m3. H = 7.6 m3/h. H = 6. Bể tiếp xúc có nhiêu vách ngăn. có chức năng giữ cặn và lên men cặn lắng.8 m3/h. Nước sau khi lắng chảy tràn sang bể khử trùng. Sản phẩm phân hủy từ cặn lắng là nước và các chất khí. nước thải đưa về bể Aeroten kết hợp với bùn họat tính tuần hoàn và một số chủng vi sinh vật đặc hiệu cho quá trình phân hủy hiếu khí. • Bể lắng Bể lắng thiết kế theo kiểu bể lắng đứng nước thải dẫn chảy vào ống trung tâm hướng dòng.3m) bơm hoàn lưu về bể Aerotank và một phần bùn còn lại được bơm bùn (Q = 16. khối lượng ngày càng nhiều.8 m3/h.5m. Các thành phần cặn lắng khó phân hủy sẽ định kỳ hút và vận chuyển đến bãi vệ sinh thích hợp. tạo đường đi dài và thời gian tiếp xúc Chlorine với nước thải. đảm bảo lượng oxi hòa tan trong nước thải luôn lớn hơn 2mg/l. Như vậy tại đây sẽ diễn ra quá trình phân hủy hiếu khí triệt để. Lượng bùn này một phần được bơm bùn (Thiết lập 2 bơm chìm Q = 4. Không khí được đưa vào tăng cường bằng máy thổi khí cấp khí qua hệ thống phân phối khí ở đáy bể. Nước dư tại đây được dẫn chảy tự nhiên về bể điều hòa. H = 12. Bể Aerotank có dung tích khoảng 120m3 (5m x 8m x 3m) Nước thải sau khi qua bể Aerotank được tiếp tục chảy tự nhiên sang bể lắng. sản phẩm của quá trình này chủ yếu sẽ là khí CO2 và sinh khối vi sinh vật tồn tại dưới dạng bông xốp (bùn chín). Thiết lập 2 bơm chìm Q = 16. Bể khử trùng có dung tích khoảng 130m3. • Bể phân hủy bùn Bể phân hủy bùn có dung tích khoảng 30m3. H = 7.3 m.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Nước thải sau khi tập trung tại bể điều hòa được bơm và phối hợp bể Aerotank.6 m3/h. bùn hoạt tính và khối vi sinh vật lắng đọng tại vùng lắng của đáy bể. Sau đó đã tiệt trùng được bơm và hệ thống lọc thải ra ngoài.

tã bỉm… Rác tái chế Giấy (Tạp chí. khu chung cư cao tầng. thức ăn thừa. giảm bức xạ nhiệt. trong khu chung cư 5 tầng. bìa …). Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (mức II) sẽ được thải dọc theo cống thoát nước đường Đặng Thai Mai.. giấy báo. hiệu quả và tốn ít kinh phí. sành sứ.2. sách vở. Thành lập đội trật tự duy trì vệ sinh môi trường thu gom rác thải ở các khu nhà. 4. không sử dụng còi xe cơ giới từ 22h đêm ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau. 4. cà phê. hướng Đông Bắc.4. Các yêu cầu cần thiết phải đảm bảo đối với công tác quản lý chất thải rắn khu nhà ở thương mại Bắc Vinh: Bảng 4. Giảm thiểu tác động tới môi trường không khí. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn Trong giai đoạn vận hành cần duy trì vệ sinh hè đường. vải. hệ thống cây xanh và thu gom chất thải rắn phát sinh hàng ngày. hến. Cây xanh có tác dụng hút bụi.4. bã chè. khoảng cách giữa các cây khoảng 10 ÷ 15m.1. Diện tích trồng cây xanh khoảng 15% tổng diện tích. cây cau cảnh. cành cây. lá cây. đồng…). kim loại (Sắt. quả. than tổ ong. hệ thống chiếu sáng tại khu đô thị. tiếng ồn Khi khu nhà ở hoàn thành. cây Các thành thân cỏ… phần chính 2 Thùng rác hộ gia đình Thùng rác màu xanh lá cây với rọ lọc chất lỏng (3 lớp) Thùng rác màu da cam (2 lớp) Phụ thuộc vào từng hộ gia đình..3. Vì nguồn gây ô nhiễm và tác động đến môi trường trong giai đoạn này là không đáng kể nên biện pháp sử dụng cây xanh trong khuôn viên để hạn chế ô nhiễm không khí là khá đơn giản. rau. lọc không khí..ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Hệ thống xử lý nước thải được đặt tại tầng 1. họ có thể để rác tái chế trong túi nilon Trang 52 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . một lượng dân cư sẽ đến sinh sống do vậy các khí thải từ hoạt động giao thông cũng tăng theo ảnh hưởng đến môi trường sống của khu vực nên cần có các biển báo hạn chế tốc độ. cây bàng. duy trì cây xanh. vỏ sò. các loại nhựa 1 Hoa.3: Hệ thống phân loại rác tại nguồn trong khu nhà ở thương mại Bắc Vinh TT Loại Mục Rác hữu cơ Rác vô cơ Xương.1. mẩu thuốc lá. giảm và ngăn chặn tiếng ồn. loại cây được sử dụng là cây xoài. nhôm.

Một vài điểm tập kết thùng được lựa chọn trong khu nhà và mỗi điểm tập kết có thể chứa được 4-10 thùng.00 sáng Từ 6. Người dân mang thùng rác hộ gia đình tới điểm thu gom tập kết và đổ vào 2 thùng thu gom riêng biệt.30 chiều Hàng ngày Từ 6.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh TT Loại Mục Rác hữu cơ Rác vô cơ Rác tái chế hoặc bên cạnh thùng rác hộ gia đinh Thùng màu xanh lá cây240lít 3 Thùng thu gom tập kết Thùng màu da cam-240lít 4 5 Thời gian đổ rác Ngày đổ rác Điểm thu gom tập kết Điểm tập kết thùng Từ 6. 5. Công nhân thu gom di chuyển thùng thu gom tập kết từ điểm tập kết tới đặt tại điểm thu gom trước giờ thu gom và cất thùng trở lại điểm tập kết sau giờ thu gom.00 sáng tới 9.00 sáng tới 9. Số lượng thùng thu gom tại mỗi điểm phụ thuộc vào số lượng dân tại điểm đó.00 sáng Từ 6.00 chiều tới 8.00 chiều tới 8.30 chiều Thứ 3. cửa hàng thu mua đồng nát hoặc đưa trực tiếp tới công nhân thu gom tại điểm thu gom tập kết 6 Tại điểm thu gom tập kết đặt thùng thu gom màu xanh và màu da cam. 7 và CN Người dân có thể giữ lai để bán cho người thu gom đồng nát. 7 RÁC THẢI Thùng rác hữu cơ Thùng rác vô cơ Túi đựng rác tái chế Bán hoặc tập kết tạithùng Thùng tập kết rác hữu cơ Thùng tập kết rác vô cơ Trang 53 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .

Cty Môi trường Bãi rác tập trung Hình 2: Sơ đồ quy trình thu gom rác chung 4. mũ…  Đảm bảo an toàn cho thiết bị: . .Có quy định chặt chẽ về công tác an toàn lao động. . găng tay. . .Cung cấp đầy đủ các phương tiện an toàn cho công nhân như kính bảo hộ. . công nhân phải có dây đeo an toàn.Có biển báo trên khu vực thi công.Có trình tự thi công các công trình ngầm và sắp xếp tuyến thi công hợp lý. máy móc khi hoạt động trong khu vực dự án. lắp ráp ở giàn dáo hoặc thiết bị trên cao. . .ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Điểm thu gom tập kết chung Phương tiện thu gom của khu dân cư. thiết bị thi công được thực hiện qua đào tạo. Trang 54 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .Công nhân trực tiếp vận hành máy móc. . Sự cố môi trường trong giai đoạn thi công dự án .2. Đối với sự cố môi trường 4.Thiết bị trước khi đưa vào sử dụng phải được các ban chức năng kiểm tra và được đăng ký sử dụng.1.Quy định tốc độ tối đa đối với xe cộ. thực hành theo các nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật.2. Các thông số kỹ thuật được kiểm tra thường kỳ. .Các tài liệu chỉ dẫn của các thiết bị và máy móc xây dựng luôn được kèm theo thiết bị máy móc. .Công nhân được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động.Khi thi công.Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng cho các khu vực làm việc vào ban đêm. quần áo.Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công để phòng ngừa sự cố.

máy móc.Đối với các thiết bị điện: + Phần kim loại của thiết bị điện được nối đất bảo vệ tuân theo quy định của TCVN “Quy phạm nối đất và nối không của các thiết bị điện”. bơm.Thường xuyên giáo dục cộng đồng dân cư khu vực về trật tự an toàn giao thông.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh . xưởng gia công cốt pha. nước. .2. + Nối điện từ lưới vào thiết bị có cầu giao.Trong giai đoạn hoàn thành lưu lượng và tốc độ xe qua khu vực tăng.Các đầu cáp điện được cuốn kín và đặt trong hòm thiếc và sau đó phủ bằng vật liệu cách điện và chống thấm. đốt lửa hay hàn gần khu vực cấm lửa. .Đường dây tải điện đủ lớn và công suất để truyền tải đủ điện cho thiết bị. Tổ chức quan trắc và giám sát các sự cố trong quá trình thi công để kịp thời phát hiện và đưa các giải pháp ứng cứu. phương tiện chống cháy như bể cát. . các tai nạn giao thông cũng tăng theo nên cần phải kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng thường xuyên các hệ thống chiếu sáng. bình khí CO2… để kịp thời chữa cháy khi có hoả hoạn xảy ra. . Trang 55 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . . .Không được hút thuốc. máy móc đều tuân thủ nghiêm các nguyên tắc của nhà sản xuất. Sự cố môi trường trong giai đoạn dự án hoàn thành .  Đảm bảo phòng chống cháy nổ: . đèn báo nhằm hạn chế tối đã các tai nạn do giao thông gây ra.Chuẩn bị các dụng cụ. hệ thống biển báo. .Thiết kế thiết bị tự động ngắt điện cầu dao tổng. + Tất cả các thiết bị sử dụng có vỏ che chắn an toàn.Tại vị trí làm việc được lắp dây tiếp đất và tủ điện.Đối với đường dây điện phục vụ sinh hoạt và thi công sẽ dùng cáp cách điện và giảm tối thiểu việc chạy qua thiết bị. xử lý kịp thời.Tất cả các thợ vận hành được đào tạo chính quy và được cấp giấy chứng chỉ tay nghề. 4. thiết bị. .Vận hành mỗi loại thiết bị.2. giây cháy. . khu vực có xăng dầu.

phân tích . CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG Quản lý và giám sát chất lượng môi trường là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác quản lý môi trường.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh . công nhân viên quản lý khu nhà ở thương mại Bắc Vinh định kỳ hàng năm.xử lý và kiểm soát một cách thường xuyên. liên tục các thông số chất lượng môi trường. . đào tạo và đào tạo lại nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ cho cán bộ và người tham gia vận hành trạm xử lý nước thải. Giám sát chất lượng môi trường có thể định nghĩa như là một quá trình: quan trắc . bảo dưỡng các thiết bị theo quy định và nhà sản xuất. các nhà chuyên môn quản lý chặt chẽ các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường. điều chỉnh các kế hoạch sản xuất và giảm Trang 56 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . công nghệ và tổ chức nhằm kiểm soát. Giám sát chất lượng môi trường là công cụ không thể thiếu được để các nhà quản lý.ghi nhận .đo đạc . tình trạng hoạt động của các thiết bị.Tập huấn công tác phòng chống cháy nổ cho cán bộ.Xây dựng nội quy phòng chống cháy nổ tuyên truyền cho người dân khu đô thị. .Đối với trạm xử lý nước thải phải thường xuyên kiểm tra nội quy an toàn lao động. Quản lý và giám sát môi trường là biện pháp khoa học kỹ thuật. theo dõi một cách chặt chẽ và có hệ thống các khuynh hướng biến đổi chất lượng môi trường.

2.2011 Hệ thống xử lý nước thải 2011 Hệ thống phòng cháy + báo cháy 2011 Hệ thống cây xanh 2011 Hệ thống đổ rác 2011 Công trình xử lý nước thải được triển khai xây dựng cùng với quá trình đầu tư xây dựng dự án. khống chế giảm thiểu tác động và phòng ngừa các sự cố về môi trường xảy ra như đã trình bày tại chương 4. nước thải. vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải tới Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Chương trình quản lý môi trường 5. Quản lý và giám sát chất lượng môi trường không thể tách rời nhau với mục đích chung là bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.1. xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường nói chung một cách hữu hiệu nhất. Các công trình xử lý môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng • Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt Dự án sẽ trang bị 2 thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt loại 200 lít dưới dạng các thùng container để tiện vận chuyển và bố trí tại khu vực thi công chính.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh nhẹ các chi phí cho khắc phục.1. Danh mục các công trình xử lý môi trường Trong giai đoạn thi công đầu tư xây dựng công trình cũng như khi Khu nhà ở thương mại Bắc Vinh của Công ty được đưa vào sử dụng.1. 5. Danh mục các công trình xử môi trường được thể hiện qua bảng sau: Tên công trình Năm thực hiện Hệ thống mương thoát nước mưa. Cấu tạo của thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt như sau: 2500 TT 1 2 3 4 5 THÙNG CHỨA RÁC THẢI SINH HOẠT 4500 Hình 3: Thùng chứa rác sinh hoạt • Nhà vệ sinh di động Dự án bố trí 2 nhà vệ sinh di động loại 200 lít tại 2 khu vực thi công chính để đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công kết cấu hạ tầng và các hạng mục công trình của dự án. Trang 57 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . Chủ Dự án có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản kế hoạch xây lắp. Công ty sẽ tuân thủ nghiêm các biện pháp xử lý ô nhiễm. 5. hố ga 2010 .1.

3.D100. máy móc trong quá trình thi công loại 150 lít. các trụ và họng Trang 58 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 2200 . vị trí ống xem tên mặt cắt kỹ thuật. Các công trình xử lý môi trường trong giai đoạn khu nhà ở thương mại Bắc Vinh đi vào hoạt động • Công trình hệ thống cấp nước khu nhà Nguồn nước cấp cho khu quy hoạch được lấy từ nguồn nước sạch của nhà máy nước thành phố tại điểm đấu nối trên đường Đặng Thai Mai phía gần đường quy hoạch rộng 16m. Các tuyến ống được chôn sâu so với cốt vỉa hè từ 40cm đến 60cm. Hệ thống cấp nước chữa cháy được bố trí chung với hệ thống nước sinh họat.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh NHÀ VỆ SINH CÔNG TRƯỜNG 3600 Hình 4: Nhà vệ sinh công trường • Thùng chứa cặn dầu thải Dự án bố trí 1 thùng chứa cặn dầu thải tại khu vực tập trung. Trong khu quy hoạch chỉ thiết kế mạng cấp nước sinh hoạt và cứu hỏa đến các phân khu chức năng và các công trình. Tuyến chính sử dụng đường ống bằng thép tráng kẽm D80 . các tuyến nhánh phụ sử dụng đường ống bằng thép tráng kẽm từ D40 đến D60. bảo dưỡng thiết bị. Cấu tạo của thùng chứa dầu thải cặn như trong hình: 1200 THÙNG CHỨA DẦU CẶN THẢI 2600 Hình 5: Thùng chứa cặn dầu thải 5. Mạng lưới cấp nước trong Quy hoạch được bố trí theo mạng lưới vòng.1. đảm bảo an toàn cho cấp nước sinh hoạt và chữa cháy.

sau đó chảy về cống chính nằm trong đất quy hoạch thoát theo cống dọc của đường Đặng Thai Mai. Rác thải sau khi được thu gom và phân loại thì được tập trung và đổ đúng nơi quy định.). nước mưa chảy vào giếng thu trên đường vào hệ thống cống nhánh. rồi chảy về hệ thống cống chính. dự án quy hoạch bố trí hệ thống phân loại rác tại nguồn trong khu nhà ở thương mại Bắc Vinh. Trang 59 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . Chương trình quản lý môi trường trong giai đoạn khu nhà ở thương mại Bắc Vinh đi vào hoạt động Ở giai đoạn đầu tư xây dựng. • Công trình hệ thống thoát nước mưa khu nhà Hướng thoát nước chính từ Tây chảy xuống Đông theo độ dốc địa hình sau đó thoát trực tiếp ra mương tiêu vào các mương nội bộ..Căn cứ vào hiện trạng thoát nước của khu vực. vi khuẩn.4. giặt (nước thải sinh hoạt) và nước thải sinh ra từ các khu nhà bếp. • Công trình hệ thống thoát nước thải khu nhà Hệ thống thoát nước thải khu công nghiệp được thiết kế riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa. . được đặt dưới vỉa hè.0. chủ dự án phải theo dõi về các hoạt động của dự án thực hiện các biện pháp giảm thiểu tránh gây tác động xấu đến môi trường. cho nên các loại nước thải này cần phải phân luồng và tách xử lý chúng bằng biện pháp sinh học. độ dốc thủy lực 0. nước thải từ các khu vệ sinh chứa nhiều chất hữu cơ. 5. có nắp đan.05 . hệ thống thoát nước được thiết kế hoàn toàn mới.Mạng lưới thoát nước theo dạng xương cá.1%.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh cứu hỏa D80 được bố trí đều và thuận tiện với khoảng cách từ 140m đến 170m một trụ. Hệ thống thoát nước thiết kế bằng mương xây gạch chỉ. các tuyến mương được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy đảm bảo tiêu thoát nước cho cả khu vực.. Nước thải khu nhà ở thương mại Bắc Vinh có 3 loại khác nhau đó là nước thải sinh ra từ các nhà vệ sinh. • Thùng thu gom chất thải rắn trong khu nhà Trên cơ sở hệ thống mạng lưới đường giao thông và các khu chức năng trong Khu nhà thương mại Bắc Vinh. Nếu đường quy hoạch thi công hoàn chỉnh thì hệ thống thoát nước được san về cống thoát theo hướng Bắc qua Nam và Tây xuống Đông theo hệ thống thoát nước chung của thành phố. nước thải từ khâu tắm.1. . Vì vậy các loại nước thải này có thành phần rất khác nhau (như nước thải từ các khu nhà bếp có chứa các thành phần dầu mỡ. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (mức II) sẽ được thải dọc theo cống thoát nước đường Đặng Thai Mai.

cần tiến hành giám sát các đối tượng bị ảnh hưởng. 5. Khi phát hiện các hoạt động của dự án có tác động xấu đến môi trường hoặc xảy ra các sự cố về môi trường.Số điểm giám sát: 2 điểm .. hệ thống thu gom xử lý nước thải. 5.1. Tổng P.Thường xuyên kiểm tra đường ống.. Các công tác bảo vệ môi trường như: . phải báo cáo với chủ đầu tư biết để kịp thời giải quyết và xử lý. chất lượng môi trường khu vực sẽ có những thay đổi nhất định và có tác động đến môi trường sống của cộng đồng. Coliform. không gây ô nhiễm phụ tới môi trường không khí (mùi.  Giám sát nước thải . đặc biệt là sức khoẻ.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Khi dự án đi vào sử dụng thì ở đây hình thành một cụm dân cư mới có tổ trưởng tổ dân phố chịu trách nhiệm phối hợp cùng với chính quyền địa phương trong công tác thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. giám sát chất lượng môi trường còn nhằm đảm bảo cho vận hành an toàn dự án. xử lý rác thải.) . chính vì vậy để thấy rõ lợi ích của dự án nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường nói chung và khu vực dự án nói riêng.Có bộ phận chuyên trách về môi trường có nhiệm vụ theo dõi. Các đối tượng cần giám sát chủ yếu bao gồm: nước thải và chất thải rắn.2. . xây dựng và vận hành dự án. kiểm tra các hoạt động của dự án có liên quan tới vấn đề môi trường. nước thải rò rỉ. Mặt khác.. Giám sát chất thải Giám sát chất thải được áp dụng trong giai đoạn đi vào hoạt động của khu nhà ở thương mại. Dầu mỡ. nước thải.Lập sổ theo dõi tình hình thu gom.. Trang 60 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . kịp thời phát hiện các sự cố để sửa chữa nhằm đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống.2. BOD5. Mục tiêu của chương trình giám sát chất lượng môi trường dự án “Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh” là thu thập một cách liên tục các thông tin về biến đổi chất lượng môi trường do việc thực hiện dự án nhằm kịp thời phát hiện những tác động xấu của dự án và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm.Thông số giám sát: pH. Tổng N. Chương trình giám sát môi trường Khi giải phóng mặt bằng.Vị trí giám sát: vị trí trước và sau hệ thống xử lý nước thải tập trung khu nhà. . công ăn việc làm .

Ý kiến về các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế .1.  Giám sát chất lượng không khí xung quanh . Do đó.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh . CHƯƠNG 6: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 6. tiếng ồn. UBND xã Nghi Kim có ý kiến như sau: 6.Vị trí giám sát: 01 điểm trong khu vực dự án.2. . Ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND xã Nghi Kim đã nhận được văn bản của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn .2005.1.Tần suất: 03 tháng/1lần. . SO2.2. các khí: CO. . .Các thông số giám sát: Nhiệt độ.1. chủ đầu tư sẽ tiến hành giám sát chất lượng môi trường không khí vì môi trường này sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. bụi. NOx. các tác động môi trường của dự án và các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu.Số điểm giám sát là 03 điểm. các hoạt động có thể gây ô nhiễm môi trường nước. 01 điểm ở khu vực dân cư nằm cuối hướng gió chủ đạo tại khu vực. đất là rất khó kiểm soát.Chủ đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở thương mại Bắc Vinh về Thông báo nội dung của dự án.Tần suất: 06 tháng/1lần .xã hội Các tác động xấu đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội do việc thực hiện dự án trong các giai đoạn thi công xây dựng cơ sở hạ tầng và giai đoạn đi vào Trang 61 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B1) 5. phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của dự án. 01 điểm nằm ở đường Đặng Thai Mai gần với khu vực dự án. Giám sát môi trường xung quanh Trong giai đoạn thi công dự án này.Tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5937 .

Ý kiến về các giải pháp. phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của dự án.1.2.Dự án cần phải có quy hoạch xây dựng khu xử lý nước thải tập trung và xử lý rác thải. UBMTTQ xã Nghi Kim có ý kiến như sau: 6. hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ. . 6.1. UBND xã Nghi Kim đồng tình và ủng hộ việc xây dựng dự án.Chủ đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở thương mại Bắc Vinh về Thông báo nội dung của dự án. đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. đảm bảo sự thoải mái và tiện nghi cho cư dân. giải pháp đã đề xuất. các tác động môi trường của dự án và các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu. xây dựng các công trình xử lý môi trường.xã hội được trình bày trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường có ý nghĩa thực tế và mang tính khả thi cao.3. góp phần cải thiện cảnh quan đô thị.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh hoạt động của khu nhà ở thương mại là chi tiết trong từng giai đoạn và cho từng đối tượng chịu tác động. Ý kiến về các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế . tiếng ồn phát sinh gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư khu vực xung quanh dự án. UBND xã Nghi Trang 62 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . hạn chế các tác động xấu đến môi trường và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã UBMTTQ xã Nghi Kim đã nhận được văn bản của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn . dự án phải có các biện pháp để đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm bụi.2. UBND xã Nghi Kim đồng ý với các biện pháp. 6.xã hội Các giải pháp và biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế .1. 6.Trong quá trình thi công xây dựng.1. . Kiến nghị đối với chủ dự án . UBND xã Nghi Kim nhất trí với các nội dung đã trình bày trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.Trong quá trình hoạt động của khu nhà ở thương mại phải tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. . biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế . đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.xã hội Trong giai đoạn thi công xây dựng và đi vào họat động của dự án đều có những tác động xấu đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội.Dự án xây dựng khu nhà ở thương mại Bắc Vinh bao gồm các kiến trúc nhà ở đa dạng kèm theo các hệ thống công trình dịch vụ công cộng hoàn chỉnh.

biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của Dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế . . tán thành với các biện pháp. Kiến nghị đối với chủ dự án .2.1. ồn. Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn. giải quyết dứt điểm việc đền bù giải phóng mặt bằng tránh việc để tránh việc người dân có những thắc mắc không cần thiết dẫn đến việc làm chậm tiến độ dự án. UBND xã Nghi Kim nhất trí. UBMTTQ xã và các đoàn thể yêu cầu chủ dự án và các nhà tư vấn phải phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giám sát để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.Về môi trường: Yêu cầu chủ dự án kết hợp với tư vấn nghiên cứu kỹ và áp dụng các biện pháp giảm thiểu các tác động bất lợi đối với môi trường như: ô nhiễm không khí.Để thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường.3.xã hội Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã trình bày những giải pháp và biện pháp giảm thiểu các tác động xấu của dự án có ý nghĩa thực thế và mang tính khả thi cao.1.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Kim nhất trí với các nội dung đã trình bày trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.xã hội khu vực trong các giai đoạn thi công xây dựng cơ sở hạ tầng và giai đoạn hoạt động của dự án. Chủ đầu tư Dự án “Xây dựng khu nhà ở thương mại Bắc Vinh” nhất trí với các đề nghị của UBND. ô nhiễm nước cũng như các tác động có hại đến môi trường xã hội của địa phương trong quá trình thực hiện dự án.Tuy nhiên.3. 6. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án trước các ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã Sau khi nhận được ý kiến tham vấn của ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Nghi Kim. bụi. . Ý kiến về các giải pháp. giải pháp đã đề xuất. kinh tế . 6. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường tự nhiên. tái định cư và bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án. Trang 63 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . 6.Về vấn đề giải phóng mặt bằng: Nên nghiên cứu kỹ và có kế hoạch hợp lý. đề nghị chủ dự án tăng cường giám sát trong quá trình thực hiện dự án. UBMTTQ xã Nghi Kim. .

tiêu cực của dự án tới môi trường tự nhiên.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Chúng tôi cam kết sẽ có chính sách ưu tiên đối với con em địa phương trong vấn đề tuyển dụng lao động và hỗ trợ địa phương trong vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế xã hội. KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 1. KẾT LUẬN. kinh tế và xã hội. thành phố Vinh. * Giai đoạn tiền xây dựng Trang 64 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường . Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn cùng với Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan quản lý. Kết luận Dự án “Khu nhà ở thương mại Bắc Vinh” tại xã Nghi Kim. tỉnh Nghệ An là dự án phát triển đô thị. chính quyền địa phương và người dân địa phương để tiến hành nghiên cứu đánh giá các tác động tích cực. văn hoá và giáo dục mà còn có ý nghĩa về chính trị. xã hội. Khi được triển khai dự án sẽ tác động đến sự phát triển kinh tế. thúc đẩy phát triển kinh tế. phù hợp với quy hoạch chiến lược phát triển thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. Trong thời gian qua.

* Giai đoạn xây dựng . thực thi các biện pháp giảm thiểu. Tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng cũng có nhiều thuận lợi do không phải di dời nhà cửa. chấn động và tai nạn giao thông. Điều này làm tăng ô nhiễm không khí. 3. Trên cơ sở đó đã đề xuất các biện pháp giảm thiểu.Các tác động tiêu cực đến tài nguyên sinh vật. có tính khoa học.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh . Giải phóng mặt bằng và công tác đền bù là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn này.Các tác động tiêu cực hầu như không đáng kể. ảnh hưỏng tiêu cực trong giai đoạn tiền xây dựng là không lớn. . Qua quá trình lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án. .Việc tập trung công nhân làm việc cũng làm gia tăng nguồn chất thải có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.Tác động nhiều nhất trong giai đoạn này là ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm môi trường không khí. * Giai đoạn vận hành . các công trình ngầm mà chủ yếu giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp. đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường. có tính khả thi và hiệu quả.Hầu hết các tác động liên quan đến việc gia tăng mật độ phương tiện giao thông. kinh tế. tiếng ồn. Kiến nghị Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và cấp Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án để dự án được triển khai đúng tiến độ. . khống chế ô nhiễm đã đề ra để đạt các Quy chuẩn và tiêu chuẩn môi trường Việt Nam bao gồm: Trang 65 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .Các tác động đến môi trường đất. ngập úng cũng là các tác động cần phòng ngừa.Dự án cũng có thể làm gia tăng tai nạn giao thông. chúng tôi nhận thấy báo cáo đã dự báo được những tác động đến môi trường một cách đầy đủ. Cam kết Chủ dự án (Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật bảo vệ Môi trường. 2. Do vậy. đặc biệt là bụi và tiếng ồn do hoạt động xây dựng và vận chuyển vật liệu. chi tiết. xã hội và di tích văn hoá lịch sử trong khu vực dự án là không đáng kể. xử lý ô nhiễm tương tứng. Tuy nhiên cũng cần có sự giám sát chặt chẽ. .

. phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.Cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường. phù hợp với các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của Việt Nam.Thực hiện tất cả các biện pháp giảm thiểu tác động xấu.Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí. Công tác giám sát môi trường trong quá trình thi công sẽ được Chủ đầu tư thực hiện trong suốt quá trình thi công công trình . thực hiện cao nhất trách nhiệm về bảo vệ môi trường của mình trong quá trình thi công. Cơ quan chủ quản sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thiết kế và thi công các hệ thống khống chế ô nhiễm để xử lý mức độ ô nhiễm nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định và phòng chống sự cố môi trường khi xảy ra.ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh . . quản lý.Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn. cam kết thực hiện nghiêm chỉnh chương trình giám sát và quan trắc môi trường. Chủ đầu tư cam kết sẽ lập kế hoạch bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án.Cam kết thực hiện chương trình quan trắc môi trường bao gồm quan trắc. Chương trình quan trắc và giám sát môi trường cũng sẽ được thực hiện ngay khi được Nhà nước chấp thuận và cấp giấy phép cho dự án đi vào xây dựng và hoạt động. . vệ sinh môi trường. vệ sinh lao động. các điều kiện vệ sinh môi trường. đất. . Các số liệu giám sát sẽ được lưu trữ và là cơ sở pháp lý đối với việc thực hiện Luật Bảo vệ Môi Trường của Việt Nam. báo cáo kết quả quan trắc môi trường cho cơ quan quản lý môi trường. Trang 66 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh về việc thu gom. Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương kết hợp với Cơ quan có chức năng về tư vấn giám sát môi trường thực hiện công tác giám sát môi trường cho Dự án. nước trong giai đoạn thi công Dự án. không khí. lưu giữ chất thải rắn. . giám sát chất lượng nước thải. Những biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường của dự án nêu trong báo cáo ĐTM sẽ được chủ đầu tư thực hiện triệt để trong các giai đoạn xây dựng nhằm giảm thiểu tối đa các tác động xấu tới môi trường khu vực dự án.

Thường xuyên đào tạo nhân viên hiện trường nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường. nỗ lực quản lý và cải thiện điều kiện hiện trường nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực của dự án tới môi trường khu vực. Trang 67 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Chủ dự án xin cam kết sẽ tiếp tục cải tiến và áp dụng các phương pháp nhằm giảm thiểu tác động của dự án tới môi trường và nghiệm thu công trình xử lý môi trường trước khi đưa vào sử dụng.

.3: Tổng hợp các tuyến đường trong khu quy hoạch...................2: Kết quả phân tích mẫu nước mặt......................................................50 Bảng 4........................2: Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất...........................................................................4: Tính toán công suất nước sinh hoạt ...1: Các biện pháp cho mỗi giai đoạn công trình.....................2: Tính chất nước thải sinh hoạt...................16 Bảng 2...........12 Bảng 1.............................12 Bảng 1.............................1: Chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án..........................................................................................................................................................................1: Hiện trạng sử dụng đất.............................3: Hệ thống phân loại rác tại nguồn trong khu nhà ở thương mại Bắc Vinh.........39 Bảng 4.............32 Bảng 3.............20 Bảng 2..........................42 Bảng 4..................................................................................................................................................................................6: Tiến độ thực hiện dự án...4: Đặc trưng nước thải sinh hoạt.............26 Bảng 3..................................................ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.............................25 Giai đoạn vận hành dự án......25 Bảng 3................................7: Mức ồn phát sinh từ các máy móc thiết bị xây dựng...........8: Thành phần của rác thải sinh hoạt..25 Giai đoạn thi công.......................30 Bảng 3.........................................................................................................................26 Bảng 3..................................................................................52 Hình 2: Sơ đồ quy trình thu gom rác chung...........................................49 Hình 1: Mô hình xử lý nước thải.............................................................................................31 Bảng 3...1: Nguồn tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng..............................2: Nguồn tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn vận hành........54 Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường ...........................................3 : Kết quả phân tích mẫu nước dưới đất khu vực.............................28 Bảng 3.......................................................6: Hệ số phát thải đối với các nguồn thải di động đặc trưng (kg/1000km)...............34 Bảng 3...................................................................20 Bảng 2...3: Các tác động môi trường chủ yếu của dự án.......................5: Đặc trưng nguồn gây ô nhiễm không khí...........21 Chỉ tiêu........12 Bảng 1......21 Giai đoạn giải phóng mặt bằng.........................................................9 Bảng 1....................................................................................................................................................19 Bảng 2...........7 Bảng 1...4: Một số chỉ tiêu môi trường đất khu vực dự án............................................................................................5: Tính toán công suất nước chữa cháy............................

...........41 Hình 1: Mô hình xử lý nước thải................21 CHƯƠNG 3:...........................................................50 Hình 2: Sơ đồ quy trình thu gom rác chung............ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh Hình 3: Thùng chứa rác sinh hoạt............................................................................24 ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG......1 CHƯƠNG 1:..........................................................................................................................................................16 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN........................................................................................................................................................................................................58 Hình 5: Thùng chứa cặn dầu thải................................................................................................................................................................58 CHƯƠNG 6:................................64 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BOD5 : Nhu cầu oxy sinh hóa Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường ...........................................................................................................54 CHƯƠNG 5:..........6 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN.............................................................................................................................................................................................16 Chỉ tiêu...............................................................57 Hình 4: Nhà vệ sinh công trường.......................................................56 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG........................................................................................................................................................................................................................................................... KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT............................................................................................................................................XÃ HỘI...................6 CHƯƠNG 2:.............................56 Hình 3: Thùng chứa rác sinh hoạt.......................................................................................58 DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU................... MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ .......24 CHƯƠNG 4:.......................................61 KẾT LUẬN..............................................................................................................................................................................................................................................................................41 VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG.............................41 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU....................................................................................................................57 Hình 4: Nhà vệ sinh công trường.....58 Hình 5: Thùng chứa cặn dầu thải........................................................................................................... PHÒNG NGỪA.................................61 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG...............................

ĐTM Dự án: Khu nhà ở Thương mại Bắc Vinh BTNMT BXD CP DO ĐTM CNN QCVN QL QH TCVN TSS TT UBMTTQ UBND USEPA WHO : Bộ Tài nguyên và Môi trường : Bộ Xây dựng : Chính phủ : Oxy hòa tan : Đánh giá tác động môi trường : Công nghiệp nhỏ : Quy chuẩn Việt Nam : Quốc lộ : Quy hoạch : Tiêu chuẩn Việt Nam : Tổng chất rắn lơ lửng : Thông tư : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc : Ủy ban nhân dân : Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ : Tổ chức Y tế thế giới Chủ đầu tư: C«ng ty Cæ phÇn đầu tư xây dựng Trường Sơn Đơn vị tư vấn: C«ng ty TNHH một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful