Handleiding Excel systemen

Visio

Handleiding Excel-systemen Visio.doc

Gemaakt door M Hageman

Pagina 1 van 18

Inhoudsopgave
1 Algemeen ...................................................................................................... 3 1.1 Password .................................................................................................................................... 3 2 Tijdregistratie ............................................................................................... 4 2.1 Registratiecontrole ................................................................................................................... 4 2.2 Nieuwe Maand toevoegen....................................................................................................... 4 3 Sips gegevens inlezen uit Word-document.................................................... 5 3.1 Algemeen ................................................................................................................................... 5 3.2 Inlezen SIP’s klanten ............................................................................................................... 5 3.3 Word-document omzetten in txt ........................................................................................... 5 3.4 Toevoegen sips-gegevens uit Word-document .................................................................. 6 4 Ultieme vulling.............................................................................................. 7 4.1 Aantekeningen .......................................................................................................................... 7 4.2 Sips gegevens ........................................................................................................................... 9 4.3 NAW gegevens voor klanten in zorg uit VIS3 .................................................................. 10 4.4 Bepalen klanten in zorg uit VIS 6 ........................................................................................... 11 4.5 Bestand Ultieme Vulling ........................................................................................................ 13 4.6 Ultieme Vulling invoeren in AZR.......................................................................................... 14 5 Sips systeem vanaf 2007 ............................................................................ 15 5.1 Voorstel..................................................................................................................................... 15 6 Draaitabellen produktie VIS 6 ..................................................................... 17 a. Exportbestanden uit VIS6 ......................................................................................................... 17 b. Handelingen per export-bestand ............................................................................................. 17 7 Random trekkingen..................................................................................... 18 a. Accountantscontrole ................................................................................................................... 18 b. Wonen ........................................................................................................................................... 18

Handleiding Excel-systemen Visio.doc

Gemaakt door M Hageman

Pagina 2 van 18

1

Algemeen

1.1 Password
Alle programma’s moeten worden geopend met password : TZWN

Handleiding Excel-systemen Visio.doc

Gemaakt door M Hageman

Pagina 3 van 18

2

Tijdregistratie

2.1 Registratiecontrole
Programma Directory : Controle tijdregistratie.xls : X:\Ontwikkelde systemen\Tijdregistratie

Na het selecteren van lokatie en maand worden desbetreffende Excel-sheets na het activeren van de button "Controle" voor alle medewerkers (subdirectories) doorgelicht. Instelling in verborgen sheet “Hulpsheet controle” zijn : A10 t/m A21 : De selectie mogelijkheden in het veld “Maand” A24 t/m A27 : De selectie mogelijkheden in het veld “Lokatie” B24 t/m B27 : De directories behorend bij de lokaties, waarin de medewerker-directories staan.

2.2 Nieuwe Maand toevoegen
Programma Directory : Nieuwe maand tijdregistratie.xls : X:\Ontwikkelde systemen\Tijdregistratie

Na het selecteren van lokatie en een Nieuwe maand wordt na het activeren van de button "Nieuw maand toevoegen" de aangegeven maand toegevoegd in de directories van de medewerkers bij de opgegeven lokatie. Instelling in verborgen sheet “Hulpsheet” zijn : B4 : Hierin komt de naam van het worksheet te staan waaruit de naam van de medewerker (D4) en de Instelling (D3) uit het eerste tabblad word overgenomen in het eerste tabblad van het te plaatsen nieuwe worksheet. In de overige tabbladen van dit nieuwe worksheet staan op D3 en D4 formules die verwijzen naar de inhoud van het eerste tabblad. A10 t/m A21 : De selectie mogelijkheden in het veld “Nieuwe maand” A24 t/m A27 : De selectie mogelijkheden in het veld “Lokatie” B24 t/m B27 : De directories behorend bij de lokaties, waarin de medewerker-directories staan.

Handleiding Excel-systemen Visio.doc

Gemaakt door M Hageman

Pagina 4 van 18

3

Sips gegevens inlezen uit Word-document

3.1 Algemeen
Standaard Indicatie Protocol “V” voor Sips Word-document = Verlengd “z” voor Sips Word-document = afgesloten BH = Behandeling AB = Activerende Begeleiding OB = Ondersteunende Begeleiding

3.2 Inlezen SIP’s klanten
Programma Directory Macro : Inlezen SIP’s klanten uit Word-document.xls : X:\Ontwikkelde systemen\Sips : Inlezen_sipsklanten Hierin moet de sips_directory worden opgegeven. Button “Inlezen Sips” start de macro

3.3 Word-document omzetten in txt
Programma Directory Macro : Worddocument omzetten in txt.doc : X:\Ontwikkelde systemen\Sips : word_txt Hierin moet bron- en doeldirectory opgegeven worden. Txt-bestanden uit Txt_directory verwijderen En daarna macro uitvoeren.

Handleiding Excel-systemen Visio.doc

Gemaakt door M Hageman

Pagina 5 van 18

3.4 Toevoegen sips-gegevens uit Word-document
Programma Directory Macro : Inlezen SIP’s klanten uit Word-document.xls : X:\Ontwikkelde systemen\Sips : Inlezen_sipsgegevens Hierin moet de sips_txt_directory worden opgegeven (zie Directory bij 2.2 + \txt) Button “Inlezen Sips gegevens” start de macro

Handleiding Excel-systemen Visio.doc

Gemaakt door M Hageman

Pagina 6 van 18

4

Ultieme vulling

4.1 Aantekeningen
Startdatum zorg = Datum aanvraag zorg Klasse wordt bepaald bij aanvraag zorg bij CIZ. Klasse 1 > 50 uur, Klasse 2 > 100 uur CDUUR is wat wordt ingevuld in VIS6 CDUUR medewerker : na correctie bij groepsbehandeling (VZM 83 en 69) (B1) : Bestandsnummer (H1) : Handelingnummer

Kolom A : Als een klant voorkomt in Sips-bestand (B1) worden behalve de laatste 4 alle characters van indicatienr. vermeld. Is er geen indicatienr. (0 in verzamel-tab) of de klant komt niet voor in het Sips-bestand, dan is dit veld leeg. Kolom B : Als een klant voorkomt in Sips-bestand (B1) worden de laatste 4 characters van Indicatienr. Vermeld. Is er geen indicatienr. of de klant komt niet voor in het Sips-bestand, dan is dit veld leeg. Kolom C-G : De client-naam uit VIS3 wordt hiervoor ontleed. Dient te worden doorgenomen. Kolom H Kolom I Kolom J Kolom K Kolom L Kolom M : Als in VIS3 “Man” staat dan wordt dit 1 , bij “Vrouw” 2 , anders 0 : De datum uit VIS3 wordt als JJJMMDD genoteerd. : In VIS3 eerste 3 characters ONG -> 1 , GEH -> 2 , WED -> 4 , GES -> 9 anders 0 : 9 : NL : Uit VIS3 zonder spaties

Kolom N-P : Het adres uit VIS3 wordt hiervoor ontleed. Dient te worden doorgenomen. Kolom Q : Uit VIS3 Kolom R : 06 Kolom S : Indien indicatienummer bekend in Sips dan 1 (RIC/CIZ op basis van functies), anders 0 Kolom T : Niet invullen (onbekend)

Kolom U : Hiervoor wordt uit (B1) X:\Ontwikkelde systemen\Ultieme vulling\Totaal Sips.xls Per klant per functie het indicatiebesluitnummer van de regel met het hoogste “Startdatum in zorg”. Overigens nadat voor klanten met meerdere functies (AB, OB, BH) nieuwe regels zijn gecreeerd per functie. Kolom V : Idem als kolom U voor “Startdatum zorg” Kolom W : Idem als kolom U voor “Startdatum zorg” Kolom X : als kolom U voor “Startdatum zorg” + 6 maanden Kolom Y : Als klant in Sip-bestand voorkomt wordt bijbehorende functie overgenomen.

Handleiding Excel-systemen Visio.doc

Gemaakt door M Hageman

Pagina 7 van 18

Overigens nadat voor klanten met meerdere functies (AB en BH) per functie nieuwe regels zijn gecreeerd. Komt de klant nog niet voor in Sip-bestand, dan bepaald op welke functie(s) de laatste 6 maanden tijd is geschreven. Per functie ontstaat een nieuw record.

Kolom Z : Voor het bepalen van de klasse geleverde functie worden de volgende regels gehanteerd : Klant komt voor in Sips-bestand : vanaf “Startdatum in zorg” t/m laatste datum waarop tijd is geschreven op de klant, wordt CDUUR getotaliseerd en gedeeld door het aantal weken in die periode. Dit ongeacht of er een indicatiebesluitnummer aanwezig is. Als de klant alleen is geindiceerd voor functie AB dan wordt alles getotaliseerd ongeacht BELEIDSREGEL. Is geindiceerd voor AB en BH dan wordt “activerende begeleiding” en “ondersteunende begeleiding” getotaliseerd als AB en BH wordt 99. Klant komt NIET in Sips-bestand voor : Vanaf laatste datum tot eerste datum (maximaal 6 maanden terug) waarop tijd is geschreven Op de klant per AB , wordt CDUUR getotaliseerd en gedeeld door het aantal weken van die periode. Ook hier wordt “ondersteunende begeleiding” bij AB opgeteld. BH wordt 99. Per geregistreerde klasse wordt een record van de klant in het UV-bestand aangemaakt.

-

Kolom AA : leeg veld Kolom AB : Eerste datum waarop tijd is geschreven Kolom AC : leeg veld Kolom AD : leeg veld Kolom AE : leeg veld Kolom AF : leeg veld ; Onbekend ; Is niet Ambulant in VIS6

Handleiding Excel-systemen Visio.doc

Gemaakt door M Hageman

Pagina 8 van 18

4.2 Sips gegevens
H: H: Open X:\Ontwikkelde systemen\Ultieme vulling\ AZRlink Visio report.xls Open Azrlink-visio-report-aw35-all.csv in X:\Ontwikkelde systemen\Basis bestanden\Sips\azrlink-visio-reports.zip Data H: H: Tekst naar kolommen Gescheiden door “ , “ datum velden als tekst

Copieer waarde kolommen A-K naar kolommen B-L van AZRlink Visio report.xls Open Azrlink-visio-report-aw35-offset.csv in X:\Ontwikkelde systemen\Basis bestanden\Sips\azrlink-visio-reports.zip Data Tekst naar kolommen Gescheiden door “ , “ Datum velden als standaard

H: H:

Copieer waarde kolommen A-K naar onderaan kolommen B-L van AZRlink Visio report.xls Sorteer de kolommen B-L Indicatienummer oplopend Functiecode oplopend Besluitnr aflopend

H: H: H:

Copieer goede records naar B2 en verwijder overige records Copieer de kolommen T en U als waarde naar kolommen H en I Start macro “Selectie_laatste_sips” Na calculatie staan alle laatste AZR sipsgegevens in Tabblad “Selectie AZRlink”

Visio Sips-gegevens worden bijgewerkt in : Rotterdam en Dordrecht : Goes : Leiden : Den Haag : S:\SIP Aanvragen Intake\Excel bestanden\Eind Sips bestand.xls S:\SIP Aanvragen Intake\Excel bestanden\Goes Sips.xls X:\Ontwikkelde systemen\Basis bestanden\Sips\Leiden Sips.xls X:\Ontwikkelde systemen\Basis bestanden\Sips\Den Haag Sips.xls

H: (B1)

Bepaalde kolommen uit alle Sips-bestanden copieren naar kolommen A t/m I van : X:\Ontwikkelde systemen\Ultieme vulling\Totaal Sips.xls tabblad Sips Visio H: Start macro “Functies_per_record” In tabblad “Laatste Sips per functie” komen de laatst geldende sips In tabblad “Verlopen Sips per functie” de overige Na calculatie staan in kolom K t/m O de Sips-gegevens zoals die in AZR zijn vermeld.

Handleiding Excel-systemen Visio.doc

Gemaakt door M Hageman

Pagina 9 van 18

Als koppeling wordt Naam-Geboortedatum-Functie gebruikt. Om zoveel mogelijk koppelingen te verkrijgen zijn alle klanten doorgenomen en bij verschillende zijn naam of geboortedatum aan gepast in kolom “Conversie naam” of in naam of geboortedatum in X:\Ontwikkelde systemen\Ultieme vulling\Totaal Sips.xls en/of X:\Ontwikkelde systemen\Ultieme vulling\ AZRlink Visio report.xls De bedoeling is om van hieruit in de toekomst met behulp van offset-bestanden van AZR de Sips-bestanden van de lokaties bij te houden. Kolom R van Totaal Sips.xls bevat alle klant/functie in “visio sips” gekoppeld aan AZR. Kolom N van AZRlink Visio report.xls bevat alle klant/functie met indicatienummer in AZR, maar die niet in het sips-bestand van Visio voorkomen.

4.3 NAW gegevens voor klanten in zorg uit VIS3
Per Regio is uit VIS3 een exportbestand gemaakt NAW gegevens van alle klanten.

Rotterdam en Dordrecht : X:\Ontwikkelde systemen\Basis bestanden\VIS 3\Alle klanten Rotterdam en Dordrecht.xls

Den Haag en Leiden : X:\Ontwikkelde systemen\Basis bestanden\VIS 3\ Alle klanten Leiden en Den Haag.xls

Goes : X:\Ontwikkelde systemen\Basis bestanden\VIS 3\ Alle klanten Goes.xls

H : Deze worden samengevoegd tot :

(B2)

X:\Ontwikkelde systemen\Ultieme vulling\Alle klanten VIS3.xls

Handleiding Excel-systemen Visio.doc

Gemaakt door M Hageman

Pagina 10 van 18

4.4

Bepalen klanten in zorg uit VIS 6

In VIS(3) Rotterdam, Leiden en Goes staan ook klanten die niet meer in zorg zijn. Dit wordt echter niet aangegeven. Om te bepalen welke klanten in zorg zijn wordt : Bepaald uit VIS6, op welke klanten tijd is geschreven vanaf 01-01-2006 Voor deze selectie en voor het bepalen hoeveel tijd op 1 klant is geschreven is een bestand geexporteerd uit VIS6 vanaf 01-05-2005 t/m 30-11-2006 (B3) X:\Ontwikkelde systemen\Basis bestanden\VIS 6\Export Ultieme Vulling.xls

Voor het bepalen op welke klanten vanaf 01-01-2006 het laatst tijd is geschreven wordt gebruikt gemaakt van :

(B4)

X:\Ontwikkelde systemen\Ultieme vulling\Hulp Ultieme Vulling.xls

H : Open (B3) en (B4)

H : Copieer van (B3) kolommen A t/m F als waarde naar (B4) A t/m F

H : Converteer van (B4) kolom B naar getal en zet optie op “Automatische calculatie”

H : Start Macro A_tijd_klanten_in_zorg (resultaat kolom K – L) Evt. na aanpassing CDATUM in kolom I

H : Start Macro B_laatste_datum_klanten_in_zorg (resultaat kolom N – O)

H : Start Macro C_ Berekening_Cduur_Functie (resultaten in “Cduur geleverde functie”) Als tijdsduur is genomen : Startdatum zorg van Sips t/m 1-12-2006 Of als geen Sips bekend : laatste datum van klant in VIS6 minus 6 maanden. De sommaties vinden plaats per functie. Zijn alle functies 0 minuten, dan is er na de startdatum zorg niet op die klant geschreven (daarvoor wel, maar dit wordt niet meegenomen).

H: Start Macro D_Klasse_geleverde_functie Klant komt voor in Sips-bestand van Visio of AZR : vanaf “Startdatum in zorg” t/m laatste datum waarop tijd is geschreven op de klant, wordt CDUUR getotaliseerd en gedeeld door het aantal weken in die periode. Is de periode korter dan 6 maanden, dan wordt als periode 6 maanden aangehouden. Dit ongeacht of er een indicatiebesluitnummer aanwezig is. Als de klant alleen is geindiceerd voor functie AB dan wordt alles getotaliseerd ongeacht BELEIDSREGEL. Is geindiceerd voor AB en BH dan wordt “activerende begeleiding” en “ondersteunende begeleiding” getotaliseerd als AB en “behandeling” apart getotaliseerd.

Handleiding Excel-systemen Visio.doc

Gemaakt door M Hageman

Pagina 11 van 18

-

Klant komt NIET in Sips-bestand of AZR voor : Vanaf laatste datum tot eerste datum (maximaal 6 maanden terug) waarop tijd is geschreven Op de klant per AB en BH , wordt CDUUR getotaliseerd en gedeeld door het aantal weken van die periode. Ook hier wordt “ondersteunende begeleiding” bij AB opgeteld. Is de periode korter dan 6 maanden, dan wordt voor de berekening geleverde functie 6 maanden aangehouden. Is totale CDUUR 0 minuten, dan wordt klant/functie niet in UV meegenomen.

-

Daarna wordt in tabblad “Klasse geleverde functie” per klant voor elke functie (AB en/of BH) een record gecreeerd t.b.v. de klanten voor in de Ultieme Vulling. Ook de klanten die in Sips-Visio-bestand voorkomen en waarbij de startdatum zorg na 1-1-2006 ligt, maar waarop (nog) geen tijd is geschreven komen hierin. Waarbij een aantal velden leeg blijven. Klanten die niet in Visio-sips-bestand voorkomen maa wel in ZAR bestand en waarop (nog) geen tijd is geschreven worden niet in UV meegenomen.

-

Handleiding Excel-systemen Visio.doc

Gemaakt door M Hageman

Pagina 12 van 18

4.5 Bestand Ultieme Vulling
Voor het aanmaken van het exportbestand voor de Ultieme Vulling wordt gebruik gemaakt van : (B5) X:\Ontwikkelde systemen\Ultieme vulling\Eind Ultieme Vulling.xls

H : Open (B5) met Koppelingen NIET bijwerken, (B1) en (B2)

H : (B5) : Leeg kolom A Copieer van tabblad “Klasse geleverde functie” kolom A (B4) naar tabblad “VIS3 gegevens” kolom A (B5) H: Open : AZRlink Visio report.xls Totaal Sips.xls Alle klanten VIS3.xls Hulp Ultieme Vulling.xls Alle bestanden koppelingen bijwerken ; {F9}-Calculatie ; Opslaan alle bestanden.

H : Controles : Alle NAW gegevens. Eventuele correcties in Alle klanten VIS3.xls aanbrengen

Handleiding Excel-systemen Visio.doc

Gemaakt door M Hageman

Pagina 13 van 18

4.6 Ultieme Vulling invoeren in AZR

H : Selecteer Tab “Ultieme Vulling” ; Opslaan als CSV

OK

JA

Sluiten zonder opslaan

H : Open met WordPad X:\Ontwikkelde systemen\Ultieme vulling\Eind Ultieme Vulling.csv Lege regels onderaan verwijderen Regels die foute import veroorzaken in Bulk-invoer verwijderen of corrigeren.

H : Na inloggen in www.uv-module.nl invoer en controle Eind Ultieme Vulling.csv Net zo lang , totdat er geen fouten meer worden aangegeven. Daarna controle + opslaan

H : Alle identieke en mogelijke in dubbellijst verwijderen H : AZR toegekende clienten toevoegen aan “Clienten bekend” en als bij controle in lijst van “Clienten bekend” een dubbele ontstaan is, de AZR client behouden en de andere verwijderen.

clienten_in_zorg_35350283.xls aangemaakt om in UV.xls (uit Eind Ultieme Vulling.xls) aan te geven : welke clienten NIET in AZR zijn opgenomen of van deze clienten wel een indicatie voor een andere functie is toegekend. Bepalen clienten niet in AZR maar wel met een indicatie. (1) Clienten die niet in AZR staan en geen indicatie bekend is en waarvan de “begindatum geleverde functie” > 1-6-2006 (2)

H : Ad.1 Alle clienten handmatig ingevoerd in AZR H : Ad.2 Clienten handmatig ingevoerd in AZR H : Intramurale klanten in Wonen.xls die zien voorzien van een stip, invoeren in AZR Nadat ook alle klanten in AZR met andere functie dan 51AB, 61BH of 11OB zijn geaccepteerd Is het resultaat “voor goedkeuring door AZR” 5073 clienten H : Export bestand gemaakt van deze clienten clienten_in_zorg_35350283.txt Hierin wordt per client per functie een record gemaakt met als resultaat 7468 records. Ingelezen in clienten_in_zorg_35350283.txt

H : Na alles OK : via instellingen het aantal ingevoerde clienten opgeven en “Gereed Invoer AZR” toekennen. Afgesloten op 12-1-2007

Handleiding Excel-systemen Visio.doc

Gemaakt door M Hageman

Pagina 14 van 18

5

Sips systeem vanaf 2007

5.1 Voorstel
Bestand : Sips aanvragen.xls met tabbladen : Sips aanvragen Met kolommen : Verwijder Klantnr. Visio Naam Geboortedatum Startdatum zorg Functie Klasse Aanvraag datum (datum Word-bestand) Werkwijze : Button “Inlezen Sips aanvragen” Hiermee worden alle gegevens gelezen uit de Word-documenten. Voorwaarde voor de Word-documenten zijn : Lokatie : postbus : \Sips aanvragen\<jaar> als JJJJ Naamgeving : <startdatum zorg> <geboortenaam> <klantnr> Waarbij “startdatum zorg” als JJJJMMDD. Per functie aanvraag 1 Word-document Nadat de Word-documenten zijn ingelezen, worden deze verplaats naar subdirectory “Verwerkt”. Bedoeling om begin van de maand “Inlezen Sips aanvragen” te starten voordat de maand-produktie (VIS6) wordt verwerkt. Zorgtoewijzingen lifeline Met kolommen : Klantnr. Visio (handmatige invoer) Naam Voorletters Tussenvoegsel Geboortedatum Startdatum zorg Functie Klasse Indicatienummer Indicatieorgaan Besluitnummer Werkwijze : Button “Inlezen Zorgtoewijzingen Lifeline” Alle offset-gegevens worden in gelezen. Hierna moet per klant het bijbehorende klantnummer uit tabblad Sips aanvragen worden ingevuld. Vervolgens : Button “Sips Update” De verwijdert de records uit tabblad Sips aanvragen met Zorgtoewijzingen. Deze kan dan dienen als overzicht van Sips waarop (nog) geen zorgtoewijzing is gevolgd.

Handleiding Excel-systemen Visio.doc

Gemaakt door M Hageman

Pagina 15 van 18

Visio klanten met zorgtoewijzing Door “Sips Update” wordt van het boekjaar per klant met zorgtoewijzing, Per functie per maand aangegeven tot wanneer het Indicatiebesluit geldt. Dit voor het overzicht van de klanten waaraan zorg is verleend zonder indicatie.

Bestand : Productie Sips <boekjaar> met tabbladen : Zorgverlening Met kolommen : Klantnummer Functie Maanden jan t/m dec Zorgverlening met Indicatie

Zorgverlening met Sips aanvraag

Zorgverlening zonder Sips aanvraag

Handleiding Excel-systemen Visio.doc

Gemaakt door M Hageman

Pagina 16 van 18

6
a.

Draaitabellen produktie VIS 6
Exportbestanden uit VIS6

Per maand worden de volgende Excel-worksheets uit VIS6 geproduceerd : Directory : X:\Jacqueline\<jaar>\tot en met <maand>\ Bestanden : ZWN_<datum>_Rdam en Dordrecht - Maandoverzicht tm <maand>.xls ZWN_<datum>_Goes - Maandoverzicht tm <maand>.xls ZWN_<datum>_Leiden - Maandoverzicht tm <maand>.xls ZWN_<datum>_Den Haag - Maandoverzicht tm <maand>.xls ZWN_<datum>_Wonen - Maandoverzicht tm <maand>.xls

`

b.

Handelingen per export-bestand

Per export-bestand wordt een nieuw Excel-bestand aangemaakt, waarbij bepaalde draaitabellen vanaf sheets van de vorige maand worden gecopieerd in het export-bestand. H1 : H2 : H3 : Open export-bestand in Excel Open bijbehorend Excel-bestand van de vorige maand Copieer hieruit de draaitabelen : tijdsverdeling sonja gcc sonja uren mw sonja rekenuren en eventueel andere ontwikkelde draaitabellen. Selecteer deze sheets Blad verplaatsen of copieeren Naar Map (selecteer export-bestand) Selecteer “Voor blad : “ bron Vink aan : Kopie maken OK H4 : Copieer uit Excel-bestand van de vorige maand “Bron AJ1:AL2” naar Export-bestand “Bron AJ1:AL2”. Wijzig het aantal uren in de formule van AK2 (=<uren>*Q2/100). Dit is gelijk aan het aantal werkdagen t/m de export-datum x 36 uur. De export-datum is de laatste CDATUM in het bron-sheet. Copieer daarna AJ2:AL2 tot einde bron-tabel . H5 :

Handleiding Excel-systemen Visio.doc

Gemaakt door M Hageman

Pagina 17 van 18

7
a.

Random trekkingen
Accountantscontrole

b.

Wonen
X:\Jacqueline\<jaar>\tot en met <maand>\Random trekking steekproef wonen.xls Blad Blad Blad Blad 2 3 4 5 : : : : Ambulante klanten Bewoners Logeerklanten Naschoolse opvang

Directory : Bestand : H1 :

Blad1 kolommen B t/m I splitsen in

H2 :

Copieer uit “steekproef wonen.xls” van de vorige maand de sheets : Random trekking klanten Blad2 Random trekking klanten Blad3 Random trekking klanten Blad4

H3 : H3 :

Bestand

opslaan : steekproef wonen.xls F9 (Calculatie)

Selecteer Random trekking klanten Blad2

tot Aantal random klanten = aantal random trekkingen Selecteer A1 t/m F20 Selecteer A1 Bewerken Copieren waarden

Bwerken

Plakken speciaal

Idem voor “Random trekking klanten Blad3” en “Random trekking klanten Blad4”

H3 :

Bestand Directory :

opslaan als : Definitieve steekproef wonen.xls X:\Jacqueline\<jaar>\tot en met <maand>\Accountantscontrole

Handleiding Excel-systemen Visio.doc

Gemaakt door M Hageman

Pagina 18 van 18