HƯỚNG DẪN TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO VIỆC NHẬN DIỆN ĐỐI TƯỢNG BẰNG OPENCV Kiểu 1: Lấy nguồn

từ một ảnh thì sẽ tạo 10 ảnh vector ( -num 10 )

.

.

Kiểu 2 : Tạo với nhiều ảnh thì sẽ không tạo nhiều ảnh vector .

góp ý gửi về jackauk@yahoo. Chúc các bạn thành công ! .com. mong nhận được phản hồi .Do quá trình tiếp cận với Opencv ngắn nên mình không tránh khỏi nhiều sai sót .

exe (25. khởi động lại máy để cập nhật biến môi trường cho CMake.0 Cài đặt CMake. Cmake làm nhiệm vụ tạo file dự án cho nhiều môi trường phat triển khac nhau sử dụng scripts.0. vd ở đây mình cài vào C:\OpenCV2.0 về tại đây (OpenCV-2.0 Cac bạn tải OpenCV 2. .7 MB)).0a-win32.2010 1. Khởi động CMake lên.lib) cho OpenCV2. Chúng ta sẽ dùng Cmake để tạo solution trong Visual Sutido và dùng VS build những file cần thiêt (. Sau đó cài đặt vào một thư mục nào đó. Cài đặt OpenCV 2.dll và .0 trên Visual Studio 2008 Nguyễn Quang Yên .0 2.Hướng dẫn cài đặt OpenCV 2. Buld OpenCV với Cmake Tải CMake tại đây.

- Chỗ “Where is the source code” cac bạn trỏ vào thư mục đã cài OpenCV2.0 khi nãy. mở Solution đó lên bằng VS2008. . Chỗ “Where to build the binaries” cac bạn trỏ vào một thư mục nào đấy sẽ chứ solution được tạo ra. cac bạn chọn những phần cần tạo ra (ở đây chúng ta cần tạo thư viện nên chọn OPENCV_BUILD_3RDPARTY_LIBS Nhấn Generate và CMake sẽ tự chạy để sinh ra file cho bạn. Nhấn Configure và chọn một môi trường phat triển thich hợp (ở đây mình chọn VS2008) Trong khung cửa sổ chọn. Mở thư mục nơi file được tạo ra.

Ngồi đợi cho xong… . Nhấn chuột phải chọn Build Selection.- Chọn những project như trên để build.

Ta sẽ chep chúng vào những dự án của mình sau. Giờ ta vào thư mục E:\Laptrinh Softs\openCVlib vào bin\Debug và bin\Release sẽ thấy cac file .0\lib). Ta có : - Vậy là xong phần chep file . Cấu hình VS2008 Ta mở VS2008. Build file lib và thư viện động Mở vào thư mục chứa solution (như của mình là ở E:\Laptrinh Softs\openCVlib) vào lib\Debug và lib\Release chep tât cả file . 4.lib vào thư mục đã cài OpenCV\lib (của mình là C:\OpenCV2.lib.3. vào ToolOptionsProjects and SolutionsC++ Directories .dll.

0 (của mình là C:\OpenCV2. Project kiểu Win32 Console Application ngôn ngữ C++.- Chỗ “Show directories for” chọn Include files: Tạo 2 directory mới dẫn tới thư mục đã cài OpenCV2.0 Nhấn chuột phải vào Project.0) 5. Giả sử project tên là LearnOpenCV2. Cấu hình Project Tạo một project để băt đầu code. chọn Properties .

cvDestroyWindow("Vidu coban"). //Wait for a key pressed cvWaitKey(0). char** argv) { //Load image into img IplImage* img = cvLoadImage("/images/dog. . CV_WINDOW_AUTOSIZE).lib cvhaartraining.Chú ý trong đoạn code trên.lib cvaux. Tạo 2 thư mục là Debug và Release. Nhấn OK. //Then release image and destroy window cvReleaseImage(&img). . //Show the image into that window cvShowImage("Vidu coban".jpg nằm trong thư mục images đặt tại thư mục của project này.h> #include <highgui.lib cxcore. img).h> int main(int argc.lib cxts.lib opencv_ffmpeg.0) bin.lib highgui.jpg"). tạo một file DisplayImageVideo.dll từ E:\Laptrinh Softs\openCVlib\bin\Debug và E:\Laptrinh Softs\openCVlib\bin\Release vào lần lượt 2 thư mục mới tạo ở trên. Vào thư mục của Solution của project này(LearnOpenCV2. cũng gõ tương tự.cpp và gõ vào như sau : #include <cv.lib Chọn thẻ Configuration là release.- Vào Configuration PropertiesLinkerInput Chọn thẻ Configuration là debug. ta phải có một ảnh dog.lib ml. } return 0. Chep tât cả cac file . //Create a window with name "Vidu coban" type autosize cvNamedWindow("Vidu coban". Trong source files. gõ vào Additional Dependencies là : cv.

Chuc mừng.dll. sau đó chep file vào 2 thư mục Debug và Release. bạn mở lại solution do CMake tạo ra để build đúng project bị thiếu.Nhấn F5. ..Nếu hiện lỗi thông báo thiếu file . . nếu kêt quả như dưới đây tưc là bạn đã cài đặt và cấu hình thành công.

4. Khi viết bài này tôi sử dụng với Visual studio .Net của microsoft. VS. Vui lòng thực hiện các bước sau đây để cài đặt Open CV: 1.Cài đặt thư viện OpenCV 1. Đường dẫn của OpenCV DLL files có thể khác một chút tùy theo vị trí bạn cài nó. Download bản cài đặt Open CV tại đây. Sau khi hoàn tất bạn nên có biểu tượng Open CV trên start menu của bạn. lớp mà ứng dụng các thuật tóan về xử lý ảnh cũng như Computer vision dùng ngôn ngữ C/C++. library trong GLOBAL OPTIONS. Tạo liên kết trong system PATH của Window tới OpenCV DLLs theo các bước sau: • • • Click My Computer –> Properties –> Advanced –> Environment Variables –> Systems variable –> highlight PATH –> Edit.1v Open CV là bộ thư viện mã nguồn mở về Computer Vision của Intel. Việc này sẽ giúp bạn chỉ cần làm một lần mà không cần thực hiện config cho mỗi dự án có sử dụng OPEN CV. Trước khi bạn sử dụng nó đương nhiên trên máy phải có bộ công cụ phát triển VS 6. 2. .h. nhớ phân biệt với các đường dẫn khác bằng dấu (. bạn nên đóng nó sau đó mở lại để PATH mới có thể tác dụng. Sau khi đã cài đặt xong Open Cv nó sẽ tự động detect được bộ VS 2005 trên máy tính của bạn. 3. Click vào file cài đặt để cài Open CV vào máy. Vui lòng theo dõi các hình sau để có thể tiến hành từng bước.) Nếu OpenCV của bạn đang được mở. Tiếp theo bạn phải mở VS lên để cấu hình các thông tin reference về đường dẫn file . Thêm “C:\Program Files\OpenCV\bin” vào PATH. Tốt nhất bạn nên sử dụng bản mới nhất. Nó cung cấp một bộ mã nguồn bao gồm hàng trăm hàm.Net 2005 cho các dự án của mình.0.

.

lib cvaux.lib cxcored.lib cv. Điểm xuất phát tốt nhất cho mọi người đó là hãy thử với các example trước :).Sau khi hòan tất các bước giờ bạn có thể bắt đầu phát triển với Open CV.lib cvd.lib .lib highguid. Và bạn sẽ không khỏi thắc mắc tại sao chương trình biên dịch lại báo lỗi.lib odbccp32. Nếu vẫn còn lỗi liên kết xảy ra bạn có thể thử thêm vào một số lib nữa tùy theo các hàm mà bạn đã sử dụng: odbc32. hì hì đừng lo lắng hãy vào trang property của project và thực hiện tiếp những gì còn sót lại .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful