NASTAVNA PRIPREMA ZA ČAS

Škola: JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Predmet: Biologija Datum: 06.04.2009.godine Razred: 81 Tema: Sastav čovječijeg tijela Nastavna jedinica: Oko - organ čula vida Tip časa: Obrada novog gradiva CILJ: Objasniti građu i funkciju oka i nastanak slike

Zadaci:
Obrazovni: Sticanje osnovnih znanja o oku-organu čula vida (građa i funkcija pojedinih dijelova oka, potrebni uslovi za nastanak slike, nastajanje slike i prilagođavanje oka gledanju različito udaljenih predmeta - akomodacija oka). Funkcionalni: Razvijanje sposobnosti posmatranja, uočavanja i logičkog zaključivanja, te razvijanje mentalnih operacija kao što su analiza i sinteza. Odgojni: Ukazati na značaj oko-organa čula vida za život čovjeka, primjena stečenih znanja. Nastavne metode: dijaloška, izlaganje, demonstracija projekcijom materijala sa CD-a. Oblik rad: frontalni, grupni Nastavna sredstva: multimedija -prezentacija materijala sa CD-a, udžbenik, nastavni listići - tabele Mjesto realizacije: kabinet biologije Korelacija sa drugim predmetima: fizika Literatura: Udžbenik za 8. razred , Z. Korene; S. Krek, S Blagojević; Udžbenik za 2. razred gimnazije, R. Hadžiselimović; Metodika, M. Grubić

1

svjetlosne draži) ..Kakav organ? (Čulni) .Šta je oko? (Organ) .vidite li? (Ne) . istaći cilj časa i napisati čula vida GLAVNI DIO ČASA • • • • Postaviti pitanja učenicima: ..Odakle primamo informacije putem oka? (Iz spoljnog svijeta) . mozak.Na koje draži je osjetljivo oko? (Na svjetlost.organ čula vida 2 . a njihov zajednički rad omogućuje život (mišići. krvotok.Šta je potrebno da biste vidjeli taj predmet? (Svjetlost) .čula smještena u koži Postaviti zadatak za učenike da prepoznaju čula koristeći materijal sa CD-a Prikazati materijal sa CD-a:  čulo bola čulo dodira čulo toplote čulo hladnoće     • čulo vida na školskoj ploči: OKO-organ Prikazivanjem čula vida.Zašto? (Jer je oko zatvoreno) .) Podsjetiti učenike na gradivo sa prethodnog časa o čulnom sistemu.Zašto nam služi? (Omogućava nam snalaženje i orijentaciju u bližoj i daljoj okolini) Istaći da je oko jako bitan organ za čovjeka Utvrđeno je da oko 83% ukupnog znanja o svijetu koji nas okružuje stičemo preko čula vida-oka Zato ćemo to čulo detaljnije upoznati Oko ..UVODNI DIO ČASA • • • • Ponoviti sa učenicima ranija stečena znanja o ljudskom organizmu (tijelu) i utvrditi da se sastoji od različitih organa koji vrše svaki svoju funkciju. čula.Zamislite da gledate predmet u tami – hoče te li vidjeti taj predmet? (Ne) . pluća.itd.Zatvorite na kratko oči.

da se sastoji glavnih dijelova i pomoćnih dijelova Glavni Pomoćni dijelovi oka ( Očna jabučica ) • dijelovi oka Prikazati očnu jabučicu na projektnom platnu i objasniti svaki dio uz isticanje funkcije i zapisivanje na školskoj ploči Očna jabučica 3 .da je smješten u očnoj duplji • od Dok učenici posmatraju oko istaći da je to složen aparat.• • Na materijalu CD-a projektorom prikazati Posmatranjem učenici zaključuju: .da je parni organ .

• Bjeloočnica (bionjača) • Rožnjača (rožnica) • • Žilnica Šarenica (sudovnjača) (dužica) • Zjenica • Sočivo (leća) Mrežnjača (mrežnica) /štapići i čepići-vidne ćelije/ • Žuta mrlja 4 .

gdje učenici sami dolaze do saznanja koji su i kakve su njihove funkcije 5 .Prezentovati pomoćne dijelove oka.• • Slijepa mrlja Vidni živac • Staklasto tijelo ( staklovina) Rad u grupama .popuni tabelu Učenici popunjavaju tabele Građa očne jabučice Dijelovi Funkcija Bjeloočnica Rožnjača Sudovnjača Mrežnjača Šarenica Sočivo Staklasto tijelo Zjenica Žuta mrlja Slijepa mrlja Vidni živac Prednja očna komora Dijelovi Građa očne jabučice Funkcija Štiti oko i daje oblik Štiti oko i djelimično prelama svjetlost Hrani oko Sadrži vidne ćelije Reguliše količinu svjetla u oku Djelimično prelama svjetlost i ispunjava unutrašni prostor oka Prilagođava količinu svjetla u oku Mjesto nastanka slike Mjesto bez vidnih ćelija Provodi nadražaj do centra za vid u mozgu Reguliše očni pritisak Učenici prezentiraju svoje odgovore i na taj način ponavljaju i provjeravaju naučeno • .

Očni mišići • • • • • Očni kapci Trepavice Suzna žlijezda Očni mišići Obrve Rad u grupama Učenici popunjavaju tabelu i prezentiraju odgovore Dijelovi Pomoćni dijelovi oka Funkcija Spriječavaju slijevanje znoja u oko Štiti oko i razmazuju suznu tečnost Štiti oko od prašine Luče suznu tečnost Pokreću očnu jabučicu • Pomoćni dijelovi oka Dijelovi Funkcija Obrve Očni kapci Trepavice Suzne žlijezde Očni mišići Učenicima objasniti nastanak slike u oku. koji je smješten u velikom mozgu 6 . odnosno u centru za vid.

te razgovarati sa učenicima o različitosti i jedinstvu dva čula.prilagođavanje oka gledanju različito udaljenih predmeta ZAVRŠN I DIO ČASA • nastavni sadržaj Na kraju časa. a samim tim ponavljaju obrađeni Na kraju časa pogledati video zapis.• Objasniti akomodaciju oka .Obrazovanje za mir) 7 . učenici odgovaraju na postavljena pitanja.čulo sluha i čulo vida (ugraditi koncept jedinstva.

Obrve . nast.OKO – organ čula vida 1. Pomoćni dijelovi oka − Sočivo (leća) − Mrežnjača (mrežnica) sa vidnim ćelijama: čunićima i štapićima Žuta mrlja Slijepa mrlja Staklasto tijelo (staklovina) Vidni živac Nastavnik: Saima Čengić.3 para očnih mišića 4.Kapci .Suzne žlijezde 3. Nastanak slike u oku Prilagođavanje oka gledanju različito udaljenih predmeta 2. Glavni dijelovo oka Očna jabučica − − − − − − Bjeloočnica ( bionjača) Rožnjača (rožnica) Sudovnjača (žilinica) Šarenica (dužica) Zjenica Prednja očna komora .Trepavice . prof. Muvedeta Jusufbegović. Pokretački dijelovi oka . stručni savjetnik za biologiju 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful