Prof.

Constanţa CHELARU

STRUCTURA ORIENTATIVĂ A PRINCIPALELOR TIPURI DE LECŢII O lecţie presupune activarea şi realizarea mai multor funcţii pedagogice precum: asigurarea predării/învăţării unor conţinuturi noi, verificarea cunoştinţelor asimilate de elevi în lecţii anterioare, formarea unor priceperi şi deprinderi, recapitularea şi sistematizarea unor conţinuturi deja însuşite, consolidarea (fixarea) acestora, realizarea unor sinteze a cunoştinţelor pornind de la diferite teme sau probleme. Tipul unei lecţii se stabileşte prin predominanţa uneia dintre funcţiile enumerate mai sus şi nu prin exclusivitate. Asta înseamnă că o lecţie va urmări cu precădere realizarea unei funcţii, dar pe parcursul ei, în plan secund, vor fi vizate şi celelalte. Astfel, într-o lecţie de predare/învăţare funcţia predominantă va fi de prezentare, clarificare şi însuşire a unor noi conţinuturi, dar putem întâlni şi momente de consolidare a cunoştinţelor, de formare a priceperilor şi deprinderilor şi chiar de verificare a cunoştinţelor anterioare (în forma reactualizării cunoştinţelor). Pornind de la cele prezentate mai sus, identificăm următoarele tipuri de lecţii: - lecţia de predare/învăţare - lecţia mixtă (verificare/predare/învăţare) - lecţia de consolidare (fixare) a cunoştinţelor - lecţia de sinteză a cunoştinţelor - lecţia de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor - lecţia de formare de priceperi şi deprinderi - lecţia de educaţie fizică (cu o structură specifică) Structura acestor tipuri de lecţie prezentată în diferite lucrări de specialitate este orientativă. Creativitatea, talentul şi priceperea cadrului didactic, precum şi concepţia sa asupra desfăşurării lecţiei pot imprima acesteia structuri variate, inedite. Oricare ar fi secvenţele unei lecţii şi modul lor de înlănţuire, important este ca aceasta să-şi îndeplinească funcţia, cadrul didactic să atingă rezultatele preconizate în obiective şi să se respecte particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, precum şi specificul clasei ca grup şcolar.

Lecţia de predare/învăţare

) (aprox.aprecieri şi recomandări .anunţarea subiectului lecţiei noi şi a obiectivelor operaţionale .dirijarea recapitulării şi sistematizării cunoştinţelor – cu două momente: ◘ reactualizarea planului de recapitulare ◘ recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor pe baza planului – cadrul didactic poate opta pentru sistematizarea unităţilor de conţinut urmate imediat de aplicaţii sau pentru recapitularea şi sistematizarea întregului conţinut vizat şi.tema pentru acasă Lecţia de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor .- moment organizatoric introducerea în lecţia nouă prin una dintre variantele captarea atenţiei discuţii introductive - reactualizarea cunoştinţelor anunţarea subiectului lecţiei noi şi a obiectivelor operaţionale dirijarea învăţării consolidarea (fixarea) cunoştinţelor noi tema pentru acasă aprecieri şi recomandări Lecţia mixtă (verificare/ predare/învăţare) moment organizatoric verificarea lecţiei anterioare şi (unde este cazul) a temei scrise captarea atenţiei introducerea în lecţia nouă prin una dintre variantele discuţii introductive reactualizarea cunoştinţelor anunţarea subiectului lecţiei noi şi a obiectivelor operaţionale dirijarea învăţării consolidarea (fixarea) cunoştinţelor noi tema pentru acasă aprecieri şi recomandări - Lecţia de consolidare a cunoştinţelor/ priceperilor şi deprinderilor .evaluarea cunoştinţelor (fişe de activitate independentă) – la latitudinea cadrului didactic . planuri de idei etc. realizarea unor aplicaţii (se va ţine seama că accentul cade pe organizarea şi structurarea cunoştinţelor şi.evaluarea cunoştinţelor (fişe de activitate independentă) – la latitudinea cadrului didactic .verificarea a temei scrise (unde este cazul) . în final.moment organizatoric .dirijarea consolidării – cu două momente: ◘ reactualizarea elementelor teoretice vizate în consolidare (aprox. răspunsuri la întrebări.anunţarea subiectului lecţiei noi şi a obiectivelor operaţionale .aprecieri şi recomandări . în plan secund. 75% din durata momentului de dirijare a consolidării) . realizarea de aplicaţii) .moment organizatoric . probleme. 25% din durata momentului de dirijare a consolidării) ◘ aplicaţii (exerciţii.tema pentru acasă .

verificarea echipamentului şi a stării de sănătate a elevilor.) realizarea lucrării de către elevi analiza şi aprecierea lucrărilor elevilor recomandări pentru activitatea viitoare Lecţia de educaţie fizică organizarea colectivului (se vor realiza următoarele: aliniere.Lecţia de formare de priceperi şi deprinderi moment organizatoric introducerea în lecţia nouă prin una dintre variantele captarea atenţiei discuţii introductive - reactualizarea cunoştinţelor anunţarea subiectului lecţiei noi (în cazul disciplinei Educaţie plastică se anunţă tema plastică şi subiectul)şi a obiectivelor operaţionale intuirea materialelor de lucru intuirea modelului explicarea şi demonstrarea tehnologiei de lucru exerciţii pentru pregătirea mâinilor pentru activitate (recomandate la preşcolari şi şcolarii din clasele I-II) instructaj privind protecţia muncii (când se utilizează instrumente care ar putea duce la producerea unor accidente – ace. sticlă etc. cuţite. foarfece. anunţarea temelor) pregătirea organismului pentru efort (variante de mers şi alergare) influenţarea selectivă a aparatului locomotor (exerciţii în formaţie de gimnastică) realizarea temelor revenirea organismului după efort încheierea organizată a lecţiei . prezenţă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful