Paul Davids és Hollace Davids

A jedik elveszett városa

2

3

beleértve az egész vagy részletek reprodukálásának jogát. valamint a Star Wars embléma használata.A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Paul and Hollace Davids: THE LOST CITY OF THE JEDI Published in 1992 by Bántam Skylark Book Inc. King kiadó 1993 Illusztrációk: DREW STRUZAN ÉS KARL KÉSEL ISBN 963 8084 01 4 Kiadja a King Könyvkiadó Felelős kiadó: Czine Sándor és Schrauf György ügyvezető igazgatók 4 . Minden jog fenntartva. Copyright © 1993 by Lucasfilm Ltd. Ali right reserved! Fordította: Trethon Judit A címlap az eredeti borító alapján készült. Hungárián translation © Trethon Judit 1993 Hungárián edition © S-Ring Kft.

Cecelia és Franc Godmannak. Frances és Jules Davidsnak... mindig óvja őket Yoda bölcsessége. 5 .Szüleinknek.

6 .

7 .

továbbá Betsy Gouldnak.Köszönetnyilvánítás Köszönettel tartozunk George Lucasnak. Rosennek tanácsaikért és segítségükért 8 . Peter Millernek és Richard A. a West End Games cégnek a csodálatos Csillagok háborúja játékkönyvekért. Judy Gitensteinnek. Charles Kochmannak csalhatatlan megjegyzéseiért. Lucy Wilson-nak hasznos ötleteiért. a Csillagok háborúja megalkotójának.

9 ...Réges-régen. egy távoli galaxisban.

Luke és a lázadók kis csapata élethalálharcot vívott a birodalmi gárdistákkal és a hatalmas csillagrombolókkal. A droidok éppen küldetésben voltak. de a Felkelők Szövetsége még mindig létezett. amelyek akkorák voltak. Ez a szövetség olyan hősökből . Csubakka. s a gonosz Birodalom uralkodott a galaxisban. A hercegnő kiszabadítására induló Luke-hoz csatlakozott Han Solo. de a Birodalommal folytatott küzdelmük ezzel még nem ért véget. Végül sikerült megsemmisíteniük a Birodalom leghatalmasabb fegyvereit. a csupaszőr vuki.férfiakból.. a két Halálcsillagot. Han és Luke sikerrel járt: kiszabadították a hercegnőt. akik együttesen küzdöttek a Birodalom ellen. Luke Skywalker azután csatlakozott a Szövetséghez. a birodalmi erők mindent megtettek azért. nőkből és idegen életformákból . mint egy hold. s bátran harcoltak azért. Olyan korszak volt. Félelem és rettegés söpört végig minden bolygón és holdon. amikor nagybátyja megvásárolta a két droidot. a Felkelők Szövetségének egyik vezetője. hogy letörjék a lázadókat.állt. 10 . Szí Thripiót (C3PO) és Artu Detut (R2D2).. hogy visszaállítsák a szabadságot és az igazságot a galaxisban. amelyben a sötét oldal erői kerekedtek felül.A kaland folytatódik. a birodalmiak fogságába esett. a Millennium Falcon űrhajó vakmerő parancsnoka és másodpilótája. s félelmetes fegyvereik akár egy bolygót is képesek voltak megsemmisíteni. Leia. meg kellett menteniük a gyönyörű Leia hercegnőt.

amikor a Birodalom formálódott. hogy a Császár fia. ennek révén a nagymoffok befolyása növekedni fog a Birodalomban. Darth Vader és Palpatine Császár. öreg remetével. a Birodalom két gonosz vezetőjének halála után egy három-szemű zsarnok került a császári trónra. Két oldala van. A Jedik úgy tartották. a bölcs. hogy a Császár jogos örököse Darth Vader kesztyűjét.Kalandjai során Luke megismerkedett Obi-van Kenobival. Hissa nagymoff a háttérből irányította az eseményeket. nagy hatalmú jelképét fogja viselni a jobbján. s a Jedi-lovagok tudományára tanította őt. s mindennél 11 . ám csupán hazug gonosztevő volt. a másik pedig a tökéletes gonosz hatalmát biztosítja. az Erő tökéletes ismerete is szükséges hozzá. úgy vélte. mindnyájunkat körülvesz. aki a fiatalember első tanítómestere lett. a gonosz megsemmisíthetetlen. hogy ha Trioculus lesz az uralkodó. A tanács kegyetlen birodalmi kormányzókból állt. A Jedi-lovagok ősi rendje bölcs és bátor harcosokból állt. a sötét oldal prófétáinak legnagyobbika megjövendölte. akik a Régi Köztársaság védelmére keltek akkoriban. s a nagymoffok Legfőbb Tanácsa segítségével szerezte meg a hatalmat. Trioculusnak hívták. Trioculus egyesíteni akarta az egymással viszálykodó hadurakat. hanem egy misztikus energiamező. Az illető azt állította. hogy a győzelmet nemcsak fizikai erővel lehet elérni. Az Erő itt van. akik terrorizálták a hatalmukban lévő bolygók lakosságát és állandó félelemben tartottak őket. az egyiket jóra lehet használni. Kadann.

jobban áhítozott a császári méltóságra. de senki nem tudta. Luke Skywalker mindent megtett azért. hogy kinek sikerült megmenekülnie. Mind a birodalmiak. s most éppen úton van. mind a felkelők túléltek itt egy hatalmas víz alatti robbanást. hogy előbb találja meg Darth Vader kesztyűjét. Skywalker még nem tud róla. Luke a Felkelők Szövetségének megbízásából Felhővárosba érkezett. hogy meglátogassa Han Solot. mielőtt visszatérne a felkelők főhadiszállására. mint Trioculus. hogy megkeresse a jedik legendás elveszett városát! 12 . a Yavin bolygó negyedik holdjára. ezért kerestetni kezdte a titokzatos kesztyűt. ám mégis a háromszemű mutánsnak sikerült megkaparintania azt Kalamari vizes világán. de hamarosan egy különös álom következtében ismét útra kel.

fejezet A bomba és az álom 13 .1.

egy lencseféleség bukkant elő a fémfalból.dörmögte szívélyesen. a vuki. . .Jól teszi. Ellenőrzöm az ujjlenyomatát . mindenféle idegen gengszterek és kisstílű szerencsejátékosok kedvenc tartózkodási helye. Csubi. Szemügyre vette Luke ábrázatát s közben furcsa hangokat hallatott. hogy egyetért társával.Hé. Skywalker bal kezét dugta be a nyílásba. Artu Detu szerényen füttyögött. hiszen a raktárház éppen Port Townban van tette hozzá Luke. . .szabadkozott Skywalker.Felhőváros szomszédságában ez a legveszélyesebb terület. baráti öleléssel üdvözölte Luke-ot. .Amikor Luke Skywalker bekopogtatott Han Solo raktárházának ajtaján. A .Fantasztikus! . Lando Calrissian. ne szorongass! . Luke.Kérem.lelkendezett Szí Thripio. így Luke és a droidok beléphettek az épületbe. ez pótolta az igazit. Még érzékeny a sérült vállam. Felhőváros kormányzója kérte a segítségüket. .Han igazán komolyan gondoskodik a biztonságról. ZHOOOOM! Az ajtó világfájdalmas nyögéssel emelkedett fel..kaja-kalózok" az 14 .Rooow-rowf . Csubakka. mutassa meg galaktikus személyi lapját és nyújtsa ki a kezét. mert jobbja bionikus kéz volt. Thripio és Artu a szenátus bolygóközi felderítő hálózatának megbízásából érkeztek ide. amelyet elvesztett a gonosz Darth Vaderrel vívott fénykardpárbajban.közölte végül egy elektronikus hang. Luke aranyszínű droidja. jelezte. mert az ételtolvajok elözönlötték a nagy szállodákat és az élelmiszerraktárakat. BJEE-DITZZZ! BJEE-DITZZZ! .

15 .

érdeklődött később. amely a Han által bérelt raktárt védelmezte. hogy üdvözölje barátját. Az egyik piszkos csibész vállon rúgta Luke gazdát. majd szerszámokkal a kezében bukkant elő.elrabolt élelmiszereket a birodalmiak titkos bázisára vitték. .Artu arra szeretné felhívni a figyelmedet .horkant fel Csubakka. amikor segített Felhőváros rendőreinek elfogni egy birodalmi kaja-kalóz bandát. így csupa kék-zöld lett a válla. öreg vuki. jelezve.ChNOOOOg-bzeeep . öcskös .csipogta Artu Csubakkának.Szia.Legalábbis így szokták mondani . úgy gondolták. hogy Luke gazda válla akkor sérült meg. A ház a levegőben lebegett. Luke és társai éppen befejezték a riasztórendszer-hálózat telepítését. .tolmácsolta Thripio -. Ez jóval bonyolultabb szerkezet volt. hogy beugranak Hanhoz. amely az élelmiszerraktárakat óvta az illetéktelen behatolástól. . 16 . tulajdonképpen primitív biztonsági rendszer.szólalt meg Han az épülőfélben lévő ház mélyéből. Artu Detu aktívan részt vett annak a riasztóberendezésnek a kidolgozásában. hogy ügyelt Solo kapitányra. Han leporolta magát és előrelépett. aminek minden tagja szerepelt a körözöttek listáján.dünnyögte Luke és megdörzsölte sajgó vállát. . mint az a régi. vigyáztál Han barátomra? . KROOOpch shbeeek znooob pvOOOM! .Hát te.Graaawm .És hogy van őkirályi fensége Leia hercegnő? . . körülbelül háromlábnyira a raktárépület padlójától. ahol a rohamosztagos csapatokat látták el vele. majd Csubakkához fordult. s mivel itt dolgoztak a közelben.

. de ilyen palotát még sehol sem láttam .Valóban? . A vuki elfordította a lebegtető szerkezet vezérlőiének gombját. mindegyikben lebegő fekvőhely volt. . Ha nem tetszik a felhő.. Han végigsétált Luke-kal az épület körül és megmutogatta barátjának a ház jellegzetességeit.Mégpedig lebegő palotát . ő. Luke megrázta a fejét. amikor eljöttem házat építeni. amin laksz.mondta Han nevetve.horkant fel Csuhákká. a nagy konyha áttetsző kupola alatt helyezkedett el. 17 .válaszolta Luke. hogy még egy terepsiklót is meg lehetett építeni benne.Az én elképzelésem szerint épül .Tényleg nagyon hiányoztál neki. a ház simán leereszkedett és lágyan földet ért.Azt hittem.Luke abbahagyta a mondat közepén és meglepetten pillantott körül.A mindenit! Nem is tudtam. Amikor elbúcsúztál tőle és kiszálltál a kesseli expedícióból..a házak az égen lebegnek. a "dolgozószoba" olyan hatalmas és jól felszerelt volt.Hiányolt téged . . lépjetek be . a kör alakú. . . hogy palotát építesz! . Luke nem akart hinni a szemének.Csubi el akar dicsekedni a belső elrendezéssel.Keresztül-kasul bejártam már a galaxist.. . . forgatható nappaliból bármely irányba ki lehetett látni. hogy mára már el is felejtette. hogy egyáltalán létezem. Több hálószoba is akadt.magyarázta büszkén Lukenak.Rowww-Roofff! .Han hangjába egy árnyalatnyi izgatottság vegyült. . annyira dühös volt rám. egyszerűen tovább libegsz egy másik fölé.mondta Han. Han házának külső részén széles erkélyek húzódtak. .

Gyerünk.Nekem elmondhatod. . . amit látott. Luke régi barátja szemébe nézett. Han . De ez csak elméleti kérdés.noszogatta. Han felnevetett. jelezve. hogy neki is roppantul tetszik.Chziiüch! .Csak arra vagyok kíváncsi..Persze . 18 .Miért érdekel? .Ha valaha úgy döntenék. Amikor építkezni kezdtél. hogy megnősülök. hogy több hálószoba is van a házban? .Nos.nem is beszélve például a sugárfegyverről. egyszer mégis megnősülsz s a ház majd tele lesz gyerekekkel. Artu? . nem gondoltál arra.csipogta lelkesen Artu. . Luke elismerően bólintott. A garázsban két felhősikló számára volt hely és.kérdezte Han gyanakodva. leginkább Leia jöhet szóba. mondjuk egy a százhoz. amit valaha is hallottam.folytatta .elismerem. hogy van némi esély a dologra.Mit gondolsz.Nagyon hatásos . .érdeklődött vigyorogva Han. .. mi a véleményed? . csak az jutott eszembe.Kicsoda.jegyezte meg Luke vajon van valami különös okod arra. a húgomat? ..Na.. lehet. Han . hogy feleségül veszed Leiát.Han megdörzsölte az állat. . Luke halványan elmosolyodott. ami fölöttébb valószínűtlen. . . .szólalt meg Thripio. hogy ez megtörténjen velem. . én? Adjam fel az agglegény életet és telepedjek le? Ez a leghajmeresztőbb dolog. majd tűnődött egy darabig. hogy úgy döntöttél.

Nagyon is elméleti kérdés.Gratulálok. hogy ez valóban igaz. aztán megnyomta az indítógombot. .. hogy nem tudlak rábeszélni: gyere vissza velem a Yavin 4-re? . . s miután a két droid is a fedélzetre került. Csubi . a szenátus bolygóközi felderítő szolgálata.Hagyjuk ezt! . amíg Han és Csubi biztonságos távolságba mentek a hajótól.bólintott Luke. Felvett egy kötényt és máris konyhafőnökké alakult. mikrohullámú tűzhelyen fűszeres. kivéve. koréliai specialitást készített. az SBFH vár minket. . Han és Csubi elkísérték Luke-ot és a droidokat a hangárba.mondta Luke. . ahol Skywalker Y-szárnyú vadászgépe állt. ebben biztos vagyok . s a desszert nagy sikert aratott. . de nem volt meggyőződve arról.KLIK . Bekecmergett a pilótaülésbe és várt egy darabig. amit valaha is ettem! Bárcsak tovább maradhatnánk. pikáns ízű étel Han szülőbolygóján a kedvenc fogások közé tartozott. Luke becsukta az Y-szárnyú gép ajtaját. A forró. Semmi sem történt. A két cimbora búcsút vett egymástól.. KLIK . Ezután Csubi új oldaláról mutatkozott be: felszolgálta a maga sütötte epres süteményt. s elégedetten megsimogatta a gyomrát.KLIK 19 .Az SBFH nagy hasznodat venné.Ez volt a legjobb sütemény.válaszolta Han. .Először be akarom fejezni saját küldetésemet.kérdezte Luke Hant..Biztos vagy benne. az új. azaz a házépítést. Han gyorsan témát váltott. de vissza kell térnünk a Yavin 4-re.

A kattogó hang egyre hangosabb és hangosabb lett. 20 . hogy.. Luke előrehajolt.figyelmeztette Thripio ez a hang azt jelentheti.Legyen óvatos. . hogy ellenőrizze a kapcsolót. Luke gazda ..

olyan erősen.Kicsit rozzant állapotban vagy. . tudom . megolvadt szerkentyűt. . Mindenfelé lángok lobbantak és füsttel töltötték meg a kabint.állapította meg. Luke számos zúzódást szenvedett. 21 . és kiszabadította Luke jobbját.Dweeeep dzeeen-boop! .Mielőtt azonban Thripio befejezhette volna a mondatot.Ez egy miniatűr bomba detonátor. hogy a biztonsági hevederek is elszakadtak. Luke gazda . hamarosan rendbe jön. hogy segítsenek a bajba jutottakon. A vuki és Thripio gyorsan eloltották a tüzet.Remélem. .dörmögte Csubakka és felemelt a földről egy apró. BROOOOMMPF! Luke hanyatt bukott és beverte a fejét. Artu. ha kerítünk némi orvosi segítséget. Han kiemelte a kormányt. A detonáció következtében bionikus jobb keze kis híján leszakadt. Birodalmi gyártmány! Lando Calrissian segítségének köszönhetően Luke-ot azonnal Felhőváros kórházába szállították. Han és Csubakka pillanatokon belül visszarohant a hangárba. . . kölyök . Az állapotáról szóló jelentések biztatóak voltak. . Bionikus jobb kezének mechanikája azonban jócskán megsérült. de csontja nem törött. egy váratlan robbanás szinte bepréselte az ülésbe.Valaki a kajakalózok közül igen csúf búcsúajándékot küldött nekünk.sopánkodott Thripio. . néhány bordája megrepedt. ahol orvosrobotok csapata rögtön megvizsgálta a sérüléseit.Grrooooofi .Igen. Aztán letérdelt barátja mellé.helyeselt Thripio. . a robbanás során az Y-szárnyú gép segédrakétájának szilánkjai szinte átszelték azt.csipegte Artu.Jobb lesz. Az Y-szárnyú belseje romokban hevert.

Csuhákká a Millennium Falconra vitték Luke-ot és a droidokat. Az űrhajó hiper-hajtóműve ezúttal kiválóan működött. kilenc élete van.Köszönöm. akárcsak a kowakiani gyíkmajomnak. már látszottak a felszínén burjánzó esőerdők zöldes körvonalai. de szerencsére bátyjának.Ne aggódjon. hogy hazahozta őt . hogy visszatérjen a Yavin negyedik holdjára. Sőt. Mire Luke felébredt hosszas szundikálásából. szüksége lesz egy űrhajóra és pilótára is. Felhőváros egyik kórházában sem akadt hasonló. Hetekbe telik majd. amíg megjavítják az Y-szárnyú gépet és emellett barátja egyelőre nem is lenne képes vezetni azt. Szi Thripio és Artu Detu is készülődtek a leszálláshoz. amit Felhőváros és Yavin között valaha is megtett. Han kénytelen volt belátni. . Utasai hamarosan találkoztak Leia hercegnővel. Han fénysebességgel repült a Yavin 4-re. Amikor megközelítették az űrben homályosan derengő holdat.nyugtatta Han a hercegnőt. ez volt a leggyorsabb utazás. . A Millennium Falcon simán landolt a Yavin 4 központi leszállóhelyén. 22 . Hajnalban Han és másodpilótája. Luke bionikus kezét így csak a Yavin 4-en hozhatták rendbe. Han számára nyilvánvaló volt: Luke-nak ahhoz. Luke-nak akadt némi problémája egy bombával. ez a kórház azonban nem rendelkezett a megfelelő pótalkatrészekkel. a barátság előbbre való. Csuhákká már leállította a hiper-hajtóművet. fenség .válaszolta Leia. kisebb sebeit azonban haladéktalanul ellátták. hogy égi háza még várhat egy darabig.Luke nem tudta mozgatni jobbjának ujjait.

mint Thripio és nem programozták be őket arra sem. .A társaság lassan elindult a szenátus épülete elé. hiányoztam neked. Luke a Yavin 4 Központi Klinikáján lábadozott. ha ők ketten levizsgáztatnák és tovább képeznék őket . Néhány nappal később Skywalker teljesen felépült. . Leia megkérte őt. Szeretném. majd mélyen belenézett a lány csillogó.válaszolt kicsit megkésve Han és átkarolta a hercegnő vállát. Han megállította Leiát és hosszan megcsókolta. amelyek a massasik társadalmára és kultúrájára emlékeztettek. de miattad feladom a dolgot. .magyarázta Luke-nak. régen letűnt idegen faj épített. hercegnő. már túl volt az operáción.. én már csak ilyen remete vagyok. hadd küldje át Artur és Thripiót a szomszédos Vornez városába. barna szemébe. egy fehér kőtoronyba.Az új droidok nem beszélnek annyi nyelvet.Mire valók a barátok? . s a Központi Klinikáról hazatért saját „rejtekhelyére".. amellyel rendbe hozták bionikus kezét. Az erdős hold még számos csodás régészeti maradványt őrzött.mosolyodott el Luke.Luke azt mondta. egy-két hétig megvagyok Artu és Thripio nélkül is . Sajnálom. Az ablakok egyikéből csodálatos kilátás nyílt a véget nem érő esőerdőkre. Amint az alkony éjszakába fordult. Luke már az 23 . ezt megígérhetem.Azt hiszem. hogy lefordítsák egy Artu-egység csipogását. Luke hálószobája a torony tetején volt. amelyet egy massasi nevű. A hercegnő legjobb meggyőződése ellenére nem igyekezett lerövidíteni az időtartamot. Most érkezett néhány protokoll-droid Tatuinról. .

A csuklyás alak intett a kezével. A kör közepén áttetsző fényoszlop tündökölt. Luke kiesett. majd az avaron landolt. aztán az erdő hirtelen lángokban állt. hogy jöjjön közelebb és lépjen be a körbe. hívta Luke-ot. Amikor felnézett. vastag füst szállt fel belőle. hogy jedi tanítómesterét. Gépével az esőerdő fáinak csúcsa fölött repült. Luke köhögött. fuldoklott. Nyugtalanul aludt. észrevett egy zöld márványtömbökből épült kör alakú falat. amint terepsiklójában ülve titkos küldetésbe indul. s elvesztette uralmát a terepsikló fölött. Luke azt álmodta.ágyán feküdt és a csillagokat bámulta. 24 . s máris álomba szenderedett. A sikló lezuhant a parázsló földre. Észre sem vette. Obi-van Kenobit látja a fal mellett állni. áthemperedett a letört ágakon és a húsos leveleken. Álmában Luke látta magát.

Nem értette. Rövidesen rájössz majd a jelentőségére: JE-99-DI-88-E00-RŐ. Növelte a sebességet.. Droidok őrzik és gondoskodnak a biztonságáról. Nem tudta.folytatta Obi-van. Kíváncsi volt. Itt van feljegyezve az egész galaxis és öszszes világának története. Azóta.Luke . Homlokán verejtékcsöppek gyöngyöztek. A te sorsod olyan valakiéhez kapcsolódik. Gyorsan felöltözött. . Kora reggel volt. 25 . odament a keskeny toronyablakhoz és lenézett az esőerdő fáinak csúcsára. lesietett a torony lépcsőin és beült terepsiklójába. az öreg tanítómester már többször megjelent előtte látomás alakjában. hová tart. vajon mit jelenthet az álma. miért siet ennyire. Halála pillanatában Obi-van teste titokzatosan eltűnt.Ez a jedik elveszett váro-sának bejárata. Csak bízott az Erőben . bordái még mindig sajogtak. Obi-van Kenobi az Erő nagymestere volt. Luke .Ezzel az öreg mester eltűnt. .mondta Obi-van.és továbbrepült.. egyre gyorsabban repült. Luke felkelt.Jegyezd meg ezt a kódot. elhagyta a fizikai univerzumot és egy ismeretlen világba költözött. . s most Luke is érezte magában az Erőt. Luke zihálva riadt fel álmából. aki itt él. hogy Darth Vader fénykardjának csapása kettészelte Obi-van Kenobit.

2. fejezet Ken titkos utazása 26 .

Ken mélyen aludt, amikor kedvenc háziállata, egy mooka felugrott az ágyára és megnyalta az arcát, hogy felébressze. Ugyanez történt minden reggel. Mikor fogja ez a mooka megtanulni, hogy a fiúk nem szeretnek korán kelni? Különösen a tizenkét éves fiúk, mint például Ken, aki mindig későn feküdt le. ~ Kshhhhhhhh! - kiáltotta a mooka. -Kshhhhhhhh! - Menj innen, Zeebo - Ken félretolta mookáját. - Hányszor mondjam neked, hogy ne ugrálj reggel az ágyamban. Tudod, hogy tele lesznek a párnáim a tolladdal? - Kshhhhhhhh. - És ne susogj a fülembe - tette hozzá a fiú. - Ugyanezt csinálod minden reggel. Egyszer, csak egyszer hallhatnám a susogásod helyett egy kutya ugatását vagy egy macska nyávogását. Zeebo nyafogó hangot hallatott. - Ó, Zeebo, nem úgy gondoltam - Ken megvakargatta kedvenc mookája négy füle közül az egyiket. - Ne légy féltékeny, tudod, hogy szeretlek. Különben is, soha nem láttam eleven kutyát vagy macskát, csak a Jedi Könyvtár képeiről ismerem őket. Ken felkelt és lábujjhegyre állt, hogy elérje komputer naplóját. A kis képernyőn látszott a dátum is, és persze ott voltak a házi feladatok is. A könyv-komputer helye a legmagasabb polcon, néhány tárgy mögött volt, hogy a házi feladat javító droid, Hászi ne találja meg, ha errefelé szimatol. Hászi hasonlított egy Szí Thripio nevű droidra, amelyről Ken már tanult. Az illető aranyszínű, ember formájú droid Luke Skywalker jedi lovag tulajdonában volt.

27

Di-Zsé, az idős, nagy tudású droid a könyvtár gondnoka volt. Ő programozta be Hászit a megfelelő feladatok kijavítására és ő adta fel a leckéket is.

28

Ken megvizsgálta a könyv-komputert, majd lenyomta a megfelelő gombokat, hogy előhívja azt a dolgozatot, amit éppen írt a Yavin holdjairól. Amikor a szavak feltűntek a képernyőn a 65-ös szám is megjelent. A szám után következett a kommentár:, Jobban is megcsinálhattad volna, Ken. Javaslat: Elemezd alaposabban az l-es és 2-és holdat." - Ó, nem! - sóhajtott fel a fiú. - Ez egyáltalán nem tisztességes dolog, Zeebo. Hászi rendszeresen bejön a szobámba, megkeresi a könyvkomputert és osztályozza a dolgozatomat, mielőtt befejeztem volna! Hatvanötöst adott nekem, ez nagyon ciki! Hászi már pont olyan, mint egy kém és egy bitnyit sem fog hiányozni, amikor ma végre felmegyek a Felsővilágba! - Kshhhhhhhh! - susogta Zeebo és Ken vállára ugrott, majd szeretettel végignyalta a fiú arcát. - Te persze hiányozni fogsz - mondta, Ken. - És tudom, neked is rossz lesz nélkülem. Csíp és Di-Zsé is nélkülözni fognak, ha egyáltalán a droidok képesek effajta érzelmekre. Csip, akit valójában Mikrocsipnek hívtak, Ken egyetlen barátja volt. A fiúnak gyakran eszébe jutott, milyen jó lenne, ha Csip igazi fiú volna, s nem egy fémből való droid, aki programja szerint úgy viselkedett, mint egy srác és jó társaságot jelentett Kennek. DJ-88, Ken gondozója, akinek a fiú a Di-Zsé becenevet adta, igazán szeretetre méltó volt. De ő nem volt Ken barátja, hanem egyetlen és igazi professzoraként tisztelte a fiú. Di-Zsé sok mindent tanított Kennek, csillagá-

29

Látom. talán. De egész életemben arra vártam. de az ezüst volt a kedvenc színe. akinek hajlékony karja és minden irányba forgatható lába volt. kellemesen ébredtél. . hogy rosszat csináltam.Remélem. hogy Csip is ezüstszínű. Nem kellett volna abban bíznom. amiről azt mondta. Tudom. hogy a mooka időben felébreszt téged. félig áttetsző. Ken . A forró termálvíz állandó- 30 . számítógépes ismereteket és még legalább tizenötféle tantárgyat. ökológiát. Csip volt az. aki elektromos fogkefével és egy tubus folyékony szappannal jelent meg.mondta. hogy ismerem a kódot.. Hirtelen feltárult az ajtó és valaki kopogás nélkül beviharzott rajta. hogy rájöttem a csővasút kódjára és végre kijuthatok a Felsővilágra. de a droidok sohasem engedték. talán az.szatot. . Ken -Di-Zsének köszönhetem. Ken elengedte a füle mellett a megjegyzést és öltözködni kezdett. megláthatnám a Yavin 4 esőerdőit. hogy feljussak. Csip esetlen. Talán a mindig a nyakában függő. .. hogy elmerülj a könyvtárba az óráidra. milyen is lehet ott fönn. hogy nem szabad tanulmányoznom. utazhatnék egy szövetségi csillaghajón.mondta a kisfiúi formázó droid. s ez a droid emlékezete szerint mindig is barátja és segítőtársa volt. Nem tudta miért. ezüstös kristály volt az oka. sőt. Gondold csak el. Természetesen Di-Zsé nem tudja. Levette ezüstszínű pizsamáját és felöltötte hasonló színű iskolaköpenyét. nehezen szánod rá magad. de Di-Zsé már vár. csizmaformájú lábain odacsoszogott a hátsó falnál lévő vízerecskéhez. Az egyik adattárban találtam meg egy olyan lemezen.Akárhogyan is van. Zeebo .

Itt az idő. . nagyon jól tudod. Amikor megszólalt. Ken végigszántotta ujjával kócos. Hászi léptei jól felismerhetőek voltak. Elmondani Hászinak. hogy mit gondolok. ha Hászi közeledett.Ken gazda. HC.S nem hiszem. Fényesen csillogó metálkék szeme mindent észrevett. . kerek. és az teljesen egyértelmű. mintha egy katona masírozott volna. Megetetni Kent. hogy egy tizenkét éves fiúnak segíteni kellene a fogmosásban. .közölte. nyitott szája mintha meglepetést tükrözött volna. nézz csak ki az ablakon. hogy lássa. A fiú-droid elővett egy poharat és megtöltötte vízzel. Felébreszteni Kent. hogy megcsináltad a leckédet vagy sem.100 tehát belépett Ken kupolaházikójába. Ken! Kennek nem kellett kinéznie ahhoz. s Ken minden reggel ezzel a vízzel mosakodott. pont olyan hangnemben beszélt. akivel nagyjából egy súlycsoportban volt. . mint a Felkelők Szövetségének bármelyik őrmestere. Megmosdatni Kent. ha nem vagyok jólfésült . világosbarna haját. És a házi feladatról szólva. A fiú mindig meghallotta a fémlábak ritmikus koppanását. Mit gondolsz? . hogy kijavítsam a házi feladatodat! Remélem. A programom szerint cselekszem. Egy földalatti áramlásból eredt. Hászi éppen belépni készül az íveit bejárati ajtón.Szeretem.Másfél órával ezelőtt kellett volna fogat mosnod és megfésülködnöd .korholta Kent. mint amikor a Yavin holdjairól írtál! 31 .an csordogált Ken kupolás házikójában. ezúttal jobban odafigyeltél a dolgozatra.

amikor úgy látom jónak. hogy még számos anyaggal akartam kiegészíteni a Yavin l-es és 2-es holdjárói szóló ismertetést. És lássuk csak ezt. hogy ellenőrizzem a házi feladatodat. Azt hittem. jedi filozófia tantárgyból tanulmányt írtál az Erőről. szintén helyesen foglaltad össze Darth Vader szerepét. hogy már elkészültél vele! .Csak úgy beosontál ide és máris osztályoztál! . amióta meghalt...jelentette ki Hászi. Szeretném.Ismered a szabályokat .Bocsánat. ne osztályozd addig a komputer-könyvemet. ezt tudod. . amikor nem vagyok itthon és kérlek...válaszolta Hászi.és látom.Szabad bejárásom van ide bármikor.Nekem úgy tűnt. Hászi egyenesen odalépkedett Ken íróasztalához és máris rátalált a keresett könyvre. óh. nem. hanem Han Solo és Csubakka volt a másodpilóta. jól írtad le Palpatine Császár nevét. A Halálcsillag elleni első csatában nem Luke Skywalker volt a Millenium Falcon pilótája. . Hadd nézzem... itt elkövettél egy komoly hibát.. . Ken! Ken felsóhajtott.Lássuk csak. De.. aki kétségtelenül szörnyű uralkodó volt. . Az egész galaxis sokkal jobban érzi magát. 32 . ha nem lepnél be a házamba.bólintott lelkesen Hászi . . amíg nem vagyok teljesen kész a dolgozatommal. megcsináltad a Birodalom elleni Nagy Háború történetéről szóló tesztet is.. hinmrn. Nos.Tájékoztatásul közlöm.szögezte le Ken. ez valóban nagyon érdekes téma .Még nem fejeztem be azt a dolgozatot! tiltakozóit Ken. aki Palpatine Császár jobb keze volt..Nem fejeztem még be. bocsánat .. .

hogyan került hozzá ez a függő. . majd mutatóujjával lassan a nyakában lógó kristály felé közelített.. Elképzeltem. . aki a szövetségiekkel kóborol a galaxisban! Emlékezz csak. viselte a kristályt. néha igazán aggódom érted mondta Hászi és megrázta a fejét. azóta.ismételte Hászi meglepődve. és nagyon erős a sötét oldal! . A félgömb alakú kristály vékony ezüstláncon függött.jelentette ki Ken.És miről álmodoztál? . De odafönt.Képtelenség! 33 . A droidokat hiába kérdezgette. Ken gazda. s belsejét mélykék vonalak csíkozták.Elég idős vagyok ahhoz. mit is mondott neked Di-Zsé. hogy tudtam.Hát persze. hogyan is számolhatna be Hászinak az ábrándjairól. nem létezik a gonoszság. csak elábrándoztam. Gondolkodott egy darabig.Kíváncsi vagyok. egyikük sem tudott válaszolni arra. ahol élünk.Ken azon tűnődött. egy te korod béli fiú. arról ábrándoztam. . Itt lenn. hogy velük repülök a Millenium Falconon! . milyen az élet odafent. amióta az eszét tudta. Ken.Elábrándoztál? . hogy valóban találkoztam Luke Skywalkerrel. hogy felmenjek a Felsővilágba. Magam akarom megtapasztalni.Szavamra. milyen is lehetne ez a találkozás. a Felsővilágban mindenütt ott vannak a birodalmi kémek. Han Soloval és Csubakkával felelte végül Ken. aki végre felöltözött. hogy kisgyermekként ide hozták. Azt hiszem.Azt hiszem. .Képzeld csak el. . .Nem félek a sötét oldaltól . . erre a föld alatti rejtekhelyre.

hogy elmondja neked.És mikor lesz ez? . ebédre és vacsorára. Csip pedig bekapcsolta az elektromos fogkefét és Ken szájába dugta. mert mi neveltünk fel . . és ügyelni arra. Ken gazda. hogy ezekre a kérdésekre választ adjon. 34 . mint egy herceggel . nem túlzol egy kicsit? . Ken kirántotta szájából az elektromos fogkefét.Hogy kerültem ide.válaszolta Hászi. És ő megígérte. .Tökéletesen igazad van.Először is azért. Hászi oda sem figyelt. . amikor eljött az ideje. Nagyon fontos fiú vagy! Nincs igazam. . hogy megismerkedj a jedik titkaival. hogy a jedi lovagok droidjai tanították őt? És mi megengedtük neked. Az igazi hercegek lakomáznak.A mindenit. aki elmondhatja magáról. . hogy a droidok feladata vigyázni rád.szólalt meg Csíp. Hászi? . s egy nappal sem korábban! Sose feledkezz meg arról. kik a szüleim? .Másodszor.Azt hiszem.Hászi folytatta a feladatok ellenőrzését. Csip. a droidok közé? .Senki sem tudja. van még olyan kisfiú.Csupán Di-Zsé van úgy programozva. És mikor fogjátok megmondani nekem. Szerinted miért bánunk veled úgy. csak Di-Zsé. tovább javítgatta Ken házi feladatát.Akkor leszel elég idős ahhoz.folytatta Ken. hogy megnézd magadnak a valódi világot. gondolod. hogy minden reggel valami droid bedugja a szájába a fogkefét. egy igazi hercegnek nem kellene elviselni. hogy ne legyen semmi bajod. . s nem vitaminsűrítményeket isznak reggelire. ha Di-Zsé azt mondja.egy jedi herceggel? .Mitől vagyok annyira fontos? .

.Legalább ezerszer elmondtam már neked.tette hozzá Hászi. . a füledet és igyál 35 . Nem robot.. és természetesen jegyeket adok neked.érdeklődött Ken. Ken gazda.Eszetekbe jutott valaha.És ennek így kell lennie .Én csupán osztályozok. droid. anélkül.. vagy addig.Lehet. ne is gondolj ilyesmire.tette hozzá Hászi. . Ken gazda? Engem abban a hónapban konstruáltak.. egy. gondolkodni tudnátok.Csubakka kétszázöt éves . rájönnétek. amíg olyan idős nem leszek. . ha droidokról van szó.szólt közbe Hászi.Úgy értettem. Ken visszaheveredett az ágyába és a feje alá gyűrte a párnát.. .Miért.Mostanra már meg kellett volna értened.Szerintem sincs igazad . . hogy szükségem lenne néhány korombeli barátra. Szerencsére másnak nincs erre programja. . mint. mint Luke Skywal-ker parancsnok. hogy semmit nem mond nekem addig. . . nem egy.Talán. . amíg el nem jön az ideje . Csíp ismét visszatolta az elektromos fogkefét Ken ajkai közé.. feldolgozom az információkat.És most annak van itt az ideje. hogy szerintem egyáltalán nem fárasztó . hogy milyen fárasztó lehet. Ken gazda. .Különösen.mondta Csip. amíg kétszázhét éves nem leszek. . ha ti droidok.mondta Ken.Én éppen egyidős vagyok veled. ha örökösen pátyolgatnak és vigyáznak rám? .válaszolta Csíp. .Di-Zsé szeret titkolózni . hogy megmosd az arcodat.Kérlek. igazi fiúk kellenének.. amikor születtél .mondta Csíp.. . ám a fiú azonnal kilökte a szájából. . hogy abbahagyta volna a javítgatást.

Di-Zsé vár rád. Sietned kell. kilépett kupolás házikójából és úgy tett. És nem vagyok éhes közölte Ken.egy kis vitamin-koncentrátumot. hogy odaérj a jedi könyvtárba. hogy láthatja otthonát. hogy elkezdhesse a tanítást.Az arcom és a fülem is tiszta.S ezzel végeztünk. Az áttetsző kupolákat csőfolyosók kötötték össze. s jól látszottak az egész helyiségeket elfoglaló számítógéprendsze- 36 . s körülnézett a hatalmas földalatti barlangban. hogy hosszú ideig ez lesz az utolsó alkalom. mintha éppen a könyvtár felé indulna. Ken tudta. különböző méretű kupolákat látott. Ahogy körbepillantott. . amelyeket halványan csillogó fények világítottak meg belülről a fluoreszkáló sziklák hátterében. Viszlát mindkettőtöknek! Ken megvakargatta mookáját a fülei mögött. Aztán felkapta a komputer-könyvet. Átsétált a sziklás ösvényen. .

Alkalmanként ellátogattak a Felsővilágba utánpótlásért. amit Di-Zsé használt. izgatott dobogása. Ken is készen állt. amelyen lyukak jelentették a megfelelő kódszámokat. A fiú kinyitotta a komputer-könyvet és elővette azt a fémből való kódkártyát. A droidok mindig nagyon elfoglaltak voltak -módosították a komputerprogramokat. amikor beindította a csővasút szállítókocsiját. De fog-e működni a dolog? A csillogó szállítókocsi készen állt. hogy a jedi könyvtárban ki tudják egészíteni a galaxis történetéről szóló feljegyzéseket. a mindenféle méretű és alakú droidok. új droidokat konstruáltak és megjavították a régebbi típusúakat. A kódkártya ugyanakkora volt. mint az. és újabb adatokért. s csupán képeket és hologramokat látott róla. tisztogatták a kupolákat és takarították az egész várost. amit titokban készített az egyik droid-javítási gyakorlaton. Összeszorította a fogát és bedugta házi készítésű kódkártyáját a nyílásba. Kennek most már volt egy saját kártyája. amelyek mind szorgosan végezték a munkát. amit beléjük programoztak.rek. hogy elinduljon a Felsővilágba vezető úton. abba a világba. hogy a cső-vasútban megkezdje felfelé vezető útját egészen a Yavin 4 sziklás felszínéig. ahol az ösvény elágazott. 37 . karbantartották az energia-generátorokat. határozott léptekkel a Yavin 4 felszíne felé vezető csővasúthoz indult. Amikor Ken elérte a teret. hogy a Jedi Könyvtár felé fordult volna. A szerelvény halk duruzsolását szinte elnyomta Ken szívének hangos. amelyről eddig csak könyvekben olvasott. ahelyett.

ha megtudja? .Mit fog szólni Di-Zsé. DWEEP-DWEEP! 38 . ez Csip! .Ne is próbálj megállítani. vagy felfalhatnak a vadállatok vagy.semmi kétség. A fiú hátrasandított a válla fölött .tiltakozott Ken. De ha már úgy is itt vagy. Szükségem lesz egy droidra. . .. ahol megölhetnek a birodalmi gárdisták.Ez tilos! Tisztában vagy vele. Nem vitamintablettákra gondolok..kiáltotta egy roppantul ismerős hang. amire Ken régen várt! Hirtelen fémlábak koppanását hallotta maga mögött. amit a gyerekek szoktak kapni. aki segít nekem. én mindenképpen felmegyek . Különben is..Meg akarom kóstolni az igazi ételeket legalább egyszer életemben. Ez volt az a pillanat. s még inkább tilos felnőtt korod előtt felmenned a felszínre. hogy én elhanyagoltam a kötelességeimet.Ken. .Szerintem azt fogja mondani.VWOOOOP! A csővasút szállítókocsijának ajtaja hívogatóan kinyílt.S ez még a szabálytalannál is rosszabb --folytatta Csip.jelentette ki Ken határozottan. Látni akarom az eget.szakította félbe Csip rosszallóan. hogy nem szabad beszállnod a csővasútba. az esőerdőket. El szeretnék utazni más bolygókra és csillagokra.Utálom a vitaminszirup ízét . nem ittad meg a vitaminszirupodat! Hogy leszel így elég nagy és erős ahhoz. gyere velem. . S a változatosság kedvéért valami desszertet is akarok enni. .Csip. és elengedtelek oda.. . ez teljesen szabálytalan! . . hogy megvédd magad? . hanem édességre.

suttogta Csip.Csip hebegni kezdett . felkapta az ezüstszínű droidot és belódította a csővasút kocsijába.mondta.nyögött fel Csip. .mormolta Ken kissé csalódottan. .Nagyon vicces lesz.Hiszen tudom .Mit tudsz egyáltalán a fejvadászokról. Ken kibámult az ablakon. vagy . Az ajtó hirtelen bezárult. Ken megnyomta a Felsővilág feliratú gombot és a csővasút rakétasebességgel elindult. a denevérszerű mynockokról. Halvány fények táncoltak a sötétségben. Ken gazda? .Nyugi. mintha elszabadult volna.A droidoknak nincs vicc-programjuk. mint a távoli tűzijáték. A csővasút olyan sebességgel száguldott. Csip . jelezte az utasoknak. . 39 . akik elrabolják az olyan fiúkat. .mondta Csip ijedten.A csővasút hangszórója csilingelni kezdett. Ezt már igazán tudnod kellene. hogy a lumineszkáló sziklafal okozza ezt a jelenséget. PHWOOOOOSH! Egyre magasabbra és magasabbra jutottak. Ken és Csip minden erejükkel kapaszkodtak. .Fogalmad sincs róla. .Segítség! . mit fogsz találni odafönt .Bináris karaktereimre a Felsővilágban nem érvényes a jótállás. A fiú hirtelen a torkában érezte a gyomrát. olyanok voltak. mint te és eladják őket rabszolgának a kesseli fűszerbányákba! Ken oda sem figyelt Csip kétségbeesett hadarására. . .Vicces. hogy ideje beszállni. .a rohamosztagosokról. A fiú rájött. az elefántnagyságú Rankorról! Az idegen fajok között vannak gyerekkereskedők.

Együtt sétáltak oda a fal nyílásához. Ken tovább lépkedett. a fák lágy zöldje szinte vakította Ken szemét. Már nem tudták. hogy is néztek ki a szülei. majd megállt. hová is tart. hol járnak és hogyan fognak visszajutni a csővasút kerek kőalagútjához. Aztán a jedi mester egyedül hagyta Kent. amikor már nem bírta tovább. Ragyogó zöld márványfal magasodott előttük. majd egy barna köntösbe öltözött jedi mester kézen fogta és levitte az ősi jedi lovagok által épített föld alatti város biztonságos falai közé. csak mentek előre rendületlenül. aki egyáltalán nem emlékezett a múltra. így azt sem tudta feleleveníteni magában. 40 . a csővasút kocsija végre lassított.Ken becsukta a szemét és visszatartotta a lélegzetét. Csak ment egyenesen. A fiú fülében valóságos muzsikaként hangzottak a dzsungel zajai. Apjáról vagy anyjáról nem volt egy holografikus képe sem. hogy valamikor már látta ezt az esőerdőt. amikor még nagyon kicsi volt és körülvették a droidok. Talán azon a végzetes napon. csupán a nyakában ezüstláncon függő kristály idézte korábbi életét. DZZZZZT! Az ajtó félrecsusszant és Ken megtette első óvatos lépéseit az esőerdőben. Aztán. de nem tudta. A fiú halványan emlékezett rá. átvezette Csipet a fák töveinél burjánzó kúszónövények indái között.

3. fejezet Repülés az Erő segítségével 41 .

amikor visszaemlékezett arra. Darth Vader kesztyűjét. a sötét oldal fő-fő prófétája hivatalosan nem adja áldását rád. Ebben az esetben Grunger visszavonja állításait és csillagromboló flottáját a Te parancsnokságod alá helyezi. aki a Birodalom új uralkodójának kiálttatta ki magát és büszkén viselte jobbján a kesztyűt.Lordságod . amikor Trioculus birodalmi csillagrombolója felemelkedett az űrbe. Hissa nagymoff bekopogott Trioculus magánlakosz-tályába. Az űrhajó főparancsnoka a háromszemű Trioculus volt. A nagymoff szíve gyorsabban dobogott. Hissa legmegbízhatóbb segítőtársa sietett be a terembe. ahol Ka-dann. amelyre víz alatti utazásuk során bukkant rá. 42 . . S egészen addig nem hajlandó erre. Jó volt megint a végtelen kozmoszban száguldani. Jó hírekről szeretett volna beszámolni Trioculusnak. de ezek jelenleg hiánycikknek minősültek. itt biztonságban voltak. Hissa beharapta az ajkát és lehajtotta a fejét. Éppen az utolsó pillanatban sikerült kijutniuk. a sötét oldal prófétáinak legnagyobbika élt. Dunhausen tájékoztatta Hissát az üzenetről. . lézerpisztolyt formázó fülbevalói összezörrentek. Most a nullzónába tartottak. amely az imént érkezett.kezdte. Dunhausen nagymoff. hogy is menekültek meg Kalamarin a waladon-vadász tengeralattjáróból.Hissa nagymoff megkönnyebbülten felsóhajtott.Grunger nagyadmirális még mindig nem ismert el uralkodójának. amíg Kadann. mielőtt a Luke Skywalker előidézte hatalmas víz alatti robbanás megsemmisítette volna a hajót. oda.

Trioculus a fogát csikorgatta. .Hogy meri megtagadni az engedelmességet? 43 .

ennek elegendőnek kellene lennie számára! . . mihelyt elnyered Kadann sötét áldását.sziszegte ingerülten. hogy az új Császár Darth Vader kesztyűjét fogja viselni.. .Ők is kételkednek bennem? Az ÚRMAB az Új Rend Megőrzésére Alakult Bizottság. . meg kell vizsgálnia a kesztyűt. valóban az igaziról van szó.. amelyen Darth Vader kesztyűjét viselte. valójában kegyetlenségéről híres. Trioculus jobb kezével. én pedig megtaláltam a kesztyűt. Javaslom. Feltételezem róla. hogy megpróbál becsapni. kételkedik abban. hogy megbizonyosodjon róla. . hogy te vagy Palpatine Császár igazi fia.Nagyon fontos. Trioculus mérgesen pislogott mind a három szemével. de javaslom. a harmadik azonban a homloka közepén helyezkedett el.És még valami Kadannról.Ő jósolta meg azt. hogy az igazat mondd neki. azzal. . Kadann fortélyos és ravasz.Többekhez hasonlóan.intette urát Hissa nagymoff. hogy Kadann törpe.És mi a helyzet az ÚRMAB-bal? .Mi az ördögöt akar még az a fekete szakállas törpe? robbant ki vadul. ne becsüld le őt. brutális birodalmi terroristacsoport volt. Trioculus dühösen felhorkant. hogy mutass némi tiszteletet iránta.Mielőtt rád adja sötét áldását. . uram . 44 . lordom . lordságod. .tette hozzá Hissa nagymoff.Lordom. megragadta a navigációs panel egyik kerek fogantyúját. ..Lehet. az ÚRMAB tagjai is hűséget fogadnak neked. s próbára is fog tenni. amelyek közül kettő a megszokott helyen volt.

mint egy templomtorony. De Luke szeme elől hamarosan eltűntek a hatalmas gúlák. a sötét oldal prófétáinak otthonát. merrefelé tart. Luke kisandított a szélörvényekre. Végül simán landolt a puha földön. egyedül szállt az égen és nem volt tisztában azzal. mintha valaki más vezetné a terepsiklót. amely a fák között rejtőző kis templom tetejéről nyúlik a magasba. ha félrevezette a sötét oldal fő-fő prófétáját. az ősi templom alapjai mellett. amelyet a Yavin 4en egykor élt massasi törzs emelt. majd körözni kezdett a kőoszlop körül. Egyszer csak észrevett egy kőszálat. Az esőerdő talaja sötét szí- 45 . Trioculus megborzongott. a Scardia űrállomást. A birodalmi csillagromboló tetején bekapcsolódott a keresőfény A vakító sugarak az űr sötétségén keresztülhatolva kutatták céljukat. egy darabig egy helyben lebegett. még erősebben markolta a fogantyút. Terepsiklóját nem ekkora sebességre tervezték. hova kellene eljutnia. A horizonton csak az ősi piramisok tetejét tudta kivenni. a fák teteje elmosódott foltnak tűnt csupán. Lelassította a terepsiklót. Közelről nézve olyan volt. amely a fák teteje fölé magasodott. rohamosztagos nyakát szorongatná. lesiklott a fák húsos levelei között a talaj felé. Amikor lenézett. Úgy tűnt.akármit is kérdez. Luke leszállásra kapcsolt. a sajátjánál hatalmasabb erő. mint gondolta. Még senki sem élte túl. mintha beleáramlott volna egy. sokkal gyorsabban. egy olyan régi építmény. hogy tudta volna. anélkül. mintha egy fegyelmezetlen. s sebesen siklott tovább. Luke Skywalker a Yavin 4 esőerdői fölött repült.

az irányította lépteit a kúszónövények indái és a fénylő szirmú virágok között. amelyet csak jedi lovag hallhatott. 46 . óvatosan kerülgette az ágas-bogas indák szúrós leveleit. Hirtelen megtorpant. zöld bőrű idegen humanoidot látott. Messziről jött idegen Erezd jól magad idelenni Luke egy furcsa. Luke a templomnál hagyta terepsiklóját és továbbindult. a fák lombozata olyan sűrű volt. hogy Leia hercegnő. A belső hang azt mondta Luke-nak. Ez az Erő belső hangja volt. De egy pillanat múlva Luke egy másik hangot is hallott.nű volt. Luke ismét különös zsibbadást érzett. Han Solo és Csubakka aggódni fognak érte. Tudata azt súgta. valaki követi s ráadásul rímekben beszél. hogy a napfény nem tudott áthatolni rajta. hogy forduljon viszsza. Úgy tűnt. Az Erő vezette ide.

Skywalker óvatosan levette kezét a fénykard markolatáról és megérintette a virágúi s beszívta annak édes. hogy ne bízzon túlságosan senkiben. hogy fegyver? Luke hátralépett. Luke-ot élettapasztalata megtanította arra. Az idegen Luke-ra pillantott és újból megszólalt: Baji az én nevem Üdvözöllek. 47 . amely megmozdult.aki éppen lehajolt és egy bíborszínű virágot készült kiásni a földből. Luke látta. erős illatát. vajon Baji tényleg jó barát-e. idegen. Baji egyenesen Luke orra alá tartotta a bíborszínű virágot. mivel nem volt biztos benne. A Ho'Din gyógyító sose lódít A kibo növény szemet gyógyít Vakoknak a világot jeleni Ám ritka és nehéz meglelni. Megzizzentek a levelek. Kezét fénykardja markolatára csúsztatta. Luke az egyik szirom mögött ezüstös fényvillanást vett észre. lekuporodott és megpróbált láthatatlanná válni. Amikor az idegen felegyenesedett. Fején haj helyett kígyószerű indák tekeregtek. vagy csak barátnak álcázott ellenség. Lehet. A fénylő. Valami fémről lehetett szó. hogy az illető majdnem kilenc láb magas. Bárki is rejtőzött a cserje mögött. kirántotta fénykardját és bekapcsolta azt. Ho'Din gyógyító vagyok Minden virág nekem ragyog Ezekből ered az egészség Az egyetlen igazi érték. halálos fegyver máris harcra kész volt.

.Nem arra programoztak.szólalt meg. . ha maga a gonosz Birodalom katonája.kérdezte Luke gyanakodva.Az én ötletem volt.kiáltotta Luke.. . kisfiúra emlékeztető droid bukkant elő a bokrok mögül. élve nem keríthet kézre! Luke elnevette magát.Mindig megfenyegeted az ártatlan droidokat.Ne hibáztassa Csipet .Ken kicsoda? A fiú vállat vont. hogy jöjjünk ide. Hogy hívnak? .Gyere elő! . akik egyszerűen egy erdei sétát akarnak tenni? .Milyen droidok? . akik az én kupolaházam mellett laknak . Egy tizenkét éves forma fiú bukkant elő a droid mellett. . Aztán hunyorított és Luke szemébe nézett.válaszolta Ken és megérintette a nyakában lógó kristályt.Ken .Pontosan ezt várnám el egy kémtől is . De valószínűleg több birodalmi rohamosztagossal harcoltam.Ez teljesen szabálytalan! .jelentette ki.Nem vagyok birodalmi katona.Csak Ken. . .Miért kémkedsz utánam? .válaszolta Luke. mint ameddig el tudsz számolni. . De figyelmeztetem.Hát Csíp és azok. A droidok soha nem adtak nekem vezetéknevet.kérdezte Luke. . hogy idegeneknek kiadjam a nevem .Mindig ennyi mindent kérdez az idegenektől? 48 .közölte az ezüst droid. .válaszolta a kisfiú. . .Ki vagy te? . .Ez az utolsó figyelmeztetés! Ezüstszínű. .

. s most küszködve igyekezett kiszabadulni közülük.ajánlotta Luke.Skywalker parancsnok vagyok .Köszönöm . s a droid máris szabad volt Luke ezután visszacsúsztatta a fénykardot az övébe.Hadd segítsek! . 49 . .folytatta Luke. . FWOOP! Fénykardja egyetlen suhintásával elvágta a Csíp lába köré tekeredett folyondárt.. Csip lába belegabalyodott az indákba. ..És most nagyra értékelnénk. A Tatuin-ról jöttem.Jedi lovag és szövetségi pilóta. ha önök is bemutat-koznának .így már sokkal jobb. kék szemében csodálat tükröződött.mondta Csip. Ken szája tátva maradt. Baji szólalt meg elsőnek. De magam is éppen azon voltam.Ken lesöpörte a ruhájára tapadt leveleket és előbújt a bokrok mögül. hogy kijöjjek innen.jegyezte meg Ken. Baji az én nevem Moltok bolygó a laklielyem . .

lelkesedett Ken.Éppen ma reggel.Yoda volt a jedi tanítómestere! . hirtelen azt hiszi. amikor. hogy mindent tud és többé nincs is szüksége droid tanáraira. hogy megszökött földalatti otthonunkból. mintha közember lett volna.hebegte.Miért szöktél meg otthonról? .szakította félbe Csíp.Ez teljesen szabálytalan! . .És mielőtt vele találkozott volna. hogy Ken semmit sem tud önről. Skywalker parancsnok.Luke Skywalker parancsnok ..Ön is megszökött volna. akit a nagy király éppen lovaggá készül ütni..érdeklődött Luke.Hogy hallottam-e önről? Tanulmányoztam! Majdnem mindent tudok. Ez a legnagyobb megtiszteltetés egész életemben! . . De most.Nem tudom elhinni. . 50 . ha csupa droidok lennének a barátai. amit csináltam. . aki tulajdonképpen saját apjuk volt. . Gondoltam. .Fél térdre ereszkedett és lehajtotta a fejét. amit valaha is cselekedett! Luke elmosolyodott és csípőre lelte a kezét. aki átállt a sötét oldal erőihez. . hogy ön az. én magam sem emlékszem mindenre. Most Luke szája maradt tátva. Obi-van Kenobi oktatta az Érő tudományára! Aztán megmentette húgát. Luke zavartan húzta fel a szemöldökét. úgy látszott. de azt mondtam magamnak.Valóban? Azt hiszem.kérdezte Luke.Hallottál rólam? . . majd Ken vállára tette a kezét. hogy ez lehetetlen. Ken szerint Han Solo helyett ön volt a Millenium Falcon pilótája. amikor Hászi kijavította Ken házi feladatát. Ki lehet ez a fiú? . . Leia hercegnőt Darth Vader fogságából.

A droid teste fehér volt. Mielőtt Ken befejezte volna és Luke válaszolhatott volna. .kiáltott fel Ken.Mit keresel itt? A fiú anynyira meglepődött. ágak roppanását hallották a fák közül. Hirtelen egy magas droid hajtotta szét az ágakat és feléjük lépkedett. . .folytatta. szeretnék csatlakozni a Szövetséghez! Magával mehetek? Szeretnék felszállni egy csillaghajóra. Keményvonású fémarcán drótszakáll díszelgett.De ő annyira engedetlen és keményfejű. mintha valaki közeledne.És te. Ken. amíg fel nem nősz.Di-Zsé! .Skywalker parancsnok. nem teljesíti a parancsokat.. fiatalember zsémbelt Di-Zsé. hiszen tudod. sosem fogad szót. Luke pedig ismét fénykardjáért nyúlt. harcolni a Birodalom ellen és. . hogy leejtette komputer-könyvét a földre. A fehér droid ezután Csip fölé tornyosult. Di-Zsé felemelte a kezét és fehér füstöt bocsátott ki ujjbegyeiből. . . FWISHSHSHSHSH! 51 . . hogy lebeszéljem Kent . . ahonnan megszöktél.. ha Skywalker parancsnoktól kapom a parancsokat . . hogy védelmezzenek téged.szólt közbe Ken és az utolsó jedi lovagra sandított. amit egykor a jedi lovagok építettek? Mielőtt Ken válaszolhatott volna.A szabályok arra valók.hebegte a kis ezüst droid. . nem egy földalatti város. Úgy tűnt.Nagyon boldog leszek.. Baji óvatoskodva hátralépett.Az otthon. piros szeme rubinként ragyogott.Mindent megtettem.Részletes magyarázatot kell adnod. Csip! .Visszaéltél a bizalmammal.

A füst azonnal szétterült. Csíp és Di-Zsé már nem voltak sehol. Biztos volt benne.Meg kell találnom Kern! . és vastag. Luke most már megértette. majd ellegyezte maga elől a ködöt. de mire a köd oszladozni kezdett.kiáltotta Luke. Luke belélegezte a fehér füstöt és köhögni kezdett. Hasztalan kutatod 52 . Megdörzsölte a szemét és megpróbált körülnézni. Baji észrevette. Ken. miért vezette ide őt az Erő. hogy a fiú el tudná vezetni a jedik elveszett városába. átlátszatlan ködöt képezett. amelyről Obi-van Kenobi beszélt neki álmában. . de a rejtélyes fehérség megakadályozta ebben. Luke Kent szólította. s versben próbálta vigasztalni. hogy az ifjú jedi elszontyolodott.

amíg Luke eltűnik a szeme elől. majd felvette a földről a komputer-könyvet. amit Ken leejtett. Körülnézett. Az első oldalon a következő felirat állt: Ez a könyv Ken tulajdona 12-es kupolaház Déli jedi körút. ami utánuk vezethetné. s kinyitotta. hova is mentek új ismerősei. Baji megvárta.Jedi-lovag. mindenképpen felderíti. Eltűntek mind Ki tudja hova? Luke azonban úgy döntött. hátha talál valami nyomot. valamit. 53 .

4. fejezet A sötét áldás 54 .

Kadann próféciái azonban nem mindig az álmokból eredtek. így ez az űrállomás egyfajta birodalmi nyomozóirodának számított. Leült és szürcsölgetni kezdte teáját. vesztegetés. Kadann és a sötét oldal többi prófétája nagy befolyásukat latba vetve gondoskodtak arról. S ha jóslatai mégsem valósultak meg. A csillogó fekete köntösbe öltözött. Többen úgy vélték.Elértük a nullzónát. gombszemű birodalmi tiszt volt Trioculus csillagrombolójának pilótája. Lordságod . hogy a jövendölések mégis valóra váljanak. hogy más közönséges halandó nyelvéről leégette volna a bőrt. hogy a próféta e tea segítségével képes megálmodni a jövőt. A kémektől kapott adatok segítettek Kadannak abban. amely Endor erdős holdjáról származott.jelentette Zuggs kapitány. onnan.Programozza az érzékelőket Scardia űrállomásra -. Szabotázs. . kocka alakú építmény volt. gyakran a gátlástalan titkosszolgálat kémeinek jelentésein alapultak.. A hálózat emberei titkos információkat szállítottak. . Jelenleg a kocka belsejében Kadann. ahol a szőrös ewokok éltek. a sötét oldal prófétáinak lakóhelye.ezek voltak a legfőbb módszerek. 55 . a fő-fő próféta éppen Trioculus érkezésére várakozott. fekete szakállas törpe lassan sétálgatott az űrállomás számos folyosóinak egyikén. Majd meggondolta magát és a Sötét Látomások Szobája felé indult. amely olyan forró volt. mi is fog történni.Értettem. Kadann teája gomba-lepte fakéregből készült.parancsolta Trioculus. hogy kitalálja. vagy árulás . A kopasz.válaszolta Zuggs kapitány. A Scardia űrállomás a nullzónában lévő. uram .

56 . Ily módon képesek voltak megőrizni a Birodalom hatalmát és befolyását.de nem riadtak vissza a gyilkosságtól sem.

Igaz. Trioculus és Híssa nagymoff nem szenvedtek a gammasugárzástól. köztük a törpe Kadannal. .válaszolta Hissa nagymoff.úgy tűnt .válaszolt Jedgar nagy próféta. hogy Kadann egész életében ritka műkincseket gyűjtött? . .kezdte Jedgar nagypróféta . Kadann egy emelvényen álló. .Remélem . hogy nem ért fel Trioculus álláig sem. . A próféták . faragott székben üldögélt. Rögtön ezután találkoztak a sötét oldal prófétáival. Trioculus mindhárom szemét mágnesként vonzották azok a régészeti ritkaságok. hogy mindannyian szakállasak és fekete köpenyt viselnek. mindegyik üveges vitrinben volt elhelyezve. Jedgar nagypróféta megfordult és bevezette a látogatókat a Sötét Látomások Szobájába. . 57 .Hajónk védőernyője kiküszöböl mindenfajta sugárzást.Trioculus és Hissa nagymoff simán landoltak a Scardia űrállomáson. . Jedgar.csupán abban hasonlítanak. amelyeket a galaxis minden tájáról gyűjtöttek össze. ahol Kadann fogadta őket. mindig a barátságos vendéglátó szerepét játszotta. Lopott kincsek tömege díszítette az űrállomás szobáit és folyosóit.Nem volt semmi problémánk . amíg ideérkeztek a nullzónába.érdeklődött Hissa nagymoff. és a hét láb magas Jedgar nagyprófétával. A pódium ellenére Kadann olyan alacsony volt.Valóban . beleértve a gamma-sugarakat is. bárki is jött a Scardia űrállomásra.Ezeket a csecsebecséket évek hosszú során át szedtük össze.hogy tiszteletre méltó vendégeink.

.susogta Híssa.nyilatkoztatta ki Kadann. A sötét oldal fő-fő prófétájának nevezed magad. Ugyanúgy.A Császárnak valóban volt egy fia. hogy Palpatine Császár fia vagy . akit azon a napon eltaszított magától. . bár előre tudta a választ. s azt sem tudod. ha nem hisz nekem? . .Trioculus többé nem a kesseli fűszerbányák fő rabszolgatartó ura. rabszolgák lordja . Kadann felkapott egy sárga gömböt. összeszorította a gömböt. Kadann. Becsukta a szemét. aki sokkal hatalmasabb lehetett volna a sötét 58 .köszöntötte Kadann a belépőt. mint te .. . mit is tudok válaszolta a próféta s hangjában nyoma sem volt a félelemnek. A nagymoffok Legfőbb Tanácsa a hatalmas Trioculust a Birodalom igazi vezetőjének nyilvánította ő a mi új Császárunk.A sárga a hazugság színe . .kérdezte Kadann.Sötét áldásodat jöttem kérni . .Palpatine Császár fia nem úgy fest.És mit kíván tőlem a hatalmas Trioculus? . Palpatine Császár. Trioculus Hissa nagymoff füléhez hajolt. amely szétporladt az ujjai között.Sötét üdvözletem.felelte Trioculus. amikor az megszületett. .Sötét álmok álmodója. Trioculus.Kadann ismeri az igazságot. . Trioculus lassan csípőre tette a kezét. és maga elé tartotta. .suttogta. mint egykor apám.Azt.Mit kell mondanom. Egy olyan fia. birodalom legfőbb prófétája kezdte Hissa nagymoff. megmondom pontosan. hogy a Császárnak volt egy háromszemű fia? Mivel kérdeztél.

gyilkossággal vádolsz .Kérem lordságodat.S te voltál az egyik ellensége. a tarkóján. . nyugodjon meg .Most a bal szemére mutatott. akinek mindhárom szeme a feje elülső részén helyezkedett el. . Kadann most egy vörös gömböt emelt fel és összeszorította a kezét. majd a feje mögé vitte a kezét.A másik pedig itt volt.Igen. Fuvallat suhant át a helyiségen és beterítette Trioculus ruháját a vörös porral.A próféta mutatóujjával saját jobb szeme télé bökött.tette hozzá Kadann .És nem vagy gyilkos? . . .A harmadik szeme pedig itt volt.Fő rabszolgatartó úrként hatalmad volt fölötte. Bármi is történik. .kérdezte Kadann.mondta Trioculus nyugodt.De hol volt ez a három szem? . .súgta oda Hissa. Ebben a dologban igazad van.oldalon.Az egyik itt volt. hogy megölted Triclopst. Trioculus foga megcsikordult és mindkét kezét ökölbe szorította. a fia három szemmel született. Trioculus . .Kadann sok dolgot tud. ne gurulj dühbe. ezzel láthatta ellenségeit. . mégis dühös hangon.kérdezte a próféta halkan. . akik hátulról közeledtek. . ahol a fűszerbányában kellett dolgoznia . mint ő valaha is volt. Trioculus. 59 . Trioculus elégedetten bólintott. -. különben nem állod ki a próbát. .Kadann Trioculusra bámult és gúnyosan mosolygott. a Császár királyi fiát? Trioculus felszisszent és felemelte kesztyűs jobb kezét. az uralkodó köntöse szinte véresnek tűnt. Így száműzte fiát Kesselre. összevonta a szemöldökét.Úgy látszik. Tagadod.

lett légyen az barát vagy ellenség.. . . Talán jobb lenne Triclopsnak. hogy gyilkos vagyok . a Császár fia őrült.Az igazat . hogy valaki más gyilkolta meg? érdeklődött Kadann sunyi mosollyal.mondta Hissa nagymoff nyugodt hangon. 60 . Veszélyes volt mindenki számára.Lehet. Kadann . ha halott lenne.Valószínűleg a kémeid nem végeztek tökéletes munkát.Azt akarod mondani.A nagymoffok Legfőbb Tanácsának döntése szerint Triclops. . . Csak a tiszta igazat kell elmondanod.Hazudtak neked és félreinformáltak téged.szólalt meg Trioculus de nem öltem meg Palpatine Császár fiát. aki valaha is találkozott vele.mondta Trioculus fenyegetően. de még él. Kaddan meg fogja érteni. . Hissa nagymoff közbeszólt. s megígérem.

mondta Kadann. .Nem harcolhattunk tovább egymással a hatalomért. Csendesen üldögélt faragott székében és elgondolkodva vakargatta arcszőrzetét. És így. semmi kétségem sincs afelől.Roppant szerencsétlen helyzet . . . . hogy egy háromszemű lesz az új vezéretek . akik ismerték a Császár végakaratát. a nagymoffok közül azok. akit a Császár kitagadott? Ha valaha is Triclops került volna a trónra. hadúr a hadúr ellen..folytatta Hissa.Beláthatod. Kadann.És így úgy döntöttetek. egészen addig. akinek törvényes joga van atyja trónjára. befejezve Hissa mondatát. tudták.Olyan valaki.. minden bizonnyal bolygóról bolygóra megsemmisítette volna az egész galaxist. és a sötét oldal minden prófétáját! Tulajdonképpen.bólogatott Kadann egyetértőén. . akiben a nagymoffok bízhatnak. minden nagyadmirálist. mit kell tenniük. hogy nagy szükségünk volt egy új vezetőre . .Miután Palpatine Császár a második Halálcsillag felrobbanásakor meghalt. amíg semmi nem maradt volna a széles kozmoszban! A fekete szakállas törpe nem szólt semmit. Az alacsonyabb rangú tisztek és a rohamosztagosok hallották a legendát.. hogy megoltalmazzák a Birodalom maradékát . Va- 61 .. ha valaha is Triclops ülhetett volna a császári trónon. minden nagymoffot.. hogy előbb-utóbb elpusztított volna minket. hogy Triclops vezessen minket? Az a fiú.folytatta Hissa.Hagytuk volna. amely szerint létezik valahol egy háromszemű örökös.

.tette hozzá Trioculus bizalmas hangon. .De van még egy jövendölés azzal kapcsolatban.. . anélkül. Trioculus tudatában van annak. .Valóban ez történt.laki. . Az a férfi. És amint láthatod.És mi az? .Pontosan! .Felismerem . Kadann .Így meg vagy elégedve? Trioculus beteljesítette a jóslatodat a következő birodalmi uralkodóval kapcsolatban? .Ezért kértük meg Tríoculust.Kadann felvett egy ezüst gömböt és újra meg szólalt. hogy a nagymoffok Legfőbb Tanácsa birtokolja a valódi hatalmat. hogy ez az igazi kesztyű .Én beteljesítettem a jóslatodat.érdeklődött Hissa. . aki Darth Vader kesztyűjét viseli. hogy ez gyanút keltene. .sóhajtott fel megkönnyebbülten Hissa nagymoff. . Kadann megérintette a kesztyűt és közelről megszemlélte. . Trioculus kinyújtotta jobb kezét és Kadann orra alá dugta Darth Vader kesztyűjét. .Ha bármi kétséged lenne afelől. 62 .vizsgáld meg magad. Kadann megállt a mondat közepén és csendben maradt. aki a kesztyűt hordja. Kessel egyik rabszolgatartó urát.közölte. hogy a következő Császár Darth Vader kesztyűjét fogja viselni. az lesz az új Császárunk.mondta Trioculus . Kadann összemorzsolta az ezüst gömböt. hogy adja ki magát Palpatine Császár fiának és legyen a Birodalom új vezetője. aki kiadhatja magát az uralkodó fiának. én hordom azt.érdeklődött Trioculus.Azt jövendölted.. .

de mint a Birodalom Császára. mintha kinyilatkoztatna valamit. Találd meg a jedi herceget és öld meg őt. .Meg fogjuk találni . Kadann felemelte a jobb kezét. . . és előreszegezte a mutatóujját. 63 . akkor rátaláltok a város bejáratára. .És hol van a jedik elveszett városa? . aki ott él.Négy földrész van a Yavin negyedik holdján ..Az Elveszett Város a legnagyobb kontinensen van. Meghajolt és megcsókolta Trioculus jobbján viselt kesztyűjét. megtisztítom a galaxist Luke Skywalkertől és a Felkelők Szövetségének nevezett csürhétől is. nagyon hamar. vagy ő fog megölni téged! Trioculus megrémült.Csupán azok számára legenda. .mondta Kadann. Trioculus hitetlenkedve meredt a prófétára.kérdezte Hissa nagymoff. A jedik elveszett városában él valaki.A jedik elveszett városa csak legenda! .Az ezüst a jedi hercegek szimbóluma. Keressetek egy kör alakú. .Ez a végzeted. akik nem ismerik az igazságot.Sötét áldásom legyen veled . .mondta Trioculus büszkén csípőre tett kézzel. zöld márványfalat az erdőben. . az esőerdő sűrűjében. Trioculus Császár. Trioculus Császár .válaszolta Kadann. vagy elveszíted a hatalmadat. aki megsemmisítheti a hatalmadat. De nagyon hamar rá kell lelnetek.Jól beszéltél.tette hozzá. És neked. meg kell találnod a jedi herceget. .Nemcsak megölöm a jedi herceget. mélyen a felszín alatt.

Ez volt életében az első őszinte mosoly. árnyékokat. 64 . mert a fejében lévő fájdalom máris grimaszt varázsolt az arcára.és semmi mást. Ám csak rövid ideig tartott. Trioculus csupán elmosódott fényeket. Hirtelen minden elhomályosult előtte. sötét csíkokat látott .Trioculus elmosolyodott.

5. fejezet A tűz ösvénye 65 .

a Szenátus Bolygóközi Felderítő Hálózatára utalva. Han annyira örült a Leiával való találkozásnak. mintha semmi sem történt volna. hogy kinek? .válaszolta Trioculus jeges hangon. olyan szörnyű figyelmeztetést. Tökéletes alakítás volt. Néhány nappal később a Yavin 4-en került sor az SBFH következő tanácskozására. a Yavin 4-en és hold esőerdőin tűnődött. mintha támadt volna egy ötlete. ultimátumot kellene adni azoknak a lázadóknak. . még hűséges droidja.Talán Luke Skywalker vagy az SBFH emberei közül valaki tudja . az SBFH .mondta Hissa. amelyet muszáj tudomásul venniük. . Felhúzta a szemöldökét.Trioculus szaporán pislogott mindhárom szemével.Hát persze. Perceken belül visszatért a látása és újra tiszta lett előtte minden. . Gondolatai millió mérföldnyire jártak.A Yavin 4-en valakinek tudnia kell. Valamivel később Trioculus a birodalmi csillagromboló vezérlőtermében állt és a feneketlen űrbe bámult. . Hissa nyomában haladva kijutott a Sötét Látomások Szobájából. .Azt hiszem. Han Solo és Leia hercegnő már a tanácsteremben voltak és Luke Skywalkert várták.kérdezte magától hangosan. Úgy tett. hogy Csábival egyetértésben elhalasztotta a Bespinre való visszatérést. hogy hol van az Elveszett Város . Emdi sem vett észre semmit.A kérdés csak az.Hogy találhatnám meg a jedik elveszett városát? . 66 .szólalt meg Hissa nagymoff.

Nem tűnt fel neked.szólalt meg Leia.Én is aggódom érte . milyen különösen viselkedett az utóbbi időben? - 67 .Megígérte.Han.mondta Han. . . hogy pontos lesz a mai SBFH tanácskozáson. . aggódom Luke-ért ..

Megint a terepsiklómba ültem és Kent kerestem.Szerintem egy kicsit bedilizett . hova igyekszik. 68 .Különösen most. aki szerinte a jedik elveszett városából való. De most sem jártam szerencsével. Luke soha nem hitt abban. mintha keresnének valamit.. .helyeseli Han. Az SBFH tanácskozás Mon Mothma beszámolójával kezdődött.érdeklődött Leia. s azt sem tudja.Megint amiatt? .Luke általában különösen viselkedik .Sajnálom. hogy mi után kutatnak. EEEE-AAAA-EEEE-AAAA. Ebben a pillanatban Luke besietett a tanácsterembe.értett egyet Leia. A riasztó hangja végigvijjogott a tanácstermen. .lihegte. A dzsungelben járkálnak. De hirtelen elkezdett hinni benne és úgy véli. Számos ellenséges kutató droid hatolt át a Yavin 4 légvédelmi hálózatán. . hogy csatlakozzon a többiekhez.ismerte be Luke.Új veszély fenyegeti a felderítő hálózatot . A Felkelők Szövetségének vezetője a birodalmi droidokról szólt. de nem tudjuk. .mondta. .Hát igen .állapította meg Han. ezért csupán legenda az egész.Az utóbbi időben megszállottan keres egy fiút. . hogy elkéstem . Azt mondta nekem. . . hogy az Erő egyenesen odavezeti a bejáratához. . .Titokzatos útjai vannak a dzsungelba. hogy Obi-van és Yoda soha nem beszélt róla.. . mint akit teljesen hatalmába kerített az Erő mondta Leia.Hát persze . hogy létezik a jedik elveszett városa. hogy csak úgy elindult a terepsiklójával.Úgy tesz.

Majd minden résztvevő előtt lebegett egy pillanatig. egy kis.KCHOOOOING! KCHOOOING! A teremben robbanások zaja hallatszott. A birodalmi csillagromboló a Yavin 4 körül parkoló pályán tartózkodott. Trioculus a képernyőn nézte... .. Han Solo előkapta sugárpisztolyát. fekete. egyszer. mert valami áttörte a tetőt. A lebegő kémgömb egyenesen a hajóra to- 69 .BRACHOOOOOM! A lézerágyúk lövése minden bizonnyal célt tévesztett. A kupolás épület tetején lévő légvédelmi lézerágyúk megállás nélkül dörögtek. automata szerkentyűt látott. Ám a fekete birodalmi gömböcske ügyesen kitért a sugarak elől és fej magasságban továbblebegett. kétszer. és tüzelt. Luke felnézett. kerek. mi történik odalenn.... amely körülzümmögte a tanácstermet.

Skywalker.Sosem kedveltem Jabbát. . Látta Luke Skywalkert.Csóválta a fejét Hissa. akik a tanácsteremben ültek. Trioculus továbbra is érdeklődéssel bámulta a képernyőt. mégpedig azzal a lánccal.. hogy együttes erővel próbálják megsemmisíteni a lebegő automata spiont. s látta.tűnődött hangosan Trioculus. hogy automatikusan kerülje ki a rá irányuló lövéseket. .Roppant veszélyes nő . . .tette még hozzá és bólintott. a Huttot. Aztán Trioculus meglátta Leia hercegnő arcát. amely fogva tartotta őt. De nem tanulta meg. egy közönséges gengszter. . így Trioculus a navigációs teremben ülve kényelmes szemtanúja lehetett az eseményeknek. Jól kivehette az SBFH összes tagjainak arcát. s már akkor megtanulhatta volna. . dagadt fickó volt. a jedi lovag. hogy Luke Skywalker visszateszi sugárpisztolyát a tokjába és előhúzza fénykardját.. az Alderaant.Ez a nő. mindenkiét.Az egyik fő lázadó és bajkeverő .Darth Vader felrobbantotta szülőbolygóját.hebegte Hissa nagymoffnak.Leia hercegnő -. figyelembe véve azt is. 70 .Milyen érdekes arca van . .folytatta Hissa nagymoff.pontosította a nagymoff.. Tulajdonképpen egészen bájos.jegyez te meg Trioculus.Ő ölte meg Jabbát. .vábbította a képeket.Ez az arc. milyen fontos a Birodalommal való együttműködés. .. .A vonásai határozottak. Megfojtotta. hogy a Lázadók Szövetségének tagja és csak két szeme van! . A gömb alakú szerkezetet úgy programozták. mégis lágyak.Gusztustalan. aki csatlakozott Han Solohoz. . a Huttot . .

- 71 . csak azután haraphat a fűbe. pimasz lázadók .. ha valamelyikőtök megmondja. ám egy darabig még várnia kell.szólalt meg a hologram. . s megsemmisítem a Felkelők Szövetségének szenátusát. hiszen Trioculus megesküdött. Húsz másodpercen belül aktiválom. hogy bármilyen információt is kicsikarhatunk belőlük . hogy csalódást kell okoznom nektek. . A távoli űrből még mindig érdeklődve nézte az SBFH tanácskozó termének belsejét.. Az SBFH tagjai meglepetten látták. Mostantól számolom a húsz másodpercet. De hogy lássátok. Luke Skywalker. azt a helyet. s ti is. hol van a jedik Elveszett Városa. hiszen ha Luke Skywalker tudja. Remélem. milyen kegyes vagyok. megkaptátok kis ajándékomat. kettő..Kételkedem abban. Ez a birodalmi felderítő egység fel van szerelve egy hihetetlen erejű robbanófejjel is.Figyelj. Skywalker most megpróbálta fénykardjával ártalmatlanná tenni a kémgömböt.Ha olyan hamis illúziókba ringattátok magatokat.. hol található a jedik Elveszett Városának bejárata.. hogy elpusztítja őt. előbb ki kell szedni belőle.jegyezte meg Hissa nagymoff. hogy elpusztultam Kalamari vizes bolygóján.. Trioculus a távirányítóval kikapcsolta a szerkezet belsejében lévő hologram kivetítőt. sajnálom. megkímélem az életeteket.aki perceken belül meghal.. hogy Trioculus alakja bontakozik ki előttük. majd kivetített hologramot. de az elugrott a halálos fénysugár elől. ami áthatolt biztonsági rendszereteken.. . ahol többen is kétségbeesett erőfeszítéssel igyekeztek elcsípni a lebegő fekete gömböt. Egy.

hogy jobban szeretnek harcolni.Indítsátok el a kutatódroidokat és a megsemmisítő egységeket! Az alkony közeled-tével az esőerdők fölé boruló égbolt bíbor- 72 . Odakint az űrben. A képernyő vörösen villogott. hogy elérje a robbanási hőmérsékletet. Még öt másodperc a robbanásig. . uram! . mint beszélgetni. Erősen koncentrált a fekete kémgömbre.Hődetonátor aktiválva. a szerkezet túlmelegedett. A jedik Elveszett Városának megtalálásával kapcsolatos első számú terve kudarcot vallott.jelentette Zuggs és letörölte a vékony verejtékcsíkot.. . Luke fénykardjának egy csapásával kettészelte a betolakodót..Zuggs kapitány. ..Folytassátok a kettes tervvel . már nem volt képes bekapcsolni a robbanószerkezetet..adta ki a parancsot. Két másodperccel a detonáció előtt Luke jedi ereje győzedelmeskedett. . négy másodperc. KECHUNKKK! A detonátor darabokban hevert. a birodalmi csillagromboló fedélzetén Trioculus tombolt dühében. aktiválja a szerkezei hődetonátorát utasította Trioculus a parancsnokot. az végül megállt és mozdulatlanul lebegett a levegőben.Tíz másodperc szükséges ahhoz. .Közismert. amely kopaszra borotvált feje tetejéről csordult le.

73 . Trioculus kiadta a parancsot. A Yavin 4 legnagyobb kontinensének erdeit kezdték először felégetni. . Trioculus lesétált a csillagrombolóról. semmit sem látott. Tűzgömbök cikáztak mindenfelé. teljesen megvakult. amelyek neutronágyúkkal voltak felszerelve. Az ormótlan terepjárók rakterében birodalmi lépegetők sorakoztak. Saját szemével akarta látni a pusztítást. Megdörzsölte a szemét. Felsóhajtott és Darth Vader kesztyűjét az arcára tapasztotta. s támadásba lendültek. Hissa nagymoffal a nyomában. mint az űr csillagtalan mélységei. a lépegetők csatárláncba sorakoztak. észrevette a narancsszínű fényfelvillanásokat és a hullámzó fekete felhőket. A lépegetők sértetlenül hatolhattak át a lángok között. Amikor Trioculus kinyitotta a szemét. A csodálatos színkavalkád járt Trioculus eszében. amikor az óriási páncélozott terepjáró landolt a Yavin 4 felszínén. az aljnövényzet hamukupacokká változott. Körülnézett. a levegő megtelt füsttel s az esőerdő fái elszenesedtek.Ha minden esőerdőt porig égetünk. ez aggasztotta azonban a legkevésbé. . A tankszerű harci gépek neutronokból álló tűzlabdákat tudtak kilőni.színűvé változott. A neutronlövedékek sivítása majdnem megsüketítette az uralkodót. Olyan szurokfekete volt előtte a világ.állapította meg Hissa nagymoff.A levegőből is megláthatjuk a kör alakú. ám jobb kezében égető fájdalmat érzett. meg fogjuk találni az Elveszett Város bejáratát . így a belsejükben tartózkodó rohamosztagosoknak sem esett bántódásuk. így porig égethették az esőerdő fáit. zöld márványfalat.

mire jók a növények és a füvek. a neutronvillanások vakították-e meg Trioculust vagy más okozta a szemsérülést. Trioculus személyi droidja megvizsgálta az új császár szemét.rivallt rá a droidra .szólt közbe Hissa nagymoff. tudják. vajon. . hogy ez az eset meghaladja orvosi programját. Emdi nem tudta megállapítani. Trioculus a fogát csikorgatta.Különben darabokra szedlek és eladlak ócskavasnak! . Közülük majdnem mindenki járatos a természetgyógyászatban.pontosabban egy Ho'Dint. állapítsd meg.Császárom . Excellenciás uram. . Emdi bevallotta. a Ho'Din gyógyító faj! 74 . mi baja van a szememnek! . A dzsungelben lévő egyik piramis mellett láttak egy idegent . A vizsgálat az űrhajó fedélzetén lévő magánlakosztályban zajlott le.Emdi.Most kaptunk egy jelentést a rohamgárdistáktól.Emdi.

különben megvakíttatom. hogy fogják el azt a Ho'Dint! ..Akkor mondd meg nekik. . hogyan adja vissza a látásomat.kiáltotta Trioculus és megnyomkodta szemét kesztyűs jobb kezével. és akkor sorstársak leszünk! 75 .Majd ő kiókumulálja.

fejezet A gyógyító titka 76 .6.

amelyek az egykori égitestek adatait tartalmazták. mielőtt a droidok rájönnének. Mindkét droid meg volt győződve arról. meg kell találnia. hogy elvesztette. hol hagyta el a komputerkönyvét.szólalt meg Ken. Ezúttal nem csak DiZsé elől lógott meg. A kisfiú tudta. amikor Luke Skywalker is itt volt. amelyet a Felsővilágban tett utolsó látogatásakor hagyott. azon a napon. de nem akarta. s keresték azokat a lemezeket. .Bocsánat. Olyan sok szépség semmisült meg egy pillanat alatt a narancsszínű ragyogásban. s a lángok egyre közeledtek.. Ugyanis megkérte mindkét droidot.Már találkoztunk egyszer. hanem átverte Hászit és Csipet is. hogy az idegen észrevegye.. s ismét elindult a Felsővilágba. Szíve hevesebben vert. csak a jedi könyvtárban lévő hologramokon és képeken nézegette a gyorsan terjedő lángokat. A kisfiú követte saját nyomait. hogy újból kivívja Di-Zsé haragját. Hászi és Csip a könyvtár mélyén kutattak. a polcok között mászkáltak. Ken óvatosan becserkészte Bajit.Ken megkockáztatta. A fiú még sohasem látott erdőtüzet. amikor észrevette a borzalmas tüzet. amelyek az elmúlt félmillió évben aszteroidabecsapódás következtében semmisültek meg. uram . A házi feladat arról az öt nagybolygóról szólt. s gyorsan megtalálta Bajit is. A levegőben füstszag terjengett. . Emlékszik rám? 77 . hogy segítsenek neki a következő dolgozat szakirodalmának előkeresésében. Talán a Ho'Din gyógyító tudja. hogy Ken közben az igazak álmát alussza kupolaházikójában.

ha elvesztem. amelyet Ken nem tudott elolvasni. . A palackokon és korsókon cédulák voltak. s rajtuk olyan idegen nyelvű felirat állt. Aztán elmosolyodott. Szomorúan megrázta a fejét és legyintett. nagyon fog örülni. újabb növényeket húzkodott ki a földből olyan gyorsan. nem találta meg véletlenül a komputerkönyvemet? Azt hiszem. biccentett és anélkül.Köszönöm. . és a távoli erdőben lobogó lángokat nézte. a droid.Igazán nem akarom zavarni . A kis kunyhó nagyon sivár volt. csak üvegeket látott. Akármerre nézett is Ken. hogy megszólalt volna. gyökerekkel és magokkal teli zsákot és nádfedeles kunyhója felé vezette Kent. s ott Könyvedet megkapod Baji vállára lendítette a növényszárakkal. Baji . Baji kibámult a kunyhó nyitott ajtaján. hogy eltette nekem.Nagyon kedves öntől. Aztán felsóhajtott és újra körbepillantott. valahol itt a környéken vesztettem el. hogy előkerült a könyv.Baji meglepetten s talán egy kicsit ijedten hátrahőkölt. amelyben növények csíráztak. Megteltem Kunyhómba rejtettem Gyere velem.folytatta Ken. Hászi. ahogy csak képes volt rá. . 78 . . aki ki szokta javítani a házi feladataimat. Baji Ken vállára tette a kezét.hálálkodott Ken. Hászi biztos nagyon megszidott volna.Csak azt szeretném tudni. Baji letérdelt és előhalászta Ken komputerkönyvét egy polc alól.

Csíp vagy Di-Zsé észrevették volna.mondta Ken . amely visszavitte a kisfiút a jedik Elveszett Városába. Az Erő legyen önnel. mielőtt Hászi. amit gyűjtött.Tudom.Jöjjön haza velem . A birodalmi fegyverek Nagy tüzet keltettek így a drága erdő kihal S nincs többé madárdal . . a vasúté. Ken hamar haza akart érni.ajánlotta Ken.. . megsemmisül minden ritka növény.mielőtt a tűz közelebb jön.Kár. Elvégeztem itt a munkám Ez az erdő már nem vár rám Embereim elindultak. .szólalt meg Ken. Baji. mire gondol ..jegyezte meg Ken.Kíváncsi vagyok. . de én megértem magát. tudom Holnap elindulok utamon . Baji mosolyogva bólintott.Ott a föld alatt biztonságban lesz. 79 . sajnálja. . hogy nem volt időnk jobban megismerkedni. Ken búcsút intett és elindult a zöld márványfal felé. Baji bólintott.folytatta Ken.Úgy vélem.Mennem kell . ahol a csővasút bejárata rejtőzött. hogy el kell mennie .válaszolta Baji. hogy újból megszökött. Ha a tűz eléri a kunyhóját. Baji megrázta a fejét. hogyan gyulladt ki az erdő? . Az ön otthona egy másik bolygó.

A lélegzete hirtelen elakadt. hogy még egyszer integessen Bajinak.Ken visszafordult. Három birodalmi gárdista közeledett Baji kunyhójához! 80 .

amit itt láttál. hogy oda rohan és kiabálni kezd.Ho'Din.Végre megérkezett a Ho'Din gyógyító . sohasem fog számodra feljönni a Yavin 4 napja szólalt meg Hissa nagymoff fenyegetően. Látta. Baji mindkét szíve gyorsabban dobogott.Valóban gyógyító vagy. . aki egy faragott széken ült. . 81 . . amikor a folyosók labirintusán át elvezették Trioculus császár magánlakosztályába. hogy a birodalmiak sajnos túlerőben vannak és fogalma sincs arról. .közölte Hissa nagymoff a császárral. Meleg zöld vére felforrt a félelemtől.Mit kellene tennie? Ken első gondolata az volt. amikor a gárdisták feltaszigálták a birodalmi csillagrombolóra. Hissa nagymoff udvarias mosollyal üdvözölte a gyógyítót. hogy a Birodalom urának mindhárom szeme csak félig van nyitva. hogy védhetne meg magát és Bajit. elfogják a Ho'Din gyógyítót és elvezetik. ha valaha is elárulsz valamit abból. De hamarosan rájött. s Emdi ügy bámult Bajira. mintha valami nevezetesség lenne. mint honfitársaid közül sokan? Baji biccentett. hogy válaszolj! . pupillái tágan bámultak a semmibe. hogy Baji alig látta az uralkodó arcai. A szobában olyan sötétség honolt. Tekintete üveges volt. Baji látta.kiáltott rá Trioculus rekedten.Parancsolom. Ken lekuporodott a kúszónövények leveles indái mögött. de egy szót sem szólt. hogy a rohamosztagosok Bálira szegezik a fegyverüket. Trioculus lassan előrehajolt.

Ő a pácienseid leghatalmasabbika. Ho'Din.Ő irányítja a Birodalmat.szólalt meg Trioculus . Aztán észrevette az uralkodó jobb kezén viselt kesztyűjét. aki beteg s gyenge Fájdalma általam nyerhet enyhet . érted? Baji biccentett. Trioculus gyorsan elhúzta a kezét.Azt kértem. így megismételte igenlő válaszát. Kezelem. nem Darth Vader kesztyűjét . Az életed az ő kezében van. . hogy Trioculus nem lát.Baji hirtelen rájött. Baji előrelépett. majd kopasz Birodalom ura Vedd le a kesztyűt Mert sorsod szörnyű Fogaid és körmeid lehullanak Tested roncs marad Kezed elrohad Arcod feldagad 82 . hogy Ho'Din vagy .jegyezte meg Hissa nagymoff. . hogy a szememet vizsgáld meg.horkant fel Trioculus. hogy gyógyíts meg! . s óvatosan megvizsgálta Trioculus üveges szemgolyóit. Gyógyíts meg. Baji letérdelt és megérintette a kesztyűt. ő a Galaxis ura. Amíg viseled az övét Darth Vader kesztyűjét Vak leszel. Parancsolom.de pillanatnyilag nem látlak. A szemem cserbenhagyott.Azt mondták. Ho'Din .

mély hangon. üveges tekintet lassan eltűnt a szeméből. A sárgás. Emdi . amelyekkel halálos hanghullámokat tudsz kibocsátani. Hissa nagymoff és Baji nem tudlak segíteni. amelyeket beszereltem a kesztyű ujjaiba.lelkendezett Hissa nagymoff.Excellenciás uram! .A szerkezet szonikus töltése veszélyeztetheti az idegvégződéseket. a kéz piros hólyagokkal volt teli és jócskán bedagadt. Megéri megpróbálni. .Fájdalmad irtóztató Amit érzel. sötét lordom .mondta rekedt. .Folytasd. . talán azok mellékhatása okozza a problémákat. Talán azok a szerkezetek.A gyógyító visszaadta a szemed világát! Edd meg a bíbor virág magvait Látásodon az majd segít 83 . Ho'Din .jegyezte meg Hissa nagymoff. az nem kibírható . .A Ho'Din eszembe juttatott valamit.Folytasd. amikor meglátták Trio-culus jobbját. és hatással lehet a látóidegekre is.Legszívesebben kinyomnám a szemed azért.csikorgatta a fogát Triocu-lus. .kiáltott fel Trioculus. Trioculus habozva lehúzta Darth Vader kesztyűjét.Esetleg fontolgathatnád.Uram .Már majdnem ki tudom venni az arcvonásaidat. . azok. . amit most mondtál! . hogy levedd a kesztyűt.szólalt meg Emdi. . Trioculus pislogott. de mindkettőjüknek elállt a lélegzete. .

Gyógyulásodhoz csak annyi kell Hogy száz napig a hatás ne múljon el 84 .

ami nála volt. Száz napig kell enned a magvakat vagy. Hissa? . Mondd meg. Percekkel később arca színesedni kezdett. honnan szerezhetnék elegendő kibo magot. melyet gyújtottál E virág számára maga a halál . újra meg fogsz vakulni.. Baji ismét megszólalt.érdeklődött Trioculus. s a szeme kitisztult. Halvány mosoly formálódott a szája sarkában.Ha jól értettem . A császár megrágta és lenyelte a magokat. igazán hatásos az orvosságod . az utolsó virágok is megsemmisülnek.Baji a zsebébe nyúlt és elővett néhány kibo magot mindet.Mit mond. mint valaha. És azzal. Ez alkalommal talán örökre. . hogy maga mondja ki a vészjósló szavakat. egyre jobb lett a közérzete.Nem tudom követni ezeket a Ho'Din rímeket! .. . . a nagymoff túl rémült volt ahhoz. . hogy porig égetted az esőerdőket. .a kibo virágok nagyon ritkák. hogy száz napon át fogyasszak belőle? Baji lecsüggesztette a fejét.Ho'Din.mondta Trioculus. A kibo virág ritka Ez gyógyhatásának titka A láng.Folytasd! Különben mi lesz? Emdi befejezte Hissa mondatát. 85 .válaszolta a nagymoff . már majdnem kihaltak.Jobban látok. gazda. és Trioculus markába nyomta azokat.Akkor.

a lángok egyre 86 . A Trioculus parancsára fellobbantott tűz már majdnem elhamvasztottá azokat a növényeket. Baji mutatta az irányt. Ahogy közeledtek a kunyhóhoz.Kibo magok tömege Kunyhómban van elrejtve De ha kunyhóm leég Akkor nincs több remény Trioculus pánikba esett és megparancsolta Bajinak. hogy vezesse őket a kunyhójához. amelyek vakságának egyetlen gyógyszerét jelentették! Gyorsan lementek a birodalmi csillagromboló fedélzetéről és beültek egy dzsungeljáróba.

Trioculus elszántan rohant be a lángoló kunyhóba.gyorsabban terjedtek. hogy kiégetik az. Már éppen felnyalábolta a virágokat és kifelé indult a kunyhóból. s Baji nádkunyhója recsegve-ropogva kigyulladt.ordította Trioculus. hogy megmentse a kibo palántákat. s azzal fenyegettek. Trioculus kiugrott a járműből és Baji kunyhója felé sietett. amikor lángfal állta útját. egész terepet. .Parancsolom. Újra tüzet nyitottak.Megálljatok! . Váratlanul tucatnyi lépegető bukkant fel és újabb lángokat lövelltek az erdőre neutronágyúikból. . tüzel szüntess! De a lépegető belsejében lévő rohamosztagosok nem hallották a császár szavait. amint néhány ágyúcső éppen Baji kunyhójára szegeződött. és magvakat. 87 .

fejezet Obi-van Kenobi titkos kódja 88 .7.

hogy végre elvégezném az utolsó simításokat a házamon . 89 .újra a kellős közepén vagyok egy szövetségi balhénak. Han Soloval és Csubakkával. hogy rátaláljon a jedik Elveszett Városának bejáratára.Ahelyett. amelyek az itteni ritka növényekből származnak.zsörtölődött Han . A Millenium Falcon a tűz terjedésének nyomában húzott át az égen. És a galaxis-szerte használatos orvosságok alapanyagai. a Millenium Falcon. hogy elmeneküljön a Yavin 4-ről.Ha nem tudjuk eloltani az erdőtüzet .. most ott állt. Nem messze mögöttük Y-szárnyú vadászok raja repült. Lépegetők nyomai vezettek minden irányba a csillagromboló mellől. fedélzetén Luke Skywalkerrel. aki a Birodalom új Császárának nevezi magát. . végleg megsemmisülhetnek a tűzben. Meg kell állítanunk ezt a gonosz őrültet! A Felkelők Szövetsége akcióba lendült. körülötte csapatszállítók parkoltak. A birodalmi csillagromboló ennek mentén landolt. Luke Skywalker hirtelen észrevett egy bantha csapást az erdőben. A felszálló vadászgépek oltani próbálták az elharapózó lángokat.. hogy Trioculusnak reménye se legyen arra. Az volt a feladatuk.az egész hold katasztrófa áldozata lesz. hogy semmisítsék meg a zsarnok diktátor táborát és űrhajóit. Az esőerdők termelik az oxigént. s enélkül a holdon nem lesz belélegezhető a levegő..mondta Leia hercegnő az SBFH embereinek . megsemmisíti esőerdőinket csak azért. S ezek a virágok csak itt találhatók! S mindezt egy kegyetlen mutáns támadása okozza! A háromszemű Trioculus. Trioculus dzsungelbeli bázisának felkutatására indult.

közölte Luke az Y. Viszonozták a tüzet. a legrernesebb landolás. 90 .Annrowvgh! .Meredek áttörés volt. Han és Csubi gyorsan kiszálltak az űrhajóból. a magas fák között süllyedt lefelé.dörmögte Csubakka. Hannak és Csubinak nem volt más választása. kényszerleszállást kellett végrehajtaniuk az esőerdőben. . Luke. amikor a hajó megállt. Füst terjengett mindenfelé. neutron fény gömbök csapódtak az alacsonyan repülő Millenium Falcon borítására.szárnyú gépek pilótáival. az ágak végigkaristolták az oldalait. hogy elpusztítsák őket. .értett egyet Han. mert.Itt a bázis! . Csubi .Benne vagyunk a pácban. majd végül lezökkent a kanyargó kúszónövényekre. . Han életében ez volt.Repüljetek rá! AZ Y-szárnyúak tüzet nyitottak. A lépegetők nem várták tétlenül. a Millenium Falcon lézerágyúi pedig a lépegetőket vették célba. A Millenium Falcon összevissza rázkódott. .. s a távolból neutronrobbanások hangja hallatszott. Sejtette. hogy a Falcon sürgős karbantartásra szorul.

s egy fehér villanást vett észre Luke szeme sarkában. Előrelendült és előkapta sugárpisztolyát. Di-Zsé éppen feléjük tartott.. .kiáltott vissza Han.Skywalker parancsnok ..szabadkozott Ken. akivel már találkoztam. Luke a magasba ugrott.Nem tudtam. ugye? . hányszor elmondtam neki. hogy tűz van.Ne lőj.Mi a véleményed. . hanem egy droid.kiáltotta. Di-Zsének hívják és a jedik Elveszett Városába való! .. Csubakka utána sietett. .És ön. . ne jöjjön a Felsővilágba.Milyen nevű droid és honnan jön? .kérdezte Luke. . s hogy itt vannak a lépegetők.kiáltotta.Sejtetted volna valamikor. Han! .szólalt meg Di-Zsé.Látja. Ken mellette lépkedett. de mintha a falnak beszéltem volna! . ön Han Solo.. Han folyamatosan tüzelt. . a rohamosztagosok és. .A mindenit.Ken Hanra pillantott. hogy a Bespin rendszerből Falcon tizennyolc standard időegység alatt ér ide? Han Solo barátjára nézett.válaszolta Csubi helyeslőén. mi baj van. Aztán a vukira nézett.Meg kellett találnom a komputer-könyvemet .Groooowwfffi . milyen szófogadatlan ez a fiú? Az ég tudja.lelkesedett. hogy tisztábban lásson. 91 . hogy megnézze. . . Han? . s komputer-könyvét szorongatta. Felismerte őt.Egy rohamosztagos! . pedig Csubakka! .Ez nem rohamosztagos. . hiszen többször látta a fényképét a Jedi Könyvtárban.

. aminek segítségével kimenekülhetünk ebből a tüzes kemencéből.Megegyeztünk! . Utánanéztem a Jedi Könyvtárban. Ön a legjobb koréliai pilóták egyike az egész galaxisban! . 92 .A nevem Ken .mondta büszkeségtől sugározva Han.Oké. élő koréliai pilótákról beszélünk.Azt viszont nem tudjuk. Azt hittem. . elismerem. hogy kik vagyunk. hogy meg vagyok hatva a tudásodtól. Majdnem bármelyik bolygóra . .A Millenium Falcon rekordja ezen a távon tizennyolc standard időegység.mosolyodott el Ken.. .Igazad van .vigyorgott Ken.Kessel és Hoth szóba sem jöhet. De Snoke Loroant hajóstól szétlőtték az Endor melletti csatában. kölyök . . Han meglepetten forgatta a szemeit. oké.Akkor ön a legjobb . ha Di-Zsé is beleegyezik. hogy az „egyike''? . ahova akarsz.Csubi és én keresztül-kasul bejártuk már a galaxist a Millenium Falconna].Mi tudjuk.Hogy érted azt. Mr.helyesbített. . . . Ha te vagy a droidod tudtok valamit. .Han átgondolta javaslatát. bármelyik bolygóra elviszlek a Falconnal.válaszolta Ken szemrebbenés nélkül. Odamegyünk. Solo. . .szólt közbe Han.érdeklődött Han. hogy te ki vagy és mi a csudát keresel itt? . Ismersz nálam jobbat? .És most mondok neked valamit.válaszolta a kisfiú.Mindig is találkozni akartam magával. Ki lehet ez a gyerek? .Persze csak akkor. ráadásul ingyen.Snoke Loroan tizenöt standard időegység alatt jutott el innen a Bespin rendszerbe .

Ahogy Di-Zsé közelebb lépett. Luke kiszállt és álmélkodva nézett körül. Kövessenek. mint amikor hosszú évekkel ezelőtt a jedi lovagok megépítették.Lehet.szólalt meg Di-Zsé. Egy pillanatra felvillantak a fények. Di-Zsé a fal nyílásához vezette őket. .Skywalker parancsnok . A társaság megpillantotta a csővasutat. hogy Luke és barátai a torkukban érezték a gyomrukat. mint álmomban láttam! .figyelmeztette őket Di-Zsé. Tökéletes sötétségben száguldottak. . azon a helyen. Luke megpróbált egyszerre szemügyre venni mindent.Koréliai cimboráim soha nem fogják elhinni ezt . zöld márványfalhoz érkeztek..sóhajtott fel Luke. a fejlett 93 . A kivilágított óriási barlang most is olyan ragyogónak tűnt.A jedik Elveszett Városának bejárata előtt állunk! . az ajtó félrecsusszant s mindannyian beléptek. Luke meglepetésére alig mentek egy darabig az erdőben. amelyek a földalatti folyosó lumineszkáló szikláiból eredtek. s biztonságban lesznek. . . máris egy kör alakú. A csővasút olyan gyorsan indult. a jedi lovagok régi otthonát. amit annyira keresett. . Végül megálltak az állomás tetején.Kapaszkodjanak . több mérföldnyire a felszín alatt.jegyezte meg Han Solo.Pont olyan. Itt volt. A kupolaházakat.A tűz egyre közeledik. Az önök segítségével talán a tüzet is meg tudom fékezni. hogy egy kicsit kellemetlennek fogják találni ezt az utazást.

mint egy planetáris energia-generátor. Csupán annyit tettek. Di-Zsé egy hatalmas épületbe vezette őket.a Yavin 4 kopár.mutatta DiZsé. amelyen szorgos droidok siettek dolguk után. így növekedtek a hatalmas esőerdők. Azok a jedi mesterek.folytatta Di-Zsé . akik a Yavin 4 felszínén élnek. . az Időjárási és Klíma Központból.Azok. legalább akkora volt. Valójában innen szabályozzuk. akik az Elveszett Várost építtették. A többi járaton át kiengedték a gőzt és a meleget a légkörbe.mondta Di-Zsé. olyanokat.számos mély aknát alakítottak ki a holdon. kietlen világ volt. ahol óriási gépezet állt.Évezredekkel ezelőtt . a szállító járműveket és a kőbe vájt. Beléptek a központi épületbe.magyarázta Di-Zsé . e hold időjárását a természet erői alakítják . . amely néhány héten belül esedékes. hogy a hold magjából a felszínre vezették a hőt. tökéletes utakat. mint a csővasút alagútja. Di-Zsé egy hosszú folyosóra kísérte őket. . trópusi klímát teremtettek. azt hiszik. . hogy meg tudják változtatni a fenti klímát. Az időjárás-szabályzó rendszer segítségével a jedi lovagok meleg. amelynek homlokzatán ez a felírat állt: JEDI KÖNYVTÁR.A hat hónapos száraz évszak után hat hónapos esős évszak következik.Ez a hold keringését irányító rendszer . .technológiáról tanúskodó különféle berendezéseket. Di-Zsé egy hatalmas helyiségbe kísérte a látogatókat. De ha rájönnénk az időjárási ciklusokat irányító 94 . Bevetették a földrészeket is.És ily módon . rájöttek.

rendszer kódjára. 95 . s máris esni kezdene az eső. felgyorsíthatnánk az időt.

Most érezte.De ne túl hamar. De mi volt az a kód.. Skywalker mély lélegzetet vett.Volt egy álmom . majd lassan kifújta a levegőt. . milyen fontos ez. Nem tenne boldoggá. . Azt mondta nekem. s aztán újból beszívta a levegőt.jegyezte meg Han. energiát és hatalmat ad neki.. mondta Obi-van Kenobi. Memorizáld ezt a kódot. 96 . Luke megpróbált visszaemlékezni. hogy gondolatai kiáramoljanak belőle..Már majdnem minden lemezt átnéztem a Jedi Könyvtárban. Hagyta. s megjelent Obivan Kenobi. Csak később fogsz rájönni. nem jutott eszébe. ha a Millenium Falcon csupa hamu lenne. hogy az Erő átjárja minden porcikáját. . nem találtam meg. . de úgy tűnik.szólalt meg Luke -. amire emlékeznie kellett? Akárhogy erőlködött Luke. Di-Zsé kinyitotta vezérlő konzoljai.állapította meg.Rá kell jönnünk a kódra .Ez biztosan hamar eloltaná a tüzet .

és hamarosan eloltotta az erdőben lobogó tüzeket. s képe tele volt csúf sebekkel. háromszemű ábrázat. Baji habozva csatlakozott hozzájuk. A fekete felhőkből ömlött az eső. Trioculus fogai között kibo magvak csikorogtak. aktiválja az időjárás-szabályzót! Luke betáplálta a kódot.kiáltott fel. Hissa nagymoff és Emdi éppen a birodalmi bázis maradványai felé tartottak. hogy a csillagrombolóból csupán égett fémszilánkok maradiak. A birodalmiak végigpásztázták tekintetükkel a pusztítás nyomait. Amikor a Császár ki akarta menteni Baji égő kunyhójából a kibo magvakat. A dolog működött! A helyiségben lévő képernyő kivilágosodott és közvetítette. Legnagyobb sajnálatára a fejéhez szegezett sugárpisztoly meggyőzte arról. amely nem volt többé az a csinos. amikor kitört a trópusi vihar. de. hogy főorvosként csatlakozzon a birodalmi hadsereghez.Emlékszem a kódra! . a forró levegő felszállt a Yavin hold légkörébe. s gyulladt jobb kezével végigsimította az arcát.Hirtelen eszébe jutott: JE-99-DI-88-E-OO-RŐ. Aztán villámok csapkodtak. Trioculus. szerintem. Obi-van nem mondta el. mi történik a Yavin 4 felszínén. . 97 . arca borzalmasan megégett. mire vonatkozik. Trioculus döbbenten látta. A birodalmi csapatszállítók nagy része is felrobbant vagy megsérült. mint korábban. Megdöbbentő sebességgel viharfelhők formálódtak az égen és zuhogni kezdett az eső. trópusi vihar tombolt odakinn. Bőre felhólyagosodott. Gőz áramlott ki az aknákból.

és talán rálelnek a jedi hercegre is. s maguk mögött hagyták a Yavin negyedik holdját. látta kedves arcát.Az SBFH biztos megsemmisült a támadás során mondta Trioculus.Leia hercegnőt élve keli kézre kerítenünk . egyet kivéve. lord Trioculus? .Kivéve kicsoda. amikor lehajolt.érdeklődött habozva Hissa nagymoff.. hogy nem találtuk meg a jedik Elveszett Városát . Összeégett arca fájdalmasan lüktetett. Villámok csapkodtak Trioculus körül.sopánkodott Hissa nagymoff. De ha elegendő kémet küldünk ide. Senkinek sem kell tudnia. határozott. . .. ami pont úgy néz ki. A gyönyörű Leia hercegnőről álmodott. A Felkelők Szövetségének harcosai a győzelem feletti örömükben elmulasztottak megsemmisíteni egy kis szállítóhajót. amíg meg nem találják . Darth Vader kesztyűje. jobb keze is sajgott. hogy nem az igazit viselem! .válaszolta határozottan a Császár. Bekecmeregtek a megmaradt szállítóhajóba. . uram. addig fogják keresni. 98 . mint Darth Vader kesztyűje. Emeli szólalt meg. amit Trioculus a csillag-rombolón hagyott. A vezérlő is épségben maradt. most a sáros földön hevert.Mindegyik. hogy felvegye a kesztyűt.Roppant sajnálatos. . . .Készítened kell nekem egy másik kesztyűt.Meg a szenátusuk és a Felkelők Szövetségének minden tagja! Kivéve. így Trioculus álomba menekült. Nem húzta a kezére. Trioculus hátradőlt székében és behunyta a szemét. csupán magánál tartotta. így máris felszállhattak.Egy olyat.

És hiányozni fog a Jedi Könyvtár is . nem akkor. Azon tűnődött. Ez volt Ken sorsa. . Hászinak és Di-Zsének. a droidoknak. hogy ez a nap egyszer elérkezik. Mindenesetre úgy vélte. hogy kijusson a galaxisba és a saját életét élje. hogy feleségül veszi.Minden droid nagyon fog hiányozni nekem . A Szövetségben még csak most kezdődnek a kalandjaim! 99 . Mostantól kezdve Luke oltalmazza Kent és megismerteti vele az Erő tudományát. akkor. Trioculus arról álmodott. majd rájött. aki minden reggel felébresztett. hogy most először Hászit is nélkülözni fogja. Csip Kennel maradt. s a Birodalom királynőjévé teszi őt! Eljött az idő.szólalt meg Ken.és a kupolaházikóm és persze te is. Zeebo Ken karjába ugrott és végignyalta az arcát.folytatta . De Di-Zsé megértette. hogy segítségére legyen a Felsővilágban. ahogy éveken át mindennap tette. hogy ez Ken húszéves korában lesz esedékes. akik gondosan felnevelték. . De gondolj csak bele: látni fogom a galaxist.mégis lágy vonásait. hogy alkalmasabb időt nem találhatott volna. hogy Ken búcsút mondjon a jedik Elveszett Városának. amikor csatlakozik Luke Skywalkerhez és a Felkelők Szövetségének legfiatalabb tagja lesz. Tudta. amikor a fiú még csak tizenkét éves. Di-Zsé mindig is tudta. Zeebo. hogy el kell engednie Kent az Elveszett Városból. mit kellene még mondania. Az élet egészen más lesz egy mooka nélkül.

Luke remélte. amíg el nem fogja őt és egyenként mindegyiküket! 100 . Képesek voltak arra. hogy Ken biztonságban lesz a bosszúálló birodalmiak előtt. hogy megakadályozzák Trioculust az Elveszett Város megtalálásában. a kegyetlen uralkodó nem nyugszik addig. Ken akkor is ilyen lelkes marad. Mindenekelőtt azonban abban bízott. amikor többet is megtud a valódi világról. de Luke tudta.

101 .

Ki kicsoda. mi micsoda? 102 .

Baji Ho'Din idegen, gyógyító és orvosságos ,,ember”, aki a Yavin negyedik holdjának esőerdejében él. Baji bölcs, békés teremtmény és versben beszél. Ritka növényeket, gyökereket és leveleket gyűjtöget, amelyekből orvosságok készülhetnek. Főleg a kihalófélben lévő virágok hajtásait szedi össze, aztán szülőbolygójára, Mol-tokra szállítja, hogy a többi botanikusok is tanulmányozhassák Csíp (a Mikrocsip rövidítése) Csíp Ken személyi droidja. Akkora, mint egy tizenkét éves fiú, ezüstszínű és arra van programozva, hogy vigyázzon Kénre. Mindig megpróbálja Kent lebeszélni a kalandos dolgokról, de gyakran nem jár sikerrel. Elveszett Város Ősi, fejlett technológiával rendelkező város, amelyet a korai jedi lovagok építettek egykoron. A város a Yavin negyedik holdjának mélyén terül el. Bejáratát egy hét láb magas, kör alakú, zöld márványfal jelzi. A falon belül található a csővasút, amely az Elveszett Városhoz vezet. A Jedi Könyvtárban őrzik a jedik legnagyobb titkait, amelyek a főkomputerbe vannak betáplálva. Korokon keresztül droidok ügyelnek a város biztonságára. Az egyetlen ember, aki bejuthat ide, a tizenkét éves Ken. Kennek van egy kedvenc háziállata, a Zeebo nevű mooka.

103

Az Elveszett Város létezése hosszú időn át a jedik legnagyobb titka volt. Bár Kadann tudott róla, sem ő, sem más birodalmi nem ismerte a helyét. HC-100 avagy Hászi Külső megjelenésében Szi Thripióra emlékeztet, de ezüstszínű, szeme kék és szája kerek. HC-100-at Di-Zsé konstruálta, feladata Ken házi feladatainak javítgatása és osztályozása. Mindig katonásan lépked és úgy beszél, mint egy kiképző őrmester. Rendszeresen hívatlanul érkezik Ken kupolaházikójába és meglepetésszerűen ellenőrzi a házi feladatokat. Ho'Din Kedves idegenek, akik nagy gondot fordítanak a környezetvédelemre. A Mol-tok bolygón élnek, fejükön haj helyett kígyószerű indák nőnek. Főleg botanikával foglalkoznak és előnyben részesítik a természetet a technológiával szemben. Baji Ho'Din gyógyító. A Ho'Din természetgyógyászat galaxis-szerte elismert tudomány. Jedi Könyvtár A jedik Elveszett Varosában található hatalmas könyvtár. Az itt lévő feljegyzések évezredek történetét őrzik. A feljegyzések nagy része be van táplálva a fő komputerbe. Vannak itt még ősi kéziratok és öreg, megsárgult könyvek. Minden civilizáció összes tudománya, minden bolygó története és holdjaik históriája is megtalálható itt, főleg azoké, ahol intelligens életformák élnek. Kadann

104

A fekete szakállas törpe a sötét oldal prófétáinak legnagyobbika. A sötét oldal prófétái hűek a Birodalomhoz, igen misztikus lények, akik saját kémhálózatuk segítségével egyfajta szövetségi nyomozóirodát tartanak fenn a Birodalomban. A Birodalom vezetői csak akkor törvényes uralkodók, ha elnyerik Kadann sötét áldását. Kadann jövendölte meg azt, hogy a következő császár Darth Vader kesztyűjét fogja viselni. Kadann jóslatai titokzatos, négysoros versek, amelyekben nincs rím. A Felkelők Szövetsége is gondosan tanulmányozza ezeket a jövendöléseket, mert ki tudják következtetni belőlük, hogy mit terveznek a birodalmiak. Ken Ken létezését ugyanúgy titokban tartották, mint a jedik Elveszett Városát, azt a helyet, ahol Ken felnőtt. A titokzatos származású kisfiú nem ismeri a szüleit. Bizonyos okokból az Elveszett Város droidjai úgy döntöttek, hogy nem fedik fel előtte a titkot, amíg idősebb nem lesz. Kennek az a benyomása, hogy valószínűleg jedi herceg lehet. Nem ismeri a jelentőségét annak a kristálynak, amelyet ezüstláncon hord a nyakában. Amikor Ken csecsemő volt, egy ismeretlen, barna köpenyes jedi lovag hozta őt az Elveszett Városba, hogy itt biztonságban legyen. Di-Zsé, a város főfelügyelő droidja kapta azt a feladatot, hogy felnevelje a kisfiút és támogassa őt. Ken rendelkezik a jedik néhány képességével, tud gondolatot olvasni és ha összpontosít, kisebb tárgyakat is el tud mozdítani gondolati erővel.

105

Scardia űrállomás Kocka alakú űrállomás. A kibo virág magvai meggyógyítják a vakságot. Eredetileg a kesseli fűszerbányák számára készültek. 106 . ahol a sötét oldal prófétái laknak. Baji szokta gyűjtögetni. A sötét oldal prófétái Fekete szakállas próféták. Innen érkezett Baji és itt van óriási melegháza is. Lépegetők A lépegetők tankszerű harci gépek. Ugyanolyan jól működnek a dzsungelben is. A Birodalomban a próféták rendelkeznek a legnagyobb hatalommal. biztosan valót a kell válni jóslataiknak. sőt. s ezért nem riadnak vissza az erőszaktól . amelyek neutrongömböket lövellnek ki ágyúikból. ahol sziklákat porlasztottak. Ahhoz. hogy új járatokat hozzanak létre. Moltok Az a bolygó.a vesztegetéstől. hogy megőrizzék hatalmukat.Kibo virág Nagyon ritka bíborszínű virág. akik saját kémhálózatuk segítségével egyfajta birodalmi szövetségi nyomozóirodát működtetnek. ahol képesek utat törni az esőerdő fáin keresztül. ahol a Ho'Dinek élnek. a gyilkosságtól sem.

Minden. ha ő kerülne a trónra. a Birodalom új uralkodóját.Triclops Bár Trirlops nem szerepel ebben a könyvben. Triclopsot számos rejtély övezi. egyik szeme a tarkóján helyezkedik el. már tudjuk. Valami rejtélyes ok miatt azonban mégis életben tartják. gondosan őrzik egy elmegyógyintézet és titkos birodalmi átprogramozó központ falai között. A Birodalom mindig tagadta Triclops létezését. 107 . testét egyaránt borítja szőr és toll. hogy a birodalmiak szerint nem normális. hogy ő a gonosz Palpatine Császár igazi fia. hogy a hadurak véget akartak vetni a pletykáknak és suttogásoknak. De annyi szóbeszéd keringett az uralkodó háromszemű fiáról.. A szóbeszédek természetesen nem maradtak abba. amit tudni lehet róla az. Triclops háromszemű mutáns. így katasztrófa fenyegetne mindenkit. Zeebo Ken négyfülű háziállata. rejtve tartotta őt.. mint egy sötét titkot. Ezért a háromszemű Trioculust ültették a trónra. mint Palpatine Császár igazi fiát.

A CSILLAGOK HÁBORÚJÁNAK HŐSEI VISSZATÉRNEK EGY ÚJ SOROZAT LAPJAIN: Darth Vader kesztyűje A jedik elveszett városa Zorba. a Hutt visszavág Küldetés Yoda hegyéről A Birodalom királynője A sötét oldal jóslatai 108 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful