Duminică, 27.03.

2011 - seara

Învăţăturile lui Isus
- Valentin Dedu
● Stilul lui Isus de a învăţa: - El a vorbit cu autoritate, Matei 7:28-29 - El a folosit hiperbola “Dacă ochiul tău păcătuieşte, scoate-l” şi contrastul “Aţi auzit că s-a spus, dar Eu vă spun” - Răspundea cu înţelepciune oamenilor - Isus a folosit semne şi minuni pentru a transmite mesajul care trebuia spus. - A folosit pildele şi alegoriile. - Isus a folosit ca metodă de a învăţa prin călătoriilor. Predicile lui Isus: - Predica de pe munte - Matei 5,6,7 - Matei cap.10 - Trimiterea ucenicilor - Matei 23 - Fariseii şi cărturarii - Matei 24 : Discursul lui Isus despre semnele vremurilor şi dărâmarea Ierusalimului - Luca 11,12 : Luca adună învăţăturile ale lui Isus(nu este o predică propriu-zisă) - Ioan redă predicile lui Isus din Ierusalim: - Primul discurs(nu este o predică ) - Discuţia cu Nicodim despre naşterea din

nou. - Ioan cap.5(prima predică din Ioan) - Vindecarea slăbănogului şi predica despre afirmarea trimiterii Sale - Ioan 6(Predica lui Isus din Capernaum) - Predica ruperii de cei 70 de ucenici - Ioan 7(un răspuns la câteva întrebări, la praznicul Sărbătorii Corturilor) Răspunde la întrebările adresate de cei din templu, Îşi declară dumnezeirea - Ioan 8(vindecarea orbului) - Isus predică despre Păstorul cel Bun, Calea Adevărul şi Viaţa - Ioan 12 - Predica de la intrarea lui Isus în Ierusalim - Ultima predică redată, Ioan 13:31-16 : Predica pe care Isus a rostit-o în Joia Mare = Predica de rămas bun, Îmbărbătează ucenicii, Înştiinţarea de lepădare a lui Petru, Păzirea poruncilor, Viţa şi Mlădiţele, Cuvintele de rămas bun. Câteva idei esenţiale ale lui Isus: - A vorbit despre Dumnezeu Tatăl. A adus conceptul de Tată al lui Dumnezeu. Rugăciunea “Tatăl Nostru”. S-a făcut deoportivă cu Dumnezeu. - Isus a vorbit despre Sine. “Eu sunt....” - acesta este numele lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i l-a revelat lui Moise(YAHWE). ●

Duminică, 27.03.2011 - seara

- Mântuirea în Isus Cristos. Mântuirea prin credinţă! “Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” “Crede şi vei fii mântuit”. - Isus a vorbit foarte mult despre împărăţia lui Dumnezeu. - Isus vorbeşte surprinzător de mult despre Diavol. - A vorbit despre chestiuni sociale. - A vorbit despre Duhul Sfânt. A adus un concept nou-Duhul Sfânt ca persoană. - A vorbit despre biserică, “eklesia”. Aplicaţie: - Citeşte Scriptura şi argumentează-ţi convingerile pe baza Scripturii. - Eşti uncenicul lui Cristos. Până unde trebuie să te ridici?Până ajungi să fii ca El). Isus spune că ucenicul desăvârşit va fii ca şi învăţătorul său. Fiţi ucenici deşăvârşiţi!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful