SC.

MCA SERVICE SRL

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ

AMESTEC AGREGATE MINERALE NATURALE SI CONCASATE PENTRU SUBSTRATUL CAII FERATE ( PSS )

Cod ST nr. 01/ Revizia : 0 Pagina 1/8

APROBAT AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA – AFER DI RECTOR GENERAL DINU DRAGAN AVIZAT CNCF – CFR S.A. DIRECTIA LINII DIRECTOR ing. HORIA MARUNTIS

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ

SC. MCA SERVICE SRL ADMINISTRATOR , CONSTANTIN MICU

Densitatea in gramada in stare de umiditate naturala 9.2. Absortia de apa a granulelor 8.3.2. CARACTERISTICI PETROGRAFICE – MINERALOGICE 7.1. LIVRARE SI TRANSPORT . TERMEN SI DEFINITII 5. Continutul de particule fine 7.5. Granulozitatea 7. RECEPTIE 13. Rezistenta la radiatia solara 8.2. CARACTERISTICI GEOMETRICE 7. CONTINUTUL DE IMPURITATI AL PROBELOR 10.Categorii de incercari 10. MCA SERVICE SRL SPECIFICAŢIE TEHNICĂ AMESTEC AGREGATE MINERALE NATURALE SI CONCASATE PENTRU SUBSTRATUL CAII FERATE ( PSS ) Cod ST nr. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 2. Lista verificarilor / incercarilor 11. 01/ Revizia : 0 Pagina 2/8 CUPRINS 1.1. PRELEVAREA PROBELOR 6. Lungimea granulelor 8. DEPOZITARE IN ZONELE DE PRODUCTIE 12.1. MANIPULARE. REFERINTE NORMATIVE 4.3.4. Coeficientul Los Angeles 8. Forma granulelor 7. Masa volumica reala 8. CLASA DE RISC 3. Rezistenta la inghet – dezghet 8.6. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII 10.SC. CARACTERISTICI FIZICO – MECANICE 8.4.

CLASA DE RISC Conform prevederilor OMT 290 / 2000 . publicatiile fiind enumerate mai jos . Determinarea masei volumice reale si de absortie a apei.2B” . prevederi normative din alte publicatii (standarde) care sunt citate in locurile corespunzatoare in text. SR EN 932 – 1/1998 SR EN 933 – 1/2002 SR EN 932 – 3/1998 SR EN 933 – 1/2002 SR EN 932 – 4/2002 SR EN 1097 – 1/1998 SR EN 1097 – 2/2002 SR EN 1097 – 3/2002 SR EN 1097 – 6/2002 SR EN 1367 – 1: Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Pentru aceasta specificatie tehnica agregatul mineral va fi denumit : amestec natural si concasat – sort 0-63 mm. Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate . Partea 4. Metode pentru determinarea rezistentei la sfaramare. Metode de esantionare Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. modificarile sau revizuirile ulterioare ale oricarei dintre aceste publicatii nu se aplica acestei specificatii tehnice decat daca ele au fost incorporate prin modificare sau revizuire . In rest nu necesita conditii specifice de mediu. 2. REFERINTE NORMATIVE Aceasta specificatie tehnica cuprinde . MCA SERVICE SRL SPECIFICAŢIE TEHNICĂ AMESTEC AGREGATE MINERALE NATURALE SI CONCASATE PENTRU SUBSTRATUL CAII FERATE ( PSS ) Cod ST nr. Partea 1. Partea 1. Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. 3. prin referinta. Procedura si terminologia pentru descrierea petrografica simplificata Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 3. Determinarea granulozitatii – analiza granulometrica prin cernere. Analiza granulometrica prin cernere.14. EVIDENTA MODIFICARILOR SC. Amestecul este realizat din balast de rau si refuz de ciur agregate minerale naturale sortate si concasate. Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Determinarea formei agregatelor. Realizarea amestecului se face cand temperatura mediului este pozitiva si cand ploaia nu duce la contaminarea sitelor de sortare. Metode pentru determinarea masei volumice in vrac si a porozitatii intergranulare.. Determinarea rezistentei la uzura. 01/ Revizia : 0 Pagina 3/8 1. Partea 1. Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. amestecul de agregate minerale natural si concasat pentru substratul caii se incadreaza in clasa de risc . OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezenta specificatie tehnica stabileste conditiile tehnice de calitate si realizare si metodele de verificare ale amestecului de agregate minerale naturale si concasate utilizate la realizarea subratului caii ferate ( PSS ). Coeficient de forma.

Determinarea coeficientului de absortie a apei prin capilaritate. Agregat Material granulat natural. Determinarea rezistentei la soc termic. Aceasta denumire accepta prezenta unor particule care vor fi retinute pe sita superioara iar altele care vor trece prin sita inferioara. Granulozitatea reprezinta felul de alcatuire al unui material granular ( agregat ) din punct de vedere al marimii garnulelor componente. 4. CARACTERISTICI PETROGRAFICE MINERALOGICE Amestecul de agregate minerale naturale si concasate trebuie produs fara a se amesteca materialele ( rocile ) din surse geologice ( zacaminte diferite ) diferite.1999 SR EN 1367 – 2: 1998 SR EN 1367 – 5: 2003 SR EN 1925/2000 SR EN 1926/2000 STAS 4606-80 SR EN 13450:2003 ale agregatelor. In toate situatiile. Partea 1. sunt situatii cand este necesar prelevarea probelor din vagoanele de cale ferata.2. Metode de incercare. Determinarea rezistentei la inghet . se sigileaza.3. Concasat Agregatul la care 100% din suprafata granulelor poate fi descrisa ca sparta in intregime. Pentru verificari la solicitarea beneficiarului. 4. Agregate pentru balast de cale ferata. conform prevederilor Anexei A la SR EN 13450. Uneori. se etiucheteaza cu datele necesare identificarii ei si se pastreza de producator pana la urmatoarea verificare periodica. agregatele minerale trebuie prelevate de la locol de productie. TERMEN SI DEFINITII 4. MCA SERVICE SRL SPECIFICAŢIE TEHNICĂ AMESTEC AGREGATE MINERALE NATURALE SI CONCASATE PENTRU SUBSTRATUL CAII FERATE ( PSS ) Cod ST nr. Determinarea rezistenteila compresiune.1.3. Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale agregatelor. 01/ Revizia : 0 Pagina 4/8 4. prelevarea probelor se va face SR EN 13450. din care 25 kg. Metode de incercare a pietrei naturale. Partea 2. sfaramat.4. . 6. Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate ale agregatelor. Proba etalon se ambaleaza etans. se retin ca proba etalon.2. 5. nelegat.3. respectand si principiile SR EN 932-1.1. Metode de incercare a pietrei naturale. utilizat in constructii CF. PRELEVAREA PROBELOR In scopul verificarii conformitatii. Granulozitate 4.. Valorile din aceasta specificatie tehnica se bazeaza pe incercarea probelor prelevate din acest loc. 4. SC. 4. utilizat in constructia caii ferate. Greutatea probei medii obtinute trebuie sa fie de aproximativ 125 kg. Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali. Notarea balastului de cale ferata se realizeaza in termeni de dimensiuni ale sitei inferioare si superioare.dezghet. probele de agregate minerale pot fi prelevate din vagoane sau din cale. Particula fina Fractiunea granulometrica a particulei din agregatul mineral care trece prin sita de 0. Incercarea cu sulfat de magneziu.5 mm.

sienite. oxizi de fier. saruri solubile. trahite. Granulozitatea se determina conform SR EN 933-1/2002 si trebuie sa se incadreze in limitele stabilite in tabelul 2 : Tabelul 2 – Limite de granulozitate Dimenisiunea sitei – ochiuri pătrate (mm) 63 45 31. gabrouri. % treceri 100 80-100 70-95 50-73 37-60 26-48 18-40 14-32 8-25 4-18 0-10 0-3 - . etc. roci hipoabisale : micridiorite. dolerite. ) SC.125 0. in raport cu o pereche de site cu dimensiunea ( d ) ca limita inferioara si cu dimensiunea ( D ) ca limita superioara. sa nu contina minerale care sa duca la o alterare rapida in timp ( pirita. granodiorite.02 Amestecul de materiale granulare .1. limita superioara ( D ) este 63 mm. in milimetri . diorite.5 0. intre care se afla cea mai mare parte a distributiei granulozitatii. MCA SERVICE SRL SPECIFICAŢIE TEHNICĂ AMESTEC AGREGATE MINERALE NATURALE SI CONCASATE PENTRU SUBSTRATUL CAII FERATE ( PSS ) Cod ST nr. dacite. CARACTERISTICI GEOMETRICE 7. Granulozitatea Granulozitea agregatelor minerale terebuie notata. adezite. microgranite.063 0.Natura si aspectul rocii se determina conform SR EN 932-3/1998 si sunt prezentate in tabelul 1: Tabelul 1 – Caracteristici petrografice – mineralogice Caracteristica Natura Aspectul Conditii de admisibilitate magmatica ( roci plutonice : granite.5 16 8 4 2 1 0. sa nu prezinte zone alterate.25 0. Pentru amestecul de agregate minerale naturale si concasate pentru substratul caii ferate ( PSS ) . 01/ Revizia : 0 Pagina 5/8 7. iar limita inferioara ( d ) este 0. diabaze. roci vulcanice : riolite.02 mm. bazalte ) omogen din punct de vedere al compactitatii .

4..3 %.1. Coeficientul Los Angeles al agregatelor se determina cu ajutorul masinii tip .5 – 3%. Lungimea granulelor Lungimea granulelor se stabileste prin masurarea cu sublerul si treebuie sa se incadreaza in diametrul echivalent d85 > 10 mm. Rezistenta la inghet dezghet conforn SR EN 1367-1. utilizand conditiile din Anexa C a SR EN 13450. incercarea se realizeaza conform SR EN 1367-3 si rezultatele trebuie declarate.dezghet . 7. determinat de SR EN 933-1/ 2002 .3. 7. SR EN 12620 si sunt descrise in tabelul de mai jos : Caracteristici fizico – mecanice Rezistenta la inghet . Caracteristicile fizico – mecanice ale materialelor granulare sunt conform SR EN 13450 – 2003. de 3%.5 mm .nr.6.5. Coeficientul de forma se determina conform SR EN 933-4/2002 – Cf (%) ≤20. 8. anexa B si trebuie sa fie cuprinsa in intervalul 2.3. 8. utilizand conditiile stabilite in anexa F a SR EN 13450 sau prin incercarea sensibilitatii la actiunea sulfatului de magneziu conform SR EN 1367-2. de epruvete cu deteriorari evidente Conditii de admisibilitate 0 .4. 01/ SC. Coeficientul de neuniformitate Un≥15. Masa volumica reala se determina conform SR EN 1097-6.Amestecul de agregate minerale naturale si concasate pentru substratul caii ferate poate sa contina maxim 70% granule sparte.Forma granulelor Forma granulelor va fi poliedrica. utilizand conditiile sabilite in anexa G a SR EN 13450. Densitatea in gramada in stare de umiditate naturala se stabileste conform STAS 4606 si rezultatele trebuie declarate.Los Angeles”. Valorile absortiei de apa trebuie sa se incadreze intre 0. 8. Rezistenta la radiatia solara – insolatia ( Sonnenbrand) Daca se observa semne datorate insolatiei la roca bazaltica. 8. SPECIFICAŢIE TEHNICĂ Cod ST nr. trebuie sa fie mai mic. Amestecul de materiale granulare rezistente la inghet – dezghet . MCA AMESTEC AGREGATE MINERALE NATURALE Revizia : 0 SERVICE SRL SI CONCASATE PENTRU SUBSTRATUL CAII Pagina 6/8 FERATE ( PSS ) 8. Coeficientul de permeabilitate K < 1 X 10⁻⁶ m/s pentru D = 95% Proctor normal. exprimata ca pierdere de masa . Continutul de materii organice trebuie sa reprezinte mai putin de 1% din greutate.2. Coeficientul Los Angeles (LA) se determina conform SR EN 1097-2. Rezistenta la inghet – dezghet se determina prin incercarea la inghet – dezghet conform SR EN 1367-1. anexa B.2 Continutul de particule fine Procentul de particule fine . obtinute din minerale concasate si minerale naturale trebuie sa aibe caracteristici constante si o compozitie omogena. 8. SR EN 1097-02/1998 . Absortia de apa a granulelor se determina conform SR EN 1097-6. 7. sa fie mai mica de 0. CARACTERISTICI FIZICO – MECANICE 8.251 – 3 g/cm³. cu dimensiunea sitei (d) <0.

• 10.roci semigrele . continutul acestora nu depaseste limitele admisibile in vigoare conforme cu prevederile valabile la locul de utilizare al agregatului. frunze.5 – 3% ≤20 N / mm² 1.. Prelevarea probelor se face de o comisie alcatuita din reprezentanti ai CNCF .500 to din acelasi sortiment de amestec natural si concasat si consta in verificarea caracteristicilor prevazute in tabelul de mai jos. in scopul verificarii conformitatii cu tipul.25 g/cm³ 2. cand schimbarea procedurilor de fabricatie afecteaza valorile caracteristicilor sau utilizarea produsului si consta in verificarea caracteristicilor prevazute in tabelul de mai jos. Determinarea se face vizual.2.CFR’’ SA. Este datoria producatorului sa se determine ca.roci foarte putin poroase . AFER si ai producatorului. pentru a satisface cerintele.1 Tinerea sub control a productiei se face conform SR EN 13450. • Incercarile de tip se executa pentru a defini valorile caracteristicilor declarate cu privire la produs. 50 0..roci putin poroase <0. Incercarile de tip se executa la deschiderea exploatarii zacamantului. Anexa 1.3% <25% min.coeficient de gelivitate ( pierderi de masa ) : μ . etc.0-5. 10. Incercarile periodice se efectueaza o data la 2 ani/ 2 ani si jumatate . Incercarile de tip si periodice se efectueaza numai in Laboratorul AFER. cand se observa schimbari in natura zacamantului. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII 10. carbune. . metal .00 g/ cm³ <1% 1.251-3. • Lotul este reprezentat de productia pe o perioada de timp declarata pentru fiecare sortiment. plastic. de cicluri de inghet .1.dezghet Absortia de apa Rezistenta la sfaramare ( fragmentare ) prin metoda Los Angeles conform SR EN 1097-2/ 1998 Densitatea aparenta : . de lot si periodice. ). 01/ Revizia : 0 Pagina 7/8 10. CONTINUTUL DE IMPURITATI AL PROBELOR Proba prelevata nu trebuie sa contina corpuri straine ( bucati de lemn. daca sunt identificate substante periculoase. Categorii de incercari Amestecul mineral natural si concasat pentru substratul caii ferate se verifica prin incercari de tip. SC. Incercarile de lot se efectueaza pe maxim 2. Incercarile minime pe care trebuie sa le efectueze producatorul se efectueaza in laboratoare autorizate AFER. MCA SERVICE SRL SPECIFICAŢIE TEHNICĂ AMESTEC AGREGATE MINERALE NATURALE SI CONCASATE PENTRU SUBSTRATUL CAII FERATE ( PSS ) Cod ST nr.1.nr.801 – 2.roci grele Porozitatea aparenta : .1.coeficient de inmuiere dupa inghet – dezghet : μ .0% 9.

Daca la verificari s-au obtinut rezultate necorespunzatoare. MANIPULARE. se informeaza producatorul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Denumirea încercării/verificării Metoda de încercare/verifi care SR EN 932 . Daca si in acest caz se obtine chiar si numai un rezultat necorespunzator.3 SR EN 933 – 1 SR EN 933 – 4 ŞUBLER SR EN 1097 – 2 SR EN 13450 SR EN 1097-1. prin comparare cu proba etalon. 12. 10. SR EN 13450 SR EN 1367-3 VIZUAL STAS 4606 Categorii de încercare De tip/ De lot periodi că Caracteristici petrograficemineralogice Granulozitate Conţinutul de particule fine Forma granulelor Lungimea granulelor Coeficientul Los Angeles Rezistenţa la fragmentare prin impact Rezistenţa la uzură Masa volumică reală Absorbţia de apă Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ Rezistenţa la radiaţia solară Conţinutul de impurităţi Densitatea în grămadă x x x x x x x x x x x x x x x* x x x x x Cod ST nr.2. In cazul in care aceasta verificare este necorespunzatoare se trece la analizarea conform SR EN 932-3. RECEPTIA . acestea se repeta pe o proba de aceeasi marime. care va lua masurile corective necesare . Crt . Aceste masuri trebuie sa previna contaminarea sau segregarea agregatului. DEPOZITARE IN ZONELE DE PRODUCTIE Producatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru amentine calitatea produsului. Producatorul este singurul responsabil de calitatea materialului pentru fiecare livrare. conform SR EN 13450.2. SR EN 13450 SR EN 1097-6. 11. anexa B SR EN 1367 – 1. Lista verificarilor/ incercarilor este prezentata in tabelul de mai jos Nr. in timpul manipularii si depozitarii. MCA SERVICE SRL SPECIFICAŢIE TEHNICĂ AMESTEC AGREGATE MINERALE NATURALE SI CONCASATE PENTRU SUBSTRATUL CAII FERATE ( PSS ) *Verificarea caracteristicilor petrografice – mineralogice in cazul incercarlor de lot se face vizual . 01/ Revizia : 0 Pagina 8/8 SC.

CFR’’ SA . MICU CAMELIA MICU ADRIAN . abilitati in acest scop. prenume. Materialul se receptioneaza conform prezentei specificatii tehnice de receptionerii CNCF . VERIFICAT . completata cu OMT 2068/ 2004. in care se trec rezultatele verificarilor si procesul de receptie . LIVRARE SI TRANSPORT Transportul materialului se efectueaza cu vagoane specializate autodescarcatoare sau cu autotrenuri. semnătură INTOCMIT .Amestecul de agregate minerale naturale si concasate pentru substratul caii ferate trebuie agrementat de AFER. fiecare exemplar al procesului verbal de receptie va fi semnat in original de receptionerul CFR.. conform prevederilor OMT 290/ 2000. EVIDENŢA MODIFICĂRILOR Descrierea modificării Pagina/Data Capitolul/subcapi tolul Alineatul Cauza modificării Nume. Fiecare lot trebuie insotit de documentul de certificare a calitatii intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare. 14. 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful