1. AMBUTISAREA 1.1DEFINI IE.

CLASIFICĂRI Defini ie: ambutisarea este opera ia de matri are prin care un semifabricat plan este transformat intr-o piesă cavă de orice formă (fig. 1,a) sau prin care se modifică, în continuare, forma şi dimensiunile sau numai dimensiunile unor piese cave (fig. 1,b,c,d)

Fig. 1 Piese realizate prin ambutisare Clasificare: 1. ambutisare obişnuită – fără modificarea inten ionată a grosimii peretelui piesei (fig. 1, a,b,c); 2. ambutisare cu modificarea inten ionată a grosimii peretelui piesei (fig. 1,d). La a doua şi următoarele opera ii, ambutisarea poate fi: 1. directă (fig. 1,b,d); 2. inversă (fig. 1,c).

1.1 PROCESUL AMBUTISĂRII PIESELOR DIN TABLĂ Principiul ambutisării 1. placă activă 2. inel de re inere 3. poanson

Fig. 1 Schema de principiu a unei matrite de ambutisare Starea de tensiune şi de deforma ie la ambutisare (fig. 2) I – flanşa plană; II – flanşa toroidală; III – peretele piesei

Fig. 2 Starea de tensiune şi de deforma ie la ambutisare

Fig. 3 Starea de tensiune din flanşa plană a piesei

Fenomene care se manifestă în procesul de ambutisare 1. înăl imea piesei

h > h' = R − r
2.

σ θ → ondularea flanşei 3. for e de frecare - µQ
4. modificarea grosimii peretelui

g min = 0,8 g ; g max = (1,2...1,4) g
5. formarea festoanelor

∆h = (0,12...0,14) h

>

Determinarea tensiunilor l Fig. 4 Schema privind modul de deformare a semifabricatului la ambutisare

Determinarea tensiunilor la ambutisare

Fig. 5 Reparti ia tensiunilor în flanşa piesei

σ ρ − σθ = 0 (1) dρ ρ σ 1 − σ 3 = σ c ⇒ σ ρ − σ θ = σ c (2) dσ ρ σ c dρ + = 0 → dσ ρ = −σ c (3) dρ ρ ρ σ ρ = −σ c ln ρ + ln C (4) ρ = R ⇒ σ ρ = 0 → ln C = σ c ln R (5)
+
σ ρ = σ c ln
R

dσ ρ

ρ

(6)
R (7) r

ρ = r ⇒ σ ρ max = σ c ln

σ θ = σ ρ − σ c = σ c (ln

R

ρ

− 1) (8)

ρ = R ⇒ σ θ max = −σ c (9)

Determinarea deforma iilor pieselor ob inute prin ambutisare - deforma ii logaritmice

ε ρ = ln ε θ = ln ε g = ln

L R0 r R0 gi g
(10)

- deforma ii relative

ερ =
Fig. 6 Legile de varia ie ale deforma iilor materialului la ambutisare

L − R0 R0

εθ =

r − R0 R0 (11) g −g εg = i g

- conform legii constan ei volumului ε ρ + ε θ + ε g = 0 (12)

1.3 CONDI II TEHNOLOGICE LA AMBUTISARE 1. diametrul maxim al flanşei

d fc ≤ 4d
2. diametrul minim al flanşei

d fc ≥ d + 2(rpl + g ) + 4 g

3. valorile minime ale razelor de racordare ob inute prin ambutisare

rpl ≥ 3 g ; rp ≥ 1,5 g
4. valorile minime ale razelor de racordare ob inute prin calibrare r = (0,2...0,3)g

Fig.1 Piesă cilindrică cu flanşă

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful