BAHAGIAN B Secara individu sediakan esei pendek bagaimana pengetahuan pelbagai budaya yang anda pelajari dapat membantu

mewujudkan satu bilik darjah yang mesra budaya. Bilik darjah adalah satu tempat di mana murid-murid dan guru berinteraksi secara formal dan berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran dalam interaksi tersebut. Proses pengajaran dan pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan berbantukan peralatan dan persekitaran fizikal tempat berlangsungnya proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. Mesra pula boleh didefinisikan sebagai satu perasaan yang menggambarkan kegembiraan, keceriaan dan keselesaan yang wujud dalam interaksi sesama individu dalam sesebuah masyarakat. Budaya pula boleh didefinisikan sebagai satu amalan yang diamalkan dalam sesebuah masyarakat. Jadi persekitaran bilik darjah yang mesra budaya boleh difahamkan sebagai suatu persekitaran bilik darjah yang selesa, gembira dan ceria yang telah diwujudkan oleh guru melalui amalan dan perlakuan yang telah diterapkan dalam pengajaran guru tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran bilik darjah yang mesra budaya menjadi faktor keberkesanan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh sebab itu seseorang guru haruslah bijak dalam mewujudkan sebuah persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. Salah satu perkara yang harus diberi perhatian adalah pengurusan persekitaran fizikal. Guru harus jelas bahawa bilik darjah adalah satu ekologi yang mempunyai sistemnya yang tersendiri. Ia mempunyai perkaitan dan pertautan antara persekitaran fizikalnya dengan benda-benda bernyawa yakni guru dan murid-murid. Dalam pengurusan persekitaran fizikal, satu daripada aspek penting yang harus diberi perhatian adalah pelan lantai. Guru perlu merancang susun atur ruang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi menghasilkan proses pembelajaran yang berkesan. Selain itu, ruang yang disediakan juga harus mengambil kira juga unsur-unsur hubungan sosial dan pemupukan nilai-nilai perpaduan dan persefahaman antara pelbagai kaum. Selain itu, aspek kebersihan

perkembangan sosial yang positif menyebabkan seseorang itu sentiasa mempertimbangkan emosinya dengan mengekalkan emosi yang positif dan mengawal emosi yang negatif. penyayang . Selain itu juga. Perseitaran bilik darjah seharusya dalam keadaan tidak terlalu terang atau suram serta mendapat bekalan udara yang bersih dan segar. Salah satunya adalah bagi membina persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. Emosi pula ialah satu perasaan dan juga gerak hati yang dialami oleh seseorang individu yang akan terpapar melalui tindak balas fisiologi sekiranya berlaku ransangan terhadap emosi sesuatu keadaan. Oleh itu. aspek yang harus ditumpukan adalah susunan kerusi dan meja serta susunan perabot dan peralatan. Ruang dan persekitaran yang bersih menimbulkan kedamaian dan keselesaan di samping mendorong murid untuk menjalani proses pembelajaran dengan ceria. Perkataan sosioemosi terdiri daripada dua perkataan iaitu sosial dan emosi. Perkembangan sosial merupakan proses kanak-kanak belajar dan orang lain mengikut carayang dapat diterima oleh masyarakat dan budayanya. Oleh itu adalah penting bagi guru untuk membina sosioemosi yang positif dalam diri individu seawal peringkat kanka-kanak lagi. Pastikan bahawa kerusi dan meja disusun dalam susunan yang memudahkan guru memantau pergerakan murid. Guru juga perlu memastikan sistem pencahayaan dan pengudaraan sesuai bagi menyediakan suasana yang selesa kepda murid untuk menjalani proses pengajaran dan pembelajaran.pencahayaan dan pengudaraan juga memainkan peranan yang penting dalam menguruskan persekitaran fizikal bilik darjah. guru juga boleh memberi murid kebebasan untuk menghias bilik darjah dengan pandangan dan nasihat dari guru. pengurusan persekitaran sosioemosi juga harus diberi perhatian oleh guru. Di samping itu. menggantung kad-kad bacaan dan sebagainya dapat menggalakan budaya membaca di kalangan murid. Bagi perkembangan sosial setiap individu bermula daripada alam kanak-kanak dan ini mempengaruhi kehidupan pada peringkat seterusnya. mewujudkan perpustakaan mini. guru perlu menjadi model perlakuan yang baik. Dalam mewujudkan sebuah bilik darjah yang mesra budaya. Oleh itu tindakan seperti menampal nota dan tugasan. Bilik darjah juga sepatutnya menjadi tempat di mana berlakunya galakan budaya membaca dalam kalangan murid. Susunan perabot dan peralatan pengajaran dan pembelajaran pula perlu disesuaikan dengan suasanan dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Dalam menguruskan persekitaran sosioemosi minat dan pencapaian pelajaran juga memainkan peranan dalam membentuk perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Guru perlu memupuk nilai-nilai kepercayaan saling bergantung sesama murid dalam memastikan murid memiliki sikap penyayang dan prihatin. Selain itu. Pengalaman melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan dan guru perlu membuat pengukuhan terhadap perlakuan murid sama ada perlakuan yang betul diberi ganjaran atau perlakuan yang salah akan diberi dendaan. guru boleh memberi galakan kepada murid. guru boleh menyelitkan aktiviti menyanyikan lagu pelbagai kaum dalam satu pembelajaran dan ini menjadikan murid gembira tanpa mengira lagu bangsa apa dan bahasa siapa. kemahiran menyelesaikan masalah serta kemahiran berkomunikasi antara kanak-kanak. Aktiviti bermain juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan sosioemosi kanak-kanak. budaya dan pembelajaran. persekitaran dan pengalaman juga memainkan peranan yang penting. Di samping itu. Hal ini kerana walaupun seseorang murid tidak begitu cemerlang dalam pelajarannya. mengurus emosi dengan berkesan dan mempunyai kemahiran sosial yang tinggi. menggunakan persekitaran sosial untuk menggalakan pembelajaran. Murid daripada pelbagai budaya mempunyai cara yang berbeza-beza dalam memotivasikan diri untuk mencapai kejayaan. Antara lain yang menjadi aspek dalam pengurusan persekitaran sosioemosi ini adalah motivasi. Bagi memotivasikan murid. Sebagai contoh. murid tersebut akan bersemangat untuk berada dalam bilik darjah tersebut. guru sepatutnya mewujudkan sebuah komuniti pembelajaran melalui pembinaan persekitaran yang prihatin dan penyayang di mana murid mempunyai rasa tanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang sempurna dan berkesan. Seseorang guru seharusnya menyediakan banyak aktiviti bermain kerana bermain mendorong pemupukan budaya yang kolaboratif dan koperatif dalam pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian guru harus mengetahui keperluan murid dalam memotivasikan mereka. Murid akan berasa teruja apabila mampu menyanyikan lagu kau lain. menerangkan kemahiran baru yang perlu murid kuasai dan pelbagai lagi.terhadap murid. Aktiviti seperti ini akan meningkatkan kemahiran interpersonal dan intrapersonal. . namun sekiranya terdapat suatu tarikan dalam bilik darjah.

guru sememangnya memikul tanggungjawab yang besar dalam memastikan murid-murid daripada pelbagai latar belakang dapat menjalani kehidupan seharian mereka dalam suasana yang harmoni. perpaduan dan saling menghormati. pengurusan pengajaran dan pembelajaran juga adalah penting dalam mewujudkan sebuah persekitaran yang mesra budaya. sekolah merupakan tempat perjumpaan dan pertemuan kanak-kanak daripada pelbagai etnik. Hal ini mendorong kepada murid akan menghormati etnik dan budaya lain dengan lebih baik lagi.Dalam mewujudkan sebuah persekitaran bili darjah yang mesra budaya. Pengurusan dan pembelajaran yang berkesan akan mencapai matlamat pembelajaran seperti yang telah dihasratkan. . dan membina persekitaran pembelajaran yang membina dan menghargai perbezaan antara etnik. Dengan ini guru seharusnya dapat memupuk nilai-nilai perpaduan dalam diri murid-murid yang terdiri daripada pelbagai latar belakang dan kelompok etnik. menonjolkan keunikan dan keistimewaan ciri-ciri budaya elbagai etnik. Dalam pada itu. Di samping itu. Oleh yang demikian seseorang guru harus merancang pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan perbezaan budaya murid. membina semangat setiakawan yang tinggi melalui aktiviti berkumpulan. guru harus melayan karenah murid dengan adil tanpa membeza-bezaan etnik keturunan murid. Sebagai contoh. menyediakan isi pelajaran yang menjurus kepada pemupukan nilai-nilai harmoni. Bagi sesebuah negara seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik. guru boleh memilih murid daripada pelbagai etnik ntuk aktiviti berkumpulan dan tindakan ini dapat menggalakan perkongsian idea dan pendapat di samping dapat mengenali budaya masing-masing secara lebih dekat lagi. Hal ini dapat memupuk nilai menghargai budaya etnik lain dengan menonjolkan melalui aktiviti pembelajaran. Di sekolah mereka akan bergaul dan belajar mengenali antara satu sama lain serta menjalinkan nilai-nilai perpaduan. Oleh yang demikian. antara perkara penting yang lain yang harus seseorang guru titik beratkan adalah perhubungan antara kelompok etnik. Antaranya ialah merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang membuka ruang dan peluang kepada semua murid untuk berinteraksi bagi mewujudkan suasana yang mesra.

satu perkara yang paling senang untuk dilihat sebagai faktor untuk mewujudkan bilik darjah yang mesra budaya adalah peranan bahasa dalam masyarakat yang pelbagai budaya. Antara peranan yang boleh dimainkan oleh seorang guru dalam aspek sosiolinguistik ini adalah seperti mengadakan pelbagai jenis aktiviti berbahasa. dan budaya dalam kalangan muridnya. jika seseorang guru tersebut berjaya mewujudkan sebuah bilik darjah yang mesra budaya. sastera. Memandangkan Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang etnik.Selain itu juga. Kesimpulannya. . Penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kepelbagaian unsur budaya bukan sahaja dapat memupuk kesefahaman antara murid yang terdiri daripada pelbagai etnik malahan ruang tersebut akan mendorong memahami dan menguasai kosa kata bahasa etnik rakan-rakan mereka. maka guru tersebut secara tidak langsung berjaya membentuk sebuah negara yang bersatu padu serta menjunjung masa hadapan yang dikongsi bersama. guru perlu memahami latar belakang pelajar yang diajar terutamanya faktor budaya yang mempengaruhi perlakuan muridnya sama ada perlakuan berbahasa ataupun perlakuan bukan bahasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful