You are on page 1of 2

EKSPERIMENTAS

Eksperimentas – yra bendramokslinis metodas naujoms žinioms gauti. Tai veiksmingiausias


mokslinių tyrimų metodas priežastiniams reiškiniams nustatyti. Visas tyrimo procesas yra
kontroliuojamas, todėl galima atsiriboti nuo pašalinių veiksnių įtakos.

Yra išskirtos kelios eksperimento rūšys:


1. Lauko (natūralus) eksperimentas. Juo tiriamas objektas natūraliomis gyvavimo sąlygomis.
Lauko eksperimento objektu gali būti įstaiga, kolektyvas ar atskira žmonių grupė. Šiam eksperimentui
būdinga maksimaliai natūrali situacija, kai tiriamo objekto sistema funkcionuoja įprastinėmis sąlygomis.

Lauko eksperimentas gali būti AKTYVIAI KRYPTINGAS, t.y. kai tyrėjas parengia eksperimentą
ir daro poveikį jo eigai. Yra ir NATŪRALUS (atitinkantis tikrovę) lauko eksperimentas. Jo metu
tyrėjas nedaro jokio poveikio tiriamajam objektui ir nesikiša į reiškinių bei procesų kaitą, o tik stebi
ir laukia, kada įvyks kokie nors pokyčiai. Nėra jokio dirbtinumo. Natūralus eksperimentas yra vienas
iš veiksmingiausių tiriant sudėtingus socialinius reiškinius. Lauko eksperimentas dažniausiai
atliekamas psichologinėms praktinėms problemos spręsti (Trūkumas – sunku iš anksto numatyti
situaciją, tyrimui reikia daug laiko).
2. Laboratorinis eksperimentas. Šiame eksperimente tyrimo objektai yra žmonės, kurie supranta
dalyvaujantys eksperimente. Laboratorinis eksperimentas gali būti plačiai naudojamas kriminalistiniuose
tyrimuose ( pvz nustatant techninių priemonių tinkamumo ir efektyvumo lygį). Laboratorinio
eksperimento privalumas, kad galima išvengti atsitiktinių veiksnių įtakos. Taip pat lengviau valdyti ir
kontroliuoti situaciją ir eksperimento dalyvius. (Trūkumas – kai kurių psichologijos problemų, pvz
minios elgesio fenomeno fiziškai neįmanoma fiziškai ištirti).
3. Teisinis eksperimentas (specifinė rūšis). Teisinio eksperimento tikslas yra per bandymus
nustatyti galimus teisinio eksperimento tiek privalumus, tiek trūkumus. (Naudojamas tada, kai iš
pagrindų bandoma pakeisti ekonominius stimulus, užmokesčio būdus ir pan.).

Dabar šiek tiek apie eksperimentinio tyrimo etapus.


Nėra lengva nusakyti aiškias eksperimentinio tyrimo atlikimo taisykles. Tačiau yra išskirti šie
eksperimentinio tyrimo etapai:
1.Tyrejas turi aiškiai apibrėžti tyrimo problemą.
2.Reikia suformuluoti tyrimo hipotezę.
3. Reikia pasirinkti tyrimo būdą ir trukmę.
4. Būtina atskleisti veiksnius, galinčius pakenkti objektyviems tyrimo rezultatams.
5. Eksperimento rezultatus palyginti su kitų eksperimentų duomenimis.

Kaip jau žinome, eksperimentinę medžiagą reikia sutvarkyti. Eksperimento metu tyrėjas gauna daug
įvairios medžiagos. Prieš pradedant ją analizuoti, būtina susisteminti, gautus rezultatus klasifikuoti, kad
jie būtų prieinami ir patogūs vertinti vizualiai. Todėl eksperimento rezultatus reikia pateikti lentelėmis,
grafikais, apdoroti statistiškai.

Eksperimentas gali padėti nustatyti tiriamojo objekto priežastinį-padarininį ryšį tarp poveikių, įtakų
ir pokyčių rezultato.