You are on page 1of 4

Ekrem Eylisli

(Nahcıvan, Ordubad, 6 Aralık 1937)

Ekrem Naibov 6 Aralık 1937'de Naxcıvan Muxtar vilayetinin Ordubad bölgesinin Eylis köyünde doğmuştur. Babasının adı Neceftir. Yüksek tahsilini Moskova'da M.Qorki adına kurulmuş Edebiyyat Enstitüsü'nde tamamladıktan sonra, "Gençlik" neşriyatında baş redaktör (1968-1970), mizahi karikatür dergisi "Mozalan"da baş redaktör olarak çalışmıştır (1970-1971). Azerbaycan SSR Nazirler Soveti Devlet kinematoğrafiya Komitesi'nin (1974-1978) ve "Azerbaycan" dergisinin (1978-1983) görevlerinde bulunmuştur. Polşa'mn Poznan şehrinin fahri vatandaşıdır. Edebi çalışmalarına şiirle başlamış, ilk hikayesi "Qeşem ve Onun Kürekeni" 1959 yılında "Azerbaycan" dergisinin yedinci sayısında yayınlanmıştır. Eserleri eski SSRİ ve bir çok dünya ülkelerinin dillerine çevrilmiştir. Onun edebi çalışmalarında dram türü eserler önemli yer tutar. "Quşu Uçan Budaqlar", "Menim Neğmekar Bibim", "Bağdada Putyovka

Var", "Vezife", "Anamın Pasportu", "Ata Mülkü" piyesleri Baku, Nahcıvan, Gence ve Yerevan dram tiyatrolarında sahnelenmiştir. Başlıca eserleri: Gilas Ağacı, B., 1961; Dağlara Çen Düşende, B., 1963; Atalar ve Atasızlar, B., 1965; Menim Neğmekar Bibim, B., 1968; Adamlar ve Ağaçlar, B., 1970; Kür Kırağının Meşeleri, B., 1971; Ürek Yaman Şeydir, B., 1973; Bu Kendden Bir Qatar Geçdi, B., 1977; Gilenar Çiçeyinin Dedikleri, B., 1983; Adamlar ve Ağaçlar, B., Gençlik, 1985... Kaynakça: 1. Azerbaycan Sovet Edebİyyatı Tarihi, 2 cilt te, cilt 2, Bakı, 1967. 2. Azerbaycan Sovet Edebİyyatı Tarihi, Bakı, 1988. 3. Edebi Proses -1976-1980, B., 1990. 4. Akif Hüseynov. Nesr ve Zaman, Bakı, 1984.

KÜR QIRAĞININ MEŞELERİ

(Ekran Eylbii. Bu kendden bir yatar keçdi Bakı, 1977, s. 6'1 -67) I Kendin1 eteyindeki yol ayrıcından2 evlerinin qapısınacan3 Qediri köhne tay-tuşlarından4 biri nıüşayiet eledi5, bir de yolda bir-iki uşaq6 tapıldı7 qapi-qapı, tiıı-tinS arta-artaQ onlar yeke bir deste oldular, gelib Qedirgilin qapısının ağzına yığışdılar. Açıq küçe]ıJ qapısını Qedir ehmalea iteleyib heyete11 girdi. Dehlizin qapisı da açiq idi, demek, Sellenet evde idi. Dehliz qapısının qabağındaki13 üç pillenin14 üçünü de Qedir birden qalxdı. Seltenet qapını açdı ve onlar üz-üze geldiler. Beş-alh ilin ayrılığından sonra bu, onların birinci görüşü İdi. Ancaq ne el verdiler, ne birbirlerinin halını soruşdular. Dike-dik üz-üze dayandılar: Seİtenet astananın15 qabağında, Qedir pillekenin başında; biri divar kimi10, çeper kimi, o biri qurumuş ağaç: kimi. Az durdular, çox durdular, nehayet, Qedir dillene bildi: - Salameleyküm, Seltenet, ~ dedi. - Menem, Seltenet, gelmişem... Seltenetin ne halında bir deyişiklik oklu, ne baxışında bir şey tezelendi.17 - Bah, - dedi, eleyksalam! Ye'ni gelmisenmi, gözümüz aydın! Yene Seltenet astanada18 dayanmışdı, yene Qcdir pillekemn19 başında durmuşdu. Elindeki ağır camadanı-0 Qedir hele21 de yere qoymamışdı ve qeribedir, çox qeribedir ki, bu ağırlığı o, qetiyyen hiss elemirdi. Sonra Qedir ağırlığı hiss eledi, camadanı elinden yere qoydu. Seltenet de astanadan çekildi, ancaq onda aradan xeyli vaxt keçmişdi; qapıya yığışmış22 uşaqların23 bir neçesi heyete24 soxulmuşdu, bir neçesi hasarın25 başına dırmaşmışdı. Qedirin "geldi" xeberi de, yeqin2h ki, bütün kende27 yayılmışdı - onun köhne20 şofer dostu Qasım indice2'1, bu saatca küçe30 qapısını açıb heyete girmişdi, elinde bir şüşe araq31, sevine-sevine dostunun üstüne gelirdi. Qedir öz32 köhne dostu ile qucaqlaşmaq bayında33 deyildi. Köhne dostun özü Qediri qucaqladı, berk-berk34 qucaqladı, döne-döne öpdü, hetta, ağladı da; emelli-başlı ağladı ve Qasimın yaşlı, parıltılı gözleri sonra Seltenetin üzüne35 zillendi3", çünki Qedir ona baxmırdı, Seltenete baxirdı. Sonra onlar qapının qabağındakı37 iri sal38 daşı altlarına çekib oturdular. Ancaq Seltenet hele de, astanadan azca aralıda, dehlizin divarına söykenib dayanmışdı. Onun iri gözleri, ele bil3'1, bir az da irileşmişdi ve bu iri gözler, ele bil, heyetde, qapıda, yerde, yerdeki araq şüşesinde, Qedirin camadanında, buradan azca aralıdaki hasarın üstünde ve basardan çox-çox uzaqdakı ucsuzbucaqsız meşelerde40 neşe göze-görünmez, çox balaca, bambalaca41 bir şey gezirdi. Gözler sönük idi, bereketsiz idi ve o qeder sönük ve bereketsiz idi ki, Seltenet azca herekete gelib divardan aralananda, onun gözlerindeki parıltını Qedir aşkar42 göre bildi. Seltenet dehlize girdi43, oradan kuzeni götürüb çıxdı. "Gedirem bir kuze su getirim", - dedi ve ele getdi, ele getdi ki, ele bil, o bir kuze su olmasaydı, bu saat dünya alışıb-yanacaqdı. Seltenet gedenden sonra koline dost, gözleri işara-işara, bir müddet Qedirin üzüne baxdı. Sonra yanındaki araq şüşesine göz vurub: "Ux!" - deyib, elini eline çırpdı, elini eline sürtdü. (Bir vaxt yolda, rastlarına qeşeng44 qızlar çıxanda onlar eynen bu cür göz vurardılar, eynen bu cür45 "ux" eleyerdiler, ellerini ellerine çırpardılar, ellerini ellerine sürterdiler...). Sonra Qedirin köhne411 dostu ayağa durdu, boylanıb yan-yöresine baxdı, arağı47 töküb içmek üçün qab axtardı48; yaxınlıqda qab-qaşıq gözüne deymedi, o yanda hasarın40 üstündeki, qapmın qabağındakı50 uşaqlar51 gözüne deydi. O gedib uşaqları heyetden52 çıxartdı, hasardan düşürtdü53, onları bir xeyli de küçe ile qovub, bu hendeverden54 lamam uzaqlaşdırandan sonra, qayıdıb:;;ı astana56 dibindeki daşı ayağı ile qapının dalına57 iteledi, gelib olurdu, gözlerini Qedirin üzüne zilleyib: - E, niye belesen58? - dedi ve görünmemiş bir teeccüble öz?q köhne dostuna baxıb-baxıb, elave eledi: - Dur evden iki dene stekan^0 getir. Qedir yerinden terpenmedi61. Bir yarımkiloluq bankah2 ile bir köhne demir parçı dehlizden'13 Qasımın özü getirmeli oldu. Qasım arağı qablara tökdü, parçı Qedirin qabağına qoyub, bankanı yuxarı qaldırdı: - Götür iç, e! İç adam ol. Men bu saat çıxıb gedirem. Ele bil, bu adamın bu saat çıxib getmeyi üçün Qedir, arağı birnefese başına çekib, Qasımın dbinden64 çıxarıb verdiyi beş-altı qoz lepesinin65 hamısını66 birden ağzına aldı. Danışmadılar67, din-

1. köyün 2. ayrımında», kavşağından 3. kapısına kadar 4. yakılarından, akranlarından 5. geçirdi, yola saldı b. çocuk 7. bulundu 8. köşebucak 9. çoğala çoğala 10. sokak 11. bahçeye, avluya 12. koridorun 13. önündeki 14. basamağın 15. merdiven bokluğunun 16-gibi 17. yenilendi 18. merdiven boşluğunda \9^ merdivenin 20. çantayı 21. tınla, daha 22. toplanmış, birikmiş 23. çocukların 24. avluya, bahçeye 25. duvarın 2b. muhakkak 27. köye 28. eski 2'). şimdi 30. sokak 31. içki 32. kendi 33. isteğinde, niyetinde 34. sıkı-sıkı 35. yüzüne 36. dikildi, çakıldı 37. önündeki 38. düz, yassı 3«. öyle 40. ormanlara 41. küçük, küçükçe 42. açıkça 43. testi 44. büyük, iri 45. tarz, şekil 4b. eski 47. içkiyi 48. aradı 4<>. duvarın 50. Önündeki 51. çocuklar 52. bahçeden, avludan 53. indirdi 54. merdiven, kapı ağzından 55. geri dönüş 5b. merdiven 57. arkasına 58. böylesin 5C>. kendi 60. bardak 61. kıpırdamadı, hareket etmedi 62. büyük cam kâse 63. koridordan 64, cebinden 65. leblebisinin 66. hepsini, tümünü 67. konuşmadılar

mez-söylemez qoz lepesini çeynediler. Qasım ayağa durdu. Pillekenin dibinden küçe1 qapısınacan, uzun xiyabanı da onlar sessiz-semirsiz ötüb2 keçeliler ve yalnız qapının qabağında sohbete başladılar: -Be niye bele, e?.. Bununla Qasım Qedirn gec gelmeyinin sebebini soruşnrdu. Qedir suali düz3 başa düşdü4: - Gelmek fikrim yoxudu, - dedi. - Bes bir qulaq kağıza5 ne gelmişdi? Yene Qedir hemin6 cavabı verdi: - Gelmek fikrim yoxudu. - Harda7 olurdun? -Belorusiyada. - Evlenmişdin? - Evlenmişdim. - Uşaq-zad8 nece? -Var. - Emelli qaçmısan? - Neceg ki? - Deyirem, ye'ni adresim-zadını bilinirler ki? - Bilirler. - Uşaq10 birdi? - İkidi. - Aliment vereceksen? -Bilmirem. Papağını11 çıxarıb, başını cani-dilden qaşıyaqaşıya Qasım evvel uzun müddet Qedirin ayaqqabilarına baxdı, sonra ütülü şalvarına, temiz penceyine, ağ köyneyine12, qalslukuna13... sonra ise üzüne... üzüne14 lap15 sonra baxdı, baxdı ve dedi: - Bura bax, Qedir, ele10 bilme ki, men seni başa düşmürem17. Yorğunsan, yol gelmisen, gerek yatasan... Qürbetde iki uşaq qoyub gelmisen, bunu da bilirem, eşşek deyilem. Selteneti de gördüm: dilxor18 idi, gelmeyine sevinmirdi, bu öz yerinde. Bu ların hamisi özıt! yerinde, hamisi20 keçer geder. Ancaq, Qedir, men ölüm, Qedir, men ölüm, qağa21, incime menden... bele22 birtehersen e.:., Lap birtehersen23... ele bil çastlarım24 deyişibler. Qasım besteboy25 idi, Qedir ucaboy26 idi. Qediri öpmek üçün gerek Qasım dikeleydi, çox dikeleydi. Dostunun öpüşmek istediyini Qedir özü başa düşdü; başını eydi ve Qasım güle-güle onun boynuna sarıldı. Belece güle-güle Qasım ağlayib, Qedirin de üz-gözünü islatdi ve güle-güle, ağlayaağlaya da çıxıb getdi. *** Qasımdan qalmış araq27 şüşesini Qedir, evvel, ayağı ile iteleyib, dehlizin28 qapısından uzaqlaşdırdı; bir müddet eyvanda gezindi, sonra qayıdıb20, şüşeni götürdü ve heyetin30 lap o başındaki kol-kosun31 arxasına tolazladi32. Sonra Qedir bir-iki defe de eyvanın o baş bu

başına gedib geldi. Sonra banka33 ile demir parçı34 ayaq altından götürüb, divarın dibine qoydu, camadanını35 qirağa3iı çekdi, bayaq37 Qasımla üstünde oturduqları, neheng38 sal39 daşı evvelki yerine sürüdü, gözünü bankaya, bir de parça zilleyib40, bir müddet key-key baxdı, sonra onları götürdü, bankanı da iyledi41, parçı da iyledi, aparıb42 ağzı üste çevirib; pencerenin çıxanndakı hisli43 neft çırağının44 yanma qoydu. Yene Qedir eyvanın o baş-bu başına gedib gelirdi. Eyvan böyük idi, her terefden açıq idi, bir dehlizin45 ve bir böyük otağın40 qabağınca47 uzanıb gedirdi. Dehlizin qapisı ve otağın böyük bir penceresi bura baxırdı. Qapı açiq idi, pencere bağlı idi. Qedir, alnını pencerenin şüşesine48 söykeyib40, otağın içine baxdı: otaq son derece temiz idi, seliqeli50 idi; döşemenin yansına palaz51 salınmışdı, yarısına boz brezent döşenmişdi; köhne52 demir çarpayı53, çarpayinın başında iri, tox balındar54 - iki balınc; balıncların üstüne ağ, sapdan55 toxunma56 üzlük57 salınmışdı ve o yanda, açıq taxçada58, aynanın yanındaki samovarın5g üstünde de buna oxşar60 toxunma örrük61 vardı. Günçıxana açılan o biri pencerenin qabağına Seltenetin dibçekleri62 düzülmüşdü: etirşah63, gülsabah64, sırğagülü65... Pencereden aralanandan sonra Qedir gelib dehlizin açıq qapısı qabağında durdu. Dehliz alaqaranlıq olduğundan buradaki şeyler zorla seçilirdi; çörek66 laxtası, doşab testi67, köhne küyüm, böyük vanna68... Ve bayaqdan69 özünü70 tox tutan Qedir, nedense, mehz71 bu şeyleri görenden sonra qeherlendi, az qala ağlaya-ağlaya Seltenete demek istediyi sözleri dehlizdeki çörek taxtasına, doşab testine, köhne küyüme, böyük vannaya dedi: - Sevinmedin, saymadın, - dedi, - Seltenet, ne olar, canın sağ olsun. Döymüşem seni, çox döymüşem, bilirem, yadımdan72 çıxmayib. Geceler bu eve piyan73 gelmişem, yediyini burnundan getirmişem, yuxunn74 zeher elemişem. Sene bir ağ gün vermemişem, Seltenet, ele75 bilme ki, yadından çıxıb... Ancaq gelmişdim, qapına gelmişdim, nece gün yol gelmişdim, heç olmasa bîr yad76 qonaq77 hesab eleyeydin, bir xoş üz göstereydin, bir stekan çay vereydin... Bir emelli78 üzüme de baxmadın, belke7" men deyişmişdim, Seltenet, axı men deyişnüşem, Seltenet, men tamam deyişmişem, derdin alım, Seltenet, gör o vaxtdan nece80 il81 keçir... O, birden hiss eledi ki, gözlerinden yaş axır, ağzı şor82 dadmasaydi, helke heç hiss elenıeyecekdi. Özüne aağı83 tutdu, dehlizin qapısından aralandı, desmalını84 çıxanb, tez85telesik gözlerinin yaşını sildi, sonra yene üzünü dehliz lerefe çevirdi barmağmın birini oradaki

1. sokak 2. geçip 3. doğru 4. anladı 5. kağıda 6. ayın 7. nerde, nerede 8. çoluk-çocıık 9. nasıl 10. çocuk 11. şapkasını 12- gömleğine 13. boyunbağına 14. yüzüne 15. büsbütün 16. öyle 17. anlamıyorum 18. gönülsüz, isteksiz 19. kendi 20. hepsi, tümü 21. ağabey, efendi 22. böyle 23. bir acayipsin, bir garipsin 24. sanki bir yerlerini değiştirmişler 25. kısa boylu 26. uzun boylu 27. içki 28. koridor 29. geri d önüp 30. avlunun 31. yerin, kolluğun 32. fırlattı 33. taşa benzer kap 34. kova 35. çantasını 3b. kenara 37. önceden, eskiden 38. büyük, iri 39. yassı, düz 40. dikip, çevirip 41. kokladı 42. götürüp 43. işli, işlenmiş 44. lambasının 45. koridorun 46. odanın 47. önünce48. camına 49. dayayıp 50. düzgün 51. yolluk, küçük çul-kilim 52. eski 53. ranza, sedir 54. yastıklar 55. pamuk veya ipek ipliği 56. dokuma 57. yüzlük, döşeme 58. dolapta 59. semaverin 60. benzer 61. örtü 62. saksıları 63. bir çiçek türü 64. bir tür çiçek 65. bir tür çiçek 66. ekmek 67. pekmezin büyük bakır leğeni 68. küvet, leğen 69. epeydir 70. kendini 71. ancak 72. hatırımdan 73. sarhoş 74. uykunu 75. öyle 76. yabana 77. misafir, konuk 78. içten, samimi 79. belki 80. nice, kaç 81-yıl 82. tuz 83. acıması, merhameti 84. mendil 85. alelacele, çabuk çabuk

teştinmi1, güyümünmü, neyinse üstüne tuşladı2 ve bu defe lap ucadan3, hirsli-hirsli dedi: - Ancaq, onu bil ki, men senin evine girmeyeceyem, Seltenet, bu aslanadan4 o yana ayaq qoymayacağam!.. Qoysam Qedir deyilem, kişi3 deyilem, bir damcı'1 da namusum yoxdur!.. Sen menim qabağıma7 adam kimİs çıxmayınca, üzüme9 adam kimi baxmayınca, sen mene adam kimi "xoş geldin" demeyince, Seltenet... Sonrası öz10 işindir, istersen - qalaram, istemezsen - çıxib, redd olub gederem... Gederem, Seltenet, gederem, gederem, gederem!.. Son sözü deye-deye Qedir yene eyvanda gezinmeye başladı ve bu sözü dedikçe, nedense o, haradasa11 uzaq yollarda şülüyen12 bir qatar13 gördü, qatar gedirdi ve o getdikce, ele bil, demir tekerlerle demir reislerin14 arasından ses qalxırdı: “Gederem, gederem, gederem..." Yene eyvan, yene Qedir. Qedir yene gezinirdi. Ferq birce15 burasında idi ki, hava bir qederlb qaralmışdı, kende17 axşam düşürdü. Bir de ferq orasında idi ki, gezine-gezine Qedir indi18 başqa bir sözü tekrar eleyirdi: "Altı il, altı il19, altı il..." Sonra Qedir yorulub, eyvanın meheccerine20 söykendi.21 Buradan be'zi evlerin damı görünürdü, be'zi ağaçların başı görünürdü. Buradan görünen kend ele hemin22 kend idi - Qedirin altı il evvel gördüyü kend... Bu heyetde23 de beç bir şey deyişmemişdi. Birce ağaç qurumuşdu, kötüyü qalmışdı... Qedir evin içini tesevvürüne getirdi: çarpayı 24 öz yerinde, samovar 25 öz yerinde; lnxçaları20, tirleri27, perdileri20... her şey!.. Ancaq burada neşe deyişmişdi. Göresen, deyişen ne idi? Oedir bunu birden tapa bilmedi.20 Dehlizdeki şeyleri nezerine getirdi, sonra evin içini bir de tesevvür eledi ve yadına düşdü ki31-1, döşemeye salınmış boz brezent31 evvel yox idi, evvel onların üç palazı vardı32, döşemeni boyaboy tuturdu; bir de Qedir esger getmemişden, içeride bir yaxşı33 limon ağacı dururdu; günçıxan terefe pencerede, indiki gül dibçeklerinin34 yerinde... *** Üstü kiremitli damlar. Damlar ele berk35 dayanmışdılar ki!., Ağaçlar, ele bil, milyon kilometrlerle kök ahb, yerin dibine getmişdiler. Qedire ele gelirdi ki, bu ağaçlan heç ne yerinden terpede bilmez311. Balıncların37 ve samovarın38 üs-

tündeki örtükler3" de Qedir üçün, dehlizdeki40 teşt41, küyüm, çörek taxtası kimi42 ağır olmuşdu. Seltenetin baxışları da mehz43 bu ağirlıqda olardı. Qedir qeribe bir ağırlıq altında qalmışdı ve bu ağırlıqdan başqa heç ne hiss elemirdi. Sonra o, biss eledi ki, o altı il burada keçmeyib. Sarsıldı, ümidsizleşdi. Ve ele sarsıldı, ele ümidsizleşdi ki, bedeninin ten yarısı cansız bir eşya kimi meheccerden44 o yana sallandı... Qedirin deyişdiyini Seltenet hiss etmeyecekdi, çünki onun özü45 deyişmemişdi. Çünki burda allı il46 keçmemişdi, altı il orda keçmişdi: sengerlerde47, tankların qabağında48, seherlerden seherlere, meşelerden meşelere4"... Sonra Qedir gözlerini kendin 50 qurtaracağındakı51 meşeye zilledi52 - axşamın alatoranı meşenin üstüne çökmüşdü. Meşenin o terefi Kür idi, ancaq Kür görünmürdü. O tereflerde, göyün lap53 aşağısında bir topa54 bulud qızarırdı. Bayaq55 orda bulud yox idi, bayaq Seltenet o terefe baxırdı. Tez-lez o terefe baxırdı. "Göresen niye baxırdı?.." Qedir qorxa-qorxa piçıldadı5(ı. Sonra meheccerden aralanıb, eyvanda gezine-gezine, hirslihirsli, ağlamsına-ağlamsına57 elave eledi: - "Birden başına bir iş getirrersen, Seltenet, gedib özünü Küre atarsan!.. Men gerek gelmeyeydim, bilirem... Gelmişem, ne olar, çıxıb gederem..." Seltenetin çeşmeye getmediyini Qedir yeqin58 bilirdi, çünki o cür çeşmeye getmek olmazdı; olsaolsa Seltenet öz evlerine gede bilerdi - altı il bundan evvel Seltenetin bir qoca atası59 ve bir qoca anası vardı. "Kaşb0 Seltenet ele ora getmiş olaydı.., Bes61 özge62 hara63 gede biler?" - Qedir öz-özüne danışırdı, fikirleşirdi ve arabir c|orxa-qorxa Kür terefe, meşe terefe baxırdı... Onun evden çıxmaq fikri yox idi. Heç kesi64 görmek islemirdi. Qedim yetim böyümüşdü, bu kendde onun vur-tut bir nece uzaq qohumu tapılardı, onların da be'zileri Qedirden üz döııdermişdi (nadincliyine göre, şereşurluğuna göre); be'zilerinden de Qedirin özü üz döndermişdi, çünki onda Qedir başqa Qedir idi, bu kenddeki adamların da çoxusu Qedirin nezerinde o vaxt adam deyildi, ilbiz65 idi, soxulcaıı idi ve çox içib serxoş olanda bu "ilbiz", "soxulcan"66 sözlerini Qedir bu camaatın üzüne67 az dememişdi: "İ1bizler, soxulcanlar"...

1. bakır leğenin mi 2. doğru çevildi 3. yüceden, yüksek sesle 4. merdivenden 5. adam 6. damla 7. önüme 8. gibi 9. yüzüme 10. kendi 11. neredeyse 12. ilerleyen 13. tiren 14. rayların 15. sadece, bir tek lb. miktar 17. köye 18. şimdi 19. yi! 20. tmbsanına, korumasına 21. dayandı 22. aynı 23. avluda, bahçede 24. ranza, sedir 25. semaver 2f>. dolapları 27. direkleri 28. direkleri 29. bulamadı 30. hamladı, hatırına düştü 31. branda, su geçirmez bez 32. kilimi, yolluğu 33. güzel 34. saksılarının 35. sıkı 36. kıpırdatamaz 37. yastıkların 38. semaverin 39. örtüler 40. koridordaki 41. büyük bakır leğen 42. gibi, kadar 43. ancak 44. trabzandan 45. kendisi 4b. yıl 47. siperlerde 48. önünde 4". ormanlara 50. köyün 51. bitimindeki 52. çevirdi, dikti 53. tam, büsbütün 54. küme, grup 55. önceden, eskiden 56. fısıldadı 57. ağlamaklı-ağlatnaklı 58. şüphesiz, muhakkak 59. babası 60. keşke 61. peki, pekiyi 62. başka 63. nere, nereye 64. kimseyi 65. sinsi, ardniyetıli 66. soluc an 67. yüzüne