Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Membaca Tahun 1

Strategi P&P

TEMA TAJUK KEMAHIRAN BAHASA

KESIHATAN DAN KEBERSIHAN KITAR SEMULA MEMBACA

FOKUS UTAMA

Standard Kandungan

2.2

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Standard Pembelajaran

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, difgraf dan konsonan dengan sebutan yang betul

FOKUS SAMPINGAN

Standard Kandungan

1.2

Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat yang betul

Standard Pembelajaran

1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat.

mencintai alam sekitar KBT: Kecerdasan Pelbagai. . Moral Nilai: Bekerjasama. (iii) Membaca dan memahami dengan memberi makna perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata dengan sebutan yang betul. Konstruktivisme. kad perkataan. murid dapat: (i) Mendengar dan mengecam perkataan yang berkaitan dengan jenis-jenis bahan kitar semula. replika tong kitar semula. Pendidikan Kesihatan. berdisiplin. set kad suku kata. Kontekstual SISTEM BAHASA Tatabahasa Kata Nama Am Kosa Kata MEDIA Botol minuman. (ii) Mengeja dan menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains. carta lirik.Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Membaca Tahun 1 Strategi P&P OBJEKTIF Pada akhir pengajaran.

Guru mengingatkan kepada murid untuk menjaga alam sekitar jika tidak mahu air menjadi kotor seperti di dalam botol. c. b. Murid menyanyi lagu ³Kitar Semula´ dengan bimbingan guru. Guru menunjukkan 3 jenis replika tong sampah kitar semula dan cara penggunaannya mengikut warna tong. b.Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Membaca Tahun 1 Strategi P&P STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Set Induksi Media: botol minuman. Nilai: kerjasama. d. mencintai alam sekitar KBT: kecerdasan pelbagai Aktiviti 2 Langkah 1 Media: replika tong kitar semula. Guru meminta murid memerhatikan dan menyatakan keadaan air di dalam botol. kad perkataan Aktiviti 3 (replika tong kitar semula) a. carta lirik Aktiviti 1 (botol minuman) a. Guru mengedarkan beberapa botol minuman berisi air yang tercemar. Murid menyebut warna tong yang ditunjukkan guru dan bahan yang Nilai: bekerjasama KBT: kontekstual Aktiviti 4 .

c. b. Guru memanggil 5 orang murid secara rawak dan memberikan mereka satu kad perkataan kategori bahan kitar semula . Guru memaparkan kad perkataan jenis-jenis bahan yang boleh dikitar semula. d. Murid mendengar dan mengulang perkataan yang disebut oleh guru berpandukan kad perkataan yang ditunjukkan. Murid diminta mengeja dan membaca kad perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Aktiviti 4 Langkah 3 Media: set kad suku kata Nilai: kerjasama KBT: kecerdasan pelbagai Aktiviti 5 (sampul set kad suku kata) a.Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Membaca Tahun 1 Strategi P&P boleh dikitar semula mengikut warna-warna tong. Langkah 2 Media: kad perkataan Nilai: bekerjasama KBT: kecerdasan pelbagai Aktiviti 3 (replika tong kitar semula) a. c. Setiap kumpulan mendapat satu sampul set kad suku kata terbuka . Murid melekatkan kad perkataan yang diberi pada replika tong sampah di hadapan dengan tepat. Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan b.

e. f. KBT: kecerdasan pelbagai Pentaksiran KBT: kecerdasan pelbagai Aktiviti 7 a. Murid menyebut dan menulis perkataan dengan ejaan yang betul.Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Membaca Tahun 1 Strategi P&P dan tertutup. Murid menyanyikan lagu ³Kebersihan´ dengan bimbingan guru. Murid menyusun kad-kad suku kata supaya menjadi beberapa perkataan yang lengkap d. c. Penutup Media: carta lirik Nilai: kerjasama Aktiviti 6 a. Murid membentangkan perkataan-perkataan yang dibina di hadapan kelas. Pemulihan KBT: konstruktivisme Aktiviti 5 (sampul set kad a. Murid membaca kuat perkataan dengan sebutan yang betul secara kumpulan dan kelas. Murid diminta untuk mengeja dan menyebut perkataan yang ditunjukkan guru secara bergilirgilir. Murid diminta menggabungkan suku kata) .

Murid diminta membentuk frasa yang bermakna daripada perkataan diberi dan diminta menulis frasa yang telah dibina. . Pengayaan KBT: konstruktivisme Aktiviti 7 a.Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Membaca Tahun 1 Strategi P&P suku kata menjadi perkataan dan mengeja serta menyebut perkataan itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful