Contabilitatea capitalului propriu

Problema 1. La crearea unei societăţi pe acţiuni au fost emise şi plasate 3 000 acţiuni simple cu valoarea nominală de 50 lei / buc. Până la înregistrarea rezultatelor emisiunii de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, care a avut loc la 10 zile după înregistrarea de stat a societăţii, au fost achitate 70 % din acţiuni. După înregistrarea de stat au fost achitate restul acţiunilor. De reflectat în conturi operaţiile legate de crearea capitalului statutar al întreprinderii. Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice: № 1. 2. 3. 4. 5. Conţinutul operaţiei Reflectarea la momentul înregistrării întreprinderii valorii aporturilor depuse de către fondatori Înregistrarea valorii aporturilor nedepuse de către fondatori la momentul înregistrării întreprinderii După înregistrarea de stat a întreprinderii, are loc deschiderea contului curent, şi respectiv mijloacele băneşti se trec de la contul provizoriu la cel permanent Reflectarea valorii aporturilor depuse de către fondatori după înregistrarea de stat a întreprinderii Înregistrarea totalurilor emisiei de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Suma, lei 105 000 45 000 105 000 45 000 150 000 Corespondenţa conturilor Debit Credit 244 313 242 242 3112 311 3112 244 313 3113

Problema 2. La 20 septembrie 2005 fondatorii SRL „StarCom” au încheiat un contract de constituire a societăţii al cărui capital statutar este de 10 000 lei, dintre care aporturi nebăneşti sub forma unui utilaj, ce necesită montaj – 3 600 lei. Până la înregistrarea societăţii fondatorii au virat în contul bancar provizoriu mijloace băneşti în proporţie de 50 % din capitalul statutar. La 1 octombrie s-a efectuat înregistrarea de stat a întreprinderii. La 22 octombrie fondatorii şi-au achitat datoria în capitalul societăţii. De reflectat în conturi operaţiile legate de crearea capitalului statutar al întreprinderii. Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice: № 1. 2. 3. 4. 5. Conţinutul operaţiei Reflectarea valorii aporturilor depuse de către fondatori la momentul înregistrării întreprinderii Înregistrarea valorii aporturilor nedepuse de către fondatori la momentul înregistrării întreprinderii După înregistrarea de stat a întreprinderii, are loc deschiderea contului curent, şi respectiv mijloacele băneşti se trec de la contul provizoriu la cel permanent Reflectarea valorii aporturilor băneşti depuse de către fondatori după înregistrarea de stat a întreprinderii Reflectarea valorii aporturilor nebăneşti (mijloc fix) depuse de către fondatori după înregistrarea de stat a întreprinderii Suma, lei 5 000 5 000 5 000 1 400 3 600 Corespondenţa conturilor Debit Credit 244 313 242 242 121 311 3112 244 313 313

1

Conţinutul operaţiei Reflectarea valorii aporturilor depuse de către fondatori Înregistrarea valorii aporturilor nedepuse de către fondatori la momentul înregistrării întreprinderii După înregistrarea de stat a întreprinderii. TVA – 20 %. are loc deschiderea 3. Până la înregistrarea de stat a întreprinderii au fost depuse mijloace băneşti la contul bancar provizoriu în mărime de 40 % din capitalul statutar. conturilor № Conţinutul operaţiei lei Debit Credit Reflectarea valorii nominale a acţiunilor plasate la crearea 1. La 20 august anul curent a fost încheiat contractul de constituirea al SRL „Delta” al cărei capital statutar constituie 12 000 lei. Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice № 1. 3. 2.2750 lei. 6. 2 000 312 537 a acţiunilor plasate din emisia suplimentară Trecerea mijloacelor băneşti de la contul provizoriu la cel 7. 80 000 244 311 societăţii Reflectarea sumei diferenţei dintre preţul de vânzare şi valoarea 2. lei Debit Cre dit 4 800 244 311 7 200 4 800 1 400 2 500 3 300 313 242 242 123 211 311 244 313 313 313 Problema 4. şi are loc transferarea mijloacele băneşti de la contul provizoriu la cel permanent Reflectarea valorii aporturilor băneşti depuse de către fondator după înregistrarea de stat a întreprinderii Reflectarea valorii aporturilor sub forma mijloacelor fixe depuse de către fondator după înregistrarea întreprinderii Reflectarea valorii aporturilor sub formă de materiale depuse de către fondator după înregistrarea întreprinderii Corespondenţa conturilor Suma. Înregistrarea de stat a avut loc la 12 septembrie şi la 1 octombrie fondatorii au depus aporturile sale la capitalul societăţii după cum urmează: utilaj care nu necesită montaj – 2500 lei. mijloace băneşti – 1 400 lei.16)* 5000) După înregistrarea de stat a întreprinderii. materiale . Conform contractului de constituire a societăţii pe acţiuni „Dagvin-Plus”. s-a decis formarea acesteia cu un capital de 80 000 lei care este divizat în 5 000 acţiuni simple. Peste 3 luni a fost anunţată emisia suplimentară a 2 000 acţiuni.Problema 3. În decursul a 15 zile totalurile emisiei suplimentare au fost înregistrate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. care au fost plasate la preţul de 15 lei / acţiune. 5. are loc deschiderea contului curent. dintre care aporturi nebăneşti în valoare de 5 800 lei. contului curent. Reflectarea valorii nominale a acţiunilor din emisia suplimentară 32 000 537 311 Reflectarea diferenţei dintre preţul de vânzare şi valoarea nominală 6. 20 000 244 312 nominală a acţiunilor ((20 . Acţiunile sunt plasate la preţul de 20 lei / unitatea. 30 000 244 537 acţiuni (2000 * 15) 5. 4. De reflectat în conturi operaţiile legate de crearea capitalului statutar al întreprinderii. şi respectiv mijloacele băneşti se trec de la contul 100 000 242 244 provizoriu la cel permanent Încasarea mijloacelor băneşti din emisiunea suplimentară de 4. Până la înregistrarea de stat a întreprinderii fondatorii au transferat mijloacele băneşti la contul bancar provizoriu în proporţie de 100 % din valoarea acţiunilor plasate. Plata acţiunilor din emisia suplimentară este efectuată prin transferarea mijloacelor băneşti la contul bancar provizoriu. inclusiv TVA. De reflectat în conturi operaţiile economice de mai sus. 30 000 242 244 permanent 2 . Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice Corespondenţa Suma.

80)×700) Suma. la 25 septembrie au fost revândute 700 acţiuni la preţul de 86 lei / unitatea. peste 2 luni din data înregistrării întreprinderii. Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice: № 1 2 3 4 5 6 7 Conţinutul operaţiei Se reflectă răscumpărarea acţiunilor proprii de la acţionari (4000 × 80 lei / acţiunea) Se înregistrează revânzarea a 1800 acţiuni la 1 august (1800 × 77 lei) Se reflectă suma diferenţei dintre preţul de răscumpărare şi cel de revânzare al acţiunilor ((80 .3525) Transferării mijloacelor băneşti de la contul valutar provizoriu la 4. a răscumpărat de la acţionarii săi. Se cere de contabilizat operaţiile legate de crearea capitalului statutar. la 15 martie fondatorul străin a transferat 25 000 $. 4 000 acţiuni proprii la valoarea de răscumpărare 80 lei bucata.la 1 august – 12. valoarea nominală fiind 75 lei acţiunea. 306 350 244 311 înregistrarea întreprinderii (25000 $ × 12. . 1 573. 4574 lei / $. . Ulterior.Problema 5.4574) Reflectarea diferenţei de curs valutar aferentă aporturilor depuse 6. Conform contractului de constituire a întreprinderii mixte „Denisa . La 1 august au fost revândute 1 800 acţiuni la preţul de 77 lei / acţiunea. 2 450 312 311 ((12. De reflectat în conturi operaţiile economice de mai sus.Tur”.3525) × 15000 $) Problema 6. cealaltă parte a datoriei fondatorului a fost achitată la 1 august. iar la 20 august a fost înregistrată micşorarea capitalului statutar prin anularea a 1 500 acţiuni. Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice: Corespondenţa Suma. Societatea pe acţiuni „Treza . la 16 aprilie. Se cunoaşte următoarea informaţie aferentă evoluţiei cursului valutar: .la data încheierii contractului de constituire – 12. conturilor № Conţinutul operaţiei lei Debit Credit Reflectarea aporturilor în valută străină depuse de fondatori până la 1.Lux” capitalul statutar constituie 40 000 $.3525 – 12.5 313 312 ((12. Până la momentul înregistrării întreprinderii. în scopul prevenirii scăderii cursului acţiunilor.77)×1800) Se reflectă anularea acţiunilor (1500 × 75 lei) Se reflectă diferenţa dintre preţul de răscumpărare şi valoarea nominală a acţiunilor anulate ((80 – 75) × 1500) Se înregistrează revânzarea a 700 acţiuni din 25 septembrie (700 × 86 lei) Se reflectă suma diferenţei dintre preţul de răscumpărare şi cel de revânzare al acţiunilor ((86 .2545 lei / $.4574 – 12. 186 861 243 313 stat a întreprinderii (15000 × 12. lei 320 000 138 600 5 400 112 500 7 500 60 200 4 200 Corespondenţa conturilor Debit Credit 314 242 312 311 312 242 314 242 314 314 314 314 314 312 3 .la 15 martie (primul aport al fondatorului) – 12. 306 350 243 244 contul valutar permanent Reflectarea valorii aporturilor valutare depuse după înregistrarea de 5.2540) Reflectarea diferenţei de curs valutar aferentă aporturilor depuse 2.2545) × 25000 $) Reflectarea valorii aporturilor valutare nedepuse la momentul 3.3525 lei / $. 185 288 313 311 înregistrării întreprinderii (15000 × 12.

cu o dobândă anuală de 12 %. La 1 ianuarie rezervele prevăzute de statut ale societăţii pe acţiuni „Mioriţa” constituiau 25 000 lei. De asemenea. . (dobânda se calculă şi se achită trimestrial). 3. De reflectat în conturi operaţiile economice de mai sus şi de determinat soldul contului 322 „Rezerve prevăzute de statut” la finele anului. întreprinderea a emis şi a vândut 400 obligaţiuni cu valoarea nominală de 300 lei bucata. pe un termen de 10 luni. 4 . La 02 ianuarie întreprinderea „Vicol” S.la 20 aprilie au fost achitate dividende pentru acţiuni preferenţiale din contul rezervelor statutare – 10000 lei. Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice: № 1.A. 5. cu o dobândă anuală de 18 % (dobânda se calculă şi se achită lunar). 4. Conţinutul operaţiei 15 martie – se reflectă suma defalcărilor efectuate în fondul rezervelor statutare pe seama profitului anilor precedenţi 20 aprilie – calculul dividendelor din contul rezervelor prevăzute de statut 30 aprilie – se reflectă majorarea rezervelor statutare pe seama capitalului suplimentar 1 august – utilizarea rezervelor prevăzute de statut pentru majorarea capitalului statutar Reflectarea majorării rezervelor prevăzute de statut pe seama profitului anului de gestiune curent 322 „Rezerve prevăzute de statut” S i = 25000 2) 10000 1) 3600 4) 6000 3) 2000 5) 5000 Rdt = 16000 Rct = 10600 Sf = 19600 Suma. Pe parcursul anului au avut loc următoarele modificări în fondul rezervelor statutare: . (dobânda se calculă şi se achită trimestrial).Problema 7. cu o dobândă anuală de 15 %. prin transferarea directă de către bancă în stingerea datoriei pentru mijloacele fixe procurate. credit bancar primit la contul curent. . De reflectat în conturi operaţiunile de primire şi rambursare a creditelor şi împrumuturilor precum şi cele de calcul şi achitare a dobânzii. . . 2.la 30 aprilie a fost efectuată majorarea rezervelor statutare pe seama capitalului suplimentar – 2000 lei. pe un termen de 3 ani. a primit următoarele credite: credit bancar în valoare de 850 000 lei.conform deciziei adunării generale a acţionarilor din 1 august s-a hotărât de a majora capitalul statutar al întreprinderii.la 15 martie au fost efectuate defalcări în fondul rezervelor prevăzute de statut din profitul anului precedent – 3600 lei. din care pe seama fondului de rezerve statutare 6000 lei. lei 3 600 10 000 2 000 6 000 5 000 Corespondenţa conturilor Debit Credit 332 322 312 322 334 322 537 322 311 322 Contabilitatea datoriilor Problema 1.în luna noiembrie au fost efectuate defalcări în fondul de rezerve pe contul profitului anului de gestiune curent – 5000 lei. în sumă de 300 000 pe un termen de 4 ani.

4. întreprinderea „Industrial D” a emis 2 000 obligaţiuni cu valoarea nominală de 300 lei bucata. pe termen de 4 ani.creditului bancar pe termen lung (300000 × 15 % / 12 × 3) . După 18 luni obligaţiunile au fost vândute la valoarea de piaţă de 330 lei bucata. La 15 februarie anul curent. Achitarea lunară a dobânzii 5 000 413 242 Trecerea primei de amortizat în categoria datoriilor pe 5. 5 000 714 413 × 10 % /12) 4. 3.împrumutului pe termen lung (trimestrial) Suma. La 15 aprilie anul curent întreprinderea „Astra” SRL a emis şi vândut 1 000 obligaţiuni pe un termen de 3 ani. 1 250 413 513 termen scurt (60000 / 4 ani / 12 luni) 6. Încasarea mijloacelor băneşti din vânzarea obligaţiunilor 660 000 242 229 Calculul dobânzii aferente obligaţiunilor emise (600000 3. rata anuală a dobânzii – 15 %. 5. Amortizarea lunară a primei 1 250 513 622 Problema 3. calcul şi plata lunară a dobânzii şi amortizare lunară a primei / scontului.creditului bancar pe termen lung (trimestrial) . lei 850 000 300 000 120 000 120 000 12 750 15 000 3 600 12 750 15 000 3 600 Corespondenţa conturilor Debit Credit 521 242 229 242 714 714 714 511 411 413 511 411 413 229 511 411 413 242 242 242 7. 6. De contabilizat operaţiile aferente emiterii obligaţiunilor. rata anuală a dobânzii – 10 %. conturilor № Conţinutul operaţiei lei Debit Credit 1. Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice: Corespondenţa Suma. amortizarea primei / scontului la fiecare dată de calcul a dobânzii. Înregistrarea emisiunii de obligaţiuni (1000 × 180) 180 000 229 413 Încasarea mijloacelor băneşti din emisiunea de 2. calculul lunar al dobânzii pentru aceste obligaţiuni. la preţul de piaţă de 180 lei / obligaţiunea.împrumutului pe termen lung (120000 × 12 % / 12 × 3) Achitarea dobânzilor aferente: . conturilor № Conţinutul operaţiei lei Debit Credit 1.Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice: № 1. Conţinutul operaţiei Reflectarea creditului bancar primit în contul stingerii datoriei furnizorului privind procurarea mijloacelor fixe Reflectarea sumei creditului bancar pe termen lung primit Înregistrarea emisiunii de obligaţiuni Înregistrarea mijloacelor băneşti din vânzarea obligaţiunilor Calculul lunar al dobânzii aferente creditului bancar pe termen scurt (850000 × 18 % / 12) Calculul trimestrial al dobânzii aferente: . Problema 2.creditului bancar pe termen scurt (lunar) . Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice: Corespondenţa Suma. Înregistrarea obligaţiunilor emise 660 000 229 413 2. 180 000 242 229 obligaţiuni 5 . De reflectat în conturi operaţiunile de procurare şi vânzare a obligaţiunilor. 2. Valoarea nominală a obligaţiunilor emise este de 200 lei bucata.

Înregistrarea TVA din livrarea mărfurilor 9 000 221 534 6. Stingerea creanţei din contul avansului primit 32 400 523 221 8. Cumpărătorul s-a achitat în avans în mărime de 60 % din valoarea livrării. Încasarea mijloacelor băneşti din vânzarea obligaţiunilor 50 000 242 229 3. rata dobânzii este de 18 % anual. Rambursarea împrumutului la scadenţă 50 000 513 242 Problema 5. Dobânda se achită integral la expirarea termenului de deţinere a obligaţiunilor. Întreprinderea comercială „Acozatex” SRL expediază mărfuri unui cumpărător. Costul mărfurilor vândute este de 38 000 lei. Achitarea TVA la buget 5 400 534 242 4. rambursarea împrumutului. Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice: Corespondenţa Suma. pe un termen de 7 luni. Trecerea în cont a TVA aferentă avansului primit 5 400 5342 225 9. restul 40 % la momentul livrării. Înregistrarea emisiunii de obligaţiuni 50 000 229 513 2. livrarea mărfurilor şi încasarea mijloacelor băneşti din vânzare. calculându-se lunar. 5. Decontarea costului mărfurilor livrate 38 000 711 217 7.3. conturilor № Conţinutul operaţiei lei Debit Credit 1. Toate achitările se fac prin contul curent în valută naţională. De contabilizat operaţiile economice privind primirea avansului de la cumpărător. Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice: Corespondenţa Suma. Calculul lunar al dobânzii pentru obligaţiunile emise 750 112 513 4. conturilor № Conţinutul operaţiei lei Debit Credit 1. Reflectarea sumei TVA aferentă avansului primit 5 400 225 534 3. pentru a crea un activ nematerial. Înregistrarea creanţei şi venitului din livrarea mărfurilor 45 000 221 611 5. în valoare de 45 000 lei. Încasarea definitivă a creanţei cumpărătorului 21 600 242 221 10. De contabilizat emiterea şi vânzarea obligaţiunilor. Calculul lunar al dobânzii aferente obligaţiunilor emise (200000 × 15 % / 12) Trecerea scontului de amortizat în categoria datoriilor pe termen scurt (20000 / 3 ani / 12 ) Amortizarea lunară a scontului aferent obligaţiunilor emise 2 500 555 555 714 413 722 413 513 513 Problema 4. Achitarea datoriei faţă de buget privind TVA 3 600 534 242 6 . Achitarea lunară a dobânzii 750 513 242 5. Primirea avansului de la cumpărător 32 400 242 523 2. 4. Întreprinderea „Meşterul” SA a emis 1 000 obligaţiuni cu valoarea nominală de 50 lei bucata. calculul şi achitarea lunară a dobânzii. TVA – 20 %.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful