PROGRAM BINA INSAN GURU 2011 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN AMBILAN JANUARI 2011

PENDAHULUAN Program Bina Insan Guru (BIG) merupakan satu program yang dilaksanakan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dalam usaha melahirkan insan guru yang berkualiti tinggi, berilmu, berkemahiran serta mempunyai spiritual dan sahsiah yang tinggi. Bagi menjayakan Program BIG yang dirancang oleh BPG ini, guruguru Malaysia bukan sahaja perlu mempunyai menguasai kekuatan ilmu dari pelbagai bidang tetapi perlu juga mengaplikasikan segala yang dipelajari melalui praktikalnya. Penghayatan yang begitu mendalam terhadap pelbagai aktivitiaktiviti yang dijalankan di dalam proram BIG ini akan mengukuhkan keperibadian dan sahsiah yang terpuji serta etika keguruan dalam diri setiap bakal-bakal guru iaitu selaras dengan hasrat negara.

Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar telah menjalankan pogram Bina Insan Guru pada 8 Mac 2011 hingga 11 Mac 2011 iaitu selama 4 hari 3 malam di Lapangan Biologi,Batu 7,Pantai Nelayan,Port Dickson.seramai 57 orang peserta yang terdiri daripada 3 unit iaitu unit Pengajian Islam (PIA),Bahasa Cina (BC) dan Pemulihan Bahasa Tamil(BT). Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan

perkhemahan, Malaysia cergas dan patriotik, latihan dalam kumpulan, kembara dan aktiviti di air, tazkirah/aktiviti moral, persembahan kumpulan dan

refleksi.melalui program- program yang di atur,para guru pelatih dapat: y Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta

rohani dan sosial. y Merancang. etika dan akhlak keguruan. bangsa dan juga negara. . berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan. memimpin program. nilai. y Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal. emosi. mental. y Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian. Sesungguhnya Bina Insan Guru seharusnya menjadi elemen yang berkesan untuk menjadikan warga bakal pendidik menjadi insan yang sentiasa bersedia untuk Berkhidmat & Berbakti kepada nusa. melaksana.berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan y Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful