BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KOMPANG SELAWAT DAN BERZANJI MARHABAN SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN
PELAJARAN MALAYSIA

Peraturan dan Syarat Pertandingan

OPERASI DAKWAH
BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KPM
MUHARRAM 1430 / JANUARI 2009

Bahagian Pendidikan Islam, KPM

TAJUK 1 Kertas Makluman Peraturan & Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia.

DIKEMUKAKAN OLEH 2 Kertas ini dikemukakan oleh Operasi Dakwah, Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pelajaran Malaysia.

TUJUAN 3 Kertas ini dikemukakan kepada Jabatan Pelajaran Negeri bertujuan untuk memaklumkan Peraturan & Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia.

LATAR BELAKANG 4 Seni marhaban atau dikenali dalam Bahasa Melayu sebagai ucapan “Selamat Datang“ dan seni kompang selawat adalah dua cabang seni warisan dan khazanah Islam di Nusantara. Kedua cabang seni ini, yang pada awalnya diperkenalkan oleh para pendakwah dan mubaligh Islam, diperkenalkan sebagai salah satu cara dan metod untuk mereka berdakwah dan menarik perhatian masyarakat pada masa itu. Ternyata cara yang diperkenalkan oleh mereka ini telah berjaya untuk menarik perhatian penduduk Tanah Melayu dan sejak itu Islam pesat berkembang di rantau ini. Marhaban dan selawat adalah ungkapan syair-syair Arab yang diwarisi sejak penghijrahan Rasullullah s.a.w. dari Mekah ke Madinah. Berbeza daripada marhaban, kalimah selawat adalah ucapan ’taufiqi’ yang diajarkan oleh Allah Taala. Seiring dengan pengaruh syair Arab yang begitu berpengaruh di kalangan masyarakat Arab, ucapan ini telah berevolusi dengan penambahan-penambahan pujian terhadap Baginda Rasulullah s.a.w. dan melahirkan kesyukuran terhadap Allah Taala. Di Malaysia, kedua ungkapan ini sering diucapkan ketika sambutan Maulidur Rasul s.a.w., majlis-majlis perkahwinan, ketika menyambut kelahiran cahaya mata dan majlis-majlis kesyukuran serta khatam alQuran. Ia mengandungi puji-pujian kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan sifat-sifatnya yang terpuji dan mulia serta melahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Taala. Kumpulan Marhaban dan kompang selawat ini biasanya hanya dimonopoli oleh golongan yang sudah berumur sahaja, sama ada lelaki ataupun perempuan. Penyertaan daripada kalangan remaja amatlah kurang sekali.

5

6

7

TUJUAN PERTANDINGAN 8 Menyedari bahawa marhaban dan kompang selawat adalah merupakan antara warisan bangsa dan lambang jati diri umat Islam di rantau ini, Kementerian Pelajaran Malaysia berhasrat untuk memperkembangkan
Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 2 }

khususnya murid-murid sekolah. supaya masyarakat dapat mengamalkannya dalam kehidupan. 5. Justeru. 12 Matlamat Menjana pembangunan modal insan di peringkat persekolahan melalui aktiviti ko-kurikulum agar murid terdidik dengan nilai-nilai murni dan mempunyai jati diri yang kuat melalui penghayatan ajaran Islam dan pengenalan budaya bangsa yang luhur dan murni. Memberi satu wadah dan peluang kepada murid untuk terlibat dengan aktiviti ko-kurikulum. Ia juga bermatlamat untuk melahirkan modal insan negara bangsa yang tidak luput jati dirinya. Memperkuat dan mengembalikan penghayatan murid kepada budaya melalui aktiviti ko-kurikulum. dan Mengekalkan warisan budaya murni nenek moyang agar tidak luput ditelan zaman. Mendedahkan salah satu cabang kesenian Islam dalam kalangan murid sekolah menengah. 3. 13 Objektif 1. 9 Pertandingan ini diadakan. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 3 } . 10 PERKARA YANG DIMAKLUMKAN 11 Tajuk Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia dirangka untuk dilaksanakan. 6. tinggi akal budi dan mengekalkan warisan budaya murni nenek moyang watannya. 2. Memperkenal kembali seni marhaban dan kompang selawat kepada murid sebagai salah satu medan dan metod dakwah. Tujuan berzanji dan marhaban juga adalah untuk memperdengarkan kepada umum riwayat hidup Rasulullah saw. antara lain bertujuan untuk mendedahkan salah satu cabang kesenian Islam dalam kalangan murid sekolah menengah. KPM seni ini dalam kalangan remaja. Yang mempunyai sifat-sifat mulia lagi terpuji dan mengenai sejarah perjuangannya dalam menegakkan Islam.Bahagian Pendidikan Islam. Melahirkan modal insan negara bangsa yang tidak luput jati dirinya. tinggi akal budi. 4.

2. 14. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.1. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada murid sekolah yang sama sahaja.3.2 Borang Penyertaan 14.7 14. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada satu jantina sahaja.4 14.2 14.1. KPM 14 Peraturan dan Syarat Pertandingan Berzanji Marhaban Sekolah Menengah Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 14. (iv) Nombor Kad Pengenalan.1 Persembahan hendaklah dimulakan dengan bacaan rawi.2.1. sama ada lelaki atau perempuan.1. Sekolah yang menjadi johan di peringkat daerah akan mewakili daerah berkenaan ke peringkat negeri dan johan negeri akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. teks Borang penyertaan yang lengkap dan disahkan oleh pengetua/ Pegawai Pelajaran Daerah/ Pengarah Pelajaran Negeri hendaklah dihantar kepada pihak Urusetia mengikut tarikh yang ditetapkan.Bahagian Pendidikan Islam. 14. (iii) Senarai Nama Ahli Kumpulan. Nama Kumpulan.2 Pertandingan ini terbuka kepada semua murid sekolah menengah kebangsaan (SMK) dan sekolah menengah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia daripada Tingkatan Peralihan hingga ke Tingkatan 5 sahaja.3 Format Persembahan 14.6 14. boleh dibatalkan penyertaannya.1 Penyertaan 14.3 Setiap kumpulan hendaklah menyertakan marhaban yang akan dipersembahkan. Setiap sekolah/daerah/negeri hanya dibenarkan menghantar satu kumpulan Marhaban yang mengandungi 9 orang bagi setiap kumpulan termasuk pembaca rawi.1 Setiap kumpulan hendaklah menghantar Borang Penyertaan rasmi yang mengandungi (lampiran).2.1. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 4 } . 14.3 14.1. (i) (ii) Nama Sekolah/Daerah/Negeri.5 14.

3 14.6 14.6.4.2 14. Setiap persembahan berzanji dan marhaban hendaklah dimulai dan diakhiri dengan selawat.7 Pakaian 14.3. Rawi berzanji dan teks marhaban hendaklah dalam Bahasa Arab sahaja.6 Masa 14.7.7. Setiap tarannum hendaklah dipersembahkan dalam 3 tabaqat (tingkatan).1 Setiap kumpulan diberi masa selama 20 minit sahaja untuk menyampaikan persembahan Berzanji dan Marhaban.2 14.4. Setiap tarannum yang dipersembahkan hendaklah berasaskan kepada tarannum Arab Hijazi sahaja. mestilah menutup aurat dengan Peserta lelaki dilarang memakai pakaian menyerupai pakaian peserta perempuan dan sebaliknya. 14.1 14. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 5 } .1 Setiap kumpulan akan memperdengarkan rawi yang ditentukan oleh penganjur pertandingan pada tahun berkenaan.2 Semua ahli kumpulan hendaklah duduk ketika bacaan rawi.2 14.4. Setiap persembahan marhaban mestilah mengandungi sekurang-kurangnya tiga (3) jenis tarannum yang dibenarkan.3 Semua ahli kumpulan hendaklah mempersembahkan marhaban.4.5 Rawi Berzanji dan Teks Marhaban 14.2 Pakaian peserta sempurna.4. KPM 14.3. Setiap tambahan teks rawi dan marhaban hendaklah berdasarkan teks yang muktabar.5.4. Masa akan dikira bermula daripada bacaan selawat pembuka dan berakhir setelah selesainya bacaan selawat penutup.6.4 Pemilihan Rawi. Tarannum berzanji dan marhaban yang disampaikan hendaklah berdasarkan tarannum asli yang muktabar.5 14.5.4 14. 14. 14.1 14.3 14. Marhaban & Tarannum 14.6. berdiri ketika 14. Markah akan di potong jika persembahan kurang daripada 18 minit atau melebihi masa 20 minit.Bahagian Pendidikan Islam.

7.8 Penghakiman dan Pemarkahan 14.2 (i) (ii) Marhaban Tarannum – 40 markah Suara – 25 markah – 20 markah (iii) Fasohah (iv) Persembahan – 15 markah 14.8.3. hiasan dan solekan yang keterlaluan akan dipotong markah persembahan. bersampin dan bersongkok hitam.2. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 6 } . Aspek yang dihakimi.1 Tarannum.1 (i) (ii) Berzanji Tarannum – 30 markah Tajwid – 25 markah – 25 markah – 20 markah 14.8. boleh dibatalkan penyertaannya. Pakaian dan perhiasan mestilah sederhana. 14. Pakaian.7.8.6 * Perhatian Mana-mana kumpulan yang melanggar mana-mana peraturan di atas.1 Penghakiman akan diadili oleh panel hakim pertandingan Berzanji dan Marhaban yang dilantik oleh penganjur.8. (i) Tarannum Arab Hijazi yang muktabar.7.2 (iii) Fasohah (iv) Suara 14.2. Penghakiman dibuat berdasarkan aspek pemarkahan pada Berzanji dan Marhaban seperti berikut : 14.8.7.4 14.Bahagian Pendidikan Islam. KPM 14.8.5 Pakaian Lelaki : Baju kebangsaan yang lengkap.3 14. 14. Semua larangan yang terdapat dalam peraturan berpakaian sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah dirujuk dan dipatuhi. Pakaian Perempuan : Baju kurung/berjubah dan bertudung yang sempurna dan sopan.3 Penghakiman Berzanji 14.

(i) Bacaan yang mempunyai tarannum jawab yang sesuai dan menarik. * Perhatian (i) Pemotongan markah bagi kesalahan yang berulang-ulang hendaklah tidak melebihi 5 markah. atau (vi) Terdapat (vii) Setiap tarannum yang tidak disampaikan (viii) Setiap tarannum yang bercampur aduk. KPM (ii) Setiap Tarannum hendaklah disampaikan secara teratur dalam empat harakat tanpa takrir. unsur-unsur kekerasan kekasaran pada harakat. (ii) Ciri-ciri keistimewaan. Markah istimewa akan diberi mengikut ciri-ciri yang tertentu. Jenis-jenis kesalahan. Tidak dapat qit’ah. Markah penuh ialah 40 markah termasuk markah istimewa.Bahagian Pendidikan Islam. Setiap tarannum yang dialunkan mengikut lahjah Arab. susunan harakat (v) Terdapat takrir pada harakat qit’ah.jawabnya Mayyah. sumbang mencacatkan. mengawal mahattah alunan yang dan yang tidak (iii) Terdapat (iv) Terdapat sesuai. tarannum Sikah . Contoh. (i) (ii) Kurang daripada empat harakat dalam setiap rangkap. (iv) Setiap Tarannum hendaklah dibawa dengan teratur dan tersusun serta tidak bercampur-aduk. dalam tiga tabaqat. (ii) Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 7 } . (iii) Setiap Tarannum hendaklah disempurnakan dalam tiga tabaqat. Rakbi – jawabnya Hijaz dan Rast jawabnya Hijaz atau Yaman Hijaz.

hukum nun sakinah dan Memelihara hukum mim. ‘tafkhim’. (i) (ii) Memelihara tanwin.8. (vii) Memelihara ‘wajibul ghunnah’. (iv) Harakat yang mempunyai ‘ikhtilalul lahn’. (i) Tidak memelihara hukum mudud kecuali di beberapa tempat tertentu dan pada ‘mad a’ridh lissukun’. Ciri-ciri keistimewaan.3. Harakat yang mempunyai burdah yang menarik. Aspek yang dihakimi. ‘taghliz’ dan ‘tafkhim’. (vi) Menyalahi hukum ‘tarqiq’. (iv) Menyalahi hukum idgham. kesempurnaan sifat-sifat Dapat menyamai kadar hukum mad yang sejenis.Bahagian Pendidikan Islam. (ii) (iii) Menyalahi hukum mim.3. (i) (ii) Mencapai ghunnah.2 Tajwid. (iv) Memelihara hukum alif lam shamsiah dan qamariah. ‘taghliz’ dan (vii) Menyalahi hukum mudud. (v) Menyalahi hukum alif lam shamsiah dan qamariah. KPM (iii) Setiap tarannum yang disempurnakan dalam 4 tabaqat secara menarik. Aspek yang dihakimi. (v) 14.8. (vi) Memelihara hukum mudud. (iii) Memelihara hukum idgham. (v) Memelihara hukum ‘tarqiq’. Menyalahi hukum nun sakinah dan tanwin. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 8 } .3 Fasohah. Jenis-jenis kesalahan. (viii) Menyalahi ‘wajibul ghunnah’. 14.

kelembutan dan kemerduan suara.Bahagian Pendidikan Islam. (v) Kemanisan. ibtida’. dan keselarasan rentak Jenis-jenis kesalahan.3.4 Suara. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 9 } . Aspek yang dihakimi. (v) Kesederhanaan bacaan. tabaqat). (viii) Pengawalan kualiti suara dari mula hingga akhir (kualiti suara tidak menurun dari mula hingga akhir). (v) Melanggar kesederhanaan dan keselarasan rentak bacaan. Ciri-ciri keistimewaan. (vi) Kelantangan dan ketajaman suara. (iii) Tidak sempurna dan tepat wakaf ibtida’. melafazkan huruf dan (iii) Kesempurnaan dan ketepatan waqaf dan (iv) Memelihara tanda baris dan tasydid. Cermat dalam kalimah. Kelicinan suara (tidak pecah). (i) (ii) Tidak memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. (i) Bacaan yang mengikut kadar kelajuan yang sesuai pada keseluruhan persembahan bacaan. (iii) Tingkatan suara (sekurang-kurangnya 3 (iv) Ketepatan nada suara (bergerak tidak sumbang). (iv) Tidak memelihara tanda baris dan tasydid. Dapat menyempurnakan bacaan ayat yang panjang dalam satu nafas. (vii) Kekerapan burdah yang disusun rapi. Tidak cermat dalam melafazkan huruf dan kalimah. KPM (i) (ii) Memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf.8. (ii) 14. (i) (ii) Kebersihan suara (tidak serak).

KPM Jenis-jenis kesalahan. rawi rakhbi . 14. (i) Taranum yang dipersembahkan hendaklah berasaskan kepada Tarannum Hijazi sahaja. Suara yang merangkumi keempat-empat tabaqat dengan selesa.marhaban rakhbi dan rawi rast -marhaban rast. dalam 3 tabaqat. (iii) Suara yang bergerak / hidup. Aspek yang dihakimi. (i) (ii) Suara serak / parau yang merosakkan Suara sumbang yang merosakkan (iii) Suara tenggelam (iv) Suara terpecah / terputus (v) Suara tersepit / tercekik terketar-ketar tinggi / rendah kerana terlampau (vi) Suara (vii) Suara tidak cukup tiga thabaqat (viii) Suara lemah / lembab (ix) Suara keras / kaku (x) Suara yang berubah kualiti Ciri-ciri keistimewaan.4 Penghakiman Marhaban 14. (iv) Suara yang mempunyai kemerduan. rawi sikah marhaban sikah. (v) Kesinambungan di antara tarannum hendaklah menggunakan wazan tarannum yang bersesuaian.8. Contoh. Setiap persembahan mestilah mengandungi sekurang-kurangnya tiga jenis tarannum yang dibenarkan. (i) (ii) Suara berlahjah Arab. (ii) (iii) Setiap tarannum hendaklah disampaikan (iv) Tarannum marhaban yang dipersembahkan hendaklah seiring/sama/selaras dengan tarannum berzanji.Bahagian Pendidikan Islam.8. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 10 } .4.1 Tarannum.

(i) (ii) Kebersihan suara (tidak serak). Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 11 } . (vii) Kekerapan burdah yang disusun rapi. Ciri-ciri keistimewaan. (i) (ii) Menggunakan tarannum berbentuk nasyid atau saduran.2 Suara. KPM Jenis-jenis kesalahan. ketika menukar alunan (vi) Tarannum marhaban tidak seiring dengan tarannum rawi. (vi) Kelantangan dan ketajaman suara. (iii) Tingkatan suara (sekurang-kurangnya 3 (iv) Ketepatan nada suara (bergerak tidak sumbang). (x) Hanya menggunakan satu suara (unison). (viii) Pengawalan kualiti suara dari mula hingga akhir (kualiti suara tidak menurun dari mula hingga akhir). Aspek penghakiman.4. tiga tarannum dalam atau (iii) Terdapat unsur-unsur kekerasan kekasaran pada harakat. tiga tabaqat. tabaqat). Kelicinan suara (tidak pecah). (iii) Harakat yang mempunyai burdah yang menarik. (iv) Setiap tarannum tidak disampaikan dalam (v) Sumbang tarannum. Setiap tarannum yang disempurnakan dalam 4 tabaqat dengan selesa. 14. (ix) Kesepaduan suara (kumpulan).kelembutan dan kemerduan suara. (v) Kemanisan .Bahagian Pendidikan Islam. (i) (ii) Setiap tarannum yang dialunkan mengikut lahjah arab.8. Kurang daripada persembahan.

akan 14.8. Tidak cermat dalam melafazkan huruf dan kalimah.3 Fasohah.4. Aspek yang dihakimi. Jenis-jenis kesalahan. (i) (ii) Suara serak / parau yang merosakkan Suara sumbang yang merosakkan (iii) Suara tenggelam (iv) Suara terpecah / terputus (v) Suara tersepit / tercekik kerana terlampau (vi) Suara terketar-ketar tinggi / rendah (viii) Suara lemah / lembab (ix) Suara keras / kaku (x) Suara yang berubah kualiti yang berlapis-lapis berbentuk harmoni (vii) Suara tidak cukup tiga thabaqat (xi) Suara * Perhatian (i) Suara serak yang berpanjangan dipotong 2 markah sahaja. (iv) Keselarasan rentak bacaan / sebutan. melafazkan huruf dan (iii) Memelihara tanda baris dan tasydid. KPM Jenis-jenis kesalahan. (i) (ii) Memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. (i) (ii) Tidak memelihara sebutan makhraj dan sifat-sifat huruf. (iii) Tidak memelihara tanda baris dan tasydid. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 12 } .Bahagian Pendidikan Islam. Cermat dalam kalimah. (iv) Tidak selaras rentak bacaan. Ciri-ciri keistimewaan.

antara solo dengan Ciri-ciri keistimewaan. (vii) Keseimbangan persembahan / penampilan di antara solo dengan ramai. Dapat menamatkan persembahan tepat pada masa yang ditetapkan (20 minit). Pakaian yang tidak seragam / tidak sesuai.4 Persembahan. (vi) Menepati masa yang ditentukan. (i) (ii) Kurang berdisiplin. (v) Gaya yang sesuai dan tidak keterlaluan. Aspek yang dihakimi. (i) (ii) Dapat menampilkan solo lebih dari dua orang yang menarik. persembahan (iii) Memula (iv) Penghayatan (ekspresi). (i) (ii) Disiplin dan susun atur. (v) Gaya yang keterlaluan. 14.Bahagian Pendidikan Islam. Jenis-jenis kesalahan.4. Dapat menyempurnakan panjang dalam satu nafas. ayat yang (ii) 14. (vi) Tidak menepati masa. Pakaian peserta yang bersesuaian. (vii) Tidak seimbang kumpulan. KPM (i) Bacaan yang mengikut kadar kelajuan yang sesuai pada keseluruhan persembahan bacaan.9 Penentuan Keputusan Pertandingan Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 13 } . dan menutup dengan selawat.8. dengan selawat. (iii) Tidak memula dan menutup persembahan (iv) Tiada penghayatan.

keputusan akan berdasarkan kepada persembahan marhaban yang mendapat markah tertinggi.4 14.9.9. Hanya satu anugerah akan diberikan.6 Seandainya masih terdapat persamaan markah.9.7 Keputusan hakim adalah muktamad.9.10. Pasukan yang mendapat jumlah markah kedua tertinggi akan menjadi Naib Johan dan seterusnya.5 Seandainya terdapat persamaan markah. Fasohah (rawi dan marhaban). Ketiga dan Saguhati 14. keputusan akan berdasarkan kepada pembaca rawi yang mendapat markah tertinggi. 14. akan diisytiharkan sebagai johan.9.9.9. 14. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 14 } . Bagi kategori Marhaban – Persembahan Terbaik.9.2 Kategori Terbaik Marhaban – Persembahan 14.1. Bagi kategori Berzanji dan Marhaban. (iii) Suara (rawi dan marhaban).3 14. jemaah hakim akan bersidang untuk menentukan keputusan pertandingan. 14. (i) (ii) (iv) (v) Tarannum (rawi dan marhaban).Bahagian Pendidikan Islam.9. Hanya satu anugerah akan diberikan.3 Kategori Berzanji dan Marhaban – Johan.9. Naib Johan.2 Bagi kategori Berzanji – Pembaca Rawi Terbaik. KPM 14.10 Bantahan 14. 14. maka kedudukan akan ditentukan dengan merujuk kepada markah bahagian-bahagian pemarkahan berikut mengikut turutan.1. 14. Tajwid (rawi).1 Kategori Pertandingan. dan Persembahan (marhaban).1 Kategori Berzanji – Pembaca Rawi Terbaik 14. pasukan yang memperolehi markah tertinggi setelah markah kategori Berzanji dan Marhaban dicampurkan.1.1 Sebarang bantahan mestilah dikemukakan secara rasmi kepada Pengerusi Jemaah Hakim menggunakan Borang Bantahan Rasmi yang disediakan.

Mana-mana pasukan dilarang sama sekali untuk memperkenalkan identiti sekolah atau kumpulan secara lisan.7 15.8 15. Setiap sekolah/daerah/negeri hanya dibenarkan menghantar satu kumpulan Kompang Selawat yang mengandungi sekurang-kurangnya 12 orang dan tidak melebihi 15 orang bagi setiap kumpulan. Kesemua ahli kumpulan dimestikan memalu kompang. tidak akan dilayan.10.2 15.3 15.2 Bantahan mestilah sampai ke Pengerusi Jemaah Hakim sebelum keputusan diumumkan.1 Pertandingan ini terbuka kepada semua murid sekolah kebangsaan (SK). Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas. (iii) Nama Ahli Kumpulan.1.4 15.1. sama ada lelaki atau perempuan.Bahagian Pendidikan Islam.6 15. KPM 14.1.2.10. boleh dibatalkan penyertaannya.1.1.1. pada pakaian dan alatan dalam apa jua bentuk semasa persembahan. daripada Tahun Satu hingga ke Tahun Enam sahaja. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 15 } .1 Penyertaan 15. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada satu jantina sahaja. (i) (ii) Nama Sekolah. 15. Setiap kumpulan hendaklah terdiri daripada murid sekolah yang sama sahaja.3 Sebarang bantahan selepas keputusan rasmi pertandingan diumumkan oleh Pengerusi Jemaah Hakim.5 15. Nama Kumpulan. 15 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat Sekolah Rendah Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 15.1. (iv) Nombor Kad Pengenalan / Surat Beranak.1. 14.1 Setiap kumpulan hendaklah menghantar borang penyertaan rasmi (Lampiran) yang mengandungi.2 Borang Penyertaan 15. Sekolah yang menjadi johan di peringkat daerah akan mewakili daerah berkenaan ke peringkat negeri dan johan negeri akan mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. sekolah jenis kebangsaan (SJK) dan sekolah bantuan kerajaan.

15. Pergerakan yang keterlaluan.4. menganak dan lain-lain). KPM 15.3. 15. merbahaya dan akrobatik adalah tidak dibenarkan.1 15.5.4. 15. Paluan mestilah melibatkan kesemua ahli kumpulan.2.7 Segala pergerakan dan formasi hendaklah dilakukan di dalam ruangan atau pentas yang berukuran tidak melebihi 20 kaki x 20 kaki persegi.4. 15. 15.3. menyilang.1 15.4. agresif.5. boleh dibatalkan penyertaannya.4 Sebarang set dan prop tambahan dalam apa juga bentuk adalah tidak dibenarkan. Gubahan mestilah mempunyai sekurang-kurangnya dua bentuk paluan iaitu melalu dan meningkah. 15.3 Formasi pembukaan dan penutup yang tiada kaitan dengan lagu pertama dan kedua adalah tidak dibenarkan.4. 15.2 Borang penyertaan yang lengkap dan disahkan oleh guru besar/ Pegawai Pendidikan Daerah/ Pengarah Pelajaran Negeri hendaklah dihantar kepada pihak Urusetia mengikut tarikh yang ditetapkan.4.5 Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.3.3.2 Setiap pasukan mestilah mempersembahkan dua buah lagu.4 Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 16 } .1 15. 15.4 Formasi persembahan.2 15. boleh dibatalkan penyertaannya. 15.6 Segala pergerakan masuk dan keluar pentas adalah juga dianggap sebagai satu persembahan.5 Gubahan yang mempunyai lebih daripada dua bentuk paluan adalah satu kelebihan (contoh.3 Paluan 15.3 Kompang hendaklah dipalu dengan menggunakan tangan sahaja tanpa sebarang alat bantuan yang lain. Lagu pertama bertemakan selawat.2 Pergerakan formasi mestilah melibatkan semua ahli pasukan dan bersesuaian dengan rentak paluan.4.3. 15.Bahagian Pendidikan Islam.5 Lagu 15. 15.

5.6. Antara lagu pertama dan kedua perlu ada senggangan masa. boleh dibatalkan penyertaannya.6.5. Lagu pertama boleh menggunakan melodi/irama selawat yang sedia ada atau ciptaan baru yang bersesuaian.2 Lirik lagu pertama hendaklah dalam Bahasa Arab sahaja.Bahagian Pendidikan Islam.7 Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 17 } . rentak berunsur hardrock. 15. rap. Lirik lagu kedua boleh disampaikan dalam Bahasa Arab.5.6. KPM 15.6 Lirik Lagu 15.8 15. 15.3 Lagu kedua bertemakan tajuk mata pelajaran Pendidikan Islam KBSR Tahun Satu hingga Tahun Enam yang akan ditetapkan oleh Bahagian Pendidikan Islam dari semasa ke semasa.6. Setiap kumpulan hendaklah menyerahkan lirik lagu yang dipertandingkan kepada urusetia pertandingan pada tarikh dan masa yang ditetapkan.4 Penggunaan ayat al-Quran sebagai sebahagian atau keseluruhan lirik lagu tidak dibenarkan sama sekali. inang.6.6.5.9 15.7 15. Namun. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas. asli dan gabungan manamana rentak di atas. Lirik lagu kedua yang menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab hendaklah disertakan terjemahannya.5.11 Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas. joget. zapin.5.5. Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris atau gabungan antara dua atau ketiga-tiga bahasa tersebut sahaja.6 15. Lagu pembukaan dan penutup yang tiada kaitan dengan lagu pertama dan kedua adalah tidak dibenarkan. 15. 15. 15. Lagu pertama mestilah berentak tradisional Melayu (masri.1 15. boleh dibatalkan penyertaannya.) Rentak lagu kedua adalah bebas.5. Lagu kedua adalah bebas sama ada menggunakan melodi/irama yang sedia ada atau ciptaan baru.6.5.5 15.3 15.6 Lirik yang menyentuh isu-isu sensitif tidak dibenarkan. 15.4 15. hip-hop dan yang seumpamanya adalah dilarang sama sekali. heavy metal.10 Kedua-dua lagu (Pertama dan Kedua) hendaklah disampaikan tanpa bantuan alat pembesar suara (microphone).5 15.

7 Masa 15.9. dan solekan boleh mempengaruhi Semua larangan yang terdapat dalam peraturan berpakaian sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah dirujuk dan dipatuhi. mestilah menutup aurat dengan Pakaian Lelaki : Baju kebangsaan yang lengkap. 15. Pakaian.7.6 15. jedor atau alatan muzik selain daripada kompang tidak dibenarkan sama sekali.9 Jenis kompang 15.8 15. bersongkok hitam dan berkasut lengkap.8. KPM 15. Pakaian.1 Setiap kumpulan diberi masa selama 8 hingga 10 minit sahaja untuk menyampaikan persembahan. Pakaian Perempuan : Baju kurung.7.1 Saiz kompang hendaklah berdiameter antara 25 cm hingga 38 cm (10 inci hingga 15 inci) sahaja.1 (a) Ketebalan kompang yang hendaklah tidak melebihi 4 inci.8.5 15.4 15. Penggunaan pelbagai saiz kompang dibenarkan. 15.8. boleh dibatalkan penyertaannya.8. digunakan 15.3 Masa dikira bermula apabila peserta mula masuk ke kawasan persembahan atau bersuara atau memalu kompang.Bahagian Pendidikan Islam.8. bertudung yang sempurna dan sopan serta berkasut lengkap. 15.9.1 15. bersampin.2 Markah akan dipotong jika persembahan melebihi masa yang di tetapkan atau kurang daripada 8 minit.9.2 15.3 15.8 Pakaian 15. Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.7.9. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 18 } . 15.2 Belulang kompang mestilah dibuat daripada kulit binatang sahaja. Penggunaan PVC atau kulit tiruan tidak dibenarkan sama sekali.8.3 Kompang berkerincing. 15.8.8. 15. Pakaian peserta lelaki tidak dibenarkan menyerupai pakaian peserta perempuan dan sebaliknya. hiasan pemarkahan. perhiasan dan solekan mestilah sederhana dan tidak keterlaluan.7 Pakaian peserta sempurna.

15. (vi) Keseimbangan. Lirik yang sesuai.1 Bahagian Paluan (35 markah) Aspek penghakiman.10. 15. 15.10. (iii) Keharmonian suara. (iv) Kesesuaian gerak formasi. Kesepaduan suara. Bentuk paluan.5 sebarang alat elektronik adalah tidak Mana-mana pasukan yang melanggar peraturan di atas.4 Penggunaan dibenarkan. Bahagian Suara (20 markah) Aspek penghakiman. 15. (v) Dinamik / ekspresi. KPM 15.2 Bahagian Formasi Persembahan (30 markah) Aspek penghakiman.10.11.Bahagian Pendidikan Islam. (i) (ii) Kualiti suara. 15.10. Keseragaman.9. (i) (ii) Gubahan rentak.3 Pakaian. (v) 15.9. (iii) Disiplin dan susun atur. Pasukan yang mendapat Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 19 } .11 Penentuan Keputusan Pertandingan 15.1 Pasukan yang memperolehi markah tertinggi akan diisytiharkan sebagai johan. (iv) Kualiti ton.4 Bahagian Lagu (15 markah) Aspek penghakiman. boleh dibatalkan penyertaannya. (i) (ii) Kreativiti. (iv) Kejelasan dan kefasihan sebutan.10 Penghakiman dan Pemarkahan 15. (iii) Kesesuaian lagu dengan irama. (iii) Tempo. (i) (ii) Gubahan lagu.

tidak akan dilayan.3 Seandainya masih terdapat persamaan markah. jemaah hakim akan bersidang untuk menentukan keputusan pertandingan. Formasi Persembahan.Bahagian Pendidikan Islam.11.11.12 Bantahan 15. maka kedudukan akan ditentukan dengan merujuk kepada markah bahagian-bahagian pemarkahan berikut mengikut turutan. dan (iv) Lagu.2 15.11. 15.12. KPM jumlah markah kedua tertinggi akan menjadi Naib Johan dan seterusnya. 15.4 15. Peraturan dan Syarat Pertandingan Kompang Selawat dan Berzanji Marhaban Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia { Hal 20 } .12.2 Seandainya terdapat persamaan markah. 15.3 Sebarang bantahan selepas keputusan rasmi pertandingan diumumkan oleh Pengerusi Jemaah Hakim. Bantahan mestilah sampai ke Pengerusi Jemaah Hakim sebelum keputusan diumumkan. Keputusan hakim adalah muktamad.1 Sebarang bantahan mestilah dikemukakan secara rasmi kepada Pengerusi Jemaah Hakim menggunakan Borang Bantahan Rasmi yang disediakan.12. 15. (i) (ii) Paluan. (iii) Suara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful