Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   1   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu      

                                                                                                                                         

 

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION

DIPLOMA IN EDUCATION (MALAY SPECIALIZATION-PRIMARY) 2008

DSF 100 CLASSICAL MALAY LITERATURE LECTURER: Mdm Kartini Anwar and Dr Azhar Ibrahim

Khairul Anuar bin Ibrahim 080078C24

1    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   2   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu      

Sulalatus Salatin: Sebuah kanon Melayu 1.1 Pengenalan Sulalatus Salatin adalah nama arab bagi teks sastera sejarah yang ditulis pada abad ke16 dan terjemahannya yang literal ke dalam Bahasa Melayu adalah Pertuturan Segala Rajaraja. Bagaimanapun, pada hari ini, ramai lebih mengenalinya sebagai Sejarah Melayu kerana ia dianggap sebagai satu teks yang bukan sahaja menceritakan susur galur raja-raja, tetapi juga keadaan di sekelilingnya secara sengaja atau tidak. Berapa versi buku ini ada wujud di dalam alam Melayu kita ini, dan juga ada versi-versi yang diterjemahkan serta yang disimpan di perpustakaan-perpustakaan serta muzium-muzium bangsa yang pernah menjajahi negeri kita ini seperti bangsa Belanda dan bangsa Inggeris. Akan diperdebatkan disini adalah teks Sulalatus Salatin sebagai sebuah kanon Melayu. Kanon disini membawa maksud a list of literary works considered to be permanently established as being of the highest quality (Oxford University Press, 2008), atau dalam bahasa Melayunya, senarai teks sastera yang dianggap mantap sebagai teks yang unggul secara tetap. Dari itu, keunggulan teks ini dapat diperlihatkan daripada beberapa aspek. Antaranya ialah: kepelbagaian versinya, cerminan ia tentang sejarah masyarakat Melayu dan akhir sekali bahasanya yang indah-sekaligus nilai sastera yang tinggi. 1.2 Pemilihan Teks Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu(SM) Teks yang lebih kurang diterima sebagai Sulalatus Salatin dan Sejarah Melayu yang banyak diterima oleh sarjana-sarjana dan pengkaji moden iaitu Sulalatus Salatin yang ditulis A. Samad Ahmad dan juga Sejarah Melayu yang disusun dan diselenggarakan oleh W.G. Shellabear. Walhal, di antara kedua-dua teks ini, terdapat sedikit perbezaan dari segi penghuraian kata- baik dari segi kata nama atau perbendaharaan kata-kata yang lain-lain, kemungkinan besar kerana adaptasi yang berbeza-beza dari kedua-dua penulis ini dari tulisan
2    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   3   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu      

Jawi. Ini mungkin disebabkan ketidakmampuan untuk membaca huruf Jawi dari manuskrip yang asal yang diketemui ataupun kerana penggarapan yang berbeza akan tulisan Jawi. Ini mungkin kerana tiada keselarasan atau tiada standard bagi menulis Jawi di masa itu. Satu lagi kemungkinan yang menyebabkan perbezaan di dalam teks ialah kehilangan tulisan dari manuskrip asal kerana lapuk dek zaman ataupun juga, penulis-penulis ini menggunakan manuskrip yang berbeza kerana kepelbagaian versi Sejarah Melayu ataupun Sulalatus Salatin. Contoh-contoh yang ketara adalah nama-nama tokoh-tokoh yang di dalam kedua teks ini seperti berikut: Sulalatus Salatin: A Samad Ahmad Sultan Muzaffir Shah Sidi Ali Asma Yaumi’d Din Sejarah Melayu: WG Shellabear Sultan Muzaffar Shah Sidi Ali Hisamuddin

Walhal, dalam versi yang diterima masyarakat moden, ada perbezaan di antara siapa yang menderhaka, Hang Jebat ataupun Hang Kasturi. Di dalam versi Shellabear, cetera yang keenam belas (Shellabear, 1991), Hang Kasturilah yang menderhaka dan berlaku sumbang dengan dayang istana, tetapi di dalam versi yang lain, iaitu seperti contoh Sulalatus Salatin karya A. Samad Ahmad, Jebatlah yang berbuat sedemikian. Ini mungkin kerana andaian saya yang ketiga iaitu sumber manuskrip yang berbeza yang dipergunakan oleh lain-lain pelajar. Bagaimanapun, saya akan hanya membincangkan teks Sejarah Melayu tulisan Shellabear bagi memudahkan perbincangan. Nama Sejarah Melayu dan Sulalatus Salatin akan dipergunakan selang seli jika membincangkan teks yang pelbagai, dan hanya Sejarah Melayu(SM) akan digunakan untuk merujuk kepada karya Shellabear.

3    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   4   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu      

2.1 Perkembangan Teks asal Sejarah Melayu Sejarah teks Sulalatus Salatin ini mempunyai pensejarahan yang agak komplek kerana ramai sarjana mempunyai pendapat yang berlainan tentang asal-usul, seperti yang diutarakan di atas dan perkembangan teks asal Sulalatus Salatin ini. Contohnya, Francois Valentijn ada menyebut tentang maklumat dari Petrus van der Vorm yang membicarakan tarikh teks Sulalatus Salatin (Dr Mana Sikana, 2007). Petrus van der Vorm, dalam kata pengantar kamus yang disuahakannya iaitu Collectanea Malaica Vocabularia bercerita tentang naskhah Melayu yang penting untuk mereka yang berminat dalam bahasa Melayu kerana bahasanaya dan juga isinya tentang raja-raja Melayu dan nasib kerajaan Melayu hingga kedatangan Portugis (Dr Liaw, 1993). Dalam tahun 1726, Valentijn juga ada menceritakan dalam bukunya Oud en Niew Oost-Indien(1726) bahawa dia mempunyai sebuah buku berjudul Soelalet Essalina dalam huruf Latin yang menceritakan ringkasan sejarah orang-orang Melayu dan ‘satu daftar salasilah raja-raja Melayu yang menybut tahun masehinya’ (Dr Liaw, 1993). Penggunaan teks ini, walau apa pun versinya, oleh bangsa asing, menguatkan lagi hujahan bahawa Sejarah Melayu adalah sebuah teks kanon. Komen yang diberi van der Vorm juga lagi mengukuhkan pendirian ini. Dapat dilihat bahawa teks yang dimaksudkan di atas ini mungkin berbeza dari teks SM yang wujud sekarang. R. Roolvink berpendapat bahawa teks Sejarah Melayu ini sebenarnya berkembang dari hanya jurai keturunan raja-raja, kepada sebuah teks yang dimasukkan dengan cerita-cerita agar terjadinya seperti yang dijumpai pada hari ini. Perkembangan teks ini, menunjukkan bahawa ada usaha orang Melayu, tak kiralah dari asal istana atau tidak, bahawa ada usaha untuk menceritakan seberapa banyaknya tentang kejadian di alam Melayu dan sekaligus menunjukan keagungang teks ini yang cuba diperlengkapkan.

4    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   5   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu      

2.2 Debat pengarang Sejarah Melayu Rata-rata dipersetujui orang ramai bahawa Sejarah Melayu adalah karya Tun Sri Lanang. Setidak-tidaknya pun ,mereka mengiktirafnya sebagai pengelola pengumpulan dan pembaik pulih teks ini. Winstedt berpendapat bahawa Sejarah Melayu ini sebenarnya dikarang oleh Raja Bongsu (Dr Mana Sikana, 2007). R.J Wilkinson juga menyanggah pendapat bahawa Sejarah Melayu ditulis Tun Sri Lanang kerana ia bukanlah kebiasaan orang Melayu untuk memperkenalkan diri sebagai pengarang,tetapi tidak sedemikian untuk teks ini di mana Tun Sri Lanang mengaku sebagai pengarang (Dr Liaw, 1993).Walaubagaimanapun, ini ditolak oleh Shellabear yang berpendapat bahawa Raja Bongsu adalah nama gelaran bagi Sulatan Alauddin Maayah Shah yang menitahkan bendaharanya iaitu Bendahara Paduka Raja Tun Sri Lanang ataupun nama betulnya Tun Muhammad untuk menulisnya (Dr Mana Sikana, 2007). Nurruddin ar-Raniri dalam bukunya Bustanul Salatin juga meletakkan Tun Sri Lanang sebagai pengarang buku ini (Dr Mana Sikana, 2007). Oleh kerana saya menggunakan Sejarah Melayu versi Shellabear dan penguat hujah dari Nurruddin ar-Raniri, dapatlah dipilih cadangan Shellabear tentang penulis buku ini. Sekurang-kurangnya, yang mengumpul, menyusun dan membaik pulih Sejarah Melayu adalah Tun Sri Lanang. 2.3 Asal teks Sejarah Melayu Pendapat tentang asalnya teks ini juga berbeza-beza, G.A. Gibson berpendapat bahawa Goa ialah tempat jajahan Portugis di India (Dr Liaw, 1993). Kebolehpercayaannya agak menyerlah kerana ada kemungkinan orang Portugis telah menjumpai teks ini dan membawanya ke Goa apabila mereka menjajah Kota Melaka. W. Linehan pula berpendapat bahawa teks ini diambil dari Gua Sai dan R. Roolvink pula percaya ia datangnya daripada orang-orang Bugis yang datang dari Goa,Sulawesi.
5    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   6   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu      

2.4 Keagungan dari segi konflik latar belakang Kepelbagaian teks ini,memperlihatkan peri pentingnya Sejarah Melayu dalam dunia Melayu dan juga di kalangan pengkaji dan memartabatkannya sebagai teks kanon. Perdebatan tentang asal Sejarah Melayu juga mengutuhkan hujahan ini, kerana kalau ia tiada signifikan dan bersifat kanon, maka tiadalah usaha orang untuk mencari asal-usulnya dan sekaligus memeriksa akan kesahihan nilai sejarahnya. Ini sebaliknya untuk karya-karya awal yang digolongkan sebagai prosa atau sastera rakyat di mana pengarangnya tidak dicari kerana ia tidak bersifat kanon dan tidaklah penting dan hanya dianggap bahan sastera dan bukan bahan sastera dan sejarah seperti Sejarah Melayu. Kepelbagaian teks Sejarah Melayu dari segi versi, baik dari versi awal iaitu versi yang belum diterima masyarakat moden dan variasi versi moden juga mengukuhkan asas keagungan teks ini. Teks awal atau primitif yang dimaksudkan adalah versi yang digunakan oleh berlainan masyarakat di kepulauan Melayu ini, contohnya, versi Minangkabau yang lebih panjang ceritanya tentang sejarah raja-raja Minangkabau (Dr Liaw, 1993). Ini dapat dibandingkan dengan kepelbagaian versi kitab Bible, dimana agungnya teks ini, menyebabkan pelbagai denominasi Kristian dan bukan Kristian menggunakannya untuk menguatkan lagi hujahan mereka tentang agama yang dianuti mereka, sama ada dengan menokok atau menginterpretasikannya agar kitab itu dapat menyokong pemahaman dan kepercayaan mereka. Hanya teks yang agung dapat mengukuhkan status sesuatu fahaman(dalam contoh kitab Bible) dan masyarakat(dalam contoh Sejarah Melayu). Orang-orang Minangkabau berkemungkinan besar meluaskan cerita Sejarah Melayu tentang masyarakat mereka untuk memperlihatkan kepentingan budaya,pemerintah dan sekaligus masayarakat mereka. Ini seperti dalam agama Rastafari yang dianggap sebagai sebuah agama Abrahamic yang baru dan tetap menggunakan versi

6    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   7   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu      

Bible mereka untuk mengukuhkan pendirian mereka tentang ketuhanan Raja Hail Selassie dan bahawa adanya messiah dari keturunan Afrika selepas Isa. Dalam perbandingan ini, kaum-kaum dan masyarakat yang berbeza didalam kepulauan Melayu ini, menggunakan Sulalatus Salatin sebagai saluran untuk menunjukkan kekuatan kaum mereka kerana keagungan dan kelengkapan teks Sejarah Melayu ini. Perkembangan teks dari yang agak primitif dalam bentuk salasilah raja-raja atau kinglist kepada teks yang mempunyai penceritaan tentang apa yang berlaku di dalam zaman pemerintahan seseorang raja itu: dari pertemuan pulau Singapura, hingga ke kejatuhan Melaka selepas dilanggar Portugis juga menguatkan lagi hujan keagungan Sejarah Melayu. Ini bermaksud ada pembaikan yang dibuat kepada teks tersebut dan usaha untuk memperbetulkan lagi isi-isi yang wujud di dalam Sulalatus Salatin itu. Perselaputan ceritacerita sejarah disekeliling teks primitif yang hanya mengandungi salasilah raja-raja ini, melihatkan peri pentingnya teks primitif ini dalam menceritakan hal-ehwal kerajaan semasa zaman pemerintahan seseorang raja itu. Ini bermakna, karya ini, sahih atau tidak, dianggap penting dan agung pada satu masa dahulu hingga terjadinya perkembangan teks primitif ini menjadi teks yang penuh dengan cerita tentang alam-alam Melayu. Konflik dari segi kepengarangan juga menunjukkan bahawa ahli sarjana melihat kepentingan Sejarah Melayu agar dapat mereka cerakini dan mengkaji teks ini dengan lebih mendalam lagi. Secara tuntas usaha untuk memperkembangkan,memperbaiki, mempelbagaikan versi dan akhir sekali mengkaji(oleh sarjana-sarjana yang berbangsa Melayu mahupun yang bukan Melayu) mengukuhkan lagi kedudukan ia sebagai sebuah teks yang bersifat kanon.

7    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   8   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu      

3.1 Keagungan dari segi cerminan sejarah masyarakat Melayu Sejarah Melayu membawa banyak konflik akan statusnya sebagai sebuah karya sejarah. Collingwood (Dr Liaw, 1993) menyatakan bahawa karya sejarah haruslah bersifat ilmiah, humanistik, rasional dan ‘self revelatory’. Mengikut piawaian ini, Sejarah Melayu sudah tentu tidak akan tergolong sebagai sebuah karya sejarah. Ada dua aliran berbeza tentang pendapat ini (Dr Mana Sikana, 2007). Pertama adalah ia bukanlah sebuah karya sejarah kerana asas-asas yang diutarakan di atas. Ia mengandungi terlalu banyak isi-isi yang bersifat mitos dan dongeng dan sekaligus menolak sifat rasional. Aliran kedua menekankan bahawa Sejarah Melayu merupakan sebuah sumber sejarah yang penting. Aliran kedua ini dapat diikuti kerana sememangya Sejarah Melayu banyak mengandungi unsur-unsur sejarah yang penting. Setiap budaya mempunyai tradisi penulisan sejarah yang berbeza (Dr Liaw, 1993) dan tidak banyak pun karya sastera bangsa lain yang memenuhi ketiga-tiga ciri-ciri yang diutarakan oleh Collingwood. Contohnya, pada bangsa Tionghoa, sejarah itu haruslah berkitar dalam lingkungan raja-raja (Dr Liaw, 1993). Dari itu, dapat diperkatakan bahawa Sejarah Melayu ini dapat dikatakan sebagai sumber sejarah yang baik, baik dari segi budaya,cerminan struktur masyarakat dan terutama sekali sejarah pemerintahan. Sastera sejarah mempunyai dua bentuk cerita: yang bersifat imaginasi sematamata dan juga yang bersifat fakta yang benar (Sham, 1994). Juga ada cerita yang mempunyai pencampuradukkan kedua-dua bahagian ini. Akan diperbincangkan di sini adalah keagungan karya ini sebagai sumber sejarah dari tiga segi yang diutarakan: iaitu budaya, cerminan struktur masyarakat dan sejarah pemerintahan.

8    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   9   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu      

3.2 Cerminan Struktur Masyarakat Sejarah Melayu banyak menceritakan, secara sengaja atau tidak, tentang struktur masyarakat orang-orang Melayu. Antaranya, ia menceritakan tentang golongan raja, hulubalang dan juga wanita. Satu tema penting yang dibawa oleh Sejarah Melayu adalah konsep waad yang membawa kedatangan konsep daulat dan derhaka dalam masyarakat Melayu di masa itu. Ia juga membawa kedatangan susun lapis masyarakat Melayu di zaman itu. Secara keseluruhan, teks kanon ini dapat memberi kita gambaran tentang masyarakat Melayu dizaman itu, serta memberi pengajaran kepada generasi-generasi yang akan datang. Susun lapis masyarakat Sejarah Melayu mencerminkan masyarakat Melayu di zaman lampau dengan menunjukkan struktur masyarakatnya. Ini adalah kesan dari pengaruh Hindu dan juga kesan dari waad yang terdapat di dalam Sejarah Melayu. Ini dapat dilihat dari rajah di bawah ini:

Raja   Pembesar  

Rakyat  Biasa  

Hamba  

Raja menduduki tempat teratas di dalam susun lapis masyarakat dan ini banyak ditunjukkan di dalam Sejarah Melayu. Ini dapat dilihat dalam cetera kesebelas di mana
9    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   10   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu    

apabila Raja Kecil Besar memeluk Islam, dia menitahkan agar semua rakyatnya memeluk Islam bersamanya (Shellabear, 1991). Ini menunjukkan kuasa Sultan sebagai tampuk kuasa dimana rakyat harus mengikuti perintahnya. Contoh contoh lain adalah adat-istiadat yang melarang rakyat daripada memakai pakain kuning, dan juga adat bersembah pada raja yang banyak diceritakan dalam Sejarah Melayu dan sekaligus meletakkan Sultan di tempat paling atas dalam susun lapis masyarakat. Kedudukan pembesar di tempat kedua boleh dilihat dalam contoh-contoh di mana Sultan memberi kuasa kepada pembesar-pembesarnya untuk menjalankan tugas-tugas penting dalam kerajaan. Contohnya, dalam cetera keduapuluh enam, Sultan mendengar nasihat Bendahara Paduka Raja apabila dia sudah gering (Shellabear, 1991). Sultan juga meninggalkan hal mempertahankan negeri ke dalam tangan Bendahara apabila diserang pihak Siam dalam cetera ketiga belas (Shellabear, 1991). Kedudukan hamba di tempat paling bawah sekali dapat dilihat dalam cetera keenam Sejarah Melayu (Shellabear, 1991) dalam penceritaannya tentang Badang. Badang merupakan seorang hamba yang sering disuruh menebas dan menebang oleh tuannya. Setelah mendapat kekuatan daipada muntah hantu dan menebas rimba yang besar hingga besar, maka dimerdekakanlah ia oleh tuannya. Dari itu, dapat difahamkan bahawa rakyat dapat diletakkan ditengah-tengah golongan hamba dan pembesar dan kemudian lengkaplah susun lapis masyarakat Melayu di zaman itu. Sejarah Melayu dapat menunjukkan susun lapis masayarakat Melayu walaupun ia tidak secara terang menerang menceritakan ia. Ini memperkuatkan hujah bahawa ia adalah sebuah kanon Melayu dan dapat menjadi satu sumber rujukan tentang struktur masyarakat Melayu di zaman itu.

10    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   11   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu    

Waad Waad membawa maksud janji. Waad yang dimaksudkan disini adalah perjanjian yang berlaku antara Sang Sapurba(yang mewakili raja-raja) dan Demang Lebar Daun(yang mewakili rakyat). Waad ini diceritakan dalam cetera kedua (Shellabear, 1991). Waad ini mempunyai beberapa kesan ke atas masyarakat Melayu zaman itu dan sekaligus penulisan Sejarah Melayu. Waad ini diadakan untuk kepentingan kedua-dua pihak. Raja diminta agar tidak dimalukan,dizalimi dan kalau dihukum bunuh pun biarlah berpandukan hukum syarak. Permintaan Demang Lebar Daun ini adalah pertama sekali, untuk melindung anaknya dari dimalukan sekiranya dia terkena penyakit kedal(seperti yang terjadi kepada isteri-isteri Sang Sapurba yang sebelumnya). Kedua, perjanjian ini adalah juga untuk melindungi dirinya, kerana Demang Lebar Daun adalah bekas seorang pemimpin dan amat kenal sekali akan kemungkinan seseorang raja itu berlaku zalim. Dari perspektif raja pula, Sang Sapurba meminta bahawa institusi raja itu selalu dipatuhi walaupun ia berlaku zalim, dan kalau dilanggar waad, maka akan terkena tulah orang yang melanggar itu. Ini mendatangkan konsep daulat kepada raja, dan juga konsep derhaka kepada rakyat yang melanggar perjanjian itu. Konesp daulat dan derhaka ini banyak mewarnai Sejarah Melayu walaupun lebih banyak cerita yang menunjukkan berat sebelah kepada pihak diraja. Raja menzalimi rakyat Episod raja menzalimi rakyat ada ditunjukkan di dalam Sejarah Melayu. Ini bermakna, TunsSeri Lanang dalam mengusahakan Sejarah Melayu, walaupun mengaggungkan raja-kerana waad yang diikutinya, tetap menunjukkan keburukkan raja pada zaman itu dan sebelumnya. Raja yang menzalimi rakyat selalunya menerima balasan kerana telah melanggar waad yang termeterai diawal cerita Sejarah Melayu. Bagaimanapun, banyak contoh lebih memberatkan waad ini kepada pihak raja. Pada permulaan Sejarah Melayu
11    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   12   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu    

dalam cetera kesepuluh (Shellabear, 1991), Paduka Seri Maharaja telah membunuh Tun Jana Khatib, seorang ahli tasawwuf dari Pasai keran cemburu dengan kelakuannya memperlihatkan kepandaian kepada isteri baginda. Oleh kerana menzalimi rakyat, negeri baginda telah diserang todak sebagai balasan melanggar waad yang termeterai. Dalam cerita yang sama juga, setelah todak menyerang, seorang gundik raja telah disula akibat fitnah. Balasan raja kerana melanggar waad di dalam cetera ini agak berat sebelah walaupun Raja Iskandar Shah telah kehilangan negeri Singapura ditangan Majapahit, beliau telah menjumpai sebuah negeri yang baru yang akan menjadi lebih besar dan berkuasa dari kerajaan Singapura, iaitu kerajaan Melaka. Ini menunjukkan bahawa teks Sejarah Melayu, walaupun bertujuan mengagungagungkan raja, tetap menunjukkan kelemahan raja dan juga memperingatkan raja-raja seterusnya agar berlaku adil dan tidak memalukan rakyat jelata. Sebagai sebuah teks kanon, mesej sedemikian dapat disampaikan dengan cara yang beralas dan menjadi semacam satu peringatan buat raja yang memerintah. Rakyat menderhaka terhadap Sultan Buku Sejarah Melayu juga berfungsi untuk memperingatkan kaum rakyat serta pembesar-pembesar untuk terus mematuhi dan taat kepada raja mereka. Setelah idea ini diutarakan oleh waad yang disampaikan, ia diperkuatkan lagi dengan idea cerita-cerita yang menunjukkan akibat menderhaka kepada raja, iaitu si penderhaka akan terkena tulah. Ini menjadi peringatan kepada generasi akan datang dan memberi gambaran akan pemikiran masyarakat Melayu pada zaman itu lalu sekaligus memperkuatkan lagi hujah bahawa Sejarah Melayu adalah sebuah kanon Melayu. Contoh yang menunjukkan kuasa tulah terhadap penderhaka adalah seperti dalam cetera kesepuluh (Shellabear, 1991) di mana Sang Rajuna Tapa yang menderhaka kepada raja
12    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   13   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu    

dengan menipu tentang jumlah beras yang ada serta dan juga membuka pintu kota telah menerima tulah. Rumahnya telah diterbalikkan dan dia dan keluarganya telah menjadi tanah.

3.2 Cerminan kedudukan wanita Sebagai teks kanon, kita dapat memahami dan mengetahui kedudukan dan tugas wanita di zaman itu dari teks Sejarah Melayu walaupun ia tidak menceritakannya secara tersendiri dan tidak menceritakannya secara sengaja. Sejarah Melayu ada menceritakan tiga kumpulan wanita yang berbeza, iaitu wanita kampung, wanita istana dan akhir sekali wanita ajaib (Zaleha, 1998). Wanita Kampung Sejarah Melayu, walaupun berkisar sekeliling raja-raja, ada juga menceritakan sedikit tentang wanita kampung dan aktiviti iktisad mereka. Di dalam cetera kedua, diceritakan tentang adik beradik Wan Empuk dan Wan Malini yang mempunyai perhumaan sekaligus menunjukkan ativiti ekonomi mereka iaitu berhuma (Shellabear, 1991). Ada juga diceritakan dalam cetera keduapuluh sembilan tentang seorang pelulut yang membantu Hang Nadim. Ini menunjukkan bahawa pada zaman itu ada juga aktiviti ekonomi yang dilakukan wanita seperti ini, iaitu menghasilkan bedak wangi. Ia juga mencerminkan satu sifat wanita kampung yang keinginan memperoleh emas ataupun kesenangan-kerana dengan menolong Hang Nadim dia tahu akan diupah kerana Hang Nadim datang untuk menunaikan kehendak Sultan. Meskipun sedikit, Sejarah Melayu ada memberi gambaran tentang kehidupan dan kegiatan ekonomi wanita dizaman itu. Ia juga mewarnai wanita kampung ini sebagai mempunyai perasaan; sifat tamak yang ditonjolkan pelulut, dan sifat takut yang ditunjukkan Wan Empuk dan Wan Malini. Sememangnya ia tiada huraian yang panjang lebar tentang
13    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   14   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu    

wanita kampung tetapi masih dapat kita memahami tugas wanita di zaman itu. Contoh yang dikemukan dalam cetera kedua tentang Wan Empuk dan Wan Malini juga dipersetujui oleh Geertz (Geertz, 1961), di mana dia setuju dengan hidup orang Melayu dan Jawa yang berhuma di zaman itu. Dia juga ada mengatakan bahawa wanita Jawa dizaman itu dapat bekerjasama dengan seorang wanita lain, seperti contoh adiknya. Ini jarang pula diperlihatkan dalam orang lelaki (Geertz, 1961) dan juga dapat dilihat di dalam SM yang kurang memperlihatkan dua lelaki yang bekerjasama di bawah satu bumbung seperti wanita yang dipaparkan di dalams cetera kedua-iaitu Wan Empuk dan Wan Malini. Sumber ini dapat dipergunakan walaupun ia membincangkan tentang wanita Jawa, struktur masyarakat Jawa lebih kurang sama dengan masyarakat Melayu. Wanita Istana Sebagai sebuah karya yang bersifat istana sentrik,banyak diceritakan tentang wanita yang ada sangkut paut dengan istana. Ini termasuk wanita yang mempunyai hubungan langsung dengan raja dari segi kekerabatan ataupun perkahwinan, wanita yang bersangkut paut dengan pembesar istana serta wanita yang bertugas di istana sebagai dayanag-dayang dan juga lain-lain. Ia banyak menceritakan tentang wanita dan juga fungsi di dalam masyarakat itu. Dalam Sejarah Melayu ia ada menceritakan tentang wanita yang digunakan untuk mengeratkan hubungan antara keluarga dan juga negeri. Raden Galoh Cendera Kirana telah dikahwini oleh Sultan Mansor Shah untuk menjalinkan hubungan antara Melaka dan Majapahit. Begitu juga dengan perkahwinan antar Sultan Mansur dan Hang Li Po yang bertujuan untuk mengeratkan hubungan antara Melaka dengan Negara Cina. Di sini, wanita digambarkan sebagai alat untuk memperatkan dua kerajaan yang berbeza. Dari segi hubungan dengan Majapahit, Melaka mungkin inginkan persahabatan kerana kedua-dua empayar ini
14    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   15   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu    

dianggap besar dan makmur dizaman itu. Persahabatan dengan Cina pula diadakan untuk perlindungan kerana Cina dahulu dianggap sebagai kuasa besar di benua Asia ini. Wanita juga berfungsi mengeratkan hubungan antara keluarga didalamcontoh cetera ketiga belas di mana Tun Kudu yang dikahwinkan dengan Seri Nara Diraja telah mebuat Tun Perak berbaikbaik semula dengan Seri Nara Diraja keran Tun Kudu merupakan saudaranya. Wanita juga dicerminkan sebagai hadiah kepada lelaki. Contohnya Makhdum Muda telah dianugerahi Dang Bibah dan Dang Bunga kerana telah menjawab sebuah kemusykilan agama yang disampaikan oleh Sultan Mansor Shah dalam Cetera Kedua Puluh. Hang Nadim juga telah dianugerahi Cobak oleh Sultan Mahmud Shah kerana berjaya merampas Tun Teja. Satu lagi contoh adalah Sultan memberi Tun Kudu kepada Seri Nara Diraja walaupun Tun Kudu merupakan isterinya. Ini memperlihatkan kuasa wanita sebagai pengaman keadaan, mengamankan keadaan di antara dua lelaki iaitu Tun Perak dan Seri Nara Diraja. Wanita juga digambarkan sebagai alat pemuas nafsu seks didalam cerita ini walaupun tidak ketara ditonjolkan ataupun diceritakan secara terperinci. Contohnya adalah isteri Tun Biajid yang berzina dengan Sultan Mahmud dalam cetera keduapuluh enam. Ini juga menunjukkan cerminan bahawa wanita dizaman itu terlibat secara aktif didalam menjalinkan hubungan seks (Reid, 1988). Wanita juga digambarkan sebagai pemegang paksi kuasa negeri. Ini jarang ditonjolkan tetapi dapat dilihat ketara dimana Tun Fatimah enggan memberi anak kepada Sultan jika anaknya tiada dijanjikan sebagai pelapis raja. Ini menonjolkan kebijaksanaan wanita dizaman itu, dan juga menekankan tugas wanita sebagai pemberi zuriat kepada lelaki hinggakan Sultan sanggup bersetuju dengan wanita. Ini menunjukkan kekuatan dan kepintaran wanita dalam mempergunakan kemahuan sesorang lelaki itu,lebih-lebih lagi kerana ia seorang Sultan-menunjukkan kuasa wanita diatas lelaki.
15    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   16   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu    

Secara kolektif, kita dapat melihat susun lapis dan juga perwatakan wanita didalam Sejarah Melayu. Ini yang mengagungkan lagi teks Sejarah Melayu kerana sememangnya, dalam pelbagai teks klasik yang lain, jarang pun diceritakan tentang wanita. Wanita Ajaib Sejarah Melayu juga ada menceritakan tentang wanita yang bersifat ajaib. Contoh yang paling ketara adalah Puteri Gunung Ledang. Di sini, beliau telah membodoh-bodohkan Sultan Mahmud dengan meminta barang-barang mustahil sebagai hantaran. Ini menyedarkan Sultan Mahmud kerana dia tidak kesampaian menghadiahkan darah anaknya sendiri. Dapat disimpulkan bahawa tugas wanita disini adalah sebagai penyedar, dan juga mengingatkan kepada Sultan bahawa dia tidak mampu memiliki semuanya. 3.3 Cerminan budaya Melayu Sejarah Melayu banyak menceritakan secara sengaja atau tidak tentang budaya orang Melayu. Contohnya, ia ada menceritakan tentang budaya menindik anak perempuan dikalangan anak-anak perempuan Melayu. Ia juga menceritakan secara mendalam lagi adatadat perkahwinan yang dijalankan oleh orang Melayu. Di peringkat istana pula, kita dapat fahami adat-istiadat istana, seperti contoh dalam cetera kedua, bagaimana usulnya panggilan apabila menghadap dengan raja. Ia juga mengandungi cerita tentang cara-cara Sultan ditabalkan, menggunakan alat-alat nobat dan juga pembacaan ciri(mentera bagi pertabalan raja). 3.4 Cerminan Pengaruh Dari membaca Sejarah Melayu juga, dengan pengetahuan sedikit tentang budaya Arab dan juga budaya Hindu, kita dapat lihat pengaruh-pengaruh mereka di dalam kehidupan masyarakat Melayu di zaman itu.
16    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   17   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu    

Pengaruh Hindu Pengaruh Hindu terang kelihatan didalam Sejarah Melayu. Banyak nama-nama yang menggunakan nama Hindu. Contohnya adalah anak-anak Raja Suran iaitu Kerisyna Pendita dan juga Nila Utama. Nama Kerisyna Pendita datangnya daripada kepercayaan Hindu akan Krisyna sebgai seorang dewa dan Nilla Utama datang dari nama bidadari Tilottama (Dr Mana Sikana, 2007). Unsur penjelmaan, seperti Puteri Tunjung Buih dan juga Bat yang muncul daripada muntah lembu putih ini adalah unsur-unsur Hindu dan sekaligus mencerminkan bahawa masyarakat Melayu di zaman itu banyak dipengaruhi unsur-unsru Hindu. Pengaruh Islam Sejarah Melayu menceritakan tentang kedatangan Islam ke alam Melayu, waluapun ramai sarjana berpendapat bahawa cerita ini dicampuradukkan dengan mitos, kita masih dapat mengetahui di dalam era bilakah Islam sampai ke Melaka, kerana kita Melaka diislamkan didalam zaman pemerintahan Sultan Muhammad Shah atau Raja Kecil Besarnama pra Islamnya. Ia juga mengandungi banyak junjungan dan puji-pujian dalam bahasa arab, contohnya: zilullahi fil a’lam, iaitu yang dianugerahi tuhan dengan pengetahuan. Pujian ini diletakkan selepas nama-nama sultan untuk memuji mereka.

17    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   18   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu    

4.1 Nilai kesusasteraan Sejarah Melayu banyak mengandungi unsur-unsur sastera. Ini adalah satu lagi unsur yang menambah ke arah keagungan teks ini. Ia menunjukkan pemerolehan bahasa dan juga struktur cerita yang amat matang dan sekaligus memartabatkannya sebagai sebuah teks kanon. Ini dapat dilihat dalam teknik penceritaan dan juga gaya bahasanya 4.2 Teknik Penceritaan SM mengandungi pelbagai teknik penceritaan yang dapat memukau dan mengekalkan minat si pembaca. Antaranya adalah unsur pathos atau kepiluan,unsur humor, unsur pengembaraan.. Unsur Pathos Unsur ini dapat menarik perhatian pembaca dengan meninggalkan kesan kesedihan keatas pembaca. Terdapat dua cara ia ditunjukkan didalam cerita ini. Cara pertama adalah melalui pertuturan dan cara kedua melalui tingkah laku watak di dalam cerita. Melalui pertuturan, SM menunjukkan dua contoh, kedua-duanya berbentuk wasiat. Satu adalah wasiat Sultan Mansur Syah kepada pembesar-pembesar negeri sebelum baginda mangkat, dan satu lagi adalah wasiat Bendahara Paduka Raja sebelum kematiannya. Biasanya, wasiat ini dapat menimbulkan kesedihan kerana watak itu diamabang maut tetapi masih dapat bertutur perkara-perkara yang serius dan menunjukkan kemuliaan hatinya. Melalui tindakan dan perbuatan, kita dapat lihat kesedihan dalam beberapa episod. Contohnya adalah kematian Hang Kasturi yang dibunuh sahabatnya sendiri, iaitu Hang Tuah. Kita dapat merasakan kesedihan ini kerana dia telah dibunuh sahabat sendiri.

18    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   19   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu    

Unsur Humor Unsur Humor dapat memikat si pembaca dengan mencuit hati orang yang membaca. Antara contohnya ialah dimana istana sultan terbakar dan penulis menceritakan tentang gelagat anak-anak pembesar yang lucu-lucu hinggakan diberi gelaran, seperti Tun Mai Hulat Bulu-kerana bulunya asyik terbakar apabila cuba menyelamatkah harta dan Tun Ibrahim Pusing Langit Berkeliling kerana taku hendak memasuki istana dan hanya mengelilingi kawasan istana. Satu lagi contoh adalah dalam cetera ketigapuluh dua dimana Makhdum Sadar Jahan mengajar bahasa Arab kepasa Tun Mai Hulat Bulu. Humor disini diperlihatkan apabila Tun Mai mencabar Makhdum untuk menyebut perkataan Melayu tetapi beliau gagal akibat lidah yang berlainan. Unsur Pengembaraan SM banyak unsur pengembaraan. Diantara yang ketara adalah pengembaraan Raja Iskandar ke tanah Hindi, Raja Suran ke kerajaan bawah laut Dika, pengembaraan Seri Teri Buana ke Singapura, pengembaraan Raja Iskandar Shah ke Melaka dan diakhir cerita, pengembaraan Sultan Mahmud ke Pulau Bintan. 4.3 Gaya bahasa Pemilihan Kata SM banyak menggunakan bahasa klasik yang ternyata mengindahkan lagi cerita, dan juga sebagai penanda wacana. Ada perkataan pembuka cerita, kata penyambung cerita dan kata yang menunjukkan peredaran masa. Kata pembuka cerita adalah seperti alkisah,sebermula dan tersebut. Kata penyambung pula adalah syahdan dan adapun. Akhir sekali adalah kata yang menunjukkan peredaran masa sperti maka dan hatta. Ada juga kata-

19    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   20   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu    

kata lain yang sudah jarang digunakan didalam bahasa moden kita seperti contoh: kedal,tulah dan berkendak. Unsur Perbandingan Unsur perbandingan ini dapat membawakn gambaran tentang sesuatu keadaan itu kepada pembaca. Contohnya, dalan cetera kesepuluh, SM menceritakan peristiwa Singapura dilanggar todak dengan membandingkan penyerangan todak itu ‘seperti hujan datangnya’ (Shellabear, 1991). Penggunaan Puisi Puisi juga digunakan di dalam SM. Dua contoh puisi tercerita didalam cetera kesepuluh. Puisi pertama digunakan untuk menceritakan tentang peristiwa Singapura dilanggar todak iaitu: Carik baju raja, Dilompati todak; Bukan disahaja, Kerana akal budak. (Shellabear, 1991) Satu lagi puisi digunakan untuk menceritakan pembunuhan Tun Jana Khatib. Penggunaan puisi ini mengindahkan lagi penceritaan tentang sesuatu peristiwa itu. 5.0 Penutup Secara tuntas, dapat diperkatakan bahawa teks Sejarah Melayu adalah sebuah teks kanon kerana tiga sebab iaitu: perkembangan dan debat tentang teks; sebagai cerminan masyarakat Melayu di waktu itu dan akhir sekali sebagai teks yang kaya dengna unsur sastera. Dapat dirumuskan bahawa teks yang primitif yang digubal menjadi sebuah teks yang panjang dan lengkap menunjukkan keagungan teks tersebut, hinggakan berlainan masyarakat
20    

Khairul  Anuar  bin  Ibrahim   21   Sulalatus  Salatin:  Sebuah  Kanon  Melayu    

menggunakan variasi yang berbeza-beza. Pendapat yang berbeza-beza antara sarjana-sarjana juga menunjukkan peri pentingnya teks ini hingga harus diperdebatkan. SM juga dapat mencerminkan hidup orang Melayu dan memperkuatkan lagi hujahan bahawa ia adalah sebuah teks kanon. Ia menunjukkan susun lapis masyarakat serta cerminan tentang masyarakat Melayu dizaman itu, baik dari segi sifat dan tugasan dan juga dari sistem kepercayaan. Akhir sekali, sebagai sebuah teks kanon, ia mengandungi banyak unsur sastera yang baik dan dapat menarik minat pembaca. Dari itu, dapatlah diakatakan bahawa Sejarah Melayu, adalah teks kanon Melayu, dan mungking teks yang teragung yang pernah dimiliki orang Melayu dizaman itu serta zaman mendatang.

Bibliography  
Dr  Liaw,  Y.  F.  (1993).  Sejarah  Kesusasteraan  Melayu  Klasik.  Jakarta:  Penerbit  Erlangga.   Dr  Mana  Sikana.  (2007).  Teras  Sastera  Melayu  Tradisional.  Selangor:  Terbitan  Pustaka  Karya.   Geertz,  H.  (1961).  The  Javanese  Family:  A  study  of  kinship  and  Socialization.  New  York:  The  Free   Press  of  Glencoe.   Oxford  University  Press.  (2008).  Ask  Oxford.  didapatkan  Oktober  30,  2008,  from  Ask  Oxford:Canon:   http://www.askoxford.com/concise_oed/canon_1?view=uk   Reid,  A.  (1988).  Sexual  Relations.  dalam  Southeast  Asia  in  the  Age  of  Commerrce  1450-­‐1680  volume   1.  Yale  University  Press.   Sham,  A.  H.  (1994).  Perbandingan  Sejarah  Melayu  dengan  Hikayat  Hang  Tuah.  Kuala  Lumpur:  Masa   Enterprise.   Shellabear,  W.  (1991).  Sejarah  Melayu.  Petaling  Jaya:  Penerbit  Fajar  Bakti  Sdn  Bhd.   Zaleha,  S.  (1998,  Ogos).  Identiti  dan  Citra  Wanita  Berasaskan  Sejarah  Melayu.  Dewan  Sastera  ,  pp.   32-­‐37.    

21    

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful