una, Incep eu prin a posta primele rezolvari. GRUPA III – Categoria VIII – Analiza diagnostic a intreprinderii 1.

(7) Analizati pozitia financiara a unei intreprinderi din domeniul consultantei financiarcontabile care prezinta urmatoarea situatie financia Indicator 31.12.n Imobilizari 2.000 Stocuri 1.000 Creante 20.000 Disponibilitati 300 Capitaluri proprii 20.000 Datorii mai mari de 1 an 2.000 Datorii de exploatare 1.300 Datorii bancare pe termen foarte scurt 0 Rezolvare: ANC = POZITIA FINANCIARA ANC= TA – TD = 23.300 - 2000 – 2300 = 20.000 O situatie neta pozitiva inseamna o crestere a capitalurilor proprii,o gestiune sanatoasa a firmei. GRUPA III – Categoria III – Expertize contabile 1. (4) Ce intelegeti prin calitatea expertizelor contabile? Rezolvare: Calitatea expertizelor contabile este unul dintre principiile care exprima faptul ca expertul contabil rebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a acceptat cu constiinciozitate, devotament, corectitudine si impartialitate. Expertizele contabile trebuie sa fie utile celor care le-au solicitat. Voi ati mai rezolvat ceva? Ce timp scurt avem, 30.11.2010, ar trebui sa ne grabim

2.(197) In luna X a exercitiului N , societatea A primeste materii prime de la furnizor fara factura , evaluate la pretul de 1.000 lei, tva 25% .In luna Y se primeste factura :pret de cumparare 1.200 lei , tva 25%.Care sunt inregistrarile contabile? Raspuns: a)achizitia marfurilor fara factura

% = 408 1.250 300 1.000 4428 250 b)primirea facturii 408=401 1.250 4426=4428 250 % =401 250 300 200 4426 50 3.(188.) O societate comerciala este subventionata , pentru o investitie cu caracter social , de la bugetul statului , in baza unui contract de 3.000 u.m.Suma primita este folosita integral pentru achizitia unui utilaj in anul current de 5.000 u.m ,tva 25%.Sa se inregistreze primirea subventiei , achizitia utilajului si amortizarea lui in primul an de functionare, stiind ca durata de functionare este de 5 ani , amortizabil liniar. Raspuns: -primirea subventiei 445 = 131 3.000 -incasarea subventiei 512 = 445 3.000 -achizitia utilajului % = 404 6.250 213 5.000 4426 1.250 -plata datoriei fata de furnizor 404 = 5121 6.250 -amortizarea utilajului la sfarsitul primului an 681 = 2813 1.000 1.(13)Activitatea de vanzare , la nivelul unei entitati presupune: a) Implementarea strategiilor de marketing ; b) Atingerea sau depasirea vanzarilor intr-o maniera eficienta ; c) Predarea in timp util a comenzilor de la cleinti departamentului care se ocupa cu prelucrarea lor. Identificati si enumerate riscurile ce pot sa apara si definite procedurii de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. Raspuns: Vânzarea, ca activitate cu continut problematic complex prin intermediul tehnicilor si modalitătilor specifice, are drept scop fructificarea cu maximum de eficientă a rezultatelor productiei, trecerea acesteia în consumul final în cel mai scurt timp posibil, contribuind astfel la valorificarea întregului potential tehnicoproductiv de care dispune firma în permanenta misiune de a oferi cumpărătorului marfă de

calitate. RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN De a vinde bunuri clienţilor îndoielnici Verificarea clientului prin cerere de referinţe Client din partea băncii sau a colaboratorilor cunoscuti. modalitătile practicate de producător-furnizor pentru desfacerea produselor sale . calitativ si al comenzii De a realiza vânzări fără a pune la zi situaţia stocurilor Completarea fisei de magazie De a accepta comenzi fără a avea stocuri disponibile Verificarea nivelului stocurilor prin asigurarea unui stoc minim stabilit De a face livrări de bunuri care nu sunt “recunoscute”de către clienţi din punct de vedere calitativ. sfera de utilitate . a preturilor si a reducerilor (dacă sunt acordate de persoana autorizată) De a trimite bunuri care nu sunt conforme cu comanda Bunurile trimise trebuie să aibă comenzi semnate de persoane autorizate De a trimite bunuri neconforme din punct de vedere cantitativ si calitativ al comenzii Examinarea bunurilor din punct de vedere cantitativ. din magazinele si depozitele proprii sau ale retelei comerciale publice. Întreprinderea producătoare trebuie să-si programeze un raport corespunzător între volumul productiei de fabricat în timp si nivelul stocurilor de produse finite care urmează a fi asigurat pentru realizarea unei desfaceri continue si evitarea rupturilor de stoc. Verificarea permanentă a soldului clientilor si stabilirea unui sold maxim De a vinde bunuri pentru preţuri care nu sunt autorizate şi a acorda reduceri care nu sunt în concordanţă cu procedurile societăţii. caracteristicile si potentialul de cumpărare ale clientilor. cantitativ şi al comenzii Verificarea semnăturii de primire de câtre client a facturii sau a documentului care atestă livrarea (avizul de însotire a mărfii) De a avea clienţi îndoielnici fără a înregistra un provizion Verificarea scadentarului soldurilor clienti si urmărirea recuperării debitelor restante de la clientii îndoielnici Plăti efectuate care nu sunt înregistrate Verificarea înregistrării plătilor. Indiferent de calea prin care se asigură vânzarea produselor. urmată sau nu de onorarea imediată a acesteia -la cecere neprogramată. Calea prin care se vând produsele este în functie de natura produselor. fie din producia curentă. Verificarea notei de comanda (dacă are nr. căile de distributie utilizate. Livrările câtre diferiti clienti se pot face fie din stocurile de produse finite. a conditiilor de executie si de desfacere etc.de înregistrare si este făcută de persoana autorizată). a celei de informare a viitorilor utilizatori despre caracteristicile produselor. la termenele si în conditiile solicitate si nu în ultimul rînd asigură un cîstig real cel putin pe măsura eforturilor. respectiv a facturilor emise . un rol definitoriu în extinderea vânzărilor în economia de piată revine actiunii de promovare. dar previzibilă. Vânzarea produselor se poate face: -pe bază de contract comercial încheiat anticipat la cererea clientului -pe bază de comandă anticipată fermă.

000 lei cazare Tva aferent cazarii = 612. . pragurile de semnificaţie determinate pentru controlul fiecărei secţiuni din situaţiile financiare permite orientarea programelor de muncă spre riscurile existente.23 Tva aferent venitului obtinut = 64. Pentru determinarea pragului de semnificaţie pot fi utilizate diferite elemente de referinţă: capitalurile proprii. a situaţiei financiare şi a patrimoniului intreprinderii. rezultatul net. în timp ce două cifre alternative de 250 mii lei şi 500 mii lei par să fie substanţial diferite şi probabil vor duce la o evaluare destul de diferită a societăţii.698. aceasta evită angajarea în lucrări care nu vor servi la fundamentarea opiniei asupra situaţiilor financiare.588. stabilirea unor praguri de semnificaţie permite: . De exemplu.justificarea deciziilor referitoare la opinia emisă. Altfel spus. La sfârşitul misiunii. La începutul misiunii. inferioare pragului global pentru a ţine cont de cumulul posibil al erorilor constatate. stabilirea unui prag global de semnificaţie este necesar pentru a determina domeniile şi sistemele semnificative.500. Rezolvare: În general. prin stabilirea mai corectă a eşantioanelor de control.000. Definirea pragului de semnificaţie permite auditorului încă de la începutul activităţii (misiunii) .33 lei GRUPA II – Categoria II – Auditul statutar al situatiilor financiare 3. Ca urmare. . mărimea unei sume peste care auditorul consideră că o eroare. adică nivelul de eroare sub care înţelegerea şi interpretarea situaţiilor financiare nu vor fi afectate semnificativ.502. pragul de semnificaţie reprezintă ceea ce în contabilitatea anglo-saxonă poartă denumirea de materialitate. o inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea şi sinceritatea situaţiilor financiare. diferenţa dintre un profit net de 499mii lei şi unul de 500 mii lei nu pare să influenţeze evaluarea unei societăţi comerciale. (17) Definiti termenul de prag de semnificatie.(6) : 700.000 lei micul dejun 612.110.10 lei Tva aferent mic dejun = 87. pragul global permite auditorului să aprecieze dacă erorile constatate trebuie să fie corijate sau să facă obiectul unei menţiuni în raport. cât şi imaginea fidelă a rezultatului.evitarea lucrărilor inutile.fiscalitate Rezolvare3.970.orientarea mai bună şi planificarea misiunii.000 / 1. cifra de afaceri etc.000.532.500. prin prag de semnificaţie se înţelege nivelul.500.000 *12.5% = 87.24 = 13. în general. Aceste praguri sunt.000 / 9% = 50. dacă intreprinderea refuză să le corijeze. În cursul misiunii.

fiind utilizat pentru distribuirea dividendelor. .000 lei Ramonazena.000 .000) – ( 2. Altcineva a mai rezolvat ceva? Ce am mai rezolvat aseara: GRUPA II .capital social: 10.000 + 3.10.000.1. mie imi dau alte sume.000 + 5.000 + 1.cheltuieli in avans pentru abonamente la reviste de specialitate: 1. din care 4.rezultat reportat: 5.000*5% = 50.cheltuieli de cercetare: 10.000.000 destinate crearii unui produs pentru inlocuirea altuia care va iesi de pe piata anul urmator .000.000 .1% la rezerve statutare.000 u. nu prea sunt corect calculate valorile la TVA. în scopul de a putea emite o opinie fără rezerve.000 . Multumim bica si pt rezolvarile tale.000 Cotă impozit pe profit: 16%. . (197) Sa se determine activul net contabil corectat pe baza urmatoarelor informatii: . Restul se reportează în exerciţiul următor.000 Rezolvare: Activul net corectat = Capital propriu &plusmn. Profitul se repartizează astfel: .000. iar la sfârşitul misiunii să aprecieze dacă anomaliile pe care le-a descoperit trebuie să fie corectate în cadrul exerciţiului. la fiscalitate.000 Rezultat brut profit: 1.EVALUAREA INTREPRINDERILOR 2.rezerve: 3.000 la alte rezerve. Calculăm rezerva legală: .CATEG IV .la rezerve legale.000 + 6. cea cu hotel palace.sale să aprecieze mai bine sistemele şi conturile susceptibile să conţină erori sau inexactităţi semnificative.000) = 9. Diferente din reevaluare = (10.cheltuieli de constituire: 2.m .000 . 4(201)Efectuati inregistrarile contabile aferente situatiei de mai jos: Capitalul social este de 2. 3(problema 6).

000 lei 4426 500 lei b) inregistrarea achizitiei mijlocului fix si a cheltuielilor cu transportul acestuia pe baza facturii : % = 404 18.. Se calculează rezervele statutare: (1000.000*16%)*1% = 8.500 Închiderea contului 121 la inceputul anului anterior: 121 = 129 840. O societate comerciala achizitioneaza un mijloc fix in urmatoarele conditii :valoarea avansului acordat 2.000 lei .000 lei .000*20% = 400.000.400 Rămas din profit: 840.400 + 10.000 – (50.000 GRUPA I.000 lei .2.000 – 1.000 La 01.400 1061 “Rezerve legale” 50.CATEGORIA I .750 lei .12.N+1: Înregistrarea reportării profitului: 129 “Repartizarea profitului” = 117 “Rezultatul reportat” 682. cheltuieli de transport 1.500 lei 232 2. tva 25 %.500 Înregistrarea acordării dividendelor: 117 “Rezultatul reportat” = 457 “Dividende de plată” 682. Rezolvare: a) inregistrarea avansului acordat furnizorului de imobilizari pentru achizitia mijlocului fix: % = 5121 2.000) = 771.000 + 8. pret de cumparare al mijlocului fix 14.2(20) 2. achizitia si plata furnizorului .000.400 1068 “Alte rezerve” 10.000 Se alege suma cea mai mică: 50.000 1063 “Rezerve statutare sau contractuale” 8.(20).01.000.N: Înregistrarea repartizării profitului: 129 “Repartizarea profitului” = % 68.600 La 31. Sa se inregistreze avansul acordat .

TVA 19%. respectiv “Alte cheltuieli de exploatare”.000. 45 (3).000 lei 4426 28. după caz. ca venituri sau cheltuieli.750 lei c) se deconteaza fatura anterioara . retinandu-se avansul acordat si se storneaza tva aferent avansului : 404 = % 18. Schimbul se face cu o sultă de 30.800 lei 6583 = 2111 100. inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate ca valoare netă. 7583 = 6583 100.500 lei 2111 150.000 lei 4426 3. Valoarea justă a terenului cedat de Alfa este de 120.800 lei 7583 120. pe baza documentelor justificative. câştigurile sau pierderile obţinute în urma casării sau cedării uneiimobilizări corporale trebuie determinate ca diferenţă între veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa neamortizată.500 lei . Valoarea justă a terenului primit este de 150. Care este incidenţa aplicării OMFP 3055/2009? Raspuns: În Ordinul 3055/2009. costul de achiziţie fiind de 100. Schimbul presupune schimb de facturi.000 lei 4427 22.la elementul “Alte venituri din exploatare”.000 lei 4426 500 lei Întreprinderea Alfa schimbă un teren situat în Timişoara cu un alt teren al societăţii Beta situat în Bucureşti.000 lei.250 lei 232 2. cu înregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operaţiunilor. se precizează: "În cazul schimbului de active.000 lei În articolul 115 (2) din Ordinul 3055/2009 se precizează că.000 lei şi 7583 = 121 20. în contabilitate se evidenţiază distinct operaţiunea de vânzare/scoatere din evidenţă şi cea de cumpărare/intrare în evidenţă. în contul de profit şi pierdere. în scopul prezentării încontul de profit şi pierdere.000 lei.000 lei b)primirea terenului din Bucureşti: % = 404 178. după caz.213 15.000 lei." a)cedarea terenului din Timişoara: 461 = % 142.750 lei 5121 16.

.... evaluate la pretul de 1....... Societatea utilizeaza metoda amortizarii liniare pentru determinarea rezultatului contabil si metoda ... 01:30 AM Trimis la #17 5. Activul are o durata de viata de 4 ani si o valoare reziduala nula.000 lei.500 lei 461 142..700 lei 2.......c)regularizarea creanţei şi a datoriei şi plata sultei: 404 = % 178....000 4428 250 b) primirea facturii 408 = 401 1.......... In luna X a exercitiului N. mussette Nov 16 2010...... TVA 25%................250 4426 = 4428 250 % = 401 250 300 200 4426 50 ...250 300 1. societatea A primeste materii prime de la un furnizor fara factura......... O societate achizitioneaza pe 22 decembrie N – 1 un utilaj in valoare de 30......... MACHIAJ IN IMAGINI: Vezi care sunt etapele unui machiaj in imagini . TVA 25%...200 lei.. Care sunt inregistrarile contabile? Rezolvare: a) achizitia marfurilor fara factura % = 408 1.......000 lei........ (61)....800 lei 5121 35........ In luna Y se primeste factura: pretul de cumparare 1....

m.000 u.n. si pret de inregistrare 400. Presupunem ca societatea Alfa obtine un rezultat contabil de 20. 11.000 dolari la un curs de schimb în momentul tranzacţiei de 2..m.m.n. Cum se inregistreaza in contabilitate impozitele curente si amanate urmare a utilizarii de metode diferite de amortizare din punct de vedere contabil si fiscal? 1. Societatea ABC achiziţionează un hotel cu durata de viaţă utilă de 30 de ani. Ulterior. La data de 01. B) nu se restituie ambalajele.000 de obligaţiuni pentru un preţ unitar de 100 u.n. pot intervene 2 cazuri: A) se restituie ambalajele. este plătită la data de 31 octombrie anual. O societate are înregistrate venituri anuale din vânzări de bunuri în sumă de 15. dar se cunoaşte că aproximativ 3% din bunurile tranzacţionate sunt returnate. Sa se efectueze inregistrarile contabile atat in contabilitatea furnizorului cat si a clientului. Care vor fi efectele în situaţiile financiare conform IAS 18 „Venituri"? 12.05. impreuna cu ambalajele aferente care circula in sistem de decontare. Se mai cunoaşte că societatea practică un adaos mediu la total vânzări de 15% din preţul de vânzare.m.: 114.m.000 lei.282 amortizarii accelerate pentru determinarea rezultatului fiscal.4 ROL/dolar? Cum va fi afectat fluxul de numerar? 14..m.N o societate a achiziţionat 1.000 u. TVA 25%.000 u. Dobânda în sumă de 20. amortizabil linear pentru valoarea de 200. in valoare de 25. Ce înregistrări va contabiliza o societate care importă mărfuri în sumă de 10. Cum se vor reflecta costurile ulterioare cu privire la renovarea exteriorului.000 u. (173) Un furnizor livreaza marfuri la pret de vanzare de 500. Care vor fi incidenţele în situaţiile financiare ale exerciţiului N conform IAS 18 „Venituri"? 13. în momentul plăţii cursul fiind de 2.6 ROL/dolar. precum şi cele efectuate pentru .000 lei pentru fiecare urmatorii 4 ani.Membru junior Grup: Members Postari: 24 Inregistrat pe: 6-January 07 Membrul Nr.000 u..

700 u.m. Un echipament tehnic este cumpărat în anul N-2 pentru 16. La sfârşitul anului N valoarea recuperabilă este de 9. Recepţionarea şi punerea în funcţiune are loc la începutul anului 2008.000 u.extinderea hotelului cu încă două etaje? 15.000 lei.000 lei. remiză 500 lei.000 lei. amortizarea cumulate până la sfârşitul anului N+2 ar fi fost de 18.. inclusiv TVA. Care sunt consecinţele asupra contului de profit şi pierdere în anul N şi în anul N+1? 16.000 u. 19.000 u.. scont de decontare 2%.000 u. La sfârşitul anului N+2. stabilindu-i-se o amortizare în sistem linear pe o perioadă de 8 ani.000 lei. de 12. În anul N+1. Determinaţi valoarea costului de achiziţie pentru un sortiment de mărfuri dintr-o societate care practică vânzarea la preţ cu amănuntul dacă are o cotă medie de adaos de 20% şi valoarea încasată din vânzare este de 35.000 u. Se cumpără materii prime în valoare de 15. comision vamal 3%.000 u. 17. valoarea recuperabilă devine 12.m. valoarea recuperabilă este de 15.000 u. Societatea ABC deţine un soft în valoare de 30. (suma include TVA).000 u. se reestimează durata de viaţă rămasă la 3 ani. Dacă activul nu ar fi fost depreciat.m.m. iar amortizarea cumulată. costuri ale proiectului de amplasare 20. Determinaţi valoarea costului de achiziţie. Determinaţi valoarea costului de achiziţie conform IAS 16 „Imobilizări corporale". ştiind că durata de viaţă utilă nu se modifică şi amortizarea anului N+2 a fost de 3. Cum vor fi afectate situaţiile financiare ale anului 2004? .000 lei. La sfârşitul anului N+1. transport inclus în factură 1. achiziţionat în anul N. Se cumpără un utilaj în anul 2007 la preţul de 238.m.m.m.. Analizaţi efectele variaţiilor de valoare conform IAS 36 „Deprecierea activelor".. Se cunosc următoarele informaţii despre o linie tehnologică de extracţie a petrolului: preţ de cumpărare 300. cheltuieli salariale aferente gestionarului 4. transport pe parcurs intern 10.m..m. 20. 18.m.000 u.000 lei.

m.000 Obligaţiuni 10.N) 20*1.10.11. în momentul plăţii cursul fiind de 2. Achiziția reprezintă o ieșire de numerar de 10.05. acest provizion se va relua la venituri pentru sumele aferente adaosului bunurilor returnate.4 ROL/dolar? Cum va fi afectat fluxul de numerar? Raspuns 13. 14.000 lei Fluxul de numerar prezinta o diminuare.000 Venituri din dobânzi 10.m. este plătită la data de 31 octombrie anual. Societatea ABC achiziţionează un hotel cu durata de viaţă utilă de 30 de ani.000 titluri*6 luni / 12 luni = 10.62.6 ROL/dolar.N o societate a achiziţionat 1.m.04.000 în mai anul N.5 u.000 13.N – 31.Raspuns la ex.N) 20*1. Dobânzi anterioare achiziţionării obligaţiunilor (01.La data de 01.000 u. amortizabil .05. Dobânzi posterioare achiziţionării obligaţiunilor (01.m.12 12.000 * (2.4) = 2. Dobânda în sumă de 20.000* 3% * 15% = 67.N-1 – 30.m. pentru client diferența reprezintă un venit financiar de 10.000 dolari la un curs de schimb în momentul tranzacţiei de 2.000 u.000 de obligaţiuni pentru un preţ unitar de 100 u. Ce înregistrări va contabiliza o societate care importă mărfuri în sumă de 10. Raspuna la ex.000 u. Dacă au loc returnări de bunuri.11 Societatea îşi va constitui un provizion pentru suma: 15.000 reprezintă venit din dobânda și restul este valoarea obligațiunilor: Conturi la bănci = % 20. În octombrie se înregistrează o intrare de numerar de 20.000 din care 10. Datorita scaderii cursului.000 titluri*6 luni / 12 luni = 10.

Care sunt consecinţele asupra contului de profit şi pierdere în anul N şi în anul N+1? Raspuns 15 Valoarea ramasa dupa 3 ani = 16.000 Valoarea recuperabila = 9.000 lei.000 iar amortizarea anuala pe ultimii 3 ani rămași (după reestimare) = 9. Cum se vor reflecta costurile ulterioare cu privire la renovarea exteriorului.000 Deci se va constitui un provizion de depreciere de 1.Un echipament tehnic este cumpărat în anul N2 pentru 16. precum şi cele efectuate pentru extinderea hotelului cu încă două etaje? Raspuns 14.linear pentru valoarea de 200.000 lei. Determinaţi valoarea costului de . cheltuieli salariale aferente gestionarului 4. se reestimează durata de viaţă rămasă la 3 ani. Răspuns 16 Cost de achizitie = 35.000 – (2000*3 ) = 10.000/ 3 = 3. 15.000 lei.700 u. transport inclus în factură 1.19 /1.000 lei.Determinaţi valoarea costului de achiziţie pentru un sortiment de mărfuri dintr-o societate care practică vânzarea la preţ cu amănuntul dacă are o cotă medie de adaos de 20% şi valoarea încasată din vânzare este de 35.000 lei. (suma include TVA).700 / 1.000 17. În anul N+1. stabilindu-i-se o amortizare în sistem linear pe o perioadă de 8 ani. Costurile de renovare vor fi tratate ca niste cheltuieli curente ale exercitiului in care au fost ocazionate.Se cumpără materii prime în valoare de 15.000 16. Costurile generate de extindere sunt cheltuiala a bunului si vor majora valoarea amortizabila a hotelului.2 = 25. La sfârşitul anului N valoarea recuperabilă este de 9. remiză 500 lei.000 lei.m.

000 u.000 – 500= 15.000 u.000. amortizarea cumulate până la sfârşitul anului N+2 ar fi fost de 18...000 = 9.000 – 12.000 – 9.000.000 Valoarea recuperabila = 15. comision vamal 3%. Răspuns 17 Cost de achizitie = 15.Se cunosc următoarele informaţii despre o linie tehnologică de extracţie a petrolului: preţ de cumpărare 300.m.m.. 19.000 u. Reluarea deprecierii = 12. Dupa inca un an valoarea valoarea recuperabila devine 12. La sfârşitul anului N+2.achiziţie.000 u.000 – 3.000 iar amortizarea inregistrata cumulat pana in acest an ar fi fost de 18. Valoarea ramasa dupa 2 ani = 30. costuri ale proiectului de amplasare 20.m. achiziţionat în anul N.000 u.m.000 daca nu s-ar fi depreciat softul. Valoarea ramasa ar fi fost la sfarsitul anului N+2 de 30. Societatea va inregistra un provizion de 3.000 – 18.m.000 u.000 = 3.Societatea ABC deţine un soft în valoare de 30.000 = 18.000 u.000. Determinaţi valoarea costului de achiziţie conform IAS 16 „Imobilizări corporale". scont de decontare 2%.500 18. Răspuns 18.000 = 12.. Valoarea neta contabila in N+2 = 12. valoarea recuperabilă devine 12. transport pe parcurs intern 10. iar amortizarea cumulată.m. Dacă activul nu ar fi fost depreciat. La sfârşitul anului N+1.. Răspuns 19 .m.000 u. valoarea recuperabilă este de 15.m.000. ştiind că durata de viaţă utilă nu se modifică şi amortizarea anului N+2 a fost de 3. de 12.000 + 1.m.000. Deci provizionul va fi reluat asupra unui venit.000 u. Analizaţi efectele variaţiilor de valoare conform IAS 36 „Deprecierea activelor".

03 lei = 10.000 / 12. Calculaţi valoarea DA şi DS generate de creşterea de capital. deci valoarea unei actiuni distribuita gratuit este : 1/5 * 0.300 lei.000 * 3% +300.000 + 20.000 lei VMC act vechi = Cap.000 lei.000 lei ( 10.25 = 0. cheltuieli cu amortizarea 2.Se cumpără un utilaj în anul 2007 la preţul de 238.000) = 1.000 + 3. deci 1/5 VMC noua = 15.5-1.000 lei = 9.000 act = 1.000 +2. venituri din plasamente 300 lei. rezervelor .000 / ( 10. MIU ELENA MADALINA DEC.000 lei.de paritate este 10000 vechi la 2000 act noi .000 lei. creşterea conturilor de datorii la furnizori 200 lei.05 lei Caz II – emiterea de actiuni noi KS initial Rezerve Total capital propriu VMC = 19. deci 1/4 * 0.58 lei Cresterea de cap. Sã se stabileascã fluxurile de numerar pentru activitãţile de exploatare ale unei societãţi în condiţiile urmãtoare: rezultatul contabil înaintea impozitãrii şi a elementelor extraordinare 10. 3. Care indicatori bazaţi pe contul de profit şi pierdere sunt influenţaţi şi cu ce sumã? 2. Situaţia înainte de dubla creştere a capitalului se prezintã astfel: capital social 10. În faza a doua se aduc aporturi în numerar pentru care se emit 3. REZOLVARE: Caz I – incorporarea rezervelor KS initial = 10.000 20.000 lei.000 + 10. rap. scãderea conturilor de creanţe clienţi 1. venituri din provizioane 500 lei.12 lei.3000 act * 1. rezerve 5.000 lei. creşterea stocurilor de materii prime 1.12 = 0.de act vechi VMC act vechi = 15. x VN 1leu/act) Rezerve = 5.Costul de achizitie = 300.000 lei . Prima fazã a majorãrii constã în încorporarea de rezerve de 4.46 = 0.000 lei = 19.000 ) = 1. În exerciţiul N.25= 0.46 lei DS = 1.propriu / nr. costul lor de producţie fiind de 300.000 lei Total capital propriu = 15. inclusiv TVA.000 / (12.000 lei pentru care se emit 2.2010 Contabilitate (Anul 2 – Stagiu) Varianta 1 1.000 / 10.000 act.000 acţiuni la un preţ de emisiune egal cu valoarea nominalã.000 lei şi a vândut produse la preţul de vânzare de 380.leu = 3000 lei VMC noua = 22. Recepţionarea şi punerea în funcţiune are loc la începutul anului 2008.000 =339. plãtindu-se bãncii comerciale un comision de 10.000 lei.000 acţiuni. impozit pe profit plãtit 1.5 lei Prin incorp.000 acţiuni x 1 leu valoare nominalã). societatea X a obţinut produse finite la costul de producţie de 400. scãderea stocurilor de mãrfuri 300 lei.000 lei (10.25 lei DA = 1.500 lei.58 – 1. Cum vor fi afectate situaţiile financiare ale anului 2007? Răspuns 20 Utilajul va reprezenta pentru exercițiul financiar 2007 o imobilizare în curs în sumă de 200.000 = 1.000 lei. Încasarea produselor s-a fãcut cu un efect de comerţ.000 lei.000 lei.25 lei. În momentul recepției va deveni imobilizare corporală (în 2008).

5.N .3 u.500 lei.000 acţiuni x 1.500 lei. fãrã facturã. vom storna inreg din decembrie: % = 408 .12.1 u.m.500 acţiuni x 3. în valoare de 600 lei. Se vând produse finite. Situaţia acţiunilor şi obligaţiunilor unei societãţi se prezintã dupã cum urmeazã: Acţiuni A: Achiziţie pe 16 decembrie: 4. Pe 28 octombrie N s-au primit dividende pentru acţiunile BETA din rezultatul exerciţiului N-1.2 u. TVA 24%.600 lei.01. Se cumpãrã. în ianuarie.2 u.m.la sf anului: Act A : ( 4000*1. valoarea este de 1.2) + Actiuni C: ( 2000*3) + (1500*3. în luna decembrie.m.4.000 obligaţiuni x 10 u. în ianuarie.N .2) + oblig B (1000*9.000 acţiuni x 3 u.N 418 = % 6200 701 5000 4428 1200 In data de 15. avem stornare facturii din decembrie: % 701 4428 = 418 1860 1500 360 Si apoi intocmirea facturii: 411 = % 70 4427 1984 1600 384 7. TVA 24%. Precizaţi înregistrãrile contabile aferente exercitiului N. La furnizor : Pe 15. La client: La 20. la sosirea facturii.N+1.12.01.3) = = 4400+9300+11200 = 24900 Se observa o diferenta nefavorabila datorita scaderii valorii cursului la sf anului 6814 = Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante 2963 550 Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate 6. avem stornare facturii din decembrie: . valoarea este de 4.12. TVA 24%.m. la preţul de 5.. B = 9. Care vor fi efectele în situaţiile financiare la furnizor şi la client dacã. TVA 24%.m.01.800 lei. conform IAS 18. Portofoliu: Actiuni A: (4000*1.N+1. Cursurile la 31 decembrie erau: A = 1.000 lei.N+1.1860 601 4428 Si se inreg factura corecta.m. Achiziţie pe 23 decembrie: 1.m. avem : 418 = % 70 1860 1500 384 -1500 -360 1600 4428 360 In data de 15. C = 3. Sa se contabilizeze achiziţia acţiunilor şi încasarea dividendelor.000 acţiuni BETA la un preţ de 2 lei/acţiune. la sosirea facturii.1) + Obligat B ( 1000*10) = 4800+6000+4650+10000=25450 Val. materii prime fãrã facturã în valoare de 1. Obligaţiuni B: Achiziţie pe 5 decembrie: 1. în decembrie. cost de producţie 4.1 u. avem achizitia : % 601 4428 = 408 1860 1500 360 In data de 15. Acţiuni C: Achiziţie pe 15 decembrie: 2.1)+ Act C: (3500*3.. Cum sunt afectate situaţiile financiare la furnizor şi la client dacã. La 1 octombrie N sunt achiziţionate 1. : % = 401 1984 601 4426 La client : Pe 15.

rabat 3%. Utilajul are o duratã normalã de funcţionare de 10 ani şi metoda de amortizare folositã este cea linearã. Calculaţi valoarea acestui preţ.m.69 *1. remizã 2%. Societatea practicã un adaos comercial de 20% şi vinde toate mãrfurile din depozit la preţ de vânzare cu amânuntul. Cum afecteazã situaţiile financiare casarea utilajului? 1.N+1.59 37.N . dar se cunoaşte cã aproximativ 3% din bunurile tranzacţionate sunt returnate.01.000 lei.000 lei.6 Risturn (950. O societate are înregistrate venituri anuale din vânzãri de bunuri în sumã de 15.% 701 4428 = 418 6200 5000 1200 Si apoi intocmirea facturii: 411 = % 701 4427 La furnizor : Pe 15. Se cumpãrã mãrfuri în sumã de 1.amortizare 3.Achizitia utilajului: 2131 = 401 2.26 894.63 1108.Materiale rezultate din casare : 3024=7583 7000 5.Cheltuieli din casare : 6583=302 2000 4.. dif ramasa de amort de 8000 lei 20000 N+1 : 6811 = 2813 N+2: 6811= 2813 N+ 3: 6811=2813 N+4: 6811=2813 N+5: 6811= 2813 Tot.000 lei. cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt de 2.amortizare utilajului 20000/10 ani= 2000/ an N: 6811 = 2813 2000 2000 2000 2000 2000 2000 12000. avem achizitia : % 345 4428 = 408 6200 5000 1200 5952 4800 1152 In data de 15. Un utilaj achiziţionat în exerciţiul N la cost de achiziţie de 20.32 214. Se .4 950.Diferenta dintre suma rezult din casare si chelt cu casarea se trece pe seama amortizarii: 6811 = 2813 5000 6.24= 1650. 5000/5 = 1000 / an 6811 = 471 1000 10. Din casare rezultã materiale în valoare de 7. 24% Total de plata 19.75 * 1.000 lei este casat în exerciţiul N+6. Marfuri: Rabat ( 1000*3%) 1000 30 970 Remiza (970*2%) 19. vom storna inreg din decembrie: % = 408 345 4428 -6200 -5000 -1200 Si se inreg factura corecta.01 931. scont 4%.96 In magazine pretulurile marfurilor sunt la suma de : 679. risturn 2%.59*4%) Netul financiar TVA . : % = 401 5952 345 4427 4800 1152 8.35 lei 9.6*2%) Netul comercial Scontul ( 931.Chelt neamortizate se include in chelt in max 5 ani.12.scoaterea din evidenta a utilajului: % = 2131 2813 471 20000 17000 (12000 +5000) 5000 7.000 u.2 = 1130.

la sosirea facturii.000 lei. remizã 2%.000 u. amortizabil linear pentru valoarea de 200. în ianuarie. Cum vor fi afectate situaţiile financiare ale anului 2004? 8. Se cumpãrã. fãrã facturã. Care sunt consecinţele asupra contului de profit şi pierdere în anul N şi în anul N+1? 7. Care vor fi efectele în situaţiile financiare conform IAS 18 „Venituri”? GRUPA I Contabilitate 1.000 lei. Cum se vor reflecta costurile ulterioare cu privire la renovarea exteriorului. impozit pe profit plãtit 1.000 u. la sosirea facturii. 40% sunt aferente anului N. <!--[if !supportLists]-->⇒ <!-[endif]-->FNT din activităţile de exploatare = 10000 + 2000 – 500 – 300 – 1500 + 300 + 1300 + 200-1000 = 10500 lei 2. (exclusiv TVA). scont 4%.000 lei. valoarea este de 4.500 lei. inclusiv TVA. creşterea stocurilor de materii prime 1. TVA 19%.. costul lor de achiziţie fiind de 2. lucrarea începând în martie anul N şi finalizându-se în octombrie N+1. TVA 19%.500 . stabilindu-i-se o amortizare în sistem linear pe o perioadã de 8 ani. venituri din plasamente 300 lei. la preţul de 11. Societatea ABC achiziţioneazã un hotel cu durata de viaţã utilã de 30 de ani. materii prime fãrã facturã în valoare de 1. Sã se stabileascã fluxurile de numerar pentru activitãţile de exploatare ale unei societãţi în condiţiile urmãtoare: rezultatul contabil înaintea impozitãrii şi a elementelor extraordinare 10.000 lei. precum şi cele efectuate pentru extinderea hotelului cu încã douã etaje? 6. 4. şi titluri (investiţii pe termen scurt) la valoarea de 4.000 lei. Se vând produse finite.500 lei. risturn 2%. TVA 19%. cheltuieli cu amortizarea 2. TVA 19%. La sfârşitul anului N valoarea recuperabilã este de 9. Care vor fi efectele în situaţiile financiare la furnizor şi la client dacã.. Se construieşte o clãdire în regie proprie.000 lei. în decembrie.m.600 lei. la preţul de 5. ajustare pentru depreciere existentã 1. se reestimeazã durata de viaţã rãmasã la 3 ani.000 lei. în luna decembrie. Cum sunt afectate situaţiile financiare la furnizor şi la client dacã.m.000 lei. Se cumpãrã un utilaj în anul 2007 la preţul de 238. În anul N+1.000 lei. Recepţionarea şi punerea în funcţiune are loc la începutul anului 2008. 5.000 u.000 lei.m. Calculaţi valoarea acestui preţ. valoarea este de 1. Se cumpãrã mãrfuri în sumã de 1.Se vând mãrfuri având un cost de achiziţie de 9. În momentul recepției va deveni imobilizare corporală (în 2008). 3. Care vor fi modificãrile în situaţiile financiare ale celor doi ani? Utilajul va reprezenta pentru exercițiul financiar 2007 o imobilizare în curs în sumă de 200. scãderea stocurilor de mãrfuri 300 lei. Un echipament tehnic este cumpãrat în anul N-2 pentru 16. rabat 3%. în ianuarie. venituri din provizioane 500 lei.500 lei. creşterea conturilor de datorii la furnizori 200 lei.000 lei. scãderea conturilor de creanţe clienţi 1. 8.300 lei. cost de producţie 4. Societatea practicã un adaos comercial de 20% şi vinde toate mãrfurile din depozit la preţ de vânzare cu amânuntul.m.mai cunoaşte cã societatea practicã un adaos mediu la total vânzãri de 15% din preţul de vânzare.000 u.800 lei. Din totalul de cheltuieli în sumã de 30.

cheltuieli cu amortizarea 2.u. creşterea conturilor de datorii la furnizori 200 lei. . Prezentaţi etapele misiunii de certificare. Când se doreste determinarea valorii actuale a bunurilor dintr-o întreprindere. In calitate de auditor care este soldul contului 441 şi înregistrarea impozitului pe profit in luna decembrie? 2. Exprimarea unei responsabilitatea: a) Auditorului intern b) Auditorului extern c) Contabilului sef opinii asupra situaţiilor financiare auditate este 4. 3. deoarece se reduce fluxul de trezorerie.000 lei.3%).cheltuielile cu impozitul pe profit înregistrate pana in luna septembrie = 5. b) nivel diferit de informare si documentare. Grupa II Audit 1. . se urmãreste: a) actualizarea valorii bunurilor la inflatie. Se emite un împrumut obligatar pentru 2. impozit pe profit plãtit 1.000 lei. .venituri totale = 50.m. cota de impozit pe profit = 16%.000 lei.cheltuieli cu sponsorizări = 450 (limita de deductibilitate 0. Explicaţi conceptul de imagine fidela prin prisma regularităţii si sincerităţii contabilităţii. .000 lei. Estimarea de cãtre experti a unor rate de actualizare diferite poate avea ca explicatie: a) o perceptie diferitã despre riscuri. . scãderea stocurilor de mãrfuri 300 lei. preţ de emisiune 2.cheltuieli de protocol = 100 lei (limita de deductibilitate 2%). Sã se stabileascã fluxurile de numerar pentru activitãţile de exploatare ale unei societãţi în condiţiile urmãtoare: rezultatul contabil înaintea impozitãrii şi a elementelor extraordinare 10. b) corectarea tuturor distorsiunilor dintre valoarea contabilã si valoarea economicã a bunurilor.000 lei. Conform Legii 571/2003.cheltuieli totale = 40.000 lei. c) nu este posibilã o astfel de situatie.500 lei.5 u. c) . Definiţi riscul inerent in audit si nominalizati factorii de evaluare a riscului inerent.000 lei (inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit înregistrate pana in luna septembrie). 2. .m. Se dau următoarele informaţii aferente anului N: . In cazul unei misiuni cu proceduri convenite a) auditorul exprima o opinie cu asigurare asupra misiunii convenite b) nu exprima nicio asigurare c) nu exprima nici o opinie Evaluarea intreprinderilor 1. . 6.000 lei.m.impozitul pe profit plătit = 2.000 lei. . de 500 u.000 lei. 5. venituri din provizioane 500 lei. scãderea conturilor de creanţe clienţi 1.000 obligaţiuni cu valoarea nominalã de 2.venituri din dividende = 2. c) corectarea valorii contabile cu inflatia si cu influentele din modificarea raportului de schimb leu/dolar 3.m. Care va fi incidenţa acestor operaţii în contul de profit şi pierdere? 9. Care este dobânda calculatã pentru al doilea an? 10. b) reducerii.300 lei. deoarece creste fluxul de trezorerie. şi ajustarea existentã.m. venituri din plasamente 300 lei..4 u. pe o perioadã de 10 ani şi rata anualã a dobânzii de 8%. cheltuieli privind amenzile şi penalităţi datorate statului = 2. Cresterea necesarului de fond de rulment (NFR) influenteazã valoarea întreprinderii. Rambursarea se face prin metoda anuitãţilor constante în sumã de 745 u. creşterea stocurilor de materii prime 1. în sensul: a) reducerii.venituri din reluarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor = 4.

diferente din reevaluare 14. b) 143. cu o valoare totală a investiţiei de 15. Cum se numesc experţii contabili în dosarele civile? 2.000.500 8. c) Comanda sa contina cantitatile de produse si termene de aprovizionare corespunzatoare. II al Raportului de expertiză contabilă (Desfăşurarea expertizei contabile)? 6. deoarece creste necesarul de resurse 4.cresterii. e) Produsele comandate sa se obtina in timp util.Care este valoarea activului net corijat al unei întreprinderi care.620 7. GRUPA III Expertiză contabilă 1.000. disponibilitãti 500. 2.500 6. imobilizãri 8.500. obligatii nefinanciare 25.000. 3. bilantul contabil va fi ajustat (corijat) în minus cu: a) 93.000 lei şi o rată de actualizare de 19% prezintă următoarea structură a fluxurilor de numerar: An 0 1 2 3 4 5 Total Cost investiție 15. Ce înţelegeţi prin competenţa expertului contabil? Studii de fezabilitate 1.500 . c) 28. Separarea bunurilor din întreprinderea supusã evaluãrii se face în functie de: a) prevederile legale.Se dau urmãtoarele elemente de bilant: – total activ = 425.000.Aprovizionarea presupune: a) Comenzile sa contina produse care indeplinesc specificatiile corespunzatoare.000.000 mii lei. Un proiect investiţional. Enumeraţi faptele ce constituie abateri disciplinare ale membrilor Corpului? 5. Identificati informatiile furnizate de contabilitate pentru echipa manageriala.000. b) Sa se plateasca preturi corespunzatoare.000 mii Organizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderii 1. Proceduri . Principala sursa de informare pentru management este contabilitatea. Stabilind bilantul economic al întreprinderii.000.000 mii lei.000. Studiu de caz. profit 1. Explicaţi principiul confidenţialităţii? 4.000.000. . . 5.Ce este un plan de afaceri. Ce lucrări poate executa un expert contabil? 3. b) gradul de utilizare a acestora.000 mii lei. Ce conţine cap. 2.000: a) 43.000 mii lei. cele trei elemente ale acestuia. – cheltuieli de cercetare = 15. Transformarea contabilitatii intr-o contabilitate orientata spre conducere trebuie sa aduca in prim plan sustinerea deciziilor conducerii si nu documentatia activitatii trecute. 6. prezintã urmãtoarea situatie patrimonialã: capital social 3.500. Studiu de caz: Societate de prestari servicii.000.000.500 mii lei.000. c) utilitatea exprimatã si mãsuratã prin gradul de participare la realizarea profiturilor. rezerve 500.000.420 6.500.000.500 mii lei.000 mii lei. f) Inregistrarea comenzilor aprobate complet si corect.000. d) Actualizarea informatiilor legate de furnizor astfel incit comanda sa contina date reale. 3. Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.000. dupã reevaluarea bunurilor. instalatii luate cu chirie 10. Ce reprezintă durata de viaţă a unui proiect investiţional 4. Enumeraţi destinatarii expertizelor contabile? 7. Care este conţinutul unui Plan de afaceri – enumeraţi principalele aspecte. b) 18. g) Prevenirea lansarii comenzilor neaprobate.000. – brevete proprietate = 125. Inventarierea patrimoniului.000 Costuri de exploatare 6.000. creante 15. Existã un cumpãrãtor pentru o parte din brevete care oferã 75. – cheltuieli constituire = 2. c) 118.000. stocuri 20.

din care venituri neimpozabile 15.000 lei. Analizaţi poziţia financiară a unei întreprinderi din sectorul desfacerii cu amănuntul de produse alimentare: Indicator 31.420 6. din care venituri neimpozabile 20.500 8.12. din care cheltuieli nedeductibile fiscal 30.720. n Imobilizări 10000 0 Stocuri 20000 Creante Disponibilități Capitaluri proprii Datorii mai mari de un an Datorii de exploatare Datorii bancare pe termen foarte scurt 40000 5000 65000 50000 47000 3000 2.640 10. Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul industriei prelucrătoare care prezintă următoarele informații bilanțiere: Indicator 31. 4.000 lei (altele decât cele cu impozitul pe profit).pe parcursul exerciţiului financiar N s-au înregistrat venituri totale de 1. Se cere determinarea rezultatului net.cheltuieli totale (fără cheltuielile cu impozitul pe profit) 2.000 lei. Analizaţi şi interpretaţi ratele de lichiditate pentru întreprinderea analizată în exercţiul precedent.000 lei.700 22. Se cere: a) mărimea rezervelor legale care se constituie pentru anul N.000 lei.000 lei. Cum poate fi exclus un asociat din societatea în nume colectiv.000 6. iar mărimea rezervelor legale existente 10.980. Calculați şi interpretați situația netă a unei întreprinderi care prezintă următoarea situație financiară: Indicator 31.capitalul social al unei întreprinderi este de 250.000 lei.620 7.700 11.000 lei. în comandită simplă sau cu răspundere limitată? 4. . Câţi cenzori va avea o societate pe acţiuni? 2.000 lei. Se consideră următoarele date: .12.500 6.440 9.540 cash flow-ul net actualizat anual aferent proiectului Analiza si diagnostic a intreprinderii 1. din care venituri din anularea datoriilor în schimbul titlurilor de participare la o persoană juridică 110. Daţi 3 exemple de cheltuieli nedeductibile. O entitate dispune de următoarele informaţii pe parcursul unui exerciţiu financiar: . indiferent de contextul în care se efectuează 2.540 Total încasări 9. b) calculul rezultatului impozabil.500 50.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei.Care va fi rolul judecătorului sindic după admiterea planului de reorganizare? Grupa V Consultanta fiscala acordata contribuabililor 1.445 35.venituri totale 3.venituri totale 350.700 64.Total cost 15. iar cheltuielile totale (altele decât cele cu impozitul pe profit) sunt în sumă de 800.cheltuieli totale 230. n Imobilizări 2000 Stocuri 500 Creante 150 Disponibilități 50 Datorii mai mari de 1150 un an Datorii mai mici de 350 un an Grupa IV Categoria VI Administrarea si lichidarea intreprinderii 1. .180 Calculaţi 11. din care cheltuieli de protocol 20. . n Imobilizăr 40000 i Stocuri 2000 Creante Disponibilități Capitaluri proprii Datorii mai mari de un an Datorii de exploatare 500 1000 3000 0 5000 8500 Datorii bancare pe termen foarte scurt 3.100. din care: 1 cheltuieli înregistrate în contabilitate care nu au la bază . 4. Rolul cenzorilor în cadrul societăţii pe acţiuni 3.12. 3. O entitate dispune de următoarele informaţii: . impozitului pe profit şi a rezultatului net în situaţia constituirii numai rezervelor legale determinate la punctul precedent.

Definiti riscul inerent in audit si nominalizati factorii de evaluare a riscului inerent 11. 3 cheltuieli cu taxa pe valoare adăugată aferentă bunurilor acordate salariaţilor sub forma unor avantaje în natură 4. 18. 9. 5. O misiune de audit statutar are drept obiectiv a) obtinerea unei asigurari cu privire la situatiile financiare b) exprimarea de catre auditor a unei opinii c) certificarea situatiilor financiare 7. Nominalizati si explicati criteriile de apreciere a imaginii fidele 10. In cazul unei misiuni cu proceduri convenite a) auditorul exprima o opinie cu asigurare asupra misiunii convenite b) nu exprima nicio asigurare c) nu exprima nici o opinie 5. 2 ajutor de înmormântare 1. Definiti si exemplificati riscul de nedetectare 13. Cum probati intro misiune de audit statutar principiul intangibilitatii bilantului de deschidere? 22. .documente justificative 12. EXERCIŢII PREGĂTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV 2010 .000 lei.270 lei. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul principiul prudentei.000 lei. 15. Care sunt elementele fundamentale ale conceptului de audit statutar? 2. 2 cheltuieli cu sponsorizările 4. 19. Se cere stabilirea impozitului pe profit de plătit de către entitate. In vederea evaluarii riscurilor juridice intocmiti un chestionar pentru consilierul juridic. Să se stabilească salariul net. Probele de audit sunt . 16. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul separarii exercitiilor financiare. 20. In cazul unei misiuni de compilare procedurile aplicate a) au drept scop furnizare unei asigurari asupra situatiilor financiare respective b) nu au drept scop furnizare unei asigurari asupra situatiilor financiare respective c) au drept scop furnizarea unei opinii de asigurari pozitive 6.300 lei. Explicati conceptul de imagine fidela prin prisma regularitatii si sinceritatii contabilitatii. iar salariatul are în întreţinere doi copii şi soţia.800.930 lei.000 lei. Definiti auditul intern 3. In vederea evaluarii riscurilor legate de control intocmiti un chestionar pentru evaluarea controlului intern 14. Nominalizati si exemplificati cinci tehnici de audit pentru obtinerea probelor de audit. 23. 21. 6. Să se calculeze toate operaţiile în legătură cu salariile ştiind că salariul de încadrare este de 700 lei. O entitate acordă unui salariat un avans în valoare de 300 lei. 8. Exemplificati riscurile legate de IT. Definiti si exemplificati riscul legat de control 12. In vederea evaluarii riscurilorde piata intocmiti un chestionar pentru personalul de marketing. Salariatul nu are nici o persoană în întreţinere. sporul de vechime de 85 lei. fără ca valoarea bunurilor să fi fost impozitată prin reţinere la sursă. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiului continuitatii activitatii.CATEGORIA II : AUDITUL STATUTAR ŞI ALTE MISIUNI DE DE AUDIT 1. 3 150 lei reprezentând cadou cu ocazia Paştelui.cifra de afaceri 1. 4 penalităţi prevăzute în cadrul contractelor economice 2. 5 amenzi datorate autorităţilor române 8. 17. Definiti termenul de prag de semnificatie. ca urmare a justificării cu documente.300 lei. Un angajat al unei entităţi obţine într-o lună următoarele venituri: 1 venituri salariale 850 lei. Identificati cinci caracteristici prin care auditul statutar se deosebeste de auditul intern. In cazul examinarii limitate opinia este exprimata sub forma unei: a) asigurari pozitive b) asigurari negative c) fara asigurare 4.

Considerand ca in urma . In cadrul unei misiuni de audit statutar desfasurate la o societate comerciala . Care sunt normele de referinta in audit ? Prezentati –le succint. Caracteristicile fraudei. Intocmiti intr-o maniera succinta un plan de misiune de audit statutar pe care urmeaza sa o realizati la o societate comerciala. Care sunt informatiile pe care auditorul trebuie sa le colecteze in etapa de acceptare a mandatului? 26. Tehnici de contrul pentru obtinerea elementelor probante prezentare si exemplificare. 41. Constatati ca societatea la care efectati auditul detine in patrimoniu terenuri si cladiri pentru care s-a procedat la reevaluarea lor in anul 2007de catre un evaluator autorizat si se regasesc in situatiile financiarela 31. Din motive obiective nu ati putut participa la inventariere anuala (ati fost numit auditor statutar dupa momentul inventarierii.dec 2009 la valoarea reevaluata la 31 dec 2007. In ce constau masurile de protejare a independentei stabilite in cadrul contractului incheiat cu clientul? 33. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet. 39. 30. Care este responsabilitatea auditorului de alua in considerare frauda la auditarea situatiilor financiare. Prezentati principalele lucrari ce trebuiesc efectuate intro misiune de audit statutar in etapa de orientare si planificare a audituluin statutar 27. 38. Prezentati etapele misiunii de certificare. 37. 31. Prezentati intr-o maniera succinta continutul dosarului pentru fiecare sectiune. Pornind de la caracterul suficient si adecvat al probelor care este raportul intre calitatea si cantitatea probelor de audit ? 25.din exteriorul intreprinderii b)este furnizata de un alt auditor c)este obtinuta pe suport de hartie sub forma unei fotocopii 24. o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate unor actiuni de intimidare. 42. Prezentati continutul raportului de certificare.Cum abordati aceasta problema in cazul misiunii de audit pentru situatiile financiare ale anului 2009? 47. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet. 44.Ce fel de opinie veti formula in raportul de audit ? 45. 43. In ce constau masurile de protejare a independentei stabilite in interiorul propriilor sisteme si proceduri ale cabinetelor /societatilor? 34.o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate interesului propriu 29.o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate manifestarilor de familiarism. Elemente probante in audit.prezentare si exemplificare . 38. Prezentati intr-o maniera succinta continutul dosarului permanent pentru fiecare sectiune. Prezentati succint continutul unei scrisori de misiune de audit .din testele efectuate constatati ca societatea este in litigiu cu un client pentru incasarea contravalorii unei facturi a carei valoare se situeaza peste pragului de semnificatie. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet .o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate renuntarii la propriile convingeri. 37. In ce constau masurile de protejare a independentei dispuse de profesie.prezentare si exemplificare. legislatie sau reglementari? 35.Ce fel de opinie veti formula? 46. Conducatorii societatii refuza constituirea provizionului motivand ca nu este deductibil fiscal . 32. Prezentati patru tipuri de misiuni speciale de audit 28. Selectarea si abordarea responsabilitate: a) auditorului b) conducerii societatii politicilor contabile adecvate este c) conducatorului compartimentului contabil 36. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet . 39. exercitiului 40. Exprimarea unei opinii asupra situatiilor financiare auditate este responsabilitatea a) Auditorului intern b) Auditorului extern c) Contabilului sef 36.mai credibile atunci cand: a)sunt obtinute dintr-o sursa independenta.

cota de impozit pe profit = 16%. din care garantii acordate – 2. salariul realizat 8.impozitul pe profit platit = 2.cheltuieli cu sponsorizari = 450 (limita de deductibilitate 0. adaos comercial – 2. Simulati o misiune de examen limitat asupra angajamente si datorii contingente .900 lei.venituei din reluarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor = 4.metoda aplicarii acestoara sau caracterul adecvat al informatiilor furnizate in situatiile financiare . Care este inregistrarea pentru luna respectiva aferenta contributiei CAS care este suportata de asigurati? 64. Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/2005 ati identificat aspecte care afecteaza opinia auditoruluica urmare a limitarii ariei de aplicabilitate a activitatii auditorului sau ca urmare a faptului ca exista un dezacord cu conducerea in ceea ce priveste caracterul acceptabil al politicilor contabile selectate . 54. Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/2005 ati identificat aspecte care nu afecteaza opinia auditorului. 61.000 lei. grupa speciala şi Popescu salariul realizat 5. 57. 56. 55.000 lei.000 lei.cheltuieli privind amenzile şi penalitati datorate statului = 2.venituri din dividende = 2. Cum testati continuitatea activitatii intr-o misiune de audit statutar. . dobanda 500 lei. Avize de expeditie – pret de vanzare cu TVA 3. Simulati o misiune de examen limitat asupra creantelor.500 lei. In calitate de auditor care este soldul contului 441 şi inregistrarea impozitului pe profit in luna decembrie? 62.00 lei.venituri totale = 50. Minusuri la inventare . 50. Care este TVA-ul neexigibil calculat? 63. Contracte cu vanzarea in rate – 10. .000 lei.000 lei. . Se dau urmatoarele informatii aferente anului N: .cheltuielile cu impozitul pe profit inregistrate pana in luna septembrie = 5. . Simulati o misiune de examen limitat asupra impozitului pe profit si alte impozite. redactati un raport de audit modificat respectand continutul acestuia conform ISA701 (Modificari ale raportului de audit). Ion. rate neincasate – 8.500 lei.000 lei. Un salariat . grupa deosebita. 59. rate incasate – 2. Simulati o misiune de examen limitat asupra tranzactiilor cu partile afiliate.000 lei. . 48. 60.000 lei.3%).000 lei. Conform Legii 571/2003.cheltuieli totale = 40.cheltuieli de protocol = 100 lei (limita de deductibilitate 2%). 53.000 lei. Simulati o misiune de examen limitat asupra proprietatii .000 lei. Vasile salariul realizat 3.570 lei. Bonuri fiscale – 238 lei. 58.000 lei (inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit inregistrate pana in luna septembire). Simulati o misiune de examen limitat asupra stocurilor. Marfuri – pret de achizitie 10.000 lei. Pornind de la o populatie de 200 de elemente procedati la esantionarea acesteia utilizind trei metode de esantionare. 49. 51. . redactati un raport de audit modificat respectand continutul acestuia conform ISA701 (Modificari ale raportului de audit ). 52. grupa normala. redactati un raport de audit fara rezerve respectand continutul ISA 700(Raportul auditorului independent asupra unui set complet de situatii financiare de uz general). In calitate de auditor verificati modul in care o societate inregistreaza salarile pentru un nr de 3 salariati. . Simulati o misiune de examen limitat asupra imprumuturilor de platit. Auditorul a verificat TVA neexigibil calculat de entitate şi a ajuns la consluzia ca este corecta suma determinata.000 lei. Simulati o misiune de examen limitat asupra evenimentelor ulterioare.misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/ 2005 nu ati identificat elemente care sa va conduca la o opinie cu rezerva. O societate prezinta urmatoarea situatie: Contractele de constructie – 20. . Simulati o misiune de examen limitat asupra conturilor de trezorerie.

Auditul contului de profit si pierdere 8. . Auditul financiar al decontarilor cu tertii: obiective.000 lei. Societatatea a decontat toate cheltuielile salariatului in suma de 1. Auditul situatiei modificarilor capitalurilor proprii 10. În plus primeşte un avans de 1. In calitate de auditor. proceduri 6. riscuri. riscuri. considerati ca societatea a procedat bine ? In caz contrar. Auditul financiar privind capitalurile proprii: obiective. Acesta primeşte ca diurna suma de 60 lei/zi.405 lei. Auditul financiar al stocurilor: obiective. riscuri. riscuri. acest lucru insemnand o plata suplimentara catre acesta de 405 lei.facturi de la restaurant pentru o cină cu parteneri de afaceri 200 lei. 20 – alimente. Auditul situatiei fluxurilor de trezorerie 9. riscuri. proceduri 3. Auditul bilantului 7.bonuri fiscale în valoare de 60 lei – ţigări. proceduri 4. stabiliti care este varianta corecta. proceduri 5. Abordarea auditului. proceduri 2.facturi de la restaurant pentru salariat 250 lei. mic dejun 100 lei şi parcare 50 lei. Raportul de audit in forma lunga: studiu de caz 11.pleacă în delegaţie cu maşina firmei timp de 5 zile.Verificarea evenimentelor ulterioare 12. Auditul financiar al imobilizarilor: obiective. Auditul financiar al trezoreriei: obiective.bonuri benzină 300 lei. 25 lei – băutură. Teme de referat 1. Salariatul aduce spre decontare următoarele documente: . . Revizuirea generala a situatiilor financiare. . . din care justificat 220 lei.factura de la hotel pe care intră cazare 400 lei. Pragul de semnificatie. Riscul de audit .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful