una, Incep eu prin a posta primele rezolvari. GRUPA III – Categoria VIII – Analiza diagnostic a intreprinderii 1.

(7) Analizati pozitia financiara a unei intreprinderi din domeniul consultantei financiarcontabile care prezinta urmatoarea situatie financia Indicator 31.12.n Imobilizari 2.000 Stocuri 1.000 Creante 20.000 Disponibilitati 300 Capitaluri proprii 20.000 Datorii mai mari de 1 an 2.000 Datorii de exploatare 1.300 Datorii bancare pe termen foarte scurt 0 Rezolvare: ANC = POZITIA FINANCIARA ANC= TA – TD = 23.300 - 2000 – 2300 = 20.000 O situatie neta pozitiva inseamna o crestere a capitalurilor proprii,o gestiune sanatoasa a firmei. GRUPA III – Categoria III – Expertize contabile 1. (4) Ce intelegeti prin calitatea expertizelor contabile? Rezolvare: Calitatea expertizelor contabile este unul dintre principiile care exprima faptul ca expertul contabil rebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a acceptat cu constiinciozitate, devotament, corectitudine si impartialitate. Expertizele contabile trebuie sa fie utile celor care le-au solicitat. Voi ati mai rezolvat ceva? Ce timp scurt avem, 30.11.2010, ar trebui sa ne grabim

2.(197) In luna X a exercitiului N , societatea A primeste materii prime de la furnizor fara factura , evaluate la pretul de 1.000 lei, tva 25% .In luna Y se primeste factura :pret de cumparare 1.200 lei , tva 25%.Care sunt inregistrarile contabile? Raspuns: a)achizitia marfurilor fara factura

% = 408 1.250 300 1.000 4428 250 b)primirea facturii 408=401 1.250 4426=4428 250 % =401 250 300 200 4426 50 3.(188.) O societate comerciala este subventionata , pentru o investitie cu caracter social , de la bugetul statului , in baza unui contract de 3.000 u.m.Suma primita este folosita integral pentru achizitia unui utilaj in anul current de 5.000 u.m ,tva 25%.Sa se inregistreze primirea subventiei , achizitia utilajului si amortizarea lui in primul an de functionare, stiind ca durata de functionare este de 5 ani , amortizabil liniar. Raspuns: -primirea subventiei 445 = 131 3.000 -incasarea subventiei 512 = 445 3.000 -achizitia utilajului % = 404 6.250 213 5.000 4426 1.250 -plata datoriei fata de furnizor 404 = 5121 6.250 -amortizarea utilajului la sfarsitul primului an 681 = 2813 1.000 1.(13)Activitatea de vanzare , la nivelul unei entitati presupune: a) Implementarea strategiilor de marketing ; b) Atingerea sau depasirea vanzarilor intr-o maniera eficienta ; c) Predarea in timp util a comenzilor de la cleinti departamentului care se ocupa cu prelucrarea lor. Identificati si enumerate riscurile ce pot sa apara si definite procedurii de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. Raspuns: Vânzarea, ca activitate cu continut problematic complex prin intermediul tehnicilor si modalitătilor specifice, are drept scop fructificarea cu maximum de eficientă a rezultatelor productiei, trecerea acesteia în consumul final în cel mai scurt timp posibil, contribuind astfel la valorificarea întregului potential tehnicoproductiv de care dispune firma în permanenta misiune de a oferi cumpărătorului marfă de

urmată sau nu de onorarea imediată a acesteia -la cecere neprogramată. Verificarea permanentă a soldului clientilor si stabilirea unui sold maxim De a vinde bunuri pentru preţuri care nu sunt autorizate şi a acorda reduceri care nu sunt în concordanţă cu procedurile societăţii. Indiferent de calea prin care se asigură vânzarea produselor. caracteristicile si potentialul de cumpărare ale clientilor. la termenele si în conditiile solicitate si nu în ultimul rînd asigură un cîstig real cel putin pe măsura eforturilor. Livrările câtre diferiti clienti se pot face fie din stocurile de produse finite. modalitătile practicate de producător-furnizor pentru desfacerea produselor sale . a conditiilor de executie si de desfacere etc. a celei de informare a viitorilor utilizatori despre caracteristicile produselor. a preturilor si a reducerilor (dacă sunt acordate de persoana autorizată) De a trimite bunuri care nu sunt conforme cu comanda Bunurile trimise trebuie să aibă comenzi semnate de persoane autorizate De a trimite bunuri neconforme din punct de vedere cantitativ si calitativ al comenzii Examinarea bunurilor din punct de vedere cantitativ. RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN De a vinde bunuri clienţilor îndoielnici Verificarea clientului prin cerere de referinţe Client din partea băncii sau a colaboratorilor cunoscuti. sfera de utilitate . Calea prin care se vând produsele este în functie de natura produselor.de înregistrare si este făcută de persoana autorizată). Verificarea notei de comanda (dacă are nr. Întreprinderea producătoare trebuie să-si programeze un raport corespunzător între volumul productiei de fabricat în timp si nivelul stocurilor de produse finite care urmează a fi asigurat pentru realizarea unei desfaceri continue si evitarea rupturilor de stoc. respectiv a facturilor emise . calitativ si al comenzii De a realiza vânzări fără a pune la zi situaţia stocurilor Completarea fisei de magazie De a accepta comenzi fără a avea stocuri disponibile Verificarea nivelului stocurilor prin asigurarea unui stoc minim stabilit De a face livrări de bunuri care nu sunt “recunoscute”de către clienţi din punct de vedere calitativ. căile de distributie utilizate. dar previzibilă. din magazinele si depozitele proprii sau ale retelei comerciale publice. Vânzarea produselor se poate face: -pe bază de contract comercial încheiat anticipat la cererea clientului -pe bază de comandă anticipată fermă. fie din producia curentă.calitate. un rol definitoriu în extinderea vânzărilor în economia de piată revine actiunii de promovare. cantitativ şi al comenzii Verificarea semnăturii de primire de câtre client a facturii sau a documentului care atestă livrarea (avizul de însotire a mărfii) De a avea clienţi îndoielnici fără a înregistra un provizion Verificarea scadentarului soldurilor clienti si urmărirea recuperării debitelor restante de la clientii îndoielnici Plăti efectuate care nu sunt înregistrate Verificarea înregistrării plătilor.

000.532. La începutul misiunii.500.110. diferenţa dintre un profit net de 499mii lei şi unul de 500 mii lei nu pare să influenţeze evaluarea unei societăţi comerciale. stabilirea unor praguri de semnificaţie permite: .000 *12.justificarea deciziilor referitoare la opinia emisă. în general.000 / 9% = 50.000 lei cazare Tva aferent cazarii = 612.33 lei GRUPA II – Categoria II – Auditul statutar al situatiilor financiare 3. Ca urmare. prin prag de semnificaţie se înţelege nivelul. în timp ce două cifre alternative de 250 mii lei şi 500 mii lei par să fie substanţial diferite şi probabil vor duce la o evaluare destul de diferită a societăţii. stabilirea unui prag global de semnificaţie este necesar pentru a determina domeniile şi sistemele semnificative. De exemplu.orientarea mai bună şi planificarea misiunii. dacă intreprinderea refuză să le corijeze. prin stabilirea mai corectă a eşantioanelor de control. pragurile de semnificaţie determinate pentru controlul fiecărei secţiuni din situaţiile financiare permite orientarea programelor de muncă spre riscurile existente. Rezolvare: În general. mărimea unei sume peste care auditorul consideră că o eroare. pragul de semnificaţie reprezintă ceea ce în contabilitatea anglo-saxonă poartă denumirea de materialitate. Pentru determinarea pragului de semnificaţie pot fi utilizate diferite elemente de referinţă: capitalurile proprii.000 lei micul dejun 612. adică nivelul de eroare sub care înţelegerea şi interpretarea situaţiilor financiare nu vor fi afectate semnificativ.500.10 lei Tva aferent mic dejun = 87. Aceste praguri sunt.24 = 13.000 / 1. În cursul misiunii.5% = 87.588.(6) : 700. cât şi imaginea fidelă a rezultatului. La sfârşitul misiunii. cifra de afaceri etc. inferioare pragului global pentru a ţine cont de cumulul posibil al erorilor constatate. o inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea şi sinceritatea situaţiilor financiare. a situaţiei financiare şi a patrimoniului intreprinderii. aceasta evită angajarea în lucrări care nu vor servi la fundamentarea opiniei asupra situaţiilor financiare.fiscalitate Rezolvare3. .698.500. Altfel spus.23 Tva aferent venitului obtinut = 64.502. .evitarea lucrărilor inutile. (17) Definiti termenul de prag de semnificatie.970. Definirea pragului de semnificaţie permite auditorului încă de la începutul activităţii (misiunii) .000. rezultatul net. pragul global permite auditorului să aprecieze dacă erorile constatate trebuie să fie corijate sau să facă obiectul unei menţiuni în raport.

mie imi dau alte sume.sale să aprecieze mai bine sistemele şi conturile susceptibile să conţină erori sau inexactităţi semnificative.000 . la fiscalitate.000 Rezultat brut profit: 1.000 destinate crearii unui produs pentru inlocuirea altuia care va iesi de pe piata anul urmator .CATEG IV .000) – ( 2. cea cu hotel palace.000 la alte rezerve.000 .000.1.000.m .000 + 1.10. Multumim bica si pt rezolvarile tale. Altcineva a mai rezolvat ceva? Ce am mai rezolvat aseara: GRUPA II .000 u.la rezerve legale.cheltuieli de cercetare: 10. Profitul se repartizează astfel: .000 + 6.1% la rezerve statutare.000*5% = 50. din care 4. (197) Sa se determine activul net contabil corectat pe baza urmatoarelor informatii: .cheltuieli in avans pentru abonamente la reviste de specialitate: 1.000.000 .000 + 5. fiind utilizat pentru distribuirea dividendelor. . nu prea sunt corect calculate valorile la TVA.rezerve: 3.000) = 9. 4(201)Efectuati inregistrarile contabile aferente situatiei de mai jos: Capitalul social este de 2.000 Rezolvare: Activul net corectat = Capital propriu &plusmn. Diferente din reevaluare = (10. .000 .capital social: 10.000 Cotă impozit pe profit: 16%.rezultat reportat: 5. iar la sfârşitul misiunii să aprecieze dacă anomaliile pe care le-a descoperit trebuie să fie corectate în cadrul exerciţiului.000. 3(problema 6). Calculăm rezerva legală: .cheltuieli de constituire: 2. Restul se reportează în exerciţiul următor.000 lei Ramonazena. în scopul de a putea emite o opinie fără rezerve.EVALUAREA INTREPRINDERILOR 2.000 + 3.

500 lei 232 2.000. Se calculează rezervele statutare: (1000.750 lei .000*20% = 400. cheltuieli de transport 1..400 + 10.2.000 lei 4426 500 lei b) inregistrarea achizitiei mijlocului fix si a cheltuielilor cu transportul acestuia pe baza facturii : % = 404 18.000. pret de cumparare al mijlocului fix 14.400 1068 “Alte rezerve” 10.CATEGORIA I .000 GRUPA I.000 Se alege suma cea mai mică: 50.000 lei . Sa se inregistreze avansul acordat .2(20) 2.400 Rămas din profit: 840.600 La 31.400 1061 “Rezerve legale” 50.500 Înregistrarea acordării dividendelor: 117 “Rezultatul reportat” = 457 “Dividende de plată” 682. Rezolvare: a) inregistrarea avansului acordat furnizorului de imobilizari pentru achizitia mijlocului fix: % = 5121 2.000 lei . O societate comerciala achizitioneaza un mijloc fix in urmatoarele conditii :valoarea avansului acordat 2.N+1: Înregistrarea reportării profitului: 129 “Repartizarea profitului” = 117 “Rezultatul reportat” 682.000 + 8.000 1063 “Rezerve statutare sau contractuale” 8.12.000 La 01. tva 25 %. achizitia si plata furnizorului .N: Înregistrarea repartizării profitului: 129 “Repartizarea profitului” = % 68.000 – (50.000 lei .01.500 Închiderea contului 121 la inceputul anului anterior: 121 = 129 840.000 – 1.000*16%)*1% = 8.(20).000) = 771.000.

TVA 19%." a)cedarea terenului din Timişoara: 461 = % 142.800 lei 7583 120. după caz.000 lei 4426 28. Schimbul presupune schimb de facturi. în contabilitate se evidenţiază distinct operaţiunea de vânzare/scoatere din evidenţă şi cea de cumpărare/intrare în evidenţă. retinandu-se avansul acordat si se storneaza tva aferent avansului : 404 = % 18.000 lei În articolul 115 (2) din Ordinul 3055/2009 se precizează că.800 lei 6583 = 2111 100. Schimbul se face cu o sultă de 30. inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate ca valoare netă. 7583 = 6583 100. Care este incidenţa aplicării OMFP 3055/2009? Raspuns: În Ordinul 3055/2009. costul de achiziţie fiind de 100.000.000 lei 4426 500 lei Întreprinderea Alfa schimbă un teren situat în Timişoara cu un alt teren al societăţii Beta situat în Bucureşti. câştigurile sau pierderile obţinute în urma casării sau cedării uneiimobilizări corporale trebuie determinate ca diferenţă între veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa neamortizată.500 lei . Valoarea justă a terenului primit este de 150. cu înregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operaţiunilor.213 15.000 lei.000 lei 4427 22.750 lei 5121 16.000 lei 4426 3.250 lei 232 2. după caz.000 lei.000 lei şi 7583 = 121 20. pe baza documentelor justificative. în scopul prezentării încontul de profit şi pierdere. respectiv “Alte cheltuieli de exploatare”. 45 (3).la elementul “Alte venituri din exploatare”. Valoarea justă a terenului cedat de Alfa este de 120.750 lei c) se deconteaza fatura anterioara . ca venituri sau cheltuieli.000 lei b)primirea terenului din Bucureşti: % = 404 178.500 lei 2111 150.000 lei. în contul de profit şi pierdere. se precizează: "În cazul schimbului de active.

. In luna X a exercitiului N... societatea A primeste materii prime de la un furnizor fara factura... O societate achizitioneaza pe 22 decembrie N – 1 un utilaj in valoare de 30..... 01:30 AM Trimis la #17 5................ In luna Y se primeste factura: pretul de cumparare 1........c)regularizarea creanţei şi a datoriei şi plata sultei: 404 = % 178.250 300 1. Societatea utilizeaza metoda amortizarii liniare pentru determinarea rezultatului contabil si metoda ..000 lei........ TVA 25%...000 4428 250 b) primirea facturii 408 = 401 1.. evaluate la pretul de 1.250 4426 = 4428 250 % = 401 250 300 200 4426 50 ...800 lei 5121 35..000 lei......700 lei 2.....200 lei.. TVA 25%............. mussette Nov 16 2010...500 lei 461 142.. (61)............... Activul are o durata de viata de 4 ani si o valoare reziduala nula. Care sunt inregistrarile contabile? Rezolvare: a) achizitia marfurilor fara factura % = 408 1..... MACHIAJ IN IMAGINI: Vezi care sunt etapele unui machiaj in imagini ...........

.000 lei pentru fiecare urmatorii 4 ani. in valoare de 25.000 u.000 de obligaţiuni pentru un preţ unitar de 100 u.n. dar se cunoaşte că aproximativ 3% din bunurile tranzacţionate sunt returnate.05. TVA 25%.m. Ce înregistrări va contabiliza o societate care importă mărfuri în sumă de 10. Care vor fi efectele în situaţiile financiare conform IAS 18 „Venituri"? 12. impreuna cu ambalajele aferente care circula in sistem de decontare.: 114.N o societate a achiziţionat 1.000 dolari la un curs de schimb în momentul tranzacţiei de 2. Ulterior. amortizabil linear pentru valoarea de 200. Se mai cunoaşte că societatea practică un adaos mediu la total vânzări de 15% din preţul de vânzare.m.. Societatea ABC achiziţionează un hotel cu durata de viaţă utilă de 30 de ani.000 u. Sa se efectueze inregistrarile contabile atat in contabilitatea furnizorului cat si a clientului..m.n.000 u. B) nu se restituie ambalajele. (173) Un furnizor livreaza marfuri la pret de vanzare de 500.282 amortizarii accelerate pentru determinarea rezultatului fiscal.4 ROL/dolar? Cum va fi afectat fluxul de numerar? 14.n. 11. Care vor fi incidenţele în situaţiile financiare ale exerciţiului N conform IAS 18 „Venituri"? 13.000 lei.m. Cum se vor reflecta costurile ulterioare cu privire la renovarea exteriorului. Presupunem ca societatea Alfa obtine un rezultat contabil de 20.m.Membru junior Grup: Members Postari: 24 Inregistrat pe: 6-January 07 Membrul Nr. este plătită la data de 31 octombrie anual. Cum se inregistreaza in contabilitate impozitele curente si amanate urmare a utilizarii de metode diferite de amortizare din punct de vedere contabil si fiscal? 1.000 u. în momentul plăţii cursul fiind de 2.6 ROL/dolar.m. si pret de inregistrare 400.000 u. Dobânda în sumă de 20. precum şi cele efectuate pentru . pot intervene 2 cazuri: A) se restituie ambalajele. O societate are înregistrate venituri anuale din vânzări de bunuri în sumă de 15. La data de 01.

Dacă activul nu ar fi fost depreciat. Determinaţi valoarea costului de achiziţie.m. Un echipament tehnic este cumpărat în anul N-2 pentru 16.700 u.m. Determinaţi valoarea costului de achiziţie conform IAS 16 „Imobilizări corporale".000 u.000 u.m. La sfârşitul anului N+2.000 lei. inclusiv TVA.. comision vamal 3%. amortizarea cumulate până la sfârşitul anului N+2 ar fi fost de 18.m. Se cunosc următoarele informaţii despre o linie tehnologică de extracţie a petrolului: preţ de cumpărare 300. Care sunt consecinţele asupra contului de profit şi pierdere în anul N şi în anul N+1? 16. cheltuieli salariale aferente gestionarului 4. scont de decontare 2%. achiziţionat în anul N. (suma include TVA). valoarea recuperabilă este de 15. transport inclus în factură 1.m.000 lei..000 u.000 lei. Analizaţi efectele variaţiilor de valoare conform IAS 36 „Deprecierea activelor". În anul N+1. Se cumpără un utilaj în anul 2007 la preţul de 238. Cum vor fi afectate situaţiile financiare ale anului 2004? . se reestimează durata de viaţă rămasă la 3 ani.m.000 u.000 u. de 12.000 u. ştiind că durata de viaţă utilă nu se modifică şi amortizarea anului N+2 a fost de 3. remiză 500 lei. Determinaţi valoarea costului de achiziţie pentru un sortiment de mărfuri dintr-o societate care practică vânzarea la preţ cu amănuntul dacă are o cotă medie de adaos de 20% şi valoarea încasată din vânzare este de 35.. Recepţionarea şi punerea în funcţiune are loc la începutul anului 2008. valoarea recuperabilă devine 12.000 lei. iar amortizarea cumulată.000 u..m.000 lei.000 lei. Se cumpără materii prime în valoare de 15.000 u. 17. costuri ale proiectului de amplasare 20. La sfârşitul anului N valoarea recuperabilă este de 9.000 u. stabilindu-i-se o amortizare în sistem linear pe o perioadă de 8 ani.extinderea hotelului cu încă două etaje? 15. 18. 19.m. Societatea ABC deţine un soft în valoare de 30. transport pe parcurs intern 10.. La sfârşitul anului N+1.m. 20.m.

000 Obligaţiuni 10.11 Societatea îşi va constitui un provizion pentru suma: 15. Dobânda în sumă de 20.000 titluri*6 luni / 12 luni = 10. În octombrie se înregistrează o intrare de numerar de 20.11. Dobânzi posterioare achiziţionării obligaţiunilor (01.10.000 dolari la un curs de schimb în momentul tranzacţiei de 2.N-1 – 30.000 în mai anul N. este plătită la data de 31 octombrie anual. Dacă au loc returnări de bunuri.000 din care 10.000 lei Fluxul de numerar prezinta o diminuare. pentru client diferența reprezintă un venit financiar de 10.m.Raspuns la ex.000 titluri*6 luni / 12 luni = 10.4) = 2.000 u.12 12.4 ROL/dolar? Cum va fi afectat fluxul de numerar? Raspuns 13. Achiziția reprezintă o ieșire de numerar de 10. Dobânzi anterioare achiziţionării obligaţiunilor (01. Ce înregistrări va contabiliza o societate care importă mărfuri în sumă de 10.m.62.m. Raspuna la ex.N – 31. în momentul plăţii cursul fiind de 2.La data de 01.000 * (2.m.05. Societatea ABC achiziţionează un hotel cu durata de viaţă utilă de 30 de ani.000 13.000* 3% * 15% = 67.000 u.000 de obligaţiuni pentru un preţ unitar de 100 u.000 u.5 u.05. 14.04.000 reprezintă venit din dobânda și restul este valoarea obligațiunilor: Conturi la bănci = % 20.000 Venituri din dobânzi 10.N) 20*1. amortizabil . acest provizion se va relua la venituri pentru sumele aferente adaosului bunurilor returnate.6 ROL/dolar.N o societate a achiziţionat 1.m.N) 20*1. Datorita scaderii cursului.

se reestimează durata de viaţă rămasă la 3 ani.000 lei.000 lei.Determinaţi valoarea costului de achiziţie pentru un sortiment de mărfuri dintr-o societate care practică vânzarea la preţ cu amănuntul dacă are o cotă medie de adaos de 20% şi valoarea încasată din vânzare este de 35.000 17.linear pentru valoarea de 200.2 = 25.000 lei.000 iar amortizarea anuala pe ultimii 3 ani rămași (după reestimare) = 9.700 / 1.Se cumpără materii prime în valoare de 15.000 lei. precum şi cele efectuate pentru extinderea hotelului cu încă două etaje? Raspuns 14.000 Valoarea recuperabila = 9. remiză 500 lei. În anul N+1. Răspuns 16 Cost de achizitie = 35. cheltuieli salariale aferente gestionarului 4. Care sunt consecinţele asupra contului de profit şi pierdere în anul N şi în anul N+1? Raspuns 15 Valoarea ramasa dupa 3 ani = 16. Determinaţi valoarea costului de . 15. Costurile generate de extindere sunt cheltuiala a bunului si vor majora valoarea amortizabila a hotelului.m. La sfârşitul anului N valoarea recuperabilă este de 9.700 u.Un echipament tehnic este cumpărat în anul N2 pentru 16.19 /1. stabilindu-i-se o amortizare în sistem linear pe o perioadă de 8 ani.000 16. transport inclus în factură 1.000 lei.000 – (2000*3 ) = 10. (suma include TVA).000 Deci se va constitui un provizion de depreciere de 1. Costurile de renovare vor fi tratate ca niste cheltuieli curente ale exercitiului in care au fost ocazionate.000/ 3 = 3.000 lei. Cum se vor reflecta costurile ulterioare cu privire la renovarea exteriorului.

m. Dacă activul nu ar fi fost depreciat.000 – 500= 15.000 u. Reluarea deprecierii = 12. valoarea recuperabilă este de 15. Valoarea neta contabila in N+2 = 12.000 u.000 – 3. Valoarea ramasa ar fi fost la sfarsitul anului N+2 de 30.000 u..000 = 12.m.. achiziţionat în anul N. scont de decontare 2%. Analizaţi efectele variaţiilor de valoare conform IAS 36 „Deprecierea activelor".000.m. Dupa inca un an valoarea valoarea recuperabila devine 12.m.m.m. ştiind că durata de viaţă utilă nu se modifică şi amortizarea anului N+2 a fost de 3. Răspuns 17 Cost de achizitie = 15. de 12.. La sfârşitul anului N+1. comision vamal 3%.000 = 9. Deci provizionul va fi reluat asupra unui venit.000. Răspuns 19 .000 = 3.000 – 18. Valoarea ramasa dupa 2 ani = 30.000. costuri ale proiectului de amplasare 20.000 daca nu s-ar fi depreciat softul.m. Răspuns 18.000 iar amortizarea inregistrata cumulat pana in acest an ar fi fost de 18. Determinaţi valoarea costului de achiziţie conform IAS 16 „Imobilizări corporale".000 – 9.000 u.000 u.m..000 = 18.m. 19. Societatea va inregistra un provizion de 3.000.achiziţie.000 u. transport pe parcurs intern 10.000 u.000 – 12. amortizarea cumulate până la sfârşitul anului N+2 ar fi fost de 18.500 18.Se cunosc următoarele informaţii despre o linie tehnologică de extracţie a petrolului: preţ de cumpărare 300.000. valoarea recuperabilă devine 12.000 + 1.000 u.Societatea ABC deţine un soft în valoare de 30.. La sfârşitul anului N+2.000 Valoarea recuperabila = 15.000 u. iar amortizarea cumulată.

000 lei. venituri din provizioane 500 lei.000 acţiuni la un preţ de emisiune egal cu valoarea nominalã.000 lei = 9. venituri din plasamente 300 lei.58 – 1. x VN 1leu/act) Rezerve = 5.000 acţiuni.46 = 0. REZOLVARE: Caz I – incorporarea rezervelor KS initial = 10. impozit pe profit plãtit 1. 3.000 + 10.propriu / nr.05 lei Caz II – emiterea de actiuni noi KS initial Rezerve Total capital propriu VMC = 19.000 lei . deci 1/4 * 0.000 act = 1.000 = 1.000 lei.leu = 3000 lei VMC noua = 22.000 lei (10.25 lei DA = 1. Situaţia înainte de dubla creştere a capitalului se prezintã astfel: capital social 10.000 +2.000 / 12. Sã se stabileascã fluxurile de numerar pentru activitãţile de exploatare ale unei societãţi în condiţiile urmãtoare: rezultatul contabil înaintea impozitãrii şi a elementelor extraordinare 10. creşterea conturilor de datorii la furnizori 200 lei.3000 act * 1.000 * 3% +300.000 lei. scãderea conturilor de creanţe clienţi 1. rap. deci valoarea unei actiuni distribuita gratuit este : 1/5 * 0.12 = 0.000 lei Total capital propriu = 15. MIU ELENA MADALINA DEC.000 lei.500 lei.25 = 0.000 acţiuni x 1 leu valoare nominalã).000 / (12. În momentul recepției va deveni imobilizare corporală (în 2008).de paritate este 10000 vechi la 2000 act noi .2010 Contabilitate (Anul 2 – Stagiu) Varianta 1 1. În exerciţiul N. inclusiv TVA.000 lei.12 lei.000 / 10. Prima fazã a majorãrii constã în încorporarea de rezerve de 4.300 lei.000) = 1.000 lei.03 lei = 10.000 lei ( 10. deci 1/5 VMC noua = 15. Încasarea produselor s-a fãcut cu un efect de comerţ.de act vechi VMC act vechi = 15.000 lei = 19.000 lei. cheltuieli cu amortizarea 2. plãtindu-se bãncii comerciale un comision de 10.000 lei pentru care se emit 2.000 lei şi a vândut produse la preţul de vânzare de 380. creşterea stocurilor de materii prime 1.000 =339.5 lei Prin incorp. Cum vor fi afectate situaţiile financiare ale anului 2007? Răspuns 20 Utilajul va reprezenta pentru exercițiul financiar 2007 o imobilizare în curs în sumă de 200.000 lei. costul lor de producţie fiind de 300.000 lei VMC act vechi = Cap.000 ) = 1. Care indicatori bazaţi pe contul de profit şi pierdere sunt influenţaţi şi cu ce sumã? 2.Se cumpără un utilaj în anul 2007 la preţul de 238. societatea X a obţinut produse finite la costul de producţie de 400.000 + 3.25= 0. rezervelor .58 lei Cresterea de cap.000 / ( 10.5-1.000 act. În faza a doua se aduc aporturi în numerar pentru care se emit 3. scãderea stocurilor de mãrfuri 300 lei. Recepţionarea şi punerea în funcţiune are loc la începutul anului 2008.000 + 20.000 20. rezerve 5.25 lei.46 lei DS = 1.Costul de achizitie = 300. Calculaţi valoarea DA şi DS generate de creşterea de capital.000 lei.

Obligaţiuni B: Achiziţie pe 5 decembrie: 1. Care vor fi efectele în situaţiile financiare la furnizor şi la client dacã. conform IAS 18. C = 3.2) + oblig B (1000*9.N+1.1)+ Act C: (3500*3. avem : 418 = % 70 1860 1500 384 -1500 -360 1600 4428 360 In data de 15.000 acţiuni x 3 u.2 u. avem achizitia : % 601 4428 = 408 1860 1500 360 In data de 15.4. în luna decembrie. TVA 24%.. La 1 octombrie N sunt achiziţionate 1.N+1.m.000 obligaţiuni x 10 u.500 lei.01. Situaţia acţiunilor şi obligaţiunilor unei societãţi se prezintã dupã cum urmeazã: Acţiuni A: Achiziţie pe 16 decembrie: 4. valoarea este de 4.12.3) = = 4400+9300+11200 = 24900 Se observa o diferenta nefavorabila datorita scaderii valorii cursului la sf anului 6814 = Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante 2963 550 Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate 6. în decembrie. cost de producţie 4.01. Achiziţie pe 23 decembrie: 1. fãrã facturã. materii prime fãrã facturã în valoare de 1.m.600 lei. La client: La 20. în valoare de 600 lei.m.000 acţiuni x 1.000 acţiuni BETA la un preţ de 2 lei/acţiune. 5. în ianuarie.1 u.12. la sosirea facturii. Cursurile la 31 decembrie erau: A = 1. Se cumpãrã. La furnizor : Pe 15. B = 9.800 lei. vom storna inreg din decembrie: % = 408 .la sf anului: Act A : ( 4000*1. la preţul de 5. TVA 24%.1 u. TVA 24%. : % = 401 1984 601 4426 La client : Pe 15. Portofoliu: Actiuni A: (4000*1. în ianuarie.12. Cum sunt afectate situaţiile financiare la furnizor şi la client dacã.1860 601 4428 Si se inreg factura corecta.01. la sosirea facturii.N . Sa se contabilizeze achiziţia acţiunilor şi încasarea dividendelor.500 acţiuni x 3. Pe 28 octombrie N s-au primit dividende pentru acţiunile BETA din rezultatul exerciţiului N-1.N+1. avem stornare facturii din decembrie: .m. TVA 24%.2) + Actiuni C: ( 2000*3) + (1500*3. avem stornare facturii din decembrie: % 701 4428 = 418 1860 1500 360 Si apoi intocmirea facturii: 411 = % 70 4427 1984 1600 384 7.m. Se vând produse finite. valoarea este de 1. Precizaţi înregistrãrile contabile aferente exercitiului N.1) + Obligat B ( 1000*10) = 4800+6000+4650+10000=25450 Val.3 u.500 lei. Acţiuni C: Achiziţie pe 15 decembrie: 2.N .m.000 lei..2 u.N 418 = % 6200 701 5000 4428 1200 In data de 15.m.

dif ramasa de amort de 8000 lei 20000 N+1 : 6811 = 2813 N+2: 6811= 2813 N+ 3: 6811=2813 N+4: 6811=2813 N+5: 6811= 2813 Tot. avem achizitia : % 345 4428 = 408 6200 5000 1200 5952 4800 1152 In data de 15.24= 1650. Cum afecteazã situaţiile financiare casarea utilajului? 1. Un utilaj achiziţionat în exerciţiul N la cost de achiziţie de 20.96 In magazine pretulurile marfurilor sunt la suma de : 679.scoaterea din evidenta a utilajului: % = 2131 2813 471 20000 17000 (12000 +5000) 5000 7. cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt de 2.amortizare utilajului 20000/10 ani= 2000/ an N: 6811 = 2813 2000 2000 2000 2000 2000 2000 12000.35 lei 9. 5000/5 = 1000 / an 6811 = 471 1000 10.000 lei.69 *1. vom storna inreg din decembrie: % = 408 345 4428 -6200 -5000 -1200 Si se inreg factura corecta.2 = 1130.59*4%) Netul financiar TVA .. Din casare rezultã materiale în valoare de 7. Societatea practicã un adaos comercial de 20% şi vinde toate mãrfurile din depozit la preţ de vânzare cu amânuntul.75 * 1.Diferenta dintre suma rezult din casare si chelt cu casarea se trece pe seama amortizarii: 6811 = 2813 5000 6. scont 4%.000 lei este casat în exerciţiul N+6.N+1. rabat 3%. O societate are înregistrate venituri anuale din vânzãri de bunuri în sumã de 15.26 894.Chelt neamortizate se include in chelt in max 5 ani.% 701 4428 = 418 6200 5000 1200 Si apoi intocmirea facturii: 411 = % 701 4427 La furnizor : Pe 15.63 1108. : % = 401 5952 345 4427 4800 1152 8.01.000 lei.12.4 950. Se . dar se cunoaşte cã aproximativ 3% din bunurile tranzacţionate sunt returnate.amortizare 3.6 Risturn (950.000 lei.6*2%) Netul comercial Scontul ( 931.Cheltuieli din casare : 6583=302 2000 4.Achizitia utilajului: 2131 = 401 2. Se cumpãrã mãrfuri în sumã de 1.Materiale rezultate din casare : 3024=7583 7000 5.59 37.N . risturn 2%.32 214. Utilajul are o duratã normalã de funcţionare de 10 ani şi metoda de amortizare folositã este cea linearã.m. remizã 2%. Marfuri: Rabat ( 1000*3%) 1000 30 970 Remiza (970*2%) 19.000 u. 24% Total de plata 19.01 931. Calculaţi valoarea acestui preţ.

000 u. fãrã facturã. rabat 3%. Se cumpãrã un utilaj în anul 2007 la preţul de 238. Cum vor fi afectate situaţiile financiare ale anului 2004? 8.000 lei. Care vor fi efectele în situaţiile financiare conform IAS 18 „Venituri”? GRUPA I Contabilitate 1. creşterea conturilor de datorii la furnizori 200 lei. se reestimeazã durata de viaţã rãmasã la 3 ani.300 lei.000 lei.mai cunoaşte cã societatea practicã un adaos mediu la total vânzãri de 15% din preţul de vânzare. 4.. în luna decembrie. creşterea stocurilor de materii prime 1.500 lei. valoarea este de 1. amortizabil linear pentru valoarea de 200. TVA 19%. inclusiv TVA.Se vând mãrfuri având un cost de achiziţie de 9. precum şi cele efectuate pentru extinderea hotelului cu încã douã etaje? 6. Sã se stabileascã fluxurile de numerar pentru activitãţile de exploatare ale unei societãţi în condiţiile urmãtoare: rezultatul contabil înaintea impozitãrii şi a elementelor extraordinare 10. În momentul recepției va deveni imobilizare corporală (în 2008). Se vând produse finite.000 lei. valoarea este de 4.000 u. Societatea ABC achiziţioneazã un hotel cu durata de viaţã utilã de 30 de ani. materii prime fãrã facturã în valoare de 1. Din totalul de cheltuieli în sumã de 30.m. Societatea practicã un adaos comercial de 20% şi vinde toate mãrfurile din depozit la preţ de vânzare cu amânuntul. În anul N+1. Se cumpãrã mãrfuri în sumã de 1. scont 4%. costul lor de achiziţie fiind de 2. în decembrie. stabilindu-i-se o amortizare în sistem linear pe o perioadã de 8 ani.000 u. impozit pe profit plãtit 1. venituri din plasamente 300 lei. 40% sunt aferente anului N. Se construieşte o clãdire în regie proprie. şi titluri (investiţii pe termen scurt) la valoarea de 4. venituri din provizioane 500 lei.m. Un echipament tehnic este cumpãrat în anul N-2 pentru 16. ajustare pentru depreciere existentã 1.500 lei. scãderea conturilor de creanţe clienţi 1.m. Care vor fi modificãrile în situaţiile financiare ale celor doi ani? Utilajul va reprezenta pentru exercițiul financiar 2007 o imobilizare în curs în sumă de 200. Care sunt consecinţele asupra contului de profit şi pierdere în anul N şi în anul N+1? 7. TVA 19%. la preţul de 11. La sfârşitul anului N valoarea recuperabilã este de 9. Calculaţi valoarea acestui preţ.500 . la preţul de 5.000 lei.000 lei. <!--[if !supportLists]-->⇒ <!-[endif]-->FNT din activităţile de exploatare = 10000 + 2000 – 500 – 300 – 1500 + 300 + 1300 + 200-1000 = 10500 lei 2. lucrarea începând în martie anul N şi finalizându-se în octombrie N+1.000 lei. în ianuarie.000 u. Se cumpãrã. cheltuieli cu amortizarea 2. scãderea stocurilor de mãrfuri 300 lei.600 lei. TVA 19%. Care vor fi efectele în situaţiile financiare la furnizor şi la client dacã. în ianuarie.m. Cum se vor reflecta costurile ulterioare cu privire la renovarea exteriorului.000 lei.000 lei. 8.000 lei. cost de producţie 4. 5.. risturn 2%.000 lei.500 lei. la sosirea facturii. TVA 19%. la sosirea facturii. 3. Cum sunt afectate situaţiile financiare la furnizor şi la client dacã. (exclusiv TVA). Recepţionarea şi punerea în funcţiune are loc la începutul anului 2008.000 lei.800 lei. remizã 2%.

se urmãreste: a) actualizarea valorii bunurilor la inflatie. Grupa II Audit 1. deoarece creste fluxul de trezorerie. Cresterea necesarului de fond de rulment (NFR) influenteazã valoarea întreprinderii. preţ de emisiune 2.000 lei.m. deoarece se reduce fluxul de trezorerie.cheltuieli cu sponsorizări = 450 (limita de deductibilitate 0.cheltuielile cu impozitul pe profit înregistrate pana in luna septembrie = 5.3%). Exprimarea unei responsabilitatea: a) Auditorului intern b) Auditorului extern c) Contabilului sef opinii asupra situaţiilor financiare auditate este 4.venituri totale = 50.u..000 obligaţiuni cu valoarea nominalã de 2. b) nivel diferit de informare si documentare. cheltuieli privind amenzile şi penalităţi datorate statului = 2.m. Se emite un împrumut obligatar pentru 2. . venituri din provizioane 500 lei. Definiţi riscul inerent in audit si nominalizati factorii de evaluare a riscului inerent.000 lei. scãderea conturilor de creanţe clienţi 1.500 lei. Explicaţi conceptul de imagine fidela prin prisma regularităţii si sincerităţii contabilităţii. Conform Legii 571/2003. . de 500 u. 5. scãderea stocurilor de mãrfuri 300 lei.4 u.m. Rambursarea se face prin metoda anuitãţilor constante în sumã de 745 u. Sã se stabileascã fluxurile de numerar pentru activitãţile de exploatare ale unei societãţi în condiţiile urmãtoare: rezultatul contabil înaintea impozitãrii şi a elementelor extraordinare 10. c) corectarea valorii contabile cu inflatia si cu influentele din modificarea raportului de schimb leu/dolar 3.300 lei. Care va fi incidenţa acestor operaţii în contul de profit şi pierdere? 9.000 lei. b) reducerii.impozitul pe profit plătit = 2.000 lei. Care este dobânda calculatã pentru al doilea an? 10.000 lei. b) corectarea tuturor distorsiunilor dintre valoarea contabilã si valoarea economicã a bunurilor. . în sensul: a) reducerii. . Prezentaţi etapele misiunii de certificare. . c) .cheltuieli de protocol = 100 lei (limita de deductibilitate 2%).000 lei. şi ajustarea existentã.000 lei (inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit înregistrate pana in luna septembrie). . cheltuieli cu amortizarea 2. impozit pe profit plãtit 1.m.000 lei. In cazul unei misiuni cu proceduri convenite a) auditorul exprima o opinie cu asigurare asupra misiunii convenite b) nu exprima nicio asigurare c) nu exprima nici o opinie Evaluarea intreprinderilor 1.venituri din reluarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor = 4. . . cota de impozit pe profit = 16%.cheltuieli totale = 40. In calitate de auditor care este soldul contului 441 şi înregistrarea impozitului pe profit in luna decembrie? 2. creşterea stocurilor de materii prime 1. Când se doreste determinarea valorii actuale a bunurilor dintr-o întreprindere.m. 2. 3. Se dau următoarele informaţii aferente anului N: . pe o perioadã de 10 ani şi rata anualã a dobânzii de 8%.venituri din dividende = 2.000 lei.5 u. c) nu este posibilã o astfel de situatie. Estimarea de cãtre experti a unor rate de actualizare diferite poate avea ca explicatie: a) o perceptie diferitã despre riscuri.000 lei. venituri din plasamente 300 lei. 6. creşterea conturilor de datorii la furnizori 200 lei.

000. 2. disponibilitãti 500.000 mii Organizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderii 1.000 lei şi o rată de actualizare de 19% prezintă următoarea structură a fluxurilor de numerar: An 0 1 2 3 4 5 Total Cost investiție 15.500 6. 6. prezintã urmãtoarea situatie patrimonialã: capital social 3. Transformarea contabilitatii intr-o contabilitate orientata spre conducere trebuie sa aduca in prim plan sustinerea deciziilor conducerii si nu documentatia activitatii trecute.000.500 mii lei.000.000. g) Prevenirea lansarii comenzilor neaprobate. Ce conţine cap.000 mii lei. Care este conţinutul unui Plan de afaceri – enumeraţi principalele aspecte.000. c) Comanda sa contina cantitatile de produse si termene de aprovizionare corespunzatoare.000.cresterii. stocuri 20.420 6. c) 118. bilantul contabil va fi ajustat (corijat) în minus cu: a) 93.500 8. cele trei elemente ale acestuia. creante 15. Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.500 .500.Aprovizionarea presupune: a) Comenzile sa contina produse care indeplinesc specificatiile corespunzatoare.000. Studiu de caz: Societate de prestari servicii.620 7. diferente din reevaluare 14. c) utilitatea exprimatã si mãsuratã prin gradul de participare la realizarea profiturilor. Proceduri .000. dupã reevaluarea bunurilor. Existã un cumpãrãtor pentru o parte din brevete care oferã 75. cu o valoare totală a investiţiei de 15.500. Enumeraţi destinatarii expertizelor contabile? 7.500 mii lei. deoarece creste necesarul de resurse 4. b) 143.Se dau urmãtoarele elemente de bilant: – total activ = 425. Studiu de caz.000.000. e) Produsele comandate sa se obtina in timp util. b) Sa se plateasca preturi corespunzatoare.Care este valoarea activului net corijat al unei întreprinderi care. obligatii nefinanciare 25. 3. .000. b) gradul de utilizare a acestora.000 mii lei. Enumeraţi faptele ce constituie abateri disciplinare ale membrilor Corpului? 5. Explicaţi principiul confidenţialităţii? 4.500.000. Ce lucrări poate executa un expert contabil? 3. Identificati informatiile furnizate de contabilitate pentru echipa manageriala. c) 28.000: a) 43. imobilizãri 8. – cheltuieli de cercetare = 15. Separarea bunurilor din întreprinderea supusã evaluãrii se face în functie de: a) prevederile legale.000 mii lei. Stabilind bilantul economic al întreprinderii.Ce este un plan de afaceri. 5. 2. 3. Ce înţelegeţi prin competenţa expertului contabil? Studii de fezabilitate 1.000. profit 1.000. GRUPA III Expertiză contabilă 1. II al Raportului de expertiză contabilă (Desfăşurarea expertizei contabile)? 6. f) Inregistrarea comenzilor aprobate complet si corect.000 Costuri de exploatare 6.000. – brevete proprietate = 125. Un proiect investiţional.000. d) Actualizarea informatiilor legate de furnizor astfel incit comanda sa contina date reale.000.000. rezerve 500.000. . b) 18.000. instalatii luate cu chirie 10. Principala sursa de informare pentru management este contabilitatea. Inventarierea patrimoniului. Cum se numesc experţii contabili în dosarele civile? 2. Ce reprezintă durata de viaţă a unui proiect investiţional 4. – cheltuieli constituire = 2.000 mii lei.000 mii lei.

Se cere: a) mărimea rezervelor legale care se constituie pentru anul N. n Imobilizări 10000 0 Stocuri 20000 Creante Disponibilități Capitaluri proprii Datorii mai mari de un an Datorii de exploatare Datorii bancare pe termen foarte scurt 40000 5000 65000 50000 47000 3000 2. .440 9.Care va fi rolul judecătorului sindic după admiterea planului de reorganizare? Grupa V Consultanta fiscala acordata contribuabililor 1.700 11. Daţi 3 exemple de cheltuieli nedeductibile.500 50.000 lei. O entitate dispune de următoarele informaţii: .cheltuieli totale 230.000 lei. n Imobilizăr 40000 i Stocuri 2000 Creante Disponibilități Capitaluri proprii Datorii mai mari de un an Datorii de exploatare 500 1000 3000 0 5000 8500 Datorii bancare pe termen foarte scurt 3.000 lei.620 7. Se consideră următoarele date: . din care cheltuieli de protocol 20.720.000 lei (altele decât cele cu impozitul pe profit).venituri totale 3.12. în comandită simplă sau cu răspundere limitată? 4. n Imobilizări 2000 Stocuri 500 Creante 150 Disponibilități 50 Datorii mai mari de 1150 un an Datorii mai mici de 350 un an Grupa IV Categoria VI Administrarea si lichidarea intreprinderii 1. b) calculul rezultatului impozabil.000 lei. 3.980.12. O entitate dispune de următoarele informaţii pe parcursul unui exerciţiu financiar: .000 lei. din care cheltuieli nedeductibile fiscal 30.640 10. Se cere determinarea rezultatului net.700 64.420 6. Analizaţi şi interpretaţi ratele de lichiditate pentru întreprinderea analizată în exercţiul precedent. indiferent de contextul în care se efectuează 2. 4.000 lei.venituri totale 350. Analizați poziția financiară a unei întreprinderi din domeniul industriei prelucrătoare care prezintă următoarele informații bilanțiere: Indicator 31.000 6. .500 6.pe parcursul exerciţiului financiar N s-au înregistrat venituri totale de 1. din care venituri neimpozabile 20.180 Calculaţi 11.700 22. .Total cost 15.000 lei.445 35.000 lei. Calculați şi interpretați situația netă a unei întreprinderi care prezintă următoarea situație financiară: Indicator 31. din care venituri neimpozabile 15.000 lei.000 lei. Rolul cenzorilor în cadrul societăţii pe acţiuni 3.cheltuieli totale (fără cheltuielile cu impozitul pe profit) 2.500 8. Câţi cenzori va avea o societate pe acţiuni? 2.540 cash flow-ul net actualizat anual aferent proiectului Analiza si diagnostic a intreprinderii 1.100. iar cheltuielile totale (altele decât cele cu impozitul pe profit) sunt în sumă de 800.000 lei.000 lei. Analizaţi poziţia financiară a unei întreprinderi din sectorul desfacerii cu amănuntul de produse alimentare: Indicator 31. din care: 1 cheltuieli înregistrate în contabilitate care nu au la bază . din care venituri din anularea datoriilor în schimbul titlurilor de participare la o persoană juridică 110.540 Total încasări 9. 4. impozitului pe profit şi a rezultatului net în situaţia constituirii numai rezervelor legale determinate la punctul precedent. Cum poate fi exclus un asociat din societatea în nume colectiv.12. iar mărimea rezervelor legale existente 10.capitalul social al unei întreprinderi este de 250.

5. fără ca valoarea bunurilor să fi fost impozitată prin reţinere la sursă. 2 ajutor de înmormântare 1.CATEGORIA II : AUDITUL STATUTAR ŞI ALTE MISIUNI DE DE AUDIT 1. Care sunt elementele fundamentale ale conceptului de audit statutar? 2. Definiti auditul intern 3. Definiti si exemplificati riscul de nedetectare 13. . In vederea evaluarii riscurilor legate de control intocmiti un chestionar pentru evaluarea controlului intern 14.800. Nominalizati si exemplificati cinci tehnici de audit pentru obtinerea probelor de audit. Definiti si exemplificati riscul legat de control 12. Cum probati intro misiune de audit statutar principiul intangibilitatii bilantului de deschidere? 22.000 lei. Probele de audit sunt . ca urmare a justificării cu documente.documente justificative 12. O misiune de audit statutar are drept obiectiv a) obtinerea unei asigurari cu privire la situatiile financiare b) exprimarea de catre auditor a unei opinii c) certificarea situatiilor financiare 7.000 lei.cifra de afaceri 1. 15. 19. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul principiul prudentei. Definiti riscul inerent in audit si nominalizati factorii de evaluare a riscului inerent 11. sporul de vechime de 85 lei. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiului continuitatii activitatii.300 lei. 17. In vederea evaluarii riscurilor juridice intocmiti un chestionar pentru consilierul juridic. 4 penalităţi prevăzute în cadrul contractelor economice 2. Să se stabilească salariul net. Să se calculeze toate operaţiile în legătură cu salariile ştiind că salariul de încadrare este de 700 lei.270 lei. 6.300 lei. 3 150 lei reprezentând cadou cu ocazia Paştelui. In cazul unei misiuni cu proceduri convenite a) auditorul exprima o opinie cu asigurare asupra misiunii convenite b) nu exprima nicio asigurare c) nu exprima nici o opinie 5.000 lei. 18. 5 amenzi datorate autorităţilor române 8. 21. EXERCIŢII PREGĂTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV 2010 . Exemplificati riscurile legate de IT. Salariatul nu are nici o persoană în întreţinere. Un angajat al unei entităţi obţine într-o lună următoarele venituri: 1 venituri salariale 850 lei.930 lei. 16. O entitate acordă unui salariat un avans în valoare de 300 lei. In cazul unei misiuni de compilare procedurile aplicate a) au drept scop furnizare unei asigurari asupra situatiilor financiare respective b) nu au drept scop furnizare unei asigurari asupra situatiilor financiare respective c) au drept scop furnizarea unei opinii de asigurari pozitive 6. In cazul examinarii limitate opinia este exprimata sub forma unei: a) asigurari pozitive b) asigurari negative c) fara asigurare 4. 2 cheltuieli cu sponsorizările 4. Se cere stabilirea impozitului pe profit de plătit de către entitate. 20. Explicati conceptul de imagine fidela prin prisma regularitatii si sinceritatii contabilitatii. 23. In vederea evaluarii riscurilorde piata intocmiti un chestionar pentru personalul de marketing. 3 cheltuieli cu taxa pe valoare adăugată aferentă bunurilor acordate salariaţilor sub forma unor avantaje în natură 4. Definiti termenul de prag de semnificatie. Nominalizati si explicati criteriile de apreciere a imaginii fidele 10. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul separarii exercitiilor financiare. Identificati cinci caracteristici prin care auditul statutar se deosebeste de auditul intern. 8. iar salariatul are în întreţinere doi copii şi soţia. 9.

Prezentati principalele lucrari ce trebuiesc efectuate intro misiune de audit statutar in etapa de orientare si planificare a audituluin statutar 27.dec 2009 la valoarea reevaluata la 31 dec 2007. Care sunt informatiile pe care auditorul trebuie sa le colecteze in etapa de acceptare a mandatului? 26. Intocmiti intr-o maniera succinta un plan de misiune de audit statutar pe care urmeaza sa o realizati la o societate comerciala. In ce constau masurile de protejare a independentei stabilite in cadrul contractului incheiat cu clientul? 33. 38. In ce constau masurile de protejare a independentei stabilite in interiorul propriilor sisteme si proceduri ale cabinetelor /societatilor? 34. 43. o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate unor actiuni de intimidare. Care sunt normele de referinta in audit ? Prezentati –le succint. Prezentati succint continutul unei scrisori de misiune de audit .din exteriorul intreprinderii b)este furnizata de un alt auditor c)este obtinuta pe suport de hartie sub forma unei fotocopii 24.o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate interesului propriu 29. 38. In ce constau masurile de protejare a independentei dispuse de profesie. Caracteristicile fraudei. Exprimarea unei opinii asupra situatiilor financiare auditate este responsabilitatea a) Auditorului intern b) Auditorului extern c) Contabilului sef 36. Prezentati intr-o maniera succinta continutul dosarului permanent pentru fiecare sectiune.din testele efectuate constatati ca societatea este in litigiu cu un client pentru incasarea contravalorii unei facturi a carei valoare se situeaza peste pragului de semnificatie. 41. In cadrul unei misiuni de audit statutar desfasurate la o societate comerciala .Ce fel de opinie veti formula? 46. Prezentati patru tipuri de misiuni speciale de audit 28. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet . 42. Din motive obiective nu ati putut participa la inventariere anuala (ati fost numit auditor statutar dupa momentul inventarierii.Cum abordati aceasta problema in cazul misiunii de audit pentru situatiile financiare ale anului 2009? 47. 39. Prezentati continutul raportului de certificare. 32. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet. Considerand ca in urma . Tehnici de contrul pentru obtinerea elementelor probante prezentare si exemplificare. 39. Prezentati intr-o maniera succinta continutul dosarului pentru fiecare sectiune. Conducatorii societatii refuza constituirea provizionului motivand ca nu este deductibil fiscal . Pornind de la caracterul suficient si adecvat al probelor care este raportul intre calitatea si cantitatea probelor de audit ? 25. Elemente probante in audit. Care este responsabilitatea auditorului de alua in considerare frauda la auditarea situatiilor financiare. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet. 37.o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate renuntarii la propriile convingeri. legislatie sau reglementari? 35.prezentare si exemplificare. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet .Ce fel de opinie veti formula in raportul de audit ? 45. Selectarea si abordarea responsabilitate: a) auditorului b) conducerii societatii politicilor contabile adecvate este c) conducatorului compartimentului contabil 36. Constatati ca societatea la care efectati auditul detine in patrimoniu terenuri si cladiri pentru care s-a procedat la reevaluarea lor in anul 2007de catre un evaluator autorizat si se regasesc in situatiile financiarela 31. 44. Prezentati etapele misiunii de certificare.mai credibile atunci cand: a)sunt obtinute dintr-o sursa independenta. 37. 31.prezentare si exemplificare . 30.o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate manifestarilor de familiarism. exercitiului 40.

Cum testati continuitatea activitatii intr-o misiune de audit statutar. Simulati o misiune de examen limitat asupra proprietatii . Marfuri – pret de achizitie 10. 61. grupa deosebita. Simulati o misiune de examen limitat asupra stocurilor. redactati un raport de audit fara rezerve respectand continutul ISA 700(Raportul auditorului independent asupra unui set complet de situatii financiare de uz general). cota de impozit pe profit = 16%.000 lei. grupa normala. . Simulati o misiune de examen limitat asupra angajamente si datorii contingente .impozitul pe profit platit = 2. Bonuri fiscale – 238 lei. redactati un raport de audit modificat respectand continutul acestuia conform ISA701 (Modificari ale raportului de audit). din care garantii acordate – 2. Simulati o misiune de examen limitat asupra creantelor. Care este TVA-ul neexigibil calculat? 63.000 lei. Simulati o misiune de examen limitat asupra imprumuturilor de platit.3%).misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/ 2005 nu ati identificat elemente care sa va conduca la o opinie cu rezerva. rate incasate – 2. Simulati o misiune de examen limitat asupra impozitului pe profit si alte impozite.cheltuieli de protocol = 100 lei (limita de deductibilitate 2%).venituri din dividende = 2. rate neincasate – 8. Simulati o misiune de examen limitat asupra tranzactiilor cu partile afiliate.000 lei (inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit inregistrate pana in luna septembire). Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/2005 ati identificat aspecte care afecteaza opinia auditoruluica urmare a limitarii ariei de aplicabilitate a activitatii auditorului sau ca urmare a faptului ca exista un dezacord cu conducerea in ceea ce priveste caracterul acceptabil al politicilor contabile selectate .cheltuieli totale = 40. 56. Minusuri la inventare . Avize de expeditie – pret de vanzare cu TVA 3. 51.500 lei. Contracte cu vanzarea in rate – 10. Vasile salariul realizat 3.venituri totale = 50. dobanda 500 lei.000 lei.000 lei. Simulati o misiune de examen limitat asupra conturilor de trezorerie.000 lei. 59. redactati un raport de audit modificat respectand continutul acestuia conform ISA701 (Modificari ale raportului de audit ). Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/2005 ati identificat aspecte care nu afecteaza opinia auditorului. adaos comercial – 2. 57. Care este inregistrarea pentru luna respectiva aferenta contributiei CAS care este suportata de asigurati? 64.cheltuieli privind amenzile şi penalitati datorate statului = 2.cheltuielile cu impozitul pe profit inregistrate pana in luna septembrie = 5.000 lei.cheltuieli cu sponsorizari = 450 (limita de deductibilitate 0. 48. 49.570 lei. 55. . In calitate de auditor verificati modul in care o societate inregistreaza salarile pentru un nr de 3 salariati.500 lei. 60. .000 lei. Se dau urmatoarele informatii aferente anului N: .000 lei. . Ion.900 lei. 50. Un salariat .000 lei. Auditorul a verificat TVA neexigibil calculat de entitate şi a ajuns la consluzia ca este corecta suma determinata. Pornind de la o populatie de 200 de elemente procedati la esantionarea acesteia utilizind trei metode de esantionare. 52. . 53. . salariul realizat 8. . In calitate de auditor care este soldul contului 441 şi inregistrarea impozitului pe profit in luna decembrie? 62. . Simulati o misiune de examen limitat asupra evenimentelor ulterioare. O societate prezinta urmatoarea situatie: Contractele de constructie – 20.metoda aplicarii acestoara sau caracterul adecvat al informatiilor furnizate in situatiile financiare .000 lei.venituei din reluarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor = 4. Conform Legii 571/2003.000 lei. 54. 58. grupa speciala şi Popescu salariul realizat 5.00 lei.000 lei.000 lei.

Auditul bilantului 7. Societatatea a decontat toate cheltuielile salariatului in suma de 1.bonuri benzină 300 lei. Acesta primeşte ca diurna suma de 60 lei/zi. In calitate de auditor. riscuri. Auditul financiar privind capitalurile proprii: obiective. Auditul situatiei fluxurilor de trezorerie 9. acest lucru insemnand o plata suplimentara catre acesta de 405 lei. proceduri 2.Verificarea evenimentelor ulterioare 12. .bonuri fiscale în valoare de 60 lei – ţigări.factura de la hotel pe care intră cazare 400 lei. riscuri.pleacă în delegaţie cu maşina firmei timp de 5 zile.000 lei.405 lei. Revizuirea generala a situatiilor financiare. Abordarea auditului. riscuri. Raportul de audit in forma lunga: studiu de caz 11. Salariatul aduce spre decontare următoarele documente: . din care justificat 220 lei. Pragul de semnificatie. proceduri 5. Riscul de audit .facturi de la restaurant pentru o cină cu parteneri de afaceri 200 lei. 25 lei – băutură.facturi de la restaurant pentru salariat 250 lei. riscuri. Auditul contului de profit si pierdere 8. Teme de referat 1. proceduri 6. În plus primeşte un avans de 1. stabiliti care este varianta corecta. Auditul financiar al decontarilor cu tertii: obiective. considerati ca societatea a procedat bine ? In caz contrar. Auditul financiar al stocurilor: obiective. Auditul financiar al trezoreriei: obiective. mic dejun 100 lei şi parcare 50 lei. . riscuri. 20 – alimente. Auditul situatiei modificarilor capitalurilor proprii 10. Auditul financiar al imobilizarilor: obiective. proceduri 3. . proceduri 4. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful