You are on page 1of 4

Foods din Alaska

FIECARE LOC DIN LUME ARE CULINARE PROPRIU DE SPECIALITATE. Sunt


adesea legate de alimentele care cresc acolo natural (cum ar fi peşte cod în
Newfoundland) sau a adus-a lungul istoriei (cum ar fi cartofii în Irlanda). Multe culturi
dezvoltate alimentele rafinate prin necesitate (cum ar fi organ mâncăruri delicioase
din carne în Franţa) sau aparent de noroc pur (bere şi vinuri de peste tot.)
Deci, este a trata o călătorie pentru a experimenta alimentele tradiţional şi mâncat
acolo. Puteţi afla o apreciere mai profundă pentru cultura locală, dacă sunteţi dispus
să mănânce în afara de zona de confort. Este unul din motivele mare de a calatori si
te poate elibera de prejudecăţi nu le-aţi ştiu chiar ai avut!
Modern alimentare din Alaska Specialties
DECI, CE FACE MODERNA ALASKA MÂNCA? Totul, desigur. În acest vârstă de
transport urban uşor Alaska se bucură de aceeaşi selecţie de bunuri care ştiţi că de la
propriul dvs. supermarket. Dar ele au, de asemenea, acces la specialităţi proaspete,
care sunt unic Alaska!
Aici, la Alaska Produse Wild Berry, favoritele noastre sunt fructe de pădure
uimitor . Unele dintre fructe de padure noastre ar putea fi familiar pentru tine - cum
ar fi sălbatică afine noastre (mai mici şi mai dulce decat afinele puteţi cumpăra) şi
afine sălbatice (pe care o numim Bush afine mare). Ne bucura, de asemenea
salmonberries care arata ca zmeura, dar sunt de culoare galbenă sau portocalie şi au
un gust complet diferit. Nu rataţi mossberries delicioase (de asemenea numit
crowberries,) lingonberries (numite, de asemenea, Bush merisoare mici,) şi fructe de
padure pepene verde.
Toate acestea sunt folosite pentru gemuri şi jeleuri boabe de casă boabe. Şi, desigur,
vom folosi, de asemenea, le aici pentru a face faimosul nostru Wild Berry Jelly
Center Bomboane de ciocolată . Pentru a afla mai multe despre fructe de padure
din Alaska, a se vedea Fructe de padure folosim .
de fructe de mare de apă rece Alaska este elementul central al bucătăriei din
Alaska.somon Alaska este unul dintre alimentele cele mai importante aici şi este
adesea servit ca somon afumat, somon vindecat, somon sacadat, şi chiar îndulcit
bomboane somon indian.Somon Alaska şi halibut industria pescuitului aduce turisti
din toata lumea, dar este, probabil, Alaska Regele Crab că majoritatea oamenilor
cred din prima. Spre deosebire de dungeness mai mici sau crabi albastru găsit în jos
48 de state, o singură Alaska King Crab poate alimenta cu uşurinţă un foame întreaga
familie.
vânători Alaska bucura de insacuire joc de animale mari , cum ar fi elani,
caribu, elan, urs sau. Ar putea să nu fie familiarizaţi cu aceste tipuri de carne, dar ei
stau la baza lui de oameni zilnic de proteine mai multe, mai ales pentru persoanele
care locuiesc în afara oraşelor principale.
Şi, desigur, există reni celebru . Mulţi oameni ştiu reni au fost o sursă de hrană
importantă în Alaska, dar ştiaţi că nu sunt nativ? Reni au fost aduse la Alaska din
Siberia începând din 1892.Ideea a fost de a oferi o industrie alimentară nou pentru
Alaska Native ale căror motive vânătoarea de balene au fost difuzate uscate. Ren nu
mai este o sursă majoră de carne, dar poate fi încă bucurat în formă de cârnaţi
disponibile comercial.
aluat de pâine este atât de popular încât cuvântul "aluat" este argou pentru o
persoană care locuieşte în Alaska! Aceasta a început în timpul Klondike Gold Rush,
când toţi păstrat-o oală de aluat de pornire in bucatariile lor. Prin "hrana" starter, cu
un pic de făină nou la fiecare câteva zile au păstrat drojdii salbatice vii şi prosperă,
astfel încât acestea ar putea coace pâine ori de câte ori au vrut. Se spune ca oamenii
ar putea aduce chiar potul la pat în nopţile reci să-l păstraţi la îngheţ!
Produse alimentare tradiţionale din Alaska Rurală şi altădată
NATIVII DIN ALASKA, cunoscut sub numele de "Eschimosii", dar mai corect numite
Yupik Central (în zona Mării Bering) şi inupiat în nord Arctic, a mâncat foarte diferit de
oameni în zonele cu climă mai caldă. carne de focă şi de petrol a fost important,
astfel cum au fostbalene, morsă, peşte, şi păsări . Deoarece climatul este atat de
rece, a fost important să mănânce o multime de grăsimi şi uleiuri pentru a ajuta la
menţinerea cald. Seal şi untură de balene ar putea să nu sunet apetisant, dar ele pot
fi economizoare de viata reala, atunci când este de 40 de grade sub zero!
După cum s-ar putea imagina, nu au fost foarte multe alimente vegetale
disponibile. Unii care au fost sau sunt încă importante sunt "negaasget",
"uutngungsaat", "iitat", "marallat", şi "produse alimentare mouse-ului", care sunt
rădăcinile diferite gatite in supa. Tot felul de fructe de padure sunt, de asemenea, s-
au adunat, sunt la fel de "ayuq" moale interior scoarta de mesteacan, şi care este o
plantă care poate fi făcută într-un fel de ceai.
Fermentare a fost uneori folosit ca o tehnica de conservare. Stinkhead şi
stinkeggs sunt conservate capete de somon şi icre de făcut prin învelirea lor în
ierburi şi îngroparea timp de câteva săptămâni, similar cu lutefisk
suedeză. Rezultatele sunt foarte neplacute pentru non-nativi de a mânca, ci este o
sursă importantă de nutriţie atunci când produsele alimentare sunt rare şi este
considerată o trateze în sate.
Peşte, elan şi caribu sunt, de asemenea, conservate prin uscare. Adesea, carnea
uscată este înmuiată în ulei sigiliu.
Eskimo Ice Cream (de asemenea, cunoscut sub numele de "akutaq") este un
nume fantezist pentru un fel de mâncare copioasă probabil că nu au auzit de. Nativii
folosite pentru a face acest fel de mâncare neobişnuit de biciuire de grăsime de reni
vânate, sigilii, sau poartă, adăugând apoi zăpadă şi nativ fructe de pădure. De zahăr
nu a fost disponibil atunci, dar ar fi, probabil, un plus de frumos. În zilele noastre se
face cu Crisco şi este amestecat cu fructe de padure, alimente mouse-ul, carne
uscate, şi alte legume, în funcţie de ceea ce este disponibil.

Alaskan Foods

EVERY PLACE IN THE WORLD HAS ITS OWN CULINARY SPECIALTY. They're
often related to the foods that grow there naturally (such as cod fish in
Newfoundland) or brought throughout history (such as potatoes in Ireland). Many
cultures developed exquisite foods through necessity (such as delicious organ meat
dishes in France) or seemingly by pure luck (beers and wines everywhere.)

So it's a traveller's treat to experience the foods traditionally made and eaten there.
You can learn a deeper appreciation for the local culture if you're willing to eat
outside of your comfort zone. It's one of the great reasons to travel and can free you
from prejudices you didn't even know you had!
Modern Alaskan Food Specialties

SO WHAT DO MODERN ALASKAN EAT? Everything, of course. In this age of easy


transportation urban Alaskans enjoy the same selection of goods that you know from
your own supermarket. But they also have access to fresh specialties that are
uniquely Alaska!

Here at Alaska Wild Berry Products, our favorites are the amazing wild berries.
Some of our berries might be familiar to you – like our wild blueberries (smaller and
sweeter than the blueberries you can buy) and wild cranberries (which we call high
bush cranberries). We also enjoy salmonberries which look like raspberries but are
yellow or orange and have a completely different flavor. Don't miss the delicious
mossberries (also called crowberries,) lingonberries (also called low bush
cranberries,) and watermelon berries.

All of these are used for homemade berry jams and berry jellies. And of course we
also use them here to make our famous Wild Berry Jelly Center Chocolates. To
learn more about Alaskan berries, see the Berries We Use.

Alaska's cold water seafood is the centerpiece of Alaskan cuisine. Alaskan salmon
is one of the most important foods here and is often served as smoked salmon, cured
salmon, salmon jerky, and even sweetened indian salmon candy. The Alaskan salmon
and halibut fishing industry brings tourists from all over the world, but it's probably
the Alaskan King Crab that most people think of first. Unlike the smaller dungeness or
blue crabs found in the lower 48 states, a single Alaskan King Crab can easily feed a
whole hungry family.

Alaska hunters enjoy bagging large game animals such as moose, caribou, elk,
or bear. You might not be familiar with those meats but they form the basis of many
people's daily protein, especially for people who live outside of the main cities.

And of course there are the famous reindeer. Many people know reindeer have
been an important food source in Alaska but did you know they are not native?
Reindeer were brought to Alaska from Siberia starting in 1892. The idea was to
provide a new food industry for Native Alaskans whose whaling grounds were running
dry. Reindeer is no longer a major source of meat but can still be enjoyed in the form
of commercially available sausage.

Sourdough bread is so popular that the word "sourdough" is slang for a person who
lives in Alaska! This started during the Klondike Gold Rush when everyone kept a pot
of sourdough starter in their kitchens. By "feeding" the starter with a little new flour
every few days they kept the wild yeast alive and thriving so they could bake bread
whenever they wanted. It's said people would even bring the pot to bed on cold
nights to keep it from freezing!

Traditional Foods from Rural Alaska and Yesteryear

THE NATIVES OF ALASKA, commonly known as "Eskimos", but more properly


called Central Yupik (in the Bering Sea area) and Inupiat in the north Arctic, ate very
differently from people in warmer climates. Seal meat and oil was important, as
were whales, walrus, fish, and birds. Since the climate is so cold, it was important
to eat plenty of fats and oils to help keep warm. Seal and whale blubber might not
sound appetizing but they can be real life savers when it's 40 degrees below zero!

As you might imagine, there were not very many plant foods available. Some that
were or still are important are "negaasget", "uutngungsaat", "iitat", "marallat", and
"mouse food" which are different roots cooked in soup. All sorts of berries are also
gathered, as are the soft inner bark of the birch tree, and "ayuq" which is a plant
which can be made into a kind of tea.

Fermentation was sometimes used as a preservation technique. Stinkhead and


stinkeggsare preserved salmon heads and roe made by wrapping them in grasses
and burying for several weeks, similar to Swedish lutefisk. The results are very
unpleasant for non-natives to eat but is an important source of nutrition when food is
scarce and considered a treat in the villages.

Fish, moose and caribou are also preserved by drying. Often, the dried meat is
dipped in seal oil.

Eskimo Ice Cream (also known as "akutaq") is a fancy name for a hearty dish
you probably haven't heard of. Natives used to make this unusual dish by whipping
the fat of hunted reindeer, seals, or bears, then adding snow and wild native berries.
Sugar wasn't available then but it would probably be a nice addition. Nowadays it is
made with crisco and is mixed with berries, mouse food, dried meat, and other
vegetables depending on what is available.

Many thanks to Marty Baston and his children who helped us learn about these foods.