PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS

ISU STRATEGIK : PENINGKATAN PENCAPAIAN BAHASA INGGERIS PEMBINAAN PELAN STRATEGIK BIDANG/UNIT: PANITIA ENGLISH VISI SEKOLAH KEBANGSAAN NURI UNGGUL PADA TAHUN 2011 MISI MISI 1: MENINGKATKAN TAHAP PENGUASAAN BAHASA INGGERIS DIKALANGAN MURID. MISI 2:MENINGKATKAN MINAT MURID TERHADAP BAHASA INGGERIS MISI 3:MENINGKATKAN PERATUSAN MURID YANG LULUS KEPADA 100%. MISI 4: MEMBERI PELUANG KEPADA MURID UNTUK MENGGUNAKAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA PERANTARA DI DALAM AKTIVITI YANG DI JALANKAN UNTU MEREKA. ISU STRATEGIK 1.Pencapaian murid yang lulus Bahasa Inggeris di dalam peperiksaan di tahap sederhana. MATLAMAT 1.Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke STRATEGIK tahap cemerlang. INDIKATOR 1.% pencapaian 5A UPSR dan % lulus minimum C PRESTASI ATAU meningkat. Faktor Kritikal 2.% lulus dalam peperiksaan pertengahan tahun dan akhir Kejayaan CSF) tahun meningkat. 3.Boleh berinteraksi dalam Bahasa Inggeris sesama rakan dan juga guru. OBJEKTIF 1.Meningkatkan pencapaian A UPSR Bahasa Inggeris kepada 20% dan lulus minimum C 100%. 2.Meningkatkan pencapaian % A dan % lulus minimum C dalam peperiksaan serta ujian bulanan untuk tahun 1,2,3,4,5 dan 6. 3.Murid boleh bertutur dalam Bahasa Inggeris dengan menggunakan Bahasa Inggeris asas. STRATEGI 1. Menganjurkan latihan LDP untuk guru Bahasa Inggeris. 2. Menganjurkan program ”Good Morning Grammar” untuk murid tahun 6. 3. Menganjurkan program ”Let’s Read English” untuk murid tahun 1. 4. Mewujudkan ”English Corner” di kantin sekolah. 5. Menganjurkan program “English Workshop (bengkel menjawab kertas soalan) untuk murid tahun 4,5 dan 6. 6. Menjalankan aktiviti ”Learn 5 Words A Week”. PEMAJUAN PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA INGGERIS

1 dan ketua panitia.5. Program “Learn Semua Februari November 5 Words A Guru Panitia Week. - Semua guru Bahas Inggeris dapat mengikuti program LDP yang telah dirancang untuk memantapkan P&p Semua murid tahap 2 dapat meningkatkan lagi penguasaan ”grammar”mereka. PELAN TAKTIKAL T/JAWAB TEMPOH (MULA AKHIR) 2/2/09 31/8/09 KOS /SUMBER RM 400 OUTPUT Program GPK 1 dan Latihan Dalam ketua Perkhidmatan. Program ”Let’s Guru Tahun Februari Read English. PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 .4 dan Grammar” ketua panitia Februari Ogos RM 200 3. Oktober RM 200 5. April Oktober - 4.BIL 1. Semua murid SK Nuri mempelajari 5 perkataan serta makna setiap minggu dan menyalin dalam buku ejaan. Murid tahun 1 membaca buku Bahasa Inggeris 15 minit setiap hari selasa dan khamis Memperbanyakkan perkataan Bahasa Inggeris di kantin sekolah yang menjadi pusat tumpuan murid.6 dan Ketua panitia. Sebagai pendedahan awal kepada murid tahun 4 dan 5. Guru Bahasa Inggeris tahun4. Bahasa Inggeris. panitia 2. Program ”English Workshop”. Murid tahun 6 mengetahui teknik menjawab kertassoalan yang betul. Jun RM 400 6. Program ”Good Guru tahun Morning 6. Program Semua guru Januari ”English Corner” panitia Bahasa Inggeris.5.

Mesyuarat panitia English GPK 1 & ketua 1 hari 1. Cadangan program & aktiviti.2. Latihan dalam perkhidmatan Guru.3. Perlantikan Penyelaras panitia dan AJK program. Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua Panitia 1 Minggu tentatif program 3. .1. . LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS TANGGUNGJAWAB 1.PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. 1. 2.guru Februari bermula. Perbelanjaan. 1.1 Taklimat guru Bahasa Inggeris tentang program LDP yang akan dijalankan. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1 & ‘ tentang status program Ketua panitia 1 hari 4. OBJEKTIF OPERASI : MEMBERI IDEA BARU SERTA PENDEDAHAN KEPADA GURU CARA DAN TEKNIK YANG BERKESAN DALAM P&P. Mula program : Ketua panitia 1 hari 4. Penentuan tarikh-tarikh dan tempat. Bahasa Ogos Inggeris Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang.4. 5. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM:Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) untuk guru – guru Bahasa Inggeris. Strategi Nombor 01 Menganjurkan program latihan dalam perkhidmatan (LDP) untuk guru Bahasa Inggeris. 1.

Belanjawan untuk program yang telah dirancang.ogos Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap . Mesyuarat GPK 1 . 1.2. panitia & guru 1. 2.1.MENINGKATAKAN KEFAHAMAN MURID DALAM TATABAHASA(GRAMMAR). Pemilihan bahan untuk program. s/usaha 1 Minggu panitia 3. Penyediaan bahan Guru tahun 6 1 minggu 6.3. 1. 6 5. 2. Program dijalankan Guru tahun 6 Feb . Cadangngan waktu serta tempat program. untuk program ini. OBJEKTIF OPERASI : 1. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1. 1. Taklimat ringkas program yang Guru tahun 1 hari akan dijalankan. MEMBERIKAN LATIH TUBI UNTUK TATABAHASA(GRAMMAR). Melantik penyelaras tahun 6. ketua ‘ tentang status program panitia & guru 1 hari tahun 6 4. LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1.Strategi Nombor 02 Menganjurkan program ”Good Morning Grammar ” untuk murid tahun 6. Penyediaan Kertas Kerja .ajk 1 hari dan guru tahun 6.ketua panitia GPK 1. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Program ”GOOD MORNING GRAMMAR”.4.

OBJEKTIF OPERASI : 1. 4. Penentuan tarikh bermula program.4. 1.ketua 1 hari Inggeris panitia & Januari1.1. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Program ”Let’s Read English”.cemerlang.2. Membuat analisis dan post GPK 1. 1.3. 2. LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. Taklimat cara pengendalian serta guru yang terlibat 1.SEBAGAI LATIHAN PEMULIHAN UNTUK MURID LEMAH. Program bermula awal Februari Guru Bahasa 10 bulan – November 2009 Inggeris tahun 1 3. Anggaran perbelanjaan dan pemilihan bahan. Strategi Nombor Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) . penyelaras. 2. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1. Melantik penyelaras ajk panitia November program.MEMBANTU MURID YANG LEMAH DALAM KEMAHIRAN MEMBACA.ketua ‘ tentang perjalanan program panitia & guru 1 hari serta respond murid terhadap penyelaras program . 03 Menganjurkan program “Let’s Read English untuk murid tahun 1.ketua 1 Minggu mortem bagaimana program s panitia & boleh diperbaiki .

Memperbanyakkan perbendaharaan kata murid(vocabulary)..1.PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang.Murid sentiasa terdedah dengan istilah Bahasa Inggerisdi luar waktu p&p. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1 & ‘ tentang status program ketua panitia 1 hari 4. 2.. 5. Hari Pertama program: Guru Bahasa 1 hari 4. maklum balas murid terhadap sudut tersebut.1 Taklimat ringkas pengisian Inggeris program.ketua 1 hari meningkatkan tahap panitia & ajk keberkesanan program serta panitia. Penyediaan Kertas Kerja dan Ketua panitia 1 Minggu tentatif program 3. Maklumbalas bagaimana untuk GPK 1. Cadangan program 1. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “English Corner”. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 &ajk 1 hari Inggeris panitia English 1. Strategi Nombor 04 Mewujudkan sudut “ENGLISH CORNER” di kantin sekolah. OBJEKTIF OPERASI : 1. Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 .2 Penentuan belanjawan dan tempat 2. PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1.

PANITIA BAHASA INGGERIS Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. panitia. Maklumbalas bagaimana untuk GPK 1.ketua 1 hari meningkatkan tahap panitia & ajk keberkesanan program serta panitia.5 dan 6. Penyediaan Kertas Kerja dan Setiausaha 1 Minggu tentatif program panitia 3.2 Penentuan belanjawan dan tempat 2.Memberikan pendedahan awal kepada murid – murid tahun 4 dan 5.Mengetahui kaedah dan teknik serta mendapatkan tips – tips untuk menjawab kertas 1 dan 2. 5.ketua 1 hari 4. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1 & ‘ tentang status program ketua panitia 1 hari 4. Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) PELAN OPERASI : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN MURID DALAM BAHASA INGGERIS 2009 PANITIA BAHASA INGGERIS . Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 .1 Taklimat ringkas pengisian panitia & ajk program. Cadangan program panitia. 1. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “English Workshop”. Strategi Nombor 05 Menganjurkan program “English Workshop” untuk murid tahun 4. OBJEKTIF OPERASI : 1.2. 2. Hari program berlangsung: GPK 1.. maklum balas murid terhadap program.ketua 1 hari Inggeris panitia & ajk 1. PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1.

Strategi Nombor 06 Menjalankan program “Learn Five Words A Week. OBJEKTIF OPERASI : 1.Murid tahu makna perkataan yang diberi.3. Perjumpaan untuk membuat GPK 1.Meningkatkan perbendaharaan kata murid – murid (vocabulary) 2. Penyediaan Kertas Kerja dan Setiausaha 1 Minggu tentatif program panitia 3.Matlamat Nombor 01 Meningkatkan prestasi pencapaian Bahasa Inggeris ke tahap cemerlang. Mesyuarat panitia Bahasa GPK 1 &ajk 1 hari Inggeris panitia English 1. Perjumpaan untuk maklum balas GPK 1 dan ‘ tentang status program ketua panitia 1 hari 4. NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: “Learn Five Words A Week”. Cadangan program 1.ketua 1 hari maklum balas bagaimana untuk panitia dan ajk meningkatkan tahap panitia. Cadangan pelan kontingensi Penilaian (pembetulan/penambahbaikan) .2 Penentuan bahan dantempat 2. Guru Bahasa Feb-Nov Inggeris 5.. Hari pertama program bermula. PROSES ALIRAN KERJA: LANGKAH PROSES KERJA & T/JAWAB TEMPOH STATUS / TANGGUNGJAWAB PELAN KONTINGENSI 1. keberkesanan program serta maklum balas murid terhadap program.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful