B&I

EDUCATION RESOURCES Str. Traian,nr 56 Constanţa

SUPORT DE CURS Specializare: AMANETAR

Cod nomenclator: 421401

2010
1

2

CUPRINS

1.

Comunicare şi etică profesională Gestiune economică Administrarea stocurilor Materiale uzuale Mic dicţionar de termeni uzuali în activitatea de amanetar

pag. 4 pag. 9 pag.30 pag.35 pag.69

2.

3.

4.

5.

6.Norme de sănătate în muncă şi stingere a incendiilor 7.Fişa postului de amanetar

pag.78

pag.82

3

Cei care stăpâneau mai bine arta comunicării. Fiecare om vorbeşte şi scrie pentru a transmite celorlalţi gândurile. Comunicarea este cea care permite stabilirea unei relaţii între persoane. Comunicarea interpersonală – comunicarea între oameni. Comunicarea intrapersonală – comunicare în şi către sine. Comunicarea de masă – comunicarea primită/folosită de un număr mare de oameni. Comunicarea de grup – comunicarea între membrii grupurilor şi comunicarea dintre oamenii din grupuri cu alţi oameni. sentimentele sau dorinţele sale. Limbajul este capacitatea cu care este înzestrat orice om pentru a învăţa. Ea desemnează acţiunea de a comunica sau rezultatul acestei acţiuni. a folosi un sistem de semne (gestica. în Grecia antică apăreau primii germeni ai democraţiei.  Non-verbală. Comunicarea umană poate fi:  Verbală. 2.  Interpersonală.COMUNICARE ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ Conceptul de comunicare Cu 2500 de ani in urmă. Arta de a comunica convingător s-a numit retorică. se afirmau mai uşor în societate.  Intrapersonală. 4 . 4.1. mimica) şi pentru a-şi reprezenta lumea (imaginaţia). Tipurile de comunicare umană sunt: 1. 3.

volum. 55% . autoexpunere. autocunoaştere. 5 . Oamenii trăiesc în comunitate în virtutea lucrurilor pe care le au în comun. Dacă însă între niveluri există contradicţii.Comunicarea interepersonală este cea mai importantă formă de comunicare şi cel mai des folosită.la nivel nonverbal (expresie facială. mişcare. Viaţa de familie. 38% . Pentru a realiza acest lucru trebuie dezvoltate capacităţile de autoanaliză . o inţelegere comună. Oamenii nu pot evita acest tip de comunicare. toate depind de această calitate. paraverbal 3. mesajul transmis nu va avea efectul scontat. poziţie. moduri similare de a răspunde la aşteptări şi cerinţe. Comunicarea este cea care asigură dispoziţii emoţionale şi intelectuale asemănătoare. ei trebuie să aibă în comun scopuri. cunoştinţe. Comunicarea interpersonală se referă la comunicarea faţă în faţă pentru a te înţelege pe tine şi pentru a construi relaţiile tale cu ceilalţi. activitatea profesională. existenţa lor socială depinde de abilitatea cu care pot angaja discuţii cu alţii. aspiraţii.) Dacă între aceste niveluri nu sunt contradicţii. îmbrăcăminte etc.comunicarea poate fi eficace. precum şi cunoasterea barierelor si factorilor perturbatori care ingreuneaza procesul comunicării. viteza de rostire). Nivelurile de comunicare sunt: 1. nonverbal. Acestea sunt reprezentate astfel: • • • nivelul verbal (al cuvintelor) – doar 7% din totalul actului de comunicare. Pentru a forma o comunitate sau o societate. iar comunicarea este modalitatea prin care ei ajung să deţină în comun aceste lucruri. relaţiile cu prietenii. convingeri. verbal 2.la nivel paraverbal (ton.

să participe la discuţie. mai rezervat. dar nu acceptă cu uşurinţă sfaturile personalului din comerţ. să pregătească atent mesajul. este sigur pe el. se decide imediat asupra cumpărăturii. Cumpărătorul cu temperamenet coleric este foarte nervos. să asculte atent ultima frază din mesaj care sintetizează ideile principale. să verifice înţelegerea mesajului. să-şi exerseze corect auzul. să practice un debit adecvat.Perceptia mesajelor În cazul unei comunicări verbale. îndrăzneţ şi rapid în luarea deciziei de cumpărare.        Caracteristicile temperamentale ale personalităţii Cumpărătorul cu temperament sangvin este vioi. Cumpărătorul cu temperament flegmatic este mai lent. răbdător.  să foloseasca feed-backul pentru a verifica înţelegerea mesajului. Cerinţele pe care trebuie să le respecte receptorul sunt: să creeze o stare de spirit favorabilă ascultării.  să îşi supravegheze propriul limbaj al corpului. să-şi exerseze corect memoria pentru a reţine corect mesajul. dar nu suportă contrazicerile. să-şi concentreze atenţia asupra esenţialului. sociabil. îşi iese repede din fire. să acorde atenţie timbrului vocii. gesturilor. energic. să antreneze receptorul în discuţie. să folosească o tonalitate adecvată a vocii. fiind nestăpânit. să-şi supravegheze gesturile proprii. 6 . Pentru o bună comunicare emiţătorul trebuie să respecte următoarele cerinţe:        să cunoască pregătirea şi comportamentul receptorului.un individ poate fi atât receptor cât şi emiţător. chibzuind mult până ia decizia de cumpărare. acceptând destul de greu sugestiile vânzătorului. optimist. nu-şi exprimă vizibil gusturile şi preferinţele. se adaptează uşor la situaţii noi de mediu şi la diferiţi oameni. cu mimică şi gesturi mai puţin expresive. calm. pentru care acceptă sugestiile vânzătorului.

există posibilitatea controlului prin feed-back.relaxare. 7 . vânzătorul trebuie să insiste mai mult asupra calităţii produsului şi nu asupra preţului. O poziţie gârbovită afectează vocea în sens negativ.Cumpărătorul cu temperament melancolic este foarte sensibil.ţinută. acurateţe. impresionabil. nehotărât. gesturi. .dă posibilitatea emiţătorului să-şi exprime ideile rapid şi uşor. empatie. în acest caz.contact vizual. Mesajul verbal depinde de respectarea caracteristicilor comunicării verbale: claritate. având nevoie de sprijinul vânzătorului cu condiţia ca acesta să fie delicat şi plin de tact. consumatorul entuziast este impresionat repede de un produs pe care îl laudă şi îl admiră. consumatorul impulsiv ia decizii de cumpărare în mod subit. consumatorul econom apreciază mai toate produsele în funcţie de bugetul său bănesc. Caracterul este dimensiunea psihologică ce exprimă profilul psiho-moral al personalităţii şi profilează câteva tipuri de consumatori: - - - - consumatorul atotştiutor se consideră competent în legătură cu orice produs. liniştit. de marca lui şi nu admite să fie contrazis.vrând să facă dovada acestei competenţe. fără să se gândească prea mult. . sinceritate. Tehnici de comunicare interpersonală Comunicarea interpersonală este comunicarea între oameni şi prezintă urmatoarele avantaje: .se pot folosi tehnici persuasive. Mesajul trupului depinde de poziţia corpului. . el este impresionat de infăţişarea produsului. vânzătorul trebuie să se alăture acestui entuziasm întărindu-i convingerea că a făcut o alegere bună. .există posibilitatea controlării fluxului informaţional. .adoptarea unui comportament al vânzătorului din care sa rezulte acordul său cu opinia consumatorului este o regula general valabilă. fiind foarte atent la preţul produsului. mimică. chibzuind îndelung până când se decide să cumpere. .

Mesajul paraverbal depinde de volumul şi tăria vocii, ton, viteză de rostire, zgomotul de fond, folosirea pauzei etc. Etica profesională se raportează la: obiectul muncii, cumpărător, echipa de lucru, propria persoană etc. Etica comunicării umane în raport cu cumpărătorul constă în servirea civilizată, amabilitate permanentă faţă de clienţi, crearea condiţiilor în care să se lucreze bine, organizat, rapid, cu un consum minim nervos. Etica în raport cu echipa de lucru trebuie să cuprindă maximă înţelegere faţă de colegi, schimb de cunoştinţe profesionale, de cultură generală, de experienţă, întrajutorare şi sprijin, disciplină exemplară pentru sarcinile profesionale. Etica faţă de propria persoană presupune îndeplinirea acestei meserii frumoase şi dificile cu mândrie, cu demnitate, fără falsă modestie, educarea prin voinţă, stăpânirea propriilor sentimente şi manifestări, să nu manifeste exigenţe prea mari faţă de cumpărători, şi prea mici faţă de sine. Lucrul în echipă. În ultima perioadă se pune un accent tot mai mare pe lucrul în echipă, ceea ce presupune o comunicare de grup. Grupul de muncă reprezintă minimum două persoane care realizează o activitate sau o acţiune comună. Factorii care influenţează eficienţa grupului sunt: coeziunea; mărimea grupului; caracteristicile personale ale membrilor grupului; compatibilitatea membrilor; poziţia grupului în ierarhia organizaţiei; relaţiile grupului cu organizaţia şi comunitatea; natura sarcinii şi gradul de dificultate al acesteia; mediul în care îşi desfăşoară activitatea grupul; stilul conducătorului; relaţiile de prietenie între membrii grupului; - motivarea grupului în îndeplinirea obiectivelor; - nivelul de participare al membrilor la activităţile grupului; -

8

2. GESTIUNE ECONOMICĂ

Patrimoniul unităţii economice Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică ce aparţin unei persoane fizice sau juridice, precum şi bunurile economice la care se referă. Bunurile economice sunt: terenurile, clădirile, maşinile, utilajele, stocurile de materii prime, disponibilităţile băneşti. Drepturile şi obligaţiile sunt raporturile de proprietate în cadrul cărora se produc şi se administrează bunurile economice. Ecuaţia dată de raporturile de schimb create între elementele componente ale patrimoniului este:

BUNURILE ECONOMICE CA OBIECTE DE DREPTURI = ŞI OBLIGAŢII

DREPTURI CU VALOARE ECONOMICĂ

OBLIGAŢII CU + VALOARE ECONOMICĂ

Primul termen al ecuaţiei, bunurile economice, este delimitat prin structura de activ, iar cel de-al doilea termen, drepturile si obligaţiile, prin cea de pasiv.

ACTIVUL PATRIMONIULUI = PASIVUL PATRIMONIULUI

9

Structura situaţiei patrimoniale: ACTIV 1. ACTIVE IMOBILIZATE: a) Imobilizări corporale b) Imobilizări necorporale c) Imobilizări financiare 2. ACTIVE CIRCULATE: a) Stocuri b) Creanţe c) Disponibilităţi băneşti 3.ACTIVE DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE PASIV 1. CAPITALURI PROPRII a) Capital social b) Rezerve c)Rezultatul (profit sau pierde-re) d) Alte capitaluri proprii 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 3.DATORII 4.PASIVE DE REGULARIZARE

Caracterizarea elementelor patrimoniale 1. ACTIVELE IMOBILIZATE  reprezintă bunuri şi valori care au ca destinaţie să deservească o perioada îndelungată activitatea unităţilor patrimoniale;  nu se consumă de la prima întrebuinţare;  se clasifică în 3 mari grupe: imobilizări corporale, imobilizări necorporale şi imobilizări financiare; a) Imobilizările necorporale cuprind: 1. Cheltuieli de constituire; 2. Cheltuieli de cercetare-dezvoltare; 3. Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori asimilate; 4. Fondul comercial; 5. Alte imobilizări necorporale;

10

2. 2. biletul la ordin. participă la un singur ciclu de producţie. 3. b) Creantele cuprind: 1. se clasifică în 3 categorii: stocuri. Interese de participare.b) Imobilizările corporale cuprind: 1. 4. 2. Maşini. Casa. Construcţii. mobilier. 3. Creanţe imoblizate. 5. Mărfuri. Ambalaje. a) Stocurile cuprind: 1. Titluri de participare. Utilaje. c) Imobilizarile financiare cuprind: 1. Efectele de comerţ (cambia. disponibilităţi băneşti. îşi transmit valoarea dintr-o dată asupra valorii producţiei obţinute. 11 . Obiecte de inventar (exp: echipamente de protecţie). instalaţii tehnice. 2. Materii prime. c) Disponibilităţile băneşti cuprind: 1.cecul). ACTIVELE CIRCULANTE     au o mişcare mai rapidă. 2. 3. 2. Conturi curente la bănci. 4. Clienţii. Terenuri. piese de schimb). creanţe. Materiale consumabile (exp: combustibil.

12 . Principalele categorii de preţuri sunt: Preţul de vânzare al producătorului este un preţ calculat pe producător în funcţie de costurile sale de producţie şi de rata profitului. Preţul cu ridicata este preţul stabilit de angrosist. TARIFUL reprezintă numarul de unităţi monetare ce acoperă prestările de servicii.Evaluarea şi calculaţia Prin evaluare se înţelege acel procedeu specific contabilităţii prin care se cuantifică şi se exprimă în forma bănească atât elementele patrimoniale cât şi operaţiile referitoare la transformarea. astfel încât să se prevină atât supraevaluarea activelor şi veniturilor cât şi subevaluarea pasivelor şi a cheltuielilor. Acesta poate fi calculcat cu sau fără TVA (19%). Obiectul evaluării îl reprezintă toate elementele patrimoniale ale agentului economic grupate în active patrimoniale şi pasive patrimoniale. Preţul cu amănuntul este preţul stabilit de agenţii economici comerciali care vând mărfurile către populaţie (en-detail). mişcarea acestora. Principiul valorii actuale – presupune stabilirea valorii de inventar. valoarea ce se determină cu ocazia inventarierii sau valoarea actuală. precum şi cheltuielile şi veniturile şi rezultatele financiare obţinute de acesta. Preţurile folosite în evaluarea patrimoniului PREŢUL reprezintă numărul de unităţi monetare necesare pentru a vinde sau a cumpăra o marfă sau un serviciu la un moment dat. Preţul de livrare este preţul la care circulă mărfurile între vanzător şi cumpărător. Principiul prudenţei – presupune ca evaluarea să se facă cu precauţie pentru fiecare element patrimonial. Principiile evaluarii a) b) c) Principiul valorii de intrare sau al valorii contabile – presupune drept cost de intrare valoarea rezultată din documentele justificative prezentate la intrarea bunurilor în gestiune.

ce intră în incidenţa TVA sunt obligaţi să: o o o calculeze şi evidenţieze TVA deductibil (la achiziţionarea bunurilor şi serviciilor). până pe 25 ale lunii următoare.0 (zero) privind exportul bunurilor. Baza de impozitare privind TVA este: . Fiecare agent economic care obţine profit este obligat să vireze anumite cote de impozitare. unitatea patrimonială se poate afla într-una din urmatoarele situaţii: TVA deductibil < TVA colectată  TVA de plată. având la bază criteriul deductibilităţii. Regularizarea TVA: La sfârşitul exerciţiului financiar. CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT Impozitul pe profit este una din sursele de formare a veniturilor bugetului statului. .bunurile şi serviciile stabilite de Guvern pentru o perioadă de timp. Conform acestui criteriu. Profitul impozabil = profitul brut + cheltuieli nedeductibile – cheltuieli deductibile 13 . stabilească şi regularizeze TVA de plată sau TVA de recuperat de la bugetul statului. . sau TVA deductibil > TVA colectată  TVA de recuperat.cota de impozitare: 19% pentru bunuri şi servicii comercializate în interiorul statului. calculeze şi evidenţieze TVA colectată (la vânzarea bunurilor şi serviciilor). Termen de plată: lunar. în urma calculării TVA deductibil şi TVA colectată. agenţii economici care comercializează bunuri sau servicii. pentru TVA de plată (sau de recuperat) aferentă lunii precedente.CALCULUL TVA TVA (taxa pe valoare adăugată) reprezintă un impozit asupra consumului.

Denumirea agentului economic „partener” sau al persoanei fizice. b) Documente justificative (exp: chitanţa. statul de salarii).Profitul brut = Total venituri – total cheltuieli Profitul net = Profitul brut – impozitul pe profit Contribuabili: . 2. 2. 5. Clasificarea documentelor: 1. Antetul – adică denumirea şi adresa unităţii patrimoniale care a intocmit documentul. până la 25 ale lunii următoare trimestrului încheiat. conform declaraţiei de impozit pe profit. Denumirea antetului – se înscrie la mijlocul acestuia. DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ Documentele de evidenţă sunt acte scrise în care se consemnează fenomenele şi procesele economice care se produc în unităţi. b) documente externe. Semnăturile celor care raspund de întocmirea documentelor. Conţinutul operaţiunii economice şi exprimarea valorică a acesteia.persoane juridice române. Din punct de vedere al conţinutului: a) Documente de dispoziţie (exp: comanda. în partea de sus. 4. .persoane juridice mixte. dispoziţia de livrare). Acesta se scrie în colţul din stânga sus al documentului. Structura documentelor cuprinde: 1. . Termen de plată: se plăteşte trimestrial. c) Documente mixte (exp: bonul de consum).persoane juridice străine. 14 . 3. Din punct de vedere al circuitului: a) documente interne.

Factura fiscală. Verificarea formei documentului. Din punct de vedere al regimului de folosire: a) Documente cu regim special. 2. tipizate sau netipizate (exp: nota de contabilitate). Întocmirea documentelor se realizează în conformitate cu normele în vigoare. Verificarea legalităţii. 7. 4. Corectarea erorilor prin radere sau ştergere nu este permisă. Factura. 2. Verificarea de fond. Verificarea oportunităţii. Verificarea documentelor cuprinde: 1. b) documente centralizatoare (exp: borderoul vânzărilor zilnice). 3. Corectarea documentelor se face cu ocazia verificării documentelor. Verificarea calculelor. 5. 15 . care reglementează şi circuitul documentelor conform unui grafic din momentul emiterii sau primirii până în momentul rezolvării sau clasării documentelor în timp util. Pastrarea documentelor se face în arhiva unităţii. Corectarea se face prin tăierea cu o linie a sumei sau a cuvântului greşit şi scrierea corectă deasupra urmată de semnătura celui care a făcut corectura.3. 4. b) Documente fără regim special. 6. Verificarea realităţii. După modul de întocmire: a) documente primare (exp: bon de vânzare). Avizul de însoţire a mărfii. 3. Documentele specifice intrării de mărfuri sunt: 1. Verificarea necesităţii.

Fişa de magazie. 2. Chitanţa. Documentele specifice depozitului de materiale sunt: 1.Documentele specifice ieşirilor de mărfuri sunt: 1. Bonul de vânzare. Registrul de casă. 16 . 2. 3. Registrul stocurilor. 2. 3. Documentele specifice încasărilor şi plăţilor sunt: 1. Dispoziţia de livrare. Bonul de vânzare. Lista de inventariere.

1066 din 17 noiembrie 2004. obiectele prevazute cu marca unui stabiliment public. 2. nr.Of. nr. efectele 17 .31/1990 privind societatile comerciale republicata in M. sculele lucratorilor.G.28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale. metale pretioase si alte pietre scumpe. publicata in M. argint. precum si efecte deteriorante. nr. respectiv Decretul-lege nr.89 din 31 ianuarie 2006 si Legea nr.Obiectul Trebuie facuta distictie intre obiectul contractului de amanet si obiectul de activitate al casei de amanet. obiectele supuse la pericol de foc sau explozie. 264 din 12 noiembrie 1936 si Decretul-lege nr. de fapt. Nu vor putea fi amanetate.7 din legea Caselor de imprumurt pe amanet. Astfel.G.580 din 5 iulie 2006. nr.Of. potrivit art. publicata in B.G.Reglementare Materia analizata se bucura de o reglementare expresa veche.Of.a din O. nr. obiectele cu volum prea mare. casa de amanet fiind. asa cum aceasta este definita de art. o societate comerciala. potrivit noilor acte normative incidente. nr. in timp ce notiunea de casa de amanet.7 din Decretul-lege nr. tacamuri.28/2006. pietre. asa cum vom arata.4 lit. 3.CE ESTE AMANETUL 1. daca contractul de amanet poate avea ca obiect. publicata in M.155/4 noiembrie 1937. Totodata.2561/1936 pentru infiintarea Caselor de imprumut pe amanet. acestea fiind abrogate partial de O.28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar fiscale. potivit art. sunt incidente si dispozitiile din Legea nr.Of. conform CAEN.8 din Decret: efectele consacrate cultului religios.2561/1936: obiectele mobiliare care se afla in intrebuintare cu sunt: haine. 3621/1937 pentru completarea art. este o specie a institutiei financiare nebancare. rufarie. obiecte pretioase: giuvaere.Of nr. cu modificarile si completarile ulterioare. aur.Notiune Amanetul este o specie a contractului de imprumut. mobile etc. nr.266/2006 pentru aprobarea O. asupra obiectului de activitate al casei de amanet vom reveni in ceea ce urmeaza. obiectele de echipament si armament ale militarilor. publicat in B.

1. obiectele despre care se stie sau se presupune ca sunt furate. INREGISTRARI CONTABILE LA CASELE DE AMANET Inregistrari contabile la casele de amanet Casele de amanet sunt infiintate in baza Legii nr. marcarea obiectelor amanetate destinate vanzarii. si se ocupa in principal cu completarea documentelor de amanet si a registrului de casa. amanetul (gajul) reprezinta un contract accesoriu. aprecierea uzurii obiectului. inclusiv sa detina un aviz emis de catre BNR. bunul amanetat devine proprietatea creditorului amanetar pana la concurenta valorii creantei si a celorlalte obligatii. comercializarea obiectelor. negocierea pretului obiectelor. unilateral. fapt ce trebuie realizat in termenul stabilit prin contract. In situatia in care termenul expira. 31/1990 privind societatile comerciale. ce ramane in posesia creditorului amanetar. dupa caz. cu modificarile si completarile ulterioare. la care trebuie mentionat expres: “amanet” sau “gaj”. Amanetarul este o persoana care activeaza intr-o firma specializata pentru acordarea de credite banesti. Obiectul principal de activitate prevazut in Actul Constitutiv al prestatorului trebuie sa fie cel prevazut de Codul CAEN 6492 Alte activitati de creditare. Din punct de vedere juridic.685 din Codul civil). Obiectul contractului il constituie acordarea unui imprumut ce urmeaza a fi garantat cu un anumit bun (de regula mobil). prin care debitorul remite creditorului sau un lucru mobil corporal sau necorporal pentru garantarea obligatiei (art. prelungirea sau lichidarea. 18 . depozitarea obiectelor amanetate. Contractul de amanet este un contract de creditare temporara incheiat intre o persoana juridica (creditor amanetar) si o persoana fizica denumita debitor amanetar. incheierea.lesne de sfaramat sau supuse stricaciunii. real. Recuperarea garantiei se poate face doar dupa restituirea imprumutului si a dobanzii aferente. prin depunerea unui gaj. Prestatorul (creditorul amanetar) trebuie sa indeplineasca anumite conditii speciale pentru a putea incheia astfel de contracte.

creditorul are dezlegarea de a trece la realizarea gajului. Gajul este indivizibil si se stinge numai prin plata integrala a datoriei.C. Predarea efectiva se face prin traditie (transmitere) la bunurile corporale si prin remiterea titlului de creanta la bunurile necorporale. Cu toate acestea. Creditorului ii este interzis sa foloseasca bunul gajat. cu deosebirea ca are intotdeauna ca obiect.L.08. debitorul nu-si achita datoria.000 lei. incheie un contract cu o persoana fizica „Y”. cerand instantei printr-o ordonanta. fara a se adresa instantei. In baza contractului i se imprumuta persoanei fizice suma de 1. bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert. drept plata a datoriei. 28/2006 privind unele masuri financiar-fiscale. Amanetul poate fi utilizat astfel drept garantie la acordarea creditelor sub forma gajului civil sau comercial cu sau fara deposedare. inclusiv a dobanzilor si a cheltuielilor generate de conservarea bunului. Plata procentuala (partiala) a datoriei nu conduce la stingerea partiala a gajului. casele de amanet nu intocmesc si nu depun situatiile financiare potrivit reglementarilor contabile emise de Banca Nationala a Romaniei. „ X” S. are obligatia conservarii acestuia si este tinut la restituire dupa achitarea integrala a creantei garantate. Incepand cu intrarea in vigoare a Ordonantei nr. Legea interzice ca prin contractul de gaj sa se stipuleze clauze prin care creditorul ar fi autorizat sa-si insuseasca bunul amanetat in mod direct. cu modificarile si completarile ulterioare. · atribuirea bunului amanetat creditorului. autorizarea gajului prin: · scoaterea bunului gajat la vanzare prin licitatie publica.N. proprietara a unui set de bijuterii din aur. Comision = 1. casa de amanet S. pe termen de 12 luni. la scadenta.Este o garantie reala. Regula generala este aceea conform careia bunul gajat trebuie sa fie efectiv predat creditorului.000 x 20% = 200 Inregistrari contabile Acordarea imprumutului: 19 .R. In situatia in care. indeplinind aceeasi functie ca si ipoteca. aplicabile institutiilor de credit. casele de amanet fac obiectul inscrierii in Registrul de evidenta deschis la Banca Nationala a Romaniei. Persoana „Y” va achita casei de amanet un comision de 20%. EXEMPLU La data de 01.

5311 „Casa in lei” % 2678 „Alte creante imobilizate” 704 „Venituri din servicii prestate” Concomitent. indiferent daca bunurile mobile depuse de catre debitor drept gaj sunt sau nu returnate. concomitent.000 1.000 si. sunt operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata.200 1.2678 „Alte creante imobilizate” 5311 „Casa in lei” 1. fara a cere prelungirea termenului de rambursare a imprumutului Dobanzile sau comisioanele incasate de casele de amanet pentru acordarea de imprumuturi sunt considerate a fi venituri din prestarea de servicii financiare care.000 20 . extracontabil se inregistreaza bunurile primite in regim de amanet: 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” la scadenta. pot exista mai multe situatii: A) Persoana fizica ramburseaza contravaloarea imprumutului. potrivit prevederilor Codului fiscal.000 200 1. casa de amanet va returna bunurile din custodie proprietarului 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” 1.

B) Casa de amanet hotaraste retinerea bunului in patrimoniul societatii. Caracteristicile bunurilor primite drept gaj: · 1 lantisor 5 grame = 250lei · 1 pereche cercei 10 grame = 500 lei · 1 bratara 5 grame = 250lei TOTAL: 20 grame = 1. prin compensare cu imprumutul acordat: 303 2678 1. ca obiect de inventar.000 „Materiale de natura„Alte creante imobilizate” obiectelor de inventar” Valoarea de piata a pretului unui gram de aur este 55 lei/gramul.100lei Se inregistreaza obiectele de inventar la valoarea de piata (diferenta pana la valoarea de piata trece pe venituri) : 303 758 din 100 „Materiale de natura„Alte venituri obiectelor de inventar” exploatare” C) Persoana fizica nu returneaza imprumutul la scadenta. iar casa de amanet se hotaraste sa vanda bijuteriile 21 .000lei Se inregistreaza bunurile retinute ca obiectele de inventar. prin urmare se face evaluarea setului la valoarea de piata: · 1 lantisor 5 grame = 275lei · 1 pereche cercei 10 grame = 550 lei · 1 bratara 5 grame = 275lei TOTAL: 20 grame = 1.

785 1. casa de amanet datoreaza T.A.V.000 500 285 22 .In cazul in care imprumutatul nu restituie imprumutul casei de amanet.785 1.500 285 1. pentru valoarea obtinuta din vanzarea bunurilor care au devenit proprietatea sa. Pret evaluat 1.000 Adaos comercial 50% 500 TVA 19% 285 Intrarea in gestiune a bijuteriilor retinute vandute ca marfa tertilor: 371 „Marfuri” % 2678 „Alte creante imobilizate” 378 „Diferente de pret la marfuri” 4428 „TVA neexigibila” Concomitent. scoaterea din gestiune a bunurilor gajate: 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” Vanzarea bijuteriilor catre un tert: 5311 „Casa in lei” % 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 1.000 1.

V.A.V. colectata” 4423 „T. in luna urmatoare vanzarii bijuteriilor: 4423 „T. presupunem ca se percepe un comision.000 * 15% = 150 23 . in plus.V.V.000 500 285 Plata T.A. de 15%.A.785 1.V.A.A.A. neexigibila” Exigibilitatea T.: 4427 „T.10.4427 „T.V.A. colectata” Descarcarea din gestiune a marfurilor vandute: % 607 „Cheltuieli privind marfurile” 378 „Diferente de pret la marfuri” 4428 „T. Pentru aceasta operatiune.V.N. de plata” 285 371 „Marfuri” 1. Comision perceput: 1. de plata” 5311 „Casa in lei” 285 D) Persoana fizica cere prelungirea termenului de rambursare a imprumutului cu 2 luni Data scadentei: 01.

000 lei: 2678 5311 800 „Alte creante imobilizate” „Casa in lei” Concomitent. se procedeaza conform situatiilor B) si C). plata a 800 lei si retinerea bijuteriilor cu o valoare de 1.000 1.000 lei TOTAL GENERAL = 1. proprietarul bijuteriilor returneaza suma imprumutata plus comisionul: 5311 „Casa in lei” % 2678 „Alte creante imobilizate” 24 1. de comun acord cu proprietarul retine comisionul perceput.000 lei: 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” La scadenta.000 * 20% = 200 Acordarea imprumutului. din imprumutul acordat Comision 1. In caz contrar.N) 200 + 150 = 350 lei de incasat · Imprumut acordat = 1.10. E) Casa de amanet.In fisa contului 8033 se mai adauga urmatoarele sume: · comision suplimentar = 150 lei Total de plata (01.200 800 200 . extracontabil.350 LEI NOT A In cazul in care persoana fizica se prezinta la scadenta si returneaza suma imprumutata se procedeaza conform situatiei A). se inregistreaza bunurile gajate cu toata valoarea imprumutului acordat de 1.

462 „Creditori” 5311 „Casa in lei” 200 1. De obicei clientul doreste o anumita suma de bani. proprietarul nu se prezinta cu suma reprezentand contravaloarea imprumutului. Etapa-Intocmirea contractului Se intocmeste un contract in doua exemplare. ce contin: datele personale ale clientului. Se ia in considerare: gradul de uzura. In final. suma imprumutata. Imprumutul se acorda pe minim 5 zile si maxim 30 de zile cu posibilitatea de prelungire. casa de amanet va returna bunurile din custodie proprietarului: 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” In cazul in care.000 Cum functioneaza tranzactia? I. pretul cu care poate fi vandut in cazul in care nu este recuperat de client. valoarea tranzactiei este rezultatul negocierii intre cele doua parti. Etapa-Stabilirea valorii articolului. descrierea articolului. ambele cu valoare de original. II. In acest caz se evalueaza obiectul astfel incat suma sa fie cat mai apropiata de cea dorita. comisionul raportat la numarul de zile de imprumut. Contractul se semneaza de ambele parti. datele firmei. la scadenta. pretul pe piata de ocazie in momentul respectiv. Clientul poate 25 • . casa de amanet devine proprietar al bijuteriilor si ii restituie diferenta pana la valoarea evaluata initial.462 „Creditori diversi” 704 „Venituri din servicii prestate” 200 Concomitent.

exista o perioada de asteptare de 5 zile. Actele de identitate cu care va puteti legitima sunt: Buletin de identitate. obiecte de arta. Actul de identitate cu care va legitimati trebuie sa contina toate datele de identificare si termenul de valabilitate sa nu fie expirat.restituirea bunurilor amanetate 5311 = 461 . In caz contrar. In acest sens casa de amanet "Briliant IFN" detine cele mai bune mijloace de protectie: sistem de alarma.specifica o terta persoana care are dreptul de a ridica obiectul. Obiectul restituit se verifica de ambele parti prin confruntarea cu descrierea din contract. Bunurile acceptate in garantie sunt:Bunuri de natura metalelor pretioase.plata sumei de bani in schimbul obiectelor amanetate La sfirsitul perioadei de amanet = 8033 . La sfarsitul acestei perioade. contract cu firma de paza si protectie cu monitorizare 24h/24. cand se confrunta datele din contract cu datele dintr-un act de identitate. carte de identitate. pasaport. la valoarea convenita (negociata) 8033 = cu valoarea obiectelor amanetate 461 = 5311 . adeverinta de identitate. 4111 = % 26 . bijuterii. in momentul cand prelungeste un contract el poate sa achite o parte din suma imprumutata. obiectul se ridica numai personal la data scadentei. Monografie contabila case de amanet Primirea obiectelor in amanet. In cazul in care obiectul nu este ridicat in momentul expirarii contractului.restituirea sumei pentru care s-au amanetat bunurile 4111 = % 708 4427 5311 = 4111 incasarea comisionului In cazul prelungirii perioadei de amanetare se incaseaza doar comisionul fara a se inregistra restituirea sumei pentru care s-au amanetat bunurile. Daca clientul doreste. la care se calculeaza comisionul aferent. sistem performant de supraveghere video 24h/24. obiectul este scos la vanzare. Obiectele sunt pastrate in conditii de maxima securitate pana la data scadentei.

Acordarea imprumutului : 461 = 5311 4.dobanda aferenta 5.diferenta concomitent se inregistreaza si in credit 8038 6.suma imprumutata 766 . articole.suma imprumutata 766 . drepturi pentru fiecare utilizator Gestiuni. prelungire contracte amanet. retea. Incasarea restituirilor de sume: 5311 = % 461 . Inregistrarea obiectelor primite amanet debit 8038 2.la valoarea evaluata a bunului 461 . Daca la acordarea creditului precepeti si un comision operatiunea se inregistreaza: 461 = % 5311 suma efectiv platita 704 comision aferent TVAMAN 2010 Program gestiune casa de amanet Multisocietate. lichidare contracte de amanet 27 . tipuri de articole Opetatiuni curente amanet: adaugare contracte noi de amanet. Restituirea obiectelor primite 8038 credit 3.708 4427 5311 = 4111 1. Preluarea obiectelor neridicate de debitori la finele perioadei de rascumparare 371 = % .

.. Recuperarea garantiei se poate face doar dupa restituirea imprumutului si a dobanzii aferente.. dupa caz. creare NIR-uri pentru contactele expirate Operatiuni stoc ramas in regim de consignatie..... In situatia in care termenul expira.. adaugare.... Obiectul principal de activitate prevazut in Actul Constitutiv al prestatorului trebuie sa fie cel prevazut de Codul CAEN 6492 Alte activitati de creditare.... 28 ... fapt ce trebuie realizat in termenul stabilit prin contract. stoc format din produse al caror contracte de amanet au expirat Calculul automat al sumelor (comision...accesul la operatiuni ca modificare..... ce ramane in posesia creditorului amanetar.... ex.....listari contracte cu filtre si conditii complexe Raport de gestiune stoc produse din contractele expirate Bonuri fiscale Sistem de raportare inbunatatit. Contract de amanet Incheiat astazi .. detectare solduri negative Contractul de amanet este un contract de creditare temporara incheiat intre o persoana juridica (creditor amanetar) si o persoana fizica denumita debitor amanetar.. suma de plata)....... la care trebuie mentionat expres: “amanet” sau “gaj”.. zilelor de valabilitate al contactelor... prelungirilor. stergere contracte de amanet.... cat si expirarea contactelor Diferentierea garantiilor pe gestiuni diferite.......: aur si electronice Iesiri din consignatie..... bunul amanetat devine proprietatea creditorului amanetar pana la concurenta valorii creantei si a celorlalte obligatii. inclusiv sa detina un aviz emis de catre BNR....... la ....Operatiuni de vizualizare detaliata a contractelor de amanet cu modalitati de cautare complexe Operatiuni speciale case de amanet (accesul este pe baza de parola la nivel de administrator): modificare contracte de amanet... Obiectul contractului il constituie acordarea unui imprumut ce urmeaza a fi garantat cu un anumit bun (de regula mobil). stergere de inregistrari este pe baza de parola la nivel de administrator Vizualizarea si listarea registrului de casa se poate face fara parola Situatii ... Prestatorul (creditorul amanetar) trebuie sa indeplineasca anumite conditii speciale pentru a putea incheia astfel de contracte... bonuri de consum Registru de casa .

....... Creditorul amanetarare drepturile si obligatiile de mai jos: 29 .A............................... Partile contractante 1. judetul/sectorul ................. atribut fiscal ............... anul)......... scara .................................C............../S....................... in calitate de debitor amanetar au convenit sa incheie prezentul contract de amanet cu respectarea urmatoarelor clauze: II.. Obiectul contractului 2......../S.................... ............. 2............ ....... .......................................................N........ care reprezinta imprumutul obtinut de la creditorul amanetar...................................... judetul/sectorul .............. S............. cu functia de .... avand codul unic de inregistrare nr.....C.................... .... din (ziua.......... nr......... fax ................. cu sediul social in (localitatea) .../ ..... ........... luna................/S.../ ........................I............L.............. si numar de ordine in registrul comertului .............. apartament . reprezentata prin ..........1.................1............... in (localitatea)........................................ 2..A......... judetul/sectorul ... Garantarea creantei debitorului amanetar in suma de .C................. avand actul de identitate seria ............... deschis la ....................................2..... conform contractului de imprumut nr............................ ............... % pe an...................... Evaluarea bunului/bunurilor s-a facut prin acordul partilor.... Drepturi si obligatii 3........... fiul (fiica) lui ..................S........2... S... eliberat de .... (numele si prenumele)..............R................................. contul nr........ acestea vor fi suportate de catre debitor.....C........................ .................................... bloc ..... bloc ... anul) ....... si al(a) ........ Bunul/bunurile care fac obiectul garantarii sus-mentionatei creante este/sunt cele de mai jos: ...3. nr................. str.. str................... etaj .................................. luna... etaj ...... In cazul in care evaluarea bunului/bunurilor va presupune operatiuni specifice pe care trebuie sa le asigure creditorul si care implica efectuarea de cheltuieli........../S........... nascut(a) la data de (ziua............................ numarul ...... ..... cu domiciliul in (localitatea) ..... codul numeric personal .... ................. cu o dobanda de . telefon .... in calitate de creditor amanetar si 1........ scara .......................... ... ...1....... valoarea astfel stabilita fiind considerata valoare de inlocuire a lor.. apartament .............................................. III...... la data de ........

dreptul de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor. dobândeşte. Criterii de clasificare a mărfurilor: a) după felul materialelor: . complet şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor. 5. Legislaţia în domeniul protecţiei consumatorului prevede următoarele drepturi ale consumatorilor: 1. dreptul de a fi protejaţi împotriva riscurilor de a cumpăra un produs care ar putea să prejudicieze viaţa.naturale şi sintetice 30 . de uzura aparatelor şi instalaţiilor tehnologice folosite. dreptul de a fi informaţi corect. 3. adică de valoarea lui de întrebuinţare. Definirea consumatorului Legea protecţiei consumatorului defineşte consumatorul ca fiind persoana fizică sau grupul de persoane fizice constituite în asociaţii care cumpără. 2. utilizează sau consumă produse sau servicii în afara activităţii sale profesionale. dreptul de a se organiza în asociaţii pentru protecţia consumatorilor în scopul apărării intereselor lor. dar şi de modul în care satisface o anumită nevoie.ADMINISTRAREA STOCURILOR Consumatorul în economia de piaţă. Noţiuni generale despre marfă Marfa este un produs al muncii care satisface o anumită nevoie şi are o anumită valoare. 4. a cărui mărime este determinată de valoarea materiilor prime şi auxiliare. dreptul de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate. sănătatea sau securitatea consumatorilor. Valoarea se exprimă prin pret. a materialelor înglobate în produs. 6. de timpul de muncă necesar pentru producerea lui.3.

o parte din sector (ex: grupa produse zaharoase). produse semifabricate. sort. Sectorul (familia) este alcătuit din produse cu carcateristici similare (ex: sectorul produselor alimentare şi sectorul produselor nealimentare).îmbrăcăminte.b) după stadiul de prelucrare şi folosire : . grupă. săpun). Sortul un produs anume. materiale sportive. e) în funcţie de provenienţa produselor: .materii prime. Subgrupa. Clasificarea unitară a mărfurilor valabilă pentru orice ţară cuprinde:      familie (sector).produse indigene şi produse importate. produse finite c) după tipul nevoii satisfăcute: . subgrupă. d) după destinaţie: . Articolul. distinct ce se deosebeşte de altul printr-o singură proprietate (ex: ciocolată cu cremă de iaurt. parfumuri). Proprietăţile şi caracteristicile de calitate ale mărfurilor: 31 . un anume model.etc. mărfuri de uz casnic. produse de lux (bijuterii. lapte. articol. tip de produse ce se deosebesc de altele prin mai multe proprietăţi (ex: ciocolată umplută). masa 100g).produse de primă necesitate (pâine. o parte din grupă (ex: produse de ciocolată). Grupa .

aromă). Proprietăţile tehnologice sunt: maleabilitatea.etc. hidroscopicitatea. miros. Caracteristicile de calitate ale mărfurilor sunt proprietăţi cu ajutorul cărora se evaluează la un moment dat gradul de satisfacere al nevoilor: 1. comoditate). ducând la satisfacerea unei anumite nevoi. aromă. Proprietăţile generale ale mărfurilor cuprind: proprietăţi fizice.etc). proprietăţi tehnologice. stil) şi organoleptice (gust. miros. mentenabilitate). Proprietăţile fizice sunt: masa (cantitatea de materie încorporată într-o marfă).etc. tuşeu. Proprietăţile organoleptice se determină cu ajutorul organelor de simţ (aspect. stabilitatea faţă de acţiunea agenţilor chimici. sunet. culoare. energie. Proprietăţile microbiologice sunt: fermentaţia alcoolică. poluarea şi sanogenetice (valoarea nutritivă). Caracteristici tehnico-funcţionale (fiabilitate. proprietăţi microbiologice. Calitatea produselor şi serviciilor Cadrul legislativ privind calitatea produselor defineşte calitatea ca fiind dată de totalitatea proprietăţilor care fac ca produsele să satisfacă o anumită nevoie de consum. nivelul de zgomot. proprietăţi chimice. Caracteristici psiho-senzoriale: estetice (formă.etc) şi caracteristici ergonomice (de confort .Propietăţile sunt acele însuşiri ale produselor şi serviciilor care dau utilitate mărfurilor.etc. starea de agregare. aparate specifice. 4. linie. Caracteristici sociale: ecologice (biodegradabilitatea.etc. substanţe 32 . Determinarea calităţii produselor se face prin urmatoarele metode: a) metode de laborator – presupun determinarea exactă a proprietăţilor produsului folosind instrumentar adecvat.etc. 2. umiditatea. 3. proprietăţi organoleptice.etc. zgomot. ductilitatea. Proprietăţile chimice sunt: compoziţia chimică. Caracteristici economice (costul consumurilor de combustibil. porozitatea. gust. fermentaţia acetică. formă.

. Clasificarea mărcilor: 1. de a contribui la promovarea produselor şi serviciilor.chimice şi se efectuează numai la producători.) 2. întocmindu-se buletinul de analiză.elementele de identificare ale produselor (denumire. alte mărci: notorie (foarte cunoscută) şi ecologică. masa). după lege: mărci facultative şi mărci obligatorii (la bijuterii). după obiect: marca de produse (Coca-Cola. 4. 3. în care producătorul garantează remedierea sau înlocuirea 33 . Marcarea. Marca are rolul de a indica originea mărfurilor. cifre sau reprezentări grafice asociate într-un mod sugestiv. certificatul de calitate care trebuie să însoţească produsele până la consumator. b) metodele psiho-senzoriale – presupun determinarea unor proprietăţi ale produselor cu ajutorul organelor de simţ. nu necesită instrumente speciale. producător.preţ. de a evidenţia produsele sau serviciile unei firme. Distrigaz). dar sunt subiective. uşor. Sunt metodele ce se pot folosi rapid. să fie simplă şi uşor de memorat. .etc. garantarea calităţii produselor şi Marca este semnul distinctiv alcătuit din anumite litere. Termenul de garanţie este intervalul de timp (luni. să poată fi pronunţată uşor în orice limbă. Dacia) şi marca de comerţ (METRO. Codurile de bare cuprind informaţii care se referă la: .caracteristici de calitate. Pentru aceasta e necesar ca o marcă să îndeplinească următoarele funcţii: să aibă un carcter distinctiv. care se aplică pe produs sau pe ambalaj. dupa destinaţie: marca de fabrică (Kandia. Codificarea este operaţia de transpunere într-un cod al elementelor definitorii ale mărcilor. serviciilor codificarea.C. Fanta) şi marca de servicii (B. de a garanta calitatea. ani) de la data vânzării. Billa.R. să fie clară şi expresivă. Tarom.

ordonarea mărfurilor pe grupe. stocuri curente. păstrare şi consum stabilite. . vrac. platforme.înălţimea stivei să nu depăşească 2 metri. vitrine frigorifice). de la data fabricării produsului în care acesta poate fi consumat şi în care trebuie să-şi păstreze caracteristicile de calitate prescrise.dotarea cu utilaje de păstrare a calităţii produselor (ventilatoare.depozitarea în funcţie de ambalare: stive. frigidere.distanţa faţă de sursele de căldură: 1.dotarea spaţiului cu rafturi.distanţa dintre stive să permită accesul lucrătorului. . palete.existenţa instrumentelor de control al parametrilor aerului: termometre. . Stocurile. transport. sortimente. dezinsecţie.5 m . hidrometre. 34 .produsului în cazul defectării. După caracterul şi destinaţia stocurilor deosebim: . dacă deficienţele constatate nu se datorează utilizării necorespunzătoare a produsului.asigurarea condiţiilor igienico-sanitare (dezinfecţie. . deratizare). depozitarea.depozitarea mărfurilor inflamabile în locuri speciale. . grătare. stocuri finale. pe cheltuiala sa. . În funcţie de nivelul atins în procesul de reînnoire distingem: stocuri minime sau de alarmă. suporturi. . articole. Termenul de valabilitate este intervalul de timp stabilit de producător. . manipulare. stocuri maxime. stocuri medii. . . dacă au fost respectate condiţiile de ambalare.stocuri sezoniere. păstrarea Tipuri de stocuri a) b) În funcţie de perioada în care sunt identificate stocurile pot fi: stocuri iniţiale. subgrupe. rafturi..evitarea alăturării mărfurilor ce împrumută cu usurinţă mirosul sau care transmit sau absorb umezeala. stocuri de siguranţă. Condiţiile generale de depozitare sunt: . c) stocuri cu destinaţie specială.

MATERIALE UZUALE MATERIALE UZUALE ÎNTÂLNITE MATERIALE CARE SUNT DIFERENTELE INTRE AURUL ALB SI PLATINA? • • • • • • Platina este de culoare alba. Noi nu folosim nichel in nici una dintre bijuteriile noastre. insa aceasta este doar o deplasare a metalului si nu o pierdere in volum Daca aurul alb a fost placat cu rodiu. inclusiv de argint si paladiu. acesta fiind galben pana cand va fi amestecat cu alte aliaje. Cele doua vor arata aproape identic atunci cand sunt inca noi. placarea cu rodiu se va uza dea lungul timpului lasand metalul cu o culoare usor galbena. În mod traditional a fost utilizat nichelul. Platina este mai grea decat aurul. Placarea cu rodiu a bijuteriilor din aur alb este o practica comuna. Aceasta se zgarie ca toate celelalte metale pretioase. care este de 75% aur curat. Este un metal foarte alb si este greu de purtat. desi se va 35 .4. in general 95% platina pura. Este facut prin amestecul a 75% aur pur. inclusiv culoarea acestuia. in timp ce aurul alb trebuie sa fie placat cu rodiu pentru a-l face mai alb (aurul alb este de un gri deschis / galbui) Platina este cu aproximativ 40% mai grea decat aurul Platina este de 30 de ori mai rar decat aurul. cu toate acestea. insa astazi nu mai este folosit din cauza reactiilor cutanate pe care le provoaca pielii. Aurul alb este de fapt de culoarea gri / galbuie. deci este acoperita cu rodiu pentru a-l face sa para mai alb. in comparatie cu aurul. AURUL ALB Tot aurul nostru alb este de 18 carate. astfel incat pretul sau este invariabil cu mult mai mare Platina este. De fapt nu exista "aur alb". diferenta de culoare dintre aurul alb si platina nu este vizibila. cu 25% aliaj de metale. datorita densitatii si greutatii sale. Rodiu este foarte similar cu platina si impartaseste multe dintre aceleasi proprietati.

platina are pretul de trei ori mai mare decat aurul. Va sugeram sa va placati bijuteriile din aur alb cu rodiu o data pe an. la starea sa initiala. dar intotdeauna va arata mai bine dupa ce a fost lustruit. dar o zgarietura este doar un deplasament de metal si nu o pierdere din volum. totul depinde de grosimea stratului de placare. cu 25% aliaj de metale. Raritatea platinei inseamna ca pretul sau este invariabil mai mare decat al aurului. Nu exista nici o explicatie cu privire la cat timp trebuie sa dureze placarea cu rodiu. ceea ce o face hipoalergenic si potrivit pielii sensibile. AURUL GALBEN Tot aurul nostru galben este de 18 carate. daca asa preferati. În prezent. Exista foarte putina platina pe pamant si se gaseste in foarte putine locuri din intreaga lume. Platina are un luciu alb natural stralucitor si nu necesita placarea cu rodiu. Aurul galben este greu de purtat si isi va mentine culoarea galbena. PLATINA Aproape toata platina noastra este aproape pura (950 Platinum). Platina este cel mai pretios metal folosit in crearea bijuteriilor. 36 . Este facuta prin amestecarea a 95% platina cu 5% alte aliaje metalice. inclusiv cupru si zinc. Se zgarie ca toate celelalte metale pretioase. Spre deosebire de aurul alb. in starea lor initiala. pe care multe persoane o gasesc la fel de atractiva ca un finisaj lucios. care trebuie sa fie placat cu rodiu ca sa arate alb. Este facut prin amestecarea a 75% aur pur. conditiile in care a fost aplicata si uzura de zi cu zi a elementului. ceea ce o face mai greu decat aurul si mai durabila decat alte metale pentru bijuterii. Cu toate acestea. aurul galben nu are nevoie de placare deoarece este de natura de culoarea galbena. Este foarte greu de purtat si foarte dens. peste platina se depune o cocleala naturala. Placarea cu rodiu ar trebuie sa fie foarte rentabila (oferim acest serviciu pentru £ 20) si va tranformam bijuteriile dvs.uza dupa o perioada de timp. Cu timpul. Nivelul de puritate al platinei este mult mai mare decat al aurului (95% in comparatie cu 75%). un luciu profesionist va reconditiona bijuteriile dvs.

prin utilizarea laserului cu putere mare pentru evaporarea materialului de pe suprafata metalelor. marca este alcatuita din mai multe elemente diferite. argint si de platina oferite spre vanzare trebuie sa fie de marca. si este acum o marca legal recunoscuta. Paladiul este o buna alternativa pentru verighete de barbati. care recunoaste marcile celorlalte tari. care devine din ce in ce mai popular. Paladiul este de culoarea alba. În unele tari. motivul fiind densitatea mai mare decat a platinei (paladiul are o densitate similara cu argintul). METAL & FINETEA/MARCA PURITATII Argint Aur Platina 800 375 850 925 585 900 37 . Lucrarile marcate cu laser. Exista o noua metoda de marcare cu laser. Persoana care a facut bijuteria (marca producatorului). prin urmare. desi o multime de barbati prefera densitatea platinei care o face sa fie mai substantiala. Nu isi pierde luciul si este mult mai ieftin decat platina. Marca inseamna ca elementul a fost testat independent (probat) de catre un Birou de Probe si garanteaza ca aceasta este conforma cu un standard specificat de puritate. Standardul garantat al finetii sau al puritatii. in anii 1300 pentru a proteja publicul impotriva fraudei si a vanzatoriilor fara scrupule. Paladiul este un metal nobil si face parte din cadrul grupului de platina. marca este o constituita dintr-un singur element. Paladiul este recunoscut pe plan international ca fiind un metal pretios. in alte tari. Marcile traditionale sunt gravate in elementele din metale pretioase (platina. insemna ca un produs finit nu are nevoie sa fie re-finisat dupa ce marcarea a avut loc. deoarece este mai ieftin decat platina avand in esenta acelasi aspect. cum ar fi Marea Britanie. 2. ca platina. indiferent de metal sau puritate / finete. 3. si este foarte usor. toate obiectele din aur.PALADIU Tot paladiul nostru este aproape pur (950 paladiu). Simbolurile marcilor in Marea Britanie contin trei marci obligatorii: 1. În afara de exceptiile specificate. aur sau argint). cu toate acestea. Oficiul de Proba care a marcat si testat elementul. Regatul Unit are un sistem de marcare independent si apartine grupului Conventia de la Viena (din 2007). precum Elvetia. nu are nevoie de placarea cu rodiu(precum ca aurul alb) pentru a-i da un aspect alb. si. utilizand un pumn de otel. Sistemul de MARCĂ modern a inceput la Londra. Marca paladiului a fost introdusa pe 22 iulie 2009.

va fi cel mai probabil de la AnchorCert. Puteti vedea daca produsul este certificat verificand detaliile produsului sub "Certificari" unde puteti observa un logo pentru un document de evaluare. GIA. de asemenea. unele companii nu certifica nici o piatra care cantareste mai putin de 0. IGS. certificatele IGI si HRD pentru anumite produse. este asigurarea dumneavoastra ca ceea ce achizitionati este autentic si este exact asa cum este descris pe site-ul nostru. nu vor fi certificate. 38 .958 999 750 916 990 999 950 999 Nota: aurul si platina noastra au marca 750 respectiv 950.30 carate (calitatea H P1). Toate sunt organisme independente care testeaza gradul si certifica diamantul prin intermediul proceselor lor de examinare de specialitate. Un certificat de diamant inseamna ca toate elementele diamantului achizitionat au fost examinate si riguros testate. de fapt. CERTIFICATE Fiecare piatra ce cantareste cel putin 0. este certificata in mod independent de catre una dintre cele 5 companii de certificare (AnchorCert. Raportul dvs. IGS sau GIA.33 carate. de certificare este recunoscut ca dovada al "Celor 4 C: Cut/Clarity/Colour/Carat" insemnand taietura. Documentul de evaluare pe care il veti primi in cazul in care piatra nu este certificata. IGS (International Society Gemmological) o companie britanica.25 carate si / sau mai putin de 0. sau cel putin 0. Noi folosim. AnchorCert este o companie britanica (o parte din Birmingham Assay Office). dar vor fi insotite de un document de evaluare semnat drept o confirmare a calitatii diamantelor. Raportul dvs. HDR sau IGI).30 carate de calitatea P1. Pietre care cantaresc mai putin 0.25 carate (calitatea SI sau mai buna). si GIA o companie americana. culoare si greutatea-caratul diamantului dvs. Aceasta este o practica standard in intreaga industrie. claritate.

O echipa de gemologisti cu inalta calificare va ofera o expertiza profesionista Rapoarte de inalta calitate.CERTIFICATE ANCHORCERT Cel mai cunoscut serviciu de certificare in Regatul Unit . este cel mai mare oficiu de testare: • • • Confirmarea greutatii in carate.un departament al "The Birmingham Assay Office" (fondata de un act al parlamentului in 1773). claritatii si taierii diamantului ales de dumneavoastra. inclusiv imaginea digitala a diamantului CERTIFICATE GIA 39 . culorii.

A creat faimosul "Cei 4 Cs" (claritate. culoare si greutatea in carate) este locul de nastere al sistemului international de gradare a diamantelor. IGI este de asemenea o organizatie acreditata ISO la nivel mondial. folosit de profesionisti care se ocupa cu bijuterii din intreaga lume inscriptie laser a numarului de pe Certificat pe diamante CERTIFICATE IGI IGI este cea mai cunoscuta certificare independenta a pietrelor pretioase si al bijuteriilor. 40 . taietura.• • • • GIA clasifica diamantele precum celebrul Hope Diamond si De Beers Millennium Star. In ultimii trei decenii. precum o institutie apreciata cu operatiuni in intreaga lume.

angajamentul IGI pentru servicii de calitate, experienta vasta, expertiza si reputatie pe termen lung pentru fiabilitate si integritate au facut IGI un standard de excelenta in stiinta pietrelor pretioase si un evaluator de bijuterii la nivel mondial.

DIAMANTELE
CE ESTE DIAMANTUL ?

• •

• •

Diamantul este un mineral care se gaseste in natura sub forma bruta si an acelasi timp este o PIATRA PRETIOASA. Din punct de vedere chimic este cea mai pura forma de carbon. Cu cit DIAMANTUL este mai pur cu atit duritatea lui creste ajungand la limita maxima de (10), aceasta fiind cea mai mare duritate posibila. Datorita duritatii extrem de ridicate, singura metoda de slefuire fiind cu pulbere de DIAMANT. Masa DIAMANTELOR se masoara in carate. 1 carat este egal cu 0.200 grame , adik 5 carate insumeaza 1 gram. Evaluarea DIAMANTULUI se face dupa mai multe criterii, acestea fiind: greutatea ( in carate ), culoare ( aici voi detalia in TITLUL “Culoarea diamantelor” ), claritate ( aici depinde ce fel si cite incluziuni are respectiva piatra – anumite imperfectiuni fiind cunoscute si sub denumirile de “carbune” sau “gheata” ), taietura ( aici voi detalia in TITLUL " Taietura diamantului" ). Da. Exista diamante sintetice ( aici voi detalia in TITLUL " DIAMANTE SINTETICE " Briliantul este acel diamant cu taietura conica si cu cel putin 57 de fatete .

41

IMPORTANTA "CELOR 4C" Fiecare diamant este unic. Pentru a calcula valoarea sa, expertii se refera la ceea ce ei numesc “Cei 4 C” - culoare, claritate, taiere si carate. Toti acesti factori vor influenta valoarea diamantului. CULOAREA Culorile folosite de Royal Bijuterii

Un diamant poate imparti lumina intr-un spectru de culori (ca o prisma). Culoarea intr-un diamant actioneaza ca un filtru si diminueaza spectrul de culori emise. Mai putina culoare in diamant inseamna o gradare mai buna. Grila de clasificare variaza de la D, care este complet incolor, la Z, care este o culoare galben pal sau maro. Diamantele care sunt "incolore" (graduate D, E sau F) sunt foarte rare si au preturi premium. Doar un expert poate face distinctia intre clasificarile D, E sau F. G, H, I si J sunt "aproape incolore" si reprezinta o investitie buna. G si H sunt uneori numite "albul rar" si sunt cele mai cautate dupa grupul "aproape incolor". Majoritatea diamantelor pe care le folosim sunt de culoare G sau mai bune. Dupa cum puteti vedea, culoare G este culoarea cea mai buna si este in topul grupului "aproape incolor ". Acest grad reprezinta o investitie buna, deoarece pietrele incolore pot fi foarte scumpe (mai putin de 2% din diamante sunt clasificate de culoarea D). CLARITATEA

42

Acest lucru ne spune daca un diamant este ireprosabil, adica fara imperfectiuni sau daca exista ceea ce expertii numesc incluziuni, mici imperfectiuni care de multe ori sunt invizibile cu ochiul liber. De fapt claritatea este o masura de puritate a diamantului. Majoritatea diamantelor pe care le folosim sunt claritatea "SI1" sau mai bune, ceea ce inseamna ca aceste imperfectiuni naturale sunt complet invizibile cu ochiul liber. Nu veti vedea nici un semn in diamantul dumneavoastra. Gradul IF catre VS poate fi descrisa ca un grad de lux. Incluziunile sunt dificile de observat utilizand o marire de 10x, in lumina buna, si nu sunt vizibile cu ochiul liber. Toate diamantele clasificate intre IF si VS ar trebui sa fie sclipitoare si stralucitoare, si sa nu sufere nicio pierdere vizibila din stralucire prin claritatea redusa. Clasificaril SI1 si SI2 reprezinta o investitie buna. Incluziunile mici sunt vizibile prin marirea de 10x, si pot exista unele lipsuri de stralucire abia vizibile. Cu toate acestea, nu puteti vedea aceste mici incluziuni cu ochiul liber. Orice diamant in aceste clase vor fi, de asemenea, stralucitoare si sclipitoare. Necunoscatorii nu vor vedea diferenta dintre un diamant clasificat VS si un diamant clasificat SI, fie in termeni de incluziuni sau stralucire, fara a utiliza marirea. Diamantele care se incadreaza in consola Piqué (P1), prin definitie, au incluziuni care pot fi vizibile cu ochiul liber. Cu toate acestea, in pietrele P1 incluziunile ar trebui sa fie greu de vazut sau foarte minore, iar Royal Bijuterii utilizaza numai pietre P1 cu incluziuni, care sunt abia vizibile. Selectam cele mai bune diamante P1, astfel ca, desi acestea se incadreaza in suportul pentru Piqué, veti vedea mai putin probabil orice semn in diamant cu ochiul liber. Orice semn care este vizibil va fi foarte mica si greu de detectat. GIA UK IF Descriere Claritate Fara defecte Fara incluziuni vizibile Fara incluziuni vizibile

Loupe Clean Fara defecte Incluziuni foarte foarte mici Incluziuni foarte foarte mici

VVS1 VVS1 VVS2 VVS2

43

Taierea si forma sunt deseori confundate . 44 . printesa etc. nu arata nicidecum ca niste pietre pretioase taiate si slefuite in bijuteriile fine. smarald.Piqué3 Incluziuni foarte mici Incluziuni foarte mici Incluziuni mici Incluziuni mici Piqué 1 Piqué 2 Piqué 3 Patat Patat grav Respins Fara incluziuni vizibile Fara incluziuni vizibile Fara incluziuni vizibile Fara incluziuni vizibile Incluziuni abia vizibile Incluziuni vizibile cu usurinta Incluziuni foarte vizibile Multe incluziuni Foarte multe incluziuni "Near Gem" TAIETURA Cand diamante sunt extrase din pamant.Piqué1 I2 .) Taierea se refera la calitatile reflexive ale diamantului.Piqué2 I3 . Transformarea acestor diamante brute in niste lucrari perfecte necesita multa munca.Forma se refera la aspectul exterior al diamantului (cum ar fi rotunde.VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 .

Deoarece folosim o varietate de certificate independente (AnchorCert. si Sarac/Neacceptabil Unele certificate nu specifica gradul de taiere al diamantului. Diamantul dvs. Aceasta lumina creeaza un efect de blit pe care o cunoastem ca stralucire / sclipire. va fi bine taiat. Este nevoie de un ochi format pentru a judeca calitatea unui diamant taiat. va garantam! FORMA CARATUL 45 . GIA. nu putem garanta ca gradul de taiere va aparea in certificatul dumneavoastra. IGI. Excelent. IGS si HRD). luminos si stralucitor. se deplaseaza in pavilion si reflecta aceasta lumina dintr-o parte in alta inainte de a o reflecta inapoi prin tabelul diamantului. lumina intra prin tabelul de diamante. Daca gradul de taiere nu este mentionat pe certificat. Taierea este descrisa prin urmatoarele grade: Ideal. noi facand clasificarile cu ajutorul unor profesionisti cu o inalta calificare.Atunci cand un diamant este bine taiat. Bine. acesta nu poate reflecta calitatea pietrei achizitionate de catre dvs. care aleg doar diamante pe care le claseaza ca "Foarte bine" sau “Excelent”. Rezonabil. Foarte bine.

nu in functie de marimea lor. Diamantele mai mari sunt descoperite mai rar decat diamantele mici. nu dimensiune.70 carate daca credeti ca partenerul dvs.70 carate G SI1 (excelent). si totul tine de ceea ce va puteti permite. care este metoda de a determina puritatea aurului (de exemplu. chiar daca acesta este mai mic in dimensiune. iar dvs aveti un buget pe masura. este o parte integranta a designului de ansamblu. ceea ce inseamna ca au o valoare mai mare. Un diamant de 1 carate va parea proportional mai mare daca este purtat de o persoana cu degetul subtire SETARI Asezarea-instalarea-montarea unui inel.in cazul in care partenerul dvs. Atunci cand cumparati un diamant si trebuie sa decideti marimea acestuia. 18 carate aur alb.Caratul este o masura de greutate. 18 carate aur galben). pretul unui diamant se ridica exponential cu dimensiunea acesteia. ar prefera marimea in comparatie cu termeni precum culoare si claritate. Fie ca sunteti in cautarea unui diamant 46 . sau orice altceva va puteti permite. Dimensiune vs Calitate . prefera o bijuterie mai mare in dimensiuni. De exemplu. va rugam sa consultati aceasta diagrama pentru conversia intre greutatea in carate si milimetri. Greutatea in carate afecteaza pretul unui diamant mai mult decat orice alt “4 C”. Un carate este impartit in 100 de puncte . Din acest motiv. Dimensiunea degetului .degetele subtiri fac diamantele mici sa para mai mari. exista cateva lucruri pe care sa le luati in considerare: • • • Bugetul dvs. Diamantele sunt de fapt evaluate in functie de greutatea lor.un diamant care este de ½ de carate este de 50 de puncte. Dimensiunea reala a unui diamant poate fi descrisa in milimetri.a nu se confunda "greutatea carate" cu "carate / karate". Nota . . poate fi mai scump de patru ori. Un diamant de doua ori mai mare. puteti achizitiona un diamant mare care in termeni de claritate si culoare se claseaza la un nivel mai scazut.2 luni.50 carate D VVS1 (de lux) va fi mai scump decat un diamant de 0. un diamant de 0.unii sugereaza salariul pe 1 . Optati pentru un diamant de 0. sau al oricarei bijuterii. Nu exista reguli stricte.

Diamantele sunt asezate una langa cealalta intr-un canal de metal – nici un metal nu separa diamantele astfel incat acestea sa formeze o linie continua de pietre. Acest lucru se datoreaza faptului ca aceasta setare este compusa din gheare metalice foarte mici care permit ocrotirea diamantului. cu un anumit numar de pietre. Aceasta setare este cea mai populara la inelele cu diamant tip “Solitaire” (de obicei pentru inele de logodna) pietrele fiind de obicei mai usor de curatat. ceea ce face ca diamantul sa para mai mare si mai stralucitor. sau al unui inel cu trei pietre tip "Trilogia" sau un inel de eternitate. SETAREA TIP CANAL Aceasta setare este folosita mai ales pentru inele de eternitate si verighete. modul in care pietrele sunt asezate este un factor important in determinarea formei si stilului sau. Creasta exterioara de metal este lucrata peste marginile diamantelor. cu o piatra centrala. de asemenea. iar in acelasi timp permit ca diamantul sa fie vizibil in mare parte. 47 . protejand astfel pietrele si oferindu-le o suprafata exterioara neteda. deoarece diamantele “curg” precum un rau si se poate imbogatii. SETAREA RUB-OVER/BEZEL O setare rub-over/bezel utilizeaza o janta de metal care inconjoara complet diamantul. SETAREA CU GHEARE Aceasta este cea mai populara dintre toate setarile din cauza modului in care aceasta permite patrunderea cantitatii maxime de lumina din toate unghiurile. Aceasta setare protejeaza marginile diamantului si il tine in siguranta.“Solitaire”.

Pietrele stau una langa cealalta creand o suprafata solida de diamante fara metal intre ele. SETAREA TIP BARA Aceasta setare este destul de similara cu setarea tip canal.ideal pentru cei cu un stil de viata activ. dar la un pret mai accesibil. Întrucat setarea tip canal foloseste un canal de metal orizontal cu un rand de pietre in centru. cu o bara amplasata pe doua parti ale acestuia intr-un unghi drept fata de trunchi. spre deosebire de a fi frecat peste margini. setarea tip bara separa vertical fiecare piatra cu o bara de metal. cu exceptia ca setarea tip bara utilizeaza placi metalice intre diamante pana in varful acestora. de asemenea utilizata pentru a tine un singur diamant. Prin ambele setari diamantele au un aspect curat si minimalist. Cu un bezel simplu set metalul inrameaza pur si simplu piatra. deoarece este alcatuit dintr-un grup de diamante mai mici. metalul este impins / frecat usor peste marginile de piatra. SETAREA PAVATA 48 . prin urmare aceste placi metalice sunt vizibile. SETAREA INVIZIBILA Setarea invizibila va permite sa aveti ceea ce pare a fi un diamant mare. folosind santurile din fiecare brau de piatra. Aceasta tehnica functioneaza prin centralizare diamantelor intr-un cadru de metal. Atunci cand o piatra este asezata in stilul frecat. Aceasta setare poate fi. creand astfel impresia de o piatra mare.

Setarea pavata foloseste o multime de diamante mici. pentru a crea un efect similar cu o strada pavata cu caldarim.rotund. FORME DE DIAMANT Exista diferite forme .un diamant poate fi . de smarald. formand mici bile care tin diamantul in loc. Pietrele mai mici sunt mai dificile de modelat iar taietorii trebuie sa aiba rabdare si indemanare pentru a face acele taieturi delicate care sunt necesare pentru a da unui diamant scanteia si stralucirea necesara. SETAREA TENSIONATA Aceasta setare utilizeaza presiunea metalului de pe trunchi ca sa tina piatra ferm pe loc. pentru a numi doar cateva. Aceasta setare este una dintre setarile cele mai dificile de realizat si necesita un mester calificat si foarte rabdator. Pietrele sunt asezate intr-un singur rand. Aceasta tehnica suspenda piatra in trunchi si este o setare populara si moderna. Bucati mici de metal de pe suprafata trunchiului sunt frecati peste marginile pietrei. in functie de marimea si calitatea pietrii. SETAREA TIP GRAUNTE Setarea tip graunte este similara cu setarea pavata. Metalul prinde diamantul de brau pe fiecare parte si foloseste un bezel pentru o protectie in plus. una langa cealalta. diferenta fiind ca pietrele nu sunt "pavate" pe suprafata de metal. DIAMANT TAIAT IN FORMA BRILIANT ROTUND 49 . patrata(printesa) si stralucitoare. plasate foarte aproape. Modelarea un diamant din piatra bruta poate dura o ora sau un an. Fiecare diamant este plasat intr-o mica gaura care a fost forata in trunchi . intre doua capete deschise ale metalului de montare.

Taietura tip printesa. Taietura tip printesa este in esenta o versiune patrata a taiatului rotund. Forma rotunda este forma cea mai utilizata pentru un inel de logodna. pot parea mai mici. maximizand reflectia si refractia luminii. 50 . DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE PRINTESA (PATRAT) Aceasta este una dintre cele mai populare diamante in forma de fantezie si este popular pentru inele de logodna. este o forma noua.Aceasta forma inregistreaza peste 75% din totalul diamantelor vandute astazi. Este un stil de taiere care imbunatateste aspectul patrat / dreptunghiular al pietrei pentru a obtine o stralucire maxima. prin urmare. precum a face orice imperfectiunie mai putin vizibila. Este o taietura exterioara de 58 de grade prin care se obtine stralucirea maxima pe care un diamant o poate avea. tehnic cunoscuta ca o taietura de diamant modificata in patrat. modern de peste 60 de ani. cea mai importanta in perfectiunea taiatului genial. dar acestea sunt cele mai stralucitoare dintre toate formele. si. inventat cam cu 30 de ani in urma. Diamantele taiate in acest fel au mai multa profunzime decat latime.

si este una dintre formele de diamant eleganta si sofisticata. DIAMANT TAIAT RADIANT 51 . pana cand a fost descoperit ca este potrivit si pentru alte pietre. Diamantele taiate sub forma de smarald sunt mai putin costisitoare decat diamantele taiate sub forma rotunda sau printesa.DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE SMARALD Aceasta forma a fost dezvoltata initial pentru taierea smaraldelor. Aceasta nu poate avea sclipirea diamantului taiat rotund. cu colturile taiate. Un diamant taiat sub forma de smarald poate fi extrem de coplesitor. dar prin liniile sale lungi tinde sa produca scantei dramatice de lumina. Taietura sub forma de smarald este dreptunghiulara.

Diamantele taiate sub forma radianta sunt similare pietrelor taiate in forma de smarald. si a fost bazata pe zambetul Marchizei de Pompadour.alungita cu capetele ascutite. Un diamant sub forma de marchiza este frumos atunci cand este utilizat ca “Solitaire” sau atunci cand este imbogatit cu diamante mai mici. DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE MARCHIZA Aceasta forma a fost comandata de Ludovic al XIV in Franta. Aceasta taietura are 70 de fatete. Aceasta forma poate maximaliza valoarea in carate. facand diamantul sa para mult mai mare. DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE PARA 52 . Acesta combina cele mai bune caracteristici ale diamantului taiat rotund. insa aspectul este diferit facandu-le mai stralucitoare. si tinde sa faca degetele sa para lungi si zvelte.Aceasta forma este o imbinare intre taietura printesa si de smarald. eleganta si colturile ingrijite ale unui diamant taiat sub forma de smarald si o forma patratoasa asemanatoare diamantului taiat sub forma de printesa. pentru a maximiza stralucirea diamantului. Este o varianta a taieturii rotunde .

DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE BAGHETA/BAGHETA CONICA 53 .Diamantele in forma de para sunt deseori numite "lacrima" din cauza formei lor. si castiga popularitate din nou. si desi nu sunt o selectie traditionala. DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE ASSCHER Taiatura Asscher a fost dezvoltata de fratii Asscher din Olanda in secolul al XX-lea. diamantele in forma de para sunt ideale pentru confectionarea inelelelor de logodna fie sub forma unei “Solitaire” (piatra unica) sau ca o pietra umar de fiecare parte de o piatra centrala. o taietura de foc cu linii elegante si o multime de scantei. Desi nu sunt o selectie traditionala. Aceasta taietura este proiectata pentru a fi atractiv.pentru ca este patrat cu fatete largi si colturi taiate. diamantele Asscher sunt acum la moda pentru confectionarea inelelor de logodna. Aceasta forma este o combinatie a formei rotunde si marchiza. Acesta este adesea mentionata ca "taietura de smarald patrata" .

40 3. sunt cunoscute sub numele de-taietura prin trepte. iar spre deosebire de pietrele rotunde. si sunt similare diamantelor taiate sub forma de smarald insa fara colturile taiate (care fac taietura de smarald mai degraba octogonal.25 0.10 0.00 5.40 0. alungit).33 0. inclusiv diamante.00 3. Bijutierii din trecut foloseau aceasta taietura simpla pentru mai multe pietre pretioase.70 3. Diamantele taiate sub forma de baghete conice sunt frecvent folosite ca pietre de umar pentru a consolida o piatra centrala al unei alte forme.18 0. precum si in asezari tip canal.20 54 .05 0.80 4.30 0.Diamantele taiate sub forma de bagheta sunt alungite / rectangulare. DIAGRAMA DIAMANTE DIAMANTE BRILIANT ROTUNDE Greutate carat Marime (mm) 0. Pietrele in forma dreptunghiulara sunt de obicei taiate in trepte.60 2.15 0.12 0.50 0. prin urmare.80 5.50 4.20 4. Diamantele taiate sub forma de baghete sunt potrivite pentru inele de eternitate. cu instrumente limitate disponibile cu ani in urma.20 3.40 4. ele pot fi asezate fara a lasa spatii intre diamante.00 4.35 0.20 0.40 3. pentru ca era relativ usor de taiat.

60 3.08 0.00 1.00 1.50 2.70 4.20 3.25 0.40 3.40 0.5 x 4.06 0.90 6.45 0.75 0.75 2.60 0.5 7x5 8x6 55 .00 4.50 6.70 3.25 1.50 4.65 0.35 0.25 0.50 0.13 0.20 4.33 0.00 3.25 5.55 0.10 0.00 6.20 0.50 7.40 4.00 DIAMANTE PRINTESA (PATRATE) Greutate carat Marime (mm) 0.60 0.30 0.50 5.90 1.75 1.50 4x3 5x3 5x4 6x3 6x4 6.15 0.00 1.00 6.40 0.00 2.75 0.00 2.5 – 1.00 DIAMANTE SMARALD Greutate carat Marime (mm) 0.25 5.00 5.70 0.50 0.50 7.20 2.80 5.80 4.0.85 1.

DIAMANTE MARCHIZA Greutate carat Marime (mm) 0.40 0.70 0. dupa urmatorul tabel: 1000‰ 24k 750‰ 18k 585‰ 14k Marime (mm) 4x3 5x3 6x4 7x5 8x5 2.50 0.5 9x5 10 x 5 DIAMANTE IN FORMA DE PARA Greutate carat 0.75 0.5 x 6.10 0.20 4x2 5x2 5x3 6x3 7x3 7x4 8x4 8.30 0.15 0. PURITATEA Puritatea aurului se masoara in karate.00 DESPRE AUR 1.Aurul pur are 24karate. unde “carob”–urile erau folosite pentru a cantari metalele pretioese.35 0.30 0.65 0. Numarul de karate indica procentul de aur pur al bijuterii.00 – 1.5 9x4 9 x 4.75 1.50 0.25 0. dar puritatea lui determina un prêt mai mare precum si o duritate si durabilitate scazuta fata de aur aliat cu alte metale.80 1.Termenul provine de la bazarurile din antichitate.20 0. MARCAJE Fiecare bijuterie din aur trebuie sa fie inscriptionata cu procentul de aur pur la 56 .

mai putin valoroase . folosite in confectionarea bijuteriilor mai putin costisitoare. rubinul. INGRIJIREA BIJUTERIILOR Pentru ingrijirea bijuteriilor se ofera urmatoarele recomandari. Gemologii clasifica pietrele naturale in urmatoarele categorii: a) Pietre pretioase in categoria carora intra diamantul. galben.precum si cu marca de garantie proprie a producatorului sau marca de certificare a Statului Roman. . INTRODUCERE Pietrele sunt creatii fascinante ce apar intr-o paleta variata de forma.Aurul alb este obtinut prin alierea aurului pur cu argint si nichel.mie( ex. 3. .indepartati lanturile bratarile noaptea. albastru. c) Pietrele ornamentale. rezultand astfel un aliaj de diferite nuante.O piatra naturala este caracterizata prin forma de cristalizare care-i da frumusete si este cu atat mai valoroasa cu cat este mai rara si cu cat bucura mai multe generatii. Metalele care se folosesc pentru aliere cu aurul pentru ai mari duritatea.Aurul galben si rosu este obtinut prin alierea aurului pur cu argint si cupru in diverse proportii care afecteaza direct culoarea. utilizate pentru confectionarea bijuteriilor foarte scumpe. .filositi un material moale pentru a lustrui bijuteriile din aur dupa ce le purtati. pot modifica culoarea acestuia. o bijuterie de 14 k va fi marcata cu cifra 585). d) Materii organice pretioase ce provin din regnul animal sau vegetal.evitati contactul cu sapunul. . safirul si smaraldul. DESPRE BIJUTERII 1. verde.rosu. b) Pietrele fine ce desemneaza toate celelalte pietre transparente sau translucide . taieturi sau culori. apreciate pentru frumusetea si durabilitatea lor. translucide sau opace se utilizeaza pentru confectionarea bijuteriilor comerciale.pastrati lanturile intinse pentru a preveni ruperea. parfumuri. Cele mai multe bijuterii sunt cunfectionate din aur galben si alb. CULOAREA Aurul in stare nativa este de culoare galbena. alb . DESPRE PIETRE 1. (se da 57 . cosmetice si fixative.

=0. EVALUAREA PIETRELOR O piatra naturala se evalueaza prin patru caracteristici (notate prin 4C) . Din punct de vedere al stralucirii culorii exista trei clase mari de calitate.2g). b) Stralucirea culorii. notate cu litere mari: -Prima clasa care cuprinde cele mai valoroase exemplare este notata de la D la 58 . stralucirea culorii) c) Cut = taietura (gradul de perfectiune al taieturii). a) Carat = greutatea exprimata in carate (1 ct. MATERII PIETRE ORGANICE ORNAMENTALE PRETIOASE Jadeitul Nefritul Turcoaza Lapislazuli Sodalitul Agatul Jaspul Azuritul Malachitul Crizocolul Chiastolitul Florina Fenacitul Serpentinul Perlele Coralul Chihlimbarul Fildesul Bagaua PIETRE PIETRE PRETIOASE FINE Diamantul Rubinul Safirul Smaraldul Acvamarinul Opalul Alexandritul Topazul Granatii Zirconul Cuartul fumuriu Cuartul roz Ametistul Citrinul Ametrinul Tanzanitul Brazilianitul Hiddenitul Kunzitul Cordieritul Epidotul Turmalina 2.tabelul). b) Color = culoare ( claritatea. d) Clarity = reprezinta incluziuni si felul acestora.

H si cuprinde diamantele care privite cu ochiul liber de un specialist apar ca incolore. verde. galben. pana la negru. CULORILE PIETRELOR Diamantul. foarte mici. inima. Very VVSI Small Inclusions VSI Very Small Inclusions Small Inclusions Pique Incluziuni foarte. (oxid de aluminiu). triunghi. oval. para. (carbon pur). c) Taietura. roz. -Clasa notata de la I la L simbolizeaza pietrele care par incolore daca sunt de dimensiuni mici. (oxid de aluminiu). P 3. (peste 0. iar in cazul cand sunt de dimensiuni mai mari.) apar de o culoare mai difuza -Clasa notata cu simbolul M-Z sunt pietrele la care intensitatea culorii este mai slaba. • Rubinul. brun . Principalele tipuri de taieturi sunt: brilliant cu 57 fatete.Culori: albastru in diferite nuante. bagheta. violet. patrat. violet. rosu. smarald.2 ct. albastru. Grad claritate IF Denumire engleza Internally Flawless Semnificatii Fara incluziuni Very. marghiz. • Safirul. SI Incluziuni mici Incluziuni vizibile cu ochiul liber. roz. etc. Culori:incolor. Incluziuni foarte mici.Culori:rosu in diverse nuante. d) Claritate (gradul de puritate sau limpezime) . carmine. • 59 .

roz. verde. (silicat de magneziu si aluminiu).Culoare roz. titan). (silicat basic de aluminiu si sodium). • Spineli. Culori: galben transparent. • Zirconul. (silicat de aluminiu si beriliu). Culori: alb. Culori:violet. negru si violet. portocaliu. • Cuartul roz. (silicat basic de magneziu. aluminiu si fier). rosu deschis. calciu si fier). pana la verde-galben. (silicat complex de calciu si aluminiu). verde • Cordieritul. • Epidotul. Culori:rosu. (silicat dublu de sodium si aluminiu). Caracterizat prin pleocroism spectaculos astfel ca la lumina zilei are culoarea verde. (silicat de magneziu si aluminiu). albastru deschis. (silicat de litiu si aluminiu).Culori: alb. (bioxid de siliciu). verde galbui. (aluminat de magneziu).Culori:verde. (borosilicate de magneziu. • Tanzamitul. galben. (silicat de calciu.Culori: verde si brun de diverse nuante. • Ametrinul. roz pal. (bioxid de siliciu).Culori:galben verzui. • Braziliamitul. (bioxid de siliciu). galben. • Opalul (bioxid de siliciu hidratat). verde. • Topazul (florosilicat de aluminiu hidratat). portocaliu. Culori: violet sau galben. • Smaraldul. rosu. Culori: rosu deschis pana la rosu brun.Culori: galben galbenverzui. bruna sau ocru) • Lapislazuli. • Ametistul. rosu brun. alb cu puncte si pete verzi. • Turmalina. • Jadeitul. • Crizoberilul. bleu-verzui cu incluziuni de culoare neagra. portocaliubrun. 60 .Culori: incolor. Culori: bleu descchis. (bioxid de siliciu). • Hiddenitul si kunzitul. galben. (silicat de aluminiu si beriliu). iar la lumina artificiala capata o culoare rosie-zmeurie. aproape incolor pana la bleu inchis. verde. aluminiu. verde inchis. Culori:cenusiu fumuriu pana la maro inchis si negru. albastru. Culoare verde. albastru. Culori: albastru ca cerul. verde. verde. brun. (bioxid de siliciu).portocaliu. violet. verde brun. albastru. verde-bleu. gri. galben. • Turcuaza.Culoare albastru-violet. • Acvamarinul. verde pal. • Nefritul.Culori:incolor.Culoare albastru violet. albastru. Culori:incolor. (silicat de zirconium). indigo. (aluminat de beriliu). Culori: albastru ultramarin. verde. galben brun. violet. • Cuartul fumuriu. (fosfat dublu de cupru si aluminiu hidratat). • Alexandritul (aluminat de beriliu). • Citrinul.Culori: galben auriu. (fosfat basic de sodium si aluminiu). violet. portocaliu. • Granatul. orange. mai rar.

pe care scoica incearca sa-l izoleze. alb-argintiu.Colierele alcatuite din perle care scad treptat ca dimensiune spre capete. crem. in special conifere. • Crizocolul.Perlele sunt appreciate dupa forma. (bioxid de siliciu). albastru-gri. verde si albastru. albastru-turcoaz. • Malachitul. albastru-gri. • Fluorina. • Coralul.3 mil. marimea. verde. bogata uneori in saruri de fier. Gema de coral apare ca urmare a secretiei calcaroase a unei specii de coelenterate (vietati marine). albastru. USD. bleugri sau chiar negre. Culori:violet. albastru. • Agatul. (florura de calciu).Culori:rosu sangeriu. denumit onix. portocaliu.care s-a vandut la casa de licitatie Sotheby’s in 1922 la suma de 2. brun-negru. portocaliu. brun. Apar ca urmare a patrunderii unui corp strain intre cochilie si mantaua scoicii. alb curat. albastru. pana la cateva zeci de mii USD. Culori: verse deschis pana la verde inchis. galben si incolor. rosu inchis. rosu inchis. aluminiu si fier). • Jaspul. • Fenacitul.• Sodalitul. Culori: violet. rosu. (carbonat basic de cupru). (silicat de cupru hidratat). Recodul apartine unui sirag alcatuit din 23 de perle cu diametrul de 16-20 mm. albastruviolaceu. (silicat basic de aluminiu si sodium). stralucirea. secretand in jurul lui sideful. alb. brun-negru. Dupa forma. Culori:de la incolor la galben si roz. Are o culoare alb61 . pot fi rotunde sau de forma neregulata (perle baroc) Pot fi montate sub forma de coliere sau pe bijuterii.Cand colierul este dublu se numeste incrucisat. Culoare verde-galbui. Dupa culoare pot fi roze. • Jaspul. Coralul comun este de culoare rosie de diverse nuante. si mai rar albastru si negru. galben. galben. brun.. • Serpentinul. de calitati exceptionale pot ajunge de la cateva sute de USD. verde. orientul si culoarea lor. • Chihlimbarul este o rasina fosila produsa de anumite specii de plante. rosu. galben • Azuritul. Culori: alb-cenusiu. albastru-violaceu. cu milioane de ani in urma.Culori:rosu sangeriu. Culori: albastru. albastru pana la negru. se numesc in cascada. (bioxid de siliciu). rosu. care-i da in acest caz culoarea rosie. • Perlele de cultura. • Fildesul provine din masa cornoasa a coltilor de elefant. (bioxid de siliciu). (silicat basic de calciu. incolor. (silicat de alumini).(carbonat basic de cupru). (silicat de beriliu). • Perlele sunt geme de origine organica care se formeaza in interiorul scoicilor de apa marina sau apa dulce. Culori: verde. auriu.Poate fi de culoare galbena in diverse nuante. iar cand este alcatuit din perle de aceeasi marime se numeste choker. Culori: albastru. • Chiastolitul.

. cristalele trebuie purificate. galben-maronie.2 g ) B. dar înainte de a le simţi efectul asupra dumneavoastră. magice . Cut = tăietura ( gradul de perfecţiune al tăieturii ) D. Pietrele pot fi folosite pentru efectele lor curative . E important să nu se confunde forma cu tăietura .galbuie. energizante . strălucirea culorii ) C. Carat = greutatea exprimată în carate ( 1 ct. Are culoare galbena. de aceea trebuie să ne alegem cu grijă bijuteriile. protectoare. tăietura tipică “ smarald “ pietrele de bună calitate .5 – 8 pe scara Mohs . Color = culoare ( claritatea. Istoric 62 . = 0. Briliantele rotunde de exemplu sunt cele mai populare şi considerate drept forma ideală a unui diamant. Pietrele preţioase . ceea ce înseamnă că refracţia şi dispersia luminii vor varia în consecinţă. Pentru fiecare forma tăietura poate varia de la ideală la slabă. energizant. Primul pas în alegerea unei pietre este selecţia din multitudinea de forme existente. Clarity = reprezintă incluziuni şi felul acestora. O formă nu este neapărat mai bună decât alta . opac Duritate : 7. curativ. SMARALDUL Culoare : verde – smarald Transparenţa : transparent până la translucid . O piatră naturală se evaluează prin patru caracteristici ( notate prin 4C) : A . firabil Luminescenţa : de obicei nu prezintă luminescenţă Prelucrare : fatetat . semipreţioase şi cristalele transmit o vibraţie specifică care intră sau nu în rezonanţă cu persoana care le poartă. • Bagaua provine din presarea la cald a placilor cornoase ale carapacelor de broasca testoasa marina. Pietrele au rol protector .

spinel verde . dublete de sticlă cimentate cu ciment colorat . ascute mintea . Prelucrare Pietrele de bună calitate sunt prelucrate prin tăietura specifică “ smarald “ pietrele limpezi şi transparente sunt tăiate ca şi briliant . Denumirea de “ Smarald “ provine din latină : smaragdus preluat din greacă : smaragdos care are o origine mai îndepărtată din limba semită barraqtu “ piatră strălucitoare “ . ochilor şi al ulcerelorgastrice . Roci gazdă Roci metamorfice . Piatra se descarcă în apă curgătoare şi se reîncarcă la soare . apatit . Efecte tămăduitoare Întăreşte memoria . utilizat în tratarea ficatului .Mai este numit şi regele pietrelor preţioase . Astrologie Apară nativii din zodiile Leu şi Rac . smaraldul trebuie protejat de şocuri termice şi presiuni ridicate . aerofagia şi insomnia . verdelit . filtru de smaralde . Imitaţii Smarald sintetic . Culoarea de neconfundat a pietrei este general acceptată ca definiţie pentru una dintre nuanţele de verde ( verde – smarald ). Nu se curăţă decât cu apă şi săpun . Identificare Determinări optice . tratează arsurile stomacale . calcare . 63 . inimii . dioptaz . Precauţii Din cauza fragilităţii extrem de mari . filoane hidrotermale . filtru Chelsea . amulete şi obiecte religioase încă de la începutul istoriei. Minerale asemănătoare Olivina . iar multe dintre smaraldele excepţionale sunt păstrate în tezaure şi colecţii muzeistice. extras si folosit pentru bijuterii . smaraldul a fost cunoscut .

Prelucrare Fatetat . Imitaţii Corindon sintetic . spinel . Astrologie Apară nativii din Scorpion . gravat .RUBINUL Culoare : roşu în diferite nuanţe Transparenţa : transparent până la translucid . Rac . Efecte tămăduitoare Afecţiuni cardio – vasculare . gravat Minerale asemănătoare Spinel . firabil Luminescenţa : puternică . pirop . caboson . Se spunea că rubinul îi apară pe credincioşi de diavol şi de ciumă . Istoric Această piatră de un roşu intens a fost extrem de preţuită . sticlă . turmalina . Identificare Duritate . turmalina roz ( rubelit ) . luminescenţă . 64 . densitate . aspect . opac Duritate : 9 pe scara Mohs . Rubinul era considerat piatra vieţii . care fortifică inima si redă vigoarea . roşu – carmin Prelucrare : fatetat . caboson . Leu . încă din Antichitate . În Antichitate şi în special în Evul Mediu i s-au atribuit puteri magice . apoi o reîncărcaţi pentru scurt timp la soare . utilizat în tratamentul lentorii mentale şi problemelor oftalmologice . granat . Descărcaţi piatra în apă rece .

65 . Claritatea este masurata pe baza numarului. In prezent majoritatea perlelor sint din cultura. galben. Perlele . Greutatea/marimea este masurata in carate. Chiar si un pic de culoare poate sa influenteze stralucirea acestuia.32 Karat ) Friedensrubin ( Rubinul păcii ) ( 25 Karat ) Diamantele . Culoarea specifica a perlelor poate fi alb. Chiar si un diamant perfect din punct de vedere al culorii si claritatii daca nu are o slefuire perfecta facuta intr-un mod professional poate arata sters. Deasemenea acestea pot avea si culori secundare care apar cind lumina se reflecta dintr-un anumit unghi pe suprafata perlei. perlele au criterii specifice pe baza carora se stabileste valoarea lor. Diamante fara pete sau defecte sint foarte rare si costa corespunzator. pozitionarii. roz.clasificarea acestora si valoarea sint date de patru criterii folosite de bijutieri in evaluarea acestora. in fiecare stridie se implanteaza o margea minuscula pe care stridia apoi o inveleste strat dupa strat formand in final perla.Nawata Rubin ( SLORC R .Edward Rubin ( 167 Karat ) . cu cit au mai putina culoare cu atit sint mai pretioase. Fiecare a 10. Avind in vedere ca diamantele mari sint mai rare decit cele mici.5 Karat . Nu ridică probleme la curăţare dacă piatra nu prezintă incluziuni . marimii si tipului de pete sau defecte incluse. pegmatite şi aluviuni .dezvoltarea lor naturala in interiorul stridiilor este anevoioasa. care îi pot provoca schimbarea culorii . lipsit de stralucire. Roci gazdă Roci metamorfice .De – Long – Starrubin ( 100. 496. La fel ca si diamantele. valoarea lor creste proportional cu caratele. Culoarea este unul din ele. Astfel o perla de culoare alba poate dintr-un anumit unghi sa aiba reflexii roz. Slefuirea este foarte importanta si are efectul cel mai mare asupra stralucirii acestuia.Precauţii Feriţi rubinul de temperaturi înalte .Rosser – Reeves – Rubin ( 138. cel mai mare Rubin ) .000-a stridie produce o perla naturala. Rubine renumite . argintiu si negru.7 Karat ) . crem.

Perlele de Tahiti sint produse de stridia "pinctada maxima" si desi sint numite "negre" ele au tente metalice si culoare identica minei de creion.. Acest efect sidefiu difera nu numai in functie de marimea perlei dar si in functie de conditiile si locul unde a fost obtinuta. Poate varia de la 3. Perlele rotunde sint cele mai rare. In acest fel veti putea alege perla care sa vi se potriveasca. nu rugineste nu se corodeaza. In acest fel bijuteriile vor capata luciul lor specific si aspectul nou. Din acest motiv putem observa in timp reducerea in greutate a bijuteriilor din aur. in timp ce cele din zonele sudice (din zona Tahiti) pot atinge dimensiuni de 13 mm. Marimea perlei este deasemenea un factor important in stabilirea valorii acesteia. doar 5% din aliaj este format din iridium sau paladiu. Desi este un metal dur totusi este cel mai maleabil metal pentru confectionarea bijuteriilor. dar si dumneavoastra acasa puteti revigora aceste bijuterii prin frecarea cu un material moale sau utilizind o solutie blanda din sapun si apa calda. 66 . Majoritatea bijuteriilor din platina au o puritate de 95%. cu cit perla este mai mare cu atit luciul sidefiu al acesteia este mai intens. Nacrul este format din straturi din carbonat de calciu. Bijuterii din platina Cea mai mare calitate a platinei este rezistenta si duritatea acesteia. Bijuterii din aur Aurul este metalul din care inca din antichitate s-au confectionat bijuterii si accesorii de impodobire. Bijutierul.0 mm. sa vi se explice de unde provin si in ce mediu au fost obtinute. Diferenta este vizibila cu ochiul liber chiar si unui neprofesionist.8. Suprafata trebuie sa fie perfect neteda pentru a fi de calitate. cele cu forme ovale sau asimetrice sint mai ieftine.5 mm. Pentru informarea dumneavoastra perlele provenite din Akoya.0 . Forma perlei este si ea un indiciu asupra calitatii si valorii acesteia.Stralucirea/luciul sint date de straturile de nacru ale perlei care reflecta lumina.0 . Nu se pateaza. Singurul efect al folosirii de lunga durata a bijuteriilor de platina este instalarea unui efect patinat. Acest lucru nu este valabil in cazul platinii. De aceea rugati sa vi se arate mai multe tipuri si dimensiuni de perle pentru a observa diferenta. Pentru a fi siguri de calitatea si puritatea bijuteriei din platina achizitionata este recomandat sa va uitati la marcaj (950 Plat). dar dorim sa mentiona ca perlele de Akoya pot avea 6.7. nacrul fiind format din straturi. Cu cit aceasta este mai rotunda cu atit valoarea este mai mare. Tahiti sau zonele sudice sint cele mai rotunde. Celelate metale pretioase (aurul galben sau alb) in momentul in care este zgiriat sau lovit o mica particica din acest material sare si se pierde. se poate intimpla la unele exemplare sa existe zone imperfecte. fiind un material dur este folosit cu predilectie in producerea bijuteriilor cu diamante.

Aurul alb are aceleasi proportii de aur pur in aliaj la fel ca si cel galben.3% aur pur in aliaj fiind astfel si mai ieftin. In functie de grosimea stratului superior de rodiu pe parcurul purtarii intensive se va putea observa un unele locuri cum iese la suprafata aurul galben. Marcajul se face prin mentionarea a doua cifre urmate de "k". aeronautica si inginerie. Numarul de carate indica puritatea sau ce procent din bijuterie este aur.3% aur 12k = 50% aur 10k = 41. usor si rezistent la coroziune si a fost folosit inca de la inceputurile descoperirii lui in industia spatiala. Aurul de 14k este compus doar din 58. rosu).7% aur Aurul poate fi de mai multe culori (alb. Singura solutie de revigorare.7% aur 18k = 75% aur 14k = 58. culoarea galbena nu este atit de intensa. combinatia facindu-l mai dur si astfel potrivit pentru folosirea de zi cu zi a bijuteriilor. dar aliajul ii da o rezistenta mai mare fiind folosit cu preponderenta in confectionarea anumitor parti ale bijuteriilor care trebuie sa fie mai dure (incuietori). un metal foarte dur si lucios. Pentru a obtine culoarea alba se "imbraca" intr-un strat de rodiu. cupru. in cazul in care chiar nu doriti sa schimbati piesa de bijuterie. nichel. este sa o dati la bijutier pentru a renoi stratul exterior. Aurul galben il puteti gasi in mai multe variante. zinc) pentru a-i da duritate si rezistenta. galben. cele mai intilnite fiind de 14k si 18k. 24k = 100% aur 22k = 91. Aurul de 18k contine in aliaj aproximativ 75% aur pur.Aurul pur este mult prea moale pentru a fi folosit in confectionarea bijuteriilor deoarece nu ar rezista folosirii zilnice. asa fel incit se foloseste in aliaj cu alte metale (argint. culoarea fiind determinata de doi factori: tipul de metal folosit in aliaj si procentul de metal folosit in aliaj. astfel 24k reprezinta aur pur 100%. Fiind rezevat in exclusivitate acestor domenii de activitate ela fost folosit si in aliaj cu 67 . Aurul rosu isi are culoare de la aliajul cu proportie mai mare in cupru Bijuterii din titaniu Titaniul este un material extrem de dur.

aceasta fiind suficienta a rezista in folosirea de zi cu zi a bijuteriilor. 68 . In special barbatii care suporta mai greu verighetele (atit psihic cit si fizic) sint placut impresionati de calitatile si confortul verighetelor din titaniu. iar datorita calitatilor sale a capatat repede popularitate. In cazul inelelor de titaniu acestea nu pot re-dimensionate deoarece metoda de prelucrare a metalului nu permite acest lucru. Greutatea acestui material l-a facut atit de popular. este extrem de usor fiind aproximativ la 1/3 din greutatea aurului. conform declaratiilor abia le simt pe deget. Pentru bijuteriile din titaniu este de recomandat sa se apaleze la puritate 100%.alte materiale pentru a capata o duritate mai mare. A aparut recent in productia de bijuterii. Chiar daca pe parcursul purtarii pot apare mici zgirieturi prin o simpla slefuire sau polishare bijuteriile din titaniu isi capata imediat aspectul nou.

Pentru mai multe detalii.MIC DICŢIONAR DE TERMENI UZUALI ÎN ACTIVITATEA DE AMANETAR Achitarea unui contract de amanet Achitarea unui contract de amanet incepe prin cautarea contractului in lista de contracte (active. Act aditional unui contractul de amanet Actul aditional unui contract de amanet reprezinta termenii in care se prelungeste acel contract de amanet.5. neachitate. cu plata eşalonată sub formă de avansuri. cu penalizari. Este un document de inregistrare in contabilitate. conditiile fiind specificate in actul aditional. de pretuitor sau persoana desemnata cu evaluarea obiectelor primite de la deponenti. Se intocmeste. daca factura de livrare este intocmita ulterior. Prin ajustarea pretului se urmareste ca pretul calculat pe baza obiectelor amanetate sa fie conform cu suma de bani de care are nevoie persoana care se imprumuta. data crearii. zilnic. livrarea bunurilor efectuându-se după achitarea integrală a contravalorii mărfurilor contractate. Borderou de intrare in consignatie Borderoul de primire a obiectelor in consignatie este un formular care serveste la centralizarea obiectelor primite spre vanzare in consignatie. si se semneaza de acesta pentru predare si de gestionar pentru primirea obiectelor. vezi "Contract de amanet". Achitarea contractului se face prin apasarea butonului « Achita ». Borderou de vanzari Persoanele impozabile care realizează activitate de vânzare de bunuri pe bază de contracte de vânzare-cumpărare către persoane fizice. comisionul de penalizare si eventual comisionul de punere la dispozitie). etc) dupa numele clientului.de obicei in jos . Ajustand pretul . etc. nu au obligaţia să întocmească facturi fiscale pentru avansurile încasate decât la livrarea bunurilor. iar 69 . numarul contractului. se intra in pagina acestuia.In momentul gasirii contractului ce se doreste achitat. unde se poate vedea suma care a fost imprumutata. comisionul calculat (care poate fi compus din comisionul normal.clientul va trebui sa plateasca un comision mai mic decat cel corespunzator sumei calculate. Aviz de insotire Avizul de insotire este documentul ce insoteste marfurile pe timpul transportului. Ajustare de preţ Ajustarea de pret se realizeaza la crearea unui contract de amanet. fiind un document de incarcare in gestiune cu obiectele primite spre vanzare. in doua exemplare.

Comision de punere la dispozitie Comisionul de punere la dispozitie este comisionul pe care clientul il plateste catre casa de amanet la restituirea imprumutului.pentru avansurile încasate taxa pe valoarea adăugată se colectează pe bază de borderou de vânzare (încasare). Comision normal Comisionul normal este comisionul pe care il percepe casa de amanet pentru fiecare zi in care contractul de amanet este valabil. bunul amanetat devine proprietatea creditorului amanetar pana la concurenta valorii creantei si a celorlalte obligatii. Totusi. 70 . Contractul de amanet este un contract de creditare temporara incheiat intre o persoana juridica (creditor amanetar) si o persoana fizica denumita debitor amanetar. greutatea si masura lor. pentru fiecare zi ramasa din contract. Configurari de tipuri obiecte pentru amanet La sediu se introduce lista cu obiectele ce pot fi amanetate şi care vor putea fi alese apoi la „Tipul obiectului” la momentul crearii unui contract de amanet. inclusiv sa detina un aviz emis de catre BNR. Comision de penalizare Comisionul de penalitati este comisionul perceput de casa de amanet pentru fiecare zi cu care clientul intarzie sa achite contractul. De obicei. Recuperarea garantiei se poate face doar dupa restituirea imprumutului si a dobanzii aferente. In situatia in care termenul expira. Contractul de amanet da creditorului dreptul de a fi platit din lucrul amanetului. Obiectul contractului il constituie acordarea unui imprumut ce urmeaza a fi garantat cu un anumit bun (de regula mobil). cu preferinta inaintea altor creditori. atunci cand persoana care s-a imprumutat restituie casei de amanet inainte de termen suma datorata conform contractului. ce ramane in posesia creditorului amanetar. atunci cand restituie imprumutul inainte de termenul prevazut in contractul de amanet. fapt ce trebuie realizat in termenul stabilit prin contract. specia si natura lucrurilor amanetate sau o descrierea in legatura cu calitatea. comisionul de penalizare este egal sau mai mare decat comisionul normal. Contratul de amanet este un contract prin care datornicul remite creditorului său un lucru mobil spre siguranta datoriei. Contractul de amanet este un act inregistrat. Prestatorul (creditorul amanetar) trebuie sa indeplineasca anumite conditii speciale pentru a putea incheia astfel de contracte. pentru zilele ramase din contract acest comision poate fi inlocuit de comisionul de punere la dispozitie (care de obicei este mai mic de cat comisionul normal). ce enunta suma datorata.

date CI. inel. se va putea face o copie a bazei de date oricand se doreste.Se adauga unul cate unul in program obiectele amanetate. la care trebuie mentionat expres: “amanet” sau “gaj”. localitate. Dupa ce toate datele de mai sus au fost completate. cercei. etc). documente. impreuna cu anexele ce cuprind obiectele amanetate si imputernicirea conform contractului. apoi aceasta se selecteaza. pandantiv. specificand pentru fiecare dintre acestea: tipul obiectului (ex: bratara. CNP.Obiectul principal de activitate prevazut in Actul Constitutiv al prestatorului trebuie sa fie cel prevazut de Codul CAEN 6492 Alte activitati de creditare. toate configurarile. iar data de achitare se calculeaza automat de catre program. suma ajustata nu poate depasi 25% din valoarea calculata). care cuprinde stocul şi soldul de bijuterii provenite din contractele de amanet nereziliate. Contractul de amanet se realizeaza automat. Copia de siguranta a bazei de date Siguranta datelor este un aspect cheie de care se va avea grija . prin simpla apasare a butonului « Creaza contract nou » se inregistreaza in baza de date datele contractului. se cauta sau se adauga un client in baza de date de clienti. vechi). precum şi mişcările de bijuterii la sediu: niruri care se crează după ce bijuteriile au fost prelucrate de bijutier. prenume. dupa caz. Astfel. după ce au fost trimise înapoi la sediu. Din acest moment va incepe calcularea automata a comisioanelor de catre program. pentru clientii vechi este posibil sa se acorde reducere de comision in functie de valoarea amanetata de acestia pana in monentul curent. De asemenea. acesta poate fi introdus imediat in baza de date. se poate acorda o reducere de comision in functie de cantitatea de aur amanetata. Crearea unui contract de amanet La crearea unui contrat de amanet. tipul aurului (nou. Apoi se alege durata contractului. Dispozitie de plată(incasare) Dispozitia de plata este un ordin scris prin care se dispune incasarea unei sume. Fisa de magazie pentru sediu Acest raport este format de fapt din 3 fişe de magazie:  fişa de magazie a bijuteriilor. Valoarea totala se poate ajusta in jos sau in sus (dar in cazul ajustarii sumei in sus. 71 . de vanzari. rapoarte. din meniul "Configurari" de la sediu. etc. impreuna cu datele sale de identificare: nume. gramajul (brut. In cazul in care avem de-a face cu un client nou. adresa. avize de insoţire care se creaza atunci când transferăm bijuterii la punctele de lucru sau cand retrimitem bijuteriile la alt punct de lucru.In cazul in care ne aflam intr-o perioada de promotie (stabilita de la sediu). dar se poate si ajusta). Aceasta copie de siguranta va contine toate datele legate de contracte si obiectele provenite din contracte. caratajul.

Pentru fiecare punct de lucru este calculat totalul pentru ultimele 4 coloane iar la sfarsitul raportului sunt calculate totalurile pe firma. Gramaj reevaluat Gramajul reevaluat este gramajul rezultat printr-o evaluare ulterioara a obiectului amanetat. 72 . Raportul conţine lista cu bijuteriile care se află in magazia fiecarui punct de lucru: denumirea bijuterie. comisionul. numele clientului.  fişa de magazie a ambalajelor. Lista inventar contracte Inventarul de contracte se creaza pentru o zi anume si contine lista cu contractele active la fiecare punct de lucru. Lucrul cu banca Se pot inregistra in platforma toate operatiile care se fac prin banca. eventual in urma degradarii de o anumita natura a obiectului. care cuprinde stocul şi soldul de aur fragmentar din magazie. valoarea de vânzare. precum şi mişcările de aur fragmentar: niruri care se crează după ce bijutierul a stabilit ca este aur fragmentar. fisa de magazie a aurului fragmentar. care cuprinde cantitatea de ambalaje aflată in magazie. avize de insotire. Liste documente Sunt disponibile si alte rapoarte in vederea vizualizarii si/sau tiparirii la magazine in orice moment: note de intrare-receptie. valorilor de vânzare şi valorilor de intrare. Valoarea vramajului brut este valoarea reala a intregului obiectului cantarit. Gramaj brut Gramajul brut este gramajul rezultat din cantarirea unui obiect. astfel incat toate aceste date sa poata fi centralizate . codul clientului. totalul de achitat. procese verbale. niruri si transferuri de ambalaje (avize de insotire). facturi bijuterii. valoarea de intrare. Lista inventar bijuterii Inventarul de bijuterii se crează pentru o si anume şi pentru un punct de lucru pe care îl selectăm din lista cu punctele de lucru. ca o consecinta a faptului ca in general casele de amanet exclud din gramajul brut acele parti ale obiectului pe care nu le considera garantii pentru acordarea imprumutului catre client. numărul şi data recepţiei. valoarea imprumutului. gramajul. facturi fragmente. Gramaj ajustat Gramajul ajustat este rezultatul modificarii gramajului brut. contracte si acte aditionale. dispozitii de plata dispozitii de incasare. total gramaj echivalent la 14K. facturi de vânzare către alte firme. si pretul pe gram. borderouri consignatie. La sfîrşit raportul conţine şi totalul gramajelor. chitante. karatajul.

Modificari de comisioane pentru amanet La sediu se pot configura comisioanele normale. si apoi modificarea campului/campurilor dorite. Modificarea datelor unui client Datele clientilor pot fi actualizate oricand.Aceste modificari sunt înregistrate şi în raportul de gestiune al punctului de lucru respectiv. comisionul de penalizare si eventual comisionul de punere la dispozitie) corespunzator prelungirii contractului. cu penalizari. Astfel. apoi se modifică preţurile din lista de bijuterii de la punctul de lucru respectiv. neachitate. Monetar Monetarul este un document justificativ pentru evidentierea la sfarsitul zilei a numerarului existent in casierie.Se selectează punctul de lucru. etc. Ca rezultat. respectiv al sediului. corespunzator marfurilor comercializate. Se apasă butonul „Modifică preţuri” si se salvează astfel modificările făcute. iesiri.In conformitate cu Legea contribuabililor nr. Prelungirea unui contract de amanet Se cauta contractul in lista de contracte (active. aceste inregistrari nu vor trebui sa fie adaugate manual.Dupa ce s-a gasit contractul care se doreste achitat. prin simpla selectare a clientului pentru care se doreste modificarea datelor persoanale. se intra in pagina acestuia. Pe baza lui se preda contribuabilului numerarul incasat prin casa de catre casier. NIR (nota de intrare receptie) Nota de intrare receptie este documentul in care sunt specificate: inventarul faptic cantitativ si indeplinirea conditiilor standard de calitate. unde se poate vedea suma care a fost imprumutata. 82/1991.In cadrul prelungirii. respectiv vanzator. etc) dupa numele clientului. Modificari de pret la amanet si vanzari La sediu.Lucrul cu casa Toate operatiile in care sunt implicate miscari de bani (intrari. în secţiunea „Modificare preţuri” avem posibilitatea sa modificam preţurile de vânzare ale bijuteriilor aflate la punctul de lucru. Prelungirea contractului se face prin apasarea butonului « Prelungeste ». data crearii. acesta fiind valabil in continuare pentru numarul de zile alese pentru prelungire. comisionul calculat (care poate fi compus din comisionul normal. numarul contractului. republicata. Unele dintre aceste configurari se pot face chiar si pentru fiecare magazin in parte. se 73 . prin crearea unui proces verbal. transferuri) vor crea automat inregistrari in registrul de casa al fiecarui magazin. si magazinele de vanzari de bijuterii si amanet sunt obligate sa intocmeasca zilnic si sa pastreze acest formular. comisioanele de penalizar si comisioanele de punere la dispozitie. se creaza un act aditional la contractul initial.

Raport comisioane incasate de la clienti Acest raport cuprinde lista de clienţi care au achitat comisioane în perioada de timp aleasă. Raport contracte cu obiecte supraevaluate Se creaza pentru un interval de timp cumprins intre doua date calendaristice şi cuprinde lista de contracte din acea perioadă care contin obiecte pentru care valoarea ajustată este mai mare decât valoarea bruta. Proces verbal de modificare de preţ Procesul verbal de modificare de pret este doucmentul prin care. numărul contractului. data. numărul contractului. separat fata de cea din contractul initial. la modificarea pretului unui/unor obiecte. Se afisează dupa fiecare client şi totalul comisioanelor achitate. vanzari ambalaje. situatia contractelor (imprumut acordat. precum şi reducerea acordată. Raport despre activitatea firmei Contine totalul comisioanelor incasate. Raport de gestiune Raportul de gestiune se foloseste doar la nivelul punctelor de lucru (nu si la sediu). Raportul cuprinde următoarele informaţii: codul clientului (codul din baza de date). respectiv la iesiri trebuie sa apara in afara vanzarilor avizele de retrimitere a bijuteriilor la sediu (acelea care nu se vand intr-o anumita perioada). Sunt aici la intrari: receptiile ce se fac pe baza avizelor cu care se primesc bijuteriile de la sediu. sold deschidere si sold inchidere contracte). Acest raport se creaza pentru un interval cuprins intre doua date calendaristice. data contractului şi comisionul inacasat. si reflecta doar miscarile aferente bijuteriilor ce au deja pret de vanzare (bineinteles la pretul de vanzare nu la pretul lor de intrare). Observatie : Se pot face pana la 50 de prelungiri de contract initial. totalul transferurilor de bani. imprumut incasat.poate da o reducere a comisionului. atat de la punctele de lucru la sediu. vanzari bijuterii. 74 . stoc ambalaje. Raport contracte cu reducere de comision Se creaza pentru un interval de timp cumprins intre doua date calendaristice şi cuprinde lista de contracte cu reducere de comision care s-au creat în perioada respectivă. procesele verbale de modificare de pret. Raportul se crează pentru un interval de timp cuprins intre doua date calendaristice. numele clientului. stoc bijuterii. cat si de la sediu la punctele de lucru. se specifica valoarea acestora dinaintea modificarii si cea in urma modificarii pretului. si toate acestea sunt avidentiate si pentru ambalaje.

si aparitia in coada de asteptare de transferuri de la sediu a unui rand nou. Returul la sediu al bijuteriilor nevandute Bijuteriile de la un magazin care nu s-au vandut. sex. Receptia de bijuterii din contracte Atunci cand ajung pentru prima data la sediu. pentru un interval de timp cuprins intre doua date calendaristice. avizul de insotire marfa si borderoul de intrare in consignatie. Rezultatul este crearea automata a unui aviz deinsotire. etc). acestea pot fi transferate la magazine pentru a fi vândute. Pentru a transfera bijuterii la sediu:  dintre bijuteriile ce se gasesc in magazin. Se alege magazinul unde dorim să 75 .  se selecteaza delegatul care va face transportul bijuteriilor.  se apasa butonul « Transfera ». culoare. Registrul de casa Registrul de casa este un document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor. Astfel se poate stabili soldul de la casa. se aleg bijutriile de transferat. Transfer ambalaje la magazine În secţiunea “Transfer ambalaje magazine” se poate realiza un aviz de insoţire pentru ambalajele care se transferă la magazine. Registru de casa la nivel de firma Acest document se crează pentru un interval cuprins intre doua date calendaristice şi cuprinde punctele de lucru şi pentru fiecare dintre acestea: totalul încasarilor. bijuteriile rezultate din contractele neonorate vor trece prin mai multe operatii specifice (in functie de modul de lucru al fiecarei case de amanet):  recantarire si marcare (daca este nevoie). la sfarsitul fiecarei zile.După efectuarea operaţiei de cumpărare de ambalaje. Aceste inregistrari contabile pot fi descarcate intr-un program de contabiltate si prelucrate mai departe.Raport cu operatiile contabile Se poate genera fisa sah pentru fiecare dintre punctele de lucru (inclusiv sediul). pot fi transferte inapoi la sediu. Toate inregistrarile registrului de casa sunt facute pe baza documentelor justificative.  se vor realiza urmatoarele documente: nota de intrare-receptie la magazin. totalul plăţilor şi soldul pentru fiecare zi din perioada dorită.  scrierea caracteristicilor fiecarui produs (marime. bijuteriile care prezinta defecte sau bijuteriile care se doresc a fi vandute in cadrul altui magazin. corespunzator acestui transfer.

generat automat.La sosirea la magazin cu bijuteriile a delegatului de la sediu.Din acest moment obiectele sunt gata pentru a fi vandute in cadrul magazinului.  Se alege delegatul care va insoti aceste contracte la ediu. La initierea acestui transfer.Realizarea transferului contractelor si a aurului din contracte la sediu se face astfel:  Se filtreaza contractele care se doresc transferate (dintre cele transferabile). contractul va putea fi automat regasit in lista de contracte transferabile. 76 . printr-un singur click. si care poate fi listat de catre utilizator. Transferul contractelor la sediu este o operatie complexa.transferăm ambalajele. astfel ca acest transfer apare in progres in aceasta coada de asteptare a transferurilor. conform cu pretul pe gram al obiectului respectiv. la sediu va fi deja vizibil acest transfer in progres. la magazinul respectiv se creaza o coada de asteptare a acestui transfer. Astfel.Receptia obiectelor se face automat.Cantitaţile transferate se scad din fisa de magazie a ambalajelor. se alege delegatul şi se introduc cantiţatile pe care dorim să le transferam. Valoare bruta Valoarea bruta este valoarea pe care o are un obiect in urma cantarii acestuia. apoi apăsăm butonul “Transferă” si se creaza astfel avizul de insoţire marfă. utilizatorul de la magazin poate verifica avizul de insotire de la delegat si il poate confrunta cu avizul de insotire generat la sediu de catre program.Rezultatul receptiei obiectelor este un aviz de intrarereceptie a obiectelor la magazin. care presupune realizarea automata a urmatoarelor documente:  Crearea notei de intrare-receptie la magazin pentru obiectele din contracte. acesta devine transferabil la sediu.  Crearea avizului de insotire a acestora catre sediu. Valoare ajustata Valoarea ajustata este valoarea rezultata din modificarea valoarii brute a unui obiect.  Se apasa un singur buton « Trasnfera contractele selectate ». Transferul bijuteriilor la magazine Atunci cand se trimit bijuterii de la sediu catre un magazin. care va putea fi receptionat din momentul in care delegatul va ajunge cu obiectele la sediu. Transferul unui contract la sediu Atunci cand un contract devine neonorat.

acestea pot fi vandute om cadrul magazinului.  Se adauga cate un obiect spre vanzare (automat prin citirea codului de bare). Acest lucru este foarte util in prevenirea fraudelor provenite de la angajati. Vanzarea de bijuterii second-hand Din momentul primirii bijuteriilor de la sediu la magazin. acestia neavand nici o posibilitate de a modifica vreuna dintre caracteristicile bijuteriilor vandute.  Se scrie numarul bonului de casa. Observatie: in cazul in care se foloseste un cititor de coduri de bare. 77 .  se apasa butonul « Vanzare ». pretul sau gramajul acestora. atunci programul va recunoaste automat obiectul.Vanzarea de ambalaje la magazine Amablajele care se gasesc in magazin pot fi oricand vandute (eventual impreuna cu bijuteriile).  Se selecteaza cantitatea de ambalaj spre vanzare. Vanzarea de ambalaje se realizeaza in doar cativa simpli pasi:  Se selecteaza categoria de ambalaj din care face parte ambalajul care se vinde.O vanzare de bijuterii se face in felul urmator:  Se scrie numarul bonului fiscal corespunzator vanzarii.  Se apasa butonul « Creaza vanzare ».

pecuniare (bani) sau penale. încălţăminte. . mânuşi. de siguranţă. periodic. Protecţia muncii este reglementată prin următoarele acte normative: Constituţia României. introductiv. care se face tuturor angajaţilor la intervale de timp stabilite prin norme. 78 .). Măsurile de protecţie a muncii au caracter de lege şi sunt obligatorii pe tot teritoriul României.instructaj care se face de conducătorul procesului de muncă.etc. elevilor.utilajele trebuie să fie dotate cu dispozitive de protecţie.lucrătorii trebuie să poarte echipament de protecţie specific fiecărui loc de muncă (halat. de semnalizare. în funcţie de specificul locului de muncă. 3. Hotărârile Guvernului.etc. .6. studenţilor. Normele generale de protecţie a muncii cuprind următoarele aspecte: . Instructajul de protecţie a muncii poate fi: 1.mesele de lucru şi scaunele trebuie să asigure înălţimea optimă a planului de lucru în funcţie de specificul muncii şi înălţimea fiecărui executant. care se face celor nou încadraţi în unitate. la locul de muncă. Legea protecţiei muncii.normele specifice se stabilesc pentru fiecare ramură a activităţii şi pentru fiecare tip de activitate sau loc de muncă la începutul activităţii. . Standardele de protecţie a muncii.etc. NORME DE SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI STINGERE A INCENDIILOR Legislaţia prinvind igiena şi normele de protecţie a muncii în conformitate cu specificul locului de muncă Protecţia muncii este ansamblul de acţiuni şi măsuri care au ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă şi prevenirea accidentelor de muncă sau a îmbolnăvirilor profesionale. Normele de protecţie a muncii. Nerespectarea lor poate atrage sancţiuni scrise. 2.

.etc. intreţinerea şi ventilarea încăperii unde se desfăşoară activităţile.interzicerea consumului de băuturi alcoolice. .etc.Igiena muncii este ramura medicinii umane care studiază legătura dintre om şi mediul înconjurător şi normele de păstrare a sănătăţii în procesul muncii. slăbirea rezistenţei organismului. şocurile termice. în funcţie de specificul muncii se referă la întreţinerea echipamentului de protectie. .Igiena individuală curpinde: a) Igiena corporală: . explozive. Conducătorii proceselor de muncă trebuie să cunoască şi să aplice măsurile de igienă a muncii pentru a realiza o amibianţă de lucru favorabilă sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.Zgomote şi vibraţii. Clasificarea noxelor: .spălarea mâinilor ori de câte ori este necesar (obligatoriu înainte de servirea meselor şi după folosirea grupurilor sanitare.schimbarea lenjeriei de corp după transpiraţie abundentă. În domeniul igienei muncii sunt elaborate reguli de apărare a sănătăţii omului şi modalităţi de aplicare a lor. asfixiile. Agenţii nocivi sau noxele (agenţi cu acţiune dăunătoare asupra omului) provoacă: reducerea capacităţii de muncă. Agenţii nocivi sunt specifici mediului fizic de muncă. ..Pulberi industriale: praf de carbon. . Igiena locului de munca se referă la curăţenia. circulaţia şi calitatea aerului. . 2. .Chimice: subsanţe chimice. lipotimiile. caustice. azbest. Igiena individuală şi starea de sănătate a echipei de lucru 1. . ciment.evitarea spălării mâinilor cu benzină. vătămarile grave.Radiaţii.Factori de microclimat: temperatura. bolile profesionale. iluminat necorespunzător. motorină. b) Igiena îmbrăcămintei. umiditatea aerului. 79 .control medical periodic. inflamabile.

întocmirea planului de depozitare a bunurilor materiale inflamabile. Igiena. şi din neglijenţă). prelucrarea normelor referitoare la prevenirea incendiilor. paturi. de transport. Respectarea cu stricteţe a normelor de igienă individuală şi colectivă este obligatorie pentru lucrătorii comerciali din sectorul alimentar. sănătatea. În cadrul unităţilor comerciale unde se concentrează un volum important de materiale inflamabile şi există potenţiale focare de incendiu. interzicerea fumatului în medii periculoase. lăzi cu nisip. paza şi normele PSI la locul de muncă Incendiul este focul de mari proporţii cu efecte distrugătoare (devastatoare) ce poate afecta oamenii sau imporante bunuri materiale. tehnice accidentale (scurtcircuitele. dotarea cu mijloace de combatere a incendiilor: extinctoare. Ex: agenţii economici care emană fum sau diferite reziduuri poluante. existenţa tablourilor de distribuţie şi interzicerea accesului persoanelor neautorizate. scânteile). 80 . Materialele utilizate la stingerea incendilor sunt: nisipul. electrice.etc. marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate. intocmirea planurilor de evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu. naturale (trăznetul). exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor tehnologice. apa.3. lopeţi.etc. anunţării şi stingerii incendiilor la locul de muncă. substanţele chimice. Igiena mediului se referă la protecţia celor din jur (oameni. constituirea echipelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor. proiectarea. găleţi. animale) faţă de agenţii nocivi. La instalaţiile electrice se vor folosi extinctoare de tip uscat. organizarea alarmării. vegetaţie. de ventilaţie. Se va cunoaşte locul exact al gurilor de incendiu şi al furtunelor.etc. instruirea personalului în problemele prevenirii şi stingerii incendiilor este parte integrantă a prevederilor contractului de muncă. Cauzele incendiilor pot fi: umane (provocate. Normele şi măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor se referă la: existenţa regulamentelor de ordine interioară.

Securitatea muncii în unităţile comerciale Sursele de accidente în activitatea comercială sunt multiple: nerespectarea regulilor de protecţie a muncii şi stingere a incendiilor.Provocarea incendiilor şi nerespectarea măsurilor prevăzute de legislaţie se sancţionează disciplinar. brânzeturi. .aplicaţi un bandaj elastic strâns. . După acordarea primului ajutor. 81 . Marginile deschise ale unei tăieturi trebuie să fie puse cap la cap înainte de acoperirea tăieturii cu un bandaj sau comprese. . Primul ajutor în cazul de entorse ale gleznei: . Însuşirea tehnicii de prim ajutor constituie o obligaţie şi o datorie cetăţenească izvorâtă din umanism.ridicaţi piciorul în sus.transportaţi rănitul la medic sau la spital. Tăieturile mici pot fi tratate cu apă curată. curaj şi prezenţă de spirit. . A fi salvator implică o deosebită responsabilitate. folosirea unor utilaje electrice defecte.preveniţi întreruperea circulaţiei. Bandajele trebuie să fie aplicat solid şi sigur.etc. Modalităţile de acordare a primului ajutor sunt diferite în funcţie de felul accidentului. pentru reducerea durerilor. dar nu prea strâns ca să pună în pericol circulaţia sângelui.acoperiţi rana şi opriti sângerarea. contravenţional sau penal în funcţie de gravitatea şi complexitatea situaţiei. accidentarea din cauza neglijenţei utilizării cuţitelor. aparatelor de divizat mezeluri. apă cu săpun sau cu o soluţie de curăţat rănile.scadeţi temeratura prin aplicarea pachetelor cu gheaţă pe bandaj. Salvatorul poate fi orice persoană care are la bază un instructaj minim corespunzător. Primul ajutor reprezintă un complex de măsuri de urgenţă care se aplică în cazul accidentelor înaintea intervenţiei cadrelor sanitare. electrocutarea. Refuzul de a acorda primul ajutor este o gravă abatere etică şi morală.zona afectată se ţine în repaus. Este necesar un examen medical. Primul ajutor în cazul rănilor prin tăiere: .

daţi-i cărbune medicinal. transportaţi victima la medic sau spital. reanimaţi victima. Primul ajutor în caz de electrocutare: scoateţi victima de sub influenţa curentului electric. 82 . Primul ajutor în cazul arsurilor: răciţi zona rapid cu apă rece.Luxaţiile Capul unei articulaţii poate ieşi din lăcaşul său. Primul ajutor în caz de otrăvire: provocaţi voma. transportaţi victima la medic. imobilizaţi pe cât posibil partea accidentată. Aceasta se poate întâmpla uneori în cazul unei fracturi şi atunci capsula este afectată şi nu încercaţi să puneţi la locul ei articulaţia dizlocată Primul ajutor în cazul fracturilor: acoperiţi rana şi opriţi sângerarea. la spital. preveniţi întreruperea circulaţiei. acoperiţi rana. dacă victima este conştientă. transportaţi cu atenţie accidentatul la spital sau medic. daţi-i să bea multă apă. stropiţi-o cu apă rece. observaţi şi verificaţi respiraţia. stingeţi focul. acoperiţi rana. transportaţi accidentatul la medic sau spital.

......... · Clienţii sunt salutaţi cu respect........ · prelungirea duratei contractului de amanet.......... · negocierea preţului obiectelor......... Sarcini şi îndatoriri specifice: Comunicarea interpersonală 1...FIŞA POSTULUI DE AMANETAR FIŞĂ de POST aferentă contractului de muncă nr....... · marcarea obiectelor amanetate destinate vânzării..L. . Denumire post: Amanetar (cod COR 421401) Nume şi prenume ocupant: .. · comercializarea obiectelor..R.... Supervizare: Relaţii funcţionale: cu ceilalţi angajaţi ai firmei pentru obţinerea de date şi informaţii legate de specificul activităţii sale...... 83 . termenului...... B&I Education Resources S..... negocierea preţului.............. în conformitate cu regulile şi normele de conduită.... duratei contractului şi comisionului aferent care se înregistrează în contract...C... Activităţi principale: · completarea documentelor de amanet. Negocierea se realizează în limitele prevăzute prin afişare la loc vizibil..... · depozitarea obiectelor amanetate. Primeşte clienţii · Clienţii sunt întâmpinaţi cu politeţe la intrarea în casa de amanet... · încheierea contractului de amanet.... Scopul postului: titularul postului se ocupă în principal cu evaluarea bunurilor aduse în gaj de către clienţi....................... Locul desfăşurării muncii: la sediul S. · aprecierea uzurii obiectului..... şi conform dispoziţiilor angajatorului Departament: Vânzări Subordonare: ...... din data de . · lichidarea contractului de amanet. · completarea registrului de casă....

84 . Pregăteşte locul de muncă pentru primirea clienţilor · Scoaterea din seif a obiectelor destinate vânzării se face cu grijă. în vederea expunerii acestora în vitrină. · Clientul este ascultat cu atenţie. · Curăţarea biroului de lucru se face cu răbdare şi responsabilitate. după caz. în vederea satisfacerii exigenţelor formulate. · Verificarea funcţionalităţii balanţei se face cu rigurozitate. · Activarea sistemului de supraveghere video se face cu operativitate. adecvat interlocutorului. Aplică dispoziţiile referitoare la protecţia unităţii Scoaterea din funcţiune/activarea sistemului de pază/alarmă se face conform instrucţiunilor firmei. Stabileşte cerinţele beneficiarilor · Cerinţele clienţilor sunt stabilite prin utilizarea unui limbaj adaptat pentru transmiterea şi primirea corectă şi fidelă a informaţiilor. · Eventualele disfuncţionalităţi ale sistemului de protecţie sunt comunicate cu promptitudine şefului direct. · Informaţiile transmise sunt corecte şi răspund solicitării clienţilor. pentru colectarea informaţiilor necesare satisfacerii cerinţelor acestuia. · Spălarea vitrinei se face cu îndemânare şi operativitate. 3. Organizarea locului de muncă 1. şefului direct. respectând procedura. Furnizează informaţii · Informaţiile sunt furnizate printr-un limbaj de specialitate. · Pregătirea materialelor şi instrumentelor necesare lucrului se face cu atenţie. · Curăţarea de praf a calculatorului de birou /PC-ului se face cu conştiinciozitate şi atenţie. Asigură igienizarea locului de desfăşurare a activităţii · Îndepărtarea prafului din camera de lucru şi de pe mobilier se face cu materiale adecvate. încurajându-se libera exprimare a opiniilor. 3.2. · Solicitarea unor amănunte de la client se face cu răbdare. conform procedurii specifice. · Eventualele divergenţe cu clienţii. 2. opiniile şi sesizările acestora sunt rezolvate cu promptitudine / comunicate operativ. iar dificultăţile de comunicare sunt înlăturate cu calm.

· Obiectele ambalate sunt inscripţionate adecvat tipului acestora. cu promptitudine. 4. · Verificarea documentului redactat se face cu rigurozitate şi atenţie. Analizează obiectul de amanetat · Analizarea obiectului de amanetat se realizează prin mijloace tehnice specifice. · Preţul oferit se încadrează într-o marjă de siguranţă acceptabilă intereselor firmei de amanet. 2. Completează registrele · Completarea registrelor se face corect şi citeţ. cu responsabilitate. · Aranjarea obiectelor se face adecvat. Completarea documentelor de amanet 1. la toate rubricile acestuia. · Verificarea caracteristicilor obiectului se realizează fără să aducă prejudicii /deteriorare obiectului. · Identificarea tipului de document se face cu respectarea prevederilor regulamentului intern al firmei. în condiţii siguranţă. 4. 2. · Pregătirea numărului de exemplare ale documentului se face adecvat prevederilor regulamentului intern. Pregăteşte documentul · Datarea documentului se face corect şi citeţ. · Identificarea tipului de document se face adecvat tipului de operaţiune de efectuat. · Semnarea documentului se face la locul specificat. în timp util 3. · Completarea registrelor se face cu conştiinciozitate. Aranjează obiectele aflate în amanet · Aranjarea obiectelor aflate în amanet se face în funcţie de data scadentă. Completează documentul · Completarea documentului se face corect şi complet.· Aranjarea registrelor necesare se face la loc accesibil. conform prevederilor regulamentului intern. · Eventualele deficienţe constatate sunt comunicate clientului. Identifică tipul de document · Identificarea tipului de document se face corect. cu atenţie. · Calitatea obiectului este apreciată cu atenţie şi rigurozitate. · Pregătirea documentului se face cu conştiinciozitate. Negocierea preţului obiectelor 1. · Completarea registrelor se face cu promptitudine. 85 . Susţine oferta de preţ al obiectului de amanetat · Preţul oferit este adecvat rezultatului evaluării.

Eliberează suma amanet · Eliberarea sumei amanet se face conform prevederilor din contract. 3. · Posibilităţile de prelungire a contractului sunt analizate potrivit cerinţei clientului şi politicii firmei. Negociază suma amanet cu clientul · Negocierea cu clientul a sumei amanet se face argumentat şi cu politeţe. · Eliberarea sumei amanet se face conform procedurii interne a firmei. · Neîndeplinirea eligibilităţii clientului este transmisă acestuia cu politeţe 2. · Comisionul calculat este consemnat corect în contractul de amanet. Prelungirea duratei contractului de amanet 1. 3. · Înregistrarea datelor referitoare la obiect se face conform prevederilor procedurii specifice din firmă. · Acceptul de preţ al clientului este obţinut conform termenilor negocierii. · Analizarea solicitării se prelungire a contractului se face în raport cu sumele împrumutate. 86 . · Negocierea cu clientul a sumei amanet se face adecvat caracteristicilor obiectului în cauză. · Eventuale neclarităţi sunt lămurite cu operativitate. de prelungire a contractului de amanet este analizată cu atenţie şi discernământ.amanetar. Analizează solicitarea de prelungire a contractului · Solicitare clientului. · Eliberarea sumei amanet se face în baza semnăturii client. · Calculul comisionului se face corect.· Oferirea preţului se face în funcţie de solicitarea clientului. Verifică eligibilitatea clientului · Identificarea datelor personale ale clientului se face prin studierea atentă a actelor prezentate de acesta. Încheierea contractului de amanet 1. · Eliberarea sumei amanet se face pe bază de contract-dispoziţie de plată. Completează contractul de amanet · Verificarea datelor referitoare la client se face conform prevederilor procedurii specifice. în limitele de competenţă acordate de către patron. Calculează comisionul sumei împrumutate · Calcularea comisionului se face corespunzător sumelor acordate. · Înregistrarea datelor referitoare la obiect se face corect şi complet. · Suma amanet este eliberată împreună cu formularul de contract completat. 4.

Recuperează sumei amanet · Suma amanet este recuperată corespunzător prevederilor din contractul de amanet. cu responsabilitate şi cu operativitate. Lichidarea contractului de amanet 1. 87 . · Comunicarea clientului a condiţiilor de prelungire se face cu politeţe. Recalculează comisionul · Recalcularea comisionului se realizează conform datelor din contractul de amanet. · Prevederile din contract sunt analizate cu responsabilitate. Completează nota de prelungire · Nota de prelungirea a contractului de amanet este completată corect. Comunică clientului condiţiile de prelungire · Comunicarea clientului a condiţiilor de prelungire a contractului de amanet se face cu operativitate. 3.· Prelungirea contractului de amanet este analizată adecvat nevoilor exprese ale clientului. · Returnarea obiectului/obiectelor amanetate se realizează conform prevederilor din contractul de amanet. · Reanalizarea prevederilor din contract se face conform prevederilor procedurii interne şi a politicii firmei. · Completarea notei de prelungire se face cu operativitate şi cu responsabilitate. Reanalizează prevederile din contract · Reanalizarea prevederilor din contractul de amanet se face cu atenţie şi discernământ. · Recalcularea comisionului se face conform procedurii interne a firmei. 2. cu atenţie. · Recalcularea comisionului se face respectând cu rigurozitate politica firmei. · Comunicarea condiţiilor de prelungire se face potrivit specificului clientului 3. cu argumente clare adecvate politicii firmei. Returnează obiectul/obiectele amanetat/e · Returnarea obiectului/obiectelor amanetate se face cu operativitate şi precizie. · Recuperarea sumei amanet se face conform procedurii interne a firmei · Documentele specifice sunt eliberate corect. 4. 2. · Completarea notei de prelungire se face conform procedurii specifice.

· Protejarea obiectelor aflate în amanet se face adecvat tipului acestora. 3. după caz. conform procedurii interne. · Ambalarea obiectelor aflate în amanet se face. 2. Depozitarea obiectelor amanetate 1. · Obiectele supuse comercializării sunt verificate adecvat tipului şi caracteristicilor acestora. · Aspectul comercial al obiectelor este asigurat cu ajutorul unor materiale şi unelte specifice. 3. · Comercializarea obiectelor se face conform politicii firmei.· Obiectul/obiectele amanetate sunt verificate la returnare pentru a se prezenta în starea în care au fost primite. 88 . în ordinea intrării. 2. Asigură securitatea depozitării obiectelor · Asigurarea obiectelor se face prin încuierea corespunzătoare a spaţiilor amenajate pentru depozitare. Încasează contravaloarea obiectelor comercializate · Încasarea contravalorii obiectului comercializat se face corect. Comercializează obiectele · Prezentarea ofertei de vânzare se face conform procedurii interne. cu grijă şi conştiinciozitate. · Verificarea stării obiectelor în vederea comercializării se face conform prevederilor din contractul de amanet. Protejează obiectele amanetate · Protejarea obiectelor aflate în amanet se face prin metode adecvate. Comercializarea obiectelor 1. Pregăteşte obiectele pentru comercializare · Starea obiectelor supuse comercializării este verificată cu atenţie. · Întocmirea documentelor specifice se face -corect. Ordonează / aranjează obiectele amanetate · Ordonarea obiectelor se face prin alocarea de numere de ordine · Ordonarea obiectelor se face cu atenţie. · Protejarea obiectelor aflate în amanet se face cu responsabilitate. · Comercializarea obiectelor se realizează cu respectarea cerinţelor clientului. · Comercializarea obiectelor se realizează cu respectarea preţului stabilit. · Expunerea obiectelor pentru comercializare se face după inscripţionarea corespunzătoare a acestora. în spaţii special amenajate. · La încasarea valorii obiectului se oferă exact restul. · Aranjarea obiectelor se face cu menţinerea înregistrărilor corespunzătoare. · Aranjarea obiectelor se realizează în mod logic.

prin metode specifice. Completarea Registrului de casă 1. 3. · Eventualele erori constatate sunt semnalate şefului ierarhic cu promptitudine. · Constatarea gradului de uzură al obiectului se face corect. · Înregistrarea documentelor se face respectând cu rigurozitate procedura firmei. · Securitatea depozitării obiectelor aflate în amanet este asigurată conform procedurii interne a firmei. · Înregistrarea documentelor se realizează adecvat tipurilor de operaţiuni efectuate. Aprecierea uzurii obiectului 1. Verifică principalele caracteristici ale obiectului · Forma sub care se prezintă obiectul este verificată cu atenţie şi responsabilitate. respectând recomandările primite de la şeful ierarhic. 3. cu rigurozitate. · Identificarea caracteristicilor obiectului se face cu rigurozitate. Pregăteşte documentele pentru înregistrarea în Registrul de casă · Documente sunt pregătite cu atenţie. pe categorii. după caz. · Estimarea valorii reale a obiectului se face corespunzător politicii firmei. Înregistrează documentele · Înregistrarea documentelor se face corect şi complet. 2. 2. · Examinarea caracteristicilor obiectului se realizează adecvat tipului de obiect. în ordinea datei de emitere a acestora. Estimează valoarea reală a obiectului · Estimarea valorii obiectului se face corect. Verifică înregistrările · Verificarea înregistrării documentelor se face permanent şi operativ.· Siguranţa obiectelor este asigurată prin verificarea periodică a sistemului de securitate. 89 . · Caracteristicile fizice ale obiectului sunt verificate prin proceduri specifice. · Documentele sunt sortate corect. · Estimarea valorii reale a obiectului se realizează ţinând seama de uzură /vechime/ model. · Pregătirea documentelor pentru înregistrare se face conform procedurii firmei. în funcţie de caracteristicile constatate. Examinează obiectul · Caracteristicile obiectului sunt examinate cu atenţie. · Remedierea erorilor se face.

utilizând lupa. · Periodic face propuneri de îmbunătăţire a activităţii prestate. prin lovire cu precizie. pentru corecta imprimare a mărcilor pe obiect. · Respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru specifice postului său. · Pregătirea sculelor şi dispozitivelor necesare de face cu atenţie şi operativitate. în scopul identificării mărcii de titlu. 90 . · Determinarea titlului se face respectând normele specifice de sănătate şi securitate în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă. · Utilizează resursele existente exclusiv în interesul firmei. Aplică pe obiecte mărcile de garanţie proprii · Alegerea poansoanelor de titlu şi de marcă de garanţie proprie se face adecvat calităţii aliajului din care este confecţionat obiectul. · Prezintă un comportament profesional în timpul zilei de lucru. · Determinarea titlului se face corect. prin metoda specifică.Marcarea obiectelor amanetate destinate vânzării 1. conform mărcii de titlu şi a mărcii de garanţie. 3. cu atenţie şi conştiinciozitate. Identifică marcajele obiectelor din metale preţioase. · Analizarea vizuală se face utilizând corect instrumentele specifice · Calitatea aliajului este apreciată corect. · Respectă instrucţiunile proprii de sanatate şi securitate a muncii şi orarul de muncă. Efectuează analiza titlului obiectelor care necesită marcarea · Obiectele sunt analizate vizual. destinate comercializării · Examinarea obiectelor din metale preţioase se face cu atenţie. · Aplicarea marcajului se face cu îndemânare. · Verificarea clarităţii imprimării mărcilor se face cu atenţie. · Îmbunătăţeşte permanent pregătirea sa profesională şi de specialitate. corespunzător fiecărui obiect. · Compararea marcajelor cu prevederile cataloagelor de mărci legale se face cu responsabilitate. · Completarea documentelor specifice operaţiunilor de marcare se face cu promptitudine. 2. · Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor legate de firmă. · Sortarea obiectelor nemarcate/ marcate necorespunzător se face cu atenţie şi discernământ. în vederea asigurării uşoarei identificării.

· Realizează sarcini speciale desemnate/delegate de conducere. atât timp cât este necesar.să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. . pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 91 . substanţele periculoase. uneltelor. cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. Sănătatea şi securitatea muncii: · lucrătorul apt trebuie să aplice măsurile corespunzătoare. să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare.să utilizeze corect maşinile. în special ale maşinilor. pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi.să coopereze. instalaţiilor tehnice şi clădirilor. precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie.să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană. în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa. şi să utilizeze corect aceste dispozitive. · lucrătorul are următoarele obligaţii: . . . schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii. precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului. . la modificarea. aparatura. în conformitate cu cunoştinţele şi cu mijloacele tehnice de care dispune. după utilizare. pentru a evita consecinţele unui pericol. · fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea. aparaturii. . uneltele.să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană.să nu procedeze la scoaterea din funcţiune. atât timp cât este necesar. . echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie.

· adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei. Deplasări · Frecvenţa: _______________________ · Condiţii asigurate: ___________________________ Relaţiile cu alte departamente: · descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi în Regulamentul de ordine interioară 92 . şi a contractului colectiv de muncă. · Este obligat să informeze şi să consulte angajatorul în cazul problemelor deosebite sau care depăşesc competenţelor sale de rezolvare.pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate.să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora. meticulozitate şi adaptabilitate. conform atribuţiilor. Responsabilităţi ale postului: · răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a atribuţiilor ce-i revin. Cerinţe specifice postului (specificaţii): · studii medii. · răspunde de respectarea prevederilor R. · răspunde de utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei. Regulamentului Intern şi deciziilor angajatorului.sarcinilor. în domeniul său de activitate. .I. . · seriozitate. Autoritatea postului: · În cadrul ariei de probleme ce priveşte activitatea pe care o desfăşoară. · răspunde de îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate . · respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său. · răspunde pentru prejudiciile create ca efect al activităţii sale.O. · răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă.

.... ……………………………… Data:. B&I Education Resources S........ 93 ... Am luat la cunoştinţă...Condiţii de muncă: · program normal de lucru..... Salarizare: Salariul brut lunar este de __________________ lei noi....... Facilităţi: ___________________________________ Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevăzute în fişa de post sunt descrise pe larg în Regulamentul intern (ROI)... la care se adaugă sporurile negociate..L..C..R.... …………………………….. S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful