B&I

EDUCATION RESOURCES Str. Traian,nr 56 Constanţa

SUPORT DE CURS Specializare: AMANETAR

Cod nomenclator: 421401

2010
1

2

CUPRINS

1.

Comunicare şi etică profesională Gestiune economică Administrarea stocurilor Materiale uzuale Mic dicţionar de termeni uzuali în activitatea de amanetar

pag. 4 pag. 9 pag.30 pag.35 pag.69

2.

3.

4.

5.

6.Norme de sănătate în muncă şi stingere a incendiilor 7.Fişa postului de amanetar

pag.78

pag.82

3

Fiecare om vorbeşte şi scrie pentru a transmite celorlalţi gândurile. 4 . 3. 2. Limbajul este capacitatea cu care este înzestrat orice om pentru a învăţa. se afirmau mai uşor în societate. Comunicarea este cea care permite stabilirea unei relaţii între persoane.  Intrapersonală. Comunicarea de masă – comunicarea primită/folosită de un număr mare de oameni. Comunicarea interpersonală – comunicarea între oameni.1. Comunicarea umană poate fi:  Verbală. sentimentele sau dorinţele sale. Comunicarea intrapersonală – comunicare în şi către sine.COMUNICARE ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ Conceptul de comunicare Cu 2500 de ani in urmă. a folosi un sistem de semne (gestica. în Grecia antică apăreau primii germeni ai democraţiei. mimica) şi pentru a-şi reprezenta lumea (imaginaţia). Arta de a comunica convingător s-a numit retorică.  Interpersonală. Tipurile de comunicare umană sunt: 1. Cei care stăpâneau mai bine arta comunicării. Ea desemnează acţiunea de a comunica sau rezultatul acestei acţiuni. 4. Comunicarea de grup – comunicarea între membrii grupurilor şi comunicarea dintre oamenii din grupuri cu alţi oameni.  Non-verbală.

Viaţa de familie. moduri similare de a răspunde la aşteptări şi cerinţe. iar comunicarea este modalitatea prin care ei ajung să deţină în comun aceste lucruri. viteza de rostire).comunicarea poate fi eficace.la nivel nonverbal (expresie facială.) Dacă între aceste niveluri nu sunt contradicţii. existenţa lor socială depinde de abilitatea cu care pot angaja discuţii cu alţii. activitatea profesională. mişcare. Oamenii trăiesc în comunitate în virtutea lucrurilor pe care le au în comun. 5 . 38% . volum. precum şi cunoasterea barierelor si factorilor perturbatori care ingreuneaza procesul comunicării.Comunicarea interepersonală este cea mai importantă formă de comunicare şi cel mai des folosită. Dacă însă între niveluri există contradicţii. autocunoaştere. ei trebuie să aibă în comun scopuri. cunoştinţe. Oamenii nu pot evita acest tip de comunicare. îmbrăcăminte etc. convingeri. Pentru a realiza acest lucru trebuie dezvoltate capacităţile de autoanaliză . nonverbal. Comunicarea este cea care asigură dispoziţii emoţionale şi intelectuale asemănătoare. paraverbal 3. autoexpunere. o inţelegere comună. verbal 2. mesajul transmis nu va avea efectul scontat. toate depind de această calitate. 55% . Pentru a forma o comunitate sau o societate. poziţie. aspiraţii. relaţiile cu prietenii. Acestea sunt reprezentate astfel: • • • nivelul verbal (al cuvintelor) – doar 7% din totalul actului de comunicare. Nivelurile de comunicare sunt: 1. Comunicarea interpersonală se referă la comunicarea faţă în faţă pentru a te înţelege pe tine şi pentru a construi relaţiile tale cu ceilalţi.la nivel paraverbal (ton.

dar nu suportă contrazicerile. să asculte atent ultima frază din mesaj care sintetizează ideile principale. să acorde atenţie timbrului vocii. îndrăzneţ şi rapid în luarea deciziei de cumpărare. să-şi concentreze atenţia asupra esenţialului. dar nu acceptă cu uşurinţă sfaturile personalului din comerţ. să practice un debit adecvat. să-şi supravegheze gesturile proprii. mai rezervat. Cumpărătorul cu temperamenet coleric este foarte nervos. să folosească o tonalitate adecvată a vocii. răbdător. să antreneze receptorul în discuţie.  să îşi supravegheze propriul limbaj al corpului. pentru care acceptă sugestiile vânzătorului. Cerinţele pe care trebuie să le respecte receptorul sunt: să creeze o stare de spirit favorabilă ascultării. energic. să participe la discuţie. să-şi exerseze corect auzul. 6 . gesturilor.un individ poate fi atât receptor cât şi emiţător.        Caracteristicile temperamentale ale personalităţii Cumpărătorul cu temperament sangvin este vioi. să verifice înţelegerea mesajului. calm. Cumpărătorul cu temperament flegmatic este mai lent. să-şi exerseze corect memoria pentru a reţine corect mesajul. este sigur pe el. să pregătească atent mesajul. chibzuind mult până ia decizia de cumpărare.  să foloseasca feed-backul pentru a verifica înţelegerea mesajului. se adaptează uşor la situaţii noi de mediu şi la diferiţi oameni. optimist. nu-şi exprimă vizibil gusturile şi preferinţele.Perceptia mesajelor În cazul unei comunicări verbale. se decide imediat asupra cumpărăturii. sociabil. îşi iese repede din fire. acceptând destul de greu sugestiile vânzătorului. fiind nestăpânit. cu mimică şi gesturi mai puţin expresive. Pentru o bună comunicare emiţătorul trebuie să respecte următoarele cerinţe:        să cunoască pregătirea şi comportamentul receptorului.

impresionabil. 7 . vânzătorul trebuie să insiste mai mult asupra calităţii produsului şi nu asupra preţului. . . având nevoie de sprijinul vânzătorului cu condiţia ca acesta să fie delicat şi plin de tact. acurateţe. în acest caz.există posibilitatea controlului prin feed-back.ţinută. O poziţie gârbovită afectează vocea în sens negativ. vânzătorul trebuie să se alăture acestui entuziasm întărindu-i convingerea că a făcut o alegere bună.există posibilitatea controlării fluxului informaţional.dă posibilitatea emiţătorului să-şi exprime ideile rapid şi uşor. consumatorul impulsiv ia decizii de cumpărare în mod subit. gesturi. .relaxare. consumatorul entuziast este impresionat repede de un produs pe care îl laudă şi îl admiră. fiind foarte atent la preţul produsului.vrând să facă dovada acestei competenţe. chibzuind îndelung până când se decide să cumpere. Tehnici de comunicare interpersonală Comunicarea interpersonală este comunicarea între oameni şi prezintă urmatoarele avantaje: . nehotărât. sinceritate. consumatorul econom apreciază mai toate produsele în funcţie de bugetul său bănesc.adoptarea unui comportament al vânzătorului din care sa rezulte acordul său cu opinia consumatorului este o regula general valabilă. . Caracterul este dimensiunea psihologică ce exprimă profilul psiho-moral al personalităţii şi profilează câteva tipuri de consumatori: - - - - consumatorul atotştiutor se consideră competent în legătură cu orice produs. . de marca lui şi nu admite să fie contrazis.contact vizual. fără să se gândească prea mult. el este impresionat de infăţişarea produsului. mimică. liniştit. Mesajul trupului depinde de poziţia corpului.Cumpărătorul cu temperament melancolic este foarte sensibil. Mesajul verbal depinde de respectarea caracteristicilor comunicării verbale: claritate. . empatie.se pot folosi tehnici persuasive.

Mesajul paraverbal depinde de volumul şi tăria vocii, ton, viteză de rostire, zgomotul de fond, folosirea pauzei etc. Etica profesională se raportează la: obiectul muncii, cumpărător, echipa de lucru, propria persoană etc. Etica comunicării umane în raport cu cumpărătorul constă în servirea civilizată, amabilitate permanentă faţă de clienţi, crearea condiţiilor în care să se lucreze bine, organizat, rapid, cu un consum minim nervos. Etica în raport cu echipa de lucru trebuie să cuprindă maximă înţelegere faţă de colegi, schimb de cunoştinţe profesionale, de cultură generală, de experienţă, întrajutorare şi sprijin, disciplină exemplară pentru sarcinile profesionale. Etica faţă de propria persoană presupune îndeplinirea acestei meserii frumoase şi dificile cu mândrie, cu demnitate, fără falsă modestie, educarea prin voinţă, stăpânirea propriilor sentimente şi manifestări, să nu manifeste exigenţe prea mari faţă de cumpărători, şi prea mici faţă de sine. Lucrul în echipă. În ultima perioadă se pune un accent tot mai mare pe lucrul în echipă, ceea ce presupune o comunicare de grup. Grupul de muncă reprezintă minimum două persoane care realizează o activitate sau o acţiune comună. Factorii care influenţează eficienţa grupului sunt: coeziunea; mărimea grupului; caracteristicile personale ale membrilor grupului; compatibilitatea membrilor; poziţia grupului în ierarhia organizaţiei; relaţiile grupului cu organizaţia şi comunitatea; natura sarcinii şi gradul de dificultate al acesteia; mediul în care îşi desfăşoară activitatea grupul; stilul conducătorului; relaţiile de prietenie între membrii grupului; - motivarea grupului în îndeplinirea obiectivelor; - nivelul de participare al membrilor la activităţile grupului; -

8

2. GESTIUNE ECONOMICĂ

Patrimoniul unităţii economice Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică ce aparţin unei persoane fizice sau juridice, precum şi bunurile economice la care se referă. Bunurile economice sunt: terenurile, clădirile, maşinile, utilajele, stocurile de materii prime, disponibilităţile băneşti. Drepturile şi obligaţiile sunt raporturile de proprietate în cadrul cărora se produc şi se administrează bunurile economice. Ecuaţia dată de raporturile de schimb create între elementele componente ale patrimoniului este:

BUNURILE ECONOMICE CA OBIECTE DE DREPTURI = ŞI OBLIGAŢII

DREPTURI CU VALOARE ECONOMICĂ

OBLIGAŢII CU + VALOARE ECONOMICĂ

Primul termen al ecuaţiei, bunurile economice, este delimitat prin structura de activ, iar cel de-al doilea termen, drepturile si obligaţiile, prin cea de pasiv.

ACTIVUL PATRIMONIULUI = PASIVUL PATRIMONIULUI

9

Structura situaţiei patrimoniale: ACTIV 1. ACTIVE IMOBILIZATE: a) Imobilizări corporale b) Imobilizări necorporale c) Imobilizări financiare 2. ACTIVE CIRCULATE: a) Stocuri b) Creanţe c) Disponibilităţi băneşti 3.ACTIVE DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE PASIV 1. CAPITALURI PROPRII a) Capital social b) Rezerve c)Rezultatul (profit sau pierde-re) d) Alte capitaluri proprii 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 3.DATORII 4.PASIVE DE REGULARIZARE

Caracterizarea elementelor patrimoniale 1. ACTIVELE IMOBILIZATE  reprezintă bunuri şi valori care au ca destinaţie să deservească o perioada îndelungată activitatea unităţilor patrimoniale;  nu se consumă de la prima întrebuinţare;  se clasifică în 3 mari grupe: imobilizări corporale, imobilizări necorporale şi imobilizări financiare; a) Imobilizările necorporale cuprind: 1. Cheltuieli de constituire; 2. Cheltuieli de cercetare-dezvoltare; 3. Concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori asimilate; 4. Fondul comercial; 5. Alte imobilizări necorporale;

10

2. c) Imobilizarile financiare cuprind: 1. 2. Maşini. 3. Conturi curente la bănci. Utilaje. b) Creantele cuprind: 1. Efectele de comerţ (cambia. Construcţii. c) Disponibilităţile băneşti cuprind: 1. 4. participă la un singur ciclu de producţie. se clasifică în 3 categorii: stocuri. Mărfuri. biletul la ordin. Ambalaje. ACTIVELE CIRCULANTE     au o mişcare mai rapidă. Titluri de participare.cecul). 4. 2. a) Stocurile cuprind: 1. Interese de participare. piese de schimb). 2. Terenuri. 5. 3. mobilier. Materii prime. 3. disponibilităţi băneşti. Creanţe imoblizate. instalaţii tehnice. creanţe. Materiale consumabile (exp: combustibil.b) Imobilizările corporale cuprind: 1. Casa. Clienţii. îşi transmit valoarea dintr-o dată asupra valorii producţiei obţinute. 11 . 2. 2. Obiecte de inventar (exp: echipamente de protecţie).

precum şi cheltuielile şi veniturile şi rezultatele financiare obţinute de acesta. mişcarea acestora. Acesta poate fi calculcat cu sau fără TVA (19%). Preţul cu amănuntul este preţul stabilit de agenţii economici comerciali care vând mărfurile către populaţie (en-detail). 12 .Evaluarea şi calculaţia Prin evaluare se înţelege acel procedeu specific contabilităţii prin care se cuantifică şi se exprimă în forma bănească atât elementele patrimoniale cât şi operaţiile referitoare la transformarea. Obiectul evaluării îl reprezintă toate elementele patrimoniale ale agentului economic grupate în active patrimoniale şi pasive patrimoniale. Preţurile folosite în evaluarea patrimoniului PREŢUL reprezintă numărul de unităţi monetare necesare pentru a vinde sau a cumpăra o marfă sau un serviciu la un moment dat. Principiul prudenţei – presupune ca evaluarea să se facă cu precauţie pentru fiecare element patrimonial. astfel încât să se prevină atât supraevaluarea activelor şi veniturilor cât şi subevaluarea pasivelor şi a cheltuielilor. valoarea ce se determină cu ocazia inventarierii sau valoarea actuală. Principalele categorii de preţuri sunt: Preţul de vânzare al producătorului este un preţ calculat pe producător în funcţie de costurile sale de producţie şi de rata profitului. Principiul valorii actuale – presupune stabilirea valorii de inventar. Preţul cu ridicata este preţul stabilit de angrosist. Principiile evaluarii a) b) c) Principiul valorii de intrare sau al valorii contabile – presupune drept cost de intrare valoarea rezultată din documentele justificative prezentate la intrarea bunurilor în gestiune. Preţul de livrare este preţul la care circulă mărfurile între vanzător şi cumpărător. TARIFUL reprezintă numarul de unităţi monetare ce acoperă prestările de servicii.

Fiecare agent economic care obţine profit este obligat să vireze anumite cote de impozitare. până pe 25 ale lunii următoare.cota de impozitare: 19% pentru bunuri şi servicii comercializate în interiorul statului. agenţii economici care comercializează bunuri sau servicii.bunurile şi serviciile stabilite de Guvern pentru o perioadă de timp. pentru TVA de plată (sau de recuperat) aferentă lunii precedente. Regularizarea TVA: La sfârşitul exerciţiului financiar. sau TVA deductibil > TVA colectată  TVA de recuperat.0 (zero) privind exportul bunurilor. Conform acestui criteriu. Profitul impozabil = profitul brut + cheltuieli nedeductibile – cheltuieli deductibile 13 . ce intră în incidenţa TVA sunt obligaţi să: o o o calculeze şi evidenţieze TVA deductibil (la achiziţionarea bunurilor şi serviciilor). . având la bază criteriul deductibilităţii. stabilească şi regularizeze TVA de plată sau TVA de recuperat de la bugetul statului. Termen de plată: lunar. în urma calculării TVA deductibil şi TVA colectată. CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT Impozitul pe profit este una din sursele de formare a veniturilor bugetului statului.CALCULUL TVA TVA (taxa pe valoare adăugată) reprezintă un impozit asupra consumului. . Baza de impozitare privind TVA este: . unitatea patrimonială se poate afla într-una din urmatoarele situaţii: TVA deductibil < TVA colectată  TVA de plată. calculeze şi evidenţieze TVA colectată (la vânzarea bunurilor şi serviciilor).

b) documente externe. Din punct de vedere al circuitului: a) documente interne. 3. Denumirea antetului – se înscrie la mijlocul acestuia.persoane juridice străine. în partea de sus. statul de salarii). 14 . până la 25 ale lunii următoare trimestrului încheiat. Acesta se scrie în colţul din stânga sus al documentului. c) Documente mixte (exp: bonul de consum). . .Profitul brut = Total venituri – total cheltuieli Profitul net = Profitul brut – impozitul pe profit Contribuabili: . Termen de plată: se plăteşte trimestrial.persoane juridice române. 2. Structura documentelor cuprinde: 1. DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ Documentele de evidenţă sunt acte scrise în care se consemnează fenomenele şi procesele economice care se produc în unităţi. Conţinutul operaţiunii economice şi exprimarea valorică a acesteia. Antetul – adică denumirea şi adresa unităţii patrimoniale care a intocmit documentul. Clasificarea documentelor: 1. Semnăturile celor care raspund de întocmirea documentelor. 5. Denumirea agentului economic „partener” sau al persoanei fizice. Din punct de vedere al conţinutului: a) Documente de dispoziţie (exp: comanda. 2.persoane juridice mixte. 4. conform declaraţiei de impozit pe profit. dispoziţia de livrare). b) Documente justificative (exp: chitanţa.

Verificarea documentelor cuprinde: 1. 6. Documentele specifice intrării de mărfuri sunt: 1. b) Documente fără regim special. Pastrarea documentelor se face în arhiva unităţii. Verificarea calculelor. Întocmirea documentelor se realizează în conformitate cu normele în vigoare. 2. Din punct de vedere al regimului de folosire: a) Documente cu regim special. Avizul de însoţire a mărfii. Corectarea se face prin tăierea cu o linie a sumei sau a cuvântului greşit şi scrierea corectă deasupra urmată de semnătura celui care a făcut corectura. Verificarea realităţii. 15 . 5. Verificarea oportunităţii. 7. 3. 4. Verificarea formei documentului. 4. Verificarea necesităţii. 3. b) documente centralizatoare (exp: borderoul vânzărilor zilnice). După modul de întocmire: a) documente primare (exp: bon de vânzare). 2. Factura. care reglementează şi circuitul documentelor conform unui grafic din momentul emiterii sau primirii până în momentul rezolvării sau clasării documentelor în timp util. Verificarea de fond. Verificarea legalităţii. tipizate sau netipizate (exp: nota de contabilitate). Corectarea documentelor se face cu ocazia verificării documentelor. Corectarea erorilor prin radere sau ştergere nu este permisă.3. Factura fiscală.

2. Lista de inventariere. 3. Fişa de magazie. Dispoziţia de livrare. 3. Chitanţa. Bonul de vânzare. 2. Registrul stocurilor. 2. 16 . Documentele specifice încasărilor şi plăţilor sunt: 1. Documentele specifice depozitului de materiale sunt: 1.Documentele specifice ieşirilor de mărfuri sunt: 1. Bonul de vânzare. Registrul de casă.

nr. 264 din 12 noiembrie 1936 si Decretul-lege nr. pietre. nr. obiecte pretioase: giuvaere. nr. publicata in B. nr. Nu vor putea fi amanetate. nr.G. obiectele prevazute cu marca unui stabiliment public.Of.Notiune Amanetul este o specie a contractului de imprumut.G. mobile etc. respectiv Decretul-lege nr. aur.2561/1936: obiectele mobiliare care se afla in intrebuintare cu sunt: haine. conform CAEN. metale pretioase si alte pietre scumpe. obiectele de echipament si armament ale militarilor.Of.Of. potrivit noilor acte normative incidente. Astfel. obiectele supuse la pericol de foc sau explozie. potrivit art. tacamuri. precum si efecte deteriorante. de fapt.28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar fiscale.a din O. nr.155/4 noiembrie 1937. acestea fiind abrogate partial de O.8 din Decret: efectele consacrate cultului religios.Of nr. cu modificarile si completarile ulterioare. nr. sunt incidente si dispozitiile din Legea nr. rufarie. este o specie a institutiei financiare nebancare.Of.28/2006.7 din Decretul-lege nr. efectele 17 . 3. 3621/1937 pentru completarea art.2561/1936 pentru infiintarea Caselor de imprumut pe amanet. obiectele cu volum prea mare. asupra obiectului de activitate al casei de amanet vom reveni in ceea ce urmeaza. asa cum aceasta este definita de art.Reglementare Materia analizata se bucura de o reglementare expresa veche.89 din 31 ianuarie 2006 si Legea nr. publicata in M.4 lit. o societate comerciala. publicata in M.Obiectul Trebuie facuta distictie intre obiectul contractului de amanet si obiectul de activitate al casei de amanet. 1066 din 17 noiembrie 2004. daca contractul de amanet poate avea ca obiect.G. publicat in B. argint.CE ESTE AMANETUL 1. Totodata. 2.31/1990 privind societatile comerciale republicata in M.580 din 5 iulie 2006. in timp ce notiunea de casa de amanet. casa de amanet fiind. asa cum vom arata.7 din legea Caselor de imprumurt pe amanet. sculele lucratorilor. potivit art.28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale.266/2006 pentru aprobarea O.

si se ocupa in principal cu completarea documentelor de amanet si a registrului de casa. 18 . Contractul de amanet este un contract de creditare temporara incheiat intre o persoana juridica (creditor amanetar) si o persoana fizica denumita debitor amanetar. prin care debitorul remite creditorului sau un lucru mobil corporal sau necorporal pentru garantarea obligatiei (art. amanetul (gajul) reprezinta un contract accesoriu. fapt ce trebuie realizat in termenul stabilit prin contract. In situatia in care termenul expira.lesne de sfaramat sau supuse stricaciunii. bunul amanetat devine proprietatea creditorului amanetar pana la concurenta valorii creantei si a celorlalte obligatii. aprecierea uzurii obiectului. la care trebuie mentionat expres: “amanet” sau “gaj”. prin depunerea unui gaj. depozitarea obiectelor amanetate. incheierea. 31/1990 privind societatile comerciale. comercializarea obiectelor.685 din Codul civil). real. cu modificarile si completarile ulterioare. inclusiv sa detina un aviz emis de catre BNR. dupa caz. obiectele despre care se stie sau se presupune ca sunt furate. INREGISTRARI CONTABILE LA CASELE DE AMANET Inregistrari contabile la casele de amanet Casele de amanet sunt infiintate in baza Legii nr. Obiectul principal de activitate prevazut in Actul Constitutiv al prestatorului trebuie sa fie cel prevazut de Codul CAEN 6492 Alte activitati de creditare. Din punct de vedere juridic. 1. unilateral. Obiectul contractului il constituie acordarea unui imprumut ce urmeaza a fi garantat cu un anumit bun (de regula mobil). Prestatorul (creditorul amanetar) trebuie sa indeplineasca anumite conditii speciale pentru a putea incheia astfel de contracte. prelungirea sau lichidarea. Amanetarul este o persoana care activeaza intr-o firma specializata pentru acordarea de credite banesti. Recuperarea garantiei se poate face doar dupa restituirea imprumutului si a dobanzii aferente. marcarea obiectelor amanetate destinate vanzarii. negocierea pretului obiectelor. ce ramane in posesia creditorului amanetar.

incheie un contract cu o persoana fizica „Y”.08. Creditorului ii este interzis sa foloseasca bunul gajat. In situatia in care.Este o garantie reala. drept plata a datoriei. indeplinind aceeasi functie ca si ipoteca. „ X” S.C. In baza contractului i se imprumuta persoanei fizice suma de 1. fara a se adresa instantei. are obligatia conservarii acestuia si este tinut la restituire dupa achitarea integrala a creantei garantate. inclusiv a dobanzilor si a cheltuielilor generate de conservarea bunului. Incepand cu intrarea in vigoare a Ordonantei nr. Regula generala este aceea conform careia bunul gajat trebuie sa fie efectiv predat creditorului. Cu toate acestea. proprietara a unui set de bijuterii din aur. autorizarea gajului prin: · scoaterea bunului gajat la vanzare prin licitatie publica. casa de amanet S. aplicabile institutiilor de credit.000 x 20% = 200 Inregistrari contabile Acordarea imprumutului: 19 . · atribuirea bunului amanetat creditorului.R. pe termen de 12 luni. 28/2006 privind unele masuri financiar-fiscale. Gajul este indivizibil si se stinge numai prin plata integrala a datoriei. Plata procentuala (partiala) a datoriei nu conduce la stingerea partiala a gajului. cu deosebirea ca are intotdeauna ca obiect.N. la scadenta.L. Legea interzice ca prin contractul de gaj sa se stipuleze clauze prin care creditorul ar fi autorizat sa-si insuseasca bunul amanetat in mod direct. cerand instantei printr-o ordonanta. casele de amanet nu intocmesc si nu depun situatiile financiare potrivit reglementarilor contabile emise de Banca Nationala a Romaniei. casele de amanet fac obiectul inscrierii in Registrul de evidenta deschis la Banca Nationala a Romaniei. EXEMPLU La data de 01. Persoana „Y” va achita casei de amanet un comision de 20%. debitorul nu-si achita datoria. creditorul are dezlegarea de a trece la realizarea gajului.000 lei. Amanetul poate fi utilizat astfel drept garantie la acordarea creditelor sub forma gajului civil sau comercial cu sau fara deposedare. Comision = 1. cu modificarile si completarile ulterioare. bunuri mobile care se incredinteaza creditorului sau unui tert. Predarea efectiva se face prin traditie (transmitere) la bunurile corporale si prin remiterea titlului de creanta la bunurile necorporale.

sunt operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata. concomitent.000 si. 5311 „Casa in lei” % 2678 „Alte creante imobilizate” 704 „Venituri din servicii prestate” Concomitent.200 1.000 200 1.2678 „Alte creante imobilizate” 5311 „Casa in lei” 1. extracontabil se inregistreaza bunurile primite in regim de amanet: 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” la scadenta.000 20 . casa de amanet va returna bunurile din custodie proprietarului 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” 1. fara a cere prelungirea termenului de rambursare a imprumutului Dobanzile sau comisioanele incasate de casele de amanet pentru acordarea de imprumuturi sunt considerate a fi venituri din prestarea de servicii financiare care. pot exista mai multe situatii: A) Persoana fizica ramburseaza contravaloarea imprumutului. indiferent daca bunurile mobile depuse de catre debitor drept gaj sunt sau nu returnate. potrivit prevederilor Codului fiscal.000 1.

Caracteristicile bunurilor primite drept gaj: · 1 lantisor 5 grame = 250lei · 1 pereche cercei 10 grame = 500 lei · 1 bratara 5 grame = 250lei TOTAL: 20 grame = 1. prin compensare cu imprumutul acordat: 303 2678 1. prin urmare se face evaluarea setului la valoarea de piata: · 1 lantisor 5 grame = 275lei · 1 pereche cercei 10 grame = 550 lei · 1 bratara 5 grame = 275lei TOTAL: 20 grame = 1.000lei Se inregistreaza bunurile retinute ca obiectele de inventar.000 „Materiale de natura„Alte creante imobilizate” obiectelor de inventar” Valoarea de piata a pretului unui gram de aur este 55 lei/gramul.100lei Se inregistreaza obiectele de inventar la valoarea de piata (diferenta pana la valoarea de piata trece pe venituri) : 303 758 din 100 „Materiale de natura„Alte venituri obiectelor de inventar” exploatare” C) Persoana fizica nu returneaza imprumutul la scadenta. ca obiect de inventar.B) Casa de amanet hotaraste retinerea bunului in patrimoniul societatii. iar casa de amanet se hotaraste sa vanda bijuteriile 21 .

scoaterea din gestiune a bunurilor gajate: 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” Vanzarea bijuteriilor catre un tert: 5311 „Casa in lei” % 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” 1.000 Adaos comercial 50% 500 TVA 19% 285 Intrarea in gestiune a bijuteriilor retinute vandute ca marfa tertilor: 371 „Marfuri” % 2678 „Alte creante imobilizate” 378 „Diferente de pret la marfuri” 4428 „TVA neexigibila” Concomitent. pentru valoarea obtinuta din vanzarea bunurilor care au devenit proprietatea sa.In cazul in care imprumutatul nu restituie imprumutul casei de amanet. Pret evaluat 1.000 1.785 1.A.000 500 285 22 .500 285 1. casa de amanet datoreaza T.V.785 1.

10. presupunem ca se percepe un comision. Comision perceput: 1. in luna urmatoare vanzarii bijuteriilor: 4423 „T. Pentru aceasta operatiune. colectata” 4423 „T. de 15%.000 500 285 Plata T. in plus.A.V.V.: 4427 „T.4427 „T.A. colectata” Descarcarea din gestiune a marfurilor vandute: % 607 „Cheltuieli privind marfurile” 378 „Diferente de pret la marfuri” 4428 „T.000 * 15% = 150 23 .785 1.V.V.V. neexigibila” Exigibilitatea T.A.A.A. de plata” 285 371 „Marfuri” 1.N.V.V.A. de plata” 5311 „Casa in lei” 285 D) Persoana fizica cere prelungirea termenului de rambursare a imprumutului cu 2 luni Data scadentei: 01.A.

10.000 1.N) 200 + 150 = 350 lei de incasat · Imprumut acordat = 1. proprietarul bijuteriilor returneaza suma imprumutata plus comisionul: 5311 „Casa in lei” % 2678 „Alte creante imobilizate” 24 1.000 lei: 2678 5311 800 „Alte creante imobilizate” „Casa in lei” Concomitent. plata a 800 lei si retinerea bijuteriilor cu o valoare de 1.350 LEI NOT A In cazul in care persoana fizica se prezinta la scadenta si returneaza suma imprumutata se procedeaza conform situatiei A). se procedeaza conform situatiilor B) si C).000 lei: 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” La scadenta. din imprumutul acordat Comision 1.200 800 200 . de comun acord cu proprietarul retine comisionul perceput. In caz contrar. extracontabil.In fisa contului 8033 se mai adauga urmatoarele sume: · comision suplimentar = 150 lei Total de plata (01.000 lei TOTAL GENERAL = 1.000 * 20% = 200 Acordarea imprumutului. E) Casa de amanet. se inregistreaza bunurile gajate cu toata valoarea imprumutului acordat de 1.

valoarea tranzactiei este rezultatul negocierii intre cele doua parti. pretul cu care poate fi vandut in cazul in care nu este recuperat de client. pretul pe piata de ocazie in momentul respectiv. Clientul poate 25 • . Etapa-Intocmirea contractului Se intocmeste un contract in doua exemplare. comisionul raportat la numarul de zile de imprumut. De obicei clientul doreste o anumita suma de bani. casa de amanet devine proprietar al bijuteriilor si ii restituie diferenta pana la valoarea evaluata initial. proprietarul nu se prezinta cu suma reprezentand contravaloarea imprumutului. II. ce contin: datele personale ale clientului. descrierea articolului. suma imprumutata. 462 „Creditori” 5311 „Casa in lei” 200 1. Etapa-Stabilirea valorii articolului. Se ia in considerare: gradul de uzura. In acest caz se evalueaza obiectul astfel incat suma sa fie cat mai apropiata de cea dorita. casa de amanet va returna bunurile din custodie proprietarului: 8033 „Valori materiale primite in pastrare sau custodie” In cazul in care. In final.000 Cum functioneaza tranzactia? I. datele firmei. la scadenta. Imprumutul se acorda pe minim 5 zile si maxim 30 de zile cu posibilitatea de prelungire. Contractul se semneaza de ambele parti.462 „Creditori diversi” 704 „Venituri din servicii prestate” 200 Concomitent. ambele cu valoare de original.

la valoarea convenita (negociata) 8033 = cu valoarea obiectelor amanetate 461 = 5311 . Obiectul restituit se verifica de ambele parti prin confruntarea cu descrierea din contract. In cazul in care obiectul nu este ridicat in momentul expirarii contractului. 4111 = % 26 . exista o perioada de asteptare de 5 zile. Obiectele sunt pastrate in conditii de maxima securitate pana la data scadentei. adeverinta de identitate. cand se confrunta datele din contract cu datele dintr-un act de identitate. obiectul este scos la vanzare.restituirea sumei pentru care s-au amanetat bunurile 4111 = % 708 4427 5311 = 4111 incasarea comisionului In cazul prelungirii perioadei de amanetare se incaseaza doar comisionul fara a se inregistra restituirea sumei pentru care s-au amanetat bunurile. Daca clientul doreste. Actele de identitate cu care va puteti legitima sunt: Buletin de identitate. sistem performant de supraveghere video 24h/24. contract cu firma de paza si protectie cu monitorizare 24h/24. la care se calculeaza comisionul aferent.plata sumei de bani in schimbul obiectelor amanetate La sfirsitul perioadei de amanet = 8033 . In caz contrar.restituirea bunurilor amanetate 5311 = 461 . In acest sens casa de amanet "Briliant IFN" detine cele mai bune mijloace de protectie: sistem de alarma. obiecte de arta.specifica o terta persoana care are dreptul de a ridica obiectul. Monografie contabila case de amanet Primirea obiectelor in amanet. in momentul cand prelungeste un contract el poate sa achite o parte din suma imprumutata. Actul de identitate cu care va legitimati trebuie sa contina toate datele de identificare si termenul de valabilitate sa nu fie expirat. carte de identitate. bijuterii. La sfarsitul acestei perioade. pasaport. Bunurile acceptate in garantie sunt:Bunuri de natura metalelor pretioase. obiectul se ridica numai personal la data scadentei.

suma imprumutata 766 . articole. Daca la acordarea creditului precepeti si un comision operatiunea se inregistreaza: 461 = % 5311 suma efectiv platita 704 comision aferent TVAMAN 2010 Program gestiune casa de amanet Multisocietate. tipuri de articole Opetatiuni curente amanet: adaugare contracte noi de amanet.suma imprumutata 766 .dobanda aferenta 5. prelungire contracte amanet.diferenta concomitent se inregistreaza si in credit 8038 6.708 4427 5311 = 4111 1. lichidare contracte de amanet 27 . drepturi pentru fiecare utilizator Gestiuni. Preluarea obiectelor neridicate de debitori la finele perioadei de rascumparare 371 = % . Restituirea obiectelor primite 8038 credit 3. Acordarea imprumutului : 461 = 5311 4. Incasarea restituirilor de sume: 5311 = % 461 . retea. Inregistrarea obiectelor primite amanet debit 8038 2.la valoarea evaluata a bunului 461 .

..... Recuperarea garantiei se poate face doar dupa restituirea imprumutului si a dobanzii aferente....: aur si electronice Iesiri din consignatie..accesul la operatiuni ca modificare.. prelungirilor. creare NIR-uri pentru contactele expirate Operatiuni stoc ramas in regim de consignatie.Operatiuni de vizualizare detaliata a contractelor de amanet cu modalitati de cautare complexe Operatiuni speciale case de amanet (accesul este pe baza de parola la nivel de administrator): modificare contracte de amanet. dupa caz............ inclusiv sa detina un aviz emis de catre BNR..... stergere contracte de amanet. In situatia in care termenul expira... detectare solduri negative Contractul de amanet este un contract de creditare temporara incheiat intre o persoana juridica (creditor amanetar) si o persoana fizica denumita debitor amanetar.. suma de plata).. stergere de inregistrari este pe baza de parola la nivel de administrator Vizualizarea si listarea registrului de casa se poate face fara parola Situatii .. ce ramane in posesia creditorului amanetar.... bonuri de consum Registru de casa .... Prestatorul (creditorul amanetar) trebuie sa indeplineasca anumite conditii speciale pentru a putea incheia astfel de contracte....... la care trebuie mentionat expres: “amanet” sau “gaj”...... bunul amanetat devine proprietatea creditorului amanetar pana la concurenta valorii creantei si a celorlalte obligatii. Obiectul principal de activitate prevazut in Actul Constitutiv al prestatorului trebuie sa fie cel prevazut de Codul CAEN 6492 Alte activitati de creditare... cat si expirarea contactelor Diferentierea garantiilor pe gestiuni diferite. adaugare.. ex.......listari contracte cu filtre si conditii complexe Raport de gestiune stoc produse din contractele expirate Bonuri fiscale Sistem de raportare inbunatatit.. fapt ce trebuie realizat in termenul stabilit prin contract.. Contract de amanet Incheiat astazi . stoc format din produse al caror contracte de amanet au expirat Calculul automat al sumelor (comision. 28 ... la .. Obiectul contractului il constituie acordarea unui imprumut ce urmeaza a fi garantat cu un anumit bun (de regula mobil)........ zilelor de valabilitate al contactelor.

...2............................. din (ziua......... cu sediul social in (localitatea) ........ .............. avand codul unic de inregistrare nr................. luna......... etaj .................................. fiul (fiica) lui ............................................ judetul/sectorul .... 2.............. ...... Creditorul amanetarare drepturile si obligatiile de mai jos: 29 ............... .........../S.............. judetul/sectorul ..................3...................... etaj .............L... conform contractului de imprumut nr.. nr.C...R............1......................... nascut(a) la data de (ziua....... ........ scara ... contul nr..................C............/S.. reprezentata prin . luna. S................................. cu domiciliul in (localitatea) ...... III.1...................... str............. .......... S.......... in calitate de creditor amanetar si 1............./S... scara .......... Partile contractante 1........ nr.................. cu o dobanda de ............................................. fax .......S...................... Garantarea creantei debitorului amanetar in suma de .......... judetul/sectorul ..C... apartament .... in (localitatea)........./ .......... la data de ..../S.................N................ Evaluarea bunului/bunurilor s-a facut prin acordul partilor........................ avand actul de identitate seria ............A............... bloc .................... ...... str.................................... valoarea astfel stabilita fiind considerata valoare de inlocuire a lor.............................. numarul ....C......................... si al(a) ...... apartament ........ in calitate de debitor amanetar au convenit sa incheie prezentul contract de amanet cu respectarea urmatoarelor clauze: II........... .... telefon ........... % pe an............... Bunul/bunurile care fac obiectul garantarii sus-mentionatei creante este/sunt cele de mai jos: ............. 2.............. Obiectul contractului 2..2................................. anul) ....... ............................ atribut fiscal ............./ ...................................A....I.. eliberat de ..... Drepturi si obligatii 3...........1.................. .................. acestea vor fi suportate de catre debitor..... care reprezinta imprumutul obtinut de la creditorul amanetar........... ......... anul)............... deschis la .............. (numele si prenumele).... In cazul in care evaluarea bunului/bunurilor va presupune operatiuni specifice pe care trebuie sa le asigure creditorul si care implica efectuarea de cheltuieli.............. codul numeric personal . si numar de ordine in registrul comertului ..................... cu functia de .. ........ bloc ...............

ADMINISTRAREA STOCURILOR Consumatorul în economia de piaţă. dobândeşte. adică de valoarea lui de întrebuinţare. a materialelor înglobate în produs.3. a cărui mărime este determinată de valoarea materiilor prime şi auxiliare. 3. Noţiuni generale despre marfă Marfa este un produs al muncii care satisface o anumită nevoie şi are o anumită valoare. Criterii de clasificare a mărfurilor: a) după felul materialelor: . dar şi de modul în care satisface o anumită nevoie. Legislaţia în domeniul protecţiei consumatorului prevede următoarele drepturi ale consumatorilor: 1. de timpul de muncă necesar pentru producerea lui. 5. dreptul de a se organiza în asociaţii pentru protecţia consumatorilor în scopul apărării intereselor lor. Definirea consumatorului Legea protecţiei consumatorului defineşte consumatorul ca fiind persoana fizică sau grupul de persoane fizice constituite în asociaţii care cumpără. 6. utilizează sau consumă produse sau servicii în afara activităţii sale profesionale. sănătatea sau securitatea consumatorilor. dreptul de a fi informaţi corect. complet şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor. 2. dreptul de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate. dreptul de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor.naturale şi sintetice 30 . de uzura aparatelor şi instalaţiilor tehnologice folosite. 4. Valoarea se exprimă prin pret. dreptul de a fi protejaţi împotriva riscurilor de a cumpăra un produs care ar putea să prejudicieze viaţa.

Sectorul (familia) este alcătuit din produse cu carcateristici similare (ex: sectorul produselor alimentare şi sectorul produselor nealimentare). subgrupă. Grupa . Sortul un produs anume. Subgrupa.materii prime. o parte din grupă (ex: produse de ciocolată). tip de produse ce se deosebesc de altele prin mai multe proprietăţi (ex: ciocolată umplută). o parte din sector (ex: grupa produse zaharoase). mărfuri de uz casnic. săpun).etc. produse de lux (bijuterii. d) după destinaţie: . produse semifabricate. articol. materiale sportive.îmbrăcăminte. Clasificarea unitară a mărfurilor valabilă pentru orice ţară cuprinde:      familie (sector). parfumuri). un anume model. masa 100g). lapte. sort. Proprietăţile şi caracteristicile de calitate ale mărfurilor: 31 .b) după stadiul de prelucrare şi folosire : .produse indigene şi produse importate. Articolul. produse finite c) după tipul nevoii satisfăcute: . grupă. distinct ce se deosebeşte de altul printr-o singură proprietate (ex: ciocolată cu cremă de iaurt. e) în funcţie de provenienţa produselor: .produse de primă necesitate (pâine.

Calitatea produselor şi serviciilor Cadrul legislativ privind calitatea produselor defineşte calitatea ca fiind dată de totalitatea proprietăţilor care fac ca produsele să satisfacă o anumită nevoie de consum. starea de agregare. stil) şi organoleptice (gust. Proprietăţile generale ale mărfurilor cuprind: proprietăţi fizice. Caracteristici psiho-senzoriale: estetice (formă. comoditate). miros. aparate specifice. poluarea şi sanogenetice (valoarea nutritivă). proprietăţi chimice. linie. ducând la satisfacerea unei anumite nevoi.Propietăţile sunt acele însuşiri ale produselor şi serviciilor care dau utilitate mărfurilor. Proprietăţile fizice sunt: masa (cantitatea de materie încorporată într-o marfă). aromă. 2. hidroscopicitatea. mentenabilitate).etc) şi caracteristici ergonomice (de confort . culoare. formă. tuşeu. Proprietăţile tehnologice sunt: maleabilitatea. ductilitatea.etc.etc. proprietăţi microbiologice. porozitatea. Proprietăţile chimice sunt: compoziţia chimică.etc. substanţe 32 . proprietăţi organoleptice.etc). Proprietăţile organoleptice se determină cu ajutorul organelor de simţ (aspect. 3.etc. fermentaţia acetică. nivelul de zgomot. miros. Proprietăţile microbiologice sunt: fermentaţia alcoolică. stabilitatea faţă de acţiunea agenţilor chimici. Determinarea calităţii produselor se face prin urmatoarele metode: a) metode de laborator – presupun determinarea exactă a proprietăţilor produsului folosind instrumentar adecvat. Caracteristici tehnico-funcţionale (fiabilitate. energie. Caracteristici sociale: ecologice (biodegradabilitatea. Caracteristicile de calitate ale mărfurilor sunt proprietăţi cu ajutorul cărora se evaluează la un moment dat gradul de satisfacere al nevoilor: 1. proprietăţi tehnologice. 4.etc. sunet. zgomot.etc. Caracteristici economice (costul consumurilor de combustibil. aromă). gust. umiditatea.

caracteristici de calitate. Marca are rolul de a indica originea mărfurilor.chimice şi se efectuează numai la producători.) 2. Pentru aceasta e necesar ca o marcă să îndeplinească următoarele funcţii: să aibă un carcter distinctiv. Billa. Tarom. de a evidenţia produsele sau serviciile unei firme. certificatul de calitate care trebuie să însoţească produsele până la consumator. . să poată fi pronunţată uşor în orice limbă. după lege: mărci facultative şi mărci obligatorii (la bijuterii). cifre sau reprezentări grafice asociate într-un mod sugestiv. garantarea calităţii produselor şi Marca este semnul distinctiv alcătuit din anumite litere.preţ. Clasificarea mărcilor: 1.etc. b) metodele psiho-senzoriale – presupun determinarea unor proprietăţi ale produselor cu ajutorul organelor de simţ. ani) de la data vânzării. 4. să fie simplă şi uşor de memorat. producător. . dupa destinaţie: marca de fabrică (Kandia. Marcarea. Codificarea este operaţia de transpunere într-un cod al elementelor definitorii ale mărcilor.elementele de identificare ale produselor (denumire. întocmindu-se buletinul de analiză. Distrigaz).C. nu necesită instrumente speciale. alte mărci: notorie (foarte cunoscută) şi ecologică. Dacia) şi marca de comerţ (METRO. după obiect: marca de produse (Coca-Cola. serviciilor codificarea. să fie clară şi expresivă. de a contribui la promovarea produselor şi serviciilor. masa).R. Codurile de bare cuprind informaţii care se referă la: . Termenul de garanţie este intervalul de timp (luni. care se aplică pe produs sau pe ambalaj. Sunt metodele ce se pot folosi rapid. de a garanta calitatea. Fanta) şi marca de servicii (B. 3. dar sunt subiective. uşor. în care producătorul garantează remedierea sau înlocuirea 33 .

platforme. stocuri maxime. După caracterul şi destinaţia stocurilor deosebim: . stocuri finale.distanţa faţă de sursele de căldură: 1. c) stocuri cu destinaţie specială. 34 . . deratizare). În funcţie de nivelul atins în procesul de reînnoire distingem: stocuri minime sau de alarmă. depozitarea. . dezinsecţie. . .existenţa instrumentelor de control al parametrilor aerului: termometre..înălţimea stivei să nu depăşească 2 metri. manipulare.5 m .asigurarea condiţiilor igienico-sanitare (dezinfecţie. pe cheltuiala sa. vitrine frigorifice). grătare.evitarea alăturării mărfurilor ce împrumută cu usurinţă mirosul sau care transmit sau absorb umezeala.dotarea spaţiului cu rafturi. păstrarea Tipuri de stocuri a) b) În funcţie de perioada în care sunt identificate stocurile pot fi: stocuri iniţiale. sortimente. articole. . Termenul de valabilitate este intervalul de timp stabilit de producător. dacă deficienţele constatate nu se datorează utilizării necorespunzătoare a produsului.distanţa dintre stive să permită accesul lucrătorului. palete.dotarea cu utilaje de păstrare a calităţii produselor (ventilatoare. frigidere. subgrupe. . vrac. hidrometre.produsului în cazul defectării. dacă au fost respectate condiţiile de ambalare. . de la data fabricării produsului în care acesta poate fi consumat şi în care trebuie să-şi păstreze caracteristicile de calitate prescrise. rafturi. păstrare şi consum stabilite.depozitarea în funcţie de ambalare: stive. . suporturi. transport. .depozitarea mărfurilor inflamabile în locuri speciale.ordonarea mărfurilor pe grupe. Stocurile. .stocuri sezoniere. Condiţiile generale de depozitare sunt: . stocuri curente. stocuri de siguranţă. stocuri medii.

În mod traditional a fost utilizat nichelul. Este facut prin amestecul a 75% aur pur. Rodiu este foarte similar cu platina si impartaseste multe dintre aceleasi proprietati. inclusiv de argint si paladiu. cu 25% aliaj de metale. Platina este mai grea decat aurul. diferenta de culoare dintre aurul alb si platina nu este vizibila. Noi nu folosim nichel in nici una dintre bijuteriile noastre. insa astazi nu mai este folosit din cauza reactiilor cutanate pe care le provoaca pielii. MATERIALE UZUALE MATERIALE UZUALE ÎNTÂLNITE MATERIALE CARE SUNT DIFERENTELE INTRE AURUL ALB SI PLATINA? • • • • • • Platina este de culoare alba. inclusiv culoarea acestuia. care este de 75% aur curat. insa aceasta este doar o deplasare a metalului si nu o pierdere in volum Daca aurul alb a fost placat cu rodiu. AURUL ALB Tot aurul nostru alb este de 18 carate. astfel incat pretul sau este invariabil cu mult mai mare Platina este. placarea cu rodiu se va uza dea lungul timpului lasand metalul cu o culoare usor galbena.4. acesta fiind galben pana cand va fi amestecat cu alte aliaje. De fapt nu exista "aur alb". Este un metal foarte alb si este greu de purtat. Aceasta se zgarie ca toate celelalte metale pretioase. datorita densitatii si greutatii sale. desi se va 35 . Aurul alb este de fapt de culoarea gri / galbuie. Placarea cu rodiu a bijuteriilor din aur alb este o practica comuna. in general 95% platina pura. cu toate acestea. in timp ce aurul alb trebuie sa fie placat cu rodiu pentru a-l face mai alb (aurul alb este de un gri deschis / galbui) Platina este cu aproximativ 40% mai grea decat aurul Platina este de 30 de ori mai rar decat aurul. Cele doua vor arata aproape identic atunci cand sunt inca noi. in comparatie cu aurul. deci este acoperita cu rodiu pentru a-l face sa para mai alb.

peste platina se depune o cocleala naturala. Placarea cu rodiu ar trebuie sa fie foarte rentabila (oferim acest serviciu pentru £ 20) si va tranformam bijuteriile dvs. Aurul galben este greu de purtat si isi va mentine culoarea galbena. Cu toate acestea. cu 25% aliaj de metale. Platina este cel mai pretios metal folosit in crearea bijuteriilor. in starea lor initiala. totul depinde de grosimea stratului de placare. daca asa preferati. În prezent. Raritatea platinei inseamna ca pretul sau este invariabil mai mare decat al aurului. Se zgarie ca toate celelalte metale pretioase. la starea sa initiala. dar intotdeauna va arata mai bine dupa ce a fost lustruit. Platina are un luciu alb natural stralucitor si nu necesita placarea cu rodiu. ceea ce o face mai greu decat aurul si mai durabila decat alte metale pentru bijuterii. 36 . un luciu profesionist va reconditiona bijuteriile dvs. platina are pretul de trei ori mai mare decat aurul. dar o zgarietura este doar un deplasament de metal si nu o pierdere din volum. Este facuta prin amestecarea a 95% platina cu 5% alte aliaje metalice. Exista foarte putina platina pe pamant si se gaseste in foarte putine locuri din intreaga lume. Cu timpul. ceea ce o face hipoalergenic si potrivit pielii sensibile. inclusiv cupru si zinc. care trebuie sa fie placat cu rodiu ca sa arate alb. Nivelul de puritate al platinei este mult mai mare decat al aurului (95% in comparatie cu 75%). Spre deosebire de aurul alb. AURUL GALBEN Tot aurul nostru galben este de 18 carate. aurul galben nu are nevoie de placare deoarece este de natura de culoarea galbena.uza dupa o perioada de timp. Va sugeram sa va placati bijuteriile din aur alb cu rodiu o data pe an. Este facut prin amestecarea a 75% aur pur. pe care multe persoane o gasesc la fel de atractiva ca un finisaj lucios. Este foarte greu de purtat si foarte dens. conditiile in care a fost aplicata si uzura de zi cu zi a elementului. PLATINA Aproape toata platina noastra este aproape pura (950 Platinum). Nu exista nici o explicatie cu privire la cat timp trebuie sa dureze placarea cu rodiu.

prin urmare. 3. Regatul Unit are un sistem de marcare independent si apartine grupului Conventia de la Viena (din 2007). Paladiul este un metal nobil si face parte din cadrul grupului de platina. utilizand un pumn de otel. precum Elvetia. indiferent de metal sau puritate / finete. marca este alcatuita din mai multe elemente diferite. cu toate acestea. deoarece este mai ieftin decat platina avand in esenta acelasi aspect. Marca paladiului a fost introdusa pe 22 iulie 2009. În unele tari. si este acum o marca legal recunoscuta. METAL & FINETEA/MARCA PURITATII Argint Aur Platina 800 375 850 925 585 900 37 . si este foarte usor. motivul fiind densitatea mai mare decat a platinei (paladiul are o densitate similara cu argintul). desi o multime de barbati prefera densitatea platinei care o face sa fie mai substantiala. Paladiul este recunoscut pe plan international ca fiind un metal pretios. insemna ca un produs finit nu are nevoie sa fie re-finisat dupa ce marcarea a avut loc. in anii 1300 pentru a proteja publicul impotriva fraudei si a vanzatoriilor fara scrupule. Paladiul este o buna alternativa pentru verighete de barbati. care recunoaste marcile celorlalte tari. Sistemul de MARCĂ modern a inceput la Londra. care devine din ce in ce mai popular. in alte tari. cum ar fi Marea Britanie. 2. Simbolurile marcilor in Marea Britanie contin trei marci obligatorii: 1.PALADIU Tot paladiul nostru este aproape pur (950 paladiu). si. argint si de platina oferite spre vanzare trebuie sa fie de marca. Nu isi pierde luciul si este mult mai ieftin decat platina. Oficiul de Proba care a marcat si testat elementul. În afara de exceptiile specificate. Persoana care a facut bijuteria (marca producatorului). toate obiectele din aur. ca platina. nu are nevoie de placarea cu rodiu(precum ca aurul alb) pentru a-i da un aspect alb. aur sau argint). marca este o constituita dintr-un singur element. Marca inseamna ca elementul a fost testat independent (probat) de catre un Birou de Probe si garanteaza ca aceasta este conforma cu un standard specificat de puritate. Exista o noua metoda de marcare cu laser. Lucrarile marcate cu laser. prin utilizarea laserului cu putere mare pentru evaporarea materialului de pe suprafata metalelor. Standardul garantat al finetii sau al puritatii. Marcile traditionale sunt gravate in elementele din metale pretioase (platina. Paladiul este de culoarea alba.

30 carate (calitatea H P1).33 carate.25 carate (calitatea SI sau mai buna). este asigurarea dumneavoastra ca ceea ce achizitionati este autentic si este exact asa cum este descris pe site-ul nostru. Noi folosim. CERTIFICATE Fiecare piatra ce cantareste cel putin 0. Aceasta este o practica standard in intreaga industrie. de certificare este recunoscut ca dovada al "Celor 4 C: Cut/Clarity/Colour/Carat" insemnand taietura. sau cel putin 0. culoare si greutatea-caratul diamantului dvs. Raportul dvs. este certificata in mod independent de catre una dintre cele 5 companii de certificare (AnchorCert.958 999 750 916 990 999 950 999 Nota: aurul si platina noastra au marca 750 respectiv 950. IGS (International Society Gemmological) o companie britanica. de fapt.30 carate de calitatea P1. certificatele IGI si HRD pentru anumite produse. Un certificat de diamant inseamna ca toate elementele diamantului achizitionat au fost examinate si riguros testate. claritate. HDR sau IGI). Raportul dvs. unele companii nu certifica nici o piatra care cantareste mai putin de 0.25 carate si / sau mai putin de 0. AnchorCert este o companie britanica (o parte din Birmingham Assay Office). Documentul de evaluare pe care il veti primi in cazul in care piatra nu este certificata. IGS. de asemenea. 38 . IGS sau GIA. dar vor fi insotite de un document de evaluare semnat drept o confirmare a calitatii diamantelor. nu vor fi certificate. GIA. si GIA o companie americana. Puteti vedea daca produsul este certificat verificand detaliile produsului sub "Certificari" unde puteti observa un logo pentru un document de evaluare. Toate sunt organisme independente care testeaza gradul si certifica diamantul prin intermediul proceselor lor de examinare de specialitate. va fi cel mai probabil de la AnchorCert. Pietre care cantaresc mai putin 0.

claritatii si taierii diamantului ales de dumneavoastra. culorii. este cel mai mare oficiu de testare: • • • Confirmarea greutatii in carate. O echipa de gemologisti cu inalta calificare va ofera o expertiza profesionista Rapoarte de inalta calitate.CERTIFICATE ANCHORCERT Cel mai cunoscut serviciu de certificare in Regatul Unit .un departament al "The Birmingham Assay Office" (fondata de un act al parlamentului in 1773). inclusiv imaginea digitala a diamantului CERTIFICATE GIA 39 .

In ultimii trei decenii. IGI este de asemenea o organizatie acreditata ISO la nivel mondial. precum o institutie apreciata cu operatiuni in intreaga lume.• • • • GIA clasifica diamantele precum celebrul Hope Diamond si De Beers Millennium Star. 40 . A creat faimosul "Cei 4 Cs" (claritate. culoare si greutatea in carate) este locul de nastere al sistemului international de gradare a diamantelor. taietura. folosit de profesionisti care se ocupa cu bijuterii din intreaga lume inscriptie laser a numarului de pe Certificat pe diamante CERTIFICATE IGI IGI este cea mai cunoscuta certificare independenta a pietrelor pretioase si al bijuteriilor.

angajamentul IGI pentru servicii de calitate, experienta vasta, expertiza si reputatie pe termen lung pentru fiabilitate si integritate au facut IGI un standard de excelenta in stiinta pietrelor pretioase si un evaluator de bijuterii la nivel mondial.

DIAMANTELE
CE ESTE DIAMANTUL ?

• •

• •

Diamantul este un mineral care se gaseste in natura sub forma bruta si an acelasi timp este o PIATRA PRETIOASA. Din punct de vedere chimic este cea mai pura forma de carbon. Cu cit DIAMANTUL este mai pur cu atit duritatea lui creste ajungand la limita maxima de (10), aceasta fiind cea mai mare duritate posibila. Datorita duritatii extrem de ridicate, singura metoda de slefuire fiind cu pulbere de DIAMANT. Masa DIAMANTELOR se masoara in carate. 1 carat este egal cu 0.200 grame , adik 5 carate insumeaza 1 gram. Evaluarea DIAMANTULUI se face dupa mai multe criterii, acestea fiind: greutatea ( in carate ), culoare ( aici voi detalia in TITLUL “Culoarea diamantelor” ), claritate ( aici depinde ce fel si cite incluziuni are respectiva piatra – anumite imperfectiuni fiind cunoscute si sub denumirile de “carbune” sau “gheata” ), taietura ( aici voi detalia in TITLUL " Taietura diamantului" ). Da. Exista diamante sintetice ( aici voi detalia in TITLUL " DIAMANTE SINTETICE " Briliantul este acel diamant cu taietura conica si cu cel putin 57 de fatete .

41

IMPORTANTA "CELOR 4C" Fiecare diamant este unic. Pentru a calcula valoarea sa, expertii se refera la ceea ce ei numesc “Cei 4 C” - culoare, claritate, taiere si carate. Toti acesti factori vor influenta valoarea diamantului. CULOAREA Culorile folosite de Royal Bijuterii

Un diamant poate imparti lumina intr-un spectru de culori (ca o prisma). Culoarea intr-un diamant actioneaza ca un filtru si diminueaza spectrul de culori emise. Mai putina culoare in diamant inseamna o gradare mai buna. Grila de clasificare variaza de la D, care este complet incolor, la Z, care este o culoare galben pal sau maro. Diamantele care sunt "incolore" (graduate D, E sau F) sunt foarte rare si au preturi premium. Doar un expert poate face distinctia intre clasificarile D, E sau F. G, H, I si J sunt "aproape incolore" si reprezinta o investitie buna. G si H sunt uneori numite "albul rar" si sunt cele mai cautate dupa grupul "aproape incolor". Majoritatea diamantelor pe care le folosim sunt de culoare G sau mai bune. Dupa cum puteti vedea, culoare G este culoarea cea mai buna si este in topul grupului "aproape incolor ". Acest grad reprezinta o investitie buna, deoarece pietrele incolore pot fi foarte scumpe (mai putin de 2% din diamante sunt clasificate de culoarea D). CLARITATEA

42

Acest lucru ne spune daca un diamant este ireprosabil, adica fara imperfectiuni sau daca exista ceea ce expertii numesc incluziuni, mici imperfectiuni care de multe ori sunt invizibile cu ochiul liber. De fapt claritatea este o masura de puritate a diamantului. Majoritatea diamantelor pe care le folosim sunt claritatea "SI1" sau mai bune, ceea ce inseamna ca aceste imperfectiuni naturale sunt complet invizibile cu ochiul liber. Nu veti vedea nici un semn in diamantul dumneavoastra. Gradul IF catre VS poate fi descrisa ca un grad de lux. Incluziunile sunt dificile de observat utilizand o marire de 10x, in lumina buna, si nu sunt vizibile cu ochiul liber. Toate diamantele clasificate intre IF si VS ar trebui sa fie sclipitoare si stralucitoare, si sa nu sufere nicio pierdere vizibila din stralucire prin claritatea redusa. Clasificaril SI1 si SI2 reprezinta o investitie buna. Incluziunile mici sunt vizibile prin marirea de 10x, si pot exista unele lipsuri de stralucire abia vizibile. Cu toate acestea, nu puteti vedea aceste mici incluziuni cu ochiul liber. Orice diamant in aceste clase vor fi, de asemenea, stralucitoare si sclipitoare. Necunoscatorii nu vor vedea diferenta dintre un diamant clasificat VS si un diamant clasificat SI, fie in termeni de incluziuni sau stralucire, fara a utiliza marirea. Diamantele care se incadreaza in consola Piqué (P1), prin definitie, au incluziuni care pot fi vizibile cu ochiul liber. Cu toate acestea, in pietrele P1 incluziunile ar trebui sa fie greu de vazut sau foarte minore, iar Royal Bijuterii utilizaza numai pietre P1 cu incluziuni, care sunt abia vizibile. Selectam cele mai bune diamante P1, astfel ca, desi acestea se incadreaza in suportul pentru Piqué, veti vedea mai putin probabil orice semn in diamant cu ochiul liber. Orice semn care este vizibil va fi foarte mica si greu de detectat. GIA UK IF Descriere Claritate Fara defecte Fara incluziuni vizibile Fara incluziuni vizibile

Loupe Clean Fara defecte Incluziuni foarte foarte mici Incluziuni foarte foarte mici

VVS1 VVS1 VVS2 VVS2

43

Transformarea acestor diamante brute in niste lucrari perfecte necesita multa munca.Piqué3 Incluziuni foarte mici Incluziuni foarte mici Incluziuni mici Incluziuni mici Piqué 1 Piqué 2 Piqué 3 Patat Patat grav Respins Fara incluziuni vizibile Fara incluziuni vizibile Fara incluziuni vizibile Fara incluziuni vizibile Incluziuni abia vizibile Incluziuni vizibile cu usurinta Incluziuni foarte vizibile Multe incluziuni Foarte multe incluziuni "Near Gem" TAIETURA Cand diamante sunt extrase din pamant. printesa etc.Piqué1 I2 .Forma se refera la aspectul exterior al diamantului (cum ar fi rotunde. Taierea si forma sunt deseori confundate .VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 . smarald. 44 .) Taierea se refera la calitatile reflexive ale diamantului.Piqué2 I3 . nu arata nicidecum ca niste pietre pretioase taiate si slefuite in bijuteriile fine.

nu putem garanta ca gradul de taiere va aparea in certificatul dumneavoastra. Diamantul dvs. se deplaseaza in pavilion si reflecta aceasta lumina dintr-o parte in alta inainte de a o reflecta inapoi prin tabelul diamantului. care aleg doar diamante pe care le claseaza ca "Foarte bine" sau “Excelent”. si Sarac/Neacceptabil Unele certificate nu specifica gradul de taiere al diamantului. va garantam! FORMA CARATUL 45 . IGI. va fi bine taiat. Bine. Deoarece folosim o varietate de certificate independente (AnchorCert. GIA. acesta nu poate reflecta calitatea pietrei achizitionate de catre dvs. noi facand clasificarile cu ajutorul unor profesionisti cu o inalta calificare. Taierea este descrisa prin urmatoarele grade: Ideal. IGS si HRD). Aceasta lumina creeaza un efect de blit pe care o cunoastem ca stralucire / sclipire. Foarte bine. Este nevoie de un ochi format pentru a judeca calitatea unui diamant taiat. luminos si stralucitor. Excelent. Rezonabil. Daca gradul de taiere nu este mentionat pe certificat.Atunci cand un diamant este bine taiat. lumina intra prin tabelul de diamante.

70 carate G SI1 (excelent). iar dvs aveti un buget pe masura. Nu exista reguli stricte. sau orice altceva va puteti permite. pretul unui diamant se ridica exponential cu dimensiunea acesteia. Diamantele mai mari sunt descoperite mai rar decat diamantele mici. Dimensiunea degetului .unii sugereaza salariul pe 1 . un diamant de 0. ar prefera marimea in comparatie cu termeni precum culoare si claritate. Optati pentru un diamant de 0. poate fi mai scump de patru ori. chiar daca acesta este mai mic in dimensiune. puteti achizitiona un diamant mare care in termeni de claritate si culoare se claseaza la un nivel mai scazut. exista cateva lucruri pe care sa le luati in considerare: • • • Bugetul dvs. nu dimensiune.70 carate daca credeti ca partenerul dvs. prefera o bijuterie mai mare in dimensiuni. Un diamant de doua ori mai mare. nu in functie de marimea lor. va rugam sa consultati aceasta diagrama pentru conversia intre greutatea in carate si milimetri.in cazul in care partenerul dvs.2 luni. De exemplu.a nu se confunda "greutatea carate" cu "carate / karate".un diamant care este de ½ de carate este de 50 de puncte. Un diamant de 1 carate va parea proportional mai mare daca este purtat de o persoana cu degetul subtire SETARI Asezarea-instalarea-montarea unui inel. Fie ca sunteti in cautarea unui diamant 46 . Greutatea in carate afecteaza pretul unui diamant mai mult decat orice alt “4 C”. 18 carate aur alb.degetele subtiri fac diamantele mici sa para mai mari.Caratul este o masura de greutate. Un carate este impartit in 100 de puncte . Diamantele sunt de fapt evaluate in functie de greutatea lor. ceea ce inseamna ca au o valoare mai mare. Dimensiune vs Calitate . Din acest motiv. Atunci cand cumparati un diamant si trebuie sa decideti marimea acestuia. sau al oricarei bijuterii. . si totul tine de ceea ce va puteti permite. 18 carate aur galben). Nota . Dimensiunea reala a unui diamant poate fi descrisa in milimetri.50 carate D VVS1 (de lux) va fi mai scump decat un diamant de 0. este o parte integranta a designului de ansamblu. care este metoda de a determina puritatea aurului (de exemplu.

Diamantele sunt asezate una langa cealalta intr-un canal de metal – nici un metal nu separa diamantele astfel incat acestea sa formeze o linie continua de pietre. ceea ce face ca diamantul sa para mai mare si mai stralucitor. protejand astfel pietrele si oferindu-le o suprafata exterioara neteda. 47 . modul in care pietrele sunt asezate este un factor important in determinarea formei si stilului sau. Aceasta setare protejeaza marginile diamantului si il tine in siguranta. iar in acelasi timp permit ca diamantul sa fie vizibil in mare parte. deoarece diamantele “curg” precum un rau si se poate imbogatii. Acest lucru se datoreaza faptului ca aceasta setare este compusa din gheare metalice foarte mici care permit ocrotirea diamantului. sau al unui inel cu trei pietre tip "Trilogia" sau un inel de eternitate. cu un anumit numar de pietre. SETAREA TIP CANAL Aceasta setare este folosita mai ales pentru inele de eternitate si verighete. Creasta exterioara de metal este lucrata peste marginile diamantelor. SETAREA CU GHEARE Aceasta este cea mai populara dintre toate setarile din cauza modului in care aceasta permite patrunderea cantitatii maxime de lumina din toate unghiurile. Aceasta setare este cea mai populara la inelele cu diamant tip “Solitaire” (de obicei pentru inele de logodna) pietrele fiind de obicei mai usor de curatat. cu o piatra centrala. de asemenea.“Solitaire”. SETAREA RUB-OVER/BEZEL O setare rub-over/bezel utilizeaza o janta de metal care inconjoara complet diamantul.

SETAREA PAVATA 48 . cu o bara amplasata pe doua parti ale acestuia intr-un unghi drept fata de trunchi. metalul este impins / frecat usor peste marginile de piatra. creand astfel impresia de o piatra mare. Aceasta setare poate fi. cu exceptia ca setarea tip bara utilizeaza placi metalice intre diamante pana in varful acestora. Aceasta tehnica functioneaza prin centralizare diamantelor intr-un cadru de metal. Întrucat setarea tip canal foloseste un canal de metal orizontal cu un rand de pietre in centru. setarea tip bara separa vertical fiecare piatra cu o bara de metal. Atunci cand o piatra este asezata in stilul frecat. spre deosebire de a fi frecat peste margini. Prin ambele setari diamantele au un aspect curat si minimalist. dar la un pret mai accesibil. SETAREA TIP BARA Aceasta setare este destul de similara cu setarea tip canal. deoarece este alcatuit dintr-un grup de diamante mai mici. de asemenea utilizata pentru a tine un singur diamant. SETAREA INVIZIBILA Setarea invizibila va permite sa aveti ceea ce pare a fi un diamant mare. Cu un bezel simplu set metalul inrameaza pur si simplu piatra. Pietrele stau una langa cealalta creand o suprafata solida de diamante fara metal intre ele. prin urmare aceste placi metalice sunt vizibile. folosind santurile din fiecare brau de piatra.ideal pentru cei cu un stil de viata activ.

un diamant poate fi . Fiecare diamant este plasat intr-o mica gaura care a fost forata in trunchi . diferenta fiind ca pietrele nu sunt "pavate" pe suprafata de metal. FORME DE DIAMANT Exista diferite forme .Setarea pavata foloseste o multime de diamante mici. formand mici bile care tin diamantul in loc. Bucati mici de metal de pe suprafata trunchiului sunt frecati peste marginile pietrei. Metalul prinde diamantul de brau pe fiecare parte si foloseste un bezel pentru o protectie in plus.rotund. pentru a numi doar cateva. patrata(printesa) si stralucitoare. una langa cealalta. SETAREA TENSIONATA Aceasta setare utilizeaza presiunea metalului de pe trunchi ca sa tina piatra ferm pe loc. Aceasta tehnica suspenda piatra in trunchi si este o setare populara si moderna. in functie de marimea si calitatea pietrii. Modelarea un diamant din piatra bruta poate dura o ora sau un an. pentru a crea un efect similar cu o strada pavata cu caldarim. SETAREA TIP GRAUNTE Setarea tip graunte este similara cu setarea pavata. de smarald. plasate foarte aproape. Pietrele sunt asezate intr-un singur rand. DIAMANT TAIAT IN FORMA BRILIANT ROTUND 49 . intre doua capete deschise ale metalului de montare. Pietrele mai mici sunt mai dificile de modelat iar taietorii trebuie sa aiba rabdare si indemanare pentru a face acele taieturi delicate care sunt necesare pentru a da unui diamant scanteia si stralucirea necesara. Aceasta setare este una dintre setarile cele mai dificile de realizat si necesita un mester calificat si foarte rabdator.

tehnic cunoscuta ca o taietura de diamant modificata in patrat. Este un stil de taiere care imbunatateste aspectul patrat / dreptunghiular al pietrei pentru a obtine o stralucire maxima. inventat cam cu 30 de ani in urma. cea mai importanta in perfectiunea taiatului genial. pot parea mai mici. Taietura tip printesa este in esenta o versiune patrata a taiatului rotund. 50 .Aceasta forma inregistreaza peste 75% din totalul diamantelor vandute astazi. Taietura tip printesa. dar acestea sunt cele mai stralucitoare dintre toate formele. este o forma noua. precum a face orice imperfectiunie mai putin vizibila. maximizand reflectia si refractia luminii. prin urmare. modern de peste 60 de ani. DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE PRINTESA (PATRAT) Aceasta este una dintre cele mai populare diamante in forma de fantezie si este popular pentru inele de logodna. si. Este o taietura exterioara de 58 de grade prin care se obtine stralucirea maxima pe care un diamant o poate avea. Diamantele taiate in acest fel au mai multa profunzime decat latime. Forma rotunda este forma cea mai utilizata pentru un inel de logodna.

DIAMANT TAIAT RADIANT 51 . pana cand a fost descoperit ca este potrivit si pentru alte pietre.DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE SMARALD Aceasta forma a fost dezvoltata initial pentru taierea smaraldelor. Taietura sub forma de smarald este dreptunghiulara. cu colturile taiate. Aceasta nu poate avea sclipirea diamantului taiat rotund. Diamantele taiate sub forma de smarald sunt mai putin costisitoare decat diamantele taiate sub forma rotunda sau printesa. Un diamant taiat sub forma de smarald poate fi extrem de coplesitor. si este una dintre formele de diamant eleganta si sofisticata. dar prin liniile sale lungi tinde sa produca scantei dramatice de lumina.

DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE PARA 52 . facand diamantul sa para mult mai mare.alungita cu capetele ascutite. insa aspectul este diferit facandu-le mai stralucitoare. Aceasta taietura are 70 de fatete. Este o varianta a taieturii rotunde . eleganta si colturile ingrijite ale unui diamant taiat sub forma de smarald si o forma patratoasa asemanatoare diamantului taiat sub forma de printesa. si tinde sa faca degetele sa para lungi si zvelte. Aceasta forma poate maximaliza valoarea in carate. Acesta combina cele mai bune caracteristici ale diamantului taiat rotund. pentru a maximiza stralucirea diamantului. DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE MARCHIZA Aceasta forma a fost comandata de Ludovic al XIV in Franta.Aceasta forma este o imbinare intre taietura printesa si de smarald. Un diamant sub forma de marchiza este frumos atunci cand este utilizat ca “Solitaire” sau atunci cand este imbogatit cu diamante mai mici. Diamantele taiate sub forma radianta sunt similare pietrelor taiate in forma de smarald. si a fost bazata pe zambetul Marchizei de Pompadour.

diamantele in forma de para sunt ideale pentru confectionarea inelelelor de logodna fie sub forma unei “Solitaire” (piatra unica) sau ca o pietra umar de fiecare parte de o piatra centrala. Acesta este adesea mentionata ca "taietura de smarald patrata" . Desi nu sunt o selectie traditionala.Diamantele in forma de para sunt deseori numite "lacrima" din cauza formei lor. DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE BAGHETA/BAGHETA CONICA 53 . DIAMANT TAIAT SUB FORMA DE ASSCHER Taiatura Asscher a fost dezvoltata de fratii Asscher din Olanda in secolul al XX-lea. si castiga popularitate din nou. diamantele Asscher sunt acum la moda pentru confectionarea inelelor de logodna. Aceasta forma este o combinatie a formei rotunde si marchiza. o taietura de foc cu linii elegante si o multime de scantei. Aceasta taietura este proiectata pentru a fi atractiv.pentru ca este patrat cu fatete largi si colturi taiate. si desi nu sunt o selectie traditionala.

40 4.50 4. sunt cunoscute sub numele de-taietura prin trepte.00 4. alungit).30 0.20 54 .15 0. cu instrumente limitate disponibile cu ani in urma.60 2.40 0. ele pot fi asezate fara a lasa spatii intre diamante.20 3. prin urmare.Diamantele taiate sub forma de bagheta sunt alungite / rectangulare.20 0.80 5.40 3.80 4.33 0.50 0.10 0. precum si in asezari tip canal. pentru ca era relativ usor de taiat.70 3.00 3. iar spre deosebire de pietrele rotunde.18 0.20 4.25 0.12 0.40 3. Diamantele taiate sub forma de baghete sunt potrivite pentru inele de eternitate. Bijutierii din trecut foloseau aceasta taietura simpla pentru mai multe pietre pretioase. DIAGRAMA DIAMANTE DIAMANTE BRILIANT ROTUNDE Greutate carat Marime (mm) 0.35 0. inclusiv diamante. Diamantele taiate sub forma de baghete conice sunt frecvent folosite ca pietre de umar pentru a consolida o piatra centrala al unei alte forme.00 5.05 0. Pietrele in forma dreptunghiulara sunt de obicei taiate in trepte. si sunt similare diamantelor taiate sub forma de smarald insa fara colturile taiate (care fac taietura de smarald mai degraba octogonal.

25 0.35 0.65 0.50 2.50 4.20 2.00 2.20 4.40 0.00 5.00 1.70 4.55 0.60 0.30 0.75 2.85 1.40 4.50 7.5 x 4.50 0.5 – 1.90 1.70 3.40 0.00 2.15 0.00 1.90 6.75 0.60 0.25 1.00 3.40 3.20 0.00 6.45 0.00 4.00 DIAMANTE SMARALD Greutate carat Marime (mm) 0.25 5.13 0.00 6.75 0.0.80 4.50 6.20 3.50 4x3 5x3 5x4 6x3 6x4 6.5 7x5 8x6 55 .25 5.70 0.25 0.75 1.50 0.50 7.00 DIAMANTE PRINTESA (PATRATE) Greutate carat Marime (mm) 0.50 5.60 3.10 0.06 0.80 5.33 0.08 0.00 1.

5 9x4 9 x 4.20 4x2 5x2 5x3 6x3 7x3 7x4 8x4 8.DIAMANTE MARCHIZA Greutate carat Marime (mm) 0. MARCAJE Fiecare bijuterie din aur trebuie sa fie inscriptionata cu procentul de aur pur la 56 .50 0. PURITATEA Puritatea aurului se masoara in karate.Termenul provine de la bazarurile din antichitate.5 x 6.70 0. dar puritatea lui determina un prêt mai mare precum si o duritate si durabilitate scazuta fata de aur aliat cu alte metale.15 0.40 0. Numarul de karate indica procentul de aur pur al bijuterii.00 DESPRE AUR 1. unde “carob”–urile erau folosite pentru a cantari metalele pretioese.10 0.65 0.Aurul pur are 24karate. dupa urmatorul tabel: 1000‰ 24k 750‰ 18k 585‰ 14k Marime (mm) 4x3 5x3 6x4 7x5 8x5 2.20 0.75 0.30 0.25 0.00 – 1.75 1.30 0.80 1.35 0.50 0.5 9x5 10 x 5 DIAMANTE IN FORMA DE PARA Greutate carat 0.

Cele mai multe bijuterii sunt cunfectionate din aur galben si alb. translucide sau opace se utilizeaza pentru confectionarea bijuteriilor comerciale.mie( ex.filositi un material moale pentru a lustrui bijuteriile din aur dupa ce le purtati. utilizate pentru confectionarea bijuteriilor foarte scumpe. pot modifica culoarea acestuia.precum si cu marca de garantie proprie a producatorului sau marca de certificare a Statului Roman. parfumuri. . folosite in confectionarea bijuteriilor mai putin costisitoare. . INTRODUCERE Pietrele sunt creatii fascinante ce apar intr-o paleta variata de forma. alb . rubinul. rezultand astfel un aliaj de diferite nuante.pastrati lanturile intinse pentru a preveni ruperea. verde. safirul si smaraldul.indepartati lanturile bratarile noaptea. Metalele care se folosesc pentru aliere cu aurul pentru ai mari duritatea. cosmetice si fixative. albastru.evitati contactul cu sapunul. c) Pietrele ornamentale. taieturi sau culori. DESPRE PIETRE 1. INGRIJIREA BIJUTERIILOR Pentru ingrijirea bijuteriilor se ofera urmatoarele recomandari. mai putin valoroase . 3.Aurul galben si rosu este obtinut prin alierea aurului pur cu argint si cupru in diverse proportii care afecteaza direct culoarea. o bijuterie de 14 k va fi marcata cu cifra 585). b) Pietrele fine ce desemneaza toate celelalte pietre transparente sau translucide . galben. CULOAREA Aurul in stare nativa este de culoare galbena. (se da 57 . Gemologii clasifica pietrele naturale in urmatoarele categorii: a) Pietre pretioase in categoria carora intra diamantul. d) Materii organice pretioase ce provin din regnul animal sau vegetal. .Aurul alb este obtinut prin alierea aurului pur cu argint si nichel. apreciate pentru frumusetea si durabilitatea lor. .O piatra naturala este caracterizata prin forma de cristalizare care-i da frumusete si este cu atat mai valoroasa cu cat este mai rara si cu cat bucura mai multe generatii.rosu. DESPRE BIJUTERII 1.

stralucirea culorii) c) Cut = taietura (gradul de perfectiune al taieturii). b) Color = culoare ( claritatea. b) Stralucirea culorii. a) Carat = greutatea exprimata in carate (1 ct.2g). MATERII PIETRE ORGANICE ORNAMENTALE PRETIOASE Jadeitul Nefritul Turcoaza Lapislazuli Sodalitul Agatul Jaspul Azuritul Malachitul Crizocolul Chiastolitul Florina Fenacitul Serpentinul Perlele Coralul Chihlimbarul Fildesul Bagaua PIETRE PIETRE PRETIOASE FINE Diamantul Rubinul Safirul Smaraldul Acvamarinul Opalul Alexandritul Topazul Granatii Zirconul Cuartul fumuriu Cuartul roz Ametistul Citrinul Ametrinul Tanzanitul Brazilianitul Hiddenitul Kunzitul Cordieritul Epidotul Turmalina 2. EVALUAREA PIETRELOR O piatra naturala se evalueaza prin patru caracteristici (notate prin 4C) .=0.tabelul). notate cu litere mari: -Prima clasa care cuprinde cele mai valoroase exemplare este notata de la D la 58 . Din punct de vedere al stralucirii culorii exista trei clase mari de calitate. d) Clarity = reprezinta incluziuni si felul acestora.

triunghi.2 ct. roz.Culori: albastru in diferite nuante. galben. oval.H si cuprinde diamantele care privite cu ochiul liber de un specialist apar ca incolore. brun . (oxid de aluminiu).Culori:rosu in diverse nuante. foarte mici. • 59 . violet. patrat. etc. (oxid de aluminiu). P 3. • Rubinul. (peste 0. Incluziuni foarte mici. SI Incluziuni mici Incluziuni vizibile cu ochiul liber. Culori:incolor. violet. CULORILE PIETRELOR Diamantul. • Safirul. rosu. smarald. Grad claritate IF Denumire engleza Internally Flawless Semnificatii Fara incluziuni Very. roz. verde. Principalele tipuri de taieturi sunt: brilliant cu 57 fatete. pana la negru. iar in cazul cand sunt de dimensiuni mai mari. Very VVSI Small Inclusions VSI Very Small Inclusions Small Inclusions Pique Incluziuni foarte. carmine. bagheta. c) Taietura. para. albastru. -Clasa notata de la I la L simbolizeaza pietrele care par incolore daca sunt de dimensiuni mici. marghiz. d) Claritate (gradul de puritate sau limpezime) . inima.) apar de o culoare mai difuza -Clasa notata cu simbolul M-Z sunt pietrele la care intensitatea culorii este mai slaba. (carbon pur).

verde.Culoare albastru-violet. rosu. (fosfat basic de sodium si aluminiu). Culoare verde. • Opalul (bioxid de siliciu hidratat).Culori:verde. Culori: alb. albastru. aproape incolor pana la bleu inchis. albastru. brun. portocaliu. gri.Culori: galben auriu. Culori:violet. portocaliu.Culori: alb. verde galbui.Culoare roz.Culoare albastru violet. roz. • Zirconul. portocaliu. (fosfat dublu de cupru si aluminiu hidratat). galben brun. albastru. (silicat complex de calciu si aluminiu). verde. verde brun. Culori: albastru ca cerul. • Cuartul fumuriu. Culori:rosu. (silicat de zirconium). Culori: albastru ultramarin. negru si violet. (silicat de magneziu si aluminiu).Culori: incolor. • Smaraldul. indigo. • Topazul (florosilicat de aluminiu hidratat). Culori:incolor. • Ametrinul. (silicat de aluminiu si beriliu). verde-bleu. (silicat de litiu si aluminiu). aluminiu. (aluminat de magneziu). galben. • Alexandritul (aluminat de beriliu). (aluminat de beriliu). iar la lumina artificiala capata o culoare rosie-zmeurie. • Braziliamitul. rosu brun. bruna sau ocru) • Lapislazuli. pana la verde-galben. (borosilicate de magneziu. (silicat de calciu. • Crizoberilul. (silicat de magneziu si aluminiu). • Jadeitul. rosu deschis. • Turcuaza. (bioxid de siliciu).Culori:galben verzui. (bioxid de siliciu). Culori: violet sau galben.portocaliu. roz pal. galben. titan). verde pal. • Hiddenitul si kunzitul.Culori: galben galbenverzui. verde. verde. calciu si fier). • Cuartul roz. albastru deschis. (silicat de aluminiu si beriliu). • Turmalina. aluminiu si fier). • Ametistul. (bioxid de siliciu). • Spineli. Culori: bleu descchis. • Tanzamitul. • Granatul. verde • Cordieritul. (bioxid de siliciu). verde inchis. Culori: galben transparent. • Nefritul. verde. Culori: rosu deschis pana la rosu brun. • Acvamarinul.Culori: verde si brun de diverse nuante. alb cu puncte si pete verzi. • Citrinul. mai rar. albastru. bleu-verzui cu incluziuni de culoare neagra. portocaliubrun. violet. galben.Culori:incolor. violet. orange. galben. (silicat basic de magneziu. (silicat dublu de sodium si aluminiu). (bioxid de siliciu). Culori:cenusiu fumuriu pana la maro inchis si negru. 60 . violet. • Epidotul. (silicat basic de aluminiu si sodium). verde. Caracterizat prin pleocroism spectaculos astfel ca la lumina zilei are culoarea verde.

pana la cateva zeci de mii USD. verde si albastru. marimea. galben si incolor. Culori:de la incolor la galben si roz. • Coralul. portocaliu. pe care scoica incearca sa-l izoleze. (bioxid de siliciu). alb-argintiu. iar cand este alcatuit din perle de aceeasi marime se numeste choker. • Jaspul. incolor. Recodul apartine unui sirag alcatuit din 23 de perle cu diametrul de 16-20 mm. (silicat basic de aluminiu si sodium). Gema de coral apare ca urmare a secretiei calcaroase a unei specii de coelenterate (vietati marine). in special conifere. rosu.Colierele alcatuite din perle care scad treptat ca dimensiune spre capete. alb curat.(carbonat basic de cupru). • Fildesul provine din masa cornoasa a coltilor de elefant. albastruviolaceu. stralucirea. rosu inchis. Culori:violet. galben. bleugri sau chiar negre. (bioxid de siliciu). brun-negru. Apar ca urmare a patrunderii unui corp strain intre cochilie si mantaua scoicii. (silicat de alumini).Cand colierul este dublu se numeste incrucisat. verde. (silicat basic de calciu. secretand in jurul lui sideful. Culori: verse deschis pana la verde inchis. (florura de calciu). (silicat de cupru hidratat). brun. Culori: albastru. • Crizocolul. • Perlele sunt geme de origine organica care se formeaza in interiorul scoicilor de apa marina sau apa dulce. • Serpentinul. galben. • Chihlimbarul este o rasina fosila produsa de anumite specii de plante. (silicat de beriliu). brun. Culori: verde. Culori: albastru. Culori: alb-cenusiu. albastru pana la negru. albastru. denumit onix.care s-a vandut la casa de licitatie Sotheby’s in 1922 la suma de 2. rosu. Culori: violet. orientul si culoarea lor. aluminiu si fier). • Agatul.• Sodalitul. Are o culoare alb61 . • Malachitul. pot fi rotunde sau de forma neregulata (perle baroc) Pot fi montate sub forma de coliere sau pe bijuterii. rosu.Poate fi de culoare galbena in diverse nuante. Dupa culoare pot fi roze. crem. (carbonat basic de cupru). bogata uneori in saruri de fier. albastru-gri. alb. albastru-violaceu. de calitati exceptionale pot ajunge de la cateva sute de USD. (bioxid de siliciu). Coralul comun este de culoare rosie de diverse nuante. si mai rar albastru si negru. cu milioane de ani in urma. galben • Azuritul. portocaliu. se numesc in cascada. care-i da in acest caz culoarea rosie.3 mil.Culori:rosu sangeriu. verde.Perlele sunt appreciate dupa forma. auriu. • Fluorina. • Chiastolitul. USD. rosu inchis. • Perlele de cultura. brun-negru. albastru-gri. albastru-turcoaz. Dupa forma.Culori:rosu sangeriu.. Culoare verde-galbui. • Fenacitul. albastru. • Jaspul. albastru.

energizant.5 – 8 pe scara Mohs . O piatră naturală se evaluează prin patru caracteristici ( notate prin 4C) : A . Color = culoare ( claritatea. firabil Luminescenţa : de obicei nu prezintă luminescenţă Prelucrare : fatetat . O formă nu este neapărat mai bună decât alta . . curativ. dar înainte de a le simţi efectul asupra dumneavoastră. Primul pas în alegerea unei pietre este selecţia din multitudinea de forme existente. Pietrele au rol protector . Pietrele pot fi folosite pentru efectele lor curative . strălucirea culorii ) C. Briliantele rotunde de exemplu sunt cele mai populare şi considerate drept forma ideală a unui diamant. de aceea trebuie să ne alegem cu grijă bijuteriile. Are culoare galbena. galben-maronie.galbuie. opac Duritate : 7. protectoare. Istoric 62 . tăietura tipică “ smarald “ pietrele de bună calitate . cristalele trebuie purificate. • Bagaua provine din presarea la cald a placilor cornoase ale carapacelor de broasca testoasa marina. E important să nu se confunde forma cu tăietura . energizante . semipreţioase şi cristalele transmit o vibraţie specifică care intră sau nu în rezonanţă cu persoana care le poartă. Pietrele preţioase . Clarity = reprezintă incluziuni şi felul acestora. = 0.2 g ) B. Cut = tăietura ( gradul de perfecţiune al tăieturii ) D. SMARALDUL Culoare : verde – smarald Transparenţa : transparent până la translucid . Carat = greutatea exprimată în carate ( 1 ct. Pentru fiecare forma tăietura poate varia de la ideală la slabă. magice . ceea ce înseamnă că refracţia şi dispersia luminii vor varia în consecinţă.

iar multe dintre smaraldele excepţionale sunt păstrate în tezaure şi colecţii muzeistice. inimii . utilizat în tratarea ficatului . calcare . verdelit . filoane hidrotermale . Astrologie Apară nativii din zodiile Leu şi Rac . 63 . ascute mintea . Prelucrare Pietrele de bună calitate sunt prelucrate prin tăietura specifică “ smarald “ pietrele limpezi şi transparente sunt tăiate ca şi briliant . Imitaţii Smarald sintetic . spinel verde . Minerale asemănătoare Olivina . ochilor şi al ulcerelorgastrice . filtru Chelsea . filtru de smaralde . Denumirea de “ Smarald “ provine din latină : smaragdus preluat din greacă : smaragdos care are o origine mai îndepărtată din limba semită barraqtu “ piatră strălucitoare “ . Culoarea de neconfundat a pietrei este general acceptată ca definiţie pentru una dintre nuanţele de verde ( verde – smarald ). Nu se curăţă decât cu apă şi săpun . Roci gazdă Roci metamorfice . extras si folosit pentru bijuterii . Precauţii Din cauza fragilităţii extrem de mari . dublete de sticlă cimentate cu ciment colorat .Mai este numit şi regele pietrelor preţioase . dioptaz . tratează arsurile stomacale . Piatra se descarcă în apă curgătoare şi se reîncarcă la soare . aerofagia şi insomnia . smaraldul a fost cunoscut . smaraldul trebuie protejat de şocuri termice şi presiuni ridicate . Efecte tămăduitoare Întăreşte memoria . apatit . Identificare Determinări optice . amulete şi obiecte religioase încă de la începutul istoriei.

opac Duritate : 9 pe scara Mohs . utilizat în tratamentul lentorii mentale şi problemelor oftalmologice . În Antichitate şi în special în Evul Mediu i s-au atribuit puteri magice . firabil Luminescenţa : puternică . încă din Antichitate . sticlă . spinel . Imitaţii Corindon sintetic . gravat Minerale asemănătoare Spinel . caboson . turmalina roz ( rubelit ) . Prelucrare Fatetat .RUBINUL Culoare : roşu în diferite nuanţe Transparenţa : transparent până la translucid . Se spunea că rubinul îi apară pe credincioşi de diavol şi de ciumă . luminescenţă . pirop . apoi o reîncărcaţi pentru scurt timp la soare . care fortifică inima si redă vigoarea . Astrologie Apară nativii din Scorpion . Istoric Această piatră de un roşu intens a fost extrem de preţuită . Identificare Duritate . densitate . Rubinul era considerat piatra vieţii . granat . Descărcaţi piatra în apă rece . Rac . roşu – carmin Prelucrare : fatetat . turmalina . 64 . caboson . aspect . gravat . Efecte tămăduitoare Afecţiuni cardio – vasculare . Leu .

Fiecare a 10.Nawata Rubin ( SLORC R . care îi pot provoca schimbarea culorii . cu cit au mai putina culoare cu atit sint mai pretioase. Culoarea este unul din ele.dezvoltarea lor naturala in interiorul stridiilor este anevoioasa.Edward Rubin ( 167 Karat ) . in fiecare stridie se implanteaza o margea minuscula pe care stridia apoi o inveleste strat dupa strat formand in final perla. crem. Diamante fara pete sau defecte sint foarte rare si costa corespunzator. Astfel o perla de culoare alba poate dintr-un anumit unghi sa aiba reflexii roz. La fel ca si diamantele. Slefuirea este foarte importanta si are efectul cel mai mare asupra stralucirii acestuia.De – Long – Starrubin ( 100. lipsit de stralucire. pozitionarii. 496. marimii si tipului de pete sau defecte incluse.Rosser – Reeves – Rubin ( 138. cel mai mare Rubin ) .5 Karat .Precauţii Feriţi rubinul de temperaturi înalte . Chiar si un diamant perfect din punct de vedere al culorii si claritatii daca nu are o slefuire perfecta facuta intr-un mod professional poate arata sters. galben.000-a stridie produce o perla naturala.7 Karat ) . argintiu si negru. Roci gazdă Roci metamorfice . Rubine renumite . Greutatea/marimea este masurata in carate. Nu ridică probleme la curăţare dacă piatra nu prezintă incluziuni . valoarea lor creste proportional cu caratele. Claritatea este masurata pe baza numarului. Culoarea specifica a perlelor poate fi alb.32 Karat ) Friedensrubin ( Rubinul păcii ) ( 25 Karat ) Diamantele . Avind in vedere ca diamantele mari sint mai rare decit cele mici. 65 . Deasemenea acestea pot avea si culori secundare care apar cind lumina se reflecta dintr-un anumit unghi pe suprafata perlei. pegmatite şi aluviuni . roz. Perlele . In prezent majoritatea perlelor sint din cultura. Chiar si un pic de culoare poate sa influenteze stralucirea acestuia. perlele au criterii specifice pe baza carora se stabileste valoarea lor.clasificarea acestora si valoarea sint date de patru criterii folosite de bijutieri in evaluarea acestora.

dar si dumneavoastra acasa puteti revigora aceste bijuterii prin frecarea cu un material moale sau utilizind o solutie blanda din sapun si apa calda. cu cit perla este mai mare cu atit luciul sidefiu al acesteia este mai intens. Din acest motiv putem observa in timp reducerea in greutate a bijuteriilor din aur. sa vi se explice de unde provin si in ce mediu au fost obtinute. Perlele rotunde sint cele mai rare. Perlele de Tahiti sint produse de stridia "pinctada maxima" si desi sint numite "negre" ele au tente metalice si culoare identica minei de creion.0 mm. Bijuterii din aur Aurul este metalul din care inca din antichitate s-au confectionat bijuterii si accesorii de impodobire.Stralucirea/luciul sint date de straturile de nacru ale perlei care reflecta lumina. Bijutierul. Cu cit aceasta este mai rotunda cu atit valoarea este mai mare. Celelate metale pretioase (aurul galben sau alb) in momentul in care este zgiriat sau lovit o mica particica din acest material sare si se pierde. De aceea rugati sa vi se arate mai multe tipuri si dimensiuni de perle pentru a observa diferenta. Acest efect sidefiu difera nu numai in functie de marimea perlei dar si in functie de conditiile si locul unde a fost obtinuta. cele cu forme ovale sau asimetrice sint mai ieftine. Acest lucru nu este valabil in cazul platinii. Desi este un metal dur totusi este cel mai maleabil metal pentru confectionarea bijuteriilor..5 mm. In acest fel veti putea alege perla care sa vi se potriveasca. nu rugineste nu se corodeaza. Diferenta este vizibila cu ochiul liber chiar si unui neprofesionist. Singurul efect al folosirii de lunga durata a bijuteriilor de platina este instalarea unui efect patinat. se poate intimpla la unele exemplare sa existe zone imperfecte. fiind un material dur este folosit cu predilectie in producerea bijuteriilor cu diamante.8. Pentru a fi siguri de calitatea si puritatea bijuteriei din platina achizitionata este recomandat sa va uitati la marcaj (950 Plat). Nu se pateaza. Poate varia de la 3.0 . Bijuterii din platina Cea mai mare calitate a platinei este rezistenta si duritatea acesteia.7. in timp ce cele din zonele sudice (din zona Tahiti) pot atinge dimensiuni de 13 mm. 66 . Marimea perlei este deasemenea un factor important in stabilirea valorii acesteia. Tahiti sau zonele sudice sint cele mai rotunde. dar dorim sa mentiona ca perlele de Akoya pot avea 6. nacrul fiind format din straturi. doar 5% din aliaj este format din iridium sau paladiu.0 . Majoritatea bijuteriilor din platina au o puritate de 95%. In acest fel bijuteriile vor capata luciul lor specific si aspectul nou. Forma perlei este si ea un indiciu asupra calitatii si valorii acesteia. Suprafata trebuie sa fie perfect neteda pentru a fi de calitate. Nacrul este format din straturi din carbonat de calciu. Pentru informarea dumneavoastra perlele provenite din Akoya.

dar aliajul ii da o rezistenta mai mare fiind folosit cu preponderenta in confectionarea anumitor parti ale bijuteriilor care trebuie sa fie mai dure (incuietori). 24k = 100% aur 22k = 91. Aurul alb are aceleasi proportii de aur pur in aliaj la fel ca si cel galben. este sa o dati la bijutier pentru a renoi stratul exterior.7% aur 18k = 75% aur 14k = 58. cupru. Aurul de 18k contine in aliaj aproximativ 75% aur pur. Marcajul se face prin mentionarea a doua cifre urmate de "k". nichel. aeronautica si inginerie. rosu). In functie de grosimea stratului superior de rodiu pe parcurul purtarii intensive se va putea observa un unele locuri cum iese la suprafata aurul galben. galben.Aurul pur este mult prea moale pentru a fi folosit in confectionarea bijuteriilor deoarece nu ar rezista folosirii zilnice. Aurul rosu isi are culoare de la aliajul cu proportie mai mare in cupru Bijuterii din titaniu Titaniul este un material extrem de dur. Singura solutie de revigorare. cele mai intilnite fiind de 14k si 18k. culoarea fiind determinata de doi factori: tipul de metal folosit in aliaj si procentul de metal folosit in aliaj. zinc) pentru a-i da duritate si rezistenta. Numarul de carate indica puritatea sau ce procent din bijuterie este aur. asa fel incit se foloseste in aliaj cu alte metale (argint.7% aur Aurul poate fi de mai multe culori (alb. combinatia facindu-l mai dur si astfel potrivit pentru folosirea de zi cu zi a bijuteriilor. usor si rezistent la coroziune si a fost folosit inca de la inceputurile descoperirii lui in industia spatiala. un metal foarte dur si lucios.3% aur pur in aliaj fiind astfel si mai ieftin. Aurul galben il puteti gasi in mai multe variante. Fiind rezevat in exclusivitate acestor domenii de activitate ela fost folosit si in aliaj cu 67 . Pentru a obtine culoarea alba se "imbraca" intr-un strat de rodiu.3% aur 12k = 50% aur 10k = 41. astfel 24k reprezinta aur pur 100%. culoarea galbena nu este atit de intensa. Aurul de 14k este compus doar din 58. in cazul in care chiar nu doriti sa schimbati piesa de bijuterie.

A aparut recent in productia de bijuterii. conform declaratiilor abia le simt pe deget. iar datorita calitatilor sale a capatat repede popularitate. In cazul inelelor de titaniu acestea nu pot re-dimensionate deoarece metoda de prelucrare a metalului nu permite acest lucru. aceasta fiind suficienta a rezista in folosirea de zi cu zi a bijuteriilor. In special barbatii care suporta mai greu verighetele (atit psihic cit si fizic) sint placut impresionati de calitatile si confortul verighetelor din titaniu.alte materiale pentru a capata o duritate mai mare. Greutatea acestui material l-a facut atit de popular. este extrem de usor fiind aproximativ la 1/3 din greutatea aurului. Pentru bijuteriile din titaniu este de recomandat sa se apaleze la puritate 100%. Chiar daca pe parcursul purtarii pot apare mici zgirieturi prin o simpla slefuire sau polishare bijuteriile din titaniu isi capata imediat aspectul nou. 68 .

livrarea bunurilor efectuându-se după achitarea integrală a contravalorii mărfurilor contractate.de obicei in jos . fiind un document de incarcare in gestiune cu obiectele primite spre vanzare. cu plata eşalonată sub formă de avansuri. unde se poate vedea suma care a fost imprumutata.MIC DICŢIONAR DE TERMENI UZUALI ÎN ACTIVITATEA DE AMANETAR Achitarea unui contract de amanet Achitarea unui contract de amanet incepe prin cautarea contractului in lista de contracte (active. iar 69 . comisionul calculat (care poate fi compus din comisionul normal.5. Ajustare de preţ Ajustarea de pret se realizeaza la crearea unui contract de amanet. numarul contractului. Prin ajustarea pretului se urmareste ca pretul calculat pe baza obiectelor amanetate sa fie conform cu suma de bani de care are nevoie persoana care se imprumuta. comisionul de penalizare si eventual comisionul de punere la dispozitie). conditiile fiind specificate in actul aditional. neachitate. data crearii. Borderou de vanzari Persoanele impozabile care realizează activitate de vânzare de bunuri pe bază de contracte de vânzare-cumpărare către persoane fizice.clientul va trebui sa plateasca un comision mai mic decat cel corespunzator sumei calculate. Pentru mai multe detalii. de pretuitor sau persoana desemnata cu evaluarea obiectelor primite de la deponenti. Este un document de inregistrare in contabilitate. zilnic. etc) dupa numele clientului. Ajustand pretul . daca factura de livrare este intocmita ulterior. Achitarea contractului se face prin apasarea butonului « Achita ». Act aditional unui contractul de amanet Actul aditional unui contract de amanet reprezinta termenii in care se prelungeste acel contract de amanet. vezi "Contract de amanet". Borderou de intrare in consignatie Borderoul de primire a obiectelor in consignatie este un formular care serveste la centralizarea obiectelor primite spre vanzare in consignatie. in doua exemplare. nu au obligaţia să întocmească facturi fiscale pentru avansurile încasate decât la livrarea bunurilor. Aviz de insotire Avizul de insotire este documentul ce insoteste marfurile pe timpul transportului. Se intocmeste. etc. si se semneaza de acesta pentru predare si de gestionar pentru primirea obiectelor. se intra in pagina acestuia. cu penalizari.In momentul gasirii contractului ce se doreste achitat.

pentru fiecare zi ramasa din contract. 70 . Contratul de amanet este un contract prin care datornicul remite creditorului său un lucru mobil spre siguranta datoriei. greutatea si masura lor. specia si natura lucrurilor amanetate sau o descrierea in legatura cu calitatea. Configurari de tipuri obiecte pentru amanet La sediu se introduce lista cu obiectele ce pot fi amanetate şi care vor putea fi alese apoi la „Tipul obiectului” la momentul crearii unui contract de amanet. Comision de punere la dispozitie Comisionul de punere la dispozitie este comisionul pe care clientul il plateste catre casa de amanet la restituirea imprumutului. In situatia in care termenul expira. ce ramane in posesia creditorului amanetar. Contractul de amanet da creditorului dreptul de a fi platit din lucrul amanetului. atunci cand persoana care s-a imprumutat restituie casei de amanet inainte de termen suma datorata conform contractului. cu preferinta inaintea altor creditori. ce enunta suma datorata. Recuperarea garantiei se poate face doar dupa restituirea imprumutului si a dobanzii aferente. comisionul de penalizare este egal sau mai mare decat comisionul normal. pentru zilele ramase din contract acest comision poate fi inlocuit de comisionul de punere la dispozitie (care de obicei este mai mic de cat comisionul normal). fapt ce trebuie realizat in termenul stabilit prin contract. atunci cand restituie imprumutul inainte de termenul prevazut in contractul de amanet. De obicei. Obiectul contractului il constituie acordarea unui imprumut ce urmeaza a fi garantat cu un anumit bun (de regula mobil). bunul amanetat devine proprietatea creditorului amanetar pana la concurenta valorii creantei si a celorlalte obligatii. Prestatorul (creditorul amanetar) trebuie sa indeplineasca anumite conditii speciale pentru a putea incheia astfel de contracte. Contractul de amanet este un contract de creditare temporara incheiat intre o persoana juridica (creditor amanetar) si o persoana fizica denumita debitor amanetar. Contractul de amanet este un act inregistrat. Comision de penalizare Comisionul de penalitati este comisionul perceput de casa de amanet pentru fiecare zi cu care clientul intarzie sa achite contractul.pentru avansurile încasate taxa pe valoarea adăugată se colectează pe bază de borderou de vânzare (încasare). Totusi. Comision normal Comisionul normal este comisionul pe care il percepe casa de amanet pentru fiecare zi in care contractul de amanet este valabil. inclusiv sa detina un aviz emis de catre BNR.

care cuprinde stocul şi soldul de bijuterii provenite din contractele de amanet nereziliate. cercei. dar se poate si ajusta). se cauta sau se adauga un client in baza de date de clienti. apoi aceasta se selecteaza. toate configurarile. de vanzari. localitate. precum şi mişcările de bijuterii la sediu: niruri care se crează după ce bijuteriile au fost prelucrate de bijutier. prenume. suma ajustata nu poate depasi 25% din valoarea calculata). Contractul de amanet se realizeaza automat. vechi). prin simpla apasare a butonului « Creaza contract nou » se inregistreaza in baza de date datele contractului. date CI. acesta poate fi introdus imediat in baza de date. Dupa ce toate datele de mai sus au fost completate. după ce au fost trimise înapoi la sediu. Valoarea totala se poate ajusta in jos sau in sus (dar in cazul ajustarii sumei in sus. impreuna cu datele sale de identificare: nume. tipul aurului (nou. In cazul in care avem de-a face cu un client nou.In cazul in care ne aflam intr-o perioada de promotie (stabilita de la sediu). Copia de siguranta a bazei de date Siguranta datelor este un aspect cheie de care se va avea grija . De asemenea. pandantiv. din meniul "Configurari" de la sediu. Apoi se alege durata contractului. Din acest moment va incepe calcularea automata a comisioanelor de catre program. dupa caz. 71 . rapoarte. se va putea face o copie a bazei de date oricand se doreste. se poate acorda o reducere de comision in functie de cantitatea de aur amanetata. iar data de achitare se calculeaza automat de catre program. Astfel.Obiectul principal de activitate prevazut in Actul Constitutiv al prestatorului trebuie sa fie cel prevazut de Codul CAEN 6492 Alte activitati de creditare. avize de insoţire care se creaza atunci când transferăm bijuterii la punctele de lucru sau cand retrimitem bijuteriile la alt punct de lucru. specificand pentru fiecare dintre acestea: tipul obiectului (ex: bratara. la care trebuie mentionat expres: “amanet” sau “gaj”. Fisa de magazie pentru sediu Acest raport este format de fapt din 3 fişe de magazie:  fişa de magazie a bijuteriilor. pentru clientii vechi este posibil sa se acorde reducere de comision in functie de valoarea amanetata de acestia pana in monentul curent. gramajul (brut. documente. etc). etc. adresa. Aceasta copie de siguranta va contine toate datele legate de contracte si obiectele provenite din contracte. Dispozitie de plată(incasare) Dispozitia de plata este un ordin scris prin care se dispune incasarea unei sume. impreuna cu anexele ce cuprind obiectele amanetate si imputernicirea conform contractului. caratajul. Crearea unui contract de amanet La crearea unui contrat de amanet. CNP.Se adauga unul cate unul in program obiectele amanetate. inel.

Valoarea vramajului brut este valoarea reala a intregului obiectului cantarit. comisionul. codul clientului. si pretul pe gram. dispozitii de plata dispozitii de incasare. procese verbale. care cuprinde cantitatea de ambalaje aflată in magazie. niruri si transferuri de ambalaje (avize de insotire). contracte si acte aditionale. valorilor de vânzare şi valorilor de intrare. valoarea de intrare. valoarea imprumutului. karatajul. care cuprinde stocul şi soldul de aur fragmentar din magazie. totalul de achitat. ca o consecinta a faptului ca in general casele de amanet exclud din gramajul brut acele parti ale obiectului pe care nu le considera garantii pentru acordarea imprumutului catre client. facturi bijuterii. numele clientului. Lista inventar contracte Inventarul de contracte se creaza pentru o zi anume si contine lista cu contractele active la fiecare punct de lucru. gramajul. Gramaj reevaluat Gramajul reevaluat este gramajul rezultat printr-o evaluare ulterioara a obiectului amanetat. Gramaj ajustat Gramajul ajustat este rezultatul modificarii gramajului brut. Liste documente Sunt disponibile si alte rapoarte in vederea vizualizarii si/sau tiparirii la magazine in orice moment: note de intrare-receptie. precum şi mişcările de aur fragmentar: niruri care se crează după ce bijutierul a stabilit ca este aur fragmentar. eventual in urma degradarii de o anumita natura a obiectului. Pentru fiecare punct de lucru este calculat totalul pentru ultimele 4 coloane iar la sfarsitul raportului sunt calculate totalurile pe firma. fisa de magazie a aurului fragmentar. facturi fragmente. avize de insotire. numărul şi data recepţiei. Gramaj brut Gramajul brut este gramajul rezultat din cantarirea unui obiect. Raportul conţine lista cu bijuteriile care se află in magazia fiecarui punct de lucru: denumirea bijuterie.  fişa de magazie a ambalajelor. Lucrul cu banca Se pot inregistra in platforma toate operatiile care se fac prin banca. Lista inventar bijuterii Inventarul de bijuterii se crează pentru o si anume şi pentru un punct de lucru pe care îl selectăm din lista cu punctele de lucru. La sfîrşit raportul conţine şi totalul gramajelor. astfel incat toate aceste date sa poata fi centralizate . facturi de vânzare către alte firme. valoarea de vânzare. chitante. borderouri consignatie. total gramaj echivalent la 14K. 72 .

comisioanele de penalizar si comisioanele de punere la dispozitie. Unele dintre aceste configurari se pot face chiar si pentru fiecare magazin in parte. Prelungirea contractului se face prin apasarea butonului « Prelungeste ». republicata.In cadrul prelungirii. respectiv vanzator. în secţiunea „Modificare preţuri” avem posibilitatea sa modificam preţurile de vânzare ale bijuteriilor aflate la punctul de lucru. cu penalizari. aceste inregistrari nu vor trebui sa fie adaugate manual. comisionul de penalizare si eventual comisionul de punere la dispozitie) corespunzator prelungirii contractului. corespunzator marfurilor comercializate. acesta fiind valabil in continuare pentru numarul de zile alese pentru prelungire. respectiv al sediului. iesiri. Monetar Monetarul este un document justificativ pentru evidentierea la sfarsitul zilei a numerarului existent in casierie.Se selectează punctul de lucru.Aceste modificari sunt înregistrate şi în raportul de gestiune al punctului de lucru respectiv. Astfel. se creaza un act aditional la contractul initial. neachitate. Se apasă butonul „Modifică preţuri” si se salvează astfel modificările făcute. Ca rezultat. transferuri) vor crea automat inregistrari in registrul de casa al fiecarui magazin. Pe baza lui se preda contribuabilului numerarul incasat prin casa de catre casier. data crearii. unde se poate vedea suma care a fost imprumutata. etc. prin simpla selectare a clientului pentru care se doreste modificarea datelor persoanale. Modificarea datelor unui client Datele clientilor pot fi actualizate oricand. si magazinele de vanzari de bijuterii si amanet sunt obligate sa intocmeasca zilnic si sa pastreze acest formular. Modificari de pret la amanet si vanzari La sediu.Dupa ce s-a gasit contractul care se doreste achitat. prin crearea unui proces verbal. comisionul calculat (care poate fi compus din comisionul normal. numarul contractului. se intra in pagina acestuia. si apoi modificarea campului/campurilor dorite. Prelungirea unui contract de amanet Se cauta contractul in lista de contracte (active. Modificari de comisioane pentru amanet La sediu se pot configura comisioanele normale.In conformitate cu Legea contribuabililor nr. 82/1991. etc) dupa numele clientului. apoi se modifică preţurile din lista de bijuterii de la punctul de lucru respectiv. se 73 .Lucrul cu casa Toate operatiile in care sunt implicate miscari de bani (intrari. NIR (nota de intrare receptie) Nota de intrare receptie este documentul in care sunt specificate: inventarul faptic cantitativ si indeplinirea conditiilor standard de calitate.

si toate acestea sunt avidentiate si pentru ambalaje. situatia contractelor (imprumut acordat. Raport despre activitatea firmei Contine totalul comisioanelor incasate. Observatie : Se pot face pana la 50 de prelungiri de contract initial. numărul contractului. Sunt aici la intrari: receptiile ce se fac pe baza avizelor cu care se primesc bijuteriile de la sediu. si reflecta doar miscarile aferente bijuteriilor ce au deja pret de vanzare (bineinteles la pretul de vanzare nu la pretul lor de intrare). stoc ambalaje. precum şi reducerea acordată. Acest raport se creaza pentru un interval cuprins intre doua date calendaristice. procesele verbale de modificare de pret. vanzari bijuterii. Raport contracte cu obiecte supraevaluate Se creaza pentru un interval de timp cumprins intre doua date calendaristice şi cuprinde lista de contracte din acea perioadă care contin obiecte pentru care valoarea ajustată este mai mare decât valoarea bruta. Raport comisioane incasate de la clienti Acest raport cuprinde lista de clienţi care au achitat comisioane în perioada de timp aleasă. vanzari ambalaje. numele clientului. sold deschidere si sold inchidere contracte). 74 . separat fata de cea din contractul initial. data contractului şi comisionul inacasat. la modificarea pretului unui/unor obiecte. stoc bijuterii. imprumut incasat. Raportul cuprinde următoarele informaţii: codul clientului (codul din baza de date). cat si de la sediu la punctele de lucru. totalul transferurilor de bani. Raport contracte cu reducere de comision Se creaza pentru un interval de timp cumprins intre doua date calendaristice şi cuprinde lista de contracte cu reducere de comision care s-au creat în perioada respectivă. Proces verbal de modificare de preţ Procesul verbal de modificare de pret este doucmentul prin care. data. Raportul se crează pentru un interval de timp cuprins intre doua date calendaristice. atat de la punctele de lucru la sediu. Raport de gestiune Raportul de gestiune se foloseste doar la nivelul punctelor de lucru (nu si la sediu). numărul contractului.poate da o reducere a comisionului. respectiv la iesiri trebuie sa apara in afara vanzarilor avizele de retrimitere a bijuteriilor la sediu (acelea care nu se vand intr-o anumita perioada). se specifica valoarea acestora dinaintea modificarii si cea in urma modificarii pretului. Se afisează dupa fiecare client şi totalul comisioanelor achitate.

si aparitia in coada de asteptare de transferuri de la sediu a unui rand nou. Se alege magazinul unde dorim să 75 . bijuteriile care prezinta defecte sau bijuteriile care se doresc a fi vandute in cadrul altui magazin.Raport cu operatiile contabile Se poate genera fisa sah pentru fiecare dintre punctele de lucru (inclusiv sediul).  se vor realiza urmatoarele documente: nota de intrare-receptie la magazin. Aceste inregistrari contabile pot fi descarcate intr-un program de contabiltate si prelucrate mai departe. Returul la sediu al bijuteriilor nevandute Bijuteriile de la un magazin care nu s-au vandut. culoare. Astfel se poate stabili soldul de la casa. Rezultatul este crearea automata a unui aviz deinsotire. Pentru a transfera bijuterii la sediu:  dintre bijuteriile ce se gasesc in magazin.După efectuarea operaţiei de cumpărare de ambalaje. avizul de insotire marfa si borderoul de intrare in consignatie. pot fi transferte inapoi la sediu. bijuteriile rezultate din contractele neonorate vor trece prin mai multe operatii specifice (in functie de modul de lucru al fiecarei case de amanet):  recantarire si marcare (daca este nevoie).  scrierea caracteristicilor fiecarui produs (marime. totalul plăţilor şi soldul pentru fiecare zi din perioada dorită. sex. etc). la sfarsitul fiecarei zile. se aleg bijutriile de transferat. pentru un interval de timp cuprins intre doua date calendaristice. Receptia de bijuterii din contracte Atunci cand ajung pentru prima data la sediu. Transfer ambalaje la magazine În secţiunea “Transfer ambalaje magazine” se poate realiza un aviz de insoţire pentru ambalajele care se transferă la magazine.  se apasa butonul « Transfera ».  se selecteaza delegatul care va face transportul bijuteriilor. corespunzator acestui transfer. Registru de casa la nivel de firma Acest document se crează pentru un interval cuprins intre doua date calendaristice şi cuprinde punctele de lucru şi pentru fiecare dintre acestea: totalul încasarilor. Toate inregistrarile registrului de casa sunt facute pe baza documentelor justificative. Registrul de casa Registrul de casa este un document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor. acestea pot fi transferate la magazine pentru a fi vândute.

Realizarea transferului contractelor si a aurului din contracte la sediu se face astfel:  Se filtreaza contractele care se doresc transferate (dintre cele transferabile).  Crearea avizului de insotire a acestora catre sediu.transferăm ambalajele. contractul va putea fi automat regasit in lista de contracte transferabile. Transferul contractelor la sediu este o operatie complexa. acesta devine transferabil la sediu. se alege delegatul şi se introduc cantiţatile pe care dorim să le transferam. Valoare bruta Valoarea bruta este valoarea pe care o are un obiect in urma cantarii acestuia. la magazinul respectiv se creaza o coada de asteptare a acestui transfer. Transferul unui contract la sediu Atunci cand un contract devine neonorat. 76 .Cantitaţile transferate se scad din fisa de magazie a ambalajelor. la sediu va fi deja vizibil acest transfer in progres.  Se alege delegatul care va insoti aceste contracte la ediu. care va putea fi receptionat din momentul in care delegatul va ajunge cu obiectele la sediu.Din acest moment obiectele sunt gata pentru a fi vandute in cadrul magazinului. printr-un singur click. apoi apăsăm butonul “Transferă” si se creaza astfel avizul de insoţire marfă. conform cu pretul pe gram al obiectului respectiv.La sosirea la magazin cu bijuteriile a delegatului de la sediu. astfel ca acest transfer apare in progres in aceasta coada de asteptare a transferurilor. generat automat. Valoare ajustata Valoarea ajustata este valoarea rezultata din modificarea valoarii brute a unui obiect. utilizatorul de la magazin poate verifica avizul de insotire de la delegat si il poate confrunta cu avizul de insotire generat la sediu de catre program. care presupune realizarea automata a urmatoarelor documente:  Crearea notei de intrare-receptie la magazin pentru obiectele din contracte. Astfel. Transferul bijuteriilor la magazine Atunci cand se trimit bijuterii de la sediu catre un magazin.Rezultatul receptiei obiectelor este un aviz de intrarereceptie a obiectelor la magazin. si care poate fi listat de catre utilizator.  Se apasa un singur buton « Trasnfera contractele selectate ». La initierea acestui transfer.Receptia obiectelor se face automat.

 Se adauga cate un obiect spre vanzare (automat prin citirea codului de bare).  Se apasa butonul « Creaza vanzare ».  Se selecteaza cantitatea de ambalaj spre vanzare. atunci programul va recunoaste automat obiectul.O vanzare de bijuterii se face in felul urmator:  Se scrie numarul bonului fiscal corespunzator vanzarii. 77 . pretul sau gramajul acestora.  Se scrie numarul bonului de casa.  se apasa butonul « Vanzare ». acestea pot fi vandute om cadrul magazinului. Vanzarea de ambalaje se realizeaza in doar cativa simpli pasi:  Se selecteaza categoria de ambalaj din care face parte ambalajul care se vinde. acestia neavand nici o posibilitate de a modifica vreuna dintre caracteristicile bijuteriilor vandute.Vanzarea de ambalaje la magazine Amablajele care se gasesc in magazin pot fi oricand vandute (eventual impreuna cu bijuteriile). Vanzarea de bijuterii second-hand Din momentul primirii bijuteriilor de la sediu la magazin. Acest lucru este foarte util in prevenirea fraudelor provenite de la angajati. Observatie: in cazul in care se foloseste un cititor de coduri de bare.

de siguranţă.etc. în funcţie de specificul locului de muncă. introductiv. Normele generale de protecţie a muncii cuprind următoarele aspecte: . NORME DE SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI STINGERE A INCENDIILOR Legislaţia prinvind igiena şi normele de protecţie a muncii în conformitate cu specificul locului de muncă Protecţia muncii este ansamblul de acţiuni şi măsuri care au ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă şi prevenirea accidentelor de muncă sau a îmbolnăvirilor profesionale. studenţilor. Protecţia muncii este reglementată prin următoarele acte normative: Constituţia României. încălţăminte.etc. Legea protecţiei muncii. care se face tuturor angajaţilor la intervale de timp stabilite prin norme. . . 78 . Normele de protecţie a muncii. Instructajul de protecţie a muncii poate fi: 1. de semnalizare.). la locul de muncă. mânuşi.lucrătorii trebuie să poarte echipament de protecţie specific fiecărui loc de muncă (halat.6. 3.etc. elevilor. periodic.mesele de lucru şi scaunele trebuie să asigure înălţimea optimă a planului de lucru în funcţie de specificul muncii şi înălţimea fiecărui executant. 2.instructaj care se face de conducătorul procesului de muncă. Nerespectarea lor poate atrage sancţiuni scrise.utilajele trebuie să fie dotate cu dispozitive de protecţie.normele specifice se stabilesc pentru fiecare ramură a activităţii şi pentru fiecare tip de activitate sau loc de muncă la începutul activităţii. pecuniare (bani) sau penale. Standardele de protecţie a muncii. care se face celor nou încadraţi în unitate. . Hotărârile Guvernului. Măsurile de protecţie a muncii au caracter de lege şi sunt obligatorii pe tot teritoriul României.

umiditatea aerului. În domeniul igienei muncii sunt elaborate reguli de apărare a sănătăţii omului şi modalităţi de aplicare a lor. . în funcţie de specificul muncii se referă la întreţinerea echipamentului de protectie. caustice.interzicerea consumului de băuturi alcoolice.etc. .Pulberi industriale: praf de carbon. inflamabile. asfixiile. 79 . lipotimiile. slăbirea rezistenţei organismului.Igiena muncii este ramura medicinii umane care studiază legătura dintre om şi mediul înconjurător şi normele de păstrare a sănătăţii în procesul muncii. Agenţii nocivi sau noxele (agenţi cu acţiune dăunătoare asupra omului) provoacă: reducerea capacităţii de muncă. .spălarea mâinilor ori de câte ori este necesar (obligatoriu înainte de servirea meselor şi după folosirea grupurilor sanitare.evitarea spălării mâinilor cu benzină. Conducătorii proceselor de muncă trebuie să cunoască şi să aplice măsurile de igienă a muncii pentru a realiza o amibianţă de lucru favorabilă sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.Zgomote şi vibraţii. ciment.schimbarea lenjeriei de corp după transpiraţie abundentă. .Radiaţii. . azbest. iluminat necorespunzător.control medical periodic. şocurile termice. b) Igiena îmbrăcămintei.Chimice: subsanţe chimice.etc. intreţinerea şi ventilarea încăperii unde se desfăşoară activităţile. Clasificarea noxelor: . 2. bolile profesionale. circulaţia şi calitatea aerului. Igiena locului de munca se referă la curăţenia. . explozive..Factori de microclimat: temperatura. . . motorină. Agenţii nocivi sunt specifici mediului fizic de muncă.Igiena individuală curpinde: a) Igiena corporală: . Igiena individuală şi starea de sănătate a echipei de lucru 1. vătămarile grave.

paturi. marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate. Se va cunoaşte locul exact al gurilor de incendiu şi al furtunelor. Igiena mediului se referă la protecţia celor din jur (oameni. exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor tehnologice. Cauzele incendiilor pot fi: umane (provocate. întocmirea planului de depozitare a bunurilor materiale inflamabile. tehnice accidentale (scurtcircuitele. apa. În cadrul unităţilor comerciale unde se concentrează un volum important de materiale inflamabile şi există potenţiale focare de incendiu. prelucrarea normelor referitoare la prevenirea incendiilor. intocmirea planurilor de evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu. animale) faţă de agenţii nocivi. 80 .etc. sănătatea. existenţa tablourilor de distribuţie şi interzicerea accesului persoanelor neautorizate. găleţi. Igiena.etc. vegetaţie. Normele şi măsurile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor se referă la: existenţa regulamentelor de ordine interioară. organizarea alarmării. anunţării şi stingerii incendiilor la locul de muncă. dotarea cu mijloace de combatere a incendiilor: extinctoare. electrice. La instalaţiile electrice se vor folosi extinctoare de tip uscat. proiectarea. constituirea echipelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor. de transport. lopeţi. substanţele chimice. instruirea personalului în problemele prevenirii şi stingerii incendiilor este parte integrantă a prevederilor contractului de muncă. scânteile). Respectarea cu stricteţe a normelor de igienă individuală şi colectivă este obligatorie pentru lucrătorii comerciali din sectorul alimentar.etc. lăzi cu nisip. Ex: agenţii economici care emană fum sau diferite reziduuri poluante.3. naturale (trăznetul). Materialele utilizate la stingerea incendilor sunt: nisipul. de ventilaţie. interzicerea fumatului în medii periculoase. paza şi normele PSI la locul de muncă Incendiul este focul de mari proporţii cu efecte distrugătoare (devastatoare) ce poate afecta oamenii sau imporante bunuri materiale. şi din neglijenţă).

Salvatorul poate fi orice persoană care are la bază un instructaj minim corespunzător. Este necesar un examen medical.acoperiţi rana şi opriti sângerarea.etc.zona afectată se ţine în repaus. Însuşirea tehnicii de prim ajutor constituie o obligaţie şi o datorie cetăţenească izvorâtă din umanism.aplicaţi un bandaj elastic strâns. contravenţional sau penal în funcţie de gravitatea şi complexitatea situaţiei. A fi salvator implică o deosebită responsabilitate. Refuzul de a acorda primul ajutor este o gravă abatere etică şi morală. folosirea unor utilaje electrice defecte. . electrocutarea. Bandajele trebuie să fie aplicat solid şi sigur. . dar nu prea strâns ca să pună în pericol circulaţia sângelui. accidentarea din cauza neglijenţei utilizării cuţitelor. apă cu săpun sau cu o soluţie de curăţat rănile. Tăieturile mici pot fi tratate cu apă curată. Modalităţile de acordare a primului ajutor sunt diferite în funcţie de felul accidentului.ridicaţi piciorul în sus. aparatelor de divizat mezeluri. 81 . .Provocarea incendiilor şi nerespectarea măsurilor prevăzute de legislaţie se sancţionează disciplinar.scadeţi temeratura prin aplicarea pachetelor cu gheaţă pe bandaj. Securitatea muncii în unităţile comerciale Sursele de accidente în activitatea comercială sunt multiple: nerespectarea regulilor de protecţie a muncii şi stingere a incendiilor. . Primul ajutor în cazul rănilor prin tăiere: .preveniţi întreruperea circulaţiei. Marginile deschise ale unei tăieturi trebuie să fie puse cap la cap înainte de acoperirea tăieturii cu un bandaj sau comprese.transportaţi rănitul la medic sau la spital. Primul ajutor reprezintă un complex de măsuri de urgenţă care se aplică în cazul accidentelor înaintea intervenţiei cadrelor sanitare. curaj şi prezenţă de spirit. pentru reducerea durerilor. După acordarea primului ajutor. Primul ajutor în cazul de entorse ale gleznei: . brânzeturi.

Primul ajutor în caz de electrocutare: scoateţi victima de sub influenţa curentului electric. dacă victima este conştientă. acoperiţi rana. acoperiţi rana. reanimaţi victima. imobilizaţi pe cât posibil partea accidentată. observaţi şi verificaţi respiraţia. daţi-i cărbune medicinal. Primul ajutor în caz de otrăvire: provocaţi voma. preveniţi întreruperea circulaţiei. la spital. Aceasta se poate întâmpla uneori în cazul unei fracturi şi atunci capsula este afectată şi nu încercaţi să puneţi la locul ei articulaţia dizlocată Primul ajutor în cazul fracturilor: acoperiţi rana şi opriţi sângerarea. stingeţi focul.Luxaţiile Capul unei articulaţii poate ieşi din lăcaşul său. Primul ajutor în cazul arsurilor: răciţi zona rapid cu apă rece. transportaţi cu atenţie accidentatul la spital sau medic. 82 . transportaţi victima la medic sau spital. stropiţi-o cu apă rece. transportaţi accidentatul la medic sau spital. transportaţi victima la medic. daţi-i să bea multă apă.

.C........ · Clienţii sunt salutaţi cu respect........ · marcarea obiectelor amanetate destinate vânzării......... Scopul postului: titularul postului se ocupă în principal cu evaluarea bunurilor aduse în gaj de către clienţi...... Negocierea se realizează în limitele prevăzute prin afişare la loc vizibil.... Denumire post: Amanetar (cod COR 421401) Nume şi prenume ocupant: .. în conformitate cu regulile şi normele de conduită..L...... · încheierea contractului de amanet......... · depozitarea obiectelor amanetate....FIŞA POSTULUI DE AMANETAR FIŞĂ de POST aferentă contractului de muncă nr. negocierea preţului......... · aprecierea uzurii obiectului... Activităţi principale: · completarea documentelor de amanet..... ... · negocierea preţului obiectelor... Supervizare: Relaţii funcţionale: cu ceilalţi angajaţi ai firmei pentru obţinerea de date şi informaţii legate de specificul activităţii sale. Primeşte clienţii · Clienţii sunt întâmpinaţi cu politeţe la intrarea în casa de amanet... · comercializarea obiectelor...... B&I Education Resources S.. · completarea registrului de casă..... 83 ...... · prelungirea duratei contractului de amanet...... termenului.. din data de ............ şi conform dispoziţiilor angajatorului Departament: Vânzări Subordonare: ...... Locul desfăşurării muncii: la sediul S.. · lichidarea contractului de amanet........ duratei contractului şi comisionului aferent care se înregistrează în contract..... Sarcini şi îndatoriri specifice: Comunicarea interpersonală 1......R..

pentru colectarea informaţiilor necesare satisfacerii cerinţelor acestuia. Asigură igienizarea locului de desfăşurare a activităţii · Îndepărtarea prafului din camera de lucru şi de pe mobilier se face cu materiale adecvate. · Pregătirea materialelor şi instrumentelor necesare lucrului se face cu atenţie. în vederea satisfacerii exigenţelor formulate. · Solicitarea unor amănunte de la client se face cu răbdare. · Curăţarea biroului de lucru se face cu răbdare şi responsabilitate. · Informaţiile transmise sunt corecte şi răspund solicitării clienţilor. conform procedurii specifice. · Curăţarea de praf a calculatorului de birou /PC-ului se face cu conştiinciozitate şi atenţie. 3. respectând procedura. şefului direct. · Spălarea vitrinei se face cu îndemânare şi operativitate. Stabileşte cerinţele beneficiarilor · Cerinţele clienţilor sunt stabilite prin utilizarea unui limbaj adaptat pentru transmiterea şi primirea corectă şi fidelă a informaţiilor. încurajându-se libera exprimare a opiniilor. Aplică dispoziţiile referitoare la protecţia unităţii Scoaterea din funcţiune/activarea sistemului de pază/alarmă se face conform instrucţiunilor firmei. 84 . în vederea expunerii acestora în vitrină. opiniile şi sesizările acestora sunt rezolvate cu promptitudine / comunicate operativ. iar dificultăţile de comunicare sunt înlăturate cu calm. · Eventualele disfuncţionalităţi ale sistemului de protecţie sunt comunicate cu promptitudine şefului direct. · Activarea sistemului de supraveghere video se face cu operativitate. 2. Organizarea locului de muncă 1.2. adecvat interlocutorului. Furnizează informaţii · Informaţiile sunt furnizate printr-un limbaj de specialitate. · Verificarea funcţionalităţii balanţei se face cu rigurozitate. · Clientul este ascultat cu atenţie. după caz. Pregăteşte locul de muncă pentru primirea clienţilor · Scoaterea din seif a obiectelor destinate vânzării se face cu grijă. · Eventualele divergenţe cu clienţii. 3.

4. · Semnarea documentului se face la locul specificat. · Verificarea documentului redactat se face cu rigurozitate şi atenţie. Pregăteşte documentul · Datarea documentului se face corect şi citeţ. · Preţul oferit se încadrează într-o marjă de siguranţă acceptabilă intereselor firmei de amanet. Analizează obiectul de amanetat · Analizarea obiectului de amanetat se realizează prin mijloace tehnice specifice. cu promptitudine. cu atenţie. · Pregătirea numărului de exemplare ale documentului se face adecvat prevederilor regulamentului intern. · Eventualele deficienţe constatate sunt comunicate clientului. Completează registrele · Completarea registrelor se face corect şi citeţ. · Verificarea caracteristicilor obiectului se realizează fără să aducă prejudicii /deteriorare obiectului. 85 . Identifică tipul de document · Identificarea tipului de document se face corect. · Completarea registrelor se face cu promptitudine.· Aranjarea registrelor necesare se face la loc accesibil. în condiţii siguranţă. Completează documentul · Completarea documentului se face corect şi complet. Susţine oferta de preţ al obiectului de amanetat · Preţul oferit este adecvat rezultatului evaluării. Aranjează obiectele aflate în amanet · Aranjarea obiectelor aflate în amanet se face în funcţie de data scadentă. Negocierea preţului obiectelor 1. la toate rubricile acestuia. · Identificarea tipului de document se face adecvat tipului de operaţiune de efectuat. cu responsabilitate. conform prevederilor regulamentului intern. · Pregătirea documentului se face cu conştiinciozitate. în timp util 3. · Completarea registrelor se face cu conştiinciozitate. 4. · Obiectele ambalate sunt inscripţionate adecvat tipului acestora. 2. Completarea documentelor de amanet 1. · Calitatea obiectului este apreciată cu atenţie şi rigurozitate. · Aranjarea obiectelor se face adecvat. · Identificarea tipului de document se face cu respectarea prevederilor regulamentului intern al firmei. 2.

Încheierea contractului de amanet 1. în limitele de competenţă acordate de către patron. · Eliberarea sumei amanet se face conform procedurii interne a firmei. · Analizarea solicitării se prelungire a contractului se face în raport cu sumele împrumutate. · Negocierea cu clientul a sumei amanet se face adecvat caracteristicilor obiectului în cauză. · Înregistrarea datelor referitoare la obiect se face corect şi complet. 3. · Înregistrarea datelor referitoare la obiect se face conform prevederilor procedurii specifice din firmă. Calculează comisionul sumei împrumutate · Calcularea comisionului se face corespunzător sumelor acordate. · Eliberarea sumei amanet se face pe bază de contract-dispoziţie de plată.amanetar. · Posibilităţile de prelungire a contractului sunt analizate potrivit cerinţei clientului şi politicii firmei. Eliberează suma amanet · Eliberarea sumei amanet se face conform prevederilor din contract. Completează contractul de amanet · Verificarea datelor referitoare la client se face conform prevederilor procedurii specifice. · Calculul comisionului se face corect. 4. de prelungire a contractului de amanet este analizată cu atenţie şi discernământ. Analizează solicitarea de prelungire a contractului · Solicitare clientului. 3.· Oferirea preţului se face în funcţie de solicitarea clientului. · Acceptul de preţ al clientului este obţinut conform termenilor negocierii. Negociază suma amanet cu clientul · Negocierea cu clientul a sumei amanet se face argumentat şi cu politeţe. · Eliberarea sumei amanet se face în baza semnăturii client. · Neîndeplinirea eligibilităţii clientului este transmisă acestuia cu politeţe 2. Prelungirea duratei contractului de amanet 1. · Comisionul calculat este consemnat corect în contractul de amanet. · Eventuale neclarităţi sunt lămurite cu operativitate. Verifică eligibilitatea clientului · Identificarea datelor personale ale clientului se face prin studierea atentă a actelor prezentate de acesta. 86 . · Suma amanet este eliberată împreună cu formularul de contract completat.

cu argumente clare adecvate politicii firmei. · Reanalizarea prevederilor din contract se face conform prevederilor procedurii interne şi a politicii firmei. Reanalizează prevederile din contract · Reanalizarea prevederilor din contractul de amanet se face cu atenţie şi discernământ. Comunică clientului condiţiile de prelungire · Comunicarea clientului a condiţiilor de prelungire a contractului de amanet se face cu operativitate. 2. · Recalcularea comisionului se face conform procedurii interne a firmei. 87 . Recuperează sumei amanet · Suma amanet este recuperată corespunzător prevederilor din contractul de amanet. 3. · Recalcularea comisionului se face respectând cu rigurozitate politica firmei. · Recuperarea sumei amanet se face conform procedurii interne a firmei · Documentele specifice sunt eliberate corect. cu responsabilitate şi cu operativitate. 4. Recalculează comisionul · Recalcularea comisionului se realizează conform datelor din contractul de amanet.· Prelungirea contractului de amanet este analizată adecvat nevoilor exprese ale clientului. · Prevederile din contract sunt analizate cu responsabilitate. Returnează obiectul/obiectele amanetat/e · Returnarea obiectului/obiectelor amanetate se face cu operativitate şi precizie. · Completarea notei de prelungire se face conform procedurii specifice. · Comunicarea clientului a condiţiilor de prelungire se face cu politeţe. Lichidarea contractului de amanet 1. cu atenţie. · Comunicarea condiţiilor de prelungire se face potrivit specificului clientului 3. · Completarea notei de prelungire se face cu operativitate şi cu responsabilitate. 2. · Returnarea obiectului/obiectelor amanetate se realizează conform prevederilor din contractul de amanet. Completează nota de prelungire · Nota de prelungirea a contractului de amanet este completată corect.

88 .· Obiectul/obiectele amanetate sunt verificate la returnare pentru a se prezenta în starea în care au fost primite. Pregăteşte obiectele pentru comercializare · Starea obiectelor supuse comercializării este verificată cu atenţie. · Obiectele supuse comercializării sunt verificate adecvat tipului şi caracteristicilor acestora. Ordonează / aranjează obiectele amanetate · Ordonarea obiectelor se face prin alocarea de numere de ordine · Ordonarea obiectelor se face cu atenţie. 3. în ordinea intrării. · Aranjarea obiectelor se face cu menţinerea înregistrărilor corespunzătoare. cu grijă şi conştiinciozitate. Comercializarea obiectelor 1. · Verificarea stării obiectelor în vederea comercializării se face conform prevederilor din contractul de amanet. · Comercializarea obiectelor se face conform politicii firmei. 3. conform procedurii interne. Depozitarea obiectelor amanetate 1. · La încasarea valorii obiectului se oferă exact restul. · Aspectul comercial al obiectelor este asigurat cu ajutorul unor materiale şi unelte specifice. Comercializează obiectele · Prezentarea ofertei de vânzare se face conform procedurii interne. în spaţii special amenajate. · Întocmirea documentelor specifice se face -corect. Protejează obiectele amanetate · Protejarea obiectelor aflate în amanet se face prin metode adecvate. 2. · Aranjarea obiectelor se realizează în mod logic. · Protejarea obiectelor aflate în amanet se face cu responsabilitate. Asigură securitatea depozitării obiectelor · Asigurarea obiectelor se face prin încuierea corespunzătoare a spaţiilor amenajate pentru depozitare. după caz. · Comercializarea obiectelor se realizează cu respectarea preţului stabilit. · Protejarea obiectelor aflate în amanet se face adecvat tipului acestora. · Ambalarea obiectelor aflate în amanet se face. 2. · Expunerea obiectelor pentru comercializare se face după inscripţionarea corespunzătoare a acestora. Încasează contravaloarea obiectelor comercializate · Încasarea contravalorii obiectului comercializat se face corect. · Comercializarea obiectelor se realizează cu respectarea cerinţelor clientului.

Verifică înregistrările · Verificarea înregistrării documentelor se face permanent şi operativ. pe categorii. Estimează valoarea reală a obiectului · Estimarea valorii obiectului se face corect. după caz. Pregăteşte documentele pentru înregistrarea în Registrul de casă · Documente sunt pregătite cu atenţie. prin metode specifice. în funcţie de caracteristicile constatate. Aprecierea uzurii obiectului 1. 2. · Documentele sunt sortate corect. · Constatarea gradului de uzură al obiectului se face corect. · Înregistrarea documentelor se realizează adecvat tipurilor de operaţiuni efectuate. Completarea Registrului de casă 1. · Remedierea erorilor se face. respectând recomandările primite de la şeful ierarhic. · Eventualele erori constatate sunt semnalate şefului ierarhic cu promptitudine. 3. Înregistrează documentele · Înregistrarea documentelor se face corect şi complet. · Identificarea caracteristicilor obiectului se face cu rigurozitate. în ordinea datei de emitere a acestora. Verifică principalele caracteristici ale obiectului · Forma sub care se prezintă obiectul este verificată cu atenţie şi responsabilitate. Examinează obiectul · Caracteristicile obiectului sunt examinate cu atenţie. · Examinarea caracteristicilor obiectului se realizează adecvat tipului de obiect. · Estimarea valorii reale a obiectului se face corespunzător politicii firmei. 3. cu rigurozitate. 89 . · Estimarea valorii reale a obiectului se realizează ţinând seama de uzură /vechime/ model.· Siguranţa obiectelor este asigurată prin verificarea periodică a sistemului de securitate. 2. · Înregistrarea documentelor se face respectând cu rigurozitate procedura firmei. · Securitatea depozitării obiectelor aflate în amanet este asigurată conform procedurii interne a firmei. · Pregătirea documentelor pentru înregistrare se face conform procedurii firmei. · Caracteristicile fizice ale obiectului sunt verificate prin proceduri specifice.

· Analizarea vizuală se face utilizând corect instrumentele specifice · Calitatea aliajului este apreciată corect. · Determinarea titlului se face corect. 2. · Utilizează resursele existente exclusiv în interesul firmei. Efectuează analiza titlului obiectelor care necesită marcarea · Obiectele sunt analizate vizual. · Completarea documentelor specifice operaţiunilor de marcare se face cu promptitudine. în scopul identificării mărcii de titlu. · Sortarea obiectelor nemarcate/ marcate necorespunzător se face cu atenţie şi discernământ. · Periodic face propuneri de îmbunătăţire a activităţii prestate. · Respectă instrucţiunile proprii de sanatate şi securitate a muncii şi orarul de muncă. în vederea asigurării uşoarei identificării. · Pregătirea sculelor şi dispozitivelor necesare de face cu atenţie şi operativitate. 3. Identifică marcajele obiectelor din metale preţioase. · Compararea marcajelor cu prevederile cataloagelor de mărci legale se face cu responsabilitate. conform mărcii de titlu şi a mărcii de garanţie. utilizând lupa. prin metoda specifică. destinate comercializării · Examinarea obiectelor din metale preţioase se face cu atenţie. 90 . · Respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru specifice postului său. · Determinarea titlului se face respectând normele specifice de sănătate şi securitate în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă. · Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor legate de firmă. prin lovire cu precizie. corespunzător fiecărui obiect. Aplică pe obiecte mărcile de garanţie proprii · Alegerea poansoanelor de titlu şi de marcă de garanţie proprie se face adecvat calităţii aliajului din care este confecţionat obiectul. · Îmbunătăţeşte permanent pregătirea sa profesională şi de specialitate. pentru corecta imprimare a mărcilor pe obiect. · Aplicarea marcajului se face cu îndemânare. · Prezintă un comportament profesional în timpul zilei de lucru. · Verificarea clarităţii imprimării mărcilor se face cu atenţie. cu atenţie şi conştiinciozitate.Marcarea obiectelor amanetate destinate vânzării 1.

precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului. să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare. pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. în special ale maşinilor. Sănătatea şi securitatea muncii: · lucrătorul apt trebuie să aplice măsurile corespunzătoare. precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie. la modificarea. astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană. uneltelor.să coopereze. uneltele.să nu procedeze la scoaterea din funcţiune. pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. .să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi.să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi. instalaţiilor tehnice şi clădirilor. aparaturii. . echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie. în conformitate cu cunoştinţele şi cu mijloacele tehnice de care dispune. · fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea. . . 91 . .să utilizeze corect maşinile.să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană. după utilizare. cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. şi să utilizeze corect aceste dispozitive. cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. atât timp cât este necesar. în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa. substanţele periculoase.să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. aparatura.· Realizează sarcini speciale desemnate/delegate de conducere. . atât timp cât este necesar. · lucrătorul are următoarele obligaţii: . pentru a evita consecinţele unui pericol. schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii.

.I.O. · Este obligat să informeze şi să consulte angajatorul în cazul problemelor deosebite sau care depăşesc competenţelor sale de rezolvare. · răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă. · respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său. conform atribuţiilor.pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate. meticulozitate şi adaptabilitate. . Deplasări · Frecvenţa: _______________________ · Condiţii asigurate: ___________________________ Relaţiile cu alte departamente: · descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi în Regulamentul de ordine interioară 92 . · răspunde de utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei. · adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei. · seriozitate. · răspunde de îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate . Cerinţe specifice postului (specificaţii): · studii medii. şi a contractului colectiv de muncă. Responsabilităţi ale postului: · răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a atribuţiilor ce-i revin.să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora. · răspunde pentru prejudiciile create ca efect al activităţii sale. în domeniul său de activitate. · răspunde de respectarea prevederilor R.să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. Autoritatea postului: · În cadrul ariei de probleme ce priveşte activitatea pe care o desfăşoară. Regulamentului Intern şi deciziilor angajatorului.sarcinilor.

C............ S... B&I Education Resources S..R.. …………………………….. Salarizare: Salariul brut lunar este de __________________ lei noi.... 93 ..... Am luat la cunoştinţă.Condiţii de muncă: · program normal de lucru.L...... ……………………………… Data:... la care se adaugă sporurile negociate... Facilităţi: ___________________________________ Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevăzute în fişa de post sunt descrise pe larg în Regulamentul intern (ROI)...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful