You are on page 1of 3

New Energie Technologies #6 2002 http://www.faraday.

ru
25 martie 2011

DESPRE DESCOPERIRILE LUI VICTOR S. GREBENNIKOV


Efectul Structurilor Cavitare şi Antigravitaţia Naturală
Analiză NET

NET a familiarizat deja cititorii cu Mâinile umane simt acest câmp.


descoperirea remarcabilă făcută de Palmele umane plasate deasupra cuibului de
V.S.Grebennikov şi V.F.Zolotarev albine simt căldură nsau răcoare. Unii oameni
“Fenomenul de interacţiune a structurilor simt că mâinile le devin mai grele, alţii simt că
multicavitare cu sistemele vii” (Referinţa mâinile le sunt împinse în sus. Alţii simt crampe
Rusească pentru această descoperire este în muşchii antebraţului, le amorţesc degetele şi
#32-OT-11170 din 03.09.1985) [1]. Victor S. sau simţit ameţiţi.
Grebennikov, naturalist Rus şi un
entomology profesionist este cunoscut multora Entomologul a decis ca să supună câteva
ca descoperitorul Efectului Structurilor organisme vii (bacterii saprofite din sol,
Cavitare (ESC), dar foarte puţini oameni sunt ciuperci de drojdie, larve de albine, şoareci albi)
familiari cu altă descoperire a acestuia, una care la influenţa ESC. Rezultatele au fost interesante,
de asemenea a fost împrumutată de la Natură şi deoarece în zona de influenţă a câmpului
secretele intime ale acesteia. El a descoperit misterios reproducerea microorganismelor a
efectele antigravitaţionale ale elitrelor unor scăzut, boabele au crescut rău, larvele de albine
anumite insecte, încă din 1988, dar cel mai au început să strălucească, albinele mature au
impresionant fenomen pe care acesta la finalizat sezonul de fertilizare cu două
descoperit în acelaşi timp a fost invizibilitatea săptămâni mai devreme decât au făcut-o
completă sau parţială, sau/şi percepţia albinele neiradiate.
distorsionată a obiectelor materiale intrate în
zona de gravitaţie compensată. Bazat pe această Un fapt şi mai uimitor a fost că chiar şi
descoperire, Victor Grebennikov a utilizat un strat gros de metal nu a putut să ecraneze
principii bionice pentru a proiecta şi construi o acest câmp. Dacă sursa câmpului a fost retrasă,
platformă antigravitaţională pentru zboruri atunci atât urma cât şi influenţa câmpului
controlate lpână la viteze de 25Km/minut. Încă asupra spaţiului ambiental s-a păstrat pentru
din anii 1991-1992 el a utilizat acest dispozitiv aproximativ o lună. În zona de influenţă a
pentru transportul personal rapid. acestui câmp ceasurile electronice şi mecanice
funcţionau greşit, iar un microcalculator a
Interesul pentru munca lui funcţionat cu erori.
Grebennikov chiar şi după moartea acestuia
în anul 2001, este încă destul de ridicat şi în Grebennikov a publicat un articol despre
ciuda atitudinii sceptice a multor savanţi, observaţiile sale uimitoare [2]. Din păcate
ceva progrese încep să se arate ăn studiul şi această muncă a trecut neobservată, în ciuda
recunoaşterea descoperirii. faptului că era momentul potrivit pentru a
începe sutdierea ESC. De acea entomologul a
Efectul de Structură Cavitară a fost continuat această muncă de unul singur.
descoperit pe neaşteptate de către savant la
începutul anilor 80, în timp ce studia albinele Curând savantul a descoperit o
sălbatice. Cuiburile celulare din lut ale acestor neobişnuită structură ritmică ESC – la elitrele
insecte sunt strict ordonate. Prin urmare se pare multor insecte. Structura celulară ritmică nu
că o asemenea structură a cuibului generează un folosea la aerodinamică, sau pentru soliditatea
câmp de forţă de natură necunoscută, care nu aripilor fluturilor şi gândacilor, sau ca
este detectat nici de electrometre, nici de decoraţiuni.
termometre, nici de magnetometre, nici de
radiometre.

1
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #6 2002 http://www.faraday.ru
25 martie 2011

Natura fenomenului a fost descoperită funcţiona eronat, uneori mergând mai înect,
în mod neaşteptat. Grebennikov a pus o elitră a alteori mai repede.
unui gandac sub un microscop puternic 800x, şi
apoi a vrut să pună o altă elitră peste prima. Şi În ciuda acestui fapt, la destinaţie ceasul
nu a reuşit. A doua elitră s-a desprins din arăta ora corect. Grebennikov era îngrijorat că
pensetă, a plutit deasupra elitrei aflată pe lamela dacă în acest fenomen este antrenat timpul şi
microscopului, s-a răsucit antiorar, s-a legănat forţa gravitaţională, zborul putea fi periculos
apoi a căzut brusc jos. Apoi Grebennikov a pentru pilot şi pentru oamenii din jurul lui.
legat câteva elitre cu un fir. El a reuşit aceasta Această concluzie a fost dovedită de incidentele
doar punând elitrele în plan vertical. A obţinut în care erau implicate insectele pe care acesta le
un fel de bloc de elitre. L-a pus pe masă. A lua cu el în timpul zborului. Acestea dispăreau
obţinut un efect foarte interesant. Nimic, nici fără urmă! Odată, un tub-test (n.t. – tub de
măcar o pionieză care este relativ grea, nu a sticlă) a fost spartă în piese mici în buzunarul
putut sta pe acest bloc. Ceva o împingea în sus acestuia, şi nu a rămas nici o urmă de insectă.
şi în lateral. Continuând experimentele, Altă dată o gaură ovală cu margini maro
entomologul a forţat ataşarea pionezei la blocul chitinoase a fost făcută în sticla tubului.
de elitre, iar aceasta a devenit invizibilă, a
dispărut pentru moment. După acest caz, entomologul a realizat
că ştiinţa „reală” trebuie să investigheze ESC, şi
Investigând structurile cavitare pentru a completat o cerere de brevet de invenţie.
mulţi ani, Grebennikov cunoştea diferitele Acesta i-a fost refuzat pe motiv ca este fără
proprietăţi ale acestora specifice diferitelor sens. Nimeni nu a încercat să penetreze esenţa
insecte. Cu toate acestea, el nu se aştepta ca invenţiei. Entomologul nu a fost surprins de o
structurile cavitare ale anumitor specii ar putea asemenea atitudine a comisiei de brevetare. El a
genera câmpuri gravitaţionale, şi să facă fost sigur că chiar dacă ar fi demonstrat
obiectele invizibile. Savantul a decis să încerce funcţionarea dispozitivului şi ar fi zburat până
realiyarea unui aparat de zburat denumit în tavan în prezenţa acestora, ar fi fost aruncat
gravitoplan, bazându-se pe efectul de bio-anti- afară ca un scamator. Savantul a propus
gravitaţie. diferitelor institute de cercetare să investigheze
ESC. Oricum, rezultatul a fost la fel.
În cartea sa, entomologul a descris
zborurile, pe care acesta le-a realizat practic, la
bordul unui dispozitiv zburător fără zgomot. 1. Calcularea efectului de structură multicavitară. de Prof.
Zburând la bordul aparatului, Grebennikov a Valery F. Zolotarev// “New Energy Technologies”, #1,
2001.
descoperit noi proprietăţi ale ESC şi ale 2. Buletin Siberian de Ştiinţă Agricolă #8/1984
aparatului. Se pare că acesta era aproape 3. V.S.Grebennikov, Lumea Mea, Novosibirsk, “Siberia
invizibil de la suprafaţa Pământului, şi nu lăsa Sovietică”, 1997
umbră nici când acesta zbura la firul ierbii.
Oamenii, care au observat mişcarea
gravitoplanului, vedeau o sferă de lumină, sau
un disc, sau un nor oblic cu marginile ascuţite.

Curând inventatorul a făcut o încercare


de a lua aparatul foto la bordul aparatului de
zburat. Oricum, deoarece diafragma aparatului
nu putea fi închisă, iar filmul apărea ca fiind
voalat, acesta nu a reuşit să facă poze. Înafară
de aparatul foto, şi ceasul entomologului

2
CopyLeft SaDAng
New Energie Technologies #6 2002 http://www.faraday.ru
25 martie 2011

3
CopyLeft SaDAng