You are on page 1of 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 22.03.2011
Clasa: a X-a F
Disciplina: Contabilitate
Tema: Inregistrarea principalelor operatiuni economico-financiare în cadrul întreprinderii
Titlul lectiei: Contabilitatea stocurilor consumabile
Tipul lectiei: Predarea noilor cunostinte – varianta mixta
Durata: 50 min.

Competente generale:
- Utilizarea informatiilor contabile si financiare pentru luarea deciziilor in cadrul intreprinderii
- Evaluarea performantei intreprinderii pe baza informatiilor contabile
- Aplicarea tehnicilor si procedurilor de inregistrare operativa si contabila

Competente specifice:
- Efectuarea analizei contabile pentru principalele evenimente si tranzactii
- Stabilirea articolului contabil

Competente derivate:
La sfarsitul lectiei elevii for fi capabili:
C1 – Sa defineasca notiunea de materii prime ,materiale consumabile si materialele de natura
obiectelor de inventar
C2 – Sa cunoasca principalele metode de intrare si iesire din patrimoniu ,preacum si a principalelor
metode de evaluare a materiilor prime ,materialelor consumabile si materialelelor de natura obiectelor
de inventar
C3 – Sa inregistreze în contabilitate operatiunile privind intrarea in patrimoniu a materiilor
prime,materialelor consumabile si a materialelor de natura obiectelor de inventar
C4 – Sa inregistreze în contabilitate operatiunile privind iesirea din patrimoniu a materiilor
prime,materialelor consumabile si a materialelor de natura obiectelor de inventar

Stategia didactica:
a) Resurse procedurale
- Metode si procedee: observarea directa,studiul de caz ,exercitiul,conversatia dirijata,expunerea,
- Forme de organizare: frontal,individual
b) Resurse materiale : fise de lucru, manualul

Bibliografie:
Cucos C. Pedagogie,Edit.Polirom,Iasi,2000

Maria Nicolai Metodica predarii disciplinelor de specialitate, Edit. Didactica si pedagogica,
Bucuresti,2004
Paraschivescu Contabilitate financiara ,Edit.Tehnopress ,Iasi ,2007
Dumitru,Willi
Pavaloaia
Mihai Ristea,Corina Contabilitatea societatilor comerciale Vol 1 ,Edit.Universitara ,Bucuresti 2009
Dumitru ,Corina
Ioanas

Ce sunt cuprinse in categoria In categoria activelor circulante Individual atentiei activelor circulante se cuprind : Conversatie și actualizarea Stocuri.respectiv contabilitatea materiilor prime.Investitii dirijata cunostintelor financiare pe termen scurt si (10 min) Casa si conturi la banci Aprecieri verbale .materialelor consumabile si a Frontal materialelor de natura obiectelor de inventar Profesorul prezinta elevilor definitia Prezentarea materiilor prime. Activitate Activitate Strategie didactica Moduri de lectiei/timp profesor elevi evaluare Metode Mijloace Organizare Moment Stabileste prezenta la ora.Creante.) Pentru actualizarea cunostintelor Elevii raspund la intrebarile Frontal profesorul adreseaza elevilor urmatoarele adresate de catre profesor intrebari : Captarea . C1 Materialele de natura obiectelor de .LIFO. Care sunt principalele metode Principalele metode de evaluare Conversatie Individual de evaluare a stocurilor la a stocurilor la iesirea din dirijata iesirea din patrimoniu patrimoniu sunt :metoda FIFO.materialelor noilor consumabile si a materialelor de natura cunostinte obiectelor de inventar (20 min.asigura baza Se pregatesc pentru inceperea Frontal organizatoric materiala necesara desfasurarii lectiei orei (2 min. Etapele Comp.CMP Anunta elevilor tema lectiei .) Expunere Materiile prime constituie substanta C1 principala care compune produsul finit în Manual Frontal care se regasesc total sau partial.în forma Noteaza în caiete noile lor initiala sau transformata cunostinte neadresand intrebari profesorului Materialele consumabile participa sau ajuta la proceul de fabricatie fara a se Expunere regasi de regula în produsul finit.

seminte și materiale de plantat .301 pentru materiile prime cunostinte neadresand intrebari Expunere Manual .302 pentru materialele consumabile profesorului . Etapele Comp.documentul justificativ :lista de inventariere .piese de C1 schimb.achizitie de la furnizor cunostinte neadresand intrebari C2 .303 pentru materialele de natura ob de inventar Dupa continutul economic sunt conturi de active circulante.si principalele documente justificative sunt: Intrarile in patrimoniu: Noteaza în caiete noile Expunere .primirea cu titlu gratui sub forma de donatie primita .furaje. Activitate Activitate Strategie didactica Moduri de lectiei/timp profesor elevi evaluare Metode Mijloace Organizare inventar sunt bunuri care nu indeplinesc cumulativ conditiile pentru a fi incluse in categoria imobilizarilor corporale de Noteaza în caiete noile natura mijloacelor fixe cunostinte neadresand intrebari Expunere profesorului Frontal Exemple de materiale consumabile : combustibili.materiale auxiliare Pentru inregistrarea în contabilitate a operatiilor se folosesc urmatoarele conturi Noteaza în caiete noile .plus la inventar .iar dupa functia contabila sunt conturi de activ Frontal Principalele tipuri de operatiuni privind materiile prime .documentul justificativ: nota .aport la capitalul social .documentul justificativ fiind contractul de sponsorizare .materialele consumabile si materialele de natura obiectelor de inventar .docuementele justificative profesorului sunt :factura si NIR .

tranformare in marfuri.documentul justificativ:bonul de consum .LIFO. pentru primirea cu titlu gratuit Noteaza in caiete si sunt atenti la 7582 P+C 301/302/303 = 7582 explicatiile profesorului 301/302/303 A+D c.minus la inventar .sau produse finite Metodele de evaluare sunt : La intrare – cost de achizitie La iesire : FIFO.documentul justificativ:lista de inventariere Expunere C2 . pentru achizitia de la furnizor 401 P+C % = 401 ca+tva Explicatia Manual Frontal 301/302/303 A+D 301/302/303 ca 4426 A+D 4426 tva C3 b.pentru materiale cons 602 = 302 .pentru materii prime : 601 = 301 .pentru ob de inventar 603 = 303 Inregistrarile contabile pentru iesiri sunt: Explicatia a.pentru materii prime : 601 = 301 .CMP Inregistrarile contabile pentru intrari sunt: a.pentru ob de inventar 603 = 303 . Activitate Activitate Strategie didactica Moduri de lectiei/timp profesor elevi evaluare Metode Mijloace Organizare contabila Iesirile din patrimoniu: . pentru consum :cu suma in negru C4 .donatie efectuata .consum .pentru materiale cons 602 = 302 .documentul Noteaza în caiete noile justificativ :contractul de cunostinte neadresand intrebari sponsorizare profesorului . pentru plus la inventar Plusul la inventar se inregistreaza ca si Conversatia consumul dar cu suma in rosu . Etapele Comp.

TVA 19% Noteaza in caiete si sunt atenti la 401 P+C % = 401 1.000 profesor Frontal Aprecieri 4426 A+D 4426 190 verbale Ex: Se constata la inventariere un minus de combustibi de 200 lei.) Ex: Se achizitioneaza materii prime in valoare de 1. Activitate Activitate Strategie didactica Moduri de lectiei/timp profesor elevi evaluare Metode Mijloace Organizare b.pentru materiale consumabile 302=371 Fixarea Pentru fixarea cunostintelor profesorul cunostintelor rezolva cateva exercitii Demonstratia (15 min.pt materii prime 301 = 371 / 345/341 .tranformarea lor in produse finite sau Noteaza in caiete si sunt atenti la Explicatia marfuri explicatiile profesorului .) atentie .pentur minus la inventar Se inregistreaza ca un consum c.pentru ob de inventar 307=371 .si un plus de ob de Exercitiul inventar in valoare de 350 lei 6022 A+D 6022 = 3022 200 3022 A-C 303 A-C 603 = 303 35 (in rosu) 603 A+D Tema pentru Ca tema profesorul solicita elevilor acasa invatarea celor predate.190 exercitiile rezolvate de catre Explicatia 301 A+D 301 1.000 lei . Etapele Comp.cu foarte mare Noteaza tema pentru acasa Conversatia Frontal (3 min.