You are on page 1of 260

Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej
Kadencja VI

Sprawozdanie Stenograficzne
z 11 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 26, 27 i 28 marca 2008 r.

ANEKS
Interpelacje i zapytania poselskie

część 1

Wa r s z a w a
2008
str. str.

TREŚĆ

Aneksu do Sprawozdania Stenograficznego z 11. posiedzenia Sejmu


w dniach 26, 27 i 27 marca 2008 r.
część 1
str. str.

Załącznik nr 1 – Informacja marszałka Sejmu Poseł Damian Raczkowski . . . . . . . . . . . . . . . .71


o wpływie interpelacji i zapytań poselskich oraz Poseł Andrzej Halicki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
odpowiedzi na interpelacje i zapytania Poseł Marek Kuchciński . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Załącznik nr 2 – Teksty interpelacji i zapytań Poseł Danuta Pietraszewska . . . . . . . . . . . . . .74
poselskich oraz odpowiedzi na interpelacje Poseł Janusz Palikot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
i zapytania Poseł Witold Namyślak . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Interpelacje Poseł Arkadiusz Litwiński . . . . . . . . . . . . . . . .77
Poseł Jarosław Żaczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Poseł Jan Bury s. Antoniego . . . . . . . . . . . . . .77
Poseł Jerzy Budnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Poseł Anna Bańkowska . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Poseł Jarosław Urbaniak Poseł Jan Bury s. Józefa. . . . . . . . . . . . . . . . . 80
oraz grupa posłów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Poseł Jarosław Matwiejuk . . . . . . . . . . . . . . . .81
Poseł Teresa Piotrowska . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Poseł Grzegorz Karpiński . . . . . . . . . . . . . . . 82
Poseł Barbara Marianowska . . . . . . . . . . . . . .47 Poseł Anna Zielińska-Głębocka. . . . . . . . . . . 82
Posłowie Sławomir Nitras Poseł Henryk Milcarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
i Michał Marcinkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Poseł Maria Nowak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Poseł Anna Sobecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Posłowie Henryk Milcarz
Poseł Janusz Chwierut . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 i Grzegorz Napieralski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Poseł Stanisław Rydzoń . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Poseł Antoni Błądek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Poseł Stanisław Żelichowski . . . . . . . . . . . . . 49 Posłowie Paweł Kowal i Jan Ołdakowski. . . . . 86
Poseł Artur Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Poseł Barbara Bartuś. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Poseł Lidia Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Poseł Dariusz Bąk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Poseł Stanisław Kalemba . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Poseł Paweł Poncyljusz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Poseł Stanisław Wziątek . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Poseł Jan Widacki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Poseł Stanisław Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Poseł Izabella Sierakowska . . . . . . . . . . . . . . 90
Poseł Piotr Cybulski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Poseł Jarosław Matwiejuk . . . . . . . . . . . . . . . 92
Poseł Krzysztof Tchórzewski . . . . . . . . . . . . . 55 Poseł Artur Dunin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Poseł Tomasz Lenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Poseł Jan Bury s. Józefa. . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Poseł Paweł Kowal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Poseł Beata Kempa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Poseł Krzysztof Sońta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Posłowie Grzegorz Roszak
Poseł Piotr Cybulski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 i Krzysztof Brejza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Poseł Edward Wojtas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Poseł Krzysztof Brejza oraz grupa posłów. . . . 95
Poseł Robert Tyszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . 59 Poseł Jan Kulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Poseł Piotr Krzywicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Poseł Witold Klepacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Poseł Stanisław Lamczyk. . . . . . . . . . . . . . . . .61 Poseł Krzysztof Jurgiel . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Poseł Jarosław Zieliński. . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Poseł Jan Łopata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Poseł Bronisław Dutka. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Poseł Gabriela Masłowska . . . . . . . . . . . . . . . 97
Poseł Włodzimierz Kula . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Poseł Janusz Chwierut . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Poseł Joanna Fabisiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Poseł Mieczysław Marcin Łuczak . . . . . . . . . 98
Poseł Cezary Urban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Poseł Janusz Palikot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Poseł Krzysztof Putra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Poseł Grzegorz Pisalski . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Poseł Wiesław Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Poseł Andrzej Orzechowski . . . . . . . . . . . . . .100
Poseł Hanna Zdanowska . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Poseł Wiesław Andrzej Szczepański . . . . . . .101
Poseł Andrzej Orzechowski . . . . . . . . . . . . . . 66 Poseł Jan Kochanowski . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Poseł Marek Krząkała . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Poseł Tomasz Garbowski . . . . . . . . . . . . . . . .103
Poseł Artur Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Poseł Anna Bańkowska . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Poseł Marek Krząkała . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Poseł Jarosław Matwiejuk . . . . . . . . . . . . . . .105
Poseł Bożena Kotkowska . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Poseł Jerzy Budnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Poseł Joanna Mucha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Poseł Jacek Tomczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
str. str.

Posłowie Barbara Bartuś i Stanisław Szwed . . .109 Poseł Sławomir Kopyciński . . . . . . . . . . . . . .151
Posłowie Piotr Polak i Wiesław Janczyk . . . .109 Poseł Marek Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Poseł Grzegorz Raniewicz . . . . . . . . . . . . . . .110 Poseł Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Poseł Andrzej Kania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Posłowie Jacek Tomczak i Jan Filip Libicki 153
Poseł Marek Matuszewski . . . . . . . . . . . . . . .111 Poseł Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Poseł Czesław Hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Poseł Wojciech Żukowski . . . . . . . . . . . . . . . .155
Poseł Aldona Młyńczak . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Poseł Adam Rogacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Poseł Domicela Kopaczewska . . . . . . . . . . . .114 Poseł Jarosław Matwiejuk . . . . . . . . . . . . . . .157
Poseł Elżbieta Łukacijewska . . . . . . . . . . . . .114 Poseł Piotr Tomański oraz grupa posłów 158
Poseł Waldy Dzikowski. . . . . . . . . . . . . . . . . .115 Poseł Elżbieta Łukacijewska
Posłowie Magdalena Gąsior-Marek oraz grupa posłów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
i Grzegorz Raniewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Posłowie Krzysztof Matyjaszczyk
Poseł Krzysztof Breja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 i Wacław Martyniuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Poseł Anna Sobecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Posłowie Grzegorz Pisalski, Bożena Kotkowska
Poseł Roman Kaczor oraz grupa posłów . . . 122 i Krzysztof Matyjaszczyk . . . . . . . . . . . . . . .160
Poseł Tomasz Kamiński. . . . . . . . . . . . . . . . 123 Poseł Jan Kamiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Poseł Tomasz Garbowski . . . . . . . . . . . . . . . 123 Poseł Grzegorz Karpiński . . . . . . . . . . . . . . .162
Poseł Elżbieta Streker-Dembińska . . . . . . . 125 Poseł Wojciech Szarama . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Poseł Cezary Urban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Poseł Marek Opioła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Poseł Adam Krupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski . . . . . .164
Posłowie Jarosław Pięta, Marek Krząkała Poseł Marek Zieliński. . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
i Ryszard Zawadzki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Poseł Sławomir Preiss . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Poseł Jarosław Pięta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Poseł Andrzej Halicki. . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Poseł Marek Cebula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Posłowie Paweł Suski i Sławomir Preiss . . . .166
Poseł Iwona Guzowska . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Poseł Krzysztof Gadowski . . . . . . . . . . . . . . .167
Posłowie Marek Krząkała, Jarosław Pięta Poseł Paweł Suski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
i Ryszard Zawadzki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Poseł Marek Zieliński. . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
Poseł Roman Kaczor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Poseł Wojciech Ziemniak . . . . . . . . . . . . . . . .169
Posłowie Zbigniew Konwiński Poseł Kazimierz Michał Ujazdowski . . . . . . .169
i Sławomir Neumann . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Poseł Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Poseł Jerzy Ziętek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Poseł Jacek Tomczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Poseł Agnieszka Hanajczyk . . . . . . . . . . . . . .132 Poseł Izabela Kloc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Posłanki Agnieszka Hanajczyk Poseł Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
i Danuta Olejniczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Poseł Andrzej Kania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Poseł Ryszard Terlecki . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Poseł Marek Kwitek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Poseł Stanisław Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Poseł Izabela Kloc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Posłowie Stanisław Zając Poseł Andrzej Szlachta . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
i Kazimierz Moskal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Poseł Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Poseł Marek Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Posłowie Krzysztof Maciejewski
Poseł Maria Nowak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 i Marek Matuszewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Poseł Andrzej Kania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Poseł Bożenna Bukiewicz. . . . . . . . . . . . . . . 183
Poseł Jan Kulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Poseł Stanisław Lamczyk. . . . . . . . . . . . . . . 186
Poseł Stanisław Stec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Posłowie Marek Krząkała,
Poseł Jolanta Szymanek-Deresz . . . . . . . . . .140 Ryszard Zawadzki i Jarosław Pięta . . . . . . . 186
Poseł Izabella Sierakowska . . . . . . . . . . . . . .141 Posłanki Urszula Augustyn
Poseł Marek Borowski . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 i Izabela Katarzyna Mrzygłocka . . . . . . . . . .187
Poseł Artur Ostrowski . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Poseł Eugeniusz Kłopotek . . . . . . . . . . . . . . .187
Poseł Jarosław Matwiejuk . . . . . . . . . . . . . . .143 Poseł Sławomir Zawiślak . . . . . . . . . . . . . . . 188
Poseł Zbigniew Matuszczak . . . . . . . . . . . . . .144 Poseł Elżbieta Witek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Poseł Józef Rojek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Posłowie Arkady Fiedler
Poseł Henryk Gołębiewski . . . . . . . . . . . . . . .146 i Tomasz Piotr Nowak . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Poseł Lech Kołakowski . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Poseł Jan Musiał. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Poseł Tomasz Garbowski . . . . . . . . . . . . . . . .147 Poseł Jakub Rutnicki oraz grupa posłów 192
Poseł Eugeniusz Grzeszczak . . . . . . . . . . . . .147 Posłowie Bożena Kotkowska,
Poseł Elżbieta Łukacijewska Krzysztof Matyjaszczyk
oraz grupa posłów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 i Grzegorz Pisalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Poseł Jarosław Stawiarski . . . . . . . . . . . . . . .148 Poseł Teresa Piotrowska . . . . . . . . . . . . . . . 194
Poseł Kazimierz Gwiazdowski . . . . . . . . . . . .149 Poseł Grzegorz Karpiński . . . . . . . . . . . . . . 196
str. str.

Poseł Wiesław Janczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 Poseł Andrzej Walkowiak. . . . . . . . . . . . . . . .214


Posłowie Urszula Augustyn, Poseł Tadeusz Iwiński . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Danuta Jazłowiecka, Poseł Aleksander Marek Szczygło . . . . . . . . .216
Izabela Katarzyna Mrzygłocka Poseł Barbara Bartuś. . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
i Antoni Mężydło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 Poseł Zbigniew Babalski . . . . . . . . . . . . . . . .217
Poseł Eugeniusz Kłopotek . . . . . . . . . . . . . . 198 Poseł Paweł Poncyljusz. . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Poseł Marek Suski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Poseł Jarosław Matwiejuk . . . . . . . . . . . . . . .219
Poseł Jan Kulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Poseł Artur Dunin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
Poseł Krzysztof Putra . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Poseł Tadeusz Arkit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Zapytania Poseł Jerzy Kozdroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Poseł Jarosław Katulski. . . . . . . . . . . . . . . . .201 Poseł Jan Kulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Poseł Stanisława Prządka . . . . . . . . . . . . . . .201 Poseł Witold Klepacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Poseł Michał Marcinkiewicz . . . . . . . . . . . . 202 Poseł Mieczysław Marcin Łuczak . . . . . . . . 222
Poseł Jerzy Budnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Poseł Wiesław Andrzej Szczepański . . . . . . 223
Poseł Anna Bańkowska . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Poseł Jan Kochanowski . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Poseł Marek Wójcik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Poseł Mirosław Maliszewski . . . . . . . . . . . . 225
Poseł Włodzimierz Kula . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Poseł Paweł Arndt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Poseł Paweł Arndt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Poseł Jacek Tomczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Poseł Danuta Olejniczak . . . . . . . . . . . . . . . 205 Poseł Paweł Kowal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Poseł Grzegorz Karpiński . . . . . . . . . . . . . . 206 Poseł Tomasz Latos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Poseł Marek Suski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Posłowie Robert Telus i Dariusz Seliga . . . 229
Poseł Sławomir Preiss . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Posłowie Marek Matuszewski
Poseł Mieczysław Marcin Łuczak . . . . . . . . 207 i Krzysztof Maciejewski . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Posłowie Bożena Kotkowska Poseł Józef Rojek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
i Grzegorz Pisalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Poseł Krzysztof Tchórzewski . . . . . . . . . . . . .231
Poseł Grzegorz Tobiszowski. . . . . . . . . . . . . 208 Poseł Zbigniew Babalski . . . . . . . . . . . . . . . .231
Poseł Marek Wikiński . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Poseł Domicela Kopaczewska . . . . . . . . . . . .231
Poseł Mirosław Koźlakiewicz. . . . . . . . . . . . 209 Poseł Krzysztof Sońta . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Poseł Małgorzata Sadurska . . . . . . . . . . . . . 209 Poseł Anna Sobecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Poseł Marek Zieliński. . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Poseł Elżbieta Streker-Dembińska . . . . . . . 233
Poseł Marek Biernacki . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Poseł Iwona Guzowska . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Poseł Jacek Falfus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Poseł Łukasz Tusk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Poseł Janusz Palikot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Posłanki Danuta Olejniczak
Poseł Witold Namyślak . . . . . . . . . . . . . . . . .212 i Agnieszka Hanajczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Poseł Marek Opioła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 Poseł Artur Gierada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Poseł Anna Zielińska-Głębocka. . . . . . . . . . .213 Poseł Zbigniew Matuszczak . . . . . . . . . . . . . .237
Poseł Jan Widacki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Poseł Tomasz Smolarz . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Załącznik nr 1
Druk 329

Informacja Marszałka Sejmu o wpływie interpelacji i zapytań poselskich


oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania

INTERPELACJE 11) posła Stanisława Rydzonia w sprawie wypła-


ty świadczeń przez Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych w przypadku ogłoszenia
Informuję, że wpłynęły następujące interpelacje: upadłości podmiotu polskiego poza granicami Pol-
1) posła Jarosława Żaczka w sprawie trybu, kosz- ski – do ministra pracy i polityki społecznej (1804),
tów oraz przewidywanych terminów wymiany obo- 12) posła Stanisława Żelichowskiego w sprawie
wiązujących dowodów osobistych na biometryczne – okoliczności i następstw przyjętych zobowiązań Pol-
do ministra spraw wewnętrznych i administracji ski na konferencji ministrów środowiska państw
(1794), bałtyckich dnia 15 listopada 2007 r. w Krakowie –
2) posła Jarosława Żaczka w sprawie podjęcia do ministra środowiska (1805),
inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany kate- 13) posła Stanisława Żelichowskiego w sprawie
gorii drogi publicznej w przypadku zastąpienia jej postulowanych przez Polską Konfederację Praco-
nowo wybudowanym odcinkiem drogi gminnej – dawców Prywatnych Lewiatan zmian w ustawie Ko-
do ministra infrastruktury (1795), deks pracy dotyczących uprawnień pracowników
3) posła Jarosława Żaczka w sprawie funkcjono- do urlopu na żądanie – do ministra pracy i polityki
wania zakładów branży zbrojeniowej oraz problemu społecznej (1806),
niskich płac pracowników w nich zatrudnionych, na 14) posła Artura Górskiego w sprawie reformy
przykładzie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 3 urzędów skarbowych i podwyżek płac dla ich pra-
w Dęblinie – do ministra obrony narodowej (1796), cowników – do ministra finansów (1807),
4) posła Jerzego Budnika w sprawie umożliwie- 15) poseł Lidii Staroń w sprawie nowelizacji usta-
nia prowadzenia działalności gospodarczej przedsię- wy Prawo farmaceutyczne dopuszczającej działal-
biorcom oferującym przewozy kolejkami turystycz- ność aptek internetowych – do ministra zdrowia
nymi – do ministra infrastruktury (1797), (1808),
5) posła Jarosława Urbaniaka oraz grupy posłów 16) poseł Lidii Staroń w sprawie sytuacji na ryn-
w sprawie utrudnień dla osób z orzeczoną I i II gru- ku skupu zbóż – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
pą niepełnosprawności w dostępie do bezpłatnych (1809),
przejazdów środkami transportu sanitarnego – 17) poseł Lidii Staroń w sprawie ochrony prawnej
do ministra zdrowia (1798), studentów zlikwidowanych uczelni – do ministra
6) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie utworze- nauki i szkolnictwa wyższego (1810),
nia siedziby sądu i prokuratury apelacyjnej w woj. 18) poseł Lidii Staroń w sprawie zasady ustala-
kujawsko-pomorskim – do ministra sprawiedliwości nia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
(1799), emerytalne i rentowe – do prezesa Rady Ministrów
7) poseł Barbary Marianowskiej w sprawie za- (1811),
pewnienia niezbędnych środków finansowych na 19) posła Stanisława Kalemby w sprawie dopłat
kontynuację w 2008 r. wieloletniego „Programu bu- ARiMR do oprocentowania kredytów preferencyj-
dowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach nych – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1812),
2006–2010” – do prezesa Rady Ministrów (1800), 20) posła Stanisława Wziątka w sprawie sytuacji
8) posłów Sławomira Nitrasa i Michała Marcin- w szkolnictwie wyższym – do ministra nauki i szkol-
kiewicza w sprawie informacji na temat opodatko- nictwa wyższego (1813),
wania bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej ubo- 21) posła Stanisława Zająca w sprawie osób przy-
gim – do ministra finansów (1801), musowo wcielonych do Powszechnej Organizacji
9) poseł Anny Sobeckiej w sprawie podwyżek cen „Służba Polsce” – do prezesa Rady Ministrów (1814),
gazu – do ministra gospodarki (1802), 22) posła Stanisława Zająca w sprawie dywersyfi-
10) posła Janusza Chwieruta w sprawie zmiany kacji dostaw gazu – do ministra gospodarki (1815),
ustawy o strażach gminnych – do ministra spraw 23) posła Piotra Cybulskiego w sprawie zmian
wewnętrznych i administracji (1803), przepisów Konstytucji RP, Kodeksu postępowania
2

karnego i innych aktów prawnych w celu ochrony 35) posła Bronisława Dutki w sprawie przyzna-
ofiar przestępstw – do prezesa Rady Ministrów nia prawa do przechodzenia na wcześniejszą emery-
(1816), turę strażnikom miejskim i gminnym – do ministra
24) posła Krzysztofa Tchórzewskiego w sprawie spraw wewnętrznych i administracji (1828),
przywrócenia egzaminów eksternistycznych – do mi- 36) posła Bronisława Dutki w sprawie szczegóło-
nistra edukacji narodowej (1817), wych warunków i trybu przyznawania pomocy fi-
25) posła Tomasza Lenza w sprawie ustawy z nansowej w ramach działania: Różnicowanie w kie-
dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spół- runkach działalności nierolniczej objętego Progra-
dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektó- mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–
rych innych ustaw – do ministra infrastruktury –2013 – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1829),
(1818), 37) posła Włodzimierza Kuli w sprawie podjęcia
26) posła Pawła Kowala w sprawie możliwości prac nad projektem ustawy o instrumentach wspo-
wprowadzenia uregulowań prawnych zmierzających magających redukcję emisji do powietrza gazów cie-
do zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska powsta- plarnianych i innych substancji – do prezesa Rady
łych wskutek spalania odpadów w indywidualnych Ministrów (1830),
systemach grzewczych – do ministra środowiska 38) poseł Joanny Fabisiak w sprawie wyłączenia
(1819), stosowania CFC-113 do czyszczenia torped – do mi-
27) posła Krzysztofa Sońty w sprawie niedokoń- nistra obrony narodowej (1831),
czonej dotacji inwestycyjnej przyznanej mikroprzed- 39) posła Cezarego Urbana w sprawie zmian w
siębiorcom korzystającym ze wsparcia Programu ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Operacyjnego ZPORR, w ramach działania 2.5.: w zakresie dotyczącym ulgi prorodzinnej – do mini-
Promocja przedsiębiorczości – do ministra rozwoju stra finansów (1832),
regionalnego (1820), 40) posła Krzysztofa Putry w sprawie przekazy-
28) posła Piotra Cybulskiego w sprawie możliwo- wania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
ści nowelizacji ustawy o przekazywaniu środków fi- na rzecz organizacji pożytku publicznego – do mini-
nansowych świadczeniodawcom na wzrost wyna- stra finansów (1833),
grodzeń – do prezesa Rady Ministrów (1821), 41) posła Krzysztofa Putry w sprawie ograniczo-
29) posła Piotra Cybulskiego w sprawie obniże- nych kontaktów przygranicznych obywateli polskich
nia opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz admini- z obywatelami Republik: Białorusi, Ukrainy i Rosji
stracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub od momentu wstąpienia Polski do strefy Schengen
krzewów bez wymaganego zezwolenia – do ministra – do prezesa Rady Ministrów (1834),
środowiska (1822), 42) posła Wiesława Wody w sprawie problemu
30) posła Edwarda Wojtasa w sprawie projektu startu życiowego młodych rolników w świetle zało-
ustawy metropolitalnej – do ministra spraw we- żeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
wnętrznych i administracji (1823), 2007–2013 – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
31) posła Roberta Tyszkiewicza w sprawie rozpo- (1835),
częcia prac w celu ustanowienia aktu zadośćuczy- 43) poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie przy-
nienia dla osób deportowanych w głąb byłego ZSRR znania Łodzi statusu centrum pobytowo-treningo-
w latach 1940–1941, które wróciły do Polski na wego w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce
mocy umowy z dnia 6 lipca 1945 r., oraz wprowadze- Nożnej Euro 2012 – do ministra sportu i turystyki
nia zmian w ustawie o uznaniu za nieważne orze- (1836),
czeń wydanych wobec osób represjonowanych za 44) posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa niemieckich roszczeń rewindykacyjnych – do mini-
Polskiego – do ministra pracy i polityki społecznej stra sprawiedliwości (1837),
(1824), 45) posła Marka Krząkały w sprawie sposobu in-
32) posła Piotra Krzywickiego w sprawie umiesz- formowania o wsparciu z funduszy unijnych na lata
czenia przez operacyjnych funkcjonariuszy Policji 2007–2013 – do ministra rozwoju regionalnego (1838),
oraz CBA w internetowym portalu Nasza klasa, in- 46) posła Artura Górskiego w sprawie działań
formacji dotyczących wykonywanych przez nich za- podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Naro-
wodów – do ministra spraw wewnętrznych i admini- dowej na rzecz wspierania i promocji języka polskie-
stracji (1825), go na Litwie – do ministra edukacji narodowej
33) posła Stanisława Lamczyka w sprawie zmian (1839),
w ustawie Prawo o ruchu drogowym – do ministra 47) posła Marka Krząkały w sprawie lokalizacji
infrastruktury (1826), regionalnych ośrodków Europejskiego Funduszu
34) posła Jarosława Zielińskiego w sprawie pod- Społecznego w woj. śląskim w ramach IV edycji –
jęcia działań w celu zmiany przepisów ustawy o po- do ministra rozwoju regionalnego (1840),
datkach i opłatach lokalnych, polegających na wyłą- 48) poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie refun-
czeniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomo- dacji leku elaprase na chorobę genetyczną mukopo-
ści gruntów zajętych pod pasy drogowe, stanowią- lisacharydozę typu Hunter – do ministra zdrowia
cych własność gmin – do ministra finansów (1827), (1841),
3

49) poseł Joanny Muchy w sprawie rozporządze- Jana Pawła II w Bytomiu” – do ministra rozwoju re-
nia ministra spraw wewnętrznych i administracji z gionalnego (1855),
dnia 26 sierpnia 1998 r. dotyczącego zasad i warun- 63) posła Janusza Palikota w sprawie zaliczenia
ków wyłapywania bezdomnych zwierząt – do mini- czasu trwania dyżuru do czasu pracy – do ministra
stra spraw wewnętrznych i administracji (1842), pracy i polityki społecznej (1856),
50) poseł Joanny Muchy w sprawie obsługi za- 64) posła Janusza Palikota w sprawie zabezpie-
dłużenia szpitali – do ministra zdrowia (1843), czenia środków finansowych przekazywanych TOPR
51) poseł Joanny Muchy w sprawie dopłat bezpo- i GOPR przez gospodarstwa pomocnicze z biletów
średnich z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji wstępu do parków narodowych – do ministra finan-
Rolnictwa – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi sów (1857),
(1844), 65) posła Witolda Namyślaka w sprawie wzno-
52) poseł Joanny Muchy w sprawie rozporządze- wienia prac remontowych drogi krajowej nr 20
nia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 23 czerw- Miastko–Bytów–Kościerzyna na odcinku Piaszczy-
ca 2004 r. dotyczącego szczegółowych wymagań we- na–Bytów – do ministra infrastruktury (1858),
terynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwie- 66) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie re-
rząt – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1845), alizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym
53) posła Damiana Raczkowskiego w sprawie do alimentów – do ministra pracy i polityki społecz-
uwolnienia cen za dostawę energii – do ministra go- nej (1859),
spodarki (1846), 67) posła Jana Burego s. Antoniego w sprawie
54) posła Andrzeja Halickiego w sprawie stoso- zmian prawnych umożliwiających wprowadzenie na
wania otwartych standardów informatycznych w polski rynek roślin genetycznie zmodyfikowanych
Ministerstwie Infrastruktury – do ministra infra- oraz produktów wytworzonych z wykorzystaniem
struktury (1847), tych roślin – do prezesa Rady Ministrów (1860),
55) posła Andrzeja Halickiego w sprawie możli- 68) posła Jana Burego s. Antoniego w sprawie fi-
wości zawieszenia tzw. podatku janosikowego wpła- nansowania kosztów funkcjonowania warsztatów
canego do budżetu państwa przez miasto stołeczne terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej
Warszawa – do ministra finansów (1848), – do ministra pracy i polityki społecznej (1861),
56) posła Andrzeja Halickiego w sprawie stoso- 69) poseł Anny Bańkowskiej w sprawie ustawy o
wania otwartych standardów informatycznych oraz podatkach i opłatach lokalnych – do ministra finan-
wolnego oprogramowania w związku z planami sów (1862),
wprowadzenia taniej administracji – do prezesa 70) posła Jana Burego s. Józefa w sprawie racjo-
Rady Ministrów (1849), nalnego wykorzystania krajowych złóż siarki w
57) posła Marka Kuchcińskiego w sprawie za- związku ze wzrostem koniunktury na świecie w za-
kończenia procedury uruchomienia punktu odpraw potrzebowaniu na ten surowiec – do prezesa Rady
fitosanitarnych na przejściu granicznym w Medyce Ministrów (1863),
– do ministra spraw wewnętrznych i administracji 71) posła Jana Burego s. Józefa w sprawie udzie-
(1850), lenia pomocy finansowej na przygotowanie i realiza-
58) posła Marka Kuchcińskiego w sprawie zmian cję inwestycji Huta Stali Jakościowej w Stalowej
struktur NFZ i o mającej w związku z tym nastąpić Woli – do prezesa Rady Ministrów (1864),
likwidacji oddziału NFZ w Rzeszowie – do ministra 72) posła Jana Burego s. Józefa w sprawie ogra-
zdrowia (1851), niczeń w liczbie emisji dwutlenku węgla w latach
59) poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie bra- 2008–2012 grożących zmniejszeniem produkcji i re-
ku środków na wykup szczepionek dla dzieci – do mi- dukcją zatrudnienia w podkarpackich przedsiębior-
nistra finansów (1852), stwach – do ministra środowiska (1865),
60) poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie rów- 73) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie prac
nego dostępu dzieci niepełnosprawnych i przewlekle nad podatkiem katastralnym – do ministra finan-
chorych do edukacji – do ministra edukacji narodo- sów (1866),
wej oraz ministra zdrowia (1853), 74) posła Grzegorza Karpińskiego w sprawie
61) poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie dofi- orzeczeń unieważniających małżeństwa – do mini-
nansowania drugiego etapu projektu pn. „Zmiana stra sprawiedliwości (1867),
przebiegu drogi krajowej nr 79 na odcinku od ul. 75) poseł Anny Zielińskiej-Głębockiej w sprawie
Chorzowskiej w Katowicach do al. Jana Pawła II w polityki energetycznej państwa w zakresie dywersy-
Bytomiu” oraz włączenia projektu na listę inwesty- fikacji źródeł gazu – do ministra gospodarki (1868),
cji kluczowych związanych z Euro 2012 – do mini- 76) posła Henryka Milcarza w sprawie przyzna-
stra infrastruktury (1854), nia rodzinom zastępczym praw do ulgi podatkowej z
62) poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie uzu- tytułu wychowywania dzieci – do ministra finansów
pełnienia indykatywnej listy projektów kluczowych (1869),
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowi- 77) poseł Marii Nowak w sprawie finansowania
sko” o projekt pn. „Zmiana przebiegu drogi krajowej rodzin zastępczych – do ministra pracy i polityki
nr 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do al. społecznej (1870),
4

78) poseł Marii Nowak w sprawie egzaminów po- 93) poseł Izabelli Sierakowskiej w sprawie finan-
twierdzających kwalifikacje zawodowe – do ministra sowania działalności domów pomocy społecznej –
edukacji narodowej (1871), do ministra pracy i polityki społecznej (1886),
79) posłów Henryka Milcarza i Grzegorza Napie- 94) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie powo-
ralskiego w sprawie stanowiska rządu dotyczącego ływania sekretarzy i skarbników gmin – do prezesa
wymagań nakładanych na Polskę przez zapisy unij- Rady Ministrów (1887),
nej dyrektywy o promocji energii z odnawialnych 95) posła Artura Dunina w sprawie zmiany art.
źródeł – do prezesa Rady Ministrów (1872), 91 ustawy o samorządzie powiatowym – do ministra
80) posłów Henryka Milcarza i Grzegorza Napie- spraw wewnętrznych i administracji (1888),
ralskiego w sprawie wyzwań stojących przed krajo- 96) posła Jana Burego s. Józefa w sprawie funk-
wym systemem elektroenergetycznym (KSE) w kon- cjonowania Ośrodka Kształcenia Personelu Lotni-
tekście realizacji zobowiązań Polski wobec Unii Eu- czego Politechniki Rzeszowskiej – do ministra infra-
ropejskiej w zakresie promocji energii z odnawial- struktury (1889),
nych źródeł – do ministra gospodarki (1873), 97) poseł Beaty Kempy w sprawie pomocy ofia-
81) posłów Henryka Milcarza i Grzegorza Napie- rom przestępstw – do ministra sprawiedliwości
ralskiego w sprawie znalezienia kompromisu mię- (1890),
dzy inwestorami w dziedzinie energetyki wiatrowej 98) poseł Beaty Kempy w sprawie wykupu miesz-
a ekologami – do ministra środowiska (1874), kań zakładowych – do ministra infrastruktury
82) posła Antoniego Błądka w sprawie finanso- (1891),
wania zadania zleconego wymiany książeczkowych 99) posłów Krzysztofa Brejzy i Grzegorza Rosza-
dowodów osobistych – do ministra spraw wewnętrz- ka w sprawie możliwości uzyskania rekompensaty
nych i administracji (1875), za wydatki ponoszone na ogrzewanie olejem opało-
83) posłów Pawła Kowala i Jana Ołdakowskiego wym oraz gazem płynnym budynków jednorodzin-
w sprawie poparcia przez Polskę przyznania Gruzji nych – do ministra finansów (1892),
„Planu działań na rzecz członkostwa” (MAP) w cza- 100) posła Krzysztofa Brejzy oraz grupy posłów
sie kwietniowego szczytu NATO w Bukareszcie – w sprawie działalności kopalni Konin i jej wpływu
do ministra spraw zagranicznych (1876),
na poziom wód w jeziorach leżących na terenie woj.
84) poseł Barbary Bartuś w sprawie planowa-
kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego – do mi-
nych zmian w procedurze kształcenia aplikantów w
nistra środowiska (1893),
zawodach prawniczych – do ministra sprawiedliwo-
101) posła Jana Kulasa w sprawie inicjowania i
ści (1877),
wspierania programów sportowych realizowanych
85) posła Dariusza Bąka w sprawie likwidacji
w gminach – do ministra sportu i turystyki (1894),
utrudnień i poprawy bezpieczeństwa użytkowników
102) posła Witolda Klepacza w sprawie działań
ruchu na modernizowanym odcinku trasy E7 Biało-
brzegi–Grójec – do ministra infrastruktury (1878), ministra skarbu państwa zmierzających do przeka-
86) posła Pawła Poncyljusza w sprawie niewła- zania akcji Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa SA
ściwej ochrony danych osobowych świadków – do mi- Grupie PKP – do prezesa Rady Ministrów (1895),
nistra sprawiedliwości (1879), 103) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie ulgi
87) posła Pawła Poncyljusza w sprawie proble- prorodzinnej dla dzieci rolników, przedsiębiorców i
mów z ograniczoną dostępnością miejsc w przed- osób płacących podatek liniowy – do prezesa Rady
szkolach – do ministra edukacji narodowej (1880), Ministrów (1896),
88) posła Pawła Poncyljusza w sprawie proble- 104) posła Jana Łopaty w sprawie refundacji leku
mów ofiar molestowania seksualnego w miejscu pra- ratującego życie dzieciom chorym na mukopolisa-
cy – do ministra sprawiedliwości (1881), charydozę typu II – do ministra zdrowia (1897),
89) posła Pawła Poncyljusza w sprawie limitów 105) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie
przyjęć na aplikacje dopuszczające do wykonywania sprzecznych informacji dotyczących prywatyzacji
zawodów prawniczych – do ministra sprawiedliwo- Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA –
ści (1882), do ministra skarbu państwa (1898),
90) posła Jana Widackiego w sprawie przeniesie- 106) posła Janusza Chwieruta w sprawie budowy
nia spraw dotyczących mniejszości narodowych i et- drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice–Kosz-
nicznych z gestii ministra właściwego w sprawach towy–Bielsko-Biała – do ministra infrastruktury
wewnętrznych w gestię ministra kultury – do preze- (1899),
sa Rady Ministrów (1883), 107) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra-
91) poseł Izabelli Sierakowskiej w sprawie syste- wie projektu rozporządzenia dotyczącego „Krajowe-
mu kształcenia w zawodzie technik usług poczto- go planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku
wych – do ministra edukacji narodowej (1884), węgla na lata 2008–2012” we wspólnotowym syste-
92) poseł Izabelli Sierakowskiej w sprawie dodat- mie handlu uprawnieniami do emisji z dnia 20 grud-
ków za trudne warunki nauczania dla nauczycieli nia 2007 r. – do ministra środowiska (1900),
klas integracyjnych – do ministra edukacji narodo- 108) posła Janusza Palikota w sprawie zmian le-
wej (1885), gislacyjnych ułatwiających proces przygotowania i
5

wdrażania przedsięwzięć partnerstwa publicz- 122) posła Jacka Tomczaka w sprawie rekrutacji
no-prywatnego – do ministra gospodarki (1901), do służby w Policji – do ministra spraw wewnętrz-
109) posła Grzegorza Pisalskiego w sprawie dzia- nych i administracji (1915),
łań ministra skarbu państwa zmierzających do prze- 123) posła Jacka Tomczaka w sprawie podwyżek
kazania euroterminalu w Sławkowie Grupie PKP – płac dla nauczycieli – do ministra edukacji narodo-
do prezesa Rady Ministrów (1902), wej (1916),
110) posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie 124) posła Jacka Tomczaka w sprawie obniżenia
degradacji rybostanu jezior mazurskich – do mini- wieku obowiązku szkolnego – do ministra edukacji
stra rolnictwa i rozwoju wsi (1903), narodowej (1917),
111) posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie 125) posła Jacka Tomczaka w sprawie utworze-
zmiany rozporządzenia dotyczącego wywozu nieczy- nia w Głogowie punktu informacyjnego Krajowego
stości za pomocą własnego środka transportu – Rejestru Karnego – do ministra sprawiedliwości
do ministra infrastruktury (1904), (1918),
112) posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie 126) posła Jacka Tomczaka w sprawie wydania
cen zbóż na rynku krajowym i rynkach sąsiednich, rozporządzenia do ustawy o Karcie Polaka – do pre-
np. niemieckim, za tonę zboża ekologicznego – do mi- zesa Rady Ministrów (1919),
nistra rolnictwa i rozwoju wsi (1905), 127) posła Jacka Tomczaka w sprawie rekrutacji
113) posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w na stanowisko asystenta prokuratora – do ministra
sprawie preferencyjnych kredytów na zakup ziemi sprawiedliwości (1920),
dla rolników – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi 128) posła Jacka Tomczaka w sprawie protestu
(1906), urzędników skarbowych – do ministra finansów
114) posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w (1921),
sprawie zmiany rozporządzenia ministra rolnictwa i 129) posła Jacka Tomczaka w sprawie stopnia
rozwoju wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zaawansowania wymiany skrzynek pocztowych –
połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i poło- do ministra infrastruktury (1922),
wu innych organizmów żyjących – do ministra rol- 130) posła Jacka Tomczaka w sprawie wpisania
nictwa i rozwoju wsi (1907), do transeuropejskiej sieci transportowej dróg eks-
115) posła Jana Kochanowskiego w sprawie błę- presowych S5 i S11 – do ministra infrastruktury
dów i paradoksów w przepisach w zakresie procedur (1923),
urzędowych dotyczących pomieszczeń tymczaso- 131) posłów Barbary Bartuś i Stanisława Szweda
wych – do ministra infrastruktury (1908), w sprawie planowanej nowelizacji ustawy Kodeks
116) posła Jana Kochanowskiego w sprawie moż- pracy – do ministra pracy i polityki społecznej
liwości zmian obowiązującego prawa w zakresie kie- (1924),
rowania pojazdami, dopuszczenia pojazdów do ru- 132) posłów Piotra Polaka i Wiesława Janczyka
chu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – do mi- w sprawie możliwości skorzystania w ramach Pro-
nistra infrastruktury (1909), gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich z renty struk-
117) posła Tomasza Garbowskiego w sprawie sta- turalnej w 2008 r. przez rolników, dla których za-
nu przygotowań ministerstwa do Mistrzostw Euro- brakło środków finansowych w 2007 r. – do ministra
py w Piłce Nożnej Euro 2012 – do ministra infra- rolnictwa i rozwoju wsi (1925),
struktury, ministra spraw wewnętrznych i admini- 133) posła Grzegorza Raniewicza w sprawie przy-
stracji oraz ministra zdrowia (1910), gotowania przejść granicznych do Euro 2012 –
118) poseł Anny Bańkowskiej w sprawie obciąża- do ministra spraw wewnętrznych i administracji
nia emerytów kosztami tzw. zastępstwa procesowe- (1926),
go przez ZUS – do prezesa Rady Ministrów (1911), 134) posła Grzegorza Raniewicza w sprawie nad-
119) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie miernie skomplikowanego systemu zamówień pu-
zmian w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia blicznych – do prezesa Rady Ministrów (1927),
9 lipca 2004 r. dotyczącego gatunków dziko wystę- 135) posła Grzegorza Raniewicza w sprawie stwo-
pujących grzybów objętych ochroną – do ministra rzenia systemu wspierania inwestycji gminnych w
środowiska (1912), zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków ko-
120) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie moż- munalnych – do ministra środowiska (1928),
liwości zmiany przepisów ustawy o repatriacji – 136) posła Andrzeja Kani w sprawie realizacji
do ministra spraw wewnętrznych i administracji przez koncern Lockheed Martin zobowiązań offse-
(1913), towych związanych z zakupem przez Polskę samolo-
121) posła Jerzego Budnika w sprawie zmiany roz- tów F-16 – do ministra gospodarki (1929),
porządzenia ministra obrony narodowej z dnia 19 137) posła Marka Matuszewskiego w sprawie do-
marca 2003 r. dotyczącego utworzenia ambulatoriów płat do oprocentowania kredytów ze środków Agen-
– publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ambulato- cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –
riów z izbą chorych – publicznych zakładów opieki do ministra finansów oraz ministra rolnictwa i roz-
zdrowotnej – do ministra obrony narodowej (1914), woju wsi (1930),
6

138) posła Czesława Hoca w sprawie pilnego po- 153) poseł Anny Sobeckiej w sprawie opłat za ko-
wrotu polskiego rządu do stanowczych i zabezpie- rzystanie z autostrad – do ministra infrastruktury
czających interesy polskiego rybołówstwa oficjal- (1946),
nych rozmów z Komisją Wspólnot Europejskich do- 154) poseł Anny Sobeckiej w sprawie obowiązku
tyczących wspólnej polityki rybołówstwa w kontek- szkolnego dla sześciolatków – do ministra edukacji
ście kuriozalnego i dyskryminującego polskie rybo- narodowej (1947),
łówstwo rozporządzenia Komisji (WE) nr 169/2008 155) poseł Anny Sobeckiej w sprawie egzekwo-
– do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1931), wania należności przez ZUS – do ministra pracy i
139) poseł Aldony Młyńczak w sprawie opłat za polityki społecznej (1948),
przejazdy obwodnicami miast, które są lub będą czę- 156) poseł Anny Sobeckiej w sprawie ubóstwa
ścią autostrad płatnych – do ministra infrastruktu- polskich dzieci – do prezesa Rady Ministrów (1949),
ry (1932), 157) poseł Anny Sobeckiej w sprawie pogarszają-
140) poseł Aldony Młyńczak w sprawie planowa- cych się warunków ekonomicznych producentów
nej rezygnacji PLL LOT z obsługiwania połączenia trzody chlewnej – do ministra rolnictwa i rozwoju
Wrocław–Bruksela – do ministra infrastruktury wsi (1950),
(1933), 158) poseł Anny Sobeckiej w sprawie korzystania
141) poseł Domiceli Kopaczewskiej w sprawie przez szpitale z usług karetek pogotowia – do mini-
rozliczeń inwestycji infrastrukturalnych finansowa- stra zdrowia (1951),
nych ze środków Unii Europejskiej – do ministra 159) poseł Anny Sobeckiej w sprawie postępowa-
rozwoju regionalnego (1934), nia z zarodkami pozostałymi po zabiegach in vitro
142) poseł Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie re- – do ministra zdrowia (1952),
kompensaty za nieruchomości wywłaszczone w la- 160) poseł Anny Sobeckiej w sprawie projektu
tach 70. XX w. – do ministra infrastruktury (1935), nowelizacji ustawy Kodeks pracy – do ministra pra-
143) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie dopre- cy i polityki społecznej (1953),
cyzowania niektórych przepisów ustawy Prawo o 161) poseł Anny Sobeckiej w sprawie projektu
ruchu drogowym – do ministra infrastruktury ustawy o zakładach opieki zdrowotnej – do ministra
(1936), zdrowia (1954),
144) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie dotacji 162) poseł Anny Sobeckiej w sprawie wcześniej-
unijnych na naukę i innowacyjność – do ministra szych emerytur – do ministra pracy i polityki spo-
rozwoju regionalnego (1937), łecznej (1955),
145) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie kosz- 163) poseł Anny Sobeckiej w sprawie leczenia
tów działania firm – do ministra gospodarki (1938), raka piersi – do ministra zdrowia (1956),
146) posłów Magdaleny Gąsior-Marek i Grzego- 164) posła Romana Kaczora oraz grupy posłów w
rza Raniewicza w sprawie opłat za powtórne przy- sprawie finansowania z budżetu państwa wielolet-
stąpienie do egzaminu maturalnego – do ministra niego programu pn. „Zagospodarowanie przejętego
edukacji narodowej (1939), mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych
147) posłów Magdaleny Gąsior-Marek i Grzego- przez wojska Federacji Rosyjskiej” na lata 2001–
rza Raniewicza w sprawie przeludnienia jednostek –2007 z kontynuacją na lata 2008–2010 – do mini-
penitencjarnych w Okręgu Lubelskim Służby Wię- stra finansów (1957),
ziennej – do ministra sprawiedliwości (1940), 165) posła Tomasza Kamińskiego w sprawie tzw.
148) posłów Magdaleny Gąsior-Marek i Grzego- ulgi rodzinnej – do ministra finansów (1958),
rza Raniewicza w sprawie niedoborów kadrowych w 166) posła Tomasza Garbowskiego w sprawie
Okręgu Lubelskim Służby Więziennej – do ministra stanu przygotowań ministerstwa do Mistrzostw Eu-
sprawiedliwości (1941), ropy w Piłce Nożnej Euro 2012 – do ministra spraw
149) posłów Magdaleny Gąsior-Marek i Grzego- wewnętrznych i administracji, ministra infrastruk-
rza Raniewicza w sprawie stanu technicznego bu- tury oraz ministra zdrowia (1959),
dynków jednostek penitencjarnych na terenie Okrę- 167) poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w spra-
gu Lubelskiego Służby Więziennej – do ministra wie Programu Operacyjnego „Infrastruktura i śro-
sprawiedliwości (1942), dowisko”, w tym projektu „Uporządkowanie gospo-
150) posłów Magdaleny Gąsior-Marek i Grzego- darki wodno-ściekowej subregionu konińskiego” –
rza Raniewicza w sprawie budowy Zakładu Karnego do ministra rozwoju regionalnego (1960),
w Lublinie – do ministra sprawiedliwości (1943), 168) posła Cezarego Urbana w sprawie zmian w
151) posłów Magdaleny Gąsior-Marek i Grzego- art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnio-
rza Raniewicza w sprawie stanu zdrowia więźniów nym do alimentów – do ministra pracy i polityki
oraz podstawowej opieki zdrowotnej w jednostkach społecznej (1961),
penitencjarnych – do ministra zdrowia (1944), 169) posła Adama Krupy w sprawie utraty zasił-
152) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie wsparcia ku stałego przez osoby niepełnosprawne podejmują-
dla spółdzielców pragnących wykupić zajmowane przez ce zatrudnienie w zakładach aktywności zawodowej
siebie lokale – do ministra infrastruktury (1945), – do ministra pracy i polityki społecznej (1962),
7

170) posłów Jarosława Pięty, Marka Krząkały i PO KL 2007–2013, zapisanej w dokumencie „Zasady
Ryszarda Zawadzkiego w sprawie zmian w sposobie finansowania PO KL 2007–2013” – do ministra roz-
organizacji przeprowadzania głosowania dla obywa- woju regionalnego (1974),
teli przebywających poza granicami Polski – do mi- 182) posłanek Agnieszki Hanajczyk i Danuty
nistra spraw wewnętrznych i administracji (1963), Olejniczak w sprawie zrównania uprawnień osób
171) posła Jarosława Pięty w sprawie uznania prowadzących działalność gospodarczą z uprawnie-
małoletnich zatrudnionych przymusowo w miejscu niami osób zatrudnionych na umowę o pracę w za-
zamieszkania za ofiary nazistowskiego systemu kresie przechodzenia na wcześniejszą emeryturę –
okupacyjnego i objęcia ich wypłatami świadczeń po- do ministra pracy i polityki społecznej (1975),
mocowych Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojedna- 183) posła Ryszarda Terleckiego w sprawie prac
nie” – do prezesa Rady Ministrów (1964), nad reformą programów nauczania – do ministra
172) posła Jarosława Pięty w sprawie postępo- edukacji narodowej (1976),
wań przygotowawczych prowadzonych przez Proku- 184) posła Stanisława Zająca w sprawie ponow-
raturę Rejonową w Sosnowcu i Prokuraturę Rejono- nego zakwalifikowania projektu „Zapewnienie pra-
wą w Mikołowie w zakresie składowania odpadów widłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie
poprzemysłowych – do ministra sprawiedliwości Przemyśla” do dofinansowania w ramach projektów
(1965), indywidualnych Programu Operacyjnego „Infra-
173) posła Marka Cebuli w sprawie budowy ob- struktura i środowisko” na lata 2007–2013 – do mi-
wodnicy Krosna Odrzańskiego – do ministra infra- nistra rozwoju regionalnego (1977),
struktury (1966), 185) posłów Stanisława Zająca i Kazimierza Mo-
174) posła Marka Cebuli w sprawie poprawy złej skala w sprawie ponownego zakwalifikowania pro-
sytuacji płacowej pracowników domów pomocy spo- jektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na te-
łecznej – do ministra pracy i polityki społecznej renie miasta Dębicy” do dofinansowania w ramach
(1967), projektów indywidualnych Programu Operacyjnego
175) poseł Iwony Guzowskiej w sprawie nieprze- „Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 –
strzegania praw osób świadczących pracę lub usługi do ministra rozwoju regionalnego (1978),
na rzecz banków oraz innych instytucji finansowych 186) posła Marka Polaka w sprawie norm za-
w Polsce na zasadzie umowy agencyjnej – do mini- trudnienia pielęgniarek i położnych – do ministra
stra sprawiedliwości (1968), zdrowia (1979),
176) posłów Marka Krząkały, Jarosława Pięty i 187) posła Marka Polaka w sprawie sytuacji sek-
Ryszarda Zawadzkiego w sprawie przepisów ustawy tora tekstylno-odzieżowego w Polsce – do ministra
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gospodarki (1980),
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakładają- 188) poseł Marii Nowak w sprawie wypłacenia
cych na gminę obowiązek wypłaty odszkodowań z zadośćuczynienia rodzinom ofiar zastrzelonych gór-
tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobie ników w czasie pacyfikacji kopalni Wujek w grudniu
do niego uprawnionej na mocy wyroku sądowego – 1981 r. – do prezesa Rady Ministrów (1981),
do ministra infrastruktury (1969), 189) posła Andrzeja Kani w sprawie podjęcia
177) posła Romana Kaczora w sprawie wyjaśnie- prac legislacyjnych zmierzających do skreślenia art.
nia i zajęcia stanowiska w kwestii rozbieżności in- 29 ust. 5 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościa-
terpretacji uregulowań prawnych wydanych przez mi rolnymi Skarbu Państwa oraz zakończenia
Ministerstwo Finansów dotyczących wymogów wszystkich postępowań sądowych z powództwa
technicznych, jakie powinny spełniać kasy fiskalne Agencji Nieruchomości Rolnych w związku z zasto-
stosowane do rozliczeń dotacji (dopłat przewoźni- sowaniem ww. przepisu – do prezesa Rady Mini-
kom za sprzedaż przez nich biletów ulgowych) – strów (1982),
do ministra finansów (1970), 190) posła Jana Kulasa w sprawie polityki pań-
178) posłów Zbigniewa Konwińskiego i Sławomi- stwa wobec osób długotrwale bezrobotnych – do mi-
ra Neumanna w sprawie zwiększenia ilości koszy na nistra pracy i polityki społecznej (1983),
śmieci w lasach państwowych – do ministra środo- 191) posła Jana Kulasa w sprawie genezy i prze-
wiska (1971), biegu konsultacji na temat naprawy opieki zdrowot-
179) posła Jerzego Ziętka w sprawie rent rodzin- nej w ramach „białego szczytu” – do prezesa Rady
nych po zmarłych tragicznie na stanowisku pracy – Ministrów (1984),
do ministra pracy i polityki społecznej (1972), 192) posła Stanisława Steca w sprawie zasad
180) poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie możli- funkcjonowania dodatkowej płatności bezpośredniej
wości zmian w ustawie Prawo zamówień publicz- do produkcji zwierzęcej – do ministra rolnictwa i
nych w związku z art. 38 ust. 1 – do prezesa Rady rozwoju wsi (1985),
Ministrów (1973), 193) posła Stanisława Steca w sprawie pomocy
181) posłanek Agnieszki Hanajczyk i Danuty dla polskich hodowców trzody chlewnej – do mini-
Olejniczak w sprawie zwolnienia organizacji poza- stra rolnictwa i rozwoju wsi (1986),
rządowych pożytku publicznego z dodatkowych 194) poseł Jolanty Szymanek-Deresz w sprawie
form zabezpieczeń dotacji rozwojowej odnośnie do możliwości przekazywania z budżetu państwa dota-
8

cji celowej dla organizacji pożytku publicznego, na 207) posła Tomasza Garbowskiego w sprawie
przykładzie Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą sponsorowania sportu przez spółki Skarbu Państwa
Alzeheimera w Sochaczewie – do ministra zdrowia – do prezesa Rady Ministrów (2000),
(1987), 208) posła Eugeniusza Grzeszczaka w sprawie
195) poseł Jolanty Szymanek-Deresz w sprawie problematyki dotyczącej zakładów aktywności za-
możliwości wdrożenia powszechnego programu wodowej – do ministra pracy i polityki społecznej
szczepień przeciwko meningokokom finansowanych (2001),
ze środków NFZ – do ministra zdrowia (1988), 209) poseł Elżbiety Łukacijewskiej oraz grupy
196) poseł Izabelli Sierakowskiej w sprawie usta- posłów w sprawie funkcjonowania niekorzystnej dla
wowego uregulowania zasad pomocy dla poszkodo- służby zdrowia i finansów publicznych ustawy o od-
wanych w misjach wojskowych poza granicami Pol- padach – do ministra zdrowia (2002),
ski – do ministra obrony narodowej (1989), 210) poseł Elżbiety Łukacijewskiej oraz grupy
197) posła Marka Borowskiego w sprawie ko- posłów w sprawie nastrojów wśród pracowników
nieczności podjęcia działań mających na celu zapew- Służby Celnej – do ministra finansów (2003),
nienie osobom rozwiedzionym właściwego wykony- 211) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie
wania przysługującej im władzy rodzicielskiej w sy- rangi protokołów pokontrolnych regionalnych izb
tuacji utrudniania im kontaktów z małoletnimi obrachunkowych – do ministra sprawiedliwości
dziećmi przez byłych współmałżonków – do mini- (2004),
stra sprawiedliwości (1990), 212) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w spra-
198) posła Artura Ostrowskiego w sprawie dzia- wie budowy drogi ekspresowej S19 Suwałki–Biały-
łań samorządu terytorialnego zmierzających do li- stok–Lublin–południowa granica Polski – do mini-
kwidacji publicznych placówek oświatowych i prze- stra infrastruktury (2005),
kazywania ich prowadzenia stowarzyszeniom i fun- 213) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w spra-
dacjom lub osobom fizycznym – do ministra spraw wie zmiany źródła finansowania izb rolniczych –
wewnętrznych i administracji (1991), do ministra finansów (2006),
214) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w spra-
199) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie pla-
wie budowy obwodnicy w miejscowościach Grajewo,
nów obniżenia wieku szkolnego – do ministra edu-
Szczuczyn, Stawiski w ciągu drogi krajowej nr 61 –
kacji narodowej (1992),
do ministra infrastruktury (2007),
200) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie jed-
215) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w spra-
noznacznego określenia statusu płatnika podatku
wie renowacji zabytkowych dworców kolejowych na
VAT – do ministra finansów (1993),
przykładzie dworca PKP w Grajewie – do ministra
201) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie
infrastruktury (2008),
niewystarczającej wielkości środków przeznaczo-
216) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie
nych w 2008 r. na dopłaty do kredytów preferencyj- postępów w procesie informatyzacji administracji
nych dla rolnictwa – do ministra rolnictwa i rozwoju publicznej w Polsce – do ministra spraw wewnętrz-
wsi (1994), nych i administracji (2009),
202) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie 217) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie
prywatyzacji Zakładów Tytoniowych w Lublinie SA krytycznej sytuacji na rynku wieprzowiny – do mi-
– do ministra skarbu państwa (1995), nistra rolnictwa i rozwoju wsi (2010),
203) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie 218) posła Marka Polaka w sprawie wykorzysta-
modernizacji przejazdu kolejowego tzw. kowelskiego nia boisk w każdej gminie – do ministra edukacji
kat. A, położonego w km 249+226 linii kolejowej narodowej (2011),
Warszawa–Dorohusk – do ministra infrastruktury 219) posła Jana Filipa Libickiego w sprawie dzia-
(1996), łań ministerstwa związanych z problemami polskich
204) posła Józefa Rojka w sprawie rozszerzenia migrantów zarobkowych – do ministra pracy i poli-
wykazu prac wykonywanych w szczególnych warun- tyki społecznej (2012),
kach lub o szczególnym charakterze o pracę zawodo- 220) posła Jana Filipa Libickiego w sprawie nad-
wych ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia użyć i nieprawidłowości w domach spokojnej staro-
Ratunkowego – do ministra pracy i polityki społecz- ści oraz prac Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej (1997), nej nad poprawą sytuacji w domach stałego pobytu
205) posła Henryka Gołębiewskiego w sprawie osób starszych – do ministra pracy i polityki spo-
procedury i przewlekłości sporządzania miejsco- łecznej (2013),
wych planów zagospodarowania przestrzennego – 221) posła Jana Filipa Libickiego w sprawie
do prezesa Rady Ministrów (1998), wprowadzenia zajęć rehabilitacyjnych dla uczniów
206) posła Lecha Kołakowskiego w sprawie pro- posiadających stałe zwolnienie lekarskie od zajęć
wizji pobieranych w obrocie nieruchomościami przez wychowania fizycznego w gimnazjum oraz szkołach
agencje nieruchomości – do ministra infrastruktury ponadgimnazjalnych – do ministra edukacji narodo-
(1999), wej (2014),
9

222) posłów Jacka Tomczaka i Jana Filipa Libic- 234) poseł Elżbiety Łukacijewskiej oraz grupy
kiego w sprawie prac nad rozporządzeniem określa- posłów w sprawie kwoty dochodu uprawniającego
jącym maksymalną wysokość opłaty za postępowa- do świadczeń rodzinnych w 2008/2009 r. – do mini-
nie związane z przyjęciem na studia na przyszły rok stra pracy i polityki społecznej (2027),
akademicki – do ministra nauki i szkolnictwa wyż- 235) poseł Elżbiety Łukacijewskiej oraz grupy
szego (2015), posłów w sprawie niewłaściwego traktowania kobiet
223) posła Jana Filipa Libickiego w sprawie nad- ciężarnych w Polsce – do ministra zdrowia (2028),
użyć i nieprawidłowości w domach spokojnej staro- 236) poseł Elżbiety Łukacijewskiej oraz grupy
ści ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w woj. posłów w sprawie uboju zwierząt rzeźnych w gospo-
wielkopolskim – do ministra pracy i polityki społecz- darstwie na użytek własny – do ministra rolnictwa i
nej (2016), rozwoju wsi (2029),
224) posła Jana Filipa Libickiego w sprawie de- 237) posłów Krzysztofa Matyjaszczyka i Wacła-
klaracji dotyczących ograniczenia kosztów przelo- wa Martyniuka w sprawie ważności decyzji podję-
tów służbowych samolotami krajowymi i międzyna- tych przez osobę pełniącą obowiązki dyrektora
rodowymi – do prezesa Rady Ministrów (2017), Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach – do pre-
225) posła Jana Filipa Libickiego w sprawie przy- zesa Rady Ministrów (2030),
stosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ru- 238) posłów Grzegorza Pisalskiego, Bożeny Kot-
chowo oraz niewidomych budynków Kancelarii Pre- kowskiej i Krzysztofa Matyjaszczyka w sprawie
zesa Rady Ministrów oraz budynków ministerstw – możliwości przyznania niektórym miastom liczą-
do prezesa Rady Ministrów (2018), cym powyżej 50 tys. mieszkańców statusu tzw. po-
226) posła Wojciecha Żukowskiego w sprawie wiatów grodzkich – do ministra spraw wewnętrz-
planowanych zmian w ustawie Prawo o ustroju są- nych i administracji (2031),
dów powszechnych dotyczących statusu prawnego 239) posła Jana Kamińskiego w sprawie włącze-
asystentów sędziów – do ministra sprawiedliwości nia dwóch obrębów ewidencyjnych w powiecie sokól-
(2019), skim (woj. podlaskie), do obszarów o niekorzystnych
227) posła Wojciecha Żukowskiego w sprawie warunkach gospodarowania w Programie Rozwoju
rozwiązania problemu nadpłaty płatności cukro- Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – do mini-
wych za 2006 r. oraz określenia terminu realizowa- stra rolnictwa i rozwoju wsi (2032),
nia dopłat gruntowych za 2007 r. – do ministra rol- 240) posła Grzegorza Karpińskiego w sprawie
nictwa i rozwoju wsi (2020), wykonywania medycznych czynności ratunkowych
228) posła Adama Rogackiego w sprawie akcep- w warunkach pozaszpitalnych – do ministra zdro-
tacji zgłoszenia przez samorząd Jarocina jako cen- wia (2033),
trum treningowego na Mistrzostwa Europy w Piłce 241) posła Wojciecha Szaramy w sprawie braku
Nożnej Euro 2012 – do ministra sportu i turystyki rozporządzenia regulującego zasady prowadzenia
(2021), ośrodków techniki jazdy i egzaminowania instruk-
229) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie pod- torów – do ministra infrastruktury (2034),
pisania umowy regulującej stosunki pomiędzy Rze- 242) posła Marka Opioły w sprawie bezpieczeń-
cząpospolitą Polską a Wschodnim Kościołem Staro- stwa energetycznego Polski oraz planów rządu od-
obrzędowym, nieposiadającym hierarchii duchownej nośnie do głównych podmiotów gospodarczych sek-
– do ministra spraw wewnętrznych i administracji tora energetycznego, których siedziby mieszczą się
(2022), w Płocku – do ministra gospodarki oraz ministra
230) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie re- skarbu państwa (2035),
stytucji mienia żydowskiego – do prezesa Rady Mi- 243) posła Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego w
nistrów (2023), sprawie uzasadnienia zastosowania przez Sąd Rejo-
231) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie pod- nowy w Białymstoku środka zapobiegawczego w
pisania umowy regulującej stosunki pomiędzy Rze- stosunku do prezydenta Olsztyna – do ministra
cząpospolitą Polską a Kościołem Ewangielicko-Augs- sprawiedliwości (2036),
burskim – do ministra spraw wewnętrznych i admi- 244) posła Marka Zielińskiego w sprawie braku
nistracji (2024), na liście leków refundowanych leków na chorobę
232) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie pod- nieswoistego zapalenia jelit – do ministra zdrowia
pisania umowy regulującej stosunki pomiędzy Rze- (2037),
cząpospolitą Polską a Muzułmańskim Związkiem 245) posła Sławomira Preissa w sprawie organi-
Wyznaniowym – do ministra spraw wewnętrznych i zowania w okresie wakacji i w dniach wolnych od na-
administracji (2025), uki szkolnej imprez okolicznościowych – do ministra
233) posła Piotra Tomańskiego oraz grupy po- edukacji narodowej (2038),
słów w sprawie prawnego uregulowania zasad zmia- 246) posła Andrzeja Halickiego w sprawie wyma-
ny granic jednostek samorządów terytorialnych – gań lokalowych i sanitarnych dla małych przedszko-
do ministra spraw wewnętrznych i administracji li w kontekście prowadzenia działalności gospodar-
(2026), czej – do ministra edukacji narodowej (2039),
10

247) posła Andrzeja Halickiego w sprawie ko- 258) posła Jacka Tomczaka w sprawie stworze-
nieczności rejestracji witryn internetowych jako nia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych tzw.
dzienników lub czasopism w świetle ustawy Prawo czarnej listy osób, co do których pracownicy polskiej
prasowe – do ministra kultury i dziedzictwa narodo- dyplomacji mają zakaz utrzymywania kontaktów –
wego (2040), do ministra spraw zagranicznych (2051),
248) posłów Pawła Suskiego i Sławomira Preissa 259) poseł Izabeli Kloc w sprawie wypłat ekwi-
w sprawie znormalizowania emisji substancji zło- walentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego
wonnych do atmosfery – do ministra środowiska węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw ro-
(2041), bót górniczych, uwag emerytów walczących o nie-
249) posłów Sławomira Preissa i Pawła Suskiego słusznie zabrany ekwiwalent za węgiel deputatowy
w sprawie możliwości zmiany art. 12 ust. 2 ustawy o – do ministra gospodarki (2052),
pomocy osobom uprawnionym do alimentów – do mi- 260) poseł Izabeli Kloc w sprawie trudnych wa-
nistra pracy i polityki społecznej (2042), runków funkcjonowania samorządów lokalnych –
250) posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie do ministra spraw wewnętrznych i administracji
podatku dochodowego od osób fizycznych naliczane- (2053),
go od alimentów zasądzanych na rzecz osób fizycz- 261) poseł Izabeli Kloc w sprawie problemów
nych z przeznaczeniem na utrzymanie rodziny i za- służby zdrowia – do ministra zdrowia (2054),
spokojenie jej podstawowych potrzeb bytowych w 262) poseł Izabeli Kloc w sprawie oświaty i reali-
sytuacji, gdy strona płacąca alimenty i strona otrzy- zacji zadań edukacyjnych przez jednostki samorzą-
mująca alimenty prowadzą wspólne gospodarstwo du terytorialnego – do ministra edukacji narodowej
domowe – do ministra finansów (2043), (2055),
251) posła Pawła Suskiego w sprawie ujednolice- 263) posła Romualda Ajchlera w sprawie wyko-
nia interpretacji taryfikacji celnej TARIC podczas rzystywania pomocy finansowej otrzymywanej przez
kwalifikowania przez Służbę Celną towarów wpro- grupy producentów rolnych – do ministra rolnictwa
wadzanych w europejski obszar celny – do ministra i rozwoju wsi (2056),
finansów (2044), 264) posła Andrzeja Kani w sprawie podjęcia
252) posła Marka Zielińskiego w sprawie proble- prac legislacyjnych zmierzających do zmian w usta-
mów związanych z wykonywaniem przez samorządy wie Prawo celne, dotyczących ograniczenia wwozu
zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami – paliwa w zbiornikach pojazdów wykorzystywanych
do ministra infrastruktury (2045), do prowadzenia działalności gospodarczej – do mi-
253) posła Wojciecha Ziemniaka w sprawie usta- nistra infrastruktury (2057),
lania wysokości opłat za korzystanie ze stołówek 265) posła Marka Kwitka w sprawie wątpliwości
szkolnych – do ministra edukacji narodowej (2046), interpretacyjnych w przepisach regulujących zasady
254) posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego w wydawania legitymacji emeryta-rencisty policyjne-
sprawie działań podejmowanych przez prezesa Rady go, zawartych w rozporządzeniu ministra spraw we-
Ministrów i rząd na rzecz zlokalizowania siedziby wnętrznych i administracji z dnia 18 października
Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji we 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości
Wrocławiu – do prezesa Rady Ministrów (2047), organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funk-
255) posła Adama Gawędy w sprawie umów no- cjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa We-
tarialnych zawieranych w związku z przekształca- wnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej,
niem praw spółdzielczych we własność odrębną lo- Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej
kali mieszkalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 czerw- – do ministra spraw wewnętrznych i administracji
ca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach miesz- (2058),
kaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 266) posła Marka Kwitka w sprawie wykładni
– do ministra sprawiedliwości (2048), przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i wyda-
256) posła Adama Gawędy w sprawie zajęcia nych na jej podstawie decyzji administracyjnych od-
dwóch różnych stanowisk przez Ministerstwo Fi- mawiających wyrejestrowania samochodów z ewi-
nansów i Ministerstwo Infrastruktury dotyczących dencji pojazdów – do ministra infrastruktury
opodatkowania podatkiem od towarów i usług z ty- (2059),
tułu przekształcenia w odrębną własność byłych 267) poseł Izabeli Kloc w sprawie szkód wyrzą-
mieszkań zakładowych przejętych nieodpłatnie dzanych w uprawach rolnych i leśnych przez zwie-
przez spółdzielnie mieszkaniowe – do prezesa Rady rzęta dzikie – do ministra środowiska (2060),
Ministrów (2049), 268) posła Andrzeja Szlachty w sprawie plano-
257) posła Adama Gawędy w sprawie uznania wanej lokalizacji autostrady A4 na terenie powiatu
energii elektrycznej produkowanej z metanu uwal- ropczycko-sędziszowskiego oraz zjazdu w miejsco-
nianego i ujmowanego przy dołowych robotach gór- wości Borek Wielki – do ministra infrastruktury
niczych w kopalniach węgla kamiennego za energię (2061),
pochodzącą ze źródeł odnawialnych – do ministra 269) posła Andrzeja Szlachty w sprawie plano-
gospodarki (2050), wanego przebiegu modernizowanej drogi krajowej
11

E4 w granicach miasta Łańcuta – do ministra infra- jednostek w celu wykonania prac remontowych –
struktury (2062), do prezesa Rady Ministrów (2076),
270) posła Andrzeja Szlachty w sprawie planowa- 284) posłów Arkadego Fiedlera i Tomasza Piotra
nego przez rząd koalicyjny PO–PSL oddłużenia Nowaka w sprawie projektowanego przebiegu drogi
spółki PKP Przewozy Regionalne – do ministra in- ekspresowej S5 na terenie gminy Żmigród z pomi-
frastruktury (2063), nięciem stanowiska organów samorządu terytorial-
271) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie za- nego reprezentujących interesy lokalnej społeczno-
sad przyznawania rent rodzinnych dla wdów po tra- ści – do ministra infrastruktury (2077),
gicznie zmarłych mężach górnikach – do ministra 285) posła Jana Musiała w sprawie realizacji po-
pracy i polityki społecznej (2064), lityki medycyny szkolnej – do ministra zdrowia
272) posłów Krzysztofa Maciejewskiego i Marka (2078),
Matuszewskiego w sprawie polityki rządu w zakre- 286) posła Jakuba Rutnickiego oraz grupy po-
sie przestrzegania prawa w stosunku do Polaków na słów w sprawie dopłat do trwałych użytków zielo-
terenie Niemiec – do ministra spraw zagranicznych nych – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (2079),
oraz ministra sprawiedliwości (2065), 287) posła Jakuba Rutnickiego oraz grupy po-
273) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie prawa słów w sprawie zmiany przepisu dotyczącego otrzy-
odkupu przysługującego Agencji Nieruchomości mywania świadczeń pielęgnacyjnych przysługują-
Rolnych – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi cych rodzicom lub opiekunom dzieci niepełnospraw-
(2066), nych ze stopniem niepełnosprawności umiarkowa-
274) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie indywi- nej – do ministra pracy i polityki społecznej (2080),
dualnych programów integracji dla uchodźców – 288) posłów Bożeny Kotkowskiej, Krzysztofa
do ministra pracy i polityki społecznej (2067), Matyjaszczyka i Grzegorza Pisalskiego w sprawie
275) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie możli- planowanej drastycznej podwyżki cen gazu – do pre-
wości nowelizacji ustawy o podatku od spadków i zesa Rady Ministrów (2081),
darowizn – do ministra finansów (2068), 289) posłów Bożeny Kotkowskiej, Krzysztofa
276) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie budowy Matyjaszczyka i Grzegorza Pisalskiego w sprawie
dramatycznej sytuacji w służbie zdrowia – do mini-
pełnych węzłów na autostradzie A2 – do ministra in-
stra zdrowia (2082),
frastruktury (2069),
290) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie ustawy
277) posła Stanisława Lamczyka w sprawie za-
przywracającej fundusz alimentacyjny – do ministra
sad finansowania przedszkoli niepublicznych –
pracy i polityki społecznej (2083),
do ministra edukacji narodowej (2070),
291) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie uspraw-
278) posła Stanisława Lamczyka w sprawie środ-
nienia funkcjonowania systemu umożliwiającego łą-
ków finansowych przyznawanych rodzinom z dzieć-
czenie pracy zawodowej z funkcjami rodzinnymi –
mi niepełnosprawnymi – do ministra pracy i polity- do ministra pracy i polityki społecznej (2084),
ki społecznej (2071), 292) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie braku
279) posłów Marka Krząkały, Ryszarda Zawadz- specjalistów medycyny ratunkowej – do ministra
kiego i Jarosława Pięty w sprawie stanu techniczne- zdrowia (2085),
go pojazdów powypadkowych, w szczególności spro- 293) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie sytu-
wadzanych z zagranicy – do ministra infrastruktu- acji straży miejskiej oraz gminnej – do ministra
ry (2072), spraw wewnętrznych i administracji (2086),
280) posłanek Urszuli Augustyn i Izabeli Kata- 294) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie sytu-
rzyny Mrzygłockiej w sprawie dopłat do sprzętu me- acji p.p.u.p. Poczta Polska oraz niepokojących infor-
dycznego niezbędnego dla pacjentów ze stomią – macji dotyczących konkursów rozpisanych na dy-
do ministra zdrowia (2073), rektorów oddziałów – do ministra infrastruktury
281) posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie moż- (2087),
liwości nowelizacji ustawy o świadczeniu pienięż- 295) posła Grzegorza Karpińskiego w sprawie
nym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom sieci stacji recyklingu pojazdów wycofanych z eks-
zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrud- ploatacji – do ministra środowiska (2088),
nianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, za- 296) posła Wiesława Janczyka w sprawie dofi-
kładach rud uranu i batalionach budowlanych – nansowania instalacji urządzeń zapewniających
do ministra pracy i polityki społecznej (2074), wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w go-
282) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie pro- spodarstwach indywidualnych w ramach Programu
blemów natury formalnoprawnej związanych z wy- Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” –
płatą na rzecz rolników płatności cukrowej za 2007 r. do ministra rozwoju regionalnego (2089),
– do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (2075), 297) posłów Urszuli Augustyn, Danuty Jazło-
283) poseł Elżbiety Witek w sprawie nowelizacji wieckiej, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i Antonie-
przepisów prawnych umożliwiających jednostkom go Mężydły w sprawie naliczania emerytur dla na-
samorządu terytorialnego udzielanie dotacji dla uczycieli po 2008 r. – do ministra pracy i polityki
wspólnot mieszkaniowych ze środków budżetu tych społecznej (2090),
12

298) posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie pod- nistra – na interpelację posła Grzegorza Raniewicza
jęcia prac nad projektem ustawy o zawodzie techni- w sprawie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego (509),
ka farmacji – do ministra zdrowia (2091), 9) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
299) posła Marka Suskiego w sprawie zabezpie- struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia
czenia świadczeń zdrowotnych, na przykładzie mia- ministra – na interpelację posła Grzegorza Raniewi-
sta Radomia – do ministra zdrowia (2092), cza w sprawie obwodnicy miasta Krasnystaw (510),
300) posła Jana Kulasa w sprawie rozwoju szkol- 10) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
nictwa wyższego w Polsce – do ministra nauki i Fedak na interpelację posła Stanisława Steca w
szkolnictwa wyższego (2093), sprawie działań zmierzających do zwiększenia licz-
301) posła Krzysztofa Putry w sprawie jedno- by nowych miejsc pracy (515),
znacznego określenia statusu podatnika podatku 11) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na
VAT – do ministra finansów (2094), interpelację posłów Tomasza Piotra Nowaka i Arka-
302) posła Krzysztofa Putry w sprawie podatków dego Fiedlera w sprawie podpisu elektronicznego
i opłat lokalnych płaconych przez gminy – do mini- (530),
stra finansów (2095). 12) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na
Interpelacje te – zgodnie z art. 192 ust. 6 regula- interpelację posła Romualda Ajchlera w sprawie
minu Sejmu – zostały przekazane adresatom. działań organów państwa w ściganiu osób podejrza-
nych o przestępstwo oszustwa i wykluczania ich z
rejestrów podmiotów prowadzących działalność go-
Jednocześnie informuję, że wpłynęły następują- spodarczą (563),
ce odpowiedzi: 13) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
1) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka – z struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia
upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpe- ministra – na interpelację posła Artura Ostrowskie-
lację poseł Anny Sobeckiej w sprawie bezpieczeń- go w sprawie realizacji drogi S12 na odcinku Piotr-
stwa energetycznego państwa (4), ków Trybunalski–Puławy (570),
2) zastępcy prokuratora generalnego Andrzeja 14) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
Pogorzelskiego na interpelację posła Marka Bier- wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini-
nackiego w sprawie umiejętnego wykorzystania zaj- stra – na interpelację poseł Iwony Guzowskiej w
mowanych stanowisk w administracji państwowej sprawie osób chorych na nieswoiste zapalenie jelit
do działań niezgodnych z obowiązującymi przepisa- (666),
mi prawa, oraz przekroczenia uprawnień i niedopeł- 15) minister zdrowia Ewy Kopacz – z upoważnie-
nienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicz- nia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła
nych na szkodę interesu społecznego (80), Stanisława Żelichowskiego w sprawie stanowiska
3) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- rządu RP do wniosku rzecznika praw obywatelskich
struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie, znak:
ministra – na ponowną interpelację posła Jerzego RPO-565488-X/07AR/TG, o stwierdzenie niezgod-
Budnika w sprawie wpisania Obwodnicy Północnej ności art. 86 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki
Aglomeracji Trójmiejskiej do programu obwodnic zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
dla dróg krajowych (137), z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP (672),
4) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Na- 16) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na
rodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mini- interpelację posła Stanisława Steca w sprawie pro-
stra – na ponowną interpelację posła Witolda Gin- dukcji biopaliw (729),
towt-Dziewałtowskiego w sprawie finansowania 17) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
działalności szkół zawodowych prowadzonych przez wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka –
organizacje pozarządowe i izby rzemieślnicze (481), z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na inter-
5) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na pelację posła Stanisława Zająca w sprawie realizacji
interpelację posła Stanisława Steca w sprawie stanu programu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu
realizacji umowy offsetowej związanej z zakupem górnej Wisły (740),
samolotów F-16 (492), 18) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka – z
6) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpe-
na interpelację posła Jerzego Gosiewskiego w spra- lację posła Bartosza Arłukowicza w sprawie możli-
wie telewizyjnej kampanii edukacyjnej na rzecz se- wości zainicjowania przez rząd zmian w ustawie o
gregacji odpadów komunalnych (497), zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i
7) ministra środowiska Macieja Nowickiego na gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytu-
interpelację posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie acjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego pań-
nadzoru nad realizacją rozporządzenia Rady Mini- stwa i zakłóceń na rynku naftowym, które uwzględ-
strów z dnia 6 czerwca 2007 r. dotyczącego opłat za niałyby specyfikę przedsiębiorstw dystrybuujących
korzystanie ze środowiska (500), gaz ziemny w regionach nadgranicznych (753),
8) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 19) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia mi- – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na in-
13

terpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie 30) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
traktowania Polskiego Autokefalicznego Kościoła struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia mini-
Prawosławnego w telewizji publicznej (759), stra – na interpelację posła Jerzego Gosiewskiego w
20) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na sprawie możliwości zmiany art. 68 ust. 2 ustawy o
interpelację posła Waldy Dzikowskiego w sprawie gospodarce nieruchomościami w celu wyłączenia
przyjęcia odpowiednich rozwiązań pozwalających możliwości żądania Agencji Mienia Wojskowego wo-
usunąć bariery utrudniające przedsiębiorcom pro- bec jednostek samorządów terytorialnych zwrotu
wadzenie działalności gospodarczej (773), bonifikaty udzielonej przy zakupie nieruchomości
21) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- (838),
wiedliwości Jacka Czai na interpelację posła Waldy 31) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Dzikowskiego w sprawie stosowania w polskim wy- Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka
miarze sprawiedliwości tymczasowego aresztowa- – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
nia (775), Henryka Siedlaczka w sprawie przebiegu polsko-cze-
22) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu skiej granicy państwowej w rejonie miejscowości Ru-
Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra – dyszwałd, gmina Krzyżanowice w woj. śląskim
na interpelację posła Jarosława Wałęsy w sprawie (858),
mniejszościowego pakietu akcji Petrobaltic SA 32) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
(787), lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia
23) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Za- prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła An-
granicznych Jana Borkowskiego – z upoważnienia drzeja Walkowiaka w sprawie sytuacji byłych juna-
ministra – na interpelację posła Andrzeja Guta-Mo- ków z Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”
stowego w sprawie kolejnych problemów związanych (869),
z wydawaniem wiz dla obywateli Ukrainy (819), 33) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
24) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Za- Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra –
granicznych Jana Borkowskiego – z upoważnienia na interpelację posła Kazimierza Gołojucha w spra-
ministra – na interpelację posła Józefa Rojka w spra- wie rozwiązania stosunku pracy przez Podkarpacki
Oddział Wojewódzki NFZ z absolwentami kierunku:
wie potrzeby podpisania z Ukrainą umowy o małym
wychowanie fizyczne ze specjalnością rehabilitacja
ruchu granicznym (824),
(870),
25) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na
34) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Za-
interpelację posłów Czesława Hoca i Joachima Bru-
granicznych Jana Borkowskiego – z upoważnienia
dzińskiego w sprawie budowy Gazociągu Północne-
ministra – na interpelację poseł Joanny Fabisiak w
go po dnie Bałtyku (koncernu Nord Stream AG)
sprawie placówek dyplomatycznych Rzeczypospoli-
(826),
tej Polskiej (879),
26) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Za- 35) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Jana Borkowskiego – z upoważnienia granicznych Jana Borkowskiego – z upoważnienia
ministra – na interpelację poseł Magdaleny Gą- prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Jac-
sior-Marek w sprawie sytuacji na granicy pol- ka Tomczaka w sprawie dofinansowania XIV Sesji
sko-ukraińskiej oraz w strefie przygranicznej po Konferencji Stron Ramowych Konwencji Narodów
przystąpieniu Polski do strefy Schengen (832), Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (880),
27) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Za- 36) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
granicznych Jana Borkowskiego – z upoważnienia sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini-
ministra – na interpelację poseł Magdaleny Gą- stra – na interpelację posła Jarosława Stawiarskie-
sior-Marek w sprawie stosunków polsko-ukraiń- go w sprawie likwidacji podatku od zysków kapitało-
skich i sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej po wych (883),
przystąpieniu Polski do strefy Schengen (833), 37) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
28) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra- struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnie-
struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnie- nia ministra – na interpelację posła Marka Biernac-
nia ministra – na interpelację poseł Ewy Drozd w kiego w sprawie ulepszania funkcjonowania syste-
sprawie zmiany przepisów w zakresie umożliwienia mu bezpieczeństwa w ruchu drogowym (884),
powoływania terenowych oddziałów wojewódzkich 38) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
ośrodków ruchu drogowego w miastach, w których Fedak na interpelację posła Marka Biernackiego w
w 1998 r. funkcjonował WORD, a w szczególności w sprawie przekazywania 1% podatku dochodowego
Głogowie w woj. dolnośląskim (835), od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku pu-
29) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- blicznego bez możliwości wskazywania imiennego
wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia mini- osoby niepełnosprawnej, która mogłaby otrzymać
stra – na interpelację posła Witolda Klepacza w odpisany podatek (886),
sprawie podjęcia przez Ministerstwo Środowiska 39) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów sów Jacka Kapicy na interpelację posła Grzegorza
cieplarnianych (837), Raniewicza w sprawie zwiększenia obsady celników
14

na przejściach granicznych, na przykładzie Dorohu- 50) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-


ska (889), struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia
40) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- ministra – na interpelację posła Marka Zielińskiego
struktury Macieja Jankowskiego – z upoważnienia w sprawie planowanych zmian w spółce PKP Prze-
ministra – na interpelację posłów Witolda Klepacza wozy Regionalne (938),
i Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w sprawie nie- 51) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
terminowego dostarczania przesyłek pocztowych Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra –
przez p.p.u.p. Poczta Polska (891), na interpelację posła Piotra Krzywickiego w spra-
41) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- wie wprowadzenia rejestru usług medycznych, w
wiedliwości Łukasza Rędziniaka – z upoważnienia którym zapisywano by dane o każdej transakcji me-
prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Elż- dycznej (939),
biety Streker-Dembińskiej w sprawie terminów re- 52) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i
alizacji ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z
prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek sa- upoważnienia ministra – na interpelację posła Pio-
morządu terytorialnego (893), tra Krzywickiego w sprawie abonamentu radio-
42) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra- wo-telewizyjnego oraz emisji reklam w mediach pu-
struktury Barbary Kondrat – z upoważnienia mini- blicznych (940),
stra – na interpelację posłów Tomasza Latosa i An- 53) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
drzeja Walkowiaka w sprawie nieumieszczenia pro- struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia mini-
jektu modernizacji linii kolejowej Bydgoszcz–Toruń stra – na interpelację posła Grzegorza Tobiszowskie-
wśród kluczowych inwestycji Programu Operacyj- go w sprawie przekształcenia spółdzielczego lokator-
nego „Infrastruktura i środowisko” (908), skiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe
43) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- prawo do lokalu (941),
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi- 54) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i
nistra – na interpelację posła Tomasza Latosa w Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z
sprawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpe-
lację posła Marka Kuchcińskiego w sprawie propo-
dotyczącego pracy lekarzy sądowych (909),
nowanych zmian źródeł finansowania mediów pu-
44) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
blicznych (942),
struktury Olgierda Dziekońskiego na interpelację
55) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Za-
posła Tomasza Latosa w sprawie uregulowania wy-
granicznych Jana Borkowskiego – z upoważnienia mi-
sokości opłat za sporządzenie tzw. świadectwa ener-
nistra – na interpelację posła Pawła Kowala w sprawie
getycznego (913),
sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej (943),
45) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
56) ministra środowiska Macieja Nowickiego na
struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnie- interpelację posła Tomasza Lenza w sprawie rozpo-
nia ministra – na interpelację posła Janusza Chwie- rządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europej-
ruta w sprawie możliwości zmiany przepisów usta- skiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczącego
wy o transporcie drogowym (922), ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i
46) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrekty-
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – wę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE oraz ustawy z
z upoważnienia ministra – na interpelację posła dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo
Krzysztofa Brejzy w sprawie ściślejszego powiąza- ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
nia gmin z powiatami poprzez włączenie prezyden- (944),
tów, burmistrzów i wójtów w skład rad powiatów 57) ministra sportu i turystyki Mirosława Drze-
(928), wieckiego na interpelację posła Tomasza Lenza w
47) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Za- sprawie uprawnienia samorządu terytorialnego w
granicznych Jana Borkowskiego – z upoważnienia zakresie finansowego wspierania sportu kwalifiko-
ministra – na interpelację posła Włodzimierza Kar- wanego (945),
pińskiego w sprawie zawarcia pomiędzy Polską a 58) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Ukrainą umowy o małym ruchu przygranicznym Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka
(933), – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
48) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- Stanisława Chmielewskiego w sprawie konieczności
struktury Olgierda Dziekońskiego na interpelację uregulowania sytuacji przebywających na terenie
posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie opraco- RP cudzoziemców z Europy Wschodniej, których
wania przepisów regulujących wydawanie certyfika- stan zdrowia wymaga leczenia szpitalnego ze wzglę-
tów energetycznych (934), du na zagrożenie życia, a którzy nie posiadają aktu-
49) minister pracy i polityki społecznej Jolanty alnej wizy pobytowej, środków pieniężnych na lecze-
Fedak – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – nie i ubezpieczenia od kosztów leczenia (946),
na interpelację posła Jana Kulasa w sprawie walory- 59) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowi-
zacji emerytur i rent (936), ska Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia
15

prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Ada- pracy i polityki społecznej dotyczącego zakładów ak-
ma Abramowicza w sprawie list indykatywnych w tywności zawodowej (959),
ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i 70) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
środowisko” (948), sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini-
60) ministra środowiska Macieja Nowickiego na stra – na interpelację posła Adama Gawędy w spra-
interpelację posła Marka Kuchcińskiego w sprawie wie procedury wdrażania przyjętych rozwiązań le-
wyrównania gminom objętym różnymi formami gislacyjnych w zakresie przekazywania przez podat-
ochrony przyrody szans w pozyskiwaniu dofinanso- ników 1% należnego podatku dochodowego jako da-
wania (949), rowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego,
61) ministra środowiska Macieja Nowickiego – z w szczególności ewidencjonowania przekazywanych
upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpe- darowizn (960),
lację posła Jana Szyszki w sprawie zagrożenia wy- 71) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo-
korzystania energii geotermalnej w odnawialnych darki Eugeniusza Postolskiego – z upoważnienia
źródłach energii (950), ministra – na interpelację posła Adama Gawędy w
62) ministra środowiska Macieja Nowickiego – z sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla eme-
upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpe- rytów i rencistów przedsiębiorstw górniczych i
lację posła Jana Szyszki w sprawie zagrożenia reali- przedsiębiorstw robót górniczych w zamian za depu-
zacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska ze tat węglowy na podstawie ustawy o ekwiwalencie
środków pomocowych (951), pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla
63) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawie- dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót gór-
dliwości Mariana Cichosza – z upoważnienia mini- niczych (961),
stra – na interpelację posła Wiesława Andrzeja 72) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Szczepańskiego w sprawie podwyżek płac dla sę- Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka
dziów (953), – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na in-
64) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawie- terpelację posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie
dliwości Mariana Cichosza – z upoważnienia mini- projektowanego otwarcia przejścia granicznego Per-
stra – na interpelację posła Wiesława Andrzeja ły-Kryłowo (962),
Szczepańskiego w sprawie sytuacji polskiego wię- 73) ministra środowiska Macieja Nowickiego na
ziennictwa (954), interpelację posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie
65) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i ograniczenia degradacji przyrodniczej jezior mazur-
Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z skich, m.in. poprzez zmniejszenie nadmiernego po-
upoważnienia ministra – na interpelację posła Jana łowu ryb i wprowadzenia ponadlokalnego programu
Ołdakowskiego w sprawie opłat za abonament ra- zarybiania jezior (964),
diowo-telewizyjny oraz planów przekazania ośrod- 74) ministra środowiska Macieja Nowickiego na
ków regionalnych TVP samorządom województw interpelację posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie
(955), potrzeby nowelizacji rozporządzenia ministra środo-
66) ministra infrastruktury Cezarego Grabar- wiska z dnia 22 grudnia 2004 r. dotyczącego sposo-
czyka – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – bu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (966),
na interpelację posła Marka Wikińskiego w sprawie 75) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
zmian organizacyjnych dotyczących p.p.u.p. Poczta kowskiej na interpelację posła Jerzego Gosiewskie-
Polska, a w szczególności lokalizacji Oddziału Re- go w sprawie realizacji projektu pt. „Regulacja go-
gionalnego Centrum Sieci Pocztowej w Kielcach z spodarki wodno-ściekowej w gminach regionu Wiel-
siedzibą w Radomiu (956), kich Jezior Mazurskich”, który funkcjonuje
67) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We- pod wspólnym szyldem 6 projektów obejmujących 6
wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka – mazurskich aglomeracji, a dotyczących 11 gmin re-
z upoważnienia ministra – na interpelację posła Ja- gionu Wielkich Jezior Mazurskich, zgodnie z ob-
rosława Rusieckiego w sprawie zmiany ustawy z wieszczeniem ministra rozwoju regionalnego z dnia
dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w 12 października 2007 r. w sprawie listy projektów
związku ze zmianami w podziale zadań i kompeten- indywidualnych dla Programu Operacyjnego „In-
cji administracji terenowej tzw. ustawy kompeten- frastruktura i środowisko” na lata 2007–2013
cyjnej (957), (967),
68) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 76) ministra środowiska Macieja Nowickiego na
struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia mini- interpelację posła Stanisława Wziątka w sprawie
stra – na interpelację posła Grzegorza Tobiszowskie- środków na inwestycje w dziedzinie gospodarki od-
go w sprawie definicji nakładów koniecznych (958), padami (968),
69) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- 77) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia
ministra – na interpelację poseł Leny Dąbkow- ministra – na interpelację poseł Joanny Skrzydlew-
skiej-Cichockiej w sprawie rozporządzenia ministra skiej w sprawie określenia wymogów, jakie powinien
16

spełniać dom seniora prowadzony przez spółdzielnie 88) minister nauki i szkolnictwa wyższego Bar-
mieszkaniowe (969), bary Kudryckiej na interpelację posła Waldy Dzi-
78) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan- kowskiego w sprawie kryteriów przyznawania sty-
sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini- pendiów przez szkoły wyższe (984),
stra – na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w 89) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultu-
sprawie opodatkowania bezpłatnej pomocy prawnej ry i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty – z
(970), upoważnienia ministra – na interpelację posła Wal-
79) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- dy Dzikowskiego w sprawie rozwoju bibliotek cyfro-
wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini- wych w Polsce (986),
stra – na interpelację posła Jacka Osucha w sprawie 90) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
aktualizacji listy leków refundowanych (972), Fedak na interpelację posła Jerzego Ziętka w spra-
80) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra- wie wykluczenia osób niepełnosprawnych powyżej
struktury Barbary Kondrat – z upoważnienia mini- wieku emerytalnego z programów celowych PFRON
(987),
stra – na interpelację poseł Iwony Guzowskiej w
91) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
sprawie dopuszczenia do finansowania Trasy Sło-
sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini-
wackiego ze środków Programu Operacyjnego „In-
stra – na interpelację posła Jarosława Katulskiego
frastruktura i środowisko” (973),
w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 5 września
81) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan- 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini- od osób fizycznych w części dotyczącej ulgi rodzin-
stra – na interpelację posła Wojciecha Szaramy w nej (988),
sprawie możliwości nowelizacji ustawy o zmianie 92) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia mini-
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (975), stra – na interpelację posła Jarosława Katulskiego
82) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo- w sprawie możliwości zmiany ustawy o spółdziel-
darki Eugeniusza Postolskiego – z upoważnienia niach mieszkaniowych (989),
ministra – na interpelację posła Wojciecha Szaramy 93) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
w sprawie nowelizacji ustawy o ekwiwalencie pie- wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi-
niężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla nistra – na interpelację posła Jarosława Katulskie-
osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górni- go w sprawie nowelizacji Kodeksu cywilnego w za-
czych (976), kresie umożliwienia rolnikom skuteczniejszego do-
83) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan- chodzenia swoich roszczeń z tytułu posadowienia na
sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini- ich gruntach instalacji energetycznych i telekomu-
stra – na interpelację poseł Izabeli Katarzyny Mrzy- nikacyjnych (991),
głockiej w sprawie interpretacji przepisów dotyczą- 94) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
cych ulgi odsetkowej związanej z kredytem lub po- lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia
życzką mieszkaniową (978), ministra – na interpelację posła Jarosława Katul-
84) minister pracy i polityki społecznej Jolanty skiego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy
Fedak na interpelację posła Grzegorza Karpińskie- o kombatantach oraz niektórych osobach będących
go w sprawie świadczenia pomocy społecznej dla ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w
obywateli państw członkowskich UE przebywają- części dotyczącej szczególnych uprawnień żołnierzy
cych na terenie Polski (979), przymusowo zatrudnianych w batalionach budowla-
85) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- nych w latach 1949–1959 (992),
95) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia
na interpelację posła Sławomira Nitrasa w sprawie
ministra – na interpelację poseł Joanny Fabisiak w
zasad nadawania odznaczeń wojskowych żołnierzom
sprawie niewystarczjącego zatrudnienia osób nie-
w stanie spoczynku (993),
pełnosprawnych w urzędach państwowych (980), 96) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu
86) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- Państwa Jana Burego – z upoważnienia prezesa
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia Rady Ministrów – na interpelację posła Jana Kulasa
prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Ma- w sprawie polityki państwa i rekompensat z tytułu
cieja Płażyńskiego w sprawie projektu nowelizacji mienia pozostawionego poza granicami Polski
ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach (994),
będących ofiarami represji wojennych i okresu po- 97) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
wojennego (981), sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini-
87) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- stra – na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej w
sów Andrzeja Parafianowicza – z upoważnienia mi- sprawie ewentualnego obciążenia spółdzielni miesz-
nistra – na interpelację posła Waldy Dzikowskiego w kaniowej i członków podatkiem dochodowym z tytu-
sprawie podpisywania deklaracji podatkowych przez łu nabycia własności gruntu przez zasiedzenie ce-
pełnomocnika (983), lem uwłaszczenia (995),
17

98) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada sprawie sytuacji na drogowym przejściu granicznym
na interpelację posła Jacka Krupy w sprawie możli- w Dorohusku (1011),
wości nowelizacji ustawy o zasadach wykonywania 111) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w Zagranicznych Jana Borkowskiego – z upoważnie-
odniesieniu do funkcjonowania publicznych szkół nia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła
wyższych (996), Grzegorza Raniewicza w sprawie uregulowania
99) ministra sportu i turystyki Mirosława Drze- kwestii małego ruchu granicznego między Rzeczą-
wieckiego – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów pospolitą Polską a Ukrainą i Republiką Białoruś
– na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie (1012),
groźby utraty prawa do organizacji Euro 2012 112) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
(997), Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka
100) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi- Zbigniewa Babalskiego w sprawie uruchomienia no-
nistra – na interpelację poseł Anny Sobeckiej w wego przejścia granicznego na granicy polsko-rosyj-
sprawie braku lekarzy sądowych (998), skiej (1016),
101) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa 113) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
Rady Ministrów Adama Leszkiewicza – z upoważ- Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra –
nienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację po- na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w spra-
seł Anny Sobeckiej w sprawie Karty Polaka (999), wie dramatycznej sytuacji w służbie zdrowia (1017),
102) minister pracy i polityki społecznej Jolanty 114) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Fedak na interpelację poseł Anny Sobeckiej w spra- Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia
wie składek za urlopy macierzyńskie i wychowawcze prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł Ja-
za lata 1999–2001, których ZUS nie zaksięgował na dwigi Wiśniewskiej w sprawie obniżenia budżetu In-
kontach ubezpieczonych (1000), stytutu Pamięci Narodowej, co w konsekwencji za-
103) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu graża utworzeniu delegatury IPN w Częstochowie
Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra – (1018),
na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie pla- 115) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i
nów likwidacji trzech cukrowni w woj. kujawsko-po- Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
morskim oraz przeniesienia siedziby Krajowej Spół- nia ministra – na interpelację poseł Jadwigi Wi-
ki Cukrowej z Torunia do Warszawy (1001), śniewskiej w sprawie przywrócenia uprawnień eme-
104) minister rozwoju regionalnego Elżbiety rytalnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
Bieńkowskiej – z upoważnienia prezesa Rady Mini- (1019),
strów – na interpelację poseł Anny Sobeckiej w spra- 116) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i
wie listy indykatywnej Programu Operacyjnego Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
„Infrastruktura i środowisko” (1003), nia prezesa Rady Ministrów – na interpelację poseł
105) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie zadośćuczynienia
Bieńkowskiej na interpelację poseł Anny Sobeckiej za przymusową pracę junaków z Powszechnej Orga-
w sprawie listy projektów kluczowych woj. kujaw- nizacji „Służba Polsce” (1021),
sko-pomorskiego (1005), 117) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
106) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra- struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia mini-
struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnie- stra – na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w
nia ministra – na interpelację poseł Anny Sobeckiej sprawie wykładni definicji „lokal mieszkalny” za-
w sprawie niejasności w przepisach dotyczących wy- wartej w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych
dawania praw jazdy (1006), (1022),
107) minister pracy i polityki społecznej Jolanty 118) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
Fedak na interpelację poseł Anny Sobeckiej w spra- Fedak na interpelację posła Jana Burego s. Antonie-
wie wypłacania ubezpieczenia zdrowotnego osobom go w sprawie wprowadzenia sposobu waloryzacji
bezprawnie podającym się za bezrobotne (1007), rent i emerytur umożliwiającego dostosowanie po-
108) minister rozwoju regionalnego Elżbiety ziomu najniższych świadczeń do rosnących kosztów
Bieńkowskiej na interpelację poseł Anny Sobeckiej życia (1025),
w sprawie Programu Operacyjnego „Infrastruktura 119) minister rozwoju regionalnego Elżbiety
i środowisko” (1008), Bieńkowskiej na interpelację posła Jana Burego s.
109) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- Antoniego w sprawie działań mogących zmniejszyć
struktury Olgierda Dziekońskiego na interpelację ilość środków finansowych dla województw ściany
poseł Anny Sobeckiej w sprawie rozporządzeń po- wschodniej w ramach Programu Operacyjnego „In-
trzebnych do wydawania świadectw energetycznych frastruktura i środowisko” (1027),
(1009), 120) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
110) podsekretarza stanu w Ministerstwie Fi- struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia
nansów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – ministra – na interpelację posła Stanisława Zająca
na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w w sprawie budowy dodatkowego zjazdu z autostrady
18

A4 oraz problemów z budową planowanych zjazdów mach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i


z autostrady A4 na terenie woj. podkarpackiego środowisko” na lata 2007–2013 (1041),
(1029), 130) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
121) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa wia Andrzeja Włodarczyka – z upoważnienia mini-
Rady Ministrów Adama Leszkiewicza – z upoważ- stra – na interpelację posła Tadeusza Naguszew-
nienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację po- skiego w sprawie promowania zdrowia jamy ustnej i
sła Stanisława Zająca w sprawie opóźnień związa- zapobiegania chorobom (1042),
nych z wejściem w życie ustawy o Karcie Polaka 131) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
(1032), Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra –
122) minister rozwoju regionalnego Elżbiety na interpelację posła Stanisława Chmielewskiego w
Bieńkowskiej na interpelację posła Stanisława Zają- sprawie wprowadzenia uregulowań prawnych doty-
ca w sprawie wzmocnienia tzw. regionalnych punk- czących wskazania płatnika w sytuacji leczenia oby-
tów kontaktowych przy urzędach marszałkowskich wateli Europy Wschodniej, których stan zdrowia
w związku z realizacją programu współpracy trans- wymaga leczenia szpitalnego ze względu na zagro-
granicznej Polski, Ukrainy i Białorusi na lata 2007– żenie życia, a którzy nie posiadają aktualnej wizy
–2013 (1033), pobytowej, środków na leczenie i ubezpieczenia
123) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia od kosztów leczenia (1043),
Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra – 132) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
na interpelację posła Stanisława Zająca w sprawie sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini-
proponowanych zmian w strukturze NFZ dotyczą- stra – na interpelację posła Jarosława Wałęsy w
cych utworzenia 6 siedzib regionalnych zamiast sprawie przepisów ustawy o podatku dochodowym
obecnie funkcjonujących w każdym województwie od osób fizycznych (1044),
(1034), 133) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
124) ministra skarbu państwa Aleksandra Gra- na interpelację posła Jarosława Wałęsy w sprawie
da na interpelację posła Stanisława Zająca w spra- ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
wie strategii działań właścicielskich ministra skar- (1046),
bu państwa na przykładzie Zakładów Przemysłu
134) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
Owocowo-Warzywnego „Pektowin” SA w Jaśle
Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi-
(1035),
nistra – na interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk
125) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
w sprawie urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli
wia Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra –
oddziałów przedszkolnych utworzonych przy szko-
na interpelację posła Michała Wojtkiewicza w spra-
łach (1047),
wie możliwości zmiany załącznika nr 1 do rozporzą-
135) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
dzenia ministra zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r.
określającego 30-dniowy termin, w ciągu którego Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra –
kierowcy i osoby ubiegające się o uprawnienie do kie- oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawic-
rowania pojazdami są zobligowani poddać się bada- kiego na interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk w
niu lekarskiemu (1037), sprawie możliwości wprowadzenia uprawy GMO
126) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha (genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON810)
na interpelację posła Andrzeja Bętkowskiego w na terytorium RP oraz sprzedaży produktów spo-
sprawie niewykorzystania przez Siły Zbrojne RP no- żywczych pochodzących z jej dalszego przetworzenia
wej linii utylizacji zbędnych środków bojowych w (1048),
ZM „Mesko” w Skarżysku-Kamiennej (1038), 136) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
127) podsekretarza stanu w Ministerstwie Fi- Fedak na interpelację posłów Witolda Kochana i Ta-
nansów Adama Pęzioła – z upoważnienia ministra deusza Arkita w sprawie wpisania do wykazu prac o
– na interpelację posła Andrzeja Bętkowskiego w szczególnym charakterze pracy ratowników WOPR
sprawie sposobu finansowania z gminnego fundu- (1052),
szu ochrony środowiska i gospodarki wodnej inwe- 137) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
stycji realizowanych przez osoby prywatne (1039), Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemonia-
128) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia ka – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł
Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra – Anny Sobeckiej w sprawie eksmisji z lokali WAM w
na interpelację poseł Marii Nowak w sprawie uru- woj. kujawsko-pomorskim (1053),
chomienia ogólnopolskiego rejestru usług medycz- 138) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu
nych (1040), Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra –
129) minister rozwoju regionalnego Elżbiety na interpelację posłów Magdaleny Gąsior-Marek i
Bieńkowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Grzegorza Raniewicza w sprawie budowy siedziby
Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ- Polskiej Grupy Energetycznej w Lublinie (1055),
nienia ministra – na interpelację poseł Anny Paluch 139) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i
w sprawie nieuzasadnionego usunięcia ważnych Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z
projektów z listy projektów indywidualnych w ra- upoważnienia ministra – na interpelację posła Grze-
19

gorza Raniewicza w sprawie funkcjonowania regio- 150) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawie-
nalnych oddziałów TVP (1056), dliwości Mariana Cichosza – z upoważnienia mini-
140) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- stra – na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej
wia Andrzeja Włodarczyka – z upoważnienia mini- w sprawie jak najszybszej nowelizacji ustawy o prze-
stra – na interpelację posła Eugeniusza Grzeszczaka ciwdziałaniu przemocy w rodzinie (1070),
w sprawie możliwości dokonywania przeszczepów 151) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pań- Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi-
skiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar- nistra – na interpelację posłów Tadeusza Tomaszew-
cinkowskiego w Poznaniu (1057), skiego i Bogusława Wontora w sprawie zjawiska
141) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- uszczuplania dochodów gmin uzyskiwanych z bu-
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi- dżetu państwa (1073),
nistra – na interpelację posłów Arkadego Fiedlera i 152) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Tomasza Piotra Nowaka w sprawie zlikwidowania Zagranicznych Jana Borkowskiego – z upoważnie-
w polskim systemie prawa konstrukcji użytkowania nia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła
wieczystego nieruchomości (1058), Jarosława Matwiejuka w sprawie utrudnień w roz-
142) podsekretarza stanu w Ministerstwie Śro- woju współpracy pomiędzy samorządami zrzeszony-
dowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia mini- mi w euroregionie Puszcza Białowieska a tworzący-
stra – na interpelację posłów Tadeusza Arkita, Wi- mi euroregion rejonami przygranicznymi Republiki
tolda Kochana i Andrzeja Ryszki w sprawie wysoko- Białorusi (1074),
ści limitów uprawnień do emisji dwutlenku węgla 153) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
dla sektora energetyki (1059), Fedak na interpelację posła Tomasza Głogowskiego
143) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw w sprawie przyznania renty inwalidy wojennego
Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemonia- wszystkim członkom Związku Sybiraków (1076),
ka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła 154) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
Jarosława Pięty w sprawie przygotowywanego pro- Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra –
jektu ustawy o Regionalnym Związku Komunalnym na interpelację poseł Joanny Fabisiak w sprawie za-
sadności obowiązkowego szczepienia dzieci (1077),
„Silesia” (1060),
155) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
144) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi-
ministra – na interpelację posła Mariusza Grada w
nistra – na interpelację posła Janusza Dzięcioła w
sprawie budowy obwodnicy miasta Hrubieszowa
sprawie poświadczania do celów emerytalno-rento-
przy drodze S74 oraz budowy obwodnicy miasta
wych pozostawania przy życiu (1062),
Krasnegostawu przy drodze S17 (1079),
145) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
156) sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Fedak na interpelację posła Janusza Dzięcioła w Ministrów Julii Pitery – z upoważnienia prezesa
sprawie możliwości przeliczenia świadczenia emery- Rady Ministrów – na interpelację poseł Jolanty
talnego z FUS (1063), Szczypińskiej w sprawie podwyżek wynagrodzeń
146) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia dla pracowników ZUS (1080),
Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra – 157) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
na interpelację posła Janusza Dzięcioła w sprawie na interpelację poseł Jolanty Szczypińskiej w spra-
dodatkowego wskaźnika różnicującego wysokość wie wyjaśnienia działalności Pomorskiej Agencji
środków finansowych pochodzących ze składek na Rozwoju Regionalnego (1081),
ubezpieczenie zdrowotne dla poszczególnych woje- 158) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
wództw (1064), wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini-
147) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji stra – na interpelację poseł Jolanty Szczypińskiej w
Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi- sprawie zagrożeń zdrowia i życia pacjentek w Klini-
nistra – na interpelację posła Michała Stuligrosza w ce Ginekologii Onkologicznej AM w Gdańsku
sprawie umieszczenia zawodu „komputerowy edytor (1082),
tekstu” w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawo- 159) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
dowego dla uczniów z lekką niepełnosprawnością Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra –
umysłową (1065), na interpelację poseł Jolanty Szczypińskiej w spra-
148) ministra sportu i turystyki Mirosława Drze- wie dramatycznej sytuacji finansowej w Akademic-
wieckiego na interpelację posła Michała Stuligrosza kim Centrum Klinicznym w Gdańsku (1084),
w sprawie kontrowersji dotyczących projektu „Bo- 160) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
isko sportowe w każdej gminie” (1066), wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini-
149) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha stra – na interpelację posłów Zbigniewa Konwiń-
na interpelację posła Zbigniewa Babalskiego w spra- skiego i Sławomira Neumanna w sprawie rozszerze-
wie przekazania na rzecz samorządu województwa nia rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 2 lutego
wojskowego lotniska w Szymanach, powiat szczy- 2006 r. o wymaganiach, jakim powinna sprostać
cieński, woj. warmińsko-mazurskie (1068), osoba wykwalifikowana, odpowiedzialna za jakość i
20

kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowa- 171) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
dzeniem na rynek, o grupę absolwentów magister- Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemonia-
skich studiów pielęgniarskich, mających prawo wy- ka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
konywania zawodu diagnosty laboratoryjnego Marka Polaka w sprawie zobligowania urzędów
(1087), do ubiegania się o uzyskiwanie certyfikatu jakości
161) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- ISO 9001:2000 (1101),
wia Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra – 172) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
na interpelację poseł Alicji Dąbrowskiej w sprawie sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini-
niepokojącej sytuacji opieki zdrowotnej nad dziec- stra – na interpelację posła Lecha Kołakowskiego w
kiem w Polsce (1088), sprawie zmiany przepisów ustawy o podatkach i
162) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia opłatach lokalnych (1102),
Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra – 173) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sa-
na interpelację poseł Alicji Dąbrowskiej w sprawie wickiego na interpelację posła Dariusza Bąka w
planów wyłączenia samorządów powiatowych z gro- sprawie zniesienia embarga na eksport mięsa i prze-
na organów założycielskich szpitali (1089), tworów mięsnych do Rosji (1104),
163) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 174) minister nauki i szkolnictwa wyższego Bar-
struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia mini- bary Kudryckiej na interpelację poseł Beaty Mazu-
stra – na interpelację posła Piotra Tomańskiego w rek w sprawie ewentualnego wprowadzenia odpłat-
sprawie wykupu mieszkań w spółdzielniach miesz- ności za studia dzienne na wyższych uczelniach
kaniowych za przysłowiową złotówkę (1091), państwowych (1105),
164) podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz- 175) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu
woju Regionalnego Janusza Mikuły – z upoważnie- Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra –
nia ministra – na interpelację posła Piotra Tomań- na interpelację posła Wojciecha Żukowskiego w
skiego w sprawie lokalizacji siedziby Wspólnego Se- sprawie utworzenia w Lublinie siedziby Polskiej
kretariatu Technicznego dla Programu Współpracy Grupy Energetycznej (1106),
Transgranicznej Polska-Słowacja 2007–2013 w Kra- 176) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu
Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra –
kowie (1092),
na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie
165) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
utworzenia w Lublinie siedziby PGE Polskiej Grupy
Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi-
Energetycznej SA (1107),
nistra – na interpelację posła Piotra Tomańskiego w
177) podsekretarza stanu w Ministerstwie Fi-
sprawie wprowadzenia zmian w systemie finanso-
nansów Jacka Dominika – z upoważnienia ministra
wania oświaty w Polsce (1093),
– na interpelację posła Jarosława Zielińskiego w
166) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
sprawie podjęcia prac legislacyjnych odnośnie do re-
sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini- kompensaty za szkody poniesione przez obywateli
stra – na interpelację posła Dariusza Lipińskiego w polskich z tytułu wypłacania rent i świadczeń z in-
sprawie zaliczenia usług targowych do usług rekla- stytucji zagranicznych w walucie polskiej w okresie
my w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i od 5 czerwca 1952 r. do 1 stycznia 1995 r. (1108),
usług (1094), 178) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kul-
167) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- tury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty – z
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi- upoważnienia ministra – na interpelację posła Józe-
nistra – na interpelację poseł Ireny Tomaszak-Ze- fa Rojka w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o
siuk w sprawie obciążania kosztami sądowymi wła- bibliotekach (1109),
ścicieli nieruchomości w sytuacji roszczeń przedsię- 179) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
biorstw przesyłowych o ustanowienie służebności wiedliwości Jacka Czai – z upoważnienia ministra –
gruntowej w drodze zasiedzenia (1095), na interpelację posła Józefa Rojka w sprawie egza-
168) podsekretarza stanu w Ministerstwie Śro- minów wstępnych na aplikację adwokacką, jak rów-
dowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia mini- nież aplikację radcowską (1110),
stra – na interpelację poseł Ireny Tomaszak-Zesiuk 180) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
w sprawie zwiększenia limitów emisji dwutlenku wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi-
węgla na lata 2008–2012 dla sektora paliwowo-ener- nistra – na interpelację posła Józefa Rojka w spra-
getycznego, w tym dla Elektrowni Adamów (1096), wie art. 63 ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-
169) ministra środowiska Macieja Nowickiego na ściami rolnymi Skarbu Państwa (1112),
interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie re- 181) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
alizacji kluczowej inwestycji rządowej „Programu struktury Macieja Jankowskiego – z upoważnienia
dla Odry 2006” – zbiornika przeciwpowodziowego ministra – na interpelację posła Mirosława Koźla-
Racibórz na rzece Odrze w woj. śląskim (1099), kiewicza w sprawie niepokojącej koncepcji reformy
170) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha p.p.u.p. Poczta Polska (1113),
na interpelację posła Janusza Dzięcioła w sprawie 182) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
warunków płacowych pracowników wojska (1100), struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia mini-
21

stra – na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w 193) podsekretarza stanu w Ministerstwie Fi-
sprawie możliwości organizowania walnych zgro- nansów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra –
madzeń w spółdzielniach mieszkaniowych (1114), na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w spra-
183) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- wie sytuacji w Służbie Celnej (1132),
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi- 194) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
nistra – na interpelację posła Józefa Rackiego w Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
sprawie nowelizacji ustawy o ujawnieniu w księgach – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Jarosława Matwiejuka w sprawie projektu ustawy o
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lotnictwie służb porządku publicznego (1133),
(1115), 195) minister nauki i szkolnictwa wyższego Bar-
184) podsekretarza stanu w Ministerstwie Śro- bary Kudryckiej na interpelację posła Artura Gór-
dowiska, Główny Konserwator Przyrody Macieja skiego w sprawie zagrożenia programu tworzenia
Trzeciaka – z upoważnienia ministra – na interpela- polskich kadr na zagranicznych uczelniach (1134),
cję posła Adama Krzyśków w sprawie programu Na- 196) ministra środowiska Macieja Nowickiego na
tura 2000 (1116), interpelację posła Mieczysława Kasprzaka w spra-
185) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada wie zmiany przepisów ustawy Prawo łowieckie
– z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na inter- (1135),
pelację posła Marka Polaka w sprawie zasięgu telewi- 197) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
zji regionalnej na przykładzie TVP Kraków (1118), na interpelację poseł Beaty Bublewicz w sprawie
186) minister rozwoju regionalnego Elżbiety utrzymania właściwego poziomu zabezpieczenia
Bieńkowskiej na interpelację posła Wojciecha Żu- przeciwpożarowego kompleksów i terenów wojsko-
kowskiego w sprawie opodatkowania dotacji otrzy- wych (1136),
manych przez beneficjentów w ramach działania 2.5: 198) zastępcy prokuratora generalnego Marka
Promocja przedsiębiorczości Zintegrowanego Progra- Staszaka – z upoważnienia ministra – na interpela-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (1120), cję posła Jacka Krupy w sprawie przedłużającego się
187) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw śledztwa dotyczącego katastrofy budowlanej hali
Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemonia-
Międzynarodowych Targów Katowickich (1138),
ka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
199) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
Marka Polaka w sprawie nałożenia obowiązku na
sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini-
radnych, posłów i senatorów, działających w imieniu
stra – na interpelację posła Jarosława Wałęsy w
swoim lub wyborców, do wystąpień jedynie w for-
sprawie ulgi odsetkowej (1139),
mach oficjalnych, przewidzianych w przepisach, tj.
200) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
interpelacji, zapytań, czy też innych form pisem-
struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnie-
nych, jasno określonych w przepisach (1121),
188) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw nia ministra – na interpelację posła Jerzego Mater-
Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemonia- ny w sprawie wznowienia prac nad projektem usta-
ka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła wy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi
Marka Polaka w sprawie wprowadzenia przepisów składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji
obligujących urzędników, funkcjonariuszy publicz- Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych in-
nych oraz inne osoby uprawnione z mocy ustawy nych ustaw w zakresie przekazania prawa własności
do wydawania decyzji lub postanowień do przyjmo- w formie darowizny lub nieodpłatnego oddania w
wania stron w obecności co najmniej jednej osoby wieczyste użytkowanie przez Agencję Mienia Woj-
będącej pracownikiem danej jednostki (1122), skowego w Warszawie nieruchomości letniskowej
189) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Babimost województwu lubuskiemu (1140),
Bieńkowskiej na interpelację poseł Iwony Arent w 201) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
sprawie skreślenia z listy indykatywnej projektów struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia
dotyczących woj. warmińsko-mazurskiego (1123), ministra – na interpelację posła Jerzego Materny w
190) ministra środowiska Macieja Nowickiego na sprawie budowy mostu w Milsku (1141),
interpelację posła Stanisława Steca w sprawie odse- 202) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
tek od zaległych opłat za gospodarcze korzystanie struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia
ze środowiska (1124), ministra – na interpelację posła Zdzisława Czuchy w
191) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia sprawie zmiany kategorii drogi wojewódzkiej nr 235
Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra – na drogę krajową na odcinku Kościerzyna–Chojnice
na interpelację posła Stanisława Steca w sprawie w woj. pomorskim (1142),
dostępności do koronarografii dla chorych na tere- 203) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
nie woj. wielkopolskiego (1125), nictwa i Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego – z upo-
192) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- ważnienia ministra – na interpelację posła Wojcie-
wiedliwości Jacka Czai – z upoważnienia ministra – na cha Żukowskiego w sprawie możliwości przeprowa-
interpelację posła Artura Ostrowskiego w sprawie te- dzania odpraw fitosanitarnych w Oddziale Celnym
gorocznych egzaminów na aplikacje prawnicze (1130), w Hrebennem (1143),
22

204) minister rozwoju regionalnego Elżbiety stra – na interpelację posła Mieczysława Marcina
Bieńkowskiej na interpelację posła Marka Kuchciń- Łuczaka w sprawie mieszkań spółdzielczych (1155),
skiego w sprawie prawidłowego funkcjonowania ge- 214) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
neratora wniosków aplikacyjnych Programu Opera- struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia
cyjnego „Kapitał ludzki” (1144), ministra – na interpelację posła Mieczysława Marci-
205) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- na Łuczaka w sprawie wprowadzonego ograniczenia
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi- przeprowadzania badań kontroli pojazdów napędza-
nistra – na interpelację posłów Tadeusza Arkita, Wi- nych gazem LPG w lokalnych stacjach kontroli oraz
tolda Kochana i Andrzeja Ryszki w sprawie zmiany ustawy o działalności gospodarczej (1156),
przepisów w zakresie zwolnienia gmin z opłat w po- 215) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
stępowaniu sądowym (1145), Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka
206) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w sprawie po-
ministra – na interpelację posłów Zbigniewa Chle- mocy Polakom repatriantom z Kazachstanu (1159),
bowskiego i Marcina Zawiły w sprawie modernizacji 216) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
linii kolejowej Wrocław–Wałbrzych–Jelenia Góra twa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważ-
(1146), nienia ministra – na interpelację posła Stanisława
207) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra- Kalemby w sprawie dopłat obszarowych do trwałych
struktury Barbary Kondrat – z upoważnienia mini- użytków zielonych (TUZ) (1160),
stra – na interpelację posła Grzegorza Karpińskiego 217) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
oraz grupy posłów w sprawie wpisania na listę indy- wia Andrzeja Włodarczyka – z upoważnienia mini-
katywnego wykazu projektów dużych i kluczowych stra – na interpelację poseł Lidii Staroń w sprawie
dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i śro- narzuconego pacjentom walczącym z chorobą nowo-
dowisko” projektu pod nazwą „Budowa mostu dro- tworową obowiązku informowania urzędu kontroli
gowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi” skarbowej o prowadzonym leczeniu (1161),
oraz przeniesienia go z listy rezerwowej na listę pod- 218) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
stawową (1148), sów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra – na in-
208) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra- terpelację posła Arkadiusza Mularczyka w sprawie
struktury Barbary Kondrat – z upoważnienia mini- podjęcia działań legislacyjnych mających na celu
stra – na interpelację posła Grzegorza Karpińskiego uchwalenie ustawy o zwrocie części podatku akcyzo-
oraz grupy posłów w sprawie wpisania na listę indy- wego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspól-
katywnego wykazu projektów dużych i kluczowych notowego albo importu samochodowego (1162),
dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i śro- 219) zastępcy prokuratora generalnego Marka
dowisko” projektu pod nazwą „Szybka Kolej Metro- Staszaka – z upoważnienia ministra – na interpela-
politalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropo- cję poseł Krystyny Łybackiej w sprawie trudnej sy-
litalnym BiT-City” (1149), tuacji kadrowej w prokuraturach (1164),
209) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji 220) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi- na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w sprawie
nistra – na interpelację posła Jana Kuriaty w spra- współpracy MON z organizacjami rezerwistów i
wie awansu zawodowego nauczycieli nauczycielskich kombatantów (1165),
kolegiów języków obcych i kolegiów nauczycielskich 221) minister rozwoju regionalnego Elżbiety
(zakładów kształcenia nauczycieli) (1151), Bieńkowskiej na interpelację poseł Bożenny Bukie-
210) minister nauki i szkolnictwa wyższego Bar- wicz w sprawie pomocy dla przedsiębiorców w ra-
bary Kudryckiej na interpelację posła Jana Filipa mach programów operacyjnych na lata 2007–2013
Libickiego w sprawie usunięcia z list indykatywnych (1167),
Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodar- 222) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
ka” inwestycji, o które wnioskowały poznańskie wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi-
uczelnie wyższe (1152), nistra – na interpelację poseł Bożenny Bukiewicz w
211) minister rozwoju regionalnego Elżbiety sprawie możliwości nowelizacji ustawy o komorni-
Bieńkowskiej na interpelację posła Jana Filipa Li- kach sądowych i egzekucji (1169),
bickiego w sprawie usunięcia z list indykatywnych 223) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowi-
Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodar- ska Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia mi-
ka” inwestycji strategicznych dla rozwoju Poznania nistra – na interpelację posła Marka Zielińskiego w
i Wielkopolski (1153), sprawie podwyżki o 500% opłat za korzystanie ze
212) minister pracy i polityki społecznej Jolanty środowiska wprowadzonej rozporządzeniem Rady
Fedak na interpelację poseł Teresy Wargockiej w Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. (1170),
sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. 224) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
akt P/10/07) (1154), sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini-
213) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- stra – na interpelację poseł Bożenny Bukiewicz w
struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia mini- sprawie podatkowej ulgi odsetkowej (1172),
23

225) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka cieczek zgodnie z „Programem wycieczek edukacyj-
na interpelację posła Franciszka Jerzego Stefaniuka nych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci naro-
w sprawie realizacji ustawy o biokomponentach i dowej – podróże historyczno-kulturowe w czasie i
biopaliwach ciekłych (1173), przestrzeni” (1186),
226) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw 236) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemonia- Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
ka – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na in-
interpelację posłów Henryka Gołębiewskiego i Ja- terpelację posłów Grzegorza Pisalskiego i Bożeny
nusza Krasonia w sprawie budowy zbiornika wodne- Kotkowskiej w sprawie przyznania strażnikom
go Kamieniec Ząbkowicki (Pilce) w woj. dolnoślą- gminnym prawa do wcześniejszych emerytur
skim (1174), (1187),
227) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia 237) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra – struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia
na interpelację posła Jarosława Wałęsy w sprawie ministra – na interpelację posła Roberta Telusa w
sytuacji w pomorskiej służbie zdrowia (1175), sprawie modernizacji drogi krajowej K48 (Radom–
228) minister pracy i polityki społecznej Jolanty –Tomaszów Mazowiecki) (1189),
Fedak na interpelację posłów Tomasza Kamińskie- 238) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
go i Wojciecha Pomajdy w sprawie wykazu stano- struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia
wisk pracy w szczególnych warunkach lub szczegól- ministra – na interpelację posła Roberta Telusa w
nym charakterze (1177), sprawie budowy obwodnicy miasta Opoczna (1190),
229) podsekretarza stanu w Ministerstwie Go- 239) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i
spodarki Eugeniusza Postolskiego – z upoważnienia Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
ministra – na interpelację posłów Tomasza Kamiń- nia ministra – na interpelację posła Andrzeja Wal-
skiego i Wojciecha Pomajdy w sprawie restruktury- kowiaka w sprawie sytuacji byłych żołnierzy-górni-
zacji górnictwa i przetwórstwa siarki (1178), ków (1191),
230) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan- 240) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini- sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini-
stra – na interpelację posła Tadeusza Motowidły w stra – na interpelację posła Marka Wójcika w spra-
sprawie przeniesienia własności lokali na podstawie wie objęcia należności biegłych sądowych podatkiem
uregulowań zawartych w ustawie o spółdzielniach VAT (1192),
mieszkaniowych oraz obowiązku stosowania 0% lub 241) podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz-
7% stawki VAT w związku z przekształceniem praw woju Regionalnego Janusza Mikuły – z upoważnie-
do lokali w domach w spółdzielniach mieszkanio- nia prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła
wych (1179), Łukasza Gibały w sprawie finansowania projektu
231) podsekretarza stanu w Ministerstwie Śro- Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krako-
dowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia mini- wie z centralnych programów unijnych (1193),
stra – na interpelację posłów Krzysztofa Brejzy i 242) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
Grzegorza Roszaka w sprawie przejmowania szkół struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnie-
leśnych przez Ministerstwo Środowiska (1180), nia ministra – na interpelację posła Łukasza Gibały
232) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- w sprawie uwzględnienia w projekcie rozporządze-
struktury Macieja Jankowskiego – z upoważnienia nia zmieniającego rozporządzenie o szczegółowych
ministra – na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w warunkach technicznych dla znaków i sygnałów
sprawie odpłatności za pełnomocnictwo pocztowe drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
(1181), drogowego i warunków ich umieszczania na dro-
233) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan- gach postulatów organizacji zrzeszonych w sieci
sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini- „Miasta dla rowerów”, a także udziału organizacji
stra – na interpelację posła Jana Kamińskiego w zrzeszających rowerzystów w konsultacjach projek-
sprawie zmiany przepisów ustawy o podatkach i tów aktów prawnych, istotnych z punktu widzenia
opłatach lokalnych (1183), rowerzystów (1195),
234) podsekretarza stanu w Ministerstwie Śro- 243) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
dowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macie- sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini-
ja Trzeciaka – z upoważnienia ministra – na inter- stra – na interpelację poseł Krystyny Grabickiej w
pelację posła Jana Kamińskiego w sprawie budowy sprawie podatku VAT naliczanego od opłat z tytułu
obwodnicy Augustowa i nieuczestniczenia wszyst- użytkowania spółdzielczego własnościowego prawa
kich zainteresowanych stron w rozmowach „okrą- do garażu (1197),
głego stołu” na ten temat (1185), 244) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
235) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu- Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
kacji Narodowej Zbigniewa Marciniaka – z upoważ- – z upoważnienia ministra – na interpelację poseł
nienia ministra – na interpelację posła Krzysztofa Ewy Wolak w sprawie zapobiegania przez rząd kon-
Gadowskiego w sprawie zasad dofinansowania wy- sekwencjom działalności sekt w Polsce (1199),
24

245) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra- radczego, finansowanego ze środków priorytetu: Po-
struktury Tadeusza Jarmuziewicza na interpelację moc techniczna (1218),
poseł Ewy Wolak w sprawie bezpieczeństwa ruchu 256) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
rowerowego w Polsce (1200), Wewnętrznych i Administracji Witolda Drożdża – z
246) minister rozwoju regionalnego Elżbiety upoważnienia ministra – na interpelację posła Tade-
Bieńkowskiej na interpelację posła Zbigniewa Ba- usza Woźniaka w sprawie problemów dotykających
balskiego w sprawie usunięcia z list indykatywnych osoby niemające miejsca stałego zameldowania
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowi- (1219),
sko” oraz Programu Operacyjnego „Innowacyjna 257) minister rozwoju regionalnego Elżbiety
gospodarka” na lata 2007–2013 inwestycji strate- Bieńkowskiej na interpelację posłów Andrzeja
gicznych dla rozwoju regionu Warmii i Mazur Adamczyka, Edwarda Czesaka i Beaty Szydło w
(1201), sprawie wykreślenia z listy projektów kluczowych
247) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- projektów z Małopolski (1222),
struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia mini- 258) minister rozwoju regionalnego Elżbiety
stra – na interpelację posła Witolda Klepacza w Bieńkowskiej oraz podsekretarz stanu w Minister-
sprawie państwowego wsparcia przedsięwzięć mają- stwie Infrastruktury Barbary Kondrat – z upoważ-
cych na celu pozyskiwanie mieszkalnych lokali ko- nienia ministra – na interpelację posła Wojciecha
munalnych innych niż socjalne (1204), Pomajdy w sprawie budowy wschodniej drogi obwo-
248) minister rozwoju regionalnego Elżbiety dowej miasta Przemyśla (1228),
Bieńkowskiej na interpelację posła Jana Kamińskie- 259) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
go w sprawie realizacji projektu Funduszu Małych nictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upo-
Projektów w ramach Programu Operacyjnego ważnienia ministra – na interpelację posła Wiesła-
Współpracy Transgranicznej Polska–Litwa 2007– wa Andrzeja Szczepańskiego w sprawie niskich cen
–2013 (1205), skupu żywca (1233),
249) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia 260) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury
Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra – i Dziedzictwa Narodowego Moniki Smoleń – z upo-
ważnienia ministra – na interpelację posła Jana Ku-
na interpelację posłów Jolanty Szczypińskiej, Tade-
lasa w sprawie polityki kulturalnej państwa (1234),
usza Cymańskiego, Piotra Stanke i Zbigniewa Ko-
261) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
zaka w sprawie dramatycznej sytuacji finansowej
Zagranicznych Jana Borkowskiego – z upoważnie-
placówek publicznej ochrony zdrowia na przykładzie
nia ministra – na interpelację posła Jana Kulasa w
Centrum Klinicznego Akademii Medycznej w Gdań-
sprawie stosunków polsko-brytyjskich (1235),
sku (1207),
262) podsekretarza stanu w Ministerstwie Fi-
250) zastępcy prokuratora generalnego Marka
nansów Jacka Kapicy – z upoważnienia ministra –
Staszaka – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów na interpelację posła Mariusza Grada w sprawie
– na interpelację poseł Jolanty Szczypińskiej w spra- rozbudowy Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubel-
wie zatrudniania asystentów prokuratora (1208), skim (1236),
251) minister nauki i szkolnictwa wyższego Bar- 263) ministra środowiska Macieja Nowickiego na
bary Kudryckiej na interpelację poseł Jolanty Szczy- interpelację posła Włodzimierza Karpińskiego w
pińskiej w sprawie rejestrowania przez studentów sprawie podniesienia poziomu wynagrodzeń pra-
przebiegu egzaminów (1209), cowników parków krajobrazowych (1237),
252) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- 264) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini- kacji Narodowej Zbigniewa Marciniaka – z upoważ-
stra – na interpelację poseł Jolanty Szczypińskiej w nienia ministra – na interpelację poseł Izabeli Lesz-
sprawie sytuacji w szpitalu w Jędrzejowie (1210), czyny w sprawie przedmiotu „sztuka” w ramowych
253) minister rozwoju regionalnego Elżbiety planach nauczania oraz kwalifikacji nauczycieli
Bieńkowskiej na interpelację posła Mieczysława Ka- do prowadzenia zajęć edukacyjnych z tego przed-
sprzaka w sprawie lokalizacji filii Wspólnego Sekre- miotu (1240),
tariatu Technicznego dla Europejskiego Instrumen- 265) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
tu Sąsiedztwa i Partnerstwa PL-BY-UA (1215), struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia
254) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- ministra – na interpelację posła Zbigniewa Konwiń-
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia skiego oraz grupy posłów w sprawie przekwalifiko-
ministra – na interpelację posłów Witolda Klepacza wania drogi krajowej nr 6 na drogę ekspresową (S6)
i Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w sprawie na odcinku Goleniów–Gdańsk w związku z organi-
„Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013” zacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012
(1216), w Polsce (1241),
255) minister rozwoju regionalnego Elżbiety 266) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na
Bieńkowskiej na interpelację posła Witolda Klepa- interpelację posłów Sławomira Preissa, Pawła Su-
cza w sprawie udzielenia beneficjentom w ramach skiego i Zbigniewa Konwińskiego w sprawie ustawy o
regionalnych programów operacyjnych wsparcia do- biokomponentach i biopaliwach ciekłych (1249),
25

267) minister pracy i polityki społecznej Jolanty 278) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
Fedak na interpelację poseł Magdaleny Kochan w Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi-
sprawie przepisów regulujących przyznawanie nistra – na interpelację poseł Marzeny Machałek w
świadczeń rodzinnych (1253), sprawie dofinansowania dla szkół zawodowych pro-
268) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- wadzących kształcenie w zakresie nauki jazdy po-
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia jazdami (1318),
prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Ja- 279) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
rosława Matwiejuka w sprawie zmian w rozkładach Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi-
jazdy pociągów na przykładzie połączeń Białystok– nistra – na interpelację posła Stanisława Kalemby
–Szczecin przez Warszawę (1256), w sprawie uregulowania orzeczeń o potrzebie kształ-
269) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol- cenia specjalnego z uwagi na niedostosowanie spo-
nictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upo- łeczne jako podstawy przyjęcia nieletniego do pla-
ważnienia ministra – na interpelację posła Jarosła- cówki resocjalizacyjnej młodzieżowego ośrodka wy-
wa Żaczka w sprawie planu restrukturyzacji Krajo- chowawczego (1320),
wej Spółki Cukrowej SA oraz błędów formalnopraw- 280) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu-
nych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy kacji Narodowej Zbigniewa Marciniaka – z upoważ-
restrukturyzacyjnej, złożonym przez zarząd KSC nienia ministra – na interpelację poseł Krystyny Ły-
SA do Agencji Rynku Rolnego (1258), backiej w sprawie zmiany rozporządzenia ministra
270) podsekretarza stanu w Ministerstwie Śro- edukacji narodowej dotyczącej małych przedszkoli
dowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macie- (1323),
ja Trzeciaka – z upoważnienia ministra – na inter- 281) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
pelację poseł Aldony Młyńczak w sprawie zajęcia sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini-
stanowiska w kwestii wprowadzenia w Polsce żyw- stra – na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej
ności modyfikowanej genetycznie (1259), w sprawie jasnej wykładni przepisów podatkowych
271) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia obowiązujących nabywców dawnych lokali zakłado-
Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra – wych od spółdzielni mieszkaniowych (1325),
na interpelację posłanek Beaty Bublewicz, Ewy Wo- 282) podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz-
lak i Alicji Olechowskiej w sprawie profilaktyki pier- woju Regionalnego Janusza Mikuły – z upoważnienia
wotnej w leczeniu hemofilii (1262), ministra – na interpelację posła Andrzeja Szlachty w
272) minister nauki i szkolnictwa wyższego Bar- sprawie przeniesienia siedziby Wspólnego Sekreta-
bary Kudryckiej na interpelację posła Artura Gór- riatu Technicznego z Rzeszowa do Krakowa (1328),
skiego w sprawie zagrożenia realizacji inwestycji 283) minister rozwoju regionalnego Elżbiety
szkół wyższych na przykładzie budowy budynku na- Bieńkowskiej na interpelację posła Jana Kaźmier-
ukowo-dydaktycznego SGGW w Warszawie (1264), czaka w sprawie interpretacji zapisów dokumentu
273) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–
Fedak na interpelację posła Tadeusza Woźniaka w –2013. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydat-
sprawie wcześniejszych emerytur dla mężczyzn, ków w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał
zwanych potocznie emeryturami 60/35 (1265), ludzki” (1332),
274) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan- 284) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini- nictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upo-
stra – na interpelację poseł Izabeli Katarzyny Mrzy- ważnienia ministra – na interpelację posła Jacka
głockiej w sprawie opodatkowania szkoleń dla pra- Pilcha w sprawie cen skupu trzody chlewnej (1334),
cowników (1300), 285) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
275) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan- Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemonia-
sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini- ka – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
stra – na interpelację posła Ryszarda Galli w spra- Grzegorza Karpińskiego w sprawie ustawy metro-
wie podatku od towarów i usług pobieranego politalnej (1348),
od użytkowników, którym oddano nieruchomości 286) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste (1313), nictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upo-
276) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji ważnienia ministra – na interpelację posła Andrzeja
Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi- Orzechowskiego w sprawie Programu Rozwoju Ob-
nistra – na interpelację poseł Marzeny Machałek w szarów Wiejskich na lata 2007–2013 (1350),
sprawie planowanej likwidacji kuratoriów oświaty 287) podsekretarza stanu w Ministerstwie Śro-
(1316), dowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia mini-
277) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edu- stra – na interpelację poseł Teresy Piotrowskiej w
kacji Narodowej Zbigniewa Marciniaka – z upoważ- sprawie przejęcia Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi
nienia ministra – na interpelację poseł Marzeny Ma- przez Ministerstwo Środowiska (1352),
chałek w sprawie utrzymania dotychczasowych za- 288) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
sad orzekania o niepełnosprawnościach sprzężonych struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia
(1317), ministra – na interpelację poseł Teresy Piotrowskiej
26

w sprawie modernizacji linii kolejowej w woj. kujaw- sieckiego w sprawie sytuacji po wydaniu wyroku
sko-pomorskim (1354), Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 10/07),
289) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- który orzekł, że niezgodne z konstytucją jest to, iż
struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia prawo do emerytury ma 55-letnia kobieta z 30-let-
ministra – na interpelację posła Janusza Palikota w nim stażem, a nie ma go 60-letni mężczyzna z 35-let-
sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 835 na nim stażem (1436),
odcinku Lublin–Biłgoraj (1359), 300) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
290) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawie- Wewnętrznych i Administracji Witolda Drożdża – z
dliwości Mariana Cichosza – z upoważnienia mini- upoważnienia ministra – na interpelację posła Jaro-
stra – na interpelację posła Janusza Palikota w spra- sława Rusieckiego w sprawie informowania osób o
wie dostosowania warunków panujących w zakła- zmianie numeru PESEL (1437),
dach karnych do norm Unii Europejskiej (1362), 301) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
291) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw na interpelację posła Henryka Milcarza w sprawie
Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka odstąpienia od planów pozbawienia Kielc Centrum
– z upoważnienia ministra – na interpelację posła Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Bukówce
Damiana Raczkowskiego w sprawie euroregionu (1471),
Puszcza Białowieska (1375), 302) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
292) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi-
wia Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra – nistra – na interpelację posła Franciszka Jerzego
na interpelację posła Jana Burego s. Antoniego w Stefaniuka w sprawie wymagań, jakim powinna od-
sprawie działań zmierzających do poprawy sytuacji powiadać osoba zajmująca stanowisko wicedyrekto-
w opiece zdrowotnej dzieci i młodzieży (1391), ra szkoły (1521),
293) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji 303) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi- Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemonia-
nistra – na interpelację poseł Joanny Fabisiak w ka – z upoważnienia ministra – na interpelację po-
sprawie przywrócenia kształcenia specjalnego dzie- słów Witolda Kochana i Jana Musiała w sprawie
ciom przewlekle chorym, z zaburzeniami psychicz- wdrożenia do realizacji „Programu ochrony przed
nymi i specyficznymi zaburzeniami rozwoju (1397), powodzią w dorzeczu górnej Wisły” (1589),
294) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka 304) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
na interpelację posła Jerzego Budnika w sprawie Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka
wprowadzenia do polskiego systemu prawnego in- – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
stytucji zawieszenia działalności gospodarczej Andrzeja Orzechowskiego w sprawie liczby przejść
(1406), na granicy polsko-rosyjskiej (1735).
295) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- Odpowiedzi te – zgodnie z art. 193 ust. 2 regula-
wiedliwości Jacka Czai – z upoważnienia ministra – minu Sejmu – zostały przekazane posłom.
na interpelację posła Krzysztofa Liska w sprawie
działań zmierzających do wyjaśnienia sytuacji osób,
które rozpoczęły w 2006 r. aplikacje prawnicze Informuję również, że w regulaminowym termi-
(1407), nie nie wpłynęły odpowiedzi na następujące interpe-
296) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic- lacje:
twa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważ- 1) poseł Anny Sobeckiej w sprawie polityki ener-
nienia ministra – na interpelację posła Zdzisława getycznej państwa – od prezesa Rady Ministrów (8)
Czuchy w sprawie opóźnienia w realizacji programu – 99 dni,
„Młody rolnik” (1412), 2) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie bez-
297) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra- pieczeństwa energetycznego Polski oraz wypowiedzi
struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnie- dotyczącej możliwości udziału w przedsięwzięciach
nia ministra – na interpelację posła Stanisława Ry- energetycznych firm rosyjskich – od ministra gospo-
dzonia w sprawie potrzeby zmiany ustawy Prawo o darki (602) – 41 dni,
ruchu drogowym (1415), 3) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie sytuacji
298) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra- na rynku spirytusu surowego i bioetanolu – od pre-
struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnie- zesa Rady Ministrów (642) – 41 dni,
nia ministra – na interpelację posłów Sławomira 4) poseł Stanisławy Prządki w sprawie prac doty-
Neumanna i Zbigniewa Konwińskiego w sprawie czących budowy drogi ekspresowej S17 – od ministra
przeszkód prawnych, wynikających z przepisów ko- infrastruktury (655) – 40 dni,
deksu drogowego w prowadzeniu usług polegających 5) posła Andrzeja Grzyba w sprawie funkcjono-
na przewożeniu turystów tzw. kolejkami turystycz- wania rynku spirytusu surowego i bioetanolu w Pol-
nymi (1425), sce – od ministra gospodarki (686) – 34 dni,
299) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i 6) posła Jarosława Wałęsy w sprawie planów do-
Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- tyczących realizacji projektu budowy Gazoportu –
nia ministra – na interpelację posła Jarosława Ru- od ministra gospodarki (709) – 34 dni,
27

7) posła Stanisława Wziątka w sprawie nadzoru sności intelektualnej – od ministra gospodarki


nad ustawą o biokomponentach i biopaliwach cie- (1361) – 4 dni,
kłych – od ministra gospodarki (860) – 20 dni, 24) poseł Jolanty Hibner w sprawie stworzenia
8) posła Jana Burego s. Antoniego w sprawie możliwości, aby w oparciu o założenia studium uwa-
działalności Agencji Rezerw Materiałowych oraz runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
stanu strategicznych zapasów żywności i innych strzennego realizować w gminach jednorodzinną
produktów – od ministra gospodarki (1028) – zabudowę mieszkaniową na działkach, które aktu-
15 dni, alnie są gruntami rolnymi VI kategorii – od mini-
9) posła Wojciecha Żukowskiego w sprawie wpro- stra infrastruktury (1364) – 4 dni,
wadzenia dyrektyw UE dotyczących energii – od mi- 25) posła Józefa Piotra Klima w sprawie ujednolice-
nistra gospodarki (1119) – 12 dni, nia i ułatwienia procedur wydawania wiz na Białoruś
10) posła Bartosza Arłukowicza w sprawie stanu – od ministra spraw zagranicznych (1369) – 4 dni,
administrowanych przez Agencję Rezerw Materia- 26) posła Wojciecha Szaramy w sprawie zarzą-
łowych zapasów półtusz wieprzowych i pszenicy – dzania rezerwami żywności gromadzonymi przez
od ministra gospodarki (1127) – 12 dni, Agencję Rezerw Materiałowych – od ministra go-
11) posła Łukasza Gibały w sprawie zmiany nie- spodarki (1370) – 4 dni,
których ustaw dotyczących przekształceń własno- 27) posła Wojciecha Szaramy w sprawie błędnych
ściowych nieruchomości – od ministra infrastruktu- decyzji ZUS dotyczących przyznania ekwiwalentu
ry (1196) – 12 dni, pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla –
12) posła Mieczysława Golby w sprawie podjęcia od ministra gospodarki (1372) – 4 dni,
działań na rzecz produkcji polskiego biogazu – 28) posła Marka Wójcika w sprawie ekwiwalentu
od ministra gospodarki (1202) – 12 dni, pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla
13) poseł Magdaleny Kochan w sprawie przepi- dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót gór-
sów ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzch- niczych – od ministra gospodarki (1373) – 4 dni,
niowych obiektów handlowych i ich wpływu na ob- 29) posła Stanisława Zająca w sprawie realizacji
ciążenia finansowe gmin – od ministra gospodarki programu usuwania azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest – od ministra gospodarki (1385) –
(1251) – 7 dni,
4 dni,
14) posła Jana Kulasa w sprawie polityki pań-
30) posła Piotra Krzywickiego w sprawie realiza-
stwa wobec organizacji pozarządowych – od prezesa
cji projektu budowy Centrum Dydaktyki Nowych
Rady Ministrów (1267) – 4 dni,
Mediów przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową,
15) poseł Lidii Staroń w sprawie modernizacji
Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi –
drogi krajowej nr 16 – z funduszy centralnych –
od ministra kultury i dziedzictwa narodowego
od ministra infrastruktury (1273) – 4 dni,
(1396) – 4 dni,
16) posła Krzysztofa Tyszkiewicza w sprawie sy- 31) poseł Joanny Fabisiak w sprawie zasad wy-
tuacji na rynku producentów bioetanolu w Polsce – nagradzania twórców patentów – od ministra go-
od ministra gospodarki (1277) – 4 dni, spodarki (1398) – 4 dni,
17) posła Wojciecha Wilka w sprawie potrzeby 32) posła Andrzeja Grzyba w sprawie rekompen-
dalszego upraszczania ruchu wizowego między Pol- saty za przejęte przez III Rzeszę mienie polskich
ską a Ukrainą – od ministra spraw zagranicznych obywateli – od ministra spraw zagranicznych (1401)
(1280) – 4 dni, – 4 dni,
18) poseł Barbary Bartuś w sprawie przedsta- 33) posła Zbigniewa Wassermanna w sprawie
wienia planów rządu co do promocji i rozwoju rynku wątpliwości co do samolotu CASA C295M – od mini-
biopaliw w Polsce – od ministra gospodarki (1291) – stra obrony narodowej (1405) – 4 dni,
4 dni, 34) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w spra-
19) posła Wojciecha Olejniczaka w sprawie wy- wie zamiany ekwiwalentu za deputat węglowy na
płat emerytur w roku 2009 – od ministra pracy i po- świadczenie w naturze – od ministra gospodarki
lityki społecznej (1298) – 4 dni, (1409) – 4 dni.
20) posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie
uzyskiwania wiz z pozwoleniem na podjęcie pracy –
od ministra spraw zagranicznych (1341) – 4 dni,
21) poseł Stanisławy Prządki w sprawie aktyw- ZAPYTANIA
ności zawodowej osób w wieku 50 plus – od ministra
pracy i polityki społecznej (1349) – 4 dni,
22) posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie Informuję, że wpłynęły następujące zapytania:
rozwoju infrastruktury gazowej na terenie Warmii i 1) posła Jarosława Katulskiego w sprawie proble-
Mazur, w szczególności powiatu ełckiego i powiatów mu w ruchu tranzytowym dotyczącym drogi woje-
sąsiednich – od ministra gospodarki (1351) – 4 dni, wódzkiej nr 240, łączącej drogę krajową nr 1 w Świe-
23) posła Janusza Palikota w sprawie przyspie- ciu nad Wisłą, a dochodzącej do drogi krajowej nr 22
szenia procedur gwarantujących ochronę praw wła- w Chojnicach – do ministra infrastruktury (1108),
28

2) posła Jarosława Katulskiego w sprawie ko- 15) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra-
nieczności skierowania pomocy na dopłaty do kosz- wie awansu z korpusu podoficerskiego do korpusu
tów transportu wyrobów zawierających azbest oraz oficerskiego byłych żołnierzy zawodowych regionu
do kosztów przyjęcia ich na składowiska – do mini- pomorskiego – do ministra obrony narodowej
stra infrastruktury (1109), (1122),
3) poseł Stanisławy Prządki w sprawie Szpitala 16) posłów Bożeny Kotkowskiej i Grzegorza Pi-
Neuropsychiatrycznego w Garwolinie działającego salskiego w sprawie protestu rodziców uczniów Li-
przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Re- ceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Bielsku-
habilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k. Warsza- Białej – do ministra edukacji narodowej (1123),
wy – do ministra zdrowia (1110), 17) posła Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie
4) posła Michała Marcinkiewicza w sprawie in- nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami – do mi-
formacji na temat rozgraniczenia obszarów mor- nistra infrastruktury (1124),
skich w Zatoce Pomorskiej – do prezesa Rady Mini- 18) posła Marka Wikińskiego w sprawie niewła-
strów (1111), ściwego wykorzystywania kamer monitoringu prze-
5) posła Michała Marcinkiewicza w sprawie in- mysłowego – do ministra spraw wewnętrznych i ad-
formacji na temat dofinansowania przepraw promo- ministracji (1125),
wych, remontu promów Karsibór w Świnoujściu – 19) posła Mirosława Koźlakiewicza w sprawie
do ministra infrastruktury (1112), terminu składania wniosków o przyznanie pomocy
6) posła Jerzego Budnika w sprawie wspierania w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rol-
przez resort kultury wniosków dotyczących ochrony nikom” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –
dziedzictwa kulturowego, na przykładzie Muzeum do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1126),
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 20) poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie dzia-
Wejherowie oraz parafii pod wezwaniem św. Piotra i łań wymiaru sprawiedliwości w stosunku do właści-
Pawła w Brzeźnie Lęborskim – do ministra kultury ciela firmy Żelatyna SA – do ministra sprawiedliwo-
i dziedzictwa narodowego (1113), ści (1127),
7) poseł Anny Bańkowskiej w sprawie zaliczenia 21) posła Marka Zielińskiego w sprawie wojsko-
wej bazy lotniczej Poznań-Krzesiny – do ministra
lat pracy licencjonowanych prezenterów dyskotek
obrony narodowej (1128),
do stażu pracy – do ministra kultury i dziedzictwa
22) posła Marka Biernackiego w sprawie wykupu
narodowego (1114),
mieszkań znajdujących się w Gdyni przy ul. 3 Maja
8) posła Marka Wójcika w sprawie wysokości
9, 11, 13, będących własnością Skarbu Państwa –
stawki podatku VAT na niektóre elementy infra-
do ministra skarbu państwa (1129),
struktury towarzyszącej budownictwu społecznemu
23) posła Jacka Falfusa w sprawie dokończenia
– do ministra finansów (1115),
budowy Pawilonu Zabiegowo-Diagnostycznego w
9) posła Włodzimierza Kuli w sprawie stosowa- Szpitalu Śląskim w Cieszynie – do ministra zdrowia
nia przeliczników przy ustalaniu wysokości górni- (1130),
czych emerytur dla pracowników dozoru BOT KWB 24) posła Janusza Palikota w sprawie przyzna-
Bełchatów SA – do ministra pracy i polityki społecz- wania środków z poddziałania 2.2.1: Wsparcie dla
nej (1116), przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji w
10) posła Pawła Arndta w sprawie ustanowienia ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
odrębnej własności lokali i gruntów – do ministra „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” – do mi-
infrastruktury (1117), nistra rozwoju regionalnego (1131),
11) poseł Danuty Olejniczak w sprawie Zakładu 25) posła Witolda Namyślaka w sprawie urucho-
Techniki Próżniowej TEPRO SA w Koszalinie – mienia środków w ramach Programu Funduszu Ini-
do ministra skarbu państwa (1118), cjatyw Obywatelskich na lata 2008–2013 – do mini-
12) posła Grzegorza Karpińskiego w sprawie stra pracy i polityki społecznej (1132),
możliwości zapewnienia strefy wokół Centrum 26) posła Witolda Namyślaka w sprawie zabez-
Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia – do mi- pieczenia środków finansowych na poprawę budow-
nistra nauki i szkolnictwa wyższego (1119), nictwa mieszkaniowego oraz przystąpienie do prac
13) posła Marka Suskiego w sprawie opodatko- związanych z narodowym programem budownictwa
wania akcji sprywatyzowanego przedsiębiorstwa mieszkaniowego – do ministra infrastruktury
państwowego w Grójcu – do ministra finansów (1133),
(1120), 27) posła Marka Opioły w sprawie interpretacji
14) posła Sławomira Preissa w sprawie przywró- przez Ministerstwo Finansów przepisów dotyczą-
cenia na listę indykatywną Programu Operacyjnego cych zwolnień z podatku od nieruchomości oraz
„Infrastruktura i środowisko” projektu „Budowa i od środków transportowych w gminach dotkniętych
modernizacja sieci kanalizacyjnej w zlewni jeziora wirusem ptasiej grypy – do ministra finansów
Miedwie – obszar Związku Gmin Zlewni Jeziora (1134),
Miedwie” – do ministra rozwoju regionalnego 28) poseł Anny Zielińskiej-Głębockiej w sprawie
(1121), przewozów turystycznych wykonywanych z wyko-
29

rzystaniem ciągników rolniczych – do ministra in- ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 w Chrzanowie –
frastruktury (1135), do ministra infrastruktury (1150),
29) posła Jana Widackiego w sprawie działań 44) posła Jerzego Kozdronia w sprawie bezpraw-
MEN dotyczących propagowania problematyki nie zabranego gospodarstwa rolnego – do ministra
mniejszości narodowych oraz specyfiki regionów rolnictwa i rozwoju wsi (1151),
przygranicznych w szkołach – do ministra edukacji 45) posła Jana Kulasa w sprawie funkcjonowa-
narodowej (1136), nia powiatowych urzędów pracy – do ministra pracy
30) posła Andrzeja Walkowiaka w sprawie Do- i polityki społecznej (1152),
wództwa Wojsk Specjalnych – do prezesa Rady Mi- 46) posła Witolda Klepacza w sprawie budowy
nistrów (1137), w gminie Przystajń boiska ze sztuczną murawą
31) posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie stosun- i oświetleniem w ramach realizacji narodowego pro-
ku pracy członków kierownictwa Urzędu Komitetu gramu „Boisko w mojej gminie” – do ministra spor-
Integracji Europejskiej – do prezesa Rady Ministrów tu i turystyki (1153),
(1138), 47) posła Witolda Klepacza w sprawie budowy
32) posła Aleksandra Marka Szczygły w sprawie w gminie Wręczyca Wielka boiska ze sztuczną mu-
doniesień dotyczących zmiany dyslokacji Dowódz- rawą i oświetleniem w ramach realizacji narodowe-
twa Wojsk Specjalnych – do ministra obrony narodo- go programu „Boisko w mojej gminie” – do ministra
wej (1139), sportu i turystyki (1154),
33) poseł Barbary Bartuś w sprawie umorzenia 48) posła Witolda Klepacza w sprawie budowy
postępowania upadłościowego Rafinerii Nafty Gli- w gminie Popów boiska ze sztuczną murawą i oświe-
mar SA w Gorlicach – do ministra skarbu państwa tleniem w ramach realizacji narodowego programu
(1140), „Boisko w mojej gminie” – do ministra sportu i tury-
34) poseł Barbary Bartuś w sprawie etapowej re- styki (1155),
alizacji budowy drogi krajowej nr 47 – do ministra 49) posła Witolda Klepacza w sprawie budowy
infrastruktury (1141), w gminie Panki boiska ze sztuczną murawą i oświe-
35) posła Zbigniewa Babalskiego w sprawie za- tleniem w ramach realizacji narodowego programu
sad przedterminowego zwolnienia z więzienia –
„Boisko w mojej gminie” – do ministra sportu i tury-
do ministra sprawiedliwości (1142),
styki (1156),
36) posła Pawła Poncyljusza w sprawie proble-
50) posła Witolda Klepacza w sprawie budowy
mów ze spłatą oferowanego przez bank PKO BP
w gminie Opatów boiska ze sztuczną murawą i oświe-
kredytu „Alicja” – do ministra skarbu państwa
tleniem w ramach realizacji narodowego programu
(1143),
„Boisko w mojej gminie” – do ministra sportu i tury-
37) posła Pawła Poncyljusza w sprawie nieprawi-
styki (1157),
dłowości przy przekazaniu gruntu przy ul. Żelaznej
51/53 w Warszawie, na którym znajduje się zabytko- 51) posła Witolda Klepacza w sprawie budowy
wa fabryka Norblina, spółce Norblin SA – do mini- w gminie Lipie boiska ze sztuczną murawą i oświe-
stra infrastruktury (1144), tleniem w ramach realizacji narodowego programu
38) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie sfi- „Boisko w mojej gminie” – do ministra sportu i tury-
nansowania kompleksowej informatyzacji Białostoc- styki (1158),
kiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodow- 52) posła Witolda Klepacza w sprawie budowy
skiej-Curie – do ministra spraw wewnętrznych i ad- w gminie Miedźno boiska ze sztuczną murawą i oświe-
ministracji (1145), tleniem w ramach realizacji narodowego programu
39) posła Artura Dunina w sprawie wyrównania „Boisko w mojej gminie” – do ministra sportu i tury-
emerytur byłych żołnierzy zawodowych – do mini- styki (1159),
stra obrony narodowej (1146), 53) posła Witolda Klepacza w sprawie budowy
40) posła Artura Dunina w sprawie pomocy w w gminie Krzepice boiska ze sztuczną murawą i oświe-
odzyskaniu akt osobowych i płacowych – do mini- tleniem w ramach realizacji narodowego programu
stra pracy i polityki społecznej (1147), „Boisko w mojej gminie” – do ministra sportu i tury-
41) posła Artura Dunina w sprawie pomocy oso- styki (1160),
bom uprawnionym do alimentów – do ministra pra- 54) posła Witolda Klepacza w sprawie budowy
cy i polityki społecznej (1148), w gminie Kłobuck boiska ze sztuczną murawą i oświe-
42) posła Tadeusza Arkita w sprawie możliwości tleniem w ramach realizacji narodowego programu
wparcia finansowego na zakup samochodów gaśni- „Boisko w mojej gminie” – do ministra sportu i tury-
czych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, styki (1161),
na przykładzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Li- 55) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra-
biążu – do ministra spraw wewnętrznych i admini- wie modernizacji drogi krajowej nr 42 na odcinku
stracji (1149), Działoszyn–Pajęczno – do ministra infrastruktury
43) posła Tadeusza Arkita w sprawie utrudnień (1162),
w realizacji ważnych inwestycji drogowych na przy- 56) posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego
kładzie budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w w sprawie wykupu mieszkań kolejowych przez ich
30

najemców w Zbąszyniu w woj. wielkopolskim – 71) posła Józefa Rojka w sprawie możliwości dofi-
do ministra infrastruktury (1163), nansowania ze środków Ministerstwa Pracy i Poli-
57) posła Jana Kochanowskiego w sprawie błę- tyki Społecznej prac remontowych i adaptacyjnych
dów i paradoksów w przepisach w zakresie zwolnie- lokalu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
nia od podatku od czynności cywilnoprawnych w usta- Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie –
wie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za- do ministra pracy i polityki społecznej (1178),
trudnianiu osób niepełnosprawnych, pozostających 72) posła Krzysztofa Tchórzewskiego w sprawie
w sprzeczności z przepisami ustawy o podatku zmniejszenia hałasu uciążliwego dla mieszkańców
od czynności cywilnoprawnych – do ministra finan- Siedlec, których domy sąsiadują z linią kolejową Te-
sów (1164), respol–Siedlce–Warszawa – do ministra infrastruk-
58) posła Jana Kochanowskiego w sprawie błę- tury (1179),
dów i paradoksów w przepisach w zakresie wysoko- 73) posła Zbigniewa Babalskiego w sprawie
ści stawek czynszu lokali mieszkalnych – do mini- wsparcia finansowego dla Uniwersytetu Warmiń-
stra infrastruktury (1165), sko–Mazurskiego na prowadzenie kierunków me-
59) posła Jana Kochanowskiego w sprawie błę- dycznych – do ministra zdrowia (1180),
dów i paradoksów w przepisach w zakresie podatku 74) poseł Domiceli Kopaczewskiej w sprawie za-
od towarów i usług – do ministra finansów (1166), kresu działalności rad społecznych publicznych za-
60) posła Jana Kochanowskiego w sprawie błę- kładów opieki zdrowotnej – do ministra zdrowia
dów i paradoksów w przepisach w zakresie funduszu (1181),
alimentacyjnego – do ministra pracy i polityki spo- 75) posła Krzysztofa Sońty w sprawie limitu emi-
łecznej (1167), sji dwutlenku węgla na lata 2008–2012 dla Elek-
61) posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie trowni Stalowa Wola SA – do ministra gospodarki
możliwości wielokrotnych wjazdów cudzoziemców (1182),
do Polski na podstawie wiz pracowniczych w ciągu 6 76) poseł Anny Sobeckiej w sprawie utworzenia
miesięcy – do ministra spraw zagranicznych (1168), w Toruniu sądu apelacyjnego – do ministra sprawie-
62) posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie dliwości (1183),
polsko-ukraińskiej umowy o małym ruchu granicz- 77) poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w spra-
nym – do ministra spraw zagranicznych (1169), wie stawki podatku VAT na mleko surowe – do mini-
63) posła Pawła Arndta w sprawie zaangażowa- stra finansów (1184),
nia się resortu w uproszczenie procedur, według 78) poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w spra-
których poszkodowani pacjenci mogliby dochodzić wie możliwości podejmowania dodatkowego zatrud-
swoich roszczeń – do ministra zdrowia (1170), nienia przez rencistów KRUS – do ministra pracy i
64) posła Jacka Tomczaka w sprawie przebiegu polityki społecznej (1185),
drogi S5 – do ministra infrastruktury (1171), 79) poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w spra-
65) posła Jacka Tomczaka w sprawie upadłości wie dostosowania przepisów ustawy o chorobach za-
firmy Rico zarejestrowanej w Polsce jako PRP sp. z kaźnych i zakażeniach w celu zwiększenia skutecz-
o.o. – do ministra pracy i polityki społecznej (1172), ności wczesnego wykrywania i leczenia gruźlicy –
66) posła Jacka Tomczaka w sprawie stanu in- do ministra zdrowia (1186),
frastruktury kolejowej na trasie Leszno–Głogów – 80) poseł Iwony Guzowskiej w sprawie wprowa-
do ministra infrastruktury (1173), dzenia możliwości wezwania służb ratunkowych
67) posła Pawła Kowala w sprawie wprowadze- przez SMS – do ministra spraw wewnętrznych i ad-
nia stanu wyjątkowego w Armenii oraz licznych ministracji (1187),
aresztowań opozycjonistów – do ministra spraw za- 81) posła Łukasza Tuska w sprawie zmiany za-
granicznych (1174), sad wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe –
68) posła Tomasza Latosa w sprawie przeniesie- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1188),
nia Szkoły Podstawowej nr 43 do Szkoły Podstawo- 82) posłanek Danuty Olejniczak i Agnieszki Ha-
wej nr 14 w Bydgoszczy znajdującej się w promieniu najczyk w sprawie rozszerzenia zakresu wspierania
zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii przemy- przez państwo polskie budownictwa komunalnego
słowej ze strony tzw. zakładu dużego ryzyka – do mi- ze środków gminnych – do ministra infrastruktury
nistra środowiska oraz ministra edukacji narodowej (1189),
(1175), 83) posłanek Danuty Olejniczak i Agnieszki Ha-
69) posłów Roberta Telusa i Dariusza Seligi w najczyk w sprawie zasadności tworzenia tzw. małych
sprawie zwiększenia limitu emisji dwutlenku węgla wspólnot mieszkaniowych i utrzymywania zasady
dla BOT Elektrowni Bełchatów SA – do prezesa jednomyślności podczas głosowań wspólnot – do mi-
Rady Ministrów (1176), nistra infrastruktury (1190),
70) posłów Marka Matuszewskiego i Krzysztofa 84) posła Artura Gierady w sprawie komunaliza-
Maciejewskiego w sprawie połączenia lotniczego po- cji nieruchomości znajdującej się na terenie miasta
między Łodzią a Warszawą – do ministra skarbu Jędrzejowa – do ministra spraw wewnętrznych i ad-
państwa (1177), ministracji (1191),
31

85) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie pro- 97) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie
blemów związanych z wdrażaniem ustawy o pomocy zwiększenia wartości punktu rozliczeniowego dla
osobom uprawnionym do alimentów – do ministra szpitali Podlasia do 12 zł – do ministra zdrowia
pracy i polityki społecznej (1192), (1204),
86) posła Tomasza Smolarza w sprawie niektó- 98) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie
rych uregulowań prawnych zawartych w ustawie o budowy budynku Komendy Powiatowej Policji w
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko- Grajewie – do ministra spraw wewnętrznych i admi-
holizmowi – do ministra spraw wewnętrznych i ad- nistracji (1205),
ministracji (1193), 99) posła Grzegorza Roszaka w sprawie wątpli-
87) posła Jana Kamińskiego w sprawie kryte- wości interpretacyjnych dotyczących kwestii opo-
riów weryfikacji wniosków na zatwierdzonej liście datkowania elektrowni wiatrowych – do ministra
indykatywnej projektów kluczowych Programu finansów (1206),
Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” na lata 100) poseł Mirosławy Masłowskiej w sprawie
2007–2013 oraz przyczyn usunięcia z listy inwesty- protestu organizacji związkowych działających na
cji pod nazwą „Budowa Regionalnego Centrum Mo- terenie oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej SA –
nitoringu Środowiska na wschodniej granicy Unii do ministra skarbu państwa (1207),
Europejskiej na bazie siedziby Wojewódzkiego In- 101) posła Marka Zielińskiego w sprawie planów
spektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku” – wprowadzenia opłaty depozytowej – do ministra
do ministra rozwoju regionalnego (1194), środowiska (1208),
88) poseł Krystyny Grabickiej w sprawie akcji 102) posła Andrzeja Halickiego w sprawie finan-
Huty Metali Nieżelaznych Szopienice SA w Katowi- sowania budowy Muzeum Historii Żydów Polskich
cach – do ministra skarbu państwa (1195), na Muranowie – do ministra kultury i dziedzictwa
89) posła Henryka Milcarza w sprawie przekaza- narodowego (1209),
nia mienia PKP na rzecz Świętokrzyskiej Kolejki 103) posła Andrzeja Halickiego w sprawie wpro-
Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” sp. z o.o. – wadzenia nowoczesnych standardów obsługi intere-
do ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz santów w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazo-
ministra infrastruktury (1196),
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego – do ministra
90) posła Damiana Raczkowskiego w sprawie
spraw wewnętrznych i administracji (1210),
PPUH Delta sp. z o.o. – do ministra spraw wewnętrz-
104) posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie
nych i administracji (1197),
skorzystania przez rodziny zastępcze z ulgi rodzin-
91) posła Damiana Raczkowskiego w sprawie do-
nej na każde dziecko przy rozliczaniu podatku do-
płat za wodę nałożonych przez spółdzielnię Słonecz-
chodowego od osób fizycznych – do ministra finan-
ny Stok w Białymstoku – do ministra infrastruktu-
sów (1211),
ry (1198),
92) posła Witolda Namyślaka w sprawie przeka- 105) poseł Marzeny Okła-Drewnowicz w sprawie
zania terenu będącego w zarządzie Słowińskiego ustalenia wysokości zasiłku celowego wypłacanego
Parku Narodowego Muzeum Pomorza Środkowego w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa
celem realizacji „Programu odtworzenia krajobrazu w zakresie dożywiania” – do ministra pracy i polity-
kulturowego słowińskiej wsi rybacko-rolniczej” w ki społecznej (1212),
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 106) posła Marka Wojtkowskiego w sprawie
woj. pomorskiego na lata 2007–2013 – do ministra zmian w podstawie programowej, wprowadzonych
środowiska (1199), przez ministra edukacji narodowej rozporządzeniem
93) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie z dnia 2 sierpnia 2007 r. – do ministra edukacji na-
rozstrzygnięcia, w jaki sposób i za pośrednictwem rodowej (1213),
jakich organów państwowych należy dochodzić rosz- 107) posła Wiesława Janczyka w sprawie budowy
czeń alimentacyjnych wobec osób zamieszkałych w w gminie Słopnice w powiecie limanowskim boiska
Stanach Zjednoczonych – do ministra sprawiedliwo- ze sztuczną murawą i oświetleniem w ramach reali-
ści (1200), zacji narodowego programu „Boisko w mojej gmi-
94) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie nie” – do ministra sportu i turystyki (1214),
organizowania w szkołach imprez i zabaw o charak- 108) posła Wiesława Janczyka w sprawie budowy
terze rozrywkowym, na których podawane są napo- w gminie Gródek nad Dunajcem w powiecie nowosą-
je alkoholowe – do ministra edukacji narodowej deckim boiska ze sztuczną murawą i oświetleniem w
(1201), ramach realizacji narodowego programu „Boisko w
95) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie mojej gminie” – do ministra sportu i turystyki
wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone (1215),
przez dzikie zwierzęta posiadaczom gruntów rol- 109) posła Wiesława Janczyka w sprawie budowy
nych – do ministra środowiska (1202), w gminie Chełmiec w powiecie nowosądeckim bo-
96) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie iska ze sztuczną murawą i oświetleniem w ramach
jednoznacznego określenia statusu podatnika po- realizacji narodowego programu „Boisko w mojej
datku VAT – do ministra finansów (1203), gminie” – do ministra sportu i turystyki (1216),
32

110) posła Wiesława Janczyka w sprawie budowy 122) posła Aleksandra Marka Szczygły w spra-
w gminie Tymbark w powiecie limanowskim boiska wie działań podjętych przez ministra obrony naro-
ze sztuczną murawą i oświetleniem w ramach reali- dowej wobec Żandarmerii Wojskowej – do ministra
zacji narodowego programu „Boisko w mojej gmi- obrony narodowej (1229),
nie” – do ministra sportu i turystyki (1217), 123) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie projek-
111) posła Wiesława Janczyka w sprawie budowy tu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług
w gminie Niedźwiedź w powiecie limanowskim bo- – do ministra finansów (1230),
iska ze sztuczną murawą i oświetleniem w ramach 124) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie
realizacji narodowego programu „Boisko w mojej przekazania ośrodka w Rybakach Ośrodkowi Cha-
gminie” – do ministra sportu i turystyki (1218), rytatywnemu Caritas Archidiecezji Warmińskiej –
112) posła Wiesława Janczyka w sprawie budowy do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1231),
w gminie Mszana Dolna w powiecie limanowskim 125) posła Edwarda Wojtasa w sprawie budowy
boiska ze sztuczną murawą i oświetleniem w ramach obwodnicy miasta Łukowa – do ministra infrastruk-
realizacji narodowego programu „Boisko w mojej tury (1232),
gminie” – do ministra sportu i turystyki (1219), 126) poseł Beaty Kempy w sprawie uwzględnie-
113) posła Wiesława Janczyka w sprawie budowy nia możliwości stworzenia sieci szkół oświaty mię-
w mieście Mszana Dolna w powiecie limanowskim dzynarodowej na tle spójnej i kompleksowej strategii
boiska ze sztuczną murawą i oświetleniem w ramach woj. dolnośląskiego w tym aspekcie – do ministra
realizacji narodowego programu „Boisko w mojej edukacji narodowej (1233),
gminie” – do ministra sportu i turystyki (1220), 127) posła Wiesława Wody w sprawie wymagań
114) posła Wiesława Janczyka w sprawie budowy stawianych przez geodetę powiatowego w Brzesku
w gminie Łukowica w powiecie limanowskim boiska przy przystąpieniu do prac związanych ze scalaniem
ze sztuczną murawą i oświetleniem w ramach reali- gruntów w sołectwie Barczków w gminie Szczurowa
zacji narodowego programu „Boisko w mojej gmi- – do ministra infrastruktury (1234),
nie” – do ministra sportu i turystyki (1221), 128) posła Romualda Ajchlera w sprawie oceny
115) posła Wiesława Janczyka w sprawie budowy sprawności fizycznej kandydatów na policjantów i
w gminie Limanowa w powiecie limanowskim bo- wydawanych zaświadczeń lekarskich dopuszczają-
iska ze sztuczną murawą i oświetleniem w ramach cych do testów sprawnościowych – do ministra
realizacji narodowego programu „Boisko w mojej spraw wewnętrznych i administracji (1235),
gminie” – do ministra sportu i turystyki (1222), 129) posła Jana Kulasa w sprawie wykupu miesz-
116) posła Wiesława Janczyka w sprawie budowy kań zakładowych przejętych przez spółdzielnie
w gminie Laskowa w powiecie limanowskim boiska mieszkaniowe w trybie ustawowym w 2007 r. –
ze sztuczną murawą i oświetleniem w ramach reali- do ministra infrastruktury (1236),
zacji narodowego programu „Boisko w mojej gmi- 130) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie stanu
nie” – do ministra sportu i turystyki (1223), negocjacji w ramach rundy Doha – do prezesa Rady
117) posła Wiesława Janczyka w sprawie budowy Ministrów (1237),
w gminie Kamienica w powiecie limanowskim bo- 131) posła Zbigniewa Kozaka w sprawie realiza-
iska ze sztuczną murawą i oświetleniem w ramach cji końcowego etapu budowy Trasy Kwiatkowskiego
realizacji narodowego programu „Boisko w mojej – do ministra infrastruktury (1238),
gminie” – do ministra sportu i turystyki (1224), 132) posła Zbigniewa Kozaka w sprawie umorze-
118) posła Wiesława Janczyka w sprawie budowy nia śledztwa dotyczącego zniszczenia pomnika por.
w gminie Jodłownik w powiecie limanowskim bo- Józefa Dambka – do ministra sprawiedliwości
iska ze sztuczną murawą i oświetleniem w ramach (1239).
realizacji narodowego programu „Boisko w mojej Zapytania te – zgodnie z art. 195 regulaminu
gminie” – do ministra sportu i turystyki (1225), Sejmu – zostały przekazane adresatom.
119) posła Wiesława Janczyka w sprawie budowy
w gminie Dobra w powiecie limanowskim boiska ze
sztuczną murawą i oświetleniem w ramach realiza- Jednocześnie informuję, że wpłynęły następują-
cji narodowego programu „Boisko w mojej gminie” ce odpowiedzi:
– do ministra sportu i turystyki (1226), 1) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
120) posła Wiesława Janczyka w sprawie budowy struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia
w mieście Limanowa w powiecie limanowskim bo- ministra – na zapytanie posła Mariusza Grada w
iska ze sztuczną murawą i oświetleniem w ramach sprawie budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego
realizacji narodowego programu „Boisko w mojej (221),
gminie” – do ministra sportu i turystyki (1227), 2) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
121) posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie Andrzeja Włodarczyka – z upoważnienia ministra –
losów cukrowni Brześć Kujawski – do ministra rol- na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w
nictwa i rozwoju wsi oraz ministra skarbu państwa sprawie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w
(1228), Łodzi (249),
33

3) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruk- na zapytanie posła Andrzeja Bętkowskiego w spra-


tury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia mi- wie zarządzenia prezesa NFZ nr 69/2007/DSOZ z
nistra – na zapytanie posła Łukasza Gibały w spra- dnia 25 września 2007 r. dotyczącego określenia wa-
wie przekazania większościowych udziałów w MPL runków zawierania i realizacji umów o udzielenie
Kraków-Balice sp. z o.o. samorządowi woj. małopol- świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka zdro-
skiego (355), wotna (515),
4) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 16) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi-
ministra – na zapytanie posła Cezarego Tomczyka w nistra – na zapytanie posłów Moniki Wielichowskiej
sprawie budowy obwodnicy Wielunia (366), i Jakuba Szulca w sprawie możliwości wsparcia
5) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia działań na rzecz uzyskania z budżetu państwa po-
Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra – mocy finansowej niezbędnej powiatowi kłodzkiemu
na zapytanie poseł Anny Zalewskiej w sprawie nie- do utworzenia w nowym miejscu domu pomocy spo-
prawidłowości przy kontraktowaniu usług medycz- łecznej dla dzieci upośledzonych umysłowo (526),
nych przez POZ powiatu świdnickiego (375), 17) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Za-
6) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- granicznych Jana Borkowskiego – z upoważnienia
struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Jolanty Hibner w
ministra – na zapytanie posła Mieczysława Marcina sprawie konieczności poprawy jakości obsługi kon-
Łuczaka w sprawie budowy obwodnicy Wielunia sularnej Polaków przebywających za granicą (528),
(408), 18) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
7) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Fedak – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów –
Marka Twardowskiego – z upoważnienia ministra na zapytanie posła Jana Kulasa w sprawie funkcjo-
– na zapytanie posła Sławomira Kopycińskiego w nowania Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (533),
sprawie decyzji o wycofaniu się z finansowania tera- 19) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na
pii synagisem (422), zapytanie posłów Zbigniewa Konwińskiego i Sławo-
8) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- mira Neumanna w sprawie braku możliwości za-
struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia mieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
ministra – na zapytanie posła Edwarda Czesaka w informacji dotyczącej przedsięwzięć planowanych
sprawie podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej bu- do realizacji w trybie p.p.p (535),
dowy węzła autostradowego w Brzesku (439), 20) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
9) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruk- sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini-
tury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia mi- stra – na zapytanie posła Grzegorza Tobiszowskiego
nistra – na zapytanie posła Czesława Hoca w spra- w sprawie podatku VAT (541),
wie dopuszczenia do ruchu drogowego tzw. kolejki 21) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na
turystycznej (478), zapytanie poseł Anny Bańkowskiej w sprawie kon-
10) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic- troli jakości gazu ziemnego (547),
twa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upoważ- 22) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa
nienia ministra – na zapytanie posła Mieczysława i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia
Marcina Łuczaka w sprawie nieuczciwej konkuren- ministra – na zapytanie posła Czesława Hoca w
cji prowadzonej przez mołdawską firmę Rin- sprawie metodologii wyliczenia przez KE przełowie-
com-Grup sp. z o.o. (481), nia dorszy przez polskich rybaków; powołania nie-
11) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zależnej komisji ds. szacowania i raportowania zaso-
zapytanie posła Jarosława Pięty w sprawie decyzji bów dorszy na Bałtyku; koncepcji odejścia od kwot
Komisji Europejskiej dotyczącej pomocy państwa połowowych oraz sytuacji prawnej polskich ryba-
udzielonej przez Polskę producentowi stali Grupie ków, którzy z powodu opieszałości rządu PO naru-
Technologie Buczek w Sosnowcu (504), szają prawo unijne od dnia 1 stycznia 2008 r. (552),
12) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 23) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia kowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie
ministra – na zapytanie posła Jana Kulasa w spra- Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ-
wie oddania do użytku pierwszego odcinka auto- nienia ministra – na zapytanie posła Jarosława
strady A1 i planów dalszej jej budowy (507), Żaczka w sprawie przyczyn skreślenia zadania: Bu-
13) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada dowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z
na zapytanie posła Jana Kulasa w sprawie prywaty- systemami kanalizacji zbiorczej w Rykach z listy
zacji Stoczni Gdańskiej (508), projektów w ramach Programu Operacyjnego „In-
14) ministra infrastruktury Cezarego Grabar- frastruktura i środowisko” na lata 2007–2013
czyka na zapytanie posła Eugeniusza Kłopotka w (555),
sprawie charakteru i przebiegu drogi S5 przez woj. 24) ministra środowiska Macieja Nowickiego na
kujawsko-pomorskie oraz przez Bydgoszcz (514), zapytanie posła Pawła Kowala w sprawie przeniesie-
15) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia nia dotychczasowego ujęcia wody pitnej dla Wadowic
Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra – (556),
34

25) minister pracy i polityki społecznej Jolanty rych przepisów ustawy o podatku dochodowym
Fedak na zapytanie posła Jana Kochanowskiego w od osób fizycznych (571),
sprawie ponownego przeliczenia podstawy wymiaru 36) zastępcy prokuratora generalnego Andrzeja
emerytury lub renty w myśl ustawy o emeryturach i Pogorzelskiego – z upoważnienia ministra – na za-
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pytanie posła Stanisława Żelichowskiego w sprawie
(558), prawidłowości działania organów ścigania i wymia-
26) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa ru sprawiedliwości w związku ze sprawą skazanego
i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia za współudział w zabójstwie (572),
ministra – na zapytanie posła Marka Kuchcińskiego 37) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu
w sprawie likwidacji skutków przymrozków i długo- Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra –
trwałego braku opadów na Podkarpaciu w okresie na zapytanie posła Tomasza Garbowskiego w spra-
wschodów i pierwszej fazy wegetacji roślin upraw- wie przyszłości Zakładów Azotowych Kędzierzyn–
nych (560), –Koźle SA (576),
27) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i 38) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego – z Fedak na zapytanie posła Ireneusza Rasia w spra-
upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na zapyta- wie nowelizacji przepisów prawnych określających
nie posła Marka Kuchcińskiego w sprawie likwidacji warunki przyznawania świadczeń emerytalnych
abonamentu radiowo-telewizyjnego (561), (577),
28) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 39) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia na zapytanie posła Jana Kochanowskiego w sprawie
ministra – na zapytanie posła Marka Kuchcińskiego realizacji akcji imiennych o wartości 10 zł za sztukę
w sprawie przywrócenia kursu pociągu na trasie dla obecnych rencistów i emerytów zatrudnionych w
Przemyśl–Zagórz (562), byłych Zakładach Mechanicznych „Gorzów” należą-
29) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- cych do ZPC „Ursus” SA (578),
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia 40) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
ministra – na zapytanie posła Wiesława Andrzeja kowskiej na zapytanie poseł Marzeny Machałek w
Szczepańskiego w sprawie remontu dworców kolejo- sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu
wych na trasie Poznań–Wrocław (563), Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” projek-
30) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- tu o nazwie „Rozwiązanie gospodarki wodno-ście-
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia kowej w gminie Nowogrodziec” (579),
ministra – na zapytanie posła Jarosława Rusieckie- 41) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
go w sprawie możliwości przejścia na wcześniejszą kowskiej na zapytanie poseł Marzeny Machałek w
emeryturę lub inne świadczenie w przypadku roz- sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu
wiązania umowy o pracę z obecnym pracodawcą w Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” projek-
celu zaopiekowania się starszą i schorowaną matką tu o nazwie „Kompleksowe rozwiązanie problemów
(565), gospodarki wodno-ściekowej w Kamiennej Górze”
31) minister pracy i polityki społecznej Jolanty (580),
Fedak na zapytanie posła Jarosława Rusieckiego w 42) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
sprawie warunków przejścia na świadczenie przed- kowskiej na zapytanie poseł Marzeny Machałek w
emerytalne w 2008 r. (566), sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu
32) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” projek-
Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra – tu o nazwie „Uporządkowanie gospodarki wod-
na zapytanie posła Piotra Krzywickiego w sprawie no-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwo-
długiego oczekiwania pacjentów na wizyty u leka- na Woda” (581),
rzy specjalistów (567), 43) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
33) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- kowskiej na zapytanie poseł Marzeny Machałek w
struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu
ministra – na zapytanie posła Arkadiusza Mularczy- Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” projek-
ka w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 47 Rabka tu o nazwie „Kompleksowe uporządkowanie gospo-
Zdrój–Zakopane (568), darki ściekowej w aglomeracji Lubań” (582),
34) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Po- 44) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
lityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnienia kowskiej na zapytanie poseł Marzeny Machałek w
ministra – na zapytanie posła Adama Gawędy w sprawie usunięcia z listy indykatywnej Programu
sprawie zapowiadanej kontroli w Domu Pomocy Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” projek-
Społecznej w Lyskach w powiecie rybnickim w woj. tu o nazwie „Uporządkowanie gospodarki wod-
śląskim (569), no-ściekowej miasta Jelenia Góra” (583),
35) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan- 45) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini- kowskiej na zapytanie poseł Jadwigi Wiśniewskiej w
stra – na zapytanie posła Grzegorza Tobiszowskiego sprawie unieważnienia listy projektów kluczowych
w sprawie wydania interpretacji podatkowej niektó- 6. osi priorytetowej: Polska gospodarka na rynku
35

międzynarodowym Programu Operacyjnego „Inno- 56) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-


wacyjna gospodarka”, w tym projektu „Jasnogórskie sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini-
muzeum skarbu narodowego” (584), stra – na zapytanie posła Sławomira Nowaka w
46) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada sprawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym
na zapytanie posła Łukasza Zbonikowskiego w spra- od osób fizycznych w związku z możliwością przeka-
wie utrudnień w odbiorze telewizji regionalnej Od- zania 1% podatku na organizację pożytku publicz-
działu TVP w Bydgoszczy na terenie powiatu wło- nego (596),
cławskiego (585), 57) podsekretarza stanu w Ministerstwie Eduka-
47) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- cji Narodowej Zbigniewa Marciniaka – z upoważnie-
wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia mini- nia ministra – na zapytanie posła Jana Kulasa w
stra – na zapytanie posła Łukasza Zbonikowskiego sprawie kodeksu ucznia (598),
w sprawie przejęcia Zespołu Szkół Leśnych w Tu- 58) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
choli przez Ministerstwo Środowiska (586), Narodowej Krystyny Szumilas – z upoważnienia mi-
48) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- nistra – na zapytanie posła Ireneusza Rasia w spra-
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi- wie działań zmierzających do wyeliminowania tre-
nistra – na zapytanie posła Łukasza Zbonikowskie- ści popularyzujących narkotyki w środkach maso-
go w sprawie wątpliwości dotyczących określenia wego przekazu (600),
legitymacji biernej w sprawach o odszkodowania z 59) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
tytułu bezprawnego przejęcia nieruchomości na Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
rzecz gminy przed dniem 27 maja 1990 r. (587), – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Ire-
49) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic- neusza Rasia w sprawie działań legislacyjnych w za-
twa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upoważ- kresie przeciwdziałania alkoholizmowi (602),
nienia ministra – na zapytanie poseł Iwony Arent w 60) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
sprawie sposobu odwołania dyrektora Warmiń- kowskiej na zapytanie posła Romualda Ajchlera w
sko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji sprawie realizacji priorytetu I: Gospodarka wod-
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (588), no-ściekowa Programu Operacyjnego „Infrastruk-
50) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- tura i środowisko” na lata 2007–2013 (603),
struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia mini- 61) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
stra – na zapytanie posła Jana Burego s. Antoniego twa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upoważ-
w sprawie przyspieszenia realizacji programu roz- nienia ministra – na zapytanie posła Romualda Aj-
woju budownictwa mieszkaniowego (589), chlera w sprawie realizacji wypłat bezpośrednich
51) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- do gruntów oraz płatności z tytułu cukru (604),
wia Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra – 62) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
na zapytanie posła Tadeusza Naguszewskiego w Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka
sprawie obowiązku przeprowadzania testów podsta- – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Ga-
wowych oraz określenia ich zakresu w odniesieniu brieli Masłowskiej w sprawie sytuacji prawnej rodzi-
do aparatów rtg stosowanych w gabinetach denty- ny repatrianta ze wschodu wobec niedotrzymania
stycznych (590), warunków zagwarantowanych uchwałą rady gminy
52) ministra sportu i turystyki Mirosława Drze- (605),
wieckiego na zapytanie posłów Magdaleny Gą- 63) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
sior-Marek i Grzegorza Raniewicza w sprawie reali- sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini-
zacji narodowego programu „Boisko w mojej gmi- stra – na zapytanie poseł Anny Sobeckiej w sprawie
nie” w woj. lubelskim (591), podwyższenia do 22% stawki podatku VAT na
53) ministra środowiska Macieja Nowickiego na ubranka dla niemowląt i na buty dziecięce (606),
zapytanie posła Grzegorza Raniewicza w sprawie 64) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
obniżenia emisji dwutlenku węgla na lata 2008– wiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia mini-
–2012 i limitów dla przedsiębiorstw woj. lubelskiego stra – na zapytanie poseł Anny Sobeckiej w sprawie
(592), Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi (607),
54) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na 65) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
zapytanie posła Jarosława Katulskiego w sprawie li- struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia prezesa
mitu uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla ZEC Rady Ministrów – na zapytanie poseł Anny Sobec-
Bydgoszcz SA (593), kiej w sprawie rekompensat dla osób, które wykupi-
55) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa ły na własność mieszkania spółdzielcze na poprzed-
i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia nich warunkach (608),
ministra – na zapytanie posła Pawła Arndta w spra- 66) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
wie nowelizacji art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 19 paź- wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka –
dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo- z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Anny
ściami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie nie- Sobeckiej w sprawie kontroli w publicznych placów-
których ustaw (595), kach służby zdrowia (609),
36

67) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 75) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia kowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie
ministra – na zapytanie poseł Anny Sobeckiej w Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ-
sprawie opóźnień w budowie autostrad (610), nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w
68) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów in-
i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia dywidualnych w ramach Programu Operacyjnego
ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Matusz- „Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013
czaka w sprawie nowelizacji ustawy o zagospodaro- projektu pod nazwą „Kompleksowy program utrzy-
waniu wspólnot gruntowych (611), mania w czystości wód zlewni rzeki Raby od źródła
69) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- do zapory w Dobczycach – uporządkowanie gospo-
struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia mini- darki ściekowej na terenie gmin: Mszana Dolna,
stra – na zapytanie posła Zbigniewa Matuszczaka w miasto Mszana Dolna, Niedźwiedź, Wiśniowa, Raba
sprawie tzw. podatku śmieciowego (612), Wyżna, Tokarnia, Pcim” (618),
70) sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i 76) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
Turystyki Zbigniewa Pacelta – z upoważnienia mi- kowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie
nistra – na zapytanie poseł Jolanty Szymanek-De- Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ-
resz w sprawie możliwości finansowania Szkoły Mi- nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w
strzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Technicz- sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów in-
nych „Siedemdziesiątka” w Płocku (613), dywidualnych w ramach Programu Operacyjnego
71) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień- „Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013
kowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie projektu pod nazwą „Oczyszczalnie ścieków na Pod-
Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ- halu – etap II” (619),
nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w 77) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów in- struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia
dywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ministra – na zapytanie posła Zbigniewa Konwiń-
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 skiego w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą
projektu pod nazwą „Kompleksowy program utrzy-
„Obwodnica miasta Słupska” (620),
mania w czystości wód zlewni Raby od źródła do za-
78) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
pory w Dobczycach – uporządkowanie gospodarki
kowskiej na zapytanie posła Leszka Deptuły w spra-
ściekowej na terenie gmin: Rabka-Zdrój, Jordanów,
wie listy projektów indywidualnych dla Programu
Lubień” (614),
Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” na lata
72) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
2007–2013 (621),
kowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie
79) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawie-
Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ-
nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w dliwości Mariana Cichosza – z upoważnienia mini-
sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów in- stra – na zapytanie posła Leszka Deptuły w sprawie
dywidualnych w ramach Programu Operacyjnego możliwości przekazania Zamku Lubomirskich wła-
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 dzom miasta Rzeszowa (622),
projektu pod nazwą „Kompleksowe uporządkowa- 80) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
nie gospodarki ściekowej na terenie gminy Bukowi- kowskiej na zapytanie posła Piotra Tomańskiego w
na Tatrzańska” (615), sprawie zwiększenia dofinansowania inwestycji
73) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień- „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Prze-
kowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie myśla” (623),
Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ- 81) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w kowskiej na zapytanie posła Piotra Tomańskiego w
sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów in- sprawie przeniesienia przez komitet monitorujący
dywidualnych w ramach Programu Operacyjnego projektu złożonego przez powiat przemyski na listę
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 projektów rezerwowych (624),
projektu pod nazwą „Program wodno-ściekowy 82) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
gminy Krynica-Zdrój” (616), Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka
74) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień- – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Le-
kowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie cha Kołakowskiego w sprawie zwiększenia obsady
Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ- kadrowej Straży Granicznej na przejściach granicz-
nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w nych z Białorusią, Ukrainą i obwodem kaliningradz-
sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów in- kim (628),
dywidualnych w ramach Programu Operacyjnego 83) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka
projektu pod nazwą „ Modernizacja i rozbudowa – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Be-
systemu gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Ropy” aty Mazurek w sprawie wprowadzenia małego ru-
(617), chu granicznego dla mieszkańców obszarów przy-
37

granicznych położonych wzdłuż granicy międzypań- nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w
stwowej na rzece Bug (630), sprawie usunięcia z listy projektów indywidualnych
84) minister nauki i szkolnictwa wyższego Bar- w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura
bary Kudryckiej na zapytanie posła Józefa Rojka w i środowisko” na lata 2007–2013 projektu pod na-
sprawie przeciwdziałania narastającym opóźnie- zwą „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
niom w opracowaniu i publikowaniu kolejnych to- w zlewni rzeki Białej Przemszy na terenach gmin:
mów Polskiej Bibliografii Literackiej (632), Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze” (644),
85) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- 95) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi- kowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie
nistra – na zapytanie posła Roberta Kołakowskiego Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ-
w sprawie interpretacji przez notariuszy przepisów nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w
ustawy Prawo spółdzielcze (633), sprawie usunięcia z listy projektów indywidualnych
86) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo- w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura
darki Eugeniusza Postolskiego – z upoważnienia i środowisko” na lata 2007–2013 projektu pod na-
ministra – na zapytanie posła Grzegorza Dolniaka zwą „Budowa i rozbudowa systemu gospodarki wod-
w sprawie prawa do bezpłatnego węgla dla byłych no-ściekowej w gminach Związku Gmin Perły Doli-
pracowników przedsiębiorstw robót górniczych ny Popradu” (645),
(634), 96) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
87) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- kowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie
struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia mini- Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ-
stra – na zapytanie posła Marka Polaka w sprawie nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w
obowiązku utrzymania czystości chodników (636), sprawie usunięcia z listy projektów indywidualnych
88) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sa- w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura
wickiego na zapytanie posła Artura Górskiego w i środowisko” na lata 2007–2013 projektu pod na-
sprawie stanowiska rządu dotyczącego żywności ge- zwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
netycznie zmodyfikowanej (637), na terenie gminy miasta Zakopane” (646),
89) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw 97) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego kowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie
– z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Iza- Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ-
belli Sierakowskiej w sprawie zagospodarowania nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w
kompleksu koszarowego Lublin-Majdanek po wy- sprawie usunięcia z listy projektów indywidualnych
prowadzeniu z niego części 3. Brygady Zmechanizo- w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura
wanej im. Romualda Traugutta (638), i środowisko” na lata 2007–2013 projektu pod na-
90) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultu- zwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie –
ry i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty – z etap II” (647),
upoważnienia ministra – na zapytanie posła Toma- 98) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
sza Kuleszy w sprawie prawidłowości wydania przez kowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie
wojewódzkiego konserwatora zabytków w Przemy- Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ-
ślu decyzji z dnia 21 maja 1996 r. dotyczącej wielo- nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w
kulturowego stanowiska archeologicznego nr 7 w sprawie usunięcia z listy projektów indywidualnych
Leżachowie i wpisania go jako dobra kultury do re- w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura
jestru zabytków (640), i środowisko” na lata 2007–2013 projektu pod na-
91) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- zwą „System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia Skawy – Świnna Poręba” (648),
ministra – na zapytanie posła Tomasza Kuleszy w 99) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
sprawie stanu technicznego budynku dworca PKP kowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie
w Jarosławiu oraz tunelu pod torami (641), Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ-
92) ministra środowiska Macieja Nowickiego na nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w
zapytanie posła Tadeusza Arkita w sprawie stanu sprawie usunięcia z listy projektów indywidualnych
realizacji oraz planów dotyczących projektu pod na- w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura
zwą „Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecz- i środowisko” na lata 2007–2013 projektu pod na-
nych i szkodliwych po zakładach Górka w Trzebini” zwą „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
(642), na terenie gmin: Gródek nad Dunajcem, Łososina
93) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- Dolna, Czchów i Chełmiec wchodzących w skład
struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego” (649),
ministra – na zapytanie posła Mieczysława Kasprza- 100) minister rozwoju regionalnego Elżbiety
ka w sprawie budowy obwodnicy Jarosławia (643), Bieńkowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie
94) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień- Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ-
kowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w
Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ- sprawie usunięcia z listy podstawowej projektów in-
38

dywidualnych w ramach Programu Operacyjnego 107) szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 Tomasza Arabskiego – z upoważnienia prezesa Rady
projektu pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa Ministrów – na zapytanie posła Jana Filipa Libic-
w gminie Kalwaria Zebrzydowska – faza I” (650), kiego w sprawie deklaracji prezesa Rady Ministrów
101) minister rozwoju regionalnego Elżbiety dotyczącej wypłaty odszkodowań dla osób poszkodo-
Bieńkowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie wanych podczas wydarzeń Grudnia’70 (659),
Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ- 108) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w twa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważ-
sprawie usunięcia z listy podstawowej projektów in- nienia ministra – na zapytanie posła Czesława Hoca
dywidualnych w ramach Programu Operacyjnego w sprawie propozycji rozwiązania aktualnego kry-
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 zysu w rybołówstwie (660),
projektu pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa 109) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
w gminie Kalwaria Zebrzydowska – faza II” (651), wia Andrzeja Włodarczyka – z upoważnienia mini-
102) minister rozwoju regionalnego Elżbiety stra – na zapytanie posła Marka Polaka w sprawie
Bieńkowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowe-
Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ- go im. Jana Pawła II w Wadowicach (661),
nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w 110) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów in- sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini-
dywidualnych w ramach Programu Operacyjnego stra – na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łu-
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 czaka w sprawie opodatkowania przychodu ze sprze-
projektu pod nazwą „Kompleksowy program utrzy- daży lokalu mieszkalnego oraz zastosowania tzw.
mania w czystości wód zlewni Raby od źródła do za- ulgi meldunkowej (662),
pory w Dobczycach – uporządkowanie gospodarki 111) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
ściekowej na terenie gminy Dobczyce i Siepraw” twa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważ-
(652), nienia ministra – na zapytanie posła Mieczysława
103) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Marcina Łuczaka w sprawie działania: Ułatwianie
Bieńkowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie startu młodym rolnikom objętego Programem Roz-
Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ- woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (663),
nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w 112) podsekretarza stanu w Ministerstwie Śro-
sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów in- dowiska, głównego konserwatora przyrody Macieja
dywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Trzeciaka – z upoważnienia ministra – na zapytanie
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 posła Krzysztofa Brejzy w sprawie zniszczeń powo-
projektu pod nazwą „Czysta woda dla Krakowa – dowanych przez niektóre gatunki zwierząt na tere-
budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie nie woj. kujawsko-pomorskiego (665),
Myślenice” (653), 113) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i
104) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
Bieńkowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie nia ministra – na zapytanie posła Krzysztofa Brejzy
Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ- w sprawie dalszych losów byłych pracowników Za-
nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w kładów Drobiarskich Drosed SA w Toruniu (666),
sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów in- 114) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
dywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 – z upoważnienia ministra – na zapytanie poseł Julii
projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki Pitery w sprawie sprawowania trwałego zarządu
ściekowej – budowa oczyszczalni i kanalizacji w nad lotniskiem Warszawa-Babice (670),
miejscowości Biała Niżna i Stróże” (654), 115) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
105) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
Bieńkowskiej oraz sekretarza stanu w Ministerstwie – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła
Środowiska Stanisława Gawłowskiego – z upoważ- Grzegorza Karpińskiego w sprawie zapowiadanych
nienia ministra – na zapytanie poseł Anny Paluch w przez warszawską Policję wniosków o tymczasowe
sprawie usunięcia z listy rezerwowej projektów in- aresztowania kierowców, sprawców potrąceń (671),
dywidualnych w ramach Programu Operacyjnego 116) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 struktury Piotra Stycznia – z upoważnienia mini-
projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki stra – na zapytanie posła Grzegorza Tobiszowskiego
wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach pro- w sprawie przekształcenia praw własności do lokali
gramu Czysty Dunajec” (655), w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14
106) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach
Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra – mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych
na zapytanie posła Ryszarda Zawadzkiego w spra- ustaw (674),
wie funkcjonowania służby zdrowia, jej rozliczeń fi- 117) podsekretarza stanu w Ministerstwie Śro-
nansowych oraz restrukturyzacji (657), dowiska Janusza Zaleskiego na zapytanie posła To-
39

masza Lenza w sprawie Zespołu Szkół Leśnych w sprawie budowy w miastach i gminach: Końskie,
Tucholi (677), Stąporków, Kielce, Smyków, Radoszyce, Słupia Ko-
118) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw necka, Fałków, Gowarczów, Mniów, Miedziana
Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka Góra, Morawica, Strawczyn w woj. świętokrzyskim
– z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na za- boisk ze sztuczną murawą i oświetleniem w ramach
pytanie posła Janusza Krasonia w sprawie przyczyn zapowiedzianej w exposé premiera Donalda Tuska
nieratyfikowania konwencji Rady Europy o przeciw- realizacji narodowego programu „Boisko w mojej
działaniu handlu ludźmi (679), gminie” (689),
119) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan- 129) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini- Wewnętrznych i Administracji Witolda Drożdża – z
stra – na zapytanie posła Adama Gawędy w sprawie upoważnienia ministra – na zapytanie posła Walde-
podatku dochodowego od osób fizycznych przy prze- mara Wrony w sprawie projektu „Kompleksowa in-
kształcaniu mieszkań spółdzielczych, które były formatyzacja Świętokrzyskiego Centrum Matki i
mieszkaniami zakładowymi przejętymi nieodpłat- Noworodka Szpitala Specjalistycznego w Kielcach”
nie od zakładów pracy na rzecz spółdzielni mieszka- (690),
niowych (680), 130) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
120) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia
Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra – ministra – na zapytanie posłów Teresy Wargockiej,
na zapytanie posła Wojciecha Szaramy w sprawie Henryka Kowalczyka i Krzysztofa Tchórzewskiego
planów Ministerstwa Skarbu Państwa związanych w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcin-
ze sprzedażą udziałów w Wojewódzkim Parku Kul- ku przebiegającym przez miejscowość Stanisławów
tury i Wypoczynku im. Jerzego Ziętka w Chorzowie w powiecie mińskim (693),
(681), 131) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
121) podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz- struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia
woju Regionalnego Janusza Mikuły – z upoważnie- ministra – na zapytanie posła Andrzeja Walkowiaka
nia ministra – na zapytanie posła Tomasza Latosa w w sprawie budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku
sprawie budowy obwodnicy miasta Żnina (682), Żnin–Gniezno (694),
122) minister rozwoju regionalnego Elżbiety 132) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
Bieńkowskiej na zapytanie posła Tomasza Latosa w twa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważ-
sprawie pominięcia budowy Zakładu Unieszkodli- nienia ministra – na zapytanie posła Jana Kocha-
wiania Odpadów Komunalnych „Pałuki” w Waw- nowskiego w sprawie braku odpowiedzi na postano-
rzynkach k. Żnina przy realizacji projektów w ra- wienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
mach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Gorzowie Wlkp. z dnia 19 stycznia 2005 r. (696),
środowisko” na lata 2007–2013 (683), 133) ministra sportu i turystyki Mirosława Drze-
123) podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz- wieckiego na zapytanie posła Romana Koseckiego w
woju Regionalnego Janusza Mikuły – z upoważnie- sprawie Stadionu Skry w Warszawie (697),
nia ministra – na zapytanie posła Tomasza Latosa w 134) ministra sportu i turystyki Mirosława Drze-
sprawie budowy drogi ekspresowej S10 (684), wieckiego na zapytanie posła Romana Koseckiego w
124) podsekretarza stanu w Ministerstwie Śro- sprawie budowy basenu olimpijskiego dla Akademii
dowiska Janusza Zaleskiego – z upoważnienia mini- Wychowania Fizycznego w Warszawie (698),
stra – na zapytanie posła Tomasza Latosa w sprawie 135) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
przyszłości Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi (685), struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia
125) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- ministra – na zapytanie posła Wiesława Andrzeja
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia Szczepańskiego w sprawie możliwości utworzenia w
ministra – na zapytanie posła Tomasza Latosa w Lesznie Zakładu Linii Kolejowych PKP (699),
sprawie powołania z dniem 1 kwietnia 2008 r. nowej 136) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
spółki PKP Przewozy Międzywojewódzkie (686), nictwa i Rozwoju Wsi Mariana Zalewskiego – z upo-
126) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i ważnienia ministra – na zapytanie posła Mariusza
Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie- Grada w sprawie odpraw fitosanitarnych na przej-
nia ministra – na zapytanie posła Jana Kulasa w ściu granicznym w Hrebennem (702),
sprawie świadczeń emerytalnych dla pracowników 137) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
służb ochrony (687), na zapytanie posła Sławomira Kopycińskiego w
127) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- sprawie weryfikacji kompetencji specjalistów z za-
struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia kresu kryptologii i bezpieczeństwa teleinformatycz-
ministra – na zapytanie posłów Roberta Telusa i nego (703),
Dariusza Seligi w sprawie budowy w okolicach mia- 138) podsekretarza stanu w Ministerstwie Go-
sta Opoczna dworca kolejowego na Centralnej Magi- spodarki Eugeniusza Postolskiego – z upoważnienia
strali Kolejowej (688), ministra – na zapytanie posła Krzysztofa Gadow-
128) ministra sportu i turystyki Mirosława Drze- skiego w sprawie realizacji wniosków skierowanych
wieckiego na zapytanie posła Waldemara Wrony w do ZUS o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu
40

deputatu węglowego zgodnie z ustawą o ekwiwalen- 146) podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz-
cie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla woju Regionalnego Janusza Mikuły – z upoważnie-
dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót gór- nia ministra – na zapytanie posła Adama Rogackie-
niczych (704), go w sprawie usunięcia z listy kluczowych projektów
139) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego
struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia „Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013
ministra – na zapytanie posła Sławomira Kopyciń- projektu „Centrum Zagospodarowania Odpadów
skiego w sprawie planowanego przebiegu drogi eks- Selekt w Czempiniu” (713),
presowej S74 (706), 147) podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz-
140) podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz- woju Regionalnego Janusza Mikuły – z upoważnie-
woju Regionalnego Janusza Mikuły – z upoważnie- nia ministra – na zapytanie posła Adama Rogackie-
nia ministra – na zapytanie posła Adama Rogackie- go w sprawie usunięcia z listy kluczowych projektów
go w sprawie usunięcia z listy kluczowych projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego
indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 projektu „Integracja, rozbudowa, modernizacja sys-
projektu „Budowa zbiornika Wielowieś Klasztorna temu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlew-
na Prośnie” (707), ni Górnej Baryczy” (714),
141) podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz- 148) podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz-
woju Regionalnego Janusza Mikuły – z upoważnie- woju Regionalnego Janusza Mikuły – z upoważnie-
nia ministra – na zapytanie posła Adama Rogackie- nia ministra – na zapytanie posła Adama Rogackie-
go w sprawie usunięcia z listy kluczowych projektów go w sprawie usunięcia z listy kluczowych projektów
indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 „Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013
projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ście- projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków
kowej w aglomeracji Jarocin” (708), w zlewni rzeki Obry, gmina Kościan” (715),
142) podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz- 149) podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz-
woju Regionalnego Janusza Mikuły – z upoważnie-
woju Regionalnego Janusza Mikuły – z upoważnie-
nia ministra – na zapytanie posła Adama Rogackie-
nia ministra – na zapytanie posła Adama Rogackie-
go w sprawie usunięcia z listy kluczowych projektów
go w sprawie usunięcia z listy kluczowych projektów
indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego
indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013
projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków
projektu „Rozbudowa i modernizacja sieci kanaliza-
w zlewni rzeki Obry, gmina Lipno” (716),
cji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej w Kro-
150) podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz-
toszynie – etap II” (709), woju Regionalnego Janusza Mikuły – z upoważnie-
143) podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz- nia ministra – na zapytanie posła Adama Rogackie-
woju Regionalnego Janusza Mikuły – z upoważnie- go w sprawie usunięcia z listy kluczowych projektów
nia ministra – na zapytanie posła Adama Rogackie- indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego
go w sprawie usunięcia z listy kluczowych projektów „Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013
indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 gminie Pleszew” (717),
projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 151) podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz-
terenie gminy i miasta Raszków” (710), woju Regionalnego Janusza Mikuły – z upoważnie-
144) podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz- nia ministra – na zapytanie posła Adama Rogackie-
woju Regionalnego Janusza Mikuły – z upoważnie- go w sprawie usunięcia z listy kluczowych projektów
nia ministra – na zapytanie posła Adama Rogackie- indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego
go w sprawie usunięcia z listy kluczowych projektów „Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013
indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 w zlewni rzeki Obry, gmina Wijewo” (718),
projektu „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomera- 152) ministra skarbu państwa Aleksandra Gra-
cji Kobylin–Krobia–Pępowo–Pogorzela” (711), da na zapytanie posła Wojciecha Ziemniaka w spra-
145) podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz- wie eksploatacji złóż węgla brunatnego w okolicach
woju Regionalnego Janusza Mikuły – z upoważnie- Kościana (719),
nia ministra – na zapytanie posła Adama Rogackie- 153) minister rozwoju regionalnego Elżbiety
go w sprawie usunięcia z listy kluczowych projektów Bieńkowskiej na zapytanie posła Sławomira Zawi-
indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego ślaka w sprawie projektów gminy Zamość dotyczą-
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 cych kompleksowego rozwiązania kwestii gospodar-
projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ście- ki wodno-ściekowej na terenie gminy (722),
kowej na obszarze gminy miasto Ostrów Wlkp.” 154) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
(712), nictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upo-
41

ważnienia ministra – na zapytanie posła Łukasza 164) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
Zbonikowskiego w sprawie przejęcia Zespołu Szkół wia Andrzeja Włodarczyka – z upoważnienia mini-
nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksan- stra – na zapytanie poseł Barbary Marianowskiej w
drowie Kujawskim przez Ministerstwo Rolnictwa i sprawie podjęcia niezbędnych działań w celu zabez-
Rozwoju Wsi (724), pieczenia zdrowia i życia mieszkańców Tarnowa,
155) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu wymagających pomocy medycznej ze strony zespołu
Państwa Jana Burego – z upoważnienia ministra – wyjazdowego Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tar-
na zapytanie posła Jana Kulasa w sprawie trybu i nowie (737),
warunków przeprowadzania egzaminów na człon- 165) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
ków rad nadzorczych (726), Fedak – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów –
156) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na zapytanie posła Wiesława Andrzeja Szczepań-
Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra – skiego w sprawie utworzenia w Lesznie wojewódz-
na zapytanie posła Andrzeja Mikołaja Dery w spra- kiej komisji lekarskiej (738),
wie finansowania Oddziału Przewlekle Chorych 166) podsekretarza stanu w Ministerstwie Eduka-
Dzieci z Rehabilitacją w Zespole Zakładów Opieki cji Narodowej Zbigniewa Marciniaka – z upoważnie-
Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp. (727), nia ministra – na zapytanie posła Jarosława Matwie-
157) zastępcy prokuratora generalnego Jerzego juka w sprawie groźby zmiany dotychczasowej lokali-
Szymańskiego – z upoważnienia ministra – na zapy- zacji Zespołu Szkół Drzewnych nr 9 w Łomży (739),
tanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie 167) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa
śledztwa dotyczącego składania fałszywych zeznań i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia
oraz utrudniania postępowania organom prokura- ministra – na zapytanie poseł Danuty Jazłowieckiej
tury przez znanego biznesmena Ryszarda Krauzego w sprawie przedłużającego się terminu odpowiedzi
i związanymi z tą sprawą wypowiedziami ministra na pismo burmistrza Lewina Brzeskiego dotyczące
sprawiedliwości podczas konferencji prasowej (728), przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych
158) zastępcy prokuratora generalnego Marka położonych w miejscowości Stroszowice (740),
Staszaka – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów 168) minister rozwoju regionalnego Elżbiety
– na zapytanie poseł Anity Błochowiak w sprawie Bieńkowskiej na zapytanie posła Andrzeja Bętkow-
śmierci Justyny Zawadki i Tomasza Twardy – poli- skiego w sprawie projektu „Budowa i modernizacja
cjantów z komisariatu kolejowego w Warszawie kanalizacji sanitarnej w Skarżysku Kamiennej i
(729), Skarżysku Kościelnym” w ramach priorytetu I: Go-
159) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- spodarka wodno-ściekowa, działania 1.1: Gospodar-
wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini- ka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.
stra – na zapytanie poseł Anny Sobeckiej w sprawie RLM Programu Operacyjnego „Infrastruktura i
sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w To- środowisko” na lata 2007–2013 (741),
runiu (730), 169) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i
160) podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdro- Polityki Społecznej Jarosława Dudy – z upoważnie-
wia Marioli Dwornikowskiej – z upoważnienia mini- nia ministra – na zapytanie posła Mieczysława Mar-
stra – na zapytanie posłów Arkadego Fiedlera i To- cina Łuczaka w sprawie zadośćuczynienia dla by-
masza Piotra Nowaka w sprawie przyznania dodat- łych junaczek i junaków Stowarzyszenia Weteranów
kowych środków finansowych na rozwój Oddziału Pracy Przymusowej Powszechnej Organizacji „Służ-
Neonatologii Ginekologiczno-Położniczego Szpitala ba Polsce” (742),
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 170) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
(731), Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemonia-
161) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- ka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła
struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia Włodzimierza Karpińskiego w sprawie zwrotu bu-
prezesa Rady Ministrów – na zapytanie posła An- dynku dawnej Wyższej Szkoły Talmudycznej w Lu-
drzeja Walkowiaka w sprawie postulatów gminy blinie (744),
Osielsko dotyczących przebiegu drogi S5 (734), 171) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
162) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia
struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Piotra Krzywickiego
prezesa Rady Ministrów – na zapytanie posła An- w sprawie poprawienia warunków podróżowania
drzeja Walkowiaka w sprawie budowy i przebiegu koleją na trasie Łódź–Warszawa (745),
obwodnicy Inowrocławia (735), 172) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
163) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na zapytanie posła Sławomira Neumanna w sprawie
Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra – komunalizacji przedsiębiorstw PKS SA w Starogar-
na zapytanie posła Andrzeja Szlachty w sprawie roz- dzie Gdańskim i Bytowie (747),
wiązania stosunku pracy przez Podkarpacki Od- 173) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
dział Wojewódzki NFZ z absolwentami wychowania wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini-
fizycznego o specjalności rehabilitacja Uniwersytetu stra – na zapytanie posła Jana Kulasa w sprawie
Rzeszowskiego (736), wprowadzonej listy leków refundowanych (749),
42

174) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada nicznej – budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba
na zapytanie posła Wiesława Andrzeja Szczepań- na rzece Skawie (788),
skiego w sprawie zamierzeń Ministerstwa Skarbu 185) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol-
Państwa odnośnie do wydobywania węgla brunat- nictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upo-
nego w okolicach Kościana w woj. wielkopolskim ważnienia ministra – na zapytanie posła Andrzeja
(750), Grzyba w sprawie szczegółowych warunków i trybu
175) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawie- przyznawania pomocy finansowej w ramach działa-
dliwości Mariana Cichosza – z upoważnienia mini- nia: Renty strukturalne objętego Programem Roz-
stra – na zapytanie posła Wiesława Andrzeja Szcze- woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (789),
pańskiego w sprawie możliwości budowy dla skaza- 186) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
nych pawilonu o charakterze półotwartym przy Za- Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemonia-
kładzie Karnym w Rawiczu (751), ka – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na
176) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw zapytanie posła Jarosława Matwiejuka w sprawie
Wewnętrznych i Administracji Zbigniewa Sosnow- możliwości nadania praw miejskich miejscowości
skiego – z upoważnienia ministra – na zapytanie po- Krynki w woj. podlaskim (790),
sła Grzegorza Raniewicza w sprawie przekazania 187) zastępcy prokuratora generalnego Jerzego
przez Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie pięciu Szymańskiego – z upoważnienia ministra – na zapy-
pojazdów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mila- tanie posła Grzegorza Karpińskiego w sprawie skut-
nowie (755), ków interwencji Policji z dnia 5 lutego 2008 r. w jed-
177) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia nym z warszawskich domów (791),
Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra – 188) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
na zapytanie posła Józefa Piotra Klima w sprawie Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
zwiększenia wartości punktu rozliczeniowego w woj. na zapytanie posła Arkadiusza Litwińskiego w spra-
podlaskim (757), wie szkoleń zawodowych dla Policji (794),
178) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- 189) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
wia Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra – Fedak na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łu-
na zapytanie posła Michała Wojtkiewicza w sprawie czaka w sprawie nowelizacji art. 29 ust. 1 ustawy o
możliwości utworzenia filii Wojewódzkiego Ośrodka emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Medycyny Pracy w Tarnowie (758), Społecznych (795),
179) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra- 190) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
struktury Zbigniewa Rapciaka – z upoważnienia twa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważ-
ministra – na zapytanie posła Łukasza Zbonikow- nienia ministra – na zapytanie posła Mieczysława
skiego w sprawie zastrzeżeń do projektu przebudo- Marcina Łuczaka w sprawie stosowania art. 29 ust.
wy drogi krajowej nr 10 na odcinku przebiegającym 5 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rol-
przez Czernikowo (767), nymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych
180) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha ustaw (796),
na zapytanie posła Aleksandra Marka Szczygły w 191) sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady
sprawie przeniesienia gen. dyw. Marka Tomaszyc- Ministrów Julii Pitery – z upoważnienia prezesa
kiego do rezerwy kadrowej (769), Rady Ministrów – na zapytanie posła Bartosza Ar-
181) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha łukowicza w sprawie okoliczności pobytu w Szczeci-
na zapytanie posła Aleksandra Marka Szczygły w nie w dniu 16 lutego 2008 r. minister Julii Pitery,
sprawie powołania Ryszarda Majdzika w skład Rady sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds.
Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego (770), walki z korupcją (797),
182) minister rozwoju regionalnego Elżbiety 192) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
Bieńkowskiej na zapytanie posła Wiesława Andrzeja struktury Juliusza Engelhardta – z upoważnienia
Szczepańskiego w sprawie zagospodarowania nie- ministra – na zapytanie posła Jarosława Urbaniaka
czynnych pomieszczeń w budynku przy ul. Wspólnej w sprawie likwidacji pociągów Łużyce i Wrocławia-
4/6 zarządzanym przez Ministerstwo Rozwoju Re- nin (799),
gionalnego (780), 193) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
183) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rol- na zapytanie posła Zbigniewa Konwińskiego w spra-
nictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upo- wie gruntów przekazanych przez władze gminy
ważnienia ministra – na zapytanie posła Wiesława miasta Ustki Wojskowemu Rejonowemu Zarządowi
Andrzeja Szczepańskiego w sprawie przejęcia od sa- Kwaterunkowo-Budowlanemu (804).
morządów szkół rolniczych w Grabonogu, Kosowie i Odpowiedzi te – zgodnie z art. 195 regulaminu
Bojanowie (782), Sejmu – zostały przekazane posłom.
184) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi-
nistra – na zapytanie posła Pawła Kowala w sprawie Informuję również, że w regulaminowym terminie
planów realizacji centralnej inwestycji hydrotech- nie wpłynęły odpowiedzi na następujące zapytania:
43

1) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie do- 8) posłów Tomasza Piotra Nowaka i Arkadego
staw gazu skroplonego – od ministra gospodarki Fiedlera w sprawie pałacu w Kościelcu – od ministra
(203) – 62 dni, kultury i dziedzictwa narodowego (732) – 11 dni,
2) posła Tomasza Garbowskiego w sprawie budo-
9) posła Grzegorza Raniewicza w sprawie rozbu-
wy obwodnic Nysy i Niemodlina – od ministra infra-
struktury (260) – 41 dni, dowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
3) posła Andrzeja Nowakowskiego w sprawie bu- im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie –
dowy obwodnicy północnej Płocka – od ministra in- od ministra kultury i dziedzictwa narodowego (754)
frastruktury (427) – 39 dni, – 7 dni,
4) poseł Anny Sobeckiej w sprawie wprowadze- 10) posła Krzysztofa Matyjaszczyka w sprawie
nia systemu kosztów obowiązków administracyj- odpłatności za przejazd autostradową obwodnicą
nych – od ministra gospodarki (389) – 27 dni,
5) poseł Jolanty Hibner w sprawie przyspieszenia Częstochowy – od prezesa Rady Ministrów (764) –
prac nad wprowadzeniem paliwa E-85 – od ministra 7 dni,
gospodarki (527) – 26 dni, 11) posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie
6) poseł Julii Pitery w sprawie sposobów prze- wiz pracowniczych dla obywateli Ukrainy – od mi-
chowywania rezerw mięsa przez Agencję Rezerw nistra spraw zagranicznych (787) – 7 dni,
Materiałowych – od ministra gospodarki (669) – 12) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra-
11 dni,
wie przywrócenia możliwości prawnej składania
7) posła Macieja Płażyńskiego w sprawie sporu z
Komisją Europejską dotyczącego pomocy publicznej wniosków o wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia
udzielonej Stoczni Gdańskiej – od ministra gospo- części nieruchomości pod drogi publiczne – od mini-
darki (675) – 11 dni, stra infrastruktury (664) – 4 dni.
Załącznik nr 2

Teksty interpelacji i zapytań poselskich


oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania

INTERPELACJE

Interpelacja Interpelacja
(nr 1794) (nr 1795)

do ministra spraw wewnętrznych i administracji do ministra infrastruktury

w sprawie trybu, kosztów w sprawie podjęcia inicjatywy


oraz przewidywanych terminów wymiany ustawodawczej dotyczącej zmiany kategorii
obowiązujących dowodów osobistych drogi publicznej w przypadku zastąpienia jej
na biometryczne nowo wybudowanym odcinkiem drogi
gminnej
Szanowny Panie Ministrze! Proces wymiany sta-
rych dowodów osobistych na plastikowe formalnie Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z art. 10 ust. 5
już się zakończył. Stare dowody oczywiście nadal z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
będzie można wymieniać na nowe, ale chyba już w jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 19, poz. 115, z później-
przyszłym roku pojawią się nowe dokumenty z chi- szymi zmianami) odcinek drogi zastąpiony nowo
pem (mikroprocesorem), a więc biometryczne dowo- wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go
dy osobiste. Dzisiejszy dowód osobisty zawiera pod- do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej
stawowe dane osobowe właściciela, datę i miejsce kategorii i następnie zaliczony do kategorii drogi
urodzenia, adres zamieszkania oraz numer PESEL. gminnej. Powyższy przepis będzie miał zastosowa-
W dowodach biometrycznych te informacje będą za- nie przy określaniu kategorii dróg w wielu przypad-
kodowane w chipach, gdzie znajdzie się również cy- kach i będzie następstwem prowadzonych inwestycji
frowy zapis kształtu twarzy, a później także odci- – budowy obwodnic, odcinków dróg ekspresowych i
sków palców. W dowodach biometrycznych znajdą autostrad. Na problem ten wskazuje m.in. Rada
się takie same dane, jakie umieszcza się w paszpor- Miasta Puławy, w podjętej w dniu 31 stycznia br.
tach biometrycznych, a więc cyfrowy zapis kształtu uchwale. Droga krajowa nr 12 na odcinku od m. Ku-
twarzy oraz dane personalne. Prawdopodobnie od
rów do m. Anielin zostanie zastąpiona po zakończe-
2009 r. w chipach nowych paszportów będą zapisane
niu inwestycji obwodnicą miasta Puławy. W ciągu
także odciski palców. W tym samym czasie znajdą
ww. odcinka drogi w granicach administracyjnych
się one w nowych dowodach biometrycznych.
gminy Miasto Puławy znajduje się główna droga
Polacy będą zatem niedługo mieli jednocześnie
trzy rodzaje dowodów osobistych – zwykłą kartę pla- miasta o długości 5,317 km wraz z częścią mostu na
stikową, dowód biometryczny bez odcisków palców i rzece Wiśle.
taki sam dowód, ale z odciskami. Będą też aż cztery Zaliczenie ww. odcinka drogi do kategorii dróg
rodzaje paszportów: wydane przed 2001 r., wydawane gminnych jest sprzeczne z przepisami dotyczącymi
w latach 2001–2006, wydawane od sierpnia 2006 r. kryteriów zaliczania dróg do poszczególnych kate-
paszporty biometryczne oraz paszporty z odciskami gorii, określonych w ustawie o drogach publicznych
palców, które będą obowiązywały od 2009 r. oraz dotyczących ustalania klas dla poszczególnych
Panie Premierze! kategorii dróg, określonych w rozporządzeniu mini-
1. Czy wymiana nowych paszportów i dowodów stra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 mar-
na jeszcze nowsze będzie obowiązkowa? ca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
2. Czy znane są już dokładne terminy wprowa- powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-
dzania nowych wzorów tych dokumentów? Jakie owanie.
będą koszty wymiany tych dokumentów? Zgodnie z ustawą o drogach publicznych droga ta
spełnia kryteria określone, co najmniej dla drogi po-
Z wyrazami szacunku wiatowej, tj. łączy siedziby gmin między sobą (Puławy,
Poseł Jarosław Żaczek Miasto Puławy, Końskowola, Kurów) oraz siedziby
gmin z miastem Puławy – siedzibą powiatu. Odcinek
Warszawa, dnia 29 lutego 2008 r. ten może być też zgodnie z obowiązującymi przepisa-
45

mi wliczony do kategorii drogi wojewódzkiej. Pełni sprzętu lotniczego dla Sił Powietrznych RP oraz po-
istotne dla województwa lubelskiego funkcje. Stanowi zostałych rodzajów wojsk. Zgodnie z powszechną
połączenie m. Puławy i m. Lublin poprzez drogę nr 17 opinią dla sprawnego funkcjonowania Sił Powietrz-
i 12 z m. Radom (woj. mazowieckie), połączenie drogi nych działalność WZL-3 jest konieczna i niezbędna.
krajowej nr 17 (w przyszłości ekspresowej) z m. Puła- Propozycje kierownictwa zakładu oraz przedstawi-
wy i m. Końskowola oraz alternatywną przeprawę cieli związków zawodowych odnoszące się do zapo-
przez rzekę Wisłę. Istotnym elementem wskazującym wiadanej w 2007 r. zmiany podległości WZL-3 były
na to, że przedmiotowa droga powinna być zaliczona wielokrotnie przedstawiane na spotkaniach w DSP
do kategorii drogi wojewódzkiej jest fakt, że wraz z oraz u pełnomocnika ds. współpracy ze związkami
mostem na rzece Wiśle jest obiektem mającym szcze- zawodowym. Ostatecznie nastąpiła zmiana podle-
gólne znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności pań- głości WZL-3 z DSP do 5 WOG w Dęblinie – JW
stwa (obiekt kategorii I), a zgodnie z art. 6 ust. 1 usta- 2419.Operacja ta poważnie skomplikowała sytuację
wy o drogach publicznych nadano jej status drogi o finansową zakładu. Wraz z końcem grudnia 2007 r.
znaczeniu obronnym. Opisywany odcinek drogi, w do budżetu MON odprowadzono 6,525 mln zł. W ten
części zlokalizowanej na terenie gminy Miasto Puławy sposób zakład został pozbawiony wszelkich środków
posiada klasę drogi głównej, oznaczonej symbolem finansowych.
„G”, co zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia ministra Mimo zapewnień, że środki finansowe na bieżącą
transportu i gospodarki morskiej w sprawie warun- działalność pojawią się wraz z początkiem br., a tak-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi że złożenia stosownego wniosku o przyznanie dota-
publiczne i ich usytuowanie, jego parametry technicz- cji, do dnia dzisiejszego decyzja w tej sprawie nie zo-
ne i użytkowe odpowiadają klasie drogi kategorii kra- stała podjęta. Załoga (obecnie 317 osób) czuje się po-
jowej, wojewódzkiej lub powiatowej, a nie gminnej. ważnie zaniepokojona zaistniałą sytuacją. Brak
Panie Ministrze! środków finansowych uniemożliwia wypłaty wyna-
1. Czy po analizie przytoczonych argumentów grodzeń oraz niezbędne dla prawidłowego funkcjo-
Pan Minister przewiduje nowelizację przepisów nowania przedsiębiorstwa zakupy materiałowe.
ustawy o drogach publicznych poprzez wprowadze- Szanowny Panie Ministrze!
nie zapisów umożliwiających zaliczenie drogi zastą- 1. Czy w celu rozwiązania problemów WZL-3 wi-
pionej nowo wybudowanym odcinkiem do kategorii dzi Pan potrzebę pilnego zorganizowania w Dęblinie
drogi odpowiadającej kryteriom wynikającym z od- spotkania z udziałem osób decyzyjnych?
powiednich regulacji prawnych w zakresie dróg pu- 2. Jakie działania podejmie Pan Minister w kierun-
blicznych? ku poprawy kondycji finansowej WZL-3 w Dęblinie?
2. W związku z tym, że most na rzece Wiśle zlo- 3. Na jaki wzrost wynagrodzeń w br. mogą liczyć
kalizowany jest w granicach administracyjnych pracownicy zakładów branży zbrojeniowej, w tym
dwóch gmin: gminy Puławy i gminy Miasto Puławy Wojskowych Zakładów Lotniczych w Dęblinie? Kie-
(po stronie gminy Puławy jego większa część), jaka dy problem narastającego wśród pracowników nie-
będzie po zmianie kategorii przedmiotowego odcin- zadowolenia z wysokości wynagrodzeń, które w spo-
ka drogi właściwość zarządzania mostem na rzece sób drastyczny odbiegają od średniej krajowej, zo-
Wiśle, jego późniejsze utrzymanie, kto będzie pono- stanie rozwiązany?
sił koszty z tym związane?
Z wyrazami szacunku
Z poważaniem
Poseł Jarosław Żaczek Poseł Jarosław Żaczek

Warszawa, dnia 29 lutego 2008 r. Warszawa, dnia 29 lutego 2008 r.

Interpelacja Interpelacja
(nr 1796) (nr 1797)

do ministra obrony narodowej do ministra infrastruktury

w sprawie funkcjonowania zakładów branży w sprawie umożliwienia prowadzenia


zbrojeniowej oraz problemu niskich płac działalności gospodarczej przedsiębiorcom
pracowników w nich zatrudnionych, oferującym przewozy kolejkami
na przykładzie Wojskowych Zakładów turystycznymi
Lotniczych nr 3 w Dęblinie
Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura po-
Szanowny Panie Ministrze! Wojskowe Zakłady selskiego wpłynęła interwencja przedsiębiorców
Lotnicze WZL-3 w Dęblinie działające jako gospo- prowadzących działalność gospodarczą w zakresie
darstwo pomocnicze to zakład wykonujący remonty przewozu kolejkami turystycznymi po drogach pu-
46

blicznych. Działalność taką przedsiębiorcy ci prowa- Koszty te stają się barierą nie do pokonania przez
dzili od dawna. Kolejki turystyczne stały się atrak- inwalidów, którzy nie osiągają wysokich dochodów,
cją wielu miejscowości wypoczynkowych. a często żyją na granicy ubóstwa. W przypadku gdy
Problemy rozpoczęły się w 2007 r. w związku z za- osoba niepełnosprawna uzyska skierowanie na le-
wężoną interpretacją art. 63 ust. 3 ustawy Prawo o ru- czenie uzdrowiskowe, dające szansę na rehabilita-
chu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze cję, czego efektem może być poprawa stanu zdrowia,
zm.). Zgodnie z treścią tego artykułu w przyczepie cią- zmniejszenia bólu, nie jest w stanie z własnych środ-
gniętej przez ciągnik rolniczy dopuszcza się jedynie do- ków sfinansować tak kosztownego przedsięwzięcia.
wożenie dzieci do szkół i przedszkoli lub drużyn robo- Dlatego zwracamy się do Pani Minister z pyta-
czych i osób wykonujących czynności ładunkowe. niem, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia może po-
O kolejkach turystycznych w tym przepisie (i sze- móc w rozwiązaniu tego problemu.
rzej w tej ustawie) zapomniano. Uniemożliwia to
Z poważaniem
prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębior-
com, którzy taką działalność przez lata prowadzili.
Poseł Jarosław Urbaniak
Jest to dla nich zupełnie niezrozumiałe, tym bar-
oraz grupa posłów
dziej że kolejki turystyczne wożą turystów po dro-
gach wielu krajów Unii Europejskiej.
W związku z powyższym zapytuję Pana Mini-
Warszawa, dnia 29 lutego 2008 r.
stra: Czy resort przewiduje zmiany w ustawie Pra-
wo o ruchu drogowym, umożliwiające także w Pol-
sce prowadzenie przewozów osób kolejkami tury- Interpelacja
stycznymi? (nr 1799)
Z poważaniem
do ministra sprawiedliwości
Poseł Jerzy Budnik
Wejherowo, dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia siedziby sądu
i prokuratury apelacyjnej
w woj. kujawsko-pomorskim
Interpelacja
(nr 1798) Utworzenie siedziby sądu i prokuratury apela-
cyjnej w woj. kujawsko-pomorskim jest dla naszego
do ministra zdrowia regionu jedną z ważniejszych kwestii, na której rzecz
działają: prezydent miasta Bydgoszczy, Rada Miasta
w sprawie utrudnień dla osób z orzeczoną Bydgoszczy, Okręgowa Rada Adwokacka, Towarzy-
I i II grupą niepełnosprawności w dostępie stwo Miłośników Miasta Bydgoszczy oraz regional-
do bezpłatnych przejazdów środkami ni parlamentarzyści. Wieloletnia tradycja bydgo-
transportu sanitarnego skiego sądownictwa rozpoczyna się w XVIII wieku,
kiedy to w Bydgoszczy urzędował Trybunał Koron-
Szanowna Pani Minister! Do naszych biur posel- ny. Następnie nasze miasto stało się siedzibą sądu
skich zgłaszają się osoby niepełnosprawne, które apelacyjnego w latach powojennych. Dzisiaj w byd-
zmuszone są z własnych środków finansowych po- goskim okręgowym sądzie ok. 55% spraw stanowią
krywać koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe, sprawy rozpatrywane przez apelację gdańską, pozo-
w wyniku przepisów zawartych w art. 41 ust. 4 usta- stałe 45% pochodzi z okręgu toruńskiego oraz wło-
wy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki cławskiego.
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Odnosząc się do spraw z naszego województwa,
w którym mowa jest o wysokości udziału własnego nadzorowanych przez prokuraturę apelacyjną, nale-
świadczeniobiorcy w przypadku korzystania ze środ- ży zauważyć, iż większość z nich to sprawy pochodzą-
ków transportu sanitarnego, w połączeniu z wej- ce z Bydgoszczy. Istotny jest również fakt, iż wielu z
ściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z bydgoskich prokuratorów pracuje już w Prokuratu-
dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu grup jed- rze Apelacyjnej w Gdańsku, a jej byłym szefem jest
nostek chorobowych, stopni niepełnosprawności jeden z bydgoskich prokuratorów, prok. M. Rewers.
oraz udziału własnego świadczeniobiorcy w kosz- Argumentem przemawiającym za powstaniem
tach przejazdu środkami transportu sanitarnego. siedziby apelacyjnej w Bydgoszczy jest również licz-
Osoby o orzeczonym najwyższym stopniu niepełno- ne, doskonale prosperujące, zaplecze specjalistycz-
sprawności zmuszone są do pokrycia całkowitego ne, tj. Laboratorium Kryminalistyki, Delegatura
kosztu transportu, tzn. w przypadku orzeczenia o I Najwyższej Izby Kontroli, Zakład Medycyny Sądo-
stopniu niepełnosprawności wkład własny na po- wej, jednostka Straży Granicznej, Komenda Woje-
krycie transportu wynosi 100%, a dla osób, u któ- wódzka Policji, delegatura Agencji Bezpieczeństwa
rych orzeczono II grupę niepełnosprawności – 60%. Wewnętrznego. Bardzo dobrze funkcjonują również
47

instytucje współpracujące z sądem oraz Prokuratu- na rzece Skawie jest aktualnie priorytetową inwe-
rą Apelacyjną, tj. Wojewódzki Sąd Administracyjny, stycją w rejonie dorzecza górnej Wisły. Zbiornik w
delegatura IPN, Izba Skarbowa, Urząd Kontroli Świnnej Porębie ma mieć charakter wielofunkcyjny.
Skarbowej, Regionalna Izba Obrachunkowa. Retencja wody w Świnnej Porębie ma niebagatelne
Zarządzenie prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdań- znaczenie dla ochrony przed powodzią Krakowa i
sku dotyczące powstania ośrodka szkolenia aplikan- sąsiednich miejscowości, które znajdują się poniżej
tów sądowych zostało wydane na podstawie stan- zbiornika. Gromadzenie wody do celów przemysło-
dardów, jakimi może pochwalić się bydgoski sąd wych i komunalnych to kolejny powód budowy. Na
okręgowy. Opowiadając się również za powstaniem terenach objętych budową wstrzymano wszelką
siedziby sądu i prokuratury apelacyjnej w Bydgosz- działalność inwestycyjną i gospodarczą. Wykupiono
czy, prezydent miasta zaoferował wyremontowane część nieruchomości na terenach przeznaczonych
budynki znajdujące się w dogodnych punktach mia- pod zaporę. Zlikwidowane zostały zakłady zatrud-
sta. Funkcjonujący w Bydgoszczy Uniwersytet Kazi- niające miejscową ludność. Na tak zawansowanym
mierza Wielkiego od października ubiegłego roku etapie prac wstrzymanie inwestycji wydaje się bez-
posiada Instytut Prawa, Administracji i Zarządza- zasadne i mogłoby wyrządzić duże szkody.
nia, składający się z następujących katedr i zakła- Obecna decyzja o obniżeniu środków dotacji z bu-
dów: Katedry Historii Ustroju Samorządu Teryto- dżetu państwa o 187 mln zł dla programu budowy
rialnego, Katedry Podstaw Prawa Cywilnego i Pra-
tego zbiornika kolejny raz przeniesie moment odda-
wa Egzekucyjnego, Katedry Prawa Administracyj-
nia tej inwestycji do użytkowania w bliżej nieokre-
nego i Prawa Ochrony Środowiska, Katedry Ustroju
śloną przyszłość. Nie można się zgodzić na to ciągłe
Państwa i Teorii Prawa, Zakładu Prawa Gospodar-
odsuwanie w czasie końca inwestycji wynikające za-
czego i Zarządzania, Zakładu Finansów Publicznych
zwyczaj ze źle pojętej oszczędności. Inwestycja ta ma
i Ekonomii.
Należy również zwrócić uwagę, iż temat utwo- pierwszorzędne znaczenie dla ochrony przeciwpo-
rzenia siedziby sądu apelacyjnego podejmowany jest wodziowej całej doliny Skawy, a także, poprzez
już po raz drugi. zmniejszenie fali kulminacyjnej, jest jednym z naj-
W związku z tym mam do Pana Ministra nastę- ważniejszych elementów przeciwpowodziowej obro-
pujące pytania: ny Krakowa. Dalsza zwłoka w budowie zbiornika
1. Czy zgodzi się Pan Minister z opinią, iż Byd- wodnego w Świnnej Porębie naraża na szwank – w
goszcz jest miastem dobrze przygotowanym do po- razie kolejnego wystąpienia anomalnych zjawisk po-
wstania sądu i prokuratury apelacyjnej? godowych w postaci nadmiernie obfitych opadów
2. Czy nie uważa Pan Minister, iż w związku ze deszczu – zdrowie i mienie mieszkańców doliny Ska-
znaczną ilością spraw pochodzących z Bydgoszczy wy. Wiąże się również z zagrożeniem dla bezcennej
należałoby zapewnić obywatelom łatwiejszy dostęp substancji architektonicznej miasta Krakowa. Nie-
do sądu i prokuratury apelacyjnej? mniej istotną kwestią jest znaczenie zbiornika dla
społeczno-gospodarczego rozwoju regionu.
Z poważaniem W tym zakresie zgłaszam interpelację poselską:
Poseł Teresa Piotrowska 1. Czy rozważy Pan, Panie Premierze, możliwość
przeprowadzenia ponownej analizy zysków i strat
Warszawa, dnia 25 lutego 2008 r. wynikłych z tak drastycznego obniżenia ilości dota-
cji budżetowych dla województwa małopolskiego, ze
szczególnym uwzględnieniem opisywanego przeze
Interpelacja mnie problemu budowy zbiornika wodnego w Świn-
(nr 1800) nej Porębie?
2. Czy istnieje możliwość podniesienia kwoty do-
do prezesa Rady Ministrów tacji dla programu wieloletniego pn: „Budowa zbior-
nika wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2010”
w sprawie zapewnienia niezbędnych środków na 2008 r.?
finansowych na kontynuację w 2008 r. 3. Czy w związku z wielorakim znaczeniem budo-
wieloletniego „Programu budowy zbiornika wy zbiornika wodnego w Świnnej Porębie: gospo-
wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2010” darczym, środowiskowym, a także infrastruktural-
nym, istnieje możliwość wsparcia programu jego bu-
Szanowny Panie Premierze! Zwracam się z tym dowy ze środków leżących w gestii odpowiednich
problemem do Pana, gdyż jego rozwiązanie zależy od
ministerstw?
dobrej woli wielu ministerstw, a decyzje powinny zo-
stać podjęte na szczeblu wyższym niż ministerialny. Z poważaniem
Stan faktyczny stanowiący kontekst złożonej in-
terpelacji: Poseł Barbara Marianowska
Budowa zbiornika wodnego w Świnnej Porębie
trwa już od 1986 r. Dokończenie budowy zbiornika Tarnów, dnia 27 lutego 2008 r.
48

Interpelacja sięcznie o około 100 zł więcej. Samo gotowanie na


(nr 1801) kuchence gazowej pochłonie dodatkowych kilkana-
ście złotych. Podwyżki te są zupełnie nieuzasadnio-
do ministra finansów ne i niesprawiedliwe. Eksperci twierdzą, że PGNiG
zawiera wieloletnie umowy na dostawy gazu, co nie
w sprawie informacji na temat powoduje potrzeby podnoszenia opłat np. w momen-
opodatkowania bezpłatnej pomocy prawnej cie wzrostu cen ropy. Z doniesień prasowych wyni-
świadczonej ubogim ka, że w ten sposób PGNiG chce sobie sfinansować
planowane inwestycje, czyli zakup złóż gazu na Mo-
Szanowny Panie Ministrze! Prawnicy i adwoka- rzu Północnym.
ci, którzy świadczą nieodpłatną pomoc prawną lu- W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
dziom ubogim, muszą do tej działalności dopłacić. 1. Dlaczego PGNiG chce podnieść ceny gazu?
Prawnik, który udziela bezpłatnej porady osobie, 2. Czym uzasadnione są te podwyżki?
która nie jest w stanie skorzystać z płatnej usługi,
musi od tej porady odprowadzić podatek VAT i po- Poseł Anna Sobecka
datek dochodowy. Dlaczego więc wykonując pracę,
za którą nie otrzymuje wynagrodzenia, musi dopła- Toruń, dnia 21 lutego 2008 r.
cić do niej i za swoją darmową usługę wystawić fak-
turę VAT?
Rozumiem, że takie regulacje wymuszają na nas Interpelacja
unijne przepisy (szósta dyrektywa VAT-owska), ale (nr 1803)
dlaczego Polska jest jedynym krajem, w którym te
przepisy interpretuje się na niekorzyść osoby świad- do ministra spraw wewnętrznych i administracji
czącej bezpłatną pomoc?
Jak donosi prasa, urzędy skarbowe „wymagają, w sprawie zmiany ustawy o strażach gminnych
aby osoby, które uzyskały nieodpłatną pomoc, poin-
formowały fiskusa o tym fakcie. W ten sposób wy- Szanowny Panie Ministrze! W ramach spotkań z
muszają, aby ludzie biedni donosili na osoby, które wyborcami funkcjonariusze straży gminnych z Mało-
przychodzą im z pomocą”. polski Zachodniej skierowali do mnie pismo postulu-
Panie Ministrze, czy nie można znaleźć rozwią- jące zmianę niektórych zapisów w ustawie o strażach
zania, które zwolni w części prawników od płacenia
gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.). W
podatku od darmowych porad? Może należałoby za-
uzasadnieniu – obok braku kilku istotnych upraw-
stanowić się nad rozwiązaniem zaproponowanym
nień niezbędnych do właściwej realizacji oczekiwań
przez Naczelną Radę Adwokacką, która proponuje,
społeczności lokalnej w przeciwdziałaniu patologiom
aby każdemu adwokatowi, który świadczy nieod-
społecznym oraz walce z przestępstwami i wykrocze-
płatnie pomoc prawną, przysługiwało z tego tytułu
niami – strażnicy oczekują zrównania wieku emery-
zwolnienie z podatku dochodowego i VAT do wyso-
kości 5 tys. zł, a ewidencję bezpłatnych porad praw- talnego z innymi służbami mundurowymi.
nych musiałby wykazywać w rozliczeniu rocznym. Wnioski w tej sprawie kierowali już do dwóch
Pana poprzedników, jednak z negatywnym skut-
Z poważaniem kiem. W związku z tym proszę o informacje:
1. Czy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Posłowie Sławomir Nitras Administracji prowadzone są prace nad zmianą
i Michał Marcinkiewicz ustawy o strażach gminnych?
2. Czy MSWiA przewiduje konsultacje społeczne z
przedstawicielami Krajowej Rady Komendantów
Szczecin, dnia 28 stycznia 2008 r. Straży Miejskich i Gminnych przy ewentualnym po-
wadzeniu prac nad zmianą wyżej cytowanej ustawy?
Interpelacja Z poważaniem
(nr 1802)
Poseł Janusz Chwierut
do ministra gospodarki
Oświęcim, dnia 25 lutego 2008 r.
w sprawie podwyżek cen gazu

Szanowny Panie Ministrze! Z doniesień praso-


wych wynika, że od kwietnia odbiorcy gazu zapłacą
wyższe rachunki. Ceny gazu wzrosną o 20–25 pro-
cent. Za ogrzanie domu trzeba będzie zapłacić mie-
49

Interpelacja Kraj Fosfor Azot


(nr 1804) w tonach w tonach
Dania 16 17 210
do ministra pracy i polityki społecznej Estonia 220 900
Finlandia 150 1200

w sprawie wypłaty świadczeń przez Fundusz Niemcy 240 5620


Łotwa 300 2560
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Litwa 880 11 750
w przypadku ogłoszenia upadłości podmiotu Polska 8760 62 400
polskiego poza granicami Polski Rosja 2500 6970
Szwecja 290 20 780
Szanowna Pani Minister! W związku z moją in- Wspólna pula transganiczna 1660 3760
terwencją w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń (kraje nienależące
do HELCOM-u)
Pracowniczych w Warszawie w sprawie braku wy-
płat świadczeń ze środków funduszu na rzecz pra-
cowników firmy „Oster Polska” Sp. z o.o. w likwida- W konferencji nie wziął udziału przedstawiciel
cji w Suchej Beskidzkiej okazało się, że w ustawie z Danii, uznając, że w takich sprawach należy rozma-
dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie świadczeń pracowni- wiać z nowym rządem.
czych w razie niewypłacalności pracodawcy istnieje Z powyższych danych wynika, że strona polska
luka prawna. Polega ona na tym, że pracownicy pol- wyraziła zgodę na większą redukcję niż wszystkie
skiego podmiotu nie mogą w oparciu o ww. ustawę kraje razem wzięte.
otrzymać niezaspokojonych przez pracodawcę świad- Panie Ministrze! W niniejszej interpelacji zwracam
czeń pracowniczych pomimo spełnienia wszystkich się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
warunków określonych przez ustawę. Na dowód 1. Czy dane przyjęte na konferencji dla strony
tego załączam pismo FGŚP z dnia 7 lutego 2008 r.*) Polskiej są potwierdzone przez resort środowiska?
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na 2. Czy wiceminister środowiska, podpisujący w
pytania: imieniu rządu dokument końcowy krakowskiej kon-
1. Dlaczego ministerstwo dopuściło do powstania ferencji ministrów środowiska państw nadbałtyc-
luki prawnej skutkującej odmową wypłaty przez kich, posiadał odpowiednie pełnomocnictwa Rady
fundusz słusznych świadczeń pracowników? Ministrów?
2. Jakie szybkie działania podejmie ministerstwo 3. Jakie będą konsekwencje gospodarcze tego
celem zaspokojenia roszczeń pracowników? typu ograniczenia dla Polski?
Z wyrazami szacunku Z wyrazami szacunku

Poseł Stanisław Rydzoń Poseł Stanisław Żelichowski

Oświęcim, dnia 22 lutego 2008 r. Warszawa, dnia 4 marca 2008 r.

Interpelacja Interpelacja
(nr 1805) (nr 1806)

do ministra środowiska do ministra pracy i polityki społecznej

w sprawie okoliczności i następstw w sprawie postulowanych przez Polską


przyjętych zobowiązań Polski na konferencji Konfederację Pracodawców Prywatnych
ministrów środowiska państw bałtyckich Lewiatan zmian w ustawie Kodeks pracy
dnia 15 listopada 2007 r. w Krakowie dotyczących uprawnień pracowników
do urlopu na żądanie
Panie Ministrze! Dnia 15 listopada 2007 r., tj. w
dniu poprzedzającym powołanie nowego rządu, od- Szanowna Pani Minister! Polska Konfederacja
była się w Krakowie konferencja ministrów środo- Pracodawców Prywatnych Lewiatan na sporządzonej
wiska państw nadbałtyckich, na której został przy- „czarnej liście barier” stwierdziła między innymi:
jęty Bałtycki Plan Działań na rzecz ochrony wód „Prawo do urlopu na żądanie często dezorgani-
Bałtyku. zuje pracę w zakładzie pracy (szczególnie dotyczy to
Konferencja przyjęła deklarację zobowiązującą MSP, gdzie zapewnienie zastępstwa jest niemożli-
poszczególne kraje do ograniczenia (redukcji) zrzutu we). Przepisy dotyczące urlopu na żądanie wykorzy-
fosforu i azotu w następujących ilościach:
stywane są również do organizacji quasi-strajków,
co jest sprzeczne z rolą strajku, który powinien być
*) Załącznik – w aktach Sekretariatu Posiedzeń Sejmu. ostatecznością w przypadku sporu zbiorowego”.
50

Sygnały o uciążliwości wykorzystywania ponad acja, w której gotowe kompleksowe rozwiązania wy-
miarę uprawnień do urlopu na żądanie pochodzą rzucane są do kosza, a w zamian – zdaniem pracow-
również z innych środowisk. ników urzędów skarbowych – nie ma przygotowane-
Przypadki wykorzystywania tego przepisu w go alternatywnego planu. Ich zdaniem przykłady
sposób, który prowadzi do paraliżu zakładów pracy zaniechania lub odsunięcia w czasie wprowadzenia
i jednostek usługowych, a poszkodowanymi są za- reformy są już widoczne.
równo osoby fizyczne, jak i prawne, mieliśmy na Obecnie funkcjonuje 16 izb celnych obejmujących
granicy wschodniej, a także w wielu szpitalach, a swym nadzorem 42 urzędy, natomiast 16 izb skar-
nawet w wymiarze sprawiedliwości. bowych nadzoruje prawie dziesięciokrotnie więcej
Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracow- jednostek, bo aż 402 urzędy skarbowe. Największa
ników i pracodawców. Problemy związane z prowa- izba celna, usytuowana w Warszawie, nadzoruje 7
dzeniem sporów zbiorowych między pracodawcą a urzędów celnych, a Izba Skarbowa w Warszawie
załogą oraz strajków znajdują się poza Kodeksem prowadzi nadzór nad 51 urzędami skarbowymi.
pracy i naszym zdaniem tam powinny pozostać. Głównymi problemami pracowników skarbowych
Jednakże, między innymi w trosce o pacjentów w jest nieracjonalne rozlokowanie etatów w izbach i
szpitalach, kierowców i przewożone przez nich towa- urzędach celnych, co pokazały ostatnie protesty na
ry oczekujące na graniczną odprawę celną, przepis wschodzie kraju.
art. 1672 wydaje się zbyt jednostronnie liberalny, Kolejny przykład, który wskazuje na potrzebę
uderzający w konsekwencji zarówno w pracodaw- szybkiej reformy, dotyczy Urzędu Kontroli Skarbo-
ców, jak i pracobiorców. wej w Warszawie. Urząd obsługuje największe woje-
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych wództwo, w tym nie tylko podatników, ale również
Lewiatan sugeruje rozwiązanie najdalej idące: „Usu- największe korporacje, i zatrudnia mniej pracowni-
nięcie z Kodeksu pracy przepisów regulujących tzw. ków niż na przykład Urząd Kontroli Skarbowej we
urlop na żądanie”. Wrocławiu. W zasadzie proporcja etatów w poszcze-
Uważam, że to rozwiązanie jest zbyt daleko idą- gólnych województwach i urzędach nie zmieniła się
ce. Nie można bowiem pozbawiać pracowników praw od 25 lat. Czy w związku z tym możemy się dziwić,
nabytych, ale jednak należy stworzyć warunki do że w niektórych urzędach kolejek prawie nie ma, a w
ucywilizowanego korzystania z nabytego prawa. innych to widok codzienny? Powinno się doetaty-
Szanowna Pani Minister! W kontekście przed- zowć te województwa i regiony, gdzie tych etatów
stawionego problemu zwracam się do Pani Minister jest za mało. Niezbędna jest także pilna reforma or-
z następującym pytaniem: ganizacyjna. Obecnie w służbach skarbowych pra-
Czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej za- cuje około 65 000 osób. Nie jest to duża liczba, biorąc
mierza zaproponować takie zmiany Kodeksu pracy, pod uwagę skomplikowane przepisy i procedury,
które wykluczałyby wykorzystywanie prawa do urlo- standardy światowe w tym zakresie i różnorodność
pu na żądanie do celowego zakłócania toku pracy? zadań nałożonych na pracowników, które często wy-
kraczają poza sprawy fiskalne. Najważniejsze zmia-
Z wyrazami szacunku ny, które można wprowadzić w najbliższym czasie,
to uproszczenie systemu podatkowego, obniżenie
Poseł Stanisław Żelichowski podatków i stabilizacja przepisów. Dzięki tym zmia-
nom można zbudować pozytywny wizerunek skar-
Warszawa, dnia 2 marca 2008 r. bówki i ich pracowników.
Protest w organach podatkowych może zostać
zorganizowany w każdej chwili z powodu narusze-
Interpelacja nia przez Ministerstwo Finansów praw w zakresie
(nr 1807) uzgodnień zasad podziału środków na wynagrodze-
nia w aparacie skarbowym. W tych okolicznościach
do ministra finansów dziwi i poraża brak zainteresowania Pana Ministra
opracowaniem i wdrożeniem lepszych struktur or-
w sprawie reformy urzędów skarbowych ganizacji i zatrudnienia w służbach skarbowych.
i podwyżek płac dla ich pracowników Zatem proszę Pana Ministra o odpowiedź na na-
stępujące pytania, istotne dla pracowników urzędów
Wielu pracowników izb i urzędników skarbo- skarbowych:
wych z nadzieją patrzyło na reformę służby skarbo- 1. Czy zostanie rozważone wprowadzenie refor-
wej, gdyż pojawiły się rozwiązania dla nich korzyst- my służby celnej i skarbowej przygotowanej przez
ne. Dotyczyło to w szczególności utworzenia jednoli- poprzedni rząd?
tej, odrębnej służby skarbowej, dodatkowych urlo- 2. Czy obiecana 19 lutego br. podwyżka 2–3-pro-
pów wypoczynkowych i zdrowotnych, gwarancji mi- centowa zostanie przyznana jeszcze w tym roku?
nimalnego wynagrodzenia zasadniczego na stosun- 3. Czy trwają już jakieś prace w Ministerstwie
kowo wysokim poziomie. Reforma jest niezbędna i Finansów, mające na celu reformę administracji
tego nie kwestionuje już nikt, ale pojawia się sytu- skarbowej?
51

4. Czemu mają służyć zmiany kadrowe na stano- Interpelacja


wiskach kierowniczych w resorcie finansów, którym (nr 1809)
podległe są izby i urzędy skarbowe, a które destabi-
lizują organizację służb skarbowych? do ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Poseł Artur Górski w sprawie sytuacji na rynku skupu zbóż

Warszawa, dnia 4 marca 2008 r. Choć zbiory zbóż w ubiegłym roku w Polsce były
znacznie lepsze niż w poprzednich, to paradoksalnie
fakt, iż nasz kraj jest praktycznie jedynym krajem
Interpelacja Europy wśród liczących się producentów zbóż, w
(nr 1808) którym żniwa wypadły nieźle, może odbić się nega-
tywnie na kieszeniach konsumentów.
do ministra zdrowia Niższe, niż się spodziewano zbiory zbóż w Unii
Europejskiej (zwłaszcza w Niemczech) w 2007 r.,
w sprawie nowelizacji ustawy spowodowały rosnący popyt eksportowy na ziarno
Prawo farmaceutyczne dopuszczającej już w okresie żniw. Ubiegłoroczna wiosenna i letnia
działalność aptek internetowych susza w Europie Południowej spowodowała gwał-
towny wzrost cen. Zgodnie z przewidywaniami tego-
Szanowna Pani Minister! Prace nad nowelizacją roczne ceny zbóż wciąż będą wysokie. Szykuje się
prawa farmaceutycznego dopuszczającego e-handel więc kolejny rok, gdzie popyt przewyższy podaż, a
budzą wiele emocji zwłaszcza w środowisku e-apte- światowe rezerwy zbóż są najmniejsze od kilkudzie-
karzy, którzy podnoszą, iż wiele zapisów nowelizacji sięciu lat. Można się zatem spodziewać, że większość
jest niejasnych i zwiększających koszty prowadzonej firm zacznie teraz uzupełniać zapasy w obawie przed
przez nich działalności. Chodzi tu m.in. o zapisy do- rosnącą inflacją, co znacznie zwiększy popyt i co za
tyczące transportu leków, zgodnie z którymi leki tym idzie, ceny.
miałyby być przewożone w specjalnych lodówkach W związku z tą sytuacją wiele wskazuje na to, że
wyposażonych w urządzenia do rejestracji tempera-
eksport z naszego kraju będzie znacznie większy od
tury w specjalnie wydzielonym miejscu samochodu.
przewidywanego. To oznacza, że wiosną będziemy
Takie zapisy spowodują, iż w Polsce będą obowiązy-
musieli zboże sprowadzać.
wały bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące wysy-
Przedstawiona sytuacja powoduje, że rolnicy – w
łania leków niż w krajach o bardziej zaawansowa-
oczekiwaniu na większą cenę skupu pszenicy – nie
nych rynkach tego typu.
oddają zbiorów do skupów. Wielu plantatorów wciąż
Wiele kontrowersji budzi także propozycja, aby
przechowuje zapasy zbóż. Podaż jest niewielka. W
apteki internetowe poddawane były obowiązkowi
zbierania danych osobowych o klientach – obok tym roku większość silosów świeci pustkami.
imienia i nazwiska uwzględniane miałyby być także Polska powinna posiadać zapasy zboża, które
numery telefonów, informacje na temat kupowanych przechowują firmy skupowe. Jednak od lat nikt ich
leków i parafarmaceutyków. Taka ingerencja w pry- nie kontrolował.
watność obywateli może budzić uzasadnione za- Rodzi się zatem pytanie: Czy przypadkiem nie
strzeżenia nie tylko środowiska e-aptekarzy. ma ich jedynie na papierze i jakiej są jakości?
Dodatkowo w nowelizacji pojawiają się zapisy Teoretycznie zapasy zboża powinny być systema-
niezgodne z Prawem farmaceutycznym, które do- tycznie wymieniane, ale jak jest rzeczywiście? Jeśli
puszczają zwrot zakupionych w aptekach interneto- zboże leży kilka lat, może być kiepskiej jakości, a
wych leków w ciągu dziesięciu dni bez podawania wtedy korzyść z uwolnienia zapasów będzie zdecy-
przyczyn. Natomiast Prawo farmaceutyczne dokład- dowanie mniejsza.
nie wskazuje, pod jakimi warunkami pacjent może Szanowny Panie Ministrze! Czy rząd kontroluje
zwrócić leki do apteki. stan zboża i wielkość zapasów zboża znajdującego
Szanowna Pani Minister, jakie jest stanowisko mi- się w rezerwach naszego kraju? Kiedy przeprowa-
nisterstwa na temat działalności aptek internetowych? dzono ostatnią kontrolę stanu rezerw zbóż?
Czy ministerstwo zamierza podjąć działania Jakie działania zamierza podjąć rząd, aby unik-
zmierzające do zmiany niezgodnych z prawem far- nąć sytuacji masowego wykupu polskiego zboża
maceutycznym zapisów rozporządzenia? przez przedstawicielstwa zagranicznych firm skupo-
Kiedy ministerstwo w rozporządzeniu zamierza wych, co może spowodować trudną sytuację na na-
wskazać konkretne warunki wysyłania leków za- szym rynku już wiosną tego roku?
mawianych przez Internet?
Z poważaniem
Z poważaniem
Poseł Lidia Staroń
Poseł Lidia Staroń
Olsztyn, dnia 29 stycznia 2008 r. Olsztyn, dnia 4 lutego 2008 r.
52

Interpelacja podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia eme-


(nr 1810) rytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 5, dotyczących osób prowadzących
do ministra nauki i szkolnictwa wyższego pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpra-
cujących stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa
w sprawie ochrony prawnej studentów jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wyna-
zlikwidowanych uczelni grodzenia w poprzednim kwartale, z zastrzeżeniem
ust. 9 i 10. Składka w nowej wysokości obowiązuje
Szanowna Pani Minister! W obliczu przewidy- od trzeciego miesiąca następnego kwartału.
wań, iż liczba studentów w najbliższych latach Takie unormowanie prawne sprawia, że idea nie
znacznie się zmniejszy, realna staje się wizja, w któ- nadąża za potrzebą. Idea, której celem jest zapew-
rej wiele prywatnych uczelni przestanie prawidłowo nienie każdemu obywatelowi prawa do zabezpiecze-
funkcjonować, a w konsekwencji zbankrutuje. W nia społecznego, określonego w art. 67 konstytucji.
związku z tymi przewidywaniami niepokojący jest Istniejący przepis nie przewiduje możliwości istnie-
fakt, iż obecnie nie ma jasnych wskazań dotyczą- nia i funkcjonowania przedsiębiorców odnotowują-
cych ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania cych dochody nierzadko równe lub niższe od 60%
likwidowanej uczelni. W tej chwili nie ma przepisów, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Poprzez
które chroniłyby studentów, pracowników i wierzy- uzależnienie wysokości obowiązkowych składek
cieli bankrutujących uczelni, albowiem niepubliczne osobistych nie od faktycznych możliwości, ale od
uczelnie wyższe nie podlegają prawu upadłościowe- średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
mu. Artykuły, które określają zasady ich likwidacji, pełni swym charakterem rolę hamulca uniemożli-
nie uwzględniają sposobu, w jaki powinny być za- wiającego rozwój lub nawet egzystencję jednoosobo-
bezpieczone prawa studentów. Co prawda założyciel wych niskokapitałowych firm.
uczelni ma obowiązek zapewnić studentom możli- Żądając kwot niemożliwych do zapłacenia, kary-
wość nauki, ale nie wiadomo, czy na takim samym katuralnie wypaczono sens treści zawartej we wspo-
kierunku, czy na uczelni w tej samej miejscowości mnianym art. 67 ustawy zasadniczej, pozbawiając
oraz za jak wysokie czesne. Takie nieprecyzyjne za- obywatela gwarantowanego w nim prawa.
pisy powodują, że studenci nie wiedzą, do kogo – w Zakład Ubezpieczeń Społecznych, żądając zbyt
razie potrzeby – zgłaszać swoje roszczenia, a zdarza- wysokich składek, niemożliwych do zapłacenia, ła-
ły się już przypadki, że studenci zlikwidowanych mie konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecz-
uczelni sami borykali się z koniecznością poszuki- nego, co podważa podstawowe uzasadnienie składek
wania nowej uczelni, tym samym pozostawieni byli zusowskich. System ubezpieczeń społecznych nie
bez żadnej pomocy. może nakładać obowiązku składkowego na cele
Szanowna Pani Minister, w obliczu faktu, iż obo- m.in. przyszłej emerytury, jeżeli zapłacenie tej
wiązujące regulacje są krzywdzące dla studentów składki uniemożliwia sfinansowanie elementarnych
uczelni niepublicznych, proszę wskazać, jakie kon- potrzeb życiowych w dniu dzisiejszym.
kretne działania zamierza podjąć ministerstwo w Każdy obywatel powinien wspierać państwo i
celu zmiany tego stanu rzeczy? Czy ministerstwo jego potrzeby. W tym celu ściągane są podatki, pro-
przewiduje utworzenie funduszu gwarancyjnego? porcjonalne do uzyskiwanego dochodu. Niezależna
Z poważaniem od dochodu ryczałtowa składka do ZUS, niemożliwa
do zapłacenie dla uzyskujących niski dochód, stawia
Poseł Lidia Staroń na głowie istotę ubezpieczenia społecznego i unie-
możliwia prowadzenie drobnej działalności gospo-
Olsztyn, dnia 28 stycznia 2008 r. darczej, w której nikt nie gwarantuje uzyskiwania
dochodu na określonym poziomie.
Jest to sprzeczne z interesem kraju, gdyż przyję-
Interpelacja te rozwiązania ograniczają możliwość rozwoju indy-
(nr 1811) widualnej przedsiębiorczości.
Jeżeli państwo nie gwarantuje utrzymania na
do prezesa Rady Ministrów wypadek braku pracy, to nie może karać za uzyski-
wanie niskich dochodów. Instytucja publiczna powo-
w sprawie zasady ustalania podstawy łana dla dobra obywateli nie może wyniszczać wy-
wymiaru składek na ubezpieczenie branej grupy obywateli o niskich dochodach, pod-
emerytalne i rentowe czas gdy grupie o znacznie wyższych dochodach, ale
znajdującej się w innym sektorze pozwalać na dzie-
Szanowny Panie Premierze! Ustawą z dnia 13 sięciokrotnie niższe składki do systemu ubezpieczeń
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo- społecznych, łamiąc tym samym art. 32 ust. 1 kon-
łecznych (Dz. U. z dnia 10 listopada 1998 r.) został stytucji traktujący o prawie do równego traktowa-
wprowadzony w art. 18 ust. 8 przepis stanowiący, że nia przez władze publiczne.
53

W związku z powyższym uprzejmie proszę o W związku z powyższym zwracam się do Pana


udzielenie odpowiedzi na pytanie: Ministra z następującym pytaniem: Kiedy zostaną
Czy lub raczej kiedy zostaną podjęte działania le- wznowione kredyty preferencyjne dla młodych rol-
gislacyjne zmierzające do poprawy sytuacji drob- ników z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nych, posiadających niewielki dochód i kapitał nizacji Rolnictwa?
przedsiębiorstw?
Z wyrazami szacunku
Konkretnie chodzi o możliwość zmiany zapisu w
ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, zawie- Poseł Stanisław Kalemba
rającego się w art. 18 ust. 8, z którego należałoby
usunąć część traktującą o obowiązkowej, zryczałto- Poznań, dnia 25 lutego 2008 r.
wanej składce w kwocie stanowiącej 60% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia, będącej mini-
malnym, a mimo to dla wielu zbyt dużym do prze- Interpelacja
skoczenia progiem płatniczym. (nr 1813)
Z poważaniem
do ministra nauki i szkolnictwa wyższego
Poseł Lidia Staroń
w sprawie sytuacji w szkolnictwie wyższym
Olsztyn, dnia 21 stycznia 2008 r.
Szanowna Pani Minister! Ze środowisk akademic-
kich woj. zachodniopomorskiego docierają niepokoją-
Interpelacja ce sygnały o narastającym kryzysie szkolnictwa wyż-
(nr 1812) szego. Zarówno związki zawodowe, jak i autorytety
świata nauki coraz głośniej podnoszą kwestię obniża-
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi nia jakości kształcenia akademickiego w Polsce.
Proces ten wyraża się na przykład poprzez zwięk-
w sprawie dopłat ARiMR do oprocentowania szanie liczebności grup studenckich, redukcję pro-
kredytów preferencyjnych gramów kształcenia, zmniejszanie liczby zajęć labo-
ratoryjnych i rosnące obciążenia dydaktyczne na-
Do mego biura poselskiego w Poznaniu napływa- uczycieli. Obecne problemy, a także coraz liczniejsze
ją liczne zapytania i prośby o interwencję od mło- przypadki łamania praw pracowniczych i związko-
dych rolników z Wielkopolski w sprawie dopłat wych przez władze uczelni wynikają z chronicznego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niedofinansowania oraz braku trwałych i przejrzy-
do oprocentowania kredytów preferencyjnych. In- stych zasad finansowania szkolnictwa wyższego w
terweniują również kółka rolnicze, w tym Regional- naszym kraju.
ny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolni- Przedstawiona sytuacja powoduje wzrost niepo-
czych w Chodzieży. kojów w środowisku nauczycieli akademickich i w
Linie kredytowe miały być uruchomione od 1 negatywny sposób rzutuje na jakość kształcenia i
stycznia 2008 r., natomiast do dnia dzisiejszego nie rozwój polskiej nauki. Dalsze zaniechania i brak re-
wiadomo, kiedy to nastąpi. Banki informują zainte- akcji na postulaty środowiska akademickiego mogą
resowanych rolników, że ARiMR nie może podpisać stać się zarzewiem konfliktów i burzliwych prote-
z nimi umów ze względu na brak rozporządzenia stów kolejnej – po lekarzach, pielęgniarkach i górni-
ministra rolnictwa i rozwoju wsi w tej sprawie. kach – grupy polskiego społeczeństwa. Czy w tym
Wnioski kredytowe na zakup np. ciągników, stanie rzeczy dla uniknięcia dalszego obniżania się
kombajnów itp. z linii „Młody rolnik” zostały pozy- poziomu kształcenia w naszym kraju rząd zamierza
tywnie rozpatrzone nawet już w grudniu 2007 r., ale wprowadzić zmiany systemowe, które obejmą także
banki nie mogą uruchomić kredytu ze względu na wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe i wzrost
brak dopłat do oprocentowania. Są przypadki, że wynagrodzeń nauczycieli akademickich?
rolnik kupuje kombajn zbożowy w Niemczech i nie Z poważaniem
dość, że stracił już kilka tysięcy złotych na wzroście
kursu euro, to na dodatek firma niemiecka określiła Poseł Stanisław Wziątek
mu ostateczną datę wpłaty pieniędzy do końca lute-
go br., co rodzi duże problemy. Warszawa, dnia 26 lutego 2008 r.
Młodzi rolnicy są rozgoryczeni, bo w sytuacji,
gdy zablokowane zostało rozpatrywanie wniosków
w ramach „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”,
preferencyjne linie kredytowe są dla nich jedyną
szansą na tak niezbędną modernizację gospodarstw
rolnych.
54

Interpelacja które uregulowałyby sytuację prawną osób przymu-


(nr 1814) sowo wcielonych do organizacji „Służba Polsce”?
Z poważaniem
do prezesa Rady Ministrów
Poseł Stanisław Zając
w sprawie osób przymusowo wcielonych
Warszawa, dnia 18 lutego 2008 r.
do Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”

Interpelacja
Powszechna Organizacja „Służba Polsce” została (nr 1815)
powołana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25
lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposo- do ministra gospodarki
bienia zawodowego, wychowania fizycznego i przy-
sposobienia wojskowego młodzieży oraz organizacji w sprawie dywersyfikacji dostaw gazu
spraw kultury fizycznej i sportu (Dz. U. Nr 12, poz.
90, z późn. zm.) celem bezpośredniego kierowania po- Niezwykle ważną w zakresie bezpieczeństwa
wszechnym obowiązkiem przysposobienia młodzieży. energetycznego Polski jest kwestia dywersyfikacji
Obowiązkowi temu podlegali obywatele polscy obojga dostaw gazu ziemnego, czyli zróżnicowanie dostaw-
płci w wieku od 16 do 21 lat włącznie. Natomiast oso- ców i sposobów dostaw gazu. Tak prowadzona poli-
by, które nie odbyły zasadniczej służby wojskowej, tyka energetyczna pozwoliłaby na zmniejszenie ry-
podlegały powszechnemu obowiązkowi przysposobie- zyka braku tego paliwa w razie awarii lub zaprze-
nia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposo- stania jego dostarczania. Ma to ogromne znaczenie,
bienia wojskowego do ukończenia 30 lat życia. biorąc pod uwagę ostatnie doświadczenia naszego
W poprzedniej kadencji do Sejmu RP skierowany kraju związane z wielkością i ciągłością dostaw
został poselski projekt ustawy o świadczeniu pie- gazu. Świeżo w pamięci, bo w 2006 r., mamy fakt
niężnym i innych uprawnieniach przysługujących wstrzymania dostaw gazu przez Białoruś do Polski i
osobom, które przymusowo wcielono do Powszech- Niemiec. Podobne zdarzenia, ale z kierunku ukraiń-
nej Organizacji „Służba Polsce” (V kadencja Sejmu skiego, miało miejsce w 2004 r.
RP – druk nr 201). Celem niniejszego projektu usta- Dążenie do dywersyfikacji dostaw gazu jest tym
wy według wnioskodawców miało być naprawienie bardziej uzasadnionym działaniem, że mniej niż 1/3
krzywd moralnych doznanych przez młodzież pra- zużywanego gazu pochodzi ze złóż krajowych, a 2/3
cującą przymusowo często w bardzo trudnych wa- jest importowane. Największym dostawcą gazu do
runkach pracy przy budowie ośrodków przemysło- Polski jest rosyjska firma Gazprom, niewielkie ilości
wych, w kopalniach, kamieniołomach, a także przy gazu importujemy z Norwegii i Niemiec, a bardzo
odbudowie zniszczonych działaniami wojennymi in- niewielkie ilości pochodzą z Czech. Wyłącznym dys-
frastruktury Warszawy, Wrocławia i innych miast. trybutorem gazu pochodzącego zarówno ze źródeł
Autorzy projektu stwierdzali, że młodzież pracu- krajowych, jak i zagranicznych jest Polskie Górnic-
jąca w Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” two Naftowe i Gazownictwo.
Polska kilkakrotnie podejmowała próby określe-
przymusowo wcielona nakazem pracy była często
nia zasad dywersyfikacji gazu ziemnego z różnych
represjonowana z powodu swojego pochodzenia czy
państw europejskich. W ostatnich kilkunastu mie-
też wyrażanych poglądów nieaprobujących komuni-
siącach rząd Jarosława Kaczyńskiego podjął szereg
stycznej ideologii.
działań zmierzających do sprecyzowania warunków
Zauważyć należy, że ww. projekt ustawy miał do- i reguł dywersyfikacji gazu ziemnego z różnych kie-
tyczyć wyłącznie tych osób, które przymusowo zo- runków, w tym poprzez gazoport w Świnoujściu.
stały wcielone do „Służby Polsce”. Kontynuowanie działań związanych z dywersyfi-
W poprzedniej kadencji Sejmu prace legislacyjne kacją dostaw gazu ziemnego do Polski deklaruje
nie doprowadziły do przyjęcia projektu ustawy i w również obecny rząd.
licznych pismach kierowanych do mnie przez zainte- W związku z powyższym zwracam się z interpe-
resowanych podnoszony jest problem braku moral- lacją do pana ministra gospodarki: Jakie działania
nego zadośćuczynienia za przymusową nieodpłatną zamierza podjąć rząd RP i Zarząd PGNiG, aby do-
pracę „junaków”. prowadzić do sytuacji stałego zwiększania wydoby-
Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana cia krajowego gazu, jako najlepszej formy dywersy-
Premiera z interpelacją: fikacji?
— Jakie jest stanowisko obecnego rządu w spra- Ponieważ jestem posłem na Sejm RP z Podkar-
wie osób przymusowo wcielonych do Powszechnej pacia, gdzie rozpoczęła się historia przemysłu nafto-
Organizacji „Służba Polsce”? wego i gazowniczego, gdzie także funkcjonuje wiele
— Czy rząd obecnie przewiduje możliwość wyra- spółek i oddziałów Grupy Kapitałowej PGNiG SA,
żenia pozytywnej opinii do działań legislacyjnych, proszę o informacje:
55

— Jaką rolę w ewentualnych planach zwiększe- uzasadnioną zwłokę w zaspokojeniu osoby ubezpie-
nia krajowego wydobycia gazu widzi PGNiG dla Pol- czonej, podlega grzywnie, karze pozbawienia lub
ski Południowej? ograniczenia wolności do lat 2.
— Jakie istnieją dla tych terenów koncepcje po- 5. Nowelizacja art. 91 Kodeksu postępowania
szukiwawcze celem zwiększenia zasobów wydoby- karnego dopuszczająca do udziału w postępowaniu
wanych i jakie istnieją plany inwestycyjne związane przedstawiciela organizacji społecznej, która wspie-
ze zwiększeniem wydobycia krajowego? ra ofiary przestępstw.
— Jakie jest stanowisko rządu RP w sprawie in- 6. W art. 55 § 2 Kodeksu postępowania karnego
nego elementu dywersyfikacji dostaw gazu, jakim po słowie „adwokata” należy dodać słowa „lub orga-
jest budowa terminala skroplonego gazu w Świnouj- nizację społeczna określoną w art. 90 § 1”. W art.
ściu? 446, par. 1 Kodeksu Postępowania Karnego po sło-
— Jakie działania zamierza podjąć rząd RP w wie „adwokata” należy dodać słowa „ lub organiza-
sprawie kontynuacji planów budowy gazociągu cję społeczna określoną w art. 90, par.1”.
SKANLED z krajów skandynawskich? 7. Skreślenie art. 221 i 213 Kodeksu postępowa-
nia karnego, ponieważ stanowią one relikt minione-
Z poważaniem
go okresu, a wystarczające zabezpieczenia w tych
kwestiach daje obywatelom Kodeks cywilny.
Poseł Stanisław Zając
8. W postępowaniu karnym należy zwolnić po-
krzywdzonego z opłat za wydawanie odpisów i kse-
Warszawa, dnia 18 lutego 2008 r.
rokopii dokumentów procesowych.
9. Zmiany w art. 627 Kodeksu postępowania kar-
Interpelacja nego tak, aby ofiara przestępstwa nie była obciążo-
(nr 1816) na kosztami przestępstwa. Koszty procesowe po-
winny być zasądzone na rzecz Skarbu Państwa.
do prezesa Rady Ministrów 10. Do Kodeksu karnego wykonawczego należy
wprowadzić osobę pokrzywdzonego jako podmiotu
w sprawie zmian przepisów Konstytucji RP, uprawnionego do wyrażania opinii co do stosowania
Kodeksu postępowania karnego i innych instytucji prawa wykonawczego.
aktów prawnych w celu ochrony ofiar 11. Wypracowanie systemu monitoringu oraz eg-
przestępstw zekwowania bezwzględnego przestrzegania prawa
wynikającego z wyroków Europejskiego Trybunału
Do mojego biura poselskiego wpływa wiele skarg Praw Człowieka w Strasburgu.
dotyczących niesprawiedliwego traktowania ofiar Ze względu na powyższe postulaty zwracam się
przestępstw. Wnioski te dotyczą szczególnie zmian do Pana Premiera z pytaniami: W jakim stopniu
w Kodeksie postępowania karnego tak, aby były one możliwe jest ich zrealizowanie i kiedy można spo-
bardziej korzystne dla ofiar przestępstw. dziewać się dokonania tych zmian? Jakie działania
W związku z tym kieruję do pana premiera na- zamierza Pan podjąć w celu zrealizowania propono-
stępujące postulaty: wanych przeze mnie zmian w prawie?
1. Do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nale- Z wyrazami szacunku
ży wprowadzić następujący przepis: Każdy, kto w
wyniku czynu zabronionego pod groźbą kary, do- Poseł Piotr Cybulski
znał uszczerbku na zdrowiu lub mieniu, ma prawo
do szczególnej pomocy ze strony właściwych orga- Warszawa, dnia 5 marca 2008 r.
nów i instytucji Rzeczypospolitej Polskiej w docho-
dzeniu zadośćuczynienia i odszkodowania od spraw-
cy tego czynu. W razie śmierci osoby uprawnionej do Interpelacja
takiej pomocy prawo to przysługuje najbliższym (nr 1817)
osoby zmarłej.
2. Nadanie Polskiej Karcie Praw Ofiar wydanej do ministra edukacji narodowej
w 1999 r. rangi ustawy, ponieważ w obecnej formie
jej zapisy nie mają mocy prawnie obowiązującej. w sprawie przywrócenia egzaminów
3. Uzupełnienie zapisu w art. 2 § 1 pkt 3 Kodeksu eksternistycznych
postępowania karnego o słowa: a jego godność nie
doznała uszczerbku. Szanowna Pani Minister! Zwracam się z prośbą
4. Do Kodeksu postępowania karnego należy do Pani Minister o przywrócenie egzaminów ekster-
wprowadzić nowy typ przestępstwa w następującym nistycznych w szkołach rolniczych. Obowiązujące od
brzmieniu: Kto w celu pozbawienia, uszczuplenia 18 września 2007 r. rozporządzenie w sprawie egza-
lub opóźnienia wypłaty odszkodowania należnego minów eksternistycznych likwiduje to kształcenie, a
na podstawie umowy ubezpieczenia powoduje nie- tym samym uniemożliwia młodym ludziom podno-
56

szenie swoich kwalifikacji. Jest to szczególnie ważne rynkowych. Duże wątpliwości budzi również art.35
w przypadku młodych rolników, którzy bez odpo- ust 21, w którym zobowiązuje się zarząd do prze-
wiednich kwalifikacji nie mogą korzystać z pomocy kształcenia użytkowania wieczystego w prawo wła-
unijnej ani przejmować gospodarstw. sności na żądanie tylko jednej osoby, która w danej
Dotyczy to młodych rolników pracujących w swo- nieruchomości wyodrębniła własność lokali. Są to
ich lub rodzimych gospodarstwach; posiadają oni znaczne koszty mające wpływ na wkłady budowlane
wiedzę praktyczną i teoretyczną, jednak nie mogą lub mieszkaniowe, które muszą być uzupełniane
potwierdzić jej stosownym dokumentem. przez członków tej nieruchomości. Brak jest w tej sy-
Proszę Panią Minister o rozważenie, czy możliwe tuacji uzasadnienia prawnego, ekonomicznego i spo-
jest przywrócenie egzaminów eksternistycznych, łecznego, by wola jednej tylko osoby miała przesą-
gdyż zainteresowana tym jest duża grupa mieszkań- dzać o prawach o obciążeniach wielu innych osób.
ców wsi. Zdaniem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Miesz-
kaniowych art. 82 i 83 nie pozwalają na odmienne
Z poważaniem
statutowe regulacje zasad funkcjonowania rady
nadzorczej oraz likwidują zebrania przedstawicieli,
Poseł Krzysztof Tchórzewski
przez co pozbawiają spółdzielnie mieszkaniowe ko-
lejnej podstawowej zasady, jaką jest zasada samorząd-
Warszawa, dnia 29 lutego 2008 r.
ności. Zastrzeżenia według spółdzielców budzi rów-
nież art. 12 ustawy z dnia 14 czerwca 2007, który
Interpelacja umożliwia przekształcenie lokatorskiego prawa do lo-
(nr 1818) kalu w prawo własności praktycznie za cenę spłaty
nominalnej kwoty umorzenia kredytu przypadającej
do ministra infrastruktury na lokal, co stanowi ograniczenia praw własności
spółdzielni oraz nakazuje wyzbycie się części mająt-
w sprawie ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. ku za symboliczną złotówkę. Ingerencja ustawodaw-
o zmianie ustawy o spółdzielniach cy zdaje się naruszać nie tylko art. 3 ustawy Prawo
mieszkaniowych oraz o zmianie spółdzielcze, ale również budzi wątpliwości co do
niektórych innych ustaw zgodności z art. 31 ust 3 Konstytucji RP.
Panie ministrze, jakie jest Pana stanowisko wo-
Szanowny Panie Ministrze! W dniu 31 lipca bec zagadnień przedstawionych przez Związek Re-
2007r. weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. wizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych? Czy i jakie
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych działania podejmie rząd w przedmiotowej sprawie?
oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Według Z poważaniem
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych
z siedzibą w Toruniu dotychczasowe unormowania Poseł Tomasz Lenz
nie tylko naruszają zasady samorządności, równego
traktowania członków spółdzielni, solidaryzmu Toruń, dnia 3 marca 2008 r.
spółdzielczego, ale także ograniczają prawa wybor-
cze członków, jak również powodują nieuprawnioną
ingerencję ustawodawcy we własność prywatną i Interpelacja
podstawowe zasady ustrojowe, jak również prawa (nr 1819)
i obowiązki członków spółdzielni.
Pomimo publicznych zapewnień, że intencją do ministra środowiska
ustawodawcy jest wprowadzenie ustawą z dnia 14
czerwca 2007 r. zmian w prawie spółdzielczym ko- w sprawie możliwości wprowadzenia
rzystnych dla członków spółdzielni, według Związku uregulowań prawnych zmierzających
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych ustawa ta do zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska
wywiera negatywne skutki finansowe nie tylko dla powstałych wskutek spalania odpadów
ogółu spółdzielców, ale również w niektórych przy- w indywidualnych systemach grzewczych
padkach obciąża niektórych członków względem
ogółu członków spółdzielni mieszkaniowej. I tak na- Wielce Szanowny Panie Ministrze! Coroczny ra-
glącym problemem, według spółdzielców, jest nakaz port Inspekcji Ochrony Środowiska może być pod-
wynikający z art. 48 przedmiotowej ustawy zobo- stawą do zastanowienia się nad koniecznością wpro-
wiązujący spółdzielnie do przeniesienia własności wadzenia zmian w istniejących ustawach i innych
mieszkań na najemców w budynkach przejętych regulacjach prawnych dot. ochrony środowiska na-
przez spółdzielnie nieodpłatnie od zakładów pracy. turalnego.
Jest to, jak twierdzi, Związek Rewizyjny Spółdzielni Powyższe opracowanie wskazuje m.in. na pogar-
Mieszkaniowych wysoce niesprawiedliwe wobec szającą się jakość powietrza. Co ciekawe, niezwykle
tych, którzy przekształcili mieszkania na zasadach istotna dla miast i miasteczek jest tzw. emisja niska
57

wynikająca z obecności na danym obszarze dość gę- go. Mikroprzedsiębiorcy w swoim zażaleniu zwraca-
stej zabudowy mieszkalnej, wyposażonej w źródła ją także uwagę na długi okres przeprowadzania
grzewcze na paliwa stałe. Kotłownie lokalne lub in- kontroli w Stowarzyszeniu Szydłowieckie Forum
dywidualne paleniska domowe w sezonie grzewczym Gospodarcze, która zaczęła się w lipcu 2007 r., a za-
przyczyniają się do wystąpienia nadmiernej emisji kończyła dopiero pod koniec stycznia 2008. W po-
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Należy tutaj wyższym postępowaniu urzędu marszałkowskiego,
też dodać, że bardzo często spalane są odpady, które mikroprzedsiębiorcy dopatrują się działania na
w procesie spalania mogą mieć działanie rakotwór- zwłokę. Według informacji podawanych przez preze-
cze, np. benzeny. sa SFG, w trakcie trwania kontroli niemożliwe były
Jak wskazuje Małopolski Wojewódzki Inspekto- żadne przepływy pieniężne. Na dzień wniesienia ni-
rat Ochrony Środowiska, w samym Krakowie jest niejszej interpelacji żaden z mikroprzedsiębiorców
ok. 400 skarg rocznie na indywidualnych użytkow- nie dostał ostatecznej decyzji, kiedy dotacja zostanie
ników systemów grzewczych. Skargi te zalicza się sfinalizowana.
do najbardziej kosztotwórczych. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na
Natomiast gminy małopolskie wskazują na brak następujące pytania:
prawnych uregulowań, którymi mogłyby się posłu- 1. Czy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako
giwać w sprawach dotyczących ewentualnych nad- instytucja zarządzająca działaniem 2.5 informowa-
użyć indywidualnych miejsc spalania odpadków. na jest na bieżąco, na jakim etapie realizacji jest
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na projekt?
pytanie: 2. Czy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uwa-
Czy Ministerstwo Środowiska przewiduje możli- ża za zgodne z wytycznymi do działania 2.5 wyma-
wość wprowadzenia uregulowań prawnych (lub za- ganie od osób aspirujących do zakwalifikowania (w
inicjowania inicjatywy ustawodawczej) w odniesie- dniu ich zgłoszenia do programu), by spełniali
niu do zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska po- wszystkie wytyczne przewidziane dla beneficjentów
przez spalanie odpadów w indywidualnych syste- ostatecznych projektu?
mach grzewczych? 3. Czy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uwa-
Z poważaniem ża za zgodny z obowiązującym prawem, ustawami
oraz zawartymi umowami z mikroprzedsiębiorcami
Poseł Paweł Kowal fakt, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazo-
wieckiego wstrzymał dotacje inwestycyjne, uzasad-
Wadowice, dnia 21 lutego 2008 r. niając to tym, że kandydaci na dzień, w którym upły-
wał termin zgłoszeń, czyli 5 styczeń 2007 r. nie mogli
być osobami zarejestrowanymi w urzędzie pracy?
Interpelacja Proszę udzielić mi także odpowiedzi na pytania.
(nr 1820) Kiedy osoby zakwalifikowane do programu stają
się uczestnikami projektu w ramach działania 2.5?
do ministra rozwoju regionalnego Czy staje się to już w chwili zgłoszenia, zakwalifiko-
wania do programu, dostarczenia przez bezrobot-
w sprawie niedokończonej dotacji nych zaświadczenia o wyrejestrowaniu z PUP, czy w
inwestycyjnej przyznanej chwili podpisania umowy obejmującej pierwszą for-
mikroprzedsiębiorcom korzystającym mę wsparcia w ramach działania, tzn. umowy o
ze wsparcia Programu Operacyjnego udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego?
ZPORR, w ramach działania 2.5.: Jak długi będzie czas oczekiwania mikroprzed-
Promocja przedsiębiorczości siębiorców na zrealizowanie dotacji i wsparcia po-
mostowego, do wypłaty których zobowiązały się
W wyniku rozmów z mikroprzedsiębiorcami, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
którzy założyli własne firmy, biorąc udział w projek- oraz Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
cie: Moja praca, moja firma, współfinansowanym ze Unijnych, za pośrednictwem Stowarzyszenia Szy-
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, do- dłowieckie Forum Gospodarcze?
tarły do mnie niepokojące sygnały, iż dotacje przy- Kto poniesie konsekwencje finansowe za niedo-
znane na założenie i rozwój ich działalności gospo- trzymanie terminów wypłat określonych w umo-
darczej, na podstawie podpisanych ponad rok temu wach z mikroprzedsiębiorcami?
umów ze Stowarzyszeniem Szydłowieckie Forum Czy za ewentualne błędy popełnione przez urzęd-
Gospodarcze, do tej pory nie zostały zrealizowane. Z ników urzędu marszałkowskiego i jednostki poza-
dokonanej przeze mnie analizy faktów wynika, że rządowej, jaką jest Stowarzyszenie Szydłowieckie
Stowarzyszenie Szydłowieckie Forum Gospodarcze Forum Gospodarcze, konsekwencje poniosą mikro-
podpisywało umowy z beneficjentami ostatecznymi przedsiębiorcy?
na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Na jakim etapie realizacji jest decyzja zarządu
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckie- woj. mazowieckiego o przekazaniu do wojewódzkie-
58

go urzędu pracy trzech niezakończonych przez be- Interpelacja


neficjenta projektów, celem ich kontynuacji? (nr 1822)
Z poważaniem do ministra środowiska
Poseł Krzysztof Sońta
w sprawie obniżenia opłat za usunięcie
Warszawa, dnia 5 marca 2008 r. drzew i krzewów oraz administracyjnych kar
pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów
bez wymaganego zezwolenia
Interpelacja
(nr 1821) Do mojego biura poselskiego wpływa wiele skarg
od podatników w sprawie nakładania zbyt wysokich
do prezesa Rady Ministrów kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez
wymaganego zezwolenia.
w sprawie możliwości nowelizacji ustawy Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) w za-
o przekazywaniu środków finansowych
kresie art. 83–90 określa m.in. zasady naliczana
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz wymierza-
nia administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie
Obecna sytuacja służby zdrowia w Polsce nie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.
jest w najlepszej kondycji, co spowodowane jest Zgodnie z art. 85 ust. 1 powyższej ustawy opłatę za
ograniczeniem środków finansowych kierowanych usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki za-
do Narodowego Funduszu Zdrowia. Przyczyną tego leżnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drze-
są również pewne uchybienia istniejące w polskim wa. Stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków
prawie. Przykładem jest tu ustawa z dnia 22 lipca drzew oraz współczynniki różnicujące stawki w za-
2006 r. o przekazywaniu środków finansowych leżności od obwodu pnia określa w drodze rozporzą-
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Usta- dzenia minister właściwy do spraw środowiska.
wa ta nie uwzględnia bowiem procesów konsolidacji W związku z tym zgłaszam się do Pana Ministra
zakładów opieki zdrowotnej, co utrudnia, a wręcz z następującymi pytaniami:
uniemożliwia zapewnienie dalszego nieprzerwane- I. Czy istnieje możliwość wprowadzenia zmian w
go udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowot- przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
nej i utrzymania ich jakości na względnie dobrym, ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn.
równym poziomie. Z tym wiąże się również mecha- zm.) w zakresie art. 83–90 w sposób umożliwiający
nizm odpowiedniego finansowania ze środków Na- obniżenie opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz
administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie
rodowego Funduszu Zdrowia.
drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia?
Dlatego też wnoszę o rozważenie możliwości
1. W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o
zmiany powyższej ustawy przez uwzględnienie w jej określenie terminu, w którym możliwe będzie wpro-
przepisach rozwiązań dotyczących przekazywania wadzenie powyższej zmiany.
środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników 2. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o
zakładów opieki zdrowotnej, które są przedmiotem wskazanie przyczyn uniemożliwiających dokonanie
przekształceń organizacyjnych. zmiany.
Panie Premierze, w związku z tym prosiłbym o II. Czy istnieje możliwość wprowadzenia zmian
odpowiedź na pytanie: Czy i kiedy rząd zamierza do- w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 13
konać zmian w ustawie o przekazywaniu środków października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla po-
finansowych na wzrost wynagrodzeń w zakresie szczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr
przeze mnie zaproponowanym? 228, poz. 2306) w sposób umożliwiający obniżenie
opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz admini-
Z wyrazami szacunku stracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub
krzewów bez wymaganego zezwolenia?
Poseł Piotr Cybulski 1. W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o
określenie terminu, w którym możliwe będzie wpro-
Warszawa, dnia 5 marca 2008 r. wadzenie powyższej zmiany.
2. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o
wskazanie przyczyn uniemożliwiających dokonanie
zmiany.
Z wyrazami szacunku
Poseł Piotr Cybulski

Warszawa, dnia 5 marca 2008 r.


59

Interpelacja Interpelacja
(nr 1823) (nr 1824)

do ministra spraw wewnętrznych i administracji do ministra pracy i polityki społecznej

w sprawie projektu ustawy metropolitalnej w sprawie rozpoczęcia prac w celu


ustanowienia aktu zadośćuczynienia
Szanowny Panie Ministrze! W ostatnim okresie dla osób deportowanych w głąb byłego ZSRR
media podały informację, że w Ministerstwie Spraw w latach 1940–1941, które wróciły do Polski
Wewnętrznych i Administracji trwają prace nad za- na mocy umowy z dnia 6 lipca 1945 r., oraz
łożeniami do ustawy metropolitalnej. Ustawa miała- wprowadzenia zmian w ustawie o uznaniu
by być uchwalona do końca bieżącego roku. za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
Istnieje potrzeba precyzyjnego uregulowania represjonowanych za działalność na rzecz
tego zagadnienia poprzez prawne zdefiniowanie ob- niepodległego bytu Państwa Polskiego
szarów metropolitalnych oraz wprowadzenie obliga-
toryjnych rozwiązań co do ich zakresu podmiotowe- Szanowna Pani Minister! W chwili obecnej do-
go i zadań oraz sposobu finansowania obszarów me- chodzą do mnie uzasadnione prośby o pomoc w spra-
tropolitalnych. wie ustanowienia przez Sejm Rzeczpospolitej Pol-
skiej ustawy, która stanowiłaby akt zadośćuczynie-
W chwili obecnej, zgodnie z art. 2 pkt 9 i art. 39
nia dla osób deportowanych w głąb b. ZSRR w la-
ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
tach 1940–1941. Jak słusznie zauważa Związek Sy-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
biraków w piśmie z dnia 5 lutego do pana prezydenta
Nr 80, poz. 717, ze zm.) obszar metropolitalny obej-
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (ZG/
muje obszar wielkiego miasta (oraz powiązane z nim 14/08) wspomniana przeze mnie powyżej umowa za-
funkcjonalnie bezpośrednie otoczenie) ustalony w warta została z dziewięciomiesięcznym opóźnieniem
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. w stosunku do tzw. umów republikańskich, na mocy
Sejmik województwa w planie zagospodarowania których ekspatriowano ludność polską Kresów
przestrzennego województwa określa między inny- Wschodnich. Skutkiem takiego opóźnienia było
mi obszary metropolitalne i uchwala plan zagospo- przedłużenie o 9 miesięcy pobytu deportowanych
darowania przestrzennego województwa. Z definicji osób na zesłaniu w śmiercionośnych warunkach.
obszaru metropolitalnego zawartego w ww. ustawie Opierając się na tych faktach, stwierdzić należy, że
wynika, że przez „bezpośrednie otoczenie” należy komunistyczna władza powojennej Polski złamała
rozumieć miasta, gminy lub sąsiadujące powiaty konstytucyjny obowiązek ochrony swoich obywateli
przylegające bezpośrednio do dużego miasta przebywających w warunkach całkowitej ekstermi-
(np. Warszawy, Krakowa). nacji, preferując wcześniejsze działanie na rzecz lud-
W tym ujęciu obszar metropolitalny jest jedynie ności, która nie znajdowała się w takim zagrożeniu
jednostką przestrzenną, planistyczną. jak deportowani. Jak słusznie stwierdza Związek
Aktualnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalne- Sybiraków we wspomnianym piśmie, zachowanie
go trwają prace nad „Koncepcją przestrzennego za- ówczesnej władzy było: „wręcz wrogim Polsce kola-
gospodarowania kraju”. Zgodnie z obowiązującą boracjonizmem z ZSRR dla ugruntowania w Polsce
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu prze- reżimu komunistycznego”. Na podstawie przedsta-
strzennym w koncepcji ustala się obszary metropoli- wionych faktów stwierdzić należy, że powojenne
talne. władze nie tylko dopuściły się pogwałcenia konsty-
Wobec tego faktu wskazane jest wcześniejsze tucji, ale również spowodowały odpowiedzialność
przyjęcie ustawy metropolitalnej, aby jej regulacje Skarbu Państwa za wyrządzoną szkodę. Jednak w
można było zapisać w projekcie koncepcji. obowiązującym stanie prawnym osoby poszkodowa-
W związku z powyższym kieruję do Pana Mini- ne, jak również ich rodziny nie są w stanie skutecz-
stra pytanie: Czy zamierza Pan, a jeśli tak, to kiedy, nie dochodzić swoich praw przed polskim wymiarem
przedłożyć rządowi wniosek o skierowanie na ścież- sprawiedliwości. Jako przykład chciałbym wskazać
kę legislacyjną projektu ustawy metropolitalnej? wyrok z dnia 22 maja 2006 r., jaki w imieniu Rzeczy-
pospolitej Polskiej wydał Sąd Okręgowy w Suwał-
Z poważaniem kach II Wydział Karny (sygn. akt II Ko 210/04). We
wspomnianej sprawie pani Zofia Wasilewska wnio-
Poseł Edward Wojtas sła o zasądzenie od Skarbu Państwa na jej rzecz od-
szkodowania tytułem zadośćuczynienia za doznaną
Lublin, dnia 5 marca 2008 r. krzywdę przez jej zmarłego ojca Jana Karpa w wy-
niku represjonowania przez radzieckie organy ści-
gania. W uzasadnieniu swego wniosku wnioskodaw-
cy podali, że Jan Karp przed wybuchem II wojny
światowej wraz z rodziną zamieszkiwał na terenie
60

ówczesnego Państwa Polskiego we wsi Jaziewo. Po wprowadzenia uzupełnień we wspomnianej ustawie


zajęciu tych terenów przez Związek Radziecki Jan z dnia 27 lutego 1991 r.?
Karp został aresztowany 21 czerwca 1941 r. i zesła- Na koniec chciałbym zwrócić się z apelem do
ny do Krasnojarska. Do domu powrócił dopiero wio- Pani Minister o rozważenie problemu, jakim jest
sną 1946 r. Sąd w uzasadnieniu wyroku słusznie za- brak odpowiednich regulacji w ustawie z dnia 27 lu-
uważył, że Jan Karp i jego rodzina, podobnie jak tego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wyda-
wielu obywateli polskich doznał represji ze strony nych wobec osób represjonowanych za działalność
obcego państwa w okresie II wojny światowej. Miej- na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Od
sce zamieszkania położone na wschodnich terenach prac ministerstwa w tym przedmiocie będzie zależa-
II RP zdecydowało, że to okupant radziecki stosował ło, czy i w jakim czasie osoby pokrzywdzone działa-
represje. Sąd, biorąc pod uwagę realia tamtych niami władz poprzedniej epoki otrzymają zadość-
okrutnych czasów, uważa, iż poczucie krzywdy zwią- uczynienie zgodnie z zasadami sprawiedliwości spo-
zane z cierpieniami Jana Karpa i jego rodziny są w łecznej.
pełni zrozumiałe. Jednak w kolejnym akapicie sąd
stwierdza, że wnioskodawcy wywodzą uprawnienia Z poważaniem
do zadośćuczynienia z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia
23 lutego 1991 r., będąc w przekonaniu, że noweliza- Poseł Robert Tyszkiewicz
cja tej ustawy objęła uprawnienia odszkodowawcze
wszystkim obywatelom polskim, którzy represjono- Białystok, dnia 21 lutego 2008 r.
wani byli w okresie II wojny światowej przez ra-
dzieckie organy ścigania. Sąd w oparciu o obowiązu-
jące w Polsce prawo stwierdził, że podstawę upraw- Interpelacja
nień odszkodowawczych osób represjonowanych (nr 1825)
tworzy spełnienie łącznie wszystkich przesłanek za-
wartych we wspomnianym artykule ustawy. Przepis do ministra spraw wewnętrznych i administracji
wyraźnie określa ramy czasowe uprawniające do od-
szkodowania z tytułu represji stosowanych wobec w sprawie umieszczenia przez operacyjnych
obywateli polskich przez radzieckie organy ścigania funkcjonariuszy Policji oraz CBA
i wymiar sprawiedliwości lub organy pozasądowe za w internetowym portalu Nasza klasa
działalność na rzecz bytu niepodległego państwa informacji dotyczących wykonywanych
polskiego lub z powodu takiej działalności. Są to przez nich zawodów
okresy od 1 lipca 1944 do 31 grudnia 1956 r. lub od
1 stycznia 1944 r. (tereny wschodnie) do 31 grudnia Szanowny Panie Ministrze! W internetowym
1956 r. Mając na uwadze przestrzeganie litery pra- portalu Nasza klasa swoje profile umieścili operacyj-
wa, sąd był zmuszony oddalić wniosek, z tego powo- ni funkcjonariusze Policji oraz Centralnego Biura
du, ze Jan Karp został aresztowany w dniu 21 Antykorupcyjnego. Możemy tam poznać nazwiska
czerwca 1941 r., a więc znacznie wcześniej niż przed policjantów, dowiedzieć się, jak wyglądają, ile mają
wymienionymi okresami. lat, gdzie się uczyli, poznać ich znajomych. Niektó-
W związku z powyższym zwracam się do Pani Mi- rzy policyjni antyterroryści umieścili swoje zdjęcia
nister z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: w pełnym rynsztunku. Możemy dowiedzieć się rów-
— Czy istnieje możliwość nowelizacji ustawy z
nież, którzy policjanci zaliczyli kursy operacyjne
dnia 27 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orze-
oraz techniki operacyjnej. Ci ostatni zajmują się
czeń wydanych wobec osób represjonowanych za
m.in. instalowaniem podsłuchów oraz filmowaniem
działalność na rzecz niepodległego bytu państwa
z ukrycia przestępców. Bez kłopotu dowiadujemy się
polskiego i rozszerzenie ram czasowych uprawniają-
cych do odszkodowania z tytułu represji stosowa- także, kto tworzy siatkę agentów Centralnego Biura
nych wobec obywateli polskich przez radzieckie or- Antykorupcyjnego.
gany ścigania i wymiar sprawiedliwości lub organy Policjanci niejednokrotnie przyznawali, że z por-
pozasądowe? talu Nasza klasa korzystają, aby znaleźć przestęp-
— Czy kierowane przez Panią ministerstwo roz- ców. Można zadać pytanie: Czy podobnie robią prze-
poczęło już prace związane z nowelizacją wspomnia- stępcy, czy nie tworzą „katalogów tajniaków”?
nej ustawy? Kolejnym problemem, jaki należy poruszyć, jest
— Czy w sytuacji rozpoczęcia prac związanych z czas, w którym informacje te są zamieszczane w In-
nowelizacją tej ustawy możliwe jest podanie cho- ternecie. Zdjęcia wstawiane są najczęściej w godzi-
ciażby w przybliżeniu czasu potrzebnego do skoń- nach pracy urzędów, co można odczytać z daty i go-
czenia projektu nowelizacji takiego aktu prawnego? dziny ich pojawienia się.
— Czy znane jest Pani Minister pismo Związku W związku z powyższym zwracam się do Pana
Sybiraków z dnia 5 lutego 2008 r. (ZG/14/08) do pre- Ministra z pytaniami:
zydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Lecha Ka- 1. Czy wymienione przeze mnie praktyki są na
czyńskiego i zawarte w nim interesujące propozycje pewno bezpieczne i zgodne z przepisami?
61

2. Czy resort planuje podjęcie działań, które za- Interpelacja


pobiegłyby ewentualnym negatywnym konsekwen- (nr 1827)
cjom, które może spowodować ujawnienie często taj-
nych informacji w Internecie? do ministra finansów

Poseł Piotr Krzywicki w sprawie podjęcia działań w celu zmiany


przepisów ustawy o podatkach i opłatach
Łódź, dnia 26 lutego 2008 r. lokalnych, polegających na wyłączeniu
z opodatkowania podatkiem
od nieruchomości gruntów zajętych pod pasy
drogowe, stanowiących własność gmin
Interpelacja
(nr 1826) Zgodnie z treścią art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
do ministra infrastruktury w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia
2006 r., opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo-
w sprawie zmian w ustawie ści podlegały pasy drogowe wraz z drogami oraz
Prawo o ruchu drogowym obiektami budowlanymi związanymi z prowadze-
niem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu. Z dniem 1
Szanowny Panie Ministrze! W chwili obecnej, stycznia 2007 r. dokonano nowelizacji tego przepisu
zgodnie z treścią art. 63 ust 3 ustawy Prawo o ruchu ograniczającej zakres wyłączenia tylko do gruntów
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.), zajętych pod pasy drogowe dróg publicznych w rozu-
w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy do- mieniu przepisów o drogach publicznych oraz zloka-
puszcza się wyłącznie dowożenie dzieci do szkół i lizowanych w nich budowli – z wyjątkiem związa-
przedszkoli lub konwojentów, drużyn roboczych i nych z prowadzeniem działalności gospodarczej in-
osób wykonujących czynności ładunkowe. Wyżej nej niż eksploatacja autostrad płatnych. Jak wynika
wymieniona ustawa, która powstała w 1997 r. nie z uzasadnienia projektu tej zmiany, miała ona na
precyzuje sprawy kolejek turystycznych, prawdopo- celu usunięcie istniejących wątpliwości interpreta-
dobnie dlatego że wtedy w Polsce ich nie było lub cyjnych. Nie kwestionując generalnej zasadności no-
było bardzo niewiele. Zapis tego artykułu po prostu welizacji, pragnę podnieść, że dokonane w ten spo-
nie przewidział, że w przyszłości ciągnik z przycze- sób objęcie opodatkowaniem m.in. ogólnodostępnych
pą może stać się kolejką turystyczną oraz sezono- dróg wewnętrznych stanowiących własność gmin, w
wym środkiem transportu zarówno dla dzieci, jak i tym dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych,
dorosłych. Wszystkie kolejki dopuszczone do ruchu ma zasadniczy wpływ na sytuację finansową gmin,
po drogach publicznych muszą posiadać aktualne i w szczególności wiejskich.
ważne badania diagnostyczne oraz opinie wydane W ocenie Związku Gmin Wiejskich Województwa
przez biegłych rzeczoznawców Instytutu Transpor- Podlaskiego zawartej w wystąpieniu do marszałka
tu Samochodowego, z kolei w dowodach rejestracyj- Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 stycznia
nych każdej z przyczep musi być wpisana odpowied- 2008 r. obecna regulacja skutkuje zwiększeniem sy-
nia dla danej wielkości przyczepy ilość miejsc sie- metrycznym dochodów i wydatków budżetu gminy.
dzących do przewozu osób. Jednak z drugiej strony, Jest to jednak wzrost jedynie w wymiarze księgo-
powołując się na ww. przepisy, działalność przedsię- wym, a nie rzeczywistym. Rezultatem takiego przy-
biorców oferujących usługi w zakresie przewozu jęcia jest zwiększenie średniego poziomu dochodu
osób jest blokowana przez policję i może w konse- na mieszkańca gminy, co ze względu na algorytm
kwencji prowadzić do zniknięcia jednej z atrakcji w naliczania subwencji wyrównawczej (kwota podsta-
wielu miejscowościach oraz bankructwa firm z tej wowa) powoduje obniżenie tej subwencji.
Autorzy wystąpienia przytaczają przykład gmi-
branży.
ny Wyszki, która posiada ponad 325 ha ogólnodo-
W związku z powyższym chciałbym się dowie-
stępnych dróg wewnętrznych i traci kwotę przekra-
dzieć, czy możliwe jest jak najszybsze wprowadzenie
czającą 1 mln zł rocznie (ponad 10% dochodów bu-
takich zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
dżetu), nierekompensowaną wpływem z podatku od
które ułatwiłyby prowadzenie działalności gospo-
własnych dróg.
darczej firmom oferującym przewozy osób kolejkami
Z uwagi na powyższe, działając w oparciu o art.
turystycznymi.
14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wyko-
Z poważaniem nywaniu mandatu posła i senatora, proszę Pana Mi-
nistra o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy podle-
Poseł Stanisław Lamczyk gły panu resort zamierza podjąć prace legislacyjne
w celu wyłączenia z opodatkowania podatkiem od
Kartuzy, dnia 25 lutego 2008 r. nieruchomości gruntów zajętych pod pasy drogowe
62

ogólnodostępnych dróg wewnętrznych stanowiących gminnych, które poprawią i uregulują statut straż-
własność gmin. ników miejskich i gminnych?
Z poważaniem
Poseł Jarosław Zieliński
Poseł Bronisław Dutka
Warszawa, dnia 3 marca 2008 r.
Limanowa, dnia 4 marca 2008 r.
Interpelacja
(nr 1828) Interpelacja
(nr 1829)
do ministra spraw wewnętrznych i administracji
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
w sprawie przyznania prawa
do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w sprawie szczegółowych warunków i trybu
strażnikom miejskim i gminnym przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania: Różnicowanie w kierunkach
Straże gminne i miejskie działają w oparciu o działalności nierolniczej objętego
ustawę o strażach gminnych z 29 sierpnia 1997 r. Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ustawa ta nie reguluje w sposób wystarczający za- na lata 2007–2013
sad działalności strażników, wymaga zmian i uzu-
pełnień. Sytuacja strażników gminnych i miejskich Agroturystyka staje się z roku na rok coraz bar-
jest skrajnie niekorzystna i niesprawiedliwa. Obec- dziej modna i dostępna. To szczególny rodzaj tury-
nie oprócz kilku istotnych uprawnień, takich jak styki wiejskiej, znanej w Polsce od lat jako wczasy
m.in. możliwość używania siły fizycznej w postaci pod gruszą. Mieszkanie na wsi to przestrzeń, swobo-
chwytów obezwładniających, używanie kajdanek, da, świeże powietrze, zieleń. Można czynnie spędzać
paralizatorów elektrycznych, a nawet broni palnej w wolny czas. Jest zapewniona domowa atmosfera i
trakcie konwojów, które niezbędne są do realizacji można liczyć na zdrową, świeżą żywność. Agrotury-
podstawowych zadań, brak jest uregulowań doty- styka jest antidotum na uciążliwości egzystencji
czących prawa przechodzenia na wcześniejszą eme- współczesnego mieszkańca miast. W Polsce jest to
ryturę na zasadach funkcjonariuszy publicznych, naprawdę zdrowy wypoczynek – niskie wykorzysty-
tak jak jest to w Policji czy Straży Ochrony Kolei. wanie przez lata nawozów sztucznych i środków
Strażnicy gminni wykonują swoje zadania głów- ochrony roślin gwarantuje wysoką ekologicznie ja-
nie w sferze patrolowej. Podstawowymi zadaniami kość spożywanych produktów rolnych we wszyst-
są m.in. ochrona spokoju i porządku w miejscach kich gospodarstwach agroturystycznych.
publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola Niestety, wiele osób, które mogłyby i chciałyby
ruchu drogowego, zabezpieczanie miejsc przestęp- założyć bądź zmodernizować własne gospodarstwo
stwa, katastrofy, a także ochrona zgromadzeń i im- agroturystyczne przy wsparciu programów pomoco-
prez publicznych. Są to czynności, które wymagają wych, nie może tego zrobić. Aby rozpocząć działal-
dużej sprawności fizycznej, jak również psychicznej. ność gospodarczą na wsi, należy być ubezpieczonym
Trudno wyobrazić sobie ponad 60-letniego strażni- w KRUS przez okres min. 3 lat. O środki na moder-
ka, który podczas wykonywania swoich ustawowych nizację domów wczasowych mogą starać się tylko
zadań będzie skuteczny. Ponadto taki strażnik osoby ubezpieczone w KRUS. Eliminuje to liczną
stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i innych grupę osób ubezpieczonych w ZUS, dla których go-
ludzi. spodarstwo rolne nie jest jedynym źródłem docho-
Zawód strażnika miejskiego i gminnego jest za- dów. Usunięcie tej bariery spowoduje, że wzrośnie
wodem odpowiedzialnym i niebezpiecznym. O odpo- liczba miejsc noclegowych w Polsce, spadnie bezro-
wiedzialności świadczy przede wszystkim ślubowa- bocie. Większa liczba noclegów to także sposób na
nie, jakie składa strażnik w dniu zatrudnienia, a lepszą organizację mistrzostw Europy w 2012 r.
także obowiązek podejmowania interwencji w sytu- W związku z powyższym zwracam się do Pana
acjach zagrożenia życia. Strażnicy miejscy i gminni Ministra z pytaniem: Jakie kroki zamierza Pan pod-
są dyspozycyjni i oddani pracy na rzecz lokalnych jąć, aby ludzie przedsiębiorczy nie byli ograniczani
społeczeństw. Jestem przekonany, iż strażnikom przez przepisy uniemożliwiające im otrzymanie po-
tym należy się prawo do wcześniejszej emerytury. mocy finansowej na założenie bądź zmodernizowa-
W związku z powyższym zwracam się do Pana nie gospodarstw agroturystycznych?
Ministra z pytaniem: Czy przewiduje Pan przyzna- Z poważaniem
nie prawa do wcześniejszych emerytur dla strażni-
Poseł Bronisław Dutka
ków miejskich i gminnych? Czy ministerstwo prze-
widuje wprowadzenie zmian w ustawie o strażach Limanowa, dnia 4 marca 2008 r.
63

Interpelacja klimatu ziemskiego poprzez pochłanianie przez nie


(nr 1830) dwutlenku węgla z atmosfery. Wykorzystanie tej
funkcji lasów przez Polskę wydaje się być jedynym
do prezesa Rady Ministrów sposobem łagodzenia skutków koniecznej redukcji
emisji CO2.
w sprawie podjęcia prac nad projektem Z drugiej strony projekt ustawy daje możliwość
ustawy o instrumentach wspomagających rozwoju i tworzenia miejsc pracy na terenach nie-
redukcję emisji do powietrza gazów zurbanizowanych, jak również uzyskania konkret-
cieplarnianych i innych substancji nych profitów finansowych nie tylko tym, którzy
prowadzą gospodarkę leśną w największym wymia-
Szanowny Panie Ministrze! W poprzedniej ka- rze, ale także tym, którzy prowadzą lub będą chcieli
dencji przygotowany został projekt ustawy o instru- ją prowadzić w ramach prywatnych gospodarstw.
mentach wspomagających redukcję emisji do powie- Reasumując, polski projekt ustawy może przy-
trza gazów cieplarnianych i innych substancji, który czynić się do lepszej ochrony środowiska, pomóc w
ze względu na samorozwiązanie Sejmu nie został walce ze zmianami klimatu i ułatwić działania go-
wprowadzony w życie. Podczas posiedzenia Komisji spodarcze.
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Le- W związku z powyższym, biorąc pod uwagę obec-
śnictwa w lipcu 2007 r. Minister Środowiska Jan ną sytuację Polski w związku z redukcją emisji CO2,
Szyszko, omawiając powyższy projekt, określił, iż chciałbym zapytać: Czy nie należy ponownie przy-
głównym powodem wprowadzenia nowej ustawy jest stąpić do prac nad projektem ustawy o instrumen-
fakt występowania mankamentów w obowiązującej tach wspomagających redukcję emisji do powietrza
ustawie o handlu uprawnieniami do emisji do powie- gazów cieplarnianych i innych substancji?
trza gazów cieplarnianych i innych substancji, a w Sprawa jest tym bardziej ważna, iż atmosfera
związku z tym zebranych zostało szereg uwag. społeczna wytworzona wobec tego problemu jest
Nowy projekt ustawy miał na celu: bardzo korzystna (Polska może liczyć na wsparcie w
 doprecyzowanie przepisów i wyjaśnienie pro- tym temacie Francji, która aktualnie przewodzi
blemów wynikających z różnej interpretacji przepi- Unii Europejskiej).
sów pojawiających się w trakcie funkcjonowania sys-
temu handlu emisjami; Z wyrazami szacunku
 porządkowanie przepisów dotyczących funk-
cjonowania wspólnotowego i krajowego systemu Poseł Włodzimierz Kula
handlu uprawnieniami do emisji;
 stworzenie możliwości prawnych zbywania Bełchatów, dnia 4 marca 2008 r.
uprawnień do emisji w drodze aukcji z wykorzysta-
niem środków z tego zbywania na osiąganie celów;
 ograniczenie emisji substancji wprowadza-
nych do powietrza, w tym w szczególności gazów cie- Interpelacja
plarnianych odpowiedzialnych za zmiany klimatu; (nr 1831)
 ustalenie poziomów emisji do powietrza ga-
zów cieplarnianych i innych substancji; do ministra obrony narodowej
 utworzenie Krajowego Systemu Inwentary-
zacji Emisji; w sprawie wyłączenia stosowania CFC-113
 opracowanie prognoz emisji do powietrza ga- do czyszczenia torped
zów cieplarnianych i innych substancji.
Ponadto nowym elementem, który pojawił się w Szanowny Panie Ministrze! Chciałabym zwrócić
projekcie w stosunku do obowiązującej ustawy, jest Pana uwagę na fakt, iż w dniu 31 grudnia 2008 r.
włączenie pochłaniania do systemu handlu emisjami. wygasa przyznane polskiej Marynarce Wojennej wy-
Pochłanianie jest sprawą niezwykle ważną, bio- łączenie na zastosowanie CFC-113 do czyszczenia
rąc pod uwagę, iż Komisja Europejska znacząco torped. Ponieważ jest to ostateczny termin, wynika-
ograniczyła możliwości emisji dwutlenku węgla jący z art. 4(1) rozporządzenia Komisji Europejskiej
przez polskie przedsiębiorstwa przemysłowe i wy- 2037/2000, do którego mogą być przyznane wyłącze-
twórców energii. W projekcie zaproponowane zosta- nia na stosowanie CFC-113 do celów wojskowych,
ły regulacje dotyczące uwzględnienia w krajowym przedłużenie naszego wyłączenia nie jest formalnie
systemie zarządzania jednostkami pochłaniania możliwe. Wysunięty przez Polskę postulat przedłu-
udziału gospodarki leśnej w łagodzeniu globalnego żenia terminu wyłączenia został przez Komisję Eu-
ocieplenia klimatu. Lasy to polski atut, mamy ich ropejską odrzucony.
stosunkowo dużo, a drzewa pochłaniają dwutlenek Niestety, Marynarka Wojenna RP nie dysponuje
węgla w procesie fotosyntezy, redukują więc emisję w chwili obecnej zamiennikiem CFC-113 i jest wyso-
niepożądanego związku chemicznego. Pojawia się ce prawdopodobne, że nie będzie nim dysponować do
zatem nowa funkcja lasów, jaką jest kształtowanie końca bieżącego roku. Próby z nowym potencjalnym
64

zamiennikiem CFC-113, przeprowadzone niedawno Interpelacja


przez Marynarkę Wojenną, zakończyły się niepowo- (nr 1833)
dzeniem. W takim przypadku torpedy będą musiały
zostać wycofane z użytku, a wraz z nimi okręty pod- do ministra finansów
wodne. W konsekwencji wpłynie to na obniżenie
zdolności obronnych naszych Sił Zbrojnych. w sprawie przekazywania 1% podatku
W związku z powyższym mam do Pana następu- dochodowego od osób fizycznych na rzecz
jące pytanie: Jakie działania podejmie Pan w związ- organizacji pożytku publicznego
ku z upływającym terminem omówionego powyżej
wyłączenia? Szanowny Panie Ministrze! W rozliczeniu PIT za
2007 r. – zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku
Z poważaniem dochodowym od osób fizycznych z dnia 16 listopada
2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) – 1% podatku do-
Poseł Joanna Fabisiak chodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji
pożytku publicznego przekazywać będzie naczelnik
Warszawa, dnia 29 lutego 2008 r. urzędu skarbowego właściwego miejscu zamieszka-
nia podatnika. Przed nowelizacją podatnik miał
możliwość przekazania 1% na konkretną osobę z
Interpelacja przeznaczeniem na leczenie, rehabilitację, w tym
(nr 1832) również w przypadku niepełnosprawności – zakup
sprzętu specjalistycznego itp.
do ministra finansów Proszę Pana Ministra o odpowiedź na następują-
ce pytania:
w sprawie zmian w ustawie o podatku 1. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami owe
dochodowym od osób fizycznych w zakresie 1% podatku dochodowego osoba fizyczna może prze-
dotyczącym ulgi prorodzinnej kazać na rzecz konkretnej osoby?
2. Jeżeli jest to możliwe, to proszę o informację,
Szanowny Panie Ministrze! Uchwalona przez jak praktycznie ma to zrobić podatnik, aby ta czyn-
Sejm we wrześniu 2007 r. nowelizacja ustawy o po- ność odbyła się zgodnie z prawem?
datku dochodowym od osób fizycznych przyznała
prawo do skorzystania z ulgi rodzinnej rodzicom Z poważaniem
dzieci pobierających naukę w szkołach, o których
mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepi- Poseł Krzysztof Putra
sach prawa o szkolnictwie wyższym.
Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finan- Warszawa, dnia 5 marca 2008 r.
sów regulacja ta odnosi się do szkół prowadzonych
na podstawie polskich przepisów o systemie oświaty
oraz Prawa o szkolnictwie wyższym. Rodzicom dzie- Interpelacja
ci studiujących poza granicami naszego kraju prawo (nr 1834)
skorzystania z ulgi nie przysługuje.
Pojawia się w tym miejscu uzasadnione pytanie: do prezesa Rady Ministrów
Czy taka regulacja nie narusza konstytucyjnej zasa-
dy równości i niedyskryminowania obywateli? Czy w sprawie ograniczonych kontaktów
Polska, wprowadzając niesprawiedliwy podział po- przygranicznych obywateli polskich
datników, nie naraża się na złamanie przepisów z obywatelami Republik: Białorusi, Ukrainy
wspólnotowych Unii Europejskiej, w tym naczelnej i Rosji od momentu wstąpienia Polski
zasady swobody przepływu osób, a więc i studentów? do strefy Schengen
Zwracam się w związku z tym do Pana Ministra
Szanowny Panie Premierze! Województwa sta-
z prośbą o ustosunkowanie się do powyższej sprawy
nowiące wschodnią granicę Unii Europejskiej od-
i udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy przewiduje
czuły skutki przystąpienia Polski do strefy Schen-
się wprowadzenie zmian w przepisach ustawy o PIT,
gen. Od stycznia 2008 r. kontakty przygraniczne
pozwalających na korzystanie z ulgi rodzicom dzieci
sąsiadujących regionów Polski, Białorusi, Ukrainy i
studiujących za granicą na takich samych zasadach
Rosji zostały bardzo ograniczone, bowiem obywateli
jak rodzicom dzieci pobierających nauki w Polsce?
Białorusi wiza schengenowska kosztuje 60 euro, a
Z wyrazami szacunku Rosjan i Ukraińców nieco taniej, bo 35 euro.
Najbardziej odczuli tę sytuację przedsiębiorcy z
Poseł Cezary Urban sektora małych i średnich przedsiębiorstw, których
działalność opierała się dotychczas na wymianie
Szczecin, dnia 6 marca 2008 r. handlowej ze wschodnimi partnerami. W nieodległej
65

perspektywie spowoduje to drastyczne ograniczenie Interpelacja


działalności, a nawet likwidację tych przedsię- (nr 1835)
biorstw, a w konsekwencji miejsc pracy. Zaistniała
sytuacja może stworzyć „zasadę domina”, czyli łań- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
cuch kolejno zamykających swoją działalność firm
produkcyjnych czy usługowych będących dostawca- w sprawie problemu startu życiowego
mi towarów i usług dla firm handlowych. Jeżeli do młodych rolników w świetle założeń
tej sytuacji dodamy zapowiedź likwidacji m.in. Cu- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
krowni w Łapach i 2100 gospodarstw produkujących na lata 2007–2013
buraka, Cukrowni w Lublinie – to taka sytuacja
przyczyni się do dalszego zubożenia województw Szanowny Panie Ministrze! W dniu 1 sierpnia
Polski wschodniej. Nie takie były deklaracje Pana 2006 r. ówczesna Rada Ministrów przyjęła projekt
Premiera w kampanii wyborczej, exposé czy w cza- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–
sie świętowania 100 dni funkcjonowania rządu. –2013, a następnie tenże dokument, co nastąpiło 24
Kolejną grupą osób są mieszkający na naszym lipca 2007 r., został zatwierdzony na posiedzeniu Ko-
terenie ludzie zaliczający się do mniejszości narodo- mitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europej-
skiej. Przyjęty program przewiduje, że na realizację
wych. Mają oni rodziny po drugiej stronie granicy.
zadań PROW zostanie przeznaczone około 17,2 mld
Przystąpienie Polski do strefy Schengen spowodo-
euro, w tym 13,2 mld euro będzie pochodzić z budżetu
wało, że kontakty rodzinne zostały ograniczone.
UE, zaś pozostałe środki przekaże budżet krajowy.
Również ograniczona została wymiana kulturalna i
Przywołany wyżej program stanowi realną szan-
turystyczna organizacji i stowarzyszeń białoru-
sę na dokonanie pożądanych społecznie i opłacal-
skich, ukraińskich i rosyjskich działających w Pol- nych ekonomicznie zmian w polskim rolnictwie, w
sce i w tych krajach. tym również w płaszczyźnie wymiany pokoleń, po-
Dysponuję danymi Podlaskiego Oddziału Straży nieważ do grona beneficjentów PROW należą także
Granicznej w Białymstoku (załącznik nr 1)*). Z nich młodzi rolnicy. Przyjęte w tym programie kryteria
wynika, iż ruch graniczny ludzi na przejściach w dostępu młodych rolników nie uwzględniają jednak
woj. podlaskim w styczniu 2008 r. zmalał o 53% w zróżnicowanych regionalnie warunków pracy na-
porównaniu ze styczniem 2007 r. W analogicznym szego rolnictwa. Program stanowi bowiem, że jego
okresie zmalała też liczba samochodów osobowych beneficjentem może być młody rolnik do 40 roku ży-
przekraczających granicę o 57% i autokarów o 56%, cia, który gospodaruje na powierzchni użytków rol-
natomiast wzrosła o 18% liczba samochodów cięża- nych nie mniejszej niż średnia powierzchnia gospo-
rowych. darstwa w jego macierzystym województwie i zara-
Potwierdzeniem powyższego może być np. stano- zem nie większej niż 300 ha. Gdy jednak średnia
wisko Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu wojewódzka jest mniejsza od średniej krajowej, to
Puszcza Białowieska (załącznik nr 2).*) wówczas obowiązuje ta ostatnia.
Mając powyższe na uwadze, proszę o odpowiedź Przywołany wyżej zapis w PROW jest bardzo nie-
na następujące pytania: korzystny dla województw południowych (małopol-
1. Czy zamierza Pan podjąć działania w celu skie, podkarpackie i świętokrzyskie), gdzie ze wzglę-
zmiany zaistniałej sytuacji, a jeżeli tak, to jakie? dów historycznych średnia powierzchnia gospodar-
2. Czy rząd RP podpisze umowy o małym ruchu stwa znacząco odbiega od średniej krajowej. Sztywne
granicznym z Republikami: Białorusi, Ukrainy i przestrzeganie zapisu w sprawie powierzchni spowo-
Rosji, a jeżeli tak, to w jakich terminach? duje, że w sposób automatyczny poza PROW znajdzie
się duża grupa potencjalnych beneficjentów. Ten fakt
Z poważaniem powoduje zatem duże niezadowolenie i stanowi obiekt
ostrej krytyki ze strony zainteresowanych sprawą
Poseł Krzysztof Putra środowisk. W związku z powyższym pytam:
1. Dlaczego przy określaniu kryteriów korzysta-
Warszawa, dnia 5 marca 2008 r. nia z PROW nie uwzględniono regionalnej specyfiki
polskiego rolnictwa?
2. Co zamierza zrobić Pan Minister, aby zainte-
resowane sprawą realizacji zadań PROW wojewódz-
twa nie zostały z niego wyeliminowane w drodze
swego rodzaju decyzji administracyjnej?
Z poważaniem

Poseł Wiesław Woda


* Załączniki – w aktach Sekretariatu Posiedzeń Sejmu.
)
Tarnów, dnia 3 marca 2008 r.
66

Interpelacja Interpelacja
(nr 1836) (nr 1837)

do ministra sportu i turystyki do ministra sprawiedliwości

w sprawie przyznania Łodzi statusu centrum w sprawie niemieckich roszczeń


pobytowo-treningowego w związku rewindykacyjnych
z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej
Euro 2012
Szanowny Panie Ministrze! W latach 1950–1982
Szanowny Panie Ministrze! Łódź to miasto o dobrowolnie wyjechały z Polski do państw niemiec-
znamienitych tradycjach piłkarskich. To właśnie tu- kich setki tysięcy osób. Na mocy porozumień Polski
taj swoje mecze rozgrywają dwie ikony polskiej piłki z NRD i RFN emigranci zrzekali się polskiego oby-
nożnej: Łódzki Klub Sportowy i Widzew Łódź. Łódź watelstwa, a strona niemiecka przyznawała im sto-
może również pochwalić się jedną z najwspanial- sowne odszkodowania za pozostawione majątki.
szych i najliczniejszych społeczności kibicowskich w
Orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 17 września
naszym kraju.
2001 i 13 grudnia 2005 r. wskazują jednak, że osoby
Łódź to także trzecie co do wielkości (biorąc pod
wyjeżdżające, a także ich prawni następcy nie utra-
uwagę liczbę mieszkańców) miasto w Polsce, z dyna-
cili polskiego obywatelstwa. Podważyło to podstawę
micznie rozwijającą się bazą hotelową, wypoczynko-
wą i rekreacyjno-treningową. To również najwięk- prawną przejęcia nieruchomości, co powoduje, że
sze miasto w kraju spośród niebędących w gronie ówcześni dobrowolni przesiedleńcy mogą dziś żądać
metropolii bezpośrednio organizujących Mistrzo- rewindykacji mienia lub odszkodowań.
stwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. Polskie sądy są niezawisłe i niemądre byłoby
Łódź, ze względu na położenie w centralnej czę- oczekiwanie od nich, by przy wydawaniu wyroków
ści kraju, a także na istniejące i planowane połącze- kierowały się interesem kraju lub tłem historycz-
nia komunikacyjne (przede wszystkim z Warszawą, nym czy innymi tego typu czynnikami, jeśli byłoby
Wrocławiem i Poznaniem) odznacza się dogodną lo- to sprzeczne z prawem lub jego najbardziej logiczną
kalizacją, zważywszy na miejsce rozgrywania spo- interpretacją. Jednakże sądy nie są nieomylne, dla-
tkań w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej tego istnieje nadzieja, by uważać, że wyrok Sądu
w 2012 r. Najwyższego jest błędną interpretacją uchwały
W związku z powyższymi faktami zwracam się Rady Państwa nr 37/56. Według SN była ona nie-
do Pana Ministra z serdeczną prośbą o odpowiedź zgodna z konstytucją i naruszała ustawę o obywa-
na następujące pytania: telstwie polskim z 15 lutego 1962 r. Jednak uchwały
1. Czy Ministerstwo Sportu i Turystyki zamierza Rady Państwa działały z mocą ustawy, a uchwałę
zaliczyć Łódź do wąskiego grona miejsc, z których nr 37/56 można potraktować jako realizację umowy
reprezentacje krajów biorących udział w Mistrzo- międzynarodowej, czyli odczytywać jako prawo mię-
stwach Europy w Piłce Nożnej w roku 2012 będą dzynarodowe.
wybierać swoje centra pobytowo-treningowe? Polskie sądy już zaczęły stosować niekorzystną
2. Czy Ministerstwo Sportu i Turystyki uwzględ- dla państwa polskiego i jego obywateli wykładnię
niając bezsprzeczne ww. atuty Łodzi jako ewentual- prawa. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrobił w
nej bazy pobytowo-treningowej zaliczy owo miasto tej sprawie nic, dlatego bardzo ważne staje się pyta-
do grupy miejsc, które w swoich dążeniach do uzy-
nie:
skania statusu centrum pobytowo-treningowego zo-
Jakie kroki podejmuje lub zamierza przedsię-
staną wsparte inwestycjami z budżetu Ministerstwa
wziąć obecny rząd RP, by nie dopuścić do utraty
Sportu i Turystyki?
przez wielu Polaków dorobku życia i nie narazić
Z wyrazami szacunku Skarbu Państwa na wypłatę gigantycznych odszko-
dowań w obliczu coraz liczniej napływających do
Poseł Hanna Zdanowska polskich sądów pozwów Niemców domagających się
rewindykacji mienia dobrowolnie pozostawionego w
Łódź, dnia 3 marca 2008 r. Polsce?
Z poważaniem

Poseł Andrzej Orzechowski

Ełk, dnia 27 lutego 2008 r.


67

Interpelacja sprawie działań podejmowanych przez MEN na rzecz


(nr 1838) wspierania i promocji języka polskiego na Litwie.
Czynię to jako członek Zgromadzenia Poselskiego
do ministra rozwoju regionalnego Sejmu RP i Sejmu Republiki Litewskiej, któremu na
sercu leży wspieranie języka polskiego na Litwie.
w sprawie sposobu informowania o wsparciu Uważam, że dobra znajomość języka ojczystego jest
z funduszy unijnych na lata 2007–2013 ważnym elementem pielęgnowania tożsamości naro-
dowej wśród mieszkających tam Polaków.
Szanowna Pani Minister! Ogromnym problemem Polacy mieszkający w Republice Litewskiej, sta-
dla wnioskodawców i beneficjentów funduszy unij- nowiący dość ważną mniejszość narodową, dyspo-
nych w Polsce są różnego rodzaju bariery, w tym o nują stosunkowo dużą liczbą przedszkoli i szkół z
charakterze informacyjnym. Bardzo często z takimi polskim językiem nauczania. Obecnie na Litwie
problemami zgłaszają się do mnie lokalni przedsię- działają 123 szkoły, w których są klasy z polskim
biorcy i działacze. Przykładowo:
językiem nauczania. W klasach tych uczy się ok. 19
— te same pojęcia w ramach jednego programu
400 dzieci. Natomiast w 59 przedszkolach do grup
są różnie definiowane,
— następuje zbyt późne ogłoszenie harmonogramu polskich uczęszcza ponad 3 tys. dzieci. W szkołach i
konkursów zwłaszcza w PO „Innowacyjna Gospodar- przedszkolach pracuje ok. 2500 nauczycieli i wycho-
ka” oraz regionalnych programach operacyjnych, wawców, uczących w grupach i klasach polskich.
— funkcjonuje rozproszona informacja dotycząca Rocznie do matury w szkołach polskich przystępuje
zasad wsparcia. ok. 1500 osób. Warto podkreślić, że procent absol-
Są to zasadnicze bariery ograniczające długofalo- wentów szkół polskojęzycznych, którzy dostają się
we planowanie inwestycji polskich przedsiębiorców. na studia, był w ostatnich latach wyższy niż w przy-
Brak spójnej strategii informacyjnej powoduje padku absolwentów szkół litewskich. Świadczy to o
chaos, który niestety negatywnie oddziałuje na po- poważnym zaangażowaniu w naukę zarówno pol-
zyskiwanie środków przez podmioty gospodarcze. skich uczniów, jak i nauczycieli uczących dzieci pol-
Bardzo często pojawia się sytuacja, w której treść skie na Litwie.
reklam czy też komunikatów jest nieadekwatna do Polskie środowisko oświatowe w Republice Litew-
faktycznego stanu przygotowań instytucji zarządza- skiej narzeka na zbyt małe nakłady na polską oświa-
jących i pośredniczących. tę i niedostatek podręczników w języku polskim, a
Wydaje się zatem niezbędne udostępnienie jasnej także krytykuje brak obowiązkowego egzaminu ma-
i przejrzystej informacji oraz uproszczenie całej ter- turalnego z języka polskiego. Niekorzystnym zjawi-
minologii związanej z programami unijnymi.
skiem jest fakt, że niedawne zmiany w prawie oświa-
W związku z powyższym mam pytania do Pani
towym, dotyczące także Polaków, nie były ze stroną
Minister:
1. Czy planowane jest przygotowanie i urucho- polską konsultowane, a są jawnie niekorzystne. Mia-
mienie strategii informowania o funduszach unij- nowicie litewskie ministerstwo oświaty zaplanowało
nych na lata 2007–2013? od 2012 r. ujednolicenie egzaminów maturalnych dla
2. Czy zasadne jest stworzenie jednego komplek- szkół z polskim i litewskim językiem nauczania. W
sowego portalu informacyjnego dla wnioskodawców? związku z tym strona litewska dąży do zwiększenia
3. Czy możliwe jest umieszczenie na stronach Mini- w szkołach polskich liczby godzin lekcji języka litew-
sterstwa Rozwoju Regionalnego czytelnego harmonogra- skiego kosztem lekcji języka polskiego, na co tamtejsi
mu wszystkich konkursów krajowych i regionalnych? Polacy nie chcą się zgodzić.
Obecnie w szkołach polskich na Litwie naucza-
Z wyrazami szacunku
nie wszystkich przedmiotów może odbywać się w ję-
Poseł Marek Krząkała zyku polskim. Tymczasem ostatnio w sejmie RL zo-
Rybnik, dnia 7 marca 2008 r. stały złożone poprawki do ustawy o oświacie, które
przewidują ograniczenie możliwości nauczania w ję-
zyku polskim w szkole podstawowej – do 60% przed-
Interpelacja miotów, a w szkole średniej – do 30% przedmiotów,
(nr 1839) co jeszcze bardziej przyczyni się do degradacji języ-
ka polskiego na Litwie.
do ministra edukacji narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współ-
pracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych po-
w sprawie działań podejmowanych winno stale monitorować sytuację nauczania języka
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej polskiego na Litwie i reagować w przypadkach, gdy
na rzecz wspierania i promocji jest ono ograniczane, a rola języka polskiego sprowa-
języka polskiego na Litwie dzana do roli drugorzędnej. Powinno też podejmo-
wać wysiłki na rzecz wzmacniania regularnego na-
Działając na podstawie art. 192 Regulaminu Sej- uczania języka polskiego w litewskim systemie
mu RP składam na ręce Pani Minister interpelację w szkolnym, a także jego upowszechniania.
68

Niestety, obecnie w Polsce brak jest spójnej jed- uczycieli i czy planuje się zwiększenie tych środków
nolitej polityki państwa w zakresie promocji naucza- w kolejnych latach?
nia języka polskiego za granicą. Brak jest również
Poseł Artur Górski
instytucji koordynującej działania na rzecz wspiera-
nia realizacji polityki nauczania języka polskiego za Warszawa, dnia 7 marca 2008 r.
granicą. Co warto podkreślić, również w obecnie
obowiązującym polskim prawie oświatowym brak
jest przepisów prawnych regulujących sprawy zwią- Interpelacja
zane z nauczaniem języka polskiego w zagranicz- (nr 1840)
nych systemach edukacji. Zatem praktycznie nie ma
możliwości finansowania lub dofinansowania za- do ministra rozwoju regionalnego
trudnienia nauczycieli z Polski lub nauczycieli pol-
skich rekrutowanych na Litwie, sprawowania nad- w sprawie lokalizacji regionalnych ośrodków
zoru pedagogicznego wspólnie z litewskim partne- Europejskiego Funduszu Społecznego
rem, wspomagania nauczania języka polskiego jako w woj. śląskim w ramach IV edycji
drugiego języka nauczania obok litewskiego, wspo-
magania nauczania historii i geografii Polski, a tak- Szanowna Pani Minister! W czerwcu 2008 r. za-
że innych przedmiotów nauczanych w języku pol- kończy się okres funkcjonowania sieci regionalnych
skim. Także utrudnione jest wspomaganie w pod- ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego
ręczniki i inne środki dydaktyczne, a także dosko- (ROEFS) w ramach III edycji. Obowiązująca obec-
nalenie nauczycieli – Polaków zatrudnionych w li- nie lokalizacja ROEFS na terenie kraju wzbudza
tewskim systemie edukacji, choć dobra współpraca liczne kontrowersje. Nie skorzystano do tej pory z
MEN ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Pol- podziału zgodnego z NUTS III (poziom regionalny
skich na Litwie „Macierz Szkolna” daje w tej kwestii obejmujący swoim zasięgiem podregiony – grupy po-
dość pozytywne efekty. wiatów) związanego z europejską statystyką. Odwo-
W związku z powyższym mam następujące pyta- ływano się natomiast do systemu opartego o lokali-
nia: zacje w siedzibach byłych czterdziestu dziewięciu
1. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej podej- województw. W efekcie w województwie śląskim licz-
mowało – poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicz- ba ośrodków zmalała z czterech do trzech (w Kato-
nych – interwencję do rządu litewskiego w sprawie wicach, Bielsku-Białej i Częstochowie).
braku obowiązkowego egzaminu maturalnego z ję- Ośrodek katowicki obsługuje obszar zamieszki-
zyka polskiego, a także w sprawie zapowiedzi zmniej- wany przez niemal trzy miliony osób z proporcjonal-
szenia liczby godzin języka polskiego w systemie li- ną liczbą potencjalnych wnioskodawców. Są w kraju
tewskiej edukacji? takie ośrodki, które obsługują obszar mniejszy niż
2. Czy MEN podejmie – poprzez Ministerstwo trzysta tysięcy mieszkańców.
Spraw Zagranicznych – interwencję do rządu litew- Ta dziesięciokrotna dysproporcja nie ma żadnego
skiego w sprawie planów ograniczenia nauczania przełożenia jednak na budżety – są one niemal takie
przedmiotów w języku polskim w szkole podstawo- same. Można już teraz stwierdzić, że ROEFS w Ka-
wej do 60%, a w szkole średniej do 30%padek? towicach nie będzie w stanie obsłużyć ogromnej licz-
3. Jakie MEN podejmowało działania na rzecz by potencjalnych beneficjentów i trudno będzie
wspierania polskiego środowiska oświatowego na zmienić niekorzystne wskaźniki pozyskiwania środ-
Litwie, czy dostarczano podręczniki oraz inne środ- ków unijnych na terenie województwa śląskiego.
ki dydaktyczne niezbędne do nauczania języka pol- Od samego początku ogłoszenia konkursu środo-
skiego, historii Polski i geografii naszego kraju, a wisko związane ze Śląskiem protestowało przeciwko
także czy i w jakich formach zajmowało się promocją dyskryminacji i administracyjnej likwidacji ośrodka
naszego języka w Republice Litewskiej? w Rybniku. Protest ten poparli wszyscy politycy bez
4. Czy MEN planuje wyjść z inicjatywą legisla- względu na opcję polityczną, samorządowcy, mar-
cyjną, która ureguluje sprawy związane z naucza- szałek i wojewoda śląski, regionalne media oraz śro-
niem języka polskiego w zagranicznych systemach dowisko organizacji pozarządowych.
edukacji, co umożliwi stronie polskiej, zgodnie z za- W związku z powyższym mam pytania do Pani
leceniami Unii Europejskiej, większe zaangażowa- Minister:
nie w tę problematykę i bardziej skuteczne wsparcie 1. Czy uważa Pani za zasadne stworzenie dodat-
nauczania języka polskiego na Litwie? kowego ośrodka ROEFS na terenie województwa
5. Czy przewiduje się utworzenie instytucji koor- śląskiego?
dynującej działania na rzecz wspierania realizacji 2. Jak utrzymywanie dysproporcji pomiędzy ob-
polityki nauczania języka polskiego za granicą? szarami obsługiwanymi przez konkretne ośrodki
6. Jakimi obecnie środkami dysponuje MEN na wpływa na wykorzystywanie środków unijnych?
rzecz wspierania nauczania języka polskiego w ob- 3. Czy nie należy zmienić kryteriów lokalizacji
cych systemach szkolnych oraz na doskonalenie na- ośrodków ROEFS na terenie całego kraju?
69

4. Jakie skutki może rodzić ewentualne pominię- Interpelacja


cie lokalizacji w Rybniku w kontekście przedstawio- (nr 1842)
nych powyżej argumentów?
do ministra spraw wewnętrznych i administracji
Z wyrazami szacunku
w sprawie rozporządzenia ministra
Poseł Marek Krząkała
spraw wewnętrznych i administracji
z dnia 26 sierpnia 1998 r. dotyczącego zasad
Rybnik, dnia 7 marca 2008 r.
i warunków wyłapywania bezdomnych
zwierząt
Interpelacja
(nr 1841) Szanowny Panie Premierze! Rozporządzenie z
dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warun-
do ministra zdrowia ków wyłapywania bezdomnych zwierząt reguluje
zasady i warunki wyłapywania zwierząt domowych
w sprawie refundacji leku elaprase lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub
na chorobę genetyczną mukopolisacharydozę zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje
typu Hunter możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby,
pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. Pod-
Szanowna Pani Minister! Od dłuższego czasu kreślona została w nim zasada, że żadne działanie
spotykam się z dramatycznymi apelami ze strony człowieka nie może stwarzać zagrożenia dla życia
rodziców dzieci cierpiących na rzadkie, ale niezwy- lub zdrowia zwierząt ani zadawać im cierpienia.
kle groźne i trudne w leczeniu tego typu schorzenia. Praktyka pokazuje jednak, że dzieje się inaczej.
Adaś Grulich cierpi na MPS typu II zwaną chorobą Każdy odłowiony pies to dla schroniska określo-
Huntera. To bardzo rzadka, dziedziczna choroba. W ne jednorazowe pieniądze. Dla przykładu na Mazow-
całej Polsce stwierdzono ją u 40 dzieci. Nieuchronnie szu jest to kwota ponad 1000zł. Co za tym idzie,
prowadzi do śmierci. Ratunkiem jest jak najszybsze opłacalne jest szybkie odłowienie jak największej
wprowadzenie leczenia lekiem o nazwie elaprase, ilości zwierząt i w miarę szybkie pozbycie się ich.
został on dopuszczony do obrotu na terenie Unii Eu- Szczególnie dramatyczna sytuacja jest tam, gdzie
ropejskiej. Pozwala na łagodzenie ogromnego cier- wiele gmin ma podpisaną umowę z jednym schroni-
pienia oraz przebiegu choroby. Tymczasem to koszt skiem. Schroniska takie przyjmują duże ilości zwie-
nawet 1,5 mln złotych rocznie dla jednego dziecka. rząt rocznie, które w różny sposób znikają.
Chcielibyśmy przypomnieć, że w preambule roz- Rozporządzenie, jeszcze jako projekt, było opro-
porządzenia Unii Europejskiej z 2000 r. jest mowa, testowane przez organizacje społeczne. Wydaje się
iż wszystkie państwa członkowskie mają dążyć do zasadne wprowadzenie pewnych zmian. Do odła-
sytuacji, gdzie chorzy na rzadkie choroby bez wzglę- wiania zwierząt można zobligować schronisko bez
du na sytuację ekonomiczną kraju mają zapewniony możliwości płacenia za każdego odłowionego psa lub
dostęp do terapii. zobowiązać gminę do zatrudnienia przeszkolonej w
Dlatego zwracam się do Pani Minister z następu- tym celu osoby. Umowa z określonym schroniskiem
jącymi pytaniami: na przeprowadzanie wyłapywania zwierząt bezdom-
1. Kiedy lek o nazwie elaprase, spełniający wspól- nych powinna być podpisywana za zgodą powiato-
notowe wymogi, zostanie wciągnięty na listę leków wego lekarza weterynarii, z terenu umiejscowienia
refundowanych i leczenie nim zostanie w całości sfi- schroniska, który podejmie decyzję po wcześniejszej
nansowane przez budżet państwa? kontroli. Umowa powinna również zawierać przewi-
2. Jakie inne działania zamierza podjąć resort dywaną roczną ilość zwierząt dostarczonych do
zdrowia w walce z tak groźną chorobą? schroniska, która to nie mogłaby być większa od
określonych limitów. Schronisko nie powinno być
Z wyrazami szacunku większe niż na około 200 zwierząt, a rocznie prze-
chodzących przez schronisko nie powinno być więcej
Poseł Bożena Kotkowska niż około 400 zwierząt.
W związku z powyższym zwracam się z uprzej-
Bielsko-Biała, dnia 6 marca 2008 r.
mą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy
ministerstwo przychyla się do proponowanych zmian
i jakie planuje podjąć w tym celu działania?
Z wyrazami szacunku

Poseł Joanna Mucha

Lublin, dnia 5 marca 2008 r.


70

Interpelacja działania podejmie ministerstwo, aby uniemożliwić


(nr 1843) wyłudzanie dopłat bezpośrednich z Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
do ministra zdrowia
Z wyrazami szacunku
w sprawie obsługi zadłużenia szpitali
Poseł Joanna Mucha
Szanowna Pani Minister! Około 40% szpitali w
Lublin, dnia 5 marca 2008 r.
kraju wciąż jest zadłużonych. Zmniejszanie i likwi-
dacja zadłużenia to jedno z najważniejszych i naj-
trudniejszych zadań, przed jakimi stoimy. Dużym
Interpelacja
sukcesem jest to, że niektóre jednostki przestały się
(nr 1845)
zadłużać i wypracowują dochody z bieżącej działal-
ności. Pogrąża je jednak dług powstały wcześniej.
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Obsługa takiego zadłużenia to dla szpitala duże
koszty. Na przykład szpital powiatowy posiadający w sprawie rozporządzenia ministra rolnictwa
dług na poziomie 50 mln zł miesięcznie ponosi koszt i rozwoju wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.
ponad 600 tys. zł odsetek. W bardzo złej sytuacji fi- dotyczącego szczegółowych wymagań
nansowej pozostają również szpitale kliniczne. Ich weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk
zadłużenie wymagalne wynosi ponad 1,4 mld zł. W dla zwierząt
przypadku kilku z nich wartość długu przekracza
ich półroczne przychody. Szanowny Panie Ministrze! Artykuł 1 ustawy z
W związku z powyższym zwracam się z uprzej- dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt głosi:
mą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania: zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania
1. Czy ministerstwo posiada dokładne dane na cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
temat kosztu obsługi zadłużenia szpitali w ostat- poszanowanie, ochronę i opiekę. Praktyka pokazuje
nich latach? jednak, że wymagania weterynaryjne dla prowadze-
2. Czy ministerstwo monitoruje proces prze- nia schronisk dla zwierząt są niewystarczające. Dra-
kształcania zadłużenia krótkoterminowego wyma- stycznym tego przykładem jest sprawa prowadzone-
galnego w długoterminowe kredyty i posiada do- go przez fundację „Eko-Fauna” schroniska dla bez-
kładne dane na temat kosztów zadłużenia długoter- domnych zwierząt, znajdującego się w miejscowości
minowego? Krzyczki, na terenie gminy Nasielsk. Zostaliśmy po-
Z wyrazami szacunku informowani o znajdujących się na skraju wynisz-
czenia fizycznego i psychicznego zwierzętach zabra-
Poseł Joanna Mucha nych z wspomnianego schroniska. Ich stan wskazy-
wał na wielotygodniowe, a nawet wielomiesięczne
Lublin, dnia 5 marca 2008 r. głodzenie. Zwierzęta były również skrajnie odwod-
nione, co świadczy o tym, że nie otrzymywały wody
do picia. Niejednokrotnie stan psychiczny zwierząt
Interpelacja oraz ślady na ciele wskazywały jednoznacznie na bi-
(nr 1844) cie i fizyczną przemoc. Szczególnie dramatyczna sy-
tuacja jest tam, gdzie wiele gmin ma podpisaną
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi umowę z jednym schroniskiem. Schroniska takie
przyjmują duże ilości zwierząt rocznie, które w róż-
w sprawie dopłat bezpośrednich z Agencji ny sposób znikają. Wydaje się więc zasadne wprowa-
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dzenie pewnych zmian.
Trwałe znakowanie zwierząt, najlepiej chipem, w
Szanowny Panie Ministrze! Jak donosi prasa, dużym stopniu ułatwiłoby śledzenie ich losu. Schro-
aby dotrzymać dopłaty bezpośrednie z Agencji Re- niska należałoby również zobowiązać do kastracji,
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wystarczy usypiania tzw. ślepych miotów oraz szczepień prze-
być osobą zarejestrowaną w agencji jako rolnik oraz ciwko chorobom wirusowym wszystkich zwierząt.
wypełnić odpowiedni wniosek, wpisując w nim nu- Schroniska powinny posiadać tzw. karty adopcyjne
mery działek. Agencja natomiast w żaden sposób nie przy adopcji zwierzęcia, karty zatwierdzone przez
weryfikuje, czy wnioskodawca ma prawo do ziemi powiatowego lekarza weterynarii. Podmiot i perso-
wskazanej we wniosku. Wadliwie skonstruowane nel schroniska powinien być zobowiązany do posia-
przepisy mogą zachęcać do łamania prawa, czyli wy- dania odpowiednich kwalifikacji w dziedzinie zacho-
łudzania pieniędzy z agencji. wania zwierząt oraz ich dobrostanu. Rozporządze-
W związku z powyższym zwracam się z uprzej- nie powinno tez określać minimalną ilość metrów
mą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jakie kwadratowych przeznaczonych na jednego psa w
71

schronisku oraz dopuszczone materiały, z jakich W związku z powyższym zwracam się o odpo-
mogą być budy dla psów. Rozporządzenie powinno wiedź na następujące pytania:
również zakazywać trzymania psów na uwięzi w 1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Gospodar-
schroniskach. ki w sprawie uwolnienia cen energii?
Schroniska powinny przesyłać powiatowej i wo- 2. Jakie skutki według prognoz Ministerstwa
jewódzkiej inspekcji weterynaryjnej oraz urzędom Gospodarki przyniesie uwolnienie cen energii?
miast czy gmin, z których psy pochodzą, sprawozda- 3. Czy Ministerstwo Gospodarki podjęło odpo-
nia ze stanu zwierząt raz w miesiącu, w tym szcze- wiednie działania w celu ochrony najbiedniejszych
gółowo wykazywać numery chipów i kopię kart ad- odbiorców energii przed niewątpliwą podwyższą cen,
opcyjnych dla zwierząt adoptowanych oraz numery jaką niesie ze sobą uwolnienie cen energii?
chipów zwierząt utraconych, zbiegłych. Inspekcja
Z poważaniem
Weterynaryjna powinna mieć pełną świadomość
tego, ile schronisko posiada miejsc dla zwierząt i ile
Poseł Damian Raczkowski
realnie może wykonać adopcji rocznie. Schronisko
nie powinno być większe niż na około 200 zwierząt,
Białystok, dnia 3 marca 2008 r.
a rocznie przechodzących przez schronisko nie po-
winno być więcej niż około 400 zwierząt. Zwierzęta
powinny być przyjmowane do schroniska tylko z Interpelacja
gmin położonych w jego bliskiej lokalizacji. (nr 1847)
W związku z powyższym zwracam się z uprzej-
mą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy do ministra infrastruktury
ministerstwo przychyla się do proponowanych zmian
i jakie planuje podjąć w tym celu działania? w sprawie stosowania
Z poważaniem otwartych standardów informatycznych
w Ministerstwie Infrastruktury
Poseł Joanna Mucha
W związku ze zwiększeniem zatrudnienia w
Lublin, dnia 5 marca 2008 r. podlegającej ministrowi infrastruktury Głównej
Inspekcji Transportu Drogowego oraz planami
opracowania i wdrożenia nowego systemu informa-
Interpelacja tycznego w GITD zwracam się z interpelacją w
(nr 1846) sprawie stosowania otwartych standardów infor-
matycznych.
do ministra gospodarki Dzięki realizacji rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informaty-
w sprawie uwolnienia cen za dostawę energii zacji Państwa na lata 2007–2010 Polska ma szansę
dołączyć do wielu innych krajów Unii Europejskiej,
Szanowny Panie Ministrze! Urząd Regulacji jak: Francja, Niemcy, Holandia, Dania, Belgia, Wiel-
Energetyki, który zatwierdza cenniki przedsię- ka Brytania, gdzie otwarte standardy od długiego
biorstw sprzedających energię, oświadczeniem swo- już czasu stanowią przedmiot zainteresowania orga-
jego prezesa poinformował, że od 1 stycznia 2009 r. nizacji rządowych.
przewiduje się całkowite zwolnienie firm sprzedają- W ww. rozporządzeniu Rada Ministrów w trze-
cych energię z obowiązku informowania Urzędu Re- cim priorytecie rozwoju systemów teleinformatycz-
gulacji Energetyki o wysokości taryf za sprzedaż nych zaleca stosowanie w administracji jawnych, po-
energii i obowiązku ich zatwierdzania. Zgodnie z tą wszechnie dostępnych standardów informatycznych
zapowiedzią firmy zajmujące się sprzedażą energii oraz uznaje za priorytet neutralność technologiczną
będą mogły swobodnie decydować o wysokości po- w stosowaniu rozwiązań informatycznych wykorzy-
bieranych z tego tytułu opłat. Sprzedawcy będą mo- stywanych w procesie informatyzacji państwa.
gli bez żadnego ograniczenia ustalać cenniki za Przykładowo rząd federalny Niemiec od wielu lat
sprzedawaną energię, co w praktyce przełoży się z popiera wprowadzanie wolnego oprogramowania w
pewnością na podwyżkę cen energii. Uderzy to naj- sektorze publicznym. Już kilka lat temu opracowa-
mocniej w odbiorców indywidualnych, a w szczegól- no zestaw wytycznych, które mają pomóc w migra-
ności w gospodarstwa domowe, w stosunku do któ- cji. Decyzje należą jednak do lokalnych samorządów.
rych ceny za energię i tak już wzrosły od 1 stycznia Z przechodzenia na Open Source od 2003 r. znane
2008 r. i najprawdopodobniej będą stale wzrastać. jest Monachium, gdzie do końca 2008 r. 80% wszyst-
Na dzień dzisiejszy najbiedniejsi odbiorcy energii nie kich komputerów biurowych ma pracować pod kon-
są chronieni żadnymi przepisami prawa, które trolą tego systemu. Promowanie wolnego oprogra-
uchroniłby ich przed podwyżkami energii, na które mowania w Monachium przyczyniło się do znaczne-
ich nie stać. go zwiększenia liczby firm rejestrowanych w tym
72

mieście. Podobne plany ma także Wiedeń, a ostatnio Dlatego też jako reprezentant okręgu warszaw-
również Paryż. skiego w Sejmie RP zwracam się z pytaniem o to,
Ogromnym atutem systemów operacyjnych z ro- jak Pan Minister ustosunkuje się do tego problemu
dziny Open Source jest bezpieczeństwo, którego po- oraz czy istnieją możliwości prawne czasowego zwol-
ziom znacznie przewyższa ten, jaki dostarczają sys- nienia władz stolicy z płacenia „podatku janosiko-
temy bez prawa dostępu do kodu źródłowego. Kolej- wego” w latach 2008–2012
ną zaletą otwartego oprogramowania wydaje się
znaczne obniżenie kosztów aktualizacji w związku z Z poważaniem
tym, iż jego migracja zwykle nie wiąże się z zaku-
pem nowego sprzętu komputerowego. Natomiast w Poseł Andrzej Halicki
przypadku najnowszych produktów firmy Microsoft
każda aktualizacja pociąga za sobą konieczność za- Warszawa, dnia 7 marca 2008 r.
kupu nowego sprzętu z powodu rosnących wymagań
systemu operacyjnego. Również koszty wdrożenia
wolnego oprogramowania są nieporównywalnie Interpelacja
mniejsze niż przy rozwiązaniach zamkniętych. (nr 1849)
Dlatego uważam za zasadne zadanie następują-
cych pytań: do prezesa Rady Ministrów
1. W jaki sposób Ministerstwo Infrastruktury
wdraża otwarte standardy informatyczne? w sprawie stosowania otwartych standardów
2. Czy podczas opracowania nowego systemu in- informatycznych oraz wolnego
formatycznego Ministerstwo Infrastruktury planu- oprogramowania w związku z planami
je wykorzystanie systemów operacyjnych z rodziny wprowadzenia taniej administracji
Open Source?
Z poważaniem Dzięki realizacji rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informaty-
Poseł Andrzej Halicki
zacji Państwa na lata 2007–2010 Polska ma szansę
Warszawa, dnia 7 marca 2008 r. dołączyć do wielu innych krajów Unii Europejskiej,
jak: Francja, Niemcy, Holandia, Dania, Belgia, Wiel-
ka Brytania, gdzie otwarte standardy od długiego
Interpelacja już czasu stanowią przedmiot zainteresowania orga-
(nr 1848) nizacji rządowych.
W ww. rozporządzeniu Rada Ministrów w trze-
do ministra finansów
cim priorytecie rozwoju systemów teleinformatycz-
w sprawie możliwości zawieszenia nych zaleca stosowanie w administracji jawnych, po-
tzw. podatku janosikowego wpłacanego wszechnie dostępnych standardów informatycznych
do budżetu państwa przez miasto stołeczne oraz uznaje za priorytet neutralność technologiczną
Warszawa w stosowaniu rozwiązań informatycznych wykorzy-
stywanych w procesie informatyzacji państwa.
Rada Warszawy zwróciła się z apelem do Rady Przypomnę tylko, że ze stosowania otwartych
Ministrów o zawieszenie do 2012 r. tzw. podatku ja- standardów dotyczących oprogramowania wynikają
nosikowego przekazywanego do budżetu państwa w liczne korzyści:
celu wyrównywania szans najbiedniejszych regio- — możliwość swobodnej wymiany informacji i
nów woj. mazowieckiego. Szacuje się, że w 2008 r. docierania z nią do wszystkich zainteresowanych,
będzie to ok. 700 mln zł. — zagwarantowanie dostępu do informacji ar-
Władze miasta uzasadniają, że przygotowania do chiwalnych w perspektywie czasowej znacznie prze-
Euro 2012 wymagają od miast, w których organizo- wyższającej żywotność dzisiejszych narzędzi do
wane będą wydarzenia sportowe, zwiększonych na- przetwarzania informacji,
kładów inwestycyjnych w stosunkowo krótkim cza-
— wolność w wyborze dostawcy narzędzi infor-
sie, co może znacząco pogorszyć sytuację finansową
matycznych służących tworzeniu, wymianie i zapi-
tychże miast.
Oczekiwanie zawieszenia „podatku janosikowe- sywaniu informacji, jednocześnie przyczyniając się
go” w przypadku Warszawy wydaje się tym bardziej do obniżenia kosztów z tym związanych,
uzasadnione, że ponosi ona istotne koszty związane — zwiększona interopercyjność i elastyczność
z funkcją stolicy Polski oraz z faktem, że duża część stosowanych rozwiązań informatycznych,
użytkowników infrastruktury miejskiej nie dekla- — lepsza jakość systemów IT,
ruje Warszawy jako miejsca swego zamieszkania, a — szybszy rozwój polskiej myśli technologicznej,
zatem, poprzez płacone podatki, nie finansuje roz- — zwiększenie innowacyjności i konkurencyjno-
woju tej infrastruktury – głosi stanowisko Rady. ści polskich firm informatycznych,
73

— stworzenie solidnych podwalin pod rozwój sanitarnych na przejściu granicznym w Medyce zo-
społeczeństwa informacyjnego i ograniczenie pozio- stał zlikwidowany w 2004 r. Od tego czasu rozpoczę-
mu wykluczenia cyfrowego. te zostały starania o jego przywrócenie. Wielokrot-
Przykładowo rząd federalny Niemiec od wielu lat nie interweniowałem w tej sprawie, zgłaszałem za-
popiera wprowadzanie wolnego oprogramowania w pytania poselskie, składałem wnioski o przedsta-
sektorze publicznym. Już kilka lat temu opracowa- wienie informacji bieżących oraz wnioskowałem o
no zestaw wytycznych, które mają pomóc w migra- zapisanie odpowiednich środków w budżecie. Dzia-
cji. Decyzje należą jednak do lokalnych samorządów. łania w tym kierunku podejmowali również samo-
Z przechodzenia na Open Source od 2003 r. znane rządowcy oraz przedsiębiorcy z ziemi przemyskiej.
jest Monachium, gdzie do końca 2008 r. 80% wszyst- Przejście graniczne w Medyce rozwija się, po-
kich komputerów stacjonarnych ma pracować z wy- wstają tam nowe inwestycje. Bez odpraw fitosani-
korzystaniem tego systemu. Pragnę podkreślić, iż tarnych nie będzie ono jednak w pełni wykonywać
promowanie wolnego oprogramowania w Mona- swoich funkcji, a jego wpływ na subregionalną go-
chium wydatnie przyczyniło się do zwiększenia licz- spodarkę będzie nadal bardzo ograniczony.
by firm rejestrowanych w tym mieście. Podobne pla- W związku z tym proszę Pana Ministra o odpo-
ny ma także Wiedeń, a ostatnio także Paryż. wiedź na następujące pytanie: Czy i kiedy zostanie
Tymczasem w Polsce na przełomie lat 2006/2007 otwarty punkt odpraw fitosanitarnych na przejściu
oraz w 2007 r. w co najmniej trzech przypadkach w granicznym w Medyce?
administracji rządowej mieliśmy do czynienia z jaw-
Z poważaniem
nym pominięciem standardów i wspieraniem przez
państwo, teoretycznie neutralne technologicznie, Poseł Marek Kuchciński
konkretnych rozwiązań firmy Microsoft.
Zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ca- Przemyśl, dnia 4 marca 2008 r.
sus systemu „Płatnik”), jak i Ministerstwo Finan-
sów (przypadek systemu e-Poltax) zmuszają obywa-
teli do uruchamiania dostarczanych aplikacji na ko- Interpelacja
mercyjnym systemie operacyjnym firmy Microsoft. (nr 1851)
Podobnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji do realizacji projektu PESEL 2 zamówi- do ministra zdrowia
ło ponad 7500 komputerów PC z systemem operacyj-
nym Windows. w sprawie zmian struktur NFZ i o mającej
Aby uniknąć podobnych sytuacji, zwracam się z w związku z tym nastąpić likwidacji
zapytaniem: oddziału NFZ w Rzeszowie
1. Jaki jest stosunek Rady Ministrów do obniża-
nia kosztów administracji rządowej poprzez stoso- Od kilku tygodni na różnych szczeblach admini-
wanie wolnego oprogramowania? stracji samorządowej oraz w środowiskach służby
2. Jakie działania planuje podjąć rząd Platformy zdrowia na Podkarpaciu prowadzona jest dyskusja
Obywatelskiej w celu popularyzacji stosowania nad informacją o podobno planowanej od 2009 r.
otwartych standardów informatycznych oraz wolne- zmianie struktur Narodowego Funduszu Zdrowia i o
go oprogramowania w instytucjach rządowych? mającej w związku z tym nastąpić likwidacji oddzia-
łu NFZ w Rzeszowie. Gdyby reorganizacja ta została
Załączam wyrazy szacunku
wdrożona, doprowadziłaby do marginalizacji regionu
i pogorszenia stanu zdrowia jego mieszkańców.
Poseł Andrzej Halicki
Każdego roku ok. 130 mln zł przekazywanych
jest z budżetu podkarpackiego NFZ na sfinansowa-
Warszawa, dnia 7 marca 2008 r.
nie procedur medycznych, których na Podkarpaciu
się nie prowadzi z powodu braku klinik czy szpitali
o zasięgu krajowym. Ponadto obowiązujący prze-
Interpelacja
licznik finansowy jest krzywdzący dla naszego re-
(nr 1850)
gionu, można wręcz mówić o niezrozumiałym i nie-
sprawiedliwym podziale środków publicznych wśród
do ministra spraw wewnętrznych i administracji
mieszkańców różnych regionów Polski.
W związku z tym proszę Panią Minister o odpo-
w sprawie zakończenia procedury
wiedź na następujące pytanie: Czy w ramach zmian
uruchomienia punktu odpraw fitosanitarnych
w strukturze Narodowego Funduszu Zdrowia na-
na przejściu granicznym w Medyce
stąpi likwidacja oddziału NFZ w Rzeszowie?
Zwracam się o podjęcie wszystkich koniecznych Z poważaniem
czynności zmierzających do zakończenia procedury
Poseł Marek Kuchciński
uruchomienia punktu odpraw fitosanitarnych na
przejściu granicznym w Medyce. Punkt odpraw fito- Przemyśl, dnia 4 marca 2008 r.
74

Interpelacja edukacji. Wymaga to znowelizowania ustawy o sys-


(nr 1852) temie oświaty.
Sprawa jest ważna, gdyż dotyczy przeszło 290
do ministra finansów tys. dzieci i młodzieży w wieku 5–19 lat. Ponad 1,2
mln, czyli co szósty uczeń, ma długotrwałe kłopoty
w sprawie braku środków na wykup ze zdrowiem: ze słuchem, wzrokiem, poruszaniem
szczepionek dla dzieci się. Aż 15 mln, czyli co piąty, cierpi na choroby prze-
wlekłe. Jednocześnie tylko 2,2% uczniów ma opinie
Ministerstwo Zdrowia dostało z budżetu pań- bądź orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyj-
stwa na szczepienia 60 mln zł. Kwota ta okazała się nych, wydawane przez poradnie psychologiczno-pe-
niewystarczająca. Aby zrealizować szczepienia kil- dagogiczne na wniosek rodziców bądź prawnych
kuset tysięcy dzieci, potrzebne jest dodatkowe 20 opiekunów.
mln zł. Ministerstwo Zdrowia zwróciło się o pomoc Obecne przepisy mające na celu zapewnienie
do Ministerstwa Finansów, jednak do tej pory jej nie dzieciom niepełnosprawnym i przewlekle chorym
otrzymało. równego dostępu do edukacji w praktyce nie speł-
Problem polega również na tym, że na rynku ist- niają tej funkcji. Sytuacja może się nawet pogorszyć,
nieje tylko czterech, pięciu producentów, którzy mo- gdyż we wrześniu 2007 r. (jeszcze pod kierownic-
gliby zrealizować zamówienia Ministerstwa Zdro- twem ministra Romana Giertycha) Ministerstwo
wia. Jeżeli okaże się, że zamówienie zostanie złożo- Edukacji Narodowej wydało komunikat w sprawie
ne w październiku, a szczepionki będą potrzebne na wykazywania w systemie informacji oświatowej
listopad, nikt nie przystąpi do przetargu. uczniów i wychowanków z orzeczeniem o potrzebie
„Program szczepień ochronnych” przewiduje 11 kształcenia specjalnego, w tym z niepełnosprawno-
szczepień obowiązkowych. Zdaniem ekspertów ist- ścią sprzężoną. Stwierdzono m.in., że przepisy pra-
nieje konieczność wprowadzenia dodatkowych szcze- wa oświatowego nie przewidują organizowania dzie-
pień. Za najważniejszą zmianę w polskim kalenda- ciom przewlekle chorym kształcenia specjalnego.
rzu szczepień specjaliści uznają wprowadzenie do Konieczne jest wypracowanie wspólnego stano-
programu szczepień obowiązkowych dla dzieci szcze- wiska Ministerstwa Edukacji Narodowej i Minister-
pionki przeciwko inwazyjnej chorobie pneumokoko- stwa Zdrowia w sprawie sposobu realizacji specjal-
wej. Na to jednak nie ma środków. nych potrzeb edukacyjnych dzieci przewlekle cho-
Trudności związane z finansowaniem „Progra- rych w warunkach szkolnictwa powszechnego. Na-
mu szczepień ochronnych” mogą doprowadzić do po- leżałoby również tak znowelizować ustawę o syste-
ważnego kryzysu w ochronie zdrowia i do bezpo- mie oświaty, aby ustawowo zapewnić im dostęp do
średniego zagrożenia zdrowotnego społeczeństwa, a edukacji.
w szczególności dzieci. Szanowna Pani Minister!
Szanowny Panie Ministrze! W związku z niepo- — Czy rząd wprowadzi odpowiednie uregulowa-
kojącą wyżej opisaną sytuacją zwracam się do Pana nia prawne, by każde dziecko bez względu na swój
Ministra z zapytaniem: Kiedy i z jakiego źródła Mi- stan zdrowia miało równy dostęp do edukacji?
nisterstwo Zdrowia otrzyma brakujące fundusze na — Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z
wykup szczepionek dla dzieci? Ministerstwem Zdrowia podejmą trud rozwiązania
tego problemu w najbliższym czasie?
Z wyrazami szacunku
Z wyrazami szacunku
Poseł Danuta Pietraszewska
Poseł Danuta Pietraszewska
Ruda Śląska, dnia 2 lutego 2008 r.
Ruda Śląska, dnia 6 marca 2008 r.

Interpelacja
(nr 1853)

do ministra edukacji narodowej


oraz
ministra zdrowia

w sprawie równego dostępu dzieci


niepełnosprawnych i przewlekle chorych
do edukacji

Niepełnosprawne i przewlekle chore dzieci po-


winny mieć równy z innymi uczniami dostęp do
75

Interpelacja sowanie dotacją celową z budżetu państwa prac pro-


(nr 1854) jektowych, które zostaną wykonane do końca 2008
r., zaś roboty budowlane planowane są na lata 2009–
do ministra infrastruktury –2011. Szacunkowy koszt inwestycji – ok. 340 mln zł
– określono na podstawie projektu koncepcyjnego,
w sprawie dofinansowania drugiego etapu jednak warunkiem jego realizacji jest uzyskanie do-
projektu pn. „Zmiana przebiegu drogi tacji w ramach Programu Operacyjnego „Infra-
krajowej nr 79 na odcinku struktura i środowisko”.
od ul. Chorzowskiej w Katowicach Niepokoi mnie również fakt, że na liście projek-
do al. Jana Pawła II w Bytomiu” tów indywidualnych Programu Operacyjnego „In-
oraz włączenia projektu na listę inwestycji frastruktura i środowisko” prezentowanej na ostat-
kluczowych związanych z Euro 2012 nim posiedzeniu połączonych Komisji Infrastruktu-
ry oraz Komisji Sportu i komisji samorządu i rozwo-
Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się z proś- ju regionalnego nie ma drogi krajowej DK 79.
bą o zabezpieczenie w rezerwie celowej budżetu pań- W związku z ww. faktami zwracam się do Pana
stwa 5 mln zł na drugi etap prac projektowych doty- Ministra z pytaniami:
czących zmiany przebiegu DK 79. Kwota ta była Czy i kiedy miasto Chorzów otrzyma dofinanso-
przedmiotem poprawki budżetowej na rok 2008. wanie w wysokości 5 mln zł na drugi etap prac pro-
Klub PO głosował przeciw poprawce, ponieważ jektowych DK 79?
wcześniej uzyskałam od pana ministra i generalne- Czy zostały podjęte niezbędne działania dla włą-
go dyrektora dróg i autostrad zapewnienie, iż w re- czenia projektu „Zmiana przebiegu drogi krajowej
zerwie celowej budżetu są pieniądze na projekty nr 79” na listę kluczowych inwestycji Programu
dróg krajowych i autostrad. Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” zwią-
Budowa nowego odcinka drogi krajowej DK 79 zanych z Euro 2012?
stanowi rozwój i modernizację infrastruktury trans-
portowej o znaczeniu regionalnym i krajowym oraz Z wyrazami szacunku
poprawę dostępności komunikacyjnej Stadionu Ślą-
skiego w Chorzowie. W sytuacji, w której Chorzów Poseł Danuta Pietraszewska
pretenduje ustawowo do rangi miast organizatorów
mistrzostw Euro 2012, ww. projekt ma znaczenie Ruda Śląska, dnia 3 marca 2008 r.
kluczowe.
Przyznanie Polsce i Ukrainie prawa organizacji
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. jest wy- Interpelacja
darzeniem bez precedensu. Decyzja UEFA stanowi (nr 1855)
wyróżnienie, ale także zobowiązanie do przygoto-
wania i realizacji wielu inwestycji, które mają zna- do ministra rozwoju regionalnego
czenie dla sprawnej organizacji imprezy.
Wśród kluczowych inwestycji województwa ślą- w sprawie uzupełnienia indykatywnej listy
skiego związanych bezpośrednio z Euro 2012 znaj- projektów kluczowych Programu
duje się projekt pn. „Zmiana przebiegu drogi krajo- Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”
wej DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach o projekt pn. „Zmiana przebiegu drogi
do al. Jana Pawła II w Bytomiu”. Projekt jest reali- krajowej nr 79 od węzła z ul. Chorzowską
zowany przez miasto Chorzów na podstawie porozu- w Katowicach do al. Jana Pawła II w Bytomiu”
mienia międzygminnego zawartego przez gminy
Katowice, Bytom i Chorzów. Projekt jest ważny dla Przyznanie Polsce i Ukrainie prawa organizacji
kraju i regionu, został także uznany przez Zarząd Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. jest wy-
Województwa Śląskiego za projekt o kluczowym darzeniem bez precedensu. Decyzja UEFA stanowi
znaczeniu dla sprawnej organizacji Euro 2012 na wyróżnienie, ale także zobowiązanie do przygoto-
Stadionie Śląskim. Ocenę tę potwierdził zespół do wania i realizacji wielu inwestycji, które mają zna-
spraw infrastruktury drogowej, powołany przez Mi- czenie dla sprawnej organizacji imprezy.
nistra Rozwoju Regionalnego. Wśród kluczowych inwestycji województwa ślą-
Projekt został włączony do Kontraktu Wojewódz- skiego związanych bezpośrednio z Euro 2012 znaj-
kiego dla Województwa Śląskiego 5 października duje się projekt pn. „Zmiana przebiegu drogi krajo-
2007 r. i uzyskał dotację z budżetu państwa na rok wej nr 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach
2007 w wysokości 4 mln zł, z przeznaczeniem na do- do al. Jana Pawła II w Bytomiu”. Projekt jest reali-
finansowanie kosztów prac projektowych I etapu. zowany przez miasto Chorzów na podstawie porozu-
Aktualnie wykonane są: koncepcja budowy drogi, mienia międzygminnego zawartego przez gminy
uwarunkowania środowiskowe, wyłoniony został Katowice, Bytom i Chorzów. Projekt jest ważny dla
także wykonawca projektu budowlano-wykonawcze- kraju i regionu, został także uznany przez Zarząd
go. Z wojewodą śląskim zawarto umowę o dofinan- Województwa Śląskiego za projekt o kluczowym
76

znaczeniu dla sprawnej organizacji Euro 2012 na Czas dyżuru odbywanego w normalnych godzi-
Stadionie Śląskim. Ocenę tę potwierdził zespół do nach pracy zalicza się do czasu pracy na normalnych
spraw infrastruktury drogowej, powołany przez mi- zasadach, a przewidzianego poza tymi godzinami
nistra rozwoju regionalnego. Projekt został włączo- tylko wtedy, gdy pracownik wykonywał w tym mo-
ny do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa mencie pracę. W praktyce wygląda to tak, że pra-
Śląskiego 5 października 2007 r. i uzyskał dotację z cownik, pomimo że przebywa w miejscu pracy i po-
budżetu państwa na rok 2007 w wysokości 4 mln zł zostaje w gotowości do wykonywania pracy, nie
– z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prac otrzymuje wynagrodzenia, jeżeli tej pracy faktycz-
projektowych I etapu. W tym roku miasto zawarło z nie nie wykonywał.
województwem śląskim umowę o udzielenie dotacji. Taki stan prawny jest bardzo niekorzystny dla
Aktualnie wykonane są: koncepcja budowy drogi, pracowników, którzy często przebywają na dyżurach
uwarunkowania środowiskowe, wyłoniony został w miejscach pracy. Taka regulacja nie jest zgodna z
także wykonawca projektu budowlano-wykonawcze- prawem Unii Europejskiej, o czym zresztą w ostat-
go. Z wojewodą śląskim zawarto umowę o dofinan- nim czasie zadecydował polski sąd w precedenso-
sowanie dotacją celową z budżetu państwa prac pro- wym wyroku.
W związku z przedstawionym problemem zwra-
jektowych, które zostaną wykonane do końca 2008 r.,
cam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na nastę-
zaś roboty budowlane planowane są na lata 2009–
pujące pytania:
–2011. Szacunkowy koszt inwestycji – ok. 340 mln zł
1. Czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
– określono na podstawie projektu koncepcyjnego,
zamierza włączyć czas dyżuru do czasu pracy?
jednak warunkiem jego realizacji jest uzyskanie do-
2. Czy według Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
tacji w ramach Programu Operacyjnego „Infra- łecznej polskie prawo pracy chroni pracowników po-
struktura i środowisko”. zostających na dyżurach w sposób zgodny z prawem
W związku z powyższym dnia 6.12.2007 r. prezy- Unii Europejskiej?
dent miasta Chorzowa wniósł o umieszczenie projek-
tu pn. „Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 od wę- Z wyrazami szacunku
zła z ul. Chorzowską w Katowicach do al. Jana Pawła Poseł Janusz Palikot
II w Bytomiu”, o wartości szacunkowej 340 mln zł, na
indykatywnej liście projektów kluczowych Programu Lublin, dnia 29 lutego 2008 r.
Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”.
Szanowna Pani Minister! Czy i kiedy ze względu
na kluczowe znaczenie projektu dla kraju, regionu i Interpelacja
organizacji mistrzostw Euro 2012 ww. projekt znaj- (nr 1857)
dzie się na liście indykatywnej Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i środowisko”? do ministra finansów
Z wyrazami szacunku w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych przekazywanych TOPR i GOPR
Poseł Danuta Pietraszewska przez gospodarstwa pomocnicze z biletów
wstępu do parków narodowych
Ruda Śląska, dnia 3 marca 2008 r.
Szanowna Pani Minister! Do kasy Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wpływa
Interpelacja rocznie 350 tys. zł, natomiast do Tatrzańskiego
(nr 1856) Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 800 tys. zł.
Sumy te pochodzą z biletów wstępu do górskich par-
do ministra pracy i polityki społecznej ków narodowych. Pieniądze przekazywane są za po-
średnictwem gospodarstw pomocniczych, które za
w sprawie zaliczenia czasu trwania dyżuru sprawą nowelizacji ustawy o finansach publicznych
do czasu pracy mają zostać zlikwidowane.
W związku z reformą finansów publicznych znika
Szanowna Pani Minister! Czasem pracy jest czas, obowiązek przekazywania GOPR 15% wpływów za
w którym pracownik pozostaje do dyspozycji praco- bilety wstępu do parków narodowych. Dotychczas
dawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wy- GOPR otrzymywał wpływy z biletów do 3 parków na-
znaczonym do wykonywania pracy. Dyżur polega rodowych: bieszczadzkiego, babiogórskiego oraz kar-
natomiast na pozostawaniu pracownika w oznaczo- konoskiego. Środki te mogły być przeznaczone na za-
nych godzinach w stałej gotowości do pracy w nie- kup oraz modernizację specjalistycznego sprzętu.
ustalonym z góry wymiarze oraz na ewentualnym Oczywiście GOPR oraz TOPR otrzymują dotację od
wykonywaniu w tym czasie prac, dla których dyżur państwa. Niestety, jest to jedynie połowa całej kwoty
został ustanowiony. potrzebnej na utrzymanie oraz rozwój jednostek. Po
77

reformie finansów publicznych stracą możliwość Interpelacja


otrzymywania dodatkowych środków przekazywa- (nr 1859)
nych za pośrednictwem gospodarstw pomocniczych.
W związku z przedstawionym problemem zwra- do ministra pracy i polityki społecznej
cam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na moje
pytania: w sprawie realizacji ustawy o pomocy
1. Gdzie po przeprowadzeniu reformy finansów osobom uprawnionym do alimentów
publicznych trafią wpływy z biletów do parków na-
rodowych? Szanowna Pani Minister! Zwracam się z uprzej-
2. W jaki sposób Ministerstwo Finansów planuje mą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy
zabezpieczyć interesy GOPR oraz TOPR po tym, jak przewidywane jest podjęcie działań mających na
zostaną zlikwidowane gospodarstwa pomocnicze, celu zmianę wchodzących w życie 1 października
które dotychczas przekazywały pogotowiom okre- 2008 r. zapisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o
śloną część wpływów ze sprzedaży biletów do par- pomocy osobom uprawnionym do alimentów w ob-
ków narodowych? szarze zasad realizacji zadania przez gminę.
Z poważaniem Art. 12 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż do załatwia-
nia indywidualnych spraw z zakresu świadczeń z
Poseł Janusz Palikot funduszu alimentacyjnego rada gminy nie może upo-
ważnić ośrodka pomocy społecznej. Zapis ów ograni-
Lublin, dnia 28 lutego 2008 r. cza gminom samodzielność w realizacji zadań. Gmi-
ny realizują zadanie od roku 2005 na podstawie usta-
wy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyj-
Interpelacja nych oraz zaliczce alimentacyjnej i poniosły już kosz-
(nr 1858) ty związane z organizacją wypłaty świadczeń. W
większości gmin zadanie to realizują specjalnie przy-
do ministra infrastruktury gotowani i przeszkoleni pracownicy ośrodka pomocy
społecznej. Zapis art. 12 ust. 2 zmusza gminę do po-
w sprawie wznowienia prac remontowych niesienia nowych kosztów finansowych oraz tworze-
drogi krajowej nr 20 nia nowych struktur organizacyjnych.
Miastko–Bytów–Kościerzyna na odcinku Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, iż
Piaszczyna–Bytów wiele urzędów miejskich nie jest przygotowanych na
utworzenie nowej komórki, burmistrzowie wskazują
Szanowny Panie Ministrze! Zwróciła się do mnie na trudności logistyczne oraz konieczność zwiększe-
rada powiatu Bytowskiego, która uważa, że Gene- nia zatrudnienia w wydziałach finansowo-budżeto-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdań- wych i w konsekwencji wzrost wydatków gminy.
sku nie zrealizowała planowanych inwestycji i re- Pozostawienie gminom swobody w decydowaniu,
montów dróg w 2007 r. na obszarze powiatu bytow- czy urząd lub ośrodek pomocy społecznej będzie wy-
skiego. konawcą zadania, pozwoliłoby im realizować je bez
Zaplanowane przez Generalna Dyrekcję Dróg dodatkowych kosztów i utrudnień.
Krajowych i Autostrad na 2008 r. inwestycje drogo- Z poważaniem
we również mogą nie dojść do skutku. Opóźnienie w
ich realizacji stwarza bezpośrednie zagrożenia dla Poseł Arkadiusz Litwiński
uczestników ruchu drogowego na ważnym dla po-
wiatu odcinku drogi łączącej dwa główne ośrodki Szczecin, dnia 3 marca 2008 r.
powiatu: Miastko i Bytów.
Szanowny Panie Ministrze, proszę o udzielenie
odpowiedzi na pytanie: Interpelacja
1. Czy istnieje możliwość wznowienia prac re- (nr 1860)
montowych drogi krajowej Nr 20 Miastko–Bytów–
–Kościerzyna na odcinku Piaszczyna–Bytów? do prezesa Rady Ministrów
2. Czy zaplanowane przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad inwestycje drogowe na w sprawie zmian prawnych umożliwiających
obszarze powiatu bytowskiego na 2008 r., zostaną
wprowadzenie na polski rynek roślin
zrealizowane?
genetycznie zmodyfikowanych
Z poważaniem oraz produktów wytworzonych
z wykorzystaniem tych roślin
Poseł Witold Namyślak
Szanowny Panie Premierze! Komisja Europejska
Warszawa, dnia 25 lutego 2008 r. od dłuższego czasu konsekwentnie zarzuca Polsce
78

brak dostosowania naszego prawa do wymogów sów. Nie sądzę, aby działania podejmowane przez
unijnych w zakresie stosowania roślin i produktów Pański rząd w zakresie ewentualnej liberalizacji
zmodyfikowanych genetycznie (GMO). W ostatnim przepisów prawnych w zakresie roślin i produktów
czasie nie zawahała się nawet uruchomić procedur, GMO temu służyły.
które w konsekwencji mogłyby zakończyć się po- Panie Premierze! Proszę o zajęcie stanowiska w
zwem do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo- następujących kwestiach:
ści. Te groźby i ponaglenia okazały się na tyle „prze- — Jakie były główne argumenty Komisji Euro-
konujące” polski rząd, że ten wyraził zgodę na no- pejskiej, które przekonały rząd do rozpoczęcia pro-
welizację obowiązującego obecnie prawa w kierunku cedur liberalizujących obowiązujące w Polsce prawo
większego otwarcia naszego rynku na produkty w zakresie stosowania roślin i produktów zmodyfi-
GMO. Jak takie działania mają się z Pańską dekla- kowanych genetycznie (GMO)?
racją wygłoszoną w exposé, że Polska ma być krajem — Czy ochrona polskiego rolnictwa, polskich
wolnym od GMO? Co stało się z obietnicami mini- producentów zdrowej żywności, a przede wszystkim
stra środowiska Macieja Nowickiego, który obejmu- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego społe-
jąc ten resort, deklarował kontynuację polityki swo- czeństwu nie stanowiły dla rządu wystarczających
jego poprzednika? argumentów do konsekwentnej i zdeterminowanej
Zwykłym sloganem staje się w chwili obecnej cią- postawy w obronie obowiązujących obecnie przepi-
gle powtarzany argument, iż dotychczasowe bada- sów prawnych w zakresie rozpowszechniania i
nia naukowe nie potwierdziły w sposób jednoznacz- sprzedaży roślin i produktów GMO?
ny niekorzystnego wpływu GMO na środowisko i — Jakie zabezpieczenia zamierza wprowadzić
organizmy żywe. Ale równocześnie nie przypomi- rząd w przypadku szerszego otwarcia naszego ryn-
nam sobie, aby którykolwiek z szanujących się na- ku na żywność i pasze z udziałem GMO?
ukowców odważył się wykluczyć możliwość ich ne-
gatywnego wpływu na środowisko naturalne. Z poważaniem
Wprost przeciwnie – znane są analizy naukowe mó-
wiące o tym, że stosowanie kukurydzy zmodyfiko- Poseł Jan Bury s. Antoniego
wanej genetycznie jako m.in. składnika pasz nieko-
rzystnie wpływa na wewnętrzne organy zwierząt Przeworsk, dnia 21 lutego 2008 r.
wykorzystanych do badań laboratoryjnych. Istnieje
duże prawdopodobieństwo, że manipulacje genetycz-
ne, które doprowadziły do uodpornienia niektórych
roślin na choroby czy szkodniki, spowodują, że rośli- Interpelacja
ny te będą niekorzystnie oddziaływały nie tylko na (nr 1861)
organizmy żywe, ale także na cały ekosystem. Bada-
nia naukowe potwierdzają, że skutkiem spożywania do ministra pracy i polityki społecznej
przez ludzi żywności z udziałem GMO jest wzrost
zachorowań na alergie, pojawianie się bakterii od- w sprawie finansowania kosztów
pornych na antybiotyki i patologiczne zmiany w funkcjonowania warsztatów terapii
ważnych narządach wewnętrznych, w tym nowo- zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej
tworowe. Środowiska rolnicze, ukierunkowane
szczególnie na produkcję zdrowej i ekologicznej żyw- Szanowna Pani Minister! Nieoceniona, szczegól-
ności, tak cenionej w wielu krajach, słusznie uważa- nie dla niepełnosprawnych, jest rola, jaką spełniają
ją, że otwarcie naszego rynku dla GMO będzie dzia- warsztaty terapii zajęciowej oraz zakłady aktywno-
łaniem ze wszech miar niepożądanymi. Tego proble- ści zawodowej w ich przygotowaniu do wejścia w sa-
mu nie można lekceważyć. Świadczą o tym nawet modzielne życie. Należy także pamiętać, że są one
unijne przepisy nakazujące restrykcyjną kontrolę praktycznie jedynymi instytucjami, które zajęły się
roślin genetycznie zmodyfikowanych. Raz bowiem w sposób profesjonalny i zorganizowany rozwiązy-
wprowadzone do ekosystemu są nieusuwalne. waniem problemów ludzi sprawnych inaczej. Bogate
Nie można oprzeć się wrażeniu, że restrykcyjne formy opieki roztaczanej zarówno nad osobami z
działania Komisji Europejskiej wobec Polski w za- różnego rodzaju dysfunkcjami fizycznymi, jak i oso-
kresie liberalizacji naszego prawa odnośnie rozpro- bami niepełnosprawnymi intelektualnie pozwalają
wadzania roślin genetycznie zmodyfikowanych i konsolidować te środowiska zarówno wewnętrznie,
produktów z ich udziałem mogą być m.in. podykto- jak i prowadzić szerokie prace integracyjne ze środo-
wane zabezpieczeniem ekonomicznych interesów wiskami osób pełnosprawnych. Te ostatnie działa-
określonego lobby, chcącego jak najszybciej wejść na nia pozwalają przełamywać istniejące do tej pory
nasz rynek z tańszymi paszami czy żywnością stereotypy, uprzedzenia i bariery.
GMO. Polskie prawo, jak również działania podej- Każdy rodzaj zorganizowanej działalności, a ten
mowane przez polski rząd powinny w pierwszej ko- szczególnie powinien posiadać pewne źródło zabez-
lejności zapewnić społeczeństwu szeroko rozumia- pieczenia finansowego. Do końca 2006 r. obowiązek
ne bezpieczeństwo oraz stać na straży jego intere- całkowitego finansowego zabezpieczenia funkcjono-
79

wania WTZ i ZAZ spoczywał na Państwowym Fun- Interpelacja


duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jed- (nr 1862)
nak począwszy od 2007 r., zgodnie z art. 68c ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i do ministra finansów
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, udział PFRON w finansowaniu działalności w sprawie ustawy o podatkach i opłatach
WTZ i ZAZ ma systematycznie maleć, aż do osią- lokalnych
gnięcia poziomu 85% kosztów ich funkcjonowania w
2009 r. Niestety ustawa nie precyzuje, kto będzie Szanowny Panie Ministrze! Art. 10 ust. 2 usta-
miał obowiązek zabezpieczenia pozostałych środ- wy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych daje radom gmin uprawnienia do różnico-
ków niezbędnych do normalnej działalności warsz-
wania stawek podatku od środków transportowych
tatów i zakładów. Organizacje pozarządowe prowa-
jednego rodzaju ze względu na cechy użytkowe.
dzące warsztaty terapii zajęciowej lub zakłady ak-
Wśród kryteriów decydujących o zróżnicowanej
tywności zawodowej nie będą w stanie we własnym
stawce podatku szczególne znaczenie ma wpływ
zakresie pozyskać takich środków, które pozwoliły-
środka transportu na środowisko naturalne i rok
by zapełnić powstałą w wyniku zmiany przepisów
produkcji, itd.
dziurę finansową.
We wzorze deklaracji dotyczącej podatku od środ-
Jednostki samorządowe już w tej chwili alarmu- ków transportu (rozporządzenie ministra finansów
ją, że nie będą w stanie podołać kolejnemu obciąże- z 9 lutego 2007 r.) w załączniku DT-1A do deklaracji
niu, jakie może zostać złożone na ich barki. Jedy- DT-1 w częściach B.1, B.2 i B.3 w poz. 20: wpływ
nym logicznym rozwiązaniem może, i powinno być, pojazdu silnikowego na środowisko naturalne, nie
zapewnienie przez budżet państwa dodatkowych uwzględniono natomiast katalizatora (dawniej był
środków dla budżetów jednostek samorządu teryto- „kwadrat – katalizator”).
rialnego, z przeznaczeniem ich na wsparcie działal- Na skutek nieuwzględnienia w obecnie obowiązu-
ności WTZ i ZAZ. Potrzebą chwili jawi się więc jak jącym rozporządzeniu tego zapisu podatnicy zaznacza-
najszybsze podjęcie przez rząd i ministerstwo kon- ją kwadrat „inne”, zarówno gdy ich środek transportu
kretnych decyzji rozwiązujących powstały problem jest wyposażony lub nie w katalizator, instalację gazo-
partycypacji w finansowaniu WTZ i ZAZ. Dalsze wą, jak i gdy nie spełnia żadnej z norm unijnych.
opóźnienia w podjęciu wiążących decyzji mogą skut- Będzie to miało konsekwencje dla gmin stosują-
kować pogorszeniem sytuacji finansowej tych placó- cych preferencyjne stawki dla posiadaczy pojazdów
wek, co w efekcie negatywnie wpłynie na proces re- przyjaznych środowisku. Gminy będą musiały wzywać
habilitacji zawodowej i społecznej osób niepełno- podatników do udzielania dodatkowych wyjaśnień
sprawnych. (poza deklaracją) przed podjęciem decyzji o podatku.
W tej sytuacji proszę Panią Minister o zajęcie Dlatego zwracam Panu Ministrowi uwagę na tę
stanowiska w następujących kwestiach: sprawę i proszę o odpowiedź na następujące pytania:
— Czy resort pracy i polityki społecznej ma przy- 1. W jakim celu Minister Finansów odstąpił od
gotowany program zabezpieczający pozostałe środki zawarcia w deklaracji podatkowej oznaczenia „kata-
finansowe niezbędne do normalnego funkcjonowa- lizator” – czy na skutek przeoczenia czy z innych
nia warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktyw- powodów?
ności zawodowej? 2. Czy zamierza Pan Minister zmienić w tym za-
— Z jakich źródeł mają pochodzić pozostała środ- kresie treść rozporządzenia, aby uprościć procedury
ki finansowe konieczne do zabezpieczenia działalno- wyjaśniające i zachęcić użytkowników pojazdów do
ści WTZ i ZAZ? Jeżeli rząd zamierza przekazać ten instalacji urządzeń chroniących środowisko natu-
obowiązek jednostkom samorządowym, to czy pla- ralne przed nadmierną ilością spalin?
nuje wesprzeć budżety tych jednostek stosownymi Z poważaniem
subwencjami państwowymi?
— Czy ministerstwo bierze pod uwagę możliwość Poseł Anna Bańkowska
ponownego, pełnego zabezpieczenia finansowego
działalności warsztatów terapii zajęciowej i zakła- Bydgoszcz, dnia 3 marca 2008 r.
dów aktywności zawodowej ze środków PFRON?
Z poważaniem

Poseł Jan Bury s. Antoniego

Przeworsk, dnia 4 marca 2008 r.


80

Interpelacja Interpelacja
(nr 1863) (nr 1864)

do prezesa Rady Ministrów do prezesa Rady Ministrów

w sprawie racjonalnego wykorzystania w sprawie udzielenia pomocy finansowej


krajowych złóż siarki w związku ze wzrostem na przygotowanie i realizację inwestycji
koniunktury na świecie w zapotrzebowaniu Huta Stali Jakościowej w Stalowej Woli
na ten surowiec
W wyniku wdrożenia wieloletnich programów
W 2000 r. decyzją rządową całkowicie wstrzyma- restrukturyzacji i zmian własnościowych w Hucie
no eksploatację złóż siarki w tarnobrzeskim zagłę- Stalowa Wola powstało przedsiębiorstwo Huta Stali
biu siarki. Powodem był drastyczny spadek cen na Jakościowej wchodząca w skład holdingu Złomrex
rynkach światowych i wysoki koszt wydobycia. SA.
Jedyna czynna obecnie kopalnia siarki wydoby- Modernizacja procesów technologicznych oraz
wająca surowiec z tego rozległego i bogatego złoża to inwestycje realizowane przez Złomrex SA doprowa-
Kopalnia Siarki w Osieku. W Tarnobrzeskim Zagłę- dziły, iż Huta Stali Jakościowej w Stalowej Woli sta-
ła się krajowym centrum produkcji wyrobów sta-
biu Siarkowym trwają prace likwidacyjne oraz pla-
lowniczych najwyższej jakości.
nowana jest rekultywacja terenów górniczych. Na
Ostatnio z powodzeniem realizowana jest próbna
ten cel przewidziane są corocznie znaczne środki bu-
seria blach pancernych. Biorąc pod uwagę stale ro-
dżetowe, ponieważ występuje na tych terenach za-
snące zapotrzebowanie na stal jakościową w kraju i
grożenie środowiska.
na świecie, holding Złomrex SA zamierza wybudo-
Biorąc pod uwagę, że zapotrzebowanie na siarkę wać supernowoczesną hutę stali jakościowej. Jed-
w świecie rośnie, a ceny od kilku lat są bardzo wyso- nym z miejsc realizacji tej inwestycji jest Stalowa
kie, znacznie przekraczające koszty wydobycia, na- Wola ze względu na tradycje hutnicze, doskonałą lo-
suwają się pytania czy nie należy rozważyć decyzji o kalizację i daleko idące deklaracje prezydenta mia-
ewentualnym wznowieniu wydobycia siarki na udo- sta w zakresie przekazania terenów pod inwestycję.
kumentowanych złożach w rejonie Tarnobrzega i Szacuje się, że inwestycja osiągnie wartość 0,8 do
Stalowej Woli, choć nie na skalę masową. 1 mld zł i przypuszczalnie zatrudnionych zostanie
Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się do ok. 500 pracowników, w tym oczekujących na pracę
Pana Premiera o ustalenie odpowiedzi na następu- wielu młodych wykształconych ludzi.
jące pytania: Tradycyjnie rząd polski wspiera finansowo reali-
1. Czy rząd posiada aktualne analizy światowe- zację dużych inwestycji zagranicznych w strefach
go rynku siarki oraz prognoz cenowych na najbliż- ekonomicznych i parkach technologicznych. Holding
sze lata? Złomrex SA jest potężnym polskim koncernem sta-
2. Czy zamiar budowy nowej kopalni na „tarno- lowniczym i słusznie oczekuje znacznej pomocy pań-
brzeskim” złożu siarkowym może być wsparty fi- stwa w realizacji tej wielkiej inwestycji.
nansowo przez instytucje rządowe – najlepsze złoża W związku z powyższym proszę Pana Premiera o
występują na terenach należących do prywatnych odpowiedź na następujące pytania:
właścicieli? 1. Jakie instrumenty finansowe posiada rząd
3. Jakie należy spełnić warunki, aby wydobycie umożliwiające wsparcie inwestycji znaczących dla
siarki mogło być wznowione? rozwoju gospodarki i poprawy sytuacji na rynku
4. Jakie przewiduje się zużycie siarki w gospo- pracy?
darce krajowej w najbliższych latach? 2. Czy samorząd Stalowej Woli może liczyć na do-
finansowanie przygotowania terenu pod planowane
Oczekując odpowiedzi Pana Prezesa Rady inwestycje?
Ministrów, pozostaję z wyrazami szacunku. 3. Czy może być udzielona pomoc rządowa dla in-
westora, w jakiej wysokości i przez które rządowe
Poseł Jan Bury s. Józefa instytucje?
4. Czy przedstawiciele rządu również nie powin-
Rzeszów, dnia 1 marca 2008 r. ni zainteresować się tak dużym przedsięwzięciem
inwestycyjnym między innymi poprzez rozpoczęcie
kontaktów z inwestorem?
Oczekując odpowiedzi Pana Prezesa Rady
Ministrów, pozostaję z wyrazami szacunku

Poseł Jan Bury s. Józefa


Rzeszów, dnia 1 marca 2008 r.
81

Interpelacja 2. Czy przygotowywany program wprowadzenia


(nr 1865) rządowego w sprawie przydziału limitów dla przed-
siębiorców będzie uwzględniał zasygnalizowane przez
do ministra środowiska moją osobę problemy ekonomiczne i społeczne zwią-
zane z drastycznymi ograniczeniami emisji CO2?
w sprawie ograniczeń w liczbie emisji
3. Na jakie zmiany zwiększające ilość limitu CO2
dwutlenku węgla w latach 2008–2012
może liczyć Huta Stali Jakościowej i Elektrownia
grożących zmniejszeniem produkcji
i redukcją zatrudnienia w podkarpackich Stalowa Wola?
przedsiębiorstwach Oczekując odpowiedzi Pana Ministra, pozostaję
z wyrazami szacunku
Polska gospodarka od 2003 r. jest w stadium in- Poseł Jan Bury s. Józefa
westycyjnego rozwoju. Rosną inwestycje, zwiększa
się zużycie materiałów budowlanych, stali i energii Rzeszów, dnia 1 marca 2008 r.
elektrycznej. Niestety pomimo systematycznej mo-
dernizacji procesów wytwórczych wraz ze wzrostem
produkcji rosną emisje gazów cieplarnianych, a Interpelacja
szczególnie CO2.
(nr 1866)
Decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu Pol-
sce na lata 2008–2012 zmniejszonego o 75,5 mln ton
do ministra finansów
limitu emisji CO2 rocznie w stosunku do roku 2005
może spowodować poważne negatywne konsekwen-
w sprawie prac nad podatkiem katastralnym
cje ekonomiczne i społeczne. Rząd zaskarżył decyzję
europejską do Europejskiego Trybunału Sprawiedli-
wości, lecz trudno oczekiwać pozytywnych, przy-
chylnych postanowień w tej sprawie. Do polskich Szanowny Panie Ministrze! W ostatnich latach
licznych emisji dla postępowych przedsiębiorstw po- kwestia podatku katastralnego była wielokrotnie
wołano urząd pod nazwą Krajowy Administrator poruszana na forum Sejmu, jednak za każdym ra-
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Urząd zem wprowadzenie tej formy opodatkowania odkła-
w sobie wiadomy sposób podzielił krajowy limit na dano w czasie. Śmielsze plany wprowadzenia podat-
2008 r. dla przedsiębiorstw. Z podliczeń wynika, że ku nastąpiły w 2004 r. i zgodnie z nimi kataster,
na przykład Elektrownia Stalowa Wola ma się roz- czyli rejestr nieruchomości, miał być gotowy do koń-
wijać i zwiększać produkcję energii, w tym cieplnej, ca 2007 r. i zawierać opisy ponad 44 mln nierucho-
65% limitu w stosunku do lat 2005–2007. mości. Kolejnym etapem miało być określenie war-
Huta Stali Jakościowych w Stalowej Woli, która tości tych wszystkich nieruchomości, tak aby w 2010 r.
ciągle zwiększa produkcję, aby sprostać krajowym podatek wszedł w życie. Pomimo iż poczyniono
potrzebom na stale jakościowe, otrzymała łączny li- pierwsze kroki w celu przeprowadzenia powszechnej
mit 77000 tys. ton, a minimalne potrzeby wyznacza
taksacji nieruchomości, brak jest jednak nadal
97000 tys. ton rocznie, czyli mniej o ponad 20%.
szczegółowych wytycznych technicznych co do prze-
Obydwa wymienione w przykładach przedsię-
biorstwa realizują program ograniczenia emisji CO2, prowadzenia tego typu procedury. Niestety do dnia
jednak jego efektów należy oczekiwać za kilka lat. dzisiejszego resort, którym Pan kieruje, nie określił
Zdaję sobie sprawę, że z powodu zmniejszenia li- również, nawet w przybliżeniu, w jakiej wysokości
mitów emisji CO2 sytuacja w całej polskiej gospo- będzie to podatek.
darce może ulec pogorszeniu. Spowoduje to między Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana
innymi wzrost cen materiałów budowlanych w stali Ministra z następującymi pytaniami:
i energii, a tym samym wzrost kosztów utrzymania 1. Jakie kroki zamierza Pan podjąć w celu zmia-
i inflacji. Oddzielnym problemem mają być redukcje ny zaistniałej sytuacji?
zatrudnienia w firmach, których nie będzie stać na 2. Czy są prowadzone prace na projektem podat-
dokupienie limitów emisji CO2. Tak może stać się ku katastralnego?
na Podkarpaciu, takie zjawiska negatywne mogą 3. Jeśli tak, to na jakim są one etapie?
wystąpić w Stalowej Woli, gdzie kluczowe przedsię- 4. Czy jest już gotowy kataster?
biorstwa dopiero po latach wychodzą z kryzysu.
Proszę Pana Ministra o odpowiedź na niżej po- Z wyrazami szacunku
dane pytania.
1. Jakie rząd podejmuje działania w sprawie Poseł Jarosław Matwiejuk
zwiększenia dla Polski limitów emisji CO2 w latach
2008–2012? Białystok, dnia 1 marca 2008 r.
82

Interpelacja Interpelacja
(nr 1867) (nr 1868)

do ministra sprawiedliwości do ministra gospodarki

w sprawie orzeczeń unieważniających w sprawie polityki energetycznej państwa


małżeństwa w zakresie dywersyfikacji źródeł gazu

Szanowny Panie Ministrze! Od dłuższego czasu Szanowny Panie Premierze! W minionej kaden-
pojawiają się informacje dotyczące wydawania przez cji Sejmu z duża uwagą śledziłam prace ówczesnego
sądy orzeczeń unieważniających małżeństwa. Dzie- rządu zmierzające do dywersyfikacji źródeł zaopa-
je się tak, dlatego że w wielu gminach kierowników trzenia Polski w gaz ziemny. Uchwała Rady Mini-
urzędów stanu cywilnego oraz ich zastępców powo- strów z 3 stycznia 2006 r. uruchamia działania for-
ływano bez odpowiednich konkursów. W tej kwestii malne w sprawie przygotowania decyzji inwestycyj-
wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, nych i handlowych dla budowy terminalu gazu
który wyrokiem z dnia 17 października 2007 r., skroplonego (LNG) na terytorium Rzeczypospolitej
sygn. II OSK 1445/07, wskazał, że nabór kandyda- Polskiej.
tów na wolne stanowiska kierowników urzędów sta- Następnie w wyniku licznych analiz i opracowań
nu cywilnego wymaga przeprowadzenia konkursu powierzono Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Ga-
zorganizowanego według procedury przewidzianej zownictwu SA podjęcie działań mających na celu
w art. 3a i następnych ustawy z dnia 22 marca 1990 r. przygotowanie inwestycji w Świnoujściu.
o pracownikach samorządowych. Konsekwencją Dnia 7 lutego br. w toku 8. posiedzenia Sejmu
tego orzeczenia jest wspomniana wyżej praktyka bieżącej kadencji wskazał Pan, że sprawa dywersyfi-
unieważniania czynności dokonywanych przez ta- kacji wymaga otwartej i przejrzystej dyskusji. W
kich kierowników, a jak wynika z komunikatu wy- pełni zgadzam się z opinią, iż kwestia tak istotna i
danego przez Naczelny Sąd Administracyjny „przy wywierająca skutki gospodarcze w długim okresie
ocenie ewentualnych skutków pomiędzy obsadza- czasowym wymaga niezwykle wnikliwego rozpa-
niem stanowisk kierowników USC a ważnością ode- trzenia, dalekiego od partykularnych interesów po-
branych przez nich oświadczeń nupturientów, wy- szczególnych grup, regionów i środowisk.
kluczony powinien być jakikolwiek automatyzm”. Wobec powyższego uprzejmie proszę Pana Pre-
W związku z powyższym pozwalam sobie zapy- miera o odpowiedź na pytanie: Czy w resorcie gospo-
tać czy ministerstwo posiada informację o skali darki przygotowywany jest terminarz prac zmierza-
orzeczeń zapadających w tego typu sprawach i czy w jących do opracowania nowego bądź zmienionego
ocenie ministerstwa w takich sprawach występuje planu dywersyfikacji zaopatrzenia Polski w gaz
automatyzm, o którym mowa w komunikacie Na- ziemny? Jeśli tak, to proszę o przedstawienie no-
czelnego Sądu Administracyjnego, taki obraz bo- wych bądź zmodyfikowanych założeń, a także kon-
wiem wyłania się w dalszym ciągu z relacji medial- cepcji ich realizacji.
nych. Pozwalam sobie przy tej okazji wyrazić pogląd,
Z wyrazami poważania
że niestosowanie przez organy wykonawcze jedno-
stek samorządu terytorialnego procedur konkurso-
Poseł Anna Zielińska-Głębocka
wych samo w sobie nie powinno stanowić podstawy
do unieważniania czynności dokonywanych przez
Gdańsk, dnia 3 marca 2008 r.
pracowników urzędów jednostek samorządu teryto-
rialnego, nie sądzę bowiem, żeby nawiązany z taki-
mi osobami stosunek pracy i udzielone im w związ-
Interpelacja
ku z tym pełnomocnictwo mogły być uznane za nie-
(nr 1869)
ważne, tylko z powodu naruszenia przepisów o na-
borze na wolne stanowisko urzędnicze.
do ministra finansów
Z wyrazami szacunku
w sprawie przyznania rodzinom zastępczym
Poseł Grzegorz Karpiński praw do ulgi podatkowej z tytułu
wychowywania dzieci
Toruń, dnia 3 marca 2008 r.
Szanowny Pani Ministrze! Z przyznanej właśnie
ulgi podatkowej z tytułu wychowywania własnych
lub przysposobionych dzieci nie mogą korzystać po-
datnicy opiekujący się dziećmi jako rodziny zastęp-
cze. Tłumaczone jest to powszechnie różnicą, jaka
występuje pomiędzy objęciem nad dzieckiem opieki i
83

tylko opieki (co ma mieć miejsce w przypadku ro- wyjazdu na zieloną szkołę dzieci biologicznych czy
dzin zastępczych), a powstaniem więzi prawnej mię- stypendia itp., do kryterium dochodowego rodziny
dzy przysposabiającym a dzieckiem (jak w przypad- wlicza się środki przekazywane na utrzymanie dzie-
ku adopcji). Nie rozstrzygając absolutnie tej różnicy ci powierzonych pod opiekę rodziny zastępczej. Wy-
na korzyść żadnej ze stron, chciałbym zauważyć, że daje się to być wewnętrznie sprzeczne.
każdy sposób zaopiekowania się dzieckiem, wynika- Dlatego pragnę zapytać:
jący z potrzeby serca rodziców, przybranych rodzi- 1. Czy zgodnie z obowiązującym prawem kwoty
ców czy opiekunów, wymaga porównywalnego zaan- przekazywane w ramach rodziny zastępczej powin-
gażowania środków finansowych. ny być wliczane do dochodu całkowitego rodziny?
Jeśli zatem przyznane prawo do odliczenia ulgi 2. Czy środki przekazywane na utrzymanie dzie-
nie zależy ani od liczby wychowywanych dzieci, ani ci oddanych pod opiekę rodziny zastępczej mogą być
od wysokości osiągniętego dochodu, czy słuszne jest wykorzystywane na pokrycie wszystkich niezbęd-
uzależnianie prawa do takiej ulgi finansowej od wy- nych wydatków całej rodziny, w tym dzieci biolo-
stąpienia więzi prawnej?! Należałoby wówczas nie gicznych?
uwzględniać także i takich sytuacji, gdy możliwość i 3. Jeżeli nie, czy z kryterium dochodowego nie
chęć przysposobienia dziecka, a zatem i powstania powinno się wykluczyć środków uzyskiwanych na
wspomnianej wyżej więzi prawnej, nie jest w żaden zaspokajanie potrzeb dzieci oddanych pod opiekę?
sposób uzależniona od rodziców zastępczych.
Biorąc to wszystko pod uwagę, zwracam się do Z wyrazami szacuku
Pana Ministra z pytaniem: Czy podejmie Pan sto-
sowne działania celem ustanowienia prawa do odli- Poseł Maria Nowak
czenia ulgi podatkowej dla rodzin zastępczych?
Warszawa, dnia 6 marca 2008 r.
Z poważaniem

Poseł Henryk Milcarz Interpelacja


(nr 1871)
Warszawa, dnia 3 marca 2008 r.
do ministra edukacji narodowej
Interpelacja w sprawie egzaminów potwierdzających
(nr 1870)
kwalifikacje zawodowe
do ministra pracy i polityki społecznej
Szanowna Pani Minister! Od kilku lat egzaminy
potwierdzające kwalifikacje zawodowe przebiegają
w sprawie finansowania rodzin zastępczych
według nowych zasad. Są to egzaminy zewnętrzne
oparte o te same kryteria obowiązujące w całym
Szanowna Pani Minister! Zwracam się do Pani
Minister o wyjaśnienie sytuacji rodzin zastępczych, kraju. Egzamin ten powinien przebiegać dwuetapo-
w których są oprócz dzieci przekazanych pod opiekę wo. Etap pierwszy – pisemny oraz etap drugi – prak-
także dzieci biologiczne. Na utrzymanie dzieci odda- tyczny. W wielu przypadkach część praktyczna jest
nych pod opiekę w ramach rodziny zastępczej pań- także niczym innym jak egzaminem pisemnym, nie-
stwo przekazuje określone środki. Pieniądze te mu- mającym nic wspólnego ze sprawdzeniem umiejęt-
szą być wydatkowane jedynie na utrzymanie i za- ności praktycznych. Określa się ten egzamin jako
spakajanie potrzeb dzieci oddanych pod opiekę, nie egzamin praktyczny bez wykonania. Na przykład
mogą być transferowane na pokrycie kosztów utrzy- tak przebiega egzamin w przypadku zawodu tech-
mania dzieci biologicznych. Sytuacja taka niejedno- nik elektronik, gdzie zdawalność wynosi 24% przy-
krotnie rodzi dysproporcje w finansowaniu potrzeb stępujących do egzaminu. Tak niski procent uczniów
dzieci biologicznych i oddanych pod opiekę rodziny techników, którzy kończą z pozytywnym wynikiem
zastępczej. Dla przykładu w rodzinie, w której jest egzamin, jest wysoce niepokojący. Dlatego pragnę
trójka dzieci biologicznych oraz trójka dzieci z rodzi- zapytać:
ny zastępczej, na utrzymanie rodziny pracuje ojciec. 1. W ilu zawodach druga część egzaminu jest bez
Pensja ojca musi wystarczyć na utrzymanie trojki wykonania praktycznego, polegająca jedynie na opi-
dzieci biologicznych oraz rodziców, co wynosi śred- sie czynności, jakie powinny być wykonane?
nio około 350 zł. zaś na dzieci oddane pod opiekę ro- 2. Czy nie uważa Pani, że niska zdawalność może
dziny zastępczej środki są dwukrotnie większe. wynikać z faktu, że uczniowie na zajęciach uczą się
Może to prowadzić do napięć i konfliktów pomiędzy praktyki, a nie poprawnego opisywania tej prakty-
dziećmi biologicznymi i oddanymi pod opiekę. ki? To znaczy czy nie uważa Pani, że wprowadzenie
Dodatkowo w sytuacji ubiegania się przez rodzi- rzeczywistych egzaminów praktycznych może pod-
nę o świadczenia społeczne, np. dofinansowanie do nieść poziom zdawalności?
84

3. Co jest powodem zamieniania egzaminu prak- cych na celu zapewnienie dynamicznego rozwoju
tycznego w egzamin opisowy? Kiedy ta sytuacja ule- przedsiębiorczości w energetyce odnawialnej. Ko-
gnie zmianie? nieczny będzie przegląd procedur inwestycyjnych,
4. Czy w ministerstwie, dokonując analizy wyni- prawa kształtującego rynek energii, zapewnienie
ków w poszczególnych zawodach, nie zastanawiano priorytetowego dostępu do sieci dla odnawialnych
się nad zmianą wymagań w stosunku do tych zawo- źródeł oraz odpowiedniej promocji i szkoleń. Mecha-
dów, w których na terenie całego kraju występuję nizmem kontrolującym spełnianie celów cząstko-
bardzo niska zdawalność? wych i ostatecznych w skali UE ma być możliwość
5. Czy dokonano lub planuje się w najbliższym międzynarodowego handlu świadectwami pocho-
czasie dokonania zmian w standaryzacji? dzenia energii. Mechanizm ten budził podczas prac
nad dyrektywą szereg kontrowersji. Wiele państw
Z wyrazami szacunku
członkowskich zajmowało oficjalne stanowiska w tej
sprawie, zwracając uwagę na zagrożenia, jakie han-
Poseł Maria Nowak
del świadectwami pochodzenia może nieść dla krajo-
wych systemów wsparcia OZE. Wiadomo jest także,
Warszawa, dnia 6 marca 2008 r.
że Polska, korzystając ze swojego prawa do negocjo-
wania z Brukselą zapisów dyrektyw i wymogów,
Interpelacja które później nasz kraj będzie musiał wypełnić, a
(nr 1872) mając uwagi i poważne zastrzeżenia co do niektó-
rych propozycji zawartych w ww. pakiecie, będzie z
do prezesa Rady Ministrów pewnością aktywnie uczestniczyć w pracach nad ich
ostatecznym kształtem. Mając co do tego pewność,
w sprawie stanowiska rządu dotyczącego zwracam się do Pana Premiera z prośbą o udzielenie
wymagań nakładanych na Polskę przez odpowiedzi na pytanie o stanowisko polskiego rządu
zapisy unijnej dyrektywy o promocji energii w następujących kwestiach:
z odnawialnych źródeł 1. Poziom obowiązku obligatoryjnego udziału
energii z OZE w konsumpcji energii pierwotnej w
Szanowny Panie Premierze! W 2001 r. Parlament roku 2020 w Polsce?
Europejski przyjął dyrektywę 2001/77/EC w spra- 2. Kwestia wpływu mechanizmu międzynarodo-
wie promocji na rynku wewnętrznym energii elek- wego handlu świadectwami pochodzenia na polski
trycznej produkowanej z odnawialnych źródeł ener- system wsparcia energetyki odnawialnej?
gii, wyznaczającą 22,1-procentowy udział energii 3. Czy Polska jest w stanie osiągnąć cele założo-
elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł ne w dyrektywie? Czy bardziej prawdopodobne jest,
energii w całkowitym zużyciu energii elektrycznej że Polska będzie krajem kupującym świadectwa po-
we Wspólnocie do roku 2010. 23 stycznia br. Komisja chodzenia w celu wypełnienia celów cząstkowych,
Europejska ogłosiła projekty dokumentów dotyczą- czy też jest szansa, że będzie krajem mogącym sprze-
cych ograniczeń emisji CO2 i wykorzystania odna- dawać nadwyżki świadectw pochodzenia?
wialnych źródeł energii. Przedstawiony przez Komi- 4. Jakie działania rząd zamierza podjąć, aby
sję pakiet składa się z pięciu projektów: krajowa administracja była gotowa do wdrożenia za-
 dyrektywy ramowej dotyczącej promocji wy- pisów dyrektywy do 2010 r. i aby po wejściu jej w
korzystania odnawialnych źródeł energii (OZE); życie krajowa branża OZE była w stanie wypełniać
 decyzji w sprawie redukcji emisji gazów cie- założone cele?
plarnianych do roku 2020; Z poważaniem
 nowelizacji dyrektywy 2003/87/WE w spra-
wie udoskonalenia i rozszerzenia systemu handlu Posłowie Henryk Milcarz
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych; i Grzegorz Napieralski
 dyrektywy w sprawie geologicznego magazy-
nowania dwutlenku węgla (CCS);
 wytycznych do pomocy państwa w zakresie Kielce, dnia 20 lutego 2008 r.
udzielania pomocy publicznej dotyczącej ochrony
środowiska.
W zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii dyrektywa wprowadza nowe cele obligato-
ryjne udziału energii z odnawialnych źródeł w bi-
lansie energii konsumowanej w roku 2020, cząstko-
we cele indykatywne na kolejne okresy dwuletnie do
roku 2020 oraz mechanizmy, które mają zapewnić
osiąganie tych celów. Dyrektywa nakłada również
na państwa członkowskie szereg zobowiązań mają-
85

Interpelacja 3. Kiedy wejdzie w życie preferencyjny model bi-


(nr 1873) lansowania energii z wiatru przewidziany w usta-
wie Prawo energetyczne i czy jego obowiązywanie
do ministra gospodarki będzie przedłużone po roku 2010?
4. Jakie rozwiązania planuje wdrożyć rząd w celu
w sprawie wyzwań stojących przed krajowym realnego zapewnienia priorytetu w zakresie przyłą-
systemem elektroenergetycznym (KSE) w czania źródeł odnawialnych do sieci?
kontekście realizacji zobowiązań Polski
Z poważaniem
wobec Unii Europejskiej w zakresie promocji
energii z odnawialnych źródeł
Posłowie Henryk Milcarz
i Grzegorz Napieralski
Szanowny Panie Premierze! W 2001 r. Parlament
Europejski przyjął dyrektywę 2001/77/EC w spra-
wie promocji na rynku wewnętrznym energii elek- Kielce, dnia 20 lutego 2008 r.
trycznej produkowanej z odnawialnych źródeł ener-
gii, wyznaczającą 22,1-procentowy udział energii
elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł Interpelacja
energii w całkowitym zużyciu energii elektrycznej (nr 1874)
we Wspólnocie do roku 2010. 23 stycznia br. Komisja
Europejska ogłosiła projekty dokumentów dotyczą- do ministra środowiska
cych ograniczeń emisji CO2 i wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii. Projekt ten wprowadza w sprawie znalezienia kompromisu
nowe cele obligatoryjne udziału energii z odnawial- między inwestorami w dziedzinie energetyki
nych źródeł w bilansie energii konsumowanej w wiatrowej a ekologami
roku 2020, cząstkowe cele indykatywne na kolejne
okresy dwuletnie do roku 2020 oraz mechanizmy, Szanowny Panie Ministrze! Europejska i krajo-
które mają zapewnić osiąganie tych celów. Dyrekty- wa polityka energetyczna wymusza na Polsce dyna-
wa nakłada również na państwa członkowskie sze- miczny rozwój energetyki wiatrowej. Jednym z klu-
reg zobowiązań mających na celu zapewnienie dy- czowych czynników mogącym ograniczać terytorial-
namicznego rozwoju przedsiębiorczości w energety- nie możliwości przygotowywania i realizacji nowych
ce odnawialnej. Konieczny będzie przegląd procedur projektów inwestycyjnych, polegających na budowie
inwestycyjnych, prawa kształtującego rynek energii parków wiatrowych, jest kwestia konieczności wy-
oraz zapewnienie priorytetowego dostępu do sieci konywania długookresowych badań ornitologicz-
dla odnawialnych źródeł. nych wydłużających czas uzyskiwania decyzji o śro-
W Polsce już dziś przedstawiciele branży energe- dowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwesty-
tycznej wskazują jako jedną z głównych barier w cji. Urzędy właściwe do wydawania lub uzgadniania
rozwoju energetyki odnawialnej problemy związane decyzji środowiskowych wprowadzają procedury
z jakością polskiego systemu elektroenergetycznego znacząco wydłużające proces inwestycyjny. Wielu
oraz regulacje związane z funkcjonowaniem odna- inwestorów jest zobowiązanych do co najmniej rocz-
wialnych źródeł w KSE. Brak jest infrastruktury nego monitoringu ptaków przed uzyskaniem decyzji
sieciowej i przyłączeniowej na terenach o najwięk- środowiskowej. W samych decyzjach urzędnicy wpi-
szych zasobach odnawialnych źródeł energii, w tym sują natomiast nierzadko obowiązek wieloletniego
zwłaszcza wiatru, nie funkcjonują preferencyjne wa- monitoringu porealizacyjnego, od wyniku którego
runki bilansowania dla energetyki wiatrowej, proce- uzależnia się możliwość funkcjonowania instalacji.
dury przyłączania nowych źródeł sprzyjają naduży- Z drugiej zaś strony mamy interes społeczny, repre-
ciom i blokowaniu nowych inwestycji. zentowany przez przedstawicieli organizacji ornito-
W związku z powyższym zwracam się do Pana Mi- logicznych. Organizacje branżowe związane z ener-
nistra i proszę o odpowiedź na następujące pytania: getyką wiatrową od wielu miesięcy apelują do mini-
1. Jakie są plany inwestycyjne w zakresie budo- stra środowiska o zajęcie się tym problemem i usta-
wy nowych sieci elektroenergetycznych oraz punk- nowienie wytycznych, które w rozsądny sposób nor-
tów przyłączeń dla energetyki odnawialnej na lata mowałyby zasady oceny ryzyka środowiskowego
2010–2020? związanego z budową farm wiatrowych. Środowiska
2. O ile w latach 2010–2016 należy zwiększyć inwestorów samodzielnie pracują nad takimi wy-
możliwości przesyłowe systemu, zwłaszcza na pół- tycznymi, czego efektem było m.in. wydanie prze-
nocy kraju, aby umożliwić przyłączenie nowych od- wodnika, który namawia inwestorów do bardzo rze-
nawialnych źródeł niezbędnych do wypełnienia zo- telnego podejścia do zagadnień związanych z wybo-
bowiązań wynikających z nowej dyrektywy UE? rem odpowiedniej lokalizacji pod inwestycję. Nieste-
Czy te potrzeby zostały uwzględnione w planach in- ty, ani Ministerstwo Środowiska, ani właściwe urzę-
westycyjnych operatorów sieci? dy na szczeblu wojewódzkim nie wykazały do tej
86

pory dobrej woli w zakresie wypracowania rozsąd- W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi
nego kompromisu, który z jednej strony zapewni na następujące pytania:
właściwą ochronę ptakom, a z drugiej maksymalnie 1. Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
uprości procedury inwestycyjne na lokalizacjach ministracji prowadzi analizę kosztów, które zostały
nieniosących ryzyka środowiskowego. poniesione przez gminy na realizację zadania zleco-
Panie Ministrze, w związku z powyższym proszę nego wymiany książeczkowych dowodów osobistych?
o odpowiedź na następujące pytanie: Czy zamierza 2. Czy zlecenie opisywanego powyżej zadania na
Pan podjąć jakiekolwiek działania mające na celu gminy podkarpackie przez wicewojewodę podkar-
rozwiązanie opisanego problemu, tak aby w polityce packiego, z jednoczesnym niezabezpieczeniem środ-
ministra środowiska dominowało podejście zgodne z ków finansowych na to zadanie zlecone, jest zgodne
zasadami zrównoważonego rozwoju, które pozwoli z aktualnym stanem prawnym?
na ustanowienie właściwych proporcji pomiędzy
ochroną przyrody a realizacją inwestycji ekologicz- Poseł Antoni Błądek
nych, jakimi bez wątpienia są elektrownie wiatro-
we? Jeśli tak, to jakie to będą działania i kiedy zo- Stalowa Wola, dnia 10 marca 2008 r.
staną wdrożone?
Z poważaniem
Interpelacja
Posłowie Henryk Milcarz (nr 1876)
i Grzegorz Napieralski
do ministra spraw zagranicznych
Kielce, dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie poparcia przez Polskę przyznania
Gruzji „Planu działań na rzecz członkostwa”
Interpelacja (MAP) w czasie kwietniowego szczytu NATO
(nr 1875) w Bukareszcie

do ministra spraw wewnętrznych i administracji Wielce Szanowny Panie Ministrze! Podczas wi-
zyty prezydenta Gruzji Michaiła Saakaszwili w Pol-
w sprawie finansowania zadania zleconego sce w dniu 03 marca 2008 prezydent Gruzji zabiegał
wymiany książeczkowych dowodów o poparcie przez Polskę przyznania Gruzji „Planu
osobistych działań na rzecz członkostwa” (MAP) w czasie
kwietniowego szczytu NATO w Bukareszcie. Prezy-
Panie Ministrze! Wicewojewoda podkarpacki w dent Lech Kaczyński zapewnił o udzieleniu takiego
piśmie nr 0.III.5113-4/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. poparcia. W podobnym tonie wypowiedzieli się inni
zobowiązuje gminy do analizy i zdiagnozowania po- polscy politycy, między innymi marszałek Senatu
wodów, dla których część mieszkańców nie wykona- Bogdan Borusewicz. Najbliższy miesiąc będzie dla
ła obowiązku wymiany książeczkowych dowodów Gruzji decydujący w tej kwestii.
osobistych w terminie 14 dni. Wicewojewoda pod- Wobec powyższego mam do Pana Ministra na-
karpacki jednocześnie zwraca się do władz gmin- stępujące pytania z prośbą o możliwie wyczerpującą
nych o wysłanie indywidualnych powiadomień do odpowiedź.
osób, które do tej pory nie wystąpiły z wnioskiem o 1. Jakie działania podjął rząd Polski w celu wspar-
wymianę książeczkowego dowodu osobistego. Na cia Gruzji w jej dążeniach do przyznania MAP?
przykładzie miasta Stalowa Wola liczba osób, które 2. Czy rząd Polski będzie pomagał, a jeśli tak, to
nie wymieniły jeszcze dowodów osobistych książecz- w jaki sposób, tworzyć szeroką koalicję państw po-
kowych, wynosi w przybliżeniu 2500. Według wyli- pierających przyznanie Gruzji MAP?
czeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli na wykonanie 3. Czy zostały wydane, jeśli tak, to jakie, odpo-
tego zadania zleconego przez urząd wojewódzki po- wiednie instrukcje, dzięki którym Polska angażuje
trzeba 14 475 zł, bez kosztów osobowych, a środki te się w pomoc Gruzji w budowaniu koalicji na rzecz
nie zostały uwzględnione w planie wydatków budże- przyznania Gruzji MAP?
towych na 2008 r. Należy zauważyć, że na dofinan-
Proszę o potraktowanie odpowiedzi na tę inter-
sowanie zadania zleconego wymiany dowodów oso-
pelację jako pilnej.
bistych gmina Stalowa Wola w latach 2004–2007
przeznaczyła 1 525 734,50 zł. Z poważaniem
Zgodnie z art. 49 ust. 1, 5 i 6 ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego dotacje na zadania Posłowie Paweł Kowal
zlecone powinny być przekazywane w sposób umożli- i Jan Ołdakowski
wiający pełne i terminowe wykonywanie zlecanych za-
dań, pod rygorem dochodzenia należnych świadczeń
wraz z odsetkami w postępowaniu sądowym. Warszawa, dnia 10 marca 2008 r.
87

Interpelacja dlińska do Białobrzegów długości ok. 16 km jest już


(nr 1877) na ukończeniu. Modernizacja drogi powodowała ol-
brzymie niedogodności, a wręcz niebezpieczeństwo
do ministra sprawiedliwości dla użytkowników ruchu. Trzeba w tym miejscu za-
znaczyć, że trasą E7 przejeżdża w ciągu doby kilka-
w sprawie planowanych zmian w procedurze dziesiąt tysięcy pojazdów. Dokładając do tego kilka-
kształcenia aplikantów w zawodach set różnych specjalistycznych, ciężkich pojazdów
prawniczych używanych do budowy drogi, które ciągle włączają
się do ruchu, przemieszczając się bądź dowożąc nie-
Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 usta- zbędne do budowy materiały, powodują przeszkody
wy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. w ruchu i wielokilometrowe korki. Przejazd w ta-
U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350) oraz art. 191–193 regu- kich warunkach jest koszmarem.
laminu Sejmu zwracam się do Pana Ministra w Od początku bieżącego roku rozpoczęto moderni-
sprawie planowanych zmian w procedurze kształce- zację drugiego fragmentu trasy E7 na ok. 15 km od-
nia aplikantów w zawodach prawniczych. cinku Białobrzegi – Grójec. Mimo że inwestycja jest
W związku z docierającymi do mnie apelami o in- w początkowej fazie realizacji, to już występują po-
terwencję zwracam się do Pana w sprawie planowa- ważne utrudnienia komunikacyjne. Przed podróżu-
nych zmian w zasadach naboru na aplikacje prawni- jącymi trasą E7, która obecnie jest głównym szla-
cze. Powszechnie wiadomo, iż system obowiązujący kiem komunikacyjnym z północy na południe kraju,
przed ostatnimi zmianami był polem do daleko idą- rysuje się co najmniej dwuletnia perspektywa kosz-
cych nadużyć i nepotyzmu przy wyborze kandyda- marnych uciążliwości i zatorów na modernizowa-
tów do zawodów prawniczych, stąd też ze znacznym nym odcinku pomiędzy Białobrzegami a Grójcem.
niepokojem przyjęłam wiadomość o planach ponow- Ten poważny problem dostrzegają lokalne samorzą-
nego wprowadzenia limitów przyjęć. Jednocześnie dy, gdyż użytkownicy dróg w sposób niekontrolowa-
pozostawienie egzaminów końcowych w rękach sa- ny poszukują na własną rękę alternatywnych objaz-
morządów adwokackiego i radcowskiego może do- dów i dokonują poważnych zniszczeń lokalnych dróg
prowadzić do zjawiska eliminowania osób niemają- w gęsto zaludnionym terenie. Starostowie dwóch
cych prawniczego zaplecza już po przejściu żmudne- powiatów białobrzeskiego i grójeckiego oraz bur-
go i kosztownego procesu aplikacyjnego. mistrz i wójtowie czterech gmin widzą wyjście z
W związku z powyższym zwracam się do Pana z trudnej sytuacji, gdyby udało się w szybkim tempie
następującymi pytaniami: dokonać modernizacji nawierzchni równoległej dro-
1. Czy przygotowany przez Pana ministerstwo gi nr 34 138 Grójec – Goszczyn – Przybyszew, która
projekt, oprócz wprowadzenia dolnego limitu przy- przebiega w średniej odległości 4 km od trasy E7.
jęć, zakłada wprowadzenie mechanizmu kontrolne- Byłby to idealny bezkolizyjny objazd z Grójca do Fa-
go nad liczbą miejsc na poszczególne aplikacje, usta- lęcic, który teraz usprawniłby przejazd na moderni-
laną przez samorządy zawodowe? zowanym odcinku, a w przyszłości spełniałby rolę
2. Czy w pracach nad projektem wzięto pod uwa- trasy objazdowej w sytuacjach kryzysowych. W 2007 r.
gę możliwość wprowadzenia państwowego egzami- wymienione samorządy podpisały list intencyjny, na
nu kończącego aplikacje radcowską i adwokacką? mocy którego zobowiązują się podjąć działania zmie-
3. Czy działający obecnie na rynku doradcy praw- rzające do modernizacji przywołanej drogi nr 34 138.
ni będą mieli w świetle przygotowywanego przez Tak poważne przedsięwzięcie wymaga różnych cza-
ministerstwo projektu możliwość dalszego świad- sochłonnych zabiegów i dużych środków finanso-
czenia usług prawnych? wych. Problem wymaga pilnego i skutecznego dzia-
łania. Jestem przekonany, że Generalna Dyrekcja
Z poważaniem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwo In-
Poseł Barbara Bartuś frastruktury będą żywotnie zainteresowane, aby
maksymalnie zapewnić bezpieczeństwo tysiącom
Warszawa, dnia 10 marca 2008 r. użytkowników ruchu na trasie E7.
Swoje wystąpienie kończę pytaniem do Pana Mi-
nistra: Czy podejmie Pan działania, aby w trybie pil-
Interpelacja nym zmodernizować drogę nr 34 138 Grójec – Gosz-
(nr 1878) czyn – Przybyszew, która na czas przebudowy trasy
E7 stanowiłaby odciążenie ruchu, a w przyszłości
do ministra infrastruktury bardzo dobry objazd?
Czy nie uważa Pan Minister, że rozwiązanie tego
w sprawie likwidacji utrudnień i poprawy problemu to wyzwanie, które może być przykładem
bezpieczeństwa użytkowników ruchu dobrego współdziałania podmiotów administracji
na modernizowanym odcinku trasy E7 rządowej i administracji samorządowej?
Białobrzegi–Grójec
Z poważaniem
Poseł Dariusz Bąk
Od 2 lat trwa modernizacja drogi krajowej E7 do
standardów drogi ekspresowej. Odcinek trasy od Je- Warszawa, dnia 11 marca 2008 r.
88

Interpelacja Interpelacja
(nr 1879) (nr 1880)

do ministra sprawiedliwości do ministra edukacji narodowej

w sprawie niewłaściwej ochrony w sprawie problemów z ograniczoną


danych osobowych świadków dostępnością miejsc w przedszkolach

Jest mi wiadomym o niewłaściwej ochronie da- Z doniesień prasowych i osobistych doświadczeń


nych osobowych świadków i oskarżycieli, zeznających wiadomo mi o problemach, z którymi borykają się
na procesach w sprawach cywilnych i karnych, na po- rodzice chcący zapisać swoje dzieci do przedszkola.
czątku rozprawy wszyscy świadkowie podają swoje Miejsca rezerwowane są nawet z trzyletnim wyprze-
dane teleadresowe, miejsce pracy, wiek. Cała proce- dzeniem, a problem dotyczy zarówno małych miej-
dura odbywa się w obecności oskarżonych przestęp- scowości, jak i dużych miast. Rosnąca liczba przed-
ców lub pozwanych osób. Stosując taką procedurę, szkoli prywatnych również nie zapewnia wystarcza-
przestępcy wchodzą w posiadanie danych osobowych jącej liczby miejsc dla wszystkich chętnych.
ofiar. Skutkuje to różnymi problemami, na jakie na- Edukacja przedszkolna jest niezwykle ważna dla
rażone są zeznające ofiary i świadkowie przestępstw. prawidłowego rozwoju dziecka. Zdaniem psycholo-
Takie procedury są niezgodne z ustawą o ochro- gów kształci ona samodzielność i pozwala na wła-
nie danych osobowych i budzą mój sprzeciw. Powo- ściwy i harmonijny rozwój społeczny dzieci. Tym-
dują, że wielu potencjalnych świadków odmawia ze- czasem w Polsce odsetek dzieci uczestniczących w
znań, gdyż obawia się działań odwetowych ze strony tego rodzaju edukacji jest najmniejszy w całej Unii
przestępców, i utrudnia pracę sądu oraz prawidłowe Europejskiej i nie robi się nic, aby poprawić ten
osądzenie skazanych. Ponadto publiczne podawanie wskaźnik.
danych osobowych na sali sądowej nie jest konieczne Poruszona kwestia jest niezwykle ważna i bezpo-
– możliwe jest wprowadzenie procedur, które umoż- średnio oddziałuje na rozwój polskiego społeczeń-
liwiłyby sędziom wgląd w dane osobowe świadków stwa. W związku z tym proszę o odpowiedź na po-
bez udostępniania ich przestępcom. niższe pytania:
Opisany problem jest niezwykle ważny, gdyż 1. Czy Pani Minister posiada wiedzę o opisanych
utrudnia prowadzenie postępowania. Niewielkie problemach?
zmiany w procedurach pozwolą znacznie uprościć 2. Jakie działania podejmuje ministerstwo, aby
prace sądów i zapewnią należytą ochronę danych wspierać rozwój edukacji przedszkolnej?
osobowych świadków. 3. Czy istnieje kompleksowa strategia mająca na
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na celu rozwiązanie wyżej opisanego problemu?
następujące pytania:
— Czy Pan Minister wie o opisanych proble- Z poważaniem
mach?
— Czy publiczne podawanie danych osobowych Poseł Paweł Poncyljusz
świadków na salach sądowych jest zgodne z ustawą
o ochronie danych osobowych? Warszawa, dnia 11 marca 2008 r.
— Czy możliwa jest zmiana procedur tak, aby za-
pewnić odpowiednią ochronę danych osobowych
świadków? Interpelacja
— Jakie inne działania podejmuje Ministerstwo (nr 1881)
Sprawiedliwości, aby zapewnić należytą ochronę da-
nych osobowych świadków i oskarżycieli? do ministra sprawiedliwości

Poseł Paweł Poncyljusz w sprawie problemów ofiar molestowania


seksualnego w miejscu pracy
Warszawa, dnia 10 marca 2008 r.
Z doniesień prasowych wiadomo mi o proble-
mach, z którymi stykają się ofiary molestowania
seksualnego w miejscu pracy. Na nieprawidłowy
sposób postępowania w takich sytuacjach przez in-
stytucje państwowe skarżą się zarówno same po-
szkodowane, jak też przedstawiciele organizacji bro-
niących praw kobiet.
Głównymi problemami, o których wspominają
przedstawiciele ofiar molestowania seksualnego, są
przewlekłość postępowań w tego typu sprawach i
89

brak należytej ochrony danych osobowych. Przykła- glamentacji. Uzasadnieniem dla wprowadzanych
dem jest postępowanie w sprawie prezydenta Olsz- zmian są ograniczone możliwości kształcenia praw-
tyna – w tym przypadku nie zadbano o dostateczną ników przez korporacje. Nie szuka się jednak innych
ochronę tożsamości ofiar. Kolejnym problemem jest sposobów kształcenia aplikantów, jak np. szkolenia
długi czas trwania procesów oraz konieczność wielo- organizowane przez firmy prywatne. Rozumiem po-
krotnego składania zeznań przez poszkodowanych, trzebę selekcjonowania absolwentów studiów praw-
co jest dla nich traumatycznym przeżyciem. Brakuje niczych, uważam jednak, że ograniczanie dostępu
również skutecznej pomocy przedsądowej – inspek- do zawodów jest ingerowaniem w wolny rynek i za-
cje pracy nie mają możliwości działania w przypad- przeczeniem idei powszechnych usług prawniczych.
ku molestowania w miejscu pracy, w związku z tym Takie postępowanie jest szkodliwe ze społeczne-
kobiety są pozostawione samym sobie. W związku z go i gospodarczego punktu widzenia. Tego typu re-
tymi problemami ofiarom molestowania w miejscu gulacje sprzyjają korupcji i nepotyzmowi oraz spo-
pracy trudno jest przezwyciężyć wstyd i zwrócić się wodują powrót do sytuacji, w której o dostępie do
ze swoimi problemami do sądu. zawodu decyduje nie wiedza i kompetencje, lecz zna-
Opisaną sytuację pogarszają stereotypy funkcjo- jomości i koneksje rodzinne.
nujące w społeczeństwie, w których kobieta postrze- W związku z powyższym proszę o odpowiedź na
gana jest jako osoba prowokująca i zachęcająca do następujące pytania:
tego typu zachowań. 1. Jakie są przyczyny wprowadzenia limitów
Opisane problemy są niezwykle ważne, gdyż są ograniczających dostęp do zawodów prawniczych?
przyczyną upokorzeń dla kobiet molestowanych w 2. Dlaczego Ministerstwo Sprawiedliwości planu-
miejscu pracy. Ich szybkie rozwiązanie jest niezwy- je wprowadzenie przepisów nieułatwiających mło-
kle ważne ze względów społecznych. dym i zdolnym prawnikom dostępu do zawodu?
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na
3. Dlaczego Ministerstwo Sprawiedliwości nie
następujące pytania:
dopuszcza do powstania wolnego rynku usług praw-
1. Czy Pan Minister wie o wyżej opisanych pro-
niczych, jak w krajach zachodnich?
blemach?
2. Co Ministerstwo Sprawiedliwości robi, aby za- Z poważaniem
chęcić do składania zeznań i poprawić sytuację osób
molestowanych podczas procesu? Poseł Paweł Poncyljusz
3. Jakie działania podejmowane będą w przyszło-
ści, aby zapewnić odpowiednią ochronę ofiarom mo- Warszawa, dnia 5 marca 2008 r.
lestowania w pracy?
Z poważaniem
Interpelacja
(nr 1883)
Poseł Paweł Poncyljusz
do prezesa Rady Ministrów
Warszawa, dnia 7 marca 2008 r.
w sprawie przeniesienia spraw dotyczących
Interpelacja mniejszości narodowych i etnicznych z gestii
(nr 1882) ministra właściwego w sprawach
wewnętrznych w gestię ministra kultury
do ministra sprawiedliwości
Panie Premierze! Wnoszę, by rozważył pan moż-
w sprawie limitów przyjęć na aplikacje liwość zmiany swego rozporządzenia atrybutywne-
dopuszczające do wykonywania zawodów go, przydzielając dział 25 administracji rządowej:
prawniczych wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i et-
niczne ministrowi właściwemu w sprawach kultury
Z doniesień prasowych wiadomo mi o planowa- w miejsce ministra właściwego w sprawach we-
nym ograniczeniu liczby osób przyjmowanych na wnętrznych oraz właściwego w sprawach admini-
aplikacje dopuszczające do zawodów prawniczych. stracji. W obecnym stanie prawnym ministrem wła-
Ustawa przygotowywana w Ministerstwie Sprawie- ściwym w sprawach mniejszości narodowych jest
dliwości zmierza do powrotu do sytuacji z lat 90. i po- minister spraw wewnętrznych i administracji.
woduje niepotrzebne ograniczenia uniemożliwiające Warto przypomnieć, że wedle ustawy o działach
prawnikom konkurowanie na wolnym rynku usług. administracji rządowej sprawy mniejszości narodo-
Usługi prawnicze są niezwykle drogie ze względu wych to sprawy „związane z zachowaniem i rozwo-
na brak konkurencji – tymczasem zamiast zmierzać jem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych
do zwiększenia konkurencji, która doprowadziłaby i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka
do urealnienia cen, wprowadza się kolejne formy re- regionalnego”. Już na pierwszy rzut oka widać, że są
90

to sprawy odległe od zasadniczych zadań ministra mi. Czy minister spraw wewnętrznych i administra-
spraw wewnętrznych i administracji. cji naprawdę powinien tym się zajmować?
Uzasadnienie. W okresie PRL-u resortem właści- Pomijam tu aspekt symboliczny sprawy, skądi-
wym w sprawach mniejszości narodowych i etnicz- nąd wiem, że dla wielu przedstawicieli mniejszości
nych był resort spraw wewnętrznych. W III RP, ważny.
chcąc zerwać z tą tradycją, sprawy mniejszości na- Z uwagi na powyższe wnoszę, by Pan Premier ze-
rodowych przekazano z MSW do ministerstwa kul- chciał rozważyć możliwość zmiany swego rozporzą-
tury. Miało to uzasadnienie merytoryczne – wszak dzenia atrybutywnego i sprawy mniejszości narodo-
większość problemów mniejszości narodowych w wych i etnicznych na powrót przekazał ministrowi
Polsce dotyczyła spraw kultury i edukacji. Miało też kultury.
nie mniej istotne znaczenie symboliczne. Państwo Z poważaniem
wyraźnie zaakcentowało w ten sposób, że nie chce Poseł Jan Widacki
mniejszości narodowych kontrolować i z pozycji re-
sortu siłowego, nadzorującego różne służby, takie Warszawa, dnia 11 marca 2008 r.
jak Policja czy, co szczególnie istotne na pograni-
czach zamieszkałych zwarcie przez mniejszości
(szczególnie litewską, białoruską, ukraińską, łem- Interpelacja
kowską czy słowacką), Straż Graniczna, ale, prze- (nr 1884)
ciwnie, chce wspierać kulturalną autonomię tych
mniejszości, wyrzekając się policyjno-administra- do ministra edukacji narodowej
cyjnego nadzoru.
Stan ten uległ zmianie po wprowadzeniu do usta- w sprawie systemu kształcenia w zawodzie
wy o działach administracji rządowej sprawy mniej- technik usług pocztowych
szości narodowych, „spraw mniejszości narodo-
wych” jako działu 25: wyznania religijne oraz mniej- Szanowna Pani Minister! Środowiska oświatowe
szości narodowe i etniczne (art. 36 ustawy z dnia 6 związane z kształceniem w zawodzie technik usług
stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i et- pocztowych zgłaszają zastrzeżenia wobec propozy-
nicznych oraz o języku regionalnym, Dz. U. z 2005 r. cji, aby kształcenie w tym zawodzie odbywało się w
Nr 17, poz. 141). W konsekwencji sprawy mniejszości jednorocznej szkole policealnej.
narodowych i etnicznych wróciły znów do MSWiA. Nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem peda-
Rozwiązanie to nie jest merytorycznie uzasadnio- gogicznym twierdzą, że przygotowanie profesjonal-
ne, albowiem zgodnie z powołaną wyżej ustawą orga- nej kadry pocztowców o szerokich umiejętnościach
ny władzy publicznej obowiązane są podejmować od- zawodowych wymaga nabycia wiedzy teoretycznej z
powiednie środki w celu wspierania działalności wielu dziedzin oraz umiejętności nabywanych w
zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsa- trakcie praktyk i zajęć praktycznych. Zrealizowanie
mości kulturowej mniejszości (art. 18 ust. 1 ustawy). tego celu w jednorocznym cyklu kształcenia jest ich
Tymi środkami są w szczególności dotacje celowe lub zdaniem niemożliwe. Opinie wyrażane przez na-
podmiotowe na: działalność instytucji kulturalnych, uczycieli potwierdzają także sami pocztowcy.
ruchu artystycznego i twórczość mniejszości oraz im- W zawiązku z powyższym kieruję do Pani Mini-
prezy artystyczne (...) inwestycje służące zachowaniu ster interpelację poselską z prośbą o odpowiedź na
tożsamości kulturowej mniejszości, wydawanie ksią- pytania:
żek, czasopism, periodyków i druków w językach — Czym kierował się resort edukacji, przyjmując
mniejszości, wspieranie programów telewizyjnych i koncepcję jednorocznego cyklu kształcenia w zawo-
audycji radiowych realizowanych przez mniejszości, dzie technik usług pocztowych?
ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości, — Co stanie się z technikami pocztowo-teleko-
działalność świetlicową, prowadzenie bibliotek, edu- munikacyjnymi po wprowadzeniu w życie nowego
kację dzieci i młodzieży, propagowanie wiedzy o systemu kształcenia (jedno z lubelskich techników
mniejszościach (por. art. 18 ust. 2 ustawy). działa już od 59 lat)?
Identyczne działania wśród ludności polskiej wy- — Od kiedy system ten będzie obowiązywał?
konuje minister kultury. — Kto będzie zajmował się prowadzeniem jedno-
Jakie jest uzasadnienie, aby wydawanie polskich rocznych szkól policealnych kształcących w tym za-
książek wspierał minister kultury, a wydawanie wodzie?
książek w języku mniejszości minister spraw we- — Czy ukończenie takiej policealnej szkoły gwa-
wnętrznych i administracji? rantować będzie absolwentom zatrudnienie?
Jakie jest uzasadnienie, aby, gdy w jednej miej- Z szacunkiem
scowości będą dwie biblioteki, jedna polska, druga
dla mniejszości, tę pierwszą wspierał minister kul- Poseł Izabella Sierakowska
tury, a tę drugą minister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji? Podobnie jest z zespołami artystyczny- Lublin, dnia 5 marca 2008 r.
91

Interpelacja tegracyjną jest o wiele trudniejsza niż w mniejszej


(nr 1885) grupie specjalnej z jednolitą niepełnosprawnością.
Ponieważ decyzja o nieprzyznawaniu dodatków
do ministra edukacji narodowej za warunki trudne jest w opinii nauczycieli krzyw-
dząca, kieruję do Pani Minister interpelację poselską z
w sprawie dodatków za trudne warunki prośbą o odpowiedź na pytania:
nauczania dla nauczycieli klas — Czy resort edukacji pod Pani kierownictwem
integracyjnych podziela opinie nauczycieli klas integracyjnych o
krzywdzących ich uregulowaniach płacowych?
Szanowna Pani Minister! W związku z rozporzą- — Czy nauczyciele nauczania integracyjnego
dzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 31 mogą liczyć na zrozumienie ich specyfiki pedago-
stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych gicznej również w zakresie otrzymywania dodatków
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, za warunki trudne?
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wy- — Jakie jest stanowisko Pani Minister w poru-
nagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za szanej sprawie?
pracę w dniu wolnym od pracy nauczyciele klas inte-
gracyjnych zgłaszają swój protest przeciwko nie- Z szacunkiem
przyznawaniu dodatków za warunki trudne.
Klasy integracyjne, podkreślają nauczyciele, sku- Poseł Izabella Sierakowska
piają młodzież z różnymi dysfunkcjami: słabowidzą-
cą i niewidomą, słabosłyszącą i głuchą, niepełno- Lublin, dnia 5 marca 2008 r.
sprawną ruchowo, w tym również poruszającą się na
wózkach inwalidzkich, a w szczególności przewlekle
chorą oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Interpelacja
Idea integracji – pełnego uczestnictwa dziecka (nr 1886)
niepełnosprawnego w życiu społecznym i zaspoka-
janie jego potrzeb intelektualnych – powoduje, że do ministra pracy i polityki społecznej
różne niepełnosprawności skupiają się w jednej kla-
sie. Wymaga to od nauczyciela specjalnego przygo- w sprawie finansowania działalności domów
towania dostosowanego do konkretnych schorzeń. pomocy społecznej
Pedagog musi więc tak kierować pracą na lekcji,
aby dotrzeć z zaplanowanymi treściami meryto- Szanowna Pani Minister! Przedstawiciele samo-
rycznymi do wszystkich uczniów. Wymaga to od na- rządu terytorialnego coraz częściej sygnalizują pro-
uczyciela przedmiotu i pedagoga specjalnego przy- blemy związane z trudną sytuacją finansową związa-
gotowania, odpowiednich pomocy edukacyjnych, a ną z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej.
przede wszystkim posiadania odpowiednich umie- Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dniem
jętności pedagogicznych. l stycznia 2004 r. wprowadziła trójstopniową party-
Praca w szkole integracyjnej wymaga od nauczy- cypację w kosztach utrzymania pensjonariuszy do-
cieli kwalifikacji wyższych niż od nauczycieli zatrud- mów pomocy społecznej ponoszoną w pierwszej ko-
nionych w szkołach dla młodzieży pełnosprawnej. W lejności przez mieszkańca, w drugiej przez jego rodzi-
tym celu nauczyciele nie tylko muszą ukończyć studia nę, w trzeciej przez gminę, z której pochodzi. Konse-
podyplomowe z zakresu surdopedagogiki, tyflope- kwencją tego jest systematyczne zmniejszanie się
dagogiki, oligofrenopedagogiki, ale również systema- liczby mieszkańców kierowanych przez ośrodki po-
tycznie poszerzać swoją wiedzę w różnych formach mocy społecznej do domów pomocy na nowych zasa-
doskonalenia zawodowego. Dodatkowymi, pożąda- dach, co skutkuje niewykorzystaniem wolnych miejsc
nymi umiejętnościami jest posługiwanie się języ- i ograniczeniem dochodów tych placówek.
kiem migowym i brajlem. Z ocen samorządowców szczebla powiatowego
Poszerzenie kwalifikacji wymaganych do pracy w wynika, że w związku z odmowami wydawania skie-
szkole integracyjnej wiąże się więc z ponoszeniem du- rowań do DPS przez ośrodki pomocy społecznej wie-
żych wydatków na specjalne studia podyplomowe, lu mieszkańców jest pozbawionych możliwości ko-
kursy i warsztaty doskonalenia zawodowego. Tylko rzystania z tej formy pomocy. Biorąc pod uwagę ich
niewielka część kosztów związanych z doskonale- wiek i stan zdrowia, powyższa sytuacja zagraża ich
niem zawodowym jest refundowana przez szkołę, po- zdrowiu a nawet życiu.
zostałe zaś koszty pokrywają nauczyciele ze swoich i Trudna sytuacja w placówkach pomocy społecznej
tak bardzo niskich zarobków. jest niekorzystna również dla zatrudnionego persone-
Ponadto ważną kwestią jest brak uregulowania lu i niekorzystnie odbija się na jego warunkach płaco-
czasu pracy pedagoga wspomagającego. W związku wych. Znaczna jego część nie osiąga minimalnej pła-
z tym aż 2/3 zajęć przedmiotowych nauczyciel zmu- cy brutto. Na tle podwyżek wynagrodzeń w innych
szony jest prowadzić sam, bez jakiejkolwiek pomo- jednostkach (np. w sektorze ochrony zdrowia) wzra-
cy. Wówczas praca z bardzo zróżnicowaną grupą in- sta niezadowolenie pracowników DPS. Taki stan
92

skutkuje również odpływem wykwalifikowanej ka- dlatego też nie znajduje uzasadnienia odmienny
dry. W chwili obecnej w tych placówkach odczuwa się sposób jego powoływania. Poruszoną kwestię należy
szczególnie brak personelu pielęgniarskiego. również rozpatrywać w kontekście przepisów usta-
Biorąc powyższe pod uwagę, kieruję do Pani Mi- wy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nister interpelację poselską z prośbą o odpowiedź na nych, a konkretnie art. 44 ust. 1. Zgonie z przepisa-
pytania: mi przywołanej ustawy to kierownik jednostki sek-
— Na ile nowelizacja ustawy o pomocy społecznej tora finansów publicznych, czyli wójt, burmistrz,
ograniczyła dostęp osób znajdujących się w trudnej prezydent, a nie rada gminy, jest odpowiedzialny za
sytuacji bytowej do domów pomocy społecznej? całość gospodarki finansowej. W związku z powyż-
— Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo szym zła współpraca wójta ze skarbnikiem, który
Pracy i Polityki Społecznej, aby zaradzić niekorzyst- jest powoływany przez gminę, może w praktyce w
nym skutkom obecnie obowiązujących regulacji wielu przypadkach doprowadzić do pociągnięcia
prawnych? wójta do odpowiedzialności za naruszenie dyscypli-
— Czy resort uznaje za konieczne podjęcie dzia- ny finansów publicznych.
łań mających na celu zmianę zasad finansowania Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana
pobytu podopiecznych w DPS jak również zwiększe- Prezesa Rady Ministrów z następującymi pytaniami:
nie kwoty dotacji przekazywanej na pokrycie kosz- 1. Jakie działania zamierza Pan podjąć w celu
tów utrzymania mieszkańców tych placówek, zmiany zaistniałej sytuacji?
zwłaszcza przyjętych przed 1 stycznia 2004 r.? 2. Czy w związku z powyższym powoływanie
Z szacunkiem skarbnika gminy nie powinno należeć do wyłącznej
kompetencji kierownika jednostki finansów publicz-
Poseł Izabella Sierakowska nych?
3. Jeśli nie, to czy pozostawienie tego uprawnie-
Lublin, dnia 5 marca 2008 r. nia w zakresie kompetencji rady gminy jest zasadne,
biorąc pod uwagę możliwość powstania sporów po-
między tymi jednostkami?
Interpelacja
(nr 1887) Z wyrazami szacunku

do prezesa Rady Ministrów Poseł Jarosław Matwiejuk

w sprawie powoływania sekretarzy Białystok, dnia 10 marca 2008 r.


i skarbników gmin

Szanowny Panie Premierze! Na mocy art. 18 ust. Interpelacja


2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (nr 1888)
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) do wy-
łącznych kompetencji rady gminy należy m.in. po- do ministra spraw wewnętrznych i administracji
woływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który
jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza. w sprawie zmiany art. 91 ustawy
Powołania nie można jednak traktować równo- o samorządzie powiatowym
znacznie z nawiązaniem stosunku pracy z sekreta-
rzem lub skarbnikiem. Samo dokonanie wyboru, W związku z zapowiadaną przez rząd reformą
mianowanie oraz powołanie należy rozumieć jako samorządową państwa idącą w kierunku decentrali-
czynności mające na celu powierzenie konkretnym zacji i przekazania większych kompetencji samorzą-
osobom określonych funkcji publicznych. Dopiero w dom pragnę powrócić do tematu nadania miastom
wyniku dokonania powyższych czynności następuje prezydenckim statusu miast na prawach powiatu.
faktyczne nawiązanie stosunku pracy pomiędzy W pierwszych dniach stycznia br. pan Tomasz
uprawnionym organem (czyli kierownikiem zakładu Siemoniak – sekretarz stanu w MSWiA skierował
pracy) a osobą, której powierzono pełnienie funkcji do przewodniczących ogólnopolskich i regionalnych
publicznej. organizacji samorządu terytorialnego pismo w spra-
Jednym z podstawowych uprawnień, jakie przy- wie przekazania konkretnych propozycji zmian w
sługują kierownikowi zakładu pracy, jest określenie prawie, które umożliwiają przeprowadzenie reform
wynagrodzenia dla takiej osoby. W związku z po- administracyjnych. Odpowiadając na powyższy apel,
wyższym niedopuszczalne jest ustalenie wynagro- prezydent Inowrocławia pan Ryszard Brejza wraz z
dzenia dla skarbnika i sekretarza gminy przez gmi- panem prezydentem miasta Zgierza Jerzym Soko-
nę. Należy również uwzględnić fakt, iż obecnie w łem przygotowali projekt zmiany brzmienia art. 91
znaczeniu funkcjonalnym sekretarz nie różni się ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie po-
właściwie niczym od zastępcy wójta czy burmistrza, wiatowym:
93

„Art. 91. Prawa powiatu przysługują miastom, resem prezydenta miasta jako tego, którego uważają
które z dniem 31 grudnia 1998 r. przestały być sie- za gospodarza terenu.
dzibami województw, a także miastom, w których Czy możliwa jest taka zmiana ustawy, która
przewodniczącym organu wykonawczego w dniu 31 umożliwi miastom prezydenckim uzyskanie statusu
grudnia 1998 r. był prezydent miasta, chyba że na powiatów grodzkich, aby zaczął funkcjonować mo-
wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od del „jedno miasto – jeden gospodarz”?
nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym
Z wyrazami szacunku
nadano status miast na prawach powiatu przy doko-
nywaniu pierwszego podziału administracyjnego
kraju na powiaty.” Poseł Artur Dunin
W wyniku reformy administracji publicznej z
dniem 1 stycznia 1999 r. powstały oprócz gmin ko- Zgierz, dnia 6 marca 2008 r.
lejne jednostki samorządu terytorialnego – powiaty
i województwa. Dokonano wówczas podziału miast,
w których przewodniczącym organu wykonawczego Interpelacja
był prezydent miasta (miasta prezydenckie) na dwie (nr 1889)
kategorie: na miasta mające jednocześnie status po-
wiatów (tzw. powiaty grodzkie) i na miasta pozba- do ministra infrastruktury
wione tego charakteru, włączone w skład powiatów
ziemskich. O zaliczeniu danego miasta do określonej w sprawie funkcjonowania Ośrodka
kategorii nie decydowały kryteria merytoryczne, ta- Kształcenia Personelu Lotniczego
kie jak np. wielkość miasta, liczba ludności. Politechniki Rzeszowskiej
Status powiatów grodzkich uzyskały na mocy
art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą- Ośrodek kształcący personel latający dla potrzeb
dzie powiatowym miasta liczące więcej niż 100 000 lotnictwa cywilnego w Jasionce koło Rzeszowa po-
mieszkańców oraz miasta, które przestały być sie- wstał w 1977 r. O jego lokalizacji przesądziły takie
dzibą wojewody z dniem 31 grudnia 1998 r., a także czynniki, jak duża koncentracja na terenie Rze-
miasta, którym nadano status miasta na prawach szowszczyzny zakładów przemysłu lotniczego oraz
powiatu przy dokonywaniu pierwszego podziału ad- funkcjonująca tu jedna z wyższych uczelni technicz-
ministracyjnego kraju na powiaty (Świnoujście, So- nych w kraju kształcąca studentów o specjalizacji
pot, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Święto- lotniczej. Pod koniec 1976 r. Ministerstwo Komuni-
chłowice, Żory, Mysłowice). W konsekwencji mamy kacji za pośrednictwem Centralnego Zarządu Lot-
dzisiaj miasta liczące poniżej 50 000 mieszkańców, nictwa Cywilnego podjęło się organizacji i wyposa-
w których rada miejska realizuje równocześnie za- żenia bazy praktycznej nauki pilotażu w Politechnice
dania rady powiatu, a prezydent – starosty (np. Kro- Rzeszowskiej. Minister komunikacji zarządzeniem
sno, Sopot, Skierniewice), a z drugiej strony miasta nr 235 z dnia 31 grudnia 1976 r. powołał do życia z
o połowę większe, w których władza podzielona jest dniem l stycznia 1977 r. Ośrodek Szkolenia Personelu
między prezydentem, starostą, zarządami dróg wo- Lotniczego (OSPL) w Rzeszowie; bazę wyjściową
jewódzkich, krajowych itp. (np. Inowrocław, Lublin, tworzonego ośrodka stanowiły obiekty Aeroklubu
Ostrowiec Świętokrzyski, Gniezno, Ostrów Wielko- Rzeszowskiego oraz tereny Portu Lotniczego Rze-
polski). szów-Jasionka. Założenia organizacyjne i programo-
Od prezydenta miasta oczekuje się walki z bezrobo- we jego funkcjonowania stworzyła kadra dydaktycz-
ciem w sytuacji, kiedy powołane do tego jednostki – no-naukowa Politechniki Rzeszowskiej. Głównym
urzędy pracy – nie podlegają jemu, lecz staroście. Naj- nurtem działalności dydaktycznej stało się szkolenie
ważniejsze ulice w mieście są własnością powiatu lub studentów specjalizacji pilotażowej do poziomu licen-
województwa. Bez uzgodnień ze starostą ziemskim nie cji pilota samolotowego zawodowego II klasy. Pierw-
wolno prezydentowi miasta decydować o ruchu drogo- sze loty szkoleniowe ze studentami rozpoczęły się w
wym, remontach i inwestycjach drogowych, lokalizacji czerwcu 1977 r. na samolotach An-2. W 1978 r. OSPL
przystanków autobusowych. Prezydent miasta nie rozpoczął też szkolenie pilotów dla potrzeb lotnictwa
może prowadzić spójnej polityki oświatowej i lepiej go- sanitarnego i firm usługowych. W tym czasie był to
spodarować mieniem oświatowym, bo szkoły ponad- jedyny ośrodek w kraju szkolący do uprawnień IFR.
gimnazjalne nie są miejskie, lecz powiatowe. Pierwsza promocja studentów Politechniki Rzeszow-
Mieszkańcy miasta mogli wcześniej wiele spraw, o skiej specjalizacji pilotażowej odbyła się w sierpniu
których mowa wyżej, załatwiać w jednym urzędzie. 1981 r. Licencje zawodowe pilotów samolotowych
Obecnie zmuszeni są załatwiać je w różnych urzę- otrzymało wtedy 21 absolwentów.
dach, przy czym nim skierują sprawę do właściwego Nowa sytuacja gospodarcza początku lat 90.
urzędu, trafiają najczęściej do urzędu miasta w prze- ubiegłego stulecia spowodowała zmianę formuły
świadczeniu, że tu mogą wyjaśnić swoją sprawę. działalności ośrodka. Ministerstwo Transportu z
Wszystko to budzi duże niezadowolenie i częste dniem 30 marca 1990 r. zlikwidowało Ośrodek Szko-
interwencje mieszkańców miasta kierowane pod ad- lenia Personelu Lotniczego w Rzeszowie. Jednocze-
94

śnie na mocy zawartego w dniu 26 marca 1990 r. okres 22–29 lutego 2008 r. proszę o ustosunkowanie
porozumienia pomiędzy Ministerstwem Transportu się do następujących kwestii:
i Gospodarki Morskiej a ministerstwem edukacji 1. Jakie działania zamierza podjąć rząd, którego
majątek zlikwidowanego ośrodka przekazano Poli- jest Pan członkiem, aby zapewnić pomoc i ochronę
technice Rzeszowskiej. Ówczesny rektor uczelni osobom poszkodowanym, które w wyniku przestęp-
prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś wydanym zarządze- stwa dokonanego przez osoby trzecie poniosły
niem nr 2/90 powołał Ośrodek Kształcenia Lotni- uszczerbek na zdrowiu, doznały strat materialnych
czego (OKL) jako samodzielną jednostkę pozawy- lub ich prawa osobiste zostały naruszone, a które
działową Politechniki Rzeszowskiej. Od 1999 r. roz- nie znalazły pomocy w organach wymiaru sprawie-
poczęto prace nad dostosowaniem zintegrowanego dliwości z powodu złego działania, zaniechania lub
cyklu szkolenia studentów do wymagań europej- zlekceważenia będącego naruszeniem prawa?
skich przepisów lotniczych (JAR FCL) i rozszerze- 2. Jakie starania poczyni ministerstwo w kie-
niem szkolenia do poziomu licencji pilota samoloto- runku nowelizacji prawa w zakresie poprawy sytu-
wego liniowego (ATPL). W ramach modernizacji acji ofiar przestępstw od momentu zdarzenia do
bazy dydaktyczno-szkoleniowej zakupiony też został uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania?
nowoczesny symulator lotu FNPT II MCC. Szkole- 3. Jakie regulacje zamierza wprowadzić kierowa-
nie według tych standardów pozwoliło na uznanie w ny przez Pana resort, aby skłonić organizacje poza-
całej Europie licencji lotniczych uzyskiwanych w rządowe lub jednostki samorządu terytorialnego do
OKL. Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki upowszechniania na szeroką skalę problematyki
Rzeszowskiej w 2002 r. wzbogacił się o budynek tzw. ofiar przestępstw, nawiązywania dalszych kontak-
starego portu lotniczego w Jasionce. Po gruntow- tów, wymiany wzajemnych doświadczeń?
nym remoncie w 2003 r. stał się on obiektem dydak- Żywię głęboką nadzieję, że zasygnalizowane
tyczno-szkoleniowym z symulatorem lotu firmy AL- przeze mnie aspekty sprawy uzmysłowią Państwu
SIM i salami wykładowymi. rozmiar i powagę poruszanego problemu.
OKL jest jedyną wyższą uczelnią techniczną w Liczę na wyczerpującą odpowiedź.
kraju kształcącą pilotów lotnictwa cywilnego i inży- Z góry składam serdeczne podziękowania za
nierów mechaników lotnictwa zgodnie z obowiązu- przychylne ustosunkowanie się.
jącymi międzynarodowymi standardami, w 2007 r.
ośrodek uzyskał także certyfikat na szkolenie me- Poseł Beata Kempa
chaników lotniczych.
Proszę Pana Ministra o odpowiedź na niżej po- Warszawa, dnia 4 marca 2008 r.
dane pytania.
1. Czy możliwe jest pozyskanie środków finanso-
Interpelacja
wych na lepsze funkcjonowanie i rozwój Ośrodka
(nr 1891)
Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej?
2. Z jakich źródeł w przyszłości Ośrodek Kształ-
do ministra infrastruktury
cenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej może
pozyskać środki na dalsze funkcjonowanie i rozwój?
w sprawie wykupu mieszkań zakładowych
3. Czy Ministerstwo Infrastruktury przewiduje
działania wspierające, które w przyszłości pozwolą Panie Ministrze, zgodnie z misją nowo powstałe-
na szeroko pojęty rozwój ww. ośrodka? go ministerstwa utworzonego w drodze połączenia
Oczekując odpowiedzi Pana Ministra, pozostaję resortów budownictwa, gospodarki morskiej i trans-
z wyrazami szacunku portu proszę o ustosunkowanie się do następujących
kwestii:
Poseł Jan Bury s. Józefa 1. Jakie regulacje prawne zamierza wprowadzić
ministerstwo, aby w sposób definitywny i komplek-
Rzeszów, dnia 6 marca 2008 r. sowy rozwiązać problem sprzedaży mieszkań zakła-
dowych w skali kraju?
2. W jaki sposób można zabezpieczyć interes
Interpelacja prawny mieszkańców tych lokali, aby nie dochodziło
(nr 1890) do sytuacji sprzedawania mieszkań zakładowych
wraz z ludźmi?
do ministra sprawiedliwości 3. Jakie kroki zamierza podjąć ministerstwo, aby
ujednolić zasady wykupu mieszkań?
w sprawie pomocy ofiarom przestępstw Żywię głęboką nadzieję, że zasygnalizowane
przeze mnie aspekty sprawy uzmysłowią Państwu
Panie Ministrze, w ślad za obchodami tygodnia rozmiar i powagę poruszanego problemu.
pomocy ofiarom przestępstw przypadającymi na Liczę na wyczerpującą odpowiedź.
95

Z góry składam serdeczne podziękowania za żu jezior lej depresyjny spowodowany działalnością


przychylne ustosunkowanie się. kopalni Konin.
Podobne stanowisko zajęła Wielkopolska Komi-
Poseł Beata Kempa sja do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko
przy Wojewodzie Wielkopolskim. Komisja nie wy-
Warszawa, dnia 4 marca 2008 r. kluczyła, iż odwodnienie odkrywek Kopalni Węgla
Brunatnego Konin, a w szczególności odkrywki Jóź-
win II, może wpływać na obniżanie się zwierciadła
Interpelacja wody m.in. w jeziorach należących do Powidzkiego
(nr 1892) Parku Krajobrazowego (Jeziora: Budzisławskie, Wil-
czyńskie i Powidzkie).
do ministra finansów Zdaniem komisji w celu rozpatrzenia zakresu od-
wodnienia w przypadku poszczególnych jezior nie-
w sprawie możliwości uzyskania zbędne jest wykonanie szeregu badań, m.in.:
rekompensaty za wydatki ponoszone na — zgromadzenie informacji z monitoringu stanu
ogrzewanie olejem opałowym oraz gazem wód z okresu poprzedzającego odwodnienie oraz
płynnym budynków jednorodzinnych prowadzonych w okresie odwodnienia w obszarze
położonym na północny zachód od odkrywek,
Szanowny Panie Ministrze! Dla wielu mieszkań- — określenie i porównanie zmian obszarów zlew-
ców naszego regionu źródłem ogrzewania powierzch- ni jezior (topograficznych i podziemnych) w warun-
ni bytowych jest olej opałowy lub gaz płynny. kach pierwotnych oraz podczas prowadzonego od-
W związku z systematycznym wzrostem cen tych wodnienia.
surowców wielu właścicieli budynków jednorodzin- W związku z powyższym prosimy Pana Ministra
nych rezygnuje ze stosowania tego ekologicznego o odpowiedź:
źródła energii na rzecz tańszego węgla lub koksu. 1. Jakie działania, zmierzające do uzyskania jed-
Będziemy wdzięczni za odpowiedź na pytania: noznacznej odpowiedzi na pytanie o wpływ kopalni
1. Jakie działania legislacyjne zamierza podjąć Konin na obniżanie się poziomu jezior, zamierza
Ministerstwo Finansów w celu wsparcia gospo- podjąć Ministerstwo Środowiska, zwłaszcza iż wy-
darstw domowych? dawane do tej pory ekspertyzy nie wykluczyły wpły-
2. W jakim terminie osoby zainteresowane mogą wu kopalni Konin na obniżanie się poziomu jezior
liczyć na rozwiązanie tego problemu? Powidzkiego Parku Krajobrazowego?
2. Czy, zdaniem Pana Ministra, z punktu widze-
Z wyrazami szacunku nia dbałości o stan środowiska naturalnego nie by-
łoby celowe stworzenie takich rozwiązań prawnych,
Posłowie Grzegorz Roszak aby postępowanie o przywrócenie do stanu właści-
i Krzysztof Brejza wego poziomu wód przeprowadzane było jedynie w
oparciu o ekspertyzy i opracowania zlecane przez
Ministerstwo Środowiska oraz organy odpowiedzial-
Inowrocław, dnia 28 lutego 2008 r. ne za stan gospodarki wodnej, nie zaś w oparciu o
ekspertyzy zlecane przez podmiot potencjalnie go-
dzący w środowisko naturalne?
Interpelacja
(nr 1893) Poseł Krzysztof Brejza
oraz grupa posłów
do ministra środowiska

w sprawie działalności kopalni Konin i jej Inowrocław, dnia 3 marca 2008 r.


wpływu na poziom wód w jeziorach leżących
na terenie woj. kujawsko-pomorskiego
oraz wielkopolskiego Interpelacja
(nr 1894)
Szanowny Panie Ministrze! Od kilku lat pojawia-
ją się sygnały o negatywnych konsekwencjach dzia- do ministra sportu i turystyki
łalności kopalni Konin dla stanu jezior leżących na
pograniczu woj. kujawsko-pomorskiego oraz wielko- w sprawie inicjowania i wspierania
polskiego. W roku 2006 Kujawsko-Pomorski Zarząd programów sportowych realizowanych
Melioracji i Urządzeń Wodnych wystąpił z wnio- w gminach
skiem o wszczęcie postępowania w sprawie przywró-
cenia do stanu właściwego poziomu wód Jeziora Rząd premiera Donalda Tuska słusznie zapowie-
Ostrowskiego. Zdaniem zarządu możliwą przyczyną dział inicjowanie i wspieranie programów sporto-
obniżania się poziomu wód jest występujący w pobli- wych realizowanych w gminach. Jest to także jeden
96

z elementów polityki państwa w zakresie ożywienia mywała również dużą pomoc ze strony ARP SA,
sportu i turystyki w naszym kraju. Społeczności lo- władz wojewódzkich, samorządów okolicznych miast
kalne, jak wynika z moich spotkań poselskich, liczą i powiatów. Efektem jest ciągły dynamiczny wzrost
na większe zaangażowanie finansowe i programowe obrotów terminalu. Działania CZH spotykały się z
państwa szczególnie w budowaniu boisk, małych rezerwą i sceptycyzmem ze strony PKP, które nie
stadionów i basenów pływackich w gminach. Od no- kryły braku wiary w powodzenie tego projektu.
wego ministra sportu i turystyki oczekuje się konty- Obecnie wydaje się, że CZH SA może stać się ofiarą
nuacji dobrych praktyk, jak też nowych i śmiałych własnego sukcesu. Grupa PKP z pomocą ministra
inicjatyw. Niewątpliwie warto wspierać infrastruk- skarbu państwa, jak piszą media, chce dokonać wro-
turę sportową w naszych gminach. W świetle tych giego przejęcia. Podjęto działania zmierzające do
okoliczności uprzejmie zapytuję: przekazania akcji Agencji Rozwoju Przemysłu,
1. Jakie główne programy sportowe w zakresie większościowego akcjonariusza CZH SA, do Grupy
budowy boisk resort sportu wspierał w gminach w PKP. Działania te wywołują duże obawy w naszym
latach 2005–2007? regionie. PKP bowiem, jak dotąd, nie radzi sobie z
2. Jak przedstawiają się priorytety (programowe własną infrastrukturą.
i finansowe) ministerstwa sportu w roku budżeto- Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się do
wym 2008? Pana Premiera z pytaniami.
3. Jakie programy sportowe realizowane w gmi- 1. Jaki jest sens przekazywania akcji dobrej spół-
nach mogą liczyć na wsparcie finansowe minister- ki, mającej doświadczenie handlowe oraz poparcie
stwa sportu w bieżącym roku? władz regionalnych, do PKP?
4. W jaki szczególny sposób i w jakim trybie mi- 2. Czy zadłużona, niewydajna firma, jaką jest
nisterstwo sportu będzie wspierać w tym roku budo- niewątpliwie PKP, zapewni dalszy rozwój CZH SA,
wę boisk sportowych w gminach?
a co za tym idzie, kontynuację programu inwestycyj-
5. Czy i w jakim stopniu ministerstwo sportu
nego Euroterminalu?
pracuje nad wieloletnim programem wsparcia budo-
3. Czy przejęcie Euroterminalu przez PKP nie
wy boisk sportowych, małych stadionów i basenów
jest przejawem monopolistycznych zapędów prze-
pływackich w gminach?
woźnika?
6. W jakim stopniu (i jakie) środki z funduszy
unijnych mogą być użyte jako wsparcie finansowe Z poważaniem
dla budowy boisk sportowych w gminach?
Poseł Witold Klepacz
Z wyrazami szacunku
Warszawa, dnia 4 marca 2008 r.
Poseł Jan Kulas

Warszawa, dnia 11 marca 2008 r.


Interpelacja
(nr 1896)
Interpelacja
(nr 1895) do prezesa Rady Ministrów

do prezesa Rady Ministrów w sprawie ulgi prorodzinnej dla dzieci


rolników, przedsiębiorców i osób płacących
w sprawie działań ministra skarbu państwa podatek liniowy
zmierzających do przekazania akcji Centrali
Zaopatrzenia Hutnictwa SA Grupie PKP W ubiegłym roku Sejm RP, tuż przed samoroz-
wiązaniem, dokonał zmian w ustawie o podatku do-
Szanowny Panie Premierze! Centrala Zaopatrze- chodowym od osób fizycznych (PIT), wprowadzając
nia Hutnictwa SA oprócz handlu specjalizuje się w ulgę podatkową z racji posiadania dzieci. Zgodnie ze
świadczeniu pomocy przedsiębiorstwom, które wpro- znowelizowaną ustawą wprowadzona nowa ulga
wadzają programy restrukturyzacji. Jednak najbar- przysługuje podatnikom, którzy w roku podatko-
dziej znanym projektem CZH jest utworzenie Mię- wym wychowywali własne lub przysposobione dzie-
dzynarodowego Centrum Logistycznego Eurotermi- ci. Mogą z niej korzystać nie tylko rodzice, ale też
nal w Sławkowie. Powstaje ono w miejscu najdalej opiekunowie prawni dzieci. Ulga przysługuje na:
na zachód wysuniętego odcinka biegnącej z Dalekie- — dzieci małoletnie,
go Wschodu kolei szerokotorowej. Przez lata w tym — dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie
miejscu funkcjonowało należące do CZH składowi- z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielę-
sko rudy żelaza transportowanej ze wschodu dla po- gnacyjny,
trzeb hutnictwa. Centrala konsekwentnie prowadzi- — dzieci do ukończenia 25 lat uczące się lub stu-
ła przez wiele lat działania modernizacyjne. Otrzy- diujące.
97

Ulga na dzieci przysługuje ich rodzicom i opieku- prawidłowo. Nie naprawia wprawdzie uszkodzeń, do
nom prawnym, jeśli podatek od swoich dochodów jakich doszło wcześniej, ale dziecko żyje.
płacą wedle skali podatkowej ze stawkami 19%, 30% Niestety wydane we wrześniu oświadczenie Pani
i 40%. Z ulgi nie mogą więc skorzystać: Minister, że lek na typ II nie będzie refundowany,
— rolnicy (nawet jeśli wychowują gromadkę dzie- spotęgowało rozpacz rodziców chłopca. Wraz z ro-
ci), bo nie płacą podatku dochodowego, dzicami należącymi do Stowarzyszenia Chorych na
— przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z urzędem Mukopolisacharydozę i Choroby Pokrewne napisali
skarbowym ryczałtem, list otwarty do premiera, do ministra zdrowia i pre-
— osoby, które od dochodów ze swojej działalno- zesa NFZ z prośbą o ratunek dla dzieci. Na razie nie
ści gospodarczej płacą liniowy 19-procentowy PIT. dostali odpowiedzi.
W związku z tym rodzice około 3 mln polskich Na mukopolisacharydozę typu II choruje w Pol-
dzieci zostali pozbawieni prawa do ulgi prorodzin- sce 40 dzieci, a nowy lek jest bardzo drogi (roczne
nej. Podczas spotkań wyborcy z woj. podlaskiego, leczenie jednego dziecka kosztuje ok. 1,5 mln zł).
zwłaszcza rolnicy, zgłaszają postulat, aby objąć tą Bez pomocy państwa rodzice sami nie są w stanie
formą pomocy wszystkie dzieci i ujednolicić obowią- zakupić tego leku.
zujące przepisy w tym zakresie. Wobec przedstawionego problemu zwracam się
Uważam ten postulat za słuszny i wnoszę do do Pani Minister z pytaniami:
Rady Ministrów o podjęcie prac i przygotowanie od- 1. Czy możliwa jest refundacja leku ratującego
powiednich projektów aktów prawnych oraz proszę życie chorego na mukopolisacharydozę typu II 9-let-
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: niego Tomka Żukiewicza?
1. W jaki sposób Rada Ministrów zamierza roz- 2. Czy możliwe jest przyjęcie systemowego roz-
wiązać problem rodziców 3 mln dzieci, którzy nie wiązania dla 40 chorych na tę chorobę dzieci w
mają prawa do ulgi prorodzinnej? Polsce?
2. Czy wprowadzenie nowych instrumentów na-
stąpi jeszcze w tym roku, czy też dzieci z rodzin rol- Z poważaniem
niczych, przedsiębiorców i innych będą musiały dłu-
żej czekać na wprowadzenie ulgi podatkowej? Poseł Jan Łopata

Poseł Krzysztof Jurgiel Lublin, dnia 10 marca 2008 r.

Białystok, dnia 11 marca 2008 r.


Interpelacja
(nr 1898)
Interpelacja
(nr 1897) do ministra skarbu państwa

do ministra zdrowia w sprawie sprzecznych informacji


dotyczących prywatyzacji Krajowego
w sprawie refundacji leku ratującego życie Depozytu Papierów Wartościowych SA
dzieciom chorym na mukopolisacharydozę
typu II Panie Ministrze! W odpowiedzi na moje zapyta-
nie z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczące planów Mi-
Szanowna Pani Minister! Zwracam się do Pani nisterstwa Skarbu Państwa względem Krajowego
Minister z prośbą o refundację leku ratującego życie Depozytu Papierów Wartościowych nie uzyskałam
dziecku choremu na mukopolisacharydozę typu II. odpowiedzi na postawione przeze mnie pytanie.
9-letni Tomek Żukiewicz jest jedynym na Lu- W piśmie z dnia 12 lutego 2008 r. (MSP/DIF/447/
belszczyźnie dzieckiem chorym na rzadką chorobę 2008 DIF – EW 7581 – 3/08) poinformował Pan, że:
genetyczną – mukopolisacharydozę typu II. Choroba 1. W ramach przygotowań do prywatyzacji Gieł-
atakuje ścięgna, uwstecznia fizycznie i umysłowo. dy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, nie
Tomek miał już cztery operacje (uszy, migdały, prze- planuje Pan sprzedaży akcji Krajowego Depozytu
puklina). Po każdej operacji czuje się gorzej, bo każ- Papierów Wartościowych SA.
da narkoza upośledza dziecko. Cierpi też na niedo- 2. Prywatyzacja GPW w Warszawie nie będzie
mykalność zastawki, ale w jego przypadku nie ma bezpośrednio powiązana z prywatyzacją KDPW w
mowy o tak poważnej operacji. Warszawie
Chłopiec cofnął się do poziomu 1,5-rocznego 3. Skarb Państwa zamierza przeprowadzić anali-
dziecka. Przestał mówić, coraz bardziej zamyka się zy – niezależnie od sporządzonych analiz GPW – na
w swoim świecie. Zrozpaczeni rodzice żyli nadzieją, podstawie których zostanie określona strategia pry-
że zostanie wynaleziony lek na tę chorobę. I rzeczy- watyzacji KDPW SA.
wiście na początku tego roku taki preparat zareje- GPW SA posiada 33,3% akcji KDPW SA. Pona-
strowano w Unii. Leczone nim dziecko rozwija się wiam zatem pytanie:
98

Czy GPW SA po planowanej prywatyzacji ma da- budowlane mają być rozpoczęte w 2011 r. Zakończe-
lej utrzymać dotychczasowy udział w KDPW SA, co nie inwestycji planowane jest w 2013 r.
oznacza, że przyszli akcjonariusze mają stać się po- W związku z tym proszę o informacje:
średnio współwłaścicielami KDPW SA i w 33,3% 1. Czy założone plany przygotowania i realizacji
wywierać wpływ na KDPW SA? budowy drogi ekspresowej będą przebiegały zgodnie
W dniu 25 lutego 2008 r., „Gazeta Wyborcza” po- z ustalonym harmonogramem?
dała, że minister skarbu chce sprywatyzować KDPW 2. Czy w ramach realizacji tej inwestycji, zgodnie
SA. Nasuwa się zatem pytanie: Co się stało między z wcześniejszymi ustaleniami, będzie budowana ob-
12 a 25 lutego br., że minister skarbu państwa zmie- wodnica Oświęcimia?
nił zdanie? 3. Czy w świetle organizacji Euro 2012 będzie
Czy w tych 13 dniach przeprowadzono analizy i możliwość realizacji tej inwestycji przed mistrzo-
określono już strategię prywatyzacji KDPW? Jaka stwami Europy na odcinku do Oświęcimia, miasta,
firma w tak krótkim czasie przygotowała analizy w którym znajduje się Państwowe Muzeum Au-
uprawniające do podjęcia decyzji o prywatyzacji schwitz-Birkenau, wpisane na listę światowego dzie-
KDPW SA? dzictwa UNESCO?
A może minister skarbu państwa wprowadził Z poważaniem
Sejm w błąd, udzielając odpowiedzi 12 lutego br. na Poseł Janusz Chwierut
moje zapytanie poselskie? O takiej sytuacji świadczy
podana przez „Gazetę Wyborczą” informacja, że Oświęcim, dnia 18 lutego 2008 r.
prezes NBP 4 lutego br. przesłał do ministra skarbu
państwa pismo sprzeciwiające się projektowi ustawy
zobowiązującej NBP do wycofania się z KDPW SA. Interpelacja
W związku z powyższym proszę o odpowiedź: Czy (nr 1900)
w ramach planowanej prywatyzacji KDPW SA za-
miarem ministra skarbu państwa jest tylko sprzedaż do ministra środowiska
akcji posiadanych przez Ministerstwo Skarbu Pań-
stwa, czy ma nastąpić również sprzedaż akcji GPW? w sprawie projektu rozporządzenia
Czy przed planowaną prywatyzacją KDPW na- dotyczącego „Krajowego planu rozdziału
stąpi: uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata
1) rozdzielenie działalności depozytowej KDPW 2008–2012” we wspólnotowym systemie
SA od działalności rozliczeniowej? handlu uprawnieniami do emisji
2) wyprowadzenie z KDPW SA działalności wy- z dnia 20 grudnia 2007 r.
nikającej z art. 123 ustawy o organizacji i funkcjo-
nowaniu funduszy emerytalnych? Szanowny Panie Ministrze! Radni Sejmiku Wo-
O jaką wartość obniżyły się przychody KDPW jewództwa Łódzkiego wyrażają zaniepokojenie sytu-
SA w związku z obniżeniem opłat przed KDPW SA acją, w jakiej, w wyniku przedstawienia projektu
w kolejnych latach od 2005 r. do 2007 r. włącznie? rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie „Krajo-
wego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlen-
Z poważaniem ku węgla na lata 2008–2012”, znalazły się wchodzą-
Poseł Gabriela Masłowska ce w skład spółki BOT Górnictwo i Energetyka SA,
BOT Elektrownia SA oraz BOT Kopalnia Węgla
Lublin, dnia 4 marca 2008 r. Brunatnego Bełchatów.
Szczególną uwagę należy zwrócić na to, iż znacz-
ne ograniczenie limitów emisji dwutlenku węgla
Interpelacja skutkować będzie powstrzymaniem zamierzeń mo-
(nr 1899) dernizacyjnych i inwestycyjnych BOT Elektrownia i
Kopalnia Bełchatów. W tym miejscu pragnę również
do ministra infrastruktury nadmienić, że nakłady inwestycyjne poniesione
przez spółkę na inwestycje związane z ochroną po-
w sprawie budowy drogi ekspresowej S1 wietrza wyniosły w latach 1994–2007 – 555,780 mln
na odcinku Mysłowice–Kosztowy–Bielsko-Biała USD. Tak więc sprawy ochrony środowiska są trak-
towane priorytetowo.
Szanowny Panie Ministrze! Budowa odcinka W wynikłej sytuacji istotna jest również, rysują-
drogi ekspresowej S1 to jedna z ważniejszych inwe- ca się na horyzoncie, konieczność ograniczenia za-
stycji drogowych na Śląsku i w Małopolsce. Do ukoń- trudnienia, o trudnej do przewidzenia skali, oraz
czenia trasy S1 zostały 64 km, jednak szczególnie wzrostu cen energii, który będzie szczególnie dotkli-
zainteresowany jestem planami realizacji jej ostat- wy dla odbiorców. Z kolei wszelkie nieroztropne
niego odcinka na trasie Kosztowy–Oświęcim– działania w tak wrażliwej sferze gospodarki, jaką
–Brzeszcze–Bielsko-Biała. Według informacji poda- jest energetyka, mogą spowolnić oczekiwany rozwój
nej przez GDDKiA w Katowicach pierwsze prace społeczno-gospodarczy kraju.
99

Biorąc to wszystko pod uwagę, zwracam się do Pomimo wielu trudności partnerstwo publiczno-
Pana Ministra o ponowne przeanalizowanie propo- -prywatne jest wielką szansą na rozwój infrastruktury
nowanych w rozporządzeniu limitów emisyjnych i i polepszenie jakości świadczenia usług publicznych
uwzględnienie oczekiwań kopalni i elektrowni Beł- oraz na prowadzenie prywatnego biznesu przynoszą-
chatów oraz odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest cego pewne korzyści finansowe. Dla potrzeb skutecz-
renegocjowanie z Komisją Europejską zwiększenia nego wykorzystania potencjału partnerstwa publicz-
przyznanych limitów emisyjnych dla naszego kraju. no-prywatnego konieczne są zmiany legislacyjne uła-
twiające proces wdrażania przedsięwzięć partnerstwa
Z wyrazami szacunku oraz ciągłe edukowanie podmiotów, które mogą być
zainteresowane omawianym rodzajem współpracy.
Poseł Mieczysław Marcin Łuczak W związku z omawianym problemem zwracam
się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące
Wieluń, dnia 5 marca 2008 r. pytanie: Czy Ministerstwo Gospodarki planuje
uproszczenie procedur przygotowywania i wdraża-
nia analiz przedsięwzięcia będącego przedmiotem
Interpelacja partnerstwa publiczno-prywatnego?
(nr 1901)
Z poważaniem
do ministra gospodarki Poseł Janusz Palikot

w sprawie zmian legislacyjnych Lublin, dnia 29 lutego 2008 r.


ułatwiających proces przygotowania
i wdrażania przedsięwzięć partnerstwa
publiczno-prywatnego Interpelacja
(nr 1902)
Szanowny Panie Ministrze! Obowiązująca usta-
wa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno- do prezesa Rady Ministrów
-prywatnym oraz akty wykonawcze teoretycznie
stanowią ramy prawne dla tworzenia oraz skutecz- w sprawie działań ministra skarbu państwa
nego funkcjonowania takich partnerstw. Jednak w zmierzających do przekazania euroterminalu
praktyce nie zastosowano jeszcze takiej formuły. w Sławkowie Grupie PKP
Partnerstwo jest szczególnym przypadkiem zamó-
Rozbudowa euroterminalu w Sławkowie – waż-
wienia publicznego, albowiem zleca wykonanie usłu-
nego punktu w tranzycie z Dalekiego Wschodu do
gi pożytku publicznego, z reguły za wynagrodze-
Europy Zachodniej – jest wielką szansą dla Polski.
niem ze środków publicznych.
Przede wszystkim jest wielką szansą rozwoju spo-
Za powód niewykorzystywania narzędzia inwe-
łeczno-gospodarczego Zagłębia Dąbrowskiego i za-
stycyjnego, jakim jest partnerstwo publiczno-pry-
chodniej Małopolski. Inwestycja ta była jedną z waż-
watne, należy przede wszystkim uznać obawy przed niejszych przedsięwzięć podejmowanych przez rząd
wchodzeniem we współpracę w omawianej formule w latach 2001–2005.
zarówno ze strony podmiotów publicznych, jak i Na rzecz tej inwestycji i infrastruktury towarzyszą-
partnerów prywatnych. Należy pamiętać, że wobec cej znaczne środki przeznaczyły samorządy miast i po-
rosnących potrzeb inwestycyjnych zgłaszanych na wiatów woj. śląskiego. Znaczny wysiłek finansowy i or-
poziomach centralnych, regionalnych oraz lokal- ganizacyjny poniosła Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa
nych stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego SA w Katowicach. Zarządowi CZH udało się z sukce-
w wielu przypadkach stanie się koniecznością. Nale- sem zakończyć pierwszy etap budowy terminalu oraz
ży więc zadbać o stworzenie jak najdogodniejszych pozyskać do współpracy wielu partnerów handlowych.
warunków do korzystania przez państwo i podmioty Według wcześniejszych planów CZH miała być
prywatne z omawianej formuły. Za jedną z głównych dokapitalizowana przez ARP SA, tymczasem, jak
przyczyn niewystarczającego wykorzystywania informują media, Grupa PKP ma dokonać wrogiego
partnerstwa należy uznać regulację ustawową, na- przejęcia.
kładającą na podmiot publiczny obowiązek przygo- Za zgodą i porozumieniem ministra skarbu pań-
towywania skomplikowanej analizy przedsięwzię- stwa i ministra infrastruktury ma nastąpić przeję-
cia. Celem analizy jest ustalenie, czy realizacja kon- cie CZH SA przez PKP, co oznaczać będzie przejęcie
kretnego projektu w formule partnerstwa publicz- dobrze prosperującej firmy handlowej tylko po to, by
no-prywatnego jest zasadna i czy przyniesie korzyści kolej przejęła – nie na rynkowych zasadach – budo-
dla interesu publicznego. Dla partnera prywatnego wane dużym nakładem kosztów i dobrze rozwijające
partnerstwo oznacza przede wszystkim przedsię- się centrum logistyczne.
wzięcie biznesowe, które ma mu przynieść oznaczo- Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się do
ne korzyści finansowe. Pana Premiera z pytaniami.
100

1. Dlaczego jest przekazywana dobrze pracująca Interpelacja


firma, mająca duże wsparcie władz regionu w reali- (nr 1904)
zacji inwestycji euroterminalu, do PKP, które, jak
dotąd, w naszym regionie nie radzą sobie z własną do ministra środowiska
infrastrukturą?
2. Czy dalszy rozwój euroterminalu zapewni fir- w sprawie zmiany rozporządzenia
ma niezwiązana z naszym regionem, mająca siedzi- dotyczącego wywozu nieczystości za pomocą
bę w Zamościu? własnego środka transportu
3. Czy przejęcie euroterminalu przez PKP nie
jest przejawem monopolistycznych zapędów prze- Szanowny Panie Ministrze! Według istniejących
woźnika? przepisów rolnik ma prawo wywozić swoje nieczy-
stości tylko pod warunkiem posiadania odpowied-
Z poważaniem
Poseł Grzegorz Pisalski niego środka transportu i po odbyciu szkolenia zor-
ganizowanego przez starostę. Jeśli nie spełnia ww.
Sosnowiec, dnia 5 marca 2008 r. warunków, musi płacić za przyjazd specjalnego po-
jazdu do odbioru nieczystości. Ponieważ koszt tej
usługi jest bardzo wysoki, rolnicy, niestety, pozby-
Interpelacja wają się nieczystości na własną rękę, ze szkodą dla
(nr 1903) środowiska naturalnego.
Na podstawie przeprowadzonych przeze mnie
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi rozmów z rolnikami zwracam się do Pana Ministra
z pytaniem: Czy możliwa jest zmiana rozporządze-
w sprawie degradacji rybostanu jezior nia dotyczącego wywożenia nieczystości z gospodar-
mazurskich stwa do oczyszczalni ścieków za pomocą własnego
transportu oraz zniesienie wynikających z tego ty-
Szanowny Panie Ministrze! Z napływających z tułu pozwoleń i konieczności szkolenia?
samorządów mazurskich sygnałów wynika, że Z poważaniem
przez degradację przyrodniczą jezior, a w szczegól- Poseł Andrzej Orzechowski
ności przez nadmierne ich przełowienie przez gospo-
darstwa rybackie, wielu wędkarzy wraca z połowów Ełk, dnia 4 marca 2008 r.
bez ryb, co wyraźnie zahamowało rozwój tej dziedzi-
ny turystyki. Jeszcze parę lat temu takie zjawisko nie
występowało. Bogate w ryby jeziora były elementem Interpelacja
marki Mazur, przyciągając licznych wędkarzy, jak (nr 1905)
również zwykłych miłośników przyrody i turystów.
Województwo warmińsko-mazurskie jest naj- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
biedniejszym i najgorzej skomunikowanym regio-
nem Polski. Dla wielu jego mieszkańców turystyka w sprawie cen zbóż na rynku krajowym
stanowi ważny składnik dochodów, a dla mieszkań- i rynkach sąsiednich, np. niemieckim,
ców szybko rozwijających się i bogatych metropolii, za tonę zboża ekologicznego
takich jak Warszawa, kontakt z fauną i florą Mazur
jest jednym z ważniejszych sposobów spędzania Szanowny Panie Ministrze! Obecne na rynku
wolnego czasu. Nie zapominajmy także, jak ważna zbóż, a jak wskazują rolnicy, w szczególności na ryn-
jest mocno wspierana przez Unię Europejską ochro- ku żyta w naszym kraju, który jest członkiem Unii
na przyrody. Europejskiej, ma miejsce bardzo dziwna sytuacja
Konieczne są zmiany w obecnej ustawie o rybac- związana z ceną skupu tony żyta ekologicznego.
twie śródlądowym zmierzające w kierunku zdecydo- Obecnie przy sprzedaży żyta do Niemiec odbiorca
wanego przywrócenia racjonalnej gospodarki rybac- niemiecki płaci polskim rolnikom 1200 zł za tonę
kiej, ograniczenie połowów, zwiększenie limitów za- żyta i jest to kwota w porównaniu do cen, jakie pro-
rybiania w sposób skuteczny i zgodny z operatem ponują polscy odbiorcy, dużo wyższa.
wodnoprawnym. Stąd pytanie: W związku z tym zasadne staje się pytanie: Co
Czy rząd zamierza podjąć odpowiednie działania robi Agencja Rynku Rolnego, która w swojej statuto-
poprzez wprowadzenie w ww. ustawie zmian oraz czy wej działalności powinna regulować rynek, nie do-
rozważa opracowanie kompleksowego programu rewi-
puszczając do sytuacji, kiedy to najlepsze polskie
talizacji rybostanu w Wielkich Jeziorach Mazurskich?
zboże wyjeżdża za granicę z powodu wyższych cen
Z poważaniem skupu surowca, i czy w związku z tym spełnia ona
Poseł Andrzej Orzechowski swoją rolę, która powinna polegać na regulacji ryn-
ku w taki sposób, by jeszcze dodatkowo zachęcać rol-
Ełk, dnia 27 lutego 2008 r. ników do produkcji i sprzedaży zbóż w kraju?
101

Innym ważnym celem, jaki powinien realizować i połowu innych organizmów żyjących w wodzie ry-
rząd, oprócz ochrony krajowych producentów, jest backimi narzędziami są także podrywki. Wielkość
wprowadzenie lepszej informacji na temat produkcji oczek sieci w rybackich narzędziach połowowych
zbóż ekologicznych oraz zapewnienie opłacalności i służących do połowu ryb na przynętę nie może być
zbytu tych zbóż. Czy istnieje program promocji eko- mniejsza niż 5mm.
logicznych produktów rolnych? Większość wędkarzy do połowu żywca używa
podrywek o rozmiarze 1m x 1m. Połów podrywką
Z poważaniem
żywca jest o tyle korzystny, iż ryba w ten sposób zło-
wiona może być nawet po kilku godzinach wypusz-
Poseł Andrzej Orzechowski
czona do wody bez szkody dla niej.
Nie można tego powiedzieć natomiast o łowieniu
Ełk, dnia 4 marca 2008 r.
żywca na wędkę. Złowiona w ten sposób ryba, nie-
wykorzystana przez wędkarzy, szybko umiera.
Większość wędkarzy łowi żywiec wyłącznie na
Interpelacja
swoje potrzeby.
(nr 1906)
W ostatnim okresie zwróciło się do mnie z prośbą
o interwencję kilku wędkarzy. Skarżą się oni na po-
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi stępowanie straży rybackiej, wodnej, jak i funkcjo-
nariuszy Policji. Posiadanie przez nich podrywek
w sprawie preferencyjnych kredytów (nawet nieużywanych, suchych, w samochodzie)
na zakup ziemi dla rolników traktowane jest jak kłusownictwo i karane wysoki-
mi mandatami.
Szanowny Panie Ministrze! Podczas mojego W związku z powyższym zwracam się do Pana
ostatniego spotkania z grupą rolników w powiecie Ministra z uprzejmą prośbą i zapytaniem: Czy ist-
leszczyńskim przedstawiono mi problem związany z nieje możliwość znowelizowania wyżej cytowanego
preferencyjnymi kredytami na zakup ziemi. rozporządzenia, tak aby podrywki o rozmiarze nie-
Rolnicy twierdzą, że będą one udzielane na pre- przekraczającym 1m x 1m i oczkach nie mniejszych
ferencyjnych warunkach tylko do roku 2009, choć niż 5mm nie były zaliczane do rybackich narzędzi
potrzebne byłyby także w dalszym okresie. połowowych?
W związku z powyższym zwracam się do Pana Myślę, że taka zmiana byłaby wyjściem naprze-
Ministra z następującymi pytaniami: ciw oczekiwaniom wielu polskich wędkarzy.
1. Czy prawdą jest, iż udzielanie preferencyjnych
kredytów dla rolników na zakup ziemi jest przewi- Z wyrazami szacunku
dziane tylko do roku 2009?
2. Czy ministerstwo widzi dalszą potrzebę i moż- Poseł Wiesław Andrzej Szczepański
liwości wydłużenia terminu ich udzielania?
3. Ilu rolników rocznie korzystało z preferencyj- Leszno, dnia 6 marca 2008 r.
nych kredytów na zakup ziemi w poszczególnych
województwach?
Interpelacja
Z wyrazami szacunku (nr 1908)
Poseł Wiesław Andrzej Szczepański do ministra infrastruktury
Leszno, dnia 6 marca 2008 r. w sprawie błędów i paradoksów w przepisach
w zakresie procedur urzędowych
dotyczących pomieszczeń tymczasowych
Interpelacja
(nr 1907) Szanowny Panie Ministrze! W związku z faktem
zwrócenia się do mnie przez radnych wielu miast
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi woj. lubuskiego w sprawie błędów i paradoksów w
naszych przepisach w zakresie procedur urzędo-
w sprawie zmiany rozporządzenia ministra wych dotyczących pomieszczeń tymczasowych, wy-
rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 12 listopada stępuję do Pana Ministra z interpelacją mającą na
2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków celu zwrócenie uwagi na sprzeczne przepisy prawa
chowu, hodowli i połowu innych organizmów w tym względzie.
żyjących w wodzie Z posiadanych przeze mnie informacji wynika,
że nowelizacja przepisu art. 1046 Kodeksu postępo-
Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z § 9 pkt 1 wania cywilnego wprowadziła istotną zmianę w za-
ppkt 4 rozporządzenia z dnia 12 listopada 2001 r. w kresie wykonywania obowiązku opróżnienia lokalu
sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie
102

wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub za- tami prawnymi, które mają zastąpić ustawę z 20
miennego. Konsekwencją zmiany jest wprowadzenie czerwca 1997 roku, tj. Prawo o ruchu drogowym
do systemu prawa instytucji tymczasowego pomiesz- (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 108 poz. 908 ze
czenia. Wskazanie pomieszczenia tymczasowego na zmian.). Tymi trzema nowymi aktami prawnymi
podstawie art. 1046 § 4 nie przesądza warunków mają być: projekt ustawy dotyczący kierujących po-
(formy prawnej) używania takiego pomieszczenia, a jazdami, projekt ustawy dotyczący dopuszczenia po-
tym samym okresu, na jaki pomieszczenie winno jazdów do ruchu, projekt ustawy dotyczący bezpie-
być oddane osobie uprawnionej do używania, jak i czeństwa ruchu drogowego.
kwestii odpłatności za korzystanie z tego pomiesz- Obecnie obowiązująca ustawa prawo o ruchu
czenia. Określono natomiast tylko warunki tech- drogowym jest aktem prawnym z 1997 r., modyfiko-
niczne pomieszczenia. Z regulacji tej wynika rów- wanym w kolejnych latach, jednak jej duch pozostał
nież, że pomieszczenie tymczasowe może zapewnić w kształcie sprzed wejścia Polski do Unii Europej-
gmina, dłużnik lub wierzyciel. skiej, stąd jej głównym mankamentem jest niedosto-
Trzeba pamiętać, że pomieszczenie tymczasowe sowanie do obecnych warunków w zakresie pojęć i
służy wykonaniu eksmisji osób, którym sąd przyznał procedur wymiany informacji z innymi zagranicz-
prawa do lokalu socjalnego. Można zatem przypusz- nymi organami wydającymi uprawnienia do kiero-
czać, że sąd rozpatrując indywidualnie każdą sprawę, wania i dokonującymi rejestracji pojazdów. Stąd po-
uznał, że nie ma podstaw sądzić, że osoby te potrze- wstał postulat, aby nowo uchwalane akty prawne
bują go do zamieszkania. Nie bez znaczenia jest to, że uwzględniały w największym stopniu powszechnie
realizacja wskazania pomieszczeń tymczasowych stosowane i akceptowane na terenie Unii Europej-
uszczupli pulę lokali socjalnych, i ucierpią na tym skiej pojęcia dotyczące dokumentów rejestracyjnych
osoby zgodnie z prawem oczekujące na takie lokale. pojazdu, a także uprawnień do kierowania poprzez
Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie praw lokato- wprowadzenie ich do słowników ustaw, co w przy-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko- szłości pozwoli uniknąć sytuacji, w której właściwe
deksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z ministerstwo w oficjalnym stanowisku twierdzi, że
późn. zm.) gmina ma obowiązek dostarczenia lokali wydany przez inny kraj unijny dowód rejestracyjny
socjalnych na potrzeby eksmisji. Z powołanego arty- z adnotacją: zakaz poruszania i ważnością na okres
kułu nie wynika obowiązek zapewnienia pomiesz- 1 miesiąca nie może być uznany za dowód rejestra-
czenia tymczasowego, jednakże komornicy wystę- cyjny, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 5 prawa o
pują wyłącznie do gminy. ruchu drogowym. W nowym akcie prawnym powin-
Aktualnie obowiązująca ustawa wymaga zmian. na również być jasno wyartykułowana kwestia reje-
W związku z powyższym zwracam się do Pana Mini- stracji pojazdów na jednostki organizacyjne niepo-
stra o informację, czy i kiedy kierowany przez Pana siadające osobowości prawnej, dotyczy to głównie
resort zajmie się zmianami prawa w tym względzie. jednostek organizacyjnych struktur administracji
Z poważaniem rządowej i samorządowej (np. pojazdy urzędów woje-
wódzkich, czy jednostek zespolonych z wojewodą,
Poseł Jan Kochanowski
dzisiejszy art. 72 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym).
Gorzów Wielkopolski, dnia 3 marca 2008 r. Moim zdaniem w nowo tworzonych regulacjach
prawnych dotyczących kontroli technicznej pojaz-
dów należy badania techniczne uznać, obok bezpie-
Interpelacja czeństwa obrotu prawnego pojazdami, za najważ-
(nr 1909) niejszy element bezpieczeństwa ruchu drogowego i
wyłączyć go całkowicie z gry rynkowej.
do ministra infrastruktury Ponadto proszę również o zwrócenie uwagi na
coraz większe tendencje do ograniczania kompeten-
w sprawie możliwości zmian obowiązującego cji samorządów lokalnych, w informacjach praso-
prawa w zakresie kierowania pojazdami, wych i innych omawiających treści projektowanych
dopuszczenia pojazdów do ruchu aktów prawnych coraz więcej elementów jest prze-
oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego kazywanych służbom państwowym, co wypacza i
osłabia ideę samorządności lokalnej.
Szanowny Panie Ministrze! W związku z faktem Obok uwzględnienia tych postulatów w zakresie
zwrócenia się do mnie przez radnych wielu miast Prawa o ruchu drogowym należy również dokonać
woj. lubuskiego w zakresie zmian obowiązującego zmiany treści ustawy Kodeks postępowania admini-
prawa a dotyczącego kierowania pojazdami, dopusz- stracyjnego. Nowy akt prawny powinien przede
czania pojazdów do ruchu oraz bezpieczeństwa ru- wszystkim uwzględnić nową rzeczywistość, jaka nas
chu drogowego występuję do Pana Ministra z inter- otacza, a która została w ostatnich 20 latach zrewo-
pelacją, mającą na celu wzbogacenie prac nad zmia- lucjonizowana poprzez szeroki dostęp do informacji
nami przepisów prawa w tym względzie. oraz możliwości w zakresie stosowania innych niż
Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, dotychczas dróg komunikowania się pomiędzy oby-
że trwają intensywne prace nad trzema nowymi ak- watelem a wszelkimi organami administracji.
103

Wejście naszego kraju do Unii Europejskiej ozna- — Analizując organizację Euro 2004 w Portuga-
cza również akceptację jej podstawowych zasad, w lii lub 2008 w Austrii i Szwajcarii najkorzystniejsze
zakresie wolności przemieszczania się ludzi, a to po- rozwiązanie inwestycyjne w zakresie budowy sta-
woduje, że wszelkie stare zasady dotyczące komuni- dionów to te oparte na partnerstwie publiczno-pry-
kowania się organów z obywatelem w ramach postę- watnym? W związku z powyższym co z nowelizacją
powania administracyjnego straciły swój sens i unie- ustawy o p.p.p.?
możliwiają obecnie jego przeprowadzenie w ogóle. – Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje po-
Aktualnie obowiązująca ustawa wymaga zmian. wołać – na wzór Austrii organizującej Euro 2008
W związku z powyższym zwracam się do Pana Mini- tzw. grupę projektową ds. transportu odpowiedzial-
stra o informację, czy kierowany przez Pana resort ną m.in. za opracowanie jednolitej koncepcji trans-
zajmie się powyższym problemem, a jeśli tak to czy portu w trakcie Euro 2012?
uwzględnione zostaną w projektowanych ustawach — Czy powstał plan obsługi transportowej
m. in. te propozycje, które przedstawiłem. wszystkich grup uczestników?
— Czy przygotowano program działań dotyczą-
Z poważaniem
cych niezbędnych uzupełnień w zakresie taboru ko-
lejowego?
Poseł Jan Kochanowski
— Czy ministerstwo jest w trakcie przygotowań
strategii informacyjnej dotyczącej transportu w
Gorzów Wielkopolski, dnia 3 marca 2008 r.
trakcie Euro 2012?
— Czy planuje się umożliwienie posiadaczom bi-
letów na mecze piłkarskie bezpłatnego korzystania
Interpelacja
z transportu publicznego w trakcie trwania turnieju
(nr 1910)
i czy przygotowywana jest kampania marketingowa
do ministra infrastruktury i informacyjna zachęcająca do korzystania z trans-
portu publicznego? Czy przygotowywana będzie
w sprawie stanu przygotowań ministerstwa strategia polityki cenowej, która zapewni, że korzy-
do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej stanie z transportu publicznego będzie tańsze niż z
Euro 2012 własnego samochodu?
— Czy ministerstwo ma przygotowany szacun-
W związku z faktem, że minęło już ponad dzie- kowy plan w zakresie głównych środków transpor-
sięć miesięcy od decyzji UEFA przyznającej Polsce i tu, którymi będą podróżować goście?
Ukrainie organizację Mistrzostw Europy w Piłce — Jak rozwiązany zostanie problem miejsc par-
Nożnej Euro 2012, zwracam się z prośbą o odpo- kingowych?
wiedź na następujące pytania: — Jaki jest stopień zaawansowania budowy au-
— Ile ustaw zostanie znowelizowanych w celu tostrady A1 Nowe Marzy–Toruń i Toruń–Stryków?
przyspieszenia prac związanych z Euro 2012 i jakie — Jak wygląda montaż finansowy inwestycji
to będą ustawy? drogowych realizowanych przez Generalną Dyrek-
— Czy „Program rozwoju sieci lotnisk i lotni- cję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji
czych urządzeń lotniczych” uwzględnia niezbędne Euro 2012?
nowe inwestycje? Jeżeli tak, to jakie? Z poważaniem
— Czy zostaną zmienione przepisy w zakresie Poseł Tomasz Garbowski
prawa lotniczego?
— Czy w uzasadnionych przypadkach bierze się Warszawa, dnia 3 marca 2008 r.
pod uwagę możliwość budowy – na czas rozgrywek
– tymczasowych obiektów pełniących funkcję termi-
nali lotniczych? Interpelacja
— Jakie plany ma Polska Agencja Żeglugi Po- (nr 1910)
wietrznej w zakresie realizacji ME? Jak przedstawia
się ewentualny harmonogram inwestycji i z jakich do ministra spraw wewnętrznych i administracji
środków mają one zostać zrealizowane?
— Jakie są założenia w zakresie nowych możli- w sprawie stanu przygotowań ministerstwa
wości rozwoju komunikacji lotniczej, w tym zwięk- do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
szania połączeń pomiędzy Polską a Ukrainą? Euro 2012
— Czy jest przygotowany program koniecznych
inwestycji infrastrukturalnych w miastach – orga- 18 kwietnia 2007 r. władze UEFA podjęły decyzję o
nizatorach ME? Jeżeli tak – jakie kwoty są niezbęd- przyznaniu Polsce i Ukrainie organizacji piłkarskich
ne do ich zrealizowania? mistrzostwa Europy w 2012 r. Ministerstwo Spraw
— Jakie są założenia rządu w kwestii wsparcia Wewnętrznych i Administracji złożyło zobowiązanie w
budowy bazy hotelowej przez kapitał prywatny? zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas mi-
104

strzostw. Jak wielkie wyzwanie stoi przed MSWiA, ob- — Jak wygląda plan działań ministerstwa w za-
razuje chociażby przykład Portugalii będącej organi- kresie wywiązania się ze złożonych zobowiązań?
zatorem mistrzostw Europy w 2004 r. Do zapewnie- — Jakie środki finansowe (z podziałem na lata
nia bezpieczeństwa zostało wówczas zaangażowa- 2009–2012) zostaną zabezpieczone na doposażenie za-
nych 20 000 policjantów wspieranych przez wojsko, w kładów opieki zdrowotnej w zakresie systemu ratow-
trakcie każdego meczu porządku na trybunach pilno- nictwa medycznego oraz zagrożenie zdrowotnego?
wało około 1000 policjantów, a na zakup wyposażenia — Czy ministerstwo przygotowała plan bezpie-
dla Policji wydatkowano sumę 17 mln euro. czeństwa medycznego na Euro 2012 z uwzględnie-
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o niem województw tranzytowych?
odpowiedź na następujące pytania: — Ile łóżek szpitalnych zostanie przygotowanych
1. Czy przygotowana jest strategia zapewnienia na ewentualne przyjęcie kibiców (z uwzględnieniem
bezpieczeństwa mistrzostw Europy 2012? poszczególnych miast)?
2. Jakich gwarancji udzieliło ministerstwo euro- – Czy w ramach ministerstwa został powołany
pejskim władzom piłkarskim w zakresie bezpie- specjalny zespół odpowiedzialny za przygotowania
czeństwa? resortu do Euro 2012?
3. Czy został powołany komitet bezpieczeństwa, Z poważaniem
który będzie odpowiedzialny za planowanie oraz ko-
ordynację wdrożenia wszystkich przedsięwzięć w Poseł Tomasz Garbowski
zakresie bezpieczeństwa?
4. Jakie środki finansowe (z podziałem na lata Warszawa, dnia 3 marca 2008 r.
2009–2012) zostaną zabezpieczone na uzupełnienie
zasobów służb związanych z zarządzaniem kryzyso-
wym? Interpelacja
5. Czy przewiduje się szkolenia osób zaangażo- (nr 1911)
wanych w zapewnienie bezpieczeństwa mistrzostw,
m.in. szkolenia językowe, tworzenie planów ochrony do prezesa Rady Ministrów
infrastruktury?
6. Czy ministerstwo nie dostrzega zagrożenia w za- w sprawie obciążania emerytów kosztami
kresie wywiązania się ze złożonych gwarancji w związ- tzw. zastępstwa procesowego przez ZUS
ku z dużą ilości wakatów w służbach mundurowych?
7. Czy w ramach ministerstwa został powołany Szanowny Panie Premierze! W latach 2000–2006
specjalny zespół odpowiedzialny za przygotowania emeryci wysłali do ZUS formularze z żądaniem wy-
resortu do Euro 2012? równania zaniżonych świadczeń. Korzystali z wzo-
rów formularzy sprzedawanych na bazarach i ksero-
Poseł Tomasz Garbowski wanych między znajomymi. Sprawę rozstrzygały
sądy, które przyznały ZUS pieniądze na pokrycie
Warszawa, dnia 3 marca 2008 r. kosztów tzw. zastępstwa procesowego, które według
obliczeń ZUS wynosiły 60 zł na jedną osobę.
Sądy zasądziły opłaty. ZUS zaczął dochodzić tych
Interpelacja kwot od emerytów i grozić komornikiem w przypad-
(nr 1910) ku niespłacenia zasądzonej kwoty. Emeryci nie byli
w stanie jednorazowo przeznaczyć na ten cel 60 zł.
do ministra zdrowia Dlatego ZUS rozkładał należność na raty w różnej
wysokości, w zależności od sytuacji materialnej eme-
w sprawie stanu przygotowań ministerstwa ryta. Poszczególne oddziały ZUS przyjmowały też
do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej różne zasady w tym względzie.
Euro 2012 Panie Premierze! Jest oczywiste, że ok. 500 tys.
wniosków, które wpłynęły do ZUS, dezorganizowały
Zgodnie z wymogami europejskich władz piłkar- pracę tej instytucji i narażały ją na wydatki admini-
skich każde miasto goszczące uczestników mi- stracyjne, ale trzeba pamiętać, że emeryci walczyli o
strzostw musi wyznaczyć jeden szpital dyżurny za- słuszną sprawę, a ponadto zostali do tego zachęceni
pewniający kompleksową obsługę medyczną i znaj- m.in. przez jedną z ogólnopolskich gazet. Nie uzy-
dujący się w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu pił- skiwali w sądzie podwyżki świadczeń, a jedynie ob-
karskiego. Dodatkowo każde miasto musi dyspono- ciążeni zostali kosztami.
wać odpowiednią liczbą łóżek w oddziałach szpital- W związku z tym pragnę zwrócić się do Pana
nych w celu zabezpieczenia potrzeb na wypadek Premiera z prośbą o spowodowanie zaniechania
ewentualnych incydentów z udziałem kibiców. swoistych represji wobec emerytów, jakimi jest stra-
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o szenie komornikami.
odpowiedź na następujące pytania: Równocześnie zwracam się z pytaniami:
105

1. Czy nie uważa Pan Premier, że ZUS powinien takich działań. Należy zadać sobie pytanie, czy
od początku tej sprawy stosować rozkładanie kwot ujawnienie informacji o lokalizacji stanowiska przy-
na jednakowe w całej Polsce kilkuzłotowe raty? czyni się do jego zachowania. W niektórych miej-
2. Czy nie uznaje Pan za słuszne – o co proszę – scach utworzenie stref ochrony praktycznie nie jest
podjęcie przez rząd działań, efektem których będzie możliwe, gdyż wymagałoby zamknięcia uczęszcza-
odstąpienie przez ZUS dochodzenia od emeryta na- nej drogi czy parkingu itp.
leżności za tzw. koszty zastępstwa procesowego? Odrębnym problemem jest ochrona strefowa ga-
tunków, dla których siedliskiem występowania jest
Z poważaniem
martwe drewno pochodzenia antropogenicznego.
Przykładem objęcia ochroną takiego siedliska może
Poseł Anna Bańkowska
być drewniany płot, krzyż, zabudowanie.
Bydgoszcz, dnia 5 marca 2008 r. Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana
Ministra z następującymi pytaniami:
1. Czy zamierza Pan dokonać zmiany rozporzą-
Interpelacja dzenia z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków
(nr 1912) dziko występujących grzybów objętych ochroną?
2. Jakie nowe gatunki Pan umieści w przedmio-
do ministra środowiska towym rozporządzeniu?
Z poważaniem
w sprawie zmian w rozporządzeniu ministra
środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. dotyczącego Poseł Jarosław Matwiejuk
gatunków dziko występujących grzybów
objętych ochroną Białystok, dnia 5 marca 2008 r.
Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z rozporzą-
dzeniem ministra środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. Interpelacja
w sprawie dziko występujących gatunków grzybów, (nr 1913)
cztery gatunki porostów (Lobaria pulmonaria,
Usnea hirta, U. filipendula, U. subfloridana) wyma- do ministra spraw wewnętrznych i administracji
gają ustalenia stref ochrony (załącznik 4). Porosty
krzaczkowate z rodziny brodaczkowate Usneaceae, w sprawie możliwości zmiany
jak brodaczka kędzierzawa (Usnea subfloridana), przepisów ustawy o repatriacji
brodaczka kępkowa (Usnea hirta) i brodaczka zwy-
czajna (Usnea filipendula), dla których wymagane Szanowny Panie Ministrze! Sytuacja polskich
jest ustalenie stref ochrony w promieniu do 50 m od emerytów i rencistów nie jest zadowalająca, zważa-
granic stanowiska w kompleksach leśnych Polski jąc na wysokość otrzymywanych świadczeń. Zamiast
Północno-Wschodniej, są gatunkami częstymi i nie- móc z godnością i spokojem przejść przez jesień swe-
kiedy pospolitymi. Istnieje trudność w realnym wy- go życia, ich codzienność staje się nieustanną walką
znaczaniu stanowisk ochrony, gdyż jak Usnea hirta o przetrwanie. Tak się dzieje, gdy jest się uprawnio-
czy Usnea filipendula, rosną na wielu pniach drzew nym i takowe świadczenia się otrzymuje.
i należałoby objąć nie pojedyncze drzewa w promie- Sytuacja natomiast diametralnie się zmienia,
niu 50 m, ala całe kompleksy leśne. Tworzenie stref gdy osoba taka pozbawiona jest praw do emerytury
ochrony dla tych gatunków jest więc nieracjonalne czy renty. Niestety takie sytuacje mają miejsce. W
(wymagałoby wyłączenia z użytkowania nawet kil- społeczeństwie polskim są osoby, które po wielu la-
kuset tysięcy hektarów lasów w skali kraju). Przepis tach przymusowej rozłąki z krajem i oczekiwania na
ten nie może być więc przestrzegany i jeśli nie zosta- powrót, znów znalazły się na polskiej ziemi. Dzisiaj
nie szybko skorygowany, będzie deprecjonował zna- ludzie ci są już obywatelami Rzeczypospolitej Pol-
czenie wszystkich unormowań dotyczących ochrony skiej, ale nie mają za co w niej żyć. Organ rentowy
gatunkowej. W mojej opinii istnieje konieczność nie przyznaje im praw do emerytury czy renty ze
zmian załącznika 4 ww. rozporządzenia przez zmia- względu na zbyt krótki okres składkowy. Rozwiąza-
nę gatunków. Porosty te należałoby zastąpić inny- niem tego problemu byłoby zaliczenie ich okresów
mi, rzadkimi i ginącymi taksonami, jak np. Usnea zatrudnienia za granicą. Jednak aby to się stało, ko-
florida, U. glabrescens, U.glabrata, U. wasmuthii. nieczne jest przedstawienie pozytywnej decyzji o
Kolejnym problemem związanym z wprowadze- uznaniu za repatrianta na podstawie art. 16 ustawy
niem stref ochronnych jest własność gruntów, na z dnia 09.11.2000 r. o repatriacji. Właściwe w tych
których zlokalizowane są poszczególne stanowiska sprawach organy administracji odmawiają przyzna-
występowania gatunków. Wytyczenie stref na grun- wania statusu repatrianta, tym samym pozbawiając
cie niebędącym własnością Skarbu Państwa nie jest wnioskujących praw do świadczeń emerytalno-ren-
możliwe bez powiadomienia właściciela o podjęciu towych. Powodem decyzji odmownych jest niezacho-
106

wanie ustawowo określonego terminu na złożenie zmieniają swoje nazwy. Przypadek ten dotyczy m.in.
wniosku o uznanie za repatrianta, zaś uchybienie Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Marynarki
terminowi spowodowane było wieloletnim oczekiwa- Wojennej w Wejherowie, które powstało z dniem 1
niem na obywatelstwo. Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 stycznia 2008 r. Sprawa ta miała być uregulowana
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji wnio- w znowelizowanym rozporządzeniu ministra obrony
skujący o uznanie go za repatrianta powinien przed narodowej. Do dnia dzisiejszego jednak to nie nastą-
dniem wejścia w życie ww. ustawy nabyć obywatel- piło, skutkiem czego kadra tej jednostki i ich rodzi-
stwo polskie na podstawie przepisów ustawy z dnia ny nie mogą korzystać z usług ambulatorium z izbą
15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Dodatko- chorych, która istniała przy wchłoniętym przez cen-
wym wymogiem jest złożenie wniosku do wojewody
trum 11 Pułku Łączności MW.
właściwego ze względu na miejsce jego zamieszka-
W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana
nia w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy o repatriacji, czyli do dnia 31 grudnia 2001 r. Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące
Wprowadzenie wspomnianego wymogu stanowi ba- pytania:
rierę, która w praktyce całkowicie pozbawia obywa- 1. Kiedy nastąpi nowelizacja (aktualizacja) roz-
teli RP możliwości ubiegania się o świadczenia eme- porządzenia w sprawie utworzenia ambulatoriów –
rytalno-rentowe. publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ambulato-
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana riów z izbą chorych – publicznych zakładów opieki
Ministra z następującymi pytaniami: zdrowotnej?
1. Jakie kroki zamierza Pan podjąć w celu zmia- 2. Czy przy okazji tej nowelizacji zostanie osta-
ny zaistniałej sytuacji? tecznie rozwiązana sprawa przeze mnie opisana?
2. Czy zamierza Pan dokonać zmiany powyż- Wdzięczny będę Panu Ministrowi za udzielenie
szych przepisów dotyczących repatriantów? odpowiedzi na ww. pytania.
3. Czy w związku z zaistniałą sytuacją przewidu-
je Pan uproszczenie procedur dla osób ubiegających Z poważaniem
się o status repatrianta? Poseł Jerzy Budnik

Z poważaniem Wejherowo, dnia 5 marca 2008 r.

Poseł Jarosław Matwiejuk


Interpelacja
Bielsk Podlaski, dnia 4 marca 2008 r. (nr 1915)

do ministra spraw wewnętrznych i administracji


Interpelacja
(nr 1914) w sprawie rekrutacji do służby w Policji

do ministra obrony narodowej W tym roku odbędzie się sześć postępowań re-
krutacyjnych do służby w Policji. Łącznie planuje się
w sprawie zmiany rozporządzenia ministra przyjąć do służby 5100 policjantów w tym roku. Z
obrony narodowej z dnia 19 marca 2003 r. poprzednich lat wynika, iż nie zawsze udawało się
dotyczącego utworzenia ambulatoriów – przyjąć tylu policjantów do służby, ile wynosił limit
publicznych zakładów opieki zdrowotnej przyjęć, z powodu nieuzyskania przez kandydatów
i ambulatoriów z izbą chorych – publicznych wymaganej liczby punktów pozwalających na przy-
zakładów opieki zdrowotnej jęcie do służby.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o
Szanowny Panie Ministrze! Ambulatoria, a tak-
udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
że ambulatoria z izbami chorych przy jednostkach
1. Ile nowych miejsc pracy w Policji przewidziało
wojskowych funkcjonują na podstawie stosownego
rozporządzenia ministra obrony narodowej z 19 ministerstwo w 2007 r., a ile przyjęło policjantów do
marca 2003 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 416 oraz 2004 r. Nr służby?
231, poz. 2321). 2. Ilu kandydatów średnio przypadało na jedno
Tylko te ambulatoria oraz ambulatoria z izbami miejsce w ramach rekrutacji do służby w Policji?
chorych, które znajdują się w załączonym do rozpo- 3. Czy liczba wymaganych do zdobycia punktów,
rządzenia wykazie, są traktowane przez Narodowy aby zostać przyjętym do służby w Policji, nie jest za
Fundusz Zdrowia jako podmioty, którym przysługu- duża?
je prawo do zawarcia umowy o świadczeniu usług
zdrowotnych w ramach publicznej służby zdrowia. Poseł Jacek Tomczak
Problem zaczyna się wtedy, kiedy jednostki wojsko-
we przechodzą reorganizację albo restrukturyzację i Warszawa, dnia 11 marca 2008 r.
107

Interpelacja 5. Ile maksymalnie dzieci będzie liczyła klasa 6-


(nr 1916) -latków?
6. Czy klasa, gdzie będą uczone 6-latki, będzie
do ministra edukacji narodowej wyposażona w toaletę?

w sprawie podwyżek płac dla nauczycieli Poseł Jacek Tomczak

Dwa związki zawodowe nauczycieli: „Solidar- Warszawa, dnia 11 marca 2008 r.


ność” oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego nie
zgadzają się na podwyżki płac zaproponowane przez
Ministrostwo Edukacji Narodowej. Jednakże mini- Interpelacja
sterstwo nie planuje żadnych negocjacji z tymi (nr 1918)
związkami na temat podwyżek oraz innych postula-
tów zaproponowanymi przez związki. W odpowiedzi do ministra sprawiedliwości
na brak dialogu oba związki zawodowe planują
wspólną akcję strajkową podczas matur. w sprawie utworzenia w Głogowie punktu
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego
udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Jaką podwyżkę planuje ministerstwo dla na- Od dnia 1 marca 2008 r. zacznie funkcjonować
uczycieli? 11 nowych punktów informacyjnych Krajowego Re-
2. Dlaczego ministerstwo nie chce podjąć dialo- jestru Karnego. Utworzenie nowych punktów infor-
gu ze związkami zawodowymi nauczycieli? macyjnych, zaplanowane przez poprzedniego mini-
3. Dlaczego do tej pory związki zawodowe nie stra sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobrę, ma na
celu ułatwienie dostępności do danych zgromadzo-
otrzymały do zaopiniowania obiecanych pakietów
nych w rejestrze.
rozwiązań dla nauczycieli?
W zawiązku z powyższym zwracam się z prośbą
o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
Poseł Jacek Tomczak
1. Czy planuje Pan kontynuowanie polityki ma-
jącej na celu ułatwienia dostępności do danych zgro-
Warszawa, dnia 11 marca 2008 r.
madzonych w rejestrze?
2. Czy ministerstwo ma w planach utworzenie
nowych punktów informacyjnych Krajowego Reje-
Interpelacja
stru Karnego?
(nr 1917)
3. Czy ministerstwo rozważa utworzenie punk-
tu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w
do ministra edukacji narodowej
Głogowie?
w sprawie obniżenia wieku obowiązku
Poseł Jacek Tomczak
szkolnego
Warszawa, dnia 11 marca 2008 r.
Według planów Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej od 2009 r. obowiązek szkolny ma objąć dzieci w
wieku 6 lat. Jednak już teraz słychać głosy dyrekto- Interpelacja
rów, że szkoły nie są w stanie w tak krótkim czasie (nr 1919)
przygotować się do przyjęcia 6-latków, które potrze-
bują specjalnych warunków w szkole. Według badań do prezesa Rady Ministrów
przeprowadzonych przez GFK Polonia, aż 62% po-
dziela niepokoje związane z tą reformą, a 58% jest w w sprawie wydania rozporządzenia
ogóle jej przeciwnych. do ustawy o Karcie Polaka
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o
udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: W kwietniu br. wchodzi ustawa o Karcie Polaka,
1. Czy ministerstwo rozważa przesunięcie tej re- która umożliwi Polakom mieszkającym na Wscho-
formy? dzie łatwiejszy wjazd na teren Rzeczypospolitej. Do-
2. Czy ministerstwo dostrzega problemy zwią- kument ten będzie wydawany w polskich konsula-
zane z tą reformą? tach. Na dzień dzisiejszy jedynie konsulaty mogą
3. Jak ministerstwo zamierza rozwiązać pro- zbierać dokumenty od osób ubiegających się o kartę.
blem zwiększenia liczby dzieci w klasach, a co za Taka sytuacja doprowadzi do kolejek pod polskimi
tym idzie, również w świetlicach szkolnych? konsulatami.
4. Kiedy ministerstwo podejmie ostateczną de- W związku z powyższym zwracam się z prośbą o
cyzję co do terminu reformy? udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
108

1. Czy zamierza wydać Pan rozporządzenie W związku z powyższym zwracam się z prośbą o
umożliwiające organizacjom pozarządowym zbiera- udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
nie dokumentów od osób ubiegających się o Kartę 1. Czy ministerstwo planuje przywrócenie 60
Polaka i przesyłania ich do konsulatów polskich? mln zł obiecanych podwyżek pracownikom urzędu
2. Jeśli tak, to jakie organizacje pozarządowe skarbowego?
będą do tego uprawnione? 2. Czy ministerstwo planuje uproszczenia przepi-
sów podatkowych, tak jak postulują związki zawo-
Poseł Jacek Tomczak dowe pracowników skarbowych?
3. Czy ministerstwo przewidziało dodatkowe
Warszawa, dnia 11 marca 2008 r. środki finansowe na zatrudnienie nowych pracow-
ników na czas składania zeznań podatkowych?

Interpelacja Poseł Jacek Tomczak


(nr 1920)
Warszawa, dnia 11 marca 2008 r.
do ministra sprawiedliwości

w sprawie rekrutacji na stanowisko Interpelacja


asystenta prokuratora (nr 1922)

W tym roku planuje się przyjąć 316 asystentów do ministra infrastruktury


prokuratorów w całym kraju. W większości rekru-
tacja dotyczy prokuratur okręgowych. Jest to na- w sprawie stopnia zaawansowania wymiany
stępny, po asystentach sędziów sądów powszech- skrzynek pocztowych
nych, etap zaplanowany przez ministra Zbigniewa
Ziobro mający na celu usprawnienia wymiaru spra- Do 28 sierpnia 2008 r. wszystkie budynki wielo-
wiedliwości. rodzinne powinny być wyposażone w tzw. skrzynki
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o europejskie, które umożliwiają wrzucanie do nich
udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: przesyłek różnych operatorów pocztowych. Pomimo
1. Ile etatów asystentów prokuratorów planuje iż Prawo pocztowe dało właścicielom budynków pięć
się utworzyć w 2009 r.? lat, nie wszyscy zdążą do tego czasu wypełnić tego
2. Czy rekrutacja tegoroczna spowoduje, iż wszy- obowiązku, a niektórzy zarządcy nieruchomości nie
scy prokuratorzy okręgowi będą mieli asystenta? dążą do spełnienie tego obowiązku, bowiem nie gro-
3. W którym roku planuje się zakończyć akcję zi na to żadna sankcja.
zatrudniania asystentów, tak aby miał go każdy W związku z powyższym zwracam się z prośbą o
prokurator? udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
4. Jaki procent zatrudnionych asystentów sta- 1. Czy ministerstwo monitoruje stan wymiany
nowią absolwenci prawa? skrzynek pocztowych?
2. Czy ministerstwo nie planuje wprowadzenia
Poseł Jacek Tomczak sankcji za ignorowanie przepisu Prawa pocztowego,
które nakazuje wymianę skrzynek do 28 sierpnia
Warszawa, dnia 11 marca 2008 r. 2008 r.?

Poseł Jacek Tomczak


Interpelacja
(nr 1921) Warszawa, dnia 11 marca 2008 r.

do ministra finansów
Interpelacja
w sprawie protestu urzędników skarbowych (nr 1923)

Protest pracowników urzędów skarbowych do- do ministra infrastruktury


magających się podwyżek płac przyjmuje coraz bar-
dziej restrykcyjną formę. Urzędnicy, którzy bezsku- w sprawie wpisania do transeuropejskiej
tecznie czekają na propozycję podwyżek, grożą wsz- sieci transportowej dróg ekspresowych
częciem strajku włoskiego. Jeśli ministerstwo finan- S5 i S11
sów nie podejmie dialogu z urzędnikami, ci grożą
pójściem na urlopy na żądanie w dniach 29 i 30 Marszałek województwa wielkopolskiego i woje-
kwietnia – w ostatnich dniach składania rozliczeń woda wielkopolski wystąpili do ministra infrastruk-
podatkowych osób fizycznych. tura z wnioskiem o włączenie dróg ekspresowych S5
109

i S 11 do transeuropejskiej sieci transportowej, bo- W związku z powyższym zwracam się do Pani


wiem w 2010 r. Komisja Europejska będzie weryfi- Minister z następującymi pytaniami:
kowała sieć TEN-T i zastania okazja do wpisania 1. Czy ministerstwo jest zdeterminowane, by
obu tych dróg. Obie te drogi są strategicznym przed- wprowadzić zgłoszone w ostatnim czasie zmiany,
sięwzięciem przed zbliżającymi się mistrzostwami biorąc pod uwagę negatywne skutki przyjęcia takich
Europy w piłce nożne, które będą odbywały się m.in. rozwiązań?
w Poznaniu. W ostatnich dniach dotarła informacja, 2. Czy przygotowując projekt nowelizacji Kodek-
iż ministerstwo infrastruktury chce przekazać listę su pracy, ministerstwo wzięło pod uwagę zagrożenia
Komisji Europejskiej, na której obie te drogi znajdu- wypływające z niej dla prowadzonej przez państwo
ją się tylko na liście alternatywnej. polityki prorodzinnej?
W zawiązku z powyższym zwracam się z prośbą 3. Czy ministerstwo ma świadomość, że wprowa-
o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: dzenie zmian dotyczących zniesienia zakazu zastę-
1. Dlaczego ministerstwo nie wpisało dróg eks- powania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi
presowych S5 i S11 na główną listę, którą prześle umożliwi ponowne wpychanie ludzi do szarej strefy
Komisji Europejskiej? oraz łamanie zasad czasu pracy?
2. Czy jest szansa, iż decyzja będzie zmieniona? 4. Czy ministerstwo ma świadomość, że znaczna
3. Ile środków unijnych mogą otrzymać obie część pomysłów zawartych w projekcie jest sprzecz-
drogi ekspresowe, jeśli zostaną wpisane na główną na z konstytucją i zawartą w niej zasadą równości
listę? wobec prawa?
Z poważaniem Z poważaniem

Poseł Jacek Tomczak Posłowie Barbara Bartuś


i Stanisław Szwed
Warszawa, dnia 11 marca 2008 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2008 r.


Interpelacja
(nr 1924)
Interpelacja
do ministra pracy i polityki społecznej (nr 1925)

w sprawie planowanej nowelizacji ustawy do ministra rolnictwa i rozwoju wsi


Kodeks pracy
w sprawie możliwości skorzystania w ramach
W związku z ujawnionym w ostatnich dniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
projektem nowelizacji Kodeksu pracy pragnę zwró- z renty strukturalnej w 2008 r. przez rolników,
cić uwagę na dalece negatywne z punktu widzenia dla których zabrakło środków finansowych
pracowników skutki tej regulacji. w 2007 r.
Pozbawienie wynikającej z art. 177 K.p. ochrony
przed zwolnieniem ciężarnych pracownic może w Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
związku z konkurencją panującą na rynku pracy do- twa w dniu 20.08.2007 r. zakończyła przyjmowanie
prowadzić do pozbawienia osób decydujących się na wniosków od rolników o przyznanie renty struktu-
założenie rodziny możliwości jednoczesnej pracy za- ralnej na rok 2007. Wszystkie środki finansowe na
robkowej i uzyskiwania środków w celu zabezpiecze- ten rok z PROW zostały rozdysponowane, przyjęto
nia podstawowych potrzeb materialnych. Kolejnym ponad 8600 wniosków.
negatywnym przejawem wyjęcia tej kategorii osób Niestety nie wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnio-
spod ochrony przepisów Kodeksu pracy może stać ski w 2007 r., otrzymali renty. Z powodu limitów i bra-
się zjawisko masowej rezygnacji z macierzyństwa ku środków finansowych z dobrodziejstw renty struk-
przez osoby zatrudnione, co stoi w sprzeczności z turalnej będą mogli skorzystać dopiero w 2008 r.
prowadzoną przez państwo polityką prorodzinną. Jak wiadomo, nowe zasady przyznawania rent
Kolejną grupą szczególnie zagrożonych pracow- na lata 2007–2013 powodują, że zainteresowany rol-
ników są osoby, którym brakuje mniej niż 4 lata do nik będzie mógł pobierać taką rentę przez okres 10
osiągnięcia uprawnień emerytalnych. Należy wziąć lat, jednak nie dłużej niż do 65 roku życia. W związ-
pod uwagę, że w wypadku zwolnienia z pracy, osoby ku z tym rolnicy, którzy ukończyli 55 lat życia i speł-
w wieku przedemerytalnym będą miały graniczące niają wszystkie pozostałe warunki w 2007 r., będą
z niemożliwością problemy ze znalezieniem innego mogli pobierać taką rentę nie przez pełne 10 lat.
zatrudnienia, w związku z czym do czasu nabycia W poprzednim okresie działania PROW 2004–
uprawnień emerytalnych pozostaną bez środków do –2006 obowiązywały inne zasady wypłacania oma-
życia. wianych rent. Rentę tę można było pobierać przez
110

okres pełnych 10 lat, nawet po ukończeniu 65 roku żanie się procedur przetargowych i duże opóźnienia
życia. W związku z tym rolnicy, którzy ukończyli w w realizacji inwestycji.
2007 r. 55 lat, a nie otrzymali rent, będą pokrzyw-
dzeni, gdyż zabraknie im do pełnego okresu 10 lat Poseł Grzegorz Raniewicz
pobierania renty co najmniej pół roku, a może nawet
i więcej. Chełm, dnia 29 lutego 2008 r.
Pytam więc Pana Ministra: Jakie działania Pan
podejmie, by zrekompensować poniesione straty fi-
nansowe rolnikom, dla których zabrakło w 2007 r. Interpelacja
środków, mimo że spełnili wszystkie ustawowe wa- (nr 1928)
runki w tym zakresie?
do ministra środowiska
Posłowie Piotr Polak
i Wiesław Janczyk w sprawie stworzenia systemu wspierania
inwestycji gminnych w zakresie
odprowadzania i oczyszczania ścieków
Warszawa, dnia 11 marca 2007 r. komunalnych

Zwracam się do Ministra Środowiska z pytaniem:


Interpelacja Jakie działania podejmuje Ministerstwo Środowi-
(nr 1926) ska, aby wspierać inwestycje gminne w zakresie od-
prowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych.
do ministra spraw wewnętrznych i administracji Interpelując w tej sprawie, pytam: Czy ministerstwo
stworzy spójny rządowy system wspierania inwesty-
w sprawie przygotowania przejść cji gminnych w tym zakresie? W chwili obecnej ob-
granicznych do Euro 2012 serwujemy brak oczyszczalni ścieków i sieci kanali-
zacyjnych w wielu gminach, co powoduje znaczne
Zwracam się do Ministra Spraw Wewnętrznych i zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
Administracji z pytaniem, jakie działania są podej-
mowane w sprawie przygotowania przejść granicz- Poseł Grzegorz Raniewicz
nych do Euro 2012. Interpelując w tej sprawie, py-
tam: Czy w związku z przygotowaniami do Euro Chełm, dnia 29 lutego 2008 r.
2012 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji planuje otwarcie nowych przejść na granicy
wschodniej, w szczególności Zbereże–Adamczuki, Interpelacja
Zosin–Uściług? Kiedy planowane jest otwarcie tych (nr 1929)
przejść granicznych? Obecna mała liczba przejść
granicznych powoduje istotne ograniczenia w ruchu do ministra gospodarki
dla obywateli naszego kraju.
w sprawie realizacji przez koncern Lockheed
Poseł Grzegorz Raniewicz Martin zobowiązań offsetowych związanych
z zakupem przez Polskę samolotów F-16
Chełm, dnia 29 lutego 2008 r.
Szanowny Panie Premierze! W najbliższych
dniach mija 5 lat od daty podpisania umowy doty-
czącej zakupu dla Sił Zbrojnych RP samolotów F-16.
Interpelacja Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. o nie-
(nr 1927) których umowach kompensacyjnych zawieranych w
związku z umowami dostaw na potrzeby obronności
do prezesa Rady Ministrów i bezpieczeństwa państwa zakupowi temu towarzy-
szyło podpisanie stosowanej umowy offsetowej ma-
w sprawie nadmiernie skomplikowanego jącej na celu zrekompensowanie gospodarce polskiej
systemu zamówień publicznych dokonanie tak poważnego wydatku na cele obronne
poza granicami państwa. Pięcioletni okres realizacji
Zwracam się do Prezesa Rady Ministrów z pyta- zobowiązań offsetowych wydaje się wystarczająco
niem, jakie działania planuje podjąć rząd w celu długim okresem do dokonania stosownych podsu-
uproszczenia nadmiernie skomplikowanego syste- mowań oraz oceny wpływu przedmiotowej umowy
mu zamówień publicznych, który blokuje szereg in- offsetowej na gospodarkę polską.
westycji, hamując tym samym rozwój naszego kraju. W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana
Obecny system powoduje nieuzasadnione przedłu- Ministra o udzielenie odpowiedzi na przedstawione
111

poniżej pytania (wszystkie pytania odnoszą się wy- zainteresowanie kredytami preferencyjnymi na in-
łącznie do zobowiązań offsetowych wynikających z westycje. W skali kraju tylko do 31.12.2007 r. uru-
zakupu samolotu F-16): chomiono akcję kredytową na poziomie blisko 3 mld
1. Jaka była pierwotna wartość zobowiązań off- zł oraz zawarto ponad 20 tys. umów kredytowych.
setowych przedstawionych w ofercie strony amery- Wielkość zaplanowanych na 2008 r. środków prze-
kańskiej? znaczonych na dopłaty, z uwzględnieniem stóp pro-
2. Na jaką wartość podpisano umowę offsetową centowych, może okazać się niewystarczająca. Ist-
ze stroną amerykańską? nieje duże niebezpieczeństwo, że po pokryciu zobo-
3. Jaką punktację (w trakcie postępowania prze- wiązań z tytułu udzielonych kredytów do końca
targowego) uzyskały oferty offsetowe poszczegól- 2007 r. nie będzie środków na nową akcję kredytową
nych dostawców i jaki wpływ na końcowy rezultat w 2008 r. Dodatkowo należy podkreślić, że prze-
miała ta punktacja? twórcy tylko w 2008 r. będą mogli korzystać z formy
4. Do jakiej kwoty rozliczono dotychczas zobo- dopłat do oprocentowania kredytów ze środków
wiązania offsetowe? ARiMR, zaś finansowanie zakupu ziemi ma być re-
5. Jaką ilość nowych miejsc pracy utworzono na alizowane tylko do końca 2009 r.
terenie kraju w wyniku realizacji zobowiązań offse- 1. Czy w tej sytuacji Ministerstwo Finansów, aby
towych? nie ograniczać akcji kredytowej, przewiduje urucho-
6. Na jaką kwotę dokonano eksportu polskiego mienie dodatkowych środków?
uzbrojenia w związku z realizacją zobowiązań offse- 2. Jak długo może potrwać oczekiwanie na roz-
tu bezpośredniego? wiązanie tej sytuacji?
7. Proszę o wyspecyfikowanie 10 największych
(pod względem wartości) zrealizowanych lub będą- Poseł Marek Matuszewski
cych w trakcie realizacji zobowiązań offsetowych z
wyszczególnieniem: Zgierz, dnia 11 marca 2008 r.
— daty rozpoczęcia realizacji zobowiązania;
— wartości zobowiązania;
— offsetobiorcy realizującego zobowiązanie; Interpelacja
— podmiotu dominującego w stosunku do offse- (nr 1930)
tobiorcy (w przypadku gdy offsetobiorca jest pod-
miotem zależnym). do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Powyższe informacje pozwolą na dokonanie oce-
ny sposobu realizacji ochrony interesów państwa w w sprawie dopłat do oprocentowania
związku z zakupem samolotu F-16 przez organy ad- kredytów ze środków Agencji
ministracji państwowej w latach 2001–2007. Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Z poważaniem Przedstawione założenia do budżetu przyjętego


Poseł Andrzej Kania na 2008 r. konstruowane były z uwzględnieniem pa-
rametrów makroekonomicznych znanych w momen-
Warszawa, dnia 10 marca 2008 r. cie ich tworzenia. Pomoc krajowa jest realizowana w
obszarach wiejskich głównie w formie dopłat do
oprocentowania kredytów ze środków Agencji Re-
Interpelacja strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki te
(nr 1930) każdorazowo są zabezpieczane w budżecie na reali-
zację zarówno dopłat do kredytów udzielonych w la-
do ministra finansów tach poprzednich, jak i planowanych do udzielenia w
bieżącym roku. Aktualnie obserwujemy bardzo duże
w sprawie dopłat do oprocentowania zainteresowanie kredytami preferencyjnymi na in-
kredytów ze środków Agencji westycje. W skali kraju tylko do 31.12.2007 r. uru-
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa chomiono akcję kredytową na poziomie blisko 3 mld
zł oraz zawarto ponad 20 tys. umów kredytowych.
Przedstawione założenia do budżetu przyjętego Wielkość zaplanowanych na 2008 r. środków prze-
na 2008 r. konstruowane były z uwzględnieniem pa- znaczonych na dopłaty, z uwzględnieniem stóp pro-
rametrów makroekonomicznych znanych w momen- centowych, może okazać się niewystarczająca. Ist-
cie ich tworzenia. Pomoc krajowa jest realizowana w nieje duże niebezpieczeństwo, że po pokryciu zobo-
obszarach wiejskich głównie w formie dopłat do wiązań z tytułu udzielonych kredytów do końca
oprocentowania kredytów ze środków Agencji Re- 2007 r. nie będzie środków na nową akcję kredytową
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki te w 2008 r. Dodatkowo należy podkreślić, że prze-
każdorazowo są zabezpieczane w budżecie na reali- twórcy tylko w 2008 r. będą mogli korzystać z formy
zację zarówno dopłat do kredytów udzielonych w la- dopłat do oprocentowania kredytów ze środków
tach poprzednich, jak i planowanych do udzielenia w ARiMR, zaś finansowanie zakupu ziemi ma być re-
bieżącym roku. Aktualnie obserwujemy bardzo duże alizowane tylko do końca 2009 r.
112

1. Czy w tej sytuacji Ministerstwo Rolnictwa i Roz- wych i administracji rządowej należy wpisać w słyn-
woju Regionalnego, w porozumieniu z Ministerstwem ne rosyjskie powiedzenie: i śmieszno, i straszno.
Finansów, aby nie ograniczać akcji kredytowej, prze- Na przykład:
widuje uruchomienie dodatkowych środków? 1. KE chroni główną populację dorsza, a nie jest
2. Jak długo może potrwać oczekiwanie na roz- obowiązana chronić marginalnych linii dorsza. Jeśli
wiązanie tej sytuacji? wg KE, Morskiego Instytutu Rybackiego, admini-
stracji rządowej i niektórych „oświeconych” ryba-
Poseł Marek Matuszewski ków dorsz jest gatunkiem zagrożonym, wymierają-
cym na Bałtyku, to dlaczego wysyłano na niego no-
Zgierz, dnia 11 marca 2008 r. woczesną flotę rybacką 4 państw? By go „dobić”?
Zaiste, pokrętna i zastanawiająca filozofia działa-
nia. A ponadto, jakim sposobem w poprzednim roku
Interpelacja w ciągu kilku miesięcy polska mało zmodernizowa-
(nr 1931) na flota rybacka przełowiła 300% dorsza, a w tym
roku, 2008, w ciągu 2 miesięcy odłowiła już prawie
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi 50% limitu? Skąd też aktualne relacje rybaków
wchodzących do portu o zaciągach tzw. korali, czyli
w sprawie pilnego powrotu polskiego rządu w każdym oczku dorsz? Zatem jest dorsz na Bałty-
do stanowczych i zabezpieczających interesy ku, czy go nie ma? Jak można wytłumaczyć pochop-
polskiego rybołówstwa oficjalnych rozmów ną i wręcz radosną decyzję sekretarza stanu Kazi-
z Komisją Wspólnot Europejskich dotyczących mierza Plocke – w mojej opinii nawet z naruszeniem
wspólnej polityki rybołówstwa w kontekście prawa – ukarania polskich rybaków rozporządze-
kuriozalnego i dyskryminującego polskie niem MRiRW z dnia 12 lutego 2008 r. o pomocy fi-
rybołówstwo rozporządzenia Komisji (WE) nansowej za czasowe zawieszenie połowów dorsza w
nr 169/2008 sytuacji, gdy za kilkanaście dni KE wydaje kuriozal-
ne i następne niesprawiedliwe rozporządzenie nr
W dniu 25 lutego 2008 r., z mocą prawną od 1 169/2008 zezwalające na połowy dorsza, z mocą
stycznia, weszło w życie rozporządzenie Komisji wsteczną od 1 stycznia 2008 r., bez ograniczeń i w
(WE) nr 169/2008 wyłączające podobszary ICES 27 okresie tarła dorsza też na Bałtyku Wschodnim?
i 28.2 z niektórych ograniczeń połowowych, zezwa- 2. Podpowiadano, że teoretycznie polscy rybacy
lające na połowy dorsza na tych akwenach Bałtyku mogliby popłynąć na owe podobszary Bałtyku
Wschodniego bez ograniczeń, a nawet w okresie tar- Wschodniego. Wiadomo, że nie mogą – koszty takiej
ła dorsza dla 4 państw: Szwecji, Łotwy, Estonii i Li- wyprawy, karygodnie niskie limity połowowe no i
twy. Zatem KE dopuściła się ustawowego gwałtu na słynne polskie specjalne zezwolenia połowowe.
bałtyckim dorszu. To rozporządzenie obnaża do- 3. Podobne uzgodnienia mogłyby przecież doty-
tychczasową fikcyjną politykę KE w zakresie ochro- czyć naszej strefy Morza Bałtyckiego (bez wpisu do
ny zasobów dorsza i jego odnowienia na Bałtyku. dziennika połowowego, bez procedury zgłaszania po
Ukazuje zaplanowaną od dawna przez KE najpierw wybraniu dorsza i bez kontroli na 1 h przed wejściem
marginalizację, a następnie likwidację polskiego ry- do portu stanu burty i in.), wszak podobne uwarun-
bołówstwa. Owo rozporządzenie to oficjalne potwier- kowania są w naszej części Bałtyku jak w przypad-
dzenie klęski spolegliwej, wręcz poddańczej, polityki ku wyznaczonych akwenów w rozporządzeniu (WE)
wobec KE dotyczącej polskiego rybołówstwa, prowa- nr 169/2008. Ale do tego trzeba wiedzy, wiary, sta-
dzonej przez aktualny rząd PO. nowczości i dobrej woli polskiej administracji.
Rozporządzenie w sposób jaskrawy dyskryminuje Wobec powyższego pytania, zdaje się, retoryczne:
polskie rybołówstwo. Lekceważy i poniża polskiego — Czy aby na pewno owo rozporządzenie nr 169/
rybaka. KE w praktyce ukazuje proces formacji elit 2008 nie jest „ucieczką do przodu”, by zalegalizować
rybołówstwa à la Orwell – wszyscy są równi wobec ponadlimitowe połowy tych krajów i całkowicie je
prawa, ale niektórzy są równiejsi. Mało tego, owo roz- zwolnić od kontroli unijnych inspektorów?
porządzenie zaprzecza jakiejkolwiek racjonalnej — Czy obecnie miotający się pan komisarz Joe
ochronie zasobów dorsza na Bałtyku i jego odnowie- Borg w obliczu zbliżających się wyborów do europar-
niu! Narusza nawet dotychczasową świętą zasadę w lamentu i zdecydowanej postawy poprzedniego rzą-
rybołówstwie – ochrony dorsza w okresie tarła. Co du, PiS, domagającego się kontroli wg zasady:
gorsza, wszystko to dzieje się przy aktywnym wspar- wszystkie ręce na pokład, powoli wycofuje się i za-
ciu aktualnego rządu PO. Wstyd dla KE i dla polskiej czyna gmatwać jeszcze bardziej? Wszak doskonale
administracji rybołówstwa. Bardzo przykrą konsta- musi sobie zdawać sprawę, że czas fikcji i pokrętnej
tacją jest fakt, iż polityka tego rządu przyzwala KE sprawozdawczości zbliża się ku końcowi. A ktoś bę-
na takie beztroskie i wybitnie lekceważące działania dzie musiał za to odpowiedzieć, także w Polsce.
w stosunku do ekosystemu Bałtyku i polskiego ryba- Na pewno nie nastraja optymizmem pana komisa-
ka. Tłumaczenia i usprawiedliwianie owego rozpo- rza i naszych „dzielnych podpowiadaczy i naukow-
rządzenia nr 169/08 rzekomych autorytetów nauko- ców” również perspektywa unijnych rządów Francji,
113

która – ustami prezydenta Sarkozy’ego – zdecydowa- aspekcie autentycznej troski o ochronę zasobów dor-
nie zapowiada koniec aktualnej fikcyjnej strategii po- sza i jego odnowienie na Bałtyku, racjonalną, praw-
łowowej dorsza i kwot połowowych. Poprzedni rząd, dziwą i spójną strategię rybołówstwa bałtyckiego
rząd PiS, zaskarżył do ETS w Luksemburgu krzyw- dla wszystkich państw wraz z pełnym zabezpiecze-
dzące i niesprawiedliwe rozporządzenie Komisji (WE) niem interesów polskiego rybołówstwa?
nr 804/2007 wprowadzające całkowity zakaz połowu
dorsza od 16 września do 31 grudnia 2007 r. Ten rząd, Z poważaniem
rząd PO, nieodpowiedzialnie i pośpiesznie wycofuje Poseł Czesław Hoc
tę skargę, T-379/07 –Rzeczpospolita Polska przeciw-
ko Komisji Wspólnot Europejskich o stwierdzenie Kołobrzeg – Warszawa, dnia 11 marca 2008 r.
nieważności rozporządzenia Komisji (WE).
Pospiesznie też odstępuje od prac nad projektem
rozporządzenia ministra gospodarki morskiej zmie- Interpelacja
niającego rozporządzenie MRiRW w sprawie wysoko- (nr 1932)
ści kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybo-
łówstwie. Chodziło o roztropny taryfikator kar, który do ministra infrastruktury
wprowadzałby proporcjonalny do wykroczenia wy-
miar kary, tak jak jest w wielu krajach sąsiednich. w sprawie opłat za przejazdy obwodnicami
Tymczasem aktualny rząd z uporem lansuje taryfi- miast, które są lub będą częścią autostrad
kator kar tylko w wymiarze odstraszającym. Aktual- płatnych
na administracja rybołówstwa przystaje na wielce
niekorzystne rozwiązania podyktowane przez KE w W związku z zaniepokojeniem mieszkańców dojeż-
zakresie zmniejszenia kwot połowowych na dorsza w dżających do pracy obwodnicami miast wchodzącymi
latach następnych o 30% (tj. o 2,4 tys.) w sytuacji, gdy w skład autostrady, zwracam się z pytaniem, w jaki
są one w chwili obecnej rozpaczliwie niskie. Jeśli do- sposób ustawodawca zamierza objąć aglomeracje miej-
damy do tego przymusowe dni zakazu odłowu dorsza skie opłatami za korzystanie z odcinków obwodnic au-
i okres jego tarła, to widmo krachu polskiego rybo- tostradowych miast. Z ustawy z dnia 8 września 2000
łówstwa jest jak najbardziej realne. Jednocześnie pol- r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o
ski rząd nie potrafi wyegzekwować od KE metodolo- zmianie innych ustaw oraz z rozporządzenia Rady
gii obliczeń przełowienia dorsza przez polskich ryba- Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad
ków. Nie potrafi też wymusić powołania specjalnej i płatnych nie wynika, jakie powinny być zasady doty-
niezależnej komisji ds. szacowania zasobów dorsza i czące objęcia obwodnic opłatami, które to obwodnice
opracowania jednolitej i jasnej strategii rybołówstwa sklasyfikowane są jako część autostrady. Ideą obwod-
bałtyckiego dla wszystkich państw. nic jest odciążenie systemu komunikacyjnego aglome-
KE skutecznie i sprytnie złomuje polską flotę ry- racji, dlatego konieczne jest wypracowywanie takiego
backą, przydzielając hojnie duże pieniądze, natomiast rozwiązania dotyczącego opłat za ich korzystanie, aby
nie wykazuje żadnej skuteczności w budowie nowych kosztami utrzymania obwodnic miejskich nie obcią-
polskich jednostek rybackich czy też w modernizacji żać mieszkańców miast, którzy korzystają z nich, do-
starych. Na ten cel pieniędzy nie ma. UE, niestety jeżdżając do pracy. W przeciwnym razie cały ruch lo-
przy udziale nadgorliwej i ściśle ukierunkowanej pol- kalny powróci do miasta i je zakorkuje. Należy także
skiej administracji, skutecznie wprowadza na Bałtyk zwrócić uwagę na to, iż mieszkańcy danej aglomeracji
tzw. paszowce (nazywane przeze mnie pływającą fa- w większości nie korzystają z obwodnic na ich całym
bryką śmierci wszelkich zasobów żywych). I w tym odcinku, stad też istnieje konieczność sprecyzowania
przypadku ani polscy naukowcy, ani administracja kwestii, po przejechaniu jakiego odcinka powinna
rybołówstwa łącznie z inspektorami nie kwapią się w obowiązywać opłata.
eliminowaniu tego typu rzezi ryb na Bałtyku przez W związku z powyższym:
sąsiednie kraje. Tłumaczenie tego selektywnością po- 1. Czy są planowane zamiany w obowiązujących
łowów w sytuacji stosunkowo płytkiego Bałtyku jest aktach prawnych, które będą traktowały obwodnice
argumentacją co najmniej śmieszną. miejskie w sposób oddzielny?
Obecny rząd niestety nie dołożył też należytej 2. Czy przewiduje się uiszczenie opłaty, tzw.
staranności w obronie pławnic łososiowych, a przy- bramki, na tyle daleko od granic miasta, aby miesz-
najmniej w zakresie derogacji, zdając sobie sprawę, kańcy pobliskich miejscowości dojeżdżający do pra-
że polscy rybacy nie mają raczej alternatywnych me- cy codziennie autostradową obwodnicą nie ponosili
tod połowów łososia, drugiej ryby po dorszu pod opłat? Czy może będą korzystali z opłat ulgowych w
względem ekonomicznym. Ponadto argumentacja
postaci abonamentów?
KE dotycząca rzekomych pułapek dla morświna bał-
tyckiego okazała się nieprawdziwa, co udowodniono Z poważaniem
w specjalnie powołanym programie. Poseł Aldona Młyńczak
Pytanie: Czy i kiedy dojdzie do stanowczych, me-
rytorycznych rozmów z przedstawicielami KE w Wrocław, dnia 10 marca 2008 r.
114

Interpelacja poziomie nieadekwatnym do poniesionych wydatków.


(nr 1933) Dzieje się tak najczęściej w projektach inwestycyj-
nych realizowanych przez samorządy, które podlega-
do ministra skarbu państwa ją długotrwałym procedurom przetargowym.
Z drugiej strony, pomimo procedury nadkon-
w sprawie planowanej rezygnacji PLL LOT traktacji, oczywiste wydaje się, iż w skali kraju nie
z obsługiwania połączenia Wrocław–Bruksela wykorzystamy całości przydzielonych nam środków
finansowych z budżetu Unii Europejskiej na lata
Połączenie Wrocław–Bruksela zostało uruchomio- 2004–2006.
ne w listopadzie 2007 r., w tym czasie wypełnienie W związku z powyższym pytam Panią Minister:
samolotów wyniosło ok. 50%, co w przypadku nowych 1. Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo
połączeń obsługujących głównie ruch biznesowy Rozwoju Regionalnego w przedstawionej sprawie?
uznaje się za obiecujące, w związku z tym decyzja Za- 2. Czy istnieje jeszcze możliwość alokacji środ-
rządu PPL LOT o zamknięciu trasy zaledwie 4 mie- ków finansowych w celu zwiększenia poziomu dofi-
siące od jej otwarcia jest zaskakująca, gdyż obie stro- nansowania dla takich projektów?
ny zakładały, że połączenie to będzie funkcjonowało 3. Jakie działania podjęło Ministerstwo Rozwoju
co najmniej 2 sezony zanim ostateczna analiza opła- Regionalnego, aby uniknąć podobnych przeszkód w
calności pozwoli zdecydować o jego losach. nowym okresie finansowania 2007–2013?
Warto zaznaczyć, że utrzymanie połączenia do Z poważaniem
Brukseli jest kluczowe dla idei ulokowania we Wro-
cławiu siedziby Europejskiego Instytutu Technolo- Poseł Domicela Kopaczewska
gicznego. Ponadto Wrocław i Dolny Śląsk przeżywa-
ją okres dynamicznego rozwoju. Biorąc pod uwagę
Włocławek, dnia 11 marca 2008 r.
ogromny potencjał regionu oraz obserwując rozwój
innych kierunków połączeń lotniczych uważam, iż
Bruksela jest kierunkiem wyjątkowo pożądanym we
Interpelacja
Wrocławiu.
(nr 1935)
W związku z informacją PLL LOT o planowanej
rezygnacji z obsługiwania połączenia Wrocław–
do ministra infrastruktury
–Bruksela w sezonie letnim 2008, od 1 kwietnia,
zwracam się z zapytaniem, czy są planowane działa-
w sprawie rekompensaty za nieruchomości
nia ze strony rządu RP mające na celu utrzymanie
wywłaszczone w latach 70. XX w.
tego priorytetowego dla Wrocławia połączenia.
Z poważaniem Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
Poseł Aldona Młyńczak gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz.
741) wywłaszczenie nieruchomości polega na pozba-
Wrocław, dnia 11 marca 2008 r. wieniu lub ograniczeniu w drodze decyzji prawa
własności, prawa użytkowania wieczystego lub in-
nego prawa rzeczowego na nieruchomości, a wy-
Interpelacja właszczenie może być dokonane, jeżeli cele publicz-
(nr 1934) ne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż
przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieru-
do ministra rozwoju regionalnego chomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze
umowy. Wywłaszczeniem może być objęta cała nie-
w sprawie rozliczeń inwestycji ruchomość albo jej część. Jeżeli wywłaszczeniem jest
infrastrukturalnych finansowanych objęta część nieruchomości, a pozostała część nie
ze środków Unii Europejskiej nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na do-
tychczasowe cele, na żądanie właściciela lub użyt-
Szanowna Pani Minister! Pierwszy okres finanso- kownika wieczystego nieruchomości nabywa się tę
wania inwestycji ze środków Unii Europejskiej przy- część w drodze umowy na rzecz Skarbu Państwa lub
padł w Polsce na lata 2004–2006. Zgodnie z zasadą n na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w za-
+ 2 rozliczenie tych inwestycji musi nastąpić najpóź- leżności od tego, na czyją rzecz następuje wywłasz-
niej do końca 2008 r. Tymczasem w 2007 r. odnoto- czenie. Wywłaszczenie własności nieruchomości lub
waliśmy znaczny wzrost cen usług i materiałów bu- innego prawa następuje za odszkodowaniem na
dowlanych, co znacząco wpłynęło na koszt realizowa- rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym warto-
nych w tym czasie inwestycji, w tym także inwestycji ści wywłaszczonej nieruchomości lub wartości tego
finansowanych z funduszy europejskich. Instytucje prawa. Jeżeli na wywłaszczanej nieruchomości lub
czy też firmy realizujące takie projekty aplikowały, a prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości
następnie podpisały umowy, uwzględniając wcze- są ustanowione inne prawa rzeczowe, odszkodowa-
śniejsze wyceny. Teraz otrzymają zwrot kosztów na nie zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw.
115

Natomiast jeżeli na wywłaszczanej nieruchomości wodu wydaje np. karty eksportowe, pojawił się pro-
stanowiącej własność jednostki samorządu teryto- blem, że urzędnicy odmawiają rejestracji auta na
rialnego jest ustanowione prawo użytkowania wie- podstawie karty eksportowej, nie uznając innych do-
czystego, odszkodowanie zmniejsza się o kwotę war- kumentów niż dowody rejestracyjne. Pojawia się za-
tości tego prawa. Zgodnie z przepisami ustawy od- tem różna interpretacja w różnych urzędach, co po-
szkodowanie powinno odpowiadać wartości ponie- woduje chaos i utrudnia proces rejestracji aut. Do
sionych szkód. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o tego dochodzą sytuacje, iż mimo pozytywnych badań
gospodarce nieruchomościami dopuszcza zwrot wy- technicznych w Polsce pojazdy, które są sprowadzone
właszczonej nieruchomości lub jej części na rzecz po- do Polski z adnotacją o zakazie poruszania się pojaz-
przedniego właściciela lub jego następcy prawnego, dem w karcie eksportowej, nie są rejestrowane.
jeżeli nieruchomość taka lub jej część stała się zbęd- Czy Pan Minister rozważa możliwość wydania
na na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. rozporządzenia, które precyzyjnie określi, jakie do-
Z informacji otrzymywanych od osób wywłasz- kumenty mogą być traktowane tak samo jak dowo-
czonych wynika, że w postępowaniu wywłaszczenio- dy rejestracyjne?
wym w latach 70. orzeczeniem prezydium wojewódz- Poseł Waldy Dzikowski
kiej rady narodowej w trybie wywłaszczeniowym
pozbawiano ich prawa własności udziału w pewnej Warszawa, dnia 3 marca 2008 r.
części nieruchomości. Wywłaszczenie takiej nieru-
chomości uzasadniane było potrzebą zajęcia jej mię-
dzy innymi na realizację celów określonych w usta- Interpelacja
wie o wywłaszczeniu. Zachodzi również rażąca nie- (nr 1937)
równość, gdy często ludziom przebywającym za gra-
nicą zwraca się majątki, a miejscowym, których w do ministra rozwoju regionalnego
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wywłaszczono z
działek i nieruchomości, odmawia się rekompensaty w sprawie dotacji unijnych na naukę
za zaniżone wówczas stawki, tylko dlatego że na i innowacyjność
tych działkach zbudowano obiekty państwowe, na
przykład szkoły czy bloki zakładowe. Według danych Komisji Europejskiej wynika, iż
W tym miejscu uprzejmie zapytuję Pana Mini- na ponad 1,2 tys. polskich zespołów naukowców i
stra: przedsiębiorstw, które aplikowały o unijne wsparcie,
1. Czy osoby zainteresowane otrzymaniem odpo- szansę na dofinansowanie ma tylko 208. Niskie wy-
wiedniej rekompensaty za wywłaszczoną nierucho- korzystanie unijnych pieniędzy na naukę i innowa-
mość lub jej część na podstawie orzeczeń prezydiów cyjność obrazuje nasz udział w szóstym programie
wojewódzkich rad narodowych w latach 70. o pozba- ramowym na lata 2002–2006. Polska uzyskała naj-
wieniu prawa własności mogą starać się o otrzyma- słabszy wynik spośród wszystkich państw i nasze
nie odpowiedniego odszkodowania z tego tytułu? dofinansowanie stanowi tylko 60% proporcjonalne-
2. Czy osoby wywłaszczone lub ich spadkobiercy go udziału Polski w budżecie tego programu. W tym
mogą starać się o wyrównanie rekompensaty za wy- zakresie jesteśmy płatnikiem netto, gdzie dla przy-
właszczone wówczas mienie z tytułu zaniżonych kładu Estonia miała dwukrotny zwrot wkładu.
stawek odszkodowawczych? Jak ministerstwo szacuje wykorzystanie unij-
nych środków w tym obszarze w nowej perspektywie
Z poważaniem finansowej na lata 2007–2013? Jakie są przyczyny
Poseł Elżbieta Łukacijewska tak małego wykorzystania wsparcia unijnego na
projekty związane z badaniami naukowymi i wdra-
Warszawa, dnia 12 marca 2008 r. żaniem innowacyjnych rozwiązań?

Poseł Waldy Dzikowski


Interpelacja
(nr 1936) Warszawa, dnia 3 marca 2008 r.

do ministra infrastruktury
Interpelacja
w sprawie doprecyzowania niektórych (nr 1938)
przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
do ministra gospodarki
Od 25 grudnia ubiegłego roku w myśl nowych
przepisów kodeksu drogowego przy rejestracji uży- w sprawie kosztów działania firm
wanych pojazdów z Unii Europejskiej wymagany jest
poprzedni dowód rejestracyjny. Wymóg ten spowodo- Pogarszają się perspektywy wzrostu gospodar-
wał pewne perturbacje przy rejestracji aut. W związ- czego, ponownie o 0,6 pkt spadł wskaźnik informu-
ku z tym, iż część państw zamiast poprzedniego do- jący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w
116

gospodarce. Występują zjawiska niekorzystne dla Interpelacja


firm, jak kurczenie się portfela zamówień, spadek (nr 1940)
zamówień eksportowych, czy wzrost cen kredytów.
Do tego dochodzi wysoka dynamika wzrostu wyna- do ministra sprawiedliwości
grodzeń, wzrost kosztów związanych z zatrudnia-
niem pracowników. Wszystko to i inne czynniki, jak w sprawie przeludnienia jednostek
koszty licencji czy pozwoleń powodują wzrost kosz- penitencjarnych w Okręgu Lubelskim Służby
tów działania firm. Więziennej
Czy ministerstwo przygotowuje pakiet rozwią-
zań systemowych, które z jednej strony ułatwią Panie Ministrze! Biorąc pod uwagę zaludnienie
funkcjonowanie firm, ale z drugiej przyczynią się do jednostek penitencjarnych na terenie kraju wyno-
zmniejszenia kosztów działania przedsiębiorstw? szące według stanu na dzień 3 marca 2008 r. 112,1%
oraz zaludnienie w Okręgu Lubelskim Służby Wię-
Poseł Waldy Dzikowski ziennej, mającym najwyższy wskaźnik zaludnienia
wśród wszystkich okręgów, tj. 120,3%, bardzo prosi-
Warszawa, dnia 3 marca 2008 r. my o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
— Jakie kroki podejmuje ministerstwo w sprawie
zmniejszenia zaludnienia w Lubelskim Okręgu
Interpelacja
(nr 1939) Służby Więziennej?
— Czy istnieje możliwość ograniczenia liczby
do ministra edukacji narodowej skazanych przebywających w jednostkach podle-
głych OISW w Lublinie, a niemających miejsca za-
w sprawie opłat za powtórne przystąpienie mieszkania w woj. lubelskim?
do egzaminu maturalnego Z poważaniem
Marek Legutko, dyrektor Centralnej Komisji Eg- Posłowie Magdalena Gąsior-Marek
zaminacyjnej w Warszawie, potwierdził możliwość
i Grzegorz Raniewicz
wprowadzenia od 2009 r. opłaty za powtórne przy-
stępowanie do egzaminu maturalnego przy okazji
wprowadzania kolejnej nowelizacji ustawy oświato- Warszawa, dnia 12 marca 2008 r.
wej. Wiele młodych osób po osiągnięciu na egzami-
nach maturalnych niezadowalających ich wyników
po rocznym okresie samodzielnej nauki przystępuje Interpelacja
do egzaminów ponownie. Często jest to spowodowa- (nr 1941)
ne chęcią uzyskania odpowiedniej liczby punktów
gwarantujących możliwość podjęcia studiów na wy- do ministra sprawiedliwości
branym przez nich kierunku.
Czy rzeczywiście ministerstwo rozważa możli- w sprawie niedoborów kadrowych
wość wprowadzenia tej opłaty?
w Okręgu Lubelskim Służby Więziennej
Czy z etycznego i wychowawczego punktu widze-
nia zasadne jest karanie młodzieży za chęć popra-
Szanowny Panie Ministrze! Interpelując w spra-
wienia przez nią swoich wyników w celu kontynu-
wie niedoborów kadrowych w Okręgu Lubelskim
owania kształcenia na wybranych przez siebie kie-
Służby Więziennej, mając na uwadze przepełnienie
runkach?
jednostek penitencjarnych OLSW oraz liczbę nadgo-
Z poważaniem dzin, jaka jest wypracowywana przez tutejszych
pracowników SW, a konieczna do zabezpieczenia
Posłowie Magdalena Gąsior-Marek jednostek penitencjarnych, pytamy: Czy minister
i Grzegorz Raniewicz rozważa zwiększenie liczby etatów w obecnie funk-
cjonujących jednostkach podległych OLSW?
Warszawa, dnia 12 marca 2008 r. Z poważaniem

Posłowie Magdalena Gąsior-Marek


i Grzegorz Raniewicz

Warszawa, dnia 12 marca 2008 r.


117

Interpelacja Interpelacja
(nr 1942) (nr 1944)

do ministra sprawiedliwości do ministra zdrowia

w sprawie stanu technicznego budynków w sprawie stanu zdrowia więźniów


oraz podstawowej opieki zdrowotnej
jednostek penitencjarnych na terenie
w jednostkach penitencjarnych
Okręgu Lubelskiego Służby Więziennej
Szanowna Pani Minister! Interpelując w sprawie
Szanowny Panie Ministrze! Interpelując w spra- stanu zdrowia więźniów oraz w sprawie podstawo-
wie stanu technicznego budynków jednostek peni- wej opieki zdrowotnej w jednostkach penitencjar-
tencjarnych w OLSW i mając na uwadze koniecz- nych, biorąc pod uwagę dość wysoki wskaźnik zgo-
ność przeprowadzenia wielu niezbędnych remontów, nów wśród osadzonych oraz pogarszający się stan
takich jak na przykład kompleksowy remont ZK we ich zdrowia, pytamy: Czy ministerstwo rozważa ja-
Włodawie, remont kuchni i pralni w ZK w Chełmie, kieś kompleksowe rozwiązania dotyczące więziennej
służby zdrowia?
remont pawilonu w AŚ w Lublinie, pytamy: Czy mi-
nisterstwo przewiduje w najbliższym czasie prze- Z poważaniem
znaczenie środków na remonty jednostek podległych
OLSW? Posłowie Magdalena Gąsior-Marek
i Grzegorz Raniewicz
Z poważaniem

Posłowie Magdalena Gąsior-Marek Warszawa, dnia 12 marca 2008 r.


i Grzegorz Raniewicz
Interpelacja
Warszawa, dnia 12 marca 2008 r. (nr 1945)

do ministra infrastruktury

w sprawie wsparcia dla spółdzielców


Interpelacja pragnących wykupić zajmowane
(nr 1943) przez siebie lokale

do ministra sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze! W związku ze zgła-


szanymi od mieszkańców mojego okręgu wyborcze-
w sprawie budowy Zakładu Karnego go sygnałami, pragnę poruszyć kwestię obciążania
w Lublinie przez spółdzielnia mieszkaniowe zaciągniętymi
przez nie długami spółdzielców. Działania spółdziel-
Szanowny Panie Ministrze! Interpelując w spra- ni mieszkaniowych polegające na hamowaniu wyku-
wie budowy Zakładu Karnego w Lublinie, pytamy: pu mieszkań przez spółdzielców poprzez uzależnie-
Czy ministerstwo bierze pod uwagę budowę nowego nie tej czynności od spłaty części długu zaciągnięte-
go na budowę budynków mieszkalnych przypadają-
i tak naprawdę pierwszego Zakładu Karnego w Lu-
cej na konkretny lokal powoduje spowolnienie nie-
blinie? zwykle potrzebnego procesu uwłaszczania obywate-
Biorąc pod uwagę inne duże miasta, posiadające li. Podkreślić nadto należy, że spółdzielcy mają nie-
po kilka takich jednostek penitencjarnych, oraz zwykle ograniczone środki kontroli nad działaniami
przepełnienie Aresztu Śledczego w Lublinie, inwe- spółdzielni i często zdarza się, że w ich odczuciu
stycja ta, naszym zdaniem, jest niezbędna. przypadające na ich lokale udziały w długach spół-
dzielni są przez spółdzielnie ustalane arbitralnie.
Z poważaniem Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 30 listopa-
da 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych
Posłowie Magdalena Gąsior-Marek kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwa-
i Grzegorz Raniewicz rancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych
premii gwarancyjnych, w opinii spółdzielców, nie
daje obywatelom pragnącym wykupić zajmowane
Warszawa, dnia 12 marca 2008 r. przez siebie lokale wystarczającego wsparcia.
118

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na to będzie z licznymi klasami, tłokiem w świetlicach


następujące pytania: i przemocą starszych kolegów. Ponadto szkoły nie są
1. Jakie działania podejmuje Ministerstwo Infra- przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Klasy dla
struktury w celu ułatwienia spółdzielcom wykupu najmłodszych są zastawione ławkami, a kąciki do
na własność zajmowanych przez nich lokali? rekreacji są z reguły tak małe, że nie pomieszczą na-
2. Jakimi skutecznymi środkami, według oceny raz wszystkich uczniów. Zaleca się, by pierwszaki co
ministerstwa, dysponuje spółdzielca, który uważa, jakiś czas miały zajęcia ruchowe, bo szybko tracą
iż obciążający jego lokal udział w zadłużeniu spół- koncentrację. W praktyce wygląda to tak, że pod-
dzielni został ustalony nierzetelnie? skakują koło ławek. Są skazane na 45-minutowe
3. Czy ministerstwo widzi możliwość skłonienia lekcje według dzwonków. Intelektualnie sześciolatki
spółdzielni mieszkaniowych do umożliwienia spół- są gotowe do nauki, ale emocjonalnie to jeszcze dzie-
dzielcom wykupu mieszkań bez konieczności wcze- ci, które wymagają wiele troski. Po lekcjach sześcio-
śniejszej pełnej spłaty obciążeń przypisanych przez latki trafią do świetlicy, w której stłoczone będą cze-
spółdzielnię do danego lokalu? kały na rodziców. W praktyce będą to poczekalnie.
Badania pokazują, że 62% Polaków podziela te nie-
Z wyrazami szacunku pokoje i uważa, że szkoły nie są przygotowane na
przyjęcie małych dzieci. 58% sądzi, że posłanie sze-
Poseł Krzysztof Breja ściolatków do pierwszej klasy to w ogóle zły pomysł.
Kolejny problem to szkolna przemoc. Trudno wy-
Inowrocław, dnia 10 marca 2008 r. obrazić sobie, by sześcioletnie dzieci biegały po tym
samym korytarzu co nastolatki. Trudno dostrzec
tutaj korzyści dla małego dziecka.
Interpelacja W związku z powyższym pytam Panią Minister:
(nr 1946) 1. Czym się kierował rząd, wprowadzając obo-
wiązek szkolny dla sześciolatków?
do ministra infrastruktury 2. Czy rząd zamierza wziąć pod uwagę argumen-
ty ekspertów oraz wolę większości rodziców i odstą-
w sprawie opłat za korzystanie z autostrad pić od pomysłu obowiązkowej szkoły dla sześciolat-
ków?
Szanowny Panie Ministrze! Zdaniem ekspertów
opłaty za korzystanie z autostrad będą rosły co roku Poseł Anna Sobecka
o 15%. Obecnie w Polsce płaci się za korzystanie z
autostrad czterokrotnie więcej niż we Francji. W Toruń, dnia 26 lutego 2008 r.
tym roku wprawdzie opłaty za korzystanie z auto-
strad nie wzrosną, ale już w 2010 r., kiedy zostaną
oddane do użytku kolejne odcinki, za które trzeba Interpelacja
będzie płacić o 15% więcej, co każde 12 miesięcy. (nr 1948)
W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
1. Dlaczego koszty korzystania z autostrad w do ministra pracy i polityki społecznej
Polsce są tak duże?
2. Jakie kroki zamierza podjąć rząd, aby koszt w sprawie egzekwowania należności
korzystania z autostrad był jak najmniejszy? przez ZUS

Poseł Anna Sobecka Szanowna Pani Minister! Z doniesień prasowych


wynika, że ZUS zajmuje konta tysięcy przedsiębior-
Toruń, dnia 26 lutego 2008 r. ców, którzy mają zaległości składkowe jeszcze sprzed
2003 r. Według większości ekspertów odzyskuje w
ten sposób przedawnione długi. Podstawą roszczeń
Interpelacja jest obowiązująca od 1 stycznia 2003 r. nowelizacja
(nr 1947) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która
przedłużyła z pięciu do dziesięciu lat przedawnienie
do ministra edukacji narodowej wymagalnych składek. Zabrakło w niej przepisów
przejściowych. Wykorzystując tę furtkę, ZUS stosu-
w sprawie obowiązku szkolnego je dziesięcioletnie przedawnienie także do zobowią-
dla sześciolatków zań powstałych przed 1 stycznia 2003 r., czyli wtedy
kiedy obowiązywało przedawnienie pięcioletnie.
Szanowna Pani Minister! W związku z zapowie- Sprawa dotyczy niemal 2 mln osób mających takie
dziami ministerstwa edukacji o planach wprowa- długi. ZUS często wszczyna egzekucję bez wydawa-
dzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków wielu nia decyzji o wysokości zaległości, mimo że jest ko-
ekspertów uważa, że jest to zły pomysł. Wiązać się nieczna. Zdaniem ekspertów takie praktyki to obra-
119

za konstytucyjnych zasad praw nabytych. Obywatel dotyczących zwalczania choroby Aujeszkyego, wzmo-
powinien być oceniony według prawa wiążącego żenia kontroli ferm wielkoprzemysłowych odnośnie
wtedy, kiedy działał. do dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.
W związku z powyższym pytam Panią Minister: W związku z powyższym pytam Pana Ministra:
1. Dlaczego ZUS zajmuje konta osób, które mają 1. Czy rząd zamierza wyjść naprzeciw postula-
zaległości składkowe sprzed 2003 r., skoro obowią- tom hodowców trzody chlewnej i podjąć kroki mają-
zywał wtedy pięcioletni okres przedawnienia? ce na celu poprawienie opłacalności produkcji?
2. Jakie kroki zamierza podjąć Pani Minister, 2. Jeżeli tak, to jakie będą to kroki?
aby ZUS zaniechał stosowania prawa wstecz?
3. Jakie są przyczyny doprowadzenia do przedaw- Poseł Anna Sobecka
nienia należności ZUS? Kto za to odpowiada?
4. Jaka jest wysokość przedawnionych należno- Toruń, dnia 26 lutego 2008 r.
ści?

Poseł Anna Sobecka Interpelacja


(nr 1951)
Toruń, dnia 26 lutego 2008 r.
do ministra zdrowia

Interpelacja w sprawie korzystania przez szpitale


(nr 1949) z usług karetek pogotowia

do prezesa Rady Ministrów Szanowna Pani Minister! W dotychczasowej


praktyce pogotowie jeździło do pacjentów przebywa-
w sprawie ubóstwa polskich dzieci jących w szpitalach (np. psychiatrycznych), a także
do chorych spoza placówek medycznych. Z usług
Szanowny Panie Premierze! Jak wynika z przed- tego typu korzystały również inne lecznice, np. kie-
stawionego w tym tygodniu raportu Komisji Euro- dy musiały przetransportować chorego do placówki
pejskiej, Polska nadal przoduje w statystykach doty- w innym mieście bądź do takiej, która posiadała
czących ubóstwa w Unii Europejskiej. Według ra- specjalistyczny charakter. Od 1 stycznia w życie we-
portu wśród wszystkich krajów UE w Polsce najwię- szły przepisy, które skomplikowały życie szpitali i
cej dzieci – 26% – żyje w biedzie lub na jej skraju, a pogotowia. Teraz karetki mogą udzielać pomocy tyl-
w sumie blisko co piąty Polak (19%) żyje poniżej pro- ko tym, którzy nie przebywają w szpitalach. Absur-
gu ubóstwa. 85% rodzin wielodzietnych, czyli tych, dem jest dzielenie pacjentów według miejsca, skąd
gdzie jest trójka dzieci i więcej, musi korzystać z po- potrzebują pomocy.
mocy państwa, bo nie radzą sobie samodzielnie. W związku z powyższym pytam Panią Minister:
W związku z powyższym pytam Pana Premiera: Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza znowelizować
Jakie kroki zamierza podjąć rząd, aby problem ubó- przepisy przepisy tak, aby pogotowie mogło świad-
stwa nie dotykał polskich dzieci? czyć swoje usługi również dla pacjentów przebywa-
jących w szpitalach?
Poseł Anna Sobecka
Poseł Anna Sobecka
Toruń, dnia 26 lutego 2008 r.
Toruń, dnia 29 lutego 2008 r.

Interpelacja
(nr 1950) Interpelacja
(nr 1952)
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
do ministra zdrowia
w sprawie pogarszających się warunków
ekonomicznych producentów trzody chlewnej w sprawie postępowania z zarodkami
pozostałymi po zabiegach in vitro
Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura po-
selskiego dotarło pismo od rolników powiatu golub- Szanowna Pani Minister! Z doniesień prasowych
sko-dobrzyńskiego w sprawie pogarszających się wynika, że w wielu klinikach ludzkie zarodki pozo-
warunków ekonomicznych producentów trzody stałe po zabiegach są po prostu wyrzucane na śmiet-
chlewnej. Przedstawiciele rolników domagają się nik, sprzedawane lub oddawane w termosach rodzi-
kontroli jakości mięsa napływającego z UE oraz za- com. Wygląda na to, że w Polsce z zarodkiem można
kazu importu mięsa z Brazylii, przyspieszenia prac zrobić wszystko. Klinik prywatnych wykonujących
120

zabiegi in vitro jest w Polsce 42. W co czwartej jest nie, 33 dni zwolnienia lekarskiego. Po dwóch tygo-
możliwość zniszczenia embrionów. Powszechną dniach choroby pracownikowi będzie przysługiwał
praktyką jest albo wyrzucanie pozostałych zarod- zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Ograni-
ków albo ich sprzedaż. W polskich klinikach prakty- czone zostaną też uprawnienia Państwowej Inspek-
ka postępowania z ludzkimi zarodkami zależy więc cji Pracy. Nie będzie ona mogła z własnej inicjatywy
wyłącznie od etyki personelu. Kliniki in vitro leczą wnosić powództwa o ustalenie stosunku pracy. Zrobi
bez licencji, bez nadzoru, bez raportów. Nie ma wie- to tylko za zgodą pracownika.
dzy, jak się postępuje z zarodkami. Tymczasem W związku z powyższym pytam Panią Minister:
świadome niszczenie żywych ludzkich zarodków po- 1. Z jakiego powodu Ministerstwo Pracy i Polity-
winno być karane. ki Społecznej zamierza wprowadzić zmiany, które
W związku z powyższym pytam Panią Minister: dyskryminują kobiety w ciąży, zabierając im należ-
1. Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza podjąć kro- ną ochronę oraz osoby w wieku przedemerytalnym?
ki mające na celu niedopuszczenie do wyrzucania na 2. Jak powyższe projekty zmian, szczególnie te
śmietnik bądź sprzedawania ludzkich zarodków? dotyczące kobiet w ciąży, mają się do zapewnień tro-
2. Jeżeli tak, to jakie będą to działania? ski rządu o sytuację demograficzną państwa?

Poseł Anna Sobecka Poseł Anna Sobecka

Toruń, dnia 4 marca 2008 r. Toruń, dnia 4 marca 2008 r.

Interpelacja Interpelacja
(nr 1953) (nr 1954)

do ministra pracy i polityki społecznej do ministra zdrowia

w sprawie projektu nowelizacji ustawy w sprawie projektu ustawy


Kodeks pracy o zakładach opieki zdrowotnej

Szanowna Pani Minister! Z najnowszego projektu Szanowna Pani Minister! Do mojego biura posel-
nowelizacji Kodeksu pracy, który przygotował rząd, skiego dotarło pismo od Zarządu Powiatu w Żninie
wynika, że blisko 3,5 mln firm, które zatrudniają do w sprawie projektu ustawy o zakładach opieki zdro-
dziewięciu pracowników, będzie wkrótce zapewne wotnej, który zdaniem piszących zawiera wiele kon-
zwolnionych z obowiązku przestrzegania części prze- trowersyjnych oraz sprzecznych z innymi przepisa-
pisów Kodeksu pracy. Osoby fizyczne nieprowadzące mi prawa zapisów. W szczególności dotyczy to:
działalności gospodarczej oraz firmy zatrudniające 1. Art. 25 ust. 3, cytuję: „Szpitala nie może pro-
mniej niż dziesięciu pracowników będą mogły zwal- wadzić inna jednostka samorządu terytorialnego niż
niać podwładnych w wieku przedemerytalnym (tj. samorząd województwa”. W tej sytuacji z zapisu art.
dla mężczyzn 61–65 lat, dla kobiet 56–60 lat), jeśli 9 ust. l pkt l, który dotyczy prowadzenia zakładów
wypłacą im odprawy (maksymalnie będzie to 12- opieki zdrowotnej w formie spółki z ograniczoną od-
-miesięczne wynagrodzenie). Projekt przewiduje powiedzialnością albo spółki akcyjnej, wynika, że sa-
także, że małe firmy będą zwolnione z obowiązku morząd województwa przejmie z mocy prawa również
prowadzenia ewidencji czasu pracy. Ponadto bez- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzone
prawnie zwolnieni z pracy (np. kobiety w ciąży) nie kilka lat temu przez samorządy powiatowe, które
będą mogli żądać przywrócenia do pracy, jeśli wypo- nie czekając na rozwiązania centralne, podjęły
wiedzenie okaże się bezprawne. Gdy pracodawca bę- trud organizacyjny i finansowy rozwiązania proble-
dzie chciał zwolnić pracownika zatrudnionego na mów szpitali powiatowych we własnym zakresie.
czas nieokreślony, nie będzie musiał występować o Tak było w przypadku Szpitala Powiatowego w Żni-
opinię związków zawodowych. Z kodeksu ma znik- nie, który w 2004 r. został postawiony w stan likwida-
nąć zakaz zastępowania umów o pracę umowami cy- cji i w miejsce którego powiat żniński utworzył Pałuc-
wilnoprawnymi (umowa zlecenia, umowa o dzieło). kie Centrum Zdrowia sp. z o.o. która to spółka już
Przestanie obowiązywać domniemanie, że zatrud- trzy lata bez strat prowadzi niepubliczny zakład opie-
nienie na warunkach charakterystycznych dla umo- ki zdrowotnej. Powiat żniński ma 100% udziałów w
wy o pracę jest zatrudnieniem na podstawie stosun- spółce. Przez trzy lata Pałuckie Centrum Zdrowia
ku pracy bez względu na nazwę tego zatrudnienia. sp. z o.o. funkcjonuje bez zastrzeżeń, a jedynym pro-
Propozycja nowelizacji Kodeksu pracy zakłada także blemem władz powiatu jest spłata przez powiat za-
zmiany, które obejmą wszystkich pracodawców, bez dłużenia zlikwidowanego w 2004 r. szpitala. Po raz
względu na liczbę pracowników, których zatrudnia- drugi uruchomiono emisję obligacji na łączną kwo-
ją. Od 2009 r. pracodawcy będą musieli zapłacić 80% tę 10 mln zł na spłatę pracowników zobowiązań cy-
wynagrodzenia za pierwsze 14, a nie, jak jest obec- wilnoprawnych.
121

Spółka prawa handlowego, jaką jest Pałuckie długów, na przykład z części dodatkowych wpływów
Centrum Zdrowia sp. z o.o., stanowi własność powia- do Narodowego Funduszu Zdrowia. Szacuje się, że w
tu żnińskiego i nie może być z mocy prawa przejęta 2008 r. będzie około 4 mld zł dodatkowych wpływów.
przez samorząd województwa. Takie zapisy projektu W związku z powyższym pytam Panią Minister:
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej są sprzeczne z 1. Czy rząd zamierza stworzyć mechanizm zachęt
podstawowymi wartościami prawa własności zapisa- finansowych dla jednostek samorządu terytorialne-
nymi w konstytucji. Autorzy tego rozwiązania sądzą, go, aby podjęły trud organizacyjny i finansowy w za-
że w skali województwa (marszałkom) łatwiej będzie kresie naprawienia wieloletnich zaniechań w funkcjo-
zbilansować potrzeby służby zdrowia. To również nowaniu służby zdrowia?
zdaniem przedstawicieli Zarządu Powiatu w Żninie 2. Jeżeli tak, to jakie kroki zostaną podjęte w
jest zły pomysł. Taką próbę podjęli marszałkowie tym celu?
województw w 2001 i 2002 r. Firmy konsultingowe 3. Jakie kroki zamierza podjąć Pani Minister,
wykonały kosztowne opracowania, a efekty ich prac aby przedstawione wyżej nieścisłości zostały wyja-
trafiły do archiwów, gdyż opór społeczny nie pozwolił śnione?
wdrożyć tych rozwiązań, pomimo że były one mery- Poseł Anna Sobecka
torycznie słuszne. Tam, gdzie miały być likwidowa-
ne szpitale lub oddziały szpitalne, starostowie byli Toruń, dnia 4 marca 2008 r.
przywódcami protestów. Ponadto marszałkowie nie
mogą sobie poradzić z tymi szpitalami, którymi ak-
tualnie zarządzają, a przejęcie szpitali od powiatów Interpelacja
tylko pogorszy tę sytuację. (nr 1955)
2. Złym rozwiązaniem są też zapisy art. 70 pro-
jektu ustawy dotyczące przejęcia wszystkich pra- do ministra pracy i polityki społecznej
cowników przekształcanego Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej do spółki i weryfi- w sprawie wcześniejszych emerytur
kacja tego stanu w terminie 6 miesięcy. Przepisy
takie zastosowano między innymi w 1999 r. po utwo- Szanowna Pani Minister! Z doniesień prasowych
rzeniu powiatów. Tylko że powiaty to nie są spółki wynika, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
prawa handlowego. W niektórych powiatach przy li- chce, by prawo do wcześniejszego kończenia kariery
kwidacji szpitala i tworzeniu spółki zastosowano art. zawodowej od przyszłego roku mieli tylko ci, którzy
23 Kodeksu pracy i najczęściej był to początek poważ- pracują w warunkach szczególnych i w szczególnym
nych kłopotów finansowych nowego podmiotu w pro- charakterze. Z szacunków wynika, że z obecnych
stej linii prowadzący do upadłości spółki. 300 zawodów przywileje branżowe zachowa ok. 60.
3. Słusznym rozwiązaniem są zapisy art. 58 ust. l Resort pracy przewiduje, że prawo do emerytur po-
projektu ustawy dotyczące kapitału zakładowego. mostowych będą miały tylko osoby urodzone pomię-
Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorial- dzy 1949 a 1968 r. Skorzysta z nich więc ok. 130 tys.
nego winny posiadać co najmniej 51% kapitału za- osób, które obecnie pracują. Dostaną emeryturę po-
kładowego (udziałów lub akcji). To dobre rozwią- mostową płaconą do momentu osiągnięcia wieku
zanie w aktualnych uwarunkowaniach. emerytalnego. Nie ma wśród nich nauczycieli, dla
4. Trzeba doprecyzować zapis art. 3 projektu których przygotowywane jest dodatkowe rozwiąza-
ustawy dotyczący niepublicznego zakładu opieki nie i inne świadczenie.
zdrowotnej. Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. W związku z powyższym pytam Panią Minister:
utworzyło Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 1. Jakie rozwiązania związane z wcześniejszymi
Jaki on „niepubliczny” skoro powiat żniński ma emeryturami przygotowywane są dla nauczycieli?
tam 100% udziałów? To faktycznie jednostka pu- 2. Jakiego typu świadczenie mają otrzymywać?
bliczna i takie orzecznictwo sądu już jest. Trzeba to
jednoznacznie uregulować ustawowo. Poseł Anna Sobecka
Rząd powinien stworzyć mechanizm zachęt finan-
sowych dla jednostek samorządu terytorialnego, aby Toruń, dnia 4 marca 2008 r.
podjęły trud organizacyjny i finansowy w zakresie
naprawienia wieloletnich zaniechań w funkcjonowa-
niu służby zdrowia. Nawet aktualne, chociaż niepre- Interpelacja
cyzyjne, przepisy poparte orzecznictwem sądowym (nr 1956)
dają możliwość sukcesywnego naprawiania systemu,
głównie w zakresie funkcjonowania szpitali. Samo- do ministra zdrowia
rządy ze względu na świadomość przejęcia długów li-
kwidowanych szpitali wzbraniają się, dopóki mogą w sprawie leczenia raka piersi
przed zdecydowanymi rozwiązaniami w tym zakre-
sie. Trzeba zatem ustawowo zagwarantować spłatę Szanowna Pani Minister! Z najnowszych danych
starych niezawinionych przez organy założycielskie NFZ wynika, że województwa podlaskie i warmiń-
122

sko-mazurskie są nowymi liderami w leczeniu raka ty zagospodarowujące mienie po wojskach Federacji


piersi najnowocześniejszą chemioterapią. Najgorzej Rosyjskiej i likwidujące skażenia terenów po tych
pod tym względem jest w Lubuskiem i na Śląsku. wojskach w ramach ustanowionego w tym celu wie-
Pacjentki z tych regionów jeżdżą więc na leczenie loletniego programu pod nazwą „Zagospodarowania
nawet po kilkaset kilometrów. Chore na raka piersi przejętego mienia i rekultywacji terenów zdegrado-
kobiety m.in. ze Śląska, Małopolski, Lubuskiego wanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” na lata
oraz Opolskiego mają utrudniony dostęp do leczenia 2001–2007, zakładającego na jego realizację dotację
chemioterapią w swoich regionach. Powodem jest to, ze specjalnej rezerwy celowej budżetu państwa w
że niektórzy urzędnicy NFZ oraz konsultanci onko- wysokości 70 mln zł. W ramach tej rezerwy w po-
logiczni są tam przekonani, że wydatki na drogie przednich latach przekazano tylko 55 mln zł. Nie-
leki to marnotrawstwo pieniędzy i wolą przeznaczyć stety środki przekazane z budżetu państwa były za-
je na inne leczenie. Konsekwencje są takie, że szan- wsze niewystarczające. Łącznie w latach 2004–2006
se na skuteczną terapię oraz właściwe leczenie zale- dofinansowano wykonanie zadań na kwotę 50,4 mln
żą wyłącznie od tego, gdzie dana pacjentka mieszka. zł. Natomiast w 2007 r. przewidziano na realizację
Pacjentki z województwa lubuskiego pokonują po programu 4,6 mln zł. Zgodnie z założeniem progra-
100 km i więcej do Poznania oraz Wrocławia, gdyż w mu zabrakło 15 mln zł dotacji. W 2008 r. brak rządo-
swoim regionie nie mają warunków do leczenia. Wy- wego programu finansowania spowodował, że cele
starczających środków na leczenie brakuje również założone w ww. programie nie zostały osiągnięte, a
w woj. opolskim, małopolskim i śląskim. O wiele lep- wiele zadań rozpoczętych znajduje się w dalszym
sza sytuacja jest w małych, ale bardzo dobrze prowa- ciągu w fazie wymagającej pomocy budżetu państwa
dzonych ośrodkach, takich jak Białystok czy Olsz- do ich zakończenia.
tyn. Z najnowszych danych Narodowego Funduszu Samorządy terytorialne przejęły w minionych la-
Zdrowia wynika, że niespełna milionowe wojewódz- tach do zagospodarowania większość z 7 tys. pozo-
two podlaskie wydało w ubiegłym roku na leczenie stawionych obiektów położonych na około 70 tys. ha
zaawansowaną chemioterapią blisko 4,5 mln zł. To terenów zabudowanych i leśnych oraz poligonów.
aż dziewięciokrotnie więcej, niż wynoszą wydatki Przy pomocy budżetu państwa udało się samorzą-
województwa lubuskiego i czterokrotnie więcej niż dom zagospodarować większość majątku narodowe-
dostał 5-milionowy Śląsk. Również na Mazurach go. Przy współudziale władz państwowych i samo-
dostępność chorych do najnowszych leków jest rządowych udało się zdemilitaryzować setki kom-
ośmiokrotnie wyższa niż w Małopolsce i prawie pleksów koszarowych, zrekultywowano tysiące hek-
dwukrotnie przewyższa nakłady na Pomorzu. Kon- tarów terenów, które dziś służą społecznościom lo-
sekwencje takiego podziału pieniędzy są tragiczne. kalnym i gospodarce narodowej. Powstały nowe
Z badań wynika, że niedoszacowany Śląsk przoduje polskie miasta, osiedla i dzielnice. W ostatnich la-
w statystykach umieralności kobiet na raka piersi. tach wykryto i zneutralizowano setki tysięcy niewy-
Odnotowano tam aż 1756 nowych zachorowań, z pałów i niewybuchów. Sejmowe Komisje: Finansów
czego 799 kobiet zmarło. Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Poli-
W związku z powyższym pytam Panią Minister: tyki Regionalnej wysoko oceniają wykorzystanie re-
Jakie kroki zamierza podjąć Ministerstwo Zdrowia, zerwy celowej na realizację programu.
aby pacjentki chore na raka piersi miały równy dostęp Kolejny problem, który uzasadnia kontynuację
do leczenia i specjalistów na terenie całej Polski? rozpoczętego programu, to oczyszczenie terenów z
wszelkich niewybuchów i niewypałów ukrytych w
Poseł Anna Sobecka ziemi. Mimo że w ostatnich latach w ramach progra-
mu wykryto i zneutralizowano setki tysięcy niewy-
Toruń, dnia 4 marca 2008 r. pałów i niewybuchów na terenach, których jeszcze
nie poddano rekultywacji, istnieje nadal realne za-
grożenie dla zdrowia i życia obywateli. Na wielkich
Interpelacja obszarach terenów leśnych, gdzie mieściły się poli-
(nr 1957) gony wojskowe Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w woj. dolnośląskim wprowadziła zakaz
do ministra finansów wstępu. Trzeba się liczyć z zagrożeniem wybuchu
pożaru na terenach leśnych niezrekultywowanych.
w sprawie finansowania z budżetu państwa Skutki takich pożarów mogą być niewyobrażalne.
wieloletniego programu pn. Z mocy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zago-
„Zagospodarowanie przejętego mienia spodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa prze-
i rekultywacja terenów zdegradowanych jętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79,
przez wojska Federacji Rosyjskiej” na lata poz. 363, z późn. zm.) do obowiązków Skarbu Pań-
2001–2007 z kontynuacją na lata 2008–2010 stwa należy ponoszenie kosztów rekultywacji tere-
nów zdegradowanych oraz rozminowania terenów
Szanowny Panie Ministrze! Przez kilka lat bu- zagrożonych niewypałami i niewybuchami. Wstrzy-
dżet państwa wspomagał samorządy i inne podmio- manie dotacji na tym etapie prac zmierzających do
123

likwidacji szkód ekologicznych i zagospodarowanie lokalu do urzędu skarbowego. Opodatkowali się w


terenów przynieść może dodatkowe straty, trudne w formie ryczałtu, a za 2007 r. wpłacili do urzędu skar-
chwili obecnej do oszacowania. bowego ponad 2400 zł podatku. Składając zeznanie
Oczekiwania samorządów są ogromne, tym bar- podatkowe za 2007 r., podatnik dowiedział się, że z
dziej, że wiele zadań znajduje się w końcowej fazie „ulgi rodzinnej” nie może skorzystać, ponieważ opo-
realizacji, a szybkie zakończenie może przynieść lo- datkowani są w formie ryczałtu. Podatnik został po-
kalnej społeczności znaczące efekty. Rozumiejąc informowany, że gdyby rozliczał się z najmu na zasa-
trudności budżetu państwa, ale także znając ogrom- dach ogólnych mógłby bez problemu odliczyć od opła-
ne oczekiwania i potrzeby samorządów terytorial- conego podatku ulgę rodzinną. Podatek ryczałtowy
nych i innych podmiotów gospodarujących tym mie- za 2007 r., który opłacił podatnik, nie był podatkiem
niem, wydaje się celowe podjęcie działań zmierzają- ryczałtowym od prowadzonej działalności. Podatnik
cych do pomyślnego kontynuowania programu. czuje się pokrzywdzony, ma na utrzymaniu 22-letnią
Panie ministrze, jak Ministerstwo Finansów za- córkę, która studiuje na płatnej uczelni.
mierza zrealizować zobowiązania wobec samorzą- Wobec powyższego proszę Pana Ministra o odpo-
dów terytorialnych, przyjęte uchwałą Rady Mini- wiedź na następujące pytania:
strów z 2004 r. 1. Czy zgodne jest z zasadami poprawnej legisla-
Jak rząd zamierza realizować w roku przyszłym cji, aby ustawa dająca korzyść podatnikowi w posta-
i w latach następnych współfinansowanie tego naro- ci odliczenia od podatku wchodziła w życie pod ko-
dowego przedsięwzięcia? niec roku podatkowego tym samym uniemożliwiła
Jaka jest możliwość przeznaczenia w 2008 r. z mu skorzystanie z odliczenia?
ogólnej rezerwy budżetu środków na realizację naj- 2. Czy w tym wypadku, z powodu złamania za-
ważniejszych zadań realizowanych w tym roku sad poprawnej legislacji, podatnik ma być pokrzyw-
przez samorządy, a w szczególności związanych z li- dzony z powodu niemożliwości wybrania korzystnej
kwidacją zagrożeń zdrowia i życia mieszkańców? dla siebie formy rozliczenia podatku?
Kiedy Rada Ministrów przyjmie opracowany z 3. Co Pan Minister zrobił w sprawie, aby podatni-
inicjatywy ministra spraw wewnętrznych i admini- cy, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, mogli skorzy-
stracji projekt przedłużenia programu wieloletniego stać z korzystnej dla siebie formy opodatkowania?
„Zagospodarowania przyjętego mienia i rekultywa- 4. Czy jest możliwa zmiana sposobu opodatkowa-
cja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji nia, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi rodzinnej,
Rosyjskiej” na lata 2008–2010? kiedy zostało mu to uniemożliwione z powodu niewła-
ściwej i niespójnej legislacji ustawodawczej państwa?
Z wyrazami szacunku
5. Czy tzw. ulga rodzinna została przewidziana
dla wszystkich podatników?
Poseł Roman Kaczor
6. Co zamierza Pan Minister zrobić, aby w przy-
oraz grupa posłów
szłości nie następowały tak niekorzystne i szkodliwe
dla podatników rozwiązania?
Oława, dnia 11 marca 2008 r. Z poważaniem

Poseł Tomasz Kamiński


Interpelacja
(nr 1958) Warszawa, dnia 12 marca 2008 r.

do ministra finansów
Interpelacja
w sprawie tzw. ulgi rodzinnej (nr 1959)

Szanowny Panie Ministrze! Pod koniec 2007 r. do ministra spraw wewnętrznych i administracji
weszła w życie ustawa umożliwiająca odpis od po-
datku kwoty na wychowanie dziecka, tzw. ulga ro- w sprawie stanu przygotowań ministerstwa
dzinna. Podatnik jest rencistą i pobiera rentę w wy- do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
sokości 493 zł, żona także jest rencistką – renta 559 Euro 2012
zł. Do 2004 r. podatnik wraz żoną prowadził działal-
ność gospodarczą – sklep spożywczy w lokalu o po- 18 kwietnia 2007 r. władze UEFA podjęły decyzję
wierzchni 19 m2. Ze względu na pogarszający się o przyznaniu Polsce i Ukrainie organizacji piłkar-
stan zdrowia zaniechali tej działalności, a lokal mu- skich mistrzostwa Europy w 2012 r. Ministerstwo
sieli wynająć, aby opłacić koszty za dzierżawę tere- Spraw Wewnętrznych i Administracji złożyło zobo-
nu i opłatę podatku od nieruchomości. wiązanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
Do dnia 20 stycznia 2007 r. podatnicy musieli podczas mistrzostw. Jak wielkie wyzwanie stoi przed
podjąć decyzję o formie opodatkowania za wynajem MSWiA, obrazuje chociażby przykład Portugalii bę-
124

dącej organizatorem mistrzostw Europy w 2004 r. — Czy w uzasadnionych przypadkach bierze się
Do zapewnienia bezpieczeństwa zostało wówczas pod uwagę możliwość budowy – na czas rozgrywek
zaangażowanych 20 000 policjantów wspieranych – tymczasowych obiektów pełniących funkcję termi-
przez wojsko, w trakcie każdego meczu porządku na nali lotniczych?
trybunach pilnowało około 1000 policjantów, a na — Jakie plany ma Polska Agencja Żeglugi Po-
zakup wyposażenia dla Policji wydatkowano sumę wietrznej w zakresie realizacji ME? Jak przedstawia
17 mln euro. się ewentualny harmonogram inwestycji i z jakich
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o środków mają one zostać zrealizowane?
odpowiedź na następujące pytania: — Jakie są założenia w zakresie nowych możli-
1. Czy przygotowana jest strategia zapewnienia wości rozwoju komunikacji lotniczej, w tym zwięk-
bezpieczeństwa mistrzostw Europy 2012? szania połączeń pomiędzy Polską a Ukrainą?
2. Jakich gwarancji udzieliło ministerstwo euro- — Czy jest przygotowany program koniecznych
pejskim władzom piłkarskim w zakresie bezpieczeń- inwestycji infrastrukturalnych w miastach – orga-
stwa? nizatorach ME? Jeżeli tak – jakie kwoty są niezbęd-
3. Czy został powołany komitet bezpieczeństwa, ne do ich zrealizowania?
który będzie odpowiedzialny za planowanie oraz ko- — Jakie są założenia rządu w kwestii wsparcia
ordynację wdrożenia wszystkich przedsięwzięć w budowy bazy hotelowej przez kapitał prywatny?
zakresie bezpieczeństwa? — Analizując organizację Euro 2004 w Portuga-
4. Jakie środki finansowe (z podziałem na lata lii lub 2008 w Austrii i Szwajcarii najkorzystniejsze
2009–2012) zostaną zabezpieczone na uzupełnienie za- rozwiązanie inwestycyjne w zakresie budowy sta-
sobów służb związanych z zarządzaniem kryzysowym? dionów to te oparte na partnerstwie publiczno-pry-
5. Czy przewiduje się szkolenia osób zaangażo- watnym? W związku z powyższym co z nowelizacją
wanych w zapewnienie bezpieczeństwa mistrzostw, ustawy o p.p.p.?
m.in. szkolenia językowe, tworzenie planów ochrony – Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje po-
infrastruktury? wołać – na wzór Austrii organizującej Euro 2008
6. Czy ministerstwo nie dostrzega zagrożenia w tzw. grupę projektową ds. transportu odpowiedzial-
zakresie wywiązania się ze złożonych gwarancji w ną m.in. za opracowanie jednolitej koncepcji trans-
związku z dużą ilości wakatów w służbach mundu- portu w trakcie Euro 2012?
rowych? — Czy powstał plan obsługi transportowej
7. Czy w ramach ministerstwa został powołany wszystkich grup uczestników?
specjalny zespół odpowiedzialny za przygotowania — Czy przygotowano program działań dotyczą-
resortu do Euro 2012? cych niezbędnych uzupełnień w zakresie taboru ko-
lejowego?
Poseł Tomasz Garbowski — Czy ministerstwo jest w trakcie przygotowań
strategii informacyjnej dotyczącej transportu w
Warszawa, dnia 3 marca 2008 r. trakcie Euro 2012?
— Czy planuje się umożliwienie posiadaczom bi-
letów na mecze piłkarskie bezpłatnego korzystania
Interpelacja z transportu publicznego w trakcie trwania turnieju
(nr 1959) i czy przygotowywana jest kampania marketingowa
i informacyjna zachęcająca do korzystania z trans-
do ministra infrastruktury portu publicznego? Czy przygotowywana będzie
strategia polityki cenowej, która zapewni, że korzy-
w sprawie stanu przygotowań ministerstwa stanie z transportu publicznego będzie tańsze niż z
do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej własnego samochodu?
Euro 2012 — Czy ministerstwo ma przygotowany szacun-
kowy plan w zakresie głównych środków transpor-
W związku z faktem, że minęło już ponad dzie- tu, którymi będą podróżować goście?
sięć miesięcy od decyzji UEFA przyznającej Polsce i — Jak rozwiązany zostanie problem miejsc par-
Ukrainie organizację Mistrzostw Europy w Piłce kingowych?
Nożnej Euro 2012, zwracam się z prośbą o odpo- — Jaki jest stopień zaawansowania budowy au-
wiedź na następujące pytania: tostrady A1 Nowe Marzy–Toruń i Toruń–Stryków?
— Ile ustaw zostanie znowelizowanych w celu — Jak wygląda montaż finansowy inwestycji
drogowych realizowanych przez Generalną Dyrek-
przyspieszenia prac związanych z Euro 2012 i jakie
cję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji
to będą ustawy?
Euro 2012?
— Czy „Program rozwoju sieci lotnisk i lotni-
czych urządzeń lotniczych” uwzględnia niezbędne Z poważaniem
nowe inwestycje? Jeżeli tak, to jakie? Poseł Tomasz Garbowski
— Czy zostaną zmienione przepisy w zakresie
prawa lotniczego? Warszawa, dnia 3 marca 2008 r.
125

Interpelacja Decyzja ministra rozwoju regionalnego o wyklu-


(nr 1959) czeniu z programu „Infrastruktura i środowisko”
znacznej liczby projektów, w tym projektu „Upo-
do ministra zdrowia rządkowanie gospodarki wodno-ściekowej subregio-
nu konińskiego” rozwiązującego problemy gospo-
w sprawie stanu przygotowań ministerstwa darki wodno-ściekowej 16 gmin subregionu koniń-
do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej skiego, stała się ogromnym problemem. Prace nad
Euro 2012 tym projektem trwały już od 2004 r. i ujęte zostały
w indykatywnym wykazie zadań przyjętych do re-
Zgodnie z wymogami europejskich władz piłkar- alizacji przez Radę Ministrów 28 lutego 2007 r. (Mo-
skich każde miasto goszczące uczestników mi- nitor Polski nr 69 z 2007 r.). W grudniu 2007 r. zo-
strzostw musi wyznaczyć jeden szpital dyżurny za- stało ujęte w wykazie zadań stanowiącym załącznik
pewniający kompleksową obsługę medyczną i znaj- do PO IiŚ zatwierdzonym przez Komisję Europej-
dujący się w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu pił- ską. W styczniu 2008 r. podpisane zostało z NFO-
karskiego. Dodatkowo każde miasto musi dyspono- ŚiGW w Warszawie porozumienie na wykonanie
wać odpowiednią liczbą łóżek w oddziałach szpital- opracowań w ramach pomocy technicznej.
nych w celu zabezpieczenia potrzeb na wypadek Z uwagi na dotychczasowy zakres prowadzonych
ewentualnych incydentów z udziałem kibiców. i przygotowanych już prac budowy ważnego projek-
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o tu, z punktu widzenia regionu, występujemy o przy-
odpowiedź na następujące pytania: wrócenie pierwotnej listy projektów kluczowych i fi-
— Jak wygląda plan działań ministerstwa w za- nansowania ww. projektu w ramach tzw. projektów
kluczowych.
kresie wywiązania się ze złożonych zobowiązań?
Wobec powyższego proszę Pana Ministra o odpo-
— Jakie środki finansowe (z podziałem na lata
wiedź na pytanie, czy i kiedy zostaną podjęte działa-
2009–2012) zostaną zabezpieczone na doposażenie za-
nia w sprawie przywrócenia finansowania ww. pro-
kładów opieki zdrowotnej w zakresie systemu ratow-
jektu.
nictwa medycznego oraz zagrożenie zdrowotnego?
— Czy ministerstwo przygotowała plan bezpie- Z poważaniem
czeństwa medycznego na Euro 2012 z uwzględnie-
niem województw tranzytowych? Poseł Elżbieta Streker-Dembińska
— Ile łóżek szpitalnych zostanie przygotowanych
na ewentualne przyjęcie kibiców (z uwzględnieniem Warszawa, dnia 12 marca 2008 r.
poszczególnych miast)?
– Czy w ramach ministerstwa został powołany
specjalny zespół odpowiedzialny za przygotowania Interpelacja
resortu do Euro 2012? (nr 1961)
Z poważaniem do ministra pracy i polityki społecznej
Poseł Tomasz Garbowski
w sprawie zmian w art. 12 ust. 2 ustawy
Warszawa, dnia 3 marca 2008 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Szanowna Pani Minister! Przepisy ustawy z dnia


Interpelacja 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
(nr 1960) do alimentów (w obszarze zasad realizacji zadań
przez gminę), które wejdą w życie z dniem 1 paź-
do ministra rozwoju regionalnego dziernika 2008 r. budzą wątpliwości wielu gmin w
Polsce. W szczególności zapis art. 12 ust. 2 wskaza-
w sprawie Programu Operacyjnego nej ustawy, który stanowi, iż „do załatwiania indy-
„Infrastruktura i środowisko”, w tym widualnych spraw z zakresu świadczeń z funduszu
projektu „Uporządkowanie gospodarki alimentacyjnego rada gminy nie może upoważnić
wodno-ściekowej subregionu konińskiego” ośrodka pomocy społecznej”, spotyka się ze zdecydo-
wanym sprzeciwem ze strony gmin.
Szanowna Pani Minister! Korzystając z upraw- Zapis ten ogranicza samodzielność w realizowa-
nień na mocy art. 20 ustawy o wykonywaniu manda- niu zadań przez gminy, które od roku 2005 realizują
tu posła i senatora, składam interpelację w związku je na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłuż-
ze stanowiskiem Konwentu Wójtów i Burmistrzów ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
Powiatu Konińskiego w kwestii przywrócenia przez i które w związku z tym poniosły koszty związane z
ministra rozwoju regionalnego projektów kluczowych organizacją wypłaty świadczeń. W większości gmin
z listy indykatywnej Programu Operacyjnego „Infra- zajmują się tym zadaniem specjalnie przygotowani i
struktura i środowisko” na lata 2007–2013. odpowiednio przeszkoleni pracownicy ośrodków po-
126

mocy społecznej. Zapis art. 12 ust. 2 ww. ustawy acja powoduje, iż osoby niepełnosprawne chcące pod-
zmusza gminę do poniesienia nowych, często wyso- jąć czynną próbę zmiany swojej sytuacji otrzymują w
kich kosztów finansowych i tworzenia dodatkowych sumie mniej środków pieniężnych.
struktur organizacyjnych. Proszę zatem o przeanalizowanie powyższej sy-
Pozostawienie takiego uregulowania jako obo- tuacji oraz o odpowiedź na pytanie: Czy będą podję-
wiązującego wymusi konieczność utworzenia w te odpowiednie kroki mające na celu poprawę sytu-
urzędzie gminnym komórki, która zajmie się tymi acji osób niepełnosprawnych zatrudnionych w za-
sprawami, co często logistycznie jest trudne do zre- kładach aktywności zawodowej.
alizowania. Dodatkowo niezbędne będzie zatrudnie-
Z poważaniem
nie nowych pracowników w wydziałach finansowo-
Poseł Adam Krupa
-budżetowych, którzy zajmą się naliczaniem i wy-
płatą świadczeń uprawnionym osobom. Taka sytu-
Głubczyce, dnia 6 marca 2008 r.
acja spowoduje wzrost wydatków gminy. A zajmują-
ce się dotychczas tym zadaniem ośrodki pomocy
społecznej mają odpowiednią kadrę, pomieszczenia i
Interpelacja
możliwości dalszej realizacji tych spraw.
(nr 1963)
Zwracam się w związku z tym do Pani Minister z
pytaniem, czy możliwe jest wprowadzenie zmian w do ministra spraw wewnętrznych i administracji
zapisie art.12 ust. 2 ww. ustawy, tak aby pozostawić
gminom swobodę w podejmowaniu decyzji, czy urząd w sprawie zmian w sposobie organizacji
gminny, czy ośrodek pomocy społecznej będzie reali- przeprowadzania głosowania dla obywateli
zował to zadanie. przebywających poza granicami Polski
Z wyrazami szacunku
Poseł Cezary Urban Szanowny Panie Ministrze! Ostatnie wybory
parlamentarne upłynęły pod znakiem wyższej niż
Szczecin, dnia 11 marca 2008 r. zazwyczaj frekwencji. Według oficjalnych danych
wyniosła ona 53,88%. Dla porównania, w 2005 r.
głosowało zaledwie 40,5% uprawnionych, czyli nie-
Interpelacja wiele ponad 12 milionów wyborców. Wzrost ten w
(nr 1962) zdecydowanej mierze był zasługą głosujących w kra-
ju, jednak ze szczególnym zainteresowaniem śledzi-
do ministra pracy i polityki społecznej liśmy, jak Polacy głosują za granicą. W szczególności
pamiętamy obrazy przed lokalami wyborczymi w
w sprawie utraty zasiłku stałego przez osoby Wielkiej Brytanii czy Irlandii, gdzie długie kolejki
niepełnosprawne podejmujące zatrudnienie naszych rodaków oczekiwały na możliwość oddania
w zakładach aktywności zawodowej głosu. W relacjach medialnych podkreślano niespo-
tykane dotąd zainteresowanie emigrantów udzia-
Szanowna Pani Minister! Proszę o wnikliwą ana- łem w głosowaniu. Pojawiły się również uwagi, że
lizę sytuacji osób niepełnosprawnych, które poprzez aparat wyborczy za granicą nie działał sprawnie i
zatrudnienie w zakładach aktywności zawodowej zo- nie był przygotowany do obsługi większej niż w la-
stają pozbawione stałego zasiłku otrzymywanego z tach poprzednich liczby wyborców.
ośrodków pomocy społecznej. Osoby niepełnospraw- Wbrew powszechnej opinii frekwencja wyborcza
ne zatrudnione w powyższych zakładach otrzymują za granicą w ostatnich wyborach parlamentarnych
poprzez rehabilitację zawodową oraz społeczną przy- okazała się bardzo niska. Według szacunków Głów-
gotowanie umożliwiające osiągniecie samodzielności nego Urzędu Statystycznego w dniu wyborów za gra-
oraz podjęcie pracy na wolnym rynku. Podstawowa nicą Polski przebywało ok. 2 milionów naszych oby-
wysokość wynagrodzenia osób niepełnosprawnych wateli, jednak tylko 148 946 wrzuciło swój głos do
zatrudnianych w zakładach aktywności zawodowej urny. Mimo doniesień medialnych o dużym zaintere-
wyrażona jest jako wskaźnik procentowy najniższego sowaniu wyborami statystki pozostają nieubłagane.
wynagrodzenia. Kwota ta niestety nie pozwala na Tak niskie zaangażowanie obywatelskie spowodowa-
podstawowe wydatki ponoszone przez osoby niepeł- ne było w dużej mierze bardzo skomplikowanym sys-
nosprawne, tym bardziej iż często większość fundu- temem głosowania poza granicami kraju.
szy zostaje przeznaczona na zakup tak bardzo po- Do najważniejszych widocznych w trakcie głoso-
trzebnych lekarstw. Ośrodki pomocy społecznej wania za granicą niedociągnięć zaliczyć można:
otrzymywany dochód przez osoby niepełnosprawne — konieczność wielogodzinnego oczekiwania na
wynikający z zatrudnienia w zakładach aktywności możliwość oddania głosów,
zawodowej traktują jako znaczący wzrost dochodów, — zbyta mała liczba obwodowych komisji wybor-
co skutkuje pozbawieniem funduszy zasiłkowych czych w stosunku do liczby Polaków przebywających
otrzymywanych z powyższej instytucji. Cała ta sytu- na emigracji,
127

— nieprawidłowości w procedurze sporządzania -Niemieckie Pojednanie” na rzecz osób, które jako


spisu wyborców, małoletnie były przymusowo zatrudniane w miejscu
— problemy i opóźnienia w przekazywaniu gło- zamieszkania. Szereg zawartych umów międzyna-
sów do kraju, które zagroziły, że głosowanie w wielu rodowych pomiędzy stroną niemiecką a polską praw-
obwodach mogło zostać uznane za nielegalne. dopodobnie wyklucza rozszerzenie obowiązku od-
Należy oczekiwać, że jeszcze przez kilka lat licz- szkodowawczego Republiki Federalnej Niemiec rów-
ba Polaków pozostających na emigracji będzie się nież na tę grupę poszkodowanych.
utrzymywać na dość wysokim poziomie. Tylko dale- Mając na uwadze doniosłość sprawy choćby czę-
ko idące zmiany w systemie organizacji i przeprowa- ściowego zadośćuczynienia ofiarom cierpień z tym
dzeniu głosowania za granicą pozwolą zwiększyć związanych, chciałbym zapytać Pana Premiera:
obywatelską aktywność. W związku z powyższym 1. Czy trwają w tym zakresie prace legislacyjne
mam do Pana ministra następujące pytania: zmierzające do zmiany tego niekorzystnego stanu
1) Czy rozważana jest możliwość wprowadzenia gło- prawnego?
sowania przez pełnomocnika/osobę upoważnioną? 2. Czy koszty ewentualnych wypłat tych świad-
2) Czy możliwe jest wydłużenie czasu głosowania
czeń poniesie Rzeczpospolita Polska, czy też możli-
dla Polaków za granicą do dwóch dni?
we jest przyjęcie tego obowiązku przez Republikę
3) Czy po doświadczeniach z ostatnich wyborów
Federalną Niemiec?
będą prowadzone działania zmierzające do utworze-
nia większej ilości obwodowych komisji wyborczych Z wyrazami szacunku
poza granicami kraju? Poseł Jarosław Pięta
4) Jakie działania są podejmowane w celu uspraw-
nienia procesu przekazywania głosów do kraju w Sosnowiec, dnia 10 marca 2008 r.
celu uniknięcia opóźnień?
5) Czy w obecnej kadencji rozpoczną się prace
dot. możliwości głosowania korespondencyjnego / Interpelacja
przez Internet? (nr 1965)
6) Czy w związku z nieprawidłowościami przy spo-
rządzaniu spisów wyborców możliwe jest stworzenie do ministra sprawiedliwości
jednego systemu/portalu internetowego zgłaszania się
do spisu wyborców wraz z czytelnym systemem infor- w sprawie postępowań przygotowawczych
macji na temat zasad udziału w głosowaniu? prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową
Jesteśmy przekonani, że część kwestii zawartych w Sosnowcu i Prokuraturę Rejonową
w pytaniach jest interesująca również w kontekście w Mikołowie w zakresie składowania
wdrożenia ich w kraju, co w efekcie pozwoli zwięk-
odpadów poprzemysłowych
szyć zaangażowanie obywatelskie Polaków zarówno
w kraju, jak i za granicą.
Od końca 2004 r. w wyrobisku piaskowym Bór
Z poważaniem Wschód znajdującym się na terenie spółki z o.o. CTL
Posłowie Jarosław Pięta, Maczki Bór z Sosnowca składuje ww. spółka odpady
Marek Krząkała poprzemysłowe bezpośrednio w wodach zbiornika
i Ryszard Zawadzki wód podziemnych „Biskupi Bór” I klasy czystości.
Składowane odpady poprzemysłowe to odpady naj-
Sosnowiec, dnia 10 marca 2008 r. bardziej niebezpieczne dla środowiska wodnego, a są to:
— żużle z palenisk fluidalnych,
— popioły lotne i żużle z różnych elektrowni wę-
Interpelacja glowych,
(nr 1964) — pyły dymnicowe,
— osady z osadników miejskich oczyszczalni
do prezesa Rady Ministrów ścieków,
— skały płonne wydobyte z kopalń węgla ka-
w sprawie uznania małoletnich miennego
zatrudnionych przymusowo w miejscu — i inne
zamieszkania za ofiary nazistowskiego Na zbiorniku wód podziemnych „Biskupi Bór” za-
systemu okupacyjnego i objęcia ich instalowane są dwa czynne ujęcia wody pitnej, a z uwa-
wypłatami świadczeń pomocowych Fundacji gi na to, że istnieje możliwość przenikania tych wód do
„Polsko-Niemieckie Pojednanie” innych zbiorników wodnych wód podziemnych, istnie-
je możliwość skażenia wszystkich wód podziemnych w
Pomimo wieloletnich starań środowisk polskich obrębie aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej.
ofiar niemieckich represji z okresu 1939–1945 do Interpelację w tym zakresie do ministra środowi-
dziś nie została uregulowana kwestia wypłaty ska Macieja Nowickiego w dniu 13.02.2008 r. złożyła
świadczeń pomocowych przez Fundację „Polsko- już pani poseł Beata Małecka-Libera.
128

Na zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Budowa obwodnicy jest elementem strategicznym


przez związek Stowarzyszeń „Zielony Ring Prze- dla prawidłowego rozwoju funkcjonowania miasta
mszy” Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu wszczęła powiatowego Krosno Odrzańskie i jego okolicznych
dochodzenie w końcu 2005 r., by po krótkim docho- obszarów. Jedyny most na rzece Odrze w obrębie 80
dzeniu umorzyć postępowanie w dniu 31.03.2006 r. km znajduje się właśnie w Krośnie i z tego powodu
(przeciwko prokuratorowi Mariuszowi Łącznemu, cały ruch pojazdów w kierunku i z miast nadgranicz-
który nadzorował dochodzenie, toczy się obecnie po- nych odbywa się przez to miasto. W związku z tym z
stępowanie sądowe pod zarzutem niedopełnienia roku na rok liczba samochodów przejeżdżających
swoich obowiązków). przez miasto znacząco rośnie. W 2005 r. wynosiła 11
Po interwencjach związku stowarzyszeń postę- 419 poj./dobę, w roku ubiegłym już ponad 15 000 poj./
powanie przygotowawcze zostało wznowione i prze- dobę, według prognoz na 2020 r. będzie to 19 227 poj./
niesione do Prokuratury Rejonowej w Mikołowie ce- dobę. Zwiększający się przepływ aut przez miasto
lem uniknięcia stronniczości. Materiał śledztwa w prowadzi do utrudnień w ruchu, a w godzinach szczy-
przeciwieństwie do poprzedniej prokuratury został towych do całkowitego jego zablokowania. Dane do-
zebrany w wystarczającym zakresie, ale w opinii tyczące wypadków na tym odcinku drogi krajowej (nr
stowarzyszenia „Zielony Ring” najważniejsze dowo- 29) także są niepokojące. Z każdym rokiem jest ich
coraz więcej, a poszkodowanymi bardzo często są pie-
dy zostały pominięte przy podejmowaniu decyzji, a
si. Dlatego też doskonale rozumiem determinację
decyzja o umorzeniu śledztwa była sprzeczna z wy-
mieszkańców Krosna Odrzańskiego i całkowicie po-
mową dowodów.
pieram ich starania o obwodnicę.
Związek Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”
Prace nad jej budową sięgają lat 80. i 90. XX w.
wystąpił do Sądu Okręgowego w Katowicach z zaża- Wtedy wykonano pierwsze projekty i wstępne dzia-
leniem do prokuratora prowadzącego sprawę. Odpo- łania przygotowawcze. Pomimo tego prace zostały
wiedzi udzielił ww. sprawie w dniu 19.03.2007 r. ów- wstrzymane. W 2000 r. wznowiono rozmowy w spra-
czesny zastępca prokuratora generalnego pan Da- wie obwodnicy, które trwały do 2008 r. Powstały
riusz Barski na interpelację ówczesnego posła na wówczas nowe warianty zagospodarowania prze-
Sejm RP Stanisława Papieża. Z odpowiedzi pana strzennego terenów miasta i okolic Krosna. Tym
prokuratora wynikało, że śledztwo pod nadzorem bardziej zaskakująca była decyzja zielonogórskiej
Prokuratury Okręgowej w Katowicach prowadzone GDDKiA, że budowa obwodnicy Krosna Odrzań-
jest w zasadzie prawidłowo przez Prokuraturę Rejo- skiego nie będzie realizowana i że nie ma środków
nową w Mikołowie. finansowych na opracowanie oceny oddziaływania
W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do na środowisko, która jest niezbędna do wytyczenia
Pana Ministra z pytaniami: ostatecznej trasy obwodnicy.
1. Czy w obecnej sytuacji i dla dobra publicznego W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do
wielu milionów mieszkańców aglomeracji śląsko-za- Pana Ministra z prośbą o wyjaśnienie następujących
głębiowskiej nie należałoby wznowić śledztwa z kwestii:
urzędu? 1. Jakie są powody kolejnego przesunięcia termi-
2. Czy Prokuratura Krajowa z uwagi na istnieją- nu realizacji inwestycji?
cy spór pomiędzy prokuratorem a Związkiem Sto- 2. Czy istnieje alternatywny projekt trasy z cen-
warzyszeń „Zielony Ring Przemszy”, jak również na tralnej Polski w kierunku przejść granicznych w
wagę sporu i mając na względzie interes społeczny, Słubicach i Świecku omijający Krosno Odrzańskie?
nie powinna nadzorować tego postępowania w spo- 3. W jakim terminie planowane jest rozpoczęcie
sób formalny i faktyczny? realizacji obwodnicy Krosna Odrzańskiego?
Z wyrazami szacunku Z poważaniem
Poseł Jarosław Pięta Poseł Marek Cebula

Sosnowiec, dnia 10 marca 2008 r. Warszawa, dnia 7 marca 2008 r.

Interpelacja Interpelacja
(nr 1966) (nr 1967)

do ministra infrastruktury do ministra pracy i polityki społecznej

w sprawie budowy obwodnicy w sprawie poprawy złej sytuacji płacowej


Krosna Odrzańskiego pracowników domów pomocy społecznej

Proszę o wyjaśnienie sprawy budowy obwodnicy Szanowna Pani Minister! Bardzo zła sytuacja pła-
Krosna Odrzańskiego, inwestycji bardzo ważnej dla cowa pracowników domów pomocy społecznej (ok.
rozwoju regionu krośnieńskiego. 60% średniej krajowej płacy) powoduje odpływ kadry
129

pracowniczej, a co się z tym wiąże, obniżenie się za- na nieprzestrzeganie praw osób świadczących pracę
kresu i jakości usług świadczonych przez DPS-y. lub usługi na rzecz banków oraz innych instytucji
Pracownicy odchodzą do pracy w zakładach opieki finansowych w Polsce na zasadzie umowy agencyj-
zdrowotnej (na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o nej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii niedo-
przekazaniu środków finansowych świadczeniodaw- statecznej implementacji dyrektywy 86/653/EWG w
com na wzrost wynagrodzeń, Dz. U. Nr 149, poz. 1076, sprawie koordynacji ustawodawstwa państw człon-
pracownicy opieki służby zdrowia otrzymali 30% pod- kowskich odnoszącego się do przedstawicieli handlo-
wyżki) za granicą i do innych jednostek, gdzie otrzy- wych działających na własny rachunek. Pan Ma-
mują zdecydowanie wyższe zarobki i lepszy komfort riusz jest prezesem jednej z takich agencji i ma za-
pracy. Sytuacja kadrowa w domach opieki społecznej rzuty co do nieefektywnej kontroli przestrzegania
jest bardzo trudna. Występują braki pracowników, a przez banki zasad etycznych oraz zobowiązań pry-
pozyskanie nowych jest praktycznie niemożliwe. watyzacyjnych. Pan Mariusz od kilku lat procesuje
Na mocy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 się z Bankiem Handlowym o odszkodowania za bez-
marca 2004 r., zgodnie z art. 19 pkt 10, prowadzenie prawne przejęcie przedsiębiorstwa MS Direct Sales
domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przez konkurencyjne agencje działające na zlecenie i
należy do zadań własnych powiatu. Jest oczywiste, pod kierownictwem Banku Handlowego, to jest za
że DPS-y są jednostkami organizacyjnymi samorzą- czyn stanowiący naruszenie podstawowych zasad
dów powiatowych finansowanymi poprzez ich bu- lojalności kontraktowej oraz przepisów o zapobiega-
dżet, a budżet ten to w ogromnej mierze środki niu nieuczciwej konkurencji.
otrzymane z budżetu państwa, m.in. dotacja celowa Do chwili obecnej, pomimo upływu z górą 5 lat i
na jednego mieszkańca przyjętego przed 2004 r. (wg kolejnych wyroków potwierdzających co do zasady
starych zasad) oraz ulga w podatku dochodowym roszczenia, agencja pana Marka Surmy nie otrzy-
odprowadzanym do budżetu państwa dla gmin z mała należnych świadczeń związanych z zakończe-
przeznaczeniem na finansowanie mieszkańca przy- niem współpracy. Uniemożliwia to agencji dokona-
jętego na nowych zasadach. nie rozliczeń z poszkodowanymi pracownikami oraz
Przyjęte w ustawie o finansach publicznych zasa- kontynuowanie i rozwijanie działalności.
dy konstruowania budżetów jednostek samorządu W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana
powiatowego nie pozwalają na dostosowanie wielko- Ministra o wyjaśnienie tej sprawy oraz o odpowiedź
ści budżetów tych jednostek do zmieniających się re- na pytanie, czy podjęte będą niezbędne działania,
aliów na rynku pracy. Ponadto rozporządzenie Rady
które zapobiegną podobnemu traktowaniu agencji
Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad
przez banki.
wynagradzania pracowników samorządowych za-
trudnionych w jednostkach organizacyjnych j.s.t. Poseł Iwona Guzowska
(Dz. U. Nr 146, poz. 1222) uniemożliwia formalne
podwyższenie wynagrodzeń pracownikom zatrud- Warszawa, dnia 26 lutego 2008 r.
nionym w domach opieki społecznej.
W związku z powyższym zwracam się do Pani
Minister z pytaniem: Jakie działania zamierza Pani Interpelacja
podjąć, aby rozwiązać problem złej sytuacji płacowej (nr 1969)
pracowników domów pomocy społecznej, a tym sa-
mym zlikwidować problem odpływu wykwalifikowa- do ministra infrastruktury
nej kadry pracowniczej i idące za tym obniżenie się
zakresu i jakości usług świadczonych przez DPS-y? w sprawie przepisów ustawy o ochronie praw
Z poważaniem lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
Poseł Marek Cebula i o zmianie Kodeksu cywilnego
nakładających na gminę obowiązek wypłaty
Krosno Odrzańskie, dnia 10 marca 2008 r. odszkodowań z tytułu niedostarczenia
lokalu socjalnego osobie do niego uprawnionej
na mocy wyroku sądowego
Interpelacja
(nr 1968) Szanowny Panie Ministrze! Obecnie trwające pra-
ce na szczeblu centralnym oraz prowadzona debata
do ministra sprawiedliwości publiczna nad dokończeniem reformy terytorialnej
państwa mają na celu, ogólnie mówiąc, stworzenie ta-
w sprawie nieprzestrzegania praw osób kich warunków samorządom, aby w sposób maksy-
świadczących pracę lub usługi na rzecz malnie efektywny mogły uporać się z problemami,
banków oraz innych instytucji finansowych które często na szczeblu ministerialnym nie są za-
w Polsce na zasadzie umowy agencyjnej uważane. Przez kolejne lata samorządy otrzymywały
coraz to więcej zadań bez wsparcia finansowego, w
Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura po- związku z powyższym obecnie wiele gmin nie jest w
selskiego zgłosił się pan Mariusz Surma ze skargą stanie realizować niektórych zadań wynikających z
130

konkretnych ustaw czy rozporządzeń. Jako osoby od- firmy Emar kasy fiskalne, które w chwili produkcji i
powiedzialne za szeroko pojęte sprawy obywatelskie, przekazania do użytkowania posiadały pozytywne
pragniemy zwrócić uwagę na ustawę z dnia 21 czerw- opinie Ministerstwa Finansów nr PP7-7253/173/94
ca 2002 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio- z dnia 30 czerwca 1994 r. i nr PP7-7253/43/94 z dnia
wym zasobie gmin i o zmianie Kodeksu cywilnego. 12 grudnia 1994 r. Zgodnie z postanowieniem § 11
Niniejsza ustawa nakłada na gminy obowiązek two- ust. 3 ww. rozporządzenia kasy te mogą być przez
rzenia zasobu lokali socjalnych i zapewnienia lokali nabywcę dalej stosowane. Firma Emar producent
socjalnych dla osób uprawnionych tzn. posiadających kas fiskalnych w roku 1999 dokonała zmiany opro-
wyrok o eksmisji, nie tylko z zasobów miejskich, ale gramowania, tak że już wtedy była możliwość usta-
również dla rodzin, z innych zasobów położonych na lenia wysokości przysługujących dopłat z podziałem
terenie miasta. W związku z orzeczeniem Trybunału na poszczególne tytuły ulg przysługujących pasaże-
Konstytucyjnego z dnia 11 września 2006 r., a w na- rom. Był to niezbędny warunek postawiony przez
stępstwie tego zmianą ustawy (art. 18 ust. 5), jeżeli Ministerstwo Finansów do przyznania przewoźni-
gmina nie dostarczy lokalu socjalnego osobie upraw- kom dopłat w związku z następującą wtedy zmianą
nionej do niego z mocy wyroku właścicielowi przysłu- finansowania przewozu osób.
guje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na pod- Na tę okoliczność po zmianach oprogramowania
stawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Ko- Ministerstwo Finansów wydało pozytywną opinię
deks cywilny (Dz. U Nr 16 poz. 93, z późn. zm.). dotyczącą oprogramowania. Program ten jest stoso-
Powyższe rozwiązanie prawne jest bardzo nieko- wany we wszystkich produkowanych typach kas re-
rzystne dla gmin i w sposób znaczący pogarsza ich jestrujących i po 1999 r. nie dokonywano żadnych
sytuację finansową ze względu na fakt, iż gminy nie zmian w oprogramowaniu.
są w stanie pokryć całości kosztów związanych z Po przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kon-
wypłatą odszkodowań na rzecz właścicieli lokali z troli Skarbowej we Wrocławiu z dnia 12 września
tytułu niedostarczenia lokali socjalnych. 2007 r. w spółce PKS SA w Oławie stwierdzono, że w
W związku z powyższym prosimy o odpowiedź kontrolowanym okresie spółka dokonywała sprzeda-
na następujące pytania: ży biletów przy użyciu kas fiskalnych Emar 05,
1. Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie moż- Emar 105 oraz kas Emar 05-S i Duo-Bus, które nie
liwości dopłaty do odszkodowań na rzecz właścicieli spełniały wymogów określonych w umowach regu-
lokali z budżetu państwa? lujących zasady otrzymywania dopłat do przewozów
2. Czy są prowadzone prace w ministerstwie ma- pasażerskich, nie posiadały pozytywnych opinii mi-
jące na celu zmianę obecnie obowiązujących przepi- nistra finansów, które umożliwiają określenie kwoty
sów w zakresie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dopłat do przewozów w podziale na poszczególne ka-
ochronie praw lokatorów, które wspomagałyby gmi- tegorie ulg ustawowych. Urząd Kontroli Skarbowej
ny w obowiązku tworzenia zasobu lokali socjalnych we Wrocławiu wskazuje, iż decyzje wydane przez
i zapewnienia lokali socjalnych dla osób uprawnio- ministra finansów nr PP7-7253/173/92 z dnia 30
nych tzn. posiadający wyrok o eksmisji? czerwca 1994 r. dla kas fiskalnych Emar 05 oraz nr
Z poważaniem PP7-7253/43/94 z dnia 12 grudnia 1994 r. dla kas
Posłowie Marek Krząkała, Emar 05-S dopuszczały kasy do obrotu. Natomiast
Jarosław Pięta ww. decyzje nie spełniały warunków wymienionych
i Ryszard Zawadzki w § 3 ust. 2 ww. umów zawartych z województwem
dolnośląskim, zgodnie z którymi kasy rejestrujące
stosowane przez przewoźnika powinny posiadać po-
Wodzisław Śląski, dnia 12 marca 2008 r. zytywną opinię ministra właściwego do spraw fi-
nansów publicznych, umożliwiającą określenie kwo-
ty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne
Interpelacja kategorie ulg ustawowych. Decyzje wydane przez
(nr 1970) ministra finansów zawierające pozytywne opinie o
oprogramowaniu kas fiskalnych kwalifikowały je
do ministra finansów tylko do obrotu i z dniem 1 lipca 2001 r. straciły moc
zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia ministra finan-
w sprawie wyjaśnienia i zajęcia stanowiska sów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie kryteriów i
w kwestii rozbieżności interpretacji warunków technicznych, którym muszą odpowia-
uregulowań prawnych wydanych dać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania
przez Ministerstwo Finansów dotyczących tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 109, poz. 1249,
wymogów technicznych, jakie powinny ze zm.). W ocenie Urzędu Kontroli Skarbowej spółka
spełniać kasy fiskalne stosowane PKS SA w Oławie jako przewoźnik korzystała z kas
do rozliczeń dotacji (dopłat przewoźnikom fiskalnych nieposiadających pozytywnej opinii wła-
za sprzedaż przez nich biletów ulgowych) ściwego ministra do spraw finansów publicznych
umożliwiających określenie kwoty dopłat do przewo-
Szanowny Panie Ministrze! Przedsiębiorstwo zów w podziale na poszczególne kategorie ulg usta-
Komunikacji Samochodowej SA w Oławie nabyło od wowych dla kas typu Emar 05 i 05-S.
131

W okresie rozliczeniowym 2005–2006 PKS SA w wiązku rejestracji poszczególnych tytułów, posiadały


Oławie uzyskał dopłaty w wysokości 2 523 801,39 zł pozytywną opinię właściwego ministra ds. finansów
z tytułu sprzedaży biletów ulgowych przy pomocy publicznych co do programu umożliwiającego podział
kas fiskalnych rejestrujących, które nie spełniały dopłat na poszczególne kategorie ulg ustawowych.
warunku określonego w art. 8a ust. 4 pkt 2 i ust. 5 Na uwagę zasługuje fakt, iż w okresie rozlicze-
ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach niowym kontrolowanym przez UKS 2005–2006 r.
do ulgowych przejazdów środkami publicznego wszyscy inni przewoźnicy w województwie dolnoślą-
transportu zbiorowego. skim także użytkowali takie kasy na tych samych
Spółka PKS SA w Oławie z przyczyn uzasadnio- zasadach.
nych nie zgadza się ze stanowiskiem organu kontro- Panie Ministrze! Skąd te rozbieżności w regula-
lnego zawartym w przedmiotowym wyniku kontro- cjach prawnych dotyczących zasad użytkowania i
li. Na wniosek użytkownika kas spółki PKS SA w kryteriów, którym muszą odpowiadać przedmioto-
Oławie producent firma Emar w wydanym oświad- we kasy fiskalne rejestrujące?
czeniu*) z dnia 9 października 2007 r. i z dnia 29 Czy dotychczasowe decyzje (opinie) Ministerstwa
czerwca 2007 r. oświadcza: Finansów pozwalają na stosowanie przedmiotowych
— kasy-bileterki Emar 05 wdrożono do produkcji kas do rozliczenia dotacji – dopłat przewoźnikom za
30 czerwca 1994 r., a kasy Emar 05-S po uzyskaniu sprzedaż przez nich biletów ulgowych?
pozytywnej opinii ministra finansów z 12 grudnia Czy spółka PKS SA w Oławie, a także inni prze-
1994 r. w wyniku przeprowadzonych badań na zgod-
woźnicy użytkujący kasy fiskalne tego samego typu
ność z wymaganiami aktualnych przepisów tech-
mają ponosić konsekwencje finansowe w wyniku
nicznych dotyczących kas rejestrujących;
tych rozbieżnych stanowisk?
— kasy-bileterki jako specjalizowane kasy reje-
strujące służą do sprzedaży biletów normalnych, Z wyrazami szacunku
ulgowych i bagażowych. Bilety ulgowe ustawowe
Poseł Roman Kaczor
według przepisów wtedy obowiązujących posiadały
ulgi 50% i 100%, a dotacje naliczano od przejechane-
Oława, dnia 11 marca 2008 r.
go kilometra.
Po zmianie przepisów o ustawowych ulgach i ich
dotowaniu producent kas zmienił oprogramowanie,
Interpelacja
uzyskując akceptację Ministerstwa Finansów z dnia
(nr 1971)
22 grudnia 1999 r. Po tej zmianie nie były dokony-
wane żadne zmiany w zakresie oprogramowania
do ministra środowiska
przedmiotowych kas fiskalnych, dotyczącego sposo-
bu rejestrowania ulg. Program ten jest stosowany
w sprawie zwiększenia ilości koszy na śmieci
we wszystkich typach kas rejestrujących.
Spółka PKS SA w Oławie wskazuje, iż żaden prze- w lasach państwowych
pis prawa wydany po nowelizacji ustawy z dnia 20
czerwca 1992 r. o uprawnieniach ulgowych przejaz- Szanowny Panie Ministrze! Z roku na rok zwięk-
dów środkami publicznego transportu zbiorowego nie sza się świadomość Polaków na temat zanieczysz-
wymagał ponownego wydania opinii przez właściwe- czeń związanych ze środowiskiem. Jednak sama
go ministra dla kas fiskalnych Emar 05 i 05-S, skoro świadomość nie wystarczy. Na terenach obszarów
kasy te posiadały pozytywną opinię Ministerstwa Fi- zabudowanych na każdym kroku możemy zobaczyć
nansów z dnia 22 grudnia 1999 r., a producent nie śmietniki na odpady, natomiast w lasach państwo-
dokonywał żadnej zmiany w ich oprogramowaniu. wych brakuje takich koszy. Jak wiemy, w okresie
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślą- wiosennym i letnim napływ ludności na tereny zale-
skiego*) wskazuje na okoliczność: sionych wzrasta. Ludzie wyrzucają odpady do lasów,
— zainstalowany program pozwalał już wtedy, jezior, itp. Staje się to także głównym powodem czę-
jak i w chwili obecnej do określenia kwot dopłat do stych pożarów, co znacznie naraża państwo na stra-
przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ty finansowe i infrastrukturalne.
ustawowych; W związku z tym pytam Pana Ministra, jakie
— program zainstalowany w przedmiotowych środki zostaną podjęte w celu zwiększenia liczby ko-
kasach fiskalnych był już dostosowany do wymagań szy na śmieci w lasach państwowych?
ustalonych w zmienionym w 2003 r. zapisie art. 8a
Z poważaniem
ust. 4 pkt 2 publicznego transportu zbiorowego (Dz.
U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.);
Posłowie Zbigniew Konwiński
— kasy fiskalne Emar 05 i Emar 05-S spełniały
i Sławomir Neumann
bowiem wymagania dotyczące wprowadzonego obo-

*) Załącznik – w aktach Sekretariatu Posiedzeń Sejmu. Warszawa, dnia 12 marca 2008 r.


132

Interpelacja dzin żyje według utartego od pokoleń schematu –


(nr 1972) mąż pracujący – kobieta gospodyni domowa zajmu-
jąca się wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu.
do ministra pracy i polityki społecznej W przypadku śmierci męża kobieta zostaje bez środ-
ków do życia. Niestety, mimo tego, że przytoczony
w sprawie rent rodzinnych po zmarłych schemat ulega zmianie – kobiety realizują własne
tragicznie na stanowisku pracy życiowe drogi – problem jest wciąż mocno odczuwal-
ny. W sytuacji utraty jednego ze źródeł dochodów dla
Szanowna Pani Minister! Od czasu zmiany usta- rodziny występuje brak możliwości zaspokojenia jej
wy o emeryturach i rentach, do której doszło 17 potrzeb na dotychczasowym poziomie. I – mimo że
grudnia 1998 r., wdowy po tragicznie zmarłych w wyda się to dziwne – często jest to podstawowy po-
miejscu pracy, o ile same nie osiągnęły 45. roku ży- ziom. Taki problem nie dotyka tylko rodzin górni-
cia lub nie osiągnęły powyższego wieku w momencie czych, jest problemem ogólnym dotyczącym poten-
osiągnięcia pełnoletniości przez najmłodsze dzieci, cjalnie każdej żony czy męża, którzy nie spełnią
utraciły możliwość pobierania renty rodzinnej. Póź-
określonych – nieżyciowych – wymagań. W związku
niejsze zmiany przytoczonej ustawy nie zmieniły
z tym pozwalam sobie zadać Pani Minister następu-
tego stanu rzeczy.
jące pytania:
Jedynym wyjątkiem od powyższej reguły wieku
1. Czy Pani Minister planuje wprowadzenie
są wdowy po żołnierzach, którym renta rodzinna
zmian w powyższych przepisach?
przysługuje bez względu na wiek i stan zdrowia – co
wprowadziła ustawa z 16 grudnia 2004 r. o zmianie 2. Czy wdowy po górnikach mogą liczyć na roz-
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy za- wiązanie powyższego niedostosowania ustawy do
wodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych realiów życia, ze szczególnym uwzględnieniem zmia-
ustaw. ny mogącej wyłączyć z ustawy wdowy po tragicznie
Wobec całej pozostałej grupy wdów i wdowców po zmarłych w miejscu pracy?
osobach, które zginęły tragicznie w miejscu pracy, 3. Jakie inne rozwiązania będzie proponował re-
przepisy ustawy są wciąż takie same. Poniższy przy- sort, aby sprostać i rozwiązać powstałą nierówność
kład powinien zilustrować problem dotyczący żon i wobec prawa w odniesieniu do innych aniżeli górni-
mężów tragicznie zmarłych. W tej chwili kobieta, je- cza grup zawodowych?
śli nie urodziła dziecka po 28. roku życia, nie ma Z poważaniem
prawa do pobierania renty rodzinnej. Poniżej pozwa- Poseł Jerzy Ziętek
lam sobie zamieścić przykład:
— wdowa A, urodz. 1972 r., urodzone dzieci: 1990 r. Warszawa, dnia 12 marca 2008 r.
i 1998 r.;
— wdowa B, urodz. 1972 r., urodzone dzieci: 1990 r.
i 1999 r. Interpelacja
Opis: Dwie kobiety urodzone w tym samym roku
(nr 1973)
i tym samym dniu, wyszły za mąż w tym samym
czasie i urodziły po dwoje dzieci. Różnica w dacie
do prezesa Rady Ministrów
urodzenia dotyczy tylko drugiego dziecka. Obie w
tym samym dniu zostają wdowami i wdowa B, jako
w sprawie możliwości zmian w ustawie
że urodziła w 1999 r., do końca życia otrzymuje pra-
Prawo zamówień publicznych w związku
wo do renty rodzinnej, a wdowa A, która urodziła
z art. 38 ust. 1
rok wcześniej, już nie. Taka sytuacja prowadzi do
nierówności wobec prawa, natomiast jedynym kry-
terium stanowiącym o tym, czy kobieta otrzyma Szanowny Panie Ministrze! Ustawa Prawo zamó-
stałą rentę po mężu, czy nie, jest rok życia, w któ- wień publicznych, po ogłoszeniu postępowania prze-
rym urodziła drugie dziecko. targowego, umożliwia wykonawcom na podstawie
Przykładowa sytuacja dotyczy wszystkich grup art. 38 ust. 1 zwrócenie się do zamawiającego o wyja-
zawodowych oraz obu płci. Wszak śmierć w miejscu śnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamó-
pracy może ponieść zarówno kobieta, jak i mężczy- wienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie
zna, żołnierz, kierowca, urzędnik czy górnik. Nie- udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie
stety, polskie ustawodawstwo nierówno traktuje treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na
osoby, których małżonkowie ponieśli śmierć w miej- mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
scu pracy w sposób tragiczny. Problem być może nie W przypadku postępowań przetargowych o warto-
dotyka bardzo dużej grupy społecznej, jednak, jak ści równej lub przekraczającej kwoty określone w prze-
wskazują moje obserwacje w środowisku wdów po pisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,
tragicznie zmarłych górnikach – skupionych w Fun- termin na wprowadzenie zmian wynosi co najmniej 7
dacji Rodzin Górniczych – nierówność wskazana po- dni, więc po udzieleniu wyjaśnień zamawiający prze-
wyżej dotyczy 4% wdów. Większość górniczych ro- dłuża składanie ofert o 7 dni, a czasem i więcej.
133

Wykonawcy bardzo często wykorzystują ten fakt Jedną z takich organizacji jest Towarzystwo
i po upływie kilku dni od otrzymania wyjaśnień na Przyjaciół Dzieci działająca non-profit, niemającą
zadane pytania, ale na 6 dni przed przedłużonym własnego majątku w formie nieruchomości czy środ-
terminem składania ofert, składają ponownie zapy- ków trwałych.
tania w sprawie wyjaśnień do specyfikacji. Zama- Wszelkie środki na działalność statutową pozy-
wiający odpowiada na zadane pytania, równocze- skuje z dotacji celowych. W związku z powyższym
śnie przedłuża się termin składania ofert. Przed takie organizacje nie mają możliwości ubiegania się
upływem przedłużonego, po raz drugi, terminu o kredyt hipoteczny, przewłaszczenia rzeczy rucho-
składania ofert do zamawiającego wpływają kolejne mych, gwarancje bankowe czy o zastaw na papie-
zapytania, które skutkują kolejną zmianą terminu rach wartościowych. Jedyna możliwą formą dla To-
składania ofert. Czynności te przy niektórych postę- warzystwa Przyjaciół Dzieci jest zabezpieczenie we-
powaniach przetargowych powtarzane są tak wiele kslem in blanco.
razy, że często zamawiający powinien mieć już za- Szanowana Pani Minister! W związku z powyż-
kończoną inwestycję, a jest on dopiero na etapie roz- szym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:
strzygania postępowania przetargowego. Czy ministerstwo przewiduje zwolnienie organizacji
Przeciąganie w ten sposób (celowo) przez wyko- pozarządowych z wymaganych zabezpieczeń, zapi-
nawców ostatecznego terminu składania ofert po- sanych w dokumencie Zasady Finansowania Pro-
woduje, że wielu zamawiających nie jest w stanie gramu Operacyjnego „Kapitał ludzki” 2007-2013 w
zrealizować zaplanowanych inwestycji, tracąc nie- przypadku ubiegania się dofinansowania wartości
jednokrotnie możliwość pozyskania środków ze- powyżej 1 mln?
wnętrznych. Z poważaniem
Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się z pyta-
niem, czy byłoby możliwe wprowadzenie zmiany lub Posłanki Agnieszka Hanajczyk
dodatkowego zapisu w ustawie, że wprowadza się i Danuta Olejniczak
możliwość dwukrotnej zmiany terminu, zaś kolejne
zapytania nie mogłyby skutkować zmianą terminu
składania ofert. Uniemożliwiłoby to wykonawcom Warszawa, dnia 12 marca 2008 r.
świadome doprowadzanie do takiej sytuacji, która
skutkowałaby niezrealizowaniem inwestycji.
Z poważaniem Interpelacja
(nr 1975)
Poseł Agnieszka Hanajczyk
do ministra pracy i polityki społecznej
Warszawa, dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie zrównania uprawnień osób
prowadzących działalność gospodarczą
Interpelacja z uprawnieniami osób zatrudnionych
(nr 1974) na umowę o pracę w zakresie przechodzenia
na wcześniejszą emeryturę
do ministra rozwoju regionalnego
Szanowna Pani Minister! Ustawa z dnia 17 grud-
w sprawie zwolnienia organizacji
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
pozarządowych pożytku publicznego
Ubezpieczeń Społecznych nie daje możliwości korzy-
z dodatkowych form zabezpieczeń dotacji
rozwojowej odnośnie do PO KL 2007–2013, stania z uprawnień przejścia na wcześniejszą eme-
zapisanej w dokumencie ryturę osobom prowadzącym działalność gospodar-
„Zasady finansowania PO KL 2007–2013” czą. Osiągając wymagany wiek i wypracowane lata
pracy, osoby te likwidują działalność i często fikcyj-
Szanowna Pani Minister! W obecnym czasie wie- nie zatrudniają się na okres pół roku w innych pry-
le organizacji pozarządowych pożytku publicznego watnych zakładach na umowę o pracę, w celu uzy-
ubiega się o dotacje zabezpieczające Program Opera- skania uprawnień. W wielu przypadkach osoby ta-
cyjny „Kapitał Ludzki” 2007–2013, który zgodnie z kie, likwidując działalność gospodarczą, likwidują
rozporządzeniem ministra rozwoju regionalnego również miejsca pracy pracowników, za których od-
wymaga różnych form zabezpieczeń, w zależności prowadzali składki ZUS, podatki od wynagrodzeń i
od wartości dofinansowania. W przypadku ubiega- podatek dochodowy. Proceder taki doprowadza do
nia się o dofinansowanie o wartości do 1 mln wyma- zmniejszenia wpływów do budżetu państwa z tytułu
gane jest zabezpieczenie w formie weksla in blanco, podatków, natomiast zwalniani pracownicy zasilają
natomiast w odniesieniu do wartości powyżej 1 mln szeregi bezrobotnych.
wymagane są inne formy zabezpieczeń zapisane w Szanowna Pani Minister! Mając na uwadze po-
dokumencie Zasady Finansowania Programu Ope- wyższe, proszę o odpowiedź na następujące pytanie:
racyjnego „Kapitał ludzki” 2007–2013. Czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prze-
134

widuje inicjatywę ustawodawczą zrównującą upraw- Interpelacja


nienia osób prowadzących działalność gospodarczą (nr 1977)
z uprawnieniami pracowników zatrudnianych na
umowę o pracę w zakresie przechodzenia na wcze- do ministra rozwoju regionalnego
śniejszą emeryturę?
w sprawie ponownego zakwalifikowania
Z poważaniem projektu „Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Posłanki Agnieszka Hanajczyk Przemyśla” do dofinansowania w ramach
i Danuta Olejniczak projektów indywidualnych Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”
na lata 2007–2013
Warszawa, dnia 12 marca 2008 r.
Szanowna Pani Minister! W Programie Opera-
cyjnym „Infrastruktura i środowisko” wśród pro-
Interpelacja jektów, które znalazły się na liście podstawowej, a
(nr 1976) tym samym przewidzianych do realizacji w latach
2007–2013 znalazły się przedsięwzięcia ważne i klu-
czowe dla dalszego rozwoju regionu Podkarpacia.
do ministra edukacji narodowej
Wśród nich był również projekt „Zapewnienia pra-
widłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie
w sprawie prac nad reformą programów Przemyśla”. Taka decyzja, poprzedzona merytorycz-
nauczania ną oceną i wszystkimi wymaganymi prawem proce-
durami, podjęta została przez rząd pana premiera
Na podstawie art. 192 ust. 3 Regulaminu Sejmu Jarosława Kaczyńskiego. W dniu 1 lutego br. Mini-
Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2002 r. Nr 23, poz. sterstwo Rozwoju Regionalnego skreśliło ww. pro-
398, z 2003 r. Nr 23, poz. 337, z 2004 r. Nr 12, poz. jekt z listy projektów podstawowych, uzależniając
182, z 2005 r. Nr 16, poz. 263, Nr 42, poz. 556, Nr 66, jego ewentualną dalszą realizację od ponownej oce-
poz. 912, Nr 76, poz. 1062, z 2006 r. Nr 15, poz. 194 ny dokonanej w procedurze konkursowej. Takie roz-
oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 253) kieruję do Pani Mini- strzygnięcie podjęte przez gabinet Pana Premiera
ster interpelację w sprawie zespołów powołanych do Donalda Tuska budzi ogromne wątpliwości, a wręcz
pracy nad reformą programów nauczania. niedowierzanie.
W 2007 r. powołane zostały zespoły, złożone z Przemyski projekt „Zapewnienie prawidłowej
kompetentnych w danej dziedzinie pracowników gospodarki wodno-ściekowej na terenie Przemyśla”
ma ogromne znaczenie dla zapewnienia prawidłowej
szkół wyższych oraz nauczycieli praktyków, których
gospodarki wodno-ściekowej tego miasta. Zostało to
zadaniem było podjęcie prac nad reformą progra-
zauważone i podkreślone przez audytorów Komisji
mów nauczania w szkołach. W pierwszym etapie ich Europejskiej podczas weryfikacji zrealizowanego
działalności zespoły miały dokonać przeglądu i oce- wcześniej projektu dotyczącego modernizacji oczysz-
ny podstawy programowej, obowiązującej w poszcze- czalni ścieków w Przemyślu.
gólnych przedmiotach nauczania, a także przeglądu Zaznaczono, że miasto posiada katastrofalny
obowiązujących podręczników, a w drugim etapie stan sieci wodociągowej oraz wskazano potrzebę pil-
zaproponować konkretne zmiany. Celem tych prac nego podjęcia planowych działań inwestycyjnych na
było unowocześnienie polskiej szkoły oraz dostoso- sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. W kon-
wanie programów do potrzeb i możliwości uczniów. sekwencji audytu Komisja Europejska nałożyła na
W ostatnich tygodniach wiele mówi się o zmia- miasto Przemyśl obowiązek sporządzenia Master
nach, jakie mają nastąpić w polskiej szkole, także w Planu gospodarki wodno-ściekowej, wskazując, że
zakresie programów nauczania. Proszę o wyjaśnie- wykonanie samej oderwanej od systemu oczyszczal-
nie: Czy praca zespołów programowych (było ich kil- ni ścieków nie poprawi stanu gospodarki ściekowej.
kanaście, a do pracy zaproszono około 200 osób) bę- Taki plan został opracowany, a następnie przyjęty
przez miasto Przemyśl oraz Komisję Europejską.
dzie kontynuowana, czy też zadanie reformy progra-
Zgodnie z Master Planem miasto powinno w la-
mowej powierzone zostanie kilku nieposiadającym tach 2007–2013 m.in. wybudować ok. 50 km, a prze-
praktyki szkolnej teoretykom, jak to bywało wcze- budować ok. 9 km sieci kanalizacyjnej, wybudować
śniej i czego rezultatem jest obecny opłakany stan ok. 9 km i przebudować ok. 14 km sieci wodociągo-
nauczania zarówno w zakresie przedmiotów huma- wej, wybudować dwa zbiorniki retencyjne ścieków o
nistycznych, jak i ścisłych? łącznej pojemności ok. 10 000 m3, zmodernizować
przepompownię ścieków „Zasanie” oraz zakład
Poseł Ryszard Terlecki uzdatniania wody, wprowadzić termiczną utylizację
osadów z oczyszczalni ścieków. Łączna wartość in-
Warszawa, dnia 4 marca 2008 r. westycji szacowana jest na ok. 80 mln zł.
135

Po decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ufanie mieszkańców Dębicy do demokratycznych


pod znakiem zapytania stoi realizacja tej niezwykle procedur w zakresie wyłaniania projektów przezna-
ważnej i koniecznej inwestycji. Miasto Przemyśl nie czonych do realizacji z programów pomocowych.
stać na wyasygnowanie z własnego budżetu tak Projekt dla gminy Dębica zakłada budowę sieci
ogromnych środków finansowych. Poza tym po- wodociągowej i kanalizacyjnej w południowej części
przednia inwestycja budowy oczyszczalni ścieków miasta, która oddzielona jest od centrum drogą mię-
zrealizowana za kwotę ok. 14 mln euro nie spełni dzynarodową E40. Wiele gospodarstw domowych w
pokładanych oczekiwań, czyli nie zapewni spodzie- tej części miasta cierpi na niedostatek wody pitnej, co
wanego efektu ekologicznego, dobrego oczyszczania zmusza do częstego korzystania z ogólnodostępnych
ścieków komunalnych. ujęć hydrantowych. Długo oczekiwana realizacja tego
W związku z powyższym zwracam się z interpe- przedsięwzięcia daje szansę rozwoju tej części Dębicy.
lacją do Pani Minister: Skanalizowanie i budowa infrastruktury wodociągo-
1. Jakie argumenty zdecydowały o usunięciu z li- wej dla tego terenu przekracza jednak możliwości fi-
sty indykatywnej Programu Operacyjnego „Infra- nansowe gminy Dębica. Co więcej, gmina poniosła
struktura i środowisko” na lata 2007–2013 projektu znaczne obciążenia finansowe związane z przygoto-
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ście- waniem realizacji projektu. Po ogłoszeniu, że znalazł
kowej na terenie Przemyśla”? się on na liście indykatywnej, zaangażowano środki
2. Czy ocena projektu przez Komisję Europejską finansowe w wysokości ponad 300 tys. zł na studium
nie jest wystarczającą rekomendacją potrzeby reali- wykonalności, przygotowanie dokumentacji przetar-
zacji projektu? gowej na roboty budowlane oraz niezbędne decyzje
3. Czy i po spełnieniu jakich kryteriów możliwe administracyjne, z pozwoleniami na budowę włącz-
jest ponowne zakwalifikowanie projektu „Zapew- nie. Ponadto gmina Dębica zarezerwowała w budże-
nienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na cie środki finansowe na realizację tego zadania.
terenie Przemyśla” na dofinansowanie w ramach Decyzja minister rozwoju regionalnego o skreśle-
projektów indywidualnych Programu Operacyjnego niu projektu jest dla mieszkańców Dębicy tym bar-
„Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–2013? dziej niezrozumiała, że miał on wysokie zaangażowa-
nie zarówno finansowe, jak i rzeczowe. W przypadku
Z poważaniem niezakwalifikowania się projektu dębickiego do fi-
Poseł Stanisław Zając nansowania w ramach Programu Operacyjnego „In-
frastruktura i środowisko” na lata 2007–2013 gmina
Jasło, dnia 3 marca 2008 r. traci szanse na ubieganie się o dofinansowanie tego
programu z innych programów pomocowych.
W związku z powyższym zwracam się z interpe-
Interpelacja lacją do Pani Minister:
(nr 1978) Jakie argumenty zdecydowały o usunięciu z listy
indykatywnej Programu Operacyjnego „Infrastruk-
do ministra rozwoju regionalnego tura i środowisko” na lata 2007–2013 projektu „Po-
prawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie mia-
w sprawie ponownego zakwalifikowania sta Dębicy”?
projektu „Poprawa gospodarki Czy i po spełnieniu jakich kryteriów możliwe jest
wodno-ściekowej na terenie miasta Dębicy” ponowne zakwalifikowanie projektu „Poprawa go-
do dofinansowania w ramach projektów spodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębi-
indywidualnych Programu Operacyjnego cy” na dofinansowanie w ramach projektów indywi-
„Infrastruktura i środowisko” dualnych Programu Operacyjnego „Infrastruktura
na lata 2007–2013 i środowisko” na lata 2007–2013?
Z poważaniem
Szanowna Pani Minister! W Programie Operacyj- Posłowie Stanisław Zając
nym „Infrastruktura i środowisko” wśród projektów, i Kazimierz Moskal
które znalazły się na liście podstawowej, a tym sa-
mym przewidzianych do realizacji w latach 2007–
–2013, znalazły się przedsięwzięcia ważne i kluczowe Jasło, dnia 3 marca 2008 r.
dla dalszego rozwoju regionu Podkarpacia. Wśród
nich był również projekt „Poprawa gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie miasta Dębicy”. Taka decy- Interpelacja
zja, poprzedzona merytoryczną oceną i wszystkimi (nr 1979)
wymaganymi prawem procedurami, podjęta została
przez rząd pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. do ministra zdrowia
W dniu 1 lutego br. Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego skreśliło ww. projekt z listy projektów podsta- w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek
wowych, uzależniając jego ewentualną dalszą reali- i położnych
zację od ponownej oceny dokonanej w procedurze
konkursowej. Takie rozstrzygnięcie podjęte przez ga- Zagadnienia norm zatrudnienia pielęgniarek i
binet pana premiera Donalda Tuska podważyło za- położnych reguluje w znikomym stopniu ustawa o
136

zakładach opieki zdrowotnej, art. 10 ust. 4. Na jego Interpelacja


podstawie minister właściwy ds. zdrowia w drodze (nr 1980)
rozporządzenia określa sposób ustalenia minimal-
nych norm zatrudnienia pracowników w zakładach do ministra gospodarki
opieki zdrowotnej.
Tym aktem jest rozporządzenie z 1999 r. w sprawie w sprawie sytuacji sektora
sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pie- tekstylno-odzieżowego w Polsce
lęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej.
W myśl tego rozporządzenia normy minimalne Przystąpienie Polski do UE zasadniczo wpłynęło
zatrudnienia pielęgniarek i położnych określa w da- na sytuację przemysłu włókienniczego, dysponują-
nym zakładzie pracodawca, uwzględniając kryteria cego przestarzałą technologią i niską wydajnością
wymienione w rozporządzeniu oraz specyfikę orga- pracy. Nadal odgrywa on jednak ważną rolę w go-
nizacyjną zakładu. Projekt tych norm opracowuje spodarce, stanowiąc istotne źródło tworzenia PKB
naczelna pielęgniarka, przełożona pielęgniarek i po- oraz utrzymania setek tysięcy osób. Pomimo niskiej
łożnych zakładu. Zatwierdza kierownik zakładu. chłonności rynku krajowego, utraty płynności fi-
Ustalone minimalne normy zatrudnienia pielęgnia- nansowej przedsiębiorstw, braku własnych kanałów
rek i położnych w zakładzie podlegają stałej kontroli
dystrybucji i wysokich kosztów produkcji wciąż sta-
kierownika zakładu co do ich zgodności z obowiąz-
nowi znaczny udział w eksporcie przemysłowym
kiem zapewnienia właściwego poziomu udzielanych
Polski. Istotnym problemem polskiego sektora tek-
przez zakład świadczeń zdrowotnych.
stylno-odzieżowego pozostaje wyścig z azjatyckimi
l
STm wytwórcami w dziedzinie konkurencyjności produk-
m=1 cji. Napływ na polski rynek tanich tekstyliów i odzie-
E = ------------------------ ży z Chin i Dalekiego Wschodu (po cenach dumpin-
l gowych) jest najpoważniejszym zagrożeniem dla
(1-p) x Σ (1-xam) x Lgm rozwoju polskiego sektora tekstylno-odzieżowego.
m=1 Nasze firmy od lat coraz wyraźniej czują na plecach
Wyliczenia prowadzone są w oparciu o powyższy oddech azjatyckiej konkurencji, która napiera na
skomplikowany i trudny wzór składający się z kil- rynki europejskie z coraz większą mocą. W dodatku
kunastu zmiennych, dzielonych, sumowanych, nic nie wskazuje na to, by tendencja miała się wkrót-
odejmowanych i mnożonych. Wprowadzenie tego ce odwrócić. Sektor tekstylno-odzieżowy stoi w obli-
algorytmu miało się przyczynić do racjonalizacji czu długotrwałego procesu restrukturyzacji i mo-
zatrudnienia. dernizacji, połączonego z jednoczesnym wyraźnym
Jednak jak donoszą środowiska pielęgniarskie spadkiem aktywności gospodarczej, produkcji i za-
ilość personelu pracującego na poszczególnych od- trudnienia. Zaznaczyć należy, iż jest to sektor stra-
działach jest daleko niewystarczająca. Częstokroć tegiczny, który wciąż dostarcza miejsc pracy, szcze-
bywa, że w czasie dyżuru nocnego jedna pielęgniar- gólnie dla kobiet. Liczne przedsiębiorstwa odczuwa-
ka ma służyć kilkudziesięciu pacjentom. ją obecny stan rzeczy jako niesprawiedliwy. Koniecz-
Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w przychod- ne jest zatem stworzenie przyszłościowej perspekty-
niach NZOZ, gdzie jedna siostra zajmuje się reje- wy dla sektora tekstylno-odzieżowego, polegającej
stracją, wypisywaniem druków zwolnienia, wyko- na współuczestnictwie i porozumieniu między pra-
nywaniem innych prac administracyjnych, udziela codawcami i pracownikami, a także politycznymi
pomocy ambulatoryjnej w gabinecie zabiegowym, gremiami decyzyjnymi.
odbiera telefony, a niejednokrotnie musi też sprzą- Pytanie: Jakie działania zamierza podjąć rząd w
tać, co z kolei budzi pretensje wśród pacjentów, celu ratowania rodzimego przemysłu lekkiego przed
zniecierpliwionych oczekiwaniem w kolejkach. W napływem tkanin i odzieży z Dalekiego Wschodu po
wyniku fatalnie przeprowadzonej reformy służby cenach dumpingowych?
zdrowia prace przewidziane dla personelu pozame-
Z poważaniem
dycznego częstokroć przeszły „na barki” pielęgnia-
Poseł Marek Polak
rek, które wybrały zawód z powołania, na pewno
nie w mniejszym stopniu niż lekarze.
Andrychów, dnia 6 marca 2008 r.
Pytanie: Czy rząd ma świadomość rzeczywiste-
go obciążenia pracą wykonujących zawód pielęgnia-
rek i położnych oraz jakie rząd widzi rozwiązania,
aby ustalane normy zatrudnienia miały bardziej
rzeczywiste pokrycie w potrzebach pacjentów?
Z poważaniem
Poseł Marek Polak

Andrychów, dnia 6 marca 2008 r.


137

Interpelacja kreślenia ujawnionych w księgach wieczystych ogra-


(nr 1981) niczeń związanych z prawem odkupu oraz zakończe-
nia wszystkich postępowań sądowych z powództwa
do prezesa Rady Ministrów Agencji Nieruchomości Rolnych w związku z zasto-
sowaniem ww. art. 29 ust. 5 ustawy o gospodarowa-
w sprawie wypłacenia zadośćuczynienia niu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
rodzinom ofiar zastrzelonych górników Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 19 paź-
w czasie pacyfikacji kopalni Wujek dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo-
w grudniu 1981 r. ściami rolnymi Skarbu Państwa Agencji Nierucho-
mości Rolnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
Szanowny Panie Premierze! Podczas corocznych 208, poz. 2128, z późn. zm.) przysługuje prawo od-
obchodów upamiętniających rocznice tragicznych kupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w
wydarzeń w kopalni Wujek z 1981 r. lub wydarzeń ciągu 5 lat, licząc od dnia jej nabycia od agencji, z
na Wybrzeżu z 1970 r. rodziny osób poległych prze- wyjątkiem nieruchomości położonych w granicach
konywane są, że naród i władza Rzeczypospolitej specjalnych stref ekonomicznych za cenę, za jaką
Polskiej pamiętają o tych tragediach. Podkreśla się ANR nieruchomość tę sprzedała. Przepis ten został
również, że rodziny zmarłych mają prawo do zadość- wprowadzonych do ustawy o gospodarce nierucho-
uczynienia zarówno moralnego, jak i materialnego. mościami rolnymi Skarbu Państwa ustawą o kształ-
W lutym br. rząd przyjął uchwałę przyznającą ro- towaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.
dzicom, współmałżonkom oraz dzieciom osób pole- (Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592). Zarówno projekty
głych na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. jednorazowe poselskie, jak i rządowy w początkowej wersji nie za-
zadośćuczynienie w wysokości 50 tys. zł. wierały zapisu o wprowadzeniu na rzecz agencji
Jestem przekonana, że podobną decyzję rząd praw odkupu. Zapis ten został zgłoszony w formie
powinien podjąć wobec rodzin 9 górników pomor- poprawki w czasie drugiego czytania projektu usta-
dowanych w kopalni Wujek. Nie można pozwolić, wy. Wnoszący poprawkę poseł Stanisław Kurpiow-
aby dokonywano różnicowania w ocenie tragicz- ski wskazał w uzasadnieniu, iż wiąże się ona mery-
nych zdarzeń z okresu PRL i w sposób wybiórczy torycznie z wprowadzonym przez ustawę ogranicze-
realizowano obietnice o pomocy państwa dla rodzin niem możliwości nabywania gruntów z Zasobu Wła-
pomordowanych. sności Rolnej Skarbu Państwa do maksymalnie 500
W związku z tym chcę zapytać: ha. Prawo odkupu miało więc wyłącznie służyć za-
1. Czy rząd zamierza pomóc materialnie rodzi- bezpieczeniu przed nabywaniem i odsprzedażą
nom górników pomordowanych w kopalni Wujek? gruntów agencyjnych na rzecz innego podmiotu,
2. Kiedy Rada Ministrów zamierza podjąć uchwa- który w danym momencie ma więcej niż 500 ha. In-
łę w tej sprawie? tencją ustawodawcy było zatem przeciwdziałanie
Z wyrazami szacunku nadmiernej koncentracji gruntów, czyli tworzeniu
gospodarstw powyżej 500 ha.
Poseł Maria Nowak Obecnie w związku z brakiem jakichkolwiek wy-
tycznych co do stosowania prawa odkupu decyzja o
Warszawa, dnia 10 marca 2008 r. zastosowaniu tego uprawnienia jest czysto arbitral-
nym i uznaniowym zachowaniem pracowników
ANR. Okoliczność taka prowadzi do rażących nad-
Interpelacja użyć na szkodę zwykłych obywateli i przedsiębior-
(nr 1982) ców, a ponadto jest źródłem patologii i korupcji.
Przepis ten blokuje także wszelkie inwestycje bu-
do prezesa Rady Ministrów dowlane, infrastrukturalne na gruntach obciążo-
nych prawem odkupu z uwagi na ryzyko utraty przez
w sprawie podjęcia prac legislacyjnych inwestora prawa własności gruntu. Pamiętać trze-
zmierzających do skreślenia art. 29 ust. 5 ba, iż prawo odkupu obciąża wszelkie grunty nieza-
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami leżnie od ich przeznaczenia w planie zagospodaro-
rolnymi Skarbu Państwa oraz zakończenia wania przestrzennego, a zatem zarówno grunty rol-
wszystkich postępowań sądowych ne, jak też przeznaczone pod budowę mieszkaniową,
z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych usługową, handlową i produkcyjną.
w związku z zastosowaniem ww. przepisu ANR nie powinna bez powodu odkupować sprze-
danych przez siebie wcześniej nieruchomości w celu
Szanowny Panie Premierze! Zwracam się do ich dalszej odsprzedaży po wyższej cenie. Podejmu-
Pana z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych zmie- jąc takie działania, ANR zachowuje się jak najzwy-
rzających do skreślenia art. 29 ust. 5 ustawy z dnia klejszy podmiot funkcjonujący na rynku obrotu nie-
19 października 1991 r. o gospodarowaniu nierucho- ruchomościami, z tą różnicą, że mający o wiele więk-
mościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity sze uprawnienia (prawo odkupu) i dysponujący środ-
Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z późn. zm.), wy- kami Skarbu Państwa.
138

Pomimo bardzo istotnych wątpliwości prawnych mująca się obrotem nieruchomościami, tj. skupuje i
i kontrowersyjności tegoż przepisu do pewnego cza- dalej odsprzedaje grunty.
su nie był on stosowany. Niestety od 2005 r. (okres Wobec powyższego zwracam się z zapytaniem,
znaczącego wzrostu cen nieruchomości) już w 70 czy rząd zamierza wystąpić z projektem nowelizacji
przypadkach zastosowano ten przepis. Zagrożonych ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodaro-
zastosowaniem tego prawa jest 60 tys. nieruchomo- waniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
ści, bo w tylu przypadkach prawo to ujawnione zo- Agencji Nieruchomości Rolnych (tekst jednolity Dz.
stało w księgach wieczystych. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z późn. zm.) mają-
W wyniku złożonych przez Agencję Nieruchomo- cym na celu uchylenie art. 29 ust. 5, wykreślenie
ści Rolnych oświadczeń o wykonaniu prawa odkupu ujawnionych w księgach wieczystych ograniczeń
toczy się już w całej Polsce kilkadziesiąt procesów związanych z prawem odkupu oraz zakończenie
przeciwko osobom fizycznym i prawnym (rolnikom, wszystkich postępowań sądowych z powództwa
przedsiębiorcom, deweloperom), które nie wyraziły Agencji Nieruchomości Rolnych w wykonaniu zło-
zgody na zwrotne przeniesienie własności na rzecz żonych przez Agencję Nieruchomości Rolnych
Agencji Nieruchomości Rolnych. Niestety wobec la- oświadczeń o realizacji prawa odkupu.
koniczności przepisu dającego ANR prawo odkupu
Z poważaniem
sądy orzekają zgodnie z żądaniami agencji. Bez szyb-
kich działań osoby te zostaną niebawem pozbawione Poseł Andrzej Kania
własności nieruchomości, które kupiły i za które
Warszawa, dnia 10 marca 2008 r.
dawno temu zapłaciły, a co więcej, na których poczy-
niły inwestycje i z którymi to gruntami wiązały swe
plany życiowe. Takie działania agencji należy uznać
Interpelacja
za karygodne, gdyż w swej istocie sprowadzają się do
(nr 1983)
wywłaszczenia bez słusznego odszkodowania i bez
realizacji jakiegokolwiek interesu publicznego.
do ministra pracy i polityki społecznej
Działania ANR w większości przypadków stano-
wią nadużycie prawa, a możliwe są m.in. dzięki temu,
w sprawie polityki państwa wobec osób
że w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami
długotrwale bezrobotnych
rolnymi Skarbu Państwa nie ma żadnych wytycz-
nych co do stosowania prawa odkupu. Zdaniem pra-
W ostatnich latach następują istotne zmiany na
cowników ANR skoro nie istnieją żadne wytyczne ani
rynku pracy. Wskutek wzrostu gospodarczego oraz
ograniczenia co do stosowania prawa odkupu, to do-
napływu środków unijnych wzrosło zapotrzebowa-
póki ono istnieje, będą je stosować w każdym przy-
nie na pracę. W wielu regionach i gminach poszuku-
padku, kiedy uznają to za konieczne, czyli znacznie
wzrośnie wartość nieruchomości lub też właściciel je się ludzi do pracy, ale z reguły w konkretnych za-
nie będzie odpowiadał danym urzędnikom. wodach i o konkretnych umiejętnościach. Jednakże
Niepokojąca jest także okoliczność, iż w kontek- w parze ze wzrostem zatrudnienia i ogólnie dużym
ście ogromnego wzrostu wartości nieruchomości na- spadkiem bezrobocia nie postępuje rozwiązanie pro-
bywanych przez ostatnie kilka lat od ANR prawo blemu osób długotrwale bezrobotnych. Blisko 60%
odkupu staje się coraz częściej stosowanym przez ogółu bezrobotnych stanowi właśnie ta grupa spo-
agencję uprawnieniem, a z informacji uzyskanych łeczna. Samorządy lokalne nie są w stanie poradzić
od pracowników ANR wynika, że to dopiero począ- sobie z osobami długotrwale bezrobotnymi. Proszą
tek realizowania prawa odkupu. Co więcej, niektó- posłów o zainteresowanie i interwencję. Oczekuje
rzy z pracowników ANR stwierdzają wprost, że do się odważnych i profesjonalnych działań rządowych
prawdziwej fali odkupów dojdzie w latach 2010– w tej kwestii. Dlatego uprzejmie zapytuję:
–2011, aby ANR zdążyła nabyć i przygotować do — w jaki sposób resort pracy i instytucje związa-
sprzedaży grunty rolne, zanim w 2012 r. minie okres ne z rządem monitorują problem osób długotrwale
ochronny dla Polski i obywatele pozostałych państw bezrobotnych,
członkowskich Unii Europejskiej będą mogli naby- — jak przedstawia się liczba i podstawowa cha-
wać w Polsce grunty rolne bez ograniczeń. Wiado- rakterystyka grupy osób długotrwale bezrobotnych
mo, że w państwach „starej Unii” ceny gruntów rol- w Polsce,
nych są kilkukrotnie wyższe niż w Polsce, w związ- — jak resort pracy ocenia działalność powiato-
ku z tym ANR liczy, że uda jej się sprzedaż grunty wych urzędów pracy w rozwiązywaniu problemów
przejęte od polskich właścicieli cudzoziemcom po osób długotrwale bezrobotnych,
znacznie wyższej cenie. Z ostrożności warto zauwa- — w jakim stopniu instytucje rynku pracy współ-
żyć, że ANR ma w dyspozycji coraz mniej gruntów pracujące z rządem pomagają osobom długotrwale
rolnych i w obawie, że będzie musiały wykonać cel, bezrobotnym,
w jakim została założona, czyli rozdysponowanie — jakie środki finansowe i na jakie programy
gruntów Skarbu Państwa i rozwiązanie się, podej- przeznaczy resort pracy w bieżącym roku na rozwią-
muje coraz częściej działania jak zwykła firma zaj- zywanie problemów osób długotrwale bezrobotnych,
139

— czy i w jakim stopniu podjęto prace nad wielo- Interpelacja


letnim programem rządowym sprzyjającym zatrud- (nr 1985)
nieniu osób długotrwale bezrobotnych,
— jakie inne inicjatywy i działania podejmie Mi- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, aby pobudzić
aktywność i sprzyjać zatrudnieniu osób długotrwale w sprawie zasad funkcjonowania
bezrobotnych. dodatkowej płatności bezpośredniej
do produkcji zwierzęcej
Z wyrazami szacunku
Szanowny Panie Ministrze! Na spotkaniach i dy-
Poseł Jan Kulas
żurach poselskich podnoszony jest problem zasad
przyznawania dodatkowej płatności dla rolników,
Warszawa, dnia 12 marca 2008 r.
którzy od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006 r.
mieli hodowle bydła.
Jest to tzw. płatność historyczna, gdyż rolnik
Interpelacja
mógł w 2007 r. zlikwidować hodowlę bydła i nadal
(nr 1984)
otrzymywać płatności, a rolnik, który rozpocznie
hodować bydło po 1 kwietnia 2006 r., nie będzie już
do prezesa Rady Ministrów
korzystał z tej płatności.
W związku z tym proszę o informacje, jakie dzia-
w sprawie genezy i przebiegu konsultacji
łania podejmie resort, aby przyznać płatność dodat-
na temat naprawy opieki zdrowotnej
kową z tytułu produkcji zwierzęcej dla rolników, któ-
w ramach „białego szczytu”
rzy rozpoczęli hodowle bydła po 1 kwietnia 2006.
Z poważaniem
Obecny rząd premiera Donalda Tuska wielką
Poseł Stanisław Stec
wagę przykłada do sprawy zdrowia Polaków. Rząd
ten pomimo krótkiego okresu działania podjął śmia-
Oborniki, dnia 7 marca 2008 r.
ły i ambitny plan naprawy systemu opieki zdrowot-
nej. Pracom legislacyjnym i eksperckim towarzyszą
wielorakie konsultacje społeczne. Właśnie dialog
Interpelacja
społeczny w służbie zdrowia istotnie wyróżnia dzie-
(nr 1986)
ło reformatorskie obecnego rządu. „Biały szczyt”
stał się dobitnym świadectwem poszanowania part-
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
nerów społecznych i realizacji idei wspólnego napra-
wiania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. „Biały
w sprawie pomocy dla polskich hodowców
szczyt” budzi duże zainteresowanie opinii publicz-
trzody chlewnej
nej. Dlatego uprzejmie zapytuję:
— jak doszło do podjęcia inicjatywy konsultacji
Szanowny Panie Ministrze! Na spotkaniach i dy-
medycznych pod nazwą „biały szczyt”,
żurach poselskich rolnicy podnoszą problem ko-
— jakie główne organizacje i samorządy medycz-
nieczności udzielania pomocy przynajmniej na zasa-
ne oraz autorytety środowiskowe uczestniczyły w
dzie przyznania uprawnień do korzystania z kredy-
realizacji idei „białego szczytu”,
tu klęskowego na uruchomienie nowej produkcji lub
— jak do konsultacji „białego szczytu” odniosły
pokrycia występujących strat finansowych.
się związki zawodowe,
Straty na hodowli trzody chlewnej w ostatnich
— jaką rolę w konsultacjach medycznych „białe-
miesiącach są tak duże, że gospodarstwa utraciły
go szczytu” odgrywali eksperci,
płynność finansową.
— jak przedstawia się na stan obecny dorobek i
W związku tym przyznanie kredytu klęskowego
uzgodnienia, realizacji forum konsultacji w ramach
z dopłatą do oprocentowania poprawiłoby płynność
„białego szczytu”,
finansową i umożliwiłaby rolnikom przetrwanie
— w jakim stopniu forum konsultacji „białego
najtrudniejszej sytuacji w prowadzeniu gospodar-
szczytu” ułatwiło prace rządowe nad naprawą syste-
stwa rolnego.
mu opieki zdrowotnej,
W związku z tym proszę o informacje, czy Pan
— jakie inne ważne refleksje i doświadczenia wy-
Minister podejmie działania w zakresie udzielania
nikają z konsultacji „białego szczytu”.
pomocy tej grupie rolników.
Z wyrazami szacunku
Z poważaniem
Poseł Jan Kulas Poseł Stanisław Stec

Warszawa, dnia 12 marca 2008 r. Oborniki, dnia 7 marca 2008 r.


140

Interpelacja Interpelacja
(nr 1987) (nr 1988)

do ministra zdrowia do ministra zdrowia

w sprawie możliwości przekazywania w sprawie możliwości wdrożenia


z budżetu państwa dotacji celowej powszechnego programu szczepień
dla organizacji pożytku publicznego, przeciwko meningokokom finansowanych
na przykładzie Fundacji Pomocy Osobom ze środków NFZ
z Chorobą Alzeheimera w Sochaczewie
W ostatnim czasie obserwujemy coraz większe
W społeczeństwo obywatelskim każdy powinien zaniepokojenie występowaniem choroby zwanej po-
mieć równe prawo współdecydowania o sprawach wspól- wszechnie sepsą. Ten zbiór objawów wywołanych
noty i równy dostęp do korzyści płynących z życia wspól- gwałtowną reakcją organizmu na zakażenia, które
notowego. Jakość wspólnoty wyraża się w konsekwent- mogą prowadzić do niewydolności narządów i śmier-
nym dostrzeganiu dobra publicznego i dążeniu do nie- ci, może towarzyszyć też wielu powszechnym choro-
go kosztem wszelkich czysto indywidualnych i prywat- bom, takim jak zapalenie płuc czy zapalenie opon
nych celów. Obowiązkiem władzy nie jest zastępowa- mózgowych. Najnowsze badania wskazują, że nawet
nie, lecz wspieranie społecznej samoorganizacji. do 25% populacji jest nosicielami meningokoków. W
Wyrazem takiej samoorganizacji społeczeństwa ostatnich dwóch latach doszło do zwiększenia liczby
są organizacje pożytku publicznego, które prowadzą zachorowań wywołanych posocznicą meningokoko-
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań pu- wą również na terenie mojego okręgu płocko-ciecha-
blicznych, określone w ustawie jako organizacje po- nowskiego.
zarządowe. Jedną z takich organizacji jest Fundacja Lekarze podkreślają, iż jednym ze środków za-
Pomocy Osobom z Chorobą Alzeheimera, której ce- bezpieczających są działania polegające na przepro-
lem statutowym jest wszechstronna pomoc w zakre- wadzeniu dodatkowych działań profilaktyczno-zdro-
sie opieki, terapii oraz włączenie się do uruchamia- wotnych, w szczególności szczepień ochronnych. W
nia ośrodków dziennej i całodobowej opieki terapeu- chwili obecnej duża część rodziców finansuje takie
tyczno-rehabilitacyjnej. Najlepszą formą opieki nad działania profilaktyczne ze środków własnych, nie
chorymi są ośrodki dziennej specjalistycznej pomo- mogąc liczyć na refundację szczepień ze środków
cy, które pozwalają na normalne funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia. Znaczna jednak
chorego wraz z rodziną przynajmniej przez parę go- część rodziców nie może zdecydować się na taki wy-
dzin. W Polsce brakuje takich ośrodków. Na tym datek.
polu od kilku lat fundacja ma już pierwsze sukcesy W związku z powyższym proszę o odpowiedź na
– sochaczewski ośrodek ma być jedynym w tej części pytania:
Mazowsza. 1. Czy możliwe jest wdrożenie powszechnego pro-
Jednakże rozwój działalności bez uzyskania do- gramu szczepień finansowanych w oparciu o ustawę
datkowych środków na przeprowadzenie dalszych z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach zdrowot-
prac w ośrodku w Sochaczewie nie będzie możliwy. nych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopa- Nr 228, poz. 2255)?
da 1998 r. o finansach publicznych oraz art. 5 ust. 1 2. Czy możliwe jest uzyskanie środków z rezerw
pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pozostających w dyspozycji ministra finansów na
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzenie obowiązkowych szczepień ochron-
organy administracji publicznej mogą wspierać lub nych w zagrożonej populacji, tak jak miało to miej-
powierzać jednostkom niezaliczonym do sektora fi- sce w marcu i w maju 2007 r., kiedy to w związku z
nansów publicznych realizację zadań publicznych. wystąpieniem zagrożenia na obszarze dwóch ww.
W związku z powyższym stanem faktycznym województw minister zdrowia wydał rozporządze-
proszę odpowiedź na pytania: nie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wprowadze-
1. Czy fundacja kwalifikuje się do podmiotów mo- nia jednolitych procedur postępowania w związku z
gących uzyskać wsparcie w formie dotacji? wystąpieniem zakażeń meningokokowych na obsza-
2. Czy w roku 2009 Fundacja Pomocy Osobom z rze miasta Brzeg i powiatu brzeskiego (Dz. U. Nr 56,
Chorobą Alzeheimera może otrzymać dotację celową poz. 380) oraz rozporządzenie z dnia 21 maja 2007 r.
na remont budynku pod ośrodek dziennej i całodo- w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur po-
bowej opieki? stępowania w związku z wystąpieniem zakażeń me-
Z poważaniem ningokokowych w województwie opolskim i śląskim
(Dz. U. Nr 92, poz. 620)?
Poseł Jolanta Szymanek-Deresz 3. Czy możliwe jest włączenie wydatków na cele
związane z profilaktycznymi szczepieniami do grupy
Warszawa, dnia 11 marca 2008 r. wydatków odliczanych od dochodu na podstawie
141

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym bezpłatnych leków i środków medycznych, leczenia
od osób fizycznych (Dz. U. 2000 Nr 14, poz. 176)? poza kolejnością oraz ułatwić dostęp do leczenia spe-
cjalistycznego?
Z poważaniem
— Czy młodzi weterani wyżej wymienionych mi-
sji mogą liczyć na przyznanie im uprawnień inwali-
Poseł Jolanta Szymanek-Deresz
dów wojennych?
— W jakim zakresie objęte zostaną pomocą ze
Warszawa, dnia 11 marca 2008 r.
strony państwa rodziny tych żołnierzy, którzy na
skutek odniesionych obrażeń w działaniach militar-
Interpelacja nych musieli odejść ze służby wojskowej, a stan ich
(nr 1989) zdrowia nie pozwala na utrzymanie rodzin?
Z szacunkiem
do ministra obrony narodowej
Poseł Izabella Sierakowska
w sprawie ustawowego uregulowania zasad
pomocy dla poszkodowanych Lublin, dnia 10 marca 2008 r.
w misjach wojskowych poza granicami Polski

Szanowny Panie Ministrze! Problem objęcia Interpelacja


wszechstronną pomocą medyczną i ubezpieczeniową (nr 1990)
polskich żołnierzy poszkodowanych w trakcie pełnie-
nia służby w misjach wojskowych prowadzonych poza do ministra sprawiedliwości
granicami Polski wymaga pilnego uregulowania
ustawowego. Brak takiej ustawy można by zaliczyć w sprawie konieczności podjęcia działań
do wstydliwego niedociągnięcia, gdyby nie to, że stoją mających na celu zapewnienie osobom
za tym dramatyczne, a nierzadko tragiczne następ- rozwiedzionym właściwego wykonywania
stwa urazów odniesionych przez polskich żołnierzy. przysługującej im władzy rodzicielskiej
Chodzi tu nie tylko o urazy fizyczne, ale także psy- w sytuacji utrudniania im kontaktów
chiczne, które są najtrudniejsze do wyleczenia. z małoletnimi dziećmi przez byłych
W przeciwieństwie do weteranów II wojny świa- współmałżonków
towej poszkodowani w misjach stabilizacyjnych są
pozbawieni należytej opieki ze strony państwa. W Szanowny Panie Ministrze! Kwestia uniemożli-
lepszej sytuacji są ci żołnierze, którzy pozostają w wiania osobom rozwiedzionym właściwego wykony-
służbie i mogą korzystać z wojskowej służby zdro- wania przysługującej im władzy rodzicielskiej w sy-
wia. Natomiast ci, najbardziej poszkodowani, którzy tuacji utrudniania im kontaktów z małoletnimi
ze względu na stan zdrowia musieli przejść do cywi- dziećmi przez byłych współmałżonków staje się co-
la, częstokroć pozostawieni są samym sobie. Nie raz powszechniejszym problemem społecznym.
przysługują im uprawnienia żołnierzy zawodowych, Do mojego biura poselskiego zgłaszają się rozgo-
takie jak zapomogi czy stałe renty wojskowe. Po- ryczone osoby, które w wyniku pokrętnych zabiegów
szkodowani żołnierze po przejściu do cywila napoty- sprawujących pieczę nad dzieckiem byłych współ-
kają poważne przeszkody w uzyskaniu świadczeń małżonków pozbawione są możliwości kontaktów z
np. rentowych z ZUS. Instytucja rent specjalnych własnymi dziećmi. Dotyczy to najczęściej tych roz-
jako wyjątkowa nie załatwia sprawy. wiedzionych małżeństw, w których bieżącą opiekę
W skali całego problemu w niewielkim stopniu nad małoletnim dzieckiem sąd rodzinny powierzył
może im pomóc działająca fundacja „Servi Pacis” matce. Z przedstawianych relacji wynika, że byłe
mająca ograniczone możliwości zarówno organiza- małżonki permanentnie nadużywają własnej pozy-
cyjne, jak i finansowe, mogąca nieść pomoc tylko w cji prawnej, niewłaściwie wykorzystując dobrodziej-
przypadkach urazów fizycznych. Również Urząd do stwo wynikające z ustalenia w wyroku rozwodowym
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest miejsca zamieszkania dziecka przy nich. Rozżalenie
bezradny, postuluje jedynie potrzebę utworzenia od- ojców potęguje dodatkowo fakt, że dzieje się tak po-
dzielnego biura do załatwiania tego typu spraw, tak mimo bieżącego wywiązywania się przez nich ze
jak to jest w innych krajach europejskich. wszelkich obowiązków, w tym alimentacyjnych.
Biorąc powyższe pod uwagę, kieruję interpelację W pełni podzielam opinię, że działania margina-
poselską do ministra obrony narodowej z prośbą o lizujące rozwiedzionych rodziców poprzez ograni-
odpowiedź na pytania: czanie im możliwości wpływania na prawidłowy roz-
— Kiedy zostaną wydane rozporządzenia wyko- wój i przyszłość własnych dzieci są sprzeczne z ogól-
nawcze do ustawy z kwietnia 2007 r. o zaopatrzeniu ną dyrektywą dbałości i troski o ich dobro.
emerytalnym żołnierzy zawodowych, które miały Obecnie istniejące regulacje prawne niestety je-
dać kombatantom z misji stabilizacyjnych prawo do dynie w fikcyjny sposób stają w obronie prawa do
142

kontaktów dziecka z obojgiem rodziców po ich roz- Interpelacja


staniu. Okazuje się bowiem, że nawet orzeczenie (nr 1991)
przez sąd najkorzystniejszych rozwiązań z punktu
widzenia kontaktów dziecka z rodzicem, który nie do ministra spraw wewnętrznych i administracji
sprawuje nad nim bezpośredniej pieczy, nie może
tych kontaktów faktycznie zagwarantować. w sprawie działań samorządu terytorialnego
W tej sytuacji rodzic sprawujący po rozwodzie zmierzających do likwidacji publicznych
opiekę nad dzieckiem staje się faktycznie jedynym placówek oświatowych i przekazywania
dysponentem jego kontaktów. Przywilej ten jest nie- ich prowadzenia stowarzyszeniom
zwykle często nadużywany i prowadzi do wypacze- i fundacjom lub osobom fizycznym
nia relacji łączących dziecko z drugim rodzicem.
Zdaję sobie sprawę, że osobom takim, o ile nie Szanowny Panie Ministrze! W pamięci mamy
została odebrana im władza rodzicielska, przysłu- jeszcze wydarzenia związane z działaniami gmin:
guje możliwość wystąpienia do sądu rodzinnego o Stoszowice, Stubno, Olesno, które w poszukiwaniu
właściwe rozstrzygnięcie kontaktów z dzieckiem, a oszczędności chciały przekazać prowadzenie oświa-
ty publicznej zakładanym przez siebie fundacjom,
zarządzenie sądu w tym zakresie podlega wykona-
nie zważając na to, że było to działanie contra legem
niu w drodze egzekucji. Jednak dotychczasowe do-
i zmierzało to do obejścia obowiązujących przepisów,
świadczenia pokazują, że rodzicowi, który za wszel-
również ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o
ką cenę chce „odciąć” byłego współmałżonka od
systemie oświaty, dotyczących realizowania zadań
kontaktów z ich wspólnym dzieckiem, niestraszne
edukacyjnych przez jednostkę samorządu teryto-
są kary pieniężne, a wykonywanie widzeń przy asy- rialnego
ście policji lub kuratora wykorzystywane jest na- W ostatnim czasie ponownie dociera coraz więcej
stępnie do budowania w oczach małoletniego pejora- sygnałów o podejmowanych przez jednostki samo-
tywnego obrazu drugiego rodzica. rządu terytorialnego działaniach zmierzających do
W związku z powyższym dotychczasowy sposób likwidacji publicznych placówek oświatowych i prze-
egzekwowania wydaje się być niewystarczający za- kazywania ich prowadzenia stowarzyszeniom i fun-
równo ze względu na jego skuteczność, jak i dobro dacjom lub osobom fizycznym. Ostatnio media roz-
samego dziecka. Być może konieczne jest zatem pisywały się o zamiarach prezydenta Zielonej Góry
ustanowienie dodatkowych rozwiązań prawnych przekazania szkół różnego typu dyrektorom jako
mogących zapewnić właściwe wykonywanie władzy osobom fizycznym, którzy od 1 września mieliby być
rodzicielskiej rozwiedzionym rodzicom (np. poprzez organami prowadzącymi dla tych placówek. Głośno
wprowadzenie możliwości zawieszenia obowiązku też było w lokalnych mediach o działaniach władz
alimentacyjnego do czasu racjonalizacji kontaktów z Przyrowa (likwidacja SP w Zalesicach), Łopuszna
dzieckiem lub określenie pewnych form zachowania (likwidacja szkół podstawowych w Fanisławicach,
niesubordynowanych rodziców, jako dodatkowej Grabownicy, Piotrowcu, Sarbicach Długich, Lasoci-
przesłanki do obligatoryjnego podjęcia sprawy przez nie), Żnina (likwidacja szkół podstawowych w Boże-
sąd rodzinnym i zmiany dotychczasowych ustaleń w jewicach, Cerekwicy, Żninie) czy Jarocina (likwida-
zakresie sprawowania pieczy nad dzieckiem lub cja szkół podstawowych w Prusach, Łuszczanowie
ewentualnego ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz publicznego przedszkola w Łuszczanowie), któ-
osobie utrudniającej opisywane kontakty). re podjęły uchwały o zamiarze likwidacji placówek
Mając to na uwadze, zwracam się do Pana Mini- publicznych, nie licząc się w wielu przypadkach z
stra – w trybie interpelacji poselskiej – z pytaniem: protestami środowisk lokalnych i opierając swoją de-
Czy i kiedy resort sprawiedliwości podejmie prace cyzję jedynie na rachunku ekonomicznym.
nad przygotowaniem i wdrożeniem w życie rozwią- Szczególnie niepokojący jest fakt, że w przypad-
zań prawnych mogących stanowić dodatkową gwa- ku gminy Jarocin prowadzenie publicznych placó-
rancję dla zabezpieczenia właściwego wykonywania wek być może przejmie, jak wynika z uzasadnienia
władzy rodzicielskiej przez rozwiedzionych rodziców do uchwał (uchwała nr XXI/209/2008 Rady Miej-
w kontekście utrudniania im kontaktów z dziećmi skiej w Jarocinie z dnia 25 stycznia 2008 r., uchwała
przez byłych współmałżonków? nr XXI/210/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r.), Funda-
cja 750-lecia Jarocina, której fundatorem jest gmina
Z poważaniem Jarocin, a w skład rady fundacji wchodzą osoby bę-
dące przedstawicielami organów wykonawczych i
Poseł Marek Borowski uchwałodawczych gminy, jak choćby burmistrz Ja-
rocina, który w myśl statutu fundacji jest również
Warszawa, dnia 11 marca 2008 r. przewodniczącym rady fundacji.
Wobec powyższego proszę Pana Ministra o odpo-
wiedź na następujące pytania:
1. Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą
zakładać fundacje?
143

2. Czy fundacje założone przez j.s.t. przed 1 stycz- 3. Czy w związku ze wzrostem liczy uczniów
nia 2006 r. mogą kontynuować swoją działalność w przewiduje się tworzenie dodatkowych etatów dla
świetle obowiązujących przepisów prawa? nauczycieli?
3. Czy działalność fundacji założonych przez 4. Jeśli nie, to czy wzrosną płace tych, którzy będą
j.s.t., polegająca na przejmowaniu prowadzenia szkół musieli uczyć większą ilość uczniów niż dotychczas?
i placówek publicznych prowadzonych przez j.s.t.,
Z wyrazami szacunku
nie jest działaniem zmierzającym do obejścia usta-
wowego obowiązku prowadzenia tego typu placówek Poseł Jarosław Matwiejuk
przez j.s.t.? Białystok, dnia 6 marca 2008 r.
4. Czy udział przedstawicieli organów stanowią-
cych i organów wykonawczych j.s.t. w składzie sta-
tutowych organów fundacji, których działalność po- Interpelacja
lega m.in. na przejmowaniu prowadzenia oświaty (nr 1993)
publicznej, jest zgodny z przepisami prawa?
Z wyrazami szacunku do ministra finansów
Poseł Artur Ostrowski
w sprawie jednoznacznego określenia
Warszawa, dnia 11 marca 2008 r. statusu płatnika podatku VAT

Szanowny Panie Ministrze! Gmina traktowana


Interpelacja jako osoba prawna nie posiada wyodrębnionych
(nr 1992) struktur organizacyjnych, a zadania, jakie są na nią
nałożone, są wykonywane poprzez urząd gminy. W
do ministra edukacji narodowej związku z tym urząd gminy wykonuje wszelkiego
rodzaju czynności wyłącznie na rzecz gminy lub w
w sprawie planów obniżenia wieku szkolnego jej interesie, jednak nie ma możliwości prowadzenia
ewidencji księgowej dotyczącej rozliczeń podatku od
Szanowna Pani Minister! Kwestia obniżenia wie- towarów i usług dla gminy i urzędu odrębnie. W
ku szkolnego wielokrotnie była poruszana na forum praktyce rodzi to liczne problemy, gdyż różne urzędy
Sejmu i za każdym razem wywoływała duże emocje. skarbowe i izby skarbowe inaczej określają, kto jest
Obniżenie wieku szkolnego, a tym samym objęcie czynnym płatnikiem VAT. W zależności od uznania,
sześciolatków obowiązkiem szkolnym oznacza, iż w na mocy obowiązujących przepisów ograny skarbo-
pierwszej klasie szkoły podstawowej uczyć się będą we za czynnego płatnika VAT mogą uznać wyłącz-
dzieci z dwóch roczników tj. sześciolatki oraz sied- nie gminę, gminę i obsługujący ją urząd gminy lub
miolatki. Obniżenie przedmiotowego wieku wiąże też wyłącznie urząd gminy. Tak duża swoboda in-
się nie tylko ze wzrostem uczniów w placówkach, ale terpretacji oraz bark jednoznacznego stanowiska
również z obowiązkiem zapewnienia tym dzieciom Pana resortu, stwarza szereg utrudnień przy rozli-
warunków do nauki. Wymaga to nie tylko zmian czaniu przez gminy projektów zrealizowanych ze
prawa, długich i rzetelnych przygotowań, ale – jeśli środków pochodzących z UE, jak i innych środków
nie przede wszystkim – również szerokiej informacji pozyskanych ze źródeł zagranicznych.
skierowanej do społeczeństwa. Należy również pa- Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana
miętać o kosztach, jakie się wiążą z wdrożeniem Ministra z następującymi pytaniami:
tego planu, oraz o odpowiednim zagospodarowaniu 1. Jakie kroki zamierza Pan podjąć w celu zmia-
środków na ten cel w budżecie państwa. Prawidłowe ny zaistniałej sytuacji?
zagospodarowanie środków na ten proces jest szcze- 2. Status płatnika podatku VAT ma gmina jako
gólnie ważne, biorąc pod uwagę, iż znaczna część samorządowa osoba prawna czy jako jednostka, czy
szkół będzie wymagać rozbudowy oraz dodatkowego urząd gminy jako jednostka organizacyjna obsługu-
wyposażenia. Planując tak gruntowną zmianę w jąca gminę od strony techniczno-organizacyjnej?
polskim szkolnictwie, trzeba mieć również na uwa- 3. Czy faktury VAT powinny być wystawiane na
dze kadrę nauczycielską. Jest to bardzo ważne, gdyż urząd gminy czy na gminę?
to oni będą w praktyce weryfikować wdrażany sys- 4. Czy w związku z brakiem możliwości prowadze-
tem i na co dzień widzieć jego wady i zalety. nia odrębnych ewidencji księgowych i podatkowych,
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pani w przypadku działań podejmowanych przez urząd
Minister z następującymi pytaniami: gminy w jej imieniu i na rzecz gminy, powinna być
1. Czy w związku z planowanym obniżeniem wie- sporządzona jedna deklaracja dla celów VAT?
ku szkolnego planuje się wprowadzić obowiązkową Z wyrazami szacunku
zerówkę dla pięciolatków?
2. Czy są przewidziane dodatkowe szkolenia dla Poseł Jarosław Matwiejuk
nauczycieli w związku z planowanymi zmianami w
systemie nauczania? Jeśli tak, to jakie? Białystok, dnia 6 marca 2008 r.
144

Interpelacja Interpelacja
(nr 1994) (nr 1995)

do ministra rolnictwa i rozwoju wsi do ministra skarbu państwa

w sprawie niewystarczającej wielkości w sprawie prywatyzacji


środków przeznaczonych w 2008 r. Zakładów Tytoniowych w Lublinie SA
na dopłaty do kredytów preferencyjnych
dla rolnictwa Szanowny Panie Ministrze! Według ostatnich in-
formacji trwają przygotowania do prywatyzacji Za-
Szanowny Panie Ministrze! Założenia do uchwa- kładów Tytoniowych w Lublinie SA. Potencjalnymi
lonego budżetu na 2008 rok opartego na projekcie kontrahentami są spółki akcyjne Biosyntec z Pary-
przygotowanym przez rząd Jarosława Kaczyńskiego ża i Metropolitan z Vaduz (Księstwo Liechtenstein),
były konstruowane z uwzględnieniem parametrów przy czym nabywca ma otrzymać 60% akcji, a zatem
makroekonomicznych znanych w momencie tworze- pakiet większościowy.
nia założeń projektu. Pomoc krajowa dla obszarów Plany prywatyzacji Zakładów Tytoniowych w Lu-
wiejskich jest realizowana głównie w formie dopłat blinie SA budzą zaniepokojenie lubelskich plantato-
do oprocentowania kredytów ze środków Agencji Re- rów tytoniu i zrozumiałe obawy załogi zakładów.
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zabezpie- Lubelszczyzna ze względu na swoje warunki gle-
czanych każdorazowo w budżecie na realizację za- bowo-klimatyczne jest tradycyjnym regionem upra-
równo dopłat udzielonych w latach uprzednich, jak i wy tytoniu i dochody z tego tytułu stanowią dla wie-
na dopłaty planowane do udzielenia w roku bieżącym. lu rolników główne źródło dochodów. Jest to także
Zainteresowanie tymi kredytami jest bardzo duże – specjalizacja, w którą wielu rolników zainwestowało
tylko do 31 grudnia 2007 r. uruchomiono akcję kre- swoją wiedzę, długoletnie doświadczenia oraz nie-
dytową na poziomie ok. 3 mld zł i zawarto ponad 20 mały kapitał włożony w unowocześnienie metod
tys. umów kredytowych. Spowodowało to jednak, że uprawy i zbioru tytoniu. Tymczasem od kilku lat
wielkość środków na dopłaty planowanych na 2008 następuje systematyczne ograniczenie kontraktacji
rok – z uwzględnieniem zmiany stóp procentowych – uprawy tytoniu – w roku ubiegłym zakontraktowa-
może okazać się niewystarczająca. Sejmowa komisja no 7 tys. ton wobec 12,5 tys. ton zakontraktowanych
rolnictwa na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2007 r. w roku 2000. Istnieje już precedens w postaci sporu
zaopiniowała projekt budżetu zapewniający środki sądowego plantatora, który zachęcony obietnicą
na dopłaty na 2008 rok przy uwzględnieniu stopy re- zwiększenia limitu upraw zainwestował w zakup su-
dyskontowej weksli na poziomie 4,75%, natomiast już szarni tytoniu, która w efekcie stoi pusta i przynosi
obecnie stopa redyskonta wynosi 5,75% i analitycy straty. Powstaje obawa, czy zagraniczny właściciel
rynków finansowych wskazują na konieczność kolej- Zakładów Tytoniowych w Lublinie SA nie będzie –
nych podwyżek stóp procentowych. preferując swe rodzime zakłady i inne niż krajowe
Z sygnałów napływających z banków wynika, że odmiany tytoniu – dążył do ograniczenia produkcji
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub jej likwidacji, co w konsekwencji przyniesie dal-
uruchomiła na dzień 15 lutego 2008 r. akcję kredy- sze ograniczenie wielkości plantacji tytoniu i zagro-
tową dla współpracujących w tej dziedzinie banków żenie dla załogi zakładów. Prywatyzacja niesie tak-
na poziomie zaledwie 4% zgłoszonych potrzeb. W że zagrożenie dla dalszego bytu fermentowni tyto-
przypadku pozostawienia tych wielkości na niezmie- niu w Krasnymstawie.
nionym poziomie istnieje poważne niebezpieczeń- Obawy załogi zakładów budzi niewiadoma co do
stwo, że po pokryciu istniejących zobowiązań z tytu- wielkości pakietu akcji, jaki miałby w wyniku tej
łu już udzielonych do końca 2007 r. kredytów za- prywatyzacji przysługiwać pracownikom prywaty-
braknie środków na nową akcję kredytową w 2008 r. zowanego przedsiębiorstwa.
Problem jest tym bardziej istotny, że przetwórcy Dotychczasowe komunikaty Ministerstwa Skar-
będą mogli korzystać z formy dopłaty do oprocento- bu Państwa w tej sprawie są lakoniczne i nie rozwie-
wania kredytów ze środków ARiMR oraz finanso- wają wskazanych wątpliwości.
wania zakupów ziemi tylko do końca 2009 r. Wobec powyższego proszę Pana Ministra o udzie-
Wobec powyższego proszę Pana Ministra o udzie- lenie odpowiedzi na następujące pytania:
lenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy i jakie działania są podejmowane w celu za-
1. Kiedy i w jakiej wysokości zostaną udostępnio- pewnienia dalszego utrzymania produkcji w prywa-
ne limity wypłat i dopłat do kredytów inwestycyj- tyzowanych Zakładach Tytoniowych w Lublinie SA?
nych na 2008 rok? 2. Czy i w jakim procencie przewidziany jest
2. Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo Rol- udział załogi prywatyzowanego przedsiębiorstwa w
nictwa i Rozwoju Wsi dla zapewnienia należytej wielko- podziale pakietu akcji tych zakładów?
ści środków na nową akcję kredytową w 2008 roku? Z wyrazami szacunku
Z wyrazami szacunku
Poseł Zbigniew Matuszczak
Poseł Zbigniew Matuszczak
Chełm, dnia 10 marca 2008 r. Chełm, dnia 10 marca 2008 r.
145

Interpelacja Wobec powyższego proszę Pana Ministra o udzie-


(nr 1996) lenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy Ministerstwu Infrastruktury znany jest
do ministra infrastruktury problem modernizacji opisanego przejazdu kolejo-
wego?
w sprawie modernizacji 2. Czy i w jakim czasie można oczekiwać pomocy
przejazdu kolejowego tzw. kowelskiego finansowej ministerstwa bądź uruchomienia środ-
kat. A, położonego w km 249+226 ków unijnych dla umożliwienia realizacji tego waż-
linii kolejowej Warszawa–Dorohusk nego zadania?

Szanowny Panie Ministrze! Jednym z najpoważ- Z wyrazami szacunku


niejszych utrudnień w ruchu drogowym dojazdo-
wym do trasy Chełm–Dorohusk jest sprawa tragicz- Poseł Zbigniew Matuszczak
nego stanu technicznego przejazdu kolejowego tzw.
kowelskiego kat. A, położonego w km 249+226 linii Chełm, dnia 10 marca 2008 r.
kolejowej Warszawa–Dorohusk, pozwalającego na
dojazd bezpośrednio z centrum Chełma na drogę
prowadzącą do międzynarodowego drogowego przej- Interpelacja
ścia granicznego w Dorohusku. Przejazd ten, po- (nr 1997)
wstały jeszcze w okresie międzywojennym, odzna-
czał się zawsze fatalnym stanem nawierzchni drogo- do ministra pracy i polityki społecznej
wej, zaś jego położenie w bezpośredniej bliskości
stacji PKP Chełm Główny i wykorzystywanie 10 w sprawie rozszerzenia wykazu prac
prowadzących przez niego torów także do przetoków wykonywanych w szczególnych warunkach
kolejowych powodują konieczność wydłużonego lub o szczególnym charakterze o pracę
oczekiwania na otwarcie przejazdu i czynią go wą- zawodowych ratowników Wodnego
skim gardłem na tej trasie. Należy przy tym dodać, Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
że dojazd do granicy przez ten przejazd stanowi je-
dyną alternatywę dla głównej trasy przebiegającej Szanowna Pani Minister! Stan faktyczny stano-
przez ul. Rampa Brzeska i w przypadku jakichkol- wiący kontekst złożonej interpelacji: Wodne Ochot-
wiek utrudnień na tej trasie (awaria, poważny wy- nicze Pogotowie Ratunkowe to stowarzyszenie o za-
padek drogowy) jest wykorzystywany jako jedyna sięgu ogólnopolskim, które zostało powołane w celu
dostępna trasa dojazdowa do Dorohuska. Problem niesienia pomocy oraz ratowania osób, które uległy
jest tym bardziej istotny, że wobec braku obwodnicy wypadkowi bądź narażone są na niebezpieczeństwo
miasta Chełm jest to jedyna trasa dla nasilonego ru- na wodach. Ratownicy WOPR wykonują swoją pracę
chu granicznego. bez względu na porę roku i warunki atmosferyczne,
Konieczność rozwiązania tego problemu jest od 8 także w akcjach ratunkowych podczas powszech-
lat przedmiotem interwencji Urzędu Miasta Chełm nych zagrożeń, katastrof naturalnych i awarii tech-
w Zakładzie Infrastruktury Kolejowej PKP w Lubli- nicznych. Działania podejmowane przez ratowników
nie i prowadzonych wielokrotnie rozmów. Ze zgod- WOPR niejednokrotnie w warunkach ekstremal-
nego poglądu obydwu stron, przyjętego w dniu 18 nych mają negatywny wpływ na ich zdrowie psycho-
października 2007 r., wynika, że jedynym racjonal- fizyczne, a z drugiej strony od nich samych wymaga
nym rozwiązaniem problemu jest zmiana lokalizacji się wysokiego poziomu sprawności, który posiadają
przejazdu „kowelskiego” i posadowienie go w no- osoby w sile wieku. Dlatego nie ulega wątpliwości,
wym miejscu w km 249,788 linii Warszawa–Doro- że właśnie osoby wykonujące pracę ratownika
husk. Taka lokalizacja przejazdu zapewniałaby jego WOPR powinny korzystać z uprawnień do wcze-
przebieg tylko przez 7 linii torów, poza stacją kolejo- śniejszej emerytury. Uwzględnienie ratowników
wą Chełm, i miejsce manewrowania wagonów, co WOPR w wykazie prac wykonywanych w szczegól-
zwiększyłoby przelotowość tego przejazdu i pozwoli- nych warunkach lub o szczególnym charakterze nie
ło na zmniejszenie blokowania ruchu na ulicach Ko- tylko spełni słuszne oczekiwania pracowników tej
lejowej i Rampa Brzeska. grupy zawodowej, ale również zagwarantuje należy-
Przedsięwzięcie to powinno być realizowane ty poziom operacji ratowniczych WOPR wykonywa-
wspólnie przez Urząd Miasta Chełm i PLK SA Za- nych przez doświadczonych, ale młodszych i spraw-
kład Linii Kolejowych w Lublinie przy niezbędnym niejszych ratowników. W tym miejscu chciałbym
udziale środków zewnętrznych. Jego realizacja po- podkreślić, że w wykazie prac uwzględnionych w
zwoli na znaczącą poprawę warunków drogowych rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego
oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasie do- 1983 r. znaleźli się ratownicy Górskiego Ochotnicze-
jazdowej do międzynarodowego przejścia graniczne- go Pogotowia Ratunkowego, co jest jak najbardziej
go Dorohusk–Jagodzin o zdolności odprawowej 5 zasadne, ale przecież obciążenia w pracy ratowni-
tys. samochodów na dobę. ków WOPR i GOPR należy uznać za porównywalne.
146

Przy okazji wypada nadmienić, że liczba zawodo- ne, w tym możliwość szybkich inwestycji na danym
wych ratowników WOPR w Polsce kształtuje się na obszarze, opóźniając dynamikę rozwoju gmin.
poziomie kilkudziesięciu osób, z czego corocznie Ominięcie całej procedury postępowania związa-
przechodzi na emeryturę kilku ratowników. W nej z uchwaleniem miejscowego planu jest ustanowio-
związku z czym pozytywna decyzja Pani Minister ne art. 50 ust. 1 i 4 ustawy, który mówi, że w przypad-
nie będzie skutkować znacznym obciążeniem pol- ku braku planu miejscowego lokalizacja inwestycji
skiego systemu ubezpieczeń społecznych. następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
W tym zakresie składam interpelację poselską: westycji celu publicznego. Organy wykonawcze gmi-
Czy ministerstwo przewiduje rozszerzenie wykazu ny ze względu na brak planu miejscowego zlecają
prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub przygotowanie decyzji lokalizacji dla osób z samorzą-
o szczególnym charakterze o pracę zawodowych ra- du zawodowego urbanistów albo architektów.
towników WOPR? Czy ustawa nie powoduje napędzania klientów
dla osób wybranych? Sytuacja ta powoduje, że organ
Z poważaniem stanowiący, jakim jest rada gminy, pozbawiony jest
Poseł Józef Rojek swoich praw, jakimi jest uchwalanie miejscowych
planów. Brak obowiązku zgodności decyzji lokaliza-
Tarnów, dnia 12 marca 2008 r. cyjnych ze studium często doprowadza do sprzecz-
ności wydawanych decyzji przez organ wykonawczy
z polityką przestrzenną, jaką wyraziła rada gminy,
Interpelacja uchwalając studium.
(nr 1998) Panie Premierze, czy rząd przewiduje uproszcze-
nie procedur opracowywania miejscowych planów za-
do prezesa Rady Ministrów gospodarowania, tak ażeby okres opracowywania za-
mykał się w ciągu jednego roku i umożliwiał elastycz-
w sprawie procedury i przewlekłości ną politykę przestrzenną kreowaną przez samorząd
sporządzania miejscowych planów gminy reprezentujący wszystkich mieszkańców?
zagospodarowania przestrzennego Z poważaniem
Szanowny Panie Premierze! Obowiązująca usta- Poseł Henryk Gołębiewski
wa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym w rozdziale drugim „Pla- Warszawa, dnia 12 marca 2008 r.
nowanie przestrzenne w gminie” zobowiązuje gmi-
ny do sporządzania dwóch istotnych dokumentów.
Pierwszym z nich jest studium, w którym określa się Interpelacja
politykę przestrzenną gminy. Studium nie jest ak- (nr 1999)
tem prawa miejscowego (art. 9 ust. 5). Drugim opra-
cowaniem, jakie musi wykonać gmina, jest plan do ministra infrastruktury
miejscowy. Plan miejscowy jest aktem prawa miej-
scowego. w sprawie prowizji pobieranych
w obrocie nieruchomościami
Art. 12 ust. 3 ustawy mówi między innymi, że
przez agencje nieruchomości
jeżeli gmina nie uchwali studium, to wojewoda spo-
rządza miejscowy plan zagospodarowania prze-
Szanowny Panie Ministrze! Ważnym problemem,
strzennego, w zakresie koniecznym dla możliwości
który podnoszą wyborcy, jest wysokość prowizji po-
realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu bieranych w obrocie nieruchomościami przez agen-
krajowym i wojewódzkim. W tym przypadku woje- cje nieruchomości.
woda nie musi opracowywać studium. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
W świetle powyższego, jaki jest sens nakładać na nieruchomościami ustala maksymalny limit prowi-
gminy obowiązek przygotowania dwóch niezależ- zji przy sprzedaży nieruchomości w wysokości 3% jej
nych opracowań, z których jedno (studium) jest do- wartości i w praktyce jest pobierana w maksymalnej
kumentem wewnętrznym gminy nierodzącym skut- wysokości 3%, mimo iż agencja może obniżyć jej wy-
ków prawnych, natomiast drugie (plan miejscowy) sokość. Agencje rzadko korzystają z możliwości ob-
jest dopiero podstawą wydania decyzji zezwalają- niżenia wysokości pobieranych prowizji. Często po-
cych na realizację inwestycji i rodzi skutki prawne? bierają prowizje od kupującego i sprzedającego, co
Obowiązek sporządzania dwóch opracowań nastę- stanowi w sumie 6% wartości nieruchomości.
pujących po sobie, przy równoczesnym spełnieniu Przy wysokich cenach na rynku nieruchomości
zgodności miejscowego planu ze studium, które daje to bardzo wysokie kwoty. Nakład pracy, jaki po-
może być zmienione wyłącznie w odrębnej procedu- noszą agencje, nie uzasadnia tak wysokich opłat
rze, powoduje wydłużenie w czasie przygotowania przy transakcjach kupna-sprzedaży. Za mieszkanie
podstaw do wydawania decyzji administracyjnych o o wartości 300 000 zł agencja pobiera 18 000 + VAT,
około 2–4 lat. Hamuje to postępowanie lokalizacyj- co wynosi 21,960 zł.
147

W większych miastach, gdzie wartość nierucho- dów aktywności zawodowej z prośbą o pomoc w spra-
mości jest większa, prowizje są jeszcze wyższe. Wy- wie ew. zmiany aktów prawnych, regulujących ich
sokie prowizje podnoszą ceny nieruchomości, które i funkcjonowanie. W szczególności chodzi o:
tak są wysokie. — zmianę zapisu par. 1 pkt 2 rozporządzenia
Na rynku nieruchomości w praktyce agencje Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmienia-
przechwytują ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości jącego rozporządzenie w sprawie algorytmu przeka-
i trudno jest kupić mieszkanie bezpośrednio od zywania środków Państwowego Funduszu Rehabili-
sprzedającego. Obniżenie prowizji spowodowałoby tacji Osób Niepełnosprawnych samorządom woje-
obniżkę wysokich cen nieruchomości, które są już wódzkim i powiatowym w taki sposób, aby algorytm
niedostępne dla wielu Polaków. był naliczany dla województwa jako iloraz kwoty ba-
Rozwiązaniem problemu byłoby ustalenie stałej zowej liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych
prowizji w złotych, pobieranej przez agencje nieru- w ZAZ (analogia z WTZ);
chomości, jak proponują wyborcy, np. 1000 zł za — zmianę zapisów art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy z
mieszkanie i 2000 zł za dom, wprowadzając zmianę dnia 23 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
w ustawie o gospodarce nieruchomościami. społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
Pytanie: Panie Ministrze, jakie działania podej- nych, polegającą na określeniu obowiązku dofinan-
mie Pan w celu zmniejszenia prowizji pobieranych sowania ze środków samorządu województwa skut-
przez agencje nieruchomości? ków art. 68c ust. 2 pkt 1 ustawy, analogicznie jak
dla samorządu powiatowego w zakresie dofinanso-
Z poważaniem
wania WTZ zapisanych w art. 35a ust. 1 pkt 8 ww.
Poseł Lech Kołakowski
ustawy.
Według przedstawicieli wielkopolskich zaz-ów
Łomża, dnia 7 marca 2008 r.
regulacja odpowiednich przepisów we wskazany wy-
żej sposób da gwarancję pełnej dotacji dla poszcze-
gólnych jednostek. Zmiana pozwoli także na powsta-
Interpelacja
wanie nowych zaz-ów, które poprzez zatrudnienie
(nr 2000)
osób najciężej poszkodowanych zmniejszać będą
krąg osób wykluczonych społecznie.
do prezesa Rady Ministrów
W związku z powyższym zwracam się do Pani
Minister z pytanie, czy zamierza Pani podjąć prace
w sprawie sponsorowania sportu
nad zmianą ww. zapisów rozporządzenia i ustawy?
przez spółki Skarbu Państwa