You are on page 1of 120

Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej
Kadencja VI

Sprawozdanie Stenograficzne
z 8 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 7 lutego 2008 r.


(drugi dzień obrad)

Wa r s z a w a
2008
str. str.

TREŚĆ

8. posiedzenia Sejmu
(Obrady w dniu 7 lutego 2008 r.)
str. str.

Wznowienie posiedzenia Poseł Zdzisław Czucha . . . . . . . . . . . . . . . . . 149


Komunikaty Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Sekretarz Poseł Jan Dziedziczak . . . . . . . . . 135 Elżbieta Chojna-Duch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Zmiana porządku dziennego Poseł Witold Namyślak . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński . . . . . . . 136 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Punkt 9. porządku dziennego: Pytania Elżbieta Chojna-Duch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
w sprawach bieżących Poseł Artur Górski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Poseł Tomasz Głogowski . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Sekretarz Stanu w Kancelarii
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Prezesa Rady Ministrów Julia Pitera. . . . . . 151
Elżbieta Chojna-Duch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Poseł Stanisław Pięta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Poseł Krzysztof Gadowski . . . . . . . . . . . . . . . 137 Sekretarz Stanu w Kancelarii
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Prezesa Rady Ministrów Julia Pitera. . . . . . 153
Elżbieta Chojna-Duch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Poseł Piotr Tomański . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Poseł Waldemar Andzel . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Zastępca Prokuratora Generalnego RP Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Andrzej Pogorzelski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Poseł Renata Butryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Poseł Kazimierz Moskal . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Zastępca Prokuratora Generalnego RP Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Andrzej Pogorzelski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Poseł Joanna Fabisiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Poseł Waldemar Andzel . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
Poseł Stanisław Wziątek . . . . . . . . . . . . . . . . 139
i Polityki Społecznej Jarosław Duda. . . . . . . 155
Zastępca Prokuratora Generalnego RP
Poseł Joanna Fabisiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Andrzej Pogorzelski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
Poseł Stanisław Wziątek . . . . . . . . . . . . . . . . 140
i Polityki Społecznej Jarosław Duda. . . . . . . 157
Zastępca Prokuratora Generalnego RP
Andrzej Pogorzelski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 (Przerwa w posiedzeniu)
Poseł Mieczysław Kasprzak . . . . . . . . . . . . . 141
Wznowienie posiedzenia
Wiceprezes Rady Ministrów
Punkt 10. porządku dziennego: Informa-
Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. . . . 142
Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk. . . . . . . . . 142 cja bieżąca
Wiceprezes Rady Ministrów Poseł Andrzej Orzechowski . . . . . . . . . . . . . . 157
Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. . . . 143 Wiceprezes Rady Ministrów
Poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz . . . . . 143 Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. . . . 158
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Poseł Jerzy Wenderlich . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Andrzej Parafianowicz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Poseł Janusz Cichoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Poseł Piotr Waśko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Poseł Joachim Brudziński . . . . . . . . . . . . . . . 160
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Poseł Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Andrzej Parafianowicz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Poseł Jan Łopata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Poseł Paweł Kowal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Poseł Aldona Młyńczak . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Poseł Adam Rogacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Spraw Zagranicznych Jan Borkowski . . . . . . 146 Poseł Janusz Krasoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Poseł Tomasz Garbowski. . . . . . . . . . . . . . . . 146 Poseł Stanisław Kalemba . . . . . . . . . . . . . . . 163
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Poseł Dariusz Lipiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Pracy i Polityki Społecznej Poseł Zbigniew Kozak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Agnieszka Chłoń-Domińczak . . . . . . . . . . . . 147 Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . . 164
Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . . 148 Poseł Andrzej Pałys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz . . . . . 165
Pracy i Polityki Społecznej Poseł Edward Czesak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Agnieszka Chłoń-Domińczak . . . . . . . . . . . . 148 Poseł Stanisław Stec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
str. str.

Poseł Jan Kulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Poseł Stanisław Stec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205


Poseł Maria Nowak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Poseł Stanisław Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Poseł Stanisław Wziątek . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Poseł Henryk Gołębiewski . . . . . . . . . . . . . 205
Poseł Piotr Tomański . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Poseł Kazimierz Gwiazdowski . . . . . . . . . . . 206
Poseł Grzegorz Tobiszowski . . . . . . . . . . . . . 168 Poseł Kazimierz Moskal . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Poseł Jerzy Wenderlich . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Poseł Zbigniew Chmielowiec . . . . . . . . . . . . 206
Poseł Mirosław Sekuła . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Poseł Elżbieta Streker-Dembińska . . . . . . . 206
Poseł Jarosław Stawiarski. . . . . . . . . . . . . . . 169 Poseł Janusz Krasoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Poseł Marek Cebula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Poseł Edward Czesak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Poseł Ewa Malik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Poseł Tomasz Latos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Poseł Konstanty Oświęcimski . . . . . . . . . . . . 171 Poseł Leszek Aleksandrzak . . . . . . . . . . . . . . 208
Poseł Gabriela Masłowska. . . . . . . . . . . . . . . 171 Poseł Jerzy Gosiewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Poseł Henryk Siedlaczek . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Poseł Jan Kulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Poseł Czesław Hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Poseł Piotr Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Wiceprezes Rady Ministrów Poseł Marzena Dorota Wróbel . . . . . . . . . . . 209
Minister Gospodarki Waldemar Pawlak . . . . 172 Poseł Stanisław Kalemba . . . . . . . . . . . . . . . 209
Poseł Andrzej Orzechowski . . . . . . . . . . . . . . 175 Poseł Jarosław Pięta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Punkt 11. porządku dziennego: Spra- Poseł Tadeusz Motowidło . . . . . . . . . . . . . . . 210
wozdanie z działalności generalnego Poseł Teresa Piotrowska . . . . . . . . . . . . . . . . 210
inspektora ochrony danych osobowych Poseł Krzysztof Popiołek . . . . . . . . . . . . . . . . 210
w roku 2006 wraz ze stanowiskiem Poseł Krzysztof Maciejewski . . . . . . . . . . . . . 210
Komisji Sprawiedliwości i Praw Czło- Główny Inspektor Pracy
wieka Bożena Borys-Szopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Przewodniczący Rady Ochrony Pracy
Michał Serzycki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Poseł Iwona Arent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Punkt 13. porządku dziennego: Sprawoz-
Poseł Wojciech Wilk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 danie Komisji Gospodarki oraz Komisji
Spraw Zagranicznych o rządowym
Poseł Marzena Dorota Wróbel . . . . . . . . . . . 181
projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy
Poseł Stanisław Rydzoń. . . . . . . . . . . . . . . . . 182
o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii
Poseł Stanisław Olas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
w Europejskim Obszarze Gospodar-
Poseł Marek Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
czym, podpisanej w Brukseli dnia
Poseł Gabriela Masłowska. . . . . . . . . . . . . . . 185
25 lipca 2007 r.
Poseł Edward Czesak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Poseł Sprawozdawca Dariusz Lipiński . . . . . 221
Poseł Wiesław Woda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Poseł Joanna Skrzydlewska . . . . . . . . . . . . . 222
Poseł Michał Wojtkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . 186 Poseł Zbigniew Kozak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Poseł Elżbieta Rafalska . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Poseł Tadeusz Motowidło . . . . . . . . . . . . . . . 223
Poseł Bożena Kotkowska. . . . . . . . . . . . . . . . 187 Poseł Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Punkt 14. porządku dziennego: Pierwsze
Michał Serzycki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 czytanie rządowego projektu ustawy
Punkt 12. porządku dziennego: Sprawoz- zmieniającej ustawę Kodeks pracy oraz
danie głównego inspektora pracy ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy
z działalności Państwowej Inspekcji oraz o zmianie niektórych ustaw
Pracy w 2006 r. wraz ze stanowiskiem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
Rady Ochrony Pracy oraz ze stano- i Polityki Społecznej Radosław Mleczko. . . . 224
wiskiem Komisji do Spraw Kontroli Poseł Witold Kochan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Państwowej oraz Komisji Polityki Spo- Poseł Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
łecznej i Rodziny Poseł Stanisław Rydzoń. . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Główny Inspektor Pracy Poseł Józef Zych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Bożena Borys-Szopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Poseł Henryk Siedlaczek . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Przewodniczący Rady Ochrony Pracy Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka . . . . . . 227
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Poseł Wojciech Ziemniak . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Poseł Teresa Piotrowska . . . . . . . . . . . . . . . 195 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka . . . . . . 197 i Polityki Społecznej Radosław Mleczko. . . . 227
Poseł Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Poseł Janusz Krasoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 (Przerwa w posiedzeniu)
Poseł Józef Zych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Wznowienie posiedzenia
Poseł Jerzy Budnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Zmiana porządku dziennego
Poseł Izabela Jaruga-Nowacka . . . . . . . . . . . 204 Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
str. str.

Punkt 17. porządku dziennego: Przedsta- nego Policji, Szefa Centralnego Biura
wiony przez Prezydium Sejmu projekt Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji
uchwały w sprawie ogłoszenia roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego na
2008 Rokiem Niepodległości funkcjonariuszy Policji, Centralnego
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji
Punkt 5. porządku dziennego: Sprawoz- Bezpieczeństwa Wewnętrznego, proku-
danie Komisji Zdrowia o rządowym ratorów i osoby pełniące funkcje
projekcie ustawy o zmianie ustawy w organach wymiaru sprawiedliwo-
o ustanowieniu programu wieloletnie- ści w celu wymuszenia przekrocze-
go „Narodowy program zwalczania nia uprawnień lub niedopełnienia
chorób nowotworowych” (cd.) obowiązków w związku z postępowa-
Głosowanie niami karnymi oraz czynnościami ope-
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 racyjno-rozpoznawczymi w sprawach
Punkt 6. porządku dziennego: Sprawozda- z udziałem lub przeciwko członkom
nie Komisji Finansów Publicznych oraz Rady Ministrów, posłom na Sejm Rze-
Komisji Spraw Zagranicznych o rzą- czypospolitej Polskiej i dziennikarzom,
dowym projekcie ustawy o ratyfikacji w okresie od 31 października 2005 roku
Umowy między Rządem Rzeczypospoli- do 16 listopada 2007 roku
tej Polskiej a Rządem Republiki Chile Poseł Andrzej Mikołaj Dera. . . . . . . . . . . . . . 230
o współpracy i wzajemnej pomocy Poseł Marian Filar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
w sprawach celnych, podpisanej Poseł Małgorzata Sadurska. . . . . . . . . . . . . . 232
w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r. (cd.) Poseł Przemysław Gosiewski . . . . . . . . . . . . 234
Głosowanie Poseł Marian Filar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Poseł Marek Borowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Punkt 7. porządku dziennego: Sprawozda-
(Przerwa w posiedzeniu)
nie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzie-
ży o rządowym i poselskim projektach Wznowienie posiedzenia
ustaw o nadaniu nowych nazw niektó- Punkt 15. porządku dziennego (cd.)
rym akademiom rolniczym (cd.) Głosowanie
Głosowanie Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Oświadczenia
Punkt 8. porządku dziennego: Sprawozda- Poseł Artur Górski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
nie Komisji Infrastruktury o rządowym Poseł Henryk Siedlaczek . . . . . . . . . . . . . . . . 237
projekcie ustawy o zmianie ustawy Poseł Bożena Kotkowska. . . . . . . . . . . . . . . . 238
o transporcie kolejowym (cd.) Poseł Jan Filip Libicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Głosowanie Poseł Waldemar Wrona . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Poseł Maria Nowak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Punkt 13. porządku dziennego: Sprawoz- Poseł Jerzy Gosiewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
danie Komisji Gospodarki oraz Komisji Poseł Kazimierz Gołojuch . . . . . . . . . . . . . . . 242
Spraw Zagranicznych o rządowym Poseł Krzysztof Lipiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy Poseł Zbigniew Dolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii Poseł Lidia Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
w Europejskim Obszarze Gospodar- Poseł Stanisław Pięta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
czym, podpisanej w Brukseli dnia Poseł Stanisław Wziątek . . . . . . . . . . . . . . . . 246
25 lipca 2007 r. (cd.)
(Przerwa w posiedzeniu)
Głosowanie
Marszałek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Załącznik nr 1 – Teksty wystąpień niewygło-
Punkt 15. porządku dziennego: Wybór szonych
składu osobowego Komisji Śledczej do Poseł Mariusz Grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
zbadania sprawy zarzutu nielegalnego Poseł Kazimierz Gwiazdowski . . . . . . . . . . . . . 1
wywierania wpływu przez członków Poseł Lech Kołakowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Rady Ministrów, Komendanta Głów- Poseł Jadwiga Wiśniewska . . . . . . . . . . . . . . . . 2
(Wznowienie posiedzenia o godz. 9 min 03)

(Na posiedzeniu przewodniczą marszałek Sejmu — Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” – godz. 13;
Bronisław Komorowski oraz wicemarszałkowie — Infrastruktury wspólnie z Komisją Skarbu
Jerzy Szmajdziński, Stefan Niesiołowski, Jarosław Państwa – godz. 14;
Kalinowski i Krzysztof Putra) — Łączności z Polakami za Granicą – godz. 15;
— Obrony Narodowej – godz. 15;
— Polityki Społecznej i Rodziny – godz. 15;
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: — Skarbu Państwa – bezpośrednio po zakończe-
niu wspólnego posiedzenia z Komisją Infrastruktury,
Dzień dobry państwu. ok. godz. 15;
Wznawiam posiedzenie. — Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
Kontynuujemy 8. posiedzenie Sejmu Rzeczypo- i Leśnictwa – godz. 15.15;
spolitej Polskiej. — Administracji i Spraw Wewnętrznych – godz. 16;
Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję panią — Kultury Fizycznej i Sportu – godz. 16;
poseł Beatę Bublewicz oraz panów posłów Michała — Odpowiedzialności Konstytucyjnej – godz. 16;
Marcinkiewicza, Jana Dziedziczaka i Mirosława Ma- — do Spraw Unii Europejskiej – godz. 18.
liszewskiego. I jeszcze jeden komunikat: W dniu dzisiejszym
W pierwszej części obrad sekretarzami będą pa- odbędą się zebrania konstytuujące następujące gru-
nowie posłowie Michał Marcinkiewicz i Jan Dzie- py bilateralne:
dziczak. — Polsko-Peruwiańską Grupę Parlamentarną
Protokół i listę mówców prowadzić będą panowie – godz. 14;
posłowie Michał Marcinkiewicz i Mirosław Mali- — Polsko-Szwajcarską Grupę Parlamentarną
szewski. – godz. 14.20;
Proszę wyznaczonych posłów sekretarzy o zajęcie — Polsko-Węgierską Grupę Parlamentarną
miejsc przy stole prezydialnym. – godz. 14.40;
Proszę pana posła sekretarza Jana Dziedziczaka — Polsko-Brytyjską Grupę Parlamentarną –
o odczytanie komunikatów. godz. 15;
— Polsko-Włoską Grupę Parlamentarną –
godz. 15.20;
Sekretarz Poseł Jan Dziedziczak: — Parlamentarny Zespół na rzecz Tybetu –
godz. 15.40;
Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym odbę- — Polsko-Turecką Grupę Parlamentarną –
dą się posiedzenia Komisji: godz. 16;
— Rolnictwa i Rozwoju Wsi – godz. 10; — Polsko-Słowacką Grupę Parlamentarną –
— Sprawiedliwości i Praw Człowieka – godz. 10; godz. 16.20;
— Finansów Publicznych – godz. 11; — Polsko-Kanadyjską Grupę Parlamentarną –
— Spraw Zagranicznych – godz. 11; godz. 16.40.
— Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” – godz. 11; Wszystkie zebrania odbędą się w sali nr 105 w sta-
— do Spraw Służb Specjalnych – godz. 11.30; rym Domu Poselskim.
— Edukacji, Nauki i Młodzieży wspólnie z Komi- Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw
sją Gospodarki – godz. 12; Restrukturyzacji Energetyki odbędzie się dzisiaj
— Samorządu Terytorialnego i Polityki Regional- o godz. 10 w sali nr 13 budynku G.
nej – godz. 12; Spotkanie inaugurujące działalność Parlamen-
— Ustawodawczej – godz. 12; tarnej Grupy do spraw Rozwoju Komunikacji i Tu-
— Edukacji, Nauki i Młodzieży – godz. 13; rystyki Rowerowej odbędzie się w dniu dzisiejszym
— do Spraw Kontroli Państwowej – godz. 13; o godz. 12 w sali klubowej nr 3 w nowym Domu Po-
— Rolnictwa i Rozwoju Wsi – godz. 13; selskim. Dziękuję bardzo.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
136 Pytania w sprawach bieżących

Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: Postawienie pytania nie może trwać dłużej niż
2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie dłużej niż
Dziękuję bardzo. 6 minut.
Panie i Panowie Posłowie! Komisje: Gospodarki Nad pytaniem i udzieloną odpowiedzią nie prze-
oraz Spraw Zagranicznych przedłożyły sprawozdanie prowadza się dyskusji.
o projekcie ustawy o ratyfikacji umowy o udziale Re- Prawo do postawienia dodatkowego pytania przy-
publiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze sługuje wyłącznie zadającemu pytanie.
Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż
2007 r. 1 minuta, a uzupełniająca odpowiedzi nie może trwać
Sprawozdanie to zostało paniom i panom posłom dłużej niż 3 minuty.
doręczone w druku nr 193. Marszałek Sejmu wyjątkowo może wyrazić zgo-
W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii dę na wydłużenie czasu odpowiedzi na pytanie do-
datkowe.
Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnie-
Pytanie pierwsze zadają posłowie Tomasz Gło-
niu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpa-
gowski i Krzysztof Gadowski z Platformy Obywatel-
trzenie tego sprawozdania.
skiej w sprawie konieczności wystawienia przez
Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził
samorządy gminne deklaracji podatkowych PIT-8C
zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sej- dla osób, które skorzystały z dotacji w programach
mu oraz aby w dyskusji nad tym punktem wysłuchał ograniczenia niskiej emisji. Pytanie kierowane jest
3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów. do ministra finansów.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm Pytanie zadaje pan poseł Tomasz Głogowski. Ko-
propozycję przyjął. leżanki i kolegów posłów, którzy...
Sprzeciwu nie słyszę. Przepraszam bardzo, czy ja panu posłowi nie
Punkt ten rozpatrzymy dzisiaj po dyskusji nad przeszkadzam? Uprzejmie proszę, żebyśmy w tej
sprawozdaniem z działalności Państwowej Inspekcji chwili zajęli się rozpatrzeniem tego punktu, a wszystkie
Pracy w 2006 r. inne ważne sprawy omawiali w innym trybie i w innym
Informuję, że prezes Rady Ministrów zawiadomił miejscu.
Sejm o zamiarze przedłożenia prezydentowi Rzeczy- Głos ma pan poseł Tomasz Głogowski.
pospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażo-
nej w ustawie, umowy między Rządem Rzeczypospo-
litej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w zwal- Poseł Tomasz Głogowski:
czaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodza-
ju przestępczości, podpisanej w Tibilisi dnia 31 maja Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Od wielu lat
2007 r. oraz umowy o transporcie lotniczym między liczne samorządy w całej Polsce realizują programy
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowski- ograniczenia niskiej emisji, w ramach których dofi-
mi z jednej strony a Stanami Zjednoczonymi Amery- nansowują osobom fizycznym część kosztów np. mo-
ki z drugiej strony, podpisanej w Brukseli dnia 25 dernizacji źródła ciepła, ocieplenia budynku, zakupu
kwietnia 2007 r. i w Waszyngtonie dnia 30 kwietnia solarów do ogrzewania wody itp. Jak wiem, do tej
2007 r. pory żaden urząd skarbowy nie zgłaszał roszczeń
Posłowie w określonym terminie nie zgłosili za- dotyczących zapłaty przez osoby fizyczne podatku
strzeżeń do zasadności wybranego przez Radę Mini- dochodowego od tego rodzaju dofinansowania, wy-
strów trybu ratyfikacji tych dokumentów. chodząc z założenia, że jest to dotacja otrzymywana
od samorządu terytorialnego, a więc podlega zwol-
Komisja Spraw Zagranicznych przedłożyła spra-
nieniom określonym w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy
wozdania, w których wnosi o przyjęcie zawiadomień
o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym
premiera bez zastrzeżeń.
roku pojawiła się jednak opinia izby skarbowej,
Sprawozdania komisji zostały paniom i panom po-
przedstawiona w związku z zapytaniem jednej ze
słom doręczone odpowiednio w drukach nr 194 i 195. śląskich gmin, że taki podatek powinien być opłaco-
W związku z tym, na podstawie art. 120 ust. 4 ny. Wywołało to sporą konsternację, szczególnie
regulaminu Sejmu, informuję o braku zastrzeżeń co wśród samorządów gminnych, które powinny w ta-
do zasadności wybranego przez Radę Ministrów try- kim razie do końca lutego sporządzić stosowne infor-
bu ratyfikacji tych dokumentów. macje PIT-8C. W zgodnej opinii samorządów gmin-
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. nych odpowiedź izby skarbowej była wynikiem błęd-
porządku dziennego: Pytania w sprawach bie- nie sformułowanego zapytania przez gminę, zaś do-
żących. finansowania w ramach programów ograniczenia
Przypominam koleżankom i kolegom posłom, że niskiej emisji są zwolnione od podatku. Ponieważ
rozpatrzenie przez Sejm pytania obejmuje przedsta- jednak programy te realizowane są w wielu polskich
wienie treści pytania oraz udzielenie ustnej odpowie- gminach, wobec tego mogą pojawiać się różne, od-
dzi przez osobę, do której pytanie zostało skierowane, mienne interpretacje organów skarbowych dotyczące
albo osobę przez nią upoważnioną. powstawania ewentualnych zobowiązań fiskalnych.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Pytania w sprawach bieżących 137

Poseł Tomasz Głogowski formację o wysokości przychodów, która oznaczona


jest symbolem PIT-8C. W informacji tej ma wykazać
Zasadne wydaje się więc uzyskanie interpretacji mi- wypłaconą osobie fizycznej kwotę. W takim przypad-
nistra finansów w przedstawionej sprawie. ku informacja podatkowa posłuży podatnikowi do
Chciałbym zapytać, czy udzielone przez gminę prawidłowego rozliczenia się z podatku dochodowego
osobom fizycznym w ramach programu ograniczenia za dany rok podatkowy.
niskiej emisji dofinansowanie w wysokości 70% kosz- Należy przy tym zwrócić uwagę na możliwe zróż-
tów modernizacji źródła ciepła w budynkach indywi- nicowanie występujących stanów faktycznych. Pod-
dualnych powoduje powstanie po stronie osoby fi- kreślić należy, że nie nazwa świadczenia jest istotna
zycznej otrzymującej dofinansowanie obowiązku w tym przypadku i przesądza o jego rzeczywistym
zapłaty podatku dochodowego i w związku z tym czy charakterze. Dlatego też ocena, czy w danym przy-
gmina zobowiązania jest do sporządzenia informacji
padku mamy do czynienia z dotacją, o której mowa
podatkowej PIT-8C. Program ograniczenia niskiej
w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodo-
emisji realizowany jest na podstawie uchwały rady
wym od osób fizycznych, może nastąpić dopiero po
miejskiej i, opracowanego z jej upoważnienia, regu-
laminu wprowadzonego w życie zarządzeniem bur- zapoznaniu się z zasadami i trybem przyznawania
mistrza miasta. Z regulaminu i stosownej umowy tego rodzaju świadczenia, a to z kolei oznacza, że
z inwestorami wynika, że dofinansowanie jest dota- udzielenie wiążącej odpowiedzi wymaga zbadania
cją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, dokumentów źródłowych każdej indywidualnej
a zatem podlega zwolnieniom określonym w ustawie sprawy, czyli każdego indywidualnego przekazania
o podatku dochodowych od osób fizycznych. Proszę środków.
o odpowiedź, czy taka interpretacja jest właściwa. Takich indywidualnych interpretacji prawa podat-
Dziękuję. kowego dokonują w imieniu ministra finansów organy
określone w rozporządzeniu z 20 czerwca 2007 r.
w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: przepisów prawa podatkowego, właściwe ze względu
na miejsce zamieszkania osoby fizycznej, czyli odpo-
Dziękuję bardzo. wiednie izby skarbowe. Dziękuję uprzejmie.
Odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Finansów pani Elżbieta Chojna-Duch.
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
Podsekretarz Stanu Dziękuję bardzo.
w Ministerstwie Finansów Czy pan poseł zada pytanie dodatkowe? Tak.
Elżbieta Chojna-Duch: Pan poseł Krzysztof Gadowski, proszę bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadając na
pytanie panów posłów Tomasza Głogowskiego i Krzysz- Poseł Krzysztof Gadowski:
tofa Gadowskiego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie
konieczności wystawiania przez samorządy gminne Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
informacji podatkowych PIT-8C dla osób, które sko- Mam pytanie do pani: Czy ta interpretacja przepi-
rzystały z dotacji w programach ograniczenia niskiej
sów, dokonana przez ministra finansów, może zna-
emisji, uprzejmie wyjaśniam, że jeżeli dotacje, o któ-
leźć się na stronie internetowej Ministerstwa Finan-
rych mowa w pytaniu, są dotacjami w rozumieniu
sów? Niebagatelnie ułatwiłoby to rozwiązanie pro-
przepisów ustawy o finansach publicznych, otrzyma-
blemów samorządów, które mają do czynienia z ta-
nymi z budżetu państwa lub z budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, wówczas korzystają one kimi dotacjami. Rozumiem to, co pani wyraźnie
ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 podkreśliła, że wszystko należy odnieść do konkret-
ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat- nych regulaminów w konkretnej sprawie, ale zapew-
ku dochodowym od osób fizycznych. ne to ułatwi funkcjonowanie urzędów gmin, tym
Ze względu na fakt, że dochodów zwolnionych na bardziej że gdyby pojawiła się taka konieczność, to
podstawie przepisów ustawy nie wykazuje się w in- do końca lutego muszą one takowe informacje przed-
formacjach podatkowych, w takiej sytuacji faktycznej stawić. Dziękuję.
i prawnej na wypłacającym nie ciąży obowiązek spo-
rządzania informacji podatkowych. Jeżeli jednak
otrzymywane środki nie są zwolnione od podatku na Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
podstawie powyższego przepisu ustawy, wówczas
podmiot dokonujący wypłaty jest obowiązany prze- Dziękuję bardzo.
kazać podatnikowi oraz właściwemu dla niego urzę- Proszę bardzo, pani minister, o udzielenie odpo-
dowi skarbowemu, w terminie do końca lutego, in- wiedzi na dodatkowe pytanie, sugestię.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
138 Pytania w sprawach bieżących

Podsekretarz Stanu prokuratora okręgowego w Bielsku-Białej, za czasów


w Ministerstwie Finansów którego kwitł proceder korupcyjny? Kto podejmuje
Elżbieta Chojna-Duch: decyzję o przeniesieniu sprawy bielskiej mafii sądo-
wej poza okręg apelacji katowickiej: minister spra-
Panie Pośle! Chciałabym powiedzieć, że jest moż- wiedliwości czy prokurator krajowy, biorąc pod uwa-
liwa publikacja tego wyjaśnienia, tej odpowiedzi na gę odmienne stanowisko w tej sprawie? Kto zagwa-
interpelację, na stronach internetowych Minister- rantuje, że po przeniesieniu śledztwa poza okręg
stwa Finansów, z tym że każda indywidualna spra- apelacji katowickiej sprawa nie przedawni się ze
wa, której dotyczy przekazanie dotacji, powinna być względu na obszerną dokumentację, z którą muszą
indywidualnie interpretowana, ponieważ stany fak- zapoznać się nowi referenci?
tyczne, a w związku z tym odpowiednio sytuacja Od kilku lat Prokuratura Okręgowa w Tarno-
prawna, są rozbieżne w poszczególnych przypadkach brzegu prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowo-
i każdorazowo powinno to być wyjaśniane indywidu- ści Laboratorium Frakcjonowania Osocza (LFO)
alnie. Dziękuję. w Mielcu. W związku z powyższym chciałbym zapy-
tać pana ministra: Czy usunięcie szefa Prokuratury
Okręgowej w Tarnobrzegu nie spowoduje zatuszowa-
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: nia tego bardzo ważnego śledztwa, które nurtuje
polskie społeczeństwo? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pytanie drugie zadadzą posłowie Waldemar An-
dzel i Kazimierz Moskal, Prawo i Sprawiedliwość, Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
w sprawie odsuwania prokuratorów od prowadzenia
lub nadzorowania śledztw w sprawach dotyczących Dziękuję bardzo.
przestępczości zorganizowanej oraz korupcji, w któ- Odpowiedzi udzieli zastępca prokuratora general-
rą zamieszane były osoby pełniące wysokie funkcje nego pan Andrzej Pogorzelski.
publiczne, na przykładzie jednostek prokuratury
w Bielsku-Białej i Tarnobrzegu prowadzących postę-
powanie w sprawach bielskiej mafii sądowej oraz Zastępca Prokuratora Generalnego RP
Laboratorium Frakcjonowania Osocza w Mielcu. Py- Andrzej Pogorzelski:
tanie skierowane jest do ministra sprawiedliwości.
Pan poseł Waldemar Andzel, proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiem na
pytania zgodnie z kolejnością ich zadania przez pana
posła.
Poseł Waldemar Andzel: W pierwszej kolejności odniosę się do poruszonego
problemu dotyczącego Prokuratury Okręgowej
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! w Bielsku-Białej i do przedstawionej tutaj interpre-
W ostatnim czasie polskim sądownictwem wstrzą- tacji, iż powołanie prokuratora Kózki może spowodo-
snął problem bielskiej mafii sądowej. Sprawa dotyczy wać, iż postępowanie to zostanie w jakiś sposób za-
największej afery korupcyjnej w polskim wymiarze kłócone. Na podstawie uzyskanych informacji prze-
sprawiedliwości. Zarzuty postawiono 20 osobom, kazuję następujące fakty. W dniu 16 stycznia 2008 r.
a kolejnych 17 prokuratorów i sędziów jest podejrza- dyrektor Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej
nych. Osoby podejrzane to ludzie z kręgu znajomych Prokuratury Krajowej, działając w oparciu o § 105
nowego zastępcy prokuratora apelacyjnego w Kato- ust. 5 rozporządzenia ministra sprawiedliwości
wicach Andrzeja Kózki, za którego rządów rozkwitł z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego
proceder korupcyjny w podbeskidzkim wymiarze urzędowania powszechnych jednostek organizacyj-
sprawiedliwości. W związku z tym istnieje ryzyko, że nych prokuratury, po rozpoznaniu wniosku prokura-
sprawa zostanie przeniesiona do Wydziału Przestęp- tora apelacyjnego w Katowicach, podjął decyzję
czości Zorganizowanej we Wrocławiu lub w Krako- o przejęciu do dalszego prowadzenia przez Biuro ds.
wie, jak poinformowali prokurator krajowy Marek Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajo-
Staszak, a także nowa szefowa katowickiej apelacji wej śledztwa z Prokuratury Okręgowej w Bielsku-
Iwona Palka. Ryzyko to wiąże się z faktem, że wiele -Białej oraz prowadzonego w oparciu o wyłączone
z popełnionych przestępstw miało miejsce w latach z tego postępowania materiały śledztwa Prokuratu-
1996–1998 i w związku z tym mogą ulec przedawnie- ry Okręgowej w Katowicach, dotyczącego korupcji
niu, a winni nie zostaną nigdy ukarani. Nowi refe- w organach wymiaru sprawiedliwości, i wyznaczył
renci śledztwa mogą nie zdążyć zapoznać się z zebra- Wydział IV Zamiejscowy w Krakowie Biura ds. Prze-
nymi do tej pory aktami, które zgromadzone są w 100 stępczości Zorganizowanej do dalszego łącznego pro-
tomach. wadzenia obu postępowań. Podstawową przyczyną,
W związku z powyższym chcielibyśmy zapytać sygnalizowaną także we wniosku prokuratora ape-
pana ministra, czym kierowano się podczas powoła- lacyjnego w Katowicach, była potrzeba zapewnienia
nia na stanowisko zastępcy prokuratora apelacyjne- pełnego obiektywizmu w tej sprawie przez prowadzą-
go w Katowicach Andrzeja Kózki, do stycznia 2006 r. cych śledztwo prokuratorów w sytuacji pojawiających
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Pytania w sprawach bieżących 139

Zastępca Prokuratora Generalnego RP Zastępca Prokuratora Generalnego RP


Andrzej Pogorzelski Andrzej Pogorzelski:
się licznych zarzutów braku bezstronności, a nadto Szanowny Panie Pośle! Pytanie dotyczące Pro-
usprawnienia przebiegu postępowania. Naczelnik kuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, jak sądzę, do-
Wydziału IV Zamiejscowego w Krakowie Biura tyczy konkretnie postępowania o sygn. 1Ds.17/06/
ds. Przestępczości Zorganizowanej podjął już dzia- SW, które zostało prawomocnie umorzone 11 grud-
łania organizacyjne, umożliwiające szybkie zapo- nia 2007 r. Rozumiem, że o to postępowanie chodzi.
znanie się przez nowych prokuratorów z obszernym W tej sprawie...
materiałem dowodowym. W tej sprawie rzeczywiście (Poseł Jadwiga Wiśniewska: No właśnie, co w tej
występuje aktualnie 22 podejrzanych. Uwzględnia- sprawie?)
jąc treść stawianych zarzutów, przedawnienie ka- Już mówię, już odpowiadam. W tej sprawie w dniu
ralności niektórych czynów może nastąpić nie wcze- 31 stycznia 2008 r. Prokuratura Krajowa poleciła
śniej niż w 2012 r.
Prokuraturze Apelacyjnej w Rzeszowie zbadanie za-
Odnośnie do tej części pytania, która była zwią-
sadności umorzenia.
zana z postępowaniem dotyczącym Laboratorium
(Poseł Michał Wojtkiewicz: Świetnie.)
Frakcjonowania Osocza, chciałbym powiedzieć, że
Czy to wystarczy w tej chwili? (Wesołość na sali,
rzeczywiście doszło do zmiany prokuratora okręgo-
oklaski)
wego w Tarnobrzegu. Zmiana ta jednak w żaden
(Poseł Michał Wojtkiewicz: Nie wystarczy.)
sposób nie wpłynęła na tok prowadzonego postępo-
wania, bowiem prokurator referent nie został zmie-
niony. Przedmiotowe śledztwo prowadzi bez utrud-
nień i wykonuje zaplanowane w sprawie czynności. Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
Przedpostępowanie, jeśli chodzi o przedawnienie ka-
ralności, też nie jest zagrożone. Jeżeli tyle informacji Dziękuję bardzo.
wystarczy, to dziękuję.
Poseł Waldemar Andzel:
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
Panie marszałku, prosimy o odpowiedź na piśmie
Dziękuję bardzo. w tych dwóch nurtujących polskie społeczeństwo spra-
Pytanie dodatkowe zada pan poseł Kazimierz wach. Ta odpowiedź nas nie zadowala. Dziękuję.
Moskal.
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
Poseł Kazimierz Moskal:
Proszę nie komentować odpowiedzi, procedura
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni tego nie przewiduje. Można zawsze zwrócić się o pi-
Państwo! Na pewno odpowiedź pana prokuratora nas semną odpowiedź i zostanie ona udzielona.
nie zadowala, była wymijająca. Myślę, że nie do koń- Pani poseł Anita Błochowiak i pan poseł Stani-
ca pan zrozumiał pytanie czy może nie chciał pan sław Wziątek, Lewica i Demokraci, zadadzą pytanie
zrozumieć i w pełni odpowiedzieć, jakie były przyczy- w sprawie zagłuszania rozmów telefonicznych prote-
ny różnych działań. Dlaczego odwołano prokuratora stujących pielęgniarek, autentyczności przekazanego
okręgowego Małgorzatę Bednarek? To jest pytanie prokuraturze przez Zbigniewa Ziobro nagrania roz-
dodatkowe. mowy z Andrzejem Lepperem oraz uszkodzonych
Jeżeli chodzi o LFO w Mielcu, to na ten temat przez wysokich urzędników państwowych służbo-
wiele rzeczy powiedziano, mówiono też wiele o me- wych laptopów i kart SIM telefonów komórkowych
chanizmie sitwowym. Przy tej okazji proszę powie- – do prezesa Rady Ministrów.
dzieć, co się stało w grudniu 2007 r. Umorzono waż- Pan poseł Stanisław Wziątek, proszę bardzo.
ny wątek dotyczący pewnego połączenia działań
urzędników i przedsiębiorców. To także jest bardzo
istotne. Czy do tych sukcesów, laptopa, pendrive’a Poseł Stanisław Wziątek:
należy też dodać to, że pewne śledztwa dotyczące afer
III Rzeczypospolitej są umarzane? Dziękuję bardzo, panie marszałku.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pa-
nie Premierze! Chciałbym skierować pytanie do pana
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: premiera. 10 stycznia 2008 r. na posiedzeniu Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych zadałem pyta-
Dziękuję bardzo. nie dotyczące zagłuszania rozmów telefonicznych
Panie prokuratorze, bardzo proszę o udzielenie protestujących pielęgniarek w Kancelarii Prezesa
odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Rady Ministrów i białym miasteczku. Trudno uznać
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
140 Pytania w sprawach bieżących

Poseł Stanisław Wziątek 2008 r., sporządzoną przez szefa Biura Ochrony Rzą-
du. Autor wspomnianej notatki informuje, że w dniach
działania operacyjne służb w tej sprawie za tajemni- 19–26 czerwca 2007 r. Biuro Ochrony Rządu prowa-
cę działania. Jeżeli to jest tajemnica, to raczej tajem- dziło w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy
nica poliszynela, bo o tym fakcie byli doskonale po- Alejach Ujazdowskich 1/3 tzw. działania specjalne,
informowani wszyscy dziennikarze odwiedzający mające na celu blokowanie telefonii komórkowej. Wy-
białe miasteczko, także politycy, którzy rozmawiali korzystywana w tym celu aparatura została
z protestującymi pielęgniarkami. Zaskakujące jest umieszczona w pomieszczeniach przylegających do
to, że o tym fakcie nie wiedział szef Biura Ochrony tych, w których przebywały protestujące pielę-
Rządu, który zobowiązał się odpowiedzieć na moje gniarki. Wspomniane zawiadomienie o przestęp-
pytanie pisemnie, ale do tej pory nie uzyskałem od- stwie zostało za pośrednictwem Prokuratury Kra-
powiedzi. jowej przekazane w dniu 6 lutego 2008 r. Prokura-
Okazuje się także, że wicepremier Schetyna, od- turze Apelacyjnej w Warszawie, której polecono
powiedzialny za sprawy wewnętrzne, także nie był dokonanie jego procesowej oceny. Tyle, ile mogę
zorientowany w tej sprawie. Jak zatem sprawowany powiedzieć ze swej strony.
jest nadzór nad służbami, skoro w przypadku tak
ważnych działań naruszających prawo Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji nie jest zorien- Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
towane w tej sprawie?
Od 10 stycznia upłynęło sporo czasu, żeby wyja- Dziękuję bardzo.
śnić wszystkie problemy. Bardzo zależy mi na tym, Pytanie dodatkowe, pan poseł Wziątek.
aby uzyskać odpowiedź na pytanie, kto wydał decyzję Proszę bardzo.
o zakłócaniu rozmów telefonicznych. Czy wobec pro-
testujących pielęgniarek były stosowane inne środki
operacyjne, np. podsłuchy rozmów i ich nagrywanie? Poseł Stanisław Wziątek:
Czy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znajduje
się stosowny dokument potwierdzający na piśmie Bardzo dziękuję, panie marszałku.
podjęcie działań operacyjnych i zagłuszających? Jeśli Panie Prokuratorze! Czuję się zażenowany pana
tak, to kto podpisał ten dokument? Czy rzeczywiście odpowiedzią, ponieważ tak naprawdę nie próbował
ówczesny premier, pan Kaczyński, osobiście wydał tę pan nawet odpowiedzieć na podstawowe pytanie. Nie
decyzję, czy też robił to pan Błaszczak, szef KPRM? chodzi w tej chwili już o to, „czy”, ponieważ wszyscy
Czy działania zakłócające miały wpływ na zdrowie mamy świadomość tego, że na pewno te działania
kobiet i czy metody stosowane przez służby rządowe były podejmowane. Pytanie jest: Kto podjął decyzję?
nie były wykorzystywane do celów politycznych? Tak Jeżeli szef Biura Ochrony Rządu informuje o tym
naprawdę jest mi wstyd za takie metody działania fakcie, to na pewno ma stosowne dokumenty potwier-
polskiego rządu. Pierwsze pytanie brzmi: Kto powie dzające, kto podjął formalną decyzją w tej sprawie.
„przepraszam” protestującym pielęgniarkom? Pytanie uzupełniające dotyczy badania auten-
tyczności przekazanego prokuraturze przez Zbignie-
wa Ziobro nagrania rozmowy z Andrzejem Lepperem.
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: Na jakim etapie jest wyjaśnianie tej sprawy, panie
prokuratorze?
Dziękuję bardzo. Proszę także wyjaśnić nam plagę uszkodzeń przez
Z upoważnienia prezesa Rady Ministrów odpowie- wysokich urzędników państwowych służbowych lap-
dzi udzieli zastępca prokuratora generalnego RP pan topów. (Oklaski) Czy istnieje możliwość odzyskania
Andrzej Pogorzelski. zapisanych na twardych dyskach dokumentów? Bar-
dzo proszę.

Zastępca Prokuratora Generalnego RP


Andrzej Pogorzelski: Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Dziękuję bardzo.
W sprawie zadanego pytania przedstawiam następu- Pan prokurator ma głos.
jące stanowisko.
Zdarzenie, o którym mówił pan poseł, jest przed-
miotem zawiadomienia o przestępstwie, jakie pismem Zastępca Prokuratora Generalnego RP
z dnia 30 stycznia 2008 r. wystosował na adres mi- Andrzej Pogorzelski:
nistra sprawiedliwości prokuratora generalnego wi-
ceprezes Rady Ministrów i minister spraw wewnętrz- Panie Pośle! Odpowiadając na pytania, przygoto-
nych i administracji pan Grzegorz Schetyna, dołą- wywano i przygotowywałem je w nawiązaniu do do-
czając ponadto notatkę służbową z dnia 21 stycznia kumentu, jaki nam przedstawiono. A był on taki: Na
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Pytania w sprawach bieżących 141

Zastępca Prokuratora Generalnego RP Reasumując, bo czas mi się kończy. Badania, jakie


Andrzej Pogorzelski przeprowadzono w tej sprawie, wskazują, iż wnioski
dotyczą wyłącznie nagrania na płycie dostarczonej
podstawie art. 196 ust. 2 regulaminu Sejmu składa- do badań, w związku z tym nie można się wypowie-
my pytanie w sprawie zagłuszania rozmów telefo- dzieć co do źródłowego nagrania i urządzenia reje-
nicznych protestujących pielęgniarek. Na tak sfor- strującego. Postępowanie jest w toku. Mamy wyja-
mułowane pytanie skierowane do mnie jako przed- śnić w toku tego postępowania wszelkie okoliczności
stawiciela prokuratora generalnego wydaje mi się, że związane z przegrywaniem materiału dźwiękowego
odpowiedź jest wyczerpująca, bo odpowiadam w za- i przedstawieniem go potem w materiałach do śledz-
kresie swoich obowiązków w sprawie. twa. Dziękuję.
(Poseł Stanisław Wziątek: Nie ma odpowiedzi: Kto?)
Słucham?
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
Dziękuję bardzo.
Kwestie dodatkowe, o które pytał… W przypadku pytania poprzedniego i tego je-
stem przekonany o tym, że potrzebne są dalsze
wyjaśnienia. Sugeruję, aby koleżanki i koledzy po-
Zastępca Prokuratora Generalnego RP słowie skierowali te pytania na piśmie do prokura-
Andrzej Pogorzelski: tora generalnego.
Pytanie czwarte zadadzą posłowie Mieczysław
W kwestii dodatkowej już udzielam odpowiedzi. Kasprzak i Franciszek Jerzy Stefaniuk z Polskiego
Postępowanie dotyczące utrwalania zapisu rozmowy Stronnictwa Ludowego. Pytanie w sprawie katastro-
ministra sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobro falnej sytuacji, w jakiej znalazły się aktualnie gorzel-
z wicepremierem Andrzejem Lepperem, przeprowa- nie rolnicze w Polsce z powodu ograniczonego zapo-
dzonej w dniu 14 czerwca 2007 r. w Kancelarii Pre- trzebowania rafinerii na bioetanol stanowiący bio-
zesa Rady Ministrów, jest w tej chwili w toku i z po- komponent do paliw płynnych i biopaliw, jest kiero-
siadanych przez nas informacji wynika, iż, po pierw- wane do ministra gospodarki.
sze, w dniu 12 sierpnia 2007 r. został przesłuchany Pan poseł Mieczysław Kasprzak, proszę bardzo.
w charakterze świadka minister sprawiedliwości pan
Zbigniew Ziobro, który zeznał m.in., że zdecydował
się nagrać rozmowę z Andrzejem Lepperem po kon- Poseł Mieczysław Kasprzak:
sultacjach ze swoimi współpracownikami. W toku
tego przesłuchania pan Zbigniew Ziobro zobowiązał Dziękuję bardzo.
się, że w dniu 13 sierpnia 2007 r. dostarczy do Pro- Panie Marszałku! Panie Premierze! Otóż ustawa
kuratury Okręgowej w Warszawie nośnik tej rozmo- o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z 25 sierp-
wy wraz z dyktafonem, na którym została nagrana.
nia 2006 r. była nadzieją dla rolników, ekologów,
W dniu 13 sierpnia 2007 r. na protokół zatrzymania
a także dla przemysłu rolno-spożywczego na wyko-
rzeczy została zabezpieczona od pana Zbigniewa Zio-
rzystanie nadwyżek produktów rolniczych jako
bro płyta CDR 80, na której zapisano plik dźwiękowy
składnika, komponentu paliw ciekłych. Bioetanol
ze spotkania w dniu 14 czerwca 2007 r. W dniu
produkowany przez gorzelnie w 2007 r. miał stano-
13 sierpnia 2007 r., a więc w tym samym dniu tylko
później, na protokół zatrzymania rzeczy został za- wić 2,3% ilości zużywanych u nas w kraju paliw płyn-
bezpieczony od pana ministra Zbigniewa Ziobro dyk- nych. Faktycznie jednak sytuacja nie wygląda tak
tafon. W treści protokołu odnotowano, że pan Ziobro różowo. Odtrąbiony sukces poprzedniego rządu oka-
użył tego dyktafonu w trakcie rozmowy z panem An- zał się dzisiaj martwym sukcesem. Otóż w ubiegłym
drzejem Lepperem w dniu 14 czerwca 2007 r. roku praktycznie wykorzystano tylko 30% planowa-
14 sierpnia 2007 r. w charakterze świadka został nej domieszki, z 300 mln ton tylko 30% wykorzysta-
przesłuchany pan Jerzy Engelking. Z treści jego ze- no do uzupełnienia paliw płynnych. W tym – trzeba
znań wynika, że minister sprawiedliwości przekazał zaznaczyć – około 50% pochodziło z importu. Dlatego
mu na początku lipca 2007 r. dyktafon, z którego ko- też stwarza to ogromne zagrożenie dla przemysłu
rzystał dyrektor gabinetu politycznego ministra pan rolno-spożywczego, głównie dla gorzelni, dla całego
Łukasz Wojda, celem zgrania utrwalonych zapisów. programu, który był zakładany, jeżeli chodzi o wyko-
Pan Engelking dokonał skopiowania wszystkich pli- rzystanie odnawialnych źródeł energii. Niepokój
ków znajdujących się na ww. dyktafonie na dysk swo- w tej chwili jest ogromny. Oczekiwania zarówno rol-
jego laptopa. Następnie usunął je z pamięci we- ników, jak i producentów nie spełniły się. Sytuacja ta
wnętrznej i karty pamięci tego dyktafonu, który utrzymuje się przez cały 2007 r. Dlatego też pozwo-
zwrócił. Pan Engelking ze swojego laptopa skopiował liliśmy sobie skierować pytanie do pana premiera:
na płytę CD i swojego pendrive’a istniejący tam plik Czy rząd przewiduje jakieś działania w tym zakresie,
i karty dźwiękowe, a następnie je usunął z dysku aby tę sytuację zmienić w najbliższym czasie? Dzię-
twardego. (Dzwonek) kuję bardzo.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
142 Pytania w sprawach bieżących

Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: Skądinąd wiadomo, że niektóre kraje europejskie


już skutecznie wprowadziły na rynek paliwo tzw.
Dziękuję bardzo. E85, gdzie jest 85% spirytusu, a nawet E95, gdzie jest
Odpowiedzi udzieli wiceprezes Rady Ministrów, 95% spirytusu. To ostatnie paliwo może być wyko-
minister gospodarki pan poseł Waldemar Pawlak. rzystane do napędu np. autobusów miejskich. W Pol-
Proszę bardzo. sce przygotowujemy się też do tego, by wprowadzić
takie rozwiązania w naszej gospodarce. Wymaga to
wydzielenia odpowiedniej infrastruktury i urucho-
Wiceprezes Rady Ministrów mienia regulacji, które pozwolą skutecznie spożytko-
Minister Gospodarki wać takie paliwa na naszym rynku. Dzięki temu
Waldemar Pawlak: moglibyśmy w znacznie większym stopniu osiągnąć
cel wskaźnikowy polegający na wykorzystaniu bio-
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Pośle! paliw w naszym bilansie paliwowym.
(Głos z sali: 460 mln dał.) Z uwag o charakterze ogólnym chcę podkreślić,
Tak, tak, to się zgadza. Jeżeli chodzi o ilości, to że mieliśmy na naszym rynku w okresie ostatnich
jest tam mała pomyłka. 4 lat, od 2004 r. do 2006 r., bardzo wyraźny wzrost
Natomiast odnosząc się do samej istoty pytania, udziału biokomponentów, zarówno estrów, jak i bio-
chciałbym zwrócić uwagę, że w 2007 r. zmieniono etanolu, a w 2007 r., po zmianie przepisów akcyzo-
przepisy akcyzowe, to znaczy w grudniu 2006 r. mi- wych, nastąpiły zahamowanie tej tendencji i dosyć
nister finansów wprowadził przepisy akcyzowe, któ- istotny spadek. Te sprawy skłaniają nas do takich
refleksji, że możliwość wykorzystania w znacznie
re wywołały skutki katastrofalne dla rynku biopaliw
szerszym stopniu biopaliw wiąże się z odpowiednimi
i w dość istotny sposób zmniejszyły udział biopaliw
regulacjami uwzględniającymi różnice i specyfikę
w bilansie energetycznym naszego kraju. Warto
produkcji tych biokomponentów w naszym kraju.
zwrócić uwagę na to, że w tej chwili tendencje w Unii
W tym miejscu chciałbym także zaznaczyć, że
Europejskiej jak i na świecie są takie, aby mówić
w polityce energetycznej rządu będziemy bardzo ja-
o biopaliwach nowej generacji, takich, które nie są sno stawiali na potrzebę wykorzystania krajowych
konkurencyjne w stosunku do produktów żywnościo- surowców. To nie jest tylko sprawa bioetanolu i es-
wych. Projekt nowej dyrektywy w tym zakresie prze- trów, ale także możliwość rozwoju biopaliw drugiej
widuje wymóg, aby takie biopaliwa w całym łańcuchu generacji, np. w obszarze gazu i budowania biogazow-
redukowały ponad 35% emisji CO2. Tak więc bardzo ni, które będą używały do produkcji biogazu odpa-
ważne jest, abyśmy spojrzeli na tę sprawę szerzej nie- dów, co pozwoli na poprawę warunków ochrony śro-
co niż tylko z punktu widzenia samej produkcji bio- dowiska, szczególnie w tym obszarze, gdzie te odpady
etanolu. Wydaje się, że coraz większe znaczenie bę- z produkcji rolnej są szczególnie uciążliwe, a poza
dzie miało wprowadzanie technologii tzw. drugiej tym sprawi, że w znakomicie lepszym stopniu będzie-
generacji, które będą bazowały na lignocelulozie, co my mieli dywersyfikowane dostawy surowców ener-
jest zgodne z projektem nowych regulacji Unii Euro- getycznych. Dziękuję.
pejskiej, daje większy zysk ekologiczny.
Problemy, które pojawiły się na rynku biopaliw,
wynikają z jednej strony ze zmian polityki w zakresie Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
akcyzy na biokomponenty, a z drugiej strony z cen.
Otóż ceny alkoholu produkowanego dla potrzeb tech- Dziękuję bardzo panu premierowi.
nicznych są na rynku europejskim niższe niż ceny Czy pan poseł Stefaniuk ma dodatkowe pytanie?
alkoholu produkowanego tradycyjnymi metodami Proszę bardzo.
przez gorzelnie i odwadnianego.
(Poseł Wojciech Mojzesowicz: Wysokie ceny zbóż.) Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk:
Ja mam prośbę, żebyśmy w ten sposób nie dysku-
towali, bo pan minister ma może jakieś szczegółowe Ja mam tylko jedno krótkie pytanie w związku
informacje, ale jeżeli chodzi o ceny na tym rynku, to z podniesieniem w 2006 r. przez ówczesną minister
mamy taką sytuację, że w tej chwili potrzebna była- finansów Zytę Gilowską podatku akcyzowego, co było
by zmiana systemu, który rekompensowałby tego uderzeniem w rynek polskich biopaliw. Czy rząd roz-
typu niekorzystne tendencje. waża regulacje przepisów w tej kwestii w przyszłości?
Jeżeli zainteresowani producenci postulują wpro- Bo oczywiście rozumiemy, że budżet państwa jest
wadzenie bezpośrednich dopłat do produkcji surow- w tym roku już przyjęty.
ców do wytwarzania bioetanolu czy też, szerzej mó-
wiąc, biokomponentów, to w tej chwili wspólnie Mi-
nisterstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Finansów pracują
nad tym, aby przeanalizować, czy taki problem jest Dziękuję.
możliwy do rozwiązania na gruncie prawa polskiego Proszę pana premiera o udzielenie odpowiedzi na
i europejskiego. to dodatkowe pytanie.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Pytania w sprawach bieżących 143

Wiceprezes Rady Ministrów Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:


Minister Gospodarki
Waldemar Pawlak: Dziękuję bardzo.
Piąte pytanie zadadzą posłowie Agnieszka Ko-
Tak jak wspomniałem, Ministerstwo Gospodarki złowska-Rajewicz i Piotr Waśko z Platformy Obywa-
wspólnie z Ministerstwem Finansów oraz z Minister- telskiej w sprawie trybu przekazywania 1% podatku
stwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracują nad różnymi dochodowego od osób fizycznych na organizacje po-
wariantami sprzyjającymi produkcji biopaliw. Z jed- żytku publicznego ze wskazaniem konkretnego za-
nej strony zależy nam na tym, żeby tworzyć warunki dania – do ministra finansów.
związane z polityką np. akcyzową, ale też z drugiej Pytanie zadaje pani poseł Agnieszka Kozłowska-
strony chcemy przeanalizować propozycje, które -Rajewicz.
zgłaszają producenci, tzn. większego bezpośredniego Proszę bardzo.
wsparcia produkcji surowców do wytwarzania biopa-
liw, bo wydaje się, że przy zmianie polityki rolnej
bardzo ważne byłoby uproszczenie polityki rolnej Poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz:
w takim kierunku, aby dopłaty miały charakter wy-
łącznie obszarowy, ewentualnie przy małych gospo- Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowny Pa-
darstwach także charakter dodatkowy w postaci nie Ministrze! Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
komponentu socjalnego. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
Uważamy też za bardzo celowe utrzymanie dopłat fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
do produkcji roślin energetycznych, tak aby ich pro- wprowadziła korzystne zmiany w mechanizmie alo-
dukcja, szczególnie na ziemiach o gorszej jakości, tam kacji 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na
gdzie nie można produkować żywności, była opłacal- rzecz organizacji pożytku publicznego. Zmiana doty-
na i była możliwa do skutecznego realizowania, żeby czy uproszczenia samego sposobu czy trybu przeka-
zwiększyć udział krajowej produkcji, krajowej wy- zywania tych środków. Według nowych zapisów usta-
twórczości. wy darczyńca już nie musi iść na pocztę, wpłacać,
wykładać swoich pieniędzy i potem ich odzyskiwać.
Jeżeli spojrzymy na to w perspektywie różnych
Wystarczy, że wskaże organizację, korzystając z mi-
technologii, które są obecnie dostępne, to warto
nisterialnej listy, podczas wypełniania PIT, a urząd
zwrócić uwagę, że np. produkcja biogazów w lokal-
skarbowy wykonuje za niego już całą resztą, przele-
nych biogazowniach opiera się na technologii, która
wa należne pieniądze na rzecz organizacji.
z jednej strony zagospodarowuje odpady, ale z drugiej
Udogodnienia obecnej ustawy prawdopodobnie
strony potrzebuje także różnego rodzaju dodatko-
znacznie podniosą liczbę darczyńców i pieniędzy uzy-
wych elementów wytwarzanych w takim cyklu, żeby
skiwanych przez organizacje, więc generalnie są one
były dodatkowe komponenty biomasy, które ułatwia- bardzo pozytywne, ale jednocześnie ustawa nie
ją skuteczne wytwarzanie biogazu. uwzględnia specyfiki działania tych organizacji po-
Żeby dać porównanie, powiem, że według naszych żytku publicznego, które zbierają pieniądze na kon-
informacji w Republice Federalnej Niemiec funkcjo- kretny cel, np. na rehabilitację albo leczenie konkret-
nuje ok. 4 tys. takich lokalnych biogazowni. To poka- nych osób. Zazwyczaj dotyczy to ciężko chorych dzie-
zuje, jak dynamicznie rozwija się ten rynek w krajach ci, których rehabilitacja w skali rocznej jest bardzo
Unii Europejskiej. droga, i rodzice od lat finansują w ten sposób ich le-
Warto zwrócić uwagę, że w trakcie dyskusji nad czenie i rehabilitację. W grudniu do wielu posłów
udziałem biopaliw już od 2002 r. miały miejsce bar- zgłaszali się rodzice dzieci niepełnosprawnych, któ-
dzo skomplikowane działania, które utrudniały rzy właśnie tak finansują ich leczenie, z pytaniami,
wprowadzenie biopaliw do praktycznego wykorzysta- czy nowelizacja ta pozwoli na przekazywanie pienię-
nia, bo jak wiadomo, pierwsza ustawa została w 2002 r. dzy na konkretny cel, na indywidualne zadania.
zawetowana, w 2003 r. wykorzystano formalną W wyniku interpelacji, a także artykułów prasowych
sztuczkę i nie dokończono prac nad tą ustawą, z ko- Ministerstwo Finansów w grudniu wydało komuni-
lei w 2003 r. po uchwaleniu tej ustawy Trybunał kat, zgodnie z którym podatnik, wypełniając PIT,
Konstytucyjny zakwestionował niektóre rozwiąza- może w rubryce: inne informacje, umieścić nazwisko
nia. Skutecznie przyjęto dopiero ustawę w sierpniu dziecka albo wskazać cel i w ten sposób pieniądze te
2006 r., ale w grudniu 2006 r. minister finansów mogłyby trafić tam, gdzie powinny.
skasował możliwości skutecznego jej funkcjonowa- Niestety na początku stycznia otrzymałam bar-
nia. Tak więc różne obozy polityczne mają dość cie- dzo wiele niepokojących sygnałów od rodziców dzieci
kawe zasługi. niepełnosprawnych o nierespektowaniu przez urzędy
(Głos z sali: Ale staramy się.) skarbowe zaleceń Ministerstwa Finansów. Zaintere-
Tak, tak, starania były, ale niestety nieskuteczne, sowani rodzicie dzwonili do urzędów skarbowych
co trzeba teraz bardzo wyraźnie zmienić. Dziękuję. i z przerażeniem stwierdzali, że urzędnicy w ogóle
(Oklaski) nie wiedzą o komunikacie, a ci, którzy wiedzą, twier-
(Głos z sali: Teraz pan premier będzie się starał.) dzili, że nie mają możliwości technicznej przekazania
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
144 Pytania w sprawach bieżących

Poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz kazany 1% podatku. Jak wspomniała pani poseł,


w opinii środków masowego przekazu, parlamenta-
pieniędzy, ponieważ nie ma odpowiedniego oprogra- rzystów, a także rodziców dzieci brak takiej możliwo-
mowania, a ręczne przepisywanie, przekazywanie ści odbiera podatnikom prawo do swobodnego prze-
tych informacji jest niemożliwe. kazania 1% podatku. Postulowano zatem wprowa-
W związku z tym mam pytanie do pana ministra: dzenie takiego rozwiązania, chociażby doraźnego,
Czy to prawda, że nie ma możliwości technicznej wy- które umożliwiłoby organizacji pożytku publicznego
konania tych zapisów? I czy ministerstwo podjęło dystrybucję środków zgromadzonych w ramach 1%
jakieś kroki, żeby sprawę załatwić, bo styczeń już zgodnie z wolą podatników. W konsekwencji w wyda-
minął, PIT-y wpływają, a dzieci potrzebują pienię- nym w dniu 21 grudnia 2007 r. komunikacie poinfor-
dzy? Dziękuję bardzo. (Oklaski) mowano, iż w składanym zeznaniu podatkowym
oprócz danych pozwalających na właściwe zidentyfi-
kowanie organizacji pożytku publicznego podatnicy
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: mają możliwość podania informacji mogących mieć
wpływ na dystrybucję środków zgromadzonych przez
Dziękuję. organizację pożytku publicznego. Informację tę po-
Odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Mini- datnik może zamieścić w rubryce: inne informacje,
sterstwie Finansów pan Andrzej Parafianowicz. w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem, znajdują-
Proszę uprzejmie. cej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie
1% podatku należnego. Powyższe informacje zostaną
przesłane organizacji pożytku publicznego przez or-
Podsekretarz Stanu gan podatkowy jako uszczegółowienie dotyczące
w Ministerstwie Finansów przekazywanych kwot.
Andrzej Parafianowicz: Należy jednak pamiętać, że rozdysponowanie
środków przekazanych przez organ podatkowy pozo-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadając na staje w wyłącznej gestii organizacji pożytku publicz-
pytanie pani poseł Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, nego i powinno się odbywać zgodnie z przedmiotem
uprzejmie informuję. działalności tej organizacji oraz z przepisami prawa
W dniu 16 listopada 2006 r. Sejm Rzeczypospolitej powszechnie obowiązującego. Umożliwienie wskaza-
Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku nia przez podatnika w składanym zeznaniu podat-
dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie nie- kowym celu szczegółowego, na który chce przekazać
których innych ustaw. Ustawa weszła w życie z dniem 1% podatku, wydaje się rozsądnym kompromisem
1 stycznia 2007 r. Jej postanowienia zmieniły zasady godzącym interesy zarówno organizacji pożytku pu-
przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji po- blicznego, osób objętych działalnością ustawową tych
żytku publicznego przez osoby fizyczne. organizacji, jak i organów podatkowych odpowie-
(Głos z sali: Głośniej, panie ministrze, nie słychać.) dzialnych za przekazywanie środków na ich rachun-
(Głos z sali: Śmiało.) ki bankowe.
Głośniej? Przepraszam bardzo. Powyższe stanowisko podzielił również minister
W stanie prawnym obowiązującym w zakresie pracy i polityki społecznej, który wyraził pogląd, iż
rozliczenia dochodów uzyskanych do końca 2006 r., przyjęcie powyższego rozwiązania pozwoli wypełnić
aby podatnik mógł zmniejszyć podatek należny o 1%, dyspozycję ustawy o działalności pożytku publiczne-
sam musiał dokonać wpłaty na rachunek bankowy go i o wolontariacie, zgodnie z którą podmiotem
organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z zapisami uprawnionym do otrzymywania kwoty jest organiza-
w kształcie zaproponowanym przez rząd, a następnie cja pożytku publicznego. Umożliwi to organizacji
uchwalonymi przez parlament podatnik w składa- dokonanie skutecznej redystrybucji kwot z 1% na cele
nym przez siebie zeznaniu podatkowym podaje jedy- szczegółowe, zgodnie z przedmiotem działalności
nie dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie określonej w statucie oraz na rzecz osób objętych tą
organizacji pożytku publicznego, której konto chciał- działalnością. A zatem podanie przez podatnika celu
by zasilić, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajo- szczegółowego, jeśli chodzi o 1%, nie zmienia podsta-
wego Rejestru Sądowego. Przekazaniem zadeklaro- wowej zasady, iż adresatem tego 1% jest nadal orga-
wanej kwoty zajmie się natomiast naczelnik urzędu nizacja pożytku publicznego, a nie osoba fizyczna czy
skarbowego. Ma na to trzy miesiące od upływu ter- jednostka terenowa.
minu złożenia zeznania podatkowego, czyli w przy- Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, iż po raz
padku PIT-28 – do 30 kwietnia 2008 r., natomiast pierwszy w rozliczeniu rocznym za 2007 r. o 1% swo-
w przypadku PIT-ów: 37, 36, 36L oraz 38 – do 31 jego podatku będą mogli decydować podatnicy, któ-
lipca 2008 r. rzy wybrali opodatkowanie dochodów z działalności
W dniu 21 grudnia 2007 r. Ministerstwo Finan- gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji
sów wydało komunikat, w którym odniosło się do rolnej według jednolitej 19-procentowej stawki podat-
podnoszonej dość często kwestii braku możliwości ku, a także podatnicy osiągający dochody z kapitałów
wskazania konkretnego celu, na który ma być prze- pieniężnych wymienione w art. 30b ustawy o podat-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Pytania w sprawach bieżących 145

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Natomiast mogę zapewnić pana posła, że aplika-
Andrzej Parafianowicz cja zostanie uruchomiona dużo wcześniej. Jak wspo-
mniałem, została już przekazana do urzędów kilka
ku dochodowym od osób fizycznych. Taka możliwość dni temu, chodzi o proces technologiczny, o jej uru-
została wprowadzona tą samą nowelizacją, która
chomienie.
wprowadziła nowe zasady przekazywania 1% na
rzecz organizacji pożytku publicznego. Dziękuję za
uwagę.
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:

Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: Dziękuję.


Szóste pytanie zadadzą posłowie Lena Dąbkow-
Dziękuję. ska-Cichocka i Paweł Kowal z Prawa i Sprawiedliwo-
Pan poseł Piotr Waśko. ści w sprawie prac dotyczących ratyfikacji Traktatu
Jak sądzę, pytanie dodatkowe. zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat
ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisanego
w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., czyli tzw. trakta-
Poseł Piotr Waśko: tu lizbońskiego. Pytanie będzie kierowane do prezesa
Rady Ministrów, a zada je pan poseł Paweł Kowal.
Tak, chciałbym zadać pytanie dodatkowe, gdyż Proszę bardzo.
wypowiedź właściwie nie wyczerpała znamion odpo-
wiedzi. Pytaliśmy, kiedy i w jaki sposób zostanie wy-
konany komunikat związany z przekazywaniem Poseł Paweł Kowal:
środków dla organizacji pożytku publicznego ze
wskazaniem na konkretną osobę. Dzisiaj ten przepis
Dziękuję.
po prostu nie jest przez urzędników wykonywany.
Część urzędów skarbowych nie wiedziała o tym ko- Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Dnia 13 grud-
munikacie i nie stosowała go. W związku z tym od nia w Lizbonie przedstawiciele 27 państw członkow-
1 stycznia są już rozliczane PIT-y ze wskazaniem na skich Unii Europejskiej podpisali traktat zwany trak-
konkretne osoby, a one nie otrzymują tych pieniędzy. tatem lizbońskim. W imieniu Polski ten traktat zo-
W związku z tym nasze pytanie dotyczyło kwestii, stał podpisany przez prezesa Rady Ministrów pana
w jaki sposób się to odbędzie i w jakim terminie. Wie- Donalda Tuska oraz przez ministra spraw zagranicz-
my, że termin wynosi trzy miesiące, pan o tym mó- nych pana Radosława Sikorskiego.
wił. Natomiast z innego źródła wiemy, że program Pozwalam sobie więc skierować do pana premiera
komputerowy jest niesprawny i nie uwzględnia tej i do pana ministra spraw zagranicznych prośbę i py-
rubryki. W takim razie kiedy program ten będzie tanie. Prośbę o przedstawienie Wysokiej Izbie szcze-
poprawiony i kiedy ten przepis rzeczywiście zacznie gółowej informacji co do przewidywanego trybu ra-
działać? (Oklaski) tyfikacji traktatu, ze wskazaniem odpowiednich
przepisów konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, któ-
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: re zostaną użyte jako podstawa prawna przyjętego
trybu. Pytam też pana ministra o to, jakie będzie
Dziękuję bardzo. uzasadnienie tego wyboru, który zostanie dokonany.
Proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi na Proszę o omówienie uzasadnienia przyjętego trybu
to pytanie. ratyfikacji traktatu. Proszę też pana ministra o to,
żeby zechciał poinformować Wysoką Izbę, jakie ter-
miny przewiduje rząd, jeśli chodzi o proces ratyfika-
Podsekretarz Stanu cyjny traktatu.
w Ministerstwie Finansów Panie ministrze, ta sprawa ma bardzo duży wy-
Andrzej Parafianowicz: dźwięk społeczny i jest przedmiotem bardzo dużego
zainteresowania – sam traktat, jak i tryb ratyfikacji,
Panie Marszałku! Panie pośle, komunikat został
jaki Polska przyjmie w odniesieniu do tego traktatu.
przekazany, jest dostępny. Izby, urzędy skarbowe są
Dlatego, oprócz tego, że proszę pana o to, żeby pan
poinformowane. Aplikacja, o której pan mówi, zosta-
ła przekazana urzędom kilka dni temu i będzie uru- łaskawie bardzo szczegółowo odpowiedział na moje
chomiona w najbliższym czasie. Proszę zwrócić uwa- pytanie, proszę też o to, żeby pan minister, jeśli bę-
gę na to, że naczelnicy urzędów skarbowych mają dzie taka możliwość czasowa, poświęcił chwilę reflek-
trzy miesiące nie od wpłaty, tylko od czasu zakończe- sji uwarunkowaniom związanym z podstawą prawną
nia przyjmowania PIT-ów; tak naprawdę będzie to przyjętej ratyfikacji i opinii rządu na temat tego, jak
koniec lipca. to powinno wyglądać i dlaczego. Dziękuję bardzo.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
146 Pytania w sprawach bieżących

Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: informować, że w dniu 1 lutego, więc na początku


bieżącego miesiąca, 1 lutego 2008 r. z terminem 7-
Dziękuję bardzo. -dniowym został przekazany do uzgodnień między-
Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Minister- resortowych projekt ustawy wraz z uzasadnieniem
stwie Spraw Zagranicznych pan Jan Borkowski. ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację traktatu. Po
Proszę bardzo. uwzględnieniu ewentualnych uwag resortów, które
będą napływały do jutra, minister spraw zagranicz-
nych skieruje do Rady Ministrów wniosek o przedło-
Sekretarz Stanu żenie traktatu z Lizbony do ratyfikacji. W drugiej
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych połowie lutego 2008 r., zakładamy, że będzie to praw-
Jan Borkowski: dopodobnie 19 lutego, jest planowane podjęcie przez
Radę Ministrów uchwały o przedłożeniu traktatu
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! z Lizbony prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do
Dziękuję z to pytanie, ono jest zasadne i moja odpo- ratyfikacji oraz skierowanie do parlamentu projektu
wiedź będzie odpowiednia do czasu, to znaczy ade- ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację traktatu
kwatna do etapu, w którym proces ratyfikacji się przez prezydenta. Terminarz prac parlamentarnych
znajduje. zależy, oczywiście, od decyzji Sejmu i Senatu. Wresz-
Traktat z Lizbony stosownie do jego art. 6 ust. 1, cie traktat będzie mógł być ratyfikowany przez pre-
artykułu zawartego w postanowieniach końcowych, zydenta Rzeczpospolitej Polskiej po wejściu w życie
cytuję: „Podlega ratyfikacji przez wysokie umawia- ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację. Konstytu-
jące się strony zgodnie z ich odpowiednimi wymoga- cja Rzeczypospolitej Polskiej nie wyznacza prezyden-
mi konstytucyjnymi”. Zdaniem ministra spraw za- towi terminu, w którym powinien on ratyfikować
granicznych procedura ratyfikacji traktatu z Lizbony traktat. Data dokonania ratyfikacji zależy więc od
powinna zostać przeprowadzona w oparciu o art. 90 decyzji pana prezydenta. Dziękuję bardzo.
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż mamy tu
do czynienia z traktatem przekazującym na rzecz
organizacji międzynarodowej niektóre kompetencje Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
organów władzy państwowej. Uważamy, że postano-
wienia art. 90 ust. 1 konstytucji odnoszą się zarówno Dziękuję bardzo za udzieloną odpowiedź.
do sytuacji przystąpienia do organizacji międzynaro- Pytanie siódme zadadzą posłowie Tomasz Gar-
dowej, co było związane z traktatem akcesyjnym, jak bowski, Artur Ostrowski i Tadeusz Tomaszewski
i do zmiany umowy konstytuującej organizację mię- z Lewicy i Demokratów w sprawie nieprzekazania
dzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest już przez ZUS składek za urlopy macierzyńskie i wycho-
członkiem. wawcze w latach 1999–2001 oraz stworzenia podstaw
W szczególności zmiany, które przynosi traktat prawnych do ponownego przeliczenia świadczeń eme-
z Lizbony, polegają na przekształceniu Unii Europej- rytalno-rentowych służb mundurowych. Pytanie
skiej w jednolitą organizację międzynarodową oraz będzie kierowane do ministra pracy i polityki spo-
włączeniu materii obecnego trzeciego filaru Unii Eu- łecznej.
ropejskiej do jednolitego reżimu prawnego Unii Eu- Proszę pana posła Tomasza Garbowskiego.
ropejskiej, reżimu wspólnotowego. Istotna jest rów-
nież w tym kontekście modyfikacja formuły podejmo-
wania decyzji w Radzie Unii Europejskiej kwalifiko- Poseł Tomasz Garbowski:
waną większością, a przede wszystkim zwiększenie
liczby dziedzin, w których w tym trybie decyzje będą Dziękuję, panie marszałku.
podejmowane. Pani minister, blisko 900 tys. kobiet Zakład Ubez-
W związku z tym zdaniem ministra spraw zagra- pieczeń Społecznych nie przelał składek za urlopy
nicznych ratyfikacja traktatu przez prezydenta Rze- macierzyńskie i wychowawcze w latach 1999–2001.
czypospolitej Polskiej będzie mogła nastąpić po To może oznaczać niższe emerytury. Kłopoty z prze-
uprzednim uzyskaniu zgody, która może zostać wy- lewami kierownictwu ZUS ukrywało przez ponad
rażona bądź przez parlament w formie ustawy, sto- 9 lat. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska, minister pra-
sownie do art. 90 ust. 2 konstytucji, bądź przez oby- cy i polityki społecznej w rządzie Prawa i Sprawiedli-
wateli w drodze referendum ogólnokrajowego, sto- wości, nigdy nie słyszała o tym problemie, a pan
sownie do art. 90 ust. 3 konstytucji. Decyzję w tej Gwiazdowski, który w latach 2006–2007 był szefem
sprawie podejmuje Wysoka Izba, Sejm Rzeczypospo- Rady Nadzorczej ZUS, twierdzi, że zarząd ZUS nie
litej Polskiej, w drodze uchwały przyjętej bezwzględ- informował go o kłopotach z przelewami składek za
ną większością głosów w obecności co najmniej poło- urlopy macierzyńskie i wychowawcze. Co najgorsze,
wy ustawowej liczby posłów, stosownie do art. 90 o tym, że na ich kontach brakuje pieniędzy, nie wie-
ust. 4 konstytucji. działy same kobiety, ZUS nie informował ich o tej
W odniesieniu do proponowanego harmonogramu sprawie. Z prawnego, moralnego i etycznego punktu
prac nad ratyfikacją traktatu z Lizbony pragnę po- widzenia ta sprawa jest skandalem.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Pytania w sprawach bieżących 147

Poseł Tomasz Garbowski momencie Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma peł-


ną wiedzę na temat tego, jak wygląda stan kont po-
W związku z powyższym pytam: dlaczego ZUS szczególnych osób, jakie są uprawnienia do składek,
karze matki za urodzenie dziecka? Kto ponosi odpo- które powinny być zapisane na tych kontach. To było
wiedzialność za to zaniedbanie? Dlaczego Zakład także związane z opóźnieniami w przekazywaniu
Ubezpieczeń Społecznych nie poinformował pokrzyw- składek do otwartych funduszy emerytalnych.
dzonych kobiet? W jakim terminie Zakład Ubezpie- W 2003 r. rząd SLD-PSL przygotował ustawę o prze-
czeń Społecznych zaksięguje składki i zniweluje stra- jęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu
ty setek tysięcy kobiet? Ile pieniędzy zostanie zwró- Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazywa-
conych kobietom? nych składek do otwartych funduszy emerytalnych
Przypomnę, że gdyby ZUS przekazał ich składki i na jej mocy od 2003 r. cyklicznie, co miesiąc, ziden-
na konta OFE na czas, a więc np. od 1999 r., fundusze tyfikowane zobowiązania są przekazywane w formie
emerytalne mogłyby je przez blisko 9 lat inwestować obligacji do otwartych funduszy emerytalnych. Zgod-
i pomnażać. Dziękuję. nie z tą ustawą wszystkie zaległości wynikające
z nieprzekazanych składek powinny być uregulowa-
ne do końca bieżącego roku. Ta sytuacja dotyczy rów-
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: nież kobiet, które przebywały na urlopach macie-
rzyńskich i wychowawczych.
Dziękuję bardzo. Pojawił się drugi problem, związany z tym, w jaki
Odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Mini- sposób Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien
sterstwie Pracy i Polityki Społecznej pani Agnieszka być informowany o tym, że dana osoba przebywa na
Chłoń-Domińczak. urlopie macierzyńskim i wychowawczym i że z tego
tytułu należy się jej składka. Początkowo przepisy
regulujące tę kwestię nie były zbyt precyzyjne, dla-
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie tego w połowie 2001 r. wprowadzone zostały nowe
Pracy i Polityki Społecznej przepisy, które nakazują pracodawcom tych kobiet
Agnieszka Chłoń-Domińczak: przekazywanie informacji o tym, jakie składki są
należne. Dlatego właśnie mówimy o okresie od 1999 r.
Panie Marszałku! Panowie Posłowie! Szanowni do połowy 2001 r. – nie dotyczy to całego 2001 r. –
Państwo! W pierwszej kolejności chciałabym powie- w którym te regulacje nie były odpowiednio precy-
dzieć, że sytuacja związana z przekazywaniem skła- zyjne. Abstrahuję już od tego, że przez wspomniane
dek za kobiety przebywające na urlopach macierzyń- 2,5 roku nie urodziło się w Polsce 900 tys. dzieci, są
skich i wychowawczych łączyła się z nową regulacją to więc liczby nieprawdziwe, choć – jak myślę – było-
wprowadzoną w 1999 r. na skutek reformy emerytal- by dobrze, gdyby były, ale nie są.
nej. W momencie wdrażania nowego systemu w 1999 r. W każdym razie Zakład Ubezpieczeń Społecznych
mieliśmy do czynienia zarówno z indywidualizacją zidentyfikował składki, teraz trwa proces wyjaśnia-
składki, nowym sposobem jej przekazywania, jak nia, czy za te kobiety powinny wpłynąć składki
i wprowadzeniem regulacji mówiącej, że składki za z innych tytułów czy tylko z tytułu urlopów macie-
kobiety przebywające na urlopach macierzyńskich rzyńskich i wychowawczych, bo to jest istotne z punk-
i wychowawczych, w ogóle za osoby przebywające na tu widzenia opłacania składek. Kiedy proces identy-
tych urlopach, są przekazywane przez budżet pań- fikacji się zakończy, co powinno nastąpić dosłownie
stwa na konta emerytalne. w ciągu miesiąca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Jak państwo pamiętają, w 1999 r. w związku rozpocznie procedurę przekazywania składek na
z wdrażaniem nowych regulacji wystąpił szereg pro- konta wraz z należnymi odsetkami. Odsetki są okre-
blemów dotyczących identyfikacji składek, spowodo- ślone ustawowo. Do końca 2002 r. były to odsetki
wanych przede wszystkim dużą ilością błędów, które ustawowe sięgające nawet 30%. Od 2003 r. są one
znajdowały się w dokumentach ubezpieczeniowych. uzależnione od wysokości oprocentowania 13-tygo-
Początkowo błędy te sięgały nawet 70%. Stopniowo, dniowych bonów skarbowych. Tak że z tymi odset-
mniej więcej do 2004 r., Zakład Ubezpieczeń Społecz- kami, które są przewidywane ustawą, do końca 2008 r.
nych pracował przede wszystkim nad tym, aby wszystkie składki zostaną przekazane na konta tych
wszystkie składki na bieżąco dobrze identyfikować kobiet. Myślę zatem, że ten czas pozwoli na to, żeby
i przekazywać. Obecnie więcej niż 99% składek jest w przyszłości te panie miały w pełni naliczoną eme-
identyfikowanych i przekazywanych w terminie usta- ryturę, zgodnie ze wszystkimi składkami, które po-
wowym, czyli w ciągu miesiąca od momentu, gdy winny wpłynąć na ich konta.
wszystkie dokumenty spływają do Zakładu Ubezpie- Pragnę nadmienić, że informacje o stanie kont,
czeń Społecznych. o przekazywanych składkach są udostępniane przez
Jednocześnie trwała cała procedura wyjaśniająca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także otwarte
wszystkie błędy, które pojawiały się w dokumentach fundusze emerytalne co roku. W związku z tym trud-
ubezpieczeniowych od 1999 r. Ten proces identyfika- no mówić o tym, że te kobiety nie otrzymały infor-
cji problemów zakończył się w zeszłym roku i w tym macji na ten temat.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
148 Pytania w sprawach bieżących

Podsekretarz Stanu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie


w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pracy i Polityki Społecznej
Agnieszka Chłoń-Domińczak Agnieszka Chłoń-Domińczak:
Ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, Problem ten dotyczy kwestii związanej z wdraża-
dotyczy tego, że nie jest prawdą, iż poruszana kwestia niem reformy systemu emerytalnego. Muszę przypo-
nie jest znana. Ona jest znana, jeżeli nie od 1999 r., to mnieć trochę historii. Mianowicie w momencie kiedy
od 2001 r., kiedy wyniknął problem nieprzekazywa- w 1999 r. wprowadzany był nowy system emerytalny,
nia składek i zmian regulacyjnych. Informowano początkowo zakładał on, że wszystkie osoby, które
o tym problemie i kolejni ministrowie pracy i polity- wstępują do służby po 1999 r., objęte są nowym sys-
ki społecznej wiedzieli o nim. Będąc w 2005 r. podse- temem emerytalnym, płacą składki przekazywane
kretarzem stanu w Ministerstwie Polityki Społecz- do otwartych funduszy emerytalnych. Kwestie regu-
nej, też wiedziałam, że taki problem istnieje, lacji uprawnienia do ewentualnego wcześniejszego
w związku z tym nie wiem, dlaczego osoby, o których zakończenia służby miały być uregulowane odrębny-
mi przepisami.
panowie mówią, nie dysponowały wiedzą na ten te-
W 2003 r. przywrócono system zaopatrzenia eme-
mat, bo to nie była wiedza ani tajemna, ani trudno
rytalnego, czyli krótko mówiąc, osoby, które wstąpi-
dostępna. Dziękuję bardzo. (Oklaski) ły do służby po 1999 r., zostały również do tego sys-
temu emerytalnego włączone. Ta zmiana wprowa-
dziła jednak pewne modyfikacje dotyczące sposobu
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: wyliczenia emerytury mundurowej dla osób, które
wstąpiły do służby przed 1999 r., i tych, które wstą-
Dziękuję bardzo. piły do niej po 1999 r.
Pytanie dodatkowe zada pan poseł Tadeusz W stosunku do osób, które były w służbie przed
Tomaszewski. 1999 r., stosowane są regulacje, jakie zwykle obowią-
zywały. Przypomnę, że w tym systemie nie tylko za
okresy służby, ale także za okresy pracy w cywilu
Poseł Tadeusz Tomaszewski: przysługuje emerytura mundurowa, co oznacza, że
za każdy przepracowany rok taka osoba dostaje 2,6%
Panie Marszałku! Pani Minister! Drugi problem, swojego ostatniego uposażenia. Krótko mówiąc, za
z którym ostatnio przychodzą ludzie do naszych biur każdy dodatkowo przepracowany okres system mun-
poselskich, dotyczy możliwości ponownego przelicza- durowy płaci emeryturę. Pewne ograniczenie wynika
nia świadczeń emerytalno-rentowych dla osób, które z tego, że system mundurowy wprowadza limit wyso-
pobierają tzw. świadczenia mundurowe. Do 2003 r. kości otrzymywanego świadczenia na poziomie 75%
tego uposażenia, czyli jeżeli ktoś już pracował na tyle
istniała możliwość podjęcia pracy przez osoby, które
długo, że osiągnął 75%, więcej już nie dostaje. To wy-
otrzymują już świadczenia mundurowe. Jeśli praco- nika z tego limitu, który w przypadku osób niezdol-
wały one w środowisku cywilnym przynajmniej tyle nych do służby wynosi 80%. Tak że tak to jest.
lat, ilu dotyczyło świadczenie, przeliczano im ponow- W przypadku osób, które wstąpiły do służby po
nie świadczenia ze środowiska cywilnego. W tej chwi- 1999 r., stosowana jest nieco inna regulacja, mówią-
li takiej możliwości nie ma i wiele osób uważa, że prze- ca o tym, że każdy system rozlicza się za swoje okre-
pis z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu sy. Za okresy służby wypłacana jest więc emerytura
Ubezpieczeń Społecznych jest dyskryminujący, jeśli mundurowa zgodnie z obowiązującymi zasadami,
chodzi o dostęp do kapitału zgromadzonego w ramach czyli 2,6% za każdy okres. W przypadku pracy cywil-
indywidualnych kont emerytalnych osób, którym nej całość emerytury, która wynika z płaconych skła-
wcześniej przyznano świadczenia mundurowe. dek, jest wypłacana przez ten system emerytalny.
Czy rząd zamierza podjąć w tej sprawie stosowne Krótko mówiąc, te osoby dostaną część emerytury,
działania, aby umożliwić ewentualnie zmianę odpo- ale tylko za okresy służby mundurowej, i odrębną
emeryturę za okresy służby cywilnej. Podsumowując,
wiednich przepisów, tak aby pozwoliły one na ponow-
naszym zdaniem, w obecnym stanie prawnym każdy
ne przeliczanie tym osobom świadczeń emerytalnych,
przepracowany okres wpływa w ten czy inny sposób
jeśli opłacają one składki na ZUS przynajmniej przez na wysokość należnego uposażenia i nie potrzeba
taki sam okres, jaki wcześniej służyły w wojsku? dodatkowych regulacji, które by tę kwestię obejmo-
Dziękuję. wały. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:


Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Proszę o udzielenie odpowiedzi na dodatkowe py- Pytanie w sprawie interpretacji przepisów odno-
tanie. śnie do poboru podatku od spadków i wynikających
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Pytania w sprawach bieżących 149

Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:


z tego zagrożeń dla budżetu państwa, skierowane do Dziękuję bardzo.
ministra finansów, zadadzą posłowie Zdzisław Czu- Odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Mini-
cha i Witold Namyślak z Platformy Obywatelskiej. sterstwie Finansów pani Elżbieta Chojna-Duch.
Pan poseł…
(Poseł Zdzisław Czucha: Zdzisław Czucha.)
…Zdzisław Czucha, proszę bardzo. Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Elżbieta Chojna-Duch:
Poseł Zdzisław Czucha:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pytania zadane
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani dodatkowo w tej chwili przekraczają nieco zakres
Minister! Nowelizacja ustawy o podatku od spadków pytania sformułowanego wcześniej, które dotyczyło
i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cy- zagrożeń dla budżetu państwa, więc najpierw, jeśli
wilnoprawnych miała ułatwić polskim rodzinom za- pan poseł pozwoli, skoncentruję się na pytaniu, któ-
łatwianie spraw majątkowych i spadkowych. Nieste- re pan poseł był łaskaw zadać pisemnie, mam odpo-
ty praktyka i interpretacja tych przepisów stosowana wiednie informacje. Natomiast takie sformułowanie
jeszcze za starego rządu nie są zbyt optymistyczne. pytania, jak w tej chwili, nieco wykracza poza jego
Urzędy skarbowe różnie traktują spadki otrzymane pierwotny zakres, ale spróbuję też odpowiedzieć na
przed 1 stycznia 2007 r. i po tej dacie. Podstawowy tę drugą część.
problem pojawia się z chwilą, gdy prawomocne orze- Jeśli chodzi o interpretację przepisów odnośnie do
czenie sądu odnośnie do nabycia spadku zostało wy- poboru podatku od spadków i darowizn i wynikają-
dane po 1 stycznia roku 2007. Urzędy skarbowe sto- cych z tego zagrożeń dla budżetu, bo tak pytanie było
sują zasadę obowiązku poboru podatku, jeżeli osoba sformułowane, odpowiedź nie może być jednoznacz-
pozostawiająca spadek zmarła przed 1 stycznia 2007 r. na, ponieważ wpływy z podatku od spadków i daro-
Wysoki Sejmie! Dochodzi do paradoksalnych sy- wizn nie są dochodem budżetu państwa, tylko budże-
tuacji. W przypadku gdy sprawa dotyczy nierucho- tów jednostek samorządu terytorialnego, czyli gmin.
mości należącej do małżeństwa, które pozostawiło Jeśli chodzi o zagrożenia dla gmin, to ich również być
spadek najbliżej rodzinie, a prawomocne orzeczenie nie może, ponieważ wpływy te rosną niezależnie od
sądu zostało wydane po 1 stycznia, obowiązek podat- wprowadzonego zwolnienia. Wpływy z tego podatku
w roku 2005 wynosiły 226 mln, a w roku 2006 – 272
kowy będzie istniał bądź nie – według urzędów skar-
mln. Jak wiadomo, 1 stycznia 2007 r. weszły w życie
bowych – w zależności od daty śmierci danego współ-
przepisy ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie
małżonka. W wyniku takiej interpretacji przepisów
ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz usta-
wiele nieruchomości z tzw. starych spadków dalej
wy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgod-
będzie miało nieuregulowany stan prawny chociażby
nie z nimi w ustawie o podatku od spadków i daro-
z uwagi na wysokie koszty podatkowe, na które czę-
wizn wprowadzono przepis art. 4a ust. 1 pkt 1 usta-
sto nie stać potencjalnych spadkobierców. Taka in- lający zwolnienie od podatku nabycia własności
terpretacja wydaje się niezrozumiała, budzi wątpli- rzeczy lub praw majątkowych przez osoby najbliższe,
wości i – w mojej ocenie – wypacza intencję ustawo- tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, ro-
dawcy. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji czy- dzeństwo, ojczyma i macochę. Wpływy z podatku od
tamy, że proponowana reforma podatku od spadków spadków i darowizn – uwzględniające dokonaną
i darowizn ma zapewnić możliwość przekazywania zmianę – za trzy kwartały 2007 r. wyniosły około 229
nieuszczuplonego o kwotę podatku na rzecz państwa mln, a za cztery kwartały prawdopodobnie zostanie
majątku – będącego niejednokrotnie dorobkiem ca- przekroczony zarówno plan, który wynosił 178 mln zł,
łego życia – między członkami najbliższej rodziny, co jak i wysokość wpływu 2006 r. za trzy kwartały.
niewątpliwie przyczyni się do poprawy sytuacji pol- W świetle przytoczonych liczb wysokość wpływów
skich rodzin. z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn nie
I pytania do pani minister. Szanowna pani mini- wskazuje więc na zagrożenia zarówno dla budżetu
ster, na jakiej podstawie prawnej stosuje się tak róż- państwa, jak i dla budżetów jednostek samorządu te-
ną interpretację przepisów zależną od daty śmierci rytorialnego. I to jest ta nieco inna treść pytania, któ-
osoby pozostawiającej spadek? Po drugie: Dlaczego re Ministerstwo Finansów otrzymało w tej chwili.
nie stosuje się zasady, że decydować powinna data Natomiast co do różnej interpretacji dokonywanej
wydania prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie przez urzędy skarbowe w przypadku zróżnicowanych
nabycia spadku? I po trzecie: Czy Skarb Państwa terminów realizacji spadku, postępowań spadkowych
zwróci podatnikom zapłacony przez nich podatek od i konsekwencji z tego wynikających to nie ma tutaj,
spadku w przypadku korzystnego dla nich wyroku oczywiście, generalnych zasad, natomiast ustawa
sądowego? Wspomnę, że takie wyroki wydał na przy- jednoznacznie określa datę wejścia w życie przepi-
kład sąd administracyjny w Bydgoszczy. Dziękuję sów: zwolnienie obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.,
bardzo. wówczas ma moc obowiązującą. Sprawy, spadki, któ-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
150 Pytania w sprawach bieżących

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Podsekretarz Stanu


Elżbieta Chojna-Duch w Ministerstwie Finansów
Elżbieta Chojna-Duch:
re zostały otwarte wcześniej, podlegają przepisom
poprzednio obowiązującego prawa, które takich zwol- Panie Marszałku! Panie Pośle! Ministerstwo Fi-
nień nie wprowadzało. Jeśli chodzi o możliwość zwro-
nansów nie prowadzi takiego rejestru. Oczywiście
tu, to oczywiście w przypadku postępowań sądowych,
w którymś momencie po zakończeniu postępowań
których wynikiem będzie ustalenie pozytywne dla
sądowych – niektóre z nich się bowiem toczą – z pew-
podatnika, to takie zwroty będą dokonywane.
nością ta informacja dotrze również do ministra fi-
Wydaje się, że – w świetle obecnie obowiązującego
nansów. W tej chwili są to sprawy świeże, będące
prawa, czyli ustawy o podatku od spadków i darowizn
– regulacje są dość jednoznaczne i nie powinny budzić w toku.
wątpliwości. Dziękuję. Odnośnie do pytania drugiego, czy Ministerstwo
Finansów widzi potrzebę zrekompensowania tego
gminom, odpowiem, że w tej chwili nie ma takiej
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: możliwości, jeśli chodzi o przepisy prawa, jak również
nie ma takiej potrzeby z uwagi chociażby na te wy-
Dziękuję bardzo. sokie stosunkowo wpływy do budżetu gmin, rosnące
Pytanie dodatkowe, bardzo proszę, pan poseł także z tego tytułu, właśnie mimo dokonanych zwol-
Zdzisław Czucha. nień na mocy art. 4a.
(Poseł Witold Namyślak: Witold Namyślak.) Jeśli chodzi o kwestię terminu nabycia spadków
Pan poseł Witold Namyślak, proszę uprzejmie. i w związku z tym różnych interpretacji, są one do-
konywane przez cztery izby skarbowe. Jeżeli dojdzie
do sytuacji, że w wyniku określonych orzeczeń sądo-
Poseł Witold Namyślak: wych zapadnie wyrok odszkodowawczy, to oczywiście
w ramach rezerwy celowej przeznaczonej na odszko-
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! dowania Skarbu Państwa takie odszkodowanie zo-
Pani Minister! Na zwolnienia z podatku od daro- stanie podatnikom przyznane. W tej chwili trudno
wizn oraz spadków w najbliższej rodzinie czekały jest jednak mówić o tego rodzaju sytuacjach, ponie-
tysiące Polaków, zainteresowanie tą ulgą było waż nie mamy wiedzy i nie mamy określonych wiel-
ogromne. W praktyce jednak interpretacja przepi-
kości tych odszkodowań. Sprawy, jak powiedziałam,
sów stosowana przez urzędy skarbowe wzbudza
prawdopodobnie się jeszcze toczą i w którymś mo-
wiele kontrowersji. Przepisy te są nieprecyzyjne
mencie Ministerstwo Finansów będzie się do tego
i spór toczy się o termin, od którego obowiązują
ustosunkowywało. Dziękuję.
nowe przepisy, czyli nie 1 stycznia 2007 r., lecz
12 maja 2006 r., co orzekł Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Bydgoszczy, wydając dwa wyroki przy-
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
znające podatnikom, którzy nabyli spadki po 12 maja
2006 r., a przed 1 stycznia 2007 r., zwolnienie z po-
Dziękuję bardzo, pani minister.
datku.
Pytanie dziewiąte w sprawie trybu przygotowania
Pytanie: Czy pani minister wie, ile postępowań
tzw. raportu minister Julii Pitery dotyczącego rzeko-
jest prowadzonych według tej spornej interpreta-
cji i jakie to może wywołać skutki dla budżetu mych nieprawidłowości w funkcjonowaniu CBA,
państwa, a dalej dla budżetu gminy? Czy Skarb a także uporczywych i wielokrotnych działań pani
Państwa przewiduje zrekompensowanie samorzą- minister mających na celu utajnienie przed opinią
dom dochodów utraconych z tytułu podatku od publiczną tego raportu zadadzą posłowie Stanisław
spadków? Czy ministerstwo widzi konieczność Pięta i Artur Górski z Prawa i Sprawiedliwości. Py-
nowelizacji tego przepisu w celu wyjaśnienia wąt- tanie kierowane jest do prezesa Rady Ministrów.
pliwości interpretacyjnych oraz umożliwienia ob- Pytanie zada pan poseł Artur Górski.
jęcia zwolnieniem wszystkich spadków w obrębie
najbliższej rodziny, bez względu na termin ich
nabycia? Poseł Artur Górski:

Panie Marszałku! Mam najpierw pytanie do pana


Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: marszałka. Nasze pytanie kierowane jest do prezesa
Rady Ministrów. Pana premiera nie ma na sali.
Dziękuję bardzo. Owszem, na sali jest pani minister Julia Pitera, ale
Proszę panią minister o udzielenie odpowiedzi na my znamy opinię pani poseł na swój temat. Kto bę-
dodatkowe pytania. dzie odpowiadał na to pytanie?
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Pytania w sprawach bieżących 151

Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: Odpowiedź na te pytania jest istotna, gdyż notat-


ka minister Pitery posłużyła do podważenia w oczach
Upoważnienie prezesa Rady Ministrów w tej spra- społeczeństwa autorytetu instytutu publicznej, jaką
wie ma sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady jest CBA, i do wielokrotnego oczerniania jej szefa,
Ministrów pani Julia Pitera. (Wesołość na sali) któremu bezpodstawnie zarzucono łamanie prawa.
(Głos z sali: W tej sprawie?) Ubolewam nad tym, że nie pan premier będzie odpo-
wiadał na to pytanie. Dziękuję bardzo.

Poseł Artur Górski:


Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
To jest pewne swoiste kuriozum, ale rozumiem,
że taka jest decyzja premiera. Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Podczas posie- Odpowiedzi udzieli z upoważnienia prezesa Rady
dzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Ministrów sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa
w dniu 5 lutego br. minister Julia Pitera, pełnomoc- Rady Ministrów pani poseł Julia Pitera.
nik rządu do spraw opracowania programu zapobie- Proszę bardzo.
gania nieprawidłowościom w instytucjach publicz-
nych, poinformowała posłów członków komisji, że
przygotowała dla pana premiera prywatną notatkę Sekretarz Stanu w Kancelarii
mającą status materiału roboczego na temat pracy Prezesa Rady Ministrów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Stwierdziła Julia Pitera:
ponadto, że ta notatka, napisana przez nią poza za-
kresem jej obowiązków na prywatnym komputerze Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W związ-
poza godzinami pracy, nie została przez nią podpisa- ku z pytaniami postawionymi przez pana posła Artu-
ra Górskiego i pana posła Stanisława Piętę, z datą
na i nie można jej traktować jako dokumentu. W związ-
5 grudnia 2007 r., data wpływu do sekretariatu mar-
ku z powyższym nie może ona zostać udostępniona
szałka Sejmu 5 lutego 2008 r., bez podpisu odręcznego
posłom.
pana posła Pięty, wyjaśniam, co następuje.
Rodzą się zatem pytania. Jako kto pani Pitera
Na pytanie, jako kto pani Pitera przygotowała tę
przygotowała tę notatkę? Czy jako osoba prywatna,
notatkę, czy jako osoba prywatna, czy też jako osoba
czy też jako osoba publiczna? Zapytam inaczej: Czy
publiczna, odpowiem, że materiał przygotowałam na
Donald Tusk jako osoba prywatna poprosił Julię Pi-
prośbę pana premiera, wykonując równolegle inne
terę jako osobę prywatną, by przygotowała ona pry-
obowiązki w zakresie wynikającym z rozporządzenia
watną notatkę do celów służbowych? Czy będąc wy- Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2007 r. Rozpo-
sokim urzędnikiem państwowym, minister Pitera rządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwiet-
mogła przygotować prywatny dokument dla swojego nia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzę-
przełożonego, premiera Rzeczypospolitej, który to dów administracji rządowej, Dz. U. z dnia 27 kwietnia
dokument mimo braku podpisu posłużył do oceny 2007 r., nie obejmuje ograniczenia odnośnie do miej-
pracy instytucji publicznej? Czy minister Pitera, sca i czasu pracy sekretarzy stanu. Art. 1514 § 1 Ko-
działając poza zakresem swoich obowiązków, jak deksu pracy stanowi, że pracownicy zarządzający
twierdzi, prywatnie, nie przekroczyła swoich upraw- w imieniu pracodawcy wykonują, w razie konieczno-
nień, zbierając materiały do raportu, czytając doku- ści, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez
menty niejawne i rozmawiając, jak to powiedziała, prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pra-
z osobami trzecimi? cy w godzinach nadliczbowych. Z tego wynika, że
Pan premier odmówił ujawnienia tego dokumen- czas pracy sekretarza stanu moderowany jest przez
tu, mimo iż wcześniej minister Pitera deklarowała zlecone mu zadania. W tym kontekście trudno jedno-
wielokrotnie, że zawiera on treści powszechnie znane znacznie rozróżnić, kiedy jestem sekretarzem stanu,
i gdy tylko pan premier zaakceptuje dokument, zo- kiedy posłem, a kiedy osobą prywatną.
stanie on natychmiast upubliczniony. Obecnie pani Po drugie, na pytanie, czy będąc wysokim urzęd-
minister stara się także utajnić przed opinią publicz- nikiem państwowym, minister Pitera mogła przygo-
ną swój raport. Pojawiają się zatem kolejne pytania. tować prywatny dokument dla swojego przełożonego,
Jaki jest status formalny tej notatki? Czy pan pre- który to dokument mimo braku formalnego autora
mier otrzymał od minister Pitery dokument, czy luź- posłużył do oceny pracy instytucji publicznej, po-
ne, nic nieznaczące bazgroły? Czy dokument ten wiem, że pan premier ma prawo zwrócić się do pod-
został prawidłowo przygotowany i dlaczego minister władnego z prośbą o wykonanie zadania, które, jego
Pitera nie podpisała swojej notatki? Czy w związku zdaniem, wskazany podwładny wykona zgodnie
z powyższym anonim ten został faktycznie przygo- z oczekiwaniami. Natomiast nie posiadam informa-
towany przez minister Piterę i czy w ogóle on istnie- cji, na podstawie jakich materiałów i czy właśnie tego
je? Jakie są prawdziwe powody tego, że pan premier przygotowanego przeze mnie pan premier dokonał
zdecydował o nieujawnianiu tego dokumentu? oceny instytucji publicznej.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
152 Pytania w sprawach bieżących

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa nie widział, jest przedmiotem debaty w środkach ma-
Rady Ministrów Julia Pitera sowego przekazu, nie determinuje z punktu widzenia
prawnego jego charakteru, w szczególności jako doku-
Po trzecie, jeśli chodzi o pytanie, jaki jest status mentu rządowego.
formalny tej notatki, powiem, że z definicji dokumen- I na koniec, ponieważ przygotowany materiał nie
tu urzędowego zawartej w art. 6 ust. 2 ustawy o do- został upubliczniony, nie mógł – co jest przedmiotem
stępie do informacji publicznej wynika, że materiał troski panów posłów Artura Górskiego i Stanisława
przeze mnie opracowany, ponieważ nie został opa- Pięty – podważyć w oczach społeczeństwa autoryte-
trzony właściwymi oznaczeniami i podpisami, a nad- tu instytucji publicznej, jaką jest CBA. Dziękuję.
to nie został skierowany do innego podmiotu ani do (Oklaski)
akt sprawy, nie stanowi dokumentu urzędowego,
gdyż nie wypełnia podstawowych znamion tego do-
kumentu. Jego publiczne ujawnienie przed złożeniem Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
do akt sprawy lub skierowaniem do innego podmio-
tu mogłoby wprowadzić w błąd co do jego statusu. Dziękuję bardzo.
Natomiast fakt, że określony materiał, którego poza Pan poseł Stanisław Pięta, pytanie dodatkowe.
panem premierem nikt nie widział, jest przedmio-
tem debaty w środkach masowego przekazu, nie
determinuje z punktu widzenia prawnego charak- Poseł Stanisław Pięta:
teru tego materiału, w szczególności jako dokumen-
tu urzędowego. Panie Marszałku! Na wstępie chciałbym poinfor-
Jeśli chodzi o pytanie, czy zdaniem pana premie- mować, że z tego, co wiem, zgodnie z regulaminem
ra otrzymał od minister Pitery dokument, czy luźnie, Sejmu wystarczy podpis jednego posła pod zapyta-
nic nieznaczące bazgroły, to zgodnie z definicją słow- niem w sprawach bieżących. Tak że ten zarzut, pani
nikową bazgroły to nieczytelne lub mało czytelne, minister...
niewyraźne, niechlujne pismo, system bliżej nieokre-
ślonych znaków graficznych. Przekazany panu pre-
mierowi materiał został przygotowany na sprzęcie Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
elektronicznym i jako taki nie zawiera cech wynika-
jących z tej definicji. Odpowiedzią w tej sprawie jest udzielenie panu
Na pytania, czy dokument ten został prawidłowo głosu.
przygotowany i dlaczego minister Pitera nie podpi-
sała tej notatki, odpowiem, że nie istnieją wytyczne
dotyczące sporządzania materiałów roboczych. Ich Poseł Stanisław Pięta:
struktura i zawartość zawsze wynikają z logiki za-
dania. Podpis na notatce nie był potrzebny w sytu- Posłowie z mocy ustawy o wykonywaniu mandatu
acji, gdy premier Donald Tusk był jej jedynym ad- posła i senatora mają prawo do uzyskiwania infor-
resatem. macji i materiałów oraz wglądu w działalność orga-
Odnośnie do pytania, czy w związku z powyższym nów administracji rządowej. Każda informacja o spra-
dokument ten został przygotowany przez minister wach publicznych – a ta notatka jest takową – stano-
Piterę i czy w ogóle istnieje. Zaprzeczenie istnienia wi informację publiczną w rozumieniu ustawy o do-
tego materiału znacznie uprościłoby sytuację, uspo- stępie do informacji publicznej i podlega udostępnie-
kajając państwa emocje. Niestety nie miałoby to po- niu. Informacją publiczną jest m.in. treść wszelkich
twierdzenia w faktach. wystąpień, analiz, ocen i wniosków dokonywanych
Jeśli chodzi o pytanie siódme, jakie są prawdziwe przez organy władzy publicznej, a zatem także przez
powody tego, że pan premier zdecydował o nieujaw- pełnomocnika rządu do spraw opracowania progra-
nianiu tego dokumentu, to powody, dla których ma- mu zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach
teriał ten nie został upubliczniony, zostały podane publicznych.
w odpowiedzi na pytanie trzecie. Cytuję: Z definicji Naszym zdaniem jest wiele przesłanek przema-
dokumentu urzędowego zawartej w art. 6 ust. 2 usta- wiających za tym, że pani minister Pitera jednak
wy o dostępie informacji publicznej wynika, że opra- przygotowała dokument publiczny. Chciałbym wie-
cowany materiał, ponieważ nie został opatrzony wła- dzieć, czy pan premier podtrzymuje stanowisko, że
ściwymi oznaczeniami i podpisami, a nadto nie został raport minister Pitery nie był dokumentem publicz-
skierowany do innego podmiotu ani do akt sprawy, nie nym, chociaż za taki uznał go rzecznik praw obywa-
stanowi dokumentu urzędowego, gdyż nie wypełnia telskich. Co spowodowało, że pomimo wcześniejszych
podstawowych znamion tego dokumentu. Jego pu- deklaracji ujawnienia raportu zmieniliście zdanie?
bliczne ujawnienie przed złożeniem do akt sprawy lub Każdy obywatel powinien mieć dostęp do dokumen-
skierowaniem do innego podmiotu mogłoby wprowa- tów w ramach ustawy o dostępie do informacji pu-
dzić w błąd co do jego statusu. Natomiast fakt, iż okre- blicznej, a tym bardziej dotyczy to posła, który z mocy
ślony materiał, którego poza panem premierem nikt konstytucji sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Pytania w sprawach bieżących 153

Poseł Stanisław Pięta umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy


od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.
rządu. Dlatego pytam: Kiedy posłowie – i opinia pu- Osoby, które złożyły wnioski, i po upływie 3 mie-
bliczna – będą mieli możliwość zapoznania się z tym sięcy spółdzielnia nie podpisała z nimi umowy, czują
dokumentem? Pytam ponadto: Dlaczego pan premier się oszukane. Ustne zapewnienia prezesów spółdziel-
pozwala, aby pani minister Julia Pitera, zamiast ni, że umowy będą podpisane później i będą ważne,
zwalczać korupcję, zajmowała się oczernianiem in- nie są tych osób wystarczające i satysfakcjonujące.
stytucji państwowych prowadzących autentyczną Z kolei spółdzielnie tłumaczą, że z wielu powodów nie
walkę z korupcją? Dziękuję. (Oklaski) są w stanie dotrzymać ustawowego terminu. Na przy-
kład na przełomie lipca i sierpnia do Przemyskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej wpłynęło ponad 2 tys. po-
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: dań, do chwili obecnej ustanowiono odrębną wła-
sność tylko w 800 przypadkach. Kontynuacja uwłasz-
Dziękuję. czenia potrwa jeszcze wiele miesięcy.
Pani minister Julia Pitera, proszę bardzo. W związku z powyższym pytam pana ministra,
co należałoby zrobić, aby zmienić zaistniałą sytuację
dotyczącą tysięcy właścicieli mieszkań, i czy nie na-
Sekretarz Stanu w Kancelarii leży wziąć pod uwagę zmiany przepisów obowiązują-
Prezesa Rady Ministrów cej ustawy. Dziękuję bardzo.
Julia Pitera:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie chcę być nie- Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
grzeczna, panie pośle, ale nie chciałabym sprowadzać
tej rozmowy do dyskusji nad poziomem percepcji. Dziękuję bardzo.
W związku z tym przygotowałam odpowiedź na pi- Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Minister-
śmie. Musiałabym w tej chwili odczytać to panu po stwie Infrastruktury pan poseł Tadeusz Jarmuzie-
raz drugi. Wszystkie kwestie są tam wyczerpująco wicz.
wyjaśnione. Przekażę ją panu na piśmie i naprawdę,
w każdym momencie, w którym będzie pan miał pro-
blem, będzie pan mógł ją sobie przeczytać. Dziękuję.
Sekretarz Stanu
(Oklaski)
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Tak
jak pan zauważył, kłopot, o którym pan opowiada,
Dziękuję.
pojawił się 14 czerwca 2007 r. Mówię o kłopocie, dla-
Pytanie 10. zadadzą posłowie... (Poruszenie na sali)
(Poseł Marek Matuszewski: Hańba!) tego że wtedy podjęto decyzję, parlament zatwierdził
Proszę o spokój. ustawę. Weszła ona w życie 31 lipca – nie przypad-
Pytanie 10. zadadzą posłowie Piotr Tomański kiem o tym mówię – w związku z tym vacatio legis
i Renata Butryn, Platforma Obywatelska. Pytanie trwało 18 dni. Zatem czas na przygotowanie się spół-
w sprawie wykupu mieszkań w spółdzielniach miesz- dzielni do realizacji tego przepisu był, nie powiem, że
kaniowych za przysłowiową złotówkę, skierowane do niewystarczający, ale niezwykle krótki. To jest pierw-
ministra infrastruktury. szy powód problemów, które się zaczęły w lipcu ubie-
Pytanie zada pan poseł Piotr Tomański, proszę głego roku.
bardzo. (Poseł Gabriela Masłowska: Ustawa działała do
2001 r., panie ministrze.)
Panie marszałku, mogę sam?
Poseł Piotr Tomański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
W związku z licznymi interwencjami osób zaintere-
sowanych wykupem mieszkań w spółdzielniach Tak, panie ministrze, proszę udzielać odpowiedzi
mieszkaniowych za przysłowiową złotówkę, pragnę samodzielnie.
zwrócić uwagę na następujący problem. Art. 12 pkt 1
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., po nowelizacji
z 14 czerwca 2007 r., stanowi, że na pisemne żądanie Sekretarz Stanu
członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokator- w Ministerstwie Infrastruktury
skie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest Tadeusz Jarmuziewicz:
zobowiązana zawrzeć z nim umowę przeniesienia wła-
sności lokalu. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera Dziękuję. Bardzo mi na tym zależy.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
154 Pytania w sprawach bieżących

Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: Sekretarz Stanu


w Ministerstwie Infrastruktury
Pan minister nie potrzebuje wsparcia z ław posel- Tadeusz Jarmuziewicz:
skich.
(Poseł Jadwiga Wiśniewska: Tak mu się tylko wy- Szanowni państwo posłowie, sami ustanowiliście…
daje.) (Poseł Jadwiga Wiśniewska: Ustanowiliśmy.)
…tę ustawę kilka tygodni temu, dosłownie.
(Poseł Marek Matuszewski: Sejm.)
Sekretarz Stanu I dzisiaj nad czym rozpaczacie?
w Ministerstwie Infrastruktury (Głos z sali: Nad kim.)
Tadeusz Jarmuziewicz: Nad czym? Nad czym państwo rozpaczacie?
Zmiana polegała na tym, aby lokatorzy za stosun-
kowo małe pieniądze mogli wejść w posiadanie miesz-
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
kań. Najczęściej chodziło o uzyskanie statusu miesz-
kania własnościowego. I co się stało? Do końca 2007 r.
Proszę państwa, proszę nie prowadzić polemiki i
wpłynęło ponad 900 tys. wniosków i szczerze mó-
nie zadawać pytań w tym trybie.
wiąc, panie pośle, zrealizowanie ich na poziomie ok.
400 tys., czyli 43%, uważam za i tak niezłe. Tu się
nagle zrobił nieprawdopodobny zator. Nie wiem, czy
w czasie prac legislacyjnych, czy kiedy indziej zabra- Sekretarz Stanu
kło przezorności, żeby dać dłuższe vacatio legis na w Ministerstwie Infrastruktury
przygotowanie, w związku z tym najnormalniej Tadeusz Jarmuziewicz:
w świecie zrobił się zator. Spółdzielnia, o której pan
opowiada – dzisiaj jeszcze pozyskałem dane na ten Panie marszałku, dziękuję. Chyba to, co najważ-
temat – pracuje mniej więcej w takim reżimie, że do niejsze, powiedziałem. (Wesołość na sali)
końca 2007 r. rozpatrzono ok. 800 wniosków, pracu-
jąc, że tak powiem kolokwialnie, na trzech notariu-
szy. Czyli odbywało się to w trzech miejscach naraz, Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
dziennie sporządzano 20 aktów notarialnych, czyli
80 tygodniowo, ok. 300 miesięcznie. W tej chwili jest Dziękuję bardzo.
takie tempo prac. Tak że jeżeli mówimy o tym incy- Pani poseł Renata Butryn, pytanie dodatkowe.
dentalnym przypadku, to proszę mi uwierzyć, iż to
jest kwestia kilku tygodni i ten zator powinien być
rozładowany. Poseł Renata Butryn:
W ustawie jest założenie, że zarząd spółdzielni
powinien wykonać ten obowiązek w ciągu 3 miesięcy, Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
są również określone sankcje, jakim mają podlegać Ustawa dotycząca wykupu mieszkań w spółdziel-
te zarządy. Ale czy to jest dobry moment, by karać za niach mieszkaniowych budzi wiele kontrowersji po
to, że się zrobił korek w wyniku takiej legislacji, a nie obu stronach, po stronie spółdzielców, lokatorów
innej? Nie wiem. Pozostawiam to rozwadze, bo oprócz i po stronie władz spółdzielni, zarządów. Zarządy na
zapisów prawnych jest jeszcze coś takiego, niezwykle przykład skarżą się na to, że nie wszyscy lokatorzy
cennego, co się nazywa rozsądek. Prawda? mogą wykupić te mieszkania z tego względu, iż kie-
Mógłbym jeszcze próbować pana usatysfakcjono- dyś zaciągali kredyty, tzw. trudne kredyty, które
wać tym, że z danych Małopolskiego Związku Spół- teraz trzeba spłacić, a ustawa pozwala, żeby uma-
dzielni Mieszkaniowych wynika, iż zaawansowanie rzać takie kredyty dopiero po 20 latach, nie po 10.
wykupu w jest na poziomie 63%, a to jest akurat pań- I stąd część mieszkańców nie może tych mieszkań
ski region. Podobny wynik uzyskały śląskie spół-
wykupić.
dzielnie mieszkaniowe.
(Poseł Gabriela Masłowska: Projekt złożyliśmy
Co mógłbym jeszcze dodać?
(Poseł Anna Zalewska: Co z tym robić?) w tej sprawie.)
Jeżeli państwo mówicie o celowym opóźnianiu, Następnie lokatorzy skarżą się na to, że spółdziel-
to czyim i w stosunku do kogo? Spółdzielni miesz- nie nierówno ich traktują, przy wykupie ziemi rów-
kaniowych? Ale w imię czego? Jakiego interesu? nież (np. wieczyste użytkowanie czy własność ziemi).
(Gwar na sali) I jest to zróżnicowanie przy wykupie mieszkań. Dla-
tego pytam: Czy rząd monitoruje właśnie działanie
tej ustawy i czy będzie się zastanawiał nad potrzebą
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: i podejmował próby jej nowelizacji, która pozwoli na
to, żeby rzeczywiście wykupywać te mieszkania za
Proszę państwa... przysłowiową złotówkę? Dziękuję bardzo.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Pytania w sprawach bieżących 155

Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: temu było ich ok. 60 – liczba nauczycieli i tłumaczy
języka migowego przez te 10 lat nieznacznie tylko
Dziękuję bardzo. wzrosła. Tymczasem według danych szacunkowych
Pan minister, proszę o udzielenie odpowiedzi. w Polsce jest ok. 100 tys. osób głuchoniemych, a ko-
lejne 900 tys. ma różnego rodzaju uszczerbki słuchu.
Co z tego wynika? Wielka potrzeba kształcenia
Sekretarz Stanu w zakresie języka migowego. Dodajmy jeszcze, że
w Ministerstwie Infrastruktury funkcjonują dwa języki migowe: jeden, tzw. język ofi-
Tadeusz Jarmuziewicz: cjalny, polski język migowy oficjalny, i drugi, natu-
ralny język migowy – naturalny, to znaczy przekazy-
Panie Marszałku! Pani Poseł! Odpowiem na to wany przez użytkowników. Środowiska osób głu-
ostatnie pytanie, które pani postawiła. Rząd monito- chych od dawna zgłaszały projekty ustaw, w których
ruje proces realizacji tej ustawy. Ja się tu podpiera- proponowano, by uznać język migowy i potraktować
łem przed chwileczką liczbami. Jak państwo chcecie, go tak, jak języki mniejszości narodowych. (Dzwonek)
to mogę przytoczyć cały szereg liczb, jak wygląda ta Przedstawiciele osób głuchoniemych proponowali
sytuacja w Polsce w tej chwili. Natomiast ja bym się także, aby podstawą prac był język naturalny. W mo-
nie silił na tak radykalną ocenę tej ustawy po jej wej- mencie kiedy zostanie przyjęta ustawa o języku mi-
ściu w życie dosłownie kilka miesięcy temu. Tu mó- gowym, pozwoli to szkolić znakomicie większą ilość
wimy o zjawisku, które obejmuje 3,5 mln mieszkań, tłumaczy. Nie każdy zresztą może być tłumaczem,
bo tyle jest mieszkań spółdzielczych w Polsce. W związ- wymaga to wielu…
ku z tym procesu ich wykupu po upływie 5 czy
6 miesięcy nie można oceniać tak radykalnie w tej
chwili. Na 3,5 mln mieszkań mamy złożonych 900 tys. Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
wniosków o przekształcenie tytułu prawnego, z cze-
go zrealizowano 390 tys. W związku z tym mówimy, Pani poseł, niech pani zmierza do końca. Będzie
że ok. 12–15% zostało wykupionych w tej chwili z puli miała pani możliwość zadania dodatkowego pytania.
3,5 mln. Dlatego rzeczywiście można by za parę mie-
sięcy wrócić do sprawy oceny, czy ta ustawa działa
prawidłowo, czy nie, bo będziemy mieli dużo bogatszy Poseł Joanna Fabisiak:
materiał statystyczny co do tego, jak to jest realizo-
wane. Natomiast obecnie pozostaje chyba tylko przy- Tak, już kończę, panie marszałku. To już są ostat-
glądać się temu. Ja bym był daleki od tego, aby tę nie zdania.
ustawę zmieniać w tej chwili na podstawie tych in- ...umiejętności i specjalnych predyspozycji. Zatem
formacji, które mamy. Dziękuję bardzo. wracając do pytania, chciałabym je tylko rozszerzyć.
Chcę spytać o stan prac, ale także o konsultacje spo-
łeczne ze środowiskiem osób głuchoniemych, w tym
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: oto celu, aby nie przygotować projektu, który nie bę-
dzie odpowiadał na zapotrzebowanie tych osób. Dzię-
Dziękuję bardzo. kuję bardzo.
Pytanie 11., ostatnie dzisiaj, zadadzą posłowie
Joanna Fabisiak i Sławomir Piechota z Platformy
Obywatelskiej, w sprawie nadania statusu prawne- Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
go językowi migowemu – do ministra edukacji na-
rodowej. Dziękuję.
Pani poseł Joanna Fabisiak, proszę bardzo. Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej pan Jarosław Duda.

Poseł Joanna Fabisiak:


Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym spy- Pracy i Polityki Społecznej
tać, jaki jest stan prac nad ustawą nadającą status Jarosław Duda:
prawny językowi migowemu. Najkrócej o historii:
w 1997 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Sza-
deklarację z Salamanki z 10 czerwca 1994 r., której nowna Pani Poseł! Bardzo dziękuję za to pytanie, bo
art. 21 mówi o prawie dziecka głuchego do nauki ję- rzeczywiście ono wychodzi naprzeciw temu, co w tej
zyka migowego. Efektem podpisania tej deklaracji chwili dzieje się w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-
było sfinansowanie akcji szkolenia nauczycieli szkół łecznej, ale również w Biurze Pełnomocnika Rządu
specjalnych dla dzieci głuchych w zakresie języka do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Otóż chcę powie-
migowego. Szkolenia te prowadził Polski Związek dzieć, że jest to priorytet, który w tej chwili jest bar-
Głuchych. Przy tym ilość wyszkolonych osób – 10 lat dzo intensywnie realizowany, zgodnie zresztą z za-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
156 Pytania w sprawach bieżących

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy rangę języka migowego z rangą innych języków
i Polityki Społecznej Jarosław Duda w procedurze sądowej.
Bardzo istotna kwestia to obowiązek zapewnienia
powiedzią pana premiera Tuska w exposé, że właśnie dostępności powiadamiania. Chodzi o tzw. kierowane
język migowy będzie miał status języka urzędowego. wezwania w zakresie szeroko pojętych usług publicz-
Stąd też prace trwają, prace bardzo intensywne, nad nych. Mam tutaj na myśli m.in. służby, czyli Policję,
ustawą pod roboczym tytułem: o polskim języku mi- straż, pogotowie ratunkowe i inne. Chodzi o to, żeby
gowym. Oczywiście taka nazwa nie musi pozostać, było to możliwe np. z zastosowaniem bardzo popu-
natomiast te prace są już zaawansowane. I na począ- larnej w tym środowisku formy czy metody, a miano-
tek chcę powiedzieć, że nie wyobrażamy sobie innej wicie SMS-ów, żeby SMS-em natychmiast powiado-
formuły, jak tylko formułę bardzo intensywnych kon- mić o potrzebie wsparcia. Chodzi również o zapew-
sultacji ze środowiskiem osób głuchych i niedosłyszą- nienie w służbach publicznych, takich jak Policja,
cych, dlatego że specyfika ustawy jest tutaj bardzo straż pożarna i inne, o których mówiłem wcześniej,
jasno określona i trudno by było napisać ustawę bez możliwości komunikacji z osobą głuchą, żeby ona
najbardziej rzetelnej, najbardziej wnikliwej analizy mogła przekazać swoją sprawę w danym urzędzie,
ze środowiskiem, bo przecież ta ustawa jest dla tego szpitalu itd.
środowiska, dla, jak pani poseł słusznie zauważyła, To, co jest istotne i z czym już się zwróciłem do
prawie miliona osób. Bo mamy ok. 100 tys. osób głu- prezesa Telewizji Polskiej, to jest to, żeby przynajm-
chych i niesłyszących i ok. 900 tys. osób, które nie- niej na początku główne programy informacyjne
dosłyszą czy też w których przypadku występują ja- były wspomagane przez tłumacza języka migowego
kieś inne dysfunkcje związane z narządem słuchu. dla tego środowiska. Myślę, że to będzie w niedłu-
Nie wiem, czy państwo wiecie – tutaj przy okazji giej perspektywie. Chcielibyśmy, żeby to liczne śro-
chciałbym o tym powiedzieć – że powszechna opinia dowisko miało możliwość dostępu do informacji,
jest taka, iż osoby głuche i niedosłyszące w większo- a więc żeby główne wydania serwisów informacyj-
ści potrafią czytać. Otóż to nie jest prawda. Bardzo nych były tłumaczone na język migowy, żeby to było
wiele z tych osób po prostu nie potrafi czytać. Stąd obligatoryjne.
też tak bardzo ważna jest kwestia nadania językowi Chcę powiedzieć również, że państwowy fundusz
migowemu statusu języka urzędowego. I chcę powie- rehabilitacji już jest na etapie tworzenia rządowego
dzieć pokrótce, na jakim jesteśmy etapie. programu szkolenia tłumaczy języka migowego, żeby
Otóż jest już wstępny projekt, są przygotowane to przyspieszyć, żeby wyjść przed ustawowe ustale-
założenia, które w ustawie muszą być zawarte. I tak nia, żeby ten program już obowiązywał i jak najwięk-
ustawa musi określić, po pierwsze, uprawnienia oso- sza liczba osób posługiwała się językiem migowym.
by głuchej do zapewnienia tłumacza przez jednostkę Proszę jednak zwrócić uwagę – i chciałbym tu się
publiczną, na wniosek czy też żądanie osoby zainte- z państwem podzielić kolejną refleksją – że trzeba
resowanej, w ustalonym terminie i w zakresie nie- odróżnić język migowy od języka miganego, bo to są
zbędnym do załatwienia sprawy w danej jednostce. dwie różne rzeczy. Może nie będę się wdawał w tej
To jest bardzo istotne. Po drugie, warunki uzyskiwa- chwili w bardzo szczegółowe rozważania. Chcę tylko
nia uprawnień tłumacza języka migowego, czyli kto powiedzieć, że nam chodzi o język migowy, polski
szkoli, jakie są wymagania – to jest bardzo istotne język migowy. Jeśli bowiem chodzi o język migany,
– kto wydaje świadectwa, kto rozpatruje skargi. Po to tłumaczenie jest nałożone również na ruch ust
trzecie, musimy wprowadzić listę tłumaczy przysię- (Dzwonek), jest to wyraźne tłumaczenie z ruchu ust
głych – podkreślam to – która będzie prowadzona na i do tego gesty.
poziomie wojewodów. I to jest kolejne nasze założenie. A zatem konsultacje trwają, prace są zaawanso-
Musimy też mieć jasność co do tego, kto będzie po- wane. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy mogli
krywał koszty korzystania z usług tłumacza języka przedstawić efekty tego ważnego projektu. Bardzo
migowego wpisanego na listę wojewody. I tu jest dziękuję, panie marszałku.
oczywiste, że musi to robić administracja.
Teraz o tym, co jest chyba kluczowe z mojego
punktu widzenia. Jak państwo wiecie, tłumacz języ- Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
ka migowego nie jest tłumaczem przysięgłym. I pro-
szę sobie wyobrazić taką sytuację, że w sądzie jest Dziękuję bardzo.
tłumaczenie, które nie jest w sensie prawnym obwa- Pytanie dodatkowe, tak?
rowane tym, że zostało dokonane przez tłumacza Proszę bardzo, pani poseł.
przysięgłego. A więc możemy sobie wyobrazić, że tłu-
maczenia mogą być różne. Oczywiście idę tutaj dale-
ko w swoich przypuszczeniach, ale musimy ugrunto- Poseł Joanna Fabisiak:
wać rolę tłumacza języka migowego jako tłumacza
przysięgłego. Stąd też jest wymagana zmiana w usta- Bardzo dziękuję, panie ministrze, za tę nadzieję,
wie o zawodzie tłumacza przysięgłego, aby zrównać bo widzę, że założenia są już gotowe, więc niebawem
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Pytania w sprawach bieżących. Informacja bieżąca 157

Poseł Joanna Fabisiak Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:


będzie i ustawa. To bardzo radosna wiadomość dla Wznawiamy obrady.
środowiska. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10.
Mam pytanie szczegółowe, właściwie dotyczące porządku dziennego: Informacja bieżąca.
tylko jednego obszaru, a mianowicie dostępu osób Przypominam, że Sejm w głosowaniu podjął de-
głuchoniemych, młodzieży głuchoniemej do edukacji. cyzję o rozpatrzeniu na bieżącym posiedzeniu infor-
Istnieją dotacje dla osób, dla studentów niepełno- macji w sprawie dywersyfikacji dostaw gazu ziemne-
sprawnych. Te wagi dla osób głuchoniemych są bar- go do Polski, o której przedstawienie wnosił klub
dzo wysokie. Chciałabym zatem spytać, czy rzeczy- Platforma Obywatelska.
Przypominam również, że przedstawienie uza-
wiście jest pełne zaspokojenie potrzeb, jeśli chodzi
sadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnio-
o tłumaczy, bo wiem, że liczba tych tłumaczy ciągle
skodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut,
jest niewystarczająca. Dziękuję. a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady
Ministrów – dłużej niż 10 minut.
Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: dłużej niż 2 minuty.
Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno
Dziękuję bardzo. przedstawiciele wnioskodawców oraz przedstawiciel
Proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi. Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnio-
skodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wy-
stąpienie przedstawiciela Rady Ministrów – dłużej
Sekretarz Stanu w Ministerstwie niż 10 minut.
Pracy i Polityki Społecznej Proszę o zabranie głosu przedstawiciela wniosko-
Jarosław Duda: dawców pana posła Andrzeja Orzechowskiego.

Dziękuję bardzo.
Rzeczywiście, z dostępnością nie jest najlepiej, Poseł Andrzej Orzechowski:
stąd te wszystkie prace, o których mówimy. Szczegól-
nie chcielibyśmy wprowadzić udogodnienia poprzez Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka
szeroki dostęp do tłumaczy. Ale przede wszystkim Izbo! Sprawa, którą dzisiaj podnoszę w imieniu
klubu Platformy Obywatelskiej, jest niezwykle
trzeba ich wyszkolić, to jest podstawowa rzecz. Stąd
ważna dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
też to, o czym mówiłem – program państwowego fun-
Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski
duszu rehabilitacji dotyczący szkolenia tłumaczy ję- spędza nam sen z powiek od wielu lat. W bilansie
zyka migowego. energetycznym Polski udział węgla zmniejsza się,
Pani poseł jeszcze zwraca uwagę na dostępność natomiast zwiększa się udział ropy naftowej i gazu
szkół publicznych. To jest bardzo ważne i to jest też ziemnego. Polska zużywa obecnie 14 mld m3 gazu
jeden z bardzo ważnych elementów, który w tej usta- rocznie. Popyt rośnie w stosunku rocznym w tem-
wie będzie zawarty. Chodzi o to, żeby dostępność była pie przekraczającym 3%.
powszechna i żeby np. określić, jaka ilość szkół po- Mniej niż 1/3 zużywanego gazu pochodzi ze złóż
winna przypadać na daną liczbę mieszkańców, jeśli krajowych, a 2/3 jest importowane. Wyłącznym dys-
chodzi o kształcenie dziecka głuchego czy niedosły- ponentem gazu pochodzącego zarówno ze źródeł
szącego, bo to też musi być uwarunkowane ustawą. krajowych, jak również z importu jest przedsiębior-
Bardzo dziękuję. stwo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
Największym dostawcą gazu do Polski jest rosyjski
Gazprom, drugim znaczącym dostawcą jest węgier-
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: ska spółka RosUkrEnergo, w praktyce również kon-
trolowana przez Gazprom. Od niej kupujemy gaz
z Azji Środkowej.
Dziękuję bardzo.
Niewiele gazu importujemy do Polski z Norwegii
Wszystkie pytania włączone do porządku dzien-
i Niemiec, śladowe ilości gazu Polska kupuje także
nego zostały rozpatrzone. w Czechach. Dotychczasowe próby dywersyfikacji
Zakończyliśmy więc rozpatrywanie tego punktu źródeł gazu nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
porządku dziennego. Nie sprawdziły się koncepcje z 2000 r., które zakła-
Nim przystąpimy do rozpatrzenia punktu 10. po- dały, że za sprawą nowych licencji wydanych na po-
rządku dziennego, ogłaszam przerwę do godz. 11.15. szukiwania dla inwestorów zagranicznych dostępne
będą nowe źródła gazu krajowego. W rzeczywistości
(Przerwa w posiedzeniu od godz. 11 min 03 brak istotnych odkryć nowych złóż gazu spowodował
do godz. 11 min 16) wycofanie się części dotychczasowych inwestorów
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
158 Informacja bieżąca

Poseł Andrzej Orzechowski Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:


z polskiego rynku. Koncepcja dywersyfikacji dostaw Dziękuję panu posłowi.
gazu pochodzącego z zagranicy przyjęta za rządów Proszę o udzielenie odpowiedzi wiceprezesa Rady
Jerzego Buzka również nie doczekała się realizacji. Ministrów ministra gospodarki pana Waldemara
Prowadzone równolegle negocjacje ze stroną ro- Pawlaka.
syjską i norweską doprowadziły wprawdzie do obni- Proszę bardzo, panie premierze.
żenia wolumenu gazu z kontraktu jamajskiego, ale
jednocześnie przerwane zostały rozmowy w sprawie
budowy gazociągu norweskiego po tym, gdy okazało Wiceprezes Rady Ministrów
się, że import tego surowca z dodatkowych źródeł Minister Gospodarki
będzie zbyt drogi i trudno będzie znaleźć użytkow- Waldemar Pawlak:
ników dla całego potencjalnego wolumenu dostaw.
Po 1989 r. władze polskie postępowały w sprawie Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie!
importu gazu bardzo różnie, od przyjęcia monopoli- Sprawa dywersyfikacji gazu jest przedmiotem bardzo
emocjonalnych debat i dyskusji. Chciałbym jednak
stycznego kierunku wschodniego, pozostałości po
na początku podkreślić, że w ogólnym bilansie ener-
poprzednim systemie, po całkiem odwrotny kieru-
getycznym 60% energii w naszym kraju pochodzi
nek, wyłącznie zachodni, lansowany przez poprzedni
z węgla, 20% – mówię o orientacyjnych poziomach –
rząd. W tym też okresie w naszej ocenie – w ocenie
to jest ropa naftowa, 12% to jest gaz, przy czym 1/3
Platformy Obywatelskiej – popełniono szereg błędów. to jest wydobycie krajowe, i pozostałe to są odnawial-
Zaniechano budowy gazociągu do Danii zwanego ne źródła energii i inne. Dlatego warto się zastana-
Baltic Pipe. Zaniechano negocjacji z partnerem ho- wiać nad sprawami gazu też w kontekście różnych
lenderskim, a także z partnerem norweskim. Właści- możliwości alternatywnych. Dopóki gaz był jednym
wie zmonopolizowano i zwiększono jeszcze dostawy z tańszych paliw na rynku, można było mówić o sy-
z kierunku wschodniego. Przypominam o sławnym tuacji, w której wzrost zużycia gazu był dość dyna-
kontrakcie pana ministra Pola i premiera Millera. No miczny, gdyż jest to paliwo niewątpliwie dużo łatwiej-
i oczywiście mamy słaby wpływ, bo mniej niż 50%, sze w praktycznym wykorzystaniu niż tradycyjne,
na EuRoPol GAZ. Wreszcie przedłużono umowę takie jak węgiel czy nawet olej i pochodne ropy.
z podmiotem, który według ostatnich doniesień me- Jeżeli spojrzymy na uwarunkowania cenowe, to
dialnych, mówiąc delikatnie, może mieć problemy ze sprawozdań Ministerstwa Gospodarki wynika –
z wiarygodnością. Jak dotąd zatem jesteśmy skazani posłużę się danymi za 2006 r. – że na jeden GJ ener-
na import gazu ze Wschodu. Jesteśmy uzależnieni od gii trzeba było w gospodarstwie domowym zapłacić
monopolisty. A jako kraj, jako obywatele chcielibyśmy w przypadku węgla 20 zł, gazu ziemnego – 41 zł, ole-
jednak mieć zapewnione bezpieczeństwo energetycz- ju opałowego – 71 zł i energii elektrycznej – 113 zł.
ne. Najwygodniejszym rozwiązaniem byłoby – podob- To pokazuje, jakie są ceny energii w zależności od
nie jak w Niemczech – zapewnienie wielostronnego źródła jej wytwarzania. To jest istotne także w tym
zasilania w gaz. kontekście, że w strategii Unii Europejskiej przyjętej
Podstawą problemu dywersyfikacji jest fakt, że w marcu 2007 r. przedstawiono bardzo dramatyczne
państwo jako gwarant dostaw energii dla gospodarki pytanie w związku z tym, że Unia musi być przygo-
miewało już problemy z wielkością i ciągłością do- towana na sytuację, kiedy w 2030 r. cena ropy dojdzie
staw. Nie wynikało to jednak z błędów naszego pań- do 100 dolarów za baryłkę. Cena baryłki wynosiła
100 dolarów w styczniu 2008 r., a jak wiadomo,
stwa, ale ze świadomych działań dostawcy, w tym
ceny gazu są uzależnione od cen ropy, tylko opóź-
przypadku rosyjskiej spółki Gazprom, która w roku
nione o 9 miesięcy, jeżeli chodzi o przełożenie ceny
2004 wstrzymała przepływ gazu przez Ukrainę do
ropy na cenę gazu.
Polski i innych krajów Unii Europejskiej, a w roku
Dlatego wspominam o tych ogólnych uwarunko-
2006 – przez Białoruś do Polski i Niemiec. waniach, żebyśmy spostrzegli także i taki fakt, że
Dlatego też Klub Parlamentarny Platforma Oby- prowadzi się wielkie dyskusje o dywersyfikacji gazu,
watelska zwraca się do pana ministra gospodarki a równocześnie są zaniedbania polegające na tym, że
o przedstawienie informacji o tym, czy będzie konty- w zeszłym roku zostało wydobyte w Polsce 7 mln ton
nuowany projekt dywersyfikacji dostaw gazu poprzez węgla kamiennego, co też uszczupla bilans energe-
budowę gazoportu oraz czy rozpatrywany jest wa- tyczny.
riant dywersyfikacji celem zwiększenia roli Polski Jeśli chodzi o rynek gazu, trzeba zwrócić uwagę
jako kraju tranzytowego dla przepływu gazu innego na to, że w ogólnym bilansie – będę się posługiwał
niż rosyjski w kontekście budowy gazociągu północ- danymi za 2006 r., bo to są dane zweryfikowane
nego, a także w jaki sposób odbędzie się i czy odbę- i sprawdzone, a struktura wygląda mniej więcej po-
dzie się podział spółki PGNiG. Dziękuję bardzo. dobnie – 14,5 mld m3 gazu mamy w zasadzie trzy
(Oklaski) kluczowe pozycje.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Informacja bieżąca 159

Wiceprezes Rady Ministrów Łotwy i Estonii i dzięki naszej bardzo jednoznacznej


Minister Gospodarki Waldemar Pawlak postawie, jeżeli chodzi o wpisanie projektu Amber do
deklaracji z tego spotkania, udało się tę sprawę zre-
Otóż ponad 4,2 mld to jest wydobycie krajowe, alizować. Dzięki temu pan premier Tusk będzie miał
które według ocen np. specjalistów z Akademii Gór- możliwość przedstawienia lepszej alternatywy dla
niczo-Hutniczej może być zwiększone nawet do 50%. tranzytu gazu biegnącego bezpośrednio z Federacji
To byłaby jedna z perspektyw, powiedzmy umownie, Rosyjskiej przez państwa Unii Europejskiej. Wydaje
dywersyfikacji, bo to byłoby najskuteczniejsze zabez- się, że według takich bardzo ogólnych i wstępnych
pieczenie potrzeb, jeżeli chodzi o dostawy gazu, ocen gazociąg Amber może być znacznie tańszy,
zwłaszcza że gaz z krajowego wydobycia jest znacznie tranzyt gazu gazociągiem północnym będzie dwa,
tańszy od gazu importowanego. trzy razy droższy niż tranzyt gazu drogą lądową.
Następnie są dwie duże pozycje, jeżeli chodzi o im- Przy okazji można wykorzystać też duże zbiorniki
port gazu. Ponad 7 mld m3 wynosi import gazu z Fe- gazu na Łotwie, które znacznie bardziej efektywnie
deracji Rosyjskiej. To jest kontrakt jamalski. Kontrakt pozwolą zrealizować dostawy i zabezpieczyć się tak-
ten obowiązuje do roku 2022, z pewną tendencją wzro- że na wypadek różnego rodzaju problemów technicz-
stową co do dostaw. W 2006 r. z tego kierunku impor- nych. Były pewne problemy związane z nieco odmien-
towano ponad 7 mld m3 gazu. nym stanowiskiem Łotwy, ale w toku negocjacji do-
I trzecia pozycja to jest 2,3 mld m3 gazu. W 2006 r. szliśmy do porozumienia, które było satysfakcjonu-
wykazano import z Uzbekistanu. Natomiast general-
jące także dla ministra gospodarki Łotwy i ten pro-
nie można powiedzieć, że to jest kontrakt, o którym
jekt został do deklaracji wpisany. Dzięki temu będzie
jest ostatnio głośno, tzn. jest on realizowany przez
możliwe podjęcie starań o bardziej dokładne przeana-
RosUkrEnergo. Są to dostawy z Azji Środkowo-
lizowanie sprawy. Jest to natomiast na pewno jedno-
-Wschodniej, z Uzbekistanu, z Kazachstanu, w zależ-
znaczny sygnał polityczny, że istnieje lepsza alterna-
ności od tego, gdzie spółka pozyskuje surowiec. Im-
tywa dla gazociągu północnego.
port ok. 2,5 mld m3 gazu jest przewidziany na rok
Spółki zależne od PGNiG przygotowują dwa pro-
2008 i 2009. Ten kontrakt obowiązuje do 2009 r.
jekty. Jeden dotyczy terminalu LNG, przy czym chcę
Inne pozycje mają charakter bardziej lokalny, np.
przed Sejmem to jasno podkreślić, że ta sprawa wy-
warto wymienić z uwagi na takie ciekawe doświadcze-
nie z początku roku import gazu z Ukrainy do rejonu maga otwartej i przejrzystej dyskusji – jest teraz gło-
Hrubieszowa. Po zmianach w administracji nie prze- śno o spółce RosUkrEnergo, która działa w Szwajca-
dłużono zezwolenia celnego na 2008 r. i w styczniu rii i o której często można było czytać w mediach,
miała miejsce taka specyficzna sytuacja, że te do- a zainteresowanie nią wykazywały też różne podmio-
stawy na kilka dni zostały zatrzymane. Dzięki za- ty i służby – a pomysł, żeby ten LNG realizować po-
angażowaniu strony ukraińskiej, ukraińskich am- przez założenie przez tę spółkę spółki w Szwajcarii
basady i rządu, w ciągu kilku dni sprawa została i kupowanie przez tę spółkę specjalnego przeznacze-
wyjaśniona. W międzyczasie gospodarstwa domowe nia gazu poprzez pośrednika od dostawcy, wydaje się
były zaopatrywane w gaz pochodzący z rozprężania konieczny do takiego dokładnego sprawdzenia. Spół-
gazu skroplonego. Dla gospodarstw domowych było ka ta przygotowuje także projekt dotyczący dywer-
to niezauważalne, natomiast przedsiębiorcy oraz syfikacji gazu ze złóż norweskich. Te dwa projekty są
instytucje publiczne musieli przejść na zasilanie na etapie prac koncepcyjnych i analitycznych prowa-
awaryjne. dzonych w celu przygotowania projektu. Tak jak za-
Jeżeli dyskutujemy o problemach dywersyfikacji powiadają spółki PGNiG, sprawa dopiero w połowie
gazu, to trzeba na to spojrzeć w szerszym kontekście, roku zostanie zaprezentowana w sposób technicznie
nie tylko w kontekście interesów polskich i tych bar- możliwy do rozstrzygnięcia w zakresie realizacji tych
dzo emocjonujących dyskusji, ale także projektów projektów.
europejskich. Jak wiadomo, jest teraz planowany czy Natomiast warto w tym miejscu także zwrócić
przygotowywany projekt gazociągu północnego prze- uwagę na możliwości związane z dywersyfikacją do-
biegającego przez dno Morza Bałtyckiego. Ten pro- staw gazu poprzez gazowanie węgla – to jest bardzo
jekt jest z jednej strony ryzykowny pod względem poważna alternatywa. Jest to także sprawa produk-
ekologicznym, ale z drugiej strony wydaje się wyjąt- cji biogazu zarówno ze złóż węgla brunatnego przez
kowo drogi pod względem tranzytu gazu. Poprzednio odpowiednie procesy biologiczne, ale także przez bu-
strona polska prezentowała bardzo wyraźną, kry- dowanie biogazowni. Mogę podać przykład, że orien-
tyczną i bardzo jednoznacznie przeciwną temu pro- tacyjnie ok. 4 tys. biogazowni w Republice Federalnej
jektowi postawę. Nasz rząd podjął takie działania, Niemiec ma produkcję rzędu 10 mld m3 gazu. Wyda-
aby stworzyć możliwości dla projektu alternatywne- je się, że w Polsce do zrealizowania możliwych jest
go – tego, który jest w decyzji Komisji Europejskiej ok. tysiąca takich projektów, które są już projektami
zapisany pod nazwą „Amber”. biopaliw drugiej generacji, czyli opartymi na prze-
Chciałbym Wysoką Izbę poinformować, że w po- twarzaniu odpadów i nieużytecznych dla celów spo-
niedziałek 4 lutego 2007 r. mieliśmy możliwość spo- żywczych czy paszowych produktów rolnych. To też
tkać się w Wilnie z ministrami gospodarki Litwy, jest bardzo ważny czynnik, który znakomicie po-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
160 Informacja bieżąca

Wiceprezes Rady Ministrów szukać wreszcie także innych źródeł zaopatrzenia.


Minister Gospodarki Waldemar Pawlak Moim zdaniem powinniśmy zastosować wszystkie te
metody jednocześnie, ale tak czy inaczej nie odetnie-
większałby dywersyfikację dostaw, bo byłyby to do- my się całkowicie od dostaw rosyjskich i wiedzą to
stawy lokalne i oparte o krajowe surowce. wszyscy w Europie. Ruszył w związku z tym wyścig
Jeżeli spojrzymy na całość, to wydaje się, że sytu- na gazociągi i terminale. Gaz nie jest zwykłym towa-
acja Polski po tych rozstrzygnięciach w zakresie rem, co najmniej tak samo ważne jak podaż i popyt
struktury własnościowej, wydzieleniu operatora sys- są na tym rynku działania polityków i dyplomatów.
temowego Gaz-System i tych przekształceniach, któ- Niestety pod tym wszględem nie mieliśmy do tej pory
re zostały zrealizowane, daje gwarancję bezpieczne- specjalnie szczęścia. Zapominamy też o tym, że poli-
go funkcjonowania tego sektora w Polsce. Dziękuję. tyka jest grą zespołową, także w wymiarze europej-
(Oklaski) skim. Zasadniczym elementem bezpieczeństwa ener-
getycznego jest budowanie wspólnego frontu odbior-
ców rosyjskiego gazu. Tymczasem po koniec ubiegłe-
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: go roku Włosi w obecności Putina i Prodiego podpi-
sali porozumienie w sprawie budowy rurociągu South
Dziękuję panu premierowi.
Stream: 900 km przez Morze Czarne do Bułgarii,
Proszę państwa, otwieram dyskusję.
potem Rumunia, Węgry, Czechy, Austria, rozgałęzie-
Zapisanych jest 33 posłów. Mamy godzinę – po
nie północne i południowe, Grecja, Włochy. Pod ko-
dwie minuty na wypowiedź – i to jest właściwie na
niec roku Niemcy sprzedali udziały w gazociągu
styk, nawet z pewnym niedoborem czasowym.
północnym Holendrom, w ten sposób Gazprom do-
Oczywiście muszę jednak zapytać, bo może być
stał, a w zasadzie objął udziały w budowie gazociągu
różnie, ktoś może zrezygnować: Czy jeszcze są chętni
do Holandii i Wielkiej Brytanii, czyli – gazociąg pół-
do dopisania się do tej listy?
nocny, gazociąg południowy, Niemcy, Holandia, Wiel-
(Poseł Jadwiga Wiśniewska: Jeszcze ja.)
Proszę bardzo, tylko proszę się liczyć z tym, że ka Brytania, Włochy, Bułgaria, Rumunia, Węgry,
jest możliwe, że ktoś nie zabierze głosu, bo czas jest Grecy, Austria także. Czy my przypadkiem nie zosta-
ograniczony – jedna godzina. Tak wynika z regula- niemy sami? Czy w ogóle jesteśmy jeszcze w tej grze
minu. i czy przypadkiem nie jest tak, że przez ostatnie
(Poseł Jerzy Wenderlich: W sprawie formalnej.) 2 lata zostaliśmy już ograni? Mam nadzieję, że wizy-
Proszę bardzo. ta pana premiera Tuska w Moskwie możliwość gry
w tym układzie nam przywróci. Dziękuję bardzo.
(Oklaski)
Poseł Jerzy Wenderlich:

Czy w związku z tym, że – jak pan marszałek Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:


powiedział – czasu jest na styk, można by skrócić czas
zadawania pytania do półtorej minuty? Dziękuję bardzo, panie pośle.
(Głos z sali: Daj spokój.) Pytanie zada pan poseł Joachim Brudziński, Pra-
(Głos z sali: To za krótko.) wo i Sprawiedliwość.

Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: Poseł Joachim Brudziński:

Nie, dlatego że wcześniej tak to zostało ogłoszone. Dziękuję.


Przepraszam, mówiliśmy, że dwie minuty i to jest już Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze!
ustalone. Poza tym taka jest tradycja. Nie wypada Kolejny cud, kolejny cud. Pytanie przedstawiciela
inaczej, tak jest zawsze, nie chcę tego zmieniać. Prze- Platformy Obywatelskiej skierowane do koalicjanta
praszam bardzo. o dywersyfikację. I usłyszeliśmy odpowiedź, która
Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Janusz Ci- jest cudowna w swojej retoryce – gadanie o wszyst-
choń, Platforma Obywatelska. kim i o niczym, bo przecież pan premier ani jednym
zdaniem nie odniósł się, może na samym końcu od-
niósł się, do problemu dywersyfikacji, która może nas
Poseł Janusz Cichoń: uniezależnić od dostaw rosyjskiego gazu.
Panie premierze, my wszyscy po 1989 r. niesiemy
Szanowny Panie Marszałku! Panie Premierze! pewien bagaż doświadczeń. Niesiemy bagaż doświad-
Wysoka Izbo! W trosce o nasze bezpieczeństwo mo- czeń wiążący się z tym, że rząd Leszka Millera, z ów-
żemy przede wszystkim zwiększać własne wydobycie, czesnym ministrem gospodarki Jackiem Piechotą,
powiększyć pojemność magazynową, ograniczyć zu- utrącił sprawę tzw. rury norweskiej. Niesiemy bagaż
życie, czyli zastąpić gaz innymi źródłami energii, doświadczeń z okresu, kiedy Leszek Miller, i Sojusz
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Informacja bieżąca 161

Poseł Joachim Brudziński Poseł Joachim Brudziński:


Lewicy Demokratycznej, zapewniał nas, że gazu jest …i będziecie mówić, że to się nie spina, bo za dro-
za dużo i że trzeba się kierować rachunkiem ekono- go? Dziękuję serdecznie. (Oklaski)
micznym, po czym nastąpiła tzw. zima stulecia i zo-
stał przykręcony kurek. Białorusini i Polacy odczuli Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
to bardzo boleśnie. Na gwałt trzeba było renegocjo-
wać kontrakty. W końcu za czasów SLD trzeba było Dziękuję panu posłowi.
podpisać umowę z rosyjskim mafioso, żeby polska Proszę państwa, informuję, że zapisanych jest
gospodarka mogła normalnie funkcjonować. 35 posłów, a 2 osoby już zabrały głos.
I pan premier mówi dzisiaj o rachunku ekono- Zamykam, oczywiście, listę w tym momencie. Za-
micznym. Pan próbuje używać tych samych argu- pisanych jest 35 osób i zamykam listę.
mentów, co Miller. Czy pan premier Pawlak nie wie Pytanie zada pan poseł Romuald Ajchler, Lewica
o tym, że w dzisiejszym zglobalizowanym świecie i Demokraci.
bezpieczeństwo energetyczne musi kosztować? Jeże-
li tak, to zadam pytanie panu premierowi. Po kiego Poseł Romuald Ajchler:
grzyba Rosjanie z Niemcami budują gazociąg północ-
ny, skoro to jest cholernie drogo? Dlaczego nie budu- Dziękuję.
ją go na lądzie? Dlaczego nie kierują się rachunkiem Panie Marszałku! Panie Premierze! Wiemy o tym,
ekonomicznym? iż od wielu, wielu lat są problemy związane z impor-
Pan mówi dzisiaj o tym, że będzie się pan przy- tem gazu do Polski. Pan poseł Brudziński nie odkrył
glądał, pański rząd będzie się przyglądał, gazoporto- Ameryki. Zresztą muszę powiedzieć, że w buty Lesz-
wi w Świnoujściu czy projektowi rury norweskiej. ka Millera sami weszliście przez ostatnie 2 lata. Pro-
Czy pan premier Pawlak nie wie o tym, że po raz szę sobie to tylko dobrze przypomnieć. Ale nie o tym
kolejny utrącenie projektu Baltic Pipe, tzw. rury nor- chciałem mówić. Chcę ten wątek aspektów politycz-
weskiej, skompromituje nas, Polskę, w oczach na- nych pominąć.
szych partnerów norweskich, tak że już nigdy nie W swoim wystąpieniu, panie premierze, powiedział
kupimy tam niczego? Czy pan premier tego nie wie? pan, iż najtańszym źródłem energii jest gaz polski.
Czy pan premier nie wie? Jest on przede wszystkim tańszy od importowanego.
Dzisiaj w „Rzeczpospolitej” czytamy, że premier W związku z tym zapytam. Otóż w 1992 r. i w 1993 r.
Tusk powiedział, iż gazoport daje możliwość uzyska- odkryto złoża na terenie pow. międzychodzkiego. Cho-
nia 2,5 mld m3, to żadna dywersyfikacja. (Dzwonek) dzi o Międzychód, Lubartów i inne okoliczne miejsco-
Docelowo gazoport w Świnoujściu zapewni 7 mld m3. wości w Wielkopolsce. Proszę sobie wyobrazić, że jest
I konkretne pytanie, panie premierze: Czy zlikwido- rok 2008 i sprawa leży, nie ma tam wydobycia. A miał
to być Kuwejt, przed tym powiatem i powiatami
wał pan departament dywersyfikacji dostaw gazu
ościennymi roztaczano wielkie plany.
w swoim resorcie? Czy świadomie nikt z rządu nie
Chciałbym w związku z powyższym zapytać.
pojechał na spotkanie w Davos, żeby rozmawiać
W tym roku ma być ponoć rozpisany program budo-
z przedstawicielami Kataru… wy infrastruktury. Czy musimy ten najtańszy gaz,
o którym pan wspominał, wydobywać czy eksploato-
wać po 20 latach od jego odkrycia? Kiedyś powiedzia-
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: no by, że to nam sąsiad, Związek Radziecki, zabraniał
wydobycia. Kto nam przeszkadza dzisiaj? Przyznaj-
Panie pośle, proszę kończyć. my się także do naszej nieudolności. Powiedzmy, że
lepiej nam się opłaca kupić, bo to jest łatwiejsze. To
jest pierwsza sprawa.
Poseł Joachim Brudziński: W swoim dzisiejszym wystąpieniu bardzo pan
skrytykował rozporządzenie wydane przez ministra
…o podpisaniu kontraktu? Nie przez jakąś spółkę finansów w sprawie biopaliw. Panie premierze, co
mafijną w Szwajcarii, tylko bezpośrednio. Przecież przeszkadza panu premierowi, żeby dzisiaj uchylić to
są takie możliwości. Czy rzeczywiście chcecie prowa- rozporządzenie i uruchomić ustawę o biopaliwach?
dzić dywersyfikację gazu, czy będziecie wchodzić Dziękuję.
w buty Leszka Millera…

Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:


Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
Dziękuję bardzo, panie pośle.
Panie pośle, proszę kończyć. Czas minął. Pytanie zada pan poseł Jan Łopata, Polskie Stron-
(Głos z sali: 2 minuty.) nictwo Ludowe.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
162 Informacja bieżąca

Poseł Jan Łopata: dowiedzieć, w jakim stopniu przewiduje się ogólne


wydobycie ze złóż krajowych, uwzględniając oczywi-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie ście te szczegółowe pytania.
Premierze! Kiedy mówimy o dywersyfikacji dostaw Drugie pytanie dotyczy tzw. interkonektorów,
gazu, zwykle zastanawiamy się nad innym niż czyli połączeń międzysystemowych oraz całej infra-
wschodni, ale zawsze zewnętrznym, kierunkiem struktury. Otóż Polska nie posiada interkonektorów,
dostaw, na przykład kierunkiem norweskim. Jedni a właściwie posiada przestarzałe – 4 lub 5 – które
oceniają – przed chwilą dokonano takiej oceny – że tylko łączą nas w kierunku ze wschodu na zachód,
należało przystąpić do tej inwestycji już dawno, inni a potrzebne nam są również połączenia z systemem
– że dobrze się stało, iż zrezygnowano. Wskazuje się zachodnioeuropejskim. Nie posiadamy również do-
jako alternatywę gazoport, gaz skroplony. Pan pre- statecznej infrastruktury umożliwiającej dywersyfi-
mier Marcinkiewicz mówił o kierunku wschodnim, kację gazu z dowolnego kierunku na świecie, a prze-
ale nie rosyjskim, jak to nazwał, nie precyzując, co cież wiadomo, że nie chcemy, aby to był tylko kieru-
ma na myśli. A ja, panie premierze, chciałbym za- nek wschodni. Dlatego pytam: W jaki sposób przewi-
pytać o inwestycje w Polsce. Czy są prowadzone po- duje się rozwiązanie tego problemu?
szukiwania? Czy odbywa się to według jakiegoś Kolejne pytanie dotyczy dostawców gazu ciekłego
planu, systemowo, konsekwentnie? Jakie przezna- do portu w Świnoujściu. Decyzja o budowie portu
cza się pieniądze na ten cel? Jakie jest dzisiaj wydo- zapadła, jednak nie wiadomo, skąd będą realizowane
bycie polskiego gazu? dostawy, na jakich warunkach finansowych. Czy
Chciałbym również zapytać o zapasy. Jeśli dzisiaj prawdziwa jest informacja podana przez PGNiG, że
przystąpimy do zmiany kierunku dostaw, uzgodnimy ma podpisać kontrakt na dostawy gazu z dwoma do-
nawet plan dywersyfikacji, to i tak realnie można się stawcami? Jeśli tak, to na jakim to jest etapie?
spodziewać efektów za 4 lata, 5 lat. Jedynym zabez- I ostatnie pytanie. Czy Ministerstwo Skarbu Pań-
pieczeniem mogą być zapasy, duże zapasy w polskich stwa i Ministerstwo Gospodarki przygotowały, opra-
magazynach. cowały raport o zaopatrzeniu Polski w gaz, o możli-
I jeszcze jedno pytanie, może nawet zagadnienie, wościach dywersyfikacji, zwracając uwagę przede
skoro już pytam o kierunek dywersyfikacji, polski wszystkim na stronę ekonomiczną tego zagadnienia?
kierunek, jak go nazwałem na potrzeby tego pytania. Czy taki raport, jeśli jest, zostanie ewentualnie prze-
Otóż rośnie w Polsce zainteresowanie technologiami kazany posłom z Komisji Gospodarki? Dziękuję bar-
zgazowania węgla. Węgiel kamienny jest dla nas cią- dzo. (Oklaski)
gle najważniejszym źródłem energii, ale w związku
z ograniczeniami – między innymi dlatego – emisji
CO2 dalsze zwiększanie jego prostego spalania będzie Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
ograniczone. Technologie zgazowania i przetwarza-
nia na energię elektryczną dają natomiast znakomi- Dziękuję, pani poseł.
te rezultaty, dużą sprawność energetyczną i prak- Pytanie zadaje pan poseł Adam Rogacki, Prawo
tycznie bezemisyjność. Dodatkową zaletą jest możli- i Sprawiedliwość.
wość zgazowania razem z węglem odpadów przemy-
słowych i komunalnych. (Dzwonek)
Już kończę, panie marszałku. Poseł Adam Rogacki:
Kilka polskich firm, w tym elektrociepłownia lu-
belska, w moim mieście wojewódzkim, niejako na Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka
własną rękę wchodzi w te technologie. Mnie intere- Izbo! Mamy rok 2008. Gdyby nie zerwanie rozmów
suje to, czy polski rząd będzie podchodził do tego z Norwegami przez rząd pana premiera Leszka Mil-
zagadnienia programowo, wspierał tę innowacyjną lera, właśnie od tego roku obowiązywałby nowy
technologię. Dziękuję bardzo. kontrakt i mielibyśmy dzisiaj alternatywne źródło
dostaw gazu.
(Głos z sali: Osiem razy droższe.)
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: Raport Najwyższej Izby Kontroli pokazał, że wca-
le nie byłby on osiem razy droższy. Przy dywersyfi-
Dziękuję, panie pośle. kacji trzeba przede wszystkim liczyć się z kosztami.
Pytanie zada pani posłanka Aldona Młyńczak, W obecnej chwili nie ma właściwie w Polsce perspek-
Platforma Obywatelska. tyw na zmniejszenie zapotrzebowania na ten suro-
wiec, nie mamy również alternatywy za wschodnią
granicą. Dywersyfikacja surowców była jednym z prio-
Poseł Aldona Młyńczak: rytetów rządu Jarosława Kaczyńskiego i wydaje mi
się, że żaden z dotychczasowych rządów nie miał ta-
Panie Marszałku! Panie Premierze! Dołączę się kich efektów, biorąc pod uwagę, że był to okres zale-
do pytania o złoża krajowe, ponieważ stanowią one dwie dwóch lat. Mam nadzieję, że zaawansowane
około 1/3 całego zapotrzebowania. Chciałabym się rozmowy z Norwegami oraz przygotowania pod bu-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Informacja bieżąca 163

Poseł Adam Rogacki chowicach, w który zainwestowaliśmy dotychczas


ponad 400 mln zł? Jaka jest szansa, że w perspekty-
dowę gazoportu w Świnoujściu to działania rządu, wie osiągniemy w przypadku tego zbiornika pojem-
które – wbrew tendencji nowych władz do krytyko- ność na poziomie 3,5 mld m3? Dziękuję. (Oklaski)
wania wszystkiego, co działo się przez ostatnie dwa
lata – będą kontynuowane.
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
Czas biegnie nieubłaganie i brak szybkich działań
w tym zakresie spowoduje, iż kolejny rząd będzie po- Dziękuję bardzo, panie pośle.
stawiony pod ścianą w 2010 r. Będzie musiał znowu
Pytanie zadaje pan poseł Stanisław Kalemba, Pol-
podpisać umowę, być może z firmami o nie do końca
skie Stronnictwo Ludowe.
wyjaśnionych powiązaniach. Stąd moje pytania. Li-
czę na konkretną odpowiedź.
Czy jest realna szansa, by do roku 2011 powstała Poseł Stanisław Kalemba:
alternatywa dla wschodnich źródeł dostaw tego su-
rowca? Czy rząd ma jakiś konkretny harmonogram Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze!
w tym zakresie, żebyśmy byli spokojni, że do 2011 r. Polska usilnie zabiegała i zabiega o wspólną politykę
będziemy wiedzieli, że faktycznie ta alternatywa energetyczną Unii Europejskiej. Pan premier wspo-
może się pojawić? mniał o projekcie europejskim, jeżeli chodzi o bilans
Mam również pytanie związane pośrednio z tema- gazowy. Moje pytanie dotyczy gazociągu północnego.
tem. Czy nadal obowiązuje rozporządzenie pana mi- Czy w tym przypadku Unia Europejska nie powinna
nistra Aleksandra Grada, które dotyczy zakazu zacią- się zaangażować w większym stopniu – chociażby ze
gania większych zobowiązań przez spółki Skarbu względu na ceny, ale głównie ze względu na bezpie-
Państwa? Ten zakaz wiąże ręce m.in. spółce PGNiG, czeństwo – i wykazać takie zainteresowanie, jak to
stąd moje pytanie. Dziękuję bardzo. (Oklaski) miało miejsce przy budowie autostrady przez dolinę
Rospudy? Proszę porównać skalę.
Następna sprawa. Chyba największym krokiem,
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: jaki faktycznie można wykonać na rzecz dywersyfi-
kacji, niezależności, bezpieczeństwa, jest zwiększenie
Dziękuję bardzo panu posłowi. wydobycia z naszych krajowych złóż. Była już o tym
Pytanie zadaje pan poseł Janusz Krasoń, Lewica mowa. Zachodnia Wielkopolska, woj. lubuskie – stam-
i Demokraci. tąd dochodzą informacje o odkryciu nowych złóż, bo
są tam prowadzone prace. Czy jednak PGNiG nie
powinno bardziej zaangażować się na rzecz zwięk-
Poseł Janusz Krasoń: szenia inwestycji w tym zakresie? Jest to chyba naj-
prostsza sprawa, bo zyskujemy przecież niezależność
Dziękuję. i niższe koszty.
Panie Marszałku! Panie Premierze! Panie i Pa- Kolejna bardzo ciekawa sprawa dotyczy biogazow-
nowie Posłowie! Otóż w tej dyskusji o dywersyfikacji ni lokalnych. Właśnie w tym kierunku zmierza świat.
gazu, o bezpieczeństwie energetycznym chciałbym Niemcy realizują ten pomysł już od dłuższego czasu,
zwrócić uwagę na kwestię magazynowania gazu. Pol- tym bardziej że rolnicy mają coraz większy problem
ska posiada skromne możliwości magazynowania ze sprzedażą tego, co wyprodukowali. Niestety, pro-
gazu, a przy strategii związanej z bezpieczeństwem gram biopaliw wdrażany jest z oporem. Wykorzysta-
energetycznym zapasy gazu byłyby właściwe w sytu- nie surowców roślinnych, wszystkich odpadów w lo-
acjach zakłóceń w dostawach. W 2005 r. pytałem rząd kalnych biogazowniach spowoduje powstanie miejsc
Kazimierza Marcinkiewicza o zwiększenie możliwo- pracy. Jednocześnie uniezależniamy się od zewnętrz-
ści magazynowania gazu w zbiorniku w Wierzchowi- nych dostaw. Dziękuję. (Oklaski)
cach na Dolnym Śląsku, w gminie Krośnice. Mamy
tam zbiornik, który jest eksploatowany. Obecnie mie-
ści się w nim 500 mln m3. Według moich informacji Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
magazynowanie w zbiorniku w Wierzchowicach jest
bardzo tanie, stanowi 1/3 kosztów magazynowania Dziękuję bardzo, panie pośle.
w zbiorniku w Mogilnie. Zbiornik potencjalnie może Pytanie zadaje pan poseł Dariusz Lipiński, Plat-
pomieścić 4 mld m3 gazu, co stanowi blisko 3-mie- forma Obywatelska.
sięczne zapotrzebowanie na gaz w Polsce. Wiem tak-
że, że w 2006 r. rząd przyjął uchwałę, w której przy-
jęto strategię związaną z rozbudową tego zbiornika. Poseł Dariusz Lipiński:
Pierwszy etap ma obejmować 1,5 mld m3 pojemności
czynnej, drugi etap – 3,5 mld m3. Dziękuję.
Pytam, panie premierze, czy w tej sprawie zmie- Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie
rzamy do przodu. Czy inwestujemy w zbiornik w Wierz- Premierze! Chciałem zapytać, czy rozpatrywana jest
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
164 Informacja bieżąca

Poseł Dariusz Lipiński Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:


perspektywa zwiększenia bezpieczeństwa energe- Dziękuję bardzo, panie pośle.
tycznego Polski poprzez dostawy gazu z kierunku Pytanie zadaje pan poseł Tadeusz Tomaszewski,
południowo-wschodniego, z rejonu Morza Kaspijskie- Lewica i Demokraci.
go, w ramach przygotowywanego projektu Nabucco?
Kilka dni temu bułgarski wiceminister gospodarki
i energetyki poinformował, że Nabucco wejdzie do Poseł Tadeusz Tomaszewski:
eksploatacji przed rokiem 2013. We wtorek do kon-
sorcjum przygotowującego ten projekt dołączył szó- Panie Marszałku! Panie Premierze! Wspomniał
pan w swoim wystąpieniu, iż w ostatnim okresie od-
sty udziałowiec, niemiecki koncern RWE, nie wyklu-
było się spotkanie ministrów gospodarki krajów nad-
cza się przyłączenia do niego także francuskiego
bałtyckich, gdzie omawiano projekt Amber. Informa-
koncernu Gaz de France. O projektach w energetyce cje medialne mówią o tym, że przewiduje się możli-
rozmawiali również we wtorek w Sofii prezydenci wość przesyłu rocznie 30 mld m3 gazu. Jak daleko
Bułgarii i Węgier. Widać zatem spore ożywienie wo- zaawansowany jest ten projekt i w jaki sposób Polska
kół tego projektu w wielu krajach członkowskich Unii ma w nim uczestniczyć? Czy jest to projekt realny?
Europejskiej. Stąd moje pytanie, czy Polska rozważa W jakim okresie mógłby on stać się źródłem dostaw
zaangażowanie się w jakikolwiek sposób w ten pro- gazu do Polski, z tym, że to jest kolejne źródło, ale
jekt. Jeśli tak, to w jakiej formie? jednak również po części źródłem pozyskiwania tego
Druga sprawa, o którą chciałbym zapytać, doty- gazu jest gaz rosyjski, tylko z inną odnogą od ruro-
czy perspektywy zwiększenia wydobycia krajowego ciągu jamalskiego. W związku z tym pytanie, jeśli
i poszukiwania nowych złóż. Jest to temat, który dzi- chodzi o zaangażowanie Polski w ten projekt.
siaj pojawił się już kilkakrotnie. Tego rodzaju prace Kolejna kwestia dotyczy tego, o czym wspomniał
prowadzone są m.in. w Wielkopolsce, w okolicach pan w swoim wystąpieniu, iż jest możliwe w najbliż-
szym czasie, aby 50% zużycia krajowego pochodziło
Międzychodu, Kostrzyna. To jest bardzo pożądany
z wydobycia krajowego, m.in. poprzez wykorzysty-
kierunek. Chciałem zapytać, jakie są dotychczasowe
wanie tych alternatywnych form, jak budowa bioga-
rezultaty tych prac. Jaką część naszego zapotrzebo- zowni i gazowani węgla. Co trzeba uczynić i w jakim
wania na gaz możemy w ten sposób zaspokoić? Pan czasie, aby tak się stało, że 50% krajowego zużycia
premier w swoim wystąpieniu wspomniał o 50%, je- gazu będzie pochodziło zarówno z wydobycia, jak
śli dobrze zrozumiałem tę informację. Rozumiem, że i z tych alternatywnych form?
to jest stan na dzień dzisiejszy. Chciałbym wiedzieć, Chciałbym jeszcze skierować do pana premiera
czy są jakieś symulacje, które przewidują ten udział ostatnie pytanie dotyczące roku 2003, kiedy to rząd
perspektywicznie. Dziękuję bardzo. (Oklaski) Akcji Wyborczej Solidarność prowadził negocjacje
z Rosjanami na temat zmniejszenia dostaw gazu do
Polski z tego kontraktu, następnie zakończył je rząd
pana Leszka Millera. Pan premier Marek Pol uczest-
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
niczył w tych negocjacjach. Czy istniała wówczas
realna potrzeba obniżenia tych dostaw gazu? Czy to
Dziękuję bardzo, panie pośle.
był rzeczywiście tak wielki kontrakt, że istniała po-
Pytanie zadaje pan poseł Zbigniew Kozak, Prawo trzeba, aby zmniejszyć te dostawy?
i Sprawiedliwość.

Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:


Poseł Zbigniew Kozak:
Dziękuję, panie pośle.
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Premie- Pytanie zada pan poseł Andrzej Pałys, Polskie
rze! Mam dwa pytania. Pierwsze pytanie brzmi: Jaką Stronnictwo Ludowe.
w dniu dzisiejszym mamy alternatywę w przypadku
dostaw gazu LNG, gdyby doszło do przerwy w dosta-
wie tego gazu z Rosji? Na jak długo wystarczą nasze
Poseł Andrzej Pałys:
zapasy? Chodzi mi przede wszystkim o rozwiązania Panie Marszałku! Panie Premierze! Posłowie
doraźne, a nie przyszłościowe, typu gazoport LNG z PiS zachowują się tak, jakby nie było dwuletniego
czy też małe biogazownie. czasu przeszłego, i te dwa lata dokładnie wytarli gu-
Pytanie drugie: W jakim czasie rząd planuje roz- meczką. Problem energetyczny kraju trzeba rozwią-
wiązać problem rozbudowy systemów przesyłowych zywać i należy postrzegać na różnych płaszczyznach.
i dystrybucyjnych w północno-zachodniej Polsce? Dzisiaj jest tak – zgodnie z tym, co mówią przepisy
Dziękuję. (Oklaski) – iż chcąc sprowadzać gaz do Polski, trzeba mieć ma-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Informacja bieżąca 165

Poseł Andrzej Pałys sokometanowy, droższy, importowany i jak takie de-


cyzje mają się do strategii zwiększania korzystania
gazyny albo zgodę ministra gospodarki na zwolnienie z gazu rodzimego i w ogóle bezpieczeństwa energe-
z obowiązku posiadania zapasu do 50 mln m3 impor- tycznego kraju? Dziękuję. (Oklaski)
tu rocznie. Żeby móc sprowadzać, należy mieć kon-
cesję, żeby mieć koncesję, trzeba najpierw móc spro-
wadzać, i koło zamknięte. Przepisy prawa energe- Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
tycznego i ustawy dotyczące zapasów są wzajemnie
sprzeczne. Wynika z tego, że nie może prowadzić Dziękuję pani posłance.
sprzedaży niezależny podmiot gospodarczy, podkre- Pytanie zadaje pan poseł Edward Czesak, Prawo
ślam, polski. Czy pan premier widzi możliwość roz- i Sprawiedliwość.
wiązania tego problemu? Kolejne pytanie: Dlaczego
PGNiG, mając wolne moce magazynowe, nie chce ich
udostępnić innym podmiotom? Dlaczego nie ma nor- Poseł Edward Czesak:
malnej konkurencji na tym rynku? Dziękuję bardzo.
(Oklaski) Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze!
W swym exposé premier rządu stwierdził, że uwzględ-
ni wysiłki rządu Jarosława Kaczyńskiego w sprawie
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: dywersyfikacji dostaw nośników energii, oceniając
wysiłki i działania poprzedniego rządu Jarosława
Dziękuję bardzo, panie pośle. Kaczyńskiego wysoko. Zarazem pan premier Donald
Pytanie zadaje pani posłanka Agnieszka Kozłow- Tusk wspomniał o prawie do korekty planów po-
ska-Rajewicz, Platforma Obywatelska. przednika, w szczególności w zakresie dostaw ropy
naftowej i gazu. Rozumiem, że obecne decyzje ozna-
czają właśnie tę korektę, a raczej likwidację planów
Poseł Agnieszka poprzedniego rządu przynajmniej w strategicznym
Kozłowska-Rajewicz: obszarze zaopatrzenia w gaz ziemny. W związku
z tym mam do przedstawicieli rządu następujące py-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! tania. W oparciu o jakie nowe dane lub wyliczenia
Chciałabym nawiązać do wykorzystania rodzimych
podjęto te bardzo ważne, strategiczne dla Polski de-
złóż gazu, co już kilkakrotnie dzisiaj poruszano.
cyzje? Czy wynika to już z już opracowanej przez
Wszyscy chyba zgadzamy się z tym, że nie ma bez-
rząd nowej polityki energetycznej, a jeśli tak, to kie-
pieczniejszego, bardziej pewnego źródła energii niż
dy parlament będzie się mógł z nią zapoznać? Rozu-
własne złoża. Takie złoża znajdują się m.in. pod Po-
miem, że tak poważne decyzje, w szczególności doty-
znaniem, w okolicach Poznania i do niedawna cała
czące rezygnacji z budowy terminalu LNG, zostały
zachodnia Wielkopolska, łącznie z Poznaniem, z tych
podjęte na podstawie bardzo poważnych argumen-
źródeł korzystała. To jest, jak pewnie się państwo
orientujecie, ten gaz niskokaloryczny, wysoko zaazo- tów. Dzisiaj, gdy to właśnie LNG jest uważany w świe-
towany, a więc trochę gorszej jakości, ale jest on wy- cie za produkt przyszłościowy, rezygnacja z budowy
starczający do potrzeb gospodarstw domowych. Od terminalu musi budzić poważne zaniepokojenie. Być
kilku lat PGNiG stopniowo przestawia miejscowości może jednak pan premier przewiduje jego wybudo-
w okolicach Poznania, a także Poznań na gaz wyso- wanie, ale już w pobliżu Gdańska.
kometanowy, ten wysokokaloryczny, importowany, Problem dostaw gazu ziemnego, a opracowanie
który jest droższy. Miejscowości, które mają ten pro- i przedstawienie parlamentowi oraz całemu społe-
ces już za sobą, wiedzą, że wiąże się to z kilkudzie- czeństwu nowej wizji strategicznego rozwoju wiąże
sięcioprocentową podwyżką cen gazu, z tego tylko się znacznie silniej z gazem ziemnym, aniżeli może
część, około 50% tej podwyżki, jest jakby konsumo- to wynikać z jego bezpośredniego zastosowania.
wana przez wyższą kaloryczność, a reszta nie wiado- Kolejne pytania. Wiele polskich przedsiębiorstw
mo skąd. stoi na gazie. W swoich strategiach rozwoju muszą
Dodatkowo wiemy od zeszłego roku, że Poznań one mieć szansę na opracowanie swoich strategicz-
również będzie przestawiany na ten wysokometano- nych wizji rozwoju, w tym również polityki rządu
wy gaz. Nie wiadomo, z czym to się wiąże. Prawdo- w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego
podobnie z niedostateczną przepustowością urządzeń z innych niż wschodni kierunków. Czy i kiedy rząd
przesyłowych. Przestawienie Poznania na ten gaz przewiduje danie tym przedsiębiorstwom i nowym
wysokometanowy będzie jednak kosztować 150 mln inwestorom takiej szansy na rozwój ich biznesu?
zł, podczas gdy zbudowanie dodatkowych urządzeń W tym kontekście nasuwa się ostatnie pytanie: Czy
przesyłowych byłoby tańsze. Tak więc ekonomicznie i kiedy rząd powoła, a może już powołał centrum
w przypadku odbiorcy, a także firmy wydaje się to badań strategicznych, w tym zajmujące się strate-
nieracjonalne. Pytanie do pana ministra: Czy będzie gicznymi problemami energetyki? Dziękuję bardzo.
kontynuowany proces przestawiania się na gaz wy- (Oklaski)
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
166 Informacja bieżąca

Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: żeby ceny stabilizować, żeby generalnie ceny nie ro-
sły, a część polityków opozycji jednak straszy ciągły-
Dziękuję bardzo, panie pośle. mi podwyżkami, zagrożeniami. Prosiłbym więc o rze-
Pytanie zadaje pan poseł Stanisław Stec, Lewica czywiście rzetelną informację w kontekście cen do-
i Demokraci. staw gazu dla gospodarstw domowych, bo to ważne,
żeby te ceny były ustabilizowane, aczkolwiek rynek
jest oczywiście rynkiem.
Poseł Stanisław Stec: Drugie pytanie, panie premierze. Pytam już jako
członek Komisji Finansów Publicznych. Mówił pan
Dziękuję bardzo. bardzo interesująco, rzeczowo i odpowiedzialnie i nie
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Premie- zgadzam się z innymi opiniami posłów opozycji, bo
rze! Bardzo się cieszę, że pan premier osobiście odpo- nie wolno tak traktować własnego premiera. Chciał-
wiada na tę interpelację, bo wiem, że pan czuje pro- bym zapytać o wydobycie krajowe, bo była słuszna
blem energetyki, problem własnego zaopatrzenia informacja, że rzeczywiście warto inwestować, roz-
w gaz. Powiedział pan bowiem bardzo słusznie, że wijać to wydobycie krajowe. Czy jest taki prosty spo-
produkcja, wydobycie i eksploatacja naszego gazu są sób, żeby w krótkim okresie więcej zainwestować
znacznie tańsze. Potwierdzam to, np. gmina Duszniki z budżetu państwa i osiągnąć lepsze wyniki finanso-
w woj. wielkopolskim jest zaopatrywana z własnego we, szczególnie jeżeli chodzi oczywiście o wzrost do-
gazu i odbiorcy płacą o 40% mniej, niż dotychczas pła- staw gazu z zasobów krajowych? Czy rzeczywiście
cili. W związku z tym, panie premierze, prosiłbym jest taka prosta relacja, taka prosta funkcja, że war-
bardzo – może nie dzisiaj, ale później – żeby był pan to szybko zainwestować i mieć większy pożytek
uprzejmy pisemnie odpowiedzieć na pytanie: Jaki jest w krótkim okresie?
harmonogram zwiększenia o te 50% wydobycia wła- Trzecie pytanie też jest, jak mi się wydaje, bardzo
snego gazu, bo my na tych 4 mln m3 stoimy od kilku ważne: Czy pan premier dostrzega wolę współdziała-
lat? Kiedy w Wielkopolsce, w Międzychodzie dojdzie nia, pewnego porozumienia ponad podziałami par-
do tego wydobycia? Kolejna sprawa, na którą chcę po- tyjnymi, politycznymi? Dostawy gazu z Rosji to bo-
łożyć nacisk, a pan również słusznie to podkreślił, iż wiem także kwestia polityki zagranicznej. Czy w tym
istnieje potrzeba wybudowania w Polsce około tysiąca zakresie jest możliwe szerokie współdziałanie klubów
biogazowni po to, by do produkcji gazu wykorzystywać parlamentarnych wokół głównych celów polityki za-
również produkty rolnicze niepełnowartościowe. Jaki granicznej? A dostawy gazu z Rosji do tych celów
będzie program, jakie będą pomoce, czy ze środków polityki zagranicznej, polityki gospodarczej niewąt-
unijnych? Czy będą inne priorytety pomocowe, by za- pliwie się zaliczają. Jak sądzę, można też wiązać pew-
chęcić producentów do otwierania biogazowni? Na ne nadzieje z najbliższą wizytą pana premiera Donal-
koniec – ponieważ dziennikarze, że tak powiem, za- da Tuska, jego ekspertów, jego ministrów w Rosji, bo
chłystywali się swoim odkryciem – proszę powiedzieć: ta kwestia na pewno będzie również podjęta. Dzięku-
Ile kosztował gaz z tej słynnej umowy, przedłużonej ję za uwagę. (Oklaski)
również przez rząd PiS? Czy ta umowa naraziła pol-
skich odbiorców na dodatkowe straty, czy nie? Według
mojej oceny ten gaz wcale nie był bowiem droższy od Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
gazu rosyjskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie pośle.
Pytanie zadaje pani posłanka Maria Nowak, Pra-
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: wo i Sprawiedliwość.

Dziękuję, panie pośle.


Pytanie zadaje pan poseł Jan Kulas, Platforma Poseł Maria Nowak:
Obywatelska.
Dziękuję, panie marszałku.
Panie premierze, dywersyfikacja gazu to problem
Poseł Jan Kulas: bezpieczeństwa energetycznego Polski, czyli wszyst-
kich mieszkańców: tych, którzy prowadzą tylko go-
Szanowny Panie Marszałku! Czcigodny Panie spodarstwa domowe, ale także tych, którzy prowadzą
Premierze! Ministrze Gospodarki! Panie i Panowie działalność gospodarczą.
Posłowie! Moje pierwsze pytanie dotyczy kwestii bar- Bezpieczeństwo energetyczne można osiągnąć je-
dzo ważnej dla naszych obywateli, bo w kontekście dynie poprzez dywersyfikację źródeł surowców ener-
dostaw gazu trzeba zapytać o nasze gospodarstwa getycznych bądź też poprzez zapewnienie odpowied-
domowe, gdyż jest to bardzo ważny problem. Czy, niej produkcji tych surowców na terenie kraju. Polska
panie premierze, jeśli chodzi o kwestie, o których pan prawdopodobnie nigdy nie będzie w stanie zaspokajać
wspomniał, można mówić o jakiejś stabilizacji cen? swych potrzeb z własnych źródeł ropy i gazu. Zasoby
Jest bowiem naszą wspólną troską, rządów PO i PSL, perspektywiczne tych surowców na terenie naszego
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Informacja bieżąca 167

Poseł Maria Nowak niczyć wydobycie polskiego gazu? Czy znane są rzą-
dowi konsekwencje takiego stanu rzeczy?
kraju są zbyt małe, lecz Polska dysponuje pokaźnymi Chcę także zapytać o niezwykle wysoką cenę gazu
zasobami węgla kamiennego, który może stanowić norweskiego. Prosiłbym pana premiera o jednoznacz-
zabezpieczenie energetyczne naszego kraju, jak rów- ne określenie, o ile potencjalnie droższy jest gaz nor-
nież być częścią systemu bezpieczeństwa energetycz- weski w stosunku do gazu, który jest wydobywany
nego Unii Europejskiej. w Polsce, i w stosunku do tego, który w tej chwili jest
Węgiel kamienny, który był podstawowym źró- nam dostarczany z innych źródeł. Czy nie przełoży
dłem energii w XIX w., jak i w XX w., może stać się się to na wzrost kosztów utrzymania ludności i wzrost
paliwem XXI w. Potrzeba jednak nakładów na bada- kosztów produkcji?
nia naukowe dotyczące czystych technologii węglo- Panie premierze, czy budowa terminalu gazowego
wych. Dzisiaj już wiemy, że możliwe jest spalanie LNG jest potwierdzona formalną decyzją rządu, czy
węgla ze znacznym ograniczeniem emisji szkodli- dalej trwają tylko i wyłącznie dywagacje na ten te-
wych substancji do atmosfery. W innych krajach jest mat? W wystąpieniach przedstawicieli rządu widzi-
prowadzona produkcja paliw płynnych z węgla ka- my właściwie różne, wzajemnie wykluczające się
miennego, i to z wielkim powodzeniem. Dzisiaj wiemy stwierdzenia. Dotyczy to zarówno istoty rzeczy, jak
już także, że możliwe jest nawet podziemne zgazowa- i lokalizacji tego terminala. Czy może pan potwier-
nie węgla. dzić, że Świnoujście to jest ta lokalizacja? Czy znane
Dlatego pragnę zapytać, czy rząd planuje rozwija- są panu fakty pogorszenia jakości gazu w wojewódz-
nie badań nad wykorzystaniem węgla jako nowocze- twie zachodniopomorskim, co przekłada się na wzrost
snego surowca do pozyskiwania energii. Czy przewi- kosztów utrzymania mieszkań? Dziękuję.
duje budowę pilotażowych instalacji do przerobu węgla
– jeżeli tak, to prosiłabym o jakieś szczegóły, konkrety
w tym względzie – w tym także instalacji do zgazowa- Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
nia węgla? Jeżeli będzie pozytywna odpowiedź, bo
z pewnych strategii, które rząd przedstawił, wynika- Dziękuję bardzo, panie pośle.
łoby, że tak, to powstaje pytanie... (Dzwonek) Pytanie zadaje pan poseł Piotr Tomański, Plat-
Już kończę. forma Obywatelska.
...czy rząd monitoruje obecne i perspektywiczne
możliwości wydobywcze węgla w naszym kraju oraz
ilość i zakres robót przygotowawczych prowadzonych Poseł Piotr Tomański:
w kopalniach. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze!
Przez prawie pół wieku ze względu na odkrycia Łu-
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: kasiewicza byliśmy światową potęgą naftową. Np. na
Podkarpacie przyjeżdżali nafciarze z Ameryki, Rosji,
Dziękuję bardzo pani posłance. imperium brytyjskiego, by podpatrywać metody de-
Pytanie zadaje pan poseł Stanisław Wziątek, Le- stylacji i wydobycia ropy naftowej. Czy mamy szansę
wica i Demokraci. na odzyskanie dawnej świetności? Myślę, że nie. Jak
wynika z danych statystycznych, krajowe złoża naf-
towe wystarczają na pokrycie tylko około 4% zapo-
Poseł Stanisław Wziątek: trzebowania krajowego.
Znacznie lepiej stoimy z gazem. Mamy stosunko-
Szanowany Panie Marszałku! Panie i Panowie wo duże zasoby: 260 złóż gazu, z których wydobywa-
Posłowie! Panie Premierze! Wskazał pan w swoim my 4,2 mld m3, co pokrywa 1/3 zapotrzebowania.
wystąpieniu na różne formy dywersyfikacji dostaw W odróżnieniu od ropy są szanse na odnowienie krajo-
gazu do Polski. Oczywiście nie jest odkrywcze stwier- wej bazy zasobowej gazu ziemnego i utrzymanie wyso-
dzenie, że polski gaz jest najtańszym źródłem ener- kiego poziomu wydobycia, pokrywającego w połowie
gii. Czy jest zatem określony system działań, który nasze zapotrzebowanie przynajmniej do 2022 r.
może doprowadzić do określenia zasobów naszego W związku z tym moim zdaniem należałoby: usu-
polskiego gazu i jednocześnie wskazania, w jakim nąć wszelkie bariery, które wydłużają proces od wy-
horyzoncie czasowym będzie można te źródła eksplo- dania koncesji poszukiwawczej do momentu wydoby-
atować? Czy jest określony system wsparcia poszcze- cia gazu – w tej chwili w wersji optymistycznej trwa
gólnych polskich firm wydobywczych, tak aby można to siedem lat – wydłużyć czas tzw. eksploatacji prób-
było stwierdzić, że polski gaz wydobywany przez pol- nej do np. pięciu lat, co umożliwiłoby nieprzerwaną
skie firmy to polska racja stanu, ale także dobry in- eksploatację – dziś są to dwa lata, a w tym czasie
teres, po prostu dobry interes ekonomiczny? przedsiębiorstwo nie zdąży zgodnie z prawem uru-
Panie premierze, czy jest tak, że podpisanie umo- chomić kopalni – złagodzić tryb opiniowania wnio-
wy na dostawę gazu norweskiego może zagrozić ist- sków koncesyjnych dla koncesji poszukiwawczej
nieniu polskich firm wydobywczych i generalnie ogra- przez organy wojewodów, uprościć procedury dla
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
168 Informacja bieżąca

Poseł Piotr Tomański śmy potrafili, bazując na nowoczesnych technolo-


giach, wykorzystać surowiec, węgiel kamienny, jako
wprowadzenia inwestycji liniowych – chodzi o infra- ten, który może być ekonomicznie przystosowany do
strukturę, gazociągi – wzorem np. ustawy o autostra- zgazyfikowania, jak również przerobienia na ropę, co
dach, wyłączyć konieczność sporządzania miejsco- mogłoby również w tym systemie dywersyfikacji być
wych planów zagospodarowania przestrzennego dla dla nas bardzo korzystne. Dziękuję.
zmiany przeznaczenia gruntów z leśnych na potrze-
by właśnie budowy gazociągów i kopalni.
W związku z tym pytam, czy nie należałoby uznać Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
za najlepszy środek zapewniający bezpieczeństwo
energetyczne kraju m.in. inwestowanie w poszukiwa- Dziękuję, panie pośle.
nie nowych złóż i rozbudowę podziemnych magazy-
Pytanie zadaje pan poseł Jerzy Wenderlich, Lewi-
nów. Dzięki nowym odkryciom możliwa stałaby się tak
ca i Demokraci.
pożądana dywersyfikacja zaopatrzenia na podstawie
krajowych zasobów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Poseł Jerzy Wenderlich:
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
Panie Marszałku! Panie Premierze! Pan premier,
Dziękuję, panie pośle. mówiąc o olbrzymich możliwościach wydobycia pol-
Pytanie zadaje pan poseł Grzegorz Tobiszowski, skiego gazu, rozbudził dziś takie nadzieje, jakie były
Prawo i Sprawiedliwość. wówczas, kiedy trysnęła ropa ze źródełka w Karlinie,
a Polacy wierzyli, że będziemy szejkanatem. Pan pre-
mier tym radosnym, bardzo optymistycznym sformu-
Poseł Grzegorz Tobiszowski: łowaniem rozbudził takie nadzieje jak ongiś jeden
z ministrów, który mówił, że jak dobrze pójdzie, to
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pa- już do końca życia od rana do wieczora będziemy jedli
nie Premierze! Wydaje się, biorąc pod uwagę obecną chrupiące bułeczki.
sytuację, w której zgodnie z przewidywaniami prze- Poruszony więc tą wypowiedzią, chciałbym rów-
szło 60% potrzebnego gazu i ponad 90% ropy Polska nież zapytać, jeśli chodzi o prognozowanie zwiększe-
importuje z Rosji, że w ciągu ostatnich lat w między- nia wydobycia o 50%, czy jest to jedynie zarysowanie
narodowej polityce Rosji pojawiła się dość dynamicz-
możliwości polskich źródeł, czy też ta deklaracja, ta
na tendencja, aby wykorzystywać możliwość nacisku
informacja płynie stąd, że podjęto już pewne działania
ekonomicznego poprzez surowce energetyczne na po-
szczególne kraje, które są odbiorcami tych nośników inwestycyjne, które w jakimś dającym się określić ter-
energetycznych. Wydaje się, że w Polsce, która rów- minie sprawią, że będziemy mogli zwiększyć wydoby-
nież znajduje się w grupie tych krajów, temat dywer- cie o 50%. Wówczas jeśli chodzi o ten problem, to roz-
syfikacji gazu i nośników energetycznych staje się mowa dotycząca dywersyfikacji stwarzałaby najbez-
pewną racją stanu naszego kraju. pieczniejsze rozwiązanie, gdyby dywersyfikacja doko-
Dlatego mam do pana premiera dwa pytania. nała się za sprawą zwiększenia polskich źródeł.
Pierwsze. Kto w obecnym rządzie, w Ministerstwie Chcę jednocześnie zapytać, czy podpisanie ewen-
Gospodarki, odpowiada bezpośrednio za dywersyfi- tualnej parę lat temu umowy na dostawę ropy ze
kację gazu? Bo jeśliby się okazało, że ponownie źródeł norweskich – co się tak często podkreśla – wią-
utkniemy w tej problematyce, jak to było za rządów załoby się ze względu na tamte projekty tej umowy,
Millera, byłoby ważne, żeby wiedzieć, kto tym tema- z tym, że trzeba by zaniechać, zaprzestać wydobycia
tem w obecnym rządzie się zajmował i jakie przedsię- krajowego.
wzięcia i plany osoba ta prezentuje, jeśli chodzi I ostatnie pytanie. Zdziwiłem się, kiedy w Białym-
o naszych partnerów, chociażby w Norwegii? stoku słyszałem wypowiedź byłego premiera pana
Drugie pytanie dotyczy kwestii, że surowiec, któ- Jarosława Kaczyńskiego, który pytany w związku
ry posiadamy w dużej ilości, węgiel kamienny, może
z tym, że podpisał to, co dzisiaj tak PIS krytykuje,
stać się dobrym materiałem, jeśli chodzi o to, aby
czyli umowę z 17 listopada 2006 r., powiedział, że nie
lepiej go wykorzystywać, poprzez gazyfikowanie czy
poprzez prace technologiczne nad wytworzeniem pamięta, że to podpisywał. (Dzwonek) Czy to możli-
ropy z węgla kamiennego. Mamy ośrodki naukowe, we, że jest jeszcze jakaś liczba umów, które zostały
które od wielu lat nad tym problemem pracują. Mają podpisane, a pan premier Jarosław Kaczyński mógł
doświadczenie, również pewną wiedzę, jeśli chodzi w niewiedzy to podpisać, i jakie szkody z tego tytułu
o technologie funkcjonujące w świecie, jak również mogą grozić Polsce? Chodzi o te dzisiejsze, do oblicze-
o dorobek naukowy w Polsce. Kieruje więc pytanie: nia ekonomicznie, i o strategiczne, w przyszłości,
Czy rząd przewiduje – jeśli tak, to w jakim obszarze gdyby było więcej takich decyzji, które Jarosław Ka-
– wsparcie ośrodków naukowych? Chodzi o to, aby- czyński podpisywał…
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Informacja bieżąca 169

Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: Poseł Jarosław Stawiarski:

Czas, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze!


Ronald Reagan powiedział kiedyś, że politycy myślą
o następnych wyborach, a nie o następnych pokole-
Poseł Jerzy Wenderlich: niach. Tak też się stało w przypadku Gerharda
Schrödera, Leszka Millera i całego Sojuszu Lewicy
…a nie pamięta, co to było. (Oklaski) Demokratycznej, który w 2003 r. zrezygnował ze
(Poseł Jan Kulas: Czas. Doświadczenie zobowią- wstępnej umowy dotyczacej gazu norweskiego.
zuje do profesjonalizmu.) (Poseł Stanisław Stec: Całe szczęscie.)
W tej chwili mielibyśmy już ten gaz. Być może
płacilibyśmy drożej, ale nie musielibyśmy umizgiwać
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: się na dzień dzisiejszy…
(Poseł Jerzy Wenderlich: Ale niech się pan przy-
Dziękuję bardzo.
gotuje. Jakie było pytanie?)
Pytanie zada pan poseł Mirosław Sekuła, Platfor-
Przepraszam, czy mógłby pan powiedzieć panu
ma Obywatelska.
Wenderlichowi, żeby mi nie przeszkadzał?
Chodzi o to, że w tym momencie premier Tusk nie
Poseł Mirosław Sekuła: jechałby do Moskwy z wielkim strachem i my wszy-
scy nie balibyśmy się o to, co się nazywa bezpieczeń-
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoki Sej- stwem energetycznym Polski.
mie! W 2004 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowa- Chciałbym zapytać pana premiera, ile wynoszą
dziła ocenę działalności administracji rządowej oraz obecnie rezerwy zapasu gazu ziemnego w Polsce.
innych podmiotów w zakresie zaopatrzenia kraju (Poseł Andrzej Pałys: 3%.)
w gaz ziemny, zapewnienia bezpieczeństwa energe- Jak to jest regulowane? Czy jest to 10%? Na ile
tycznego Polski oraz regulowania rynku pracy. NIK dni wystarcza? Kiedyś słyszałem, że miałoby wy-
krytycznie oceniła wtedy zaniedbania popełnione starczyć 10% przynajmniej na miesiąc. To pierwsze
przez rząd w tej dziedzinie, szczególnie to, że nie za- pytanie.
pewniono dywersyfikacji kierunków importu gazu Drugie. Jeśli chodzi o to, żeby zapewnić bezpie-
ziemnego, a w praktyce ograniczono jej możliwości czeństwo dostaw gazu w Polsce, wszyscy wymieniali
na najbliższe lata. Nie podpisano tzw. kontraktu nor- bardzo wiele możliwości. Chciałbym po części powtó-
weskiego. rzyć, ale i uzupełnić. Fachowcy mówią o tzw. krótkim
Zakończone w 2003 r. negocjacje, poza obniżeniem połączeniu w system rurociągów w okolicach Szcze-
nominalnej wielkości gazu objętej kontraktem jamal- cina. Służyłoby to ewentualnie kwestii gazu norwe-
skim, dały stronie rosyjskiej pełne możliwości egze- skiego, chodzi też o wpięcie się do rurociągów nie-
kwowania od Polski pozostałej ilości gazu i zwolniły mieckich, co by mogło w jakiś sposób dać nam ponie-
ją z konieczności inwestycji w drugą nitkę gazociągu kąd gwarancję bezpieczeństwa. Tak samo mówi się
jamalskiego; otworzyły w ten sposób lepsze perspek- o połączeniu z systemem rurociągów niemieckich
tywy dla gazociągu północnego. w okolicach Zgorzelca.
NIK oceniła również krytycznie sposób przygoto-
I jeszcze jedna kwestia. Import z Norwegii – trze-
wania dokumentów strategicznych w sprawie polity-
ba do tego wrócić. Cieszę się, że nowy rząd chce wra-
ki energetycznej, takich jak: „Założenia polityki
cać do tego tematu. Budowa terminalu w gazoporcie.
energetycznej Polski do 2020 r.” oraz „Ocena reali-
Pan poseł Brudziński powiedział, że jest nawet 7 mld
zacji i korekta założeń polityki energetycznej Polski
do 2020 r.”. z krajów Maghrebu i Bliskiego Wschodu. W pełni po-
Mimo że od tamtej pory upłynęło 4 lata, oceny pieram to, byśmy się zainteresowali projektem Na-
wtedy sformułowane są nadal aktualne. W dalszym bucco, o którym pisze dzisiejsza „Rzeczpospolita”.
ciągu dywersyfikacja dostaw gazu nie jest zapewnio- Chodzi o gazociąg, którym gaz ma do nas płynąć
na, a 4 ostatnie lata w tej dziedzinie zostały zmarno- z Kazachstanu, Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii przez
trawione. W jaki więc sposób można doprowadzić do południowo-wschodnią Europę. Jest to bardziej real-
rzeczywistej dywersyfikacji dostaw gazu do Polski ne niż, z całym szacunkiem, projekt Amber. Dzięku-
i w jakiej perspektywie czasowej? Dziękuję. (Oklaski) ję. (Oklaski)

Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję, panie pośle.


Pytanie zadaje pan poseł Jarosław Stawiarski, Pytanie zadaje pan poseł Marek Cebula, Platfor-
Prawo i Sprawiedliwość. ma Obywatelska.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
170 Informacja bieżąca

Poseł Marek Cebula: Pani posłanko, przepraszam, regulamin Sejmu


mówi, że 2 minuty, więc nie mogłem skrócić, bo taki
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysokie Sej- jest regulamin. Działam w ramach regulaminu, nic
mie! Proces poszerzania integracji Polski z krajami nie mogę zrobić. W takim razie jest godzina, mogę
Unii Europejskiej zaowocował podpisaniem i wpro- nieznacznie przedłużyć czas, mam takie kompeten-
wadzeniem w życie układu z Schengen. Jesteśmy cje, nie mogę łamać regulaminu.
dzisiaj pełnoprawnym członkiem Wspólnoty Europej- Pani posłanka Ewa Malik, Prawo i Sprawiedli-
skiej. Na pograniczu polsko-niemieckim obserwuje- wość.
my zachodzące procesy dyfuzji kulturowej, następu-
je jeszcze większy swobodny przepływ towarów i usług.
Powoli, sukcesywnie na pograniczu pojawiają się Poseł Ewa Malik:
również dystrybutorzy energii; konkretnie chodzi
o gaz ziemny. Budują infrastrukturę, która pozwala Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
doprowadzić ten nośnik energii do miejsc, w których W swoim exposé pan premier Donald Tusk określił
nie było go od czasów II wojny światowej. bezpieczeństwo energetyczne kraju jako najważniej-
Obowiązujące od niedawna przepisy ustawowe szy element bezpieczeństwa gospodarczego Polski.
zobowiązują tych dystrybutorów do posiadania zbior- Pan premier wspomniał przy tym ogromne zaanga-
ników gazu na terenie Polski. Ustawa ta spowodowa- żowanie rządu Jarosława Kaczyńskiego w sprawę
ła, że w związku z innymi przepisami, które nałoży- dywersyfikacji dostaw gazu, a jednocześnie zastrzegł
ły obowiązek opłat za posiadaną infrastrukturę, prawo swojego rządu do ewentualnej korekty polityki
doprowadziliśmy do sytuacji, w której inwestorzy energetycznej. Powiedział wówczas: Będziemy szu-
podejmują decyzję o rozbiórce wcześniej wybudowa- kać rozwiązań zabezpieczających interesy gospo-
nych sieci. Nie mając na terenie Polski zbiorników darcze Polski w kwestiach energetycznych, bez
gazu, nie mają czego przesyłać nowo wybudowanymi tracenia z pola widzenia ich uwarunkowań politycz-
sieciami. To zły sygnał, który wysyłamy przedsię- nych w relacjach z naszymi sąsiadami. Trzeba przy-
biorcom i inwestorom z innych krajów Unii Europej- znać, że jest to bardzo ważna i zobowiązująca dekla-
skiej. Do produkcji i rozwoju regionów jest potrzebna racja. Jednak ponad wszystkim zawsze jest polska
energia, to nie podlega dyskusji. Dostawy gazu to racja stanu. Sprawa domniemanego zakupu gazu od
również rozwiązywanie problemów odbiorców bezpo- mafii, opisywana szeroko przez media, wymusza na
średnich tego nośnika energii, stąd moje pytanie. obecnej ekipie rządzącej konieczność ustosunkowa-
Pytanie do pana ministra brzmi: czy rząd w ramach nia się do informacji związanych z tą sprawą i ewen-
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju tualną weryfikację prowadzonej polityki energetycz-
planuje zmiany w ustawie dotyczące magazynowania nej, jeśli weźmie się pod uwagę aspekt bezpieczeń-
gazu, wielkości zapasów oraz położenia terytorialne- stwa gospodarczego Polski.
go zbiorników? Dziękuję bardzo. (Oklaski) W tym kontekście proszę pana ministra o odpo-
wiedź na następujące pytania: Jakie kroki zostały
podjęte przez rząd po powzięciu informacji, iż za le-
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: galną firmą EuralTransGaz stała, według doniesień
prasy, rosyjska grupa przestępcza? Jest pan ważnym
Dziękuję bardzo, panie pośle. członkiem rządu, proszę podzielić się swoją wiedzą
Proszę państwa, i tak trochę przedłużę, nieznacz- dotyczącą tej aferalnej sprawy, która bulwersuje spo-
nie, tę debatę. Pytania zadadzą – przepraszam pozo- łeczeństwo, bo to dotyczy bezpośrednio naszego bez-
stałych posłów, którzy nie zdążą, nie zmieszczą się – na pieczeństwa. Czy są już pierwsze efekty śledztwa
pewno posłowie Malik, Oświęcimski, Masłowska, Sie- prowadzonego przez prokuraturę? Czy sprawa ta wy-
dlaczek i prawdopodobnie Hoc. Wszystko wskazuje na musi na rządzie Platformy Obywatelskiej przyjęcie
to, że w tym momencie zamknę dyskusję. nowych rozwiązań w kwestii zakupu gazu do Polski?
(Poseł Jadwiga Wiśniewska: Ale dlaczego, panie Kto powinien wziąć odpowiedzialność za bulwersu-
marszałku? Lista była otwarta i posłowie mogli się jący proceder handlu gazem za pośrednictwem mafii?
zapisywać.) Czy potwierdza pan informację, że to rząd Leszka
Dlatego, pani poseł, o czym mówiłem, że są dwie Millera zmniejszył dostawy gazu od rosyjskiego Gaz-
sprzeczne idee tej debaty, jest lista, każdy poseł ma promu, a następnie szukał surowca u podejrzanych
2 minuty, jest na to przeznaczona godzina. W tej go- pośredników? Jeszcze jedno, jak pan uważa, czy może
dzinie, mówiłem, uprzedzałem o tym... w celu wyjaśnienia wszystkich wątków tej aferalnej
(Poseł Jadwiga Wiśniewska: Wnosiliśmy o skróce- sprawy…
nie czasu wystąpień i pan marszałek dopuszcza...)
Taki jest regulamin, a regulamin Sejmu nie daje
mi możliwości skrócenia, sprawdzałem to. Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
(Poseł Jadwiga Wiśniewska: Ale dopuszcza do
przeciągania wypowiedzi.) Proszę kończyć, pani poseł.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Informacja bieżąca 171

Poseł Ewa Malik: gazu z polskiego węgla na zasadzie podziemnej piro-


lizy, bez produkcji CO2, o ogromnej wydajności. Tech-
…należałoby powołać sejmową komisję śledczą? nologia ta pozwala na wyprodukowanie dużych ilości
Dziękuję. gazu z polskiego węgla, którego mamy wielokrotnie
(Poseł Jerzy Wenderlich: Ale Kaczyński to pod- więcej, niż wskazują oficjalne statystyki. To umożli-
pisał.) wiłoby uniezależnienie się od importu, a nawet, jak
twierdzą twórcy tych technologii, daje możliwości
eksportu gazu. Wiem, że technologię tę, nazywaną
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: SDS, uznali Amerykanie i Niemcy, ostatnio do finan-
sowania wdrożeń dołączyli się Szwedzi i Szwajcarzy.
Dziękuję. Wiem również, że informacja w tej sprawie została
Sekundę, panie pośle, przepraszam bardzo, pan po- przekazana do Ministerstwa Gospodarki. Czy pan
seł Konstanty Oświęcimski, Platforma Obywatelska. minister zapoznał się z tą technologią, z możliwościa-
mi, jakie ona kryje? Jak pan je ocenia i co zamierza
pan zrobić dla przyspieszenia wdrożenia tychże tech-
Poseł Konstanty Oświęcimski: nologii? W Polsce mamy ciągle mody, np. na wiatraki,
w tej chwili, jak chociażby wynika z dzisiejszych wy-
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! powiedzi, na biogazownie. Jakie pan minister ma
Dzisiaj dyskutujemy, jednym z elementów jest kon- plany wsparcia inwestycji, jeśli chodzi o geotermię
trakt norweski. Kontrakt norweski to 15 lat ciągłych w Polsce, która przez kolejne rządy jest traktowana
dyskusji, ciągłych nieporozumień. Wiem dobrze, jak po macoszemu? Czy prawdą jest, że importerzy gazu,
to było, uczestniczyłem w wielu spotkaniach dotyczą- pośrednicy w imporcie gazu z Rosji, nie płacą podat-
cych realizacji tej inwestycji, ponieważ byłem w tym ku VAT? Jeżeli tak, to byłoby to ogromne źródło fi-
czasie wójtem gminy Rewal, a w miejscowości Nie- nansowego wsparcia nowych inwestycji. Dziękuję.
chorze było lądowisko i był przewidywany terminal.
Tak więc plany są przygotowane, jest to wprowadzo-
ne do planów zagospodarowania gminy Rewal. Tu Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
pytanie do pana premiera. Jeżeli 15 lat dyskutowali-
śmy, to czas kiedyś przerwać tę dyskusję i ustalić Dziękuję, pani poseł.
kalendarz: czy realizujemy kontrakt norweski czy Pytanie zadaje pan poseł Henryk Siedlaczek,
nie, jakie są jego skutki, jakie są jego pozytywy, m.in. Platforma Obywatelska.
było tu też pytanie o cenę gazu z Norwegii, tak że to
wszystko trzeba by było w jakiś sposób spiąć, dać
jednoznaczną odpowiedź, żeby ludzi przez kolejne Poseł Henryk Siedlaczek:
lata nie bałamucić: czy będzie gaz norweski czy go
nie będzie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze!
Drugie pytanie. W trakcie tych rozmów pojawił W 2003 r. rząd Leszka Millera renegocjował kontrakt
się problem przecinania się gazociągów podmorskich. jamalski. W wyniku renegocjacji kontraktu nie od-
Pytanie: czy budowa gazociągu północnego, może bieramy całości zakontraktowanego gazu z rurocią-
przeszkodzić albo opóźnić w przyszłości realizację gu jamalskiego. Duża część gazu płynie przez Ukra-
kontraktu norweskiego? Na takich wodach, jak Bał- inę do przejścia granicznego w Drozdowiczach. Czy
tyk, na akwenach zamkniętych, podobno jest wyma- rząd jest w stanie oszacować skutki tej decyzji? O ile
gana zgoda pierwszego właściciela gazociągu na uło- większe są koszty transportu i rozprowadzenia gazu
żenie drugiego gazociągu. Jeżeli tak jest, to trzeba po Polsce? Jak to wpływa na cenę gazu dla polskiego
byłoby to wyjaśnić, jest to informacja od projektan- odbiorcy?
tów gazociągów podmorskich. Dziękuję. (Oklaski) Przy okazji przedłużenia kontraktu z RosUkrE-
nergo w 2006 r. rząd PiS-u zgodził się na zwiększenie
o 10% dotychczasowej ceny z kontraktu jamalskiego
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: z Gazpromem. W związku z powyższym uważam, iż
należy wyjaśnić, na jakiej podstawie rząd PiS-u zgo-
Dziękuję, panie pośle. dził się na 10-procentową podwyżkę, skoro jest to
Pytanie zadaje pani posłanka Gabriela Masłow- kontrakt wieloletni i formuła cenowa jest określona
ska, Prawo i Sprawiedliwość. w wieloletnim kontrakcie jamalskim. Ostatnia kwe-
stia. Spora część metanu ujmowanego systemami
odmetanowania w kopalniach Górnośląskiego Zagłę-
Poseł Gabriela Masłowska: bia Węglowego jest emitowana do atmosfery, ponie-
waż nie ma możliwości racjonalnego wykorzystania
Dziękuję, panie marszałku. gazu. Obecnie gaz wykorzystywany jest do produkcji
Panie ministrze, polskie laboratorium radykal- ciepła i energii elektrycznej w układach kogeneracyj-
nych technologii opracowało technologię produkcji nych. Jednak spora część ciągle jest emitowana do
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
172 Informacja bieżąca

Poseł Henryk Siedlaczek Stream jako sprzecznego z żywotnymi interesami


kraju i będącego realnym zagrożeniem dla ekosyste-
atmosfery, a mogłaby być wykorzystana przez pod- mu ekologicznego Bałtyku? Dziękuję. (Oklaski)
mioty zewnętrzne, które w drodze przetargów kupo-
wałyby metan bezpośrednio z kopalń. Taki sposób Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:
jest korzystny zarówno z punktu widzenia ekono-
micznego – sprzedaż metanu generowałaby dodatko- Dziękuję bardzo, panie pośle.
we przychody dla górnictwa, jak i ekologicznego – me- Proszę państwa, podam tylko informację do pro-
tan jest gazem cieplarnianym, którego emisja ma tokółu.
niekorzystny wpływ na klimat, powodując jego zmia- Posłowie, którzy zapisali się do zadania pytań, ale
nę. Czy rząd jest otwarty na sprzedaż w drodze prze- nie zdążyli ich zadać, to: Mariusz Grad, Kazimierz
targów podmiotom zewnętrznym tak pozyskiwanego Gwiazdowski, Lech Kołakowski – złożył pytanie do
gazu, w sytuacji gdy wydaje się, iż w obszarze Gór- protokółu*), Piotr Polak, Krzysztof Lipiec i Jadwiga
nośląskiego Zagłębia Węglowego tak do końca nie ma Wiśniewska.
pomysłu na zagospodarowanie gazu, który bezpow- (Poseł Jadwiga Wiśniewska: Można złożyć pyta-
rotnie wypuszczany jest do atmosfery? Dziękuję. nie do protokółu?)
(Oklaski) Tak, wyrażam zgodę. Proszę bardzo.
Proszę o udzielenie odpowiedzi wiceprezesa Rady
Ministrów ministra gospodarki pana Waldemara
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: Pawlaka.
Proszę bardzo, panie premierze.
Dziękuję bardzo, panie pośle.
Ostatnie pytanie zada pan poseł Czesław Hoc,
Wiceprezes Rady Ministrów
Prawo i Sprawiedliwość.
Minister Gospodarki
Waldemar Pawlak:
Poseł Czesław Hoc: Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie!
Chciałbym podziękować za bardzo wiele szczegóło-
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! wych i generalnych uwag. Rozpocznę od spraw, które
Nie ulega żadnej wątpliwości, że gazociąg północny są wspólne.
koncernu Nord Stream jest narzędziem rosyjskiej Otóż za bezpieczeństwo energetyczne trzeba pła-
politycznej i gospodarczej ekspansji. Realizacja pro- cić. Jest tylko pytanie, komu płacić. Gdyby tak wiel-
jektu Nord Stream niesie ze sobą szereg negatyw- ką determinację, jaką niektórzy posłowie i ugrupo-
nych skutków dla Polski, z punktu widzenia całego wania polityczne wykazują w związku chęcią płace-
kraju i z lokalnej perspektywy Pomorza Zachodniego. nia, nawet drożej, zagranicznym dostawcom, wyka-
Wymienię najważniejsze: istotne pogorszenie bezpie- zano w zakresie wspierania krajowej produkcji, to
czeństwa energetycznego Polski, wysokie ryzyko ka- myślę, że bylibyśmy już zdecydowanie dalej. To jest
tastrofy ekologicznej całego Morza Bałtyckiego, ogra- istotna różnica, jeśli chodzi o politykę rządu, bo za-
niczenia ruchu polskich jednostek morskich, cywil- mierzamy traktować projekty krajowe równopraw-
nych i wojskowych w czasie budowy i eksploatacji nie, a nawet z większą życzliwością.
rurociągu, w tym ograniczenie obszaru łowisk rybac- Proszę państwa, jeżeli chodzi o zasoby energii na
kich, usankcjonowanie łamania zwyczaju prawa mię- świecie, to perspektywa użycia gazu i ropy, wedle
dzynarodowego przez bierność organów administra- obecnego stanu rzeczy, obejmuje kilkanaście, kilka-
cji publicznej RP i potwierdzenie w perspektywie dziesiąt lat. Zasoby węgla, które mamy w Polsce,
polityki niemieckiej i rosyjskiej wrażenia słabej po- wiążą się zaś z perspektywą kilkuset lat. Odpowiedź
zycji Polski w Unii Europejskiej. na pytanie, gdzie należy położyć większy nacisk
Podkreślę ryzyko katastrofy ekologicznej dla ca- i gdzie szukać rozwiązania, nasuwa się sama. To
łego Morza Bałtyckiego. Według szacunków eksper- jest bardzo wyraźna zmiana, jeżeli chodzi o politykę
tów, do 1947 r. zatopiono wokół Bornholmu od 42 do rządu. Nie podchodzimy do sprawy z zacietrzewie-
65 tys. ton broni chemicznej. Przypomnę, że w 1992 r. niem, że trzeba szukać alternatywnego dostawcy
na plaży na Bornholmie wyłowiono 180-kilogramową gdzieś za granicą.
bombę chemiczną. Na trasie przebiegu Gazociągu Druga sprawa dotyczy tego mistycyzmu zagroże-
Północnego znajduje się składowisko broni chemicz- nia rosyjskiego. Pamiętam, jak w pierwszej połowie
nej i niewybuchów. W razie naruszenia tego składo- lat 90., tak gdzieś do końca lat 90., trwała wielka
wiska katastrofa ekologiczna jest wręcz niewyobra- awantura, że gazu jest za dużo, więc zmniejszono jego
żalna. Bałtyk staje się morzem martwym. ilość, teraz z kolei mamy awanturę, że jest go za
Mam wobec tego pytanie do pana ministra. Pro- mało. Warto z tego wyciągnąć wnioski, bo proszę
szę o zdecydowaną informację: Czy rząd Rzeczypo-
spolitej Polskiej utrzyma zdecydowany sprzeciw wo- *) Teksty wystąpień niewygłoszonych – w za-
bec budowy rurociągu gazowego koncernu Nord łączniku nr 1.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Informacja bieżąca 173

Wiceprezes Rady Ministrów li. W porównaniu z tym, co jest u naszych sąsiadów


Minister Gospodarki Waldemar Pawlak i na wschodzie, i na zachodzie, mamy sytuację o nie-
bo lepszą. Jest możliwość wydzielenia operatora sys-
państwa, jeżeli między poważnymi firmami byłyby temowego i zadbania o to, żeby była konkurencja na
porozumienia, gwarantowane przez rządy, a więc poziomie dostaw i dystrybucji. Oczywiście istnieje
porozumienia długookresowe, to nie byłoby takiej także możliwość zwiększania skali działań, które
sytuacji, że spółki czy spółeczki, które dostarczają poprawiają wydobycie krajowe.
niedużo czy średnie ilości gazu, wpływają na całe Jeśli chodzi o sprawy szczegółowe, trudno mi bę-
kraje. dzie odnieść się do wszystkich pytań w przewidzia-
Warto się zastanowić nad tym, czy nie postawić nym dla mnie czasie. Spróbuję odpowiadać w kolej-
spraw w ten sposób także w relacjach z Rosją. ności, a jeżeli nie zdążę, to ucieknę się do wyjaśnień
W Rosji politycy mówią, że chcą mieć kontrolę nad pisemnych. Myślę, że na pytania, które państwo po-
infrastrukturą energetyczną. To bardzo dobra filo- stawiliście, warto odpowiedzieć całościowym opraco-
zofia. My u siebie też chcemy mieć kontrolę nad in- waniem, które pozwoli rozwiać wiele wątpliwości.
frastrukturą energetyczną, więc jest pole do nor- Co do pytań dotyczących kwestii szczegółowych,
malnej biznesowej współpracy, są umowy długo- to jeśli mówimy o naszych przedsięwzięciach w kon-
okresowe między poważnymi firmami. W realiach tekście projektów europejskich, to zarówno projekt
międzynarodowych, biznesowych jest taka general- Amber, jak i Nord Stream są wpisane na listę Parla-
na zasada, że można komuś wywrócić interes, moż- mentu Europejskiego, Komisji Europejskiej jako pro-
na kogoś w jakiś sposób zablokować, jeżeli robi się jekty europejskie, to są dwie sąsiednie pozycje, i dla-
na tym polu własne interesy i rozpoczyna własne tego tak ważna jest deklaracja czterech ministrów
przedsięwzięcia. Wywracanie czy rozbijanie w spo- gospodarki dająca realny polityczny sygnał, że droga
sób bezinteresowny, dla czystej przyjemności jest lądowa jest możliwa. O tym, dlaczego nie była moż-
jednak nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania
liwa, dlaczego pojawił się Nord Stream, wspominał
w poważnych relacjach międzynarodowych i bizne-
tutaj też pan prezes Sekuła, jeżeli nie można gazu
sowych. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy sku-
prowadzić przez Polskę tranzytem, to poszukuje się
pili się na rozwiązaniach, które dają nam rzeczywi-
innych rozwiązań. Czy ten brak możliwości miał cha-
stą niezależność, wspierających także krajowe wy-
rakter techniczny, czy polityczny? Niech to będzie
dobycie. Zastanówcie się państwo, czy przeznaczenie
pytanie retoryczne. W tej chwili, w naszej ocenie,
tak dużych nakładów na poszukiwania i wydobycie
tranzyt przez Polskę – także z uwzględnieniem kra-
krajowe jest niemożliwe do zrealizowania w naszych
jów nadbałtyckich, a więc krajów, które też potrze-
realiach. Oczywiście, że tak. Czy zgazowanie węgla
bują wsparcia w zakresie gwarancji dostaw gazu
jest niemożliwe? Posługując się poetyką, nie chciał-
bym… Pan poseł Wenderlich przesadza, obecnie – technicznie jest możliwy do zrealizowania, to real-
rząd nie ma takich możliwości jak za starych cza- na alternatywa.
sów, które pan z sentymentem wspomina. Kolejne bardzo precyzyjne pytanie dotyczyło wy-
(Poseł Jerzy Wenderlich: Z tym sentymentem to dobycia i wykorzystania gazu w rejonie Poznania.
przesada.) (Oklaski) Różnice w cenach, jak sądzę, wynikają z tego, że gaz
Teraz rząd może tylko wpływać na dobre regula- wysokokaloryczny jest bardziej energetyczny. To wy-
cje dla przedsiębiorstw, a przedsiębiorstwa mogą je maga działań na poziomie spółek, rząd nie ma na to
realizować. Rzeczywiście w Chinach prowadzone jest bezpośredniego wpływu, możemy tylko mówić o tym,
zgazowanie na skalę przemysłową… aby – podobnie jak w innych sektorach, np. energe-
(Głos z sali: Stany Zjednoczone.) tycznym czy telekomunikacyjnym – zwiększać kon-
…w Chinach budują autostrady, u Niemców jest kurencyjność rynku.
wiele biogazowni i u Niemców też budują autostrady. Było pytanie pana posła dotyczące decyzji związa-
Jeśli zderzymy to z naszymi polskimi problemami, nych z LNG i projektami norweskimi – te decyzje pod-
to wydaje się, że są to problemy intelektualne, a nie jęto. Z tego, co pamiętam, w przypadku LNG to uchwa-
techniczne, łatwe do przełamania, jeżeli zmienimy ła Rady Ministrów, uruchamiająca cały proces, była
organizację kraju i zaczniemy patrzeć na sprawy bar- z 2006 r., natomiast uchwała Rady Ministrów o usta-
dziej praktycznie, a nie w takim politycznym zacie- nowieniu wieloletniego programu i przeznaczeniu z bu-
trzewieniu. (Oklaski) dżetu w tym roku kilkudziesięciu milionów, a w przy-
Szanowni Państwo! Bardzo ważne jest spojrzenie szłym roku ponad miliarda złotych na budowę falochro-
na sytuację własnościową. Polska pomimo zadym nu, została uchwalona 20 września 2007 r.
i zagryzania się – bo w zakresie technologii walki (Poseł Joachim Brudziński: Będzie kontynuacja?)
o władzę jesteśmy zaawansowani najbardziej na Panie pośle Brudziński, rozumiem pańskie osobi-
świecie, szczególnie jeżeli chodzi o wykańczanie kon- ste zainteresowanie tym projektem, ale proszę zwró-
kurencji – jeżeli chodzi o funkcjonowanie, nie musi cić się z tym pytaniem przede wszystkim do spółki,
aż tak bardzo popadać w kompleksy. W sektorze ga- która przygotowuje realizację LNG. Decyzje inwesty-
zowym jest bowiem taka sytuacja, że Polska jest kra- cyjne pana rządu...
jem, gdzie własność kluczowych elementów infra- (Poseł Joachim Brudziński: Oni odsyłają do pana
struktury jest krajowa, i obyśmy tego nie spartaczy- premiera.)
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
174 Informacja bieżąca

Wiceprezes Rady Ministrów możliwy do wykonania, nie będzie wcale związane


Minister Gospodarki Waldemar Pawlak z uwarunkowaniami politycznymi i krytyką ze stro-
ny różnych państw, tylko po prostu banki mogą nie
Panie pośle Brudziński, pana rząd podejmował
chcieć go finansować.
decyzje na podstawie ogólnej intencji politycznej,
(Poseł Joachim Brudziński: Ten sam argument
a nie na podstawie oceny, czy projekt jest możliwy do
stawiał Miller, panie premierze.)
zrealizowania. Projekt LNG będzie oceniany przez
banki, ponieważ z uwagi na to, że dofinansowanie Mam prośbę, panie marszałku, bo pan poseł Bru-
europejskie zobowiązuje do bardzo przejrzystej prag- dziński ma swój sposób na gospodarkę. Chwilowo ten
matyki, do organizowania przetargów publicznych, sposób i to podejście przegrało, mam nadzieję, że na
spółka zrezygnowała z pomocy europejskiej. dłużej (Oklaski). Żeby to zrozumieć – bo pan być
(Poseł Joachim Brudziński: Konkretne pytanie: może studiował ekonomię także w starych czasach
Czy będzie, panie premierze, wsparcie rządu dla tej i wydaje się, że zna te rozwiązania – to pamiętam,
inwestycji?) jak na politechnice indoktrynowano nas z modnej
Rozumiem, że pan poseł Brudziński… w tamtych czasach ekonomii i kiedyś w czasie dysku-
sji na takim bardziej prywatnym spotkaniu zapyta-
(Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek liśmy wykładowcę, na czym to wszystko polega. On
Sejmu Jarosław Kalinowski) dopiero po trzecim piwie zobowiązał się do prywatnej
oceny i mówi: Słuchajcie – ale to są uwagi wyłącznie
w naszym gronie – ta ekonomia to jest wielki triumf
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
idei nad zdrowym rozsądkiem. Mam nadzieję, że już
Panie pośle Brudziński! nigdy nie wrócimy do tego typu rozwiązań.
(Poseł Jadwiga Wiśniewska: Za trudne.) Szanowni Państwo! Ponieważ nie chciałbym prze-
Pani poseł, bardzo proszę pozwolić odpowiadać dłużać tej debaty, zobowiązuję się, że na te wszystkie
panu premierowi. pytania zostaną opracowane i udzielone odpowiedzi.
(Poseł Joachim Brudziński: Wystarczy tak lub nie.) Chciałbym także podziękować paniom posłankom:
pani poseł Nowak za zwrócenie uwagi na możliwości
krajowego wydobycia, pani poseł Malik za inne rów-
Wiceprezes Rady Ministrów nie cenne spostrzeżenia oraz pani poseł Masłowskiej
Minister Gospodarki za zwrócenie uwagi na geotermię. Chcę powiedzieć,
Waldemar Pawlak: że rozmawiając z EBOR-em, mówiliśmy też o tym
finansowaniu właśnie tego typu alternatywnych pro-
Pan poseł Brudziński rozumie gospodarkę w ten jektów. Geotermia na początku jest bardzo dużym
sposób, że jak pan poseł Brudziński chce, to nieważ-
wydatkiem, natomiast, jeżeli koszty rozkłada się na
ne, ile to kosztuje, ma być zrealizowane. Tym gorzej
kilkadziesiąt lat, to jest już wydatek, który może być
dla gospodarki, jeżeli to się nie opłaci. (Oklaski)
(Poseł Joachim Brudziński: To bezpieczeństwo bardzo konkurencyjny w stosunku do tradycyjnych
energetyczne. Mówimy o bezpieczeństwie energetycz- źródeł wytwarzania ciepła. To są rozwiązania, które
nym kraju.) przy dobrych konstrukcjach finansowych, dobrej or-
ganizacji projektów, mogą być realizowane równie
skutecznie jak w innych krajach. Tam nie zwraca się
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski: uwagi wyłącznie na dostawców zewnętrznych, ale
także na krajowe możliwości wytwarzania. Jeszcze
Panie pośle Brudziński, zwracam panu uwagę! raz zwracam uwagę, że mówimy o rynku energii
w części, która dotyczy w sumie 12%, z czego 30%
stanowią źródła krajowe, 8% to są dostawy zewnętrz-
Wiceprezes Rady Ministrów ne. Trzeba to robić w odpowiednich proporcjach, je-
Minister Gospodarki żeli skupilibyśmy się na 60% wytwarzania energii,
Waldemar Pawlak:
czyli na rynku węgla i przetwarzaniu węgla, to przy-
Krótko, zamykając sprawę (Dzwonek), spółka wy- puszczam, że choćby przy niewielkim, bo 10-procen-
stawia się na ocenę rynku, to banki będą decydowa- towym uzyskaniu, już mamy 6% więcej energii
ły o tym, czy sfinansują projekt. To, czy on w ogóle np. w postaci gazu albo paliw płynnych z węgla. Gdy-
będzie finansowany, nie będzie nawet zależało, panie byśmy wykorzystali więcej zasobów, to może się oka-
pośle, od decyzji rządu, tylko od decyzji takich insty- zać, że będziemy mogli realizować nawet takie cele,
tucji, jak banki. Na pocieszenie powiem panu, że pro- o których wspomniała jedna z pań posłanek, że Pol-
jekt Nord Stream też będzie finansowany ze źródeł ska może być znaczącym producentem gazu w regio-
komercyjnych i może się okazać, że to, że nie będzie nie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Informacja bieżąca 175

Wicemarszałek Jarosław Kalinowski: dają gaz na przykład Polsce, ale fizycznie ten gaz, jak
wiemy, pochodzi z Rosji.
Dziękuję bardzo, panie premierze. Wysoki Sejmie! Panie Premierze! Była tutaj rów-
Wypowiedź pana premiera w zasadzie powinna nież mowa o biogazowniach i być może ten temat nie
zakończyć rozpatrywanie tego punktu, ale wcześniej został jeszcze do końca omówiony. Pojawia się mia-
nie był proszony o zabranie głosu przedstawiciel nowicie pytanie, czy jesteśmy już technologicznie
wnioskodawców. przygotowani, czy mamy stosowne technologie do
W tym momencie bardzo proszę pana posła An- tego, aby móc budować biogazownie, czy może jeste-
drzeja Orzechowskiego. śmy jeszcze dopiero na etapie prac wstępnych, kon-
cepcyjnych. Oczywiście temat gazowania węgla
w Polsce jest bardzo ważny. Trzeba, moim zdaniem,
Poseł Andrzej Orzechowski: określać tylko cezurę, perspektywę czasową, kiedy
będziemy mogli w bardzo dużym stopniu zabezpie-
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! czać dostawy gazu we własnym zakresie.
Bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi za ob- Zbliżając się do końca, chciałbym poruszyć jeszcze
szerną informację. Dziękuję również za osobistą jeden problem. Mówimy oczywiście o dywersyfikacji
obecność podczas rozpatrywania tego punktu po- gazu, musimy mieć jednak również świadomość, że
rządku, to świadczy o tym, że rząd bardzo poważnie są jeszcze na mapie Polski takie białe plamy, gdzie
traktuje ten problem i tę sprawę. (Oklaski) Dziękuję nie wykorzystujemy gazu ziemnego. Dzieje się tak
także wszystkim koleżankom i kolegom posłom, któ- dlatego, że w ogóle nie ma tam sieci gazowej. Jednym
rzy wyrażali zaniepokojenie w sprawie dywersyfika- z takich miejsc są obszary Polski północno-wschod-
cji dostaw gazu, w szczególności postulowali prowa- niej, m.in. okolice Ełku i Augustowa. Dobrze byłoby
dzenie działań zwiększających wydobycie gazu kra- zastanowić się nad tym, aby te obszary również mo-
jowego, zachęcali do innych form jego pozyskania gły korzystać z gazu ziemnego.
oraz do działań dywersyfikujących jego dostawy. Jest jeszcze jedna kwestia, której pan premier nie
Szanowni Państwo! Kiedy mówimy o dywersyfi- poruszył. Czy będzie prowadzona restrukturyzacja
kacji i bezpieczeństwie energetycznym, to mamy na PGNiG? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
myśli głównie zabezpieczenia, jak najwięcej zabez- Już zupełnie na koniec powiem, że wreszcie docze-
pieczeń. Oczywiście najlepszym zabezpieczeniem kaliśmy się normalności. Tak naprawdę pracujemy od
byłoby posiadanie własnych zasobów, 100%, ale wie- podstaw. Mam nadzieję, że rząd będzie postępował
my, że nie jest to możliwe i w dużej mierze nawet racjonalnie i normalnie również w sprawie dywersy-
w takim przypadku, jak pan premier powiedział, je- fikacji dostaw gazu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
śli dobrze zrozumiałem, że być może w jakiejś per- (Głosy z sali: Brawo!)
spektywie czasu będzie można realizować do 50%
naszych potrzeb energetycznych, to mimo wszystko
drugie 50% trzeba będzie zabezpieczyć importem. Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
W przypadku importu gazu możemy mówić o bezpie-
czeństwie w trzech aspektach: w aspekcie politycz- Dziękuję bardzo, panie pośle.
nym, handlowym i fizycznym. Na tym kończymy rozpatrywanie tego punktu
Aspekt polityczny jest oczywisty. Jeśli będziemy porządku dziennego.
mieli dobre relacje polityczne z krajami dostawcami, Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 11.
to zapewnione będzie większe bezpieczeństwo. Jeśli porządku dziennego: Sprawozdanie z działalno-
te relacje będą gorsze, to będziemy mogli niepokoić ści generalnego inspektora ochrony danych oso-
się również w związku z kwestiami dotyczącymi bez- bowych w roku 2006 (druk nr 103) wraz ze stano-
pieczeństwa energetycznego. Na pewno inny niż ro- wiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Czło-
syjski kierunek dostaw zapewni, że większą rolę wieka (druk nr 157).
w grze rynkowej będą odgrywały elementy ekono- Proszę o zabranie głosu generalnego inspektora
miczne, a mniejszą polityczne. ochrony danych osobowych pana Michała Serzyckie-
Jeśli chodzi o fizyczny i handlowy wymiar dostaw, go w celu przedstawienia sprawozdania.
to możemy to pokazać chociażby na przykładzie Au- Bardzo proszę.
strii. Oczywiście 100% importowanego do Austrii
gazu pochodzi z Rosji, natomiast w sensie handlo-
wym, kontraktowym okazuje się, że firmy, podmioty Generalny Inspektor
rosyjskie zabezpieczają 70% kontraktów na gaz, na- Ochrony Danych Osobowych
tomiast pozostałe podmioty są inne niż rosyjskie. Michał Serzycki:
Tak więc w jakimś sensie to jest również dywersyfi-
kacja. Zdarzają się sytuacje, że na przykład na dosta- Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie
wę gazu z Wielką Brytanią kontrakty ma podpisane Posłowie! Przedmiotem mojego dzisiejszego wystą-
Gazprom, ale fizycznie dostarcza tam gaz norweski. pienia przed Wysokim Sejmem jest sprawozdanie
I odwrotnie. Instytucje, podmioty zachodnie sprze- z działalności generalnego inspektora ochrony da-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2006
176 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Generalny Inspektor Ochrony Danych z przepisami ustawy o ochronie danych, ale także
Osobowych Michał Serzycki z przepisami innych aktów prawnych, które dotyczą
kwestii ochrony danych osobowych. Zmieniliśmy po-
nych osobowych w roku 2006. Jest to moje pierwsze dejście do przeprowadzanych przez nas kontroli.
wystąpienie, jako że objąłem niniejszy urząd, decyzją Chcemy, aby nie były one postrzegane jako rodzaj
Sejmu, w połowie lipca 2006 r. represji, ale jako kontrole sprawdzająco-edukacyjne,
Sprawozdanie stanowiące podsumowanie rocznej dlatego podmioty często informowane są o zakresie
działalności generalnego inspektora jest okazją za- planowanej kontroli.
równo do oceny stanu przestrzegania przepisów obo- W omawianym okresie przeprowadzono 132 kon-
wiązującego w Polsce prawa o ochronie danych oso- trole, z czego 43 w pierwszym półroczu, a 89 w dru-
bowych, jak i oceny skuteczności instrumentów gim półroczu. W tym okresie wydanych zostało
prawnych, które mocą tego prawa przysługują gene- 357 decyzji administracyjnych, z czego 167 decyzji
ralnemu inspektorowi. Jest to także okazja do przed- w pierwszym półroczu, a 190 decyzji w drugim pół-
stawienia Wysokiej Izbie wniosków wynikających roczu. Rozpatrzono 712 skarg, z czego 310 w pierw-
z oceny tego stanu. Analizy tej generalny inspektor szym półroczu, a 402 w drugim półroczu. Zaopinio-
dokonuje m.in. w oparciu o wyniki bezpośrednich wano 265 projektów ustaw, z czego w pierwszym
kontroli przeprowadzonych u administratorów da- półroczu 123 projekty, natomiast w drugim półroczu
nych osobowych, skargi dotyczące naruszeń ochrony – 142. Zarejestrowano 3820 zbiorów danych osobo-
danych, wydawane opinie prawne i orzecznictwo są- wych, z czego 2211 zbiorów zarejestrowano w pierw-
dów administracyjnych. szym półroczu, natomiast 1609 w drugim półroczu.
Zanim jednak przejdę do szczegółowego omówie- Jeśli chodzi o stan przestrzegania przepisów pra-
nia zagadnień, pragnę zwrócić uwagę, że w 2006 r. wa, to w odniesieniu do oceny tego stanu należy do-
upłynęło 9 lat od uchwalenia ustawy o ochronie da- konać podziału na podmioty sektora prywatnego
nych osobowych. Znowelizowana została ona w 2004 r. i podmioty sektora publicznego. Sektor prywatny
i wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wy- stale podnosi jakość stosowania prawa wynikającego
konawczymi zapewnia w obecnym brzmieniu spraw- z ustawy o ochronie danych osobowych. Firmy zaczę-
niejsze funkcjonowanie organu. Jedyna zmiana, jaka ły przykładać dużą staranność do stosowania odpo-
została dokonana w przepisach ustawy w 2006 r., wiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicz-
objęła przepis art. 43 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym nych. Można powiedzieć, iż powstaje pewien trend:
generalnemu inspektorowi nie przysługują upraw- dobra i wiarygodna firma to taka, która dba również
nienia w postaci wydawania decyzji administracyj- o bezpieczeństwo danych osobowych swoich klientów,
nych i rozpatrywania skarg w sprawach wykonania co oczywiście nie oznacza, że nie wpływały skargi na
przepisów o ochronie danych osobowych oraz prze- przedstawicieli tego sektora. Dotyczyły one niewła-
prowadzania czynności kontrolnych w odniesieniu do ściwego wypełniania lub całkowitego niewypełniania
zbiorów przetwarzanych przez cywilne i wojskowe obowiązku informacyjnego. Często również pojawia-
służby wywiadu, kontrwywiadu oraz Centralne Biu- ły się skargi na przetwarzanie danych pomimo braku
ro Antykorupcyjne. zgody na powyższe oraz brak opcjonalności wyraża-
Zmiany, których dokonano w 2006 r., a które nia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgod-
znacznie usprawniły działalność urzędu, polegały nie z wolą ustawodawcy, prawo sprzeciwu w kwestii
m.in. na zmianie statutu i regulaminu organizacyj- przetwarzania danych, opcjonalność wyrażania zgo-
nego. Zostały one przystosowane do zapisów art. 12 dy czy wreszcie obowiązek informacyjny spoczywa-
ustawy i pokrywają się z zawartymi tam zadaniami jący na administratorach danych mają stanowić nie
generalnego inspektora. I tak, w miejsce Departa- tylko gwarancję prawa każdego obywatela do kon-
mentu Prawnego, który zajmował się również współ- troli przetwarzania dotyczących go danych, ale tak-
pracą międzynarodową, powołano Departament że są gwarantem zachowania równowagi i elemen-
Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, tarnej przyzwoitości we wzajemnych relacjach pomię-
co świadczy o roli edukacji społecznej, o tym, jak waż- dzy jednostką a przedsiębiorcami.
na stała się ona w dzisiejszym świecie. Powołano De- Zupełnie niezrozumiała i niedopuszczalna z punk-
partament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, który tu widzenia prawa o ochronie danych osobowych jest
przejął zadania Departamentu Prawnego i Departa- również praktyka nieuaktualniania i nieusuwania
mentu Skarg, dzięki czemu sprawy prawne znajdują danych ze zbiorów lub zwlekania z ich usunięciem
się w jednej jednostce. Połączenie wszystkich zagad- w przypadku niewyrażenia zgody na wykorzystanie
nień prawnych w jednym departamencie jest bardziej tych danych lub gdy zostały one zebrane z narusze-
naturalne i można dzięki temu uniknąć zdarzających niem prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla
się wcześniej przypadków wydawania różnych opinii którego były pozyskane. Nierzadkie były też przy-
prawnych w tej samej sprawie. padki nieuzasadnionej odmowy sprostowania nie-
Podstawowym zadaniem generalnego inspektora prawdziwych danych przetwarzanych w zbiorze.
jest prowadzenie kontroli zgodności przetwarzania Z treści skarg kierowanych do naszego urzędu na
danych z przepisami o ochronie danych osobowych. podmioty sektora publicznego można wywnioskować,
Chodzi tu nie tylko o sprawdzenie zgodności działań że prawo o ochronie danych osobowych nadal jest
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2006
wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 177

Generalny Inspektor Ochrony Danych Zgodnie z art. 12 ust. 2 generalny inspektor wy-
Osobowych Michał Serzycki daje decyzje weryfikowane następnie przez sąd ad-
ministracyjny. Ale decyzją administracyjną nakazu-
mało znane przedstawicielom tych instytucji. Rezul- jącą określone zachowanie bądź zakazującą go nie
tatem takiego stanu rzeczy były częste przypadki zawsze można skutecznie zdyscyplinować podmioty
naruszania przez te podmioty zarówno przepisów naruszające prawo i wymusić natychmiastową zmia-
własnych, jak i prawa o ochronie danych osobowych. nę ich dotychczasowej praktyki. A przecież w wielu
W wielu sprawach nieznajomość własnych przepisów wypadkach miało miejsce rażące naruszenie prawa
sprawiała, że przedstawiciele instytucji publicznych o ochronie danych osobowych, mieliśmy osoby skar-
odmawiali udzielania informacji bądź nie podejmo- żące się na naruszenie prawa do prywatności i ochro-
wali działań, do których byli zobligowani tymi prze- ny ich danych. W takiej sytuacji odpowiedni wyda-
pisami, zasłaniając się ustawą o ochronie danych wałby się środek karny w postaci zawiadomienia
osobowych. W takich przypadkach petenci wbrew organów ścigania, ale jak widać w świetle przytoczo-
prawu byli odsyłani do naszego urzędu. Czyniąc swo- nych powyżej uwag, to działanie również okazuje się
isty parawan ze swojej niewiedzy, urzędnicy dokona- nie do końca skuteczne, gdyż organy ścigania w prze-
li wielkich spustoszeń – tak można kolokwialnie ważającej liczbie przypadków umarzają postępowa-
powiedzieć – i wyrządzili ogromną krzywdę ustawie nie, uznając, iż dobro, jakim są dane osobowe obywa-
o ochronie danych osobowych. teli, nie zasługuje na należytą ochronę.
Na podstawie analizy przesłanych nam do zaopi- Dlatego pilna wydaje się potrzeba wyposażenia
niowania projektów aktów normatywnych można urzędów w dodatkowe instrumenty egzekwowania
wysnuć wniosek, iż podmioty inicjujące proces legi- wydawanych przez nas decyzji w postaci możliwości
slacyjny, czy to z sektora publicznego, czy prywatne- nakładania kar pieniężnych za ich niewykonanie.
go, zainteresowane są pozyskiwaniem coraz szer- Poza tym ważne byłoby uprawnienie do nakładania
szych uprawnień z zakresu przetwarzania danych kar pieniężnych na podmioty, które utrudniają prze-
osobowych. W sektorze prywatnym projektowane prowadzanie czynności kontrolnych, np. przez odma-
przepisy wprowadzały możliwość przechowywania wianie dostępu do swoich siedzib. Niewątpliwym
dokumentacji zawierającej dane osobowe przez zbyt utrudnieniem dla organu ochrony jest również brak
długi okres. Z kolei wśród uchybień powtarzających możliwości złożenia skargi bezpośrednio do Trybu-
się w toku prac legislacyjnych inicjowanych przez nału Konstytucyjnego oraz brak zagwarantowanego
podmioty sektora publicznego wskazać należy częste prawa do występowania z wnioskiem o podjęcie ini-
formułowanie delegacji ustawowych do wydawania cjatywy ustawodawczej. W tym celu niezbędna jest
rozporządzeń wykonawczych regulujących kwestie jak najszybsza nowelizacja ustawy.
Najistotniejszym elementem sprawowania przez
przetwarzania danych osobowych natury szczególnie
generalnego inspektora nadzoru nad wykonywaniem
chronionej.
przepisów o ochronie danych osobowych było dotych-
W corocznych sprawozdaniach generalnego in-
czas rozpatrywanie skarg oraz przeprowadzanie kon-
spektora ochrony danych osobowych konsekwentnie
troli. Ale waga ochrony danych wzrasta wraz z roz-
wykazywano też brak odpowiednich działań ze stro-
wojem nowych technologii, handlu elektronicznego,
ny organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
postępującej informatyzacji instytucji prywatnych
które pomimo otrzymywania od generalnego inspek- i publicznych. Skuteczna realizacja tej ochrony jest
tora zawiadomień o podejrzeniu popełnienia prze- możliwa tylko dzięki opracowaniu nowych przepisów
stępstwa przez podmioty uporczywie uchylające od prawa, a także podwyższeniu poziomu świadomości
swoich obowiązków związanych ze sprawowaniem prawnej społeczeństwa poprzez edukację, i to zarów-
pieczy nad powierzonymi im danymi osobowymi od- no podmiotów przetwarzających dane, jak i osób fi-
mawiały wszczynania postępowania bądź umarzały zycznych, których one dotyczą.
postępowania już wszczęte. Najczęściej przytaczanym W celu urzeczywistnienia prawa jednostki do po-
powodem umarzania była znikoma społeczna szkodli- szanowania sfery jej prywatności w zakresie ochrony
wość czynu lub brak cech przestępstwa. W 2006 r. danych konieczne staje się zatem wzmocnienie funk-
tendencja ta utrzymywała się nadal. Tego rodzaju cji edukacyjnej organu ochrony, by przeniknąć z in-
działania organów powołanych do wykrywania i ści- formacją o prawach i obowiązkach wynikających
gania sprawców przestępstw oraz ich karania umac- z ustawy o ochronie danych osobowych do świadomo-
niają poczucie bezkarności podmiotów naruszających ści Polaków oraz polskich instytucji publicznych i pry-
prawo o ochronie danych osobowych oraz świado- watnych. Dlatego też w ramach polityki informacyj-
mość, że przepisy te nie działają. nej podejmujemy liczne przedsięwzięcia: organizuje-
W tym miejscu dotykamy także innej, bardzo my konferencje, szkolenia, warsztaty naukowe.
ważnej kwestii, dotyczącej instrumentów prawnych Pozytywne jest zjawisko, że coraz więcej wyższych
przysługujących generalnemu inspektorowi na mocy uczelni włącza w swój program edukacyjny elementy
ustawy. W mojej ocenie instrumenty te nie służą do- prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.
brze generalnemu inspektorowi przy wykonywaniu Organizowane są też studia podyplomowe, które
zadań nałożonych ustawą. w całości dotyczą tej tematyki. Mamy podpisane po-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2006
178 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Generalny Inspektor Ochrony Danych danie zawarte w druku nr 103 do Komisji Sprawie-
Osobowych Michał Serzycki dliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia. Ko-
misja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpa-
rozumienia z dwiema szkołami wyższymi o współ- trzeniu tego sprawozdania na posiedzeniu w dniu
pracy w zakresie ochrony prywatności i danych oso- 22 stycznia 2008 r. i przeprowadzeniu szerokiej dys-
bowych. kusji wnosi, aby Wysoki Sejm przyjął sprawozdanie
Podjęliśmy działania na rzecz współpracy z róż- generalnego inspektora ochrony danych osobowych
nymi podmiotami w celu opracowania wspólnie z działalności w 2006 r.
z nimi kodeksu dobrych praktyk w zakresie ochrony Pragnę w imieniu komisji zwrócić uwagę na kilka
danych osobowych. W szczególności chodzi o wymóg kwestii, które były omawiane podczas posiedzenia.
uczciwego zbierania danych, ograniczenia zakresu Przede wszystkim sprawozdanie dotyczy 2006 r.,
ich wykorzystywania, ich adekwatności, możliwości a jak powiedział pan minister, część działań general-
zakwestionowania przez jednostkę przekazania swo- nego inspektora została zapoczątkowana wprawdzie
ich danych w ramach transakcji sprzedaży baz da- w 2006 r., ale efekty można zaobserwować dopiero
nych, przedstawienia katalogu opcji, jakie ma konsu- w 2007 r., co oczywiście znajdzie swoje odzwiercie-
ment w odniesieniu do zbierania i wykorzystywania dlenie w raporcie za 2007 r.
dotyczących go danych osobowych, a także klarowne Ustawa o ochronie danych osobowych wprowadza
procedury rozpatrywania skarg. Kodeksy dobrych normy służące realizacji prawa do ochrony danych
praktyk to swoiste kodeksy etyczne opracowane i eg- osobowych, reguluje postępowanie przy przetwarza-
zekwowane przez podmioty, które są jednocześnie niu danych osobowych – chodzi o zbieranie, utrwala-
adresatami norm w nich zawartych, jak również nie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
przez stowarzyszenia branżowe grupujące podmioty udostępnianie, usuwanie danych osobowych zdefinio-
gospodarcze oraz samorządy zawodowe. wanych jako wszelka informacja dotycząca osoby fi-
Za pomocą kodeksu dobrych praktyk chcemy rów- zycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej
nież budować świadomość podmiotów, by działały osoby.
zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Pra- Generalny inspektor ochrony danych osobowych
gniemy podnosić poziom świadomości społecznej po- położył szczególny nacisk na uświadomienie obywa-
przez dobre praktyki, zrozumienie, czym jest prawo telom zagrożeń, jakie niesie ze sobą rozwój informa-
do prywatności i ochrony danych osobowych, uświa- tyki, a tym samym niebezpieczeństwo chociażby
domienie, że za danymi stoi człowiek, którego chcemy kradzieży tożsamości. Wprowadzony został także
chronić. Realizacja wszystkich wymienionych zamie- nowy styl działania podczas kontroli. Jak już wspo-
rzeń, zarówno z dziedziny edukacji społecznej, plano- mniał pan minister, firmy są informowane, że odbę-
wanego zwiększania liczby kontroli, zwłaszcza sekto- dzie się w nich kontrola, i też są informowane o tym,
rowych i tych przeprowadzanych poza Warszawą oraz w jakim zakresie ta kontrola będzie się odbywała.
związanych z wdrożeniem dorobku Schengen, jak Jeśli firma przed kontrolą usunie nieprawidłowości,
i odnośnie do sprawniejszego, niezakłóconego wypeł- to oczywiście cel zostanie osiągnięty, bowiem te za-
niania obecnych zadań, wymaga nowelizacji ustawy bezpieczenia będą już funkcjonowały. Niezapowie-
oraz zapewnienia odpowiednich funduszy umożliwia- dziane kontrole przeprowadzane są natomiast w fir-
jących w pełni osiągnięcie tych celów. Dziękuję bardzo. mach, które popełniają poważniejsze przestępstwa
(Oklaski) bądź mogą szybko zakończyć działalność. Najczęściej,
jak mówił pan minister, skargi dotyczyły tzw. obo-
wiązku informacyjnego, przetwarzania danych oso-
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski: bowych pomimo że zainteresowane osoby nie wyra-
ziły na to zgody. Często firmy nie uaktualniały da-
Dziękuję bardzo. nych osobowych bądź ich nie usuwały ze swoich
Proszę o zabranie głosu panią poseł Iwonę Arent zbiorów lub zwlekały z usunięciem, gdy osoba nie
w celu przedstawienia stanowiska komisji. wyraziła zgody na używanie danych. Zdarzało się, że
firmy odmawiały korygowania danych osobowych.
Podczas posiedzenia komisji padło wiele pytań, na
Poseł Iwona Arent: które posłowie otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.
Pytania dotyczyły zarówno działalności generalnego
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! inspektora w 2006 r., jak i aktualnej działalności.
W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka M.in. pytano o kontrolę w portalu „Nasza klasa” oraz
przedkładam Wysokiej Izbie stanowisko w sprawie kontrole w innych portalach internetowych. General-
sprawozdania generalnego inspektora ochrony da- ny inspektor ochrony danych osobowych nie stwierdził
nych osobowych z działalności w roku 2006. Spra- poważnych zagrożeń, a pewne niedociągnięcia nie za-
wozdanie to zawarte jest w druku nr 103, a stanowi- grażały bezpieczeństwu danych osobowych zamiesz-
sko komisji w druku nr 157. czonych w wymienionym portalu. Obecnie zarejestro-
Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezy- wanych jest około 300 portali. Wszystkie w miarę
dium Sejmu, skierował 20 grudnia 2007 r. sprawoz- możliwości zostały sprawdzone.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2006
wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 179

Poseł Iwona Arent Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:


Padły także pytania dotyczące GPS-ów umiesz- Dziękuję bardzo, pani poseł.
czanych w samochodach, a przy tym kontroli pracow- Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem po-
nika przez pracodawcę, a także kontroli e-maili pra- rządku dziennego wysłucha nie dłuższych niż 10-mi-
cowników oraz billingów rozmów z telefonów służbo- nutowe oświadczeń w imieniu klubów.
wych. Pracodawca nie ma prawa sprawdzać prywat- Otwieram dyskusję.
nych e-maili, prywatnych billingów rozmów. Byłoby Jako pierwszy pan poseł Wojciech Wilk, Platforma
to nadużycie prawa. Ma natomiast prawo sprawdzać Obywatelska.
e-maile ze skrzynki służbowej i otrzymywać billingi Zaznaczam, że 10 minut nie jest obowiązkowe.
rozmów z telefonu służbowego. (Poseł Michał Wojtkiewicz: To proszę to wyko-
Padło pytanie dotyczące sprawy udostępnienia rzystać.)
danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracow-
nikom Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Otrzy-
maliśmy odpowiedź, że nie ma możliwości, aby pra- Poseł Wojciech Wilk:
cownicy Centralnego Biura Antykorupcyjnego mieli
wgląd do zasobów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
bez wiedzy i kontroli pracowników ZUS-u. Żyjemy w świecie, w którym dostęp do informacji,
Wysoka Izbo! Pragnę zwrócić uwagę na najważ- w tym także do danych osobowych, jest niezwykle
niejszą kwestię, jaka wynikła podczas obrad komisji. cenny, dlatego niezmiernie ważną rzeczą jest jak naj-
Istotną rolę w działalności generalnego inspektora lepsza ich ochrona. To zadanie powierzone zostało
odgrywa opiniowanie projektów ustaw, co pozwala właśnie generalnemu inspektorowi ochrony danych
na wyeliminowanie nieprawidłowości na etapie two- osobowych, nad którego sprawozdaniem za 2006 r.
rzenia prawa. Jak powiedział pan minister na po- debatujemy.
siedzeniu komisji, wszystkie projekty legislacyjne, Szczegółowe normy służące realizacji prawa do
które wpływają do generalnego inspektora ochrony ochrony danych osobowych wprowadziła ustawa
danych osobowych, są szczegółowo analizowane o ochronie danych osobowych, która weszła w życie
w kwietniu 1998 r. Zawiera ona przepisy regulujące
i opiniowane. Jak zaznaczył pan minister, często
przetwarzanie danych osobowych, czyli ich zbieranie,
zdarza się, że generalny inspektor jest pomijany
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmie-
i akty prawne do jego urzędu po prostu nie trafiają.
nianie, udostępnianie i usuwanie. Dane osobowe zaś
Spowodowane jest to tym, że osoby tworzące prawo,
to wszelka informacja dotycząca osoby fizycznej, po-
w szczególności w sferach rządowych, nie wiedzą,
zwalająca na określenie tożsamości osoby. Obywate-
czy projekty prawne powinny wpływać do general-
le naszego państwa mają prawo do formalnej kontro-
nego inspektora, czy nie. Ważne jest, aby generalny
li przestrzegania prawa przy przetwarzaniu dotyczą-
inspektor ochrony danych osobowych nie był pomi-
cych ich danych. Mogą domagać się uzyskania infor-
jany przy tworzeniu prawa. Generalny inspektor macji, czy zbiór takich danych istnieje, kto, w jakim
zaznaczył także, że odczuwalny jest tutaj brak ini- celu i w jakim zakresie nimi dysponuje, jak dane za-
cjatywy ustawodawczej. W projekcie nowelizacji warte w zbiorze są uaktualniane, jaka jest możliwość
ustawy o ochronie danych osobowych wskazano ich sprostowania itd. Mają także prawo do wyrażenia
wprost, że generalny inspektor ochrony danych oso- sprzeciwu, gdy administrujący danymi podmiot dys-
bowych powinien mieć formalne prawo występowa- ponuje nimi w celach marketingowych lub przekazu-
nia do sektora prywatnego i publicznego. Należało- je je innemu administratorowi danych. W razie ła-
by zmienić system prawa, aby wyposażyć general- mania tych praw Polacy mają możliwość występowa-
nego inspektora w takie możliwości. nia do generalnego inspektora ochrony danych oso-
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka popro- bowych, organów ścigania oraz wymiaru sprawiedli-
siła generalnego inspektora o wykaz ustaw, które wości w sprawach naruszania przepisów o ochronie
naruszają standardy ochrony danych osobowych. danych osobowych.
Komisja szczegółowo je przeanalizuje i ewentualnie Sprawozdanie będące przedmiotem naszych ob-
skieruje do prac legislacyjnych. Padł także postulat, rad przybliża nam stan wiedzy i przestrzegania
aby taki wykaz zawierał sugestie ewentualnych przepisów o ochronie danych osobowych oraz cha-
zmian np. w ustawie o Radzie Ministrów, tak żeby rakteryzuje działalność generalnego inspektora
powstał obowiązek konsultacji. ochrony danych osobowych. Zawiera również wnio-
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! ski i określenie planowanych kierunków działań
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka jednogło- tego ostatniego.
śnie przyjęła sprawozdanie generalnego inspektora Z uwagi na obszerność i szczegółowy charakter
ochrony danych osobowych z działalności w 2006 r. sprawozdania zawartego w druku nr 103, a także
i wnosi o przyjęcie go przez Sejm. Dziękuję bardzo. ograniczony czas wystąpienia, poruszę tylko niektó-
(Oklaski) re jego aspekty.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2006
180 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Poseł Wojciech Wilk udzielających świadczeń zdrowotnych stwierdzono


także liczne uchybienia w procesie przetwarzania
Jak wynika z przedłożonego nam dokumentu, ale danych osobowych w systemach informatycznych.
także z pewnością z naszej osobistej praktyki, poziom Wśród skontrolowanych podmiotów znalazły się
świadomości prawnej społeczeństwa na temat ochro- także podmioty wykonujące działalność gospodarczą
ny danych osobowych z roku na rok – co cieszy – ule- w zakresie transportu drogowego, wydawcy prasy
ga podniesieniu. Dzieje się tak m.in. dzięki działal- i książek, podmioty zajmujące się produkcją i han-
ności generalnego inspektora ochrony danych oso- dlem. Kontrolowane jednostki najwięcej problemów
bowych. miały z prawidłowym wykonywaniem podstawowych
Do jego podstawowych zadań należą czynności obowiązków wynikających z przepisów o ochronie
kontrolne, których celem jest ustalenie, czy jednostka danych osobowych. Uchybienia w tym zakresie doty-
kontrolowana przetwarza dane zgodnie z przepisami czyły w szczególności niezgłaszania do rejestracji
o ochronie danych osobowych. generalnemu inspektorowi prowadzonych zbiorów
W 2006 r., na ogólną liczbę 132 kontroli, w pod- danych oraz zbierania w szerszym zakresie danych
miotach wykonujących zadania publiczne GIODO osobowych pracowników i kandydatów do pracy, niż
przeprowadził 20 kontroli zgodności przetwarzania wynikałoby to z treści przepisów Kodeksu pracy.
danych z przepisami o ochronie danych osobowych. Na uwagę zasługuje niewielka liczba zawiadomień
Jeśli chodzi o podmioty sfery publicznej, przeprowa- o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonych do
dzono je m.in. w placówkach Straży Granicznej, organów ścigania w 2006 r., co wskazuje, iż wśród
izbach celnych, a także w stacji sanitarno-epidemio- podmiotów przetwarzających dane osobowe wzrasta
logicznej. Kontrole te wykazały, że placówki te miały świadomość prawna w zakresie zasad przetwarzania
problemy z właściwym zabezpieczeniem danych oso- danych osobowych. Wśród tych, które zostały doko-
bowych. Wynikały one w dużej mierze ze stosowania nane, najwięcej zawiadomień o popełnieniu przestęp-
nieodpowiednich rozwiązań technicznych i organi- stwa złożonych zostało w związku z postępowaniami
zacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniej do zagro- prowadzonymi na skutek skarg i najczęściej były to
żeń ochrony przetwarzanych danych osobowych. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 54
Kontrole wykazały również inne uchybienia w pro- ustawy o ochronie danych osobowych przez podmio-
ty zajmujące się sprzedażą swoich produktów i usług
cesie przetwarzania danych osobowych. Dotyczyły
w tzw. systemie wysyłkowym, posiadające siedzibę
one m.in. dokumentacji opisującej sposób ich prze-
poza terytorium Polski.
twarzania, w tym przetwarzania danych osobowych
W 2006 r. do generalnego inspektora wpłynęło
przy użyciu systemów informatycznych.
712 skarg dotyczących naruszenia przepisów o ochro-
Dużo uwagi generalny inspektor ochrony danych
nie danych osobowych.
osobowych poświęcił w 2006 r. kontroli zgodności
Chciałbym zwrócić uwagę, że dotyczyły one rów-
przetwarzania danych z przepisami o ochronie da-
nież organów administracji publicznej. Jednym z naj-
nych osobowych w bankach oraz innych instytucjach częściej odnotowanych naruszeń przepisów ustawy,
finansowych. Przeprowadzono 14 kontroli w takich jakich dopuszczają się organy administracji publicz-
placówkach. Było ich mniej niż w latach poprzednich, nej, jest nieprawidłowe wykorzystywanie danych
co wynikało ze zmniejszenia liczby skarg w porów- pozyskanych w związku z postępowaniem admini-
naniu z latami ubiegłymi na tego typu instytucje. stracyjnym, udostępnianie tych danych osobom nie-
Należy to uznać za zjawisko pozytywne. Nie oznacza upoważnionym oraz błędna interpretacja przepisów
to jednak, że kontrole te nie ujawniły pewnych nie- ustawy o ochronie danych osobowych. Skarżący
prawidłowości. wskazywali m.in. na ujawnienie danych osobowych
W 2006 r. przeprowadzono także 8 kontroli zgod- w toku postępowania administracyjnego czy skargo-
ności przetwarzania danych z przepisami o ochronie wego przez urzędników gminnych, starostów, bur-
danych osobowych w podmiotach udzielających mistrzów, prezydentów. Organy administracji pu-
świadczeń zdrowotnych oraz jednostkach organiza- blicznej również w sposób niewłaściwy interpretowa-
cyjnych samorządu lekarzy. Niestety, jak wykazały ły przesłankę zgody na przetwarzanie danych.
przeprowadzone kontrole, podmioty te niedostatecz- Trzeba zwrócić uwagę, że w 2006 r. jedną z naj-
nie spełniały wymogi określone w przepisach o ochro- większych grup stanowiły skargi na podmioty z sek-
nie danych osobowych. A dbanie o tę kwestię przez tora bankowości. Nadal do generalnego inspektora
podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych jest ochrony danych osobowych napływało wiele skarg na
szczególnie ważne, ponieważ przetwarzają dane o sta- przetwarzanie danych przez podmioty prowadzące
nie zdrowia, które na gruncie przepisów o ochronie marketing swoich produktów i usług w tzw. systemie
danych osobowych korzystają ze wzmożonej ochrony. wysyłkowym, chociaż trzeba przyznać, że liczba tych
Uchybienia w tym zakresie polegały m.in. na prze- skarg spadła. Natomiast dużym problemem według
chowywaniu dokumentacji zawierającej dane osobo- GIODO była kwestia dostępu do danych członków
we, w tym dane o stanie zdrowia, na odkrytych re- spółdzielni znajdujących się w prowadzonych przez
gałach oraz w szafach niewyposażonych w zamki, spółdzielnię rejestrach.
a także w pomieszczeniach, w których przyjmowane Warto również zwrócić uwagę, że zmniejszeniu
były osoby postronne. W toku kontroli podmiotów uległa liczba skarg w sektorze służby zdrowia w po-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2006
wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 181

Poseł Wojciech Wilk Poseł Marzena Dorota Wróbel:


równaniu do roku 2005, z tym że przedmiot tych Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu
skarg pozostawał podobny. Skarżono się głównie na Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt odnieść się
publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, do sprawozdania generalnego inspektora ochrony
które udostępniały dane podmiotom do tego nieupo- danych osobowych z działalności w roku 2006 (druk
ważnionym. nr 103).
W 2006 r., co jest również niepokojące, wzrosła Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po
liczba skarg z sektora dotyczącego zatrudnienia. rozpatrzeniu tego sprawozdania na posiedzeniu
Przeważały wśród nich skargi związane z problemem w dniu 22 stycznia 2008 r. wniosła o przyjęcie spra-
udostępniania danych osobowych pracowników oso- wozdania zawartego w wyżej wymienionym druku.
bom trzecim. W liczącym 138 stron sprawozdaniu GIODO
Oprócz kwestii kontrolnych jednym z ustawowych
przypomina prawne podstawy swojej działalności,
zadań generalnego inspektora ochrony danych oso-
charakteryzuje strukturę organizacyjną swojego
bowych jest prowadzenie rejestru zbiorów danych
biura, szczegółowo odnosząc się do zmian w tym
osobowych oraz udzielanie informacji o zarejestro-
wanych zbiorach. Realizując obowiązek zgłoszenia zakresie, informuje o wykonaniu budżetu GIODO
zbioru danych do rejestracji, administratorzy w 2006 r. za 2006 r., zaznaczając jednocześnie, że konieczna
zgłosili 5113 zbiorów. Najwięcej zbiorów zgłosiły pod- jest nowelizacja ustawy o ochronie danych osobo-
mioty z sektora administracji publicznej. wych, zwiększenie liczby etatów w biurze i zapew-
Była już o tym mowa, ale podkreślę, że istotną nienie funduszy umożliwiających ich pełną reali-
rolę w działalności generalnego inspektora odgrywa zację.
niewątpliwie opiniowanie projektów aktów norma- Generalny inspektor charakteryzuje stan wie-
tywnych w ramach procesu legislacyjnego. W 2006 r. dzy i przestrzegania przepisów o ochronie danych
generalnemu inspektorowi ochrony danych osobo- osobowych, stwierdzając, że od wejścia w życie
wych przekazane zostały do zaopiniowania 262 pro- ustawy o ochronie danych osobowych w kwietniu
jekty. GIODO swoje uwagi zgłaszał m.in. do kilkuna- 1998 r. poziom świadomości prawnej społeczeństwa
stu projektów rozporządzeń dotyczących instytucji na temat ochrony danych osobowych ulega znacz-
finansowych, ustawy o Policji i Straży Granicznej, nemu podniesieniu. Świadczą o tym wyniki kon-
nowelizacji przepisów o pracy kierowców, projektu troli zgodności przetwarzania danych z przepisami
ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności o ochronie danych osobowych. W 2006 r. przepro-
poza zakładem karnym w systemie dozoru elektro- wadzono 132 kontrole zgodności przetwarzania
nicznego, nowelizacji Kodeksu karnego, projektu danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
zmiany ustawy Prawo telekomunikacyjne, projektu Szczególnie istotne są tzw. kontrole sektorowe, któ-
ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. rymi objęto ZUS – 14 kontroli, oraz placówki Stra-
Istotną kwestią zobrazowaną w sprawozdaniu ży Granicznej – 7. Kontrolami objęto również pod-
generalnego inspektora ochrony danych osobowych mioty działające w obrębie takich sektorów, jak:
jest również działalność edukacyjna, która przejawia administracja publiczna, bezpieczeństwo publicz-
się w procesie udzielania odpowiedzi na pytania ne, sądy, organy prokuratury, komornicy, organi-
z zakresu ochrony danych osobowych. zacje społeczne, banki i inne instytucje finansowe,
Generalny inspektor – również była o tym dzisiaj Internet, marketing, sektor mieszkalnictwa, oświa-
mowa – w omawianym roku sprawozdawczym współ- ta, służba zdrowia, ubezpieczenia społeczne, ma-
pracował z europejskimi rzecznikami ochrony da-
jątkowe i osobowe, telekomunikacja, sektor zatrud-
nych osobowych na forum Unii Europejskiej. Współ-
nienia, windykacja i inne, m.in. wykonujące dzia-
praca ta umożliwiła też prowadzenie efektywnej
łalność gospodarczą w zakresie transportu drogo-
wymiany informacji oraz wypracowanie rozwiązań
dotyczących ochrony danych osobowych. wego, wydawców prasy i książek, podmioty zajmu-
Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że Klub jące się produkcją i handlem.
Parlamentarny Platforma Obywatelska przychyla się Do GIODO w 2006 r. wpłynęło 712 skarg dotyczą-
do wniosku Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowie- cych naruszenia przepisów o ochronie danych osobo-
ka, która wniosła, by Sejm powyższe sprawozdanie wych. Liczba skarg tego typu znacząco zmniejszyła
przyjął. Dziękuję bardzo. (Oklaski) się w porównaniu z innymi okresami sprawozdaw-
czymi. Dla przykładu w 2004 r. odnotowano 1024
skargi, w 2006 tylko 712 skarg. Pojawiły się również
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski: zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 54
ustawy o ochronie danych osobowych. Chodzi o nie-
Dziękuję bardzo, panie pośle. dopełnienie obowiązku informacyjnego, o którym
W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość głos za- mowa w art. 24 lub 25 ustawy przez podmioty zajmu-
bierze pani poseł Marzena Dorota Wróbel. jące się sprzedażą swoich produktów i usług w tzw.
(Poseł Michał Wojtkiewicz: Też nie było 10 minut.) systemie wysyłkowym, posiadające siedzibę poza te-
Nie musi być 10 minut. rytorium Polski.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2006
182 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Poseł Marzena Dorota Wróbel rzające postępowanie w sprawie nieprawidłowości


zlikwidowanych przez jednostki kontrolowane w toku
GIODO zaznacza, że poprawił się stan bezpie- postępowania. Oznacza to, że GIODO prowadzi kon-
czeństwa w zakresie ochrony danych osobowych trole wspierające w połączeniu z wypełnianiem funk-
w sektorach takich, jak: sądy, banki, sektor miesz- cji edukacyjnej, choć należy zaznaczyć, że w szczegól-
kalnictwa, natomiast wzrost nieprawidłowości w tym nych przypadkach składa zawiadomienie o popełnie-
zakresie zaznaczył się w sektorze zatrudnienia. niu przestępstwa.
Podsumowując wyniki kontroli, GIODO stwier- Inne zadania, które stawia przed swoim biurem
dził, że większość jednostek miała problemy z zabez- generalny inspektor ochrony danych osobowych,
pieczeniem danych przed ich udostępnieniem osobom to zorganizowanie biblioteki i czytelni, gdzie zna-
nieupoważnionym, ze zbieraniem danych przez osobę lazłyby się opracowania z zakresu ochrony danych
nieuprawnioną, przetwarzaniem danych, ich utratą osobowych, wydawanie biuletynu poświęconego tej
lub uszkodzeniem, a także z prawidłowym opracowa- problematyce i rozwiązanie problemów takich, jak
niem dokumentacji opisującej sposób przetwarzania problem wykorzystania danych zebranych do okre-
danych osobowych. Często również stwierdzano nie- ślonych celów, np. gospodarczych, do celów innych,
prawidłowości polegające na niedopełnieniu obowiąz- np. związanych z przeciwdziałaniem przestęp-
ku zgłoszenia prowadzonych zbiorów do rejestracji stwom i ich ściganiem, walka ze spamem i nie-
generalnemu inspektorowi oraz zbieraniu danych chcianym oprogramowaniem oraz zapewnienie
osobowych w szerszym zakresie, niż wynikało to bezpieczeństwa danych medycznych – chodzi o sys-
z przepisów prawa. temy informacji medycznej, elektroniczne karty
Skontrolowano również 485 systemów informa-
zdrowia. GIODO stwierdza, że istotą propagowania
tycznych wykorzystywanych do przetwarzania da-
idei ochrony danych osobowych ma być zapobiega-
nych osobowych. Ilość kontrolowanych przez GIODO
nie powstawaniu zagrożeń płynących z rozwoju
systemów ulega systematycznemu zwiększeniu. Cie-
nowych technologii.
szy fakt, że w trakcie ww. kontroli stwierdzono uchy-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamen-
bienia polegające na niewłaściwym przygotowaniu
tarny Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie ocenia
dokumentów w zakresie szeroko rozumianej polityki
bezpieczeństwa, a nie, jak to było w latach wcześniej- działania GIODO w 2006 r. i będzie głosował za przy-
szych, na całkowitym braku tych dokumentów. Ge- jęciem sprawozdania generalnego inspektora danych
neralnie ze sprawozdania przedstawionego przez osobowych z działalności w tym okresie. Dziękuję.
GIODO wynika, że proces przetwarzania danych (Oklaski)
osobowych zgodnie z wymogami ustawy z każdym
rokiem ulega poprawie. Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
Klub PiS jest usatysfakcjonowany tą informacją.
Nie budzi jego zastrzeżeń zarówno ilość, jak i jakość Dziękuję bardzo, pani poseł.
przeprowadzonych kontroli. Głos zabierze poseł Stanisław Rydzoń, Lewica
Na uwagę zasługuje również opiniowanie projek- i Demokraci.
tów ustaw i rozporządzeń dotyczących danych osobo- Bardzo proszę.
wych i działalność edukacyjna prowadzona przez
pracowników GIODO.
Z perspektywy 2008 r. za największy sukces GIO- Poseł Stanisław Rydzoń:
DO należy uznać wejście Polski do strefy Schengen.
Było to możliwe dzięki jego aktywnemu udziałowi Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie General-
w procesie wdrażania dorobku prawnego Schengen. ny Inspektorze! W imieniu Klubu Poselskiego Lewi-
Pozytywna ocena Polski co do spełnienia wymagań ca i Demokraci przedstawiam stanowisko wobec
unijnych pozwoliła na przyłączenie naszego kraju do sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Czło-
tego systemu i zniesienie kontroli na granicach. Było wieka w sprawie sprawozdania generalnego inspek-
to możliwe również dzięki działaniom generalnego tora ochrony danych osobowych z roku 2006 (druki
inspektora w okresie, który podlega dziś ocenie Wy- nr 103 i 157).
sokiej Izby. Z art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Klub Parlamentarny PiS równie pozytywnie oce- o ochronie danych osobowych wynika obowiązek ge-
nił plany GIODO na przyszłość. Dotyczy to wzmoc- neralnego inspektora ochrony danych osobowych
nienia funkcji edukacyjnej organu ochrony danych – w skrócie: GIODO, i tak będę może w dalszej części
osobowych. Na marginesie dodam, że to, co zwraca mówił – corocznego składania Sejmowi sprawozdania
uwagę przy lekturze sprawozdania GIODO w zakre- ze swojej działalności w poprzednim roku. Przedsta-
sie dotychczasowego sposobu przeprowadzania kon- wione w druku nr 103 sprawozdanie jest więc reali-
troli, to jej edukacyjny, także wspierający charakter. zacją wymogów ustawowych.
Wielokrotnie można w sprawozdaniu wyczytać, że Na wstępie wypowiedzi należy przypomnieć, że
w toku kontroli w związku z uchybieniami wydane sprawozdanie to było przedmiotem posiedzenia
zostały decyzje nakazujące ich usunięcie oraz uma- Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2006
wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 183

Poseł Stanisław Rydzoń kierowania do organów ścigania zawiadomień o na-


ruszeniu przepisów karnych ustawy czy pism sygna-
22 stycznia 2008 r. i że komisja jednogłośnie je po lizacyjnych spowodowała znaczące polepszenie stanu
przedstawieniu przyjęła. prawnego w omawianym zakresie.
Jak podniósł GIODO, przedmiotem jego szcze- W tym momencie należy przypomnieć, że postę-
gólnej troski w okresie sprawozdawczym było za- powanie wszczęte przez GIODO z urzędu lub na
pewnienie zgodności projektowanych przepisów wniosek osoby zainteresowanej dotyczące naruszenia
z art. 47 konstytucji, regulującym prawo do prywat- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
ności, oraz art. 51 ustawy, normującym ochronę osobowych toczy się według przepisów K.p.a. Postę-
danych osobowych. powanie to często kończy się wydaniem decyzji ad-
Sprawozdanie składa się z trzech istotnych części ministracyjnej nakazującej administratorowi danych
dotyczących: stanu wiedzy i przestrzegania przepi- przywrócenie stanu zgodnego z prawem. W roku
sów o ochronie danych osobowych, charakterystyki 2006 GIODO skierował do organów ścigania także
działalności GIODO w 2006 r. oraz wniosków i pla- 15 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. Zawia-
nowanych kierunków działań GIODO. domienia te dotyczyły głównie podmiotów zajmują-
Przedstawiając stan wiedzy i przestrzegania prze- cych się sprzedażą wysyłkową a posiadających siedzi-
pisów o ochronie danych osobowych, GIODO stwier- bę poza terytorium Polski.
dza, że poziom świadomości prawnej społeczeństwa Kolejnym istotnym zagadnieniem, które powinno
w tym zakresie z roku na rok ulega nieznacznemu, interesować Sejm, jest opiniowanie przez GIODO
ale zauważalnemu podniesieniu. Wydaje się, że ten projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony
poziom po 9 latach obowiązywania ustawy jest nadal danych osobowych. Z analizy sprawozdania wynika,
niski, zaś jej uregulowania znane są głównie osobom że w 2006 r. generalnemu inspektorowi przedstawio-
zawodowo zajmującym się zbieraniem, utrwalaniem, no do zaopiniowania 262 projekty wymienionych ak-
przechowywaniem, opracowywaniem czy udostęp- tów prawnych. Generalny inspektor zakwestionował
nianiem danych osobowych. Ze sprawozdania wyni- wiele propozycji uregulowań dotyczących ochrony
ka, że także te osoby mają w praktyce wiele wątpli- danych osobowych. Dotyczyło to między innymi pro-
wości i problemów. Stąd wniosek ogólny GIODO do- jektów ustaw: o Policji oraz Straży Granicznej, o cza-
tyczący wzmożenia jego działań edukacyjnych. sie kierowców, o osobach kierujących pojazdami,
Na kilkudziesięciu stronach sprawozdania GIODO ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wyko-
przedstawia wyniki kontroli przetwarzania danych nawczy, o ujawnieniu informacji o dokumentach or-
w podmiotach wykonujących zadania publiczne. Wyni- ganów bezpieczeństwa państwa komunistycznego
ki kontroli świadczą m.in., że podmioty publiczne mia- z lat 1944–1990, o Instytucie Pamięci Narodowej
ły problemy z właściwym zabezpieczeniem danych oraz o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
osobowych – dotyczyło to głównie Straży Granicznej, Zdaniem GIODO istotnym błędem w procesie
izb celnych oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych – tworzenia prawa było naruszanie przepisu art. 27
że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przy- ustawy dotyczącego przetwarzania danych szczegól-
padku wywiadów środowiskowych wyrażona była nie chronionych. Zgodnie z tym przepisem przetwa-
w formie ustnej zamiast obligatoryjnej pisemnej, że rzanie danych szczególnie chronionych na przykład
banki zbierały dane osobowe osób niebędących w ogóle o stanie zdrowia jest dopuszczalne tylko na podsta-
klientami banków bądź bez ich zgody i świadomości, że wie ustawy stwarzającej pełną gwarancję ich ochro-
podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych nie za- ny. Tymczasem w nadsyłanych do GIODO projektach
pewniały odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa prze- rozporządzeń ich autorzy lokują te uregulowania
twarzania danych, a przecież dane o zdrowiu pacjentów w aktach podustawowych, co jest przejawem braku
powinny być szczególnie chronione, że dopuszczano do zrozumienia podstawowych zasad ochrony danych
przetwarzania danych osoby nieposiadające upoważ- osobowych.
nień, że sądy, prokuratura i komornicy udostępniali Bardzo interesująca jest lektura części III sprawoz-
dane osobowe osobom nieuprawnionym, że banki udo- dania – wnioski i planowane kierunki działań GIODO.
stępniały niezgodnie z ustawą dane swoich klientów Generalny inspektor stwierdza w niej, że źródło za-
Biuru Informacji Krajowej i Związkowi Banków Pol- grożenia prawa do ochrony danych osobowych mogą
skich, że spółdzielnie mieszkaniowe nieprawidłowo stanowić przepisy obowiązującego prawa. Zagrożenie
interpretowały prawo spółdzielcze, co przejawiało się to wynika: po pierwsze, z braku przejrzystości przepi-
odmową dostępu do danych gromadzonych w rejestrze sów i stosowania nieostrych pojęć, po drugie, z wyłą-
spółdzielców osobom do tego uprawnionym, i wreszcie czania ustawy o ochronie danych osobowych mocą
że administratorzy stron internetowych ujawniali dane innych ustaw, po trzecie, z praktyki umarzania przez
osobowe bez uprzedniego pozyskania od zainteresowa- organy ścigania i sądy spraw o naruszenie ochrony
nych zgody na takie działania. danych osobowych i, po czwarte, z niezrozumienia czy
Ze sprawozdania wynika, że konsekwentna poli- nawet lekceważenia zasad wypływających z ustawy
tyka GIODO polegająca na podejmowaniu wobec ad- o ochronie danych osobowych.
ministratorów danych przewidzianych ustawą dzia- Opisane zagrożenia powinny zostać wyelimino-
łań w formie: wydawania decyzji administracyjnych, wane poprzez zmianę konstytucji oraz ustawy o ochro-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2006
184 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Poseł Stanisław Rydzoń Ważna jest również wiedza osób, których dobra zo-
stały naruszone, a które nie zdają sobie sprawy ze
nie danych osobowych, w których nadano by gene- skutków wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
ralnemu inspektorowi prawo do składania wniosków bądź udostępnianie danych innym podmiotom gospo-
do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgod- darczym na przykład w celach marketingowych. Po-
ności danego aktu prawnego z konstytucją, prawo do czucie bezpieczeństwa obywateli w odniesieniu do
inicjatywy ustawodawczej w sprawach dotyczących dotyczących ich danych zgromadzonych w bazach
ochrony danych osobowych oraz prawo do nakłada- danych urządzeń różnych instytucji jest nadal niskie.
nia kar pieniężnych na podmioty naruszające usta- Według opinii obywateli dane chronione są niedosta-
wę. Oczywiście zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia tecznie. Skuteczna realizacja tej ochrony będzie moż-
1997 r. jest łatwiejsza do przeprowadzenia niż zmia- liwa przy szerokiej współpracy różnych instytucji
na konstytucji i w tym zakresie powinno się nie- państwowych, lepszych przepisów prawa oraz pod-
zwłocznie przystąpić do nowelizacji. niesieniu świadomości obywateli, głównie poprzez
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie General- edukację.
ny Inspektorze! Reasumując wystąpienie w imieniu Również ważne zadania stoją przed generalnym
Klubu Poselskiego Lewica i Demokraci, oświadczam, inspektorem na arenie międzynarodowej, w tym do-
że klub nasz pozytywnie ocenia przedstawione Sej- tyczące przestrzegania dyrektywy Parlamentu Eu-
mowi sprawozdanie z działalności generalnego in- ropejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych
spektora ochrony danych osobowych w roku 2006. w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz
Dziękuję za uwagę. swobodnego przepływu tych danych. Generalny in-
spektor jako organ mający sprawować kontrolę nad
przetwarzaniem danych musi posiadać szersze kom-
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
petencje gwarantowane przepisami prawa, szczegól-
nie w związku z wdrażaniem dorobku prawnego
Dziękuję bardzo, panie pośle.
Schengen.
Pan poseł Stanisław Olas, Polskie Stronnictwo
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Klub Polskiego
Ludowe.
Stronnictwa Ludowego ocenia pozytywnie wysiłki
generalnego inspektora i jego działania w roku 2006
Poseł Stanisław Olas: i wnosi o przyjęcie sprawozdania za ten okres. Dzię-
kuję. (Oklaski)
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Podstawę praw-
ną działania generalnego inspektora ochrony danych
osobowych stanowi ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
o ochronie danych osobowych znowelizowana w 2004 r.
i w 2006 r. Stanowi ona między innymi, że na stano- Dziękuję bardzo, panie pośle.
wisko generalnego inspektora powołuje Sejm Rzeczy- Przechodzimy do pytań.
pospolitej Polskiej. Generalny inspektor wykonuje Czas na zadanie pytania – 1 minuta.
swoje zadania przy pomocy biura generalnego in- Czy ktoś z pań i panów posłów jeszcze chciałby
spektora. się dopisać do listy? Nie widzę. Uważam listę za za-
Ustawa o ochronie danych osobowych wprowadza mkniętą.
takie normy, które służą realizacji prawa ochrony (Głos z sali: Pani poseł Kotkowska.)
danych osobowych, a jednocześnie reguluje postępo- Bardzo proszę.
wanie przy przetwarzaniu danych osobowych. Gene- (Poseł Bożena Kotkowska: Chciałabym dopisać się
ralny inspektor przeprowadza kontrolę bezpośrednią jeszcze...)
u administratorów danych osobowych, dokonuje ana- Tak, tak.
lizy skarg dotyczących naruszeń ochrony danych, Jako pierwszy pan poseł Marek Polak, Prawo
orzecznictwa sądów administracyjnych, wydawanych i Sprawiedliwość.
opinii prawnych, w tym opinii środowisk naukowych.
Zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych mogą
wypływać z różnych źródeł. Praktyka stosowania Poseł Marek Polak:
przepisów o ochronie danych osobowych często we-
ryfikuje ich skuteczność i przydatność na co dzień. Dziękuję bardzo.
Ustawa o ochronie danych osobowych ma charak- Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze!
ter zasadniczy, a jej dopełnienie stanowią przepisy Panie i Panowie Posłowie! Nie dalej jak dwa tygodnie
innych ustaw odnoszących się do realizacji różnych temu zwrócił się do mnie członek zarządu wspólnoty
dziedzin życia społecznego. Warunkiem skutecznej mieszkaniowej, który twierdził, że uniemożliwia się
ochrony danych osobowych jest prawidłowa ocena mu sprawowanie jego funkcji przez odmowę dostępu
zagrożeń przez administratora danych. Musi on mieć zarówno do danych osobowych, jak i finansowych
świadomość ciążącej na nim odpowiedzialności za nie wspólnoty, nad którą de facto jest zobowiązany spra-
zawsze zgodne z prawem przetwarzanie danych. wować zarząd.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2006
wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 185

Poseł Marek Polak lę prowadzą te podmioty? Czy GIODO o wynikach


kontroli informowało organy sprawujące nadzór nad
Odmawiając prawa wglądu do powyższych infor- kontrolowanymi podmiotami, w szczególności nadzór
macji, członek zarządu prowadzący dokumentację bankowy, ze względu na to, że dane osobowe prze-
powołuje się właśnie na ustawę o ochronie danych twarzane przez banki objęte są tajemnicą bankową?
osobowych. Dlatego chciałbym zapytać pana mini- Czy informowało Komisję Papierów Wartościowych
stra, czy członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej i Giełd, a następnie Komisję Nadzoru Finansowego,
gromadzący dokumentację osobową i finansową na ze względu na to, że dane osobowe przetwarzane
podstawie ustawy o ochronie danych osobowych przez te instytucje stanowią tajemnicę zawodową, i
może odmówić wglądu do tej dokumentacji innemu czy informowało Urząd Regulacji Telekomunikacji i
członkowi zarządu, w tym uzyskania informacji o Poczty w przypadku kontroli operatorów sieci komór-
zaleganiu z opłatami eksploatacyjnymi, oraz jakie kowych? Proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo, panie
prawa przysługują zwykłemu członkowi wspólnoty w marszałku. (Oklaski)
tym zakresie. Z uwagi na wagę tematu bardzo proszę
o udzielenie odpowiedzi na piśmie. Dziękuję.
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:

Wicemarszałek Jarosław Kalinowski: Dziękuję bardzo, pani poseł.


W najmniejszym stopniu nie zamierzam i nie chcę
Dziękuję bardzo. ograniczać uprawnień pań i panów posłów, jednako-
Pani poseł Gabriela Masłowska, Prawo i Sprawie- woż mam prośbę, żeby zważać na regulamin i jeżeli
dliwość. ktoś jest szczególnie zainteresowany daną tematyką,
to proszę brać udział w pracach komisji, która szcze-
gółowo rozpatruje te kwestie.
Poseł Gabriela Masłowska: (Poseł Gabriela Masłowska: Nie można być we
wszystkich komisjach naraz.)
Wysoka Izbo! Mam kilka dosyć konkretnych py- Proszę o przestrzeganie regulaminowego czasu
tań do pana inspektora i proszę o precyzyjną odpo- zadawania pytań.
wiedź. Czy inspektorzy GIODO podczas przeprowa- Bardzo proszę, głos zabierze pani poseł Elżbieta
dzanych kontroli stwierdzili, że administratorzy Streker-Dembińska, Lewica i Demokraci.
zbiorów danych przetwarzanych w systemach infor- Nie widzę.
matycznych wykorzystują zdalny dostęp przy usuwa- W takim razie pan poseł Edward Czesak, Prawo
niu awarii tych systemów, np. operatorzy systemu z i Sprawiedliwość.
domu, oraz czy przy zdalnym dostępie użytkownicy
mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych
w tych systemach informatycznych? Czy administra- Poseł Edward Czesak:
torzy zbiorów danych przetwarzanych w systemach
informatycznych działających w ramach grup kapi- Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Inspekto-
tałowych stosują wszystkie wymagane zabezpiecze- rze! Przed wejściem w życie ustawy o ochronie da-
nia przy przetwarzaniu danych osobowych wewnątrz nych osobowych uczelnie wyższe miały zwyczaj wy-
grup kapitałowych względem innych podmiotów z wieszania wyników egzaminów na tablicach ogłoszeń
grupy kapitałowej? Czy stwierdzili, że administrato- poszczególnych wydziałów. Od momentu wejścia w
rzy zbiorów danych, podpisując umowę o świadczeniu życie ustawy pojawił się problem ochrony danych
usług w przygotowanych formularzach, nie przewi- osobowych studentów. W tej sprawie mamy do czy-
dują dobrowolności przetwarzania danych w celach nienia z dużą uznaniowością władz uczelnianych. Na
marketingowych? Czy administratorzy zbiorów da- jednych uczelniach publikowano wyniki w niezmie-
nych prowadzących karty lojalnościowe, np. super- nionej formie, na innych podawano tylko numer in-
markety, stacje paliw, przetwarzają te dane w innych deksu studenta i ocenę. Do chwili obecnej pojawiają
celach niż realizacja celu przetwarzania tych danych, się obydwie formy. W związku z tym mam pytanie do
np. selekcjonowanie klientów według preferencji za- pana inspektora. Jaka powinna być właściwa forma
kupu towarów? (Dzwonek) publikowania wyników egzaminów na uczelniach
Panie marszałku, proszę pozwolić mi dokończyć. oraz czy GIODO dysponuje jakimiś danymi stwier-
Czy administratorzy zbiorów danych, np. opera- dzającymi właściwą ochronę danych w tej sprawie?
torzy sieci komórkowych, wymuszają zgody na kse- Zwrócono się do mnie również w sprawie różnych
rowanie dokumentów tożsamości oraz nie informują interpretacji i opinii dotyczących ustawy o ochronie
klientów, że wyrażenie zgody na skopiowanie doku- danych osobowych w odniesieniu do udostępniania
mentów potwierdzających tożsamość nie jest obo- umów zawierających dane osobowe abonentów.
wiązkowe przy zawarciu umowy? Jaka jest liczba Nadawcy zlecają operatom świadczenie usług, które
podmiotów, w odniesieniu do których stwierdzono są przez operatorów raportowane w stosunku do licz-
takie uchybienia, oraz jaką działalność i na jaką ska- by abonentów. Podczas audytów, kontroli firmy trze-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2006
186 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Poseł Edward Czesak się przynajmniej wydaje – pytanie. Otóż jedna z firm
kosmetycznych, która produkuje kosmetyki i środki
cie żądają od operatorów przedstawienia umów w pielęgnacyjne dla noworodków, dla dzieci, wykorzy-
sytuacji, gdy inne udostępnione dane umożliwiają stuje ten fakt w całej Polsce, dając młodym matkom
sprawdzenie i weryfikację kontrolowanych danych. materiały promocyjne i w zamian za to chce uzyskać
Czy w sytuacji, gdy operatorzy są zobowiązani do za- informacje, dane osobowe nie tylko dziecka – że się
chowania tajemnicy, jest to zgodne z ustawą o ochro- urodziło, jakiej jest płci itd. – ale również dane oso-
nie danych osobowych? Dziękuję bardzo. (Oklaski) bowe całej rodziny. Wydaje mi się, że jest to dosyć
naganne, bo nie wiadomo, gdzie te dane są wyko-
rzystywane ani też dla jakich celów. No, cele może-
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski: my sobie w jakimś stopniu wyobrazić. Ale jeszcze
bardziej jest w tej sytuacji naganne to, że po iluś
Dziękuję bardzo, panie pośle. tam latach ta ankieta ponownie przychodzi do danej
Pan poseł Wiesław Woda, Polskie Stronnictwo osoby i ta osoba jest proszona o jej wypełnienie, cho-
Ludowe. dzi o informacje o stanie zdrowia i dziecka, i rodzi-
ny itd.
Panie ministrze, czy taka sytuacja jest zgodna z
Poseł Wiesław Woda: prawem? Jeżeli ewentualnie tak, to czy nie należy tej
sprawy nagłośnić i uprzedzić właśnie tych matek,
Panie Marszałku! Panie Inspektorze! Mam trzy które dopiero co urodziły dziecko, które się z tego
pytania. Po pierwsze: Czy zdaniem pana osoby zobo- cieszą, a tu przychodzi jakiś tam drobny upominek.
wiązane do składania oświadczeń majątkowych są W rezultacie wszystkie dane osobowe wędrują nie
wystarczająco chronione? Czy ich informacje osobo- wiadomo gdzie: o danym dziecku, o całej rodzinie.
we są wystarczająco zabezpieczane? Bowiem wielu z Dziękuję bardzo.
nas, mnie również, zdarza się często, że otrzymujemy
przesyłkę z wszystkimi tytułami, mniej lub bardziej
należnymi. Oczywiście każdy, kto przechodzi ulicą,
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
wie, gdzie kto mieszka, i sięga do Internetu i wie też,
Dziękuję bardzo, panie pośle.
ile Kowalski czy Iksiński posiada zasobów majątko-
Pani poseł Elżbieta Rafalska, Prawo i Sprawiedli-
wych. Czy tutaj dowolność nie jest zbyt duża?
wość.
Po drugie: Na spotkaniach z samorządowcami i z
mieszkańcami bardzo często pada pytanie, dlaczego
nie mogą być ujawnione informacje o osobach, które Poseł Elżbieta Rafalska:
korzystają z pomocy społecznej. Przecież te osoby
korzystają z naszych podatków, z naszych środków, Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
a pozostają w tajemnicy, często przyjeżdżając po te W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontro-
środki okazałymi limuzynami; stąd też rodzą się tego lę w podmiotach udzielających świadczeń zdrowot-
typu pytania. nych. Na podstawie ustaleń kontrolnych GIODO
I ostatnie pytanie: Czy podjął pan jakieś działania negatywnie oceniliście państwo poziom spełnienia
zmierzające do tego, aby organy ścigania w sposób przez te podmioty wymogów określonych w przepi-
rzeczywisty prowadziły dochodzenia, kontrolowały, sach o ochronie danych osobowych. Uchybień w pro-
a przede wszystkim egzekwowały stosowanie prawa? cesie przetwarzania danych osobowych nie stwier-
Jeżeli prokuratura czy też sąd odrzucają pana wnio- dzono tylko w toku jednej kontroli. W przypadku
ski, to znaczy, że ta ustawa jest jak gdyby martwa. podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych
Bawimy się w pewną biurokrację i pozostaje to w su- istotne jest to, że podmioty te przetwarzają dane o
mie bez jakichś znaczących sankcji, nie egzekwuje stanie zdrowia, które na gruncie przepisów o ochro-
się tego prawa. Dziękuję. (Oklaski) nie danych osobowych korzystają ze wzmożonej
ochrony. Tymczasem kontrole wykazują, że sposób
zabezpieczenia dokumentacji medycznej nie zapew-
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski: nia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwa-
rzanych danych.
Dziękuję bardzo. Panie ministrze: Czy mamy podstawy do obaw –
Pan poseł Michał Wojtkiewicz, Prawo i Sprawie- my jako pacjenci? Dziękuję. (Oklaski)
dliwość.

Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:


Poseł Michał Wojtkiewicz:
Dziękuję bardzo, pani poseł.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! I pani poseł Bożena Kotkowska, Lewica i Demo-
Panie ministrze, mam jedno bardzo istotne – tak mi kraci.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2006
wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 187

Poseł Bożena Kotkowska: w regulaminach uczelni. Wyraźnie jest w nich powie-


dziane, w jaki sposób są ogłaszane wyniki egzami-
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sza- nów. Regulamin uczelni dokładnie reguluje te kwe-
nowny Panie Inspektorze! W swojej praktyce posel- stie. W niektórych uczelniach czyni się to w taki
skiej spotkałam się z sytuacją, w której przy identycz- sposób, że podaje się numery przypisane studentom,
nym stanie faktycznym generalny inspektor ochrony w innych uczelniach robi się to w inny sposób. Regu-
danych osobowych wydał 2 odmienne decyzje admi- luje to prawo uczelniane, tak to nazwijmy, które wy-
nistracyjne. Sprawa dotyczyła przetwarzania danych raźnie mówi, w jaki sposób należy to czynić.
osobowych i przekazania przez władze miejskie pi- Jeśli chodzi o kwestię udostępniania umów, zno-
sma z podpisem i danymi osobowymi poszkodowanej wu skierowałbym do Prawa telekomunikacyjnego,
w ręce osób niepowołanych. W wyniku tej sytuacji dlatego że ustawa o ochronie danych osobowych do-
osoba poniosła szkodę moralną. Mam tutaj akta tej tyczy danych osobowych, natomiast nic nie mówi o
sprawy, mogę podać sygnaturę, i chciałabym przeka- umowach. Dotyczy ona osób fizycznych.
zać je na ręce pana inspektora ochrony danych oso- Pytanie pana posła Wody. Uważam, że rzeczywi-
bowych. Prosiłabym o odpowiedź na piśmie. Dzięku- ście czasami dane, które są publikowane w Biuletynie
ję serdecznie. (Oklaski) Informacji Publicznej, są zbyt szeroko publikowane.
Jest to problem i my często na to zwracamy uwagę.
Również uchwały samorządów zawierają zbyt dużo
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski: takich danych osobowych, które nie powinny się w
nich znajdować, ponieważ nic nie wnoszą do sprawy,
Dziękuję bardzo, pani poseł. są natomiast publikowane.
Lista posłów zapisanych do głosu została wyczer- Jeśli chodzi o sprawę osób, które podjeżdżają po
pana. zasiłek limuzynami, to są to kwestie etyczne, a oprócz
O zabranie głosu proszę generalnego inspektora tego wiąże się to z tym, w jaki sposób opieka społecz-
ochrony danych osobowych pana Michała Serzyckiego. na weryfikuje faktyczny stan posiadania, stan ma-
Bardzo proszę. (Poruszenie na sali) jątkowy tych osób. My oczywiście staramy się inter-
Pani poseł, proszę przepuścić. (Wesołość na sali) weniować, ale w tej kwestii nie widzę za bardzo moż-
(Poseł Bożena Kotkowska: Przepraszam najser- liwości, aby można było urzędowo jakoś zadziałać,
deczniej, panie marszałku.) oprócz prywatnego zainteresowania się ciekawszymi
modelami samochodów.
Jeden z panów posłów poruszył sprawę firm far-
Generalny Inspektor maceutycznych. To jest szeroki problem. Dotyczy on
Ochrony Danych Osobowych tego, o czym bardzo często mówię. My generalnie nie
Michał Serzycki: czytamy tego, co podpisujemy. W tym przypadku, aby
można było przetwarzać dane osobowe, potrzebna
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję za po- jest zgoda. Bez zgody dane osobowe nie mogłyby być
moc. przetwarzane. Jeżeli któryś z rodziców, ogarnięty
Szanowni Państwo! Liczba pytań, jakie państwo euforią z racji tego, że urodziło mu się dziecko, pod-
zadali, może mnie tylko cieszyć, ponieważ to świad- pisze jakiś dokument, nie czytając go, efekt jest taki,
czy o ogromnym zainteresowaniu tą tematyką. Ro- że później nie ma on żadnego wpływu na to, co dzie-
biłem notatki, ale powiem szczerze, że nie byłem w je się z danymi osobowymi.
stanie wszystkiego zapisać i zapamiętać. Ponieważ (Głos z sali: Oni nie informują, dają do podpisa-
nie chciałbym udzielać państwu odpowiedzi wymija- nia.)
jących, chciałbym, żeby odpowiedzi były bardzo kon- Właśnie o tym mówię, panie pośle. Później nie ma
kretne, w związku z tym część odpowiedzi na pewno żadnego wpływu na to, co dzieje się z danymi osobo-
udzielę na piśmie. Jeśli państwo pozwolą, skorzystam wymi. Firmy, nazwijmy to, porządne, uczciwe mają
ze swoich notatek. Starałem się szybko notować. obowiązek informacyjny, powinny informować o celu
Jeśli chodzi o pytania dotyczące wspólnoty i człon- i zakresie pozyskiwania danych oraz o tym, skąd po-
ków wspólnoty mieszkaniowej, to chcę powiedzieć, że zyskały dane osobowe. Dana osoba może złożyć sprze-
wszyscy członkowie wspólnoty mieszkaniowej mają ciw i nie chcieć, żeby jej dane były przetwarzane.
prawo dostępu do materiałów. Nie można im tego W trosce o nasze dane osobowe, w trosce o to, aby-
zabronić. Skierowałbym natomiast w tym wypadku śmy nie byli zasypywani tak dużą ilością niechcianej
do odrębnych przepisów, ponieważ ustawa o ochronie korespondencji i niechcianych reklam, 28 stycznia, po
danych osobowych w żaden sposób nie reguluje tej 10-letnim okresie, ja to nazwałem: po wojnie 10-let-
kwestii. Z odrębnych przepisów, o których mówię, niej, został podpisany kodeks dobrych praktyk ze
wprost wynika, że wszyscy członkowie wspólnoty Stowarzyszeniem Marketingu Bezpośredniego. Zobo-
mieszkaniowej mają prawo wglądu do materiałów, o wiązali się oni do przestrzegania zasad ochrony da-
których mówił pan poseł. nych osobowych. Powiem nieskromnie, że jest to nasz
Sprawa wywieszania informacji o wynikach eg- – bo również moich współpracowników – ogromny
zaminów na uczelniach. Te kwestie są uregulowane sukces. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
188 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.

Generalny Inspektor Ochrony korzyści społeczne w zakresie poprawy bezpieczeń-


Danych Osobowych Michał Serzycki stwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony zatrudnie-
nia. Rzetelność i obiektywność przedstawionego dziś
zakończy to, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdż- Wysokiej Izbie dokumentu potwierdzają wyniki po-
ki, problemów między innymi takich, o jakich mówił nad 88 tys. kontroli przeprowadzonych w roku spra-
pan poseł, ale mam nadzieję, że ta gałąź rynku znor- wozdawczym przez inspektorów pracy u ponad 63
malnieje i nie będzie takich problemów. tys. pracodawców, zatrudniających ponad 3 mln osób.
Chciałbym powrócić do początku. Przede wszyst- Połowę skontrolowanych podmiotów stanowiły przed-
kim trzeba mieć świadomość tego, co się podpisuje. siębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 9 pracowni-
Nie można podpisywać dokumentów, których się nie ków.
przeczytało. Jeżeli wszyscy czytaliby to, co podpisują, W omawianym dziś przeze mnie okresie Państwo-
nie byłoby takich problemów. To jest wniosek gene- wa Inspekcja Pracy realizowała trzeci etap zadań
ralny, który wypływa ze wszystkich skarg, jakie zaplanowanych na lata 2004–2006 oraz tematy wy-
wpływają do mojego urzędu. nikające z programu rocznego przyjętego przez Radę
Jeśli państwo pozwolą, to na tym zakończę moją Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Równolegle inspek-
wypowiedź. Na wszystkie inne pytania, postaram torzy pracy prowadzili działania interwencyjne i
się, odpiszę w najkrótszym terminie na piśmie. Dzię- kontrole bieżące, będące reakcją na sygnały o rażą-
kuję bardzo. (Oklaski) cych naruszeniach prawa pracy zgłaszane przez Radę
Ochrony Pracy, parlamentarzystów, partnerów spo-
łecznych, prokuraturę, media oraz samych pracow-
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski: ników.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Obejmując stano-
Dziękuję bardzo. wisko głównego inspektora pracy w połowie marca
Zamykam dyskusję. 2006 r., za priorytet uznałam wyeliminowanie pato-
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wnosi logii, która jeszcze w 2005 r. występowała u blisko
o przyjęcie sprawozdania z działalności generalnego 60% kontrolowanych przez inspekcję pracodawców,
inspektora ochrony danych osobowych w roku 2006, patologii niosącej szczególnie dotkliwe skutki dla
zawartego w druku nr 103. pracowników i ich rodzin, ale też niepozostającej bez
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm wpływu na opinię o wszystkich polskich pracodaw-
wniosek komisji przyjął. cach. Mówię o niewypłacaniu bądź wielomiesięcznym
Sprzeciwu nie słyszę. zaleganiu z wypłatą wynagrodzenia i innych świad-
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 12. czeń ze stosunku pracy.
porządku dziennego: Sprawozdanie głównego Pragnę dziś Wysoką Izbę poinformować, że deter-
inspektora pracy z działalności Państwowej In- minacja i konsekwentna realizacja działań kontrol-
spekcji Pracy w 2006 r. (druk nr 39) wraz ze sta- no-nadzorczych, ukierunkowanych na wyeliminowa-
nowiskiem Rady Ochrony Pracy (druk nr 40) oraz nie tej patologii przyniosły zmniejszenie prawie o
ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Pań- połowę odsetka pracodawców niewypłacających bądź
stwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Ro- spóźniających się z wypłatą wynagrodzenia, dokład-
dziny (druk nr 166). nie do 31% kontrolowanych. Zmalała też liczba pra-
Proszę o zabranie głosu głównego inspektora pra- codawców niepłacących za godziny nadliczbowe. Z
cy panią Bożenę Borys-Szopę. ponad 60% skontrolowanych w 2005 r. do 23% w
Bardzo proszę. 2006 r. Wstępne dane za rok 2007 wskazują na utrzy-
mywanie się korzystnych tendencji w tym zakresie i
dalszy spadek nieprawidłowości związanych z reali-
Główny Inspektor Pracy zacją zobowiązań finansowych wobec zatrudnionych.
Bożena Borys-Szopa: Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoka, bo aż
70-procentowa skuteczność inspektorów pracy w od-
Dziękuję bardzo. zyskiwaniu zaległych należności na rzecz poszkodo-
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Wyniki działal- wanych pracowników.
ności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2006, z Przedstawione dane oznaczają jednak również, że
którymi pragnę dziś zapoznać Wysoką Izbę, ujęte w nadal 1/3 kontrolowanych pracodawców narusza jed-
dorocznym sprawozdaniu głównego inspektora pracy no z najbardziej elementarnych praw pracowniczych,
z działalności Państwowej Inspekcji Pracy, mają zna- jakim jest bez wątpienia prawo do wynagrodzenia za
czenie szczególne dla oceny stanu praworządności w wykonywaną pracę. Uzasadnienie nieprawidłowości
stosunkach pracy w naszym kraju. Tworzą doku- w tym zakresie trudnościami finansowymi nie za-
ment, który przedstawia najważniejsze problemy wsze pokrywa się z prawdą, bowiem wśród firm, u
współczesnego rynku pracy wraz z towarzyszącymi których inspektorzy pracy stwierdzają zaległości w
mu patologiami i uwarunkowaniami społeczno-go- wypłacie należności pracowniczych, są banki, super-
spodarczymi. Prezentuje efekty całorocznej działal- markety, a więc pracodawcy, których trudno nawet
ności inspektorów pracy, które przyniosły wymierne posądzać o brak gotówki.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. 189

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa wych. W wypadkach przy pracy w roku 2006, według
Głównego Urzędu Statystycznego, poszkodowanych
Społeczna waga problemu i dobro obywatela uza- zostało blisko 95,5 tys. osób, to jest o ponad 11 tys.
sadniają zatem kontynuowanie przez Państwową więcej niż rok wcześniej. Wzrosła też liczba ofiar wy-
Inspekcję Pracy intensywnych i zdecydowanych dzia- padków śmiertelnych – o 25. Zwiększyła się przede
łań z zastosowaniem wszelkich dostępnych inspek- wszystkim liczba wypadków lekkich – o ponad 13%
torom środków prawnych, skierowanych przeciwko w stosunku do roku 2005. Co trzeci z poszkodowa-
nieuczciwym pracodawcom, którzy naruszają prze- nych w wypadku przy pracy zatrudniony był w za-
pisy o tak fundamentalnym dla każdego pracownika kładach należących do przetwórstwa przemysłowego,
znaczeniu. co szósty – w budownictwie, a co dziesiąty – w han-
Wysoka Izbo! Szczególnej uwagi i stałego nadzoru dlu. Wypadkom ulegali najczęściej, podobnie jak w
Państwowej Inspekcji Pracy wymaga również inny latach wcześniejszych, pracownicy budowlani, kie-
obszar relacji między pracodawcą a pracownikiem, rowcy pojazdów oraz górnicy. Odnotowano wzrost
wykazujący wiele poważnych naruszeń – czas pracy. odsetka poszkodowanych o stażu pracy krótszym niż
Blisko połowa skontrolowanych w roku sprawozdaw- rok – z 33% w 2005 r. do 37% w 2006 r.
czym pracodawców nierzetelnie prowadziła ewiden- Pragnę zauważyć, że gdyby nie kategoryczna i
cję czasu pracy. Chociaż jest to w stosunku do roku natychmiastowa reakcja inspektorów pracy na każdy
poprzedniego 13-procentowy spadek odsetka praco- przypadek naruszenia przepisów i zasad bezpieczeń-
dawców, którzy popełnili takie wykroczenie, to nadal stwa pracy liczba wypadków przy pracy mogłaby być
poziom przestrzegania przepisów w tym zakresie bu- znacznie większa. Inspektorzy wyeliminowali w 2006 r.
dzi nasz najwyższy niepokój i generuje zdecydowane bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia 60 tys.
działania inspektorów pracy. zatrudnionych.
Należy podkreślić, że do poprawy sytuacji w tym Działania Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz
obszarze istotnie przyczyniło się zintensyfikowanie eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia pracow-
kontroli prowadzonych przy użyciu niekonwencjonal- ników, w tym kontrole ukierunkowane zgodnie z
nych technik, kilkakrotnie w ciągu doby, o różnej zaleceniami Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy
porze, także nocą i nad ranem. 1/3 skontrolowanych na bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac na wyso-
pracodawców przekroczyła obowiązujące normy cza- kości, robót ziemnych i w wykopach oraz przy pra-
su pracy. Liczne naruszenia przepisów o czasie pracy cach rozbiórkowych i remontowych, przyniosły zde-
dotknęły m.in. kierowców, stanowiąc zagrożenie dla cydowaną poprawę bezpieczeństwa pracy m.in. po-
ich życia i zdrowia, ale także dla bezpieczeństwa in- przez: zastosowanie środków ochrony zbiorowej
nych użytkowników dróg. Jedną z przyczyn obser- przed upadkiem z wysokości na ponad 1100 budo-
wowanych od lat w tym zakresie nieprawidłowości wach, prawidłowe zmontowanie rusztowań na ponad
pozostaje niewystarczające w stosunku do rzeczywi- 1200 budowach, prawidłowe zabezpieczenie wykopów
stych potrzeb zatrudnienie. Jak wiemy, wiąże się ono na ponad 300 placach budowy, zabezpieczenie i ozna-
z wysokimi kosztami, jakie ponieść musi pracodawca kowanie stref niebezpiecznych na 1500 budowach.
tworzący nowe miejsca pracy. Uważam zatem, że dla Należy podkreślić, że obserwowany rozwój rynku
wyeliminowania patologii w zakresie czasu pracy, budowlanego nie przekłada się na wzrost bezpieczeń-
obok doraźnych i wszechstronnych działań kontrol- stwa pracowników. Z naszych kontroli wynika, że
no-nadzorczych, konieczne są rozwiązania systemo- wielu organizatorów placów budowy oraz wykonaw-
we, które umożliwiłyby pracodawcom zwiększenie ców robót nie posiada elementarnej wiedzy o obowią-
liczby zatrudnionych. zujących przepisach w dziedzinie BHP albo świado-
Wysoka Izbo! Spośród ogólnej liczby 425 tys. de- mie je narusza, mając na celu obniżenie kosztów.
cyzji wydanych w 2006 r. przez inspektorów pracy aż Pejoratywny jest również w tym wypadku brak wie-
97% dotyczyło naruszeń prawa z zakresu bezpieczeń- dzy o potrzebie i korzyściach wynikających z oceny
stwa i higieny pracy. Najczęściej stwierdzaliśmy nie- ryzyka zawodowego i dlatego wymóg ten jest często
prawidłowości wiążące się z przygotowaniem do pra- traktowany tylko jako zwykła formalność. Tymcza-
cy, brakiem badań lekarskich, szkoleń, uprawnień i sem sumienne i dokładne przeprowadzenie oceny
kwalifikacji oraz niewłaściwym sposobem eksploata- ryzyka może się przyczynić do zmniejszenia liczby
cji maszyn i urządzeń. Inspektorzy pracy zmuszeni wypadków.
byli wydać ponad 14 tys. decyzji nakazujących na- Analiza wyników trzyletnich kontroli wskazuje
tychmiastowe wstrzymanie prac z powodu bezpo- jednoznacznie na potrzebę kontynuowania przedsię-
średniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowni- wzięć upowszechniających sens przeprowadzania
ków. Prawie 13 tys. pracowników zatrudnionych takiej oceny. Powinna ona stanowić dla pracodawców
wbrew przepisom przy pracach niebezpiecznych, podstawę działań długoterminowych w zakresie po-
wzbronionych, szkodliwych zostało skierowanych w prawy warunków pracy.
wyniku naszych interwencji do innych prac. W ocenie inspektorów pracy, jak też wielu praco-
Wyniki naszych kontroli, wskazujące na liczne dawców, wiele patologii niesie również system zama-
naruszenia prawa w zakresie bezpieczeństwa pracy, wiania i realizacji usług w drodze przetargów, który
znalazły potwierdzenie w statystykach wypadko- premiuje oferentów z najniższą ceną za wykonanie
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
190 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa uporczywego naruszania uprawnień pracowniczych.


Co szóste – fałszowania dokumentów i poświadczania
usługi. Zaniżają oni stawki za godzinę pracy, co w nieprawdy. Najwięcej, bo aż blisko połowa, zawiado-
praktyce oznacza często pracę na czarno lub na umo- mień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa doty-
wę cywilnoprawną w warunkach stosunku pracy. czyła udaremniania lub utrudniania inspektorom
System taki zachęca do wyboru oferty najtańszej przeprowadzenia czynności kontrolnych.
jako najkorzystniejszej, co w konsekwencji może Na uwagę zasługuje zwiększająca się skuteczność
oznaczać zgodę na łamanie prawa pracy. postępowań wszczętych z zawiadomień kierowanych
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Wymiar pato- przez inspektorów pracy do prokuratury, które coraz
logii w obszarze bezpieczeństwa pracy potwierdza częściej kończą się przekazaniem do sądu aktu oskar-
katalog ujawnionych przez inspektorów pracy w roku żenia. Zmienia się też sposób postrzegania prze-
sprawozdawczym wykroczeń przeciwko prawom pra- stępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę
cowniczym. Większość spośród ogólnej liczby 73 tys. zarobkową – czyny te zdecydowanie rzadziej są trak-
wykroczeń stwierdzonych podczas kontroli odnosiła towane jako mniej naganne z powodu niskiej szko-
się do łamania przepisów zapewniających bezpieczne dliwości, częściej orzeka się kary.
i higieniczne warunki pracy. Pracodawcy, którzy do- Pragnę również zauważyć, że rośnie świadomość
puścili się wykroczeń, zarówno w sferze prawnej prawna i poczucie godności pracowników, którzy od-
ochrony pracy, jak i w zakresie bezpieczeństwa i hi- ważniej upominają się o swoje prawa. Robią to za
gieny pracy, zostali ukarani przez inspektorów naszym pośrednictwem, ale też organizacji związko-
grzywnami nakładanymi w drodze mandatu na łącz- wych i mediów, spełniających trudną do przecenienia
ną kwotę ponad 15 mln zł. Do sądów grodzkich in- rolę w demaskowaniu najbardziej patologicznych za-
spektorzy pracy skierowali blisko 2 tys. wniosków o chowań pracodawców. Wszystkie sygnały o nieprawi-
ukaranie. W ponad 90% przypadków sądy orzekały dłowościach niezwłocznie sprawdzamy. Monitoruje-
karę grzywny. my również fora internetowe, by w każdym przypad-
Jednocześnie pragnę podkreślić, że Państwowa ku, w którym uzyskamy informację o łamaniu prawa,
Inspekcja Pracy nie ustaje w wysiłkach na rzecz upo- szybko i skutecznie zareagować.
wszechniania prawa oraz zasad bezpieczeństwa i W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy skie-
higieny pracy wśród przedsiębiorców. Realizujemy rowali do sądów 375 powództw o ustalenie istnienia
program samokontroli, pozwalający pracodawcy – stosunku pracy 400 osób, spośród których większość
przy naszym udziale – samodzielnie sprawdzić po- świadczyła pracę na podstawie tzw. samozatrudnie-
ziom respektowania prawa w jego firmie oraz zapew- nia, gdy tymczasem powinna być zawarta umowa o
nić bezpieczne warunki pracy. Wydałam polecenie, pracę. Jest to aż o 39% pozwów więcej niż rok wcze-
by pierwsza kontrola u przedsiębiorcy rozpoczynają- śniej. Oprócz powództw inspektorzy skierowali w
cego działalność miała charakter rozpoznawczo-do- wystąpieniach do pracodawców wnioski o potwier-
radczy. Oczywiście jest to możliwe w sytuacji, gdy dzenie faktu zawarcia umowy o pracę dla ponad 20
inspektor nie stwierdzi rażących naruszeń prawa, tys. osób. W sumie, w wyniku działań inspekcji w
zwłaszcza takich, które zagrażają zdrowiu i życiu 2006 r., blisko 13 tys. pracowników będących strona-
pracownika. mi umów cywilnoprawnych albo nieposiadających
Dlatego wobec blisko 3 tys. sprawców naruszeń żadnej umowy otrzymało umowę o pracę, a w przy-
prawa o niewielkiej szkodliwości społecznej, szczegól- padku 45 tys. zatrudnionych pracodawcy musieli
nie gdy naruszenia te nie wynikały ze złej woli i pra- skorygować treść posiadanych przez nich umów, do-
codawcy niezwłocznie podejmowali czynności zmie- stosowując je do obowiązujących przepisów.
rzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, W 2006 r. do Państwowej Inspekcji Pracy skiero-
inspektorzy pracy zastosowali jedynie środki oddzia- wano 26 tys. skarg i wniosków, wskazujących na
ływania wychowawczego w postaci pouczenia i problemy z uzyskaniem należności ze stosunku pra-
ostrzeżenia. Często zwracali tylko uwagę. To prak- cy, z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
tyka stosowana coraz powszechniej. Zgodnie z przy- oraz z naruszeniami przepisów o czasie pracy. W
jętymi przez kierowany przeze mnie urząd prioryte- roku 2006 inspektorzy pracy trzeci rok z rzędu
tami preferujemy doradztwo, poradnictwo, edukację sprawdzali poprawność informacji składanych przez
i szkolenie, ukierunkowując nasze działania na pre- pracodawców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
wencję. Karanie jest zatem ostatecznością, ale z całą niezbędnych do ustalenia składki na ubezpieczenie
pewnością nieuniknioną w sytuacji, gdy pracodawca wypadkowe. Stwierdziliśmy dwukrotnie mniej nie-
świadomie łamie przepisy. Szczególnie naganne zaś prawidłowości niż rok wcześniej. Powiadomiliśmy o
praktyki, polegające na rażącym i uporczywym na- nich ZUS, informując także o przypadkach niespo-
ruszaniu praw pracowniczych, znajdują swój finał w rządzania wymaganych informacji.
prokuraturze i sądach. Wysoka Izbo! Przedmiotem szczególnej troski
Do prokuratury inspektorzy pracy wystosowali w Państwowej Inspekcji Pracy pozostają placówki han-
roku sprawozdawczym 915 zawiadomień o podejrze- dlowe, zwłaszcza super- i hipermarkety, w których
niu popełnienia przestępstwa. Co trzecie z nich, po- przez lata dochodziło do drastycznych przypadków
dobnie jak rok wcześniej, dotyczyło złośliwego lub łamania praw pracowniczych. Inspektorzy pracy
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. 191

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa wych związanych z upadkami z wysokości. Ujawnio-
ne naruszenia prawa polegały najczęściej na niesto-
przeprowadzili w nich w roku sprawozdawczym po- sowaniu środków ochrony indywidualnej przed upad-
nad 10 tys. kontroli. W wyniku naszych działań 13 kiem z wysokości, na braku odpowiednich balustrad
tys. poszkodowanych pracowników handlu otrzyma- i pomostów roboczych oraz na nieprawidłowościach
ło należne im świadczenia pieniężne na kwotę 6,5 dotyczących montażu, demontażu i eksploatacji rusz-
mln zł, 15 tys. pracowników mogło udać się na zale- towań. Zdecydowanie lepszy stan bhp odnotowano w
głe urlopy. Pracodawcy zmuszeni zostali do założe- tych zakładach, które w przeszłości były już kontro-
nia ewidencji czasu pracy dla ponad 13 tys. pracow- lowane przez inspektorów pracy.
ników oraz do zapewnienia sprzętu i środków umoż- Wysoki poziom zagrożeń związanych z działaniem
liwiających bezpieczne przemieszczanie materiałów czynników szkodliwych dla zdrowia wykazały nasze
i towarów dla 2 tys. pracowników. W grupie super- i kontrole w odlewniach metali. Inspektorzy stwierdzi-
hipermarketów uchybienia dotyczyły głównie placó- li zły stan techniczny eksploatowanych maszyn i
wek kontrolowanych po raz pierwszy, zwykle nowo urządzeń, brak odpowiednich osłon stref niebezpiecz-
powstałych. nych. W ponad połowie spośród 150 kontrolowanych
Pragnę podkreślić, że stan przestrzegania prze- odlewni stężenie czynników szkodliwych przekracza-
pisów w sieciach działających dłużej był wyraźnie ło dopuszczalne normy. W co piątej nie przeprowadzo-
lepszy, i pozostaje taki do dzisiaj, co jest efektem sys- no oceny ryzyka zawodowego, co w połączeniu z bra-
tematycznego i konsekwentnego nadzoru ze strony kiem szkoleń wskazuje na niską świadomość istnie-
inspekcji pracy. jących zagrożeń. Lepsza sytuacja panuje w nowych
Również apele głównego inspektora pracy – po- zakładach, zaś firmy funkcjonujące od lat stoją przed
przedzające święta Wielkanocy, Bożego Narodzenia koniecznością zmodernizowania zaniedbanej infra-
i Nowy Rok – kierowane do pracodawców placówek struktury oraz parku maszynowego.
handlowych o respektowanie przepisów prawa pracy, Kontrola warunków pracy osób zatrudnionych w
szczególnie zasad bezpieczeństwa pracy, poparte na- bezpośrednim kontakcie z czynnikami o właściwo-
silonymi kontrolami, przyniosły wymierny skutek w
ściach rakotwórczych, mutagennych lub działających
postaci zmniejszenia skali naruszeń prawa w tym
szkodliwie na rozrodczość, m.in. w galwanizerniach,
okresie.
hutach metali, firmach produkujących wyroby z two-
Pragnę Wysoką Izbę poinformować, że na wnio-
rzyw sztucznych, wykazała, że pracodawcy nie posia-
sek Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, działającej
dają wystarczającej wiedzy umożliwiającej identyfi-
na zlecenie Prokuratury Krajowej, inspektorzy pra-
kację występujących w zakładzie niebezpiecznych
cy przeprowadzili kompleksową kontrolę sklepów
czynników chemicznych. Prawie połowa skontrolo-
sieci handlowej Biedronka. Na około 900 istniejących
wanych pracodawców nie poinformowała pracowni-
w kraju sklepów tej sieci poddaliśmy kontroli 726
placówek zatrudniających 11 tys. pracowników. ków o zagrożeniu związanym z obcowaniem z nie-
Sprawdzaliśmy, jak przestrzegane były przepisy pra- bezpiecznymi chemikaliami.
wa pracy w okresie od 1 stycznia 2004 r. do końca Skala stwierdzonych nieprawidłowości upoważnia
maja roku 2007. To pierwsza kontrola na tak szero- nas do objęcia tych zakładów stałym nadzorem.
ko zakrojoną skalę. Uczestniczyło w niej 232 inspek- Znaczną trudność sprawia pracodawcom, jak wyka-
torów pracy w całym kraju. Oznacza to, że co piąty zały nasze kontrole, dostosowanie użytkowanych w
nasz inspektor zajmował się w roku sprawozdaw- zakładach maszyn i urządzeń technicznych do mini-
czym prowadzeniem czynności kontrolnych tylko w malnych wymagań bezpieczeństwa. Proces ten nale-
tych sklepach. Kontrole wykazały liczne nieprawi- żało zakończyć przed 1 stycznia 2006 r. Tymczasem
dłowości zarówno w zakresie prawnej ochrony, jak ponad 81% skontrolowanych w 2006 r. pracodawców
też technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy. udostępniło pracownikom maszyny niespełniające
Inspektorzy wydali ponad 7 tys. decyzji oraz skiero- minimalnych wymagań bhp. Dotyczyło to głównie
wali blisko 3 tys. wniosków o usunięcie stwierdzo- obrabiarek do drewna i metalu.
nych naruszeń prawa. Skierowaliśmy 40 powiado- Inspektorzy pracy sprawdzili w roku sprawozdaw-
mień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czym, jak przedsiębiorstwa należące do międzynaro-
przestępstwa, głównie w związku z fałszowaniem dowych koncernów stanowiących wzór przestrzega-
ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji szkoleń z nia przepisów prawa pracy w swoich krajach wywią-
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. O wyni- zują się z obowiązków względem pracowników w
kach kontroli poinformowaliśmy przedstawicieli Polsce. Niestety, stwierdziliśmy liczne naruszenia
portugalskiego właściciela sieci sklepów Biedronka przepisów, głównie dotyczące czasu pracy, nieprawi-
podczas spotkania, które odbyło się w Głównym In- dłowości w zakresie udzielania urlopów wypoczyn-
spektoracie Pracy w roku ubiegłym. kowych, a także, w co trudno uwierzyć, znając moż-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przeprowadzone liwości finansowe tych przedsiębiorstw, niewypłaca-
w 2006 r. kontrole zakładów energetyki zawodowej, nia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. W sferze
w których wykonywane były prace na wysokości, bezpieczeństwa najwięcej nieprawidłowości dotyczy-
przyczyniły się do ograniczenia zagrożeń wypadko- ło stanu maszyn i urządzeń technicznych.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
192 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa kowa współpracowaliśmy w 2006 r. m.in. z Francją,
Belgią, Niemcami, Holandią, Wielką Brytanią, Hisz-
W ostatnim etapie 3-letnich kontroli zakładów panią, Włochami w 108 sprawach.
przemysłu spożywczego ocenialiśmy stan bezpieczeń- Pragnę zwrócić uwagę na ścisłą współpracę z unij-
stwa pracy w zakładach młynarskich, w których nym Komitetem Wyższych Inspektorów Pracy. Nasi
wskaźnik częstości wypadków przewyższa średni przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w pracach 9
wskaźnik dla całej gospodarki. Najpoważniejszym grup tematycznych komitetu, m.in. do spraw przemo-
zagrożeniem jest możliwość wybuchu spowodowana cy wobec inspektorów pracy wykonujących obowiązki
nadmiernym stężeniem pyłów pochodzenia roślinne- służbowe, do spraw europejskiej kampanii dotyczącej
go. Mimo to większość kontrolowanych pracodawców ręcznego przemieszczania ciężarów czy do spraw
nie wyznaczyła stref zagrożenia wybuchem. Znaczna wspólnotowej strategii bhp na lata 2007–2012.
część eksploatowanych maszyn i urządzeń nie posia- Wzięliśmy udział w ogólnoeuropejskiej kampanii
dała urządzeń ochronnych, w szczególności osłon poświęconej usuwaniu azbestu. Do sekretariatu SLIC
ruchomych części układów napędowych. przekazaliśmy roczny „Raport roczny z działania
Występowanie wielu zagrożeń stwierdzonych pod- Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2006”, opracowa-
czas kontroli przemysłu spożywczego, w tym stano- ny zgodnie ze standardami unijnymi. Przedstawicie-
wiących potencjalne źródło wypadków przy pracy, le naszej inspekcji uczestniczyli w realizacji projektu
jest konsekwencją m.in. nierespektowania przez pra- prowadzonego przez Międzynarodową Organizację
codawców obowiązku dokonywania oceny ryzyka Pracy, mającego na celu stworzenie skutecznego sys-
zawodowego. Nie przeprowadzono jej w 67% zakła- temu walki z pracą przymusową i handlem ludźmi.
dów przetwarzających owoce i warzywa, w 77% za- Współdziałaliśmy z Europejską Agencją Bezpieczeń-
kładów przetwarzających mleko i w 65% zakładów stwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao, uczestnicząc w
przetwarzających zboże. kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”.
Ten sam problem dotyczył skontrolowanych zgod- W roku sprawozdawczym Państwowa Inspekcja
nie z programem realizowanym w latach 2004–2006 Pracy zrealizowała ostatni etap projektu unijnego
innych zakładów o znacznym stopniu zagrożeń za- wykonywanego w ramach europejskiej kampanii na
wodowych, w tym zajmujących się produkcją części rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Projekt
do pojazdów samochodowych i ich silników. W tym był finansowany ze środków unijnych, jego całkowite
zakresie na newralgicznych etapach oceny ryzyka koszty wynosiły ponad 84 tysiące euro, z czego Ko-
zawodowego wystąpił podobny stopień zaniedbań, co misja Europejska dofinansowała 50 tysięcy.
niestety znalazło swoje negatywne przełożenie na Państwowa Inspekcja Pracy korzysta z dopłat
statystyki wypadkowe. unijnych również na wyjazdy związane z udziałem
W sytuacji, w której pracodawcy nagminne, upo- jej przedstawicieli w Komitecie Wyższych Inspekto-
rczywie łamali przepisy, narażając zatrudnionych na rów Pracy oraz bierze udział w spotkaniach grup
utratę życia i zdrowia, o czym dobitnie świadczą roboczych komitetu.
przytoczone przykłady, godne podkreślenia są zna- Pragnę dodać, że w roku bieżącym znacznie roz-
czące efekty pracy inspektorów w roku sprawozdaw- szerzamy współpracę z inspekcjami innych krajów
czym, którzy m.in. wyegzekwowali ocenę ryzyka unijnych, zwłaszcza holenderską, belgijską, francu-
zawodowego dla blisko ćwierć miliona pracowników, ską oraz włoską, których bogate doświadczenie w
wymusili pomiary czynników szkodliwych dla zdro- zakresie kontroli legalności zatrudnienia pozwoli na
wia dotyczące 8 tysięcy pracowników, wyegzekwowa- udoskonalenie prowadzonych przez nas działań w
li szkolenia z zakresu bhp dla ponad 90 tysięcy pra- tym obszarze.
cowników oraz badania lekarskie dla 45 tysięcy pra- W trosce o bezpieczeństwo pracy obywateli pol-
cowników. skich, którzy znaleźli zatrudnienie w Anglii i Irlandii,
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Współpraca podjęliśmy bliską współpracę z inspekcjami tych
międzynarodowa prowadzona przez Państwową In- państw, zwłaszcza w zakresie prewencji wypadkowej
spekcję Pracy w roku sprawozdawczym przyniosła w budownictwie.
znaczne ożywienie w kontaktach roboczych z inspek- Z myślą o Euro 2012 nawiązałam roboczą współ-
cjami wszystkich krajów unijnych oraz bliskie współ- pracę z portugalską inspekcją pracy. Nasi inspektorzy
działanie z organizacjami międzynarodowymi zaj- zapoznają się z doświadczeniami portugalskich kole-
mującymi się problematyką bezpieczeństwa i zdrowia gów, zdobytymi podczas ich przygotowań do Euro
w środowisku pracy. 2004. Nie doszło wówczas do ani jednego wypadku
Zintensyfikowanie naszych działań w celu ochro- śmiertelnego czy ciężkiego. Już w tym roku przewidu-
ny praw polskich pracowników zatrudnionych za jemy kontrole i uzupełniające je działania prewencyj-
granicą zaowocowało porozumieniem, które podpisa- ne podczas budowy i remontów naszych stadionów,
łam z inspekcją holenderską, w sprawie wymiany dróg i autostrad.
informacji dotyczących pracowników delegowanych Pragnę też poinformować Wysoką Izbę, że po raz
do pracy za granicą w obu państwach. Podobne po- pierwszy w historii polska inspekcja pracy została
rozumienia zawarłam w roku ubiegłym z inspekcja- mianowana koordynatorem międzynarodowego
mi belgijską i norweską. Jako tzw. instytucja łączni- przedsięwzięcia realizowanego przez Komitet Wyż-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. 193

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa elementarne prawa pracowników. Co gorsza, wielu z
nich każdego dnia igra z życiem i zdrowiem zatrud-
szych Inspektorów Pracy. W praktyce oznacza to, że nianych przez siebie osób; a to jest nieludzkie i godne
w roku 2008 będziemy kierować działaniami 30 eu- najwyższego potępienia.
ropejskich inspekcji pracy w ramach kampanii „Mniej Nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, któ-
dźwigaj”, której celem jest ograniczenie skali scho- ra weszła w życie 1 lipca ub. r., znacznie wzmocniła
rzeń mięśniowo-szkieletowych przy pracach związa- możliwość oddziaływania inspekcji pracy na praco-
nych z ręcznym przemieszczaniem ciężarów, głównie dawców nieprzestrzegających prawa pracy. Wprowa-
w takich branżach, jak handel i budownictwo. dziła surowsze sankcje za rażące i nagminne naru-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Prezentowane szanie praw pracowniczych, umożliwiła egzekwowa-
dzisiaj Wysokiej Izbie sprawozdanie zawiera tysiące nie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy także
danych, ilustrujących stan przestrzegania prawa pra- od przedsiębiorców, którzy zatrudniają tzw. podmio-
cy w naszym kraju, ale też pozwalających na ocenę ty samozatrudniające się oraz osoby wykonujące pra-
pracy inspektorów. Siła inspekcji pracy nie wyraża się cę na podstawie umów cywilnoprawnych, co już za-
jednak, co pragnę z całą mocą podkreślić, w liczbie częło skutkować poprawą bezpieczeństwa pracy tej
przeprowadzonych kontroli ani wysokości nałożonych grupy pracowniczej.
kar. O efektach naszej pracy stanowi jakość i zaufa- Z niepokojem obserwuję, że zmiany zachodzące
nie, jakim obdarza nas społeczeństwo. Wyznaczni- na polskim rynku pracy nie zawsze sprzyjają umac-
kiem jakości pracy inspektorskiej są milionowe kwo- nianiu poczucia bezpieczeństwa pracowników. Praca
ty zaległych wynagrodzeń wyegzekwowane na rzecz w nadgodzinach, często bez wynagrodzenia, nieprze-
poszkodowanych pracowników, przywrócone prawo strzeganie norm czasu pracy, upokorzenia, jakich
do wypoczynku, zaprowadzona ewidencja czasu pra- doznają zatrudnieni, coraz powszechniejsze sytuacje
cy, pozwalająca na uczciwe rozliczenie przepracowa- wywołujące stres w miejscu pracy – to problemy, któ-
nego okresu, respektowanie norm czasu pracy i przede re nie powinny wychodzić poza margines społeczne-
wszystkim wyeliminowanie zagrożeń dla zdrowia i go zainteresowania.
życia. To konkretny wymiar realizowanej każdego Dywersyfikacja form zatrudnienia – takich jak:
dnia, konsekwentnie i z poczuciem najwyższej odpo- praca tymczasowa, praca w niepełnym wymiarze
wiedzialności, społecznej misji inspektorów pracy. czasu pracy, na czas określony, na podstawie umów
Wśród najbardziej wymiernych efektów działal- cywilnoprawnych, samozatrudnienie – wygenerowa-
ności kontrolno-nadzorczej prowadzonej w roku spra- ła kolejne nieprawidłowości i patologie wymierzone
wozdawczym należy wymienić: likwidację bezpośred- w pracowników. Inspektorzy pracy ujawniają liczne
nich zagrożeń dla zdrowia i życia ok. 60 tys. pracow- przypadki nieuzasadnionego zastępowania umów o
ników; wyegzekwowanie dla blisko 220 tys. poszko- pracę umowami cywilnoprawnymi, a także wymu-
dowanych pracowników kwoty 140 mln zaległych szonego samozatrudnienia. W takich sytuacjach
należności; wyeliminowanie nieprawidłowości w ewi- ucieczka od unormowanego w Kodeksie pracy za-
dencji czasu pracy blisko 166 tys. pracowników oraz trudnienia ma na celu przede wszystkim obejście
zaprowadzenie takiej ewidencji dla ponad 56 tys.; całego systemu uprawnień i gwarancji ochronnych,
wyegzekwowanie realizacji 115 orzeczeń sądów pra- z jakich korzysta pracownik na gruncie przepisów
cy, zasądzających na rzecz pracowników świadczenia prawa pracy. Nie neguję potrzeby rozwoju i zróżnico-
pieniężne, w tym wynagrodzenia; udzielenie zale- wania form zatrudnienia. Apeluję jednak do praco-
głych urlopów wypoczynkowych 95 tys. pracowni- dawców, by traktowali je zgodnie z ich istotą prawną
ków; potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku i dbali, żeby były przestrzegane.
pracy blisko 13 tys. osób pracujących na podstawie Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Cel, jaki ma do
umów cywilnoprawnych albo nieposiadających żad- osiągnięcia Państwowa Inspekcja Pracy, realizujemy
nej umowy; skorygowanie treści umów o pracę za- nie tylko przez kontrolę i nadzór, ale też, o czym już
wartych z 45 tys. pracowników poprzez dostosowanie wspomniałam, poprzez liczne przedsięwzięcia pre-
ich do obowiązujących przepisów. wencyjne. Obok promocji ochrony pracy obejmują one
Nowoczesne formy kontroli, profesjonalizm i kon- także przewidywanie ryzyka i dialog z partnerami w
sekwencja w działaniu inspektorów pracy, zmiany w przedsiębiorstwie. Taka polityka, aby była skutecz-
przepisach dotyczących inspekcji sprawiają, że coraz na, wymaga udziału wszystkich stron i osób zainte-
więcej pracodawców przestrzega prawa pracy. Jed- resowanych ochroną pracy w Polsce. Blisko współ-
nak efekty działań inspekcji ukazują jednocześnie, o pracujemy z organizacjami pracodawców, organiza-
czym nie wolno zapominać, skalę nieprawidłowości cjami związkowymi, samorządami lokalnymi, orga-
występujących w naszym kraju. Mimo korzystnych nizacjami społecznymi i jednostkami naukowo-ba-
tendencji, jakie zarysowały się w roku sprawozdaw- dawczymi. Utrzymujemy robocze kontakty z innymi
czym, takich jak spadek odsetka pracodawców naru- organami nadzoru nad warunkami pracy, organami
szających przepisy o wypłacie wynagrodzenia czy wymiaru sprawiedliwości i kontroli państwowej.
poprawa stanu przestrzegania prawa w wielkopo- Nasze przedsięwzięcia prewencyjne kierujemy do
wierzchniowych placówkach handlowych, nadal pracodawców i pracowników, ale także do rolników
znaczna część kontrolowanych pracodawców łamie indywidualnych. Rozwijamy poradnictwo. W roku
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
194 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:


sprawozdawczym udzieliliśmy ponad 1300 tys. porad Dziękuję, pani inspektor.
prawnych i technicznych. Prowadzimy szkolenia, Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady
wdrażamy programy edukacyjno-informacyjne, kie- Ochrony Pracy pana posła Stanisława Szweda.
rując je głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Zastanawiam się, co można jeszcze dodać po tak
Zainteresowanym pracodawcom przekazujemy wie- szczegółowym sprawozdaniu, panie pośle, ale bardzo
dzę o wymaganiach z zakresu bezpieczeństwa pracy proszę.
i sprawdzone przykłady dobrych praktyk.
Upowszechniamy informacje, także poprzez ape-
le, publikacje specjalistyczne i ulotki, o zagrożeniach Przewodniczący Rady Ochrony Pracy
w rolnictwie i na budowach, czyli tam, gdzie wskaź- Stanisław Szwed:
nik wypadkowości jest wysoki, o ich skutkach oraz
praktycznych sposobach minimalizowania ryzyka. Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W
Wiedzę z zakresu ochrony pracy propagujemy przy imieniu Rady Ochrony Pracy mam zaszczyt przed-
olbrzymim wsparciu mediów i za pośrednictwem na- stawić stanowisko w sprawie sprawozdania głównego
szej strony internetowej. inspektora pracy z działalności Państwowej Inspek-
Organizujemy liczne konkursy, w tym najbardziej cji Pracy w 2006 r.
prestiżowy, objęty honorowym patronatem prezy- Zanim przedstawię stanowisko, kilka słów o Ra-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, konkurs dla praco- dzie Ochrony Pracy. Zgodnie z ustawą o Państwowej
dawców „Pracodawca – organizator pracy bezpiecz- Inspekcji Pracy rada reprezentuje Sejm Rzeczypospo-
nej”. Jego laureaci sukces ekonomiczny budują na litej Polskiej, jest powoływana przez marszałka Sej-
organizacji pracy uwzględniającej prawa i potrzeby mu, jest organem nadzoru w sprawach dotyczących
zatrudnionych osób, na inwestowaniu w technologie przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i
i urządzenia zwiększające bezpieczeństwo. Takich higieny pracy, a także legalności zatrudnienia oraz
pracodawców, laureatów naszego konkursu, reko- działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Do zadań
mendujemy jako wzorzec godny naśladowania – po- Rady Ochrony Pracy należy m.in. wyrażanie stano-
przez zamieszczanie na Złotej Liście Pracodawców wisk w sprawach objętych zakresem działania Pań-
znajdującej się na stronie internetowej Państwowej stwowej Inspekcji Pracy, a w szczególności dotyczą-
cych programów działalności i zadań Państwowej
Inspekcji Pracy.
Inspekcji Pracy, okresowych ocen działalności Pań-
Wysoki Sejmie! Panie i Panowie Posłowie! Koń-
stwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających
cząc, pragnę serdecznie podziękować panu marszał-
z tych ocen, problemów ochrony pracy o zasięgu ogól-
kowi oraz paniom i panom posłom, którzy doceniają
nokrajowym. W skład rady powołuje się posłów, sena-
złożoność i wagę realizowanych przez nas zadań i
torów i kandydatów zgłoszonych przez prezesa Rady
wspierają Państwową Inspekcję Pracy w jej działa-
Ministrów oraz przez organizacje związkowe i orga-
niach na rzecz zapewnienia praworządności w sto-
nizacje pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu
sunkach pracy. ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Dziękuję wszystkim parlamentarzystom, którzy -Gospodarczych, a także przez inne organizacje spo-
w trakcie poprzedniej kadencji zaangażowali się w łeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy. Do
pracę nad nową ustawą o Państwowej Inspekcji Pra- rady powołuje się także ekspertów i przedstawicieli
cy. Poprzez rozszerzenie kompetencji urzędu, którym nauki, obecnie w składzie rady są 32 osoby.
mam zaszczyt kierować, nowe regulacje prawne Corocznie jednym z najważniejszych stanowisk,
wzmocniły jednocześnie rolę państwa w kontroli jakie przyjmuje rada, jest sprawozdanie głównego
przestrzegania prawa pracy w Polsce i warunków jej inspektora pracy z działalności Państwowej Inspek-
wykonywania. Już dzisiaj, po półrocznym okresie cji Pracy za dany rok, dzisiaj rozpatrujemy jeszcze
funkcjonowania nowej ustawy, dostrzegamy jej pozy- sprawozdanie za 2006 r., jednak problemy i wnioski,
tywny wpływ na poprawę stanu praworządności w które z niego wynikają, pozostają ciągle aktualne.
stosunkach pracy. Z tym większą nadzieją, ale także Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawię sta-
przekonaniem, możemy się spodziewać w roku 2008 nowisko rady w sprawie sprawozdania głównego in-
jeszcze lepszej skuteczności przyjętych rozwiązań. spektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji
Z tego miejsca pragnę też podziękować wszystkim Pracy w 2006 r. Rada Ochrony Pracy, działając na
pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy za godne podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o
wypełnianie obowiązków służbowych. Szczególnie Państwowej Inspekcji Pracy, rozpatrzyła na posie-
gorąco dziękuję inspektorom pracy, którzy każdego dzeniu w dniu 12 czerwca 2007 r. sprawozdanie głów-
dnia z pełnym oddaniem, zaangażowaniem, w sposób nego inspektora pracy z działalności Państwowej
profesjonalny i niezwykle odpowiedzialny pełnią swo- Inspekcji Pracy w 2006 r. Rada Ochrony Pracy
ją misję, mając na względzie dobro społeczne i ochro- stwierdza, że działalność Państwowej Inspekcji Pra-
nę warunków pracy w Polsce. Dziękuję bardzo. cy była realizowana zgodnie z zaakceptowanym przez
(Oklaski) radę długofalowym programem działania na lata
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. 195

Przewodniczący Rady Ochrony Pracy prawa pracy i popularyzujące tzw. dobre praktyki,
Stanisław Szwed odnoszące się zarówno do praworządności w stosun-
kach pracy, jak i bezpieczeństwa pracy.
2004–2006 oraz planem na 2006 r. Jednocześnie in- Rada Ochrony Pracy akceptuje przyjęte przez
spekcja podjęła wiele działań pozaplanowych i inter- Państwową Inspekcję Pracy priorytety działania, to
wencyjnych, m.in. kompleksowe kontrole sieci han- jest konsekwentne egzekwowanie przestrzegania
dlowych, firm ochroniarskich czy firm działających prawa w tych obszarach, gdzie naruszenia przepisów
na rzecz górnictwa. przynoszą bezpośrednie i najbardziej dotkliwe dla
Rada z niepokojem przyjęła informację o wzroście pracowników skutki w sferze wynagrodzeń za pracę
w 2006 r. w stosunku do 2005 r. liczby osób poszko- i czasu pracy w zakładach, w których brak dbałości
dowanych w wypadkach przy pracy o 11 063 osoby, o warunki bhp powoduje szczególnie dużą liczbę wy-
to jest o 13,1%, i ofiar wypadków śmiertelnych o 25 padków, m.in. w sektorze budownictwa, prowadzenie
osób, to jest o 5,3%, mimo pozytywnych ocen inten- systematycznych kontroli oraz stosowanie wszyst-
sywnych działań kontrolnych i prewencyjnych in- kich dostępnych środków oddziaływania na praco-
spekcji w obszarach o najwyższym poziomie ryzyka dawców, którzy uporczywie naruszają przepisy, po-
zawodowego. Jedną z przyczyn wzrostu wypadków mimo uchybień stwierdzonych podczas wcześniejszej
przy pracy jest zatrudnianie osób o mniejszym do- kontroli, wspieranie działań kontrolnych intensyw-
świadczeniu i niższych kwalifikacjach, podatniej- nymi programami informacyjno-promocyjnymi w
szych na wypadkowość. Rada Ochrony Pracy pod- najbardziej newralgicznych obszarach ochrony pracy
kreśla celowość wzmocnienia działań prewencyjnych z udziałem mediów.
w tym zakresie. Rada Ochrony Pracy pozytywnie ocenia działal-
W opinii rady uzasadniony niepokój budzą niepra- ność Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r., przed-
widłowości z zakresu prawnej ochrony pracy, świad- stawioną w sprawozdaniu głównego inspektora pra-
czące o utrzymywaniu się nieuzasadnionego zjawiska cy, jak również nową formułę prezentacji treści do-
minimalizowania przez niektórych pracodawców kumentu. Dziękuję, panie marszałku. (Oklaski)
kosztów pracy. Szczególnie problem niewypłacania
wynagrodzeń za pracę, z uwagi na poważne skutki (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek
społeczne, jest przedmiotem wzmożonych działań Sejmu Krzysztof Putra)
kontrolnych inspekcji. Mimo osiągnięcia wymiernych
pozytywnych efektów, polegających m.in. na zmniej-
szeniu liczby pracodawców, którzy nieterminowo
wypłacają wynagrodzenia, rada zaleca Państwowej Wicemarszałek Krzysztof Putra:
Inspekcji Pracy kontynuowanie kontroli w tym za-
kresie, aby maksymalnie ograniczyć to zjawisko. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu.
Niepokoi także znaczna skala naruszeń dotyczą- Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji
cych czasu pracy, to jest praca w godzinach nadlicz- panią poseł Teresę Piotrkowską.
bowych powyżej dopuszczalnego limitu, zatrudnianie
niezgodnie z zasadą przeciętnie pięciodniowego tygo-
dnia pracy, nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu Poseł Teresa Piotrowska:
pracy. Niewypłacanie bądź nieterminowe wypłacanie
wynagrodzeń za pracę, a także nieprawidłowości do- Dziękuję bardzo.
tyczące czasu pracy prowadzą do nieuczciwej konku- Panie Marszałku! Pani Główny Inspektor! Panie
rencji, a tym samym godzą w interesy uczciwych i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt przedłożyć Wyso-
pracodawców. Rada podkreśla potrzebę rozwijania kiej Izbie sprawozdanie połączonych komisji: Komisji
przedsięwzięć prewencyjnych w celu objęcia nim jak do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki
największej liczby pracujących. W szczególności na- Społecznej i Rodziny, które po przeprowadzeniu dys-
leży wspomóc pracodawców zatrudniających poniżej kusji, rozpatrzeniu sprawozdania głównego inspek-
10 osób, w których brakuje profesjonalnych służb tora pracy z działalności w 2006 r., wnoszą o przyję-
pracowniczych, gdzie skala naruszeń prawa pracy cie przez Wysoki Sejm przedłożonego sprawozdania,
jest znaczna. zawartego w druku nr 39. Sprawozdanie zostało za-
Rada Ochrony Pracy pozytywnie ocenia wejście w rekomendowane Wysokiej Izbie jednomyślnie.
życie z dniem 1 lipca 2007 r. nowej ustawy o Państwo- Panie i Panowie Posłowie! Sprawozdanie główne-
wej Inspekcji Pracy, która powinna umożliwić inspek- go inspektora pracy z działalności Państwowej In-
torom pracy skuteczniejsze egzekwowanie przestrze- spekcji Pracy jest zawsze okazją do debaty o proble-
gania przepisów i ograniczenie patologii w stosunkach mach w sferze bezpieczeństwa pracy i respektowania
pracy. Rada Ochrony Pracy aprobuje planowane przez uprawnień pracowniczych. Połączone komisje pod-
Państwową Inspekcję Pracy, na wzór europejskiej kreślają, że sprawozdanie przedłożone przez główne-
inspekcji, kampanie medialne, z jednej strony piętnu- go inspektora pracy zostało opracowane zgodnie ze
jące najbardziej nieuczciwych pracodawców, z drugiej standardami przyjętymi przez inspekcje pracy kra-
zaś promujące pracodawców szanujących przepisy jów Unii Europejskiej, a także zgodnie z wymogami
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
196 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.

Poseł Teresa Piotrowska zgodne z międzynarodowymi standardami należy


uznać rozwijanie przez inspekcję pracy przedsięwzięć
określonymi w konwencjach Międzynarodowej Orga- o charakterze prewencyjnym, zwłaszcza tych promu-
nizacji Pracy. W sprawozdaniu przedstawiono rezul- jących ochronę pracy.
taty z działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyj- Panie i Panowie Posłowie! Oceniając działalność
nej Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. Opóźnienie Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r., należy pamię-
w omawianiu tego sprawozdania wynika ze skróce- tać, że dysponowała ona wówczas znacznie skrom-
nia V kadencji Sejmu. Sprawozdanie jest odzwiercie- niejszymi środkami oddziaływania prawnego niż
dleniem codziennej pracy kierownictwa, pracowni- obecnie. Biorąc pod uwagę ten fakt, jak również moż-
ków i inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Jest liwości kadrowe urzędu, połączone komisje z akcep-
to dokument rzetelny, bogaty we wnioski służące po- tacją odnoszą się do dokumentu przedłożonego przez
prawie stanu ochrony pracy w naszym kraju. panią główną inspektor.
Pani minister bardzo dokładnie omówiła to spra- Wysoka Izbo! Można oczekiwać, że każdy kolejny
wozdanie, dlatego ograniczę się tylko do kilku kwe- rok będzie oznaczał dla Państwowej Inspekcji Pracy
stii. Przedstawione przez głównego inspektora pracy coraz większą skuteczność. Sytuacja w sferze ochro-
sprawozdanie za 2006 r. pozwala ocenić zarówno ny pracy wymaga, by Państwowa Inspekcja Pracy
stan przestrzegania prawa pracy w naszym kraju, jak nadal konsekwentnie egzekwowała przestrzeganie
i zakres oraz skuteczność działań realizowanych w prawa w obszarach, w których naruszenie przepisów
tym czasie przez Państwową Inspekcję Pracy. Doku- przynosi bezpośrednie i najbardziej dotkliwe dla pra-
ment nie pozostawia wątpliwości, że problemy, z ja- cowników skutki, wspierała działania kontrolne w
kimi mamy do czynienia w sferze bezpieczeństwa najbardziej newralgicznych obszarach ochrony pracy
pracy i respektowania uprawnień pracowniczych, są intensywnymi programami informacyjno-promocyj-
w dalszym ciągu znaczne. nymi, służąc pracodawcom informacją, doradztwem
O nieprawidłowościach występujących w polskich i szkoleniami. Obok informacji i doradztwa z zakresu
firmach świadczy choćby to, że w roku sprawozdaw- prawa pracy inspektorzy powinni w dalszym ciągu
czym inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy zmu- stosować z całą konsekwencją przewidziane przepi-
szeni byli wydać ponad 14 tys. decyzji natychmiasto- sami środki represji, uzależniając ich rodzaj od cha-
wego wstrzymania pracy w związku ze stwierdze- rakteru i faktycznych przyczyn stwierdzonych nie-
niem bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdro- prawidłowości. Wprawdzie same restrykcje nie są i
wia pracowników. Skierowali ponadto do innych prac nie mogą być wystarczającą metodą zwalczania pa-
ok. 13 tys. pracowników zatrudnionych wbrew obo- tologii w stosunkach pracy, jednak każdy, kto w spo-
wiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, sób rażący i świadomy łamie prawo, musi wiedzieć,
szkodliwych lub niebezpiecznych bez wymaganych że nieuchronnie i szybko spotka go kara, której do-
kwalifikacji. tkliwość będzie adekwatna do stopnia winy. Pomocne
Niepokojem napawa również stan praworządności w tym powinno być korzystanie przez inspektorów
w stosunkach pracy, zwłaszcza że naruszenia prawa pracy z możliwości, jakie od lipca 2007 r. stwarza
w tym zakresie godzą w elementarne podstawy eg- nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, w tym z
zystencji pracowników i ich rodzin. W 2006 r. blisko możliwości nakładania znacznie wyższych niż do tej
1/3 skontrolowanych przez inspekcję pracodawców pory mandatów.
naruszała przepisy w zakresie wypłaty wynagrodze- Jak wiadomo, w myśl wspomnianej ustawy zakres
nia za pracę, zaś co piąty pracodawca nie płacił pra- zadań spoczywających na Państwowej Inspekcji Pra-
cownikom za godziny nadliczbowe. Tu należy zauwa- cy uległ znacznemu rozszerzeniu. Wspomnę tylko o
żyć zdecydowaną poprawę w stosunku do roku po- przejęciu od połowy ubiegłego roku całokształtu
przedniego, kiedy przepisy te złamała ponad połowa spraw związanych z kontrolą legalności zatrudnienia
skontrolowanych pracodawców. czy objęciu nadzorem w sferze bezpieczeństwa pracy
Na szczególne uznanie zasługuje zatem konse- także przedsiębiorców, na rzecz których jest świad-
kwencja oraz większa skuteczność inspektorów pra- czona praca przez osoby fizyczne na podstawie umów
cy w egzekwowaniu przepisów gwarantujących za- cywilnoprawnych, w tym na podstawie tzw. samoza-
pewnienie pracownikom godnych warunków pracy. trudnienia. Należy mieć przy tym świadomość wyso-
Upór i konsekwentne działanie Państwowej Inspekcji kich oczekiwań w stosunku do Państwowej Inspekcji
Pracy w tym zakresie dają konkretne efekty. Pracy, polegających m.in. na utrzymaniu intensyw-
Panie i Panowie Posłowie! Wśród wymiernych ności działań kontrolno-nadzorczych przy jednocze-
efektów osiągniętych przez Państwową Inspekcję snym rozwijaniu przedsięwzięć prewencyjnych i do-
Pracy w wyniku realizacji ustawowych zadań w 2006 radztwa, szczególnie w odniesieniu do małych i śred-
r. szczególne znaczenie ma likwidacja bezpośrednich nich firm. Sprostanie rosnącym zadaniom i oczeki-
zagrożeń dla życia i zdrowia prawie 60 tys. pracow- waniom to wielkie wyzwanie, jakie stoi przed Pań-
ników, zaś w sferze prawnej ochrony pracy – wyegze- stwową Inspekcją Pracy. Celem kierownictwa i pra-
kwowanie dla 220 tys. pracowników 140 mln zł zale- cowników urzędu jest osiągnięcie trwałych efektów
głych należności, a także zaległych urlopów wypo- w dziedzinie poprawy stanu przestrzegania prawa
czynkowych dla 95 tys. pracowników. Za właściwe i pracy w naszym kraju.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. 197

Poseł Teresa Piotrowska nam bowiem, że mówimy o dokumencie, który powstał


w połowie 2007 r., był zatem czas, żeby to zrobić.
Połączone komisje wyrażają przekonanie, że re- Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi o ogólne statystyki
alizacja tego wyzwania jest w pełni możliwa. Pragnę przedstawione w omówionym dokumencie sejmo-
raz jeszcze podkreślić, że przedłożone sprawozdanie wym, chcę zwrócić uwagę na kilka faktów, które są
jest odzwierciedleniem realizowanych przez Pań- szczególnie alarmujące. W 2006 r. inspekcja przepro-
stwową Inspekcję Pracy licznych zadań w zakresie wadziła ponad 88 tys. kontroli u 63 tys. pracodawców.
ochrony pracy, realizowanych konsekwentnie i z de- Prawie 14,5 tys. z wydanych decyzji nakazywało na-
terminacją, czego efektem jest widoczna poprawa tychmiastowe wstrzymanie prac w związku ze
ochrony pracy w Polsce. Wyniki kontroli i wnioski stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia życia bądź
zawarte w sprawozdaniu z pewnością przyczynią się zdrowia pracowników. W blisko 13 tys. przypadków
do kontynuowania walki z patologiami i tymi wszyst- wydano też decyzje nakazujące skierowanie do in-
kimi, którzy łamią prawo pracy w Polsce. nych prac osób zatrudnionych wbrew obowiązującym
Połączone komisje rekomendują Wysokiej Izbie przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych
przyjęcie przedłożonego przez głównego inspektora lub niebezpiecznych. To oznacza, że przepisy bezpie-
pracy sprawozdania za rok 2006, zawartego w druku czeństwa i higieny pracy wciąż nie są przestrzegane
nr 39. w zadowalającym stopniu. Podkreślam jeszcze raz,
Chciałabym w imieniu połączonych komisji, par- że wymieniłam tylko przypadki skrajne, gdy zagro-
lamentarzystów zasiadających i pracujących w tej żone było życie lub zdrowie pracowników. Tymcza-
komisji bardzo serdecznie podziękować kierownic- sem od 2004 r. inspekcja przeprowadza coraz mniej
twu Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorom i kontroli. Chcę zatem zapytać panią minister: Z czego
wszystkim pracownikom za dotychczasową pracę. wynika zmniejszenie tej liczby i czy jest to stała ten-
Dziękuję bardzo. (Oklaski) dencja? Wiemy bowiem, że od ubiegłego roku Pań-
stwowa Inspekcja Pracy zajmuje się również kontro-
lą legalności zatrudnienia, a więc możemy sądzić, że
Wicemarszałek Krzysztof Putra: kontroli z zakresu bezpieczeństwa pracy może być
jeszcze mniej.
Dziękuję bardzo, pani poseł. Wysoka Izbo! Pozytywna jest zawarta w sprawoz-
daniu informacja o zmniejszeniu ilości wypadków
Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem po-
przy pracy w 2006 r. Spadek jest nieznaczny, ale jeśli
rządku dziennego wysłucha 10-minutowych oświad-
porównać dane z lat ubiegłych, widać, że jest coraz
czeń w imieniu klubów parlamentarnych.
lepiej. Alarmująca jest jednak wiadomość, że do 37%
Otwieram dyskusję.
ogólnej liczby wzrosła ilość wypadków wśród pracow-
Proszę o zabranie głosu panią poseł Izabelę Ka-
ników o stażu pracy niższym niż rok. Przeprowadzo-
tarzynę Mrzygłocką, Platforma Obywatelska.
ne kontrole potwierdzają, że niektórzy pracodawcy
lekceważą obowiązek przygotowania nowego pracow-
nika do wykonywania obowiązków. Przyczyną wzro-
Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka: stu wypadkowości w tej grupie może być także fakt,
że duża część osób z odpowiednimi kwalifikacjami i
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! doświadczeniem wyjeżdża za granicę, co zmusza pol-
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie stanowi- skich pracodawców do zatrudniania osób bez przygo-
sko Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatel- towania. W jaki sposób skutecznie walczyć z tym
skiej dotyczące sprawozdania z działalności Państwo- problemem? Być może dobrym pomysłem byłoby po-
wej Inspekcji Pracy w 2006 r. Dokument jest zawar- łożenie większego nacisku na edukację w tym zakre-
ty w druku sejmowym nr 39. sie jeszcze podczas nauki w szkole. Nie chodzi nawet
Panie i Panowie Posłowie! Sprawozdanie z działal- o szczegółowe zapoznanie młodych ludzi z poszcze-
ności Państwowej Inspekcji Pracy jest dokumentem, gólnymi przepisami, których rzeczywiście jest bardzo
który ma za zadanie zapoznać parlament z działania- dużo, ale o wyrobienie nawyku szukania fachowej
mi podjętymi przez inspekcję w 2006 r., statystykami pomocy w Państwowej Inspekcji Pracy.
dotyczącymi przestrzegania przepisów prawa pracy W ten sposób chcę przejść do kolejnego tematu,
oraz planami instytucji na najbliższe lata. Inną istot- czyli sprawy porad prawnych udzielanych przez in-
ną rolą dokumentu jest zwrócenie uwagi na ważne spektorów. W 2006 r. udzielono ich ponad 1300 tys.,
tendencje dotyczące sytuacji na rynku pracy oraz roz- a według informacji, które uzyskałam w inspektora-
wiązania prawne, które należałoby zmienić, aby tach, ta liczba byłaby jeszcze wyższa, gdyby inspek-
usprawnić działanie inspekcji. Dlatego już na począt- toraty miały większe możliwości kadrowe. Mało tego,
ku chcę zadać pytanie pani minister Bożenie Borys- z moich informacji wynika, że wielu pracodawców
-Szopie: Ile aktów prawnych wskazanych w sprawoz- dopiero podczas kontroli dowiaduje się, że w inspek-
daniu jako wymagające doprecyzowania lub zmiany toracie mogą uzyskać nieodpłatną poradę prawną.
zostało już poprawionych przez poszczególne resorty Dotyczy to przede wszystkim małych firm, które nie
na wniosek głównego inspektora pracy? Przypomi- zatrudniają własnych służb prawnych. W takich mi-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
198 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.

Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka nych stacji autogazu ponad 10% w ogóle nie miało
wymaganych koncesji, w blisko 80% przypadków
kroprzedsiębiorstwach właściciel często sam zajmuje brak było dokumentów zabezpieczenia stanowisk
się sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy i ze zro- pracy przed wybuchem, w co szóstej rozlewni gazu
zumiałych względów trudno mu na bieżąco śledzić brak było urządzeń do kontroli szczelności zaworów
zmiany w przepisach. Myślę, że dobrym rozwiąza- butli. Skoro prowadzone przez Państwową Inspekcję
niem tego problemu byłoby położenie większego na- Pracy rekontrole tej branży nie przynoszą rezulta-
cisku na kampanie informacyjne, wskazujące gdzie tów, należałoby się zastanowić, w jaki sposób walczyć
i na jakich zasadach przedsiębiorca może uzyskać z tym zjawiskiem. Rozwiązanie trzeba wypracować
pomoc. bardzo szybko, ponieważ opisane sytuacje mogą
Z porad udzielonych przez inspektorów korzysta- skończyć się tragicznie nie tylko dla pracowników,
ją również pracownicy. Mimo że jest to najwłaściwszy ale i dla osób postronnych. Jednocześnie warto przy-
sposób zasięgnięcia rzetelnej informacji, to wciąż toczyć informację zawartą w sprawozdaniu, że wśród
niewiele osób o tym wie. Do mojego biura poselskiego skontrolowanych podmiotów znajdowały się i takie,
trafiają pracownicy, którzy poszukują pomocy w za- w których zapewniono bezpieczne i higieniczne wa-
kresie prawa pracy, i co prawda mają świadomość, że runki pracy. Można stąd wnioskować, że obowiązu-
istnieje taka instytucja jak Państwowa Inspekcja jące w tym zakresie wymagania są możliwe do speł-
Pracy, ale nie bardzo wiedzą, w jaki sposób działa, nienia. Stąd kolejne pytanie do pani minister: Czy
ani że mogą uzyskać poradę anonimowo. Niestety, inspekcja wypracowała już jakiś sposób rozwiązania
wśród programów prewencyjnych, które są w pla- tego problemu?
nach inspekcji, nie znalazłam propozycji kampanii Wysoka Izbo! Na koniec chcę jeszcze odnieść się
medialnej kierowanej do pracowników, chodzi o pro- do danych dotyczących specyficznych grup zawodo-
sty przekaz – wskazanie, gdzie uzyskać bezpłatną wych, którymi państwo powinno zajmować się w
poradę. W związku z tym chcę zadać pani minister sposób szczególny. (Dzwonek) Jeszcze sekundkę, pa-
kolejne pytanie: Czy inspekcja zamierza prowadzić nie marszałku, dobrze? Pierwsza sprawa to ochrona
kampanię medialną dla pracowników we wskazanym macierzyństwa. Z dużym zadowoleniem czytałam
przeze mnie zakresie? statystyki dotyczące kontroli w tym zakresie. Naru-
Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o opisane w sprawozda- szenia przepisów zdarzają się rzadko, jedynym man-
niu kontrole w podmiotach konkretnych branż, to kamentem bywa brak opracowanego wykazu prac
wnioski, konkluzje zawsze są takie same. Przedsię- wzbronionych, co stwierdzono w kilkunastu procen-
biorcy, u których wykryto nieprawidłowości, tłuma- tach przypadków. Można to jednak uznać za niewiel-
czą się skomplikowanymi, często zmieniającymi się kie wykroczenie, ponieważ nie wiąże się z faktem
przepisami, natomiast inspektorzy twierdzą, że wła- rzeczywistego zatrudniania kobiet przy pracach
ściciele firm zaniedbują swoje obowiązki lub dążą do wzbronionych. Druga sprawa dotyczy kwestii prze-
minimalizacji wydatków kosztem bezpieczeństwa strzegania przepisów odnoszących się do osób niepeł-
pracowników. Prawda, jak zwykle, leży pośrodku, a nosprawnych, w tym przypadku rzeczywistość nie
rolą parlamentu jest rozwiązywanie tych problemów jest taka różowa. W stosunku do 2005 r. wzrósł od-
w miarę możliwości. Dlatego jeszcze raz przypomnę, setek pracodawców prowadzących zakłady pracy
o czym mówiłam na początku, że sprawozdanie za- chronionej, w których wystąpiły nieprawidłowości.
wiera propozycje rozwiązań legislacyjnych porząd- Budżet państwa dofinansowuje zatrudnienie osób
kujących przepisy. Mam nadzieję, że szefowie po- niepełnosprawnych, w większości przypadków nie-
szczególnych resortów już prowadzą lub zakończyli pełnosprawność nie wiąże się z obniżeniem wydajno-
prace nad odpowiednimi zmianami prawa. ści pracownika, poruszający się na wózku inwalida
Oczywiście zdarzają się również sytuacje grote- wcale nie pracuje gorzej niż osoba pełnosprawna,
skowe, które w bardzo złym świetle stawiają niektó- dlatego oczekujemy, że w zamian za dofinansowanie
rych przedsiębiorców. Tak było np. w przypadku kon- pracodawca nie będzie zwiększał swojego zysku, ale
troli przeprowadzonych w zakładach gospodarki ko- w odpowiedni sposób przygotuje stanowisko pracy.
munalnej – w ponad połowie ze zbadanych podmiotów Zatem tłumaczenie właścicieli firm, że brak im środ-
nie zapewniono pracownikom szczepień ochronnych, ków finansowych na remonty oraz dostosowanie za-
a pracodawcy tłumaczyli, że pracownicy dzięki kon- kładu do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie może
taktom z odpadami komunalnymi nabyli naturalną być żadnym wytłumaczeniem. Rozumiem natomiast
odporność na występujące tam szkodliwe czynniki wskazaną przez pracodawców obawę przed podejmo-
biologiczne. Tego typu ignorancja – w moim przeko- waniem inwestycji, spowodowaną zapowiadanymi
naniu – powinna być karana z pełną surowością. zmianami w polityce zatrudniania osób niepełno-
Wciąż bardzo niepokojąca jest sytuacja na sta- sprawnych. Rzeczywiście na stronie internetowej
cjach autogazu i w rozlewniach gazu płynnego pro- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdują się
pan-butan. Zwracałam na to uwagę podczas dyskusji propozycje nowych przepisów. Zatem chcę zapytać
nad sprawozdaniem z działalności inspekcji w 2005 panią minister Jolantę Fedak: Czy resort polityki
r. Niestety, nie widać tutaj żadnej poprawy, statysty- społecznej szykuje obecnie poważne zmiany w tym
ki są alarmujące. Spośród blisko 600 skontrolowa- zakresie?
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. 199

Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka główna inspektor pracy, zmuszeni byli wydać ponad
14 tys. decyzji natychmiastowego wstrzymania pracy
Podsumowując, Klub Parlamentarny Platformy w związku ze stwierdzeniem bezpośredniego zagro-
Obywatelskiej pozytywnie opiniuje sprawozdanie za- żenia dla życia lub zdrowia pracowników, jak również
warte w druku sejmowym nr 39. Jednocześnie jesz- skierować do innych prac ok. 13 tys. osób zatrudnio-
cze raz proszę panią minister Bożenę Borys-Szopę nych bez wymaganych kwalifikacji, wbrew obowią-
oraz panią minister Jolantę Fedak o możliwie szyb- zującym przepisom, przy pracach wzbronionych,
kie udzielenie odpowiedzi. szkodliwych lub niebezpiecznych.
Panie i Panowie Posłowie! Omawiane sprawozda- Wśród znacznej liczby naruszeń prawa pracy są
nie zawiera jeszcze jedną informację, która skłoniła takie, które budzą niepokój z uwagi na dotkliwe skut-
mnie do zadania pytania przedsiębiorcom: Kiedy ki społeczne. Nic tak nie bulwersuje społeczeństwa,
wreszcie kobiety zatrudniane na takich samych sta- jak niesprawiedliwość w stosunkach pracy, szczegól-
nowiskach jak ich koledzy będą zarabiały tyle samo? nie jeśli dotyczy ona spraw bytowych pracowników.
Dziękuję bardzo. (Oklaski) Każdy, wykonując pracę, pragnie otrzymać należną
mu zapłatę w ustalonym terminie i wymaganej wy-
sokości. Jest to nie tylko problem prawny, ale i mo-
Wicemarszałek Krzysztof Putra: ralny. Łamanie podstawowych praw pracowniczych
w zakresie wypłaty należnych pracownikom świad-
Dziękuję bardzo, pani poseł. czeń budzi uzasadniony sprzeciw i nie może mieć
Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Stani- miejsca. W ocenianym okresie ponad 150 tys. pracow-
sława Szweda, Prawo i Sprawiedliwość. ników nie otrzymało świadczeń pieniężnych w nale-
żytej wysokości i w ustalonym terminie. Wysokość
tych świadczeń wynosiła ponad 130 mln zł. Taki stan
Poseł Stanisław Szwed: stwierdzono także w poprzednich latach, choć w roku
2006 nastąpił spadek, jeśli chodzi o naruszenia pra-
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! wa w powyższym zakresie. W wielu przypadkach
Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parla- zwłoka w wypłacie świadczeń sięgała kilku, a nawet
mentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie spra- kilkunastu miesięcy. Nie trzeba nikogo przekonywać,
wozdania głównego inspektora pracy z działalności jak negatywnie rzutuje to na codzienne funkcjono-
Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. wanie wielu polskich rodzin i ich materialne bezpie-
Zawarte w sprawozdaniu informacje o rezulta- czeństwo. Dzięki interwencji organów inspekcji pra-
tach działań kontrolno-nadzorczych i prewencyjnych cy wyegzekwowano 150 mln zł zaległych wynagro-
inspekcji pozwalają ocenić skalę naruszeń prawa dzeń dla 220 tys. pracowników. Niewypłacanie zale-
związanych z bezpieczeństwem i stosunkami pracy głych wynagrodzeń za pracę stanowi jeden z najbar-
oraz, przede wszystkim, skuteczność Państwowej dziej dotkliwych, a jednocześnie drażliwych proble-
Inspekcji Pracy. Należy podkreślić, że Państwowa mów związanych z przestrzeganiem prawa pracy w
Inspekcja Pracy jest szczególnym organem kontrol- naszym kraju. Dlatego przyjęta przez panią minister
nym, który w sposób kompleksowy nadzoruje i kon- polityka bezwzględnego zwalczania takich przypad-
troluje warunki zatrudniania pracowników nieza- ków zasługuje na poparcie.
leżnie od form własności zakładów oraz liczby za- Niepokoi ponadto znaczna skala, jeśli chodzi o na-
trudnionych. Podporządkowanie inspekcji pracy ruszenia dotyczące czasu pracy, polegające m.in. na
Sejmowi daje jej nie tylko niezależność polityczną, pracy w godzinach nadliczbowych powyżej dopusz-
ale także organizacyjną od administracji rządowej, czalnego limitu, niezapewnieniu pracownikom dni
związków zawodowych i organizacji pracodawców. wolnych od pracy w zamian za pracę w dniach wol-
Taki stan należy utrzymać. nych, nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy.
Analizując sprawozdanie, można stwierdzić, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość pra-
stan ochrony pracowników w Polsce w dalszym ciągu gnie również zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny
nie napawa optymizmem i nie spełnia społecznych aspekt niewypłacania bądź nieterminowego wypła-
oczekiwań. Warunki, w jakich wykonywana jest pra- cania wynagrodzenia za pracę, a także nieprawidło-
ca, niejednokrotnie nie odpowiadają podstawowym wości dotyczących czasu pracy. Tego rodzaju prakty-
standardom obowiązującym w krajach Unii Europej- ki są przejawem nieuczciwej konkurencji i w oczywi-
skiej, a skala naruszeń praw pracowniczych jest w sty sposób godzą w interesy wszystkich uczciwych
dalszym ciągu bardzo znaczna. pracodawców.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamen- Dosyć częstym zjawiskiem w zakresie przestrze-
tarny Prawo i Sprawiedliwość z największym niepo- gania przepisów o urlopach wypoczynkowych jest
kojem i troską przyjął informację o wzroście w 2006 nieudzielanie urlopów w wymaganym terminie, za-
r. w stosunku do 2005 r. liczby osób poszkodowanych niżanie jego wymiaru oraz zaniżanie wysokości
w wypadkach przy pracy aż o 13,1%, w szczególności ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Dzięki inter-
ofiar wypadków śmiertelnych o 5,3%. W roku spra- wencji inspektorów wyegzekwowano zaległe urlopy
wozdawczym inspektorzy pracy, jak powiedziała pani dla 95 tys. pracowników.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
200 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.

Poseł Stanisław Szwed przez pracodawców przepisów o ochronie pracy mło-


docianych ulega stopniowej poprawie. W roku 2006
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Do najważniej- uchybienia przepisom w tym obszarze stwierdzono
szych zadań zrealizowanych przez Państwową In- tylko w 40% zakładów, w których rozpatrywano tę
spekcję Pracy w 2006 r. należy zaliczyć w szczegól- problematykę.
ności kontrole zakładów z branż charakteryzujących Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamen-
się występowaniem największego ryzyka zawodowe- tarny Prawo i Sprawiedliwość w pełni podziela sta-
go, takich jak budownictwo i handel. Dotyczy to rów- nowisko kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy,
nież stacji autogazu. że każdego, kto świadomie, a zwłaszcza rażąco łamie
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w 2006 r. in- prawo, musi nieuchronnie i szybko spotkać kara ade-
spektorzy pracy przeprowadzili ogółem ponad 88 tys. kwatna do stopnia winy. Mając świadomość, że same
kontroli u ponad 63 tys. pracodawców. W wyniku restrykcje nie zlikwidują braku poszanowania prawa,
zrealizowanych działań kontrolnych inspektorzy wy- jesteśmy przekonani, że niezależnie od przyczyn pa-
dali 425 tys. decyzji mających na celu przywrócenie tologii występujących w stosunkach pracy nie może
w kontrolowanych podmiotach stanu zgodnego z pra- istnieć społeczne przyzwolenie na nierespektowanie
wem. Pracodawcy winni naruszeń praw pracowni- obowiązujących przepisów. Z prawdziwą satysfakcją
czych zostali ukarani grzywnami nałożonymi w dro- należy odnotować fakt, iż w ostatnich latach coraz
dze mandatu na łączną kwotę ponad 15 mln zł. In- większa rzesza pracodawców rozumie ciążące na nich
spektorzy pracy skierowali również ponad 2 tys. obowiązki przestrzegania przepisów prawa pracy.
wniosków o ukaranie do sądów grodzkich oraz 926 Wielu pracodawców ma świadomość, iż zdrowie i ży-
zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnie- cie zatrudnionych są rzeczą najważniejszą.
nia przestępstwa. Panie Posłanki! Panowie Posłowie! W imieniu
Kolejną bardzo ważną kwestią była likwidacja Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wy-
bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia prawie rażam przekonanie, że zakładane przez Państwową
60 tys. pracowników, o tyle bowiem mogła wzrosnąć Inspekcję Pracy dalsze doskonalenie metod i form
wypadkowość. Jednocześnie, w ramach prowadzonej działania oraz współpracy z innymi organizacjami i
działalności prewencyjnej i edukacyjnej, specjaliści instytucjami, a w szczególności związkami zawodo-
Państwowej Inspekcji Pracy udzielili bezpłatnie po- wymi i organizacjami pracodawców, doprowadzi do
nad 1300 tys. porad prawnych i technicznych. Waż- coraz większej skuteczności działań inspekcji. Po-
nym elementem działalności głównego inspektora mocne w tym zakresie powinny być nowe uprawnie-
pracy było wprowadzenie rozpatrywania przez kon- nia wprowadzone na mocy nowej ustawy o Państwo-
trolę wewnętrzną każdej skargi na działalność okrę- wej Inspekcji Pracy z 13 kwietnia 2007 r. W okresie,
gowych inspektorów i ich zastępców. którego dotyczy sprawozdanie, Państwowa Inspekcja
Pozytywnie należy ocenić działalność Państwo- Pracy nie mogła podejmować skutecznych działań w
wej Inspekcji Pracy w takich obszarach, jak handel stosunku do osób zatrudnionych na podstawie innej
czy budownictwo. Wskutek działań PIP na rzecz pra- niż stosunek pracy. Państwowa Inspekcja Pracy nie
cowników handlu wyegzekwowano w szczególności mogła interweniować szczególnie w sprawach doty-
należne świadczenia pieniężne w wysokości 6,5 mln czących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
zł dla 13 tys. poszkodowanych, zaległe urlopy wypo- osób samozatrudniających się, zatrudnionych na pod-
czynkowe dla 15 tys. pracowników, założenie ewiden- stawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy o dzie-
cji czasu pracy dla 13 tys. pracowników. Efekty dzia- ło i umowy zlecenia. Dlatego z zadowoleniem przyję-
łań Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie to liśmy rozwiązania wprowadzone nową ustawą o
m.in. doprowadzenie do stosowania środków ochrony Państwowej Inspekcji Pracy, która weszła w życie z
przed upadkiem z wysokości na ponad 1100 budo- dniem 1 lipca 2007 r. Inicjatywa legislacyjna wyszła
wach, prawidłowego zamontowania i odebrania rusz- ze strony prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
towań na ponad 1200 budowach, zabezpieczenie i Kaczyńskiego, z pełnym poparciem klubu Prawa i
oznakowanie stref niebezpiecznych na ponad 1450 Sprawiedliwości.
budowach. Za szczególnie korzystne należy uznać objęcie
Mechanizmy rządzące rynkiem pracy szczególnie nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy nie tylko pra-
dotkliwie uderzają w pracowników młodocianych. codawców, lecz także, w zakresie bezpieczeństwa i
Średnio w 20% zakładów zatrudniających tę grupę higieny pracy oraz kontroli legalności zatrudnienia,
osób stwierdzono brak przestrzegania ich podstawo- przedsiębiorców niebędących pracodawcami, na rzecz
wych uprawnień, w tym w zakresie bezpieczeństwa których jest świadczona praca przez osoby fizyczne,
pracy. Jest to problem podwójny, ponieważ dotyczy w tym osoby wykonujące na własny rachunek dzia-
nie tylko zagrożeń dla zdrowia i życia młodych ludzi, łalność gospodarczą, bez względu na podstawę świad-
ale także daje im złe wzorce na progu dorosłego życia czenia tej pracy. Dzięki temu nadzór Państwowej
i pracy zawodowej. Należy jednak stwierdzić, że pro- Inspekcji Pracy rozciągnięto również na tych przed-
wadzone od kilku lat kontrole i działania populary- siębiorców, którzy, zwalniając pracowników, wyzby-
zujące i informacyjne w omawianym zakresie przy- wają się statusu pracodawcy, by kontynuować współ-
noszą pozytywne rezultaty. Stan przestrzegania pracę z dotychczasową załogą przez zatrudnianie jej
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. 201

Poseł Stanisław Szwed Wicemarszałek Krzysztof Putra:


na podstawie umów cywilnoprawnych albo w charak- Dziękuję bardzo panu posłowi.
terze podmiotów prowadzących na własny rachunek Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Janu-
działalność gospodarczą. (Dzwonek) sza Krasonia, Lewica i Demokraci.
Panie marszałku, jeśli pan pozwoli, to chciałbym
dokończyć.
Nie można jednak zapominać, że sfera prawnej Poseł Janusz Krasoń:
ochrony pracy tzw. samozatrudnionych pozostaje
nadal poza możliwością oddziaływania Państwowej Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pani
Inspekcji Pracy. Pozytywnie oceniamy podwyższenie Minister! Tradycyjnie co roku, kiedy rozpatrujemy
sankcji za naruszenie praw osób wykonujących pracę sprawozdanie głównego inspektora pracy w Wysokiej
zarobkową. Zwiększenie ewentualnej kary pozwala Izbie, wyrażamy uznanie dla inspektorów pracy za
bowiem zasadnie oczekiwać, że żadne wykryte naru- ich trud, za kompetencje, za odpowiedzialność w po-
szenie praw pracowniczych nie pozostaje bez odpo- dejmowanych decyzjach. Tak jest również tym ra-
wiednio zdecydowanej reakcji organu kontrolnego, i zem. Klub Lewicy i Demokratów wysoko ocenia dzia-
sprawi, że kara będzie pełnić nie tylko funkcję repre- łalność Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz prze-
syjną, ale i prewencyjną, zniechęcając potencjalnych strzegania stosunków pracy w zakresie eliminacji
sprawców do łamania prawa. patologii. Państwowa Inspekcja Pracy stoi bowiem
Za ze wszech miar słuszne należy uznać poszerze- po stronie tych słabszych, a nasze przesłanie jest ta-
nie dotychczasowego zakresu zadań Państwowej In- kie, by chronić tych, którzy w stosunkach pracy są w
spekcji Pracy o kontrolę przestrzegania przepisów gorszej sytuacji. Zresztą takie są obecne standardy
dotyczących legalności zatrudnienia. Pozwoli to Unii Europejskiej, a dorobek współczesnej cywilizacji
uniknąć dublowania się kontroli podejmowanych nakłada na państwa obowiązek permanentnego
przez inspektorów pracy oraz służby podległe woje- wzmacniania ochrony socjalnej ludzi pracy, w tym
wodom, jak również przyczyni się do zwiększenia także ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy. W
skuteczności działań wymierzonych w nieuczciwych Karcie Praw Podstawowych – o której mówię z żalem
pracodawców zatrudniających pracowników na czar- i pretensjami do rządzących, że nie została podpisana
no. Z pewnością problemy związane z funkcjonowa- przez Polskę – mocno podkreśla się m.in. obowiązki
niem Państwowej Inspekcji Pracy pod rządami nowej państwa w stosunku do tego obszaru stosunków spo-
ustawy zostaną Wysokiej Izbie przedstawione w spra- łecznych.
wozdaniu z działalności za 2007 r. Na tym mógłbym w zasadzie skończyć wystąpie-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na koniec nie nie, potwierdzając, że klub Lewicy i Demokratów
sposób, niestety, pominąć kwestii zredukowania bu- będzie głosował za przyjęciem sprawozdania Pań-
dżetu Państwowej Inspekcji Pracy o blisko 22 mln zł. stwowej Inspekcji Pracy z działalności za rok 2006.
Tak znaczne ograniczenie kwot pozostawionych w Ale chciałbym przy tej okazji poruszyć nieco szerszy
dyspozycji inspekcji nie pozwoli na pełną realizację temat.
obowiązków nałożonych na nią w nowej ustawie oraz Otóż nie jest tak, że Państwowa Inspekcja Pracy
przepisach szczególnych. Pragniemy ze smutkiem jest w stanie doprowadzić w Polsce do przestrzegania
podkreślić, że mimo iż Klub Parlamentarny Prawo i prawa pracy, praworządności w stosunkach pracy i
Sprawiedliwość przez cały czas trwania prac nad ochrony pracy, albowiem jest ona jedynie organem
ustawą budżetową wskazywał ten problem, rządząca nadzoru i kontroli, zaś konstytucyjną odpowiedzial-
koalicja drastycznie ograniczyła budżet Państwowej ność za tę sferę ponosi rząd. Zgodnie z konstytucją
Inspekcji Pracy, instytucji cieszącej się rzadkim po- obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma zagwaranto-
wszechnym zaufaniem społecznym. wane prawo do bezpiecznych i higienicznych warun-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kończąc, chciał- ków pracy oraz godziwego wynagrodzenia. Czy wo-
bym złożyć na ręce pani minister podziękowania dla bec tego Państwowa Inspekcja Pracy jest w stanie
wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji Pra- samodzielnie doprowadzić do tego, byśmy w Polsce
cy. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do in- mieli wyraźnie mniej wypadków przy pracy? A przy-
spektorów pracy, którzy dzięki wiedzy i umiejętno- pomnę, że w 2006 r. było ich 95 tys., 500 osób ponio-
ściom podczas wypełniania codziennych, niełatwych sło śmierć. Według Centralnego Instytutu Ochrony
przecież obowiązków bezpośrednio w zakładach czy- Pracy koszty związane z wypadkami przy pracy, ja-
nią tak wiele, by poprawić sytuację polskich pracow- kie poniosła Rzeczpospolita w 2006 r., wynoszą 16
ników. mld zł. Wypłaciliśmy 3,7 mld zł z tytułu rent naby-
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie tych z powodu wypadków przy pracy. 250 tys. wypła-
wnosi uwag do sprawozdania głównego inspektora cono z budżetu państwa na jednorazowe odszkodo-
pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w wania za takie wypadki.
2006 r. i jest za jego przyjęciem. Dziękuję za uwagę. Wyciągając z tego wnioski, stawiam tezę, że aby
Dziękuję, panie marszałku, za przedłużenie czasu. rzeczywiście można było mówić o radykalnej popra-
(Oklaski) wie w zakresie przestrzegania praworządności w
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
202 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.

Poseł Janusz Krasoń diami publicznymi. Zadaję Wysokiej Izbie takie reto-
ryczne pytanie: Czy wśród misji, jakie realizują me-
stosunkach pracy i o wyraźnej poprawie bezpieczeń- dia publiczne, nie powinno być także tych związa-
stwa pracy, potrzebne jest zaangażowanie rządu Rze- nych z ochroną pracy? Nie obserwuje, przynajmniej
czypospolitej. A od trzech lat na tej trybunie nie ma od dłuższego czasu, aby w mediach publicznych ta
przedstawiciela rządu, nie ma ministra odpowiedzial- problematyka zajmowała szczególne miejsce, by była
nego konstytucyjnie za te sprawy – nie słucha debaty, eksponowana poza obszarem informacyjnym. A za-
nie wyciąga wniosków ze sprawozdania głównego tem pierwsza sprawa to praca Polaków za granicą.
inspektora. W jaki więc sposób mamy dzisiaj skutecz- Drugi problem to problem rolnictwa, ciągle nie do
nie oddziaływać poprzez procesy legislacyjne, po- końca podjęty, albowiem powraca niebezpieczne zja-
przez decyzje administracyjne na poprawę prawo- wisko, można to wyczytać z roczników statystycz-
rządności w stosunkach pracy? nych, wypadków z udziałem dzieci. Wiąże się to tak-
Pamiętam taką debatę, kiedy mówiliśmy o przy- że być może z ubytkiem młodszych ludzi, którzy
czynach wypadków przy pracy w budownictwie i o wyjeżdżają do miast, wyjeżdżają także za granicę, a
tym, że jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest maso- więc w okresach wakacyjnych występuje zjawisko
wy wyjazd ludzi, zwłaszcza dobrze wykształconych i pracy najmłodszych obywateli naszego kraju w go-
znających fach budowlany, do pracy w Irlandii, w An- spodarstwach rodzinnych. Też wymaga to chyba
glii, i w związku z tym przy pobudzeniu gospodarczym większej dynamiki działań niż dotychczas.
przyjmowanie u nas do prac budowlanych ludzi źle Kolejna sprawa, którą warto podkreślić – była już
przygotowanych. Na pytanie pani minister Kalaty w o tym mowa w tej debacie – to dyskryminacja w sto-
poprzedniej ekipie, co rząd zrobi wobec tego, padła sunkach pracy ze względu na wiek i płeć. To jest po
odpowiedź: chcieliście Europy, to teraz ją macie. To prostu w moim przekonaniu bardzo żenująca sprawa
jest nieodpowiedzialne podejście. Pani minister w swo- w Polsce, która powinna mocna wybrzmieć nie tylko
im wystąpieniu słusznie zwróciła uwagę, że potrzeba w sprawozdaniu głównego inspektora pracy, ale i w
dzisiaj systemowych rozwiązań. Ale przecież ich nie
szerszej debacie publicznej, albowiem jest to wstydli-
wprowadzi Państwowa Inspekcja Pracy, może to zro-
we, że takie poczucie mamy, że jednak ta dyskrymi-
bić tylko rząd, wykorzystując do tego Wysoką Izbę.
nacja ze względu na wiek występuje.
W związku z tym z żalem stwierdzam, że nieobec-
I w końcu nielegalne zatrudnienie, która to spra-
ność ministra, a nawet przedstawiciela ministra jest
wa wcześniej czy później będzie dotyczyła w Polsce
po prostu karygodna. Poprzedni rząd nawet zlikwi-
także cudzoziemców; podkreślam – będzie dotyczyła
dował Departament Warunków Pracy w Minister-
cudzoziemców. Czujemy to, dostrzegamy, zauważamy
stwie Pracy. Takie jest dzisiaj podejście do tej proble-
matyki. sytuacje, w których rzeczywiście zaczynają się poja-
Panie i Panowie Posłowie! Na koniec chciałbym wiać obcokrajowcy podejmujący w Polsce pracę. A
zwrócić uwagę na kilka spraw, które w moim przeko- więc obok nielegalnego zatrudnienia w szarej strefie
naniu należy poruszyć przy okazji debaty na temat funkcjonującej w odniesieniu do polskich pracowni-
sprawozdania głównego inspektora pracy. Otóż Pań- ków możemy mieć tu także do czynienia z pracowni-
stwowa Inspekcja Pracy należycie wypełnia ustawo- kami z innych państw.
we obowiązki, tutaj nie mamy wątpliwości. To, co jest Na koniec, panie i panowie posłowie – aby sku-
zawarte w sprawozdaniu, jest źródłem precyzyjnej tecznie, aby rzeczywiście w Polsce można było odczuć
wiedzy o przyczynach, okolicznościach i stanie prze- wyraźną poprawę w stosunkach pracy, potrzebny jest
strzegania prawa w obszarze ochrony pracy. Niemniej szerszy front. Nie tylko Państwowa Inspekcja Pracy,
jednak rzeczywistość wyprzedza określone sytuacje nie tylko jej działalność może przynieść efekt. (Dzwo-
i powoduje, że pojawiają się wciąż nowe zagrożenia, nek) Choć skuteczność jest duża, będzie ona większa,
nowe obszary, w których Państwowa Inspekcja Pra- jeśli w działalności rządu Rzeczypospolitej ta proble-
cy powinna uczestniczyć. Na podstawie mojego bie- matyka znajdzie należyte miejsce, jeśli do kampanii
żącego monitoringu stwierdzam, że Państwowa In- na rzecz ochrony pracy przyłączą się media publiczne
spekcja Pracy reaguje właściwie. Chciałbym jednak i jeśli partnerzy społeczni, związki zawodowe, orga-
zwrócić uwagą na kilka spraw, które w moim prze- nizacje pracodawców także dostrzegą w tym własny
konaniu wymagają głębszego zastanowienia się i interes, który wiąże się tym, że bezpieczne warunki
podjęcia działań. pracy i brak wypadków przy pracy są także korzyst-
Pierwsza sprawa to praca Polaków za granicą. Na ne z punktu widzenia ekonomiki każdego przedsię-
ogół wyjeżdżają młodzi ludzie, nie do końca przygo- biorstwa. Dziękuję. (Oklaski)
towani i bez wiedzy. Przeważnie podejmują prace
trudne, w warunkach szczególnie niebezpiecznych,
szkodliwych, prace najcięższe. Nie jestem przekona- Wicemarszałek Krzysztof Putra:
ny, czy mają świadomość, że narażają się na niebez-
pieczeństwo. Być może wśród tych potencjalnych Dziękuję bardzo panu posłowi.
chętnych należałoby podejmować kolejne działania Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Józefa
– może wspólnie z rządem, a może na przykład z me- Zycha, Polskie Stronnictwo Ludowe.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. 203

Poseł Józef Zych: kiem, a i sami prawnicy co do kwalifikacji czynów


mogą mieć różne podejście, ale nie może być takiej
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Klub Parla- sytuacji, że np. kieruje się 880 doniesień do prokura-
mentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego pozy- tury, a z tego na końcu zostaje 188. To już jest za
tywnie ocenia działalność Państwowej Inspekcji duża różnica. Ja rozumiem, że ta ocena może mieścić
Pracy w roku 2006. się w granicach 50 na 50, chociaż też tak być nie
Niejako kontynuując myśl mojego poprzednika, powinno. Niegdyś jedna z komisji do spraw kontroli
chciałbym powiedzieć, że my w Sejmie od wielu lat państwowej, którą wraz z kolegą tutaj doskonale pa-
nie traktujemy poważnie tych materiałów i osiągnięć miętamy, podjęła ten problem współdziałania z pro-
Państwowej Inspekcji Pracy. Najlepszy dowód – dzi- kuraturą i sądami. Bo problem jest również w tym,
siaj mówimy o pewnych zjawiskach z 2006 r., a w że te sprawy w konsekwencji trafiają później do są-
2007 r. mieliśmy nowelizację ustawy o Państwowej dów. A więc powinno być ścisłe współdziałanie rów-
Inspekcji Pracy; ja już zauważyłem, że niektóre wy- nież w zakresie wyjaśniania, kwalifikacji odpowied-
powiedzi troszeczkę były według stanu z 2006 r., a nich zdarzeń.
nie wynikającego z nowelizacji ustawy o Państwowej I wreszcie to, co jest przecież szokujące. Ja obser-
Inspekcji Pracy. To jest niepoważne. Sejm powinien wuję z roku na rok doradztwo Państwowej Inspekcji
przyjąć zasadę, że sprawozdanie Państwowej Inspek- Pracy. To jest zjawisko z jednej strony bardzo pozy-
cji Pracy za poprzedni okres powinno być rozpatrzo- tywne, doradztwo przeciwdziała przecież tym naru-
ne nie później niż w pierwszym półroczu roku następ- szeniom, ale z drugiej strony świadczy o tym, że pro-
nego. To miałoby sens, bo wtedy mielibyśmy do czy- blemów, z którymi pracownicy się stykają, mamy
nienia i z aktualnymi danymi, i z wyciąganiem od- miliony. Bo gdybyśmy teraz porównali doradztwo
powiednich wniosków. prowadzone przez organizacje prawnicze, a i w na-
Oczywiście trafnie przed chwilą kolega powie- szych biurach poselskich – przecież tam jest również
dział, że sama Państwowa Inspekcja Pracy nie do- ogromny materiał na temat naruszeń prawa pracy
prowadzi do poprawy stanu ochrony pracy, zarówno – tobyśmy zobaczyli, co się dzieje. I jakoś wszyscy
prawnej, jak i technicznej ochrony pracy, bo proble- deklarują, że tym zagadnieniem chcą się zająć, ale
mów i zagadnień jest tutaj bardzo dużo. efektów nie widać.
Sprawa pierwsza, która występuje już od dawna i Tutaj przed chwilą kolega Krasoń mówił o nieobec-
z którą, okazuje się, nie bardzo potrafimy sobie po- ności rządu. Jak sobie przypominam, to najczęściej i
radzić, pomimo że Kodeks pracy był już nowelizowa- najchętniej rządy dyskutowały o podporządkowaniu
ny 47 razy, a w tej chwili mamy 48 nowelizację – bę- Państwowej Inspekcji Pracy ministrowi pracy (czy
dziemy znów rozstrzygać odwieczny problem, miano- jakkolwiek on by się nazywał). Całe szczęście, że po-
wicie zatrudnienia pracowników i wykonywania słowie mieli w różnych okresach tyle rozsądku, że do
czynności na podstawie umowy zlecenia; choroba, tego nie doszło. Natomiast skoro Sejm na to się zdecy-
która powoduje wiele komplikacji. I znów – Państwo- dował, to powinien być konsekwentny i powinien
wa Inspekcja Pracy, badając to zagadnienie, trafia na przede wszystkim wyciągać wnioski z tych ustaleń.
sprawę bardzo istotną. Otóż bardzo często, jeśli wy- I znów – problem bardzo istotny w wielu debatach,
toczy się proces na rzecz pracownika w sądzie, ten kolega to poruszył, mnie to zagadnienie jest także
pracownik mówi: Mnie nie zależy na nazwie tej umo- bliskie. Chodzi przede wszystkim o przeciwdziałanie
wy, mnie zależy na tym, żebym pracował. I to jest wypadkowości w tych dziedzinach – tu mam na my-
bardzo mocny sygnał o tym, co się dzieje w stosun- śli akurat rolnictwo – gdzie ustawa nie wprowadza
kach pracy. A więc ja myślę, że czas najwyższy, aby takiego obowiązku. Ja tu przypomnę, że Państwowa
przy pełnej nowelizacji Kodeksu pracy – ona nas cze- Inspekcja Pracy od wielu lat z własnej inicjatywy
ka nieuchronnie – jednoznacznie określić, co to jest podejmowała jednak takie badania. Rozumiem, że
umowa o pracę, bez żadnych odstępstw. I to jest moż- jest trudność we wprowadzeniu ustawowego obo-
liwe, tak samo jak możliwe było i jest określenie, co wiązku, nakazu co do pewnych postępowań, niemniej
to jest umowa zlecenia i co to jest umowa o dzieło. nie możemy obojętnie przechodzić obok faktu, że wy-
Wreszcie powtarzają się ciągle problemy dotyczą- padków w rolnictwie jest bardzo dużo. Natomiast,
ce naruszeń w sferze ochrony pracy – nawiązywanie drogi kolego, w rolnictwie tak było, że dzieci na wsi
i rozwiązywanie stosunku pracy, urlopy, wynagro- od małego uczyły się, i tak jest. A skoro tak jest, to
dzenia itd. Gdybyśmy tak przeanalizowali te spra- trzeba również wyciągać z tego wnioski i przeciw-
wozdania za okres ostatnich 10 lat, to mogą być tu działać tym zjawiskom.
tylko wahania, natomiast problem zawsze pozostaje Oczywiście jeżeli chodzi o wypadkowość przy pra-
ten sam. I proszę zauważyć – ja się temu nie dziwię cy, sprawa kluczowa polega nie tylko na prawidłowo-
– że może być różne podejście do oceny naruszeń pra- ści ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy
wa. Ale jest pewne zjawisko, które wymaga zdecydo- pracy, ale przede wszystkim na przeciwdziałaniu tym
wanego podjęcia działań i współpracy Państwowej wypadkom. Gdybyśmy chcieli przeanalizować wy-
Inspekcji Pracy z prokuraturą. Proszę państwa, ja padki, którym ulegli pracownicy i za które zakłady
rozumiem, że nie każdy inspektor pracy jest prawni- ubezpieczeń wypłacają świadczenia z tytułu wypad-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
204 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.

Poseł Józef Zych Poseł Jerzy Budnik:


ków komunikacyjnych, toby się okazało, ile tam jest Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister!
ukrytych wypadków przy pracy. Nikomu bowiem z Działalność Państwowej Inspekcji Pracy koncentru-
reguły nie zależy na tym, żeby wykazywać te wypad- je się nie tylko na bardzo potrzebnej, trzeba przyznać,
ki. Swego czasu ja takie badania prowadziłem i oka- coraz bardziej profesjonalnie prowadzonej prewencji
zało się, że takich wypadków jest bardzo dużo. i kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
I wreszcie problem jest bardzo istotny, jeżeli cho- Obejmuje także cały wachlarz spraw dotyczących
dzi o szkoły, o młodzież szkół średnich, uczelnie. To wrażliwego obszaru przestrzegania prawa pracy. I tu
jest zjawisko także bardzo skomplikowane i pomimo mam dwa pytania.
różnego rodzaju działań i starań na tym odcinku jest Pierwsze pytanie kieruję do głównego inspektora
również wiele nieprawidłowości. W Polsce w ogóle – pracy. Pani minister, czy potwierdzi pani, że mimo
przy okazji powiem – jest taki bardzo trudny, ale wszystko odnotowujemy pewien postęp, i to zarówno
nieśmiało podnoszony problem, mianowicie problem po stronie pracodawców jak i pracowników, jeżeli
samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Ja pisząc książ- chodzi o przestrzeganie w Polsce prawa pracy?
kę na temat: wypadkowość dzieci i młodzieży, aspekt I drugie pytanie, które chciałbym skierować do
cywilnoprawny i ubezpieczeniowy, badałem to zjawi- pani minister pracy. Ponieważ pani minister nie ma,
sko. Proszę sobie wyobrazić, że już w latach 80. no- kieruję je korespondencyjnie, mając nadzieję, że od-
towano ok. 1500 tego typu wypadków rocznie. Gdy- powiedź zostanie mi udzielona na piśmie. Otóż we
byśmy przeprowadzili analizę tego, co się dzieje obec- wrześniu 2005 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pra-
nie, to pewnie byłoby inaczej. cy, pracująca pod kierownictwem prof. Seweryńskie-
Jest jeszcze jedno zagadnienie, Wysoki Sejmie. W go, zakończyła pracę nad nowym Kodeksem pracy.
Polsce interdyscyplinarnie nikt nie zajmuje się bada- Było to zwieńczenie kilkuletniej pracy grupy wybit-
niem wypadkowości. Chcąc dojść do pewnych prawi- nych polskich prawników, specjalistów z zakresu
dłowości, trzeba było szczątkowo badać dane z zakła- prawa pracy. Premier Belka nie miał już czasu, by
dów ubezpieczeń, poszczególnych szkół, uczelni itd. cokolwiek z tym dokumentem zrobić, a rządy PiS-u
oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Tu powinna być nie wykazały większego zainteresowania nim. (Dzwo-
koordynacja, bo jest to ogromny problem społeczny nek) Czy nowa minister pracy sięgnie po ten kodeks,
– to jest problem nie tylko finansowy, o którym kole- który, wbrew temu, co się nieraz mówi, wnosząc na
grunt polskiego prawa pracy szereg nowych rozwią-
ga mówił, bo to jest także ogromne obciążenie, ale
zań, przetestowanych już pomyślnie w krajach euro-
przede wszystkim z uwagi na tragedię rodzin, sa-
pejskich, zapewnia pożądaną symetrię praw i obo-
mych osób, które ulegają wypadkowi. Myślę, że w tej
wiązków, i to zarówno po stronie pracodawców jak i
chwili, skoro czeka nas także nowelizacja Kodeksu
pracowników? Czy w związku z tym ten kodeks zo-
pracy, warto by wspólnie z Państwową Inspekcją
stanie poddany procedurom uzgodnień, zapisanym
Pracy, przede wszystkim wykorzystując ich doświad-
w prawie polskim, czy też pani minister zechce pod-
czenia, zastanowić się nad kluczowymi, jednoznacz- jąć pracę nad nowym kształtem Kodeksu pracy?
nymi rozstrzygnięciami w sprawach naruszeń prawa, Dziękuję bardzo.
które występują, a nie ciągle dyskutować (Dzwonek)
w lewo, w prawo, co z tego będzie wynikać.
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Dziękując pani Wicemarszałek Krzysztof Putra:
minister oraz wszystkim pracownikom Państwowej
Inspekcji Pracy, chciałbym jeszcze jedną rzecz podkre- Dziękuję bardzo panu posłowi.
ślić. Proszę państwa, tak było i jest, i na tej sali jest Informuję, że zamykam listę chętnych do zadania
wielu posłów, którzy angażują się w problem dotyczą- pytania.
cy bezpieczeństwa i w ogóle ochrony pracy. Oni wnie- Jeszcze 23 osoby zabiorą głos.
śli także swój godny wkład w to wszystko, co robi Bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł Iza-
Państwowa Inspekcja Pracy. Dziękuję. (Oklaski) belę Jarugę-Nowacką, Lewica i Demokraci.

Wicemarszałek Krzysztof Putra: Poseł Izabela Jaruga-Nowacka:


Dziękuję bardzo panu posłowi. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Przechodzimy do pytań. Mam dwa pytania.
Do zadania pytania zapisało się 24 posłów. Środowiska neoliberalne chętnie mówią o związ-
Chciałbym ustalić czas zadawania pytań na 1,5 kokracji, czyli swoistych rządach związków zawodo-
minuty, z możliwością minimalnego przedłużenia, wych. Tymczasem w raporcie Państwowej Inspekcji
ale prosiłbym, żeby trzymać się tego czasu. Pracy mówimy o przypadkach szykanowania pra-
Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Jerze- cowników – członków związków zawodowych, o
go Budnika, Platforma Obywatelska. utrudnianiu działalności związkowej, o nierównym
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. 205

Poseł Izabela Jaruga-Nowacka Wicemarszałek Krzysztof Putra:


traktowaniu związków. Pytam: Pani minister, jaka Dziękuję bardzo panu posłowi.
jest skala zjawiska dyskryminacji pracowników z Proszę o zabranie głosu pana posła Stanisława
powodu przynależności związkowej, zwłaszcza w sek- Zająca, Prawo i Sprawiedliwość.
torze prywatnym? Albowiem z działalności poselskiej
wiem, że założenie związku zawodowego np. w super-
markecie wymaga determinacji i odwagi kamikadze. Poseł Stanisław Zając:
A więc jaka jest skala tego zjawiska?
Pytanie drugie. Państwowa Inspekcja Pracy od Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pani
4 lat monitoruje równe traktowanie kobiet i męż- Minister! Z przedłożonego sprawozdania Państwowej
czyzn w zatrudnieniu. I po raz kolejny państwowa Inspekcji Pracy wynika, że budownictwo jest branżą,
inspekcja stwierdza niekorzystne dla kobiet dyspro- w której pracownicy najbardziej narażeni są na wy-
porcje płacowe, jak również mniejsze możliwości padki przy pracy. Widzimy to na wykresie 14. Nastę-
awansu zawodowego. Ta dyskryminacja, pani mini- puje ciągły wzrost wypadków w tej branży. Równocze-
ster, jest sprzeczna z art. 33 konstytucji, a w związ- śnie wiemy, że nadchodzi kolejny boom budowlany
ku z nowym systemem naliczania emerytur według związany z przygotowaniem do Mistrzostw Europy w
zasady: „ile włożysz, tyle wyjmiesz” spowoduje, że Piłce Nożnej Euro 2012. Czeka nas budowa stadionów,
m.in. z powodu tych różnic płacowych emerytura przebudowa infrastruktury miejskiej w miastach go-
kobiet będzie dramatycznie niska. Pani minister, czy spodarzach mistrzostw, w tym budowa lub przebudo-
pani skierowała do rządu jakieś rekomendacje, zale- wa hoteli, restauracji, centrów sportowo-rekreacyj-
cenia w tej kwestii? (Dzwonek) I czy pani minister nych, lotnisk, dworców kolejowych i autobusowych.
rozważa możliwość zastosowania sankcji, choćby w Prowadzona będzie budowa i przebudowa wielu kilo-
postaci monitorowania i tłumaczenia się przez pra- metrów dróg szybkiego ruchu, autostrad i linii kolejo-
codawców z tej dyskryminującej praktyki? Dziękuję wych. Cały ten proces będzie wymagał pracy tysięcy
bardzo. (Oklaski) robotników budowlanych. W tych okolicznościach
chciałbym zadać pytanie: Czy inspekcja pracy podej-
muje działania mające na celu ograniczenie liczby
Wicemarszałek Krzysztof Putra: wypadków, jakie mogą się wydarzyć w związku z bu-
dową i przebudową obiektów Euro 2012? Jeśli tak, to
Dziękuję bardzo, pani poseł. chciałbym wiedzieć, jakie to są działania.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Stani- Chciałbym również zapytać: Czy wykorzystuje się
sława Steca, Lewica i Demokraci. dotychczasowe doświadczenia innych państw przy
realizacji tego rodzaju inwestycji, tak aby do wypad-
ków przy pracy nie dochodziło? Dziękuję bardzo.
Poseł Stanisław Stec: (Oklaski)

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W roku ubie-


głym w programie pierwszym pan Ryszard Bugaj Wicemarszałek Krzysztof Putra:
prowadził audycję pod tytułem: „Pomoc społeczna w
naszym kraju”. Zadzwonił jeden z słuchaczy, który Dziękuję bardzo panu posłowi.
powiedział, że jest kierowcą, zarabia 4 tys., z tym że Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Hen-
na liście wypłat ma tylko 1 tys. zł, w związku z tym ryka Gołębiewskiego, Lewica i Demokraci.
zasiłek chorobowy wyniósł 700 z czymś, i obciążył
odpowiedzialnością za ten fakt oczywiście Sejm,
stwierdził, że Sejm jest winien, może i rząd. Pan Ry- Poseł Henryk Gołębiewski:
szard Bugaj, prowadzący to spotkanie, nie udzielił
odpowiedzi na to pytanie. Natomiast my powinniśmy Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
na to pytanie udzielić odpowiedzi. Po pierwsze, on Pragnę zadać pytania, które korespondują z bardzo
nie powinien takiej umowy podpisywać. Po drugie, interesującymi wypowiedziami pana posła marszał-
pracodawca moim zdaniem naraża się na ewentualne ka Józefa Zycha i pana posła Janusza Krasonia, moja
wysokie koszty, w przypadku gdy to zostanie ujaw- wypowiedź dotyczy bowiem dzieci, które ulegają wy-
nione. padkom w trakcie prac, szczególnie żniwnych. Każdy
Natomiast mam pytanie do pani minister. Inspek- wypadek boli, ale wypadek z udziałem kilkuletnich
cja na pewno zna takie sprawy, a jakie działania po- dzieci, które są przywożone do ośrodka w Trzebnicy
dejmuje, żeby to w interesie człowieka, w interesie z obciętymi rączkami, czy też nóżkami, jest bardzo
pracownika, ale również w interesie pracodawcy eli- szczególny. W związku z tym pragnę zadać pytanie
minować, bo znam pracodawcę, który w wyniku ta- pani minister: Po pierwsze, jakie działania prewen-
kich działań został zlicytowany przez Zakład Ubez- cyjne podejmuje Państwowa Inspekcja Pracy w za-
pieczeń Społecznych? Dziękuję. (Oklaski) kresie uświadamiania rolnikom i ich dzieciom nie-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
206 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.

Poseł Henryk Gołębiewski wołany do kontroli i nadzoru stosunków pracy w


naszym kraju, aby ograniczyć skalę tego zjawiska?
bezpieczeństwa związanego z udziałem w pracach Dziękuję bardzo. (Oklaski)
rolnych? Po drugie, czy w tej sprawie Państwowa In-
spekcja Pracy współpracuje z KRUS i organizacjami
rolniczymi? Jeżeli chodzi o prezentację tych zagad- Wicemarszałek Krzysztof Putra:
nień w radiu publicznym, w telewizji, to z przykro-
ścią podkreślę, a mam przyjemność wysłuchiwania Dziękuję bardzo panu posłowi.
audycji dla rolników o 5.10 codziennie wręcz, że te I bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Zbi-
zagadnienia są bardzo marginalnie traktowane. Są- gniewa Chmielowca, Prawo i Sprawiedliwość.
dzę, że jest wręcz obowiązkiem publikatorów publicz-
nych, żeby się tymi zagadnieniami zajmowały. Dzię-
kuję bardzo. (Oklaski) Poseł Zbigniew Chmielowiec:

Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Wyso-


Wicemarszałek Krzysztof Putra: ka Izbo! Mam krótkie dwa pytania. Jedną z najczęst-
szych przyczyn wizyt u lekarza są bóle pleców, które
Dziękuję bardzo panu posłowi. mimo że rzadko są łączone z aktywnością zawodową,
Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Kazi- w rzeczywistości wynikają z nieprawidłowych zacho-
mierza Gwiazdowskiego, Prawo i Sprawiedliwość. wań związanych z dźwiganiem ciężarów podczas pra-
cy. Drobne urazy i przeciążenia kumulują się w dłuż-
szym okresie, skutkując dolegliwościami mięśniowo-
Poseł Kazimierz Gwiazdowski: -szkieletowymi. Problem jest szczególnie dotkliwy w
sklepach, w szpitalach, na budowach. Czy Państwowa
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W Inspekcja Pracy prowadzi akcję profilaktyczną w celu
ostatnim roku uchwaliliśmy ustawę dotyczącą zaka- przeciwdziałania temu powszechnemu zjawisku?
zu handlu w 12 dni świątecznych w roku. Otóż w I drugie pytanie. Ucieczka od stosunku pracy na
sprawie wprowadzenia tej ustawy w życie są sprzecz- trwale wpisała się w polski rynek pracy. Strony za-
ne opinie inspekcji pracy oraz ministerstwa pracy trudnienia zamiast umów o pracę podpisują umowy
dotyczące pracy aptek i stacji benzynowych w dni cywilnoprawne, świadczą pracę w ramach tak zwa-
świąteczne. Zwracam się z prośbą, ażeby inspekcja nego samozatrudnienia lub nie mają umów żadnego
pracy określiła jasno i wyraźnie, czy apteki i stacje typu. Przypomnieć trzeba, że w ten sposób osoba
paliw są placówkami handlowymi, czy też punktami wykonująca pracę pozbawiona jest wszystkich upraw-
usługowymi, i w związku z tym czy mogą pracować nień wynikających z przepisów o czasie pracy, o
w dni świąteczne. Dziękuję bardzo. (Oklaski) ochronie rodzicielstwa czy o wynagrodzeniu za pracę.
W związku z takimi niepokojącymi zjawiskami mam
pytanie: Jakie działania podejmują inspektorzy pra-
Wicemarszałek Krzysztof Putra: cy, aby wyeliminować to zjawisko i jaka jest ich sku-
teczność? Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Dziękuję bardzo panu posłowi.
Proszę o zabranie głosu pana posła Kazimierza
Moskala, Prawo i Sprawiedliwość. Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Dziękuję bardzo panu posłowi.


Poseł Kazimierz Moskal: Bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł Elż-
bietę Streker-Dembińską.
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Od kilku już lat ze sprawozdań z działalności Pań-
stwowej Inspekcji Pracy wynika, że znaczący procent Poseł Elżbieta Streker-Dembińska:
naruszeń praw pracowniczych stanowi niewypłaca-
nie wynagrodzenia za pracę. Często zdarza się, że Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani
podnoszą media kwestię tego, że nadal któraś z grup Minister! Kontynuując niejako tok myślowy pana
zawodowych nie otrzymuje należnego jej wynagro- posła Janusza Krasonia, podpisuję się całkowicie pod
dzenia za wykonaną pracę. W mojej ocenie stanowi tezą, że nasze propozycje kierowane są w pewnym
to jedno z najcięższych wykroczeń przeciwko prawom sensie jednak do rządu, bo to rząd i Sejm odpowiada
pracownika. Łamane w ten sposób są nie tylko prawa za stanowienie prawa. I w związku z tym stanowie-
pracownicze, ale również prawa człowieka. niem prawa mam konkretne pytanie do przedstawi-
W związku z sygnalizowanym problemem mam cieli rządu, ale również do pani minister: Kiedy po-
pytanie do pani minister: Jakie działania zostały jawi się odpowiednia regulacja dotycząca obowiązku
podjęte przez Państwową Inspekcję Pracy, urząd po- tworzenia przez pracodawcę harmonogramów pracy?
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. 207

Poseł Elżbieta Streker-Dembińska stwowa Inspekcja Pracy wystąpi o to, to z rezerwy


budżetowej właściwe środki mogą zostać przekazane
Pytam w kontekście wczorajszej debaty o służbie Państwowej Inspekcji Pracy, aby nie zakłócić rytmu
zdrowia i lekarzach. Kiedy będziemy wiedzieli, czy wykonywania obowiązków ustawowych, a także nie
lekarze pełnią na przykład 24-godzinny dyżur w ra- wpłynąć negatywnie na poziom wynagrodzeń. Dzię-
mach godzin nadliczbowych, w zamian za dzień wol- kuję. (Oklaski)
ny, czy w ramach jakiegoś innego rozliczenia? Jest to
problematyczne. Dyrektorzy w tej chwili się z tym
męczą. Wicemarszałek Krzysztof Putra:
Kolejne pytanie: Czy inspekcja pracy podejmie
działania w celu ograniczenia nadmiernej biurokracji Dziękuję bardzo panu posłowi.
w działalności kontrolnej i wymagań dokumentacyj- Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Edwarda
nych w stosunku do pracodawców? Czy propozycje Czesaka, Prawo i Sprawiedliwość.
w tym zakresie trafią do komisji „Przyjazne Pań-
stwo”? Kontroli podlegają pracodawcy zarejestrowani,
a jest ogromna przestrzeń tak zwanej niezarejestro- Poseł Edward Czesak:
wanej działalności, głównie usługowej, gdzie również
zatrudniani są na czarno pracownicy, wobec których Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
nikt nie chce podejmować kontroli. (Dzwonek) Podczas mojej pracy parlamentarnej kilkakrotnie
I na koniec ostatnie pytanie: Kto kontroluje prze- spotykałem się ze skargami mieszkańców mojego
strzeganie Kodeksu pracy w Państwowej Inspekcji okręgu wyborczego dotyczącymi działań pokontrol-
Pracy, ponieważ docierają do nas sygnały, że w Pań- nych Państwowej Inspekcji Pracy. Mianowicie Pań-
stwowej Inspekcji Pracy również naruszane są prawa stwowa Inspekcja Pracy po stwierdzeniu rażącego
pracownicze? (Oklaski) naruszenia praw pracowniczych składa zawiadomie-
nie do prokuratury o możliwości popełnienia prze-
stępstwa przez pracodawcę. Następnie prokuratura
Wicemarszałek Krzysztof Putra: bardzo długo przeciąga postępowanie, natomiast
prawa pracownicze w dalszym ciągu są łamane. Do
Dziękuję bardzo, pani poseł. zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy udział
Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Janusza w postępowaniu w tych sprawach przed sądami
Krasonia, Lewica i Demokraci. w charakterze oskarżyciela publicznego. Stąd moje
pytanie: dlaczego Państwowa Inspekcja Pracy nie ko-
rzysta zbyt często z tego prawa, skoro wiadomo, że
Poseł Janusz Krasoń: w sytuacji samodzielnej walki pracowników z naru-
szającymi prawa pracownicze pracodawcami, najczę-
Dziękuję. ściej kończy się zwolnieniem pracowników lub dalszym
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! naruszaniem ich praw? Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Chciałbym zapytać o zjawisko, które dotyczy dzisiaj
wielu urzędów w Polsce, zwłaszcza wysokokompeten-
cyjnych urzędów, mianowicie o odchodzenie wy- Wicemarszałek Krzysztof Putra:
kształconych, dobrze przygotowanych do pracy eks-
pertów do gospodarki. Czy Państwową Inspekcję Dziękuję bardzo panu posłowi.
Pracy dotyka obecnie sytuacja odchodzenia dobrze Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Tomasza
przygotowanych inspektorów pracy do innej pracy? Latosa, Prawo i Sprawiedliwość.
Czy obserwuje się to zjawisko? Albowiem to dotyczy
już wielu urzędów. A pytam o to w kontekście budże-
tu Państwowej Inspekcji Pracy i tego, o czym mówił Poseł Tomasz Latos:
pan poseł Szwed. Pozbawienie inspekcji pracy 22 mln
zł w tegorocznym budżecie jest w moim przekonaniu Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
błędem Sejmu. Wnosiliśmy poprawki, zarówno PiS, Chciałbym zapytać o czas pracy lekarzy i pracowni-
jak i Lewica i Demokraci, aby przynajmniej 6 mln zł ków medycznych po wprowadzeniu nowych zasad
przeznaczonych na wynagrodzenia pozostawić w bu- dotyczących czasu pracy od 1 stycznia 2008 r. wraz
dżecie. Nie udało się tego zrobić. Obawiam się, pani z opcją opt-out. Chciałbym zapytać, w jakim stopniu
minister, że jeśli nie utrzyma pani w urzędzie państwo monitorujecie wykonywanie tej ustawy,
względnie wysokich wynagrodzeń, przecież nie są zwłaszcza że do mnie dochodziły pewne niepokojące
one astronomiczne, to to zjawisko, jeśli jeszcze ono sygnały dotyczące na przykład pracy zmianowej le-
nie istnieje w Państwowej Inspekcji Pracy, może się karzy radiologów, gdzie jedna ze zmian zaczynała
pojawić w najbliższym czasie. pracę o godz. 23 i kończyła o godz. 4 rano? Nie wyda-
Przypomnę, że pani minister finansów odpowie- je mi się, żeby to było normalne i zgodne z Kodeksem
działa podczas debaty na moje pytanie, że jeśli Pań- pracy. Chciałbym w związku z tym poznać państwa
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
208 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.

Poseł Tomasz Latos dla środowiska pracy ma kształtowanie sfery coraz


lepszych relacji międzyludzkich i komfortowych wa-
stanowisko w tej sprawie, a także dowiedzieć się, czy runków psychospołecznych. Jak wiemy, obecnie po-
monitorujecie państwo również gotowość do pracy, wszechnym problemem jest stres w pracy, który może
tę tzw. gotowość do pracy, w przypadku której prze- doprowadzić w skrajnych przypadkach nawet do roz-
pisy – według sygnałów, które do mnie docierają – stroju nerwowego lub spowodować błędy ludzkie
również często są łamane? Dziękuję uprzejmie. skutkujące w konsekwencji wypadkami.
(Oklaski) Pani Minister! Czy Państwowa Inspekcja Pracy
zauważa i podejmuje ten problem? Jakie zamierzenia
planuje podjąć inspekcja pracy w celu poprawy wa-
Wicemarszałek Krzysztof Putra: runków psychotechnicznych w zakładach pracy?
Bardzo dziękuję. (Oklaski)
Dziękuję bardzo panu posłowi.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Leszka
Aleksandrzaka, Lewica i Demokraci. Wicemarszałek Krzysztof Putra:
Dziękuję bardzo panu posłowi.
Poseł Leszek Aleksandrzak: Proszę o zabranie głosu pana posła Jana Kulasa,
Platforma Obywatelska.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pani
Minister! Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
w art. 1 stanowi, iż Państwowa Inspekcja Pracy jest Poseł Jan Kulas:
organem powołanym do sprawowania nadzoru i kon-
troli przestrzegania prawa pracy. W związku z tym, Panie Marszałku! Szanowna Pani Minister! Pa-
pani minister, mam pytanie: Jak do tego zapisu usta- nie i Panowie Posłowie! Sądzę, że trzeba docenić wy-
wy ma się wypowiedź pani zastępcy pana Romana siłek Sejmu w ostatnim etapie prac nad budżetem.
Giedrojcia dla „Naszego Dziennika” z dnia 30 stycz- Tu jeden z posłów biadolił i narzekał, a jednak pró-
nia 2008 r., pozwolę sobie zacytować bardzo krótko: bowaliśmy trochę wzmocnić ten budżet, o tyle, o ile
„Według nowego regulaminu pracy Katolickiego Uni- to było możliwe, czyli o te 6 mln zł na przykład.
wersytetu (...) pracodawca tejże uczelni nie będzie Oszczędności dotknęły kilkadziesiąt instytucji cen-
mógł odmówić zatrudnienia osobie ze względu na jej tralnych, w tym także Kancelarię Sejmu, łącznie na
jawne i otwarte deklarowanie tzw. orientacji homo- kwotę 3,4 mld zł, żeby wszystko widzieć w odpowied-
seksualnej”. Odpowiedź pana ministra: „Niestety niej proporcji. Bo osobiście jestem za tym, żeby ten
tak. (...) Niestety, jest to zgodne z naszym obecnym budżet był racjonalny i jeszcze bardziej efektywny.
prawem wewnętrznym. (...) Niestety, tak jest i jeśli Pytania są tylko trzy. Pierwsze pytanie. Z tego,
chodzi o ten regulamin, nie ma podstaw, by wyłączyć co pani inspektor mówiła, wynika, że Państwowa
te zapisy”. I jeszcze jeden cytat: „Ale sytuacja jest Inspekcja Pracy dobrze, profesjonalnie wykonała
taka, że uczelnie mogą stosować prawo”. Stąd pyta- swoją pracę. Potwierdziła to także sejmowa Komisja
nie: Jak ten artykuł i ta wypowiedź mają się do tego? Polityki Społecznej i Rodziny, co jako poseł przyjmu-
I drugie pytanie: Czy prawdą jest, że pracownicy ję z satysfakcją do wiadomości. Chciałbym zapytać
Państwowej Inspekcji Pracy nie mają wypłacanych w kontekście tej dobrej pracy, jak pani ocenia oddział
kosztów przejazdów? Dziękuję bardzo. (Oklaski) pomorski, województwo pomorskie? Jestem posłem
tej ziemi, toteż jestem żywotnie zainteresowany od-
powiedzią na to pytanie.
Wicemarszałek Krzysztof Putra: Drugie pytanie dotyczy tego, czy w przyszłości –
ponieważ informacja ma czemuś służyć – będziecie
Dziękuję bardzo panu posłowi. także wspierali działania promocyjne dobrych przed-
Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Jerzego siębiorców, którzy chcą tworzyć warunki, ramy pra-
Gosiewskiego, Prawo i Sprawiedliwość. cy bezpiecznej, pracy pozytywnej, szczególnie kon-
kursy, jak to pani inspektor mówiła: Pracodawca –
organizator pracy bezpiecznej. Bo z jednej strony
Poseł Jerzy Gosiewski: chodzi o równowagę między pracodawcami i praco-
biorcami, przedsiębiorcami a związkami i pracowni-
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sza- kami, a z drugiej strony o promowanie pozytywnych,
nowna Pani Minister! W związku z przemianami dobrych zachowań przedsiębiorców, pracodawców,
cywilizacyjnymi, jakie dokonują się w gospodarce którzy sprzyjają dobrej, bezpiecznej pracy.
światowej w ostatnich dziesiątkach lat, z wykorzy- I trzecie, ostanie pytanie. Zaszły pozytywne zja-
stywaniem na coraz szerszą skalę nowych i dużo wiska na rynku pracy. Czy można dziś w miarę pro-
bezpieczniejszych technologii, a także stałym wzro- fesjonalnie i precyzyjnie oszacować zapewne maleją-
stem zatrudnienia w usługach i handlu, wydaje się, ce zjawisko szarej strefy w naszej gospodarce? Dzię-
że w wielu przedsiębiorstwach dominujące znaczenie kuję za uwagę. (Oklaski)
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. 209

Wicemarszałek Krzysztof Putra: Czy generalny inspektor pracy dostrzegł ten pro-
blem? Czy zachodzi w tego typu przypadkach niebez-
Dziękuję bardzo panu posłowi. pieczeństwo dyskryminacji ze względu na wiek i płeć?
Proszę o zabranie głosu pana posła Piotra Polaka, Czy inspektorzy pracy dysponują diagnozą tego pro-
Prawo i Sprawiedliwość. blemu i jakimi narzędziami mogą walczyć z tym zja-
wiskiem? Dziękuję. (Oklaski)

Poseł Piotr Polak:


Wicemarszałek Krzysztof Putra:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Z dniem 1 lipca 2007 r. na mocy nowej ustawy o Pań- Dziękuję bardzo, pani poseł.
stwowej Inspekcji Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Stani-
przejęła prowadzenie kontroli legalności zatrudnie- sława Kalembę, Polskie Stronnictwo Ludowe.
nia, która była dotychczas realizowana przez tzw.
policję pracy podlegającą wojewodom. Jak wiemy,
inspekcja pracy przejęła nie tylko te nowe dla niej Poseł Stanisław Kalemba:
zadania, ale także pracowników urzędów wojewódz-
kich, którzy do czerwca ub.r. kontrolowali legalność Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
zatrudnienia. Problem polega na tym, że ci przejęci Oczywiście z największymi zagrożeniami mamy do
pracownicy nie mają uprawnień do przeprowadzania czynienia w budownictwie, transporcie, rolnictwie,
kontroli i nabędą je dopiero po ukończeniu specjalnej ale jest też nowy temat, jeżeli chodzi o inspekcję pra-
aplikacji inspektorskiej, na co ustawa o Państwowej cy – jest to zamknięte użycie GMO, czyli organizmów
Inspekcji Pracy przewiduje okres dwóch lat. W związ- genetycznie modyfikowanych. Oprócz uprawy, stoso-
ku z tym mam do pani minister pytanie: Jak Pań- wania pasz, środków żywienia przez zwierzęta i lu-
stwowa Inspekcja Pracy poradziła sobie w tej mało dzi, są jeszcze badania w zamkniętych laboratoriach,
komfortowej sytuacji, gdy pokaźnie zwiększony za- itd. Pani minister, dotyczy to m.in. nieprzestrzegania
kres zadań musi być, póki co, realizowany praktycz- przepisów w tej ważnej dziedzinie w laboratoriach
nie tymi samymi siłami? Czy w skali ostatniego pół- ważnych instytucji. Wiadomo, o jakie wyższe uczel-
rocza nie spowodowało to spadku efektywności pro- nie, instytuty chodzi. Bardzo mnie niepokoi nieprze-
wadzonych kontroli? Dziękuję. (Oklaski) strzeganie przepisów w tych zasadniczych sprawach,
jeżeli chodzi o transport genów. M.in. mamy tutaj
wymieniony szereg nieprawidłowości w tych labora-
Wicemarszałek Krzysztof Putra: toriach. Powiem, że brak jest chociażby procedur
przeprowadzania dezynfekcji w przypadku rozprze-
Dziękuję bardzo panu posłowi. strzeniania się GMO, brak jest instrukcji w języku
Bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł polskim na urządzeniach, maszynach sprowadza-
Marzenę Dorotę Wróbel, Prawo i Sprawiedliwość. nych z zagranicy. Stwierdzenia inspekcji są wyraźne:
lekceważy się przepisy bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. Pani minister, co w tym zakresie można tutaj
Poseł Marzena Dorota Wróbel: zmienić? Dziękuję.

Czy generalny inspektor pracy zanotował przy-


padki dyskryminacji bądź zwalniania pracowników Wicemarszałek Krzysztof Putra:
przez pracodawców ze względu na ich działalność
związkową? Dotyczy to zwłaszcza osób, które wska- Dziękuję bardzo panu posłowi.
zują na nieprawidłowości w zakresie przekształceń Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Jaro-
własnościowych czy błędy w zarządzaniu. Czy gene- sława Piętę, Platforma Obywatelska.
ralny inspektor pracy dostrzegł ten problem i czy
monitoruje tego typu przypadki, również w odniesie-
niu do wcześniejszych okresów sprawozdawczych? Poseł Jarosław Pięta:
Czy są wyroki sądów w tego typu sprawach?
Otrzymuję również sygnały, że szczególnie źle Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
dzieje się w marketach. W związku z czym mam py- Z wielką satysfakcją można przyjąć fakt, iż połączo-
tanie, ile w Polsce jest marketów i ile w tego typu ne komisje przyjęły jednogłośnie sprawozdanie in-
placówkach mamy związków zawodowych. spekcji pracy za 2006 r. Również z wielką satysfakcją
Kolejny problem to zwalnianie – przy okazji róż- przyjmuję fakt, iż dzisiejsza opozycja martwi się
nych restrukturyzacji – kobiet przed 50. r. życia. o pracowników inspekcji pracy. Szkoda, że tak późno.
W sensie formalnym osoby te nie znajdują się w okre- Ale jest niestety też faktem to, że od dłuższego czasu
sie ochronnym, ale kobieta taka praktycznie nie ma wynagrodzenia w inspekcji pracy realnie spadają,
żadnych szans na znalezienie nowego miejsca pracy. pracownicy zaś odchodzą. Stąd też wynika następne
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
210 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.

Poseł Jarosław Pięta zapytać, czy w ostatnim czasie zajmowaliście się pań-
stwo bezpieczeństwem w placówkach oświatowych.
moje pytanie dotyczące upoważnień do kontroli. Upo- Jest to wyjątkowe miejsce pracy, a problem bezpie-
ważnienia te stanowią utrudnienie dla inspektorów czeństwa dotyczy nie tylko pracowników, ale również
pracy jak również stanowią duży koszt w budżecie dzieci i młodzieży. Do zadania tego pytania zainspi-
inspekcji pracy. Myślę, że jest już najwyższy czas, aby rował mnie ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli,
te upoważnienia zlikwidować, a dla komisji nadzwy- który dotyczy bezpieczeństwa w placówkach oświa-
czajnej – żeby się tą kwestią zajęła. Dziękuję bardzo. towych w jednym tylko województwie, a bije na
(Oklaski) alarm. Przeraża wielość nieprawidłowości w wielu
przypadkach: brak wentylacji, wadliwe instalacje,
azbest, odpadające sufity. Dlatego chciałabym zapy-
Wicemarszałek Krzysztof Putra: tać, czy w najbliższym czasie Państwowa Inspekcja
Pracy zamierza podjąć zadanie kontrolowania placó-
Dziękuję bardzo panu posłowi. wek oświatowych. Chciałabym również zapytać, jak
Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Tade- pani minister widzi w tym przypadku możliwość
usza Motowidło, Lewica i Demokraci. współpracy z ministrem edukacji, z kuratorami, tak
żebyśmy mieli ogólną wiedzę na temat tego, jak
w tych placówkach na terenie całej Polski rzeczywi-
Poseł Tadeusz Motowidło: ście wygląda stan bezpieczeństwa. Jest to ważne za-
równo dla pracujących tam nauczycieli, jak również
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani dla dzieci i młodzieży, którym te wykazane w rapor-
Minister! Jest pani człowiekiem praktyki, który ze cie Najwyższej Izby Kontroli mankamenty po prostu
względu na swoje życie zawodowe miał częsty kon- zagrażają. Dziękuję bardzo.
takt z innymi ludźmi. Chciałbym panią o coś zapytać.
Teraz w pani pracy, w sytuacji, gdy podlega pani duża
liczba osób z długim stażem, zaangażowanych, wspa- Wicemarszałek Krzysztof Putra:
niałych fachowców, czy dba się o nich w odpowiedni
sposób: chodzi o ich wynagrodzenie, warunki pracy, Dziękuję bardzo pani poseł.
narażanie się na to wszystko, co ich na co dzień spo- Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Krzysz-
tyka ze strony pracodawców, a są to nieprzyjemne tofa Popiołka, Prawo i Sprawiedliwość.
rzeczy. Pani na pewno o tym wie i prosiłbym również,
żeby pani w swoim końcowym wystąpieniu powie-
działa na ten temat parę zdań. Poseł Krzysztof Popiołek:
Prosiłbym panią również, aby pani się wypowie-
działa na temat współpracy Państwowej Inspekcji Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Pracy z Wyższym Urzędem Górniczym i z okręgowy- Zapoznając się ze sprawozdaniem głównego inspek-
mi urzędami górniczymi. Ponieważ ta współpraca tora pracy, które jest przedmiotem dzisiejszej debaty,
i ten – że tak powiem – ich kontakt na co dzień na znalazłem informację, że w latach 2005–2006 inspek-
pewno przyczyniają się do polepszenia warunków, cja pracy realizowała program „Bezpieczeństwo pra-
i są tego efekty. Prosiłbym, żeby pani tutaj, w Sejmie, cy w budownictwie”. Program ten otrzymał dofinan-
oficjalnie przekazała informacje o tym, jak wygląda sowanie z funduszy Unii Europejskiej. Chciałbym
ta współpraca, która ma się przyczyniać i przyczynia zapytać, czy w ostatnim okresie Państwowa Inspek-
się do polepszenia warunków pracy w górnictwie, tak cja Pracy podejmowała działania w celu pozyskania
niebezpiecznym i tak groźnym dla górników. Dzię- środków unijnych na realizowanie podobnych zadań.
kuję bardzo. (Oklaski) Jest to bardzo potrzebne w sytuacji, gdy koalicja rzą-
dząca obniżyła państwu budżet na ten rok.

Wicemarszałek Krzysztof Putra:


Wicemarszałek Krzysztof Putra:
Dziękuję bardzo panu posłowi.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł Tere- Dziękuję bardzo panu posłowi.
sę Piotrowską, Platforma Obywatelska. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Krzysz-
tofa Maciejewskiego, Prawo i Sprawiedliwość.

Poseł Teresa Piotrowska:


Poseł Krzysztof Maciejewski:
Panie Marszałku! Pani Minister! Główny inspek-
tor pracy zajmuje się w swojej działalności kontrolnej Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani
wieloma sektorami w zakresie przestrzegania prawa Minister! Jak słyszeliśmy, wszystkie kluby parlamen-
pracy, a także bezpieczeństwa pracy. Chciałabym tarne, z Radą Ochrony Pracy włącznie, bardzo pozy-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. 211

Poseł Krzysztof Maciejewski zgłosiliśmy i ile z nich zostało zrealizowanych. Po-


krótce odpowiem.
tywnie wypowiadały się na temat sprawozdania wy- Ministrowi transportu i budownictwa przedsta-
głoszonego przez panią minister. To cieszy, bo w ta- wiliśmy 5 wniosków dotyczących wprowadzenia
kiej atmosferze łatwiej i lepiej zastanawiać się nad zmian w różnych rozporządzeniach, w tym w rozpo-
tym, co zrobić, aby skuteczniej reagować na różne złe rządzeniu ministra infrastruktury z 2003 r. dotyczą-
zjawiska. cym bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania
Sądzę, że możliwość swobodnego, a zatem i bez- robót budowlanych, rozporządzeniu ministrów ko-
piecznego poruszania się ludzi niepełnosprawnych munikacji i administracji z 1977 r. w sprawie bezpie-
jest czynnikiem bardzo ważnym. Na ten temat mó- czeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
wiło się dzisiaj na tej sali bardzo mało. I dlatego py- drogowych i mostowych. Część z naszych wniosków
tam, czy Państwowa Inspekcja Pracy przewiduje już zrealizowano, a nad częścią, jak wiemy, trwają
działania umożliwiające skuteczne egzekwowanie od jeszcze prace, nie wszystko zostało skończone. Po-
instytucji użyteczności publicznej ustawy narzucają- wiem, że jesteśmy zadowoleni, bo wzięto pod uwagę
cej obowiązek dostosowania ich do możliwości tej również nasze wnioski legislacyjne.
grupy społecznej. Pytam, ponieważ ci ludzie często Ministrowi pracy i polityki społecznej przedstawi-
odwiedzają mnie w biurze poselskim. Chciałbym im liśmy wniosek dotyczący nowelizacji ustawy z 12 mar-
w ten sposób pomóc. Dziękuję. (Oklaski) ca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie czasu pra-
cy wychowawców, asystentów w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych typu rodzinnego. Mam adnota-
Wicemarszałek Krzysztof Putra: cję, że na ten temat do dnia dzisiejszego nie wpłynę-
ła do nas żadna informacja. Trudno mi się odnieść
Dziękuję bardzo panu posłowi. do tego, czy trwają prace nad tymi zagadnieniami
Lista posłów zapisanych do głosu została wyczer- i czy rozpoczęto jakąś pracę.
pana. Do ministra gospodarki skierowaliśmy wniosek
Bardzo proszę o zabranie głosu panią Bożenę w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budo-
Borys-Szopę, głównego inspektora pracy. wie, przebudowie i remoncie jednostek pływających.
Mamy informację, że trwają prace, a część z naszych
uwag już skonsumowano.
Główny Inspektor Pracy Do ministra zdrowia skierowaliśmy 2 wnioski le-
Bożena Borys-Szopa: gislacyjne. Jeden dotyczył nowelizacji ustawy o sub-
stancjach i preparatach chemicznych. Mam tu infor-
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! mację oznaczoną plusem, co oznacza, że wzięto pod
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za uwagę nasze wnioski. Uwzględniono wnioski do no-
wszystkie wystąpienia i za wszystkie dobre i ciepłe wej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, dotyczące
słowa skierowane do inspektorów pracy, bo to rzeczy- głównie czasu pracy. Wielokrotnie zgłaszaliśmy róż-
wiście jest trudna praca, niebezpieczna, stwarzająca ne uwagi w tym zakresie, zwłaszcza dotyczące czasu
zagrożenia, a co najważniejsze – narażająca na stres. pracy.
Mogę powiedzieć tylko tyle, że być szefem takiego Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi kilkakrotnie
urzędu i współpracować z takimi ludźmi to olbrzy- kierowaliśmy wniosek dotyczący nowelizacji rozpo-
mia przyjemność i wielka nobilitacja. I mimo to, że rządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy
jest to ciężka praca, chcę powiedzieć, że współpraca stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony ro-
z taką kadrą na pewno należy do najciekawszych. Za ślin. Nie zostało to zrealizowane i do dzisiaj nie mamy
wszystkie ciepłe słowa, dobrą ocenę pracy inspekto- żadnych informacji, żeby cokolwiek w tym zakresie
rów pracy i wszystkich pracowników Państwowej się działo.
Inspekcji Pracy, również tych, którzy goszczą na ga- Ministrowi edukacji narodowej przekazaliśmy
lerii, serdecznie dziękuję. 2 wnioski dotyczące Karty Nauczyciela oraz kwestii
Dziękuję również za pytania, które niewątpliwie systemowych. Z informacji bieżących wynika, że
pomogą nam jeszcze lepiej funkcjonować, i za uwagi, trwają prace polegające na zmianie i dostosowaniu
za które zawsze urząd serdecznie dziękował, zwłasz- tych przepisów.
cza parlamentarzystom, a szczególnie wszystkim Myślę, że to jest odpowiedź w skrócie na pytania
tym parlamentarzystom, z którymi na bieżąco przy- dotyczące naszych wniosków legislacyjnych.
chodzi nam współpracować zarówno w Radzie Ochro- Następne pytanie dotyczyło ilości kontroli. Głów-
ny Pracy, jak i w komisjach sejmowych. Postaram się nym powodem zmniejszenia ich ilości jest to, że dzia-
najszybciej, jak to jest możliwe, odpowiedzieć na łania prewencyjne – inicjowane przez Radę Ochrony
wszystkie pytania. Mam nadzieję, że wszystkie py- Pracy, kiedy jeszcze wspólnie z panią poseł byłyśmy
tania zdążyliśmy zapisać, jako że wspólnie z moimi w radzie – wymuszają pewne działania inspektorów
zastępcami staraliśmy się zdążyć ze wszystkim. pracy. To nie są działania kilkunastominutowe. Czę-
Pani poseł Izabela Mrzygłocka zadała kilka py- sto są to działania kilkudniowe, bo wiąże się to
tań. Pierwsze dotyczyło tego, ile aktów prawnych z przygotowaniem kampanii, z uczestnictwem w tej
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
212 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa sobie wyobrazić, jaki to jest ogrom pracy. Ponad 230
inspektorów zajmowało się przez ponad rok tylko
kampanii, często z uczestnictwem w konferencjach placówkami sieci Biedronka.
i z organizowaniem tych konferencji. W związku Jeśli chodzi o porady prawne, to powiem tak: to
z tym działania prewencyjne zajmują nam sporo cza- jest trudne zadanie, gdyż jest ich ponad milion w ska-
su, ale nie to jest jedynym i głównym powodem li roku. To jest trudna i żmudna praca, ale nigdy ni-
zmniejszenia ilości kontroli, kontrole będą się zmniej- komu nie odmówiliśmy żadnej porady prawnej. Nigdy
szały ilościowo. nie odmówiliśmy uczestnictwa w spotkaniach orga-
Wyszłam z założenia, że nie będziemy bić rekor- nizacji związkowych, organizacji pracodawców,
dów statystycznych w zakresie ilości kontroli. Liczy w szkoleniach organizowanych przez te organizacje.
się skuteczność kontroli. Coraz częściej prowadzimy Myślę, że damy radę. W okręgowych inspektoratach
kontrole kompleksowe, kontrole złożone. Inspektor pracy, w oddziałach Państwowej Inspekcji Pracy in-
pracy, idąc na kontrolę, nie kontroluje już tylko jed- spektorzy są do dyspozycji. Telefonów jest sporo. To
nego zagadnienia, na przykład czasu pracy, ale musi jest ciężka praca, ale praca szalenie ważna. Jeśli
zareagować też na legalność zatrudnienia, bo to jest chcemy mówić o działaniach prewencyjnych, promo-
nasz podstawowy obowiązek, musi zareagować na cyjnych, wyprzedzających, to właśnie porady prawne
zagrożenie dla zdrowia i życia, jeżeli takie dostrzega, są na pewno szalenie istotne, bardzo ważne.
i musi to skontrolować i zweryfikować. Pani poseł zapytała również o to, w jaki sposób
Niezwykle słuszne wydaje się to, że kontrolami chcemy nagłaśniać fakt, że udzielamy porad praw-
obejmujemy nie tylko kilka osób. Zdarzają się kontro- nych. W przygotowaniu jest kampania medialna,
le, którymi obejmujemy wszystkich zatrudnionych. chcemy to zrobić w tym roku. Jednak już od 2006 r.
To dotyczyło wszystkich spółek okołogórniczych po tak naprawdę zajmujemy się promowaniem tego, że
tragedii w kopalni Halemba, co zostało przedstawio- udzielamy porad. Poruszamy ten temat w czasie każ-
ne w sprawozdaniu na posiedzeniu Rady Ochrony dej kontroli, w stosunku do każdego pracownika
Pracy. Katastrofa w kopalni Halemba wykazała, że i każdego pracodawcy, w czasie każdej konferencji
w istocie należy się przyjrzeć działalności wszystkich prasowej, w czasie wszystkich spotkań ze związkami
spółek okołogórniczych. Podjęliśmy ten trud, powiem zawodowymi, partnerami społecznymi, zarówno na
szczerze, przy niewielkiej liczbie inspektorów specja- szczeblu głównego inspektoratu, jak też na szczeblu
listów w zakresie zagadnień górniczych. Pan poseł wszystkich 16 okręgowych inspektoratów pracy.
doskonale o tym wie, bo jest z tego okręgu. Mówię Następne pytanie dotyczyło stacji autogazu. Prze-
o woj. śląskim. praszam, jeśli to będzie brzmiało nieskromnie, ale
Kontrolujemy i chcemy skontrolować wszystkie stacje autogazu to nasz temat, temat Rady Ochrony
podmioty, które są spółkami okołogórniczymi. Na- Pracy sprzed dwóch lat. Mówię nasz, bo jeszcze wtedy
tychmiast po katastrofie rozpoczęliśmy bardzo sze- byłam członkiem Prezydium Rady Ochrony Pracy.
roko zakrojoną kontrolę, kontrolując wszystkich za- Gdyby nie to, że Rada Ochrony Pracy wywołała ten
trudnionych, nie tylko tych, którzy ulegli wypadowi, temat, a inspekcja od razu go podjęła, być może mó-
ale wszystkich zatrudnionych w spółkach okołogór- wilibyśmy o wielu katastrofach. Państwowa Inspekcja
niczych działających przy kopalni Halemba. Są Pracy przygotowała materiały na temat stacji autoga-
pierwsze efekty. Za wcześnie jest, by mówić o roku zu i nieprawidłowości w tym zakresie, dotycząch bra-
2007, ale zamknęliśmy rok 2007 z olbrzymim plu- ku licencji na prowadzenie stacji autogazu. Jestem
sem, jeśli chodzi o sukcesy inspekcji pracy. W 2007 r. przekonana, że dzięki działaniom Państwowej Inspek-
w spółkach okołogórniczych nie stwierdzono ani jed- cji Pracy udało się uniknąć wielu katastrof. Jedyne,
nego przypadku zatrudnienia na czarno. Nie stwier- co mogliśmy w takim przypadku zrobić w zakresie
dziliśmy w spółkach okołogórniczych zatrudnienia decyzji prawnych, to wydać decyzję o wstrzymaniu
na podstawie umów cywilnoprawnych osób pod zie- pracy. Takie decyzje były przez inspektorów podejmo-
mią ani na powierzchni. Uważam, że to jest właśnie wane, za co im z tego miejsca serdecznie dziękuję.
efekt końcowy takich, być może pracochłonnych, wy- Niewątpliwie większość parlamentarzystów, która
dłużonych kontroli. Myślę, że nawet jeżeli kontroli miała okazję zapoznać się z dokumentacją – mówię tu
będzie mniej, ale będą efekty i będziemy mogli powie- przede wszystkim o zdjęciach, filmach – wie o tym, że
dzieć, że w skontrolowanych zakładach pracy rzeczy- był to rzeczywiście kawał dobrej roboty.
wiście jest dobrze, to będzie to ten efekt końcowy, Komisja sejmowa podjęła pewien określony dezy-
który niewątpliwie będzie oceniany pozytywnie przez derat, który skierowała do właściwych ministerstw.
Państwową Inspekcję Pracy, ale przede wszystkim W tym miejscu ścieżka legislacyjna się kończy. Na tym
przez parlament jako organ, który nadzoruje prace etapie zrobiliśmy wszystko, co nie oznacza, że w tym
inspekcji. roku nie będziemy na wszystkich stacjach autogazu,
Dokładnie tak samo było w przypadku placówek na których będą istniały jakiekolwiek zagrożenia.
sieci Biedronka. Skontrolowaliśmy ponad 700 placó- Przynajmniej na tych, o których będziemy wiedzieć.
wek handlowych sieci Biedronka, po 10 pracowników Pan poseł Janusz Krasoń zapytał o pracę Polaków
z każdej placówki w okresie 3 lat wstecz, kontrolując za granicą. W swoim wystąpieniu mówiłam dość
czas pracy każdego dnia. Myślę, że Wysoka Izba może dużo na ten temat. Po pierwsze, przypomnę, że
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. 213

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa jąca nieprawidłowość to niezgłoszenie lub nietermi-
nowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego – bli-
w ramach instytucji łącznikowej wymieniamy się sko 2,2 tys. przypadków, to jest 18% skontrolowanych
informacjami ze wszystkimi inspekcjami europejski- podmiotów. Łączna kwota nieopłaconych składek
mi w zakresie zatrudniania Polaków za granicą wyniosła ponad 12 mln zł i dotyczyła blisko 3 tys.
i obcokrajowców w Polsce. Jest to oczywiście bardzo osób. Jest to efekt niezgłaszania pracowników do
istotne zagadnienie i temu właśnie służy próba roz- ubezpieczenia społecznego. Natomiast obowiązku
winięcia dwustronnej współpracy zagranicznej o cha- zgłoszenia nie dopełniono wobec ponad 700 osób.
rakterze partnerskim, głównie z inspekcjami, które Podkreślam, że są to wyniki zaledwie z półrocza, bo
działają na terenie, gdzie jest zatrudnionych najwię- tylko o tym okresie mówię. Nieopłacanie bądź nieter-
cej Polaków. Mówiłam w swoim wystąpieniu o Fran- minowe opłacanie comiesięcznych składek na Fun-
cji, Włoszech, Holandii, Belgii, Portugalii, o tych dusz Pracy to nieprawidłowość, która dotyczyła po-
krajach, z którymi już w jakimś sensie rozpoczęliśmy nad 1800 podmiotów poddanych kontroli, to jest ok.
współpracę. Mówiłam również o tym, że już w ubie- 16%. Łączna kwota nieopłaconych składek to 6,2 mln
głym roku rozpoczęliśmy rozmowy na temat posze- zł. Za ponad 19 tys. osób w ogóle nie opłacono składek
rzenia takiej współpracy z inspekcją irlandzką na Fundusz Pracy, co stanowiło ok. 10% osób obję-
i brytyjską, bo od głównych inspektorów z obu tych tych kontrolą, a za ponad 33 tys. osób nie opłacono
krajów docierają do nas informacje, że największym tych składek w obowiązującym terminie. Stwierdzi-
zagrożeniem dla Polaków są wypadki przy pracy. liśmy fakt zatrudniania bez zawarcia umowy, zawie-
Chcemy również pokłonić się nisko naszym star- ranie umów cywilnoprawnych tam, gdzie powinny
szym kolegom inspektorom z inspekcji brytyjskiej być umowy o pracę i nielegalne wykonywanie pracy
i irlandzkiej w zakresie rolnictwa. Chcemy zobaczyć, przez cudzoziemców. Dotyczyło to 246 cudzoziemców,
jak oni sobie radzą, zwłaszcza w zakresie rolnictwa w tym 103 obywateli Ukrainy, 38 obywateli Federacji
indywidualnego, bo mają rzeczywiście dobre do- Rosyjskiej, 17 obywateli Malezji, 16 obywateli Wiet-
świadczenia. namu, 15 obywateli Korei Południowej oraz 12 oby-
W takim razie przejdę do rolnictwa, bo pan poseł wateli Białorusi. To tyle tytułem wstępu, natomiast
Krasoń zapytał właśnie o rolnictwo. Oczywiście ab- szczegóły z przyjemnością panu posłowi przekażę po
solutnie nie omijamy rolnictwa, bo w tym przypadku posiedzeniu.
także zatrudnia się pracowników, którzy świadczą W stronę pana marszałka Józefa Zycha kieruję
usługi na rzecz przedsiębiorcy, który jest rolnikiem. szczególne ukłony, ponieważ miałam przyjemność
Większym problemem jest rolnictwo indywidualne. współpracować z panem marszałkiem, kiedy jeszcze
Już w 2006 i 2007 r. prowadziliśmy na rzecz rolnic- byłam w radzie. Dziękuję przede wszystkim za nie-
twa indywidualnego wielkie kampanie. Tylko w ubie- zmienną od lat olbrzymią sympatię zarówno dla
głym roku własnymi siłami przeprowadziliśmy wi- urzędu, jak i olbrzymie zrozumienie zagadnień i pro-
zytacje u rolników indywidualnych w ponad 10 tys. blemów, z jakimi inspekcja się boryka.
gospodarstw rolnych. Wymaga to oczywiście odejścia Problem współpracy między prokuraturą a Pań-
od normalnych kontroli i nie wpłynie na statystykę stwową Inspekcją Pracy, sądami a Państwową In-
– przepraszam za to nielubiane przez naszych inspek- spekcją Pracy zauważaliśmy już od lat. W 2006 r.
torów słowo – bo są to tylko wizytacje. Możemy za- rozpoczęłam swoje działania od spotkania z proku-
pukać do rolnika indywidualnego, poprosić o to, żeby raturą na szczeblu krajowym oraz spotkań z poszcze-
nas wpuścił, i poinformować, że dobrze byłoby, żeby gólnymi ministrami, w tym również z ministrem
zrobił tak albo inaczej, bo to jest akurat najlepsze sprawiedliwości. Ustaliliśmy wówczas, że odbędą się
rozwiązanie. Przy współpracy samorządów, urzędów wspólne spotkania prokuratorów z okręgowymi in-
gmin, środowisk społecznych, różnych społeczności spektorami pracy, wspólne szkolenia, kontakty robo-
lokalnych udaje nam się trafiać do coraz większej cze. Ze sprawozdania za 2006 r. wynika, a 2007 r.
liczby rolników indywidualnych, nie tylko w trosce tylko to potwierdza, że mamy do czynienia z większą
o ich bezpieczeństwo, ale również w trosce o dzieci, efektywnością działań naszych inspektorów pracy,
o których za chwilę powiem. większą skutecznością wniosków składanych przez
Jeśli chodzi o nielegalne zatrudnienie, to zrobili- inspektorów do prokuratur i sądów, a także z zupeł-
śmy pierwsze podsumowanie. Inspekcja zajęła się nie innym podejściem tychże organów do wykroczeń
ustawowo nielegalnym zatrudnieniem tak naprawdę z zakresu prawa pracy. Myślę, że to tytułem takiej
od 1 lipca 2007 r. Mówimy tu również o nielegalnym ogólnej informacji jest w pewnym sensie jakimś
zatrudnieniu cudzoziemców. Dwa dni temu na kon- światełkiem, czymś dobrym, pozytywnym. Nie bę-
ferencji prasowej zrobiliśmy podsumowanie. Mamy dziemy rezygnować z dalszej współpracy, z dalszych
dość obszerne informacje na ten temat. Jeśli pan po- wspólnych szkoleń, a przede wszystkim z tych robo-
seł pozwoli, to po posiedzeniu oczywiście je przekażę. czych kontaktów w tematach istotnych z punktu
Powiem w skrócie, że te kontrole w zakresie nielegal- widzenia ilości nieprawidłowości w poszczególnych
nego zatrudnienia, które już przeprowadziliśmy, in- okręgach.
aczej mówiąc, kontrole legalności zatrudnienia, wy- Pan poseł Jerzy Budnik zapytał o promocję, o to,
kazały sporo nieprawidłowości. Najczęściej występu- w jaki sposób odbieramy działania promocyjne w za-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
214 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa jest to udział w przestępstwie, ale to nas nie zadowa-
la i każdy sygnał o takich nieprawidłowościach zgło-
kresie przestrzegania prawa pracy i czy rzeczywiście szony przez pracownika jest kontrolowany przez in-
możemy mówić o poprawie. Mówiłam o tym w swoim spektorów pracy. Przy czym, jak mówię, niestety
wystąpieniu, więc podkreślę tylko: tak, panie pośle, dzieje się to pomiędzy dwoma osobami fizycznymi.
w 2005 r. 60% skontrolowanych pracodawców nie Z jednej strony osoba, która reprezentuje pracodaw-
wypłacało bądź opóźniało się z wypłatą wynagro- cę, z drugiej strony pracownik. Mogę powiedzieć tyl-
dzeń. W 2006 r. ta liczba skontrolowanych podmio- ko tyle, że jest to wątpliwe wzbogacenie, bo to tak
tów spadła do 30%, a więc prawie o połowę. Jeśli naprawdę może przez jakiś czas się udać, natomiast
chodzi o rok 2007, to ze wstępnych danych wynika, przychodzi moment, w którym rzeczywiście dochodzi
iż rzeczywiście w tym zakresie ta tendencja spadko- do utraty zdrowia. Niestety odnotowujemy również
wa się nasili. W związku z tym jest jakiś wymierny utratę życia. Potem odszkodowania z tego tytułu
efekt zarówno w zakresie wypłaty wynagrodzeń, jak i renty są obliczane od tego wynagrodzenia, od któ-
i w zakresie innych nieprawidłowości. Chciałabym rego odprowadzane są składki. Jest to rzeczywiście
wyrazić przekonanie – może po sprawozdaniu za rok problem, o którym dowiadujemy się podobnie jak pan
2008 będziemy mogli to powiedzieć – że jest to rze- poseł, czyli po fakcie, kiedy już jest niebezpieczne czy
czywiście tendencja stała. Myślę, że będzie można jakieś tam niepożądane zjawisko pod tytułem wypa-
zaryzykować już dzisiaj takie stwierdzenie, bo przy- dek przy pracy i – nie daj Boże – renta z tego tytułu.
pominam, że 2008 r. to będzie pierwszy cały rok Pan poseł, pan marszałek Stanisław Zając zadał
obowiązywania nowej ustawy o Państwowej Inspek- pytanie o Euro 2012. Państwowa Inspekcja Pracy
cji Pracy, tak więc i o promocji, i o działaniach pre- dostrzega problem zwiększonego zagrożenia wypad-
wencyjnych, ale również o tych działaniach restryk- kami w budownictwie związanymi właśnie z Euro
cyjnych. 2012. Dlatego w Głównym Inspektoracie Pracy oraz
Pani poseł Jaruga-Nowacka zapytała o dyskrymi- w okręgowych inspektoratach pracy zostali wyzna-
nację związkową, a także o dyskryminację chyba ze czeni i przeszkoleni inspektorzy pracy, którzy już od
względu na płeć, tak. Otóż w zakresie nieprawidło- 2008 r. do 2012 r. będą prowadzić i koordynować
wości stwierdzonych i zweryfikowanych przez Pań- wszelkie działania kontrolno-nadzorcze dotyczące
stwową Inspekcję Pracy skala tych naruszeń to oko- inwestycji związanych właśnie z Euro. Mówiłam
ło 4%, 4% to są te wnioski skierowane w zakresie w wystąpieniu, że dotyczy to nie tylko stadionów, ale
dotyczącym dyskryminacji związkowej. Tak napraw- całej infrastruktury związanej z drogownictwem,
dę ustawa o związkach zawodowych w przypadku z mostami, z hotelami, z zapleczem w kontekście wła-
dyskryminacji ze względu na przynależność związ- śnie Euro 2012. Tutaj powiem tylko tyle, że z zazdro-
kową uprawnienia przekazuje prokuratorom, ale my ścią przyglądałam się statystykom poszczególnych
żadnej skargi nie odkładamy ad acta i w przypadku krajów, które przygotowywały się do Euro. Najwięk-
skargi złożonej czy to przez indywidualnego pracow- szą zazdrość skierowałam w stronę Portugalczyków.
nika, czy to przez organizację związkową – związanej 10-milionowy naród wybudował dziesięć stadionów
ze zwolnieniem z tego tytułu, z rozwiązaniem sto- na Euro 2004 i zakończył te inwestycje ze świetnym
sunku pracy w trybie natychmiastowym na przykład wynikiem: zero wypadków śmiertelnych i zero wy-
albo z jakimikolwiek innymi działaniami dyskrymi- padków ciężkich. Uznałam, że najważniejsze jest
nacyjnymi – inspektor pracy powiadamia po prostu spotkać się z głównym inspektorem pracy Portugalii
prokuraturę. Tak więc żadnej sprawy dotyczącej dys- i nauczyć naszych inspektorów takiego działania,
kryminacji związkowej czy dyskryminacji ze względu żeby z jednej strony nie przeszkadzać w budowaniu
na płeć nie pomijamy, przy czym rzeczywiście nasze tego, bo mamy przeciwko sobie wówczas kibiców,
działania w sensie instrumentów prawnych są dość a z drugiej strony w miarę – najlepiej jak to jest moż-
ograniczone. Niemniej jednak wykorzystujemy ten liwe – pomóc w przeciwdziałaniu tym niebezpiecz-
chyba jeden z najistotniejszych instrumentów – po- nym zagrożeniom. Już w ubiegłym roku powołałam
wiadomienie prokuratury, jeśli inspektor stwierdza, doradcę ds. budownictwa, tj. doradcę głównego in-
że rzeczywiście takie działania mają miejsce. spektora ds. budownictwa związanego z Euro. To jest
Pan poseł Stanisław Stec zapytał tak naprawdę wysokiej klasy specjalista, budowlaniec, który z gru-
o kwestię przestępstwa skarbowego, bo mówimy o tym, pą inspektorów był w Portugalii, spotkał się w ra-
że pracownik zupełnie co innego zarabia oficjalnie, mach roboczej wizyty z inspektorami, którzy tam
a zupełnie co innego dostaje fizycznie do ręki. Po- koordynowali te wielkie budowy. Tu w Polsce – jak
wiedzmy tak: problem pojawia się tak naprawdę do- powiedziałam – w każdym okręgu jest wyznaczony
piero wtedy, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia koordynator do tych prac. Mam nadzieję, że zarówno
z nieszczęściem, kiedy pracownik ulega wypadkowi. działania prewencyjne, jak i cała promocja w tym
Dopóki bowiem wszystko jest w porządku i pracow- zakresie oraz ta nasza skuteczna, restrykcyjna for-
nik dostaje tzw. dwie wypłaty, a więc wypłatę oficjal- ma, która oby nie była potrzebna, w konsekwencji
ną i nieoficjalną do ręki, inspektor pracy naprawdę pozwolą nam na to, iż będziemy w 2012 r. sprawoz-
nic nie wie. Pracownicy nie chcą pójść z nami na dać, informować o tym, iż wybudowaliśmy stadiony
współpracę. Można byłoby powiedzieć oczywiście, że równie bezpiecznie jak Portugalczycy. Oczywiście to
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. 215

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa Stąd wzięło się również nasze przekonanie, że
jednak z aptekami, które mają w swojej ustawie de-
jest zależne od wielu czynników, nie tylko od sku- finicję zakładu świadczącego usługi, i ze stacjami
teczności działań inspekcji, ale również od samych paliw, w przypadku których w wielu statutach spółek
pracowników, którzy będą realizowali te wielkie znajdujemy również zapis, że świadczą usługi dla
budowy. ludności, mimo wszystko nie będzie problemu, tym
Pan poseł Henryk Gołębiewski zapytał o dzieci bardziej że, tak jak mówię, pamiętam odpowiedź za-
w rolnictwie. Otóż od 2006 r. podczas pierwszej kon- równo posłów, w tym posła sprawozdawcy, jak
ferencji prasowej, kiedy to z wielkim apelem zwróci- i przedstawicieli ministerstwa, którzy wprost powie-
łam się do wszystkich środowisk – nie pomijając rów- dzieli, że ta ustawa nie dotyczy ani stacji benzyno-
nież środowisk kościelnych, ponieważ wystosowałam wych, ani aptek.
zarówno do prymasa Polski, jak i do biskupów w po- Ja mam nadzieję, że pojawi się jednoznaczna, na
szczególnych miejscach czy terenach najbardziej tyle czytelna interpretacja bądź nowelizacja Kodeksu
rolniczych, tak to nazwijmy, prośbę o wsparcie tej pracy, bądź ustawy, że nie będzie budziła żadnych
naszej akcji – informowałam nie tylko media, ale wła- wątpliwości, przede wszystkim wątpliwości wśród
ściwie na wszystkich konferencjach prasowych mó- pracodawców i wśród organów nadzoru, bo tak na-
wiłam o tym, że nikt nie prowadzi statystyk wypad- prawdę dla nas też jest to skomplikowana sprawa.
ków dzieci w rolnictwie. Odkąd na liście prac zabro- Pan poseł Kazimierz Moskal zapytał o wynagro-
nionych dzieciom znalazły się również takie prace, dzenia i o skalę naruszeń. Ja tylko powiem tak, że
które się pojawiają w rolnictwie, nikt w Polsce nie w marcu 2006 r., dokładnie 15 marca, kiedy obejmo-
prowadzi statystyk dzieci, które w rolnictwie – jak wałam funkcję głównego inspektora pracy, niewypła-
pan poseł powiedział – tracą ręce, tracą zdrowie, canie wynagrodzeń, zaniżanie wynagrodzeń było
a czasami życie. Tak więc to, co wiemy, to wiemy patologią. Ja przechodziłam po wieloletniej pracy
wyłącznie z własnych obserwacji, bo nikt nam tego w Radzie Ochrony Pracy. Znane mi były nieprawi-
nie zgłasza; nikt tego nie zgłasza do nas, nie zgłasza dłowości dotyczące wielomiesięcznego niewypłacania
do KRUS. Być może wiedzą o tym lekarze. Oczywi- wynagrodzeń i miało to dość powszechny charakter,
ście to nie tylko dotyczy dzieci wiejskich, to dotyczy z różnych powodów. To była genialna forma kredy-
towania działalności przedsiębiorcy, bez oprocento-
również tych dzieci, które z miasta jadą na wakacje
wania. Pojawiły się nawet żarty na ten temat, że
do babci czy do cioci. To są dzieci, które kompletnie
właściwie jak nie masz pieniędzy na bieżące działa-
nie mają obycia w gospodarstwie rolnym, a wyobraź-
nie, to opóźnij wypłatę. Uznałam tę patologię za wy-
nia dziecięca jest olbrzymia i nieogarnięta przez nas,
zwanie dla mnie osobiście numer jeden.
dorosłych, w związku z tym uznaliśmy, że do dzieci
Z wielką przyjemnością powiem, że znalazłam
najbardziej trafią inne, trochę starsze dzieci. Pozy-
zrozumienie w gronie inspektorów, bo ja z całą odpo-
skaliśmy harcerzy, którzy nam w tej akcji bardzo
wiedzialnością podkreślam, że nawet najlepszy szef
pomagają. Organizują obozy, a podczas tych obozów bez zrozumienia wśród kadry niczego nie zdziała.
spotkania z dziećmi wiejskimi. Podejmujemy promo- Inspektorzy podeszli do tego z wielką determinacją,
cyjną działalność w oparciu o różnego rodzaju nasze z wielkim przekonaniem, a przede wszystkim z kon-
ulotki, foldery, książeczki, które są w takim języku sekwencją, a więc nie kończyło się tylko na jednej
dziecięcym skierowane do dzieci. Pomagają nam kontroli, ale była zaraz rekontrola w temacie spraw-
w tym wiejskie szkoły. Pomagają nam w tym – oczy- dzenia, czy zostały zrealizowane zalecenia pokontrol-
wiście przy wielkim wsparciu KRUS – samorządy, ne. W wielu przypadkach sięgnięto do sprawdzonej
izby rolnicze, wójtowie, sołtysi i proboszczowie w po- formy nakazu płatniczego, gdzie w momencie, kiedy
szczególnych małych miejscowościach, do których sprawy związane z wypłatą wynagrodzeń są bezspor-
docieramy. To jest jedyne, co możemy zrobić naszymi ne, nakaz płatniczy skutkuje dokładnie tak samo jak
siłami. To jest akcja, prewencja i promocja. Na ile wyrok, i pracodawca rzeczywiście na podstawie tego
budżet pozwala, na tyle staramy się docierać do tych nakazu wypłacał wynagrodzenia.
dzieci w sposób rokrocznie zmieniany i ciekawszy. Powiem, że z wielką przyjemnością dziękuję in-
Pan poseł Kazimierz Gwiazdowski zapytał o usta- spektorom za to, że z 60% skontrolowanych praco-
wę w zakresie handlu w niedziele i święta. Powiem dawców w roku 2005 ten odsetek spadł do 30%. Mogę
tak: brak jest jednoznacznej interpretacji, są spory również powiedzieć, że już bardzo rzadko słyszymy
prawnicze. Państwowa Inspekcja Pracy jest w tej o tym, iż w którymś zakładzie w ogóle nie wypłacono
szczęśliwej sytuacji, że uczestniczyliśmy w pracach wynagrodzenia. Zdarza się, że pracodawca nie wy-
nad tą ustawą w Sejmie, w związku z czym przedsta- płaca wszystkich należnych świadczeń wynikających
wiciele Państwowej Inspekcji Pracy, poszczególnych ze stosunku pracy, ale niezwykle rzadko. Trudno jest
departamentów, w tym również jej kierownictwo, do- mi powiedzieć – jak zakończymy sprawozdanie, to
skonale pamiętają, jakie były uzasadnienia przy two- pewnie będę mogła powiedzieć coś na ten temat – czy
rzeniu tej ustawy. Stąd wzięła się informacja, że insty- w ubiegłym roku odnotowaliśmy fakt niewypłacania
tucje społecznie użyteczne, a także te, które świadczą wynagrodzeń całej załodze przez kilka miesięcy
usługi, powinny być w te 12 świąt otwarte. z rzędu.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
216 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa do roku 2004, więc powiem, że tych powództw rze-
czywiście jest więcej.
Uważam więc, że naprawdę wielka determinacja, Ja chciałabym tylko powiedzieć, że oczywiście
wielkie zaangażowanie inspektorów pracy może szalenie pomocny byłby nowy instrument prawny,
świadczyć o tym, iż z wielkiej patologii stało się to o którym mówiliśmy podczas pracy nad ustawą
30-procentową nieprawidłowością w 2006 r. Rok o Państwowej Inspekcji Pracy, a więc środek pt. na-
2007 wskazuje na to, że będzie to jeszcze mniejsza kaz, na podstawie którego inspektor mógłby nakazać
nieprawidłowość, niemniej jednak ciągle nieprawi- pracodawcy w przypadkach bezspornych, a więc
dłowość, z którą będziemy absolutnie i konsekwent- w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z ewident-
nie walczyć. nym stosunkiem pracy, nawiązanie tego stosunku
Pan poseł Zbigniew Chmielowiec zadał dwa pyta- pracy. Z jednej strony pomogłoby to pracownikowi,
nia. Jedno dotyczyło naszej europejskiej kampanii który musi stanąć przed sądem i często nie bardzo
w zakresie ręcznego przemieszczania ciężarów. Po- wie, jak przed tym sądem zachować się, często nawet
wiem tak, że dolegliwości określane wspólnym poję- wycofuje się z tego wniosku, który pomagał mu pro-
ciem zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego po- wadzić inspektor pracy, a z drugiej strony w wielu
wstały w wyniku ręcznego przemieszczania ciężarów. przypadkach naprawdę zaoszczędziłoby to wielu
To mimo wszystko najpowszechniejsze problemy kosztów, bo przecież sprawy sądowe to też są sprawy,
zdrowotne związane z pracą i one tak naprawdę są które kosztują budżet państwa.
problemami całej Unii Europejskiej. Myślę, że nakaz stosowany w przypadkach bez-
Dlatego właśnie Komitet Wyższych Inspektorów spornych, dokładnie tak samo jak nakaz płacowy
Pracy, zrzeszający szefów inspekcji, zainicjował w przypadkach bezspornych, na pewno załatwiłby
w 2007 r. w sektorach opieki zdrowotnej oraz trans- wiele problemów świadczenia umów cywilnopraw-
portu europejską kampanię inspekcyjną pod hasłem nych zamiast umów o pracę bądź na przykład zatrud-
„Mniej dźwigaj”. Ze względu na olbrzymie zaintere- nienia „na czarno”. Chciałabym powiedzieć, że w wie-
sowanie społeczne tą kampanią i wagę problemu ko- lu krajach Unii Europejskiej inspekcje pracy takie
mitet podjął decyzję o jej kontynuacji w roku 2008, uprawnienia mają.
a koordynację tego przedsięwzięcia dla wszystkich Pani poseł Elżbieta Streker-Dembińska. W zakre-
państw Unii Europejskiej powierzył polskiej Pań- sie harmonogramu pracy w służbie zdrowia wielo-
stwowej Inspekcji Pracy. Tegoroczna kampania krotnie zgłaszaliśmy do kolejnych ministrów zdrowia
w zakresie ręcznego przemieszczania ciężarów skie- taką potrzebę. I to właściwie wszystko, co możemy
rowana jest do pracodawców i pracowników handlu zrobić. Dodam tylko, że żaden sygnał dotyczący nie-
detalicznego, w tym przede wszystkim sklepów wiel- prawidłowości w zakresie harmonogramów czasu
kopowierzchniowych oraz budownictwa. pracy nie jest nam obojętny. Każdą skargę indywidu-
Podczas kampanii w 2007 r. Państwowa Inspekcja alną i zbiorową rozpatrujemy natychmiast, nie-
Pracy wydała łącznie 70 tys. egzemplarzy różnego zwłocznie podejmujemy działania wyjaśniające.
rodzaju broszur, afiszy, ulotek. Nieodpłatnie udostęp- Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie to, o co pyta
nialiśmy je wszystkim chętnym odbiorcom podczas pani poseł, zostanie zmienione. Powiedzmy sobie
szkoleń, seminariów, kontroli. szczerze, że w zakresie odpowiednich aktów praw-
Zorganizowaliśmy wiele wspólnych przedsięwzięć, nych resortu zdrowia właściwy jest minister.
np. z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, ze związ- Było też pytanie o prawo pracy w Państwowej In-
kami zawodowymi, np. z urzędami miasta. Głośna spekcji Pracy. Zdarzały się, zdarzają i pewnie będą
akcja została zorganizowana z Urzędem Miasta Zamo- się zdarzać skargi inspektorów pracy. Jeśli jest to
ścia. Takie nowatorskie działania bardzo interesują skarga zgłoszona przez konkretnego inspektora pra-
media, dzięki czemu ten odbiór jest dość szeroki. cy, podejmujemy… Zresztą każdą skargę każę badać,
Powiem, że podeszliśmy do kontynuacji tej kam- nawet anonimową. Pojawiają się one w różnych okre-
panii, powierzenia koordynowania tej kampanii Pań- sach i z różnym natężeniem. Z niektórych skarg trud-
stwowej Inspekcji Pracy bardzo profesjonalnie i wspól- no nawet wywnioskować, czy mógł ją pisać inspektor,
nie z 30 inspektorami pracy ta kampania w tym roku zważywszy na poziom wiedzy skarżących; być może
będzie przedłużona. ktoś po prostu twierdzi, że jest pracownikiem inspek-
Pan poseł zadał jeszcze jedno pytanie, dotyczące cji. W Państwowej Inspekcji Pracy działa sekcja kon-
tego, kiedy mamy do czynienia z umowami cywilno- troli wewnętrznej, która kontroluje każdą skargę, czy
prawnymi. Powiem tak, że w wyniku działań kontro- dotyczącą inspektora pracy, czy skargę na inspekto-
lnych w 2006 r. inspektorzy pracy skierowali do sądu ra pracy, bo takie też się zdarzają. Jest też najważ-
375 powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy niejszy dla nas organ, Rada Ochrony Pracy, do której
w stosunku do 400 osób, wśród których 305 świad- wpływają wszystkie skargi. Trudno mi powiedzieć,
czyło pracę w ramach tzw. samozatrudnienia, 71 za- czy wpływają jakieś skargi dotyczące łamania praw
trudnionych było na podstawie umów cywilnych, pracowniczych w inspekcji, bo takich sygnałów nie
24 pracowały bez jakiejkolwiek umowy. Liczba wyto- mam. Natomiast zdarzają się sygnały, że niektórzy
czonych powództw przez inspektorów pracy wzrosła inspektorzy skarżą się na to, że są szczegółowo roz-
o 39% w stosunku do 2005 i aż o 268% w stosunku liczani z czasu pracy.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. 217

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa dzi o najlepszych inspektorów, z dobrą renomą, bo
myślę, że właśnie dlatego są oni kuszeni. Mamy już
Kiedy dwa lata temu obejmowałam urząd, powie- taki przypadek, że inspektor wyjechał do inspekcji
działam, że nie wymagam rozliczenia czasu pracy na zagranicznej, pracuje tam i nie wiem, czy wróci do
kartach zegarowych, wymagam tylko pracy 5 razy Polski.
po 8 godzin. Poza tym inspektor jest samodzielny, ma Pan poseł Edward Czesak mówił o tym, że zgła-
być skuteczny i ma być wyspecjalizowany. Niczego szamy sprawy do prokuratury, często postępowanie
więcej nie wymagam. Jeżeli inspektor pracy nie po- ciągnie się dosyć długo, a w tym czasie ludzie są zwal-
trafi się wykazać pracą w ciągu minionego półrocza niani. Chcę jednak zauważyć, że to jedyne, co może-
i okazuje się, że był na dwóch kontrolach, oczywiste my zrobić. Jeżeli inspektor pracy w trakcie kontroli
jest, że w którymś momencie przychodzi ocena jego stwierdza, że podejrzewa pracodawcę o popełnienie
pracy, być może także zapada decyzja o zabraniu mu przestępstwa, to nie może zadziałać inaczej, jak tylko
różnego rodzaju dodatków, ale taka jest kolej rzeczy. powiadomić prokuraturę, ponieważ na wniosek pro-
Inspekcja to misja. Powiem, że są to naprawdę jed- kuratury prowadzone jest postępowanie i ewentual-
nostkowe sprawy, nie odnotowujemy tutaj jakichś nie akt oskarżenia skierowany do sądu, mówimy
nagminnych nieprawidłowości. Mówiłam, że są to tutaj bowiem o przestępstwach.
wspaniali ludzie, pełni determinacji, nie patrzą na Pan poseł Tomasz Latos zapytał o nurtującą nas
zegarek, bo w większości naprawdę pracują tyle, ile kwestię czasu pracy lekarzy. Powiem krótko. W pro-
trzeba w danej sprawie. Mogę więc tylko podkreślić, gramie działania na rok 2008 są przewidziane kon-
że żadna skarga inspektora pracy czy na inspektora trole czasu pracy lekarzy, w tym również czas pracy
pracy nie jest wkładana do szuflady, każda zostaje pozostawania w dyspozycji. To wielki problem, dla
rozpatrzona. nas również. Przepisy nie są spójne, sprawa jest bar-
Pan poseł Krasoń zapytał o odejścia z pracy dzo skomplikowana, trudna, bo nowa. Natomiast nie
w Państwowej Inspekcji Pracy. Tak, zgadzam się. boimy się, reagujemy na każdy sygnał. Oczywiście do
Mówiliśmy wielokrotnie, ja dwukrotnie podczas obro- każdego sygnału trzeba podejść indywidualnie, nie
ny budżetu, że tak naprawdę w Państwowej Inspek- da się generalnie odpowiedzieć jakąś klauzulą gene-
cji Pracy płace są na poziomie 1999 r. Jeżeli były ja- ralną, bo każda sprawa dotycząca przeliczenia kon-
kiekolwiek podwyżki w Państwowej Inspekcji Pracy, kretnego czasu pracy, zaliczenia bądź nie czegoś
trudno to nazwać podwyżkami, były to raczej regu- w formie dyżuru czy czegoś w pozostawaniu w dys-
lacje, z powodu zmiany cen, inflacji, o współczynnik pozycji wymaga pewnych dokumentów, które spraw-
wskazany przez ministerstwo. Konkretnych dużych dzamy już podczas kontroli. Mimo że w programie na
podwyżek w inspekcji pracy nie było od 1999 r. i jak 2008 r. takie działania są zaplanowane, reagujemy
wykazujemy, w porównaniu z inflacją płace te są na wszystkie skargi związane przede wszystkim
mniej więcej na tym poziomie. z czasem pracy, na wszystkie skargi dotyczące nie-
Z drugiej strony chcemy i wymagamy od inspek- prawidłowości bądź podejrzenia, że takie nieprawi-
torów pełnej dyspozycyjności, postawy godnej urzęd- dłowości zachodzą.
nika państwowego przez 24 godziny na dobę, lojalno- Pan poseł Leszek Aleksandczak… Przepraszam,
ści nie tylko wobec urzędu, ale przede wszystkim zaraz sprawdzę, chyba coś pomyliłam. Pan poseł
wobec służby, którą reprezentuje, i olbrzymiej wie- Aleksandrzak. Przepraszam bardzo, panie pośle.
dzy. Mówiłam, że prawnik musi mieć wiedzę inżynie- (Poseł Leszek Aleksandrzak: Bardzo proszę.)
ra i prawnika, inżynier musi mieć wiedzę prawnika Co do artykułu, który pan czytał, powiem szcze-
i inżyniera, musi umieć zareagować na wszystko. rze, że nie wiem, o co chodzi. Gdyby pan był tak
Chcemy, żeby mieli doświadczenie, wymagamy od uprzejmy i to dostarczył… Siedzi koło mnie wspo-
nich złożenia egzaminu państwowego i odbycia apli- mniany pan poseł Giedrojć, cytowany w tym artyku-
kacji. Są oceniani przez pryzmat własnych osiągnięć, le. Zapewnia mnie, że nikt z nim na ten temat nie
w związku z czym bardzo wysoko umieszczamy im rozmawiał, nie autoryzował tego tekstu. Z wielką
poprzeczkę i myślę, że z tego powodu powinni być przyjemnością podejmiemy wyjaśnienia w tej spra-
rzeczywiście wysoko wynagradzani. Średnia w urzę- wie, nie tylko przez pana inspektora Giedrojcia, ale
dzie to trochę powyżej 4 tys. Młody inspektor, który również przez nasze biuro prasowe.
przychodzi do urzędu, dostaje na początek 2500, Natomiast jeśli chodzi o wypłacanie kwot kosztów
2600, mówimy oczywiście o kwocie brutto. A więc dla przejazdów służbowych inspektów pracy, uprzejmie
kogoś, kto ma już jakiś staż i kto chciałby w tym informuję, że sprawę tę reguluje rozporządzenie mi-
urzędzie pracować, nie są to atrakcyjne pensje, zwa- nisterstwa pracy; rzeczywiście skomplikowało ono
żywszy, że inspektor pracy ma wiele atrakcyjnych życie nam i naszym inspektorom, nie będę tego ukry-
ofert pracy. Powiem tylko, że w 2007 r. razem z eme- wała. Po prostu wychodzi się z założenia, że koszty
rytami odeszło z urzędu 144 osoby. Oczywiście panu rozlicza się tylko wtedy, kiedy dołącza się bilet. Nie
posłowi Krasoniowi podam to w rozbiciu na liczbę mamy przykładów, żeby inspektor, który dołączył
odejść emerytalnych i liczbę odejść z innych powo- bilet, nie rozliczył kosztów delegacji. Przy tym jest
dów. Rzeczywiście odnotowujemy zwiększoną liczbę oczywiste, że wyrażamy również zgodę na nadzwy-
odejść inspektorów i mówię z wielkim bólem, że cho- czajne korzystanie z własnych, ale przede wszystkim
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
218 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa nym zamknięciu roku i woj. pomorskie plasuje się
w środku okręgów inspekcji pracy, w związku z czym
ze służbowych środków lokomocji. Chodzi też o po- nie jest ani najlepsze, ani najgorsze. Myślę, że jeśli
większenie taboru samochodowego. Należy brać pod miałabym tak ad hoc wystawić ocenę, to bym dała
uwagę, że kontrola legalności zatrudnienia jest pro- mu czwórkę.
wadzona o różnych porach dnia i nocy, są kontrole (Poseł Jan Kulas: Niech się starają na piątkę.)
różnych innych zagadnień, wiąże się to z konieczno- Tak właśnie, żeby się starali na piątkę, ale u nas
ścią przemieszczania się w różne miejsca, często od- piątkę ma tylko jeden okręg.
ległe o kilkadziesiąt, a czasami o ponad 100 km. Sta- (Poseł Jan Kulas: Gdańsk ma duże aspiracje.)
ramy się uzupełniać tabor samochodów służbowych. Drugie pytanie dotyczyło tego, czy wspomagamy
Inspektorzy pracy, którzy mają prawo jazdy, mogą pracodawców. Tak, mówiłam o tym, że staramy się
z tego taboru korzystać zawsze w pierwszej kolejno- zmieniać oblicze urzędu, ale nie rezygnujemy z dzia-
ści. Nie miałam sygnałów, żeby inspektor, który nie łalności represyjnej, ponieważ ona w niektórych
mógł skorzystać z komunikacji publicznej, a potrze- przypadkach, ciągle w zbyt wielu przypadkach, jest
bował dojechać do odległego miejsca, nie mógł wyko- jedyną metodą. Ciągle mamy do czynienia ze zjawi-
rzystać samochodu służbowego. Nie miałam również skiem recydywy, czyli mamy do czynienia z praco-
sygnałów, nie wpłynęła żadna informacja – zapyta- dawcami, którzy uporczywie nie realizują decyzji
łam o to mojej zastępczyni do spraw organizacyjnych podejmowanych przez inspektora pracy, ale rzeczy-
– że któryś z inspektorów rozliczył prawidłowo dele- wiście bardzo wspomagamy. Ta prewencja i promocja
gację i pieniądze nie zostały mu wypłacone. to nie tylko porady, ale to jest naprawdę cała lista
Pan poseł Jerzy Gosiewski zapytał o występujący wspaniałych działań promocyjnych. Przypomnę tyl-
stres. Oczywiście analizy ciężkich, śmiertelnych lub ko o konkursie „Pracodawca – organizator pracy
zbiorowych wypadków przy pracy dokonane przez in- bezpiecznej” i złotej liście, bo rzeczywiście być na
spektorów wykazują, że w grupie wypadków, w któ- złotej liście inspekcji pracy na stronie internetowej
rych stan psychofizyczny pracownika był jedną to dla pracodawców nie lada gratka, zwłaszcza jeśli
z przyczyn wypadku, aż 35% spowodowanych było startują w różnego typu przetargach, w tym np. w prze-
zmęczeniem, a kolejne 16% – zdenerwowaniem pra- targach międzynarodowych. Decyzja, którą podjęłam
cownika. Dlatego Państwowa Inspekcja Pracy od już w 2006 r. – pierwsza kontrola u nowego praco-
początku 2006 r. prowadzi program prewencyjny na dawcy, zwłaszcza małego, jeśli nie ma zagrożeń dla
temat przeciwdziałania negatywnym skutkom prze- zdrowia i życia, kończy się pouczeniem. Chcemy przy-
ciążenia psychicznego i stresu w miejscu pracy. Od- najmniej na początku być dobrymi policjantami. Ze
biorcami tego programu są pracodawcy, pracownicy sprawozdania przytoczyłam, że 3000 pracodawców
oraz członkowie służb bhp w różnych zakładach pra- skorzystało po tej pierwszej kontroli właśnie z po-
cy. Udział w programie dla wszystkich uczestników uczenia.
jest dobrowolny. W ramach programu przeprowa- Pan poseł Piotr Polak zapytał o legalność zatrud-
dzane są szkolenia dotyczące negatywnych skutków nienia. Już wstępnie o tym powiedziałam. Właściwie
stresu zawodowego oraz badania dotyczące oceny pytanie dotyczyło bardziej kadrowego aspektu prze-
stresogenności cech pracy w wybranych zakładach kazania nowych zadań podległej nam inspekcji. Po-
pracy. Na podstawie uzyskanych wyników, które wiem, że podjęliśmy wiele działań mających na celu
przedstawiamy pracodawcom, mogą oni wspólnie ze płynne przejęcie kontroli legalności zatrudnienia,
swoimi pracownikami, z inspektorami pracy, opra- bez uszczerbku dla ich skuteczności. Myślę, że po
cować i wdrożyć w zakładach pracy własne wnioski pierwszym półroczu mogę powiedzieć, że nam się to
profilaktyczne. Takie działania inspekcja nadzoru- udało. Już w drugiej połowie 2006 r., a więc przed
je, wtóruje im i z wielką przyjemnością pomoże, tym przejęciem obowiązku, rozpoczęliśmy bardzo inten-
bardziej że na podstawie naszych dwuletnich do- sywny cykl wewnętrznych szkoleń w dziedzinie le-
świadczeń w realizacji tematu opracowaliśmy anty- galności zatrudnienia, w efekcie czego nasi inspekto-
stresowe standardy zarządzania, które promujemy rzy pracy oraz pracownicy merytoryczni Państwowej
w czasie szkoleń, w publikowanych przez siebie ma- Inspekcji zdobyli niezbędną wiedzę z tego zakresu.
teriałach informacyjnych oraz na własnej stronie A więc od 1 lipca 2007 r. mieliśmy przygotowaną ka-
internetowej jako przykład tzw. dobrych praktyk. drę wysoce wyspecjalizowaną, jeśli chodzi o to zagad-
Myślę, że w tym roku tę akcję wzmocnimy na tyle, nienie. Jak Wysoka Izba wie, prawie 300 pracowni-
że dotrzemy do następnej większej grupy uczestni- ków z dotychczasowych służb kontroli legalności
ków. Powiem tylko, że do końca 2007 r. w tym pro- zatrudnienia przejęliśmy w sposób płynny do urzędu
gramie uczestniczyło ponad 3200 uczestników, z dniem 1 lipca, stali się oni pracownikami Państwo-
a inspektorzy pracy wspólnie z członkami załóg do- wej Inspekcji Pracy. Ustawa nałożyła na nas obowią-
konali ocen stresogenności w 250 zakładach dla łącz- zek przejęcia tych wszystkich, którzy mieli wyższe
nej liczby 946 stanowisk. Udzieliliśmy ponad 1300 wykształcenie, i tych właśnie przejęliśmy. Pierwsza
porad w tym temacie. grupa osób, ściślej mówiąc, chyba 4 grupy będą
Pan poseł Jan Kulas zapytał o to, jak oceniam w tym roku zdawały egzamin państwowy. Trzymam
woj. pomorskie. Oceniam dobrze. Jesteśmy po wstęp- kciuki, żeby im się powiodło, bo egzamin naprawdę
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r. 219

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa międzynarodowych gości w Polsce, bo chcę Wysoką
Izbę zapewnić, że polska inspekcja pracy na forum
jest bardzo trudny. Mam nadzieję, że po pierwszym inspekcji europejskich naprawdę ma się czym po-
półroczu kontrolerzy, a więc pracownicy z kontroli chwalić.
legalności zatrudnienia, zadomowili się już w Pań- Pan poseł zapytał również o upoważnienia do
stwowej Inspekcji Pracy na tyle, że z pełną determi- kontroli. Tak, one rzeczywiście utrudniają i rzeczy-
nacją podejdą do egzaminów i nie będą chcieli od nas wiście są kosztowne. Pokusiliśmy się o obliczenia – to
odejść. jest w skali roku ok. 2 mln zł na wydrukowanie, do-
Pani poseł Marzena Dorota Wróbel zapytała, czy wiezienie, przypieczętowanie, wypełnienie upoważ-
wiemy, ile jest związków zawodowych w poszczegól- nień, które musimy dostarczyć do pracodawcy. Nawet
nych sieciach handlowych. Powiem tak: nie jesteśmy jeśli podejmujemy kontrolę bez upoważnienia, to
w stanie tego powiedzieć, bo, po pierwsze, związki w terminie do 7 dni musimy to upoważnienie zawieźć.
zawodowe nie rejestrują się w inspekcji pracy. One To są rzeczywiście spore niedogodności i wielki wy-
się często rejestrują we własnych strukturach związ- datek. Chciałabym tylko uzupełnić, że jesteśmy jedy-
kowych i zdarza się, znam takie przypadki, że praco- ną inspekcją w Europie, w której upoważnienia,
dawca jest ostatnią osobą, która dowiaduje się o tym, oprócz legitymacji, są obowiązkowe. W całej Europie,
że pojawiły się związki zawodowe. Dopiero wtedy, we wszystkich inspekcjach w krajach Unii Europej-
kiedy już się ukształtuje pierwszy komitet założyciel- skiej, legitymacja jest wystarczającym upoważnie-
ski, powiadamiają pracodawcę. Rzeczywiście trudno niem. Jedynie w wypadku specyficznych służb,
nie podzielić opinii pani poseł, że w momencie two- w których prowadzona jest kontrola, w niektórych
rzenia się jakiegokolwiek zalążka pracodawca rozsta- krajach wymagane są specjalne upoważnienia. Chcia-
je się z tymi pracownikami. Mamy takie sygnały łabym powiedzieć, że oprócz upoważnień dla inspek-
również do inspekcji i, jak wcześniej powiedziałam, torów, którzy przeprowadzają specjalistyczne kontro-
każdy sygnał rozpatrujemy, a jeśli dopatrujemy się le w służbach, dodatkowo wydajemy odpowiednie
jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast powia- upoważnienia podpisane przez głównego inspektora
damiamy prokuraturę. pracy.
Pan poseł Stanisław Kalemba zapytał o genetykę. Pan poseł Tadeusz Motowidło pytał również o wy-
Przepraszam za takie skróty, ale staram się nie za- nagrodzenia w Państwowej Inspekcji Pracy. Bardzo
bierać państwu zbyt wiele czasu. Powiem tak: kon- dziękuję za zwrócenie uwagi na ten ważny aspekt.
trolujemy, kontrolowaliśmy i będziemy kontrolować Państwowej Inspekcji Pracy nie wypada upominać
laboratoria, głównie w zakresie spełniania wymogów się o wynagrodzenia, ponieważ widzimy, co dzieje się
dotyczących bezpieczeństwa. W 2008 r. mamy w pla- w innych branżach i w innych resortach. Wiemy, że
nie kontrolę tych laboratoriów, które jeszcze nie były są nauczyciele, lekarze i pielęgniarki. Nie można
kontrolowane, więc do końca 2008 r. będziemy mogli kosztem wynagrodzenia jednej grupy społecznej pod-
więcej powiedzieć na ten temat, czy ludzie zatrudnie- nosić wynagrodzenia innej grupie społecznej. Mamy
ni przy materiałach genetycznych są właściwie za- nadzieję, że w efekcie nasi inspektorzy to zrozumieją
bezpieczeni w zakresie spełnienia wymogów dotyczą- i pozostaną. Jak powiedziałam, bardzo dziękuję za
cych bezpieczeństwa i higieny pracy. 6 mln zł. Chodzi o narażenie inspektorów pracy przede
Pan poseł Jarosław Pięta. Właściwie już po części wszystkim na zagrożenie dla zdrowia i życia…
odpowiedziałam: tak, odchodzą pracownicy z Pań- Pan poseł zapytał również o współpracę z Wyż-
stwowej Inspekcji Pracy. Staram się rozmawiać szym Urzędem Górniczym. W 2007 r. podpisaliśmy
z każdym, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z tymi porozumienie o wzajemnej współpracy zarówno z Wyż-
najlepszymi. Proszę ich o cierpliwość, ale rzeczywi- szym Urzędem Górniczym, jak i Urzędem Dozoru
ście decyzja o tym, że jednak… Technicznego. Uzupełniamy się wzajemnie w zakre-
(Poseł Jan Kulas: Warunki pracy.) sie kontroli górniczych. Z wielką przyjemnością od-
Już kończę, dziękuję. bywalibyśmy wspólne kontrole, ale niestety trochę
(Poseł Jan Kulas: Dbamy o warunki pracy.) nam one komplikują kwestię upoważnień, które mu-
Ten budżet został trochę okrojony, niemniej jed- simy dostarczać naszym inspektorom pracy. Staramy
nak chciałabym z tego miejsca podziękować wszyst- się to robić w taki sposób, żeby nasz inspektor pracy
kim parlamentarzystom, którzy głosowali za przy- mógł równocześnie z inspektorem urzędu górniczego
wróceniem Państwowej Inspekcji Pracy 6 mln, co wejść na teren zakładu pracy i prowadzić tę kontrolę.
pozwoli nam spokojnie przeżyć ten rok. Z trybuny sejmowej – prosił mnie o to pan poseł – bar-
(Poseł Jan Kulas: Bardzo dziękujemy.) dzo serdecznie dziękuję inspektorom urzędów górni-
Liczę na to, że przy pracach nad budżetem na czych za owocną współpracę w ważnej sprawie.
2009 r. będziemy mieli sprzymierzeńców, nie tylko Pani poseł Piotrowska zapytała o szkoły. Powiem,
dlatego, że rzeczywiście jest ciężka sytuacja w samej że zgodnie z harmonogramem lata 2000–2002 to był
inspekcji, w zakresie inwestycji, płac, ale przede czas, w którym inspekcja realizowała kompleksowe
wszystkim dlatego, że 2009 r. będzie rokiem szcze- kontrole w szkołach. Przeprowadziliśmy wówczas
gólnym dla inspekcji, bo będziemy obchodzić 90-lecie kontrole w 379 szkołach, zespołach szkół podsta-
tego urzędu. Przewidujemy na tę okoliczność sporo wowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
220 Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.

Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa ilowych usług na rzecz obywateli, w tym zapewnienie
możliwości wymiany dokumentów w formie elektro-
W kontrolowanych szkołach zatrudnionych było łącz- nicznej, a także stworzenie podstaw do integracji
nie ponad 22 tys. pracowników. Kontrolujemy te z platformami i rejestrami elektronicznymi innych
szkoły z punktu widzenia interesu pracowniczego, instytucji. Budżet projektu wynosi 1800 tys. euro,
ale mówimy również o bezpieczeństwie użytkowane- a okres realizacji wyznaczono na lata 2008–2010.
go obiektu, w którym znajdują się dzieci i młodzież. W maju 2007 r. Komitet Wyższych Inspektorów Pra-
Kontrole bezpieczeństwa i higieny pracy ujawniły cy, zrzeszający szefów wszystkich inspekcji europej-
liczne nieprawidłowości, w tym niewłaściwy stan skich, podjął decyzję o przyznaniu Państwowej In-
techniczny obiektów budowlanych i pomieszczeń, spekcji Pracy prawa do koordynacji europejskiej
szkoły zlokalizowane w starych budynkach, brak kampanii informacyjno-kontrolnej „Ręczne prze-
w książkach obiektów zapisów dotyczących przeglą- mieszczanie ciężarów” właśnie w tym roku, o czym
du stanu technicznego, liczne pęknięcia ścian, za- już mówiłam. Będzie to finansowane z funduszy eu-
grzybienie pomieszczeń, wypaczona stolarka okien- ropejskich. Na ten cel dla polskiej inspekcji pracy
na, zły stan techniczny klatek schodowych. Kontrole Komisja Europejska zarezerwowała 350 tys. euro.
wykazały nieprawidłowości w ok. 55% placówek Inspekcja pracy współaplikowała środki z funduszy
przez nas skontrolowanych. Jawi się więc czarny ob- Unii Europejskiej na potrzeby finansowania między-
raz. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydali- narodowego projektu „Ujawnianie i zwalczanie przy-
śmy 5300 decyzji, w tym 28 decyzji o wstrzymaniu padków handlu ludźmi do pracy przymusowej”. Pro-
prac, 18 decyzji skierowania do innych prac, 3800 jekt ma być realizowany w latach 2008–2009, jego
różnego rodzaju wniosków w wystąpieniach, wydali- głównym organizatorem jest Ministerstwo Praw
śmy 158 mandatów, a do sądów i kolegiów wysłano i Równości Szans Republiki Włoskiej. Inicjatywie
83 wnioski o ukaranie. patronuje Międzynarodowa Organizacja Pracy.
Do Państwowej Inspekcji Pracy dotarł raport Naj- Całkowity przewidywany budżet wynosi 400 tys.
wyższej Izby Kontroli z 2007 r. Przeprowadzono kon- euro. To tyle, jeśli chodzi o nasze programy i środ-
trolę w 73 publicznych szkołach i placówkach oświa- ki unijne.
towych. Skontrolowaną działalność oceniła ona ne- To już ostatnie pytanie. Niezwykle dziękuję za
gatywnie ze względu na szeroki zakres nieprawidło- cierpliwość.
wości, które stwierdzono prawie we wszystkich Pan poseł Krzysztof Maciejewski zapytał o nie-
skontrolowanych jednostkach. Myśmy podjęli na- pełnosprawnych i dostosowanie budynków do ich
tychmiast decyzję, że rozpoczniemy działania kon- potrzeb. Jeżeli sprawa dotyczy pracowników zatrud-
trolne w zakresie stanu technicznego obiektów szkol- nionych w firmach i zakładach pracy, czyli zakłady
nych, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy są dla pracowników niepełnosprawnych zakła-
pracy zatrudnionych, które ma wpływ na bezpieczeń- dami pracy chronionej, to inspekcja wchodzi z peł-
stwo uczniów. W harmonogramie na 2008 r. jako nym wachlarzem uprawnień inspekcyjnych i kontro-
zadanie zlecone Okręgowy Inspektorat Pracy we luje wszystko, co jest związane z zatrudnianiem
Wrocławiu przeprowadzi kontrole w szkołach, a Okrę- niepełnosprawnych. Jeśli dotyczy to urzędów czy lo-
gowy Inspektorat Pracy w Krakowie i Okręgowy kali użyteczności publicznej, a nie ma tam zatrud-
Inspektorat Pracy w Szczecinie przeprowadzą kon- nionych pracowników niepełnosprawnych i dotyczy
trole wyższych uczelni, bo chcielibyśmy wiedzieć, tylko interesantów, nie mamy uprawnień w tym za-
w jaki sposób one działają na wyższych szczeblach, ze kresie. Do zakładów pracy chronionej, zatrudniania
szczególnym uwzględnieniem pracy w laboratoriach. niepełnosprawnych i tworzenia odpowiednich, przede
Obiecuję, pani poseł, że na najbliższej naradzie wszystkim przyjaznych i bezpiecznych, warunków
zalecę wszystkim okręgowym inspektorom pracy pracy podchodzimy z olbrzymią starannością i podej-
niezwłoczne spotkanie z kuratorami oświaty we mujemy działania natychmiast, jak tylko otrzymamy
wszystkich okręgowych inspektoratach pracy, ale zgłoszenie, że takie miejsce albo taki zakład pracy
także z przedstawicielami samorządów, żeby się ro- się otwiera.
zeznać w skali nieprawidłowości. Oczywiście dzięku- Panie marszałku, bardzo dziękuję za cierpliwość.
ję za sygnał. Państwu, paniom posłankom i panom posłom rów-
Już kończę. Jeszcze dwie odpowiedzi. nież. Myślę, że chyba odpowiedziałam na wszystkie
Pan poseł Krzysztof Popiołek zapytał o wykorzy- pytania. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
stanie środków unijnych. W 2007 r. Państwowa In- (Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: Jeszcze w spra-
spekcja Pracy rozpoczęła przygotowania do realizacji wie dyskryminacji płacowej kobiet…)
trzech projektów dofinansowywanych z funduszy Pani poseł, jeśli pani pozwoli, to odpowiemy na
Unii Europejskiej. Na listę kluczowych projektów piśmie, dobrze? Dziękuję bardzo.
realizowanych w ramach VII osi priorytetowej Pro- (Poseł Izabela Jaruga-Nowacka: Dobrze, to na
gramu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” piśmie.)
zgłoszony został program budowy platformy komu-
nikacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Celem pro- (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek
jektu jest dostosowanie urzędu do świadczenia e-ma- Sejmu Stefan Niesiołowski)
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym 221

Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: Poseł Sprawozdawca Dariusz Lipiński:

Dziękuję, pani minister. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komi-


Głos zabierze przewodniczący Rady Ochrony Pra- sji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Gospodarki
cy pan poseł Stanisław Szwed. mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o projekcie
Panie przewodniczący, krótka uwaga. Mieliśmy ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Buł-
pewien zysk, jeśli chodzi o czas, ale już od dawna go garii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodar-
nie mamy. Jest prośba, jeżeli będzie pan mówił rów- czym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r.,
nie wyczerpująco jak pana poprzedniczka – niestety druk nr 149.
w regulaminie nie ma limitu czasu i oczywiście on Europejski Obszar Gospodarczy jest strefą wol-
pana nie obowiązuje – to termin głosowań nie będzie nego handlu, obejmującą kraje Unii Europejskiej oraz
dotrzymany. To tyle do pana. trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA), a mianowicie Norwegię, Islandię
Proszę bardzo.
i Lichtenstein. Opiera się on na czterech fundamen-
talnych wolnościach: swobodzie przepływu ludzi,
kapitału, towarów i usług. Porozumienie o utworze-
Przewodniczący Rady Ochrony Pracy
niu Europejskiego Obszaru Gospodarczego podpisa-
Stanisław Szwed: no w Porto 2 maja 1992 r. Na mocy umowy z Porto
obywatele wszystkich państw należących do Euro-
Dziękuję bardzo.
pejskiego Obszaru Gospodarczego mogą swobodnie
Panie marszałku, zapewniam, że będzie bardzo się przemieszczać, osiedlać i nabywać nieruchomości
króciutko. na ich terenie. W zamian za te przywileje kraje EFTA
Dziękuję za dyskusję. Pani minister bardzo szcze- przyjęły do swojego ustawodawstwa dużą część szcze-
gółowo odpowiedziała na wszystkie pytania. Wyko- gółowych przepisów wspólnotowych i uczestniczą
rzystamy na pewno całą dyskusję w pracach rady. w finansowaniu unijnej polityki spójności. Zgodnie
Chcę tylko o jednym państwa poinformować: przy z art. 128 porozumienia z Porto Bułgaria i Rumunia,
Radzie Ochrony Pracy jest powołany specjalny zespół stając się z dniem 1 stycznia 2007 r. członkami Unii
do skarg, na którego czele stoi pan sędzia Szymanek, Europejskiej, powinny również przystąpić do Euro-
bardzo wnikliwie badający każdą skargę. Przypadki pejskiego Obszaru Gospodarczego. Negocjacje umo-
skarg na inspektorów pracy są więc wnikliwie bada- wy o uczestnictwie Republiki Bułgarii i Rumunii
ne. Zachęcam również do kontaktowania się z przed- w Europejskim Obszarze Gospodarczym rozpoczęły
stawicielami klubów, którzy zasiadają w Radzie się 6 lipca 2006 r. Objęły one również cztery powią-
Ochrony Pracy, wszystkie propozycje i problemy moż- zane umowy dotyczące programów wsparcia rozwoju
na zgłaszać też bezpośrednio w radzie. Dziękuję bar- gospodarczego Bułgarii i Rumunii, finansowanych
dzo. (Oklaski) przez Norwegię i Islandię. Negocjacje zakończyły się
29 marca 2007 r., a umowa została podpisana
25 lipca 2007 r. w Brukseli przez upoważnionych
Wicemarszałek Stefan Niesiołowski: przedstawicieli państw członkowskich. Ze strony
polskiej umowę podpisał ambasador tytularny Rze-
Dziękuję bardzo, panie pośle. czypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej pan
Zamykam dyskusję. Jan Tombiński.
Komisje wnoszą o przyjęcie sprawozdania Jeśli chodzi o treść omawianej umowy, to jej za-
głównego inspektora pracy z działalności Pań- sadnicza część dostosowuje Porozumienie o Europej-
stwowej Inspekcji Pracy w 2006 r., zawartego w dru- skim Obszarze Gospodarczym do rozszerzenia Unii
ku nr 39. Europejskiej o Bułgarię i Rumunię zgodnie z trakta-
tem o ich przystąpieniu. Zmiany mają charakter
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm
technicznych adaptacji okresów przejściowych,
propozycję przyjął.
uzgodnionych podczas negocjacji akcesyjnych Bułga-
Sprzeciwu nie słyszę.
rii i Rumunii. Poza tymi zmianami państwa EFTA
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 13. ustanawiają dla Bułgarii i Rumunii dwa mechanizmy
porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Go- finansowe na okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 kwiet-
spodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych nia 2009 r. W zamian Wspólnota Europejska udzieli
o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umo- Królestwu Norwegii i Republice Islandii koncesji we
wy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii wzajemnym handlu towarami rybnymi. Przedmioto-
w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpi- wa umowa spowoduje wzrost kwot bezcłowych na
sanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r. (druki niektóre towary rybne importowane z Islandii i Nor-
nr 149 i 193). wegii, co umożliwi polskim przetwórcom bezcłowy
Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji zakup importowanego z tych krajów surowca nie-
pana posła Dariusza Lipińskiego. zbędnego do produkcji przetworów rybnych, na które
Proszę bardzo, panie pośle. istnieje duży popyt.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
222 Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym

Poseł Sprawozdawca Dariusz Lipiński o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europej-


skim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Bruk-
Z tytułu dodatkowego bezcłowego kontyngentu seli dnia 25 lipca 2007 r. Projekt ustawy o ratyfikacji
na wybrane artykuły rybne z Islandii i Norwegii do- umowy stanowi wypełnienie polskich wewnętrznych
chody budżetu ogólnego Unii Europejskiej pomniej- procedur ratyfikacyjnych, zgodnie z którymi prezy-
szą się o kwotę ok. 15 mln zł. W celu wyrównania dent Rzeczypospolitej Polskiej na ratyfikację przepi-
straty państwa członkowskie będą musiały wpłacić sów prawa unijnego musi uzyskać zgodę Sejmu.
dodatkowo środki własne w odpowiednich propor- Projekt ustawy nie wywołuje bezpośrednich skut-
cjach, w przypadku Polski jest to kwota ok. 382 tys. ków dla polskiego systemu prawnego, nie powoduje
zł, zmniejszeniu – w podobnej wielkości – ulegną tak- też konieczności zmiany polskiego ustawodawstwa,
że wpływy do budżetu krajowego. w bezpośredni sposób nie dotyczy osób fizycznych ani
Zawarcie przedmiotowej umowy nie powoduje na- prawnych. Projekt jest konsekwencją podpisanej już
tomiast bezpośrednich skutków dla polskiego syste- przez Polskę umowy i w całości należy go poprzeć.
mu prawnego. Umowa nie dotyczy bezpośrednio osób Wejście w życie umowy z dnia 25 lipca 2007 r. podpi-
fizycznych ani prawnych, nie zmienia spraw uregu- sanej w Brukseli uzależnione jest od jej ratyfikacji
lowanych w prawie wewnętrznym, a w celu jej reali- przez wszystkie państwa członkowskie. Przystąpie-
zacji nie jest wymagane przyjęcie żadnych środków nie Republiki Rumunii i Bułgarii do Europejskiego
prawnych. Obszaru Gospodarczego jest oczywistą konsekwencją
Wysoka Izbo! Polska poparła akcesję Republiki ich wstąpienia do Unii Europejskiej. Jednym z posta-
Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, a naturalną nowień Porozumienia o Europejskim Obszarze Go-
konsekwencją tej akcesji jest również uczestnictwo spodarczym jest bowiem zapis, iż akcesja do Unii
obu krajów w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Europejskiej powinna nastąpić jednocześnie z akce-
Opieramy się tutaj zarówno na postanowieniach Po- sją do Europejskiego Obszaru Gospodarczego na za-
rozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, sadzie wspólnych korzyści, jakie roszczenie daje pań-
które stanowią, że akcesja do Unii Europejskiej po-
stwom członkowskim. Podpisana w Brukseli umowa
winna nastąpić jednocześnie z akcesją do Europej-
dostosowuje Porozumienie o Europejskim Obszarze
skiego Obszaru Gospodarczego, jak i na zasadzie
Gospodarczym do jego faktycznego rozszerzenia,
wspólnych korzyści, jakie jego rozszerzenie przynosi
zgodnie z traktatem o przystąpieniu Rumunii i Buł-
państwom członkowskim.
garii do Unii Europejskiej.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisje: Spraw
Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Platformy
Zagranicznych i Gospodarki wnoszą o uchwalenie pro-
Obywatelskiej RP popiera omawiany projekt ustawy.
jektu przedmiotowej ustawy i tym samym wyrażenie
Dziękuję. (Oklaski)
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na doko-
nanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ra-
tyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumu-
nii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisa- Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
nej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Pan poseł Zbigniew Kozak w imieniu klubu Pra-
Sejmu Jerzy Szmajdziński) wo i Sprawiedliwość.
Proszę bardzo.

Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:


Poseł Zbigniew Kozak:
Dziękuję bardzo panu posłowi.
Przystępujemy do dyskusji. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Sejm ustalił, że wysłuchamy 3-minutowych W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość mam za-
oświadczeń w imieniu klubów. szczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie usta-
Jako pierwsza zabierze głos pani poseł Joanna wy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii
Skrzydlewska w imieniu klubu Platformy Obywa- i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym,
telskiej. podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r. Projekt
Proszę bardzo. tej ustawy, zawarty w drukach nr 149 i 193, został
opublikowany 8 stycznia 2007 r. Urząd Komitetu In-
tegracji Europejskiej pismem z 3 stycznia 2008 r.
Poseł Joanna Skrzydlewska: stwierdził, że projekt ustawy jest zgodny z prawem
Unii Europejskiej. Pierwsze i drugie czytanie ustawy
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! odbyło się 6 lutego 2008 r. na wspólnym posiedzeniu
Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parla- Komisji Gospodarki i Komisji Spraw Zagranicznych.
mentarnego Platformy Obywatelskiej RP dotyczące Na posiedzeniu obu komisji projekt ustawy został
rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym 223

Poseł Zbigniew Kozak Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:


Uzasadnienie. Rzeczpospolita Polska poparła ak- Dziękuję bardzo.
cesję Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europej- W imieniu klubu Lewica i Demokraci głos zabie-
skiej i naturalną konsekwencją tego wydarzenia musi rze poseł Tadeusz Motowidło.
być uczestnictwo wymienionych państw w Europej- Proszę bardzo.
skim Obszarze Gospodarczym. Pragnę tu przypo-
mnieć, że porozumienie EOG podpisane w Porto
2 maja 1992 r. opiera się na czterech fundamental- Poseł Tadeusz Motowidło:
nych zasadach: swobodzie przepływu ludzi, kapitału,
towarów i usług. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Umowa o przyjęciu Republiki Bułgarii i Rumunii W imieniu Klubu Poselskiego Lewicy i Demokratów
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego została chciałbym przedstawić stanowisko odnośnie do spra-
podpisana w dniu 25 lipca 2007 r. przez upoważnio- wozdania Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw
nych przedstawicieli państw członkowskich. Stronę Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o raty-
polską reprezentował – i jednocześnie podpisał doku- fikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumu-
nii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisa-
ment – ambasador tytularny RP przy Unii Europej-
nej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r. (druk nr 149).
skiej pan Jan Tombiński.
Projekt nie budzi wątpliwości mojego klubu, jest
Wejście w życie umowy o udziale obu państw w Eu-
bowiem konsekwencją wstąpienia Rumunii i Bułgarii
ropejskim Obszarze Gospodarczym nastąpi po wy-
do Unii Europejskiej 1 stycznia 2007 r. Przewiduje
pełnieniu przez wszystkie państwa członkowskie on włączenie tych krajów do Porozumienia o Euro-
EOG ich wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych. pejskim Obszarze Gospodarczym.
Pragnę dodać, że ratyfikacja tej umowy nie ma Zawarcie umowy nie ma skutków dla polskiego
bezpośrednich skutków dla polskiego systemu praw- systemu prawnego, nie powoduje konieczności zmia-
nego i nie powoduje też konieczności zmiany polskie- ny polskiego ustawodawstwa, nie dotyczy również
go ustawodawstwa. bezpośrednio osób fizycznych ani prawnych.
Jeśli chodzi o skutki gospodarcze i finansowe, Klub Poselski Lewicy i Demokratów opowiada się
przedmiotowa umowa spowoduje wzrost kwot bezcło- za uchwaleniem przedłożonego projektu. Dziękuję
wych na niektóre towary rybne importowane z Nor- bardzo. (Oklaski)
wegii i Islandii, co umożliwi polskim przetwórcom
bezcłowy zakup tych towarów, w tym szczególnie
śledzi i makreli. W pierwszym przypadku zaspokoi Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
to duży popyt na te ryby, w drugim przypadku po-
zwoli sprowadzić ryby, które praktycznie nie są po- Dziękuję bardzo.
ławiane przez polskich rybaków. W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowe-
Przedmiotowa umowa pomniejsza dochody budże- go głos zabierze pan poseł Andrzej Grzyb.
tu Unii Europejskiej z powodu dodatkowego bezcło- Proszę bardzo.
wego kontyngentu na wybrane artykuły rybne z Is-
landii i Norwegii, które szacuje się na około 15,2 mln
zł. W celu wyrównania tej utraty dochodów przez Poseł Andrzej Grzyb:
budżet Unii Europejskiej państwa członkowskie będą
musiały wpłacić dodatkowo środki własne w odpo- Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedłożony zo-
stał Wysokiej Izbie projekt ustawy, której przyjęcie
wiednich proporcjach. Dla Polski będzie to kwota 382
będzie wyrażeniem zgody na ratyfikację porozumie-
tys. zł. Stan ten wynika z tego, że procentowy udział
nia o przystąpieniu Rumunii i Bułgarii do Europej-
Polski w finansowaniu budżetu Unii Europejskiej
skiego Obszaru Gospodarczego.
wynosi 2,5%.
Konsekwencją przyjęcia Rumunii i Bułgarii do
Reasumując, na skutek preferencji celnych wpływy Unii Europejskiej jest ich prawo do udziału w Euro-
do krajowego budżetu będą mniejsze o 345 tys. zł, za- pejskim Obszarze Gospodarczym. Polska, wchodząc
tem ogólne skutki finansowe dla Polski można osza- do Unii Europejskiej w 2004 r., stała się również sy-
cować na poziomie 382 tys. zł (składka) i 345 tys. zł gnatariuszem porozumienia, które również było raty-
(preferencje celne), co razem daje kwotę 727 tys. zł. fikowane w tej izbie. Wysoka Izba wyraziła zgodę
Umowa spełnia przesłanki określone w art. 89 w ustawie na ratyfikowanie tego porozumienia, stała
ust. 1 pkt 5 Konstytucji RP. Nie dotyczy też bezpo- się członkiem porozumienia o przystąpieniu do Euro-
średnio osób fizycznych ani prawnych i nie zmienia pejskiego Obszaru Gospodarczego.
spraw uregulowanych w prawie wewnętrznym. W związku z tym przystąpienie Rumunii i Bułga-
Klub Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie ocenia rii jest oczywiste, Polska je popiera. Wyrażenie zgody
projekt niniejszej ustawy zawarty w druku nr 149 i bę- na ratyfikację jest konsekwencją takiego stanowiska
dzie głosował za jego przyjęciem. Dziękuję za uwagę. polskiego rządu i Polski, i stąd też procedura, która
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
224 Projekt ustawy zmieniającej ustawę Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy

Poseł Andrzej Grzyb pracowywanie stanowiska m.in. w sprawach dotyczą-


cych układów zbiorowych pracy. Ponieważ dotychczas
została wdrożona. Wyrażenie zgody w ustawie na zadanie to należało do właściwości wspomnianej
ratyfikację tej umowy jest zgodne z art. 89 ust. 1 wcześniej komisji, po powstaniu zespołu praktycznie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Klub Parla- zakończyła ona działalność, a ostatnie posiedzenie
mentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera odbyło się w listopadzie 2002 r. Zaprzestanie działal-
projekt przedłożonej ustawy i będzie głosował za jej ności komisji, jak również zmniejszenie zaintereso-
przyjęciem. Dziękuję bardzo. (Oklaski) wania zawieraniem układów zbiorowych pracy spra-
wiło, że podjęto prace legislacyjne likwidujące ją
i opracowano projekt ustawy przedkładany Wysokiej
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: Izbie. Uchyla on przepisy stanowiące podstawę utwo-
rzenia komisji – art. 2 projektu ustawy, oraz określa-
Dziękuję bardzo. jące zadania komisji związane z rozszerzaniem sto-
Lista posłów zapisanych do głosu została wyczer- sowania ponadzakładowego układu zbiorowego pra-
pana. cy zawarte w art. 241 § 1 i 3 Kodeksu pracy – art. 1
Zamykam dyskusję. projektu ustawy. Projekt wprowadzający wymienione
Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpi- regulacje był przedmiotem uzgodnień międzyresor-
my w bloku głosowań. towych, w których nie było do niego zastrzeżeń,
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 14. a także był konsultowany z partnerami społecznymi,
porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządo- spośród których większość również nie zgłosiła uwag.
wego projektu ustawy zmieniającej ustawę Ponadto rezygnacja z niedziałającej od ponad
Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy pięciu lat komisji nie spowoduje zaniechania reali-
Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw zacji zadań dotyczących układów zbiorowych pracy,
(druk nr 175). gdyż jak już wspomniałem, przejął je Zespół proble-
O zabranie głosu proszę podsekretarza stanu mowy do spraw prawa pracy i układów zbiorowych
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pana Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospo-
Radosława Mleczkę w celu przedstawienia uzasad- darczych.
nienia projektu ustawy. Przedstawiając powyższe, proszę Wysoką Izbę
o nadanie przedłożonemu projektowi dalszego biegu.
Bardzo dziękuję.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej
Radosław Mleczko: Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Dziękuję bardzo panu ministrowi.
Posłowie! Komisja do Spraw Układów Zbiorowych Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem po-
Pracy została utworzona na podstawie przepisów rządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświad-
uchwalonych w 1994 r. Jest trójstronnym ciałem opi- czeń w imieniu klubów.
niodawczo-doradczym składającym się z przedstawi- Otwieram dyskusję.
cieli reprezentatywnych organizacji związkowych, W imieniu Platformy Obywatelskiej głos zabierze
konfederacji pracodawców, strony rządowej, a także pan poseł Witold Kochan.
głównego inspektora pracy. Proszę bardzo.
W czasie swojej działalności komisja odbyła 14 po-
siedzeń. W swoich pracach koncentrowała się na po-
dejmowaniu działań ułatwiających wszczynanie Poseł Witold Kochan:
rokowań w sprawie zawierania układów ponadzakła-
dowych oraz na wyjaśnianiu kwestii spornych i wąt- Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
pliwości prawnych powstających w trakcie negocjacji Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Plat-
prowadzonych nad układem. Przedmiotem posiedzeń formy Obywatelskiej w sprawie rządowego projektu
komisji było też rozpatrywanie problematyki zwią- ustawy zmieniającej ustawę Kodeks pracy oraz usta-
zanej ze zmianami przepisów dotyczących układów wę o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie
zbiorowych pracy, a od 2001 r. otrzymała ona prawo niektórych ustaw.
wyrażania opinii w sprawach rozszerzania układów Celem przedstawionego Wysokiej Izbie projektu
ponadzakładowych. nowelizacji jest likwidacja Komisji do Spraw Ukła-
W 2002 r. natomiast rozpoczął działalność Zespół dów Zbiorowych Pracy. Mówił o tym pan minister.
problemowy do spraw prawa pracy i układów zbioro- Komisja działa od 1995 r. – podstawą była dokonana
wych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Go- w 1994 r. nowelizacja Kodeksu pracy – i jest organem,
spodarczych, który podobnie jak komisja, o której którego ustawowym zadaniem jest „wspieranie roko-
mówiłem przed chwilą, jest trójstronnym ciałem opi- wań zbiorowych i udzielanie pomocy stronom zamie-
niodawczo-doradczym. Do zadań zespołu należy wy- rzającym zawrzeć układ zbiorowy” w formie doradz-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Projekt ustawy zmieniającej ustawę Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy 225

Poseł Witold Kochan W tej sytuacji nasz klub w pełni zgadza się ze
stanowiskiem rządu zawartym w przedłożonym pro-
twa i konsultacji. Rozszerzenie jej kompetencji nastą- jekcie ustawy, które zmierza do likwidacji Komisji do
piło w roku 2001 – przyznano komisji prawo wyraża- Spraw Układów Zbiorowych Pracy. Proponowana
nia opinii w sprawach rozszerzania stosowania ukła- przez Radę Ministrów i popierana przez nasz klub
dów ponadzakładowych. W jej skład wchodzą przed- nowelizacja polega na skreśleniu w ustawie z dnia
stawiciele organizacji związkowych, organizacji 29 września 1994 r. przepisów powołujących komisję,
pracodawców, strony rządowej i głównego inspektora określających cel jej działania oraz dających mini-
pracy. Od momentu powstania, tj. od stycznia 1995 r., strowi właściwemu do spraw pracy delegację do wy-
komisja spotkała się zaledwie 14 razy, odbyła 14 ple- dania rozporządzenia określającego skład komisji,
narnych posiedzeń. tryb jej powoływania, zasady działania i zwrotu kosz-
Zdaniem naszego klubu czas dostatecznie zwery- tów podróży zamiejscowym członkom komisji oraz
fikował celowość działania komisji. Można zaobser- zmianie treści kilku paragrafów art. 241 Kodeksu
wować spadek zainteresowania partnerów społecz- pracy. (Dzwonek)
nych zawieraniem ponadzakładowych układów zbio- Do projektu nowelizacji Kodeksu pracy wprowa-
rowych, a ponadto od roku 2003 praktycznie nie dzającej powyższe zmiany partnerzy społeczni, z wy-
odbyło się ani jedno posiedzenie plenarne komisji. jątkiem dwóch organizacji, nie wnieśli zastrzeżeń,
Podstawowym jednak czynnikiem podważającym innymi słowy je zaakceptowali. Zastrzeżenia, których
celowość dalszego działania tejże komisji jest fakt, że nie podziela nasz klub, wniosły: Konfederacja Praco-
niemal identyczne kompetencje ma zespół problemo- dawców Polskich i Forum Związków Zawodowych.
wy do spraw prawa pracy i układów zbiorowych. Ze- Klub nasz zgadza się z oceną, że proponowana
spół ten został wyodrębniony w ramach Trójstronnej nowelizacja nie będzie miała wpływu na konkuren-
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, powstał cyjność polskiej gospodarki. Przyniesie ona niewiel-
w marcu 2002 r. Skład zespołu jest niemal identycz- kie, lecz wymierne finansowo korzyści w postaci
ny ze składem komisji – wchodzą doń przedstawicie- 10 tys. zł rocznie. Zakres proponowanej nowelizacji
le Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, najwięk- nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
szych organizacji związkowych, organizacji praco- W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma
dawców i Państwowej Inspekcji Pracy. Zespół ten Obywatelska wnoszę o skierowanie przez Wysoką
Izbę przedłożonego przez Radę Ministrów projektu
również zajmuje się problematyką prawa pracy i ukła-
ustawy zmieniającej ustawę Kodeks pracy oraz usta-
dów zbiorowych, dokonuje oceny funkcjonowania
wę o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie
przepisów prawa pracy pod kątem ich skutków spo-
niektórych ustaw do dalszych prac w komisji. Dzię-
łeczno-gospodarczych, bada działalność organów
kuję bardzo. (Oklaski)
kontrolnych w sferze prawa pracy i legalności zatrud-
nienia. Zespół ma uprawnienia do zajmowania sta-
nowiska wobec zgłoszonych projektów aktów praw-
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
nych, programów rządowych i innych dokumentów
z zakresu prawa pracy i układów zbiorowych pracy. Dziękuję bardzo.
Może również formułować ogólne założenia zmian W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość głos za-
przepisów z zakresu prawa pracy. Jak zatem widać, bierze pan poseł Stanisław Szwed.
zakres jego działania jest niemal identyczny z zakre-
sem działania Komisji do Spraw Układów Zbioro-
wych Pracy. Poseł Stanisław Szwed:
W odróżnieniu od praktycznie niefunkcjonującej
od 2003 r. komisji zespół do spraw prawa pracy Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
i układów zbiorowych działa o wiele bardziej inten- Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego
sywnie. W roku 2004 spotkał się 11 razy, w 2005 r. Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko wo-
– 4 razy, w roku 2006 sześciokrotnie, zaś w roku ubie- bec rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę
głym 11 razy. Efektem działalności zespołu jest wy- Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy Kodeks
pracowanie wspólnych propozycji zmian Kodeksu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
pracy. Zespół zajmował się również takimi problema- Głównym celem zmian w Kodeksie pracy zawar-
mi, jak m.in. stabilizacja rynku pracy, w tym samo- tych w druku nr 175 jest likwidacja Komisji do Spraw
zatrudnieniem, instrumentami rynku pracy, umowa- Układów Zbiorowych Pracy. Komisja ta powstała
mi terminowymi, problematyką telepracy i wprowa- w 1994 r. i miała za zadanie wspierać zawieranie po-
dzeniem jej do polskiego Kodeksu pracy. Zajmował nadzakładowych układów zbiorowych pracy. Zajmo-
się też zmianą ustawy o szczególnych zasadach roz- wała się również wyjaśnieniami kwestii spornych
wiązywania z pracownikami stosunku pracy z przy- powstałych w trakcie negocjacji prowadzonych nad
czyn niedotyczących pracownika, jak również pro- układem. Komisja zajmowała się także mediacją,
jektem ustawy o informacji i konsultacji z pracow- której celem było doprowadzenie do ugody między
nikami. partnerami społecznymi. Niestety, mimo że pomysł,
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
226 Projekt ustawy zmieniającej ustawę Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy

Poseł Stanisław Szwed pracy stanowi uzasadnienie dla likwidacji wymienio-


nej komisji.
aby wzmocnić i poprawić możliwość zawierania ukła- Wobec takiej argumentacji klub nasz, popierając
dów zbiorowych pracy, był dobry, komisja w swej projekt, wnosi o jego skierowanie do Komisji Nad-
działalności nie może poszczycić się sukcesami, zwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Dzięku-
a w ostatnich latach, gdy przy Trójstronnej Komisji ję. (Oklaski)
do Spraw Społeczno-Gospodarczych powstał zespół
problemowy do spraw prawa pracy i układów zbioro-
wych, komisja praktycznie nie działała. Dlatego choć- Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
by z tego względu będziemy popierać jej likwidację.
Trzeba tutaj podkreślić, że w naszym kraju zawie- Dziękuję bardzo panu posłowi.
ranie układów zbiorowych pracy, zarówno ponadza- W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowe-
kładowych jak i zakładowych, nie jest rozpowszech- go głos zabierze pan poseł Józef Zych.
nione, a w innych krajach jest to najlepsza forma
porozumiewania się pracodawców i pracowników.
Dlatego w pracach nad zmianami w Kodeksie pracy Poseł Józef Zych:
należy powrócić do kwestii zawierania układów zbio-
rowych pracy. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Klub Parla-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamen- mentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego stoi na
tarny Prawo i Sprawiedliwość popiera propozycję stanowisku, iż projekt ustawy zmieniającej ustawę
zmian w Kodeksie pracy zawartych w druku nr 175 Kodeks pracy, a także ustawę o zmianie ustawy Ko-
i jest za skierowaniem tego projektu do Komisji Nad- deks pracy zasługuje na uwagę, i weźmie udział
zwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Dzięku- w pracach Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian
ję bardzo. (Oklaski) w kodyfikacjach. Ale jednocześnie chciałbym poru-
szyć pewne zagadnienie, które zasygnalizowano już
dzisiaj w sprawozdaniu Państwowej Inspekcji Pracy.
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: Likwidacja tej komisji, bezczynność w ostatnich la-
tach świadczą także o tym, że tak na serio projekta-
mi układów zbiorowych pracy, protokołami dodatko-
Dziękuję bardzo.
wymi, zasadami, jakie obowiązują, zbyt chętnie się
W imieniu klubu Lewica i Demokraci głos zabie-
nie zajmowano. Proszę zwrócić uwagę na to, co mówi
rze pan poseł Stanisław Rydzoń.
Państwowa Inspekcja Pracy. Mówi nam ona, że od-
Proszę bardzo.
setek układów zbiorowych i protokołów dodatkowych
zawierających postanowienia niezgodne z prawem
w 2006 r. to nadal 9,3. Jest to sprawa bardzo istotna,
Poseł Stanisław Rydzoń: jest to pole do popisu dla komisji, która zajmuje się
obecnie między innymi sprawą układów zbiorowych
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klu- pracy. Co więcej, Państwowa Inspekcja Pracy pod-
bu Poselskiego Lewica i Demokraci przedstawiam kreśla, że w stosunku do lat ubiegłych zmniejszyła
stanowisko wobec rządowego projektu ustawy zmie- się liczba zarejestrowanych układów pracy i protoko-
niającej ustawę Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie łów dodatkowych. Następnie zwraca uwagę na bar-
ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych dzo charakterystyczną, ale niebezpieczną sprawę,
ustaw, druk nr 175. a mianowicie na to, że w przypadkach, w których
Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że doty- układy zbiorowe pracy wygasają lub przestały dzia-
czy on likwidacji Komisji do Spraw Układów Zbioro- łać, jeżeli podejmuje się prace nad nowymi, to jedno-
wych Pracy, powołanej na podstawie przepisów usta- cześnie rezygnuje się z wielu istotnych uprawnień,
wy z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy które do tego czasu przysługiwały, a więc wprowadza
Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. Ko- się postanowienia mniej korzystne niż dotychczas.
misja ta składa się z trzech ciał opiniodawczo-dorad- Odnosi się to głównie do takich świadczeń, jak: do-
czych: przedstawicieli reprezentatywnych organizacji datki stażowe, nagrody jubileuszowe, odprawy eme-
związkowych, konfederacji pracodawców oraz strony rytalno-rentowe, wynagrodzenia, czyli dodatki za
rządowej i głównego inspektora pracy. Komisja ta od pracę, w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.
powołania, to jest od 1995 r., spotkała się tylko kil- Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, że okazało się,
kanaście razy i zakończyła de facto pracę w 2002 r., iż w przypadkach, w których pracowano nad nowymi
kiedy to został powołany w ramach Trójstronnej Ko- układami zbiorowymi, prace czasami trwały całymi
misji do Spraw Społeczno-Gospodarczych zespół pro- latami. Zwracam na to uwagę, żeby komisja, która
blemowy do spraw prawa pracy i układów zbiorowych. obecnie istnieje, przyjrzała się dobrze temu zagadnie-
Zespół ten przejął uprawnienia wymienionej Komisji niu – to jest jedna rzecz – i na bieżąco faktycznie
do Spraw Układów Zbiorowych Pracy. Powołanie interesowała się problemami przyjmowania nowych
tego zespołu oraz zmniejszone zainteresowanie za- układów pracy, pracami i treścią układów pracy, bo
wieraniem ponadzakładowych układów zbiorowych ktoś to przecież musi czynić. Dziękuję. (Oklaski)
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Projekt ustawy zmieniającej ustawę Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy 227

Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.


Do zadania pytań zgłosiło się 3 posłów. Pytanie zada pan poseł Wojciech Ziemniak, Plat-
Czy ktoś jeszcze się zgłasza? forma Obywatelska.
Listę osób, które zadadzą pytania, uważam za
zamkniętą.
Zgodnie z art. 182 regulaminu Sejmu ustalam Poseł Wojciech Ziemniak:
czas na zadanie pytania na 1 minutę.
Głos ma pan poseł Henryk Siedlaczek, Platforma Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Obywatelska. Chciałbym się odnieść także do tego punktu, o któ-
rym wspomniał pan poseł Siedlaczek, czyli chodzi
Proszę bardzo.
o § 1, w którym mowa jest o tym, że minister właści-
wy do spraw pracy może, gdy wymaga tego ważny
interes społeczny, rozszerzyć, w drodze rozporządze-
Poseł Henryk Siedlaczek:
nia, stosowanie układu ponadzakładowego na wspól-
ny wniosek organizacji pracodawców i ponadzakła-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
dowych organizacji związkowych. Nasuwa się pyta-
Według projektu ustawy zmieniającej ustawę Kodeks
nie o ten termin nieostry, jakim jest ważny interes
pracy oraz ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy społeczny. Proszę o wyjaśnienie, co oznacza ten ter-
– art. 1 pkt 1 § 1 – minister właściwy do spraw pracy min i jakimi kryteriami będzie się kierował minister
może rozszerzyć w drodze rozporządzenia układ po- właściwy do spraw pracy, aby wydać stosowne rozpo-
nadzakładowy na pracowników zatrudnionych u pra- rządzenie? Czy będą to jednolite kryteria, czy też
codawcy prowadzącego działalność gospodarczą taką decyzja o wydaniu rozporządzenia będzie miała cha-
samą lub zbliżoną do działalności pracodawców ob- rakter uznaniowy? Dziękuję.
jętych tym układem. W uzasadnieniu stwierdza się,
iż nie przewiduje się, aby przyjęcie ustawy miało
wpływ na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński:
i przedsiębiorczość.
Chciałbym zatem zapytać pana ministra: W jaki Dziękuję bardzo.
sposób ta zmiana ma się nie przyczynić do obniżenia Lista posłów zapisanych do głosu została wyczer-
konkurencyjności naszej gospodarki, skoro jest rzeczą pana.
raczej oczywistą, iż im więcej regulacji w zakresie pra- Proszę o zabranie głosu pana ministra Radosława
wa pracy, tym mniejsze są szanse poprawy wizerunku Mleczkę.
Polski jako państwa przyjaznego inwestorom zagra-
nicznym. Dziękuję. (Oklaski)
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: Radosław Mleczko:

Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym bar-


Pytanie zada pani poseł Izabela Katarzyna Mrzy- dzo podziękować za tę dyskusję, poszerzającą nawet
argumentację, którą przedstawiałem w swoim wy-
głocka, Platforma Obywatelska.
stąpieniu, dotyczącą powodów likwidacji komisji,
o której mówiliśmy, a również wskazującą na możli-
wość czy raczej już nawet stan faktyczny przejęcia
Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka:
obowiązków i kompetencji tej komisji przez zespół
działający przy komisji trójstronnej. Chciałbym rów-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
nież podziękować za te pytania i spieszę wyjaśnić to
Zgodnie z uzasadnieniem omawianego projektu tym bardziej, że dwa z pytań zadanych przez panów
funkcję likwidowanej Komisji do Spraw Układów posłów dotyczą tej samej sprawy – sprawy, która de
Zbiorowych Pracy przejmie zespół problemowy do facto była już artykułowana w trakcie dyskusji doty-
spraw prawa pracy i układów zbiorowych działający czącej tej zmiany, którą wprowadzamy. To była rów-
w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- nież artykułowane w korespondencji przez pracodaw-
-Gospodarczych. Proszę o odpowiedź: Czy w tym ców, którzy taką obawę wyrazili, a my odpowiedzie-
przypadku skład ilościowy osób zajmujących się tą liśmy już na tę kwestię. Albowiem ta komisja i ta
problematyką zmieni się i czy wszystkie urzędy oraz zmiana zapisu nie wprowadza tych zmian, o których
organizacje mające przedstawicieli w likwidowanej panowie posłowie mówili. To są po prostu zapisy już
komisji mają swoją reprezentację w powołanym ze- istniejące i w związku z tym ta zmiana dotyczy tylko
spole programowym? Dziękuję bardzo. wykreślenia komisji, natomiast nie dotyczy wszyst-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
228 Projekt ustawy zmieniającej ustawę Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom,


i Polityki Społecznej Radosław Mleczko w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listo-
pada 2007 roku.
kich kwestii związanych z regulacją rynku, o których Wniosek ten został paniom i panom posłom dorę-
panowie posłowie mówili, ponieważ to jest zapisane czony w druku nr 201.
w Kodeksie pracy. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii
Jeżeli chodzi o pytanie zadane przez panią poseł, Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnie-
chciałbym odpowiedzieć, że tak, że zespół do spraw niu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpa-
komisji trójstronnej jest reprezentatywny, jeżeli cho- trzenie tego wniosku.
dzi o przedstawicieli stron, które były reprezentowa- Punkt ten rozpatrzymy w dzisiejszym bloku gło-
ne również w komisji. sowań.
To tyle, jeżeli chodzi o odpowiedź na te pytania. Prezydium Sejmu w uzgodnieniu z Konwentem
W związku z tym bardzo proszę, jeżeli panowie po- Seniorów przedłożyło również projekt uchwały w spra-
słowie czy pan poseł uzna ją za niewyczerpującą, je- wie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Niepodległości.
stem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. (Oklaski) Projekt ten został paniom i panom posłom dorę-
czony w druku nr 206.
W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii
Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnie-
niu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpa-
Dziękuję bardzo panu ministrowi. trzenie tego projektu.
Zamykam dyskusję. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził
Marszałek Sejmu, na podstawie art. 90 ust. 1 zgodę na zastosowanie klauzuli z art. 51 pkt 1 regu-
w związku z art. 87 ust. 2 regulaminu Sejmu, kieru- laminu Sejmu.
je rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę Ko- Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm
deks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy Kodeks propozycję przyjął.
pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, zawarty Sprzeciwu nie słyszę.
w druku nr 175, do Komisji Nadzwyczajnej do spraw Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 17.
zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. porządku dziennego: Przedstawiony przez Pre-
Proszę państwa, zgodnie z wcześniejszym planem zydium Sejmu projekt uchwały w sprawie ogło-
do głosowań przystąpimy o godz. 19.30. szenia roku 2008 Rokiem Niepodległości (druk
Ogłaszam zatem przerwę. nr 206).
Bardzo proszę o powstanie. (Zebrani wstają)
(Przerwa w posiedzeniu od godz. 18 min 27 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
do godz. 19 min 36) – właśnie, nie wpisano, z którego dnia, z dzisiejsze-
go – stycznia 2008 r. 7 stycznia 2008 r. (Poruszenie
na sali)
Marszałek: (Głosy z sali: Lutego, lutego.)
Służby nawaliły, napisane jest: stycznia. W takim
Proszę państwa, wznawiam obrady. razie trzeba poprawić tekst.
Proszę wszystkich o zajmowanie miejsc w ławach „Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
poselskich i wyciszenie rozmów. 7 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia roku 2008 Ro-
Proszę państwa, jeszcze raz proszę o zajęcie kiem Niepodległości.
miejsc. 220 lat temu, 6 października 1788 roku, zainau-
Informuję, że Prezydium Sejmu na podstawie art. 20 gurowano obrady Sejmu Wielkiego rozpoczynające
ust. 1 w związku z art. 136c ust. 1 regulaminu Sejmu, proces naprawy Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedło- zwieńczony wówczas uchwaleniem Konstytucji 3 maja.
żyło wniosek w sprawie wyboru składu osobowego Była to pierwsza wielka próba uratowania niepodle-
Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu niele- głości Rzeczypospolitej.
galnego wywierania wpływu przez członków Rady Dopiero jednak 11 listopada 1918 r. dopełnił się
Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Cen- akt odrodzenia niepodległej, suwerennej i wolnej
tralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa sprawiedli-
Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy wego, demokratycznego, równego wśród równych
Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w Europie.
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokurato- W ciągu 130 lat dzielących te dwie daty toczyła
rów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru się uporczywa walka obywateli Rzeczypospolitej
sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia o wolną i sprawiedliwą Ojczyznę. Wiele pokoleń nie
uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związ- szczędziło sił i poświęcało Jej najlepsze lata, dorobek
ku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami myśli i czynu, zdrowie, a często także i życie.
operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem Sejm Rzeczypospolitej, pamiętając o tych wszyst-
lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na kich, którzy walczyli i trudzili się w służbie Ojczyzny,
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Niepodległości.
Punkty 5., 6., 7. i 8. porządku dziennego – głosowanie 229

Marszałek Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem


w całości projektu ustawy o ratyfikacji Umowy mię-
oddając hołd Jej twórcom i obrońcom oraz kontynu- dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
ując ich dzieło, ogłasza rok 2008 Rokiem Niepodle- Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy
głości. Jego obchody nie będą okazją do dzielenia się w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia
młodych Polaków – przepraszam bardzo – nie tylko 28 czerwca 2007 r., w brzmieniu przedłożenia zawar-
będą okazją do dzielenia się z młodymi Polakami tego w druku nr 148, zechce podnieść rękę i nacisnąć
wiedzą o przeszłości, ale także przyczynią się do upo- przycisk.
wszechnienia przekonania, że wolna Polska wciąż Kto jest przeciw?
wymaga i nadal będzie wymagać naszej wspólnej Kto się wstrzymał?
troski i pracy”. (Oklaski) W głosowaniu wzięło udział 436 posłów. Za odda-
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję wszystkim. no 436 głosów. Nikt nie był przeciw. Nikt się nie
Jeszcze raz proszę, aby mi wybaczyć potknięcie wstrzymał.
w odczytaniu tekstu uchwały. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o ratyfika-
Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie cji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
ogłoszenia roku 2008 Rokiem Niepodległości. a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej
Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. po- pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli
rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdro- dnia 28 czerwca 2007 r.
wia o rządowym projekcie ustawy o zmianie Powracamy do rozpatrzenia punktu 7. po-
ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edu-
„Narodowy program zwalczania chorób nowo- kacji, Nauki i Młodzieży o rządowym i poselskim
tworowych”. projektach ustaw o nadaniu nowych nazw nie-
Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedsta- którym akademiom rolniczym.
wionego przez pana posła Jerzego Ziętka oraz prze- Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedsta-
prowadził dyskusję. wionego przez pana posła Tadeusza Sławeckiego
W dyskusji nie zgłoszono poprawek. i przeprowadził dyskusję.
Przechodzimy do trzeciego czytania. W dyskusji nie zgłoszono poprawek.
Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy Przechodzimy zatem do trzeciego czytania.
w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr 80. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy za-
Przystępujemy do głosowania. wartego w sprawozdaniu w druku nr 189.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem
w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o usta-
w całości projektu ustawy o nadaniu nowych nazw
nowieniu programu wieloletniego „Narodowy pro-
niektórym akademiom rolniczym, w brzmieniu propo-
gram zwalczania chorób nowotworowych”, w brzmie-
nowanym przez Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży,
niu przedłożenia zawartego w druku nr 80, zechce
zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Kto się wstrzymał?
W głosowaniu wzięło udział 437 posłów. Za odda-
Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 433 po- no 436 głosów. Nikt nie był przeciw. Jedna osoba
słów. Za oddano 433 głosy, nikt nie był przeciw, nikt wstrzymała się od głosu.
się nie wstrzymał od głosu. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o nadaniu
Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie nowych nazw niektórym akademiom rolniczym.
ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Naro- Powracamy do rozpatrzenia punktu 8. po-
dowy program zwalczania chorób nowotworowych”. rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infra-
Powracamy do rozpatrzenia punktu 6. po- struktury o rządowym projekcie ustawy o zmia-
rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Fi- nie ustawy o transporcie kolejowym.
nansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagra- Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedsta-
nicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfi- wionego przez pana posła Janusza Piechocińskiego
kacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej oraz przeprowadził dyskusję.
Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy W dyskusji nie zgłoszono poprawek.
i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpi- Przechodzimy zatem do trzeciego czytania.
sanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy za-
Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedsta- wartego w sprawozdaniu w druku nr 187.
wionego przez pana posła Pawła Arndta oraz prze- Przystępujemy do głosowania.
prowadził dyskusję. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem
W dyskusji nie zgłoszono poprawek. w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o trans-
Przystępujemy zatem do trzeciego czytania. porcie kolejowym, w brzmieniu proponowanym przez
Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy Komisję Infrastruktury, zechce podnieść rękę i na-
w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr 148. cisnąć przycisk.
Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw?
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
230 Punkty 13. i 15. porządku dziennego – głosowanie

Marszałek Prezydium Sejmu na podstawie art. 20 ust. 1


w związku z art. 136c ust. 1 regulaminu Sejmu, po
Kto się wstrzymał? zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło
W głosowaniu wzięło udział 437 posłów. Za odda- wniosek w sprawie wyboru składu osobowego Komi-
no 437 głosów. Nikt nie był przeciw. Nikt się nie sji Śledczej, zawarty w druku nr 201.
wstrzymał. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos
Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie w sprawie przedstawionych propozycji?
ustawy o transporcie kolejowym. (Poseł Małgorzata Sadurska: Proszę o głos.)
Powracamy do rozpatrzenia punktu 13. po- (Poseł Andrzej Mikołaj Dera: Ja też.)
rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Go- Wpłynęły w tej chwili do mnie... Zgłasza się jedna,
spodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych druga osoba.
o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umo- Proszę państwa, zgłosiły się dwie osoby. Widzę, że
wy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii zgłaszają się dalsze osoby.
w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpi- W takim razie, przepraszam, proszę państwa,
sanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r. moja propozycja, którą ewentualnie poddamy pod
Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedsta- głosowanie, będzie taka, żeby było po jednej osobie
wionego przez pana posła Dariusza Lipińskiego oraz z klubu, 3 minuty na zadanie pytań.
przeprowadził dyskusję. (Poseł Tadeusz Cymański: 5 minut.)
W dyskusji nie zgłoszono poprawek. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, rozumiem, że jest to
Przystępujemy zatem do trzeciego czytania. zaakceptowane przez Wysoką Izbę.
Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy Jedna osoba z każdego klubu zabierze głos.
w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr 149.
Jest to wniosek formalny, poddajemy go pod gło-
Przystępujemy do głosowania.
sowanie.
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem
Bardzo proszę o przygotowanie się do głosowania.
w całości projektu ustawy o ratyfikacji Umowy o udzia-
(Poruszenie na sali)
le Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem za-
Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia
sady, że pytania zadaje jedna osoba z klubu, 3 minu-
25 lipca 2007 r., w brzmieniu przedłożenia zawartego
ty na zadanie pytania, zechce podnieść rękę i naci-
w druku nr 149, zechce podnieść rękę i nacisnąć
przycisk. snąć przycisk.
Kto jest przeciw? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał?
W głosowaniu wzięło udział 438 posłów. Za odda- W głosowaniu wzięło udział 437 posłów. Za pro-
no 438 głosów, nikt nie był przeciw, nikt się nie pozycją opowiedziało się 277 posłów, przeciw było
wstrzymał. 157, 3 posłów wstrzymało się od głosu.
Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o ratyfika- W związku z tym stwierdzam, że w takiej właśnie
cji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii formie – po jednej osobie z klubu – będziemy prowa-
w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej dzili dalsze obrady.
w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r. Zgłosił się na razie przedstawiciel klubu Prawo
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 15. i Sprawiedliwość. Jeżeli są jeszcze chętni, to bardzo
porządku dziennego: Wybór składu osobowego proszę o zgłoszenia.
Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu Przypominam 3 minuty na zabranie głosu.
nielegalnego wywierania wpływu przez człon- Otwieram dyskusję.
ków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Dera.
Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Central- Poseł Andrzej Mikołaj Dera:
nego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i oso- Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu
by pełniące funkcje w organach wymiaru spra- Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chciałbym
wiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia zapytać Prezydium Sejmu, gdyż ono rekomendowało
uprawnień lub niedopełnienia obowiązków zgłoszone dzisiaj osoby do Komisji Śledczej do zbada-
w związku z postępowaniami karnymi oraz czyn- nia tzw. nacisków: Czy Prezydium Sejmu znany był
nościami operacyjno-rozpoznawczymi w spra- fakt, iż w ubiegłym roku przeciwko panu Janowi Wi-
wach z udziałem lub przeciwko członkom Rady dackiemu, w tej kadencji posłowi Lewicy i Demokra-
Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej tów, prokurator apelacyjny w Białymstoku wniósł
Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 paź- akt oskarżenia, w którym zarzuca panu posłowi po-
dziernika 2005 roku do 16 listopada 2007 roku pełnienie następujących przestępstw: po pierwsze,
(druk nr 201). utrudniania postępowania karnego o sygnaturze akt
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Punkt 15. porządku dziennego – głosowanie 231

Poseł Andrzej Mikołaj Dera Marszałek:


2 K 17/02 Sądu Okręgowego w Nowym Sączu; po Panie pośle, przepraszam bardzo.
drugie, nakłaniania do zeznania nieprawdy w toku Ja bardzo prosiłbym szczególnie pana posła Kali-
postępowania karnego o sygnaturze akt 2 AK 119/04 sza o to, żeby wyrażał swoje uczucia ciszej.
Sądu Apelacyjnego w Krakowie... Proszę bardzo, panie pośle.
(Głos z sali: Ale nieskazany.)
...i po trzecie, nakłaniania Marka Dochnala do
składania fałszywych zeznań przez zatajenie prawdy Poseł Andrzej Mikołaj Dera:
w trakcie zeznań w dniu 23 kwietnia 2005 r. przed
Komisją Śledczą do zbadania zarzutów nieprawidło- W związku z powyższym zachodzi pytanie (Dzwo-
wości w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad nek), w jakim celu ta kandydatura jest zgłaszana,
przedstawicielami Skarbu Państwa w spółce PKN kandydatura osoby, która pomagała w składaniu fał-
Orlen SA, to jest o przestępstwa określone w art. 18 szywych zeznań...
(Głos z sali: Czas minął.)
§ 2 i 3 w związku z art. 233 § 1 w zbiegu z art. 239
(Głos z sali: Kończ już.)
§ 1 Kodeksu karnego.
…która nakłaniała do składania fałszywych ze-
Dla niewtajemniczonych powiem, że przestępstwa
znań. Czy taka osoba może zasiadać w komisji śled-
te są zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wol- czej? Proszę pana marszałka o odpowiedź, ponieważ
ności – to jest art. 233 § 1 – i od trzech miesięcy do krzyki tutaj nie pomogą. Jest to fundamentalna rzecz
pięciu lat pozbawienia wolności, o którym mówi i wymiar sprawiedliwości wymaga tego, aby na to
art. 239 § 1 Kodeksu karnego. pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Wydaje mi się,
Moje pytania mają charakter fundamentalny, je- że osoby z takimi zarzutami nie powinny zasiadać
żeli zwróci się uwagę na trzeci zarzut, dotyczący na- w komisji śledczej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
kłaniania do zeznań osoby, która staje przed komisją
śledczą. Po pierwsze, czy taka osoba ma moralne pra-
wo do zasiadania w komisji śledczej? (Oklaski) Marszałek:
(Głos z sali: Ma!)
(Głos z sali: Nie ma!) Dziękuję bardzo.
Po drugie, czy można rozpatrywać i zakazywać Do głosu w imieniu klubu LiD zgłosił się pan po-
udziału w komisji śledczej osobie, która nie ma żad- seł Marian Filar.
nych zarzutów? Myślę o pośle Antonim Macierewiczu Bardzo proszę.
(Wesołość na sali), który nie ma żadnych zarzutów
– państwa zachowanie najlepiej świadczy o tym (Po-
ruszenie na sali, część posłów uderza w pulpity) – a na Poseł Marian Filar:
drugiej szali dopuszczacie osobę, która ma zarzuty
prokuratorskie, która ma akt oskarżenia... Panie Marszałku! Panie i Panowie! Jak pytania,
(Głosy z sali: Uuu...) to pytania. Wprawdzie, idąc śladem przedmówcy, nie
bardzo wiem, do kogo mają być te pytania, ale też
rzucę je w tak przestrzeń jak mój przedmówca.
A więc pierwsze pytanie: Czy wiecie państwo, że
Marszałek:
w praworządnym państwie jedyną podstawą formu-
łowania wobec kogoś zarzutów o skutkach prawnych
Panie pośle, przepraszam. Panie pośle, panie
jest obalenie domniemania niewinności? Nie ma in-
pośle...
nych podstaw, żeby skutki prawne wyciągać z jakich-
kolwiek faktów.
Pytanie numer dwa: Czy wiecie państwo...
Poseł Andrzej Mikołaj Dera: (Głos z sali: Nie wiemy.)
…że jedynym argumentem...
To teraz pobuczcie sobie, a nie przedtem. (Oklaski) (Głos z sali: Do szkoły!)
I po trzecie – też fundamentalne pytanie – jak ...na obalenie domniemania niewinności są zezna-
państwo myślicie, czy osoba, która ma akt oskarżenia nia – świadomie nie używam słowa „pomówienia”, bo
w związku z tymi trzema poważnymi zarzutami, wtedy zachowałbym się nielojalnie – skazanego na
otrzyma certyfikat dopuszczenia do tajemnicy ściśle 25 lat pozbawienia wolności przestępcy, który...
tajnej, czy ta osoba będzie mogła dochodzić do tajem- (Poseł Zbigniew Ziobro: To nie jest prawda.)
nic ściśle tajnych, mając tego typu zarzuty? …początkowo mówił, że Widacki nakłaniał do
(Poseł Ryszard Kalisz: Czy jest pan w stanie to fałszywych zeznań, teraz mówi, także w mediach, że
przewidzieć?) to jego nakłaniano do tego, żeby zeznać, że Widacki
Panie marszałku, prosiłbym salę o uspokojenie namawiał do fałszywych zeznań? (Wesołość na sali)
się. Drodzy państwo, nie wiem, czy skazany na 25 lat
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
232 Punkt 15. porządku dziennego – głosowanie

Poseł Marian Filar Marszałek:


Sławomir R. mówił prawdę za pierwszym razem czy Dziękuję bardzo. (Gwar na sali)
za drugim. W każdym razie miał dobrą prawdę na Proszę państwa, przypominam, że Sejm przyjął
każdą okazję, tak to określę, polityczną. zasadę, że z każdego klubu wypowie się jeden poseł,
(Głos z sali: Brawo!) (Oklaski) więc zamykam dyskusję.
Ale wiem na pewno, że wiarygodność tego nie- Pani poseł się zgłasza jako druga z tego samego
szczęśnika Sławomira R. jest warta funta kłaków, bo klubu…
kłamał albo za pierwszym razem, albo za drugim. (Głos z sali: Wniosek formalny…)
(Głos z sali: Jest wysoki sąd.) Momencik. Oczywiście za chwilę wniosek formal-
I teraz pytanie ostatnie. Skoro wiarygodność tego, ny możemy przyjąć, przegłosować, byle był wnio-
pożal się Boże, świadka warta jest funta kłaków, czy skiem formalnym.
Proszę państwa, chcę przypomnieć, że w Sejmie
państwo chcecie to opierać, jeśli chodzi o publiczne
często bywa tak, że różne kandydatury wywołują
spalenie człowieka na stosie, na funcie kłaków? (We-
emocje. Ale marszałek Sejmu jest zainteresowany
sołość na sali, oklaski) tym, żeby po prostu doszło do powołania komisji na
Na zakończenie dwie krótkie informacje. Chcę zasadzie akceptacji przez wszystkie kluby wszystkich
poinformować państwa, tych, którzy nie wiedzą, że zgłaszanych kandydatów. Bywa jednak i tak, że klu-
obok niewątpliwego postępowania przeciwko panu by mają odmienne stanowisko w tej kwestii. Za chwi-
Widackiemu, które toczy się w prokuraturze, to fakt, lę Wysoka Izba rozstrzygnie w głosowaniu nad cało-
w innej prokuraturze toczy się również postępowanie ścią listy to, czy skład, który kluby zgłosiły, jest do
w sprawie o nakłanianie do składania fałszywych zaakceptowania, czy nie. Nie mnie oceniać dzisiaj
zeznań. A więc jedno postępowanie na drugie postę- kandydatury, kiedy jest to rozstrzygnięte, są zgłoszo-
powanie. Jak mówią dość niewyszukani brydżyści, ne odpowiednie propozycje, które, jak się wydaje,
figur na figur, jak rzekł święty Igór… (Wesołość na mają realną szansę na przejście w wyniku głosowa-
sali, oklaski) nia Wysokiej Izby. Zawsze mogą się znaleźć argumen-
Drodzy państwo, chcę także państwa poinformo- ty za i przeciw, ale niech to będzie także nauczka dla
wać, że w dniu wczorajszym pan poseł Wojciech wszystkich, że warto zgłaszać takie kandydatury,
Olejniczak złożył zawiadomienie o popełnieniu prze- które nie wywołują nadmiernych emocji, bo wtedy
stępstwa nakłaniania do fałszywych zeznań. (Dzwo- mamy niepotrzebne nerwy w parlamencie.
Pani poseł chciałaby w formie…
nek) Mamy więc już trzecie postępowanie. (Wesołość
(Poseł Małgorzata Sadurska: Wniosek formalny.)
na sali)
Na pewno formalny, pani przewodnicząca?
Szanowni państwo, przed laty chyba Kornel Ma- Bardzo proszę. (Gwar na sali)
kuszyński napisał książkę „Awantura o Basię”. My
teraz sobie fundujemy awanturę o Jasia, opartą na
funcie kłaków. Ale „Awantura o Basię” to książka Poseł Małgorzata Sadurska:
dla sentymentalnych pensjonarek, a my nie jesteśmy
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przykro mi, że
sentymentalnymi pensjonarkami…
pan marszałek mi nie ufa, że zgłoszę wniosek formal-
ny, ale na podstawie art. 184 ust. 3 pkt 9 wnoszę do
pana marszałka o to, żeby głosowanie nad wyborem
Marszałek: składu osobowego Komisji Śledczej było dokonane
w sposób rozłączny – w taki oto sposób, żeby z grupy
Panie pośle… kandydatów wyłączyć kandydaturę pana posła Wi-
dackiego i głosować nad nią oddzielnie… (Poruszenie
na sali)
Poseł Marian Filar: (Poseł Paweł Graś: To nad każdym oddzielnie.)
A teraz, panie marszałku, uzasadnienie.
…tylko dorosłymi panami i paniami. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeżeli policjant
ma postawiony jakiś zarzut, na tym etapie jest zawie-
szany w obowiązkach służbowych. (Oklaski)
Marszałek: (Głos z sali: Miał być wniosek formalny.)
Odbywa się to na mocy ustawy. Mam pytanie: czy
Panie pośle, dziękuję serdecznie. Wysoka Izba będzie...
(Głos z sali: Nie ma pytań retorycznych.)
Panie marszałku, zadaję pytanie retoryczne, nie
Poseł Marian Filar: wymagam, żeby ktoś mi na to pytanie udzielił odpo-
wiedzi. Pytanie retoryczne jest... (Gwar na sali)
Pamiętajmy więc, drodzy państwo, o tych kilku (Głos z sali: Nie ma pytań.)
prostych faktach. (Oklaski) Panie marszałku, pytanie...
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Punkt 15. porządku dziennego – głosowanie 233

Marszałek: Marszałek:

Proszę państwa, bardzo proszę o uszanowanie Dziękuję bardzo, pani poseł.


chęci pani poseł. Chciałem panią poinformować, że przywołany
przez panią art. 184 pkt 3 ppkt 9, na który się pani
powołuje, dotyczy zmiany przeprowadzania głoso-
Poseł Małgorzata Sadurska: wania, tylko i wyłącznie zgodnie ze wszystkimi do-
tychczasowymi zasadami, z głosowania przy użyciu
Pytanie retoryczne wchodzi w zakres mojego uza- urządzenia do liczenia głosów na głosowanie pole-
sadnienia, proszę mi pozwolić dokończyć uzasadnie- gające na podniesieniu rąk czy jakąkolwiek inną for-
mę oddania głosu (Wesołość na sali) i on się nie ma
nie wniosku formalnego.
w związku z tym w żaden sposób do drugiej części
Czy Wysoka Izba nie będzie się wstydziła, mając pani wystąpienia. W tej chwili chcę się odnieść do tej
na uwadze tych zawieszonych policjantów, jeżeli bę- drugiej części, w której, jak rozumiem, pani wnosi
dzie głosowała za panem posłem Widackim, przeciw- o to, aby dopuścić możliwość głosowania rozłącznego,
ko któremu został skierowany akt oskarżenia, a po- czyli nie na zasadzie bloku, listy, tylko na zasadzie
seł Dera odczytał zarzuty? Poprzez głosowanie roz- odrębnego przegłosowania każdej ze zgłoszonych
łączne chcemy dać naszym kolegom szansę wzięcia kandydatur. Otóż chciałbym państwa poinformować,
udziału w tym głosowaniu. Chcemy, żeby posłowie nie tylko panią poseł, że przeciwko dopuszczeniu
zagłosowali, zgodnie ze swoim sumieniem, za tymi możliwości głosowania indywidualnego nad kandy-
kandydatami, którzy mają moralne prawo bycia daturami do sejmowej Komisji Śledczej przemawia
w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. cała dotychczasowa praktyka i wszystkie dotychcza-
Panie Marszałku! Kiedy w poprzedniej kadencji sowe precedensy. Do tej pory komisje śledcze były
przeciwko jednemu z posłów był skierowany akt powoływane – podkreślam słowo: powoływane, bo ta
zasada dotyczy momentu powoływania komisji, a nie
oskarżenia, Wysoka Izba głosowała nad wnioskiem
zmian czy uzupełnień w jej składzie – trzy razy. Za
o uchylenie immunitetu. Dzisiaj takiego wniosku każdym razem Wysoka Izba, w której skład wchodzi-
o uchylenie immunitetu nie ma, ale na tym etapie ły wtedy różne większości i różne mniejszości poli-
dopuszczamy pana posła Widackiego do składu Ko- tyczne, głosowała na listę w całości w ramach jedne-
misji Śledczej. Mam ostatnie pytanie... go głosowania. Pragnę o tym przypomnieć. Dodam
(Głos z sali: Retoryczne.) też, że według mnie zasada głosowania en bloc, czyli
...retoryczne, panie pośle. właśnie na jedną listę, służy zawsze ochronie intere-
(Głos z sali: A, retoryczne.) sów mniejszości, a nie większości w Sejmie. Zmiana
Na posiedzeniu Konwentu Seniorów pan marsza- tej zasady, proszę państwa, może w przyszłości do-
łek powiedział, że dba o prawa opozycji i głosowanie prowadzić do tego, że każdy, mając większość w Sej-
łączne jest ochroną praw opozycji. Dlaczego Prezy- mie, będzie mógł po prostu mniejszość z tej komisji
dium Sejmu nie wzięło pod uwagę praw opozycji, od- wycinać, mówiąc językiem, że tak powiem, młodzie-
rzucając zgłoszoną przez Klub Parlamentarny Prawo żowym. (Oklaski) W związku z tym moja opinia jest
taka, że nie należy likwidować dobrej zasady, która
i Sprawiedliwość kandydaturę pana posła Antoniego
jest oparta nie tylko na precedensie, ale również na
Macierewicza? (Oklaski) regulaminie Sejmu.
(Poseł Stefan Niesiołowski: Pracował na to 20 lat, Ponadto pragnę na wszelki wypadek zwrócić pań-
ciężką pracę wykonał.) stwa uwagę na to, że czym innym jest ewentualne
Ostatnie. Jeżeli sąd we wstępnym etapie postępo- uzupełnienie czy odwoływanie ze składu komisji. Na
wanie nie zakwestionował aktu oskarżenia przeciw- tym zamykam sprawę.
ko panu posłowi Widackiemu, to dlaczego Wysoka Natomiast wniosku o głosowanie rozdzielne, który
Izba... w moim przekonaniu jest niezgodny z regulaminem,
(Głos z sali: Nie ma żadnego aktu oskarżenia.) nie zamierzam poddać pod głosowanie. (Oklaski)
Akt oskarżenia, panie pośle, jest, nawet został (Głosy z sali: Brawo, panie marszałku!)
zamieszczony na stronach „Gazety Polskiej” (Weso- W związku z tym…
łość na sali), jeżeli ktoś wątpi, proszę się z nim zapo- (Poseł Przemysław Gosiewski: Proszę o głos.)
znać. Dlaczego... Przepraszam bardzo, panie przewodniczący, mo-
mencik.
(Poseł Stefan Niesiołowski: „Naszego Dziennika”.)
W związku z tym chciałbym ogłosić głosowanie
...będziemy wyręczać wysoki sąd, dopuszczając w tej sprawie na dotychczasowych zasadach, które
pana posła Widackiego do największych tajemnic trzykrotnie były praktykowane w polskim Sejmie.
państwowych, o ile zostanie dopuszczony, do doku- (Poseł Marek Suski: Ale to nieprawda.)
mentów ściśle tajnych? Czy to, Wysoka Izbo, jest Pan przewodniczący Gosiewski z wnioskiem for-
etyczne? malnym, tak?
(Głos z sali: Nie.) (Poseł Janusz Palikot: Wiele razy nie składał
Dziękuję bardzo. (Oklaski) wniosków formalnych.)
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
234 Punkt 15. porządku dziennego – głosowanie

Poseł Przemysław Gosiewski: Myślę, że argumenty, które przedstawiłem, prze-


mawiają jasno za możliwością rozłącznego głosowa-
Panie marszałku… nia nad składem komisji.
Chciałbym również, aby w trakcie tej przerwy
mogło odbyć się posiedzenie klubu Prawa i Sprawie-
Marszałek: dliwości, ponieważ chcemy omówić sytuację po tym,
można powiedzieć, finale, który mamy. Zauważam
Przepraszam, panie przewodniczący. Wniosek taką oto sytuację, że od kilku lat posłowie Sojuszu
formalny, tak? Proszę bardzo. filar po filarze budują taką konstrukcję, (Oklaski,
wesołość na sali) że najpierw człowiekiem pełnym
walorów moralnych był poseł Długosz, potem poseł
Poseł Przemysław Gosiewski: Jagiełło, potem poseł Sobotka, a teraz poseł Widacki.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Panie marszałku, proszę pana posła Palikota
o odrobinę kultury, o to, żeby pan nie wykrzykiwał,
nie mówił mi po imieniu, panie pośle. Proszę opano- Marszałek:
wać swoje emocje, panie pośle. Nie jest pan w barze.
(Oklaski) Proszę państwa, panie marszałku, oczywiście jest
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wnoszę o prze- dobrym obyczajem, że w sytuacji wystąpienia klubu
rwę i o zwołanie Konwentu Seniorów w celu omówie- ogłasza się przerwę i zwołuje Konwent Seniorów,
nia sytuacji prawnej, o której pan powiedział, dlatego więc nie chcę tego poddawać pod głosowanie.
że regulamin Sejmu – pan poseł zaraz też się dowie, (Głosy z sali: Dlaczego?)
proszę się uspokoić (Wesołość na sali) – bardzo wy- Chcę podjąć decyzję, chyba że pan marszałek ma
raźnie precyzuje w trzech przypadkach, że komisje inny wniosek formalny, który rozwiąże sytuację,
wybiera się w głosowaniu łącznym. Jest tak w przy- a nie ją skomplikuje.
padku powołania Komisji do Spraw Służb Specjal- (Poseł Marian Filar: Sprzeciw!)
nych, art. 137 ust. 4, w przypadku Komisji Etyki (Poseł Marek Borowski: Proszę o głos.)
Poselskiej, art. 143 ust. 11, oraz Komisji do Spraw Przepraszam bardzo, we dwójkę, panowie, to nie
Unii Europejskiej, art. 148a ust. 8. Natomiast w przy- idzie. (Gwar na sali) Nie, nie ma głosowania, nie ma
padku komisji śledczej takiego zapisu nie ma. Każdy sprostowań. (Poruszenie na sali) Panowie, prosiłbym
prawnik, który ukończył drugi rok studiów, wie (We- o wyjaśnienie…
sołość na sali), że w tego typu sytuacji dopuszczalne (Poseł Marian Filar: Sprostowanie.)
jest stosowanie ogólnych zasad regulaminu Sejmu, Co pan chce prostować?
który mówi o możliwości określenia sposobu głoso- (Poseł Marian Filar: Chcę sprostować.)
wania zgodnie z wolą Wysokiej Izby i traktowania Ale co, własną wypowiedź? Dobrze.
głosowania w sposób rozłączny. W tym wypadku by- Proszę panów, to proszę po kolei. (Wesołość na
łoby to osobne przegłosowanie kandydatury pana sali) Obaj panowie chcą prostować?
posła Widackiego, a osobne pozostałych członków (Poseł Marek Borowski: Po kolei. Pan Filar pierw-
komisji. szy, ja drugi.)
(Głos z sali: Przestań, człowieku.) Proszę, sytuacja się wyjaśniła. (Oklaski, wesołość
Panie marszałku, chcemy mieć możliwość uczest- na sali)
niczenia w głosowaniu zgodnie z naszym sumieniem. Proszę bardzo, pan poseł Filar w trybie sprosto-
Chcemy, aby pan to umożliwił, korzystając z zapisów wania.
regulaminu. Wolą mojego klubu i jego członków jest (Poseł Marek Suski: Nie ma sprostowań do wnio-
to, aby nie popierać kandydatury pana Widackiego sków formalnych.)
choćby z takiej nawet przyczyny, by uniknąć przy-
krego zdarzenia, kiedy pan Widacki będzie musiał
na posiedzeniu komisji przedstawić zaświadczenie, Poseł Marian Filar:
że nie może brać w nim udziału, bo siedzi na ławie
oskarżonych, że w jednej sprawie siedzi jako osoba Moje sprostowanie, panie pośle, będzie jednozda-
oskarżona (Oklaski), a w innej jako sędzia w imieniu niowe. Wprost nie chce mi się wierzyć, żeby człowiek
Sejmu. Myślę, że taka sytuacja jest niemoralna. Aby tak znakomicie poinformowany, jak pan, nie wie-
więc umożliwić to posłom, którzy nie chcą popierać dział, że nigdy nie byłem, nie jestem i nie będę człon-
sytuacji niemoralnej oraz kandydatury pana posła kiem SLD, a byłem, jestem i będę członkiem partii
Widackiego, proszę jednak o zwołanie Konwentu Se- demokratycznej Demokraci.pl. (Wesołość na sali) I to
niorów i o przedyskutowanie sytuacji prawnej. jest fakt, który warto byłoby znać, zanim się przej-
(Poseł Stefan Niesiołowski: Przywołać do po- dzie na takie tanie alegorie, bo to nie jest najlepsza
rządku.) metoda dyskusji. Dziękuję państwu bardzo.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Punkt 15. porządku dziennego – głosowanie 235

Marszałek: zgłosił. W związku z tym, że dzisiaj klub Prawa i Spra-


wiedliwości wnosi jednocześnie o Konwent i o przerwę
Dziękuję bardzo, panie pośle. potrzebną klubowi – nie wiem, na co, na jakieś rozwa-
Pan marszałek Borowski, jak rozumiem, z wnio- żania, zastanawianie się, w domyśle: na podjęcie de-
skiem formalnym. Tak? cyzji – dobrym obyczajem jest przychylanie się do tego
rodzaju prośby, przy czym marszałek nie pyta Wyso-
kiej Izby o zgodę, tylko sam podejmuje decyzję. Ja ją
Poseł Marek Borowski: podejmuję.
Półgodzinna przerwa na potrzeby klubu Prawa
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Padł wniosek
i Sprawiedliwości. (Oklaski) Zapraszam Konwent do
o zwołanie Konwentu Seniorów, a także o ogłoszenie
ciemnego gabinetu.
przerwy. Otóż po pierwsze, chciałbym przypomnieć,
że chyba nie dalej niż wczoraj przewodniczący Olej- (Przerwa w posiedzeniu od godz. 20 min 18
niczak wystąpił z wnioskiem, aby zwołać Konwent do godz. 20 min 50)
Seniorów i ogłosić przerwę. Pan marszałek poddał
ten wniosek pod głosowanie i musieliśmy się z tym
zgodzić. Jeśli chodzi o zwoływanie Konwentu Senio- Marszałek:
rów, to do pana marszałka należy decyzja, kiedy to
uczynić. A zatem chciałbym przypomnieć tę sytuację, Wznawiam obrady.
bo jeśli opieramy się na precedensach, to róbmy to do Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.
końca. To po pierwsze. Proszę państwa, chciałbym poinformować, że
Po drugie, ta sprawa była już omawiana na posie- zgodnie z prośbą klubu Prawo i Sprawiedliwość mia-
dzeniu Konwentu Seniorów. To, co proponuje pan ło miejsce spotkanie Konwentu Seniorów, na którym
przewodniczący Gosiewski, nazywa się w języku nie pojawiły się w moim przekonaniu żadne nowe
prawniczym, panie pośle – i to nie tylko u prawników, argumenty, tylko te same, które były przedstawiane
którzy studiowali dwa lata, (Wesołość na sali, okla- w czasie posiedzenia i Prezydium Sejmu, i Konwentu
ski) ale także u takich, którzy uczyli się dłużej – po Seniorów wcześniej. Klub Prawo i Sprawiedliwość
prostu obstrukcją. Pan właśnie stosuje obstrukcję zgłasza w dalszym ciągu swoje poważne zastrzeżenia
i targa mną straszne podejrzenie – ale może się mylę do kandydatury pana Widackiego i wnosi o głosowa-
– że państwo z PiS jakoś dziwnie nie chcą powołać nie rozłączne.
tej komisji. I głównie o to chodzi. (Oklaski) Chciałbym państwa poinformować, że nie znajdu-
Dlatego, panie marszałku, uprzejmie proszę, by ję żadnego wystarczającego uzasadnienia, które by
w tej sytuacji nie powtarzać argumentów, które już wyjaśniało, tłumaczyło odejście od regulaminu. W prze-
padały. Na marginesie chcę dodać, że jeśli chodzi konaniu moim i, odnoszę wrażenie, absolutnej więk-
o głosowanie, o którym pan poseł wspomniał, rzeczy- szości Konwentu kwestie zasad powoływania komisji
wiście regulamin w przypadku tej komisji nie mówi, śledczej reguluje art. 136 regulaminu Sejmu. A więc
że musi być łączne, ale zastrzeżenia w stosunku do oceniam, że propozycja zgłoszona przez panią poseł
poszczególnych kandydatów ma rozstrzygać Prezy- Sadurską, powołującą się na inny artykuł, po prostu
dium Sejmu. Powtarzam, regulamin powierzył tę jest nieskuteczna.
sprawę Prezydium Sejmu, a nie Wysokiej Izbie. Gdy- W związku z tym przystępujemy do głosowania.
by było inaczej, wtedy takie zastrzeżenia byłyby roz- Przechodzimy do głosowania.
strzygane przez Wysoką Izbę w głosowaniu rozłącz- Przypominam… (Gwar na sali)
nym. Nie ma zatem żadnego powodu do podejmowa- Przepraszam bardzo, panie pośle, chwileczkę, mo-
nia takich decyzji, a debata się już toczyła. ment, moment, moment.
Proszę, panie marszałku, o ewentualne głosowa- Panie pośle, przepraszam…
nie nad wnioskiem o przerwę – bo taki jest – a jeśli (Poseł Krzysztof Tchórzewski: Chciałbym w imie-
on upadnie, to o przystąpienie do głosowania en bloc. niu klubu parlamentarnego poinformować, że nasz
Dziękuję. (Oklaski) klub nie weźmie udziału w głosowaniu...)
Panie pośle, przepraszam pana bardzo...
(Poseł Julia Pitera: Przecież trwa głosowanie.)
Marszałek: Panie pośle, czy pan może wyjaśnić, w jakim try-
bie pan chciał wystąpić?
Dziękuję bardzo. (Głos z sali: Sam nie wie.)
Proszę państwa, odpowiadając panu marszałkowi, Nie chciał. Dziękuję bardzo.
pragnę przypomnieć, że wniosek pana przewodniczą- Proszę, jeśli można. To, zdaje się, pańska wła-
cego Olejniczaka dotyczył kwestii, która była omawia- sność, tak?
na na posiedzeniu Konwentu, Prezydium, ale nie wią- (Poseł Krzysztof Tchórzewski: W związku z infor-
zała się z potrzebą odbycia jakiegokolwiek spotkania macją pana marszałka chciałbym poinformować, że
wewnętrznego klubu, aby podjąć decyzję. Takiego ze względu na tę skandaliczną sytuację…)
wniosku pan przewodniczący Olejniczak wtedy nie Panie pośle….
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Punkt 15. porządku dziennego – głosowanie.
236 Oświadczenia poselskie

Marszałek telefonów komórkowych i innych podobnych urzą-


dzeń u Straży Marszałkowskiej przed wejściem na
(Poseł Krzysztof Tchórzewski: …nasz klub nie bie- salę jutro rano.
rze udziału w głosowaniu.) (Oklaski) (Poseł Wojciech Olejniczak: Gwoździ żeby nie było.)
Informacja jest cenna. Oczywiście, panie pośle, Po ogłoszeniu przerwy w posiedzeniu do jutra za-
informacja jest ważna dla wszystkich, ale proszę jesz- rządzam przygotowanie sali posiedzeń Sejmu do nie-
cze raz przyjąć do wiadomości, że to nie było wystą- jawnej części obrad.
pienie zgodne z regulaminem. Wysoka Izbo! Na tym zakończyliśmy rozpatrywa-
Przechodzimy do głosowania. nie punktów porządku dziennego zaplanowanych na
Przypominam, że na podstawie art. 2 ust. 1 usta- dzień 7 lutego br.
wy o sejmowej komisji śledczej wyboru składu osobo- Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygło-
wego komisji Sejm dokonuje bezwzględną większo- szenia oświadczeń poselskich.
ścią głosów. Czy ktoś jeszcze zamierza zgłosić się do wygłosze-
Zatem przystępujemy do głosowania. nia oświadczenia?
Kto z pań i panów posłów jest za wyborem składu Nie widzę dalszych zgłoszeń. Nikt się nie zgłasza.
osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy za- Listę posłów zgłoszonych do oświadczenia uwa-
rzutu nielegalnego wywierania wpływu przez człon- żam za zamkniętą. Odczyta ją już pan marszałek
ków Rady Ministrów, komendanta głównego Policji, Kalinowski.
szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjona- (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek
riuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego Sejmu Jarosław Kalinowski)
oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, proku-
ratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru
sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku
z postępowaniami karnymi oraz czynnościami opera- Panie i Panowie Posłowie! Rozpoczynamy oświad-
cyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub czenia.
przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Jako pierwszy pan poseł Artur Górski, Prawo
Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom w okresie i Sprawiedliwość.
od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 (Gwar na sali)
roku, proponowanego w druku nr 201, zechce pod- Bardzo proszę o zachowanie ciszy, przeniesienie
nieść rękę i nacisnąć przycisk. rozmów w kuluary.
Kto jest przeciw? Panie pośle, bardzo proszę.
Kto się wstrzymał?
Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 282 po-
słów. Większość bezwzględna wynosi 142. Za oddało Poseł Artur Górski:
głosy 275, przeciw – 6, 1 osoba wstrzymała się od
głosu. (Oklaski) Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Europejski
W związku z tym stwierdzam, że Sejm bez- Trybunał Praw Człowieka coraz częściej staje się
względną większością wybrał skład osobowy Komi- ważnym czynnikiem walki ideologicznej, a jego wy-
sji Śledczej. roki budzą coraz większe kontrowersje. Po wydanym
(Głos z sali: Hańba!) w ubiegłym roku wyroku przeciwko Polsce, w którym
Zwołuję w związku z tym pierwsze posiedzenie tej sędziowie trybunału uwzględnili skargę Alicji Ty-
komisji w dniu jutrzejszym o godz. 15 w sali nr 102. siąc, której lekarz odmówił wykonania zabiegu prze-
Wysoka Izbo! Przypominam, że grupa posłów rwania ciąży, w ubiegłym miesiącu zapadł wyrok
z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej przeciwko Francji, w którym trybunał zarzucił wła-
na podstawie art. 172 ust. 2 regulaminu Sejmu zło- dzom tego kraju dyskryminację, gdyż nie zgodziły
żyła wniosek o utajnienie obrad w punkcie: Informa- się, aby tamtejsza lesbijka zaadoptowała dziecko.
cja ministra sprawiedliwości o ilości, zasadności, A pamiętamy przecież, że w maju 2007 r. tenże try-
a także skali stosowanych prowokacji i podsłuchów, bunał orzekł, iż władze Warszawy naruszyły euro-
na co zgodę wyrażały stosowne sądy. pejską konwencję praw człowieka, zakazując przepro-
Wniosek ten Sejm rozstrzygnie jutro rano o godz. wadzenia parady równości dwa lata wcześniej.
9. Sejm zgodnie z art. 172 ust. 3 regulaminu Sejmu Przy okazji obrony parady równości trybunał po-
rozstrzyga o tajności obrad bez udziału publiczności tępił wypowiedź prezydenta Warszawy Lecha Ka-
i przedstawicieli prasy, radia i telewizji, po wysłucha- czyńskiego, który powiedział, iż parada równości ma
niu uzasadnienia wniosku, bez debaty. na celu prezentację poglądów mniejszości seksualnej
W związku z tym przypominam o zakazie posia- w zakresie zachowań dotyczących ich życia płciowe-
dania w tej części obrad urządzeń umożliwiających go, a także skrytykował stwierdzenie, że prezento-
rejestrację lub transmisję obrazu i dźwięku z prze- wanie treści seksualnych naraża bezpośrednich od-
biegu posiedzenia Sejmu. Proszę więc o deponowanie biorców na przymusowy udział w niechcianych wy-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Oświadczenia poselskie 237

Poseł Artur Górski wzrok matki pogorszył się. Pani Tysiąc dochodziła
swoich praw w prokuraturze i przed polskim sądem,
darzeniach o charakterze seksualnym. Sędziowie a gdy sprawa została ostatecznie umorzona, wystą-
trybunału uznali, iż tą wypowiedzią Lech Kaczyński piła ze skargą na Polskę do Europejskiego Trybuna-
nadużył wolności słowa. Jak widzimy inne prawo do łu Praw Człowieka.
wolności słowa miał prezydent Warszawy, a inne, Trybunał uznał, że Polska naruszyła art. 8 konwen-
o wiele szersze, mają homoseksualiści. cji gwarantujący prawo do poszanowania życia prywat-
Przyjrzyjmy się teraz przypadkowi francuskiemu. nego i rodzinnego. Naruszenie to polegało na niedopeł-
Czterdziestopięcioletnia Francuzka po raz pierwszy nieniu przez państwo polskie pozytywnego obowiązku
wystąpiła o adopcję dziecka dziesięć lat temu do zabezpieczenia Alicji Tysiąc skutecznego poszanowania
władz regionu Jura we wschodniej Francji. Jako ar- jej życia prywatnego. W uzasadnieniu Trybunał wska-
gument za adopcją podała stabilny związek z inną zał, iż naruszenie dotyczyło sfery życia prywatnego
kobietą. Władze dokładnie zbadały sprawę, w tym w zakresie prawa regulującego przerywanie ciąży,
relacje obydwu kobiet. Rozmawiano z nimi i przepro- w sytuacji gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub
wadzono wywiad środowiskowy. W konsekwencji zdrowia kobiety ciężarnej.
wniosek kobiety został odrzucony, a jako uzasadnie- (Głos z sali: Co ty możesz o tym wiedzieć.)
nie tej decyzji podano, że w związku obu kobiet bra- W konsekwencji trybunał nakazał Polsce wypła-
kuje rodzicielskiego wizerunku. Stwierdzono także cić Alicji Tysiąc także kwotę 25 tys. euro z tytułu
dwuznaczny stosunek do adopcji partnerki zaintere- naprawienia powstałej szkody niemajątkowej.
sowanej. Rozstrzygającym czynnikiem dla władz i sądu (Głos z sali: Należało się jej.)
nie była orientacja seksualna kobiet, tylko, jak stwier- Ostateczny wyrok trybunału w sprawie skargi
dzono, potrzeby i dobro adoptowanego dziecka, które indywidualnej, skierowanej przeciwko każdemu pań-
ma większe szanse na normalny rozwój w zdrowej, stwu-stronie konwencji ma względem tego państwa
tradycyjnej rodzinie, gdzie obok matki jest także oj- moc obowiązującą i podlega wykonaniu. Polska od
ciec. Pamiętajmy, że we Francji rodzi się bardzo mało lat jest stroną konwencji i po raz kolejny pod pretek-
dzieci i to nie one czekają na nowych rodziców, lecz stem obrony indywidualnych praw nasze państwo
to rodzice nawet po kilka lat czekają na możliwość zmuszane jest do akceptacji działań sprzecznych
adopcji białego dziecka. z moralnością chrześcijańską.
Jest jeszcze jeden argument prawny przemawia- Obecnie, gdy czeka nas ratyfikacja traktatu z Li-
jący przeciwko adopcji dziecka w tej konkretnej sy- zbony i Karty Praw Podstawowych UE, zastanówmy
tuacji. Francuski kodeks cywilny nie wspomina się nad tym bardzo poważnie. Może warto, aby Pol-
o homoseksualizmie i pozwala na adopcję osobom ska przyjmowała na siebie tylko takie zobowiązanie
samotnym powyżej 28 roku życia, ale stwierdza za- międzynarodowe, które w przyszłości nie zostaną
razem, że dwoje ludzi stanu wolnego nie może razem wykorzystane przeciwko naszemu państwu i narodo-
zaadoptować tego samego dziecka, a z takim przy- wi. Może trzeba, aby rozstrzygnął o tym cały naród,
padkiem mieliśmy do czynienia. a nie garstka posłów. Dziękuję. (Oklaski)
W tym przypadku trybunał orzekł, że odmówienie (Głos z sali: Nie garstka, tylko cały szereg)
adopcji przez lokalne władze i podtrzymanie tej de-
cyzji przez sądy dwóch instancji naruszają prawa
kobiety, która zapragnęła wychowywać dziecko. Try- Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
bunał stwierdził ponadto, że francuskie władze prze-
sadnie rozwodziły się nad wątkiem rodzicielskim, Dziękuję bardzo, panie pośle.
a głównym motywem odmowy była seksualna orien- Głos zabierze pan poseł Henryk Siedlaczek, Plat-
tacja kobiety i nakazał Francji zapłacić odszkodowa- forma Obywatelska.
nie w wysokości 25 tys. euro.
Teraz pokrótce przypadek Alicji Tysiąc, która
cierpi na poważną krótkowzroczność i ma orzeczoną Poseł Henryk Siedlaczek:
średnią niepełnosprawność. Zaszła w ciążę w lutym
2000 r. Wcześniej urodziła poprzez cesarskie cięcie Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje oświadcze-
dwoje dzieci. W związku z tym, iż obawiała się pogor- nie dotyczy sprawy nierozwiązanej od dziesiątek lat,
szenia zdrowia przez fakt urodzenia kolejnego dziec- tzn. kwestii uregulowania stanu prawnego granicy
ka, postanowiła skonsultować to z lekarzami. Wszy- Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską w rejo-
scy specjaliści orzekli, iż w związku z patologicznymi nie miejscowości Rudyszwałd (gmina Krzyżanowice),
zmianami w siatkówce oczu zainteresowanej ciąża gdzie znajduje się obecnie kilkadziesiąt gospodarstw,
i poród stanowiły znaczne zagrożenie dla jej wzroku, w których część gruntów znajduje się aktualnie po
ale nie znaleźli podstaw do wydania zaświadczenia stronie czeskiej. Na mocy postanowień umowy mię-
pozwalającego na terapeutyczne przerwanie ciąży. dzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką
Ponieważ lekarz, do którego zwróciła się Alicja Ty- Czechosłowacką o ostatecznym wytyczeniu granicy
siąc, odmówił wykonania zabiegu przerwania ciąży, państwowej z 13 czerwca 1958 r. Polska przekazała
kobieta urodziła zdrową dziewczynkę. Po porodzie Czechom ok. 1205 ha, uzyskawszy w zamian ok. 838
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
238 Oświadczenia poselskie

Poseł Henryk Siedlaczek Tuska, pismo z dnia 2 stycznia 2008 r. nr DSPA-


-44063-1/08, kwestia długu terytorialnego była
ha gruntu. Występująca różnica, zwana długiem te- przedmiotem obrad na spotkaniu roboczym przed-
rytorialnym, wynosi ok. 370 ha. Istnieje więc realna stawicieli ministerstw spraw zagranicznych obu kra-
możliwość przeniesienia własności podzielonych nie- jów w dniu 26 listopada 2007 r. Na spotkaniu tym
ruchomości w całości na stronę Polską. zaproponowano rozdzielenie długu w dwóch etapach.
W sprawie uregulowania polsko-czeskiej granicy Z formalnego i praktycznego punktu widzenia, a tak-
w rejonie wsi Rudyszwałd wystosowałem do dnia że w celu ograniczenia kolejnego wydłużenia proce-
obecnego trzy interpelacje. Problem ten jest mi zna- dury zwrotu gruntów, sprawniejsze i szybsze byłoby
ny od wielu miesięcy, bowiem w niniejszej sprawie przeprowadzenie tego przedsięwzięcia w jednym eta-
zwrócił się do mnie jeden z zainteresowanych, który pie. Kwestia zwrotu omawianych długów była także
reprezentuje wszystkich poszkodowanych, którego ta przedmiotem dyskusji w trakcie spotkania premie-
sprawa bezpośrednio dotyczy – pan Lothar Wittek, rów Polski i Czech dnia 10 stycznia br. w Pradze.
który boryka się z tą sprawą bezskutecznie już kil- W związku z podjętymi na spotkaniu przedsta-
kanaście lat. Pomimo autentycznego zainteresowa- wicieli ministerstw spraw zagranicznych obu państw
nia i dobrej woli strony polskiej odnośnie do uregu- w dniu 26 listopada 2007 r. ustaleniami konsekwen-
lowania granic, z uwzględnieniem zwrotu części cją mego oświadczenia są następujące pytania do
gruntów leżących po czeskiej stronie ich właścicie- rządu RP.
lom, strona czeska nie wyraża dostatecznej woli Czy kwestię wyrównania tzw. długu terytorialne-
współpracy pod tym względem. go można by przeprowadzić w procesie jednoetapo-
W odpowiedzi na pismo, jakie pan Lothar Wittek wym? Kiedy faktycznie rozpocznie się proces przeka-
wystosował do premiera Czech pana Mirka Topolan- zywania gruntów ich właścicielom? Jakie jest stano-
ka w ww. sprawie, pan premier Republiki Czeskiej
wisko strony polskiej w niniejszej sprawie, w obliczu
stwierdził, iż szybkość realizacji poszczególnych eta-
stanowiska premiera Czech?
pów zależna będzie od tego, czy strona polska doło-
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeszcze raz infor-
ży dostateczną ilość starań w kwestii identyfikacji
muję, iż stanowisko rządu czeskiego, które niejako
polskich właścicieli terytoriów położonych na tere-
przenosi odpowiedzialność za zaniechanie i spowal-
nie Republiki Czeskiej. Pismo z dnia 11 październi-
nianie działań, autorstwa premiera Republiki Czeskiej
ka 2007 r. znajduje się w załączeniu niniejszego
pana Mirka Topolanka, przekazuję w załączeniu do
oświadczenia.
Ponadto pragnę podkreślić, że dotychczas pan niniejszego oświadczenia. Dziękuję. (Oklaski)
Lothar Wittek zwracając się wielokrotnie do strony
czeskiej z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu spornej kwe-
stii, był, najogólniej ujmując, traktowany w urzędach Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
czeskich jak intruz, któremu odmawia się prawa do
wniesienia sprawy. Dopiero w piśmie z dnia 3 wrze- Dziękuję bardzo, panie pośle.
śnia 2007 r., jakie Wydział Nadzoru Geodezyjnego Głos zabierze pani poseł Bożena Kotkowska, Le-
i Kartograficznego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wica i Demokraci.
skierował do wójta gminy Krzyżanowice w niniejszej
sprawie, wyjaśniono, że obywatele jednego państwa
korzystają na terytorium drugiego z takiej samej Poseł Bożena Kotkowska:
ochrony prawnej w sprawach osobistych i majątko-
wych, jaka przysługuje obywatelom tego drugiego Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje oświad-
państwa. Mają też prawo swobodnego i nieskrępowa- czenie będzie dotyczyło dramatycznej sytuacji
nego zwracania się do organów drugiego państwa w oświacie.
właściwych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pra- W dniu 18 stycznia 2008 r. w manifestacji Związku
cowniczych i karnych, występowania przed nimi, Nauczycielstwa Polskiego wzięło udział ponad 2 tys.
wytaczania powództw, składania wniosków jak rów- osób z całej Polski. Nauczyciele, pracownicy niepeda-
nież dokonywania innych czynności procesowych na gogiczni maszerowali ulicami Warszawy, niosąc trans-
takich samych prawach, co obywatele tego państwa parenty z hasłami: „Przed wyborami pełne usta, po
(umowa między Polską Rzeczypospolitą Ludową wyborach kasa pusta”, „Stop nędzy w oświacie”, „Kto
a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy obiecuje i nie daje, z ministerstwem się rozstaje”, „Na-
prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywil- uczyciel też człowiek, chce godnie żyć”.
nych, rodzinnych, pracowniczych i karnych z 21 grud- W projekcie budżetu na ten rok zapisano 2700 mln zł
nia 1987 r. – Dz. U. 1989 Nr 39, poz. 210). na podwyżki dla nauczycieli. Kwota bazowa wzrasta
Strona polska wystosowała do chwili obecnej wo- o 10% do kwoty 2074 zł. Nie oznacza to jednak auto-
bec strony czeskiej dwie noty dyplomatyczne w po- matycznego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych na-
wyższej sprawie. Ponadto, jak wynika z odpowiedzi uczycieli. Klub Lewica i Demokraci proponował zwięk-
na moje zapytanie poselskie wygłoszone w trakcie szenie budżetu, w tym na podwyżki dla nauczycieli,
debaty nad exposé prezesa Rady Ministrów Donalda o 5 mld zł, co znacząco wpłynęłoby na realny wzrost
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Oświadczenia poselskie 239

Poseł Bożena Kotkowska nął. Dopiero kilka lat temu władze rosyjskie przy-
znały, iż są w posiadaniu tego dzieła sztuki, które
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Niestety, znajduje się w zbiorach Muzeum Puszkina w Mo-
rząd odrzucił propozycję Lewicy i Demokratów. skwie. Obraz ten dla mieszkańców Głogowa ma wiel-
W czasie manifestacji nauczyciele słusznie żądali: kie znaczenie. Od momentu uzyskania informacji
zwiększenia nakładów na oświatę, gwarantujących o miejscu przechowywania obrazu mieszkańcy Gło-
pełną realizację zadań edukacyjnych, podniesienia gowa przystąpili do szeregu działań mających na celu
prestiżu i kondycji finansowej nauczycieli, wzrostu powrót obrazu do kolegiaty głogowskiej. Lokalne sto-
wynagrodzenia zasadniczego o 50%, dla stażystów warzyszenia, władze miasta Głogowa czy też parafie
o 600 zł brutto, a dla nauczycieli dyplomowanych wystosowywały wiele pism do instytucji, ministerstw,
o 1100 zł brutto, utrzymania korzystnych dla nauczy- ambasad z prośbą o zaangażowanie się w odzyskanie
cieli uprawnień emerytalnych, wzrostu płac pracow- obrazu. Pod petycjami podpisało się blisko tysiąc
ników niepedagogicznych, upowszechnienia wycho- mieszkańców Głogowa. Minister kultury i dziedzic-
wania przedszkolnego, przejęcia przez budżet pań- twa narodowego za pośrednictwem Ministerstwa
stwa kosztów prowadzenia przedszkoli publicznych. Spraw Zagranicznych przesłał stronie rosyjskiej
Manifestujący wyrażali swoje niezadowolenie i do- wniosek rewindykacyjny, w którym został ujęty ob-
magali się: rezygnacji z pomysłu wprowadzenia bonu raz z głogowskiej kolegiaty. Niestety wnioski były
oświatowego, który podda oświatę prawom rynku, dwukrotnie odrzucane z prośbą o ich uzupełnienie.
niezwłocznego podjęcia rozmów w sprawie płac na- W październiku ub.r. całość dokumentacji restytu-
uczycieli w 2008 r. i pilnego skierowania do uzgod- cyjnej została ponownie przesłana do Moskwy, gdzie
nienia projektu rozporządzenia MEN w sprawie wy- za pośrednictwem Ambasady RP dostarczono ją od-
sokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasad- powiednim władzom Federacji Rosyjskiej.
niczego nauczycieli, wzrostu nakładów na naukę W związku ze zbliżającą się wizytą prezesa Rady
i szkolnictwo wyższe, rozwiązania istotnych proble- Ministrów w Rosji zwracam się do premiera Donalda
mów oświatowych, w tym wyrównania szans eduka- Tuska, aby delegacja rządowa pod jego przewodnic-
cyjnych dzieci i młodzieży. twem poruszyła problem restytucji polskich dzieł sztu-
Popierając zdecydowanie żądania nauczycieli, ki wywiezionych przez Rosjan w czasie ostatniej wojny,
gdyż sama wywodzę się z tego środowiska, chciała- w tym obrazu, który ma tak wielkie znaczenie dla
bym ku przestrodze zacytować słowa prezesa Związ- mieszkańców Głogowa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
ku Nauczycielstwa Polskiego pana Sławomira Bro-
niarza: Dzisiejsza manifestacja w stolicy to ostrzeże-
nie. Jeśli rząd nie spełni oczekiwań związkowców, to Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
w maju, w okresie matur rozpocznie się prawdziwy,
już nie jednodniowy, ale bezterminowy strajk na- Dziękuję bardzo, panie pośle.
uczycieli. Pan poseł Waldemar Wrona, Prawo i Sprawiedli-
Mam nadzieję, że rząd Platformy Obywatelskiej wość.
sprosta oczekiwaniom środowiska nauczycielskiego Bardzo proszę, panie pośle.
i nie dojdzie do zapowiadanych wydarzeń. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)
Poseł Waldemar Wrona:

Wicemarszałek Jarosław Kalinowski: Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Miasto i gmina


Końskie są usytuowane w północno-zachodniej części
Dziękuję bardzo, pani poseł. woj. świętokrzyskiego w obrębie Staropolskiej Aglo-
Głos zabierze pan poseł Jan Filip Libicki, Prawo meracji Przemysłowej. Gmina Końskie położona jest
i Sprawiedliwość. na pograniczu południowego skłonu Gór Świętokrzy-
Bardzo proszę, panie pośle. skich i Niziny Mazowieckiej. Jej ciekawe walory kra-
jobrazowo-przyrodnicze, gdzie lasy stanowią 49%,
rzeki, zbiorniki wodne, spośród których największą
Poseł Jan Filip Libicki: popularnością cieszy się Sielpia, przyciągają co roku
rzesze turystów ze wszystkich zakątków Polski. Mia-
Dziękuję bardzo, panie marszałku. sto liczy prawie 23 tys. mieszkańców i jest centrum
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W czasie drugiej blisko 40-tysięcznej gminy. Najstarsze ślady osadnic-
wojny światowej z naszego kraju zostało wywiezio- twa na terenie Końskich pochodzą z XI w. Jednakże
nych wiele cennych dzieł sztuki. Tak też się stało pierwsze źródła pisane dotyczące tej miejscowości
z obrazem autorstwa Łukasza Cranacha Starszego, pochodzą z 1124 r., kiedy to miejscowość stała się
namalowanym w roku 1518 – Madonna z Dzieciąt- głównym ośrodkiem rozległych dóbr możnego rodu
kiem, który do 1943 r. znajdował się w głogowskiej Odrowążów. Około 1220 r. konecki komes biskup
kolegiacie. Obraz ten w czasie zawieruchy wojennej krakowski Iwo Odrowąż ustanowił w Końskich pa-
trafił w ręce Rosjan. Po wojnie ślad po obrazie zagi- rafię i zbudował nowy kościół. Fakt ten odegrał nie-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
240 Oświadczenia poselskie

Poseł Waldemar Wrona miasta i jego okolic stał się ośrodkiem ożywionego
ruchu partyzanckiego. (Dzwonek) Działał tu pierw-
bagatelne znaczenie. Końskie stały się obok centrum szy oddział legendarnego majora Henryka Dobrzań-
życia administracyjnego dóbr Odrowążów również skiego-Hubala. Czasy II wojny światowej wykazały
ośrodkiem życia religijnego, a była to najwcześniej masowe zaangażowanie i bohaterstwo społeczeństwa
założona na tych terenach parafia oprócz podobnej ziemi koneckiej w walce o ojczyznę.
w Odrowążu. Zauważalne zmiany w Końskich nastąpiły w po-
W połowie XVI w. obszar konecki odgrywał klu- łowie lat 50. Uruchomiono wówczas zakład urządzeń
czową rolę w polskim hutnictwie żelaza. Warto za- klimatyzacyjnych i odpylających, późniejszy Kowent,
znaczyć, że w owym czasie funkcjonowało tu 320 i oddano pierwsze bloki mieszkalne. W 1961 r. utwo-
fabryk żelaza, w tym wokół Końskich działało ponad rzono Konecką Spółdzielnię Mieszkaniową.
40 kuźnic. Oprócz przemysłu żelaznego istniał tutaj
również w wiekach XVI i XVII znaczny ośrodek
szklarstwa zlokalizowany pod Radoszycami i w rejo- Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
nie Wzgórz Koneckich.
W drugiej połowie XVII w. kasztelan sieradzki Panie pośle, przepraszam, czas minął nawet
Rafał z Małachowic kupił wieś Końskie i kilka oko- z drobnym okładem.
licznych wsi. Jego syn Stanisław, wojewoda poznań-
ski, dokupił dalsze wsie. Rozległe dobra koneckie Poseł Waldemar Wrona:
przeszły na własność rodziny Małachowskich.
W roku 1748 kanclerz wielki koronny Jan Ma- Już kończę.
łachowski uzyskał od króla Augusta III prawa miej-
skie dla Końskich. Oprócz magnackich ambicji zde-
cydował o tym prawdopodobnie rozwój tutejszego Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
rzemiosła, zwłaszcza związanego z produkcją broni.
W XVIII w. na konecczyźnie rozwinęło się nowocze- Chwileczkę, ale z tego, co słyszę, zostało panu
sne zagłębie metalurgiczne. Wytop żelaza oparty był jeszcze około 40 lat. (Wesołość na sali)
wtedy na procesach wielkopiecowych. Prekursorem
w tym względzie był kanclerz Jan Małachowski oraz Poseł Waldemar Wrona:
jego synowie. Na ten okres przypadł największy roz-
wój Końskich. W początku XIX w. Stanisław Staszic Nie, już kończę, panie marszałku.
nakreślił ambitne plany rozwoju przemysłu. Wyko-
rzystał wody rzek Czarna i Kamienna do produkcji
energii napędzającej urządzenia. Tak powstała wal-
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
cownia w Sielpi.
Ważne wydarzenia historyczne omijały miasto, Bardzo proszę.
jeśli nie liczyć kapitulacji wojsk powstania kościusz-
kowskiego w Radoszycach 18 listopada 1794 r. czy
powstania tu pułku kirasjerów w okresie Księstwa Poseł Waldemar Wrona:
Warszawskiego.
Z ostatnim dniem 1866 r. ukaz carski ustanowił W 1968 r. uruchomiono fabrykę zajmującą się pro-
powiat konecki. Jego najważniejszym miastem i ośrod- dukcją odlewniczą i metalurgiczną Polmo. Pod koniec
kiem władzy stały się Końskie. Był to początek roz- lat 90. pojawiło się bezrobocie jako ważny problem
woju przemysłu regionu, zwłaszcza gdy zmienił się gospodarczy i społeczny, co wpłynęło na sytuację
właściciel. Zadłużony majątek wykupił hrabia Jan w całym powiecie. Mimo tych kłopotów miasto dyna-
Tarnowski. Doniosłym i znaczącym faktem dla roz- micznie rozwija się. Od stycznia 1999 r. znów w Koń-
woju powiatu stało się zbudowanie w 1885 r. kolei skich siedzibę ma starostwo powiatowe, zlikwidowa-
żelaznej. Na początku I wojny światowej, w 1915 r., ne decyzją władz centralnych w 1975 r., a wiele firm
gubernia radomska, a z nią powiat konecki zostały kultywuje dawną tradycję przemysłową, jak na przy-
zajęte przez wojska austriackie. kład Koneckie Zakłady Odlewnicze. Dziękuję bardzo
Katastrofalna dla miasta okazała się II wojna i przepraszam za przedłużenie. (Oklaski)
światowa. Już w pierwszych jej dniach miały tu miej-
sce bombardowania przynoszące śmierć wielu konec-
czanom. 28 września 1939 r. na rynku tego miasta Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
miała miejsce egzekucja 30 cywilów, których roz-
strzelano w odwecie za napaść na niemieckich żoł- Bardzo dziękuję, panie pośle.
nierzy. Obecna przy egzekucji w charakterze mimo- Ja myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby dokończyć
wolnego świadka była Leni Riefenstahl, niemiecka to chronologicznie. Dziękuję bardzo.
reżyserka filmowa, która wzburzona tym zdarzeniem Pani poseł Maria Nowak, Prawo i Sprawiedli-
przerwała swoje prace i wróciła do Niemiec. Rejon wość.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Oświadczenia poselskie 241

Poseł Maria Nowak: wszystkim słychać było w szkole gwarę śląską. Ucznio-
wie zaprezentowali swoje teksty pisane gwarą.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W ubiegłym II Karnawał Języka Polskiego zakończył się kon-
tygodniu miałam przyjemność gościć w Zespole certem, w którym młodzież zaprezentowała swoje
Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach na talenty literackie i muzyczne. Odbyły się również
wyjątkowych dla szkoły obchodach – dniach kar- spotkania z młodymi poetami, uczniami szkoły.
nawału języka polskiego. Karnawał języka polskie- Kończąc swoje wystąpienie, pragnę podkreślić,
go stał się w tej szkole imprezą cykliczną, która iż społeczność szkolna Zespołu Szkół nr 1 im. Gu-
w bieżącym roku organizowana była po raz drugi. stawa Morcinka w Tychach zamierza w następnym
Społeczność szkoły świętowała przez cztery ostat- roku kontynuować bliskie spotkania z ojczyzną
nie dni karnawału, od tłustego czwartku do wtor- – polszczyzną. Nauczyciele i młodzież są przekona-
ku, czyli ostatków. ni, że troska o poprawność polszczyzny w rzeczywi-
Inspiracją do corocznego zorganizowania karna- stości szkolnej jest codziennym obowiązkiem każ-
wału języka polskiego była uchwała Senatu ustana- dego nauczyciela, nie tylko polonisty. Temu ma
wiająca rok 2006 Rokiem Języka Polskiego. Na jego służyć ta ich szkolna wyjątkowa uroczystość. Z tego
cześć społeczność szkoły postanowiła systematycznie miejsca gratuluję pomysłu.
co roku organizować karnawał naszego języka. We Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali w spo-
fragmencie uchwały Senatu ustanawiającej rok 2006 sób perfekcyjny realizację karnawału języka polskie-
Rokiem Języka Polskiego możemy przeczytać: „Na- go w tej szkole. Życzę całej społeczności szkolnej wie-
leży pokazywać polszczyznę w jej bogactwie i w całej lu dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
różnorodności”. Tak więc w karnawałowych spotka-
niach z językiem polskim było miejsce na poznanie
naszej literatury, historii języka, gwary czy na pro- Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
blematykę związaną z poprawnością i kulturą współ-
czesnej polszczyzny. Dziękuję bardzo, pani poseł.
Patronem II Karnawału Języka Polskiego w Ze- Pan poseł Jerzy Gosiewski, Prawo i Sprawiedli-
wość.
spole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach
Mogę jeszcze dodać Golądkowo, prawda?
był Jan Kochanowski. Jemu też poświęcono szczegól-
nie pierwszy dzień święta polszczyzny. O tym rene-
sansowym twórcy, ojcu literatury polskiej, wyjątko-
Poseł Jerzy Gosiewski:
wą gawędę opowiedziała pani prof. dr hab. Ewa Ja-
skółowa z zaprzyjaźnionego ze szkołą Wydziału Filo-
W Golądkowie skończyłem szkołę…
logicznego Uniwersytetu Śląskiego. Zaprezentowano
także przygotowany przez gimnazjalistów i liceali-
stów z zespołu szkół spektakl słowno-muzyczny pt. Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
„Janka Kochanowskiego droga na Parnas”.
Drugi dzień karnawału poświęcony był patrono- A właśnie, tę samą szkołę kończyliśmy, panie
wi szkoły Gustawowi Morcinkowi. Uczniowie i na- pośle.
uczyciele wysłuchali opowieści o Gustawie Morcin-
ku prof. dr hab. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz.
Następnie licealiści próbowali odpowiedzieć na py- Poseł Jerzy Gosiewski:
tanie, czy patron ich szkoły jest pisarzem obecnym
w szkole, zakorzenionym w świadomości młodzieży. Chcę zabrać głos w kwestii zbliżonej do tej sprawy,
Temu poświęcona była debata. Myślę, że ta metoda panie marszałku.
nauczania jest bardzo atrakcyjną formą przekazy-
wania wiedzy.
Dzień trzeci to warsztaty językowe prowadzone Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
przez zaproszonych gości. Znalazły się m.in. takie
tematy, jak analiza języka SMS-ów, cechy charakte- Ale trafiłem.
rystyczne gwary młodzieżowej i stosowane przez nas Bardzo proszę.
skrótowce. Ten dzień był także dniem zabawy orto-
graficznej, w której wyłoniono „bezbłędnego ucznia
szkoły”. Odbył się również finał międzyszkolnego Poseł Jerzy Gosiewski:
konkursu na analizę i interpretację staropolskiego
wiersza. Mottem tych potyczek były słowa Jana Ko- Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na ofi-
chanowskiego: Chcecie li chwalić kogo, chwalcież, ale cjalnej stronie Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
skromnie. cji Rolnictwa Departament Kadr i Szkoleń informuje
Karnawał zakończył się we wtorek. Dzień ten na- o masowych zmianach kadrowych. Tylko z dniami
zwano językowymi ostatkami. Tego dnia przede 23 i 24 stycznia zostali odwołani ze stanowisk dwaj
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
242 Oświadczenia poselskie

Poseł Jerzy Gosiewski rolników rozwiązania, przygotowane przez rząd Pra-


wa i Sprawiedliwości, zaakceptowane już przez Unię
wiceprezesi, dyrektor departamentu, dwóch wicedy- Europejską, zostaną w końcu wdrożone. Bardzo dzię-
rektorów departamentu oraz ośmiu dyrektorów od- kuję. (Oklaski)
działów regionalnych: w woj. kujawsko-pomorskim,
małopolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim,
świętokrzyskim, wielkopolskim i w moim woj. war- Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
mińsko-mazurskim. Zgodnie z przekazami prasowy-
mi akty pospolitego niszczenia miały się dokonać Dziękuję bardzo.
w czwartek 24 stycznia w trakcie szkolenia w miej- Pan poseł Kazimierz Gołojuch, Prawo i Sprawie-
scowości Jachranka. Większość dyrektorów na szko- dliwość.
lenie przysłała jednak swych zastępców. Z dyrekto- Nie będę komentował, bo cóż komentować?
rów regionalnych odwołanie wręczono tylko jednemu, (Poseł Jerzy Gosiewski: Ale szkołę skończyliśmy
z oddziału pomorskiego. Pozostałym dyrektorom od- zgodnie.)
wołania przysłano faksem. Jest to ewenement, chyba
na skalę światową. Wielce niepokojący jest fakt, że
w ogóle nie zwracano uwagi na merytoryczną war- Poseł Kazimierz Gołojuch:
tość dotychczasowych dyrektorów. Jest to tragiczne,
szczególnie w tym kontekście, jak koalicja rządowa Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie!
postępuje z profesjonalistami. Prawdopodobnie, wie- Moje oświadczenie będzie dotyczyło jubileuszu 650-
lokrotnie lekceważąc również swojego koalicjanta, -lecia powstania Krzemienicy w gminie Czarna
obie partie rządzące będą obsadzały te i inne stano- w powiecie łańcuckim. W czasach istnienia dużych
wiska ludźmi z dawnego układu, którzy kiedyś do- aglomeracji miejskich, w których ludzie są anonimo-
prowadzili nasz kraj do ruiny. wi i wyalienowani, społeczność żyjąca w mniejszych
Trudno też zrozumieć, dlaczego też odwołano ośrodkach stara się podtrzymywać wartości, wzbo-
np. dyrektora oddziału warmińsko-mazurskiego. gacające człowieka. Nie zapomina o normach moral-
Czy przez pomyłkę, czy w ferworze parcia do bez- nych, o swoich korzeniach, tradycjach, zwyczajach.
pardonowych całkowitych czystek? Ten pan dyrek- Podtrzymuje wszelkie więzi, także rodzinne. Są to
tor był kiedyś z ramienia Polskiego Stronnictwa elementy składowe patriotyzmu, tak bardzo ważne
Ludowego dyrektorem oddziału, a rząd Prawa dla nas, Polaków, i dla zachowania naszej tożsamo-
i Sprawiedliwości, który kierował się tylko kryte- ści narodowej. Pomagają nam czuć się gospodarzami
riami merytorycznymi, pozostawił go na stanowi- na swoim terenie.
sku. Czyżby to jakaś zemsta wewnątrz obozu rzą- Przykładem miejscowości, której mieszkańcy chlu-
dzącego? Dziwne jest to również dlatego, że pan bią się, że z niej się wywodzą i w niej mieszkają, jest
dyrektor tydzień przed jego odwołaniem rozmawiał Krzemienica w woj. podkarpackim, w powiecie łań-
z miejscowym wojewodą, również z PSL-u, i ten za- cuckim, najstarsza osada gminy Czarna. Krzemienicę
pewnił go, że nie jest w żaden sposób zagrożony, wyróżnia bogata infrastruktura, urozmaicone położe-
ponieważ nie ma żadnych ku temu powodów. Jak nie geograficzne, pagórkowaty pejzaż, zachowany do
podaje prasa, dyrektor Sekścinski wyjechał więc czasów obecnych bogaty folklor, kultywowane po oj-
spokojnie na urlop w góry i tam od swojego pracow- cach tradycje i stare obyczaje. Krzemienica otrzymała
nika otrzymał SMS, że jest odwołany. prawa lokacyjne około połowy XIV w., kiedy z rozkazu
Takie dziwne i fatalne praktyki, szczególnie do- Kazimierza Wielkiego wieś uzyskała dokument loka-
tyczące rolnictwa, są wyjątkowo niebezpieczne. Kilka cyjny nadany przez Ottona z Pilczy, starostę general-
dni później blisko 200 hodowców świń i drobiu przy- nego ziemi ruskiej i sandomierskiej. Wzmianki histo-
niosło prosię i kurczęta dla wojewody warmińsko- ryczne są częściowo rozbieżne i lokują powstanie wio-
-mazurskiego, żeby je wyhodował, a potem sprzedał ski między rokiem 1342 a 1358. Tę ostatnią datę
i porównał koszty z przychodami, co będzie dowodem przyjęto jako ostateczną i w roku 1958 obchodzono
na to, jak przez ostatnie 3 miesiące pogorszyła się jubileusz 600-lecia powstania Krzemienicy.
sytuacja tych hodowców. W roku 2008 mieszkańcy Krzemienicy uroczyście
Rząd Prawa i Sprawiedliwości pozostawił gotowe obchodzą 650-lecie powstania, jest to wielkie wyda-
rozwiązania, jak pomóc tej grupie rolników, wystar- rzenie w historii naszej małej ojczyzny, a także na-
czyło je tylko wdrożyć. Niestety rząd, w tym również szego kraju, a mała historia zawsze jest częścią wiel-
pan minister, zajął się masowymi czystkami, zamiast kiej historii. Mieszkańcy Krzemienicy przygotowują
tym, do czego został powołany. Nasuwa się wiele py- się do jubileuszu od ubiegłego roku. W lipcu 2007 r.
tań. Co i kogo jeszcze reprezentanci rządu w terenie powstał komitet obchodów jubileuszowych, w skład
będą niszczyć? Dlaczego żadne argumenty meryto- którego weszli przedstawiciele organizacji i stowa-
ryczne nie są brane pod uwagę przy tych masowych rzyszeń społecznych działających w Krzemienicy.
zmianach? Kiedy to się skończy? Kiedy w końcu od- Komitet opracował plan jubileuszu i zainicjował pra-
powiedzialni za rolnictwo zaczną rozwiązywać jego ce promocyjne. Pierwszy etap obchodów jubileuszu
problemy? Mam jednak nadzieję, że korzystne dla rozpoczęto 16 września 2007 r. uroczystą mszą świę-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Oświadczenia poselskie 243

Poseł Kazimierz Gołojuch śnie na terenie woj. świętokrzyskiego, przywoływa-


no pamięć o bohaterach powstania styczniowego
tą odprawioną w zabytkowym kościele pod wezwa- i tych wydarzeniach, które rozegrały się na ziemi
niem św. Jakuba Starszego, jednym ze starszych, świętokrzyskiej przed 145 laty. Powstanie stycznio-
drewnianych kościołów na terenie Pogórza Karpac- we co prawda nie należy do chlubnych momentów
kiego. Wzmianki o nim sięgają XV w., w XVIII w. oręża polskiego z tego względu, że było przegrane,
został odbudowany po pożarze, wpisał się w dzieje jednak z całą pewnością wpisuje się w piękne dzieje
Krzemienicy i miał swój udział w tworzeniu jej boga- odzyskania niepodległości. Nie chcę tutaj mówić
tej historii. o historii tamtych czasów, natomiast w moim
Podjęto szereg przedsięwzięć, które cała społecz- oświadczeniu wygłaszanym przed Wysoką Izbą chcę
ność Krzemienicy i gminy realizuje z dużym zaanga- odnieść się i przywołać te wydarzenia, które mają
żowaniem. Wydawane są książki i publikacje utrwa- miejsce w dniu dzisiejszym, w obecnych czasach.
lające przeszłość miejscowych zabytków, organizacji W tym miejscu oddaję przede wszystkim głęboki
oraz ludzi, którzy historię tworzyli i tworzą. Pokazy- pokłon młodym ludziom, którzy uczestniczą w tych
wane są zmiany zachodzące w Krzemienicy na prze- obchodach. Są one dosyć uciążliwe, albowiem trwają
strzeni lat, na tle przemian w Polsce i świecie. Dzia- trzy dni. Zaczynają się w Szydłowcu, jest to ziemia
łania te wywołują pewne przemyślenia, ciekawe re- radomska, następnie odbywają się w Suchedniowie,
fleksje odnoszące się do przeszłości Krzemienicy, jak Bodzentynie i Wąchocku, gdzie kończy się organizo-
i jej roli w przyszłości. Planowane jest przygotowanie wany przez kapitułę „Równość – Wolność – Niepodle-
reprezentacyjnego placu i wybudowanie na nim obe- głość” marsz powstania styczniowego. Właśnie w tych
lisku upamiętniającego 650-lecie powstania miejsco- trudnych zimowych warunkach w zdecydowanej więk-
wości. Jest to duże i kosztowne przedsięwzięcie, ale szości młodzież, strzelcy, uczestnicząc w tym ważnym
mieszkańcy są przekonani, że przy wsparciu wszyst- wydarzeniu, dają polskiemu społeczeństwu wyraźny
kich ludzi dobrej woli, samorządu, instytucji i orga- przekaz, że trzeba pamiętać o tamtych czasach. Tu,
nizacji społecznych uda się je zrealizować. z tego miejsca, z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Wszelkie inicjatywy mają na celu konsolidowanie chciałbym złożyć głęboki pokłon tym, którzy pamię-
mieszkańców Krzemienicy, gminy Czarna i regionu. tają o bohaterskich czasach polskiego oręża i przywo-
Wywołują one pewne przemyślenia, ciekawe reflek- łują obecnym pokoleniom te ważne wydarzenia.
sje odnoszące się do przeszłości, jak i naszego miej- Pragnę gorąco podziękować również burmistrzom
sca w przyszłości. Uczą patriotyzmu, pokazują, jak miast, którzy przyjmowali ten marsz, a więc burmi-
ważne jest sięganie do historii, bo przecież naród strzom Szydłowca, Suchedniowa, Bodzentyna, jak
bez historii to naród bez przyszłości. Dziękuję bar- również burmistrzowi Wąchocka, bardzo słynnego
dzo. (Oklaski) miasta o pięknej historii. Właśnie w czasach powsta-
nia styczniowego Wąchock był bowiem stolicą Polski,
co prawda przez dwa bądź trzy dni, ale były to czasy,
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski: kiedy właśnie tam obradował ówczesny Rząd Naro-
dowy. Było to miejsce, na które zwrócone były oczy
Bardzo dziękuję, panie pośle. tych, którzy walczyli wówczas o niepodległość. To
Pan poseł Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedli- słynne postaci gen. Langiewicza i Romualda Trau-
wość. gutta prowadzą nas w tamte czasy, z których obecnie
Bardzo proszę. powinniśmy wywodzić to, co jest dla nas najświętsze
i najważniejsze, a więc wolną Rzeczpospolitą. Bardzo
dziękuję. (Oklaski)
Poseł Krzysztof Lipiec:

Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:


Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje oświadcze-
nie w pewnym sensie koresponduje z uchwałą w spra- Dziękuję bardzo, panie pośle.
wie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Niepodległości, Pan poseł Zbigniew Dolata, Prawo i Sprawiedli-
którą dzisiaj podjął Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. wość.
Uchwała ta przywołuje również pamięć wydarzeń
historycznych, które miały miejsce pomiędzy ogło-
szeniem Konstytucji 3 maja a 1918 r., kiedy Polska Poseł Zbigniew Dolata:
odzyskała niepodległość. Jednym z takich wydarzeń
– w pewnym sensie, śmiało zaryzykuję stwierdzenie, Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Odpoczynek
wręcz zapomnianym – jest bardzo ważne wydarzenie niedzielny pozwala sprowadzić do właściwych pro-
sprzed 145 laty, czyli powstanie styczniowe, o którym porcji codzienne troski i zajęcia. Rzeczy materialne,
w Polsce się zapomina. Wieczna pamięć o tym po- o które tak bardzo zabiegamy, ustępują wartościom
wstaniu jest kultywowana w woj. świętokrzyskim. duchowym. Osoby, wśród których żyjemy, odzyskują
Dwa tygodnie temu w kilku miejscowościach, wła- prawdziwe oblicze, gdy się z nimi spotykamy i nawią-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
244 Oświadczenia poselskie

Poseł Zbigniew Dolata zacji społecznych, osoby fizyczne, również niżej pod-
pisany.
zujemy spokojną rozmowę. Możemy także odkryć na Szkoda, że media nie zauważyły tego tak budują-
nowo i zachwycić się głęboko pięknem przyrody, zbyt cego przykładu, kiedy ponad podziałami polityczny-
często niszczonym przez ludzką żądzę panowania, mi, ponad interesami poszczególnych podmiotów,
która zwraca się przeciw samemu człowiekowi. Jest które są zainteresowane tą tematyką, deklaruje się
zatem naturalne, że chrześcijanie winni dołożyć sta- działania na rzecz wprowadzenia zakazu handlu nie-
rań, aby także w szczególnych okolicznościach naszej dzielnego. Wśród tych działań sygnatariusze wymie-
epoki prawodawstwo cywilne brało pod uwagę ich nili promowanie rzeczywistej wartości niedzieli,
obowiązek świętowania niedzieli. Te głębokie słowa kształtowanie świadomości społecznej tak, by zmie-
listu apostolskiego Jana Pawła II „Dies Domini” były nić mentalność wielu Polaków. Choć jest coraz mniej
mottem towarzyszącym posłom V kadencji, którzy tych, którzy chcą robić zakupy w niedzielę. Niedawno
brali czynny udział w pracach nad nowelizacją Ko- było ich więcej niż połowa, dzisiaj jest ok. 30%.
deksu pracy. Jej istotą było wprowadzenie zakazu Chcielibyśmy też doprowadzić do opracowania
handlu w 12 dni świątecznych. Ustawa weszła w ży- projektu ustawy, w której zostanie wprowadzony za-
cie 26 października 2007 r. i pozwoliła setkom tysię- kaz handlu niedzielnego. (Dzwonek) Pragniemy się
cy kobiet, właściwie milionom naszych rodaków, li- zająć kontrolą przestrzegania zakazu handlu w nie-
cząc rodziny, spędzenie w rodzinnej atmosferze świąt dzielę i święta, bo – już kończę – katechizm Kościoła
1 listopada, 11 listopada, Bożego Narodzenia, Nowe-
katolickiego stanowi: w poszanowaniu wolności reli-
go Roku.
gijnej i dobra wspólnego wszystkich chrześcijanie
Te uregulowania, chociaż bardzo ważne, nie speł-
powinni domagać się uznania niedziel i świąt kościel-
niają jednak oczekiwań milionów pracowników han-
nych za ustawowe dni świąteczne. Kładę nacisk na
dlu i ich rodzin, którzy oczekują na to, że również
ten zapis: powinni domagać się. To jest obowiązek
w niedzielę nie będą zmuszeni do pracy kosztem życia
chrześcijanina, dlatego też będziemy prowadzić dal-
rodzinnego i duchowego. Dlatego ubiegłoroczną no-
sze działania, by niedziela była dniem wolnym od
welizację Kodeksu pracy należy potraktować jako
pierwszy krok na drodze do wprowadzenia wolnej pracy, dniem dla rodziny, dniem rozwoju życia kul-
niedzieli nie tylko w handlu. Bowiem wolna od pracy turalnego, duchowego i religijnego. Dziękuję bardzo.
niedziela jest określana jako najstarsze przykazanie (Oklaski)
socjalne świata.
Kolejnym ważnym krokiem na tej drodze była
Konferencja „Wygrajmy niedzielę”, która odbyła się Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
1 lutego br. w Centrum Partnerstwa Społecznego
„Dialog” z inicjatywy przewodniczącego sekretariatu Dziękuję bardzo, panie pośle.
Banku Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Pani poseł Lidia Staroń, Platforma Obywatel-
Alfreda Bujarę. Podczas tej konferencji referaty wy- ska.
głosili pani prof. Aniela Dylus, pan Martin Muellau-
er, który występował w Austrii w imieniu „Przymie-
rza na rzecz wolnej niedzieli”, oraz pan dr Tomasz Poseł Lidia Staroń:
Wójcik.
Wymiernym efektem konferencji było podpisanie Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Stale pogarsza-
porozumienia „Przymierze na rzecz wolnej niedzie- jąca się sytuacja ekonomiczna szpitali woj. warmiń-
li”. Jego sygnatariuszami były Krajowy Sekretariat sko-mazurskiego budzi ogromny niepokój. Została
Banku Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” ona spowodowana niekorzystnym dla regionu War-
reprezentowany przez pana Alfreda Bujarę oraz Fe- mii i Mazur algorytmem podziału środków. Przez
deracja Związków Zawodowych Pracowników Spół- lata walczyliśmy o zmianę tego algorytmu. Zawierał
dzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce on niezgodne z rzeczywistością saldo migracji pacjen-
(OPZZ) reprezentowana przez panią przewodniczącą tów oraz tzw. mnożnik wynoszący 1,7, przez co nasz
Annę Czechowską. Warto zwrócić uwagę na to, że region utracił ok. 70 mln zł. W wyniku tego środki
w obronie wolnej niedzieli, a właściwie w walce o nią zostały przesunięte do dużo lepiej finansowanych
zjednoczyły się dwa związki, które często ze sobą oddziałów.
konkurują na innych polach. Sygnatariuszami tego W 2007 r. część szpitali informowała, iż nie jest
porozumienia są nie tylko przedstawiciele pracobior- w stanie skonsumować wszystkich środków, jakie
ców, ale i pracodawców, bo podpisali je w imieniu zaoferował im NFZ, bez zwiększenia cen. Do tego
swoich organizacji pan prezes Roman Dera z Naczel- należy dodać różnice z kontraktów wynikające
nej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, pan prezes Jan z różnych cen proponowanych przez fundusz za te
Rakowski z Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, same usługi medyczne. Sugeruje to złą redystrybu-
pan prezydent Waldemar Nowakowski z Polskiej Izby cję środków, jakimi dysponuje NFZ, w kraju i jest to
Handlu oraz liczni przedstawiciele różnych organi- sytuacja niedopuszczalna, która świadczy o nierów-
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
Oświadczenia poselskie 245

Poseł Lidia Staroń Poseł Stanisław Pięta:


nym traktowaniu pacjentów oraz szpitali z różnych Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To moje pierwsze
regionów. oświadczenie w życiu. Chciałbym zaprotestować
W roku 2007 kwota przekazywana na leczenie przeciwko sytuacji, która miała miejsce dzisiaj w cza-
jednego pacjenta – mieszkańca Warmii i Mazur sie głosowań. Pan marszałek Bronisław Komorowski
wynosiła 955 zł, a w kraju 1029 zł. Skutkiem tego w głosowaniu w punkcie 15. porządku obrad, tj. w gło-
było niedofinansowanie w ubiegłym roku w kwocie sowaniu nad składem osobowym komisji śledczej
105 mln zł szpitali województwa warmińsko-ma- nazwanej komisją do spraw nacisku, doprowadził do
zurskiego. Szpitalom naszego regionu nie zapłaco- sytuacji, w której posłom ograniczono możliwość za-
no za 11 miesięcy 2007 r. za usługi nadlimitowe dawania pytań. Tylko jeden poseł z każdego klubu
około 22 mln zł. Mniejsza też była liczba wykupio- mógł zadać pytanie. Uważam takie postępowanie za
nych usług w stosunku do lat wcześniejszych. Cena nieuzasadnione ograniczenie możliwości wypowie-
punktu była niższa niż w innych regionach kraju. dzi. Art. 7 regulaminu Sejmu zobowiązuje posłów do
Niedoszacowanie w latach 2006–2007 kosztów czynnego udziału w posiedzeniu Sejmu. Pan marsza-
świadczeń dla ubezpieczonych w Warmińsko-Mazur- łek uniemożliwił mi wypełnienie tego obowiązku.
skim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Chciałbym przeciwko takiemu postępowaniu zapro-
Zdrowia na tle innych oddziałów w kraju spowodo- testować.
wało zagrożenie ciągłości udzielania świadczeń, jak
Nie mieści mi się w głowie, że w komisji do spraw
również ograniczenie dostępności do świadczeń lecz-
nacisku nie ma miejsca dla pana posła Antoniego
nictwa szpitalnego. Dodatkowo planowane na 2008 r.
Macierewicza, który całe życie służy sprawie niepod-
środki uniemożliwiają realizację zgłaszanych przez
ległej Polski, a jest dla pana posła Jana Widackiego,
świadczeniodawców lecznictwa szpitalnego postula-
który bronił esbeków odpowiedzialnych za tuszowa-
tów poprawy rentowności podmiotów poprzez zwięk-
nie sprawy morderstwa Stanisława Pyjasa, który
szenie ceny usługi.
ręczył za esbeckiego eksperta udowadniającego, że
Efektem niewłaściwego działania algorytmu jest
śmierć Stanisława Pyjasa to wypadek. Wybór pana
to, iż szpitale naszego regionu popadły w znaczne
posła Widackiego do tej komisji uważam za kompro-
długi. Należy podjąć działania w celu zweryfikowa-
mitację Wysokiej Izby. Dziękuję.
nia nietrafnego działania algorytmu i przyznania
regionowi Warmii i Mazur należnych nakładów.
Należy tu jeszcze raz przypomnieć, iż nieprawidło-
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
we rozdysponowanie środków spowodowało utratę
przez nasze województwo 70 mln zł. Plany zabezpie-
Dziękuję bardzo, panie pośle.
czenia świadczeń zdrowotnych na lata 2007 i 2008
Nie jest moją rzeczą jako marszałka prowadzące-
uwzględniające wyłącznie wartość świadczeń opieki
go polemizowanie z wyrażanymi przez pana poglą-
zdrowotnej wynosiły, odpowiednio, więcej o około
dami, ale moim obowiązkiem jest stwierdzenie, że
150 mln i 200 mln zł niż zatwierdzone przez mini-
powiedział pan, przynajmniej w początkowej części
stra zdrowia plany finansowe bez kosztów wzrostu
swojego wystąpienia, absolutną nieprawdę. Ja tylko
wynagrodzeń. Taka sytuacja uniemożliwia podwyż-
przypomnę i panu tu obecnemu, i w protokole to bę-
szenie wynagrodzeń pracownikom służby zdrowia,
dzie zapisane, że pan marszałek Komorowski zapro-
co niesie ze sobą niebezpieczeństwo migracji wy-
ponował Wysokiej Izbie, ażeby w tym punkcie można
kwalifikowanej kadry.
było zadać pytania, tak jak pan powiedział, po jednej
Przytoczone wyżej argumenty są wystarczające
do tego, aby wnikliwie przeanalizować sytuację fi- osobie z każdego klubu, i zapytał, czy jest na to zgo-
nansową placówek ochrony zdrowia w województwie da Wysokiej Izby. I nikt nie zaprotestował.
warmińsko-mazurskim oraz podjąć decyzje umożli- (Poseł Stanisław Pięta: Ależ panie marszałku...)
wiające podwyższenie poziomu finansowania świad- Nie, nie, nie, panie pośle. Tak to było. Natomiast
czeń opieki zdrowotnej w naszym regionie do śred- pan powiedział zupełnie coś innego.
niego poziomu finansowania w kraju. Dziękuję. Pan poseł Wziątek, bardzo proszę.
Niestety. Do protokołu odsyłam. Odsyłam, panie
pośle, do protokołu.
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski: (Poseł Stanisław Pięta: Nie, był sprzeciw i prze-
cież głosowaliśmy nad tym.)
Dziękuję bardzo pani poseł. Dobrze, nawet jeżeli tak, to wolą Wysokiej Izby
Pan poseł Stanisław Pięta, Prawo i Sprawiedli- się to stało, a nie wolą marszałka. I na tym kończy-
wość. my. Dziękuję.
Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan poseł Stanisław Wziątek.
8. posiedzenie Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r.
246 Oświadczenia poselskie

Poseł Stanisław Wziątek: chcieli zaprezentować swoje racje, chcieli zaprezento-


wać swoje argumenty i chcieli po prostu być wysłu-
Szanowny Panie Marszałku! Chciałbym powie- chani przez Wysoką Izbę, która może w tak ważnej
dzieć: panie i panowie posłowie, ale muszę powie- sprawie jak podział administracyjny naszego kraju
dzieć, panie marszałku, że to ogromne przeżycie podejmować stosowne decyzje. Oczekiwali oni na za-
mówić do pustej sali. prezentowanie rządowego stanowiska, oczekiwali na
przedstawienie opinii ekspertów na temat projektu
ustawy i na temat samego pomysłu.
Wicemarszałek Jarosław Kalinowski: W ostatniej kadencji Sejmu Prawo i Sprawiedli-
wość tak wydłużało procedowanie nad projektem
Ja słucham, panie pośle. Pan poseł Pięta również
ustawy, niedopuszczając do jakichkolwiek decyzji, że
słucha.
(Poseł Stanisław Pięta: Ja nie wyjdę, dopóki pan Sejm skrócił swoją kadencję, a Komisja Spraw We-
nie skończy.) wnętrznych i Administracji nie zajęła się rozpatry-
(Poseł Lidia Staroń: Ja jeszcze jestem.) waniem projektu. A co się dzieje w nowej, obecnej
I pani poseł Staroń, tak jest. kadencji Sejmu? Marszałek Sejmu w oparciu o for-
malne uwarunkowania nie dopuszcza do rozpatry-
wania projektu ustawy. Czy to jest wina 140 tys.
Poseł Stanisław Wziątek: obywateli, że Sejm skrócił kadencję? Czy to jest wina
140 tys. obywateli, że poprzedni Sejm nie potrafił
Bardzo dziękuję. zmobilizować swojej struktury do bardziej efektyw-
Do wygłoszenia tego oświadczenia poselskiego nej pracy? Pozostaje żal, smutek i poczucie zlekcewa-
zainspirowało mnie spotkanie z grupą osób tworzą- żenia. Pismo do 140 tys. obywateli informujące o tym,
cych komitet związany z inicjatywą utworzenia wo- że Sejm VI kadencji nie będzie się zajmował tą inicja-
jewództwa środkowopomorskiego. W spotkaniu, któ- tywą, podpisał urzędnik sejmowy, a nie marszałek
re odbyło się 29 stycznia w Koszalinie, brało udział Sejmu. Szkoda, panie marszałku. Szkoda.
bardzo dużo osób z części koszalińskiej i z części
Chciałbym tą drogą w imieniu wielu posłów
słupskiej województwa pomorskiego. Było to ostatnie
i chciałbym powiedzieć: Sejmu Rzeczypospolitej wy-
posiedzenie tego obywatelskiego komitetu, który zło-
żył informację o działalności i podjął decyzję o samo- razić szacunek dla przewodniczącego pana Eugeniu-
rozwiązaniu. sza Żubera i wszystkich członków komitetu obywa-
Tak wiele żalu, tak wiele pretensji i oskarżeń kie- telskiego. Dziękuję.
rowanych w stronę Sejmu i pana marszałka dawno
nie słyszałem. Mimo blisko 140 tys. podpisów złożo-
nych pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą Wicemarszałek Jarosław Kalinowski:
– utworzenie województwa środkowopomorskiego nie
znalazło uszanowania. Ta wielka gorycz z przegranej Dziękuje bardzo, panie pośle.
walki mniej tak naprawdę dotyczyła samego faktu Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie.
nieutworzenia województwa, a bardziej braku sza- Zarządzam przerwę w posiedzeniu do jutra,
cunku dla tych, którzy wykazali inicjatywę własną, tj. 8 lutego 2008 r., do godz. 9.

(Przerwa w posiedzeniu o godz. 21 min 57)


Załącznik nr 1

Teksty wystąpień niewygłoszonych

Informacja bieżąca noznacznie jest wskazane, żeby spółki dystrybucyjne


– punkt 10. porządku dziennego obowiązkowo dokonały budowy i rozbudowy sieci ga-
zowej na potrzeby odbiorców. PGNiG w tym zakresie
nie prowadzi żadnych działań. To rolą państwa jest
Poseł Mariusz Grad (Klub Parlamentarny Plat- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na ca-
forma Obywatelska) łym obszarze RP, w tym w woj. podlaskim. Jest to
teren objęty w znacznej części Naturą 2000 i samo-
Przedkładam moje pytanie dotyczące informacji rządom zależy na utrzymaniu walorów ekologiczno-
bieżącej w sprawie dywersyfikacji dostaw gazu ziem- -przyrodniczych tych obszarów. W tym celu chcą
nego do Polski. zrezygnować z zanieczyszczających powietrze ko-
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie tłowni na rzecz gazu ziemnego. Jednakże brak chęci
Premierze! Chciałbym zapytać pana premiera, jaka współpracy ze strony PGNiG skutecznie uniemożli-
jest strategia rządu w zakresie dywersyfikacji w kon- wia rozwój sieci gazowej. Ponadto coraz częściej po-
tekście odnawialnych źródeł energii, które w 2020 r. jawiają się głosy nie tylko o braku rozbudowy sieci
mają stanowić 20-procentowy udział w pozyskaniu w woj. podlaskim i wschodniej części woj. warmiń-
energii w całej UE? Czy planowana jest w tym zakre- sko-mazurskiego, ale też o braku możliwości zapew-
sie korelacja działań? nienia dostaw gazu dla podłączonych gospodarstw.
Drugie pytanie. Dlaczego pan premier zrezygno- Z jednej strony więc brak jest infrastruktury,
wał z dotacji unijnych z Programu Operacyjnego a z drugiej – brak gazu w sieci dla nowych odbiorców.
„Infrastruktura i środowisko” na budowę gazoportu
Czy istnieje strategiczny plan rozwoju infrastruktury
w Świnoujściu? Sądzę, że te środki gwarantowałyby
gazowej Polski północno-wschodniej, tj. województwa
sukces tej inwestycji.
podlaskiego, i dla wschodniej, tj. woj. warmińsko-ma-
I trzecie pytanie. Jakie są szacunki ministerstwa
zurskiego, jako niezgazyfikowanej części Polski?
co do wielkości zasobów gazu ziemnego złóż krajo-
wych i jaki jest harmonogram zwiększenia wydoby-
cia krajowego?
Lech Kołakowski (Klub Parlamentarny Prawo
i Sprawiedliwość)
Poseł Kazimierz Gwiazdowski (Klub Parla-
mentarny Prawo i Sprawiedliwość) Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka
Izbo! Skala importu gazu ziemnego w około 70%
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Woj. podlaskie zapotrzebowania od jednego dostawcy zmusza rząd
należy do najbiedniejszych województw, jeżeli chodzi Polski do dywersyfikacji dostaw gazu jako zadania
o rozwój infrastruktury technicznej. Najmniej rozwi- priorytetowego.
niętą infrastrukturą jest budowa sieci gazowej na Poza planowaniem budowy gazociągu z Morza
terenie województwa, co utrudnia rozwój inwestycyj- Norweskiego oraz od granicy ukraińskiej najważniej-
ny tego regionu. szym, wręcz priorytetowym zadaniem rządu RP jest
Gminy są zainteresowane nawet współfinansowa- budowa terminalu na gaz skroplony. To właśnie bu-
niem budowy infrastruktury gazowej na swoim tere- dowa gazoportu i dostawy tego surowca drogą mor-
nie, chcą podwyższenia standardu życia mieszkań- ską dałyby Polsce w dużym stopniu uniezależnienie
ców oraz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej tych energetyczne.
obszarów. Jednocześnie, jeżeli ma się na uwadze Eu- Pytania do pana premiera:
ropejską strategię na rzecz zrównoważonej, konku- — Kiedy nastąpi budowa gazoportu?
rencyjnej i bezpiecznej energii oraz ustawę Prawo — Jakie są zasoby gazu w Polsce, w tym w Morzu
energetyczne, przede wszystkim zaś art. 7 ust. 4, jed- Bałtyckim, oraz możliwości zwiększenia wydobycia?
2

Poseł Jadwiga Wiśniewska (Klub Parlamen- działać w UE na rzecz poprawy bezpieczeństwa ener-
tarny Prawo i Sprawiedliwość) getycznego?
Panie premierze, co z budową gazoportu? Czy
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! rząd podjął decyzję, jak go budować? Czy ma to być
Bezpieczeństwo energetyczne można osiągnąć jedy- przedsięwzięcie czysto komercyjne, czy z udziałem
nie poprzez dywersyfikację źródeł surowców energe- środków publicznych? Czy rząd rozważa większe za-
tycznych bądź poprzez zapewnienie odpowiedniej angażowanie w uruchomienie krajowych złóż? Jakie
produkcji tych surowców na terenie kraju.
są perspektywy zwiększenia wydobycia?
Bezpieczeństwo gazowe naszego kraju nie wyglą-
da najlepiej. Rosjanie wykorzystują surowce do upra- Polska dysponuje pokaźnymi zasobami węgla ka-
wiania polityki i to się nie zmienia. Proponowana miennego, który może stanowić zabezpieczenie ener-
przez rząd premiera Tuska alternatywa – gazociąg getyczne naszego kraju, jak również być częścią sys-
Amber, biegnący przez kraje nadbałtyckie, w tym temu energetycznego Unii Europejskiej. Czy rząd
Polskę – została przez Rosję we wstępnych deklara- planuje finansowanie badań nad wykorzystaniem
cjach odrzucona. Może więc Polska, zamiast propo- węgla jako nowoczesnego surowca do pozyskiwania
nować budowę gazociągu Amber, powinna skutecznie energii?

TŁOCZONO Z POLECENIA MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


KANCELARIA SEJMU: redakcja i skład – Sekretariat Posiedzeń Sejmu, druk – Wydawnictwo Sejmowe. Nakład 270 egz.
PL ISSN 0867-2768. Cena 52 zł