You are on page 1of 324

str. str.

TREŚĆ

Aneksu do Sprawozdania Stenograficznego z 8. posiedzenia Sejmu


w dniach 6, 7 i 8 lutego 2008 r.

str. str.

Załącznik nr 1 – Informacja marszałka Sejmu Poseł Mieczysław Marcin Łuczak . . . . . . . . . 54


o wpływie interpelacji i zapytań poselskich oraz Poseł Bartosz Arłukowicz . . . . . . . . . . . . . . . 55
odpowiedzi na interpelacje i zapytania Posłowie Krzysztof Gadowski
Załącznik nr 2 – Teksty interpelacji i zapytań i Wojciech Saługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
poselskich oraz odpowiedzi na interpelacje Poseł Krzysztof Brejza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
i zapytania Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . . .57
Interpelacje Poseł Jarosław Matwiejuk . . . . . . . . . . . . . . . 58
Posłowie Iwona Guzowska Poseł Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . . .61
i Arkadiusz Rybicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Poseł Norbert Wojnarowski . . . . . . . . . . . . . . 62
Poseł Michał Stuligrosz . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Poseł Artur Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Poseł Andrzej Gut-Mostowy. . . . . . . . . . . . . . .21 Poseł Teresa Piotrowska . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Poseł Anna Sobecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Poseł Waldy Dzikowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Poseł Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Poseł Andrzej Pałys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Poseł Joanna Skrzydlewska. . . . . . . . . . . . . . 25 Poseł Jarosław Wałęsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska . . . . . . . . 26 Poseł Beata Kempa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Poseł Eugeniusz Czykwin . . . . . . . . . . . . . . . 26 Poseł Danuta Pietraszewska . . . . . . . . . . . . . .74
Poseł Krzysztof Jurgiel . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Poseł Jerzy Ziętek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Poseł Wiesław Andrzej Szczepański . . . . . . . 28 Posłowie Witold Kochan i Tadeusz Arkit . . . .77
Poseł Stanisław Kalemba . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Poseł Mariusz Grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Poseł Jan Kulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Poseł Jerzy Gosiewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Poseł Ryszard Galla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Poseł Renata Butryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Poseł Stanisław Rydzoń . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Poseł Krzysztof Lipiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Poseł Zbigniew Konwiński. . . . . . . . . . . . . . . 32 Poseł Aleksander Marek Szczygło . . . . . . . . . 82
Poseł Gabriela Masłowska . . . . . . . . . . . . . . . 33 Poseł Łukasz Zbonikowski. . . . . . . . . . . . . . . 84
Poseł Adam Rogacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Poseł Robert Telus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Poseł Jarosław Wałęsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Posłanki Elżbieta Witek, Beata Szydło
Poseł Michał Stuligrosz . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 i Aleksandra Natalli-Świat . . . . . . . . . . . . . . 86
Poseł Włodzimierz Kula oraz grupa posłów . . 35 Poseł Adam Gawęda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Poseł Mariusz Grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Poseł Eugeniusz Kłopotek . . . . . . . . . . . . . . . 89
Poseł Henryk Milcarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Poseł Marek Krząkała . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Poseł Grzegorz Karpiński . . . . . . . . . . . . . . . .37 Poseł Henryk Siedlaczek . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Poseł Mirosław Koźlakiewicz. . . . . . . . . . . . . .37 Poseł Sławomir Neumann . . . . . . . . . . . . . . . 93
Poseł Jerzy Kozdroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Poseł Andrzej Gut-Mostowy. . . . . . . . . . . . . . 94
Poseł Grzegorz Karpiński . . . . . . . . . . . . . . . 38 Poseł Sławomir Neumann . . . . . . . . . . . . . . . 94
Poseł Mirosław Koźlakiewicz. . . . . . . . . . . . . 38 Poseł Paweł Kowal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Poseł Krystyna Łybacka . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Posłowie Wojciech Żukowski
Poseł Anna Bańkowska . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 i Krzysztof Michałkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . 95
Poseł Piotr Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Poseł Robert Telus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Poseł Tadeusz Naguszewski . . . . . . . . . . . . . .41 Poseł Józef Rojek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Poseł Edward Siarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Posłowie Czesław Hoc i Joachim Brudziński. . . .98
Poseł Jan Walenty Tomaka . . . . . . . . . . . . . . 42 Poseł Jan Szyszko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Posłowie Krzysztof Brejza i Grzegorz Roszak . . .43 Posłowie Zbigniew Chmielowiec,
Poseł Stanisław Stec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Kazimierz Moskal i Stanisław Ożóg . . . . . . .103
Poseł Kazimierz Gołojuch . . . . . . . . . . . . . . . 46 Poseł Zbigniew Chmielowiec . . . . . . . . . . . . .104
Poseł Stanisław Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Poseł Magdalena Gąsior-Marek. . . . . . . . . . .104
Poseł Jerzy Gosiewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Posłowie Arkady Fiedler
Poseł Waldemar Andzel . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 i Tomasz Piotr Nowak . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Poseł Jadwiga Wiśniewska. . . . . . . . . . . . . . . .52 Poseł Ewa Drozd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
str. str.

Posłanki Agnieszka Kozłowska-Rajewicz Poseł Damian Raczkowski . . . . . . . . . . . . . . .153


i Bożena Szydłowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Poseł Włodzimierz Karpiński . . . . . . . . . . . 154
Poseł Witold Klepacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Poseł Jan Kulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Poseł Jerzy Gosiewski . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Odpowiedzi na interpelacje
Poseł Gabriela Masłowska . . . . . . . . . . . . . . .109 Podsekretarz stanu Elżbieta Chojna-Duch . . .158
Poseł Tomasz Kulesza . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Minister Bogdan Zdrojewski . . . . . . . . . . . . 158
Poseł Jarosław Matwiejuk . . . . . . . . . . . . . . .111 Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Poseł Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz . . . .164
Poseł Artur Ostrowski . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Minister Grzegorz Schetyna . . . . . . . . . . . . .165
Posłowie Krzysztof Brejza i Grzegorz Roszak . .114 Minister Aleksander Grad . . . . . . . . . . . . . . .166
Poseł Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Minister Marek Sawicki. . . . . . . . . . . . . . . . .168
Poseł Hanna Zdanowska . . . . . . . . . . . . . . . .115 Podsekretarz stanu Adam Fronczak. . . . . . .170
Poseł Paweł Graś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Minister Cezary Grabarczyk . . . . . . . . . . . . .173
Poseł Henryk Siedlaczek . . . . . . . . . . . . . . . .117 Podsekretarz stanu, główny geolog kraju
Poseł Stanisław Wziątek . . . . . . . . . . . . . . . 120 Henryk Jacek Jezierski . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Poseł Artur Ostrowski . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Poseł Elżbieta Streker-Dembińska . . . . . . . .121 Minister Aleksander Grad . . . . . . . . . . . . . . .178
Posłowie Elżbieta Streker-Dembińska Minister Elżbieta Bieńkowska . . . . . . . . . . . .179
i Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Poseł Elżbieta Streker-Dembińska . . . . . . . 122 Sekretarz stanu
Poseł Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Elżbieta Suchocka-Roguska. . . . . . . . . . . . . .182
Poseł Lech Kołakowski . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Minister Elżbieta Bieńkowska . . . . . . . . . . . .182
Poseł Andrzej Walkowiak. . . . . . . . . . . . . . . 124 Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Poseł Kazimierz Gołojuch . . . . . . . . . . . . . . 125 Podsekretarz stanu, główny geolog kraju
Poseł Eugeniusz Kłopotek . . . . . . . . . . . . . . 126 Henryk Jacek Jezierski . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Posłowie Bożena Kotkowska Podsekretarz stanu Jacek Dominik . . . . . . 188
i Grzegorz Pisalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Minister Katarzyna Hall . . . . . . . . . . . . . . . 188
Poseł Zbigniew Kozak . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Podsekretarz stanu Marek Twardowski . . . 189
Poseł Joanna Fabisiak . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Podsekretarz stanu Andrzej Włodarczyk . . . 190
Poseł Jacek Tomczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz . . . .191
Poseł Jarosław Stawiarski . . . . . . . . . . . . . . 130 Podsekretarz stanu Eugeniusz Postolski . . . 191
Poseł Marek Biernacki . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Podsekretarz stanu Elżbieta Chojna-Duch . . .192
Poseł Grzegorz Raniewicz . . . . . . . . . . . . . . .132 Podsekretarz stanu w Kancelarii
Poseł Jarosław Matwiejuk . . . . . . . . . . . . . . 133 Prezesa Rady Ministrów
Posłowie Witold Klepacz Adam Leszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
i Wiesław Andrzej Szczepański . . . . . . . . . . 133 Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Poseł Witold Klepacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Sekretarz stanu Stanisław Gawłowski . . . . 194
Poseł Elżbieta Streker-Dembińska . . . . . . . 134 Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Poseł Bożenna Bukiewicz. . . . . . . . . . . . . . . 134 Minister Elżbieta Bieńkowska . . . . . . . . . . . .197
Posłowie Tomasz Smolarz, Ewa Drozd, Sekretarz stanu
Monika Wielichowska i Roman Brodniak . . . 137 Elżbieta Suchocka-Roguska. . . . . . . . . . . . . 198
Poseł Waldemar Wrona . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Podsekretarz stanu Zbigniew Wrona . . . . . 199
Poseł Beata Mazurek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Podsekretarz stanu Elżbieta Chojna-Duch . . .201
Poseł Grzegorz Karpiński . . . . . . . . . . . . . . 139 Podsekretarz stanu Adam Rapacki . . . . . . . 202
Poseł Janusz Chwierut . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Minister Cezary Grabarczyk . . . . . . . . . . . . 204
Posłowie Andrzej Walkowiak i Tomasz Latos . . .140 Sekretarz stanu Piotr Styczeń . . . . . . . . . . . 204
Poseł Tomasz Latos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Sekretarz stanu Hanna Jahns . . . . . . . . . . . 205
Poseł Krystyna Łybacka . . . . . . . . . . . . . . . .144 Sekretarz stanu
Poseł Jan Kulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Elżbieta Suchocka-Roguska. . . . . . . . . . . . . 206
Poseł Dariusz Lipiński . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Minister Katarzyna Hall . . . . . . . . . . . . . . . 209
Poseł Janusz Chwierut . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Minister Cezary Grabarczyk . . . . . . . . . . . . .211
Poseł Sławomir Zawiślak . . . . . . . . . . . . . . . .148 Minister Elżbieta Bieńkowska . . . . . . . . . . . .212
Poseł Danuta Jazłowiecka . . . . . . . . . . . . . . .149 Sekretarz stanu Stanisław Gawłowski . . . . .213
Posłanki Danuta Jazłowiecka Podsekretarz stanu Adam Fronczak. . . . . . .215
i Urszula Augustyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Minister Elżbieta Bieńkowska . . . . . . . . . . . .216
Poseł Krzysztof Brejza . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 Podsekretarz stanu Jacek Dominik . . . . . . .216
Poseł Barbara Marianowska . . . . . . . . . . . . .153 Minister Katarzyna Hall . . . . . . . . . . . . . . . .217
str. str.

Minister Elżbieta Bieńkowska . . . . . . . . . . . .217 Poseł Danuta Pietraszewska . . . . . . . . . . . . 264


Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak . . . . . . .218 Poseł Witold Kochan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Minister Katarzyna Hall . . . . . . . . . . . . . . . .219 Poseł Mariusz Grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Minister Elżbieta Bieńkowska . . . . . . . . . . . 220 Poseł Waldemar Wiązowski . . . . . . . . . . . . . 266
Minister Katarzyna Hall . . . . . . . . . . . . . . . .221 Poseł Krzysztof Sońta . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Podsekretarz stanu Adam Rapacki . . . . . . . 222 Poseł Grażyna Gęsicka. . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Minister Katarzyna Hall . . . . . . . . . . . . . . . 223 Poseł Andrzej Pałys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Podsekretarz stanu Eugeniusz Postolski . . . 224 Poseł Włodzimierz Kula . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Podsekretarz stanu Elżbieta Chojna-Duch . . .225 Poseł Jarosław Pięta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Minister Katarzyna Hall . . . . . . . . . . . . . . . 226 Poseł Arkadiusz Litwiński . . . . . . . . . . . . . . 269
Podsekretarz stanu Andrzej Włodarczyk . . . 227 Poseł Józef Racki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
Podsekretarz stanu Elżbieta Chojna-Duch . . .228 Poseł Jan Kulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Poseł Tomasz Kulesza . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
Sekretarz stanu Piotr Styczeń . . . . . . . . . . . 230 Poseł Artur Ostrowski . . . . . . . . . . . . . . . . . .272
Podsekretarz stanu Adam Rapacki . . . . . . . .231 Poseł Krzysztof Lipiec . . . . . . . . . . . . . . . . . .272
Minister Katarzyna Hall . . . . . . . . . . . . . . . 233 Poseł Grzegorz Tobiszowski. . . . . . . . . . . . . .272
Minister Elżbieta Bieńkowska . . . . . . . . . . . 233 Poseł Eugeniusz Kłopotek . . . . . . . . . . . . . . .273
Sekretarz stanu Poseł Andrzej Bętkowski . . . . . . . . . . . . . . . .273
Elżbieta Suchocka-Roguska. . . . . . . . . . . . . 234 Poseł Józef Rojek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274
Sekretarz stanu Piotr Styczeń . . . . . . . . . . . 234 Poseł Tadeusz Arkit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274
Sekretarz stanu Posłowie Tadeusz Arkit i Witold Kochan. . . . 275
Elżbieta Suchocka-Roguska. . . . . . . . . . . . . 235 Poseł Adam Krupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Sekretarz stanu Kazimierz Plocke . . . . . . . .237 Poseł Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Poseł Krzysztof Brejza . . . . . . . . . . . . . . . . . .276
Minister Katarzyna Hall . . . . . . . . . . . . . . . 238 Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka . . . . . .277
Podsekretarz stanu Eugeniusz Postolski . . . 239 Poseł Mirosława Masłowska . . . . . . . . . . . . .278
Sekretarz stanu Piotr Styczeń . . . . . . . . . . . 240 Poseł Sławomir Nowak. . . . . . . . . . . . . . . . . .278
Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Posłowie Monika Wielichowska
Sekretarz stanu Krzysztof Grzegorek. . . . . 242 i Jakub Szulc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279
Podsekretarz stanu Eugeniusz Postolski . . . 243 Poseł Jolanta Hibner . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279
Minister Cezary Grabarczyk . . . . . . . . . . . . 244 Poseł Andrzej Walkowiak. . . . . . . . . . . . . . . 280
Podsekretarz stanu Adam Rapacki . . . . . . . 245 Poseł Eugeniusz Kłopotek . . . . . . . . . . . . . . 280
Zapytania Poseł Jerzy Szmajdziński . . . . . . . . . . . . . . . .281
Poseł Maks Kraczkowski . . . . . . . . . . . . . . . .247 Poseł Piotr Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Poseł Jarosław Wałęsa . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Poseł Jan Kulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Poseł Alicja Dąbrowska . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Poseł Beata Mazurek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Poseł Jacek Pilch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Posłowie Zbigniew Konwiński
Poseł Wiesław Andrzej Szczepański . . . . . . 250 i Sławomir Neumann . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Poseł Beata Małecka-Libera . . . . . . . . . . . . .251 Poseł Andrzej Walkowiak. . . . . . . . . . . . . . . 284
Poseł Anna Bańkowska . . . . . . . . . . . . . . . . .251 Poseł Jadwiga Wiśniewska. . . . . . . . . . . . . . 285
Poseł Stanisław Pięta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Poseł Grzegorz Tobiszowski. . . . . . . . . . . . . 286
Poseł Józef Piotr Klim . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Poseł Waldemar Wrona . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Poseł Romuald Ajchler . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Posłowie Sławomir Piechota
Poseł Anna Bańkowska . . . . . . . . . . . . . . . . 254 i Stanisław Huskowski . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Poseł Krystyna Łybacka . . . . . . . . . . . . . . . 254 Posłowie Tomasz Górski i Zbigniew Kozak . . .287
Poseł Paweł Arndt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Poseł Zbigniew Matuszczak . . . . . . . . . . . . . 288
Poseł Andrzej Pałys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Poseł Anna Bańkowska . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Poseł Józef Racki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Poseł Czesław Hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Poseł Czesław Hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Poseł Lucjan Karasiewicz . . . . . . . . . . . . . . 290
Poseł Jadwiga Wiśniewska. . . . . . . . . . . . . . 256 Poseł Aleksander Marek Szczygło . . . . . . . . .291
Poseł Mieczysław Marcin Łuczak . . . . . . . . .257 Poseł Urszula Augustyn. . . . . . . . . . . . . . . . 292
Poseł Krzysztof Gadowski . . . . . . . . . . . . . . 260 Poseł Czesław Hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Poseł Edward Siarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Poseł Jan Kulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Poseł Grażyna Gęsicka. . . . . . . . . . . . . . . . . .261 Odpowiedzi na zapytania
Poseł Leszek Deptuła . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 Sekretarz stanu Stanisław Gawłowski . . . . 294
Poseł Artur Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Minister Bogdan Zdrojewski . . . . . . . . . . . . 295
Poseł Teresa Piotrowska . . . . . . . . . . . . . . . 263 Sekretarz stanu Kazimierz Plocke . . . . . . . 295
Poseł Antoni Błądek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Sekretarz stanu Hanna Jahns . . . . . . . . . . . 299
str. str.

Minister Cezary Grabarczyk . . . . . . . . . . . . 299 Minister Cezary Grabarczyk . . . . . . . . . . . . .310


Minister Barbara Kudrycka . . . . . . . . . . . . 300 Minister Waldemar Pawlak . . . . . . . . . . . . . .311
Minister Aleksander Grad . . . . . . . . . . . . . . .301 Minister Aleksander Grad . . . . . . . . . . . . . . .311
Minister Cezary Grabarczyk . . . . . . . . . . . . 302 Sekretarz stanu Hanna Jahns . . . . . . . . . . . .313
Minister Bogdan Klich . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Podsekretarz stanu Andrzej Włodarczyk . . . 313
Podsekretarz stanu Tomasz Merta . . . . . . . 304
Minister Mirosław Drzewiecki . . . . . . . . . . .314
Podsekretarz stanu Piotr Stachańczyk. . . . 305
Podsekretarz stanu Artur Ławniczak. . . . . .315
Podsekretarz stanu Barbara Kondrat. . . . . 306
Minister Cezary Grabarczyk . . . . . . . . . . . . 306 Podsekretarz stanu Piotr Stachańczyk. . . . .317
Sekretarz stanu Stanisław Gawłowski . . . . 307 Minister Jolanta Fedak . . . . . . . . . . . . . . . . .318
Minister Cezary Grabarczyk . . . . . . . . . . . . 308 Podsekretarz stanu Adam Rapacki . . . . . . . .318
Minister Aleksander Grad . . . . . . . . . . . . . . 309 Minister Mirosław Drzewiecki . . . . . . . . . . .319
Sekretarz stanu Stanisław Gawłowski . . . . .310 Minister Zbigniew Ćwiąkalski . . . . . . . . . . .319
Załącznik nr 1
Druk 188

Informacja Marszałka Sejmu o wpływie interpelacji i zapytań poselskich


oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania

INTERPELACJE z podwyżką płac nauczycieli – do ministra edukacji


narodowej (689),
Informuję, że wpłynęły następujące interpelacje: 14) poseł Joanny Skrzydlewskiej w sprawie sta-
1) posłów Iwony Guzowskiej i Arkadiusza Rybic- nowiska Ministerstwa Infrastruktury dotyczącego
kiego w sprawie przekazywania 1% podatku docho- możliwości zwolnienia z opłat odcinków planowa-
dowego od osób fizycznych na rzecz organizacji po- nych autostrad A1 i A2 w okolicach Łodzi – do mini-
żytku publicznego – do ministra finansów – ponow- stra infrastruktury (690),
na (173), 15) poseł Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w spra-
2) posła Michała Stuligrosza w sprawie możliwo- wie procedury nostryfikowania stopni i tytułów na-
ści nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji – do mi- ukowych w Rzeczypospolitej Polskiej – do ministra
nistra kultury i dziedzictwa narodowego (678), nauki i szkolnictwa wyższego (691),
3) posła Andrzeja Guta-Mostowego w sprawie 16) posła Eugeniusza Czykwina w sprawie nowe-
kadencji rektorów państwowych wyższych szkół za- lizacji ustawy o broni i amunicji – do ministra spraw
wodowych – do ministra nauki i szkolnictwa wyż- wewnętrznych i administracji (692),
szego (679), 17) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie poprawy
4) poseł Anny Sobeckiej w sprawie rakotwórcze- sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz dofinansowa-
go azbestu – do ministra zdrowia (680), nia działalności organizacji społecznych zrzeszają-
5) poseł Anny Sobeckiej w sprawie przepisów cych emerytów i rencistów – do prezesa Rady Mini-
meldunkowych – do ministra spraw wewnętrznych strów (693),
i administracji (681), 18) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie projektu
6) poseł Anny Sobeckiej w sprawie Funduszu
ustawy o kombatantach, uczestnikach walki cywil-
Ubezpieczeń Społecznych – do ministra pracy i poli-
nej lat 1914–1945, działaczach opozycji wobec dykta-
tyki społecznej (682),
tury komunistycznej oraz niektórych ofiarach re-
7) poseł Anny Sobeckiej w sprawie odcinka auto-
presji systemów totalitarnych – do prezesa Rady Mi-
strady A1 między Grudziądzem a Toruniem – do mi-
nistrów (694),
nistra infrastruktury (683),
8) poseł Anny Sobeckiej w sprawie refundacji szpi- 19) posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego
talom kosztów porodów mnogich – do ministra zdro- w sprawie możliwości nowelizacji ustawy Prawo o ru-
wia (684), chu drogowym – do ministra infrastruktury (695),
9) poseł Anny Sobeckiej w sprawie polityki po- 20) posła Stanisława Kalemby w sprawie skut-
datkowej Unii Europejskiej – do prezesa Rady Mini- ków finansowych dla j.s.t. w nawiązaniu do zakłada-
strów (685), nych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz
10) posła Andrzeja Grzyba w sprawie funkcjono- zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fi-
wania rynku spirytusu surowego i bioetanolu w Pol- zycznych (ulga prorodzinna) – do prezesa Rady Mi-
sce – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz mini- nistrów (696),
stra gospodarki (686), 21) posła Stanisława Kalemby w sprawie przy-
11) posła Andrzeja Grzyba w sprawie spłaty kre- spieszenia budowy drogi ekspresowej S11 – do mini-
dytów zaciągniętych w latach 90. przez spółdzielnie stra infrastruktury (697),
mieszkaniowe – do ministra infrastruktury (687), 22) posła Stanisława Kalemby w sprawie przy-
12) posła Andrzeja Grzyba w sprawie zwiększe- wrócenia ośrodka poznańskiego jako realizatora
nia podstawy do naliczania emerytur dla osób, któ- konkursu ministra zdrowia „Tomografia pozytono-
re są emerytami wojskowymi, w związku z opłaca- wa (PET) – budowa sieci ośrodków PET” – do mini-
niem przez nie składek na ZUS z tytułu zatrudnie- stra zdrowia (698),
nia – do ministra pracy i polityki społecznej (688), 23) posła Jana Kulasa w sprawie stanu i perspek-
13) posła Andrzeja Grzyba w sprawie wysokości tyw lecznictwa chorób nowotworowych w Polsce –
subwencji oświatowej dla samorządów w związku do ministra zdrowia (699),
2

24) posła Jana Kulasa w sprawie napływu bezpo- wyrządzone na plantacjach wierzby energetycznej
średnich inwestycji zagranicznych do Polski w la- przez zwierzynę łowną – do ministra rolnictwa i roz-
tach 2006–2007 – do prezesa Rady Ministrów (700), woju wsi (714),
25) posła Ryszarda Galli w sprawie nieprecyzyj- 39) posła Grzegorza Karpińskiego w sprawie
nego zapisu w ustawie o utrzymaniu czystości i po- przeglądu inwestycji umieszczonych na liście projek-
rządku w gminach, dotyczącego obowiązku przyłą- tów kluczowych Programu Operacyjnego „Infra-
czania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – struktura i środowisko” – do prezesa Rady Mini-
do ministra środowiska (701), strów (715),
26) posła Stanisława Rydzonia w sprawie zasad 40) posła Mirosława Koźlakiewicza w sprawie
rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom niepu- zamiaru likwidacji państwowych straży rybackich
blicznym – do ministra edukacji narodowej (702), w ramach wprowadzenia oszczędności w budżecie
27) posła Stanisława Rydzonia w sprawie finan- państwa – do ministra spraw wewnętrznych i admi-
sowania kosztów wynagrodzeń i składek na ubez- nistracji (716),
pieczenia społeczne pracowników zatrudnionych 41) posła Jerzego Kozdronia w sprawie wyjaśnie-
w powiatowych urzędach pracy – do ministra pracy nia stosowania prawa krajowego w zakresie wyma-
i polityki społecznej (703), gań technicznych, jakie powinny spełniać pojazdy
28) posła Zbigniewa Konwińskiego w sprawie po- samochodowe rejestrowane w Polsce – do ministra
datku VAT pobieranego przy okazji akcji charyta- infrastruktury (717),
tywnych, takich jak WOŚP – do ministra finansów 42) posła Grzegorza Karpińskiego w sprawie ak-
(704), cesji Polski do Europejskiego Obserwatorium Połu-
29) posła Zbigniewa Konwińskiego w sprawie dniowego – do prezesa Rady Ministrów (718),
zwiększenia uczestnictwa Polaków w życiu kultu- 43) posła Mirosława Koźlakiewicza w sprawie
ralnym – do ministra kultury i dziedzictwa narodo- przyznania prawa do emerytury 60-letnim mężczy-
wego (705), znom z 35-letnim stażem pracy – do ministra pracy
30) posła Zbigniewa Konwińskiego w sprawie i polityki społecznej (719),
zwiększenia świadomości Polaków na temat chorób 44) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie podjęcia
nowotworowych oraz metod ich zapobiegania – działań zmierzających do wpisania drogi S11 do
do ministra zdrowia (706), transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) – do
31) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie opodat- ministra infrastruktury (720),
kowania przekształceń praw do lokali – byłych 45) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie zniesie-
mieszkań zakładowych przejętych przez spółdziel- nia możliwości zdobywania średniego wykształce-
nie mieszkaniowe – do ministra finansów (707), nia rolniczego w trybie eksternistycznym – do mini-
32) posła Adama Rogackiego w sprawie projektu stra edukacji narodowej (721),
budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa– 46) poseł Anny Bańkowskiej w sprawie Krajowe-
–Łódź–Wrocław/Poznań – do ministra infrastruk- go Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku
tury (708), węgla na lata 2008–2012 we wspólnotowym syste-
33) posła Jarosława Wałęsy w sprawie planów mie handlu uprawnieniami do emisji – do ministra
dotyczących realizacji projektu budowy gazoportu – środowiska (722),
do ministra gospodarki (709), 47) posła Piotra Polaka w sprawie przedstawie-
34) posła Michała Stuligrosza w sprawie prze- nia zainteresowanym samorządom miast i regionów
strzegania ustawy o języku polskim – do ministra jasnych zasad udzielania pomocy finansowej z bu-
kultury i dziedzictwa narodowego (710), dżetu państwa w związku z inwestycjami dotyczący-
35) posła Włodzimierza Kuli oraz grupy posłów mi organizacji Euro 2012 – do ministra sportu i tu-
w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów dotyczą- rystyki (723),
cego przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Upraw- 48) posła Tadeusza Naguszewskiego w sprawie
nień (KPRU) do emisji dwutlenku węgla na lata wynagrodzenia osób kierujących niektórymi pod-
2008–2012 we wspólnotowym systemie handlu miotami prawnymi – do ministra spraw wewnętrz-
uprawnieniami do emisji z dnia 20 grudnia 2007 r. nych i administracji (724),
– do ministra środowiska oraz ministra skarbu pań- 49) posła Edwarda Siarki w sprawie Torfowisk
stwa (711), Orawsko-Nowotarskich zaliczonych do Europejskiej
36) posła Mariusza Grada w sprawie perspektyw Sieci Ekologicznej Natura 2000 – do ministra środo-
uruchomienia produkcji alternatywnej w zlikwido- wiska (725),
wanej Cukrowni Wożuczyn SA – do ministra skarbu 50) posła Jana Walentego Tomaki w sprawie za-
państwa (712), kładowego funduszu świadczeń socjalnych i możli-
37) posła Mariusza Grada w sprawie zapowiedzi wości przekazywania odpisu na byłego pracownika
likwidacji Cukrowni Lublin SA – do ministra skar- do wskazanego zakładu w aktualnym miejscu jego
bu państwa (713), zamieszkania – do ministra pracy i polityki społecz-
38) posła Henryka Milcarza w sprawie noweliza- nej (726),
cji przepisów w zakresie odpowiedzialności dzier- 51) posłów Krzysztofa Brejzy i Grzegorza Rosza-
żawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego za szkody ka w sprawie informacji dotyczących możliwości li-
3

kwidacji cukrowni z terenu woj. kujawsko-pomor- i środowisko na lata 2007–2013”, dotyczących woj.
skiego – do ministra skarbu państwa (727), podkarpackiego – do prezesa Rady Ministrów (744),
52) posła Stanisława Steca w sprawie funkcjono- 69) posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie algo-
wania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – rytmu podziału subwencji oświatowej przydzielanej
do ministra infrastruktury (728), samorządom na terenach słabo zaludnionych –
53) posła Stanisława Steca w sprawie produkcji do ministra edukacji narodowej (745),
biopaliw – do ministra gospodarki (729), 70) posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie sku-
54) posła Stanisława Steca w sprawie braku rów- teczności realizacji rozporządzenia ministra środo-
nego traktowania podmiotów w kwestii opłat za ko- wiska z dnia 20 lipca 2006 r., dotyczącego zwrotu
rzystanie ze środowiska – do ministra środowiska gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia
(730), z podatku od nieruchomości – do ministra środowi-
55) posła Stanisława Steca w sprawie zabezpie- ska (746),
czenia środków kredytowych na finansowanie bu- 71) posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie zmia-
downictwa społecznego – do ministra infrastruktu- ny rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia
ry (731), 26 stycznia 2005 r., dotyczącego szczegółowego try-
56) posła Stanisława Steca w sprawie braku za- bu postępowania o opróżnienie lokalu lub pomiesz-
interesowania ze strony urzędów skarbowych przyj- czenia – do ministra sprawiedliwości (747),
mowaniem zabezpieczeń od osób i firm, które skar- 72) posła Waldemara Andzela w sprawie definicji
żą ich decyzje – do ministra finansów (732), doby pracowniczej – do ministra pracy i polityki spo-
57) posła Stanisława Steca w sprawie funkcjono- łecznej (748),
wania rynku spirytusu surowego i bioetanolu – 73) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie braku
do ministra gospodarki (733), regulacji prawnych umożliwiających przekazanie
58) posła Stanisława Steca w sprawie sytuacji przez podatnika 1% podatku dochodowego od osób
ekonomicznej polskich eksporterów w związku z ak- fizycznych na konkretnie określony cel – do mini-
tualnym kursem walutowym – do ministra gospo- stra finansów (749),
darki (734), 74) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie wypła-
59) posła Stanisława Steca w sprawie obrotu
cania przez gminy odszkodowań z tytułu wydziele-
gruntami rolnymi będącymi w dyspozycji Agencji
nia działek gruntu pod drogi publiczne – do prezesa
Nieruchomości Rolnych – do ministra rolnictwa
Rady Ministrów (750),
i rozwoju wsi (735),
75) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra-
60) posła Stanisława Steca w sprawie funkcjono-
wie wandalizmu na cmentarzach – do ministra spra-
wania systemu dopłat bezpośrednich – do ministra
wiedliwości (751),
rolnictwa i rozwoju wsi (736),
76) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra-
61) posła Stanisława Steca w sprawie problemu
zaliczkowania dopłat bezpośrednich – do ministra wie ujęcia w podręcznikach historii daty i miejsca:
rolnictwa i rozwoju wsi (737), Wieluń, 1 września 1939 r., godz. 4.40, jako począt-
62) posła Kazimierza Gołojucha w sprawie budo- ku hitlerowskiej agresji na Polskę – do ministra edu-
wy nowego terminalu na lotnisku Rzeszów-Jasion- kacji narodowej (752),
ka – do ministra infrastruktury (738), 77) posła Bartosza Arłukowicza w sprawie możli-
63) posła Kazimierza Gołojucha w sprawie środ- wości zainicjowania przez rząd zmian w ustawie
ków przeznaczonych dla woj. podkarpackiego z Pro- o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
gramu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sy-
– do ministra rozwoju regionalnego (739), tuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego
64) posła Stanisława Zająca w sprawie realizacji państwa i zakłóceń na rynku naftowym, które
„Programu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu uwzględniałyby specyfikę przedsiębiorstw dystrybu-
górnej Wisły” – do prezesa Rady Ministrów (740), ujących gaz ziemny w regionach nadgranicznych –
65) posła Stanisława Zająca w sprawie terminu do prezesa Rady Ministrów (753),
wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk 78) posłów Krzysztofa Gadowskiego i Wojciecha
Natura 2000, zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie Saługi w sprawie postępowania z pojazdami i wra-
przyrody – do ministra środowiska (741), kami pojazdów, które można uznać za porzucone,
66) posła Stanisława Zająca w sprawie funkcjo- a które są zaparkowane na terenie parkingów admi-
nowania służb ochrony środowiska na szczeblu wo- nistrowanych przez instytucje samorządowe lub jed-
jewódzkim – do ministra środowiska (742), nostki budżetowe – do ministra spraw wewnętrz-
67) posła Stanisława Zająca w sprawie faktycz- nych i administracji (754),
nego ograniczania dostępu środowisk wiejskich do 79) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie proble-
podstawowej opieki stomatologicznej – do ministra mów z honorowaniem przez niektórych przewoźni-
zdrowia (743), ków legitymacji słuchaczy kolegiów nauczycielskich
68) posła Stanisława Zająca w sprawie usunięcia – do ministra infrastruktury (755),
z listy projektów podstawowych projektów indywidu- 80) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie zmniejszo-
alnych do Programu Operacyjnego „Infrastruktura nych dochodów gmin – do ministra finansów (756),
4

81) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie 93) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie dofinan-
możliwości nowelizacji ustawy o wychowaniu sowania pracodawcom kosztów przygotowania za-
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w czę- wodowego młodocianych pracowników – do ministra
ści dotyczącej uchwalania gminnych programów edukacji narodowej (769),
przeciwdziałania alkoholizmowi – do ministra zdro- 94) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie rozpo-
wia (757), rządzenia dotyczącego opłat za korzystanie ze śro-
82) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie dowiska – do ministra środowiska (770),
możliwości prawnych dofinansowania ze środków 95) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie finan-
PFRON rozbudowy i modernizacji zakładów aktyw- sowania ośrodków przedszkolnych z funduszy unij-
ności zawodowej – do ministra pracy i polityki spo- nych – do ministra rozwoju regionalnego (771),
łecznej (758), 96) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie rozli-
83) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie trak- czeń dochodów pracowników przez pracodawców –
towania Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra- do ministra finansów (772),
wosławnego w telewizji publicznej – do prezesa Rady 97) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie przyję-
Ministrów (759), cia odpowiednich rozwiązań pozwalających usunąć
84) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie dzia- bariery utrudniające przedsiębiorcom prowadzenie
łań podjętych przez Krajową Spółkę Cukrową z sie- działalności gospodarczej – do ministra gospodarki
dzibą w Toruniu mających na celu likwidację zakła- (773),
du produkcyjnego Cukrowni Łapy w miejscowości 98) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie sposo-
Łapy koło Białegostoku – do ministra skarbu pań- bu obliczania dochodu, którego wysokość uprawnia
stwa (760), do uznawania studenta za samodzielnego finansowo
85) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie pod- – do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (774),
jęcia działań mających na celu uniknięcie zagroże- 99) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie stoso-
nia w postaci ograniczenia zabezpieczenia świad- wania w polskim wymiarze sprawiedliwości tymcza-
czeń medycznych od dnia 1 stycznia 2008 r., na sowego aresztowania – do ministra sprawiedliwości
przykładzie SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespo- (775),
100) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie dosto-
lonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku –
sowania prawa polskiego do dyrektyw unijnych –
do ministra zdrowia (761),
do prezesa Rady Ministrów (776),
86) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie kie-
101) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie rozwią-
runków prac mających na celu uzyskanie zgody mi-
zań mających na celu pobudzenie aktywności zawo-
nisterstwa na możliwość aplikowania Białostockie-
dowej – do ministra pracy i polityki społecznej (777),
mu Centrum Onkologii środków unijnych w ramach
102) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie rozwa-
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowi-
żenia możliwości wprowadzenia do ustawy Kodeks
sko”, jak również działań podjętych w celu wsparcia pracy elastycznych form organizacji pracy – do mi-
przedmiotowej placówki w jej staraniach – do mini- nistra pracy i polityki społecznej (778),
stra rozwoju regionalnego (762), 103) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie bez-
87) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie pieczeństwa w polskich placówkach oświatowych –
stanu wdrażania przez Polskę ramowej dyrektywy do ministra edukacji narodowej (779),
wodnej (RDW) – do ministra środowiska (763), 104) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie wyłu-
88) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie dzeń nawiązek sądowych – do ministra sprawiedli-
zwiększenia środków finansowych na zabiegi ablacji wości (780),
serca w Wielkopolsce – do ministra zdrowia (764), 105) posła Andrzeja Pałysa w sprawie zmian
89) posła Norberta Wojnarowskiego w sprawie w projekcie rozporządzenia dotyczącego szczegóło-
niedopuszczalnych klauzul i praktyk stosowanych wych warunków i trybu przyznawania pomocy fi-
przez banki w umowach kredytowych na finansowa- nansowej w ramach działania: Uczestnictwo rolni-
nie zakupu mieszkań i domów – do prezesa Rady ków w systemach jakości żywności, objętego Progra-
Ministrów (765), mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
90) posła Artura Górskiego w sprawie nauczania – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (781),
muzyki na każdym etapie edukacji szkolnej – do mi- 106) posła Andrzeja Pałysa w sprawie zaprzestania
nistra edukacji narodowej (766), produkcji mleka w gospodarstwie w zamian za przyję-
91) posła Artura Górskiego w sprawie dyskrymi- cie na siebie trzyletniego zobowiązania utrzymania
nacji przy rekrutacji pracowników naukowych na w swoim gospodarstwie bydła mięsnego, kóz lub owiec
stanowiska profesora nadzwyczajnego lub profesora – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (782),
wizytującego – do ministra nauki i szkolnictwa wyż- 107) posła Andrzeja Pałysa w sprawie zasad fi-
szego (767), nansowania dróg samorządowych – do ministra in-
92) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie niepoko- frastruktury (783),
jących informacji dotyczących Krajowej Spółki Cu- 108) posła Andrzeja Pałysa w sprawie objęcia
krowej w zakresie procesu restrukturyzacji – do mi- płatnościami wszystkich upraw gruntowych owo-
nistra skarbu państwa (768), ców miękkich, bez uwarunkowania podpisania umo-
5

wy kontraktacyjnej – do ministra rolnictwa i rozwo- 123) posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie no-
ju wsi (784), wych problemów, które powstałyby w przypadku
109) posła Andrzeja Pałysa w sprawie konieczno- wprowadzenia bonów oświatowych – do ministra
ści nowego podejścia do problemów ochrony środo- edukacji narodowej (799),
wiska na poziomie województwa – do ministra śro- 124) posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie walo-
dowiska (785), ryzacji kaucji gwarancyjnej wpłaconej przez najem-
110) posła Jarosława Wałęsy w sprawie Europej- cę przed 12 listopada 1994 r. – do ministra infra-
skiego Centrum Solidarności – do ministra kultury struktury (800),
i dziedzictwa narodowego (786), 125) poseł Renaty Butryn w sprawie możliwości
111) posła Jarosława Wałęsy w sprawie mniejszo- przyspieszenia budowy drogi ekspresowej S19 na od-
ściowego pakietu akcji Petrobaltic SA – do ministra cinku Rzeszów–Nisko (Stalowa Wola) mającym
skarbu państwa (787), ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego re-
112) poseł Beaty Kempy w sprawie realizacji na- gionu – do ministra infrastruktury (801),
rodowego programu „Boisko w mojej gminie” – 126) posła Krzysztofa Lipca w sprawie przekaza-
do ministra sportu i turystyki (788), nia ośrodków doradztwa rolniczego samorządom
113) poseł Beaty Kempy w sprawie uznania przez województw – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
premiera RP gimnazjów za „przechowalnie dzieci (802),
w trudnym wieku” – do ministra edukacji narodo- 127) posła Aleksandra Marka Szczygły w spra-
wej (789), wie nieprawidłowości w postępowaniu ministra
114) poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie za- obrony narodowej Bogdana Klicha – do prezesa
mierzeń rządu dotyczących unormowania sytuacji Rady Ministrów (803),
zeszłorocznych absolwentów uczelni o nieuregulo- 128) posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie
wanym stosunku do służby wojskowej – do ministra budowy na Wiśle stopnia wodnego Nieszawa–Cie-
obrony narodowej (790), chocinek – do ministra środowiska (804),
115) poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie 129) posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie
problemów związanych z utrzymaniem zasobów konieczności prawnego uregulowania w ustawie
o swobodzie działalności gospodarczej zasad czaso-
mieszkaniowych oraz obciążeń budżetów gmin –
wego zawieszenia wykonywania działalności gospo-
do ministra infrastruktury (791),
darczej – do ministra gospodarki (805),
116) poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie
130) posła Roberta Telusa w sprawie obowiązku
możliwości dalszego właściwego funkcjonowania
zapłaty podatku dochodowego od przekształcenia
warsztatów terapii zajęciowej – do ministra pracy
mieszkań spółdzielczych, będących wcześniej zakła-
i polityki społecznej (792),
dowymi, w odrębną własność – do ministra finan-
117) posła Jerzego Ziętka w sprawie stanu opieki
sów (806),
zdrowotnej nad dziećmi zdrowymi i chorymi w Pol- 131) posłanek Elżbiety Witek, Beaty Szydło i Alek-
sce – do ministra zdrowia (793), sandry Natalli-Świat w sprawie braku regulacji
118) posłów Witolda Kochana i Tadeusza Arkita prawnej w ustawie o Państwowym Ratownictwie
w sprawie zróżnicowania podstawy prawnej ustala- Medycznym w zakresie możliwości podwyższenia
nia wymiaru czasu zajęć nauczycieli pedagogów, kwalifikacji zawodowych ratowników medycznych
w zależności od placówki, w jakiej są zatrudnieni – poprzez podejmowanie uzupełniających studiów ma-
do ministra edukacji narodowej (794), gisterskich – do ministra nauki i szkolnictwa wyż-
119) posłów Witolda Kochana i Tadeusza Arkita szego oraz ministra zdrowia (807),
w sprawie postępowań karnych prowadzonych wo- 132) posła Adama Gawędy w sprawie zwolnienia
bec osób uchylających się od służby wojskowej – z podatku dochodowego od osób fizycznych najem-
do ministra sprawiedliwości (795), ców byłych mieszkań zakładowych – do ministra fi-
120) posła Mariusza Grada w sprawie siedziby nansów (808),
Polskiej Grupy Energetycznej – do ministra skarbu 133) posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie proble-
państwa (796), mu w chowie i hodowli trzody chlewnej dotyczącego
121) posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie sys- powszechnie występującej w Polsce choroby Aujeszky-
temu pomocy materialnej dla uczniów – do ministra ego – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (809),
edukacji narodowej (797), 134) posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie fi-
122) posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie moż- nansowania wiejskich klubów sportowych – do mi-
liwości nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwo- nistra finansów oraz ministra sportu i turystyki
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu umożli- (810),
wienia wykorzystania na terenie małych miast i wsi 135) posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie fi-
budynków szkół i placówek szkolno-wychowawczych nansowania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej –
w okresach wolnych od zajęć do organizacji płatnych do ministra zdrowia (811),
imprez, z których dochód przekazywany byłby na 136) posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie pro-
podniesienie standardów wychowania i nauczania blemu organizowania grup producenckich – do mi-
w tych placówkach – do ministra zdrowia (798), nistra rolnictwa i rozwoju wsi (812),
6

137) posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie pro- 153) posłów Zbigniewa Chmielowca, Kazimierza
blemu przenoszenia kwoty cukrowej na następcę – Moskala i Stanisława Ożoga w sprawie szkodliwego
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (813), wpływu napojów energetyzujących na młodzież –
138) posła Marka Krząkały w sprawie wyłączo- do ministra edukacji narodowej (829),
nych z eksploatacji kopalń węgla kamiennego – 154) posłów Zbigniewa Chmielowca, Kazimierza
do ministra gospodarki (814), Moskala i Stanisława Ożoga w sprawie pomocy dla
139) posła Marka Krząkały w sprawie ustawy osób niepełnosprawnych – do ministra zdrowia (830),
metropolitalnej – do ministra spraw wewnętrznych 155) posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie pod-
i administracji (815), jęcia prac legislacyjnych dotyczących procedur zmia-
140) posła Marka Krząkały w sprawie podatku ny granic gmin – do prezesa Rady Ministrów (831),
od zysków z oszczędności – do ministra finansów 156) poseł Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie
(816), sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej oraz w stre-
141) posła Henryka Siedlaczka w sprawie zmian fie przygranicznej po przystąpieniu Polski do strefy
w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych – Schengen – do ministra spraw wewnętrznych i admi-
do ministra środowiska (817), nistracji oraz ministra spraw zagranicznych (832),
142) posła Sławomira Neumanna w sprawie pla- 157) poseł Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie
nowanego zmniejszenia dofinansowania przezna- stosunków polsko-ukraińskich i sytuacji na granicy
czonego na budowę Europejskiego Centrum Solidar- polsko-ukraińskiej po przystąpieniu Polski do strefy
ności w Gdańsku – do ministra kultury i dziedzic- Schengen – do ministra spraw wewnętrznych i admi-
twa narodowego (818), nistracji oraz ministra spraw zagranicznych (833),
143) posła Andrzeja Guta-Mostowego w sprawie 158) posłów Arkadego Fiedlera i Tomasza Piotra
kolejnych problemów związanych z wydawaniem Nowaka w sprawie postępu prac nad wdrożeniem dy-
wiz dla obywateli Ukrainy – do ministra spraw za- rektyw Rady 2000/43/WE i 2000/78/WE, a także nie-
granicznych (819), właściwego i niepełnego wdrożenia dyrektywy Rady
144) posła Sławomira Neumanna w sprawie 89/391/EWG – do prezesa Rady Ministrów (834),
wprowadzonych przez NFZ ograniczeń liczby punk- 159) poseł Ewy Drozd w sprawie zmiany przepi-
tów stomatologicznych na miesiąc przeznaczonych sów w zakresie umożliwienia powoływania tereno-
na wykonanie świadczeń stomatologicznych przez wych oddziałów wojewódzkich ośrodków ruchu dro-
lekarza pracującego w wymiarze czasu pracy opisa- gowego w miastach, w których w 1998 r. funkcjono-
nym w załączniku nr 3 do zarządzenia prezesa NFZ wał WORD, a w szczególności w Głogowie w woj. dol-
– do ministra zdrowia (820), nośląskim – do ministra infrastruktury (835),
145) posła Pawła Kowala w sprawie ustawy o Kar- 160) posłanek Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz
cie Polaka – do ministra spraw zagranicznych (821), i Bożeny Szydłowskiej w sprawie niestosowania się
146) posłów Wojciecha Żukowskiego i Krzysztofa przez urzędy skarbowe do zaleceń Ministerstwa Fi-
Michałkiewicza w sprawie trudnej sytuacji kadrowej nansów w zakresie przekazywania 1% podatku na
służb celnych w rejonie działania Izby Celnej w Bia- konkretny cel organizacji pożytku publicznego –
łej Podlaskiej – do ministra finansów (822), do ministra finansów (836),
147) posła Roberta Telusa w sprawie podwyższe- 161) posła Witolda Klepacza w sprawie podjęcia
nia opłat za składowanie niesegregowanych odpa- przez Ministerstwo Środowiska działań zmierzają-
dów komunalnych – do ministra środowiska (823), cych do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych –
148) posła Józefa Rojka w sprawie potrzeby pod- do ministra środowiska (837),
pisania z Ukrainą umowy o małym ruchu granicz- 162) posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie zmia-
nym – do ministra spraw zagranicznych (824), ny art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomo-
149) posła Józefa Rojka w sprawie udzielenia po- ściami w celu wyłączenia możliwości żądania Agen-
mocy rodzinom osób chorych na mukopolisachary- cji Mienia Wojskowego wobec jednostek samorządów
dozę – do ministra zdrowia (825), terytorialnych zwrotu bonifikaty udzielonej przy za-
150) posłów Czesława Hoca i Joachima Brudziń- kupie nieruchomości – do ministra skarbu państwa
skiego w sprawie budowy gazociągu północnego po (838),
dnie Bałtyku (koncernu Nord Stream AG) – do mi- 163) posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie spo-
nistra gospodarki (826), wodowania wykonania przez starostów zmian zapi-
151) posła Jana Szyszki w sprawie łagodzenia sów ewidencji na podstawie przeprowadzanych przez
stanowiska Polski odnośnie do genetycznie modyfi- gminy weryfikacji użytków gruntowych, co ograni-
kowanych pasz i zamiaru uwalniania genetycznie czy niedobór w dochodach gmin z tytułu podatku
modyfikowanych roślin w produkcji roślinnej – od nieruchomości – do ministra spraw wewnętrz-
do prezesa Rady Ministrów (827), nych i administracji (839),
152) posłów Zbigniewa Chmielowca, Kazimierza 164) posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie re-
Moskala i Stanisława Ożoga w sprawie obniżenia kompensaty dla właścicieli i zarządzających grunta-
kosztów zakupu leków przez emerytów i rencistów mi objętymi obszarem Natura 2000 – do ministra
– do ministra zdrowia (828), środowiska (840),
7

165) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie nie- 177) posła Pawła Grasia w sprawie inwestycji
równego dostępu do środków w ramach programu drogowej znanej pod nazwą Beskidzka Droga Inte-
„Promesa ministra kultury i dziedzictwa narodowe- gracyjna – do ministra infrastruktury (853),
go” – do ministra kultury i dziedzictwa narodowego 178) posła Henryka Siedlaczka w sprawie wstrzy-
(841), mania przez ministra zdrowia stosowania leku ne-
166) posła Tomasza Kuleszy w sprawie podjęcia xavar w przypadku raka nerki i wątroby – do mini-
działań zmierzających do zmiany systemu finansowa- stra zdrowia (854),
nia oświaty – do ministra edukacji narodowej (842), 179) posła Henryka Siedlaczka w sprawie rozpa-
167) posła Tomasza Kuleszy w sprawie ustawo- trzenia problematyki wad postawy ciała oraz gim-
wej zmiany stawki podatku VAT z dotychczasowej nastyki korekcyjnej – do ministra edukacji narodo-
7-procentowej na 22-procentową na roboty budowla- wej (855),
ne związane z infrastrukturą towarzyszącą budow- 180) posła Henryka Siedlaczka w sprawie inter-
nictwu mieszkaniowemu – do ministra finansów pretacji przepisów art. 3 ustawy o bezpieczeństwie
(843), imprez masowych – do ministra spraw wewnętrz-
168) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie uję- nych i administracji (856),
cia krajowej trasy S19 na liście strategicznych inwe- 181) posła Henryka Siedlaczka w sprawie możli-
stycji i niezwłocznego rozpoczęcia budowy odcinka wości zmiany art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzyma-
przedmiotowej drogi w woj. podlaskim – do ministra niu czystości i porządku w gminach, w zakresie
infrastruktury (844), utrzymania czystości na chodnikach – do ministra
169) posła Romualda Ajchlera w sprawie restryk- infrastruktury (857),
cji administracyjnych wobec grup producentów rol- 182) posła Henryka Siedlaczka w sprawie prze-
nych kupujących kwalifikowany i elitarny materiał biegu polsko-czeskiej granicy państwowej w rejonie
siewny dla swoich członków – do ministra rolnictwa miejscowości Rudyszwałd, gmina Krzyżanowice
i rozwoju wsi (845), w woj. śląskim – do ministra spraw zagranicznych
170) posła Artura Ostrowskiego w sprawie likwi- (858),
dacji przez Ministerstwo Finansów ulgi akcyzowej 183) posła Henryka Siedlaczka w sprawie egze-
na sprzedaż przez rafinerie olejów napędowych i ben- kucji opłat za odbiorniki RTV – do ministra infra-
zyn wytwarzanych z udziałem komponentu uzyska- struktury (859),
nego w wyniku przerobu odpadów z tworzyw sztucz- 184) posła Stanisława Wziątka w sprawie nadzo-
nych – do ministra finansów oraz ministra środowi- ru nad ustawą o biokomponentach i biopaliwach cie-
ska (846), kłych – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (860),
171) posła Artura Ostrowskiego w sprawie zwięk- 185) posła Artura Ostrowskiego w sprawie nie-
szenia uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla zgodnego z ustawą o swobodzie działalności gospo-
BOT Elektrownia Bełchatów SA – do ministra śro- darczej ograniczenia działalności stacji kontroli po-
dowiska (847), jazdów – do ministra infrastruktury (861),
172) posłów Krzysztofa Brejzy i Grzegorza Ro- 186) poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w spra-
szaka w sprawie kryteriów wyboru projektów w ra- wie wysokości i przeznaczenia dotacji na realizację
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadań z zakresu administracji rządowej – do mini-
lata 2007–2013 – do ministra rolnictwa i rozwoju stra spraw wewnętrznych i administracji (862),
wsi (848), 187) posłów Elżbiety Streker-Dembińskiej i Ta-
173) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie roz- deusza Tomaszewskiego w sprawie rozszerzenia
ważenia możliwości zmiany planów restrukturyza- uprawnień strażników miejskich oraz uzyskania
cyjnych i pozostawienia w rejonie woj. świętokrzy- prawa do wcześniejszej emerytury – do ministra
skiego uprawy tradycyjnego buraka cukrowego – spraw wewnętrznych i administracji (863),
do prezesa Rady Ministrów (849), 188) poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w spra-
174) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie re- wie wymiany informacji pomiędzy starostami a wy-
alizacji kontraktów dla ZOZ w Ostrowcu Święto- działami ksiąg wieczystych – do ministra sprawie-
krzyskim i krzywdzącego przydziału środków – dliwości (864),
do ministra zdrowia (850), 189) posła Romualda Ajchlera w sprawie realiza-
175) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie no- cji strategii budowy grupy węglowo-koksowej za-
welizacji przepisów prawnych w zakresie uznania wartej w „Strategii dla górnictwa” – do ministra go-
odpowiedzialności dzierżawcy lub zarządcy obwodu spodarki (865),
łowieckiego za szkody wyrządzone na tych planta- 190) posła Lecha Kołakowskiego w sprawie zwięk-
cjach przez zwierzynę łowną, jak również zakwalifi- szenia do 12 zł wartości punktu rozliczeniowego dla
kowania plantacji wierzby energetycznej jako upra- szpitali Podlasia – do ministra zdrowia (866),
wy rolnej – do ministra środowiska (851), 191) posła Lecha Kołakowskiego w sprawie nie-
176) poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie zawar- zaproszenia do obrad „okrągłego stołu” dotyczących
cia umowy międzynarodowej o małym ruchu gra- budowy obwodnicy Augustowa przedstawicieli sa-
nicznym z Ukrainą – do ministra spraw zagranicz- morządów z Łomży, Suwałk, Grajewa, a także in-
nych (852), nych miejscowości położonych w ciągu drogi krajo-
8

wej nr 61 na odcinku Łomża–Augustów, również 206) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie


dotkniętych problemami komunikacyjnymi, w tym wspierania klubów sportowych przez spółki Skarbu
ruchem tranzytowym z Warszawy do granicy pań- Państwa – do prezesa Rady Ministrów (882),
stwa w trakcie Via Baltica – do ministra infrastruk- 207) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie li-
tury oraz ministra środowiska (867), kwidacji podatku od zysków kapitałowych – do mi-
192) posła Andrzeja Walkowiaka w sprawie pla- nistra finansów (883),
nów restrukturyzacji w Krajowej Spółce Cukrowej 208) posła Marka Biernackiego w sprawie ulep-
SA – do prezesa Rady Ministrów (868), szania funkcjonowania systemu bezpieczeństwa w ru-
193) posła Andrzeja Walkowiaka w sprawie sytu- chu drogowym – do ministra infrastruktury (884),
acji byłych junaków z Powszechnej Organizacji „Służ- 209) posła Marka Biernackiego w sprawie spraw-
ba Polsce” – do prezesa Rady Ministrów (869), nego funkcjonowania systemu ochrony zabytków
194) posła Kazimierza Gołojucha w sprawie roz- w Polsce – do ministra kultury i dziedzictwa narodo-
wiązania stosunku pracy przez Podkarpacki Od- wego (885),
dział Wojewódzki NFZ z absolwentami kierunku: 210) posła Marka Biernackiego w sprawie prze-
wychowanie fizyczne ze specjalnością rehabilitacja kazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycz-
– do ministra zdrowia (870), nych na rzecz organizacji pożytku publicznego bez
195) posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie zapa- możliwości wskazywania imiennego osoby niepełno-
ści polskiego cukrownictwa – do ministra skarbu sprawnej, która mogłaby otrzymać odpisany poda-
państwa oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi (871), tek – do ministra pracy i polityki społecznej (886),
196) posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie pro- 211) posła Marka Biernackiego w sprawie orzecze-
pozycji zmian w ustawie o finansach publicznych, nia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 paździer-
związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykorzy- nika 2007 r. dotyczącego wcześniejszych emerytur
staniem w przyszłości środków unijnych – do mini- dla mężczyzn spełniających warunki jej przyznania
stra finansów (872), – do ministra pracy i polityki społecznej (887),
197) posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie proble- 212) posła Grzegorza Raniewicza w sprawie utwo-
mu utrzymania w należytym stanie urządzeń meliora- rzenia nowych przejść granicznych z Ukrainą – do mi-
nistra spraw wewnętrznych i administracji (888),
cyjnych – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (873),
213) posła Grzegorza Raniewicza w sprawie
198) posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie pro-
zwiększenia obsady celników na przejściach gra-
blemu braku skutecznej regulacji populacji bobrów
nicznych, na przykładzie Dorohuska – do ministra
w Polsce – do ministra środowiska (874),
spraw wewnętrznych i administracji (889),
199) posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie odna-
214) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie bez-
wialnych źródeł energii, m.in. biopaliw – do mini-
skutecznych zabiegów podejmowanych przez Uni-
stra gospodarki (875),
wersytet w Białymstoku mających na celu uzyska-
200) posłów Bożeny Kotkowskiej i Grzegorza Pi- nie środków na dofinansowanie budowy centrum
salskiego w sprawie negatywnych skutków wprowa- studiów europejskich przy Wydziale Prawa – do mi-
dzenia bonu oświatowego – do ministra edukacji na- nistra rozwoju regionalnego (890),
rodowej (876), 215) posłów Witolda Klepacza i Wiesława Andrze-
201) posłów Bożeny Kotkowskiej i Grzegorza Pi- ja Szczepańskiego w sprawie nieterminowego dostar-
salskiego w sprawie negatywnych skutków wprowa- czania przesyłek pocztowych przez p.p.u.p. Poczta
dzenia rozporządzenia dotyczącego alternatywnych Polska – do ministra infrastruktury (891),
form wychowania przedszkolnego, warunków two- 216) posła Witolda Klepacza w sprawie budowy
rzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich obwodnicy Zawiercia na drodze krajowej nr 78 –
działania – do ministra edukacji narodowej (877), do ministra infrastruktury (892),
202) posła Zbigniewa Kozaka w sprawie braku 217) poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej w spra-
możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej przez wie terminów realizacji ustawy o ujawnieniu w księ-
rodzica, który po orzeczonym rozwodzie lub sepa- gach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa
racji nie zamieszkuje z dziećmi – do ministra finan- oraz jednostek samorządu terytorialnego – do pre-
sów (878), zesa Rady Ministrów (893),
203) poseł Joanny Fabisiak w sprawie placówek 218) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie art. 60
dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej – do mi- w zw. z art. 81 projektu ustawy o dopuszczeniu pojaz-
nistra spraw zagranicznych (879), dów do ruchu – do ministra infrastruktury (894),
204) posła Jacka Tomczaka w sprawie dofinanso- 219) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie możli-
wania XIV Sesji Konferencji stron ramowych Kon- wości rozszerzenia katalogu osób, którym zgodnie z
wencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych
klimatu – do prezesa Rady Ministrów (880), przysługuje świadczenie pielęgnacyjne – do ministra
205) posła Jacka Tomczaka w sprawie wcześniej- pracy i polityki społecznej (895),
szych emerytur dla 60-letnich mężczyzn z 35-letnim 220) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie załącz-
stażem ubezpieczeniowym – do ministra pracy i po- nika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lu-
lityki społecznej (881), tego 1983 r. dotyczącego wieku emerytalnego oraz
9

wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowni- 235) posła Tomasza Latosa w sprawie utworze-
ków zatrudnionych w szczególnych warunkach lub nia w Bydgoszczy sądu apelacyjnego i prokuratury
w szczególnym charakterze – do ministra pracy i po- apelacyjnej – do ministra sprawiedliwości (911),
lityki społecznej (896), 236) posła Tomasza Latosa w sprawie możliwości
221) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie kryte- wnoszenia przez skazanych wniosków sądowych o od-
riów uzyskiwania funduszy w ramach Programu szkodowanie z tytułu nieprzestrzegania prawa przez
Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” – do mini- państwo – do ministra sprawiedliwości (912),
stra rozwoju regionalnego (897), 237) posła Tomasza Latosa w sprawie uregulo-
222) posłów Tomasza Smolarza, Ewy Drozd, Mo- wania wysokości opłat za sporządzenie tzw. świa-
niki Wielichowskiej i Romana Brodniaka w sprawie dectwa energetycznego – do ministra infrastruktu-
redukcji zadłużenia likwidowanych ZOZ – do mini- ry (913),
stra zdrowia (898), 238) posła Tomasza Latosa w sprawie wprowadze-
223) posła Waldemara Wrony w sprawie dostoso- nia zmian do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
wania zakładów opieki zdrowotnej do wymogów, ja- – do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (914),
kim powinny odpowiadać pod względem fachowym 239) posła Tomasza Latosa w sprawie poprawy
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ – funkcjonowania taboru kolejowego na linii Byd-
do ministra zdrowia (899), goszcz–Gdańsk – do ministra infrastruktury (915),
224) poseł Beaty Mazurek w sprawie dodatko- 240) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie wyna-
wych, niezależnych od wskazań wodomierza, opłat grodzeń dla lekarzy stażystów oraz miejsc rezydenc-
pobieranych za wodę od mieszkańców budynków wie- kich w szpitalach – do ministra zdrowia (916),
lolokalowych – do ministra infrastruktury (900), 241) posła Jana Kulasa w sprawie promocji Pol-
225) posła Grzegorza Karpińskiego w sprawie le- ski za granicą – do prezesa Rady Ministrów (917),
czenia stomatologicznego osób zarażonych wirusem 242) posła Jana Kulasa w sprawie funkcjonowa-
HIV – do ministra zdrowia (901), nia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce –
226) posła Grzegorza Karpińskiego w sprawie do ministra gospodarki (918),
trudnej sytuacji osób chorujących na nieswoiste za- 243) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie stanu
palenie jelit – do ministra zdrowia (902), prac nad nowelizacją prawa kombatanckiego ze
227) posła Grzegorza Karpińskiego w sprawie szczególnym uwzględnieniem sytuacji uczestników
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez- poznańskiego Czerwca 1956 r. – do prezesa Rady
pieczeń Społecznych – do ministra pracy i polityki Ministrów (919),
społecznej (903), 244) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie po-
228) posła Janusza Chwieruta w sprawie zmiany wstania nowego ośrodka transplantacji serca w Po-
systemu przygotowania i egzaminowania kandydatów znaniu – do ministra zdrowia (920),
na kierowców – do ministra infrastruktury (904), 245) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie przy-
229) posła Janusza Chwieruta w sprawie zmiany gotowań do wejścia w życie ustawy o Karcie Polaka
okręgu wyborczego dla powiatu wielickiego w wybo- – do prezesa Rady Ministrów (921),
rach parlamentarnych – do ministra spraw we- 246) posła Janusza Chwieruta w sprawie możli-
wnętrznych i administracji (905), wości zmiany przepisów ustawy o transporcie dro-
230) posłów Andrzeja Walkowiaka i Tomasza La- gowym – do ministra infrastruktury (922),
tosa w sprawie budowy Centrum Transferu Wiedzy 247) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie finan-
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy sowania świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci z za-
– do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (906), burzeniami wieku rozwojowego, w tym z wczesnym
231) posłów Tomasza Latosa i Andrzeja Walko- uszkodzeniem mózgu – do ministra zdrowia (923),
wiaka w sprawie wykreślenia kujawsko-pomorskich 248) poseł Danuty Jazłowieckiej w sprawie
projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej umieszczenia na listach projektów indywidualnych
z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środo- do Programów Operacyjnych „Infrastruktura i śro-
wisko” – do ministra środowiska (907), dowisko” oraz „Innowacyjna gospodarka” – projek-
232) posłów Tomasza Latosa i Andrzeja Walko- tów dla woj. opolskiego – do ministra rozwoju regio-
wiaka w sprawie nieumieszczenia projektu moder- nalnego (924),
nizacji linii kolejowej Bydgoszcz–Toruń wśród klu- 249) poseł Danuty Jazłowieckiej w sprawie mo-
czowych inwestycji Programu Operacyjnego „Infra- dernizacji trakcji kolejowej E30 na odcinku Opole
struktura i środowisko” – do ministra infrastruktu- Główne–Wrocław, ze szczególnym uwzględnieniem
ry (908), odcinka Opole Główne–Opole Zachód – do ministra
233) posła Tomasza Latosa w sprawie rozporządze- środowiska (925),
nia ministra sprawiedliwości dotyczącego pracy leka- 250) posłanek Danuty Jazłowieckiej i Urszuli
rzy sądowych – do ministra sprawiedliwości (909), Augustyn w sprawie odtwarzania dokumentów po-
234) posła Tomasza Latosa w sprawie pojawiają- zwalających na potwierdzanie wszystkich składni-
cych się informacji o nadużywaniu przez prokuratu- ków wynagrodzenia, niezbędnych do ponownego
ry aresztu tymczasowego – do ministra sprawiedli- ustalenia podstawy świadczenia emerytalnego –
wości (910), do ministra pracy i polityki społecznej (926),
10

251) posłanek Urszuli Augustyn i Danuty Jazło- 3) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fe-
wieckiej w sprawie doliczania do przychodów ze sto- dak na interpelację poseł Anny Bańkowskiej w spra-
sunku pracy kosztów świadczeń medycznych pono- wie sytuacji osób niedołężnych wymagających cało-
szonych przez pracodawcę na rzecz pracowników – dobowej opieki (141),
do ministra finansów (927), 4) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruk-
252) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie ściślej- tury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnienia
szego powiązania gmin z powiatami poprzez włą- ministra – na interpelację posła Dariusza Lipiń-
czenie prezydentów, burmistrzów i wójtów w skład skiego w sprawie modernizacji Dworca Głównego
rad powiatów – do ministra spraw wewnętrznych w Poznaniu w kontekście funkcjonowania trans-
i administracji (928), portu kolejowego w Wielkopolsce oraz organizacji
253) poseł Barbary Marianowskiej w sprawie Euro 2012 (148),
rozważenia możliwości zmiany brzmienia załączni- 5) ministra spraw wewnętrznych i administracji
ka nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia Grzegorza Schetyny na interpelację posła Michała
7 stycznia 2004 r. dotyczącego badań lekarskich kie- Stuligrosza w sprawie transpozycji do polskiego pra-
rowców i osób ubiegających się o uprawnienie do kie- wa dyrektywy INSPIRE oraz stworzenia podstaw
rowania pojazdami – do ministra zdrowia (929), prawnych Polskiej Infrastruktury Informacji Prze-
254) posła Damiana Raczkowskiego w sprawie strzennej (PIIP) (172),
budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej Era w Wa- 6) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
silkowie koło Białegostoku – do ministra infrastruk- na interpelację posłów Sławomira Zawiślaka i Jaro-
tury (930), sława Żaczka w sprawie realizacji zobowiązań Kra-
255) posła Damiana Raczkowskiego w sprawie jowej Spółki Cukrowej SA z siedzibą w Toruniu
sposobu finansowania ZOZ i wyceniania świadczeń w stosunku do pracowników Oddziału KSC SA Cu-
przez NFZ – do ministra zdrowia (931), krownia Wożuczyn oraz polityki władz spółki wobec
256) posła Włodzimierza Karpińskiego w spra- cukrowni w woj. lubelskim (220),
wie działań Krajowej Spółki Cukrowej SA zmierza- 7) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawic-
kiego na interpelację posła Czesława Hoca w spra-
jących do likwidacji Cukrowni Lublin – do ministra
wie strategii, metodologii działań i pilnych rozwią-
skarbu państwa (932),
zań w polskim rybołówstwie (227),
257) posła Włodzimierza Karpińskiego w spra-
8) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
wie zawarcia pomiędzy Polską a Ukrainą umowy
Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra – na
o małym ruchu przygranicznym – do ministra spraw
interpelację posła Sebastiana Karpiniuka w sprawie
zagranicznych (933),
podjęcia działań mających na celu usunięcie trudno-
258) posła Włodzimierza Karpińskiego w spra-
ści osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem
wie opracowania przepisów regulujących wydawa- niepełnosprawności (260),
nie certyfikatów energetycznych – do ministra in- 9) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
frastruktury (934), Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra – na
259) posła Włodzimierza Karpińskiego w spra- interpelację posła Henryka Milcarza w sprawie pod-
wie regulacji przepisów dotyczących wieku emery- jęcia działań zmierzających do zapewnienia pacjen-
talnego – do ministra pracy i polityki społecznej tom dostępu do opieki paliatywnej (266),
(935), 10) ministra infrastruktury Cezarego Grabar-
260) posła Jana Kulasa w sprawie waloryzacji czyka na interpelację posła Pawła Arndta w sprawie
emerytur i rent – do prezesa Rady Ministrów (936), modernizacji drogi krajowej nr 15 na odcinku Gnie-
261) posła Jana Kulasa w sprawie ochrony i pro- zno–Września (267),
mocji książki w Polsce – do ministra kultury i dzie- 11) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-
dzictwa narodowego (937). wiska, głównego geologa kraju Henryka Jacka Je-
Interpelacje te – zgodnie z art. 192 ust. 6 regula- zierskiego – z upoważnienia ministra – na interpela-
minu Sejmu – zostały przekazane adresatom. cję poseł Anny Bańkowskiej w sprawie opadania
wód gruntowych i powierzchniowych na terenie po-
łudniowych Kujaw (268),
Jednocześnie informuję, że wpłynęły następują- 12) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
ce odpowiedzi: Fedak na interpelację posłów Arkadego Fiedlera
1) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan- i Tomasza Piotra Nowaka w sprawie zasadności ist-
sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini- nienia oraz sposobów likwidacji ograniczeń i trud-
stra – na interpelację posła Tomasza Głogowskiego ności organizacyjno-prawnych w zatrudnianiu ob-
w sprawie zwolnienia osób fizycznych uczestniczą- cokrajowców spoza Unii Europejskiej na terenie
cych w dotacjach gminnych z podatku dochodowego Polski (269),
od osób fizycznych (95), 13) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
2) ministra kultury i dziedzictwa narodowego na interpelację posła Zbigniewa Konwińskiego w spra-
Bogdana Zdrojewskiego na interpelację posła Jerze- wie rekompensat za pozostawione mienie na daw-
go Budnika w sprawie funkcjonowania regionalnych nych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Pol-
oddziałów TVP (125), skiej (270),
11

14) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień- 25) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
kowskiej na interpelację posła Zbigniewa Chmielow- wia Andrzeja Włodarczyka – z upoważnienia mini-
ca w sprawie zamiaru dokonania zmian na liście in- stra – na interpelację posła Jarosława Wałęsy
dykatywnej projektów indywidualnych Programu w sprawie dramatycznej sytuacji w polskiej onkolo-
Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej na lata gii (298),
2007–2013” polegających na usunięciu z listy mo- 26) sekretarza stanu w Ministerstwie Infra-
dernizacji drogi wojewódzkiej nr 875 Kolbuszowa– struktury Tadeusza Jarmuziewicza – z upoważnie-
–Mielec i budowy obwodnic Kolbuszowej i Mielca nia ministra – na interpelację posła Jarosława Wałę-
(272), sy w sprawie obowiązkowych badań lekarskich dla
15) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień- polskich kierowców (306),
kowskiej na interpelację posłów Zbigniewa Chmie- 27) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo-
lowca i Kazimierza Moskala w sprawie próby zmiany darki Eugeniusza Postolskiego – z upoważnienia
usytuowania Wspólnego Sekretariatu Technicznego ministra – na interpelację posła Henryka Siedlaczka
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej w sprawie wypłaty deputatów węglowych dla emery-
Polska–Republika Słowacka 2007–2013 (275), tów i rencistów przedsiębiorstw górniczych i przed-
16) minister pracy i polityki społecznej Jolanty siębiorstw robót górniczych (311),
Fedak na interpelację posłów Tadeusza Tomaszew- 28) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
skiego i Elżbiety Streker-Dembińskiej w sprawie do- sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini-
datku do wynagrodzenia dla pracowników socjal- stra – na interpelację posła Henryka Siedlaczka
nych zatrudnionych przez podmioty niepubliczne w sprawie zwolnienia z podatku od towarów i usług
(282), darowizn rzeczowych dla organizacji pozarządo-
17) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wych (316),
Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi- 29) podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa
nistra – na interpelację posłów Tadeusza Tomaszew- Rady Ministrów Adama Leszkiewicza – z upoważ-
skiego i Elżbiety Streker-Dembińskiej w sprawie nienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację po-
możliwości nowelizacji ustawy o finansach publicz- sła Henryka Siedlaczka w sprawie zasad dokonywa-
nych (283), nia opisów i wartościowania stanowisk pracy w służ-
18) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień- bie cywilnej (317),
kowskiej na interpelację posłów Tadeusza Toma- 30) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
szewskiego i Elżbiety Streker-Dembińskiej w spra- Fedak na interpelację posła Henryka Siedlaczka
wie realizacji kontraktów wojewódzkich (284), w sprawie zwiększenia wskaźnika wysokości pod-
19) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień- stawy wymiaru emerytury (318),
kowskiej na interpelację posłów Elżbiety Stre- 31) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowi-
ker-Dembińskiej i Tadeusza Tomaszewskiego w spra- ska Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia mi-
wie problemów związanych z wdrażaniem regional- nistra – na interpelację posła Henryka Siedlaczka
nych programów operacyjnych (285), w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o odpa-
20) minister pracy i polityki społecznej Jolanty dach (319),
Fedak na interpelację posłów Tadeusza Tomaszew- 32) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
skiego i Bogusława Wontora w sprawie zmiany roz- Fedak na interpelację posła Henryka Siedlaczka
porządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości zmiany rozporządzenia mi-
z dnia 25 czerwca 2002 r. dotyczącego określenia ro- nistra pracy i polityki społecznej z dnia 19 paź-
dzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane dziernika 2005 r. w sprawie domów pomocy spo-
ze środków PFRON (286), łecznej (320),
21) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo- 33) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
wiska, głównego geologa kraju Henryka Jacka Je- Fedak na interpelację posła Henryka Siedlaczka
zierskiego – z upoważnienia ministra – na interpela- w sprawie możliwości zmiany art. 15 ustawy o eme-
cję poseł Anny Sobeckiej w sprawie szkodliwej dla ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
środowiska działalności kopalni Konin (289), łecznych (321),
22) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan- 34) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
sów Jacka Dominika – z upoważnienia prezesa Rady kowskiej na interpelację posła Marcina Zawiły
Ministrów – na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie opóźnień w refundacji kosztów poniesio-
w sprawie działania aparatu skarbowego (291), nych na realizację projektów ze środków FMP Inter-
23) minister edukacji narodowej Katarzyny Hall reg IIIA w Euroregionie Nysa (332),
na interpelację poseł Iwony Guzowskiej w sprawie 35) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
nauczania religii w szkołach (293), Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi-
24) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- nistra – na interpelację posła Marka Zielińskiego
wia Marka Twardowskiego – z upoważnienia mini- w sprawie kwoty subwencji oświatowej na 2008 r.
stra – na interpelację posła Jarosława Wałęsy (333),
w sprawie dramatycznej sytuacji w polskiej służbie 36) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
zdrowia (297), Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi-
12

nistra – na interpelację posła Jerzego Gosiewskiego z dnia 8 maja 2004 r., dotyczącego klasyfikacji zawo-
w sprawie zwiększenia nakładów na bieżące utrzy- dów szkolnictwa zawodowego (367),
manie i konserwację urządzeń melioracyjnych na te- 47) ministra infrastruktury Cezarego Grabar-
renie woj. warmińsko-mazurskiego w 2008 r. (336), czyka na interpelację poseł Anny Bańkowskiej oraz
37) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra- grupy posłów w sprawie utrzymania budowy drogi
wiedliwości Zbigniewa Wrony – z upoważnienia mi- S5 na liście priorytetów rządowego programu „In-
nistra – na interpelację posła Józefa Rojka w spra- frastruktura i środowisko” (368),
wie potrzeby nowelizacji przepisów ustawy Ordyna- 48) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
cja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP w zakresie kowskiej na interpelację posła Mieczysława Ka-
wygaśnięcia mandatu posła lub senatora (339), sprzaka w sprawie Programu Współpracy Trans-
38) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan- granicznej Polska–Republika Słowacka 2007–2013,
sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini- realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy
stra – na interpelację posła Józefa Rojka w sprawie Terytorialnej (cel 3. polityki spójności) (369),
potrzeby nowelizacji ustawy o podatku dochodowym 49) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowi-
od osób fizycznych w zakresie ulgi rodzinnej (340), ska Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia mi-
39) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw nistra – na interpelację posła Mieczysława Kasprza-
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego ka w sprawie gospodarki odpadami (371),
– z upoważnienia ministra – na interpelację posła 50) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
Stanisława Żelichowskiego w sprawie pilnej koniecz- wia Adama Fronczaka – z upoważnienia ministra –
ności uzupełnienia i uporządkowania przepisów do- na interpelację posła Jerzego Ziętka w sprawie sta-
tyczących doprowadzenia osób nietrzeźwych do miej- tusu, reformy i restrukturyzacji ośrodków rehabili-
sca zamieszkania lub pobytu (344), tacyjnych dla dzieci na przykładzie Górnośląskiego
40) ministra infrastruktury Cezarego Grabarczy- Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr. A. Szebesty
ka na interpelację posła Mariusza Grada w sprawie w Rabce-Zdroju oraz organizacji kształcenia, warun-
planów budowy dróg ekspresowych S17 i S19 (349), ków i form realizowania specjalnych działań opie-
41) sekretarza stanu w Ministerstwie Budownic- kuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych oraz
działań rehabilitacyjno-leczniczych zorganizowanych
twa Piotra Stycznia na interpelację poseł Mirosławy
w ZOZ i jednostkach pomocy społecznej (373),
Nykiel w sprawie niesprecyzowanych przepisów zno-
51) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
welizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
kowskiej na interpelację poseł Anny Bańkowskiej
wych (351),
oraz grupy posłów w sprawie przebudowy drogi kra-
42) sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
jowej nr 1 w granicach administracyjnych Włocław-
Regionalnego Hanny Jahns – z upoważnienia mini-
ka (376),
stra – na interpelację poseł Mirosławy Nykiel w spra-
52) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finan-
wie prowadzenia pełnej księgowości przez firmy re- sów Jacka Dominika – z upoważnienia ministra – na
alizujące projekty finansowane ze środków unijnych interpelację posła Stanisława Steca w sprawie poli-
(353), tyki kadrowej i stanu zabezpieczenia kadrowego re-
43) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów sortu finansów (377),
Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi- 53) minister edukacji narodowej Katarzyny Hall
nistra – na interpelację posła Tomasza Lenza na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w spra-
w sprawie projektu nowelizacji ustawy o finansach wie interpretacji rozporządzenia ministra edukacji
publicznych (364), narodowej i sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w spra-
44) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wie warunków organizowania kształcenia, wy-
Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi- chowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełno-
nistra – na interpelację posłów Moniki Wielichow- sprawnych oraz niedostosowanych społecznie
skiej i Marka Wojtkowskiego w sprawie zmian w specjalnych przedszkolach, szkołach, oddzia-
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycz- łach oraz w ośrodkach (380),
nych, dotyczących tzw. ulgi prorodzinnej (365), 54) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
45) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów kowskiej na interpelację posła Sławomira Kopyciń-
Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi- skiego w sprawie zmniejszenia zakresu dofinanso-
nistra – na interpelację posłów Moniki Wielichow- wania z Programu Operacyjnego „Rozwój Polski
skiej i Marka Wojtkowskiego w sprawie propozycji Wschodniej 2007–2013” budowy mostu przez Wisłę
zmian w ustawie o finansach publicznych (366), w Połańcu (382),
46) minister edukacji narodowej Katarzyny Hall 55) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw We-
na interpelację poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie wnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka –
zmiany sposobu naliczania subwencji oświatowej z upoważnienia ministra – na interpelację posła Sła-
dla szkół prowadzonych przez samorządy powiato- womira Kopycińskiego w sprawie postępowania re-
we, ale kształcących w zawodach przyporządkowa- gulacyjnego prowadzonego przez komisję do spraw
nych ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi w rozumie- zwrotu mienia Kościoła katolickiego oraz innych ko-
niu rozporządzenia ministra edukacji narodowej ściołów i związków wyznaniowych (384),
13

56) minister edukacji narodowej Katarzyny Hall 67) sekretarza stanu w Ministerstwie Budownic-
na interpelację posła Stanisława Zająca w sprawie twa Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na
finansowania indywidualnego nauczania dzieci i mło- interpelację posła Dariusza Lipińskiego w sprawie
dzieży (387), problemów z ustanawianiem odrębnej własności lo-
57) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień- kali w budynkach położonych na gruntach będących
kowskiej na interpelację posła Stanisława Zająca w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkanio-
w sprawie przeniesienia z Rzeszowa do Krakowa wych (416),
tzw. sekretariatu technicznego, który ma obsługi- 68) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
wać unijny Program Współpracy Transgranicznej Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
Polska–Republika Słowacka 2007–2013 (388), – z upoważnienia ministra – na interpelację posła
58) minister edukacji narodowej Katarzyny Hall Dariusza Lipińskiego w sprawie uprawnień strażni-
na interpelację posła Stanisława Zająca w sprawie ków gminnych do otrzymywania wcześniejszej eme-
zmiany sposobu finansowania zadań oświatowych rytury (417),
poprzez wprowadzenie bonu oświatowego (389),
69) minister edukacji narodowej Katarzyny Hall
59) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
na interpelację posłów Renaty Butryn, Domiceli Ko-
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego
paczewskiej i Marka Wojtkowskiego w sprawie
– z upoważnienia ministra – na interpelację poseł
Beaty Mazurek w sprawie przyznania strażnikom zmiany listy lektur w podstawie programowej
miejskim i gminnym prawa do wcześniejszych eme- kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcą-
rytur (390), cych, liceów profilowanych, techników, uzupełnia-
60) minister edukacji narodowej Katarzyny Hall jących liceów ogólnokształcących i techników uzu-
na interpelację posła Janusza Krasonia w sprawie pełniających (420),
pomocy dla osób niewidomych w dostępie do książek 70) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
nagrywanych na płyty CD (400), kowskiej na interpelację posła Mieczysława Golby
61) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo- w sprawie weryfikacji listy projektów kluczowych
darki Eugeniusza Postolskiego – z upoważnienia (428),
ministra – na interpelację posła Ryszarda Zbrzyzne- 71) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
go w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących kowskiej na interpelację posła Grzegorza Karpiń-
ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłat- skiego w sprawie podpisywania przez prezesa Rady
nego węgla dla uprawnionych osób z przedsiębiorstw Ministrów kontraktów wojewódzkich z marszałka-
robót górniczych (401), mi województw (429),
62) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan- 72) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini- Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia mi-
stra – na interpelację posła Zbigniewa Konwińskie- nistra – na interpelację poseł Izabeli Katarzyny
go w sprawie możliwości zmiany sposobu przekazy- Mrzygłockiej w sprawie przepisów dotyczących
wania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wsparcia finansowego wspólnot mieszkaniowych
na rzecz organizacji pożytku publicznego (404), przez samorządy (432),
63) minister edukacji narodowej Katarzyny Hall 73) sekretarza stanu w Ministerstwie Budownic-
na interpelację poseł Beaty Bublewicz oraz grupy twa Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na
posłów w sprawie matur w 2008 i 2009 r. (406), interpelację poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej
64) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro- w sprawie przepisów dotyczących funkcjonowania
wia Andrzeja Włodarczyka – z upoważnienia mini- spółdzielni mieszkaniowych (434),
stra – na interpelację posła Józefa Rackiego w spra-
74) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
wie rozstrzygnięcia konkursu na wybór realizato-
Elżbiety Suchockiej-Roguskiej – z upoważnienia
rów „Narodowego programu zwalczania chorób no-
prezesa Rady Ministrów – na interpelację posła Ka-
wotworowych”, zadanie: Tomografia pozytonowa
rola Karskiego w sprawie płacenia przez m.st. War-
(PET) – budowa sieci ośrodków PET w części doty-
czącej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (407), szawę tzw. janosikowego (435),
65) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan- 75) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa
sów Elżbiety Chojny-Duch – z upoważnienia mini- i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia
stra – na interpelację posła Wojciecha Szaramy ministra – na interpelację posła Andrzeja Pałysa
w sprawie sposobu zbierania informacji potrzebnych w sprawie finansowania pomocy krajowej dla rolnic-
urzędom skarbowym do przekazywania 1% podatku twa (437),
dochodowego od osób fizycznych na rzecz organiza- 76) minister pracy i polityki społecznej Jolanty
cji pożytku publicznego (414), Fedak – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów –
66) minister pracy i polityki społecznej Jolanty na interpelację posła Tadeusza Iwińskiego w spra-
Fedak na interpelację posła Dariusza Lipińskiego wie braku urzędu pełnomocnika rządu ds. równego
w sprawie braku możliwości wypłacania pracowni- statusu kobiet i mężczyzn (450),
kom samorządowych jednostek organizacyjnych na- 77) minister edukacji narodowej Katarzyny Hall
gród jubileuszowych za 50-letni i większy staż pracy na interpelację posła Wiesława Andrzeja Szczepań-
(415), skiego w sprawie podwyżek płac dla nauczycieli (461),
14

78) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo- 6) posła Mieczysława Golby w sprawie podjęcia
darki Eugeniusza Postolskiego – z upoważnienia działań zmierzających do wzrostu liczby udziału po-
ministra – na interpelację posła Wiesława Andrzeja jazdów napędzanych alternatywnymi paliwami –
Szczepańskiego w sprawie planowanych strajków od prezesa Rady Ministrów (438) – 6 dni.
w górnictwie (462),
79) sekretarza stanu w Ministerstwie Budownic-
twa Piotra Stycznia – z upoważnienia ministra – na ZAPYTANIA
interpelację posła Jerzego Budnika w sprawie opóź-
nień w realizacji ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. Informuję, że wpłynęły następujące zapytania:
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 1) posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie ko-
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (465), nieczności złagodzenia polityki karnej wobec podat-
80) minister pracy i polityki społecznej Jolanty ników wypełniających deklarację VAT 7 – do mini-
Fedak na interpelację poseł Anny Bańkowskiej stra finansów (461),
w sprawie wysokości wskaźników planowanej na 2) posła Jarosława Wałęsy w sprawie Aeroklubu
marzec 2008 r. waloryzacji rent i emerytur (466), Gdańskiego – do ministra obrony narodowej (462),
81) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia 3) poseł Alicji Dąbrowskiej w sprawie funkcjono-
Krzysztofa Grzegorka – z upoważnienia ministra – wania komórek obronnych w państwowych jednost-
na interpelację posła Wojciecha Szaramy w sprawie kach budżetowych w świetle rządowego programu
pobierania opłat za porody i opiekę okołoporodową tańszego państwa – do ministra obrony narodowej
w publicznych szpitalach (468), (463),
82) podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo- 4) poseł Alicji Dąbrowskiej w sprawie przekazy-
darki Eugeniusza Postolskiego – z upoważnienia wania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
ministra – na interpelację posła Wojciecha Szaramy na rzecz organizacji pożytku publicznego – do mini-
w sprawie wypłat ekwiwalentu pieniężnego z tytułu stra finansów (464),
prawa do bezpłatnego węgla byłym pracownikom 5) poseł Alicji Dąbrowskiej w sprawie sposobu re-
przedsiębiorstw robót górniczych (469), alizacji zmian systemu kształcenia obronnego stu-
83) ministra infrastruktury Cezarego Grabar- dentów, nadzoru merytorycznego i prac nad nim –
czyka na interpelację posła Wiesława Wody w spra- do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (465),
wie problemu budowy obwodnicy dla miasta Kalwa- 6) posła Jacka Pilcha w sprawie terminu badań
ria Zebrzydowska (471), lekarskich kierowców i osób ubiegających się o upraw-
84) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw nienie do kierowania pojazdami – do ministra zdro-
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego wia (466),
– z upoważnienia ministra – na interpelację posła 7) posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego
Marka Zielińskiego w sprawie uprawnień emerytal- w sprawie dofinansowania modernizacji stadionu
nych dla straży gminnej (575). żużlowego w Lesznie – do ministra sportu i tury-
Odpowiedzi te – zgodnie z art. 193 ust. 2 regula- styki (467),
minu Sejmu – zostały przekazane posłom. 8) poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie świad-
czenia usług żywienia zbiorowego w szpitalach –
do ministra zdrowia (468),
Informuję również, że w regulaminowym termi- 9) poseł Anny Bańkowskiej w sprawie przeniesie-
nie nie wpłynęły odpowiedzi na następujące inter- nia siedziby Krajowej Spółki Cukrowej SA z Toru-
pelacje: nia do Warszawy oraz sytuacji w cukrowniach
1) poseł Anny Sobeckiej w sprawie bezpieczeń- woj. kujawsko-pomorskiego – do ministra skarbu
stwa energetycznego państwa – od prezesa Rady Mi- państwa (469),
nistrów (4) – 51 dni, 10) posła Stanisława Pięty w sprawie śledztwa
2) poseł Anny Sobeckiej w sprawie polityki ener- Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej dotyczące-
getycznej państwa – od prezesa Rady Ministrów (8) go korupcji w wymiarze sprawiedliwości – do mini-
– 51 dni, stra sprawiedliwości (470),
3) poseł Anny Zielińskiej-Głębockiej w sprawie 11) posła Józefa Piotra Klima w sprawie możli-
budowy autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy–To- wości nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lo-
ruń – od ministra infrastruktury (261) – 8 dni, kalnych – do ministra finansów (471),
4) posła Jarosława Wałęsy w sprawie propozycji 12) posła Romualda Ajchlera w sprawie skutków
budowy przez państwo odcinka autostrady A1 Gru- zmiany formy wsparcia rynku pomidorów przemy-
dziądz–Toruń – od ministra infrastruktury (305) – słowych – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (472),
8 dni, 13) poseł Anny Bańkowskiej w sprawie przyczyn
5) posła Marcina Zawiły w sprawie likwidacji wykreślenia z listy kluczowych projektów realizo-
nieuzasadnionych przywilejów pracowników admi- wanych w ramach Programu Operacyjnego „Infra-
nistracji rządowej i zwiększenia w 2008 r. dochodów struktura i środowisko” niektórych projektów doty-
budżetu państwa – od prezesa Rady Ministrów (331) czących woj. kujawsko-pomorskiego – do prezesa
– 8 dni, Rady Ministrów (473),
15

14) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie planów 28) poseł Grażyny Gęsickiej w sprawie planów
przekazania regionalnych ośrodków telewizyjnych rządu w zakresie poprawy standardów obsługi po-
samorządom wojewódzkim – do prezesa Rady Mini- dróżnych na dworcach PKP – do ministra infra-
strów (474), struktury (488),
15) posła Pawła Arndta w sprawie świadczenia 29) posła Leszka Deptuły w sprawie braku w wy-
pieniężnego dla tych, którzy jako osoby małoletnie kazie linii kolejowych, które ze względów gospodar-
doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek działań wo- czych, społecznych, obronnych lub ekologicznych
jennych w latach 1939–1945 – do ministra pracy i po- mają znaczenie państwowe, linii kolejowej Dębica–
lityki społecznej (475), –Mielec–Ocice, będącej fragmentem linii kolejowej
16) posła Andrzeja Pałysa w sprawie problemu nr 25, łączącej Łódź Kaliską z Dębicą – do ministra
likwidacji rejonów kontraktacyjnych buraka cukro- infrastruktury (489),
wego w woj. świętokrzyskim – do ministra skarbu 30) posła Artura Górskiego w sprawie podziału
państwa (476), i odszkodowania za nieruchomości objęte dekretem
17) posła Józefa Rackiego w sprawie możliwości o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze
nowelizacji przepisów regulujących kwestie uboju m.st. Warszawy – do ministra infrastruktury (490),
żywca w punktach usługowych – do ministra rolnic- 31) posła Artura Górskiego w sprawie stanowi-
twa i rozwoju wsi (477), ska MSZ dotyczącego planów budowy elektrowni ją-
18) posła Czesława Hoca w sprawie dopuszczenia drowych na Białorusi i Litwie – do ministra spraw
do ruchu drogowego tzw. kolejki turystycznej – zagranicznych (491),
do ministra infrastruktury (478), 32) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie możli-
19) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie umoż- wości nowelizacji ustawy o pomocy społecznej –
liwienia kibicom z Polski kupna biletów na mecze do ministra pracy i polityki społecznej (492),
Euro 2008 – do ministra sportu i turystyki (479), 33) posła Antoniego Błądka w sprawie planowa-
20) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra- nej budowy drogi S74 na trasie Nisko–Stalowa Wo-
wie zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji żołnie- la–Opatów–Piotrków Trybunalski – do ministra in-
rzowi, którego stan zdrowia uległ pogorszeniu pod-
frastruktury (493),
czas odbywania służby wojskowej – do ministra
34) poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie nie-
obrony narodowej (480),
prawidłowego wykorzystania funduszy unijnych,
21) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra-
jak również nieracjonalnego przydziału zakupione-
wie nieuczciwej konkurencji prowadzonej przez moł-
go sprzętu placówkom oświatowym – do ministra
dawską firmę Rincom-Grup sp. z o.o. – do ministra
edukacji narodowej (494),
rolnictwa i rozwoju wsi (481),
35) posła Witolda Kochana w sprawie budowy
22) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra-
wie możliwości nowelizacji niektórych przepisów nowej siedziby Urzędu Skarbowego w Gorlicach –
ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa do ministra finansów (495),
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jed- 36) posła Mariusza Grada w sprawie puli środ-
nostek samorządu terytorialnego – do ministra ków przyznanych za pośrednictwem ARiMR – do mi-
spraw wewnętrznych i administracji (482), nistra rolnictwa i rozwoju wsi (496),
23) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra- 37) posła Mariusza Grada w sprawie podziału
wie drogi krajowej nr 45 – do ministra infrastruktu- środków przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
ry (483), na świadczenie usług stomatologicznych – do mini-
24) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra- stra zdrowia (497),
wie likwidacji podatku od lokat bankowych – do mi- 38) posła Waldemara Wiązowskiego w sprawie
nistra finansów (484), przyszłości Specjalistycznego Centrum Medycznego
25) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w spra- w Polanicy-Zdroju – do prezesa Rady Ministrów (498),
wie możliwości wystąpienia paraliżu komunikacyj- 39) posła Krzysztofa Sońty w sprawie przyczyn
nego w przewozach regularnych osób w komunikacji odwołania z funkcji mazowieckiego kuratora oświa-
lokalnej i międzymiastowej w myśl art. 66 ust. 1 ty – do ministra edukacji narodowej (499),
ustawy Prawo o ruchu drogowym – do ministra fi- 40) poseł Grażyny Gęsickiej w sprawie liczby
nansów (485), i rodzaju konkursów ogłoszonych w programach
26) posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie re- operacyjnych 2007–2013 – do ministra rozwoju re-
alizacji zobowiązań finansowych likwidowanej jed- gionalnego (500),
nostki budżetowej – Biura Rozliczeń Międzynarodo- 41) posła Andrzeja Pałysa w sprawie procedury
wych i uregulowania wierzytelności za usługi świad- przejmowania gospodarstw przez młodych rolników
czone nieubezpieczonym w październiku 2007 r. po rodzicach oraz możliwości skorzystania z premii
przez SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psy- z tego tytułu – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
chicznie Chorych w Rybniku – do ministra zdrowia (501),
(486), 42) posła Andrzeja Pałysa w sprawie uznania od-
27) posła Edwarda Siarki w sprawie niekorzyst- powiedzialności dzierżawcy lub zarządcy obwodu ło-
nych dla świadczeniobiorców naliczeń emerytur przez wieckiego za szkody wyrządzone na plantacjach
ZUS – do ministra pracy i polityki społecznej (487), wierzby energetycznej przez zwierzynę łowną, jak
16

również zakwalifikowania plantacji wierzby energe- 58) posłów Tadeusza Arkita i Witolda Kochana
tycznej jako uprawy rolnej – do ministra środowiska w sprawie zmiany przepisów, tak aby umożliwić przy-
(502), znanie gminie statusu strony w postępowaniu przed
43) posła Włodzimierza Kuli w sprawie budowy samorządowym kolegium odwoławczym i przed sąda-
obwodnicy miasta Bełchatowa – do ministra infra- mi administracyjnymi w sprawach, w których organ
struktury (503), gminy wydał decyzję administracyjną – do ministra
44) posła Jarosława Pięty w sprawie decyzji Ko- spraw wewnętrznych i administracji (518),
misji Europejskiej dotyczącej pomocy państwa udzie- 59) posła Adama Krupy w sprawie Programu
lonej przez Polskę producentowi stali Grupie Tech- Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 –
nologie Buczek w Sosnowcu – do ministra gospodar- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (519),
ki (504), 60) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie wyja-
45) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie bu- śnienia sytuacji grupy mieszkańców Ostrowca Świę-
dowy węzła autostrady A6 w rejonie ul. Tczewskiej tokrzyskiego, którzy wykupili mieszkania od Huty
w Szczecinie – do ministra infrastruktury (505), Ostrowiec SA – do ministra sprawiedliwości (520),
46) posła Józefa Rackiego w sprawie przekształ- 61) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie możliwo-
cenia drogi S11 w drogę ekspresową – do ministra ści przekazania na rzecz Uniwersytetu Kazimierza
infrastruktury (506), Wielkiego terenów użytkowanych przez Instytut
47) posła Jana Kulasa w sprawie oddania do użyt- Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Instytut Wete-
ku pierwszego odcinka autostrady A1 i planów dal- rynarii – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (521),
szej jej budowy – do ministra infrastruktury (507), 62) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w spra-
48) posła Jana Kulasa w sprawie prywatyzacji wie interpretacji zapisów rozporządzenia dotyczące-
Stoczni Gdańskiej – do ministra skarbu państwa go kas fiskalnych – do ministra finansów (522),
(508), 63) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w spra-
49) posła Tomasza Kuleszy w sprawie postępowa- wie inwestycji planowanych na drodze krajowej
nia prowadzonego obecnie przed Sądem Rejonowym nr 35 – do ministra infrastruktury (523),
w Jarosławiu, Wydział Cywilny (sygnatura akt: I Ns 64) poseł Mirosławy Masłowskiej w sprawie pro-
1031/07) – do ministra sprawiedliwości (509),
pozycji podziału Narodowego Funduszu Zdrowia na
50) posła Artura Ostrowskiego w sprawie wyso-
sześć regionalnych ubezpieczalni – do ministra zdro-
kości wynagrodzenia ministra edukacji narodowej
wia (524),
– do ministra edukacji narodowej (510),
65) posła Sławomira Nowaka w sprawie wykre-
51) posła Krzysztofa Lipca w sprawie planu likwi-
ślenia nieswoistego zapalenia jelit z listy chorób
dacji upraw buraków cukrowych w woj. świętokrzy-
przewlekłych – do ministra zdrowia (525),
skim – do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (511),
66) posłów Moniki Wielichowskiej i Jakuba Szul-
52) posła Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie
interpretacji art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o podatku ca w sprawie możliwości wsparcia działań na rzecz
dochodowym od osób fizycznych – do ministra fi- uzyskania z budżetu państwa pomocy finansowej
nansów (512), niezbędnej powiatowi kłodzkiemu do utworzenia
53) posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie sytu- w nowym miejscu domu pomocy społecznej dla dzie-
acji finansowej Zespołu Szkół Leśnych w Tucholi – ci upośledzonych umysłowo – do ministra spraw we-
do ministra środowiska (513), wnętrznych i administracji (526),
54) posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie cha- 67) poseł Jolanty Hibner w sprawie przyspiesze-
rakteru i przebiegu drogi S5 przez woj. kujawsko-po- nia prac nad wprowadzeniem paliwa E-85 – do mi-
morskie oraz przez Bydgoszcz – do ministra infra- nistra gospodarki (527),
struktury (514), 68) poseł Jolanty Hibner w sprawie konieczności
55) posła Andrzeja Bętkowskiego w sprawie za- poprawy jakości obsługi konsularnej Polaków prze-
rządzenia prezesa NFZ nr 69/2007/DSOZ z dnia bywających za granicą – do ministra spraw zagra-
25 września 2007 r. dotyczącego określenia warun- nicznych (528),
ków zawierania i realizacji umów o udzielenie świad- 69) posła Andrzeja Walkowiaka w sprawie nie-
czeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka zdrowotna wyjaśnionej sytuacji w Zespole Szkół Leśnych w Tu-
– do ministra zdrowia (515), choli – do ministra środowiska (529),
56) posła Józefa Rojka w sprawie planowanej re- 70) posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie proble-
dukcji środków na rzecz ochrony środowiska i go- mów związanych z możliwością powiększania go-
spodarki wodnej w regionie tarnowskim – do mini- spodarstw rolników z Kujaw i Pomorza poprzez za-
stra rozwoju regionalnego (516), kup ziemi od Agencji Nieruchomości Rolnych –
57) posła Tadeusza Arkita w sprawie przewidy- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (530),
wanego harmonogramu prac budowlano-moderni- 71) posła Jerzego Szmajdzińskiego w sprawie
zacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Chrzano- przejęcia przez gminę Karpacz od Polskich Kolei
wie oraz pozyskania na ten cel środków finansowych Państwowych SA nieruchomości położonych w Kar-
w 2008 r. – do ministra spraw wewnętrznych i admi- paczu wraz z obiektami na nich usytuowanymi –
nistracji (517), do ministra infrastruktury (531),
17

72) posła Piotra Polaka w sprawie podjęcia sto- zawartych w „Tygodniku Solidarność” – do mini-
sownych działań pozwalających rozwiązać problemy stra finansów (544),
w funkcjonowaniu jednostek kultury w powiecie sie- 85) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie
radzkim – do prezesa Rady Ministrów (532), możliwości udzielenia miastu Chełm pomocy w ko-
73) posła Jana Kulasa w sprawie funkcjonowania rzystaniu ze środków narodowego programu „Bo-
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – do prezesa isko w mojej gminie” – do ministra sportu i turysty-
Rady Ministrów (533), ki (545),
74) poseł Beaty Mazurek w sprawie niepokojącej 86) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie
sytuacji w Oddziale Celnym w Dorohusku – do mini- przebiegu prywatyzacji przedsiębiorstwa Ruch SA –
stra finansów (534), do ministra skarbu państwa (546),
75) posłów Zbigniewa Konwińskiego i Sławomira 87) poseł Anny Bańkowskiej w sprawie kontroli ja-
Neumanna w sprawie braku możliwości zamieszcze- kości gazu ziemnego – do ministra gospodarki (547),
nia w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji 88) posła Czesława Hoca w sprawie finansowa-
dotyczącej przedsięwzięć planowanych do realizacji nia jednego z leków innowacyjnych – sunitinibu (su-
w trybie PPP – do ministra gospodarki (535), tent) w ramach chemioterapii niestandardowej w roz-
76) posła Andrzeja Walkowiaka w sprawie sprze- sianym raku nerki – do ministra zdrowia (548),
daży napojów alkoholowych przy budynkach szkół 89) posła Lucjana Karasiewicza w sprawie chęci
– do ministra edukacji narodowej (536), zbycia przez Skarb Państwa udziałów w Wojewódz-
77) posła Andrzeja Walkowiaka w sprawie refor- kim Parku Kultury i Wypoczynku w Katowicach
my agencji rolnych – do ministra rolnictwa i rozwoju i Chorzowie – do ministra skarbu państwa (549),
wsi (537), 90) posła Aleksandra Marka Szczygły w sprawie
78) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie przy- niekonsekwentnego definiowania pojęć „apolitycz-
czyn wykreślenia z listy projektów indykatywnych ność wojska” oraz „cywilna kontrola nad armią” –
w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura do ministra obrony narodowej (550),
i środowisko na lata 2007–2013” projektu „Kom- 91) poseł Urszuli Augustyn w sprawie zwiększe-
pleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ście- nia ilości zespołów wyjazdowych pogotowia ratun-
kowej na terenie gminy Lubliniec” – do ministra
kowego w Tarnowie – do ministra zdrowia (551),
rozwoju regionalnego (538),
92) posła Czesława Hoca w sprawie metodologii
79) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie przy-
wyliczenia przez KE przełowienia dorszy przez pol-
czyn wykreślenia z listy projektów indykatywnych
skich rybaków, powołania niezależnej komisji ds.
w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura
szacowania i raportowania zasobów dorszy na Bał-
i środowisko na lata 2007–2013” projektu „Uporząd-
tyku, koncepcji odejścia od kwot połowowych oraz
kowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
sytuacji prawnej polskich rybaków, którzy z powodu
gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitar-
nej” – do ministra rozwoju regionalnego (539), opieszałości rządu PO naruszają prawo unijne
80) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie przy- od dnia 1 stycznia 2008 r. – do ministra rolnictwa
czyn wykreślenia z listy projektów indykatywnych i rozwoju wsi (552),
w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura 93) posła Jana Kulasa w sprawie pomocy dla Żu-
i środowisko na lata 2007–2013” projektu „Uporząd- ław – do ministra środowiska (553),
kowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmi- 94) posła Jana Kulasa w sprawie promocji har-
ny Konopiska w zlewni oczyszczalni ścieków w Dźbo- cerstwa w Polsce – do ministra edukacji narodowej
wie” – do ministra rozwoju regionalnego (540), (554).
81) posła Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie Zapytania te – zgodnie z art. 195 regulaminu
podatku VAT – do ministra finansów (541), Sejmu – zostały przekazane adresatom.
82) posła Waldemara Wrony w sprawie pomocy
finansowej dotyczącej wyposażenia medycznego i tech-
nicznego dla nowo wybudowanych SPZOZ-ów – Jednocześnie informuję, że wpłynęły następują-
do ministra zdrowia (542), ce odpowiedzi:
83) posłów Sławomira Piechoty i Stanisława Hu- 1) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
skowskiego w sprawie możliwości przyznania wcze- Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia mini-
śniejszej emerytury ze względu na konieczność za- stra – na zapytanie posła Damiana Raczkowskiego
pewnienia osobistej opieki nad najbliższymi – osoba- w sprawie zabezpieczenia brzegu rzeki Pisy, na od-
mi niepełnosprawnymi – do prezesa Rady Ministrów cinku graniczącym z nieruchomością Ośrodka Cha-
(543), rytatywno-Opiekuńczego Caritas Diecezji Łomżyń-
84) posłów Tomasza Górskiego i Zbigniewa Ko- skiej, przed postępującą erozją oraz ustalenia linii
zaka w sprawie zasad wydawania przez Minister- brzegu (26),
stwo Finansów zwolnień od zapłaty przez obywateli 2) ministra kultury i dziedzictwa narodowego
podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług Bogdana Zdrojewskiego na zapytanie posła Marka
w przypadku sprowadzania z zagranicy do Polski Kwitka w sprawie sprawowania przez państwo me-
samochodów osobowych, na przykładzie publikacji cenatu nad instytucjami kultury (145),
18

3) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa 15) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska


i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke – z upoważnienia Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia prezesa
ministra – na zapytanie poseł Anny Sobeckiej Rady Ministrów – na zapytanie poseł Anny Sobeckiej
w sprawie poprawy dochodowości polskiego rolnic- w sprawie budowy obwodnicy Augustowa (190),
twa (146), 16) ministra infrastruktury Cezarego Grabar-
4) sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Re- czyka na zapytanie posła Czesława Hoca w sprawie
gionalnego Hanny Jahns – z upoważnienia ministra dogodnych i racjonalnie planowanych połączeń kole-
– na zapytanie poseł Anny Sobeckiej w sprawie bu- jowych Kołobrzegu z Warszawą (191),
dowy obwodnic miejskich w ramach Regionalnego 17) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (148), na zapytanie posłów Elżbiety Streker-Dembińskiej
5) ministra infrastruktury Cezarego Grabarczy- i Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie sytuacji pra-
ka na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego cowników i plantatorów likwidowanej Cukrowni
w sprawie projektu przebudowy drogi krajowej nr 10 Gosławice SA (192),
w miejscowościach Czernikowo i Czernikówko, wy- 18) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
łożonego do przetargu w dniu 19 listopada 2007 r. Stanisława Gawłowskiego – z upoważnienia ministra
(155), – na zapytanie posła Janusza Chwieruta w sprawie
6) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barba- inwestycji realizowanych w ramach „Programu bu-
ry Kudryckiej na zapytanie poseł Beaty Mazurek dowy zbiornika wodnego Świnna Poręba” (194),
w sprawie dotacji dla PWSZ w Chełmie na kształce- 19) ministra infrastruktury Cezarego Grabar-
nie w zakresie specjalizacji pilotaż samolotowy (160), czyka na zapytanie posła Wiesława Andrzeja Szcze-
7) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada pańskiego w sprawie budowy kolei szybkich prędko-
na zapytanie posłów Beaty Mazurek i Wojciecha ści z Warszawy do Wrocławia i Poznania (195),
Żukowskiego w sprawie dalszego funkcjonowania 20) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na
Cukrowni Wożuczyn (164), zapytanie poseł Ewy Wolak w sprawie włączenia
8) ministra infrastruktury Cezarego Grabarczy- wrocławskiego Instytutu Górnictwa Odkrywkowe-
ka na zapytanie posła Wiesława Andrzeja Szczepań- go Poltegor do Głównego Instytutu Górnictwa w Ka-
skiego w sprawie budowy drogi ekspresowej S5 na
towicach (197),
odcinku od Wrocławia do Poznania (173),
21) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada
9) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
na zapytanie poseł Marii Nowak w sprawie sytuacji
na zapytanie posła Artura Górskiego w sprawie
w Walcowni Rur Jedność SA w Siemianowicach Ślą-
wprowadzenia umundurowania galowo-wyjściowe-
skich (199),
go dla Wojska Polskiego i stopni wojskowych według
22) sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
wzorów z 1936 r. (177),
Regionalnego Hanny Jahns – z upoważnienia mini-
10) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty – stra – na zapytanie poseł Marii Nowak w sprawie
z upoważnienia ministra – na zapytanie posła przyczyn wykreślenia z listy projektów indykatyw-
Krzysztofa Brejzy w sprawie złej sytuacji material- nych w ramach Programu Operacyjnego „Infra-
nej studentów Akademii Muzycznej im. Feliksa No- struktura i środowisko” projektu: Hala sportowa
wowiejskiego w Bydgoszczy (181), Uniwersytetu Śląskiego oraz wskazania procedury
11) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultu- odwoławczej w tym zakresie (200),
ry i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty – 23) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdro-
z upoważnienia ministra – na zapytanie posła Józe- wia Andrzeja Włodarczyka – z upoważnienia mini-
fa Piotra Klima w sprawie funkcjonowania niepu- stra – na zapytanie posłów Macieja Orzechowskiego,
blicznych szkół artystycznych (183), Waldy Dzikowskiego i Marka Zielińskiego w sprawie
12) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw przekazania środków na zakup skanera PET dla re-
Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka gionu wielkopolskiego (205),
– z upoważnienia ministra – na zapytanie posła 24) ministra sportu i turystyki Mirosława Drze-
Adama Abramowicza w sprawie umożliwienia oso- wieckiego na zapytanie posła Arkadiusza Czartory-
bom mieszkającym w gminach przygranicznych skiego w sprawie budowy w gminie Czarnia w woj.
przekraczania granicy z Białorusią i Ukrainą bez mazowieckim boiska ze sztuczną murawą i oświetle-
obowiązku posiadania wizy wjazdowej w ramach niem w ramach zapowiedzianej w exposé premiera
tzw. małego ruchu granicznego (184), Donalda Tuska realizacji narodowego programu
13) podsekretarz stanu w Ministerstwie Trans- „Boisko w mojej gminie” (207),
portu Barbary Kondrat – z upoważnienia ministra 25) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnic-
– na zapytanie poseł Anny Sobeckiej w sprawie bu- twa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka – z upoważ-
dowy mostu drogowego w Toruniu (188), nienia ministra – na zapytanie posła Łukasza Zbo-
14) ministra infrastruktury Cezarego Grabar- nikowskiego w sprawie środków służących zapobie-
czyka na zapytanie poseł Anny Sobeckiej w sprawie żeniu kryzysowi na rynku wieprzowiny (209),
przebudowy drogi krajowej nr 10 w okolicach Czer- 26) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
nikowa (189), Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka
19

– z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na za- 30) ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwią-
pytanie posła Adama Abramowicza w sprawie moż- kalskiego na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskie-
liwości otwarcia przejścia granicznego do obsługi go w sprawie informacji o zamiarze przeznaczenia
ruchu osobowego pomiędzy Republiką Białoruś na cele charytatywne sprzętu elektronicznego pozo-
a Rzecząpospolitą Polską w miejscowości Włodawa stającego w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwo-
(210), ści (217).
27) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Odpowiedzi te – zgodnie z art. 195 regulaminu
Fedak na zapytanie posła Józefa Rojka w sprawie Sejmu – zostały przekazane posłom.
potrzeby przywrócenia Oddziału Wojewódzkiego
ZUS w Tarnowie (211),
Informuję również, że w regulaminowym termi-
28) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
nie nie wpłynęły odpowiedzi na następujące zapy-
Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego tania:
– z upoważnienia ministra – na zapytanie posła 1) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie do-
Artura Ostrowskiego w sprawie uprawnień funkcjo- staw gazu skroplonego – od ministra gospodarki
nariuszy Straży Granicznej (215), (203) – 14 dni,
29) ministra sportu i turystyki Mirosława Drze- 2) posła Artura Górskiego w sprawie braku możli-
wieckiego na zapytanie poseł Domiceli Kopaczew- wości wykupu przez lokatorów mieszkań zakłado-
skiej w sprawie możliwości dofinansowania budowy wych, zarządzanych przez Polski Klub Wyścigów Kon-
szkolnych sal sportowych (216), nych – od ministra skarbu państwa (186) – 8 dni.
Załącznik nr 2

Teksty interpelacji i zapytań poselskich


oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania

INTERPELACJE

Interpelacja Interpelacja
(nr 173) (nr 678)

do ministra finansów do ministra kultury i dziedzictwa narodowego

w sprawie przekazywania 1% w sprawie możliwości nowelizacji


podatku dochodowego od osób fizycznych ustawy o radiofonii i telewizji
na rzecz organizacji pożytku publicznego –
ponowna Media zwane są czwartą władzą. Komercyjne za-
zwyczaj krytykują, natomiast publiczne przeważnie
Szanowny Panie Ministrze! W nawiązaniu do sprzyjają pozostałym trzem filarom władzy, tzn.
otrzymanej od Pana odpowiedzi na interpelację ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Sytu-
w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych acja ta czasem przybiera postać patologiczną, jak ła-
na rzecz organizacji pożytku publicznego pragnę za- two było zaobserwować podczas dwuletnich rządów
uważyć, że nadal brak jest ustawowych uregulowań,
Prawa i Sprawiedliwości. W końcu listopada br. rząd
które jednoznacznie dopuszczałyby możliwość wska-
powołał zespół ds. zmian w mediach publicznych.
zywania celu szczegółowego przeznaczenia 1% PIT
oraz wprowadzałyby dodatkowe pole w formularzu Premier Donald Tusk mówił wtedy, że jeśli Polacy
PIT przeznaczone tylko na wpisanie celu szczegóło- mają płacić na media publiczne, to muszą one wy-
wego. Kolejnym problemem jest to, iż aktualne prze- pełniać misję publiczną, tzn. nadawać ambitne pro-
pisy uniemożliwiają przekazywanie 1% PIT podatni- gramy informacyjne, rzetelną publicystykę, atrak-
kom – pracownikom, których rozliczenie roczne po- cyjne reportaże, czy wysokiej jakości twórczość ki-
datku dokonuje ich pracodawca (formularz PIT-40). nematograficzną i teatralną.
W związku z powyższym proszę Pana Ministra W przypadku telewizji publicznej sprawa abona-
o odpowiedź na następujące pytania: mentu wygląda zdecydowanie prościej niż w odnie-
1. Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie ta- sieniu do publicznego radia. W naszym kraju Tele-
kich zmian w przepisach, które dopuszczą możli- wizja Polska jest największym nadawcą, liderem
wość wskazywania celu szczegółowego przeznacze- oglądalności i przoduje w osiąganiu przychodów
nia 1% PIT oraz wprowadzą dodatkowe pole w for- z reklam, a co za tym idzie, zniesienie abonamentu
mularzu PIT przeznaczone tylko na wpisanie celu aż tak bardzo nie odbije się na jej funkcjonowaniu.
szczegółowego? Z kolei radiofonia publiczna w Polsce w 75% utrzy-
2. Czy ministerstwo rozważa możliwość takich mywana jest ze środków abonamentowych. Wynika
zmian przepisów, które umożliwią przekazywanie to z modelu i sposobu finansowania mediów publicz-
1% z podatku przez pracowników, których rozlicze- nych, które działają w postaci spółek Skarbu Pań-
nie roczne podatku dokonuje ich pracodawca? stwa mających za zadanie generowanie zysku. Zysk
Z poważaniem powstaje wtedy, gdy dane radio emituje reklamy
w godzinach największej słuchalności, czyli tzw. pri-
Posłowie Iwona Guzowska me time. I tu powstaje problem, w założeniu radia
i Arkadiusz Rybicki publicznego w tych godzinach powinny być emito-
wane programy publicystyczne i kulturalne. W więk-
szości krajów europejskich istnieje telewizja publicz-
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. na i obowiązuje system abonamentowy, egzekwowa-
21

ny dużo bardziej rygorystycznie i skuteczniej niż — podnoszone rozbieżności będą oczywiście wy-
w Polsce. Istnieją też przypadki, gdzie zrezygnowa- stępować w przypadku nowo powoływanych uczelni.
no z abonamentu na rzecz dotacji z budżetu pań- Mając powyższe na względzie, można stwierdzić,
stwa. Dotyczy to jednak sytuacji, gdzie media pu- że ww. przepisy nie mają racjonalnego uzasadnienia
bliczne działają na marginesie rynku medialnego. i wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie uczel-
Nowelizacja ustawy medialnej powinna zawie- ni, których te zapisy dotyczą.
rać, oprócz spraw związanych z abonamentem, re- W celu szybkiego i skutecznego rozwiązania ww.
gulację dotyczącą sposobu wyboru składu Krajowej problemu konieczne jest wydanie takiej interpreta-
Rady Radiofonii i Telewizji, jej funkcjonowania cji przywołanego przepisu, która zachowuje zasadę
i kompetencji, zastąpienia w niedalekiej przyszłości niedziałania ustawy z mocą wsteczną. Ustawa,
naziemnego nadawania analogowego na rzecz cyfro- wchodząc w życie z dniem 1 września 2005 r., w art. 77
wego, kompatybilności z prawem Unii Europejskiej, ust. 2 regulowała zagadnienie kadencyjności orga-
ewentualnej prywatyzacji mediów publicznych, czy nów uczelni z zastosowaniem kryterium daty prze-
też zmianami sposobu ich finansowania. prowadzonego wyboru. Przesądza to o fakcie, że
Jaki jest kierunek zmian podjęty w pracach mi- ograniczenie liczby następujących po sobie kadencji
nie może dotyczyć funkcji pełnionych na podstawie
nisterstwa nad nowelizacją ustaw medialnych? Czy
wyborów dokonanych przed dniem wejścia w życie
Pan Minister dostrzega istotną różnicę w finanso-
ustawy. Za początek pierwszej kadencji pełnienia
waniu telewizji i radia publicznego oraz czy podziela
funkcji rektora należałoby przyjąć dzień wyboru,
Pan pogląd, że w przypadku radia, przy którym
który nastąpił po dniu wejścia w życie ustawy (czyli
funkcjonują instytucje kultury (orkiestra symfo- po 1 września 2005 r.).
niczna i kameralna), zmiany powinny polegać m.in. Należy jeszcze przypomnieć, że właśnie taką in-
na większym udziale środków abonamentowych terpretację ww. przepisów artykułował Departa-
przydzielanych radiu publicznemu? ment Szkół Wyższych ministerstwa jeszcze w roku
Z poważaniem 2006 i był to fakt często decydujący o kandydowaniu
na funkcje rektorskie. Gdyby osoby starające się
Poseł Michał Stuligrosz o objęcie funkcji rektora wiedziały, że po okresie
dwuletniej kadencji nie będzie możliwości kolejnego
Poznań, dnia 18 stycznia 2008 r. kandydowania i kontynuowania rozpoczętej pracy
w latach 2008–2012, w większości zrezygnowałyby ze
starań o pełnienie tej funkcji w latach 2006–2008.
Interpelacja Czy Pani Minister podejmie działania zmierzają-
(nr 679) ce do pilnego zredagowania stosownej (odnoszącej
się do państwowych wyższych szkół zawodowych)
do ministra nauki i szkolnictwa wyższego interpretacji art. 270 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym?
w sprawie kadencji rektorów państwowych
wyższych szkół zawodowych Poseł Andrzej Gut-Mostowy

Przepisy zawarte w art. 270 ust. 6 i 7 ustawy Zakopane, dnia 16 stycznia 2008 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
(Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) przewidują dwu-
Interpelacja
letni okres kadencji władz w przypadku tych uczel-
(nr 680)
ni, których kadencja upłynęła 31 sierpnia 2006 r.
(dotyczy to państwowych szkół zawodowych w Cheł-
do ministra zdrowia
mie, Ciechanowie, Nowym Targu, Nysie, Przemy-
ślu, Sanoku i Tarnobrzegu) oraz uczelni utworzo- w sprawie rakotwórczego azbestu
nych w 2005 r. (PPWSZ w Oświęcimiu, Skierniewi-
cach, Suwałkach i Zamościu). Ww. zapis od początku Szanowna Pani Minister! Według danych rządo-
budził zastrzeżenia, ponieważ: wych w polskich budynkach ciągle jest 15,5 mln ton
— narusza ogólne postanowienia ustawy przewi- rakotwórczego azbestu, najwięcej w szkołach
dujące kadencję czteroletnią i w efekcie skraca ka- i przedszkolach budowanych w latach 60, 70 i 80. Co
dencje rektorów i senatów PWSZ, co z pewnością nie roku z powodu wnikania włókien azbestu do płuc
było intencją ustawodawcy, umiera nawet do kilku tysięcy ludzi, tracą życie
— powoduje występowanie różnego terminu za- z powodu nowotworów, azbestozy i międzybłonnia-
kończenia kadencji władz PPWSZ, bowiem spośród ka opłucnej. Niewidzialne gołym okiem włókna
35 placówek poprawka obejmuje tylko 11. W pozo- azbestowe odkładają się w płucach od najmłodszych
stałych koniec kadencji przypadł na rok 2007 lub lat, potem, po wielu latach, ludzie zapadają na raka
nastąpi w latach 2008 i 2009, płuc. Szczególnie narażone na kontakt z azbestem
22

są dzieci. Substancja ukryta jest w co dziesiątej pol- Interpelacja


skiej szkole. Kilkaset tysięcy uczniów, siedząc co- (nr 682)
dziennie na lekcjach, wdycha drobiny śmierciono-
śnego minerału. Niewykluczone, że za 20–30 lat nie- do ministra pracy i polityki społecznej
którzy z nich będą mieli kłopoty z płucami.
W związku z powyższym pytam Panią Minister: w sprawie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza przeprowadzić,
szczególnie w szkołach, akcję uświadamiającą za- Szanowna Pani Minister! Z najnowszej prognozy
grożenia wynikające z kontaktu z azbestem? Czy wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Spo-
Ministerstwo Zdrowia posiada dane na temat liczby łecznych wynika, że ZUS potrzebuje coraz większych
zachorowań na raka w Polsce z powodu wnikania dotacji. W latach 2009–2013 na wypłatę świadczeń
włókien azbestu do płuc? Jakie działania zamierza zabraknie 256 mld zł. Powodem jest m.in. pogarszają-
podjąć ministerstwo, aby zmniejszyć ryzyko zacho- ca się sytuacja demograficzna Polski, a w tym roku
rowalności na raka z powodu azbestu? wraca coroczna waloryzacja świadczeń. Deficyt FUS
Z poważaniem wynika też z redukcji składki rentowej.
W związku z powyższym pytam Panią Minister:
Poseł Anna Sobecka 1. Czy prawdą jest, że z najnowszej prognozy
wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Spo-
Toruń, dnia 10 stycznia 2008 r. łecznych wynika, że ZUS potrzebuje coraz więk-
szych dotacji?
2. Czy prawdą jest, że w latach 2009–2013 na
Interpelacja wypłatę świadczeń zabraknie 256 mld zł?
(nr 681) 3. Jakie kroki zamierza podjąć rząd, aby do tego
nie doszło?
do ministra spraw wewnętrznych i administracji
Z poważaniem
w sprawie przepisów meldunkowych
Poseł Anna Sobecka
Szanowny Panie Ministrze! W polskim prawie
jest wiele przepisów, które wymagają natychmiasto- Toruń, dnia 10 stycznia 2008 r.
wej zmiany. Jednym z nich jest ten, który mówi, że
jeśli wyjeżdżamy na dłużej niż trzy dni to powinni-
śmy się zameldować w miejscu, w którym aktualnie Interpelacja
przebywamy. Meldunek musi zostać zgłoszony w od- (nr 683)
powiednim urzędzie przed upływem czwartej doby
naszego pobytu. Jeśli mieszkamy w hotelu, sanato- do ministra infrastruktury
rium, internacie, schronisku lub na polu namioto-
wym musimy zameldować się na pobyt czasowy lub w sprawie odcinka autostrady A1
stały do 24 godzin od chwili przybycia. Natomiast między Grudziądzem a Toruniem
zgłoszenie naszego pobytu do ewidencji w urzędzie
jest już obowiązkiem kierownika instytucji. Za nie- Szanowny Panie Ministrze! Z doniesień praso-
przestrzeganie przepisu grozi surowa kara. Kodeks wych wynika, że odcinek autostrady A1 między
wykroczeń mówi o ograniczeniu wolności, grzywnie Grudziądzem a Toruniem raczej nie powstanie do
do 500 zł lub naganie. Kara grozi też osobom, które końca 2010 r. Koncesję na budowę tego odcinka mia-
nie zawiadomią policji o tym, że ktoś nie dopełnił ła firma Gdańsk Transport Company; tę inwestycję
obowiązku meldunkowego. Choć przepisy pochodzą realizuje już na fragmencie od Trójmiasta do Gru-
z czasów PRL-u, nadal obowiązują i mogą być egze- dziądza, na którym niedawno, rok przed terminem,
kwowane. oddała do ruchu 25-kilometrową trasę w pobliżu
W związku z powyższym pytam Pana Ministra: Gdańska. Koncesję GTC na budowę odcinka
1. Czy ministerstwo zamierza dokonać zmian Gdańsk–Toruń postanowił wygasić rok temu były
w wyżej wymienionym przepisie? minister transportu Jerzy Polaczek, potem przegrał
2. Kiedy ministerstwo zamierza zmienić ten ab- spór o jej ważność w sądzie administracyjnym pierw-
surdalny przepis? szej instancji. Ministerstwo Infrastruktury zapo-
3. Czy ministerstwo posiada dane na temat tego, wiedziało, że ma zamiar złożyć wniosek o kasację
czy ten przepis jest egzekwowany? decyzji sądu pierwszej instancji, to oznacza odebra-
nie koncesji GTC i realizowanie inwestycji przez
Z poważaniem państwo. Jednak spór z GTC może zaszkodzić budo-
Poseł Anna Sobecka wie A1 przez państwo, są obawy, że z tego powodu
Unia Europejska nie przekaże pieniędzy na sfinan-
Toruń, dnia 10 stycznia 2008 r. sowanie tej inwestycji. Wielkie kontrowersje budzi
23

też dzielenie budowanych odcinków autostrad na Interpelacja


małe fragmenty, tak jak ten 62-kilometrowy między (nr 685)
Grudziądzem a Toruniem, jeśli jeden z wykonawców
opóźni inwestycję, cały odcinek będzie nieprzejezd- do prezesa Rady Ministrów
ny. Dlatego autostrady miały być budowane w czę-
ściach po 80–100 kilometrów. w sprawie polityki podatkowej
W związku z powyższym pytam Pana Ministra: Unii Europejskiej
1. Czy odcinek autostrady A1 między Gdań-
skiem a Toruniem będzie budowała firma GTC, czy Szanowny Panie Premierze! Unia Europejska
też państwo? wymaga spełniania coraz to nowych wyśrubowa-
2. Czy ministerstwo zamierza złożyć wniosek nych norm, zmusza do niszczącej konkurencyjność
o kasację decyzji sądu pierwszej instancji w spra- unifikacji podatków i przepisów, a przy tym wyraź-
wie odebrania koncesji na budowę autostrady fir- nie faworyzuje kraje tzw. starej Unii. Problem sta-
mie GTC? nowi podatek VAT, dotychczasowe stawki 7% na
3. Czy decyzja ta może wpłynąć na przeciągnię- mieszkania, 0% na książki oraz 3% na żywność zo-
cie w czasie oddania do użytku tego fragmentu auto- staną do 2010 r. podniesione. Co więcej, Bruksela
strady A1? dąży do ujednolicenia tego podatku kosztem państw
4. Czy inwestycja ta zgodnie z zapowiedziami mających niższą stawkę, a zarazem konkurencyj-
powstanie do końca 2010 r.? nych. W takiej sytuacji dystans w rozwoju gospodar-
czym między Polską a UE ulegnie zamrożeniu, tzn.
Z poważaniem
wszyscy będą się rozwijać, ale różnica będzie nie do
pokonania, gdyż rozwiązań, które mogłyby dać nam
Poseł Anna Sobecka
przewagę, już nie będzie można stosować. Nie bę-
dzie zatem powtórki z sytuacji Irlandii, która miała
Toruń, dnia 10 stycznia 2008 r.
swego czasu konkurencyjne rozwiązania podatkowe
w UE i pozwoliło to jej nie tylko na dogonienie, ale
na prześcignięcie w rozwoju Wielkiej Brytanii.
Interpelacja
Kolejnym ograniczeniem dla wielu dziedzin pol-
(nr 684)
skiej gospodarki są normy standaryzacyjne i ekolo-
giczne, które windują koszty produkcji. Interesują-
do ministra zdrowia
ce, że nie wszystkie kraje stosują się do tych przepi-
sów. Przykładem mogą być francuskie restauracje,
w sprawie refundacji szpitalom
których właściciele ze względu na ogromne koszty
kosztów porodów mnogich
nie dostosowują się do norm unijnych, podczas gdy
w Polsce takich warunków, jakimi cieszą się francu-
Szanowna Pani Minister! Narodowy Fundusz
scy restauratorzy, nie wynegocjowano. Zdaniem jed-
Zdrowia nie chce refundować małym szpitalom po-
nego z premierów francuskich, podwyższenie podat-
rodów od dwojaczków w górę. Przepisy każą wozić
ku od towarów i usług spowodowało likwidację dzie-
rodzące matki nawet po kilkadziesiąt kilometrów do
siątek tysięcy miejsc pracy w gospodarce francu-
szpitali wojewódzkich. Takim zarządzeniom sprze-
skiej. Zrobiono analizę, że do momentu, kiedy UE
ciwiają się lekarze z małych miejscowości. Położnicy
nie stosowała podatku VAT, konkurencyjność Wspól-
postanowili, że będą odbierać porody mnogie, nawet
noty i USA była porównywalna. Obecnie Unia prze-
gdyby mieli utracić refundację. Po każdym porodzie
grywa pod tym względem ze Stanami. Paradoks po-
bliźniaków czy trojaczków piszą usprawiedliwienia
lega na tym, że wzrost gospodarczy o 2–3% uznawa-
do funduszu, dowodząc, że nie mieli innego wyjścia.
ny jest w niektórych krajach Unii za objaw ożywie-
Lekarze twierdzą, że wprowadzenie takiego zarzą-
nia, podczas gdy analogiczny wzrost jest w Stanach
dzenia jest szkodliwe dla pacjentek, bo wprowadza
Zjednoczonych oznaką kryzysu. Ponadto im niższy
mnóstwo niepotrzebnego zamieszania.
VAT, tym mniejsza jego szkodliwość, stąd istniejąca
W związku z powyższym pytam Panią Minister:
w Polsce tendencja do obejmowania tym podatkiem
1. Czy prawdą jest, że obowiązujące przepisy
wszystkich produktów jest niekorzystna ekonomicz-
każą wozić kobiety z małych szpitali z ciążą mnogą
nie, a także nieefektywna z punktu widzenia budże-
do szpitali wojewódzkich?
tu, gdyż ze sporządzonego w 2007 r. raportu rządo-
2. Z jakich powodów stosuje się te przepisy?
wego wynikało, że na ponad 80 mld wpływów z ty-
3. Czy ministerstwo podejmie kroki, żeby zmie-
tułu poboru VAT ponad 30 mld wyniosły koszty jego
nić ten przepis?
poboru.
Z poważaniem W związku z powyższym pytam Pana Premiera:
1. Jaki jest stosunek polskiego rządu do unifi-
Poseł Anna Sobecka kacji podatków w ramach całej Unii Europejskiej?
2. W jaki sposób rząd zamierza powtórzyć suk-
Toruń, dnia 10 stycznia 2008 r. ces gospodarczy Irlandii skoro narzędzia, które tam
24

zastosowano, przynoszące sukces (m.in. konkuren- 3. Czy w ocenie resortu obecne postępowanie pol-
cyjne stawki VAT) nie będą możliwe do wykorzysta- skich koncernów paliwowych nie jest sprzeczne z po-
nia w Polsce, ze względu na konieczność dostosowa- lityką gospodarczą rządu?
nia stawek podatkowych do tych, które narzuca UE? 4. Jakie są zamierzenia resortu w uzdrowieniu
3. W jaki sposób rząd, wobec narzuconej polityki obecnej sytuacji na rynku biopaliw i biokomponen-
podatkowej UE, zamierza dbać o interesy gospodar- tów do paliw płynnych, w szczególności bioetanolu?
cze i rozwój gospodarczy Polski? Z poważaniem
Z poważaniem Poseł Andrzej Grzyb

Poseł Anna Sobecka Ostrzeszów, dnia 9 stycznia 2008 r.

Toruń, dnia 10 stycznia 2008 r.


Interpelacja
(nr 687)
Interpelacja
(nr 686) do ministra infrastruktury

do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie spłaty kredytów zaciągniętych


oraz w latach 90. przez spółdzielnie mieszkaniowe
ministra gospodarki
Wiele osób, które otrzymały w latach dziewięć-
w sprawie funkcjonowania rynku dziesiątych w spółdzielniach mieszkaniowych miesz-
spirytusu surowego i bioetanolu w Polsce kanie, spłaca do tej pory kredyty zaciągnięte na ten
cel przez spółdzielnie. Właściwie do spłaty pozostały
Polscy producenci spirytusu surowego alarmują, tylko odsetki od spłaconego kredytu. W ubiegłej ka-
że obecne warunki produkcji oraz sytuacja cenowa dencji Sejmu rozpatrywano projekt ustawy dotyczący
na rynku może doprowadzić do upadku polskich go- miedzy innymi umorzenia odsetek od tych kredytów.
rzelni. Produkowany w gorzelniach rolniczych spi- Osoby zainteresowane podnoszą, że właściwie przez
rytus surowy producenci sprzedają do zakładów od- te kilkanaście lat spłaciły już trzykrotną wartość
wadniania wytwarzających spirytus odwodniony kredytu, a niespłacone odsetki uniemożliwiają im
stosowany do produkcji paliw płynnych i biopaliw. podjęcie starań o wykup mieszkania na własność.
Obecnie w kraju brak jest zapotrzebowania na Zwracam się do Pana Ministra z następującymi
bioetanol, ponieważ rafinerie PKN Orlen i Grupa pytaniami:
Lotos kupują wyłącznie bioetanol od dostawców za- 1. Jaka jest skala tego zjawiska w całej Polsce?
granicznych. 2. Czy resort zamierza prowadzić prace nad roz-
Jednocześnie producenci spirytusu wskazują, że wiązaniem przedłożonego problemu, który dotyczy
rafinerie otrzymują do każdego litra biokomponentu wielu obywateli?
1,56 zł z budżetu państwa. Jak wskazują producenci 3. Czy Pan Minister zamierza wnieść w tej spra-
spirytusu surowego, ich firmy skazane są na powol- wie projekt ustawy regulujący przedłożoną sprawę?
ne bankructwo, a firmy paliwowe wspierają zagra- Z poważaniem
nicznych producentów, otrzymując dopłaty z budże-
Poseł Andrzej Grzyb
tu państwa. Sytuacja ta nie uległa zmianie mimo
spotkania Zarządu Związku Gorzelni Polskich z przed-
Ostrzeszów, dnia 9 stycznia 2008 r.
stawicielami m.in. PKN Orlen, którzy stwierdzili,
że spotkanie przyczyni się, cytuję: „do lepszego zro-
zumienia wytwórców spirytusu surowego i etanolu Interpelacja
oraz dobrych perspektyw rozwoju tego rynku”. (nr 688)
Mimo takich zapewnień, stwierdzają polscy pro-
ducenci spirytusu surowego i spirytusu odwodnio- do ministra pracy i polityki społecznej
nego, PKN Orlen zakupił od producentów niemiec-
kich 8,5 mln litrów w bieżącym półroczu. w sprawie zwiększenia podstawy
Zwracam się do Pana Ministra z następującymi do naliczania emerytur dla osób,
pytaniami: które są emerytami wojskowymi,
1. Jakie są możliwości pełnego uruchomienia w związku z opłacaniem przez nie składek
w Polsce sektora produkcji biopaliw i biokomponen- na ZUS z tytułu zatrudnienia
tów do paliw?
2. Jakie przepisy w dalszym ciągu uniemożliwia- Szanowna Pani Minister! Osoby będące emery-
ją wdrożenie produkcji biopaliw i biokomponentów? tami wojskowymi, które podjęły pracę, zobowiązane
25

są do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Rządu i Samorządu Terytorialnego dotyczące zasad


Zainteresowani podnoszą, że z tego tytułu nie będą naliczania subwencji oświatowej?
mogli korzystać ze zwiększenia podstawy do nali-
Z poważaniem
czenia emerytury, mimo że składki wpływają do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym Poseł Andrzej Grzyb
zwracają się o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji do
Wojskowego Biura Emerytalnego oraz ZUS, nie Ostrzeszów, dnia 9 stycznia 2008 r.
otrzymując żadnych satysfakcjonujących wyjaśnień
w sprawie.
Zwracam się do Pani Minister z następującymi Interpelacja
pytaniami: (nr 690)
1. Czy resort zamierza dokonać zmian w istnie-
jących przepisach prawnych? do ministra infrastruktury
2. Czy opłacanie składek na ubezpieczenie spo-
łeczne przy jednoczesnym braku możliwości zwięk- w sprawie stanowiska
szania podstawy do naliczania nie narusza norm Ministerstwa Infrastruktury dotyczącego
konstytucyjnych? możliwości zwolnienia z opłat odcinków
3. Czy w tej sytuacji emeryci wojskowi zatrud- planowanych autostrad A1 i A2
nieni nie powinni zostać zwolnieni z obowiązku w okolicach Łodzi
opłacania składek na ubezpieczenie społeczne?
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przed-
Z poważaniem
stawienie stanowiska ministerstwa w sprawie zwol-
nienia z opłat odcinków autostrad A1 i A2, w takim
Poseł Andrzej Grzyb
zakresie, by mogły one stanowić obwodnice aglome-
racji łódzkiej.
Ostrzeszów, dnia 9 stycznia 2008 r.
Według mojej wiedzy obecnie trwają prace prze-
targowe mające na celu wyłonienie wykonawcy łódz-
Interpelacja kich odcinków autostrad. W istotnych warunkach
(nr 689) przetargu brak zapisów o wyłączeniu z opłat odcin-
ka A1 przebiegającego w okolicach Łodzi. Wyłączono
do ministra edukacji narodowej z opłat tylko odcinki w okolicach Piotrkowa Trybu-
nalskiego i Częstochowy. Jestem przekonana, że ko-
w sprawie wysokości nieczne jest też wyłączenie z poboru opłat łódzkich
subwencji oświatowej dla samorządów odcinków, bo tylko w taki sposób będzie można od-
w związku z podwyżką płac nauczycieli ciążyć ruch samochodowy w Łodzi i miastach ościen-
nych. Zaniechanie tego byłoby szkodliwe dla miesz-
Szanowna Panie Minister! Samorządy wskazują, kańców aglomeracji łódzkiej
Uprzejmie zatem proszę Pana Ministra o udziele-
że proponowany wzrost subwencji oświatowej na
nie mi odpowiedzi: Czy i w jakim zakresie minister-
2008 rok nie uwzględnia proponowanego wzrostu
stwo zamierza wprowadzić wolne od opłat przyszłe
płac nauczycieli zawartego w ustawie budżetowej na
odcinki autostrad A1 i A2 w okolicach Łodzi, tak by
2008 rok.
mogły one stanowić miejskie obwodnice.
Również samorządy wskazują, że subwencja
w roku 2007 nie pokryła w całości skutków podwy- Z poważaniem
żek płac nauczycieli, a konsekwencje tej podwyżki
z 2007 r. przeniosą się na rok 2008. Wiele samorzą-
Poseł Joanna Skrzydlewska
dów musiało, chcąc wypłacić 5-procentową podwyż-
kę płac w 2007 r., zaciągnąć kredyty.
Zwracam się do pani Minister z następującymi Łódź, dnia 11 stycznia 2008 r.
pytaniami:
1. Czy subwencja oświatowa na 2008 rok uwzględ-
nia niedoszacowany wzrost płac nauczycieli za 2007
rok i pełną kwotę wzrostu płac zapisaną w ustawie
budżetowej na 2008 rok?
2. Czy samorządy mogą liczyć na wyrównanie
wypłaconych kwot na podwyżki nauczycieli w 2007 r.,
których nie uwzględniano w subwencji na rok 2007?
3. Jak rząd zamierza zrealizować postulaty zło-
żone przez stronę samorządową Komisji Wspólnej
26

Interpelacja Interpelacja
(nr 691) (nr 692)

do ministra nauki i szkolnictwa wyższego do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie procedury nostryfikowania w sprawie nowelizacji ustawy o broni i amunicji


stopni i tytułów naukowych
w Rzeczypospolitej Polskiej W art. 4 ustawy o broni i amunicji zawarta jest
definicja broni. Według niej bronią nie są wszelkiego
Zwracam się do Pani Minister z zapytaniem rodzaju noże o różnej długości ostrza. W ostatnim
w sprawie procedury nostryfikowania stopni i tytu- okresie znaczący procent przestępstw z użyciem
przemocy popełnionych na terenie kraju stanowiły
łów naukowych w Rzeczypospolitej Polskiej.
przestępstwa z użyciem długich noży. Jak wynika ze
Bardzo wielu polskich studentów i naukowców
statystyk policyjnych, nożami o długich ostrzach po-
podejmuje studia na uczelniach całego świata, osią-
sługują się przede wszystkim młodociani przestęp-
gając często znakomite wyniki i zdobywając tytuły cy. Problem ten dotyczy zwłaszcza najbrutalniej-
naukowe najbardziej prestiżowych uczelni. Zjawisko szych przestępstw z zabójstwami włącznie. Podczas
to potęgowane jest jeszcze przez zapoczątkowany rutynowych kontroli przeprowadzanych przez pa-
deklaracją bolońską proces tworzenia europejskiego trole policyjne wśród grup młodzieży zaobserwowa-
obszaru szkolnictwa wyższego jako kluczowego kie- no powszechne zjawisko noszenia noży z długimi
runku służącego promowaniu mobilności obywateli, ostrzami.
możliwości zatrudniania oraz ogólnego rozwoju kon- Uchylona w 1999 r. ustawa o broni i amunicji za-
tynentu. liczała do broni także noże. Obowiązująca do 1999 r.
W ramach zachodzący w Unii Europejskiej i w świe- i rozszerzona w porównaniu z dzisiejszą definicja
cie procesów tworzenia obszaru wolnej wymiany na- broni, jak wynika z perspektywy czasu, była dobra.
uko-badawczej istotne miejsce powinno przypaść W związku z licznymi głosami funkcjonariuszy poli-
Polsce. W najlepiej rozumianym interesie Polski jest, cji, także moim zdaniem, należałoby zmodyfikować
aby zdobytą za granicą wiedzę i kwalifikacje polscy definicję broni w ustawie o broni i amunicji.
naukowcy mogli wykorzystywać później w Polsce. W związku z przedstawionym wyżej problemem
zwracam się do Pana Ministra z następującym py-
Zależeć powinno nam także i na tym, aby młodzi
taniem:
naukowcy z innych krajów prowadzili swoje prace
1. Czy podziela pan mój pogląd o potrzebie zmia-
i badania w naszym kraju.
ny ustawy poprzez rozszerzenie definicji broni o noże
Jednak aby tak się stało, musimy stworzyć im z odpowiednio długim ostrzem?
możliwie najbardziej sprzyjające warunki, które za- 2. Czy rząd wystąpi z inicjatywą ustawodawczą
chęcą ich do powrotu lub przyjazdu do Polski. w zakresie ustawy o broni i amunicji?
Podstawową i bardzo ważną kwestią jest tu pro-
blem uznawalności stopni i tytułów naukowych. Z poważaniem
Obecnie w Polsce naukowiec z dyplomem uzyska-
Poseł Eugeniusz Czykwin
nym z zagranicznej uczelni, szukając dla siebie miej-
sca w polskich uczelniach czy instytucjach nauko- Białystok, dnia 14 stycznia 2008 r.
wych, musi poddać się wielomiesięcznej procedurze
nostryfikacji. Stanowi to bardzo istotne i niezwykle
zniechęcające utrudnienie w rozpoczęciu działalno- Interpelacja
ści naukowej w Polsce. (nr 693)
W związku z powyższym zwracam się do Pani
Minister z prośbą o odpowiedź na pytanie: Jakie do prezesa Rady Ministrów
kroki zamierza podjąć Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego dla udrożnienia systemu nostryfi- w sprawie poprawy sytuacji
kacji stopni naukowych przy równoczesnym zapew- społeczno-ekonomicznej
nieniu dbałości o utrzymanie najwyższych standar- oraz dofinansowania działalności
dów jakości? organizacji społecznych zrzeszających
emerytów i rencistów
Z poważaniem
W ostatnich latach większość statystyk podawa-
Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska nych przez ośrodki badań i prezentowanych przez
mass media informują nas, że poprawia się sytuacja
Warszawa, dnia 16 stycznia 2008 r. ekonomiczna Polaków. Spowodowane to jest wzro-
27

stem płac i uposażeń w większości sektorów naszej –1945, a także osoby, które w latach 1945–1989 wal-
gospodarki. czyły zbrojnie o niepodległość kraju i czynnie prze-
Niestety, nie wszystkie grupy społeczne są bene- ciwstawiały się dyktaturze komunistycznej, będąc
ficjentami tej koniunktury. Coraz bardziej pogłębia za swoją działalność represjonowani przez systemy
się dysproporcja ekonomiczna pomiędzy ludźmi totalitarne, oczekują na nową ustawę uwzględniają-
czynnymi zawodowo a środowiskiem emerytów, ren- cą ich wkład i zaangażowanie w walce o niepodle-
cistów. Związane to jest z funkcjonowaniem syste- głość i suwerenność kraju.
mu tzw. starego portfela, który spycha de facto se-
Poprzedni rząd RP prowadził konsultacje spo-
niorów na margines ekonomiczny społeczeństwa.
łeczne i prace nad nowymi uregulowaniami prawny-
Taka sytuacja pogłębia ich frustrację i rodzi niepo-
kój co do przyszłości tej prawie dziesięciomilionowej mi. Wynikiem tych prac był sporządzony projekt
grupy naszych obywateli. ustawy o kombatantach, uczestnikach walki cywil-
Emeryci i renciści, wykazując inicjatywę, zrze- nej w latach 1914–1945, działaczach opozycji wobec
szają się w wielu stowarzyszeniach i związkach, któ- dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiarach
rych celem jest samopomoc, poprawa sytuacji socjal- represji systemów totalitarnych.
no-bytowej oraz działalność kulturalno-oświatowa. Dokument ów wychodzi naprzeciw oczekiwa-
Do funkcjonowania tych prężnie działających or- niom środowisk kombatanckich, uwzględniając za-
ganizacji potrzebne są jednak środki, których senio- sługi wszystkich, którzy przyczyniali się do osią-
rzy nie mają, a o które nie są w stanie się ubiegać tak gnięcia niepodległego bytu ojczyzny, i jest swoistym
zdecydowanie jak inne grupy społeczno-zawodowe. hołdem oraz wyrazem wdzięczności za ich zaanga-
Zwracam się więc z prośbą o udzielenie informa- żowanie i trud okupiony nierzadko najwyższą ceną
cji w przedmiocie: i poświęceniem.
1. Jaką politykę zamierza prowadzić rząd RP Projekt proponowanej ustawy zgodny jest z „Za-
w stosunku do emerytów i rencistów w zakresie wa-
łożeniami nowelizacji prawa kombatanckiego”
loryzacji świadczeń emerytalno-rentowych?
przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 27.03.2007 r.
2. Czy w najbliższych latach planowane jest wy-
równanie dysproporcji wynikających z tzw. starego i opracowany był na bazie obowiązującej ustawy
portfela i ujednolicenie systemu emerytalno-rento- o kombatantach i niektórych osobach będących
wego dla tych samych grup zawodowych? ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
3. Czy rząd RP widzi potrzebę wsparcia organi- Nowe uregulowania poszerzają krąg benefi-
zacji zrzeszających emerytów i rencistów ze środków cjentów o ofiary represjonowane politycznie w la-
budżetowych bądź innych źródeł finansowania, a je- tach 1939–1989, o tzw. żołnierzy górników (osoby
żeli tak, to jaki program działań ma być wdrożony pracujące przymusowo w kopalniach węgla, ka-
w tym zakresie? mieniołomach i zakładach wydobywających rudy
4. Z jakich funduszy pomocowych Unii Europej- uranowe), o przymusowo pracujących żołnierzy
skiej mogą korzystać stowarzyszenia i związki eme- batalionów budowlanych i osoby wcielone do po-
rytów i rencistów, ze szczególnym uwzględnieniem nadkontyngentowych brygad Służby Polsce. Nowy
potrzeb w zakresie pomocy społecznej i działalności projekt oczyszcza ustawę z zapisów pozwalających
kulturalno-oświatowej?
zachować przywileje kombatanckie osobom zaan-
Z poważaniem gażowanym w tłumienie niepodległościowych
aspiracji narodu polskiego. Ponadto przewiduje on
Poseł Krzysztof Jurgiel nowe świadczenia na rzecz kombatantów, które
byłyby wymierną oznaką uznania zasług wszyst-
Białystok, dnia 6 stycznia 2008 r. kich osób walczących i represjonowanych za swoją
działalność dla ojczyzny.
W związku z powyższym proszę Pana Premiera
Interpelacja
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
(nr 694)
1. Jaką politykę historyczną zamierza prowadzić
do prezesa Rady Ministrów rząd RP?
2. Czy rząd RP zamierza opracować prawo
w sprawie projektu ustawy o kombatantach, kombatanckie i przedłożyć je do uchwalenia Sej-
uczestnikach walki cywilnej lat 1914–1945, mowi, a jeżeli tak, to jakie będą założenia nowych
działaczach opozycji wobec dyktatury uregulowań?
komunistycznej oraz niektórych ofiarach
represji systemów totalitarnych Poseł Krzysztof Jurgiel

Od dawna środowiska kombatanckie – uczestni-


cy walk w obronie Rzeczypospolitej w latach 1914– Białystok, dnia 6 stycznia 2008 r.
28

Interpelacja temu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rzą-


(nr 695) du i Samorządu Terytorialnego prezydenta m. Po-
znania wynika, że zwiększenie kwoty subwencji
do ministra infrastruktury oświatowej na 2008 r. o 3,2% jest niewystarczające
w aspekcie zakładanej podwyżki o 6,3%, a tym bar-
w sprawie możliwości nowelizacji ustawy dziej w stosunku do oczekiwań środowiska nauczy-
Prawo o ruchu drogowym cieli przekraczających 10% wzrostu płac. J.s.t. nie
mają możliwości sfinansowania tej podwyżki, gdyż
Szanowny Panie Ministrze! Zwróciła się do mnie
subwencja starcza zaledwie na ok. 80% płac nauczy-
z prośbą o interwencję jedna ze stacji kontroli pojaz-
dów w województwie wielkopolskim. Stacja ta nie cieli szkół. Oczekują na wyliczenie przez Minister-
posiada obecnie uprawnień do wykonywania niektó- stwo Finansów sumarycznej kwoty potrzebnej na
rych badań technicznych przynależnych okręgowej podwyżkę we wszystkich j.s.t. i wskazanie źródeł fi-
stacji kontroli pojazdów, o których mowa w art. 83 nansowania tej podwyżki, uwzględniając również
pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, chociaż po- ubiegłoroczny 5-procentowy wzrost wynagrodzeń.
siada do tego warunki techniczne. Z przekazanej mi informacji wynika również, że
W związku z tym, że stacja prowadzi działalność wprowadzenie ulgi prorodzinnej spowoduje brak w ka-
bez tzw. rozszerzeń (małych liter) ponosi wymierne sach samorządowych 3,4 mld zł, co oznacza zmniej-
straty finansowe, gdyż nie może zgodnie z posiada- szenie o tę kwotę możliwości absorpcyjnych środków
nymi obecnie uprawnieniami wynikającymi z reje- unijnych i spowolnienie procesu inwestycyjnego.
stru działalności regulowanej, prowadzonego przez Brak tej kwoty narusza finanse samorządów tak, iż
starostę, wykonywać wielu rodzajów badań, w tym zagraża to realizacji przez nie zadań.
m.in. badań pojazdów zasilanych gazem (c), pojaz-
W związku z powyższym zwracam się do Pana
dów sprowadzonych zza granicy (d) oraz skierowa-
nych na badania techniczne przez organ kontroli ru- Premiera z następującymi pytaniami:
chu drogowego lub starostę (e). 1. Czy subwencja oświatowa na 2008 r. będzie
Wielu klientów w związku z tym zmuszonych jest uwzględniała realną podwyżkę płac dla nauczycieli
dokonywać badań w innych stacjach. Taka sytuacja szkół?
ma również miejsce w innych stacjach, gdzie wyłożo- 2. Czy dla j.s.t. będą przekazane dodatkowe
no pieniądze na remont i adaptację stacji, a nie mogą środki na podwyżki dla nauczycieli przedszkolnych,
być wykonywane niektóre badania techniczne. nieobjętych subwencją?
W związku z powyższym zwracam się do Pana 3. Czy Rząd przewiduje zwiększenie udziału
Ministra z następującymi pytaniami: gmin, powiatów i województw w podatku PIT?
1. Czy Pan Minister widzi możliwość noweliza-
cji ustawy Prawo o ruchu drogowym, aby stacje kon- Z wyrazami szacunku
troli technicznej, które spełniają wymogi technicz-
ne, mogły dokonywać badań m.in. pojazdów zasila- Poseł Stanisław Kalemba
nych gazem, sprowadzanych zza granicy, skierowa-
nych na badania techniczne przez organ kontroli Poznań, dnia 11 stycznia 2008 r.
ruchu drogowego i starostę?
2. Jak ministerstwo widzi możliwość pomocy ta-
kim stacjom? Interpelacja
Z wyrazami szacunku (nr 697)

Poseł Wiesław Andrzej Szczepański do ministra infrastruktury

Leszno, dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie przyspieszenia budowy


drogi ekspresowej S11
Interpelacja Budowa drogi ekspresowej S11 ma szczególne
(nr 696) znaczenie dla ponad 50 gmin, powiatów i woje-
wództw leżących wzdłuż planowanego przebiegu tej
do prezesa Rady Ministrów
drogi. Rozwój społeczno-gospodarczy tych jednostek
w sprawie skutków finansowych dla j.s.t. samorządowych jest w dużym stopniu uzależniony
w nawiązaniu do zakładanych podwyżek od realizacji tej jakże ważnej inwestycji. Z dużą sa-
wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmian tysfakcją przyjąłem do wiadomości informację o po-
w ustawie o podatku dochodowym od osób wstaniu Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Woje-
fizycznych (ulga prorodzinna) wództw „Droga S11”, które ma na celu inicjowanie,
propagowanie, przygotowanie i realizację przedsię-
Z pisemnej informacji przekazanej mi w grudniu wzięć służących jak najszybszej budowie drogi eks-
ub.r. przez współprzewodniczącego Zespołu ds. Sys- presowej S11.
29

Jako wielkopolski parlamentarzysta z okręgu znanie dotacji dla Wielkopolskiego Centrum Onko-
pilskiego mogę stwierdzić, że na różnych spotka- logii. W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinfor-
niach to przedsięwzięcie zdecydowanie popierają nie mowało, że wobec braku porozumienia Poznań nie
tylko władze samorządowe, ale przede wszystkim otrzyma skanera PET, pomimo że zgodnie z roz-
mieszkańcy, widząc w realizacji tego zadania dużą strzygnięciem konkursu powinien go otrzymać.
szansę na dalszy, przyspieszony rozwój lokalny oraz W moim przekonaniu takie stanowisko resortu
regionalny. wydaje się nieuzasadnione merytorycznie (ze wzglę-
Wdrożenie w życie planów działania Stowarzy- du na potrzeby zdrowotne regionu) i niesprawiedliwe
szenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” społecznie wobec faktu nierównego potraktowania
zasługuje na aktywne wsparcie. ośrodka poznańskiego w stosunku do pozostałych
Bardzo istotnym elementem realizacji tego za- ośrodków. PET-y przeznaczono dla Kielc, Warszawy,
dania jest wpisanie drogi S11 do transeuropejskiej Gliwic i Gdańska, w stosunku do których nie nałożo-
sieci transportowej (TEN-T), co umożliwi między no warunku uzyskania porozumienia. Region Wiel-
innymi pozyskiwanie środków z funduszy unijnych kopolski został w oczywisty sposób poszkodowany.
oraz ujęcie tej inwestycji w planach realizacyjnych Nadmienić należy, że poprzedni konkurs wygrało
GDDKiA. w 2005 r. Wielkopolskie Centrum Onkologii, ale mi-
Popierając zdecydowanie inicjatywy Stowarzy- nister zdrowia powołany po wyborach w roku 2005
szenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, unieważnił go, a w wyniku nowego konkursu znalazł
zwracam się do pana ministra z następującym pyta- się w stosunku do ośrodka poznańskiego wymóg za-
niem: Jakie działania zamierza podjęć Ministerstwo warcia umowy pomiędzy WCO i UM. Sprawa jest b.
Infrastruktury w zakresie jak najszybszej realizacji pilna, bo program kończy się w 2008 r. i wyłączenie
drogi ekspresowej S11? Poznania będzie skutkowało brakiem tego urządze-
nia w Wielkopolsce i w całej zachodniej części Polski,
Z poważaniem
a z takim rozwiązaniem nie można się zgodzić.
W moim osobistym przekonaniu w tej sytuacji
Poseł Stanisław Kalemba przystąpienia do konkursu dwóch ośrodków po-
znańskich minister zdrowia powinien podjąć decy-
Poznań, dnia 11 stycznia 2008 r. zję, który z nich otrzyma wymienione urządzenie,
podobnie jak to zrobiono z pozostałymi ośrodkami.
Z przedstawionej mi informacji wynika, że Wiel-
Interpelacja kopolskie Centrum Onkologii w związku z rozstrzy-
(nr 698) gnięciem z roku 2005 i 2006 podjęło szereg działań
zmierzających do właściwego wykorzystania skanera
do ministra zdrowia PET, ponosząc już poważne koszty związane z przy-
gotowaniem infrastruktury i wyszkoleniem kadry.
w sprawie przywrócenia ośrodka W związku z powyższym zwracam się do Pani
poznańskiego jako realizatora konkursu Minister z pytaniem: Jak Ministerstwo Zdrowia za-
ministra zdrowia „Tomografia pozytonowa mierza rozwiązać przedstawiony problem, by Wiel-
(PET) – budowa sieci ośrodków PET” kopolska i cała zachodnia część Polski nie była wy-
eliminowana z wdrożenia tak ważnego dla ratowa-
W wyniku rozstrzygnięcia z dnia 2.11.2006 r. nia życia programu NPZCN w części dot. pozytono-
konkursu ministra zdrowia ośrodek poznański miał wej tomografii emisyjnej?
otrzymać skaner PET o wartości ok. 12 mln zł.
Ośrodek poznański został wybrany w konkursie Z wyrazami szacunku
obok 5 innych miast w Polsce. Jednak tylko dla Po-
znania zamieszczono w rozstrzygnięciu konkursu Poseł Stanisław Kalemba
konieczność przedstawienia wspólnego działania
pomiędzy Uniwersytetem Medycznym a Wielkopol- Poznań, dnia 14 stycznia 2008 r.
skim Centrum Onkologii. Tylko z pozoru takie roz-
strzygnięcie wygląda poprawnie. Wielkopolskie Cen-
trum Onkologii spełnia wszystkie wymogi – posiada Interpelacja
infrastrukturę, kadrę i ponadto leczy i diagnozuje (nr 699)
większość (75%) pacjentów w zakresie chorób nowo-
tworowych. do ministra zdrowia
Propozycja dyrektora WCO umieszczenia PET-u
w Wielkopolskim Centrum Onkologii i jednocześnie w sprawie stanu i perspektyw lecznictwa
utworzenia na tej bazie zakładu Uniwersytetu Me- chorób nowotworowych w Polsce
dycznego nie została zaakceptowana przez władze
uczelni. Tym samym nie ma formalnego porozumie- Choroby nowotworowe i choroby układu serco-
nia. W listopadzie 2007 r. dyrektor WCO wystąpił do wo-naczyniowego w największym stopniu zagrażają
ministra zdrowia o podjęcie ostatecznej decyzji i przy- życiu naszych rodaków. Szczególnie niepokojący jest
30

wzrost liczby zgonów z powodu chorób nowotworo- jają wzrostowi innowacyjności w naszej gospodarce.
wych. Nawet postęp naukowy w medycynie w ostat- Uprzejmie więc zapytuję:
nich latach nie zahamował wysokiego tempa zgonów 1. Jak generalnie rząd ocenia wpływ bezpośrednich
wskutek tej bardzo niebezpiecznej choroby. Nowo- inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę?
twory nie tylko w potocznym odczuciu wciąż stano- 2. Jak przedstawia się wielkość bezpośrednich
wią największe niebezpieczeństwo dla naszego ży- inwestycji zagranicznych, które w 2006 r. napłynęły
cia. Potrzeba wielu nadzwyczajnych działań i wzro- do Polski? Jaka jest ich generalna struktura i pocho-
stu środków finansowych, aby powstrzymać żniwo dzenie z poszczególnych państw?
śmierci wskutek działania chorób nowotworowych. 3. Jakie są wstępne szacunki wielkości bezpo-
Uprzejmie więc zapytuję: średnich inwestycji zagranicznych, które wpłynęły
1. Jak przedstawia się podstawowa statystyka do Polski w 2007 r.?
zachorowań i zgonów wskutek działania chorób no- 4. W jakim stopniu bezpośrednie inwestycje za-
wotworowych? graniczne z lat 2006–2007 wzmocniły innowacyj-
2. Które województwa odnotowują najwyższy ność polskiej gospodarki?
wskaźnik zachorowań i zgonów wskutek chorób no- 5. Jakie działania będzie podejmował rząd D. Tu-
wotworowych? Czy i w jakim stopniu można ustalić ska, aby podtrzymać wysoki zakres i dynamikę na-
przyczyny i okoliczności takiego stanu rzeczy? pływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do
3. Jak Pani Minister ocenia realizację przyjętego Polski w najbliższych latach?
w poprzedniej kadencji Sejmu Narodowego Progra-
mu Lecznictwa Chorób Nowotworowych? Z wyrazami szacunku
4. Jakie nakłady finansowe i działania zostaną
podjęte przez Ministerstwo Zdrowia w tym roku, Poseł Jan Kulas
aby powstrzymać zachorowalność i śmiertelność
wskutek chorób nowotworowych? Warszawa, dnia 18 stycznia 2008 r.
5. Jaką wagę przykłada Ministerstwo Zdrowia do
profilaktyki w zakresie powstrzymania zagrożenia
zdrowia i życia wskutek chorób nowotworowych? Interpelacja
6. W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia zamie- (nr 701)
rza przeszczepić na grunt Polski najnowsze zdoby-
cze nauki światowej w zakresie zahamowania do ministra środowiska
wzrostu zachorowań i zgonów wskutek chorób no-
wotworowych? w sprawie nieprecyzyjnego zapisu w ustawie
7. Jakie są plany i zamierzenia Ministerstwa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Zdrowia w zakresie perspektywicznego (wieloletnie- dotyczącego obowiązku przyłączania
go) przeciwdziałania i zwalczania chorób nowotwo- nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
rowych w Polsce?
Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana
Z wyrazami szacunku
z powodu nieprecyzyjnych zapisów w ustawie o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach. Chodzi o roz-
Poseł Jan Kulas
dział 3 art. 5 pkt 1 ppkt 2 tej ustawy o brzmieniu:
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci
Warszawa, dnia 18 stycznia 2008 r.
kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
Interpelacja nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbior-
(nr 700) nik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przy-
domową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełnia-
do prezesa Rady Ministrów jące wymagania określone w przepisach odrębnych;
przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
w sprawie napływu bezpośrednich inwestycji nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wy-
zagranicznych do Polski w latach 2006–2007 posażona w przydomową oczyszczalnię ścieków
spełniającą wymagania określone w przepisach od-
Jesteśmy od kilku lat świadkami dynamicznego rębnych.
wzrostu gospodarczego w Polsce. Zapewne wynika Przepis ten nakłada na mieszkańców obowiązek
on z kilku istotnych przyczyn, m.in. z ogólnej ko- przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, nie precyzuje
niunktury gospodarczej, wzrostu popytu konsump- natomiast terminu wywiązania się z tego obowiąz-
cyjnego oraz z tytułu napływu kapitału zagranicz- ku. W pozostałych zapisach ustawowych są wzmian-
nego. W moim przekonaniu właśnie bezpośrednie ki o możliwości wyegzekwowania tego przez organy
inwestycje zagraniczne (BIZ) pobudzają koniunktu- gminy na drodze decyzji administracyjnej, jednak
rę ekonomiczną w naszym kraju, jak również sprzy- nadal nie ma podanego terminu, co może powodo-
31

wać odwlekanie wypełnienia zapisów ustawy w nie- mie proszę o odpowiedź na pytanie: Czy minister-
skończoność. stwu znany jest poruszony problem oraz czy zostaną
Docierają do mnie informacje, że gminy w Polsce podjęte przez ministerstwo jakieś działania celem
próbują załatwić tę sprawę za pomocą odpowiednich jego rozwiązania?
zapisów w regulaminach utrzymania porządku
Z wyrazami szacunku
w gminach uchwalanych przez rady gminy. Gmina
Komprachcice z woj. opolskiego także próbowała po-
Poseł Stanisław Rydzoń
prawić to niedopatrzenie ustawodawców, ustalając
termin przyłączenia w swoim regulaminie, jednak
Oświęcim, dnia 7 stycznia 2008 r.
Rejonowa Izba Obrachunkowa w Opolu zakwestiono-
wała taki zapis, argumentując, że: „Rada Gminy nie
ma uprawnień do uzupełniania zapisów ustawy”.
Interpelacja
W rezultacie gminy nie mają żadnych możliwości
(nr 703)
wyegzekwowania wspomnianego obowiązku od swo-
ich mieszkańców.
do ministra pracy i polityki społecznej
Przywołana tu już przeze mnie gmina Kom-
prachcice, aby wybudować sieć kanalizacyjną, po-
w sprawie finansowania kosztów
tężnie się zadłużyła, także korzystając z funduszu
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia
ISPA. Jeżeli w wyznaczonym terminie (koniec 2008 r.)
nie zostanie osiągnięty efekt ekologiczny (100% pod- społeczne pracowników zatrudnionych
łączeń), spowoduje to cofnięcie funduszy i w efekcie w powiatowych urzędach pracy
kilkuletni paraliż finansowy gminy.
Proszę zatem Pana Ministra o odpowiedź na py- Szanowna Pani Minister! Zgodnie z nowym
tanie: Czy Ministerstwo Środowiska zna opisany brzmieniem art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
przeze mnie problem i czy widzi Pan Minister moż- o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
liwość sprecyzowania obecnych zapisów ustawowych (Dz. U. Nr 99 poz. 1001, z późn. zm.) po ust. 2a doda-
poprzez wydanie rozporządzenia? no ust. 2a1 i 2a2.
Z przepisów tych wynika, że minister pracy i po-
Poseł Ryszard Galla lityki społecznej przekazuje samorządom powiato-
wym do dnia 31 grudnia 2013 r. z Funduszu Pracy
Warszawa, dnia 17 stycznia 2008 r. 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalo-
nej na rok poprzedni na realizację programów na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
Interpelacja bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z przeznacze-
(nr 702) niem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i skła-
dek na ubezpieczenia społeczne pracowników po-
do ministra edukacji narodowej wiatowego urzędu pracy. Środki te w szczególności
winny być przeznaczone na realizację rozporządzeń
w sprawie zasad rozliczania dotacji dotyczących wprowadzenia standardów usług ryn-
udzielanych przedszkolom niepublicznym ku pracy. Takie były zamierzenia ustawodawcy.
Tymczasem wielu starostów środki te wykorzy-
Szanowna Pani Minister! W ostatnich czasach stało w budżecie na 2008 r. jako dochody powiatu,
zwróciło się do mnie kilku dyrektorów niepublicz- z przeznaczeniem na różnego rodzaju wydatki (np.
nych przedszkoli w sprawie wyjaśnienia zasad wy- remonty dróg, utrzymanie innych jednostek powia-
korzystania i rozliczania dotacji udzielanych tym towych).
placówkom niepublicznym w oparciu o art. 90 usta- W takiej sytuacji pracownicy PUP uważają się za
wy o systemie oświaty. pokrzywdzonych, zwłaszcza ci, którzy bardzo zaan-
Powołując się na wymienioną ustawę, wójtowie gażowali się w pozyskiwanie środków na aktywiza-
(burmistrzowie) nakazują tym placówkom rozlicze- cję osób bezrobotnych. Należy dodać, że pracownicy
nie w całości udzielonej dotacji do końca danego PUP są najsłabiej wynagradzaną grupą zawodów
roku kalendarzowego i nie pozwalają pozostawić za- w powiatach.
oszczędzonych środków na rok następny. Taka sytu- W związku z powyższym proszę o udzielenie od-
acja nie pozwala na racjonalne gospodarowanie do- powiedzi na następujące pytania:
tacją zwłaszcza w przypadku długofalowych planów 1. Jakie były intencje autorów wprowadzonej no-
finansowych (np. remonty). welizacji art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.,
Ponieważ przedszkola niepubliczne utrzymują w szczególności dodania ust. 2a1 i 2a2?
się praktycznie wyłącznie z udzielanej dotacji, prze- 2. Czy ministerstwo sprawdzi realizację zapisów
to nie ma możliwości poratowania ich budżetu ze ust. 2a1 i 2a2 pod kątem tych intencji?
strony gminy, jak to się dzieje w przypadku placó- 3. Co obecnie mają zrobić dyrektorzy PUP, w sy-
wek publicznych. W związku z powyższym uprzej- tuacji gdy w uchwalonych budżetach powiatów na
32

2008 r. środki te nie zostały dodatkowo im przeka- Interpelacja


zane, a istnieje konieczność wprowadzenia standar- (nr 705)
dów usług rynku pracy do 30 czerwca 2008 r. (Dz. U.
z 2007 r. Nr 47, poz. 314 i 315)? do ministra kultury i dziedzictwa narodowego
A nadto:
4. Czy ministerstwo ma świadomość, że pracow- w sprawie zwiększenia uczestnictwa Polaków
nicy powiatowych urzędów pracy wykonujący trud- w życiu kulturalnym
ne zadania i posiadający wysokie kwalifikacje zawo-
dowe mają bardzo niskie wynagrodzenia w porów- Szanowny Panie Ministrze! Z badań przeprowa-
naniu z innymi pracownikami samorządowymi, dzonych przez TNS OBOP wynika, że ponad połowa
oraz jakie działania ministerstwo podejmie, by wy- Polaków nie uczestniczy w żaden sposób w życiu
równać te różnice w płacach? kulturalnym. Jeżeli chodzi o wiek, to najbardziej
obiecująco przedstawiają się statystyki wśród mło-
Z wyrazami szacunku dzieży, w przedziale wiekowym od 15 do 19 roku ży-
cia aż 77% chodzi do kina, 20% do muzeum i teatru.
Poseł Stanisław Rydzoń
Niestety wśród naszego społeczeństwa 16% osób nie
odwiedza żadnej instytucji kulturalnej. Najgorzej
Warszawa, dnia 7 stycznia 2008 r.
wygląda sytuacja osób powyżej 50 roku życia. Zaled-
wie 20% chodzi do teatru i kina, a 70% pozostaje
Interpelacja biernych.
(nr 704) W związku z tym pytam Pana Ministra, jakie
przedsięwzięcia planuje Ministerstwo Kultury i Dzie-
do ministra finansów dzictwa Narodowego w celu zwiększenia uczestnic-
twa Polaków w życiu kulturalnym.
w sprawie podatku VAT pobieranego Z poważaniem
przy okazji akcji charytatywnych,
takich jak WOŚP Poseł Zbigniew Konwiński

Szanowny Panie Ministrze! W świetle obowiązu- Słupsk, dnia 16 stycznia 2008 r.


jącego prawa podatkowego wszelkiego rodzaju daro-
wizny od firm są obłożone 22-procentowym podat-
kiem VAT od towarów i usług. Jest to szczególnie Interpelacja
niekorzystne dla działalności takich wielkich insty- (nr 706)
tucji charytatywnych, jak chociażby Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. Problem ten został ostat- do ministra zdrowia
nio szeroko naświetlony przez media. Na przykład
„Życie Warszawy” 9 stycznia 2008 r. podało, że za w sprawie zwiększenia świadomości Polaków
każde 5,00 PLN przekazanych SMS-em na rzecz na temat chorób nowotworowych oraz metod
WOŚP fiskus pobiera 1,10 PLN podatku. W prakty- ich zapobiegania
ce oznacza to, że dzięki podatkowi VAT z charyta-
tywnych SMS-ów do budżetu państwa może trafić Szanowna Pani Minister! Świadomość społecz-
kwota w wysokości około 1 mln PLN. Za te pienią- na Polaków dotycząca chorób nowotworowych i ich
dze można by było zakupić np. 83 pompy insulinowe profilaktyki jest bardzo niska, szczególnie jeżeli
dla dzieci albo 10 specjalistycznych aparatów do ba- chodzi o wiedzę na temat tych chorób i metody ich
dania dna oka. zwalczania.
W związku z tym pytam, czy Ministerstwo Fi- W związku z tym pytam Panią Minister: za po-
nansów zamierza w przyszłości rozważyć zmianę mocą jakich metod oraz środków Ministerstwo Zdro-
niekorzystnego przepisu dotyczącego poboru podat- wia planuje zwiększyć świadomość społeczną Pola-
ku VAT od towarów i usług w kontekście akcji cha- ków dotyczącą chorób nowotworowych oraz metod
rytatywnych, takich jak WOŚP. ich zapobiegania i zwalczania?
Z poważaniem Z poważaniem

Poseł Zbigniew Konwiński Poseł Zbigniew Konwiński

Słupsk, dnia 17 stycznia 2008 r. Słupsk, dnia 16 stycznia 2008 r.


33

Interpelacja Mieszkańcy południowej części Wielkopolski z nie-


(nr 707) cierpliwością czekają na skrócenie czasu przejazdu do
stolicy kraju. Obecnie przejazd odcinka o długości
do ministra finansów niespełna 250 km zajmuje czas ponad 5 godzin.
Podczas spotkania z parlamentarzystami wiel-
w sprawie opodatkowania kopolskimi w dniu 10 stycznia, w którym uczestni-
przekształceń praw do lokali czyłem, Pan Minister udzielał wymijających odpo-
– byłych mieszkań zakładowych przejętych wiedzi co do realizacji projektu dużych prędkości,
przez spółdzielnie mieszkaniowe a zwłaszcza kwestii rozgałęzienia trasy, wraz z przy-
stankiem w Kaliszu.
Panie Ministrze! Ustawa o spółdzielniach miesz- Budowa takiej sieci nieuwzględniająca przebiegu
kaniowych z 14 czerwca 2007 r. stworzyła sprzyjają- trasy przez ten region byłaby nieuzasadniona eko-
ce zasady uzyskania prawa własności mieszkań, nomicznie, ponieważ oznacza to rezygnację ze zna-
w tym byłych mieszkań zakładowych. czącej ilości pasażerów. Dodam, iż zapis w Narodo-
Informacja o opodatkowaniu podatkiem docho- wym Planie Rozwoju na lata 2007–2013 uwzględniał
dowym uwłaszczenia mieszkań zakładowych kom- w początkowym etapie inwestycji budowę odcinka
plikuje decyzje i rodzi obawy. Wrocław–Kalisz. Uzasadnione to było faktem, iż
Pozostaje do pilnego wyjaśnienia kwestia, czy właśnie region południowo-zachodniej Polski jest
mocno upośledzony, jeśli chodzi o możliwość spraw-
najemcy mieszkań w spółdzielniach mieszkanio-
nej komunikacji z centralną częścią Polski. Realiza-
wych, które były przekazane nieodpłatnie do spół-
cja tej inwestycji przyniesie szereg korzyści temu re-
dzielni przez ich zakłady pracy w trakcie prywaty-
gionowi Wielkopolski, zarówno pod względem lep-
zacji, mają obowiązek płacenia podatku dochodo-
szego skomunikowania się z najbliższymi dużymi
wego. Uzyskują oni obecnie na własność te miesz- aglomeracjami, jak i wzrostu potencjału gospodar-
kania nieodpłatnie przy ewentualnym pokryciu czego.
nakładów koniecznych poniesionych na ich utrzy- Ostatnie doniesienia prasowe mówią o prioryte-
manie (art. 48 ust. 3). cie połączenia Warszawy z Łodzią i Wrocławia z Po-
Czy taki obowiązek ciąży również na tych najem- znaniem. Dlatego, zaniepokojony tymi informacjami
cach, których zakłady pracy przekazały mieszkania oraz brakiem konkretnych odpowiedzi w tej kwestii
do spółdzielni za częściową odpłatnością, a obecnie ze strony Pana Ministra, zwracam się z pytaniami:
przenoszą na siebie prawa własności pod warunkiem 1. Na jakim etapie prac przygotowawczych jest
uzupełnienia wkładu budowlanego według zwalory- w obecnej chwili projekt budowy linii kolejowej du-
zowanej ceny nabycia budynku (art. 48 ust. 1 pkt 2)? żych prędkości Warszawa–Łódź–Wrocław/Poznań?
Z poważaniem 2. Jaka jest perspektywa czasowa rozpoczęcia
tej inwestycji?
3. Czy Ministerstwo Infrastruktury podtrzymu-
Poseł Gabriela Masłowska
je wariant przebiegu linii uwzględniający jej rozga-
łęzienie na kierunek Wrocławia i Poznania w okoli-
Lublin, dnia 18 stycznia 2008 r.
cach miasta Kalisza?

Poseł Adam Rogacki


Interpelacja
(nr 708)
Kalisz, dnia 15 stycznia 2008 r.
do ministra infrastruktury
Interpelacja
w sprawie projektu budowy (nr 709)
linii kolejowej dużych prędkości
Warszawa–Łódź–Wrocław/Poznań do ministra gospodarki
Szanowny Panie Ministrze! Jednym z prioryte- w sprawie planów dotyczących realizacji
tów w zakresie rozwoju infrastruktury transporto- projektu budowy gazoportu
wej poprzedniego rządu pana premiera Jarosława
Kaczyńskiego był projekt budowy linii kolejowej du- Szanowny Panie Ministrze! O budowę terminalu
żych prędkości Warszawa–Łódź–Wrocław/Poznań. gazowego ubiegały się dwa porty: Gdańsk i Szcze-
Jeden z dwóch wariantów przebiegu trasy linii cin. Dla obu była to bardzo cenna inwestycja. Osta-
dużych prędkości przewidywał rozgałęzienie linii na tecznie poprzednia ekipa rządząca wybrała port
kierunek Wrocławia i Poznania w okolicach miasta w Świnoujściu. Pod jego budowę zarezerwowano po-
Kalisza, co spowodowało, iż projekt ten często nazy- nad 35 ha gruntu na wschód od szczecińskiego falo-
wany był, z uwagi na przebieg trasy, projektem „Y”. chronu. Koszt wybudowania terminalu wstępnie
34

oszacowano na około 400–600 mln euro. Za lokali- Natomiast nowelizacja tej ustawy z dnia 2 kwiet-
zacją terminalu w Szczecinie przemawiały zdaniem nia 2004 r. dodaje do powyższego artykułu dwa ko-
ekspertów m.in.: obsługa dużych gazowców, bezpie- lejne artykuły, a mianowicie art. 7a i 7b o treści:
czeństwo (na świecie oddziela się od siebie przeła- „Art. 7a. 1. Obowiązek używania języka pol-
dunki ropy i gazu, bezpieczeństwo żeglugi po Zatoce skiego w zakresie, o którym mowa w art. 7, dotyczy
Gdańskiej), bliskość odbiorców gazu (ZCh Police, w szczególności nazewnictwa towarów i usług,
w przyszłości także Elektrociepłownia Dolna Odra). ofert, warunków gwarancji, faktur, rachunków
Odpowiedzi otrzymywane od byłego już mini- i pokwitowań, jak również ostrzeżeń i informacji
stra były bardzo lakoniczne, nie wyjaśniały wszyst- dla konsumentów wymaganych na podstawie in-
kich okoliczności przemawiających za portem w Świ- nych przepisów, instrukcji obsługi oraz informacji
noujściu. o właściwościach towarów i usług, z zastrzeżeniem
W związku z powyższym zwracam się do Pana ust. 3. Obowiązek używania języka polskiego w in-
Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na nastę- formacjach o właściwościach towarów i usług doty-
pujące pytania: czy też reklam.
— Czy decyzja o budowie terminalu gazowego 2. Obcojęzyczne opisy towarów i usług oraz obco-
w Szczecinie jest decyzją ostateczną? języczne oferty, ostrzeżenia i informacje dla konsu-
— Kiedy przewidywany jest termin rozpoczęcia mentów wymagane na podstawie innych przepisów
i zakończenia budowy gazoportu? w zakresie, o którym mowa w art. 7, muszą być jed-
— Jakie są koszty budowy terminalu gazowego? nocześnie sporządzone w polskiej wersji językowej,
— Jakie czynniki przeważyły nad wyborem por- z zastrzeżeniem ust. 3.
tu w Szczecinie (a nie w Gdańsku) na miejsce budo- 3. Nie wymagają opisu w języku polskim ostrze-
wy terminalu gazowego? żenia i informacje dla konsumentów wymagane na
— Czy ministerstwo planuje przeprowadzenie kon- podstawie innych przepisów, instrukcje obsługi oraz
sultacji społecznych w sprawie budowy gazoportu? informacje o właściwościach towarów, jeżeli są wy-
rażone w powszechnie zrozumiałej formie graficz-
Poseł Jarosław Wałęsa nej; jeżeli formie graficznej towarzyszy opis, to opis
ten powinien być sporządzony w języku polskim.
Warszawa, dnia 16 stycznia 2008 r. Art. 7b. Kontrolę używania języka polskiego
w zakresie, o którym mowa w art. 7 i 7a, sprawuje,
odpowiednio do zakresu swoich zadań, Prezes Urzę-
Interpelacja du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja
(nr 710) Handlowa oraz powiatowy (miejski) rzecznik konsu-
mentów, jak również Państwowa Inspekcja Pracy.”
do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Przedstawione powyżej artykuły jednoznacznie
określają i zarazem nakładają na producentów,
w sprawie przestrzegania ustawy w tym także na importerów, obowiązek rzetelnego
o języku polskim tłumaczenia wszelakiego rodzaju obcojęzycznych in-
strukcji na język polski, jak również wymieniają na-
Kupując produkt na polskim rynku, bardzo czę- zwy organów, które zobowiązane są do kontroli, czy
sto można spotkać się z sytuacją, że po jego otwarciu przepisy ustawy są przestrzegane.
okazuje się, iż polska wersja instrukcji obsługi, Jak w ocenie Pana ministra przestrzegana jest
np. sprzętu elektronicznego, sposobu dawkowania ustawa o języku polskim przez producentów i impor-
leku lub przydatność kosmetyku, jest w znacznym terów produktów wprowadzanych na polski rynek?
stopniu uboższa od wersji w językach obcych. Zda- W jaki sposób organy zobowiązane do kontroli
rza się, że wersji polskiej przy owym produkcie nie przestrzegania ustawy wykonują swoje obowiązki?
ma wcale. Często, porównując wersję w języku pol- Czy zdaniem Pana ministra należy zwiększyć
skim z wersją w języku obcym, można dojść do wnio- kontrolę nad producentami i importerami w celu
sku, że obywatele innych krajów są zdecydowanie przestrzegania przez nich przepisów ustawy o języ-
lepiej poinformowani o właściwościach i specyfice ku polskim?
towaru, który zakupili.
Rozdział 2 ustawy o języku polskim z dnia 7 paź- Poseł Michał Stuligrosz
dziernika pt. „Ochrona prawna języka polskiego
w życiu publicznym” w art. 7 ust. 1 mówi: „Języka Poznań, dnia 18 stycznia 2008 r.
polskiego używa się w obrocie prawnym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy podmiota-
mi polskimi oraz gdy jedną ze stron jest podmiot
polski. Dotyczy to w szczególności nazewnictwa to-
warów i usług, ofert, reklamy, instrukcji obsługi, in-
formacji o właściwościach towarów i usług, warun-
ków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań.”
35

Interpelacja roczny spadek sprzedaży węgla aż o 9,5 mln ton, co


(nr 711) po stronie przychodowej stanowi deficyt w wysoko-
ści 430 mln zł rocznie (w przeciągu 5 lat obowiązy-
do ministra środowiska wania limitów wartość tej kwoty wzrośnie do pozio-
oraz mu 2,1 mld zł).
ministra skarbu państwa Kopalnia realizuje aktualnie inwestycję polega-
jącą na uruchomieniu wydobycia w Polu Szczerców,
w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów która jest konieczna dla zapewnienia dostaw węgla
dotyczącego przyjęcia Krajowego Planu dla BOT Elektrowni Bełchatów SA. Łączne nakłady
Rozdziału Uprawnień (KPRU) do emisji inwestycyjne dla potrzeb uruchomienia w Polu
dwutlenku węgla na lata 2008–2012 Szczerców oraz utrzymania wydobycia w Polu Beł-
we wspólnotowym systemie handlu chatów w latach 2008–2012 wynoszą ponad 1,6 mld
uprawnieniami do emisji zł; niedobór środków na zrealizowanie koniecznego
z dnia 20 grudnia 2007 r. programu inwestycyjnego na koniec roku 2012 wy-
niesie ponad 2,5 mld zł.
Szanowny Panie Ministrze! Wejście w życie pro- Niezrealizowanie zakładanego programu inwe-
jektu rozporządzenia w sprawie przyjęcia Krajowe- stycyjnego spowoduje brak dostaw węgla do elek-
go Planu Rozdziału Uprawnień (KPRU) do emisji trowni produkującej najtańszą energię elektryczną
dwutlenku węgla na lata 2008–2012 we wspólnoto- w Polsce oraz pociągnie za sobą bardzo duże zwol-
wym systemie handlu uprawnieniami do emisji nienia grupowe.
z dnia 20.12.2007 r. wprowadzi różne konsekwencje W długoletniej perspektywie czasowej tak dra-
dla firm z branży energetycznej, chemicznej, budow- styczne ograniczenie limitów emisyjnych oznacza
lanej oraz przemysłu hutniczego. Jedne przedsię- ponadto wymierny spadek wartości BOT Elek-
biorstwa zyskają, inne zachowają swój stan posiada- trowni Bełchatów SA oraz BOT KWB Bełchatów
nia, natomiast niektóre stracą prawo do uprawnień SA, a w skrajnym scenariuszu rozwoju wydarzeń
w wielkości stawiającej pod znakiem zapytania dal- stawia pod znakiem zapytania dalsze ich istnienie.
szy sens ich ekonomicznego istnienia. Do owej ostat- Ponadto informacja o tak znacznym spadku warto-
niej grupy zaklasyfikowane zostały spółki grupy ści największych spółek Grupy PGE może bardzo
BOT Górnictwo i Energetyka SA, w skład której poważnie zagrozić pozytywnemu przeprowadzeniu
wchodzi m.in. największa i najnowocześniejsza w Pol- debiutu giełdowego grupy.
sce BOT Elektrownia Bełchatów SA oraz BOT Ko- Zwracamy się o sprawiedliwe traktowanie wszyst-
palnia Węgla Brunatnego Bełchatów. kich sektorów gospodarki, w tym firm energetycz-
Drastyczne ograniczenie limitów – z 30 do 20 nych ze 100-procentowym udziałem kapitału pol-
mln ton dwutlenku węgla rocznie przez okres 5 lat skiego w przededniu ich debiutu giełdowego! Doma-
– u największego i najtańszego polskiego wytwórcy gamy się jednakowych zasad dla wszystkich uczest-
energii elektrycznej pociągnie za sobą bardzo znacz- ników gry rynkowej.
ne ograniczenie produkcji energii, co jest zjawiskiem Czy jest możliwe zwiększenie limitów emisyjnych
bardzo niebezpiecznym w kontekście pojawiającego CO2 dla Elektrowni Bełchatów w wysokości umożli-
się deficytu na krajowe moce wytwórcze. BOT Elek- wiającej realizację założonych celów rozwojowych
trownia Bełchatów SA zaangażowana jest kapitało- i zachowanie dotychczasowych miejsc pracy w naj-
wo w budowę nowego bloku energetycznego o mocy większych firmach województwa łódzkiego?
858 MW, o łącznej wartości inwestycji przekraczają-
cej kwotę 6 mld zł. Inwestowanie w krajowe moce Poseł Włodzimierz Kula
wytwórcze jest niezbędne, zwłaszcza w kontekście oraz grupa posłów
rządowych prognoz przewidujących ustawiczny
wzrost zużycia energii oraz wycofywania z eksplo-
atacji starych jednostek energetycznych. Zaznacza- Warszawa, dnia 11 stycznia 2008 r.
my, iż udział Elektrowni Bełchatów w krajowej pro-
dukcji energii kształtuje się na poziomie 20%!
Projekt rozporządzenia spowoduje zmniejszenie Interpelacja
produkcji energii z 28,5 TWh do 19,6 TWh, czyli (nr 712)
o ponad 30%!!! Zmniejszenie zaplanowanych przy-
chodów w konsekwencji może doprowadzić do maso- do ministra skarbu państwa
wych zwolnień oraz wstrzymania budowy nowego
bloku o mocy 858 MW. Jest to sytuacja tym bardziej w sprawie perspektyw uruchomienia
niezrozumiała, iż przy planowanym wzroście zapo- produkcji alternatywnej w zlikwidowanej
trzebowania na nowe moce energetyczne istnieje pil- Cukrowni Wożuczyn SA
na konieczność budowy nowych elektrowni w Polsce.
Podobne konsekwencje wystąpią po stronie BOT Zakończenie produkcji cukru w Cukrowni Wożu-
KWB Bełchatów SA. W przypadku wejścia w życie czyn SA na Zamojszczyźnie, regionie, którego rol-
proponowanych limitów w kopalni nastąpi średnio- nictwo od ponad stu lat oparte jest na uprawie bura-
36

ka cukrowego, przyniosło niepowetowane straty Interpelując w tej sprawie, pytam, czy w tych
społeczne i gospodarcze. Cukrownia Wożuczyn jest okolicznościach Pan Minister widzi możliwości do-
(była) w promieniu wielu kilometrów jedynym pra- konania ponownej analizy, opartej o obiektywne
codawcą dla wielu mieszkańców okolicznych gmin. kryteria ekonomiczne i społeczne, zasadności decy-
Dla wielu rodzin praca w cukrowni stanowiła tym zji o likwidacji Cukrowni Lublin SA?
samym jedyne źródło utrzymania. Również dla ty-
sięcy rolników – plantatorów buraka cukrowego Cu-
krownia Wożuczyn była łatwo dostępnym i pewnym Poseł Mariusz Grad
miejscem zbytu płodów rolnych. Decyzją Krajowej
Spółki Cukrowej SA w Wożuczynie zakończono pro-
dukcję cukru, ale jednocześnie KSC zawarła z pra- Tomaszów Lub., dnia 20 grudnia 2007 r.
cownikami cukrowni porozumienie, na mocy które-
go zobowiązała się do uruchomienia w tym zakła-
dzie produkcji alternatywnej. W byłej cukrowni Interpelacja
miano rozpocząć produkcję komponentu, soku za- (nr 714)
gęszczonego z buraków cukrowych z przeznacze-
niem do produkcji bioetanolu. Podjęcie takich dzia- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
łań wymaga niezbędnych inwestycji adaptujących
byłą cukrownię do takiej produkcji. w sprawie nowelizacji przepisów
Jednakże terminy określone w porozumieniu nie w zakresie odpowiedzialności dzierżawcy
są realizowane przez Krajową Spółkę Cukrową. lub zarządcy obwodu łowieckiego
Interpelując w tej sprawie, pytam Pana Ministra: za szkody wyrządzone na plantacjach
Czy Krajowa Spółka Cukrowa SA wywiąże się z po- wierzby energetycznej przez zwierzynę łowną
rozumienia zawartego z załogą byłej Cukrowni Wo-
żuczyn? I czy spółka podjęła kroki w celu znalezie- Szanowny Panie Ministrze! Sprawa, z którą się
nia inwestora, który mógłby ewentualnie zainwesto-
zwracam, nie jest zwykłym problemem semantycz-
wać w wyżej wymienioną produkcję?
nym, choć na pozór może się tak wydawać: zapisy
stosownych ustaw nie definiują pojęcia „uprawy
Poseł Mariusz Grad i płody rolne”, brak jest także zapisów, które by jed-
noznacznie precyzowały i zaliczały doń poszczegól-
Tomaszów Lubelski, dnia 20 grudnia 2007 r. ne gatunki roślin. Mimo to wierzba energetyczna,
uprawa skądinąd bardzo pożyteczna, nowoczesna
i pod wieloma względami dość perspektywiczna
Interpelacja (z uwagi raz na wieloletność, a dwa na zaliczanie jej
(nr 713) w poczet źródeł energii odnawialnej), nie kwalifiku-
je się do upraw rolnych. Dla właścicieli plantacji
do ministra skarbu państwa wierzby energetycznej powoduje to praktycznie brak
możliwości dochodzenia odszkodowania za szkody
w sprawie zapowiedzi likwidacji
wyrządzone przez zwierzynę łowną na ich planta-
Cukrowni Lublin SA
cjach, gdyż przepisy prawne nie obarczają odpowie-
Zapowiedź likwidacji Cukrowni Lublin SA ogło- dzialnością za te szkody dzierżawców lub zarządców
szona przez Krajową Spółkę Cukrową SA wywołała obwodu łowieckiego.
szerokie poruszenie i głęboką dezaprobatę wśród Wobec powyższego w imieniu plantatorów wierz-
mieszkańców Lubelszczyzny. Realizacja tej co naj- by energetycznej, rolników z obszaru województwa
mniej kontrowersyjnej decyzji spowoduje wymierne, świętokrzyskiego zwracam się do Pana Ministra
wielce niekorzystne dla gospodarki i społeczności z pytaniem, czy podejmie Pan działania zmierzające
regionu skutki. Utrata 370 miejsc pracy i możliwości do nowelizacji przepisów prawnych w zakresie uzna-
zbytu buraków cukrowych dla ok. 4000 rolników
nia odpowiedzialności dzierżawcy lub zarządcy ob-
może mieć – w regionie tak ubogim w miejsca pracy
wodu łowieckiego za szkody wyrządzone na planta-
i możliwości zbytu płodów rolnych – wymiar spo-
łecznej tragedii. Poza wymiarem społecznym, prze- cjach wierzby energetycznej przez zwierzynę łowną.
ciwko realizacji tej zapowiedzi przemawiają również, Z poważaniem
a może przede wszystkim, racje gospodarcze i eko-
nomiczne. Cukrownia Lublin jest jedną z najnowo- Poseł Henryk Milcarz
cześniejszych w Europie, produkującą cukier wyso-
kiej jakości i, co istotne, niewymagającą większych
inwestycji. Kielce, dnia 18 stycznia 2008 r.
37

Interpelacja uzyskania oszczędności da odwrotny efekt od zamie-


(nr 715) rzonego. Jest to bowiem jedyna wyspecjalizowana,
posiadająca odpowiednie kompetencje i narzędzia
do prezesa Rady Ministrów prawne formacja działająca na rzecz ochrony środo-
wiska w Polsce. PSR realizuje zadania z zakresu
w sprawie przeglądu inwestycji szeroko rozumianej ochrony środowiska, nie ograni-
umieszczonych na liście projektów cza się wyłącznie do zwalczania zjawiska kłusownic-
kluczowych Programu Operacyjnego twa rybackiego, zapobiega także nielegalnym wy-
„Infrastruktura i środowisko” cinkom drzew, zanieczyszczaniu wód gruntowych
i powierzchniowych, nielegalnym wysypiskom śmie-
Szanowny Panie Premierze! W związku z trwa- ci, szkodnictwu i kłusownictwu leśnemu.
jącym w poszczególnych ministerstwach przeglądem Panie Ministrze! Czy teoretyczne skreślenie w bu-
inwestycji umieszczonych przez poprzedni rząd na dżecie państwa 18,5 mln zł da rzeczywiście przewi-
liście projektów kluczowych unijnego programu „In- dywane oszczędności? Czy straty gospodarcze, a tak-
frastruktura i środowisko” i pojawiającymi się in- że najważniejsze – straty w środowisku naturalnym,
formacjami prasowymi o usunięciu z listy wszyst- których koszty będą trudne do oszacowania, a skutki
kich inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz trudne do usunięcia bądź nieodwracalne, nie prze-
kultury i szkolnictwa wyższego w województwie ku- kroczą znacznie szacowanych oszczędności związa-
jawsko-pomorskim, pozwalam sobie zapytać: Czy nych z likwidacją państwowych straży rybackich?*)
podobna sytuacja dotyczy innych województw,
Z poważaniem
a nadto czy w trybie konkursowym będą preferowa-
ne, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, te
województwa, których istotne zadania nie znalazły Poseł Mirosław Koźlakiewicz
się na liście projektów kluczowych?
Z poważaniem Ciechanów, dnia 18 stycznia 2008 r.

Poseł Grzegorz Karpiński


Interpelacja
Toruń, dnia 15 stycznia 2008 r. (nr 717)

do ministra infrastruktury
Interpelacja
(nr 716) w sprawie wyjaśnienia stosowania
prawa krajowego w zakresie wymagań
do ministra spraw wewnętrznych i administracji technicznych, jakie powinny spełniać
pojazdy samochodowe rejestrowane w Polsce
w sprawie zamiaru likwidacji państwowych
straży rybackich w ramach wprowadzenia Szanowny Panie Ministrze! W ostatnich latach
oszczędności w budżecie państwa osoby pracujące za granicą w państwach Wspólnoty
Europejskiej, w których obowiązuje ruch lewostron-
W ostatnim czasie ukazały się artykuły zawiera- ny, nie mogą rejestrować czy też przeprowadzać ba-
jące informacje o rozpatrywaniu wniosku dotyczą- dań technicznych pojazdów samochodowych przez
cego likwidacji państwowych straży rybackich, po- nich sprowadzanych, albowiem kierownica tych po-
dobne informacje zostały opublikowane w mediach jazdów znajduje się po prawej stronie. Przyczyny od-
telewizyjnych. Z informacji tych wynika, że poprzez mowy rejestracji oraz pozytywnych badań technicz-
likwidację państwowych straży rybackich podle- nych pojazdów wynikają z obowiązujących przepi-
głych wojewodom w budżecie państwa na 2008 r. za- sów wykonawczych do ustawy Prawo o ruchu drogo-
oszczędzonych zostanie 18,5 mln zł. wym, a mianowicie:
W wyniku likwidacji PSR należy trzystu dwu- a) rozporządzenia ministra infrastruktury
dziestu strażnikom wypłacić ok. 6–7 mln zł odpraw. z 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposo-
Ponadto w budżecie państwa należy odliczyć wpły- bu przeprowadzenia badań technicznych pojazdów
wy z mandatów karnych i grzywien nakładanych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych
przez sądy, szacowanych na ok. 5 mln zł rocznie. Ko- badaniach. Według załącznika nr 1 do tego rozpo-
lejne koszty związane z likwidacją jednostek PSR to rządzenia kierownica umieszczona z prawej strony
wydatki związane z likwidacją majątków PSR, czyli w pojazdach o liczbie kół większej niż trzy, których
kwota wynosząca kolejne kilka milionów złotych. prędkość jest większa niż 40 km/h, jest podstawo-
Według komendanta wojewódzkiego Państwowej
Straży Rybackiej koncepcja likwidacji PSR w celu *) Załączniki – w aktach Sekretariatu Posiedzeń Sejmu.
38

wym kryterium uznania stanu technicznego pojaz- Interpelacja


du za niezadowalający. Wobec powyższego pojazd (nr 718)
z kierownicą po prawej stronie kwalifikuje się do ne-
gatywnego wyniku badania technicznego; do prezesa Rady Ministrów
b) rozporządzenia ministra infrastruktury z 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych w sprawie akcesji Polski do Europejskiego
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaże- Obserwatorium Południowego
nia (Dz.U. Nr 32, poz. 262), w którym stwierdza się
jednoznacznie, że kierownica w pojeździe o liczbie Szanowny Panie Premierze! W związku z poja-
kół większej niż trzy, którego konstrukcja umożli- wiającą się ostatnio możliwością przystąpienia Pol-
wia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h, ski do Europejskiego Obserwatorium Południowego
nie powinna być umieszczona po prawej stronie. pragnę zachęcić Radę Ministrów do rozpatrzenia
Przytoczone wyżej przepisy pozostają w rażącej możliwości akcesji do ww. organizacji. ESO jest jed-
sprzeczności z obowiązującymi zasadami prawa nym z najważniejszych podmiotów astronomicz-
wspólnotowego. I tak: Rada Wspólnot Europejskich nych, prowadzących największe projekty w skali
podjęła w dniu 8 czerwca 1970 r. dyrektywę w spra- międzynarodowej. Ostatnio nowym członkiem orga-
wie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich, nizacji zostały Czechy. Przystąpienie do niej organi-
odnoszących się do układów kierowniczych pojaz- zacji będzie dużym wsparciem dla środowiska astro-
dów silnikowych i przyczep (Dz. U. UE L.70.133.10), nomicznego w kraju, może się także okazać owocne
wskazując na konieczność przyjęcia przez wszystkie w czasie obchodów ustanowionego przez ONZ Roku
państwa Wspólnoty Europejskiej w ich przepisach Astronomii w 2009 r.
krajowych jednakowych regulacji, które pozwolą na Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, pozwa-
objęcie wszystkich typów pojazdów homologacją lam sobie zapytać Pana Premiera: Czy planowane
EWG. Przyjęto, że państwa członkowskie nie mogą jest przystąpienie RP do Europejskiego Obserwato-
odmówić przyznania homologacji EWG lub homolo-
rium Północnego?
gacji krajowej pojazdu z powodów dotyczących ukła-
du kierowniczego, jeśli spełnia on wymogi przedsta- Z poważaniem
wione w załączniku dyrektywy. Z chwilą przystąpie-
nia do Wspólnoty prawo wspólnotowe zarówno pier- Poseł Grzegorz Karpiński
wotne (traktatowe), jak i pochodne uzyskuje status
prawa pozytywnego w porządku wewnętrznym Toruń, dnia 15 stycznia 2008 r.
państw członkowskich.
Reasumując, powstają pytania:
1. Czy podległe Panu ministerstwo przygotowuje Interpelacja
implementację przepisów dyrektywy Rady Wspólnot (nr 719)
Europejskich z 8 czerwca 1970 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich, odnoszących do ministra pracy i polityki społecznej
się do układów kierowniczych pojazdów silnikowych
i przyczep? w sprawie przyznania prawa do emerytury
2. Czy do czasu ukazania się przepisów zmienia- 60-letnim mężczyznom z 35-letnim
jących prawo krajowe nie zachodzi potrzeba wyda- stażem pracy
nia pisma okólnego wyjaśniającego, że w świetle
prawa wspólnotowego brak jest podstaw do odmowy W dniu 23 października 2007 r. został opubliko-
zarejestrowania pojazdu wyposażonego w kierowni- wany wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P
cę po prawej stronie oraz że badania techniczne wo- 10/07 w Dz. U. Nr 200 z 2007 r., poz. 1445), który
bec tych pojazdów mogłyby być pozytywnie przepro- orzekł, że niezgodne z konstytucją jest to, że prawo
wadzane? do emerytury ma 55-letnia kobieta z 30-letnim sta-
Z należnym szacunkiem żem, a nie ma go 60-letni mężczyzna z 35-letnim
stażem. Przepis ten ma wprawdzie stracić moc 30
Poseł Jerzy Kozdroń października 2008 r., ale Trybunał Konstytucyjny
wskazał, że sądy już powinny się nim kierować. Póki
Kwidzyn, dnia 3 stycznia 2008 r. co Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pomi-
mo publicznych zapewnień pani minister Jolanty
Fedak, że sprawa zostanie załatwiona, dopracowało
projekt nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn.
zm.) i został on skierowany do uzgodnień międzyre-
sortowych i konsultacji z partnerami społecznymi.
39

Zainteresowani składają wnioski do ZUS o przy- Europejskiej pozwalających na wykonanie tej wy-
znanie emerytury, a ZUS zgodnie z wytycznymi magającej, lecz kosztownej inwestycji.
MPiPS odmawia ich przyznania. Składane są więc Bardzo proszę Pana Ministra o odpowiedź: Czy
odwołania do sądów i jedne sądy (Łódź, Toruń, i kiedy należy się spodziewać działań ze strony Mi-
Przemyśl) przyznają odwołującym się prawo do nisterstwa Infrastruktury zmierzających do włącze-
emerytury, a inne, jak np. sąd w Olsztynie, nie nia drogi krajowej nr 11 do transeuropejskiej sieci
przyznają – oczywiście jedne i drugie obowiązuje ta transportowej (TEN).
sama konstytucja i ten sam wyrok Trybunału Kon-
Łączę wyrazy szacunku
stytucyjnego.
Pani Minister, jaki będzie konkretny termin za-
Poseł Krystyna Łybacka
łatwienia przedmiotowej sprawy poprzez przyjęcie
i uchwalenie nowelizacji ww. ustawy? Czy nie można
Poznań, dnia 14 stycznia 2008 r.
by było opracować projektu poselskiego, który nie
musiałby przechodzić konsultacji i mógłby zostać
uchwalony o wiele szybciej, a sądy w ten sam sposób Interpelacja
interpretowałyby istniejące przepisy? (nr 721)
Z poważaniem
do ministra edukacji narodowej
Poseł Mirosław Koźlakiewicz
w sprawie zniesienia możliwości zdobywania
Ciechanów, dnia 18 stycznia 2008 r. średniego wykształcenia rolniczego
w trybie eksternistycznym

Interpelacja Szanowna Pani Minister! W ostatnich dniach za


(nr 720) pośrednictwem prasy ogromna rzesza polskich rol-
ników została poinformowana o decyzji ministra
do ministra infrastruktury edukacji narodowej, której efektem jest zniesienie
możliwości zdobywania średniego wykształcenia
w sprawie podjęcia działań zmierzających rolniczego w trybie eksternistycznym. Dotychczas
do wpisania drogi S11 do transeuropejskiej z tej formy uzupełniania posiadanego wykształce-
sieci transportowej (TEN-T) nia korzystało bardzo wielu mieszkańców wsi.
Szczególnie dotyczyło to osób o niskim statusie ma-
Szanowny Panie Ministrze! Droga krajowa nr 11 łą- terialnym.
cząca Pomorze ze Śląskiem jest nie tylko jednym Nowe rozporządzenie ministra edukacji gwaran-
z głównych szlaków komunikacji samochodowej tuje wprawdzie możliwość zdawania egzaminów
w Polsce, lecz stanowi także ważny element w ogól- w trybie eksternistycznym, lecz dotyczy to jedynie
noeuropejskiej sieci transportowej. Przyszłość tej słuchaczy liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
drogi oraz jej jak najszybsze przystosowanie do stan- a koszty jednego egzaminu sięgają 120 zł. Mając na
dardów drogi ekspresowej należy uznać za jeden uwadze liczbę przedmiotów koniecznych do zalicze-
z priorytetów rozwojowych naszego państwa w za- nia i ich łączny koszt łatwo daje się zauważyć, że
kresie rozwiązań komunikacyjnych. z tej formy kształcenia skorzystać będą mogli jedy-
Należy zauważyć, że w planach inwestycyjnych nie nieliczni.
GDDKiA na lata 2008–2013 znalazły się wybrane W świetle wymogów stawianych rolnikom przez
odcinki drogi krajowej nr 11 stanowiące obwodnice Unię Europejską pozbawianie ich dostępu do szkol-
niektórych miast leżących w jej przebiegu. Nie nictwa eksternistycznego w dotychczasowym kształ-
zmienia to jednak faktu, że całość inwestycji nie cie może spowodować niemożność prowadzenia opła-
może się doczekać włączenia do priorytetowych calnej działalności rolniczej oraz brak absorpcji
kierunków działania w zakresie rozbudowy infra- środków unijnych kierowanych do rolników.
struktury drogowej. Na trudności wynikające z wprowadzenia ww.
Dotychczasowe wielokrotnie powtarzane tłuma- zmian wskazują również instytucje zajmujące się
czenia rządu o braku wystarczającej liczby środków dotychczas kształceniem w trybie eksternistycznym,
na wykonanie całości przedsięwzięcia pozostają m.in. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, które od
w sprzeczności z zapowiedziami wielu nowych inwe- przeszło 50 lat pomaga dorosłym osobom uzupełniać
stycji drogowych, szczególnie na obszarze wschod- lub zdobywać wykształcenie.
niej części kraju. Proszę Panią Minister o odpowiedź: Jakie były
Rozwiązaniem mogącym usprawnić realizację przyczyny zniesienia możliwości kształcenia na kie-
drogi ekspresowej S11 jest włączenie jej do transeu- runkach rolniczych osób dorosłych w trybie ekster-
ropejskiej sieci transportowej (TEN). Stworzy to nistycznym, a także czy Ministerstwo Edukacji Na-
możliwość pozyskania dodatkowych środków z Unii rodowej rozważało przyszłe konsekwencje takiej de-
40

cyzji dla tysięcy polskich rolników nie posiadających W przypadku ZEC Bydgoszcz SA ilość energii ge-
jeszcze wymaganego przez Unię Europejską wy- nerowanej w wysokosprawnej kogeneracji, (tzw. czer-
kształcenia? wonych certyfikatów) zmniejszy się o ok. 200 000
MWh/rok.
Z poważaniem
Biorąc pod uwagę powyższe, jest jak najbardziej
właściwe generowanie wymaganych ilości i energii
Poseł Krystyna Łybacka
elektrycznej w elektrociepłowniach, w tym w ZEC
Bydgoszcz SA. Ponadto niedobór odpowiedniej ilości
Poznań, dnia 14 stycznia 2008 r.
uprawnień do emisji CO2 i ewentualny brak możli-
wości przeniesienia kosztu ich zakupu na odbiorców
Interpelacja doprowadzi w efekcie do ograniczenia produkcji ZEC
(nr 722) Bydgoszcz SA. Takie działanie poza sezonem grzew-
czym jest bardzo niekorzystne (poza aspektami opi-
do ministra środowiska sanymi powyżej) również z uwagi na ograniczenie
bezpieczeństwa energetycznego oraz ekologicznego
w sprawie Krajowego Planu Rozdziału dla mieszkańców miasta Bydgoszcz, a także powo-
Uprawnień do emisji dwutlenku węgla duje ryzyko (w przypadku awaryjnego wyłączenia)
na lata 2008–2012 we wspólnotowym wstrzymania dostaw pary do Zakładów Chemicz-
systemie handlu uprawnieniami do emisji nych Zachem SA, co w efekcie może spowodować
emisję do atmosfery substancji trujących, tj. chlor,
Szanowny Panie Ministrze! Docierają do mnie fosgen, izocyjaniany.
niepokojące sygnały od elektrociepłowni na temat Również ze względu na swoje usytuowanie
projektu rozporządzenia w sprawie Krajowego Pla- w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym EC
nu Rozdziału Uprawnień do Emisji dwutlenku wę- Bydgoszcz II stanowi istotny, newralgiczny punkt
gla na lata 2008–2012 we wspólnotowym systemie zasilania regionu w energię elektryczną, występując
handlu uprawnieniami do emisji. Według tego roz- jako podstawowy regulator utrzymujący jej jakość.
porządzenia elektrociepłownie otrzymują na lata Całkowite nagłe (awaryjne) wyłączenie EC Byd-
następne znacznie niższe od dotychczasowych limi- goszcz II powoduje poważne zakłócenie pracy sieci
ty uprawnień CO2. elektroenergetycznej w regionie.
Dla przykładu Zespół Elektrociepłowni Byd- Biorąc powyższe pod uwagę i podzielając niepo-
goszcz na rok 2008 ma mieć przyznany limit w wy- kój dostawców energii, zwracam się do Pana Mini-
sokości 953178 Mg CO2, co oznacza spadek o 218026 stra z prośbą o uwzględnienie wniosku ZEC Byd-
Mg CO2 w stosunku do lat poprzednich. Oznaczać to goszcz i podwyższenie limitu CO2 oraz o odpowiedź
będzie konieczność zakupu uprawnień brakujących, na następujące pytanie: Jak w świetle przedstawio-
co spowoduje podwyżkę ceny ciepła średnio o 2,20 zł/ nych uwag zamierza Pan Minister dokonać ostatecz-
GJ, a energii elektrycznej o – 8,00zł/MW. W takim nie podziału limitu uprawnień CO2, aby nie powodo-
przypadku odbiorcy energii elektrycznej z ZEC Byd- wać wzrostu cen energii i nie ograniczać bezpieczeń-
goszcz zapłacą 4,5 mln zł/rok więcej, odbiorcy pary stwa energetycznego i ekologicznego?
technologicznej o 4,6 mln zł, a wody grzewczej – Z poważaniem
9,8 mln zł więcej. Widać z tego dobitnie, że taki po-
dział limitów krzywdzi odbiorców produktów do- Poseł Anna Bańkowska
starczanych przez ZEC Bydgoszcz.
Ale jest też kolejny aspekt tej sprawy. Otóż Bydgoszcz, dnia 16 stycznia 2008 r.
zmniejszenie limitu przyznanych uprawnień spowo-
duje ograniczenie produkcji energii elektrycznej
w wysokosprawnym skojarzeniu (kogeneracji). Ta- Interpelacja
kie działanie jest sprzeczne z dyrektywą 2004/8/WE (nr 723)
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspie-
rania kogeneracji, a także z zapisami ustawy Prawo do ministra sportu i turystyki
energetyczne, ponieważ docelowo powoduje koniecz-
ność wytwarzania ciepła w kotłach wodnych i ko- w sprawie przedstawienia zainteresowanym
tłowniach lokalnych o niższej sprawności przemiany samorządom miast i regionów jasnych zasad
energii chemicznej paliwa, natomiast energii elek- udzielania pomocy finansowej z budżetu
trycznej w elektrowniach. Prowadzi zatem ostatecz- państwa w związku z inwestycjami
nie wręcz do zwiększenia emisji CO2 w skali regionu dotyczącymi organizacji Euro 2012
i kraju, przy ograniczeniu ilości energii generowanej
w wysokosprawnej kogeneracji promowanej przez Szanowny Panie Ministrze! W roku 2007, dzięki
ww. akty prawne. decyzji władz UEFA, wspólnie z Ukrainą zostaliśmy
41

gospodarzami Euro 2012. Bez wątpienia jest to ol- kierujących różnymi podmiotami prawnymi. Dzi-
brzymie wyróżnienie dla naszego kraju. W związku siaj w zupełnie innej rzeczywistości prawnej i go-
z tym stoją przed nami bardzo poważne zadania in- spodarczej przepisy te jedynie ograniczają konku-
westycyjne i organizacyjne, związane z tymi roz- rencyjność, kreatywność; w efekcie upośledzając
grywkami. realizację bardzo istotnych zadań własnych samo-
Pan premier w swoim exposé jako prioryteto- rządu, np. gminnego, w dziedzinie ładu przestrzen-
wą przedstawił sprawę Euro 2012 i związane nego, pomocy społecznej, utrzymania dróg i czysto-
z tym wydarzeniem potrzeby samorządów miast ści, lokalnego transportu zbiorowego itp.
i regionów zaangażowanych w organizację mi-
Dalsze obowiązywanie przepisów art. 20 ust. 3,
strzostw. Wcześniej, m.in. za sprawą pani prezy-
4, 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
dent Warszawy, doświadczyliśmy wielu niepew-
samorządowych doprowadzi do sytuacji, w której or-
ności i niejasności związanych z budową stadionu
narodowego. gany założycielskie jednostek budżetowych i zakła-
Teraz temat Euro 2012 znowu wraca. Pojawiają dów budżetowych należących do samorządu gmin-
się niejasności i niepewności co do współfinansowa- nego będą coraz częściej stawały przed problemem
nia przez budżet państwa inwestycji budowy stadio- znalezienia kompetentnych fachowców dających rę-
nów czy kompleksów sportowo-treningowych, które kojmię menedżerskiego i w pełni efektywnego pro-
mają być realizowane przez samorządy. wadzenia powierzonych im jednostek organizacyj-
Mając na względzie pozytywny wizerunek na- nych, a tym samym właściwą realizację wielu zadań
szego kraju oraz olbrzymie wyzwania stojące własnych gminy.
przed Polską, wnoszę o przedstawienie jasnych za- Pragnę przypomnieć, że pracodawcą dla kierow-
sad pomocy finansowej z budżetu państwa zainte- nika jednostki i zakładu budżetowego jednostki sa-
resowanym samorządom miast i regionów odno- morządu gminnego jest prezydent miasta, bur-
śnie do inwestycji związanych z organizacją Euro mistrz, wójt, zatem organ pochodzący z wyborów
2012. Jakie będą zasady pomocy finansowej z bu- bezpośrednich i za realizację zadań własnych gminy
dżetu państwa dla samorządów, które są zaintere- odpowiadający przed członkami wspólnoty samorzą-
sowane Euro 2012? dowej, tj. swoimi wyborcami. Trudno zatem uwie-
Z poważaniem rzyć, że będzie on wynagradzał ponad miarę kie-
rownika jednostki organizacyjnej, który powierzone
Poseł Piotr Polak zadania wykonał niewłaściwie.
Należy z całą mocą podkreślić fakt, że wynagro-
Warszawa, dnia 9 stycznia 2008 r. dzenia pracowników samorządowych regulowane są
zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 2 ustawy o pracow-
nikach samorządowych – przepisami rozporządze-
Interpelacja nia Rady Ministrów, i nie ma żadnych, realnych
(nr 724) przesłanek do dodatkowych regulacji prawnych.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na
do ministra spraw wewnętrznych i administracji następujące pytania:
1) Czy i kiedy planuje się zniesienie zapisów art.
w sprawie wynagrodzenia osób kierujących 20 ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pra-
niektórymi podmiotami prawnymi cownikach samorządowych oraz art. 19 ust. 3, 4, 5
ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kie-
Szanowny Panie Ministrze! 3 marca 2003 r. rujących niektórymi podmiotami prawnymi, któ-
uchwalono ustawę o wynagradzaniu osób kierują-
rym to wprowadzono zmianę zapisu ustawy o pra-
cych niektórymi podmiotami prawnymi. Ustawa ta
cownikach samorządowych?
zapisem art. 19 zmieniła brzmienie art. 20 ustawy
2) Dlaczego utrzymuje się w mocy przepisy pra-
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzą-
dowych poprzez dodanie ust. 3, 4, 5, ogranicza wa, które odbierają realny wpływ demokratycznie
maksymalne miesięczne wynagrodzenie członka wybranym organom samorządowym na kształtowa-
zarządu jednostki samorządu terytorialnego oraz nie polityki kadrowej w gminach poprzez sztuczne
kierowników i zastępców kierowników jednostek ograniczenia instrumentów kreowania, zarządza-
budżetowych i zakładów budżetowych należących nia i nagradzania pracowników samorządowych?
do samorządu terytorialnego. Pomijając uzasadnie- Z poważaniem
nie wprowadzenia 7 lat temu takiej nadregulacji
prawnej, pragnę zwrócić uwagę, że w chwili obec- Poseł Tadeusz Naguszewski
nej nie ma żadnej racjonalnej przesłanki utrzymu-
jącej w mocy te przepisy, które w pierwotnym swym
założeniu miały ograniczyć wysokie zarobki osób Elbląg, dnia 22 stycznia 2008 r.
42

Interpelacja ministerstwa do dnia dzisiejszego nikt z nimi nie


(nr 725) rozmawia.
Art. 27 ust 2 ustawy o ochronie przyrody z dnia
do ministra środowiska 16 kwietnia 2007 r. (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880)
mówi o tym, iż projekt listy obszarów powinien być
w sprawie Torfowisk Orawsko-Nowotarskich przekazany do wiadomości i zaopiniowania przez
zaliczonych do Europejskiej Sieci właściwe rady gmin. Mimo złożonych uwag Mini-
Ekologicznej Natura 2000 sterstwo Środowiska nie odniosło się w żaden spo-
sób do podnoszonych uwag.
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sys- W 2006 r. został opracowany „Plan zarządzania
tem obszarów chronionych wyznaczonych na tere- dla siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt
nie państw należących do Unii Europejskiej na pod- w obszarze Natura 2000” na potrzeby Ministerstwa
stawie prawa wspólnotowego, tj. dyrektywy 92/43/ Środowiska na specjalnych warsztatach z udziałem
EWG w sprawie ochrony dzikiej fauny i flory (tzw. szerokiej grupy społecznej. Również ten projekt nie
dyrektywy siedliskowej) oraz dyrektywy 79/409/ spotkał się z odzewem ze strony rządowej.
EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. dy- Sieć obszarów Natura 2000 ma być formą ochro-
rektywy ptasiej). ny opierającą się na zasadzie zrównoważonego roz-
Uznanie obszaru za obszar szczególnej ochrony woju, tzn. że należy dążyć do uzyskania harmonii
pociąga za sobą wiele ograniczeń i nakazów. W związ- pomiędzy potrzebą rozwoju społeczno-gospodarcze-
ku z powyższym pojawia się uzasadniona obawa go człowieka a zachowaniem we właściwym stanie
właścicieli ziem, na których został wyznaczony te- dziedzictwa przyrodniczego. Niestety działania mi-
ren ochronny Natura 2000, co do przyszłości ich nisterstwa polegające na unikaniu dialogu ze spo-
własności. łecznością lokalną zdają się temu przeczyć. Cała idea
Zgłosili się do mnie wójtowie gmin Czarny Duna- Natury 2000 polega na współdziałaniu, więc bez za-
jec, Jabłonka, Nowy Targ oraz prezesi spółek gospo- angażowania społeczności lokalnej cały program
darujących na obszarze Torfowisk Orawsko-Nowo- okaże się fikcją.
tarskich zaliczonych do Europejskiej Sieci Ekolo- Jako reprezentant i mieszkaniec regionu podha-
gicznej Natura 2000 w drodze rozporządzenia mini- lańskiego chcę zapytać Pana Ministra:
stra środowiska z dnia 5 września 2007 r., a także 1. W jaki sposób ministerstwo planuje rozma-
wiać z właścicielami tych ziem i przekonać ich do
w związku z planami utworzenia specjalnego obsza-
idei Natura 2000?
ru ochrony siedlisk o tej samej nazwie (kody obsza-
2. Kiedy przewidywane jest opracowanie 5-let-
rów PLB120007, PLH120016), sygnalizując mi po-
niego planu krótkoterminowego i 20-letniego planu
ważne problemy w związku z zaliczeniem torfowisk
długoterminowego dla obszarów zakwalifikowanych
do Natury 2000.
do obszaru Natura 2000?
Już wiele razy na forum Sejmu zgłaszane były
3. Czy ministerstwo przewiduje i jeżeli tak, to
wątpliwości w sprawie utrudnień w prowadzeniu ja-
jakie, formy rekompensaty dla właścicieli gruntów,
kiejkolwiek działalności na obszarze objętym pro-
którym zostało ograniczone prawo do gospodarowa-
gramem Natury 2000. Ministerstwo ciągle odpowia- nia na swojej własności (art. 36 pkt 3; Dz. U. 2004
dało, że to nie jest problem, bo ustawa nie zabrania Nr 92, poz. 880)
prowadzenia działalności na terenie obszaru spe-
cjalnej ochrony (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwiet- Poseł Edward Siarka
nia 2004 r. o ochronie przyrody – Andrzej Mizgajski,
sekretarz stanu w MŚ), jednocześnie art. 29 ww. Nowy Targ, dnia 14 stycznia 2008 r.
ustawy mówi o potrzebie stworzenia planu ochrony
obszaru Natura 2000 przez wojewodę w terminie
5 lat od wyznaczenia tego obszaru. Pojawia się pyta- Interpelacja
nie: Co w przeciągu tych pięciu lat maja robić samo- (nr 726)
rządy czy spółki, co z inwestycjami na danym obsza-
rze? Jak przedsiębiorca może cokolwiek zaplanować, do ministra pracy i polityki społecznej
mając świadomość, że za 5 lat jego wysiłek może
pójść na marne decyzją np. wojewody? w sprawie zakładowego funduszu
Zawarte w ustawie sformułowania, np. art. 33 świadczeń socjalnych i możliwości
i art. 34 (np. zabronione jest podejmowanie działań przekazywania odpisu na byłego pracownika
mogących w znaczny sposób pogorszyć stan siedlisk do wskazanego zakładu w aktualnym
przyrodniczych), są mało precyzyjne i pozwalają na miejscu jego zamieszkania
zbyt dużą swobodę ich interpretacji.
Dlatego włodarze i mieszkańcy wymienionych Szanowna Pani Minister! Zwracam się z prośbą
gmin wyrażają swój wielki niepokój co do swojej o zajęcie stanowiska w przedmiocie przedstawione-
przyszłości. Zwłaszcza że mimo licznych monitów do go stanu prawnego i faktycznego, dotyczącego za-
43

kładowego funduszu świadczeń socjalnych normo- cukrowego. Proces restrukturyzacji spółki nie prze-
wanego ustawą z dnia 4 marca 1994 r. (t.j.: Dz. U. widywał do tej pory podejmowania działań likwida-
z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.). cyjnych w stosunku do cukrowni w Kruszwicy,
W myśl art. 5 powołanej ustawy pracodawca two- Brześciu Kujawskim i Nakle nad Notecią. Ważnym
rzy fundusz z corocznego odpisu podstawowego nali- argumentem za pozostawieniem tych zakładów był
czanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnio- zawsze fakt bliskości plantacji buraka cukrowego.
nych. Ze świadczeń tego funduszu korzystają rów- Trudno byłoby pogodzić się z faktem, że plantatorzy
nież emeryci i renciści. Odrębne reguły tworzenia z terenu województwa zmuszeni będą dostarczać su-
funduszu i naliczania odpisów wynikają m.in. z usta- rowiec np. do Malborka albo Lublina.
wy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: W naszej ocenie najważniejszym argumentem
Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.). w kwestii lokalizacji powinna być wielkość areału plan-
Powołane przepisy nie normują jednak sytuacji, tacji oraz ich dogodne położenie – blisko cukrowni.
gdy emerytowany pracownik bądź rencista, np. na- W związku z powyższym prosimy o odpowiedź
uczyciel, zmienia miejsce zamieszkania na bardzo na następujące pytania:
odległe od miejsca, w którym znajduje się jego były 1. Czy planowane zmiany w strukturze Krajowej
zakład pracy. Utrudnia to, a wręcz może uniemożli- Spółki Cukrowej SA znajdują uzasadnienie ekono-
wić korzystanie przez niego z różnych form integra- miczne?
cji pracowników, finansowanych ze środków fundu- 2. Czy skutkiem planowanych zmian może być
szu, ze względu na koszty dojazdu do byłego miejsca likwidacja cukrowni w Kruszwicy, Brześciu Kujaw-
pracy. skim i Nakle nad Notecią?
W wyniku sytuacji zgłaszający się do mnie byli
pracownicy, nauczyciele i związkowcy postulują roz- Posłowie Krzysztof Brejza
wiązanie prawne dające możliwość przekazywania i Grzegorz Roszak
odpisu na byłego pracownika do wskazanego zakła-
du (np. szkoły w przypadku nauczyciela) w miejscu
jego aktualnego zamieszkania. Inowrocław, dnia 15 stycznia 2008 r.
Szanowna Pani Minister! Przedstawiając powyż-
szy problem Pani Minister, byłbym wdzięczny za za-
jęcie stanowiska w przedmiocie jego rozwiązania. Interpelacja
Czy istnieje możliwości przekazywania odpisu na (nr 728)
byłego pracownika do wskazanego zakładu w miej-
scu jego aktualnego zamieszkania? Czy w tej spra- do ministra infrastruktury
wie ministerstwo podjęło już określone działania?
w sprawie funkcjonowania ustawy
Z poważaniem o spółdzielniach mieszkaniowych
Poseł Jan Walenty Tomaka Szanowny Panie Ministrze! Na spotkaniach i dy-
żurach poselskich podnoszony jest problem funkcjo-
Rzeszów, dnia 14 stycznia 2008 r.
nowania aktualnej ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych. Osoby, które wykupiły mieszkania loka-
torskie, podnoszą problem braku równego trakto-
Interpelacja
wania. W ustawie przewiduje się możliwość za zgodą
(nr 727)
walnego zgromadzenia członków częściowej refun-
dacji przez zaliczenie wpłat na poczet funduszu re-
do ministra skarbu państwa
montowego. Dotyczy to jednak spółdzielców, którzy
wykupili mieszkania lokatorskie po 24 kwietnia
w sprawie informacji dotyczących
2001. Natomiast pytania zadają osoby, które doko-
możliwości likwidacji cukrowni z terenu
nały zakupu mieszkań lokatorskich na własnościo-
woj. kujawsko-pomorskiego
we przed tą datą.
W związku z tym proszę o informacje, czy w ko-
Szanowny Panie Ministrze! Jesteśmy ogromnie
lejnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszka-
zaniepokojeni doniesieniami prasowymi o planowa-
niowych przewiduje się rozszerzenie możliwości czę-
nych zmianach dotyczących Krajowej Spółki Cukro-
ściowych rekompensat o osoby, które swoje mieszka-
wej SA. Szczególnie niepokoją nas informacje o moż-
nie wykupiły przed 24 kwietnia 2001 r.
liwości likwidacji cukrowni działających na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego. Z poważaniem
Pragniemy podkreślić, że analizy ekonomiczne
potwierdzają zasadność funkcjonowania cukrowni Poseł Stanisław Stec
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Re-
gion ten stanowi polskie zagłębie uprawy buraka Oborniki, dnia 17 stycznia 2008 r.
44

Interpelacja W związku z tym proszę o informację, jakie dzia-


(nr 729) łania podejmie Pan Minister, aby zabezpieczyć róż-
ne traktowanie podmiotów prowadzących produkcję
do ministra gospodarki rolną.
Z poważaniem
w sprawie produkcji biopaliw
Poseł Stanisław Stec
Szanowny Panie Premierze! W krajach euro-
pejskich następuje dynamiczny rozwój produkcji Oborniki, dnia 17 stycznia 2008 r.
biopaliw, pozwala to na częściowe przynajmniej
uniezależnienie się od dostaw ropy. Dyrektywa
paliwowa Unii Europejskiej 30/2003 nakazuje Interpelacja
wprowadzać do obrotu biopaliwa ze względów eko- (nr 731)
nomicznych.
W 2010 r. paliwa maja zawierać 5,75% biokompo- do ministra infrastruktury
nentów, do roku 2020 10%.
W Polsce jest wieloletni program promocji bio- w sprawie zabezpieczenia
paliw na lata 2008–2014. Problem w tym, że pro- środków kredytowych na finansowanie
gram ten jest bardzo ostrożny, wspomina o stopnio- budownictwa społecznego
wym wzroście udziału biokomponentów w składzie
tradycyjnych benzyn i oleju napędowego, tymcza- Szanowny Panie Premierze! Polska Izba Gospo-
sem korzystne byłoby także wprowadzenie biopa- darcza Towarzystw Budownictwa Społecznego pod-
liw jako produktów samoistnych, pozbawionych nosi problem, że środki zabezpieczone w budżecie
udziału substancji ropopochodnych. Potrzebna jest państwa na rok 2008 dla Banku Gospodarstwa Kra-
aktywna promocja dla producentów i użytkowni- jowego na potrzeby kredytowe budownictwa spo-
ków biopaliw. łecznego nie zaspokoją potrzeb w tym zakresie. We-
W związku z tym uprzejmie proszę o informację, dług Polskiej Izby Gospodarczej TBS wnioski o kre-
jakie działania podejmie resort gospodarki w zakre- dyty na budownictwo mieszkaniowe opiewają na
sie aktywniejszej promocji biopaliw. kwotę 1300 mln zł, a w budżecie zabezpieczono tylko
280 mln zł.
Z poważaniem W związku z tym proszę o informację, jakie dzia-
łania podejmie resort, aby zabezpieczyć potrzeby
Poseł Stanisław Stec kredytowe na rozwój budownictwa społecznego.

Oborniki, dnia 17 stycznia 2008 r. Z poważaniem

Poseł Stanisław Stec


Interpelacja
Oborniki, dnia 17 stycznia 2008 r.
(nr 730)

do ministra środowiska
Interpelacja
(nr 732)
w sprawie braku równego traktowania
podmiotów w kwestii opłat za korzystanie
do ministra finansów
ze środowiska
w sprawie braku zainteresowania
Szanowny Panie Ministrze! Na spotkaniach ze strony urzędów skarbowych
i dyżurach poselskich przedstawiciele osób prawnych przyjmowaniem zabezpieczeń od osób i firm,
prowadzących produkcję rolniczą podnoszą problem które skarżą ich decyzje
braku równego traktowania w ustawie o ochronie
środowiska. Panie Ministrze! Na spotkaniach i dyżurach
Wszystkie osoby prawne, które posiadają już je- poselskich podnoszony jest problem braku
den ciągnik rolniczy lub budynek inwentarski, mu- zainteresowania ze strony urzędów skarbowych do
szą wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska z ty- przyjmowania od podatników, którym naliczono
tułu emisji gazów. Powyższe nie dotyczy osób fizycz- dodatkowe zobowiązanie podatkowe, zabezpieczeń
nych, które prowadząc duże gospodarstwa rolne, na okres rozpatrywania skarg od decyzji.
mają budynki inwentarskie oraz ciągniki i nie płacą W 2005 r. Sejm IV kadencji uchwalił zmianę Or-
na rzecz urzędów marszałkowskich z tytułu korzy- dynacji podatkowej w art. 224a, która miała zabez-
stania ze środowiska. pieczać interes podatników oraz urzędów skarbo-
45

wych przez zabezpieczenie majątkowe zobowiąza- Interpelacja


nia, które zdaniem podatnika jest sporne. (nr 734)
Powyższe zabezpieczenie miało na celu niedopro-
wadzenie do egzekucji z majątku podatnika przed do ministra gospodarki
rozpatrzeniem skargi na decyzję, przy złożeniu real-
nego zabezpieczenia majątkowego na pokrycie spor- w sprawie sytuacji ekonomicznej
nego zobowiązania podatkowego. Z tej możliwości polskich eksporterów w związku
w bardzo nikłym stopniu korzystają naczelnicy z aktualnym kursem walutowym
urzędów skarbowych, co może również narażać na
wysokie koszty z tytułu odsetek w przypadku uchy- Szanowny Panie Premierze! Na spotkaniach
i dyżurach poselskich podnoszony jest nadal pro-
lenia decyzji naliczającej zobowiązanie podatkowe.
blem pogarszającej się sytuacji ekonomicznej przed-
W związku z proszę o informację, jakie działanie
siębiorstw eksportujących towary i usługi z uwagi
podejmie resort finansów, aby realizować artykuł
na spadek wartości USD i EUR w stosunku do pol-
224a ustawy Ordynacja podatkowa.
skiej waluty. Aktualna sytuacja preferuje import to-
Z poważaniem warów a zniechęca do realizacji zadań w zakresie
eksportu, co może mieć negatywny wpływ na po-
Poseł Stanisław Stec ziom rozwoju gospodarczego w naszym kraju. Powo-
łują się na fakt, że zgodnie z art. 24 ustawy o Naro-
Warszawa, dnia 17 stycznia 2008 r. dowym Banku Polskim za politykę walutową odpo-
wiedzialna jest Rada Ministrów.
Proszę o informację, jakie działania podejmie
Interpelacja Pan Premier, aby poprawić sytuację ekonomiczną
(nr 733) polskich eksporterów.
Z poważaniem
do ministra gospodarki
Poseł Stanisław Stec
w sprawie funkcjonowania rynku
spirytusu surowego i bioetanolu Oborniki, dnia 17 stycznia 2008 r.
Szanowny Panie Premierze! Na spotkaniach
i dyżurach poselskich podnoszony jest problem funk- Interpelacja
cjonowania rynku spirytusowego i bioetanolu, na (nr 735)
którym wg polskich gorzelników doszło do daleko
idącej destrukcji spowodowanej polityką dwóch krajo- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
wych rafinerii, tj. PKN Orlen SA i Grupy LOTOS.
Według producentów spirytusu surowego nie ma w sprawie obrotu gruntami rolnymi
obecnie zapotrzebowania na bioetanol, ponieważ będącymi w dyspozycji
nasze rafinerie kupują go za granicą. PKN Orlen SA Agencji Nieruchomości Rolnych
zawarł kontrakty z dostawcami niemieckimi, któ-
rym za bioetanol płaci cenę 2,50 zł i odrzuca oferty Szanowny Panie Ministrze! Na spotkaniach i dy-
zakupu w tej samej cenie od podmiotów polskich, żurach poselskich podnoszony jest problem ograni-
prócz jednego, któremu płaci 1,70–1,80 zł. czenia sprzedaży gruntów będących w dyspozycji
Natomiast grupa LOTOS preferuje w dostawach Agencji Nieruchomości Rolnych pod pretekstem
bioetanol uzyskiwany ze spirytusu amerykańskiego roszczeń byłych właścicieli. Powołując się na ten
koncernu Carytll posiadającego swój wielki zakład pretekst, bez analizy udokumentowania podstaw
produkcji etanolu koło Wrocławia. prawnych do ewentualnych roszczeń, wstrzymuje
W związku z tym proszę o informację, czy Pan się sprzedaż gruntów dla rolników i dzierżawców.
Premier wspólnie z ministrem skarbu państwa po- Zgodnie z ustawą o Agencji Nieruchomości Rolnych
były właściciel ma prawo pierwokupu. Jeżeli z tego
dejmie działania, aby polskie koncerny paliw
prawa nie korzysta, to należy grunty sprzedać in-
uwzględniały w zakupach spirytusu surowego pol-
nym zainteresowanym zakupem, a nie wstrzymy-
skich producentów.
wać do ewentualnej ustawy reprywatyzacyjnej, któ-
Z poważaniem ra nie może zakładać fizycznego zwrotu gruntów.
W związku z tym proszę o informację: Jakie działa-
Poseł Stanisław Stec nia podejmie Pan Minister, który teraz nadzoruje
działanie Agencji Nieruchomości Rolnych, aby zwe-
Oborniki, dnia 17 stycznia 2008 r. ryfikować pisemne polecenie wydane za rządów AWS
46

dotyczące zakazu sprzedaży gruntów, gdy występu- średnich od roku 2004 i w związku z tym ma możli-
ją tzw. roszczenia? wość ustalenia na przykład 70% średniego poziomu
Z poważaniem dopłat z ostatnich trzech lat, które mogą być wypła-
cone w formie zaliczki. Wobec powyższego proszę
Poseł Stanisław Stec o informację: Jakie decyzje podejmie Pan Minister,
aby wprowadzić możliwość zaliczkowania dopłat
Oborniki, dnia 17 stycznia 2008 r. bezpośrednich?
Z poważaniem
Interpelacja
(nr 736) Poseł Stanisław Stec

do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Oborniki, dnia 17 stycznia 2008 r.


w sprawie funkcjonowania systemu
dopłat bezpośrednich Interpelacja
(nr 738)
Szanowny Panie Ministrze! Rolnicy korzystający
dodatkowo z dopłat cukrowych oraz do roślin ener-
getycznych podnoszą problem, że ich płatności bez- do ministra infrastruktury
pośrednie będą naliczane w ostatnim etapie, gdyż
dopłaty dodatkowe mają być ujęte łącznie z dopłatą w sprawie budowy nowego terminalu
obszarową. na lotnisku Rzeszów-Jasionka
Natomiast rolnicy korzystający równocześnie
z dopłaty z tytułu gospodarowania w warunkach trud- Szanowny Panie Ministrze! Działając zgodnie
nych otrzymują z tego tytułu dodatkowe dopłaty. z art. 192 ust. 1 regulaminu Sejmu, proszę o podję-
W związku z tym rolnicy zainteresowani dopła- cie działań w przedstawionej poniżej sprawie. Roz-
tami cukrowymi oraz do roślin energetycznych
wój regionalnych lotnisk jest czynnikiem warunku-
wnioskują, aby w pierwszej kolejności wydać decyzje
na płatności obszarowe, a następnie później na płat- jącym rozwój infrastruktury lotniczej naszego kra-
ności dodatkowe, jakimi są dopłata cukrowa czy do ju. Lotnisko Rzeszów-Jasionka jest najbardziej wy-
roślin energetycznych. W związku z tym proszę o in- suniętym na wschód lotniskiem w Polsce, ponadto
formację: Czy Pan Minister podejmie decyzję w spra- jest to jedyne lotnisko Podkarpacia. Jest to także
wie przyśpieszenia decyzji o płatnościach bezpośred- strategiczne lotnisko w kontekście zbliżających się
nich dla rolników uprawnionych do dopłaty cukro- mistrzostw Europy Euro 2012, dlatego jego sprawny
wej oraz do roślin energetycznych?
i szybki rozwój jest niezwykle istotny nie tylko dla
Z poważaniem Podkarpacia, ale i całego kraju. Oddanie do użytku
nowego terminalu jest konieczne w celu zwiększenia
Poseł Stanisław Stec liczby międzynarodowych połączeń lotniczych z Rze-
szowa. W obecnej ciasnej hali odpraw trudne jest od-
Oborniki, dnia 17 stycznia 2008 r.
prawianie większej liczby pasażerów, a tym samym
nie pozwala to na pełne wykorzystanie możliwości
Interpelacja lotniska.
(nr 737) W związku z powyższym zwracam się do Pana
Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na nastę-
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi pujące pytania:
1. Kiedy ruszą prace przy budowie nowego termi-
w sprawie problemu zaliczkowania
dopłat bezpośrednich nalu lotniska Rzeszów-Jasionka?
2. Jakie przeszkody powodują ciągłe opóźnienia
Szanowny Panie Ministrze! Sytuacja ekonomicz- w rozpoczęciu prac nad rozbudową lotniskowej hali
na rolników jest nadal bardzo trudna, szczególnie odpraw?
prowadzących hodowlę trzody chlewnej. W związku
z tym podnoszony jest problem wypłacenia zaliczek Z poważaniem
na poczet dopłat bezpośrednich na przykład od
września lub października danego roku. Agencja Poseł Kazimierz Gołojuch
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako
płatnik posiada informacje o poziomie dopłat bezpo- Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
47

Interpelacja Interpelacja
(nr 739) (nr 740)

do ministra rozwoju regionalnego do prezesa Rady Ministrów

w sprawie środków przeznaczonych w sprawie realizacji „Programu ochrony


dla woj. podkarpackiego z Programu przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wisły”
Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”
Szanowny Panie Premierze! Na zasadzie art. 14
Szanowna Pani Minister! Działając zgodnie ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykony-
z art. 192 ust. 1 regulaminu Sejmu, proszę o podję- waniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2003 r.
cie działań w przedstawionej poniżej sprawie. Nr 221, poz. 2199 ze zm.) oraz art. 192 ust. 3 Regu-
W Programie Operacyjnym „Infrastruktura i śro- laminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej składam na
dowisko” poprzedni rząd przeznaczył sporą sumę ręce Pana Marszałka interpelację, skierowaną do
środków z przeznaczeniem na realizację projektów Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów,
zgłoszonych przez woj. podkarpackie – wymienię tu- w sprawie realizacji „Programu Ochrony Przeciw-
taj miedzy innymi 18 mln euro na budowę komplek- powodziowej w Dorzeczu Górnej Wisły”.
su naukowo-dydaktycznego Centrum Mikroelektro- W roku ubiegłym w Ministerstwie Spraw We-
niki i Nanotechnologii. Obecnie projekt ten został wnętrznych i Administracji trwały intensywne pra-
zdjęty przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
ce nad rządowym projektem „Programu ochrony
szego i o pieniądze musi walczyć w konkursie. Po-
przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej Wisły”. Pro-
dobnie Ministerstwo Środowiska wykreśliło wszyst-
gram obejmuje dorzecze górnej Wisły do ujścia Sanu,
kie projekty środowiskowe, jakie były przygotowane
obszary w województwach: podkarpackim, śląskim,
i przedstawione przez woj. podkarpackie.
małopolskim i świętokrzyskim, na terenie których
Działania takie w sposób jawny dotykają woj.
występują częste i gwałtowne powodzie. Celem pro-
podkarpackiego, hamując jego rozwój. Blokowanie
pieniędzy z funduszy unijnych przeznaczonych na jektu jest zwiększenie bezpieczeństwa powodziowe-
strategiczne dla rozwoju regionu inwestycje odbiera- go w dorzeczu górnej Wisły poprzez efektywne pla-
ne jest przez mieszkańców regionu jako działania nowanie i realizację środków ochrony. Na przykład
polityczne, spowodowane przegraną Platformy Oby- w woj. podkarpackim planowana jest budowa m.in.
watelskiej na terenie woj. podkarpackiego w wybo- trzech zbiorników retencyjnych, Myscowa-Kąty na
rach parlamentarnych w ubiegłym roku. rzece Wisłoka, Rudawka Rymanowska na rzece Wi-
W związku z powyższym zwracam się do Pani słok i zbiornika retencyjnego w Dukli na rzece Ja-
Minister z prośbą o udzielenie odpowiedzi na nastę- siołka. Oprócz budowy zbiorników retencyjnych za-
pujące pytania: kłada się również całą paletę działań prewencyjnych,
1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Rozwoju mających za zadanie ograniczenie zagrożenia powo-
Regionalnego w kwestii dotacji z Programu Opera- dziowego. Planuje się, że działania zapobiegawcze po-
cyjnego „Infrastruktura i środowisko” dla woj. pod- winny być ukierunkowane na sformułowanie odpo-
karpackiego? wiednich zasad planowania przestrzennego i na wpro-
2. Jakie są podstawy dla pomijania projektów wadzenie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów.
woj. podkarpackiego i przeznaczania wcześniej za- Za potrzebą wprowadzenia programu przema-
pewnionych środków na rzecz innych projektów wiają m.in. duże straty powodowane przez powodzie.
przedstawianych przez województwa bogatsze? Z danych zebranych przez MSWiA wynika, że w do-
3. Jakie jest uzasadnienie dla takich działań Mi- rzeczu górnej Wisły w ostatnich latach straty zwią-
nisterstwa Rozwoju Regionalnego? zane ze skutkami powodzi wyniosły ponad 2,5 mld
Z poważaniem zł (prawie 1,5 mld było w 2001 r., a w 2006 r. 0,5 mld
zł). W tym czasie znaczne przybory wód na rzekach:
Poseł Kazimierz Gołojuch Wisłoce, Ropie i Jasiołce, a co za tym idzie dotkliwe
powodzie, trzykrotnie przyniosły m.in. na terenie
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. powiatu Jasielskiego dotkliwe straty w infrastruk-
turze drogowej i na wałach ochronnych. Katastro-
falna wręcz okazała się powódź w mieście Jaśle
w 2006 r., straty spowodowane przez żywioł wynio-
sły dziesiątki milionów złotych. Z budżetu państwa
na odbudowę zniszczonej infrastruktury przekaza-
ne zostały znaczne środki, wydaje się zatem logicz-
nym rozwiązaniem podjęcie działań prewencyjnych,
które w konsekwencji powodować będą znaczne
ograniczanie strat popowodziowych.
48

Warto również zaznaczyć, że w realizację „Pro- kompensacji przyrodniczej, jeżeli przemawiają za


gramu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu pu-
górnej Wisły” wpisuje się w cały system tworzonych blicznego, może zezwolić na realizację planu lub
i już zrealizowanych zabezpieczeń przeciwpowodzio- przedsięwzięcia mogących mieć negatywny wpływ
wych w południowej części Polski, m.in. budowane- na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwie-
go zbiornika retencyjnego Świnna-Poręba na rzece rząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar
Skawie, projektowanych zbiorników Myscowa-Kąty Natura 2000.
na rzece Wisłoce, Rudawka Rymanowska na rzece Konkludując, do czasu wyznaczenia specjalnych
Wisłok i zbiornika retencyjnego w Dukli na rzece obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 nie istnieje
Jasiołka oraz funkcjonujących zbiorników w Czorsz- możliwość realizacji przedsięwzięć mających istot-
tynie na Dunajcu, w Klimkówce na Ropie i zbiorni- nie negatywny wpływ na tereny kwalifikujące się
ka Solina-Myczkowce na rzece San. do określenia mianem obszarów o znaczeniu wspól-
W związku z powyższym zwracam się z interpe- notowym umieszczonych na krajowych listach
lacją do Pana Premiera: przekazanych Komisji Europejskiej, nawet jeżeli
1. Kiedy rząd podejmie działania zmierzające do przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędne-
jak najszybszego przyjęcia do realizacji „Programu go interesu publicznego, brak jest rozwiązań alter-
ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej natywnych oraz zapewniona zostanie kompensacja
Wisły”? przyrodnicza.
2. Kiedy rząd przewiduje przyjęcie w/w programu? Istnieje potrzeba zapewnienia możliwości zreali-
3. Jakiej wysokości środki finansowe miałyby zowania przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia
być przeznaczone w ramach w/w programu na reali- interesu publicznego (realizacja w ramach progra-
zację tego zadania w woj. podkarpackim? mów operacyjnych infrastruktury komunikacyjnej,
zbiorników przeciwpowodziowych, zaopatrzenia
Z poważaniem w wodę pitną itp.), a mogących negatywnie oddziaływać
na projektowane obszary siedliskowe Natura 2000.
Poseł Stanisław Zając
W związku z powyższym zwracam się do Pana
Ministra z interpelacją:
Warszawa, dnia 7 stycznia 2008 r. Czy Ministerstwo Środowiska określiło termin
formalnego wyznaczenia obszarów o znaczeniu
wspólnotowym jako specjalnych obszarów ochrony
Interpelacja siedlisk Natura 2000?
(nr 741)
Z poważaniem
do ministra środowiska
Poseł Stanisław Zając
w sprawie terminu wyznaczenia specjalnych
obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie przyrody

W związku z postanowieniem wyroku Europej- Interpelacja


skiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C–117/ (nr 742)
03) w odniesieniu do terenów kwalifikujących się
jako mające znaczenie dla Wspólnoty, które znalazły do ministra środowiska
się na przekazanych Komisji wykazach krajowych,
państwa członkowskie są zobowiązane do podjęcia w sprawie funkcjonowania służb ochrony
kroków będących w stanie ochronić wartość ekolo- środowiska na szczeblu wojewódzkim
giczną, na poziomie krajowym, tych terenów. Nato-
miast zgodnie z orzeczeniem Trybunału Europej- Po wejściu w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
skiego (sprawa C–244/05) system właściwej ochro- o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
ny, znajdujący zastosowanie do terenów umieszczo- kompetencyjnymi w administracji terenowej (Dz. U.
nych w wykazie krajowym przekazanym Komisji, Nr 175, poz. 1462, z późn. zm.) wbrew zamierzeniu
wymaga, aby państwa członkowskie nie zezwalały ustawodawcy w miejsce jednego organu regulacyj-
na ingerencje, które mogłyby poważnie zagrozić nego na szczeblu województw powstały dwa organy.
ekologicznemu charakterowi tych terenów. Skutkuje to problemami w podziale właściwości,
Na gruncie polskiego prawa uniemożliwia to za- przeciwstawianiem zadań ochrony środowiska po-
stosowanie art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. trzebie ochrony przyrody m. in. poprzez nadmierną
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. koncentrację zadań związanych z ochroną przyrody
zm), zgodnie z którym wojewoda, pod warunkiem w rękach administracji rządowej. Dodatkowo roz-
braku rozwiązań alternatywnych, zapewnienia ciągnięta w czasie reforma kompetencyjna spowodo-
49

wała rozproszenie wyszkolonych m. in. za środki bu- ograniczenia dostępu do podstawowej opieki denty-
dżetu państwa i UE kadr, również poza funkcjonu- stycznej. Problemy takie zgłaszają m.in. przedstawi-
jące obecnie organy regulacyjne. Istniejące konflikty ciele samorządów powiatu jasielskiego i powiatu
kompetencyjne, słabość kadrowa obydwu organów krośnieńskiego.
wynikająca z rozproszenia kadr, ciągłe zmiany pra- Ustalony sztywno przez Narodowy Fundusz
wa, bez określenia jasnego kierunku i celu zmian, Zdrowia przelicznik ilości punktów w opiece denty-
stanowią poważne zagrożenie, nie tylko dla utrzy-
stycznej przydzielony na każdy z powiatów indywi-
mania właściwego poziomu ochrony środowiska, ale
dualnie powoduje sytuację realnego ograniczania
również dla możliwości realizacji inwestycji, w tym
szczególnie z wykorzystaniem środków UE. Wydaje podstawowej opieki medycznej w wielu środowi-
się konieczne skoncentrowanie kompetencji w za- skach, a szczególnie w środowiskach wiejskich, któ-
kresie ochrony środowiska w jednym organie na re najbardziej odczuwają brak lub utratę możliwości
szczeblu województwa. Stworzy to możliwości wła- korzystania z podstawowej opieki stomatologicznej.
ściwego funkcjonowania administracji odpowie- Sytuacja statystycznego zwiększania się ilości leka-
dzialnej za ochronę środowiska. Organ taki powi- rzy stomatologów na danym terenie, a co za tym
nien posiadać niezbędny zasób kadrowy, o odpo- idzie, równego podziału między dentystów ilości
wiednio szerokim spektrum specjalizacji z zakresu przydzielonych punktów, nie daje rzeczywistego ob-
ochrony środowiska, w tym przyrody, oraz właściwy razu dostępu do podstawowej opieki dentystycznej.
zakres kompetencji do tworzenia i realizacji zarów- Co więcej, powoduje, że wiele środowisk ma dra-
no programów strategicznych, jak i działań regula- stycznie ograniczany, a wręcz uniemożliwiany do-
cyjnych w zakresie ochrony środowiska. Utrzymy-
stęp do opieki dentystycznej.
wanie stanu prawnego powstałego po 1 stycznia
Klasycznym przykładem opisywanego mechani-
2008 r. powodować będzie spory kompetencyjne,
dezorientację społeczeństwa, w tym inwestorów, wy- zmu jest sytuacja, która zaistniała w Wiejskim
dłużenie procedur administracyjnych, również Ośrodku Zdrowia w Święcanach w powiecie jasiel-
szczególnie ważnych związanych z inwestycjami skim. Ograniczenie o połowę zakresu kontraktu sto-
w infrastrukturze komunikacyjnej, obniżenie pozio- matologicznego powoduje w tej miejscowości likwi-
mu merytorycznego rozstrzygnięć administracyjnych. dację opieki dentystycznej. Tym samym około 2300
Pragnę jednocześnie podkreślić, że za niebez- mieszkańców Święcan pozbawionych jest całkowicie
pieczne uważam próby tworzenia organów o właści- niezbędnej podstawowej opieki stomatologicznej.
wościach terytorialnych niezgodnych z podziałem Podobna sytuacja dotyczy kilku tysięcy miesz-
administracyjnym kraju, poprzez które silniejsze re- kańców gminy Korczyna w powiecie krośnieńskim.
giony mogłyby administracyjnie ingerować w rozwój Ograniczanie realne podstawowej opieki denty-
regionów słabszych, pogłębiając podział Polski na stycznej dotyczy środowisk wiejskich, w których
biedną i bogatą. znaczna część mieszkańców utrzymuje się z pracy
W związku z powyższym zwracam się do Pana
na roli, prowadząc niewielkie gospodarstwa przydo-
Ministra z interpelacją:
Jaki jest kierunek zmian systemu funkcjonowa- mowe. Poza tym spośród osób często korzystających
nia administracji ochrony środowiska oraz spodzie- z usług dentystycznych są osoby starsze. Należy
wany termin zakończenia prac nad zmianami prze- również podnieść kwestię dostępności komunikacyj-
pisów z zakresu ochrony środowiska? nej wielu miejscowości, czyli dogodnych połączeń
z małymi miasteczkami lub centrami administra-
Z poważaniem
cyjnymi powiatów, gdzie można skorzystać z pry-
watnej opieki dentystycznej.
Poseł Stanisław Zając
W związku z powyższym zwracam się z interpe-
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. lacją do Pani Minister:
— Dlaczego Narodowy Fundusz Zdrowia dopusz-
cza do realnego ograniczania usług dentystycznych
Interpelacja w obszarach wiejskich?
(nr 743) — Czy możliwe jest zakontraktowanie przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia usług dentystycznych
do ministra zdrowia uwzględniających niezbędne potrzeby mieszkańców
wszystkich potrzebujących środowisk wiejskich?
w sprawie faktycznego ograniczania
dostępu środowisk wiejskich do podstawowej Z poważaniem
opieki stomatologicznej
Poseł Stanisław Zając
W wielu środowiskach wiejskich na terenie woje-
wództwa podkarpackiego w roku 2008 doszło do Warszawa, dnia 15 stycznia 2008 r.
50

Interpelacja projektów indywidualnych dla Programu Operacyj-


(nr 744) nego „Infrastruktura i środowisko” na lata 2007–
–2013, dotyczących województwa podkarpackiego.
do prezesa Rady Ministrów Opinie na temat projektów przesłano do Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego.
w sprawie usunięcia z listy projektów Zdziwienie i niedowierzanie budzi fakt, że konse-
podstawowych projektów indywidualnych kwencją „procedury sprawdzającej” jest wykreślenie
do Programu Operacyjnego „Infrastruktura z listy indykatywnej wszystkich projektów z terenu
i środowisko” na lata 2007–2013, dotyczących województwa podkarpackiego. Zaproponowano w za-
woj. podkarpackiego mian dokonanie powtórnej oceny merytorycznej
usuniętych projektów na zasadzie otwartego kon-
W Programie Operacyjnym „Infrastruktura i śro- kursu, którego przy wyłanianiu projektów do reali-
dowisko” przyjętym przez Ministerstwo Rozwoju zacji nie wymaga nawet Komisja Europejska. W mo-
Regionalnego wśród projektów, które znalazły się jej ocenie procedura sprawdzająca dokonana była
na liście podstawowej, a tym samym przewidzianych wybiórczo m.in. w odniesieniu do województwa pod-
do realizacji w latach 2008–2013, są przedsięwzięcia karpackiego, skoro projekty z innych województw
ważne i kluczowe dla dalszego rozwoju regionu Pod- w omawianym zakresie nadal zostały utrzymane na
karpacia. I tak w Priorytecie I: Gospodarka wodno- podstawowej liście indykatywnej i nie zostaną pod-
-ściekowa przewidziano rozbudowę i remont oczysz- dane procedurze konkursowej.
czalni ścieków w Leżajsku oraz poprawę gospodarki Zaniepokojenie tą sytuacją jest tym większe, że
wodno-ściekowej na terenie miasta Dębicy. W Prio- kilka tygodni temu w sejmowym exposè pan pre-
rytecie II: Gospodarka odpadami i ochrona po- mier Donald Tusk mówił, że: „program rozwoju
wierzchni ziemi założono m.in. realizację budowy sześciu województw, sześciu regionów Polski
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Kozodrza- Wschodniej będzie programem, który może liczyć
-Paszczyna i rekultywację terenów zdegradowanych na ponadstandardowe wsparcie mojego gabinetu
górnictwem siarki w woj. podkarpackim. Natomiast (PO, PSL)”, a w innej części wystąpienia, że soli-
w Priorytecie III: Zarządzanie zasobami i przeciw- darna polityka społeczna musi dostrzegać „soli-
działanie zagrożeniom środowiska znalazła się m.in. darność między regionami kraju, a nie wzrastają-
budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na Wi- cy ciągle dystans cywilizacyjny między jego róż-
słoce, budowa, modernizacja i poprawa stanu tech- nymi częściami”.
nicznego urządzeń przeciwpowodziowych na obsza- W związku z powyższym zwracam się z interpe-
rze chronionym 1 pow. Mielec oraz dwa projekty pn.
lacją do Pana Premiera: Dlaczego i na jakiej podsta-
„Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
wie, jakimi kierując się przesłankami, usunięto
w zlewni rzeki Wisłok”. Z kolei w Priorytecie: Infra-
z listy projektów podstawowych do Programu Ope-
struktura szkolnictwa wyższego znalazł się kom-
racyjnego „Infrastruktura i środowisko” na lata
pleks naukowo-dydaktyczny Centrum Mikroelek-
2007–2013 wszystkie projekty indywidualne, które
troniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszow-
dotyczyły województwa podkarpackiego?
skiego oraz budowa obiektu dydaktyczno-badawcze-
go wraz z wyposażeniem – Filia KUL w Stalowej Z poważaniem
Woli.
Wszystkie projekty umieszczone na liście indyka-
tywnej Programu Operacyjnego „Infrastruktura Poseł Stanisław Zając
i środowisko”, w tym projekty dotyczące wojewódz-
twa podkarpackiego, przeszły całą procedurę prze- Warszawa, dnia 17 stycznia 2008 r.
widzianą trybem ustawowym, a mianowicie uzyska-
no pozytywną opinię merytorycznych ministerstw
– Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Nauki Interpelacja
i Szkolnictwa Wyższego. Wypowiadali się na ten te- (nr 745)
mat wojewodowie i zarządy województw. Każdy
z projektów otrzymał opinię Komitetu Rady Mini- do ministra edukacji narodowej
strów i Rady Ministrów. Przeprowadzone zostały
szerokie konsultacje społeczne. Przedstawiono in- w sprawie algorytmu podziału
formację o projektach Komisji Europejskiej. Osta- subwencji oświatowej przydzielanej
tecznie lista projektów opublikowana została w Mo- samorządom na terenach słabo zaludnionych
nitorze Polskim.
W ostatnich tygodniach w Ministerstwie Środo- Szanowna Pani Minister! Rozporządzenia mini-
wiska i Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższe- stra edukacji narodowej i nauki w sprawie sposobu
go przeprowadzono procedury sprawdzające dla pro- podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jektów, które znalazły się na liście indykatywnych jednostek samorządu terytorialnego zawierają po-
51

nad 20 wag dla zadań szkolnych i powyżej 10 wag Interpelacja


dla zadań pozaszkolnych. (nr 746)
Subwencja bazowa SOA dzieli się między gmi-
ny w zasadzie proporcjonalnie do liczby uczniów do ministra środowiska
w szkołach prowadzonych przez daną jednostkę
samorządu terytorialnego. Subwencja SOB jest w sprawie skuteczności realizacji
instrumentem zwiększenia subwencji dla jedno- rozporządzenia ministra środowiska
stek prowadzących szkoły wymagających wyż- z dnia 20 lipca 2006 r., dotyczącego zwrotu
szych nakładów, m.in. szkoły na terenach wiej- gminom utraconych dochodów z tytułu
skich, szkoły dla niepełnosprawnych, szkoły dla zwolnienia z podatku od nieruchomości
mniejszości narodowych, szkoły sportowe, szkoły
Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z rozpo-
zawodowe specjalne. Podziału subwencji SOB do-
rządzeniem ministra środowiska z dnia 20 lipca
konuje się proporcjonalnie do liczby „przeliczenio-
2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych do-
wych” uczniów wymienionych w rozporządzeniu
chodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieru-
w 14 typach szkół (klas).
chomości, będących własnością Skarbu Państwa,
Zasady podziału subwencji opierają się od wielu
gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym do-
lat na zasadach zbliżonych: subwencja oświatowa
pływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz
jest naliczana na podstawie liczby uczniów uczęsz-
gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne,
czających do szkół i placówek oświatowych prowa-
zwrot utraconych dochodów następuje po złożeniu
dzonych bądź dotowanych przez poszczególne gmi-
przez gminę wniosku o zwrot utraconych docho-
ny, powiaty i samorządy województw, pomimo że dów z tytułu zwolnienia z podatku od nierucho-
samorządy miały i mają liczne uwagi przede wszyst- mości gruntów pokrytych wodami. Składany
kim dotyczące zbyt małej kwoty subwencji oświato- wniosek winien wykazywać faktyczne roczne
wej oraz konieczności wprowadzenia standardów utracone dochody, które winny wynikać z deklara-
w oświacie. cji podatkowej.
Najważniejszym problemem jest nierówne trak- W przypadku niezłożenia deklaracji oraz braku
towanie gmin przez niewłaściwie opracowany algo- decyzji starosty o przekazaniu gruntów brak jest
rytm, który winien w zdecydowanie większym stop- możliwości uzyskania zwrotu utraconych dochodów
niu uwzględniać koszty funkcjonowania oświaty gminy z tytułu przedmiotowego zwolnienia.
w gminach. Zastosowany współczynnik korygujący Wskazanym byłoby dokonać zmian w powyż-
– waga – dla szkół podstawowych i gimnazjów na szym rozporządzeniu lub w przepisach dotyczą-
terenach wiejskich jest zdecydowanie niewystarcza- cych zwolnienia z podatku od nieruchomości grun-
jący, szczególnie na terenach wyjątkowo słabo za- tów będących własnością Skarbu Państwa pokry-
ludnionych i o bardzo złej infrastrukturze komuni- tych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpły-
kacyjnej, tym bardziej że te gminy, mające bardzo wie wód powierzchniowych (art. 7 ust. 1 pkt 8a
niskie dochody, nie mają z czego dofinansowywać ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – Dz. U.
edukacji na swym terenie. Różnice między gminami z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) gdzie na gruncie
wiejskimi są ogromne. To jest bardzo poważny pro- obecnie obowiązujących przepisów w ewidencji
blem od wielu lat. Tak dłużej nie może być. Istnieje gruntów i budynków brak jest odpowiednich zapi-
pilna potrzeba rewizji współczynników korygują- sów dotyczących własności przedmiotowych jezior
cych, uzależniając je w większym stopniu od zamoż- (marszałek województwa, prezes zarządu gospo-
ności gminy, zaludnienia i stanu infrastruktury ko- darki wodnej).
munikacyjnej Panie Ministrze! Jakie kroki podejmie Pan
Pani Minister! Kiedy zamierza Pani dokonać re- w celu pełnej realizacji rozporządzenia ministra śro-
wizji stosowanych współczynników korygujących, dowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu
uzależniając ich wielkość od kosztów funkcjonowa- gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z
nia oświaty w gminach? podatku od nieruchomości?

Z poważaniem Z poważaniem

Poseł Jerzy Gosiewski Poseł Jerzy Gosiewski

Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.


52

Interpelacja kładem czasu pracy. Oznacza to, że pracownik może


(nr 747) rozpocząć kolejną dobę pracy po upłynięciu 24 go-
dzin od momentu rozpoczęcia pracy w dniu poprzed-
do ministra sprawiedliwości nim. Jeśli 24 godziny nie upłyną, a pracownik roz-
pocznie kolejny dzień pracy, wówczas pracodawca
w sprawie zmiany rozporządzenia musi zapłacić pracownikowi dodatek za nadgodziny,
ministra sprawiedliwości mimo iż pracownik nie przepracował nawet jednej
z dnia 26 stycznia 2005 r., dotyczącego godziny ponad ośmiogodzinny wymiar czasu pracy.
szczegółowego trybu postępowania Nie wszystkie firmy są w stanie dostosować się
o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia do postanowień Kodeksu pracy i tak ustalić czas
pracy, aby pracownicy nie zaczynali pracy wcześniej
Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedli- niż w dniu poprzednim, tzn. jeśli jednego dnia pra-
wości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegó- cownik rozpoczyna pracę o godz. 9, to następnego
łowego trybu postępowania o opróżnienie lokalu lub dnia powinien rozpocząć pracę nie wcześniej niż
pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz o godz. 9. Dla wielu jest to poważnym utrudnieniem.
szczegółowych warunków, jakim powinno odpowia- Przykładem mogą być firmy transportowe, zajmują-
dać tymczasowe pomieszczenie (Dz. U. Nr 17 poz. 155), ce się grupowym przewozem pasażerskim, urzędy
w przypadku gdy dłużnikowi nie przysługuje prawo samorządowe, piekarnie, cukiernie w okresie wzmo-
do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może żonego okresu zapotrzebowania na ich wyroby.
on zamieszkać, ani nie znalazł on tymczasowego po- Przepisy te mogą stanowić barierę rozwoju przedsię-
mieszczenia, komornik niezwłocznie występuje do biorczości.
gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lo- Pracodawcy domagają się wprowadzenia ela-
kalu podlegającemu opróżnieniu o wskazanie tym- stycznych form organizowania czasu pracy, w tym
czasowego pomieszczenia. również ruchomego czy kont czasu pracy.
Wskazane byłoby, zgodnie z sugestią samorzą- W związku z powyższym proszę Panią Minister
dów, wprowadzenie w tym rozporządzeniu zapisu o odpowiedź na następujące pytania:
o umieszczeniu osób eksmitowanych w noclegow- 1. Czy nie byłoby lepiej wprowadzić przepisy
niach, domach dla bezdomnych oraz innych podob- umożliwiające stosowanie ruchomego czasu pracy,
nych ośrodkach. Ułatwiłoby to gospodarowanie zmieniając art. 128 § 3 i uwzględniając w nim indy-
gminnym zasobem mieszkaniowym. Rozporządze- widualny rozkład czasu pracy pracownika, który
nie to, zdaniem samorządów, utrudnia również real- umożliwia ruchomy czas pracy bez konieczności
ną gospodarkę mieszkaniową w kontekście osób po- składania pisemnego wniosku przez pracownika?
siadających orzeczenie sądowe za znęcanie się nad 2. Dlaczego taki przepis nie został jeszcze wpro-
rodziną bez uprawnienia do lokalu socjalnego. wadzony, biorąc pod uwagę wiele utrudnień, jakie te
Utrudnia odzyskanie lokalu od osób niezamieszku- przepisy oznaczają dla pracodawców?
jących bądź dewastujących lokal gminny.
Z poważaniem
Panie Ministrze! Jakie kroki podejmie Pan
w celu stworzenia gminom warunków realizacji na-
Poseł Waldemar Andzel
łożonych na nie obowiązków w tym zakresie?
Z poważaniem Warszawa, dnia 18 stycznia 2008 r.

Poseł Jerzy Gosiewski


Interpelacja
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. (nr 749)

do ministra finansów
Interpelacja
(nr 748) w sprawie braku regulacji prawnych
umożliwiających przekazanie
do ministra pracy i polityki społecznej przez podatnika 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych na konkretnie określony cel
w sprawie definicji doby pracowniczej
Szanowny Panie Ministrze! Nowelizacja ustawy
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowa-
nakłada na pracodawców obowiązek przestrzegania dziła nowe zasady przekazywania przez obywateli
przepisów o dobie pracowniczej. Art. 128 § 3 pkt 1 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publiczne-
stwierdza, że przez dobę należy rozumieć 24 kolejne go. Zgodnie z tymi przepisami od 1 stycznia 2007 r.
godziny, poczynając od godziny, w której pracownik przekazania 1% podatku dokonują urzędy skarbowe
rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go roz- na wskazaną przez podatnika w formularzu PIT or-
53

ganizację pożytku publicznego. W zeznaniu podat- wiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne,
kowym PIT nie przewidziano rubryki, w której po- z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa
datnik mógłby wskazać przeznaczenie przekazywa- własnością Skarbu Państwa lub właściwych jedno-
nego podatku, np. imię i nazwisko obdarowanego. stek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.
W konsekwencji środki trafiają na ogólne konto or- Odszkodowanie, o którym wyżej mowa wypłaca:
ganizacji, a następnie dzielone są pomiędzy pod- — gmina – w odniesieniu do dróg będących
opiecznych fundacji. Zmiany te budzą ogromny nie-
w dniu 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi,
pokój rodziców i osób opiekujących się chorymi.
— Skarb Państwa – w odniesieniu do pozosta-
Mogą też zniechęcić potencjalnych ofiarodawców do
przekazania części podatku. łych dróg.
W związku z powyższym uprzejmie pytam Pana Podstawę do ustalenia wysokości odszkodowa-
Ministra: nia stanowi wartość nieruchomości według stanu
1. Czy ministerstwo rozważy taką zmianę prze- z dnia wejścia w życie ustawy, przy czym nie
pisów, która umożliwiłaby przekazanie 1% podatku uwzględnia się wzrostu wartości nieruchomości
na rzecz konkretnej osoby? spowodowanego trwałymi nakładami poczyniony-
2. Czy ministerstwo dopuści możliwość dopisy- mi po stracie przez osobę uprawnioną prawa do
wania nazwisk osób, którym podatnik pragnie prze- władania gruntem.
kazać 1% podatku, na formularzu PIT za 2007 r.? A zatem z mocy przepisów Skarb Państwa finan-
Z poważaniem suje odszkodowania dotyczące dróg powiatowych,
wojewódzkich wszystkim samorządom powiatowym
Poseł Jadwiga Wiśniewska i wojewódzkim z wyjątkiem samorządów gminnych.
Przepis ten narusza ewidentnie konstytucyjną zasa-
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. dę równości podmiotów – jednostek samorządu tery-
torialnego w zakresie ponoszenia kosztów regulacji
dróg. Konieczne jest zatem podjęcie inicjatywy usta-
Interpelacja wodawczej i zmiana przedmiotowego przepisu.
(nr 750)
2. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.
do prezesa Rady Ministrów
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) właściwa gmina, o ile
w sprawie wypłacania przez gminy nie zachodzą warunki określone w art. 73 ww. usta-
odszkodowań z tytułu wydzielenia wy, zmuszona jest płacić odszkodowania na zasa-
działek gruntu pod drogi publiczne dach ogólnych za działki gruntu wydzielone pod
gminne drogi publiczne.
Szanowny Panie Premierze! W związku z regu- W związku z powyższym zwracam się do Pana
lacją stanu prawnego dróg gminy mają problemy fi- Premiera z pytaniami:
nansowe z wypłatą odszkodowań na rzecz dotych- 1. Czy Rada Ministrów podejmie inicjatywę usta-
czasowych właścicieli nieruchomości zajętych pod wodawczą w zakresie zmiany finansowania odszko-
drogi. Są to istotne koszty stanowiące obciążenie dowań za zajęte nieruchomości pod drogi publiczne
dla gmin posiadających niski budżet. Dla przykładu i wprowadzenia zmian zarówno do ustawy z dnia 13
w gminie Niegowa – dla jednej miejscowości Dąbrow-
października 1998 r. Przepisy wprowadzające usta-
no wysokość odszkodowań wynosi ok. 1 500 000 zł,
wy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133,
przy planowanym dochodzie budżetu w 2008 r. w wy-
sokości 16 013 604 zł, w tym założono pozyskanie poz. 872 z późn. zm.) oraz innych ustaw pozwalają-
kwoty 3 940 000 zł ze środków Unii Europejskiej. cych na sfinansowanie z budżetu państwa gminom
Nadmieniam, że gmina Niegowa położona jest na kosztów poniesionych na regulację stanu prawnego
terenie Jurajskiego Parku Krajobrazowego, co gminnych dróg tak, aby nie była naruszona zasada
znacznie ogranicza możliwości jej rozwoju gospo- równości podmiotów – jednostek samorządu teryto-
darczego. rialnego?
Przepisy regulujące zasady wypłacania odszko- 2. Czy gminy leżące na terenie parków narodo-
dowań za części nieruchomości zajętych pod drogi są wych lub krajobrazowych – do ewentualnej zmiany
krzywdzące dla wszystkich gmin w Polsce, a szcze- przepisów – będą mogły ubiegać się o dofinansowa-
gólnie dla tych o niskich wpływach. I tak: nie odszkodowań za zajęte działki pod drogę?
1. Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 październi-
ka 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformu- Z poważaniem
jące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.
872 z późn. zm.) nieruchomości pozostające w dniu Poseł Jadwiga Wiśniewska
31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego, niestano- Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
54

Interpelacja na Wieluń nastąpił zatem pięć minut przed pierw-


(nr 751) szym strzałem niemieckiego pancernika Schleswig-
-Holstein na Westerplatte.
do ministra sprawiedliwości Owego tragicznego dnia zniszczone zostało całe
śródmieście, okolice Nowego i Starego Rynku, ulice
w sprawie wandalizmu na cmentarzach śródmiejskie: Sienkiewicza, Narutowicza, Królew-
ska, Różana, Augustiańska, Okólna, Śląska, Refor-
Szanowny Panie Ministrze! Z niepokojem obser- macka, Krakowskie Przedmieście. Bombowce nie
wujemy wydarzenia, jakie mają miejsce na cmenta- oszczędziły także zabytków architektury polskiej:
rzach w wielu miastach i wsiach naszego kraju. kościoła farnego z początku XIV wieku przy ul. Sien-
Wandalizm, którego przejawem są zniszczone na- kiewicza, klasztoru poagustiańskiego będącego
grobki, powywracane rzeźby czy potłuczone znicze, Zgromadzeniem Księży Misjonarzy św. Rodziny,
to efekt „zabaw” chuliganów, którymi najczęściej są klasycystycznej synagogi z połowy XIX wieku, kla-
osoby nieletnie. Mając poczucie bezkarności, łamią sycystycznego budynku ratusza z Bramą Krakow-
wszelkie zasady, nie tylko prawne, ale przede wszyst- ską. Zburzono jedno ze skrzydeł XIX-wiecznego pa-
kim moralne i etyczne. Znieważenie miejsca pochów- łacu, który był siedzibą starostwa powiatowego.
ku to wydarzenie, które dotyka najwyższych warto- Wskutek nalotu poważnie ucierpiały pozostałości
ści – ludzkich uczuć. W świetle obowiązujących prze-
XIV-wiecznych murów fortecznych między baszta-
pisów prawnych przewidziane za te czyny kary nie
mi Męczarnią i Swawolą. Całkowicie zniszczono kil-
są adekwatne, skoro wciąż znajdują się osoby, które
kanaście stylowych kamieniczek mieszczańskich
dopuszczają się profanacji grobów.
z XVIII i początku XX wieku w centrum miasta oraz
W związku z powyższym proszę Pana Ministra
najstarszy dom mieszkalny u styku ulic Okólnej
o ustosunkowanie się do poniższych kwestii:
i Barycz.
1. Czy przewiduje się zmianę Kodeksu karnego
dotyczącą zaostrzenia kar dla osób, które dopusz- W wyniku bombardowania 75% zabudowy mia-
czają się niszczenia miejsc spoczynku zmarłych sta legło w gruzach, życie straciło 1200 mieszkań-
w aspekcie przez nas wskazanym? ców, tj. 8% ogółu wielunian. Wśród zabitych było
2. Czy istnieje możliwość wsparcia finansowego wielu żydów, stanowiących w przedwojennym Wie-
dla samorządów gminnych mającego na celu zabez- luniu 1/3 ludności. Mnóstwo osób zostało zasypa-
pieczenie nekropolii od wandalizmu? nych gruzami walących się budynków. Większość
mieszkańców uciekła z miasta, wróciła dopiero po
Z poważaniem kilku tygodniach.
Niezaprzeczalnym jest zatem fakt, iż Wieluń był
Poseł Mieczysław Marcin Łuczak pierwszą ofiarą hitlerowskiej agresji, dlatego nie po-
winno się pomijać tego faktu w literaturze polskiej
Wieluń, dnia 17 stycznia 2008 r. i światowej. Ważnym jest, by ta historyczna prawda
była przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Z odpowiedzi byłego Ministra Edukacji Narodo-
Interpelacja
wej wynika, iż dopuszcza on podręczniki do użytku
(nr 752)
szkolnego na podstawie recenzji opracowanych przez
rzeczoznawców. Dlatego nurtuje mnie pytanie: Czy
do ministra edukacji narodowej
były Minister Edukacji Narodowej podjął już kroki
w sprawie ujęcia w podręcznikach w ww. sprawie?
historii daty i miejsca: Wieluń, Dziwi mnie też tok myślenia pana Andrzeja Waś-
1 września 1939 r., godz. 4.40, jako początku ki – sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Na-
hitlerowskiej agresji na Polskę rodowej, który twierdzi, że wydarzenia na Wester-
platte mają swoje głęboko zakorzenione miejsce
Szanowna Pani Minister! Z badań historyków w świadomości narodowej, nie tylko przez to, że ko-
wynika, że 16-tysięczny Wieluń, oddalony od gra- jarzą się z wybuchem wojny, ale też z bohaterską
nicy z Niemcami o 21 km, był pierwszym polskim obroną. A Wieluń? Przecież ponad 1000 bezbron-
miastem, na które spadły pierwsze bomby II wojny nych mieszkańców poniosło śmierć w wyniku tego
światowej. ataku! Większa część zabudowań uległa zniszcze-
Według informacji zawartych w dzienniku bojo- niu. Czy biorąc pod uwagę te fakty, Wieluń nie za-
wym 76 eskadry, 1 września dwie minuty po piątej sługuje na rozpowszechnienie tej prawdy? Dlaczego?
(czyli o 4.02 czasu polskiego) 29 „stukasów” wystar- Czy uzasadnienie pana Waśki to jedno, a fakty hi-
towało z lotniska Nieder-Ellguth (obecnie Ligota storyczne to drugie? Czy takiej prawdy historycznej
Dolna), pomiędzy Wrocławiem a Opolem, i o godz. należy nauczać w szkołach?
4.35 miejscowego czasu pojawiło się nad Wieluniem. W związku z powyższym proszę Panią Minister
Zaraz potem spadły pierwsze bomby na miasto. Atak o odpowiedź na poniższe pytania:
55

1. Dlaczego nie wszystkie podręczniki zawierają hamuje proces dywersyfikowania źródeł dostaw
prawdę historyczną o tym, iż Wieluń był pierwszym gazu; 2) ma zdecydowanie niekorzystny wpływ na
celem hitlerowskich bombowców? gospodarkę niektórych regionów.
2. Czy umieszczenie ww. faktów w podręczni- Tezę tę można uzasadnić na przykładzie działa-
kach szkolnych nie powinno być jednym z prioryte- jącej od czerwca 1999 r. w województwie lubuskim
towych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej spółki Media Odra Warta, założonej przez Związek
ukazujących prawdę historyczną? Międzygminny Odra–Warta i inwestora niemieckie-
3. Czy pomijanie tego faktu na kartach historii go – będącą większościowym udziałowcem MOW
nie jest mimowolnym zniekształceniem wiadomości spółkę EWE Polska, należącą w 100% do koncernu
o pierwszym ataku Luftwaffe na bezbronne i uśpio- EWE AG. W województwie lubuskim za sprawą
ne miasto? MOW zgazyfikowane zostały te regiony, które nie
4. W jaki sposób ministerstwo zamierza rozpo- znalazły się w sferze zainteresowania Polskiego
wszechniać tak ważne dla historii Polski i całego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W okresie
świata fakty historyczne? 8 lat wspólnym wysiłkiem wybudowano prawie
Z poważaniem 1000 km gazociągów, gazyfikując 30 gmin. 2/3 gazu
dystrybuowanego przez MOW pochodziło przy tym
Poseł Mieczysław Marcin Łuczak z systemu gazociągów niemieckich. Z tego też wzglę-
du wejście w życie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. –
Wieluń, dnia 17 stycznia 2008 r. mimo stale rosnącego zapotrzebowania na gaz ziem-
ny w regionie objętym działalnością spółki – zaha-
mowało jej rozwój. Szansą dla MOW byłoby zwięk-
Interpelacja szenie zakupów gazu z PGNiG lub uzyskanie od
(nr 753) PGNiG magazynów. Niestety jej oferty zostały od-
rzucone przez drugą stronę.
do prezesa Rady Ministrów Jak zapewniają przedstawiciele spółki, z obiek-
tywnych względów (brak terenów o odpowiednim
w sprawie możliwości zainicjowania podłożu geologicznym) wybudowanie przez MOW
przez rząd zmian w ustawie o zapasach własnych magazynów na obszarach objętych jej
ropy naftowej, produktów naftowych i gazu działalnością jest niemożliwe. Magazyny takie znaj-
ziemnego oraz zasadach postępowania dują się jednak po drugiej stronie granicy. Na tery-
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa torium Niemiec EWE AG dysponuje magazynami
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku o pojemności ponad 1 mld m3 i rozbudowaną siecią
naftowym, które uwzględniałyby specyfikę gazociągów, mierzącą łącznie 52 tys. km. Ciągłość
przedsiębiorstw dystrybuujących gaz ziemny dostaw gazu dla MOW jest więc niezagrożona.
w regionach nadgranicznych Wymuszone na MOW przez ustawę z dnia 16 lu-
tego 2007 r. samoograniczenie działalności ma już
Szanowny Panie Premierze! Obowiązująca od przy tym swoje negatywne konsekwencje dla gospo-
7 kwietnia ub. r. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o za- darki regionu. Jak alarmują władze lokalne, wyraź-
pasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu nie zmniejszyło się zainteresowanie inwestorów Ko-
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach strzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i za- Dwa podmioty zrezygnowały z prowadzenia tam
kłóceń na rynku naftowym nakazuje przedsiębior- działalności, co spowodowało utratę ponad 100 miejsc
stwom je produkującym i/lub dystrybuującym utrzy- pracy. Utrata kolejnych miejsc pracy w regionie jest
mywanie obowiązkowych zapasów. W przypadku zaś wielce prawdopodobna z uwagi na niebezpie-
gazu ziemnego z obowiązku tego może zostać zwol- czeństwo redukcji zatrudnienia w samej MOW i w fir-
nione przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące mach z nią kooperujących.
działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem W związku z powyższym proszę Pana Premiera
ziemnym z zagranicą lub podmiot dokonujący przy- o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
wozu gazu ziemnego, jeżeli liczba ich odbiorców nie 1. Czy kierowana przez Pana Rada Ministrów
jest większa niż 100 tys. i przywóz gazu ziemnego dostrzega specyfikę funkcjonowania przedsię-
nie przekracza w ciągu roku 50 mln m3. Takie roz- biorstw dystrybuujących gaz ziemny w rejonach
wiązania z jednej strony miały gwarantować zwięk- graniczących z państwami członkowskimi Unii Eu-
szenie bezpieczeństwa energetycznego państwa, ropejskiej?
z drugiej – pozwolić na utrzymanie się na rynku 2. Czy w ocenie Rady Ministrów możliwe jest do-
gazu ziemnego mniejszym podmiotom. Po niemal konanie w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. zmian
8 miesiącach obowiązywania ustawy można jednak uwzględniających specyfikę tych „transgranicz-
stwierdzić, że wbrew intencjom ustawodawcy w nie- nych” spółek, zwłaszcza zaś dopuszczenie przecho-
których przypadkach realizacja jej postanowień: 1) wywania przez nie poza terytorium RP zapasów
osłabia bezpieczeństwo energetyczne państwa, gdyż gazu ziemnego na potrzeby odbiorców polskich?
56

3. Czy kierowany przez Pana gabinet zamierza jako ich aktualny posiadacz uprawniona jest do roz-
podjąć działania uniemożliwiające ograniczanie porządzenia nimi w dowolny sposób, czy też winna
przez Grupę PGNiG konkurencji na lokalnych ryn- je przekazać specjalistycznej firmie do kasacji, nie
kach gazu? posiadając jednocześnie dowodów rejestracyjnych
4. Czy obecna Rada Ministrów będzie wspierać tych aut?
przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie liczby 2. Czy oddanie przedmiotowych pojazdów do ka-
i przepustowości połączeń systemów gazociągów sacji będzie podstawą do ich wyrejestrowania z ewi-
polskiego i niemieckiego? dencji pojazdów przy wydziale komunikacji urzędu
miasta lub gminy?
Z poważaniem
3. Czy przed ewentualną kasacją lub sprzedażą
tych pojazdów instytucja, która jest w ich posiada-
Poseł Bartosz Arłukowicz
niu, może dokonać ich wyceny przez rzeczoznawcę?
Kto ma ponieść koszty wynikające z tej usługi?
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
Prosimy o odpowiedź na powyższe pytania
w związku z brakiem przepisów wykonawczych w tej
Interpelacja kwestii oraz o odpowiedź, czy podobną logikę można
(nr 754) zastosować wobec pojazdów, które od wielu lat tara-
sują np. parkingi osiedlowe, a których właściciele są
do ministra spraw wewnętrznych i administracji nieuchwytni. Czy takie pojazdy też można uznać za
porzucone, a więc niczyje, pozostające w gestii za-
w sprawie postępowania z pojazdami rządcy terenu, na którym zostały porzucone?
i wrakami pojazdów, które można uznać Z poważaniem
za porzucone, a które są zaparkowane
na terenie parkingów administrowanych Posłowie Krzysztof Gadowski
przez instytucje samorządowe i Wojciech Saługa
lub jednostki budżetowe

Panie Ministrze! Z prośbą o interwencję zwrócił Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.


się do nas przedstawiciel jednostki budżetowej, jed-
nak jesteśmy przekonani, że z podobnymi problema-
mi borykają się też zarządcy innych instytucji samo- Interpelacja
rządowych, które w swym posiadaniu i zarządzie (nr 755)
mają parkingi i są obowiązane do utrzymania ich
w należytym stanie i porządku. Prosimy o odpo- do ministra infrastruktury
wiedź na pytanie, jak postępować z pojazdami lub
wrakami pojazdów, które znalazły się na parkingu w sprawie problemów z honorowaniem
strzeżonym administrowanym przez jednostkę bu- przez niektórych przewoźników legitymacji
dżetową po odholowaniu na zlecenie Policji lub Stra- słuchaczy kolegiów nauczycielskich
ży Miejskiej przed dniem 1 stycznia 2002 r. i do dziś
nie są odebrane przez uprawnione osoby, mimo że Szanowny Panie Ministrze! W toku prowadzo-
instytucja dopełniła wszelkich formalności związa- nej działalności poselskiej dotarły do mnie infor-
nych z informowaniem właścicieli o fakcie odholo- macje o poważnych problemach słuchaczy Niepu-
wania pojazdu w myśl art. 61 Kodeksu cywilnego. blicznego Nauczycielskiego Kolegium Języków Ob-
Istnieją przesłanki, które pozwalają uznać takie cych w Bydgoszczy związanych ze zmianą wzoru
samochody za porzucone, a więc niczyje. Stanowi legitymacji słuchacza kolegium. W opinii słuchaczy
o tym art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. kolegium występują problemy z akceptowaniem
o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. przez PKP Przewozy Regionalne legitymacji słu-
Nr 129, poz. 1444, z późn. zm.), który mówi, że po- chaczy kolegium.
jazdy usunięte z drogi przed dniem wejścia w życie Z dniem 1 stycznia 2008 r. słuchacze kolegiów
tej ustawy (tj. przed 1 stycznia 2002 r.) i nieodebra- powinni okazywać nowe legitymacje, których wzór
ne przez uprawnioną osobę z dniem 1 lipca 2002 r. PKP Przewozy Regionalne przedstawiło na swojej
uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się. stronie internetowej. Powyższe zmiany wynikają
Przepis ten można wiązać z art. 180 Kodeksu cywil- z rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia
nego, który stanowi, że właściciel może wyzbyć się 25 października 2002 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1495,
własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym za- z późn. zm.) oraz z rozporządzenia ministra nauki
miarze ją porzuci. W konsekwencji taka rzecz rucho- i szkolnictwa wyższego z dnia 2 listopada 2006 r.
ma staje się niczyja. Czy wobec tego: (Dz. U. Nr 224, poz. 1634).
1. Faktycznie można uznać takie pojazdy za ni- Mimo iż słuchacze posiadają legitymacje wyma-
czyje i czy w związku z tym jednostka budżetowa gane od dnia 1 stycznia 2008 r. (wzór 49 TP-PR),
57

zdarza się, iż pracownicy PKP Przewozy Regionalne nych kosztów. Zmniejszanie tegoż wsparcia wraz
uprawnieni do kontrolowania biletów nie uznają z jednoczesnym obniżaniem dochodów jednostek sa-
tych legitymacji. Dla słuchacza kolegium wiąże się morządu terytorialnego przyczynić się może do ob-
to z licznymi nieprzyjemnościami i utrudnieniami niżenia dynamiki i rozwoju gmin oraz wzrostu ich
(mandaty, upomnienia). Problem – po stronie kon- zadłużenia.
trolerów przedsiębiorstwa PKP Przewozy Regional- Rozwiązaniem problemu może być przekazanie
ne – może wynikać z faktu, iż dokumentem potwier- gminom subwencji w wysokości wyrównującej utra-
dzającym uprawnienie do zniżki dla zwykłych stu- cone środki. Istnieje również możliwość zwiększenia
dentów jest elektroniczna legitymacja studencka. udziału procentowego gmin w podatku dochodowym
Takiej elektronicznej legitymacji nie posiadają słu- (PIT) lub też ewentualne wprowadzenie udziału
chacze kolegiów. Jednak dokumentem uprawniają- gmin w podatkach pośrednich (VAT).
cym ich do skorzystania z ulgi przy przejazdach jest W związku z powyższym zwracam się do Pana
nowa legitymacja słuchacza kolegium. Ministra z następującymi pytaniami:
W związku z powyższym zwracam się do Pana 1. Czy w związku z wprowadzeniem ulgi proro-
Ministra z następującymi pytaniami: dzinnej i jej wpływem na dochody budżetów samo-
1. Czy Ministerstwo Infrastruktury monitoruje rządów gminnych możliwe byłoby zwiększenie
sytuację związaną z wprowadzeniem – z dniem udziału procentowego gmin w podatku PIT?
1 stycznia 2008 r. – nowych wzorów legitymacji i ich 2. Czy nie należałoby rozważyć możliwości wpro-
honorowaniem przez przewoźników, zwłaszcza przez wadzenia udziału gmin w podatku VAT?
PKP Przewozy Regionalne? 3. Jakie działania zmierzające do wyrównania
2. Jakie działania zmierzające do rozwiązania za- utraconych przez gminy środków ma zamiar podjąć
istniałego problemu ma zamiar podjąć Pan Minister? Ministerstwo Finansów?
Z poważaniem Z wyrazami szacunku

Poseł Krzysztof Brejza Poseł Krzysztof Brejza

Inowrocław, dnia 17 stycznia 2008 r. Inowrocław, dnia 17 stycznia 2008 r.

Interpelacja Interpelacja
(nr 756) (nr 757)

do ministra finansów do ministra zdrowia

w sprawie zmniejszonych dochodów gmin w sprawie możliwości nowelizacji ustawy


o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
Szanowny Panie Ministrze! Wprowadzenie ulgi alkoholizmowi, w części dotyczącej
podatkowej w wysokości 1145 zł na każde dziecko uchwalania gminnych programów
przyczyniło się w sposób pośredni do obniżenia do- przeciwdziałania alkoholizmowi
chodów budżetów gmin z tytułu podatku dochodo-
wego od osób fizycznych. Szanowna Pani Minister! W obecnym stanie
Według szacunkowych danych przedstawianych prawnym gminne programy przeciwdziałania alko-
przez skarbników można mówić o znacznym uszczu- holizmowi muszą być uchwalane co roku. Znacznie
pleniu budżetów gminnych. Przykładowo: do budże- lepiej byłoby uchwalać je na czas dłuższy – 2, 3 lata
tu Inowrocławia wpłynie ok. 6 mln zł mniej (kwota lub całą kadencję rady, bo zgodnie z ustawą zadania
równa corocznym wydatkom inwestycyjnym prze- się nie zmieniają, a kwoty uzyskane ze sprzedaży ze-
znaczanym przez miasto), natomiast do budżetu zwoleń na sprzedaż alkoholu są ujmowane w budżecie
Bydgoszczy ok. 30 mln zł mniej (kwota równa co- gminy co roku. Zakres zadań w danym roku byłby
rocznym środkom przeznaczanym przez miasto na dostosowany do bieżących możliwości finansowych.
budowę wszystkich ulic osiedlowych na terenie Byd- Argumenty za takim rozwiązaniem:
goszczy). Wprowadzenie ulgi prorodzinnej stanowi — program przeciwdziałania narkomanii może
krok w dobrym kierunku i ułatwi życie wielu rodzi- być uchwalany na dłuższe okresy niż rok kalenda-
nom w naszym kraju. Jednak ważne jest, aby decy- rzowy, a jest finansowany z tych samych środków co
zja taka, pośrednio uszczuplająca dochody samorzą- walka z alkoholizmem,
du, skoordynowana była z jednoczesnym wyrówna- — skrócenie procedury (uchwała rady – decyzja
niem utraconych przez gminy dochodów. wojewody – ogłoszenie konkursu na zadania),
W dobie intensywnej partycypacji samorządów — powtarzalność zadań w poszczególnych latach,
w programach europejskich sytuację gmin pogarsza — oszczędność czasu.
fakt, że obniżone zostało planowane wsparcie inwe- Wobec powyższego proszę Panią Minister o odpo-
stycyjne z Unii Europejskiej z 85% do 50% poniesio- wiedź na następujące pytanie: Czy rząd przewiduje
58

nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości obecnej kwocie bazowej dotacji z funduszu, przy
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczą- średnim wynagrodzeniu kadry obsługowo-rehabili-
cej uchwalenia gminnych programów przeciwdzia- tacyjnej w wys. około 1600 zł brutto, nie możemy
łania alkoholizmowi? mówić o pozyskaniu tych specjalistów, a i tak obec-
na dotacja wystarcza na płace i pochodne).
Z poważaniem
Wobec powyższego proszę Panią Minister o odpo-
wiedź na poruszone w interpelacji problemy i szcze-
Poseł Tadeusz Tomaszewski
gółową odpowiedź na pytania:
1. Czy zgodnie z aktualnym stanem prawnym or-
Gniezno, dnia 16 stycznia 2008 r.
ganizator może otrzymać dofinansowanie z PFRON
na poszerzenie działalności zakładu aktywności za-
wodowej?
Interpelacja
2. Jaki status prawny posiada ZAZ, którego or-
(nr 758)
ganizatorem jest samorząd gminny lub powiatowy?
W jakiej formule prawnej funkcjonują takie ZAZ- y?
do ministra pracy i polityki społecznej
Z poważaniem
w sprawie możliwości prawnych
dofinansowania ze środków PFRON Poseł Tadeusz Tomaszewski
rozbudowy i modernizacji zakładów
aktywności zawodowej Gniezno, dnia 16 stycznia 2008 r.

Szanowna Pani Minister! Rozporządzenie mini-


stra pracy i polityki społecznej z dnia 14 grudnia Interpelacja
2007r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (nr 759)
zdaniem wielu kierowników ZAZ-ów uniemożliwia
dofinansowanie ze środków PFRON poszerzenia do prezesa Rady Ministrów
działalności zakładu aktywności zawodowej. Zda-
niem organizatorów zakładów należy uwzględnić w sprawie traktowania Polskiego
w ww. rozporządzeniu możliwość poszerzenia dzia- Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
łalności, a więc pozyskania środków PFRON na w telewizji publicznej
adaptację i wyposażenie w celu zatrudnienia więk-
szej liczby osób niepełnosprawnych. Szanowny Panie Premierze! Wierni Kościoła
Odpowiedni zapis pozwoliłby na zatrudnienie prawosławnego w Polsce, których liczbę szacuje się
osób niepełnosprawnych oczekujących w kolejce do obecnie na 550–600 tys., obchodzą święto Bożego
ZAZ-u przy znacznie zmniejszonych kosztach niż Narodzenia według kalendarza juliańskiego, tj.
tworzeniu nowego zakładu, jak również obniżeniu w dniach 6–8 stycznia. W związku z tym, iż są to
kosztów obsługi w działalności zakładu (analogii do normalne dni pracy, członkowie Polskiego Autokefa-
zapisu przy WTZ). licznego Kościoła Prawosławnego nie zawsze mają
Gdyby realizować wszystkie punkty zgodnie z roz- możliwość osobistego udania się do świątyni i du-
porządzeniem, kwota bazowa musiałaby być o wiele chowego przeżywania radości narodzin Chrystusa.
wyższa niż obecnie lub musiałaby być możliwość Dotychczas telewizja publiczna w znaczącym stop-
wnioskowania każdorazowo o potrzebne środki do niu w pośredni sposób pomagała prawosławnym po-
funduszu. przez transmisję nabożeństw w dogodnych godzi-
Trudno się zgodzić na zaakceptowanie ppkt 1 nach, i to nie tylko podczas świąt Bożego Narodze-
w pkt 2 i 8, ponieważ staż pracy powoduje nabywa- nia, ale również z okazji Zmartwychwstania Pań-
nie coraz większych umiejętności zawodowych, skiego, jak również relacje z nabożeństw ze św. Góry
a tym samym powoduje większą wydajność osób nie- Grabarki w dniu Święta Przemienienia Pańskiego.
pełnosprawnych. A zatem rozporządzenie powinno Dlatego niezrozumiałe, niepokojące, a nawet zasta-
określać dolną granicę wydajności, co pozwoliłoby nawiające jest działanie telewizji publicznej, które
zespołowi programowemu przesuwać taką osobę do miało miejsce podczas ostatnich świąt Bożego Naro-
form terapii oraz górną granicę wydajności, co z ko- dzenia i które stawia pod znakiem zapytania, czy
lei spowodowałoby obowiązek zespołu programowe- faktycznie wszystkim kościołom i związkom wyzna-
go intensywnego poszukiwania miejsca pracy na niowym jest zapewniony równy dostęp do środków
wolnym rynku. Takie rozwiązanie motywowałoby masowego przekazywania, o czym mówi art. 19 ust.
do coraz lepszej pracy kadrę obsługowo-rehabilita- 2 pkt 11 ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach su-
cyjną, jak również samych pracowników niepełno- mienia i wyznania. Jak również czy nie stanowi to
sprawnych. już naruszenia art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca
Aby ZAZ-y dobrze spełniały swoje zadanie, po- 1994 r. o stosunku państwa do Polskiego Autokefa-
trzebują specjalistów, dlatego też przy ustalaniu licznego Kościoła Prawosławnego gwarantującego
kwoty bazowej nie wolno o tym zapominać (przy prawo emitowania w państwowych środkach maso-
59

wego przekazywania nabożeństw w niedziele i świę- twórczym w Polsce północno-wschodniej prowa-


ta prawosławne. dzącym skup. Zakład jest obiektem dużym, przy-
Chodzi bowiem o to, że emisja fragmentów na- stosowanym do przetwórstwa buraka cukrowego,
bożeństwa bożonarodzeniowego, która miała miej- bardzo nowoczesnym, wielokrotnie modernizowa-
sce w dniu 9 stycznia br. o godzinie 7.20 rano, nie nym i spełniającym wysokie standardy jakości, co
może być traktowana jako normalna godzina emi- potwierdza otrzymany w 2001 r. certyfikat jakości
sji. Wiąże się to z faktem, iż jest już to dzień po- ISO 9000:2000, jak również przyznany w 2002 r.
świąteczny, bo jak przypominam, święta Bożego znak „Polska Dobra Żywność”. W 2005 r. cukrowa-
Narodzenia obchodzone są przez Kościół prawo- nia otrzymała ponadto certyfikat HACCP, zinte-
sławny w dniach 6–8 stycznia, a więc wierni nie growany z otrzymanym wcześniej certyfikatem
mieli nawet możliwości obejrzenia tej emisji ze
systemu zarządzania jakością opartym na normie
względu na swoje codzienne obowiązki. Ponadto
ISO 9001:2000, co dodatkowo potwierdza wysoki
dodatkowo czas trwania emisji został skrócony
z godziny do czterdziestu pięciu minut, co wcze- poziom jakości przedmiotowego zakładu. Dodatko-
śniej nie miało miejsca. wo warto podkreślić, iż przeprowadzone inwestycje
Jak powszechnie wiadomo, sprawa ta wywołała obejmujące modernizację technologii produkcyjnej
protest metropolity Sawy, zwierzchnika Kościoła stawiają go w gronie najnowocześniejszych tego
Prawosławnego w Polsce, i zarzuty dyskryminacji typu zakładów w kraju.
Kościoła i wiernych, które zostały szeroko nagło- Wszystko to przekładało się na wysokie zyski
śnione. Cała sprawa wywołała również niezadowole- zakładu, tym bardziej nie zrozumiałe jest podjęcie
nie członków Kościoła prawosławnego w Polsce. działań mających na celu likwidację cukrowni
Mając powyższe na uwadze oraz konstytucyjno- w Łapach. Należy również pamiętać, że likwidacja
-ustawowe zasady relacji wyznaniowych państwo- tak dużego zakładu jak Cukrownia Łapy przyczy-
wo-kościelnych, a także w trosce o unikanie konflik- ni się do pozbawiania jedynego źródła utrzymania
tów konfesyjnych na linii państwo–związki wyzna- nie tylko plantatorów, których jest około 2500, ale
niowe, zwracam się do Pana prezesa Rady Ministrów również pracowników cukrowni, co w konsekwen-
z następującymi pytaniami: cji oznacza właściwie jedno – wzrost bezrobocia
1. Jakie kroki zamierza Pan przedsięwziąć w naj- w regionie, który i tak ze względu rzeczywiste
bliższej przyszłości w celu uniknięcia podobnych sy- braki w infrastrukturze jest określany mianem
tuacji wywołujących protesty i niepotrzebne nikomu „ściany wschodniej” lub też „Polski B”.
konflikty? Tym bardziej decyzja o likwidacji tak nowocze-
2. Czy prowadzone są prace w celu systemowego, snego zakładu zajmującego obecnie drugie miejsce
czytelnego oraz zrozumiałego i akceptowanego
w holdingu jest niezrozumiała i krzywdząca dla
przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
mieszkańców Podlasia, regionu, który w sposób
rozwiązania kwestii transmisji prawosławnych uro-
szczególny kładzie nacisk na rozwój sektora prze-
czystości religijnych?
3. Jak wygląda regulacja transmisji nabożeństw twórstwa rolno-spożywczego, traktując go jako fun-
i innych uroczystości religijnych w środkach pu- damenty do rozwoju Polski północno-wschodniej.
blicznej radiofonii i telewizji w odniesieniu do innych 1. Jakie kroki zamierza Pan podjąć w celu zmia-
Kościołów i związków wyznaniowych? ny zaistniałej sytuacji?
2. Czy decyzja o likwidacji jest zasadna, biorąc
Z poważaniem pod uwagę wysokie standardy jakości, jakie spełnia
zakład?
Poseł Jarosław Matwiejuk 3. Jakie kroki powinny i mogą być podjęte w celu
zrekompensowania strat rolnikom w przypadku
Białystok, dnia 19 stycznia 2008 r.
podtrzymania kontrowersyjnej decyzji i likwidacji
cukrowni w Łapach?
Interpelacja Z wyrazami szacunku
(nr 760)
Poseł Jarosław Matwiejuk
do ministra skarbu państwa
Białystok, dnia 19 stycznia 2008 r.
w sprawie działań podjętych przez Krajową
Spółkę Cukrową z siedzibą w Toruniu
mających na celu likwidację zakładu
produkcyjnego Cukrowni Łapy
w miejscowości Łapy koło Białegostoku

Szanowny Panie Ministrze! Cukrownia w Ła-


pach jest największym tego typu zakładem prze-
60

Interpelacja Interpelacja
(nr 761) (nr 762)

do ministra zdrowia do ministra rozwoju regionalnego

w sprawie podjęcia działań mających na celu w sprawie kierunków prac mających na celu
uniknięcie zagrożenia w postaci ograniczenia uzyskanie zgody ministerstwa na możliwość
zabezpieczenia świadczeń medycznych aplikowania Białostockiemu Centrum Onkologii
od dnia 1 stycznia 2008 r., na przykładzie środków unijnych w ramach Programu
SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”,
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku jak również działań podjętych
w celu wsparcia przedmiotowej placówki
Szanowna Pani Minister! Przedmiotowa placów- w jej staraniach
ka to ośmiusetłóżkowy szpital zatrudniający 250 le-
karzy specjalistów. Obecnie pojawiło się niebezpie- Szanowna Pani Minister! Białostockie Centrum
czeństwo znacznego ograniczenia zabezpieczenia Onkologii jest jedyną tego typu placówką medyczną
świadczeń medycznych. w regionie. Jest to jednostka posiadająca jedną
Powodem obecnego stanu rzeczy jest stanowisko z najlepszych i najbardziej doświadczonych kadr le-
Zespołu Negocjacyjnego, który został powołany karzy, pielęgniarek, techników elektroradiologii i ana-
przez środowisko lekarskie szpitala, uzależniające lityków medycznych, którzy to tworzą zespół pra-
podpisanie zgody na pracę w wymiarze powyżej cowników zaangażowanych w pracę oraz rozwój
48 godzin tygodniowo od podpisania protokołu lecznictwa onkologicznego w województwie podla-
uzgodnień, zapewniającego podniesienie z dniem skim. W placówce stworzono doskonałe warunki do
1 stycznia 2008 r. wynagrodzeń zasadniczych leka-
zdobywania wiedzy, dzięki czemu centrum należy
rzy wg następującego klucza:
do czołówki w Polsce, jeśli chodzi o uzyskane specja-
— lekarz bez specjalizacji w tym rezydent – dwu-
lizacje w dziedzinie onkologii. Wszystko to oraz wie-
krotność średniej krajowej,
loletnia współpraca z Akademią Medyczną w Bia-
— lekarz ze specjalizacją I stopnia – dwuipół-
łymstoku sprawia, iż obecnie jest zatrudnionych
krotność średniej krajowej,
68 lekarzy, z których 21 uzyskało tytuł doktora nauk
— lekarz ze specjalizacją II stopnia – trzykrot-
ność średniej krajowej. medycznych, 14 posiada specjalizację I stopnia, a 40
Należy przy tym nadmienić, iż obecnie cena za – II stopnia oraz 13 jest w trakcie specjalizacji. Pla-
jeden punkt medyczny w województwie podlaskim cówka, jako jedyna w województwie, posiada Woje-
wynosi 9,90 zł. Na 2008 r. przewidziany jest wzrost wódzki Rejestr Nowotworów, który dostarcza wie-
tej kwoty do wysokości 10,50 zł, lecz oszacowana dzy o zachorowaniach i zgonach z powodu nowotwo-
skala oczekiwań płacowych mogłaby być zaspokojo- rów złośliwych z terenu województwa podlaskiego
na dopiero w przypadku, gdy wartość punktu rozli- władzom samorządowym, wojewodzie oraz Krajowe-
czeniowego będzie na poziomie 16,00 zł. mu Rejestrowi Nowotworów w Warszawie.
W związku z powyższym problem zabezpieczenia W oparciu o centrum działa Stowarzyszenie do
opieki w szpitalach publicznych stał się coraz bardziej Walki z Rakiem, które gromadzi i przekazuje środki
palący i odnosi się do wszystkim placówek, w których pieniężne na rzecz poprawy jakości i komfortu lecze-
środowiska medyczne przyjęły podobną postawę. nia chorób onkologicznych.
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pani Pomimo tak znakomitej kadry i podejmowanych
Minister z następującymi pytaniami: przez nich działań liczba zachorowań na nowotwory
1. Czy przewiduje pani możliwość podniesienia złośliwe rośnie. Odpowiedzialność za przyszłość
ceny za jeden punkt medyczny w najbliższym czasie? opieki onkologicznej na Podlasiu obliguje do pomocy
2. Jeśli tak, to do jakiej kwoty? dla placówki, aby mogła dokonać intensyfikacji dzia-
3. Jakie faktyczne normy zasady obowiązują przy łań prowadzonych dotychczas, w szczególności:
negocjowaniu cen? 1) uzyskanie zgody ministra rozwoju regionalne-
4. Co Pani zamierza uczynić w celu zmiany ist- go na możliwość aplikowania Białostockiemu Cen-
niejącego stanu rzeczy? trum Onkologii środków unijnych w ramach Pro-
5. Jakie kroki podejmie Pani dla rzeczywistego gramu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”,
zapewnienia konstytucyjnej zasady równego dostę- działanie 13.2: Inwestycje w infrastrukturę ochrony
pu do świadczeń medycznych dla mieszkańców Bia- zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym,
łegostoku i Podlasia? 2) pozyskanie funduszy i przeprowadzenie re-
Z wyrazami szacunku montu oddziałów łóżkowych Białostockiego Cen-
trum Onkologicznego,
Poseł Jarosław Matwiejuk 3) pozyskanie powierzchni użytkowej koniecz-
nej do leczenia i diagnozowania rosnącej liczby
Białystok, dnia 18 stycznia 2008 r. chorych,
61

4) modernizacja użytkowych pomieszczeń i dopo- żych zapór wodnych w publikacji znalazły się rów-
sażenie centrum w sprzęt diagnostyczny m.in. apa- nież regulacje rzek i obwałowania.
rat USG, tomograf, komputery, rezonans magne- W raporcie starano się odpowiedzieć na pytanie,
tyczny, kto zyska, a kto straci na realizacji poszczególnych
5) lobbowanie złożonych przez Białostockie Cen- inwestycji hydrotechnicznych. Czy uzyskano lub
trum Onkologii wniosków projektowych finansowa- można osiągnąć stawiane przed nimi cele? Jaka jest
nych ze środków unijnych, w szczególności: efektywność poszczególnych przedsięwzięć i czy aby
— Kompleksowa profilaktyczna diagnostyka ko- nie są one próbą wyłudzenia publicznych pieniędzy
biet zagrożonych nowotworem piersi w wojewódz- na działania nieskuteczne oraz pociągające za sobą
twie podlaskim, określone skutki środowiskowe?
— Zapobiegajmy, walczmy, wygrywajmy – po- Są to bardzo istotne pytania, szczególnie w kon-
wstanie Podlaskiego Centrum Edukacji Onkologicz- tekście obowiązku, jaki nakłada na Polskę Ramowa
nej w Białymstoku, Dyrektywa Wodna (RDW), a także grożących nam
— Centrum Kompetencyjne Białostockiego Cen- sankcji finansowych w przypadku nie osiągnięcia jej
trum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – celów. Otóż do 2015 r. wszystkie kraje członkowskie
kompletna informatyzacja Białostockiego Centrum muszą osiągnąć dobry stan ekologiczny ekosyste-
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białym- mów wodnych i od wód zależnych. Wbrew dotych-
stoku. czas rozpowszechnianym przez zarządy wodne
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana twierdzeniom, nie oznacza to tylko konieczności po-
Ministra z następującymi pytaniami: prawy właściwości fizyko-chemicznych oraz bakte-
1. Dlaczego do tej pory nie została wydana zgoda riologicznych wód, ale równolegle poprawę stanu
na możliwość aplikowania Białostockiemu Centrum ekologicznego w odniesieniu do poszczególnych ga-
Onkologii środków unijnych w ramach Programu tunków roślin i zwierząt z nimi związanych.
Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”? Wobec powyższego proszę Pana Ministra o odpo-
2. Czy w związku z podjętymi staraniami przez wiedź na następujące pytania:
BCO w celu pozyskania środków unijnych w ramach 1. Czy zamieszczone na krajowej liście indyka-
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowi- tywnej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i śro-
sko” wyrazi pan na to zgodę? dowisko” propozycje przedsięwzięć hydrotechnicz-
3. Czy zamierza pan podjąć dodatkowe działania nych są zgodne ze standardami unijnymi?
mające na celu rozwój opieki onkologicznej w woje- 2. Czy Polska nie straci szansy na uzyskanie pie-
wództwie podlaskim? niędzy na działanie bardziej efektywne i tańsze?

Z wyrazami szacunku Z poważaniem


Poseł Tadeusz Tomaszewski
Poseł Jarosław Matwiejuk
Gniezno, dnia 16 stycznia 2008 r.
Białystok, dnia 18 stycznia 2008 r.

Interpelacja
Interpelacja (nr 764)
(nr 763)
do ministra zdrowia
do ministra środowiska
w sprawie zwiększenia środków finansowych
w sprawie stanu wdrażania przez Polskę na zabiegi ablacji serca w Wielkopolsce
ramowej dyrektywy wodnej (RDW)
Szanowna Pani Minister! Szpital Kardiologiczny
Szanowny Panie Ministrze! Towarzystwo na w Kowanówku jest drugim, po Szpitalu Przemienie-
rzecz Ziemi i Polska Zielona Sieć przesłały parla- nia Pańskiego w Poznaniu, ośrodkiem w Wielkopol-
mentarzystom najnowszy raport pt.: „Środowiskowe sce wykonującym od niedawna ablację serca.
skutki przedsięwzięć hydrotechnicznych współfi- Na podstawie informacji prasowych „Głosu Wiel-
nansowanych ze środków Unii Europejskiej”. kopolskiego” z dnia 16.01.2008 r. wynika, że na ra-
Przy udziale interdyscyplinarnego zespołu towa- zie nie skróci to oczekiwania na przeprowadzenie
rzystwo podjęło się oceny inwestycji hydrotechnicz- tego zabiegu. Co prawda do końca grudnia oba ze-
nych: ich efektywności przeciwpowodziowej oraz społy będą mogły pomóc tą metodą ok. 450 pacjen-
skutków społeczno-ekonomicznych i środowisko- tom. Możliwości lekarzy są jednak dwukrotnie więk-
wych. Przeanalizowano przedsięwzięcia współfi- sze, a oczekiwania chorych co najmniej jeszcze raz
nansowane z programów operacyjnych Unii Euro- takie. Problemem są pieniądze. Lekarze upominają
pejskiej: inwestycje zrealizowane (2004–2006) i pla- się o większe fundusze na te „bezkrwawe operacje”.
nowane do wykonania (2007–2013). Obok oceny du- Są one najlepszym, a często jedynym leczeniem, ja-
62

kie można obecnie zaoferować chorym cierpiącym Interpelacja


na zburzenia rytmu serca. Powstają one w wyniku (nr 765)
nadmiernej aktywności elektrycznej pewnych struk-
tur serca. To z kolei wywołuje groźne dla życia zabu- do prezesa Rady Ministrów
rzenia rytmu. Po ich wykryciu lekarz dokładnie
określa miejsce, które jest źródłem powstałych za- w sprawie niedopuszczalnych klauzul
burzeń. Kiedy już namierzy punkt zakłócający pra- i praktyk stosowanych przez banki
cę serca, trwale go uszkadza. Robi to przez wprowa- w umowach kredytowych na finansowanie
dzony cewnik, nie otwierając klatki piersiowej zakupu mieszkań i domów
W ten sposób na zawsze likwiduje przyczynę
choroby. Szanowny Panie Premierze! Banki udzielają na
– Kiedyś wykonywano taki zabieg chirurgicznie, zakup mieszkań setkom tysięcy ludzi kredytów, któ-
a obecnie wykorzystuje się ablację, która staje się za- re są rozliczane we frankach szwajcarskich, a udzie-
biegiem rutynowym – mówi prof. Henryk Wysocki, lone wcześniej – w euro czy dolarach. Gdy klient
kierownik poznańskiej Kliniki Kardiologii w Szpi- składa wniosek na przykład na kredyt w wysokości
talu Klinicznym przy ul. Przybyszewskiego. Po- 300 tys. zł, to kwota ta zostaje uruchomiona od razu
znański specjalista uważa, że metoda ta powinna (gdy mieszkanie jest już wybudowane) lub w tran-
być częściej stosowana, niż pozwalają na to pienią- szach (proporcjonalnie do postępów budowy).
dze, jest lepsza od farmakologii, bo leki stosowane W momencie uruchomienia cała kwota kredytu
przy zaburzeniach rytmu serca u części pacjentów lub pierwsza transza jest przeliczana na walutę,
nie działają w ogóle, a u pozostałych wywołują po- w której udzielany jest kredyt. W ten sposób ustala
ważne działania uboczne (i trzeba je brać do końca się ostateczne zadłużenie klienta. Przykładowemu
życia!). Tymczasem dzięki ablacji pacjent kładzie się klientowi zamienia się 300 tys. zł zadłużenia na oko-
na jeden zabieg, opuszcza szpital i ma spokój. ło 136 tys. fr.; ważne – przeliczenie następuje we-
W tym roku pracują już dwa ośrodki, a jednak dług kursu kupna banku udzielającego kredytu. Od
pacjenci nadal będą czekać kilkanaście miesięcy. tej pory kredytobiorca rozlicza się z bankiem według
Ablacja jest metodą przyszłości i z czasem całkowi- ustalonej wcześniej zmiennej stopy oprocentowania
cie zastąpi leczenie farmakologiczne, tak uważa (zwykle jest to dynamiczny LIBOR6M + stała wy-
prof. Stefan Grajek ze szpitala przy ul. Długiej, pio- negocjowana marża banku), płacąc co miesiąc raty.
nier tej metody w regionie. Wykorzystuje się ją na- W przytaczanym przykładzie rata taka (kredyt na
zbyt rzadko także przy stwierdzeniu migotania okres 30 lat) to około 650 fr. miesięcznie. I tu rodzi
przedsionków. Lekarze systematycznie poszerzają się zasadniczy problem.
wskazania do ablacji, a więc przybywa i będzie przy- Klient, znając z góry dzień wymagalności raty,
bywać pacjentów. mógłby w ciągu miesiąca albo dopiero w ostatnim
W skali ogólnopolskiej nasz region w wykorzy- momencie znaleźć sobie najtańszy kantor w mieście,
staniu metody ablacji znajduje się ciągle na bardzo wymienić zarobione złotówki na odpowiednią ilość
odległym miejscu, chociaż zachorowalność, jak pod- franków (czy też wyjąć z szuflady zaoszczędzone
kreśla prof. Henryk Wysocki, wszędzie jest podobna. kiedyś franki) i zanieść umówioną kwotę do banku
Według niego kardiologia potrzebuje dzisiaj dużo bądź też przelać posiadane środki z innego rachun-
pieniędzy, bo nie ma środków zastępczych, a leki
ku walutowego. Bank jednak tak nie pozwala. Pod-
stają się nieskuteczne. Dlatego szansą dla pacjentów
pisując umowę kredytu, zmusza klienta do przyjęcia
jest ablacja.
warunku, iż rozliczenia będą się odbywać w złotów-
Wobec powyższego proszę Panią Minister o odpo-
kach, które bank przeliczy na franki według swoje-
wiedź na następujące pytania:
go kursu sprzedaży. Zarówno kurs kupna, jak i kurs
1. Ile w Polsce jest i gdzie ośrodków dokonują-
sprzedaży są każdorazowo ustalane przez bank.
cych zabiegów ablacji serca?
Różnica pomiędzy nimi (SPRED), czyli kurs sprze-
2. Ile rocznie w Polsce dokonuje się zabiegów
daży – kurs kupna = 3% nawet do 7% w zależności
ablacji serca, a ile w innych krajach UE?
od banku.
3. Ile pacjenci średnio w Polsce muszą czekać na
Tak więc de facto każda rata spłacana przez
przeprowadzenie zabiegu ablacji serca?
4. Jakie środki finansowe przeznaczył na zabiegi klienta jest wartościowo wyższa od i tak umówionej
ablacji serca NFZ w latach 2002–2007, w tym w Wiel- wcześniej z bankiem o te 3–7%. Co bardzo ważne,
kopolsce? tylko niektóre banki dają klientom możliwość wybo-
5. Czy w 2008 r. przewiduje się zwiększenie środ- ru dnia spłaty raty. Zdecydowana większość naka-
ków finansowych na przeprowadzenie zabiegów zuje spłatę raty 28 dnia miesiąca. Tym samym bank
ablacji serca w Polsce i Wielkopolsce? z góry wie, kiedy może sobie „wywindować” kurs,
żeby dodatkowo na tym zyskać. Zaś te banki, które
Z poważaniem dają możliwość wyboru dnia spłaty, również nie
Poseł Tadeusz Tomaszewski działają z myślą o prawach klienta. Tam bowiem
umowa mówi, iż spłata odbywa się po kursie w tym
Gniezno, dnia 16 stycznia 2008 r. banku z godz. 14.50. Tym samym bank dokładnie
63

w tej minucie może podnieść na chwilę swoje kursy ludzi, sprawdza się jako narzędzie rozwiązywania
walut, aby uzyskać dodatkowe profity od kredyto- problemów wychowawczych i społecznych.
biorców, a chwilę później powrócić do normalnej ta- W memoriale zauważa się, że merytoryczne
beli, żeby w innych swoich transakcjach nie zanoto- przygotowanie nauczycieli kształcenia zintegrowa-
wać strat. nego uczących muzyki w klasach I–III jest niewy-
Oto przykładowy fragment umowy kredytowej: starczające. „Jak wykazują najnowsze badania (…)
dzieci w wieku 5–9 lat charakteryzują się dużą
5. Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetko- otwartością na doznania muzyczne i zdolnością za-
we spłacane są w złotych po uprzednim ich przeli- akceptowania wartościowych muzycznie wzorców.
czeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej Tak więc udział kompetentnego nauczyciela w mu-
BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty zycznym wychowaniu dzieci w wieku przedszkol-
z godziny 14:50. nym oraz w klasach I–III ma kluczowe znaczenie
nie tylko dla sumy umiejętności muzycznych uzy-
Stosowanie tego rodzaju zapisów w umowach skiwanych przez dzieci w tym wieku, lecz również
stanowi ewidentny przykład klauzul uciążliwych dla efektywności uczenia ich muzyki w starszych
klasach, a także wpływa na ich stosunek do muzy-
oraz wykorzystywanie pozycji dominującej banku
ki w całym przyszłym życiu”.
w relacji z kredytobiorcą.
Wychowanie muzyczne należy zatem powierzyć
Zwracam się więc z następującym pytaniem: Czy
specjalistom już od najmłodszych lat rozwoju dzieci.
te praktyki stosowane przez banki są znane i czy
„Muszą to być osoby, które oprócz wiedzy muzycznej
były przedmiotem analiz urzędu? i pedagogicznej posiadają zaawansowaną umiejęt-
Wnoszę także o pilne podjęcie niezbędnych dzia- ność gry na instrumencie oraz śpiewu”. Obecność
łań, aby jak najszybciej: wyspecjalizowanych i kompetentnych nauczycieli
1. Uniemożliwić bankom osiąganie dodatko- muzyki zwiększy też szansę na wartościowe zajęcia
wych, nieuzasadnionych korzyści w wyniku narzu- pozalekcyjne, bardzo potrzebne uczniom zaintereso-
cania niekorzystnych dla klienta warunków umów. wanym w tej dziedzinie.
2. Umożliwić klientom swobodę wyboru i zdecy- Istotne jest również przywrócenie do planu zajęć
dowania, czy chcą należną walutę kupić w banku, przedmiotu muzyka w klasach IV–VI w wymiarze
przelać z innego konta walutowego czy przynieść jednej godziny tygodniowo w każdym roku. „Usu-
w kieszeni do kasy, a także w jakim dniu i jego porze nięcie z tego ciągu jednej godziny spowodowało wy-
– w ramach umownego terminu – dokonają spłaty soce negatywne w skutkach zerwanie ciągłości po-
raty kredytu. między cyklem kształcenia muzycznego w klasach
I–III i klasami V, VI, bądź między kształceniem mu-
Z poważaniem
zycznym w szkole podstawowej i w gimnazjum”. Do-
datkowo pozwoli to na zatrudnienie w każdej szkole
Poseł Norbert Wojnarowski
nauczyciela w pełni wykształconego w dziedzinie
muzyki, „mogącego prowadzić przewidziane progra-
Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r.
mem zajęcia na wszystkich etapach edukacyjnych,
a jednocześnie zapewnić wysoki standard muzycz-
nych zajęć pozalekcyjnych”.
Interpelacja
Ponadto, jak wynika z memoriału, sytuacja kry-
(nr 766)
zysu obejmuje cały proces nauczania muzyki i doty-
czy też kryteriów pozwalających na nauczanie tego
do ministra edukacji narodowej przedmiotu. „Jedną z ilościowo dostępnych miar za-
istniałego kryzysu jest fakt wyeliminowania w cią-
w sprawie nauczania muzyki gu ostatnich sześciu lat ok. 50% zatrudnionych
na każdym etapie edukacji szkolnej uprzednio w systemie szkolnym, w pełni wykształ-
conych nauczycieli muzyki i zastępowanie ich przy-
Na podstawie art. 192 regulaminu Sejmu prze- uczonymi na kursach bądź studiach podyplomowych
kładam Pani Minister interpelację w sprawie na- osobami posiadającymi wyłącznie formalne (a nie
uczania muzyki na każdym etapie edukacji szkolnej. merytoryczne) kwalifikacje do nauczania muzyki.
Otrzymałem do wiadomości memoriał przygotowa- W tym procesie marnowania najcenniejszych zaso-
ny przez Zespół Ekspertów Polskiej Rady Muzycz- bów systemu edukacyjnego, zasobów ludzkich, po-
nej, w którym przedstawiono niedoskonałości pol- pełniono trudną do zrozumienia pomyłkę, przyrów-
skiego systemu kształcenia w zakresie edukacji mu- nując systemy kwalifikowanego dokształcania na-
zycznej oraz możliwe sposoby poprawy sytuacji. uczycieli muzyki do takiego samego dokształcania
W memoriale zwrócono uwagę, iż właściwa edukacja nauczycieli innych przedmiotów w ramach propago-
muzyczna jest sprawą niezwykle istotną, gdyż pozwa- wanego obecnie systemu „studiów dwuspecjalno-
la rozwijać inteligencję oraz wrażliwość emocjonalną, ściowych”. Taki zabieg może okazać się trafny w od-
uczy dyscypliny, zmniejsza poziom agresji u młodych niesieniu do niektórych przedmiotów, natomiast
64

w odniesieniu do muzyki, ze względu na specyfikę jej – wprowadzają nierówność w zatrudnianiu obywa-


materiału wymagającego z zasady wielu setek go- teli polskich i zagranicznych w uczelniach i instytu-
dzin ćwiczenia, jest przedsięwzięciem skazanym cjach naukowych. Zdaniem sygnatariuszy petycji
w stu procentach na niepowodzenie”. Dobrymi kan- obecna sytuacja jest sprzeczna zarówno z Konstytu-
dydatami na nauczycieli muzyki mogą być absol- cją RP, jak i Europejską Kartą Naukowca.
wenci wyższych szkół muzycznych, którzy wykazują Sygnatariusze petycji zwrócili się m.in. do Pani
odpowiednią motywację do pracy nauczycielskiej Minister o podjęcie stosownych kroków legislacyj-
i przejdą odpowiednie szkolenie uzupełniające. nych i organizacyjnych mających na celu usunięcie
Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pani przepisów prawnych dyskryminujących obywateli
Minister z następującymi pytaniami: polskich przy zatrudnianiu na stanowiskach samo-
— Czy w szkołach będą stworzone warunki do dzielnych pracowników naukowych na terenie Rze-
ustabilizowania zatrudnienia kompetentnych na- czypospolitej Polskiej. „Dyskryminacja polega na
uczycieli muzyki, w miarę możliwości na pełnych tym – piszą przedstawiciele świata nauki – iż obo-
etatach? wiązujące w Polsce przepisy prawne umożliwiają za-
— Czy planowane jest rozszerzenie zajęć lekcyj- trudnienie cudzoziemców na stanowiskach profeso-
nych i pozalekcyjnych w dziedzinie muzyki? ra nadzwyczajnego lub profesora wizytującego bez
— Czy zostaną określone, a następnie wprowa- potrzeby uzyskania habilitacji, podczas gdy utrud-
dzone i w jakim terminie warunki, na jakich absol- niają to obywatelom polskim, szczególnie wtedy gdy
went dowolnej specjalności studiów muzycznych bę- ich kariera naukowa odbywała się poza granicami
dzie mógł zatrudnić się etatowo w charakterze na- RP.” Sytuacja taka jest spowodowana brakiem kom-
uczyciela muzyki? patybilności polskiego systemu tytułów i stopni na-
— Czy zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodo- ukowych z systemem stosowanym w większości kra-
wej aktualne standardy kształcenia na kierunku jów będących liderami w światowej nauce.
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej W petycji zwrócono uwagę, że mobilność naukow-
są wystarczające? Czy nie należy powołać nowego ców pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi
kierunku studiów pedagogicznych pod nazwą „Mu- z różnych miast, krajów i kontynentów jest normal-
zyka szkolna”? nym i pożądanym elementem kariery naukowej,
zgodnym z zaleceniami Europejskiej Karty Naukow-
Poseł Artur Górski ca. „Uważamy, że należy zrównać szanse obywateli
polskich podejmujących pracę naukową w kraju po
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. długoletnim stażu zagranicznym z obywatelami in-
nych krajów, gdzie habilitacja nie jest wymagana.
Powrót do Polski obywateli polskich z bogatym do-
Interpelacja robkiem naukowym przyczyni się do podniesienia
(nr 767) poziomu nauki uprawianej w naszym kraju, zwłasz-
cza jeżeli będą oni mogli stawać do konkursów na
do ministra nauki i szkolnictwa wyższego stanowiska kierownicze w nauce i szkolnictwie wyż-
szym na równych prawach z obywatelami polskimi,
w sprawie dyskryminacji przy rekrutacji którzy wszystkie etapy kariery naukowej przeszli
pracowników naukowych na stanowiska w kraju” – piszą autorzy petycji.
profesora nadzwyczajnego lub profesora Sygnatariusze petycji zwracają uwagę, że zgod-
wizytującego nie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r.
Do członków Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Nr 164, poz. 1365) można co prawda zatrudnić dok-
oraz do ministra nauki i szkolnictwa wyższego zosta- tora na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub
ła wystosowana petycja w sprawie dyskryminacji profesora wizytującego, „jeśli ma znaczne i twórcze
przy rekrutacji pracowników naukowych. Petycję osiągnięcia w pracy naukowej”, ale praktyka nie wy-
podpisało 72 naukowców polskich pracujących w róż- kazuje stosowania tego przepisu. Dostępne ogłosze-
nych krajach: USA, Kanadzie, Australii, Nowej Ze- nia o konkursach na takie stanowiska zawierają wy-
landii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Francji, magania posiadania stopnia doktora habilitowanego
Niemczech, Holandii, Polsce, w tym profesorów m.in. lub tytułu profesora.
z takich uczelni, jak: Cambridge University, Oxford Autorzy petycji przypominają, że 11 marca 2005 r.
University, Harvard University. Petycję przygotowa- Komisja Europejska przyjęła Europejską Kartę Na-
ło Niezależne Forum Akademickie grupujące na- ukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pra-
ukowców polskich pracujących w Polsce i za granicą, cowników naukowych, które zabraniają dyskrymi-
a działających na rzecz gruntownych zmian w syste- nacji pracowników i zalecają mobilność naukowców.
mie nauki i szkolnictwa wyższego. Zalecenia te zostały podpisane przez Konferencję
Petycja odnosi się do skutków przepisów praw- Rektorów Akademickich Szkół Polskich, ale – jak
nych zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie twierdzą sygnatariusze petycji – bez zastosowania
wyższym, które – jak twierdzą sygnatariusze petycji tych zaleceń w praktyce.
65

W związku z powyższym zwracam się do Pani Agencja Rynku Rolnego przeprowadziła nato-
Minister z następującymi pytaniami: miast ankietę wśród plantatorów buraka cukrowe-
— Czy Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyż- go, z której wynika, że aż 3 tys. plantatorów z regio-
szego znane są przypadki opisanej wyżej dyskrymi- nu Lublina jest gotowych zrezygnować z uprawy bu-
nacji przy zatrudnianiu obywateli polskich i zagra- raka w zamian za odszkodowanie unijne. Decyzja ta
nicznych w uczelniach i instytucjach naukowych? została podjęta w oparciu o przeanalizowane wzglę-
Czy wpłynęły do ministerstwa skargi dotyczące dy ekonomiczne, a tu istotny problemem stanowią
konkretnych przypadków dyskryminacji? koszty, które ponoszone są właśnie w wyniku trans-
— Czy ministerstwo przeprowadziło lub przepro- portu buraków z innych regionów – jednym z niech
wadzi kontrolę stosowania przepisów ustawy Prawo jest również region kujawsko-pomorski.
o szkolnictwie wyższym w zakresie ogłaszania i prze- Mimo wielu argumentów przemawiających za li-
prowadzania konkursów na stanowiska profesora kwidacją cukierni z Lublina i Łap nie przekonują
nadzwyczajnego lub profesora wizytującego? one wiceministra skarbu pochodzącego z Lublina,
— Czy ministerstwo zgadza się ze stwierdze- który opowiada się za stworzeniem programu re-
niem, że obowiązujące przepisy wprowadzają nie- strukturyzacji spółki, który nie będzie zawierał pla-
równość w zatrudnianiu obywateli polskich i zagra- nów likwidacji lubelskiego zakładu.
nicznych w uczelniach i instytucjach naukowych?
Około 530 pracowników kujawsko-pomorskich
Czy ministerstwo zgadza się z twierdzeniem, że
cukrowni, obawiając się o swoje miejsca pracy, zapo-
mamy do czynienia z sytuacją braku kompatybilno-
wiada akcje protestacyjne oraz strajki. Obawy doty-
ści polskiego systemu tytułów i stopni naukowych
czą również przeniesienia siedziby spółki z Torunia
z systemem stosowanym w większości rozwiniętych
krajów? do Warszawy, czego domagają się cukrownicy z Lu-
— Czy ministerstwo planuje wyjść z inicjatywą blina i Łap.
legislacyjną, która usunie tę nierówność i wprowa- W związku z tym mam do Pana Ministra nastę-
dzi kompatybilność polskiego systemu tytułów i stop- pujące pytania:
ni naukowych z systemem stosowanym w innych 1. Czy przewiduje Pan Minister zmiany planu
krajach? restrukturyzacji polskich cukrowni?
2. Czy zagrożone są zdaniem Pan Ministra cu-
Poseł Artur Górski kiernie na Kujawach i Pomorzu?
3. Czy nie uważa Pan Minister, że wiceminister
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. zajmujący się sprawami polskiego cukru, pochodzą-
cy z Lublina, może być nieobiektywny przy podejmo-
waniu decyzji dotyczących ewentualnej likwidacji
Interpelacja cukrowni w tym regionie?
(nr 768) 4. Czy podziela Pan Minister obawy dotyczące
podejmowania korzystnych decyzji jedynie dla cu-
do ministra skarbu państwa krowni Lublin i Łapy kosztem cukrowni w woj. ku-
jawsko-pomorskim?
w sprawie niepokojących informacji 5. Jaka jest opinia Pana Ministra w sprawie prze-
dotyczących Krajowej Spółki Cukrowej niesienia siedziby spółki z Torunia do Warszawy?
w zakresie procesu restrukturyzacji
Z poważaniem
Szanowny Panie Ministrze! Funkcjonujące w woj.
kujawsko-pomorskim w ramach Krajowej Spółki Poseł Teresa Piotrowska
Cukrowej cukrownie należą do jednych z najlepiej
prosperujących cukrowni w Polsce. Jednak także Warszawa, dnia 18 stycznia 2008 r.
cukrownie w Brześciu Kujawskim, Kruszwicy oraz
Nakle – tak jak wszystkie cukrownie w Polsce –mu-
szą dostosować się do obowiązującej unijnej reformy Interpelacja
rynku cukru, która przewiduje ograniczenie pro- (nr 769)
dukcji o 13,5%.
Według materiałów przedłożonych przez Zarząd do ministra edukacji narodowej
i Radę Nadzorczą Krajowej Spółki Cukrowej najko-
rzystniejsze jest zlikwidowanie cukrowni Lublin oraz w sprawie dofinansowania pracodawcom
Łapy, którym brakuje surowca. Średni promil dowo- kosztów przygotowania zawodowego
zu buraków do Cukrowni Lublin wynosi ok. 60 km. młodocianych pracowników
Zwozi się też buraki z terenu oddalonego od Lublina
nawet o 150 km. Z informacji przygotowanej przez W roku 2007 do ministerstwa edukacji wpłynął
Instytut Ekonomii Rolnictwa i Gospodarki Żywno- wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia mło-
ściowej – Państwowy Instytut Badawczy – wynika, że docianych pracowników na kwotę 20,5 mln zł. Zada-
tak daleki dowóz surowca jest nieopłacalny. nia zrealizowano jedynie w kwocie 10 283 157 zł.
66

Według kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty tenerów. Odpady wywożą do podmiejskich lasów,


środki otrzymane z ministerstwa zostały w całości parków lub wyrzucane są one do publicznych koszy
rozdysponowane – I transza wynosiła 3 750 000 zł, na śmieci, których pojemność nie jest przystosowa-
II transza: 3 750 000 zł, III transza: 2 783 157 zł. na do pomieszczenia kilkunastokilogramowych od-
W związku z tym rozliczeniem do pokrycia pełnych padów. W konsekwencji nieczystości zanieczyszczają
kosztów programu brakuje 10,2 mln zł. nie tylko środowisko, ale także drogi i chodniki.
W konsekwencji wysokość kwoty dofinansowa- Problem stanowi również kwestia opłat za wy-
nia kosztów kształcenia jednego młodocianego pra- wożenie śmieci, które składowane są w niedozwolo-
cownika, zależnego od okresu kształcenia wynikają- nych miejscach.
cego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodo- W związku z tym mam do Pana Ministra nastę-
wego, nie spełnia ustawowych wymogów: 4587 zł pujące pytania:
przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące, 1. Czy zgodzi się Pan Minister z opinią, iż wpro-
7645 zł przy okresie kształcenia wynoszącym wadzona podwyżka przekracza możliwości wywią-
36 miesięcy, a w przypadku przyuczania do określonej zywania się z opłat za korzystanie ze środowiska?
pracy – 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. 2. Jakie Pan Minister planuje podjąć działania
Pismo przedstawiające informację o zapotrzebo- eliminujące wyżej opisane zagrożenia?
waniu finansowym gmin w tym zakresie zostało 3. Czy mógłby Pan Minister wskazać organ regu-
skierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej lujący opłaty za wywożenie śmieci z nielegalnych
w dniach 10.09.2007 r. oraz 29.11.2007 r. składowisk?
W związku z tym mamy do Pani Minister nastę-
pujące pytania: Z poważaniem
1. Jaka jest opinia Pani Minister w sprawie dofi-
Poseł Teresa Piotrowska
nansowania pracodawcom kosztów kształcenia mło-
docianych pracowników?
Warszawa, dnia 16 stycznia 2008 r.
2. Czy Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświa-
ty może liczyć na uzupełnienie braków w dofinanso-
waniu?
3. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planu- Interpelacja
je przekazać brakującą kwotę w zadeklarowanej wy- (nr 771)
sokości?
do ministra rozwoju regionalnego
Z poważaniem
Poseł Teresa Piotrowska w sprawie finansowania ośrodków
przedszkolnych z funduszy unijnych
Warszawa, dnia 9 stycznia 2008 r.
Pojawia się problem finansowania ośrodków
przedszkolnych z funduszy unijnych, ponieważ ist-
Interpelacja niejące już ośrodki nie mogą być ze środków unij-
(nr 770) nych utrzymywane. W zakresie nowej Perspektywy
Finansowej na lata 2007–2013 z Europejskiego Fun-
do ministra środowiska duszu Społecznego w ramach Programu Operacyj-
nego „Kapitał ludzki” mogą być dotowane tylko
w sprawie rozporządzenia dotyczącego nowo powstające placówki lub już funkcjonujące, ale
opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na rozszerzenie działalności.
Z szacunków wynika, że kwota 243 mln euro po-
Szanowny Panie Ministrze! Funkcjonujące od zwoli na utworzenie do 2013 r. około 2 tys. ośrodków
1 stycznia 2008 r. nowe stawki opłat za każdą tonę przedszkolnych dla 20 tys. dzieci, gdzie potrzeby
odpadów są skutkiem wprowadzonych podwyżek, będą obejmować 328 tys. dzieci. Przewiduje się, iż
zwiększonych w stosunku do poprzednich kwot około 790 małych przedszkoli, finansowanych obec-
o 480%. nie ze środków unijnych, może mieć poważne pro-
Do końca roku 2007 opłata obowiązująca za od- blemy z dalszym funkcjonowaniem.
pady wynosiła 15,71 zł. Od ponad dwóch tygodni, Jak odnosi się ministerstwo do możliwości finan-
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia sowania nie tylko nowo powstałych placówek i tych,
6 czerwca 2007 r., należy uiszczać opłaty w wysoko- które poszerzają działalność, ale także funkcjonują-
ści 75 zł. Tak znaczący wzrost łącznej ceny za skła- cych już ośrodków? Czy możliwe jest zwiększenie alo-
dowanie odpadów na składowiskach spowodował kacji w Programie Operacyjnym „Kapitał ludzki” na
m.in. wzrost opłat czynszowych, a przede wszystkim działania dotyczące ośrodków przedszkolnych?
przyczynił się do zwiększenia zanieczyszczenia śro-
dowiska. Coraz częściej mieszkańcy, w obawie przed Poseł Waldy Dzikowski
poniesieniem zbyt wysokich kosztów za wywóz od-
padów, nie korzystają z przeznaczonych do tego kon- Warszawa, dnia 14 stycznia 2008 r.
67

Interpelacja poważny problem, który obecnie generuje niepo-


(nr 772) trzebne koszty związane z koniecznością ciągłego
prowadzenia działalności gospodarczej. W dalszym
do ministra finansów ciągu nie zmniejszyła się liczba zezwoleń, koncesji
i licencji.
w sprawie rozliczeń dochodów Czy ministerstwo zamierza wprowadzić określo-
pracowników przez pracodawców ne zmiany w odniesieniu do powyżej opisywanych
utrudnień w prowadzeniu działalności gospodar-
Możliwość zwrócenia się pracowników o rozlicze- czej? Jakie działania zamierza podjąć, aby ułatwić
nie ich podatku z uwzględnieniem ulgi na dzieci funkcjonowanie przedsiębiorstw?
przez pracodawcę jest krytykowane przez przedsta-
wicieli pracodawców. Ich zdaniem firmy nie mogą Poseł Waldy Dzikowski
sobie pozwolić na kredytowanie ulg. Istnieje bowiem
uzasadniona obawa, iż małe firmy, które dopiero po Warszawa, dnia 14 stycznia 2008 r.
kilku miesiącach odzyskają pieniądze, jakie wyłoży-
ły na ulgę, mogą mieć utrudnienia w funkcjonowa-
niu i przepływach finansowych. Interpelacja
Zakłady pracy chronionej, które złożą za swoich (nr 774)
pracowników zeznania uwzględniające ulgę na dzie-
ci, mogą nie mieć środków na wykonywanie powie- do ministra nauki i szkolnictwa wyższego
rzonych im zadań. Zaliczki bowiem od dochodów
nieprzekraczających pierwszego progu skali podat- w sprawie sposobu obliczania dochodu,
kowej w 90 % są przekazywane na zakładowy fun- którego wysokość uprawnia do uznawania
dusz rehabilitacji. Może zatem dojść do sytuacji, iż studenta za samodzielnego finansowo
przez większą część roku na fundusz ten nie wpłyną
żadne zaliczki, ponieważ pracodawca będzie musiał Szanowna Pani Minister! Zasada obliczania do-
najpierw odzyskać ulgę wypłaconą pracownikom, co chodu uprawniającego do uzyskania pomocy mate-
oznacza, że nie będzie w stanie wypełnić zadań obej- rialnej przez studentów samodzielnych finansowo
mujących pomoc niepełnosprawnym. budzi wątpliwości rzecznika praw obywatelskich.
Jak ministerstwo odnosi się do powyższych ar- Kwestionuje on sposób zalecany przez Ministerstwo
gumentów? I do postulatów, aby fiskus od razu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który odnosi się do
zwracał płatnikom wypłacone kwoty? zasad określonych w ustawie o świadczeniach ro-
dzinnych i posługuje się pojęciem dochodu netto.
Poseł Waldy Dzikowski Jak ministerstwo odnosi się do argumentów rzecz-
nika praw obywatelskich, wg którego skutkuje to
Warszawa, dnia 14 stycznia 2008 r. tym, iż uczelnia sprawdza, czy dochód netto nie jest
niższy od minimalnego wynagrodzenia, czyli docho-
du brutto (obecnie 1126 zł brutto?. I jak odnosi się do
Interpelacja zapisów zgodnych z ustawą Prawo o szkolnictwie
(nr 773) wyższym, wg których student jest samodzielny finan-
sowo, jeżeli posiada stałe źródło dochodów w ostat-
do ministra gospodarki nim i bieżącym roku podatkowym, a jego dochód nie
jest mniejszy od wynagrodzenia minimalnego?
w sprawie przyjęcia odpowiednich rozwiązań
pozwalających usunąć bariery Z poważaniem
utrudniające przedsiębiorcom prowadzenie Poseł Waldy Dzikowski
działalności gospodarczej
Warszawa, dnia 14 stycznia 2008 r.
Po raz kolejny poruszam ten temat, ponieważ po-
przedni rząd, oprócz samych deklaracji dotyczących
wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców i uprosz- Interpelacja
czenia przepisów, niewiele w tym zakresie uczynił. (nr 775)
Nie usunięto barier utrudniających przedsiębiorcom
prowadzenie działalności gospodarczej, a liczne po- do ministra sprawiedliwości
stulaty zgłaszane przez przedstawicieli pracodaw-
ców nie zostały w żaden sposób rozpatrzone. w sprawie stosowania
Nadal jest natomiast wiele obszarów, które w tym w polskim wymiarze sprawiedliwości
zakresie należy poprawić, i wiele przepisów, które tymczasowego aresztowania
wymagają zmian. Chociażby kwestia możliwości za-
wieszenia działalności gospodarczej. Dla przedsię- Wystąpienie Europejskiego Trybunału Praw
biorstw, które funkcjonują sezonowo, jest to bardzo Człowieka do polskiego rządu z żądaniem odpowie-
68

dzi, czy w Polsce powszechnie stosowany jest system nych? Na jakim etapie są prace i konsultacje mię-
bezzasadnego, przewlekłego aresztowania osób po- dzyresortowe mające na celu zapewnienie pełnej im-
dejrzanych, jest bardzo niepokojące. Dodatkowo plementacji dyrektyw unijnych?
fakt, iż trybunał w Strasburgu po raz pierwszy po-
dejmuje tego typu sprawę, jest dla Polski wyjątkowo Poseł Waldy Dzikowski
wstydliwy i wymaga gruntownego wyjaśnienia. Nie- Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r.
stety, eksperci, prawnicy podzielają obawy Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka i przyznają, iż
problem rzeczywiście istnieje. Z informacji prokura- Interpelacja
tur apelacyjnych wynika, iż sądy w I półroczu 2007 r. (nr 777)
przedłużyły w postępowaniu przygotowawczym
areszt tymczasowy 17 tys. osób. Jak podkreślają do ministra pracy i polityki społecznej
prawnicy, nie jest to problem złych przepisów, a je-
dynie złych praktyk. w sprawie rozwiązań mających na celu
Jak rzeczywiście kształtuje się kwestia tymcza- pobudzenie aktywności zawodowej
sowego aresztowania? Czy stosowany jest system
bezzasadnego, przewlekłego aresztowania osób po- Sytuacja na rynku pracy zmienia się, a zatem
dejrzanych? Jakie działania w odniesieniu do tego w odniesieniu do pewnych przepisów należałoby się
problemu zamierza podjąć ministerstwo? zastanowić, czy nie wprowadzić innych lub dodatko-
wych rozwiązań. Ograniczenie bowiem pewnych
Poseł Waldy Dzikowski grup w wykonywaniu pracy zawodowej jest obecnie
nieuzasadnione. To się odnosi chociażby do górni-
Warszawa, dnia 14 stycznia 2008 r. ków, którzy w okresie restrukturyzacji dobrowolnie
rezygnowali z pracy, otrzymując odprawę, ale jedno-
cześnie popisując deklarację, że nie podejmą zatrud-
Interpelacja nienia w tym sektorze. Dziś wielu z nich pracuje
(nr 776) w Czechach, a w Polsce brakuje specjalistów i firmy
chętnie sięgnęłyby po tych pracowników, ale jest to
do prezesa Rady Ministrów bardzo trudne.
Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne
w sprawie dostosowania prawa polskiego mogą oczywiście zarabiać, ale często nie podejmują
do dyrektyw unijnych się pracy bądź pracują w szarej strefie, ponieważ nie-
wielki dodatkowy przychód powoduje, że ich świadcze-
Nadal istnieją spore opóźnienia w dostosowaniu nie ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu.
prawa polskiego do dyrektyw unijnych. Dwa lata Do tego należy też wspomnieć o nadużywaniu
temu upłynął termin implementacji dyrektyw, a po- przez firmy klauzuli o działalności konkurencyjnej,
zostało jeszcze 21 dyrektyw unijnych, które należy które ogranicza byłym pracownikom możliwość za-
dostosować do prawa polskiego. trudnienia.
Z danych Urzędu Komitetu Integracji Europej- Jak ministerstwo odnosi się do powyższych przy-
skiej wynika, że największe zaległości mają Mini- padków? Już dziś pojawia się problem braku specja-
sterstwo Zdrowia i Ministerstwo Infrastruktury. Na listów na rynku pracy. Jakie zatem działania zamie-
dostosowanie czekają chociażby dyrektywy w spra- rza podjąć ministerstwo w celu wzmożenia kontynu-
wie zatrzymywania generowanych lub przetwarza- owania aktywności zawodowej?
nych danych w związku ze świadczeniem ogólnie do-
stępnych usług łączności elektronicznej lub udostęp- Poseł Waldy Dzikowski
nianiem publicznych sieci łączności. Opóźnione są
także prace nad dyrektywą w sprawie zanieczysz- Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r.
czeń pochodzących ze statków, wzmocnienia ochro-
ny portów i usług informacji rzecznej.
Konsekwencją niewdrożenia dyrektyw mogą być Interpelacja
duże kary finansowe nałożone na Polskę, ale rów- (nr 778)
nież obywatele tracą w związku z tym zaniedba-
niem. Na przykład brak implementacji dyrektywy do ministra pracy i polityki społecznej
w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn
w dostępie do towarów i usług, która powinna być w sprawie rozważenia możliwości
implementowana do końca zeszłego roku, pozbawia wprowadzenia do ustawy Kodeks pracy
gwarancji prawnych wszystkich zainteresowanych elastycznych form organizacji pracy
konsumentów.
Jak szczegółowo kształtuje się kwestia dostoso- W obowiązujących przepisach dotyczących czasu
wania ustawodawstwa krajowego do dyrektyw unij- pracy wprowadzone pojęcie doby pracowniczej
69

utrudnia pracodawcom organizowanie elastycznego Interpelacja


czasu pracy. Uciążliwe jest to dla wielu działalności (nr 780)
gospodarczych, ale nie tylko firmy prywatne, a na-
wet instytucje państwowe mają problem ze stosowa- do ministra sprawiedliwości
niem obecnych przepisów. Każda doba pracownicza
może rozpocząć się po 24 godz. od chwili rozpoczęcia w sprawie wyłudzeń nawiązek sądowych
pracy w dobie poprzedniej. Jeśli pracownik rozpocz-
nie pracę choćby o godzinę wcześniej niż w dniu po- Wielokrotnie pojawiają się informację, iż zakła-
przednim, pracodawca powinien wypłacić mu doda- dane były fundacje czy stowarzyszenia po to tylko,
tek za pracę w nadgodzinach. Dla wielu firm, dla aby wyłudzić nawiązki sądowe. Nie wypełniają one
przykładu z branży transportowej czy cukierniczej, swoich zadań, a zatem nie pomagają osobom poszko-
organizacja czasu pracy, tak aby każdy zatrudniony dowanym w wypadkach drogowych, a jedynie służą
codziennie zaczynał pracę nie wcześniej niż w dniu do wyłudzania pieniędzy. Nie pomagają nawet zmia-
poprzednim jest niemożliwa. Dotyczy to również ny prawne, które weszły w życie w 2005 r. i które
urzędów. Pracodawcy postulują wprowadzenie prze- wymusiły rejestrowanie takich organizacji. W Pol-
pisów umożliwiających stosowanie ruchomego czasu sce działa ponad 700 fundacji, stowarzyszeń, które
pracy. Takie formy organizowania czasu pracy mogą mogą dostawać zasądzone nawiązki. Niestety jak
być korzystne zarówno dla pracodawców, jak i pra- widać, kontrola ich, kontrola rozliczeń, celowości
cowników. i gospodarności wydatków nie jest skuteczna. Nadal
Czy ministerstwo podziela przytaczane argu- zdarzają się nadużycia i należy zastanowić się nad
menty i dostrzega problem? Jak odnosi się do postu- takim systemem, który maksymalnie utrudni nad-
latów umożliwienia ruchomego czasu pracy? użycia i sprawi, że pieniądze z nawiązek będą spo-
żytkowane na świadczenia na cel społeczny i będą
Z poważaniem przez fundacje wykorzystywane wyłącznie do reali-
Poseł Waldy Dzikowski zowania zadań statutowych, czyli pomocy poszkodo-
wanym w wypadkach drogowych.
Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo,
Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r. aby uszczelnić system i wyeliminować ten proceder?
Z poważaniem
Interpelacja
Poseł Waldy Dzikowski
(nr 779)
Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r.
do ministra edukacji narodowej

w sprawie bezpieczeństwa Interpelacja


w polskich placówkach oświatowych (nr 781)
Przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
ocena stanu bezpieczeństwa w placówkach oświato-
wych nasuwa niestety pesymistyczne wnioski. Ne- w sprawie zmian w projekcie rozporządzenia
gatywnie został oceniony poziom bezpieczeństwa dotyczącego szczegółowych warunków
w szkołach, a konkretne przypadki są bardzo niepo- i trybu przyznawania pomocy finansowej
kojące. Na 66 szkół skontrolowanych przez NIK tyl- w ramach działania: Uczestnictwo rolników
ko w jednej nie odkryto żadnych nieprawidłowości. w systemach jakości żywności, objętego
Do najczęstszych zaniedbań należy wymienić zbyt Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
rzadkie kontrole stanu technicznego budynków na lata 2007–2013
szkół. Niesprawne przewody wentylacyjne i komino-
we, brak planów ewakuacji, odpowiedniej dokumen- Szanowny Panie Ministrze! Proponowane zapisy
tacji technicznej, a nawet przypadki, gdzie kontrole stanowią ograniczenia w stosunku do poprzedniej
dokonywane są przez osoby do tego nieuprawnione, wersji projektu rozporządzenia: Uczestnictwo rolni-
to również wnioski nasuwające się z przeprowadzo- ków w systemach jakości żywności. Nie wynika
nej kontroli. z nich, że ustawodawcy zależy na wsparciu produ-
Jakie działania podejmie ministerstwo, aby za- centów żywności wysokiej jakości. Jest to tym bar-
pewnić odpowiednie standardy bezpieczeństwa i hi- dziej ważne, że rynek produktów o potwierdzonej
gieny w placówkach oświatowych? wysokiej jakości dopiero w Polsce się rozwija. Prze-
widuje się, że system ten umożliwi osiągnięcie wyż-
Poseł Waldy Dzikowski szych dochodów dla producentów tych produktów,
ochroni nasze dziedzictwo narodowe oraz zadba
Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r. o produkowanie wysokojakościowych produktów.
70

Proponowane zapisy w ostatnim projekcie rozpo- ka i przetworów mlecznych (tj. Dz. U. z 2005 r.
rządzenia nie zachęcają do „uczestniczenia rolników Nr 244, poz. 2081, z późn. zm.) oddziały terenowe
w systemie jakości żywności”, ale wręcz przeciwnie ARR w dniach od 1 do 15 września 2007 r. przejmo-
– odstraszają ich do wejścia i funkcjonowania w tym wały wnioski o przekazanie rekompensaty w zamian
systemie, tym bardziej na samym początku jego two- za przekazanie posiadanej kwoty mlecznej na rzecz
rzenia. Agencji Rynku Rolnego oraz zaprzestanie produkcji
Mając na uwadze powyższe argumenty, uważam, mleka w gospodarstwie w zamiana za przejęcie na
że konieczne jest powrócenie do pierwszej formy za- siebie trzyletniego zobowiązania utrzymywania w swo-
pisu projektu rozporządzenia tak, aby wszyscy przy- im gospodarstwie bydła mięsnego, kóz lub owiec.
szli rolnicy, uczestnicy systemu mieli możliwość sko- Po zakończeniu przejmowania wniosków oraz po
rzystania z jak najszerszego możliwego wsparcia. zaliczeniu wielkości kwoty mlecznej planowanej do
W związku z tym pytam Pana Ministra, czy istnie- przekazania w zamian za wypłacenie rekompensaty
je możliwość zmiany bardzo niekorzystnych zapisów ustalono, że w województwach m.in. świętokrzy-
w projekcie rozporządzenia w sprawie szczegóło- skim, śląskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim
wych warunków i trybu przyznawania pomocy fi- i podkarpackim zostanie przekazane na rzecz Agen-
nansowej w ramach działania: Uczestnictwo rolni- cji Rynku Rolnego 50,6 mln kg IIR.
ków w systemach jakości żywności, objętego Pro- W skali przedstawionych województw dostawcy
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007– z terenu województwa świętokrzyskiego złożyli
–2013, które mówią, że: wnioski, w których przekazują ok. 6,5 mln kg IIR.
„wysokość pomocy, za każdy z 5 okresów pomocy, Zwracam uwagę na to, że utrata tej wielkości
oblicza się na podstawie:
kwoty mlecznej dla województwa świętokrzyskiego
1) dokumentów potwierdzających poniesienie
na rzecz włączenia jej do ogólnej puli przeznaczonej
kosztów kontroli stanowiącej podstawę wydania:
na rezerwę krajową będzie bardzo niekorzystnie
a) certyfikatów zgodności lub świadectw jakości
wpływać na kształtowanie się gospodarstw zajmują-
handlowej – w przypadku wspólnotowego systemu
cych się produkcją mleka na naszym terenie. Zabra-
jakości (...),
2) kosztów składek na rzecz grupy producentów, nie tej kwoty spowodowało, że zarówno grupa pro-
spełniającej wymagania określone w załączniku I do ducentów, którzy nie spełniali m.in. wymogów sani-
rozporządzenia, zwanej dalej »grupą producentów«, tarno-epidemiologicznych dotyczących mleka, jak
która w roku poprzedzającym złożenie wniosku i producenci, którzy zdecydowali się i przestawili
o płatność realizowała zadania, o których mowa swoje gospodarstwa na produkcję mleka, uzyskają
w załączniku II”, jednorazowe korzyści finansowe z zaprzestania pro-
na pierwotną wersję projektu tego rozporządze- dukcji mleka. Z kolei producenci, którzy zdecydowa-
nia, mówiącą, że: li się i przestawili swoje gospodarstwa na produkcję
„7.1. Pomoc wypłacana w formie rocznych płat- mleka, spotkają się z problemem związanym z moż-
ności obejmujących okres kolejnych 12 miesięcy, li- liwością zwiększenia posiadanej IIR poprzez jej za-
czone od dnia wydania certyfikatów (...) kup, jak również uzyskania kwoty z rezerwy krajo-
2. Wysokość pomocy wynosi: wej w ramach planowanego zwiększenia przez Ko-
a) 3500 zł – za pierwszy i drugi okres pomocy, misję Europejską.
b) 3000 zł – za trzeci, czwarty i piąty okres pomo- Brak gwarancji pozostawienia kwoty mlecznej
cy (...)”. uzyskanej po złożeniu wniosków o przyznanie re-
kompensaty w województwie, z którego została ona
Pozostaję z szacunkiem zabrana, spowoduje nierówne szanse producentów
Poseł Andrzej Pałys z naszego województwa w momencie ubiegania się
o przyznanie kwoty rezerwy w przypadku, gdy bę-
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. dzie ona przyznawana z ogólnej puli.
Istnieje więc ryzyko, że rolnicy ubiegający się
o przyznanie rezerwy nie będą mieli możliwości uzy-
Interpelacja skania kwoty, która wcześniej została zabrana
(nr 782) z województwa na skutek przekazania jej za rekom-
pensatę, w związku z tym, że w gospodarstwach
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi regionu świętokrzyskiego nadal trwa wzmożona
restrukturyzacja i modernizacja w celu dorówna-
w sprawie zaprzestania produkcji mleka nia gospodarstwom silnie osadzonym w przemyśle
w gospodarstwie w zamian za przyjęcie mleczarskim.
na siebie trzyletniego zobowiązania Utrata IIR przez województwo świętokrzyskie
utrzymania w swoim gospodarstwie na skutek złożenia wniosków o przyznanie rekom-
bydła mięsnego, kóz lub owiec pensaty będzie miała duże znaczenie również dla
podmiotów skupiających działających na terenie na-
Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z ustawą szego województwa. Specyfiką podmiotów skupiają-
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mle- cych działających na naszym terenie jest przede
71

wszystkim skup mleka od dostawców z wojewódz- Wnioskuję niniejszym o podjęcie pilnych prac
twa świętokrzyskiego. Oddanie kwoty od ogólnej zmierzających do utworzenia rozsądnego, na miarę
puli i brak gwarancji, że kwota ta będzie mogła wró- faktycznych potrzeb, mechanizmu finansowania dróg
cić przynajmniej w tej samej wysokości, spowoduje samorządowych, tak aby zarówno budżet państwa,
problemy z surowcem do produkcji wyrobów mle- jak i budżety samorządów miały zabezpieczone ko-
czarskich. nieczne środki na budowę i utrzymanie dróg.
Nadmienić należy również, że utrata około 6,5 mln Uwzględnić należy również to, iż aktualny sys-
kg IIR z naszego województwa będzie miała ogrom- tem finansowania dróg samorządowych, oparty o do-
ny wpływ na dalszy rozwój naszych gospodarstw. chody własne, jest wielce niesprawiedliwy, gdyż nie
Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi bie- uwzględnia tak istotnych czynników, jak natężenie
rze pod uwagę ryzyko, iż w momencie, gdy produ- ruchu, długość sieci czy wreszcie uwarunkowań tere-
cenci wnioskujący o rekompensaty przyjmują na sie- nowych (specyfika terenów górskich).
bie tylko trzyletnie zobowiązanie utrzymania w go- Czy Ministerstwo Infrastruktury przewiduje
spodarstwie pogłowia bydła mięsnego, kóz lub owiec, przekazanie środków na modernizację dróg, które
może nastąpić sytuacja, że po wygaśnięciu zobowią- poprawią ich stan oraz napędzą w krótkim czasie
zania w gospodarstwach nie będzie zbilansowanej koniunkturę w branży budowlanej, która jak żadna
produkcji rolno-zwierzęcej? Redukcja pogłowia by- inna może skutecznie spowodować trwały rozwój go-
dła doprowadzi z kolei do zmniejszenia produkcji na- spodarczy i ograniczyć problemy społeczne, w tym
wozów naturalnych. bezrobocie?
Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pozostaję z szacunkiem
przewiduje rozwiązanie sytuacji, gdyby rolnicy
ubiegający się o przyznanie rezerwy nie mieli moż- Poseł Andrzej Pałys
liwości uzyskania kwoty, która wcześniej została
zabrana z województwa na rzecz przekazania jej za Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
rekompensatę?
Pozostaję z szacunkiem
Interpelacja
(nr 784)
Poseł Andrzej Pałys
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
w sprawie objęcia płatnościami
wszystkich upraw gruntowych owoców
Interpelacja miękkich, bez uwarunkowania podpisania
(nr 783) umowy kontraktacyjnej
do ministra infrastruktury Szanowny Panie Ministrze! Należy pozytywnie
ocenić decyzje Komisji Europejskiej dotyczące udzie-
w sprawie zasad finansowania lenia producentom truskawek i malin dopłat bezpo-
dróg samorządowych średnich, uwzględniające plantacje o powierzchni
powyżej 0,1 ha. Natomiast mając na uwadze uwa-
Szanowny Panie Ministrze! Mając na uwadze runkowanie uzyskania płatności od podpisanej umo-
kilkuletnie doświadczenia związane z zarządzaniem wy kontraktacyjnej dotyczącej przetwarzania, ist-
drogami przez samorządy, można bezwzględnie nieje obawa małej skuteczności wprowadzonego me-
stwierdzić, że podstawowym problemem jest dra- chanizmu ze względu na:
styczny brak środków. Sytuacja ta jest niemożliwa do — znaczący areał upraw truskawki i maliny pro-
usprawiedliwienia i wymaga natychmiastowych wadzonych przez gospodarstwa drobne, o charakte-
zmian, gdyż obecny stan dróg uniemożliwia rozwój rze rodzinnym, angażujące do zbiorów własną siłę
gospodarczy, stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia roboczą,
użytkowników oraz stwarza wrażenie, że Polska jest — brak uregulowanego rynku, głównie truskaw-
krajem biednym i zacofanym. ki, spowodowanego niekontrolowanym napływem
Dotychczasowe zasady finansowania nie spowo- owoców tego gatunku w ostatnich latach z Chin,
dowały znaczącej poprawy, zwłaszcza na drogach sa- spowodował zatracenie wiarygodności umów kon-
morządowych. Niestety, również tak oczekiwane pie- traktacyjnych podpisanych z zakładami przetwór-
niądze europejskie nie zmieniły i nie zmienią sytuacji czymi, a więc praktyczny ich brak,
finansowej dróg samorządowych. Nie można w dal- — zaistnienie umów kontraktacyjnych pod po-
szym ciągu wstydzić się za tragiczny stan dróg i to nie trzeby „płatności” stanie się więc wymuszoną biuro-
tylko w porównaniu z krajami piętnastki, ale i dużo kratyczną koniecznością, a w wielu przypadkach
mniejszymi od Polski, jak Słowacja czy Czechy. wirtualną działalnością,
72

— brak powiązań i partnerskiej współpracy z za- nej, jak i finansowej, co obniża zarówno efektyw-
kładami przetwórczymi, ność, jak i możliwość prawidłowej realizacji ustawo-
— organizacja rynku owoców miękkich opiera wych obowiązków.
się na wielu podmiotach skupujących, najczęściej Chciałbym zaznaczyć, że problematyka ochrony
niereprezentujących przetwórcy. środowiska będzie z roku na rok stawiana na coraz
Ponadto należy zauważyć, iż główna masa tru- wyższym poziomie oczekiwań i tym bardziej ko-
skawki produkowanej w gruncie stanowi surowiec nieczne jest jej właściwe uwzględnienie w struktu-
dla przetwórstwa, dlatego nieobjęcie jej płatnościa- rach organizacyjnych województw. Mam na uwadze
mi z powodu braku umów kontraktacyjnych spo- także przenoszenie kompetencji pomiędzy admini-
woduje, że przepis wprowadzony w dobrej wierze stracją rządową i samorządową. Czy możliwe jest
będzie przepisem martwym. Pesymistyczny scena- utworzenie wyodrębnionej struktury organizacyj-
riusz zdarzeń jest tym bardziej realny w warun- no-prawnej na poziomie województwa, której zada-
kach gospodarstw małych, jak w woj. świętokrzy- niem byłoby realizowanie strategii ochrony środo-
skim, gdzie uprawa truskawki często stanowi do- wiska od strony administracyjno-inwestorskiej?
minującą pozycję w dochodach gospodarstwa. Zu- Wiązałoby się to z przejęciem części zadań od takich
bożenie dochodowości takich gospodarstw, szcze- podmiotów jak np. zarządy drogowe.
gólnie na glebach słabszych, powodować będzie od-
chodzenie od produkcji, a w konsekwencji wylud- Pozostaję z szacunkiem
nienie wsi, co już jest zauważalne, a w wielu sytu-
Poseł Andrzej Pałys
acjach wręcz niepokojące.
— Czy ministerstwo rolnictwa przewiduje dalsze
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
prace nad nowelizacją rozporządzenia zmierzające-
go do objęcia płatnościami wszystkich upraw grun-
towych owoców miękkich, bez uwarunkowania
Interpelacja
umowy kontraktacyjnej?
(nr 786)
— Czy istnieje możliwość zastąpienia uwarun-
kowania podpisania umowy posiadaniem dowo-
dów sprzedaży dla przetwórstwa w formie faktur do ministra kultury i dziedzictwa narodowego
RR? Będzie to skutkowało utrzymaniem inten-
sywnych pod względem pracochłonności upraw w sprawie Europejskiego Centrum Solidarności
w gospodarstwach małych, rozwijaniem dywersy-
fikacji i minimalizowaniem skali wyludniania ob- Szanowny Panie Ministrze! W styczniu 2007 r.
szarów wiejskich. były minister kultury i dziedzictwa narodowego,
pan Kazimierz Ujazdowski wpisał Europejskie Cen-
Pozostaję z szacunkiem trum Solidarności na priorytetową listę inwestycji
rządowych. Przewidywana dotacja miała wynosić
Poseł Andrzej Pałys 51 mln euro. W związku z tym miasto Gdańsk, ma-
jąc zagwarantowane środki finansowe, zrezygnowa-
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. ło z ubiegania się o unijne pieniądze. Prace nad mię-
dzynarodowym konkursem architektonicznym roz-
strzygnięto w grudniu. Kwota 60 mln euro została
Interpelacja umieszczona w warunkach konkursu. Obecny mini-
(nr 785)
ster kultury i dziedzictwa narodowego poinformo-
wał, że zmniejszy dotację do 39 mln euro.
do ministra środowiska
Budowa Europejskiego Centrum Solidarności
jest projektem ogólnopolskim. Budżet miasta Gdań-
w sprawie konieczności nowego podejścia
ska w związku z organizacją Euro 2012 jest już moc-
do problemów ochrony środowiska
na poziomie województwa no obciążony i nie jest w stanie podźwignąć tej inwe-
stycji w takim zakresie.
Szanowny Panie Ministrze! Prawo ochrony śro- W związku z powyższym zwracam się do Pana Mi-
dowiska i inne regulacje ustawowe nałożyły na pod- nistra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
mioty zajmujące się tymi zagadnieniami zupełnie — Czy zmniejszenie dotacji do 39 mln euro na
nowe wymagania. Wśród tematów o szczególnym Europejskie Centrum Solidarności jest decyzją osta-
znaczeniu w tym obszarze znajdują się ochrona śro- teczną?
dowiska przed negatywnymi oddziaływaniami ze — Dlaczego ministerstwo zmniejszyło dotację na
strony infrastruktury komunikacyjnej (np. lotniska, budowę Europejskiego Centrum Solidarności?
kolej, drogi) oraz problemy związane z gospodarką
odpadami. Poseł Jarosław Wałęsa
Dotychczasowe działania województw w tej ma-
terii są rozproszone zarówno od strony organizacyj- Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r.
73

Interpelacja Czy do czasu rozwiązania problemu akcji pracow-


(nr 787) niczych Ministerstwo Skarbu Państwa wstrzyma się
ze sprzedażą 30, 36% akcji spółki Petrobaltic?
do ministra skarbu państwa Czy proces prywatyzacji przedsiębiorstwa Pe-
trobaltic odbył się zgodnie z przepisami prawa han-
w sprawie mniejszościowego pakietu akcji dlowego?
Petrobaltic SA
Poseł Jarosław Wałęsa
Szanowny Panie Ministrze! Ministerstwo Skar-
bu Państwa rozważa sprzedaż mniejszościowego pa- Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r.
kietu 30,36% akcji spółki wydobywczej Petrobaltic
na rzecz jej inwestora strategicznego, Grupy Lotos.
27.11.1990 r. ówczesny minister przemysłu utwo- Interpelacja
rzył przedsiębiorstwo państwowe Petrobaltic. (nr 788)
16.12.1998 r. aktem komercjalizacji minister skarbu
państwa przekształcił przedsiębiorstwo w spółkę do ministra sportu i turystyki
z ograniczoną odpowiedzialnością (kapitał zakłado-
wy 4 200 000 zł, 84 000 udziałów o wartości 50 zł w sprawie realizacji narodowego programu
każdy). 30.07.2003 r. przekształcono spółkę z ogra- „Boisko w mojej gminie”
niczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Na
kapitał zakładowy spółki przekształconej wniesiono Premier Donald Tusk w wygłaszanym przez sie-
cały kapitał zakładowy spółki przekształconej o war- bie exposé zapowiedział realizację narodowego pro-
tości 92 400 000 zł. 18.05.2004 r. Skarb Państwa gramu „Boisko w mojej gminie”, wspólnie z samo-
rządami, organizacjami sportowymi i partnerami
wniósł 69% akcji Petrobalticu SA do spółki Nafta
prywatnymi. Zadeklarował, że jego rząd w ramach
Polska, o czym poinformowano Petrobaltic pismem
narodowego programu wybuduje w każdej gminie,
z dnia 18.08.2004 r. Skarb Państwa przyznał do po-
przy okazji organizacji Euro 2012, boisko ze sztucz-
działu 63 000 akcji (0,68% ogólnej liczby akcji). Na
ną murawą i z oświetleniem. W ocenie premiera
tej podstawie zarząd spółki przygotował analizę po-
„jest to realny program”, którego założenia zostały
działu na poszczególnych pracowników w rozbiciu
już opracowane przez specjalnie powołany do tego
na sześć grup stażowych. W konsekwencji zarząd celu zespół fachowców.
Petrobalicu oraz komisja zakładowa podpisały poro- W nawiązaniu do powyższej deklaracji zwracam
zumienie, w którym związek zawodowy zgłosił zda- się do Pana Ministra jako do członka rządu RP
nie odrębne co do ilości akcji. Skarb Państwa obli- z uprzejmą prośbą o udzielenie mi odpowiedzi na na-
czył akcje w odniesieniu do wysokości kapitału za- stępujące pytania:
kładowego (tj. 4 200 000 x 15% = 630 000 zł, przy 1. Jakie warunki powinna spełnić gmina, aby
wartości minimalnej 10 zł, co dało 63 000 akcji do móc ubiegać się o budowę takiego boiska na swoim
podziału). Zdaniem załogi Skarb Państwa zakwe- terenie?
stionował takim działaniem wieloletni wkład załogi 2. Jakie procedury formalne muszą być urucho-
przedsiębiorstwa w tworzenie i pomnażanie mająt- mione, by gmina została objęta narodowym pro-
ku firmy. gramem?
Raport NIK ze stycznia 2005 r. krytycznie z punk- 3. Jaki departament Ministerstwa Sportu odpo-
tu widzenia rzetelności ocenił fakt, że po przekształ- wiedzialny będzie za koordynację zadań z tego za-
ceniu Petrobalticu sp. z o.o. w spółkę akcyjną mini- kresu?
ster skarbu państwa podjął działania mające na celu 4. Jakie środki będą mogły pozyskać gminy na
wniesienie akcji do Grupy Lotos SA, wstrzymując ten cel?
prywatyzację przez ofertę publiczną. Proces konsoli- 5. Jakie obciążenia finansowe będą musiały po-
dacji i problem z przydziałem akcji pracowniczych nieść samorządy z tytułu realizacji tego programu?
trwa od wielu lat. 6. Kiedy gminom oraz innym partnerom (organi-
W związku z powyższym zwracam się z uprzej- zacje sportowe, partnerzy prywatni) zostaną przed-
mą prośbą do Pana Ministra o odpowiedź na nastę- stawione najistotniejsze uwarunkowania wdrażania
pujące pytania: programu?
Czy Ministerstwo Skarbu Państwa rozważa 7. Kiedy dojdzie do realizacji tego programu na
sprzedaż lub wniesienie mniejszościowego pakietu terenie powiatu oleśnickiego, województwo dolno-
akcji spółki Petrobaltic do Grupy Lotos? Jeśli tak, to śląskie?
w jakim nastąpi to terminie? Z poważaniem
W jaki sposób ministerstwo zamierza rozwiązać
problem akcji pracowniczych? W sądach znajduje się Poseł Beata Kempa
380 pozwów pracowników firmy Petrobaltic w tej
sprawie. Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
74

Interpelacja Jakiekolwiek planowanie przyszłości może po-


(nr 789) krzyżować nagłe powołanie do wojska 900 spośród
nich, ponieważ tylu Ministerstwo Obrony Narodo-
do ministra edukacji narodowej wej jest w stanie przeszkolić. Obciążanie studentów
winą za sytuację, w której się znaleźli, nie jest w peł-
w sprawie uznania przez premiera RP ni uzasadnione.
gimnazjów za „przechowalnie dzieci Pomysł wakacyjnego szkolenia był niedopraco-
w trudnym wieku” wany, przygotowany na szybko, akcja informacyjna
za słaba. Nie uwzględniono faktów, iż znaczna część
Pani Minister! Premier rządu, którego jest Pani studentów podczas wakacji dorabia, odbywa staże
członkiem, w swoim exposé stwierdził, że „po szkole zawodowe, praktyki, często poza granicami kraju,
podstawowej dzieci otrzymają informację o swoich lub po prostu się dokształca.
umiejętnościach, kompetencjach, a gimnazjum prze- Studenci, którzy świadomie dokonali wyboru
stanie być przechowalnią dzieci w trudnym wieku”. zaoferowanego im przez władzę, liczyli na wyższy
Wobec tak krytycznej oceny dotychczasowej for- stopień wojskowy – 3-miesięczna służba po stu-
muły gimnazjum w systemie oświaty zwracam się diach miała im dać stopień podporucznika rezerwy
z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące py- i możliwość pozostania w armii; szkolenia wakacyj-
tania: ne honorowały ich stopniem młodszego chorążego
1. Kiedy i jakie konkretne rozwiązania chce rezerwy.
Pani zaproponować, aby sytuację w gimnazjach 12-miesięczne oczekiwanie na rozwiązanie pro-
uzdrowić, skoro w ocenie premiera RP jest tak źle? blemu nie tylko utrudni rozwój kariery zawodowej,
2. Co zamierza Pani zrobić, aby gimnazja nie ale w wielu wypadkach podjęcie decyzji o założeniu
były „przechowalnią”dzieci w trudnym wieku? rodziny.
3. Czy i jakich zmian zamierza Pani dokonać Szanowny Panie Ministrze! W związku z powyż-
w systemie organizacji kształcenia młodzieży? szym zwracam się do Pana z pytaniami:
Dlaczego kilkanaście tysięcy absolwentów ma
4. Czy i w jaki sposób chce Pani zmienić sys-
czekać rok w niepewności, jeżeli Ministerstwo Obro-
tem egzaminowania i oceny uczniów wobec złożo-
ny Narodowej przewiduje przeszkolenie zaledwie
nej przez premiera RP deklaracji, że po szkole
900 osób?
podstawowej dzieci otrzymają informację o swoich
Jakie rozwiązanie dla młodych ludzi w wyżej opi-
umiejętnościach, kompetencjach, a gimnazjum
sanej sytuacji przewiduje rząd?
przestanie być przechowalnią dzieci w trudnym
Czy obecna sytuacja zostanie uwzględniona pod-
wieku? czas prac legislacyjnych projektu ustawy w sprawie
Z poważaniem przeniesienia części poborowych do rezerwy? Na ja-
kim etapie są te prace?
Poseł Beata Kempa Czy w związku z planami utworzenia zawodowej
armii od 2009 r. rząd zamierza podjąć jakieś środki
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. w ww. sprawie?
Z poważaniem
Interpelacja Poseł Danuta Pietraszewska
(nr 790)
Ruda Śląska, dnia 7 stycznia 2008 r.
do ministra obrony narodowej

w sprawie zamierzeń rządu dotyczących Interpelacja


unormowania sytuacji zeszłorocznych (nr 791)
absolwentów uczelni o nieuregulowanym
stosunku do służby wojskowej do ministra infrastruktury

Kilkunastu tysiącom zeszłorocznych absolwen- w sprawie problemów związanych


tów grozi zawieszenie na rok planów osobistych i za- z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych
wodowych. Nie mają oni uregulowanego stosunku oraz obciążeń budżetów gmin
do służby wojskowej, w związku z czym w wielu
branżach są pozbawieni możliwości podjęcia pracy Obecnie na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
zawodowej (uregulowany stosunek do służby woj- o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
skowej jest warunkiem przyjęcia); nie posiadają gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
zdolności kredytowej; nie wolno im zaciągać zobo- Nr 31, poz. 266) gminy zobowiązane są do zaspoka-
wiązań (np. abonament u operatora komórkowego). jania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domo-
75

wych o niskich dochodach. Polska jest w praktyce Takie minimalistyczne rozwiązanie powoduje
jednym z dwóch państw w Europie, w których funk- m.in. brak jasności co do zakresu odpowiedzialności
cjonuje prawo do uzyskania mieszkania przez każ- odszkodowawczej gmin za szkody powstałe w okre-
dego obywatela, bez względu na podjęcie przez niego sie oczekiwania na dostarczenie lokalu socjalnego
wysiłku w kierunku poprawy własnej sytuacji ma- przed publikacją wyroków TK, orzekających o nie-
jątkowej oraz nabycia i utrzymania mieszkania. zgodności z Konstytucją RP art. 18 ust. 4 ustawy
Jednocześnie samorządy lokalne obciążone są licz- o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
nymi innymi obowiązkami w zakresie mieszkalnic- gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (wobec przyj-
twa, wynikającymi z powyższej ustawy i innych mowanego w tym okresie przez gminy domniemania
ustaw, m.in. koniecznością wypłat byłym najemcom zgodności obowiązujących przepisów z Konstytucją
zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, wypłaca- RP). Po drugie, powoduje to brak regulacji dotyczą-
nych przed dniem 12 listopada 1994 r., oraz finanso- cej wzajemnej relacji odpowiedzialności odszkodo-
waniem dodatków mieszkaniowych. wawczej gminy po zapłacie przez nią odszkodowania
Zgodnie z ww. ustawą gminy mają obowiązek za- z roszczeniami regresowymi w stosunku osób eks-
pewnienia eksmitowanym lokatorom mieszkań so- mitowanych.
cjalnych. Gminy nie są w stanie niezwłocznie zapro- Szanowny Panie Ministrze!
ponować osobom eksmitowanym najmu lokali so- Czy budżet państwa nie powinien partycypować
cjalnych, czego konsekwencją są roszczenia odszko- w przeważającej części kosztów odszkodowań na
dowawcze przysługujące właścicielom lokali. Sytu- rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, biorąc pod
acja samorządów lokalnych ze względu na te ustawy uwagę zwiększenie zadań gminy?
ulega zasadniczemu pogorszeniu na skutek orzecze- Czy rząd planuje zasadnicze zmiany w polityce
nia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września państwa w stosunku do mieszkalnictwa, uzależ-
2006 r. W wyniku tego orzeczenia Sejm dokonał no- niając posiadanie mieszkania od własnego wysiłku
welizacji powyższej ustawy, wprowadzając w art. 18 obywatela i regulowania ciążących na nim zobo-
nowy ust. 5. W świetle tej regulacji gminy zostały wiązań, a jednocześnie w nastawieniu na odnowę
zobligowane do wypłaty pełnych odszkodowań wła- istniejącej substancji mieszkaniowej i tworzenie
ścicielom lokali, jeśli nie zapewniają one lokali so- nowych mieszkań?
cjalnych osobom z wyrokami eksmisyjnymi. Właści- Czy i kiedy rząd rozpocznie prace nad poprawą
ciele lokali, w których mieszkają osoby z takimi wy- wyżej opisanej sytuacji?
rokami, mogą żądać od gminy odszkodowania w wy-
sokości odpowiadającej rynkowym stawkom czynszu Z wyrazami szacunku
(jakie uzyskaliby za wynajęcie mieszkania). Zgodnie
z wyżej wzmiankowanym orzeczeniem uznano, że Poseł Danuta Pietraszewska
zastosowanie ma w takich przypadkach art. 417 Ko-
deksu cywilnego. Stanowi on, że za szkodę wyrzą- Ruda Śląska, dnia 10 stycznia 2008 r.
dzoną przez niezgodne z prawem działanie lub za-
niechanie przy wykonywaniu władzy publicznej po-
nosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka Interpelacja
samorządu terytorialnego. Zasada pełnej kompen- (nr 792)
saty szkody przez gminy oparta na ww. konstrukcji
prawnej może powodować wysuwanie roszczeń opar- do ministra pracy i polityki społecznej
tych na kalkulacjach dotyczących utraty spodziewa-
nych korzyści, niezwiązanych w ogóle z mieszkanio- w sprawie możliwości dalszego właściwego
wym przeznaczeniem danego lokalu, np. wynajem funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
zajmowanego lokalu jako atrakcyjnego lokalu użyt-
kowego. Zgodnie z ustawą z dnia 21 stycznia 2005 r. zmie-
W wyroku z dnia 23 maja 2007 r. (sygn. SK 51/ niającą ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej
05) Trybunał Konstytucyjny zasugerował koniecz- od 2007 r. zmienił się system finansowania warszta-
ność stworzenia nowego systemu regulacji praw- tów terapii zajęciowej. W roku 2008 Państwowy
nych, zapewniającego równowagę interesów różnych Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
stron w odniesieniu do mieszkalnictwa socjalnego. przekaże 90% dotychczasowego dofinansowania dla
Niestety ustawodawca dotychczas, wbrew powyżej warsztatów terapii zajęciowej. Od roku 2000 do roku
przedstawionej sugestii w wyroku Trybunału Kon- 2007 kwota dofinansowania uczestnictwa jednej
stytucyjnego, ograniczył się tylko do wprowadzenia niepełnosprawnej osoby w warsztacie przez PFRON
w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkanio- nie uległa zmianie. Oznacza to, iż dofinansowanie
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego działalności warsztatów terapii zajęciowej przez
normy stwierdzającej, że jeżeli gmina nie dostarczy- PFRON nie uwzględnia w żadnym stopniu wzrostu
ła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego przez 8 lat wynagrodzeń oraz cen rynkowych pro-
z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszcze- duktów i usług. W ramach otrzymywanych środków
nie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 finansowych należy zabezpieczyć pieniądze na wy-
Kodeksu cywilnego. nagrodzenia pracowników, media, opłaty czynszo-
76

we, środki czystości, materiały do prowadzenia tera- Interpelacja


pii, ubezpieczenia i niewielkie środki finansowe na (nr 793)
trening ekonomiczny dla uczestników.
Dyrektorzy placówki twierdzą, że niezbędne mi- do ministra zdrowia
nimum dla bezpiecznego funkcjonowania warszta-
tów terapii zajęciowej to kwota przynajmniej 20 w sprawie stanu opieki zdrowotnej
400,00 zł rocznie na uczestnika. Otrzymywane dofi- nad dziećmi zdrowymi i chorymi w Polsce
nansowanie jest zatem niewystarczające na prze-
prowadzenie terapii i rehabilitacji w takiej formie Pozwalam sobie napisać obecną interpelację nie
jak dotychczas. Sukcesywnie powinno też wzrastać tylko dlatego, że od ponad ćwierć wieku jestem po-
wynagrodzenie personelu merytorycznego, by po la- łożnikiem i ginekologiem, który przyjął na świat
tach pracy (rosnącego stażu pracy personelu) odpo- wiele noworodków i był również pierwszym na Ślą-
wiadało ono dostępnym angażom np. w systemie sku nauczycielem z zakresu położnictwa i ginekolo-
oświaty, z uwzględnieniem poziomu podnoszonych gii dla lekarzy rodzinnych, ale również dlatego, że
kwalifikacji i rosnącego doświadczenia. Brak per- na moje ręce wpłynął apel Zarządu Głównego Pol-
spektyw w tym zakresie grozi permanentną rotacją skiego Towarzystwa Pediatrycznego, pod którym
wśród kształconego przez nas ogromnym wysiłkiem serdecznie się podpisuję.
personelu, co wpływa niekorzystnie na zapewnienie Sytuacja, jaką obserwujemy w Polsce, dotycząca
bezpieczeństwa uczestników oraz efektywności pro- stanu opieki zdrowotnej nad dzieckiem jest zła i wy-
wadzonej terapii. maga pilnej interwencji i zmian systemowych. Ob-
Warsztaty terapii zajęciowej działają przy orga- serwujemy w lecznictwie otwartym spadek roli pe-
nizacjach pozarządowych o charakterze niedocho- diatry, które to zadanie przejął w większości lekarz
dowym i charytatywnym, z których większość pro- rodzinny. Środowisko pediatrów uważa, że koniecz-
wadzi nie tylko warsztaty terapii zajęciowej, ale ne było by jednak przywrócenie specjalistycznej
również inne placówki służące mieszkańcom miast opieki pediatry nad dzieckiem, w szczególności tym
(ośrodki rehabilitacyjne, terapeutyczne). Mając per- najmłodszym, z koniecznością prowadzenia obo-
spektywę obniżenia środków na działalność prowa- wiązkowych bilansów ogólnopediatrycznych, profi-
dzonych placówek, dyrektorzy uczynili kroki celem laktyki, a nie tylko interweniowania w wypadku za-
znalezienia dodatkowego źródła finansowania. O sta- chorowania. Największe straty i ubytki na zdrowiu
łego sponsora dziś jest bardzo trudno. Ustawodaw- obserwuje się bowiem w najmłodszej grupie dzieci.
stwo polskie nie zapewnia potencjalnym sponsorom Jak uważa Polskie Towarzystwo Pediatryczne,
żadnych istotnych korzyści z wspomagania naszych również leczenie szpitalne jest zagrożone. Obserwu-
organizacji. W związku z tym organizacje te, prowa- jemy tendencję do zamykania małych oddziałów re-
dząc tak rozległą działalność i mając na utrzymaniu gionalnych, które pełnią ważną rolę w specjalistycz-
nie tylko WTZ, nie są w stanie zabezpieczyć jeszcze nej opiece na dzieckiem. Te, które pozostają, mają
kolejnych dodatkowych źródeł finansowania. najczęściej w obsadzie jednego tylko pediatrę i ewen-
W Polsce obecnie działa ok. 640 warsztatów tera- tualnie szkolącego się rezydenta.
pii zajęciowej prowadzących terapię zajęciową i re- Systematycznie obniża się ranga pediatrii w sys-
habilitację dla niepełnosprawnych mieszkańców da- temie lekarza rodzinnego oraz jako specjalności me-
nego regionu. Oprócz tego każdy z ośrodków posia- dycznej. Z roku na rok mamy coraz mniej kandyda-
da własną tzw. listę osób oczekujących na miejsce
tów na specjalizowanie się w pediatrii i neonatologii,
w WTZ, chcących korzystać z profesjonalnej terapii
a kadra lekarska stale się starzeje i zmniejsza. Od-
i rehabilitacji. W obecnej sytuacji finansowej trudno
czuwalny jest już dzisiaj problem w obsadzaniu sta-
mówić o rozwijaniu warsztatów. Perspektywa
nowisk konsultantów wojewódzkich oraz ordynato-
zmniejszenia i tak skromnych środków oznaczać
rów oddziałów dziecięcych, szczególnie w szpitalach
może w przyszłości poważny kryzys funkcjonowania
powiatowych. Od kilku lat obserwuje się tendencję
warsztatów terapii zajęciowej.
spadkową w otwieraniu nowych specjalizacji w dzie-
W związku z powyższym zwracam się do Pani
dzinie pediatrii i neonatologii przez lekarzy.
Minister z pytaniem: Jakie są możliwości zwiększe-
Reasumując, można przedstawić i jednocześnie
nia środków na dalszą działalność warsztatów tera-
należałoby odpowiedzieć na następujące spostrzeże-
pii zajęciowej w przyszłych latach? Wierzę, iż zasy-
gnalizowane problemy nie będą Pani obojętne. Pra- nia, zagadnienia i pytania:
gnę podkreślić, iż sytuacja ta dotyczy tak naprawdę 1. Czy w związku z wykorzystaniem łóżek szpi-
wszystkich ośrodków w naszym kraju. talnych w granicach 60–80% nie należałoby zwięk-
Uprzejmie proszę o potraktowanie tego tematu szyć liczby przyjęć dzieci w trybie „jednego dnia”
priorytetowo w obszarze polityki społecznej. w granicach 10–15%, ale przy spełnieniu następują-
cych warunków:
Z wyrazami szacunku a) większej dostępności badań laboratoryjnych
Poseł Danuta Pietraszewska w szpitalu w okresie co najmniej 12 godzin,
b) zapewnieniu podstawowej bazy lokalowej do kil-
Ruda Śląska, dnia 18 stycznia 2008 r. kugodzinnej obserwacji dziecka z obecnością matki,
77

c) zapewnieniu nadzoru specjalisty w dziedzinie czasu zajęć nauczycieli pedagogów, w zależności od


pediatrii na poziomie powiatu (w ostatnich kilku la- placówki, w jakiej są zatrudnieni – różnego dla szkół
tach zaczyna odczuwać się niedobór w oddziałach i dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.
szpitali powiatowych – niekiedy pracuje tylko jeden Dla nauczycieli pedagogów zatrudnionych w ta-
lekarz pediatra)? kich poradniach czas zadań dydaktycznych jest
2. Czy w związku z tym, że około 60% lekarzy określony powszechnie obowiązującym przepisem
pediatrów, najczęściej z pierwszym stopniem specja- prawnym – art. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
lizacji, trafiło do medycyny rodzinnej, Ministerstwo Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 97,
Zdrowia widzi możliwości „odrestaurowania” tej ka- poz. 674, z późn. zm.), zaś dla nauczycieli pedagogów
dry, tak niezbędnej w szpitalach i nie tylko? zatrudnionych w szkołach czas ten nie jest określo-
3. Czy w związku z tym, że w ostatnich latach ny w tejże ustawie. Ich czas zajęć dydaktycznych
zaznacza się brak kandydatów do podejmowania spe- ustala organ prowadzący szkołę, mając w tym dość
cjalizacji z pediatrii i neonatologii przez absolwentów daleko idącą swobodę. Jedynym praktycznie ograni-
medycyny – gdyż proces specjalizacyjny jest niewąt- czeniem dla organu prowadzącego szkołę jest zapis
pliwie trudny, związany z wieloma osobistymi kosz- art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym
tami, a w tzw. terenie często niemożliwy, gdyż więk- czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wy-
szość oddziałów dziecięcych szpitali powiatowych nie miarze nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.
spełnia warunków do uzyskania akredytacji na pro- W tych 40 godzinach nauczyciel winien (art. 42
wadzenie specjalizacji z pediatrii, a tym bardziej neo- ust. 2 tejże ustawy):
natologii (często podstawową trudność stanowi „ba- 1) realizować zajęcia dydaktyczne, wychowaw-
riera oddelegowania”) – resort zdrowia zaproponuje cze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z ucznia-
sposoby rozwiązania tego problemu? mi lub wychowankami albo na ich rzecz,
4. Jak rozwiązać podstawowy problem koniecz- a także
ności regularnego doszkalania się lekarzy medycy- 2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań
ny rodzinnej w różnych dziedzinach medycyny wie- statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem
ku rozwojowego (obecnie jest ono na bardzo niskim zajęć opiekuńczych i wychowawczych,
poziomie z powodu problemu zastępstw czy też z po- 3) zajęcia i czynności związane z przygotowa-
wodów finansowych lub złej organizacji), aby poziom niem się do zajęć, samokształceniem i doskonale-
świadczeń na rzecz dzieci, szczególnie niemowląt i niem zawodowym.
dzieci w wieku szkolnym, nie budził niejednokrotnie Ustawa Karta Nauczyciela określa w formie po-
drastycznych zastrzeżeń? wszechnie obowiązującego przepisu prawnego je-
5. Jak Ministerstwo Zdrowia chce rozwiązać dynie tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć okre-
kwestię doraźnej pomocy pediatrycznej w godzinach ślonych w punkcie 1. Jest on inny dla każdej kate-
popołudniowych i nocnych? gorii nauczycieli, określa to art. 42 ust. 3 Karty
6. W jaki sposób należy odnieść się do problemu Nauczyciela.
konieczności pełnego zakresu nadzoru specjalistycz- Jednak w tym przepisie nie są uwzględnione
nego, zwłaszcza kontroli placówek terenowych, któ- wszystkie kategorie nauczycieli, wymiar czasu zajęć
ra jest ograniczona z powodu niedostatecznego bu- dydaktycznych dla kategorii nauczycieli niewymie-
dżetu na ten cel na poziomie województwa (niedo- nionych w tymże przepisie nie jest w ustawie okre-
stateczna jest również łączność z ordynatorami oraz ślony w ogóle. Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt Karty Na-
wspólna analiza umieralności niemowląt)?
uczyciela czas pracy dla kategorii nauczycieli, które
Z poważaniem nie są wymienione w ust. 3, określa organ prowa-
dzący szkołę (po zasięgnięciu opinii organu sprawu-
Poseł Jerzy Ziętek jącego nadzór pedagogiczny).
Wśród kategorii nauczycieli, których czas zajęć
Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r. dydaktycznych ma określać organ prowadzący
szkołę, są między innymi pedagodzy, natomiast
czas zajęć dydaktycznych pedagogów zatrudnio-
Interpelacja nych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(nr 794) określa Karta Nauczyciela na 20 godzin tygodnio-
wo, gdyż ci pedagodzy są wymienieni w ust. 3 Kar-
do ministra edukacji narodowej ty Nauczyciela.
Ustawa różnicuje zatem zarówno podstawę praw-
w sprawie zróżnicowania podstawy prawnej ną ustalania czasu zajęć dydaktycznych pedagogów
ustalania wymiaru czasu zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach (którym ustala go organ
pedagogów, w zależności od placówki, prowadzący szkołę) od czasu zajęć dydaktycznych
w jakiej są zatrudnieni pedagogów zatrudnionych w poradniach psycholo-
giczno-pedagogicznych (którym czas ten określa
Zwracamy się z interpelacją w sprawie zróżnico- ustawa). Dopuszczone jest zatem, że pedagog za-
wania podstawy prawnej dla ustalania wymiaru trudniony w szkole będzie miał zupełnie inny (naj-
78

częściej wyższy) wymagany czas zajęć dydaktycz- — Czy możliwa jest w najbliższym czasie noweli-
nych niż pedagog zatrudniony w poradni psycholo- zacja Karty Nauczyciela, w taki sposób, by zniwelo-
giczno-pedagogicznej. Również dopuszczalne jest, wać zróżnicowanie czasu pracy nauczycieli pedago-
by czas pracy pedagogów zatrudnionych w szkole gów zatrudnionych w różnych placówkach?
był różny w różnych miejscowościach w kraju, pod- — Czy możliwe jest rozwiązanie powyższego pro-
czas gdy czas pracy pedagogów z poradni jest taki blemu za pomocą innych niż nowelizacja Karty Na-
sam w całym kraju. uczyciela środków prawnych?
W przeszłości czas zajęć dydaktycznych dla na- Nauczyciele pedagodzy nie stanową licznej grupy
uczycieli pedagogów zatrudnionych w szkołach rów- zawodowej, wprowadzenie jednolitego dla całego
nież był określony powszechnie obowiązującym kraju i dla wszystkich typów szkół wymiaru czasu
przepisem. Określało go rozporządzenie ministra zajęć dydaktycznych, jakie mają realizować nauczy-
edukacji narodowej z dnia 18 czerwca 1997 r. w spra- ciele pedagodzy zatrudnieni w szkołach, nie wiąza-
wie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin łoby się w mojej ocenie ze znacznymi nakładami fi-
zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania nansowymi, a przyczyniłoby się do ujednolicenia
do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształce- norm prawnych regulujących obowiązki grup zawo-
niu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość dowych wykonujących podobną pracę.
(Dz. U. Nr 67, poz. 425).
Zgodnie z § 1 tegoż rozporządzenia wynosił on 20 Z wyrazami szacunku
godzin tygodniowo – jednakowo w całej Polsce, we
wszystkich szkołach. Rozporządzenie to już jednak Posłowie Witold Kochan
nie obowiązuje, gdyż została uchylona podstawa i Tadeusz Arkit
prawna do jego wydania – art. 42 ust. 9 Karty Na-
uczyciela. Uchylenie to wynikało z uchwalenia usta-
wy z dnia 4 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r.
określających kompetencje organów administracji
publicznej – w związku z reformą ustrojową pań-
stwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668, z późn. zm). Na mocy Interpelacja
tejże ustawy, uchylając ust. 9 art. 42 Karty Nauczy- (nr 795)
ciela, odebrano ministrowi edukacji uprawnienie do
wydania rozporządzenia określającego czas pracy do ministra sprawiedliwości
niektórych nauczycieli (w tym właśnie pedagogów)
i przekazano to uprawnienie organom prowadzącym w sprawie postępowań karnych
szkołę (czyli najczęściej jednostkom samorządu te- prowadzonych wobec osób uchylających się
rytorialnego). Przepis rozporządzenia określający od służby wojskowej
czas zajęć dydaktycznych pedagogów (jednakowy
dla całej Polski i dla wszystkich szkół) obowiązywał Wnosimy interpelację do Pana Ministra w związ-
do 31 grudnia 1998 r. ku z problemem dotyczącym wielu młodych ludzi,
Nauczyciele pedagodzy nie są zwolnieni z obo- których najczęściej ciężka sytuacja materialna
wiązków świadczenia także czynności i zajęć wy- (trudności w znalezieniu pracy, niedostatek itp.)
mienionych w punktach 2 i 3 tej informacji (czyli za- zmusiła do emigracji poza granice Polski. Celem tej-
jęcia opiekuńczo-wychowawcze i te związane z sa- że emigracji były zarówno kraje członkowskie Unii
modoskonaleniem się nauczycieli). Zatem nauczyciel Europejskiej, jak też inne, w szczególności Stany
pedagog zatrudniony w szkole (jeżeli organ prowa- Zjednoczone. Przebywając za granicą, nie mogły te
dzący szkołę ustali wyższy niż 20 godzin wymiar za- osoby siłą rzeczy odbyć zasadniczej służby wojsko-
jęć dydaktycznych) będzie miał mniej czasu na wej, w związku z tym obecnie organy ścigania pro-
np. samokształcenie niż pedagog z poradni psycho- wadzą w ich sprawach postępowania karne o prze-
logiczno-pedagogicznej. stępstwo uchylania się od służby wojskowej.
To zróżnicowanie prawnej sytuacji nauczycieli Osoby takie często przebywają na terenie obcych
pedagogów jest mało zrozumiałe; ustawodawca państw nielegalnie, do Polski zaś obawiają się wró-
w sposób władczy określa czas zajęć dydaktycznych cić z obawy przed czekającym ich postępowaniem
większości kategorii nauczycieli w przepisie rangi karnym o przestępstwo z art. 144 Kodeksu karnego
ustawy, dla innych zaś (wykonujących bardzo zbliżo- – uchylania się od służby wojskowej.
ną pracę) sprawę czasu obowiązkowych zajęć dydak- Nie negując wynikającego wprost z art. 85 ust. 2
tycznych prawodawca pozostawia decyzję organowi Konstytucji RP obowiązku służby wojskowej oraz
prowadzącemu szkołę. działań prokuratur i innych organów ścigania, wy-
Zasadnym wydaje się zatem zmiana obecnego nikających z przepisów prawa karnego, pragniemy
stanu prawnego, poprzez stosowną nowelizację Kar- zwrócić uwagę na fakt, że skuteczne ukaranie ta-
ty Nauczyciela. kich osób wobec faktu przebywania ich poza grani-
W związku z tym proszę Panią Minister o odpo- cami Polski może być bardzo utrudnione, o ile nie
wiedź na postawione poniżej pytania: niemożliwe. W społecznym odczuciu działania te,
79

zwłaszcza wobec pojawiających się w mediach infor- a jednocześnie zapewni dobrą logistykę, będącą waż-
macji o wielu innych młodych ludziach, którzy pra- nym elementem funkcjonowania grupy.
gnęli związać swą przyszłość z Siłami Zbrojnymi Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż Lu-
RP, a nie zostali do nich przyjęci ze względu na brak blin jest miastem akademickim, zapewniającym wy-
wolnych miejsc, są mało zrozumiałe. specjalizowane kadry w różnych dziedzinach, w tym
Obecnie przesądzone wydaje się przekształcenie także dla energetyki. Ponieważ zgodnie z przywoła-
polskich Sił Zbrojnych w armię zawodową, będące nym listem budowa miała się rozpocząć w minionym
koniecznością w dobie daleko posuniętej profesjona- roku, pragnę zapytać Pana Ministra, czy intencje
lizacji wojskowości; wobec tych planów w naszym w nim zawarte zostaną podtrzymane, a tym samym
kraju panuje daleko posunięta zgoda głównych pol- czy siedziba Polskiej Grupy Energetycznej będzie
skich partii politycznych. Dlatego też wydaje się być ulokowana w Lublinie.
pożądane, by w regulacjach prawnych dotyczących
uzawodowienia polskiej armii rozważyć możliwość Poseł Mariusz Grad
abolicji, przebaczającej i puszczającej w niepamięć
fakt nieodbycia służby wojskowej przez osoby, które,
przebywając za granicami kraju, nie mogły jej od- Tomaszów Lubelski, dnia 10 stycznia 2008 r.
być. Rozsądne wydaje się także, w przypadku gdy
doszło już do skazania takiej osoby, wprowadzenie
amnestii, przewidującej darowanie kary i zatarcie Interpelacja
skazania takich osób. (nr 797)
Rozwiązanie takie pozwoli wielu osobom wrócić
do Polski bez obaw, że w krótkim czasie stawić się do ministra edukacji narodowej
będą musieli przed organami ścigania, jako podej-
rzani o popełnienie przestępstwa. Takie zapisy nie w sprawie systemu pomocy materialnej
stałyby w naszej ocenie w sprzeczności ze wspo- dla uczniów
mnianym już wyżej art. 85 ust. 2 Konstytucji RP,
gdyż przewiduje on, że zakres obowiązku służby Szanowna Pani Minister! Stypendia, dofinanso-
wojskowej określony zostanie ustawą zwykłą. Zatem wanie stroju, dofinansowanie podręczników i inne
w ustawie zwykłej można wprowadzić rozwiązania finansowe wsparcie uczniów jest prowadzone przez
takie, jak wyżej wymienione, które nie osłabią w ni- instytucje takie jak urząd, szkoła i ośrodek pomocy
czym obronności naszego kraju. społecznej. Rodzice składają wnioski o pomoc w trzech
Prosimy wobec powyższego o odpowiedź na pyta- różnych miejscach, każdorazowo przedstawiając te
nie: Czy można spodziewać się w najbliższym czasie same zaświadczenia i dokumenty.
działań prawnych ministra sprawiedliwości w celu Ze spotkań z wyborcami i z rozmów z przedsta-
objęcia amnestią osób przebywających za granicą i wicielami tych instytucji trzeba wysnuć wniosek, iż
uchylających się równocześnie od służby wojskowej? pilnie należałoby ujednolicić ten system. Pani Mini-
ster, odpowiedzialnej za współpracę z rodzicami, po-
Z poważaniem winno zależeć, ażeby rodzicom ułatwić formalności
związane z uzyskiwaniem pomocy materialnej dla
Posłowie Witold Kochan ich dzieci – uczniów.
i Tadeusz Arkit Pani Minister! Jakie czynności zamierza Pani
podjąć w celu ujednolicenia systemu obejmującego
całość pomocy materialnej dla uczniów?
Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r.
Z poważaniem

Interpelacja Poseł Jerzy Gosiewski


(nr 796)
Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r.
do ministra skarbu państwa

w sprawie siedziby Polskiej Grupy Energetycznej

Na przełomie października i listopada 2006 r. pre-


zes Polskich Sieci Energetycznych oraz prezydent Lu-
blina podpisali list intencyjny w sprawie lokacji sie-
dziby Polskiej Grupy Energetycznej w Lublinie.
Lokalizacja siedziby PGE w centrum Lubelsz-
czyzny wpłynie znacząco na rozwój regionu i pomo-
że zminimalizować wiele problemów społecznych,
80

Interpelacja Interpelacja
(nr 798) (nr 799)

do ministra zdrowia do ministra edukacji narodowej

w sprawie możliwości nowelizacji ustawy w sprawie nowych problemów,


o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu które powstałyby w przypadku
alkoholizmowi, w celu umożliwienia wprowadzenia bonów oświatowych
wykorzystania na terenie małych miast i wsi
Samorządy terytorialne na terenach mało zalud-
budynków szkół i placówek
nionych zgłaszają obawy w stosunku do planu wpro-
szkolno-wychowawczych w okresach wolnych
wadzenia bonów oświatowych. Pomysł ich wprowa-
od zajęć do organizacji płatnych imprez, dzenia pojawił się już w 1997 r., a obecnie jest praw-
z których dochód przekazywany byłby dopodobnie przygotowywany do wprowadzenia.
na podniesienie standardów wychowania Prawdą jest, że na pozór można dostrzec plusy
i nauczania w tych placówkach tego rozwiązania, ponieważ to rodzice mieliby do-
stawać dotacje w formie bonu pieniężnego, którym
Szanowna Pani Minister! W środowiskach wielu płacić mogliby czesne w szkole, która jednak wcze-
małych miast i wsi brak jest możliwości lokalowych śniej musiałaby być uznana przez rząd. Nawiązana
do organizowania większych imprez, a społeczeństwa byłaby więź między opłatą a usługą. Pieniądze szły-
nie jest stać na wyjazdy poza swoją miejscowość. by za uczniem.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia Jednak rozwiązanie to ma bardzo istotne wady.
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości Jest to całkowite oderwanie wykształcenia od
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie szkół ekonomii. Beneficjentem takiego systemu będzie
i placówek oświatowo-wychowawczych zabrania się przede wszystkim branża edukacyjna.
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alko- Czy do grupy beneficjentów zaliczają się również
holowych. uczniowie, którzy w końcu dostają wykształcenie za
darmo? Czy szkołom będzie zależało na stosowaniu
Samorządy terytorialne małych miast i gmin
wystarczających wymagań od uczniów, od których
wiejskich proponują złagodzenie tego zapisu, a mia-
będzie zależało, w jakiej szkole się uczą?
nowicie umożliwienia im organizacji imprez na te- Inną sprawą są programy nauczania. Ich treść
renie szkoły, typu wesele czy zabawa, z możliwo- w systemie bonu oświatowego musiałaby być usta-
ścią podawania alkoholu w czasie nieobecności lana przez rząd. Oznacza to dostosowywanie ich do
uczniów na terenie szkoły (dni wolne od nauki, fe- jakiejś przeciętnej w ramach tzw. wyrównywania
rie, wakacje). Wystarczyłoby wprowadzić do tego szans (zwykle w dół), w wyniku czego najważniejsze
zapis, iż zakaz ten dotyczy czasu prowadzenia będzie nie dziecko, tylko statystyka.
zajęć szkolnych i dydaktyczno-wychowawczych Jak widać, bon oświatowy nie jest rozwiązaniem
w tych lokalach. idealnym. Nie rozwiązuje również problemu bied-
Podczas nieobecności dzieci szkoła jest tylko nych, zdolnych dzieci, których talenty się marnują,
budynkiem. Dzięki możliwości wynajmu pomiesz- bo ich rodzice nie mają pieniędzy na kształcenie.
czeń na różnego rodzaju imprezy, np. bale karna- Obawy samorządów wynikają również z tego, że
wałowe, wesela itp., szkoła miałaby możliwość w przypadku wprowadzenia tego rozwiązania nie
pozyskania środków finansowych na doposaże- mogłyby one zgodnie z przepisami realizować swo-
ich obowiązków w zakresie nauczania. W gminie bo-
nie czy organizację dodatkowych zajęć w szko-
wiem funkcjonują szkoły miejskie, które ze względu
łach itp.
na bazę lokalową nie są w stanie przyjąć większej
Pani Minister! Jakie jest stanowisko Pani w tej liczby uczniów. Wiejskie szkoły natomiast są mało
sprawie? Czy zamierza Pani zlecić opracowanie liczebne, ale wygodne dla uczniów i ich rodziców ze
projektu zmiany powyższej ustawy w celu umożli- względu na najmniejszą odległość od miejsca za-
wienia dodatkowego wykorzystania na terenach mieszkania.
wsi i małych miast budynków szkolnych i placówek Ponadto jest oczywiste, że w takim systemie fi-
dydaktyczno-wychowawczych poza godzinami za- nansowania zostałyby zniesione obwody szkolne.
jęć z dziećmi? W takiej sytuacji wypełnienie obowiązku dowozu
uczniów do szkół stałoby się niemożliwe. W małej
Z poważaniem
gminie do większości wsi nie dociera żadna komuni-
kacja, więc gmina nie może liczyć na wypełnienie
Poseł Jerzy Gosiewski
obowiązku ustawowego przez zwrot kosztów prze-
jazdu środkami komunikacji publicznej. Jedynym
Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r. rozwiązaniem jest wynajęcie przewoźników, ale
81

wówczas najpóźniej w maju należy opracować roz- Zgodnie z art. 36 ust. 2 kaucja wpłacona przez na-
kłady jazdy i ogłosić przetarg na przewóz dzieci od jemcę w okresie obowiązywania ustawy z dnia 2 lip-
września. Gdyby nie było obwodów szkolnych, gmi- ca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
na w tym czasie nie miałaby wiedzy, do jakiej szkoły, mieszkaniowych podlega zwrotowi w kwocie odpo-
skąd i ilu uczniów będzie uczęszczało, a co za tym wiadającej przyjętemu przy jej wpłacaniu procento-
idzie, nie byłaby w stanie określić przedmiotu zamó- wi wartości odtworzeniowej lokalu obowiązującej
wienia, a zatem i ogłoszenia przetargu. Gmina mu- w dniu jej zwrotu w terminie jednego miesiąca.
siałaby złamać albo ustawę o systemie oświaty Brak jest jakiegokolwiek określenia sposobu wa-
w zakresie obowiązku dowożenia uczniów i zapew- loryzacji kaucji wpłaconej przed tym terminem.
nienia opieki, albo ustawę Prawo zamówień publicz- W związku z tym każdorazowo wynajmujący musi
nych (są to zamówienia powyżej 137 tys. euro). ustalić z przeciwną stroną, w drodze ugody, w sto-
Pani Minister! sunku do czego i jak chce ją zwaloryzować. W prze-
Jakie rozwiązania w przypadku wprowadzenia pisach brak jest bowiem jasnego i prostego miernika
bonu oświatowego przewiduje Pani w celu umożli- waloryzacji. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia
wienia jednostkom samorządowym wywiązywania pozostaje droga sądowa. Zgodnie z art. 358 (1) § 3,
się z ich obowiązków w tym zakresie zgodnie z pozo- sąd, po rozważeniu interesów stron, może zmienić
stałymi przepisami? wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pienięż-
Jak miałaby wyglądać sytuacja w oświacie po nego, nawet jeśli zostały one ustalone w umowie.
wprowadzeniu tzw. bonu oświatowego w gminach Warunkiem koniecznym jest, aby po powstaniu zo-
małych miast i wsi, które położone są na dużym ob- bowiązania nastąpiła istotna zmiana siły nabywczej
szarze i w których jest niemożliwe, aby dzieci mogły pieniądza. Jak dotąd sądy przeważnie uwzględniają
wybrać sobie inną szkołę? tą zmianę. W związku z brakiem w przepisach mier-
Z poważaniem nika waloryzacji sądy określają go indywidualnie
dla okoliczności sprawy. Przykładem takiego mier-
Poseł Jerzy Gosiewski nika bywają: ilość bochenków chleba, które można
było zakupić w chwili wpłaty kaucji, bądź wielokrot-
Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r. ność przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego w roku
wpłaty kaucji.
Panie Ministrze! Czy nie należałoby rozważyć
Interpelacja możliwości zmiany przywołanych przepisów, w któ-
(nr 800) rych określony miernik waloryzacji kaucji wpłaca-
nych przed 12 listopada 1994 r. ułatwiłby życie wy-
do ministra infrastruktury najmującym, najemcom oraz odciążyłby sądy w tym
zakresie?
w sprawie waloryzacji
kaucji gwarancyjnej wpłaconej Z poważaniem
przez najemcę przed 12 listopada 1994 r.
Poseł Jerzy Gosiewski
Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lo-
katorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r.
Kodeksu cywilnego, zgodnie z art. 6 ust. 1, ustala,
że zawarcie umowy może być uzależnione od wpła-
cenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokry- Interpelacja
cie należności z tytułu najmu lokalu, przysługują- (nr 801)
cych wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.
Zgodnie z art. 6 ust. 3 tejże ustawy, zwrot zwalory- do ministra infrastruktury
zowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczyno-
wi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w sprawie możliwości przyspieszenia budowy
w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej drogi ekspresowej S19 na odcinku
przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej Rzeszów–Nisko (Stalowa Wola) mającym
niż kaucja pobrana. ogromne znaczenie dla rozwoju
Dla wpłaconych kaucji po dniu 12 listopada 1994 r. gospodarczego regionu
jej waloryzacja jest więc jasno określona. W przy-
padku kaucji wpłaconych przed dniem 12 listopada Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dy-
1994 r. brak jest jasnego określenia sposobu walory- rektorze! W „Raporcie otwarcia” Generalna Dyrek-
zacji tej kaucji. Zgodnie z art. 36, kaucja wpłacona cja Dróg Krajowych i Autostrad na str. 1 za swoją
przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 r. pod- misję uznaje: „budowę nowoczesnej sieci autostrad
lega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia i dróg ekspresowych (...), co umożliwi pełnie włącze-
lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę. nie Polski w procesy integracyjne i gospodarcze Eu-
82

ropy i zapewni Polsce jednolitość transportową i go- ministracji publicznej, a co za tym idzie przekazy-
spodarczą”. wanie kompetencji z administracji rządowej do sa-
W planach rządowych, również w planach Gene- morządów, pragnę zainteresować Pana Ministra
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, za prio- sprawą konsolidacji kompetencji w zakresie rolnic-
rytety uznaje się budowę przede wszystkim autostrad twa i rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu samo-
i dróg ekspresowych związanych z organizacją przez rządu województwa. Niezbędne w tym zakresie jest
Polskę i Ukrainę Euro 2012. Niestety, w związku podporządkowanie ośrodków doradztwa rolniczego
z tym Podkarpacie, a szczególnie jego północna część samorządom województw. Rozwiązanie takie po-
– konkretnie 3 powiaty: niżański, stalowowolski zwoli na pełne wykorzystanie potencjału ośrodków
i tarnobrzeski – w planach rozwoju infrastruktury oraz umożliwi bardziej efektywne zarządzanie tymi
na lata 2008–2012 zostają swoistą „białą plamą”. jednostkami.
Przy tej okazji nie powinny znikać z pola zainte- O potrzebie takiego rozwiązania świadczy fakt,
resowania rządu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg iż stymulowanie rolnictwa i rozwoju obszarów wiej-
Krajowych i Autostrad inwestycje drogowe mające skich najsprawniej przebiega na poziomie regional-
kapitalny wpływ na rozwój całych regionów kraju. nym i lokalnym. Wojewódzkie ośrodki doradztwa
Mam na myśli odcinek drogi ekspresowej S19 łą- rolniczego odgrywają w tym procesie rolę szczegól-
czący Rzeszów ze Stalową Wolą i Niskiem. Dwa ną, zwłaszcza w zakresie wspierania postępu biolo-
ostatnie miasta tworzą drugą co do wielkości gicznego i agrotechnicznego. Niezmiernie ważną
w woj. podkarpackim aglomerację miejską, liczącą sprawą jest obsługa informacyjna rolników, jak
ponad 100 tys. mieszkańców. Dodatkowo Stalowa i wspieranie ich poczynań przy działaniach mają-
Wola jest największym ośrodkiem przemysłowym cych na celu pozyskiwanie środków unijnych.
w województwie. Jednocześnie pragnę nadmienić, iż tego typu
Jak najszybsze połączenie wspomnianej aglome- rozwiązania są postulowane przez samorządowców.
racji z Rzeszowem drogą ekspresową ma bardzo W dniu 27 grudnia 2007 r. Sejmik Województwa
ważne znaczenie dla rozwoju gospodarczego woje- Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie przyję-
wództwa. Ponadto odcinek S19 ma także bardzo cia stanowiska w sprawie przekazania ośrodków do-
ważne znaczenie dla miast takich jak Tarnobrzeg radztwa rolniczego jako jednostek podległych samo-
i Sandomierz, dla których do czasu wybudowania rządom województw. Popierając działania samorzą-
drogi S74 droga S19 będzie najważniejszym połącze- dów, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się
niem z korytarzem komunikacyjnym na wschód tym ważnym dla polskiego rolnictwa problemem.
i zachód Europy. W tym kontekście odcinek S19 mię- Wobec powyższego zasadne staje się pytanie, czy
dzy Stalową Wolą i Niskiem a Rzeszowem ma nie- kierowany przez Pana resort uwzględni w swoich
wątpliwie pierwszorzędne znaczenie dla terenów za- planach legislacyjnych nowelizację przepisów praw-
mieszkałych przez około 300 tys. osób, położonych nych, a w szczególności ustawy z dnia 22 październi-
na terenie 3 województw, tj. podkarpackiego, świę- ka 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego w celu
tokrzyskiego i lubelskiego. ich podporządkowania właściwym samorządom wo-
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dy- jewództw?
rektorze! W świetle powyższych argumentów zadaję
Z wyrazami szacunku
Panom pytanie: Jakie są szanse przyspieszenia bu-
dowy odcinka drogi S19 między Rzeszowem a Stalo-
Poseł Krzysztof Lipiec
wą Wolą i Niskiem? Czy jest możliwość zakończenia
jego budowy do roku 2012?
Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r.
Z poważaniem

Poseł Renata Butryn Interpelacja


(nr 803)
Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r.
do prezesa Rady Ministrów

Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu


(nr 802) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Szanowny Panie Premierze! Pan Minister Bog-
dan Klich pełni funkcję ministra obrony narodowej
w sprawie przekazania ośrodków doradztwa od dnia 16 listopada 2007 r. W ciągu tych przeszło
rolniczego samorządom województw dwóch miesięcy szereg decyzji, zarówno organiza-
cyjnych, jak i personalnych, zwracało uwagę opinii
Szanowny Panie Ministrze! Mając na względzie publicznej na Ministerstwo Obrony Narodowej. Nie-
zapowiedziany przez rząd proces decentralizacji ad- stety, uwaga ta nie była powodowana życzliwym za-
83

interesowaniem, ale kontrowersjami, jakie wzbu- go, który był zastępcą szefa WSI, wtedy kiedy kiero-
dzały poniżej przytoczone decyzje pana Bogdana wał nimi generał Marek Dukaczewski. Pan generał
Klicha. Janusz Bojarski nie posiada przygotowania meryto-
1. Powołanie na funkcję sekretarza stanu (I za- rycznego do pełnienia tej funkcji, co przy zamierzo-
stępcy ministra obrony narodowej) generała w sta- nej profesjonalizacji wojska jest działaniem nieroz-
nie spoczynku Piotra Czerwińskiego, wobec którego ważnym.
Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Naczelnej 9. Zmiana na stanowisku dyrektora Departa-
Prokuratury Wojskowej prowadzi kilka postępowań. mentu Prasowo-Informacyjnego poprzez odwołanie
Fakty te znane były przed datą powołania, minister pułkownika Wojciecha Hajnusa, w efekcie brak ja-
Bogdan Klich je zignorował; efekt, 4 stycznia 2008 r. kiejkolwiek polityki informacyjnej ministra obrony
pan Piotr Czerwiński podał się do dymisji. narodowej, czego objawem jest również nieobsadze-
2. Powołanie na funkcję podsekretarza stanu nie stanowiska rzecznika prasowego MON.
w MON pani Marii Wągrowskiej bez uprzedniego 10. Faktyczna likwidacja Zespołu ds. Promocji
zbadania warunków, na podstawie których można Sił Zbrojnych i zwolnienie szefa tego zespołu pa-
pełnić funkcje publiczne, efekt dymisja dnia 16 grud- na Roberta Paplińskiego. Zespół ten został powoła-
nia 2007 r. pani Marii Wągrowskiej, czyli zaledwie ny w celu przygotowania kampanii promocyjnej
po kilkunastu dniach. związanej z procesem uzawodowienia SZRP. Pragnę
3. W chwili obecnej kierownictwo MON składa w tym miejscu zaznaczyć, że proces uzawodowienia
się z 2 osób, ministra obrony narodowej i podsekre- nie ogranicza się, jak błędnie sądzi pan B. Klich, do
tarza stanu, co przy ogromie zadań, jakie stoją przed zawieszania poboru. Jest to tylko jeden z elementów
Siłami Zbrojnymi RP, jest wielkością dalece niewy- uzawodowienia armii. Należy pamiętać, że po za-
starczającą, a w efekcie uniemożliwiającą realną cy- wieszeniu poboru należy znaleźć chętnych do służby
wilną kontrolę nad armią. zawodowej, a do tego potrzebna jest akcja promocyj-
4. Zwolnienie p.o. szefa Służby Kontrwywiadu na, której obecnie nie ma.
Wojskowego pana pułkownika Andrzeja Kowalskie- 11. Powołanie na stanowisko szefa Wojsk Pan-
go dnia 20 listopada 2007 r., podany powód to udział cernych i Zmechanizowanych w Dowództwie Wojsk
SKW w wykonywaniu przepisów ustawy, związa- Lądowych generała brygady Janusza Bronowicza,
nych z udzieleniem pomocy przewodniczącemu Ko- przeciwko któremu Żandarmeria Wojskowa prowa-
misji Weryfikacyjnej do spraw żołnierzy i funkcjona- dzi postępowanie. Wstępne wyniki tego postępowa-
riuszy byłych Wojskowych Służb Informacyjnych. nia stanowiły podstawę do odwołania ww. z dowódz-
5. Zwolnienie w dniu 4 grudnia 2007 r. z funkcji twa 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rze-
naczelnego prokuratora wojskowego (w porozumie- szowie.
niu z prokuratorem generalnym) pana Tomasza 12. Zagrożenie wdrażania programu samolotu
Szałka, pierwszego w historii NPW cywilnego szefa wielozadaniowego F-16 poprzez brak decyzji, które
tej instytucji. Ta decyzja, bez podania powodów, sta- powinien podejmować minister obrony narodowej.
wia pod znakiem zapytania dalszy proces ucywilnie- Pragnę poinformować Pana Premiera, że od dnia
nia prokuratury wojskowej, a co za tym idzie właści- 16 listopada 2007 r., czyli dnia objęcia stanowiska
wego wykonywania obowiązków ustawowych. ministra obrony narodowej pan Bogdan Klich nie
6. Zmiana na stanowisku komendanta główne- podjął żadnej decyzji związanej z realizacją tego jak-
go Żandarmerii Wojskowej dnia 14 grudnia 2007 r. że ważnego dla całych sił zbrojnych programu.
bez podania powodów. Dotychczasowy komendant 13. Zmiana zasad kierowania Siłami Zbrojnymi
generał dywizji Jan Żukowski został powołany na to RP, sprzeczna z przyjętymi w państwach NATO re-
stanowisko we wrześniu 2006 r. i z powodzeniem re- gułami, ze Sztab Generalny albo jego właściwy od-
alizował zadania związane z zapewnieniem prze- powiednik jest organem planistyczno-koordynacyj-
strzegania przepisów prawa i walkę z patologiami nym na szczeblu strategicznym, który wypracowuje
w obrębie Sił Zbrojnych RP. koncepcje długofalowych działań związanych z przy-
7. Z powyższym punktem wiążą się publiczne szłością wojska. W takim rozwiązaniu rodzaje sił
wypowiedzi ministra Bogdana Klicha na temat Żan- zbrojnych zajmują się szkoleniem i przygotowaniem
darmerii Wojskowej z listopada i grudnia 2007 r., podległych im żołnierzy do ewentualnego wykorzy-
w których poprzez podważanie pozytywnych wyni- stania. Decyzja MON nr 554/MON z 6 grudnia 2007 r.
ków prac żołnierzy ŻW dał wyraźny sygnał o zaprze- powoduje de facto utratę cywilnej kontroli nad
stanie walki z patologiami w wojsku, a jednocześnie SZRP. Teraz to Sztab Generalny WP jest jedyną jed-
przeciwstawiał żołnierzy ŻW innym żołnierzom. Ta- nostką nadzoru nad siłami zbrojnymi. To jest bar-
kie postępowanie budzi ogromne zdziwienie i zdecy- dzo niedobry kierunek w funkcjonowaniu MON.
dowany sprzeciw. 14. Zarzucenie prac legislacyjnych rozpoczętych
8. Zmiana na stanowisku dyrektora Departa- w marcu 2007 r. nad kodyfikacją prawa wojskowego.
mentu Kadr poprzez odwołanie dotychczasowego Efektem tych prac są trzy projekty ustaw: o obron-
pana pułkownika Piotra Borowego, oficera, który ności, o służbie wojskowej i ustawa wprowadzająca.
rozpoczął służbę w wojsku po 1989 r., i powołanie na Na dzień mojego odejścia z MON projekty te były
to stanowisko generała brygady Janusza Bojarskie- w uzgodnieniach wewnątrzresortowych. Kodyfika-
84

cja prawa wojskowego miała na celu m. in. przygoto- nych, przygotowanych na szeroko zakrojone inwe-
wanie uzawodowienia wojska polskiego i była z tym stycje hydrotechniczne podmiotów gospodarczych.
przedsięwzięciem skorelowana. Inwestycja w budowę tamy w Nieszawie ma poza
Niewyeliminowanie źródła powyższych proble- tym swoje głębokie uzasadnienie ekonomiczne.
mów doprowadzi do poważnych skutków w funkcjo- Spowoduje ożywienie nadwiślańskich miejscowości
nowaniu Sił Zbrojnych RP: dotkniętych wysokim bezrobociem wahającym się
1) zahamowania pozytywnych zmian związa- od 20–30%. Bezrobotni będą mogli znaleźć zatrud-
nych z procesem modernizacji SZ; nienie nie tylko przy budowie tamy, ale i przy jej
2) poważne kłopoty z realizacją profesjonalizacji utrzymaniu. Nowy stopień na Wiśle pomoże wyko-
SZRP. rzystać rzekę również w celach turystycznych. Po-
W związku z tym proszę o informację: Jakie kroki wstrzyma obniżanie wód gruntowych i stepowienie
zamierza Pan podjąć, aby uzdrowić sytuacje w MON? rejonu Kujaw.
Tama w Nieszawie z pewnością przyczyni się do
Z poważaniem powstania szerokich możliwości wykorzystania
energii wodnej, co jest nie bez znaczenia dla polityki
Poseł Aleksander Marek Szczygło energetycznej Polski jako członka UE. Racjonalne
wykorzystanie energii ze źródeł niekonwencjonal-
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. nych jest bez wątpienia jednym z istotnych elemen-
tów zrównoważonego rozwoju państwa. Skądinąd
wiadomo przecież, że według planów Komisji Euro-
Interpelacja pejskiej do 2020 r. aż 20% energii w Europie ma po-
(nr 804) chodzić ze źródeł odnawialnych.
Szanowny Panie Ministrze, czy rząd podjął jakie-
do ministra środowiska kolwiek działania ukierunkowane na zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom Włocławka oraz in-
w sprawie budowy na Wiśle stopnia wodnego nych nadwiślańskich miejscowości poprzez budowę
Nieszawa–Ciechocinek stopnia wodnego w Nieszawie? Jeśli tak, to w jaki
sposób będzie finansowana taka inwestycja? Kiedy
Szanowny Panie Ministrze! Stopień wodny na ewentualnie mogłaby zostać rozpoczęta??
Wiśle we Włocławku był jedną z największych inwe-
stycji hydrotechnicznych okresu PRL-u. Włocław- Z poważaniem
ska tama powstawała w latach 1962–1970. Z założe-
nia miała funkcjonować tylko 10 lat. Zakładano bo- Poseł Łukasz Zbonikowski
wiem budowę kolejnych stopni na Wiśle, mających ją
Włocławek, dnia 22 stycznia 2008 r.
odciążyć, ale planu tego nigdy nie zrealizowano.
Funkcjonowanie przez 36 lat tamy nieprzystosowa-
nej do samodzielnej pracy przez tak długi okres spo-
Interpelacja
wodowało obniżenie dna koryta rzeki poniżej bu-
(nr 805)
dowli, a to z kolei przyczyniło się do zniszczenia
i rozmycia urządzeń ubezpieczających. do ministra gospodarki
Eksperci od dawna wypowiadają się, iż tama we
Włocławku wymaga podparcia w postaci drugiego w sprawie konieczności
stopnia wodnego. Jest to konieczne z uwagi na po- prawnego uregulowania w ustawie
trzebę zapewnienia bezpieczeństwa wielu miejsco- o swobodzie działalności gospodarczej
wościom leżącym wzdłuż brzegu Wisły, m.in. takim zasad czasowego zawieszenia wykonywania
jak Włocławek, Nieszawa, Toruń czy Ciechocinek. działalności gospodarczej
Obliczono, iż pęknięcie tamy we Włocławku spowo-
duje nie tylko zagrożenie dla życia ok. 320 000 ludzi, Szanowny Panie Ministrze! Przedsiębiorcy od lat
ale także zalanie ok. 1500 ha gruntów. Zalanie grun- postulują o stworzenie przez ustawodawcę regulacji
tów spowoduje ich zanieczyszczenie chemikaliami określającej zasady zawieszenia prowadzenia dzia-
wymytymi z zakładów chemicznych znajdujących łalności gospodarczej. Regulacja ta powinna
się na terenie Włocławka. uwzględniać kwestię zwolnienia lub ograniczenia
Jedynym rozsądnym, bezpiecznym sposobem obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie spo-
uniknięcia katastrofy budowlanej i ekologicznej jest łeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego.
zbudowanie drugiego stopnia wodnego na Wiśle Obecnie z przywileju zwolnienia od podatku w okre-
w rejonie Nieszawy-Ciechocinka. sie zawieszenia działalności gospodarczej mają pra-
Oczywiście środki na budowę nowej tamy powin- wo skorzystać jedynie osoby opłacające zryczałtowa-
ny pochodzić nie tylko ze źródeł publicznych, ale ny podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
także ze źródeł prywatnych, a ściślej od wiarygod- a więc bardzo wąska grupa przedsiębiorców. Pozo-
85

stali przedsiębiorcy, decydując się na zwieszenie dochodowego od przekształcenia mieszkań spół-


działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej, dzielczych, będących wcześniej zakładowymi, w od-
muszą liczyć się z koniecznością płacenia podatku rębną własność, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie
dochodowego oraz składek na ubezpieczenie spo- nurtującej kwestii i wydanie wiążącej opinii praw-
łeczne i zdrowotne. Ustawa o systemie ubezpieczeń nej w tym zakresie.
społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. Spółdzielnie mieszkaniowe przystąpiły do reali-
z 2007 Nr 17, poz. 74, ze zm.) przewiduje możliwość zacji ustanawiania odrębnej własności lokali miesz-
niepłacenia składek na ubezpieczenie w okresie, kie- kalnych i przenoszenia ich własności na rzecz osób,
dy nie są osiągane żadne dochody przez prowadzące- które w dniu wejścia w życie znowelizowanej w dniu
go działalność gospodarczą. Przesłanki skorzysta- 14 czerwca 2007 r. ustawy o spółdzielniach mieszka-
nia z tego uprawnienia nie zostały jednak ściśle niowych były:
określone. Określono jedynie wymóg formalny, — najemcami lokali mieszkalnych,
tj. wyrejestrowanie się z płacenia składek. W prak- — posiadaczami spółdzielczego lokatorskiego
tyce zgłoszenie do ZUS faktu zawieszenia działalno- prawa do lokalu,
ści gospodarczej z powodu chociażby ciężkiej choro- — posiadaczami spółdzielczego własnościowego
by przedsiębiorcy, przejściowych kilkumiesięcznych prawa do lokalu.
kłopotów ze znalezieniem kontrahentów może nie Nabywcy powyższych lokali podpisywali umowy
wpłynąć korzystnie na kondycję firmy, jeżeli w tym w przekonaniu, iż po rozliczeniu się ze spółdzielnią
okresie będą podejmowane jakiekolwiek czynności nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów, a zwłasz-
mające znaczenie dla jego przedsiębiorstwa, np. zle- cza podatków. Takie stanowisko zaprezentowane zo-
cenie reklamy w telewizji albo poszukiwanie kontra- stało przez Ministerstwo Finansów w sierpniu 2007 r.
hentów. ZUS interpretuje takie czynności jako pro- na łamach „Rzeczpospolitej”. Na skutek interpreta-
wadzenie działalności gospodarczej, a więc powodu- cji przepisów podatkowych dokonanej przez Izbę
jące obowiązek uiszczenia składek. Skarbową w Katowicach nałożono na jedną z tych
Prawna możliwość czasowego zawieszenia dzia- grup lokatorów, tj. najemców, obowiązek zapłaty po-
łalności mogłaby być szansą dla wielu przedsiębior- datku dochodowego od wykupu mieszkań. Nabywcy
ców, zwłaszcza małych i średnich, sprzyjającą po- takich lokali to często osoby utrzymujące się z nie-
prawie konkurencyjności danego przedsiębiorstwa wielkich emerytur lub rent i nigdy nie zawarliby
na rynku albo pozwalającą na uniknięcie niebezpie- umowy, wiedząc, że będą musieli zapłacić podatek.
czeństwa jego likwidacji. Artykuły prasowe i informacje uzyskiwane od kie-
Zasady korzystania z instytucji czasowego zawie- rownictw spółdzielni o konieczności zapłaty podat-
szenia działalności powinny być określone w usta- ku wprowadziły zamieszanie i niepokój wśród osób
wie o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca zamierzających wykupić mieszkania, a także wśród
2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095, ze zm.) tych, którzy już je wykupili. Brak rzetelnej informa-
Szanowny Panie Ministrze, czy przygotowano cji od urzędów skarbowych w tej sprawie stwarza
już kompleksowy projekt zmiany ustawy o swobo- potrzebę zajęcia wyraźnego stanowiska przez Pana
dzie działalności gospodarczej i innych ustaw okre- Ministra i wydania wiążącej i jasnej interpretacji
ślający precyzyjnie przesłanki zawieszenia prowa- przepisów.
dzenia działalności gospodarczej? Kieruję do Pana Ministra pytanie: czy obowią-
zek zapłaty podatku dochodowego przez grupę wy-
Z poważaniem
żej wymienionych lokatorów jest konieczny, jeżeli
tak, to czy zostaną podjęte prace legislacyjne nad
Poseł Łukasz Zbonikowski
zmianą tego stanu rzeczy?
Włocławek, dnia 22 stycznia 2008 r. Z poważaniem

Poseł Robert Telus


Interpelacja
(nr 806) Opoczno, dnia 23 stycznia 2008 r.

do ministra finansów

w sprawie obowiązku zapłaty podatku


dochodowego od przekształcenia mieszkań
spółdzielczych, będących wcześniej
zakładowymi, w odrębną własność

Szanowny Panie Ministrze! W związku z liczny-


mi interwencjami i pytaniami mieszkańców w spra-
wie niejasności co do obowiązku zapłaty podatku
86

Interpelacja cioletnich studiów magisterskich, bądź poprzez do-


(nr 807) skonalenie zawodowe realizowane w formach po-
zaszkolnych, tj:
do ministra nauki i szkolnictwa wyższego 1) kursu doskonalącego,
oraz 2) seminarium,
ministra zdrowia 3) samokształcenia.
Brak jest natomiast podstawy prawnej do podję-
w sprawie braku regulacji prawnej w ustawie
cia przez ratowników medycznych uzupełniających
o Państwowym Ratownictwie Medycznym
studiów magisterskich.
w zakresie możliwości podwyższenia
kwalifikacji zawodowych ratowników Natomiast w ustawie z dnia 05.07.2007 r. o zawo-
medycznych poprzez podejmowanie dach pielęgniarki i położnej jest przewidziana możli-
uzupełniających studiów magisterskich wość kształcenia w szkole wyższej w formie:
a) studiów magisterskich jednolitych lub uzupeł-
Pani Minister! Interpelacja, którą składamy, do- niających lub
tyczy problemów grupy zawodowej – ratowników b) studiów wyższych zawodowych.
medycznych, i zakresu przewidzianych przez usta- Kształcenie powyższe w ramach studiów uzupeł-
wę o Państwowym Ratownictwie Medycznym i roz- niających trwa co najmniej 3 lata i kończy się uzyska-
porządzenie ministra zdrowia w sprawie doskonale- niem tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa.
nia zawodowego ratowników medycznych z dnia Stoimy na stanowisku, iż z uwagi na zbliżony za-
14 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 775) możli- kres przedmiotowy zawodów pielęgniarki i ratowni-
wości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez ka medycznego ustawa o Państwowym Ratownic-
ratowników medycznych. twie Medycznym powinna też przewidywać możli-
Zgodnie z treścią art. 10 pkt 4 lit. a, b ustawy
wość podjęcia 3-letnich studiów uzupełniających dla
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zawód
ratowników medycznych, celem podnoszenia ich
ratownika medycznego może wykonywać osoba,
kwalifikacji zawodowych poprzez uzyskanie tytułu
która:
a) ukończyła studia wyższe na kierunku (specjal- magistra.
ności) ratownictwo medyczne lub Mając na uwadze powyższe, prosimy o udzielenie
b) ukończyła publiczną szkołę policealną lub odpowiedzi na następujące pytania:
niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach 1. Czy brak regulacji prawnej w ustawie o Pań-
szkoły publicznej i posiada dyplom potwierdzają- stwowym Ratownictwie Medycznym odnośnie do
cy uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik me- możliwości podjęcia uzupełniających studiów ma-
dyczny”. gisterskich przez ratowników medycznych nie sta-
Art. 58 niniejszej ustawy stanowi, iż osoby, które nowi ograniczenia uprawnień tej grupy zawodowej,
przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem przy jednoczesnym istnieniu takiej możliwości
01.01.2007 r., uzyskały tytuł zawodowy: przewidzianej w ustawie o zawodach pielęgniarki
a) „ratownik medyczny”, i położnej?
b) licencjata na kierunku (specjalności) ratow- 2. Jakie stanowisko w tej sprawie zajmuje Mini-
nictwo medyczne, sterstwo Zdrowia i Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
bądź dnia 1 października 2008 r. rozpoczęty stu- twa Wyższego?
dia wyższe na kierunku innym niż ratownictwo me-
3. W jaki sposób i w jakim terminie MZ i MNiSW
dyczne i uzyskały tytuł zawodowy licencjata w za-
zamierzają rozwiązać przedstawiony przeze mnie
kresie (specjalności) ratownictwa medycznego, stają
się z dniem wejścia w życie ustawy ratownikami me- problem?
dycznymi. 4. Czy Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Na-
Natomiast istnieje duża grupa osób wykonują- uki i Szkolnictwa Wyższego przewidują nowelizację
cych zawód ratownika medycznego, która dyspo- ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
nuje tytułem „ratownik medyczny” na podstawie w zakresie umożliwiającym ratownikom medycz-
dyplomu ukończenia dwuletnich studiów zawodo- nym podjęcie uzupełniających 3-letnich studiów ma-
wych. gisterskich?
Aktualna regulacja prawna przewidziana przez
Z poważaniem
ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
jak i przez rozporządzenie ministra zdrowia w spra-
wie doskonalenia zawodowego ratowników medycz- Posłanki Elżbieta Witek,
nych z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 112, poz. Beata Szydło i Aleksandra Natalli-Świat
775), pozwalają tym osobom na wykonywanie zawo-
du ratownika medycznego i przewidują podnoszenie
kwalifikacji zawodowych, bądź poprzez podjęcie pię- Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.
87

Interpelacja „Zdaniem wnioskodawcy fakt, że w art. 21 ust. 1


(nr 808) pkt 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych jest mowa o zakupie zakładowych budyn-
do ministra finansów ków lub lokali, nie zaś o zakupie byłych zakłado-
wych budynków lub lokali, powoduje, że osoby, które
w sprawie zwolnienia dokonują zakupu lokali od spółdzielni mieszkanio-
z podatku dochodowego od osób fizycznych wej, a więc nabywają lokal, który nie ma już statusu
najemców byłych mieszkań zakładowych mieszkania zakładowego, nie są z tytułu dochodu
osiągniętego w związku z różnicą między ceną ryn-
Na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jas- kową lokalu a ceną zakupu zwolnione z podatku do-
-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju chciałbym poruszyć pro- chodowego od osób fizycznych”.
blem zwolnienia z podatku dochodowego od osób fi- Na tle przedstawionego stanu faktycznego Izba
zycznych najemców byłych mieszkań zakładowych. Skarbowa w Katowicach stwierdziła m.in.: „Z przed-
W interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej stawionego stanu faktycznego wynika bowiem, iż
w Katowicach z dnia 13 grudnia 2007 r. sygn. IBP- wnioskodawca na podstawie umów nieodpłatnego
B2/415-167/07/MK zacytowano treść wniosku Spół- przekazania nieruchomości stał się właścicielem by-
dzielni Mieszkaniowej „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdro- łych zakładowych budynków mieszkalnych. W związ-
ju, w którym spółdzielnia przedstawiła następujący ku z tym mieszkania w przejętych budynkach stra-
stan faktyczny: „Na podstawie umów nieodpłatnego ciły status zakładowych mieszkań (lokali mieszkal-
przekazania nieruchomości wnioskodawca stał się nych), stały się mieszkaniami wchodzącymi w skład
właścicielem budynków mieszkalnych. W wyniku zasobów spółdzielni mieszkaniowej. Potwierdzeniem
powyższego znajdujące się w tych budynkach lokale powyższego może być również przepis art. 48 ust. 1
mieszkalne przestały mieć status mieszkań zakła- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
dowych, a stały się mieszkaniami wchodzącymi mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116,
w skład zasobów spółdzielni mieszkaniowej. ze zm.), który stanowi, iż na pisemne żądanie na-
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdziel- jemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który
niach mieszkaniowych przewiduje w art. 48 możli- przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową
wość przeniesienia na rzecz najemcy spółdzielczego był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego,
lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez państwowej osoby prawnej lub państwowej jednost-
spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przed- ki organizacyjnej, spółdzielnia jest obowiązana za-
siębiorstwa państwowego, państwowej osoby praw- wrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu,
nej lub państwowej jednostki organizacyjnej, wła- po dokonaniu przez niego:
sności lokalu, po spełnieniu przez najemcę przewi- 1) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynika-
dzianych w ww. przepisie warunków. jących z umowy najmu lokalu;
Do wnioskodawcy wpłynęły wnioski najemców 2) wpłaty wkładu budowlanego określonego
lokali mieszkalnych (byłych mieszkań zakładowych) przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonal-
o przeniesienie na ich rzecz własności najmowanych nej do powierzchni użytkowej zajmowanego miesz-
lokali. Art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy z dnia 26 lipca kania wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych budynku, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek od-
przewiduje, że zwolnione z podatku dochodowego od płatnie.
osób fizycznych są dochody uzyskane z tytułu zaku- Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła mieszka-
pu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali nie zakładowe, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie,
mieszkalnych przez dotychczasowych najemców – najemca, o którym mowa w ust. 1, powinien pokryć
w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną koszty dokonanych przez spółdzielnię nakładów ko-
rynkową tych budynków lub lokali a ceną zakupu. niecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku,
W związku z powyższym zadano pytanie: „Czy w którym znajduje się ten lokal (art. 48 ust. 3 ww.
przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy z dnia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi- W związku z powyższym stanowisko wniosko-
zycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) dawcy, że w opisanym stanie faktycznym nie ma za-
zwolnienie przedmiotowe dotyczące dochodów uzy- stosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o po-
skanych z tytułu zakupu zakładowych budynków datku dochodowym od osób fizycznych, jest prawi-
mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotych- dłowe”.
czasowych najemców – w wysokości odpowiadającej W przedstawionym przez Spółdzielnię Mieszka-
różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lo- niową „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju „stanie fak-
kali a ceną zakupu – dotyczy również przypadków, tycznym” zabrakło pełnej informacji o tym, że:
w których najemca byłego lokalu zakładowego znaj- 1. Przedmiotowa spółdzielnia nie wspomniała
dującego się w chwili obecnej w zasobach spółdzielni o art. 48 ust. 4 (stan ten dotyczy SM „Jas-Mos”),
mieszkaniowej dokonuje zakupu takiego lokalu, czy który stanowi, iż kaucje mieszkaniowe, o których
też wskazane zwolnienie dotyczy wyłącznie przy- mowa w art. 7 ust. 3 w związku z art. 9 ust. 1 usta-
padków nabycia lokalu przez najemcę od zakładu wy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach prze-
pracy?” kazywania zakładowych budynków mieszkalnych
88

przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, stwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567, ze zm.),
poz. 567, ze zm.), podlegają zaliczeniu w poczet po- podlegają zaliczeniu na poczet wkładu budowlanego
krycia kosztów, o których mowa w ust. 3. lub na poczet pokrycia kosztów, o których mowa
2. We wniosku jest mowa o „zakupie”, a nie o prze- w ust. 3.
kształceniu najmu we własność odrębną zajmowa- Wysokość kaucji mieszkaniowej zaliczonej na po-
nego przez najemcę lokalu mieszkalnego na podsta- czet wkładu budowlanego waloryzuje się proporcjo-
wie art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nalnie do wartości rynkowej lokalu. W pozostałych
który stanowi, iż na pisemne żądanie najemcy spół- przypadkach zwrot kaucji następuje w wysokości
dzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przeję- środków przekazanych spółdzielni przez przedsię-
ciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszka- biorstwo państwowe, państwową osobę prawną lub
niem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej państwową jednostkę organizacyjną.
osoby prawnej lub państwowej jednostki organiza- W myśl art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o zasadach prze-
cyjnej, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim kazywania zakładowych budynków mieszkalnych
umowę przeniesienia własności lokalu..., z uwzględ- przez przedsiębiorstwa państwowe – w brzmieniu
nieniem ust. 4 i 5 przytoczonego art. 48 ustawy obowiązującym do dnia 31 maja 2000 r., przepisy
o spółdzielniach mieszkaniowych. Należy podkre- art. 3, art. 4 oraz art. 7 ust. 1–3 stosuje się odpo-
ślić, że SM „Jas-Mos” we wniosku do Izby Skarbo- wiednio w przypadku nieodpłatnego przeniesienia
wej nie uwzględniła wszystkich ustępów ww. arty- własności nieruchomości na rzecz innej niż gmina
kułu, co w moim przekonaniu nie odzwierciedla sta- osoby prawnej.
nu faktycznego. Ponadto są to mieszkania wybudo- Jeżeli przekazanie ma nastąpić na rzecz spół-
wane i zasiedlone przed 1985 r., a na bazie byłych dzielni mieszkaniowej, która zobowiązała się przy-
mieszkań zakładowych w latach 90. powstała Spół- jąć wszystkich najemców mieszkań w poczet człon-
dzielnia Mieszkaniowa „Jas-Mos”, przejmując zaso- ków spółdzielni i dokonać na ich rzecz przydziału,
by nieodpłatnie na podstawie ustawy z dnia 12 paź- przewidziana odrębnymi przepisami zgoda organu
dziernika 1994 r. o zasadach przekazywania zakła- założycielskiego nie jest wymagana. Kaucje miesz-
dowych budynków mieszkalnych przez przedsiębior- kaniowe podlegają zaliczeniu na poczet wkładu
stwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567, ze zm.). mieszkaniowego lub budowlanego.
Zatem w myśl art. 48 ust. 1 do 5 ustawy z dnia Nowelizacją z dnia 14 kwietnia 2000 r. ustawy
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakła-
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, ze zm.) po zmia- dowych budynków mieszkalnych przez przedsiębior-
nie tego przepisu ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. stwa państwowe (Dz. U. Nr 39, poz. 442) wprowa-
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dzono przepis przejściowy – art. 2 tej noweli – na
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. mocy którego przepisy dotychczasowe stosuje się
Nr 125, poz. 873) na pisemne żądanie najemcy spół- w sprawach wszczętych na podstawie ustawy, o któ-
dzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przeję- rej mowa w art. 1 (tj. ustawy w brzmieniu obowiązu-
ciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszka- jącym do 31 maja 2000 r.), niezakończonych przed
niem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
osoby prawnej lub państwowej jednostki organiza- Art. 9 ust. 2 stanowi, iż spółdzielnia mieszkanio-
cyjnej, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim wa, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, zobowiązana
umowę przeniesienia własności lokalu, po dokona- jest dokonać na rzecz członków, będących dotych-
niu przez niego: czasowymi najemcami lokali mieszkalnych położo-
1) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynika- nych w przekazanych nieruchomościach, przydziału
jących z umowy najmu lokalu, tych lokali i ustanowić na ich rzecz lokatorskie pra-
2) wpłaty wkładu budowlanego określonego przez wa do tych lokali. Wysokość ustalonego przez spół-
zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do dzielnię wkładu mieszkaniowego wnoszonego przez
powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania wy- członków nie może w takich przypadkach przekra-
nikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku, czać 5% aktualnej wartości rynkowej prawa odręb-
jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie. nej własności lokali zajmowanych przez tych człon-
Żądanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje ków, a wpłacone przez nich wcześniej kaucje miesz-
również osobie bliskiej w stosunku do najemcy, o któ- kaniowe podlegają zaliczeniu na poczet wkładu
rym mowa w ust. 1. mieszkaniowego.
Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nabyła miesz- W świetle powyższego wynika, iż najemcy byłych
kanie zakładowe, o którym mowa w ust. 1, nieod- mieszkań zakładowych, które to mieszkania zostały
płatnie, najemca, o którym mowa w ust. 1, powinien przekazane na własność spółdzielni mieszkaniowej
pokryć koszty dokonanych nakładów koniecznych w okresie do dnia 31 maja 2000 r., powinni być trak-
przeznaczonych na utrzymanie budynku, w którym towani przez ww. ustawę na równi z członkami spół-
znajduje się ten lokal. dzielni mieszkaniowej.
Kaucje mieszkaniowe, o których mowa w art. 7 W niniejszej sprawie kwestią wymagającą inter-
ust. 3 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 paź- pretacji jest ustalenie istnienia lub nieistnienia pod-
dziernika 1994 r. o zasadach przekazywania zakła- staw do opodatkowania podatkiem dochodowym od
dowych budynków mieszkalnych przez przedsiębior- osób fizycznych w związku z przekształceniem loka-
89

torskiego spółdzielczego prawa do lokalu we własno- Interpelacja


ściowe prawo do lokalu (ustanowienie odrębnej wła- (nr 809)
sności do lokalu).
Godnym uwagi jest fakt, iż w przypadku nieod- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
płatnego nabycia mieszkań przez spółdzielnię miesz-
kaniową w trybie ustawy o zasadach przekazywania w sprawie problemu w chowie i hodowli
zakładowych budynków mieszkalnych przez przed- trzody chlewnej dotyczącego powszechnie
siębiorstwa państwowe, a następnie przeniesienia występującej w Polsce choroby Aujeszkyego
własności tych mieszkań na dotychczasowych na-
jemców mieszkań zakładowych nie występuje koszt Szanowny Panie Ministrze! Bardzo poważnym
budowy tych mieszkań. problemem w chowie i hodowli trzody chlewnej jest
Art. 48 ust 3 i 4 ustawy o spółdzielniach miesz- dosyć powszechnie występująca w Polsce choroba
kaniowych stanowi, że najemca, na rzecz którego Aujeszkyego.
zostanie przeniesione prawo własności lokalu po- Bez zdecydowanego wsparcia ze strony rządu,
krywa poniesione przez spółdzielnię koszty nakła- szczególnie finansowego, producenci sami nie pora-
dów koniecznych na utrzymanie budynku, zastrze- dzą sobie z jej skutecznym zwalczaniem. Mało tego,
gając jednocześnie, iż koszty te pokryte zostaną eksport mięsa wieprzowego i wyrobów może zostać
kaucją mieszkaniową, o której mowa w ustawie o za- całkowicie zahamowany.
sadach przekazywania zakładowych budynków Czy resort rolnictwa dostrzega potrzebę urzędo-
mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. wego zwalczania choroby Aujeszkyego, a jeśli tak, to
Powyższe ma odzwierciedlenie w interpretacji czy są zagwarantowane w budżecie środki adekwat-
indywidualnej Izby Skarbowej w Katowicach z dnia ne do powagi sytuacji?
8 stycznia 2008 roku (sygn. IBPP1 / 443-301 / 07/ Z wyrazami szacunku
JP), mimo iż interpretacja dotyczy nieistnienia po-
datku VAT w przypadku ustanowienia odrębnej Poseł Eugeniusz Kłopotek
własności lokalu na rzecz najemców byłych miesz-
kań zakładowych. W moim przekonaniu takie same Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.
zasady powinny obowiązywać przy stwierdzeniu
nieistnienia podatku dochodowego od osób fizycz-
nych. Sprawa dotyczy nie tylko SM „Jas-Mos” w Ja- Interpelacja
strzębiu-Zdroju, ale wielu spółdzielni w Polsce, w któ- (nr 810)
rych zarządy powszechnie powołują się na interpre-
tację sporządzoną dla SM „Jas-Mos”. do ministra finansów
Ministerstwo Finansów pismem z dnia 2 sierp- oraz
nia 2007 r. nr DD3-0680-223/MC/07/MB8-627 wy- ministra sportu i turystyki
powiedziało się w zakresie przeniesienia własności
lokali na warunkach preferencyjnych, w którym w sprawie finansowania
stwierdziło, że nie występuje przychód do opodatko- wiejskich klubów sportowych
wania w przypadkach zawierania umów przeniesie-
nia własności lokalu z członkiem, któremu przysłu- Do ustawowych zadań samorządu gminnego na-
guje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu miesz- leży m. in. zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspól-
kalnego. Nie ma bowiem miejsca przysporzenie ma- noty w zakresie kultury fizycznej. Zadanie to gminy
jątkowe po stronie członka spółdzielni. Nie ma więc realizują z różnym nasileniem, w zależności od moż-
też podstaw, aby z powyższego tytułu ustalać przy- liwości finansowych, zainteresowania władz i miesz-
chody z nieodpłatnych świadczeń, o których mowa kańców. Najczęściej organizatorami sportu w środo-
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po- wisku wiejskim są kluby i ogniwa Zrzeszenia Ludo-
datku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. we Zespoły Sportowe.
z 2000 r., Dz. U. Nr 14,poz.176, z późn. zm.). W związ- Obok upowszechniania kultury fizycznej i sportu
ku z tym na spółdzielni nie ciąży obowiązek wysta- wśród dzieci i młodzieży, prowadzą one drużyny bio-
wienia PIT-8C. rące udział we współzawodnictwie sportowym, na
Wobec wyżej opisanego stanu faktycznego kieru- ogół w najniższych klasach rozgrywek ligowych.
ję zapytanie: Czy najemcy byłych mieszkań zakłado- Kluby te na swoją działalność pozyskują środki fi-
wych są zwolnieni z podatku dochodowego od osób nansowe od sponsorów, z działalności gospodarczej,
fizycznych? a także otrzymują wsparcie od samorządu.
W ostatnim czasie (wcześniej taki problem nie
Z poważaniem był sygnalizowany) Regionalna Izba Obrachunkowa
Poseł Adam Gawęda w Bydgoszczy zaczęła kwestionować zasadność
wspierania wiejskich klubów sportowych przez gmi-
Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r. ny, wychodząc z założenia, że jest to finansowanie
90

sportu kwalifikowanego (profesjonalnego), gdyż pro- dzy oddziały wojewódzkie NFZ, a jeśli tak, to czy
wadzone drużyny, nie tylko seniorów, ale również zamierza opracować bardziej optymalny algorytm?
dziecięce i młodzieżowe, uczestniczą we współza-
Z wyrazami szacunku
wodnictwie sportowym, prowadzonym przez okrę-
gowe związki sportowe. Zaprzestanie wspierania Poseł Eugeniusz Kłopotek
sportu przez samorząd gminny może doprowadzić
do znacznego ograniczenia upowszechniania kultu- Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.
ry fizycznej w środowisku wiejskim, w którym trud-
no pozyskać możnych, prywatnych sponsorów. W tej
sytuacji pytam: Interpelacja
Czy działania RIO nie są wynikiem nadmiernej (nr 812)
interpretacji aktualnie obowiązującego prawa, a je-
śli nie, to czy zasadnym byłoby odpowiednie znowe- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
lizowanie ustaw o kulturze fizycznej i o finansach
publicznych? w sprawie problemu organizowania
grup producenckich
Z wyrazami szacunku
Szanowny Panie Ministrze! Po wejściu Polski do
Poseł Eugeniusz Kłopotek
Unii Europejskiej szczególnego znaczenia nabiera
organizowanie się rolników m.in. w grupy produ-
Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r. cenckie. Dla tego celu udziela się im wsparcia finan-
sowego, ale dopiero po roku działalności grupy. Rol-
nicy postulują, by grupa producencka mogła być za-
Interpelacja liczkowana już po 6. miesiącu funkcjonowania.
(nr 811) Czy resort rolnictwa uznaje ten postulat za za-
sadny, a jeśli tak, to czy zamierza przygotować pro-
do ministra zdrowia jekt odpowiednich zmian w aktualnie obowiązują-
cych przepisach?
w sprawie finansowania kosztów
świadczeń opieki zdrowotnej Z wyrazami szacunku

Szanowna Pani Minister! Coroczne środki, Poseł Eugeniusz Kłopotek


które oddziały wojewódzkie Narodowego Fundu-
szu Zdrowia otrzymują na finansowanie kosztów Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.
świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych,
ustalone są zgodnie z przyjętym algorytmem, przy
Interpelacja
czym najwięcej zastrzeżeń budzi jeden z uwzględ-
(nr 813)
nianych wskaźników, a mianowicie różnicujący
koszt jednostkowy świadczenia zdrowotnego w po-
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
szczególnych województwach. Jego wprowadzenie
uzasadniano wyższym kosztem pracy w dużych w sprawie problemu przenoszenia
aglomeracjach i regionach o wysokich dochodach kwoty cukrowej na następcę
ludności, zapominając jednak, że tam świadczy się
usługi medyczne głównie na podstawie bardziej Szanowny Panie Ministrze! Rolnicy uprawiający
kosztownych tzw. kontraktów, a nie na podstawie buraki cukrowe uważają, że w wyniku różnej inter-
umów o pracę. Warto przy tym podkreślić, że jed- pretacji pojęcia „dziedziczenie” w krajach należą-
nostkowy koszt świadczenia zdrowotnego zależy cych do Unii Europejskiej, w tym również w Polsce,
od wielu innych czynników, np. od sprawności za- zostali pozbawieni prawa do przekazania następcy
rządzania, optymalnego wykorzystania majątku, kwoty cukrowej. Aktualnie można to prawo nabyć,
restrukturyzacji zatrudnienia. Efekt jest taki, że ale dopiero po śmierci rolnika.
„bogaci” mają jeszcze więcej, a „biedni” mają za- Czy resort rolnictwa dostrzega tę krzywdzącą
wsze mniej. Średniej wielkości województwo, ja- dla rolników interpretację, a w ślad za nią stosowa-
kim jest kujawsko-pomorskie, przy dochodach ną praktykę, i czy zamierza podjąć próbę uregulo-
mieszkańców poniżej średniej krajowej, bez wania tej kwestii po myśli polskich plantatorów?
uwzględnienia powyższego wskaźnika zyskałoby Z wyrazami szacunku
w 2008 r. dodatkowe wpływy do OW NFZ w wyso-
kości 76,5 mln zł. Poseł Eugeniusz Kłopotek
Czy resort zdrowia dostrzega „niesprawiedli-
wość” aktualnego sposobu podziału środków pomię- Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.
91

Interpelacja Interpelacja
(nr 814) (nr 815)

do ministra gospodarki do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie wyłączonych z eksploatacji kopalń w sprawie ustawy metropolitalnej


węgla kamiennego
Szanowny Panie Ministrze! Przedstawiciele wielu
Szanowny Panie Ministrze! W okresie ostatnich samorządów w całej Polsce, zwłaszcza największych
osiemnastu lat polskie górnictwo węgla kamiennego miast, zwracają uwagę na potrzebę szybkiego przygo-
przeszło głębokie zmiany. Restrukturyzacja, która towania specjalnej ustawy regulującej ustrój obsza-
głównie polegała na likwidacji oraz drastycznej re- rów metropolitalnych. Unia Metropolii Polskich za-
dukcji zatrudnienia, przyniosła wymierne efekty proponowała 12 takich obszarów: Białystok, Byd-
ekonomiczne. Nie zwrócono jednak uwagi na rosną- goszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź,
ce światowe zapotrzebowanie na ten surowiec ener- Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław.
getyczny, zwłaszcza węgiel koksujący. Potrzeba uregulowania tych kwestii wynika z fak-
W tym kontekście pojawiają się coraz częściej tu, iż na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się bar-
informacje o wznowieniu wydobycia węgla kamien- dzo wiele oddolnych inicjatyw, które jednak napoty-
nego w zlikwidowanych kopalniach przez prywatne kają bariery prawne, wynikające z braku przystoso-
firmy. Przykładem może być kopalnia Dębieńsko wania obecnych rozwiązań legislacyjnych do specy-
w Czerwionce-Leszczynach k. Rybnika, która prze- fiki obszarów silnie zurbanizowanych.
stała wydobywać w 2000 r., kiedy zatrudniała po- Takim obszarem jest oczywiście Śląsk i całe Za-
nad 2,5 tys. ludzi. Decyzja o likwidacji, a nie za- głębie, gdzie o zarządzaniu wspólnymi przedsię-
mrożeniu kopalni spowodowała, że ewentualne wzięciami i przedsiębiorstwami mówiło się już od
wznowienie wydobycia związane jest z potrzebą połowy lat dziewięćdziesiątych i miało to służyć
budowy nowego zakładu, z nową infrastrukturą, co zwiększeniu możliwości pomnażania kapitałów
będzie generowało oczywiście ze strony potencjal- aglomeracji: kulturowego, ludzkiego, ekonomiczne-
nego inwestora ogromne koszty. go i społecznego. Miasta tego regionu tworzą szcze-
Dane szacunkowe wskazują, że na terenie byłej gólną formę aglomeracji, określaną mianem konur-
kopalni Dębieńsko znajduje się około 500 mln t wę- bacji, czyli zespołu wielu miast bez wyraźnego cen-
gla w bezpiecznych pokładach, z czego 100 mln t to tralnego ośrodka.
dobrze sprzedający się w całej Europie węgiel koksu- Ustawa metropolitalna będzie wymagała przy-
jący. Nowa kopalnia mogłaby nawet sprzedawać zwolenia społecznego i powinna zostać przygotowa-
2 mln t węgla rocznie i zatrudniać ok. 3 tys. osób. na na podstawie doświadczeń Europy Zachodniej, by
W związku z powyższym mam pytania do Pana wyeliminować na wstępie nietrafione rozwiązania,
Ministra: takie jak: koncepcja megagminy, zrzeszenia plani-
1. Jakie jest obecnie zainteresowanie nieczyn- styczne i przymusowe związki komunalne.
nymi kopalniami (zwłaszcza w odniesieniu do ko- Powstanie np. aglomeracji śląskiej na terenie wo-
palni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach) ze jewództwa śląskiego budzi niepokój ze strony mniej-
strony prywatnych przedsiębiorców krajowych i za- szych miast tworzących na tym terenie subregiony
granicznych? (rybnicki, częstochowski i bielski). Nie są oczywiście
2. Rozpoczęcie działalności wydobywczej zwią- przeciwnikami ustawy metropolitalnej, ale chcą,
zane jest z uzyskaniem koncesji i podjęciem wiążą- aby przyjęła ona taki kształt, w którym metropolia
cych decyzji ze strony ministrów skarbu, gospodarki byłaby rzecznikiem subregionów dążących do har-
i ochrony środowiska. Czy toczą się obecnie postępo- monijnego rozwoju województwa.
wania o uzyskanie koncesji na wydobycie węgla ka- Uważają, iż upodmiotowieniu obszarów metro-
miennego przez podmioty prywatne? politarnych powinno towarzyszyć powoływanie no-
wych struktur, np. w ramach aglomeracji śląskiej
Z poważaniem – aglomeracja rybnicka, do której należałyby gmi-
ny subregionu zachodniego województwa śląskiego
Poseł Marek Krząkała wraz z Pawłowicami i Zebrzydowicami. Gminy te
tworzą typową aglomerację policentryczną charak-
Rybnik, dnia 23 stycznia 2008 r. teryzowaną jako silnie zurbanizowany, policen-
tryczny obszar osiedleńczy, składający się z sąsia-
dujących ze sobą i funkcjonalnie współzależnych
miejscowości.
Umocowanie ustrojowe obszarów metropolital-
nych w strukturze administracyjnej kraju wymaga
uchwalenia tzw. ustawy metropolitalnej bądź też
92

wprowadzenia gruntownych zmian w obecnie obo- skiej nie zawierają zapisów nakazujących wprowa-
wiązujących ustawach samorządowych. dzenie takiego podatku, a w wielu krajach Europy
W związku z powyższym mam do Pana Ministra Zachodniej w ogóle nie istnieje. Z badań wynika, że
pytania: w Polsce oszczędza tylko 7%. Polaków, w większości
1. Czy w najbliższym czasie przewiduje się przy- są to osoby średnio zamożne. Państwo powinno za-
śpieszenie prac legislacyjnych nad regulacją ustroju tem zachęcać, a nie zniechęcać do oszczędzania.
obszarów metropolitalnych w Polsce oraz czy znany W związku z powyższym kieruję do Pana Mini-
jest przybliżony termin przedstawienia projektu stra następujące pytania:
ustawy środowiskom samorządowym i opinii pu- 1. Czy można w najbliższym czasie spodziewać
blicznej? się zmian w przepisach tego podatku lub jego całko-
2. Czy rozważa się możliwość przeznaczenia do- witej likwidacji?
datkowych pieniędzy z budżetu państwa dla powsta- 2. Jak rezygnacja z ww. podatku wpłynie na bu-
jących metropolii w ramach tzw. premii za integra- dżet państwa, poziom życia gospodarstw domowych,
cję regionu i czy metropolie nie powinny otrzymy- rozwój firm oraz całą gospodarkę?
wać części podatków?
Z poważaniem
3. Czy zasadne jest wprowadzenie programu pi-
lotażowego, który sprawdzi w praktyce funkcjono-
Poseł Marek Krząkała
wanie związków metropolitalnych np. na Górnym
Śląsku i w Trójmieście?
Rybnik, dnia 23 stycznia 2008 r.
4. Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec
wątpliwości i propozycji stawianych przez miasta
(subregiony), które w ramach jednego województwa Interpelacja
nie wchodzą w skład powstających metropolii? (nr 817)
Z wyrazami szacunku
do ministra środowiska
Poseł Marek Krząkała
w sprawie zmian w ustawie
Rybnik, dnia 23 stycznia 2008 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Szanowny Panie Ministrze! Projekt ustawy o ro-


Interpelacja dzinnych ogrodach działowych przygotowany przez
(nr 816) posłów PiS jest znany Polskiemu Związkowi Dział-
kowców (PZD) od kilku miesięcy. Przez ten czas au-
do ministra finansów torzy tego projektu nie przeprowadzili z polskimi
działkowcami żadnej poważnej i oficjalnej dyskusji na
w sprawie podatku od zysków z oszczędności temat propozycji zawartych w projekcie ww. ustawy.
Projekt ten zakłada m.in. umożliwienie wykupu
Szanowny Panie Ministrze! Inwestorzy giełdowi, gruntów przez działkowców za stosunkowo niską
właściciele lokat bankowych oraz klienci funduszy cenę. Nadmienić należy, że w niektórych przypad-
inwestycyjnych płacą obecnie 19-procentowy poda- kach chodzi o intratne grunty w centrach miast.
tek od zysków z oszczędności i inwestycji kapitało- Oznacza to, że wielu działkowców wykupi swoje
wych. Jest to tzw. podatek Belki. działki już za kilkaset złotych, a w samej np. War-
Zgodnie z przepisami podatkowymi podatkiem szawie cena pojedynczej działki wyniesie ok. kilka-
od zysków z oszczędności, który jest pobierany od set złotych.
marca 2002 r., objęto dochody z tych oszczędności, A jednak zdecydowana większość działkowców
które zostały ulokowane w bankach czy funduszach mówi na tę propozycję „nie”. Ponieważ w tej sytuacji
inwestycyjnych po 1 grudnia 2001 r. Oszczędności nie chodzi o dobro działkowców, ale o niezwykle
przed tym okresem nie są opodatkowane w ogóle, wartościowe grunty w miastach, na których obecnie
natomiast te ulokowane pomiędzy 1 grudnia 2001 r. funkcjonują jeszcze ogrody PZD. Proponowany zapis
a 1 marca 2002 r. opodatkowane są tylko w części. w ustawie zmierza do unicestwienia PZD i szybkie-
Dochody uzyskane m.in. z odpłatnego zbycia papie- go odblokowania terenów poprzez likwidację ogro-
rów wartościowych nabytych w obrocie publicznym, dów w celu odsprzedaży pojedynczych gruntów
w tym także na giełdzie papierów wartościowych, działkowcom, którzy zachęceni intratnymi propozy-
opodatkowane są od 2004 r. cjami developerów będą je im odsprzedawać.
Od momentu wprowadzenia podatku od zysków W przypadku wejścia w życie proponowanych
z oszczędności pojawiły się produkty finansowe po- zmian podatki, z których obecnie działkowcy są
zwalające na jego uniknięcie, przy czym w ostatnich zwolnieni, będą wielokrotnie wyższe, np. za altanę
latach dochody budżetu państwa w tym dziale były o powierzchni użytkowej 20 m2 podatek od nieru-
większe niż planowano. Dyrektywy Unii Europej- chomości będzie wynosił ok. 100,00 zł. Większość
93

działkowców płaciłaby też czynsz dzierżawny – do- Interpelacja


tyczy to tych działkowców, którym nie będzie dane (nr 818)
ubiegać się o własność działki czy też których na to
nie będzie stać. Przy czym będą to prawdopodobnie do ministra kultury i dziedzictwa narodowego
kwoty wielokrotnie wyższe niż obecna składka
w PZD – projekt ww. ustawy nie przewiduje w tym w sprawie planowanego zmniejszenia
zakresie żadnych ograniczeń. dofinansowania przeznaczonego na budowę
Zdaniem środowiska działkowego koncepcje PiS Europejskiego Centrum Solidarności
nie są ani rozsądne, ani nie przystają do obecnej rze- w Gdańsku
czywistości. Nie ulega bowiem wątpliwości, że więk-
szość terenów zajętych przez ogrody nie będzie pro- Szanowny Panie Ministrze! W dniu 17 stycznia
ponowana działkowcom do wykupu ze względu na 2008 r. prasa lokalna („Gazeta Wyborcza Trójmia-
przeszkody formalno-prawne. Jak wynika z badań,
sto”) podała informację o planowanym ograniczeniu
dotyczy to zwłaszcza: ogrodów objętych roszczenia-
dotacji przewidzianej na budowę Europejskiego Cen-
mi, ogrodów wyrzuconych ze studiów i planów zago-
trum Solidarności w Gdańsku z 51 mln euro do
spodarowania przestrzennego, ogrodów o nieuregu-
lowanym stanie prawnym. Oznacza to, że ponad 39 mln euro. Całkowita kwota potrzebna na realiza-
66% działkowców „z góry” wykluczonych zostanie cję tej inwestycji wynosi 60 mln euro. Władze Gdań-
z grona osób, które będą mogły skorzystać z propo- ska w uzgodnieniu z Ministerstwem Kultury i Dzie-
zycji PiS. Równocześnie znakomitą większość nie dzictwa Narodowego zobowiązały się do partycypo-
będzie prawdopodobnie stać na wykup tych terenów wania w kosztach budowy w wysokości 9 mln euro.
ze względu na ich sytuację majątkową. W tej sytu- Rozpisano międzynarodowy konkurs, w którym jed-
acji pozostanie im tylko dzierżawa własnych działek nym z istotnych warunków było podanie budżetu
w zamian za opłatę czynszu na rzecz gminy. Rzecz inwestycji, właśnie w kwocie 60 mln euro. Zmniej-
jasna każdy działkowiec będzie także zobowiązany szenie dotacji może zagrozić realizacji zwycięskiej
płacić podatki za swoją działkę i altanę, z których koncepcji. Jedynym wyjściem może okazać się tylko
obecnie jest zwolniony. zwiększenie udziału samorządu Gdańska o kolejne
Oczywistym w tej sytuacji jest fakt, że szumnie 12 mln euro. Chciałbym jednak zaznaczyć, że
prezentowane koncepcje skierowane są do ludzi bo-
Gdańsk jest jednym z organizatorów Euro 2012.
gatych, marginalizując przy tym najuboższą część
W związku z tym czekają go olbrzymie wydatki in-
naszego społeczeństwa, czyli zdecydowaną więk-
westycyjne nie tylko na budowę nowego stadionu,
szość działkowców. W tej sytuacji ogród przestaje
pełnić swoje podstawowe funkcje jako jednostka or- ale również na infrastrukturę komunikacyjną, ho-
ganizacyjna. Trudniej też w takiej sytuacji mówić telową, usługową.
o racjonalnym i sprawnym zarządzaniu takim tere- Panie Ministrze! Budowa Europejskiego Cen-
nem. Taki stan rzeczy ułatwiłby wielu gminom pod- trum Solidarności jest ideą ogólnopolską, a wręcz
jęcie decyzji o przejęciu terenu bez oglądania się na ogólnoeuropejską. Na terenach postoczniowych,
interesy działkowców. W tym sensie projekt ustawy w historycznym dla ruchu „Solidarności” miejscu
PiS jest na rękę tym gminom, które postrzegają ma stanąć obiekt upamiętniający polską rewolucję
ogrody działkowe jako przeszkodę w wykorzystywa- „Solidarności” lat 80. ubiegłego wieku. Będzie to
niu zajętych przez nie terenów na cele komercyjne. miejsce ważne dla Polaków, ale także dla Europej-
Nie dziwi zatem stanowisko Związku Miast Pol- czyków. Miejsce, w którym można będzie poznać hi-
skich, który skłonny jest poprzeć koncepcję PiS pod storię polskich przemian ustrojowych, wybicia się
warunkiem, że gminy same będą decydować, które Polski na niepodległość, wolność i demokrację.
ogrody przeznaczone zostaną pod wykup. Zwracam się zatem z zapytaniem: Czy decyzja
W tej sytuacji oświadczam, szanowny panie mar-
o obcięciu planowanej dotacji jest decyzją ostatecz-
szałku, że przyjęcie proponowanych zmian w ww.
ną? A jeżeli tak jest, to czy przewiduje Pan Minister
ustawie byłoby początkiem końca większości pol-
skich ogrodów działkowych, bez żadnego pożytku możliwość znalezienia innych możliwości dofinanso-
zarówno dla samych działkowców, jak i dla społecz- wania tej inwestycji, tak aby nie musiał być zwięk-
ności miejskich, w których takie ogrody istnieją szany udział miasta Gdańska ponad wcześniej
i działają. uzgodnione kwoty?

Z poważaniem Z poważaniem

Poseł Henryk Siedlaczek Poseł Sławomir Neumann

Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r. Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.


94

Interpelacja Interpelacja
(nr 819) (nr 820)

do ministra spraw zagranicznych do ministra zdrowia

w sprawie kolejnych problemów związanych w sprawie wprowadzonych


z wydawaniem wiz dla obywateli Ukrainy przez NFZ ograniczeń liczby punktów
stomatologicznych na miesiąc
Polska znajduje się już w strefie Schengen, ale nie- przeznaczonych na wykonanie świadczeń
stety w dalszym ciągu system wydawania wiz dla stomatologicznych przez lekarza pracującego
obywateli Ukrainy nie funkcjonuje prawidłowo. Pol- w wymiarze czasu pracy opisanym
skie biura turystyczne współpracujące z ukraińskimi w załączniku nr 3 do zarządzenia prezesa NFZ
touroperatorami zgłaszają następujące kwestie:
— w polskich konsulatach stoją ogromne kolejki, Szanowna Pani Minister! W konkursie ofert Na-
powoływane są (oczywiście przez zainteresowanych) rodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia stoma-
„komitety kolejkowe”, czas oczekiwania w kolejce tologiczne w 2008 r. zgodnie z zarządzeniem prezesa
w Kijowie przekracza 4 doby, następnie 10 dni ocze- NFZ Pana Andrzeja Sośnierza w sprawie określenia
kuje się na wydanie wizy; warunków zawierania umów w rodzaju leczenie sto-
— brak wydzielonego stanowiska (okienka) dla matologiczne w § 2 pkt 1 ppkt 2 zawarto następujące
biur turystycznych, touroperatorzy nie mogą umó- rozwiązania:
wić się na konkretną godzinę i po złożeniu paszpor- — etat przeliczeniowy – liczba 12 000 punktów
tów oczekują kilka godzin na sprawdzenie popraw- stomatologicznych na miesiąc, przeznaczona na wy-
ności formalnej wniosków; konanie świadczeń stomatologicznych przez 1 leka-
— obowiązuje regionalizacja, która niepotrzebnie rza pracującego w wymiarze czasu pracy opisanym
komplikuje proces składania wniosków wizowych w załączniku nr 3 do zarządzenia;
przez biura turystyczne i osoby indywidualne; — załącznik nr 3 pkt 3:
— w konsulacie wymagane są takie dokumenty — 3.1 – minimalny czas pracy na jednego lekarza
jak bilet lotniczy bądź kolejowy – w sytuacji, gdy 15 godzin w tygodniu, maksymalny nie wyższy niż
większość turystów wybiera się do Polski autoka- 30 godzin,
rem bądź samochodem, a dziennie do Polski kursuje — 3.2 – czas pracy lekarzy w poradni proporcjo-
tylko 1 wagon kolejowy z 30 miejscami. nalny do liczby etatów przeliczeniowych (1 etat prze-
Dla porównania stwierdzam, że konsulaty sło- liczeniowy – 12 000 punktów na miesiąc),
wackie i węgierskie umawiają się z przedstawiciela- — 3.4 – minimalna liczba dni pracy w tygodniu
mi biur turystycznych na konkretną godzinę, wy- każdego lekarza w poradni w przypadku 0,5 etatu
maganymi dokumentami są jedynie voucher na wy- przeliczeniowego: 2 dni po 6 godzin.
jazd oraz zaświadczenie o zarobkach, tymczasem Wynika z tego, że lekarz stomatolog nie może
zestaw dokumentów wymaganych przez nasze kon- pracować więcej niż 30 godzin tygodniowo, nie może
sulaty już kilkakrotnie ulegał zmianie. wykonać w miesiącu więcej punktów niż 12 000.
Sytuacja aktualnie panująca w systemie wyda- Lekarze medycyny zatrudnieni w szpitalach
wania wiz stanowi antypromocję Polski, zniechęca zgodnie z dyrektywą UE nie mogą pracować więcej
ukraińskie biura turystyczne i ich klientów do orga- niż 48 godzin tygodniowo. Jednakże rząd Polski do-
nizacji wyjazdów do Polski. W efekcie następują re- puszcza większą ilość godzin pod warunkiem, że le-
zygnacje z już zarezerwowanych miejsc noclego- karz wyrazi na to zgodę. Sprawa lekarzy dentystów
wych. Załamanie dobrze funkcjonującej współpracy nie została w tej kwestii uwzględniona.
z kontrahentami ukraińskimi przynosi naszej bran- Do 2007 r. NFZ nie narzucał limitów punktów
ży turystycznej wymierne straty ekonomiczne. przeliczeniowych na 1 lekarza. Dawało to możliwość
Dłuższe utrzymywanie się tego stanu rzeczy może przychodniom stomatologicznym, szczególnie tym,
spowodować szkody, które okażą się nieodwracalne. które zabezpieczają opiekę stomatologiczną na tere-
Czy Pan Minister zamierza podjąć stosowne kro- nie kilku gmin, swobodny rozdział punktów na po-
ki zmierzające do poprawy systemu wydawania wiz szczególnych lekarzy i poszczególne gminy. Dosko-
dla obywateli Ukrainy? nale ten system widać na przykładzie NZOZ Stoma-
Nawiązując do mojej poprzedniej interpelacji dent s.c. ze Starogardu Gdańskiego, który zabezpie-
z dnia 16 listopada 2007 r., proszę również o podanie cza świadczenia stomatologiczne w Starogardzie
liczby wiz wydanych obywatelom Ukrainy w okresie Gd., Skórczu, Czarnej Wodzie, Kaliskach, Czersku.
listopad–grudzień 2006 r. oraz – dla porównania – Do 2007 r. brak było ustalonych limitów punktów
w analogicznym okresie roku ubiegłego. przeliczeniowych na 1 lekarza. Dawało to możliwość
zespołowi pracującemu w tym zakładzie zabezpie-
Poseł Andrzej Gut-Mostowy czenia opieki stomatologicznej na tym terenie. Od
2008 r. nie ma możliwości swobodnego rozdziału
Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r. punktów stosownie do możliwości lekarzy. Niektó-
95

rzy chcieliby wyrabiać większą ilość punktów niż 2. Jak postępują prace związane z wprowadza-
etat przeliczeniowy, a niektórzy mniej niż minimal- niem w życie Karty Polaka?
na ilość narzucona przez NFZ.
Z poważaniem
Obecnie NZOZ Stomadent posiada odpowiednią
ilość punktów proponowanych przez NFZ do zapew-
Poseł Paweł Kowal
nienia opieki w tych miejscowościach, jednak narzu-
cona ilość punktów (max. i min.) dla jednego lekarza
Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.
uniemożliwia swobodny rozdział punktów dostoso-
wanych indywidualnie do możliwości czasowych po-
szczególnych lekarzy (uwzględniając czas dojazdów
Interpelacja
do poszczególnych miejscowości). Problemu nie sta-
(nr 822)
nowi ilość godzin pracy, lecz maksymalna i mini-
malna ilość punktów.
do ministra finansów
Ten przykład prawdopodobnie nie jest odosob-
niony. Takie same kłopoty mają z pewnością inne
w sprawie trudnej sytuacji kadrowej
przychodnie stomatologiczne, które działają na roz-
ległym terenie i obsługują pacjentów w kilku miej- służb celnych w rejonie działania
scach. Izby Celnej w Białej Podlaskiej
W związku z tym zwracam się do Pani Minister
z pytaniami: Szanowny Panie Ministrze! W dniu 17 stycznia
Czy jest możliwa zmiana zarządzenia, które br. doszło do zablokowania przez kierowców samo-
wprowadza te ograniczenia? chodów ciężarowych drogowego przejścia graniczne-
Co było przyczyną wprowadzenia takich ograni- go między Polską a Ukrainą w Dorohusku i w efek-
czeń w tym roku przez nadzorowaną przez Mini- cie doszło do uniemożliwienia ruchu pojazdów oso-
sterstwo Zdrowia instytucję, jaką jest Narodowy bowych i ciężarowych w obydwu kierunkach.
Fundusz Zdrowia? Wydarzenie to zmusza do zwrócenia uwagi na
Dlaczego inaczej traktowani są lekarze dentyści bardzo trudną sytuację służb celnych na przejściach
(30 godzin tygodniowo) niż pozostali lekarze (48 go- granicznych w województwie lubelskim oraz ko-
dzin tygodniowo)? nieczność podjęcia niezbędnych decyzji.
Obsłudze Izby Celnej w Białej Podlaskiej (obej-
Z poważaniem mującej teren woj. lubelskiego) powierzony jest naj-
dłuższy odcinek zewnętrznej granicy Unii Europej-
Poseł Sławomir Neumann skiej. W swojej strukturze posiada 18 oddziałów cel-
nych, w tym aż 11 granicznych. Zadania realizowa-
Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.
ne przez nią w znacznym stopniu służą ochronie
obszaru celnego Unii Europejskiej.
Analizy dokonywane przez Ministerstwo Finan-
Interpelacja
sów, badające obciążenia pracą w jednostkach orga-
(nr 821)
nizacyjnych administracji celnej, pokazują, że w żad-
do ministra spraw zagranicznych nym oddziale obsada etatowa nie odpowiada mini-
malnym potrzebom. Z otrzymanych danych wynika,
w sprawie ustawy o Karcie Polaka że łączne braki etatowe w oddziałach celnych wyno-
szą minimum 222 etaty, w tym w oddziałach gra-
Wielce Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się nicznych brakuje 221 etatów. Z raportu wynika, że
do Pana Ministra z pytaniami dotyczącymi Karty zatrudnienie w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej (na
Polaka. 7 września 2007 r. po wielu latach oczekiwań podstawie danych dotyczących obciążenia pracą
Sejm uchwalił ustawę o Karcie Polaka. Karta ma re- w roku 2006) winno wynosić w wersji minimalnej
alizować postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej 1916 etatów, natomiast w wersji optymalnej 2004
Polskiej w zakresie udzielania pomocy Polakom za- etaty. Biorąc pod uwagę analizy dokonane przez ww.
mieszkałym poza granicami w zachowaniu ich związ- zespół w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej, na dzień
ków z narodowym dziedzictwem kulturalnym. 31.12.2007 r. braki etatowe wynoszą minimum 301
W ustawie wpisane są m.in. zasady przyznawania, etatów.
utraty ważności, unieważniania Karty Polaka oraz Plan etatów w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej
uprawnienia osoby, której zostanie przyznana Karta (wraz z podległymi jednostkami) na dzień 31.12.2007 r.
Polaka, oraz tryb i czas wprowadzenia przyjętych re- wynosił 1615 etatów, natomiast na koniec 2005
gulacji w życie. Bardzo proszę Pana Ministra o szcze- i 2006 r. odpowiednio 1603 i 1605, zatem pomimo
gółową odpowiedź na poniższe pytania. znacznego wzrostu obciążenia pracą w stosunku do
1. W jaki sposób i w jakim czasie rząd zamierza roku 2005 Izba Celna w Białej Podlaskiej w okresie
efektywnie implementować Kartę Polaka? ostatnich dwóch lat otrzymała tylko 12 etatów.
96

Braki kadrowe w oddziałach celnych, zwłaszcza Należy również spodziewać się zwiększonego ob-
granicznych, poważnie dezorganizują ich pracę już ciążenia „komórek podatku akcyzowego”, wynikają-
teraz, a znacznie większe konsekwencje będą miały cego z wprowadzenia możliwości zwrotu podatku od
w przyszłości. Funkcjonariuszom celnym zadań samochodów w ramach nabycia wewnątrzwspólno-
i odpowiedzialności stale przybywa – ostatnie wiążą towego. Osoby składające deklarację AKC-U mogą
się z wejściem Polski do strefy Schengen (koniecz- być narażone na długi czas oczekiwania.
ność stałego wzmocnienia kontroli na granicy i we- Innym problemem są sygnalizowane przez służ-
wnątrz kraju). Poza tym od kilku lat sukcesywnie by celne niskie wynagrodzenia, prowadzące do
wzrasta ruch graniczny z Białorusią i Ukrainą wzrostu liczby funkcjonariuszy celnych odchodzą-
(w 2007 r. odnotowano 20-procentowy wzrost w po- cych ze służby, często z dużym doświadczeniem i wie-
równaniu do roku 2006). Występuje też większa licz- loletnim stażem. Fundusze na awanse i wzrost upo-
ba przewozów związanych z organizacją mistrzostw sażeń pochodzą głównie z wygospodarowanych
Euro 2012. oszczędności i nie stanowią istotnej wielkości.
Modernizacja przejść granicznych w Dorohusku Aktualne potrzeby izby celnej, zwłaszcza kadro-
i Hrebennem dokonana w ostatnich latach (2005– we i finansowe, są ogromne, a środki zbyt ograniczo-
–2006) powoduje konieczność obsadzenia większej ne, co w znacznym stopniu może utrudniać realiza-
liczby stanowisk pracy, aby ruch graniczny odbywał cję zadań nałożonych na Służbę Celną.
się płynnie. Poprawa infrastruktury nie wiązała się W związku z powyższym zwracamy się z prośbą
jednak z przekazaniem odpowiedniej liczby etatów. o udzielenie odpowiedzi:
W oczywisty sposób wpłynęło to na wydłużenie cza- 1. Czy Ministerstwo Finansów przewiduje moż-
su oczekiwania na odprawę (nawet do 36 godzin), liwość zwiększenia obsady kadrowej na przejściach
zbyt duże obciążenie pracą zatrudnionych funkcjo- granicznych w rejonie działania Izby Celnej w Białej
nariuszy oraz mniejszą efektywność w sprawowa- Podlaskiej w oparciu o posiadane analizy obciążeń?
niu kontroli celnej. Z tego powodu również w niedo- 2. Czy planowany jest wzrost wynagrodzeń dla
statecznym stopniu wykorzystany jest posiadany funkcjonariuszy celnych? Jeśli tak, to kiedy?
sprzęt specjalistyczny (np. urządzenia RTG). Cza-
sowe przenoszenia funkcjonariuszy w ramach izby Z poważaniem
celnej nie rozwiązują problemu braków kadrowych,
a są jedynie działaniami doraźnymi. W takiej sytu- Posłowie Wojciech Żukowski
acji kadrowej, jak obecnie, zachwianie pracy na ze- i Krzysztof Michałkiewicz
wnętrznej granicy Unii Europejskiej może zdarzać
się często.
Z brakami kadrowymi borykają się nie tylko od- Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
działy celne, ale również komórki wewnętrzne
w izbie celnej i w podległych jej urzędach celnych.
Największe problemy odczuwane są w „komórkach Interpelacja
kontroli przedsiębiorców”, gdzie wzmocnienie etato- (nr 823)
we niezbędne jest dla zachowania terminów i jakości
wykonywania kontroli. Niezrealizowanie w termi- do ministra środowiska
nie planowych kontroli może doprowadzić do nałoże-
nia na Polskę kar finansowych (korekt finansowych w sprawie podwyższenia opłat
w środkach przekazywanych pierwotnie przez Sek- za składowanie niesegregowanych
cję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji odpadów komunalnych
i Gwarancji Rolnej, a obecnie przez Europejski Fun-
dusz Rolniczy Gwarancji). Od 2008 r. nowe zadania Szanowny Panie Ministrze! Wysokość opłat za
nałożone na ww. komórki będą wiązać się z koniecz- tzw. korzystanie ze środowiska uregulowana zosta-
nością prowadzenia m.in. kontroli dotyczących ła rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grud-
sprawdzenia spełnienia warunków i kryteriów do nia 2005 r. W dniu 6 czerwca 2006 r. Rada Mini-
wydawania świadectwa AEO, badania warunków strów zmieniła to rozporządzenie między innymi
dla uzyskania jednolitego pozwolenia europejskiego w zakresie wysokości opłat za składowanie niesegre-
oraz zwykłych pozwoleń na uproszczone zgłoszenie gowanych odpadów komunalnych (kod nr 20 03 01).
celne i procedurę w miejscu. Wysokość opłat wzrosła z dotychczasowych 15 zł do
Potrzeba znacznego zwiększenia obsady etatowej 75 zł za tonę składowania na wysypisku śmieci nie-
dotyczy również „komórek szczególnego nadzoru segregowanych odpadów komunalnych.
podatkowego” m.in. w składach podatkowych, które Tak radykalny wzrost opłat uzasadniony został
w ostatnim czasie notują większy obrót wyrobów ak- potrzebą ochrony środowiska, a w szczególności
cyzowych. Wzrost zatrudnienia konieczny jest dla skłonieniem społeczeństwa do zmniejszenia „pro-
właściwego wykonywania zadań w zakresie prowa- dukcji” śmieci oraz ich segregacji. Doceniając dzia-
dzonych kontroli banderoli, kontroli automatów o ni- łania Rady Ministrów w zakresie ochrony środowi-
skich wygranych, kontroli paliw itp. ska, zauważyć należy pewną niekonsekwencję
97

w rozwiązywaniu tych problemów. Aby ograniczyć należy pojechać do polskiego konsulatu we Lwowie,
ilość niesegregowanych odpadów pochodzących kilkadziesiąt kilometrów od granicy.
z gospodarstw domowych, należy zastanowić się nad W tym miejscu należy podkreślić, że Ukraina
przyczynami tego stanu rzeczy i podjąć kroki, które podpisała już umowę o małym ruchu granicznym
umożliwią i ułatwią społeczeństwu rozwiązanie tego z Węgrami, która przewiduje, że obywatele Ukrainy,
problemu. Należy kłaść większy nacisk na edukację mieszkający w strefie przygranicznej, mają prawo
ekologiczną, a także wprowadzić powszechny sys- wjeżdżania na terytorium strefy przygranicznej są-
tem segregacji śmieci poprzez zachęty finansowe siednich Węgier bez wiz. Podobne działania zostały
oraz łatwy dostęp do pojemników przeznaczonych podjęte w stosunkach ukraińsko-słowackich. Kon-
do selektywnej zbiórki odpadów. Działania Rady Mi- sekwencją braku umowy o małym ruchu granicz-
nistrów ograniczające się do podwyższania opłat za nym z Ukrainą są pikiety i blokady zdesperowanych
składowanie śmieci nie wpłyną na poprawę ochrony mieszkańców ukraińskiej strefy przygranicznej do-
środowiska, jeżeli nie powstaną zakłady utylizacji magających się zniesienia wiz, a przede wszystkim
i przetwarzania odpadów, a dostęp do odpowiednich niepotrzebne napięcie w stosunkach polsko-ukraiń-
pojemników będzie nadal tak uciążliwy. Samo pod- skich. Brak uregulowań prawnych w zakresie małe-
wyższenie opłat spowoduje zwiększenie kosztów po- go ruchu granicznego na granicy polsko-ukraińskiej
noszonych przez firmy zajmujące się odbiorem śmie- stał się przedmiotem zabiegów i interwencji ze stro-
ci, a w konsekwencji wzrost wydatków w budżecie ny czynników konsularnych i władz ukraińskich.
gospodarstw domowych. Istnieje również uzasad- Kancelaria Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczen-
niona obawa, iż podwyższanie opłat może wywołać ki zdążyła już zarzucić Polsce, że to z naszej winy
odwrotny skutek od zamierzonego, czyli powrót do nie doszło jeszcze do podpisania umowy. Wiceszef
dzikich wysypisk. kancelarii prezydenckiej Ołeksandr Czałyj poinfor-
Szanowny Panie Ministrze! Działając w imieniu mował, że prezydent Ukrainy jeszcze w grudniu
swoim, a także realizując prośby licznych organów przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi list,
samorządowych i samych mieszkańców, zwracam w którym napisał o sytuacji na granicy między obu
się z pytaniem: Czy Pan Minister podejmie prace krajami. Podobny list wysłała Donaldowi Tuskowi
celem zmiany stanowiska Rady Ministrów w tej premier Ukrainy Julia Tymoszenko.
sprawie? W tym zakresie zgłaszam interpelację poselską:
1. Kiedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Z poważaniem
ma zamiar doprowadzić do podpisania i ratyfikacji
umowy o małym ruchu granicznym między Pol-
Poseł Robert Telus
ską a Ukrainą?
2. Jakie ułatwienia dla mieszkańców strefy
Opoczno, dnia 23 stycznia 2008 r.
przygranicznej zostaną w niej zawarte?
Z poważaniem
Interpelacja
(nr 824) Poseł Józef Rojek

do ministra spraw zagranicznych Tarnów, dnia 22 stycznia 2008 r.

w sprawie potrzeby podpisania z Ukrainą


umowy o małym ruchu granicznym Interpelacja
(nr 825)
Szanowny Panie Ministrze! Jedną z konsekwen-
cji przystąpienia Polski do strefy Schengen jest do ministra zdrowia
wprowadzenie dla większości mieszkańców Ukrainy
opłaty za wizy w wysokości 35 euro. Jednak mimo iż w sprawie udzielenia pomocy rodzinom
dotychczas wizy były bezpłatne, wspomniana od- osób chorych na mukopolisacharydozę
płatność nie jest najważniejszym problemem dla
Ukraińców. Najbardziej dotknięci okazali się bo- Szanowna Pani Minister! W związku ze składa-
wiem mieszkańcy Ukrainy z tak zwanej strefy przy- nymi przez Panią deklaracjami i zapowiedziami,
granicznej, czyli osoby zamieszkałe w pięćdziesięcio- zgodnie z którymi wśród priorytetów wymieniła
kilometrowym pasie przygranicznym. Wobec braku Pani rozwiązanie problemów chorujących na naj-
polsko-ukraińskiej umowy o małym ruchu granicz- mniej spotykane choroby, zwracam się z uprzejmą
nym (która uprościłaby zasady wydawania wiz prośbą o sprecyzowanie zamierzeń co do osób cho-
mieszkańcom strefy przygranicznej bądź wręcz rych na mukopolisacharydozę (MPS).
zniosłaby obowiązek posiadania wiz) mieszkańcy Wypada podkreślić, iż mukopolisacharydoza jest
ukraińskiego pogranicza narzekają, że wizy wyda- chorobą przemiany materii, dziedziczną i bardzo
wane są jednorazowo, a ponadto żeby je otrzymać, trudną do zdiagnozowania. Jej przyczyną jest wada
98

metabolizmu polegająca na gromadzeniu się w orga- brzeżem Republiki Federalnej Niemiec w okolicach
nizmie mukopolisacharydów, które uszkadzają ko- miasta Greifswald.
mórki i narządy ciała, atakuje ona ścięgna, uwstecz- W sytuacji realizowania inwestycji Nord Stream
nia fizycznie i umysłowo. W konsekwencji prowadzi RP jest stroną narażoną w rozumieniu konwencji
to do wyniszczenia i spustoszenia niemal całego or- z Espoo, której jest sygnatariuszem, stąd uczestni-
ganizmu chorego. Szacuje się, iż w Polsce na 29 tys. czy w ocenie oddziaływania transgranicznego przed-
urodzonych dzieci jedno rodzi się z mukopolisacha- sięwzięcia. Konwencja zawiera opis postępowania
rydozą. Należy zauważyć, iż terapia lecznica dzieci w przypadku inwestycji, których realizacja niesie ze
chorych na mukopolisacharydozy polega głównie na sobą skutki dla państw basenu Morza Bałtyckiego.
łagodzeniu bądź zapobieganiu towarzyszącym im Jako organ właściwy ze względu na obszar możliwe-
komplikacjom zdrowotnym. go oddziaływania transgranicznego w przygotowa-
Z informacji przeze mnie uzyskanych aktualnie niu oceny tego przedsięwzięcia bierze udział woje-
na liście leków refundowanych przez Ministerstwo woda zachodniopomorski. Na tych samych zasadach
Zdrowia nie znajdują się lekarstwa, które neutrali- zaangażowani są również wojewodowie: pomorski
zują skutki tej choroby. Mam również świadomość, i warmińsko-mazurski. Wojewoda zobowiązany jest
iż koszty kuracji mającej na celu stonowanie efek- do podania do publicznej wiadomości informacji
tów schorzenia waha się od 400 tys. zł do nawet o rozpoczęciu i czasie trwania konsultacji społecz-
1,5 mln zł. Zatem zważywszy na koszty dla większo- nych dotyczących planowanej budowy gazociągu
ści rodziców jest to bariera nie do przebycia. W tym Nord Stream oraz udostępnia wszystkim zaintere-
miejscu nie można zapomnieć o trudzie i wielu po- sowanym posiadaną dokumentację projektu. Woje-
święceniach rodziców, związanych z nieprzerwanym woda zachodniopomorski zakończył 21 grudnia
udziałem w opiece nad chorym dzieckiem, co wpły- 2007 r. okres oczekiwania na uwagi i wnioski miesz-
wa na ograniczenie ich możliwości zarobkowych. kańców województwa i zainteresowanych organów
Dlatego też celowe i uzasadnione w moim przeko- w ramach prowadzonych konsultacji społecznych.
naniu jest podjęcie działań, które doprowadzą do Zainteresowani mieli 21 dni na składanie uwag
rzeczywistej pomocy osobom cierpiących na to scho- i wniosków od daty podania do wiadomości publicz-
rzenie, jak również ich rodzinom. nej informacji o rozpoczęciu konsultacji i możliwości
W tym zakresie zgłaszam interpelację poselską. wglądu do jego dokumentacji, tj. od 30 listopada br.
1. Jakie środki faktyczne i prawne ma zamiar Dalszymi etapami przewidzianymi w procedurze
podjąć kierowane przez Panią Ministerstwo Zdro- jest przygotowanie projektu stanowiska wojewody
wia, aby zmienić obecny stan rzeczy? zachodniopomorskiego na podstawie otrzymanych
2. Czy Ministerstwo Zdrowia udzieli wsparcia uwag i wniosków. To stanowisko wojewoda przed-
rodzicom w zakupie niezbędnych środków leczni- kłada ministrowi środowiska. W końcowym etapie
czych i aparatów, w szczególności czy zostaną wcią- minister środowiska informuje stronę pochodzenia
gnięte na listę leków refundowanych specyfiki po- o stanowisku dotyczącym planowanego przedsię-
mocne w leczeniu dzieci chorych na MPS? wzięcia, tj. określa swój udział w postępowaniu i za-
3. Czy ministerstwo ma zamiar wprowadzić pro- kres raportu.
gram badań genetycznych i prenatalnych u rodzin, Postępowanie znajduje się obecnie na etapie
w których ta choroba występuje? opracowywania projektu stanowiska wojewody za-
chodniopomorskiego.
Z poważaniem Już na tym etapie można postawić bardzo po-
ważny zarzut wobec wojewody zachodniopomorskie-
Poseł Józef Rojek go. Nie dołożył on należytych starań, by umożliwić
dostęp do informacji dotyczących rozpoczęcia kon-
Tarnów, dnia 22 stycznia 2008 r. sultacji społecznych na terenie województwa w spra-
wie planowanej budowy gazociągu Nord Stream.
Sprawa nie została potraktowana przez wojewodę
Interpelacja z wagą należną zagrożeniom wynikającym z reali-
(nr 826) zacji projektu. Wygląda na to, że wojewoda zachod-
niopomorski nie wykonał żadnych aktywnych dzia-
do ministra gospodarki łań informacyjnych i nagłaśniających skierowanych
do potencjalnie zainteresowanych, a więc do społe-
w sprawie budowy gazociągu północnego czeństwa pasa nadmorskiego, jego organów samo-
po dnie Bałtyku (koncernu Nord Stream AG) rządowych i administracji państwowej, sołectw nad-
morskich, uczelni, szkół, organizacji rybackich, or-
Zbliża się termin wydania ostatecznego stanowi- ganizacji turystycznych, a przede wszystkim orga-
ska rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie budo- nizacji ekologicznych.
wy gazociągu północnego realizowanego przez kon- Uważamy, że znikoma ilość uwag i wniosków
cern Nord Stream AG. Ma on połączyć wybrzeże Fe- przesłanych wojewodzie zachodniopomorskiemu
deracji Rosyjskiej w okolicach miasta Vyborg z wy- w przedmiotowej sprawie z zachowaniem terminu
99

prowadzenia konsultacji społecznych była spowodo- 4) usankcjonowanie łamania zwyczaju i prawa


wana brakiem aktywnej informacji o prowadzeniu międzynarodowego przez bierność organów admini-
postępowania. Niewielki odzew (liczony liczbą odpo- stracji publicznej RP,
wiedzi) może posłużyć wojewodzie zachodniopomor- 5) potwierdzenie w perspektywie niemieckiej
skiemu na przyjęcie stanowiska, że planowany ruro- i rosyjskiej wrażenia słabej pozycji Polski w ramach
ciąg Nord Stream nie jest żadnym zagrożeniem dla Unii Europejskiej.
interesów regionu i dla bezpieczeństwa Rzeczypo- Ad 1. Istotne pogorszenie bezpieczeństwa ener-
spolitej Polskiej. W rzeczywistości w miażdżącej oce- getycznego RP.
nie mieszkańców pasa nadmorskiego oraz przedsta- Z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne Rzeczy-
wicieli ww. samorządów, organizacji i instytucji brak pospolitej Polskiej budowa gazociągu Nord Stream
jest zgody na budowę gazociągu Nord Stream po na dnie Bałtyku omijającego obszar Rzeczypospoli-
dnie Morza Bałtyckiego. Bardzo dobrym przykła- tej Polskiej musi być rozpatrywana jako fundamen-
dem ilustrującym sprzeciw mieszkańców Pomorza talne zagrożenie polskiej racji stanu oraz realne za-
Zachodniego jest Rada Miasta Rewal. Za sprawą grożenie bezpieczeństwa państwa. Całkowicie nie-
radnego Waldemara Jaworowskiego – kapitana że- dopuszczalny jest jakikolwiek udział i wsparcie stro-
glugi wielkiej i delegata do Związku Miast i Gmin ny polskiej, w jakiejkolwiek formie, w realizacji
Morskich, na nadzwyczajnej sesji rada miasta jedno- przedsięwzięcia.
głośnie przyjęła uchwałę zawierającą ostry sprzeciw Oficjalne i obecnie obowiązujące stanowisko rzą-
wobec projektu. du Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie gazociągu
Zaniechanie aktywnych działań informacyjnych Nord Stream jest wyrażone w uchwale Rady Mini-
wojewody zachodniopomorskiego jest w tym zakre- strów nr 88/2006 z dnia 31 maja 2006 r. § 3 uchwały
sie wysoce nieodpowiednie i nieprofesjonalne! Nato- brzmi: „Rada Ministrów stoi na stanowisku, że pro-
miast, zachowaniem skandalicznym należy nazwać jekt Gazociągu Północnoeuropejskiego łączącego
reakcję i wypowiedź sekretarza stanu przy mini- bałtyckie wybrzeże Federacji Rosyjskiej i Republiki
sterstwie ochrony środowiska Stanisława Gawłow- Federalnej Niemiec nie leży w interesie Rzeczypo-
skiego, który na wiadomość o zdecydowanym sprze- spolitej Polskiej. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie
ciwie radnych gminy Rewal odnośnie budowy owego
powinien być zainteresowany udziałem kapitało-
rurociągu, poirytowany krótko oznajmił, iż jest to
wym w tym przedsięwzięciu. Rzeczpospolita Polska
„przedwczesna histeria”!
nie powinna być również zainteresowana odbiorem
Projekt budowy rurociągu gazowego Nord Stre-
gazu rosyjskiego z gazociągu Nord Stream”.
am cechuje się skalą o wiele większą od chociażby
Według dostępnej wiedzy i na podstawie ocen
istniejącego i przebiegającego przez terytorium RP
ekspertów należy przyjąć, że gaz odbierany przez
gazociągu tranzytowego Jamał, który jest najwięk-
polskich odbiorców z rurociągów działających na te-
szą porównywalną inwestycją sektora gazowego
funkcjonującą na obszarze naszego kraju. Przepu- renie Republiki Federalnej Niemiec byłby rosyjskim
stowość używanego obecnie gazociągu Jamał to 33 gazem przesłanym bardzo kosztowną infrastruktu-
mld m3 rocznie a planowana docelowa przepusto- rą po dnie Morza Bałtyckiego i skierowanym z po-
wość gazociągu Nord Stream to 55 mld m3 rocznie wrotem na wschód od Polski. Oznacza to zwiększe-
(w pierwszej fazie 27,5 mld m3 rocznie). Koszt budo- nie ceny surowca w stosunku do ceny na granicy
wy drugiej nitki gazociągu Jamał (tzw. Jamał II) polsko-białoruskiej lub polski-ukraińskiej o wysokie
lub alternatywnego projektu Amber o podobnych marże przesyłowe gazociągu Nord Stream i systemu
parametrach wynosi według szacunków ok. 2–3 mld przesyłowego w Republice Federalnej Niemiec oraz
USD. Obecny szacowany koszt budowy gazociągu o marże handlowe. Taki gaz Polskie Górnictwo Naf-
Nord Stream to ok. 8–10 mld USD i jest wysoce towe i Gazownictwo SA odbiera obecnie w punkcie
prawdopodobne, że jeszcze wzrośnie ze względu na Lasów na granicy polsko-niemieckiej i jest to naj-
wymagania ekologiczne i trudniejsze niż zakładane droższy gaz w portfelu kontraktów spółki.
ukształtowanie dna morskiego na trasie rurociągu. Zmuszenie strony polskiej do udziału w realizacji
Realizacja projektu Nord Stream niesie ze sobą sze- projektu Nord Stream lub/i w inwestycjach mu to-
reg negatywnych skutków dla Rzeczypospolitej Pol- warzyszących jest realizacją bardzo konkretnych ce-
skiej tak z punktu widzenia całego kraju jak i z lo- lów strategicznych Federacji Rosyjskiej i koncernów
kalnej perspektywy Pomorza Zachodniego. Wśród niemieckich. Dla Federacji Rosyjskiej będącej wła-
nich wymienić należy jako najważniejsze: ścicielem większościowym koncernu Gazprom, któ-
1) istotne pogorszenie bezpieczeństwa energe- ry to koncern stanowi kluczowe narzędzie oddziały-
tycznego RP, wania międzynarodowego Federacji, celem jest dal-
2) wysokie ryzyko katastrofy ekologicznej całego sze uzależnienie Polski i innych krajów europejskich
Morza Bałtyckiego, od rosyjskich surowców energetycznych. Dla kon-
3) ograniczenie ruchu polskich jednostek mor- cernów niemieckich celem jest przyłączenie kluczo-
skich cywilnych i wojskowych w czasie budowy i eks- wych polskich odbiorców energii do sieci należących
ploatacji rurociągu, w tym głównie ograniczenie ob- do koncernów niemieckich na warunkach tych kon-
szaru łowisk, cernów.
100

Dodatkowo, w opinii ekspertów – np. prof. Alana spolita Polska i polskie spółki energetyczne przez
Rileya analizującego budowę gazociągu północnego partnerów zagranicznych (np. z Norwegii, Algierii
na zlecenie Parlamentu Europejskiego, Federacja czy Kataru). Partnerzy ci są bardzo wyczuleni na
Rosyjska (czyli OAO Gazprom) nie dysponuje i w naj- bardzo realne ich zdaniem ryzyko anulowania pol-
bliższych kilkunastu latach nie będzie dysponować skich projektów inwestycyjnych, tak jak to miało
możliwościami wydobywania gazu ziemnego wy- miejsce w roku 2001 po zerwaniu przez rząd Leszka
starczającymi do wypełnienia wszystkich rurocią- Millera kontraktów na dostawy gazu ziemnego
gów gazowych budowanych i eksploatowanych przez z Danii i Norwegii oraz odwołanie już wtedy zapla-
OAO Gazprom. nowanej budowy rurociągu Balitc Pipe. Obecnie to-
Możliwość odpowiedniego rozgrywania odbior- czą się bardzo zaawansowane rozmowy przedstawi-
ców poprzez „zakręcanie i odkręcanie kurka” nie cieli polskich spółek energetycznych na temat do-
wydaje się z tej perspektywy tylko spekulacją publi- staw gazu ziemnego z Norweskiego Szelfu Konty-
cystyczną. W grę wchodzą ogromne interesy, znacz- nentalnego i na temat długoletniego kontraktu na
ne pieniądze i bezpieczeństwo RP. Jako uzupełnie- dostawy gazu skroplonego (LNG). Dla ich skutecz-
nie warto przypomnieć, że oficjalna „Strategia ener- nego zamknięcia potrzebny jest wyraźny sygnał
getyczna Federacji Rosyjskiej do roku 2020” zawiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej o determinacji w re-
zapis: „Strategicznymi celami rozwoju przemysłu alizacji projektów dywersyfikacyjnych sektora gazu
gazowego są: (...) zabezpieczenie politycznych inte- ziemnego. W przeciwnym razie zostanie zniszczona
resów Rosji w Europie i w Państwach sąsiedzkich, reputacja Polski i spółek polskich (głównie Polskie-
a także w regionie azjatyckim i Oceanu Spokojnego go Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA oraz
Federacji Rosyjskiej”. Grupy Lotos SA). Tym razem prawdopodobnie na
Wysoce niepokojąca jest opinia wyrażona na ła- zawsze, pamiętając bowiem o zerwaniu umowy
mach wpływowego niemieckiego dziennika gospo- z 2001 r. przez Leszka Millera.
darczego „Financial Times Deutschland”, że po zmia- Ad 2. Wysokie ryzyko katastrofy ekologicznej ca-
nie narodowo-konserwatywnego polskiego rządu łego Morza Bałtyckiego.
Niemcy liczą na to, że rząd Platformy Obywatelskiej Bałtyk jest morzem bardzo specyficznym i nad
znacznie złagodzi stanowisko w kwestii budowy ru- wyraz „czułym” na wszelką ingerencję. Jest morzem
rociągu Nord Stream i że wyrazi zgodę na włączenie izolowanym od otwartych obszarów oceanicznych
strony polskiej w budowę gazociągu. Praktycznie ta- (wymiana wód następuje co 30 do 50 lat). Jest także
kiej samej wypowiedzi udzielił Jens Müller, rzecznik morzem bardzo płytkim (średnia głębokość wynosi
prasowy koncernu Nord Stream AG. zaledwie 52 metry). Postępuje proces eutrofizacji
W tym kontekście należy podkreślić z pełną sta- spowodowany ekstensywnym rolnictwem i spływem
nowczością, że jakikolwiek sygnał rządu Rzeczypo- do morza pozostałości po stosowaniu nawozów
spolitej Polskiej o rozważaniu zakontraktowania do- sztucznych. Wskutek kondensacji metali ciężkich
datkowych dostaw gazu ziemnego z Federacji Rosyj- w warstwie przydennej dochodzi do zamierania ży-
skiej, w tym w szczególności za pośrednictwem pro- cia na dnie Bałtyku.
jektowanego gazociągu Nord Stream, stanowi kry- Bardzo poważnym problemem są podmorskie
tyczne zagrożenie dla powodzenia realizacji polskich składowiska broni chemicznej i materiałów wybu-
projektów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do chowych zatopionych po II wojnie światowej bez na-
Polski. Są to: leżytego zabezpieczenia.
— dostawy gazu ziemnego z Norweskiego Szelfu Niewyobrażalne są następstwa uszkodzenia tych
Kontynentalnego (za pośrednictwem planowanych składowisk (dotyczy głównie broni chemicznej) – na-
rurociągów Skanled i Baltic Pipe); leży się w takiej sytuacji liczyć z całkowitą śmiercią
— dostawy gazu skroplonego przez terminal biologiczną akwenu i bardzo poważnym skażeniem
LNG i towarzyszący gazoport w Świnoujściu, wybrzeży na długi czas. Ponadto trzeba pamiętać
— rozbudowa systemu przesyłowego gazu ziem- o potencjalnie fatalnych skutkach poruszenia szko-
nego w Polsce północno-zachodniej. dliwych osadów na dnie Bałtyku czy też przenikania
Polskie spółki sektora gazowego (Polskie Górnic- zanieczyszczeń do morza w wyniku użytkowania
two Naftowe i Gazownictwo SA i Operator Gazocią- i konserwacji rurociągu. Nie do pominięcia jest
gów Przesyłowych Gaz-System SA) rozpoczęły re- ewentualna niekorzystna zmiana dna morskiego,
alizację powyższych projektów, a finalna wartość prądów i przyspieszenia erozji. Wreszcie pamiętać
sumaryczna inwestycji liczona jest w miliardach trzeba o możliwości uszkodzenia takiego rurociągu.
złotych. Ponadto ustanowiony został wieloletni pro- Do tego dochodzą inne uszkodzenia rurociągu, np.
gram inwestycyjny finansowany z budżetu państwa kontakt z kotwicami, siły natury (trzęsienia ziemi,
na budowę falochronu zewnętrznego w porcie podwodne osuwiska, silne sztormy) czy też zużycie
w Świnoujściu na kwotę ponad 1 mld PLN. Falo- wewnętrzne i zewnętrzne.
chron stanowi kluczowy element infrastruktury po- Ewentualna katastrofa ekologiczna w wyniku
wstającego gazoportu. przedostania się do wód Morza Bałtyckiego wysoce
Krytyczne zagrożenie dla powyższych projektów toksycznych gazów bojowych zatopionych po zakoń-
wynika ze sposobu, w jaki postrzegana jest Rzeczpo- czeniu II wojny światowej zniszczy cały sektor rybo-
101

łówstwa, turystyki morskiej i będzie stanowić po- przez terytorium Republiki Estonii, Republiki Ło-
ważne zagrożenie dla mieszkańców rejonów przy- twy, Republiki Litwy i Rzeczypospolitej Polskiej da-
morskich (np. ze względu na toksyczne opary). lej do Europy Zachodniej. A jest to alternatywa tań-
Akwen przestanie być atrakcyjnym miejscem dla że- sza z całkowitym kosztorysem na poziomie ok. 2–3
glugi rekreacyjnej. Taki scenariusz stanowi jedno mld USD, znacznie bezpieczniejsza pod względem
z największych zagrożeń dla rozwoju Pomorza Za- środowiskowym i o wiele łatwiejsza technicznie. Za-
chodniego, które w znacznej mierze opiera się o tu- przeczeniem dobrych zwyczajów w stosunkach mię-
rystykę, uzdrowiska i przemysł związany z rybo- dzynarodowych jest także udział w budowie ruro-
łówstwem. ciągu Nord Stream byłego kanclerza Republiki Fe-
Ad 3. Ograniczenia ruchu polskich jednostek deralnej Niemiec Gerharda Schrödera. Jeśli uzupeł-
morskich cywilnych i wojskowych w czasie budowy nić powyższe okoliczności o całkowite ignorowanie
i eksploatacji rurociągu, w tym ograniczenie obsza- przez rząd Niemiec polskich interesów w dziedzinie
ru łowisk. energetyki i handlu, to okazuje się, że Rzeczpospoli-
Po wybudowaniu rurociągu Nord Stream i po ta Polska de facto nie jest uważana za partnera
rozpoczęciu jego eksploatacji należy się liczyć z ogra- o statusie suwerennego kraju i pełnoprawnego człon-
niczeniem ruchu morskiego w jego okolicach. Pogor- ka Unii Europejskiej.
szeniu ulegnie bezpieczeństwo żeglugi wokół ruro- Ponadto, zważywszy na zaistniałe działania
ciągu ze względu na sposób działania rosyjskich pa- przekupywania mieszkańców Gotlandii (najwięk-
ramilitarnych służb ochronnych, które z pewnością szej wyspy na Bałtyku należącej do Królestwa Szwe-
będą patrolować strefę wokół gazociągu. Podobne cji) poprzez wsparcie projektów gminnych samorzą-
obawy (poszerzone o obawy związane ze szpiego- dów sumą ok. 2 mld EUR, właściciele i przedstawi-
stwem) wyraziło dowództwo szwedzkiej armii w spe- ciele koncernu Nord Stream AG są pewni realizacji
cjalnej analizie poświęconej wpływowi budowy ru- swych zamierzeń. Na marginesie, paradoksem jest
rociągu Nord Stream na bezpieczeństwo Królestwa fakt, że szwedzkie prawo nie odnosi się do korumpo-
Szwecji. wania władz samorządowych, a tylko do osób poje-
Już w trakcie budowy rurociągu wyznaczona zo- dynczych. Nie bez znaczenia dla traktowania przez
stanie strefa bezpieczeństwa wokół rurociągu, która
rząd Królestwa Szwecji wszystkich spraw związa-
z pewnością ograniczy dostęp do łowisk. W ten spo-
nych z działalnością koncernu Gazprom pozostaje
sób zmniejszone zostaną możliwości połowu pol-
posiadanie przez ministra spraw zagranicznych tego
skich rybaków.
państwa – Carla Bildta, pakietu akcji grupy kapita-
Ad 4. Usankcjonowania łamania zwyczaju i pra-
łowej Gazpromu.
wa międzynarodowego przez bierność organów ad-
Ad 5. Potwierdzenie w perspektywie niemieckiej
ministracji publicznej RP.
i rosyjskiej wrażenia słabej pozycji Polski w ramach
W tej sprawie obowiązuje podstawowa zasada
międzynarodowego porządku prawnego oraz zasada Unii Europejskiej.
dobrego sąsiedztwa. Charakteryzuje ona równość Sprzeciw rządu Rzeczypospolitej Polskiej wobec
podmiotów prawa międzynarodowego. wrogiego projektu, którym jest Nord Stream, powi-
Wszystkie aspekty ochrony środowiska morskie- nien być podtrzymany z pełną stanowczością. Sprze-
go bierze pod uwagę Konwencja Helsińska, którą ciw dotyczy podstawowych interesów państwa w po-
w 1992 r. wraz ze wszystkimi krajami Morza Bałtyc- staci bezpieczeństwa energetycznego kraju, bezpie-
kiego podpisały nowo powstałe kraje nadbałtyckie czeństwa ekologicznego mieszkańców Wybrzeża,
i Unia Europejska. Organem wykonawczym odpo- bezpieczeństwa ekonomicznego regionów turystycz-
wiedzialnym za „Konwencję o ochronie środowiska nych i uzdrowiskowych Wybrzeża.
morskiego obszaru Morza Bałtyckiego jest Komisja Rezygnacja z obrony żywotnych interesów kraju
Helsińska (HELCOM). przez jego rząd jest zawsze oznaką jego słabości
Natomiast Konwencja z Espoo (m. w Finlandii) i oznacza oddawanie pola w kwestii bezpieczeństwa.
z 1991 r. utworzona pod auspicjami Europejskiej Ko- Na takie dobrowolne oddawanie suwerenności nie
misji Gospodarczej ONZ jest pierwszym dokumen- może być nigdy zgody. Przez lata 2006 i 2007 głos
tem prawa międzynarodowego o charakterze wiążą- Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej był
cym, który w całości poświęcony jest instytucji ocen zdecydowany i silny, szczególnie w kwestiach doty-
oddziaływania na środowisko. czących energetyki. Był nastawiony na realizację
W tym kontekście niedawną wypowiedź mena- interesów Rzeczypospolitej Polskiej, czyli Polaków.
dżera konsorcjum Nord Stream – Sebastiana Sassa, Taka postawa musiała budzić negatywne reakcje
w „The Wall Street Journal Polska”, że na wybudo- np. przedstawicieli Republiki Federalnej Niemiec,
wanie gazociągu północnego nie jest potrzebna zgo- gdyż stanowiła utrudnienie dla realizacji intere-
da rządu Rzeczypospolitej Polskiej, należy trakto- sów niemiecko-rosyjskich sprzecznych z interesa-
wać jako symptomatyczną i groźną zarazem. W jego mi polskimi.
wypowiedzi zawarty został wyraźny sprzeciw dla al- Odstąpienie od zdecydowanego obstawania przy
ternatywnego projektu w postaci gazociągu Amber swoich racjach będzie odczytane jako przejaw słabo-
przebiegającego lądem wzdłuż wybrzeża Bałtyku ści, szczególnie przez rządy Republiki Federalnej
102

Niemiec i Federacji Rosyjskiej. Raz utraconą pozycję czypospolitej Polskiej z przedstawicielami rządu Re-
odbudowuje się z wielkim trudem. publiki Federalnej Niemiec prowadzonych obecnie –
Pytania: od listopada 2007 r., i planowanej agendy tematów
1. Proszę o informację, czy rząd Rzeczypospolitej do rozmów na rok 2008 dotyczących współpracy
Polskiej utrzyma zdecydowany sprzeciw wobec bu- energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem pro-
dowy rurociągu gazowego Nord Stream jako sprzecz- jektów Nord Stream, OPAL i interkonektorów pol-
nego z żywotnymi interesami kraju i będącego real- sko-niemieckich.
nym zagrożeniem jego bezpieczeństwa.
2. Proszę o wyjaśnienie sytuacji, w której woje- Z poważaniem
woda zachodniopomorski nie dołożył należytej sta-
ranności w przeprowadzeniu aktywnych konsultacji Posłowie Czesław Hoc
społecznych w sprawie budowy gazociągu Nord i Joachim Brudziński
Stream w ramach postępowania przewidzianego
konwencją z Espoo.
3. Proszę o przedstawienie informacji, czy rząd Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
Rzeczypospolitej Polskiej planuje działania mające
na celu zmianę priorytetowych inwestycji Unii Eu-
ropejskiej w sektorze energetycznym, włącznie ze Interpelacja
skreśleniem z tej listy projektu Nord Stream. (nr 827)
4. Proszę o przedstawienie informacji, czy mini-
ster właściwy do spraw gospodarki, który jest kon- do prezesa Rady Ministrów
stytucyjnie odpowiedzialny za bezpieczeństwo ener-
getyczne, otrzymał od koncernu Nord Stream AG w sprawie łagodzenia stanowiska Polski
informacje uzupełniające projektu, a w tym: odnośnie do genetycznie modyfikowanych
— trzy alternatywne trasy planowanej inwesty- pasz i zamiaru uwalniania genetycznie
cji, wraz ze szczegółowymi analizami planowanych modyfikowanych roślin w produkcji roślinnej
tras i tzw. opcją zero, czyli zaniechania inwestycji,
— opisy alternatywnych wariantów lokalizacyj- Szanowny Panie Premierze! Dnia 21.01.2008 r.
nych planowanego gazociągu, Informacyjna Agencja Radiowa podała, co zamiesz-
— odniesienie się do zgodności przedsięwzięcia czono również na stronie portalu wp.pl, iż Polska ła-
z kierunkami polityki energetycznej i polityki w dzie- godzi stanowisko w sprawie produktów genetycznie
dzinie środowiska naturalnego Unii Europejskiej,
modyfikowanych i zmienia przepisy zgodnie z zale-
— opis wszelkiej infrastruktury instalowanej
ceniem Komisji Europejskiej. Minister rolnictwa
wraz z gazociągiem,
Marek Sawicki potwierdził, że Bruksela dostanie
— szczegółowe informacje dotyczące materiałów
planowanych do budowy gazociągu, ich parametrów propozycje zmian w ustawie o paszach, która zezwo-
wytrzymałościowych, referencji, norm, standardów li na wykorzystywanie produktów zmodyfikowanych
i analiz, a także norm projektowych i budowlanych, genetycznie. Złagodzone stanowisko Marek Sawicki
— wykonanie na potrzeby dokumentacji szczegó- prezentował też w sprawie upraw roślin genetycznie
łowej inwentaryzacji broni chemicznej i innych sub- modyfikowanych. Zaznaczył, że są pozytywne ele-
stancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska menty, gdyż całe uprawy ziemniaków genetycznie
a zatopionych na dnie Morza Bałtyckiego w sąsiedz- modyfikowanych w Europie nie są zjadane przez
twie planowanej trasy gazociągu, stonkę.
— opis wpływu inwestycji na faunę i florę bałtyc- W świetle powyższej informacji zwracam się
ką, w tym na ptaki i ssaki morskie, uwzględniający z uprzejmym zapytaniem, czy stanowisko to popiera
pełny cykl wegetacyjny, również Pan, Panie Premierze, czy popiera to rów-
— wskazanie ograniczeń, jakim będzie podlegać nież minister środowiska i czy jest to już oficjalne
rybołówstwo prowadzone w sąsiedztwie inwestycji, stanowisko rządu.
— odniesienie się do istniejących zagrożeń i ich Pragnę również uzyskać odpowiedź, w jaki spo-
skutków w stosunku do istniejącej infrastruktury sób może wpłynąć uwalnianie genetycznie modyfi-
(wraz z prezentacją danych w formie graficznej, np. kowanych roślin na bioróżnorodność, w tym na or-
mapy z profilem dna morskiego na trasie gazociągu ganizmy pożyteczne, szczególnie te, które są istotne
z naniesioną infrastrukturą, a także wrakami stat- z punktu widzenia Natury 2000 i są szczególnym
ków, zatopioną bronią chemiczną i amunicją oraz in- obiektem zainteresowania (finansowania) KE.
nymi przeszkodami),
— analiza potencjalnych sytuacji awaryjnych i ich Z poważaniem
oddziaływania na środowisko,
— wskazanie wszystkich materiałów źródłowych. Poseł Jan Szyszko
6. Proszę o przedstawienie informacji na temat
rozmów i korespondencji przedstawicieli rządu Rze- Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
103

Interpelacja te są bardzo często reklamowane jako napoje zwięk-


(nr 828) szające możliwość koncentracji, zwiększające wydol-
ność organizmu, przeciwdziałające zmęczeniu oraz
do ministra zdrowia przyspieszające metabolizm.
W związku z tym młodzież w wieku szkolnym,
w sprawie obniżenia kosztów zakupu leków chcąc poprawić swoje zdolności intelektualne, bar-
przez emerytów i rencistów dzo często po nie sięga. Cieszą się one także dużą
popularnością na różnego rodzaju imprezach.
Bardzo często podczas dyżurów poselskich otrzy- Napoje te, mimo iż tak szkodliwe, są ogólnie do-
mujemy informacje i sygnały od osób starszych, któ- stępne (często nawet w sklepikach szkolnych). Mło-
re dotyczą wysokich cen leków. Emeryci i renciści są dzież jest przekonana, że pijąc te wspomagacze, jest
to ludzie na ogół schorowani, co wiąże się z koniecz- w stanie osiągnąć lepsze wyniki w nauce. Jednak
nością regularnego zażywania leków na różnego ro- mało kto wie o tym, że ich skład w dużym stopniu
dzaju schorzenia. Przy obecnej bardzo wysokiej ce- hamuje wydzielanie hormonu wzrostu. Zawierają
nie leków ludzie ci często są zmuszeni rezygnować z szereg sztucznych substancji, które mogą spowodo-
wykupywania leków, ponieważ nie stać ich na zapła- wać podrażnienie żołądka lub reakcję alergiczną.
cenie za nie, a to z kolei jest zagrożeniem dla ich W związku z powyższym powinny pojawić się pewne-
zdrowia i życia. Bardzo smutne jest to, iż osoby star- go rodzaju ograniczenia w dostępie do tych używek.
sze i schorowane muszą dokonywać wyboru pomię- Zwracamy się z prośbą o zainteresowanie poruszo-
dzy wykupieniem leków, zakupem żywności bądź nym przez nas zjawiskiem i odpowiedź na pytania:
opłatami za czynsz, gaz, prąd czy pozostałe media. 1. Czy znany jest Pani Minister powyższy pro-
Wobec powyższego prosimy Panią Minister o za- blem?
interesowanie się sprawą i udzielenie odpowiedzi na 2. Jakie działania przewiduje Pani Minister, by
następujące pytania: zminimalizować to zjawisko?
1. Czy znany jest Pani w/w problem?
Z poważaniem
2. Czy rząd i Ministerstwo Zdrowia zamierza
podjąć stosowne kroki, aby obniżyć ceny leków dla
Posłowie Zbigniew Chmielowiec,
emerytów i rencistów?
Kazimierz Moskal i Stanisław Ożóg
Z poważaniem

Posłowie Zbigniew Chmielowiec, Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.


Kazimierz Moskal i Stanisław Ożóg

Interpelacja
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. (nr 830)

do ministra zdrowia
Interpelacja
(nr 829) w sprawie pomocy dla osób niepełnosprawnych

do ministra edukacji narodowej Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce jest


bardzo trudna. Pomijając sam fakt ich cierpienia
w sprawie szkodliwego wpływu i dyskryminacje przez inne osoby, zauważamy inny
napojów energetyzujących na młodzież niezwykle niepokojący problem. Dotyczy to w dużej
mierze sposobu leczenia i opieki nad niepełno-
W ostatnim czasie coraz bardziej wśród polskich sprawnymi.
dzieci i młodzieży zauważalny jest niezwykle istotny Niezaprzeczalnym faktem jest to, że osoby takie
problem, który dotyczy nadużywania napojów ener- potrzebują pomocy ze strony całego społeczeństwa,
getyzujących. Docierają do nas informacje od wycho- jednak często jest to niewystarczające, gdyż nie-
wawców, iż średnio co drugi uczeń już w szkole pod- zbędna jest fachowa opieka, której niestety w dal-
stawowej miał i ma styczność z tego typu używką. szym ciągu jest zbyt mało. Cieszy nas, że nastąpił
Chcąc zgłębić tę problematykę, zapoznaliśmy się duży krok do przodu. Nie da się nie zauważyć, iż
z licznymi artykułami na ten temat. Fakty są prze- wzrosła liczba leków refundowanych dla tej grupy
rażające. ludzi.
Napoje te, wyglądające bardzo niewinnie, zachę- Konieczne jest zwiększenie liczby placówek, któ-
cające atrakcyjną etykietą mogą mieć zgubny wpływ re będą zajmować się problemami osób niepełno-
na rozwój młodego człowieka. „Dopalacze” w nad- sprawnych i kalekich. Punkty takie mogłyby za-
miernych dawkach mogą wywoływać zaburzenia trudniać specjalistów w tej dziedzinie, dyspozycyj-
krążenia, skoki ciśnienia, a nawet cukrzycę. Używki nych i posiadających odpowiednie wykształcenie
104

i kwalifikacje do pracy z ludźmi upośledzonymi dzie na ukształtowane już więzi społeczne, gospo-
umysłowo. Problematyką tą powinni zajmować się darcze i kulturalne.
specjaliści i dostosować swoje działania do potrzeb Konsultacje w sprawie zmian granic przeprowa-
zainteresowanych. Niejednokrotnie osoby upośle- dzane są w różnej formie. Czy nie lepszym rozwiąza-
dzone nie otrzymują odpowiedniej pomocy, co wiąże niem byłoby przeprowadzenie referendum wśród
się często z pogłębianiem się ich zaburzeń, często wszystkich mieszkańców jednostek samorządowych
też bezsilność może powodować depresję i inne za- zgodnie z ustawą o referendum?
grażające ich życiu dolegliwości. Należałoby również ustalić, że kolejny wniosek
Wobec powyższego zwracamy się do Pani Mini- o zmianę granic może być składany po pewnym cza-
ster z następującymi pytaniami: sie, w ustalonym przez ustawodawcę terminie. Bez
1. Czy znany jest Pani Minister wymieniony ustalenia takiego okresu karencji nie jest możliwe
problem? planowanie rozwoju gminy, a wnioskodawca może
2. Jakie kroki podejmie Pani Minister, by wpły- niemal co rok powtarzać swój wniosek.
nąć na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych? Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się do
3. Czy przewidziano w budżecie państwa na 2008 Pana Premiera z następującymi pytaniami:
rok środki na dofinansowanie tego typu placówek? 1. Czy znamy jest Panu przedstawiony problem?
Z poważaniem 2. Jakie czynności podejmie Pana rząd w tej
sprawie?
Posłowie Zbigniew Chmielowiec, Z poważaniem
Kazimierz Moskal i Stanisław Ożóg
Poseł Zbigniew Chmielowiec

Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.

Interpelacja Interpelacja
(nr 831) (nr 832)
do prezesa Rady Ministrów do ministra spraw wewnętrznych i administracji
oraz
w sprawie podjęcia prac legislacyjnych ministra spraw zagranicznych
dotyczących procedur zmiany granic gmin
w sprawie sytuacji
Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy dotyczą- na granicy polsko-ukraińskiej oraz w strefie
ce zasad zmiany granic gmin budzą wiele kontro- przygranicznej po przystąpieniu Polski
wersji. Do mojego biura poselskiego wpłynęło „Sta- do strefy Schengen
nowisko Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim
w sprawie procedur zmiany granic gmin” z prośbą Przystąpienie Polski do strefy Schengen spowo-
o podjęcie prac legislacyjnych dotyczących wprowa- dowało nowy obowiązek wizowy dla obywateli Ukra-
dzenia jasnych i przejrzystych zasad dotyczących iny chcących wjechać na terytorium RP. Ukraina
zmiany granic gmin.
ratyfikowała umowę umożliwiającą wydawanie wiz
Istniejące w obrocie prawnym przepisy pozwalają
bezpłatnych (tak jak do tej pory) i tzw. mały ruch
Radzie Ministrów w dowolny sposób zmieniać grani-
graniczny w strefie 50 km. W związku z tym powstał
ce gmin w drodze rozporządzenia. W obecnych prze-
szereg problemów na granicy, jak również w strefie
pisach prawa brak jest uregulowań dotyczących re-
przygranicznej, które w najbliższym czasie ulegną
kompensowania strat i utraconych korzyści z tytułu
jeszcze zaostrzeniu.
oderwania części gminy. Brak jest możliwości odwo-
Czy w takiej sytuacji nie byłoby wskazane zor-
łania się od decyzji Rady Ministrów. Nie ma również
ganizowanie polsko-ukraińskiego „okrągłego sto-
uregulowań co do szczegółowości analizy ekono-
łu” z udziałem stron rządowych, organizacji poza-
micznej pokazującej, na ile wnioskowana zmiana
rządowych, samorządów, mediów, instytucji nauki
potrzebna jest dla rozwoju miasta i regionu i jaki
w celu wypracowania metod usprawnienia ruchu
wpływ może ona mieć dla bytu ekonomicznego gmin
granicznego?
tracących tereny.
Procedura zmian granic jednostek samorządu Z poważaniem
terytorialnego narusza zasadę równości stron tego
postępowania. Wnioskujący może bowiem składać Poseł Magdalena Gąsior-Marek
wniosek dotyczący dowolnego terenu, bez przepro-
wadzenia analiz, jak takie odłączenie wpływać bę- Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
105

Interpelacja Interpelacja
(nr 833) (nr 833)

do ministra spraw wewnętrznych i administracji do ministra spraw zagranicznych

w sprawie stosunków polsko-ukraińskich w sprawie stosunków polsko-ukraińskich


i sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej i sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej
po przystąpieniu Polski do strefy Schengen po przystąpieniu Polski do strefy Schengen

Przystąpienie Polski do strefy Schengen spowo- Przystąpienie Polski do strefy Schengen spowo-
dowało nowy obowiązek wizowy dla obywateli Ukra- dowało nowy obowiązek wizowy dla obywateli
iny chcących wjechać na terytorium RP. Ukraina Ukrainy chcących wjechać na terytorium RP.
ratyfikowała umowę umożliwiającą wydawanie wiz W związku z tym powstał szereg problemów na
bezpłatnych (tak jak do tej pory) i tzw. mały ruch granicy, również związanych z funkcjonowaniem
graniczny w strefie 50 km. W związku z tym powstał konsulatów, zlekceważonych przez polską stronę,
szereg problemów na granicy, jak również w strefie przy jednoczesnym kreowaniu sielankowego obra-
przygranicznej, które w najbliższym czasie ulegną zu w mediach. Dziś praktycznie nie istnieje regu-
zaostrzeniu. larny i przewidywalny system połączeń autobuso-
Czy stworzenie tzw. małego ruchu granicznego wych z Ukrainą, a przejścia graniczne są blokowa-
w strefie 50 km rzeczywiście będzie sprzyjało kon- ne przez kierowców, mieszkańców terenów przy-
taktom rodzin i budowaniu więzi polsko-ukraiń- granicznych, ale także organizacje o charakterze
skich, czy raczej umożliwi rozwój przemytu i handlu politycznym, takie jak PORA.
odbiegającego od cywilizowanych standardów? W jaki sposób ministerstwo zamierza zapobiec
sytuacji, w której Polska będzie postrzegana jako
W jaki sposób stworzenie tzw. małego ruchu gra-
kraj utrudniający otrzymanie wizy schengeńskiej
nicznego w strefie 50 km ma usprawnić ruch gra-
lub narodowej (bo to polskie konsulaty z racji liczby
niczny, jeśli to właśnie przemyt (głównie paliw, al-
i kwestii językowych będą oblegane i one najczęściej
koholu oraz papierosów) i handel mieszkańców rejo-
będą wydawać odmowy)?
nów nadgranicznych powoduje kolejki na granicy?
Jakie kroki zamierza podjąć ministerstwo w spra-
W jaki sposób zamierzamy walczyć z zagroże-
wie funkcjonowania konsulatów, aby wyeliminować
niem wjazdu do strefy Schengen przestępców wsku-
patologie takie jak „instytucje” pośredniczące o cha-
tek „rozszczelnienia” granicy spowodowanego ru-
rakterze nieformalnym lub wręcz przestępczym?
chem przygranicznym?
W jaki sposób ministerstwo zamierza umożliwić
Czy ministerstwo zamierza modernizować obec- normalny ruch autobusowy sparaliżowany nałoże-
ne, a także budować nowe przejścia graniczne, niem na ukraińskich kierowców biurokratycznych
z uwzględnieniem przejść lokalnych, wodnych, tury- wymogów normalnych w Europie, ale abstrakcyj-
stycznych, które nie są kosztowne, a zarazem mogą nych na Ukrainie (np. wyciągi bankowe z kont
przyczynić się do rzeczywistego rozwoju terenów świadczące o zarobkach itp.)?
przygranicznych, a nie „wsparcia” przestępczości Czy ministerstwo zamierza stosować skuteczną
przygranicznej? politykę informacyjną w Polsce i na Ukrainie na te-
Czy ministerstwo zamierza doprowadzić do real- mat strefy Schengen, jej korzyści i zasad, która unie-
nego, a nie wirtualnego wydzielenia faktycznych pa- możliwi wykorzystywanie obecnej sytuacji do roz-
sów zielonych dla podróży służbowych na przejściach grywek politycznych na Ukrainie przez środowiska
granicznych? niechętne współpracy Ukrainy z UE oraz do za-
Czy ministerstwo zamierza doprowadzić do jako- ostrzenia stosunków z Polską?
ściowych zmian kontroli na polskiej granicy strefy
Schengen – począwszy od zaprzestania zwracania Z poważaniem
się na „ty” przez polskie służby poprzez obsługę po-
dróżnych w pojazdach i konieczność wysiadania pa- Poseł Magdalena Gąsior-Marek
sażerów tylko w uzasadnionych przypadkach?
Z poważaniem Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.

Poseł Magdalena Gąsior-Marek

Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.


106

Interpelacja Wnoszę o zmianę art. 109 ust. 3 ustawy Kodeks


(nr 834) ruchu drogowego w zakresie wykreślenia daty
dziennej przy pozostawieniu samego roku. Taka
do prezesa Rady Ministrów zmiana umożliwi utworzenie w Głogowie i innych
miastach w podobnej sytuacji terenowych oddzia-
w sprawie postępu prac nad wdrożeniem łów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.
dyrektyw Rady 2000/43/WE i 2000/78/WE, Oczywiście po zmianie przepisów niezbędna będzie
a także niewłaściwego i niepełnego decyzja zarządu województwa, jednakże w przy-
wdrożenia dyrektywy Rady 89/391/EWG
padku Głogowa wola utworzenia takiego oddziału
została wyrażona na piśmie przez Zarząd Woje-
Interpelacja poselska w sprawie postępu prac
nad wdrożeniem dyrektywy Rady 2000/43/WE po- wództwa Dolnośląskiego. O utworzenie takiej pla-
przez uchwalenie ustawy o równym traktowaniu cówki wnosili już w 2006 r. mieszkańcy Głogowa,
oraz dyrektywy Rady 2000/78/WE ustanawiającej co zostało potwierdzone w 2007 r. przez Zarząd Po-
ogólne warunki ramowe równego traktowania w za- wiatu Głogowskiego.
kresie zatrudniania i pracy, przy czym pierwszą dy- W Głogowie przez wiele lat funkcjonował ośro-
rektywę mieliśmy wdrożyć do końca 2007 r., drugą dek egzaminowania kierowców, jednakże przez nie-
do 15 sierpnia 2008 r., a także w sprawie niewłaści- fortunną decyzję likwidującą ten ośrodek parę mie-
wego i niepełnego wdrożenia dyrektywy Rady 89/ sięcy przed wskazaną w ustawie datą 31 grudnia
391/EWG, co skutkowało przedstawieniem Polsce 1998 r. w tej chwili niemożliwe jest utworzenie tere-
przez Komisję Europejską formalnych zarzutów. nowego ośrodka WORD. Jest to o tyle niesprawiedli-
Jaki jest stan zaawansowania prac nad projekta- we, iż podobne ośrodki funkcjonują w znacznie
mi wspomnianych ustaw? Kiedy zostaną one przed- mniejszych miastach takich jak m.in. Kłodzko, Gli-
stawione do pierwszego czytania w Sejmie? Jakie wice, Jastrzębie-Zdrój, Dąbrowa Górnicza. Głogów
działania podjęto w zakresie nowelizacji Kodeksu jako 70-tysięczne miasto powiatowe, które jest
pracy? Czy istnieje realne zagrożenie zapłaty ewen- znacznie oddalone od istniejących ośrodków egzami-
tualnych kar za zwłokę nałożonych przez Europej- nacyjnych, znajdujących się w Legnicy, Lesznie, Zie-
ski Trybunał Sprawiedliwości?
lonej Górze, powinno mieć ośrodek egzaminacyjny
Z poważaniem tym bardziej, że zwiększająca się liczba samochodów
powoduje coraz większą liczbę kandydatów na kie-
Posłowie Arkady Fiedler rowców. Jest to przyczyną coraz bardziej wydłużają-
i Tomasz Piotr Nowak cego się czasu oczekiwania na egzamin, często prze-
kraczającego 2–3 miesiące, mimo iż przepisy wyraź-
nie narzucają 30-dniowy termin. Biorąc pod uwagę
Poznań, dnia 21 stycznia 2008 r. natężenie ruchu w Głogowie, jak również fakt, iż
przez wiele lat były w tym mieście przeprowadzane
egzaminy, można uznać, że spełnione są warunki
Interpelacja
(nr 835) niezbędne do sprawdzania w trakcie egzaminu
umiejętności przyszłych kierowców według polskich
do ministra infrastruktury i europejskich przepisów. Wobec tego proszę o prze-
analizowanie możliwości dokonania zmian w usta-
w sprawie zmiany przepisów w zakresie wie o ruchu drogowym. Powyższa zmiana znacznie
umożliwienia powoływania terenowych wpłynie na ułatwienie „życia” mieszkańcom i zdecy-
oddziałów wojewódzkich ośrodków ruchu dowanie skróci czas oczekiwania na egzamin.
drogowego w miastach, w których w 1998 r. W związku z powyższym, proszę o odpowiedź na
funkcjonował WORD, a w szczególności następujące pytania w tej sprawie:
w Głogowie w woj. dolnośląskim 1. Czy możliwa jest zmiana przepisów w ww. za-
kresie?
Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 usta- 2. Czy ministerstwo przewiduje rozwiązanie
wy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia problemu dotyczącego coraz dłuższego czasu oczeki-
9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73, poz. 350, z późn. wania na egzamin państwowy w zakresie zdobywa-
zm.) oraz art. 191–193 Regulaminu Sejmu (MP 2002 nia uprawnień do kierowania pojazdami?
Nr 23, poz. 398) zwracam się do Pana Ministra
w sprawie dotyczącej zmiany przepisów w kierunku Z poważaniem
umożliwienia powoływaniu terenowych oddziałów
wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w mia- Poseł Ewa Drozd
stach, w których w 1998 r. funkcjonował WORD,
a w szczególności w Głogowie, woj. dolnośląskie. Warszawa, dnia 17 stycznia 2008 r.
107

Interpelacja 4. Czy wyciągane są wnioski i sankcje służbowe


(nr 836) wobec urzędników skarbowych niestosujących się
do treści zawartych w komunikacie?
do ministra finansów Na koniec chciałybyśmy zapytać Pana Ministra,
czy w związku z ogólnopolską skalą problemu oraz
w sprawie niestosowania się jego ogromnym znaczeniem społecznym jest możli-
przez urzędy skarbowe do zaleceń we szybkie uregulowanie opisanych kwestii w for-
Ministerstwa Finansów w zakresie mie zarządzenia, które dawałoby gwarancję wyko-
przekazywania 1% podatku na konkretny cel nywania przez urzędy czynności opisanych w komu-
organizacji pożytku publicznego nikacie, dotyczących trybu przekazywania 1% po-
datku na OPP, w tym na konkretny cel.
Szanowny Panie Ministrze! Ustawa z dnia 16 li- Z poważaniem
stopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektó- Posłanki Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
rych innych ustaw wprowadziła korzystne zmiany i Bożena Szydłowska
w mechanizmie alokacji 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego (OPP). Dzięki tym zmianom można spo- Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
dziewać się zwiększenia kwot przekazywanych przez
darczyńców na rzecz OPP. Jednocześnie ustawa nie
uwzględnia specyfiki działania tych OPP, które zbie- Interpelacja
rają na konkretny cel (np. na konkretne dziecko). (nr 837)
W tej sprawie interpelował m.in. poseł Dariusz Li-
piński. Uzyskane wyjaśnienie, że taka możliwość do ministra środowiska
istnieje poprzez dopisanie szczegółowego przezna-
czenia środków w zeznaniu podatkowym, a zgodnie w sprawie podjęcia
z komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia przez Ministerstwo Środowiska
21 grudnia 2007 r. urzędy skarbowe mają te dodat- działań zmierzających do ograniczenia
kowe informacje przekazywać OPP w celu redystry- emisji gazów cieplarnianych
bucji środków zgodnie z wolą darczyńcy.
Niestety, otrzymałyśmy w styczniu wiele niepo- Szanowny Panie Ministrze! Polska w dniu 26 paź-
kojących sygnałów od rodziców niepełnosprawnych dziernika 1994 r. ratyfikowała Ramową Konwencję
dzieci o nierespektowaniu przez urzędy skarbowe Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
zaleceń Ministerstwa Finansów w zakresie deklaro- a w dniu 13 grudnia 2002 r. protokół z Kioto. Zgodnie
wania 1% podatku na rzecz OPP, szczególnie w za- z art. 3 ust. 1 protokołu państwa rozwinięte, określo-
kresie przekazywania środków na konkretny cel, ne w załączniku I do konwencji, zobowiązały się do
sumarycznej redukcji swych emisji o co najmniej 5%
np. konkretne dziecko. Komunikat wskazuje możli-
w stosunku do poziomu z 1990 r. w tzw. pierwszym
wość wpisywania nazwy celu lub danych personal-
okresie rozliczeniowym, tj. w latach 2008–2012. Za-
nych dziecka w rubryce „Inne informacje”. Wywią-
łącznik B do protokołu zawiera z kolei indywidualnie
zywanie się przez urzędy skarbowe z obowiązku re-
określone zobowiązania redukcyjne państw wymie-
spektowania umieszczonych w tej rubryce danych
nionych we wspomnianym już załączniku I. Wśród
będzie miało decydujący wpływ na możliwość dal- stron znajduje się Polska z 6% celem redukcyjnym
szego leczenia i rehabilitacji tysięcy niepełnospraw- (w odniesieniu do emisji z 1988 r.).
nych w Polsce. Dążąc do zmniejszenia kosztów realizacji celów
W związku z powyższym mamy do Pana Mini- redukcyjnych, w protokole z Kioto wprowadzono
stra następujące pytania: mechanizmy rynkowe zwane mechanizmami ela-
1. Dlaczego organy podatkowe nie respektują in- stycznymi: mechanizm wspólnych wdrożeń (ang. Jo-
formacji zawartej w komunikacie Ministerstwa Fi- int Implementation – w skrócie JI), mechanizm czy-
nansów z dnia 21 grudnia 2007 r., dotyczącym no- stego rozwoju (ang. Clean Development Mechanism
wych zasad przekazywania 1% podatku na rzecz or- – w skrócie CDM) oraz handel emisjami (ang. Emis-
ganizacji pożytku publicznego w formularzach PIT? sion Trading – w skrócie ET).
2. Dlaczego urzędy skarbowe nie rozliczają pra- Inwestorzy działający na terenie Rzeczypospoli-
cowników z wykonywania zaleceń zawartych w ko- tej Polskiej, chcący doprowadzić do zmniejszenia
munikacie z dnia 21 grudnia 2007 r., dotyczącym no- obecności gazów cieplarnianych w atmosferze, za-
wych zasad przekazywania 1% podatku na rzecz or- mierzają realizować projekty proekologiczne w ra-
ganizacji pożytku publicznego w formularzach PIT? mach mechanizmu wspólnych wdrożeń. W tym celu
3. W jaki sposób monitorowane są zachowania zostały przygotowane odpowiednie wstępne opisy
urzędników skarbowych w tym zakresie? projektów (ang. Project Idea Note – w skrócie PIN)
108

i przesłane do Ministerstwa Środowiska oraz do Interpelacja


NFOŚiGW w celu uzyskania listów popierających. (nr 839)
Takich projektów przesłano kilkadziesiąt. Minister
środowiska w poprzednim rządzie bardzo rzadko do ministra spraw wewnętrznych i administracji
decydował się na wydanie listu popierającego pro-
jekt. Dlatego większość tych projektów czeka w mi- w sprawie spowodowania wykonania
nisterstwie na rozpatrzenie. przez starostów zmian zapisów ewidencji
Czy Pan Minister zamierza zmienić tę praktykę, na podstawie przeprowadzanych przez gminy
dając projektom szanse realizacji, aby tym samym weryfikacji użytków gruntowych,
Polska bardziej aktywnie włączyła się w działania co ograniczy niedobór w dochodach gmin
mające na celu ograniczenie gazów cieplarnianych? z tytułu podatku od nieruchomości
Z poważaniem
Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie ze zmianą
Poseł Witold Klepacz ustawy o podatku rolnym i leśnym z października
2002 r. podstawowym kryterium przesądzającym
Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r. o sposobie opodatkowania nieruchomości są infor-
macje zawarte w rejestrze ewidencji gruntów i bu-
dynków.
Interpelacja Starosta, jako organ właściwy, prowadzący kata-
(nr 838) ster nieruchomości, po uprzedniej weryfikacji użyt-
ków gruntowych przeprowadzanej przez gminę, po-
do ministra skarbu państwa winien dokonać zmiany zapisów w ewidencji. Proce-
dura ta nie została w pełni przeprowadzona, a brak
w sprawie zmiany art. 68 ust. 2 ustawy aktualnie obowiązujących zapisów użytków grunto-
o gospodarce nieruchomościami wych skutkuje poważnym niedoborem w dochodach
w celu wyłączenia możliwości żądania gmin z tytułu podatku od nieruchomości. Brak jed-
Agencji Mienia Wojskowego wobec jednostek nolitości w tych zapisach wywołuje również konflik-
samorządów terytorialnych zwrotu bonifikaty ty sąsiedzkie i zastrzeżenia oraz pretensje miesz-
udzielonej przy zakupie nieruchomości kańców, którzy wskazują na różnicę w kwotach po-
datków zbliżonych nieruchomości, co narusza kon-
Szanowny Panie Marszałku! Zgodnie z art. 68 stytucyjną zasadę równości obywateli.
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., jeżeli na- Wskazanym byłoby spowodować dokonanie przez
bywca zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne starostów zmian zapisów w ewidencji oraz zlecić dla
cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii usprawnie-
przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości nie procedur w tym zakresie.
stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, Panie Ministrze! Jakie zamierza Pan podjąć
licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu działania w celu usprawnienia procedur oraz spowo-
kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryza- dowania wykonania przez starostów ich obowiąz-
cji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. ków w tym zakresie?
Zgodnie z sugestią samorządów Agencja Mienia Z poważaniem
Wojskowego powinna być wyłączona z możliwości
żądania od jednostek samorządu terytorialnego Poseł Jerzy Gosiewski
zwrotu bonifikaty, zgodnie z wym. art. 68.
Panie Ministrze, jakie jest stanowisko rządu Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
w tej sprawie?
Z poważaniem
Interpelacja
Poseł Jerzy Gosiewski (nr 840)

Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. do ministra środowiska

w sprawie rekompensaty dla właścicieli


i zarządzających gruntami objętymi
obszarem Natura 2000

Szanowny Panie Ministrze! Projektowana sieć


Natura 2000 wymagać będzie jeszcze wielu uzupeł-
nień i korekt. Podkreślić należy, że stwarza ona
szansę objęcia ochroną wartościowych typów ekso-
109

systemów i siedlisk oraz miejsc gniazdowania pta- Panie Ministrze! Jakie planuje pan poczynić
ków, które w ramach krajowego systemu obszarów przedsięwzięcia w celu opracowania spójnego syste-
chronionych nie są w pełni reprezentowane (np. do- mu wypłat rekompensat dla właścicieli i zarządzają-
lin rzecznych). Oba systemy są otwarte i można mieć cych gruntami na terenach objętych obszarem Na-
nadzieję, że stopniowo udoskonalane przyczynią się tura 2000?
do zachowania różnorodności biologicznej w Polsce.
Z poważaniem
Ustalono już tereny, które z pewnością docelowo
pozostaną obszarami Natura 2000, dlatego też nale- Poseł Jerzy Gosiewski
żałoby w końcu przystąpić do ich ochrony.
Sprawą kluczową dla pomyślnego wdrażania Na- Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
tury 2000 są finanse, a szczególnie rekompensaty
dla administrujących tymi terenami. Jest pewne, że
większość kosztów związanych z wyznaczeniem Interpelacja
i funkcjonowaniem SOO i OSO (w tym kosztów ob- (nr 841)
sługi i zabiegów ochrony aktywnej), opracowaniem
dla nich planów ochrony, monitoringiem określo- do ministra kultury i dziedzictwa narodowego
nych rodzajów siedlisk i gatunków, sprawozdawczo-
ścią etc. będą ponosić państwa członkowskie (mogą w sprawie nierównego dostępu do środków
one liczyć na wsparcie z funduszy unijnych ochrony w ramach programu „Promesa ministra
tzw. priorytetowych siedlisk przyrodniczych i ga- kultury i dziedzictwa narodowego”
tunków). W przypadku obszarów Natura 2000 już
objętych formami ochrony na szczeblu krajowym Panie Ministrze! Program „Promesa ministra
koszty wdrażania sieci będą oczywiście mniejsze. kultury i dziedzictwa narodowego” ma służyć dofi-
Dla tych obszarów sporządzane są plany ochrony, nansowaniu wkładu krajowego (publicznego) do wy-
obejmujące również monitoring. branych projektów z zakresu kultury realizowanych
W przypadku obszarów niechronionych (przede ze środków europejskich. Dofinansowanie dotyczy
wszystkim nieleśnych) do kosztów sporządzenia ich projektów realizowanych w ramach Programu Ope-
planów ochrony oraz funkcjonowania dochodzą racyjnego „Infrastruktura i środowisko 2007–2013”,
trudne jeszcze do oszacowania koszty rekompensat szesnastu regionalnych programów operacyjnych
dla właścicieli gruntów za utracone korzyści w związ- 2007–2013, Programu Operacyjnego „Innowacyjna
ku z ograniczeniami w użytkowaniu terenu oraz gospodarka”, Programu Operacyjnego „Kapitał
koszty finansowych zachęt do gospodarowania ludzki”, Programu Rozwój Obszarów Wiejskich
w określony sposób, sprzyjający utrzymaniu siedlisk 2007–2013, programów Europejskiej Współpracy
przyrodniczych i gatunków we właściwym stanie Transgranicznej, Funduszu Wymiany Kulturowej
ochrony. Jest szansa, że koszty wdrażania Natury oraz Programu Kultura 2007–2013. Wymaganym za-
2000 na obszarach rolniczych będą częściowo po- łącznikiem do projektu jest wniosek złożony do które-
krywane z funduszy przeznaczanych na wdrażanie goś z ww. programów i podpisana umowa na współfi-
programów związanych z rolnictwem (program rol- nansowanie zadania z funduszy europejskich.
nośrodowiskowy). Nabór projektów w ramach programu „Promesa
W przyszłości, będąc już członkiem Unii Euro- ministra kultury i dziedzictwa narodowego” wyzna-
pejskiej, Polska będzie mogła starać się o dofinanso- czony jest do 31 stycznia oraz do 31 maja, przy czym
wanie również z funduszy strukturalnych i progra- jeżeli środki zostaną wykorzystane w pierwszym
mu LIFE. terminie, naboru w drugim terminie nie będzie.
Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwiet- Gminy województwa lubelskiego mogą pozyski-
nia 2004 r. o ochronie przyrody wojewoda może za- wać środki przede wszystkim w ramach regionalne-
wrzeć umowę z właścicielem lub posiadaczem obsza- go programu operacyjnego. Pierwszy nabór projek-
ru, z wyjątkiem zarządców nieruchomości Skarbu tów do regionalnego programu operacyjnego plano-
Państwa, na wykonanie ochrony danego obszaru, wany jest na luty 2008 r., a więc już po zakończeniu
a także na wypłacenie rekompensat za utracone do- pierwszego naboru projektów przez ministra kultu-
chody wynikające z wprowadzonych ograniczeń. ry i dziedzictwa narodowego. Z informacji płynących
W praktyce nie jest to wykorzystywane. Wątpliwym z samorządów wynika, że na chwilę obecną jedynie
jest wyłączenie w art. 36 zarządców nieruchomości w jednym województwie w Polsce, tj. w wojewódz-
Skarbu Państwa, szczególnie Lasów Państwowych, twie śląskim, rozpoczęty jest nabór projektów na
z tej możliwości. ww. przedsięwzięcie. Oznacza to, że potencjalni be-
Brak jest też zarządzeń wykonawczych, brak jest neficjenci z pozostałych 15 województw, w tym z Lu-
odpowiednich środków w budżecie. Brak jest również belszczyzny, nie mają szans na pozyskanie środków
dostatecznego zainteresowania strony rządowej wy- z programu „Promesa ministra kultury i dziedzic-
płatą tych rekompensat, a od tego w głównej mierze twa narodowego”, ponieważ zostaną one wyczerpa-
uzależniona jest właściwa ochrona tych obszarów. ne już w pierwszym terminie.
110

Co zamierza Pan Minister uczynić, aby zapewnić Czy w tych subwencjach nie powinny zostać
równy dostęp do funduszy przyznawanych w ra- uwzględnione pełne koszty realizacji zadań oświato-
mach „Promesy ministra kultury i dziedzictwa na- wych, takich jak: edukacja sześciolatków, stan tech-
rodowego” wszystkim samorządom? niczny obiektów oświatowych, ich modernizacja
i rozwój, specyficzne warunki funkcjonowania szkół
Z poważaniem wiejskich z uwzględnieniem obszarów o najniższych
wskaźnikach demograficznych?
Poseł Gabriela Masłowska Czy subwencja nie powinna być naliczana na
szkołę jako całościową placówkę edukacyjną, a nie
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. na ucznia, ze względu na znaczne zróżnicowanie li-
czebne uczniów, zwłaszcza w szkołach wiejskich?
Czy ten sposób finansowania oświaty w całym
Interpelacja kraju nie powinien być wyrównany?
(nr 842)
Z poważaniem
do ministra edukacji narodowej Poseł Tomasz Kulesza

w sprawie podjęcia działań zmierzających Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r.


do zmiany systemu finansowania oświaty

Szanowna Pani Minister! Sytuacja szkolnictwa Interpelacja


polskiego jest trudna. Brakuje wielu środków, które (nr 843)
można byłoby przeznaczyć na właściwe funkcjono-
wanie szkół, nauczyciele protestują, domagając się do ministra finansów
podwyższenia wynagrodzenia, tak aby było ono ade-
kwatne do warunków i jakości pracy, a także co- w sprawie ustawowej zmiany stawki
dziennego trudu kształcenia dzieci i młodzieży. podatku VAT z dotychczasowej 7-procentowej
Przez ostatnie lata z ogromnymi trudnościami na 22-procentową na roboty budowlane
związanymi z utrzymaniem szkół i placówek oświa- związane z infrastrukturą towarzyszącą
budownictwu mieszkaniowemu
towych borykają się zwłaszcza biedne gminy wiej-
skie. Niejednokrotnie już te najbiedniejsze gminy
Szanowny Panie Ministrze! W związku z ustawo-
zmuszone były do podjęcia działań zmierzających do wą zmianą stawki podatku VAT polegającą na za-
likwidacji niektórych placówek dydaktycznych. mianie dotychczasowej stawki 7-procentowej 22-pro-
Przyczyną tego jest oczywiście brak odpowiednich centową dla robót budowlanych związanych z infra-
środków, a otrzymywana subwencja oświatowa jest strukturą towarzyszącą budownictwu mieszkanio-
niewystarczająca. Podstawowym dylematem wiej- wemu, wiele firm z branży budowlanej zostało po-
skich szkół jest znacznie mniejsza liczba uczniów niż stawionych w trudnej sytuacji związanej z kontrak-
w szkołach miejskich. Tam, gdzie ta liczba uczniów tami kilkuletnimi, zawartymi przed zmianą prefe-
jest mała, koszt utrzymania w przeliczeniu na ucznia rencyjnej stawki VAT.
jest znacznie wyższy niż ma to miejsce w klasach Do powyższej zmiany ustawodawca nie podał
o większej liczbie uczniów. Gminy także z własnych wytycznych, jak postępować w tego typu sytuacjach.
środków prowadzą inwestycje, takie jak np. budowa Jedynym rozwiązaniem wydaje się być aneksowanie
sal gimnastycznych, stadionów szkolnych, placów długoterminowych kontraktów z inwestorami i do-
zabaw oraz dokonuje wszelkich bieżących i koniecz- stosowanie ich do zmienionych przepisów dotyczą-
nych remontów. Efektem tego wszystkiego jest fakt, cych podatku VAT. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
że bardzo wiele gmin dopłaca z własnych środków Prawo zamówień publicznych ogranicza strony umo-
do subwencji oświatowych po to, aby móc utrzymać wy cywilnoprawnej w swobodzie kształtowania jej
daną szkołę lub placówkę edukacyjną. postanowień, jako akt prawny poszczególny wobec
przepisów Kodeksu Cywilnego wyłącza jego stoso-
Od 1996 r. to właśnie samorządy odpowiadają za
wanie we wszystkich kwestiach odmiennie w usta-
finansowanie oświaty. Dlatego zwracam się do Pani
wie uregulowanych. Do kategorii spraw odmiennie
Minister z zapytaniem, czy takie finansowanie w ustawie uregulowanych zaliczyć niewątpliwie na-
w dalszym ciągu szkół i tak niskie subwencje oświa- leży możliwość zmian zawartej umowy. Zasadnicze
towe na placówki edukacyjne nie doprowadzą do li- znaczenie znajduje art. 144 ustawy, który zakazuje
kwidacji w krótkim czasie bardzo wielu szkół, na zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
utrzymanie których nie będzie stać samorządów? treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Czy nie nadszedł odpowiedni moment, aby za- wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia ta-
cząć zastanawiać się nad zmianą systemu finan- kich zmian wynika z okoliczności, których nie moż-
sowania oświaty przez Ministerstwo Edukacji na było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
Narodowej? zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Z powyż-
111

szego wynika, że zmiany zawartej umowy dopusz- Interpelacja


czalne są, gdy zajdzie jedna z dwóch możliwych prze- (nr 844)
słanek: konieczność zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawie- do ministra infrastruktury
rania umowy, lub też zmiany są korzystne dla zama-
wiającego. w sprawie ujęcia krajowej trasy S19
Zmiana stawki podatku VAT polegająca na jej na liście strategicznych inwestycji
zwiększeniu, w skutkach powoduje zwiększenie wy- i niezwłocznego rozpoczęcia budowy
datków zamawiającego. Możliwość zmiany umowy
odcinka przedmiotowej drogi w woj. podlaskim
związana ze zmianą stawki podatku VAT rozpatry-
wać należy więc w świetle pierwszej z przytoczonych
Szanowny Panie Ministrze! W sierpniu ubiegłego
przesłanek. W sytuacji gdy strony zawierają umowy
długoterminowe, zmiany powszechnie obowiązują- roku przedmiotowa droga została umieszczona przez
cych przepisów, takich jak zmiana stawki podatku rząd na liście projektów kluczowych, w związku
VAT, należą niewątpliwie do kategorii okoliczności z czym na jej budowę przeznaczono kwotę dwóch
trudnych do przewidzenia. By jednak w świetle prze- mld euro. Zgodnie z dotychczasowymi planami dro-
pisu zmiana umowy była dopuszczalna, oprócz oko- gą ekspresową ma być odcinek z Białegostoku do
liczności trudnych do przewidzenia wystąpić musi granicy słowackiej, a budowa, która miała zacząć się
konieczność zmian spowodowanych takimi okolicz- w niedalekiej przyszłości, miała być zakończona
nościami. W tym zakresie należy mieć na uwadze, w 2014 r. Na chwilę obecną budowa tej jakże ważnej
że zmiana stawki podatku VAT nakłada na podatni- drogi dla województwa podlaskiego stanęła pod du-
ka tego podatku obowiązek naliczenia i odprowa- żym znakiem zapytania. Ma to bezpośredni związek
dzenia go w zwiększonej wysokości. Z zapłaty otrzy- z podjętymi przez ministerstwo działaniami mają-
manej od zamawiającego w ustalonej w umowie wy-
cymi na celu weryfikację listy stworzonej w poprzed-
sokości, odprowadzić musi w konsekwencji wyższy
podatek. Jeżeli więc w umowie nieprzewidziana zo- niej kadencji Sejmu. Zgodnie z założeniami mini-
stała klauzula rodząca zobowiązania zamawiające- sterstwa na liście mają pozostać jedynie te przedsię-
go do zapłaty w takiej sytuacji wyższej ceny, skutki wzięcia strategiczne dla rozwoju kraju, które są do-
takiej ustawowej zmiany obciążałyby jednostronnie brze przygotowane i dają gwarancję wykorzystania
tylko jedną stronę stosunku zobowiązaniowego – środków unijnych do 2015 r.
wykonawcę. W efekcie doprowadzić do zachwiania Zmiana przedmiotowej listy i wykreślenie z niej
równowagi stron tego stosunku i do wyniku rażąco drogi S19 jako kluczowej spowoduje nie tylko prze-
krzywdzącego wykonawcę. Zaistniałyby okoliczno- sunięcie w czasie terminu zakończenia budowy, któ-
ści określone art. 3571K.c., czyli z powodu nadzwy- ry w takim stanie rzeczy szacowany jest dopiero na
czajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia rok 2020, ale również wpłynie negatywnie na samo
byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami oraz województwo podlaskie. Wiąże się to z faktem, iż –
groziłoby jednej ze stron rażącą startą, czego strony
aby nadrabiać zaległości rozwojowe w stosunku do
nie przewidywały przy zawieraniu umowy, a sąd po
pozostałych województw w naszym kraju – należy
rozważeniu interesu stron może zgodnie z zasadami
współżycia społecznego oznaczyć sposób wykonania wziąć pod uwagę budowę dobrej infrastruktury dro-
zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet gowej w tym regionie Polski, w tym przedmiotowej
orzec o rozwiązaniu umowy. Ponadto gdy w umowie drogi szybkiego ruchu S19.
znajdują się zapisy o określonej cenie brutto i zawar- Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana
tym w tej cenie podatku VAT w konkretnie ustalonej Ministra z następującymi pytaniami:
wysokości 7%, to należy mieć na uwadze, że takie 1. Czy prawdą jest, że istnieją plany usunięcia
zapisy umowy z chwilą ustawowej zmiany stawki tego projektu z listy priorytetowych, kluczowych in-
VAT do wysokości 22% staną się sprzeczne z bez- westycji Rady Ministrów?
względnie obowiązującymi przepisami ustawy. 2. Czy rozwój infrastruktury drogowej woje-
W związku z powyższym zwracam się z zapyta- wództwa podlaskiego, jednego z najsłabiej rozwinię-
niem do Pana Ministra: Jak mają zachować się tych, nie powinien być priorytetem i znaleźć się na
w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT
liście projektów kluczowych?
firmy, które zawarły kontrakty kilkuletnie? Czy
3. Co zamierza Pan uczynić w najbliższym cza-
w okolicznościach wyżej opisanych, w związku ze
zmianą stawki podatku VAT, można dokonać zmia- sie, aby doszło do szybkiej realizacji niniejszej in-
ny umowy zawartej w trybie przepisów ustawy o za- westycji?
mówieniach publicznych? Z wyrazami szacunku
Z poważaniem
Poseł Jarosław Matwiejuk
Poseł Tomasz Kulesza
Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r. Białystok, dnia 22 stycznia 2008 r.
112

Interpelacja siadają ani nie użytkują gruntów rolnych), lecz –


(nr 845) jak wynika z ustawy – zajmują się logistyką w za-
kresie działalności rolniczej swoich członków –
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi rolników.
Zakres działania grup producenckich jest okre-
w sprawie restrykcji administracyjnych ślony w umowie (statucie) grupy, jest zarejestrowa-
wobec grup producentów rolnych kupujących ny w Krajowym Rejestrze Sądowym, a nadto jest
kwalifikowany i elitarny materiał siewny zgłaszany marszałkowi województwa, który doko-
dla swoich członków nuje wpisu grupy do stosownego rejestru.
Jeżeli z tych dokumentów ustrojowych, a nadto
Szanowny Panie Ministrze! W ostatnim czasie z faktycznej działalności grupy lub z kontroli wyni-
otrzymuję sygnały od rolników zrzeszonych ka, że zakup przez grupę producencką materiału
w grupach producentów rolnych, że główny in- siewnego lub kwalifikowanego i jego sprzedaż są
spektor ochrony roślin i nasiennictwa i jego służ- dokonywane wyłącznie na rzecz członków grupy
by terenowe prowadzą kontrole w grupach produ- producenckiej, należałoby uznać, iż nie jest to dzia-
centów rolnych niezarejestrowanych w rejestrze łalność gospodarcza grupy producenckiej w zakre-
przedsiębiorców dokonujących obrotu materia- sie obrotu materiałem siewnym w rozumieniu usta-
łem siewnym (dalej „rejestr”), które to grupy za- wy o nasiennictwie. Inne stanowisko to zaprzecze-
kupiły jesienią 2007 r. materiał siewny kwalifi- nie idei tworzenia grup producenckich.
kowany lub elitarny od podmiotów zarejestrowa- W związku z powyższym proszę Pana Ministra o
nych, a następnie zbyły ten materiał swoim odpowiedź na następujące pytania:
członkom. 1. Czy i kiedy podejmie Pan Minister działania,
Kontrole te zostały zainicjowane w związku ze aby zmienić niekorzystne dla grup producenckich
składaniem do ARR przez rolników – członków stanowisko głównego inspektora ochrony roślin
grupy wniosków o dopłaty do nasion. ARR nie tyl- i nasiennictwa w zakresie interpretacji przepisów
ko bezpodstawnie odmawia przyznania rolnikom ustawy o nasiennictwie dotyczącej pojęcia „dzia-
dopłat do nasion, uznając, że zakup nastąpił od łalność gospodarcza” dla potrzeb ustawy o nasien-
podmiotu niefigurującego w rejestrze (takiego wy- nictwie?
mogu nie przewidują obowiązujące przepisy), to 2. Czy zasadne jest nakładanie na grupy produ-
dodatkowo zawiadamia głównego inspektora cenckie niezarejestrowane w rejestrze opłaty sana-
ochrony roślin i nasiennictwa o rzekomo nielegal- cyjnej i kary grzywny na podstawie ustawy o na-
nym obrocie materiałem siewnym przez grupy siennictwie, jeżeli grupa zakupiła materiał siewny
producenckie niezarejestrowane w rejestrze – co kwalifikowany lub elitarny, a następnie sprzedała
jest przesłanką wszczynania kontroli w tych gru- go wyłącznie swoim członkom?
pach producenckich. Tak więc dopłat do nasion 3. Który organ jest właściwy jako organ I instan-
mają nie otrzymać zarówno rolnicy – członkowie cji do umorzenia opłaty sanacyjnej lub kary grzyw-
grup producenckich, jak i sama grupa (ta bowiem ny – w razie ich nałożenia na grupę producencką?
zakupionych nasion nie wysiewa, bo po prostu nie Czy umorzenie tych sankcji i kar jest pomocą pu-
ma gruntów ornych). bliczną?
Nadto w trakcie tych kontroli grupy producenc- 4. Kiedy i jak zamierza Pan zharmonizować prze-
kie są informowane przez kontrolujących o nałoże- pisy ustaw o grupach producentów rolnych i ich
niu na nie opłaty sanacyjnej, kary grzywny i, na kil- związkach, o nasiennictwie, aby jedna ustawa nie
ka lat, utracie przez grupy prawa do rejestracji eliminowała celu innej ustawy?
w rejestrze oraz utracie prawa do dopłat z ARR lub
ARiMR przewidzianych w ustawie z dnia 15 wrze- Z poważaniem
śnia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich
związkach (Dz. U. Nr 88, poz. 983). Poseł Romuald Ajchler
Pragnę w tym kontekście zwrócić uwagę na
ustawową rolę grup producenckich. Otóż rolnicy Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
mogą organizować się w grupy producentów rol-
nych, które są tworzone w celu dostosowania pro-
dukcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy
efektywności gospodarowania, planowania pro-
dukcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości
i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania
sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony
środowiska naturalnego – wg zasad określonych
we wskazanej wyżej ustawie o grupach producen-
tów rolnych i ich związkach. Grupy producenckie
nie zajmują się własną produkcją rolniczą (nie po-
113

Interpelacja ulgi akcyzowej spowodowała albo całkowity brak


(nr 846) zainteresowania produktem części odbiorców, albo
drastyczne obniżenie ceny zakupu komponentu sze-
do ministra finansów rokiej frakcji węglowodorowej przez pozostałych.
oraz Zakłóciło to wytworzoną równowagę – mechanizm
ministra środowiska wsparcia ze strony Ministerstwa Finansów miał
obowiązywać przejściowo do momentu zastąpienia
w sprawie likwidacji go przez inne rozwiązania wypracowane przez Mi-
przez Ministerstwo Finansów ulgi akcyzowej nisterstwo Środowiska. Do dziś resort środowiska
na sprzedaż przez rafinerie olejów napędowych nie przedstawił alternatywnego rozwiązania.
i benzyn wytwarzanych z udziałem Wobec powyższego proszę Pana Ministra o odpo-
komponentu uzyskanego w wyniku przerobu wiedź na następujące pytania:
odpadów z tworzyw sztucznych — jakie działania podejmie ministerstwo w związku
z obowiązkiem odzysku i recyklingu wynikającym
Szanowny Panie Ministrze! W roku 2004 rozpo- z zobowiązań w stosunku do Unii Europejskiej,
rządzeniem ministra finansów z dnia 26 kwietnia — jakie wsparcie otrzymają podmioty przerabiające
2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego tworzywa sztuczne,
(Dz. U. Nr 97, poz. 966) została wprowadzona ulga — jakie działania podejmie ministerstwo w sprawie
akcyzowa na sprzedaż przez rafinerie olejów napę- ulgi akcyzowej na sprzedaż przez rafinerie olejów
dowych i benzyn wytwarzanych z udziałem kompo- napędowych i benzyn wytwarzanych z udziałem
nentu uzyskanego w wyniku przerobu odpadów komponentu uzyskanego w wyniku przerobu odpa-
z tworzyw sztucznych na specjalistycznych instala- dów z tworzyw sztucznych.
cjach. Ulga ta została całkowicie zlikwidowana od
2007 r. przez poprzedni rząd. Organy administra- Z wyrazami szacunku
cyjne poprzedniego rządu nie w pełni chciały zrozu-
mieć ważkość reperkusji takich działań, co w konse- Poseł Artur Ostrowski
kwencji już doprowadziło do bankructw i zamknię-
cia wielu zakładów zajmujących się zbiórką, odzy- Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.
skiem i recyklingiem tworzyw sztucznych pozyski-
wanych z odpadów. Ulga ta została wprowadzona,
aby wesprzeć proekologiczne cele. Zwracam uwagę, Interpelacja
że unijne wymogi i kierunki rozwojowe określają na (nr 847)
najbliższe lata dla państw członkowskich poziomy
odzysku i recyklingu odpadów, które muszą być do ministra środowiska
osiągnięte. Poziomy te corocznie rosną i wynoszą
odpowiednio: odzysk w 2008 r. – 50%„ recykling w sprawie zwiększenia uprawnień
w 2008 r. – 27%; odzysk w 2009 r. – 51% recykling do emisji dwutlenku węgla dla BOT
w 2009 r. – 30%; itd. aż do 2014 r., kiedy odpowied- Elektrownia Bełchatów SA
nio: odzysk – 60%, recykling – 55% (rozporządzenie
MŚ z dnia 14 czerwca 2007 r.). W ostatnim czasie Szanowny Panie Ministrze! Wejście w życie pro-
doszły do tego również pułapy procentowe. W bilan- jektu rozporządzenia w sprawie przyjęcia Krajowe-
sach energetycznych poszczególnych krajów unij- go Planu Rozdziału Uprawnień (KPRU) do emisji
nych w wykorzystywaniu paliw ze źródeł odnawial- dwutlenku węgla na lata 2008–2012 spowoduje dla
nych i alternatywnych (w 2008 r. – 8% energii „zie- BOT Elektrowni Bełchatów oraz BOT Kopalni Wę-
lonej”, a do 2010 r. ma to być już 10,4%). gla Brunatnego Bełchatów katastrofalne skutki. Dla
Perspektywy nie wyglądają jednak dla Polski elektrowni Bełchatów tak drastyczne ograniczenie
optymistycznie. Komisja Europejska już wytknęła przydziału może oznaczać w praktyce ograniczenie
Polsce niepokojące informacje dotyczące zagospoda- produkcji o jedną trzecią lub dokupienie 10 mln
rowania odpadów. Jest ona zdania, że polskie prawo uprawnień. Przy obecnych cenach uprawnień stano-
nie odzwierciedla unijnych wymogów. Od 2009 r. wi to kwotę rzędu 1 mld zł rocznie dla samej elek-
Polska może zacząć płacić kary z tytułu niewykona- trowni Bełchatów, co podnosi ponad dwukrotnie
nia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Po- koszt energii elektrycznej produkowanej bez przy-
dobne problemy mamy z osiąganiem stosownych po- dzielonych uprawnień. W poprzednim okresie rozli-
ziomów w branży energetycznej. czeniowym elektrownia Bełchatów posiadała po-
W Polsce w ostatnich latach, z uwagi na sprzyja- zwolenia na emisję 31,75 mln t CO2, według projektu
jące warunki podatkowe i stabilne perspektywy dal- na lata 2008–2012 ma otrzymać pozwolenia na zale-
szego rozwoju, powstało kilkadziesiąt instalacji do dwie nieco ponad 21,25 mln t.
termokrakingu odpadowych tworzyw opartych na Drastyczne ograniczenie limitów z 30 do 20 mln t
różnych technologiach. Obecnie z uwagi na złą ko- CO2 rocznie przez okres 5 lat u największego i naj-
niunkturę nie pracuje, a więc i nie przetwarza odpa- tańszego polskiego wytwórcy energii elektrycznej
dów żadna instalacja tego typu w kraju. Likwidacja pociągnie za sobą bardzo znaczne ograniczenie pro-
114

dukcji energii, co jest zjawiskiem bardzo niebez- przekazywanych poszczególnym gminom wiejskim
piecznym w kontekście pojawiającego się deficytu – z jednej strony wpływa na wysokość subwencji
krajowych mocy wytwórczych. Polsce może grozić ogólnej, z drugiej warunkuje wysokość środków
powrót do czasowych wyłączeń prądu. przyznawanych w ramach PROW.
Rozporządzenie spowoduje zmniejszenie produk- W związku z powyższym prosimy o odpowiedź
cji energii z 28,5 TWh do 19,6 TWh, czyli o ponad na następujące pytanie: Czy zdaniem Pana Ministra
30%. Zmniejszenie zaplanowanych przychodów w przypadku programu PROW wskaźnik G powi-
w konsekwencji może doprowadzić do masowych nien być kryterium faktycznie decydującym o wyso-
zwolnień oraz wstrzymania budowy nowego bloku kości przyznanych środków?
o mocy 858 MW. Zaistniała sytuacja jest tym bar-
dziej niezrozumiała, że przy planowanym wzroście Posłowie Krzysztof Brejza
zapotrzebowania na nowe moce energetyczne istnie- i Grzegorz Roszak
je pilna konieczność budowy nowych elektrowni
w Polsce. Faktem jest, że w bełchatowskim zagłębiu
energetycznym produkowany jest najtańszy prąd Inowrocław, dnia 23 stycznia 2008 r.
w Polsce. Podobne konsekwencje wystąpią po stro-
nie kopalni Bełchatów. W przypadku wejścia w życie
proponowanych limitów w kopalni nastąpi średnio- Interpelacja
roczny spadek sprzedaży węgla o 9,5 mln t, a w kon- (nr 849)
sekwencji zwolnienia grupowe nawet 6 tys. pracow-
ników oraz wstrzymanie budowy nowej odkrywki do prezesa Rady Ministrów
w polu Szczerców. W elektrowni i kopalni bełchatow-
skiej pracuje ok. 12 tys. mieszkańców województwa. w sprawie rozważenia możliwości
Wobec powyższego proszę Pana Ministra o odpo- zmiany planów restrukturyzacyjnych
wiedź na następujące pytania: i pozostawienia w rejonie woj. świętokrzyskiego
— czy rząd zatrzyma działania, które są wymie- uprawy tradycyjnego buraka cukrowego
rzone przeciwko najnowocześniejszej elektrowni
i kopalni w kraju, Szanowny Panie Prezesie! Uzyskałem informa-
— co rząd zamierza zrobić, aby zmienić nieko- cję od Pani Bożentyny Pałki-Koruby – wojewody
rzystny dla Polski przydział emisji, świętokrzyskiego, że w ramach restrukturyzacji
— jakie działania zostaną podjęte, aby zwiększyć Krajowej Spółki Cukrowej SA podjęto plany likwi-
uprawnienia do emisji CO2 dla BOT Elektrownia dacji upraw buraka cukrowego na terenie woj. świę-
Bełchatów SA i nie spowodować podniesienia kosz- tokrzyskiego.
tów produkcji energii oraz masowych zwolnień pra- Tak planowana forma restrukturyzacji budzi
cowników. głębokie zaniepokojenie, ponieważ dotyczy ona skre-
Z poważaniem ślenia całego regionu świętokrzyskiego z planów re-
strukturyzacyjnych uprawy buraka cukrowego.
Poseł Artur Ostrowski Należy podkreślić, że na terenie woj. świętokrzy-
skiego w zakresie uprawy buraka cukrowego osią-
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. gane są doskonałe wyniki produkcyjne, które są do-
kumentowane w ocenach pokampanijnych. Produk-
cja buraka cukrowego – surowca o doskonałej jako-
Interpelacja ści, najwyższych parametrach technologicznych –
(nr 848) przemawia za tym, aby uprawę buraka cukrowego
pozostawić na terenie woj. świętokrzyskiego.
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Corocznie na rynek woj. świętokrzyskiego trafia
kilkanaście milionów złotych uzyskanych dochodów
w sprawie kryteriów wyboru projektów z produkcji buraków. Ma to ogromny wpływ na roz-
w ramach Programu Rozwoju wój gospodarczy woj. świętokrzyskiego. Plantatorzy
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 nabyli już odpowiednie kwalifikacje i wyposażyli go-
spodarstwa w specjalistyczny sprzęt do produkcji
Szanowny Panie Ministrze! Duża część wójtów buraka. Zainwestowane w sprzęt do uprawy środki
i burmistrzów z terenu pow. inowrocławskiego i mo- finansowe bardzo często pochodzą z kredytów, które
gileńskiego wyraża dezaprobatę wobec kryteriów nie ulegną zwrotowi. Pozbawienie plantatorów moż-
wyboru projektów objętych programem PROW. liwości dalszej produkcji w konsekwencji doprowa-
Szczególnie wnoszą zastrzeżenia do stosowania tzw. dzi do zubożenia znacznej grupy rolników. Należy
wskaźnika G jako kryterium decydującego o przy- zaznaczyć, że woj. świętokrzyskie posiada jeden
znaniu środków. z najwyższych wskaźników bezrobocia w skali kraju.
W odczuciu samorządowców wskaźnik ten w zbyt Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Preze-
dużym zakresie determinuje wysokość środków sa o zainteresowanie się niniejszą sprawą i wspar-
115

cie działań zmierzających do zmiany wyżej przed- Interpelacja


stawionych planów restrukturyzacyjnych. (nr 851)
W związku z powyższym zwracam się z pytania-
mi do Pana Prezesa: do ministra środowiska
1. Jak Pan ocenia tę sytuację i czym ją uzasadnia?
2. Czy istnieje możliwość zmiany planów restruk- w sprawie nowelizacji przepisów prawnych
turyzacyjnych i pozostawienia w rejonie woj. święto- w zakresie uznania odpowiedzialności
krzyskiego uprawy buraka cukrowego? dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego
3. Jakie kroki zamierza Pan podjąć, aby zmienić za szkody wyrządzone na tych plantacjach
ten stan rzeczy? przez zwierzynę łowną, jak również
Z wyrazami szacunku zakwalifikowania plantacji wierzby
energetycznej jako uprawy rolnej
Poseł Jarosław Rusiecki
Szanowny Panie Ministrze! Właściciele plantacji
Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 15 stycznia 2008 r. wierzby energetycznej zgłaszają liczne interwencje
związane z brakiem podstaw prawnych do wypłaty
odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzy-
Interpelacja nę łowną.
(nr 850) Ustawa Prawo łowieckie nie definiuje pojęcia
,,uprawy i płody rolne”. Również w innych aktach
do ministra zdrowia prawnych brak jest zapisów, które by jednoznacznie
precyzowały i zaliczały poszczególne gatunki roślin
w sprawie realizacji kontraktów dla ZOZ do upraw i płodów rolnych. Plantacja wierzby ener-
w Ostrowcu Świętokrzyskim i krzywdzącego getycznej z natury wieloletnia, z dominującymi za-
przydziału środków biegami o charakterze pielęgnacyjnym, nie odpo-
wiada uprawom rolnym. Powoduje to, iż dzierżawcy
Szanowna Pani Minister! Uzyskałem niepokoją- lub zarządcy obwodów łowieckich odmawiają wypła-
ce informacje w sprawie realizacji kontraktów dla ty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzy- od zwierzyny na takich plantacjach.
skim i krzywdzącego przydziału tych środków. Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Mini-
Kontrakty nie są przydzielane na równych zasa- stra o zainteresowanie się niniejszą sprawą.
dach dla wszystkich. Pojawiają się sytuacje, że w jed- W związku z powyższym zwracam się z pytania-
nym gabinecie specjalistycznym kontrakt jest wy- mi do Pana Ministra:
starczający i lekarz przyjmuje odpowiednią liczbę 1. Jak Pan ocenia tę sytuację prawną i czym ją
pacjentów, a w innym nie. Ponadto takie same zabie- uzasadnia?
gi są różnie wyceniane w poszczególnych miastach, 2. Jakie kroki zamierza Pan podjąć, aby zmienić
np. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Jędrzejowie czy ten stan rzeczy?
Końskich.
Obecne warunki ekonomiczne, finansowe Zakła- Z wyrazami szacunku
du Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
są złe. Poseł Jarosław Rusiecki
Mając na uwadze powyższe, proszę Panią Mini-
ster o zainteresowanie się niniejszą sprawą i wspar- Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 14 stycznia 2008 r.
cie działań mających na celu sprawiedliwy przydział
środków.
W związku z powyższym zwracam się z pytania- Interpelacja
mi do Pani Minister: (nr 852)
1. Jak Pani ocenia tę sytuację i czym ją uzasadnia?
2. Jak Pani uzasadni kryteria wyceny punktu za do ministra spraw zagranicznych
poszczególne porady, usługi i procedury medyczne?
3. Jak Pani uzasadni zasadność przyznania kry- w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej
teriów punktowych przyznanych Zespołowi Opieki o małym ruchu granicznym z Ukrainą
Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim?
4. Jakie kroki zamierza Pani podjąć, aby zmie- Szanowny Panie Ministrze! W związku z niepo-
nić ten stan rzeczy? kojącymi informacjami przedstawianymi przez me-
dia uprzejmie proszę Pana Ministra o wyjaśnienie
Z wyrazami szacunku
poniżej przedstawionej kwestii.
Poseł Jarosław Rusiecki Po wejściu Rzeczypospolitej Polskiej do strefy
Schengen obywatele Ukrainy, by wjechać na tery-
Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 18 stycznia 2008 r. torium naszego państwa, muszą starać się o wizy
116

schengenowskie, których każdorazowy koszt wy- w woj. śląskim, do Głogoczowa – miejscowości poło-
nosi 35 euro. żonej w gminie Myślenice – łącząc się z trasą Kra-
Powyższa okoliczność znacznie skomplikowała ków–Zakopane. Dzięki takiemu przebiegowi Be-
funkcjonowanie przygranicznym społecznościom. skidzka Droga Integracyjna stanie się szlakiem ko-
Utrudniony został kontakt wewnątrz rodzin, któ- munikacyjnym o znaczeniu ponadregionalnym, łą-
rych członkowie mieszkają po obu stronach granicy. czyć bowiem będzie południowo-wschodnie tereny
Polscy przedsiębiorcy, z których usług korzystali woj. śląskiego z trasą Kraków–Zakopane. Znaczenie
obywatele Ukrainy, stracili część swoich klientów, tej ostatniej linii komunikacyjnej jest tak oczywiste,
a przedsiębiorstwa zatrudniające obywateli ukraiń- że w tym miejscu nie będę wskazywał, na czym ono
skich mieszkających blisko granicy z Rzecząpospoli- polega.
tą Polską utracili pracowników. Nie bez znaczenia jest także to, że podczas budo-
Rozwiązaniem na wymienione problemy miało wy tej drogi będzie można wybudować obwodnicę
być podpisanie umowy międzynarodowej o małym Andrychowa, południową obwodnicę Wadowic oraz
ruchu granicznym między Ukrainą a Rzecząpospo- obwodnicę Kalwarii Zebrzydowskiej. To również ma
litą Polską (w podobny sposób taki sam problem roz- kapitalne znaczenie, zważywszy kłopoty komunika-
wiązano na Węgrzech). Z tego powodu z niepokojem cyjne tych miejscowości.
przyjęłam informacje o przedłużającym się w czasie Starania o powstanie Beskidzkiej Drogi Integra-
podpisaniu umowy. cyjnej rozpoczęły się w roku 2007. Zainicjowały je
W związku z tym proszę o udzielenie przez Pana
małopolskie samorządy. Obecnie potrzebę realizacji
Ministra odpowiedzi na pytanie: Kiedy zakończone
tej inwestycji widzą władze powiatów i niemal
zostaną uzgodnienia międzypaństwowe, dzięki któ-
wszystkich gmin Małopolski, przez które projekto-
rym będzie możliwe podpisanie umowy międzyna-
wana trasa ma przebiegać. Podzielają tę opinię wła-
rodowej o małym ruchu granicznym z Ukrainą?
dze samorządowe województwa. Warto w tym miej-
Z wyrazami szacunku scu podkreślić, że wspomniane samorządy zgadzają
się na to, by wziąć na siebie część zobowiązań finan-
Poseł Hanna Zdanowska sowych koniecznych do tego, by inwestycję tę zreali-
zować. Oczywiście ich nakłady pieniężne mogą być
Łódź, dnia 18 stycznia 2008 r. stosowne do możliwości.
Większość tych instytucji samorządu terytorial-
nego od wielu miesięcy podejmuje solidarne działa-
Interpelacja nia mające doprowadzić te zamierzenia do szczęśli-
(nr 853) wego końca. Dobrym tego dowodem może być spo-
tkanie zorganizowane w dniu 14 stycznia tego roku
do ministra infrastruktury Kętach przez burmistrza tego miasta, które w znacz-
nej części poświęcone było tej właśnie problematyce.
w sprawie inwestycji drogowej znanej
Spotkanie to było kolejnym poświęconym tej spra-
pod nazwą Beskidzka Droga Integracyjna
wie. We wcześniejszych brali udział przedstawiciele
krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Obecnie głównym szlakiem komunikacyjnym
Krajowych i Autostrad
w Małopolsce południowo-zachodniej jest droga kra-
Aby Beskidzka Droga Integracyjna mogła spełnić
jowa nr 52. W tej chwili natężenie ruchu na niej wy-
nosi blisko 15 tys. pojazdów na dobę, co wykazały oczekiwania w niej pokładane, musi mieć określone
dwa niezależne od siebie pomiary, zlecane prze dwie parametry techniczne. Powinna być drogą o dwóch
niezależne instytucje. Szacuje się także, że w roku jezdniach, z dwoma pasami ruchu w każdym kierun-
2015 natężenie ruchu na tej drodze wzrośnie do po- ku. Z tego z kolei wynika, że praktycznie musi to być
ziomu 25 000 pojazdów na dobę. droga wytyczona na nowo. Nakreślone plany mówią,
Taki stan rzeczy skutkuje tym, że ta część Mało- że w 80% swej długości będzie to droga wytyczana na
polski faktycznie odcięta jest od stolicy wojewódz- nowo, jedynie w pozostałej części będzie korzystać
twa. Potrzeba co najmniej dwóch godzin na to, aby z z już istniejącej drogi krajowej nr 52.
Kęt czy Andrychowa dostać się do Krakowa, choć Z przebiegu tej trasy oraz jej parametrów tech-
odległość ta wynosi około 80 km. Jeżeli woj. mało- nicznych wynika całkowity koszt tego zadania, a tak-
polskie ma stanowić rzeczywistą wspólnotę jego że jej znaczenie. W związku z tym chciałbym uzy-
mieszkańców, komunikacja między miejscowościa- skać od Ministerstwa Infrastruktury odpowiedzi na
mi leżącymi w południowych krańcach powiatów następujące pytania:
oświęcimskiego lub wadowickiego a stolicą Małopol- 1. Czy inwestycja drogowa znana pod nazwą Be-
ski musi ulec radykalnej poprawie. skidzkiej Drogi Integracyjnej będzie wpisana jako
Szansą na to jest zrealizowanie inwestycji znanej zadanie realizowane za pieniądze pozostające w ge-
pod nazwą Beskidzka Droga Integracyjna. Trasa stii Ministerstwa Infrastruktury i podległych mu
taka miałaby przebiegać od Bielska-Białej, leżącego jednostek organizacyjnych?
117

2. Kiedy Ministerstwo Infrastruktury zamierza 2. Czy minister zdrowia przewiduje rozpoznanie


wystąpić o wpisanie tego zadania do budżetu pań- producentów tego leku, tak aby jego cena na rynku
stwa? polskim była w miarę porównywalna z jego ceną na
3. Jaki, w ocenie Ministerstwa Infrastruktury, rynku europejskim?
jest realny plan prac dla tego zadania i kiedy może
Z poważaniem
ono zostać ukończone?
Łączę wyrazy szacunku Poseł Henryk Siedlaczek

Poseł Paweł Graś Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.


Interpelacja
(nr 855)
Interpelacja
(nr 854) do ministra edukacji narodowej

do ministra zdrowia w sprawie rozpatrzenia problematyki


wad postawy ciała oraz gimnastyki korekcyjnej
w sprawie wstrzymania
przez ministra zdrowia stosowania leku Szanowna Pani Minister! W kwietniu ubiegłego
nexavar w przypadku raka nerki i wątroby roku złożyłem na ręce pana marszałka Sejmu inter-
pelację poselską w sprawie problematyki wad posta-
Szanowna Pani Minister! Niniejsze oświadczenie wy ciała oraz gimnastyki korekcyjnej. Problem po-
formułuję na podstawie informacji uzyskanych od garszającego się poziomu wad postawy, szczególnie
osób niezwiązanych ze służbą zdrowia, stąd też wśród dzieci i młodzieży, jest szczególnie ważny.
z góry przepraszam za jego ewentualną niemeryto- Niepodjęcie bowiem we właściwym czasie stosow-
ryczność. nych działań doprowadzić może do trwałych i nieod-
W związku z tym, iż do mojego biura poselskiego wracalnych zmian wad postawy.
w Raciborzu i Wodzisławiu zgłaszają się osoby chore Na podstawie badań przesiewowych, przeprowa-
na raka nerki i wątroby, postanowiłem napisać tę dzonych w ramach programu resortowego z końcem
interpelację. lat 90., skalę zjawiska występowania wad postawy
Szanowna Pani Minister! Z informacji uzyska- ciała – szczególnie skolioz u dzieci i młodzieży – sza-
nych od pacjentów oraz z NFZ w Katowicach i od cowano na 70% populacji.
pana Jacka Gugulskiego, prezesa Stowarzyszenia Po- Biorąc pod uwagę powagę i rozmiar omawianego
mocy Osobom Chorym na Raka Nerki i Wątroby, do- problemu, zadałem ówczesnemu Ministrowi Eduka-
wiedziałem się, iż w przypadku raka nerki i wątroby cji Narodowej w przedmiotowej interpelacji dwa py-
stosowany jest lek o nazwie nexavar, którego stoso- tania. Odpowiedź, jaką otrzymałem od pana Sławo-
wanie, decyzją ministra zdrowia, zostało wstrzyma- mira Kłosowskiego, sekretarza stanu w Minister-
ne. Ludzie ci pokładają wielką nadzieję w stosowaniu stwie Edukacji Narodowej, w piśmie nr DKOS-AW-
tego leku i związku z tym pytam Panią Minister: -0401-71/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r., jest – delikat-
1. Co jest powodem decyzji ministra w sprawie nie mówiąc – niemerytoryczna i bardzo lakoniczna.
wstrzymania terapii lekiem o nazwie nexavar dla Pomimo niemal 4-stronnicowego wyjaśnienia nie
chorych na raka nerki i wątroby? uzyskałem rzetelnej odpowiedzi na ani jedno z zada-
2. Czy i kiedy minister zdrowia przewiduje zmia- nych dwóch pytań.
nę decyzji w sprawie leczenia tym lekiem? Dlatego ponawiam zadane we wcześniejszej in-
3. Czy Pani Minister dopuszcza możliwość przy- terpelacji pytania, licząc na merytorycznie warto-
znania terapii lekiem nexavar na podstawie tzw. ściowe odpowiedzi:
zgody indywidualnej przez NFZ? 1. Czy i jakie działania Ministerstwo Edukacji
Według informacji, które uzyskałem, lek ten Narodowej zamierza podjąć w celu zmniejszenia ilo-
w aptece w Bohuminie (Republika Czeska) kosztu- ści i jakości wad postawy u dzieci?
je 99 000 koron czeskich, zaś w aptece w Berlinie 2. Dlaczego Ministerstwo Edukacji Narodowej
lek ten kosztuje 4483 euro. Natomiast w Polsce pozostawiło decyzję odnośnie do profilaktyki w za-
szpitale otrzymują go w cenie 19 000 zł, a apteki kresie zwalczania wad postawy u dzieci w gestii dy-
w cenie 26 000 zł. W związku z tym moje kolejne rektorów szkół?
pytania dotyczą kryterium ceny leku nexavar na Z poważaniem
rynku polskim:
1. Co jest powodem tak radykalnie dużej różni- Poseł Henryk Siedlaczek
cy ceny tego leku w kontekście przytoczonych
przykładów? Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r.
118

Interpelacja 3. Kiedy podjęte zostaną stosowne działania


(nr 856) prawne w celu wprowadzenia nowelizacji przedmio-
towej ustawy, uwzględniające m.in. katalog imprez,
do ministra spraw wewnętrznych i administracji którym można przypisać status imprezy masowej?
Z poważaniem
w sprawie interpretacji przepisów art. 3
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Poseł Henryk Siedlaczek

Szanowny Panie Ministrze! W ubiegłej kadencji Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r.


Sejmu trzykrotnie zwracałem się do MSWiA w spra-
wie interpretacji ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych. Tym razem zwracam się już po raz Interpelacja
czwarty, a po raz pierwszy w tej kadencji w kwestii (nr 857)
dotyczącej interpretacji art. 3 ustawy o bezpieczeń-
stwie imprez masowych. Odpowiedzi na poprzednio do ministra infrastruktury
zgłoszone interpelacje w tej sprawie swoją lakonicz-
nością nie tylko nie wyczerpują wątpliwości i zapy- w sprawie możliwości zmiany art. 12 ust. 1
tań, jakie zostały w nich postawione, ale sprowadza- pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości
ją się w zasadzie do ponownego przytoczenia treści i porządku w gminach, w zakresie
art. 3 cytowanej ustawy. utrzymania czystości na chodnikach
Ponieważ nadal nie wiadomo, w jakich katego-
riach i jak należy klasyfikować imprezy i festyny Szanowny Panie Ministrze! Projekt ustawy
kulturalno-rozrywkowe organizowane w plenerze o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest
z okazji na przykład dni miasta, podczas których nieprzemyślanym aktem prawnym, przynajmniej
koncertują zespoły artystyczne, a w których uczest- w tej części, w której nakłada na właścicieli sąsied-
niczy ponad 1000 osób, w tym zakresie władze miast nich nieruchomości obowiązek utrzymania w czysto-
nadal „posiłkują” się wykładnią Departamentu ści przyległego chodnika (art. 12 ust. 1 pkt 5 niniej-
Prawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad- szej ustawy). Przepisy ustawy obarczają obowiązkiem
ministracji z dnia 15 maja 1998 r., który wyraża po- utrzymania w czystości odcinka chodnika przylegają-
gląd, że festyny rekreacyjno-kulturalne wyłączone cego bezpośrednio do posesji jej właściciela.
są spod działania ustawy o bezpieczeństwie imprez Utrzymanie chodnika w czystości, w tym odśnie-
masowych. Wyjaśnienie to trudno jednak odnieść do żanie, przez kolejnych właścicieli przyległych nieru-
organizacji koncertu sylwestrowego, kiedy nie nosi chomości powoduje też niejednakowy standard wy-
on znamion imprezy rekreacyjnej, a jedynie kultu- konania tej czynności (niektórzy właściciele zdrapu-
ralno-artystycznej. ją śnieg do samej nawierzchni, niektórzy tylko zgar-
Z informacji zawartej w odpowiedzi sekretarza niają śnieg po wierzchu, niektórzy w ogóle nie stosu-
stanu w MSWiA M. Surmacza, z dnia 27 lutego 2007 r. ją się do przepisów ustawy i nie sprzątają chodnika
na interpelację nr 6282, wynika, że kwalifikacja wcale). Nie wszyscy są w stanie – z różnych powo-
charakteru imprez wyżej wskazanych stanowi pro- dów – temu obowiązkowi podołać. Mam tu na myśli
blem nie tylko dla organizatorów przedmiotowych zwłaszcza ludzi starszych i schorowanych, którzy
działań, ale także dla prawodawcy. Wynika to jedno- najczęściej z przyczyn zdrowotnych nie mogą tego
znacznie z wypowiedzi pana podsekretarza, iż obowiązku zrealizować, a którzy za jego niewykona-
„z uwagi na występujące problemy interpretacyjne nie mogą zostać ukarani stosownym mandatem. Nie
oraz praktyczne trudności kwalifikowania i organi- chodzi tutaj wyłącznie o ukaranie przez funkcjona-
riusza straży miejskiej mandatem karnym, ale
zowania niektórych rodzajów imprez właściwe wy-
przede wszystkim o odpowiedzialność za uszczerbek
daje się podjęcie w najbliższym czasie prac nad kolej-
na zdrowiu, jaki może ponieść osoba, która uległa
ną nowelizacją powyższej ustawy”.
wypadkowi na tym chodniku.
Mając na uwadze powyższe argumenty, ponow-
Ze względu na podniesione w niniejszej interpe-
nie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na
lacji istotne wątpliwości, kieruję do Pana Ministra
następujące pytania:
następujące zapytanie:
1. Czy realizacja festynów organizowanych
1. Czy nie byłoby zasadne wprowadzenie do pro-
w plenerze, w których uczestniczy ponad 1000 osób,
jektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w czasie których sprzedawane jest piwo, podlega
w gminach zapisu, który scedowałby odpowiedzial-
ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych?
ność za utrzymanie w czystości, w tym odśnieżanie
2. Czy organizacja plenerowego koncertu ar-
chodnika, na właściciela lub zarządcę drogi, przy
tystyczno-rozrywkowego z okazji powitania No-
której chodnik się znajduje?
wego Roku, podczas którego może uczestniczyć
ponad 1000 osób, spożywany jest alkohol i użyte Z poważaniem
są przez uczestników zamierzenia środki piro- Poseł Henryk Siedlaczek
techniczne, podlega ustawie o bezpieczeństwie
imprez masowych? Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r.
119

Interpelacja w sprawach osobistych i majątkowych, jaka przysłu-


(nr 858) guje obywatelom drugiego. Mają też prawo swobod-
nego i nieskrępowanego zwracania się do organów
do ministra spraw zagranicznych drugiego państwa, właściwych w sprawach cywil-
nych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, wystę-
w sprawie przebiegu polsko-czeskiej powania przed nimi, wytaczania powództw, składa-
granicy państwowej w rejonie miejscowości nia wniosków, jak również dokonywania innych
Rudyszwałd, gmina Krzyżanowice czynności procesowych na tych samych prawach, co
w woj. śląskim obywatele tego państwa (umowa między Polską Rze-
cząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką
Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach praw-
po raz kolejny w trudnej sprawie – kwestii uregulo- nych w sprawach cywilnych, rodzinnych, prawni-
wania stanu prawnego granicy Rzeczypospolitej czych i karnych z 21.12.1987 r. – Dz. U. z 1989 r.
Polskiej z Republiką Czeską, w rejonie miejscowości Nr 39, poz. 210).
Rudyszwałd (gmina Krzyżanowice), gdzie znajduje Strona polska wystosowała do chwili obecnej do
się obecnie kilkaset gospodarstw, w których część strony czeskiej dwie noty dyplomatyczne w pow.
gruntów znajduje się aktualnie po czeskiej stronie. sprawie. Ponadto – jak wynika z odpowiedzi na moje
Na mocy postanowień umowy między Polską Re- zapytanie poselskie, wygłoszone w trakcie debaty
publiką Ludową a Republiką Czechosłowacką o osta- nad exposé prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
tecznym wytyczeniu granicy państwowej z 13 czerw- (pismo z dnia 2.01.2008 r. nr DSPA-44063-1/01),
ca 1958 r. Polska przekazała Czechom ok. 1205 ha, kwestia „długu terytorialnego” była przedmiotem
uzyskawszy w zamian ok. 838 ha gruntów. Wystę- obrad na spotkaniu roboczym przedstawicieli mini-
pująca różnica, zwana długiem terytorialnym, wy- sterstw spraw zagranicznych obu krajów w dniu
nosi ok. 370 ha. Istnieje więc realna możliwość prze- 26.11.2007 r. Na spotkaniu tym zaproponowano roz-
niesienia własności „podzielonych” nieruchomości dzielenie długu w II etapach. Z formalnego i prak-
w całości na stronę polską. tycznego punktu widzenia, a także w celu ograni-
W sprawie uregulowania polsko-czeskiej granicy czenia kolejnego wydłużenia procedury zwrotu
w rejonie wsi Rudyszwałd wystosowałem do dnia
gruntów, sprawniej i szybciej byłoby przeprowadzić
obecnego trzy interpelacje. Problem ten jest mi zna-
to przedsięwzięcie w jednym etapie. Kwestia zwrotu
ny od wielu miesięcy, bowiem w niniejszej sprawie
omawianych długów była także przedmiotem dys-
zwrócił się do mnie jeden z zainteresowanych, które-
kusji w trakcie spotkania premiera Polski i Czech 10
go kwestia ta bezpośrednio dotyczy – pan Lothar
stycznia br. w Pradze.
Wittek, który borykał się z tą sprawą bezskutecznie
W związku z podjętymi na spotkaniu przedsta-
już kilkanaście lat. Pomimo autentycznego zainte-
wicieli ministerstw spraw zagranicznych obu państw
resowania i dobrej woli strony polskiej odnośnie ure-
gulowania granic, z uwzględnieniem zwrotu części w dniu 26.11.2007 r. ustaleniami kieruję do Pana
gruntów leżących po czeskiej stronie ich właścicie- Ministra następujące pytania:
lom, strona czeska nie wyraża dostatecznej woli 1. Czy kwestię wyrównania tzw. długu teryto-
współpracy w tym względzie. W odpowiedzi na pi- rialnego można by przeprowadzić w procesie jedno-
smo, jakie pan L. Wittek wystosował do premiera etapowym?
Czech Mirka Topolanka w ww. sprawie, pan premier 2. Czy faktycznie rozpocznie się proces przekazy-
stwierdził, iż szybkość realizacji poszczególnych eta- wania gruntów ich właścicielom?
pów zależna będzie od tego, czy strona polska dołoży 3. Jakie jest – w obliczu stanowiska premiera Czech
dostateczną ilość starań w kwestii identyfikacji pol- – stanowisko strony polskiej w niniejszej sprawie?
skich właścicieli terytoriów położonych na terenie Z poważaniem
Republiki Czeskiej (pismo z dnia 11.10.2007 r. – w za-
łączeniu)*). Poseł Henryk Siedlaczek
Ponadto pragnę podkreślić, że dotychczas pan L.
Wittek, zwracając się wielokrotnie do strony czeskiej Warszawa, dnia 17 stycznia 2008 r.
z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu spornej kwestii, był
– najogólniej ujmując – traktowany w urzędach cze-
skich jak intruz, któremu odmawiano prawa do wnie- Interpelacja
sienia sprawy. Dopiero w piśmie z dnia 3.09.2007 r., (nr 859)
jakie Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego skierował do wój- do ministra infrastruktury
ta gminy Krzyżanowice w niniejszej sprawie, wyja-
śniono, że obywatele jednego państwa korzystają na w sprawie egzekucji opłat za odbiorniki RTV
terytorium drugiego z takiej samej ochrony prawnej
Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana
*) Załącznik – w aktach Sekretariatu Posiedzeń Sejmu. w sprawie, która wzbudza uzasadnione kontrower-
120

sje wśród tej grupy społeczeństwa, która regularnie nowe miejsca pracy. Tymczasem z informacji płyną-
uiszcza opłatę abonamentową. Obecnie liczba osób, cych ze Związku Gorzelni Polskich, jak również od
które uchylają się od tego obowiązku, stale wzrasta. właścicieli gorzelni rolniczych wynika, iż realizacja
Obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych założeń ustawy jest utrudniona ze względu na poli-
dotyczy każdego, kto posiada odbiornik radiowy lub tykę dwóch krajowych rafinerii, tj. PKN Orlen
telewizyjny, w tym także korzystających z usług te- i Grupy Lotos. Z informacji tych wynika, że ostatnio
lewizji kablowej (platformy, satelity itp.). Opłata operatorzy paliwowi zmniejszyli udział biokompo-
abonamentowa daje bowiem prawo do korzystania nentów w produkowanych paliwach, a w najbliż-
z danego odbiornika RTV, nie wiąże zaś z treścią czy szym czasie noszą się z zamiarem nabycia znacznej
charakterem oglądanych i słuchanych programów. ilości komponentów do produkcji biopaliw od zagra-
Tak więc obowiązek uiszczenia opłaty abonamento- nicznych dostawców. Krajowi producenci skarżą się
wej istnieje niezależnie od tego, czy użytkuje się de- ponadto, jakoby koncerny nie stosowały transpa-
koder czy telewizję kablową czy korzysta z nadajni- rentnych zasad w procesie zamówień publicznych
ków anten anologowych. komponentów do produkcji biopaliw.
Konsekwentne i skuteczne egzekwowanie opłat Z powyższych względów wiele polskich gorzelni
abonamentowych od tych użytkowników, którzy rolniczych zostało pozbawionych możliwości sprze-
tego obowiązku nie wypełniają, prawdopodobnie daży spirytusu surowego do odwodnienia i stoi
przyczyniłoby się w przyszłości do obniżenia staw- w obliczu bankructwa. Związek Gorzelni Polskich
ki lub – co najmniej – do ustabilizowania jej wyso- w najbliższym czasie zamierza przystąpić do szero-
kości. ko zakrojonej akcji protestacyjnej (włącznie z blo-
W związku z narastającą liczbą uchylających się kadą stacji paliw), która może wywołać niepokoje
od opłat abonamentowych kieruję do Pana Ministra społeczne.
następujące pytania:
W związku z powyższym nasuwają się następują-
1. Czy skuteczna egzekucja opłat abonamento-
ce pytania:
wych – w świetle obowiązujących przepisów – jest
1. Dlaczego państwowe koncerny, nad którymi
możliwa?
Pan Minister sprawuje nadzór, nie realizują w spo-
2. Jeśli tak, to jak można jej dokonać?
sób należyty założeń ustawy o komponentach i bio-
Z poważaniem paliwach ciekłych?
2. Jak to możliwe, że najwięksi krajowi operato-
Poseł Henryk Siedlaczek rzy paliwowi decydują się na współpracę z dostawca-
mi zagranicznymi, jeśli w ewidentny sposób narusza
Warszawa, dnia 18 grudnia 2007 r. to interes i stawia w dramatycznej sytuacji krajo-
wych producentów?
3. Jakie działania zamierza podjąć Pan Minister
Interpelacja dla uzdrowienia zaistniałej sytuacji?
(nr 860)
Z poważaniem
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Poseł Stanisław Wziątek
w sprawie nadzoru nad ustawą
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.

Szanowny Panie Ministrze! Ustawa o biokompo-


nentach i biopaliwach ciekłych, uchwalona 25 sierp- Interpelacja
nia 2006 r., miała umożliwić realizację ekologicz- (nr 861)
nych zaleceń Unii Europejskiej, zgodnie z którymi
określony procent energii produkowanej w pań- do ministra infrastruktury
stwach członkowskich powinien pochodzić ze źródeł
odnawialnych. Ustawa ta miała zagwarantować pol- w sprawie niezgodnego z ustawą o swobodzie
skim producentom roślin energetycznych oraz ich działalności gospodarczej ograniczenia
przetwórcom, a także producentom biokomponen- działalności stacji kontroli pojazdów
tów do paliw ciekłych i biopaliw odpowiednie wa-
runki rozwoju w połączeniu z zapewnieniem wyko- Dokonana z dniem 21 sierpnia 2004 r. zmiana
nania tzw. narodowego celu wskaźnikowego wyni- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu dro-
kającego z dyrektywy UE 2003/30/WE z dnia 8 maja gowym (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515) w art. 83
2003 r. ust. 1 pkt 2 przewiduje przeprowadzenie obowiązko-
A zatem beneficjentem tej ustawy miał być pol- wego badania pojazdów przystosowanych do zasila-
ski rolnik i jego otoczenie, miała ona promować pol- nia gazem jedynie przez okręgową stację kontroli
ską gospodarkę, napędzać koniunkturę i tworzyć pojazdów.
121

Dotychczas badania te mogły przeprowadzać i rozjeżdżenie dróg lokalnych. Liczba samochodów


podstawowe (lokalne) stacje kontroli pojazdów. napędzanych gazem ulega systematycznemu zwięk-
Zmiana obowiązuje od 21 sierpnia 2004 r. i została szeniu. Dlatego problem będzie narastał, a już obec-
wprowadzona w życie w związku z uchwaleniem nie z uwagi na jego ogromną skalę wymaga szybkie-
ustawy o swobodzie gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. go i rozsądnego uregulowania nie tylko w interesie
(Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807). Podstawowym ekonomicznym właścicieli stacji kontroli pojazdów,
celem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ale także właścicieli pojazdów zasilanych gazem
było rozszerzenie możliwości działalności dla przed- oraz oszczędności w gospodarce narodowej.
siębiorców i odformalizowanie procedur jej rejestra- Przypominam, że poprzedni minister obiecywał
cji oraz poszerzenia zakresu form jej prowadzenia. rozwiązanie tego problemu jeszcze w 2006 r.
Tymczasem ta swoboda działalności została w za- Wobec powyższego proszę Pana Ministra o odpo-
kresie możliwości kontroli pojazdów osobowych wiedź na następujące pytanie: Jakie działania po-
zasilanych gazem LPG drastycznie ograniczona po- dejmie ministerstwo, aby przeprowadzenie obowiąz-
przez odebranie tego prawa większości stacji, a prze- kowego badania pojazdów przystosowanych do zasi-
kazanie go nielicznym. lania gazem mogły przeprowadzać podstawowe (lo-
Zgodnie z art. 7 i 8 ust. 1 ustawy o swobodzie kalne) stacje kontroli pojazdów?
działalności gospodarczej państwo i organy admini-
stracji publicznej udzielają pomocy z poszanowa- Z wyrazami szacunku
niem zasad równości konkurencji i wspierają mikro-
przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsię- Poseł Artur Ostrowski
biorców, natomiast podjęte ograniczenia są tego za-
przeczeniem. Wielu przedsiębiorców zostało zasko- Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.
czonych zmianą przepisów w trakcie procesu inwe-
stycyjnego budowy stacji kontroli pojazdów i po uru-
chomieniu stacji kontroli pojazdów w 2005 r. nie Interpelacja
mogą już obsługiwać samochodów osobowych zasi- (nr 862)
lanych gazem LPG. Prawo to zachowały mające do
dnia wejścia w życie ww. przepisów podstawowe nie- do ministra spraw wewnętrznych i administracji
okręgowe stacje obsługujące takie samochody.
Zmiana dokonana w Prawie o ruchu drogowym w sprawie wysokości i przeznaczenia
nie wynika z samej treści ustawy o swobodzie dzia- dotacji na realizację zadań z zakresu
łalności gospodarczej, bo nie ma w niej ani słowa administracji rządowej
o stacjach kontroli pojazdów, ale z przepisów ją wpro-
wadzających – art. 22 (Dz. U. z 2004 r. Nr 173 Szanowny Panie Ministrze! Korzystając z upraw-
poz. 1808), które mogą zmienić przepisy innych ustaw, nień przyznanych na mocy art. 20 ustawy o wykony-
o ile wynika to z treści ustawy wprowadzonej. waniu mandatu posła i senatora, składam interpela-
Pozbawienie podstawowych stacji kontroli pojaz- cję w związku ze stanowiskiem Konwentu Powiatów
dów przeprowadzania badań pojazdów przystosowa- Województwa Wielkopolskiego, dotyczącym przeka-
nych do zasilania gazem nie znajduje żadnego lo- zania nowych zadań z zakresu gospodarowania zaso-
gicznego uzasadnienia. bem nieruchomości Skarbu Państwa. Podobne pro-
Badania przeprowadzają w obu stacjach kontroli blemy zgłaszają również powiaty wielu województw.
pojazdów: i podstawowych, i okręgowych, diagności Dnia 7 września 2007 r. weszła w życie ustawa
o takich samych uprawnieniach. Warunki technicz- o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własno-
ne budynków stacji dla tych badań mogą być takie ści Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu tery-
same. Wymagany sprzęt diagnostyczny może być torialnego oraz zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia
zainstalowany zarówno w jednej, jak i w drugiej sta- 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nakładają-
cji. Sposób przeprowadzania badań jest identyczny. ce na starostów nowe obowiązki związane z gospo-
Oprócz właścicieli stacji kolejnymi pokrzywdzonymi darowaniem zasobem nieruchomości przejętych
są też właściciele pojazdów zasilanych gazem, któ- przez Skarb Państwa oraz obowiązkiem regulowa-
rzy częstokroć muszą przejeżdżać dziesiątki kilome- nia stanów prawnych nieruchomości przejętych
trów na badania kontrolne do odległej od ich miejsca przez Skarb Państwa w latach 1959–1980 z mocy
zamieszkania okręgowej stacji kontroli pojazdów, prawa. Skutkiem wejścia w życie tych regulacji
a także przy zmianie wpisu do dowodu rejestracyj- prawnych jest konieczność znaczącego wzrostu za-
nego między wydziałem komunikacji urzędu gminy trudnienia. Przekazane powiatom informacje doty-
do okręgowej stacji kontroli pojazdów i ponownie do czące wysokości przeznaczenia dotacji na realizację
urzędu gminy. Tracą na tym czas i pieniądze właści- zadań z zakresu administracji rządowej wskazują,
ciele pojazdów zasilanych gazem, ale także gospo- że po raz kolejny powiaty zostały obciążone nowymi
darka narodowa – poprzez zmarnowany czas pro- zadaniami bez zapewnienia źródła finansowania ich
dukcyjny swoich obywateli i spalone miliony litrów realizacji, co jest niezgodne z art. 167 ust. 4 Konsty-
gazu. Następuje też zanieczyszczenie środowiska tucji RP.
122

Dla sprawnej realizacji przejętych zadań koniecz- 16 lat, a więc skutki finansowe rozwiązań emerytal-
ne są zmiany obowiązujących przepisów prawa, nych dotyczyłyby roku 2015.
gwarantujące ścisłą współpracę wydziałów ksiąg Ponad 9-tysięczna formacja straży gminnych
wieczystych sądów rejonowych ze starostwami po- wymaga ustawy, która w szczegółowy i systemowy
wiatowymi. sposób regulowałaby funkcjonowanie tej grupy za-
Zwracam się do Pana Ministra z pytaniami: wodowej.
1. Czy Rząd przewiduje zwiększenie dotacji celo- Zwracamy się do Pana Ministra z pytaniem, czy
wej dla powiatów na realizację ww. dodatkowych za- znany jest Panu wskazany problem i kiedy należy
dań z zakresu administracji rządowej? się spodziewać podjęcia działań zmierzających do
2. Czy przewidywane jest stworzenie możliwo- jego rozwiązania.
ści elektronicznej wymiany informacji pomiędzy
bazą danych gruntów i budynków a księgami Posłowie Elżbieta Streker-Dembińska
wieczystymi? i Tadeusz Tomaszewski

Poseł Elżbieta Streker-Dembińska


Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.
Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.
Interpelacja
Interpelacja (nr 864)
(nr 863)
do ministra sprawiedliwości
do ministra spraw wewnętrznych i administracji
w sprawie wymiany informacji pomiędzy
w sprawie rozszerzenia uprawnień starostami a wydziałami ksiąg wieczystych
strażników miejskich oraz uzyskania
prawa do wcześniejszej emerytury Szanowny Panie Ministrze! Korzystając z upraw-
nień przyznanych na mocy art. 20 ustawy o wykony-
Szanowny Panie Ministrze! Korzystając z upraw- waniu mandatu posła i senatora, składam interpela-
cję w związku ze stanowiskiem Konwentu Powiatów
nień przyznanych na mocy art. 20 ustawy o wykony-
Województwa Wielkopolskiego, dotyczącym przeka-
waniu mandatu posła i senatora, składamy interpe-
zania nowych zadań z zakresu gospodarowania zaso-
lację w związku ze stanowiskiem Rady Komendan-
bem nieruchomości Skarbu Państwa. Podobne pro-
tów Straży Miejskich i Gminnych.
blemy zgłaszają również powiaty wielu województw.
Wzrost przestępczości pospolitej, dostosowanie
Dnia 7 września 2007 r. weszła w życie ustawa
rozwiązań legislacyjnych do charakteru pracy straż-
o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własno-
ników gminnych i gwałtowny rozwój straży gmin-
ści Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu tery-
nych są podstawą do podjęcia pilnych prac w celu torialnego, oraz zmiany w ustawie z dnia 21 sierp-
nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra- nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nakła-
żach gminnych (miejskich). dające na starostów nowe obowiązki związane z go-
Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich spodarowaniem zasobem nieruchomości przejętych
i Gminnych w ostatnim czasie przekazała do MSWiA przez Skarb Państwa oraz obowiązkiem regulowa-
stosowne propozycje zmian prawnych, które zwięk- nia stanów prawnych nieruchomości przejętych
szają zakres obowiązków strażników, ale również przez Skarb Państwa w latach 1959–1980 z mocy
nadają prawo do przejścia na emeryturę po 25 latach prawa. Skutkiem wejścia w życie tych regulacji
pracy. Projekt ustawy o zmianie ustawy o strażach prawnych jest konieczność wymiany informacji po-
gminnych był już dwukrotnie konsultowany w ra- między bazą danych gruntów i budynków a księga-
mach uzgodnień wewnątrzresortowych i międzyre- mi wieczystymi.
sortowych, nie uzyskując akceptacji rządu i parla- Dla sprawnej realizacji przejętych przez samo-
mentu poprzedniej kadencji. rządy zadań konieczne są zmiany obowiązujących
Funkcjonariusze straży miejskich i gminnych przepisów prawa, gwarantujące ścisłą współpracę
otrzymali w ostatnim czasie szereg kompetencji i za- wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych ze
dań zbliżających charakter pełnionej przez nich starostwami powiatowymi.
służby do pracy innych służb mundurowych, szcze- Zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:
gólnie Policji i Straży Ochrony Kolei. Nowe obowiąz- 1. Czy Pan Minister przewiduje wydanie odpo-
ki nie idą w parze z uprawnieniami, które z tytułu wiednich wytycznych dla prezesów sądów rejono-
wykonywania podobnych powinności przysługują wych w zakresie sporządzania wykazów ksiąg wie-
innym funkcjonariuszom. Chodzi przede wszystkim czystych oraz podawania do publicznej wiadomości
o uprawnienia emerytalne i prawo do ich uzyskania informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg
po 25 latach służby. Straż miejska funkcjonuje od wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym?
123

2. Czy przewidywane jest stworzenie możliwości szpitali wycenia na podstawie ilości punktów rozli-
elektronicznej wymiany informacji pomiędzy bazą da- czeniowych.
nych gruntów i budynków a księgami wieczystymi? Wartość punktu rozliczeniowego w województwie
podlaskim to średnio 10,50 zł za punkt. Jest to naj-
Poseł Elżbieta Streker-Dembińska niższa wartość punktu rozliczeniowego w Polsce.
Narodowy Fundusz Zdrowia obiecuje zwiększe-
Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r. nie wartości punktu do 12 zł, aby wyrównać dyspro-
porcje z innymi regionami w kraju.
Jedynie podniesienie wartości punktu do 12 zł
Interpelacja daje realną możliwość podwyższenia pensji lekarzy
(nr 865) i pielęgniarek w szpitalach województwa podlaskiego.
W przypadku zlekceważenia postulatów środo-
do ministra gospodarki wiska medycznego w przyszłym roku pacjenci będą
narażeni na kolejne strajki w służbie zdrowia.
w sprawie realizacji strategii budowy Pytanie: Pani Minister, jakie działania Pani
grupy węglowo-koksowej zawartej podejmie, aby Narodowy Fundusz Zdrowia zakoń-
w „Strategii dla górnictwa” czył dyskryminację szpitali w województwie pod-
laskim, zwiększając do 12 zł wartość punktu roz-
Szanowny Panie Premierze! Jastrzębska Spółka liczeniowego?
Węglowa połączyła się z Budrykiem, został więc zreali-
zowany pierwszy etap strategii budowy grupy wę- Z poważaniem
glowo-koksowej zawartej w „Strategii dla górnic-
Poseł Lech Kołakowski
twa”. T firma, która po powstaniu zatrudniać będzie
25 000 ludzi. Będzie to najbogatsza, bo przynosząca
Łomża, dnia 21 stycznia 2008 r.
ok. 600–700 mln zysku netto w 2008 r. spółka wę-
glowa w branży.
W związku z tym mam pytania do Pana Premiera:
Interpelacja
1. Czy i kiedy będzie realizowany kolejny etap,
(nr 867)
a mianowicie włączenie dwóch koksowni: Zabrze
i Victoria?
do ministra infrastruktury
2. W jaki sposób planuje się zainwestować wy-
oraz
pracowany w 2008 r. zysk?
ministra środowiska
3. Czy właściciel, obecnie nowy, wydaje się, do-
świadczony, bo znający się na gospodarce, postawi
w sprawie niezaproszenia do obrad
na modernizację, która podniesie wartość spółki
„okrągłego stołu” dotyczących budowy
i przysporzy przyszłym akcjonariuszom zysków?
obwodnicy Augustowa przedstawicieli
4. Czy wygospodarowane pieniądze zostaną za-
samorządów z Łomży, Suwałk, Grajewa,
inwestowane w unowocześnienie wielu zakładów a także innych miejscowości położonych
i spółek zależnych grupy węglowo-koksowej? w ciągu drogi krajowej nr 61 na odcinku
5. Jakie ma Pan, Panie Premierze, plany co do Łomża–Augustów, również dotkniętych
branży węglowej w 2008 r., bo obecne działania rzą- problemami komunikacyjnymi,
du nie napawają optymizmem? w tym ruchem tranzytowym z Warszawy
Z poważaniem do granicy państwa w trakcie Via Baltica

Poseł Romuald Ajchler Szanowni Panowie Ministrowie! Lokalizacja ob-


wodnicy Augustowa jest ściśle związana z ruchem
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. tranzytowym drogi nr 61, przebiegającym przez
miejscowości położone przy tej trasie.
Analizując lokalizację obwodnicy Augustowa,
Interpelacja winniście rozważyć wariant Via Baltica przez Łom-
(nr 866) żę i planowaną budowę obwodnicy łomżyńskiej, po-
nieważ jest krótszy o 40 km niż inne propozycje.
do ministra zdrowia Problemy komunikacyjne Łomży i samorządów
miejscowości położonych w ciągu drogi krajowej
w sprawie zwiększenia do 12 zł wartości nr 61 wynikają z braku obwodnic w tych miastach.
punktu rozliczeniowego dla szpitali Podlasia Przy wyborze wariantów przebiegu obwodnicy
Augustowa należy uwzględnić też postulaty samo-
Szanowna Pani Minister! Podlaski Oddział Wo- rządów Łomży i regionu łomżyńskiego, ponieważ
jewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia usługi będą one ponosić uciążliwości ruchu tranzytowego.
124

Wariant Łomżyński nie powoduje konfliktów kontraktacyjnego oddziału Cukrownia Lublin i, co


ochrony środowiska. Jest przyjazny środowisku, za tym idzie, wyłączenia z produkcji wraz z demon-
efektywny ekonomicznie z powodu najkrótszej odle- tażem urządzeń i linii produkcyjnej.
głości pomiędzy Warszawą a granicą Litwy w kie- Panie Premierze, jeśli lubelscy politycy wspiera-
runku na Łotwę, Estonię i Finlandię. ni przez wiceministra Żuka zdołają wybronić oddział
Decyzja lokalizacyjna obwodnicy Augustowa nie lubelski przed likwidacją, wówczas oczywiste wyda-
powinna być sprzeczna z realiami ekonomicznymi, je się, że restrukturyzacja dotknie cukrownie i plan-
środowiskowymi, zdrowym rozsądkiem i postulata- tatorów z województwa kujawsko-pomorskiego.
mi użytkowników dróg. Przypomnę Panu Premierowi, że nasze cukrow-
Powyższa propozycja rozwiązuje problemy ko- nie zanotowały znaczący wzrost najważniejszych
munikacyjne Polski północno-wschodniej, jak rów- wskaźników produkcyjnych w przeciwieństwie do
nież ruchu tranzytowego do państw Europy północ- oddziału lubelskiego. Ponadto cukrownia w Krusz-
no-wschodniej w tzw. trakcie carskim. wicy wyprodukowała najwięcej cukru, a mianowicie
Lokalizacja obwodnicy Augustowa powinna być 83,3 tys. ton. Wszystkie te wskaźniki, i również wie-
spójna z budową obwodnic Grajewa i Łomży, two- le innych, wskazują na fakt, iż to właśnie cukrownie
rząc infrastrukturę Via Baltica. z Kujaw i Pomorza są zakładami zdecydowanie bar-
Pytanie: dziej perspektywicznymi i cennymi dla KSC.
Panowie Ministrowie, biorąc pod uwagę obecne W takiej sytuacji kieruję do Pana Premiera na-
poważne problemy komunikacyjne samorządów po- stępujące pytania:
łożonych przy trasie 61 ściśle związane z wyborem 1. Czy informacje o próbach przeniesienia cen-
wariantu przebiegu obwodnicy Augustowa, dlacze- trali KSC z Torunia do Warszawy są prawdziwe?
go pominięto udział ich przedstawicieli w obradach 2. Czy nie wydaje się Panu wysoce skandaliczne,
„okrągłego stołu”? aby wiceminister Żuk jako osobiście zaangażowany
Z poważaniem w sprawy oddziału lubelskiego nadzorował cały Pol-
ski Cukier?
Poseł Lech Kołakowski 3. Czy potwierdza Pan naciski na członków
Pana gabinetu ze strony lobby lubelskiego?
Łomża, dnia 22 stycznia 2008 r. 4. Czy zamierza Pan podjąć odpowiednie kroki
w celu wyjaśnienia całej sytuacji?

Interpelacja Poseł Andrzej Walkowiak


(nr 868)
Bydgoszcz, dnia 23 stycznia 2008 r.
do prezesa Rady Ministrów

w sprawie planów restrukturyzacji Interpelacja


w Krajowej Spółce Cukrowej SA (nr 869)

Zwracam się do Pana Premiera z interpelacją do- do prezesa Rady Ministrów


tyczącą planów restrukturyzacji w Krajowej Spółce
Cukrowej SA. w sprawie sytuacji byłych junaków
W ostatnim czasie coraz częściej słychać wśród z Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”
osób zajmujących się cukrownictwem o projekcie
przeprowadzenia zmian, które dotkną głównie Po- Zwracam się do Pana Premiera z interpelacją do-
morze i Kujawy. Nie dość, że planuje się przeniesie- tyczącą sytuacji byłych junaków z Powszechnej Or-
nie siedziby Krajowej Spółki Cukrowej SA z Torunia ganizacji „Służba Polsce”.
do Warszawy, to ponadto zamierza się przeprowa- Od 1948 r. do 1955 r. w strukturach Powszechnej
dzić restrukturyzację kosztem kilku cukrowni z na- Organizacji „Służba Polsce”, która w sposób najczę-
szego regionu. Oficjalnie restrukturyzacja tłuma- ściej przymusowy prowadziła obowiązkowe przyspo-
czona jest unijną reformą rynku cukru, natomiast sobienie zawodowe i wojskowe oraz indoktrynację
nieoficjalnie wiadomo, że wszystkie te działania pro- polityczno-ideologiczną, służyło 1,2 mln Polaków
wadzone są pod wpływem silnego lobby lubelskiego. w wieku 16–21 lat. Skoszarowani podnosili z gru-
Świadczyć o tym może fakt, iż jeden z Pana pod- zów Warszawę, pracowali przy budowie ośrodków
władnych, Krzysztof Żuk, wiceminister skarbu pań- przemysłowych, nierzadko byli też wykorzystywani
stwa, który obecnie nadzoruje Polski Cukier, wcze- do pracy w kopalniach, kamieniołomach, a nawet
śniej pełnił funkcję wiceprezydenta Lublina. PGR. Większość z nich, oderwana od rodzin, była
Nie jest tajemnicą, że wiceminister Żuk sprzeci- poddawana represjom. Nie otrzymywali za swą pra-
wił się zapisom w planie restrukturyzacji spółki od- cę żadnego wynagrodzenia, a ponadto uczestniczyli
nośnie likwidacji części plantacji buraków rejonu w przymusowych ćwiczeniach wojskowych i alar-
125

mach. Do dziś nie otrzymali za to żadnego zadość- 4. Czy podejmie Pan działania, które umożliwią
uczynienia. ww. przymusowym pracownikom dostęp do ambula-
Krzywdy doznane w ramach katorżniczej pracy toryjnych świadczeń specjalistycznych finansowa-
na rzecz PRL miała zrekompensować ustawa nych ze środków publicznych bez skierowania od le-
o świadczeniach przysługujących przymusowo wcie- karza ubezpieczenia zdrowotnego?
lonym do Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”,
której projekt trafił do Sejmu jeszcze przed końcem Poseł Andrzej Walkowiak
2005 r. Przewidywał on wypłatę jednorazowego od-
szkodowania w kwocie 2,5 tys. zł brutto za każdy Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2008 r.
miesiąc przepracowany w „SP”, a także – jak ma to
miejsce w przypadku kombatantów – wypłatę mie-
sięcznego dodatku do rent i emerytur w wysokości Interpelacja
100 zł. (nr 870)
Ponadto zwolennicy projektu postulowali, aby
odszkodowanie i miesięczny dodatek przysługiwały do ministra zdrowia
także wdowom po zmarłych junakach. Dodatkową
formą moralnego zadośćuczynienia dla maltretowa- w sprawie rozwiązania stosunku pracy
nych podczas ćwiczeń wojskowych miało być przy- przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
znanie im stopni oficerów rezerwy. Chociaż na prze- z absolwentami kierunku wychowanie
strzeni kilkunastu ostatnich miesięcy w przygoto- fizyczne ze specjalnością rehabilitacja
wywanie rozwiązań przyszłej ustawy zaangażowało
się Stowarzyszenie Weteranów Pracy Przymusowej Szanowna Pani Minister! Działając zgodnie
Powszechnej Organizacji „Służba Polsce 1948– z art. 192 ust. 1 regulaminu Sejmu, proszę o podję-
–1955”, IPN oraz Urząd do Spraw Kombatantów cie działań w przedstawionej poniżej sprawie.
i Osób Represjonowanych, jak dotąd nie udało się Z niepokojem przyjąłem informację przedstawio-
wypracować wspólnego stanowiska. Sam projekt nie ną przez prof. dra hab. Włodzimierza Bonusiaka,
doczekał się nawet drugiego czytania, został też rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, na temat roz-
w czerwcu br. odrzucony przez posłów z podkomisji wiązywania stosunków pracy przez rzeszowski od-
sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Wydaje się, iż dział NFZ z pracownikami – absolwentami wycho-
można ocalić możliwość przynajmniej częściowego wania fizycznego ze specjalnością rehabilitacja. Roz-
zadośćuczynienia krzywd, a szansa na to wciąż jest wiązywanie stosunku pracy następuje na podstawie
bardzo realna. Na odszkodowania czekają ludzie zarządzenia prezesa NFZ nr 60/2007/DS02. W za-
w podeszłym wieku, często schorowani, z bardzo ni- rządzeniu tym odbiera się prawo wykonywania za-
skim uposażeniem i dalsza zwłoka z wypłatą rekom- wodu fizjoterapeuty absolwentom wychowania fi-
pensat byłaby tu zdecydowanie nie na miejscu. Na zycznego ze specjalnością rehabilitacja. Zarządzenie
wypłatę rekompensat, według różnych szacunków, to jest o tyle zaskakujące, gdyż nie zmieniły się prze-
w skali kraju wciąż oczekuje ok. 50 tys. osób. Warto pisy ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia
przypomnieć, że od 2005 r. dzięki współpracy ze Sto- 1996 r., która umożliwiła uczelniom prowadzenie
warzyszeniem Weteranów Pracy Przymusowej Po- specjalności rehabilitacja. Na podstawie tej ustawy,
wszechnej Organizacji „Służba Polsce 1948–1955” a w szczególności art. 43 ust. 1, absolwenci kierunku
oraz IPN udało się wypracować procedury, które wychowanie fizyczne specjalność rehabilitacja uzy-
umożliwią weryfikację osób, którym będzie przysłu- skiwali pracę w zakładach opieki zdrowotnej. W tym
giwało odszkodowanie. Rekompensaty dotyczyłyby momencie zarządzeniem prezesa NFZ prawo do za-
zatem wyłącznie tych junaków, którzy pod admini- wierania takich umów zostało im odebrane.
stracyjnym przymusem zostali wcieleni do „Służby Absolwenci i władze uczelni są zdziwieni i zanie-
Polsce”, pracowali w trudnych warunkach i nie pokojeni zaistniałym stanem rzeczy. Martwi fakt, iż
otrzymywali za to żadnej zapłaty. Temat ten dokład- absolwentom wychowania fizycznego nie dano szan-
nie poruszył red. Mariusz Kamieniecki w „Naszym sy na uzupełnienie wykształcenia, pozbawiając ich
Dzienniku”. z dnia na dzień prawa do zawodu fizjoterapeuty.
Dlatego kieruję do Pana Premiera pytania: Zdziwienie budzi ponadto wydanie zarządzenia
1. Czy Pański rząd zamierza wprowadzić po- 57/2007/DS02, które dopuszcza magistrów wycho-
wyższe rekompensaty dla junaków? wania fizycznego ze specjalnością rehabilitacja do
2. Czy możliwe jest objęcie weteranów pracy wykonywania zabiegów. Zatem istnieją dwa zarzą-
przymusowej prawem do korzystania poza kolejno- dzenia prezesa NFZ, sprzeczne ze sobą co do treści
ścią ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług far- i powodujące trudny do interpretacji stan faktyczny
maceutycznych udzielanych w aptekach? i prawny.
3. Czy możliwe jest przyznanie zaopatrzenia Władze Uniwersytetu Rzeszowskiego są w stanie
w bezpłatne leki oznaczone symbolami „Rp” lub uruchomić specjalny kierunek studiów, przeznaczo-
„Rpz” junakom, ich małżonkom pozostającym na ich ny właśnie dla absolwentów wychowania fizycznego,
wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom? pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, który
126

to kierunek kończyłby się uzyskaniem dyplomu li- Interpelacja


cencjackiego z fizjoterapii, a zatem umożliwiałby do- (nr 872)
stosowanie wykształcenia w kierunku wyznaczo-
nym zarządzeniem. do ministra finansów
W związku z powyższym zwracam się do Pana
Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na nastę- w sprawie propozycji zmian w ustawie
pujące pytania: o finansach publicznych, związanych
1. Jakie jest stanowisko ministerstwa w kwestii bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystaniem
zarządzenia prezesa NFZ nr 60/2007/DS02 oraz w przyszłości środków unijnych
ocena jego zasadności w stosunku do magistrów wy-
chowania fizycznego specjalności rehabilitacja? Szanowny Panie Ministrze! Konwent Burmi-
2. Czy absolwenci wychowania fizycznego spe- strzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy-
cjalności rehabilitacja, pracujący w zakładach opieki jął stanowisko, w którym wyraził swój niepokój wo-
zdrowotnej, mogą liczyć na szansę uzupełnienia wy- bec proponowanych zmian w ustawie o finansach
kształcenia, tak aby nie musieli rozwiązywać umów publicznych związanych bezpośrednio lub pośrednio
z zakładami opieki zdrowotnej?
z wykorzystaniem w przyszłości środków unijnych.
3. Czy przy wydaniu zarządzenia prezesa NFZ
Załączając kserokopię tego stanowiska,*) uprzej-
nr 60/2007/DS02 nie miało miejsca złamanie zasa-
mie proszę o odpowiedź na pytanie:
dy, że prawo nie działa wstecz?
Czy uwagi konwentu burmistrzów są zasadne,
Z poważaniem a jeśli tak, to czy resort uwzględni je w dalszych pracach
nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych?
Poseł Kazimierz Gołojuch
Z wyrazami szacunku
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
Poseł Eugeniusz Kłopotek

Interpelacja Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.


(nr 871)

do ministra skarbu państwa Interpelacja


oraz (nr 873)
ministra rolnictwa i rozwoju wsi
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
w sprawie zapaści polskiego cukrownictwa
w sprawie problemu utrzymania
Szanowni Panowie Ministrowie! Wdrażanie unij- w należytym stanie urządzeń melioracyjnych
nej reformy rynku cukru zmusza Polskę do dra-
stycznej redukcji kwoty cukrowej, co w prostej linii Szanowny Panie Ministrze! Od lat polskie rolnic-
prowadzi do systematycznego ograniczania wielko- two boryka się z problemem utrzymania w należy-
ści uprawy buraka cukrowego, corocznego, celowego tym stanie urządzeń melioracyjnych, zarówno pod-
obniżania opłacalności produkcji, zmniejszania licz- stawowych, jak i szczegółowych. Nakłady budżetu
by plantatorów, likwidowania kolejnych, jeszcze pol- państwa na te pierwsze pokrywają na ogół kilkana-
skich cukrowni. ście procent zgłaszanych potrzeb. Stąd postępujący
Obawy o przyszłość polskiego cukrownictwa sta- z roku na rok proces dekapitalizacji tych urządzeń
ją się coraz bardziej uzasadnione, zaś np. plany re- przy prawie całkowitym zaniechaniu ich odbudowy,
strukturyzacji Krajowej Spółki Cukrowej SA wywo-
nie mówiąc już o budowie nowych.
łują poważne napięcia społeczne.
Jak resort rolnictwa widzi ten problem i jakie za-
Jakie w zaistniałej sytuacji resort zamierza pod-
mierza podjąć kroki zaradcze, w tym zmierzające do
jąć działania, by nie doprowadzić do całkowitej za-
paści polskiego cukrownictwa, by na ile to możliwe, wyraźnego zwiększenia środków finansowych na
stanąć w jego obronie m. in. przed dalszymi zakusa- melioracje w Polsce?
mi obcych koncernów dążących do całkowitego prze- Z wyrazami szacunku
jęcia należnej Polsce kwoty cukrowej?
Z wyrazami szacunku Poseł Eugeniusz Kłopotek

Poseł Eugeniusz Kłopotek Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. *) Załącznik – w aktach Sekretariatu Posiedzeń Sejmu.


127

Interpelacja czy dostrzega destrukcyjną politykę w tym zakresie


(nr 874) PKN Orlen SA i Grupy Lotos?
Z wyrazami szacunku
do ministra środowiska
Poseł Eugeniusz Kłopotek
w sprawie problemu braku skutecznej
regulacji populacji bobrów w Polsce Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
Szanowny Panie Ministrze! Od wielu lat, z mniej-
szym bądź większym nasileniem napływają do biur Interpelacja
poselskich skargi rolników, meliorantów, radnych (nr 876)
samorządu na brak skutecznej regulacji populacji
bobrów w Polsce. Bóbr, podobnie jak inne zwierzęta, do ministra edukacji narodowej
pełni określoną rolę w środowisku, ale jego nadmier-
na liczebność może temu środowisku, a także gospo- w sprawie negatywnych skutków
darce leśnej, rolnej wodnej, szkodzić. Dla przykładu, wprowadzenia bonu oświatowego
w 2007 r. na terenie 7 parków krajobrazowych
w woj. kujawsko-pomorskim populację bobrów osza- Szanowna Pani Minister! Docelowym skutkiem
cowano na poziomie około 1400 sztuk. wprowadzenia bonu oświatowego ma być zwiększe-
Dotychczasowe uregulowania prawne i metody nie autonomii szkoły i kompetencji dyrektora, po-
stymulowania wielkości populacji są niewystarczają- zwalających na odpowiedni dobór kadry, kształto-
ce. Również zauważa się wyraźną niechęć myśliwych wanie programów i organizacji pracy szkoły oraz
do polowania na ten gatunek z bronią palną. Sugeru- zapewnienie możliwości wyboru szkoły przez rodzi-
je się wręcz dopuszczenie metod traperskich. ców i ucznia. Przede wszystkim jednak instrument
Czy resort środowiska dostrzega problem nad- ten ma wprowadzić do oświaty pierwiastek konku-
miernej populacji bobrów, a jeśli tak, to czy zamie- rencyjności, który ma rzekomo korzystnie wpłynąć
rza przygotować projekt zmian przepisów prawnych, na jakość nauczania przy jednoczesnym optymalizo-
idących w kierunku zastosowania bardziej skutecz- waniu kosztów zadań oświatowych.
nych metod regulacji liczebności bobrów w Polsce? Wprowadzenie bonu oświatowego będzie genero-
wało określone negatywne skutki w obrębie szeroko
Z wyrazami szacunku rozumianej edukacji. Dlatego prosimy o odpowiedź
na pytania:
Poseł Eugeniusz Kłopotek — Czy zamierza Pani likwidować obwody szkół,
a co za tym idzi, zmienić ustawę o systemie oświaty
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. w zakresie kontrolowania przez dyrektorów szkół
spełniania przez dzieci obowiązku szkolnego?
— Czy zamierza Pani zlikwidować przepis, który
Interpelacja nakazuje organom prowadzącym szkoły zapewnie-
(nr 875) nie uczniom bezpłatnego transportu do szkół i opie-
ki w przypadku, kiedy droga dziecka do szkoły prze-
do ministra gospodarki kracza 3 km dla uczniów I–IV klasy szkoły podsta-
wowej i 4 km dla uczniów V–VI klasy szkoły podsta-
w sprawie odnawialnych źródeł energii, wowej oraz gimnazjum?
m.in. biopaliw — Czy zamierza Pani likwidować małe szkoły?
— Czy utrzymanie szkół będzie wymagało jesz-
Szanowny Panie Ministrze! Od wielu lat w Euro- cze większego zaangażowania finansowego rodzi-
pie, a od kilku lat w Polsce coraz większą wagę przy- ców w działalność szkoły?
wiązuje się do tzw. odnawialnych źródeł energii, — Czy wprowadzenie bonu oświatowego spowo-
którymi są m. in. biopaliwa. Pamiętamy, z jakim duje obniżenie jakości kształcenia w szkołach? (Do
trudem udało się uchwalić ustawę o biokomponen- pracy w szkole w ramach oszczędności będą przyj-
tach i biopaliwach ciekłych. Cóż jednak z tego, gdy mowani nauczyciele z niższymi stopniami awansu
coraz trudniej polskim producentom zbyć swoje wy- zawodowego, niższymi kwalifikacjami i o mniejszym
roby będące surowcami do produkcji paliw płynnych doświadczeniu zawodowym.)
i biopaliw. Ostatnio ten problem w drastycznej for- — Czy zamierza Pani zaprzepaścić ideę wyrów-
mie dotyka rolnicze gorzelnie, o czym świadczą wy- nywania szans edukacyjnych, a zwłaszcza zasady
stąpienia Związku Gorzelni Polskich. równego dostępu do edukacji?
Czy i jakie resort gospodarki podejmie działania, — Czy zamierza Pani ograniczyć rolę państwa
by przywrócić normalne zasady funkcjonowania i instytucji nadzoru pedagogicznego w zakresie
rynku surowego spirytusu i bioetanolu, a ponadto kształtowania sieci szkół?
128

— Czy zamierza Pani wydłużyć drogę dziecka do — Dlaczego rozporządzenie umożliwia tylko re-
szkoły? alizację wybranych części podstawy programowej
— Czy zamierza Pani uruchomić mechanizm po- wychowania przedszkolnego?
szukiwania oszczędności w dziedzinach związanych — Dlaczego minimalny tygodniowy wymiar go-
z zatrudnieniem nauczycieli, polegający na: dzin zajęć wynosi 12 godzin, a nie 25?
– zmniejszeniu wynagrodzenia zasadniczego na- — Czy zostały określone kwalifikacje nauczycieli
uczycieli, zajmujących się dziećmi w zespole lub punkcie?
– zwiększeniu pensum do 40 godzin tygodniowo, — Czy zostanie zabezpieczona baza dydaktyczna
– wprowadzeniu ewidencji czasu pracy w ramach dla prawidłowego rozwoju przedszkolaków?
40-godzinnego czasu pracy, — Jakie rząd podejmie działania w sytuacji, gdy
– ograniczeniu możliwości awansu zawodowego, gmina, kierując się rachunkiem ekonomicznym, za-
cznie zastępować przedszkola alternatywnymi for-
– likwidacji urlopów dla podratowania zdrowia,
mami przedszkolnymi?
świadczenia urlopowego, dodatku mieszkaniowego,
— Jaki dokument reguluje sprawę, iż zespoły lub
dodatku wiejskiego?
punkty są jedynie dopełnieniem, a nie podstawą
Z wyrazami szacunku edukacji przedszkolnej?
— Czy jakość kształcenia w przedszkolach alter-
Posłowie Bożena Kotkowska natywnych nie będzie niższa niż w przedszkolach
i Grzegorz Pisalski publicznych?
— Czy zespoły lub punkty zostaną objęte eduka-
cją, czy też będą pełniły funkcję „ochronek”?
Warszawa, dnia 18 stycznia 2008 r. Z wyrazami szacunku

Posłowie Bożena Kotkowska


Interpelacja i Grzegorz Pisalski
(nr 877)

do ministra edukacji narodowej Warszawa, dnia 18 stycznia 2008 r.

w sprawie negatywnych skutków


wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego Interpelacja
alternatywnych form wychowania (nr 878)
przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu do ministra finansów
ich działania
w sprawie braku możliwości skorzystania
Szanowna Pani Minister! Jako osoby, które z ulgi prorodzinnej przez rodzica,
w pełni popierają upowszechnianie wychowania który po orzeczonym rozwodzie lub separacji
przedszkolnego wśród najmłodszego pokolenia, gdyż nie zamieszkuje z dziećmi
wczesna edukacja daje szansę lepszego startu w przy-
szłość, nie kryjemy, że do pomysłu alternatywnych Szanowny Panie Ministrze! Uchwalona niedaw-
form wychowania przedszkolnego nastawieni jeste- no zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób
śmy sceptycznie. Głównie z tego powodu, że nie re- fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 80,
alizują one pełnej podstawy programowej wychowa- poz. 350, z późn. zm.) przewiduje skorzystanie z no-
wej ulgi rodzinnej już przy rozliczaniu swoich docho-
nia przedszkolnego, nie mają obowiązku zatrudnia-
dów za 2007 r. Rodzice będą mogli skorzystać z ni-
nia odpowiednio przygotowanej kadry, a także nie
niejszej ulgi w wysokości 1145,08 zł na każde dziec-
zabezpieczają bazy dydaktycznej. Są także wyłączone
ko. Ulga dotyczy obojga rodziców, przy czym kwotę
spod nadzoru pedagogicznego kuratoriów oświaty. ulgi można odliczyć od podatku jednego z nich bądź
Nie jesteśmy przeciwni alternatywnym formom edu- obojga. Jednakże jeżeli w stosunku do rodziców zo-
kacji przedszkolnej, ale nie zgadzamy się, by zastąpi- stał orzeczony rozwód lub separacja, z odliczenia
ły one przedszkola publiczne i były tworzone zamiast skorzysta ten z rodziców, u którego dzieci faktycznie
nich. Tego typu placówki mogą być jedynie dopełnie- zamieszkują. Wiadomym jest, iż najczęściej zdarza
niem, a nie podstawą tej edukacji. W związku z tym się tak, że dzieci pozostają w gospodarstwie domo-
prosimy o odpowiedzi na nasze wątpliwości: wym z matką. Ojciec dzieci natomiast pozostaje zo-
— Dlaczego minimalny wymiar godzin zajęć wy- bowiązany do łożenia środków na utrzymanie dzie-
chowania przedszkolnego prowadzonych w zespole ci. W Polsce nadal funkcjonuje stereotyp pokrzyw-
lub punkcie, w czasie których jest realizowana pod- dzonej kobiety i mężczyzny, którego w związku
stawa programowa, wynosi tylko 3 godziny, a nie 5, z doznaną przez kobietę krzywdą należy wykorzy-
jak w przedszkolach publicznych? stać i „ukarać” finansowo. Należy jednak podkre-
129

ślić, iż bez względu na okoliczność zamieszkiwania W związku z powyższym mam do Pana Ministra
dzieci z jednym z rodziców obydwoje rodzice są następujące pytanie:
w taki samym stopniu obarczeni obowiązkiem utrzy- Ile placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Pol-
mania i opieki nad dziećmi. W większości przypad- skiej czeka na powołanie i przyjazd ambasadorów
ków ojcowie nie ograniczają się jedynie do płacenia i konsulów?
alimentów i poświęcają swoim dzieciom dużo czasu,
Z poważaniem
bawiąc się z nimi, ucząc i wychowując.
Przyjąć zatem można, że ojcowie są w pewien Poseł Joanna Fabisiak
sposób dyskryminowani. Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.
W związku z powyższym proszę o udzielenie od-
powiedzi na następujące pytania:
1. Czy przewidywana jest zmiana przepisów Interpelacja
w tym zakresie, tj. dająca prawo do ulgi także tym (nr 880)
rodzicom, którzy z dzieckiem nie mieszkają, a płacą
alimenty na dzieci? do prezesa Rady Ministrów
2. Czy opisana wyżej sytuacja dyskryminacji
jest zgodna z prawem europejskim? w sprawie dofinansowania XIV Sesji
Z wyrazami szacunku Konferencji stron ramowych
Konwencji Narodów Zjednoczonych
Poseł Zbigniew Kozak w sprawie zmian klimatu

Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r. W dniach 1–12 grudnia br. w Poznaniu odbędzie
się XIV Sesja Konferencji stron ramowych Konwen-
cji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klima-
Interpelacja tu, której organizatorem jest Ministerstwo Spraw
(nr 879) Zagranicznych. To wielki zaszczyt dla miasta Po-
znania, ale i wielkie wyzwanie, bowiem na to spo-
do ministra spraw zagranicznych tkanie do stolicy Wielkopolski przyjedzie prawie
10 tys. gości z całego świata.
w sprawie placówek dyplomatycznych Prezydent Poznania wraz z ministrem środowi-
Rzeczypospolitej Polskiej ska Maciejem Nowickim zaprosił m.in. do Poznania
laureata Pokojowej Nagrody Nobla Ala Gore’a, któ-
Szanowny Panie Ministrze! Rzeczpospolita Pol- ry wstępnie przyjął zaproszenie.
ska posiada na całym świecie 173 placówki zagra- Zaplanowanych jest już przeszło sto przedsię-
niczne, w tym przedstawicielstwa dyplomatyczne, wzięć związanych z tym wydarzeniem, m.in. wykła-
stałe przedstawicielstwa przy organizacjach mię- dy otwarte, koncerty, konferencje. Poznań podjął
dzynarodowych, urzędy konsularne oraz instytuty wyzwanie, nie ograniczając się tylko do zapewnienia
polskie. bazy dla tej konferencji, chce, żeby miasto zaofero-
Aby skutecznie funkcjonować oraz realizować wało coś więcej niż tylko sale konferencyjne.
postawione przez rząd i ministra odpowiedzialnego W związku z powyższym zwracam się z prośbą
za sprawy zagraniczne zadania, placówki powinny o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
posiadać osobę nimi kierującą w randze ambasado- 1. W jaki sposób rząd zamierza wesprzeć miasto
ra lub konsula. w organizacji konferencji klimatycznej?
Brak kierowników placówek ma negatywne skut- 2. Jakie środki rząd zamierza przeznaczyć na or-
ki dla skuteczności polskiej polityki zagranicznej, ganizację tej konferencji?
utrudnia efektywną promocję naszego kraju i reali- Poseł Jacek Tomczak
zację jego interesów na płaszczyźnie politycznej, go-
spodarczej, wojskowej i kulturalnej. Co więcej, może Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
zostać odczytany przez kraj przyjmujący jako afront
i może w konsekwencji przyczynić się do uszczerbku
wizerunku naszego kraju. Interpelacja
Przykładem obniżenia skuteczności działania (nr 881)
spowodowanego brakiem obsady ambasadora może
być placówka w Rzymie, kierowana już od ponad pół do ministra pracy i polityki społecznej
roku jedynie przez chargé d’affaires. Brak skutecz-
nego lobbingu ze strony naszego przedstawicielstwa w sprawie wcześniejszych emerytur
spowodował, że w odstępie zaledwie dwóch lat za- dla 60-letnich mężczyzn z 35-letnim stażem
mknięte zostały wydziały studiów polonistycznych ubezpieczeniowym
na uniwersytetach we Florencji i w Padwie. Sprawa
promocji języka i kultury polskiej we Włoszech po- Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu
niosła w związku z tym poważną stratę. z dnia 30 października 2007 r. (sygn. akt P 10/07)
130

stwierdził, iż niezgodne z konstytucją jest to, że pra- Polski sport boryka się z problemami finansowy-
wo do emerytury ma 55-letnia kobieta z 30-letnim mi. Prywatne polskie przedsiębiorstwa jak na razie
stażem, a nie ma go 60-letni mężczyzna z 35-letnim są zbyt słabe finansowo i jest ich zbyt mało, by mo-
stażem. Na podstawie tego orzeczenia sądy pracy gły udźwignąć ciężar wspierania rozwoju sportu
i ubezpieczeń społecznych będą mogły wydawać ko- w zamian za reklamę i budowanie wokół nich przy-
rzystne wyroki dla mężczyzn ubiegających się o to jaznej aury. Zachodnie koncerny wchodzące na nasz
świadczenie. rynek rzadko są zainteresowane inwestowaniem
W związku z powyższym zwracam się z prośbą w polski sport, gdyż wolą wspierać sport rodzimy.
o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: Drastyczne i zbyt szybkie odcięcie klubów spor-
1. Czy ministerstwo nie planuje wprowadzić towych od współfinansowania przez duże przedsię-
ustawowego prawa do przechodzenia na emeryturę biorstwa z udziałem Skarbu Państwa może dopro-
dla 60-letnich mężczyzn z 35-letnim stażem pracy? wadzić do zapaści i zahamowania na długi okres
2. Ile osób może skorzystać z tych zmian? rozwoju m.in. piłki siatkowej, ręcznej czy nożnej.
3. Ile budżet państwa będzie musiał przeznaczyć Mając na uwadze dobro polskiego sportu, chciał-
środków finansowych na wprowadzenie tej wcze- bym zapytać:
śniejszej emerytury? 1. Czy podziela Pan zdanie swoich najbliższych
współpracowników o potrzebie zaniechania wspie-
Poseł Jacek Tomczak rania sportu przez spółki z udziałem Skarbu Pań-
stwa i czy Pana rząd przygotowuje w tym względzie
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r. akty prawne?
2. Czy zdaniem Pana Premiera kwota 30 mln zł
przeznaczona na wspieranie sportu jest zbyt wysoka
Interpelacja i nie warto dalej w ten sposób reklamować naszego
(nr 882) kraju w świecie i budować wokół Polski przyjaznego
klimatu?
do prezesa Rady Ministrów 3. Czy zdaniem Pana Premiera reklama w pry-
watnej stacji TVN Polskiej Grupy Energetycznej,
w sprawie wspierania klubów sportowych której pozycja na naszym rynku w najbliższych la-
przez spółki Skarbu Państwa tach nie jest zagrożona, służy lepszym celom niż
wspieranie sportu przez spółki Skarbu Państwa?
Sportowców, szkoleniowców, działaczy sporto-
wych, a w szczególności kibiców wielu dyscyplin Poseł Jarosław Stawiarski
sportowych zaniepokoiła zapowiedź polityków PO,
ministrów w Pana rządzie, odejścia od finansowego Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r.
wspierania klubów sportowych przez spółki z udzia-
łem Skarbu Państwa. Zakaz wspierania ma doty-
czyć spółek mających silną pozycję na rynku, któ- Interpelacja
rym reklama poprzez sport nie jest potrzebna. We- (nr 883)
dług wstępnych szacunków spółki zaoszczędzą w ten
sposób ok. 30 mln zł. do ministra finansów
Pragnę w tym miejscu przypomnieć, że dwie dys-
cypliny sportowe, dzięki którym reprezentacje nasze- w sprawie likwidacji podatku
go kraju wspięły się na szczyty w rywalizacji świato- od zysków kapitałowych
wej, tj. piłka siatkowa i piłka ręczna, są w znaczący
sposób wspierane właśnie przez spółki z udziałem W trakcie kampanii wyborczej Platforma Oby-
Skarbu Państwa. Mowa tu o wspieraniu zespołów watelska zapowiadała zmniejszenie liczby podatków,
występujących w bieżącej edycji siatkarskiej Ligi Mi- w tym m.in. likwidację podatku od zysków kapitało-
strzów, tj. BOT Skra Bełchatów oraz Jastrzębski Wę- wych. Po sformowaniu rządu temat podatku od zy-
giel. Barwy tych klubów reprezentują m.in. Mariusz sków został zepchnięty na plan dalszy i brak kolej-
Wlazły, Piotr Gruszka oraz Dawid Murek, zawodni- nych deklaracji na ten temat.
cy, dzięki którym polska siatkówka od lat liczy się Drobni inwestorzy giełdowi w miesiącu grudniu
w świecie, a nasz kraj zyskuje prestiż. z ogromnym niepokojem obserwowali wzrost liczby
Innym przykładem jest Zagłębie Lubin – ze tzw. transakcji pakietowych, w trakcie których wy-
świetną drużyną piłki ręcznej – z szeregów którego mieniano duże pakiety akcji wielu spółek. Większość
wyszło wielu wspaniałych zawodników z tytułem tych transakcji odbyła się na poziomie 30–40% poni-
wicemistrza świata, aktualnie grających w czoło- żej aktualnego kursu akcji spółki.
wych klubach niemieckich. Dzięki ich wyjazdom Obecnie trwa okres odkupywania akcji spółek,
nasz kraj stał się dla Niemców bardzo bliski, a Polak również w systemie transakcji pakietowych, i odby-
dla obywateli potężnego sąsiada nie jest już jedynie wa się to na tych samych, co w roku ubiegłym, moc-
synonimem złodzieja samochodów. no zaniżonych poziomach. Nie jest dla nikogo tajem-
131

nicą, że więksi gracze giełdowi, poprzez umówione bezpieczeństwa przewozu osób przez autokary na li-
wymiany pakietów akcji na bardzo niskich pozio- niach międzynarodowych, zwłaszcza od czasu tra-
mach, mogą obniżyć swój dochód za rok ubiegły. gedii polskiego autokaru we Francji?
Cała sytuacja bardzo niepokoi drobnych inwesto- 2. Czy Ministerstwo Infrastruktury wspólnie
rów. Mają oni bowiem obawy, czy wąska grupa inwe- z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Admini-
storów nie posiada już wiedzy na temat zniesienia stracji rozważało możliwość wprowadzenia obowiąz-
podatku od zysków za rok 2008, dzięki czemu ubie- kowych – obligatoryjnych – cokwartalnych przeglą-
głoroczny zysk, bez konsekwencji podatkowych, zo- dów technicznych dla wszystkich przewoźników au-
stanie przez nich wykazany w roku bieżącym. tokarów przewożących osoby, zwłaszcza że autokary
W związku z powyższym proszę Pana Ministra jednorazowo pokonują tysiące kilometrów?
o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Czy ministerstwo, którym Pan kieruje, przy- Z poważaniem
gotowuje akty prawne mające zlikwidować podatek
od zysków kapitałowych? Poseł Marek Biernacki
2. Czy Pana zdaniem Komisja Nadzoru Finanso-
wego nie powinna zainteresować się szczególną Warszawa, dnia 8 stycznia 2008 r.
w ostatnich kilku tygodniach aktywnością wąskiej
grupy inwestorów?
Interpelacja
Poseł Jarosław Stawiarski (nr 885)

Warszawa, dnia 21 stycznia 2008 r. do ministra kultury i dziedzictwa narodowego

w sprawie sprawnego funkcjonowania


Interpelacja systemu ochrony zabytków w Polsce
(nr 884)
Szanowny Panie Ministrze! Ustawa o ochronie
do ministra infrastruktury zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r.
przewidywała działania organów administracji pu-
w sprawie ulepszania funkcjonowania blicznej w celu sporządzenia gminnych ewidencji za-
systemu bezpieczeństwa w ruchu drogowym bytków, które nie zostało przez wszystkie gminy wy-
konane. Przestrzeganie prawa dotyczy przede
Szanowny Panie Ministrze! Poprawa bezpieczeń- wszystkim organów nadzoru i kontroli, jest ważnym
stwa w ruchu drogowym jest propagowana przez elementem w funkcjonowaniu systemu prawnego
środki masowego przekazu, a eskalacja związanych w państwie. Obecnie wdrażane zostają przepisy do-
tematycznie z całą dziedziną zapewnienia bezpie- tyczące ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce
czeństwa na drodze jest najbardziej widoczna, gdy i niezmiernie ważnym czynnikiem będzie współpra-
wydarzy się tragiczny wypadek, tym bardziej nagła- ca i nadzór. Jeśli chcemy, aby społeczeństwo dbało
śniany, kiedy poszkodowanymi są grupy osób, tak o zabytki, to musi funkcjonować sprawny system
jak to miało miejsce w wypadku polskiego autokaru ochrony zabytków.
we Francji. W związku z powyższym chciałbym zadać Sza-
Minęło sporo czasu, nastąpiła zmiana rządu, nownemu Panu Ministrowi pytania:
a do mnie zwracają się osoby, które korzystają ze 1. Czy przewiduje się realny termin funkcjonują-
względu na swoją pracę z przewoźników na regular- cego rejestru zabytków w Polsce?
nych liniach po państwach Unii Europejskiej, z za- 2. Czy ministerstwo wprowadzi obligatoryjne
pytaniem, co zrobiono, by poprawić stan bezpieczeń- spotkania robocze z przedstawicielami samorządów
stwa. Czy oni osobiście każdorazowo muszą zgłaszać w celu sprawniejszego wdrażania ustawy i pomocy
się do inspekcji drogowej lub Policji o sprawdzenie gminom?
wyjeżdżającego autokaru? Statystyki, policja drogo- 3. W jaki sposób ministerstwo zamierza wpłynąć
wa, prasa i media pokazują, jak wielkie straty pono- na ochronę dziedzictwa narodowego będącą w rę-
si całe społeczeństwo i jak ważna jest eliminacja kach prywatnych właścicieli?
każdego, nawet najmniejszego zagrożenia bezpie- 4. Na jaką stałą współpracę w ochronie dóbr kul-
czeństwa, która uchroni życie ludzkie, i wszyscy tury mogą liczyć osoby fizyczne, które w swych zaso-
zgadzamy się z tą tezą, że są to bezwzględnie zada-
bach posiadają cenne dobra narodowe?
nie priorytetowe.
W związku z powyższym zwracam się do Sza- Z poważaniem
nownego Pana Ministra z zapytaniami:
1. Jakie działania podjęło Ministerstwo Infra- Poseł Marek Biernacki
struktury wspólnie z Ministerstwem Spraw We-
wnętrznych i Administracji mające na celu poprawę Warszawa, dnia 8 stycznia 2008 r.
132

Interpelacja Interpelacja
(nr 886) (nr 887)

do ministra pracy i polityki społecznej do ministra pracy i polityki społecznej

w sprawie przekazywania 1% w sprawie orzeczenia


podatku dochodowego od osób fizycznych Trybunału Konstytucyjnego
na rzecz organizacji pożytku publicznego z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego
bez możliwości wskazywania imiennego wcześniejszych emerytur dla mężczyzn
osoby niepełnosprawnej, która mogłaby spełniających warunki jej przyznania
otrzymać odpisany podatek
Szanowna Pani Minister! W dniu 23 październi-
ka Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w spra-
Szanowna Pani Minister! Zgodnie z nowelizacją
wie wcześniejszych emerytur dla mężczyzn, którzy
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają ukończone 60 lat i mogą udokumentować 35-
z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) -letni staż pracy (Dz. U. Nr 200, poz. 1445), które
1% podatku będzie przekazywać naczelnik urzędu pozwalałoby na kodyfikację ustawy z 1998 r. Zgod-
skarbowego właściwego miejscu zamieszkania po- nie z prawem obowiązującym rząd ma 12 miesięcy
datnika. Okazało się, iż uproszczone procedury na nowelizację lub zmianę.
przekazywania 1% podatku będą mieć swoje nega- W związku z tym zwracam się do Szanownej
tywne konsekwencje, ponieważ nie można przeka- Pani Minister z zapytaniem:
zać podatku ze wskazaniem na konkretną osobę, 1. Jeśli orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
wymienioną z imienia i nazwiska, co byłoby zgodne jest wiążące, to dlaczego Zakład Ubezpieczeń Spo-
z wolą darczyńcy, czyli podatnika. łecznych kieruje petentów do sądów, narażając Skarb
Rozwiązanie to osłabia determinację i wolę walki Państwa na dodatkowe koszta odsetek ustawowych?
osób niepełnosprawnych i ich bliskich. Państwo po- 2. Czy nie istnieje możliwość wprowadzenia prze-
winno zagwarantować godne, bezpieczne warunki pisów przejściowych do czasu nowelizacji ustawy?
dla osób pozbawionych możliwości zarobkowania. Z poważaniem
Ich znajomi, bliscy przez swe apele, prośby zabiegali
o i zbierali od podatników środki finansowe na le- Poseł Marek Biernacki
czenie, niekończącą się rehabilitację. Wraz z wej-
ściem w życie ww. ustawy zabierze się podatnikowi Warszawa, dnia 8 stycznia 2008 r.
możliwość wyboru, komu i na jaki cel chce przeka-
zać 1% podatku.
W związku z powyższym kieruję moje pytania do Interpelacja
Pani Minister: (nr 888)
1. Czy istnieje możliwość wprowadzenia przepi-
do ministra spraw wewnętrznych i administracji
sów przejściowych, które umożliwią podatnikowi
w sposób bezpośredni wskazanie osoby niepełno- w sprawie utworzenia nowych
sprawnej, która mogłaby otrzymać odpisany podatek? przejść granicznych z Ukrainą
2. Czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
wspólnie z Ministerstwem Finansów przewidują Zwracam się do ministra spraw wewnętrznych
zmianę zapisu w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. i administracji o zainteresowanie się sytuacją na
(Dz. U. Nr 217, poz. 1588) na korzyść osób niepełno- przejściach granicznych.
sprawnych? Jakie działania podejmie rząd, aby usprawnić
3. Czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i skrócić czas oczekiwania na odprawy poprzez
wspólnie z Ministerstwem Finansów nie przewidy- otwarcie nowych przejść granicznych? Czy minister-
wały w rozwiązaniach podatkowych stworzenia dla stwo podejmie prace zmierzające do utworzenia no-
podatnika możliwości alternatywnej, czy to w spo- wych przejścia granicznego?
sób pośredni przez naczelnika urzędu skarbowego,
czy w sposób bezpośredni – przelewem bankowym, Poseł Grzegorz Raniewicz
jaki obowiązywał do 16 listopada 2006 r.?
Chełm, dnia 23 stycznia 2008 r.
Z poważaniem

Poseł Marek Biernacki

Warszawa, dnia 8 stycznia 2008 r.


133

Interpelacja du województwa podlaskiego, jak również w orga-


(nr 889) nach administracji rządowej.
Powyższa postawa zarówno władz samorządo-
do ministra spraw wewnętrznych i administracji wych, jak również organów rządowych przejawiają-
ca się w całkowitym braku zainteresowania i zrozu-
w sprawie zwiększenia obsady celników mienia dla powyższej idei jest całkowicie niezrozu-
na przejściach granicznych, miała w kontekście dążeń do poprawy stosunków
na przykładzie Dorohuska z państwami Europy Wschodniej, w szczególności
z Federacją Rosyjską.
Zwracam się z zapytaniem: Jakie działania po- Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pani
dejmie ministerstwo w celu usprawnienia odpraw na Minister z następującymi pytaniami:
przejściu granicznym w Dorohusku? W miniony po- 1. Jakie były przesłanki i okoliczności usunięcia
niedziałek około tysiąca ciężarówek czekało na od- projektu Centrum Europeistyki Uniwersytetu w Bia-
prawę. Kolejka miała ponad 30 km. Bardzo utrud- łymstoku z listy indykatywnej?
niony jest ruch na często uczęszczanej drodze krajo- 2. Czy propagowanie idei Unii Europejskiej nie
wej nr 12. powinno być jednym z priorytetów rządu?
Jakie działania planuje podjąć ministerstwo 3. Co zamierza Pani uczynić w najbliższym cza-
w celu zwiększenia kadry i uposażeń celników na przej- sie, aby doszło do szybkiej realizacji niniejszej in-
ściach, aby w przyszłości uniknąć takich sytuacji? westycji?

Poseł Grzegorz Raniewicz Z wyrazami szacunku

Chełm, dnia 23 stycznia 2008 r. Poseł Jarosław Matwiejuk

Białystok, dnia 23 stycznia 2008 r.


Interpelacja
(nr 890)
Interpelacja
do ministra rozwoju regionalnego (nr 891)

w sprawie bezskutecznych zabiegów do ministra infrastruktury


podejmowanych przez Uniwersytet
w Białymstoku mających na celu uzyskanie w sprawie nieterminowego dostarczania
środków na dofinansowanie budowy centrum przesyłek pocztowych
studiów europejskich przy Wydziale Prawa przez p.p.u.p. Poczta Polska

Szanowna Pani Minister! Wydział Prawa Uni- Szanowny Panie Ministrze! Od dłuższego czasu
wersytetu w Białymstoku od kilkunastu miesięcy w całej Polsce daje się zauważyć opóźnienia w do-
bezskutecznie zabiega o środki finansowe na budo- starczaniu przez p.p.u.p. Poczta Polska przesyłek
wę centrum europeistyki. pocztowych, tj. listów i paczek. Wysyłane przez
Projekt centrum ma prawomocne pozwolenie nadawców listy, w tym Kancelarię Sejmu, docierają
na budowę oraz znalazł się na liście indykatywnej do odbiorców nawet z miesięcznym opóźnieniem.
i w związku z czym przeznaczono na ten cel kwotę W okresie przedświątecznym do naszych biur posel-
ponad dwudziestu milionów złotych. Później jednak, skich zgłaszały się osoby, które wysyłały paczki
w niejasnych okolicznościach bez żadnego uzasad- z żywnością na święta, a pracownicy poczty odpo-
nienia, projekt został wykreślony z powyższej listy wiadali, że nie są w stanie zagwarantować, kiedy
przez ówczesny zarząd województwa podlaskiego. paczka dotrze do adresata.
Centrum studiów europejskich Uniwersytetu Jak wynika z opublikowanych niedawno danych,
w Białymstoku zakłada stworzenie centrum wiedzy prawie 60% wysyłanych dziś przesyłek nie dociera
o Unii Europejskiej, które będzie szerzyć wiedzę na na czas. Taka sytuacja powoduje niezadowolenie
temat Wspólnoty Europejskiej na Republikę Biało- osób korzystających z usług pocztowych, jak i obni-
ruś, Republikę Ukrainy, Federację Rosyjską i jesz- ża prestiż firmy.
cze inne kraje Europy Wschodniej oraz Azji. Powyż- W związku z powyższym zwracamy się do Pana
szy projekt jest doskonałą okazją do tego, aby, za Ministra z następującymi pytaniami:
pośrednictwem doskonałej i wysoko ocenianej kadry Jak widzi Pan możliwość przywrócenia termino-
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, gło- wości przesyłek dostarczanych przez Pocztę Polską?
sić i szerzyć wiedzę o Unii Europejskiej w Europie Czy prawdą jest, iż w ostatnim okresie przesyłki
Wschodniej. Niestety jak do tej pory powyższa idea dostarczane przez pocztę w terminie stanowią tylko
nie znalazła zrozumienia ani we władzach samorzą- 40% całości przesyłek?
134

Jakie działania podejmie Poczta Polska w celu Województwa Wielkopolskiego dotyczącym przekaza-
poprawy obecnego stanu, a tym samym polepszenia nia nowych zadań z zakresu gospodarowania zaso-
swego wizerunku wśród klientów? bem nieruchomości Skarbu Państwa. Podobne pro-
blemy zgłaszają również powiaty wielu województw.
Z poważaniem
Dnia 7 września 2007 r. weszła w życie ustawa
o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własno-
Posłowie Witold Klepacz
ści Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu tery-
i Wiesław Andrzej Szczepański
torialnego oraz zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nakładają-
Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r. ce na starostów nowe obowiązki związane z gospo-
darowaniem zasobem nieruchomości przejętych
przez Skarb Państwa oraz obowiązkiem regulowa-
Interpelacja nia stanów prawnych nieruchomości przejętych
(nr 892) przez Skarb Państwa w latach 1959–1980 z mocy
prawa. Wieloletnie zaniedbania ustrojowych po-
do ministra infrastruktury przedników samorządów powiatowych w zakresie
regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu
w sprawie budowy obwodnicy Zawiercia Państwa oraz powody techniczne i prawne, polegają-
na drodze krajowej nr 78 ce m.in. na braku wytycznych dla prezesów sądów
rejonowych w zakresie sporządzania wykazów ksiąg
Szanowny Panie Ministrze! Z dużym zaintereso- wieczystych oraz podawania do publicznej wiadomo-
waniem zapoznałem się z „Programem budowy dróg ści informacji niezbędnych do ustalenia zgodności
krajowych na lata 2008–2012”. Wśród zadań, w czę- ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem praw-
ści: obwodnice, nie znalazłem wykonania obwodnicy nym, oraz niewystarczające finansowanie zadań
Zawiercia na drodze krajowej nr 78. Znajduje się z zakresu administracji rządowej przekazanych sa-
tam zadanie: obwodnica Jędrzejowa na tej samej morządom ww. ustawą powodują, że zagrożone są
drodze łączącej Śląsk z Kielcami. terminy realizacji zadań określone w ustawie. Z uwa-
Brak obwodnicy Zawiercia i przebieg drogi przez gi na zagrożenie sankcjami za niedotrzymanie ter-
jego centrum powoduje w godzinach szczytu duże minów ustawowych, starostowie obawiają się nieza-
utrudnienia w ruchu, wydłużając przejazd przez to winionych konsekwencji.
55-tysięczne miasto do kilku godzin. W poz. 114 ww. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na py-
programu znajduje się zapis: Budowa obwodnic na tanie: Czy wobec przedstawianych argumentów
drogach krajowych 25 szt. przewidywana jest zmiana ustawy w zakresie ter-
Czy w tej pozycji uwzględniono budowę obwodni- minów realizacji zadań i odstąpienie od sankcji wo-
cy Zawiercia? bec starostów za ich nieterminowe wykonanie?
Na jakim etapie są przygotowania do tej inwestycji? Z poważaniem
Czy jej rozpoczęcie i wykonanie będzie miało
miejsce w latach 2008–2012? Poseł Elżbieta Streker-Dembińska
Z poważaniem
Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.
Poseł Witold Klepacz

Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r. Interpelacja


(nr 894)

Interpelacja do ministra infrastruktury


(nr 893)
w sprawie art. 60 w zw. z art. 81 projektu
do prezesa Rady Ministrów ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu

w sprawie terminów realizacji ustawy Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdu do ruchu


o ujawnieniu w księgach wieczystych przesłany do konsultacji społecznych dnia 30 paź-
prawa własności Skarbu Państwa dziernika br. w art. 60 w zw. z art. 81 znosi dotych-
oraz jednostek samorządu terytorialnego czasowy stan prawny w zakresie funkcjonowania
podstawowych stacji kontroli pojazdów o rozszerzo-
Szanowny Panie Premierze! Korzystając z upraw- nym zakresie działania.
nień przyznanych na mocy art. 20 ustawy o wykony- Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem do ww.
waniu mandatu posła i senatora, składam interpela- projektu wprowadzenie tych zmian wynika z potrze-
cję w związku ze stanowiskiem Konwentu Powiatów by równego traktowania podmiotów, gdyż zgodnie
135

z przepisami od 2004 r. nie można otworzyć stacji Interpelacja


kontroli pojazdów o rozszerzonym działaniu i każda (nr 895)
nowa stacja może być jedynie stacją podstawową lub
okręgową, co wg autorów ustawy powoduje nierów- do ministra pracy i polityki społecznej
ne traktowanie podmiotów nowo podejmujących
w sprawie możliwości rozszerzenia
działalność w zakresie SKP.
katalogu osób, którym zgodnie z art. 17 ust. 1
Równość wobec prawa, równe traktowanie pod-
ustawy o świadczeniach rodzinnych
miotów – to zasady, którymi należy się kierować przysługuje świadczenie pielęgnacyjne
w państwie prawa. Jednakże czy niełamane są te za-
sady wobec podmiotów, którym odbiera się prawo Szanowna Pani Minister! Zgodnie z art. 17 ust.
nabyte zgodnie z istniejącym w danym czasie sta- 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadcze-
nem prawnym? nie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnie-
Taka sytuacja będzie występować w przypadku nia lub innej pracy zarobkowej w związku z ko-
właścicieli stacji kontroli pojazdów o rozszerzonym niecznością opieki nad dzieckiem przysługuje
zakresie działania, którzy po wejściu w życie przed- matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycz-
miotowego projektu stracą nabyte prawa. nemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje
Należy mieć na uwadze, że właściciele takich sta- z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym
cji ponieśli ogromne nakłady finansowe, aby móc
się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
spełnić wymagane wówczas kryteria i wymogi. wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwa-
Po drugie, odebranie tym stacjom możliwości łej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
przeprowadzenia rozszerzonych badań technicznych znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
może spowodować ich upadłość, gdyż działalność, egzystencji oraz konieczności stałego współudzia-
przy obecnej niewielkiej liczbie przeglądów podsta- łu na co dzień opiekuna dziecka w procesie lecze-
wowych, nie pozwoli większości z nich na sprostanie nia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem
obciążeniom finansowym, jakie nakładają ustawy o znacznym stopniu niepełnosprawności.
na stacje kontroli pojazdów. Zgodnie z przedmiotową ustawą, opiekunem fak-
Wyjściem z takiej sytuacji może być oczywiście tycznym jest osoba, która faktycznie opiekuje się
zmiana stacji podstawowej o rozszerzonym zakresie dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu ro-
dzinnego o przysposobienie dziecka. Zgodnie z art. 114
badań na stację okręgową, jednakże takie rozwiąza-
§ 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny
nie w większości przypadków wiązać się będzie
i opiekuńczy, przysposobić można tylko osobę mało-
z przebudową budynków, zakupem nowych urzą- letnią.
dzeń itp. Oznacza to, że przedsiębiorca po raz kolej- Wyżej wskazane przepisy uniemożliwiają zatem
ny będzie musiał ponieść ogromne koszta. Poza tym staranie się o przyznanie świadczenia pielęgnacyj-
dla części przedsiębiorców i takie rozwiązanie może nego osobom z tytułu rezygnacji przez nich z za-
okazać się niemożliwe, gdyż przepisy dotyczące sta- trudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku
cji kontroli pojazdów nakładają rygorystyczne wa- z koniecznością opieki nad rodzeństwem legitymują-
runki również w zakresie wielkości działki, na któ- cym się orzeczeniem o niepełnosprawności.
rej stoi taki obiekt. W przypadku braku możliwości ubiegania się
Mając powyższe na uwadze, zasadne wydaje się przez rodzeństwo opiekujące się osobą niepełno-
zadanie pytań: sprawną o świadczenie pielęgnacyjne powstaje sytu-
acja, w której albo rezygnując z zatrudnienia w związ-
1. Dlaczego przedsiębiorcom odbiera się nabyte
ku z opieką nad rodzeństwem pozostaje bez środków
uprawnienia – czy nie jest to łamanie zasady pewno-
do życia, przy czym rozwiązania wskazane w usta-
ści prawa? wie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
2. Dlaczego podstawowe stacje kontroli pojaz- (Dz.U. Nr 64, poz. 583) są niewystarczające, albo nie
dów o rozszerzonym zakresie działania – funkcjonu- rezygnując z zatrudnienia nie ma możliwości spra-
jące dziś – a niemające możliwości po wejściu przepi- wowania opieki, co wydaje się jeszcze gorsze w skut-
sów przekwalifikowania się na stacje okręgowe, nie kach. Każdy z tych wyborów wydaje się być zatem
będą mogły wykonywać części przeglądów (np. ba- niekorzystny i zły.
dać samochodów sprowadzonych z zagranicy), mając Mając powyższe na uwadze, czy nie zasadne
odpowiednie uprawnienia i potrzebny sprzęt? jest, aby w sytuacji, w której rodzice osoby legity-
mującej się orzeczeniem o niepełnosprawności nie
Z poważaniem żyją, a jedynym opiekunem pozostaje rodzeństwo,
które, z uwagi na chociażby wiek osoby niepełno-
Poseł Bożenna Bukiewicz sprawnej, nie może złożyć wniosku o przysposobie-
nie, mogło ubiegać się o przyznanie świadczenia
Zielona Góra, dnia 16 stycznia 2008 r. pielęgnacyjnego przy spełnieniu pozostałych prze-
136

słanek, tj. faktycznej opieki i rezygnacji z zatrud- do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu
nienia w związku ze sprawowaniem opieki. emerytury i renty inwalidzkiej?
Z poważaniem Z poważaniem

Poseł Bożenna Bukiewicz Poseł Bożenna Bukiewicz

Zielona Góra, dnia 16 stycznia 2008 r. Zielona Góra, dnia 16 stycznia 2008 r.

Interpelacja Interpelacja
(nr 896) (nr 897)

do ministra pracy i polityki społecznej do ministra rozwoju regionalnego

w sprawie załącznika do rozporządzenia w sprawie kryteriów uzyskiwania funduszy


Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w ramach Programu Operacyjnego
dotyczącego wieku emerytalnego „Innowacyjna gospodarka”
oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich
dla pracowników zatrudnionych Szanowna Pani Minister! Program „Innowacyj-
w szczególnych warunkach na gospodarka”, działanie 4.4, mający na celu wspar-
lub w szczególnym charakterze cie dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych
wprowadzających nowe technologie do naszej gospo-
Szanowna Pani Minister! Zgodnie z wykazem darki jest wielką szansą dla przedsiębiorców. Dzięki
B dział A załącznika do rozporządzenia Rady Mi- unijnym dotacjom przyznanym na ten cel w latach
nistrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku 2007–2013 zarówno małe, średnie, jak i duże przed-
emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwa- siębiorstwa mogą uzyskać wsparcie, które pozwoli-
lidzkich dla pracowników zatrudnionych w szcze- łoby im na wprowadzenie nowych technologii. Zain-
gólnych warunków lub w szczególnym charakte- teresowanie tym programem jest ogromne, szcze-
rze do prac w szczególnych warunkach, których gólnie wśród małych przedsiębiorstw.
Jednakże znaczna grupa przedsiębiorców, w szcze-
wykonywanie uprawnia do niższego wieku emery-
gólności tych małych i średnich, nie będzie miała
talnego oraz do wzrostu emerytury i renty inwa-
szansy skorzystania z tych funduszy, z uwagi na
lidzkiej, zalicza się prace personelu latającego po-
kryteria oceny projektów ustalone przez Minister-
siadającego ważne licencje wydane przez państwo-
stwo Rozwoju Regionalnego, które wydają się być
wy organ nadzoru nad personelem lotniczym i wpi-
dość rygorystyczne i nazbyt wygórowane w stosun-
sanego do państwowego rejestru personelu lotni-
ku do tej grupy przedsiębiorców. Otóż jednym z wa-
czego, zatrudnionych na wymienionych w tym
runków uzyskania wsparcia jest, by technologia,
dziale stanowiskach. którą przedsiębiorca będzie chciał wprowadzić do
W pkt 8 ww. działu wymienia się stewarda i ste- swojej firmy, była stosowana na świecie przez okres
wardesy. Tymczasem zgodnie z ustawą z dnia 3 lip- nie dłuższy niż 3 lata.
ca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, Należy mieć na uwadze, że takie technologie są
poz. 696) stewardzi i stewardesy nie posiadają licen- bardzo drogie, są to kwoty rzędu kilku tysięcy, a na-
cji ani świadectw kwalifikacji. Projekt ustawy Pra- wet kilku milionów euro. Kryterium takie powodu-
wo lotnicze przyjęty przez Radę Ministrów w dniu je, że wiele małych, jak i średnich przedsiębiorców
11 grudnia 2007 r. również nie przewiduje licencjo- może nie być stać na zakup tak drogich technologii,
nowania personelu pokładowego. a tym samym nie będą mogli skorzystać z funduszy
W związku z powyższym proszę o udzielenie od- unijnych.
powiedzi na następujące pytania: Kolejne kryterium, które może stanowić prze-
1. Czy na podstawie ww. rozporządzenia stewar- szkodę przy ubieganiu się o dotacje to przedstawie-
desy, które zgodnie z Prawem lotniczym nie posia- nie badań, które wskazywać będą istnienie popytu
dają licencji, będą mogły ubiegać się o uprawnienia na produkt będący wynikiem inwestycji. Należy
wynikającego z tego rozporządzenia? wziąć pod uwagę, iż w stosunku do technologii, któ-
2. Jak ministerstwo zamierza zareagować na re do tej pory nie były stosowane w kraju, opinie od-
taką niespójność w przepisach prawnych? nośnie przeprowadzonych badań wydają instytuty
3. Czy istnieje realna szansa na zmianę zapisów z krajów „starej Unii” lub USA, których ceny są
w rozporządzeniu w taki sposób, aby w stosunku znacznie wyższe niż w Polsce.
do stewardes i stewardów ważna licencja nie stano- Wskazane kryteria zostały ustanowione przez
wiła warunku przy kwalifikacji prac w szczegól- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które zamiast
nych warunkach, których wykonywanie uprawnia wspierać i ułatwiać przedsiębiorcom drogę do zdoby-
137

wania funduszy unijnych, odbiera im tak wielką się zobowiązaniami organu założycielskiego – w tym
szansę. przypadku zadłużenie przechodzi na powiat dzier-
W związku z powyższym kieruję pytanie: żoniowski.
1. Jeżeli kryterium to nie wynika z przepisów W momencie rozpoczęcia likwidacji zadłużenie
unijnych, czy nie zasadne jest skonstruowanie no- szpitala wynosiło 51 mln zł i mimo spłaty przez li-
wych kryteriów przyznawania środków unijnych, kwidatora w okresie 4,5 roku kwoty 25 mln zł,
które nie będą blokować upowszechniania technolo- w związku z naliczanymi sukcesywnie odsetkami
gii w związku niemożliwością uzyskania dotacji na dług na dzień dzisiejszy wynosi 35 mln zł. Spłacone
ten cel? przez likwidatora wierzytelności to zaległe, należne
2. Czym kierowano się, zmieniając kryteria, pracownikom wynagrodzenia oraz zobowiązania
które obowiązywały przy puli na lata 2004–2006, cywilnoprawne regulowane na bazie ugód negocjo-
tj. technologia miała być znana i stosowana w Polsce wanych na możliwie korzystnych warunkach finan-
poniżej 5 lat? Dlaczego zostały te wymogi tak za- sowych. Pozostałe zobowiązania to w 95% zobowią-
ostrzone? zania publicznoprawne wobec Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Największe,
Z poważaniem najbardziej uciążliwe i niebezpieczne dla powiatu są
zobowiązania wobec ZUS. Jest to kwota 30 mln zł,
Poseł Bożenna Bukiewicz w której 17,2 mln zł to zobowiązania podstawowe,
natomiast pozostała kwota – 12,8 mln zł – to nali-
Zielona Góra, dnia 16 stycznia 2008 r. czone odsetki.
W związku z tym, że nowoutworzona jednostka
– Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy w Dzier-
Interpelacja żoniowie, który działa obecnie, została wyposażona
(nr 898) w cały majątek zlikwidowanego szpitala, kwota spła-
conych zobowiązań była finansowana bezpośrednio
do ministra zdrowia z poszczególnych rocznych budżetów powiatu.
Istotny jest fakt, że działający od 2003 r. szpital
w sprawie redukcji zadłużenia powiatowy w Dzierżoniowie w 5-letnim okresie swo-
likwidowanych ZOZ jej działalności, w niewątpliwie trudnym okresie dla
wielu tego typu jednostek, generuje niewielkie zy-
Szanowna Pani Minister! Z chwilą powstania po- ski, z których udaje się realizować szereg najpo-
wiatów w 1999 r., powiat dzierżoniowski przejął za- trzebniejszych inwestycji (m.in. w 2007 r. został
dania z zakresu ochrony zdrowia i stał się organem przeprowadzony kompleksowy remont dachu na
założycielskim samodzielnych publicznych zakła- kwotę 1,3 mln zł). Sytuacja taka jest zasługą odważ-
dów opieki zdrowotnej w Dzierżoniowie i Bielawie. nych decyzji władz powiatowych akceptowanych
Aby zredukować koszty utrzymania dwóch zakła- przez wiele środowisk, m.in. zgody pracowników na
dów Rada Powiatu uchwałą z 29 sierpnia 2000 r. ograniczenie wynagrodzeń czy częściowe finanso-
podjęła decyzję o połączeniu tych placówek w jedną wanie działalności szpitala z budżetów samorządów
– Powiatowy Samodzielny Publiczny Zespół Zakła- gmin wchodzących skład powiatu.
dów Opieki Zdrowotnej w Dzierżoniowie. Mimo zre- W międzyczasie, 15 kwietnia 2005 r. została
dukowania kosztów administracji, usług pomocni- uchwalona ustawa o pomocy publicznej i restruktu-
czych, konsolidacji jednoimiennych oddziałów szpi- ryzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
talnych i redukcji personelu PSP ZZOZ nadal gene- w której ustawodawca przewidział pomoc w redukcji
rował straty, m.in. ze względu na zbyt niskie finan- zadłużenia dla działających publicznych zakładów
sowanie kontraktów szpitali przez kasy chorych opieki zdrowotnej.
oraz wadliwe prawodawstwo – znana ustawa 203 W zakresie regulowanym przez tę ustawę pu-
nałożyła na szpitale konieczność wypłacania wyna- bliczne zakłady opieki zdrowotnej mogły ubiegać się
grodzeń pracowników mimo braku ich pokrycia po o umorzenie zobowiązań publicznoprawnych (art. 6,
stronie przychodów jednostki. ust. 1 ustawy), rozłożenie na raty spłaty zobowiązań
W związku z powyższym Rada Powiatu 24 lutego z tytułu składek ponoszonych przez zakład (art. 7
2003 r. podjęła decyzję o likwidacji jednostki, ustawy) czy restrukturyzację finansową zobowią-
a świadczenia dotychczas wykonywane w zakładzie zań cywilnoprawnych (art. 10 i 11 ustawy). W przy-
przejął nowoutworzony Samodzielny Publiczny Szpi- padku powiatu dzierżoniowskiego na skutek prze-
tal Powiatowy w Dzierżoniowie, który rozpoczął prowadzonego procesu jednostka w likwidacji nie
działalność bez zobowiązań finansowych. Natomiast prowadziła już działalności medycznej, więc nie mo-
zobowiązania likwidowanego Powiatowego Samo- gła skorzystać z dobrodziejstw redukcji zadłużenia
dzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki dopuszczonego niniejszą ustawą.
Zdrowotnej w Dzierżoniowie, zgodnie z zapisem art. 60, Przytoczone fakty prowadzą do wniosku, że po-
ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, po za- wiat dzierżoniowski „został ukarany” ze względu na
kończeniu likwidacji (tj. 31 grudnia 2008 r.) staną to, że podjął wcześniej działania zmierzające do za-
138

trzymania lawinowego zadłużania się szpitala. Gdy- osobowość prawną. Nie zapewniono jednak powia-
by w trudnym okresie, w 2003 r., przez Radę Powia- tom żadnych dodatkowych środków, z których mo-
tu została przyjęta postawa bierna, to korzystając głyby wspierać finansowo utworzone przez siebie
z ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji pu- publiczne ZOZ.
blicznych zakładów opieki zdrowotnej, możliwe by- Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje pomoc
łoby znaczne ograniczenie zadłużenia jednostki. jednostkom służby zdrowia w dostosowaniu do wy-
W chwili obecnej roczna spłata kredytów kształtuje mogów sanitarno-epidemiologicznych?
się na poziomie około 3,5 mln zł, a w przypadku gdy-
Z poważaniem
by nie udało się umorzyć czy w jakikolwiek inny spo-
sób zrestrukturyzować zadłużenia wobec ZUS, ko- Poseł Waldemar Wrona
nieczne byłoby zaciągnięcie kolejnego kredytu na
spłatę części tego długu, a kwota spłaty mogłyby Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r.
sięgać rocznie nawet 9 mln zł. W konsekwencji sytu-
acja taka może stawiać pod znakiem zapytania dal-
sze funkcjonowanie powiatu dzierżoniowskiego. Interpelacja
W związku z tym, że podobna sytuacja dotyczy (nr 900)
przynajmniej kilkunastu przypadków w Polsce, pro-
szę Panią Minister o odpowiedź na pytanie: Czy Mi- do ministra infrastruktury
nisterstwo Zdrowia w toku opracowywania reformy
służby zdrowia, mając na względzie poczucie spra- w sprawie dodatkowych, niezależnych
wiedliwości społecznej, przygotuje propozycje roz- od wskazań wodomierza, opłat
wiązań zmierzające do redukcji zadłużenia likwido- pobieranych za wodę od mieszkańców
wanych zakładów opieki zdrowotnej, których zadłu- budynków wielolokalowych
żenie miałyby przejąć powiaty podejmujące z wła-
snej inicjatywy trud restrukturyzacji zakładów Panie Ministrze! Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy
opieki zdrowotnej? z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
Z poważaniem Nr 72, poz. 747, ze zm.) ilość wody dostarczanej do
nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wo-
Posłowie Tomasz Smolarz domierza głównego, a w przypadku jego braku –
Ewa Drozd, Monika Wielichowska w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określo-
i Roman Brodniak ne odpowiednim rozporządzeniem ministra. Zatem
miejscem wykonywania umowy o dostawę wody jest
zawór za wodomierzem głównym w budynku i tylko
Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r. do tego miejsca przedsiębiorstwo wodociągowe może
odpowiadać za dostawę wody w wymaganej ilości,
pod odpowiednim ciśnieniem i należytej jakości. Na-
Interpelacja turalną konsekwencją tychże rozwiązań jest sposób
(nr 899) opomiarowania instalacji wodociągowych zimnej
wody za pomocą wodomierzy głównych, a w konse-
do ministra zdrowia kwencji rozliczanie należności za wodę według
wskazań tychże wodomierzy głównych.
w sprawie dostosowania zakładów opieki Jednocześnie właściciele/zarządcy budynków
zdrowotnej do wymogów, jakim powinny wielolokalowych, korzystając ze swoich uprawnień,
odpowiadać pod względem fachowym opomiarowali poszczególne lokale mieszkalne. Mon-
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ taż wodomierzy w poszczególnych lokalach miesz-
kalnych miał na celu urealnienie opłat za zużytą
Art. 9 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach wodę przez poszczególne mieszkania. Niestety prze-
opieki zdrowotnej oraz wydawane na jego podstawie ciwnie, doprowadziło to do chaosu i stosowania czę-
rozporządzenia wykonawcze określają wymagania sto niesprawiedliwych metod przy rozliczaniu pobo-
pomieszczeń i urządzeń zakładów opieki zdrowotnej ru zimnej wody przez poszczególne mieszkania.
w zakresie fachowo-sanitarnym oraz terminy dosto- Z interwencji przyjmowanych przez moje biuro po-
sowania zakładów do określonych wymogów. selskie można wyciągnąć wniosek, iż niejednokrot-
W roku 1998 ustawa o samorządzie powiatowym nie pomiar poboru zimnej wody wskazany przez wo-
dokonała reformy zakładów opieki zdrowotnej w za- domierz główny jest dużo wyższy od sumy wskazań
kresie ich działania (dotychczas będących pod nad- poszczególnych wodomierzy w lokalach budynku.
zorem zarówno prawnym, jak i finansowym wojewo- Właściciele/zarządcy w sposób bardzo różny i dowol-
dów). Od tego czasu nałożono na powiaty obowiązki ny przyjmują metodę rozliczania powstałych różnic.
związane z ochroną zdrowia, co skutkowało obo- Równocześnie nie podejmują żadnych działań, by te
wiązkiem tworzenia przez powiaty publicznych za- różnice zmniejszyć (przyczyny różnic: błędy przy-
kładów opieki zdrowotnej, które posiadają odrębną rządów pomiarowych, brak spełnienia wymaganych
139

warunków zabudowy wodomierzy, wybór ich rodza- Interpelacja


ju, nieprzestrzeganie terminów legalizacji, niereje- (nr 902)
strowane przecieki, zły stan techniczny instalacji
w budynku), ponieważ wszelkie konsekwencje fi- do ministra zdrowia
nansowe ponoszą sami lokatorzy. Efektem takiego
stanu rzeczy są sytuacje, gdy 60% opłaty poszczegól- w sprawie trudnej sytuacji osób chorujących
nego lokatora jest to opłata wynikająca ze wskazań na nieswoiste zapalenie jelit
jego wodomierza, a 40% to dodatkowa opłata.
Wobec powyższego, Panie Ministrze, proszę o od- Szanowna Pani Minister! Zostałem poinformo-
powiedź na pytania: wany przez pana Piotra Labudę, prezesa Oddziału
1. Czy Pana resort planuje wprowadzenie zmian Pomorskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nie-
prawnych, które unormowałyby zasady opłat za swoistymi Zapaleniami Jelita o trudnej sytuacji osób
zimną wodę tak, by poszczególny lokator/właściciel chorujących na tego typu schorzenie.
mieszkania płacił za faktycznie zużytą przez siebie Minister zdrowia Mariusz Łapiński wykreślił
zimną wodę, a nie, pomimo opomiarowania wodo- wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz chorobę
mierzem swojego lokalu, jego opłaty są zupełnie inne Leśniowskiego-Crohna z listy chorób przewlekłych.
i dużo większe od wskazań tegoż wodomierza? Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który
2. Jakie działania w obecnym stanie prawnym mimo ciężkiego charakteru NZJ i braku możliwości
może podjąć lokator, aby nie być obciążanym opłatą powrotu chorych do zdrowia nie ma uregulowanej tej
dodatkową za wodę, której faktycznie nie używa? kwestii. O problemie informowany był także następ-
Z poważaniem ca ministra Łapińskiego. W grudniu 2005 r. zaczęto
zbierać podpisy pod petycją do ministra zdrowia Zbi-
Poseł Beata Mazurek gniewa Religi, którą poparło 22 tys. osób. Jednakże
Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r. spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia
nie przyniosły żadnych rozstrzygnięć.
NZJ jest schorzeniem niezwykle kosztownym
Interpelacja w leczeniu. Część leków nie jest refundowana przez
(nr 901) Narodowy Fundusz Zdrowia. Według danych sza-
cunkowych, liczba chorych na NZJ w Polsce może
do ministra zdrowia sięgać nawet 50 tys. osób. Zauważa się także wzrost
zachorowalności na to schorzenie.
w sprawie leczenia stomatologicznego Czy wobec powyższych faktów Ministerstwo
osób zarażonych wirusem HIV Zdrowia planuje wprowadzenie zmian systemowych,
które poprawiłyby sytuację chorych na nieswoiste
Szanowna Pani Minister! W liście procedur zapalenie jelit?
przedstawionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Z wyrazami szacunku
do kontraktowania na 2008 r. zabrakło leczenia sto-
matologicznego dla osób zakażonych wirusem HIV. Poseł Grzegorz Karpiński
Regulacje występujące w 2007 r. pozwalały szpita-
lom na podpisanie kontraktów na świadczenie usług, Toruń, dnia 18 stycznia 2008 r.
z których korzystały osoby zakażone wirusem HIV,
HBC, HCV. Obecnie usługi te nie są realizowane
w wyspecjalizowanych gabinetach, ponieważ nie Interpelacja
podpisano na nie kontraktów. W związku z powyż- (nr 903)
szym pozwalam sobie zapytać Panią Minister, w jaki
sposób zabezpieczono dostęp do usług stomatolo- do ministra pracy i polityki społecznej
gicznych dla zakażonych wirusem HIV, HBC, HCV.
Czy jest on, zdaniem Pani Minister, wystarczający
w sprawie ustawy o emeryturach i rentach
oraz co leżało u podstaw wykreślenia tej procedury
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
z kontraktowania?
W obecnej sytuacji duża grupa osób pozbawiona
Szanowna Pani Minister! W dniu 23 październi-
jest fachowej opieki stomatologicznej, przy pełnym
ka 2007 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł na pod-
zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, jakie gwaran-
stawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Łodzi
towały im wyspecjalizowane placówki.
w sprawie dotyczącej pana Mariana R., że art. 29
Z wyrazami szacunku ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych jest niezgodny z Konstytucją
Poseł Grzegorz Karpiński RP. Tym samym uznał, że przepis pozbawiający
mężczyzn, którzy osiągnęli 60. rok życia i mają co
Toruń, dnia 21 stycznia 2008 r. najmniej 35-letni okres składkowy lub nieskładko-
140

wy, prawa do emerytury jest niezgodny z konstytu- Interpelacja


cyjną zasadą równości i dyskryminuje mężczyzn. (nr 905)
Z związku z powyższym pozwalam sobie zapytać
Panią Minister, jakie jest stanowisko ministerstwa do ministra spraw wewnętrznych i administracji
w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Czy znane są skutki finansowe, jakie niesie ze sobą w sprawie zmiany okręgu wyborczego
konieczność znowelizowania wspomnianej powyżej dla powiatu wielickiego w wyborach
ustawy do 30 października 2008 r., i w jakim kie- parlamentarnych
runku planowane są zmiany? Czy ministerstwo mo-
nitoruje na bieżąco orzecznictwo sądów pracy i ubez- Szanowny Panie Ministrze! Rada Powiatu Wie-
pieczeń społecznych pod kątem stosowania niekon- lickiego na swym posiedzeniu w dniu 28 grudnia
stytucyjnych przepisów? Pozwoliłem sobie skierować 2007 r., uwzględniając liczne postulaty mieszkań-
do Pani Minister interpelację w tej sprawie, ponie- ców, powzięła rezolucję w sprawie starań o zmianę
waż z informacji, które dotarły do biura poselskiego, okręgu wyborczego w wyborach parlamentarnych
wynika, że sprawą wcześniejszych emerytur może dla powiatu wielickiego z okręgu tarnowskiego na
być objętych 10 tys. mężczyzn. krakowski. Powiat wielicki przez długie lata należał
do krakowskiego okręgu wyborczego. Zmiany wpro-
Z wyrazami szacunku
wadzone w 2001 r. nie są korzystne dla tej społecz-
Poseł Grzegorz Karpiński ności, którą od wielu lat łączą historyczne, gospo-
Toruń, dnia 21 stycznia 2008 r. darcze i kulturowe więzi z ziemią krakowską. Do
niniejszej interpelacji dołączam rezolucję Rady Po-
wiatu Wielickiego*).
W związku z tym proszę o informacje: Czy istnie-
Interpelacja
je możliwość uwzględnienia wniosku Rady Powiatu
(nr 904)
Wielickiego w nowelizacji ustawy ordynacja wybor-
cza dla przyszłych wyborów parlamentarnych?
do ministra infrastruktury
Z poważaniem
w sprawie zmiany systemu przygotowania
Poseł Janusz Chwierut
i egzaminowania kandydatów na kierowców
Oświęcim, dnia 18 stycznia 2008 r.
Szanowny Panie Ministrze! System przygotowa-
nia i egzaminowania kandydatów na kierowców od
wielu lat budzi wiele zastrzeżeń i kontrowersji. Do- Interpelacja
tyczą one nie tylko przypadków korupcji w woje- (nr 906)
wódzkich ośrodkach ruchu drogowego przy egzami-
nowaniu kandydatów na kierowców, ale przede do ministra nauki i szkolnictwa wyższego
wszystkim systemu przygotowania do egzaminu
teoretycznego, a potem praktycznego. Wiele wątpli- w sprawie budowy Centrum Transferu
wości budzi nielogiczny system testowy, który wy- Wiedzy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
musza naukę testów na pamięć, a także przesadne w Bydgoszczy
przywiązywanie uwagi do umiejętności przyszłych
kierowców na placu manewrowym, czego konse- Szanowna Pani Minister! Zwracamy się do Pani
kwencją jest liczny odsetek niezdanych egzaminów. Minister z interpelacją dotyczącą budowy Centrum
W związku z tym proszę o informacje: Transferu Wiedzy Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
1. Czy w Ministerstwie Infrastruktury przygo- kiego w Bydgoszczy.
towywane są projekty do zmian w ustawach w spra- Funkcjonujący od 1 września 2005 r. Uniwersytet
wie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania upraw- Kazimierza Wielkiego zabiegał o finansowanie ze środ-
nień przez kierujących pojazdami, instruktorów i eg- ków unijnych budowy Centrum Transferu Wiedzy.
zaminatorów oraz Prawie o ruchu drogowym? Listę inwestycji, które będą dofinansowane z pro-
2. Czy jest rozważana możliwość likwidacji wo- gramu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”
jewódzkich ośrodków egzaminacyjnych i powierze- rząd Premiera Jarosława Kaczyńskiego ogłosił
nie ich dotychczasowej funkcji powiatowym wydzia- 27 sierpnia 2007 r.
łom komunikacji? Budowa bydgoskiego centrum transferu jest jed-
3. Czy w przypadku wprowadzania zmian do nym z podstawowych elementów strategii rozwoju
wspomnianych ustaw i rozporządzeń będą one pod- województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007–
dane konsultacjom społecznym? –2020. Plan budowy CTW za 26 mln euro znalazł się
na pierwszym miejscu listy rezerwowej, czyli de fac-
Z poważaniem
to na pewno byłby realizowany. Inwestycja ta obej-
Poseł Janusz Chwierut
Oświęcim, dnia 18 stycznia 2008 r. *) Załącznik – w aktach Sekretariatu Posiedzeń Sejmu.
141

muje powstanie Collegium Novum, laboratoriów dy- Interpelacja


daktyczno-naukowych i budynków dla centrum (nr 908)
kształcenia ustawicznego. Niestety w ostatnim cza-
sie rząd skreślił listę projektów, wprowadzając zasa- do ministra infrastruktury
dę konkursową. Nie jest to dobre rozwiązanie, po-
nieważ uczelnie wyższe poniosły określone wydatki w sprawie nieumieszczenia projektu
w związku z tworzeniem projektów. Teraz nie wia- modernizacji linii kolejowej
domo, czy nastąpi ich realizacja. Uniwersytet Kazi- Bydgoszcz–Toruń wśród kluczowych
mierza Wielkiego w całej swojej historii, obejmującej inwestycji Programu Operacyjnego
także byt jako Wyższa Szkoła Pedagogiczna oraz „Infrastruktura i środowisko”
Akademia Bydgoska, nigdy nie otrzymał znaczące-
go wsparcia z budżetu państwa. Jest to ewenement Szanowny Panie Ministrze! Po wyborach parla-
na skalę ogólnopolską. mentarnych w 2006 r. i stworzeniu przez Platformę
Dlatego chcielibyśmy zapytać Panią Minister: Obywatelską oraz Polskie Stronnictwo Ludowe ko-
1. Dlaczego zmieniono zasady wyboru projektów, alicyjnego rządu Ministerstwo Infrastruktury za-
nie konsultując tego ze środowiskiem rektorów? powiedziało wprowadzenie korekt do wykazu doty-
2. Czy podjęta przez Panią decyzja jest ostateczna? czącego priorytetów na liście najważniejszych in-
westycji programu „Infrastruktura i środowisko”.
Z wyrazami szacunku
Stworzyło to realną szansę dla modernizacji linii
kolejowej Bydgoszcz–Toruń i umieszczenie owego
Posłowie Andrzej Walkowiak
projektu na liście inwestycji kluczowych bez stawa-
i Tomasz Latos
nia owej inicjatywy do konkursu. Tymczasem obec-
nie ministerstwo przedstawiło poprawioną listę
Bydgoszcz, dnia 15 stycznia 2008 r. i kluczowa dla obu największych miast wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego inwestycja została po-
minięta. Należy podkreślić, że miała ona być jed-
Interpelacja nym z kluczowych elementów tworzenia aglomera-
(nr 907) cji bydgosko-toruńskiej.
W związku z powyższym prosimy o odpowiedź
do ministra środowiska na następujące pytania:
— Dlaczego ministerstwo nie uwzględniło mo-
w sprawie wykreślenia kujawsko-pomorskich dernizacji linii kolejowej Bydgoszcz–Toruń wśród
projektów dotyczących gospodarki kluczowych projektów programu „Infrastruktura
wodno-ściekowej z Programu Operacyjnego i środowisko”?
„Infrastruktura i środowisko” — Jakie są szanse na uzupełnienie listy prioryte-
tów programu „Infrastruktura i środowisko” o ku-
Szanowny Panie Marszałku! W ostatnim okresie jawsko-pomorski projekt?
rząd kierowany przez premiera Donalda Tuska do-
konał szeregu zmian w programie operacyjnym „In- Z wyrazami szacunku
frastruktura i środowisko”. W wyniku zapropono-
wanej korekty z listy podstawowej tego programu Posłowie Tomasz Latos
zostały wykreślone wszystkie projekty indywidual- i Andrzej Walkowiak
ne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim. Łączna kwota
wspomnianych inwestycji wynosiła ok. 87 mln zł. Warszawa, dnia 15 stycznia 2008 r.
W związku powyższym, będąc zaniepokojonymi
wspomnianymi decyzjami, kierujemy do Pana Mini-
stra następujące pytania: Interpelacja
— Jakie jest uzasadnienie tych decyzji i czy zo- (nr 909)
stało ono przedstawione zainteresowanym gminom
i powiatom? do ministra sprawiedliwości
— Czy skreślenie powyższych projektów oznaczać
będzie brak inwestycji z zakresu gospodarki wodno- w sprawie rozporządzenia
-ściekowej w województwie kujawsko-pomorskim? ministra sprawiedliwości dotyczącego
pracy lekarzy sądowych
Z wyrazami szacunku
Posłowie Tomasz Latos Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z rozporzą-
i Andrzej Walkowiak dzeniem Pana Ministra od lutego bieżącego roku
tylko lekarze sądowi będą mogli wydawać zwolnie-
Warszawa, dnia 15 stycznia 2008 r. nia lekarskie oskarżonym i świadkom w procesach.
142

Ma to być forma skutecznej walki z wystawianiem czonych uniewinnieniem w stosunku do ogółu ak-
fikcyjnych zwolnień, co wielokrotnie powodowało tów oskarżenia waha się w granicach 3–4%, jednak
przeciąganie się procesów i prowadziło do przedaw- w skali całego roku daje to łączną liczbę ok. 200–300
niania spraw. Tymczasem obecnie sądom grozi pa- spraw, i to tylko w jednej prokuraturze okręgowej.
raliż z zupełnie innego powodu. Otóż brakuje chęt- Areszt w żaden sposób nie powinien i nie może
nych do pełnienia funkcji lekarzy sądowych. Bydgo- być stosowany jako ułatwienie pracy prokuratury,
ski sąd okręgowy złożył w bydgoskiej izbie lekarskiej po to, by podejrzanego można było w dowolnym cza-
zapotrzebowanie na 178 takich specjalistów i pomi- sie przesłuchać czy pokazać poszkodowanemu.
mo tego iż BIL umieściła na swojej stronie interne- Wspomnę także, iż problem nadużywania aresz-
towej ogłoszenie już kilka miesięcy temu, dotąd tów w Polsce dostrzegł nawet Europejski Trybunał
zgłosiło się zaledwie kilka osób. Praw Człowieka, który zwrócił się do Polski o wy-
Wymogi stawiane lekarzom sądowym są bardzo jaśnienie, czy w naszym kraju istnieje system bez-
wysokie. Taka osoba musi mieć co najmniej 5-letni zasadnego, przewlekłego aresztowania osób podej-
staż pracy, specjalizację drugiego stopnia i niena- rzanych.
ganną opinię. Tymczasem specjaliści są dzisiaj roz- W związku z powyższym proszę o odpowiedź na
chwytywani i trudno przypuszczać, aby zamiast następujące pytanie:
pracy w przychodniach podejmowali się tak praco- Czy w ministerstwie istnieją plany mające na celu
chłonnego zajęcia, związanego często z ocenianiem poprawę efektywności pracy prokuratury w taki spo-
pracy kolegów. sób, aby bezzasadne aresztowania były w Polsce zja-
Nie ulega wątpliwości, iż czynnikiem zniechęca- wiskiem całkowicie marginalnym?
jącym lekarzy do tego typu pracy jest także wyso-
Z wyrazami szacunku
kość stawek za wykonane świadczenie. Proponowa-
ne 50 lub nawet podniesione do wysokości 80 zł wy-
Poseł Tomasz Latos
nagrodzenie za każde wystawienie zwolnienia nie
będzie wystarczającą pokusą do tego typu pracy.
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na
następujące pytania:
— Czy ministerstwo dostrzega konieczność wpro- Interpelacja
wadzenia zmian do ministerialnego rozporządzenia (nr 911)
o pracy lekarzy sądowych?
— W jaki sposób ministerstwo planuje zwiększyć do ministra sprawiedliwości
zainteresowanie specjalistów pracą w zawodzie le-
karza sądowego? w sprawie utworzenia w Bydgoszczy
Z wyrazami szacunku sądu apelacyjnego i prokuratury apelacyjnej

Poseł Tomasz Latos Szanowny Panie Ministrze! Województwo kujaw-


sko-pomorskie, a w szczególności Bydgoszcz już od
Warszawa, dnia 9 stycznia 2008 r. kilku lat prowadzi intensywne działania mające na
celu utworzenie w mieście nad Brdą sądu i prokura-
tury apelacyjnej. W tę wspólną i niezwykle ważną
Interpelacja sprawę dla całego regionu zaangażowali się nie tyl-
(nr 910) ko parlamentarzyści, ale także władze lokalne i spo-
łeczeństwo Bydgoszczy. Dla wielu mieszkańców ca-
do ministra sprawiedliwości łego województwa powstanie tego typu jednostki
byłoby dużym ułatwieniem, ponieważ na dzień dzi-
w sprawie pojawiających się informacji siejszy bydgoszczanie i inni mieszkańcy regionu o swo-
o nadużywaniu przez prokuratury je sprawy związane z sądem i prokuraturą apelacyj-
aresztu tymczasowego ną muszą zabiegać w odległym o 150 km Gdańsku,
i to w sytuacji, gdy największa liczba spraw z woje-
Szanowny Panie Ministrze! Co pewien czas poja- wództwa kujawsko-pomorskiego pochodzi właśnie
wiają się w naszym kraju głosy informujące o tym, iż z Bydgoszczy. A przecież podstawowym kryterium
sądy nadużywają aresztu tymczasowego. Za przy- dla tworzenia sądów wszystkich szczebli jest liczba
kład można przedstawić przypadki z Bydgoszczy, spraw, dla rozpoznawania których miałyby być po-
gdzie tylko w pierwszej połowie 2007 r. w tutejszym wołane.
Sądzie Okręgowym zasądzono osiem odszkodowań W związku z powyższym powołanie sądu i pro-
za niesłuszne aresztowania. Zadośćuczynienia z tego kuratury apelacyjnej w największym mieście kujaw-
tytułu mogą wynosić od kilkuset do nawet kilkuset sko-pomorskiego wydaje się być wręcz konieczno-
tysięcy złotych. Zgodnie ze statystykami Prokuratu- ścią. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, iż miasto
ry Okręgowej w Bydgoszczy odsetek spraw zakoń- jest przygotowane do utworzenia nowych struktur,
143

o czym świadczy gotowość powierzenia na ten cel 1. Czy ministerstwo dostrzega problem przelud-
specjalnie wyselekcjonowanych budynków położo- nienia polskich więzień?
nych w centrum miasta. Dodatkowo trzeba stwier- 2. W jaki sposób ministerstwo planuje odpowie-
dzić, że w Bydgoszczy żyje wiele osób, które zawodo- dzieć na ewentualną falę wniosków skazanych o od-
wo pracują w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Du- szkodowanie ze strony państwa za nieprzestrzega-
żym ułatwieniem dla nich byłoby przeniesienie tej nie prawa?
jednostki do miasta, w którym mają rodziny.
Z wyrazami szacunku
Kolejnym argumentem na rzecz utworzenia sądu
i prokuratury apelacyjnej jest fakt, iż w mieście, Poseł Tomasz Latos
w którym znajduje się sąd apelacyjny, tworzy się
także oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Byd- Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
goszcz jest w stanie zapewnić prawidłowe spełnienie
także tego wymogu, ponieważ posiada już delegatu-
rę IPN. Interpelacja
Proszę wobec tego Pana Ministra o odpowiedź na (nr 913)
następujące pytanie:
Czy w Ministerstwie Sprawiedliwości zostaną do ministra infrastruktury
podjęte prace mające na celu powołanie w Bydgosz-
czy sądu i prokuratury apelacyjnej? w sprawie uregulowania wysokości opłat
Z wyrazami szacunku za sporządzenie tzw. świadectwa energetycznego

Poseł Tomasz Latos Szanowny Panie Ministrze! Z dniem 1 stycznia


2009 r. w naszym kraju wchodzi w życie dyrektywa
Warszawa, dnia 9 stycznia 2008 r. Unii Europejskiej 2002/91 z 16 grudnia 2002 r.
w sprawie charakterystyki energetycznej budynku.
Dyrektywa nakłada obowiązek aktywnej poprawy
Interpelacja jakości energetycznej budynków w obrębie państw
(nr 912) Wspólnoty, z uwzględnieniem lokalnych uwarunko-
wań klimatycznych i ekonomicznych. Oznacza tak-
do ministra sprawiedliwości że wprowadzenie tzw. certyfikatów energetycznych
dla wszystkich nowo powstałych obiektów mieszkal-
w sprawie możliwości wnoszenia nych oraz domów i mieszkań przeznaczonych na
przez skazanych wniosków sądowych sprzedaż lub wynajem. Ocena energetyczna lokali
o odszkodowanie z tytułu nieprzestrzegania mieszkalnych będzie dokonywana według określo-
prawa przez państwo nego współczynnika, którego wartość zadecyduje
o sporządzeniu odpowiedniego świadectwa energe-
Szanowny Panie Ministrze! W ostatnim czasie do tycznego budynku i przyporządkowaniu go do jednej
publicznej wiadomości został podany wyrok Sądu z siedmiu klas energetycznych. Świadectwo energe-
Okręgowego w Katowicach, w którym wymiar spra- tyczne sporządzane będzie przez audytorów energe-
wiedliwości nakazał wypłacenie przez dyrektora tycznych, tj. osoby posiadające uprawnienia do pro-
Aresztu Śledczego w Bytomiu tysiąca złotych od- jektowania lub kierowania robotami budowlanymi
szkodowania więźniowi skarżącemu państwo o nie- bez ograniczeń.
przestrzeganie prawa osadzonego do odbywania W Polsce takie świadectwo będzie wymagane dla
kary w celi o powierzchni co najmniej trzech metrów ponad 12 mln obiektów mieszkalnych. Według
kwadratowych na jednego skazanego. Wyrok sądu, wstępnych prognoz otrzymanie świadectwa energe-
który uznał, iż zostało naruszone prawo więźnia do tycznego będzie kosztowało około tysiąca złotych, co
godności i intymności, stanowi niezwykle groźny wydaje się szczególnie dla osób chcących tylko wy-
precedens, który może oznaczać w praktyce całą la- nająć mieszkanie lub dom ceną bardzo wysoką.
winę wniosków o odszkodowanie ze strony państwa W związku z powyższym proszę o odpowiedź na
na rzecz osadzonych, ponieważ w kraju nie ma ani następujące pytanie: Czy w ministerstwie zostaną
jednego więzienia przestrzegającego wyżej wymie- podjęte działania mające na celu wprowadzenie od-
nione prawo. Zaznaczę tylko, iż na przykład w Czę- powiedniego rozporządzenia ograniczającego wyso-
stochowie zaludnienie więzień sięga nawet 150%. kość sporządzenia przez architektów i inżynierów
W Polsce mamy ponad 90 tys. więźniów i w prak- budownictwa świadectw energetycznych?
tyce każdy z nich może dochodzić swoich praw przed Z wyrazami szacunku
sądem. Skutki pozytywnych wyroków na rzecz osa-
dzonych mogą być dla Skarbu Państwa fatalne. Poseł Tomasz Latos
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na
następujące pytania: Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.
144

Interpelacja Interpelacja
(nr 914) (nr 915)

do ministra nauki i szkolnictwa wyższego do ministra infrastruktury

w sprawie wprowadzenia zmian do ustawy w sprawie poprawy funkcjonowania taboru


Prawo o szkolnictwie wyższym kolejowego na linii Bydgoszcz–Gdańsk

Jedną z najistotniejszych funkcji, jakie spełnia Transport kolejowy jest obok transportu samo-
Państwo w stosunku do swoich obywateli, jest funk- chodowego i lotniczego najpopularniejszą formą
cja edukacyjna. Kształcenie nie tylko na poziomie przemieszczania się nie tylko pasażerów, ale także
podstawowym, ale przede wszystkim średnim i wyż- towarów, przy czym przewozy kolejowe zalicza się do
szym zapewnia stabilność i prawidłowy rozwoju najbardziej proekologicznych i zdecydowanie dy-
każdego kraju. Rolę nie do przecenienia w tej kwe- stansują w tej kategorii chociażby transport samo-
stii odgrywają w Polsce uniwersytety, i to nie tylko chodowy. Większość pasażerów świadomie jednak
te najbardziej znane z Warszawy, Krakowa czy Po- rezygnuje z tej formy podróżowania ze względu na
znania, ale także „młodsze” powstałe w ostatnich fatalny stan taboru, czystość przedziałów oraz kom-
kilku latach w: Rzeszowie, Olsztynie czy Bydgosz- fort jazdy. Tymczasem w tej dziedzinie nie widać
czy. Są one gwarantem nie tylko jakości nauczania, żadnej zdecydowanej poprawy, a dodatkowo wpro-
ale także dają szansę wielu młodym i zdolnym stu- wadzane są kolejne utrudnienia dla pasażerów wy-
dentom zdobycia tytułu magistra bez konieczności nikające z przestarzałej i wymagającej natychmia-
wyjazdu do oddalonych setki kilometrów ośrodków stowej naprawy infrastruktury kolejowej. W ostat-
akademickich, co znacznie obniża koszty zdobycia nim czasie pociąg pospieszny, który do tej pory kur-
upragnionego wykształcenia. Niestety uniwersytety sował na trasie Bydgoszcz–Gdańsk, kończył swój
powstałe w ostatnich latach m.in. ze względu na de- bieg po około dwóch godzinach i trzydziestu minu-
ficyt odpowiedniej kadry naukowej nie są w stanie tach. Obecnie, ze względu na konieczność wprowa-
wypełnić wszystkich wymogów zapisanych w usta- dzenia ograniczeń prędkości pociągów wynikają-
wie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie cych ze złego stanu torów i trakcji kolejowej, podróż
wyższym, tak aby do roku 2010 zrealizować wszyst- między Bydgoszczą a Gdańskiem została wydłużo-
kie zalecenia dotyczące uniwersytetów. Niedotrzy- na do trzech godzin i szesnastu minut.
manie tego terminu spowoduje radykalne obniżenie Chciałbym podkreślić, iż w związku z organizacją
ich rangi poprzez zamienienie wyżej wymienionych przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw Europy w Piłce
uczelni w tzw. uniwersytety profilowane. Nożnej w roku 2012 inwestycje w kolej są niezbędne,
Utrzymanie tych kilku nowych uniwersytetów a trasa Bydgoszcz–Gdańsk będzie z pewnością wyko-
w kategorii uniwersytetów pełnoprofilowych spełni rzystywana przez tysiące kibiców chcących z bliska
zasadę egalitaryzacji oświaty oraz harmonijnego przyglądać się poczynaniom swoich narodowych re-
rozwoju poszczególnych regionów. prezentacji rozgrywających swoje mecze w Gdańsku.
Prawie 400-tysięczne miasto Bydgoszcz potrze- W związku z powyższym proszę o odpowiedź na
buje uczelni wyższej o randze pełnoprofilowego uni- następujące pytania:
wersytetu. Zwiększa on szanse dostępu do wiedzy 1. Czy ministerstwo dostrzega problemy infra-
młodzieży regionu kujawsko-pomorskiego, szczegól- struktury kolejowej na odcinku Bydgoszcz–Gdańsk?
nie o niższym statusie ekonomicznym. 2. Jakie są szanse na poprawę fatalnego stanu tej
W związku z powyższym uważam, że należy linii kolejowej w najbliższym czasie?
zmienić warunki dostosowania uniwersytetu opisa-
ne w art. 255 do wymogów art. 3 ww. ustawy. Propo- Z poważaniem
nuję, aby zapis w art. 255 został zmieniony na: „Do
dnia 30 czerwca 2016 r.…”. Poseł Tomasz Latos
Proszę o odpowiedź na następujące pytania:
– Czy ministerstwo dostrzega problem, z jakim Warszawa, dnia 9 stycznia 2008 r.
muszą zmierzyć się najmłodsze uniwersytety w Pol-
sce, w tym Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy? Interpelacja
– Jakie są szanse na to, iż ministerstwo podejmie (nr 916)
działania mające na celu zmianę ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, do ministra zdrowia
w taki sposób, aby wydłużyć okres dostosowawczy
dla najmłodszych polskich uniwersytetów? w sprawie wynagrodzeń dla lekarzy stażystów
Z poważaniem oraz miejsc rezydenckich w szpitalach
Poseł Tomasz Latos
Szanowny Panie Ministrze! Młodzi lekarze koń-
Warszawa, dnia 9 stycznia 2008 r. czący naukę na polskich uczelniach medycznych wy-
145

różniają się na tle swoich zagranicznych kolegów 2. Jakie główne zadania w zakresie promocji Pol-
wysokim poziomem wiedzy zdobytej w czasie stu- ski za granicą wykonało MSZ i ministerstwo kultu-
diów. Jednocześnie ich wyróżnikiem są także wyjąt- ry w latach 2005–2007?
kowo niskie zarobki uzyskiwane w czasie odbywa- 3. Jakie nakłady finansowe na promocję Polski
nia stażu. W obecnej, trudnej sytuacji, w jakiej zna- za granicą poniesiono w latach 2005–2007?
lazła się polska służba zdrowie praca lekarzy staży- 4. Jakie są plany i główne zadania promocji Pol-
stów ma olbrzymie znaczenie dla zachowania cią- ski za granicą w roku kalendarzowym 2008? Jakie
głości opieki nad pacjentem w wielu szpitalach. zabezpieczono na ten cel środki finansowe?
Ograniczenia dotyczące czasu pracy lekarzy spowo- 5. W jakim stopniu można mówić o strategii pro-
dowały, że bez pomocy stażystów nie byłoby możliwe mocji Polski za granicą?
zabezpieczenie wszystkich potrzeb w tym zakresie. 6. Z jakich sprawdzonych doświadczeń innych
Niskie zarobki oraz utrudniony dostęp do stażu
państw europejskich należałoby skorzystać w bar-
w wybranej przez siebie dyscyplinie medycznej spra-
dziej skutecznej promocji Polski za granicą?
wiają, że coraz większa liczba młodych medyków de-
7. Jakie nowe inicjatywy i przedsięwzięcia zamie-
cyduje się na wyjazd za granicę i podjęcie pracy
w innym kraju. Efektem tego może być brak rotacji rza podjąć rząd, aby promocja Polski za granicą była
kadrowej, a co za tym idzie, pojawienie się niebezpie- bardziej profesjonalna i skuteczna? Czy nie należa-
czeństwa, jakim jest pozostawienie pacjenta bez na- łoby np. w najbliższych latach podwoić nakładów fi-
leżytej opieki lekarskiej. nansowych na promocję Polski za granicą?
Lekarze stażyści są ponadto jedyną grupą pomi- Z wyrazami szacunku
niętą podczas przyznawania dotychczasowych pod-
wyżek w służbie zdrowia. Poseł Jan Kulas
Proszę Panią Minister o odpowiedź: Czy w naj-
bliższym czasie resort zdrowia planuje zwiększyć Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r.
zarobki lekarzy stażystów, a jeśli tak, to do jakiego
poziomu?
Proszę także o informację, czy w bieżącym roku Interpelacja
zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami minister- (nr 918)
stwa zwiększona zostanie liczba miejsc rezydenckich
w szpitalach na terenie województwa wielkopolskie- do ministra gospodarki
go i w jakich specjalnościach.
Z poważaniem w sprawie funkcjonowania specjalnych
stref ekonomicznych w Polsce
Poseł Krystyna Łybacka
W 1997 r. rozpoczął się okres funkcjonowania
Poznań, dnia 21 stycznia 2008 r. specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Niewąt-
pliwie odegrały one znaczącą rolę w pobudzaniu pol-
skiej gospodarki i ograniczeniu poziomu bezrobocia.
Interpelacja Miałem okazję to zaobserwować w Tczewie na przy-
(nr 917) kładzie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Naturalnie przystąpienie Polski do Unii Europej-
do prezesa Rady Ministrów skiej nie było bez znaczenia dla działalności specjal-
nych stref ekonomicznych. Z perspektywy upływu
w sprawie promocji Polski za granicą 10 lat funkcjonowania specjalnych stref ekonomicz-
nych warto dokonać pewnego ich bilansu. Dlatego
Polska zajmuje ważne miejsce w Europie i w świe-
uprzejmie zapytuję:
cie. W naszym kraju dokonały się historyczne zmia-
1. Kiedy i w jakich okolicznościach ustanowiono
ny ustrojowe na przełomie lat 80. i 90. XX w. Dzie-
dzictwo „Solidarności” stało się uznanym dorobkiem w Polsce system specjalnych stref ekonomicznych?
w oczach międzynarodowej opinii publicznej. Ranga 2. W jaki sposób przedstawiciele rządu mają
naszego kraju w świecie wzrosła po przystąpieniu wpływ i nadzór nad funkcjonowaniem specjalnych
Polski do struktur NATO i do Unii Europejskiej. Jed- stref ekonomicznych?
nak współczesna Polska bardzo potrzebuje nowocze- 3. Jak należy ocenić w wymiarze ekonomiczno-
snej i profesjonalnej promocji w Europie i w świecie. -finansowym funkcjonowanie specjalnych stref eko-
Dlatego uprzejmie Pana Premiera zapytuję: nomicznych w ich pierwszym dziesięcioleciu 1997–
1. Jak przedstawia się system organizacyjno-for- –2007?
malny promocji Polski za granicą, szczególnie w za- 4. Które i dlaczego ze specjalnych stref ekono-
kresie promocji politycznej, gospodarczej, kultural- micznych należy uznać za najbardziej efektywne i uży-
nej i turystycznej? teczne dla polskiej gospodarki?
146

5. Jak pod względem ekonomicznym i organiza- razowo w stosunkowo skromnej kwocie, a kwestia
cyjnym na tle systemu SSE wypada Pomorska Spe- kompleksowej regulacji statusu uczestników poznań-
cjalna Strefa Ekonomiczna? skiego Czerwca nie została do tej pory rozwiązana.
6. W jakim stopniu specjalne strefy ekonomiczne Sprawa uprawnień kombatanckich budziła i nadal
przyczyniają się do wzrostu innowacyjności polskiej budzi bardzo duże zainteresowanie uczestników
gospodarki? Czerwca. Być może kwestia rozszerzenia kręgu
7. Jakie są plany Ministerstwa Gospodarki w za- uczestników Czerwca 56, którzy byliby uprawnieni
kresie oddziaływania na funkcjonowanie specjal- do ubiegania się o status kombatanta, mogłaby być
nych stref ekonomicznych? uregulowana łącznie z innymi grupami osób, które
doświadczyły represji okresu powojennego. Sytuacja
Z wyrazami szacunku
uczestników Czerwca jest jednak szczególna. Grono
osób, których dotyczyłaby ustawa, jest stosunkowo
Poseł Jan Kulas
nieliczne, natomiast są to ludzie bardzo już zaawan-
sowani wiekiem, których liczba, niestety, dość szyb-
Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r.
ko się zmniejsza. Dlatego też informacje o tym, iż
muszą oni poczekać na kompleksową nowelizację
Interpelacja prawa kombatanckiego, przyjmują ze zrozumiałym
(nr 919) zniecierpliwieniem. Dlatego też pragnę skierować
do Pana Premiera następujące pytania:
do prezesa Rady Ministrów 1. Jaki jest aktualny stan prac nad komplekso-
wą nowelizacją prawa kombatanckiego?
w sprawie stanu prac nad nowelizacją 2. Czy obecna Rada Ministrów wykorzysta
prawa kombatanckiego ze szczególnym w tym zakresie dorobek i propozycje poprzedniej
uwzględnieniem sytuacji uczestników ekipy rządzącej?
poznańskiego Czerwca 1956 r. 3. Kiedy można spodziewać się skierowania od-
powiedniego projektu pod obrady Sejmu?
Szanowny Panie Premierze! W ubiegłej kadencji 4. Czy istnieje możliwość, aby sprawa rozszerze-
Sejmu RP w 50. rocznicę poznańskiego Czerwca 1956 r. nia uprawnień kombatanckich dla uczestników po-
– posłowie Klubu Parlamentarnego Platformy Oby- znańskiego Czerwca 1956 r. znalazła się na szybszej
watelskiej wnieśli do laski marszałkowskiej projekt ścieżce legislacyjnej i została sfinalizowana przed
nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych zakończeniem prac nad całościową nowelizacją pra-
osobach będących ofiarami represji wojennych i okre- wa kombatanckiego?
su powojennego, rozszerzającej krąg uczestników po- Z poważaniem
znańskiego Czerwca 1956 r. uprawnionych do otrzy-
mania statusu kombatanta (druk nr 771). Inicjatywa Poseł Dariusz Lipiński
ta została bardzo entuzjastycznie przyjęta przez sto-
warzyszenia uczestników Czerwca Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r.
Niestety, złożony projekt ustawy został w lipcu
2006 r. zablokowany w trakcie pierwszego czytania
w Komisji Polityki Społecznej Sejmu RP przez przed- Interpelacja
stawicieli ówczesnej koalicji rządowej pod pozorem, (nr 920)
iż należy z nim poczekać do czasu przedstawienia
przez Radę Ministrów projektu kompleksowej nowe- do ministra zdrowia
lizacji ustawy kombatanckiej, co miało nastąpić
w grudniu 2006 r. Jednak do końca V kadencji Sej- w sprawie powstania nowego ośrodka
mu RP projekt taki nie został wniesiony. transplantacji serca w Poznaniu
Poprzedni rząd zaproponował substytut noweli-
zacji ustawy kombatanckiej w postaci specjalnego Szanowna Pani Minister! W grudniu ubiegłego
funduszu socjalnego dla uczestników poznańskiego roku otrzymałem informację, iż od stycznia 2008 r.
Czerwca. Krąg uprawnionych do skorzystania z fun- SP Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego przy
duszu został określony jego regulaminie dokładnie ul. Długiej w Poznaniu będzie mógł dokonywać prze-
tak samo jak w projekcie z druku nr 771, co świad- szczepów serca. Oprócz Poznania na ministerialnej
czy o tym, iż nawet wywodzący się z ówczesnej ko- liście znaleźć miały się także szpitale w Gdańsku,
alicji rządowej wojewoda i jego współpracownicy do- Krakowie, Aninie i Zabrzu.
cenili w ten sposób tę inicjatywę ustawodawczą. Poznański szpital jest dobrze przygotowany do
W praktyce jednak świadczenia z funduszu otrzy- operacji transplantacji serca: ma wykształconych
mały przede wszystkim osoby, które już wcześniej kardiochirurgów, nowy blok operacyjny i odpowied-
posiadały uprawnienia kombatanckie z innych tytu- nie wyposażenie, a jego plany wspierane są przez
łów. Świadczenia z funduszu wypłacane były jedno- Poltransplant – organizację odpowiedzialną za po-
147

bieranie narządów i przekazywanie ich chorym. Po- przyjmowania i przekazywania konsulom wniosków
nadto kilka miesięcy temu w środowisku poznań- o przyznanie karty, a także mogących potwierdzać
skich kardiologów i kardiochirurgów zrodziła się, aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz ję-
szeroko już obecnie popierana, idea budowy wielko- zyka i kultury polskiej.
polskiego centrum chorób serca pod auspicjami Uni- Do nowych obowiązków wynikających z wejścia
wersytetu Medycznego w Poznaniu. Najlepsi fa- w życie ustawy o Karcie Polaka muszą również
chowcy mają tam wykonywać najtrudniejsze opera- przygotować się polskie konsulaty. Prawdopodob-
cje i ratować pacjentów nie tylko z Wielkopolski, ale nie niezbędne okaże się wzmocnienie kadrowe wie-
z całej północno-zachodniej Polski. lu placówek.
Niestety okazuje się, iż mimo to, że zbliża się już W związku z bardzo żywym zainteresowaniem,
koniec stycznia, wciąż nie wiadomo, które placówki jakie budzi Karta Polaka wśród naszych rodaków
w kraju będą w tym roku przeszczepiać serca. Tylko na Wschodzie, chciałbym zadać Panu Premierowi
w samej Wielkopolsce powinno się robić około 100 następujące pytania:
przeszczepów serc rocznie, a pamiętać należy, że za- 1. Czy w dniu wejścia w życie ustawy o Karcie
sięg działania poznańskiego ośrodka byłby oczywi- Polaka administracja rządowa oraz konsulaty będą
ście znacznie szerszy, o znaczeniu zdecydowanie po- w pełni przygotowane do realizacji jej przepisów?
nadregionalnym. W tej sytuacji chciałbym zadać 2. W jakim terminie zostaną wydane rozporzą-
Pani Minister następujące pytania: dzenia wykonawcze do ustawy o Karcie Polaka?
— jakie przeszkody powodują, iż nie ma do tej 3. Jakie przygotowania organizacyjne związane
pory decyzji w sprawie możliwości wykonywania z planowanym rozpoczęciem realizacji ustawy
operacji przeszczepu serca w ośrodku poznańskim, o Karcie Polaka zostały do tej pory poczynione
— kiedy podjęta zostanie ostateczna decyzja w polskich konsulatach?
w tej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Z wyrazami szacunku
Poseł Dariusz Lipiński
Poseł Dariusz Lipiński
Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r.
Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r.

Interpelacja
Interpelacja (nr 922)
(nr 921)
do ministra infrastruktury
do prezesa Rady Ministrów
w sprawie możliwości zmiany przepisów
w sprawie przygotowań do wejścia w życie ustawy o transporcie drogowym
ustawy o Karcie Polaka
Szanowny Panie Ministrze! Podczas spotkań
Szanowny Panie Premierze! Już tylko dwa mie- z przedstawicielami samorządów Małopolski Za-
siące dzielą nas od wejścia w życie ustawy o Karcie chodniej apelowano o zmiany w ustawie o transpor-
Polaka – aktu prawnego, na który czekają wszyscy cie drogowym pozwalające samorządom wpływać na
nasi rodacy za wschodnią granicą, szczególnie w ob- zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców
liczu niedawnego przystąpienia Polski do strefy korzystających z komunikacji zbiorowej. Przedsię-
Schengen. Ponadto karta ułatwi im dostęp do pol- biorcy prowadzący działalność gospodarczą w krajo-
skich szkół i uczelni, uzyskiwanie stypendiów oraz wym transporcie drogowym osób wycofują się m.in.
podejmowanie pracy i prowadzenie działalności go- z wykonywania kursów w dni wolne od pracy i świę-
spodarczej w naszym kraju. ta, tłumacząc się nierentownością przewozów, pozba-
Niestety wśród Polaków na Wschodzie pojawiła wiając w tym czasie możliwości np. dojazdu do pracy
się niepewność dotycząca możliwości faktycznego osobom korzystającym na bieżąco z tych przewozów.
rozpoczęcia realizacji przepisów ustawy o Karcie W związku z tym proszę o informacje:
Polaka bezpośrednio od dnia jej wejścia w życie. Do 1. Czy istnieje możliwość wprowadzenia do usta-
wdrożenia przepisów ustawy potrzebne są bowiem wy zapisu pozwalającego organowi udzielającemu
– nie wydane jeszcze do tej pory – rozporządzenia zezwolenia, tak by przewoźnik ubiegający się o wy-
wykonawcze dotyczące m.in. funkcjonowania Rady danie zezwolenia był zobowiązany do zabezpiecze-
do Spraw Polaków na Wschodzie jako organu dru- nia świadczenia usługi komunikacyjnej także w dni
giej instancji w postępowaniach administracyjnych, świąteczne i wolne od pracy?
wzoru wniosku o wydanie Karty Polaka i wzoru sa- 2. Czy możliwe jest wprowadzenie do ustawy za-
mej karty oraz spisu organizacji uprawnionych do pisu dającego możliwość skutecznego egzekwowania
148

od przewoźników obowiązku wykonywania przewo- ki, kwalifikacji personelu, diagnozy pacjentów, cięż-
zu w zakresie określonym w udzielonym zezwoleniu, kości ich stanu klinicznego. Zgodnie z tymi kryte-
szczególnie w przypadku, gdy przewoźnik bez waż- riami procedury świadczone przez ośrodek rehabili-
nego powodu nie wykonuje kursów regularnie uję- tacyjny w Zamościu – ok.6–7 godz. dziennie rehabi-
tych w obowiązującym rozkładzie jazdy? litacji wieloprofilowej o wysokim standardzie dla
dzieci z mózgowym porażeniem – wycenione były
Z poważaniem na 74 pkt. Za 1 pkt NFZ płacił 1 zł, co oznaczało
cenę za osobodzień na poziomie 74 zł. Środki w ta-
Poseł Janusz Chwierut
kiej wysokości, choć i tak skromniejsze w stosunku
do lat poprzednich (cena osobodnia wynosiła wcze-
śniej 90 zł), pozwalały na możliwie kompleksowe
Oświęcim, dnia 21 stycznia 2008 r.
efektywne usprawnianie dzieci z wczesnym uszko-
dzeniem mózgu.
Tymczasem w roku 2008 i w latach następnych
Interpelacja
– na podstawie zarządzenia nr 60/2007/DSOZ pre-
(nr 923)
zesa NFZ z 19 września 2007 r. – cena osobodnia
wynosi równo 40 punktów (wiek dziecka 0–7 lat)
do ministra zdrowia
i 50 punktów (powyżej 8 lat) bez względu na stan-
dard placówek rehabilitacyjnych, rodzaje wykony-
w sprawie finansowania świadczeń
wanych w nich zabiegów, rodzaje diagnoz i stopnia
rehabilitacyjnych dla dzieci z zaburzeniami
niepełnosprawności pacjentów. Oznacza to, że cena
wieku rozwojowego, w tym z wczesnym
osobodnia w obecnej sytuacji w przypadku dzieci do
uszkodzeniem mózgu
7 roku życia wynosi zaledwie 44 zł.
W piśmie MZ-UZ-ZR-71-10245-2/SK/07 z dnia 15
Szanowna Pani Minister! Od kilku miesięcy nie
stycznia br. zostałem poinformowany przez pana
ustają protesty placówek rehabilitacyjnych w związ-
ministra Krzysztofa Grzegorka, że „w trakcie proce-
ku z wejściem w życie zarządzenia nr 60/2007/DSOZ su kontraktowania świadczeń zarówno liczba oso-
prezesa NFZ z dnia 19 września 2007 r. Zgodnie bodni, cena osobodnia, jak i cena punktu są elemen-
z regulacją prawną zawartą w przedmiotowym ak- tami podlegającymi negocjacjom z oferentami. Moż-
cie normatywnym rehabilitacja dzieci z wczesnym liwość negocjacji ceny punktu przez oferenta ma na
uszkodzeniem mózgu wyceniona